Lebesby
Filmkurs for barn
Filmkurset er et gratistilbud for barn født i 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004. Det er begrenset antall plasser, påmelding innen 5. august. Påmeldingsskjema på brosjyre som ligger blant annet på biblioteket - skann eller ta bilde (husk signatur), kan også klippes av brosjyren og...
mandag 27. juli Lebesby kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med...
torsdag 23. juli Lebesby kommune
Covid-19 midler til kommunalt næringsfond i 2020
Som en del av krisepakke 3 i forbindelse med Covid-19 utbruddet er alle kommuner i Troms og Finnmark fylke tildelt kr. 1.700.000 i ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond. Målgruppen for midlene er bedrifter og næringsaktører.
onsdag 15. juli Lebesby kommune
Ledige kommunale boliger
Lebesby kommune har ledige boliger på Veidnesklubben og i Kjøllefjord
onsdag 8. juli Lebesby kommune
Informasjon til turister og andre innreisende - Information to travellers arriving Norway
Startsiden: Informasjon til turister og andre innreisende - Information to travellers arriving Norway
tirsdag 7. juli Lebesby kommune
Vi søker deg som vil være leder i forliksrådet
Startsiden: Vi søker deg som vil være leder i forliksrådet
mandag 6. juli Lebesby kommune
Melding fra Legekontoret
Startsiden: Melding fra Legekontoret
torsdag 2. juli Lebesby kommune
Informasjon fra kirkekontoret
Startsiden: Informasjon fra kirkekontoret
torsdag 2. juli Lebesby kommune
TROMS OG FINNMARK

”Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap”
onsdag 1. juli Lebesby kommune
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner
Startsiden: Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner
fredag 26. juni Lebesby kommune
Mandag 29. juni er kommunens sentralbord kun åpen mellom kl. 12:00 og 14:00.
Startsiden: Mandag 29. juni er kommunens sentralbord kun åpen mellom kl. 12:00 og 14:00.
onsdag 24. juni Lebesby kommune
Informasjon fra kirkekontoret - Årsmelding 2019 for Lebesby sogn
Startsiden: Informasjon fra kirkekontoret - Årsmelding 2019 for Lebesby sogn
fredag 19. juni Lebesby kommune
Lebesby kommune ønsker alle feriegjester velkommen i sommer!
Startsiden: Lebesby kommune ønsker alle feriegjester velkommen i sommer!
fredag 19. juni Lebesby kommune
Kulturdager i Kjøllefjord 24.-28. juni
Startsiden: Kulturdager i Kjøllefjord 24.-28. juni
fredag 19. juni Lebesby kommune
Kommunestyret har vedtatt planstrategi for 2020-2023
Startsiden: Kommunestyret har vedtatt planstrategi for 2020-2023
fredag 19. juni Lebesby kommune
Ledige kommunale boliger
Startsiden: Ledige kommunale boliger
torsdag 11. juni Lebesby kommune
Ledig stilling som psykolog
Startsiden: Ledig stilling som psykolog
torsdag 11. juni Lebesby kommune
Høring - Kommunale retningslinjer for behandling av søknader etter nasjonal forskrift § 5, samt endring av tidligere forslag til forskrift om Scooterløyper
Startsiden: Høring - Kommunale retningslinjer for behandling av søknader etter nasjonal forskrift § 5, samt endring av tidligere forslag til forskrift om Scooterløyper
torsdag 11. juni Lebesby kommune
Informasjon om vannet i Lebesby ( Lebesby vannverk)
Startsiden: Informasjon om vannet i Lebesby ( Lebesby vannverk)
onsdag 10. juni Lebesby kommune
Rutiner for gravemelding
Startsiden: Rutiner for gravemelding
mandag 8. juni Lebesby kommune
Sommerjobb i kommunen?
Startsiden: SOMMERJOBB I KOMMUNEN?
mandag 8. juni Lebesby kommune
Er du vår nye medarbeider og kollega?
Lebesby kommune har flere ledige stillinger utlyst nå.
onsdag 27. mai Lebesby kommune
Hilsen fra ordfører
Det var stor spenning knyttet til hvordan vi i år skulle løse 17. mai feiringen. Jeg er imponert over hvordan folk har tatt sine forholdsregler og gjorde dette til en verdig markering. Ekstra hyggelig er det at vi ved hjelp av teknologien kan binde sammen hele kommunen i felles feiring med innslag...
tirsdag 26. mai Lebesby kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon
Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon. Søknadsfrist er 1. september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har tidligere frist....
onsdag 20. mai Lebesby kommune
Bostøtte -vi ønsker flere søkere!
Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. Det er beregnet at ca. 13 000 flere kan få bostøtte.
tirsdag 19. mai Lebesby kommune
Psykolog 2.gangs utlysning
Gamvik kommune har i samarbeid med Lebesby kommune ledig stilling som psykolog. Stillingen er delt med 50 % i hver av kommunene. Stillingen er plassert i kommunens psykiatritjeneste og rapporterer til helseleder.
tirsdag 19. mai Lebesby kommune
Informasjon angående 17. mai film fra Lebesby kommune
Startsiden: Informasjon angående 17. mai film fra Lebesby kommune
lørdag 16. mai Lebesby kommune
Tilsagn fra kommunalt næringsfond for perioden 2017-2019
Startsiden: Tilsagn fra kommunalt næringsfond for perioden 2017-2019
fredag 15. mai Lebesby kommune
Her finner dere leverandøroversikten for Lebesby kommune 2019
Det viser hvem vi har handlet varer og tjenester fra og hvilket beløp for 2019.
torsdag 14. mai Lebesby kommune
Kommunestyremøtet 14.5.2020 kan du se her
torsdag 14. mai Lebesby kommune
Alle scooterløyper i Lebesby kommune er stengt fra og med 11.mai
onsdag 13. mai Lebesby kommune
17. mai arrangement på Lebesby 2020
Her finner du program for dagen
tirsdag 12. mai Lebesby kommune
17.mai arrangement i Kjøllefjord 2020
Vi har fått spørsmål angående 17.mai tog i Kjøllefjord. Vi vil presisere at det er kun elever fra 1.- 4 trinn som skal gå i toget. Foreldre og andre må stå samlet i mindre grupper langs ruta. Dette pga koronasituasjonen. Her finner du program for dagen.
mandag 11. mai Lebesby kommune
TROMS OG FINNMARK

Skolestart for elever og lærere 5.-10 trinn i løpet av uke 20
I henhold til nasjonalt vedtak av 7.5.20 skal alle elevene i grunnskolen være tilbake på skolen innen 15.mai. Skolene vil bruke noen dager på å gjøre klart til å ta imot elevene fra 5.-10 trinn. Det blir derfor ulik skolestart for elevene.
fredag 8. mai Lebesby kommune
Informasjon, til alle som er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett, om innføring av nye forskrifter, nytt gebyrregulativ m.m.
Startsiden: Informasjon, til alle som er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett, om innføring av nye forskrifter, nytt gebyrregulativ m.m.
torsdag 7. mai Lebesby kommune
Følgende scooterløyper er åpen for fri ferdsel fra og med 05.05 – 11.05.20
Startsiden: Følgende scooterløyper er åpen for fri ferdsel fra og med 05.05 – 11.05.20
onsdag 6. mai Lebesby kommune
Ung jobb 2020
Startsiden: UNG JOBB 2020
tirsdag 5. mai Lebesby kommune
Vårhilsen fra ordfører
Det ser nå ut til at vinteren endelig slipper tak. Syklene kan tas ut av garasjen, bunads og koftesølvet kan pusses og joggeskoene får endelig løpe på bar asfalt.
onsdag 29. april Lebesby kommune
Dialogmøte vintervedlikehold
Lebesby kommune inviterer til dialogmøte med næringslivet omkring vintervedlikehold Onsdag 6.mai klokken 09.00. Vi vil gjerne ha tilbakemelding hos dere på utfordringer dere møter som følge av høy frekvens av stengte veier i fylkesvegnettet. Disse tilbakemeldingene vil...
tirsdag 28. april Lebesby kommune
Kulturskolen vil få en gradvis åpning i løpet av uke 18
Startsiden: Kulturskolen vil få en gradvis åpning i løpet av uke 18
fredag 24. april Lebesby kommune
Scooterløyper - høring
Lebesby kommunes forslag til ny forskrift for scooterløyper legges ut på høring. Høringsfristen er 5. Juni 2020
fredag 24. april Lebesby kommune
Vi er klar for skolestart for 1.-4 trinn mandag 27.april.
Startsiden: Vi er klar for skolestart for 1.-4 trinn mandag 27.april.
torsdag 23. april Lebesby kommune
Skolerute 2020/2021
Vedtatt skolerute 1.3.2020
torsdag 23. april Lebesby kommune
Statusoppdatering Korona 22.04.20
Startsiden: Statusoppdatering Korona 22.04.20
onsdag 22. april Lebesby kommune
Kulturpris skal deles ut i 2020.
Lebesby kommune deler ut kulturpris hvert annet år. Nå har du anledning til å nominere kandidater!
tirsdag 21. april Lebesby kommune
Scooterkjøring utenfor løypenett - oppfordring fra reinbeitedistrikt 9
Det er registrert mye ulovlig kjøring utenfor løypenettet på Nordkyn. På grunn av vanskelige driftsforhold (beitekrise), oppfordres det på det sterkeste om at man kun kjører i godkjente og oppmerkede løyper. Alternativt vil distriktet kreve stengning av løyper
mandag 20. april Lebesby kommune
Lebesby kommune åpner alle barnehagene tirsdag 21.april 2020
Regjeringen besluttet den 7.april at barnehagene skal gjenåpnes fra 20.april. I Lebesby kommune åpner alle barnehagene tirsdag den 21.april. I forbindelse med gjenåpningen har Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder som skal gi råd og støtte. Barnehagene...
fredag 17. april Lebesby kommune
Skredrapport for "Andresia" i Kjøllefjord
Rambøll har ferdigstilt skredrapporten for ytre deler av Andresia. Området inkluderer fjellsida over Foldalbruket.
onsdag 15. april Lebesby kommune
15.4.2020 Kunngjøring - Fornyelse av lokal karantenebestemmelse
Startsiden: 15.4.2020 Kunngjøring - Fornyelse av lokal karantenebestemmelse
onsdag 15. april Lebesby kommune
8.4.2020 Kunngjøring - Fornyelse av lokal karantenebestemmelse
Kommunalt vedtak, Karanteneregler – Vedtak PS 48/20 Gjelder fra og med 8/4 2020 til og med 14/4 2020
onsdag 8. april Lebesby kommune
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) og plan for Helse- og omsorgsektoren som følge av forventede konsekvenser av COVID-19 viruset.
tirsdag 7. april Lebesby kommune
Hjemmetjenesten under koronautbruddet
Startsiden: Hjemmetjenesten under koronautbruddet
tirsdag 7. april Lebesby kommune
Offentliggjøring av forslag til planstrategi for Lebesby kommune 2020-2023
Startsiden: Offentliggjøring av forslag til planstrategi for Lebesby kommune 2020-2023
tirsdag 7. april Lebesby kommune
Ungdomsfiske 2020 - leie av båt og skipper
Lebesby kommune planlegger Ungdomsfiske i kommunal regi sommeren 2020, og ønsker tilbud på leie av båt med skipper/veileder.
fredag 3. april Lebesby kommune
Ledige kommunale boliger
Lebesby kommune har ledige boliger på Veidnesklubben
fredag 3. april Lebesby kommune
Endret åpningstid for lokal koronatelefon - 979 90 950
Startsiden: Endret åpningstid for lokal koronatelefon - 979 90 950
torsdag 2. april Lebesby kommune
1.4.2020 Kunngjøring - Fornyelse av lokal karantenebestemmelse
Startsiden: 1.4.2020 Kunngjøring - Fornyelse av lokal karantenebestemmelse
onsdag 1. april Lebesby kommune
Søknad om barnehage eller skoletilbud under Lock Down
Startsiden: Søknad om barnehage eller skoletilbud under Lock Down
onsdag 1. april Lebesby kommune
TROMS OG FINNMARK

Lokal bestemmelse om karantene - korrigert dato for tilbakevirkende kraft
Ved en feil er det oppgitt feil dato for tilbakevirkende kraft i den lokale bestemmelsen. Korrekt dato skal være 13. mars, ikke 10. mars slik det var skrevet. Feilen korrigeres i tidligere innlegg, samt i lokale oppslag.
torsdag 26. mars Lebesby kommune
25.3.20 - Fornying av lokal karantenebestemmelse
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet kommuneoverlegen i Lebesby den 24.3.2020 følgende vedtak, som oppfølging fra tidligere vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:
onsdag 25. mars Lebesby kommune
Informasjon om tilbud for barn av personell med kritiske samfunnsoppgaver for barn med særskilte behov
onsdag 25. mars Lebesby kommune
Informasjon om tilbud for barn av personell med kritiske samfunnsoppgaver for barn med særskilte behov
onsdag 25. mars Lebesby kommune
24.3.20 - Statusoppdatering omkring Koronaviruset
Startsiden: 24.3.20 - Statusoppdatering omkring Koronaviruset
tirsdag 24. mars Lebesby kommune
NAV Lebesby- og Gamvik informerer
Startsiden: NAV Lebesby- og Gamvik informerer
tirsdag 24. mars Lebesby kommune
Valg av medlemmer til Forliksråd, skjønnsmedlemmer og meddommere til lagmannsrett og tingrett
Vil dette være noe for deg? Kommunestyret skal etter hvert kommunevalg velge nye meddommere til lagmannsretten og tingretten. I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget. Det skal også velges medlemmer og møtefullmektiger til Forliksråd.
mandag 23. mars Lebesby kommune
Bredbåndutbygging i Laksefjorden - Utlysning i Doffin
Lebesby kommune har fått tilsagn om NKOM-midler for 2019, og ønsker i denne omgang å gi tilskudd til en leverandør som vil bygge, eie og drifte et bredbåndsnett i de geografiske områdene som omfattes av denne utlysningen.
torsdag 19. mars Lebesby kommune
Høring - Forskrift om regler for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune
Høringsdokument legges ut for offentlig ettersyn i Kjøllefjord, på Lebesby, Kunes og Veidnes. I tillegg annonseres det på kommunens hjemmeside. Alle kan gi høringsinnspill til forskriften.
torsdag 19. mars Lebesby kommune
18.3.20 - Statusoppdatering vedrørende Koronapandemi
Startsiden: 18.3.20 - Statusoppdatering vedrørende Koronapandemi
onsdag 18. mars Lebesby kommune
Pålegg fra Helsedirektoratet - stenging av virksomheter
Som følge av pålegg fra Helsedirektoratet er Fysioterapitjenesten og Kommunepsykologtjenesten stengt for publikum. Kommunespykologen har hjemmekontor. Hun tar samtaler med pasienter og andre fagfolk over telefonen. For kontaktinformasjon m.v. trykk her
onsdag 18. mars Lebesby kommune
Koronatelefon for barn og unge på Nordkyn - 468 37 175
Opplever du som barn eller ungdom bekymring, angst eller stress knyttet til virusutbruddet? Ta kontakt med kommunepsykologen på telefon 468 37 175. Åpen hverdager kl 13:00 -15 :00
onsdag 18. mars Lebesby kommune
Lokal Korona telefon - 979 90 950
Lebesby kommune har opprettet en lokal Koronatelefon. Her kan innbyggere få råd og veiledning omkring spørsmål knyttet til Korona. Kommunen ønsker også å få registrert de som sitter i hjemmekarantene. Telefonen er betjent hverdager kl. 0800 - 1530.
onsdag 18. mars Lebesby kommune
Her kan du få hjelp
Startsiden: Her kan du få hjelp
tirsdag 17. mars Lebesby kommune
16.3.20 - Statusoppdatering vedrørende Koronapandemi
Startsiden: 16.3.20 - Statusoppdatering vedrørende Koronapandemi
mandag 16. mars Lebesby kommune
Kultur- og idrettsstipend til ungdom
Lebesby kommune deler hvert år ut kultur-idrettsstipend for ungdom. Kultur- idrettsstipend kan deles ut til både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Lebesby kommune.
mandag 16. mars Lebesby kommune
Tilskudd til 17.mai-arrangement 2020
Søknadsfrist 3. april 2020
mandag 16. mars Lebesby kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LEBESBY

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL