Lærdal
Tre bilar med frontskade etter kollisjon i Lærdal: – To blir sjekka av ambulansepersonell
Fredag ettermiddag kom det melding om frontkollisjon like utanfor Joker ved Ljøsne i Lærdal.
fredag 16:41 $ Firda
Status koronavaksinasjon i lærdal kommune per 23.juli
I veke 30, altså komande veke kjem det over dobbelt så mange dosar som me fyrst vart førespegla. Dette fekk me informasjon om denne veka, så mange av Lærdals yngre befolkning har no fått innkalling til vaksinering. Me håpar de strekk dykk langt for å
fredag 23. juli Lærdal kommune
Informasjon om smitteutbrotet i Sogndal
Forside
fredag 23. juli Lærdal kommune
Offroad-eventyr i Lærdal
Vi har vært med Johannes Einemo som driver Lærdalsøren Hotel på en helt annerledes biltur – i noen spesielle biler!
mandag 19. juli TV 2
Status koronavaksinering i lærdal kommune per 16.juli
Frå veke 30 byrjar me å vaksinere personar i prioriteringsgruppe 10. Dette er personar fødde i aldersgruppe 18-24 år og 40-44 år. I tillegg prioritera me tilsette i skule og barnehage.   Det er fint om de som kan komme på kort varsel, det vil seie same
fredag 16. juli Lærdal kommune
Informasjon -CWD-arbeid
CWD-koordinatoren sitt informasjonsskriv for 2.kvartal 2021 kan du lesa her
onsdag 14. juli Lærdal kommune
Vil du vere til nytte for nokon ?
Lærdal kommune har trong for fritidskontaktar/treningskontakter.  Fritidskontakte/treningskontakten si viktigaste oppgåve er å hjelpe den einskilde til ei meiningsfull fritid og samvær med andre.  Som fritidskontakt/treningskontakt vil du vere med på
onsdag 14. juli Lærdal kommune
Status koronavaksinasjon i lærdal kommune per 12.07.2021
Me held på å vaksinere prioriteringsgruppe 9 som er personar i alderen 45-54 år. I tillegg prioritera me lærarar og tilsette innan skule og barnehage. Etter at me er ferdig med prioriteringsgruppe 9 kjem me til gruppe 10 som er personar i alderen 18-24
tirsdag 13. juli Lærdal kommune
VESTLAND

Lærdal kommune kunngjering om utlegging av manntalet
Stortings- og sametingsvalet 2021 Manntalet for Lærdal kommune vert lagt ut til offenleg ettersyn i tida frå og med 13. juli og fram til og med valdagen 13. september.   
tirsdag 13. juli Lærdal kommune
Vurderer eit nytt løp for Lærdalstunnelen: – Seriøst innspel
– Statens vegvesen vurderer seriøst å sjå på eit nytt løp for Lærdalstunnelen i staden for ei omfattande og kostbar renovering av den eksisterande tunnelen.
mandag 5. juli $ Avisa Valdres
Nytt smittetilfelle i Lærdal
Ein person har 02.07.21 testa positivt på koronaviruset i samband med innreise til landet.
lørdag 3. juli Lærdal kommune
Me har ledig to faste stillingar som sjukepleiarar i 100 % i Pleie og omsorg. Eininga består av bu og omsorgsheim og heimebasert omsorg.
Er du oppteken av god eldreomsorg? Då vil me gjerne ha deg med på laget!
fredag 2. juli Lærdal kommune
Tidlegstemmegiving
tirsdag 29. juni Lærdal kommune
Utdeling av kultur- og idrettstipend
Årets kultur- og idrettstipend vart i dag tildelt Jon-Hermann Hegg.
mandag 28. juni Lærdal kommune
Lærdal kommune skal starte opp med eit nytt treningstilbod. Me søker derfor frivillige instruktørar.
Me ynskjer kontakt med personar som har lyst til å leie treningsgrupper for seniorar. Målgruppa for treninga er dei som opplever endringar i motorisk funksjon og kjenner seg ustø i enkelte situasjonar.
fredag 25. juni Lærdal kommune
Høyring - Plan for habilitering og rehabilitering for Lærdal kommune
Utval for levekår vedtok i sak PS 015/21 i møte 03.06.2021 å leggja til Plan for habilitering og rehabilitering 2021-2024 ut til offentleg ettersyn og høyring i medhald av prosesskrava i Plan og bygningslova § 11-14
torsdag 24. juni Lærdal kommune
Kaffikopp med ordførar og varaordførar er utsett til mandag
torsdag 24. juni Lærdal kommune
Sommarskule veke 25
I lys av den pågåande Covid-19 pandemien har regjeringa i år bevilga ekstra midlar til sommarskule for elevar i grunnskulen. Lærdal kommune har søkt og arrangerar i år ulike sommarskuletilbod for born og unge heimehøyrande i kommunen.
onsdag 23. juni Lærdal kommune
Etterlyser bubileigar etter krasj med vogntog
Klokka 18.16 melde politiet om ein mindre samanstøyt mellom to bilar i Lærdal.
tirsdag 22. juni Firda
Opningstider på Lærdal rådhus i juli
tirsdag 22. juni Lærdal kommune
Kaffikopp med ordførar og varaordførar
tirsdag 22. juni Lærdal kommune
Helg & Kvardag
Redaksjonen i Helg og Kvardag beklagar at det i førre utgåve av bladet vart rot i nummerering og sidetal. Dei som ynskjer eit nytt blad med rett sidetal kan hendvende seg i resepsjonen på rådhuset.  
mandag 21. juni Lærdal kommune
Ledig stilling som fagarbeidar ved tekniske tenester
Fullstendig stillingsannonse og søkjeportal.
mandag 21. juni Lærdal kommune
Ferietid og redusert legebemanning ved legekontoret
Legar ved legekontoret er: Fastlege Yasmin Akram Fastlege Yaser Chaudary Vikarlege Tariq Malik Vikarlege Eldar Austvoll   Reseptar: Hugs å forny reseptane dine i god tid hjå fastlegen din.   KORONATESTING:  Me tek koronatest kvar vekedag kl. 14.00. Alle som ynskjer test...
mandag 21. juni Lærdal kommune
Status koronavaksinasjon i Lærdal kommune 18.juni
Etter desse byrjar me med prioriteringsgruppe 8 som er personar i alderen 55-64 år (les meir om prioriteringsgruppene på fhi sine heimesider . Gruppe 8 vil få innkalling til vaksinering i byrjinga av juli og vert satt opp til dose 2 etter 12 veker. Vidare går me til gruppe 9,10 og 11. Kva tid...
fredag 18. juni Lærdal kommune
Sakspapir til kommunestyret 17.juni
Kommunestyret held møte i Lærdal kultursal 17.06.2021 kl. 09.00 Link til sakliste og sakspapir: Kommunestyret 17.06.2021
onsdag 16. juni Lærdal kommune
Sesongopning av Sogn kunstsenter
Sogn og Fjordane Kunstmuseum og Lærdal kommune ynskjer velkomen til sesongopning av Sogn Kunstsenter fredag 18. juni kl 15.00
tirsdag 15. juni Lærdal kommune
Lærdal kommune tilbyr ikkje Janssen-vaksina
Med bakgrunn i anbefalingane frå Folkehelseinstituttet (FHI) og Legeforeningen er legane i Lærdal kommune einige om å ikkje tilby Janssen-vaksinen på legesenteret.
tirsdag 15. juni Lærdal kommune
Næringskveld i Lærdal kultursal 21.juni kl.18.00 - 20.00
Forside
tirsdag 15. juni Lærdal kommune
Syklistar stengde tunnel i Lærdal
Fodnestunnelen i Lærdal måtte stengast søndag, grunna ei gruppe syklistar.
søndag 13. juni Firda
Status koronavaksinasjon pr 11.06
Alle over 65 år er no kalla inn og  me held no på med dei resterande i risikogruppene under 65 år. Her er det mellom 70 og 80 personar att. Desse vil få innkalling i løpet av dei komande vekene. Det vil kome melding når me er ferdig med innkalling av
fredag 11. juni Lærdal kommune
Koronavaksinering av studentar
Til deg som studerar i utlandet, eller skal starte studiar i utlandet til hausten.
torsdag 10. juni Lærdal kommune
Sakspapir til formannskapsmøtet 10. juni 2021
Link til møtet: Formannskapet 10.06.2021
tirsdag 8. juni Lærdal kommune
VESTLAND

Status koronavaksinasjon i Lærdal kommune 04.06.21
Alle over 65 år har no fått time til vaksinering. Desse vil verte vaksinert innan kort tid. No byrjar me å kalle inndei som er att i risikogruppene, resten av helsepersonell, personar i samfunnskritiske jobbar og alle de andre under 65 år som ynskjer
fredag 4. juni Lærdal kommune
Velkommen til norskkurs på B-2 nivå
Er du innvandrar og ønskjer å studere ved ein norsk høgskuleeller eit norsk universitet, men manglar formell kompetanse?
fredag 4. juni Lærdal kommune
Korleis lukkast med god grovfôravling – markdag i Lærdal
Jens Reidar Ljøsne orienterte om drifta på garden sin, og om korleis han gjer det med grovfôr produksjon på sitt bruk. Han har i fleire år prøvd ut dyrking av mais, og han prøver ut frøblandingar som skal vera mindre eigna til «hjortebeite». Dermed kom...
fredag 4. juni Lærdal kommune
Sommarles - lesekampanje for born
Lesekampanje for alle som går i 1.-7. klasse.
onsdag 2. juni Lærdal kommune
Sakspapir til utvalsmøta 3. juni 2021
Link til sakspapir: Møte i Utval for miljø og samfunnsutvikling den 03.06.2021 Møte i Utval for levekår den 03.06.2021    
tirsdag 1. juni Lærdal kommune
Søknadsfrist kulturskulen 2021/2022
Frist for å søkje ny plass i kulturskulen for skuleåret 2021/2022 er 15. juni.
mandag 31. mai Lærdal kommune
Status koronavaksinasjon 28.05.21
Det er framleis nokre få over 65 år som ikkje er kalla inn til vaksinering. Det same gjeld dykk som er under 65 år og er i risikogruppa. De vil få innkalling så fort me får inn fleire vaksiner.  I veke 22 er me komne ned i aldersgruppa -56 og det er då
fredag 28. mai Lærdal kommune
Grønt nivå i barnehagane og på skulane
I samsvar med regjeringa sin plan for opning av samfunnet, er det opna opp for at kommunane lokalt kan vurdere om skular og barnehagar i område med lite smitte, kan gå til grønt nivå i trafikklysmodellen. Lærdal kommune har over tid hatt liten/ingen
fredag 28. mai Lærdal kommune
Ferievikarar i Bu og miljø tenesta
Ferievikarar i Bu og miljøtenesta, avdeling for tenester for personar med nedsatt funksjonsevne
torsdag 27. mai Lærdal kommune
Biologisk artsmangfald i Lærdal
Denne sumaren skal Lærdal kommune ta ekstra vare på artsmangfaldet i grøntareala. Difor vil du sjå at einskilde område i grøntareala vert slått fyst etter sumaren. 
torsdag 27. mai Lærdal kommune
Anna (65) sprang 600 kilometer og 33 000 høgdemeter på ein månad: – Heftig
Dermed vann lærdalskvinna den landsdekkande konkurransen som gjekk ut på å tilbakelegge flest mogleg kilometer på ein månad.  
onsdag 26. mai $ Firda
Status for koronavaksinasjon 22.05
Forside
lørdag 22. mai Lærdal kommune
NY FRIST! Kommunal kompensasjonsordning – ny støtteordning for lokalt næringsliv som er særleg hardt ramma av smitteverntiltak
Lærdal kommune har motteke 250 000 i  midlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.  Lærdal kommune løyver 200 000 i tillegg
onsdag 14. april Lærdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL