Lærdal
Pressemelding - konkursbuet har stoppa henting av boss i SIMAS-regionen
torsdag 08:15 Lærdal kommune
Meir informasjon vedkomande konkurs i RenoNorden
onsdag 12:57 Lærdal kommune
Tilbodsinnbyding - brøyting og strøing av kommunale- og fylkeskommunale vegar
Lærdal kommune innbyr med dette kvalifiserte entreprenørar til å gje tilbod på brøyting og strøing av vegar og plassar. Tilbodsinnbydinga gjeld tilbod på utføring av arbeid med snøbrøyting og strøing av kommunale- og fylkeskommunale vegar som...
onsdag 11:57 Lærdal kommune
Privat reguleringsplan for Einemomarki til offentleg ettersyn
Formannskapet vedtok i møte 14.09.2017 å leggja Privat Detaljregulering for Einemomarki ut til offentleg ettersyn og høyring. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for bustadeiningar med tilhøyrande infrastruktur.  Planframlegget vert liggjande til...
tirsdag 14:51 Lærdal kommune
Kunngjering av diverse plansaker
tirsdag 14:40 Lærdal kommune
Pressemelding - RenoNorden er konkurs
Les pressemelding frå SIMAS IKS her
tirsdag 08:34 Lærdal kommune
Mottak og tilskotsordning for kasserte fritidsbåtar
mandag 13:21 Lærdal kommune
Spanske bussjåfører i Lærdal pålagt 69 timer hvile
To spanske turistbusser blir stående bom stille i Lærdal de neste dagene.
søndag 22:42 TV 2
SOGN OG FJORDANE

Ledig vikariat som veterinær
Annonse For spørsmål ta kontakt med Veterinær Ingrid Hval 90108469, Veterinær Bjørg K. Haugo 95811239 eller Lærdal kommune tlf. 57641200. Søknad skal sendast til Lærdal kommune, boks 83, 6886 Lærdal eller på e-post til: post@laerdal.kommune.no ...
fredag 15. september Lærdal kommune
Veterinærvakt - vakanse
Det vil i periodar framover ikkje vera veterinær på vakt i vaktdistrikt Årdal, Lærdal og Aurland. 
fredag 15. september Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 21.09.2017
  Innkalling og sakliste
fredag 15. september Lærdal kommune
Opplysningsdag om hukommelse og demens
Interkommunal opplysningsdag om demens 30 september 2017 .pdf
torsdag 14. september Lærdal kommune
Informasjon til dei minste vassforsyningssystema frå Mattilsynet
Les meir informasjon og om krava frå Mattilsynet her
torsdag 14. september Lærdal kommune
Markvandring i frukt 20.september
Stad: Lærdal - i eplehagen til Fredik Hestetun på Hauge og hjå Per Hjerman på Stødno Tid: onsdag 20.september kl 17.30 - 19.30  Program:   17.30     Me ser på nyplanting av eple hjå Fredrik Hestetun. Eple av ulike sortar planta i vår og med...
onsdag 13. september Lærdal kommune
Kveldskurs vaksenopplæring
Tilbod om norskopplæring for arbeidsinnvandrarar. Les meir her
tirsdag 12. september Lærdal kommune
Valresultat for Lærdal kommune
Valgresultat for Lærdal – Valg 2017 – NRK.html
tirsdag 12. september Lærdal kommune
Bruk stemmeretten din
mandag 11. september Lærdal kommune
Open dag om arkeologi i Lærdal
I tre veker har mastergrads-studentar i arkeologi hatt feltkurs i Lærdal. Dei har drive feltgraving ved Grøtte/Fosseteigen, og gjort ei rekkje registreringar i kommunen, mellom anna i området Vindhella-Borgund stavkyrkje. Under "Open dag" vil studentane og lærarane informere...
mandag 11. september Lærdal kommune
Møte i formannskapet 14.09.2018
Møteinnkalling og sakliste
fredag 8. september Lærdal kommune
Pressemelding - Midtre Lærdal kan bli utvalt kulturlandskap
Pressemelding september 2017 Kart over aktuelt område september 2017 Lærdal kommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ønskjer no kontakt med grunneigarar i det definerte området som kan tenkje seg å vere med i ordninga, og ber interesserte sende e-post til...
torsdag 7. september Lærdal kommune
Kystlotteriet - Hald kysten rein!
Alle miljøstasjonar skal ha fått utlevert utstyr innan tysdag 12. september (sekker og lodd). Ved spørsmål, ta kontakt med kommunen eller SIMAS IKS ved Linn Sofie Ugulen, tlf 57657051. Les meir om "Kystlotteriet" på heimesida til SIMAS IKS
torsdag 7. september Lærdal kommune
Informasjon etter møte mellom Østfold Energi, representantar frå elveeigarlaget og Lærdal kommune
Østfold Energi har avdekket svikt i interne rutiner som har medført en kortvarig vannføring som ligger under avtalt minstenivå. Selskapet har beklaget dette dypt og vil gjøre alt det kan for å rette opp skaden. Foreløpig konklusjon er at det har vært en svikt i...
onsdag 6. september Lærdal kommune
Innkalling og sakspapir til møte i Kontrollutvalet 11.09.2017
Innkalling og sakspapir
onsdag 6. september Lærdal kommune
Ledige stillingar
Utlysingstekst finn du her : Miljøterapeut  Sjukepleiar Lærdal helsesenter/Sogn LMS  
tirsdag 5. september Lærdal kommune
Kunngjering av valting
  I Lærdal kommune vert det halde val til Stortings- og samtingsval måndag 11. september.  Det vert røysting på følgjande stader og tider.   Rådhust for Lærdalsøyri krins...
fredag 1. september Lærdal kommune
Prosjektet «Hjorten i Nordfjella» - generell informasjon og info før jakta 2017
Les meir her;  Informasjon om prosjektet før jakta 2017
fredag 1. september Lærdal kommune
Stenging av veg på Borgund
onsdag 30. august Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Møte i formannskapet 31.08.2017
Møteinnkalling og sakliste
torsdag 24. august Lærdal kommune
Pressemelding
  Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til høyringsmøte om Regional transportplan 13. september i Førde. Fristen for å kome med høyringsinnspel er 30. september.   Utkastet til Regional transportplan 2018–2027 vart lagt ut på høyring før...
torsdag 24. august Lærdal kommune
Kulturminnedagane - kurs om sopp og skadeinsekt i eldre hus
Plakat
tirsdag 22. august Lærdal kommune
Pressemelding frå Universitetet i Bergen - Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur- og Religionsvitenskap
I denne perioden vil instituttet foreta arkeologiske utgravninger på Grøte, i tilknytning til et felt som det har vært utgravninger tidligere, senest i 2015 etter flommens ødeleggelser. I tillegg til utgravninger vil studentene få opplæring i registrering av kulturminner. I den...
tirsdag 22. august Lærdal kommune
Nye fastlegar i Lærdal - informasjon
tirsdag 22. august Lærdal kommune
Tenk tryggleik og klypp hekken i samband med skulestart
Høge busker ved avkøyrsler eller store greiner som heng ut i vegkryss kan gjere det svært uoversiktleg for bilistar, syklistar og gåande. Dette er eit aukande problem i sommarmånadane. Trafikantane mister ikkje berre sikt, men kan også gå glipp av viktig informasjon...
onsdag 16. august Lærdal kommune
Varsel på gult nivå - Flom og jordskredvarsel
tirsdag 15. august Lærdal kommune
Feiaren kjem til Lærdal i veke 34
mandag 14. august Lærdal kommune
Oppstart for skular og barnehagar
Borgund skule: Ynskjer alle elevane velkommen kl.09.00 på finaktiviteten på skulen. Foreldre/føresette til 1. klassingane er hjarteleg velkomne til å vera med. SFO på Borgund følgjer barnehagen. Lærdalsøyri skule: Ynskjer alle elevane velkommen kl.09.00...
mandag 14. august Lærdal kommune
Jegermøter hjort- og elgjakta 2017 i ÅLA
Program 1900-1915 Velkommen v. lokal forvaltning 1915-2000 Skrantesjuke, kartlegging og prøvetakingsregime v. Christer Rolandsen (NINA) 2000-2015 Kaffi 2015-2100 Soneforskrift/sentral forskrift om skrantesjuke v. Nils Martin Fjær...
fredag 11. august Lærdal kommune
Førehandsrøysting til stortings- og sametingsvalet 2017
Dersom du ikkje har høve til å møte fram i valokalet på valdagen kan du førehandsrøyste på rådhuset i tida 10. august til og med 8. september. Stad:   Rådhuset – tenestetorget Tid:   Måndag – fredag kl. 10.00 –...
onsdag 9. august Lærdal kommune
Ledig 100% fast stilling som miljøarbeider/aktivitør
Stillingsannonse
onsdag 2. august Lærdal kommune
Rutetabell for Kongevegbussen
Rutetabell
onsdag 2. august Lærdal kommune
Kongevegbussen
Fra Lærdal rådhus kl.08.45 med ankomst kl.10.00 på Tyinkrysset. Retur fra Tyinkrysset kl. 10.05 med ankomst Lærdal rådhus kl. 11.20 Bussen køyrer E16 opp til Sjurhaugsfossen, så gamle E16 opp til Borgund stavkyrkje. Vidare gamle E16 til Borlaug og nye E16 forbi Maristuen...
mandag 24. juli Lærdal kommune
Førdianar fekk ein heilt uvanleg laks, utan pukkel
LÆRDAL: – Ein slik fisk har eg aldri sett.
torsdag 20. juli Firda
Vogntog mista last
POLITI: E16 ved Ljøsne i Lærdal vart delvis stengd onsdag kveld, då ein lastebil mista lasta.
torsdag 20. juli $ Firda
NAV Lærdal og NAV Aurland har sams drift i veke 29 og 30.
Publikumsmottaket i Aurland er stengt i veke 29 (17. – 23. juli), og i Lærdal i veke 30 (24. – 30. juli). Du når oss via kontaktsenteret på 55 55 33 33, og på nav.no. Post kan leverast i 1. etg. Den veka ditt kontor er stengt, kan du møte og få tjeneste i...
fredag 14. juli Lærdal kommune
Skrantesjuke i Nordfjella - informasjon
Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder.
torsdag 13. juli Lærdal kommune
Sluttrapport for Prosjekt sau og utmark i ÅLA
Prosjekt sau og utmark i ÅLA er no avslutta. Godkjende sluttdokument finn du her: Sluttrapport Sluttrekneskap Sluttrekneskap ink.eigeninnsats
onsdag 12. juli Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Utforkøyring på E16
Politi og brannvesenet rykte klokka 17.30 tysdag ut til eit trafikkuhell på E16.Ifølgje politiet hadde eit køyretøy køyrt av vegen på Ljøsne ovanfor Lærdal. Det…
mandag 10. juli Firda
ID- kontroll for utanlandske arbeidstakarar tysdag 15.august kl 9-14
NB! Denne kontrollen er kun for dei som ikkje har vore på ID-kontroll tidlegare. Kva må gjerast før kontrollen;  - Arbeidsgjevar sender fullt namn og fødselsdato på dei som skal kontrollerast til Skatteetaten innan 1.8.2017. til simen.longva@skatteetaten.no Viktig å ha...
mandag 10. juli Lærdal kommune
Kamera fanget opp dødsulykken i Lærdal
Direktøren i busselskapet som var involvert i dødsulykken søndag sier at personbilen kom over på feil side av kjørebanen.
mandag 10. juli Bergens Tidende
Dødsulykke i Lærdalstunnelen
Kollisjon mellom buss og personbil.
søndag 9. juli Bergens Tidende
Områderegulering for Håbakken - delområde 1 - ulegging til nytt offentleg ettersyn
Håbakken er peika ut som eit hovudutviklingsareal for arealkrevjande næringsverksemder med god tilgjenge til sambanda både aust-vest og nord-sør. Området skal vera med på å vidareutvikle Lærdal som samferdsleknutepunkt, forsterke Håbakken som...
mandag 3. juli Lærdal kommune
– Kom deg ut! Huset står i full brann!
Det vart dramatiske minutt for familien Johnsen, då dei natt til søndag vakna av at huset deira var overtent.
søndag 2. juli Bergens Tidende
Sogndal-brannen: – Det kunne gått mye verre
Ingen kom til skade i en brann i to hus i Sogndal sentrum natt til søndag.
søndag 2. juli Bergens Tidende
Stortings- og sametingsval 2017
Du må stå i manntalet dersom du skal kunne røyste ved Stortings- og Sametingsvalet måndag 11. september 2017. Mantallet vert lagt ut til gjennomsyn på desse stadane frå 7. juli: Borgundsbui Ljøsnabui Biblioteket frå 1. august Lærdal...
fredag 30. juni Lærdal kommune
Perspektiv frå Flyktningtenesta i Nav
Flyktningtenesta i Nav har som mål å integrere flyktningane gjennom introduksjonsprogrammet og oppfølging. Det er ein føremon å busetje flyktningane spreidd i kommunen då dette legg best til rette for god integrering og minst mogeleg stigmatisering av flyktningane.  Det er...
fredag 30. juni Lærdal kommune
Val 2017
Du må stå i manntalet dersom du skal kunne røyste ved Stortings- og Sametingsvalet måndag 11. september 2017. Mantallet vert lagt ut til gjennomsyn på desse stadane frå 7. juli: Borgundsbui Ljøsnabui Biblioteket frå 1. august Lærdal...
fredag 30. juni Lærdal kommune
Lærdal post- og telemuseum
Lærdal post- og telemuseum held ope frå tysdag 04.07.2017. Opningstider i juli: Tysdag, torsdag, laurdag og sundag: 12:00-15:00 Gratis inngang.
fredag 30. juni Lærdal kommune
Bil utfor vegen på rv. 52
POLITI: Begge personane i bilen har kome seg ut.
onsdag 28. juni Firda
Skuleskyss 2017/2018
Bussrutene for hausten er no klare.  Borgund skule Lærdalsøyri skule 1 Lærdalsøyri skule 2 Lærdalsøyri skule 3   Me gjer merksam på at det kan bli mindre endringar i bussrutene.
onsdag 28. juni Lærdal kommune
UP stod klar i Sogn – skreiv ut fleire gebyr
POLITI: Ingen blåste raudt, men seks førarar reiste heim med bot for å ha køyrt for fort.
tirsdag 27. juni Firda
Områderegulering Erdal - oppstart av planarbeid
Kommunestyret gjorde i møte 22.06.2017 vedtak om oppstart av planarbeid for Erdal og la framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn.  Frist for innspel er sett til 04.08.2017.  Les meir her: Sakspapir Planprogram   Frå tidlegare sakshandsaming: Sakspapir i...
fredag 23. juni Lærdal kommune
Områderegulering Strendene - oppstart av planarbeid
Kommunestyret gjorde i møte 22.06.2017 vedtak om oppstart av planarbeid for Strendene og la framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn. Frist for innspel er sett til 04.08.2017. Les meir her: Sakspapir Planprogram   Frå tidlegare sakshandsaming: Sakspapir kommunestyret...
fredag 23. juni Lærdal kommune
Reguleringsendring Ofta Aust - vedtak av plan
Kommunestyret gjorde i møte 22.06.2017 vedtak av Reguleringsendring Ofta Aust. Føremålet med planarbeidet har vore å regulere inn ei bustadtomt og eit mindre parkeringsareal på tidlegare friareal.  Ein kan påklaga kommunestyret sitt vedtak til fylkesmannen etter Plan- og...
fredag 23. juni Lærdal kommune
Tildeling av fellingsløyve i Lærdal kommune 2017
Tildeling av fellingsløyve for hjort, elg og rådyr - Lærdal kommune Hjort 2017 - vald utan bestandsplanHjort 2017 - vald med bestandsplanElg 2017Rådyr 2017   Anna informasjon:Anbefaling til kommuner om vurdere bestandsreduksjon av hjorteviltPålegg om å teste hjortevilt...
fredag 23. juni Lærdal kommune
Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027
Kommunestyret gjorde i møte 22.06.2017 vedtak om oppstart av planarbeid for Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027.  Innspel til planarbeidet skal innan 04.08.2017 sendast til Lærdal kommune, Planavdelinga v/Monika Lysne, pb. 83, 6863 Lærdal Les meir om saka her: Sakspapir Prosjektplan
fredag 23. juni Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Jegermøte Nordfjella 29.juni kl 19
Program: Jakta 2017. Orientering frå villreinutvalet. Soneforskrift, korleis skal jegerane forholda seg til den Opplegg for prøvetaking 2017 Jaktoppsyn 2017, orientering Plan for uttak av stamma Utdeling av prøvemateriell Innleiarar frå: Villreinutval, Nina,...
torsdag 22. juni Lærdal kommune
Stenging av kommunal veg under Jordeplerock 2017
onsdag 21. juni Lærdal kommune
Møte i formannskapet 22.06.2017
Møteinnkalling og sakliste Referatsaker Tilleggsinnkalling 1 Tilleggsinnkalling 2
fredag 16. juni Lærdal kommune
Prosjekt felles Frisklivssentral i Aurland og Lærdal
Lærdal har hatt Frisklivssentral oppe og gå i over to år og tilbyr fleire kurs og grupper for førebygging av helseplager, blant anna BraMat-kurs, stavganggrupper og røykesluttkurs. Aurland er no i startfasen av å etablere sine tilbod innanfor friskliv. Med å skipa ein...
onsdag 14. juni Aurland kommune
Frivillige lag- og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
            Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.  Mange som ikkje søkjer Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje...
tirsdag 13. juni Lærdal kommune
Hans Johan Breidablikk er engasjert som kommuneoverlege i 20% stilling frå 01.09. og inntil eitt år.
Hans John Breidablikk spesialist i samfunnsmedisin, har tidlegare vore kommuneoverlege, men er mest kjent som mangeårig fagdirektør i Helse Førde. I tillegg å være faglig rådgjevar for legane og dei tilsette ved helsesenteret, vil han ta hånd om dei...
fredag 9. juni Lærdal kommune
Utlegging av økonomi- og handlingsplan 2018 - 2021
Lærdal formannskap sitt framlegg til økonomiplan 2018- 2021 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 44 og § 45 i kommunelova. Styret i Okken Kraft Lærdal KF sitt framlegg til økonomiplan 2018-2021 vert lagt ut til offentleg ettersyn. Dokumenta er lagt ut på...
onsdag 7. juni Lærdal kommune
Utstilllinga "Hans Gjesme og årstidene" på Sogn kunstsenter
Fredag 16. juni kl. 14.00 opnar utstillinga "Hans Gjesme og årstidene" på Sogn kunstsenter. Les meir her
onsdag 7. juni Lærdal kommune
Innkalling og sakspapir til møte i Kontrollutvalet 14.06.2017
Innkalling og sakspapir
onsdag 7. juni Lærdal kommune
Møte om Utvalde kulturlandskap i jordbruket 14.6 kl 19.00 i Lærdal kulturhus
Programmet kan du lesa her
onsdag 7. juni Lærdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL