Leikanger
Njøsavegen er stengt ved Henjahaugane barnehage 18. september
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
tirsdag 18:46 Leikanger kommune
Kurs for pårørande til personar med demens
Fyrste kurskveld er 18. september på Sogndal Helse- og omsorgssenter kl. 18.00-20.30. Sjå invitasjonen for påmelding og meir informasjon  
torsdag 5. september Leikanger kommune
Førehandsrøysting
tirsdag 3. september Leikanger kommune
Røysavegen er stengd onsdag 4. september
mandag 2. september Leikanger kommune
Førehandsrøysting og tilkomst
Dei som ønskjer å førehandsrøyste ved årets val, kan gjere det på Tinghuset. Grunna gravearbeid på uteområdet, kan tilkomsten til Tinghuset vera enklare frå parkering ved kyrkja eller i Leitevegen nedanfor gamle bankbygget. Dersom ein parkerer på...
mandag 2. september Leikanger kommune
Hjortejakta
I høve jaktstart 1. september er det i år ei endring frå i fjor. Det skal ikkje takast CWD-prøver av hjort skote i ordinær jakt. Fallvilt skal det framleis takast CWD-prøver av. Med ynskje om ei god og trygg jakt!
torsdag 29. august Leikanger kommune
I fem og ei halv veke i sommar har han leita etter sin eigen svoger i Dalsfjorden. Onsdag kunne Arne Inge Synnevåg ta imot ei ny redningsskøyte i Sogn.
Med redningsskøyta «Uni Sognefjord» er beredskapen i Indre Sogn kraftig styrkt.
onsdag 28. august $ Bergens Tidende
Biblioteket er stengt torsdag 29. august
Leikanger folkebibliotek held stengt torsdag 29.08 grunna opplæring på nytt bibliotekssystem.
tirsdag 27. august Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Kommunestyre- og fylkestingsvalet - opningstider på valdagen
tirsdag 27. august Leikanger kommune
Stenging av vassforsyning
Slike tiltak kan medføra litt grums i vatnet etterpå.
tirsdag 20. august Leikanger kommune
Barnehagane treng vikarar
Interesserte kan vende seg til styrarane i barnehagane på desse telefonnummera : Ingebjørg Breisnes, Nybø barnehage 905 92 151 Sylvi Aarland, Henjahaugane barnehage 477 99 347
tirsdag 20. august Leikanger kommune
Opning av dagsturhytta Orrabu
Velkomen til offisiell opning av dagsturhytta Orrabu sundag 25. august klokka 13.00 - 1500. Program: 13.00: Velkommen Talar og klipping av snora ved ordførar 14.00: Underholdning 14.15: Minikonsert med Hermans Verk Turdeltakarane tek med eigen mat og drikke. Vi håpar på godvêr og...
mandag 19. august Leikanger kommune
Skytetider for leirdueskyting på Kleppa hausten 2019
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 16. august Leikanger kommune
100% stilling som barnehagelærar
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 15. august Leikanger kommune
Oppmoding frå Trygg Trafikk - tenk tryggleik og klypp hekken i samband med skulestart
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
tirsdag 13. august Leikanger kommune
Gang- og sykkelveg i Fatla stengd for vedlikehald i periodar
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 7. august Leikanger kommune
Transport av rivemassar
No er Tinghus II og III rive. Borttransport av alle bygningsdeler unntatt betong/mur og stein er utført. Rivemassar av betong/mur og stein skal transporterast med lastebil frå tinghusområdet til den kommunale kaien på Hanahaug for vidaretransport med båt. Dette...
mandag 5. august Leikanger kommune
100% stilling som barnehagelærar
Leikanger kommune vil få ledig 100 % stilling som barnehagelærar frå 01.10.2019, for tida med tenestestad i Henjahaugane barnehage. Til stillinga er det krav om politiattest av ny dato. Nærare opplysningar får du ved å vende deg til styrar Sylvi Aarland på telefon...
tirsdag 30. juli Leikanger kommune
NAV Leikanger - opningstider i sommar
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 4. juli Leikanger kommune
Biblioteket er stengt onsdag 3. juli
Sjå biblioteket sine opningstider i sommar
mandag 1. juli Leikanger kommune
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Gjerde
I samsvar med plan og bygningslova § 12-8 vert det kunngjort oppstart av detaljreguleringsplan for del av Gjerde i Leikanger kommune. Per Steinar Melås er tiltakshavar. Føremål med planarbeidet er å forbetre tilkomst frå fylkesvegen, lage tilfredstillande vegløysing og...
fredag 28. juni Leikanger kommune
Musikkpedagog i kulturskulen, vikar i inntil 80% stilling
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 28. juni Leikanger kommune
Høyring - Nytt vegnamn Gjerde
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
tirsdag 25. juni Leikanger kommune
Arealdelen i kommuneplanen - endeleg vedtak
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 21. juni Leikanger kommune
Detaljreguleringsplan Gjertrudbakken 2 og 4 - offentleg ettersyn
I medhald av §12-10 i plan- og bygningslova er detaljreguleringsplan for Gjertrudbakken 2 og 4 lagt ut til offentleg ettersyn. Planen er også utlagt i serviceekspedisjonen i Tinghus I og på Biblioteket i Saften. Merknader til planen må sendast...
onsdag 19. juni Leikanger kommune
Informasjonsmøte om riving av Tinghus II og III
Måndag 24. juni klokka 18.00-19.00 vert det informasjonsmøte om rivinga av Tinghus II og III i Leikanger.
mandag 17. juni Leikanger kommune
Detaljreguleringsplan Krosshaug - offentleg ettersyn
I medhald av §12-10 i plan- og bygningslova er detaljreguleringsplan for bustadområde Krosshaug lagt ut til offenleg ettersyn. Planen legg til rette for bustadbygging med eit økologisk tun på Krosshaug. Grunneigar og naboar er varsla direkte. Planen er også utlagt i...
fredag 14. juni Leikanger kommune
Leikanger folkebibliotek - opningstider sommaren 2019
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
torsdag 13. juni Leikanger kommune
Fri moro 2019
Leikanger kommune arrangerer Fri moro for 4. - 10. klasse 25. - 27.juni.
onsdag 12. juni Leikanger kommune
Leikangerprisen 2019 - forslag til kandidatar
Leikangerprisen vert delt ut for verdifullt og framifrå arbeid i frivillig lags- og organisasjonsliv, eller i arbeidsliv/tiltaksarbeid i kommunen. Prisen kan gjelde arbeid som vert eller har vore gjort, og kan gå til lag, organisasjonar og einskildpersonar. Den siste Leikangerprisen vert delt ut under...
tirsdag 11. juni Leikanger kommune
Ledige stillingar som vernepleiar - til saman 160% stilling
Ledige stillingar
tirsdag 11. juni Leikanger kommune
Ledige stillingar som kjøkkenassistent og postassistent
Vi har ledig 2 stillingar: 1 stilling 18,3% fast som kjøkkenassistent 1 stilling 40% fast som postassistent Stilling som kjøkkenassistent er turnusarbeid med jobb kvar andre helg på hovudkjøkken sjukeheim, laurdag og søndag. Arbeidsoppgåver: Lage til mat etter...
fredag 7. juni Leikanger kommune
Parkering ved tinghuset
I forbindelse med rivinga av Tinghus II og III, vil deler av parkeringsplassen ved Tinghus I bli avsperra. Leikanger kommune oppmodar difor alle tilsette og besøkande ved tinghusområdet  til å ta i bruk offentleg transport, evt. gå/sykle i
tirsdag 4. juni Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Vatningsrestriksjonar frå 1. juni
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 31. mai Leikanger kommune
Redusert opningstid på helsestasjonen i veke 23
I veke 23 er helsestasjonen kun open tysdag 4. juni.
onsdag 29. mai Leikanger kommune
Riving av Tinghus II og III
Eit godt håndtrykk etter signert kontrakt "Riving og sanering Tinghus II og III" mellom Leikanger kommune og Norsk Saneringsservice. Oppstartsmøte vert 3. juni, og deretter startar Norsk Saneringsservice rigging av anleggsområdet. Rundt 10. juni startar arbeidet med innvending...
tirsdag 28. mai Leikanger kommune
Stenging av vassforsyning - Leite
På grunn av reparasjon, vil vatnet vera stengt  i Klokkarvegen, Prestavegen og deler av Leitevegen (frå krysset ved riksvegen til krysset ved Hallandsvegen) i perioden måndag 27. mai kl. 21.00 og fram til tysdag 28. mai kl.06.00.
fredag 24. mai Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
torsdag 23. mai Leikanger kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid barnehageåret 2019-2020
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 15. mai Leikanger kommune
Godkjende lister ved kommunestyrevalet 2019
mandag 13. mai Leikanger kommune
17. mai 2019 i Leikanger (pdf)
torsdag 9. mai Leikanger kommune
Ledige stillingar i barnehagane - utvida søknadsfrist
onsdag 24. april Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her (pdf)
tirsdag 23. april Leikanger kommune
Ledige stillingar i nye Sogndal kommune: juridisk rådgjevar, kommunikasjonsrådgjevar og avdelingsleiar IKT og digitalisering
onsdag 17. april Leikanger kommune
Frigjerings- og veterandagsfeiring i Sogndal 8. mai (pdf)
onsdag 17. april Leikanger kommune
SIMAS held kurs i heimekompostering i Sogndal og Balestrand
onsdag 17. april Leikanger kommune
Opningstider i påsken
Leikanger helsesenter: Ope som vanleg måndag og tysdag. Onsdag 17.04: 08.00-12.00 Ved trong for legehjelp utanom opningstida, kan de ringe legevakt på telefonnummer 116 117.  Ved akutt legehjelp, ring 113.Kvålen miljø- og avfalsstasjon: Ope tysdag 16.04 12.00-18.00, stengd...
fredag 12. april Leikanger kommune
Stenging av Njøsavegen ved nr. 47 måndag 15. april
Sognekraft skal i samband med framføring av ny provisorisk drikkevassleidning frå Lundene og opp til dagens fordelingsbasseng, kryssa Njøsavegen ved Njøsavegen 47, på vestsida av Henjaelvi. Sjå bilete for nærare informasjon om kryssingspunkt. Arbeidet er planlagt...
fredag 12. april Leikanger kommune
Stenging av Njøsavegen ved nr. 47 måndag 15. april
Sognekraft skal i samband med framføring av ny provisorisk drikkevassleidning frå Lundene og opp til dagens fordelingsbasseng, kryssa Njøsavegen ved Njøsavegen 47, på vestsida av Henjaelvi. Sjå bilete for nærare informasjon om kryssingspunkt. Arbeidet er planlagt...
torsdag 11. april Leikanger kommune
SIMAS - endringar i tømmerute i påsken
torsdag 11. april Leikanger kommune
Planleggingsdagar i SFO hausten 2019
Desse dagane er SFO stengt.
torsdag 11. april Leikanger kommune
100% stilling som dagleg leiar for Leikanger frivilligsentral
Leikanger frivilligsentral er eit relativt nystarta kommunalt tilbod som legg til rette for innbyggjarar, lag og organisasjonar som ynskjer å vere frivillige aktørar. Frivilligsentralen samarbeider tett med andre kommunale tenesteeiningar. Nokre av oppgåvene handlar om å legge til rette for...
fredag 5. april Leikanger kommune
Stenging av vassforsyning
På grunn av reparasjon og utskifting av røyr, vil vatnet vera stengt  i området frå og med Henjavegen 9, Nybø og vestover (inkl. Leite) i perioden måndag 8. april kl. 21.00 og fram til tysdag 9. april kl.06.00.
fredag 5. april Leikanger kommune
Ledige stillingar i barnehagane
Henjahaugane barnehage Inntil 3 faste stillingar som fagarbeidar. Nærare opplysningar får du hjå styrar Sylvi Aarland på telefon 47799347. Nybø barnehage 40 % fast stilling som barnehagelærar 100 % engasjement for fagarbeidar med muligheit for fast tilsetting. ...
onsdag 3. april Leikanger kommune
Tilskot til utsiktsrydding
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 27. mars Leikanger kommune
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
1. juli 2018 $ Bergens Tidende
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

LEIKANGER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL