Leikanger
Har du hugsa å registrere brønnen din? Dersom du delar brønn med ein eller fleire skal den registrerast.
Alle vassforsyningssystem skal vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld både større vassforsyningssystem, og dei som er veldig små. Alle som produserar under 10 m3 drikkevatn i døgnet kan nytte eit forenkla registreringsskjema. Eksempel på vassforsyningssystem som kan nytte...
onsdag 9. januar Leikanger kommune
Barnehageopptaket 2019
Dei som har søkt i løpet av hausten 2018 treng ikkje søkje på nytt.Søknadsskjema finn du her 
fredag 4. januar Leikanger kommune
Opningstider i romjula
Leikanger legekontor Måndag 24.12 kl. 08.00-12.00 Torsdag 27. og fredag 28.12 kl. 08.00-15.45 Måndag 31.12 kl. 08.00-12.00 Legevakt: 57 65 56 66 Akutthjelp: 113Tinghuset  Måndag 24.12 kl. 08.00-12.00 Torsdag 27. og fredag 28.12 kl. 10.00-15.45 Måndag 31.12 kl....
21. desember 2018 Leikanger kommune
SIMAS hentar juletreet og gåvepapiret ditt
21. desember 2018 Leikanger kommune
SIMAS - endra tømmedag
Rute 404 (Røysavegen, Ohnstadhaugen, Hjedl, Holevegen, Brunnene, Hagane, Dalsvegen og Dalen) - tømmedag for papp/papir og våtorganisk som opprinneleg er torsdag 03.01.19, vert flytta til laurdag 29.12.18. Rute 402 (Monken, Seberg, Henjahaugane, Krosshaug, Røysa,...
21. desember 2018 Leikanger kommune
Kommunedelplan for kulturminne - høyring
Leikanger formannskap vedtok i møte 29.11.18 å leggje kommunedelplan for kulturminne ut til offentleg ettersyn/høyring med heimel i plan- og bygningslova § 11-14. Planen er også utlagt i serviceekspedisjonen i Tinghus 1 og på Leikanger folkebibliotek. Merknader til...
21. desember 2018 Leikanger kommune
Høyring vedtekter SFO - nye Sogndal kommune
21. desember 2018 Leikanger kommune
Høyring vedtekter barnehage - nye Sogndal kommune
21. desember 2018 Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Jon Fosse gir liv til en tysk klassiker
En fascinerende liten roman fra 1835 om unge, forvirrede menn.
7. desember 2018 $ Bergens Tidende
Torsdag 6. desember stenger biblioteket klokka 15.30
5. desember 2018 Leikanger kommune
Økonomiplan 2019-2022, årsbudsjett 2019
Leikanger formannskap sitt framlegg til økonomiplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 44 og 45 i kommunelova. Innspel til økonomiplanen må vera Leikanger kommune i hende seinast 12. desember. Kommunestyret handsamar...
3. desember 2018 Leikanger kommune
Politisk organisering - nye Sogndal kommune - Høyring
23. november 2018 Leikanger kommune
Stengt veg fredag morgon, Njøsavegen ved Henjahaugane
22. november 2018 Leikanger kommune
Stengt veg torsdag morgon, Njøsavegen ved Henjahaugane
21. november 2018 Leikanger kommune
Telefonproblem
Ein del av dei tilsette kan også kontaktast på mobiltelefon direkte
21. november 2018 Leikanger kommune
Førjulsmarknad og julegrantenning laurdag 24. november
Program: 10:00 Førjulsmarknad i Saften 11.00 Krudlalaget syng 14.30 Opning av peparkakebygda på biblioteket 15.00 Tenning av julegrana på Borggarden Bli med på ein triveleg laurdag i sentrum!
20. november 2018 Leikanger kommune
Leikanger folkebibliotek er stengt onsdag 21. og torsdag 22. november
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
20. november 2018 Leikanger kommune
Endring av gatenamn – Leitevegen, Kyrkjevegen og Gjerde
I samband med samanslåing av kommunane Leikanger, Balestrand og Sogndal, vil det vere naudsynt å endre namn på ein del adresseparsellar for å unngå like namn. Fellesnemnda har vedteke at følgjande adresseparsellar i Leikanger kommune må endre...
16. november 2018 Leikanger kommune
Høyring - Framlegg til administrativ organisering i nye Sogndal kommune
Alle tilsette i dei tre kommunane er invitert til å komme med innspel.Meir informasjon og høyringsnotat  
6. november 2018 Leikanger kommune
Bli kjent-fond - søknadsskjema og retningslinjer
2. november 2018 Leikanger kommune
Ledige stillingar for vernepleiarar
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
26. oktober 2018 Leikanger kommune
Folkemøte i Balestrand om nye Sogndal kommune
24. oktober 2018 Leikanger kommune
Ledige stillingar i barnehagane
100% stilling som barnehagelærar frå 01.12.2018, ev. 01.01.2019   30% vikariat som barnehagelærar frå 01.12.2018 og ut barnehageåret 2018/19 med muligheit til forlenging Personar med anna barnefagleg høgskuleutdanning kan og søkje.   100% engasjement som...
22. oktober 2018 Leikanger kommune
Influensavaksinering
Tilbod om vaksine til prioriterte grupper: alle over 65 år gravide pasientar med kronisk hjartesjukdom, kronisk lungesjukdom, diabetes, nedsett infeksjonsforsvar, andre kroniske sjukdomar Pris. Kr 120,-
19. oktober 2018 Leikanger kommune
Leikanger kai - asfaltarbeid
I perioden frå 18. oktober til 14. desember kan køyremønster og parkeringsareal til tider bli endra på Hanahaug og området rundt Leikanger kai, då det skal utførast asfaltarbeid. Reisande til rutegåande transport må i denne tida vere ute i god tid...
19. oktober 2018 Leikanger kommune
Leikanger Frivilligsentral er no på nett
www.leikanger.frivilligsentral.no
17. oktober 2018 Leikanger kommune
Dagsturhytta
17. oktober 2018 Leikanger kommune
Me manglar to bøssebærarar på søndag
16. oktober 2018 Leikanger kommune
Utsett frist for levering av søknad om produksjons- og avløysartilskot
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
12. oktober 2018 Leikanger kommune
Invitasjon til møte i samband med høyring av felles plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022
I samband med høyring av felles plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022  for Leikanger, Balestrand og Sogndal, inviterer kommunane til møte: 15. oktober kl 18:00 - 20:00 i Balestrand 16. oktober kl 18:00 - 20:00 i Leikanger, Tingsalen 17. oktober kl 18:00 - 20:00...
11. oktober 2018 Leikanger kommune
Produksjonstilskot og RMP frist 15.oktober
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
10. oktober 2018 Leikanger kommune
Felles plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022
Velferds-, oppvekst- og kulturutvalet i Sogndal og Formannskapa i Leikanger og Balestrand kommune vedtok i møte den 13.09.2018 å fastsetja planprogram og senda planforslag ut på høyring og offentleg ettersyn. Planen skal vera eit verktøy som heng saman med dei andre overordna...
8. oktober 2018 Leikanger kommune
Biblioteket stengt i haustferien
Leikanger folkebibliotek held stengt i skulen sin haustferie (8.-14. oktober).
3. oktober 2018 Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Vikarar i barnehagane
Dei kommunale barnehagane i Leikanger har behov for tilkallingsvikarar.
1. oktober 2018 Leikanger kommune
Fortsatt stor motstand mot Vestland
Rundt to tredeler av innbyggerne i Sogn og Fjordane sier de ikke ønsker å bli slått sammen med Hordaland. Motstanden er omtrent like stor som for et år siden.
1. oktober 2018 $ Bergens Tidende
Fruktbare dagar 2018
26. september 2018 Leikanger kommune
MOT som universalverktøy 24/7
Foredragshaldar Stein Bratseth har 35 års fartstid frå politiet, der han dei siste 23 åra primært har jobba med førebyggjande arbeid retta mot barn og ungdom.
15. september 2018 Leikanger kommune
Bli kjent-fond, nye Sogndal kommune
13. september 2018 Leikanger kommune
Kan du tenkje deg å vere bøssebærar?
12. september 2018 Leikanger kommune
Verdensdagen for psykisk helse 1. oktober
Ingen kursavgift, men dei som deltek på dagtid må betale kr 500 for utgifter til servering. Samlinga på kveldstid er utan kostnad for deltakarane. Påmelding innan 18. september.Sjå her for program og informasjon om påmelding
11. september 2018 Leikanger kommune
Fysioterapeut – 80% avtaleheimel
Leikanger kommune har ledig avtaleheimel med 80% driftstilskot for fysioterapeut frå 01.10.18. Praksisen er lokalisert i Leikanger helsesenter som også omfattar legesenter, helsestasjon og pleie- og omsorg. Kommunen har om lag 3 årsverk for fysioterapi, der 1,8 årsverk er kommunalt tilsette...
11. september 2018 Leikanger kommune
Barseltrening
Barseltrening startar opp att fredag 14. september kl 10.00.
10. september 2018 Leikanger kommune
Ledige stillingar i barnehagane
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
10. september 2018 Leikanger kommune
Oppmoding frå Trygg Trafikk - tenk tryggleik og klypp hekken i samband med skulestart
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
17. august 2018 Leikanger kommune
Nytt system for søknad om tilskot til sjukdomsavløysing frå august 2018
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
17. august 2018 Leikanger kommune
Vegstenging - Fv. 185 Njøsavegen
14. august 2018 Leikanger kommune
Folkemøte - arealdelen til kommuneplanen
Leikanger kommune inviterer til ope folkemøte med tema ny arealdel til kommuneplanen    Tysdag 21. august 2018 kl 19.00 – Sognefjord hotel Møte blir lagt opp som eit informasjons- og drøftingsmøte med bakgrunn i at kommunestyret den 21. juni 2018 fatta vedtak om at...
13. august 2018 Leikanger kommune
Teorikurs i skogbruk
Det vert arrangert kurs i grunnleggjande skogbruk for nye skogeigarar i Leikanger kommune 30. august 2018. Kurset blir sponsa med rentemidlar og er difor gratis. Kurset er fortrinnsvis for folk frå Leikanger og det er 15 ledige plassar. Kursinstruktør er Arnt Laukeland frå Aktivt skogkurs. ...
6. august 2018 Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
24. juli 2018 Leikanger kommune
Hurtigladestasjon for elbil
Det er no installert hurtigladestasjon på Leikanger.       Hurtigladestasjonen er plassert på parkeringsplassen på vestsida av Saftenbygget og er godt synleg. Det er 4 ladepunkt, og rettleiing for bruk av hurtigladestasjon finn du på stasjonen.
19. juli 2018 Leikanger kommune
Handlingsplan for å motverke sosial ulikskap blant barn og unge
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
18. juli 2018 Leikanger kommune
Ubemanna helsestasjon i veke 29
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
13. juli 2018 Leikanger kommune
Informasjon om skogbrannfare og bålforbud - Sogn brann og redning IKS
10. juli 2018 Leikanger kommune
Biblioteket sine opningstider i sommar
Leikanger folkebibliotek er stengt i veke 28-31 (9. juli-5. august) I veke 27, 32 og 33 har biblioteket ope tysdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-17.00. Born som skal ha premie i Sommarles, kan hente dei i serviceekspedisjonen på tinghuset dei vekene biblioteket er stengt.
4. juli 2018 Leikanger kommune
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
1. juli 2018 $ Bergens Tidende
Badevatn - siste tilgjengelege prøve
29. juni 2018 Leikanger kommune
Jan Erik Lie til minne
- Gledessprederen, historiefortelleren og ordkunstneren Jan Erik Lie er ikke med oss lenger.
22. juni 2018 $ Bergens Tidende
Høyring - Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022
Formannskapet i Balestrand og Leikanger kommune, og Velferds-, oppvekst og kulturutvalet i Sogndal kommune har i møte 07.06.2018 og 31.05.2018 vedteke oppstart av felles plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022, og har lagt ut framlegg til planprogram på høyring. ...
20. juni 2018 Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Avlingssvikt? Hugs å melde frå i tide.
Les meir på Landbruksdirektoratet sine nettsider
18. juni 2018 Leikanger kommune
Totalt bålforbod vert heva frå fredag 15. juni kl. 12.00
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
15. juni 2018 Leikanger kommune
Internasjonalisten på Hanehaug
«Ska da ve’ ai’n kaffi? Ein Annan?» Den kvikke velkomstreplikken har tagna på Leikanger Fjord Hotel.
14. juni 2018 $ Bergens Tidende
Ledige stillingar for vernepleiar og miljøterapeut
70% fast stilling for vernepleiar eller andre med relevant kompetanse, turnus med hovudvekt nattevakter og arbeid kvar 4. helg Inntil 50% engasjement for miljøterapeut i nyoppretta tiltak i privat heim, turnus og arbeid på helg Vi søker dyktige medarbeidarar – er det deg? Leikanger...
11. juni 2018 Leikanger kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage.
Søknadsfristen er 20. juni 2018 for barn som alt er inne i barnehagen, og 15. september for nye barn som startar i barnehagen 15. august 2018. Vi gjer merksam på at alle må søkje på nytt kvart barnehageår, då vedtak gjeld for eitt år om gangen.
7. juni 2018 Leikanger kommune
100% stilling som leiande fysioterapeut
  Leikanger kommune har ledig 100% fast stilling som leiande fysioterapeut frå 1/8-2018. Tenesta er lokalisert i nye lokale ved Leikanger helsesenter, som også omfattar legesenter, helsestasjon og pleie- og omsorg. Kommunen har om lag 3 årsverk for fysioterapi, der 1,8 årsverk er...
29. mai 2018 Leikanger kommune
Totalt bålforbod, grunna stor skogbrannfare
Les meir om dette på nettsida til Sogn brann og redning IKS
25. mai 2018 Leikanger kommune
Sogn kulturskule - søknadsfrist 18. mai
Dei som alt har plass treng ikkje søka på nytt (berre gi beskjed om dei held fram). Lever søknad på www.sognkulturskule.no eller epost roar.sandnes@leikanger.kommune.no
16. mai 2018 Leikanger kommune
17. mai 2018 i Leikanger
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
15. mai 2018 Leikanger kommune
50% vikariat for spesialpedagog i barnehage
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
8. mai 2018 Leikanger kommune
Alternative opningsdagar og sommartid på miljøstasjonen på Kvålen
Miljøstasjonen er open tysdag 8. mai og tysdag 15. mai i staden for torsdagane 10. og 17. mai. Frå 1. mai til 1. september har miljøstasjonen sommartid og held ope 12.00-19.00.
8. mai 2018 Leikanger kommune
Heile Norge ryddar i mai - Simas.no
30. april 2018 Leikanger kommune
Vegstenging Gjertrudbakken
Det skal leggast nye vatn- og avløpsleidningar i Gjertrudbakken, og vegen mellom Gjertrudbakken 28 og kryss med Fv185 Njøsavegen vert difor stengt i perioden 2. mai til 31. august 2018. Arbeidet startar opp ved Gjertrudbakken 28, og avstengt område vil flytte seg oppover i takt med framdrifta....
25. april 2018 Leikanger kommune
Kulturlandskapsprisen 2018
Lars Grinde, Roald Lunde og Jon Erling Oppedal får Kulturlandskapsprisen for Sogn og Fjordane 2018 for deira arbeid med landbruk og skjøtsel i det nasjonalt utvalde kulturlandskapet Grinde-Engjasete.
17. april 2018 Leikanger kommune
Miljødagen 2018 - laurdagsope på miljøstasjonen
16. april 2018 Leikanger kommune
Deler du brønn med naboen? No skal alle små vassforsyningssystem registrerast
Innan 1. juli skal alle vassforsyningssystem vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, til dømes ei brønn som forsyner to hus med drikkevatn.
10. april 2018 Leikanger kommune
Ledige sjukepleiarstillingar - utvida søknadsfrist
Leikanger sjukeheim består av 28 sjukeheimsplassar med 4 avdelingar fordelt på skjerma eining, ein rehabiliteringsavdeling og to langtidsavdelingar. Heimetenesta består av eitt distrikt og er samlokalisert med sjukeheimen. Her ligg også legesenter, helsestasjon, jordmorteneste,...
3. april 2018 Leikanger kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LEIKANGER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL