Lærdal
Dei komande dagane skjer det mykje i Lærdal
Haustmarknad, ABBA-show, handbak-cup, eldredag, kronprinsbesøk og opning av ny fotballbana - alt det på berre fire dagar!
fredag 15:25 Lærdal kommune
Jakob debutterte på 91-årsdagen: - Eg har ikkje hatt stunde før
Nesse og Eggums minnefond gjennomførte onsdag årets festmiddag for dei eldre i bygda.
fredag 10:54 Lærdal kommune
Har fullt opp med sjukepleiarar: - Det gode ryktet rekrutterer
Lærdal kommune har over 30 sjukepleiarstillingar innan ulike einingar. Likevel står ingen av stillingane tomme per no. 
torsdag 14:31 Lærdal kommune
Ope arrangement under besøket av Kronprinsen
Kronprins Haakon skal 26. - 28. september på fylkestur i Vestland, nærare bestemt Indre og Ytre Sogn. Allereie første dagen kjem Kronprinsen til Lærdal, og då er heile bygda inviterte til kulturarrangement i Kvammegården. Kronprinsen er venta å koma til Gamle...
tirsdag 15:30 Lærdal kommune
Velkomne til opning av nye kunsgrasbana
Tysdag 26. september klokka 1730 er det offisiell opning av den nye kunstgrasbana, etterfulgt av årets siste heimekamp for a-laget. 
mandag 15:06 Lærdal kommune
Ynskjer du hjelp til å søkje på landbruksmidlar (PT og RMP)?
Synes du det er utfordrande med dei digitale søknadsprosessane? Søknadsfristen er 15. oktober for å søkja på PT (produksjonstilskot) og RMP-midlar (regionalt miljøprogram), og 11. oktober kan du få litt hjelp med dette.
mandag 11:11 Lærdal kommune
Redusert kapasitet ved helsestasjonen
Kan føra til noko lenger ventetid.
fredag 15. september Lærdal kommune
Endeleg i hamn: - Har vore lagt ned ein formidabel innsats
Kommunestyret vedtok torsdag ny arealplan. Den er svært viktig for vidare utvikling av lærdalssamfunnet.
fredag 15. september Lærdal kommune
VESTLAND

Slik blir kommunestyret i Lærdal
Totalt røysta 1 190 ved kommunestyrevalet i Lærdal kommune, noko som gav 70,2% valdeltaking blant 1 696 røysteføre. Slik fordelte røystene seg på partia: Ap: 54,9 % (9) Sp: 26,5 % (5) SV: 11,1 % (2) H: 7,4 % (1) I parentes står tal mandatar i kommunestyret dei ulike...
tirsdag 12. september Lærdal kommune
Her er valresultatet for Lærdal og Vestland
Arbeidarpartiet ligg inne med reint fleirtal.
tirsdag 12. september Lærdal kommune
Kommunestyremøtet 14. september 2023
Sakliste og sakspapir kan du lese her:
mandag 11. september Lærdal kommune
Vallokala har opna - her kan du røysta i dag
Dagen for kommunestyre- og fylkestingsvalet er her, i Lærdal har me tre vallokale.
mandag 11. september Lærdal kommune
Samling med tema "Innhausting" i Lærdal 18. september
Velkomen til ein triveleg kveld med fagleg påfyll og sosialt samvær 18. september
fredag 8. september Lærdal kommune
Brakval for SV på skulen
Heile 71 prosent av elevane i 7.-10.klasse i Lærdal stemde SV.
fredag 8. september Lærdal kommune
Du kan førehandsrøysta til og med fredag
Dessutan har fleire røysterett ved kommunestyre- og fylkestingsval enn ved stortingsval.
torsdag 7. september Lærdal kommune
Her kan du setja att ting du ikkje har bruk for, eller finna ting du treng
Eit ombrukstilbod er i gang på SIMAS sin miljøstasjon i Lærdal
onsdag 6. september Lærdal kommune
Klart for valdebatt - desse temaa kjem opp
Onsdag 6. september møtest ordførarkandidatane til dyst i kultursalen i Lærdal.
tirsdag 5. september Lærdal kommune
Folkemøte om Borgund oppvekstsenter
Planlagt oppstart for bygginga er januar 2024, no inviterer kommunen til folkemøte for å informera kring prosessen og konsekvensane.
mandag 4. september Lærdal kommune
- Å vera hobbyelektrikar løner seg ikkje
Det kan vera berre flaks at det ikkje blir brann.
fredag 1. september Lærdal kommune
Planlagt stenging av drikkevatn i Ofta Vest onsdag
I perioden mellom klokka 08:00 og 15:00 onsdag 30. august vil drikkevatnet i Ofta Vest vera avstengt.
tirsdag 29. august Lærdal kommune
Siste kåffikoppen med Jan Olav som varaordførar blir flytta
Kåffikoppen denne gongen må flyttast til 7. september, dermed blir den berre fire dagar før folket skal røysta fram eit nytt kommunestyre.
mandag 28. august Lærdal kommune
Vil at det blir sett ut villrein neste år
25.august 2023 vart det halde drøftingsmøte på Geilo om reetablering av villrein i Nordfjella, sone 1 (nord for Fv. 50).  Målet for møtet var mellom anna å koma fram til ei sams forståing kring vidare prosess og korleis ein best mogleg sikrar lokalt engasjement og...
mandag 28. august Lærdal kommune
Siste kåffikopp med ordførar og varaordførar før valet
Da kan du ta opp aktuelle tema som t.d. kommuneøkonomi. Servering av kaffi/ te og noko attåt. 
fredag 25. august Lærdal kommune
Denne verksemda vart den åttande på lista
Økonomiservice avdeling Lærdal fekk tysdag beviset på at dei er Miljøfyrtårn.
onsdag 23. august Lærdal kommune
Stenging av vatn i bustadområdet Ofta Vest og Ofta (aust)
Abonnentane i bustadområdet Ofta Vest og Ofta (aust) vil vera utan drikkevatn i perioden 22.08.23 kl 21:00 til 23.08.23 kl:07:00. Abonnentane det gjeld vil og bli varsla med melding på sms. I same tidsrom vil sjukehuset gjere vedlikehald på sitt interne leidningsnett.Det kan vere lurt å tappe...
tirsdag 22. august Lærdal kommune
Ekstra ope for røysting denne veka
Heile perioden frå 10. august til 8. september kan ein røysta i tidsromma: måndag – fredag kl 10:00 – 14:00.  Men denne veka er det også ope for førehandsrøysting:  torsdag 24. august kl 17:00 – 19:00  l aurdag 26. august kl 11:00 –...
mandag 21. august Lærdal kommune
Formannskapsmøte 24. august 2023
Sakliste og sakspapir kan du lese her: Formannskapsmøtet 24. august kl 10.00
mandag 21. august Lærdal kommune
Velkommen til nytt kulturskuleår
Kulturskulen startar oppatt 28. august.
fredag 18. august Lærdal kommune
Siste sjanse: Du kan koma med spørsmål til valdebatten
Onsdag 6. september blir det valdebatt mellom ordførarkandidatane i Lærdal.
fredag 18. august Lærdal kommune
Vegen inn Raasdalen er open att
Men folk må ta det med ro.
fredag 18. august Lærdal kommune
Satsar på å gjera vegen farbar til helga
Vegen inn Raasdalen fekk hard medfart av ekstremvêret Hans. Entreprenøren jobbar på spreng for å gjera vegen farbar.
onsdag 16. august Lærdal kommune
- Klipp hekken før skulestart
Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føra til farlege situasjonar i trafikken.
onsdag 16. august Lærdal kommune
Rykte ut til røykutvikling frå trafostasjon i Lærdal
Brannmannskap fekk raskt kontroll over situasjonen
onsdag 16. august Firda
VESTLAND

Oppstart for skular og barnehagar
Oppstart for skulane i Lærdal kommune er måndag 21.august og for barnehagane er oppstart onsdag 16.august.
tirsdag 15. august Lærdal kommune
Ope til Vindedalen att, stengt innover Raasdalen
Fylkesveg 5627 er ope att etter “Hans” sine herjingar, men vegen inn Raasdalen blir stengt ei stund til.
fredag 11. august Lærdal kommune
Informasjon om førehandsrøysting
Ein kan førehandsrøysta til både kyrkjevalet, kommune- og fylkestingsvalet. Til førstnemnde kan ein også røysta digitalt.
fredag 11. august Lærdal kommune
Vegen til Erdal opnar torsdag kveld
Frå klokka 21 kan ein køyra mellom Erdal og Lærdalsøyri att. Vegen inn Raasdalen er framleis stengt på ubestemt tid.
torsdag 10. august Lærdal kommune
Status for vegane som er stengde
Oppryddingsarbeidet er i gang, men vegane som er råka av ras blir ikkje opna onsdag.
onsdag 9. august Lærdal kommune
Vegen inn Raasdalen stengt på grunn av ras
Vurdering av situasjonen blir gjort onsdag.
tirsdag 8. august Lærdal kommune
Har gått eit 15 meter breitt jordras i Lærdal
I fjellsida i området Presteholten/Vasstaksvaet ved Nedre Ljøsne i Lærdal er det utløyst eit jordras.
tirsdag 8. august Firda
Folk som bur i Erdal kan køyra Aurlandsfjellet
Fylkesvegen blir framleis stengt mellom Lærdalsøyri og Erdal.
tirsdag 8. august Lærdal kommune
Det har gått ras - kommunen opprettar infotelefon
Publikum kan ringja telefonnummer: 45971202 om dei har spørsmål eller informasjon.
tirsdag 8. august Lærdal kommune
Stort jordras i Lærdal
Det har gått eit stort jordras i Lærdal, melder Vest politidistrikt.
tirsdag 8. august $ Firdaposten
Stort jordras i Lærdal
Politiet og 110 Vest melder om eit stort jordras i Lærdal.
tirsdag 8. august $ Firda
Bil har køyrt inn i ladestasjon i Lærdal
Det er ikkje meldt om personskadar, men det er materielle skadar.
tirsdag 8. august $ Firda
To vegar er stengde på grunn av overvatn
Vegen mellom Lærdalsøyri og Erdal blir stengt ved Røyrnes. Det er også overvatn på vegen langs Hillestadstrondi på Borgund, mellom Steinklepp og kraftverket på Lo.
tirsdag 8. august Lærdal kommune
Hugs å koma med framlegg til kandidatar for desse råda
11. september er det kommunestyreval. I ettertid skal det nye kommunestyret velja ungdomsråd og råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne. 
tirsdag 8. august Lærdal kommune
Kommunar i Sogn førebur seg på «Hans». Fleire vegar er stengde
Ekstremvêret «Hans» gjer at Årdal, Luster og Lærdal kommune har stengd ulike rasutsette vegar.
mandag 7. august Firda
Vegen til Revsnes er stengt
Grunnen er ekstremvêret.
mandag 7. august Lærdal kommune
No kan du snart førehandsrøysta
Dersom du ikkje har høve til å møta fram i vallokalet på valdagen kan du førehandsrøysta på rådhuset frå og med 10. august til og med 8. september. 
mandag 7. august Lærdal kommune
Forbi her blir det noko redusert lyssetjing
Bakgrunnen er utskifting av lysarmatur på Lærdal stadion.
mandag 7. august Lærdal kommune
Varsel om stor fare for flaum og jordskred
NVE varslar om stor fare for flaum og jordskred som følgje av store nedbørsmengde frå måndag ettermiddag og utover heile tysdagen.  Varselet er ein del av ekstremveret Hans som kjem frå aust. Det er i hovudsak oransje varsel i høve svært mykje regn og fare for...
mandag 7. august Lærdal kommune
Her har det skjedd litt av kvart
Fleire aktivitetsanlegg på Lærdalsøyri skule har vorte utbetra i løpet av sommaren.
fredag 4. august Lærdal kommune
Fugleinfluensa: Meld inn sjuke fuglar, men ikkje ta på dei
Det er per 4.august ikkje påvist fugleinfluensa i Lærdal kommune, men kommunen er i beredskap om det skulle bli oppdaga større mengder død fugl.
fredag 4. august Lærdal kommune
Eirik er nytilsett ingeniør: - Me har mange spennande prosjekt framover
31-åringen frå Flåm sitt arbeidsområde er først og fremst drift av bygningar og vegar.
torsdag 3. august Lærdal kommune
Har slått alle rekordar: - Det er utruleg mykje turistar innom
Lærdal Brukthjørna slo til med rekordomsetnad i både juni og juli. Til og med nissar er populært hjå somme sjølv midt på sommaren.
onsdag 2. august Lærdal kommune
Difor blir olsokgudstenesta heilt spesiell i år
Laurdag er det olsokgudsteneste i Borgund stavkyrkje, 1000 år etter at Olav den heilage rei gjennom Lærdal.
onsdag 26. juli Lærdal kommune
Bilistar stoppar og tek bilete inne i Lærdalstunnelen, men er det lov?
Nei, seier Statens vegvesen.
onsdag 26. juli $ Firda
VESTLAND

Stein i vegbana
Det ligg ein stein i vegbana på fv630 i Lærdal.
onsdag 26. juli $ Firda
Om dei nye opningstidene i barnehagane
15.juni 2023 vedtok kommunestyret i Lærdal å endre opningstida i barnehagane. Ny opningstid er 07.00-16.15
tirsdag 25. juli Lærdal kommune
Her kan ein leiga ut bustaden sin
Behovet for utleigebustader er stort både i Lærdal og Noreg generelt. Difor er ei ny, nasjonal, digital løysing kome på plass.
mandag 24. juli Lærdal kommune
Nikolai (26) skal starte frisbeegolf i Lærdal: – Eit fantastisk tilbod som alle har råd til
Nikolai Sommer Os slengjer seg på trenden, denne gongen i Lærdal: – Det er ein enkel sport, som vi trur vil fengje mange.
fredag 21. juli $ Firda
Stoppa i Lærdalstunnelen. Tunnelen vart stengt
Eit køyretøy stoppa onsdag ettermiddag inne i E16 Lærdalstunnelen.
onsdag 19. juli Firda
Lærdalstunnelen mellombels stengd grunna trafikkulykke
Klokka 14:53 melde Vegtrafikksentralen Vest om at Lærdalstunnelen er stengd på grunn av bil med stans i køyrebana.
søndag 16. juli $ Firda
Lærdalstunnelen er open igjen
Lærdalstunnelen på E16 var mellombels stengt på grunn av høge gassverdiar.
søndag 16. juli $ Firda
Kunngering om utlegging av manntalet
Manntalet for Lærdal kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn i tida frå og med 13. juli og fram til og med valdagen 11. september.
torsdag 13. juli Lærdal kommune
Opplev kultur i Lærdal i sommar
Lærdal kommune er full av kultur. I tillegg til historiske vegar, verna trehusmiljø på gamle Lærdalsøyri og ei stavkyrkje frå 1100-talet kan kommunen by på små kulturelle smakebitar i heile kommunen.
onsdag 5. juli Lærdal kommune
ID-kontroll i Lærdal 26.juli - informasjon og påmelding
Skatteetaten kjem til Lærdal rådhus 26.juli for ID-kontroll dersom det vert ei større gruppe som skal kontrollerast.
onsdag 5. juli Lærdal kommune
Tidlegstemmegiving
Veljarar som skal røyste i denne perioden må ta kontakt med valansvarlege i Lærdal kommune for å avtale tid for røysting i perioden. Valansvarleg Jorunn Hatlevoll, tlf: 480 34 007 eller Edel Ørbeck Mo, tlf: 994 43 383
mandag 3. juli Lærdal kommune
Her kan du lesa om helsetilstanden til lærdølene, og kva som påverkar helsa vår
Oversikt over helsetilstanden og faktorar som påverkar helsa vår dannar sjølve grunnlaget for eit kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. Telemarksforsking har arbeida systematisk med innhenting av ein stor mengde data, analysar og statistikk, samt mange intervju og...
søndag 2. juli Lærdal kommune
Byggetilsynet med gode tilbakemeldingar etter byggeplasstilsyn
Byggjetilsynet i Lærdal er no godt i gang med gjennomføring av kontrollar. Dei har blant anna i det siste vore på kontroll på fleire større byggjeplassar i Lærdal, og har her gode tilbakemeldingar å komme med.  
fredag 30. juni Lærdal kommune
Plan for oppstillingsplass for køyretøy og oppgradering av Voll bru er no på høyring
Formannskapet i Lærdal vedtok i møte 29.06.23 å leggja planen ut til offentleg ettersyn og høyring. Alle kan koma med innspel til framlegg til planen.  Føremålet med planen er å leggja til rette for asfaltert og oppmerka areal for oppstilling av...
fredag 30. juni Lærdal kommune
Bålforbodet er oppheva
No gjeld det generelle reglane for bålbrenning, (ikkje lov i skog og mark mellom 15 april - 15 sept).
fredag 30. juni Lærdal kommune
Informasjon om reglar ved bruk av drone
Droner blir stadig meir populære blant folk som ynskjer å fange unike bilde og videoar frå lufta. Det er viktig å være klar over at det er regler for kvar og når droner kan nyttast, spesielt i naturvernområde og andre sensitive stader.
torsdag 29. juni Lærdal kommune
Opningstider på Lærdal rådhus i juli
Lærdal rådhus har endra opningstider i juli. Grunna ferieavvikling vert  hovudøra til rådhuset stengt i juli månad.  Du kan avtale tid med sakshandsamarane ved å ringe sentralbordet på telefonnr 57641200. Treng du tenester som td. kjøp av
onsdag 28. juni Lærdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL