Lærdal
Aktivitetstilbod for born i haustferien
Akrivitetstilbod for 5.-7. klasse i haustferien
onsdag 09:35 Lærdal kommune
Lærdalsøyri barnehage ynskjer å rekruttere vikarar til verdas viktigaste jobb!!
Lærdalsøyri barnehage er ein kommunal barnehage. Pr. i dag har me 6 avdelingar og 30 tilsette. Tre småbarnsavdelingar og tre avdelingar for barn 3-6 år. Me treng vikarar som er fleksible med tanke på å kunne jobbe på fleire avdelingar.
tirsdag 14:08 Lærdal kommune
Studiebesøk på Lærdal vassverk
Forside
fredag 16. september Lærdal kommune
Vaksinedager for Covid-19 og influensa
torsdag 15. september Lærdal kommune
Brannvernveka 2022
Brannvernveka vert arrangert laurdag 24.september som ein del av den nasjonale Brannvernveka. Me flyttar brannbilar, utstyr utandørs, slik at flest mogleg skal få moglegheit til å bli betre kjent med oss. Nokon hint for dagen er; sitte i brannbilar, bli kjent med noko av ustyret vårt, helse...
onsdag 14. september Lærdal kommune
Vaksinering mot influensa
Det vert influensavaksinering ved Lærdal Helsestasjon 25, 27 og 28 oktober   
onsdag 7. september Lærdal kommune
Detaljreguleringsplan for Hanseskogen på høyring
Lærdal kommune har arbeida med ein planprosess for fortetting og utviding av bustadfeltet Hanseskogen på Lærdalsøyri. Planarbeidet har har som føremål å leggje til rette for fleire bustadtomter og bueiningar på Lærdalsøyri.
mandag 5. september Lærdal kommune
Påminning til innbyggjarane i Lærdal!
Me tilbyr framleis 4. dose mot covid-19 til alle innbyggjarar over 65 år + risikogrupper.
mandag 5. september Lærdal kommune
VESTLAND

Kommunestyremøtet 8. september
Sakliste og sakspapir kan du lese her: Kommunestyremøtet 8. september kl. 15.30 Dagsorden Du kan sjå møtet her  
fredag 2. september Lærdal kommune
Straumstøtte til frivillige lag og organisasjonar
Fristen for å søke straumstøtte er 7. september klokka 13.00.
fredag 2. september Lærdal kommune
Fagdag for VA-folk i Lærdal
Onsdag 31 august var Lærdal kommune vertskap då Driftsassistansen Vest arrangerte fagdag i Lærdal.
torsdag 1. september Lærdal kommune
Informasjon om kommunal straumstøtteordning
Kommunestyret i Lærdal har vedteke å tilby næringslivet og private hushaldningar i kommunen fastprisavtale på straum. Bakgrunnen er dei høge straumprisane som råkar både innbyggjarar og næringslivet. 
torsdag 1. september Lærdal kommune
Utviklingsstipend til idrettsutøvarar
Vestland fylkeskommune deler kvart år ut ni utviklingsstipend à 40 000 kr til unge idrettsutøvarar. Søk innan 1. oktober.
torsdag 1. september Lærdal kommune
Utlysing av kulturmidlar
Grunna lite søknadar i vår er det sett opp ein ny runde med utlysing av kulturmidlar. Frist for søknad er 15. september 2022.  
onsdag 31. august Lærdal kommune
Lærdalstunnelen opna etter tredje stenging denne helga
For tredje gong på to dagar meldte Statens vegvesen at Lærdalstunnelen blei stengd.
søndag 28. august Firda
Lærdalstunellen er stengd
For andre dag på rad er Lærdalstunnelen stengd grunna hindringar i vegbana.
søndag 28. august Firda
Badeplassen på Grandane
Toaletta ved badeplassen er i dag stengt for sommaren.
fredag 26. august Lærdal kommune
Framleis tilbod om fjerde dose koronavaksine til alle over 65 år
Vaksinering føregår i dag 26.08.22 kl 9-14.30. Det er rikeleg med vaksinar att.
fredag 26. august Lærdal kommune
Funnet død i Lærdalselva
Mandag kveld ble politiet varslet om en savnet person i Lærdal. Tirsdag ble det gjort funn av en død person i Lærdalselva.
tirsdag 23. august $ Avisa Valdres
Sakna person i Lærdal funnen død
Måndag kveld den 22.08.22 vart politiet varsla om sakna person i Lærdal. Den sakna var ein mann i 60-åra. Det vart raskt iverksett leiteaksjon, og store ressursar har vore i aksjon. Litt før klokka 16.00 tysdag 23. august vart det gjort funn av ein død person i Lærdalselva,...
tirsdag 23. august Firda
Mannskap på rundt 35 leitar etter mannen, og fleire er på veg
Det er også rekvirert helikopter til søket, men det vart i første omgang omprioritert til ein annan aksjon.
tirsdag 23. august $ Firda
Politiet: – Det er framleis ein leiteaksjon
Ein mann i 60-åra er sakna i Lærdal. Både politi og frivillige leitar no med store styrker.
tirsdag 23. august $ Firda
Mann i 60-årene savnet i Lærdal
Det er satt i gang en større leteaksjon etter en mann i 60-årene i Lærdal. Mannen ble sist sett søndag kveld.
tirsdag 23. august TV 2
Mann i 60-åra sakna i Lærdal: – Det har vore leita gjennom natta
Den sakna mannen vart sist sett søndag kveld.
tirsdag 23. august Firda
Lærdalstunnelen er no open
På grunn av bilberging var Lærdalstunnelen på E16 stengt.
mandag 22. august Firda
Formannskapsmøte 24. august
Sakliste og sakspapir kan du lese her: Formannskapsmøte 24. august kl. 10.00 Dagsorden
fredag 19. august Lærdal kommune
Jerninnsamlingsaksjon
Me dreg no i gang andre del av jerninnsamlingsaksjonen og håpar alle vil bidra. Frå 29.august og fram til 25.september vert det innsamling av jernskrap, nettinggjerde, piggtråd m.m.
onsdag 17. august Lærdal kommune
Arkeologien og kulturlandskapet fortel - om dalen sin historie og sjel
Søndag 4. september frå kl. 12.00 - 17.00 vert det markering av dei norske kulturminnedagane 2022 med føredrag og guida vandring på Borlaug.
mandag 15. august Lærdal kommune
SFO: Nytt 12 timars tilbod - gratis for fyrsteklassingar
Lærdal kommune opprettar gratis 12 timars SFO tilbod for førsteklassingar i tråd med nasjonale retningslinjer. Tilbodet gjeld frå 1. august 2022.
fredag 12. august Lærdal kommune
Markdag i Undredal torsdag 18.august - spesialutstyr
Tema for markdagen var spesialutstyr for slått og skjøtsel av bratt areal, og erfaringar med bruk av No-fence. Med på markdagen var VEDA ved Øystein Veum og representant for Maskin Importøren AS. I tillegg synte lokale bønder fram utstyr som vert brukt i slåtten i...
onsdag 10. august Lærdal kommune
Helikopterutfrakt av elg og hjort hausten 2022
Det vert utflyging av elg og hjort med helikopter i tidsrommet 15.8. - 31.10.2022. Informasjon finn du her. Foto: Kristoffer Ulleren Hansen
onsdag 10. august Lærdal kommune
Drop-in koronavaksine i Lærdal 18. 19. 25. og 26. august
Lærdal kommune tilbyr koronavaksine, fjerde dose, til personar over 65 år. Stad: Helsesenteret Tid: torsdag 18. og fredag 19. august kl 9-14:30        torsdag 25. og fredag 26.august kl 9-14:30
onsdag 10. august Lærdal kommune
Kompensasjonsordning for auka straumutgifter for næringslivet i Lærdal kommune
Som følgje av høge straumprisar har Lærdal kommune vedteke å lyse ut ei ramme på 3 mill. kr. retta mot næringslivet i Lærdal. Føremålet med ordnigna er å lette på situasjonen for næringslivet som er i ei utfordrande tid grunna auka utgifter...
mandag 8. august Lærdal kommune
VESTLAND

Ekstraordinært formannskap- og kommunestyremøte 11.08.2022
Sakspapir til møtet finn du her : Formannskapet  11.08.2022 Kommunestyret  11.08.2022  
fredag 5. august Lærdal kommune
Nytt skule- og barnehageår 2022-2023
Oppstart for skular og barnehagar måndag 15.august  
torsdag 4. august Lærdal kommune
Vogntog velta i rundkøyring i Lærdal – måtte tømmast før det kunne bergast
Uhellet skjedde i 07-tida torsdag morgon.
torsdag 4. august Firda
Jegermøte og ope møte om reetableringa i Nordfjella
Villreinnemnda og villreinutvalet held opne møte; eitt i austre del av Nordfjella og eit i vestre. 
tirsdag 2. august Lærdal kommune
Røyk frå transformator i Lærdal. Brannvesen rykker ut
Det er meldt om røyk frå ein transformator som står rundt 50 meter frå eit hus i Kyrkjeteigen i Lærdal.
onsdag 27. juli Firda
Lærdalstunnelen er stengd på grunn av straumbrot
Lærdalstunnelen på E16 i Aurland/Lærdal, er stengd inntil vidare.
onsdag 27. juli Firda
Skatteetaten kjem til Lærdal for ID-kontroll fredag 5.august
Arbeidsgjevar som ynskjer å benytta seg av tilbodet, må melda inn personane innan onsdag 27.juli.
mandag 25. juli Lærdal kommune
– Kan få katastrofale konsekvenser for laksen
En arbeidsulykke med boreslam forurenser landets mest kjente lakseelv, Lærdalselva. - Skjærer opp gjellene til småfisken slik at den dør, sier elveeier.
torsdag 21. juli TV 2
Feil på heimesida
 I samband med oppgradering av sakshandsamarsystemet vårt har me hatt problem med visning av dokument på heimesida vår. Dette er no retta opp.
torsdag 21. juli Lærdal kommune
Ledige stillingar i Lærdal kommune
Lærdal kommune har ledige stillingar i helse, barnehage og tekniske tenester
tirsdag 19. juli Lærdal kommune
Kommunen skal lage ny Kommunedelplan for Helse, Omsorg og Folkehelse
Forside
mandag 18. juli Lærdal kommune
Politiet veit framleis lite om hendingsgangen
Magne Straumstein fortel at politiet endå ikkje har fått kartlagt hendingane som leidde til dødsulukka i Lærdalstunnelen tysdag kveld..
onsdag 13. juli $ Firdaposten
Ein person omkom i trafikkulykka i Lærdalstunnelen
Den avdøde er ein mann i 70-åra. Pårørande er enno ikkje varsla.
tirsdag 12. juli $ Firda
Informasjon om straumstøtte til næringslivet i Lærdal
Som følgje av høge straumprisar har Lærdal kommune vedteke å lyse ut ei ramme på 3 mill. kr. retta mot næringslivet i Lærdal. Føremålet med ordninga er å lette på situasjonen for næringslivet som er i ei utfordrande tid grunna auka utgifter...
tirsdag 12. juli Lærdal kommune
Utlysing av verdsarvmidlar 2022
Aurland kommune lyser med dette ut tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden. Søknadsfristen er fortløpande med siste frist 1.september 2022.
onsdag 6. juli Lærdal kommune
Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine
Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:  • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (oppstart 1.juli) • Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen
onsdag 6. juli Lærdal kommune
Bil velta i rundkøyring i Lærdal
Trefte ein kant.
mandag 4. juli Firda
Besøk musea våre i sommar!
I sommar kan du både sjå levande laks, kunsthandverk og bilete av lærdalskunstnaren Hans Gjesme eller lære meir om Lærdal si post- og telehistorie.
søndag 3. juli Lærdal kommune
Det er en helt spesiell grunn til at det stadig vekk er lange køer her ...
- Jeg er den eneste i området som selger det, sier Arild Magne Fossøy. Han driver Esso-stasjonen i Lærdal - og frister mange bilentusiaster med 98 oktan bensin.
fredag 1. juli TV 2
Dei siste vekene er det sett eit stigande tal koronatilfelle i Noreg
Også i Lærdal/Årdal og Aurland har vi merka dette. Fleire har vore sjuke og mange har testa positivt på heimetester.   Mange har og rapportert inn i smittesporingssystemet til kommunane.
fredag 1. juli Lærdal kommune
Kom Heimatt for ungdom 2022
21. og 22. juni var det gjennomført KomHeimatt for ungdom i Lærdal
onsdag 29. juni Lærdal kommune
Sommarles - lesekampanje for born
Lesekampanje for alle som går i 1.-7. klasse.
onsdag 29. juni Lærdal kommune
Opningstider ved Lærdal rådhus i juli
Lærdal rådhus har endra opningstider i juli. Grunna ferieavvikling vert  hovuddøra til rådhuset stengt i juli månad. 
mandag 27. juni Lærdal kommune
Kaffikopp og blautkake med ordførar og varaordførar torsdag 30 juni
Innbyggjarar blir invitert til ein prat med ordførar og varaordførar. Der kan du koma med spørsmål, ros eller ris, så prøver me så godt me kan å svara, eller ta saka med oss til meir utgreiing. Torsdag 30. juni kl.18.00-20.00, sit karane i 1. etasje på
fredag 24. juni Lærdal kommune
Ledige stillingar ved Bu- og miljøtenesta og pleie og omsorg i Lærdal kommune
onsdag 22. juni Lærdal kommune
VESTLAND

Hansegardskrysset vert stengt onsdag og torsdag 29. og 30. juni
På grunn av kabelkryssing, må Hansegardskrysset vere stengt onsdag og torsdag 29. og 30. juni frå  kl. 08.00 og ut over dagen. 
onsdag 22. juni Lærdal kommune
Her kan du få sommarjobb sjølv om du er under 18 år
Lærdal bu- og omsorgsheim treng sommarvikar til avdelingskjøkkenet
onsdag 22. juni Lærdal kommune
Kurs i tørrmuring av steingard
Stad: Ljøsne i Lærdal Tid: 7.-9. oktober 2022
fredag 17. juni Lærdal kommune
Ledig stilling som skogbruksrådgjevar
Skog i Sogn har no ledig stilling som skogbruksrådgjevar
fredag 17. juni Lærdal kommune
Storsatsing på barnehage og skule i Lærdal
Kommunestyret vedtok einstemmig i dag å gå inn for ombygging av Borgund skule til eit felles oppvekstsenter, kostnadsrekna til om lag kr. 30 millionar.
torsdag 16. juni Lærdal kommune
Sommarstengt bibliotek og boksal under Lærdalsmarknaden
Biblioteket held sommarstengt frå 27. juni - 8. august. Neste veke vert det noko redusert opningstid.
torsdag 16. juni Lærdal kommune
Kommunestyremøtet 16. juni
onsdag 15. juni Lærdal kommune
Opning av utstillinga "Talande ting"
  Sjå arrangementet i Friskus
mandag 13. juni Lærdal kommune
Fjellrensk mellom Erdal og Vindedal
  Det vert utført fjellrensk mellom Erdal og Vindedal frå måndag 13. juni kl 10.00  Me håpar å vere ferdige i løpet av onsdag 15. juni. Arbeidet vert utført på dag- og kveldstid, og vegen vert stengt i periodar.  Teknisk drift  
mandag 13. juni Lærdal kommune
Derfor blir skoene igjen utenfor
Når har den fått en viktig nyheter. Bentley Flying Spur Hybrid er nemlig ladbar. Dermed ligger det an til å bli rekordsalg av den mektige direktørbilen i Norge. Vi har først i Norge med å teste den. Se video:
søndag 12. juni TV 2
Lærdal kommune har ledig stilling som fagarbeider - tekniske tenester
Me har ledig 100% fast stilling som fagarbeidar ved teknisk eining i Lærdal kommune. Stillinga høver både for kvinner og menn.
fredag 10. juni Lærdal kommune
Nedetid på postliste, skjemamottak og politiske saker
Grunna oppgradering av sakshandsamingssystemet vårt, vil desse løysingane vere ute av drift og utilgjengeleg i perioden fredag 10. juni til og med tysdag 14. juni: •    skjemamottak •    postlista •    politiske saker •  ...
fredag 10. juni Lærdal kommune
Kommunestyremøtet 16. juni
Sakliste og sakspapir kan du lese her: Kommunestyremøtet 16. juni  2022 kl. 10.00 Du kan sjå møtet her  
tirsdag 7. juni Lærdal kommune
Frivillige organisasjonar kan no søke om momskompensasjon på varer og tenester
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022. Frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av
fredag 3. juni Lærdal kommune
Klimanyheit for landbruket
KlimaVest - redusert klimaavtrykk frå vestlandsjordbruket.  
fredag 3. juni Lærdal kommune
Frivilligheitsåret 2022
I 2022 markere me frivilligheitsåret. Alle lag og organisasjonar vert oppmoda om å delta på markeringa og kan søka støtte til tiltaket Vår dag.
fredag 3. juni Lærdal kommune
Navarsete blir statsforvaltar i Vestland
VG opplyste fredag føremiddag at ei sentral kjelde har stadfesta at den tidlegare Sp-leiaren og statsråd, Liv Signe Navarsete, blir ny statsforvaltar i Vestland.
fredag 3. juni Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL