Kvænangen
Koronafond- ekstraordinært tilskudd til bedrifter og lag/ foreninger i forbindelse med koronautbruddet
Kvænangen kommune har avsatt kr. 350 000,- til et koronafond. Formålet med fondet er å gi ekstraordinært tllskudd til bedrifter og lag/foreninger i Kvænangen kommune som er rammet av koronasituasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger....
torsdag 16:47 Kvænangen kommune
Framtidens brann & redning
Nord-Troms Brannvesen er i fra 01012020 gått over i historiens rekke. BRANNVESENET NORD Regionens kommuner har vedtatt ny samarbeidsavtale etter ny kommunelov, med virkning 01012020. Klikk på linken og les mer!
torsdag 28. mai Kvænangen kommune
Folkebiblioteket åpnes for selvbetjening på bestemte dager.
Aktuelt
torsdag 28. mai Kvænangen kommune
Åpning av kommunehuset
Kvænangen kommune  åpner kommunehuset for besøkende i denne uken. Kommunehuset vil ha redusert åpningstid fra kl. 10.00 - 13.00, og alle må gjøre en avtale på forhånd med de de vil møte på huset.  Generelle smittevernregler gjelder...
torsdag 28. mai Kvænangen kommune
Sikring av hund
Kommunen får stadig innspill om at hunder går løs i båndtvangperioden. Dette er til sjenanse for folk, andre hunder, beitedyr og ville fugler og dyr. På våren og forsommeren har både husdyr, rein, ville dyr og fugler yngleperioden sin. De er derfor særlig sårbar...
onsdag 27. mai Kvænangen kommune
Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet
mandag 25. mai Kvænangen kommune
NVE varsler stor flomfare
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler stor flomfare  i Nord Norge. Vårflomanalyser tilsier at det er stor sannsynlighet for flom med stor ødeleggende kraft knyttet til vårsmeltinga i år.
fredag 22. mai Kvænangen kommune
Forlenget åpningstid for enkelte skuterløyper
Grunnet endrede føringer fra departementet så har fylkesmannen gjort vedtak om å åpne enkelte skuterløypetraseer i Nord-Troms frem til 17. mai. I Kvænangen gjelder det løypene 7 og 9 fra Storeng via Alteidet til løype i Alta kommune og videre til Polvannet.
fredag 15. mai Kvænangen kommune
TROMS OG FINNMARK

17. mai feiring i Kvænangen
17.maikomiteen består av foreldrerepresentanter fra 1., 4. og 7.klasse ved Kvænangen barne- og ungdomsskole. Normalt ville vi hatt 17.mai-arrangementet på Flerbrukshuset med salg av is, brus og kaker og 17.mai-leker for barna etter 17.maitoget. Slik blir
onsdag 13. mai Kvænangen kommune
Inviterer næringslivet til dialogmøte
Kvænangen kommune ved Ordfører Eirik Losnegaard Mevik inviterer næringslivet til dialogmøte fredag 15. mai kl. 12.00 -13.00 . Møtet vil være via Teams (digitalt). Påmeldingsfrist er satt til 14.mai .
fredag 8. mai Kvænangen kommune
Historien om de fra Kvænangen som falt under 2. verdenskrig
Den 8. mai 2020 markerer vi at det er 75 år siden frigjøringsdagen den 8. mai 1945.  I anledning denne viktige dagen har vi inngått et samarbeid med de andre Nord-Troms kommunene, Nord-Troms museum og Framtid i Nord for å løfte frem historien om de fra
fredag 8. mai Kvænangen kommune
Sommerarbeidsplass til ungdom
Kvænangen kommune tilbyr sommerarbeidsplasser til skoleungdom som er hjemmehørende i Kvænangen. Ordningen er spesielt tilrettelagt for de som går ut av  10. klasse eller går  på videregående skole.  De kan få inntil 3 ukers sommerarbeid i...
tirsdag 5. mai Kvænangen kommune
Brøytetilskudd for første halvår 2020
Frist for søknad om brøytetilskudd for 1. halvår 2020 er 01.06.2020.
torsdag 30. april Kvænangen kommune
Scooterløype fra Olderfjorddalen til Loppa er nå åpnet
Snøscooterløypa fra Olderfjorddalen over til Loppa si Løype fra Sørtverrfjord er nå åpen etter å ha vært midlertidig stengt pga skredfare.  Selv om skredfaren er redusert så er det viktig at brukerne utviser aktsomhet og unngår opphold på...
onsdag 29. april Kvænangen kommune
Kunngjøring av navnevedtak - nordsamiske naturnavn i Kvænangen kommune
Aktuelt
onsdag 29. april Kvænangen kommune
Reåpning av helsestasjon 27.04.2020
Helsestasjonen åpner igjen i dag 27.04.2020.
mandag 27. april Kvænangen kommune
Informasjon om beitesituasjonen i reindrifta
Det er svært vanskelige beiteforhold for rein i Troms og Finnmark denne vinteren. De vanskelige beiteforholdene skyldes at det er store mengder tettpakket snø og ishinner som hindrer reinen i å grave seg ned til beitene.
torsdag 23. april Kvænangen kommune
Stenging av telefon på legekontoret
Aktuelt
torsdag 23. april Kvænangen kommune
Utvidelse av tilbudet ved fysioterapiavdelingen fom 20.04.2020
I samråd med Smittevernlegen i kommunen vil Fysioterapiavdelingen i Kvænangen delvis utvide tilbudet ved avdelingen.  
onsdag 22. april Kvænangen kommune
Informasjon om gjenåpning av skolen for 1.-4. trinn ved Kvænangen barne- og ungdomsskole
Det er klart for gjenåpning av skolen for 1.-4. trinn mandag 27.04.2020. Tilbudet på Kvænangen barne- og ungdomskole vil bli tilnærmet lik ordinært undervisningstilbud. Elevene får et tilbud om 3 dager skole og 2 dager SFO i uka. SFO tilbudet gis til
onsdag 22. april Kvænangen kommune
Utlysing av tilskudd til drenering av jordbruksarealer
Kvænangen kommune har fått midler til drenering av jordbruksarealer. Dette er en ordning som skal stimulere til vedlikehold og utbedring av grøftesystemer på jordbruksarealer.    
tirsdag 21. april Kvænangen kommune
Utlysing av tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)
Kvænangen kommune har fortsatt penger til SMIL-ordningen i 2020. Dette er en ordning som skal stimulere landbruket til å gjøre en ekstra miljøinnsats i kulturlandskapet.
tirsdag 21. april Kvænangen kommune
Rundskriv 1-5/2020 fra departementet - oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk og forståelsen av disse som følge av covid-19
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom og det kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er av Verdens helseorganisasjon erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for
tirsdag 21. april Kvænangen kommune
Burfjord barnehage åpner igjen mandag 20.04
Begge avdelingene Polarstjerna og Badderen barnehage åpner opp igjen mandag 20.april. Barnehagen vil være åpen fra klokken 08.00- 15.00. Denne åpningstiden vil først og fremst vare i 14 dager.
fredag 17. april Kvænangen kommune
Scooterløype i Reinfjorddalen er åpnet
Snøscooterløypa fra Reinfjord til Olderfjord er nå åpen etter å ha vært midlertidig stengt pga skredfare. Løypa er fortsatt åpen fra Olderfjord og opp i Kanasdalen. Skaret mot fylkesgrensa  Moders liv er  stengt inntil vi får undersøkt...
torsdag 16. april Kvænangen kommune
Status snøscooterløyper i Kvænangen kommune
torsdag 16. april Kvænangen kommune
Telefonen til legekontoret stengt 23.04 , mellom kl. 09.45 - 12.30
Telefonen til legekontoret blir stengt torsdag 23.04. fra kl 0945 - 1230 grunnet opplæring.
torsdag 16. april Kvænangen kommune
Informasjon til næringslivet - 15.04.2020
I denne artikkelen presenteres økonomiske tiltakspakker og kompensasjonsordninger til næringsaktører i forbindelse med koronautbruddet.  
onsdag 15. april Kvænangen kommune
Scooterløype i Reinfjorddalen er midlertidig stengt pga skredfare
Snøscooterløypa fra Reinfjord til Olderfjord er midlertidig stengt pga skredfare. Løypa er fortsatt åpen fra Olderfjord og opp i Kanasdalen. Skaret mot fylkesgrensa  Moders liv er også  stengt. 
tirsdag 7. april Kvænangen kommune
Informasjon om anleggsarbeid hos Kvænangen kraftverk
Kvænangen kraftverk planlegger anleggsarbeid ved Lassojavri etter påske. Kraftverket melder derfor at anleggsvegen vil bli brøyta. 
mandag 6. april Kvænangen kommune
Scooterløype i Reinfjorddalen er nå åpna igjen
Snøscooterløypa fra Reinfjord til Olderfjord er nå åpna igjen. Løypa er fortsatt åpen fra Olderfjord og opp i Kanasdalen. Skaret mot fylkesgrensa  Moders liv er fortsatt stengt. Det er mye snø og skiftende vær så vi ber brukerne utvise aktsomhet og
søndag 5. april Kvænangen kommune
Stipend for elever i videregående skole
Søknad om stipend for elever i videregående skole - søknadsfrist 01.05.20 for elever i videregående skole og hjemmehørende i Kvænangen kommune.
onsdag 1. april Kvænangen kommune
Informasjon om reindrift og smittebestemmelser
Reindrifta står snart ovenfor vårflyttinga, og det innebærer også en forflytning mot Kvænangen.
tirsdag 31. mars Kvænangen kommune
TROMS OG FINNMARK

Informasjon og status om koronaviruset 26.03.2020 kl 17:00
Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. Hovemålet for kriseledelsen er to-delt: Hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune Hindre at ukjent smitte i Kvænangen kommune sprer seg.  
torsdag 26. mars Kvænangen kommune
Tips til ting du og familien din kan finne på.
I disse koroantider er det kjekt å få litt insiprasjon til hva vi kan gjøre sammen innendørs. Her er noen tips fra oss i Kvænangen kommune. Husk smitterådene, hold dere friske og lev godt!
torsdag 26. mars Kvænangen kommune
Kartlegging - koronasituasjon for næringslivet i Kvænangen
Det er vanskelige tider for svært mange nå- både store og små bedrifter. Regninger og avdrag skal betales uansett om man har vanlig drift eller ikke. Flere bedrifter har havnet i økonomiske utfordringer etter at koronautbruddet har begynt å gjøre seg gjeldende. For...
torsdag 26. mars Kvænangen kommune
Informasjon og status om koronaviruset 25.03.2020 kl 12:00
Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. Hovemålet for kriseledelsen er to-delt: Hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune Hindre at ukjent smitte i Kvænangen kommune sprer seg.
onsdag 25. mars Kvænangen kommune
Gjeldende tiltak - Kvænangen kommune
Aktuelt
tirsdag 24. mars Kvænangen kommune
Kommunedelplan for kulturminner
I samsvar med plan- og bygningsloven §11-15 vedtok kommunestyret i møte den 11.12.2019 (PS 90/19) Kommunedelplan for kulturminner
mandag 23. mars Kvænangen kommune
Vil du være meddommer?
Det skal velges nye meddommere, lagrettsmedlemmer og jordskiftemeddommere i Kvænangen kommune for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. Kvænangen kommunestyre velger ut meddommere i sitt møte i juni 2020.
mandag 23. mars Kvænangen kommune
Besøksstans ved Gargo, TU og Hybelbygget
torsdag 19. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra økonomiavdelinga
Her kan du lese om hvordan koronasituasjonen påvirker de ulike innbetalinger til Kvænangen kommune.
torsdag 19. mars Kvænangen kommune
Informasjon og status om koronaviruset 18.03.2020 kl 23:00
Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. Hovemålet for kriseledelsen er to-delt: Hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune Hindre at ukjent smitte i Kvænangen kommune sprer seg.
onsdag 18. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra hjemmetjenesten, oppdatert 18.03.2020
onsdag 18. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra barnehage og skole, oppdatert 18.03.2020
Her finner du kontaktinformasjon til skole, SFO og barnehage.
onsdag 18. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra Rus- og psykiskhelse, oppdatert 18.03.2020
VI har stengt kontorene, men er fortsatt på jobb. Ta kontakt!
onsdag 18. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, oppdatert 17.03.2020
Aktuelt
tirsdag 17. mars Kvænangen kommune
Informasjon og status om koronaviruset 17.03.2020 kl 20:00
Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. Hovemålet for kriseledelsen er to-delt: Hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune Hindre at ukjent smitte i Kvænangen kommune sprer seg.  
tirsdag 17. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra fysioterapitjenesten og Frisklivssentralen, oppdatert 17.03.2020
Aktuelt
tirsdag 17. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra politiet i Nord-Troms
Aktuelt
tirsdag 17. mars Kvænangen kommune
Informasjon til næringslivet 16.03.2020
Aktuelt
mandag 16. mars Kvænangen kommune
Informasjon fra jordmortjenesten
mandag 16. mars Kvænangen kommune
Informasjon om tiltak for bekjempelse av- og status om koronaviruset 16.03.2020 kl 09:00
Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. FHI anbefaler nå at alle som har symptomer på akutt øvre luftveisinfeksjon bes holde seg hjemme som om man var pålagt "karantene" og fram til ett døgn etter du er symptomfri. Hovemålet for kriseledelsen...
mandag 16. mars Kvænangen kommune
Informasjon om tiltak for bekjempelse av- og status om koronaviruset 15.03.2020 kl 17:00.
Vi har per i dag ingen kjente smittetilfeller i Kvænangen. Hovemålet for kriseledelsen er to-delt: Hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune Hindre at ukjent smitte i Kvænangen kommune sprer seg. I denne artikkelen kan du lese om følgende tiltak: Stenging av alle som driver steder...
søndag 15. mars Kvænangen kommune
Informasjon til næringslivet - 13.03.2020
I artikkelen finner du informasjon som er relevant for nærinslivet og ulike offentlige tiltak med virkning for næringslivet.
fredag 13. mars Kvænangen kommune
Til alle som har behov for kontakt med barneverntjenesten
fredag 13. mars Kvænangen kommune
Søknad om sosialhjelp/nødhjelp
fredag 13. mars Kvænangen kommune
Informasjon om tiltak for bekjempelse av korona - 13.03.2020
fredag 13. mars Kvænangen kommune
TROMS OG FINNMARK

Informasjon om varslingssystemet -Varsling 24
Kvænangen kommune bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.
fredag 13. mars Kvænangen kommune
Fremdriftsplan og varsel om oppstart på revisjon av offentlige snøskuterløyper i Kvænangen kommune
Teknisk utvalg har i møte 04.04.19, Sak 14/19, vedtatt oppstart av revidering av offentlige snøskuterløyper i Kvænangen kommune. Med dette varsles oppstart av forskriftsarbeidet. Fremdriftsplan legges ut til offentlig høring og ettersyn. Vi oppfordrer med dette til å komme med...
onsdag 11. mars Kvænangen kommune
Nye Veier AS har startet opp med prosjektet E6 Kvænangsfjellet
Kvænangen kommune og Nordreisa kommune har hatt møter med Nye Veier AS om oppstart av E6 Kvænangsfjellet. Nye veier AS skal bygge sikre og gode veier raskt og smart. Nye Veier AS fikk oppdraget av samferdselsdepartementet i juni 2019 og har startet med prosjektet. Nye Veier AS har vurdert...
tirsdag 10. mars Kvænangen kommune
Havforskningsinstituttet justerer prosjektet i Olderfjorden
Etter innspill fra lokale fiskere har Havforskningsinstituttet bestemmt seg for å ta opp lyttebøyene i Olderfjorden når silda siger inn.
mandag 2. mars Kvænangen kommune
Informasjon om Coronavirus
fredag 28. februar Kvænangen kommune
Scooterløype i Reinfjorddalen er midlertidig stengt på grunn av skredfare
Snøscooterløypa fra Reinfjord til Olderfjord er midlertidig stengt pga skredfare. Skaret mot fylkesgrensa "Moders liv"er også stengt. Løypa er fortsatt åpen fra Olderfjord og opp i Kanasdalen.
lørdag 22. februar Kvænangen kommune
Tilskudd til strandrydding i 2020
Friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark har også i år sendt felles søkand til Miljødirektoratet om tilskudd til strandrydding. Disse midlene kan det fordeles tilskudd til kommuner, lag og foreninger til ryddearbeid.
mandag 17. februar Kvænangen kommune
Åpning av snøscooterløyper
De fleste scooterløypene er merka og klargjort for sesongen. Full oversikt over status for åpning og stenging av løyper finner du her .
mandag 17. februar Kvænangen kommune
Scooterløype i Reinfjorddalen er nå åpen igjen
Snøscooterløypa fra Reinfjord til Olderfjord er nå åpen etter å ha vært midlertidig stengt pga skredfare. Den er også åpen opp i Kanasdalen. Skaret mot fylkesgrensa  Moders liv holdes fortsatt stengt inntil de lokale forholdene er nærmere undersøkt.
onsdag 12. februar Kvænangen kommune
Søknad om barnehageplass i Kvænangen for barnehageåret 2020-2021
Søknadsfrist 15.mars 2020
torsdag 6. februar Kvænangen kommune
Velkommen til Skredkveld på Halti (Storslett) i regi av Nord-Troms turlag i samarbeid med Snøskredvarslingen i Norge/varsom.no, politiet og nasjonalparksenteret.
Skredkvelden er gratis og formidler viktig sikkerhetsinformasjon for befolkningen i vår region. Det er stands i gangen på Halti fra kl. 17:30 til forelesningene begynner i salen kl. 18:00.
torsdag 6. februar Kvænangen kommune
Ledig stilling som kommunedirektør i Kvænangen kommune
Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, med en ledergruppe bestående av 3 enhetsledere. Kvænangen kommune er i omstilling, og det er satt av betydelige midler til å sette i gang prosjekter knyttet til utvikling av kommunen.
onsdag 5. februar Kvænangen kommune
Høring på kartlegging og verdsetting av friluftsområder
Til høringen
fredag 31. januar Kvænangen kommune
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Kvænangen kommune
Det nærmer seg slutten på kartleggingsarbeidet i Kvænangen kommune og vi ønsker din tilbakemelding.
fredag 31. januar Kvænangen kommune
Forslag til økt feieavgift
tirsdag 28. januar Kvænangen kommune
Velkommen til mestringskurs for voksne pårørende
Å stå nær noen som sliter med psykisk sykdom eller rusavhengighet gir livet noen ekstra utfordringer - følelsesmessige og praktiske.
tirsdag 28. januar Kvænangen kommune
Samefolkets dag 2020
Klikk på linken for å se programmet
tirsdag 28. januar Kvænangen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KVÆNANGEN

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL