Leikanger
Varslar kraftig vind
Dersom det oppstår problem på det kommunale vegnettet, ta kontakt med teknisk vakt på telefon 908 27 630.
onsdag 14:45 Leikanger kommune
Vikarar og helgestillingar i tiltak for funksjonshemma (pdf)
onsdag 08:58 Leikanger kommune
MOT som universalverktøy 24/7
Foredragshaldar Stein Bratseth har 35 års fartstid frå politiet, der han dei siste 23 åra primært har jobba med førebyggjande arbeid retta mot barn og ungdom.
lørdag 14:49 Leikanger kommune
Bli kjent-fond, nye Sogndal kommune
torsdag 13. september Leikanger kommune
Kan du tenkje deg å vere bøssebærar?
onsdag 12. september Leikanger kommune
Verdensdagen for psykisk helse 1. oktober
Ingen kursavgift, men dei som deltek på dagtid må betale kr 500 for utgifter til servering. Samlinga på kveldstid er utan kostnad for deltakarane. Påmelding innan 18. september.Sjå her for program og informasjon om påmelding
tirsdag 11. september Leikanger kommune
Fysioterapeut – 80% avtaleheimel
Leikanger kommune har ledig avtaleheimel med 80% driftstilskot for fysioterapeut frå 01.10.18. Praksisen er lokalisert i Leikanger helsesenter som også omfattar legesenter, helsestasjon og pleie- og omsorg. Kommunen har om lag 3 årsverk for fysioterapi, der 1,8 årsverk er kommunalt tilsette...
tirsdag 11. september Leikanger kommune
Barseltrening
Barseltrening startar opp att fredag 14. september kl 10.00.
mandag 10. september Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Ledige stillingar i barnehagane
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
mandag 10. september Leikanger kommune
Leikangerprisen 2018 - forslag til kandidatar
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 22. august Leikanger kommune
Offentleg høyring om mellombels uttak av grunnvatn til Leikanger vassverk
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 22. august Leikanger kommune
Oppmoding frå Trygg Trafikk - tenk tryggleik og klypp hekken i samband med skulestart
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 17. august Leikanger kommune
Nytt system for søknad om tilskot til sjukdomsavløysing frå august 2018
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 17. august Leikanger kommune
Vegstenging - Fv. 185 Njøsavegen
tirsdag 14. august Leikanger kommune
Folkemøte - arealdelen til kommuneplanen
Leikanger kommune inviterer til ope folkemøte med tema ny arealdel til kommuneplanen    Tysdag 21. august 2018 kl 19.00 – Sognefjord hotel Møte blir lagt opp som eit informasjons- og drøftingsmøte med bakgrunn i at kommunestyret den 21. juni 2018 fatta vedtak om at...
mandag 13. august Leikanger kommune
Teorikurs i skogbruk
Det vert arrangert kurs i grunnleggjande skogbruk for nye skogeigarar i Leikanger kommune 30. august 2018. Kurset blir sponsa med rentemidlar og er difor gratis. Kurset er fortrinnsvis for folk frå Leikanger og det er 15 ledige plassar. Kursinstruktør er Arnt Laukeland frå Aktivt skogkurs. ...
mandag 6. august Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
tirsdag 24. juli Leikanger kommune
Nød-SMS for døve, høyrselshemma og talehemma
tirsdag 24. juli Leikanger kommune
Hurtigladestasjon for elbil
Det er no installert hurtigladestasjon på Leikanger.       Hurtigladestasjonen er plassert på parkeringsplassen på vestsida av Saftenbygget og er godt synleg. Det er 4 ladepunkt, og rettleiing for bruk av hurtigladestasjon finn du på stasjonen.
torsdag 19. juli Leikanger kommune
Handlingsplan for å motverke sosial ulikskap blant barn og unge
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 18. juli Leikanger kommune
Ubemanna helsestasjon i veke 29
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 13. juli Leikanger kommune
Informasjon om skogbrannfare og bålforbud - Sogn brann og redning IKS
tirsdag 10. juli Leikanger kommune
NAV Leikanger - opningstider i sommar
Frå og med veke 27 til og med veke 30 er kontoret ope tysdag og fredag frå 10.00 -14.00. (frå 02.07-10.08.18). I veke 31 og 32 ( 23.07-10.08.18) er ikkje kontoret tilgjengeleg for publikum. Har du behov for kontakt, ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33, så gjer vi ein...
onsdag 4. juli Leikanger kommune
Biblioteket sine opningstider i sommar
Leikanger folkebibliotek er stengt i veke 28-31 (9. juli-5. august) I veke 27, 32 og 33 har biblioteket ope tysdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-17.00. Born som skal ha premie i Sommarles, kan hente dei i serviceekspedisjonen på tinghuset dei vekene biblioteket er stengt.
onsdag 4. juli Leikanger kommune
Høyring - Reguleringsplan Persjurmyri
Formannskapet i Leikanger kommune har i møte 07.06.2018 fatta vedtak om at framlegg til privat reguleringsplan for bustadområdet Persjurmyri på Hanahaug vert sendt ut på offentleg høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 12 – 10. Føremålet med planen er...
onsdag 4. juli Leikanger kommune
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
søndag 1. juli $ Bergens Tidende
Godkjent reguleringsplan for bustadfeltet Persjurmyri, Hanahaug
Leikanger kommune ved formannskapet har i møte 07.06.2018 godkjent denne private reguleringsplanen i medhald av §12-12 i Plan og bygningslova. Planen femnar om del av gnr. 12 bnr. 34. Grunneigarar og naboar vert varsla direkte. Formannskapet si godkjenning kan påklagast til Fylkesmannen i Sogn...
fredag 29. juni Leikanger kommune
Badevatn - siste tilgjengelege prøve
fredag 29. juni Leikanger kommune
Dagsturhytta
fredag 29. juni Leikanger kommune
Høyring - kommuneplanen sin arealdel
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 28. juni Leikanger kommune
Musikkpedagog i inntil 100% stilling
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 28. juni Leikanger kommune
Ledig barnehageplass
Søknadsskjema
mandag 25. juni Leikanger kommune
Jan Erik Lie til minne
- Gledessprederen, historiefortelleren og ordkunstneren Jan Erik Lie er ikke med oss lenger.
fredag 22. juni $ Bergens Tidende
SOGN OG FJORDANE

Høyring - Plan for forvaltning av hjortevilt i Leikanger 2018-2020
Leikanger formannskap har i møte 07.06.18 vedteke å leggja Plan for forvaltning av hjortevilt i Leikanger 2018-2020 ut på høyring.Plan for forvaltning av hjortevilt i Leikanger 2018-2020 Ein eventuell høyringssuttale skal vere skriftleg og sendast til...
torsdag 21. juni Leikanger kommune
Høyring - Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022
Formannskapet i Balestrand og Leikanger kommune, og Velferds-, oppvekst og kulturutvalet i Sogndal kommune har i møte 07.06.2018 og 31.05.2018 vedteke oppstart av felles plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022, og har lagt ut framlegg til planprogram på høyring. ...
onsdag 20. juni Leikanger kommune
Avlingssvikt? Hugs å melde frå i tide.
Les meir på Landbruksdirektoratet sine nettsider
mandag 18. juni Leikanger kommune
Totalt bålforbod vert heva frå fredag 15. juni kl. 12.00
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 15. juni Leikanger kommune
Internasjonalisten på Hanehaug
«Ska da ve’ ai’n kaffi? Ein Annan?» Den kvikke velkomstreplikken har tagna på Leikanger Fjord Hotel.
torsdag 14. juni $ Bergens Tidende
Ledige stillingar for vernepleiar og miljøterapeut
70% fast stilling for vernepleiar eller andre med relevant kompetanse, turnus med hovudvekt nattevakter og arbeid kvar 4. helg Inntil 50% engasjement for miljøterapeut i nyoppretta tiltak i privat heim, turnus og arbeid på helg Vi søker dyktige medarbeidarar – er det deg? Leikanger...
mandag 11. juni Leikanger kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage.
Søknadsfristen er 20. juni 2018 for barn som alt er inne i barnehagen, og 15. september for nye barn som startar i barnehagen 15. august 2018. Vi gjer merksam på at alle må søkje på nytt kvart barnehageår, då vedtak gjeld for eitt år om gangen.
torsdag 7. juni Leikanger kommune
100% stilling som leiande fysioterapeut
  Leikanger kommune har ledig 100% fast stilling som leiande fysioterapeut frå 1/8-2018. Tenesta er lokalisert i nye lokale ved Leikanger helsesenter, som også omfattar legesenter, helsestasjon og pleie- og omsorg. Kommunen har om lag 3 årsverk for fysioterapi, der 1,8 årsverk er...
tirsdag 29. mai Leikanger kommune
Totalt bålforbod, grunna stor skogbrannfare
Les meir om dette på nettsida til Sogn brann og redning IKS
fredag 25. mai Leikanger kommune
Sogn kulturskule - søknadsfrist 18. mai
Dei som alt har plass treng ikkje søka på nytt (berre gi beskjed om dei held fram). Lever søknad på www.sognkulturskule.no eller epost roar.sandnes@leikanger.kommune.no
onsdag 16. mai Leikanger kommune
17. mai 2018 i Leikanger
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
tirsdag 15. mai Leikanger kommune
50% vikariat for spesialpedagog i barnehage
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
tirsdag 8. mai Leikanger kommune
Alternative opningsdagar og sommartid på miljøstasjonen på Kvålen
Miljøstasjonen er open tysdag 8. mai og tysdag 15. mai i staden for torsdagane 10. og 17. mai. Frå 1. mai til 1. september har miljøstasjonen sommartid og held ope 12.00-19.00.
tirsdag 8. mai Leikanger kommune
Heile Norge ryddar i mai - Simas.no
mandag 30. april Leikanger kommune
Vegstenging Gjertrudbakken
Det skal leggast nye vatn- og avløpsleidningar i Gjertrudbakken, og vegen mellom Gjertrudbakken 28 og kryss med Fv185 Njøsavegen vert difor stengt i perioden 2. mai til 31. august 2018. Arbeidet startar opp ved Gjertrudbakken 28, og avstengt område vil flytte seg oppover i takt med framdrifta....
onsdag 25. april Leikanger kommune
Kulturlandskapsprisen 2018
Lars Grinde, Roald Lunde og Jon Erling Oppedal får Kulturlandskapsprisen for Sogn og Fjordane 2018 for deira arbeid med landbruk og skjøtsel i det nasjonalt utvalde kulturlandskapet Grinde-Engjasete.
tirsdag 17. april Leikanger kommune
Miljødagen 2018 - laurdagsope på miljøstasjonen
mandag 16. april Leikanger kommune
Deler du brønn med naboen? No skal alle små vassforsyningssystem registrerast
Innan 1. juli skal alle vassforsyningssystem vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, til dømes ei brønn som forsyner to hus med drikkevatn.
tirsdag 10. april Leikanger kommune
Ledige sjukepleiarstillingar - utvida søknadsfrist
Leikanger sjukeheim består av 28 sjukeheimsplassar med 4 avdelingar fordelt på skjerma eining, ein rehabiliteringsavdeling og to langtidsavdelingar. Heimetenesta består av eitt distrikt og er samlokalisert med sjukeheimen. Her ligg også legesenter, helsestasjon, jordmorteneste,...
tirsdag 3. april Leikanger kommune
Opningstider i påsken
Leikanger helsesenter: Ope som vanleg måndag og tysdag. Onsdag 28.03: 08.00-12.00 Ved trong for legehjelp utanom opningstida, kan de ringe legevakt på telefonnummer 116 117.  Ved akutt legehjelp, ring 113.Kvålen miljø- og avfalsstasjon: Ope tysdag 27.03 12.00-18.00, stengd...
fredag 23. mars Leikanger kommune
Ledige stillingar i barnehagane: pedagogisk leiar, barnehagelærar, fagarbeidar
Dei kommunale barnehagane i Leikanger treng pedagogiske leiarar barnehagelærarar, gjerne med spesialpedagogisk tilleggsutdanning fagarbeidarar frå nytt barnehageår august 2018. Til alle stillingane er det krav om politiattest av ny dato.Då det er få menn i skulane og barnehagane...
fredag 23. mars Leikanger kommune
Vernepleiar/sjukepleiar i tiltak/omsorgsbustader (fleire ledige stillingar)
Tiltak for funksjonhemma har fleire ledige stillingar, mellom anna i nybygde omsorgsbustader.Sjå meir informasjon om stillingane (pdf)
torsdag 22. mars Leikanger kommune
Ny stenging av vassforsyning
På grunn av reperasjon av vassledning, vil vatnet vera stengt  i området frå og med Systrond gartneri og vestover.  Arbeidet vil foregå i perioden tysdag 22. mars kl. 21.00 og fram til onsdag 23. mars kl.06.00.
onsdag 21. mars Leikanger kommune
Inntil 70% stilling som helsefagarbeidar
Leikanger sjukeheim har for tida 28 sjukeheimsplassar med 4 avdelingar fordelt på skjerma eining, ein rehabiliteringsavdeling og 2 langtidsavdelingar. Vi har ledig 1 stilling: Helsefagarbeidar, inntil 70% fast   Arbeidsoppgåver: Pleie og omsorg av bebuarar ved sjukeheimen Ha delansvar for...
tirsdag 20. mars Leikanger kommune
Stenging av vassforsyning
Slike tiltak kan medføra litt grums i vatnet etterpå.
mandag 19. mars Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Palmerevy nr 59
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 16. mars Leikanger kommune
Ledige stillingar i skulane
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 16. mars Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
onsdag 14. mars Leikanger kommune
Handlingsplan for førebyggjande folkehelse i Leikanger kommune
Handlingsplan for førebyggjande folkehelse i Leikanger kommune 2018-2020 (pdf)
fredag 9. mars Leikanger kommune
UKM i Saften søndag 4. mars
Førstkommande søndag kl. 17.00 vert det arrangert UKM - Ung Kultur Møtes i Saften på Leikanger.
torsdag 1. mars Leikanger kommune
Sommarjobb for ungdom - stell av grøntanlegg
Me treng arbeidsvillig ungdom til stell av grøntanlegga våre i sommar. Dei som er fødde før 01.01.01, er frå Leikanger og er under utdanning, vil verta prioritert. Skriv ein kort søknad på e-post til postmottak@leikanger.kommune.no  eller til Leikanger kommune,...
torsdag 1. mars Leikanger kommune
Søknad om kulturmidlar 2018
Søknadsskjema Dersom du har spørsmål, ta kontakt med tenesteleiar Aase Bruntveit Njøs på tlf. 57 65 56 04.
torsdag 1. mars Leikanger kommune
Utbetaling av tilskot frå ordninga regionalt miljøprogram og organisert beitebruk
Utbetalingsdato er endra frå 07.03.18 til 14.03.18, opplyser Landbruksdirektoratet.
onsdag 28. februar Leikanger kommune
Søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid 2018
Det er to søknadsfristar og ein utbetaling av produksjons- og avløysartilskot pr år. Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med teljedato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med teljedato 1. oktober. Ved del 1 av...
tirsdag 27. februar Leikanger kommune
Jegerprøven
Sjå meir informasjon
torsdag 22. februar Leikanger kommune
Folkehelseprofil 2018 - Leikanger kommune (pdf)
torsdag 22. februar Leikanger kommune
Gjenbruksdag 27. februar
Gjenbruksdag på Leikanger 27.02.2018 kl. 17.00 - 20.00. Leikanger pensjonistlag og Leikanger språkkafe inviterer alle innbyggjarane i Leikanger til gratis gjenbruk.
fredag 16. februar Leikanger kommune
100% stilling som distriktsmusikar - hardingfele
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 15. februar Leikanger kommune
Fagdagar og kurs ved Kompetansenettverk Lokalmat Vest
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 15. februar Leikanger kommune
Fagdag om gulrot i Lærdal
Norsk Landbruksrådgjeving Vest inviterer til fagdag saman med Lærdal Grønt 26. februar 10.30-16.30. Meir informasjon og påmeldingsskjema  
mandag 12. februar Leikanger kommune
Ferievikarar i pleie- og omsorgstenesta
Sommaren 2018 har pleie- og omsorgstenesta trong for ferievikarar til Sjukeheimen Heimehjelp Heimesjukepleie Tiltak for funksjonshemma (miljøarbeidarar) Reinhald Vi søker etter sjukepleiar, helsefagarbeidar/hjelpepleiar, miljøarbeidar og assistent Årsløn (for...
fredag 9. februar Leikanger kommune
100 % stilling som tenesteleiar for pleie og omsorg
Pleie- og omsorgstenesta i Leikanger kommune omfattar sjukeheim, heimebaserte tenester, psykiatri og tiltak for funksjonshemma. Tenesta er delt i tre einingar med kvar sin leiar, der tenesteleiar har det overordna ansvaret. Det er om lag 65 årsverk i tenesta for pleie og omsorg. Tenesta er lokalisert ved...
fredag 9. februar Leikanger kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LEIKANGER

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL