Kviteseid
Fryktar brann – stoppar kantslåtten
30. mai 2018 Vest-Telemark blad
Trio tråkka til
Kviteseidingane Anne Nyland (49), Ellen Camilla Midtsund (47) og Kari Skarprud (28) var blant dei 400 som deltok på Telemarkskanalrittet laurdag.
27. mai 2018 Vest-Telemark blad
«Bankane er så elendige at dei burde ha sparken ut frå Vest-Telemark»
Fyresdalordføraren synest lokalbankane i regionen er lite viljuge til å finansiere risikoverksemd i distriktet, og han meiner det er eit kjempeproblem. Ei ny verksemd i bygda fekk ikkje ei einaste krone i lån av to lokale bankar.
25. mai 2018 Vest-Telemark blad
Vil bruke skjønsmidlar til nye heimesider
Vest-Telemarkrådet gjekk samrøystes inn for å betre kommunane sine heimesider. Rådet ynskjer å bruke skjønsmidlar til fornyinga.
25. mai 2018 Vest-Telemark blad
Leiteaksjon i Kviteseid
Redningsmannskap leitar etter ei 18 år gamal jente i Kviteseid.
24. mai 2018 Vest-Telemark blad
Signerte Noregs største drifts- og vedlikehaldskontrakt
Ein kontrakt med verdi på over 800 millionar kroner sikrar Mesta drifts- og vedlikehaldskontrakten for vegane i Vest-Telemark. Kontrakten er den største som er signert i Noreg nokon gong.
24. mai 2018 Vest-Telemark blad
Framlegg om å leggje ned i Seljord
Politimeistrane har no kome med sine tilrådingar om kva passkontor som bør leggjast ned. – Misforståtte innsparingar, seier Olav Urbø.
24. mai 2018 Vest-Telemark blad
«Lamma var kvite, med unntak av dei svarte»
Gardsbesøket til Bjaaland i Morgedal gav mange inntrykk for barnehagebarna som var på besøk.
23. mai 2018 Vest-Telemark blad
TELEMARK

Kanalbåtane er i rute
For mange er det eit sikkert sommarteikn når kanalbåtane byrjar å gå, og i helga hadde både Henrik Ibsen og Victoria årets fyrste tur opp Telemarkskanalen.
22. mai 2018 Vest-Telemark blad
– Grensene sit i hovudet
Då Ingrid Lid (27) frå Kviteseid kom i mål etter sitt fyrste maraton kjente ho seg ikkje så veldig sliten, og kunne tenke seg å springe lenger. Ho bestemte seg for å prøve ultraløp, og ganske fort vart ho bitt av basillen.
20. mai 2018 Vest-Telemark blad
Semje om jordbruksavtale
Jordbruksorganisasjonane har blitt einige med staten om jordbruksavtale for 2019.
18. mai 2018 Vest-Telemark blad
Vest-Telemark i raudt, kvitt og blått
Me har fått utruleg mange flotte bilde frå nasjonaldagfeiringa rundt om i Vest-Telemark.
17. mai 2018 Vest-Telemark blad
– Overraskande og skuffande
Seljordordførar Halfdan Haugan(Ap) er skuffa over at Fyresdal røysta ned Nav-samarbeidet i Vest-Telemark.
15. mai 2018 Vest-Telemark blad
Nedgang i elevtalet over heile regionen
Det er nedgang i søkjartala ved dei vidaregåande skuletilboda i Vest-Telemark.
15. mai 2018 Vest-Telemark blad
Minste kommunen sa nei til felles Nav-kontor
Posisjonspartiet Ap og to Sp-politikarar i Fyresdal ynskjer ikkje at kommunen skal vere med på etablering av felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Det blei peika på at nærleiken til brukarane er viktigare enn sentralisering og robuste einingar.
9. mai 2018 Vest-Telemark blad
Snart sommar – snart bryggekafé
Dei to siste somrane har det vore eit godt og populært serveringstilbod på bryggekaféen i Kviteseid. Også i sommar blir det bryggekafé, men tilbodet blir noko redusert.
2. mai 2018 Vest-Telemark blad
Markerte 1. mai med tale og song
Nærare 40 personar samla seg i Kviteseidhallen for å markere arbeidaranes dag, 1.mai. Dei fekk høyre ein engasjert tale frå nestleiar i AUF Telemark, Kristoffer Stenbakk.
1. mai 2018 Vest-Telemark blad
Kjempa seg til siger
Seljord/Kviteseid damelag møtte Borg på Eventyrøy måndag. Det vart ein tøff kamp, men heimelaget trekte til slutt det lengste strået.
1. mai 2018 Vest-Telemark blad
Femmålscorar i lokalderby
Det var ein innhaldsrik fyrsteomgang som gav Kviteseid sigeren 5-1 borte mot Seljord 2.
28. april 2018 Vest-Telemark blad
Strålande start på sesongen
27. april 2018 Vest-Telemark blad
Natalie og Kjersti startar søppeldugnad
5. klassingane Natalie Eidheim Skipar og Kjersti Straand Olsen frå Vrådal er uroa for alt søppelet dei finn i naturen. Neste veke held dei aksjonen «Operasjon søppel» i heimbygda. – Verda kjem til å gå under dersom alle held fram med å kaste søppel...
27. april 2018 Vest-Telemark blad
Går for ny leiarstruktur i skulen
Forslaget om å gå frå tre til éin felles rektor for skulen og dei to oppvekstsentra i Kviteseid har skapt uro hos dei tilsette, men politikarane tok ikkje sjansen på å vente med å lyse ut stillinga.
27. april 2018 Vest-Telemark blad
Etterlyser større veg- og kollektivsatsing
Vest-Telemarktinget er ikkje fornøgde med utteljinga i fylkeskommunens framlegg til veginvesteringar i regionen dei neste åra.
27. april 2018 Vest-Telemark blad
Auka avskyting på elg og hjort
Sist jakt blei det felt 655 elgar i Vest-Telemark, 24 fleire enn året før. Vidare blei det skote 195 hjortar, ein auke på 17 dyr frå 2016. Det datt flest elgar i Fyresdal i fjor, og Vinje toppar lista over felt hjort.
23. april 2018 Vest-Telemark blad
Opnar ny kiosk
Lokala der Statoil og Mix tidlegare har halde til i Kviteseidbyen har stått tome ei tid. Nå blir det på nytt kioskliv ved bensinpumpene.
23. april 2018 Vest-Telemark blad
Telemarks eldste skule
I år er det 170 år sidan det vart etablert skule på Straumsnes i Vrådal. Då den gamle husmannsplassen vart skule hadde læraren ansvaret for både gard og skule.
21. april 2018 Vest-Telemark blad
Smaka, prata og smatta
Velfylte fat med matrettar frå femten ulike nasjonar blei tømde i løpet av ein times tid. Den andre internasjonale festen i regi av Røde kors i Seljord samla opp mot tre hundre nye og tidlegare bygdefolk.
20. april 2018 Vest-Telemark blad
Føreslår ein rektor for alle skulane
For å unngå å bli for sårbare føreslår Kviteseid-rådmannen at éin rektor har det overordna ansvaret for Kviteseid skule og oppvekstsentra i Brunkeberg og på Straumsnes i Vrådal.
20. april 2018 Vest-Telemark blad
Skummel «istid»
Fleire stader i Vest-Telemark heng det mykje is i fjellsidene og skråningane langs vegane. Det utgjer ein viss fare for vegfarande.
13. april 2018 Vest-Telemark blad
Gledeleg gjensyn
12. april 2018 Vest-Telemark blad
På kurs for å bli gründer
Vest-Telemarkrådet, Kviteseid kommune og Nav Kviteseid har teke initiativ til kurs for innvandrarar og framandspråkelege som ønskjer å etablere eiga verksemd. Førre veke starta kurset i Telemark Næringshage.
10. april 2018 Vest-Telemark blad
Færre reinsdyr enn på lenge
Våmur-Roan villreinlag si teljing i vinter viser eit dyretal som gjev forslag om nesten halvering av fellingskvoten til hausten. I halve villreinområdet blei det observert berre eitt dyr.
4. april 2018 Vest-Telemark blad
Ein liten guide til den gode påskekrimmen
Kvikk lunsj, appelsin og ei hårreisande, hjartet i halsen og pulsen-i-gallopp god krimbok er påskehøgtid for mange av oss. Men utvalet av krim er snart like godt som utvalet av grantre i skogen, og kvar finn ein dei verkeleg gode bøkene? Heldigvis har me skulerte folk til å hjelpe oss...
28. mars 2018 Vest-Telemark blad
TELEMARK

Vil at folk skal sykle til jobben
Kviteseid kommune ønskjer at folk skal bevege seg meir i kvardagen, og for fyrste gong kastar dei seg på kampanjen «Sykle til jobben». Men kampanjen handlar om meir enn berre å sykle til jobben.
27. mars 2018 Vest-Telemark blad
Påska er travel for Røde Kors
Mange nordmenn flyttar til fjells i påska, og då gjer Røde Kors det same. I fjor behandla hjelpekorpsa i Telemark 111 skadar berre i påska, og med det toppa fylket skadestatistikken.
27. mars 2018 Vest-Telemark blad
Håpar på Kollen-stemning i Knarren rundt
Arrangørane av det årvisse rennet Knarren rundt på Fjågesundheia, er torsdag klare for storinnrykk til turrennet som svingar innom både Nome, Kviteseid og Drangedal kommunar.
27. mars 2018 Vest-Telemark blad
Ei gåve som varmar mange lenge
Gleda var stor då husflidslaget kom på besøk til bebuarane på Kviteseid omsorgssenter (KOS) med ei hjartevarm og fargerik gåve.
23. mars 2018 Vest-Telemark blad
Mange yngre byrjar med skiskyting
Då IL Dyre Vaa arrangerte skiskyttarrenn laurdag, stod mange 10–12-åringar på startstreken. Frå heimelaget deltok 21 løparar.
23. mars 2018 Vest-Telemark blad
Nokon stiller opp att – andre har ikkje bestemt seg
To ordførarar i Vest-Telemark seier ja til å stille også ved kommunestyrevalet neste haust. Kanskje gjer dei fire andre det også.
20. mars 2018 Vest-Telemark blad
Støtte til økologisk hage
Hvidesøe kafé og hage i Kviteseid satsar vidare og vil nå utvide konseptet sitt med å utvikle hagen. Den skal gje råvarer til drifta, fungere som ein demonstrasjonshage og romme overnattingsplassar for turistar.
20. mars 2018 Vest-Telemark blad
Snøen har ført til skader for fem millionar
Ein snørik vinter har ført til store skader på bygningar, og tal frå Gjensidige viser at Telemark er eit av fylka der snøen har gjort størst skade.
20. mars 2018 Vest-Telemark blad
Tek ulovleg SMS-gebyr ved timebestilling
Alt på vårparten i 2016 blei alle landets fastlegekontor informert om reglane for pasientbetaling. Helsedirektoratet trekte mellom anna fram gebyr på SMS som eit døme på ulovleg eigenbetaling. Likefullt held legekontoret i mellom anna Tokke fram med praksisen.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Svarar på kritikken mot rådet
Regionordførar Jon Rikard Kleven kjenner seg ikkje att i kritikken to seljordpolitikarar retta mot Vest-Telemarkrådet.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Vil førebels ikkje samarbeide om flyktningar
I 2018 er det sett ei grense på 5000 innbyggjarar for at ein kommune kan ta imot flyktningar. Det betyr at ingen av kommunane i Vest-Telemark blir rekna som store nok for oppgåva.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Kvitsundelevar med beste ungdomsbedrift
Tidlegare denne veka blei det arrangert fylkesmeisterskap for ungdomsbedrifter i Buskerud, Vestfold og Telemark. Blant 200 bedrifter stakk elevar frå Kvitsund av med den gjevaste prisen.
15. mars 2018 Vest-Telemark blad
Satsar friskt og kjøper bankbygget
Morgedalgruppen AS har kjøpt bankbygget i Kviteseid sentrum, og flyttar administrasjonen av selskapet frå Seljord til Kviteseid.
13. mars 2018 Vest-Telemark blad
To gonger på toppen av pallen
Telemarkstalentet Kristian Lauvik Gjelstad frå Morgedal gav gass og sikra seg to fyrsteplassar i noregscupen i Telemark i helga.
13. mars 2018 Vest-Telemark blad
Kritikk mot Vest-Telemarkrådet
Seljordpolitikarane Edvard Mæland og Gunnar Eilefstjønn sa rett ut kva dei meiner om Vest-Telemarkrådet og samarbeidet i regionen i kommunestyremøtet torsdag.
9. mars 2018 Vest-Telemark blad
Seljord ynskjer felles Nav-kontor i Vest-Telemark
Med 19 mot 1 stemme vedtok kommunestyret i Seljord torsdag at dei vil vere med i eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
9. mars 2018 Vest-Telemark blad
Vurderer å samarbeide om flyktningar
Dei økonomiske konsekvensane av å ikkje lenger ta imot flyktningar blir store for kommunane i Vest-Telemark. Eit interkommunalt samarbeid om flyktningtenesta kan bli løysinga.
9. mars 2018 Vest-Telemark blad
«Me er redd for at eit eventuelt Nav-vedtak i Seljord mot Midt-Telemark er starten på slutten for det gode samarbeidet i Vest-Telemark.»
7. mars 2018 Vest-Telemark blad
VTB har mista 39 abonnentar
Vest-Telemark blad har no eit opplag på 5268. Det er 39 færre enn for eit år sidan, men lokalavisa er framleis den tredje største avisa i fylket.
7. mars 2018 Vest-Telemark blad
Vogntog med blankslitte dekk var på vei over fjellet: - Var til stor fare for andre trafikanter
KVITESEID: Statens vegvesen og Utrykningspolitiet (UP) stanset et vogntog med blankslitte dekk på E134 i Morgedal. Et annet vogntog som ble stanset hadde 20 tonn usikret last som hadde forskjøvet seg. Begge vogntogene var på vei over Haukeli til Vestlandet.
6. mars 2018 Telemarksavisa
Kva vil det bety for samarbeidet i Vest-Telemark om Seljord går til Nav Midt-Telemark?
6. mars 2018 Vest-Telemark blad
Fekk meir tid på seg til å vurdere framtida
Det har ei tid vore klart at fleirtalet i styret i Renovest ynskjer at det interkommunale selskapet sjølv skal stå for avfallstransporten. Dagleg leiar i selskapet, Toralf Orekåsa, er ikkje samd.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
Beste lammekvalitet i fylket
På onsdagens krinsmøte i Nortura blei seks sauebønder frå Vest-Telemark heidra for framifrå slaktekvalitet på lamma dei leverte i 2017.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
18 dyr hadde skrantesjuke
Sundag blei den siste kjente reinsflokken i Nordfjella avliva. Det er til nå funne 18 rein med den dødelege skrantesjuken, men ein manglar å analysere 200 prøver.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
– Ei opplæring i kultur
– Konkurransen kjem i andre rekke. Det fine er at me kan opptre med det me likar best sjølv, seier Symre Taugbøl Bang som deltek for fjerde år på rad i UKM.
1. mars 2018 Vest-Telemark blad
TELEMARK

Heidra med gullmerke
KVITESEID: «Kristis damer» sjarmerte - og distraherte - då det 83. gubberennet blei arrangert i Hegnabakken i Kviteseid.
1. mars 2018 $ Telemarksavisa
Har blitt 111 fleire på 10 år
For ti år sidan var det tre innbyggjarar fleire i Nissedal enn i nabokommunen Fyresdal. Ved årsskiftet var skilnaden 169 i favør Nissedal.
27. februar 2018 Vest-Telemark blad
Gubbane tok sats
Laurdag var det tid for det årlege gubberennet. 44 modige menn spente på seg hoppskia og sette utfor i Hegnabakken i Kviteseid. Om ikkje alle landa like langt over kulen eller alle nedslaga var like elegante, var stemninga på topp og innsatsen upåklageleg.
27. februar 2018 Vest-Telemark blad
52 år bak brøytebilrattet
– Interessa for bil, lastebil og buss har fylgd meg heile livet, seier Johan T. Straand (75), som framleis trivst godt bak rattet i lastebilen eller på tur med ein av dei flotte veteranbilane han har i garasjen.
24. februar 2018 Vest-Telemark blad
Vadder tok bronse i hovudlandsrennet
Ingerid Vadder frå Morgedal IL gjekk inn til bronsemedalje i 15-årsklassa på dagens 5-kilometer i hovudlandsrennet på Lygna skisenter.
23. februar 2018 Vest-Telemark blad
Dei minste kommunane har fått fleire innbyggjarar, men alt i alt har me blitt 60 færre
Ved årsskiftet var det 14 110 innbyggjarar totalt i dei seks kommunane i Vest-Telemark.
23. februar 2018 Vest-Telemark blad
Jublar over enorm vegsum
Nissedalordførar Halvor Homme er i gledesrus etter at Vegvesenet foreslår 130 millionar kroner til Rv41 frå Treungen til Vrådal komande seks år.
23. februar 2018 Vest-Telemark blad
Vårknipe heile året
23. februar 2018 Vest-Telemark blad
God stemning på vinterferie
Me har ein vinter av den gode, gamle sorten med stabil kulde og brøytekantar det etter kvart har blitt vrient å sjå over. I skitrekka i Vrådal og på Rauland var det god stemning med snø, ski og sol hjå dei ferierande denne veka.
22. februar 2018 Vest-Telemark blad
Ein person er pågripen i hasj-saka
Politiet har pågripe ein mann dei knyter til hasjplantasjen i Vrådal.
21. februar 2018 Vest-Telemark blad
No blir det opp til politikarane
Fire av ordførarane i Vest-Telemark vil ha Nav-kontoret. Men ein av kommunane fekk likevel fleire røyster enn dei andre. No må kommunestyra prøve å avgjere lokaliseringsdebatten.
13. februar 2018 Vest-Telemark blad
Songglede på vintermarken
Unge og lokale songtalent hadde ein flott gospelkonsert på Kviteseidmarken laurdag. Gjennom markenshelga var det også andre innslag som festfyrverkeri, bygdekveld, utdeling av målpris og landevegsløp.
13. februar 2018 Vest-Telemark blad
Trailer på tvers skaper trøbbel
KVITESEID: En trailer står på tvers i en bakke
11. februar 2018 Telemarksavisa
Brann i uthus
KVITESEID: Kenneth Østby forsøkte å slukke brannen selv, uten hell.
11. februar 2018 Telemarksavisa
Nye hender ved roret rundt rådsbordet
Frå nyttår starta Anne Aasmundtveit i jobben som regionrådsleiar i Vest-Telemarkrådet. Etter fem veker har ho skrapa i overflata og blir framleis kjent med jobben. Kjeda seg har ho ikkje gjort eitt minutt.
10. februar 2018 Vest-Telemark blad
Ordfører lovet rådmannen fri bolig uten ryggdekning: – Har en jobb å gjøre for å gjenopprette tilliten
SELJORD: Da Halfdan Haugan drev med lønnsforhandlinger med Finn-Arild Bystrøm lovet han rådmannskandidaten gratis bopel. Det hadde han ikke fullmakt til å gjøre.
8. februar 2018 $ Telemarksavisa
– Lyttar me ikkje til distrikta, gjer me ikkje jobben vår
– Eg har høyrd at Vest-Telemarkingane er bestemte og eigenrådige. Det er ikkje noko negativt, sa fylkesordførar i Vestfold, Rune Hogsnes på Vest-Telemarkkonferansen i Vrådal onsdag.
1. februar 2018 Vest-Telemark blad
Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid Telemarksavisa Kviteseid Vest-Telemark blad Kviteseid
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KVITESEID

TELEMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL