Lærdal
Ledig stilling - konsulent ved skatteoppkrevjarkontoret
Lærdal kommune har ledig 100% stilling som konsulent ved skatteoppkrevjarkontoret. Søknadsfrist 11.12.2017.
09:49 Lærdal kommune
To nye kommunale tomter for sal i Ofta
Kommunen har to nye ledige tomter i Ofta Aust som no vert lyst ut for sal.  Dersom det er fleire søkjarar på tomtene, vil det verta loddtrekning mellom desse.  Frist for å søkje om kjøp av tomt er sett til 20. desember 2017.  Søknad vert å senda til
mandag 12:00 Lærdal kommune
Budsjett 2018
Budsjett 2018 Budsjettdokument 2018 Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett 2018 Lærdal sokneråd - søknad om kommunalt løyving 2018 Geyr tekniske tenester 2018 Ny side der pkt. 5.1.7 "nye omsorgsbustader" ikkje vart med Geyr 2018 Gebyr for tenestetorget 2018 ...
fredag 14:52 Lærdal kommune
Boka "Are tie" er lagt ut for sal
Dette er det første sogeskriftet til Lærdal historielag. Du kan kjøpe boka på Joker Ljøsne, Nærbutikken Borgund, Smak av Sogn Landhandel, Esso Lærdal, Felleskjøpet, Coop og på rådhuset (servicesentralen).  Prisen er 200 kr. Medlemmane...
fredag 10:56 Lærdal kommune
Eldredagen og konsert med Sigrid Moldestad
Det er desverre fullt på eldredagen og billettar til konserten med Sigrid Moldestad er utselt.
fredag 09:30 Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 23.11.2017
Møteinnkalling og sakliste Tilleggsinnkalling    
fredag 08:49 Lærdal kommune
Flaumsikring - utsett frist for innspel
Kommunestyret har, som tidlegare varsla, vedteke oppstart av Reguleringsplan for flaumsikring av Lærdalsøyri.  Meir informasjon om dette her.  Frist for innspel til planarbeidet var sett til 17. november 2017.  På grunn av eit møte i saka som vart utsett til fredag 17....
torsdag 17:06 Lærdal kommune
Gatelys på Øyri
torsdag 15:34 Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Maria Årthun tok prisen
Makers Hub fikk Hedersmerket, der Laerdal Global Health også var nominert.
torsdag 14:09 $ Stavanger Aftenblad
Klima- og miljøseminar på Skei 28.11.17
Pris kr 200,- ink lunsj Program for dagen finn du her
torsdag 11:58 Lærdal kommune
Minibuss med 8 personar køyrde i grøfta
LÆRDAL: Alle skal vere uskadd, ifølgje politiet.
lørdag 11. november Firda
Innkalling og sakspapir til møte i Kontrollutvalet 16.11.2017
Framside - Lærdal kommune sin heimeside. Inneheld kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar, politiske sakspapir og postliste.
fredag 10. november Lærdal kommune
Køyretøy på kryss og tvers på glatta
LÆRDAL: To utanlandske vogntog har køyrt seg fast på veg opp Hemsedalsfjellet.
fredag 10. november Firda
Eldredagen 2017
torsdag 9. november Lærdal kommune
Møte i formannskapet 14.11.2017
Møteinnkalling og sakliste Tilleggssakskart - budsjett 2018
onsdag 8. november Lærdal kommune
Midlertidig endring av skyssordning
Det blir endring i skyssordninga frå måndag 6. november. Gjeld for elevane frå Ljøsne-Eri. Det er gjort endringar på ruta om morgonen, ellers er det små endringar i rutene etter skuletid. Det er komne spørsmål frå foreldre om midtskyssen til...
fredag 3. november Lærdal kommune
Utstillinga From Blue Charm to Clear Glass - kulturhuset søndag 5. november
fredag 3. november Lærdal kommune
Skulerute for Lærdal kommune skuleåret 2018/2019
Skuleruta for skuleåret 2018/2019 er no vedteken. Du finn den her
fredag 3. november Lærdal kommune
Innhenting av tilbod
Lærdal sokneråd ynskjer tilbod på graving av graver på gravplassane i Lærdal. Avtalen vil gjede frå 01.01.18-31.12.22. Det vert felles synfaring/informasjonsmøte på Hauge gravplass 13.11.17 kl. 12.00. Interesserte kan få tilsendt avtaledokument/arbeidsbeskriving...
torsdag 2. november Lærdal kommune
NAV Lærdal
Du når oss via kontaktsenteret på 55 55 33 33, og på nav.no  Bruk gjerne «Ditt nav» Einar Moen Kontorleiar NAV Lærdal    ...
torsdag 2. november Lærdal kommune
Fv. 243 opp Erdal vert stengt frå 6. november 2017
tirsdag 31. oktober Lærdal kommune
Midlertidig endring av skyssordning
Formannskapet vedtok torsdag 26. oktober oppstart av ny skyssordning. Den nye skyssordninga vil truleg ta til måndag 6. november 2017 og gjeld strekninga Ljøsne - Eri. Meir informasjon kjem så fort me får skysstider og ferdig rute frå Fylkeskommunen. Dette er ei...
fredag 27. oktober Lærdal kommune
Friskmelding av Lærdalselvi
På måndag vert det ei offisiell markering av at Lærdalselvi vert friskmeld. Lakseparasitten Gyrodactylus Salaris er utrydda frå vassdraget og laksestamma er kvitt smitten.  Det vert ein seremoni kl 11.00 til ca 11.55 på taket av Villakssenteret leia av Fylkesmannen. Sermonien er...
fredag 27. oktober Lærdal kommune
Tusen takk!
Lærdal samla inn heile 114 474 kroner til TV-aksjonen som i år var tildelt UNICEF. Det utgjer kr 53,02 pr innbyggjar som er godt over landsgjennomsnittet (kr 42,40).   Tusen takk til alle som gjekk med bøssa på aksjonsdagen, samt alle bidrag som gjorde årets TV-aksjon...
mandag 23. oktober Lærdal kommune
Influensavaksine i Lærdal kommune
  Det er særleg tilrådd med vaksine for følgjande grupper:  - Alle over 65 år - Gravide - Pasientar med kronisk lungesjukdom, hjartesjukdom, diabetes, nedsett infeksjonforsvar og andre kroniske sjukdommar.    
torsdag 19. oktober Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 26.10.2017
Møteinnkalling og sakliste
torsdag 19. oktober Lærdal kommune
Ekstra møte i formannskapet 26.10.2017
Møteinnkalling og sakliste
torsdag 19. oktober Lærdal kommune
Informasjon om flaumsikring av Lærdalsøyri
Store delar av tettstaden Lærdalsøyri er utsett for flaum, då i størst grad frå Lærdalselvi.  Kommunestyret i Lærdal har vedteke å starte ein planprosess for å regulere areal til flaumsikring for Lærdalsøyri.  Detaljreguleringa vil leggje til...
onsdag 18. oktober Lærdal kommune
Ledig stilling
Utlysingstekst
mandag 9. oktober Lærdal kommune
Motorsagkurs i Lærdal 21-22.11.17
Kurset kostar kr 1670,- for kvar deltakar frå landbruket og kr 2505,- for andre bransjar. Dag ein er inne med fokus på stell av motorsag. Økta er på kvelden (start 17.30) med oppmøte ved Felleskjøpet/Lærdal grønt. Dag to (heil dag) vert ute i felt med fokus...
mandag 2. oktober Lærdal kommune
Vil du være bøssebærar?
Kommunekomiteen i Lærdal oppmodar deg til å vere med å gå den viktigaste søndagsturen i året. Bøssebærarane er dei viktigaste hjelparane i TV-aksjonen, for utan dei vert det ingen TV-aksjon. TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEF sitt arbeid for å gi...
mandag 2. oktober Lærdal kommune
Møte i formannskapet 05.10.2017
Møteinnkalling og sakliste
torsdag 28. september Lærdal kommune
Pressemelding - konkursbuet har stoppa henting av boss i SIMAS-regionen
torsdag 21. september Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Meir informasjon vedkomande konkurs i RenoNorden
onsdag 20. september Lærdal kommune
Tilbodsinnbyding - brøyting og strøing av kommunale- og fylkeskommunale vegar
Lærdal kommune innbyr med dette kvalifiserte entreprenørar til å gje tilbod på brøyting og strøing av vegar og plassar. Tilbodsinnbydinga gjeld tilbod på utføring av arbeid med snøbrøyting og strøing av kommunale- og fylkeskommunale vegar som...
onsdag 20. september Lærdal kommune
Privat reguleringsplan for Einemomarki til offentleg ettersyn
Formannskapet vedtok i møte 14.09.2017 å leggja Privat Detaljregulering for Einemomarki ut til offentleg ettersyn og høyring. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for bustadeiningar med tilhøyrande infrastruktur.  Planframlegget vert liggjande til...
tirsdag 19. september Lærdal kommune
Kunngjering av diverse plansaker
tirsdag 19. september Lærdal kommune
Spanske bussjåfører i Lærdal pålagt 69 timer hvile
To spanske turistbusser blir stående bom stille i Lærdal de neste dagene.
søndag 17. september TV 2
Ledig vikariat som veterinær
Annonse For spørsmål ta kontakt med Veterinær Ingrid Hval 90108469, Veterinær Bjørg K. Haugo 95811239 eller Lærdal kommune tlf. 57641200. Søknad skal sendast til Lærdal kommune, boks 83, 6886 Lærdal eller på e-post til: post@laerdal.kommune.no ...
fredag 15. september Lærdal kommune
Veterinærvakt - vakanse
Det vil i periodar framover ikkje vera veterinær på vakt i vaktdistrikt Årdal, Lærdal og Aurland. 
fredag 15. september Lærdal kommune
Møte i kommunestyret 21.09.2017
  Innkalling og sakliste
fredag 15. september Lærdal kommune
Opplysningsdag om hukommelse og demens
Interkommunal opplysningsdag om demens 30 september 2017 .pdf
torsdag 14. september Lærdal kommune
Informasjon til dei minste vassforsyningssystema frå Mattilsynet
Les meir informasjon og om krava frå Mattilsynet her
torsdag 14. september Lærdal kommune
Markvandring i frukt 20.september
Stad: Lærdal - i eplehagen til Fredik Hestetun på Hauge og hjå Per Hjerman på Stødno Tid: onsdag 20.september kl 17.30 - 19.30  Program:   17.30     Me ser på nyplanting av eple hjå Fredrik Hestetun. Eple av ulike sortar planta i vår og med...
onsdag 13. september Lærdal kommune
Kveldskurs vaksenopplæring
Tilbod om norskopplæring for arbeidsinnvandrarar. Les meir her
tirsdag 12. september Lærdal kommune
Valresultat for Lærdal kommune
Valgresultat for Lærdal – Valg 2017 – NRK.html
tirsdag 12. september Lærdal kommune
Bruk stemmeretten din
mandag 11. september Lærdal kommune
Open dag om arkeologi i Lærdal
I tre veker har mastergrads-studentar i arkeologi hatt feltkurs i Lærdal. Dei har drive feltgraving ved Grøtte/Fosseteigen, og gjort ei rekkje registreringar i kommunen, mellom anna i området Vindhella-Borgund stavkyrkje. Under "Open dag" vil studentane og lærarane informere...
mandag 11. september Lærdal kommune
Møte i formannskapet 14.09.2018
Møteinnkalling og sakliste
fredag 8. september Lærdal kommune
Pressemelding - Midtre Lærdal kan bli utvalt kulturlandskap
Pressemelding september 2017 Kart over aktuelt område september 2017 Lærdal kommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ønskjer no kontakt med grunneigarar i det definerte området som kan tenkje seg å vere med i ordninga, og ber interesserte sende e-post til...
torsdag 7. september Lærdal kommune
Kystlotteriet - Hald kysten rein!
Alle miljøstasjonar skal ha fått utlevert utstyr innan tysdag 12. september (sekker og lodd). Ved spørsmål, ta kontakt med kommunen eller SIMAS IKS ved Linn Sofie Ugulen, tlf 57657051. Les meir om "Kystlotteriet" på heimesida til SIMAS IKS
torsdag 7. september Lærdal kommune
Informasjon etter møte mellom Østfold Energi, representantar frå elveeigarlaget og Lærdal kommune
Østfold Energi har avdekket svikt i interne rutiner som har medført en kortvarig vannføring som ligger under avtalt minstenivå. Selskapet har beklaget dette dypt og vil gjøre alt det kan for å rette opp skaden. Foreløpig konklusjon er at det har vært en svikt i...
onsdag 6. september Lærdal kommune
Innkalling og sakspapir til møte i Kontrollutvalet 11.09.2017
Innkalling og sakspapir
onsdag 6. september Lærdal kommune
Ledige stillingar
Utlysingstekst finn du her : Miljøterapeut  Sjukepleiar Lærdal helsesenter/Sogn LMS  
tirsdag 5. september Lærdal kommune
Kunngjering av valting
  I Lærdal kommune vert det halde val til Stortings- og samtingsval måndag 11. september.  Det vert røysting på følgjande stader og tider.   Rådhust for Lærdalsøyri krins...
fredag 1. september Lærdal kommune
Prosjektet «Hjorten i Nordfjella» - generell informasjon og info før jakta 2017
Les meir her;  Informasjon om prosjektet før jakta 2017
fredag 1. september Lærdal kommune
Stenging av veg på Borgund
onsdag 30. august Lærdal kommune
Møte i formannskapet 31.08.2017
Møteinnkalling og sakliste
torsdag 24. august Lærdal kommune
SOGN OG FJORDANE

Pressemelding
  Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til høyringsmøte om Regional transportplan 13. september i Førde. Fristen for å kome med høyringsinnspel er 30. september.   Utkastet til Regional transportplan 2018–2027 vart lagt ut på høyring før...
torsdag 24. august Lærdal kommune
Tenk tryggleik og klypp hekken i samband med skulestart
Høge busker ved avkøyrsler eller store greiner som heng ut i vegkryss kan gjere det svært uoversiktleg for bilistar, syklistar og gåande. Dette er eit aukande problem i sommarmånadane. Trafikantane mister ikkje berre sikt, men kan også gå glipp av viktig informasjon...
onsdag 16. august Lærdal kommune
Varsel på gult nivå - Flom og jordskredvarsel
tirsdag 15. august Lærdal kommune
Feiaren kjem til Lærdal i veke 34
mandag 14. august Lærdal kommune
Oppstart for skular og barnehagar
Borgund skule: Ynskjer alle elevane velkommen kl.09.00 på finaktiviteten på skulen. Foreldre/føresette til 1. klassingane er hjarteleg velkomne til å vera med. SFO på Borgund følgjer barnehagen. Lærdalsøyri skule: Ynskjer alle elevane velkommen kl.09.00...
mandag 14. august Lærdal kommune
Jegermøter hjort- og elgjakta 2017 i ÅLA
Program 1900-1915 Velkommen v. lokal forvaltning 1915-2000 Skrantesjuke, kartlegging og prøvetakingsregime v. Christer Rolandsen (NINA) 2000-2015 Kaffi 2015-2100 Soneforskrift/sentral forskrift om skrantesjuke v. Nils Martin Fjær...
fredag 11. august Lærdal kommune
Førehandsrøysting til stortings- og sametingsvalet 2017
Dersom du ikkje har høve til å møte fram i valokalet på valdagen kan du førehandsrøyste på rådhuset i tida 10. august til og med 8. september. Stad:   Rådhuset – tenestetorget Tid:   Måndag – fredag kl. 10.00 –...
onsdag 9. august Lærdal kommune
Ledig 100% fast stilling som miljøarbeider/aktivitør
Stillingsannonse
onsdag 2. august Lærdal kommune
Rutetabell for Kongevegbussen
Rutetabell
onsdag 2. august Lærdal kommune
Kongevegbussen
Fra Lærdal rådhus kl.08.45 med ankomst kl.10.00 på Tyinkrysset. Retur fra Tyinkrysset kl. 10.05 med ankomst Lærdal rådhus kl. 11.20 Bussen køyrer E16 opp til Sjurhaugsfossen, så gamle E16 opp til Borgund stavkyrkje. Vidare gamle E16 til Borlaug og nye E16 forbi Maristuen...
mandag 24. juli Lærdal kommune
Førdianar fekk ein heilt uvanleg laks, utan pukkel
LÆRDAL: – Ein slik fisk har eg aldri sett.
torsdag 20. juli Firda
Vogntog mista last
POLITI: E16 ved Ljøsne i Lærdal vart delvis stengd onsdag kveld, då ein lastebil mista lasta.
torsdag 20. juli $ Firda
NAV Lærdal og NAV Aurland har sams drift i veke 29 og 30.
Publikumsmottaket i Aurland er stengt i veke 29 (17. – 23. juli), og i Lærdal i veke 30 (24. – 30. juli). Du når oss via kontaktsenteret på 55 55 33 33, og på nav.no. Post kan leverast i 1. etg. Den veka ditt kontor er stengt, kan du møte og få tjeneste i...
fredag 14. juli Lærdal kommune
Skrantesjuke i Nordfjella - informasjon
Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder.
torsdag 13. juli Lærdal kommune
Sluttrapport for Prosjekt sau og utmark i ÅLA
Prosjekt sau og utmark i ÅLA er no avslutta. Godkjende sluttdokument finn du her: Sluttrapport Sluttrekneskap Sluttrekneskap ink.eigeninnsats
onsdag 12. juli Lærdal kommune
Utforkøyring på E16
Politi og brannvesenet rykte klokka 17.30 tysdag ut til eit trafikkuhell på E16.Ifølgje politiet hadde eit køyretøy køyrt av vegen på Ljøsne ovanfor Lærdal. Det…
mandag 10. juli Firda
ID- kontroll for utanlandske arbeidstakarar tysdag 15.august kl 9-14
NB! Denne kontrollen er kun for dei som ikkje har vore på ID-kontroll tidlegare. Kva må gjerast før kontrollen;  - Arbeidsgjevar sender fullt namn og fødselsdato på dei som skal kontrollerast til Skatteetaten innan 1.8.2017. til simen.longva@skatteetaten.no Viktig å ha...
mandag 10. juli Lærdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LÆRDALSTUNNELEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Kjendis Aust Agder Get-ligaen Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Hedmark Oppland Buskerud
flere?
Trøndelag Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Kultur Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Fiske Mobil Halloween Kvinnherad Reise Mat Helse Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Bolig Finnmark Grue Fotball Kultur Svalbard Vær Sport Tesla Landbruk Jul Håndball Östra Göinge Film Litteratur Inrikes Helsingborg Suldal Sverige Vestby Spill Båt Malmö Forskning Kunst Motor Odda Forsvar Boksing Hässleholm Ishockey Musikk Trav Masfjorden Kongsvinger Hockey Landskrona Russland Mote Bil Arendal Holmestrand Brexit Fedje Trondheim Trening Odds BK Svelvik Valg Lillesand Stavanger Osterøy NM Risør Askøy Tour of Norway Nord-Korea Polen Lund Sjakk Bærum Astronomi Eidfjord OL Karmøy Sykkel Barn Musik Os VM Seljord Agdenes Fjell Kristianstad Verdal Svømming Mandal Langrenn Stockholm Jobb Tjøme Skiskyting Tinn Sørreisa Moss Øvre Eiker Vestre Slidre Molde Stord Evenes NHL Kävlinge Skellefteå Emmaboda Selje Gloppen Ledare Jakt Poker Kongelig Premier League Vellinge Fredrikstad Politikk Skøyter Norway Cup Kommunesammenslåing Nedre Eiker Harry Potter Tyskland Tvedestrand Menn OBOS-ligaen Sandnes Tønsberg Israel Tour de France Alta Vinje Vevelstad Steinkjer Svedala Lenvik Fitjar Tromsø IL Meland Lier Sarpsborg 08 Midsund Kampsport Holtålen Hadsel Porsanger Sund Kvænangen Kina Streik Russ Klima Eidsberg Europa League Måsøy Trysil Halden Ringsaker Porsgrunn Tomelilla Jevnaker Universet Gjøvik Viking FK Tana Bremanger Ås Nybro Frankrike Eslöv Haugesund Radøy Røros Åstorp Lyngdal Snowboard Hälsa Austrheim Mercedes-Benz Notodden USA Ullensvang Rosenborg BK Klatring Dovre SK Brann Nissedal Android Volda Hopp Alpint Kristiansand Narvik Motorsport Nes Nannestad Rauma Voss Näringsliv Drammen Andøy Aurdal
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL