Lærdal
Kjære leiinga i Helse Førde – Ta på dykk Robin Hood kappene
– No er det nok! Eg er lei av at de tek bit for bit av lokalsjukehusa våre, skriv Trude Klingenberg i Årdal Sp, som ikkje er imponert over leiarlønningane i Helse Førde.
tirsdag 14:21 Porten.no
Opning av vegen til Vardahaug bru 2018
FV 243 Erdal - Vardahaug bru vert opna fredag 23. mars 2018 kl. 15.00. Vegen kan verta stengt på kort varsel ved uvær.
tirsdag 13:12 Lærdal kommune
Kåre Øyri utnemnd til æresmedlem i Lærdal Idrettslag
Under årsmøtet til Lærdal Idrettslag blei idrettsprestasjonar frå 2017 markert og Kåre Øyri blei utnemnd til æresmedlem.
lørdag 13:00 Porten.no
Merking av hjort
For å betre kunnskapen om hjortens arealbruk inn mot Nordfjella sone 1, vert det no merka hjort med GPS-klave.
fredag 15:14 Lærdal kommune
Ikkje berre kongevegen som glimar over fjellet: Den nye bilvegbana mellom Lærdal og Vang «årets anlegg»
Drygt 19 kilometer av vegen mellom Tyin og Lærdal har vunne pris etter at han vart rusta opp. 
fredag 13:00 Porten.no
Søknadsfrist SFO 2018
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 10:02 Lærdal kommune
Landbruksplan ÅLA 2018 - 2021
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 15:11 Lærdal kommune
Lærdal er langt frå å nå dei hårete måla dei sette seg i 2012
Sidan 2012, då Lærdal fekk statusen omstillingskommune, har folketalet minka, medan talet arbeidsplassar har gått så vidt litt opp. Næringssjefen trur likevel på langsiktige effektar av arbeidet dei har gjort.
torsdag 13:00 Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Opning av nye omsorgsbustader ved Lærdal bu og omsorgsheim 21. mars kl. 15.00
Lærdal kommune inviterar til opning av dei nye omsorgsbustadene. Det vert også høve til omvisning. Alle som vil sjå dei nye bustadene er hjarteleg velkomne.
torsdag 09:29 Lærdal kommune
Årdal og Lærdal kan bli taparane i ny distriktsindeks: – Blir berre verre og verre
Dei to kommunane risikerer å mista mellom 0,6 og 2,8 millionar i året. Det fell ikkje i god jord hos ordførarane.
torsdag 06:00 Porten.no
Søknadsfrist kulturmidlar 2018
Frist for å søkje om kulturmidlar i 2018 er 16. april. Les meir her Retningsliner for tildeling av kulturmidler, les her  
onsdag 11:00 Lærdal kommune
Barnehagedagen 2018
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 13. mars Lærdal kommune
Spinninginstruktøren tek deltakarane med seg på musikalske turar i heimgrenda
Korkje ho eller mange andre hadde trudd at tiltaket skulle verta ein so stor suksess. No vurderer Borgund utvikling å kjøpa litt fleire syklar brukt, om dei finn til ein billig penge.
tirsdag 13. mars Porten.no
Daudt hjortevilt
Daudt hjortevilt skal meldast til landbrukskontoret. Me syter for at det vert teke prøve for skrantesjuke av desse (kalv vert ikkje prøveteke). Det er ikkje funne skrantesjuke på hjort, elg eller rådyr kring Nordfjella, men sjølvdaude dyr er ekstra viktige å ta prøve av....
tirsdag 13. mars Lærdal kommune
Ledig stilling - rektor ved Lærdalsøyri skule
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
mandag 12. mars Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 15.03.2018
Møte i kommunestyret 15.03.2018 Tilleggsinnkalling Tilleggsinnkalling 2
mandag 12. mars Lærdal kommune
Møte i formannskapet 15.03.2018
Møteinnkalling og sakliste Tilleggsinnkalling
mandag 12. mars Lærdal kommune
Unge fjes på startstreken då lærdølene inviterte til klubbmeisterskap
Ein god vinter har gitt skøytemiljøet i Lærdal eit løft. Det vart synleg då startskotet gjekk for vinterens store høgdepunkt. Sjå bilete og video!
søndag 11. mars Porten.no
Har du hus til leige?
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 9. mars Lærdal kommune
Difor ynskjer både Heen og Bergheim å samarbeida, men likevel å halda fram som ulike kommunar
Aleksander Øren Heen ber til torgs ideologiske grunnar til å gå i mot samanslåing, viser Leiv Jarle Bergheim til at folket i hans kommune er lukkelege åleine, og at kommunen klarar seg godt på eigne bein.
fredag 9. mars Porten.no
Statens naturoppsyn skaut elg frå helikopter i Nordfjella
– Det er i tråd med saneringsplanen, seier Petter Braaten i SNO.
torsdag 8. mars Porten.no
Statens vegvesen fekk stogga denne farlege lasta ved Håbakken
Platene var ikkje godt nok sikra og ville ha vore svært farlege å ha med å gjera om dei hadde lagt på flog etter ein bråbrems. 
onsdag 7. mars Porten.no
Lærdal helsesenter tek i bruk betalingsautomat
Me oppmodar alle som nyttar tenester ved helsesenteret til å betale med kort på denne automaten. Bruk av kontantar ved helsesenteret skal fasast ut, men det vil vere mogelegheit for dette i ein overgangsperiode.
onsdag 7. mars Lærdal kommune
Kurs i heimekompostering 2018
Kompostering er ein vinn-vinn-situasjon. Det er lærerikt, gøy og gir deg næringsrik jord som du kan bruke i hagen. I år , 2018, er det kurs i Sogndal og Balestrand.
tirsdag 6. mars Lærdal kommune
Snart startar oppføringa av tilbygget som skal romma MR-maskina
I tillegg vurderer Helse Førde å investera 6 millionar i oppgradert varmesentral ved sjukehuset i Lærdal.
tirsdag 6. mars Porten.no
Har du lyst til å dyrka frukt eller bær?
Det vert informasjonsmøte om moglegheitar for frukt og bærdyrking i Indre Sogn onsdag 21.mars kl 17.30 - 19.30 på Aurland rådhus.
tirsdag 6. mars Lærdal kommune
Åte til revejakt?
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 6. mars Lærdal kommune
Mann til sjukehus etter kollisjon med lastebil på Hemsedalsfjellet
Politiet opplyser at ein person er meld skada, men det skal ikkje vera alvorleg. Naudetatane er på veg.
mandag 5. mars Porten.no
Kast ikkje bos i toalettet
Lærdal kommune er plaga med at avløpspumpene i avløpsnettet tettar seg til. Det har vorte eit aukande bruk av fiberklutar til all slags reingjering dei siste åra. Desse fiberklutane er svært sterke og legg seg i avløpspumpene og forårsaker
fredag 2. mars Lærdal kommune
Ledige stillingar ved Sogn Lokalmedisinske senter
  2 faste stillingar som sjukepleiar i 60 og 100%  Sommarvikarar
fredag 2. mars Lærdal kommune
Ho blir eitt av to lokale alibi på Jordeplerock: – Gåsehud
Årdølen med den store stemma blir eitt av høgdepunkta på årets festival i Lærdal i sommar.
fredag 2. mars Porten.no
Det nye bustadprosjektet i Lærdal er i ferd med å reisa seg
Byggjinga starta i januar, om eit drygt år skal dei fjorten første leiligheitene stå ferdige i sentrum av Lærdalsøyri. 
torsdag 1. mars Porten.no
Han er den nye redaktøren til det populære bygdabladet
Ole Ramshus Sælthun greidde ikkje å halda seg unna skrivinga så altfor lenge.
tirsdag 27. februar Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Trur dei har fjerna villreinflokken i det smitta området i Nordfjella
No startar jobben med å gjennomsøka området, for å sikra at det er tomt for dyr.
tirsdag 27. februar Porten.no
Nytt årleg bransjetreff skal løfta Kongevegen
I år er det spesielt potensialet i vandring og sykling som blir tema.
tirsdag 27. februar Porten.no
Geologar til Strendene og Erdal
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 27. februar Lærdal kommune
Intensjonsavtale mellom Årdal, Aurland og Lærdal om samarbeid
Kommunestyret i Lærdal gjorde før jul vedtak om auka samarbeid med Årdal og Aurland. For å komma i gang laga ordførarane eit utkast til intensjonsavtale som vart lagt fram for dei tre formannskapa måndag 26. februar 2018. Formannskape slutta seg til
tirsdag 27. februar Lærdal kommune
Desse to tinga gler ordføraren seg til å samarbeida med naboane om
Ordføraren i Lærdal, Jan Geir Solheim, trur Årdal, Lærdal og Aurland har mykje å henta på å samarbeida om jus og helse, ikkje minst økonomisk.
tirsdag 27. februar Porten.no
Retningslinjer for tildeling av bustadtomter
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
mandag 26. februar Lærdal kommune
Vedtak av Detaljregulering for Einemomarki
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
mandag 26. februar Lærdal kommune
Her signerer dei tre ordførarane intensjonsavtalen om samarbeid
Måndag vart det halde sams formannskapsmøte på Årdalstangen mellom dei tre inste sognekommunane sør for fjorden. 
mandag 26. februar Porten.no
SIMAS IKS - utlevering av plastsekker i veke 9 og 10
SIMAS IKS minner om utlevering av plastsekker i veke 9 og 10.
mandag 26. februar Lærdal kommune
Møte mellom formannskapa i Årdal, Lærdal og Aurland
Formannskapa i Årdal, Lærdal og Aurland møtes i kommunestyresalen i Årdal 26.februar kl.12.30.
fredag 23. februar Lærdal kommune
Energisjefen i Årdal avviser at nettleiga er ein «ekstra skatt»
I ein TV2-artikkel som har vorte flittig lesen kringom i landet den siste tida, vert det hevda at nettleiga er ein forkledd skatt. To el-verksrepresentantar i Indre Sogn er langt ifrå samde i det. 
torsdag 22. februar Porten.no
Bevaringsområde for hummar i Sognefjorden - innspel
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
onsdag 21. februar Lærdal kommune
Før ho fór til Gjøvik for å ta fast jobb som frisør, ville ho testa yrket litt i heimbygda. No har det blitt 45 år
Det viste seg å vera ein marknad for å starta opp som frisør i Lærdal for 45 år sidan. Sidan den gongen har Anne Marie Solheim vore ein populær frisør i bygda. 
onsdag 21. februar Porten.no
Veterinær lammevakt i vakre Aurland - søknadsfrist 12.mars
Vaktdistrikt Årdal, Lærdal og Aurland har ledig veterinær stilling som lammevakt i Aurland kommune i tidsrommet 17.april - 7.mai 2018. Søknadsfrist 12.mars 2018
onsdag 21. februar Lærdal kommune
SIMAS IKS er utan straum, data og telefon 22. februar
Grunna arbeid med straumlinene i Festingdalen er SIMAS IKS sine kontor stengt torsdag 22. februar.
tirsdag 20. februar Lærdal kommune
Arealplanleggjaren i Lærdal: – Det er mangel på ledige område på Lærdalsøyri og politikarane lyt ta vanskelege val
Lærdal kommune ligg på etterskott i å vedtaka ein plan for den framtidige utviklinga av bygda. Før sommaren skal politikarane lansera ein «plan for planen» 
fredag 16. februar Porten.no
Tre personar involvert i møteulykke etter forbikøyring
HØYANGER: Ein person sendt til Førde sentralsjukehus i ambulanse.
torsdag 15. februar Firda
Ordføraren Jan Geir Solheim: – Lærdal vart svikta av staten etter brannen i 2014
Då Erna Solberg vitja Lærdal i samband med brannen for drygt fire år sidan, kom ho med ein lovnad ordførar Jan Geir Solheim (SP) meiner ikkje har vore fylgd opp.
torsdag 15. februar Porten.no
Ny skytebane i Lærdal skapar strid: – Me har ikkje noko anna val
Kommunen har meir enn hundre år med skyttarlagstradisjonar, og lyt ha ei bane, meiner leiaren for Tønjum skyttarlag. 
tirsdag 13. februar Porten.no
Ledig stilling - pedagogisk leiar
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
mandag 12. februar Lærdal kommune
Kjøpte trimsyklar til spottpris og det har synt seg å vera ein dundrande suksess
Det er ikkje ein gong plass til alle som ynskjer å vera med, og folk står på venteliste for å få plass til spinningtimane i Borgund. 
mandag 12. februar Porten.no
Ledig stilling - ingeniør ved tekniske tenester
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 9. februar Lærdal kommune
Tekniske tenester - sommarvikarar 2018
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 9. februar Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 15.02.2018
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 9. februar Lærdal kommune
Møte i formannskapet 15.02.2018
Møteinnkalling og sakliste Tilleggsinnkalling
fredag 9. februar Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Folkemøte om skrantesjuke - CWD
Miljødirektoratet og Mattilsynet skipar til møte om skrantesjuke - CWD. Møte vert halde i kultursalen i Hemsedal onsdag 14.februar kl 19.00-22.00. Program
torsdag 8. februar Lærdal kommune
Veterinærvakta i ÅLA - endring
Veterinærvakta i Årdal, Lærdal og Aurland har ikkje lenger avtale med Veterinærvakta i Lærdal AS v.Haugo. Veterinærvakta i Lærdal AS har framleis klinikk og butikk på Lærdalsøyri. Den kommunale veterinærvakta i Årdal, Lærdal og Aurland...
torsdag 8. februar Lærdal kommune
Andre plassar slit dei med å skrapa i hop eit program, i Lærdal står ungdomen i kø for å gå på scena
Medan mange kommunar slit med å få nok deltakarar på scena, bugna det av talentfull ungdom då Lærdal inviterte til kulturmønstring i helga. 
tirsdag 6. februar Porten.no
Grunneigar i Lærdal protesterer mot å få skytebane som næraste nabo
Grunneigaren synest ikkje garden lenger vert den same om eit av dei beste og flottaste beita skal verta åstad for den eine skotsalven etter den andre. 
lørdag 3. februar Porten.no
Her riv Vegvesenet ned steinblokk på 40 kubikkmeter
ÅRDAL: Sjå video av kjempesteinen dundre ned fjellsida.
fredag 2. februar Firda
Temacafè ÅLA kreftomsorg
Temacafè er ein uformell møteplass for personar med kreft, pårørande, venner og etterlatte
onsdag 31. januar Lærdal kommune
Flest søknader om oskespreiing i lærdalsfjella i fjor
I fjor var det fleire søknader om oskespreiing til fjells enn til sjøs her i fylket. Flest søknader fekk fjellheimen i Lærdal.
tirsdag 30. januar Porten.no
Pleie og omsorg tenesta - sommarvikarar 2018
Fullstendig utlysing  
mandag 29. januar Lærdal kommune
Johannes og Elin bles liv i ærverdig hotell, men framtida er framleis uviss
For berre nokre veker sidan kjøpte Johannes Einemo og Elin Forthun Partenyi Kvammes hotell i Lærdal. No har dei allereie leigd ut alle romma.
søndag 28. januar Porten.no
Michelle vil bringe brukskunst frå Sogn til verda
Denne helga fekk handtverkarar i Lærdal spesielt besøk. Michelle Lowe-Holder er kjend tekstildesignar, og no vil ho lære av Lærdølane.
søndag 28. januar Porten.no
Høgt tempo med veteranar på bana
I år var det 20-årsjubileum for Veterancup i Lærdal. I år som før var stemninga på topp, både på tribuna og på bana.
lørdag 27. januar Porten.no
Håpar besøk av kjent tekstildesignar skal enda i eit eige lærdalsgarn
Ho har samarbeidd med Gucci, men er imponert over norske strikketradisjonar. No kjem ho den engelsk-amerikanske tekstildesignaren til Lærdal.
lørdag 27. januar Porten.no
Høyring - Ny forskrift om minsteareal for hjort, elg og rådyr i Lærdal kommune-2018
Det ligg føre utkast til ny Forskrift for minsteareal for hjort, elg og rådyr i Lærdal kommune . Høyringsfrist 10.2.2018
fredag 26. januar Lærdal kommune
Lyst til å vera veterinær i Sogn!
To ledige stillingar som veterinær til vaktdistrikt Årdal, Lærdal og Aurland
fredag 26. januar Lærdal kommune
SKOG-info 1-2018
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 25. januar Lærdal kommune
Telefonnummer til Veterinærvakta i ÅLA
Det nye nummeret som vakthavande veterinær vert å treffa på er fylgjande 57006380 – det vert gjeldande frå 29.januar 2018.   I fylgjande tidsrom, kan du og nå veterinærane på direktenummer:   26.januar til og med 28.jaunar: Ingrid Hval - tlf...
torsdag 25. januar Lærdal kommune
Ho fryktar toalettkrise ved stavkyrkja til sommaren
Besøkssenteret på Borgund vil ikkje lenger sleppa inn dotrengde utan billett. Dersom kommunen ikkje får på plass nye toalett før sesongstart blir det «kaotiske tilstander», spår den daglege leiaren ved senteret.
torsdag 25. januar Porten.no
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Telemark Bergen IT Sarpsborg 08 Hedmark Innenriks Næringsliv Troms Akershus Oppland Kjendis Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Fotboll Mat Odda
flere?
Båt Buskerud Vest Agder Rogaland Kultur Aust Agder Sport Finnmark Møre og Romsdal Forsvar Mobil Oslo Sogn og Fjordane Get-ligaen Kalmar Fiske Skåne Kvinnherad Ringsaker Bolig Inrikes Elverum Fotball Bodø Blekinge Haugesund Oskarshamn Drammen Kongsvinger Landbruk Økonomi Sport Trav Karmøy Porsgrunn Bamble Reise Kragerø Tinn Tromsø Motor Kryptovaluta Hammerfest OL Radøy Sandnes Lindås Fredrikstad Fauske Jul Kristianstad Östra Göinge Svelvik Kultur Osterøy Politikk Risør Vestvågøy Nedre Eiker Bærum Dyr Landskrona Näringsliv Vestby Skien Odds BK Horten Stord Askøy Narvik Tolga Musikk Film Meløy Førde Øvre Eiker Tingvoll Nord-Korea Russland Helsingborg Salangen Forskning Karlskrona Vær Sørfold Lier Sandefjord Sykkel Kongsberg Kristiansand Stavanger Tesla Tvedestrand Stockholm Forskning Hvaler Tynset Game of Thrones Håndball Sarpsborg Kristiansund Eliteserien Kongelig Sigdal Evje og Hornnes Askim Rosenborg BK Eslöv Svedala Kvænangen Kunst Drangedal Frogn Helse Suldal Barn Nannestad Asker Eidsberg Vefsn Larvik Poker Tour de Ski Trysil Hamar Re Filippinene Lenvik FK Haugesund Gjøvik Løten Sørreisa Kommunesammenslåing Svalbard Åsnes Meland Sande Fjell Jakt Skøyter Vålerenga Friluftsliv Hadsel Modum Lesja Moss Åmot Grue Råde Mote Øksnes Notodden Jølster Bil Bil Tønsberg Nore og Uvdal Malmö Jobb Målselv Vinje Ålesund Farsund Friidrett Mörbylånga Austrheim Google Skiskyting Øygarden Klima Hörby Steigen Ås Stavanger Oilers Halsa Vitenskap Stryn Utsira Våler Åmli Tomelilla Rana Aurdal Vestre Slidre Vaksdal Norway Cup USA Klippan Gjerstad Hässleholm Masfjorden Hemne Skjervøy Nittedal Nesodden Harstad Fedje Mat Strand OBOS-ligaen Berlevåg Eiker World Series of Poker Båt Herøy Romfart Spill Dovre Teknik Nissedal Lillesand Motorsport Modalen Foto Sortland Nesseby Svalöv Porsanger Lødingen Litteratur Klepp Kina Langrenn Aurskog-Høland Skisport Brønnøy Grane NHL Sölvesborg Eurovision Brexit Mandal Frankrike Ekonomi Eidskog Ski Halden VM Universet Fitjar Hurum Olofström Lyngen Årdal Hattfjelldal Leirfjord Tour of Norway Nesna Enebakk Tana Volda Sør-Varanger Ballangen Mönsterås Åseral Sande Karlshamn Vietnam Östergötland Turn Gran Bjørnefjorden Halloween Odal Tydal Ronneby Træna Froland Vennesla Påske Emmaboda Rendalen Lomma Birkenes Resor Russ Herøy Nesset Menn Andøy Viking FK Hälsa Jevnaker Hockey Ulstein Klatring Arendal Sverige Lund Seljord Kävlinge Nes Nordkapp Lyngdal Alpint Frosta Voss Syria Snowboard Os Gloppen Svømming Alta Stabæk Fet Bodø/Glimt 17. mai Røros Polen Nybro E-sport Musik Sjakk Evenes Film Tromsø IL Skedsmo Skurup Bremanger Sund Sandøy Måsøy Hemnes Eidfjord Ullensvang Bromölla
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL