Kinn
Dei tillitsvalde i Kinn fryktar kaos
Dei tillitsvalde i Kinn er samstemde. Dei meiner uro er ei ulempe og dei fryktar konsekvensane av ei oppsplitting av Kinn kommune.
torsdag 22:00 $ Firdaposten
Takka av Terje med ståande applaus: – No rykker du ned ein divisjon!
Det var fleire med tårer i augekroken og klump i halsen då kommunedirektør Terje Heggheim vart takka av i Kinn kommunestyre.
lørdag 18. juni $ Firdaposten
Sjå kommunestyremøtet i Kinn
I dag skal mellom anna førebuinga til deling av Kinn kommune diskuterast. Saklista finn du her
torsdag 16. juni $ Firdaposten
Direkte frå Kinn kommunestyre
torsdag 16. juni $ Firdaposten
Næringslivet i Måløy åtvarer om hastebehandling
I sosiale medium kan ein fort få inntrykk av at det er eit folkeopprør mot Kinn kommune i nord. No roper næringslivet varsku for at ugrunna påstandar skal kaste kommunen ut i uvissa.
onsdag 15. juni $ Firdaposten
Forslaget sendt vidare utan innstilling frå formannskapet
Det var er eit splitta formannskap som i dag skulle ta stilling til prosessen med deling av Kinn. Det var to forslag utanom innstillinga til kommunedirektøren, og ingen fekk fleirtal.
mandag 13. juni $ Firdaposten
Bang-Olsen om sjukehusplanane og riving av privathus: – Planar bør vere langsiktige!
Kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen hadde vanskar med å skjule frustrasjonen då politikarane i Plan-, Miljø- og Næringsutvalet i førre veke ba om fleire utgreiingar før dei seier ja til reguleringsplanen for sjukehuskvartalet.
tirsdag 7. juni $ Firdaposten
BDO fekk oppdraget og skal vere ferdige 14. juli
Kommunedirektør hos Statsforvaltaren, Nils Erik Yndesdal fortel at selskapet BDO har fått oppdraget om å greie ut deling av Kinn.
tirsdag 7. juni $ Firdaposten
VESTLAND

– Vi kan ikkje ha folkerøysting om Kinn. Det er uansvarleg!
Kinn-politikar Frank Willy Djuvik vil ikkje dele Kinn kommune. Meir overraskande er det kanskje at Frp-politikaren heller ikkje vil høyre folket si meining om spørsmålet.
fredag 3. juni $ Firdaposten
Har du ikkje landa sommarjobben enno? Då kan det hende Stine og Kinn kommune bruk for deg
Færre har søkt sommarjobb innan helse og omsorg i Kinn kommune i år. Særleg i Måløy er nedgangen merkbar. No oppmodar dei folk som enno ikkje har søkt om å ta kontakt.
tirsdag 31. mai $ Firdaposten
Nina (41) får sjefsjobb i barnehagen
Nina Anette Steindal (41) har takka ja til jobben som styrar i Storevatn barnehage.
søndag 29. mai $ Firdaposten
Over 12 prosent sjukefråvær i Kinn: – Det har vore særs høgt korttidsfråvær, som vi rår lite med
Det er korttidsfråværet som har auka, og det kostar kommunen.
søndag 29. mai $ Firdaposten
– Tilhengarar av Kinn blir knebla
No er det nei-fleirtal i Kinn kommunestyre om å splitte Kinn. Vi reiste til Måløy for å snakke om motstanden mot Kinn kommune, men dei som ville snakke med oss var Ja-menn.
søndag 29. mai $ Firdaposten
– Vi har tillit til at Statsforvaltaren gjer ei forsvarleg utgreiing
Styreleiar i Kinn Høgre, Anett Berg håper ei folkeavstemming ein gong for alle kan skape ro.
onsdag 25. mai $ Firdaposten
Doblar ramma på Kinn-utgreiinga: – Vi må i det minste sikre oss ein minimumsstandard
Det vesle tidsvindauget Statsforvaltaren har på å gjennomføre ei utgreiing, vil koste dobbelt så mykje.
mandag 23. mai $ Firdaposten
– Tidsfristane for Kinn er uforsvarlege
Kinn-politikarane møtest fredag, og ein av orienteringssakene blir oppløysinga av Kinn. Følg møtet direkte her!
fredag 20. mai $ Firdaposten
No blir Ola youtubar – skal bruke video for å nå ut til folket
Kinn kommune vil bruke levande bilde for å informere innbyggarane om politiske prosessar. Tysdag debuterte ordførar Ola Teigen på YouTube.
onsdag 11. mai $ Firdaposten
Har kopla inn Økokrim etter dumping ved Purkehola
På ein privat eigedom ved Purkehola har det pågått omfattande, ulovleg dumping av massar. No har kommunen kopla inn politiet og Økokrim.
onsdag 11. mai $ Firdaposten
Følg møtet i Kinn formannskap
Politikarane i Kinn formannskap har digitalt møte tysdag morgon.
tirsdag 10. mai $ Firdaposten
– Dårleg timing, og feil fokus frå Jacob Nødseth
Den nye kommunedirektøren i Kinn, Øyvind Bang-Olsen meiner Jacob Nødseth har gått for langt.
lørdag 7. mai $ Firdaposten
– Frykteleg frustrerande å vere politikar no
Jacob Nødseth (V) reagerer på reguleringsplanen for sjukehuskvartalet som administrasjonen no har lagt fram: – Dei politiske signala har heile vegen vore at ein skal spare dei private eigedommane. Men så kjem dei med dette framlegget. Det er frustrerande.
torsdag 5. mai $ Firdaposten
Gymsal med hage på taket, skywalk og amfi ved Storevatnet. Slik kan sjukehuskvartalet bli.
I arbeidet med planen har ein jobba med å kombinere ei omsorgsutbygging i fleire byggesteg med ny gymsal, bevaring av grøntdraget langs Storevatnet og trafikktryggleik for skuleelevane. Men tre privathus vil måtte vike for offentlege føremål.
lørdag 30. april $ Firdaposten
Protesterer mot utvida bandtvang i Kinn: – Då må kommunen kompensere
Kinn kommune vurderer å innføre utvida bandtvang for hund. Protestane har ikkje leite vente på seg.
onsdag 27. april $ Firdaposten
– Det er dritpinleg at huseigarar blir behandla slik
I mange år har eigarane av Torggata 2 forsøkt å få kjøpe ein tomteflik av kommunen, men dei har ikkje komme nokon veg. – Dritpinleg, tordna Jacob Nødseth (V) frå talarstolen i kommunestyret.
torsdag 14. april $ Firdaposten
Desse vil bli ny rådgjevar innan oppvekst
Kinn kommune har søkt etter oppvekstfagleg rådgjevar, og no er søkarlista klar.
torsdag 14. april $ Firdaposten
Vil ha fleire med på å utvikle sjukehus-eigedommen
Kinn kommune inviterer andre aktørar med på laget for å utvikle gamle Florø sjukehus og området rundt.
fredag 8. april $ Firdaposten
Kinn styrer mot eit underskot på 25 millionar
Årets første økonomiprognose til politikarane viser 25 millionar i meirforbruk.
torsdag 31. mars $ Firdaposten
Vil ha plansjefen som toppleiar
Ordførar Ola Teigen ber kommunestyret om å konstituere Øyvind Bang-Olsen som kommunedirektør i Kinn.
onsdag 23. mars $ Firdaposten
Jobben hans blir ikkje utlyst med det første
Rekruttering av ny kommunedirektør blir sett på vent.
lørdag 19. mars $ Firdaposten
Ingen kommunar fekk fleire klager på seg til sivilombodet enn Kinn i fjor
Jobben til sivilombodet er å undersøke klager på den offentlege forvaltinga frå innbyggjarar som meiner seg utsett for urett. Justert for innbyggartal var Kinn den kommunen som blei klaga inn oftast i 2021.
fredag 18. mars $ Firdaposten
Idretten kan måtte bygge fotballhallen sjølv
– Ja vi gjer det om vi må, men vi håper å finne ei løysing med Kinn kommune, seier Trine Vokuhl Havn, leiar i idrettsrådet og styreleiar i FSK hovudstyret.
onsdag 16. mars $ Firdaposten
Sjå formannskapet live
I dag er det formannskap i Kinn kommune. møtet kan du følge her.
torsdag 10. mars $ Firdaposten
Kinn kan få 100 nye akuttplassar til Ukraina-flyktningar
Kinn kommune vurderer no om ein skal tilby UDI opp til 100 nye akuttplassar med tanke på flyktningar frå Ukraina.
onsdag 9. mars $ Firdaposten
VESTLAND

Vann mot Kinn kommune på alle punkt i sak om eigedomsskatt
Retten kunne ikkje sjå at Lyngholmen ved Fjord Base har fått rett verdi.
søndag 6. mars $ Firdaposten
Årsrekneskapen for 2021: Oppsiktsvekkande positive tal for Kinn kommune
Det var dystre tal politikarane i Kinn vart presentert for i 2022, men inntektene skulle vise seg å vere langt høgre enn det som var rekna med.
torsdag 3. mars $ Firdaposten
Fire firma vil bygge ny barnehage i Florø
Første anbodsrunde for bygging av ny barnehage i Florø vart avlyst, og bygginga med dette utsett. No er ein i sluttfasen på anbodsrunde nummer to.
torsdag 17. februar $ Firdaposten
Tanker fra ei tante
Jeg sitter her, nærmere 80 mil unna, og leser om Karl Håkon saken i Firdaposten. Jeg blir kjenner at det er på tide at jeg bruker stemmen min, og sier noe.
tirsdag 15. februar $ Firdaposten
Vil utfordre politikarane: - Kva følger skal Kinn-søknaden få?
Måndag går førespurnaden om utgreiing om deling av Kinn til Statsforvaltaren. No blir det opp til departementet om det blir ei utgreiing, og opp til kommunestyret å bestemme korleis situasjonen skal påverke den kommunale drifta.
mandag 14. februar $ Firdaposten
– Du kan ikkje styre milliardbudsjett og 1600 tilsette etter dagsforma
Gruppeleiar Frank Willy Djuvik i Kinn Frp undrar seg over Høgre si vingling om Kinn kommune.
onsdag 9. februar $ Firdaposten
Høgre på vippen om framtida til Kinn: – Vi må berre vente til kommunestyremøtet torsdag og sjå kva som skjer
Dei gjekk til val på Kinn kommune. Hadde ordførarkandidat frå Måløy og kom inn med tre kandidatar frå Vågsøy og tre frå Flora. Spørsmålet er om det er samling under Baugen si blå bølge.
onsdag 9. februar $ Firdaposten
Kven blir ny kommunedirektør i Sunnfjord? Svaret kan kome allereie morgon
Torsdag eller fredag vil det vere klart kven som får tilbodet om å bli ny kommunedirektør i Sunnfjord kommune.
onsdag 9. februar $ Firdaposten
– No skal vi dele Kinn med eine handa og utvikle med den andre
– Dette blir vanskeleg å handtere. Det seier ordførar Ola Teigen, etter at fleirtalet i formannskapet gjekk inn for å starte prosessen med deling av Kinn kommune.
torsdag 3. februar $ Firdaposten
Skal diskutere reversering, økonomi og Heggheim sin jobbsøknad
Tysdag møtast politikarane i Kinn formannskap for å diskutere viktige saker for kommunen si framtid.
tirsdag 1. februar $ Firdaposten
I det siste har halve Strandgata vore mørklagt. Han veit kvifor
Frå Spar-butikken og vestover har det vore svarte gatelys den siste tida.
fredag 28. januar $ Firdaposten
Sjukefråværet i kommunen: – Vi treng fleire hender
Sjukefråværet i Kinn kommune var i 2021 på 10,9 prosent. – Dette går ikkje lenger, sa Anders Ole Sunnarvik (Ap) allereie i september.
torsdag 27. januar $ Firdaposten
Nasjonalt er det fastlegekrise. I Kinn kommune er situasjonen todelt
555 personar står oppført utan fastlege i Kinn kommune. I Bremanger er talet berre 26. Likevel ligg Kinn under landsgjennomsnittet og kommuneoverlege Kjell-Arne Nordgård fortel dei har sett ei betring dei siste åra.
onsdag 26. januar $ Firdaposten
Lar du det meste gå i do? Då kan rekninga bli høg for både miljøet og deg
Det kommunale avløpsnettet og rensestasjonen i Kanalen får køyrt seg, når andre ting enn kloakk hamnar i røra.
onsdag 26. januar $ Firdaposten
Ruben trur bensinprisen skal vidare opp
Søndag var første gong bensinprisen passerte 20 kroner i Florø.
tirsdag 18. januar $ Firdaposten
Så mange "vaksine-debuterte" i Kinn i førre veke
Jo fleire det er som vaksinerar seg, jo sterkare står samfunnet mot koronasjukdommen. I førre veke kom 25 nye inn i folden i Kinn.
mandag 17. januar $ Firdaposten
Følg møtet om ny institusjon i Florø her
Politikarane har bestemt at det skal byggast nytt omsorgssenter på sjukehuseigedommen i Florø. I dag kan du seie meininga di.
mandag 17. januar $ Firdaposten
Sterk smitteauke i Kinn, og den skal stige vidare
Det er over 50 nye smittetilfelle i Florø berre i dag, men smittevernoverlegen er likevel letta.
mandag 17. januar $ Firdaposten
Arbeidskraft av edel årgang
– Du har nok å henge fingrane i når du pensjonerer deg. Prøv det den som vil!
lørdag 15. januar $ Firdaposten
Heggheim søker på kommunedirektør-stillinga i Sunnfjord
– Dette er den mest spennande stillinga i offentleg forvaltning i vår region.
fredag 14. januar $ Firdaposten
Livreima til Kinn skal strammast i sju fasar
No skal kommunedirektøren gjennomføre prosjekt bemanning. Prosjektet har sju fasar og er alt i gang.
søndag 9. januar $ Firdaposten
– Det var på kanten, men eg står fullt og heilt inne for det eg sa
Ungdomsordførar i Kinn, Håkon Skram Heggen (17) frå Måløy vart klubba av ordførar Ola Teigen i kommunestyremøtet før jul. Men han angra ikkje på det han sa.
søndag 9. januar $ Firdaposten
Eit tøft år i vente for kommunedirektøren: – I år skal vi ta ut effekten
Kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim skal gjennom eit utfordrande 2022. No skal effekten av kommunesamanslåinga hentast ut, og det kan bli ein tøff kur for administrasjonen.
lørdag 8. januar $ Firdaposten
Kan stein frå skipstunnelen redde Kinn-budsjettet?
Ordførar i Kinn, Ola Teigen (Ap) ser ikkje bort frå at det kan vere ei løysing.
torsdag 6. januar $ Firdaposten
Uroa foreldre ved Florø ungdomsskule: – Dette budsjettet betyr færre vaksne saman med elevane
FAU ved Florø ungdomsskule slår alarm om effekten av dei tronge økonomiske tidene i kommunen.
16. desember 2021 $ Firdaposten
VESTLAND

Her er spørsmålet Senterpartiet vil stille folket i Kinn
"Bør Kinn kommune søke om ei utgreiing om deling av kommunen?"
13. desember 2021 $ Firdaposten
Kinn har dyrast byggesaksgebyr i Sogn og Fjordane
Kinn er dyrast i Sogn og Fjordane, men Asker toppar på landsbasis.
12. desember 2021 $ Firdaposten
Teigen kjem med flengande kritikk av Kommunal- og moderniseringsdepartementet: – Det er heilt tydeleg at dei ikkje har kontroll
Torsdag fekk ordføraren brev i frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at Kinn kommune kunne søke om støtte til ei reversering. Under kommunestyremøtet om saka i dag, kom kontrabeskjeden.
10. desember 2021 $ Firdaposten
Statsforvaltaren: – Deling er langt meir kompleks enn ei samanslåing
Framtida til Kinn kommune vart diskutert i eit ekstraordinært digitalt kommunestyremøte i dag.
10. desember 2021 $ Firdaposten
Dei fekk landa budsjettet og frys eigedomsskatten
Tysdag er det store budsjettmøtet i Kinn kommunestyre. Og sjølv om kinnpolitikken kan for utanforståande verke kaotisk og full av konfliktar, trekk samarbeidspartia bak budsjettet fram den gode budsjettprosessen i haust.
9. desember 2021 $ Firdaposten
- Skal Kinn ha livets rett, må kommunen ha folket bak seg
- Svar til Gustav Johan Nydal og fleire
3. desember 2021 $ Firdaposten
Brøytefonn stengde Ramsdalsheia: – Brøytemannskapet treng ikkje gjere det vanskelegare for oss!
Ei brøytefonn plassert midt i vegen førte til at ei rekke bilar stod fast på Ramsdalsheia i natt. Bilbergar måtte kontaktast.
1. desember 2021 $ Firdaposten
– Om politikarane vil, står ingenting i vegen for å reversere Kinn
Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Erling Sande er krystallklar. Kinn blir reversert om politikarane vil.
26. november 2021 $ Firdaposten
Høgre vil avklare reversering av Kinn på årsmøtet tysdag
– Vi må ha ei avklaring, vi kan ikkje gå inn i ein ny valkamp der alt skal handle om reversering, seier gruppeleiar i Kinn Høgre, Arlene Vågene.
26. november 2021 $ Firdaposten
Ope brev til Kinn kommune ved eigedomsskattekontoret
Kor lang tid skal vi akseptere at det tar, før eit kommunalt kontor svarer på ei henvending?
20. november 2021 $ Firdaposten
Ola Teigen: – Vi må ikkje overdramatisere
Kommunedirektør Terje Heggheim la fram mørke tal for økonomien i Kinn for Formannskapet i Kinn tysdag. Men ordførar Ola Teigen meiner Kinn ikkje er i noko unik situasjon.
11. november 2021 $ Firdaposten
– Vi driv for dyrt. Vi må ta grep, og dei må takast innan 50 dagar
Dei folkevalde i Kinn har berre veker på seg til å gjere dei mest dramatiske kutta og omstillingane dei nokon gong har gjort som lokalpolitikarar.
11. november 2021 $ Firdaposten
– Reversering kan ikkje vere eit kort som blir trekt opp i alle diskusjonar
Arlene Vågene er ikkje overraska over at Senterpartiet nok ein gang dreg reverseringskortet.
10. november 2021 $ Firdaposten
– No bør sjølv ja-folket innsjå at Kinn er feil veg å gå!
Gruppeleiar i Senterpartiet og varaordførar i Kinn, Sidsel Kongsvik meiner det vart stadfesta i formannskapet tysdag at Kinn ikkje har berekraft.
10. november 2021 $ Firdaposten
Krass kritikk: – Tilsetjinga av Runa Nybakk som kommunalsjef er urimeleg
– Eg er veldig overraska over at Runa Nybakk er vurdert som den best kvalifiserte til stillinga som kommunalsjef for oppvekst og undervisning i Kinn kommune. Det seier Gunn Heidi Hansen som er tidlegare driftssjef for vaksenopplæringa i Bremanger kommune.
10. november 2021 $ Firdaposten
Formannskapet i Kinn live no
9. november 2021 $ Firdaposten
– No er det veldig enkelt, vaksiner deg - eller få korona!
– Det er smittevernoverlege i Sunnfjord, Øystein Furnes som sa dette, og det er reine ord for pengane, seier Jan Helge Dale om kollegaen i aust.
1. november 2021 $ Firdaposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL