Leikanger
60% vikariat for fagarbeidar/assistent i Henjahaugane barnehage
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 14:54 Leikanger kommune
Inntil 100% vikariat for helsesøster
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 13:09 Leikanger kommune
Har du forslag til namn på dagsturhytta?
I 2018 kjem dagsturhytta på Eggjahaugane, eit samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Sparebanksstiftinga. Hytta treng eit passande namn, og innbyggjarar, grupper, lag og organisasjonar vert med dette invitert til å komme med forslag.
fredag 09:23 Leikanger kommune
Brukarundersøking på helsesenteret
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
onsdag 15:36 Leikanger kommune
Hugs refleks!
Det er framleis mørkt både morgon og kveld, så hugs å bruke refleks! I serviceekspedisjonen på tinghuset har me refleksar til utdeling.
fredag 12. januar Leikanger kommune
Open skogdag i Vik kommune
Tirsdag 16. januar kl. 10.00 i Fresvik.
torsdag 11. januar Leikanger kommune
SIMAS hentar juletreet og gåvepapiret ditt
Set juletreet ditt og plastsekken med gåvepapir ut saman med avfallsbehaldarane på tømmedag i veke 3 (15.-19. januar), så vert det henta.
tirsdag 9. januar Leikanger kommune
Redusert foreldrebetaling i SFO for familiar med låg inntekt
Meir informasjon
tirsdag 9. januar Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Tilskot til fjerning av framande artar
Fleire framande artar er i ferd med å spreie seg og bli problem både i hagar, friområde og natur i Sogn og Fjordane. Det er mogleg å søke om midlar til tiltak mot framande artar i 2018, og søknadsfristen er 15. januar.
mandag 8. januar Leikanger kommune
80 % stilling som fysioterapeut
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 5. januar Leikanger kommune
Improteaterkurs for ungdom på Skogly, Kaupanger
10.-11. februar for ungdom mellom 13 og 18 år.
fredag 5. januar Leikanger kommune
Samarbeid mellom Sogn kulturskule og Balestrand kulturskule
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
fredag 5. januar Leikanger kommune
Tilkallingshjelp - Nybø barnehage
Nybø barnehage treng tilkallingshjelp frå no og fram til påske.
torsdag 4. januar Leikanger kommune
NAV Leikanger
NAV Leikanger skal flytte inn i nytt lokale i Aarskogbygget. Byggeprosessen tek noko lenger tid enn forventa. Planen er at kontoret er i ordinær drift innan 01.02.18. NAV Leikanger vert i denne perioden drifta frå NAV Sogndal. Det blir lagt til rette for
onsdag 3. januar Leikanger kommune
Opningstider i romjula
Oversikt over opningstider på legekontoret, tinghuset, Leikanger folkebibliotek og Kvålen miljø- og avfallsstasjon i jula:
21. desember 2017 Leikanger kommune
Barnehageopptaket 2018
Søknadsfrist 01.02.2018
21. desember 2017 Leikanger kommune
100% stilling som dagleg leiar for Leikanger frivilligsentral
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
19. desember 2017 Leikanger kommune
100% stilling som fagarbeidar teknisk drift
Frå 01.01.2020 vil kommunane Leikanger, Sogndal og Balestrand bli ein del av nye Sogndal kommune. No går vi inn i ein periode med samskaping og nytenking i forhold til utvikling av tenesteområda til den nye kommunen. Leikanger kommune har ledig  100 % nyoppretta fast stilling som fagarbeider...
15. desember 2017 Leikanger kommune
100% stilling som ingeniør
Leikanger kommune har ledig 100% fast stilling som ingeniør. Stillinga er lagt til teknisk sektor.
13. desember 2017 Leikanger kommune
Økonomiplan 2018-2021, årsbudsjett 2018
Nettside for Leikanger kommune. Her finn du informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende. Kommunen er administrasjonssenter i Sogn og Fjordane.
1. desember 2017 Leikanger kommune
Få breva dine på mobilen
Kvifor opprette ein digital postkasse? Det er tryggare enn epost Det er raskare enn vanleg postgang Det er gratis å bruke Du tek i mot og lagrar viktige brev på ein stad, både frå offentlege og private verksemder Du får viktige brev der du er Miljøvenleg Du kan...
29. november 2017 Leikanger kommune
Jul i Leikanger
Laurdag 2. desember vert det tenning av julegrana og opning av peparkakebygda. Bli med på ein triveleg laurdag i sentrum!
23. november 2017 Leikanger kommune
NAV Leikanger
Kontoret vert i denne perioden drifta frå NAV Sogndal. Det blir lagt til rette for møte på Leikanger ved behov. NAV.no er ope heile døgnet. NAV svarar på henvendingar på telefon 55 55 33 33 frå kl 08-15.30 dagleg.
22. november 2017 Leikanger kommune
Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom
21. november 2017 Leikanger kommune
Inntil 100% faste stillingar for sjukepleiar og vernepleiar
Du er velkommen til å søkje stilling som sjukepleiar og vernepleiar hjå oss i tiltak for funksjonshemma i Leikanger kommune. Vi er ei tverrfagleg samansett personalgruppe, og du får hyggelege og engasjerte kollegaer med pågangsmot og godt humør. Vi har eit godt og triveleg...
17. november 2017 Leikanger kommune
Informasjonsmøte om Leikanger kraftverk og ny drikkevassforsyning i Leikanger
Sognekraft AS vil saman med Leikanger kommune og utførande entreprenør LNS presentere planane for utbygginga av Leikanger kraftverk. Sognekraft AS vil også informere om status og vidare arbeid med ny drikkevassforsyning i Leikanger. Informasjonsmøtet er ope for alle som ynskjer å...
17. november 2017 Leikanger kommune
Motorsagkurs i Lærdal 21. og 22. november
Lærdal kommune ved skogforvaltninga vil arrangera motorsagkurs tysdag 21. og onsdag 22.november i Lærdal. Kurset kostar kr 1670,- for kvar deltakar frå landbruket og kr 2505,- for andre bransjar. Dag ein er inne med fokus på stell av motorsag. Økta er på kvelden (start 17.30)...
14. november 2017 Leikanger kommune
Presentasjon av boka Færøyane
Det ver høve til å kjøpe kaffi og vafler. Gratis inngang. Sjå meir informasjon        
13. november 2017 Leikanger kommune
Forskrift om politivedtekt for Leikanger kommune
Ny forskrift om politivedtekt for Leikanger kommune vart fastsett av Leikanger kommunestyre 17. februar 2017 og stadfesta av Politidirektoratet 22. september 2017 med nokre endringarForskrift om politivedtekt, Leikanger kommune
9. november 2017 Leikanger kommune
NAV Leikanger stengt torsdag 2. og fredag 3. november
Kontoret er ikkje tilgjengeleg for publikum torsdag 2. og fredag 3. november 2017. NAV.no er ope heile døgnet. NAV svarar på henvendingar på telefon 55 55 33 33 frå kl 08.00-15.30 dagleg. Leikanger kommune kan nåast på telefon 57 65 56 00 mellom kl 08.00-15.45 dagleg. ...
1. november 2017 Leikanger kommune
Danseworkshop på barneskulen
Streetdance og Hiphop handlar i hovudsak om det å vise eigen identitet gjennom dans, ha sin eigen stil og leike seg til musikken og rytmane i musikken. Elevane fekk ei grundig innføring av basisteknikkar, musikkforståing (rytme og bevegelse) og freestyle/improvisasjon i ulike...
26. oktober 2017 Leikanger kommune
Høyring – Planprogram for Regional plan for kultur
Les meir
26. oktober 2017 Leikanger kommune
Søknad om rovvilterstatning - frist 1. november
25. oktober 2017 Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Tenesteleiar i pleie og omsorg
Tenesteleiar i pleie- og omsorgstenesta Taina Andersson har sin siste arbeidsdag i Leikanger kommune fredag 27. oktober. Avdelingssjukepleiar Hanne Hoff er konstituert i stillinga inntil ny tenesteleiar er på plass over nyttår.
24. oktober 2017 Leikanger kommune
Ny tenesteleiar i pleie og omsorg
Tenesteleiar i pleie- og omsorgstenesta Taina Andersson har sin siste arbeidsdag i Leikanger kommune fredag 27. oktober. Avdelingssjukepleiar Hanne Hoff er konstituert i stillinga inntil ny tenesteleiar er på plass over nyttår.
23. oktober 2017 Leikanger kommune
Influensavaksinering
Dette gjeld: alle over 65 år gravide pasientar med: kronisk hjartesjukdom, kronisk lungesjukdom, diabetes, nedsett infeksjonsforsvar, andre kroniske sjukdomar Pris: kr. 120,- Ingen timebestilling
18. oktober 2017 Leikanger kommune
Kurs i praktisk HMS-arbeid v/Norsk Landbruksrådgiving
Sjå meir informasjon
4. oktober 2017 Leikanger kommune
Produksjonstilskot - søknadsfrist 15.oktober
Viktige datoar for søknadsomgangen i oktober 2017 : - 1. oktober er teljedato -15. oktober er søknadsfrist -29. oktober er frist for å etterregistrera / korrigera opplysingar i innsend søknad -10. januar 2018 er frist for å etterregistrera sanka dyr frå utmarksbeite,...
2. oktober 2017 Leikanger kommune
Leikanger kraftverk - opprop
Leikanger kommunestyre har, i forkant av handsaming av saka i kommunestyret torsdag 28.09.17, motteke eit opprop om Leikanger kraftverk.Brev til partigruppene - spørsmålet om Leikanger kraftverk  
27. september 2017 Leikanger kommune
Tilskot til beiterydding/utsiktsrydding
Beiterydding og utsiktsrydding kan vere det same. Har du eit beite langs ein veg som du skulle ha rydda litt i? Eller har du eit areal langs ein veg som du kunne tenkja deg å etablera beite på? Då kan du søka om tilskot til utsiktsrydding.Les meir om dette på nettsida til...
27. september 2017 Leikanger kommune
Sykle til skulen
Det er inga absolutt aldersgrense for når elevane kan sykle til skulen. For å vurdere om barn kan sykle trygt åleine, må skulevegen vurderast opp mot barnet sine kunnskapar, ferdigheiter og modningsnivå. Foreldra har rett til å bestemme når deira barn kan sykle til...
26. september 2017 Leikanger kommune
Ledige stillingar i avlastingstiltak
I samband med at Leikanger kommune skal utvide eit avlastingstilbod for barn, treng vi fleire medarbeidarar. Tiltaket vil omfatte fleire årsverk fordelt på ulik fagkompetanse der tverrfagleg samarbeid er nødvendig. Leikanger kommune har ledige stillingar innan fylgjande...
26. september 2017 Leikanger kommune
Endra opningstider på biblioteket denne veka
På grunn av ferieavvikling, har biblioteket denne veka følgjande opningstider: Tysdag 26.09: 12.00-15.30 Onsdag 27.09: stengt Torsdag 28.09: 14.00-15.30
25. september 2017 Leikanger kommune
Skogkveld med trøndersodd
Meir informasjon
22. september 2017 Leikanger kommune
Detaljreguleringsplan for Strandavegen
Detaljreguleringsplan for Strandavegen vert i medhald av §12-10 i plan- og bygningslova lagt ut til offentleg ettersyn. Planen skal leggja til rette for allmenn bruk av strandlinja til frilufts- og rekreasjonsføremål. I tillegg skal planen fastsetje område for privat arealutnytting knytt...
22. september 2017 Leikanger kommune
SIMAS tek over renovasjonskøyringa
SIMAS IKS har no inngått avtale med bustyret i RenoNorden-konkursen. Avtalen medfører at SIMAS tek over ansvaret for både dei tilsette og køyring av renovasjonsrutene. Me vil i morgo køyre renovasjonsruta som ikkje vart køyrd i dag, torsdag, samt renovasjonsruta fredag. Me er...
21. september 2017 Leikanger kommune
Konkursbuet stoppa hentinga av boss i SIMAS-regionen
SIMAS har jobba med å avklare korleis ein skal løyse utfordringane som har oppstått etter konkursen i RenoNorden AS. Det er to kontraktar det er snakk om, seier direktør Hallvard Thomassen i SIMAS IKS. Den eine er knytta til innhenting av hushaldningsavfall og den andre er for henting av...
21. september 2017 Leikanger kommune
Vegstenging - Njøsavegen
Omkøyring for småbilar blir via Gjertrudbakken. Store bilar må køyre Husabøvegen.
18. september 2017 Leikanger kommune
Markvandring i frukt, Lærdal 20. september
14. september 2017 Leikanger kommune
Leikangerhallen måndag 11. september
Sidan Leikangerhallen er vallokale i Leikanger, vert det ingen trening eller annan aktivitet i hallen måndag 11. september.
8. september 2017 Leikanger kommune
Vegstenging - Hellebergvegen
Hellebergvegen vert stengt ved Hellebergvegen 6 frå måndag 11.09.17 . Dette gjeld i ein periode på om lag 2-3 veker frå kl 08.00 til kl 16.00.
8. september 2017 Leikanger kommune
100 % stilling som tenesteleiar for pleie og omsorg - utvida søknadsfrist
Pleie- og omsorgstenesta i Leikanger kommune omfattar sjukeheim, heimebaserte tenester, psykiatri og tiltak for funksjonshemma. Tenesta er delt i tre einingar med kvar sin leiar, der tenesteleiar har det overordna ansvaret. Det er om lag 65 årsverk i tenesta for pleie og omsorg. Tenesta er lokalisert ved...
6. september 2017 Leikanger kommune
Førehandsrøysting - langope torsdag 7. september
Resten av veka kan du førehandsrøyste i tida 9.00-14.30, t.o.m. fredag 8. september.
4. september 2017 Leikanger kommune
Jegermøte for jegerar i Leikanger og Sogndal
Det vert orientering om CWD ved Mattilsynet der Torodd Urnes og Nils Martin Fjær er med, orientering om jaktoppsyn ved Runar Hatlevoll og orientering om Sogndal Ettersøkslag ved Roald Lunde.
28. august 2017 Leikanger kommune
Førehandsrøysting til stortings- og sametingsvalet 2017
Du kan førehandsrøyste i kva kommune som helst, men hugs at røysta di må nå fram til heimkommunen din innan valdagen. På Leikanger sjukeheim vert det halde førehandsrøysting onsdag 6. september kl. 12.00 til 13.00.   Heimerøysting/ambulerande...
10. august 2017 Leikanger kommune
Nye vilkår for ettersøksavtale
Ny avtale finn du her
8. august 2017 Leikanger kommune
Ettersøksavtale
Ny avtale finn du her
7. august 2017 Leikanger kommune
Dans Utan Grenser i Italia
I alt 100 ungdommar frå Sogn og Fjordane deltok på dansecamp i Cesenatico i Italia siste veka i juni, ni av desse frå Leikanger. Her fekk ungdommane delta på 8 kurs kvar med 8 ulike koreografar og pedagogar frå Norge og Italia. I alt vart 28 ulike kurs avvikla. Dans Utan Grenser og...
7. august 2017 Leikanger kommune
SOGN OG FJORDANE

Fiskekonkurranse på Fjærlandssete (pdf)
27. juli 2017 Leikanger kommune
Søkjer kandidatar til Trafikktryggingsprisen
25 000 kroner Prisen er på 25 000 kroner og kan gå til enkeltpersonar, grupper eller lag og organisasjonar som har gjort ein særskilt innsats for å gjere trafikken i Sogn og Fjordane tryggare. Prisen vert delt ut kvart år, og sjølve overrekkinga vert i år...
25. juli 2017 Leikanger kommune
I Leikanger er over halvparten av jobbene statlige
Mens debatten går om flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo til distriktene, tiltrekker Leikanger jobbsøkere fra hele landet.
24. juli 2017 Bergens Tidende
Leikanger vassverk - utkopling
Området vert utan vasstilførsel. Vatnet kan verte grumsete og det vert ein del luft i røyrsystemet. Det vert utført vedlikehaldsarbeid på leidningsnettet. 
24. juli 2017 Leikanger kommune
Leikanger frivilligsentral/Leikanger utstyrssentral - opningstider (pdf)
10. juli 2017 Leikanger kommune
Utlegging av manntal
Manntalet for Leikanger kommune vert lagt ut til ettersyn på desse stadene frå 10. juli og fram til og med valdagen: Serviceekspedisjonen i Tinghus I Leikanger folkebibliotek (frå 25. juli) Dersom du meiner at du sjølv eller nokon annan uriktig er vorte innført eller utelete...
10. juli 2017 Leikanger kommune
Høyring - Søknad om løyve til utslepp av tunnelvatn og dumping av sprengsteinmassar
I samband med etablering av Leikanger kraftverk søkjer Sognekraft AS Fylkesmannen om løyve til utslepp av tunnelvatn og dumping av sprengsteinmasar i Sognefjorden ved Suppam i Leikanger kommune. Søknadene gjeld utslepp av drifts- og drensvatn til både Grindselvi og til Sognefjorden, og...
5. juli 2017 Leikanger kommune
Asfaltering
Leikanger kommune skal legge ny asfalt på del av Hamrevegen, fortau langs del av Kleppavegen, Dalhjellevegen og Hovdavegen. Arbeidet med forarbeid, grøfting mm, vert utført i juli månad. Legging av asfalt er planlagt i august. Arbeidet vert utført av Instefjord...
30. juni 2017 Leikanger kommune
Stortings- og sametingsvalet 2017: Tidlegrøysting
Dersom du ikkje har høve til å røyste innanfor den ordinære perioden for førehandsrøysting, og heller ikkje på valdagen, kan du frå 1. juli t.o.m. 9. august tidlegrøyste i serviceekspedisjonen i Tinghus 1. Du treng ikkje valkort, men ta med...
29. juni 2017 Leikanger kommune
70% stilling som programrådgjevar i flyktningtenesta
Leikanger kommune har ledig ei 70 % fast stilling som programrådgjevar i flyktningtenesta. Det er ønskjeleg med snarleg tiltreding. Flyktningtenesta i Leikanger kommune låg tidlegare inn under NAV-Leikanger, men har nyleg etablere seg som ei eiga teneste på Tinghuset. Tenesta vil til saman...
27. juni 2017 Leikanger kommune
Badevatn - siste tilgjengelege prøve
27. juni 2017 Leikanger kommune
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Mange som ikkje søkjer Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges...
18. juni 2017 Leikanger kommune
Fri Moro - friluftsdagar for 4.-7. klasse
Sjå meir informasjon Påmeldingsskjema i Word-format
6. juni 2017 Leikanger kommune
Regionsamling for organisasjonseigde kulturbygg, Leikanger 7. juni
2. juni 2017 Leikanger kommune
Skogshogst i Njøsadalen
Det vert skogshogst i Njøsadalen av grunneigarar i tida framover. Om nokon har spørsmål, kan dei henvende seg til skogbruksleiar August Evensen på telefonnummer 95 41 51 11.
1. juni 2017 Leikanger kommune
Balestrand, Leikanger og Sogndal – ny kommune
Med proposisjon til Stortinget nr.96 S har regjeringa gjort framlegg om at kommunane Sogndal, Leikanger og Balestrand blir slegne saman til ein ny kommune frå 1.1.2020. Proposisjonen vil bli handsama av Stortinget i 8 juni 2017. Etter at kommunane vart kjent med regjeringa sitt framlegg starta kommunane...
26. mai 2017 Leikanger kommune
Årsmøte i Leikanger frivilligsentral
Sakliste: Organisering Vedtekter for sentralen Frivillig arbeid og inkludering (flyktningtenesta) Innspel/idear frå lag, organisasjonar og elles andre Alle lag, organisasjonar og einskildpersonar som ynskjer å delta i frivillig arbeid er hjarteleg velkomne!Framlegg til vedtekter
19. mai 2017 Leikanger kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LEIKANGER

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland Bergen IT Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Akershus Næringsliv Vestfold Troms Kjendis Odda Kultur Nordland Trøndelag Sport Oppland Aust Agder Båt
flere?
Rogaland Fotboll Buskerud Østfold Møre og Romsdal Mat Get-ligaen Jul Finnmark Kvinnherad Vest Agder Oslo Sogn og Fjordane Mobil Økonomi Bolig Halloween Sport Fiske Forsvar Landbruk Fotball Reise Skåne Blekinge Motor Russland Trav Kalmar Kultur Inrikes Helse Osterøy Östra Göinge Vær Risør Øvre Eiker Bærum Helsingborg Haugesund Vestby Tinn Oskarshamn Odds BK Håndball Näringsliv Svalbard Kristiansand Suldal Tesla Indonesia Malmö Kunst Musikk Trondheim Forskning Game of Thrones Sigdal Drammen Trysil Porsgrunn Kongsvinger Kryptovaluta Sarpsborg 08 Litteratur Bodø Gjøvik Narvik Kristiansund Hammerfest Ringsaker Kristianstad Elverum Stockholm Tingvoll Hockey Klippan Hadsel Meland Bamble Sykkel Vestre Slidre Eliteserien Kongelig Moss Mote Askøy Førde Løten Seljord Sørfold Radøy NHL Landskrona Fauske Karmøy Svelvik Hamar Hemne Tvedestrand Nord-Korea Fedje Tromsø Ås Kragerø Lund Politikk Film Sandefjord Nannestad Os Brexit Jakt Sandnes Kommunesammenslåing Orkdal Barn OL Vaksdal Sortland Evje og Hornnes Horten Tønsberg Masfjorden Polen Tour de Ski Trening Ishockey Hässleholm Bil Ørsta Mandal Holmestrand Røros Sarpsborg Hälsa Kina Tour of Norway Porsanger Alpint Våler Alta Lødingen Sjakk Tour de France Astronomi Klima Friidrett Spill Bil Poker Langrenn Snowboard Tromsø IL Nedre Eiker Salangen Vestvågøy FK Haugesund Andøy Askim Åsnes Foto Eidfjord Lesja Skisport Dyr Voss Israel Eidsberg SK Brann Sund Skøyter Google Fjell Frankrike Farsund Dovre Gjerstad Skiskyting Bremanger Gloppen World Series of Poker Lyngdal Selbu Selje Eid Harry Potter Premier League Universet Nesseby Utsira Finnøy Fet Kongsberg Brønnøy Valg Harstad Steigen Re E-sport Øygarden Fitjar OBOS-ligaen Nissedal Fredrikstad Volda Sverige Viking FK Nybro Modum Rosenborg BK Lier Vinje Ullensvang Notodden Sande Lindås Jølster Mörbylånga Båstad Klepp Ulstein Målselv Stavanger Svalöv Emmaboda Flora Romfart Åmot Vålerenga Telenorligaen Eslöv Vefsn La liga Russ Europa League Streik Tydal Bjørnefjorden Skien Filippinene Vietnam Sør-Varanger Tomelilla Holtålen Evenes Rana Lindesnes Årdal Jobb Frogn Karlskrona Alstahaug Kampsport Nore og Uvdal Modalen Skellefteå Klatring Halden Boksing Stord Tana Kvænangen Musik Råde Larvik VM Båt Nes Svømming Grue Asker Lenvik Staffanstorp Syria Jevnaker Mercedes-Benz Stryn Menn Røyken Ålesund Teknik Film Frosta NM Midsund Tynset Kvinner Arendal Motorsport Skurup Vitenskap Rauma Hörby Resor
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL