Loppa
Åpne skuterløyper
Her finner du oversikt over hvilken skuterløyper som er åpnet.
tirsdag 11:00 Loppa kommune
Utlysning av plass i barnehage og SFO 2019/2020
Loppa kommune lyser ut faste plasser i barnehage og SFO fra barnehage/skoleåret 2019/2020.
tirsdag 10:46 Loppa kommune
Biblioteket delvis stengt
Grunnet sykdom har biblioteket redusert åpningstid i dag 14.januar.
mandag 11:22 Loppa kommune
Bassenget i Nuvsvåg
Bassenget i Nuvsvåg er nå åpnet.
fredag 11. januar Loppa kommune
Streaming av ekstraordinært kommunestyremøte
I dag klokken 14:00 er det ekstraordinært kommunestyremøte på rådhuset i Øksfjord. Du kan følge møte live her.
fredag 11. januar Loppa kommune
Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling
Hvert år havner 8-12 millioner tonn plastsøppel i havet. Dersom vil ikke gjør noe nå, vil det om 30 år være mer plast (i vekt) enn fisk i havet.
torsdag 10. januar Loppa kommune
Kunngjøring
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.05 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.
onsdag 9. januar Loppa kommune
Ekstraordinært formannskap og kommunestyremøte 11.01.2019
Hjem
tirsdag 8. januar Loppa kommune
FINNMARK

Vannavstenging i Øksfjord
Grunnet vedlikeholdsarbeid vil vannet på strekningen fra Legeskysskaia og til Ystnes bli stengt i dag fra klokken 22:00 - 23:00.
tirsdag 8. januar Loppa kommune
Basseng stengt
Bassenget i Nuvsvåg er stengt grunnet lave verdier på klor og pH.
fredag 4. januar Loppa kommune
Leie av kommunale lokaler til konfirmasjon
Loppa kommune minner om at søknadsfristen for å leie kommunale lokaler til vårens konfirmasjon er 01.02.19.
torsdag 3. januar Loppa kommune
Julehilsen fra ordfører
Ganske snart er nok et år omme, med noen utfordringer og nye muligheter som ligger foran oss.
21. desember 2018 Loppa kommune
Gratis barnehage og SFO
Loppa kommunestyre har i sitt møte 13.12.18 vedtatt å innføre gratis barnehage og SFO som en prøveordning i 2019. Dette som en del av et rekrutteringstiltak.
21. desember 2018 Loppa kommune
Kunngjøring
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.05 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.
20. desember 2018 Loppa kommune
Ambulanse i Sør-Tverrfjord
På grunn av mye sand i havne på Sandland, anløper ikke legebåten Sandland havn på fjære sjøl, da det utgjør en sikkerhetsmessig risiko for båten.
20. desember 2018 Loppa kommune
Har du husket å registrere brønnen din?
Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.
18. desember 2018 Loppa kommune
Mudring Sandland havn
Det vil bli utført mudring i Sandland havn i januar 2019. Nærmere dato kommer når det er avklart.
17. desember 2018 Loppa kommune
Streaming av kommunestyremøte
I dag klokken 10:00 er det kommunestyremøte på rådhuset i Øksfjord. Du kan følge møte live her.
13. desember 2018 Loppa kommune
Prekvalifisering grunnskolelærerutdanning
Skal du søke på grunnskolelærerutdanning, men trenger å styrke matematikkarakteren?
12. desember 2018 Loppa kommune
Planforslag for Frakkfjorden akvakulturanlegg
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 kunngjøres det at Loppa kommune ved Hovedutvalget for teknisk, plan og næring besluttet 27.november å legge forslag til detaljregulering for Frakkfjorden akvakulturanlegg (planid 201801) ut på offentlig
5. desember 2018 Loppa kommune
Åpningstider i forbindelse med julen 2018, NAV
Åpningstider i forbindelse med julen 2018.
3. desember 2018 Loppa kommune
Juleforestilling
Kulturskolen ønsker dere alle velkommen til årets juleforestilling på samfunnshuset i Øksfjord.
30. november 2018 Loppa kommune
Formannskapets forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Formannskapet legger herved fram innstilling på Budsjett 2019 og Økonomiplan for perioden 2019 – 2022.
29. november 2018 Loppa kommune
32 stk død i brann i Finnmark siden år 2000
I perioden 2000 - 2017 var det 1363 bygningsbranner i fylket. De mest brannfarlige månedene var januar med 140 branner og desember med 113. Så langt i år har en person omkommet i brann i Finnmark.
29. november 2018 Loppa kommune
Kunngjøring
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.05 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.
29. november 2018 Loppa kommune
Streaming av ekstraordinært kommunestyremøte
I dag klokken 10:00 er det ekstraordinært kommunestyremøte på rådhuset i Øksfjord. Du kan følge møtet live her.
29. november 2018 Loppa kommune
Redusert åpningstid på biblioteket
Loppa folkebibliotek har redusert åpningstid grunnet fravær.
28. november 2018 Loppa kommune
Tilkallingsvikar Høgtun skole
Høgtun skole i Øksfjord har behov for tilkallingsvikarer.
26. november 2018 Loppa kommune
Ferge- og båttrafikk
Snelandia har litt problemer i uværet, og her kommer en liten oppdatering på situasjonen.
21. november 2018 Loppa kommune
Krenkelser på sosiale medier
Tirsdag 27.november er det informasjonsmøte på Øksfjord samfunnshus der krenkelser på sosiale medier er temaet.
20. november 2018 Loppa kommune
Kommunalt stipend høsten 2018
Loppa kommune tildeler kommunalt utdanningsstipend til ungdom som går på videregående skole 2018/2019, og som er registrert bosatt i Loppa kommune. Stipendet kan tildeles inntil 3 år til hver elev.
20. november 2018 Loppa kommune
Vannavstenging i Nuvsvåg
Grunnet vannlekkasje i Nuvsvåg vil vannet bli borte mandag 19.11. fra klokken 09:30 - 14:00 på strekningen fra Bukta til Nuvsvågveien 1772.
16. november 2018 Loppa kommune
Flytekai i Øksfjord stengt
Flytekaia ved Frydenbø i Vassdalen er stengt i tidsrommet 16.11. - 19.11.18, dette grunnet fortøyningsarbeid.
16. november 2018 Loppa kommune
FINNMARK

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Rådmannen legger herved fram Budsjett 2019 og Økonomiplan for perioden 2019 – 2022.
15. november 2018 Loppa kommune
Opprydding kommunal grunn-fergeleiet i Bergsfjord
I Henhold til Forurensningsloven § 28 – Forbud mot forsøpling, så ønsker Loppa kommune å komme i kontakt med eier av campingvogn/biler som er plassert på kommunal grunn ved Bergsfjords fergeleie.
14. november 2018 Loppa kommune
Opprydding kommunal grunn-fergeleiet i Bergsfjord
I Henhold til Forurensningsloven § 28 – Forbud mot forsøpling, Så ønsker Loppa kommune å komme i kontakt med eier av campingvogn/biler som er plassert på kommunal grunn ved Bergsfjords fergeleie Eier/eiere bes ta kontakt med Loppa kommune på telefon 78453000 eller...
14. november 2018 Loppa kommune
Vei og vann i Øksfjord
På grunn av bytting av vannrør vil veien bli stengt fra Keilaveien 35 og til krysset opp til Bertinajorda tirsdag 06.11 fra klokken 08:00 til onsdag 07.11. klokken 24:00.
5. november 2018 Loppa kommune
Velkommen til åpen dag!
Cermaq får ny fôrflåte til anlegget ved Marøya, men først kommer den til Øksfjord.
2. november 2018 Loppa kommune
Barnevernstjenesten
Barnevernlederen i Loppa kommune er fortiden ute i permisjon. Laila Somby i barnevernstjenesten i Alta kommune er nå kontaktperson for barnevernet i Loppa kommune.
31. oktober 2018 Loppa kommune
Kunngjøring
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.05 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.
31. oktober 2018 Loppa kommune
Ekstraordinært formannskapsmøte 15.11.2018
31. oktober 2018 Loppa kommune
Ekstraordinært formannskapsmøte
31. oktober 2018 Loppa kommune
Kommunale avgifter
Loppa kommune har nå sendt ut faktura for kommunale avgifter termin 2/2018 med forfallsdato 20.11.18.
30. oktober 2018 Loppa kommune
Enveiskjørt vei stengt
Den enveiskjørte veien som går fra kirkegården og ned til barnehagen i Øksfjord er nå stengt for vintersesongen.
30. oktober 2018 Loppa kommune
Vedtekter for feiing
Vedtekter for feiing i Loppa kommune.
29. oktober 2018 Loppa kommune
Vannavstenging i Øksfjord
Grunnet reparasjon av vannlekkasje i Keilaveien vil vannet bli stengt mandag 29.10. klokken 08:30 - 15:00 i Keilaveien og på Bertinajorda.
26. oktober 2018 Loppa kommune
Kommunestyremøte
I dag klokken10:00 er det kommunestyremøte på rådhuset i Øksfjord. Følg møtet live her.
25. oktober 2018 Loppa kommune
Innsamlet beløp TV-aksjon 2018
Hjem
23. oktober 2018 Loppa kommune
Vannavstenging i Øksfjord
Grunnet en større vannlekkasje vil vannet bli borte i dag, 23.oktober fra klokken 21:00. Vannavstengingen gjelder fra Strandveien og utover.
23. oktober 2018 Loppa kommune
TV-aksjonen 2018
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjon av stabelen søndag 21.oktober.
10. oktober 2018 Loppa kommune
Søk penger til restaurering
Nå kan du søke om midler fra Finnmark Fylkeskommune til restaurering av freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø.
5. oktober 2018 Loppa kommune
Vann i Nuvsvåg er tilbake
Loppa kommune v/ Driftsavdelingen melder om at vannet i Nuvsvåg er tilbake.
2. oktober 2018 Loppa kommune
Fritidsaktiviteter høsten 2018
Timefordelingen av fritidsaktiviteter i Øksfjord for høsten 2018 er nå klar.
28. september 2018 Loppa kommune
Vannavstenging i Nuvsvåg
Grunnet lekkasjesøk vil det bli foretatt vannavstenging i Nuvsvåg onsdag 26.september fra klokken 09:00 - 14:00.
25. september 2018 Loppa kommune
Forum - Reiseliv 2018
Vest-Finnmark Regionråd ønsker velkommen til deltakelse på Forum - Reiseliv 2018, 9. - 10.oktober på Scandic Hotel Alta.
19. september 2018 Loppa kommune
Kjenner du en gründer som fortjener heder?
Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.
14. september 2018 Loppa kommune
Timer i gymsalen og basseng, høsten 2018
Dersom du er interessert i timer i gymsalen og bassenget ved Høgtun skole må du sende inn ønskene senest torsdag 20.09.18.
14. september 2018 Loppa kommune
Problemer med lønnsutbetaling
Grunnet forsinkelse på transaksjonskjøringer i bankene kan enkelte ansatte oppleve og ikke ha mottatt planlagte innbetalinger og lønn i dag.  
12. september 2018 Loppa kommune
FINNMARK

Vannavstengning Sør-Tverrfjord 12.09.18
Loppa kommune ved driftsavdelingen melder om vannavstengning i Sør-Tverrfjord førstkømmende onsdag den 12. september i tidsrommet 09:00 - 15:00
10. september 2018 Loppa kommune
Vi gratulerer!
Loppa kommune ønsker å gratulere Edna og Magnus Høydahl med 70-års bryllupsdag.
7. september 2018 Loppa kommune
Slamtømming
Iht. Loppa kommunes renovasjonsforskrift kap. 3 gjennomføres det årlig tømming av slamavskillere i Loppa kommune etter følgende rute:
5. september 2018 Loppa kommune
Lokasjonsbasert SMS varsling (ums)
Da har Loppa kommune fått på plass lokasjonsbasert SMS varsling (ums).
31. august 2018 Loppa kommune
Kunngjøring
Cermaq Norway AS søker om arealendring ved lokalitet 10796 Hundbergan i Loppa kommune.
29. august 2018 Loppa kommune
Åpen dag på brannstasjonene i Loppa
I anledning Brannvernuka 2018 inviterer Loppa brann og feievesen til åpen dag på brannstasjonene i Øksfjord, Nuvsvåg, Bergsfjord og Sandland.
29. august 2018 Loppa kommune
Kulturskolen
Kulturskolen i Loppa tilbyr sang, dans og drama og UKM .
27. august 2018 Loppa kommune
Gode pasientforløp
Sammen med kommuner og sykehus arbeider Folkehelseinstituttet og KS for å utvikle gode, funksjonsbaserte pasientforløp for eldre og kronisk syke.
23. august 2018 Loppa kommune
Ordfører Steinar Halvorsen fortsatt sykemeldt
Ordfører Steinar Halvorsen er fortsatt sykemeldt. I hans fravær er det varaordfører Stein Thomassen som fungerer som ordfører.
21. august 2018 Loppa kommune
Ny vannavstenging i Øksfjord 13.august
Driftsavdelingen er nødt til å stenge hovedvannsledningen grunnet søk etter en større vannlekkasje mellom fiskebruket og rådhuset, dette resulterer i at hele Øksfjord vil miste vanntilførselen i tidsrommet mellom kl. 20:00 og 00:00, mandag 13. august. I det siste har...
9. august 2018 Loppa kommune
Skolestart høst 2018
Loppaskolen ønsker elever og foresatte velkommen til skolestart torsdag 23.august kl. 08.30. Oppmøte på skolenes uteområde. SFO på Høgtun skole følger skoleåret og åpner torsdag 23.august kl. 07.30.
8. august 2018 Loppa kommune
Stenging av vann i Øksfjord mandag 6. august
Driftsavdelingen melder om at vannet i Øksfjord vil bli stengt mandag 6. august fra kl. 20:00 til ca. 00:00
6. august 2018 Loppa kommune
Driftsavdelingen ubemannet i uke 30 og 31
På grunn av ferieavvikling og sykefravær er kontorene på driftsavdelingen ubemannet i uke 30 og 31. 
17. juli 2018 Loppa kommune
Avfall hentet fra Andsnes
Loppa kommune har i samarbeid med Boreal torsdag 12.07.18 vært ute på Andsnes å hentet flere paller med diverse avfall
13. juli 2018 Loppa kommune
Cirkus Agora
Cirkus Agora kommer til Burfjord v/flerbrukshuset tirsdag 17.juli klokken 18:30.
10. juli 2018 Loppa kommune
Søknad om båtplass i småbåthavner
Dersom du oppgir opplysninger om at båten er i bruk i fiskerinæringen må dette dokumenteres og vedlegges søknaden som sendes inn til kommunen
9. juli 2018 Loppa kommune
Båter ved moloen i Øksfjord
Loppa kommune har annonsert etter eiere til tre stk trebåter som ligger innenfor moloen i Øksfjord. Vi har undersøkt mulige eierskap etter tips fra publikum, men ingen har erklært eierskap til noen av båtene.
9. juli 2018 Loppa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LOPPA

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL