Kvænangen
Ny utlysning - midler til dekning av faste utgifter bedrifter og lag/foreninger - Koronafond
Med forbehold om godkjenning i kommunestyret  lyser Kvænangen kommune ut midler til dekning av faste utgifter i bedrifter og lag/foreninger i 3. og 4. kvartal 2020. Dette er en viderefløring av  koronafondet om gjaldt fra mars - juni i år.  Denne
07:53 Kvænangen kommune
1. desember er Røykvarslerdagen!
Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember.
mandag 10:46 Kvænangen kommune
Forslag til økonomiplan 2021 - 2024 og årsbudsjett 2021.
fredag 20. november Kvænangen kommune
Trenger du inventar og utstyr ?
Kvænangen kommune har fortsatt et overskuddslager av inventar og utstyr som er brukt i offentlige bygg. Det er reoler, bord, stoler, pulter, hvitevarer etc. Det begynner å bli litt utplukket , men mye er fortsatt brukbart.
onsdag 18. november Kvænangen kommune
Fagmøter Landbruk- Eierskiftekurs og temakveld om oppstart med sau
Aktuelt
mandag 16. november Kvænangen kommune
Nye Veier inviterer til åpent møte på Teams den 18.11.2020 kl. 18:00
mandag 16. november Kvænangen kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering av gnr. 8 bnr. 5 og 63. Jøkelfjord. Kvænangen kommune
Iht. Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for masseuttak på gnr. 8 bnr. 5 og 63 i Jøkelfjord, Kvænangen kommune. Forslagsstiller er Øyvind Boberg AS.
fredag 13. november Kvænangen kommune
Info fra Kvænangen folkebibliotek
Aktuelt
torsdag 12. november Kvænangen kommune
TROMS OG FINNMARK

Restutlysning Kulturmidler 2020
Kvænangen kommune lyser ut restmidlene av kulturmidlene 2020.
tirsdag 10. november Kvænangen kommune
Informasjon om koronarestriksjoner i Kvænangen kommune per 09.11.2020
Etter lengere tid med lave smittetall har vi over flere uker sett en økning i smittetallene. I første bølge var store deler av Nord-Norge skånet for større utbrudd, men dette ser vi at har endret seg. Foreløpig har vi ikke hatt noen utbrudd av korona i Kvænangen, men vi...
mandag 9. november Kvænangen kommune
Oppdatering av kontaktinformasjon for lag og foreninger
Kvænangen kommune oppfordrer alle lag og foreninger å oppdatere informasjon om laget eller foreningen i Brønnøysundregistrene.
mandag 2. november Kvænangen kommune
Behov for inventar og utstyr ?
Kvænagnen kommune har et overskuddslager av inventar og utstyr som er brukt i offentlige bygg. Det er reaoler, bord, stoler, pulter, hvitevarer etc. Det er forskjellig kvalitet på dette, men mye er fortsatt brukbart.
fredag 30. oktober Kvænangen kommune
Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet - Høring og offentlig ettersyn av planforslag
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10 kunngjøres det at Nye Veier AS legger forslag til detaljregulering for E6 Kvænangsfjellet ut på høring og offentlig ettersyn. Rambøll Norge AS er engasjert som planfaglig rådgiver. Planområdet er vist med sort...
fredag 30. oktober Kvænangen kommune
Avslutning av tilsyn - introduksjonsloven
Aktuelt
onsdag 28. oktober Kvænangen kommune
Nye nasjonale og lokale innstramminger vedrørende covid-19 situasjonen.
For å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innfører regjeringen nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode.
tirsdag 27. oktober Kvænangen kommune
Oppdatert info Covid-19 man 26.10.20
Kvænangen kommune har fått beskjed om at èn person som oppholder seg i Kvænangen har fått påvist covid-19/ korona. Det presiseres at det ikke er noen sammenheng med saken vi meldte i forrige uke. Personen fikk melding om positiv test før ankomst til
mandag 26. oktober Kvænangen kommune
Pressmelding vedrørende covid-19
Viser til tidligere informasjon om at en person hadde ankommet kommunen etter å ha vært i nærkontakt med en Covid 19 smittet. Personen ble testet og svaret på testen var negativ. Du kan lese hele pressemeldingen her.
fredag 23. oktober Kvænangen kommune
Rapport - Ekstern skolevurdering ved Kvænangen barne- og ungdomsskole
Mandag til onsdag i uke 43 har Kvænangen barne- og ungdomsskole hatt eksterne vurderere på skolen for å vurdere skolen på følgende vurderingstema: «Elevene ved Kvænangen barne- og ungdomsskole har et godt, trygt og inkluderende skolemiljø.»
fredag 23. oktober Kvænangen kommune
Covid - 19 situasjonen i Kvænangen per 21.10.2020
Aktuelt
torsdag 22. oktober Kvænangen kommune
Invitasjon til mulighetsseminar for næringslivet 27.10.20
Kvænangen kommune, Kvænangen Næringsfabrikk As og Kvænangen næringsforening inviterer næringslivet til et arbeidsseminar om veiprosjektet E6 Kvænangsfjellet. Sted: Kvænangen næringsbygg, Sørstraumen Dato: Tirsdag 27.10.20, kl. 09.30 -13.00 
mandag 19. oktober Kvænangen kommune
Influensavaksine 2020
Aktuelt
mandag 19. oktober Kvænangen kommune
Automatisering av kommunens sentralbord
Aktuelt
onsdag 14. oktober Kvænangen kommune
Detaljregulering for Kvænangen B & U skole og idrettsarena - høring og offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 6.10.20, sak 189/20, vedtatt å legge forslag til detaljregulering fo Kvænangen B & U skole og idrettsarena ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.
onsdag 14. oktober Kvænangen kommune
Vår nye kommunedirektør i Kvænangen
Klikk på bildet for stor versjon
tirsdag 13. oktober Kvænangen kommune
TV-aksjonen 2020
Klikk på bildet for stor versjon
mandag 12. oktober Kvænangen kommune
Søknad om stipend for elever i videregående skole
Dersom du er elev i videregående skole, og hjemmehørende i Kvænangen kommune, kan du nå søke om stipend. Søknadsfrist 28.10.2020
mandag 12. oktober Kvænangen kommune
Planprogram for Kommunedelplan energi og klima i Nord-Troms
Forslag til planprogram for kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms legges her ut til høring og offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet.
tirsdag 6. oktober Kvænangen kommune
Høring - forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
Kvænangen kommune varsler om oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og legger ut forslag til planprogram på offentlig høring. Fristen for å komme med innspill er 13. nov 2020.
onsdag 30. september Kvænangen kommune
Søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern
Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern.
onsdag 30. september Kvænangen kommune
Ekstraordinære midler kommunalt næringsfond
Troms og Finnmark fylkeskommune har tildelt kr. 1700 000,- i ekstraordinære midler til det kommunale næringsfondet i Kvænangen. Formålet er at tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitetet, sysselsetting og
tirsdag 22. september Kvænangen kommune
Smykke til nyfødte i Kvænangen kommune
Kvænangen kommune har siden 2005 og frem til 2011 hatt utdeling av smykker til sine nyfødte. Symbolet på smykket er kommunens logo som består av tre blåklokker. Blåklokkenes evne til å blomstre og gro på karrige steder i hardt klima, står som symbol for folkets...
onsdag 16. september Kvænangen kommune
Regionale kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – Høsten 2020
Denne høsten inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det legges opp til regionale kurs og anmoder lag og foreninger om å melde seg på i sin region.
tirsdag 15. september Kvænangen kommune
Vedrørende koronasmitte
I media vises det til et koronatilfelle knyttet til Kvænangen kommune. Dette er en person som er folkeregistrert i kommunen, men som ikke bor her til daglig. Det er fortsatt ikke noen smittetilfeller innen kommunens grenser.
mandag 14. september Kvænangen kommune
TROMS OG FINNMARK

Offentliggjøring av forslag til kommunal planstrategi 2020-2023
Aktuelt
torsdag 10. september Kvænangen kommune
Åpning av BUFFF møteplassen – fritidsklubben
I løpet av september regner vi med å åpne - vi åpner der Gulstien var.
tirsdag 8. september Kvænangen kommune
Rekrutteringsstipend 2020
Mulighet for rekrutteringsstipend til elever på videregående, lærlinger og studenter på høyskole.
torsdag 3. september Kvænangen kommune
Markdag i Badderen
Tirsdag 8. september arrangeres det markdag i regi av Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid med Kvænangen kommune. Tema for dagen er gjenoppta bruk av areal som har vært ute av drift (Sekkemo) og Regionalt miljøprogram (Myreng).
fredag 28. august Kvænangen kommune
Feil ved lyd-bildeoverføring av Formannskapet den 25.08.20
Aktuelt
torsdag 27. august Kvænangen kommune
Søknad om kulturmidler 2020
Lag, foreninger og grende-/samfunnshus kan søke om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og/eller kulturfremmende arbeid. Søknadsfristen er 30.september 2020. Nytt av året er at grende-/samfunnshus kan søke om støtte til faste driftsutgifter.
tirsdag 25. august Kvænangen kommune
En hilsen fra vår nye ergoterapeut
Aktuelt
mandag 24. august Kvænangen kommune
Barnehagen søker tilkallingsvikarer
Burfjord barnehage søker etter tilkallingsvikarer.  Er du interessert? Ta kontakt med styrer  for Burfjord barnehage, Mary Ann Andersen tlf 77 77 89 50 / 90 29 67 58
fredag 21. august Kvænangen kommune
Velkommen til skoleåret 20/21
En hilsen til elever og ansatte ved Kvænangen barne- og ungdomsskole.
mandag 17. august Kvænangen kommune
TV-aksjonen NRK 2020 - komitè og bøssebærere
TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober. Vi trenger personer som ømnsker å være med på denne dugnaden, både som bøssebærere og være med i arrangementskomitèen.
torsdag 13. august Kvænangen kommune
Kvænangen kommune – ildsjelpris
Kvænangen kommunes ildsjelpris, er ment som en støtte og motivasjon i det pågående kulturarbeidet/fritidsarbeid i kommunen, og defineres under det utvidede kulturbegrep.
tirsdag 11. august Kvænangen kommune
Høring på forvaltningsplan for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder
Styret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder har lagt forslag til forvaltningsplan ut på høring. Frist for innspill er 15. september. Les mer på nettsida deres. 
torsdag 30. juli Kvænangen kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med...
tirsdag 21. juli Kvænangen kommune
Hva skal vi fortelle om Kvænangen ?
Turistvertene på turistinformasjon får spørsmål om hva man kan og bør se, gjøre og / eller besøke i Kvænangen. Vi trenger råd og anbefalinger fra deg.
torsdag 9. juli Kvænangen kommune
Turistkontoret har åpnet for sesongen
Turistkontoret er på Flerburkshuset og er åpent hver dag mellom kl. 11- 17. 
tirsdag 30. juni Kvænangen kommune
Formannskapsmøtet 30.06.20
Aktuelt
tirsdag 30. juni Kvænangen kommune
Ferdsel på anleggsvegen i Kvænangsbotn
Det er spesielle regler for ferdsel på anleggsvegen som går fra Kvænangsbotn og innover mot Soikajavri. Detter fremgår av konsesjonsvilkår og nyere vedtak gjort av Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) og klagesaksbehandling av Olje og energidepartementet, siste vedtak datert 26....
mandag 29. juni Kvænangen kommune
Fysioterapeut med driftsavtale
Aktuelt
fredag 26. juni Kvænangen kommune
Søk om plass i Kulturskolen for skoleåret 2020/2021
Du kan søke elektronisk HER . Du kan også søke via papirskjema HER som du skriver ut, fyller opplysninger på og leverer inn til Servicekontoret. Har du spørsmål så kan du kontakte rektor Rita Boberg Pedersen på e-post:...
onsdag 24. juni Kvænangen kommune
Redusert foreldrebetaling i barnehagen.
Har du lav inntekt? Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.
onsdag 24. juni Kvænangen kommune
Folkemøte om utbygging av Kvænangsfjellet 25.06 på Sørstraumen
Nye Veier AS inviterer til åpne folkemøter om utbyggingen av E6 Kvænangsfjellet.
tirsdag 23. juni Kvænangen kommune
Vil du være vår nye kommunedirektør?
tirsdag 16. juni Kvænangen kommune
Stor flomfare
Det er stor vannføring i mange vassdrag.  Det er fortsatt mye snø i mange områder, som følgelig vil fortsette å smelte.
mandag 8. juni Kvænangen kommune
NRK sommerbilen kommer til Kvænangen
Årets sommer- TV i NRK er sommerbilen minutt for minutt, og seerne inviteres til biltur gjennom Norge minutt for minutt. Sommerbilen starter i Nordkapp 25. juni, og passerer Kvænangen antakeligvis 28.juni. NRK inviterer alle å sende inn tips til hva de bør se eller få med seg på...
torsdag 4. juni Kvænangen kommune
Utlysning av aktivitet i idrettshall og svømmehall sesong 2020-2021
torsdag 4. juni Kvænangen kommune
TROMS OG FINNMARK

Koronafond- ekstraordinært tilskudd til bedrifter og lag/ foreninger i forbindelse med koronautbruddet
Kvænangen kommune har avsatt kr. 350 000,- til et koronafond. Formålet med fondet er å gi ekstraordinært tllskudd til bedrifter og lag/foreninger i Kvænangen kommune som er rammet av koronasituasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger....
torsdag 28. mai Kvænangen kommune
Framtidens brann & redning
Nord-Troms Brannvesen er i fra 01012020 gått over i historiens rekke. BRANNVESENET NORD Regionens kommuner har vedtatt ny samarbeidsavtale etter ny kommunelov, med virkning 01012020. Klikk på linken og les mer!
torsdag 28. mai Kvænangen kommune
Folkebiblioteket åpnes for selvbetjening på bestemte dager.
Aktuelt
torsdag 28. mai Kvænangen kommune
Åpning av kommunehuset
Kvænangen kommune  åpner kommunehuset for besøkende i denne uken. Kommunehuset vil ha redusert åpningstid fra kl. 10.00 - 13.00, og alle må gjøre en avtale på forhånd med de de vil møte på huset.  Generelle smittevernregler gjelder...
torsdag 28. mai Kvænangen kommune
Sikring av hund
Kommunen får stadig innspill om at hunder går løs i båndtvangperioden. Dette er til sjenanse for folk, andre hunder, beitedyr og ville fugler og dyr. På våren og forsommeren har både husdyr, rein, ville dyr og fugler yngleperioden sin. De er derfor særlig sårbar...
onsdag 27. mai Kvænangen kommune
Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet
mandag 25. mai Kvænangen kommune
NVE varsler stor flomfare
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler stor flomfare  i Nord Norge. Vårflomanalyser tilsier at det er stor sannsynlighet for flom med stor ødeleggende kraft knyttet til vårsmeltinga i år.
fredag 22. mai Kvænangen kommune
Forlenget åpningstid for enkelte skuterløyper
Grunnet endrede føringer fra departementet så har fylkesmannen gjort vedtak om å åpne enkelte skuterløypetraseer i Nord-Troms frem til 17. mai. I Kvænangen gjelder det løypene 7 og 9 fra Storeng via Alteidet til løype i Alta kommune og videre til Polvannet.
fredag 15. mai Kvænangen kommune
17. mai feiring i Kvænangen
17.maikomiteen består av foreldrerepresentanter fra 1., 4. og 7.klasse ved Kvænangen barne- og ungdomsskole. Normalt ville vi hatt 17.mai-arrangementet på Flerbrukshuset med salg av is, brus og kaker og 17.mai-leker for barna etter 17.maitoget. Slik blir
onsdag 13. mai Kvænangen kommune
Inviterer næringslivet til dialogmøte
Kvænangen kommune ved Ordfører Eirik Losnegaard Mevik inviterer næringslivet til dialogmøte fredag 15. mai kl. 12.00 -13.00 . Møtet vil være via Teams (digitalt). Påmeldingsfrist er satt til 14.mai .
fredag 8. mai Kvænangen kommune
Historien om de fra Kvænangen som falt under 2. verdenskrig
Den 8. mai 2020 markerer vi at det er 75 år siden frigjøringsdagen den 8. mai 1945.  I anledning denne viktige dagen har vi inngått et samarbeid med de andre Nord-Troms kommunene, Nord-Troms museum og Framtid i Nord for å løfte frem historien om de fra
fredag 8. mai Kvænangen kommune
Sommerarbeidsplass til ungdom
Kvænangen kommune tilbyr sommerarbeidsplasser til skoleungdom som er hjemmehørende i Kvænangen. Ordningen er spesielt tilrettelagt for de som går ut av  10. klasse eller går  på videregående skole.  De kan få inntil 3 ukers sommerarbeid i...
tirsdag 5. mai Kvænangen kommune
Brøytetilskudd for første halvår 2020
Frist for søknad om brøytetilskudd for 1. halvår 2020 er 01.06.2020.
torsdag 30. april Kvænangen kommune
Scooterløype fra Olderfjorddalen til Loppa er nå åpnet
Snøscooterløypa fra Olderfjorddalen over til Loppa si Løype fra Sørtverrfjord er nå åpen etter å ha vært midlertidig stengt pga skredfare.  Selv om skredfaren er redusert så er det viktig at brukerne utviser aktsomhet og unngår opphold på...
onsdag 29. april Kvænangen kommune
Kunngjøring av navnevedtak - nordsamiske naturnavn i Kvænangen kommune
Aktuelt
onsdag 29. april Kvænangen kommune
Reåpning av helsestasjon 27.04.2020
Helsestasjonen åpner igjen i dag 27.04.2020.
mandag 27. april Kvænangen kommune
Informasjon om beitesituasjonen i reindrifta
Det er svært vanskelige beiteforhold for rein i Troms og Finnmark denne vinteren. De vanskelige beiteforholdene skyldes at det er store mengder tettpakket snø og ishinner som hindrer reinen i å grave seg ned til beitene.
torsdag 23. april Kvænangen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KVÆNANGEN

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL