Kviteseid
Ryggen sa stopp – Frå anlegg til kontor
Per Olav Lindalen hadde mange år i anleggsbransjen før helsa sa stopp. Etter ei vellukka omskolering har han fått fast jobb i Telemark næringshage.
01:20 Vest-Telemark blad
Nytt godt hogstår i regionen
Som i 2016 blei det i Vest-Telemark i fjor hogd over 160 000 kubikkmeter tømmer levert gjennom AT Skog. Den store interessa for hogst i regionen held fram utover denne vinteren og våren.
01:14 Vest-Telemark blad
Bilethoggarar stiller ut saman
To kunstnarar frå Vest-Telemark, Philipp Dommen og Gunnar Torvund, stiller ut skulpturar i Kunsthall Grenland i Porsgrunn.
01:04 Vest-Telemark blad
Lærlingar fekk mykje godt bestått fagbrev
01:02 Vest-Telemark blad
– Må finne ei løysing på distribusjonen
Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen (H) stør forslaget om færre omdelingsdagar av post, men at ein då må finne ei ordning der papiravisene kjem ut som før.
torsdag 15:26 Vest-Telemark blad
Betydeleg skredfare i Vest-Telemark
Den ferske fokksnøen som kom frå måndag til tysdag treng tid for å stabilisere seg, og Varsom.no melder om betydeleg skredfare i heile regionen.
tirsdag 14:00 Vest-Telemark blad
Kan ha blitt stole straum for nokre hundre tusen
Inne i industribygget i Vrådal var det trong for mykje ljos og varme til cannabisplantene. Vest-Telemark kraftlag har avdekt omfattande straumtjuveri.
tirsdag 01:12 Vest-Telemark blad
Inkluderingspris til dei frivillige
Under nyttårskonserten i Seljord vart inkluderingsprisen for 2017 delt ut til dei frivillige ved frivilligsentralen.
tirsdag 01:11 Vest-Telemark blad
TELEMARK

Vadder blei krinsmeister – fleire gode plasseringar for vesttelane
I helga var det både cup- og krinsrenn i langrenn. Vesttelane beit godt i frå seg, og Ingerid Vadder vann likegodt båe renna. I NM på Gåsbu var det også enkelte gode plasseringar av vesttelane.
mandag 19:21 Vest-Telemark blad
– Vi er helt sjokkerte
KVITESEID: Eierne av industribygget ante ikke hva leietakerne drev med i bygget de leier ut, før de ble kontaktet av politiet om saken.
fredag 12. januar $ Telemarksavisa
Fant stor hasjplantasje i industribygg - Kripos koblet inn i saken
KVITESEID: Politiet har avslørt en stor hasjplantasje i et industribygg i Vrådal. – Plantasjen er i en sånn størrelsesorden at vi har funnet det nødvendig å be Kripos om bistand, sier lensmann Bjørn Håvard Olsen i Kviteseid.
fredag 12. januar $ Telemarksavisa
– Det handlar om å unne kvarandre
Orda kjem frå prostidiakon Eilev Erikstein, og han siktar til det traude samarbeidet mellom dei seks kommunane i Vest-Telemark.
fredag 12. januar Vest-Telemark blad
Ho har ført Vest-Telemark inn i samhandlingsreforma
Sissel Bitustøyl har vore limet mellom sjukehuset i Telemark og kommunane i Vest-Telemark dei siste åra. Til våren går ho av med pensjon. Dei fyrste seks vekene som pensjonist skal ho vera på hytta på Møsstrond medan isen bryt opp.
fredag 12. januar Vest-Telemark blad
Meir enn dobbelt så mykje til fylkesvegane
I fjor blei det bruka 75 millionar kroner til asfalt på fylkesvegane i Telemark. I år blir summen 170 millionar. Av dei går 30 millionar til Vest-Telemark og oppgradering av mellom anna Fiskestigen i Vinje.
fredag 12. januar Vest-Telemark blad
Avdekka stor hasjplantasje
Innanfor veggane til eit tidlegare industribygg i Vrådal vart det førre veke avdekt ein betydeleg cannabisplantasje. – Me meiner aktiviteten har pågått over lang tid. Kanskje eitt år, kanskje to, seier lensmann i Kviteseid, Bjørn Håvard Olsen som har bede Kripos om...
torsdag 11. januar Vest-Telemark blad
Nav-samarbeid: Seljord-rådmannen meiner Midt-Telemark er det beste alternativet
Rådmannen i Seljord argumenterer med at eit Nav-samarbeid med kommunane i Midt-Telemark vil gjera at kommunen får vera med i eit fagmiljø som det blir satsa på.
onsdag 10. januar Vest-Telemark blad
Reagerer på ultimatum i Nav-saka
Seljord-rådmann Finn-Arild Bystrøm sitt klare standpunkt om plasseringa av eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark skapar reaksjonar på heimebane.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
«Å drive pokerspel med sine venner i ein region er veldig uheldig»
Nissedalordførar Hallvor Homme (Ap) reagerer på strategien frå Seljord-hald i saka om felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
Kraftig nedgang i søknader om erstatning for tap av sau
Fylkesmannen i Telemark fekk 36 søknader om erstatning for tap av sau til freda rovvilt i fjor, medan i 2013 var det heile 115 søknader. I fylket blei det gjeve mest erstatning for dyretap i Fyresdal og Tokke i 2017.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
Har auka medvitet om å handle lokalt
Før jol starta handelstanden ein kampanje for å auke den lokale handelen. Ifølgje butikkar i Kviteseid og Seljord har kampanjen auka medvitet til kundane om kvar dei legg att pengane.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
Lokale bøker under flest joletre
Når folk i Vest-Telemark kjøper bøker som jolegåver, går det mest i lokallitteratur. Slik også i år, med eitt unntak – årets roman frå Helga Flatland.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
To NM-gull i telemarkskøyring
Kristian Lauvik Gjelstad (19) frå Morgedal IL blei i helga dobbelt noregsmeister blant juniorane.
mandag 8. januar Vest-Telemark blad
Samlaren
Kven samlar på hundrevis av mobiltelefonar, ei mengde gamle motorsager og påhengsmotorar, og byggjer små elektriske lastebilar frå botnen av? Tore Andersen (65) i Kviteseid har mange gilde hobbyar.
lørdag 6. januar Vest-Telemark blad
«Eg er ikkje så opptatt av kvar kontoret skal ligge, men dykk bør gå saman.»
Det var beskjeden fylkesdirektør i Nav, Terje Tønnesen, hadde til rådmannsutvalet då dei onsdag diskuterte felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Seljord-rådmannen var klar på at eit eventuelt kontor må ligge i Seljord.
fredag 5. januar Vest-Telemark blad
– Eg blir fort forelska i nye idèar
Stian Hauge frå Kviteseid er gründer og flytta tilbake til heimbygda i sommar, men verksemda hans har vore her heile tida.
fredag 5. januar Vest-Telemark blad
Ujamne innbyggjartal
Nissedal kan vere mest nøgd med folketalsutviklinga dei siste fem åra. Men forskar spår vekstnedgang i alle kommunane i Vest- Telemark.
onsdag 3. januar Vest-Telemark blad
Jolefred for nedskytinga av rein
Rett før jol var det felt ein tredel av alle reinsdyra som var att etter jakta i Nordfjella i haust. Det er til nå funne ti tilfelle av skratesjuke dyr i området.
onsdag 3. januar Vest-Telemark blad
Takksame mottakarar
onsdag 3. januar Vest-Telemark blad
Solid innsats i langrennssporet
onsdag 3. januar Vest-Telemark blad
Fra Kviteseid til Nyttårstrimmen
SKIEN: For andre året på rad tok Trude Kvålseth Lindestad (40) turen fra Kviteseid for å løpe Nyttårstrimmen. Etter målgang var det rett i bilen og hjem for å lage ribbemiddag.
31. desember 2017 $ Telemarksavisa
Med hjarte for ungdommen
Ingunn Marie Draugedal Birkeland (31) flytta tilbake til heimbygda Kviteseid for fire år sidan. Då hadde ho alt bestemt seg for at ho ville gjere noko for ungdommen i bygda.
29. desember 2017 Vest-Telemark blad
Med jernvilje som drivkraft
Kva for mentale eigenskapar skal til for å nå toppen av verdas høgaste fjell? For Tone Gravirs del: Jernvilje og godt humør.
29. desember 2017 Vest-Telemark blad
– Eg føler meg meir som vesttele enn bøhering
Slik omtalar Kjell Gunnar Heggenes (67) seg sjølv. Årsaka er at han har bruka 40 år av sitt yrkesaktive liv i Vest-Telemark, og til å arbeide for regionens beste.
29. desember 2017 Vest-Telemark blad
TELEMARK

Utvidar det interkommunale samarbeidet
Kommunestyra i Kviteseid og Nissedal har vedteke å slå saman Nav-kontora i dei to kommunane innan 1. januar 2019. Kontoret skal ligge i Kviteseid.
29. desember 2017 Vest-Telemark blad
Trufast ved tangentane
I over tretti år har Dagfinn Køhn hatt ansvaret for å fylle kyrkjene i Kviteseid med orgelmusikk. I år fekk han Norges vel medalje for lang og tru teneste i arbeidslivet, men han gjev seg ikkje heilt enno.
22. desember 2017 Vest-Telemark blad
Morgedal Entreprenør skal byggje meir veg
Denne veka skreiv dagleg leiar Rune Landsverk i Morgedal Entreprenør under kontrakten om å byggje fire kilometer veg på E134 mellom Mostøyl og Høydalsmo.
21. desember 2017 Vest-Telemark blad
Vil gjera busstilbodet meir synleg
21. desember 2017 Vest-Telemark blad
Korpsmusikk frå lufta
– Vill natur på flotte Flekstveit og korpsmusikk er ein fantastisk kombinasjon – ordentleg nasjonalromantisk, seier dirigent i Kviteseid hornmusikk, Merethe Jørgensdottir Reinskås.
21. desember 2017 Vest-Telemark blad
Opprettar kommunens fyrste ungdomsråd
Då Kjartan Lid (15) hadde arbeidsveke hos Kviteseid-ordførar Tarjei Gjelstad i vår, fekk han i oppgåve å fremme forslaget om å etablere eit ungdomsråd. Nå er resultatet her – kommunens fyrste ungdomsråd.
20. desember 2017 Vest-Telemark blad
Advarer mot glatte veier - lastebil står fast og sperrer veien
TELEMARK: En lastebil står bom fast og sperrer veien på E134. Vegvesenet advarer mot faren for glatte veier.
19. desember 2017 Telemarksavisa
16 millionar til oppussing av skulen
Torsdag vedtok kommunestyret å pusse opp Kviteseid skule neste år. Politikarane var samde om løyvinga, men storleiken på beløpet vart det debatt om.
19. desember 2017 Vest-Telemark blad
Adventkonsert med lange tradisjonar
Sundag var det klart for den 38. adventkonserten i Kviteseid kyrkje. Seks kor og hornmusikken sørga for stemningsfull musikk, og eit aggregat frå Kviteseid Motorservice skaffa straum.
19. desember 2017 Vest-Telemark blad
Vegane skal framleis vera kommunale
Kommunestyret i Kviteseid vedtok torsdag å ikkje privatisere kommunale vegar. Saka blei vedtatt med tretten mot sju stemmer.
16. desember 2017 Vest-Telemark blad
Eit år utanom det vanlege
Gunn Åse Johannesen (34) frå Kviteseid og mannen Eirik Johannesen (38) snakka lenge om å gje seg sjølv og barna Marthe (6) og Endre (4) eit annleis år. I haust fekk dei sjansen, og greip den – familien flytta til Svalbard.
15. desember 2017 Vest-Telemark blad
Skreppa tar med ein kjær norsk tradisjon til Tyskland
Flatbrødbakarane frå Morgedal skal representere Fjell-Noreg på Grüne Woche i Berlin i januar. Med tyttebærrømme og flatbrød skal Europa få smaken på det norske husmannskjøkenet.
14. desember 2017 Vest-Telemark blad
Uværet raser - Flere stengte veier
TELEMARK: Flere veier i fylket er stengt på grunn av uvær.
8. desember 2017 Telemarksavisa
Fleirtalet er positive til felles Nav-kontor
Ordførarane i Seljord, Nissedal, Kviteseid og Tokke uttrykte alle interesse for å samle seg om eitt felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Vinje-ordførar Jon Rikard Kleven ville vente med å uttale seg, medan Erik Skjervagen i Fyresdal ikkje lika utspelet frå Seljord-ordførar...
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
Halvparten av dei som var arbeidsledige har fått jobb
Talet på arbeidslause i Vest-Telemark er lågt. I Vinje er berre 0,7 prosent av dei arbeidsføre utan arbeid. Det er ei halvering samanlikna med fjoråret.
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
Eigarane sender saka til øvste hald
Eigarane vil at generalforsamlinga i Vest-Telemark kraftlag skal bestemme om VTK skal gje frå seg driftssentralen til Skagerak Nett.
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
«Overgangen frå barnehage til skule blir super»
På Straumsnes oppvekstsenter i Vrådal har dei gjerda inn og opna opp uteområde så barnehagen og skulen nå har felles uteområde.
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
– Ta ofte pause og ver bevisst på haldninga di
Monica Aschim frå Kviteseid veit kvifor du får stressnakke, og vondt i hovudet og ryggen på jobb. I haust blei ho kåra til årets naprapat.
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
Nytt Gamalt frå Kviteseid
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
Etterlengta gang- og sykkelveg er ferdig
I januar starta Skorve entrepenør arbeidet med gang- og sykkelveg frå Vrådal sentrum til Straumsnes oppvekstsenter. Nå er vegen klar for bruk.
7. desember 2017 Vest-Telemark blad
– Telemark må få språk inn i samanslåingsavtalen
5. desember 2017 Vest-Telemark blad
Positive til felles Nav-kontor
Formannskapet i Kviteseid fekk torsdag ei orientering om forslag til samanslåing av Nav-kontor i Vest-Telemark.
5. desember 2017 Vest-Telemark blad
Historia om ein tuberkuloseheim
I skogkanten med utsikt over Haukomgrenda og Kviteseidfjorden strekker ein solid og kvitmåla hundreogtreåring seg med sine tre etasjar mot himmelen. Kvifor vart Granlien bygd, og kva har plassen husa dette hundreåret?
2. desember 2017 Vest-Telemark blad
Spriter opp totalrenovert hotell
MORGEDAL: På Morgedal hotell står Sondre Norheim og skuer over bassenget. - Her møter street art norsk skihistorie, sier Solsoldaten, alias tinndølen Rune Francisco Fauske.
1. desember 2017 $ Telemarksavisa
Joleturnè utanom allfarveg
– Eg likar dei små og koselege kyrkjene. Dei passar eit lite ensemble som oss, seier Emil Solli-Tangen.
1. desember 2017 Vest-Telemark blad
TELEMARK

Morgedøl til verdscupopninga
Kristian Lauvik Gjelstad frå Morgedal IL er ein av ti norske utøvarar som er tekne ut til verdscupopninga i austerrikske Hintertux denne helga, melder Noregs skiforbund Telemark
30. november 2017 Vest-Telemark blad
Veien stengt i to timer etter trailerstans
KVITESEID: En trailer sperret E134 i Morgedal slik at det var full stans i trafikken på stedet.
28. november 2017 Telemarksavisa
Samla kreativiteten på jolemesse
Det var mange fine jolegåver å finne på kulturhuset i Kviteseid laurdag då lokale krefter laga jolemesse for fjerde gong.
28. november 2017 Vest-Telemark blad
– Det er koseleg å gjere ein innsats for andre
28. november 2017 Vest-Telemark blad
Lunken stemning for privatisering av vegar
Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift meiner framlegget om å privatisere om lag halvparten av dei private vegane i Kviteseid rammar skeivt. Politikarane meiner saka ikkje er godt nok gjennomarbeidd.
24. november 2017 Vest-Telemark blad
To hester på rømmen - politiet ber om tips
KVITESEID: Politiet ber om tips dersom noen ser to løse hester i Kviteseid.
24. november 2017 Telemarksavisa
Seljord har fått Nav-invitasjon frå Midt-Telemark, men vil helst ha eitt kontor i Vest-Telemark.
Politikarane i Seljord vil at Vest-Telemarktinget skal drøfte om det er mogleg med eitt felles Nav-kontor i regionen.
24. november 2017 Vest-Telemark blad
Vil skåne turistnæringa mest mogleg
Kviteseidordføraren vil unngå at turistane misforstår og trur at brua er stengt for vanlege bilar.
24. november 2017 Vest-Telemark blad
«I stordomstida til Drillo var det stort sett bygdegutar på laget»
– Eg kjem frå ei lita bygd. Det har ikkje noko å seie kor ein kjem frå om ein skal bli god fotballspelar, sa Kjetil Rekdal i sitt foredrag på Vinjehuset.
24. november 2017 Vest-Telemark blad
Katarina vil møte single bønder frå Vest-Telemark
Med far frå Flatdal og mor frå Notodden er det ingen tvil om kvar Katarina Flatland helst vil jakte på kjærleiken for nye single bønder.
24. november 2017 Vest-Telemark blad
Går vidare med byggjeplanar
I budsjettet for neste år er det sett av seks millionar kroner for å byggje utleigebustadar på Husstøyl, betre kjent som «Dassane», i Kviteseid sentrum. Formannskapet vedtok torsdag å gå vidare med planane.
21. november 2017 Vest-Telemark blad
Der låtten sat laust
Mange gjekk heim med støle magamusklar etter Lugar-kvelden på Seljordshei grendehus.
21. november 2017 Vest-Telemark blad
Bekymra for rettstryggleiken
Lene Vågslid (Ap), stortingsrepresentant frå Telemark og leiar i justiskomiteen, seier forslaget til regjeringa om statsbudsjett 2018 gjev kutt i løyvingane til både politi, påtale og domstolar.
21. november 2017 Vest-Telemark blad
Vil gjera nesten halvparten av vegane private
Kviteseid-rådmann Øystein Tveit føreslår at 20 av kommunens 50 vegar blir private. Han meiner dette er nødvendig for å gje vegane eit lyft, og for å vera konsekvent i kva vegar som er kommunale og kva som er private.
17. november 2017 Vest-Telemark blad
Abrahamsen: – Blei litt sjokkert
Ordførarane i Vest-Telemark la spesielt vekt på responstida i den nye nærpolitireforma då dei møtte Telemarksbenken. Stortingspolitikarane blei uroa av det dei høyrde.
17. november 2017 Vest-Telemark blad
Eigedomsskatt-frieri til Bekkevold og KrF
17. november 2017 Vest-Telemark blad
Kenya-turen eg alltid vil hugse
17. november 2017 Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KVITESEID

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TELEMARK

FAVORITTER

Hordaland IT Bergen Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Akershus Næringsliv Troms Vestfold Kjendis Odda Kultur Nordland Trøndelag Sport Aust Agder Oppland Båt
flere?
Rogaland Fotboll Buskerud Østfold Møre og Romsdal Jul Get-ligaen Mat Finnmark Oslo Kvinnherad Vest Agder Sogn og Fjordane Mobil Økonomi Bolig Halloween Sport Fiske Fotball Forsvar Russland Blekinge Skåne Reise Trav Motor Kalmar Kultur Landbruk Helse Osterøy Inrikes Östra Göinge Vær Risør Odds BK Øvre Eiker Bærum Oskarshamn Tinn Helsingborg Vestby Haugesund Tesla Svalbard Håndball Näringsliv Suldal Musikk Kristiansand Indonesia Malmö Kunst Trondheim Sigdal Forskning Game of Thrones Kongsvinger Trysil Kryptovaluta Sarpsborg 08 Porsgrunn Gjøvik Hammerfest Kristiansund Spill Ringsaker Bodø Kristianstad Litteratur Narvik Stockholm Drammen Sykkel Hockey Bamble Eliteserien Elverum Tingvoll Kongelig Hadsel Askøy Førde Mote Meland Klippan Moss Vestre Slidre Nord-Korea Løten Svelvik Fedje Tromsø Radøy Fauske Landskrona Seljord NHL Hamar Sørfold Tvedestrand Hemne Orkdal Tønsberg OL Nannestad Vaksdal Politikk Film Ås Os Sandefjord Evje og Hornnes Polen Barn Sortland Masfjorden Tour de Ski Brexit Lund Kragerø Karmøy Horten Kommunesammenslåing Trening Ishockey Bil Friidrett Boksing Mandal Tour de France Alta Ørsta Holmestrand Hässleholm Alpint Porsanger Tour of Norway Våler Sandnes Salangen Lødingen Nedre Eiker Langrenn Poker Snowboard Jakt Tromsø IL Sarpsborg Bil Hälsa Klima Kina Røros Astronomi Vestvågøy Sjakk Skøyter Skisport Utsira FK Haugesund Askim Fitjar Nesseby Dyr Lesja Åsnes Andøy Eidfjord Foto Harry Potter Voss Ullensvang Skiskyting Dovre Rosenborg BK Re Viking FK Kongsberg Frankrike Øygarden Harstad World Series of Poker Farsund Selje Google Gloppen Valg Lyngdal Bremanger Brønnøy Nybro Lier Selbu Nissedal Modum Eidsberg Notodden Universet Vinje Premier League Sund Sverige Eid Fredrikstad E-sport Volda Fet OBOS-ligaen Finnøy Israel Steigen SK Brann Fjell Menn Flora Mörbylånga Båstad Romfart Telenorligaen Karlskrona Tynset Vålerenga Sande Holtålen Emmaboda NM Rauma Svalöv Røyken Resor Kampsport Mercedes-Benz Frogn Tomelilla Lindesnes Vefsn Evenes Årdal Vietnam Bjørnefjorden Frosta Filippinene Rana Alstahaug Streik Klepp Sør-Varanger Europa League La liga Åmot Tydal Russ Stryn Jølster Staffanstorp Stavanger Film Skellefteå Nes Svømming Klatring Hörby Ulstein Ålesund Lindås Stord Skien Arendal Eslöv Målselv Jobb Teknik Grue Tana Jevnaker Syria Kvænangen Motorsport Midsund Vitenskap Kvinner Musik Råde Larvik VM Båt Lenvik Nore og Uvdal Asker Halden Modalen Skurup
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL