Kvinnherad
Uvêr forseinkar postutdelinga
🔊 Lytt til teksten Uvêret «Frank» herjar i landet, og det får følgjer for postutdelinga i dag Posten melder at post, pakkar og aviser er ikkje komne til Kvinnherad i dag, torsdag morgon, grunna uvêr på Haukeli. – Me har endå ikkje fått stadfesta...
12min Grenda
Nora og Jacob var dei mest populære namna i 2020
Nora toppar Statistisk sentralbyrås namnestatistikk for jentenamn i 2020. Jacob var det mest populære gutenamnet.
43min $ Kvinnheringen
Tina scora flest i ny storsiger
45min Grenda
Kommunane kan få 1,12 millionar AstraZeneca-dosar i februar
Kommunane blir bedne om å førebu seg på å vaksinere kvar fjerde innbyggjar på to veker i februar, viser ein e-post frå Statsforvaltaren i Troms og Finnmark.
54min $ Kvinnheringen
Sjå bilberginga i Sundsteigen
Berginga av bilen som blei ståande på vippen i Sundsteigen onsdag, gjekk raskt og greitt unna.
08:18 $ Kvinnheringen
Signerte Newtonrom-avtale
08:00 Grenda
Dagens ris til Husnes båthamn: – Nervepirrande å gå der
Bernhard Offerdal, Sunde, vil gje dagens ris til dei som eventuelt har ansvar for strøinga i Husnes båthamn. – Det er heilt blankt heile vegen,…
07:00 $ Kvinnheringen
Brannstatistikken for 2020: Ulukka på Gjermundshamn gjorde sterkt inntrykk på brannsjefen
Brannstatistikken for 2020 er klar, og den viser at Kvinnherad brann og redning hadde fire oppdrag meir i fjor enn året før.
22:00 $ Kvinnheringen
VESTLAND

Lokale bensinstasjonar om elbilane: – Ikkje reelt å etablera ladestasjon i audemarka for eigen kostnad
Dersom det blir rask auke av nullutsleppskøyretøy frå 2025, bør det koma på plass mange nye ladestasjonar over det ganske land. Lokale bensinstasjonar er ikkje klare for omstillinga.
onsdag 20:00 $ Kvinnheringen
– Hadde bilen rulla vidare, er det ikkje sikkert at det hadde vore liv i meg
Bilisten som sklei utfor vegen i Sundsteigen onsdag ettermiddag, hadde hell i uhellet og fekk god og rask hjelp av ein annan trafikant.For bilen stoppa…
onsdag 18:30 $ Kvinnheringen
Ferdige med omstridd plan: – Trur vi har balansert på ein god måte
Kommuneadministrasjonen er nøgd med planforslaget for Børnes i Uskedalen som no er ferdig.
onsdag 18:01 $ Kvinnheringen
Ny fellingsrekord i Kvinnherad
onsdag 18:00 Grenda
Planlegg tomannsbustad i Dalsjøen
onsdag 16:00 Grenda
– Får ikkje gjort mykje når konkursbua er tomme
Bustyrar Knut Ro opplyser at det går mot rask lukking av bua både i Eide Marine Logistics og Eide Heavy Lift.
onsdag 16:00 $ Kvinnheringen
Breiband til Baugstranda, Skorpo og Snilstveitøy
Hausten 2020 gjekk Kvinnherad kommune ut med konkurranse på breibandsutbygging til Baugstranda, Skorpo og Snilstveitøy. Kvinnherad Breiband var vald som leverandør i samband med utbygging av breiband til desse bygdene.
onsdag 14:05 Kvinnherad kommune
Serieopnar borte mot Sarpsborg 08
🔊 Lytt til teksten Johnny Furdal og Viking skal opp mot Sarpsborg 08 når eliteserien vert sparka i gang andre påskedag. Onsdag offentleggjorde NFF terminlistene for eliteseriesesongen 2021. Her er det klart at Viking og Johnny Furdal opnar borte mot Sarpsborg 08, før Kristiansand og...
onsdag 14:00 Grenda
Tilsynsrapport: Mannen som rømte frå Valen sjukehus fekk forsvarleg hjelp
Valen sjukehus kan ikkje lastast for at ein pasient rømde frå sjukehuset og deretter begjekk grov vald mot pårørande, konkluderer fylkeslegen som førte tilsyn etter hendinga.
onsdag 14:00 $ Kvinnheringen
Skyss skiftar billettsystem og opnar for kjøp på nett
🔊 Lytt til teksten I løpet av 2021 vil Skyss gradvis byta system i alle bussane i tidlegare Hordaland. Skyss sitt gamle billettsystem er modent for utskifting og vert no skifta ut. I løpet av hausten 2020 fekk Skyss mange nye bussar i Bergen, og nytt billettsystem er installert i alle desse. Vidare...
onsdag 13:55 Grenda
Bil vippar på kant i Vikefjellsvegen
🔊 Lytt til teksten Naudetatane rykka onsdag føremiddag ut til ein bil som hadde køyrd av vegen ved Vikefjellsvegen i Teigen. «Bil har trilla på kant og vippar», skreiv 110 Hordaland på Twitter klokka 12.25 onsdag. Politi, brannvesen og ambulanse rykte ut til staden etter...
onsdag 12:28 Grenda
Sklei av vegen – blei ståande i skråning
Klokka 12.23 onsdag ettermiddag melde 110 Hordaland på Twitter at ein bil stod på ein kant og vippa ved Vikefjellsvegen nær Teigen.Naudetatane rykte ut.Vikefjellsvegen går…
onsdag 12:25 Kvinnheringen
Nytta isen til å leggja ny fiberkabel
onsdag 11:30 Grenda
Tysnes Sparebank: – Vi har sikra oss med pant og taper ikkje pengar
Banksjef i Tysnes Sparebank, Dag Sandstå, fortel til Kvinnheringen at banken sitt 20-millionars pant i «Eide Trader» er sikra gjennom pant i andre eigendelar og eigedommar.
onsdag 10:32 $ Kvinnheringen
Fylkeslegen har konkludert etter at pasient rømte frå Valen
onsdag 10:07 Grenda
No er det igjen mogleg å gå på konsert og teater – men berre i eigen kommune
Før jul fekk kulturlivet beskjed om å avlyse og utsetje arrangement. No blir det gradvis opna opp, men publikum kan ikkje krysse kommunegrensa.
onsdag 09:15 $ Kvinnheringen
Tre tilfelle av mutert koronavirus påvist i Vestland
Den britiske varianten av koronaviruset er påvist i Bjørnafjorden og Bergen kommune. Det muterte viruset er meir smittsamt enn det opphavlege viruset.
onsdag 09:15 $ Kvinnheringen
Plandokumenta for Børnes næringsområde klare for politisk handsaming
- Det har vore ein krevjande prosess å planlegge i eit etablert område med mange ulike aktørar og naboar, der vi har opplevd kryssande interesser. Vi vonar denne planen gjev gode moglegheiter for Kvinnherad og Børnes. Eg trur vi har klart å balansera dei
onsdag 08:38 Kvinnherad kommune
Tiltalt for å ha køyrd bil med 1,72 i promille
onsdag 08:00 Grenda
«Kommentar til Ove Lemicka om eigedomskjøp i Rosendal»
Fredag 15. januar les vi i Kvinnheringen: «Lemicka gir kommunen sitt eigedomskjøp i Rosendal det glatte lag». Det gjeld attendekjøp av praksisfløya ved Rosendal ungdomsskule,…
onsdag 07:00 $ Kvinnheringen
Nedslåande beskjed til russen: – Kjipt, for dette er jo høgdepunktet
I går sa statsminister Erna Solberg (H) at det truleg blir vanskeleg å gjennomføra dei største russearrangementa til våren.
onsdag 05:00 $ Kvinnheringen
Open råk på Mannsvatnet i stabil kuldeperiode.
Av dei som går mykje på Hauglandsfjellet og i område rundt Mannsvatn er det registrert open råk. Det er uvanleg i ein periode med stabil kulde og der isen elles på det jevne er mellom 20 og 30 cm. tjukk. Den opne råka har skapt undring og det vert spurt om ei forklaring.
onsdag 00:00 Uskedal Utvikling
Koronaåret 2020 snudde opp-ned på bibliotekbruken til kvinnheringane
Besøket på biblioteket stupte i fjor – naturleg nok – men utlånet tok seg betydeleg opp. Sjå liste over dei mest lånte bøkene nedst i saka.
tirsdag 22:00 $ Kvinnheringen
Skeptisk til elbil-revolusjon frå 2025: – Hol i hovudet
Frå 2025 er målet at nye bilar og lette varebilar berre skal vera nullutslepps-modellar. Vi spurde lokale bilforhandlarar om dei trur vi klarer å nå målet.
tirsdag 20:00 $ Kvinnheringen
Får tøff kamp om batterifabrikken
tirsdag 19:00 Grenda
VESTLAND

Avtale i boks mellom Hydro og kommunen: – Mange bedrifter bør ha interesse av å vera med
Hydro og kommunen signerte Newton-avtale.
tirsdag 18:01 $ Kvinnheringen
Apoteka vil tilby seg å bidra i massevaksineringa
Apotekbransjen har sendt brev til 220 kommunar for å seia frå om at apoteka står klare når massevaksineringa mot koronaviruset skal i gang i løpet av våren.
tirsdag 16:00 $ Kvinnheringen
– Vesentleg dyrare med tre kjøken
tirsdag 15:00 Grenda
Kommuneoverlegen orienterer om koronavaksine og karantene
🔊 Lytt til teksten Kommuneoverlege Glenn André Opland kjem i denne videoen med ei orientering om korona vaksine og karantene. Innlegget Kommuneoverlegen orienterer om koronavaksine og karantene dukket først opp på Grenda.
tirsdag 12:45 Grenda
Spurta inn til siger i vintercupen
tirsdag 12:30 Grenda
«Eigedomskjøp i Rosendal med meir»
🔊 Lytt til teksten Fredag 15.januar les vi i Kvinnheringen: «Lemicka gir kommunen sitt eigedomskjøp i Rosendal det glatte lag». Det gjeld attendekjøp av praksisfløya ved Rosendal Ungdomsskule der kommunen har kjøpt att for meir ein halv million meir enn det vart selt for i...
tirsdag 12:00 Grenda
Marine Contractor svarar kommunen om utstyret i Gravdalsvika
Selskapet skriv til kommunen at det forventar å ha fjerna alt utstyret i Gravdalsvika innan 1. juli.
tirsdag 12:00 $ Kvinnheringen
Susanne på biblioteket får dagens ros: – Ho har gjort ein kjempejobb for oss
Lærarane på Omvikdalen skule vil gi dagens ros til barne- og ungdomsbibliotekar Susanne Fæhn ved Kvinnherad bibliotek:– I samband med eit leseprosjekt har vi fått…
tirsdag 11:29 $ Kvinnheringen
Betalar ut over 1,5 millionar kroner til medeigarane
tirsdag 10:39 Grenda
«Er det ikkje heilt vanleg at kommunen gjev ei hjelpande hand til lag og organisasjonar?»
🔊 Lytt til teksten Oppøst Lemicka Eg kjenner Ove Lemicka som ein flink politikar, men vart litt forundra når eg les i lokalblada at han tordnar mot kommuneadministrasjonen, og gjev dei det glatte lag. Det som gjer Lemicka så oppøst er at kommunen bruker halvanna million på...
tirsdag 10:24 Grenda
Forseinkingar i avisleveransen grunna glatta
🔊 Lytt til teksten Grunna glatt føre går avisutkøyringa noko seinare i dag, tysdag, enn vanleg. – Blir også forseinking grunna glatt føre og stor arbeidsmengde i dag (fulldistribusjon av Kvinnheringen). Det er også somme adresser i Rosendal som bodet ikkje har...
tirsdag 09:03 Grenda
Nasjonale tiltak – ei oppsummering
I går, 18. januar, heldt regjeringa pressekonferanse om nye nasjonale koronatiltak. Her kan du lesa eit samandrag om kva dette inneber for Kvinnherad:
tirsdag 08:55 Kvinnherad kommune
Benthe Bondhus tok attval
tirsdag 08:24 Grenda
Samla inn pengar til skuletur som blei avlyst: Då gav elevane pengane sine til ei god sak i staden
10. klassen ved Øyatun skule gjorde førre år ein stor jobb med å samla inn pengar til ein skuletur. Dei enda opp med å gje vekk det meste til ei god sak.
tirsdag 07:00 $ Kvinnheringen
– Pandemien blei starten på slutten
🔊 Lytt til teksten Eigarane bak Sagvåg-puben Anno1564 har bestemt seg for å leggja ned etter to års drift. – Vi er lei oss for å fortelja at vi dessverre må gi oss, sjølv om ønsket om å fortsetta er stort. Vi har hatt så mange fantastiske stunder med...
tirsdag 06:44 Grenda
Slik var ferjeåret 2020: Nedgang alle stader unnateke éin
Ferjestatistikken for heile fjoråret er klar.
tirsdag 05:00 $ Kvinnheringen
Opnar opp for barne- og ungdomsaktivitetar.
Etter den siste pressemeldinga frå Regjeringa vert det opna opp for fritidsaktivitetar for born og ungdom i alderen opp til 20 år. Dette gjeld aktivitetar både inne og ute. Meld frå til uskedalen.no om oppstart av treningar, musikk- og songøvingar for born og ungdom. Det er framleis...
tirsdag 00:00 Uskedal Utvikling
Middelaldrande røyker som før, medan 30 prosent av menn i alderen 25–34 år brukar snus dagleg
Medan få unge røyker dagleg, er det ein del som røyker av og til, og i tillegg brukar snus dagleg, samanlikna med eldre aldersgrupper.
mandag 22:00 $ Kvinnheringen
Mange husprosjekt for Halsnøy Trelast: – Etterspurnaden har tatt seg veldig opp
Også ved Halsnøy Trelast AS er det travle og gode tider. 
mandag 20:00 $ Kvinnheringen
Dette var dei mest «populære» vegane i Kvinnherad i 2020
Statistikken over biltrafikk på og i kvinnherske vegar og tunnelar i 2020 er klar.
mandag 18:01 $ Kvinnheringen
Skulestruktur: Frå 15 til 7-8 skular
mandag 18:00 Grenda
Startar prosjekt for å motverka einsemd hos eldre
mandag 16:30 Grenda
Ingen cupfinale på Tora
mandag 14:54 Grenda
Held ølkranane stengte, men opnar opp for besøk
🔊 Lytt til teksten Regjeringa vidarefører dei nasjonale tiltaka, men med enkelte justeringar. Blant anna vert det igjen mogleg å ta i mot besøk. I all hovudsak vidarefører regjeringa dei strenge smitteverntiltaka som vart innført 4. januar, men dei mjukar no meir opp for barn og...
mandag 13:59 Grenda
«Alle» gjør det, men er det egentlig lov? Nå svarer politiet
Gradestokken viser godt under null, og flere kuldegrader skal det bli. Mange plages, og noen irriterer seg over biler som står og går på tomgang.
mandag 13:58 $ Kvinnheringen
VESTLAND

Aktivitetstiltak for å motverke einsemd hjå eldre
Kvinnherad Frivilligsentral er i gang med eit nytt prosjekt under den pågåande koronasituasjonen: Aktivitetstiltak for å motverke einsemd hjå eldre. Fokuset er å raskt legge til rette for aktivitet hjå seniorar og eldre som bur i eigen heim eller
mandag 13:24 Kvinnherad kommune
Søkjer trygge vaksne som kan vera der for barn og unge når behovet er der
Kunne du vurdert å opna heimen din for eit barn som treng det, eller kanskje vera støttekontakt eller tilsynsførar? I så fall vil Eining for barn og familie gjerne at du tar kontakt.
mandag 13:17 Kvinnheringen
Skal leggja ny fiberkabel i Opsangervatnet
🔊 Lytt til teksten Tysdag skal Kvinnherad Breiband leggja ny fiberkabel frå Opsanger til Cirkle K-stasjonen på Husnes. Denne kabelen er ein del av prosjektet med sjøkabel mellom Sunde og Rommetveit. Kvinnherad Breiband har i dag fiberkabel i Opsangervatnet mellom Opsanger og Røsslandslia...
mandag 13:16 Grenda
Ser du ein kabel på isen må du halda deg vekke
Kvinnherad Breiband varslar at dei skal legga ein kabel. På is.
mandag 12:49 $ Kvinnheringen
Dette er dei nye koronatiltaka
– Folk må førebu seg på å leve med ulike grader av smitte og smitteverntiltak fram mot sommaren, kanskje endå lengre, sa statsminister Erna Solberg (H) då ho orienterte Stortinget om handteringa av koronasituasjonen måndag.
mandag 12:40 $ Kvinnheringen
Dei eldste på Nordsida får tilbod om vaksinering på Hatlestrand
🔊 Lytt til teksten Kvinnherad kommune skal snart i gang med massevaksinasjon av dei eldste innbyggjarane i kommunen. Dei to føregåande vekene har Kvinnherad kommune vaksinert dei faste bebuarane på aldersheimane. Difor planlegg dei no massevaksinasjon av kommunens eldste innbyggjarar. –...
mandag 11:33 Grenda
Mowi varslar kraftig resultatfall
Sjømatselskapet Mowi varslar at det ligg an til eit kraftig fall i resultatet for fjerde kvartal.
mandag 11:23 Kvinnheringen
Opland lever fint med dei same tiltaka ei stund til
Måndag ettermiddag held statsminister Erna Solberg og regjeringa koronapressekonferanse om vegen vidare. Mange lurer nok på om styresmakta lettar på tiltaka no.
mandag 10:20 $ Kvinnheringen
Ingen fleire positive testar blant dei tilsette
🔊 Lytt til teksten Så langt har ingen fleire medarbeidarar ved Stord sjukehus fått påvist covid-19. Fredag kveld fekk ein tilsett ved Stord sjukehus påvist covid-19, og måndag morgon er 25 medarbeidarar og éin pasient i karantene. Alle medarbeidarane som testa seg fredag...
mandag 09:37 Grenda
Har fått kommunalsjef-stilling: — Vil løfte fram suksessane i kommunen
Kristian Bondhus-Jensen har fått fast stilling som kommunalsjef for kultur, næring og samfunn. Han har vore konstituert i stillinga i eit år.
mandag 09:22 $ Kvinnheringen
Tina scora tre då Dortmund tapte i Moskva
🔊 Lytt til teksten Borussia Dortmund fekk det tøft borte mot CSKA Moskva laurdag. Tina Abdulla scora tre mål frå sin høgrekantposisjon då Dortmund møtte tabelltrear CSKA Moskva til dyst i Champions League laurdag ettermiddag. Likevel var dei eit stykke frå å gje...
mandag 09:21 Grenda
Helsedirektoratet tilrår justeringar i koronatiltaka
Tiltaka for å få ned smitten har hatt så god effekt at det no er på tide å gjere nokre justeringar, tilrår assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.
mandag 08:37 $ Kvinnheringen
I tre år har Roy (34) sytt for rett temperatur i kvinnherske heimar. Han ser tendensar til at ein spennande varmepumpetrend er i ferd med å vakna også her
Framleis går flest for ei standard, kvit varmepumpe her i området, men ein og annan har oppdaga at det finst meir interiørvenlege alternativ.
mandag 07:00 $ Kvinnheringen
Enova utset endringar i støtteordningane
På grunn av pandemien og mykje uvisse i marknaden, har Enova usett avviklinga av nokre støtteordningar for energiøkonomisering til 1. juli.
mandag 05:00 $ Kvinnheringen
Lekter med borerigg gjer jobben med utdjuping av Børneskaien.
Ein lekter frå Johannes Røgelstad Maskin AS er på plass på Børnes for boring og sprenging av ei grunne som ligg på den kommunalen delen av tømmerkaien. Førebuing og klargjering tok til fredag i veka som var. Lekterfirma frå Skånevik vert mykje brukt ved...
mandag 00:00 Uskedal Utvikling
Seld for over sju millionar på Vågslid: Meklar forventar hytte-bonanza framover
(Haugesunds Avis): Mangel på hytter i fjellheimen presser prisene oppover, forteller eiendomsmegler. – Jeg hadde ganske store forventninger og forventet meg en…
søndag 22:00 $ Kvinnheringen
Dette seier Festidalen sin bookingsjef om artistane som kjem til Uskedalen – har enno nokre overraskingar i ermet
Bookingsjef Daidalos Dahle i Festidalen er ferdig med bookinga for 2021.
søndag 20:00 $ Kvinnheringen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KVINNHERAD

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL