Karlsøy
Akkurat da det lokale brannvesenet gikk tom for vann, kom tankbilen fra Tromsø: - Denne gangen fungerte alt
Mandag kveld gikk alarmen i Karlsøy kommune. En enebolig på Gamnes, like sør for tettstedet Hansen, sto i full fyr.
18:18 Nordlys
Korrigert fakturering av septikgebyr
Karlsøy kommune melder om korrigering av gebyrer på siste faktura.
mandag 12:01 Karlsøy kommune
Strømkabelen lå åpent. Så begynte en hund å gnage på den...
Grunneiere hindret TK i å grave ned farlig kabel.
torsdag 19:50 $ Nordlys
Karlsøytreff for elever på videregående skole
Er det noe vi er stolte av i Karlsøy, så er det alle de flotte ungdommene som kommer fra kommunen. Karlsøy kommune ønsker å komme i kontakt med sine ungdommer og inviterer til et treff i Tromsø.
torsdag 10:12 Karlsøy kommune
Denne lille dingsen er funnet overalt i Atlanteren. Nå er den dukket opp utenfor Nord-Norge
lørdag 11. november Fremover
Byggesakskontoret holder stengt 14. - 15.11.
torsdag 9. november Karlsøy kommune
Tilbud om gratis HPV-vaksine
Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier...
fredag 3. november Karlsøy kommune
Bruk av motorisert kjøretøy for «Karlsøy ettersøksgruppe – offentlig ettersøk» i utmark.
Karlsøy kommune har inngått avtale med «Karlsøy ettersøksgruppe – offentlig ettersøk» som skal ta seg av tilfeller hvor det skjer skade på vilt, som ev. må avlives. Dette for å håndheve kravet om tilgjengelig godkjent ettersøksgruppe...
torsdag 2. november Karlsøy kommune
TROMS

Stor giverglede i Karlsøy kommune under TV-aksjonen
Dagen derpå etter TV-aksjonen ser vi at i år igjen har det vært stor giverglede i Karlsøy!
tirsdag 24. oktober Karlsøy kommune
Karlsøy kommune søker ordfører og rådmann på OD-dagen!
Du kan bli ordfører i Karlsøy kommune på OD-dagen, eller kanskje du har lyst til å prøve deg som rådmann? Karlsøy kommune oppfordrer næringsliv og private til å tilby elever i ungdomsskolen og videregående jobb på OD-dagen 2. november.
tirsdag 24. oktober Karlsøy kommune
TV-Aksjonen. Ta godt imot våre bøssebærere på søndag!
TV-aksjonen går av stabelen søndag 22. oktober Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag...
onsdag 18. oktober Karlsøy kommune
TV-aksjon 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt
Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at...
mandag 16. oktober Karlsøy kommune
Søk om støtte til utdanning hos Lerøyfondet
Lerøyfondet støtter utdanning og utvikling innenfor fiskeri og havbruk i Karlsøy
onsdag 20. september Karlsøy kommune
Utlysning av navneforslag på veger og områder i Karlsøy kommune
Det er nå lagt ut kartutsnitt for veger og områder i Karlsøy kommune som nå skal navnsettes i forbindelse med adresseringsprosjektet i kommunen. Navneutvalget inviterer alle innbyggere til å komme med forslag til navn på disse områdene. ​Alle områder finner dere her
tirsdag 19. september Karlsøy kommune
Invitasjon til informasjonsmøte om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms 2018
Mandag 25.september kl.18.00 - 21.00 på Fylkeshuset, Fylkesrådsalen 5.etg. Tromsø
fredag 15. september Karlsøy kommune
NB! Utviklingsmøte lørdag 14.10. flyttes til tirsdag 31.10.
Hvordan skal Karlsøy kommune utvikle seg i fremtiden? (Identitet, attraktivitet, bolyst, barn og unge, møteplasser mv.) Hvordan skal vi få opp entusiasmen for utviklingsarbeidet i kommunen? Hvilke finansieringsløsninger kan være aktuelle for utviklingsarbeidet i kommunen?
fredag 15. september Karlsøy kommune
Lag og foreninger - gjør en ekstra innsats for miljøet og bli belønnet for det!
Prosjektet «Ren Kyst» har løpt siden 2011. Målet har vært å sette fokus på marin forsøpling som miljøproblem, særlig i vår region, og å rydde på om lag 45 kartlagte steder hovedsakelig på ytre kyst av Tromsø og...
torsdag 14. september Karlsøy kommune
Invitasjon til orienteringsmøte
Lerøy Aurora AS ønsker en åpen og god dialog med lokalsamfunnene de driver i, og inviterer derfor til et informasjons- og dialogsmøte på Næringslivets Hus 28 september kl. 19.00.
tirsdag 12. september Karlsøy kommune
En trygg skoledag uten mobbing
Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen.
tirsdag 12. september Karlsøy kommune
Foreløpig opptelling av valgtings- og forhåndsstemmene i Karlsøy pr. 11.09.17 kl 21.00
STORTINGSVALGET I KARLSØY 2017 Foreløpig opptelling av valgtings- og forhåndsstemmer pr. 11.09.17 kl 21.00 viser følgende prosentmessig fordeling på partiene: FRP       ...
mandag 11. september Karlsøy kommune
Samferdselsdepartementet gir grønt lys for Langsundforbindelsen
I brev til Vegdirektoratet slår Samferdselsdepartementet fast at Langsundforbindelsen kan bygges med 8 prosent stigningsgrad. Les pressemeldingen her
torsdag 7. september Karlsøy kommune
Høringsutkast til Strategisk næringsplan for Karlsøy kommune 2018 - 2030
Strategisk Næringsplan for Karlsøy kommune 2018 - 2030 er nå lagt ut på høring med høringsfrist 17. oktober.
onsdag 6. september Karlsøy kommune
Høring Strategisk Næringsplan
Karlsøy formannskap har gjort følgende vedtak: Formannskapet godkjenner at forslag til strategisk næringsplan for Karlsøy 2018 – 2030 sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn i 6 uker, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser....
tirsdag 5. september Karlsøy kommune
Valgdebatt på Karlsøy rådhus 4. september kl. 11.30
Nordlys ønsker velkommen til politisk valgdebatt på kommunehuset på Hansnes mandag 4 september kl 1130. Deltakere er Willy Ørnebakk (Ap), Jens Ingvald Olsen (Rødt) og Are Kvistad (kommunikasjonsdirektør Sjømat Norge). Samtalen ledes av politisk redaktør Skjalg...
fredag 1. september Karlsøy kommune
Hurra - Ishavskysten friluftsråd er 10 år i år!
Det vil vi feire med deg og dine ute i vår vakre natur. Det blir kanopadling, naturquiz med premiering, mat på bål og godt samvær på nydelige Vannøya – nærmere bestemt Storvatnet. Vi slår sammen den tradisjonelle ordførerturen med friluftsfesten, og...
torsdag 31. august Karlsøy kommune
Stortingsvalget 2017 - Utvidet åpningstid for forhåndsstemmegiving
Torsdag 31. august vil stemmelokalet på rådhuset holde åpent for forhåndsstemmegiving frem til klokken 19.00
mandag 28. august Karlsøy kommune
Stortingsvalget 2017
Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg. Her finner du svar på de viktigste tingene du bør vite om hvordan du kan avgi din stemme.
torsdag 24. august Karlsøy kommune
Nytt regelverk for skolemiljø fra 1. august 2017
Fra 1. august 2017 er det vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Den nye loven skal sikre nulltoleranse mot mobbing og sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.
torsdag 17. august Karlsøy kommune
Ny administrativ organisering startet opp pr. 1. august 2017
De tre etatssjefene og stabs- og økonomisjefen rapporterer direkte til rådmannen.
tirsdag 15. august Karlsøy kommune
Nye veiadresser oppdateres pr. 1. september 2017 i offentlige register
Tidligere var det bare byer og tettsteder som hadde veg eller gateaddresse. I matrikkelloven som ble vedtatt i 2010 ble det bestemt at vegadresser skal innføres i  alle kommuner. Vi vil da få et ensartet adressystem i hele landet. Alle boliger,
torsdag 10. august Karlsøy kommune
Kunne du tenke deg å være støttekontakt for noen?
Helse og omsorgsetaten søker etter personer som kunne tenke seg å være støttekontakt for personer som trenger litt hjelp i hverdagen. Klikk deg inn på denne artikkelen og les mer om støttekontaktordningen.
onsdag 9. august Karlsøy kommune
Hansnes/Gamnes og Stakkvik barnehager søker etter tilkallingsvikarer.
Våre barnehager søker etter tilkallingsvikarer som kan stille opp ved uventet fravær. Ta kontakt med Tove Eliassen på tlf. 994 01 408 eller Aina Nyborg på tlf. 777 46 202 hvis du kunne tenke deg å jobbe litt i våre barnehager.
tirsdag 8. august Karlsøy kommune
Kokepåbud Kokkevollen vannverk, Vannareid pr. 02.08.17.
Abonnentene til Kokkevollen vannverk må derfor koke vann som benyttes som drikkevann og til matlaging. Vi vil legge inn ny melding på hjemmesiden straks kokepåbudet oppheves.
onsdag 2. august Karlsøy kommune
TROMS

Samarbeid med Mobbeombud i Troms
Fylkestinget i Troms har vedtatt å sette i gang «Prosjekt Mobbeombud» for alle elevene i grunn- og videregående skoler i Troms fylke for perioden 2017-2020. prosjektet er et ledd i å nå hovedmålet i Fylkesplanen kap. 6 Folkehelse: «Trygge og inkluderende oppvekst- og...
onsdag 2. august Karlsøy kommune
Ren kommune
Det har i sommer vært økning i antall tilfeller av henslengt søppel i kommunen. Spesielt er det meldt om tilfeller i Hessfjord og ved fergeleiet på Reinøya. Kommuneledelsen med ordfører har hatt møte med ledelsen i Remiks om problemene. Konkrete kortsiktige tiltak vil...
fredag 28. juli Karlsøy kommune
Fagarbeider/assistent og renholder i Stakkvik barnehage
Det er ledig 0,5 årsverk som fagarbeider/assistent i Stakkvik barnehage fra 01.8.2017. Fra samme tidspunkt er det ledig 0,25 årsverk som renholder i Stakkvik barnehage. Stillingene kan kombineres. Stillingene er utlyst på Jobbnorge.no og søknad sendes elektronisk via Jobbnorge.no
mandag 24. juli Karlsøy kommune
Tilskudd til skogsvegbygging - ny søknadsfrist 1. september
Fylkesmannen ønsker å informere om ny søknadsfrist om tilskudd til skogsvegbygging. Les mer om tilskuddsordningen på Fylkesmannens hjemmeside
mandag 24. juli Karlsøy kommune
Bilist kjørte på kunstgressbane, angret og meldte seg til idrettslaget
En mannlig bilist kjørte ut på kunstgressbanen på Hansnes natt til mandag. Synderen meldte seg dagen etter.
tirsdag 18. juli Nordlys
Tromsøværing betalte 9.000 for å få kjøre med «BACALAO». Men disse lokale godbitene er fortsatt ledige
TROMSØ, SENJA og LYNGEN er allerede bestilt. Men hvis du liker BUKTA, eller å JÅSSE og DEPLE, har du fortsatt sjansen.
lørdag 15. juli $ Nordlys
Full krangel om rypetaksering og båndtvang. Mener politiker er inhabil hundemotstander
Siden 2004 har Gamnes utmarkslag taksert ryper med hund. Nå har både formannskap og kommunestyre gitt tommelen ned.
onsdag 12. juli $ Nordlys
Svein-Marthin så huset han giftet seg i brenne ned: - Dette går inn på alle i bygda
Det ble en vemodig dag på Hansnes. Brannvesenet var sjanseløse i å forsøke å berge bygdas ungdomshus fra flammenes rov.
onsdag 12. juli $ Nordlys
Bare grunnmuren står igjen etter brann på Hansnes
Politiet ønsker kontakt med vitner.
onsdag 12. juli Nordlys
Skuffet over dårlige publikumstall. I dag holdes det krisemøte
- Fantastisk stemning og god musikk, men altfor lite folk. Slik oppsummerer festivalkoordinatoren årets utgave av Karlsøyfestivalen.
lørdag 8. juli $ Nordlys
Ledig stilling som kirkeverge ved Sengskroken kirke
15% STILLING SOM KIRKETJENER I SENGSKROKEN KIRKE LEDIG FRA 15. SEPT.
tirsdag 4. juli Karlsøy kommune
DIREKTE 13.00: Karlsøyfestivalen gir deg årets program
Nordlys sender direkte fra Karlsøyfestivalen sitt kickoff i Tromsø sentrum.
mandag 3. juli $ Nordlys
Sankthansbål
Da gjelder følgende regler for å ivareta brannsikkerheten og hindre unødig forurensing og plager for andre.
onsdag 21. juni Karlsøy kommune
Friluftscamp på Senja
Ishavskysten friluftsråd arrangerer friluftscamp i august sammen med de andre friluftsrådene i Troms og Barnas Naturpark den 17-19. august på vakre Senja.
mandag 19. juni Karlsøy kommune
Generalforsamling i Langsundforbindelsen AS
Generalforsamling i Langsundforbindelsen AS avholdes mandag 19. juni. Her vil man drøfte videre fremdrift med hensyn til byggestart av prosjektet
torsdag 15. juni Karlsøy kommune
Kommunestyremøte
Ordfører Mona Pedersen har åpnet siste kommunestyremøte før sommerferien med korsang og presentasjon av 70º kor.
onsdag 14. juni Karlsøy kommune
Ren kyst-prosjektet i Karlsøy
Ren Kyst prosjektet har som formål å rydde fjæra for marint, såkalt herreløst avfall som reker på land.
torsdag 8. juni Karlsøy kommune
Friluftsskolen 2017
I år som i fjor arrangerer Karlsøy kommune friluftsskole for barn mellom 10 og 13 år!
onsdag 7. juni Karlsøy kommune
Formannskapets uttalelse ang nytt fergetakstsystem
Formannskapet hadde møte 31.5 og hadde oppe sak ang. nytt fergetakstsystem. Det ble utarbeidet en uttalelse som nå sendes til Troms fylkeskommune.
torsdag 1. juni Karlsøy kommune
Karlsøy ettersøksgruppe
Karlsøy kommune har behov for ny ettersøksgruppe.
tirsdag 30. mai Karlsøy kommune
Ledig vikariat i lærerstilling ved Vannøy oppvekstsenter
Ved Vannvåg oppvekstsenter har vi ledig en undervisningsstilling i et svangerskapsvikariat inntil 100% fra 1.august 2017 – 31.juli 2018.
tirsdag 30. mai Karlsøy kommune
Utstilling i Biblioteket
En spennede utstilling i biblioteket og 1. etg. Rådhuset.
tirsdag 23. mai Karlsøy kommune
NAV endret sine åpningstider fra 1. mai
NAV Karlsøy informerer om endring i åpningstid for NAVs kontor på rådhuset.
onsdag 3. mai Karlsøy kommune
Friluftsskolen 2017
I år som i fjor arrangerer Karlsøy kommune friluftsskole for barn mellom 10 og 13 år!
fredag 21. april Karlsøy kommune
Utvidet budfrist: salgsannonse - kommunal kai på valanes i kristoffervalen havn
Karlsøy formannskap skal i møte 26.04.17 godkjenne salget. NB Budfristen er endret til 21.04.17 kl 12.00.
tirsdag 11. april Karlsøy kommune
TROMS

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KARLSØY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TROMS

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Aust Agder Kjendis Get-ligaen Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Oppland Hedmark Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Troms Kultur Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Mobil Fiske Halloween Kvinnherad Reise Mat Helse Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Finnmark Svalbard Grue Bolig Fotball Landbruk Kultur Sport Tesla Vær Jul Håndball Östra Göinge Litteratur Film Inrikes Suldal Sverige Helsingborg Båt Spill Motor Musikk Forskning Malmö Vestby Kunst Forsvar Odda Boksing Trav Hässleholm Masfjorden Ishockey Landskrona Kongsvinger Hockey Russland Brexit Holmestrand Odds BK Trening Svelvik Arendal Bil Mote Fedje Osterøy Sjakk Tour of Norway Lund Nord-Korea Trondheim Valg Polen Stavanger NM Askøy Lillesand Risør Bærum Musik Karmøy Svømming Langrenn Astronomi Sykkel Jobb Stockholm Agdenes Eidfjord Fjell Os Barn OL Skiskyting Tjøme Sørreisa VM Vestre Slidre Kristianstad Øvre Eiker Verdal Tinn Seljord Molde Mandal Kongelig Jakt Vinje Skellefteå Norway Cup Gloppen Selje OBOS-ligaen Stord Evenes Tour de France Moss Israel Alta Tyskland Kävlinge NHL Fredrikstad Premier League Kommunesammenslåing Skøyter Harry Potter Poker Nedre Eiker Politikk Tønsberg Vellinge Sandnes Emmaboda Tvedestrand Menn Ledare Narvik Nissedal Hopp Tromsø IL Steinkjer Ringsaker Aurdal Universet Porsgrunn Holtålen Europa League Kampsport Sund Kina Russ Streik Hadsel Porsanger Halden Lenvik Meland Midsund Jevnaker Eidsberg Klima Tomelilla Fitjar Nannestad Klatring Eslöv Haugesund Ås Rauma Nes Viking FK Voss Näringsliv Rosenborg BK Frankrike Mercedes-Benz Snowboard Røros Åstorp Radøy Nybro Ullensvang Tana Dovre Android Bremanger Kvænangen Måsøy Gjøvik Lyngdal Notodden Austrheim SK Brann Kristiansand Vevelstad Drammen Volda Alpint Andøy Lier Trysil Motorsport Svedala USA
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL