Kvænangen
Lokal høring på navnesak
Kvænangen kommune har bedt om navnesak, for å fastsette skrivemåten på samisk og kvensk, for bygdenavnene; Jøkelfjord, Alteidet, Burfjord, Badderen, Sørstraumen, Kvænangsbotn, Navit og Kjækan( Blå stedsnavnskilt).
tirsdag 9. oktober Kvænangen kommune
Stipend - borteboende ungdom i videregående skole
tirsdag 2. oktober Kvænangen kommune
Høstens treningstilbud ved Frisklivssentralen
torsdag 20. september Kvænangen kommune
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur
20.12.17 ble det vedtatt at Kvænangen kommune skulle utarbeide en kommunedelplan som tar for seg kommunens idretts-, friluftsliv- og kulturpolitikk, samt hvilke anlegg som er operative og status, ha en handlingsplan for disse og en prioritering av fremtidige anlegg. Høringsfristen settes til 02.11.18.
torsdag 20. september Kvænangen kommune
Kvænangen næringsforening
Aktuelt
fredag 14. september Kvænangen kommune
Rekrutteringsstipend for 2018
Aktuelt
torsdag 13. september Kvænangen kommune
Informasjon om regler for dronebruk i verneområdene i Troms fylke.
Aktuelt
onsdag 12. september Kvænangen kommune
Åpningstider Kvænangen folkebibliotek
mandag 10. september Kvænangen kommune
TROMS

Informasjonsmøte, desentralisert sykepleierutdanning
onsdag 29. august Kvænangen kommune
Brøytetilskudd første halvår 2018
Frist for søknad om brøytetilskudd for første halvår 2018 ble utsatt i påvente av Kommunestyrets godkjenning av nye retningslinjer for brøytetilskudd. Frist for å søke tilskudd for første halvår er 05.09.2018
onsdag 22. august Kvænangen kommune
Informasjon om fyring med olje
Fyring med mineralolje fases ut For å redusere utslipp av klimagasser vil det fra og med 01.01.2020 ikke lenger være lov å fyre med mineralolje (fossil olje som parafin, fyringsolje, diesel, m.m.) til oppvarming av bygninger.
onsdag 22. august Kvænangen kommune
Heldagskurs i styrearbeid – også for lokalpolitikere og kommunalt ansatte!
Aktuelt
mandag 20. august Kvænangen kommune
Spillemidler til anlegg og fysisk aktivitet 2019
fredag 3. august Kvænangen kommune
Kvænangen næringsfabrikk
Det kommunale utviklingsselskapet Kvænangen næringsfabrikk skal lede omstillingsprogrammet i Kvænangen. Omstillingsprogammet skal bistå til nye bedriftsetablering og øke antall ansatte i privat sektor.
onsdag 11. juli Kvænangen kommune
Kvænangen turistinformasjon
Turistinformasjonen er flyttet Strandveien 42, Burfjord Industribygg. Turistkontoret er åpent fra kl. 11-17 hver dag i perioden 02.07 - 10.08. 2018. Telefonnummer: + 47 40 40 56 26 E-post: post@kvanangen.kommune.no
fredag 6. juli Kvænangen kommune
Høring, utbygging av bredbånd i Ytre Kvænangen
Forside
torsdag 5. juli Kvænangen kommune
Ferdsel på anleggsvegen i Kvænangsbotn
Det er spesielle regler for ferdsel på anleggsvegen som går fra Kvænangsbotn og innover mot Soikajavri. Detter fremgår av konsesjonsvilkår og nyere vedtak gjort av Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE). Frem til 15. august er vegen stengt for allmenn motorisert ferdsel fra og med...
onsdag 4. juli Kvænangen kommune
Miljøstasjonen i Badderen stengt 04. juli
Onsdag 04. juli er miljøstasjonen dessverre stengt på grunn av brannen i Galsomelen.
onsdag 4. juli Kvænangen kommune
Sommeråpent bibliotek
fredag 22. juni Kvænangen kommune
Sikring av hund
Kommunen får stadig innspill om at hunder går løs i båndtvangperioden. Dette er til sjenanse for folk, andre hunder, beitedyr og ville fugler og dyr. På våren og forsommeren har både husdyr, rein, ville dyr og fugler yngleperioden sin. De er derfor særlig sårbar...
tirsdag 19. juni Kvænangen kommune
Sommerprogram Nord-Troms Museum
tirsdag 19. juni Kvænangen kommune
Dialogmøte om kommunedelplan helse, omsorg og sosial
Kvænangen kommune ved helse og omsorg inviterer kommunens innbyggere, utvalg, lag og foreninger til dialogmøte ifm. arbeidet med ny kommunedelplan for helse, omsorg og sosial (HOS). Innledning med info om planprosess, planprogram og sentrale føringer
tirsdag 12. juni Kvænangen kommune
Invitasjon til dialogmøte om kommunedelplan for helse, omsorg og sosial
Kvænangen kommune ved helse og omsorg inviterer kommunens innbyggere, lag og foreninger til dialogmøte ifm. arbeidet med ny kommunedelplan for helse, omsorg og sosial (HOS).
mandag 11. juni Kvænangen kommune
Kurs i lokalkunnskap
Nord - troms studiesenter inviterer til kurs i lokalkunnskap. Kurset består av webinar, besøk og guidede turer, og gjennomføres i juni til september. Jøkelfjord breen er et av attraksjonene som besøkes i år. Dette kurset er en fin måte å bli kjent med
tirsdag 5. juni Kvænangen kommune
Utlysning museumsdirektør for Nord-Troms museum
Nord-Troms Museum (NTM) AS ble etablert i 1979. Museet eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen og har en avdeling i hver av de seks medlemskommunene. Hovedutstillingen og hovedadministrasjon er lokalisert i
tirsdag 5. juni Kvænangen kommune
Lokalkunnskapskurs 2018
onsdag 30. mai Kvænangen kommune
Hvordan søke midler fra omstillingsprogrammet ?
Kvænangen næringsfabrikk AS inviterer til kurs Hvordan søke midler fra omstillingsprogrammet?
onsdag 23. mai Kvænangen kommune
Informasjon fra Mattilsynet: Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem.
mandag 7. mai Kvænangen kommune
Utlysing av tilskudd til drenering av jordbruksarealer
Kvænangen kommune har fått tildelt kr 80 000,- til drenering av jordbruksarealer. Dette er en ordning som skal stimulere til vedlikehold og utbedring av grøftesystemer på jordbruksarealer.
onsdag 2. mai Kvænangen kommune
Utlysing av tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)
Kvænangen kommune har fått tildelt kr. 120 000 til SMIL-ordningen i 2018. Dette er en ordning som skal stimulere landbruket til å gjøre en ekstra miljøinnsats i kulturlandskapet.
onsdag 2. mai Kvænangen kommune
Kommunalt brøytetilskudd – første halvår 2018
Frist for søknad om brøytetilskudd for første halvår 2018 er utsatt i påvente av Kommunestyrets godkjenning av nye retningslinjer for brøytetilskudd.
onsdag 2. mai Kvænangen kommune
Åpning av scooterløype mellom Reinfjord og Olderfjord
Deler av løypa åpner ignen lørdag 21. april.
fredag 20. april Kvænangen kommune
Sommerarbeidsplasser for ungdom 2018
onsdag 18. april Kvænangen kommune
TROMS

Søknad om tilskudd til aktivitet til lag, foreninger og grende-/samfunnshus i Kvænangen kommune.
Lag, foreninger og grende-/samfunnshus kan søke om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og/eller kulturfremmende arbeid. Søknadsfristen er 1. mai 2018.
tirsdag 10. april Kvænangen kommune
Seminardag i kommunedelplan idrett, friluftsliv og kultur
Kvænangen kommune ønsker å invitere lag, foreninger og interesseorganisasjoner til en seminardag i forbindelse med utarbeidelse av ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur. Målet er å kunne utarbeide en god plan for våre innbyggere og de som benytter seg av de tilbud...
tirsdag 10. april Kvænangen kommune
Tilskudd til strandrydding
Miljødirektoratet har tildelt Nord-Troms Friluftsråd i samarbeid med Finnmark Friluftsråd 1 mill. kroner i tilskudd til strandrydding. Midlene skal brukes til å utføre arbeid i samarbeid med kommunene, organisasjoner og andre.
tirsdag 10. april Kvænangen kommune
Deler av scooterløypa fra Reinfjord via Olderfjord til Finnmark grense er stengt pga skredfare
Melding om midlertidig stenging av skredutsatte deler av scooterløype.
tirsdag 27. mars Kvænangen kommune
Status snøscooterløyper i Kvænangen kommune
Kvænangen kommune har snøscooterløyper der rekreasjonskjøring er tillatt. Løypene er ikke åpne før de er merket og annonsert åpnet på denne siden. Gyldige løypetrasèer er de som til en hver tid er merket med skilt og/eller stikker. Dersom...
fredag 23. mars Kvænangen kommune
Hyttefolket slurver med sjekk av røykvarsler
Hyttefolket slurver med sjekk av røykvarsler I en ny undersøkelse blant hyttefolk oppgir hele 36 prosent at de ikke sjekker røykvarsleren på hytta så ofte som man bør.
torsdag 22. mars Kvænangen kommune
åpningstider og dager på hytta på jøkelfjordeidet i påska
torsdag 22. mars Kvænangen kommune
Tilskuddsmidler til etablering i bolig samt til tilpasning av bolig
Kvænangen kommune har mottatt nye tilskuddsmidler til etablering i bolig samt til tilpasning av bolig. Boligtilskudd til etablering skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Skal gå til prioriterte grupper.
tirsdag 20. mars Kvænangen kommune
Savnet skuterkjører funnet nedkjølt, men bevisst
Den mannlige skuterføreren som var savnet mellom Alta og Kvænangen er funnet. Han er nedkjølt, men bevisst og fraktes til helsesjekk.Politiet fikk savnet-meldinga rundt klokka…
lørdag 17. mars Nordlys
Deler av scooterløypa fra Reinfjord via Olderfjord til Finnmark grense stenges midlertidig pga økt skredfare
Melding om midlertidig stenging av skredutsatte deler av scooterløype.
fredag 16. mars Kvænangen kommune
Da samarbeidet sprakk, ble varaordføreren satt på sidelinja
Etter bruddet i 2016 har ikke Ronald Jenssen (H) hatt en eneste arbeidsdag som fungerende ordfører.
torsdag 8. mars $ Nordlys
Bestilte liten brikke - fikk kjempepakke i posten: - Tankeløs og latterlig bruk av emballasje
Ragnhild Enoksen bestilte en liten duppeditt på størrelse med en gammeldags femkrone i en nettbutikk. Da hun fikk den i posten, kom den i en stor eske innpakket i flere lag med emballasje.
tirsdag 6. mars $ Nordlys
Kontrollutvalgsleder hardt ut mot ordfører: - Han gjør ikke jobben
Aud Tove Tømmerbukt (Frp) mener Kvænangen kommune er ute av styring og kontroll.
mandag 5. mars $ Nordlys
Kommunepolitikere går i strupen på ordfører: - Han er i ferd med å innføre et rent anarki
– Kommunen holder på å kollapse. Vi er på vei inn i et rent anarki. De erfarne kommunepolitikerne fra Kvænangen anklager ordføreren for å undergrave den politiske styringen av kommunen.
mandag 26. februar $ Nordlys
Han er bookmakernes storfavoritt før Vasaloppet. Her er Nygaard-metoden.
For åtte år siden la Andreas Nygaard (27) en plan sammen med mentor Karl-Gunnar Skjønnsfjell. Vasaloppet 2018 skal vinnes.
fredag 23. februar $ Aftenposten
Digitale brev fra kommunen, bruk av Altinn
Forside
fredag 23. februar Kvænangen kommune
Våknet til skrekkscener etter gaupeangrepet. Slik lå sauene strødd på gårdsplassen
Det var et grotesk syn som møtte Kurt Solheim og familien da de våknet torsdag morgen.
torsdag 22. februar $ Nordlys
Gaupe drepte 25 dyr på gård i Troms: - Det er veldig uvanlig
Eksperten er overrasket over antall sauer som ble drept i gaupeangrepet i Kvænangen.
torsdag 22. februar $ Nordlys
Voksenopplæring ved Nord-Troms videregående skole, våren 2018
torsdag 22. februar Kvænangen kommune
Søknadsfrist til hovedopptak for barnehageåret 2018/2019 er 15. mars.
onsdag 21. februar Kvænangen kommune
I forrige uke besluttet kommunen å kvitte seg med rådmannen. Nå har en annen toppleder saksøkt kommunen
For en uke siden besluttet de å kvitte seg seg med rådmannen. Nå har en av de andre toppsjefene stevnet Kvænangen kommune for retten.
onsdag 21. februar $ Nordlys
Veiviser / daglig leder til omstillingsprogrammet Kvænagnen næringsfabrikk
Ønsker du å bidra til utvikling i Kvænagnen, har vi drømmejobben til deg. Omstillingsprosjektet skal ha fokus på opplevelsesnæringer, bidra til tilrettelegging og entreprenørskapskultur, samt bidra til utvikling i eksisterende næringsliv. Det søkes om...
tirsdag 20. februar Kvænangen kommune
Offentlig ettersyn på søknad om endring av akvakulturanlegg ved Nøklan
Marine Harvest AS har søkt om tillatelse til etablering av forflåte i forbindelse med akvakulturanlegget på innsida av Nøklan.
fredag 16. februar Kvænangen kommune
Frokostmøte for næringslivet tirsdag 20.02.2018
Kunngjøringer
torsdag 15. februar Kvænangen kommune
Voksenopplæring ved Nord-Troms videregående skole våren 2018
Kunngjøringer
torsdag 15. februar Kvænangen kommune
TROMS

Vil kvitte seg med rådmann
Kvænangen kommune ønsker å kvitte seg med rådmannen. Et enstemmig kommunestyre vedtok mandag kveld å innkalle Frank Pedersen til et drøftingsmøte og forhandlinger for…
mandag 12. februar $ Nordlys
Ønsker å kvitte seg med rådmannen
Innkalles til drøftingsmøte.
mandag 12. februar Nordlys
Kommunetoppen i Nord-Troms har ikke svart på to år: - Enten må det skje noe, eller så må det «ryddes opp»
I snart to år har kontrollutvalget i Kvænangen kommune forsøkt å få svar fra administrasjonssjef Frank Pedersen. Nå krever utvalget oppvask.
søndag 11. februar $ Nordlys
Kunngjøring av oppstart og offentlig ettersyn av planprogram til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur
Kvænangen kommune skal utarbeide en kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur.
mandag 5. februar Kvænangen kommune
På 1800-tallet var det 30 gruver på dette fjellet i Nord-Troms. Nå vil de prøve igjen
- Vi har styrket tiltro til funnet.
søndag 4. februar $ Nordlys
Ser frem til sammenslåingen av Troms og Finnmark
Både tidligere og nåværende ordfører i Kautokeino har tro på at de politiske stemmene fra kommunen vil komme tydeligere frem i den nye regionen
fredag 2. februar iFinnmark
Satset mot alle odds. Nå får de internasjonal pris
- Litt skremmende.
fredag 26. januar $ Nordlys
Sjekk hva som dukket opp da Geir og kollegene var ute på fisketur
Her er det mer enn bare sild rundt fiskebåtene.
torsdag 18. januar iFinnmark
Sjekk hva som dukket opp da Geir og kollegene var ute på fisketur
Her er det mer enn bare sild rundt fiskebåtene.
torsdag 18. januar Nordlys
Hundene til Kjell-Harald er ennå på fjellet i uværet: – De fikk panikk
Han håper å finne dem igjen.
onsdag 17. januar Nordlys
Savnet mann i 20-årene berget etter intens redningsaksjon
Klokken 0550: scooterpatruljen har klart å få den savnede mannen i 20-årene fra Troms ut av området sør for Alta etter å ha kjempet mot…
tirsdag 16. januar Nordlys
«Kun dødsattest er gyldig fraværsgrunn»: - Ansatt løp gråtende ut fra møte med sjefen
Renholderne mener de blir mobbet og latterliggjort av sjefen. Nå griper Fagforbundet inn.
mandag 15. januar $ Nordlys
Konfliktrådet i Tromsø med 40 prosent flere saker på ett år - størst økning i saker om voldtekt, seksuelle krenkelser og deling av nakebilder på nett
144 av de 280 sakene gjaldt unge under 25 år.
fredag 12. januar Nordlys
Avfallsselskapet får kaste nesten 100.000 tonn søppel i fyllinga - det liker ikke naboen
Fylkesmannen har gitt grønt lys for å utvide avfallsdeponiet på Galsomelen i Nordreisa. Naboer er bekymret.
torsdag 11. januar $ Nordlys
Hålogaland Teater kommer til Burfjord med "Twigs - Hele hælvetes slekta"
Onsdag 7. februar kl. 18.00 kommer Hålogaland Teater til Flerbrukshuset i Burfjord med komedien Twigs - hele hælvetes slekta. Billettsalg i døra en time før forestillingen starter. Møt Guri Johnson når hun får bryne seg på Kristian Figenschow og John
tirsdag 9. januar Kvænangen kommune
Store mengder død fugl er skylt i land: - Aldri sett maken til dette
Nå håper Johan (72) at noen kan finne ut hvorfor.
lørdag 6. januar Nordlys
Lokale retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven
Kvænangen kommunestyremøte vedtok lokale retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven i møtet 20.12.2017.  
torsdag 4. januar Kvænangen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KVÆNANGEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL