Karlsøy
Søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på lokalitet 34457 Langås i Karlsøy kommune - Offentlig ettersyn
Frist for innspill 16. februar 2019
torsdag 09:16 Karlsøy kommune
Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling!
65 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen i Troms og Finnmark oppfordrer tromsværinger og finnmarkinger til å søke!
torsdag 10. januar Karlsøy kommune
Stenging av Hansnes gymsal og svømmehall
Hansnes gymsal og svømmehall vil holdes stengt inntil videre.
tirsdag 8. januar Karlsøy kommune
Informasjon til foretak med adresse i Karlsøy kommune
Etter overgang fra matrikkeladresse til veiadresser i store deler av kommunen er det behov for å oppdatere ditt foretaks addresse i enhetsregisteret.  
fredag 4. januar Karlsøy kommune
Byggesakskontoret har stengt i jula.
20. desember 2018 Karlsøy kommune
Kjære innbyggere i Karlsøy kommune!
19. desember 2018 Karlsøy kommune
Utdeling av Kulturprisen 2018
Det er hvert år flere forslag til kommunens kulturpris, og blant forslagene i år var menighetsbladet «Vår soknekirke» ved Karlsøy menighetsråd.
19. desember 2018 Karlsøy kommune
Søknad om konsesjon for nytt resirkuleringsanlegg for produksjon av smolt/postsmolt for NRS Settefisk AS i Dåfjord i Karlsøy kommune - offentlig ettersyn
Frist for innspill 17. januar 2019
18. desember 2018 Karlsøy kommune
TROMS

Gudstjenester i Karlsøy 16., 23. og 24. desember 2018
Den Norske Kirke inviterer til gudstjenester i Karlsøy.
14. desember 2018 Karlsøy kommune
Informasjon om folkeregistrert adresse og postadresse
Etter overgangen fra matrikkeladresser til veiadresser i store deler av kommunen mandag 10.12.2018 er blant annet folkeregisteret nå oppdatert. Les videre for å finne ut hvordan du kan kontrollere om din folkeregistrerte adresse har blitt endret.
13. desember 2018 Karlsøy kommune
Detaljreguleringsplan Fjellet, Hav og Fjell gbnr 39/4 - Varsel om oppstart
Frist for innspill 11.01.2019
10. desember 2018 Karlsøy kommune
Innføring av veiadresser, mandag 10.12.2018.
Nå innføres veiadresser for nesten hele kommunen. Det er sendt ut brev til eiere og festere av eiendommer med adresseverdige bygg.
4. desember 2018 Karlsøy kommune
Planprogram kommuneplanens arealdel 2020-2030 - Høring og offentlig ettersyn
Frist for innspill 1. februar 2019
1. desember 2018 Karlsøy kommune
Offentlig høring - formannskapets budsjettforslag
Formannskapet har i sitt møte 28. november behandlet budsjett og økonomiplan for perioden 2019-22. Med basis i rådmannens forslag er det gjort enkelte justeringer. Forslaget består av totalt 2 dokumenter - grunnlagsdokumentet er rådmannens forslag og så følger...
29. november 2018 Karlsøy kommune
Formannskapet har innstilt til ansattelse av ny Rådmann i Karlsøy
Formannskapet i Karlsøy kommune har i dag enstemmig innstilt til kommunestyret å ansette Leif Hovden som rådmann. Leif Hovden er i dag ansatt som administrasjonssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Kommunestyret vil behandle saken på kommunestyremøtet 11 desember 2018.
28. november 2018 Karlsøy kommune
Folketallet i Karlsøy 2018
Oversikten fra Statistisk Sentralbyrå viser en liten økning i folketallet i Karlsøy pr. 1. oktober
20. november 2018 Karlsøy kommune
Sparebank1 NordNorge og Karlsøy kommunes kulturpris for 2018
Forside
12. november 2018 Karlsøy kommune
Kampanjepris på boligtomter fortsetter!
Forside
6. november 2018 Karlsøy kommune
En ny skolehverdag er i gang!
Kommunestyret i Karlsøy vedtok i desember 2017 å innføre lærebrett for alle elevene fra 1. til 7. klasse. I løpet av oktober er denne satsingen kommet i gang til stor glede og entusiasme hos både elever og lærere.
2. november 2018 Karlsøy kommune
Behandling av søknader om motorferdsel i utmark for 2019
Søknader må være mottatt på Rådhuset senest 4 uker før møte i vilt- og innlandsfiskenemnda.
30. oktober 2018 Karlsøy kommune
Høring: Besøksstrategi Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde
Høringsfrist 7. desember 2018
30. oktober 2018 Karlsøy kommune
Karlsøy kommune på Boligmessa 2018 2.-4. november
23. oktober 2018 Karlsøy kommune
Høring: Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i Karlsøy kommune 2018-2021
23. oktober 2018 Karlsøy kommune
Tilkallingsvikarer søkes til Rus- og psykisk helsetjeneste
  Karlsøy kommune søker ansvarsbevisste og motiverte tilkallingsvikarer til Rus- og psykisk helsetjeneste.
18. oktober 2018 Karlsøy kommune
17 søkere på stilling som rådmann i Karlsøy
Rådmannsstillingen har vært utlyst for andre gang, med søknadsfrist 14. oktober. Det er kommet inn 17 søkere på stillingen, og nå pågår arbeidet med å vurdere kandidater for intervju. Det er forventet at selve ansettelsesprosessen vil pågå i 2 - 3...
16. oktober 2018 Karlsøy kommune
Nasjonal helse- og sykehusplan
Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt kst. Rådmann Alf Lorentsen som medlem i en rådgivningsgruppe som skal jobbe med ny nasjonal helse- og sykehusplan.
14. oktober 2018 Karlsøy kommune
Brukerundersøkelse for tjenestemottakere innen psykisk helse og/eller rus
Rus- og psykisk helsetjeneste utfører brukerundersøkelse med mål om å bedre kvaliteten på tjenestene, og i den forbindelse har Karlsøy kommune sendt ut spørreskjema til tjenestemottakerne.
12. oktober 2018 Karlsøy kommune
Besøksstrategi for Nordkvaløy og Rebbenessøy landskapsvernområde - Høring
Verneområdestyret for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde har utarbeidet et forslag til besøksstrategi for landskapsvernområdet. høringsfrist 7. desember 2018
12. oktober 2018 Karlsøy kommune
Verdensdagen for psykisk helse
Karlsøy kommune markerer Verdensdagen for psykisk helse med arrangementer 15.10, 17.10 og 19.10.
10. oktober 2018 Karlsøy kommune
Karlsøy kommune søker engasjerte ungdommer til årets Operasjon Dagsverk.
Kommunen har i flere år hatt tradisjon med at ungdom kan søke om å jobbe som ordfører og rådmann i forbindelse med OD. Erfaringene har vært udelt positive, og vi ønsker flere ungdommer velkommen til å være med på laget!
8. oktober 2018 Karlsøy kommune
Kulturprisen 2018
Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommune deler årlig ut kulturprisen i form av et diplom og et pengebeløp på kr 10 000,-.
1. oktober 2018 Karlsøy kommune
Sesonginfluensavaksine Høsten 2018
I Karlsøy kommune vil det bli vaksinering på Vannøya 22. oktober, og på Hansnes 23. oktober.
1. oktober 2018 Karlsøy kommune
NAV Karlsøy melder om at de har stengt onsdag 3. oktober
NAV Kontaktsenter tar imot henvendelser, telefon 55 55 33 33.
28. september 2018 Karlsøy kommune
TROMS

Verdensdagen for psykisk helse - Vær raus
Onsdag 10.oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse over hele verden. Verdensdagen er den største informasjonskampanjen i Norge om psykisk helse med over 1200 markeringer i hele landet. Formålet er mer kunnskap og større åpenhet om psykisk helse.
25. september 2018 Karlsøy kommune
Ordfører ønsker velkommen til Øyriket i sentrum
Næringsforeningen i Tromsøregionen inviterer i år igjen bedrifter, næringsaktører og kommunen til en felles dag for å møtes og vise frem vekst og verdiskapning i kommunen.
5. september 2018 Karlsøy kommune
Digitalt planregister
Kommunens ferskeste digitale tjeneste er nå tilgjengelig
28. august 2018 Karlsøy kommune
Kulturminneworkshop
Kommunen inviterer til kulturminneworkshop lørdag 15. september på Rådhuset
27. august 2018 Karlsøy kommune
TV-aksjonen NRK 2018
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.
23. august 2018 Karlsøy kommune
Norwegian Royal Salmon (NRS) etablerer settefiskanlegg i Dåfjord.
22. august 2018 Karlsøy kommune
Informasjon om spillemidler
29. august kl 18.00 – 21.30 holdes informasjonsmøte på Fylkeshuset om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2019.
14. august 2018 Karlsøy kommune
Asfaltering på Vannøya og Hansnes
I dag tirsdag 14. august vil YIT sette i gang med avretting av veiene sør og nord for Vannareid barnehage og JM Holst vei og Villaveien i Vannvåg. Onsdag vil de starte opp asfaltering på de samme veiene. Torsdag vil YIT asfaltere parkeringsplass og gang- og sykkelvei ved Hansnes barnehage.
14. august 2018 Karlsøy kommune
Helikopteraktivitet mellom Steinnes og Helgøya 17. juli - 18. juli.
I forbindelse med oppsett av ny fyrlykt på Helgøya vil det foregå helikoptertransport mellom Steinnes og Helgøy tirsdag 17. juni - onsdag 18. juli. De vil foreta rundt 20 løft.
17. juli 2018 Karlsøy kommune
Reguleringsplan for settefiskanlegg, Dåfjord, gbnr 7/129 m.m. - Vedtak av plan
2. juli 2018 Karlsøy kommune
Nye folketallsprognoser fra Statistisk Sentralbyrå
SSB lager annet hvert år en ny framskrivning av folketallet for kommunene. Ny oppdatert framskrivning  for Karlsøy viser samlet forventet nedgang i folketallet. Det forventes reduksjon i aldersgruppen som får  tilbud i barnehage, stabilt for de i
27. juni 2018 Karlsøy kommune
Første runde av skatteoppgjøret for 2017 på tur ut
Forside
27. juni 2018 Karlsøy kommune
Omdømmeprisen 2018
Kommunestyre tildelte i dag, 21.06.18, omdømmprisen 2018 til festivalen Dans I Karløy.
21. juni 2018 Karlsøy kommune
SINTEF gjennomfører bruker- og pårørendeundersøkelse, KOMHELSE 2018
På vegne av Helsedirektoratet gjennomfører SINTEF en spørreundersøkelse på internett mot innbyggere som har vært i kontakt med kommunale helsetjenester på grunn av utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep. Helsemyndighetene ønsker
20. juni 2018 Karlsøy kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.
12. juni 2018 Karlsøy kommune
Offentlig søkerliste til stilling som Rådmann i Karlsøy kommune
Søknadsfristen gikk ut 3 juni, og det er kommet inn 8 søkere til stillingen som rådmann i Karlsøy kommune. Intervjuene vil foregå i uke 24, så vil ansettelsen bli behandlet i formannskap og kommunestyre 20 og 21 juni.
12. juni 2018 Karlsøy kommune
Ordførertur 2018
Ordførerturen blir lørdag 16 juni, og i år drar vi til vakre Reinøy, til Grøtnesdalen. Åpne artikkelen for å lese mer om årets tur.
8. juni 2018 Karlsøy kommune
Kartlegging av marint avfall fra akvakulturnæringa
Fiskeridirektoratet ønsker tips!
7. juni 2018 Karlsøy kommune
Nå kan DIN turrute få 25.000 kroner og bli kåret til Norges beste
Frist for nominering er 1. juni 2018!
25. mai 2018 Karlsøy kommune
Nytt hovedverneombud i Karlsøy kommune.
Ingebjørg Lavoll er valgt til nytt hovedverneombud for de ansatte i Karlsøy kommune.
22. mai 2018 Karlsøy kommune
Folketallet i Karlsøy går ned 1. kvartal 2018
Oversikten fra Statistisk Sentralbyrå viser en nedgang i folketallet for Karlsøy med 8 personer.
22. mai 2018 Karlsøy kommune
Karlsøys aller første turhefte!
Denne sommeren blir det ekstra gøy å dra på tur i Karlsøy, for snart kommer rykende ferske turhefter rett hjem til postkassa til alle innbyggere i kommunen.
16. mai 2018 Karlsøy kommune
Fremgang for Karlsøy kommune i utvikling av grunnskolepoeng
I den nasjonale oversikten over utvikling av grunnskolepoeng for avgangselevene i ungdomsskolen, kommer Karlsøy kommune veldig godt ut. Oversikten viser at Karlsøy kommune ligger godt over gjennomsnittet, både nasjonalt og innad i Troms fylke.
15. mai 2018 Karlsøy kommune
Verneområdestyret for Nordkvaløy-Rebbenesøya landskapsverneområde inviterer til åpent møte om besøksstrategi for området.
Verneområdestyret for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde jobber med en besøksstrategi for landskapsvernområdet. 
9. mai 2018 Karlsøy kommune
Er du i alderen 16-20 år og ønsker sommerjobb Karlsøy kommune?
Drift og utvikling har behov for sommervikarer til uteteamene på Vannøya og Hansnes i perioden juli - august. Søknadsfrist 31.5.2018.  
9. mai 2018 Karlsøy kommune
TROMS

Strandrydding i Karlsøy
Karlsøy kommune er gjennom Ren Kyst-prosjektet med i årets strandryddeaksjon med formål å rydde fjæra for marint, såkalt herreløst avfall som reker på land.
27. april 2018 Karlsøy kommune
Informasjon om nye retningslinjer for TT-kort
Det er kommet nye retningslinjer for TT-kort (Transporttjenesten for funksjonshemmede i Troms). Tidligere var det søknadsfrist på TT-kort to ganger årlig. Det er vedtatt nytt regelverk som medfører at søknader nå behandles fortløpende.
25. april 2018 Karlsøy kommune
Søk midler til aktiviteter under Friluftslivets uke 1.-9. september 2018!
Har deres lag eller forening planer for Friluftslivets uke? Eventuelt skulle gjerne arrangert aktiviteter, men ikke har midler? Da kan dere søke om inntil 3000,- gjennom FNF Troms.
23. april 2018 Karlsøy kommune
Tildeling av midler til kulturnæringer
Vi minner om søknadsfristen 15. mai 2018 til kommunens støtteordning for kulturnæringer.  Dans i Karlsøy, Karlsøyfestivalen, Vannøy-dagan, Glalaksdagan, Boknafiskfestivalen, Gamnesdagan og Ækstremsporthelga er tidligere defineret som kulturnæring. Øvrige
23. april 2018 Karlsøy kommune
Karlsøy er blitt en kommune med stor åpenhet.
Norsk presseforbunds undersøkelse om åpenhet i norske kommuner viser gledelige resultater for Karlsøy. I Troms fylke er Tromsø kommune best med 19,5 poeng, hårfint foran Karlsøy på andreplass med 19 poeng.
18. april 2018 Karlsøy kommune
Deler du brønn med naboen?
Dersom du er påkoblet en brønn som gir drikkevann til mer enn én enkelt bolig eller fritidsbolig, skal brønnen registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for bekker og tjern.
16. april 2018 Karlsøy kommune
Følg dagens kommunestyre på Kommune-TV
Dagens kommunestyre kan følges på vårt Kommune-TV Følg sendingen her
11. april 2018 Karlsøy kommune
Idretts- og kulturmidler 2018
Karlsøy kommune har fått bevilget et begrenset beløp for tildeling til lag og foreninger.
10. april 2018 Karlsøy kommune
Kassering av gamle fritidsbåter
Fra 1. oktober 2017 ble det opprettet vrakpant på fritidsbåter. Nå som våren nærmer seg ønsker Remiks og Karlsøy kommune å informere om denne ordningen.
10. april 2018 Karlsøy kommune
Karlsøy kommune søker ferievikarer for 2018
Pleie og omsorg har behov for ferievikarer i perioden 18.06. – 12.08.18 til alle sine tjenester Drift og utvikling har behov for ferievikarer til uteteamene på Vannøya og Hansnes i perioden juli – august.
6. april 2018 Karlsøy kommune
Ungdomskonferansen 2018
Karlsøy helsestasjon gjennomførte den 12 mars « ungdomskolekonferanse» for alle kommunens ungdomsskole-elever og lærere. Dette er fjerde gangen helsestasjonen i samarbeid med skolene og psykisk forebyggende tjenester gjennomfører ungdomskonferanse.
23. mars 2018 Karlsøy kommune
Eiendomsskatteliste for 2018 - Offentlig ettersyn
Eiendomsskatteliste for Karlsøy kommune er herved lagt ut for offentlig ettersyn. Skattelistene vil ligge ute her frem til 27.03.2018
1. mars 2018 Karlsøy kommune
Spenstig strategisk næringsplan vedtatt i kommunestyret
Et enstemmig kommunestyre vedtok strategisk næringsplan for perioden 2018-2030 i kommunestyret 21.februar d.å. Flere av kommunestyrets medlemmer roste planen og mente at den inneholdt klare og  hårete mål.  Samtig som det ble fremholdt at det er
27. februar 2018 Karlsøy kommune
NAV inviterer til jobbmesse i Tromsø 8. mars
Er du på jakt etter jobb? NAV Tromsø ønsker velkommen til årets Jobbmesse tirsdag 8. mars kl. 13:00 - 15:30 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Stikk innom da vel og møt potensielle fremtidige arbeidsgivere.
23. februar 2018 Karlsøy kommune
Innsamlingsaksjon har samlet inn over 100 000 kroner til drapsdømt transportlærling
- Mange er provosert over dommen, sier initiativtaker.
20. februar 2018 Nordlys
Fikk hard kritikk for regelbrudd. Nå har han ny jobb med samme lønn
Karlsøy kommune er på jakt etter ny rådmann.
20. februar 2018 $ Nordlys
2017-regnskap med overskudd
Regnskapet for 2017 ble avlagt på fristen 15. februar med et overskudd på drøyt 5,8 millioner
16. februar 2018 Karlsøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KARLSØY

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL