Leikanger
Nattestengt på Vangsnes ferjekai - innstilte avgangar natt til onsdag og torsdag
Statens vegvesen melder at på grunn av vedlikehaldsarbeid på Vangsnes ferjekai, vert avgangane på ferjesambandet innstilt natt til onsdag og natt til torsdag denne veka.
mandag 11:58 Leikanger kommune
Mange ledige stillingar i pleie- og omsorgstenesta
Ledige stillingar
lørdag 12:31 Leikanger kommune
Rivinga av Tinghus II og III - film
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 14:11 Leikanger kommune
Stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 13. november Leikanger kommune
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Henjabakkane
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 8. november Leikanger kommune
Gangvegen på Ohnstadhaugen framleis stengt fram til 22. november
Gangvegen sør for Leikanger sjukeheim vert stengt fram til 22. november grunna byggearbeid. (Sjå kryss til høgre i biletet). Vegen mellom Ohnstadhaugen og Lundevegen vil også framleis vere stengt.
onsdag 6. november Leikanger kommune
Røysavegen - mellombels stengt for gjennomkøyring morgon og ettermiddag fram til 22. november
Vegane forbi sjukeheimen er stengt på grunn av byggjearbeid. Det gjer at ikkje alle born opplever at skulevegen er så trygg som den skal vere. Difor vert Røysavegen mellombels stengd for gjennomkøyring måndag-fredag i tidsrommet 08.00 - 09.00 og 13.00 -
onsdag 6. november Leikanger kommune
Kartleggjing og verdsetjing av friluftsområde - høve til å komme med innspel
Leikanger kommune har kartlagt og verdsett friluftsområda i kommunen. Du har høve til å komme med innspel fram til onsdag 20.11.2019.
onsdag 6. november Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Biblioteket er stengt i dag, 30. oktober
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 30. oktober Leikanger kommune
Barseltrimmen er avlyst fredag 1. november
Barseltrimmen på helsesenteret er avlyst fredag 1. november.
mandag 28. oktober Leikanger kommune
Influensavaksinering
Leikanger helsesenter onsdag 23. og torsdag 24. oktober kl. 09.00-15.00.
onsdag 23. oktober Leikanger kommune
Godkjend reguleringsplan for Gjertrudbakken 2-4
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
tirsdag 22. oktober Leikanger kommune
Godkjend reguleringsplan for tunprosjekt på Krosshaug
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
tirsdag 22. oktober Leikanger kommune
Digital, nasjonal undersøking om helse og sjukdom - til innbyggarane i nye Vestland fylke
Nasjonalt senter for e-helseforskning har ansvar for ei ny, digital, nasjonal undersøking om helse og sjukdom. Innbyggarar i nye Vestland fylke er valde ut til å være mottakarar av spørjeundersøkinga, som går føre seg via...
fredag 18. oktober Leikanger kommune
Røysavegen - mellombels stengt for gjennomkøyring morgon og ettermiddag
torsdag 17. oktober Leikanger kommune
40% stilling som barnehagelærar
40 % stilling som barnehagelærar, for tida med arbeidsstad i Nybø barnehage. Nærare opplysningar får du hjå styrar Ingebjørg Breisnes på telefon 90592151 Søknad sender du på vårt elektroniske søknadsskjema innan 25.10.2019  
onsdag 16. oktober Leikanger kommune
Tv-aksjonen søndag 20. oktober - Me manglar 3 bøssebærarar
ein av to bøssebærarar på roda Grindselvi - Torsbukti ein av tre bøssebærarar på roda Husabø - Øvre Leite - Frækaland ein av tre bøssebærarar på roda Kløvi - Askedalen - Njøs Først til...
onsdag 16. oktober Leikanger kommune
Tv-aksjonen søndag 20. oktober - Me manglar 4 bøssebærarar
ein av to bøssebærarar på roda Grindselvi - Torsbukti ein av tre bøssebærarar på roda Husabø - Øvre Leite - Frækaland ein av to bøssebærarar på roda Midtre Leite - Halland ein av tre bøssebærarar på roda...
tirsdag 15. oktober Leikanger kommune
Framlegg til reguleringsplan for Strandavegen - høyring
Formannskapet i Leikanger kommune har den 26.09.2019, sak 52/19, fatta følgjande vedtak: Leikanger kommune godkjenner i medhald av Plan- og bygningslova § 12-10 framlegg til reguleringsplan for Strandavegen med føresegner, med fylgjande presisering i punkt 3.2, 3.4, og 3.5 i...
torsdag 10. oktober Leikanger kommune
Framlegg til reguleringsplan for Strandavegen - høyring
Formannskapet i Leikanger kommune har den 26.09.2019, sak 52/19, fatta følgjande vedtak: Leikanger kommune godkjenner i medhald av Plan- og bygningslova § 12-10 framlegg til reguleringsplan for Strandavegen med føresegner, med fylgjande presisering i punkt 3.2, 3.4, og 3.5 i...
torsdag 10. oktober Leikanger kommune
Bli bøssebærar, du og!
Tv-aksjonen blir i år arrangert søndag 20. oktober og går til Care sitt arbeid for å skape eit betre liv for kvinner i nokre av verdas mest sårbare område.      Dersom DU kan tenkje deg å bidra, ta kontakt med Leikanger kommune på telefon...
torsdag 3. oktober Leikanger kommune
Tilskotsmidlar til arrangement og aktivitetar for å markere overgangen til ny kommune
Leikanger formannskap har løyvd kr 250.000 som tilskotsmidlar til lag og organisasjonar om ønskjer å arrangere aktivitetar, arrangement eller tiltak for å markere overgangen til ny kommune. Søknadsfrist 9. oktober 2019.
mandag 30. september Leikanger kommune
Stengt gangveg på Ohnstadhaugen
Gangvegen sør for Leikanger sjukeheim vert stengt frå måndag 30. september til måndag 4. november grunna byggearbeid. (Sjå kryss til høgre i biletet). Vegen mellom Ohnstadhaugen og Lundevegen vil også framleis vere stengt.
onsdag 25. september Leikanger kommune
Open hall
onsdag 25. september Leikanger kommune
Vass- og avgiftsforskrift for nye Sogndal kommune - Høyring
fredag 20. september Leikanger kommune
Njøsavegen er stengt ved Henjahaugane barnehage 18. september
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
tirsdag 17. september Leikanger kommune
Kurs for pårørande til personar med demens
Fyrste kurskveld er 18. september på Sogndal Helse- og omsorgssenter kl. 18.00-20.30. Sjå invitasjonen for påmelding og meir informasjon  
torsdag 5. september Leikanger kommune
Førehandsrøysting
tirsdag 3. september Leikanger kommune
Røysavegen er stengd onsdag 4. september
mandag 2. september Leikanger kommune
Førehandsrøysting og tilkomst
Dei som ønskjer å førehandsrøyste ved årets val, kan gjere det på Tinghuset. Grunna gravearbeid på uteområdet, kan tilkomsten til Tinghuset vera enklare frå parkering ved kyrkja eller i Leitevegen nedanfor gamle bankbygget. Dersom ein parkerer på...
mandag 2. september Leikanger kommune
Hjortejakta
I høve jaktstart 1. september er det i år ei endring frå i fjor. Det skal ikkje takast CWD-prøver av hjort skote i ordinær jakt. Fallvilt skal det framleis takast CWD-prøver av. Med ynskje om ei god og trygg jakt!
torsdag 29. august Leikanger kommune
I fem og ei halv veke i sommar har han leita etter sin eigen svoger i Dalsfjorden. Onsdag kunne Arne Inge Synnevåg ta imot ei ny redningsskøyte i Sogn.
Med redningsskøyta «Uni Sognefjord» er beredskapen i Indre Sogn kraftig styrkt.
onsdag 28. august $ Bergens Tidende
Biblioteket er stengt torsdag 29. august
Leikanger folkebibliotek held stengt torsdag 29.08 grunna opplæring på nytt bibliotekssystem.
tirsdag 27. august Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Kommunestyre- og fylkestingsvalet - opningstider på valdagen
tirsdag 27. august Leikanger kommune
Stenging av vassforsyning
På grunn av reparasjon, vil vatnet vera stengt i Lundevegen 1-51, Lundheim 1-14 og Sognefjordvegen 42, 46, 48, 50 og 56 i perioden onsdag 21. august kl 22.00 og fram til torsdag 22. august kl 06.00.
tirsdag 20. august Leikanger kommune
Barnehagane treng vikarar
Barnehagane i Leikanger treng tilkallingsvikarar og vikarar til lengre og kortare vikariat.
tirsdag 20. august Leikanger kommune
Opning av dagsturhytta Orrabu
Velkomen til offisiell opning av dagsturhytta Orrabu sundag 25. august klokka 13.00 - 1500. Program: 13.00: Velkommen Talar og klipping av snora ved ordførar 14.00: Underholdning 14.15: Minikonsert med Hermans Verk Turdeltakarane tek med eigen mat og drikke. Vi håpar på godvêr og...
mandag 19. august Leikanger kommune
Skytetider for leirdueskyting på Kleppa hausten 2019
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 16. august Leikanger kommune
100% stilling som barnehagelærar
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 15. august Leikanger kommune
Oppmoding frå Trygg Trafikk - tenk tryggleik og klypp hekken i samband med skulestart
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
tirsdag 13. august Leikanger kommune
Gang- og sykkelveg i Fatla stengd for vedlikehald i periodar
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 7. august Leikanger kommune
Transport av rivemassar
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
mandag 5. august Leikanger kommune
100% stilling som barnehagelærar
Leikanger kommune vil få ledig 100 % stilling som barnehagelærar frå 01.10.2019, for tida med tenestestad i Henjahaugane barnehage. Til stillinga er det krav om politiattest av ny dato. Nærare opplysningar får du ved å vende deg til styrar Sylvi Aarland på telefon...
tirsdag 30. juli Leikanger kommune
NAV Leikanger - opningstider i sommar
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 4. juli Leikanger kommune
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Gjerde
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 28. juni Leikanger kommune
Musikkpedagog i kulturskulen, vikar i inntil 80% stilling
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 28. juni Leikanger kommune
Høyring - Nytt vegnamn Gjerde
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
tirsdag 25. juni Leikanger kommune
Arealdelen i kommuneplanen - endeleg vedtak
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 21. juni Leikanger kommune
Detaljreguleringsplan Gjertrudbakken 2 og 4 - offentleg ettersyn
I medhald av §12-10 i plan- og bygningslova er detaljreguleringsplan for Gjertrudbakken 2 og 4 lagt ut til offentleg ettersyn. Planen er også utlagt i serviceekspedisjonen i Tinghus I og på Biblioteket i Saften. Merknader til planen må sendast...
onsdag 19. juni Leikanger kommune
Informasjonsmøte om riving av Tinghus II og III
Måndag 24. juni klokka 18.00-19.00 vert det informasjonsmøte om rivinga av Tinghus II og III i Leikanger.
mandag 17. juni Leikanger kommune
Detaljreguleringsplan Krosshaug - offentleg ettersyn
I medhald av §12-10 i plan- og bygningslova er detaljreguleringsplan for bustadområde Krosshaug lagt ut til offenleg ettersyn. Planen legg til rette for bustadbygging med eit økologisk tun på Krosshaug. Grunneigar og naboar er varsla direkte. Planen er også utlagt i...
fredag 14. juni Leikanger kommune
Leikanger folkebibliotek - opningstider sommaren 2019
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 13. juni Leikanger kommune
Fri moro 2019
Leikanger kommune arrangerer Fri moro for 4. - 10. klasse 25. - 27.juni.
onsdag 12. juni Leikanger kommune
Leikangerprisen 2019 - forslag til kandidatar
Leikangerprisen vert delt ut for verdifullt og framifrå arbeid i frivillig lags- og organisasjonsliv, eller i arbeidsliv/tiltaksarbeid i kommunen. Prisen kan gjelde arbeid som vert eller har vore gjort, og kan gå til lag, organisasjonar og einskildpersonar. Den siste Leikangerprisen vert delt ut under...
tirsdag 11. juni Leikanger kommune
Ledige stillingar som vernepleiar - til saman 160% stilling
Ledige stillingar
tirsdag 11. juni Leikanger kommune
Ledige stillingar som kjøkkenassistent og postassistent
Vi har ledig 2 stillingar: 1 stilling 18,3% fast som kjøkkenassistent 1 stilling 40% fast som postassistent Stilling som kjøkkenassistent er turnusarbeid med jobb kvar andre helg på hovudkjøkken sjukeheim, laurdag og søndag. Arbeidsoppgåver: Lage til mat etter...
fredag 7. juni Leikanger kommune
Parkering ved tinghuset
I forbindelse med rivinga av Tinghus II og III, vil deler av parkeringsplassen ved Tinghus I bli avsperra. Leikanger kommune oppmodar difor alle tilsette og besøkande ved tinghusområdet  til å ta i bruk offentleg transport, evt. gå/sykle i
tirsdag 4. juni Leikanger kommune
Vatningsrestriksjonar frå 1. juni
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 31. mai Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Redusert opningstid på helsestasjonen i veke 23
I veke 23 er helsestasjonen kun open tysdag 4. juni.
onsdag 29. mai Leikanger kommune
Stenging av vassforsyning - Leite
På grunn av reparasjon, vil vatnet vera stengt  i Klokkarvegen, Prestavegen og deler av Leitevegen (frå krysset ved riksvegen til krysset ved Hallandsvegen) i perioden måndag 27. mai kl. 21.00 og fram til tysdag 28. mai kl.06.00.
fredag 24. mai Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
torsdag 23. mai Leikanger kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid barnehageåret 2019-2020
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 15. mai Leikanger kommune
Godkjende lister ved kommunestyrevalet 2019
mandag 13. mai Leikanger kommune
17. mai 2019 i Leikanger (pdf)
torsdag 9. mai Leikanger kommune
Ledige stillingar i barnehagane - utvida søknadsfrist
onsdag 24. april Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
tirsdag 23. april Leikanger kommune
Ledige stillingar i nye Sogndal kommune: juridisk rådgjevar, kommunikasjonsrådgjevar og avdelingsleiar IKT og digitalisering
onsdag 17. april Leikanger kommune
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
1. juli 2018 $ Bergens Tidende
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

LEIKANGER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL