Kinn
Ilagt forelegg for juks med fangstdagbok i Måløy
Skal ha underrapportert mer enn 100.000 kilo nordsjøsild ved levering. Skipperen på en britisk fiskebåt er ilagt et forelegg på 28.000 kroner for å ha jukset med den elektroniske fangstdagboken da …
22:53 Måløy24
Lyser ut stilling som fastlege for tredje gang
Sliter med å få fylt ledig stilling. Kinn kommune lyser nå for tredje gang ut stilling som fastlege i Måløy. De to forrige utlysningen har ikke gitt kommunen resultatet de ønsker. Stillingen er led…
22:51 Måløy24
Velkommen til Vestland!
Nå åpner vi for turister fra en rekke land i Europa. Det er gode nyheter for reiselivsnæringen i Vestland. Det har vært en hard vår og en tøff start på sommeren for reiselivsnæringen. På norske hot…
19:43 Måløy24
4 av 10 erfarne båteiere mener det er greit å drikke på sjøen 
Det viser en fersk undersøkelse. Der avdekkes også at båteiere med en fartstid på sjøen i over ti år mener at en promillegrense til sjøs bør være høyere enn på vei. Dagens båtpromille er...
17:53 Måløy24
Ber kommunen ta grep for å gjøre Hendanes Fyr enda mer attraktivt
Imponert over utbedringsarbeid, men ber om bedre trafikale forhold og en del andre fasiliteter. Venstre-politiker Edvard Iversen synes det er flott at veien til Hendanes Fyr er oppgradert og sikret…
tirsdag 12:59 Måløy24
Enova må støtte klimatiltak for folk flest
Mange norske boligeiere vil gjerne bidra til bedre klima gjennom å spare energi, men får svært liten hjelp av Enova til å gjennomføre tiltak. Selv ikke i år hvor Enova har et rekordstort budsjett. …
tirsdag 09:41 Måløy24
Får utvide jobbhotellet
Båtbygg planlegger flere boligbrakker. Raudeberg Jobbhotell er ett av selskapene i Båtbygg-systemet. Som navnet tilsier, tilbyr jobbhotellet innlosjering for arbeidere. Nå ønsker man å utvide kapas…
mandag 23:12 Måløy24
Kommer fortsatt til å ha en del fjernmøter
Det midlertidige unntaket som tillot alle kommuner å ha politiske fjernmøter er opphevet, men Kinn kan fortsette med sine. – Vi har vedtatt som en del av møtereglementet i kommunen at vi kan …
mandag 23:11 Måløy24
VESTLAND

Har fått klarsignal til nye hybler i Fjellmøybuda
Deler av 3. etasje kan nå gjøres om fra kontor til leiligheter. Det er Husevåg Arkitektur som på vegne av Fjellmøybuda AS har søkt om bruksendring for deler av 3. etasje. Planen er å lage inntil se…
mandag 19:42 Måløy24
Ekstra midler til barn og unge som har havnet bakpå grunnet korona
Kinn kommune får penger til å følge opp såkalt sårbare barn og unge. Totalt ble det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett satt av 170 millioner kroner til barn og unge som trenger ekstra hjel…
mandag 16:47 Måløy24
Sjekk hvor mange poeng du måtte ha for å komme inn på MVS
Stor forskjell på hvor mange poeng du måtte ha for å komme inn på førsteinntaket til de ulike programmene på Måløy videregående. Første inntak i de videregående skolene i Vestland er gjennomført. E…
mandag 10:30 Måløy24
Stopp byråkratiseringen av lokalsamfunnene!
Regjeringen vil ha Europas strengeste regelverk for organisering av lokale nettselskaper. Endringen treffer mange effektive selskaper som har stor samfunnsnytte. Det kan igjen gi dyrere strøm og tr…
mandag 06:50 Måløy24
Ønsker å utvikle nye betalingsformer i drosjer
Samferdselsdepartementet ønsker vil muligheten for heldigitale alternativer til det gode, gamle taksteameteret. – Vi ønsker å legge til rette for at drosjevirksomhetene kan ta i bruk ny tekno…
mandag 06:46 Måløy24
Slo til “motstanderen” knakk nesen
Nordfjord-mann tiltalt etter voldsepisode. En mann i 30-årene må i midten av oktober møte i Sogn og Fjordane tingrett tiltalt for vold etter nattlige tumulter en februardag tidligere i år. Ifølge t…
mandag 06:27 Måløy24
Ny runde med utested-skryt
Politiet mener de håndterer en vanskelig periode med god kontroll. De ordinære skjenkekontrollørene
søndag 18:03 Måløy24
Får likevel ikke flagge på broen ved hjemmekamper
Statens vegvesen mener det er trafikkfarlig. Som Måløy24 tidligere har skrevet,
lørdag 23:25 Måløy24
Redningsvest kan redde livet til hunden
Selv om mange hunder er gode svømmere skjer det likevel flere drukningsulykker hvert år. Hvis hunden faller over bord og blir panisk kan situasjonen bli kritisk, og da kan en redningsvest være avgj…
lørdag 23:20 Måløy24
De som aldri vil bli reddet av en vaksine
Da koronapandemien traff Norge, gikk statsminister Erna Solberg ut og sa at vi måtte vise solidaritet med de mest sårbare blant oss. Nå er tiden overmoden for å gjøre det samme for alle barn og ung…
lørdag 23:01 Måløy24
Regner med økt smitte etter nye reiseregler
Folkehelseinstituttet forbereder folk på flere koronasmittede. Regjeringen innførte i går fredag nye regler med hensyn til hvilke land man kan reise til uten å måtte i karantene ved retur, og hvilk…
lørdag 18:01 Måløy24
Tiltalt for vold mot politiet
Skal ha skallet og slått mot to ulike politibetjenter. En mann fra Kinn må i oktober møte i Sogn og Fjordane tingrett tiltalt for vold mot politiet. Ifølge tiltalen skjedde episoden en desembernatt…
lørdag 17:52 Måløy24
Åtte sjøfolk har mistet livet på jobb i 2020
Halvårstallene for ulykker med næringsfartøy viser at åtte personer har omkommet som følge av ulykker til sjøs i 2020. Antall ulykker har dermed økt sammenlignet med første halvår de fem siste åren…
fredag 22:04 Måløy24
Tidenes laveste rente i Lånekassen
Fra 1. september setter Statens Lånekasse ned den flytende renten til 1,539 prosent. – Aldri før har flytende rente på studielån vært lavere enn den vil være fra 1. september, sier administrerende …
fredag 22:01 Måløy24
Svømmeopplæring – det finnes ubrukte midler
Norge er et land med mye kyst og vann. Derfor er det viktig at alle er trygge i vann, og at barn får god og tilpasset svømmeopplæring i skolen. Hver sommer retter flere medier søkelyset mot at det …
fredag 22:00 Måløy24
Har fått 376.000 til digitale læremidler
Kinn kommune får oppgradert verktøyene i grunnskolen. Kinn kommune har fått 376.035 kroner til innkjøp av digitale lærermidler i grunnskolen. Dette er det samme som kommunen søkte om i desember i f…
fredag 20:00 Måløy24
Går inn for å lage forkjørsveg
Fylkeskommunen støtter Kinn kommunes ønske om forkjørsvei fra krysset i Polljen i retning Osmundsvåg. Måløy24 har tidligere skrevet at Kinn kommune ønsker forkjørsvei på denne strekningen
fredag 17:54 Måløy24
Uvettig ferieatferd kan gi dyr en sakte og pinefull død
Ber deg unngå å kaste metallemballasje i naturen når du er på ferie. Fylkesmannen i Vestland går nå ut med en advarsel til folk som har tenkt å benytte den spesielle koronasommeren 2020 til ferie p…
fredag 13:00 Måløy24
Ber om kutt i ferjeprisene
Kystrådet mener årets økning er uheldig både for næringsliv og privatbilister. På sist møte vedtok Kystrådet en uttale der det ber Vestland fylkeskommune om å reversere økningen i ferjetakster som …
fredag 10:20 Måløy24
Kystbatteriet på Måløyna kan bli nasjonalt kulturminne
Riksantikvaren vil gjøre kystbatteriet til krigshistorisk landskap av nasjonal verdi. Riksantikvaren har begynt prosessen med å kartlegge kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, såkalt KUL…
fredag 06:48 Måløy24
Mer penger til kampen mot vold og overgrep mot barn
For Fremskrittspartiet er det viktig at alle barn i Norge får en trygg og god oppvekst. Vold og overgrep mot barn er et alvorlig samfunnsproblem, og har store konsekvenser for den enkelte, og …
fredag 06:45 Måløy24
Stopp de usosiale kuttene
De siste årene har folk på arbeidsavklaringspenger opplevd å miste støtten sin, på grunn av regjeringens kuttpolitikk. Mange mennesker har gått over på sosialhjelp som følge av kuttet, men mange få…
torsdag 20:10 Måløy24
Midlertidig forbud for smittevernappen
Datatilsynet har gitt Folkehelseinstituttet midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i appen Smittestopp. – Vi er skuffet over dette vedtaket. Det virker ikke som Datatilsynet har tatt …
torsdag 18:00 Måløy24
Nær 17.000 fikk førstevalget oppfylt i første runde
Førsteinntaket til de videregående skolene er klart. I går fikk 22087 elever svar på inntaket til videregående skole til høsten. Av disse fikk 16818 innvilget førstevalget sitt i første inntaksrund…
torsdag 13:11 Måløy24
Sykelønnen er en del av Norges beredskap
Sykelønnsordningen er et grunnleggende velferdsgode i Norge. Alle kan bli syke – og når vi blir det ligger det en stor trygghet i at vi ikke må bekymre oss for inntekten vår. Det skulle rett og sle…
torsdag 10:18 Måløy24
VESTLAND

Domstein har inngått avtale om leveranser av landbasert laks
Pilotprosjekt i samarbeid med kjedegiganten Coop. Også produsenten Fredrikstad Seafood er med på laget når Domstein Sjømat som den første leverandøren i Norge tilbyr oppdrettslaks som kun stammer f…
onsdag 8. juli Måløy24
– Medisiner og bilkjøring blir raskt en farlig kombinasjon
Titusenvis av nordmenn kjører daglig i ruspåvirket tilstand som følge av medisinbruk, ifølge tall fra FHI. Fag- og kvalitetssjef i Farmasiet, Lisa Grinaker, frykter at mange nordmenn ikke er klar o…
onsdag 8. juli Måløy24
Får to millioner til å hjelpe ledige og permitterte
Gladnyhet for Fagskulen. Fagskulen i Deknepollen har sammen med Fagskulen i Førde fått to millioner kroner i støtte til kurs som skal hjelpe arbeidsledige og permitterte i en vanskelig tid etter ut…
onsdag 8. juli Måløy24
Oppgraderer bygget
Vil fremstå som nytt utvendig. Isovent skal gjennomføre en utvendig oppgradering av bedriftens bygg i Barstadvika. Etter planen skal hele bygget plates på nytt. Samtidig skal alle vinduer byttes og…
onsdag 8. juli Måløy24
Trygg oppvekst er ingen selvfølge
Det er trist å se at stadig flere barn og unge utsettes for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Mange får ikke kontakt med hjelpeinstanser, og terskelen for å søke hjelp k…
onsdag 8. juli Måløy24
Frykter båtsommer gir skadetopp
For mange er fellesferie synonymt med båtferie. Nå frykter Frende store utslag på skadestatistikken. Totalt betalte forsikringsbransjen 506,5 millioner kroner etter nær 11.000 skader på fritidsbåt …
onsdag 8. juli Måløy24
Vi vil åpne breddefotballen
Regjeringspartiene har bestemt at breddefortballen forblir stengt i alle fall til august. Det forstår vi i FrP lite av. På fredag kom den nedslående nyheten til Norges Fotballforbund (NFF): de får …
onsdag 8. juli Måløy24
Fra høsten blir SFO billigere for familier med lav inntekt
Fra 1. august innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging.  – Vi vet at SFO er viktig både for forebygging og …
onsdag 8. juli Måløy24
Rykket ut til dieselsøl
– Driver i retning av Måløy. Politiet og brannvesenet fikk tirsdag kveld melding om oljesøl i området mellom Båtbygg og Skåratunnelen. Brannvesenet har sjekket forholdene og konkludert med at…
tirsdag 7. juli Måløy24
Ny kommunal leder får velge arbeidssted selv
Kinn lyser ut sjefsstilling. Kinn kommune har nå lyst ut ny stilling som landsbrukssjef. Landbrukssjefen er underlagt tjenesteleder for plan og vil tilhøre avdeling for arealforvaltning og byggesak…
tirsdag 7. juli Måløy24
Her er fakta om de mye omtalte ferjeprisene
Nettstedet faktisk.no har gjennomført en faktasjekk av de heftige diskuterte ferjeprisene. Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det o…
tirsdag 7. juli Måløy24
Politiet advarer: Promille på el-sparkehjul gir 10.000 i bot
Vestlending er allerede saftig bøtelagt. Det er Arne Lutro, leder for kommunikasjon og stab i Vest politidistrikt som nå går ut med en advarsel om at el-sparkehjul er et kjøretøy underlagt promille…
tirsdag 7. juli Måløy24
Mener brannstasjonen nå følger midlertidige krav
Har gjennomført en rekke tiltak og håper på godkjennelse fra Arbeidstilsynet. Problemer med å etterkomme arbeidsmiljølovens krav på den gamle, trange og utrangerte brannstasjonen i gate 2 har vært …
tirsdag 7. juli Måløy24
Fotballgrasrota med innstendig bønn til regjeringen
Reagerer kraftig på beslutningen om at det ikke åpnes for kontakttrening og kamper i breddefotballen før tidligste etter et møte 10. august. I verste fall kan dette bety at Sogn og Fjordane fotball…
tirsdag 7. juli Måløy24
Får 1,5 millioner til pilotprosjekt for helse
Kinn kommune får videreføre arbeidet med tverrfaglig oppfølgingsteam. Helsedirektoratet har innvilget kommunen totalt 1,47 millioner kroner til prosjektet Pilot oppfølgingsteam for 2020. 1 million …
tirsdag 7. juli Måløy24
Gjeninnfører fraværsgrense
Slutt på spesialordningen som ble innført på grunn av koronaviruset. På grunn av koronapandemien ble det i mars innført midlertidige endringer i fraværsgrensen. Disse endringene blir ikke viderefør…
tirsdag 7. juli Måløy24
Åpner for fritidsbolig, men er særdeles kritisk til vei
Fylkesmannen med uttale om nytt prosjekt i Vågsvåg. Kinn kommune ønsker i utgangspunktet å gi klarsignal til en søknad om dispensasjon for å bygge fritidsbolig, uthus og tilkomstvei med parkering i…
mandag 6. juli Måløy24
Se opp for fyllekjørere i sommer
Sommeren er endelig her – for mange vil det i år bli norgesferie og kjøreturer i vårt landstrakte land. Det er magisk, men sommeren er tradisjonelt sett den tiden på året hvor det skjer flest trafi…
mandag 6. juli Måløy24
Johan blir norsk fiskeriutsending til Japan og Sør-Korea
Familien tar måløyværingen med på flyttelasset i jobben for Norges Sjømatråd. – At jeg får muligheten til å ta en runde nummer to som utsending for Sjømatrådet, er helt utrolig. Dette er drømmejobb…
mandag 6. juli Måløy24
Sjekk alle som har startet selskap de to siste månedene
Her er nyetableringene i Måløy og omegn. HAVFRUEN MÅLØY ASMåløy Stormarked Myrane 13, 6718 DEKNEPOLLENOrganisasjonsform: AksjeselskapFormål: Kafe og restaurantdrift og hva hermed står i forbindelse…
mandag 6. juli Måløy24
Mer praktisk skole
For få fullfører videregående skole. Senterpartiet mener flere hadde hatt større muligheter og motivasjon for å fullføre om grunnskolen var mer praktisk. 78 % av elevene som begynte i videregående …
mandag 6. juli Måløy24
15 druknet i juni
Sju etter fall fra land, seks under bading og to i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Det viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. Her går det også frem at 45 personer druknet første halvår i…
mandag 6. juli Måløy24
Oppdrettere i vest går til søksmål mot staten
Vil ha reversert soneinndelingen som tvinger dem til å redusere produksjonskapasiteten. Bak søksmålet står alle de 25 selskapene som har anlegg i det som nå blir kalt produksjonsområde 4 (PO4). Det…
søndag 5. juli Måløy24
Kupen på rundens lag
Det var ikke bare scoringen som ble lagt merke til da Endre Kupen debuterte i offisiell kamp for Sogndal. Som Måløy24 allerede har skrevet, syntes den tidligere Tornado Måløy-spillerne at det var h…
søndag 5. juli Måløy24
Hvem tar vare på barn i sårbare situasjoner i sommer?
Vi har hatt en annerledes vår, med stengte skoler og barnehager og mindre aktivitetstilbud for barn og unge. Nå er sommerferien her. Den er et pusterom for mange, fylt av aktiviteter og moro. Men s…
søndag 5. juli Måløy24
VESTLAND

Disse Kinn-bedriftene har fått mest i koronastøtte
Her ser du ti på topp-listen. Totalt har 168 bedrifter i Kinn kommune fått drøyt sju millioner kroner i støtte fra den statlige krisepakken som ble opprettet for å motvirke koranavirusets påvirknin…
søndag 5. juli Måløy24
Åpner for støtte fra næringsfond
Kinn kommune tilbyr støtte til prosjekter, investeringer og bedriftsutvikling. Kinn kommune har nå åpnet for at bedrifter kan søke om støtte fra det kommunale næringsfondet. I statuttene til fondet…
søndag 5. juli Måløy24
Politiet: De to ombord fremstår som beruset
Det blir opprettet politisak etter at en båt gikk på land lørdag kveld. – Politiet og redningsskøyten er på stedet nå. Begge de to personene ombord fremstår som beruset, så her blir det oppre…
lørdag 4. juli Måløy24
Båt gikk på land lørdag kveld
To personer ombord. Ved 22.20-tiden lørdag kveld melder politiet på Twitter at en båt skal ha gått på land ved Ulvesund lykt. Opplysninger fra folk Måløy24 har vært i kontakt med, går ut på at ulyk…
lørdag 4. juli Måløy24
Gylne øyeblikk fra leserne
Brukt litt av lørdagskvelden på å få med deg disse. Samtlige av bildene under er lastet opp på Instagram og merket med emneknaggen #maloy24 – merk dine bilder på samme måte! Trykker du på før…
lørdag 4. juli Måløy24
Krever fullfinansiering før spillemidler vurderes
Skal Nordfjordbadet nyte godt av støtteordning må Kinn-politikerne først få lokale midler på plass. Som Måløy24 tidligere har skrevet var Nordfjordbadet ett av de lokale tiltakene som fikk avslag p…
lørdag 4. juli Måløy24
Et bedre tilbud for familier med syke og døende barn
Rundt 4000 barn i Norge har livstruende sykdommer som gjør at de lever korte liv. Å få et sykt barn som man vet man skal miste tidlig, eller å oppleve at barna blir livstruende skadet eller syk, er…
lørdag 4. juli Måløy24
Harald var ombord da skip ble kapret av pirater
– Jeg har snakket med ham. Han er i sikkerhet og alt har gått fint med ham. Det sier Rolf Aare til Måløy24. Sønnen Harald, oppvokst i Polljen, men nå bosatt i Holvika, er chief ombord på &#82…
lørdag 4. juli Måløy24
Brukte åtte minutter på å åpne målkontoen i serien
– Deilig å komme i gang igjen, og deilig å få en scoring med en gang. Det sier Endre Kupen til Måløy24. I går satte den notoriske måltjuven inn 1-0 etter åtte minutter da Sogndal spilte årets…
lørdag 4. juli Måløy24
Bilder og video: Snart er den praktfulle Turnhallen klar til bruk
Nå starter en ny tidsregning for Skavøypoll Turn. – For oss betyr det blant annet at vi kan få med alle som har stått på venteliste, slik at de som vil får drive med turn. I tillegg blir det …
fredag 3. juli Måløy24
Varetektsfengslet etter alvorlig voldsepisode
Mannen har mistet jobben og er kastet ut av leiligheten etter hendelsen. En mann fra tidligere Vågsøy er i Sogn og Fjordane tingrett varetektsfengslet så lenge påtalemyndigheten mener det er nødven…
fredag 3. juli Måløy24
Anbefaler kommunene å se på smittevernkapasiteten
Mange melder om høyt press på kommunelege og smittevernlege. Fylkesmannen i Vestland har gjennomført en evaluering av hvordan kommunene har håndtert koronapandemien så langt. Evalueringen er gjort …
fredag 3. juli Måløy24
Raudt sine mange ansikt
I eit lesarinnlegg kjem Kinn Raudt med uro for eit eventuelt samarbeid mellom Ap, Høgre og Venstre. Raudt fryktar privatisering av kommunale tenester. I ein kommentar på Facebook kunne eg ikkje ann…
fredag 3. juli Måløy24
Ni søkere til stillinger som assistent i SFO og barnehage
To jobber i barnehage, én i SFO. Kinn kommune har søkt etter assistenter i Storevatn barnehage og Krokane SFO i gamle Flora, samt i Skavøypoll barnehage. I Storevatn barnehage dreier det seg om en …
fredag 3. juli Måløy24
Flere forkjølelser skaper frykt for økt koronasmitte
– Varsellampene bør blinke. Det sier smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther ved Sykehuset i Vestfold til NRK. Etter at smittevernrestriksjonene har blitt lettet er det registrert en kraftig øknin…
fredag 3. juli Måløy24
Har fått toppjobb på Havforskningsinstituttet
Måløyværingen begynner som digital direktør. Bjørn Arvid Sætren, opprinnelig fra Måløy, er ansatt som ny digital direktør på Havforskingsinstituttet (HI). Han kommer fra jobben som IT-direktør i Fi…
torsdag 2. juli Måløy24
Jobben med utbedring er sendt ut på anbud
Kommunen håper å få gjennomført oppgraderingen av Holvik barnehage for fem millioner kroner. Det har vært mye frem og tilbake rundt Holvik barnehage etter at skolen ble lagt ned: Behov for mer area…
torsdag 2. juli Måløy24
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL