Lærdal
Planlegging av oppgradering av Ofta - Skulevegen snart i gang
Kommunen har arbeida i mange år for å få fylkesvegstrekninga Ofta - Skulevegen oppgradert for spesielt mjuke trafikantar, men og på grunn av tilstanden på Øye bru, og vegstandarden generelt. I ny regionalt handlingsprogram for fylkesvegnettet er det sett
fredag 10:19 Lærdal kommune
Samarbeid mellom NAV region Sogn, Sogn Næring, Vestland fylkeskommune og reiselivsnæringa.
Har du sans for god mat og god drikke? Er du kreativ og nøyaktig? Har du interesse for kosthald og helse. Er du nysgjerrig på smak og nye rettar? Då kan restaurant- og matfag vere noko for deg. 
torsdag 13:25 Lærdal kommune
No kan du melde deg på UKM (ung kultur møtes)
11. mars blir det arrangert UKM i Lærdal kulturhus. 
mandag 13:53 Lærdal kommune
– Rett og slett galskap
Tidligere landslagsspiller Jevgenij Levtsjenko (45) er sjokkert over at det i det hele tatt vurderes å åpne døren for russiske utøvere.
mandag 10:05 TV 2
Frist for å søke plass i barnehage og SFO for 2023/2024 er 1. februar.
Barn som har barnehageplass treng ikkje søkje. Barn som skal ha SFO-plass må søkje på nytt for kvart år. 
mandag 30. januar Lærdal kommune
Etter 24 år brakte krigen dem sammen
Selv om praten gikk på en blanding av engelsk, ukrainsk og tysk satt latteren løst mellom Håvard Flo og Yurij Maksymov.
søndag 29. januar TV 2
Styrtrike Oleh kjemper ved fronten: – Vi hater Putin
Oleh Sobutsky (51) kjemper ved fronten mot russerne. Denne uken er han i Norge for å samle støtte.
torsdag 26. januar TV 2
Feil på SMS systemet hjå Helsesenteret
Grunna teknisk feil fungerar ikkje SMS systemet hjå Helsesenteret. Dette fører til at det ikkje er mogeleg å bestille time eller resept via Helsenorge.
torsdag 26. januar Lærdal kommune
VESTLAND

Kaffikopp med ordførar og varaordførar torsdag 2. februar
Innbyggjarar blir invitert til ein prat med ordførar og varaordførar. Der kan du koma med spørsmål, ros eller ris, så prøver me så godt me kan å svara, eller ta saka med oss til meir utgreiing. Torsdag 2. februar kl.18.00-20.00, sit karane i 1. etasje...
onsdag 25. januar Lærdal kommune
Vasslekasje er utbetra
I natt har det oppstått ein vasslekkasje på hovudleidningen i Kyrkjegata. Skaden er no utbetra og det er no normal drift. Teknisk drift 
onsdag 25. januar Lærdal kommune
Vegtrafikksentralen åtvarar: Fare for flaum i Lærdal
Mildvêret skapar problem for trafikken på E16 mellom Borgund og Borlaug.
tirsdag 24. januar Firda
Pressemelding - Fotball for Ukraina
Innsamlingsaksjonen «Fotball for Ukraina», med offisiell støtte frå Norges Fotballforbund, skal samla inn pengar til humanitære formål i Ukraina:
fredag 20. januar Lærdal kommune
Møte for næringslivet i Lærdal om stenging av Lærdalstunnelen 18. januar kl.18.00 i Kultursalen
Lærdal kommune skal levere eit samla innspel til Statens Vegvesen som er i gang med å utgreie verknadane ved ulike stengingsalternativ i samband med oppgradering av Lærdalstunnelen. Me inviterer difor næringslivet i Lærdal til eit eige møte for å høyre
fredag 13. januar Lærdal kommune
Varsel om planoppstart for Røyrnes rasteplass
Kommunestyret i Lærdal har vedteke oppstart av detaljreguleringsplan for Røyrnes rasteplass. Det vert her varsla om oppstart av planarbeidet, og alle kan koma med innspel.
torsdag 12. januar Lærdal kommune
Søk plass i barnehage og skulefritidsordning for 2023/2024
Søknadsfrist for plass i barnehage og SFO er 1. februar. Barn som har barnehageplass treng ikkje søkje. Barn som skal ha SFO-plass må søkje på nytt for kvart år. 
torsdag 12. januar Lærdal kommune
No skrur dei fotoboksane på igjen
– Dei er allereie på veg tilbake i teneste, seier overbetjent Ola Akselberg i Vest politidistrikt.
tirsdag 10. januar $ Firda
Endring av opningstid på helsesenteret
Lærdal helsesenter innfører undervisnings/møtetid onsdags morgonar frå kl 08:00-09:30. Med bakgrunn i dette vil telefonlinjene først opne 09:30 på onsdager kvar onsdag framover! Me vil sjølvsagt ha lege på vakt i tidsrommet, og treng du
tirsdag 10. januar Lærdal kommune
E16 i Lærdal har opna att etter vogntog-trøbbel
Vegtrafikksentralen vest melder om at feltet austover på E16 ved Kjerrøyni i Lærdal er stengt.
fredag 6. januar Firda
Uvêret herjar i fjellet – nesten alle fjellovergangar er stengde
Berre éin fjellovergang har fri ferdsel fredag morgon.
fredag 6. januar Avisa Valdres
Har du innspel til konsekvensutgreiing for stenging av Lærdalstunnelen?
Statens Vegvesen ved avdeling for Transport og samfunn  er i gang med å utgreie verknadene ved ulike stengingsalternativ i samband med oppgradering av Lærdalstunnelen, og dei ønskjer medverknad for å skape ein oversikt over verknadane, og forslag til
torsdag 5. januar Lærdal kommune
Satsar og gebyr 2023
Lærdal kommune sine gjeldande satsar og gebyr for 2023.
onsdag 4. januar Lærdal kommune
Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.
  Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024. Fristen for å søke på
mandag 2. januar Lærdal kommune
Søk om tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak
Vestland fylkeskommune har tilskotsordning til fysiske trafikktryggingstiltak. Søknadsfrist for 2023 er sett til 1. februar. 
mandag 2. januar Lærdal kommune
Nyttårshelsing frå Jeriko
Forside
mandag 2. januar Lærdal kommune
Skal du over fjellet? Sjekk din veg her
Dårleg vêr gjer at fleire fjellovergangar er stengde eller har kolonnekøyring.
29. desember 2022 Firda
Tilskot til verna kulturminne
Tilskotsordning for faste kulturminne i Vestland. Frist for å søke tilskot er 22. januar 2023. 
23. desember 2022 Lærdal kommune
Ny utlysing av kompensasjonsordning for auka straumutgifter for næringslivet i Lærdal kommune
Som følgje av høge straumprisar vart det sett av ei ramme på 3 mill kr. retta mot næringslivet i Lærdal. Delar av ramma vart fordelt av formannskapet i møte 11.11.2022. Kommunestyret vedtok i møte 14.12.2022 å lyse ut resten av løyvinga til
21. desember 2022 Lærdal kommune
Nye opningstider på Lærdal folkebibliotek i 2023
Lærdal folkebibliotek held stengt i jula. Fyrste opningsdag etter jul er tysdag 3. januar. I januar får biblioteket nye opningstider.
21. desember 2022 Lærdal kommune
Julehelsing til Jeriko
Årets julebrev til venskapskommunen vår Jeriko
20. desember 2022 Lærdal kommune
Viktig informasjon om MinID for avgangselevar
Elevar som skal søka vidaregåande skule kan sjølv bestille MinID.
20. desember 2022 Lærdal kommune
Sterk og stødig
Sterk og stødig tek juleferie. Fyrste trening i 2023 vert onsdag 4.januar klokka 12.00.   
20. desember 2022 Lærdal kommune
Formannskap- og kommunestyremøtet veke 50
Sakliste og sakspapir kan du lese her: Formannskapsmøtet 13. desember kl.09.00 Kommunestyremøtet 14. desember kl. 09.00 Dagsorden Du kan sjå møtet her  
9. desember 2022 Lærdal kommune
Felles møte om budsjett og økonomi/handlingsplan
Ordføraren har invitert formannskapet og gruppeleiarane i dei politiske partia til eit arbeidsmøte som omhandlar førebuing til økonomi/budsjett, torsdag 8. desember kl. 16.00 på Lærdal rådhus Møtet er ope
8. desember 2022 Lærdal kommune
VESTLAND

Her kontrollerer ho hjortejegerane: – Ingen alvorlege brot
Sist helg gjennomførte SNO i Sogn og Fjordane ein felleskontroll retta mot hjortejakt og motorferdsel i fleire kommunar.
3. desember 2022 $ Firda
Sterk bok om Liv Signe Navarsete
Ola Borten Moe blir skildra som ein kynisk maktpolitikar som berre har ein tanke i hovudet – seg sjølv og eigen politisk karriere.
30. november 2022 Firda
Siste tilbod om vaksinering mot Covid - 19 i år
Det vert det ikkje drop-in. Ein må tinge time ved å ringe Lærdal Helsesenter mellom kl 13:00 og 14:00 i kvardagar på tlf 57 66 95 00. Me set pris på at de er raske med å tinge time. Dette vert siste vaksinasjonsdag i år.  
30. november 2022 Lærdal kommune
Vinteren er høgsesong for bustadbrannar - test røykvarslaren 1. desember
Halvparten av alle dødsbrannar skjer i bustadar utan røykvarslar som fungera! l Årdal og Lærdal kommune har det dei siste åra vore10 bustadbrannar. Røykvarslaren reddar liv. Test røykvarslarane og byt batteri vedbehov på Røykvarslardagen 1.
29. november 2022 Lærdal kommune
Oppdrag som tilsynsperson
Aurland og Lærdal barnevern treng tilsynspersonar for barn og unge som bur i fosterheim i våre kommunar.
29. november 2022 Lærdal kommune
Johanne (31) satsar på gjenbruk. No opnar ho brudesalong
Johanne Gjesdal Mo frå Lærdal hadde lenge vore på leit etter ein ny hobby. Løysinga vart ein brudesalong.
28. november 2022 $ Firda
Sterkt møte om rus og utanforskap
Onsdag 23.november 2022 var elevane so heldige å få vere publikum på det interaktive rusførebyggande føredraget midt i trynet . Eit prosjekt av Torbjørn Gran og Richard Prøsch. 
28. november 2022 Lærdal kommune
Opna for trafikk etter at vogntoghengjar velta på RV 5 i Lærdal
Vegen var i fleire timar stengd i begge køyreretningar på RV 5 etter at ein vogntoghengar velta to kilometer vest for Lærdalstunnelen.
28. november 2022 $ Firda
Detaljregulering for massedeponering i Koparhola, Bjørkum
Forside
25. november 2022 Lærdal kommune
Kartlegging av kritiske punkt i bekkar og bratte vassdrag i kommunen
Forside
25. november 2022 Lærdal kommune
Offentleg høyring - Økonomi- og handlingsplan 2023-2026. Årsbudsjett 2023
Lærdal formannskap sitt framlegg til økonomi- og handlingsplan 2023-2026. Årsbudsjett 2023 og prisliste 2023 vert i samsvar med kommunelova § 14-3 lagt ut til offentleg frå 28. november til 12. desember på følgjande stader:  - Lærdal rådhus...
25. november 2022 Lærdal kommune
Påminning om drop in vaksinering til innbyggjarane på fredag
Det vert drop-in vaksinering: Fredag 25/11 frå kl 09:00-12:00 på Helsestasjonen ved Lærdal Helsesenter!
23. november 2022 Lærdal kommune
Formannskapsmøte 24. november
Sakliste og sakspapir kan du lese her: Formannskapsmøtet 24. november kl. 10.00  
22. november 2022 Lærdal kommune
"Midt i trynet" - foredrag onsdag 23. november kl. 19.00
Foredraget  Midt i trynet  kjem til Lærdal kulturhus. Føredraget tek føre seg rus, val og konsekvensar og er spesielt retta mot foreldre til ungdommar.
17. november 2022 Lærdal kommune
Viktig info til innbyggjarane i LÆRDAL : Ny dato for vaksinering
Dessverre ser me oss nøydde til å flytte vaksinasjonsdagen kommande fredag 11/11. Dette beklager me! NY dag for drop-in vaksinering vert: Fredag 25/11 frå kl 09:00-12:00 på Helsestasjonen ved Lærdal Helsesenter!
8. november 2022 Lærdal kommune
Delar av Fv. 5630 vert stengt onsdag 9. november
I samband med utskifting av stikkrenner vert vegen frå krysset ved Råsvegen og vidare framover på Mosvegen, stengt frå kl. 07.00 onsdag 9. november. Vegen vert opna så snart arbeidet er ferdig, seinast kl. 19.00 Teknisk drift  
8. november 2022 Lærdal kommune
Fastlege – informasjon til innbyggjarane i Lærdal
Lærdal Helsesenter har vore inni ei krevjande tid kring å kunne tilby innbyggjarane fastlegetenester. Mange av dykk har sikkert opplevd å få beskjed om at fastlegen Dykkar ikkje er til stades når de kontaktar Helsesenteret.
7. november 2022 Lærdal kommune
Delar av Fv. 271 vert stengt tysdag 8. november
I samband med utskifting av stikkrenner vert vegen mellom Ofta aust og Hunderi stengt frå kl. 07.00 torsdag 8. november. Vegen vert opna så snart arbeidet er ferdig, seinast kl. 19.00 Teknisk drift  
7. november 2022 Lærdal kommune
Endeleg kan me starte opp igjen med Sterk og Stødig på Ljøsne!
Kven passar treninga for?  Treninga passar for deg som klarer deg godt i eigen heim utan mykje hjelp frå kommunen. Du må kunne gå utan hjelpemidlar innandørs, men kjenner kanskje på at du er noko ustø i nokre situasjonar.  
4. november 2022 Lærdal kommune
Vaksinering mot corona og lungebetennelse - fredag 11. november
Det vert drop-in vaksinering av fjerde dose mot covid-19 fredag 11. november frå kl 09:00 til 12:00 ved helsestasjonen på Lærdal helsesenter.
4. november 2022 Lærdal kommune
Hemsedalsfjellet: Kollisjon mellom personbil og vogntog
Saka vert oppdatert.
31. oktober 2022 Firda
Trafikktryggingsplan for skule, barnehage og fritidspark i Lærdal sentrum
Som eit ledd i tidlegare  vedteken trafikktryggingsplan for skule, barnehage og fritidspark i Lærdal sentrum, er teknisk eining no i gang med fase 2 av totalt 3 fasar i dette området.  I denne omgang stoppar arbeidet i Skulevegen like fram forbi
31. oktober 2022 Lærdal kommune
Jostein stengde alle dei vonde tankane inni seg. Det heldt på å gå heilt gale
– Terskelen for å be om hjelp til noko slikt er veldig høg. Eg skammar meg veldig over det eg har gjort.
30. oktober 2022 Firda
– Dette råkar næringslivet hardt
– Ei total stenging av Lærdalstunnelen i minst eit år, slik Statens vegvesen har lansert, vil svi i kassaapparata hjå næringslivet i Vang. Ja, langt vidare også, seier Vidar Wangensteen.
29. oktober 2022 $ Avisa Valdres
Hanne sluttar i jobben om Lærdalstunnelen blir heilstengt: – For min del går det ikkje
Det var tilnærma heilt fullt i salen då Vegvesenet informerte om planane for stenging av Lærdalstunnelen. Ikkje uventa kom ein dose kritiske spørsmål.
27. oktober 2022 $ Avisa Valdres
VESTLAND

Ny dato for vegarbeid i Øyragata er torsdag 27. oktober
Det gjekk ikkje heilt som planlagt forrige torsdag, så me prøver igjen. Det vert det utført asfaltarbeid i Øyragata, frå Lindstrøm hotel til gamle holdeplassen,torsdag 27. oktober Teknisk drift  
26. oktober 2022 Lærdal kommune
Folkemøte om oppgradering av Lærdalstunnelen - sjå møtet direkte
  Aurland: 26.oktober kl. 19.00 i Aurland Idretts- og samfunnshus (AIS) Lærdal: 27.oktober kl. 19.00 i Villakssenteret/Kulturhuset Det er høve til å fylgje møtet direkte her
25. oktober 2022 Lærdal kommune
Tusen takk!
Søndag 23. oktober vart årets tv-aksjon avvikla. Aksjonen var i år tildelt Legar Utan Grenser sitt arbeid om å førebyggje livstrugande sjukdommar, utvikle nye medisinar og behandle pasientar i nokon av verdas gløymde kriser.
24. oktober 2022 Lærdal kommune
Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg i Lærdal
Frist for innsending av spelemiddelsøknadar til Lærdal kommune er 10. november 2022
20. oktober 2022 Lærdal kommune
Vegarbeid i Øyragata
Torsdag 20. oktober vert det utført asfaltarbeid i Øyragata, frå Lindstrøm hotel til gamle holdeplassen. Teknisk drift  
19. oktober 2022 Lærdal kommune
Delevis stenging av Fv. 271 i veke 42
I samband med oppretting og asfaltering på Fv. 271 Moldasida, vert vegen stengt onsdag og torsdag i veke 42  mellom kl. 07.00 til 19.00. Vegen er open for fri ferdsel mellom kl. 19.00 til 07.00 Teknisk drift  
18. oktober 2022 Lærdal kommune
Kommunestyremøtet 20. oktober
Sakliste og sakspapir kan du lese her: Kommunestyremøtet 8. september kl. 15.30 Dagsorden Du kan sjå møtet her  
17. oktober 2022 Lærdal kommune
Invitasjon til folkemøte om oppgradering av Lærdalstunnelen
  Aurland: 26.oktober kl. 19.00 i Aurland Idretts- og samfunnshus (AIS) Lærdal: 27.oktober kl. 19.00 i Villakssenteret/Kulturhuset
17. oktober 2022 Lærdal kommune
Fredagsmiddag
Lærdal kommune ynskjer å gje eit tilbod til deg som er eldre og heimebuande, men som kan tenkje seg å treffe andre til felles middag og hygge ein gong i blant. Tilbodet rettar seg til både dei som kan transportere seg sjølve, og dei som treng
12. oktober 2022 Lærdal kommune
Liv Signe etter boksleppet: – Eg utleverer kanskje meg sjølv mykje
Liv Signe Navarsete har delt mykje, men ho er trygg på kvifor ho gjer det.
10. oktober 2022 $ Firda
Delevis stenging av Fv. 271 i veke 41
Grunna vegarbeid på Fv. 271 Moldasida, vert vegen stengt ved Stavarekkja mellom kl. 07.00 til 19.00. Vegen er open for fri ferdsel mellom kl. 19.00 til 07.00 Teknisk drift  
7. oktober 2022 Lærdal kommune
Varsel om jord- og flaumskredfare på oransje nivå
NVE har oppjustert farenivået for kommunar i indre strok av Vestlandet til oransje farenivå.
5. oktober 2022 Lærdal kommune
Synfaring langs bekkar og elvar i heile kommunen denne veka
Lærdal kommune har fått tilskot frå NVE til å gjennomføre kartlegging av kritiske punkt i bekkar og bratte vassdrag i heile kommunen. Denne veka kjem det folk på synfaring i terrenget for å kartlegge situasjonen nærare.
3. oktober 2022 Lærdal kommune
Tv-aksjonen 2022 - Me treng bøssebærarar!
TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grenser sitt arbeid for å gje livreddande helsehjelp og medisinar til menneskje som treng det mest. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober.
27. september 2022 Lærdal kommune
Formannskapsmøte 29. september
Sakliste og sakspapir kan du lese her: Formannskapsmøte 29. september kl. 10.00 Dagsorden
26. september 2022 Lærdal kommune
Kaffikopp med ordførar og varaordførar torsdag 29. september
Innbyggjarar blir invitert til ein prat med ordførar og varaordførar. Der kan du koma med spørsmål, ros eller ris, så prøver me så godt me kan å svara, eller ta saka med oss til meir utgreiing. Torsdag 29. september kl.18.00-20.00, sit karane i 1. etasje
26. september 2022 Lærdal kommune
Aktivitetstilbod for born i haustferien
Akrivitetstilbod for 5.-7. klasse i haustferien
21. september 2022 Lærdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL