Kinn
Nasjonalt er det fastlegekrise. I Kinn kommune er situasjonen todelt
555 personar står oppført utan fastlege i Kinn kommune. I Bremanger er talet berre 26. Likevel ligg Kinn under landsgjennomsnittet og kommuneoverlege Kjell-Arne Nordgård fortel dei har sett ei betring dei siste åra.
48min $ Firdaposten
Lar du det meste gå i do? Då kan rekninga bli høg for både miljøet og deg
Det kommunale avløpsnettet og rensestasjonen i Kanalen får køyrt seg, når andre ting enn kloakk hamnar i røra.
18:00 $ Firdaposten
Ruben trur bensinprisen skal vidare opp
Søndag var første gong bensinprisen passerte 20 kroner i Florø.
tirsdag 18. januar $ Firdaposten
Så mange "vaksine-debuterte" i Kinn i førre veke
Jo fleire det er som vaksinerar seg, jo sterkare står samfunnet mot koronasjukdommen. I førre veke kom 25 nye inn i folden i Kinn.
mandag 17. januar $ Firdaposten
Følg møtet om ny institusjon i Florø her
Politikarane har bestemt at det skal byggast nytt omsorgssenter på sjukehuseigedommen i Florø. I dag kan du seie meininga di.
mandag 17. januar $ Firdaposten
Sterk smitteauke i Kinn, og den skal stige vidare
Det er over 50 nye smittetilfelle i Florø berre i dag, men smittevernoverlegen er likevel letta.
mandag 17. januar $ Firdaposten
Arbeidskraft av edel årgang
– Du har nok å henge fingrane i når du pensjonerer deg. Prøv det den som vil!
lørdag 15. januar $ Firdaposten
Heggheim søker på kommunedirektør-stillinga i Sunnfjord
– Dette er den mest spennande stillinga i offentleg forvaltning i vår region.
fredag 14. januar $ Firdaposten
VESTLAND

Livreima til Kinn skal strammast i sju fasar
No skal kommunedirektøren gjennomføre prosjekt bemanning. Prosjektet har sju fasar og er alt i gang.
søndag 9. januar $ Firdaposten
– Det var på kanten, men eg står fullt og heilt inne for det eg sa
Ungdomsordførar i Kinn, Håkon Skram Heggen (17) frå Måløy vart klubba av ordførar Ola Teigen i kommunestyremøtet før jul. Men han angra ikkje på det han sa.
søndag 9. januar $ Firdaposten
Eit tøft år i vente for kommunedirektøren: – I år skal vi ta ut effekten
Kommunedirektør i Kinn, Terje Heggheim skal gjennom eit utfordrande 2022. No skal effekten av kommunesamanslåinga hentast ut, og det kan bli ein tøff kur for administrasjonen.
lørdag 8. januar $ Firdaposten
Kan stein frå skipstunnelen redde Kinn-budsjettet?
Ordførar i Kinn, Ola Teigen (Ap) ser ikkje bort frå at det kan vere ei løysing.
torsdag 6. januar $ Firdaposten
Uroa foreldre ved Florø ungdomsskule: – Dette budsjettet betyr færre vaksne saman med elevane
FAU ved Florø ungdomsskule slår alarm om effekten av dei tronge økonomiske tidene i kommunen.
16. desember 2021 $ Firdaposten
Her er spørsmålet Senterpartiet vil stille folket i Kinn
"Bør Kinn kommune søke om ei utgreiing om deling av kommunen?"
13. desember 2021 $ Firdaposten
Kinn har dyrast byggesaksgebyr i Sogn og Fjordane
Kinn er dyrast i Sogn og Fjordane, men Asker toppar på landsbasis.
12. desember 2021 $ Firdaposten
Teigen kjem med flengande kritikk av Kommunal- og moderniseringsdepartementet: – Det er heilt tydeleg at dei ikkje har kontroll
Torsdag fekk ordføraren brev i frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at Kinn kommune kunne søke om støtte til ei reversering. Under kommunestyremøtet om saka i dag, kom kontrabeskjeden.
10. desember 2021 $ Firdaposten
Statsforvaltaren: – Deling er langt meir kompleks enn ei samanslåing
Framtida til Kinn kommune vart diskutert i eit ekstraordinært digitalt kommunestyremøte i dag.
10. desember 2021 $ Firdaposten
Dei fekk landa budsjettet og frys eigedomsskatten
Tysdag er det store budsjettmøtet i Kinn kommunestyre. Og sjølv om kinnpolitikken kan for utanforståande verke kaotisk og full av konfliktar, trekk samarbeidspartia bak budsjettet fram den gode budsjettprosessen i haust.
9. desember 2021 $ Firdaposten
- Skal Kinn ha livets rett, må kommunen ha folket bak seg
- Svar til Gustav Johan Nydal og fleire
3. desember 2021 $ Firdaposten
Brøytefonn stengde Ramsdalsheia: – Brøytemannskapet treng ikkje gjere det vanskelegare for oss!
Ei brøytefonn plassert midt i vegen førte til at ei rekke bilar stod fast på Ramsdalsheia i natt. Bilbergar måtte kontaktast.
1. desember 2021 $ Firdaposten
– Om politikarane vil, står ingenting i vegen for å reversere Kinn
Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Erling Sande er krystallklar. Kinn blir reversert om politikarane vil.
26. november 2021 $ Firdaposten
Høgre vil avklare reversering av Kinn på årsmøtet tysdag
– Vi må ha ei avklaring, vi kan ikkje gå inn i ein ny valkamp der alt skal handle om reversering, seier gruppeleiar i Kinn Høgre, Arlene Vågene.
26. november 2021 $ Firdaposten
Ope brev til Kinn kommune ved eigedomsskattekontoret
Kor lang tid skal vi akseptere at det tar, før eit kommunalt kontor svarer på ei henvending?
20. november 2021 $ Firdaposten
Ola Teigen: – Vi må ikkje overdramatisere
Kommunedirektør Terje Heggheim la fram mørke tal for økonomien i Kinn for Formannskapet i Kinn tysdag. Men ordførar Ola Teigen meiner Kinn ikkje er i noko unik situasjon.
11. november 2021 $ Firdaposten
– Vi driv for dyrt. Vi må ta grep, og dei må takast innan 50 dagar
Dei folkevalde i Kinn har berre veker på seg til å gjere dei mest dramatiske kutta og omstillingane dei nokon gong har gjort som lokalpolitikarar.
11. november 2021 $ Firdaposten
– Reversering kan ikkje vere eit kort som blir trekt opp i alle diskusjonar
Arlene Vågene er ikkje overraska over at Senterpartiet nok ein gang dreg reverseringskortet.
10. november 2021 $ Firdaposten
– No bør sjølv ja-folket innsjå at Kinn er feil veg å gå!
Gruppeleiar i Senterpartiet og varaordførar i Kinn, Sidsel Kongsvik meiner det vart stadfesta i formannskapet tysdag at Kinn ikkje har berekraft.
10. november 2021 $ Firdaposten
Krass kritikk: – Tilsetjinga av Runa Nybakk som kommunalsjef er urimeleg
– Eg er veldig overraska over at Runa Nybakk er vurdert som den best kvalifiserte til stillinga som kommunalsjef for oppvekst og undervisning i Kinn kommune. Det seier Gunn Heidi Hansen som er tidlegare driftssjef for vaksenopplæringa i Bremanger kommune.
10. november 2021 $ Firdaposten
Formannskapet i Kinn live no
9. november 2021 $ Firdaposten
– No er det veldig enkelt, vaksiner deg - eller få korona!
– Det er smittevernoverlege i Sunnfjord, Øystein Furnes som sa dette, og det er reine ord for pengane, seier Jan Helge Dale om kollegaen i aust.
1. november 2021 $ Firdaposten
Store spørjeteikn frå entreprenørane som blei forkasta til barnehagebygging
Vi snakka med dei fire entreprenørane som no fekk tilboda sine om å bygge ny sentrumsbarnehage i Florø avvist. Dei vedgår feil, men stiller også tydelege spørjeteikn ved at kommunen har stilt lista så høgt.
29. oktober 2021 $ Firdaposten
Kommunedirektøren: – Tilbydarane burde skjøna at dei ikkje oppfylte krava
Konkurransen om ny sentrumsbarnehage i Florø er avlyst då ingen av tilbydarane stetta kvalifikasjonskravet i utlysinga. Dette burde dei fire entreprenørane skjøne, skriv kommunedirektøren i si grunngjeving til kommunestyret.
29. oktober 2021 $ Firdaposten
Måndag blir Firdavegen stengd
Fornying av VA-anlegget i Professor Indrebøgate er i siste fase, og no koplar dei seg på anlegget i Firdavegen.
28. oktober 2021 $ Firdaposten
VESTLAND

– Rask reaksjon hindra storbrann på Amfi
Opne flammar i telefonbordet til Power på Amfi Florø var årsaka til brannutrykkinga i går. – Brannen kunne utvikla seg til ein større rombrann, fortel beredskapssjef i Kinn brann og redning, Robert Endestad.
28. oktober 2021 $ Firdaposten
Ventar større trøkk på influensavaksinering i år – og her er planen til Dale
Influensasesongen er i gang, og mange fryktar den blir ekstra ille i år. Med god grunn.
20. oktober 2021 $ Firdaposten
Har du sett eit pissatrengt tre før? Her er det!
Brynhild Løken opplevde eit merkeleg naturfenomen då ho var på tur i skogen tett på småbruket sitt på Grov. – Eg har aldri sett noko liknande, og eg er jo mykje i naturen, seier ho.
19. oktober 2021 $ Firdaposten
Når får Ola baugen kring halsen?
Kinn kommune er snart to år. Men framleis har ikkje ordføraren fått ordførarkjede. Kva skjer?
19. oktober 2021 $ Firdaposten
Ordføraren meiner kritikken frå nord er overraskande og treffer dårleg
Senterpartiet har stått i bresjen for reverseringssaka i tospann med Ja til reversering av Kinn kommune. Ordførar i Kinn, Ola Teigen synest dei siste argumenta deira om at «alt går til Florø» ikkje treffer.
18. oktober 2021 $ Firdaposten
– Eg meir forbanna enn nokosinne, så vi vil definitivt ikkje legge ned våpena!
Fredrik Egeberg i «Ja til reversering av Kinn kommune», og kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Kinn vil definitivt ikkje legge ned reverseringsvåpna etter det dei oppfatta som ei skuffande regjeringsplattform vart presentert no i veka.
17. oktober 2021 $ Firdaposten
– Kommunestyret eig Kinn-lagnaden
Motstandarane av Kinn kommune fekk eit skot for baugen då det var klart at Senterpartiet ikkje vann fram med kravet om statleg initiert reversering av regionar og kommunar.
17. oktober 2021 $ Firdaposten
Norled AS fekk kontrakt på lokalbåtrutene
Skyss tildelte i dag Norled AS kontrakt for drift av lokale hurtigbåtar i Kinn, Bremanger, Stad, Vik, Høyanger, Sogndal og Lærdal kommunar frå 2024 til 2036.
8. oktober 2021 $ Firdaposten
Tre månader sidan dei søkte: Ingen har høyrt noko om kommunalsjefstillinga
Midt i juli blei det klart at 10 kvinner og to menn hadde søkt stillinga som kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Kinn kommune. Tre månader seinare har ingen av søkjarane høyrt frå kommunen.
5. oktober 2021 $ Firdaposten
Møyfrid fekk jobben som ny arkivsjef i politiet – på bursdagen sin!
Det var avdelingsleiaren for informasjon og service i Kinn kommune, Møyfrid Ellingsund som fekk sjefsjobben på politihuset i Florø.
2. oktober 2021 $ Firdaposten
På talerstolen etterlater vi oss et inntrykk av at politikere kritiserer, er sarkastiske, mistroiske og storforlangende
Jeg er frustrert over veien fra ord til handling – fra kunnskap til endring av praksis.
2. oktober 2021 $ Firdaposten
– Det er klart eg er stolt, og neste gong håper eg vi klatrar på lista
Pressens offentlegheitsutval og kommunal rapport har undersøkt kor opne norske kommunar er. Og dei samanslåtte kommunane i gamle Sogn og Fjordane kjem best ut.
29. september 2021 $ Firdaposten
– No er saka politisk, men den er ikkje endeleg enno
Kommunalsjef for samfunn, kultur og miljø i Kinn, Rolf Bjarne Sund skjønner at naboane til LNF-området i Botnaholten vart overraska. Men kommunen har sitt på det reine.
27. september 2021 $ Firdaposten
Oppdaga på slump at kommunen vil opne for bustadbygging i friområdet på nabotomta
Naboane er i sjokk etter at kommunen opnar for omregulering av den siste grøne korridoren mellom bydel Krokane og Brandsøyåsen.
25. september 2021 $ Firdaposten
Skal rive Skram skule og bygge ny på same tomt
Ein ny skule i Måløy skulle koste 175 millionar kroner. No er prislappen nesten dobla. Likevel blir det ikkje noko alternativ tomt vurdert til ny Skram skule. Det var alle politikarane i Kinn samde om.
23. september 2021 $ Firdaposten
Konflikten i kinnpolitikken: – Eg har heile tida hatt eit overordna fokus i denne saka
Lokallagsleiaren i Flora Høyre, Bjørn Hollevik meiner det viktigaste for lokallaget har vore å ta vare på gruppeleiaren deira.
21. september 2021 $ Firdaposten
Ordføraren skal ha skjelt ut Høgre sin gruppeleiar på privatfest. No trekkjer Høgre seg frå Kinn-samarbeidet
På ein privatfest i Florø i helga, skal Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) ha skjelt ut Høgre sin gruppeleiar Arlene Vågene. No får det politiske konsekvensar.
20. september 2021 $ Firdaposten
Hekken må vekk: – Arrogant av kommunen, meiner Torill (64)
Kinn kommune har pålagt huseigarar å klippe og rydde hekk, busker og tre langs private innkøyrsler. Om du ikkje gjer det sjølv, vil kommunen utføre arbeidet på huseigars rekning. – Vi har fått altfor kort frist, meiner Torill Anita Gjertsen som bur i Industrivegen i...
20. september 2021 $ Firdaposten
Kommunen forkastar Kringleskjæret: Går for brannstasjon ved kulturhuset i staden
I mai 2019 bestemte politikarane i Flora kommune at den nye brannstasjonen skulle byggast på Kringleskjæret. No ber kommunedirektøren kommunestyret i Kinn om å gjere om vedtaket.
17. september 2021 $ Firdaposten
Kinn kjenner på det mange ferske par opplever: Kven sine tradisjonar skal gjelde på 17. mai?
Kinn kommune må no ta diskusjonen om korleis nasjonaldagen skal avviklast i dei kommunesentera.
4. september 2021 $ Firdaposten
Rivinga skulle starte i førre månad, men det går framover med nye Nepjarhaugen, forsikrar Gro
Det går framover med Nepjarhaugen-utbygginga, sjølv om det ikkje er noko å sjå på tomta endå.
18. august 2021 $ Firdaposten
Trygve fekk klare krav frå sine eigne i Florø
Oppløys Kinn, var eitt av punkta på forventningslista Kinn Senterparti overrekte Trygve Slagsvold Vedum då han kom innom Florø og Kinn med Hurtigruta søndag.
2. august 2021 $ Firdaposten
Her nærmar det seg gjenoppbygging
No er igangsettingsløyve gitt.
29. juli 2021 $ Firdaposten
Sjå bilda: Familiedag ved Draumeplassen på Askrova
Havskodda skapte magisk stemning ved Draumeplassen på Askrova laurdag. Nok eit velukka arrangement på den grønaste øya i Florø-skergarden.
26. juli 2021 $ Firdaposten
No opnar Kjell-Arne opp for alle
Kommuneoverlege og Smittevernoverlege i Kinn kommune, Kjell-Arne Nordgård kunne i dag komme med ei gladmelding til innbyggarane i Kinn.
30. juni 2021 $ Firdaposten
VESTLAND

Statens vegvesen: – Strandgata kan ikkje vere gågate
– Eg må be kommunedirektøren om å sette den i administrasjonen som er flinkast til å bryte seg inn hos Statens vegvesen om å få gjort noko med dette, seier leiar i samferdsleutvalet i Kinn kommune, Vidar Grønnevik.
28. juni 2021 $ Firdaposten
– Det var meir enn å oppleve 17. mai mange, mange gonger
Dronninga Sonja vedgjekk at opplevinga av at kongeriket er på veg å bli opna skjedde i Florø. Det hadde ho behov for å formidle då ho fekk sjansen.
22. juni 2021 $ Firdaposten
Raudt skuldar kommunedirektøren for å hale ut lovlegkontroll
No blir det sak på kommande kommunestyremøte.
14. juni 2021 $ Firdaposten
Gjekk til sak mot naboen om vegrett og vann fram
Ei felles avkøyrsle i Kinn kommune har i fleire år vore kjelde til konflikt mellom to familiar.
7. juni 2021 $ Firdaposten
Imponerande planlegging då 750 vart vaksinert i Florø
Allereie klokka 07.00 starta dei med tilrettelegging av massevaksineringa på Florø kulturhus. Den første sprøyta vart sett klokka 09.00 og den siste klokka 15.00. 750 stikk i armane til Florøfolk på ein arbeidsdag utført.
3. juni 2021 $ Firdaposten
Sjå formannskapsmøtet i Kinn direkte
Frå klokka 09.00-15.30 har formannskapet i Kinn kommune arbeidsmøte.
1. juni 2021 $ Firdaposten
Striden om Brandsøy skule held fram: No krev grendelaget eige tilbygg på skulen
Striden om dei 65 kvadratmetrane grendelaget i Brandsøy meiner forsvann under ombygginga av skulen, held fram.
30. mai 2021 $ Firdaposten
Kinn får millionstøtte til miljøstilling: – Ei stor fjør i hatten for oss
Innkjøpsavdelinga i Kinn kommune har fått 1,5 millionar kroner av miljøverndirektoratet for å tilsette ein innkjøpar med miljøfokus.
29. mai 2021 $ Firdaposten
Eigedomsskatten oppe i Kinn kommunestyre: – Skikkeleg bra lagarbeid, vi landa saka!
Anders Ole Sunnarvik er ein av «økonomane» i Arbeidarpartiet og meinte dei no fekk eit breitt vedtak som tek inn 79,5 millionar kroner og sikrar ei rettferdig fordeling av ulempene i Kinn.
26. mai 2021 $ Firdaposten
Ingrid vil ha fleire stillingar innan psykiske helse. Ho har sjølv opplevd kor viktig det er å få hjelp når du treng det
Ingrid M. Lorentzen (68) er brukar av Kinn Psykisk helse. Ho meiner det er på høg tid at Kinn kommune ser behovet innan sektoren og tilset fleire folk.
22. mai 2021 $ Firdaposten
Vil noen overta Måløy24?
Måløy24 Måløy nyheter Vågsøy
22. mars 2021
Helsepersonell får 24.000 ekstra vaksinedoser de to neste ukene
Måløy24 Måløy nyheter Vågsøy
22. mars 2021
Inviterer til samling for å få spisset turistsatsingen
Måløy Vekst vil ha innspill for å få gjort en bedre koordineringsrolle på vegne av kommunen. Kinn kommune har engasjert Måløy Vekst til å koordinere reiselivsaktiviteten i kommunen frem mot sommersesongen 2021. Arbeidet skal omfatte reiselivsaktiviteten i hele...
22. mars 2021
To nye smittetilfeller utenom Stad kommune, én person innlagt på sykehus
Helse Førde analyserte totalt 412 prøver søndag. Som meldt mandag morgen var sju av disse positive prøver fra Stad kommune. I tillegg er det påvist to smittetilfeller i Sogndal. Etter noen dager uten pasienter innlagt for covid-behandling har Helse Førde nå...
22. mars 2021
– Vi opplever stadig oftere at kandidater møter til oppkjøring med koronasmitte
Måløy24 Måløy nyheter Vågsøy
22. mars 2021
Barnehage stenger og det blir innført hjemmeskole etter nye smittetilfeller
Måløy24 Måløy nyheter Vågsøy
22. mars 2021
Har startet utdanningen i fremtidens oppdrettsløsninger
Måløy24 Måløy nyheter Vågsøy
21. mars 2021
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL