Landbruk
Jubler for regnet – men for noen kom det for seint
NES PÅ HEDMARKEN : Søndagens regn på Sør- og Østlandet var kjærkomment for fôrprodusentene. Ikke siden 1992 har det vært så tørt som nå.
søndag 19:58 NRK
Et lappeteppe uten grønt
Dragkampen om europeisk landbruk blir intens nå når EU har startet diskusjonen om landbrukspolitikken de neste årene.
søndag 13:20 Nationen
Tillit er avgjørende for norsk landbruk
DEBATT: Svinenæringen i Rogaland har den siste tiden vært hyppig i mediene, og det er ikke en solskinnshistorie som fortelles. Skulle man basert verdenssynet sitt på bildene som kommer frem, burde de fleste blitt vegetarianere umiddelbart. Men verden er heldigvis nyansert, og bildene som kommer...
lørdag 17:15 $ Stavanger Aftenblad
Furuberg tar ikke gjenvalg som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Merete Furuberg (63) har meddelt valgkomiteen at hun ikke ønsker gjenvalg som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
lørdag 13:01 ABC Nyheter
Tørke gir urovekkende anslag for avlingssvikt
Ekstremtørken har rammet bøndenes avlinger. Tall fra flere fylkesmenn viser at erstatningsutbetalinger for avlingssvikt kan bli fem ganger høyere enn vanlig.
lørdag 09:40 $ Stavanger Aftenblad
Tørke gir urovekkende anslag for avlingssvikt
Ekstremtørken har rammet bøndenes avlinger. Tall fra flere fylkesmenn viser at erstatningsutbetalinger for avlingssvikt kan bli fem ganger høyere enn vanlig.
lørdag 08:24 ABC Nyheter
Regjeringen klarte nesten å nå jordvernmålet
Omdisponeringen av dyrket jord var på 4.025 dekar i 2017, ifølge de endelige KOSTRA-tallene. Det er 25 dekar over målet satt av Stortinget.
fredag 22:41 ABC Nyheter
Over 1000 kornbønder kan ende opp med erstatning for avlingssvikt
Landbruksdirektoratet opplyser at fylkene anslår at det kan bli mellom 1000 og 1500 kornbønder som må søke erstatning for avlingssvikt i 2018.
fredag 18:01 Nationen
Skal produsere kjedeharver i Tyskland
Den første tyskproduserte kjedeharva er levert.
fredag 17:25 Bedre gardsdrift
Skal produsere kjedeharver i Tyskland
Skal produsere kjedeharver i Tyskland Den første tyskproduserte kjedeharva er levert. Av Redaksjonen Publisert 15.06.2018 17:12 Kjedeharva, eller Kelly Chain, er en australsk oppfinnelse. Dette er kjedeharv Harva er bygd opp av fire skråstilte kjeder med skåler i en såkalt...
fredag 17:12 Bedre gardsdrift
Mange bønder i Innlandet er optimister
E ny trendanalysen viser at Innlandsbonden over tid har hatt en positiv utvikling. Mange har tro på at trenden vil fortsette.
fredag 16:38 Bondebladet
Møre og Romsdal ble matjordversting i 2017
Møre og Romsdal topper verstinglista over omdisponering av dyrka matjord.
fredag 15:04 Bondebladet
Mer norske jordbær i vente – men de er preget av tropevarmen
Det varme været har preget årets jordbæravling. Når større mengder norske bær kommer i butikkene neste uke, vil de være mørke, ujevne og små.
fredag 13:13 ABC Nyheter
Salmonella blant hester øker i omfang
Mattilsynet bekrefter at hester i seks staller er smittet av salmonellabakterier, i tillegg er det mistanke om smitte i 15 andre staller.
fredag 13:04 ABC Nyheter
NRF-krysning i nederlandsk forsøk
Wageningen universitet i Nederland skal gjennomføre en studie hvor de skal «sprite» opp Holstein med NRF.
fredag 12:31 Bedre gardsdrift
NRF-krysning i nederlandsk forsøk
NRF-krysning i nederlandsk forsøk Wageningen universitet i Nederland skal gjennomføre en studie hvor de skal «sprite» opp Holstein med NRF. Av Bo Hansen Publisert 15.06.2018 12:30 Nederlenderne er bekymret over fallende fruktbarhet, problemer med kalving og den generelle helsa til...
fredag 12:30 Bedre gardsdrift
4000 dekar matjord ble borte i 2017
Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra 2016.
fredag 11:42 Bondebladet
Truer med å trekke tilbake konsesjon
Kommunen mener grunneier har misligholdt vilkårene i 25 år.
fredag 10:39 Alvdal midt i væla
Nye eiere av Landbruksteknikk AS
Anleggsdeler AS har kjøpt opp Landbruksteknikk AS.
fredag 08:38 Bedre gardsdrift
Nye eiere av Landbruksteknikk AS
Nye eiere av Landbruksteknikk AS Anleggsdeler AS har kjøpt opp Landbruksteknikk AS. Av Magnus Sørlie Publisert 15.06.2018 07:42 Anleggsdeler AS har lang erfaring innenfor anleggsbransjen. Nå har firmaet utvidet nettverket sitt ytterligere, med oppkjøp av Landbruksteknikk AS ...
fredag 07:38 Bedre gardsdrift
Afrikansk FN-topp vil hente hjem migranter
STOCKHOLM Lokale bønder og fiskere i utviklingsland må støttes økonomisk for å sikre tilgangen på bærekraftig mat i fremtiden, sier Gilbert F. Huongbo i FNs internasjonale fond for jordbruksutvikling til VG.
fredag 07:24 VG
Bøndene får øke melkeproduksjonen i år
Landbruks- og matdepartementet har bestemt at bøndene kan øke melkeproduksjonen med ett prosentpoeng i år.
fredag 03:06 ABC Nyheter
Søsken får atter et «nei» til å dele gård
Søsknene Småkasin nektes fortsatt å dele gården de arvet fra foreldrene i Hjartdal. – Får vi ikke dele gården, ender den opp som en fritidseiendom, sier Solvor Mowinckel Småkasin.
torsdag 18:24 NRK
Tine investerer 180 millioner i Storsteines
Tidenes største Tine-investering i Nord-Norge i nyere tid. Geitemelkproduksjonen i Nordland og Troms er reddet.
torsdag 16:56 Bondebladet
Hjelp til selvhjelp for unge bønder
Ruralis starter et forskningsprosjekt for å styrke den psykiske helsa hos unge bønder.
torsdag 12:03 Bedre gardsdrift
Mange regelbrudd ved dyretransporter i Danmark
Cirka 1000 loggbøker viser overtredelser av regelverket.
torsdag 12:01 Bondebladet
Hannulv felt i Oppland
En hannulv ble sent onsdag kveld felt ved Bøsetra i Øyer i Oppland. Det ble utstedt fellingstillatelse etter at fem lam ble funnet med bittskader samme dag.
torsdag 11:57 ABC Nyheter
Hjelp til selvhjelp for unge bønder
Hjelp til selvhjelp for unge bønder Ruralis starter et forskningsprosjekt for å styrke den psykiske helsa hos unge bønder. Av Bo Hansen Publisert 14.06.2018 11:47 - Prosjektet har som mål å øke kunnskapsnivået om psykisk helse blant unge bønder, slik at de...
torsdag 11:47 Bedre gardsdrift
Skrantesjuke påvist for første gang på rein i Nord-Amerika
Et individ i en tamreinflokk i delstaten Illinois har fått påvist sykdommen.
torsdag 10:55 Bondebladet
Tidlig høsting, men halv avling
Alvdal midt i væla – superlokal og uavhengig nettavis for alle med interesse for fjellbygda Alvdal
torsdag 09:12 Alvdal midt i væla
Stopp planting av svartelista skog
Sitkagrana høyrer ikkje heime i norsk natur.
torsdag 05:56 $ Bergens Tidende
WWF anker ulvedommen
Oslo tingrett kom fram til at norsk rovdyrforvaltning ikke er lovstridig, men WWF er uenig og anker dommen i ulvesaken.
onsdag 14:25 ABC Nyheter
Refsholt går av som konsernsjef i Tine
Hanne Refsholt går av som konsernsjef i Tine. Ny konsernsjef fra 1. januar 2019 blir Gunnar Hovland, nåværende administrerende direktør i BN Bank.
onsdag 13:51 Bondebladet
Mattilsynet stopper gatehundimport
Mattilsynet setter nå foten ned og forbyr import av gatehunder til Norge. Tilsynet mener slik import, uansett hvor velment den er, truer dyre- og folkehelsen.
onsdag 12:43 ABC Nyheter
Kyr sover siesta
Mjølkekyrne til Claus Hykkelbjerg Christiansen beiter morgen og kveld, men hviler i fjøset midt på dagen.
onsdag 12:26 Bedre gardsdrift
Kyr sover siesta
Kyr sover siesta Mjølkekyrne til Claus Hykkelbjerg Christiansen beiter morgen og kveld, men hviler i fjøset midt på dagen. Av Bo Hansen Publisert 13.06.2018 12:14 Det er ikke bare i Spania man praktiserer siesta når sola er på sitt sterkeste, skriver Landbrugsavisen. Den danske...
onsdag 12:14 Bedre gardsdrift
Svært alvorleg for fôrsituasjonen
Svært alvorleg for fôrsituasjonenMai 2018 er den suverent varmaste sidan 1900, som er fyrste år i statistikken frå Meteorologisk institutt. Månaden ligg heile 4,2 grader over normaltemperaturen for mai. «Det er...
onsdag 10:55 Bondebladet
Tine henter toppsjef fra BN Bank
Gunnar Hovland blir ny konsernsjef i Tine Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i BN Bank.
onsdag 10:43 ABC Nyheter
Drepte villrein ikke smittet av skrantesjuke
I 2016 ble over 300 villrein drept av et lynnedslag på Hardangervidda. Det ble tatt hjerneprøver fra dyrene, og alle testet negativt for skrantesjuke.
onsdag 10:12 Bondebladet
Full pull på ny Gruebane
Til helgen ligger alt til rette for gromme traktorer, svartrøyk og hjulspinn under Farmpower weekend i Grue.
onsdag 09:29 Bedre gardsdrift
Full pull på ny Gruebane
Full pull på ny Gruebane Til helgen ligger alt til rette for gromme traktorer, svartrøyk og hjulspinn under Farmpower weekend i Grue. Av Magnus Sørlie Publisert 13.06.2018 08:50 16-17. juni er det klart for årets Farmpower weekend på Nøkleberget travbane i Grue....
onsdag 08:50 Bedre gardsdrift
Viken Market tar over Vestskogs tømmereksport
Vestskog overlater alt eksportsalg til Viken AT Market fra 1. januar 2019.
tirsdag 12:28 Bondebladet
Vil ha desentrale studier ved Storsteigen
Regionrådet mener Storsteigen bør involveres i masterutdanning for landbruk.
tirsdag 12:05 Alvdal midt i væla
Foreslår kvoter for sau
Kvoter for sau, etter mal av dagens melkekvoter, kan være veien å gå for å løfte økonomien i sauenæringa, tror Kjetil Mehl.
tirsdag 11:23 Bondebladet
Fremtidens kompetansebehov i landbruket
Fremtidens jordbruksutdanning skal innfri Stortingets mål om matsikkerhet, bærekraft og verdiskaping.
tirsdag 02:00 Nationen
Går mot dramatisk fall i hveteavlingene i Russland
Hveteproduksjonen kan bli 20 prosent lavere enn i 2017.
mandag 14:47 Bondebladet
Salmonella påvist ved Hesteklinikken på Ås
Ett føll ved NMBU er bekreftet smittet med bakterien Salmonella Typhimurium. Det er mistanke om at ytterligere én hest er smittet
mandag 12:23 Bondebladet
Tørke kan gi kritisk fôrmangel for norske sauebønder
DRAMMEN : I lavlandet er det noen steder så tørt at sauene rømmer fra beitet. Nå frakter bøndene dyrene til fjells flere uker tidligere enn normalt.
mandag 12:22 NRK
Vi importerer mer jordbær enn vi produserer selv
Over halvparten av jordbærene på det norske markedet er ikke norske. I fjor produserte bøndene her i landet 48 prosent av jordbærene.
mandag 11:11 ABC Nyheter
20 år med Borgeby Fältdager
Det begynte som en feltvandring med 150 deltakere. 20 år senere er Borgeby Fältdager blitt en utstilling med over 400 utstillere og 20 000 besøkende.
mandag 11. juni Bedre gardsdrift
20 år med Borgeby Fältdager
20 år med Borgeby Fältdager Det begynte som en feltvandring med 150 deltakere. 20 år senere er Borgeby Fältdager blitt en utstilling med over 400 utstillere og 20 000 besøkende. Av Sesselja Bigseth Publisert 11.06.2018 07:01 I oppstarten hentet de inspirasjon fra utstillinger som...
mandag 11. juni Bedre gardsdrift
Urbant landbruk handler om mer enn mat
Ikke bare sparer vi vann og unngår sprøytemidler – urbant landbruk er også sosialt og kan bidra til god integrering, mener forsker.
mandag 11. juni forskning.no
17 sauer tatt av ulv i Rendalen
17 sauer eid av fire ulike bønder har blitt tatt av ulv i Rendalen i Hedmark i helgen.
søndag 10. juni ABC Nyheter
Her er en som er glad for regn
Både jordbær og blåbær må ha regn, og nå kommer det. Det er Askøys eneste jordbærbonde glad for.
søndag 10. juni $ Bergens Tidende
Skogbrannfare og styrtregnvarsel samtidig for Sør-Østlandet
Styrtregnet i Hedmark, Oppland og Buskerud søndag kveld kommer ikke til å monne, hverken for planter eller mot skogbrannfaren. – Det blir ikke nok regn, sier meteorologen.
søndag 10. juni NRK
– Dette ser elendig ut. Det er krise
Flere bønder frykter omfattende avlingssvikt og kornmangel på grunn av tørke. Dermed er det ventet en betydelig økning i antall erstatningssaker i år.
søndag 10. juni ABC Nyheter
Bønder frykter omfattende avlingssvikt og fôrmangel
Lite nedbør og høye temperaturer de siste ukene kan føre til at avlingsskadene skyter i været. 2018 kan bli et dårlig økonomisk år for flere produksjoner.
lørdag 9. juni Nationen
«Nå ska di riva løo, fjosen og heile driden» − om framtida til bygdene
GJESTEKOMMENTAR: Dei lyse sommarnettene er for dei som drøymer med augo opne. Er det då lov å sjå føre seg eit levande jordbruk også i komande år?
lørdag 9. juni $ Stavanger Aftenblad
Dale vil ha mer skogplanting
Skal vi hogge mer, må vi plante mer, slo landbruks- og matminister Jon Georg Dale fast på Skog & Tre.
fredag 8. juni Bondebladet
Norsk ungdom vil ikkje plukke bær: – Bøndene har skutt seg sjølv i foten
At bærplukking er lite attraktivt for norsk ungdom kan bøndene stort sett takke seg sjølv for, meiner NAV.
fredag 8. juni NRK
Viktig å dokumentere tørkeskadene
Tørken herjer i Sør- og Midt-Norge. Nå er det viktig å dokumentere problemene. Det er nødvendig for å kunne søke erstatning for avlingssvikt.
fredag 8. juni Bondebladet
Bærsesongen starter to uker tidligere
For én og en halv måned siden gikk bringebærbonde Roy Andersen på ski mellom bringebærhekkene. Nå er feltet i full blomstring.
fredag 8. juni Nationen
Isobus på He-Va
Tilbyr nå Isobus på sitt frøsåutstyr.
fredag 8. juni Bedre gardsdrift
Isobus på He-Va
Isobus på He-Va Tilbyr nå Isobus på sitt frøsåutstyr. Av Magnus Mo Opsahl Publisert 08.06.2018 10:20 He-Va slår et slag for fellesskapet og vil nå at også sitt utstyr skal fungere på isobus-computere, i stedet for å ha en egen skjerm. Det er i...
fredag 8. juni Bedre gardsdrift
Sesongarbeidere høyt i kurs hos norske jordbærprodusenter
Norske jordbærprodusenter melder om rekordtidlig jordbærsesong, og flere sliter med å få tak i sesongarbeidere som kan komme tidligere for å plukke bær.
fredag 8. juni ABC Nyheter
Jobber på spreng for å få inn sesongarbeidere
Norske jordbærprodusenter melder om rekordtidlig jordbærsesong. Nå sliter flere produsenter må å få tak i sesongarbeidere som kan komme tidligere for å plukke bær.
torsdag 7. juni Nationen
Ingen lisensjakt på ulv i Sverige
Det blir ingen lisensjakt på ulv i Sverige neste vinter. Naturvårdsverket har sagt nei på grunn av minkande ulvestamme.
torsdag 7. juni Bondebladet
Bartnes gjenvalgt som bondelagsleder
Ledertrioen i Norges Bondelag fortsetter i ny periode
torsdag 7. juni Bondebladet
Landkreditts aksjekjøp i forsikring godkjent
Finanstilsynet har godkjent Landkreditts kjøp av aksjer i Landbruksforsikring.
torsdag 7. juni Bondebladet
Lier Bondelag kåret til Årets lokallag 2017
Lier Bondelag kåret til Årets lokallag 2017610407Leder i Lier Bondelag Wiggo Andersen mottok prisen for Årets lokallag under årsmøtemiddagen på Lillehammer. Foto: Anne C. WangbergUnder Bondelagets Årsmøte på Li...
torsdag 7. juni Bondebladet
Hvor fort går vanningsvogna?
Slik finner du enkelt ut hvor fort vanningsvogna går.
torsdag 7. juni Bedre gardsdrift
Hvor fort går vanningsvogna?
Hvor fort går vanningsvogna? Slik finner du enkelt ut hvor fort vanningsvogna går. Av Redaksjonen Publisert 07.06.2018 08:48 Har du en eldre vanningsvogn uten elektronikk, så kjenner du problemet: Det er ikke så lett å beregne hvor fort sprederen går for å vite...
torsdag 7. juni Bedre gardsdrift
Forventer angrep av rognebærmøll i eple
Det er flere år siden det har vært så klare prognoser, melder Nibio.
onsdag 6. juni Bondebladet
Åtvarer Stortinget mot å gå inn for pelsdyrforbod
Pelsdyrforbodet som Venstre fekk gjennom for i regjeringsforhandlingane, går mot Stortinget og er i strid med Grunnlova, meiner tidlegare sivilombodsmann Arne Fliflet.
onsdag 6. juni Nationen
Hund jaget og drepte seks lam og ei søye
LILLEHAMMER : – Trist, sier bonde Johan R. Holand. Statens Naturoppsyn ber hundeeiere respektere båndtvangen.
onsdag 6. juni NRK
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FAVORITTER

Hordaland Sarpsborg 08 Telemark Utenriks IT Innenriks Hedmark Kjendis Nordland Oppland Bergen Næringsliv Aust Agder Båt Vestfold Fotboll Karlskrona Rogaland Østfold Mobil
flere?
Sport Kultur Akershus Møre og Romsdal Vest Agder Troms Hässleholm Skåne Svedala Oslo Odda Kalmar Sogn og Fjordane Buskerud Mat Trøndelag Forsvar Kristianstad Kvinnherad Fiske Molde FK Skien Molde Inrikes Oskarshamn Menn Fotball Sandnes USA Kongelig Rendalen Finnmark Tynset Malmö Tinn Kultur Sport Stabæk Stavanger Eslöv Kragerø Åstorp Fredrikstad Trening Politikk Sunndal Barn Karmøy Mandal Blekinge Musikk Sverige VM Hyllestad Lyngdal Poker Lillesand Lund Steigen Hälsa Mote Håndball Sigdal Kunst Aurskog-Høland Drangedal Tomelilla Stockholm Reise IK Start Android Bolig Motor 17. mai Osterøy Fauske Vestby Hvaler Landskrona Grane Tvedestrand Sjakk Nittedal Russland Tesla Nesodden Turn Universet Sund Vietnam Øygarden Salangen Risør Ringsaker Get-ligaen Bil Sørreisa Näringsliv Spill Helsingborg Lindås Stord Vefsn Trav Helse Askøy Time Skiskyting Karasjok X-games World Series of Poker Klippan Ski Friidrett Hörby Vellinge Utrikes Kongsvinger Horten Langrenn Alpint Tranøy Eliteserien Eidskog Berlevåg Kristiansand Mat Åsnes Masfjorden Meløy Lesja Ballangen Jakt Båt Kryptovaluta Nordkapp Narvik Gausdal Suldal Mörbylånga Fedje Kommunesammenslåing Jevnaker Enebakk Trysil Bil Jølster Staffanstorp Vågan Vadsø Leirfjord Porsanger Hemnes Øksnes Norway Cup Ronneby Førde Askvoll Spania Nedre Eiker Båstad Brønnøy Tana Grue Alstahaug Vær Bamble Nore og Uvdal Utsira Skiptvet Bromölla Sogndal Åmot FK Haugesund Målselv Russ Film Skurup Kviteseid Kävlinge Økonomi Gloppen Solund Aurdal Andøy Landbruk Jönköping Sarpsborg Vinje Porsgrunn Sandøy Farsund Notodden Eurovision Svalbard Litteratur Våler E-sport Frankrike Moss Østre Toten Radøy Sauherad Eiker Lund Stavanger Oilers Emmaboda Vitenskap Larvik Nord-Korea Rauma Meland SK Brann Nord-Odal Selje Flekkefjord Nes Saltdal Interiør Gjøvik Tromsø IL Nissedal Eid Trøgstad Høyanger Skedsmo Fitjar Stranda Øyer Bremanger Eidfjord OBOS-ligaen Kvinesdal Liverpool Moskenes Svelvik Forskning Arendal Naustdal Austrheim Valle Voss Roing Nybro Askim Klima Teknik Bundesliga Tyrkia Røyken Rygge Lyngen Mjøndalen IF Flakstad Borgholm Polen Årdal Tysvær NHL Audnedal Trollhättan La liga Rælingen Sola Giske Flora Kvæfjord Volvo Lillestrøm SK FA-cupen Arvika Politik Skånland Sölvesborg Re Fjaler Filippinene Engerdal Sjöbo Rennesøy Forsand Surnadal Norway Chess Øvre Eiker Skisport Skodje Øystre Slidre Bodø/Glimt Torsken Rakkestad Seljord Løten Film Boksing Lier Fræna Tolga Drammen Åmli Hamarøy Aure Ålesund Olofström Kristiansund Kina Syria Tysfjord Sørfold Odds BK Værøy Svømming Eidsberg Tingvoll Tønsberg Foto Hockey Klatring Östra Göinge Sykkel Rana Tjeldsund Dyr Kvinner Søgne Tour of Norway Mönsterås Dovre Ulvik Hole Mjölby Hattfjelldal Råde Ulstein Ukraina Halden Asker Forskning Jobb Ishockey Viking FK Sortland Evenes Motorsport Rømskog Musik Bodø Kvænangen
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL