Kvænangen
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø
Det vises til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 samt tilhørende tiltaksprogram. Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms fylkes-kommune inntil 1.000.000 kr. til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i Troms
tirsdag 10:25 Kvænangen kommune
Åpen helsestasjon for ungdom (og alle) i uke 29.
"Åpen helsestasjon for ungdom (og alle) i uke 29. 15-19 juli. Fra kl 09.00-15.00. Benedicte (helsesykepleier) kan også nåes på telefon 47901781
fredag 12. juli Kvænangen kommune
Tidligstemmegivning
torsdag 11. juli Kvænangen kommune
Forhåndsstemmegivning
torsdag 11. juli Kvænangen kommune
Sametingets mantall
torsdag 11. juli Kvænangen kommune
Byggesaksbehandling
Kvænangen kommune har for tiden ikke byggesaksbehandler.
fredag 5. juli Kvænangen kommune
Gamle gjerder
Vi har mange gjerder som er ute av funksjon står til nedfalls. Fylkesmannen, mattilsynet og jordskifteretten har laga et infoskriv om plikter og rettigheter.
fredag 5. juli Kvænangen kommune
Ferdsel på anleggsvegen i Kvænangsbotn
Det er spesielle regler for ferdsel på anleggsvegen som går fra Kvænangsbotn og innover mot Soikajavri. Detter fremgår av konsesjonsvilkår og nyere vedtak gjort av Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) og klagesaksbehandling av Olje og
mandag 1. juli Kvænangen kommune
TROMS

Offisiell åpning av innfallsport i Kvænangen
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder inviterer til offisiell åpning av innfallsporten til verneområder, natur, kultur og næring i Kvænangen-  Lørdag 6. juli 2019 kl 13.00 - 15.30 . Aangementet er åpent for alle.
mandag 1. juli Kvænangen kommune
Informasjon om varslingssystemet -Varsling 24
Kvænangen kommune bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.
mandag 24. juni Kvænangen kommune
Feil med søknadsskjema til barnehage
Aktuelt
mandag 17. juni Kvænangen kommune
Utlysing av nye boligtomter i kommunalt boligfelt- Sætra Syd
Kvænangen kommune har opprettet nye tomter i kommunalt boligfelt på sydsida av eksisterende boligområde i Sætra. Det gjelder tomtene med matrikkelnummer gnr/bnr 28/113 , 28/114 og 28/115. Vi er kjent med at det finnes interesse for å bygge i dette
onsdag 12. juni Kvænangen kommune
Forvarsel for detaljregulering for Kvænangen barne- og ungdomsskole og Sentralbaneanlegget i Burfjord
Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-3 og12-8 sendes hermed ut forvarsel for detaljplanarbeid detaljregulering for Kvænangen barne- og ungdomsskole (Planid: 1943201902), gårds- og bruksnummer 13/43, 13/72, 13/89, 13/103, 13/125, 13/174, 13/189, 13/202 i Burfjord. Planen utarbeides av...
onsdag 12. juni Kvænangen kommune
Kunngjøring av vedtak om veinavn og skrivemåte i Kvænangen kommune
I medhold av §6 i lov om stadnamn, kunngjøres det at Kvænangen kommunestyre i møte 02.05.2019 fattet vedtak om veinavn med godkjent stavemåte: 2007 - Jonaslia. 3014 - Kvænangsdalen. 6003 - Sollia. 9004 - Olgula. 9005 - Kärpikkä.
tirsdag 11. juni Kvænangen kommune
Søk om plass i Kulturskolen for skoleåret 2019/2020
Du kan søke elektronisk HER . Du kan også søke via papirskjema HER som du skriver ut, fyller opplysninger på og leverer inn til Servicekontoret. Har du spørsmål så kan du kontakte rektor Rita Boberg Pedersen på e-post:...
fredag 7. juni Kvænangen kommune
Høring på nasjonal ramme for vindkraft
NVE har utarbeidet forslag til nasjonal ramme for vindkraftutbygging i Norge. Forslaget ligger til høring på Olje- og energidepartementets nettside med høringsfrist 1. oktober 2019. I kvænangen er det registrert et reserveområde . 
onsdag 8. mai Kvænangen kommune
Brøytetilskudd for første halvår 2019
Frist for søknad om brøytetilskudd for 1. halvår 2019 er 01.06.2019.
tirsdag 30. april Kvænangen kommune
Fagdag om merkevarebygging
Klikk her for å lese mer om fagdagen. Tema: Merkevarebygging Sted: Ravelsnes Gård, Kvænangen Dato: Tirsdag 07.05.19 kl. 17.30 - 20.30 Arrangør: Sametinget og Halti Næringshage AS Påmelding: Innen 3.mai kl. 16:00 til hilde.nyvoll@haltinh.no
tirsdag 30. april Kvænangen kommune
Stenging av snøscooterløyper
Grunnet omfattende snøsmelting så er flere av scooterløypene stengt for sessongen. Øvrige løyper stenges innen 5. mai. Full oversikt over status for åpning og stenging av løyper finner du her .
mandag 29. april Kvænangen kommune
Søknad om kulturmidler 2019
Søknad om tilskudd til aktivitet til lag, foreninger og grende-/samfunnshus i Kvænangen kommune 2019. Lag, foreninger og grende-/samfunnshus kan søke om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og/eller kulturfremmende arbeid. Søknadsfristen er 10. mai 2019.
onsdag 24. april Kvænangen kommune
Endring Reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt gnr/bnr 31/11
Det varseles om oppstart av endring av reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt på eiendommen gnr/bnr 31/11 Høringsfristen settes til 20.mai 2019!
tirsdag 16. april Kvænangen kommune
Utlysing av tilskudd til drenering av jordbruksarealer
Kvænangen kommune har fått tildelt kr 150 000,- til drenering av jordbruksarealer. Dette er en ordning som skal stimulere til vedlikehold og utbedring av grøftesystemer på jordbruksarealer.
onsdag 3. april Kvænangen kommune
Utlysing av tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)
Kvænangen kommune har fått tildelt kr. 120 000 til SMIL-ordningen i 2019. Dette er en ordning som skal stimulere landbruket til å gjøre en ekstra miljøinnsats i kulturlandskapet.
onsdag 3. april Kvænangen kommune
Utlysing av "Statskogmillionen"
Statskog har lyser ut tilskudd til organisasjoner som trenger noen kroner i støtte for å bygge friluftsliv og bruk av norsk natur – og dermed gi et bidrag til bedre folkehelse. Man kan søke om 10 000,- eller 5 000,-. Søknadsvinduet er åpent ut april.
onsdag 3. april Kvænangen kommune
Invitasjon til landbrukskveld 1. april
Har du tilknytting til en landbrukseiendom i kommunen? Eller bare et sterkt engasjement for landbruket? Uansett; vi håper vi du tar turen til denne landbrukskvelden! Når: mandag 1.april 2019 kl 19.00 invitere prosjektet «Mulighetsstudie for landbruket i
fredag 22. mars Kvænangen kommune
Utlysning av midler til nærmiljøtiltak
 Kommunestyret har avsatt kr. 250 000,- i budsjettet for 2019 til nærmiljøtiltak.  
fredag 15. mars Kvænangen kommune
Formiddagskonsert
Konserten arrangeres på Flerbrukshuset onsdag 6. mars kl. 12. Ca. 1 times varighet. Handikap-foreningen har kafé, slik at det blir muligheter til å kjøpe seg en kopp kaffe før/etter konserten. Hun blir å holde samme show på Gargo kl. 16.00.
onsdag 6. mars Kvænangen kommune
Spørreundersøkelse -Mulighetsstudie Landbruk -Forlenget svarfrist
Eier du en landbrukseiendom i Kvænangen kommune? Er du neste generasjon på en landbrukseiendom i kommunen? Har du tidligere drevet gårdsbruk i kommunen? Da håper vi du vil ta deg tid til å svare på denne spørreundersøkelsen! På grunn av lite
fredag 1. mars Kvænangen kommune
Vedtak om midlertidig motorferdselforbud i Nášša-området
 
onsdag 27. februar Kvænangen kommune
Se opp for elg når du kjører
torsdag 14. februar Kvænangen kommune
Søknad om stipend for elever i videregående skole - søknadsfrist 15. mars 2019
fredag 8. februar Kvænangen kommune
Samefolkets dag 2019
onsdag 6. februar Kvænangen kommune
Spørreundersøkelse -Mulighetsstudie Landbruk
Eier du en landbrukseiendom i Kvænangen kommune? Er du neste generasjon på en landbrukseiendom i kommunen? Har du tidligere drevet gårdsbruk i kommunen? Da håper vi du vil ta deg tid til å svare på denne spørreundersøkelsen!
torsdag 31. januar Kvænangen kommune
TROMS

Seminar trusler og vold på arbeidsplassen
Nord-Troms studiesenter inviterer til seminar om trusler og vold på arbeidsplassen. Seminaret er en del av en serie med temadager for helse- og omsorgssektoren, men seminaret er åpent for alle (med prioritering av helsesektoren med mange påmeldte) da temaet kan være av nytte og interesse for...
tirsdag 29. januar Kvænangen kommune
Oversikt over politiske møter 2019
Her finner du oversikt over politiske møter 2019: Møteplan 2019
tirsdag 29. januar Kvænangen kommune
Vi beklager å meddele at UKM 2019 dessverre er avlyst.
Aktuelt
fredag 25. januar Kvænangen kommune
Nord-Troms brannvesen: SMS-varsling og elektronisk dokumentutsendelse
fredag 25. januar Kvænangen kommune
Frist for innmelding til skole og SFO
onsdag 23. januar Kvænangen kommune
Kulturminnefondet -Få hjelp til å sette i stand kulturminnet ditt
Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger kan søke oss, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre.
mandag 21. januar Kvænangen kommune
Treningstilbud ved Kvænangen frisklivssentral våren 2019
Timeplan for treningstilbudene ved Kvænangen frisklivssentral finner du ved å klikke på overskriften.
torsdag 17. januar Kvænangen kommune
Åpning av snøscooterløyper
Det er nå merket merket og åpnet en rekke snøscooterløyper flere plasser i Kvænangen. Full oversikt over status for åpning og stenging av løyper finner du her .
mandag 14. januar Kvænangen kommune
Manglende mobildekning fra Telenor
De som har mobilabonnement hos Telenor må gjøre følgende for å oppnå kontakt med AMK, Brann og Politi: Ta ut SIM-kortet fra telefonen, restart den og ring nødnummeret.
lørdag 12. januar Kvænangen kommune
Kurs i matematikk 1P og 2P ved UiT
14. desember 2018 Kvænangen kommune
Brøytetilskudd for andre halvår 2018
Frist for søknad om brøytetilskudd for 2. halvår 2018 er 31.12.2018.
3. desember 2018 Kvænangen kommune
Varsling 24
Kvænangen kommune bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.
30. november 2018 Kvænangen kommune
Mulighetsstudie landbruk
Kvænangen har startet opp en mulighetsstudie innenfor landbruksnæringa. Gjennom prosjektet skal få fram fakta om dagens landbruk i Kvænangen og analysere mulighetene det gir oss. Forhåpentligvis skal vi også få fram et økt engasjementet for landbruket. Prosjektet skal...
9. november 2018 Kvænangen kommune
Syng Julen Inn i Sekkemo kirke
Søndag 2. desember kl. 18.00 vil det bli holdt et førjulsarrangement med medvirkende fra kirken og kulturskolen i Sekkemo kirke. Her vil det bli forventningsfull adventsstemning i lag med menigheten. Vi håper at mange finner veien til kirken for å puste litt og la roen senke seg i en travel...
9. november 2018 Kvænangen kommune
Kulturskolen har forestilling/utstilling/konsert torsdag 13.desember
Torsdag 13. desember kl. 18.00 kan du komme på Flerbrukshuset for å se og høre litt av det kulturskoleelevene har holdt på med i høstsemesteret 2018. Her vil teaterelever, trompet-/kornettelever, barnekor, voksenkor, sang, gitar, ukulele og billedverksted ha med noe av sitt arbeide....
9. november 2018 Kvænangen kommune
Lokal høring på navnesak
Kvænangen kommune har bedt om navnesak, for å fastsette skrivemåten på samisk og kvensk, for bygdenavnene; Jøkelfjord, Alteidet, Burfjord, Badderen, Sørstraumen, Kvænangsbotn, Navit og Kjækan( Blå stedsnavnskilt).
9. oktober 2018 Kvænangen kommune
Stipend - borteboende ungdom i videregående skole
2. oktober 2018 Kvænangen kommune
Høstens treningstilbud ved Frisklivssentralen
20. september 2018 Kvænangen kommune
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur
I samsvar med plan- og bygningsloven §11-15 vedtok kommunestyret i møte den 18.12.18 (PS 91/18) kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur. Kommunedelplan tar for seg kommunens idretts-, friluftsliv- og kulturpolitikk, samt hvilke anlegg som er operative og status, har en handlingsplan for disse og...
20. september 2018 Kvænangen kommune
Kvænangen næringsforening
Aktuelt
14. september 2018 Kvænangen kommune
Rekrutteringsstipend for 2018
Aktuelt
13. september 2018 Kvænangen kommune
Informasjon om regler for dronebruk i verneområdene i Troms fylke.
Aktuelt
12. september 2018 Kvænangen kommune
Åpningstider Kvænangen folkebibliotek
10. september 2018 Kvænangen kommune
Informasjonsmøte, desentralisert sykepleierutdanning
29. august 2018 Kvænangen kommune
Brøytetilskudd første halvår 2018
Frist for søknad om brøytetilskudd for første halvår 2018 ble utsatt i påvente av Kommunestyrets godkjenning av nye retningslinjer for brøytetilskudd. Frist for å søke tilskudd for første halvår er 05.09.2018
22. august 2018 Kvænangen kommune
TROMS

Informasjon om fyring med olje
Fyring med mineralolje fases ut For å redusere utslipp av klimagasser vil det fra og med 01.01.2020 ikke lenger være lov å fyre med mineralolje (fossil olje som parafin, fyringsolje, diesel, m.m.) til oppvarming av bygninger.
22. august 2018 Kvænangen kommune
Spillemidler til anlegg og fysisk aktivitet 2019
3. august 2018 Kvænangen kommune
Kvænangen næringsfabrikk
Det kommunale utviklingsselskapet Kvænangen næringsfabrikk skal lede omstillingsprogrammet i Kvænangen. Omstillingsprogammet skal bistå til nye bedriftsetablering og øke antall ansatte i privat sektor.
11. juli 2018 Kvænangen kommune
Sommeråpent bibliotek
22. juni 2018 Kvænangen kommune
Sikring av hund
Kommunen får stadig innspill om at hunder går løs i båndtvangperioden. Dette er til sjenanse for folk, andre hunder, beitedyr og ville fugler og dyr. På våren og forsommeren har både husdyr, rein, ville dyr og fugler yngleperioden sin. De er derfor særlig sårbar...
19. juni 2018 Kvænangen kommune
Sommerprogram Nord-Troms Museum
19. juni 2018 Kvænangen kommune
Dialogmøte om kommunedelplan helse, omsorg og sosial
Kvænangen kommune ved helse og omsorg inviterer kommunens innbyggere, utvalg, lag og foreninger til dialogmøte ifm. arbeidet med ny kommunedelplan for helse, omsorg og sosial (HOS). Innledning med info om planprosess, planprogram og sentrale føringer
12. juni 2018 Kvænangen kommune
Invitasjon til dialogmøte om kommunedelplan for helse, omsorg og sosial
Kvænangen kommune ved helse og omsorg inviterer kommunens innbyggere, lag og foreninger til dialogmøte ifm. arbeidet med ny kommunedelplan for helse, omsorg og sosial (HOS).
11. juni 2018 Kvænangen kommune
Lokalkunnskapskurs 2018
30. mai 2018 Kvænangen kommune
Hvordan søke midler fra omstillingsprogrammet ?
Kvænangen næringsfabrikk AS inviterer til kurs Hvordan søke midler fra omstillingsprogrammet?
23. mai 2018 Kvænangen kommune
Åpning av scooterløype mellom Reinfjord og Olderfjord
Deler av løypa åpner ignen lørdag 21. april.
20. april 2018 Kvænangen kommune
Sommerarbeidsplasser for ungdom 2018
18. april 2018 Kvænangen kommune
Deler av scooterløypa fra Reinfjord via Olderfjord til Finnmark grense er stengt pga skredfare
Melding om midlertidig stenging av skredutsatte deler av scooterløype.
27. mars 2018 Kvænangen kommune
Status snøscooterløyper i Kvænangen kommune
23. mars 2018 Kvænangen kommune
Hyttefolket slurver med sjekk av røykvarsler
Hyttefolket slurver med sjekk av røykvarsler I en ny undersøkelse blant hyttefolk oppgir hele 36 prosent at de ikke sjekker røykvarsleren på hytta så ofte som man bør.
22. mars 2018 Kvænangen kommune
åpningstider og dager på hytta på jøkelfjordeidet i påska
22. mars 2018 Kvænangen kommune
Tilskuddsmidler til etablering i bolig samt til tilpasning av bolig
Kvænangen kommune har mottatt nye tilskuddsmidler til etablering i bolig samt til tilpasning av bolig. Boligtilskudd til etablering skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Skal gå til prioriterte grupper.
20. mars 2018 Kvænangen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KVÆNANGEN

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL