Lærdal
Områderegulering Erdal - oppstart av planarbeid
Kommunestyret gjorde i møte 22.06.2017 vedtak om oppstart av planarbeid for Erdal og la framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn.  Frist for innspel er sett til 04.08.2017.  Les meir her: Sakspapir Planprogram   Frå tidlegare sakshandsaming: Sakspapir i...
fredag 15:55 Lærdal kommune
Områderegulering Strendene - oppstart av planarbeid
Kommunestyret gjorde i møte 22.06.2017 vedtak om oppstart av planarbeid for Strendene og la framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn. Frist for innspel er sett til 04.08.2017. Les meir her: Sakspapir Planprogram   Frå tidlegare sakshandsaming: Sakspapir kommunestyret...
fredag 15:44 Lærdal kommune
Reguleringsendring Ofta Aust - vedtak av plan
Kommunestyret gjorde i møte 22.06.2017 vedtak av Reguleringsendring Ofta Aust. Føremålet med planarbeidet har vore å regulere inn ei bustadtomt og eit mindre parkeringsareal på tidlegare friareal.  Ein kan påklaga kommunestyret sitt vedtak til fylkesmannen etter Plan- og...
fredag 12:47 Lærdal kommune
Tildeling av fellingsløyve i Lærdal kommune 2017
Tildeling av fellingsløyve for hjort, elg og rådyr - Lærdal kommune Hjort 2017 - vald utan bestandsplanHjort 2017 - vald med bestandsplanElg 2017Rådyr 2017   Anna informasjon:Anbefaling til kommuner om vurdere bestandsreduksjon av hjorteviltPålegg om å teste hjortevilt...
fredag 11:18 Lærdal kommune
Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027
Kommunestyret gjorde i møte 22.06.2017 vedtak om oppstart av planarbeid for Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027.  Innspel til planarbeidet skal innan 04.08.2017 sendast til Lærdal kommune, Planavdelinga v/Monika Lysne, pb. 83, 6863 Lærdal Les meir om saka her: Sakspapir Prosjektplan
fredag 11:00 Lærdal kommune
Jegermøte Nordfjella 29.juni kl 19
Program: Jakta 2017. Orientering frå villreinutvalet. Soneforskrift, korleis skal jegerane forholda seg til den Opplegg for prøvetaking 2017 Jaktoppsyn 2017, orientering Plan for uttak av stamma Utdeling av prøvemateriell Innleiarar frå: Villreinutval, Nina,...
torsdag 13:10 Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Stenging av kommunal veg under Jordeplerock 2017
onsdag 10:58 Lærdal kommune
Stenging av veg på Borgund
mandag 14:46 Lærdal kommune
Geir Berge Øverland gjer comeback i Lærdal kommune
Geir Berge Øverland er tilsett i 20% stillig ved helsesenteret i Lærdal. Tilsettinga er i fyrste omgang for eit år. Øverland vil få ansvar for å rettleie nye legar og turnuskandidat. Han vil i liten grad ta imot pasientar. For nettopp å støtte og rettleie nye legar...
mandag 11:03 Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 22.06.2017
Møteinnkalling og sakliste
fredag 16. juni Lærdal kommune
Møte i formannskapet 22.06.2017
Møteinnkalling og sakliste Referatsaker Tilleggsinnkalling 1 Tilleggsinnkalling 2
fredag 16. juni Lærdal kommune
Skuleskyss 2017/2018
Det er mange som ventar på informasjon om skuleskyss neste skuleår. Trass gjentekne purringar, har kommunen enda ikkje fått nokon rute for skuleskyssen til hausten. Det blir sendt brev heim til elevane som skal ha skyss så snart me får opplegget frå Fylkeskommunen.
torsdag 15. juni Lærdal kommune
Prosjekt felles Frisklivssentral i Aurland og Lærdal
Lærdal har hatt Frisklivssentral oppe og gå i over to år og tilbyr fleire kurs og grupper for førebygging av helseplager, blant anna BraMat-kurs, stavganggrupper og røykesluttkurs. Aurland er no i startfasen av å etablere sine tilbod innanfor friskliv. Med å skipa ein...
onsdag 14. juni Aurland kommune
Frivillige lag- og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
            Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.  Mange som ikkje søkjer Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje...
tirsdag 13. juni Lærdal kommune
Hans Johan Breidablikk er engasjert som kommuneoverlege i 20% stilling frå 01.09. og inntil eitt år.
Hans John Breidablikk spesialist i samfunnsmedisin, har tidlegare vore kommuneoverlege, men er mest kjent som mangeårig fagdirektør i Helse Førde. I tillegg å være faglig rådgjevar for legane og dei tilsette ved helsesenteret, vil han ta hånd om dei...
fredag 9. juni Lærdal kommune
Utlegging av økonomi- og handlingsplan 2018 - 2021
Lærdal formannskap sitt framlegg til økonomiplan 2018- 2021 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 44 og § 45 i kommunelova. Styret i Okken Kraft Lærdal KF sitt framlegg til økonomiplan 2018-2021 vert lagt ut til offentleg ettersyn. Dokumenta er lagt ut på...
onsdag 7. juni Lærdal kommune
Utstilllinga "Hans Gjesme og årstidene" på Sogn kunstsenter
Fredag 16. juni kl. 14.00 opnar utstillinga "Hans Gjesme og årstidene" på Sogn kunstsenter. Les meir her
onsdag 7. juni Lærdal kommune
Innkalling og sakspapir til møte i Kontrollutvalet 14.06.2017
Innkalling og sakspapir
onsdag 7. juni Lærdal kommune
Møte om Utvalde kulturlandskap i jordbruket 14.6 kl 19.00 i Lærdal kulturhus
Programmet kan du lesa her
onsdag 7. juni Lærdal kommune
Ledige to faste stillingar - miljøterapeutar i spesielt tilrettelagde heimestenester
Les stillingsannonsane her: Miljøterapeut i 100% fast stilling Miljøterapeut i 100% fast stilling - delt stilling adm/miljø      
tirsdag 6. juni Lærdal kommune
Feiaren kjem til Lærdal i veke 24
tirsdag 6. juni Lærdal kommune
Hugs adresseendring i Folkeregisteret
Les informasjon frå SIMAS IKS og Lærdal kommune: For at adressa di skal verte oppdatert i Folkeregisteret må du endre den hjå Skatteetaten. Det heldt ikkje å oppdatere adressa hjå posten. At adressa di er korrekt registrert er viktig av fleire grunnar, mellom anna er det viktig...
tirsdag 6. juni Lærdal kommune
Slåtten nærmar seg - tenk plassering av rundballar
Me hadde i våres ei synfaring i lag med Vegvesen, Mattilsyn og Politi for å vurdera kven som har ansvar for kva knytt til rundballeplassering. I det store og dei heile har landbruket gjort ein kjempegod jobb med å sikra rundballane mot å verta etne på av hjort. Bra jobba! No som...
torsdag 1. juni Lærdal kommune
Sommarvikarar i heimehjelpa
  Heimetenestene treng sommarvikarar i heimehjelpa for sommaren 2017. Søkjarane bør helst ha førarkorrt. Send søknad til leiar: hrafnhildur.yr.elvarsdottir@laerdal.kommune.no eller ta kontakt på teledon 915 22 455.        
torsdag 1. juni Lærdal kommune
Søkbare omstillingsmidlar og fleire eigarar til utviklingsprosjekt
onsdag 31. mai Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Møte om CWD/skrantesjuke i Nordfjella villreinområde
onsdag 31. mai Lærdal kommune
Møte i formannskapet 06.06.2017
Innkalling og sakliste
tirsdag 30. mai Lærdal kommune
Konsert i Lærdal kulturhus
Plakat
tirsdag 30. mai Lærdal kommune
FV 273 (Strondi) ved Fjellstad er open
fredag 19. mai Lærdal kommune
FV 271 - Moldasida er åpen for fri ferdsel
mandag 8. mai Lærdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK 
FAVORITTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE