Kinn
Sigmund vil gi nytt liv til grasbana på Furheim
Det blir hevda at dette ein gong var den tredje største grasbana i verda. No vil FSK, Flora vgs. og Kinn kommune oppgradere området ved sidan av idrettssenteret, til glede for alle.
søndag 22:00 $ Firdaposten
Går vidare med ny institusjon på sjukehustomta
Kinn kommunestyre vedtok torsdag å gå vidare med planane for ny institusjon på sjukehustomta, sjølv om prislappen ligg an til å bikke 700 millionar kroner.
fredag 18. november $ Firdaposten
På tide å holde det vi har lova!
I dag kom dagen mange hadde frykta, men håpte vi skulle unngå. Kommunedirektøren har lagt fram sitt budsjett, og det utan at Skram skule er med.
tirsdag 8. november Firdaposten
Sjå kva hus som skifta eigar i oktober
Omsetning av eigedommar i Kinn kommune (Kommunenr 4602)
onsdag 2. november $ Firdaposten
Kven fortener Kinn sin arbeidsmiljøpris?
No ønsker kommunen kandidatar til Kinn kommune sin arbeidsmiljøpris 2022.
torsdag 27. oktober $ Firdaposten
Statsbudsjettet gjer at Nomil må skru opp gebyra meir enn først varsla
For ein månad siden skreiv Firdaposten at Nordfjord Miljøverk legg opp til ei samla auke i gebyrsatsane på 3.75 prosent i 2023. No har dei revidert satsane på nytt.
tirsdag 25. oktober $ Firdaposten
Kinn er nominert til integreringspris: – Kjenner oss som vinnarar allereie!
Kinn kommune er nominert til den nasjonale Busettings- og integreringsprisen 2022. – Vi er stolte og glade. Det er kjekt å bli sett, seier dagleg leiar i KURS KF, Ninja Tolo Ness.
mandag 24. oktober $ Firdaposten
Utkantbutikkane er sikra straumstøtte: – Dei er blitt viktige for oss
Ordførar i Kinn, Ola Teigen seier garantien for straumstøtte kan bli avgjerande for det som er blitt «kommunale konsulat» i utkantane.
mandag 24. oktober $ Firdaposten
VESTLAND

Dei kjem frå Atløy, Albania, Algerie og Florø: – Eldre unge treng ein sosial møteplass i kystbyen
Dei er godt utdanna, er midt i 20-åra og har jobba i Florø i to månader. – Arbeidsgjevarane våre er flinke til å inkludere oss sosialt, men på fritida saknar vi ein mingle- og møteplass.
søndag 23. oktober $ Firdaposten
Eikefjordingar kryssar fingrane: – Vi vil helst sleppe eit nytt asfaltverk i nabolaget
Det er berre veker att til NCC sitt asfaltanlegg på Nesjane i Eikefjord stengjer ned. No håpar fleire eikefjordingar på at ikkje liknande industri etablerer seg i området.
søndag 23. oktober $ Firdaposten
Norge ser til Kinn og samarbeidet med utkantbutikkane
Under Merkur sin landskonferanse «Framtidas lokalsamfunn» i Trondheim denne veka, vart fleire av butikkane i Kinn trekte fram. – Eg blir stolt, seier Kinn-ordførar Ola Teigen.
lørdag 22. oktober $ Firdaposten
Turstien til lilleåsen blir ferdigstilt dei neste vekene
Dei komande vekene blir turstien opp til Tanken på lilleåsen ferdig. Berg Maskin skal gjere arbeidet.
lørdag 22. oktober $ Firdaposten
Budsjettet: Rådhus og hall ute – og ny gymsal kan hamne på vent
I onsdagens formannskap snakka kommunedirektøren om finansielle måltal, investeringar og investeringsprioriteringar. Den korte konklusjonen er denne: Vi har ikkje råd til alt vi vil ha.
torsdag 20. oktober $ Firdaposten
52 lastebillass med rivebetong skal resirkulerast for å bygge den nye sentrumsbarnehagen
Kinn kommune skal bygge ny barnehage i sentrum. Den skal stå på om lag 1.308 tonn med betong, brukt om att frå husa som må rivast for å gje plass til den nye barnehagen.
onsdag 19. oktober $ Firdaposten
Dei fann kvarandre
Stinett-general og leiar for park og grønt i Kinn kommune, Anders Espeset og leiar i Flora Turlag, Bengt Solheim-Olsen har slått saman kreftene.
søndag 16. oktober $ Firdaposten
Heidi (53) blir ny rektor på Florø barneskole
Etter månader med tilsetjingsprosess er den nye rektoren på Florø barneskole tilsett.
fredag 14. oktober $ Firdaposten
Kommunen har vore på tilsyn ved «Søsterboligane»
Rydd opp, er kommunens klare beskjed kring Søsterboligane på Tua.
fredag 14. oktober $ Firdaposten
Malin gjer ein viktig jobb for deg
Har du fått ei tekstmelding frå Kinn kommune om feiing eller tilsyn, er det mest truleg Malin Skorpeide (34) som kjem på besøk til deg.
tirsdag 11. oktober $ Firdaposten
Kommunen varsla tvangsmulkt etter at entreprenør sprengde vekk for mykje
«Kinn kommune har i samband med prosjekteringsarbeid på veg vorte merksam på at området I17 i gjeldande reguleringplan i området, ikkje er etablert i samsvar med det som er søkt om og gjeve løyve til (...)», skriv Kinn kommune.
tirsdag 11. oktober $ Firdaposten
Fjerning av tilskot kan koste Kinn 200 millionar kroner: – Eg er rysta over at regjeringa kan gå til eit slikt skritt
Planane for utviding av sjukeheimsplassar i Florø blir dramatisk dyrare om regjeringa sitt forslag går gjennom.
tirsdag 11. oktober $ Firdaposten
– Dette er dramatisk for oss
Kinn-ordførar Ola Teigen var i eigarmøte i SFE i dag der den nye grunnrenteskatten vart diskutert. Og situasjonen er dramatisk, skal vi tru ordføraren.
mandag 10. oktober $ Firdaposten
Staten tappar SFE for 2 milliardar etter ny grunnrentesats
For fem år sidan investerte kommunane i Sogn og Fjordane 216 millionar gjennom ein emisjon i Sogn og Fjordane Energi AS for å bygge ut Østebø Kraftverk i Høyanger. Dei sådde. No skulle dei hauste. Men i staden tek staten heile avlinga.
mandag 10. oktober $ Firdaposten
Kjetil skal styre byens kulturhus
Kjetil Høidal tek mellombels jobben med å styre Florø kulturhus, når Ingvar Hopland no går av med pensjon.
onsdag 5. oktober $ Firdaposten
Kinn-tilsett klaga på vedtak gjort av kollegaer: – Vi har ikkje avgjort korleis vi behandlar dette
Ein tilsett ved Kinn kommunes planavdeling har klaga på eit vedtak gjort av kollegaane på same avdeling.
lørdag 1. oktober $ Firdaposten
Jacob vil opne Kinn
Kinn kommune er på nedre del av tabellen av norske kommunar på det å vere open. Det er ikkje godt nok, meiner Jacob Nødseth (V).
lørdag 1. oktober $ Firdaposten
Cargill: – Skjer det noko med vegen vår snart?
Ein av Florøs største arbeidsgjevarar ber kommunen om å prioritere tilkomstvegen til anlegget deira.
mandag 19. september $ Firdaposten
– No startar arbeidet med å utvikle Kinn. Men vi har ein heftig haust framfor oss.
Det sa kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen til politikarane under budsjettførebuingane denne veka.
lørdag 17. september $ Firdaposten
Statsforvaltaren tilrår at Kinn kommune held fram
Statsforvaltaren sluttar seg til vedtaket i Kinn kommunestyre, og tilrår at Kinn kommune held fram som eigen kommune.
torsdag 8. september $ Firdaposten
– Eg vart møtt med «Der kjem svikaren»
På det første kommunestyremøtet som Kinn Kommune fekk Ap-representant Tove Lill Volle merke ubehageleg motstand.
onsdag 7. september $ Firdaposten
Følg kommunestyret direkte
onsdag 7. september Firdaposten
Avviser usikre tal: – No må det bli ro i Kinn
No er Kinn-spørsmålet opp til dei folkevalde å bestemme, og politikarane må no vere seg sitt ansvar bevisste, seier ordføraren.
fredag 2. september $ Firdaposten
– Dette blei veldig spennande og vi er sjølvsagt veldig glade
Stine Kråkenes Øvrelid er glad for at det blei fleirtal for å halde fram med Kinn kommune i folkerøystinga.
fredag 2. september $ Firdaposten
– Jeg mener Vågsøy sender et tydelig signal her
– Jeg mener Vågsøy sender et tydelig signal, sier Morten Hagen (H) om resultatet av folkeavstemningen om Kinn.
fredag 2. september $ Firdaposten
VESTLAND

Slik fordeler førehandsstemmene om Kinn seg
Kinn kommune er i mål med førehandsstemmene. Dei kan i mange tilfelle gi ein god peikepinn på kor eit valresultat endar. I nord-delen av Kinn vil 61,6 av dei som har førehandsstemt dele opp kommunen, medan 54 prosent i den sørlege delen vil halde på Kinn kommune.
torsdag 1. september Firdaposten
Fleirtalet ønsker å fortsette i Kinn
Ungdommens kommunestyre hadde onsdag møte nummer to for å diskutere delingssaka.
onsdag 31. august $ Firdaposten
Ber staten ta rekninga frå Bryggja-oppgjeret
Kinn kommune bad Stad kommune om å betale erstatning for at dei fekk overta Bryggja. Det fekk dei ikkje medhald i. No ber dei departementet om å ta rekninga.
mandag 29. august $ Firdaposten
– Det handlar om å trygge dei lokale arbeidsplassane våre
Ocean Electronics har teke inn over seg at Sogn og Fjordane er blitt Vestland. – Det er viktig for å bli større, sikre oss kompetanse ekspertise i bedrifta både i marknaden og på arbeidsmarknaden, seier dagleg leiar John Sigurd Solberg.
mandag 29. august $ Firdaposten
– Vi vil halde oppe trykket på planarbeidet
– Eit best mogleg plangrunnlag vil vere ein fordel for begge partar ved ei deling.
fredag 26. august Firdaposten
Siste nytt om Kinn-prosessen
torsdag 25. august Firdaposten
Følg møtet i Kinn formannskap
Kinn kommune streamar dagens møte i formannskapet.
torsdag 25. august Firdaposten
Livestudio frå Kinn formannskap
Følg dagens digitale møte i Kinn kommune vi vår liveblogg.
torsdag 25. august $ Firdaposten
Er SV eit «nei til Kinn»-parti, Jon Valur Olafsson?
Jon Valur Olafsson vil stemme ja til Kinn. Men SV-leiar Jon Valur Olafsson kan ende med å røyste nei. Det er forvirrande tider i lokalpolitikken.
onsdag 24. august $ Firdaposten
– Vi er på pinebenken no
Ingvar Hopland takkar for seg som kulturhussjef i Florø 1. november. Og det er ikkje sikkert at han blir erstatta.
søndag 21. august $ Firdaposten
Følg sendinga frå kommunestyret i Kinn her
Måndag 15. august har Kinn kommunestyre møte. Her vil BDO orientere om kunnskapsgrunnlaget om ei mogleg kommunedeling.
mandag 15. august Firdaposten
– No må vi seie nei til Kinn
Jan Arve Midtbø (Sp) meiner politikarane i Kinn kollektivt må ta ansvar for bråket rundt Kinn kommune. Han trur det aldri vil bli ro: – Så no er det viktig at vi seier nei til Kinn, slår han fast.
søndag 14. august $ Firdaposten
Slik ville innbyggarane i Kinn ha stemt dersom det var kommuneval i morgon
Høgre er partiet flest Kinn-innbyggarar ville ha stemt på dersom det var kommuneval i morgon. 26,9 prosent seier at det er partiet dei ville gitt stemma si til.
lørdag 13. august $ Firdaposten
Kinn bør deles i nye Flora og nye Vågsøy kommune
Vi har i rapporten «Bør Kinn videreføres eller deles i nye Flora og Nye Vågsøy kommuner», på oppdrag fra Lokalsamfunnsforeningen, vurdert fordeler og ulemper ved å beholde og utvikle Kinn kommune eller utvikle Flora- og Vågsøysamfunnene gjennom nye...
onsdag 3. august $ Firdaposten
– Vågsøy vil tape mest på ei deling
I eit brev til kommunestyrerepresentantane i Kinn, kommenterer kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen og kommunalsjef Linda Nipen påstandar om at Vågsøy vil vere den økonomiske vinnaren ved ei kommunedeling.
onsdag 3. august $ Firdaposten
Siste nytt om Kinn-prosessen
onsdag 3. august Firdaposten
Lokalsamfunnsforeningen med ny rapport om Kinn: – Reversering vil vere det beste
Lokalsamfunnsforeningen presenterer ein rapport om deling av Kinn kommune som kjem med ein heilt anna konklusjon enn BDO-rapporten som er laga på oppdrag frå Statsforvaltaren.
mandag 1. august $ Firdaposten
Martin mobiliserer for Kinn: – Folk må ta sin avgjørelse basert på fakta
Martin Hagen er svært engasjert i saken om en eventuell deling av Kinn kommune. Torsdag lanserte han en ny Facebook-side som han håper skal vise fram de positive tingene som har skjedd i kjølvannet av etableringen av den nye storkommunen.
torsdag 28. juli $ Firdaposten
– Beklageleg at vi ikkje fekk tilsett rektor ved Florø barneskole før ferien. Streik var ei vesentleg årsak til det
– Ein vesentleg årsak til at tilsetjinga av ny rektor ved Florø barneskole blei utsett, var at utdanningsforbundet gjekk ut i streik i juni. Det seier Runa Nybakk som er kommunalsjef for oppvekst og undervising i Kinn kommune.
onsdag 27. juli $ Firdaposten
Små fagmiljø = dårlige fagmiljø?
Jo større, jo bedre synest å være eit mantra som går igjen. Og viktigheten av store robuste fagmiljø med høg kompetanse blir heile tida påpeika. Som om at små fagmiljø ikkje har kompetanse. Men er det slik da? Er det slik at størrelsen på...
mandag 25. juli Firdaposten
No skal vi bu tettare på kvarandre: – Tida for nye store sentrumsnære einebustader er forbi
Ullaland fortalde til Firdaposten denne veka at dei skal satse på einebustader i både Havreneset og Brandsøy. Dette har den nye sentrumsplanen for Florelandet og Brandsøy lagt til rette for, men tida for dei store sentrumsnære tomtene er forbi, seier kommunalsjefen.
lørdag 23. juli $ Firdaposten
Ola Teigen om Kinn-motstandarane: – Dei må vere ærlege på kva dei vil gjere
Ordførar i Kinn kommune, Ola Teigen synest det er gode målsettingar i magasinet kommunikasjonsbyråpet Frequency har laga for gruppa Ja til reversering av Kinn kommune. Men magasinet svarar ikkje på utfordringar, det meiner han folk skal vere klar over før dei går til...
fredag 22. juli $ Firdaposten
Sidsel Kongsvik om Nye Vågsøy: – Ingen grunn til å vere redde
Det er mykje i magasinet til Ja til reversering av Kinn kommune Senterpartiet er samde med, sjølv om det er vanskeleg å spå om økonomien. – Men eg synest ikkje folk skal frykte for tenestene i ein ny Vågsøy kommune.
fredag 22. juli $ Firdaposten
Dei blir Fjordpipe sine nye daglege leiarar
Fjordpipe har tilsett Ewelina Markiewicz som dagleg leiar i Fjordpipe Crewing og Trond Midtbø som dagleg leiar i Fjordpipe AS, ettersom noverande leiar gjennom mange år, Jon Åge Sande, ønsker å trappe ned som pensjonist.
fredag 22. juli $ Firdaposten
Ola Teigen (Ap) svarar på elleve spørsmål om Kinn
Etter at BDO la fram sin rapport om konsekvensar av ei deling av Kinn kommune har Fjordenes Tidende stilt elleve spørsmål til dei to Kinn-politikarane vi meiner er dei mest markante på kvar side i debatten, Fredrik Egeberg (Sp) og Ola Teigen (Ap). Her er svara frå Ola Teigen.
onsdag 20. juli $ Firdaposten
VESTLAND

Den store utbygginga i Stavang: – Vi har møtt stor interesse
Det store utbyggingsprosjektet i Stavang er eit år forseinka, men er ikkje på nokon måte lagt vekk.
mandag 18. juli $ Firdaposten
Fire av ti Vågsøy-politikarar vil gi seg om Kinn blir delt
31 prosent seier ja, 41 prosent takkar nei til å delta i gjenoppbygginga av Vågsøy kommune.
mandag 4. juli $ Firdaposten
Dei tillitsvalde i Kinn fryktar kaos
Dei tillitsvalde i Kinn er samstemde. Dei meiner uro er ei ulempe og dei fryktar konsekvensane av ei oppsplitting av Kinn kommune.
torsdag 23. juni $ Firdaposten
Takka av Terje med ståande applaus: – No rykker du ned ein divisjon!
Det var fleire med tårer i augekroken og klump i halsen då kommunedirektør Terje Heggheim vart takka av i Kinn kommunestyre.
lørdag 18. juni $ Firdaposten
Sjå kommunestyremøtet i Kinn
I dag skal mellom anna førebuinga til deling av Kinn kommune diskuterast. Saklista finn du her
torsdag 16. juni $ Firdaposten
Direkte frå Kinn kommunestyre
torsdag 16. juni $ Firdaposten
Næringslivet i Måløy åtvarer om hastebehandling
I sosiale medium kan ein fort få inntrykk av at det er eit folkeopprør mot Kinn kommune i nord. No roper næringslivet varsku for at ugrunna påstandar skal kaste kommunen ut i uvissa.
onsdag 15. juni $ Firdaposten
Forslaget sendt vidare utan innstilling frå formannskapet
Det var er eit splitta formannskap som i dag skulle ta stilling til prosessen med deling av Kinn. Det var to forslag utanom innstillinga til kommunedirektøren, og ingen fekk fleirtal.
mandag 13. juni $ Firdaposten
Bang-Olsen om sjukehusplanane og riving av privathus: – Planar bør vere langsiktige!
Kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen hadde vanskar med å skjule frustrasjonen då politikarane i Plan-, Miljø- og Næringsutvalet i førre veke ba om fleire utgreiingar før dei seier ja til reguleringsplanen for sjukehuskvartalet.
tirsdag 7. juni $ Firdaposten
BDO fekk oppdraget og skal vere ferdige 14. juli
Kommunedirektør hos Statsforvaltaren, Nils Erik Yndesdal fortel at selskapet BDO har fått oppdraget om å greie ut deling av Kinn.
tirsdag 7. juni $ Firdaposten
– Vi kan ikkje ha folkerøysting om Kinn. Det er uansvarleg!
Kinn-politikar Frank Willy Djuvik vil ikkje dele Kinn kommune. Meir overraskande er det kanskje at Frp-politikaren heller ikkje vil høyre folket si meining om spørsmålet.
fredag 3. juni $ Firdaposten
Har du ikkje landa sommarjobben enno? Då kan det hende Stine og Kinn kommune bruk for deg
Færre har søkt sommarjobb innan helse og omsorg i Kinn kommune i år. Særleg i Måløy er nedgangen merkbar. No oppmodar dei folk som enno ikkje har søkt om å ta kontakt.
tirsdag 31. mai $ Firdaposten
Nina (41) får sjefsjobb i barnehagen
Nina Anette Steindal (41) har takka ja til jobben som styrar i Storevatn barnehage.
søndag 29. mai $ Firdaposten
Over 12 prosent sjukefråvær i Kinn: – Det har vore særs høgt korttidsfråvær, som vi rår lite med
Det er korttidsfråværet som har auka, og det kostar kommunen.
søndag 29. mai $ Firdaposten
– Tilhengarar av Kinn blir knebla
No er det nei-fleirtal i Kinn kommunestyre om å splitte Kinn. Vi reiste til Måløy for å snakke om motstanden mot Kinn kommune, men dei som ville snakke med oss var Ja-menn.
søndag 29. mai $ Firdaposten
– Vi har tillit til at Statsforvaltaren gjer ei forsvarleg utgreiing
Styreleiar i Kinn Høgre, Anett Berg håper ei folkeavstemming ein gong for alle kan skape ro.
onsdag 25. mai $ Firdaposten
Doblar ramma på Kinn-utgreiinga: – Vi må i det minste sikre oss ein minimumsstandard
Det vesle tidsvindauget Statsforvaltaren har på å gjennomføre ei utgreiing, vil koste dobbelt så mykje.
mandag 23. mai $ Firdaposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL