Lærdal
Status koronavaksinasjon i Lærdal kommune:
Forside
09:53 Lærdal kommune
Førar frå Polen må betale over 25.000 kroner i overlastgebyr. Står framleis i Lærdal
Statens vegvesen kunne krevje inn fleire tusen kroner på manglar på køyretøya.
onsdag 09:41 $ Firda
Lærdal kommune har ny postadresse frå 01.03.21
Forside
mandag 09:49 Lærdal kommune
Til alle arbeidsgivere som har arbeidsinnvadrere som må gjennomføre innreisekarantene.
  Det har nå kommet nye regler for karantene i innkvartering av arbeidsinnvandrere. Hovedregelen er nå at alle skal innkvarteres i karantenehotell ved grensepassering. Annen innkvartering i karanteneperioden skal være forhåndsgodkjent.    
mandag 08:50 Lærdal kommune
Tilskot til kulturbygg
På vegne av Kulturdepartementet forvaltar Vestland fylke desentralisert ordning om Tilskot til kulturbygg. Lærdal kommune er ein del av søknadssystemet og første mottakar av søknaden. Dersom det er fleire søknadar skal søknadane handsamast politisk
torsdag 25. februar Lærdal kommune
Informasjonsdag om klima, miljø, bærekraft og energi
Inger Oddrun formidla blant anna kva rolla ho har som klimakoordinator, om Grøne Lærdal sine visjonar, om FN sine berekraftsmål og om kva folk kan gjere for klima og miljø. Det var rom for spørsmål og drøftingar, og med tolk på sidelina, fekk...
onsdag 24. februar Lærdal kommune
Ønskjer du å utdanne deg til sjukepleiar medan du jobbar deltid?
Utdanninga er over fire år og let seg gjennomføre i kombinasjon med ein etablert livssituasjon og deltidsstilling (10-50%).  Undervisningsforma vil vere digital, gruppearbeid i lokale kollokviegrupper og nokre fysiske samlingar ved HVL (studiestad Førde). Det er lagt opp til at all praksis...
onsdag 24. februar Lærdal kommune
Påfyll av bioposar og plastsekkar
Denne veka startar SIMAS å dele ut nye rullar. 
tirsdag 23. februar Lærdal kommune
VESTLAND

Gatelys ute av drift
Ein del av gatelyset på Lærdalsøyri er dessverre ut av drift i dag. 
tirsdag 23. februar Lærdal kommune
Bil køyrde inn i ledebil i Lærdalstunnelen
Naudetatar er klokka 22.10 på veg til staden.
mandag 22. februar Porten.no
Varsel om stor snøskredfare i Indre Sogn
Forside
fredag 19. februar Lærdal kommune
Koronaråd, reising og vinterferie
Dersom ein skal reise til andre kommunar er du sjølv ansvarleg for å undersøkje forholda i den kommunen du reiser til. Hald deg heime om du blir sjuk, og test deg viss du får symptom. Ver førebudd på å endre planane dersom det vert lokale utbrot der du oppheld deg eller...
fredag 19. februar Lærdal kommune
Framlegg til nye retningslinjer for tildeling av kulturmidlar
Det er utarbeida framlegg til nye retningslinjer for tildeling av kulturmidlar i Lærdal kommune som no er ute på høyring. Nye retningslinjer skal etter planen vedtas på neste møte for utval for levekår i april.
onsdag 17. februar Lærdal kommune
Nytt om TT kort for menneske med funksjonsnedsetting.
Informasjon om korleis ein kan søke om TT kort (drosjekort)
onsdag 17. februar Lærdal kommune
Status koronavaksinasjon for Lærdal kommune
Forside
onsdag 17. februar Lærdal kommune
Tilskot til kommunal veterinærteneste
Lærdal kommune lyser med dette ut søknadsordninga Stimuleringstilskot til veterinærdekning for 2021.
mandag 15. februar Lærdal kommune
(+) Hans (85) er aktuell med si aller siste bok: – Var heldig som fekk sjansen til å formidle dette
Hans Thyri har gitt ut fleire bøker i løpet av sitt liv. No har han gitt ut det han trur blir den aller siste boka. Korona stoppar han ikkje frå å marknadsføra den.
søndag 14. februar Porten.no
Trafikkulukke på E16 i Lærdal: Glatt veg truleg årsak
søndag 14. februar Firda
Frostrøyk frå Lærdalselvi skapar glatte vegar
lørdag 13. februar Firda
Her kan du sjå opptak av kommunestyremøtet 11. februar
fredag 12. februar Lærdal kommune
Ferjetrøbbel på Fodnes - Mannheller
Rute B er innstilt.
fredag 12. februar Porten.no
Køyrde rundt med eit bord i siktsona – stoppa ikkje for kontroll
Statens vegvesen fekk nok å gjere då dei hadde kontroll på Nordfjordeid og i Lærdal denne torsdagen.
torsdag 11. februar $ Firda
Teknisk drift søkjer sommarvikarar
Forside
torsdag 11. februar Lærdal kommune
Her kan du sjå kommunestyremøtet 11. februar
Kommunestyremøtet 11. februar kl. 10.00
onsdag 10. februar Lærdal kommune
Kommunal Planstrategi på høyring
Forside
mandag 8. februar Lærdal kommune
Lokal informasjon og råd i samband med nasjonale Covid-19 tiltak frå 7. februar 2021
Grunna utviklinga kring mutert virus, er det i dag oppretta strenge restriksjonar i Vestland der Bergen, Ulvik og Kvam er definert som ring 1. og kommunane rundt, som Voss, er ring 2. sjå info under vedlagte link:
mandag 8. februar Lærdal kommune
Møteinnkalling og sakliste til ekstraordinært formannskapsmøte og kommunestyremøte 11. februar 2021
Ekstraordinært Formannskap 11.02.2021 Kommunestyret 11.02.2021
mandag 8. februar Lærdal kommune
Samisk nasjonaldag i Lærdalsøyri barnehage
Laurdag 6.januar er det samane sin nasjonaldag, og heile veka har me hatt deira kultur og tradisjonar i fokus. Samane si historie er og ein viktig del av Noreg sin historie.
fredag 5. februar Lærdal kommune
Opnar for studentar etter koronautbrotet: – I løpet av veka er vi tilbake til normalen
Koronavirus-utbrotet blant sjukepleiarstudentane i Førde er over.
torsdag 4. februar $ Firda
Status koronavaksinasjon i Lærdal kommune:
Forside
torsdag 4. februar Lærdal kommune
Informasjon om motorferdsel i utmark
Generelt om motorferdsel i utmark: Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbode, og regulert i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Det kan gjevast dispensasjon til naudsynt ferdsel til nytteformål.  •    "Motorferdsel" omfattar alle typar motordrivne...
onsdag 3. februar Lærdal kommune
Bestandsestimering av hjort ved hjelp av droner i Lærdal
Universitetet i Oslo skal utføra eit forsøk med dronetjeling av hjort i Lærdal. Her er informasjon om forsøket:
onsdag 3. februar Lærdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL