Kvinnherad
Naboar fekk til slutt nok – måtte tilkalla politi
Rundt klokka 02 natt til Kristi himmelfartsdag rykte politiet ut til ei melding om festbråk på Husnes.
22:00 $ Kvinnheringen
Utvidar verksemda: – Ein stor styrke å ha ein god kollega
Hardingtakst AS utvidar bedrifta og har tilsett takstmann i Kvinnherad. Tom Hovet (50) er firmaet sin nytilsette med arbeidsstad i Rosendal.
20:01 $ Kvinnheringen
Rekordrask tildeling av spelemidlar til friluftslivet
Ved fordelinga av spelemidlar i denne runden kom friluftslivsanlegga i Kvinnherad svært godt ut.
18:01 $ Kvinnheringen
Har investert for fem millionar før årets sesong: Har alt rekordmange bestillingar
Rekordmange har bestilt overnatting ved Hardangertun hytter, og gullkorta til Mikkelparken er selde ut. Dag og Lars Instanes går ei travel tid i møte, og er ikkje stressa av det planlagde vegarbeidet.
16:00 $ Kvinnheringen
Ikkje heilt gratis å reisa med ferja likevel
I samband med at det er vedteke at ferjesambandet til og frå Varaldsøy skal bli gratis, har stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) stilt spørsmål til samferdselsministeren om kva som vil skje når det er vedteke bompengeinnkrevjing for Kvinnheradpakken på ferjene.
15:07 $ Kvinnheringen
– Forholdene vil bli anmeldt
Aksjonen gikk over fire dager og omfattet området fra Stavanger i sør og nordover til Austevoll i Vestland fylke. Resultatet ble over 120 beslag.
fredag 11:48 $ Haugesunds Avis
Audun Bjelland fekk jobben som rektor ved Nettskulen i Vestland – KVV søkjer ny rektor
Spennande tider ventar Audun Bjelland.
fredag 09:39 $ Kvinnheringen
Bilførar var uheldig i morgontimane
fredag 09:28 $ Kvinnheringen
VESTLAND

Askeskotsjuka herjar framleis
Det er lite ein kan gjera med sjuka, men nokre asketre taklar sjukdomen.
fredag 05:00 $ Kvinnheringen
Stortingskomité vil gi 16-åringar stemmerett i kommune- og fylkestingsval
Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget går inn for å opne for at 16- og 17-åringar kan stemme i kommune- og fylkestingsval.
torsdag 20:00 $ Kvinnheringen
Innsamling gir gode resultat: – Gjer ein stor forskjell for lokalsamfunnet
Sidan desember 2020 har innsamlinga gitt lokalsamfunnet i Mkuranga i Tanzania meir tilgang på medisinar og helsehjelp. Det har gitt godt lokalt helsetilbod, og det har også vore rom for fest for borna i bygda.
torsdag 18:01 $ Kvinnheringen
Store mengder ulovlege fiskereiskapar beslaglagde i aksjon på Vestlandet
120 fiskereiskapar er beslaglagde av politiet i ein omfattande fellesaksjon mot ulovlege reiskapar på Vestlandet. Eigarane er melde.
torsdag 15:00 $ Kvinnheringen
I april mista ho mannen sin Ove etter seks år med kreftsjukdom: – Har vore beintøft
Bjørg og Ove Huse såg fram til å bli pensjonistar saman, og skulle nyta fridom, reising og gode stunder. Slik blei det ikkje.
torsdag 12:00 $ Kvinnheringen
Ta quizen: Kor mykje kan du om Kristi himmelfartsdag?
torsdag 08:00 $ Kvinnheringen
Brannstasjonane: 100 millionar i nybygg på 10 år?
Dersom kommunen byggjer nye brannstasjonar på Varaldsøy, Åkra, Uskedalen og Fjelberg, vil kommunen passera i 100 millionar i brannstasjonsutbygging sidan 2016.
torsdag 06:00 $ Kvinnheringen
Åtte år etter stadionutbygginga betalar kommunen 673.000 kroner tilbake til Trio
Etter at formannskapet nyleg hadde saka føre, gjer kommunen no opp gamal gjeld til IL Trio.
onsdag 20:00 $ Kvinnheringen
Lagar til planteloppemarknad igjen
Onsdag 8. juni kan du skaffa deg rimelege hageplanter når Kvinnherad hagelag arrangerer ny planteloppemarknad på Husnes.
onsdag 18:01 $ Kvinnheringen
Sommartid sentralbord
Frå 1. juni vert det sommartid for sentralbordet, med opningstid frå kl. 10.00 til 14.00. Rådhuset er ope som vanleg.
onsdag 15:09 Kvinnherad kommune
Vil ha vegen mellom Odda og Jondal inn i transportplan
Hovudutval for samferdsel og mobilitet i Vestland fylkeskommune ønskjer Nordrepollen–Austrepollen inn i Regional transportplan (RTP).
onsdag 15:03 $ Kvinnheringen
Utforkjøringen førte til et stort narkotikabeslag. På sykehuset ble de pågrepet.
Mens en erkjenner straffskyld, føler den andre seg lurt. – I fem måneder har jeg fortalt sannheten, og likevel er jeg i fengsel.
onsdag 14:49 $ Kvinnheringen
Krev eit klart svar frå politikarane
Ønskjer på det sterkaste å ha ei offentleg tannlegeteneste også etter at Heradstunet er bygd ut.
onsdag 14:12 $ Kvinnheringen
Tusenkunstnaren i Kaffihålo
Sindre Aksnes (27) i Uskedalen er litt av ein tre- og steinkunstnar.
onsdag 11:50 $ Kvinnheringen
Dagens ros
Vigdis Gammelsæther, avdelingsleiar ved Tiltak og ressurs ved Eining for barn og familie, vil på vegner av ungdomsteamet gi dagens ros til ungdommar og foreldre, og ikkje minst alle som stilte som natteramnar, for god innsats på mai-festane.
onsdag 09:58 $ Kvinnheringen
Statnett åtvarar: Kan bli behov for betydeleg netto kraftimport til vinteren
Dersom vêret ikkje speler på lag, kan Noreg bli avhengig av «betydeleg» nettoimport av kraft til vinteren, ifølgje Statnett. Samtidig kan det også bli mangel på utanlandsk kraft.
onsdag 08:18 $ Kvinnheringen
Éin av fire har beredskapslager heime
Ein av fire nordmenn har eit beredskapslager i heimen sin i tilfelle det skulle oppstå ein krisesituasjon, viser ei undersøking.
onsdag 05:00 $ Kvinnheringen
Feiande flott ferjedåp: Fungerande ordførar overraska seg sjølv og gjestene
Fjord 1 inviterte til fest når tre av dei nye ferjene skulle døypast på Sunde ferjekai. Saman med eigarar, mannskap, gudmødre og inviterte gjester fekk dei frammøtte oppleva heile tre skipsdåpar på nokre timar.
tirsdag 20:00 $ Kvinnheringen
Inviterte til idédugnad om grøn teknologi: – Korleis kan vi klara dette saman?
Eviny samla måndag ordførarar, rådmenn og næringslivsaktørar frå heile regionen til eit arbeidsmøte på Rosendal Fjordhotel.
tirsdag 18:01 $ Kvinnheringen
Huset låg ute til 6,2 millionar – så kuppa nokon visninga
– Har fått ein del skuffa telefonar og meldingar, seier meklaren.
tirsdag 17:16 $ Haugesunds Avis
Dette er sengetøyet alle snakker om
Sengetøyet fra Kid har gått viralt på TikTok. Aldri opplevd å bli solgt ut så fort.
tirsdag 15:00 $ Kvinnheringen
Huset låg ute til 6,2 millionar – så kuppa nokon visninga
– Har fått ein del skuffa telefonar og meldingar, seier meklaren.
tirsdag 14:27 $ Kvinnheringen
Storstreiken hindra - semje i kommuneoppgjeret
Partane kom til einigheit eit halvt døgn på overtid. KS sender meklingsløysinga til uravstemming i kommunane, med frist 22. juni. Les pressemeldinga frå KS her.
tirsdag 14:13 Kvinnherad kommune
Lærarane varslar streik – avviser løysinga i kommuneoppgjeret
Lærarane er i harnisk over semja i kommuneoppgjeret. Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Lektorlaget vender alle tommelen ned for løysinga.
tirsdag 13:34 Kvinnheringen
Meiner å ha funne årsaka til brannen på Årsnes
Måndag fekk brannvesenet melding om at det var fyr i ein brakkerigg ved ferjekaien på Årsnes.
tirsdag 10:38 $ Kvinnheringen
VESTLAND

Dagens ros
Me ønskjer å gi dagens ros til Stord innkvartering AS, Halsnøy Trelast AS, Norwater AS og Lions klubb Halsnøy som velvillig sponsa arrangementet på 17. mai.
tirsdag 10:21 $ Kvinnheringen
Stenger fylkesveg frå klokka ni om kvelden
Grunna sikringsarbeid blir fylkesveg 500 mellom Kroka og Sunndal nattestengd for ein liten periode.
tirsdag 10:08 Kvinnheringen
Riksmeklaren karakteriserer meklinga som vanskeleg
Det blir tysdag mekla på overtid i tre ulike lønnsoppgjer. Tusenvis kan bli tekne ut i streik ved brot.
tirsdag 08:59 $ Kvinnheringen
Har snudd etter skjelsand-klage: – Kommunen har nok vore for påverka av den tidlegare praksisen
Innstiller på å gjera om positivt skjelsand-vedtak, etter at Statsforvaltaren klaga.
tirsdag 05:00 $ Kvinnheringen
Patrulje såg MC-førar gjera «akrobatstunt» i fart
Fredag var ein ung mann på tur med lett-motorsykkelen sin på Husnes, då han bestemte seg for å hiva beina oppå styret medan han framleis var i fart og på vegen.
mandag 20:00 $ Kvinnheringen
Storstreik i kommunane vil ramme store delar av landet
Barnehagar, skular og tenester over heile landet blir ramma viss det blir kommunestreik. Rundt 12.000 tilsette er klare til å leggje ned arbeidet tysdag.
mandag 18:01 $ Kvinnheringen
Hærverk ved Nav på Husnes
Måndag morgon fekk politiet melding om hærverk på Husnes.
mandag 16:03 $ Haugesunds Avis
Ferjedåp på Sunde
mandag 15:23 $ Kvinnheringen
Kan verta streik
Tariffoppgjeret 2022 er eit hovudoppgjer, det betyr at det blir gjort ein revisjon av hovudtariffavtalen (HTA) og gjennomført eit se​​ntralt lønsoppgjer for dei 394.000 tilsette som er omfatta av HTA kapittel 4. KS forhandlar med dei 4 store kommunesamanslutningane i LO, Unio, YS og...
mandag 14:59 Kvinnherad kommune
Skal kartleggja fritida til alle barnefamiliar i Kvinnherad
23. - 24. mai blir alle barnefamiliar i Kvinnherad inviterte til å delta i ei undersøking om barns fritid. Undersøkinga vil gi ny kunnskap om heile fritidslivet til barn og unge i heile Vestland.
mandag 14:37 Kvinnherad kommune
Brann i brakkerigg på Årsnes
110 Vest melder på Twitter klokka 13 måndag om brann på Årsnes.
mandag 13:06 $ Kvinnheringen
Velkommen til ideverkstad tysdag 31. mai kl. 17.00 – 20.00 i Kulturhuset Husnes, Festsalen!
Framside
mandag 12:57 Kvinnherad kommune
Hærverk ved Nav
Måndag morgon fekk politiet melding om hærverk på Husnes.
mandag 12:56 $ Kvinnheringen
Ville bygga om fem brannstasjonar for til saman 20 millionar – ny estimert pris for dei fire attståande er 59,45 millionar
Krava frå Arbeidstilsynet aukar stadig, og prisane på varer og tenester lauper løpsk. Dermed ligg det an til å kosta langt meir enn kommunestyret sette av til å rusta opp stasjonane på Varaldsøy, Åkra, Uskedalen og Fjelberg.
mandag 10:13 $ Kvinnheringen
Hovuddøra til Husnes Tenestesenter er stengt
Hovuddøra til NAV Kvinnherad og eining for Barn og familie er stengt i dag, måndag 23. mai, grunna hærverk.  Telefonnummer NAV: 55 55 33 33 Telefonnummer Barn og familie:  53 46 16 90
mandag 10:12 Kvinnherad kommune
Førarkortbeslag etter natt-kontroll
Politiet hadde både fredag og laurdag laserkontroll på nattetider.
mandag 09:35 $ Kvinnheringen
Krig kan gi dekk-mangel – det kan vera lurt å kjøpa vinterdekk i sommar
Både Johannes Hjønnevåg i Dekk Service Vest og John Tofte hos Standar'n Dekk varslar prisvekst og moglege leveringsproblem for vinterdekk til hausten.
mandag 07:00 $ Kvinnheringen
Endeleg Høylandsbygd-revy igjen!
Etter 10 års pause er det klart for skikkeleg lokalrevy igjen i Høylandsbygd. Fredag 27. og laurdag 28. mai vert «Anti backagain» framført i båthuset.
mandag 05:00 $ Kvinnheringen
Eva har planta 500 buskar honningbær
Eva Gunnarsson Øvrevik i Sæbø på Halsnøy satsar på ein ny type bær som er både hardfør og smakfull.
søndag 20:01 $ Kvinnheringen
Har du fått med deg nyhenda frå veka som gjekk? Her kan du testa kunnskapane dine
søndag 18:01 $ Kvinnheringen
Styret for næringsfondet fleska til med storsum til hagerestaurant og gardsbutikk
Arne Gjerde fekk 76.000 kroner av næringsfondet til tiltak i Gullparken. Dei andre søkjarane fekk 30.000 kroner kvar.
søndag 12:00 $ Kvinnheringen
Fekk ros for å ha fått ned sjukefråværet, men ikkje alle syntest det var nok
Kan ein samanlikna sjukefråvær for dei som jobbar med menneske og dei som jobbar i det private næringslivet? Politikarane har delte meiningar om dette.
søndag 10:02 $ Kvinnheringen
Plastkunst til ettertanke i Galleri G Guddal
Laurdag opna Pippip Ferner-utstillinga «Plastic Revisited #3» med feiande flotte kreasjonar laga av plastavfall frå sjøen og fjøra. Heldigvis i ei eventyrblanding av humor, alvor kreativitet og ikkje minst sprudlande modellar på «catwalken» i galleriet i samband med...
søndag 08:00 $ Kvinnheringen
Piano-elevar viste seg fram
Laurdag var ein spennande dag for mange av pianoelevane ved kulturskulen.
søndag 06:00 $ Kvinnheringen
Natalie (21) var nesten ferdig utdannet da hun fikk diagnosen: – Nå må jeg gi opp drømmen
Hun var straks ferdig med utdanningen, hadde tatt lappen og kjøpt leilighet sammen med samboeren. Så satte diagnosen en stopper for Natalie Blikra Hoplands framtidsplaner.
lørdag 21. mai $ Kvinnheringen
VESTLAND

Førebur bygging av ny brannstasjon: Her skal lærarane parkera
Halsnøy Trelast skal byggja den nye brannstasjonen. No har dei laga til ei løysing for lærarane ved Øyatun ungdomsskule før arbeidet tek til.
lørdag 21. mai $ Kvinnheringen
Rykte ut til tørrkoking på Husnes
I 19-tida laurdag melde 110-sentralen Vest om at Kvinnherad brann og redning hadde rykt ut til tørrkoking på Husnes: «Er behjelpelig med utlufting av røyk».
lørdag 21. mai $ Kvinnheringen
No går dei laus på ny gapahuk: Bjellandsneset neste
Grunneigarane har sagt ja, og Turstiar Sunde sitt neste storprosjekt er for alvor i gang.
lørdag 21. mai $ Kvinnheringen
Bilførarar over 80 år må framleis levere helseattest
Det skal framleis krevjast helseattest av bilførarar over 80 år, men kognitive testar skal berre brukast i tilfelle der det er mistanke om kognitiv svikt.
lørdag 21. mai $ Kvinnheringen
No skal SFO bli billigare i Kvinnherad
Kommunestyret fordelte torsdag 2 millionar kroner til ulike tiltak i SFO, mellom anna reduksjon i pris.
lørdag 21. mai $ Kvinnheringen
Kommunen godkjent som lærebedrift for nye fag
Tar snart imot lærlingar i tømrarfaget og byggdriftarfaget.
lørdag 21. mai $ Kvinnheringen
Kakefest for BKS-nybygg og samlokalisering
Onsdag ettermiddag svinga BKS-leiinga kakespaden for å markera overstått innflytting i det nye administrasjonsbygget på Opsanger industriområde.
lørdag 21. mai $ Kvinnheringen
Fleire lokale krefter i sving med elveparken i Rosendal
Målet er å få på plass både parkhytte og leikeapparat i tilknyting til elveparken før vinteren.
lørdag 21. mai $ Kvinnheringen
Dagens ros
Me i FAU Espira Halsnøy Kloster fekk ei flott 17. mai-feiring med ny fane som vi er stolte av.
fredag 20. mai $ Kvinnheringen
Ingen har måtta byta skule så langt: – Sjeldan at ein elev er den som er åleine om å utøva krenkande handlingar
Ellinor Rein (Frp) spurte ordføraren om kor mange gonger den såkalla mobbeparagrafen har blitt nytta i Kvinnherad.
fredag 20. mai $ Kvinnheringen
Nabovarsel ut denne veka: Etterlengta buer eitt steg nærmare
Ein skulle tru det var kjapt gjort å setja opp nokre buer. Fiskarane som brukar Kobbebukta fiskerihamn veit noko anna.
fredag 20. mai $ Kvinnheringen
Noregs Bank: Forventningar om auka prisvekst
Både økonomar, næringslivsleiarar og norske hushald forventar auka prisstigning framover, ifølgje ei undersøking frå Noregs Bank.
fredag 20. mai $ Kvinnheringen
Ferjefest på Sunde med dåp for tre elferjer
Måndag 23. mai inviterer Fjord 1 til folkefest på Sunde ferjekai når MF «Hillefjord», MF «Florøy» og MF «Sildafjord» endeleg skal døypast.
fredag 20. mai $ Kvinnheringen
37 kommunalt tilsette har fått streikevarsel
Drifta i kommunen kan bli råka dersom partane ikkje kjem til semje innan fristen.
fredag 20. mai $ Kvinnheringen
Børsnoterte Havyard Group blir eigar av BKS og Fossberg Kraft gjennom samanslåing med HG Group
Fleire lokale selskap får inn nye eigarar gjennom samanslåinga mellom Havyard Group ASA og HG Group AS. Kjøpesummen i transaksjonen er avtala til 285 millionar kroner, 245 av desse gjort opp i nye Havyard-aksjar.
fredag 20. mai $ Kvinnheringen
Ny analyse: Kraftkablane til utlandet fører til høge straumprisar
Noreg importerer høge straumprisar gjennom kraftkablane til utlandet, meiner forskingsstiftinga De Facto.
fredag 20. mai $ Kvinnheringen
Siste innspurt grusing no: – Ser ut til å bli besøksrekord
Bjørn Heimvik i Turstiar Sunde gler seg over talet innskrivingar i boka. Heile 40 personar har gått på Kaldestadåsen kvar dag sidan januar.
fredag 20. mai $ Kvinnheringen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL