Lebesby
Valgting stemmesteder og tider
Startsiden: Valgting stemmesteder og tider
fredag 15:28 Lebesby kommune
Vi har nå flere ledige stillinger
1 x 50 % stilling som veileder / tilrettelegger (4-årig prosjektstilling, søknadsfrist 23.8.19), 100 % stilling som sekretær (frist 2.9.19) og 2 x 100 % stilling som sykepleier (utvidet søknadsfrist 11.9.19)
torsdag 07:46 Lebesby kommune
Forhåndsstemmedag på Lebesby bygdetun fredag 16. august kl. 10.00-15.00
onsdag 14. august Lebesby kommune
Informasjon om valgkort
Startsiden: Informasjon om valgkort
mandag 12. august Lebesby kommune
Ledig kommunal bolig på Lebesby
Startsiden: Ledig kommunal bolig på Lebesby
mandag 29. juli Lebesby kommune
Sametingets valgmanntall til offentlig gjennomsyn
Startsiden: Sametingets valgmanntall til offentlig gjennomsyn
tirsdag 16. juli Lebesby kommune
Fakturaer fra Lebesby kommune på kommunale avgifter er blitt sendt ut en måned for tidlig
Startsiden: Fakturaer fra Lebesby kommune på kommunale avgifter er blitt sendt ut en måned for tidlig
fredag 5. juli Lebesby kommune
Forhåndstemmesteder og - tider
Startsiden: Forhåndstemmesteder og - tider
torsdag 4. juli Lebesby kommune
FINNMARK

Manntall til offentlig ettersyn
Startsiden: Manntall til offentlig ettersyn
torsdag 4. juli Lebesby kommune
Utecamp (juli) og kulturleir (august) for barn og unge
Startsiden: Utecamp (juli) og kulturleir (august) for barn og unge
torsdag 4. juli Lebesby kommune
Høring - utbygging av bredbånd i Lebesby kommune
Startsiden: Høring - utbygging av bredbånd i Lebesby kommune
onsdag 3. juli Lebesby kommune
Kulturmidler må du nå søke hos Kraftlaget og ikke kommunen
Startsiden: Kulturmidler må du nå søke hos Kraftlaget og ikke kommunen
tirsdag 2. juli Lebesby kommune
Informasjon fra kirkekontoret
Startsiden: Informasjon fra kirkekontoret
tirsdag 2. juli Lebesby kommune
Psykolog i Lebesby kommune
Startsiden: Psykolog i Lebesby kommune
torsdag 27. juni Lebesby kommune
Ledig kommunal bolig
Utlysning av kommunal bolig på Veidnesklubben
torsdag 27. juni Lebesby kommune
Tidligstemmegivning
Startsiden: Tidligstemmegivning
tirsdag 25. juni Lebesby kommune
Offentlig ettersyn: Søknad fra SalMar Farming AS om arealendring og biomasseutvidelse ved lokalitet 13337 Hovdenakken i Eidsfjorden i Lebesby kommune
Startsiden: Offentlig ettersyn: Søknad fra SalMar Farming AS om arealendring og biomasseutvidelse ved lokalitet 13337 Hovdenakken i Eidsfjorden i Lebesby kommune
fredag 21. juni Lebesby kommune
Ny melding om oppstart slamtømming:
Startsiden: Ny melding om oppstart slamtømming:
torsdag 13. juni Lebesby kommune
Høringsmøte - Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde
Startsiden: Høringsmøte - Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde
mandag 3. juni Lebesby kommune
Kommunestyre og fylkestingsvalget 2019 - Godkjente lister
Startsiden: Kommunestyre og fylkestingsvalget 2019 - Godkjente lister
tirsdag 28. mai Lebesby kommune
Blir du den som tegner det nye fylkesvåpenet for Troms og Finnmark fylkeskommune?
Fra første januar 2020 slås Troms og Finnmark sammen til en fylkeskommune. Et fylkesvåpen, eller skjold, er et viktig symbol for innbyggerne og for ansatte. Nå inviteres det til en åpen designkonkurranse. Her kan publikum, skoler og profesjonelle lage forslag til nytt fylkesvåpen.
mandag 20. mai Lebesby kommune
Velkommen til "45 minutter Innsikt" 23. mai kl. 18:00 Lebesby Bygdetun
Åpent for alle. Vi forsøker oss med en ny arena for mer innsikt. Med ujevne mellomrom vil rådmannen invitere til « 45 minutter Innsikt», med ulike tema. Første tema er Kommunens økonomi på 45 minutter:
mandag 20. mai Lebesby kommune
Informasjon fra Nordkappregionen havn IKS
For å ytterligere forbedre bruken av våre arealer og kaier for våre kunder i Kjøllefjord skal Nordkappregionen Havn leie ut containere for lagring av utstyr o.l. til fiskere. Videre skal vi gjennomføre en ryddeaksjon på serviceområdet ved Velferden og også ved Hustad.
onsdag 15. mai Lebesby kommune
Velkommen til "45 minutter Innsikt" 14. mai kl. 18:00 på rådhuset
Åpent for alle. Vi forsøker oss med en ny arena for mer innsikt. Med ujevne mellomrom vil rådmannen invitere til « 45 minutter Innsikt», med ulike tema. Første tema er Kommunens økonomi på 45 minutter: - Inntektssystemet - Hva påvirker inntektene? - Hva bruker...
fredag 10. mai Lebesby kommune
Informasjon
Startsiden: Informasjon
tirsdag 7. mai Lebesby kommune
Betalingsregulativ innenfor helse- og omsorg
Betalingsregulativ vedtatt i Kommunesturet 11.4.2019, PS 21/19
fredag 3. mai Lebesby kommune
Informasjon fra Finnmark Miljøtjeneste
Startsiden: Informasjon fra Finnmark Miljøtjeneste
torsdag 2. mai Lebesby kommune
Ledige kommunale boliger i Kjøllefjord og på Lebesby
Startsiden: Ledige kommunale boliger i Kjøllefjord og på Lebesby
torsdag 2. mai Lebesby kommune
Helhetlig ROS-analyse for 2019-2022
Startsiden: Helhetlig ROS-analyse for 2019-2022
mandag 29. april Lebesby kommune
Lebesby kommune ønsker med dette tilbud på innleie av maskiner for sesongen 2019.
Startsiden: Lebesby kommune ønsker med dette tilbud på innleie av maskiner for sesongen 2019.
torsdag 25. april Lebesby kommune
Invitasjon til plan- og næringsmøte i Kjøllefjord torsdag 25. april
Torsdag 25. april presenterer vi forslag til ny areal- og kystsoneplan på Kjøllefjord rådhus.
mandag 15. april Lebesby kommune
Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens areal- og kystsonedel
Høringsfristen til kommuneplanens areal- og kystsonedel gikk ut 4. juni 2019. Her finner du plandokumentene som var på høring. Planforslaget er nå under bearbeiding.
fredag 12. april Lebesby kommune
Invitasjon til plan- og næringsmøter på Veidnes og Kunes onsdag 24. april
Onsdag 24. april presenterer vi forslag til ny areal- og kystsoneplan på Veidnes og Kunes.
onsdag 10. april Lebesby kommune
FINNMARK

Kjøllefjord svømmehall er dessverre stengt for offentlig bad i dag, onsdag 10. april.
onsdag 10. april Lebesby kommune
Invitasjon til plan- og næringsmøte på Lebesby bygdetun tirsdag 23. april
Startsiden: Invitasjon til plan- og næringsmøte på Lebesby bygdetun tirsdag 23. april
tirsdag 9. april Lebesby kommune
Kjøllefjord svømmehall er dessverre stengt for offentlig bad i dag.
Startsiden: Kjøllefjord svømmehall er dessverre stengt for offentlig bad i dag.
onsdag 3. april Lebesby kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Listeforslag
Startsiden: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Listeforslag
mandag 1. april Lebesby kommune
Ledige kommunale boliger i Kjøllefjord og på Lebesby
Startsiden: Ledige kommunale boliger i Kjøllefjord og på Lebesby
mandag 1. april Lebesby kommune
Høring - Forskrift om vann- og avløpsgebyr Lebesby kommune
Lebesby kommune legger med dette forslag til ny Forskrift om vann- og avløpsgebyr ut på høring, jfr. vedtak i Utvalg for Plan, teknisk og miljø. Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. mai 2019.
torsdag 28. mars Lebesby kommune
Tilskudd til 17.mai-arrangement 2019
Lag og foreninger i Lebesby kommune oppfordres til å søke om tilskudd for å avholde 17. mai arrangement i 2019.
fredag 22. mars Lebesby kommune
Kontrollutvalgsmøte 2.4.2019 utsatt til etter påske.
Startsiden: Kontrollutvalgsmøte 2.4.2019 utsatt til etter påske.
fredag 22. mars Lebesby kommune
Areal- og kystsoneplan
En stor og viktig sak er oversendt til våre politikere. Vi har ferdigstilt forslag til ny areal-og kystsoneplan. Et stort og omfattende arbeid, med bred deltagelse på folkemøter og andre møter.
fredag 22. mars Lebesby kommune
Vi har nå flere ledige stillinger
Kommunepsykolog, Aktivitør (frist 30.4.19), Skolefaglig rådgiver (frist 17.4.19) Veileder ved NAV (frist 10.4.19), Helsesykepleier og Kjøkkenleder (frist 9.4.19)
tirsdag 19. mars Lebesby kommune
Kjøllefjord svømmehall er åpnet for bruk igjen
Startsiden: Kjøllefjord svømmehall er åpnet for bruk igjen
fredag 8. mars Lebesby kommune
Kjøllefjord svømmehall stengt på grunn av tette avløp
Det jobbes med å utbedre feilen, og vi håper dette er på plass i løpet av fredag 8. mars 19
torsdag 7. mars Lebesby kommune
Eiendomsskatt 2019 - kunngjøring om utlegging til offentlig ettersyn
Startsiden: Eiendomsskatt 2019 - kunngjøring om utlegging til offentlig ettersyn
torsdag 28. februar Lebesby kommune
Informasjon fra Helsestasjonen
Fra uke 13 vil Helsestasjonen ha endret åpnings- og telefontid.
torsdag 28. februar Lebesby kommune
Innskriving av 1.klassinger og opptak barnehage og sfo
Husk fristene; 1.april og 15. april
torsdag 28. februar Lebesby kommune
Ledige kommunale boliger i Kjøllefjord og på Lebesby
Startsiden: Ledige kommunale boliger i Kjøllefjord og på Lebesby
mandag 25. februar Lebesby kommune
Vi minner om at svømmehall og idrettshall er stengt i skolens vinterferie, uke 8
Det skal skiftes lys inne i idrettshallen, så det tillates ingen aktivitet utenom de som har gjort avtale om bruk av styrkerom.
fredag 15. februar Lebesby kommune
Lebesby kommune - Eiendomsskatt 2019
Det gjennomføres ny taksering for eiendomsskatt i Lebesby kommune. I 2019 blir eiendomsskatten fakturert på egen faktura. Første kvartal i mars.
onsdag 6. februar Lebesby kommune
Kjøllefjord Idrettshall er stengt inntil videre
Startsiden: Kjøllefjord Idrettshall er stengt inntil videre
mandag 4. februar Lebesby kommune
Ledige kommunale boliger i Kjøllefjord og på Lebesby
fredag 1. februar Lebesby kommune
Adkomst til Kjøllefjord Helsesenter
Startsiden: Adkomst til Kjøllefjord Helsesenter
mandag 28. januar Lebesby kommune
Full brann i oppdrettsanlegg i Finnmark
En mann er savnet i en voldsom brann i et smoltanlegg i Friarfjorden i Lebesby. Naboer er evakuert på grunn av fare for eksplosjon.
søndag 27. januar VG
Vi søker ferievikarer og tilkallingsvikarer til Kjøllefjord sykehjem og hjemmebasert omsorg (sone Kjøllefjord og Laksefjord)
Helsenytt: Vi søker ferievikarer og tilkallingsvikarer til Kjøllefjord sykehjem og hjemmebasert omsorg (sone Kjøllefjord og Laksefjord)
fredag 18. januar Lebesby kommune
Vil du bli med på temakafé?
Frisklivssentralen starter opp med temakafé en gang i måneden med ulike akutelle tema som har med helse å gjøre. De inviterer til undervisning og dialog. Det vil være ulike kurslærere ut fra hvilke tema som tas opp.
fredag 18. januar Lebesby kommune
9. januar tester Sivilforsvaret sireneanlegg
Rundt om i landet er det plassert ca. 1 250 varslingsanlegg, dei fleste i byar og tettstader. Signala vil kunne høyrast av over halvparten av befolkninga.
onsdag 9. januar Lebesby kommune
FINNMARK

Nytt brudepar vigslet av Ordfører i Lebesby kommune
Startsiden: Nytt brudepar vigslet av Ordfører i Lebesby kommune
fredag 4. januar Lebesby kommune
Rådhuset og sentralbordet er stengt mandag 7.1.19 grunnet intern virksomhet
Startsiden: Rådhuset og sentralbordet er stengt mandag 7.1.19 grunnet intern virksomhet
fredag 4. januar Lebesby kommune
Julehilsen fra ordfører
Startsiden: Julehilsen fra ordfører
21. desember 2018 Lebesby kommune
Skal du søke grunnskolelærerutdanning, men trenger å styrke matematikkarakteren?
Kurset er for de som ønsker å styrke karakteren for å kunne søke seg inn på grunnskolelærerutdanninga. Undervisningen er gratis og den streames fra Alta videregående skole. Søknadsfrist 3.januar. Oppstart 16.januar!
20. desember 2018 Lebesby kommune
Fare for nedfall av is fra stasjonsanlegg
Norkring eier de fleste senderinstallasjonene i Norge. Over hele landet har de tårn og master plassert i naturen som kan bli dekket av is og snø. Derfor oppfordres publikum til å ikke bevege seg i umiddelbar nærhet av senderne da det kan være fare for at is og snø faller ned.
20. desember 2018 Lebesby kommune
Fimil informerer om renovasjon og åpningstider i jul og nyttår for Gamvik og Lebesby kommune.
Nordkyn (Gamvik og Lebesby) -Mandagsruten kjøres på torsdag 27.12. (Mehamn, Gamvik og Skjånes.) -Tirsdagsruten kjøres på fredag 28.12. (Kjøllefjord, Kifjord og Dyfjord.) -Onsdagsruten kjøres lørdag 29.12. (Lebesby, Ifjord og Kunes)
20. desember 2018 Lebesby kommune
Åpningstider i romjula 2018
Rådhus og barnehagen har åpent 27. og 28. desember kl.09:00-14:00. Legekontoret har åpent 27. og 28.desember kl. 10:00-14:00. Fysioterapiavdelingen holder stengt i perioden 21.desember 2018 - 1.januar 2019. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.
20. desember 2018 Lebesby kommune
Oppfordring fra legekontoret
Se over medisiner du bruker og bestill resept på det du mangler før jul. I jula har legekontoret redusert kapasitet og åpningstid. Åpningstider på legekontoret i jula blir som følger: 27. og 28.desember kl 10-14. (stengt julaften og nyttårsaften)
20. desember 2018 Lebesby kommune
Scooterløyper
Oppdatert pr 9.5.2019
12. desember 2018 Lebesby kommune
Utrangert Varebil selges.
HBO over 3000,- Kan besiktes etter avtale med avdelingsleder anleggsdrift 97990925. Opplysinger om bilen fra vegvesen.no: ZP40479 MITSUBISHI L300 TURBO-D 4WD... EU-kontroll Sist EU-godkjent13.11.2017Neste frist for godkjent EU-kontroll30.09.2019 Registreringsdata RegistreringsnummerZP40479Merke og modellMITSUBISHI...
12. desember 2018 Lebesby kommune
Vi har nå flere ledige stillinger
Fastlege, Kjøkkenleder, Helsefagarbeider og Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA).
7. desember 2018 Lebesby kommune
Status for areal- og kystsoneplanarbeidet
7. desember 2018 Lebesby kommune
Servicekontoret er stengt mellom kl. 10:00 og 14:00 i dag, mandag 3.12.18
Startsiden: Servicekontoret er stengt mellom kl. 10:00 og 14:00 i dag, mandag 3.12.18
3. desember 2018 Lebesby kommune
Oppdatert informasjon - mobilnettet er tilbake
Startsiden: Oppdatert informasjon - mobilnettet er tilbake
30. november 2018 Lebesby kommune
Brudd på motilnettene til både Telenor og Telia.
30. november 2018 Lebesby kommune
Informasjon fra NAV
Startsiden: Informasjon fra NAV
30. november 2018 Lebesby kommune
Ledige kommunale boliger i Kjøllefjord og på Lebesby
29. november 2018 Lebesby kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LEBESBY

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL