Lærdal
Kommuneplanen sin arealdel til offentleg ettersyn
Lærdal kommune har i lengre tid jobba med å få laga ny kommuneplan - arealdel for kommunen, og har fått hjelp av Norconsult til å utarbeide plandokumenta og gjennomføre konsekvensutgreiing knytt til endringane i arealføremål. Formannskapet har no...
onsdag 09:25 Lærdal kommune
Trygg i vann 2022
I dag, tysdag 24.mai har elevane på 8. og 9.steg vore so heldige å få vere med på Redningsselskapet (RS) sitt prosjekt «Trygg i vann». Dette er eit meistrings -og drukningsførebyggande opplegg. Dette er andre året ungdomsskuleklassar i Lærdal har delteke
tirsdag 18:57 Lærdal kommune
Endring i køyreplan til SIMAS torsdag 26. mai
SIMAS har endring i køyreplanane sine torsdag 26. mai - Kristi Himmelfartsdag. Sjå info på heimesida her
mandag 12:33 Lærdal kommune
Kommunestyret vedtok revidert handlingsplan for Trafikktryggleik
Kommunestyret vedtok Kommunedelplan for Trafikktryggleik 2018-2021 i september 2018, og reviderte handlingsplanen i 2019 og 2020. Handlingsplanen skal reviderast kvart år for å kunne leggjast til grunn i søknadar om trafikktryggleiksmidlar og for å
torsdag 19. mai Lærdal kommune
Kommunen utarbeidar ny Kommunedelplan for Oppvekst
Kommunen er pålagd gjennom Plan- og bygningslova å utarbeide ein samla kommuneplan, som skal innehalde ein samfunnsdel og ein arealdel. Kommunen kan i tillegg utarbeide kommunedelplanar for bestemte område eller temaplanar. Kommunestyret i Lærdal kommune vedtok Kommunal Planstrategi i juni...
torsdag 19. mai Lærdal kommune
Kommunen utarbeidar ny Kommunedelplan for Næring
Forside
torsdag 19. mai Lærdal kommune
Lærdalstunnelen stengd
Lærdalstunnelen, E16, er mellombels stengd grunna bil med stans i tunnelen. Det melder Vegtrafikksentralen på Twitter klokka 13:12 måndag.
mandag 16. mai Firda
Sogn Brann og Redning i gang med byggjetilsyn i Lærdal
Alle kommunar er pålagd å utføre byggjetilsyn, for å sikre at alle bygningar og byggjetiltak etter Plan- og bygningslova vert oppførd lovleg og sikkert, av kompetente verksemder, og i tråd med løyver som er gjeve. Byggjetilsynet kan skje i alle delar av
fredag 13. mai Lærdal kommune
VESTLAND

Datainnbrot hjå Norkart
Innbrotet fann stad 5. mai. Hendinga vart raskt oppdaga, men uvedkomande kan ha fått tilgang til informasjon som namn, adresse og fødselsnummer for tidlegare- og eksisterande eigarar, samt festarar og eigarar av burettar. Personar med fortrulege adresser og/eller skjerma bygg er ikkje omfatta av...
torsdag 12. mai Lærdal kommune
Hurra! 6. klasse på Lærdalsøyri skule er på Supernytt på NRK !
Sjå sendinga her !
torsdag 12. mai Lærdal kommune
Utvida jakttid kring Nordfjella og Hardangervidda – høyring
For å forhindra at skrantesjuke (CWD) skal spreia seg frå Nordfjella og Hardangervidda, er det tilrådt å ha låge bestandstettleikar av hjort og elg kring desse fjellområda. 
tirsdag 10. mai Lærdal kommune
Markdag på Molde 2.juni
Velkomst og innleiing av markdagen - Magnhild Aspevik – Felles Landbrukskontor ÅLA Korleis legga til rette for å få eit godt beiteområde - Ivar Molde – eigar og bonde, og verdsarvbonde Roald Jordalen  Omsyn til miljøverdiar under beiterydding - kva må...
tirsdag 10. mai Lærdal kommune
17. mai i Lærdal
  Her er program for dagen 
fredag 6. mai Lærdal kommune
Frukostmøte for næringslivet i Lærdal 18. mai
Kva behov for kompetanse har di verksemd i framtida? Og korleis får me til eit godt samspel mellom næringsliv og dei som er i eit utdanningsløp? 
fredag 6. mai Lærdal kommune
Feiing i Lærdal 2022
Feiaren kjem til Lærdal i veke 19 og vil vere her utover våren. Plan for feiing For å koma i kontakt med feiaren kan ein ringe mob.913 39 939
fredag 6. mai Lærdal kommune
Vil du vera støttekontakt?
Bu og mlijøtenesta treng støttekontaktar. Ta kontakt med einingsleiar Hilde Lysne mobil 905 000 39.
onsdag 4. mai Lærdal kommune
Kaffikopp med ordførar og varaordførar torsdag 5. mai
Innbyggjarar blir invitert til ein prat med ordførar og varaordførar. Der kan du koma med spørsmål, ros eller ris, så prøver me så godt me kan å svara, eller ta saka med oss til meir utgreiing. Torsdag 5. mai kl.18.00-20.00, sit karane i 1. etasje på
tirsdag 3. mai Lærdal kommune
Informasjon - CWD-arbeid
CWD-koordinatoren har laga ein kort rapport om 5 år med Skrantesjuka Du kan du lesa rapporten her
mandag 2. mai Lærdal kommune
Ledig stilling som brukarstyrt personleg assistent
Me har ledig: 30 % stilling som brukarstyrt personleg assistent til ei dame.    
mandag 2. mai Lærdal kommune
Vedlikehald av dagsturhytta
 Denne veka vert partiet under dagsturhytta beisa.  
mandag 2. mai Lærdal kommune
Vinnar av fylkesfinale!
6.klasse ved Lærdalsøyri skule har delteke i SMARTereteknologi 2022. No er kåringa av vinnaren i fylkesfinalen klar og dei flinke 6.klassingane stakk av med sigeren. 
fredag 29. april Lærdal kommune
Kommunestyremøtet 5. mai 2022
Kommunestyremøtet på Lærdal rådhus kl. 09.00 Referatsaker Dagsorden Sjå kommunestyret direkte her
fredag 29. april Lærdal kommune
Varsel om brannfare!
Det er no stor brannfare i heile Sør-Noreg. Farevarselet om gras- og lyngbrann er satt til oransje. Det betyr at vegetasjonen svært lett kan ta fyr, og at veldig store område kan bli råka. Farevarselet gjeld fram til det kjem nedbør av betydning. Me
fredag 29. april Lærdal kommune
Øving PLIVO (pågåande livstruande vold) føregår i Lærdal 28.04.22
Politi, brann og helse skal 28.04.22 gjennomgå ei større PLIVO- øving i Lærdal. Øvinga er ei katastrofeøving, og den skal føregå på Lærdalsøyri skule mellom klokka 16-21. Hensikten med øvinga er å betre samhandlinga mellom...
tirsdag 26. april Lærdal kommune
Tjøring pågår i Galdane
Lærdal kommune ved kulturkontoret informerer med dette om at det denne veka (veke 17) pågår tjøring på bruene i Galdane.
tirsdag 26. april Lærdal kommune
Møte i Utval for miljø og samfunnsutvikling
Utval for miljø og samfunnsutvikling torsdag 28.04.2022  Les sakspapir her
mandag 25. april Lærdal kommune
Vintervedlikehald kommunale og fylkeskommunale vegar 2022 - 2025
Lærdal kommune ynskjer pristilbod på snøbrøyting og sandstrøing av kommunale vegar og plassar, samt fylkesvegar der kommunen har driftskontrakt, frå kommande brøytesesong. 
mandag 25. april Lærdal kommune
Insekt i Lærdal - sommerfuglar
Miljøfagleg Utredning AS har utarbeida rapport om registrering av sommarfulgar i Lærdal.
mandag 25. april Lærdal kommune
Feiaren kjem veke 19
mandag 25. april Lærdal kommune
Tenestetorget er stengt 27. og 28. april
fredag 22. april Lærdal kommune
Motorsyklistane rysta over tilstanden i Fodnestunnelen: – Livsfarleg
– Det er ekstremt glatt føre i tunnelen.
torsdag 21. april $ Firda
Fodnestunnelen opna igjen etter trafikkulukke
Vegtrafikksentralen melde om hendinga klokka 14.45 torsdag ettermiddag. Alle naudetatane rykte ut.
torsdag 21. april Firda
– Det er litt tilfeldig at eg hamna her til sjuande og sist
Vidar Øvrebø (56) er fast tilsett som stadleg leiar ved Lærdal sjukehus.
torsdag 21. april $ Firda
VESTLAND

Stor skogbrannfare
Det er no svært tørt i terrenget og aukande skogbrannfare, det skal lite til for å starte ein skogbrann. Me oppmodar alle til å vera ekstra aktsame, bruke sunn fornuft og unngå å gjere opp eld i naturen. Svein Ove Åmås Branninspektør   
torsdag 21. april Lærdal kommune
Drop in vaksinering 21.04 kl 15-17
Lærdal kommune tilbyr drop in - koronavaksinering 21.04.
onsdag 20. april Lærdal kommune
Politiske møter i veke 16
19.04. Kontrollutvalet  Møteinnkalling og sakspapir: innkalling del1 Innkalling del 2 20.04 Administrasjonsutvalet Sakspapir 20.04.Formannskapet Sakspapir 21.04 Utval for levekår Sakspapir
onsdag 13. april Lærdal kommune
Dette er status på fjellovergangane måndag
Klokka 10.00 ser oversikta slik ut:
mandag 11. april Firda
Ny økonomisjef i Lærdal kommune
Mange i Lærdal kjenner Lars frå den tida han leia Indre Sogn Sparebank si avdeling i Lærdal. Han har høgare utdanning innan økonomi og marknadsføring, og han har i mesteparten av yrkeskarriera si hatt ulike leiande stillingar i Indre Sogn Sparebank/Sogn Sparebank. Lars er...
fredag 8. april Lærdal kommune
Status smittesituasjon
Smittetal og dei sjølvrapporterte tala er no nede i under 10 denne veka.
fredag 8. april Lærdal kommune
Vegen mellom Erdal og Vindedal er no open for fri ferdsel
Deler av vegbana har berre ei køyrebane. Teknisk eining
fredag 8. april Lærdal kommune
Containar frå ryddeaksjon blir ståande til etter påske
Onsdag var det ryddeaksjon i Lærdal, og mykje bos vart samla inn. Takk til alle som deltok på aksjonen for å halda Lærdal rein og ryddig!  Sidan containaren ikkje er full, vert den ståande ved skyttarhuset/klubbhuset ved skøytebana til etter påske.
fredag 8. april Lærdal kommune
Får din pendlarveg ny asfalt? Sjå lista her
Våren og dekksesongen er rett om hjørnet. No har Vestland fylkeskommune avgjort kva vegar som får ny asfalt.
torsdag 7. april $ Firda
Forsinka meldingar frå Lærdal helsesenter
Grunna datafeil ved Lærdal helsesenter kan nokon ha fått forsinka meldingar om blodprøvesvar eller andre meldingar frå legekontoret. Feilen er no retta, men har du spørsmål kan du ta kontakt med helsesenteret på telefon 57669500
tirsdag 5. april Lærdal kommune
Kaffikopp med ordførar og varaordførar torsdag 7. april
Innbyggjarar blir invitert til ein prat med ordførar og varaordførar. Der kan du koma med spørsmål, ros eller ris, så prøver me så godt me kan å svara, eller ta saka med oss til meir utgreiing. Torsdag 7. april kl.18.00-20.00, sit karane i 1. etasje på
tirsdag 5. april Lærdal kommune
Påsken nærmar seg - tenk brannsikkerheit på hytta
Det brenn i over 100 hytter og fritidsboligar kvart år i Norge.  Dei aller fleste ligg langt frå næraste brannstasjon.  Det er same krav til branntryggleik i fritidsbolig som din private heim.
fredag 1. april Lærdal kommune
Tilskotsordning til bygningsmessige tiltak
I Sogn og Fjordane er det i underkant av 400 lagseigde kulturhus. Mange av desse husa rommar mykje av den lokale frivillige kulturaktiviteten i lokalsamfunna. Å ha ein oppegåande og velfungerande stad å utøve aktivitetar, er ein viktig faktor for
torsdag 31. mars Lærdal kommune
Opning av Fv 5627 til hyttefelt i Sluppen
Vegen til hyttefeltet i Sluppen er open for fri ferdsel frå fredag 1.april kl. 15.00 Vegen har vinterføre.  
torsdag 31. mars Lærdal kommune
Ekstraordinært formannskapsmøte 31.03.2022
Det vert halde eit ekstraordinært formannskapsmøte torsdag 31.03.2022 for å handsame ei hastesak om busetjingar av flyktningar.
onsdag 30. mars Lærdal kommune
Hald Grøne Lærdal rein 2022
I samarbeid mellom Lærdal kommune og frivillige lag og organisasjonar vert det arrangert ein kollektiv ryddedugnad i Lærdal kommune, onsdag 6. april mellom 18:00 og 21:00. Dette etter mal frå kva som vart gjennomførd i 2018, 2019 og 2021.
onsdag 30. mars Lærdal kommune
Markering av 25 års tenestetid i Lærdal kommune
Ved ei markering på Lærdalsøren hotel 16. mars vart det gjort stas på dei som hadde vore tilsette i Lærdal kommune gjennom 25 år.  
tirsdag 29. mars Lærdal kommune
Utlysing av kulturmidlar
Kulturmidlar Lærdal kommune lyser ut tilskot til kulturføremål til frivillige lag og organisasjonar som arbeider innan kulturområdet i kommunen. Alle lag kan søke om tilskot til prosjekt og tiltak.  Frist  15. april 2022 Retningslinjer for tildeling...
mandag 28. mars Lærdal kommune
Felles sti- og løypeplan for Nordfjella med Raudafjell
Det ligg føre framlegg til program for Felles sti- og løypeplan for Nordfjella med Raudafjell. Innspelsfrist til programmet er sett til 1.mai.
mandag 28. mars Lærdal kommune
Fem vil bli sjef, berre eitt av namna er offentlege
– Vi er nøgd med søkjarane og startar prosessen no. Vi håpar å få landa det no, seier administrerande direktør Arve Varden i Helse Førde.
mandag 28. mars $ Firda
Invitasjon - seminar om verneområdet gamle Lærdalsøyri
Temaet for seminaret er:  Verneområdet er 50 år (1971-2021).  Kva har me fått til, og vegen vidare.   Førebels program i tilfeldig rekkefølge, som kan bli endra.   • Velkomst ved ordførar Audun Mo   • Kulturelt innslag  •...
mandag 28. mars Lærdal kommune
Det skal lagast plan for kolonnefelt under stenging av Lærdalstunnelen
Statens vegvesen er i gang med planlegging av stenging av Lærdalstunnelen for oppgraderingsarbeid, og har då behov for å etablere område for oppstilling av køyretøy når tunnelen er stengd. Gjennomføring av planlagd tiltak krev vedteken reguleringsplan,
torsdag 24. mars Lærdal kommune
Drop-in koronavaksinering 24.mars
Lærdal kommune tilbyr Drop-in vaksinering  Tid: 24.mars kl 15-17 Stad: Lærdal helsesenter  
torsdag 24. mars Lærdal kommune
Digital bestilling av legetime
Lærdal helsesenter er no integrert med www.helsenorge.no  Dette er ei offentleg nettside innan helse for innbyggjarar i Norge. Nettsida er drifta av Direktoratet for e-helse. Alle som er registrerte som brukarar i helsenorge.no kan no bestille legetime her. Har du bruk for akutt hjelp må du...
onsdag 23. mars Lærdal kommune
Detaljplan for Ofta kraftverk og dispensasjon frå arealdel på høyring
NVE har sendt revidert Detaljplan for miljø og landskap for Ofta kraftverk på høyring. Samstundes har utbyggjar sendt søknad om dispensasjon frå arealdelen til bygging av Ofta kraftverk. Kraftstasjonen er flytta noko lenger opp i terrenget og
tirsdag 22. mars Lærdal kommune
VESTLAND

Reguleringsplan for golfbane/masseuttak på Sløgrandane på høyring
Utval for miljø og samfunnsutvikling har vedteke å leggja framlegg til Reguleringsplan for Sløgrandane, med ny golfbane og utvida masseuttak på Mo ut til offentleg ettersyn og høyring. 
tirsdag 22. mars Lærdal kommune
Har du innspel til investeringar på fylkesvegar i Lærdal?
Vestland fylkeskommune har laga eit utkast til investeringsprogram for fylkesvegnettet, som seier noko om kva investeringar som skal prioriterast i fylket vårt dei neste åra. Dette ligg no ute til høyring, og alle kan innan 01. april 2022 gje innspel til
tirsdag 22. mars Lærdal kommune
Status smittesituasjonen: Det går mot lysare tider!
Koronasmitta syner no ein klar nedgang. Sist veke var det under 90 nye smitta, så pandemien er ikkje over enno. 
mandag 21. mars Lærdal kommune
Kulturskulekonsert
Laurdag 19. mars var det endeleg duka for kulturskulekonsert i kultursalen att.
mandag 21. mars Lærdal kommune
Det spesielle huset var så forfalle at guiden ville gå forbi: – Då vart vi verkeleg interesserte
No bur familien på fem i eit delvis nyoppussa hus. Der har dei kvar sine favorittplassar.
søndag 20. mars $ Firda
Jerninnsamlingsaksjon
Fram til 5.april er det innsamling av jernskrap, nettinggjerde, piggtråd m.m.
fredag 18. mars Lærdal kommune
Sogn for alle inviterar til konferanse 3. mai
Sogn regionråd inviterer til konferanse om prosjektet Sogn for alle. Saman skal vi auke deltaking i arbeidsliv og samfunnsliv for innvandrarar som bur i Sogn.
onsdag 16. mars Lærdal kommune
Kurs i vindfallhogst
Det vert arrangert kurs i vindfallhogst i Lærdal  5. april kl. 09.00.   
torsdag 10. mars Lærdal kommune
Lærdal kommune går no i gjennom sine planar for atomulykker og radioaktivt nedfall
Krigen i Ukraina har aktualisert dette ved brann i eit atomkraftverk i samband med kamphandlingar. Noreg har gode varslingssystem ved fare for radioaktivt nedfall. Difor kan vi i tide få gjort dei naudsynte førebuande tiltak.  
tirsdag 8. mars Lærdal kommune
Aukande smitte i Lærdal. Påminning om sjølvregistrering
Tal sjølvregistrerte positive koronatestar har auka til om lag 130 tilfelle i Lærdal siste veka. 
mandag 7. mars Lærdal kommune
Ledige stillingar i bu og miljøtenesta
Lærdal kommune har ledige stillingar som vikar og faste stillingar
mandag 7. mars Lærdal kommune
Utlevering av bioposar og plastsekker
Utlevering av plastsekker og bioposar startar i veke 10
torsdag 3. mars Lærdal kommune
Søknad om landbruksmidlar i Årdal, Lærdal og Aurland 2022
SMIL - midlar tilskot  til tiltak i beiteområde tilskot til drenering av jordbruksjord utvalde kulturlandskap i Lærdal Endeleg søknadsfrist: 15.april 2022
torsdag 3. mars Lærdal kommune
Karrieremesse i Grieghallen 22. mars 2022
22. mars inviterer vi deg som er nysgjerrig på jobb i Vestland til Framtidsfylket karrieremesse i Bergen.
onsdag 2. mars Lærdal kommune
Kaffikopp med ordførar og varaordførar torsdag 3. mars
Innbyggjarar blir invitert til ein prat med ordførar og varaordførar. Der kan du koma med spørsmål, ros eller ris, så prøver me så godt me kan å svara, eller ta saka med oss til meir utgreiing. Torsdag 3. mars kl.18.00-20.00, sit karane i 1. etasje på
onsdag 2. mars Lærdal kommune
Straumstøtte til frivillige organisasjonar
Har organisasjonen din hatt høge straumrekningar den siste tida? No går det an å søkja om straumstøtte. Fristen er 15. mars.
tirsdag 1. mars Lærdal kommune
Eigedomsskatt 2022
Skatten er utskriven med kr 7,- for kvar kr 1 000,- i takstverdi. Den utskrivne skatten forfell i 2 terminar – 1. termin 30.03.2022 og 2. termin 30.09.2022 Det er høve til å klage på utskriven skatt. Eventuell klage vert å sende til: Lærdal kommune Øyraplassen...
tirsdag 1. mars Lærdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL