Leikanger
Årsmelding 2018 - Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REF)
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
mandag 11:11 Leikanger kommune
Skulefritidsordninga/SFO hausten 2019
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 14. mars Leikanger kommune
Jegerprøven
Leikanger Jakt - og Fiskelag startar opp med jegerprøven fredag 29. mars.
mandag 11. mars Leikanger kommune
Stenging av vassforsyning
På grunn av reparasjon og utskifting av røyr, vil vatnet vera stengt  i området frå og med Systrond gartneri og vestover i perioden måndag 11. mars kl. 21.00 og fram til tysdag 12. mars kl.06.00.
fredag 8. mars Leikanger kommune
Ledige stillingar i skulane - lærar, miljøterapeut, fagarbeidar, assistent
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 8. mars Leikanger kommune
Søknad om kulturmidlar 2019
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 8. mars Leikanger kommune
Ledige stillingar i Nybø barnehage
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 7. mars Leikanger kommune
Søknadsfrist for SMIL- og dreneringsmidlar 2019
Frist for innlevering av SMIL- og dreneringssøknadar er sett til 15.04.19.
mandag 25. februar Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Stenging av veg
I høve utbygginga av sjukeheimen vert vegen mellom Ohnstadhaugen og Lundevegen stengt som synt på kartet. Vegen vil vere stengt frå 20. februar 2019 til 01. september 2020.
onsdag 20. februar Leikanger kommune
Sommarjobb for ungdom - stell av grøntanlegg
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 20. februar Leikanger kommune
Sommarjobb for ungdom - stell av grøntanlegg
Me treng arbeidsvillig ungdom til stell av grøntanlegga våre i sommar. Dei som er fødde før 01.01.02, er frå Leikanger og er under utdanning, vil verta prioritert. Skriv ein kort søknad på e-post til postmottak@leikanger.kommune.no  eller til Leikanger kommune,...
onsdag 20. februar Leikanger kommune
Høyring - Hovudplan skogsveg for Leikanger kommune
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
mandag 18. februar Leikanger kommune
Høyring - Hovudplan skogsveg for Leikanger kommune
Planen skal vere eit verktøy for forvaltninga og eit styrande dokument i vurdering av sakshandsaming og løyving av tilskot til bygging av skogsvegar. Herved inviterer me ulike aktørar og interessegrupper til å gje ein uttale. Planen er også utlagt i serviceekspedisjonen i...
mandag 18. februar Leikanger kommune
Høyring - Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad tilrettelagt for heildøgns omsorgstenester i nye Sogndal kommune
tirsdag 12. februar Leikanger kommune
80% vikariat for reinhaldar
mandag 4. februar Leikanger kommune
Ledige stillingar i pleie og omsorgstenesta
Leikanger kommune søkjer etter sjukepleiar, helsefagarbeidar, heimehjelp og ferievikarar.
mandag 4. februar Leikanger kommune
Slutt på bleier i våtorganisk avfall – no skal dei i restavfallet
fredag 1. februar Leikanger kommune
Hugs fristen for søknad om barnehageplass 1. februar
Søknadsskjema
tirsdag 29. januar Leikanger kommune
Informasjonsmøte om ferjekaiopprusting - Hella, Dragsvik og Vangsnes
Her vil dei mellom anna informere om arbeidet dei skal til med på ferjekaiane, og korleis trafikantane vil merke dette.Les meir på nettsida til Statens vegvesen
mandag 28. januar Leikanger kommune
Kom til Sogn – Bli kjend med oss før karrieremessa i Bergen
Kommunane i Sogn byr på unike moglegheiter. Vi har blant Noregs beste skular, eit veksande næringsliv, godt helsevesen, sterkt miljøfokus og ei ambisiøs bustadutvikling. Mykje rører seg her.   Bli ein av oss? I kommunane er jobbmoglegheitene mange. Vi treng eit vidt...
fredag 25. januar Leikanger kommune
Dumper på flere titalls tonn havnet i elv og gikk gjennom isen. Drama da fører i 20-årene måtte redde seg ut selv.
– Det var mørkt og kaldt og sikkert dramatisk.
torsdag 24. januar $ Aftenposten
Dumper på flere titalls tonn havnet i elv og gikk gjennom isen. Drama da fører i 20-årene måtte redde seg ut selv.
– Det var mørkt og kaldt og sikkert dramatisk.
torsdag 24. januar $ Bergens Tidende
Drømmestipendet 2019
mandag 21. januar Leikanger kommune
Har du hugsa å registrere brønnen din? Dersom du delar brønn med ein eller fleire skal den registrerast.
Alle vassforsyningssystem skal vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld både større vassforsyningssystem, og dei som er veldig små. Alle som produserar under 10 m3 drikkevatn i døgnet kan nytte eit forenkla registreringsskjema. Eksempel på vassforsyningssystem som kan nytte...
onsdag 9. januar Leikanger kommune
Barnehageopptaket 2019
Dei som har søkt i løpet av hausten 2018 treng ikkje søkje på nytt.Søknadsskjema finn du her 
fredag 4. januar Leikanger kommune
Opningstider i romjula
Leikanger legekontor Måndag 24.12 kl. 08.00-12.00 Torsdag 27. og fredag 28.12 kl. 08.00-15.45 Måndag 31.12 kl. 08.00-12.00 Legevakt: 57 65 56 66 Akutthjelp: 113Tinghuset  Måndag 24.12 kl. 08.00-12.00 Torsdag 27. og fredag 28.12 kl. 10.00-15.45 Måndag 31.12 kl....
21. desember 2018 Leikanger kommune
SIMAS hentar juletreet og gåvepapiret ditt
21. desember 2018 Leikanger kommune
SIMAS - endra tømmedag
Rute 404 (Røysavegen, Ohnstadhaugen, Hjedl, Holevegen, Brunnene, Hagane, Dalsvegen og Dalen) - tømmedag for papp/papir og våtorganisk som opprinneleg er torsdag 03.01.19, vert flytta til laurdag 29.12.18. Rute 402 (Monken, Seberg, Henjahaugane, Krosshaug, Røysa,...
21. desember 2018 Leikanger kommune
Kommunedelplan for kulturminne - høyring
Leikanger formannskap vedtok i møte 29.11.18 å leggje kommunedelplan for kulturminne ut til offentleg ettersyn/høyring med heimel i plan- og bygningslova § 11-14. Planen er også utlagt i serviceekspedisjonen i Tinghus 1 og på Leikanger folkebibliotek. Merknader til...
21. desember 2018 Leikanger kommune
Høyring vedtekter SFO - nye Sogndal kommune
21. desember 2018 Leikanger kommune
Høyring vedtekter barnehage - nye Sogndal kommune
21. desember 2018 Leikanger kommune
Jon Fosse gir liv til en tysk klassiker
En fascinerende liten roman fra 1835 om unge, forvirrede menn.
7. desember 2018 $ Bergens Tidende
Torsdag 6. desember stenger biblioteket klokka 15.30
5. desember 2018 Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Økonomiplan 2019-2022, årsbudsjett 2019
Leikanger formannskap sitt framlegg til økonomiplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 44 og 45 i kommunelova. Innspel til økonomiplanen må vera Leikanger kommune i hende seinast 12. desember. Kommunestyret handsamar...
3. desember 2018 Leikanger kommune
Politisk organisering - nye Sogndal kommune - Høyring
23. november 2018 Leikanger kommune
Stengt veg fredag morgon, Njøsavegen ved Henjahaugane
22. november 2018 Leikanger kommune
Stengt veg torsdag morgon, Njøsavegen ved Henjahaugane
21. november 2018 Leikanger kommune
Telefonproblem
Ein del av dei tilsette kan også kontaktast på mobiltelefon direkte
21. november 2018 Leikanger kommune
Førjulsmarknad og julegrantenning laurdag 24. november
Program: 10:00 Førjulsmarknad i Saften 11.00 Krudlalaget syng 14.30 Opning av peparkakebygda på biblioteket 15.00 Tenning av julegrana på Borggarden Bli med på ein triveleg laurdag i sentrum!
20. november 2018 Leikanger kommune
Leikanger folkebibliotek er stengt onsdag 21. og torsdag 22. november
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
20. november 2018 Leikanger kommune
Endring av gatenamn – Leitevegen, Kyrkjevegen og Gjerde
I samband med samanslåing av kommunane Leikanger, Balestrand og Sogndal, vil det vere naudsynt å endre namn på ein del adresseparsellar for å unngå like namn. Fellesnemnda har vedteke at følgjande adresseparsellar i Leikanger kommune må endre...
16. november 2018 Leikanger kommune
Høyring - Framlegg til administrativ organisering i nye Sogndal kommune
Alle tilsette i dei tre kommunane er invitert til å komme med innspel.Meir informasjon og høyringsnotat  
6. november 2018 Leikanger kommune
Bli kjent-fond - søknadsskjema og retningslinjer
2. november 2018 Leikanger kommune
Ledige stillingar for vernepleiarar
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
26. oktober 2018 Leikanger kommune
Folkemøte i Balestrand om nye Sogndal kommune
24. oktober 2018 Leikanger kommune
Ledige stillingar i barnehagane
100% stilling som barnehagelærar frå 01.12.2018, ev. 01.01.2019   30% vikariat som barnehagelærar frå 01.12.2018 og ut barnehageåret 2018/19 med muligheit til forlenging Personar med anna barnefagleg høgskuleutdanning kan og søkje.   100% engasjement som...
22. oktober 2018 Leikanger kommune
Influensavaksinering
Tilbod om vaksine til prioriterte grupper: alle over 65 år gravide pasientar med kronisk hjartesjukdom, kronisk lungesjukdom, diabetes, nedsett infeksjonsforsvar, andre kroniske sjukdomar Pris. Kr 120,-
19. oktober 2018 Leikanger kommune
Leikanger kai - asfaltarbeid
I perioden frå 25. mars til 26. april kan køyremønster og parkeringsareal til tider bli endra på Hanahaug og området rundt Leikanger kai, då det skal utførast asfaltarbeid. Reisande til rutegåande transport må i denne tida vere ute i god tid...
19. oktober 2018 Leikanger kommune
Leikanger Frivilligsentral er no på nett
www.leikanger.frivilligsentral.no
17. oktober 2018 Leikanger kommune
Dagsturhytta
17. oktober 2018 Leikanger kommune
Me manglar to bøssebærarar på søndag
16. oktober 2018 Leikanger kommune
Utsett frist for levering av søknad om produksjons- og avløysartilskot
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
12. oktober 2018 Leikanger kommune
Invitasjon til møte i samband med høyring av felles plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022
I samband med høyring av felles plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022  for Leikanger, Balestrand og Sogndal, inviterer kommunane til møte: 15. oktober kl 18:00 - 20:00 i Balestrand 16. oktober kl 18:00 - 20:00 i Leikanger, Tingsalen 17. oktober kl 18:00 - 20:00...
11. oktober 2018 Leikanger kommune
Produksjonstilskot og RMP frist 15.oktober
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
10. oktober 2018 Leikanger kommune
Felles plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022
Velferds-, oppvekst- og kulturutvalet i Sogndal og Formannskapa i Leikanger og Balestrand kommune vedtok i møte den 13.09.2018 å fastsetja planprogram og senda planforslag ut på høyring og offentleg ettersyn. Planen skal vera eit verktøy som heng saman med dei andre overordna...
8. oktober 2018 Leikanger kommune
Biblioteket stengt i haustferien
Leikanger folkebibliotek held stengt i skulen sin haustferie (8.-14. oktober).
3. oktober 2018 Leikanger kommune
Vikarar i barnehagane
Dei kommunale barnehagane i Leikanger har behov for tilkallingsvikarar.
1. oktober 2018 Leikanger kommune
Fortsatt stor motstand mot Vestland
Rundt to tredeler av innbyggerne i Sogn og Fjordane sier de ikke ønsker å bli slått sammen med Hordaland. Motstanden er omtrent like stor som for et år siden.
1. oktober 2018 $ Bergens Tidende
SOGN OG FJORDANE

Fruktbare dagar 2018
26. september 2018 Leikanger kommune
MOT som universalverktøy 24/7
Foredragshaldar Stein Bratseth har 35 års fartstid frå politiet, der han dei siste 23 åra primært har jobba med førebyggjande arbeid retta mot barn og ungdom.
15. september 2018 Leikanger kommune
Bli kjent-fond, nye Sogndal kommune
13. september 2018 Leikanger kommune
Kan du tenkje deg å vere bøssebærar?
12. september 2018 Leikanger kommune
Verdensdagen for psykisk helse 1. oktober
Ingen kursavgift, men dei som deltek på dagtid må betale kr 500 for utgifter til servering. Samlinga på kveldstid er utan kostnad for deltakarane. Påmelding innan 18. september.Sjå her for program og informasjon om påmelding
11. september 2018 Leikanger kommune
Fysioterapeut – 80% avtaleheimel
Leikanger kommune har ledig avtaleheimel med 80% driftstilskot for fysioterapeut frå 01.10.18. Praksisen er lokalisert i Leikanger helsesenter som også omfattar legesenter, helsestasjon og pleie- og omsorg. Kommunen har om lag 3 årsverk for fysioterapi, der 1,8 årsverk er kommunalt tilsette...
11. september 2018 Leikanger kommune
Barseltrening
Barseltrening startar opp att fredag 14. september kl 10.00.
10. september 2018 Leikanger kommune
Ledige stillingar i barnehagane
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
10. september 2018 Leikanger kommune
Oppmoding frå Trygg Trafikk - tenk tryggleik og klypp hekken i samband med skulestart
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
17. august 2018 Leikanger kommune
Nytt system for søknad om tilskot til sjukdomsavløysing frå august 2018
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
17. august 2018 Leikanger kommune
Vegstenging - Fv. 185 Njøsavegen
14. august 2018 Leikanger kommune
Folkemøte - arealdelen til kommuneplanen
Leikanger kommune inviterer til ope folkemøte med tema ny arealdel til kommuneplanen    Tysdag 21. august 2018 kl 19.00 – Sognefjord hotel Møte blir lagt opp som eit informasjons- og drøftingsmøte med bakgrunn i at kommunestyret den 21. juni 2018 fatta vedtak om at...
13. august 2018 Leikanger kommune
Teorikurs i skogbruk
Det vert arrangert kurs i grunnleggjande skogbruk for nye skogeigarar i Leikanger kommune 30. august 2018. Kurset blir sponsa med rentemidlar og er difor gratis. Kurset er fortrinnsvis for folk frå Leikanger og det er 15 ledige plassar. Kursinstruktør er Arnt Laukeland frå Aktivt skogkurs. ...
6. august 2018 Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
24. juli 2018 Leikanger kommune
Hurtigladestasjon for elbil
Det er no installert hurtigladestasjon på Leikanger.       Hurtigladestasjonen er plassert på parkeringsplassen på vestsida av Saftenbygget og er godt synleg. Det er 4 ladepunkt, og rettleiing for bruk av hurtigladestasjon finn du på stasjonen.
19. juli 2018 Leikanger kommune
Handlingsplan for å motverke sosial ulikskap blant barn og unge
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
18. juli 2018 Leikanger kommune
Ubemanna helsestasjon i veke 29
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
13. juli 2018 Leikanger kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

LEIKANGER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL