Lom
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Spelemidlar til idrettsanlegg
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica; min-height: 13.0px}
torsdag 10:26 Lom kommune
Gratis kurstilbod til foreldre i lom
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 6.0px 0.0px; font: 14.0px 'Comic Sans MS'; color: #cd665f} li.li2 {margin: 0.0px 0.0px 6.0px 0.0px; font: 12.0px 'Comic Sans MS'} span.s1 {font: 14.0px Helvetica} span.s2 {font: 12.0px Helvetica} span.Apple-tab-span {white-space:pre} ul.ul1 {list-style-type: disc} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px...
torsdag 09:30 Lom kommune
Dagleg leiar for regionrådet i Nord Gudbrandsdal
Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er eit regionalt samarbeidsorgan mellom kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal skal fremme regionen sine interesser gjennom å leggje til rette for næringsutvikling, drive politisk interessearbeid og...
mandag 08:28 Lom kommune
Fossbergom har fått status som turiststad i ei utvida periode
Oppland Fylkeskommune har akkurat kunngjort at Fossbergom har fått status som "typisk turiststad" i ei utvida periode. Dette betyr at butikkane kan ha sundagsope frå 1. april (eller frå påske dersom påska er før 1. april) og til 15. oktober dersom dei ynskjer det.
torsdag 14. september Lom kommune
Ledig lærarstilling i Lom kommune, vaksenopplæringa
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px Helvetica} Frå 26.10 og ut skuleåret 17/18 er det ledig inntil 40% vikariat i Norskopplæringa for vaksne framandspråklege.
tirsdag 12. september Lom kommune
Valresultat for Lom kommune 2017
Då var røystene for Lom kommune rekna: 74% nytta røysteretten sin, noko som er bra!
mandag 11. september Lom kommune
Næringspub i Ottadalen: Kva kan næringslivet lære av idretten?
«Samarbeid og endringsevne skaper resultat», seier Åge Skinstad. Som tidlegare landslagssjef i langrenn veit han godt kva som skal til for nå toppen. No kjem han til Lom for å fortelje om korleis mål, samarbeid, entusiasme og vilje til endring kan føre til gode...
torsdag 7. september Lom kommune
Asfalt på kommunale vegar
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica; color: #275d90} p.p2 {margin: 5.0px 0.0px 5.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica; color: #275d90} Kommunestyret har løyvd 2,5 mill. kr til legging av asfalt på kommunale vegar. Løyvinga skal dekkje både grunnarbeid og legging av...
torsdag 7. september Lom kommune
OPPLAND

Her kan du røyste
Måndag 11. september (nokre stader søndag 10. september òg) er det stortingsval og sametingsval.
torsdag 7. september Lom kommune
Endring av renovasjonsabonnement
Utkøyring av søppelsekker for 2018 vert i vekene 40 - 41 - 42. Frist for endring av abonnement er 20.09.2017 og må gjerast skriftleg. Du kan sende endring til post@lom.kommune.no .
tirsdag 5. september Lom kommune
Ledige stillingar i pleie og omsorg:
Fleire ledige stillingar i pleie og omsorgavdelinga i Lom kommune:
mandag 4. september Lom kommune
2. gongs offentleg ettersyn av framlegg til kommunedelplan for Fossbergom
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica} Lom formannskap gjorde i møte 07.04.2017, sak 24/2017 vedtak om at framlegg til revidert kommunedelplan for Fossbergom blir lagt ut til 2. gongs offentleg ettersyn. Endringar i planen som følgjer av den politiske behandlinga er innarbeidd i...
mandag 4. september Lom kommune
Lom helseheim deltek i sykkel-VM for eldre
Med drikke i fine glas og flott fingermat var det god stemning på Lom helseheim under opningsseremonien for sykkel-VM for eldre.
fredag 1. september Lom kommune
Nytt til næringslivet, 3. utgåve
Her kan du lese årets tredje nyheitsbrev! Ynskjer du å få tilsendt nyheitsbrevet på e-post, si i frå til ashild.amundsen@lom.kommune.no Det gjeld også om du har tips eller innspel på innhald.
torsdag 31. august Lom kommune
Røyste heime?
Måndag 11. september (nokre stader søndag 10. september òg) er det stortingsval og sametingsval.
torsdag 31. august Lom kommune
Kommunestyremøte 31.08.2017 kl 16:00 - Lom helsesenter
Opning av nytt helsesenter kl 16:00 Ordinært kommunestyremøte på kommunestyresalen kl 18:00 Orienteringssak: Framlegg til forprosjekt frå styringsgruppa for Lom helseheim - sjukeheimsplassar og omsorgsbustader PS 36/2017 Digitaliseringsstrategi PS 37/2017 Bygging av 3 bustader til...
tirsdag 29. august Lom kommune
Ledige plassar ved Lom musikk-og kulturskule
p.p1 {margin: 5.0px 0.0px 5.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} Vil du vera med i kulturskulen har vi fem ledige plassar. Er du rask, kan ein av dei bli din. Gjeld alle i skulealder.
mandag 28. august Lom kommune
Kulturprisen og kulturstipendet 2017
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica} Kven tykkjer du fortener kulturprisen? Enn kulturstipendet? Kom med forslaga dine!
tirsdag 22. august Lom kommune
Smittevern i barnehagar og skular
p.p1 {margin: 5.0px 0.0px 5.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} Barnehagar og skular skal planleggjast og drivast på ein måte som gjer risikoen for spreiing av smittsame sjukdommar så liten som mogleg. På denne sida finn du lenker til generell informasjon om smittevern i tilleg til...
mandag 21. august Lom kommune
Stønad til kulturaktivitetar knytta til Gudbrandsdalen
Stiftinga G-Kultur har søknadsfrist 1. september for stønad til kulturaktivitetar og kulturverksemd med tilknyting til Gudbrandsdalen. Retningslinjer og søknadsskjema finn ein på nettsida til G-Kultur, www.g-kultur.no. Søknader blir behandla på styremøtet i G-Kultur 27. september.
mandag 21. august Lom kommune
Offisiell opning av nytt helsesenter i lom
Velkomen til opninga av det nye helsesenteret vårt p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} 31.08.17 kl. 16.00 – 18.00!
fredag 18. august Lom kommune
Ledige lokale i Lom
Ynskjer du å starte butikk, eller er du kanskje på utkikk etter eit ledig kontor? Da finst det mange alternativ i Lom! Lista er oppdatert august 2017. Kommunen tek ingen ansvar for eventuelle feil eller manglar i lista.
fredag 18. august Lom kommune
Førehandsrøystinga startar 10. august
Måndag 11. september (nokre stader søndag 10. september òg) er det stortingsval og sametingsval.
torsdag 10. august Lom kommune
Kjem tilbake om ho blir bedt
Svaksynte Ingun Myhrvold vil kome tilbake til Brimi fjellstugu dersom ho får ei ordentleg unnskyldning og om det kjem opp skilt om at svaksynte med førarhundar er velkomne.
lørdag 22. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
Skal lokke turistar til Lomstunga
Nå skal Lom profilere sin miniversjon av Trolltunga. Den skal heite Lomstunga eller Kvilarsteinen.
torsdag 20. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
– Alle er velkomne til Brimi fjellstugu
Vegard Brimi, ved Brimi fjellstugu, har fått massiv merksemd etter at svaksynte Ingun Myhrvold følte seg diskriminert da førarhunden vart nekta inngang i spisesalen.
onsdag 19. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
Søt musikk rundt manesjen
Lange dager, halsbrekkende øvelser, terping og nerver i høyspenn. Hvem er ildsjelene som velger et liv i sirkusmanesjen?
onsdag 19. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
OPPLAND

Servicetorget og sentralbordet i Lom kommune er for tida ope frå kl 10 - 14.
Du kan og sende e-post til post@lom.kommune.no så svarar vi deg etter kl 10:00. Det er elles personale å treffe mellom kl 8 og 15:30 på Økonomi i 2. etasje og Miljø, Teknisk og Næring i 3. etasje.
tirsdag 18. juli Lom kommune
– Flere synes ruten er krevende
Flere som går DNTs Massivrute i Breheimen og Jotunheimen synes noen av etappene er for lange og krevende.
tirsdag 18. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
Tildelingskontoret Lom og Skjåk
Har du behov for hjelp i veke 29 og 30 kan du kontakte Lom kommune på tlf 61 21 73 00 eller 61 21 72 25 / 481 65 525.
tirsdag 18. juli Lom kommune
Leter etter savnet 68-åring ved Sognefjellshytta
Sent søndag kveld startet det som utover natta viste seg å bli en større leteaksjon ved Sognefjellshytta i Lom. Ved 07-tiden mandag morgen melder politiet…
mandag 17. juli Gudbrandsdølen Dagningen
Vrang ku hentet av brannvesenet i møkkakjeller
Kua hadde gått fra beite og inn i møkkakjelleren – og den ville slett ikke ut igjen.
lørdag 15. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
Pleie- og omsorgsavdelinga har ledige stillingar
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} 80 % sjukevikariat for sjukepleiar frå d.d. ved Lom helseheim Arbeidstid etter gjeldande turnus dag/kveld/natt, 3.kvar helg .
torsdag 13. juli Lom kommune
Står du i manntalet?
For å kunne røyste ved stortingsvalet til hausten må du stå i manntalet.
torsdag 13. juli Lom kommune
Ny byggteknisk forskrift frå 1.7.2017
Klikk her for meir informasjon Byggteknisk forskrift (TEK17) I ei overgangsperiode fram til 31.12.2018 kan du velja å prosjektere og byggja etter enten TEK10 eller den nye forskrifta TEK17. Om du har prosjektert etter TEK10 og skal søkja etter 1. juli, må du opplysa om dette i søknaden din....
mandag 10. juli Lom kommune
Tufskrøkjun og Mari Midtli vann gruppespel og sang
Mari Midtli frå Sel vann vokal klasse B for andre året på rad og er dermed A-klassing frå neste år, og Tufskrøkjun gjenvant tronen i gruppespel senior på landskappleiken på Røros.
fredag 7. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
Kvardagsrehabilitering i Lom!
Jorun Sperstad-Fjeld har nett blitt tilsett i heimesjukepleia i Lom der ho skal arbeida med kvardagsrehabilitering. I tillegg er ho aktivitør ved Lom helseheim. Men kva er kvardagsrehabilitering?
fredag 7. juli Lom kommune
Stopper salg av flaskevann
Gjendesheim Turisthytte i Vågå og Norsk Fjellsenter i Lom har gått sammen om å stoppe alt salg av flaskevann.
torsdag 6. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
Gir ut ny bok om Tor Jonsson
Debatten om begrepet «bygdedyret» blir tatt opp igjen i en ny bok med tekster om Tor Johnsson.
tirsdag 4. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
Studietur med tema utmarksbeite - torsdag 6. juli 2017 - Hiv deg på!
Framside
tirsdag 4. juli Lom kommune
Gebyr på faktura frå Lom kommune
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 26.0px 'Adobe Garamond Pro'} Frå og med august 2017 innfører Lom kommune kr 50,- i fakturagebyr på faktura i papirformat.
lørdag 1. juli Lom kommune
Vamp spiller på Glitterheim turisthytte
Søndag 9. juli tar bandet vamp musikken til nye høyder.
fredag 30. juni $ Gudbrandsdølen Dagningen
Unik kulturskatt attende i Lom
Dei tre Glømsdalsteppa som vart vove i Bøverdalen i 1760 er rekna som noko av det ypparste av Norsk Folkekunst. I sommar skal eitt av dei stillast ut på Lom Bygdemuseum.
fredag 30. juni $ Gudbrandsdølen Dagningen
Generasjonsskifte i Brimibue: - Verdifullt å overta merkevara til far
To turdelduer på 21 og ei kokke på 34 har funne ut at dei rett og slett vil setja brød, smør og pålegg på bordet og be folk forsyne seg.
torsdag 29. juni $ Gudbrandsdølen Dagningen
Tidlegrøysting
Veljarar som ønsker å røyste i perioden 1. juli til 9. august kan vende seg til kommunen og avtale tid for å røyste. Førespurnaden kan rettast til kva kommune som helst. Hugs å ta med gyldig legitimasjon med bilete når du skal røyste.
onsdag 28. juni Lom kommune
Kommunebarometeret: Lom kommune gjer det godt!
Kommunebarometeret for 2016 er nyleg gjort kjent - og Lom kommune viser gode resultat med positiv utvikling frå førre rangering. Det er særleg innan pleie og omsorg det er vist stor framgang. At vi frå før har gode resultat innan skule er godt kjent.
tirsdag 27. juni Lom kommune
OPPLAND

Nytt vedtak i juli for mottakarar av bustønad
Alle mottakarar får endringar i bustønaden for juni. Det blir sendt ut nytt vedtak 19. juli, medan utbetalinga er 20. juli.
fredag 23. juni Lom kommune
Kommunestyremøte 22.06.2017 kl 15.00 på kommunestyresalen, Midtgard
Orienteringssak: Tilrettelegging for overføring av kommunestyremøte på nett Informasjonskonsulent Ola Rossehaug orienterer Referatsaker Delegeringssaker PS 18/2017 Uttale frå Lom kommune til søknad frå GLB om endring i manøvreringsreglementet for Tesse PS 19/2017...
torsdag 15. juni Lom kommune
Momskompensasjon for friviljuge organisasjonar
Lotteri- og stiftelsestilsynet minner om at frista for å søkja momskompensasjon for lag og organisasjonar er 1. september 2017. Meir informasjon og ordninga og søknadsskema finn du på nettstaden til Lotteri-og stiftelsestilsynet(LENKE) Dersom de lurer på noko, ta kontakt på...
onsdag 14. juni Lom kommune
Offentleg ettersyn – Trafikksikringsplan
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} Formannskapet har i møte 07.06.17 vedteke å leggje ut Trafikksikringsplanen for Lom kommune til offentleg ettersyn. Trafikksikringsplanen skal vere ein reiskap for å planleggje, samordne og gjennomføre arbeidet med...
tirsdag 13. juni Lom kommune
Webkamera ute av drift
Som mange har fått med seg, og meldt inn til kommunen, er webkameraet vårt ute av drift. Nytt kamera er på veg!
mandag 12. juni Lom kommune
Strukturomlegging hjå kartverket
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 35.4px; font: 11.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 35.4px; font: 11.0px Helvetica; min-height: 13.0px} span.s1 {text-decoration: underline ; color: #0433ff} Matrikkelinformasjon (eigedomsinformasjon) vil ikkje bli oppdatert i kartløysingane i ei periode frå...
onsdag 31. mai Lom kommune
Diktardagar 2017
Det er 100 år sidan romanen Markens Grøde av Knut Hamsun kom ut. Derfor er det tema i år. Nytt er seminaret fredag som er tilrettelagt for elevane i vidaregåande skule og ungdomsskulen. Vera Henriksen ville ha fyllt 90 år om ho hadde levd, og Lisbet Lid Venås fyller 80 år i 2017. Begge vil bli heidra...
mandag 29. mai Lom kommune
Lomsskulen gjer det godt!
Kvalitetsmeldinga for lomsskulen 2017 var presentert på kommunestyret sitt årlege dialogmøte for oppvekst og kultur denne veka. Det plar vere gode resultat i skulane i Lom, men det har aldri vore så gode resultat som i år. At Lom er på 11. plass på kommunebarometeret...
fredag 19. mai Lom kommune
Høyring av tiltaksplan 11160 Plan for skredsikring i Ulstad
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ved brev datert 07.03.2017 bede Lom kommune om å gjennomføre lokal høyring av plan for skredsikring i Ulstad. Det er lagt ved tiltaksplan 11160 Plan for skredsikring Ulstad i Lom kommune, høyringsutgave datert 20.01.2017.
fredag 19. mai Lom kommune
Reisebrev frå 3. og 4. klasse på Loar!
Torsdag 18. mai var 3. og 4. klassingane ved Loar skule på ein særs spanande ekskursjon: vassverk, reinseanlegg og miljøstasjon! Her kan du lesa litt om korleis den turen var.
fredag 19. mai Lom kommune
Lovande 17.mai-vêr!
Det kan sjå ut til at vêret for 17. mai 2017 kan bli absolutt brukande! Bildet over er henta frå storm.no kl 14:00 16. mai.
tirsdag 16. mai Lom kommune
Kommunestyremøte 18.05.2017 kl 09:00 i Auditoriet Lom ungdomsskule
Program for dialogmøte: 0845 – 0900: Kaffe 0900 - 0915: Velkomen 0915 – 1045: Presentasjon av kvalitetsmeldinga for lomsskulen 2017, v/ Herdis K Repp 1045 – 1105: Omvising på ungdomsskulen 1105 -1115: Pause 1115 - 1200: Aktiv læring v/Anita Nestvold, (ca 1130-1200: skulegarden...
mandag 15. mai Lom kommune
Ledig stilling: Brukarstyrt personleg assistanse(BPA)
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} Ledig stilling som assistent til mann med erverva funksjonsnedsetting. Brukar sitt mål: Mest mogleg sjølvstendig og aktiv – og mest mogleg mestring i aktivitet.
torsdag 11. mai Lom kommune
No er det nye leikestativet opna!
Det var mange glade elevar når leiar for FAU og rektor kunne opne det nye leikestativet ved Loar skule
mandag 8. mai Lom kommune
Søknadsfrister for å søkje om SMIL-midlar, kommunale tilskott og produksjonstilskott i jordbruket
15. mai er søknadsfrist for fleire tilskottsordningar:
fredag 28. april Lom kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LOM

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

OPPLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL