Lærdal
Hvor er det minst nedbør og høyest temperatur? Vi ville finne Norges optimale sommersted.
Ligger landets beste sommerdestinasjon på Vestlandet?
søndag 14:48 $ Bergens Tidende
Står du i manntal?
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 08:55 Lærdal kommune
NAV Lærdal er stengt i veke 28, 29 og 30
NAV Lærdal sitt publikumsmottak er stengt f.o.m. 08.07.19 t.o.m. 28.07.19 grunna ferieavvikling. Du når oss via kontaktsenteret på Tlf. 5555 3333, og på NAV.no Bruk gjerne «Ditt nav»
fredag 08:03 Lærdal kommune
Ledig stilling som fagsjukepleiar
100 % fast stilling som fagsjukepleiar i pleie og omsorg i Lærdal. Stillinga vil ha to faste dagar administrative (40 %) og resten i turnus med helg. Stillinga er ledig frå 19. august 2019. Søknadsfrist 08.08.2019
torsdag 13:52 Lærdal kommune
Informasjon frå Lærdal frivilligsentralen
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 13:07 Lærdal kommune
Lærdal mot mobbing
- korleis samhandle betre for gode og trygge oppvekstmiljø i bygda vår?
torsdag 09:18 Lærdal kommune
Fører fløyet til sykehus etter at bil kjørte i fjellveggen i Lærdalstunnelen
Politiet fikk opplyst at tilstanden til bilføreren var stabil etter at han i natt kjørte i fjellveggen i Lærdalstunnelen.
onsdag 12:18 $ Bergens Tidende
Alvorleg ulukke i Lærdalstunnelen - stengt i fire timar
Bilførar sendt med luftambulanse til Førde. 
onsdag 08:58 Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Kontroll på Brann i Lærdal
Det skriv politiet på Twitter.
søndag 7. juli Porten.no
Rune Solheim måtte avbryta løpet på 331 kilometer: – Eg er skuffa
Det seier Solheim sjølv i ein Facebook-video han har delt.
søndag 7. juli Porten.no
No har Rune Solheim starta på 331 kilometer heim til Lærdal
Då klokka slo 10:00 i dag starta lærdølen på den lange turen heim til Lærdal, frå Tønsberg der han bur til dagleg.
lørdag 6. juli Porten.no
Folkemøter om planarbeid i Hanseskogen og Saltkjelen
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 5. juli Lærdal kommune
Reguleringsendring for Losjehustomta og område rundt
Kommunestyret har vedteke oppstart av reguleringsplanprosess for å vurdere endring av reguleringsplanen i område der Losjehuset og Ungdomshuset på Lærdalsøyri ligg.
tirsdag 2. juli Lærdal kommune
Lærdalsøyri barnehage ynskjer å rekruttere vikarar til verdas viktigaste jobb!!
Lærdalsøyri barnehage er ein kommunal barnehage. Pr. i dag har me 6 avdelingar og 30 tilsette. Tre småbarnsavdelingar og tre avdelingar for barn 3-6 år. Me har ope frå 06.45-16.30. Arbeidstida er inndelt i tre ulike vakter innafor denne tida.
tirsdag 2. juli Lærdal kommune
Forvaltningsplan for Lærdalsvassdraget til offentleg ettersyn
Østfold Energi, NVE, Lærdal kommune, Lærdal Elveeigarlag og Fylkesmannen i Vestland har samarbeida om å utarbeide ein forvaltningsplan for Lærdalselva med sideelvar.  Forvaltningsplanen ligg no ute til offentleg ettersyn og er sendt på høyring.
tirsdag 2. juli Lærdal kommune
På ferietur til Gol
I mai fekk flyktningtenesta i Aurland og Lærdal ein gledeleg beskjed frå BUFDIR om at ein fekk tilsagn om midlar til prosjektet «Ferie for alle». Dette var eit prosjekt ein òg fekk midlar til i fjor, der ein gjennomførte tre turar for familiar med flyktningbakgrunn busett i...
mandag 1. juli Lærdal kommune
SISTE: Sykkelulukka i Lærdal
Ein person har falle av sykkelen og ramla over ein kant.
lørdag 29. juni Porten.no
Reguleringsplan for ny golfbane på Ljøsne i gang
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 27. juni Lærdal kommune
Plan for utviding av Saltkjelen bustadfelt til offentleg ettersyn
Formannskapet har vedteke å leggja framlegg til Reguleringsplan for utviding av Saltkjelen bustadfelt ut til offentleg ettersyn og høyring. Føremålet med planarbeidet er å utvide eksisterande bustadfelt med fleire bustadtomter med ulik utnytting. Innspel
torsdag 27. juni Lærdal kommune
Oppstart av planendring for Hanseskogen bustadfelt
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 27. juni Lærdal kommune
Fastsetjing av Planprogram for arealdelen
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 27. juni Lærdal kommune
Nyttar du kommunen sine areal til oppbevaringsplass?
Lærdal kommune starta i vår ein ryddeaksjon i heile bygda, for at kommunen skal stå fram som ei ryddigare, reinare og meir attraktiv bygd.  Dette gjeld også for kommunen sine eigedomar, og teknisk drift er i gang med rydding av kommunen sine areal. I
tirsdag 25. juni Lærdal kommune
Kontrollutvalet 20.06.2019 - møtebok
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
mandag 24. juni Lærdal kommune
Stenging av veg under Jordeplerock 2019
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
mandag 24. juni Lærdal kommune
Kongevegen lanserer eige turkart
Bedriftene langs Kongevegen ønskjer å gjera vandreruta til ein turistattraksjon. Siste tilskot i satsinga er eit turkart som skal gjera det enklare å finna fram.
mandag 24. juni Porten.no
Fartssyndar stakk frå kontroll – fanga etter tips frå gutungar
Dramatisk biljakt i Lærdal søndag kveld.
mandag 24. juni Porten.no
Kommunen sin uttale til 420 kV-linja over Frønningen og Aurlandsfjellet
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 21. juni Lærdal kommune
Tidlegrøysting
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 21. juni Lærdal kommune
Vedtak av reguleringsplan for "Erisletta"
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 21. juni Lærdal kommune
Bestått fagprøve som helsefagarbeidar
Denne veka gjekk Anne Britt Helland og Trine Yttri Fossøy opp til fagprøve på LBO ! Me gratulerer dei begge to !
fredag 21. juni Lærdal kommune
Avfallsplan for hamner i Lærdal
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 21. juni Lærdal kommune
Ledig stilling som kokk - matforsyning
Vikariat i 100 % som fagarbeidar kokk ved Lærdal bu og omsorgsheim. Stillinga har turnus med dagtid, og med arbeid kvar 3. helg. Stillinga er ledig frå 01.07.2019 til 30.06.2020. Søknadsfrist 27.06.2019
torsdag 20. juni Lærdal kommune
Utvalt kulturlandskap - Lærdal - søknadsfrist 1.juli
Regelverket er utarbeidd på grunnlag av forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, FOR-2016-08-10-966.   Føremål  Føremålet med tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap...
tirsdag 18. juni Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Fox/Longhorn vann Kulturprisen 2019: – Me er krye og audmjuke
Kulturprisen i Lærdal blir delt ut kvart fjerde år og er ei sjeldan, men stor ære å ta i mot.
mandag 17. juni Porten.no
(+) Strålande oppmøte på Lærdalsmarknaden
Det var yrande folkeliv i gatene under årets Lærdalsmarknad.
søndag 16. juni Porten.no
Vekas foto: Storehaugen i Lærdal imponerte lustringar
Vekas foto er teke av Magnhild Feten frå Luster.
søndag 16. juni Porten.no
Innkalling, sakspapir og møtebok til møte i kontrollutvalet 20.06.2019
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 14. juni Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 19.06.2019
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 14. juni Lærdal kommune
Ekstra møte i formannskapet 19.06.2019
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 14. juni Lærdal kommune
Ope seminar om bygningsvern og restaurering
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 14. juni Lærdal kommune
Rutetilbodet 2020
Invitasjon til å kome med innspel til endringar i rutetilbodet i Sogn og Fjordane Planlegging av rutetilbodet frå juni 2020
tirsdag 11. juni Lærdal kommune
Lærdal kommune grov i freda kulturminne - 200.000 kroner i bot
Politimesteren i Vest har gitt Lærdal kommune ei bot på 200.000 kroner for å ha iverksett tiltak på område med automatisk freda kulturminne.
fredag 7. juni Porten.no
Kongevegen ventar god sesong - rekordstore førehandstingingar
Fleire av bedriftene langs Kongevegen over Filefjell melder om rekord i tal førehandsbestillingar før 2019-sesongen. Det kjem fram i ei pressemelding.
fredag 7. juni Porten.no
Vinnar av fotokonkurransen og mengde metallskrap samla inn i Lærdal
Lærdal kommune arrangerte i april/mai ein fotokonkurranse under Ryddeaksjonen 2019 og Vårryddeaksjonen "Hald Grøne Lærdal Rein", der me oppfordra folk til å ta bilde under ryddinga, leggje ut på sosiale mediar og merke med #GrøneLærdal og...
torsdag 6. juni Lærdal kommune
Frukttrio fekk 15 millionar til nytt regionalt pakkeri
Fylkestinget vedtok å løyve 15 millionar kroner til satsinga under møtet tysdag.
torsdag 6. juni Porten.no
Aurlandsfjellet er ope
Fylkesveg 243 over Aurlandsfjellet er no opna
onsdag 5. juni Lærdal kommune
Fagdag om pollinering
Satsinga Utvalde kulturlandskap i jordbruket er ei oppfølging av nasjonale mål om å vareta kulturlandskapet. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruks- og miljøstyresmaktene. Satsinga er basert på frivillig samarbeid mellom staten og grunneigarane. I UKL Lærdal er det...
onsdag 5. juni Lærdal kommune
Meglere: - Turvei gjennom hagene vil gi kraftig verdifall
To eiendomsmeglere har beregnet hva turveien i Gauselvågen vil bety for sju eiendommers verdi. Svaret er mellom 3,5 og 7,5 millioner per eiendom.
onsdag 5. juni $ Stavanger Aftenblad
Møte i formannskapet 06.06.2019
Innkalling og sakliste Tilleggsinnkalling
mandag 3. juni Lærdal kommune
(+) Stor speleglede i kaldt vêr
Lærdal musikklag sine vakre tonar varma publikum på Mjølkeflaten. For temperaturen var nemleg ikkje mykje å skryta av. Sjå bilete nedst i saka.
fredag 31. mai $ Porten.no
Kongevegen har fått ny sjef
Odd Helge Brugrand sluttar som journalist for å bli ein noko spesiell «vegsjef».
fredag 31. mai Porten.no
Ledige stillingar som kommunepsykologar
Årdal, Lærdal og Aurland kommune Desse kommunane inngår i samarbeid om psykologtenesta og søkjer etter 2 psykologar. Tilsetting vert ved Sogn Lokalmedisinske senter (LMS) i Lærdal. Psykologane vil arbeide organisatorisk i nær tilknyting til felles
tirsdag 28. mai Lærdal kommune
Nedetid på straum i Skulevegen og deler av Hanseskogen
tirsdag 28. mai Lærdal kommune
Brannvesenet øvde på elveredning: – Må øva på korleis det å gå gjennom isen
Brannvesenet i Årdal og Lærdal har månadlege øvingar. Nyleg øvde dei på overflateredning på Smedalsvatnet på Filefjell.
lørdag 25. mai Porten.no
Kommunestyrevalet 2019
Valstyret har i møte 16. mai 2019 godkjent 4 vallister som stiller til kommunestyrevalet i 2019. Desse er.Lærdal SenterpartiArbeiderpartietLærdal HøgreSosialitisk Ventreparti    
torsdag 23. mai Lærdal kommune
Nedetid på telefon på Lærdal helsesenter
Torsdag 23. mai går me over til ny mobiloperatør. I den forbindelse vil telefonen vår vera nede frå kl. 10.00 og utover.Me er usikre på kva tid me er oppe og går att.Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 116117 eller 113.  
onsdag 22. mai Lærdal kommune
Telefontenester i Lærdal kommune
tirsdag 21. mai Lærdal kommune
Informasjon frå Skatteoppkrevjaren
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
mandag 20. mai Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

– Få plasser i verden du kan oppleve dette
Broom har vært med på en helt spesiell kjøretur. Sammen med rundt 60 andre biler, kjørte vi fra Lærdalsøren Hotell langt inne i Sognefjorden - opp på Sognefjellet - og via Luster til Sogndal og tilbake til Lærdal. En tur som tok oss over 1.100 høydemeter,...
søndag 19. mai TV 2
Juniorskyttaren frå Lærdal er teken ut til verdscup for seniorar
Skal konkurrera mot verdseliten for første gong.
tirsdag 30. april Porten.no
Trugar med å stengja offentleg toalett etter hærverk
Reinhaldarane som skulle vaska venterommet før helga vart møtt av ein «svinesti», seier leiar for tekniske tenester. No vurderer kommunen å melda hærverk til politiet.
mandag 29. april Porten.no
Busetting av flykningar
- TV bord - sofa (2 delar eller hjørnesofa) - spisebord - kjøkenutstyr  Flyktningtenesta set pris på om de vil gje vekk eller selje til oss. Ta kontakt med June Kvalvågnes på telefonnummer 41285903 eller june.kvalvagnes@nav.no Tusen takk!  Flyktningtenesta i Nav...
mandag 29. april Lærdal kommune
Gjeld tilgrising og hærverk på kommunalt toalett og venterom ved rådhuset
Lærdal kommune vurderer å måtte stenge venterom og toalett på ettermiddag/kveld på bussholdeplassen ved rådhuset. Dette på grunn av hærverk og tilgrising. Dersom det vert gjort meir skade, vert dette politianmeldt. Teknisk drift
fredag 26. april Lærdal kommune
Sommarvikar pleie og omsorg
Fullstendig utlysingstekst
tirsdag 16. april Lærdal kommune
Viktig melding om SMIL-søknad 2019
tirsdag 16. april Lærdal kommune
Daudt hjortevilt - meld i frå!
mandag 15. april Lærdal kommune
Gatelys i Ofta Vest
mandag 15. april Lærdal kommune
Plastavfall på hageavfallsplassen
mandag 15. april Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 25.04.2019
Innkalling og sakliste
mandag 15. april Lærdal kommune
Kommunepsykologar til Sogn
Fullstendig utlysingstekst
fredag 12. april Lærdal kommune
Venstre-krise: Klarer ikke å stille liste i mange kommuner
Hver tredje kommune i Vestland blir uten Venstre-liste i kommunevalget. – Venstre er i ferd med å bli et Oslo-parti, sier Jan Erik Espelid i Austrheim Venstre.
tirsdag 5. mars $ Bergens Tidende
Biskopens tegning
I biskop Randulfs kopibok fra 1667 finner du det meste.
fredag 4. januar $ Bergens Tidende
Sogn og Fjordane på operasjonstoppen
Nytt helseatlas avdekkjer store geografiske forskjellar i operasjonspraksis
18. desember 2018 $ Bergens Tidende
Kvifor små stader kan skape store idear | Høibo og Wildhagen
Normen om at det er i dei store byane innovasjonen skjer, blir utfordra av små stader som evnar å sjå nærings- og stadsutvikling under eitt.
25. mai 2018 $ Aftenposten
Hans beskjedenhet på egne vegne, grenset til det urimelige
Jon Lindstrøm til minne.
16. mai 2018 $ Bergens Tidende
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL