Lærdal
Lærdal og Årdal får Montèr-butikkar etter kjedebyte
 Byggmakker Andersen-butikkane i både Årdal og Lærdal skiftar kjede til Montèr.
11:23 Porten.no
Møte i formannskapet 25.01.2018
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 10:36 Lærdal kommune
Tidlegare pelsbonde frå Lærdal: – Dårleg dyrevelferd. Næringa er grådig og kan takka seg sjølv
Ein av Noregs aller mest erfarne revefarmarar meiner næringa i praksis avvikla seg sjølv, og at Norges pelsdyralslag har lagt til rette for det.
torsdag 06:00 Porten.no
Ny ordning: Oppsamlingsboks for farleg avfall
I fjor testa SIMAS ut ei løysing for oppsamling av farleg avfall i Leikanger kommune. Alle innbyggjarane i kommunen kunne hente ein raud boks på miljøstasjonen heilt gratis. Nå ønskjer dei å utvida tilbodet til alle SIMAS-kommunane. Hent deg ein boks på
onsdag 08:51 Lærdal kommune
Omsorgsbustader - informasjon om søknad og tildeling
Omsorgsbustad er eit tilbod til personar som ikkje kan bu i sin eigen private bustad. Omsorgsbustaden skal være tilrettelagt slik at ditt funksjonsnivå i utføring av daglege gjeremål vert oppretthalde eller betra.
onsdag 08:51 Lærdal kommune
Om digital sjukmelding
Frå 15. januar kan arbeidstakarar sende heile sjukmeldinga elektronisk til arbeidsgivar. Dette gjeld ikkje sjukmelding frå sjukehus.(inntil vidare)
tirsdag 13:34 Lærdal kommune
Olav Haugen er den siste pelsdyrfarmaren i Indre Sogn. Regjeringa vil stogga verksemda hans
Pelsdyrfarmaren meiner det er synd å gjera slutt på pelsdyrnæringa her til lands nå når det har kome på plass nye velferdstiltak dei siste åra. 
tirsdag 06:00 Porten.no
Første artist klar: Rotlaus kjem til Lærdal i sommar
Jordeplerock presenterte i dag første artist til festivalen i sommar.
mandag 20:00 Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Denne fjellovergangen er framleis open, men det ligg bilar strødd langs vegkantane
TRAFIKK: Framleis dårleg vêr på fjellovergangane.
mandag 18:57 Firda
Søknadsfrist barnehage
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
mandag 10:54 Lærdal kommune
No er fv. 53 mellom Lærdal og Årdal open igjen
VEG: 4. januar gjekk eit stort steinras mellom Finnsåstunnelen og Kolnostunnelen. Etter 10 dagar med opprydding opna vegen søndag ettermiddag.
søndag 16:48 Firda
Lærdal kommune har tilsett to nye allmennlegar
Dei nye legane skal etter planen vere på plass i løpet av mars 2018
fredag 12. januar Lærdal kommune
Veterinærvakta i ÅLA – nytt telefonnummer
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
torsdag 11. januar Lærdal kommune
Har du fått feil avfallskalendar for 2018?
Feil ved utsending har ført til at innbyggjarar har fått kalender for feil kommune - eller ikkje fått i det heile. Det beklagar me! Her er kva du kan gjere for å halde deg oppdatert på  tømmeruta di.
tirsdag 9. januar Lærdal kommune
Ledige stillingar på SIMAS
Då to av våre kundehandsamarar skal ut i fødselspermisjon har me ledig to vikariat i administrasjonen som kundehandsamar i perioden 01.03.18 -  30.09.19.
tirsdag 9. januar Lærdal kommune
Alle bussruter forbi rasområdet på fv. 53 blir innstilt
ÅRDAL: Det melder Kringom etter steinraset på fv. 53 torsdag ettermiddag.
torsdag 4. januar Firda
Fyrverkeri i Lærdal
Sjølv om fyrverkeriartiklane har vorte sikrare dei seinare åra, m.a. med innføring av forbod mot rakettar med styrepinne, visar det seg at sjølv fyrverkeribatteri kan gjera stor skade på personar og materiale. Sjekk at fyrverkeribatteriet er utan skade og dette ikkje kan velte. Bruk...
28. desember 2017 Lærdal kommune
Ingen nedbørsrekord i år – meteorologane forstår ingenting
VÊR: Ytresogningane er vande med regn, og spesielt på Takle og i Brekke har dei år etter år tatt kjedelege nedbørsrekordar. Men ikkje i år.
27. desember 2017 Firda
Opningstider i Lærdal kommune jule- og nyttårshelga 2017
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
22. desember 2017 Lærdal kommune
Lærdal Frivilligsentral held stengt i romjula
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
21. desember 2017 Lærdal kommune
Budsjett 2018 vedteke i kommunestyremøte sak 095/17 den 14. desember 2017
Les budsjett 2018 her
21. desember 2017 Lærdal kommune
25 års teneste i Lærdal kommune
Det er 5 stk. som har hatt 25 års teneste i Lærdal kommune. Dei vart heidra med blomster og gåve frå kommunen. Det er frå venstre: Birgit Husum, Maria Cecilia Pena Cerda , Ragna Stundal og Anne Marie Mo. Torill Nordhagen var ikkje til stades då bilete
21. desember 2017 Lærdal kommune
SIMAS henter juletreet ditt etter jul
Kva du skal gjere med juletreet etter jul? SIMAS hentar det på tømmeruta i veke 3 og 4. Sett treet ut saman med avfallsbehaldarane.
21. desember 2017 Lærdal kommune
Trailer blokkerte vegen på riksveg 52
SAMFERDSLE: Vegen er no opna igjen.
21. desember 2017 Firda
Opningstid på miljøstasjon i romjula
Lærdal sin opningsdag på miljøstasjon er flytta frå tysdag (2. juledag) til onsdag 27. desember med opningstid kl 14.00-18.00.  
18. desember 2017 Lærdal kommune
Kveldskurs vaksenopplæring - januar 2018
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
18. desember 2017 Lærdal kommune
Symjebassenget på Lærdalsøyri skule er stengt til over nyttår
Symjebassenget på Lærdalsøyri skule er stengt til over nyttår pga. teknisk feil. 
15. desember 2017 Lærdal kommune
Områderegulering for Håbakken - delområde I - vedtak av plan
Kommunestyret har i møte 23.11.2017 vedteke områderegulering for Håbakken - delområde I.
14. desember 2017 Lærdal kommune
Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvaltar Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom. Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldre sin sosiale og økonomiske situasjon, skal ha høve til å
4. desember 2017 Lærdal kommune
Skal du hogge gran i vinter ?
Kursdag i kapping torsdag 14. desember 2017 kl. 10.00
4. desember 2017 Lærdal kommune
Borgarleg vigsel
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
30. november 2017 Lærdal kommune
Opprett di digitale postkasse
Hjelp oss å ta framtidsretta steg og få tilgang til posten din på ein trygg måte - same kvar du er i verda  
29. november 2017 Lærdal kommune
Juletre 2017
Lærdal kommune takkar Jermund Bosheim for juletreet som står framfor rådhuset.
27. november 2017 Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

NAV Lærdal
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
27. november 2017 Lærdal kommune
Nytt sentralbord
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
24. november 2017 Lærdal kommune
Tilsyn - Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
Felles Landbrukskontor ÅLA har i oppgåve føre tilsyn i samband av lagring og bruk av gjødselvarer mv. av organisk opphav. Her er ein kort orientering om gjeldande regleverk og tilsyn.
23. november 2017 Lærdal kommune
Ny fellingsrekord i Lærdal alt ein månad før jakta er over
Aldri før har det vorte felt så mykje hjort i Lærdal på ein jaktsesong. Og vel ein firedel av sesongen står att.
23. november 2017 Lærdal kommune
Innkalling, sakspapir og møtebok til møte i Kontrollutvalet 16.11.2017
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
23. november 2017 Lærdal kommune
Ledig stilling - konsulent ved skatteoppkrevjarkontoret
Fullstendig utlysingstekst
22. november 2017 Lærdal kommune
To nye kommunale tomter for sal i Ofta
Kommunen har to nye ledige tomter i Ofta Aust som no vert lyst ut for sal.  Dersom det er fleire søkjarar på tomtene, vil det verta loddtrekning mellom desse.  Frist for å søkje om kjøp av tomt er sett til 20. desember 2017.  Søknad vert å senda til...
20. november 2017 Lærdal kommune
Budsjett 2018
Budsjett 2018 Budsjettdokument 2018 Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett 2018 Lærdal sokneråd - søknad om kommunalt løyving 2018 Geyr tekniske tenester 2018 Ny side der pkt. 5.1.7 "nye omsorgsbustader" ikkje vart med Geyr 2018 Gebyr for tenestetorget 2018 ...
17. november 2017 Lærdal kommune
Boka "Are tie" er lagt ut for sal
Dette er det første sogeskriftet til Lærdal historielag. Du kan kjøpe boka på Joker Ljøsne, Nærbutikken Borgund, Smak av Sogn Landhandel, Esso Lærdal, Felleskjøpet, Coop og på rådhuset (servicesentralen).  Prisen er 200 kr. Medlemmane...
17. november 2017 Lærdal kommune
Eldredagen og konsert med Sigrid Moldestad
Det er desverre fullt på eldredagen og billettar til konserten med Sigrid Moldestad er utselt.
17. november 2017 Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 23.11.2017
Møteinnkalling og sakliste Tilleggsinnkalling    
17. november 2017 Lærdal kommune
Flaumsikring - utsett frist for innspel
Kommunestyret har, som tidlegare varsla, vedteke oppstart av Reguleringsplan for flaumsikring av Lærdalsøyri.  Meir informasjon om dette her.  Frist for innspel til planarbeidet var sett til 17. november 2017.  På grunn av eit møte i saka som vart utsett til fredag 17....
16. november 2017 Lærdal kommune
Gatelys på Øyri
16. november 2017 Lærdal kommune
Maria Årthun tok prisen
Makers Hub fikk Hedersmerket, der Laerdal Global Health også var nominert.
16. november 2017 $ Stavanger Aftenblad
Klima- og miljøseminar på Skei 28.11.17
Pris kr 200,- ink lunsj Program for dagen finn du her
16. november 2017 Lærdal kommune
Minibuss med 8 personar køyrde i grøfta
LÆRDAL: Alle skal vere uskadd, ifølgje politiet.
11. november 2017 Firda
Innkalling og sakspapir til møte i Kontrollutvalet 16.11.2017
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
10. november 2017 Lærdal kommune
Køyretøy på kryss og tvers på glatta
LÆRDAL: To utanlandske vogntog har køyrt seg fast på veg opp Hemsedalsfjellet.
10. november 2017 Firda
Eldredagen 2017
9. november 2017 Lærdal kommune
Innhenting av tilbod
Lærdal sokneråd ynskjer tilbod på graving av graver på gravplassane i Lærdal. Avtalen vil gjede frå 01.01.18-31.12.22. Det vert felles synfaring/informasjonsmøte på Hauge gravplass 13.11.17 kl. 12.00. Interesserte kan få tilsendt avtaledokument/arbeidsbeskriving...
2. november 2017 Lærdal kommune
NAV Lærdal
Du når oss via kontaktsenteret på 55 55 33 33, og på nav.no  Bruk gjerne «Ditt nav» Einar Moen Kontorleiar NAV Lærdal    ...
2. november 2017 Lærdal kommune
Fv. 243 opp Erdal vert stengt frå 6. november 2017
31. oktober 2017 Lærdal kommune
Midlertidig endring av skyssordning
Formannskapet vedtok torsdag 26. oktober oppstart av ny skyssordning. Den nye skyssordninga vil truleg ta til måndag 6. november 2017 og gjeld strekninga Ljøsne - Eri. Meir informasjon kjem så fort me får skysstider og ferdig rute frå Fylkeskommunen. Dette er ei...
27. oktober 2017 Lærdal kommune
Friskmelding av Lærdalselvi
På måndag vert det ei offisiell markering av at Lærdalselvi vert friskmeld. Lakseparasitten Gyrodactylus Salaris er utrydda frå vassdraget og laksestamma er kvitt smitten.  Det vert ein seremoni kl 11.00 til ca 11.55 på taket av Villakssenteret leia av Fylkesmannen. Sermonien er...
27. oktober 2017 Lærdal kommune
Tusen takk!
Lærdal samla inn heile 114 474 kroner til TV-aksjonen som i år var tildelt UNICEF. Det utgjer kr 53,02 pr innbyggjar som er godt over landsgjennomsnittet (kr 42,40).   Tusen takk til alle som gjekk med bøssa på aksjonsdagen, samt alle bidrag som gjorde årets TV-aksjon...
23. oktober 2017 Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Influensavaksine i Lærdal kommune
  Det er særleg tilrådd med vaksine for følgjande grupper:  - Alle over 65 år - Gravide - Pasientar med kronisk lungesjukdom, hjartesjukdom, diabetes, nedsett infeksjonforsvar og andre kroniske sjukdommar.    
19. oktober 2017 Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 26.10.2017
Møteinnkalling og sakliste
19. oktober 2017 Lærdal kommune
Ekstra møte i formannskapet 26.10.2017
Møteinnkalling og sakliste
19. oktober 2017 Lærdal kommune
Informasjon om flaumsikring av Lærdalsøyri
Store delar av tettstaden Lærdalsøyri er utsett for flaum, då i størst grad frå Lærdalselvi.  Kommunestyret i Lærdal har vedteke å starte ein planprosess for å regulere areal til flaumsikring for Lærdalsøyri.  Detaljreguleringa vil leggje til...
18. oktober 2017 Lærdal kommune
Motorsagkurs i Lærdal 21-22.11.17
Kurset kostar kr 1670,- for kvar deltakar frå landbruket og kr 2505,- for andre bransjar. Dag ein er inne med fokus på stell av motorsag. Økta er på kvelden (start 17.30) med oppmøte ved Felleskjøpet/Lærdal grønt. Dag to (heil dag) vert ute i felt med fokus...
2. oktober 2017 Lærdal kommune
Vil du være bøssebærar?
Kommunekomiteen i Lærdal oppmodar deg til å vere med å gå den viktigaste søndagsturen i året. Bøssebærarane er dei viktigaste hjelparane i TV-aksjonen, for utan dei vert det ingen TV-aksjon. TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEF sitt arbeid for å gi...
2. oktober 2017 Lærdal kommune
Møte i formannskapet 05.10.2017
Møteinnkalling og sakliste
28. september 2017 Lærdal kommune
Pressemelding - konkursbuet har stoppa henting av boss i SIMAS-regionen
21. september 2017 Lærdal kommune
Meir informasjon vedkomande konkurs i RenoNorden
20. september 2017 Lærdal kommune
Tilbodsinnbyding - brøyting og strøing av kommunale- og fylkeskommunale vegar
Lærdal kommune innbyr med dette kvalifiserte entreprenørar til å gje tilbod på brøyting og strøing av vegar og plassar. Tilbodsinnbydinga gjeld tilbod på utføring av arbeid med snøbrøyting og strøing av kommunale- og fylkeskommunale vegar som...
20. september 2017 Lærdal kommune
Kunngjering av diverse plansaker
19. september 2017 Lærdal kommune
Ledig vikariat som veterinær
Annonse For spørsmål ta kontakt med Veterinær Ingrid Hval 90108469, Veterinær Bjørg K. Haugo 95811239 eller Lærdal kommune tlf. 57641200. Søknad skal sendast til Lærdal kommune, boks 83, 6886 Lærdal eller på e-post til: post@laerdal.kommune.no ...
15. september 2017 Lærdal kommune
Veterinærvakt - vakanse
Det vil i periodar framover ikkje vera veterinær på vakt i vaktdistrikt Årdal, Lærdal og Aurland. 
15. september 2017 Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 21.09.2017
  Innkalling og sakliste
15. september 2017 Lærdal kommune
Opplysningsdag om hukommelse og demens
Interkommunal opplysningsdag om demens 30 september 2017 .pdf
14. september 2017 Lærdal kommune
Informasjon til dei minste vassforsyningssystema frå Mattilsynet
Les meir informasjon og om krava frå Mattilsynet her
14. september 2017 Lærdal kommune
Markvandring i frukt 20.september
Stad: Lærdal - i eplehagen til Fredik Hestetun på Hauge og hjå Per Hjerman på Stødno Tid: onsdag 20.september kl 17.30 - 19.30  Program:   17.30     Me ser på nyplanting av eple hjå Fredrik Hestetun. Eple av ulike sortar planta i vår og med...
13. september 2017 Lærdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland IT Bergen Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Akershus Næringsliv Troms Vestfold Kjendis Odda Kultur Nordland Trøndelag Sport Aust Agder Oppland Båt
flere?
Rogaland Fotboll Buskerud Østfold Møre og Romsdal Jul Finnmark Mat Get-ligaen Oslo Kvinnherad Vest Agder Sogn og Fjordane Mobil Økonomi Bolig Halloween Sport Fiske Fotball Forsvar Russland Skåne Reise Blekinge Kalmar Motor Trav Inrikes Osterøy Landbruk Kultur Helse Östra Göinge Risør Vær Bærum Odds BK Øvre Eiker Oskarshamn Helsingborg Vestby Tinn Svalbard Kristiansand Tesla Haugesund Näringsliv Musikk Håndball Suldal Trondheim Indonesia Forskning Kunst Game of Thrones Sigdal Malmö Kryptovaluta Kongsvinger Sarpsborg 08 Porsgrunn Trysil Kristiansund Stockholm Narvik Kristianstad Ringsaker Spill Gjøvik Drammen Litteratur Hammerfest Bodø Eliteserien Askøy Sykkel Hadsel Førde Vestre Slidre Bamble Meland Mote Moss Tingvoll Hockey Elverum Klippan Kongelig Sørfold Nord-Korea Radøy Landskrona Fauske Løten Fedje Seljord NHL Tromsø Svelvik Tvedestrand Hemne Hamar Sortland Nannestad Os Tønsberg Ås Kragerø Karmøy Kommunesammenslåing Film Sandefjord Orkdal Evje og Hornnes Polen Barn Brexit Politikk Tour de Ski OL Vaksdal Lund Masfjorden Trening Horten Hälsa Hässleholm Alpint Bil Poker Nedre Eiker Ishockey Mandal Boksing Snowboard Jakt Holmestrand Langrenn Sandnes Sarpsborg Friidrett Kina Våler Astronomi Porsanger Salangen Tour de France Lødingen Alta Sjakk Tour of Norway Ørsta Bil Vestvågøy Tromsø IL Røros Klima Valg Brønnøy Skøyter Dyr Askim Sund Fjell Åsnes Google Universet Eid Harry Potter Premier League Nesseby Utsira Finnøy Fet Kongsberg Selbu FK Haugesund Steigen Selje Re E-sport Harstad Fitjar Ullensvang Voss Modum Nissedal Notodden Øygarden Rosenborg BK Sverige Fredrikstad OBOS-ligaen Nybro Viking FK Lier Volda Skiskyting Vinje Frankrike Eidfjord Skisport Israel Andøy Foto SK Brann Farsund Lyngdal Dovre Bremanger Gloppen World Series of Poker Lesja Eidsberg Film Tynset Vålerenga Telenorligaen Sande Båstad Romfart Flora Mörbylånga Røyken Svalöv Stryn Midsund NM Mercedes-Benz Kampsport Emmaboda Holtålen Resor Åmot Alstahaug La liga Europa League Streik Russ Tydal Filippinene Vietnam Bjørnefjorden Klepp Sør-Varanger Vefsn Evenes Rana Lindesnes Årdal Tomelilla Frogn Karlskrona Rauma Frosta Jølster Staffanstorp Menn Hörby Svømming Klatring Skellefteå Stavanger Målselv Ålesund Lindås Skurup Arendal Skien Ulstein Eslöv Jobb Grue Nes Kvænangen Tana Halden Syria Jevnaker Motorsport Vitenskap Kvinner Modalen Nore og Uvdal VM Båt Teknik Larvik Lenvik Musik Råde Asker Stord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL