Kinn
Vilde og Hanna skal leie ungdomspolitikken: – Vi greip sjansen
Onsdag vart Vilde Johannesen (18) vald til ungdomsordførar i Kinn kommune. Ny ungdomsvaraordførar blei Hanne Folgerø-Kirkeeide (18) også ho frå Florø.
19:00 $ Firdaposten
Vasskvaliteten er på topp i Kinn, men må fornye 4500 meter med røyr årleg
– Kinn si satsing på reint drikkevatn gjer oss til nokon av dei beste i klassen nasjonalt, melder Kinn kommune.
onsdag 05:07 $ Firdaposten
Kommunen vil at fylket tek over Stadionbakken: – Kan skje allereie neste år
Trafikken gjennom Stadionbakken i Florø går ikkje alltid like flytande. Men går det som Rolf Bjarne Sund vil, blir det snart fylket sitt problem.
mandag 25. september $ Firdaposten
Endeleg har Bistro To Kokker fått avklart kvar dei skal lage mat dei neste fem åra
Det har trekt i langdrag, men no er det klart: Bistro To Kokker sitt produksjonskjøken blir verande i Florø kulturhus dei komande åra.
søndag 24. september $ Firdaposten
Denne veka var det på'an igjen i Lindheimvegen: – Men neste veke skjer det noko
Slik går no dagane i den sterkt trafikkerte Lindheimvegen og Stadionbakken vest i Florø sentrum: Kommunen sine folk lappar den holete vegen med oljegrus, det styrtregnar eit par dagar, oljegrusen renn bort i sanden, holene gjenoppstår, og bilistane tenkjer dei burde hatt nyrebelte på.
fredag 22. september $ Firdaposten
Nådde ikkje fram med klage på sakshandsamingsfeil
Statsforvaltaren var enig i at det var gjort feil, men meinte det ikkje hadde betydning for utfallet av saka.
torsdag 21. september $ Firdaposten
Asfaltering ved Kystmuseet og andre stader byen: – Eg skjønar at nokre vert frustrerte
Kinn kommune melder at dei tek til med oppgradering av parkeringsplassen ved Kystmuseet og rullar ut asfalt andre stader i Florø.
mandag 11. september $ Firdaposten
Trimpoengfest på Lilleåsen
Onsdag kveld var det utdeling av heider og ære til dei ivrigaste deltakarane i årets trimpoengkonkuranse til Florø Turlag.
torsdag 7. september $ Firdaposten
VESTLAND

Sikringstiltak på sjukehuset: – Vindauga stod i fare for å ramle ut
Måndag morgon var eit arbeidslag frå Kinn kommune i gang med å inspisere fasaden på gamle Florø sjukehus. To mann i lift, gjorde tiltak på bygget for å sikre trygg ferdsel på fortaua.
mandag 4. september $ Firdaposten
Miljøkommunen Kinn?
Ope brev til våre folkevalde, rådmann og administrasjon i lys av anbudsdokumenta til Skram Skule.
mandag 4. september Firdaposten
Desse eigedommane skifta eigar i Kinn kommune i august
Omsetning av eigedommar i Kinn kommune den siste månaden.
lørdag 2. september $ Firdaposten
Skal kutte 21 årsverk i administrasjonen
No skal det kuttast 21 årsverk i sentraladministrasjonen i Kinn kommune.
fredag 1. september $ Firdaposten
Kjære foreldre som har barn i skulane i Kinn!
Veit du kor mange ukvalifiserte som underviser ditt barn på skulen?
søndag 27. august Firdaposten
Siri hoppa til Hub: – Å jobbe med noko meiningsfullt er viktig for meg
– Kjem til å sakne gamle kollegaer, men gler meg til å bli kjent med dei nye.
søndag 27. august $ Firdaposten
Når ostehøvelen merkast på kroppen, og små kroner får store konsekvensar
På Furuhaugane omsorgssenter har det i lang tid vore ein aktivitør tilsett i40% stilling. I denne stillinga har man ansvar for å støtte bebuarane ved ulike aktivitetar i daglegstova, og å motivere og gi hjelp til lett fysisk aktivitet i kvardagen. Enkelt forklart – det er...
lørdag 26. august Firdaposten
Fugleinfluensa registrert i Kinn kommune: – Det er skummelt, men vi er rigga for det som kjem
– Det er skummelt, men enn så lenge er det bertre snakk om eit enkelttilfelle, seier beredsklapsrådgjevar Jon Even Myre i Kinn kommune.
tirsdag 15. august Firdaposten
– Farbare vegar er det minste vi burde forvente frå kommunen
Runar Nilsen meiner verdiskapinga i øysamfunna i florøbassenget har passert ein milliard kroner. Då burde dei i det minste få farbare vegar i retur.
mandag 14. august $ Firdaposten
Politikerne er i ferd med å rasere Florø sentrum
De siste årene har det blitt bygd en rekke nye kommunale bygg i Florø sentrum. Jeg skal ta for meg tre av dem, nemlig Dokken 2, kaiterminalen, og nå sist barnehagen i Markegata. Man kan like dem eller mislike dem, en ting er sikkert, de er alle fremmedelement presset inn i en eldre bebyggelse.
onsdag 9. august $ Firdaposten
Sjå kva eigedommar som blei selde i Kinn i juli
Omsetning av eigedommar i Kinn kommune (Kommunenr 4602)
tirsdag 1. august $ Firdaposten
Kommunalt tilsette blir hetsa av forbipasserande: – Dette er ikkje greitt
Det er dessverre blitt et gjentakande problem at kommunalt tilsette blir hetsa på jobb. No reagerer kommunalsjef.
fredag 21. juli $ Firdaposten
Naboane klaga: Må vente med oppstart av blokk 2 i Notøbakken
I førre veke skreiv Firdaposten om klagen bebuarane i den første blokka i Notøbakken har sendt inn i høve bygginga av den neste.
onsdag 19. juli $ Firdaposten
No skal konsulentar sjå på vegen på Hovden
Nyleg skreiv Firdaposten om innbyggjarane på Hovden som er så leie av å vente på at Kinn kommune skal utbetre vegen at dei vil gjere det på dugnad.
søndag 16. juli $ Firdaposten
Kommunen vil ha meir kontroll med arrangement og festivalar: - Ei voldsom byråkratisering
Kinn kommune har laga utkast til ein rettleiar for dei som lagar festivalar og arrangement utandørs i Florø. Mottakinga blant arrangørane er sprikande.
torsdag 6. juli $ Firdaposten
Tor blir fulltids bergensar: – Tida og timinga var rett no
Tor Solheim-Olsen (52) blir ny avdelingsleiar ved Landås skule til hausten. Og i Bergen ventar også kjærleiken.
lørdag 1. juli $ Firdaposten
Har gitt opp mellombels vegløysing til Kystmuseet
I januar meinte teknisk sjef i Kinn kommune, Frode Ellingsund, at ei mellombels løysing for ny tilkomst til Kystmuseet kunne vere på plass i løpet av året. Slik blir det ikkje.
fredag 23. juni $ Firdaposten
No skal Kinn teste vikarpool for barnehagane
Kinn kommune har hatt stor suksess med ein eigen vikarpool i eldreomsorga. No vil dei prøve det same konseptet i barnehagane.
torsdag 22. juni $ Firdaposten
– Folk må få båtane sine på land, no!
Fredag sende Kinn kommune bilde frå ein båt i Kanalen til Havforskingsinstituttet med mistanke om påvekst av havnespy. I dag fekk dei løyve til å vise fram bilda.
mandag 19. juni $ Firdaposten
Kommunalsjef raus med ros: – Vi har passert ein ekstremt stor milepæl
Kommunalsjef samfunn, kultur og miljø i Kinn kommune, Rolf Bjarne Sund er raus med rosen til dei som står bak arbeidet med Kinn kommune sin nye arealdel.
torsdag 15. juni $ Firdaposten
Planlegg for omlegging av matserveringa i Florø: – Det vert ekstrakostnader
Kinn kommunestyre vedtok tysdag å legge om matserveringa som KF Bordgleder står for og at det kommunale kjøkkenet i Måløy skal startast opp att.
onsdag 14. juni $ Firdaposten
No blir det nytt kjøkken i Måløy - og ny ordning i Florø
Kinn kommunestyre har bestemt at det kommunale kjøkkenet i Måløy skal startast opp att, og at matserveringa i Florø skal leggast om.
tirsdag 13. juni $ Firdaposten
Følg møtet i Kinn kommunestyre her
Politikarane i Kinn er samla til møte i to dagar, og har mange viktige og store saker på agendaen.
mandag 12. juni Firdaposten
Ber Kinn om å busette fleire flyktningar: – Vi vil strekkje oss langt, men det må gjerast forsvarleg
IMDI har bede Kinn kommune om å busette 30 fleire flyktningar i år.
søndag 11. juni $ Firdaposten
Kinn styrer mot 70 millionar i meirforbruk: – Svært krevjande
– Vi er i ein svært utfordrande situasjon. Eg ber dykk; la oss jobbe på lag for å justere drifta.
torsdag 8. juni $ Firdaposten
VESTLAND

Kommunedirektøren: – Økonomien er særs krevjande om vi ikkje vedtek endringar
Kommunedirektøren si vurdering er at rapporten for dei fire første månadene i Kinn (tertialrapport) stadfester at økonomien i Kinn framleis er krevjande.
mandag 5. juni $ Firdaposten
Dans utan grenser 3. juni 2023
Vårens danseshow frå Dans Uten Grenser. Arrangert av Attitude med over 200 dansarar i aksjon på Florø kulturhus laurdag.
søndag 4. juni $ Firdaposten
Arrangerer gratisaktivitetar: – Aldri før vore så stort
Frå veke 25 til veke 33 har Florø Frivilligsentral saman med fleire andre laga ein aktivitetskalender for ungdom. Her er det fleire aktivitetar kvar veke, der alt er gratis å delta på.
lørdag 3. juni $ Firdaposten
Her vert det truleg stengt for trailertrafikk
Asfalten i Stadionvegen og Lindheimvegen går i oppløysing. No har Kinn kommune fått utført målingar av bereevna til desse vegane og konklusjonen er klar.
tirsdag 30. mai $ Firdaposten
Har starta underskriftskampanje for kjøkken i Måløy
Det er Fjordenes Tidende som skriv at leiar Tove Refvik i Fagforbundet i Måløy har starta underskriftskampanje for å få institusjonskjøkken i byen på plass igjen.
tirsdag 30. mai $ Firdaposten
Reagerer på Førdepakke-forlenging: – Dei skal hente ein milliard til, men våre behov blir ikkje møtte
Ordførar i Kinn, Ola Teigen fortel det er uaktuelt å forlenge Førdepakken med fem år utan at Kinn kommune blir høyrde.
tirsdag 30. mai $ Firdaposten
«Det er utruleg at at kommunen tillet eit bygg som får økonomiske konsekvensar for oss naboane»
Vi reagerer på kommunen si fråskriving av ansvar ved å tilrettelegge for utbygging utan å ta hensyn til tilgrensande naboer. Difor har vi skaffa advokat for å klage. Vi klager på størrelsen, ikkje at det skal byggast og fornyast.
lørdag 27. mai $ Firdaposten
– Kvifor skal vi gjere business av kommunale bustader?
Jacob Nødseth (V) ville opprette eit nytt kommunalt føretak, men fekk ikkje støtte frå formannskapet.
torsdag 18. mai $ Firdaposten
Snur og vil gi Consto brannstasjon-kontrakten
I februar vart det klart at Åsen & Øvrelid vart tildelt kontrakten på bygging av ny brannstasjon i Florø. Consto klaga på tildelinga, og no snur kommunen.
tirsdag 16. mai $ Firdaposten
Appell til politikarane i Kinn
Appell til politikarane i Kinn: Vis handlingskraft og følg opp tidlegare vedtak i sak om kjøkkenet i Måløy.
fredag 12. mai $ Firdaposten
– Kystverket jobbar vidare med Stad skipstunnel
– I mediene er det gitt inntrykk av at heile arbeidet med Stad skipstunnel er satt på vent. Det er ikkje tilfelle, seier prosjektleiaren i Kystverket.
fredag 12. mai $ Firdaposten
Snart kan du søke ly for vêr og vind i eit nytt bygg på Sørstrand
Utviklinga av Sørstrand folkepark held fram og no er teikningane klare for eit nytt bygg på den austre delen av strandområdet.
tirsdag 9. mai $ Firdaposten
Fire parti får ikkje éi einaste stemme frå unge vaksne. Dei vil ha Bengt
Dersom det var kommuneval i Kinn kommune i morgon, ville eit stort fleirtal av dei mellom 18 og 29 år ha stemt på Høgre med Bengt Solheim-Olsen som ordførarkandidat.
onsdag 19. april $ Firdaposten
Bengt og Høgre stig til topps
Kinn Høgre meir enn doblar seg og Senterpartiet er i full oppløysing. Dette er dei to tydelege svara i den første meiningsmålinga til Firdaposten og Fjordenes Tidende for valet i Kinn 2023.
mandag 17. april $ Firdaposten
Her nærmar det seg innflytting: – Ombygginga er omfattande
Torsdag ettermiddag vart det jobba med tunge og høge løft i Hans Blomgate, mellom Florø barneskole og SMS-bygget.
lørdag 15. april $ Firdaposten
Desse vil kjempe om ein plass i kommunestyret
Her kan du sjå alle som stiller på liste til kommunevalet i Kinn.
fredag 7. april $ Firdaposten
Stengd veg i Botnastranda: – Om nokre månader startar vi arbeidet
Vegen aust i Botnastranda er no stengd for trafikk. Kinn kommune skal i gang med å bygge ein ny kommunal veg her.
mandag 3. april $ Firdaposten
Slik ser kjøttvekta i Kinn ut
Klokka 12.00 fredag gjekk fristen ut for å levere lista til haustens kommuneval i Kinn kommune.
lørdag 1. april $ Firdaposten
Øyvind ønskjer å bli sett i korta
– Om du får ein SMS ifrå Sentio, så er det berre oss, seier kommunedirektør i Kinn kommune, Øyvind Bang-Olsen.
mandag 27. mars $ Firdaposten
Desse vil bli ny plansjef i Kinn kommune
Ei kvinne og fire menn har søkt på stillinga som ny plansjef i Kinn kommune.
lørdag 25. mars $ Firdaposten
Demenskor er ikkje noko NRK har funne på. Florø har hatt det sidan 2010, og no opnar dei tilbodet for endå fleire
– Vi vart alle djup rørt av serien som gjekk på NRK og såleis er det utruleg kjekt at vi får vårt eige, seier leiar i helse og omsorgsutvalet i Kinn kommune, Arlene Vågene (H).
torsdag 23. mars $ Firdaposten
Han har teikna forslaget til Kinn sitt nye ordførarkjede: – Eg er veldig oppteken av symbolikk
Han stemte nei til Kinn i haust, men har no designa det viktigaste fellesymbolet til kommunen. Her blir han plutselig eit demokratisk symbol i seg sjølv.
søndag 19. mars $ Firdaposten
– Er det knirk i navet for havet, Kristin Svardal?
– Nei, det er det ikkje, stadfestar dagleg leiar i Hub for Ocean, Kristin Svardal.
søndag 19. mars $ Firdaposten
Helsetoppane på plass då Jan Helge Dale vart heidra
Helsedirektør Bjørn Guldvog og fagdirektør i helsedirektoratet Svein Lie sette seg begge på flyet då Kinn kommune varsla at dei ville heidre kommuneoverlegen sin fredag.
søndag 19. mars $ Firdaposten
Sjekk kva Kinn kommune brukar pengane på
Leverandørstatisitikken for 2022 fortel i detalj kva kommunen brukar pengar på. Her kan du sjølv grave deg ned i tala.
søndag 19. mars $ Firdaposten
VESTLAND

Han jobbar med få på plass protestliste: – Opnar det seg ein moglegheit vil vi reversere Kinn
– Kravet er sju representantar, og vi har fem per i dag, seier Fredrik Egeberg.
lørdag 18. mars $ Firdaposten
Vegen til Kystmuseet skaper problem for brannvesenet: – Brannbilen må lirkast inn her
Nyleg vart det utført branntilsyn ved Kystmuseet i Florø. I rapporten kjem Kinn kommune si avdeling for branntilsyn med merknader kring tilkomsten til museumsbygga.
lørdag 18. mars $ Firdaposten
Gustav Johan Nydal stiller til val, men han får ingen kollegaer frå nord i kommunen med seg på lista
KrF stiller liste til kommunevalet i haust. Den er dominert av kandidatar frå gamle Flora kommune.
lørdag 18. mars Firdaposten
Frank Willy vil bli ordførar og no blir han drilla av Trollmannen frå Os
Frank Willy Djuvik (Frp) er klar. Han vil bli ordførar i Kinn etter valet 11. september. Den mest berømte ordføraren i partiet hans er Terje Søviknes frå Os. Han meiner florøværingen har alt som skal til.
fredag 17. mars $ Firdaposten
Snøen skal vekk og i natt stenger dei Strandgata
Det har hopa seg opp med snø i Strandgata og brøytemannskapa førebur seg no til nattarbeid.
onsdag 15. mars $ Firdaposten
Skuleelevar i Florø kjøper og sel narkotika med Vipps og tippekontoar som betalingskanal. – Eg er sjokkert
– Eg er både overraska og sjokkert over informasjonen som skuleleiinga delte med oss, seier leiar i Kinn kommune sitt kontrollutval, Kjell Heggen.
lørdag 11. mars $ Firdaposten
Fleire tilsette og nytt verktøy skal fikse køen på byggjesaker
Det siste halve året har det vore stort arbeidspress og opphoping av saker på byggesaksavdelinga i Kinn kommune. Men no ser avdelingsleiaren lyset i tunnelen.
onsdag 8. mars $ Firdaposten
Følg formannskapsmøtet her
Formannskapet i Kinn har møte i dag, og skal mellom anna diskutere Skram skule, kommunalt kjøkken og få informasjon om ulike investeringsprosjekt.
onsdag 8. mars Firdaposten
Torar mot kommunedirektør og ordførar: – Kommunen står fram som ei uengasjert sinke
– Verken tillitvekkande eller profesjonelt, skriv Jacob Nødseth om at partnarskapsavtalen med Hub for Ocean ikkje er signert. – Vi er samde med leiaren i Hub for Ocean om innhaldet i avtalen, men rammekutt vedteke i budsjettet er ei utfordring, svarar ordføraren.
tirsdag 7. mars $ Firdaposten
– Hjelp, eg manglar ein stein!
Kinn-ordføraren treng hjelp til å finne ein Kinn-stein. Og det hastar.
mandag 6. mars $ Firdaposten
Han vil gi gass på to prosjekt som garantert vil gi øya-jubel
Kinn sitt planutval vi ha fortgang i to prosjekt som kjem Rognaldsvåg og Askrova til gode.
fredag 3. mars $ Firdaposten
Solid år for Bordgleder KF: – Vi skal ikkje gløyme kva hovudjobben vår er
Med eit driftsresultat på rundt ein million kroner i 2022, er Bordgleder i ferd med å tilpasse seg eit liv utan storkunden Fjord1.
tirsdag 28. februar $ Firdaposten
Demningen på Svanøy frå 1850 får vedlikehald: – Kan bli restriksjonar på drikkevatnet
Svanøy Havbruk AS og Kinn Kommune startar i slutten av februar opp rehabilitering av demningen til Sagvatnet på Svanøy.
lørdag 25. februar $ Firdaposten
Går for DNT-hytte og bygdehus i gamleskulen på Askrova: – Eit konsept for framtida
I skulehuset på Askrova har det vore minimal aktivitet, sidan bystyret i 2006 bestemde at det ikkje lenger var liv laga for skule og barnehagedrift. Ivrige eldsjeler jobbar no med å få huset ut av dvalen.
søndag 19. februar $ Firdaposten
Askrova skule og barnehage
torsdag 16. februar $ Firdaposten
Forslaga til ny brannstasjon i Florø
Her er illustrasjonene Åsen og Øvrelid og Consto SFJ leverte til konkurrasen om ny brannstasjon i Florø.
onsdag 15. februar $ Firdaposten
Eit særs viktig prosjekt for Svanøy: – Vi bidreg med siste delen i spleiselaget
Mobildekninga på Svanøy får seg eit etterlengta, kraftig løft til sommaren. Då skal 5G vere på plass.
mandag 13. februar $ Firdaposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL