Lærdal
Førdianar fekk ein heilt uvanleg laks, utan pukkel
LÆRDAL: – Ein slik fisk har eg aldri sett.
torsdag 18:27 Firda
Vogntog mista last
POLITI: E16 ved Ljøsne i Lærdal vart delvis stengd onsdag kveld, då ein lastebil mista lasta.
torsdag 07:28 $ Firda
NAV Lærdal og NAV Aurland har sams drift i veke 29 og 30.
Publikumsmottaket i Aurland er stengt i veke 29 (17. – 23. juli), og i Lærdal i veke 30 (24. – 30. juli). Du når oss via kontaktsenteret på 55 55 33 33, og på nav.no. Post kan leverast i 1. etg. Den veka ditt kontor er stengt, kan du møte og få tjeneste i...
fredag 14. juli Lærdal kommune
Skrantesjuke i Nordfjella - informasjon
Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder.
torsdag 13. juli Lærdal kommune
Sluttrapport for Prosjekt sau og utmark i ÅLA
Prosjekt sau og utmark i ÅLA er no avslutta. Godkjende sluttdokument finn du her: Sluttrapport Sluttrekneskap Sluttrekneskap ink.eigeninnsats
onsdag 12. juli Lærdal kommune
Utforkøyring på E16
Politi og brannvesenet rykte klokka 17.30 tysdag ut til eit trafikkuhell på E16.Ifølgje politiet hadde eit køyretøy køyrt av vegen på Ljøsne ovanfor Lærdal. Det…
mandag 10. juli Firda
ID- kontroll for utanlandske arbeidstakarar tysdag 15.august kl 9-14
NB! Denne kontrollen er kun for dei som ikkje har vore på ID-kontroll tidlegare. Kva må gjerast før kontrollen;  - Arbeidsgjevar sender fullt namn og fødselsdato på dei som skal kontrollerast til Skatteetaten innan 1.8.2017. til simen.longva@skatteetaten.no Viktig å ha...
mandag 10. juli Lærdal kommune
Kamera fanget opp dødsulykken i Lærdal
Direktøren i busselskapet som var involvert i dødsulykken søndag sier at personbilen kom over på feil side av kjørebanen.
mandag 10. juli Bergens Tidende
SOGN OG FJORDANE

Dødsulykke i Lærdalstunnelen
Kollisjon mellom buss og personbil.
søndag 9. juli Bergens Tidende
Områderegulering for Håbakken - delområde 1 - ulegging til nytt offentleg ettersyn
Håbakken er peika ut som eit hovudutviklingsareal for arealkrevjande næringsverksemder med god tilgjenge til sambanda både aust-vest og nord-sør. Området skal vera med på å vidareutvikle Lærdal som samferdsleknutepunkt, forsterke Håbakken som...
mandag 3. juli Lærdal kommune
– Kom deg ut! Huset står i full brann!
Det vart dramatiske minutt for familien Johnsen, då dei natt til søndag vakna av at huset deira var overtent.
søndag 2. juli Bergens Tidende
Sogndal-brannen: – Det kunne gått mye verre
Ingen kom til skade i en brann i to hus i Sogndal sentrum natt til søndag.
søndag 2. juli Bergens Tidende
Stortings- og sametingsval 2017
Du må stå i manntalet dersom du skal kunne røyste ved Stortings- og Sametingsvalet måndag 11. september 2017. Mantallet vert lagt ut til gjennomsyn på desse stadane frå 7. juli: Borgundsbui Ljøsnabui Biblioteket frå 1. august Lærdal...
fredag 30. juni Lærdal kommune
Perspektiv frå Flyktningtenesta i Nav
Flyktningtenesta i Nav har som mål å integrere flyktningane gjennom introduksjonsprogrammet og oppfølging. Det er ein føremon å busetje flyktningane spreidd i kommunen då dette legg best til rette for god integrering og minst mogeleg stigmatisering av flyktningane.  Det er...
fredag 30. juni Lærdal kommune
Val 2017
Du må stå i manntalet dersom du skal kunne røyste ved Stortings- og Sametingsvalet måndag 11. september 2017. Mantallet vert lagt ut til gjennomsyn på desse stadane frå 7. juli: Borgundsbui Ljøsnabui Biblioteket frå 1. august Lærdal...
fredag 30. juni Lærdal kommune
Lærdal post- og telemuseum
Lærdal post- og telemuseum held ope frå tysdag 04.07.2017. Opningstider i juli: Tysdag, torsdag, laurdag og sundag: 12:00-15:00 Gratis inngang.
fredag 30. juni Lærdal kommune
Bil utfor vegen på rv. 52
POLITI: Begge personane i bilen har kome seg ut.
onsdag 28. juni Firda
Skuleskyss 2017/2018
Bussrutene for hausten er no klare.  Borgund skule Lærdalsøyri skule 1 Lærdalsøyri skule 2 Lærdalsøyri skule 3   Me gjer merksam på at det kan bli mindre endringar i bussrutene.
onsdag 28. juni Lærdal kommune
UP stod klar i Sogn – skreiv ut fleire gebyr
POLITI: Ingen blåste raudt, men seks førarar reiste heim med bot for å ha køyrt for fort.
tirsdag 27. juni Firda
Områderegulering Erdal - oppstart av planarbeid
Kommunestyret gjorde i møte 22.06.2017 vedtak om oppstart av planarbeid for Erdal og la framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn.  Frist for innspel er sett til 04.08.2017.  Les meir her: Sakspapir Planprogram   Frå tidlegare sakshandsaming: Sakspapir i...
fredag 23. juni Lærdal kommune
Områderegulering Strendene - oppstart av planarbeid
Kommunestyret gjorde i møte 22.06.2017 vedtak om oppstart av planarbeid for Strendene og la framlegg til planprogram ut til offentleg ettersyn. Frist for innspel er sett til 04.08.2017. Les meir her: Sakspapir Planprogram   Frå tidlegare sakshandsaming: Sakspapir kommunestyret...
fredag 23. juni Lærdal kommune
Reguleringsendring Ofta Aust - vedtak av plan
Kommunestyret gjorde i møte 22.06.2017 vedtak av Reguleringsendring Ofta Aust. Føremålet med planarbeidet har vore å regulere inn ei bustadtomt og eit mindre parkeringsareal på tidlegare friareal.  Ein kan påklaga kommunestyret sitt vedtak til fylkesmannen etter Plan- og...
fredag 23. juni Lærdal kommune
Tildeling av fellingsløyve i Lærdal kommune 2017
Tildeling av fellingsløyve for hjort, elg og rådyr - Lærdal kommune Hjort 2017 - vald utan bestandsplanHjort 2017 - vald med bestandsplanElg 2017Rådyr 2017   Anna informasjon:Anbefaling til kommuner om vurdere bestandsreduksjon av hjorteviltPålegg om å teste hjortevilt...
fredag 23. juni Lærdal kommune
Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027
Kommunestyret gjorde i møte 22.06.2017 vedtak om oppstart av planarbeid for Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027.  Innspel til planarbeidet skal innan 04.08.2017 sendast til Lærdal kommune, Planavdelinga v/Monika Lysne, pb. 83, 6863 Lærdal Les meir om saka her: Sakspapir Prosjektplan
fredag 23. juni Lærdal kommune
Jegermøte Nordfjella 29.juni kl 19
Program: Jakta 2017. Orientering frå villreinutvalet. Soneforskrift, korleis skal jegerane forholda seg til den Opplegg for prøvetaking 2017 Jaktoppsyn 2017, orientering Plan for uttak av stamma Utdeling av prøvemateriell Innleiarar frå: Villreinutval, Nina,...
torsdag 22. juni Lærdal kommune
Stenging av kommunal veg under Jordeplerock 2017
onsdag 21. juni Lærdal kommune
Møte i formannskapet 22.06.2017
Møteinnkalling og sakliste Referatsaker Tilleggsinnkalling 1 Tilleggsinnkalling 2
fredag 16. juni Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Prosjekt felles Frisklivssentral i Aurland og Lærdal
Lærdal har hatt Frisklivssentral oppe og gå i over to år og tilbyr fleire kurs og grupper for førebygging av helseplager, blant anna BraMat-kurs, stavganggrupper og røykesluttkurs. Aurland er no i startfasen av å etablere sine tilbod innanfor friskliv. Med å skipa ein...
onsdag 14. juni Aurland kommune
Frivillige lag- og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
            Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.  Mange som ikkje søkjer Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje...
tirsdag 13. juni Lærdal kommune
Hans Johan Breidablikk er engasjert som kommuneoverlege i 20% stilling frå 01.09. og inntil eitt år.
Hans John Breidablikk spesialist i samfunnsmedisin, har tidlegare vore kommuneoverlege, men er mest kjent som mangeårig fagdirektør i Helse Førde. I tillegg å være faglig rådgjevar for legane og dei tilsette ved helsesenteret, vil han ta hånd om dei...
fredag 9. juni Lærdal kommune
Utlegging av økonomi- og handlingsplan 2018 - 2021
Lærdal formannskap sitt framlegg til økonomiplan 2018- 2021 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 44 og § 45 i kommunelova. Styret i Okken Kraft Lærdal KF sitt framlegg til økonomiplan 2018-2021 vert lagt ut til offentleg ettersyn. Dokumenta er lagt ut på...
onsdag 7. juni Lærdal kommune
Utstilllinga "Hans Gjesme og årstidene" på Sogn kunstsenter
Fredag 16. juni kl. 14.00 opnar utstillinga "Hans Gjesme og årstidene" på Sogn kunstsenter. Les meir her
onsdag 7. juni Lærdal kommune
Innkalling og sakspapir til møte i Kontrollutvalet 14.06.2017
Innkalling og sakspapir
onsdag 7. juni Lærdal kommune
Møte om Utvalde kulturlandskap i jordbruket 14.6 kl 19.00 i Lærdal kulturhus
Programmet kan du lesa her
onsdag 7. juni Lærdal kommune
Ledige to faste stillingar - miljøterapeutar i spesielt tilrettelagde heimestenester
Les stillingsannonsane her: Miljøterapeut i 100% fast stilling Miljøterapeut i 100% fast stilling - delt stilling adm/miljø      
tirsdag 6. juni Lærdal kommune
Feiaren kjem til Lærdal i veke 24
tirsdag 6. juni Lærdal kommune
Hugs adresseendring i Folkeregisteret
Les informasjon frå SIMAS IKS og Lærdal kommune: For at adressa di skal verte oppdatert i Folkeregisteret må du endre den hjå Skatteetaten. Det heldt ikkje å oppdatere adressa hjå posten. At adressa di er korrekt registrert er viktig av fleire grunnar, mellom anna er det viktig...
tirsdag 6. juni Lærdal kommune
Slåtten nærmar seg - tenk plassering av rundballar
Me hadde i våres ei synfaring i lag med Vegvesen, Mattilsyn og Politi for å vurdera kven som har ansvar for kva knytt til rundballeplassering. I det store og dei heile har landbruket gjort ein kjempegod jobb med å sikra rundballane mot å verta etne på av hjort. Bra jobba! No som...
torsdag 1. juni Lærdal kommune
Sommarvikarar i heimehjelpa
  Heimetenestene treng sommarvikarar i heimehjelpa for sommaren 2017. Søkjarane bør helst ha førarkorrt. Send søknad til leiar: hrafnhildur.yr.elvarsdottir@laerdal.kommune.no eller ta kontakt på teledon 915 22 455.        
torsdag 1. juni Lærdal kommune
Søkbare omstillingsmidlar og fleire eigarar til utviklingsprosjekt
onsdag 31. mai Lærdal kommune
Møte om CWD/skrantesjuke i Nordfjella villreinområde
onsdag 31. mai Lærdal kommune
Møte i formannskapet 06.06.2017
Innkalling og sakliste
tirsdag 30. mai Lærdal kommune
Konsert i Lærdal kulturhus
Plakat
tirsdag 30. mai Lærdal kommune
FV 273 (Strondi) ved Fjellstad er open
fredag 19. mai Lærdal kommune
FV 271 - Moldasida er åpen for fri ferdsel
mandag 8. mai Lærdal kommune
Hvorfor fløy det droner over brannen i Lærdal?
Fullastet med våpen på skarpe oppdrag i krigssoner. Styrt av datamaskiner og personer i en bunker under Pentagon. Med navn som Predator og Reaper. Dette er hva mange mennesker først og fremst tenker på når ordet drone blir nevnt. Så også de fredelige bestemødrene i...
20. januar 2014 NRK
SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL