Leikanger
I Leikanger er over halvparten av jobbene statlige
Mens debatten går om flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo til distriktene, tiltrekker Leikanger jobbsøkere fra hele landet.
mandag 13:24 Bergens Tidende
Leikanger vassverk - utkopling
Området vert utan vasstilførsel. Vatnet kan verte grumsete og det vert ein del luft i røyrsystemet. Det vert utført vedlikehaldsarbeid på leidningsnettet. 
mandag 09:42 Leikanger kommune
Leikanger frivilligsentral/Leikanger utstyrssentral - opningstider (pdf)
mandag 10. juli Leikanger kommune
Utlegging av manntal
Manntalet for Leikanger kommune vert lagt ut til ettersyn på desse stadene frå 10. juli og fram til og med valdagen: Serviceekspedisjonen i Tinghus I Leikanger folkebibliotek (frå 25. juli) Dersom du meiner at du sjølv eller nokon annan uriktig er vorte innført eller utelete...
mandag 10. juli Leikanger kommune
Høyring - Søknad om løyve til utslepp av tunnelvatn og dumping av sprengsteinmassar
I samband med etablering av Leikanger kraftverk søkjer Sognekraft AS Fylkesmannen om løyve til utslepp av tunnelvatn og dumping av sprengsteinmasar i Sognefjorden ved Suppam i Leikanger kommune. Søknadene gjeld utslepp av drifts- og drensvatn til både Grindselvi og til Sognefjorden, og...
onsdag 5. juli Leikanger kommune
Asfaltering
Leikanger kommune skal legge ny asfalt på del av Hamrevegen, fortau langs del av Kleppavegen, Dalhjellevegen og Hovdavegen. Arbeidet med forarbeid, grøfting mm, vert utført i juli månad. Legging av asfalt er planlagt i august. Arbeidet vert utført av Instefjord...
fredag 30. juni Leikanger kommune
Stortings- og sametingsvalet 2017: Tidlegrøysting
Dersom du ikkje har høve til å røyste innanfor den ordinære perioden for førehandsrøysting, og heller ikkje på valdagen, kan du frå 1. juli t.o.m. 9. august tidlegrøyste i serviceekspedisjonen i Tinghus 1. Du treng ikkje valkort, men ta med...
torsdag 29. juni Leikanger kommune
70% stilling som programrådgjevar i flyktningtenesta
Leikanger kommune har ledig ei 70 % fast stilling som programrådgjevar i flyktningtenesta. Det er ønskjeleg med snarleg tiltreding. Flyktningtenesta i Leikanger kommune låg tidlegare inn under NAV-Leikanger, men har nyleg etablere seg som ei eiga teneste på Tinghuset. Tenesta vil til saman...
tirsdag 27. juni Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Badevatn - siste tilgjengelege prøve
tirsdag 27. juni Leikanger kommune
Treningstilbod i Leikanger - oppdatering
Det kjem eit nytt treningstilbod i Leikanger kommune i løpet av august månad, med oppstart av gruppetrening i september. Tilbodet vil vera ope kvar dag og delvis bemanna. Det vert også mogleg å kjøpe PT-  og massasje timar. Meir informasjon om tilbodet vil koma seinare.
fredag 23. juni Leikanger kommune
Ledig stilling: Reinhaldar 100 % fast stilling
Arbeidstida er på dagtid. Arbeidsplassen vil vera kommunale bygg i Leikanger kommune. Vi ynskjer: Fagbrev som reinhaldar Søkjarar med relevant praksis og erfaring blir vurderte God serviceinnstilling Gode samarbeidsevner At du er pliktoppfyllande, sjølvstendig og påliteleg Du...
onsdag 21. juni Leikanger kommune
Opningstider på biblioteket i sommar
Frå 19. juni til 02. juli (veke 25 og 26) og 24. juli til 20. august (veke 30-33) har biblioteket ope Tysdag  12.00-17.00 Onsdag 12.00-17.00 Torsdag 12.00-17.00 30. juni til 24. juli (veke 27-29 ) er biblioteket stengt.  
tirsdag 20. juni Leikanger kommune
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Mange som ikkje søkjer Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges...
søndag 18. juni Leikanger kommune
Treningstilbod i Leikanger
Idrettssenteret AS har etter initiativ frå idrettslaget Syril drive eit treningssenter på Leikanger i samdrift med Sogndal sidan 2009. Idrettssenteret AS har ikkje sett det drivverdig til ynskt kvalitet. Det har difor vore viktig å levere eit alternativt tilbod, eller finne andre som kan drive eit...
torsdag 15. juni Leikanger kommune
Hugs å melde adresseendring til Skatteetaten
onsdag 7. juni Leikanger kommune
Sommartreff
Sjå meir informasjon
tirsdag 6. juni Leikanger kommune
Fri Moro - friluftsdagar for 4.-7. klasse
Sjå meir informasjon Påmeldingsskjema i Word-format
tirsdag 6. juni Leikanger kommune
Regionsamling for organisasjonseigde kulturbygg, Leikanger 7. juni
fredag 2. juni Leikanger kommune
Skogshogst i Njøsadalen
Det vert skogshogst i Njøsadalen av grunneigarar i tida framover. Om nokon har spørsmål, kan dei henvende seg til skogbruksleiar August Evensen på telefonnummer 95 41 51 11.
torsdag 1. juni Leikanger kommune
Balestrand, Leikanger og Sogndal – ny kommune
Med proposisjon til Stortinget nr.96 S har regjeringa gjort framlegg om at kommunane Sogndal, Leikanger og Balestrand blir slegne saman til ein ny kommune frå 1.1.2020. Proposisjonen vil bli handsama av Stortinget i 8 juni 2017. Etter at kommunane vart kjent med regjeringa sitt framlegg starta kommunane...
fredag 26. mai Leikanger kommune
Årsmøte i Leikanger frivilligsentral
Sakliste: Organisering Vedtekter for sentralen Frivillig arbeid og inkludering (flyktningtenesta) Innspel/idear frå lag, organisasjonar og elles andre Alle lag, organisasjonar og einskildpersonar som ynskjer å delta i frivillig arbeid er hjarteleg velkomne!Framlegg til vedtekter
fredag 19. mai Leikanger kommune
Deler av Leikangerhallen stengd for aktivitet
Den midterste delen av hallen (hall 2) er stengd for all aktivitet inntil videre.
torsdag 18. mai Leikanger kommune
Program for 17.mai i Leikanger
Program for 17. mai (PDF)
søndag 14. mai Leikanger kommune
Vassprøve - siste tilgjengelege
Den siste vassprøven finn du her  (pdf)
onsdag 3. mai Leikanger kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LEIKANGER

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL