Kviteseid
– Grensene sit i hovudet
Då Ingrid Lid (27) frå Kviteseid kom i mål etter sitt fyrste maraton kjente ho seg ikkje så veldig sliten, og kunne tenke seg å springe lenger. Ho bestemte seg for å prøve ultraløp, og ganske fort vart ho bitt av basillen.
søndag 10:00 Vest-Telemark blad
Semje om jordbruksavtale
Jordbruksorganisasjonane har blitt einige med staten om jordbruksavtale for 2019.
fredag 02:12 Vest-Telemark blad
Vest-Telemark i raudt, kvitt og blått
Me har fått utruleg mange flotte bilde frå nasjonaldagfeiringa rundt om i Vest-Telemark.
torsdag 14:35 Vest-Telemark blad
– Overraskande og skuffande
Seljordordførar Halfdan Haugan(Ap) er skuffa over at Fyresdal røysta ned Nav-samarbeidet i Vest-Telemark.
tirsdag 02:10 Vest-Telemark blad
Nedgang i elevtalet over heile regionen
Det er nedgang i søkjartala ved dei vidaregåande skuletilboda i Vest-Telemark.
tirsdag 02:07 Vest-Telemark blad
Minste kommunen sa nei til felles Nav-kontor
Posisjonspartiet Ap og to Sp-politikarar i Fyresdal ynskjer ikkje at kommunen skal vere med på etablering av felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Det blei peika på at nærleiken til brukarane er viktigare enn sentralisering og robuste einingar.
onsdag 9. mai Vest-Telemark blad
Ei veke for å hjelpe andre
For fjerde år på rad arrangerer dei fire trussamfunna Fredheim, Kviteseid misjonskyrkje, Kviteseid normisjon og Kviteseid kyrkje «Godhetsveka» i Kviteseid. 70 personar stiller opp på dugnad for andre.
tirsdag 8. mai Vest-Telemark blad
No blir Libergbakken historie
Innan vinteren vil den nye Libergbakken vera klar.
mandag 7. mai Vest-Telemark blad
TELEMARK

Ordføraren måtte svare på spørsmål frå lærarane
Det var sjeldan folksamt på kommunestyret i Kviteseid torsdag. Lærarane kjenner seg oversett i prosessen om å endre leiarstrukturen ved skulen og oppvekstsentra – torsdag ville dei ha svar frå ordføraren.
mandag 7. mai Vest-Telemark blad
Snart sommar – snart bryggekafé
Dei to siste somrane har det vore eit godt og populært serveringstilbod på bryggekaféen i Kviteseid. Også i sommar blir det bryggekafé, men tilbodet blir noko redusert.
onsdag 2. mai Vest-Telemark blad
Markerte 1. mai med tale og song
Nærare 40 personar samla seg i Kviteseidhallen for å markere arbeidaranes dag, 1.mai. Dei fekk høyre ein engasjert tale frå nestleiar i AUF Telemark, Kristoffer Stenbakk.
tirsdag 1. mai Vest-Telemark blad
Kjempa seg til siger
Seljord/Kviteseid damelag møtte Borg på Eventyrøy måndag. Det vart ein tøff kamp, men heimelaget trekte til slutt det lengste strået.
tirsdag 1. mai Vest-Telemark blad
God vekst i Seljord-handballen
Handballsesongen er over, og ivrige barn og ungdommar har avslutta årets seriespel. Neste sesong håpar handballgruppa i Seljord endå fleire vil bli med på handballbanen.
tirsdag 1. mai Vest-Telemark blad
Krav med «telemarksprofil» i jordbruksoppgjeret
mandag 30. april Vest-Telemark blad
Gode naboar vil samarbeide meir
Det var god tone og vilje til å vidareutvikle eit alt godt samarbeid som rådde då politikarane i Kviteseid og Nissedal hadde felles formannskapsmøte i Vrådal førre veke.
mandag 30. april Vest-Telemark blad
Femmålskårar i lokalderby
Det var ein innhaldsrik fyrsteomgang som gav Kviteseid sigeren 5-1 borte mot Seljord 2.
lørdag 28. april Vest-Telemark blad
Strålande start på sesongen
fredag 27. april Vest-Telemark blad
Natalie og Kjersti startar søppeldugnad
5. klassingane Natalie Eidheim Skipar og Kjersti Straand Olsen frå Vrådal er uroa for alt søppelet dei finn i naturen. Neste veke held dei aksjonen «Operasjon søppel» i heimbygda. – Verda kjem til å gå under dersom alle held fram med å kaste søppel...
fredag 27. april Vest-Telemark blad
Går for ny leiarstruktur i skulen
Forslaget om å gå frå tre til éin felles rektor for skulen og dei to oppvekstsentra i Kviteseid har skapt uro hos dei tilsette, men politikarane tok ikkje sjansen på å vente med å lyse ut stillinga.
fredag 27. april Vest-Telemark blad
Etterlyser større veg- og kollektivsatsing
Vest-Telemarktinget er ikkje fornøgde med utteljinga i fylkeskommunens framlegg til veginvesteringar i regionen dei neste åra.
fredag 27. april Vest-Telemark blad
Auka avskyting på elg og hjort
Sist jakt blei det felt 655 elgar i Vest-Telemark, 24 fleire enn året før. Vidare blei det skote 195 hjortar, ein auke på 17 dyr frå 2016. Det datt flest elgar i Fyresdal i fjor, og Vinje toppar lista over felt hjort.
mandag 23. april Vest-Telemark blad
Opnar ny kiosk
Lokala der Statoil og Mix tidlegare har halde til i Kviteseidbyen har stått tome ei tid. Nå blir det på nytt kioskliv ved bensinpumpene.
mandag 23. april Vest-Telemark blad
Telemarks eldste skule
I år er det 170 år sidan det vart etablert skule på Straumsnes i Vrådal. Då den gamle husmannsplassen vart skule hadde læraren ansvaret for både gard og skule.
lørdag 21. april Vest-Telemark blad
Smaka, prata og smatta
Velfylte fat med matrettar frå femten ulike nasjonar blei tømde i løpet av ein times tid. Den andre internasjonale festen i regi av Røde kors i Seljord samla opp mot tre hundre nye og tidlegare bygdefolk.
fredag 20. april Vest-Telemark blad
Føreslår ein rektor for alle skulane
For å unngå å bli for sårbare føreslår Kviteseid-rådmannen at éin rektor har det overordna ansvaret for Kviteseid skule og oppvekstsentra i Brunkeberg og på Straumsnes i Vrådal.
fredag 20. april Vest-Telemark blad
Skummel «istid»
Fleire stader i Vest-Telemark heng det mykje is i fjellsidene og skråningane langs vegane. Det utgjer ein viss fare for vegfarande.
fredag 13. april Vest-Telemark blad
Gledeleg gjensyn
torsdag 12. april Vest-Telemark blad
På kurs for å bli gründer
Vest-Telemarkrådet, Kviteseid kommune og Nav Kviteseid har teke initiativ til kurs for innvandrarar og framandspråkelege som ønskjer å etablere eiga verksemd. Førre veke starta kurset i Telemark Næringshage.
tirsdag 10. april Vest-Telemark blad
Kunstnarbesøk på barnehagedagen
Det vart eit fargerikt og kreativt besøk då biletkunstnar Knut Flatin frå Kviteseid tok turen innom barna på Brunkeberg oppvekstsenter.
torsdag 5. april Vest-Telemark blad
Vekas høgdepunkt er «Innsats for andre»
Fredagsføremiddag er det tid for valfag for ungdomsskuleelevane på Kviteseid skule. Det byr på ei litt annleis økt enn den tradisjonelle undervisninga.
onsdag 4. april Vest-Telemark blad
Færre reinsdyr enn på lenge
Våmur-Roan villreinlag si teljing i vinter viser eit dyretal som gjev forslag om nesten halvering av fellingskvoten til hausten. I halve villreinområdet blei det observert berre eitt dyr.
onsdag 4. april Vest-Telemark blad
Team Telemark fylte pallen
I alt stilte 119 løparar til start i årets «Knarren rundt», medan 14 løparar stilte i «Mini-Knarren». Det var raskt føre, solskin og god stemning både i og utanfor løypa på Fjågesundheia på skjærtorsdag.
fredag 30. mars Vest-Telemark blad
Ein liten guide til den gode påskekrimmen
Kvikk lunsj, appelsin og ei hårreisande, hjartet i halsen og pulsen-i-gallopp god krimbok er påskehøgtid for mange av oss. Men utvalet av krim er snart like godt som utvalet av grantre i skogen, og kvar finn ein dei verkeleg gode bøkene? Heldigvis har me skulerte folk til å hjelpe oss...
onsdag 28. mars Vest-Telemark blad
TELEMARK

Vil at folk skal sykle til jobben
Kviteseid kommune ønskjer at folk skal bevege seg meir i kvardagen, og for fyrste gong kastar dei seg på kampanjen «Sykle til jobben». Men kampanjen handlar om meir enn berre å sykle til jobben.
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
Påska er travel for Røde Kors
Mange nordmenn flyttar til fjells i påska, og då gjer Røde Kors det same. I fjor behandla hjelpekorpsa i Telemark 111 skadar berre i påska, og med det toppa fylket skadestatistikken.
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
Håpar på Kollen-stemning i Knarren rundt
Arrangørane av det årvisse rennet Knarren rundt på Fjågesundheia, er torsdag klare for storinnrykk til turrennet som svingar innom både Nome, Kviteseid og Drangedal kommunar.
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
Ei gåve som varmar mange lenge
Gleda var stor då husflidslaget kom på besøk til bebuarane på Kviteseid omsorgssenter (KOS) med ei hjartevarm og fargerik gåve.
fredag 23. mars Vest-Telemark blad
Mange yngre byrjar med skiskyting
Då IL Dyre Vaa arrangerte skiskyttarrenn laurdag, stod mange 10–12-åringar på startstreken. Frå heimelaget deltok 21 løparar.
fredag 23. mars Vest-Telemark blad
Nokon stiller opp att – andre har ikkje bestemt seg
To ordførarar i Vest-Telemark seier ja til å stille også ved kommunestyrevalet neste haust. Kanskje gjer dei fire andre det også.
tirsdag 20. mars Vest-Telemark blad
Støtte til økologisk hage
Hvidesøe kafé og hage i Kviteseid satsar vidare og vil nå utvide konseptet sitt med å utvikle hagen. Den skal gje råvarer til drifta, fungere som ein demonstrasjonshage og romme overnattingsplassar for turistar.
tirsdag 20. mars Vest-Telemark blad
Snøen har ført til skader for fem millionar
Ein snørik vinter har ført til store skader på bygningar, og tal frå Gjensidige viser at Telemark er eit av fylka der snøen har gjort størst skade.
tirsdag 20. mars Vest-Telemark blad
Tek ulovleg SMS-gebyr ved timebestilling
Alt på vårparten i 2016 blei alle landets fastlegekontor informert om reglane for pasientbetaling. Helsedirektoratet trekte mellom anna fram gebyr på SMS som eit døme på ulovleg eigenbetaling. Likefullt held legekontoret i mellom anna Tokke fram med praksisen.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Svarar på kritikken mot rådet
Regionordførar Jon Rikard Kleven kjenner seg ikkje att i kritikken to seljordpolitikarar retta mot Vest-Telemarkrådet.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Vil førebels ikkje samarbeide om flyktningar
I 2018 er det sett ei grense på 5000 innbyggjarar for at ein kommune kan ta imot flyktningar. Det betyr at ingen av kommunane i Vest-Telemark blir rekna som store nok for oppgåva.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Varma opp til musikalkonsert med basar
Skulemusikken i Seljord fylte gamlesalen på Granvin laurdag då dei inviterte til den årvisse basaren. Sundag stod musikalframsyning saman med Kviteseid hornmusikk for tur.
torsdag 15. mars Vest-Telemark blad
Kvitsundelevar med beste ungdomsbedrift
Tidlegare denne veka blei det arrangert fylkesmeisterskap for ungdomsbedrifter i Buskerud, Vestfold og Telemark. Blant 200 bedrifter stakk elevar frå Kvitsund av med den gjevaste prisen.
torsdag 15. mars Vest-Telemark blad
Satsar friskt og kjøper bankbygget
Morgedalgruppen AS har kjøpt bankbygget i Kviteseid sentrum, og flyttar administrasjonen av selskapet frå Seljord til Kviteseid.
tirsdag 13. mars Vest-Telemark blad
To gonger på toppen av pallen
Telemarkstalentet Kristian Lauvik Gjelstad frå Morgedal gav gass og sikra seg to fyrsteplassar i noregscupen i Telemark i helga.
tirsdag 13. mars Vest-Telemark blad
Kritikk mot Vest-Telemarkrådet
Seljordpolitikarane Edvard Mæland og Gunnar Eilefstjønn sa rett ut kva dei meiner om Vest-Telemarkrådet og samarbeidet i regionen i kommunestyremøtet torsdag.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Seljord ynskjer felles Nav-kontor i Vest-Telemark
Med 19 mot 1 stemme vedtok kommunestyret i Seljord torsdag at dei vil vere med i eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Regjeringa vil ha ny og kortare E134
Nå har regjeringa bestemt seg for kva E134-trasé dei vil satse på gjennom Vest-Telemark i framtida.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Vurderer å samarbeide om flyktningar
Dei økonomiske konsekvensane av å ikkje lenger ta imot flyktningar blir store for kommunane i Vest-Telemark. Eit interkommunalt samarbeid om flyktningtenesta kan bli løysinga.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Store ambisjonar for kulturlivet
Roger Brekkan er ny arrangementsansvarleg på Morgedal hotell. Han er heilt fersk i hotellbransjen, men har årevis med erfaring frå uteliv- og kulturbransjen.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Fyrst i fylket som demensvenleg samfunn
Kviteseid demensforeining har tatt initiativ til at Kviteseid kommune blir den fyrste kommunen i Telemark som signerer avtale om å bli eit demensvenleg samfunn.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Prisdryss til Kvitsund
I fyrste del av fylkesmeisterskapet i Ung Entreprenørskap fekk elevverksemder ved Kvitsund fem av åtte premiar.
onsdag 7. mars Vest-Telemark blad
«Me er redd for at eit eventuelt Nav-vedtak i Seljord mot Midt-Telemark er starten på slutten for det gode samarbeidet i Vest-Telemark.»
onsdag 7. mars Vest-Telemark blad
VTB har mista 39 abonnentar
Vest-Telemark blad har no eit opplag på 5268. Det er 39 færre enn for eit år sidan, men lokalavisa er framleis den tredje største avisa i fylket.
onsdag 7. mars Vest-Telemark blad
Vogntog med blankslitte dekk var på vei over fjellet: - Var til stor fare for andre trafikanter
KVITESEID: Statens vegvesen og Utrykningspolitiet (UP) stanset et vogntog med blankslitte dekk på E134 i Morgedal. Et annet vogntog som ble stanset hadde 20 tonn usikret last som hadde forskjøvet seg. Begge vogntogene var på vei over Haukeli til Vestlandet.
tirsdag 6. mars Telemarksavisa
TELEMARK

Kva vil det bety for samarbeidet i Vest-Telemark om Seljord går til Nav Midt-Telemark?
tirsdag 6. mars Vest-Telemark blad
Fekk meir tid på seg til å vurdere framtida
Det har ei tid vore klart at fleirtalet i styret i Renovest ynskjer at det interkommunale selskapet sjølv skal stå for avfallstransporten. Dagleg leiar i selskapet, Toralf Orekåsa, er ikkje samd.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
Beste lammekvalitet i fylket
På onsdagens krinsmøte i Nortura blei seks sauebønder frå Vest-Telemark heidra for framifrå slaktekvalitet på lamma dei leverte i 2017.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
18 dyr hadde skrantesjuke
Sundag blei den siste kjente reinsflokken i Nordfjella avliva. Det er til nå funne 18 rein med den dødelege skrantesjuken, men ein manglar å analysere 200 prøver.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
– Ei opplæring i kultur
– Konkurransen kjem i andre rekke. Det fine er at me kan opptre med det me likar best sjølv, seier Symre Taugbøl Bang som deltek for fjerde år på rad i UKM.
torsdag 1. mars Vest-Telemark blad
Heidra med gullmerke
KVITESEID: «Kristis damer» sjarmerte - og distraherte - då det 83. gubberennet blei arrangert i Hegnabakken i Kviteseid.
torsdag 1. mars $ Telemarksavisa
Har blitt 111 fleire på 10 år
For ti år sidan var det tre innbyggjarar fleire i Nissedal enn i nabokommunen Fyresdal. Ved årsskiftet var skilnaden 169 i favør Nissedal.
tirsdag 27. februar Vest-Telemark blad
Gubbane tok sats
Laurdag var det tid for det årlege gubberennet. 44 modige menn spente på seg hoppskia og sette utfor i Hegnabakken i Kviteseid. Om ikkje alle landa like langt over kulen eller alle nedslaga var like elegante, var stemninga på topp og innsatsen upåklageleg.
tirsdag 27. februar Vest-Telemark blad
52 år bak brøytebilrattet
– Interessa for bil, lastebil og buss har fylgd meg heile livet, seier Johan T. Straand (75), som framleis trivst godt bak rattet i lastebilen eller på tur med ein av dei flotte veteranbilane han har i garasjen.
lørdag 24. februar Vest-Telemark blad
Vadder tok bronse i hovudlandsrennet
Ingerid Vadder frå Morgedal IL gjekk inn til bronsemedalje i 15-årsklassa på dagens 5-kilometer i hovudlandsrennet på Lygna skisenter.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Dei minste kommunane har fått fleire innbyggjarar, men alt i alt har me blitt 60 færre
Ved årsskiftet var det 14 110 innbyggjarar totalt i dei seks kommunane i Vest-Telemark.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Jublar over enorm vegsum
Nissedalordførar Halvor Homme er i gledesrus etter at Vegvesenet foreslår 130 millionar kroner til Rv41 frå Treungen til Vrådal komande seks år.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Vårknipe heile året
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
God stemning på vinterferie
Me har ein vinter av den gode, gamle sorten med stabil kulde og brøytekantar det etter kvart har blitt vrient å sjå over. I skitrekka i Vrådal og på Rauland var det god stemning med snø, ski og sol hjå dei ferierande denne veka.
torsdag 22. februar Vest-Telemark blad
Ein person er pågripen i hasj-saka
Politiet har pågripe ein mann dei knyter til hasjplantasjen i Vrådal.
onsdag 21. februar Vest-Telemark blad
Slik køyrer du kolonne
Mange har vinterferie neste veke og om ein skal køyre bil over fjellet, er det viktig å vere budd på vanskeleg køyreforhold.
fredag 16. februar Vest-Telemark blad
– Det som blir tagd ihel er umogleg å endre
Det seier leiar for barnevernet i Vest-Telemark, Gunn Annie Hellestad. Barnevernet får fleire bekymringsmeldingar nå enn før, men ho trur ikkje årsaka er at det føregår meir vald og overgrep mot barn.
fredag 16. februar Vest-Telemark blad
Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KVITESEID

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TELEMARK

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Bergen Nordland Kjendis Næringsliv Fotboll Østfold Akershus Vestfold Kultur Aust Agder Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mat Troms Mobil Skåne Hässleholm Sport Oslo Buskerud Trøndelag Møre og Romsdal Forsvar Sogn og Fjordane Odda Kalmar Fiske Finnmark Kristianstad Fotball Oskarshamn Kvinnherad Molde FK Svedala Skien Molde Inrikes Kongelig Fredrikstad Get-ligaen Tinn Sandnes USA Karlskrona Stabæk Kultur Karmøy Rendalen Malmö Sunndal Stavanger Svelvik Bolig Eslöv Bamble Blekinge Musikk Barn Poker Sport Motor Elverum Kragerø Askøy Lillesand Bodø Sørreisa Politikk Fauske Porsgrunn Steigen Tesla Lyngdal Ringsaker Kongsvinger Näringsliv Aurskog-Høland Hyllestad Bil Risør Haugesund Osterøy Stord Meløy Vestby Tvedestrand Sverige Kunst Dyr Åstorp Håndball Tomelilla Nittedal Drangedal Grane Trav Tynset Hvaler Økonomi Sjakk Eliteserien Reise Mörbylånga Narvik Drammen Nesodden Helsingborg Lund Åsnes Mote Trening IK Start Vestvågøy Landskrona Stockholm 17. mai Universet Lier Turn Vietnam Øksnes Eidskog Salangen Bil Nordkapp Ballangen Android Mandal Kryptovaluta Nord-Korea Båt Vefsn Kristiansand FK Haugesund Kvænangen Sigdal Horten Lindås Berlevåg Klippan Odds BK Trysil Sund Askim Førde Vinje Fedje Langrenn Hälsa Utrikes Austrheim Moss Sarpsborg Staffanstorp Tromsø Notodden Grue Tolga Jølster OBOS-ligaen Tranøy Vågan Filippinene Nedre Eiker Friluftsliv Forskning X-games Utsira OL Øvre Eiker Eurovision Mat Sykkel Jakt Lesja Tingvoll Russ Fjell Modum Karasjok Lyngen Båstad Gjøvik Aurdal Tana Porsanger Larvik Sande Jevnaker Kävlinge Ski Ronneby Farsund Russland Vitenskap Svalbard Radøy Hörby Hemnes Bromölla Film Meland Tønsberg Skiskyting Øygarden Vær Målselv Skurup Suldal Sölvesborg Fitjar Frogn Menn World Series of Poker Forskning VM Sogndal Ålesund Åmot Spill Kongsberg Åmli Nord-Odal Skiptvet Motorsport Enebakk Vålerenga Norway Cup Re Alstahaug Høyanger Time Naustdal Brønnøy Sauherad Gausdal Kvinesdal Valle Øyer Moskenes Skedsmo Jönköping Halden Skjervøy Bærum Stavanger Oilers Eiker Selje Stranda Rauma Ekonomi Hamar Kommunesammenslåing Helse Rana Hadsel Gloppen Masfjorden Olofström Sandøy Nes Friidrett Løten Litteratur Klatring Stryn Bodø/Glimt Tromsø IL Evenes Landbruk Våler Halsa Herøy Kviteseid SK Brann Skøyter Hammerfest Spania Andøy Asker Svømming Emmaboda Forsand Påske Sola Kvæfjord Foto FA-cupen Bundesliga Roing Arvika Åseral Odal Eidsberg Trollhättan Östergötland Viking FK Nybro Interiør Romfart NHL Mjøndalen IF Fræna Flora Surnadal Skånland Værøy La liga Torsken Kristiansund Giske Askvoll Alpint Borgholm Østre Toten Karlshamn Volvo Træna Skodje Sørfold Tjeldsund Klima Boksing Froland Tour of Norway Leirfjord Nissedal Syria Flekkefjord Hockey Svalöv Google Rosenborg BK E-sport Søgne Nesna Os Ishockey Hamarøy Skisport Trøgstad Sandefjord Polen Modalen Hole Dovre Kvinner Arendal Aure Teknik Råde Årdal Tysvær Birkenes Hattfjelldal Ås Vaksdal Liverpool Fjaler Jobb Lenvik Røyken Vennesla Eid Gran Rømskog Voss
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL