Kinn
Brukte kortene mer på netthandel enn i “vanlige butikker”
Koronaperioden i 2. kvartal gjorde at handelsvanene akselererte i retning mer netthandel. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. 59 prosent av transaksjonene og 54 prosent av beløpet som ble br…
19:30 Måløy24
Knusende dom: Oppsigelse ble kjent ugyldig
Selskap også dømt til å betale erstatning, oppreisningserstatning og saksomkostninger. Selskapet Eltel, som blant annet stod for installasjon av automatiske strømmålere i Måløy, har gått på et knus…
18:00 Måløy24
Koronatester nærkontakt etter at offshorearbeider er smittet
Den koronasmittede tok fly fra Florø og har hatt nærkontakt i Kinn. Det er Firda som onsdag melder at en koronasmittet offshorearbeider kom med helikopter til Florø og tok fly videre til Bergen. Ar…
12:03 Måløy24
80 prosent planlegger en fjelltur i høstferien
Turistforeningens medlemmer kan skape “kø” i fjellet. En undersøkelse blant de 320.000 medlemmene i Den Norske Turistforeningg (DNT), viser at 80 prosent av dem som skal ha høstferie pl…
11:11 Måløy24
Firdaposten ørlite frem, tilbakegang for Fjordenes og Fjordabladet
Opplagstallene for første halvår er klar. De offisielle opplagstallene for første halvår 2020, i perioden 1. januar til 30. juni, er nå klare. Opplagstallene presenteres to ganger årlig. Den størst…
09:00 Måløy24
Lettere å bli dømt til tvunget psykisk helsevern
Lovendring skal verne lokalsamfunnet mot farlige personer. I juni 2019 endret Stortinget reglene om utilregnelighet og senket terskelen for å dømme noen til tvungent psykisk helsevern. Denne uken b…
08:24 Måløy24
Skal kartlegge de viktigste veiene for næringslivet
Dette blir en del av fylkeskommunens transportplan. Det er klart etter at det allerede har kommet en del innspill til hvordan planen skal utvikles. – Når jeg reiser rundt i fylket er dette noe av d…
08:14 Måløy24
Den viktigste døren må være åpen for barna våre
Våren ble ikke som den pleier å være. Ingen barn lekte ute i skolegården, i barnehagen eller i gatene. Heller ikke høsten blir som den pleier fordi korona-pandemien fortsatt setter begrensninger fo…
tirsdag 22:07 Måløy24
VESTLAND

Flere av avvikene på Skramsmarka er nå utbedret
Ved en feil ble en eldre tilsynsrapport fra Skram skole avdeling Skramsmarka sendt ut som “ferskvare”. Det betyr at saken Måløy24 laget basert på en tilsynsrapport som kommunen har publ…
tirsdag 21:44 Måløy24
Fant flere brannavvik på skoleavdelingen på Skramsmarka
Nå må kommunen og skolen sammen lage en plan for å utbedre avvikene. Den tidligere barnehagen er nå tilholdssted for 1. klassingene og SFO på Skram. Ansatte og ledelse ved skolen har vært klare på …
tirsdag 19:30 Måløy24
Pålegger alle skoler å gi korona-undervisning
Selv om skolene ikke lenger er stengt, skal syke elever få et undervisningsopplegg. Det slår Utdanningsdirektoratet nå fast. Da skolene ble stengt 12. mars etter at det norske samfunnet mer eller m…
tirsdag 18:00 Måløy24
Alt skal vekk! Det er storsalg nå.
Privatisering. Felles verdier og velferd konsentreres ytterligere på noen private hender. De politiske forskjellene knyttet til hvem som skal eie og styre naturressurser, velferd og penger i landet…
tirsdag 13:04 Måløy24
Lover å utbedre farlig skrent
– Jeg ser daglig unger og ungdommer som holder på å springe eller sykle seg utfor denne skrenten. En bekymret innbygger har tatt kontakt med Kinn kommune og påpekt at det i dag er høy, usikret mur …
tirsdag 10:30 Måløy24
Kan søke om midler fra ekstrapott på 10 millioner
Pengene er øremerket utstyr ved fagskolene. Det har vært en del usikkerhet rundt Fagskulen på Tennebø etter at fylkesadministrasjonen foreslo å gjøre store kutt på grunn av de økonomiske problemene…
tirsdag 08:35 Måløy24
Kutter to nye skip
Det fører til ytterligere reduksjon i antallet anløp i havner som Måløy. Hurtigruta har i samråd med samferdselsdepartementet best at det ut oktober, i første omgang, kun skal gå to skip i fart lan…
tirsdag 02:58 Måløy24
Kan bli rammet av busstreik
Lokale sjåfører står på uttaksliste. 3.800 sjåfører ble søndag tatt ut i streik etter at lønnsforhandlingene mellom NHO og Fellesforbundet. NHO har argumentert med at de store ringvirkningene av ko…
tirsdag 02:37 Måløy24
“Han er en tikkende bombe når han drikker”
Nå er mannen dømt etter basketak på nachspiel. Det var en desemberkveld i 2018 at mannen i 20-årene gikk på nachspiel på rommet til en han ikke kjente – på ett av hotellene i Nordfjord. Romme…
mandag 19:30 Måløy24
Håper på hjelp til utbedring
Nytt kunstgress og LED-lys er blant det som trengs. Det er på nytt søkt om penger til utbedring av ballbingen i gate 5 i Måløy. Bingen nådde ikke opp i tildelingsrunden i år. Totalt blir det søkt o…
mandag 17:40 Måløy24
Pust- og bevegelsessensor skal bidra til å forebygge dødsfall i fengsel
– Omsorg og menneskelig kontakt vil alltid være det viktigste for å forebygge selvmord, men slike sensorer kan utgjøre et positivt supplement. Det sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (…
mandag 15:18 Måløy24
Fjernpoliti gjev ikkje tryggleik
Det er snart 5 år sidan høgreregjeringa lanserte den såkalla ”nærpolitireformen”. 27 politidistrikt skulle bli til 12 og ei rekke lensmannskontor over heile landet vart lagt ned og slått saman. Sen…
mandag 11:41 Måløy24
Her er deltakerne du kan få sett i aksjon i Måløy under årets 71 grader nord
TV Norge har presentert de som skal kjempe i den tøffe konkurransen. Som Måløy24 tidligere har skrevet, gjorde Nordisk Film TVs produksjonsteam et flere dager langt stopp i Måløy under innspillinge…
mandag 09:39 Måløy24
Har utsatt bruk av nullutslippsbåtene
Det blir en ny periode med lokalruter betjent av båter med konvensjonelt drivstoff. Som Måløy24 tidligere har skrevet, var båtruten mellom Måløy og Florø blant kandidatene til å bli et pilotprosjek…
mandag 08:00 Måløy24
Nå skal konsulenter saumfare Kinn-økonomien
Starter arbeidet med å finne innsparinger og en varig omlegging av driftskostnadene. Administrasjonen har gitt oppdraget med ekstern gjennomgang av kommuneøkonomien til konsulentselskapet Agenda Ka…
mandag 07:05 Måløy24
Deler av Heimevernet får tilbakebetalt 15 år med feriepenger
Har kommet frem til en avtale med Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet utbetaler feriepenger til innsatsstyrkene og områdesjefene i Heimevernet tilbake til 2005 – Jeg er glad for at vi ende…
søndag 19:30 Måløy24
Hytteforbud ga færre innbrudd
Antall hyttetyverier gikk ned første halvår i år, og koronakrisen får æren. – Også de kriminelle har blitt berørt av pandemien, uttaler kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg i en pressemelding. Førs…
søndag 18:00 Måløy24
Har fått resultatene av prøveboring like vest av Måløy
Riggen Borgland Dolphin har gjort seg ferdig. 10. august fikk Wellesley Petroleum AS boretillatelse for en ny undersøkelsbrønn i utvinningstillatelse 829, like vest av Måløy. I slutten av august va…
søndag 13:26 Måløy24
Å ringe tilbake til disse nummerne kan koste deg dyrt
Ny telefonsvindel brer om seg. De ringer et kort sekumd og legger på før du rekker å svare. Målet er å få deg til å ringe tilbake. Gjør du det, renner pengene ut. Det tapte anropet er typisk fra et…
søndag 09:40 Måløy24
Har regnet ut at at Kinn vil tape flest Havbruksfond-kroner
Kommer dårligst ut av samtlige kommuner i Vestland. Inntekter fra Havbruksfondet har vært et kjærkomment tilskudd til kommunale budsjetter. Nå endres imidlertid fordelingsnøkkelen fra fondet. Mens …
søndag 09:25 Måløy24
Fortell meg om brillene dine, og jeg skal fortelle deg hvem du er
Folks forhold til briller er et psykoanalytisk element som ville gjort salige Sigmund Freud fuktig i blikket. Det er mange måter å kategorisere mennesker på. De fleste av dem er fordomsfulle. Men d…
lørdag 19:30 Måløy24
Korona påvirker bilkjøringen
Under koronasituasjonen har norske sjåfører endret sitt behov for biltransport, viser fersk forsikringsstatistikk. Fra midten av mars og til midten av juni var det flere uker med uvanlig stor pågan…
lørdag 17:25 Måløy24
Rystet over rus- og råkjøring
Ber trafikantene om å tenke over egen atferd for å få ned dødstallene i trafikken. Denne uka er det ROADPOL Safety Days – et samarbeid mellom politiet i Norge og politiet i resten av Europa. De job…
lørdag 12:30 Måløy24
Korona og utfordringer med bemanning har preget omsorgstjenesten
Hyller ansatte som har stått på ekstra og lagt ned en stor innsats for å få hjulene til å gå rundt. Til møtet i helse-, sosial- og omsorgsutvalget tirsdag er det lagt frem en rapport med status for…
lørdag 09:59 Måløy24
Forklarer bakgrunnen for sen kvalitetssikring av skipstunnelen
Ministeren trekker blant annet frem koronaviruset som forsinkende faktor. Mange reagerte sterkt da det ble kjent at samferdselsdepartementet hadde bestemt seg for å utføre en kvalitetssikring av de…
lørdag 09:21 Måløy24
VESTLAND

Detter er status på utbyggingen på Kulatoppen
Etter opprinnelig tidsplan skulle den nye E-fløyen være ferdig i september 2021. Det betyr at man etter denne planen har omtrent ett år på seg for å komme i havn tidsmessig. Foreløpig har man ikke …
fredag 19:30 Måløy24
Du skal få lønn om du blir syk
Igjen skaper høyresiden usikkerhet om sykelønnsordningen. Helseminister Bent Høie nekter å garantere for at det ikke kommer kutt i sykelønna i neste periode. I situasjonen vi nå står i, med klare a…
fredag 17:07 Måløy24
Her er den nye NHO-direktøren i Vestland
Gry Miriam Olsen ny regiondirektør i NHO Vestlandet. Gry Miriam Olsen (47) er ansatt som ny regiondirektør i NHO Vestlandet. Olsen er i dag administrerende direktør i Keolis Norge, som bl.a. drifte…
fredag 12:30 Måløy24
Fotballforbundet avlyser hele breddesesongen
Det kommer frem i en pressemelding fredag. – Dette er en trist dag for forbundsstyret, 18 fotballkretser og ikke minst alle klubber og spillere som er berørt og har hatt et håp om seriespill i 2020…
fredag 10:48 Måløy24
Purrer på kommunens krav etter Bryggja-exiten
Kinn kommune har fått forlenget frist. Som Måløy24 tidligere har skrevet, er det Fylkesmannen i Vestland som skal ta endelig avgjørelse i det økonomiske oppgjøret etter at Bryggja brøt ut av det so…
fredag 09:47 Måløy24
Har fått dokumentert at barnehagen er blitt bedre
Kommunen har gått gjennom alle utbedringer i Trollskogen. Som Måløy24 tidligere har skrevet, oppstod det i sommer usikkerhet tegninger, faktisk utforming og godkjennelsen av lokalene til Trollskoge…
fredag 08:00 Måløy24
Nomil har vedtatt å sette opp renovasjonsavgiftene
Det er klart etter styrevedtak i selskapet. Nomil står for avfallshentingen i Kinn. På styremøte på Sandane nå i september ble de nye renovasjonsavgiftene for 2021 vedtatt. Avgiftsøkningen for stan…
fredag 07:00 Måløy24
Garanti mot skadelige skatteøkninger
Hva blir veien ut av korona for næringslivet. Blir det mulighet for ny vekst, eller kommer det en skattebombe som vil stoppe veksten?  Tenk deg at du driver en bedrift. Du måtte stenge da Norg…
torsdag 17. september Måløy24
Her ser du video av Tones åpningstale for maleriet
Gatekunstgründeren var naturligvis både glad og stolt. Ildsjel bak det 275 kvadratmeter store gatekunstmotivet på veggen av Måløyterminalen er Tone Andal – denne gang godt assistert av Randi …
torsdag 17. september Måløy24
Se video: Slik tar maleriet seg ut for båter som passerer
Et mektig syn. Videoen under, tatt av Tore Reed, viser hvordan det nye gatekunstmaleriet vil ta seg ut for båter som passerer under broen. NB: Det er høy lyd av vind på videoen, så det kan være en …
torsdag 17. september Måløy24
Gatekunstnerne takket ved å gi bort bilde til heldig vinner
Er takknemlig for alle som har hjulpet til med å gjennomføre både det store og flere andre, mindre gatekunstprosjekter i Måløy og omegn. Mikael Noguchi og Eric Ness Christiansen har fått et spesiel…
torsdag 17. september Måløy24
Bilde og video: Nå er det snart “offisiell åpning” av det gigantiske veggmaleriet
Kunstnerne brukte minuttene før Tone Andal skal foreta offisiell åpning til å gjøre siste finpuss. Mer om bakgrunnen for prosjektet kan du lese her. Under ser du en video som viser hvordan det fant…
torsdag 17. september Måløy24
Sjekk hvem som er innstilt til å få kulturmidler
Administrasjonen har lagt frem sitt forslag til fordeling av de 300.000 kronene kommunen har til rådighet i år. Det er utvalg for oppvekst og levekår som skal behandle saken om kulturmidler på møte…
torsdag 17. september Måløy24
Én ny politistilling til Måløy
Kontoret blir styrket. Det er Arne Johannessen, leder i GDE Sogn og Fjordane, som i en pressemelding opplyser at Måløy er ett av stedene som får nye godt av ni nye stillinger i Sogn og Fjordane Pol…
torsdag 17. september Måløy24
Bygging av kystvegen må starte i 2021
På fylkestinget i Vestland fylkeskommune i desember 2019 blei det lagt til grunn at oppstart av anleggsarbeidet for fv. 614 Svelgen – Indrehus skal skje i 2021. I forslaget til ny økonomiplan som b…
torsdag 17. september Måløy24
Nå kan Havfruen kjøpe fisk og sjømat rett fra båt
Vil ha et ekstra alternativ for å skaffe gode råvarer til kundene. Det er Fiskeridirektoratet som har godkjent Havfruen søknad om registrering som kjøper av fangst. Det betyr at restauranten har fått tillatelse til å kjøpe fisk og sjømat direkte fra båter...
torsdag 17. september Måløy24
Dypt takknemlig for at Toyota fortsetter løypestøtten
Midt i den verste usikerhetsperioden for turløypa i Deknepollen forlenger Toyota Nordfjord garantiperioden for et millionlån – og betaler renteutgiftene. Jørgen K. Blålid, primus motor for tu…
torsdag 17. september Måløy24
Staten sikrer fire daglige avganger ut året
Kjøpet består av to daglige ruter til Bergen og to til Oslo. Nyheten om at staten viderefører flyrutekjøpet som har vært siden april/mai, blir mottatt med jubel av ordfører Ola Teigen (Ap) – Dette …
onsdag 16. september Måløy24
Slike gigantfisker skal levendelagres hos Domstein
Blir lokalitet for forskningsprosjekt på makrellstørjer. Forskere ved Havforskningsinstituttet skal forsøke noe som aldri er blitt prøvd før i Norge; nemlig å levendelagre makrellstørjer i merd, me…
onsdag 16. september Måløy24
Lokaldemokratiet må styrkes!
De siste årene har det blitt bygget mye vindkraft i Norge, og det har mange steder ført til store konflikter. FrP stoppet derfor behandlingen av alle søknader om vindkraftkonsesjoner allerede 1. ap…
onsdag 16. september Måløy24
Jubler for politisk vending om videregående utdanning
Randi Paulsen Humborstad i Måløy Vekst er svært fornøyd etter at fylkespolitikerne foreløpig har avlyst barberingen av den videregående opplæringen. – Jeg er veldig fornøyd med at et politisk flert…
onsdag 16. september Måløy24
Tar til orde for å slå sammen Aksello og Måløy Vekst
Ap-politiker mener ett samlet selskap er bedre rustet for fremtiden enn to adskilte. Det var under debatten om ekstraordinær støtte til næringsselskapet Aksello i kommunestyret at Ap-politiker Pett…
onsdag 16. september Måløy24
Utdanningsforbundet støtter kampen for skoletilbudet
– Fylkeskommunen kan ikke handle videregående opplæring på billigsalg. Dette er den klare meldingen fra Utdanningsforbundet Vestland etter at fylkesadministrasjonen har signalisert et budsjettkutt …
onsdag 16. september Måløy24
Næringslivet reagerer sterkt på forslag om å utsette vegutbedring
– Vi reagere på at det prosjektet som lå som nummer en på tidligere Sogn og Fjordane fylkes prioriteringsliste nå blir flyttet langt bak andre investeringer som hadde mye lavere prioritert. Dette s…
onsdag 16. september Måløy24
Har ventet to år på svar om eiendomsskatt
Utgiften er tyngende for en liten, frivillig organisasjon. I august 2018 tok Måløy speidergruppe opp saken med Vågsøy kommune første gang. Siden er det purret én gang. Men fortsatt har ikke speider…
onsdag 16. september Måløy24
VESTLAND

Dette kan bli den nye båten mellom Måløy og Florø
Strekningen er aktuell som nasjonalt pilotprosjekt for hydrogenbåt. Fylkeskommunen skal snart lyse ut anbud for hurtigbåtstrekninger fra og med mai 2022. I den forbindelse seiler ruten Florø-Måløy/…
tirsdag 15. september Måløy24
Politi på camping er ikke nærpoliti
Høyre har sentralisert politiet, og vil sende ut politi i campingbiler som plaster på såret. Det kan aldri erstatte et ekte nærpoliti. Justisminister Monica Mæland fra Høyre la frem politimeldingen…
tirsdag 15. september Måløy24
Ville utsette “lønnsøkning” til varaordførers jobb er avklart
Men Ap, Høyre og Venstres 20 stemmer sikret flertall for ny godtgjørelse. På vegne av SV-gruppen tok Marie Øverås Jensen ordet og foreslo å utsette saken om økt godtgjørelse til utvalgslederne da d…
tirsdag 15. september Måløy24
Banket som ventet gjennom personvalget til utvalgene
Etter avtalevalg i kommunestyret får de nye, politiske utvalgene følgende sammensetning: Plan-, miljø- og næringsutvalget:Jacob Nødseth (V), leder. Kristian Skibenes (H), første nestleder. Lars Ter…
tirsdag 15. september Måløy24
Vedtok å omorganisere utvalgene
Ap, Høyre og Venstre fikk flertall. Det skjedde ingen overraskelser da kommunestyret skulle behandle den politiske omorganiseringen med nye utvalg bestående av ledere fra Ap, Høyre og Venstre. Dett…
tirsdag 15. september Måløy24
Dundret løs mot flertallets politiske omorganisering
“Dette er et svik”, “vi reagerte med sjokk og vantro”, “dere smadrer samarbeidsklimaet for flere år fremover”. Etter at diskusjonene i valgnemnda gikk rolig for …
tirsdag 15. september Måløy24
Ønsker å bedre veien på Raudeberg
Domsteins utbyggingsplan ordner deler av biffen, nå vil flere politikere at kommunen tar ansvar for resten. Den private reguleringsplanen som Domstein har fått utviklet for å bygge ut på Raudeberg,…
tirsdag 15. september Måløy24
Ber om at en prøver å få ambulansetjenesten inn i ny brannstasjon
– Dette vil skape ekstra trygghet for folk. Det sa Morten Hagen (H) da kommunestyret tirsdag diskuterte og gjorde endelig vedtak i saken om ny brannstasjon i Måløy. Mens samlokalisering av brann og…
tirsdag 15. september Måløy24
Varsler at vedtatte utbygginger kan bli foreslått utsatt
– En gang i året har jeg virkelig mulighet til å foreslå revidering av kursen, og da er det økonomisk ansvarlighet som gjelder. Det sier kommunedirektør Terje Heggheim til Måløy24. Store investerin…
tirsdag 15. september Måløy24
Se kommunestyremøtet her
Følg streamingen på Måløy24. Dagens kommunestyremøte er i gang. Du kan følge det her:
tirsdag 15. september Måløy24
Bekymret for koronafrafall blant sårbare barn og unge
– For mange av disse er idretten livsviktig. Det sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til, i en pressemelding. Ifølge Norges Fotballforbund (NFF) har så mange som 20 000 barn og unge …
tirsdag 15. september Måløy24
Tiltalt for seksuelt overgrep mot 6-åring
I tillegg skal mannen ha sett på og lastet ned barneporno fra nett. Den tiltalte mannen er bosatt utenfor Nordfjord, men det var i en av kommunen i Nordfjord at han skal ha begått et seksuelt overg…
tirsdag 15. september Måløy24
Morten Hagen leder likevel ikke samferdselsutvalget
– Ut fra en totalvurdering har jeg overlatt vervet til Vidar Grønnevik. Det sier Hagen selv til Måløy24. I møtet i valgnemnda mandag kveld ble det, kanskje overraskende for mange, lagt frem en medl…
mandag 14. september Måløy24
Slik blir de nye, politiske utvalgene
Valgnemnda ble enige om kandidater mandag kveld. Det blir avtalevalg i kommunestyret med enighet om medlemssammensetningen i de nye politiske utvalgene. Det ble klart etter møte i valgnemnda mandag…
mandag 14. september Måløy24
Politiet advarer mot makaber TikTok-video
Ber deg dele advarselen slik at foreldre på Facebook får den med seg. Den siste tiden har det versert en svært skremmende og makaber video på TikTok. Politiets nettpatrulje Vest vil gjerne advare b…
mandag 14. september Måløy24
– Alle nærkontakter har testet negativt
For andre gang av to mulige ser det ut som smitteutbrudd i Måløy blir avverget uten spredning. Det sier kommuneoverlege Jan Helge Dale til Måløy24. – Alle testede nærkontakter som har vært i karant…
mandag 14. september Måløy24
Passivitetens pris
Folk skal kjenne trygghet for arbeid, økonomi og velferd der de bor. Da vekker det uro å se en regjering uten næringspolitiske ambisjoner. Nylig la Eksportkreditt fram en alarmerende rapport, utarb…
mandag 14. september Måløy24
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL