Kvænangen
Smykke til nyfødte i Kvænangen kommune
Kvænangen kommune har siden 2005 og frem til 2011 hatt utdeling av smykker til sine nyfødte. Symbolet på smykket er kommunens logo som består av tre blåklokker. Blåklokkenes evne til å blomstre og gro på karrige steder i hardt klima, står som symbol for folkets...
onsdag 14:18 Kvænangen kommune
Regionale kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – Høsten 2020
Denne høsten inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det legges opp til regionale kurs og anmoder lag og foreninger om å melde seg på i sin region.
tirsdag 15. september Kvænangen kommune
Vedrørende koronasmitte
I media vises det til et koronatilfelle knyttet til Kvænangen kommune. Dette er en person som er folkeregistrert i kommunen, men som ikke bor her til daglig. Det er fortsatt ikke noen smittetilfeller innen kommunens grenser.
mandag 14. september Kvænangen kommune
Offentliggjøring av forslag til kommunal planstrategi 2020-2023
Aktuelt
torsdag 10. september Kvænangen kommune
Åpning av BUFFF møteplassen – fritidsklubben
I løpet av september regner vi med å åpne - vi åpner der Gulstien var.
tirsdag 8. september Kvænangen kommune
Rekrutteringsstipend 2020
Mulighet for rekrutteringsstipend til elever på videregående, lærlinger og studenter på høyskole.
torsdag 3. september Kvænangen kommune
Markdag i Badderen
Tirsdag 8. september arrangeres det markdag i regi av Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid med Kvænangen kommune. Tema for dagen er gjenoppta bruk av areal som har vært ute av drift (Sekkemo) og Regionalt miljøprogram (Myreng).
fredag 28. august Kvænangen kommune
Feil ved lyd-bildeoverføring av Formannskapet den 25.08.20
Aktuelt
torsdag 27. august Kvænangen kommune
TROMS OG FINNMARK

Søknad om kulturmidler 2020
Lag, foreninger og grende-/samfunnshus kan søke om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og/eller kulturfremmende arbeid. Søknadsfristen er 30.september 2020. Nytt av året er at grende-/samfunnshus kan søke om støtte til faste driftsutgifter.
tirsdag 25. august Kvænangen kommune
En hilsen fra vår nye ergoterapeut
Aktuelt
mandag 24. august Kvænangen kommune
Barnehagen søker tilkallingsvikarer
Burfjord barnehage søker etter tilkallingsvikarer.  Er du interessert? Ta kontakt med styrer  for Burfjord barnehage, Mary Ann Andersen tlf 77 77 89 50 / 90 29 67 58
fredag 21. august Kvænangen kommune
Velkommen til skoleåret 20/21
En hilsen til elever og ansatte ved Kvænangen barne- og ungdomsskole.
mandag 17. august Kvænangen kommune
TV-aksjonen NRK 2020 - komitè og bøssebærere
TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober. Vi trenger personer som ømnsker å være med på denne dugnaden, både som bøssebærere og være med i arrangementskomitèen.
torsdag 13. august Kvænangen kommune
Kvænangen kommune – ildsjelpris
Kvænangen kommunes ildsjelpris, er ment som en støtte og motivasjon i det pågående kulturarbeidet/fritidsarbeid i kommunen, og defineres under det utvidede kulturbegrep.
tirsdag 11. august Kvænangen kommune
Høring på forvaltningsplan for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder
Styret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder har lagt forslag til forvaltningsplan ut på høring. Frist for innspill er 15. september. Les mer på nettsida deres. 
torsdag 30. juli Kvænangen kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med...
tirsdag 21. juli Kvænangen kommune
Hva skal vi fortelle om Kvænangen ?
Turistvertene på turistinformasjon får spørsmål om hva man kan og bør se, gjøre og / eller besøke i Kvænangen. Vi trenger råd og anbefalinger fra deg.
torsdag 9. juli Kvænangen kommune
Turistkontoret har åpnet for sesongen
Turistkontoret er på Flerburkshuset og er åpent hver dag mellom kl. 11- 17. 
tirsdag 30. juni Kvænangen kommune
Formannskapsmøtet 30.06.20
Aktuelt
tirsdag 30. juni Kvænangen kommune
Ferdsel på anleggsvegen i Kvænangsbotn
Det er spesielle regler for ferdsel på anleggsvegen som går fra Kvænangsbotn og innover mot Soikajavri. Detter fremgår av konsesjonsvilkår og nyere vedtak gjort av Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) og klagesaksbehandling av Olje og energidepartementet, siste vedtak datert 26....
mandag 29. juni Kvænangen kommune
Fysioterapeut med driftsavtale
Aktuelt
fredag 26. juni Kvænangen kommune
Søk om plass i Kulturskolen for skoleåret 2020/2021
Du kan søke elektronisk HER . Du kan også søke via papirskjema HER som du skriver ut, fyller opplysninger på og leverer inn til Servicekontoret. Har du spørsmål så kan du kontakte rektor Rita Boberg Pedersen på e-post:...
onsdag 24. juni Kvænangen kommune
Redusert foreldrebetaling i barnehagen.
Har du lav inntekt? Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.
onsdag 24. juni Kvænangen kommune
Folkemøte om utbygging av Kvænangsfjellet 25.06 på Sørstraumen
Nye Veier AS inviterer til åpne folkemøter om utbyggingen av E6 Kvænangsfjellet.
tirsdag 23. juni Kvænangen kommune
Vil du være vår nye kommunedirektør?
tirsdag 16. juni Kvænangen kommune
Stor flomfare
Det er stor vannføring i mange vassdrag.  Det er fortsatt mye snø i mange områder, som følgelig vil fortsette å smelte.
mandag 8. juni Kvænangen kommune
NRK sommerbilen kommer til Kvænangen
Årets sommer- TV i NRK er sommerbilen minutt for minutt, og seerne inviteres til biltur gjennom Norge minutt for minutt. Sommerbilen starter i Nordkapp 25. juni, og passerer Kvænangen antakeligvis 28.juni. NRK inviterer alle å sende inn tips til hva de bør se eller få med seg på...
torsdag 4. juni Kvænangen kommune
Utlysning av aktivitet i idrettshall og svømmehall sesong 2020-2021
torsdag 4. juni Kvænangen kommune
Koronafond- ekstraordinært tilskudd til bedrifter og lag/ foreninger i forbindelse med koronautbruddet
Kvænangen kommune har avsatt kr. 350 000,- til et koronafond. Formålet med fondet er å gi ekstraordinært tllskudd til bedrifter og lag/foreninger i Kvænangen kommune som er rammet av koronasituasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger....
torsdag 28. mai Kvænangen kommune
Framtidens brann & redning
Nord-Troms Brannvesen er i fra 01012020 gått over i historiens rekke. BRANNVESENET NORD Regionens kommuner har vedtatt ny samarbeidsavtale etter ny kommunelov, med virkning 01012020. Klikk på linken og les mer!
torsdag 28. mai Kvænangen kommune
Folkebiblioteket åpnes for selvbetjening på bestemte dager.
Aktuelt
torsdag 28. mai Kvænangen kommune
Åpning av kommunehuset
Kvænangen kommune  åpner kommunehuset for besøkende i denne uken. Kommunehuset vil ha redusert åpningstid fra kl. 10.00 - 13.00, og alle må gjøre en avtale på forhånd med de de vil møte på huset.  Generelle smittevernregler gjelder...
torsdag 28. mai Kvænangen kommune
Sikring av hund
Kommunen får stadig innspill om at hunder går løs i båndtvangperioden. Dette er til sjenanse for folk, andre hunder, beitedyr og ville fugler og dyr. På våren og forsommeren har både husdyr, rein, ville dyr og fugler yngleperioden sin. De er derfor særlig sårbar...
onsdag 27. mai Kvænangen kommune
TROMS OG FINNMARK

Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet
mandag 25. mai Kvænangen kommune
NVE varsler stor flomfare
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler stor flomfare  i Nord Norge. Vårflomanalyser tilsier at det er stor sannsynlighet for flom med stor ødeleggende kraft knyttet til vårsmeltinga i år.
fredag 22. mai Kvænangen kommune
Forlenget åpningstid for enkelte skuterløyper
Grunnet endrede føringer fra departementet så har fylkesmannen gjort vedtak om å åpne enkelte skuterløypetraseer i Nord-Troms frem til 17. mai. I Kvænangen gjelder det løypene 7 og 9 fra Storeng via Alteidet til løype i Alta kommune og videre til Polvannet.
fredag 15. mai Kvænangen kommune
17. mai feiring i Kvænangen
17.maikomiteen består av foreldrerepresentanter fra 1., 4. og 7.klasse ved Kvænangen barne- og ungdomsskole. Normalt ville vi hatt 17.mai-arrangementet på Flerbrukshuset med salg av is, brus og kaker og 17.mai-leker for barna etter 17.maitoget. Slik blir
onsdag 13. mai Kvænangen kommune
Inviterer næringslivet til dialogmøte
Kvænangen kommune ved Ordfører Eirik Losnegaard Mevik inviterer næringslivet til dialogmøte fredag 15. mai kl. 12.00 -13.00 . Møtet vil være via Teams (digitalt). Påmeldingsfrist er satt til 14.mai .
fredag 8. mai Kvænangen kommune
Historien om de fra Kvænangen som falt under 2. verdenskrig
Den 8. mai 2020 markerer vi at det er 75 år siden frigjøringsdagen den 8. mai 1945.  I anledning denne viktige dagen har vi inngått et samarbeid med de andre Nord-Troms kommunene, Nord-Troms museum og Framtid i Nord for å løfte frem historien om de fra
fredag 8. mai Kvænangen kommune
Sommerarbeidsplass til ungdom
Kvænangen kommune tilbyr sommerarbeidsplasser til skoleungdom som er hjemmehørende i Kvænangen. Ordningen er spesielt tilrettelagt for de som går ut av  10. klasse eller går  på videregående skole.  De kan få inntil 3 ukers sommerarbeid i...
tirsdag 5. mai Kvænangen kommune
Brøytetilskudd for første halvår 2020
Frist for søknad om brøytetilskudd for 1. halvår 2020 er 01.06.2020.
torsdag 30. april Kvænangen kommune
Scooterløype fra Olderfjorddalen til Loppa er nå åpnet
Snøscooterløypa fra Olderfjorddalen over til Loppa si Løype fra Sørtverrfjord er nå åpen etter å ha vært midlertidig stengt pga skredfare.  Selv om skredfaren er redusert så er det viktig at brukerne utviser aktsomhet og unngår opphold på...
onsdag 29. april Kvænangen kommune
Kunngjøring av navnevedtak - nordsamiske naturnavn i Kvænangen kommune
Aktuelt
onsdag 29. april Kvænangen kommune
Reåpning av helsestasjon 27.04.2020
Helsestasjonen åpner igjen i dag 27.04.2020.
mandag 27. april Kvænangen kommune
Informasjon om beitesituasjonen i reindrifta
Det er svært vanskelige beiteforhold for rein i Troms og Finnmark denne vinteren. De vanskelige beiteforholdene skyldes at det er store mengder tettpakket snø og ishinner som hindrer reinen i å grave seg ned til beitene.
torsdag 23. april Kvænangen kommune
Stenging av telefon på legekontoret
Aktuelt
torsdag 23. april Kvænangen kommune
Utvidelse av tilbudet ved fysioterapiavdelingen fom 20.04.2020
I samråd med Smittevernlegen i kommunen vil Fysioterapiavdelingen i Kvænangen delvis utvide tilbudet ved avdelingen.  
onsdag 22. april Kvænangen kommune
Informasjon om gjenåpning av skolen for 1.-4. trinn ved Kvænangen barne- og ungdomsskole
Det er klart for gjenåpning av skolen for 1.-4. trinn mandag 27.04.2020. Tilbudet på Kvænangen barne- og ungdomskole vil bli tilnærmet lik ordinært undervisningstilbud. Elevene får et tilbud om 3 dager skole og 2 dager SFO i uka. SFO tilbudet gis til
onsdag 22. april Kvænangen kommune
Utlysing av tilskudd til drenering av jordbruksarealer
Kvænangen kommune har fått midler til drenering av jordbruksarealer. Dette er en ordning som skal stimulere til vedlikehold og utbedring av grøftesystemer på jordbruksarealer.
tirsdag 21. april Kvænangen kommune
Utlysing av tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)
Kvænangen kommune har fortsatt penger til SMIL-ordningen i 2020. Dette er en ordning som skal stimulere landbruket til å gjøre en ekstra miljøinnsats i kulturlandskapet.
tirsdag 21. april Kvænangen kommune
Rundskriv 1-5/2020 fra departementet - oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk og forståelsen av disse som følge av covid-19
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom og det kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er av Verdens helseorganisasjon erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for
tirsdag 21. april Kvænangen kommune
Burfjord barnehage åpner igjen mandag 20.04
Begge avdelingene Polarstjerna og Badderen barnehage åpner opp igjen mandag 20.april. Barnehagen vil være åpen fra klokken 08.00- 15.00. Denne åpningstiden vil først og fremst vare i 14 dager.
fredag 17. april Kvænangen kommune
Scooterløype i Reinfjorddalen er åpnet
Snøscooterløypa fra Reinfjord til Olderfjord er nå åpen etter å ha vært midlertidig stengt pga skredfare. Løypa er fortsatt åpen fra Olderfjord og opp i Kanasdalen. Skaret mot fylkesgrensa  Moders liv er  stengt inntil vi får undersøkt...
torsdag 16. april Kvænangen kommune
Status snøscooterløyper i Kvænangen kommune
torsdag 16. april Kvænangen kommune
Telefonen til legekontoret stengt 23.04 , mellom kl. 09.45 - 12.30
Telefonen til legekontoret blir stengt torsdag 23.04. fra kl 0945 - 1230 grunnet opplæring.
torsdag 16. april Kvænangen kommune
Informasjon til næringslivet - 15.04.2020
I denne artikkelen presenteres økonomiske tiltakspakker og kompensasjonsordninger til næringsaktører i forbindelse med koronautbruddet.  
onsdag 15. april Kvænangen kommune
Scooterløype i Reinfjorddalen er midlertidig stengt pga skredfare
Snøscooterløypa fra Reinfjord til Olderfjord er midlertidig stengt pga skredfare. Løypa er fortsatt åpen fra Olderfjord og opp i Kanasdalen. Skaret mot fylkesgrensa  Moders liv er også  stengt. 
tirsdag 7. april Kvænangen kommune
Informasjon om anleggsarbeid hos Kvænangen kraftverk
Kvænangen kraftverk planlegger anleggsarbeid ved Lassojavri etter påske. Kraftverket melder derfor at anleggsvegen vil bli brøyta. 
mandag 6. april Kvænangen kommune
TROMS OG FINNMARK

Scooterløype i Reinfjorddalen er nå åpna igjen
Snøscooterløypa fra Reinfjord til Olderfjord er nå åpna igjen. Løypa er fortsatt åpen fra Olderfjord og opp i Kanasdalen. Skaret mot fylkesgrensa  Moders liv er fortsatt stengt. Det er mye snø og skiftende vær så vi ber brukerne utvise aktsomhet og
søndag 5. april Kvænangen kommune
Stipend for elever i videregående skole
Søknad om stipend for elever i videregående skole - søknadsfrist 01.05.20 for elever i videregående skole og hjemmehørende i Kvænangen kommune.
onsdag 1. april Kvænangen kommune
Informasjon om reindrift og smittebestemmelser
Reindrifta står snart ovenfor vårflyttinga, og det innebærer også en forflytning mot Kvænangen.
tirsdag 31. mars Kvænangen kommune
Informasjon og status om koronaviruset 26.03.2020 kl 17:00
Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. Hovemålet for kriseledelsen er to-delt: Hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune Hindre at ukjent smitte i Kvænangen kommune sprer seg.  
torsdag 26. mars Kvænangen kommune
Tips til ting du og familien din kan finne på.
I disse koroantider er det kjekt å få litt insiprasjon til hva vi kan gjøre sammen innendørs. Her er noen tips fra oss i Kvænangen kommune. Husk smitterådene, hold dere friske og lev godt!
torsdag 26. mars Kvænangen kommune
Kartlegging - koronasituasjon for næringslivet i Kvænangen
Det er vanskelige tider for svært mange nå- både store og små bedrifter. Regninger og avdrag skal betales uansett om man har vanlig drift eller ikke. Flere bedrifter har havnet i økonomiske utfordringer etter at koronautbruddet har begynt å gjøre seg gjeldende. For...
torsdag 26. mars Kvænangen kommune
Informasjon og status om koronaviruset 25.03.2020 kl 12:00
Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. Hovemålet for kriseledelsen er to-delt: Hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune Hindre at ukjent smitte i Kvænangen kommune sprer seg.
onsdag 25. mars Kvænangen kommune
Gjeldende tiltak - Kvænangen kommune
Aktuelt
tirsdag 24. mars Kvænangen kommune
Kommunedelplan for kulturminner
I samsvar med plan- og bygningsloven §11-15 vedtok kommunestyret i møte den 11.12.2019 (PS 90/19) Kommunedelplan for kulturminner
mandag 23. mars Kvænangen kommune
Vil du være meddommer?
Det skal velges nye meddommere, lagrettsmedlemmer og jordskiftemeddommere i Kvænangen kommune for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. Kvænangen kommunestyre velger ut meddommere i sitt møte i juni 2020.
mandag 23. mars Kvænangen kommune
Besøksstans ved Gargo, TU og Hybelbygget
torsdag 19. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra økonomiavdelinga
Her kan du lese om hvordan koronasituasjonen påvirker de ulike innbetalinger til Kvænangen kommune.
torsdag 19. mars Kvænangen kommune
Informasjon og status om koronaviruset 18.03.2020 kl 23:00
Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. Hovemålet for kriseledelsen er to-delt: Hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune Hindre at ukjent smitte i Kvænangen kommune sprer seg.
onsdag 18. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra hjemmetjenesten, oppdatert 18.03.2020
onsdag 18. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra barnehage og skole, oppdatert 18.03.2020
Her finner du kontaktinformasjon til skole, SFO og barnehage.
onsdag 18. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra Rus- og psykiskhelse, oppdatert 18.03.2020
VI har stengt kontorene, men er fortsatt på jobb. Ta kontakt!
onsdag 18. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, oppdatert 17.03.2020
Aktuelt
tirsdag 17. mars Kvænangen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KVÆNANGEN

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL