Lærdal
Vatnet er vekke
Teknisk drift jobbar med ein vasslekkasje på Øyri. Vatnet er tilbake om kort tid. Oppdatering: No er vatnet tilbake  
mandag 14:00 Lærdal kommune
Bustadtomt i Forthun på Lærdalsøyri for sal
fredag 14:17 Lærdal kommune
Budsjett 2020
Lærdal formannskap sitt framlegg til budsjett 2020 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 45 i kommunelova. Budsjettdokumenta er lagt ut på følgjande stader: - Servicesentralen i rådhuset - Lærdal folkebibliotek - Borgund nærbutikk -...
fredag 13:30 Lærdal kommune
Rådmannen i Lærdal har fått jobb i nord
Ordføraren seier dei har starta søket etter ein erstattar.
fredag 11:09 Porten.no
Rådmannen har fått ny jobb
  – Åra eg har vore i Lærdal har vore både lærerike og spanande. Læringskurva har til tider vore veldig bratt, men eg opplever at eg og dei tilsette har støtta kvarandre og at me har vore flinke til å spela kvarandre gode, seier Johansen.  Han tok til i...
fredag 10:14 Lærdal kommune
Auka vassforbruk ved Lærdalsøyri Vassverk
  Teknisk drift registrerar auka nattforbruk ved Lærdalsøyri vassverk. Me ber abonnentane på Øyri å skjekka om det er lekkasje husa, og ber spesielt om at ubebudde og hus nytta som feriebustad vert undersøkte.     Teknisk drift...
fredag 08:59 Lærdal kommune
Politiet tek ikkje ut tiltale mot Einemo
Like før valet i september trekte ordførarkandidaten seg på grunn av valdsskuldingar. Knappe tre månader seinare droppar politiet saka.
torsdag 14. november Porten.no
Nasjonalt villakssenter stifta
torsdag 14. november Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

No er nasjonalt villakssenter stifta
Tysdag møttest styret i Nasjonalt villakssenter og hadde offisiell markering av den nye stiftinga.
onsdag 13. november Porten.no
Møte i formannskapet 14.11.2019
Innkalling og sakliste
onsdag 13. november Lærdal kommune
BT: Kneoperert kvinne fekk alvorleg bløding, Lærdal sjukehus får kritikk
Fem dagar etter ein vellukka kneoperasjon fekk kvinna ei alvorleg bløding frå tarmen, som varte frå kvelden gjennom natta.
mandag 11. november Porten.no
Milliardsuksessen Laerdal: Anne-dukken har fått livreddende app
JAPAN: Laerdal Medicals forskningssamarbeid med Japan har ført til en ny smartteknologi for bedre undervisning i hjerte- og lungeredning. I november opplæring av de frivillige til OL i Tokyo.
fredag 8. november $ Stavanger Aftenblad
Hege Langli Ersdal er ny professor ved UiS
Den nybakte professoren er blant de mest publiserende forskerne på Stavanger universitetssjukehus (SUS) og står bak over 65 forskningsartikler. Sentralt i forskningen står mor, barn og nyfødte i både rike og fattige land.
torsdag 7. november $ Stavanger Aftenblad
Frisk framtid i Lærdal
- Inspirasjonskveld med Yngvar Andersen 
torsdag 7. november Lærdal kommune
Brukar 200.000 tusen på å lysa opp Lærdalsøyri
Skal betre trafikktryggleik, samt leggje til rette for meir attraktivitet og trivsel i sentrum.
onsdag 6. november Porten.no
Møte i kommunestyret 07.11.2019
Innkalling og sakliste Tilleggsinnkalling
onsdag 6. november Lærdal kommune
Rogalands rikeste
De 30 rikeste i Rogaland har til sammen en formue på 19 milliarder kroner.
tirsdag 5. november $ Stavanger Aftenblad
Stenging av vassforsyning
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 5. november Lærdal kommune
Derfor «lyver» skattelistene
Tore Lærdals ligningsformue er 74,5 millioner kroner - under én prosent av hans reelle formue, ifølge Kapitals liste over landets rikinger.
tirsdag 5. november $ Stavanger Aftenblad
Gamlevegen i Galdane vert filmkulisse
Det danske selskapet Nordisk Film Spring er på besøk i Sogn og skal spela inn vilscenar på Fv 630 i Galdane
torsdag 31. oktober Lærdal kommune
Redusert bemanning for byggjesakshandsaming
   
torsdag 31. oktober Lærdal kommune
Gamlevegen i Lærdalsdalen blir filmsett for dansk spelefilm
Sundag til tysdag blir den gamle vegen omgjord til filmsett for den danske spelefilmen Vildmænd.
onsdag 30. oktober Porten.no
Elevane jubla over dei nye leikeapparata på Lærdalsøyri skule
Tysdag fekk elevane ved småskulen endeleg testa ut dei nye leikane.
tirsdag 29. oktober Porten.no
Tiltak i Lærdalselva?
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
mandag 28. oktober Lærdal kommune
Innspel til trafikktryggingstiltak?
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 25. oktober Lærdal kommune
Møte i formannskapet 31.10.2019
Møteinnkalling og sakliste
fredag 25. oktober Lærdal kommune
Eigenberedskapsveka 2019
Har du alt du treng for å klara deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 28.oktober startar ei landsdekkjande arbeidsveka med fokus på eigenberedskap.
torsdag 24. oktober Lærdal kommune
Detaljregulering for Håbakken til offentleg ettersyn
Formannskapet har vedteke i møte 16.10.19 å leggja Detaljreguleringsplan for RV5/E16, Håbakken med avkøyrsler og lokalvegnett ut til offentleg ettersyn og høyring. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for ny avkøyrsle til næringsareal,...
torsdag 24. oktober Lærdal kommune
Detaljreguleringsplan for Håbakken til offentleg ettersyn
Formannskapet har vedteke i møte 16.10.19 å leggja Detaljreguleringsplan for RV5/E16, Håbakken med avkøyrsler og lokalvegnett  ut til offentleg ettersyn og høyring. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for ny avkøyrsle til...
tirsdag 22. oktober Lærdal kommune
TV-aksjon 2019
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
mandag 21. oktober Lærdal kommune
TV-aksjonen: Aurland gav langt over gjennomsnittet
Under TV-aksjonen i går blei det samla inn 219 887 346 kroner. Sogn og Fjordane var fylket som gav mest.
mandag 21. oktober Porten.no
Influensavaksine
Helsesenteret Onsdag 23.oktober 2019 kl.08.30-14.30 Fredag 25.oktober 2019 kl.08.30-14.30 Borgund/Torsdagsklubben Torsdag 31.oktober 2019 kl.11.00-13.00 Vaksina er tilrådd: personar over 65 år, vaksne og barn med diabetes, kroniske sjukdomar i hjarte, luftvegar, lever, nyre, nervesystem,...
torsdag 17. oktober Lærdal kommune
Ledig stilling som kommunepsykolog
Fullstendig utlysingstekst
torsdag 17. oktober Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Ordførarskifte i Lærdal
torsdag 17. oktober Lærdal kommune
Midlertidig omkøyring skulevegen
I samband med etablering av trafikktryggleikstiltak ved Lærdalsøyri skule vert vegen forbi skulen midlertidig stengt for gjennomkøyring. Det vil bli skilta omkøyring via Einemo.
torsdag 17. oktober Lærdal kommune
Rådmann i Lærdal sjukemeldt – han er tilsett som fungerande rådmann
Rådmann Arne Johansen er ute i langtidssjukemelding.
onsdag 16. oktober Porten.no
Ledig stilling som einingsleiar teknisk drift - 2. gangs utlysing
Stillinga som einingsleiar for teknisk drift er ledig - ei nøkkelrolle i utviklinga av grøne Lærdal. Stillinga inngår i rådmannen si leiargruppe, med strategisk og operativt ansvar for tenestene innafor teknisk drift i Lærdal kommune.
tirsdag 15. oktober Lærdal kommune
Lyst til å vera veterinær i Sogn!
Kommunane har ansvar for å organisere ei klinisk veterinærvakt. Ordninga med veterinærvakt er etablert i høve lov av 15.juni 2001 nr 75 om veterinærar og anna dyrehelsepersonell §3a. For vaktdistrikt Årdal, Lærdal og Aurland ligg det føre ein kontrakts periode...
tirsdag 15. oktober Lærdal kommune
Kurs i depresjonsmestring
mandag 14. oktober Lærdal kommune
Kunstisbane i Lærdal: – Eg blei litt paff
For to veker sidan fekk skøytegruppa i Lærdal 250 000 kroner i midlar frå Sparebanken Vest til å realisera ny kunstisbane. No håpar dei på positiv respons på frieriet til nabokommunane.
torsdag 10. oktober Porten.no
Meiner det er nye moglegheiter for cruisetrafikk til Lærdal
Avtroppande ordførar i Lærdal kommune, Jan Geir Solheim fortel at dei har vorte kontakta av reiarlag og agentar med tanke på å kunna ta imot cruiseskip.
torsdag 10. oktober Porten.no
Eldredagen 2019
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
onsdag 9. oktober Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 17.10.2019
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
onsdag 9. oktober Lærdal kommune
Møte i formannskapet og kommunestyret 16.10.2019
Møteinnkalling og sakliste til formannskapet   Møteinnkalling og sakliste til kommunestyret
onsdag 9. oktober Lærdal kommune
Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg i Lærdal
Frist for innsending av spelemiddelsøknadar til Lærdal kommune er 1. november 2019. Søknadane skal sendast elektronisk. Søknadsportal og informasjon om søknadsprosessen finner du på www.anleggsregisteret.no. For at anlegg skal ha rett på spelemidlar må dei...
fredag 4. oktober Lærdal kommune
Lagar strategi for folk og natur
Styreleiar Noralv Distad seier at besøksstrategien omhandlar verneområda i Nærøyfjordområdet med innfallsportar, og skal søke å oppnå ein god balanse mellom å ta vare på naturverdiane, gje gode opplevingar for besøkjande og legge til rette for...
onsdag 2. oktober Lærdal kommune
Fyrste fisk fanga med kameraovervaking
Rett før helga sumde ein stim med sjøaure forbi kamera til Norsk villaksenter. Dette er den første fisken registrert med den nye videoovervakinga i Lærdalselvi.
søndag 29. september Porten.no
Krimoppfølgjar frå lærdalsforfattar
Ole Ramshus Sælthun frå Lærdal er aktuell med sin andre kriminalroman. Jotunheimens løyndommar II – Kameleonen skal vera mørkare og meir makaber enn første boka.
søndag 29. september Porten.no
Fleire unge og innvandrarar utan jobb
På eit år har arbeidsløysa i Region Sogn auka, men Sogn og Fjordane har framleis den lågaste arbeidsløysa i landet med kun 1,4 prosent.
lørdag 28. september Porten.no
Opnar dørene til ny bruktsatsing i Lærdal
Lokale krefter går saman om ny bruktbutikk på Lærdalsøyri.
torsdag 26. september Porten.no
Lys i elvi utanfor Villakssenteret
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 26. september Lærdal kommune
«Brukthjørna» opnar i Lærdal
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 24. september Lærdal kommune
Skyttartalentet frå Lærdal tok bronse i EM-finale
Jon Hermann Hegg imponerte i Italia.
lørdag 21. september Porten.no
Tv aksjonen 2019 – CARE
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 19. september Lærdal kommune
Ledige stillingar hjå Skatteoppkrevjaren - arbeidsgjevarkontroll
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 17. september Lærdal kommune
Møte i formannskapet 18.09.2019
Møteinnkalling og sakliste
fredag 13. september Lærdal kommune
Jord- og flomskredfare
Det er venta regn og kraftige regnbyger over heile området. Frå laurdag ettermiddag vil nedbøren ta seg opp, lokalt kan det komme opp mot 100 mm på 24 timar. Kommunen oppmodar om at ein vurderar førebyggjande tiltak som at takrenner og stikkrenner er opne. Lærdal kommune sin...
fredag 13. september Lærdal kommune
Liv Signe Navarsete tilbake i lærdalspolitikken
Med 95 personstemmer og 24 slengjarar sikra rikspolitikaren seg plass i kommunestyret i heimkommunen.
torsdag 12. september Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Desse to er samde om å dela makta i Lærdal
Audun Mo (Ap) vert ny ordførar i Lærdal, medan Jan Olav Fretland (SV) vert varaordførar.
tirsdag 10. september Porten.no
Her er over tusen tatt i år. Og fem andre ting du ikke visste om fotoboksene.
Nær 20 millioner kroner i bøter i år.
tirsdag 10. september $ Bergens Tidende
Sjå bileta frå den 17. Lærdalsturneringa
I var det dags for den populære turneringa for born mellom ni til 14 år.
tirsdag 10. september Porten.no
Valresultat for Lærdal kommune
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 10. september Lærdal kommune
Lærdal Ap fekk fleirtal og ordføraren, Mo: - Rørt og audmjuk
Ein tredjepart av stemmene er talt opp.
mandag 9. september Porten.no
Sognalapskausen gjer suksess på heimebane - utvidar til Nord-Noreg
Lærdal Grønt og Haugen Gardsmat sitt samarbeidsprosjekt Sognalapskausen har blitt populær i Sogn.
søndag 8. september Porten.no
Ledig stilling som einingsleiar teknisk drift
fredag 6. september Lærdal kommune
Ledige stillingar i pleie- og omsorg
fredag 6. september Lærdal kommune
Kunngjering av valting 2019
I Lærdal kommune vert det halde val til kommune- og fylkesting måndag 9. september.
mandag 2. september Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 5. september 2019
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 30. august Lærdal kommune
Valdebatt 4. september
  Lærdal folkebibliotek i samarbeid med Lærdal Næringsutvikling og Lærdal Næringssamskipnad inviterer til valdebatt i Lærdal kulturhus 4. September frå klokka 19. Partia er inviterte til å ha stands før og etter debatten.    Hovudtema vil bli...
fredag 30. august Lærdal kommune
Bingo, samvær og sang
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 29. august Lærdal kommune
Straumutkopling
Lærdal energi skal ha vedlikeholdarbeid på nettstasjonen ved gamleheimen. Utkoplinga gjeld kundar forsynt frå denne nettstasjonen. Utkoplinga fører til støy frå aggregathus ved Lærdal bu og omsorgheim.
onsdag 28. august Lærdal kommune
Flaumvarsel
Varselet gjeld frå onsdag 28. august ettermiddag til torsdag morgon. Oransje farevarsel betyr at det er stor fare for skade.  Kommunen oppmodar om at ein vurderar førebyggjande tiltak som at takrenner og stikkrenner er opne. Unngå ferdsel på rasutsette vegar og...
onsdag 28. august Lærdal kommune
Trekkjer seg som ordførarkandidat i Lærdal, blir etterforska for vald
Johannes Einem trekkjer seg som ordførarkandidat for Høgre i Lærdal.
onsdag 28. august Porten.no
Vinje, vår mann - i Lærdal kulturhus
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
onsdag 28. august Lærdal kommune
Vassforsyning Ofta
På grunn av utbetring av vasslekkasje på leidningsnettet i Ofta kan vatnet verte vekke i kortare periodar tysdag 27.08.19 mellom kl. 10.00-15.00 Dette gjeld særskilt abonnentar i Ofta aust. Teknisk drift    
tirsdag 27. august Lærdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL