Lærdal
Stavangerkameratene kjem til Jordeplerock
Når Jordeplerock i fjor spurte følgjarane sine på Facebook kven dei ville å sjå på scena, var Stavangerkameratene dei mest ettetrakta.
mandag 20:15 Porten.no
Laerdal Medical får prestisjefylt pris
Stavanger-selskapet Laerdal Medical får utmerkelsen DOGA-merket torsdag.
torsdag 10. januar $ Stavanger Aftenblad
Har du hugsa å registrere brønnen din?
Alle vassforsyningssystem skal vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld både større vassforsyningssystem, og dei som er veldig små. Alle som produserar under 10 m3 drikkevatn i døgnet kan nytte eit forenkla registreringsskjema. Eksempel på vassforsyningssystem som kan nytte...
tirsdag 8. januar Lærdal kommune
Biskopens tegning
I biskop Randulfs kopibok fra 1667 finner du det meste.
fredag 4. januar $ Bergens Tidende
Ledig stilling - arbeidsstova på Lærdal bu og omsorgsheim
Me har ledig 80 % fast stilling på Aktivitetsstova på Lærdal bu og omsorgsheim frå snarast. Arbeidet vil vere på dagtid, med  base på aktivitetsstova.  
fredag 4. januar Lærdal kommune
Julehelsing
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
21. desember 2018 Lærdal kommune
Gatelys i Lærdal
Fredag 21. desember er siste dagen i 2018 kommunen byter lyspærer i gatelysa. Dersom det framleis er lyktestolpar som ikkje har lys, vil arbeidet halde fram etter nyttår. Lærdal kommune beklager at det kan vera lyktestolpar utan lys, minner samtidig om
20. desember 2018 Lærdal kommune
Gjeld rammeavtalar
Lærdal kommune sine rammeavtalar gjekk ut i 2018
20. desember 2018 Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Takk for juletre 2018
Lærdal kommune takkar Agnes og Snorri for flott juletre som står framfor rådhuset!
20. desember 2018 Lærdal kommune
Kaare Mjeldes legat
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
20. desember 2018 Lærdal kommune
Julehelsing frå Skatteoppkrevjaren
Skatteoppkrevjaren i Lærdal-Aurland-Vik ønskjer skatteytarane ei retteleg god jul.  
19. desember 2018 Lærdal kommune
Sogn og Fjordane på operasjonstoppen
Nytt helseatlas avdekkjer store geografiske forskjellar i operasjonspraksis
18. desember 2018 $ Bergens Tidende
Opningstider i jula
Rådhuset: Julafta: stengt Torsdag 27.desember: 10.00 - 14.00 Fredag  28. desember: 10.00 - 14.00 Nyttårsafta: stengt NAV Lærdal: Julafta: stengtTorsdag 27.desember: 10.00 - 14.00Fredag  28. desember: stengtNyttårsafta: stengt Kommunalteknisk vakttelefon: 97 05 74 80 ...
17. desember 2018 Lærdal kommune
Vedtak av Samfunnsdelen i kommuneplanen og visjon "Grøne Lærdal"
Kommunestyret vedtok i møte 13.12.2018 Kommuneplan – Samfunnsdelen 2018 – 2027.  Samfunnsdelen er ein del av det overordna planverktøyet til kommunen, og inneheld mål og strategiar for kommunen i eit langsiktig perspektiv. Kommunestyret har gjennom Samfunnsdelen vedteke visjonen...
16. desember 2018 Lærdal kommune
Kulturminneplanen til offentleg ettersyn
Formannskapet vedtok i møte 22.11.2018 å leggja Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø 2018 – 2027  ut til offentleg ettersyn og høyring.  Planutkastet som ligg føre, inneheld informasjon om status for ulike kulturminne, då spesielt dei som kommunen eig...
16. desember 2018 Lærdal kommune
Pressemelding
Fråsegn frå kommunestyret i Lærdal 13.12.2018 Lærdal kommunestyre tek sterk avstand frå all hets og truslar som einskildrepresentantar spesielt og kommunestyret generelt, har motteke i samband med saka om førarkort for flyktningar. Det er ikkje akseptabelt at verken folkevalde...
14. desember 2018 Lærdal kommune
Han er tilsett som rådmann i Lærdal kommune
Torsdag tilsette kommunestyret i Lærdal Arne Johansen som rådmann.
13. desember 2018 Porten.no
Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeidar
Ledig engasjement som barne- og ungdomsarbeidar i Borgund barnehage. Søknadsfrist 01.01.2019 Les meir her
13. desember 2018 Lærdal kommune
Opningstider i jula på Lærdal Helsesenter
Jule- og nyttårsaftan kl.08.00-12.00 (telefontid 08.30-11.30) 27. og 28. desember kl. 08.00-15.30 (telefontid 08.30-14.30) Ved behov for legehjelp utanom opningstidene ring legevakt på tlf 116117. Hugs å fornye reseptane dine i god tid før jul.
13. desember 2018 Lærdal kommune
(+) Hundrevis reagerte på førarkortvedtaket i Lærdal, slik svarar kommunen
Det har kome over 200 kommentarar på sosiale medium etter vedtaket førre veke. Dei fleste var kritiske til avgjerda.
13. desember 2018 Porten.no
Møte i formannskapet 13.12.2018
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
11. desember 2018 Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 13.12.2018
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
11. desember 2018 Lærdal kommune
Balestrendingen Kjartan Lauritzen kjem til Jordeplerock 2019
Måndag vart den fyrste artisten til Jordeplerock 2019 offentleggjort.
10. desember 2018 Porten.no
Festivaltur enda i slåstkamp, sjukehusinnlegging og utforkøyring i stolen bil
Ein mann i 30-åra frå Sogn og Fjordane er dømt i Sogn og Fjordane tingrett for tjuveri og promillekøyring.
10. desember 2018 Porten.no
Ketil Thorbjørnsen: Måtte elden i Verdsmannen spreia seg
Du høyrer det frå første tone. Det er hakket meir kvalitet denne gongen.
7. desember 2018 Porten.no
Eigenberedskap - informasjon til alle hustander
Informasjon frå DSB - Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap : Er du forberedt? For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du...
6. desember 2018 Lærdal kommune
Årets reinhaldar 2018
Jurien har vurdert alle nominerte i forbundsregionen, og valt Rahima Isic som ein dyktig og vel kvalifisert yrkesutøvar som representerar reinhaldsfaget på ein særskild god måte.
4. desember 2018 Lærdal kommune
Advokat politimelder dagleg leiar av konkursråka selskap i Lærdal
Eigaren av Grønn Norge let vera å betala moms og skatt før konkursen, meiner bustyraren.
3. desember 2018 Porten.no
Møte i formannskapet 06.12.2018
Møteinnkalling og sakliste
30. november 2018 Lærdal kommune
Influensavaksine
No har me fått inn eit nytt parti med influensavaksiner. Ta kontakt med oss på Helsesenteret for tinging av vaksine.  Vaksina kostar 150,-.  Pneumokokkvaksiner kjem i januar.    Lærdal Helsesenter  
28. november 2018 Lærdal kommune
Kurs i depresjonsmestring
Symptoma kan vere: Fråvær av glede Kjensla av å vere verdilaus Lite initiativ Søvn – problem Redusere graden av nedtryktheit/ depresjon Redusere varigheita av depresjon Redusere dei negative kjenslene av depresjon Førebygge nye episodar med depresjon Praktiske...
28. november 2018 Lærdal kommune
Innkalling og sakspapir til møte i kontrollutvalet 5.12.18
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
28. november 2018 Lærdal kommune
Stenging av vatn i Øyragata og Gjerde
Lærdal kommune må stenga vatn på grunn av vedlikehald onsdag 28. november i tidsrommet frå ca. kl. 09.00 - 16.00. Hugs å tappe vatn til matlaging og toalett.  Lærdal kommune beklager ulempen dette medfører.
27. november 2018 Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Ledig stilling - sakshandsamar i barnevernet
ER DU VÅR NYE KOLLEGA? Me har ledig to faste stillingar som sakshandsamar i Aurland og Lærdal barnevern.
27. november 2018 Lærdal kommune
Kom i mål med nyttårsforsettet ditt
Frisklivssentralen i Lærdal har plan om å halde tobakksfrikurs no på nyåret. For å gjennomføre dette må me ha fleire deltakarar og vil ha kontakt med deg som er motivert til å slutte å røyke eller snuse. På kurset vil du få høve...
26. november 2018 Lærdal kommune
Symjebasseng på Borgund
Torsdag - bading for alle: kl 18.00 - 19.00 Torsdag - damebading:    kl 19.00 - 21.00 Laurdag - (partalsveker) : annakvar laurdag kl 10.00 - 11.30 - open for alle (ta omsyn til dei yngste)  
26. november 2018 Lærdal kommune
Hans oppdrag? Fjerne smerten og berge liv
Han var den aller første anestesilegen i Stavanger. Men hva milliardkonsernet Laerdal Medical AS ville vært uten Bjørn Lind? Det blir bare spekulasjoner.
24. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
Utlegging av økonomi- og handlingsplan 2019 - 2022
Lærdal formannskap sitt framlegg til økonomi- og handlingsplan 2019 - 2022
23. november 2018 Lærdal kommune
Budsjett 2019
Lærdal formannskap sitt framlegg til budsjett 2019 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 45 i kommunelova.
23. november 2018 Lærdal kommune
Opning av dagsturhytta i Lærdal
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
22. november 2018 Lærdal kommune
Møte i styringsgruppa i ÅLA 26. november 2018
Det vert halde møte i styringsgruppa for utvida interkommunalt samarbed i ÅLA
20. november 2018 Lærdal kommune
Personvernombod
Mona Fykse er frå 1. januar 2019 tilsett i 20 % stilling som personvernombod for kommunane Lærdal, Aurland og Årdal. Ho er til dagleg tilsett som arkivleiar i Årdal kommune. Stillinga er delt likt mellom kommunane.  
20. november 2018 Lærdal kommune
Møte i formannskapet 22.11.2018
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
19. november 2018 Lærdal kommune
En pelsbondes forsvarstale
Lærdal hadde 50 pelsoppdrettere. Nå er det bare Olav Haugen igjen.
17. november 2018 $ Bergens Tidende
Vegen over Aurlandsfjellet - Fv. 243
Statens vegvesen har vinterstengt veg - Fv. 243  frå 1. november 2018 med bom - strekninga Erdal - Varahaug bru.
16. november 2018 Lærdal kommune
Arbeid og aktivitet først – eit prosjekt for tettare oppfølging av arbeidssøkarar
Nav Lærdal og Flyktningtenesta har hausten 2018 eit prosjekt saman med studentar frå Høgskulen på Vestlandet. Målet med prosjektet er å auka kvaliteten på oppfølging av personar utan arbeid.
14. november 2018 Lærdal kommune
Ledig stilling som pedagogisk leiar
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
13. november 2018 Lærdal kommune
Stenging av symjebasseng på Lærdalsøyri
Grunna renovering av teknisk anlegg er symjebassenget på Lærdalsøyri stengt frå veke 47 ( måndag 19. november). Arbeidet er ferdig ca 1. februar 2019.
12. november 2018 Lærdal kommune
(+) Vekas foto: – Det er noko heilt spesielt med å koma opp på Fagerset
Vekas foto er teken av Anja Damstuen Forthun.
12. november 2018 Porten.no
Møte i kommunestyret 15.11.2018
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
9. november 2018 Lærdal kommune
Landbruksplan ÅLA 2018-2021 - godkjend
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
9. november 2018 Lærdal kommune
Helsesenteret får timebestillig på nett
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
9. november 2018 Lærdal kommune
Ein stad å høyre heime
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
8. november 2018 Lærdal kommune
Derfor «lyver» skattelistene
Tore Lærdals ligningsformue er 74,5 millioner kroner - under én prosent av hans reelle formue, ifølge Kapitals liste over landets rikinger.
7. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
Disse to kvinnene er rikest i Stavanger
Hjørdis Kluge Smedvig, arving til rigg— og offshoreselskapet Smedvig, topper listen over byens rikeste med en formue på nesten 1,4 milliarder. Yuhong Hermansen er nummer to med en formue på 858 millioner.
7. november 2018 $ Stavanger Aftenblad
Ny journalist i Porten.no: Frå sol og varme i Australia til lokalnytt i Sogn
Liv Einemo Tønjum (21) frå Lærdal er vanlegvis å finna i solrike Australia, kor ho studerer journalistikk. No var ho klar for å dyppa tærne i arbeidslivet.
6. november 2018 Porten.no
Basar i Lærdal: – Måtte fylle på med ekstra stolar
Over 150 lærdøler møtte opp på basar søndag kveld, fortel leiar i Tønjum ungdomshus, Liv Sofie Grøthe.
5. november 2018 Porten.no
Nytt oppfriskingskurs for bilførarar i Lærdal
Påmelding til Lærdal frivilligsentral seinast torsdag 22.nov. (maks 15 personar). Send helst påmeldinga på e-post: post@laerdalfrivilligsentral.no eller som melding på tlf. 90 26 88 34.  
5. november 2018 Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Møte i formannskapet 07.11.2018
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
1. november 2018 Lærdal kommune
Badebasseng på Borgund
Grunna tekniske problem er badebassenget på Borgund stengt inntil vidare.
31. oktober 2018 Lærdal kommune
Sigrid klar for Vinjerock – sjekk resten av lista
Vinjerock har offentleggjort dei første artistane som er klare for å stå på scena neste sommar.
30. oktober 2018 Porten.no
Opning av Brattebakken bru
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
29. oktober 2018 Lærdal kommune
Kongens fortenstmedalje til Kåre Hovland
Kåre Hovland har gjenom mange år arbeidd for å fremje kultur og kulturminne i Lærdal. Kongevegen over Filefjell fekk Europa Nostra-pris i fjor, og fekk i 2014 Vakre vegars pris. Kåre har mykje av æra for dette, i Lærdal kommune er han den som har arbeidd
29. oktober 2018 Lærdal kommune
(+) Opna den siste delen av Kongevegen, kultursjef: – No er vegen komplett
Vél 60 lærdøler trassa minusgrader og møtte til den storslåtte hendinga laurdag, då siste del av Kongevegen over Filefjell vart opna.
27. oktober 2018 Porten.no
Badebasseng på Lærdalsøyri
Bading på laurdagar går som normalt inntil vidare, temperaturen vert ca. 30 grader i vatnet, dette grunna tekniske problem.  
26. oktober 2018 Lærdal kommune
Informasjon om økonomikonferanse 30. oktober 2018
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
24. oktober 2018 Lærdal kommune
Opning av Brattebakken bru
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
24. oktober 2018 Lærdal kommune
Influensavaksinering
Helsesenteret Tysdag 30.oktober 2018 kl.08.30-14.30 Onsdag 31.oktober 2018 kl.08.30-14.30 Borgund/Torsdagsklubben Torsdag 01.november 2018 kl.11.00-13.00  
24. oktober 2018 Lærdal kommune
Tusen takk!
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
23. oktober 2018 Lærdal kommune
Ekstra formannskapsmøte 23.10.2018
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
19. oktober 2018 Lærdal kommune
Mindre åleine saman
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
19. oktober 2018 Lærdal kommune
Konsert i Lærdal kulturhus
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
19. oktober 2018 Lærdal kommune
Jærstrendene kan få 500 livreddere
Fem lokale vannsportklubber vil forene kreftene og sammen danne det som kan bli Jærens svar på «Baywatch», et nytt redningsteam for strendene.
18. oktober 2018 $ Stavanger Aftenblad
Møte i kommunestyret 25.10.2018
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
18. oktober 2018 Lærdal kommune
Verdensdagen for psykisk helse
Vær raus
15. oktober 2018 Lærdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL