Lærdal
Møte i kommunestyret 01.10.2020
Innkalling og sakliste
onsdag 14:13 Lærdal kommune
Informasjon om mogleg opptrapping av busstreik
Streikevarselet omfatter alle organiserte bussjåførar i Vestland og vil etter det vi har informasjon om påvirke all busstrafikk inkludert skuleskyss med buss i fylket. Dette inneberer at skuleelevar ikkje kan basere seg på å reise med buss til/frå skulen dersom streiken vert eit...
onsdag 12:32 Lærdal kommune
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024 - vedtak om offentleg ettersyn
Formannskapet vedtok å legge ut kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024 ut på offentleg ettersyn og høyring 17. september 2020. Plandokumentet skal fungere som styringsverktøy for kommunen dei neste 4 åra. Den skal vere eit politisk og administrativt...
mandag 10:47 Lærdal kommune
Vi kunne bare drømme om å kjøre den – 22 år senere kom muligheten
Her snakker vi møte med en stor helt. Ferrari Testarossa var den store bildrømmen for mange av oss som vokste opp på 80-tallet. Endelig har Broom-Vegard fått anledning til å kjøre den! Se video:
søndag 10:14 TV 2
Barn i barnehage - eller barneskulealder med luftvegssymtomar
Flytskjema utarbeidd av Folkehelseinstituttet. Flytskjema-barn (1).pdf    
torsdag 17. september Lærdal kommune
NRK Tv-aksjonen 2020
Åtte millionar tonn plast havnar i havet kvart år. Plasten truar ikkje berre dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problema er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Saman skal vi redusere plastavfallet og ta vare på verdenshava.
onsdag 16. september Lærdal kommune
Møte i formannskapet 17.09.2020
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
onsdag 16. september Lærdal kommune
Regionalt miljøprogram for Vestland 2020
Søknadsomgangen for Regionalt miljøprogram for Vestland 2020 opnar i dag 15.september, med endeleg søknadsfrist 15.oktober.  Elektronisk søknad via Altinn. Spørsmål kan rettast til Felles Landbrukskontor ÅLA. 
tirsdag 15. september Lærdal kommune
VESTLAND

Neida, det er ikke tilfeldig at denne står opp-ned
Bilen til Johannes er noe helt utenom det vanlige. Det er nemlig en replica av racerbilen Ford GT40 - som vant LeMans fire år på rad! Selv om dette på mange måter er en reinspikka løpsbil, er den godkjent til bruk på vanlig vei. Se video:
søndag 13. september TV 2
Nattestenging av Lærdalstunnelen kan få alvorlege konsekvensar for næringsaktørar
Dagleg leiar i Slinde transport seier dei kan måtte nedbemanne dersom Vegvesenet held fram med forslaget og stenging.
torsdag 10. september Porten.no
(+) Slik vil folkebiblioteket sjå ut dersom det vert lagt i rådhuset
Både rådmannen og fleire representanar i kommunestyret ser rådhuset som den beste plasseringa for det nye folkebiblioteket. Her er skissa for korleis det vil sjå ut i lokala der.
onsdag 9. september Porten.no
Startar arbeidet med ny plan for klima, miljø og energi
Lærdal kommune vedtok Kommunedelplan for Energi og Miljø i 2007. Planen er i dag utdatert, og det er stort behov for å utarbeide ny plan, då også med Klima som tema. Kommunestyret vedtok i møte 03.09.2020 å starte arbeidet med ny Kommunedelplan for Klima, miljø og...
lørdag 5. september Lærdal kommune
Her samler Johannes noen av Norges råeste biler
De mange flotte veiene og fjellovergangene i området rundt Lærdal, gjør Lærdalsøren Hotel til et mekka for de som liker bilkjøring. Hotelldirektør Johannes Einemo har gjort hotellet fra 1800-tallet til et viktig samlingssted for mange bilinteresserte nordmenn.
lørdag 5. september TV 2
Stumpe røyken? Kast snusboksen?
Bli med på sluttakurs. Her vil du få høve til rettleiing frå tilsette ved Frisklivssentralen samt dele erfaringar og hente støtte frå andre i same situasjon.
fredag 4. september Lærdal kommune
Lærdal kommune digitaliserer utsending av faktura
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
onsdag 2. september Lærdal kommune
«Ei lita, men viktig brikke for å få pulsen tilbake i kulturhuset»
– Når bibliotek skal flytte er kulturhuset eit opplagd val, skriv Olav Grøttebø (Ap) i dette meiningsinnlegget.
tirsdag 1. september Porten.no
Johannes driver Norges råeste bilhotell
Mellom fjorder og fjell i Sogn, finner man Lærdal og Lærdalsøren Hotel. Et ærverdig overnattingssted, som ble bygget på 1880-tallet, og nå drives av Johannes Einemo. Den driftige hotelldirektøren er langt over middels bilinteressert – og har gjort hotelldriften om...
mandag 31. august TV 2
Vil skapa eit internasjonalt og konkurransedyktig opplevingssenter
Saman har Nasjonalt villakssenter og Flåm AS over tid jobba med å skapa eit besøks- og opplevingssenter for villaks, kunst og kultur i Lærdal.
lørdag 29. august Porten.no
Møte i kommunestyret 03.09.2020
fredag 28. august Lærdal kommune
Brann i Lærdal: – Greidde ikkje å slokke det sjølv
Klokka halv 6 i dag vart det meldt om brann i ein einebustad i Lærdal.
torsdag 27. august Porten.no
Travelt!
Audun og Jan Olav oppsummerer inntrykka frå fyrste året som ordførar og varaordførar
tirsdag 25. august Lærdal kommune
Johannes må være verdens raskeste pizzabud!
Johannes Einemo (36) driver Lærdalsøren Hotel - som også inkluderer pub og matservering. 36-åring han har i tillegg til hotelldriften en sterk lidenskap for bil, og forsøker å kombinerer disse to så ofte han kan. Slik fikk han en helt spesiell idé. Kort sagt: Her...
fredag 21. august TV 2
"Losjehustomta" til sals
Kommunestyret har vedteke å leggja den såkalla "Losjehustomta" (største delen av gbnr 45/53, Øyramarki 5) ut for sal som bustadtomt. Tomta er 877 m2 og ferdig regulert til bustadføremål. Tomta ligg sentralt til, og får tilkomst frå Øyramarki....
torsdag 20. august Lærdal kommune
Trimma moped i Sogndal - føraren meld og mopeden avregistrert
Det vart ein stusseleg kveld for føraren som var på køyretur med ein godt trimma moped i går.
tirsdag 18. august Porten.no
Sommaren er over og aktivitetshuset har byrja å planleggje året
Denne hausten er vi interessert i å plukke frukt/grønsaker til eiga bruk. Om du har noko til overs, eller at du ikkje har moglegheit til å plukke sjølv, er det berre å ta kontakt med oss. Denne hausten og vinteren  ynskjer me å produsere heimelaga bursdagskort/julekort,...
tirsdag 18. august Lærdal kommune
Kaffikopp med ordførar og varaordførar
Torsdag 27.08.2020 kl. 19.00 - 21.00 sit karane i 1. etasje på rådhuset. 
tirsdag 18. august Lærdal kommune
Har du hugsa å klippe hekken din?
Det er viktig å hugse på at det er eigar av hekken (eller tre/busker som stikk ut over gjerde) sitt ansvar at sikta er tilstrekkeleg god for å hindre at det skjer påkøyrsler i kryss og avkøyrsle/innkøyring til eigedomar. Mange har gode rutinar på å klippe...
søndag 16. august Lærdal kommune
Skulestart på gult nivå
Hugs: God handhygiene God hostehygiene Hald avstand (1 meter) Ver heime når du er sjuk Så lenge vi er på gult nivå, har ikkje foreldre/føresette høve til å følgje borna inn i klasseromma eller garderobane utan avtale. Det har gått ut eigen informasjon om...
fredag 14. august Lærdal kommune
Hovuddøra på rådhuset vert open frå måndag 17. august.
fredag 14. august Lærdal kommune
Derfor står bilklassikerne i et lite tettsted på Vestlandet
Bilene tilhører Johannes Einemo som også eier Lærdalsæren Hotel. Han er en bilentusiast av de sjeldne. Han har disse, i tillegg til flere andre superbiler og sportsbiler. Jeg skal hilse og si at de setter sitt preg på dette tettstedet. Skal du være sikker på å...
torsdag 13. august TV 2
Simas køyrer denne veka ut dunkar til glass- og metallembalasje
torsdag 13. august Lærdal kommune
Helikoptertjenester elg og hjortejakt 2020 – Nordfjella
Helikoptertjenester elg og hjortejakt 2020 – Nordfjella, brev frå SNO
mandag 10. august Lærdal kommune
Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar
Ei ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har mista inntekter for arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av covid-19-utbrotet. Krisepakke 2 gjelder for perioden 12....
mandag 10. august Lærdal kommune
VESTLAND

Oppstart for skular og barnehagar
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 7. august Lærdal kommune
Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap - ny leiar og nestleiar
Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap har som si fremste oppgåve å arbeide for å ivareta og fremja verdsarvstatusen tildelt Geirangerfjord- og Nærøyfjordområdet i fellesskap. Pressemelding  
onsdag 5. august Lærdal kommune
Lagar matfat for insekt i Lærdal
Bønder i Lærdal sår blomster som skal betre livsgrunnlaget og auke næringstilgangen til insekt, melder Fylkesmannen i Vestland på si heimeside  
onsdag 29. juli Lærdal kommune
Korona - utanlandsreiser og besøk frå utlandet
Desse retningslinjene er ei presisering av gjeldande råd fra FHI og Helsedirektoratet som vedkjem helse og omsorgsarbeidarar i kommunen. Andre tilsette som utfører arbeid i helseinstituasjonar er også omfatta av denne rutina, dette gjeld til dømes
mandag 27. juli Lærdal kommune
Dette kommer vi til å se mer og mer av i sommer - heldigvis
Flere vil dele bilopplevelser sammen med andre. Da er en fellestur ideelt. Vi ble med Vestfold Chiptuning på tur fra Gol til Lærdal. Mange flotte veier - og ikke minst: Flotte biler!
lørdag 11. juli TV 2
Informasjon CWD 2.kvartal 2020
Her finn de diverse informasjon frå CWD-koordinator 2.kvartal 2020
mandag 6. juli Lærdal kommune
Ledige stillingar
Fast og vikariat som kommunelege - 2. gongs utlysing Einingsleiar Bu og miljøtenesta Miljøarbeidar Bu og miljøtenesta Søknadsfrist 31.07.2020    
mandag 6. juli Lærdal kommune
Opningstider Lærdal post- og telemuseum og Sogn kunstsenter
Opningstider sommarsesongen 2020
fredag 3. juli Lærdal kommune
Bruk av open eld
Totalforbodet mot bruk av open eld er oppheva, men me viser til aktsomheitsplikta.  § 3 i Forskrift om brannførebygging  
torsdag 2. juli Lærdal kommune
Plassering av rundballar
Rundballane skal ikkje plasserast ved eller langs veg. Dette har Statens vegvesen reglar for, og dei kan i verste fall pålegge flytting av feil plasserte rundballar. Rundballane må skjermast for hjort. I samband med bekjemping og eventuell smittespreiing av skrantesjuka, er det forbod mot fôring...
onsdag 1. juli Lærdal kommune
Planarbeid for gamle Ljøsne skule
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 26. juni Lærdal kommune
Planarbeid for golfbane og utvida masseuttak på Ljøsne
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 26. juni Lærdal kommune
Oppstart av detaljplanlegging for Håbakken, delområde 2
Kommunestyret i Lærdal har gjort vedtak om å starte planprosess for Detaljregulering av Håbakken, delområde 2. Føremålet med planarbeidet er å følgje opp den vedtekne overordna planen med detaljplanlegging, for å leggje til rette for etablering av
onsdag 24. juni Lærdal kommune
Besøk på Lærdal bu og omsorgsheim
Mange pasientar i helse og omsorgsinstitusjonar er særleg sårbare for smitte med covid-19 på grunn av alder og underliggande sjukdommar. Det er difor framleis alminneleg besøksstans ved Lærdal bu og omsorgsheim. Dette er i tråd med retningsliner og tilrådingar...
fredag 19. juni Lærdal kommune
Totalforbod om bruk av open eld
Det vert med dette innført totalforbod mot bruk av open eld,  grunna auka brannfare i Lærdal. Forbodet gjeld og jonsokbål. Bruk av grill på eigen bustadeigendom er lov. Forbodet vert oppheva så snart været tillet dette. Brannsjefen
fredag 19. juni Lærdal kommune
Skrantesjuka - statusrapport 2019
Artikkel hjortevilt.no om bekjempelse av skrantesjuka Skrantesjuka - Statusrapport for 2019 v. Mattilsynet og Miljødirektoratet Bestandsreduksjon av hjort i Nordfjella - brev frå Miljødirektoratet
torsdag 18. juni Lærdal kommune
Politiet frigjer namn på den unge mannen (18) som omkom i badeulykka i Lærdal
Namnet blir frigjeve i samråd med dei pårørande.
torsdag 18. juni Porten.no
Opning av kulturhuset og kyrkja
Vi opnar kulturhuset i dag mellom kl. 11.00 - 13.00 i samband med drukningsulukka onsdag. Kyrkja vil være open for alle i dag frå 15.00 - 17.00. Kriseteamet er tigjengelig ved behov på tlf. 40 43 96 78 Kriseteamet  
torsdag 18. juni Lærdal kommune
Opning av kulturhuset
Vi opnar kulturhuset i dag i samband med badeulukka i Habben mellom kl. 19.00 og 21.00 for alle som har behov for og møtast.
onsdag 17. juni Lærdal kommune
Gutt hentet opp av sjøen i Lærdal
En gutt som forsvant under bading, ble onsdag ettermiddag hentet opp av sjøen foran Lærdal Hotell.
onsdag 17. juni $ Aftenposten
Ung mann sendt til Haukeland sjukehus etter badeulukke 
Det melder Vest politidistrikt på Twitter.
onsdag 17. juni Porten.no
Høgt vassforbruk
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 16. juni Lærdal kommune
Kongevegbussen er straks i rute att
Det kjem fram i ei pressemelding.
tirsdag 16. juni Porten.no
Noen tanker rundt coronasituasjonen.
En av smittevernlegen sine oppgaver er å følge med i tiden. Oppdatere seg på siste nytt innen lovverk og retningslinjer, hva som har skjedd, hva som skjer og ha en formening om hva som kan skje. 11 juni, kom siste situasjon og risikorapport frå folkehelseinstituttet. Dette er den niende i...
mandag 15. juni Lærdal kommune
Mange møtte opp når denne dama inviterte til moteshow i Lærdal
– Ein blir inspirert.
fredag 12. juni Porten.no
VESTLAND

Besøk ved Lærdal bu og omsorgsheim
Mange pasientar i helse og omsorgsinstitusjonar er særleg sårbare for smitte med covid-19 på grunn av alder og underliggande sjukdommar.  Det er difor framleis alminneleg besøksstans ved Lærdal bu og omsorgsheim. Dette er i tråd med retningsliner og tilrådingar...
fredag 12. juni Lærdal kommune
Kontakt med NAV
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 12. juni Lærdal kommune
Prisar til elevbedrifter i 9. klasse
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 12. juni Lærdal kommune
Badeplassen på Grandane
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 12. juni Lærdal kommune
Møte i formannskapet og kommunestyret 18.06.2020
Møte i formannskapet kl. 09.00 Møte i kommunestyret kl. 10.00 Kommunestyret vert halde i Lærdal kulturhus og er ope for tilhøyrarar.
torsdag 11. juni Lærdal kommune
Utekonsert med elevar frå kulturskulen
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 11. juni Lærdal kommune
Innkalling og sakspapir til møte i kontrollutvalet 15.6.20
Innkalling og sakspapir
tirsdag 9. juni Lærdal kommune
(+) Gründerfamilie frå Luster kjøper Ljøsne skule
– Me har veldig store planar her.
mandag 8. juni Porten.no
Ledig stilling rådgjevar kultur og oppvekst
Lærdal kommune har ledig 100% fast stilling som rådgjevar kultur og oppvekst.  Søknadsfrist: 17.06.20 Fullstendig utlysingstekst
mandag 8. juni Lærdal kommune
Opningstider bibliotek og laurdagsope 13. juni
Biblioteket har ope som vanleg, men me gjer merksame på at gjeldande smittevernsreglar må haldast. Dersom det er mange i lokalet er det fint om de ventar utanfor, og husk å halde god avstand.   Opningstider Måndag 15-19 Tysdag 10-16 Onsdag 15-19 Torsdag 10-16 ...
mandag 8. juni Lærdal kommune
Sommarles - ein digital lesekampanje for 1.-7. klasse
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
søndag 7. juni Lærdal kommune
Sjukepleiar-/vernepleiarstilling Sogn lokalmedisinske senter
80% ledig fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar frå 1. juli. Stillinga er i tredelt turnus med langvakter kvar fjerde helg. Søknadsfrist 30.05.2020.
fredag 5. juni Lærdal kommune
(+) Reisebloggar Marie (28) og kjærasten sit koronafaste i Portugal
Marie Lokreim finn ikkje fly heim til Noreg, og heimlandet til kjærasten Pablo har stengt grensene for alle.
torsdag 4. juni Porten.no
Ledige stillingar som reinhaldsoperatør/reinhaldar
Fullstendig utlysingstekst
torsdag 4. juni Lærdal kommune
Dette er de skjulte perlene i Vestland
Dette er året for norgesferie. Hva med å utforske det nye fylket Vestland i sommer? Her får du de beste tipsene fra redaktør i Magasinet Reiselyst, Torild Moland og GMN-seernes egne favoritter.
onsdag 3. juni TV 2
Årdøl vert ny rådmann i Lærdal
Gunn Lerøy vert første kvinne i stillinga nokon gong, opplyser kommunen i ei pressemelding.
torsdag 7. mai Porten.no
Gulen hadde null dagbøter i 2018, sjekk din kommune
VG si avsløring om Milliardbøtene viser at kommunane har betalt svimlande summar i dagbøter til sjukehusa etter at samhandlingsreforma tredde i kraft i 2012. I Indre og Ytre Sogn er talet dagbøter faktisk redusert.
23. november 2019 Porten.no
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL