Loppa
Kommunestyremøte 20. juni 2019
Streaming av kommunestyremøte
torsdag 20. juni Loppa kommune
Vær varsom ved innseiling til Øksfjord havneområde
Vær oppmerksom ved innseiling mellom de to nye bølgedemperne i Øksfjord havneområde. Det er oppstått lekkasje i ett av avløpsrørene som går ut i sjøen, og røret ligger høyere under vannet enn normalt. Vær spesielt oppmerksom ved...
tirsdag 4. juni Loppa kommune
Ny klubbleder
Loppa kommune har ansatt klubbleder for ungdomsklubben i Øksfjord.
mandag 27. mai Loppa kommune
Vedrørende bølgedemper i Øksfjord
Driftsavdelingen ser det nødvendig å avvente montering av landgang til den nye bølgedemperen i Øksfjord havneområde som vil fungere som gjestehavn.
fredag 24. mai Loppa kommune
Til foresatte med 1.klassinger
Onsdag 29.mai klokken 12:30 inviterer Høgtun skole de nye førsteklassingene med sin foresatte velkommen til Høgtun skole.
onsdag 22. mai Loppa kommune
Skole- og barnehagerute 2019/2020
Her finner du skole- og barnehageruten for skoleåret 2019/2020.
torsdag 16. mai Loppa kommune
Tverrelvdalen veterankorps kommer
Lørdag 18.mai kommer Tverrelvdalen veterankorps til Øksfjord.
onsdag 15. mai Loppa kommune
Ønsker nytt fylkesvåpen - Bli med i konkurranse
Nytt fylkesvåpen for Troms og Finnmark fylkeskommune.
mandag 13. mai Loppa kommune
FINNMARK

Barnehagens uteområde
Personalet i Øksfjord barnehage har i det siste funnet masse snusposer og sigarettsneiper på barnehagens uteområde.
torsdag 9. mai Loppa kommune
Fagbrev på jobb
Vest-Finnmark Tverrfaglige Opplæringskontor, i samarbeid med opplæringskontorene i Lakselv og Hammerfest, tilbyr gjennom et pilotprosjekt følgende: Fagbrev på jobb
torsdag 9. mai Loppa kommune
Invitasjon til folkemøter
Loppa kommune er i gang med utarbeiding av ny arealplan og inviterer i den forbindelse til folkemøter.
tirsdag 7. mai Loppa kommune
Reduserte åpningstider
Grunnet ekstern opplæring og permisjon har NAV Loppa endrede åpningstider i uke 19.
fredag 3. mai Loppa kommune
Bassengene stengt
Bassengene i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord er nå stengt for sommeren.
torsdag 25. april Loppa kommune
Renovasjon i Tverrfjord og Nuvsvåg
Renovasjon i Tverrfjord og Nuvsvåg er utsatt til torsdag 25.04.19.
onsdag 24. april Loppa kommune
Historiekonferanse om krigen og frigjøringa 23.-24.10.2019
Krigshistorien i nord og forholdet Norge-Russland er tema for en større konferanse i Kirkenes 23. og 24.oktober.
onsdag 24. april Loppa kommune
Gratis Friluftsleir for barn
Finnmark Røde Kors arrangerer gratis Friluftsleir for barn, på Karalaks leirsted, i Porsanger fra onsdag 31.juli - søndag 4. august.
tirsdag 9. april Loppa kommune
Åpningstider påsken 2019
NAV Loppa har følgende åpningstider påsken 2019
mandag 8. april Loppa kommune
Mobbeombud
Mobbeombudet i Finnmark skal bidra til at barn i barnehage og elever i grunnskolen og videregående opplæring har et godt og trygt barnehage- og skolemiljø.
onsdag 3. april Loppa kommune
Sommerjobb for skoleungdom
Loppa kommune trenger arbeidsvillige ungdom som er fylt 16 år, eller som blir 16 år dette året.
tirsdag 2. april Loppa kommune
Kommunalt stipend våren 2019
Loppa kommune tildeler kommunalt utdanningsstipend til ungdom som går på videregående skole 2018/2019, og som er registrert bosatt i Loppa kommune. Stipendet kan tildeles inntil 3 år til hver elev.
tirsdag 26. mars Loppa kommune
Bolystfond 2019
14.03.19 opprettet Loppa kommunestyre Bolystfond for året 2019.
tirsdag 26. mars Loppa kommune
Valg 2019 - innkomne listeforslag
I medhold av valglovens § 6-6 legges innkomne listeforslag til kommunestyrevalget 2019 ut til offentlig ettersyn etterhvert som de har kommet inn. Frist for innlevering av lister var 1.april 2019 kl. 12:00. Valgstyret vil innen 1.juni 2019 behandle listeforslagene.
tirsdag 26. mars Loppa kommune
Utlysning av 17.mai arrangement 2019
Vi oppfordrer lag/foreninger til å søke om å arrangere 17.mai på samfunnshus og grendehus i Loppa kommune.
torsdag 21. mars Loppa kommune
Ukm 2019
Fredag 15. mars ble UKM - Ung Kultur Møtes avholdt på Øksfjord samfunnshus.
mandag 18. mars Loppa kommune
Streaming av kommunestyremøte
Torsdag 14.03.19 klokken 11:00 er det kommunestyremøte på rådhuset i Øksfjord. Du kan følge møtet live her.
onsdag 13. mars Loppa kommune
Kunngjøring
I flg. Lov om Akvakultur (akvakulturloen av 17.06.05 m./forsk. legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.
onsdag 13. mars Loppa kommune
Kveldsaktiviteter på Høgtun skole
Fritidsaktivitetene på Høgtun skole utgår torsdag 7.mars grunnet markering av skolens 50-års jubileum.
onsdag 6. mars Loppa kommune
Tilskudd til idrett og kultur
Levekårsutvalget tildeler tilskudd til idretts- og kulturformål i 2019.
onsdag 27. februar Loppa kommune
Invitasjon
Høgtun skole markerer 50-års jubileum torsdag 7.mars 2019 fra klokken 17:00 - 19:00 på Høgtun skole.
mandag 25. februar Loppa kommune
Bassenget i Nuvsvåg
Svømmebassenget i Nuvsvåg er nå åpnet.
fredag 22. februar Loppa kommune
Til deg som har eiendom i Loppa kommune
Loppa kommune vedtok i 2016, med virkning fra 1. januar 2019 å innføre eiendomsskatt på alle typer eiendommer i hele kommunen.
onsdag 20. februar Loppa kommune
Samefolkets dag
Høgtun skole og Bergsfjord oppvekstsenter markerer samenes nasjonaldag til minne om det første samiske landsmøtet som ble avholdt i Trondheim i 1917.
onsdag 6. februar Loppa kommune
Stengning av kommunal vei i Øksfjord
Det vil nå bli igangsatt arbeid med å sette opp nytt autovern på veien mellom Keilaveien 15 til Keilaveien 31 i Øksfjord. Veien vil bli stengt for kjøretøy mens dette arbeidet pågår. 
mandag 4. februar Loppa kommune
FINNMARK

Kommunestyrevalget 2019 - listeforslag
Informasjon til politiske partier som skal stille liste ved kommunestyrevalget.    
torsdag 31. januar Loppa kommune
Utsatt renovasjon i Sør-Tverrfjord og Sandland
Vefas melder om at det ikke vil bli renovert i Sør-Tverrfjord og Sandland 29.januar grunnet dårlig vær.
tirsdag 29. januar Loppa kommune
Avlyser kommunestyremøte
Ordfører Steinar Halvorsen velger i samråd med administrasjonen å avlyse møtet.
mandag 28. januar Loppa kommune
Biblioteket stengt
Loppa folkebibliotek er stengt tirsdag 29.januar.
mandag 28. januar Loppa kommune
Perletur-krusene
Perletur-krusene er nå kommet og kan hentes på rådhuset i Øksfjord.
fredag 25. januar Loppa kommune
Båtplasser for sommeren 2019
Loppa kommune lyser ut båtplasser for sommeren i 2019 i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord.
fredag 18. januar Loppa kommune
Åpne skuterløyper
Her finner du oversikt over hvilken skuterløyper som er åpnet.
tirsdag 15. januar Loppa kommune
Utlysning av plass i barnehage og SFO 2019/2020
Loppa kommune lyser ut faste plasser i barnehage og SFO fra barnehage/skoleåret 2019/2020.
tirsdag 15. januar Loppa kommune
Biblioteket delvis stengt
Grunnet sykdom har biblioteket redusert åpningstid i dag 14.januar.
mandag 14. januar Loppa kommune
Bassenget i Nuvsvåg
Bassenget i Nuvsvåg er nå åpnet.
fredag 11. januar Loppa kommune
Streaming av ekstraordinært kommunestyremøte
I dag klokken 14:00 er det ekstraordinært kommunestyremøte på rådhuset i Øksfjord. Du kan følge møte live her.
fredag 11. januar Loppa kommune
Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling
Hvert år havner 8-12 millioner tonn plastsøppel i havet. Dersom vil ikke gjør noe nå, vil det om 30 år være mer plast (i vekt) enn fisk i havet.
torsdag 10. januar Loppa kommune
Kunngjøring
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.05 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.
onsdag 9. januar Loppa kommune
Ekstraordinært formannskap og kommunestyremøte 11.01.2019
Hjem
tirsdag 8. januar Loppa kommune
Vannavstenging i Øksfjord
Grunnet vedlikeholdsarbeid vil vannet på strekningen fra Legeskysskaia og til Ystnes bli stengt i dag fra klokken 22:00 - 23:00.
tirsdag 8. januar Loppa kommune
Basseng stengt
Bassenget i Nuvsvåg er stengt grunnet lave verdier på klor og pH.
fredag 4. januar Loppa kommune
Leie av kommunale lokaler til konfirmasjon
Loppa kommune minner om at søknadsfristen for å leie kommunale lokaler til vårens konfirmasjon er 01.02.19.
torsdag 3. januar Loppa kommune
Julehilsen fra ordfører
Ganske snart er nok et år omme, med noen utfordringer og nye muligheter som ligger foran oss.
21. desember 2018 Loppa kommune
Gratis barnehage og SFO
Loppa kommunestyre har i sitt møte 13.12.18 vedtatt å innføre gratis barnehage og SFO som en prøveordning i 2019. Dette som en del av et rekrutteringstiltak.
21. desember 2018 Loppa kommune
Kunngjøring
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.05 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.
20. desember 2018 Loppa kommune
Ambulanse i Sør-Tverrfjord
På grunn av mye sand i havne på Sandland, anløper ikke legebåten Sandland havn på fjære sjøl, da det utgjør en sikkerhetsmessig risiko for båten.
20. desember 2018 Loppa kommune
Har du husket å registrere brønnen din?
Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.
18. desember 2018 Loppa kommune
Mudring Sandland havn
Det vil bli utført mudring i Sandland havn i januar 2019. Nærmere dato kommer når det er avklart.
17. desember 2018 Loppa kommune
Streaming av kommunestyremøte
I dag klokken 12:00 er det kommunestyremøte på rådhuset i Øksfjord. Du kan følge møte live her.
13. desember 2018 Loppa kommune
Prekvalifisering grunnskolelærerutdanning
Skal du søke på grunnskolelærerutdanning, men trenger å styrke matematikkarakteren?
12. desember 2018 Loppa kommune
FINNMARK

Planforslag for Frakkfjorden akvakulturanlegg
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 kunngjøres det at Loppa kommune ved Hovedutvalget for teknisk, plan og næring besluttet 27.november å legge forslag til detaljregulering for Frakkfjorden akvakulturanlegg (planid 201801) ut på offentlig
5. desember 2018 Loppa kommune
Åpningstider i forbindelse med julen 2018, NAV
Åpningstider i forbindelse med julen 2018.
3. desember 2018 Loppa kommune
Juleforestilling
Kulturskolen ønsker dere alle velkommen til årets juleforestilling på samfunnshuset i Øksfjord.
30. november 2018 Loppa kommune
Formannskapets forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Formannskapet legger herved fram innstilling på Budsjett 2019 og Økonomiplan for perioden 2019 – 2022.
29. november 2018 Loppa kommune
32 stk død i brann i Finnmark siden år 2000
I perioden 2000 - 2017 var det 1363 bygningsbranner i fylket. De mest brannfarlige månedene var januar med 140 branner og desember med 113. Så langt i år har en person omkommet i brann i Finnmark.
29. november 2018 Loppa kommune
Kunngjøring
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.05 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.
29. november 2018 Loppa kommune
Streaming av ekstraordinært kommunestyremøte
I dag klokken 10:00 er det ekstraordinært kommunestyremøte på rådhuset i Øksfjord. Du kan følge møtet live her.
29. november 2018 Loppa kommune
Redusert åpningstid på biblioteket
Loppa folkebibliotek har redusert åpningstid grunnet fravær.
28. november 2018 Loppa kommune
Tilkallingsvikar Høgtun skole
Høgtun skole i Øksfjord har behov for tilkallingsvikarer.
26. november 2018 Loppa kommune
Ferge- og båttrafikk
Snelandia har litt problemer i uværet, og her kommer en liten oppdatering på situasjonen.
21. november 2018 Loppa kommune
Krenkelser på sosiale medier
Tirsdag 27.november er det informasjonsmøte på Øksfjord samfunnshus der krenkelser på sosiale medier er temaet.
20. november 2018 Loppa kommune
Kommunalt stipend høsten 2018
Loppa kommune tildeler kommunalt utdanningsstipend til ungdom som går på videregående skole 2018/2019, og som er registrert bosatt i Loppa kommune. Stipendet kan tildeles inntil 3 år til hver elev.
20. november 2018 Loppa kommune
Vannavstenging i Nuvsvåg
Grunnet vannlekkasje i Nuvsvåg vil vannet bli borte mandag 19.11. fra klokken 09:30 - 14:00 på strekningen fra Bukta til Nuvsvågveien 1772.
16. november 2018 Loppa kommune
Flytekai i Øksfjord stengt
Flytekaia ved Frydenbø i Vassdalen er stengt i tidsrommet 16.11. - 19.11.18, dette grunnet fortøyningsarbeid.
16. november 2018 Loppa kommune
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Rådmannen legger herved fram Budsjett 2019 og Økonomiplan for perioden 2019 – 2022.
15. november 2018 Loppa kommune
Opprydding kommunal grunn-fergeleiet i Bergsfjord
I Henhold til Forurensningsloven § 28 – Forbud mot forsøpling, så ønsker Loppa kommune å komme i kontakt med eier av campingvogn/biler som er plassert på kommunal grunn ved Bergsfjords fergeleie.
14. november 2018 Loppa kommune
Opprydding kommunal grunn-fergeleiet i Bergsfjord
I Henhold til Forurensningsloven § 28 – Forbud mot forsøpling, Så ønsker Loppa kommune å komme i kontakt med eier av campingvogn/biler som er plassert på kommunal grunn ved Bergsfjords fergeleie Eier/eiere bes ta kontakt med Loppa kommune på telefon 78453000 eller...
14. november 2018 Loppa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LOPPA

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL