Kvænangen
Informasjon og status om koronaviruset 26.03.2020 kl 17:00
Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. Hovemålet for kriseledelsen er to-delt: Hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune Hindre at ukjent smitte i Kvænangen kommune sprer seg.  
torsdag 17:01 Kvænangen kommune
Tips til ting du og familien din kan finne på.
I disse koroantider er det kjekt å få litt insiprasjon til hva vi kan gjøre sammen innendørs. Her er noen tips fra oss i Kvænangen kommune. Husk smitterådene, hold dere friske og lev godt!
torsdag 12:35 Kvænangen kommune
Kartlegging - koronasituasjon for næringslivet i Kvænangen
Det er vanskelige tider for svært mange nå- både store og små bedrifter. Regninger og avdrag skal betales uansett om man har vanlig drift eller ikke. Flere bedrifter har havnet i økonomiske utfordringer etter at koronautbruddet har begynt å gjøre seg gjeldende. For...
torsdag 08:49 Kvænangen kommune
Informasjon og status om koronaviruset 25.03.2020 kl 12:00
Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. Hovemålet for kriseledelsen er to-delt: Hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune Hindre at ukjent smitte i Kvænangen kommune sprer seg.
onsdag 12:10 Kvænangen kommune
Gjeldende tiltak - Kvænangen kommune
Aktuelt
tirsdag 24. mars Kvænangen kommune
Kommunedelplan for kulturminner
I samsvar med plan- og bygningsloven §11-15 vedtok kommunestyret i møte den 11.12.2019 (PS 90/19) Kommunedelplan for kulturminner
mandag 23. mars Kvænangen kommune
Vil du være meddommer?
Det skal velges nye meddommere, lagrettsmedlemmer og jordskiftemeddommere i Kvænangen kommune for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. Kvænangen kommunestyre velger ut meddommere i sitt møte i juni 2020.
mandag 23. mars Kvænangen kommune
Informasjon og status om koronaviruset 20.03.2020 kl 21:00
OBS! Med mindre det skjer noe spesielt vil ikke hjemmesida oppdateres i helga.  God helg! Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. Hovemålet for kriseledelsen er to-delt: Hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune Hindre at ukjent
fredag 20. mars Kvænangen kommune
TROMS OG FINNMARK

Besøksstans ved Gargo, TU og Hybelbygget
torsdag 19. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra økonomiavdelinga
Her kan du lese om hvordan koronasituasjonen påvirker de ulike innbetalinger til Kvænangen kommune.
torsdag 19. mars Kvænangen kommune
Informasjon og status om koronaviruset 18.03.2020 kl 23:00
Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. Hovemålet for kriseledelsen er to-delt: Hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune Hindre at ukjent smitte i Kvænangen kommune sprer seg.
onsdag 18. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra hjemmetjenesten, oppdatert 18.03.2020
onsdag 18. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra barnehage og skole, oppdatert 18.03.2020
Her finner du kontaktinformasjon til skole, SFO og barnehage.
onsdag 18. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra Rus- og psykiskhelse, oppdatert 18.03.2020
VI har stengt kontorene, men er fortsatt på jobb. Ta kontakt!
onsdag 18. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, oppdatert 17.03.2020
Aktuelt
tirsdag 17. mars Kvænangen kommune
Informasjon og status om koronaviruset 17.03.2020 kl 20:00
Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. Hovemålet for kriseledelsen er to-delt: Hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune Hindre at ukjent smitte i Kvænangen kommune sprer seg.  
tirsdag 17. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra fysioterapitjenesten og Frisklivssentralen, oppdatert 17.03.2020
Aktuelt
tirsdag 17. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra politiet i Nord-Troms
Aktuelt
tirsdag 17. mars Kvænangen kommune
Informasjon til næringslivet 16.03.2020
Aktuelt
mandag 16. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra jordmortjenesten
mandag 16. mars Kvænangen kommune
Informasjon om tiltak for bekjempelse av- og status om koronaviruset 16.03.2020 kl 09:00
Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. FHI anbefaler nå at alle som har symptomer på akutt øvre luftveisinfeksjon bes holde seg hjemme som om man var pålagt "karantene" og fram til ett døgn etter du er symptomfri. Hovemålet for kriseledelsen...
mandag 16. mars Kvænangen kommune
Informasjon om tiltak for bekjempelse av- og status om koronaviruset 15.03.2020 kl 17:00.
Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. Hovemålet for kriseledelsen er to-delt: Hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune Hindre at ukjent smitte i Kvænangen kommune sprer seg. I denne artikkelen kan du lese om følgende tiltak: Stenging av alle som driver steder...
søndag 15. mars Kvænangen kommune
Informasjon til næringslivet - 13.03.2020
I artikkelen finner du informasjon som er relevant for nærinslivet og ulike offentlige tiltak med virkning for næringslivet.
fredag 13. mars Kvænangen kommune
Til alle som har behov for kontakt med barneverntjenesten
fredag 13. mars Kvænangen kommune
Søknad om sosialhjelp/nødhjelp
fredag 13. mars Kvænangen kommune
Informasjon om tiltak for bekjempelse av korona - 13.03.2020
fredag 13. mars Kvænangen kommune
Fremdriftsplan og varsel om oppstart på revisjon av offentlige snøskuterløyper i Kvænangen kommune
Teknisk utvalg har i møte 04.04.19, Sak 14/19, vedtatt oppstart av revidering av offentlige snøskuterløyper i Kvænangen kommune. Med dette varsles oppstart av forskriftsarbeidet. Fremdriftsplan legges ut til offentlig høring og ettersyn. Vi oppfordrer med dette til å komme med...
onsdag 11. mars Kvænangen kommune
Nye Veier AS har startet opp med prosjektet E6 Kvænangsfjellet
Kvænangen kommune og Nordreisa kommune har hatt møter med Nye Veier AS om oppstart av E6 Kvænangsfjellet. Nye veier AS skal bygge sikre og gode veier raskt og smart. Nye Veier AS fikk oppdraget av samferdselsdepartementet i juni 2019 og har startet med prosjektet. Nye Veier AS har vurdert...
tirsdag 10. mars Kvænangen kommune
Havforskningsinstituttet justerer prosjektet i Olderfjorden
Etter innspill fra lokale fiskere har Havforskningsinstituttet bestemmt seg for å ta opp lyttebøyene i Olderfjorden når silda siger inn.
mandag 2. mars Kvænangen kommune
Informasjon om Coronavirus
fredag 28. februar Kvænangen kommune
Scooterløype i Reinfjorddalen er midlertidig stengt på grunn av skredfare
Snøscooterløypa fra Reinfjord til Olderfjord er midlertidig stengt pga skredfare. Skaret mot fylkesgrensa "Moders liv"er også stengt. Løypa er fortsatt åpen fra Olderfjord og opp i Kanasdalen.
lørdag 22. februar Kvænangen kommune
Tilskudd til strandrydding i 2020
Friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark har også i år sendt felles søkand til Miljødirektoratet om tilskudd til strandrydding. Disse midlene kan det fordeles tilskudd til kommuner, lag og foreninger til ryddearbeid.
mandag 17. februar Kvænangen kommune
Åpning av snøscooterløyper
De fleste scooterløypene er merka og klargjort for sesongen. Full oversikt over status for åpning og stenging av løyper finner du her .
mandag 17. februar Kvænangen kommune
TROMS OG FINNMARK

Scooterløype i Reinfjorddalen er nå åpen igjen
Snøscooterløypa fra Reinfjord til Olderfjord er nå åpen etter å ha vært midlertidig stengt pga skredfare. Den er også åpen opp i Kanasdalen. Skaret mot fylkesgrensa  Moders liv holdes fortsatt stengt inntil de lokale forholdene er nærmere undersøkt.
onsdag 12. februar Kvænangen kommune
Søknad om barnehageplass i Kvænangen for barnehageåret 2020-2021
Søknadsfrist 15.mars 2020
torsdag 6. februar Kvænangen kommune
Velkommen til Skredkveld på Halti (Storslett) i regi av Nord-Troms turlag i samarbeid med Snøskredvarslingen i Norge/varsom.no, politiet og nasjonalparksenteret.
Skredkvelden er gratis og formidler viktig sikkerhetsinformasjon for befolkningen i vår region. Det er stands i gangen på Halti fra kl. 17:30 til forelesningene begynner i salen kl. 18:00.
torsdag 6. februar Kvænangen kommune
Ledig stilling som kommunedirektør i Kvænangen kommune
Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, med en ledergruppe bestående av 3 enhetsledere. Kvænangen kommune er i omstilling, og det er satt av betydelige midler til å sette i gang prosjekter knyttet til utvikling av kommunen.
onsdag 5. februar Kvænangen kommune
Høring på kartlegging og verdsetting av friluftsområder
Til høringen
fredag 31. januar Kvænangen kommune
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Kvænangen kommune
Det nærmer seg slutten på kartleggingsarbeidet i Kvænangen kommune og vi ønsker din tilbakemelding.
fredag 31. januar Kvænangen kommune
Forslag til økt feieavgift
tirsdag 28. januar Kvænangen kommune
Velkommen til mestringskurs for voksne pårørende
Å stå nær noen som sliter med psykisk sykdom eller rusavhengighet gir livet noen ekstra utfordringer - følelsesmessige og praktiske.
tirsdag 28. januar Kvænangen kommune
Samefolkets dag 2020
Klikk på linken for å se programmet
tirsdag 28. januar Kvænangen kommune
En nær-grensen-opplevelse
Konferansen arrangeres av Forum for kommunal planlegging(FKP) i samarbeid med KS, KMD, KLD, LMD, HOD, SD v/Vegdirektoratet og Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS).  Programmet er i sin form klart, men venter på noen bekreftelser. Det er lurt å
torsdag 23. januar Kvænangen kommune
Ledig stilling som omstillingsleder ved Kvænangen Næringsfabrikk
Til å lede selskapet og omstillingsarbeidet, søkes det etter en omstillingsleder til Kvænangen Næringsfabrikk
torsdag 23. januar Kvænangen kommune
Scooterløype midlertidig stengt grunnet skredfare
Snøscooterløypa fra Reinfjord til Olderfjord og over skaret i Moders liv  stenges på grunn av skredfare. Løypa holdes stengt inntil forholdene bedrer seg igjen.
mandag 20. januar Kvænangen kommune
Ledig stilling som oppvekst- og kulturkonsulent
100 % fast stilling som oppvekst og kulturkonsulent er ledig for snarlig tiltredelse. Etat for oppvekst og kultur omfatter skole, barnehage, ungdom, bibliotek, kultur/fritid, barnevern, voksenopplæring og introduksjon/bosetting, og har 53 årsverk.
mandag 6. januar Kvænangen kommune
God jul
24. desember 2019 Kvænangen kommune
Høring - søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan.
HØRING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE KYSTSONEPLAN. ETABLERING AV NYE AKVAKULTURANLEGG, OLDERFJORDEN, DJUPANVIKA OG ET UTVIKLINGSPROSJEKT I JØKELFJORDEN.
19. desember 2019 Kvænangen kommune
Åpningstid kommeunens servicekontor jule- og nyttårshelgen
Aktuelt
17. desember 2019 Kvænangen kommune
Høring og offentlig ettersyn Endring detaljregulering Kjækan småbåthavn og hyttefelt gnr/bnr 31/11
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges endring detaljregulering Kjækan småbåthavn og hyttefelt gbnr. 31/11 ut til offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Kvænangen formannskap 03.12.2019, sak 93/19.
17. desember 2019 Kvænangen kommune
Politisk møteplan 2020
Aktuelt
13. desember 2019 Kvænangen kommune
Videreføring av ordning med skjenkebevilling for enkeltanledning
Aktuelt
13. desember 2019 Kvænangen kommune
AVLYST! - Mowi inviterer til dialogmøte i Kvænangen
9. desember 2019 Kvænangen kommune
Offentlig ettersyn på søknad om endring av akvakulturanlegg ved Svartberget (Alteidet)
Mowi Norway AS har søkt om tillatelse til etablering av nytt akvakulturanlegget på lokaliteten Svartberget som ligger utforbi Alteidet. Lokaliteten er satt av til akvakultur i kystsoneplanen, men har vært ute av bruk en periode.
6. desember 2019 Kvænangen kommune
Brøytetilskudd for andre halvår 2019
Frist for søknad om brøytetilskudd for 2. halvår 2019 er 31.12.2019.
5. desember 2019 Kvænangen kommune
Åpnings- og arbeidstid jul/nyttår på kommunehuset
Aktuelt
5. desember 2019 Kvænangen kommune
Røykvarslerens dag!
Aktuelt
27. november 2019 Kvænangen kommune
Innføringskurs i samisk
Aktuelt
26. november 2019 Kvænangen kommune
TROMS OG FINNMARK

Åpning av snøscooterløype
Scooterløypene åpnes etter hvert som de er merka og klargjort for sesongen. Vi har nå åpnet løypa i Reinfjord-Olderfjord, samt løypenettet fra Kjækan, Badderen og fra Burfjord. Full oversikt over status for åpning og stenging av løyper finner du her .
22. november 2019 Kvænangen kommune
Økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett for 2020
20. november 2019 Kvænangen kommune
Informasjon om ny makspris i barnehagene
Aktuelt
5. november 2019 Kvænangen kommune
Oversikt over SpareBank 1 sitt besøk i distriktene vedrørende legitimasjon
28. oktober 2019 Kvænangen kommune
Informasjon til alle som skal søke barnehageplass.
28. oktober 2019 Kvænangen kommune
Valgstyret innkalles til møte mandag 28.10.19 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
Aktuelt
23. oktober 2019 Kvænangen kommune
Folkevalgtprogrammet 2019 - 2023
Aktuelt
23. oktober 2019 Kvænangen kommune
Ergoterapiens dag
Aktuelt
23. oktober 2019 Kvænangen kommune
Skoleløp til årets TV-aksjon
Aktuelt
17. oktober 2019 Kvænangen kommune
Møte i Valgstyret torsdag 17/10 kl 1200 på kommunehuset
16. oktober 2019 Kvænangen kommune
Nå har influensavaksinen kommet!
Aktuelt
11. oktober 2019 Kvænangen kommune
Ønsker du å søke på en spennende jobb som ressursperson for barnehagene?
Aktuelt
10. oktober 2019 Kvænangen kommune
Innspill til bruk av flerbrukshallen og svømmehallen
Kvænangen kommune er i gang med organiseringen av flerbrukshall og svømmehall. Flerbrukshallen skal etter planen stå ferdig til bruk i januar 2020, svømmehallen blir ferdig noen måneder etter.
8. oktober 2019 Kvænangen kommune
Timeplan Frisklivssentralen høsten 2019
Nå er Timeplan for aktivitetstilbud ved Frisklivssentralen høsten 2019 klar. Nye og tidligere deltakere er velkommen!
28. september 2019 Kvænangen kommune
Kvænangen legesenter endrer telefontid og åpningstid fra og med 01.10.19
25. september 2019 Kvænangen kommune
Forfattermøte: Hanne Kristin Rohde
25. september 2019 Kvænangen kommune
Heimevernsøvelse
24. september 2019 Kvænangen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KVÆNANGEN

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL