Lærdal
Brannvesenet øvde på elveredning: – Må øva på korleis det å gå gjennom isen
Brannvesenet i Årdal og Lærdal har månadlege øvingar. Nyleg øvde dei på overflateredning på Smedalsvatnet på Filefjell.
lørdag 06:03 Porten.no
Kommunestyrevalet 2019
Valstyret har i møte 16. mai 2019 godkjent 4 vallister som stiller til kommunestyrevalet i 2019. Desse er.Lærdal SenterpartiArbeiderpartietLærdal HøgreSosialitisk Ventreparti    
torsdag 14:35 Lærdal kommune
Nedetid på telefon på Lærdal helsesenter
Torsdag 23. mai går me over til ny mobiloperatør. I den forbindelse vil telefonen vår vera nede frå kl. 10.00 og utover.Me er usikre på kva tid me er oppe og går att.Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 116117 eller 113.  
onsdag 09:50 Lærdal kommune
Telefontenester i Lærdal kommune
tirsdag 09:41 Lærdal kommune
Informasjon frå Skatteoppkrevjaren
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
mandag 20. mai Lærdal kommune
– Få plasser i verden du kan oppleve dette
Broom har vært med på en helt spesiell kjøretur. Sammen med rundt 60 andre biler, kjørte vi fra Lærdalsøren Hotell langt inne i Sognefjorden - opp på Sognefjellet - og via Luster til Sogndal og tilbake til Lærdal. En tur som tok oss over 1.100 høydemeter,...
søndag 19. mai TV 2
Ledig stilling som einingsleiar matforsyning
Vikariat som einingsleiar i 100 % stilling ved avdelinga Matforsyning i Lærdal kommune. Kjøkkenet er lokalisert ved Pleie og omsorg. Einingsleiaren er underlagt rådmann sin stab, med dagleg ansvar for budsjett, økonomi og personal i eiga gruppe. Kjøkenet har i dag 4,15 årsverk...
torsdag 16. mai Lærdal kommune
Deltidsstillingar i Lærdal brann og redning
Ledige stillingar som deltidsbrannmannskap. Søknadsfrist 02.06.19 Fullstendig utlysning
torsdag 16. mai Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Ledige pedagogstillingar i Lærdal kommune
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 16. mai Lærdal kommune
Ny einingsleiar ved pleie og omsorg
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 16. mai Lærdal kommune
Kritisk til ordføraren: - Sur lapskaus i Lærdal kommune
Det skriv Wiggo Hustad i dette meiningsinnlegget.
tirsdag 14. mai Porten.no
Elveeigarlaga går saman om å tilby desinfisering for fiskarar i Borgundselva
Elveeigarane tek grep for å hindar gyro-smitte i lakseelvane.
tirsdag 14. mai Porten.no
Brannvesenet har hatt øving - elveredning på is
Brannvesenet i Lærdal har stadig øvingar på tenkte hendingar. 2. mai var dei på Filefjell og hadde øving i elveredning på is.
tirsdag 14. mai Lærdal kommune
17. mai 2019
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 14. mai Lærdal kommune
Innkalling og sakspapir til møte i kontrollutvalet 14.05.2019
Innkalling og sakspapir til møte 14.05.2019 Sakspapir til sak 10
onsdag 8. mai Lærdal kommune
Har du lånt bord? No ønskjer denne skulen dei attende
Lærdalsøyri skule etterlyser tre-fire skulepultar som har vorte utlånt til private arrangement i bygda.
onsdag 8. mai Porten.no
Har du lånt bord av Lærdalsøyri skule?
Skulen manglar eksamensbord. Desse har skulen lånt ut, men ikkje fått tilbake. Eksamenstida nærmar seg og me treng borda. 
tirsdag 7. mai Lærdal kommune
Villreinnemnda for Sogn og Fjordane
Kunngjering
mandag 6. mai Lærdal kommune
Søknadsfrist kulturskulen 2019/2020
Frist for å søkje ny plass i kulturskulen for skuleåret 2019/2020 er 1. juni 2019. Søknadane vert handsama i byrjinga av august, og søkjarane får svarbrev etter at kulturskulelærarane har hatt inntaksmøte. Dei som har plass frå før og skal fortsetje...
torsdag 2. mai Lærdal kommune
Juniorskyttaren frå Lærdal er teken ut til verdscup for seniorar
Skal konkurrera mot verdseliten for første gong.
tirsdag 30. april Porten.no
Trugar med å stengja offentleg toalett etter hærverk
Reinhaldarane som skulle vaska venterommet før helga vart møtt av ein «svinesti», seier leiar for tekniske tenester. No vurderer kommunen å melda hærverk til politiet.
mandag 29. april Porten.no
Busetting av flykningar
- TV bord - sofa (2 delar eller hjørnesofa) - spisebord - kjøkenutstyr  Flyktningtenesta set pris på om de vil gje vekk eller selje til oss. Ta kontakt med June Kvalvågnes på telefonnummer 41285903 eller june.kvalvagnes@nav.no Tusen takk!  Flyktningtenesta i Nav...
mandag 29. april Lærdal kommune
Gjeld tilgrising og hærverk på kommunalt toalett og venterom ved rådhuset
Lærdal kommune vurderer å måtte stenge venterom og toalett på ettermiddag/kveld på bussholdeplassen ved rådhuset. Dette på grunn av hærverk og tilgrising. Dersom det vert gjort meir skade, vert dette politianmeldt. Teknisk drift
fredag 26. april Lærdal kommune
Kommunane vann fram, i 2019 vil gravide få kortare veg å reisa for ultralyd
Kommunar i Indre Sogn og Helse Førde har gått saman om å kjøpa nytt ultralydutstyr til Lærdal sjukehus, går det fram av ei pressemelding.
onsdag 17. april Porten.no
Sommarvikar pleie og omsorg
Fullstendig utlysingstekst
tirsdag 16. april Lærdal kommune
Viktig melding om SMIL-søknad 2019
Me har fått melding frå fleire om at det dukkar opp diverse systemfeil for den digitale SMIL-søknadsomgangen 2019. Det er slik at frå i år kan SMIL-søknad kun leverast digitalt. Å levere på papir for at me skal registrere den er ikkje eit alternativ. Når
tirsdag 16. april Lærdal kommune
Daudt hjortevilt - meld i frå!
mandag 15. april Lærdal kommune
Gatelys i Ofta Vest
mandag 15. april Lærdal kommune
Plastavfall på hageavfallsplassen
Det vert kasta plastemballasje i lag med hageavfall på avfallsplassen som berre skal vera hageavfall på. Det er oppsett ein 660 l restavfalldunk som skal brukast til plastsekker ol. emballasje. Teknisk drift
mandag 15. april Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 25.04.2019
Innkalling og sakliste
mandag 15. april Lærdal kommune
Brannsjefen åtvarar mot uaktsam brannbruk: - Ver forsiktig med eingangsgrill
Brannsjef i Lærdal og Årdal oppmodar folk å vera forsiktige i påska.
fredag 12. april Porten.no
Kommunepsykologar til Sogn
Årdal, Lærdal og Aurland kommune Desse kommunane inngår i samarbeid om psykologtenesta og søkjer etter 2 psykologar. Tilsetting vert ved Sogn Lokalmedisinske senter (LMS) i Lærdal. Psykologane vil arbeide organsisatorisk i nær tilknyting til felles
fredag 12. april Lærdal kommune
Kurs i heimekompostering
Kvifor Heimekompostering? I tillegg til at du får næringsrik jord som du kan nytte i hagen får du også 35 % avslag i renovasjonsavgifta frå SIMAS. For å få avslag i renovasjonsavgifta må du sende inn ein enkel søknad, og du må ha gjennomført...
torsdag 11. april Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Båltenning og grilling i skog og mark
Lærdal kommune minner derfor om at det er turt i utmark/innmark enkelte stader, og at ein må vera forsiktig med båltenning og bruk av eingangsgrill. Vegetasjon er lett antenneleg og store område kan verte ramma. Etter 15. april er det forbode å tenna bål i kommunen utan...
torsdag 11. april Lærdal kommune
Konsert på Lærdal bu og omsorgsheim
Første veka i april var det dukka for konsert med Gina Nordby på Lærdal bu- og omsorgsheim. Nordby er sjølv sjukepleiar, musikar og føredragshaldar som har spesialisert seg på å halda konsertar på eldre- og sjukeheimar.
torsdag 11. april Lærdal kommune
Traktorboom i barnehagane: – Me er opptekne av rekruttering til norsk landbruk
Det sa styreleiar i Lærdal bondelag, Njål Kaardal Golf, då barnehagane på Lærdalsøyri fekk fem nye traktorar til leik, læring og moro.
onsdag 10. april Porten.no
Busker ut i gata gjennom Lærdalsøyri
Lærdal kommune har fått melding frå bussjåførar at dei får greiner frå busker på bussane.
onsdag 10. april Lærdal kommune
Tømmeruta på renovasjon i påska 2019
I påska er nokre tømmeruter flytta grunna heilagdagar. Ver obs på dette og sett ut behaldarane før kl. 7 på tømmedag.
onsdag 10. april Lærdal kommune
Laurdagsbadinga er avslutta for sesongen
Varmbading, babybading og familiebading på laurdagar er no avslutta for sesongen. Innebading laurdagar startar normalt opp att etter haustferien i oktober.
tirsdag 9. april Lærdal kommune
Innsamling av metallskrap i gang - har du ikkje bestilt henting?
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 9. april Lærdal kommune
Vårryddeaksjonen vert onsdag 24. april 2019
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
tirsdag 9. april Lærdal kommune
Rekneskap Lærdal kommune 2018
Netto driftsresultat for Lærdal kommune for 2018 viser eit negativt netto driftsresultat på 2,3 mill. Etter budsjetterte avsetningar og bruk av fond står ein igjen med eit meirforbruk (underskot)  på om lag akkurat 2 mill. Dette må dekkast av
mandag 8. april Lærdal kommune
Riksantikvaren med storløyving slik at dette ikkje skal skje igjen
Lærdal kommune har fått 650.000 kroner av riksantikvaren til å sikra gamle Lærdalsøyri mot brann.
lørdag 6. april Porten.no
Vegen til Vardahaug bru vert opna i dag 5. april 2019
fredag 5. april Lærdal kommune
Kulturprisen 2019
Lærdal kommune, ved formannsskapet, deler ut kulturpris kvart fjerde år. Prisen skal gå til einskilpersonar eller lag som har lagt ned eit stort arbeid innan kulturområdet i Lærdal kommune, i samsvar med kriteria for kulturprisen. Kriteria som vil verte nytta ved tildeling av prisen er...
fredag 5. april Lærdal kommune
Søknadsfrist kulturmidlar 2019
Frist for å søkje om kulturmidlar i 2019 er 20. april. Les meir her
fredag 5. april Lærdal kommune
Einingsleiar pleie og omsorg
Ledig vikariat frå 01.07.2019 - 30.06.2020
torsdag 4. april Lærdal kommune
Ryddeaksjonen 2019 - me er i gang!
Kommunen og Simas er no godt i gang med å samle inn metallskrap frå heile bygda.  Me har motteke svært mange bestillingar av henting og containerplasseringar og er i gang denne veka med å hente inn fulle containarar.  Dette arbeidet vil foregå nokre veker...
torsdag 4. april Lærdal kommune
Møte i formannskapet 11.04.2019
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 4. april Lærdal kommune
Her vil idrettslaget bygga kunstisbane
Skøytebana i Lærdal er populær, men sårbar for milde vintrar. No ønskjer idrettslaget å realisera planane om ei kunstisbane.
onsdag 3. april Porten.no
Container for metallskrap på Borgund og i Håbakken
Kommunen og Simas er denne veka i gang med henting av metallskrap i kommunen, og er svært positive til den enorme responsen som Ryddeaksjonen 2019 har fått.  Les meir om Ryddeaksjonen her (trykk på linken).  På grunn av den store mengda bestillingar, og nokre utfordringar med...
mandag 1. april Lærdal kommune
Stengt veg i Hanseskogen
På grunn av arbeid med tilkopling av avløp vert den kommunale vegen mellom Hanseskogen 31 A og Hanseskogen 22 A stengt i to dagar. Dette gjeld frå i morgon 2. april kl. 08.00 til og med 3. april 2019. Bommen utanfor Hanseskogen 22 A vert opna for
mandag 1. april Lærdal kommune
Skilting i Lærdal
Lærdal kommune skal i vekene framover setje opp adresseskilt og nummerhenvisningsskilt i Lærdal.
fredag 29. mars Lærdal kommune
Tilskot til utsiktrydding
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 29. mars Lærdal kommune
Stengt veg - Selsvegen i Erdal
torsdag 28. mars Lærdal kommune
Feiaren kjem til Lærdal i veke 23, 3.-7. juni 2019
Feiaren kjem til Lærdal i veke 23, (3. - 7. juni). I år skal han feia øvre del av bygda, frå vegkrysset Ofta Aust fram Moldasida, og frå sjukehuskrysset oppover dalen. Minner om at de tilrettelegg for feiing ved å stenge av spjeld i vedovn og legg fram
mandag 25. mars Lærdal kommune
Gatefeiing i Lærdal
Lærdal kommune startar opp med gatefeiing av fortau, parkeringsplassar osv. neste veke, frå måndag 25. mars. Teknisk drift
fredag 22. mars Lærdal kommune
Venstre-krise: Klarer ikke å stille liste i mange kommuner
Hver tredje kommune i Vestland blir uten Venstre-liste i kommunevalget. – Venstre er i ferd med å bli et Oslo-parti, sier Jan Erik Espelid i Austrheim Venstre.
tirsdag 5. mars $ Bergens Tidende
SOGN OG FJORDANE

Audun Mo er Lærdal Ap sin ordførarkandidat – sjå lista
Det skriv Lærdal Ap i ei pressemelding.
tirsdag 5. mars Porten.no
Biskopens tegning
I biskop Randulfs kopibok fra 1667 finner du det meste.
fredag 4. januar $ Bergens Tidende
Sogn og Fjordane på operasjonstoppen
Nytt helseatlas avdekkjer store geografiske forskjellar i operasjonspraksis
18. desember 2018 $ Bergens Tidende
Jærstrendene kan få 500 livreddere
Fem lokale vannsportklubber vil forene kreftene og sammen danne det som kan bli Jærens svar på «Baywatch», et nytt redningsteam for strendene.
18. oktober 2018 $ Stavanger Aftenblad
Kvifor små stader kan skape store idear | Høibo og Wildhagen
Normen om at det er i dei store byane innovasjonen skjer, blir utfordra av små stader som evnar å sjå nærings- og stadsutvikling under eitt.
25. mai 2018 $ Aftenposten
Hans beskjedenhet på egne vegne, grenset til det urimelige
Jon Lindstrøm til minne.
16. mai 2018 $ Bergens Tidende
Tre personar involvert i møteulykke etter forbikøyring
HØYANGER: Ein person sendt til Førde sentralsjukehus i ambulanse.
15. februar 2018 Firda
Her riv Vegvesenet ned steinblokk på 40 kubikkmeter
ÅRDAL: Sjå video av kjempesteinen dundre ned fjellsida.
2. februar 2018 Firda
No er fv. 53 mellom Lærdal og Årdal open igjen
VEG: 4. januar gjekk eit stort steinras mellom Finnsåstunnelen og Kolnostunnelen. Etter 10 dagar med opprydding opna vegen søndag ettermiddag.
14. januar 2018 Firda
Alle bussruter forbi rasområdet på fv. 53 blir innstilt
ÅRDAL: Det melder Kringom etter steinraset på fv. 53 torsdag ettermiddag.
4. januar 2018 Firda
Ingen nedbørsrekord i år – meteorologane forstår ingenting
VÊR: Ytresogningane er vande med regn, og spesielt på Takle og i Brekke har dei år etter år tatt kjedelege nedbørsrekordar. Men ikkje i år.
27. desember 2017 Firda
Trailer blokkerte vegen på riksveg 52
SAMFERDSLE: Vegen er no opna igjen.
21. desember 2017 Firda
Minibuss med 8 personar køyrde i grøfta
LÆRDAL: Alle skal vere uskadd, ifølgje politiet.
11. november 2017 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL