Lærdal
Kunngjering av vedtak -jaktkvoter for villrein 2021
  Villreinnemnda for Sogn og Fjordane har gjort vedtak om fellingskvote i 5 villreinområde i fylket. Det er tildelt løyver i tre av fem område: Kunngjering av vedtak jaktkvoter for villrein 2021.pdf
onsdag 15:26 Lærdal kommune
Lærdal bygdebok Heim og ætt bind I-V - salg
Lærdal kommune har eit stort opplag med bygdebøkene. For å frigjere noko plass på rådhuset har me ein salskampanje på bøkene ut 2021.
tirsdag 10:09 Lærdal kommune
Ledig stilling som museumsvert (sommarjobb)
Er du interessert i kunst og historie? Lærdal kommune lyser ut to stillingar som museumsvertar for sommarsesongen 2021.
tirsdag 10:02 Lærdal kommune
Hald Grøne Lærdal rein 2021
I samarbeid mellom Lærdal kommune og frivillige lag og organisasjonar vert det arrangert ein kollektiv ryddedugnad i Lærdal kommune, torsdag 6. mai mellom 18:00 og 21:00. Dette etter mal frå kva som vart gjennomførd i 2018 og 2019.
fredag 23:00 Lærdal kommune
Status koronavaksinasjon i Lærdal kommune per 30.april
Me vaksinerar personar i aldersgruppa 65-74 år og i veke 18 byrjar me å vaksinere dei som er fødde i -51 og -52. I gruppa 65-74 år skal me i tillegg vaksinere personar mellom 18 og 64 år med underliggjande sjukdomar. Det er legane som lagar denne
fredag 16:05 Lærdal kommune
Her kan du sjå Kommunestyret torsdag 29.04.2021
Sakspapir til Kommunestyret 29.04.2021 Sjå Kommunestyret her
onsdag 28. april Lærdal kommune
Slik køyrde vogntoget: – Dette er særs brannfarleg
Eksosrøyret nær turboen var heilt laust, og særs varm eksos «grilla» det som var i nærleiken. Men det var ikkje det einaste kontrollørane fann.
tirsdag 27. april $ Firda
Kaffikopp med ordførar og varaordførar
Innbyggjarar blir invitert til ein prat med ordførar og varaordførar. Der kan du koma med spørsmål, ros eller ris, så prøver me så godt me kan å svara, eller ta saka med oss til meir utgreiing. Torsdag 29 april 2021 kl.18.00-20.00, sit karane i 1. etasje
tirsdag 27. april Lærdal kommune
VESTLAND

Utlysing av kulturmidlar og kultur- og idrettstipend til ungdom
Søk tilskot til kulturføremål eller ungdomsstipend for kultur- og idrettsutøvarar. Frist for søknad er 15. mai 2021.
tirsdag 27. april Lærdal kommune
Møteinnkalling og sakliste til Kommunestyret 29.04.2021
Kommunestyret 29.04.2021
mandag 26. april Lærdal kommune
Status koronavaksinasjon i Lærdal kommune 22.april
Me vaksinerar personar i aldersgruppa 65-74 år og i veke 17 skal alle som vert 71 år i år ha fått innkalling/ tilbod om vaksine. Frå veke 18 kallar me inn dei som vert 70 år. I gruppa 65-74 år skal me i tillegg vaksinere personar mellom 18 og 64 år med
fredag 23. april Lærdal kommune
Tilbod om pianostemming
Pianostemmer kjem til Lærdal tysdag og onsdag (27-28.4) 
torsdag 22. april Lærdal kommune
Sommarvikar ved Lærdal helsesenter
Lærdal helsesenter har behov for ferievikar i perioden juli og august 2021 på legekontoret.  
tirsdag 20. april Lærdal kommune
Status koronavaksinasjon 16.april
Me vaksinerar personar i aldersgruppa 65-74 år. Det er mange i denne gruppa og me er komne ned i aldersgruppa 71 år. I denne gruppa skal me i tillegg vaksinere personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstander med høg risiko for alvorleg forlaup.
fredag 16. april Lærdal kommune
Koronapandemien - Endring i nasjonale retningslinjer frå 16.april
torsdag 15. april Lærdal kommune
Informasjon -CWD-arbeid
CWD-koordinatoren sitt informasjonsskriv for 1.kvartal 2021 kan du lesa her.
torsdag 15. april Lærdal kommune
Ledig stilling som landmålar/matrikkelførar
Lærdal kommune søkjer etter ingeniør med kart- og oppmålingskompetanse.
onsdag 14. april Lærdal kommune
Sjåføren ville ikkje innom kontrollstaden. Årsaka vart avslørt ganske så fort
Mangla alt av bremser på eine hjulet. Det hevda både han og sjefen at var heilt nytt for dei.
tirsdag 13. april $ Firda
(+) I påvente av nye lokale renoverer Lærdal Folkebibliotek like greitt dei gamle lokala sine med nye og spanande løysingar
Renoverer lokala for fyrste gong på 30 år.
tirsdag 13. april Porten.no
Møteinnkalling og sakliste til Formannskapet 15.04.2021
Forside
mandag 12. april Lærdal kommune
Status koronavaksinasjon i Lærdal kommune per 09.april
Me vaksinerar no personar i aldersgruppa 65-74 år. Det er mange i denne gruppa og me er komne ned i aldersgruppa 73 år. I denne gruppa skal me i tillegg vaksinere personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstander med høg risiko for alvorleg
fredag 9. april Lærdal kommune
Kommunal kompensasjonsordning – ny støtteordning for lokalt næringsliv som er særleg hardt ramma av smitteverntiltak
Bruken av midlane skal særleg rettast mot: •             Støtte som kompenserer lokale verksemder sine kostnadar eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging ...
onsdag 31. mars Lærdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL