Lærdal
Krisesenteret i Sogn og Fjordane
fredag 13:23 Lærdal kommune
Ledig stilling som museumsvert for Sogn kunstsenter sommarsesongen 2020
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
onsdag 12. februar Lærdal kommune
Motorsagkurs i Lærdal 25. og 26. mars
Det vert kurs i motorsag i Lærdal kommune 25. mars (frå kl. 18.00) og heile 26.mars (frå morgonen). Vi kjem tilbake til plass vi skal vere. Kurset kostar ca. kr. 2500,- og gjev deg kursbevis for bruk av motorsag. Det er i alt sju plassar så ver rask med
tirsdag 11. februar Lærdal kommune
Varsel om ekstrem høg vass-stand
Den høge vass-standen er ein kombinasjon av høgt tidevatn og oppstuving av vatn som følgje av vind mot kysten og lågt trykk. Vass-standen vil vere høgst natt til tysdag mellom 23.00 og 03.00, og Met  forventar at vass-standen vert høgare enn under ekstremveret Didrik i...
mandag 10. februar Lærdal kommune
Planprogram kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024 - høyring
Lærdal kommune startar arbeidet med å lage ein ny plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. I Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (2018) er det ei forutsetning at anlegg og tiltak som søker om spelemidlar skal inngå i ein vedteken kommunal...
mandag 10. februar Lærdal kommune
Kurs for nye bønder - Sogn Jord og Hagebruksskule onsdag 26.februar
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 7. februar Lærdal kommune
Ekstra formannskap- og kommunestyremøte 13. februar 2020
Innkalling og saksliste formannskapet Innkalling og sakliste kommunestyret
fredag 7. februar Lærdal kommune
Internasjonal bygdekveld onsdag 3. februar kl. 19.00
Les meir her
tirsdag 4. februar Lærdal kommune
VESTLAND

Informasjon om legesituasjonen på Lærdal helsesenter
Me har for tida vikar for fastlege på helsesenteret, får ytterlegare informasjon angåande dette, kan de gå inn på helsenorge.no.   Fylgjande er ikkje registrert på helsenorge si heimeside: Fastlege Yasmin Kausar Akram får inn vikar for seg i...
mandag 27. januar Lærdal kommune
Spelte til minne for broren som tok sitt eige liv
Søstrene frå Lærdal ønskjer meir merksemd rundt sjølvmord. Dei trur openheit og kunnskap skal til for å førebygga problemet.
søndag 26. januar Porten.no
Ledig stilling som rådmann
Fullstendig utlysingstekst
fredag 24. januar Lærdal kommune
Sommarvikarar 2020
Fullstendig utlysingstekstar: Pleie og omsorg Bu og miljøtenesta Sogn lokalmedisinske senter Tekniske tenester
fredag 24. januar Lærdal kommune
Ledige stillingar ved pleie og omsorg
Fullstendig utlysingstekst  einingsleiar pleie og omsorg Fullstendig utlsyingstekst vikariat einingsleiar matforsyning
fredag 24. januar Lærdal kommune
Møte i formannskapet 30.01.2020
​Innkalling og sakliste Tilleggsinnkalling  
onsdag 22. januar Lærdal kommune
Springflo dekte deler av Lærdal sentrum
På vekas foto kan ein sjå springflo på Løytnantsbrygga i gamle Lærdalsøyri.
søndag 19. januar Porten.no
Full fart i løypa på Borgund
– Ungane var skikkeleg ivrige og ga alt og litt til, seier Ida Rudningen, i Lærdal idrettslag etter årets fyrste cuprenn.
lørdag 18. januar Porten.no
Endring av minsteareal for hjort i Lærdal kommune - høyring
Styret i Lærdal bestandsplanområde for hjort har søkt kommunen om å endra minstearealet for hjort frå 500 daa til 700 daa. Valda som er medlem i Lærdal bestandsplanområde for hjort representerer om lag 83 % av det teljande arealet i kommunen. Gjeldande forskrift om...
fredag 17. januar Lærdal kommune
Søknadsfrist SFO- og barnehageplass 2020/2021
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 17. januar Lærdal kommune
Program Lærdal kulturhus vinter 2020
Moderne dans, folkemusikk og internasjonal bygdekveld er berre noko av det du kan oppleva i Lærdal kulturhus i vinter.
fredag 17. januar Lærdal kommune
Planarbeid for Lærdal Fjordfront i gang
Lærdal Båteigarlag har arbeida fram moglegheiter for utvikling av arealet mot fjorden, for å gjere området meir attraktivt for besøkande og innbyggjarar. Dei ynskjer no at det blir starta planarbeid for dette, slik at det blir lagt til rette for ein endra framtidig arealbruk her....
onsdag 15. januar Lærdal kommune
Karrieremesse i Trondheim 27. januar
  Framtidsfylket arrangerer karrieremesser i Bergen, Trondheim og Oslo. No fyrst i Trondheim 27. januar. Næringslivet i  Sogn og Fjordane- og Hardangerregionen ynskjer å møte nyutdanna og jobbsøkarar, og skapar ei messe med interessante foredrag og rom for å møte...
onsdag 15. januar Lærdal kommune
Lærdal Grønt stakk av med gjev pris i finalen i Det norske måltid - igjen
Tindvedprodusent Marco Neven vart fredag kåra til Årets grønne i Det norske måltid. Det er andre gongen på rad.
lørdag 11. januar Porten.no
Endring i tømmedag for rute 309
Miljøstasjonen på Grandane er open kvar tysdag mellom kl. 12.00 og 18.00
tirsdag 7. januar Lærdal kommune
Stumpe røyken?
  Nytt år, nye moglegheiter. Skal 2020 bli året du lukkast med nyttårsforsettet? Frisklivssentralen i Lærdal tilbyr tobakkfrikurs og ynskjer å få kontakt med deg som er motivert for å slutte å røyke eller snuse. På kurset vil du få...
mandag 6. januar Lærdal kommune
Ledige stillingar som reinhaldar
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 3. januar Lærdal kommune
Open call-invitasjon til kunstprosjekt på Holdeplassen
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 3. januar Lærdal kommune
Invitasjon til idédugnad kring flytting av biblioteket
Velkommen til ein idédugnad kring biblioteket sin rolle og posisjon i Lærdal. I prosjektet «Biblioteket i sentrum» ynskjer me å høyra kva du tenkjer om biblioteket og kva du meiner om biblioteket sitt tilbod i dag og i framtida.   Kva rolle skal biblioteket ha i...
torsdag 2. januar Lærdal kommune
Fekk eit glimt av sola på årets kortaste dag
Magnhild Aspevik frå Lærdal har teke vekas foto.
23. desember 2019 Porten.no
Ny reguleringsplan for Håbakken er vedteken
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
20. desember 2019 Lærdal kommune
Frukt- og grøntpakkeriet på Håbakken får 24 millionar, dagleg leiar: - Viktig for framgangen
Satsinga med å etablera felles regionalt frukt- og grøntpakkeri i Håbakken i Lærdal er eit steg nærare realisering.
20. desember 2019 Porten.no
Januarjakt på hjort og elg i Lærdal kommune
Ny jaktidsramme for hjort og elg i Lærdal kommune er 15.august til 31.januar. Dette gjeld til og med januar 2022. Det er ikkje høve til å driva jakt på hjort og elg i perioden 24. - 31.desember.
19. desember 2019 Lærdal kommune
Simas informerer
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
16. desember 2019 Lærdal kommune
Parkeringsplass til dagsturhytta
  Det er no opparbeida parkeringsplass til dagsturhytta ved sidan av innkøyringa til Lærdal Grønt. Lærdal turlag har også sett opp nye retningsskilt til dagsturhytta, slik at vegen no er enno lettare å finne.
16. desember 2019 Lærdal kommune
VESTLAND

Framlegg til ny utbygging av "Losjehustomta"
Formannskapet har vedteke å leggja framlegg til utbygging av Losjehustomta ut til offentleg ettersyn. Losjehuset brann ned i storbrannen, og den nye planen legg no til rette for nybygging på tomta.
13. desember 2019 Lærdal kommune
Femten fartsbøter på ein ettermiddag
Fleire var torsdag litt for harde på gasspedalen i Lærdal.
12. desember 2019 Porten.no
Lærdalstunnelen er stengd søndag 15. desember
Det skal være øving i Lærdalstunnelen 15. desember. Statens vegvesen melder at tunnelen difor vert stengd mellom kl. 07:00-10:00 denne dagen.
11. desember 2019 Lærdal kommune
Fryktar fleire ras grunna venta nedbør - stenger vegen
Måndag morgon gjekk det eit stort ras på E16 ved Nærøydalselva bru mellom Voss og Lærdal.
9. desember 2019 Porten.no
Lyst til å vera veterinær i Sogn
Det er ledig stillingar som veterinær både i: Vaktdistrikt Årdal, Lærdal og Aurland og  Vaktdistrikt Luster, Sogndal og Leikanger  
9. desember 2019 Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 12.12.2019
Innkalling og sakliste
9. desember 2019 Lærdal kommune
Ny einingsleiar for tekniske tenester
Harald Stadheim er tilsett som einingsleiar for tekniske tenester i Lærdal kommune. Stadheim vil vere på plass seinast 01.04.2020. Vi hadde fleire spennande kandidatar inne til intervju, men valet fall til slutt på Harald Stadheim, opplyser rådmann Arne Johansen.  Stadheim har lang...
6. desember 2019 Lærdal kommune
Veterinærmanko i Sogn
– Kommunane har ansvar for å organisera ei klinisk veterinærvakt, og no treng me to nye veterinærar her på denne sida av fjorden, og ein på den andre sida, seier landbrukssjef for felles landbrukskontor ÅLA, Magnhild Aspevik. Begge distrikta er organisert som tredelt vakt...
5. desember 2019 Lærdal kommune
Takk for innsatsen
Onsdag 4 desember hadde Lærdal Brann og Redning ei markering der Guttorm Gullaksen og Gunnleif Haugen vart heidra for lang og tru teneste. Lærdal kommune takka dei av for innsatsen gjennom mange år. Markeringa vart gjennomført ved Lærdal Bu- og Omsorgsheim som varta opp med god mat.
5. desember 2019 Lærdal kommune
Opningstider i jula
Rådhuset: Julafta stengt Fredag 27. desember: kl. 10.00 - 14.00 Måndag 30. desember: 10.00 - 14.00 Nyttårsafta: stengt NAV Lærdal: NAV Lærdal held kontoret ope måndag 23. og måndag 30.12.2019 kl. 10 – 14.  Kontoret er stengt jul- og...
4. desember 2019 Lærdal kommune
Lærdalsbesøk i Jeriko november 2019
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
3. desember 2019 Lærdal kommune
Varsel om økt snøskredfare
Varsel for Indre Sogn Nivå: 3 - betydelig snøskredfare Gyldig fra: 03.12.2019 00:00   
3. desember 2019 Lærdal kommune
Det finaste juletreet finn du i Lærdal
Det er ekstra glans over juletrea produsert hjå Dagfinn Wendelbo på Rå i Lærdal. Eit av trea han har dyrka fram, vart nyleg kåra til Norges flottaste juletre. Lærdal kommune gratulera med den gjeve prisen.
2. desember 2019 Lærdal kommune
Møte i formannskapet 05.12.2019
Innkalling og sakliste Tilleggsinnkalling  
29. november 2019 Lærdal kommune
– Eg er litt mørkredd, men her er eg vane med å gå
Vekas foto er av Silje Damstuen Forthun ved dagsturhytta Mjølkeflaten i Lærdal.
24. november 2019 Porten.no
Gulen hadde null dagbøter i 2018, sjekk din kommune
VG si avsløring om Milliardbøtene viser at kommunane har betalt svimlande summar i dagbøter til sjukehusa etter at samhandlingsreforma tredde i kraft i 2012. I Indre og Ytre Sogn er talet dagbøter faktisk redusert.
23. november 2019 Porten.no
Vil du snakka med Audun og Jan Olav?
Torsdag 30.01.2020 kl. 18.00 sit karane i 1. etasje på rådhuset. Det kan bli kaffi og kake.
21. november 2019 Lærdal kommune
Ledig stilling som soneleiar i pleie og omsorg - 2. gongs utlysing
Fullstendig utlsyingstekst
21. november 2019 Lærdal kommune
Vatnet er vekke
Teknisk drift jobbar med ein vasslekkasje på Øyri. Vatnet er tilbake om kort tid. Oppdatering: No er vatnet tilbake  
18. november 2019 Lærdal kommune
Bustadtomt i Forthun på Lærdalsøyri for sal
15. november 2019 Lærdal kommune
Budsjett 2020
Lærdal formannskap sitt framlegg til budsjett 2020 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 45 i kommunelova. Budsjettdokumenta er lagt ut på følgjande stader: - Servicesentralen i rådhuset - Lærdal folkebibliotek - Borgund nærbutikk -...
15. november 2019 Lærdal kommune
Rådmannen i Lærdal har fått jobb i nord
Ordføraren seier dei har starta søket etter ein erstattar.
15. november 2019 Porten.no
Rådmannen har fått ny jobb
  – Åra eg har vore i Lærdal har vore både lærerike og spanande. Læringskurva har til tider vore veldig bratt, men eg opplever at eg og dei tilsette har støtta kvarandre og at me har vore flinke til å spela kvarandre gode, seier Johansen.  Han tok til i...
15. november 2019 Lærdal kommune
TV-aksjonen: Aurland gav langt over gjennomsnittet
Under TV-aksjonen i går blei det samla inn 219 887 346 kroner. Sogn og Fjordane var fylket som gav mest.
21. oktober 2019 Porten.no
Fleire unge og innvandrarar utan jobb
På eit år har arbeidsløysa i Region Sogn auka, men Sogn og Fjordane har framleis den lågaste arbeidsløysa i landet med kun 1,4 prosent.
28. september 2019 Porten.no
VESTLAND

– Få plasser i verden du kan oppleve dette
Broom har vært med på en helt spesiell kjøretur. Sammen med rundt 60 andre biler, kjørte vi fra Lærdalsøren Hotell langt inne i Sognefjorden - opp på Sognefjellet - og via Luster til Sogndal og tilbake til Lærdal. En tur som tok oss over 1.100 høydemeter,...
19. mai 2019 TV 2
Kvifor små stader kan skape store idear | Høibo og Wildhagen
Normen om at det er i dei store byane innovasjonen skjer, blir utfordra av små stader som evnar å sjå nærings- og stadsutvikling under eitt.
25. mai 2018 $ Aftenposten
Her riv Vegvesenet ned steinblokk på 40 kubikkmeter
ÅRDAL: Sjå video av kjempesteinen dundre ned fjellsida.
2. februar 2018 Firda
Alle bussruter forbi rasområdet på fv. 53 blir innstilt
ÅRDAL: Det melder Kringom etter steinraset på fv. 53 torsdag ettermiddag.
4. januar 2018 Firda
Ingen nedbørsrekord i år – meteorologane forstår ingenting
VÊR: Ytresogningane er vande med regn, og spesielt på Takle og i Brekke har dei år etter år tatt kjedelege nedbørsrekordar. Men ikkje i år.
27. desember 2017 Firda
Minibuss med 8 personar køyrde i grøfta
LÆRDAL: Alle skal vere uskadd, ifølgje politiet.
11. november 2017 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL