Karlsøy
Sparebank1 NordNorge og Karlsøy kommunes kulturpris for 2018
Forside
mandag 15:17 Karlsøy kommune
Kampanjepris på boligtomter fortsetter!
Forside
tirsdag 6. november Karlsøy kommune
En ny skolehverdag er i gang!
Kommunestyret i Karlsøy vedtok i desember 2017 å innføre lærebrett for alle elevene fra 1. til 7. klasse. I løpet av oktober er denne satsingen kommet i gang til stor glede og entusiasme hos både elever og lærere.
fredag 2. november Karlsøy kommune
Behandling av søknader om motorferdsel i utmark for 2019
Søknader må være mottatt på Rådhuset senest 4 uker før møte i vilt- og innlandsfiskenemnda.
tirsdag 30. oktober Karlsøy kommune
Høring: Besøksstrategi Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde
Høringsfrist 7. desember 2018
tirsdag 30. oktober Karlsøy kommune
Karlsøy kommune på Boligmessa 2018 2.-4. november
tirsdag 23. oktober Karlsøy kommune
Høring: Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i Karlsøy kommune 2018-2021
tirsdag 23. oktober Karlsøy kommune
Tilkallingsvikarer søkes til Rus- og psykisk helsetjeneste
  Karlsøy kommune søker ansvarsbevisste og motiverte tilkallingsvikarer til Rus- og psykisk helsetjeneste.
torsdag 18. oktober Karlsøy kommune
TROMS

17 søkere på stilling som rådmann i Karlsøy
Rådmannsstillingen har vært utlyst for andre gang, med søknadsfrist 14. oktober. Det er kommet inn 17 søkere på stillingen, og nå pågår arbeidet med å vurdere kandidater for intervju. Det er forventet at selve ansettelsesprosessen vil pågå i 2 - 3...
tirsdag 16. oktober Karlsøy kommune
Nasjonal helse- og sykehusplan
Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt kst. Rådmann Alf Lorentsen som medlem i en rådgivningsgruppe som skal jobbe med ny nasjonal helse- og sykehusplan.
søndag 14. oktober Karlsøy kommune
Brukerundersøkelse for tjenestemottakere innen psykisk helse og/eller rus
Rus- og psykisk helsetjeneste utfører brukerundersøkelse med mål om å bedre kvaliteten på tjenestene, og i den forbindelse har Karlsøy kommune sendt ut spørreskjema til tjenestemottakerne.
fredag 12. oktober Karlsøy kommune
Besøksstrategi for Nordkvaløy og Rebbenessøy landskapsvernområde - Høring
Verneområdestyret for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde har utarbeidet et forslag til besøksstrategi for landskapsvernområdet. høringsfrist 7. desember 2018
fredag 12. oktober Karlsøy kommune
Verdensdagen for psykisk helse
Karlsøy kommune markerer Verdensdagen for psykisk helse med arrangementer 15.10, 17.10 og 19.10.
onsdag 10. oktober Karlsøy kommune
Karlsøy kommune søker engasjerte ungdommer til årets Operasjon Dagsverk.
Kommunen har i flere år hatt tradisjon med at ungdom kan søke om å jobbe som ordfører og rådmann i forbindelse med OD. Erfaringene har vært udelt positive, og vi ønsker flere ungdommer velkommen til å være med på laget!
mandag 8. oktober Karlsøy kommune
Kulturprisen 2018
Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommune deler årlig ut kulturprisen i form av et diplom og et pengebeløp på kr 10 000,-.
mandag 1. oktober Karlsøy kommune
Sesonginfluensavaksine Høsten 2018
I Karlsøy kommune vil det bli vaksinering på Vannøya 22. oktober, og på Hansnes 23. oktober.
mandag 1. oktober Karlsøy kommune
NAV Karlsøy melder om at de har stengt onsdag 3. oktober
NAV Kontaktsenter tar imot henvendelser, telefon 55 55 33 33.
fredag 28. september Karlsøy kommune
Verdensdagen for psykisk helse - Vær raus
Onsdag 10.oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse over hele verden. Verdensdagen er den største informasjonskampanjen i Norge om psykisk helse med over 1200 markeringer i hele landet. Formålet er mer kunnskap og større åpenhet om psykisk helse.
tirsdag 25. september Karlsøy kommune
Ordfører ønsker velkommen til Øyriket i sentrum
Næringsforeningen i Tromsøregionen inviterer i år igjen bedrifter, næringsaktører og kommunen til en felles dag for å møtes og vise frem vekst og verdiskapning i kommunen.
onsdag 5. september Karlsøy kommune
Digitalt planregister
Kommunens ferskeste digitale tjeneste er nå tilgjengelig
tirsdag 28. august Karlsøy kommune
Kulturminneworkshop
Kommunen inviterer til kulturminneworkshop lørdag 15. september på Rådhuset
mandag 27. august Karlsøy kommune
TV-aksjonen NRK 2018
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.
torsdag 23. august Karlsøy kommune
Norwegian Royal Salmon (NRS) etablerer settefiskanlegg i Dåfjord.
onsdag 22. august Karlsøy kommune
Informasjon om spillemidler
29. august kl 18.00 – 21.30 holdes informasjonsmøte på Fylkeshuset om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2019.
tirsdag 14. august Karlsøy kommune
Asfaltering på Vannøya og Hansnes
I dag tirsdag 14. august vil YIT sette i gang med avretting av veiene sør og nord for Vannareid barnehage og JM Holst vei og Villaveien i Vannvåg. Onsdag vil de starte opp asfaltering på de samme veiene. Torsdag vil YIT asfaltere parkeringsplass og gang- og sykkelvei ved Hansnes barnehage.
tirsdag 14. august Karlsøy kommune
Helikopteraktivitet mellom Steinnes og Helgøya 17. juli - 18. juli.
I forbindelse med oppsett av ny fyrlykt på Helgøya vil det foregå helikoptertransport mellom Steinnes og Helgøy tirsdag 17. juni - onsdag 18. juli. De vil foreta rundt 20 løft.
tirsdag 17. juli Karlsøy kommune
Reguleringsplan for settefiskanlegg, Dåfjord, gbnr 7/129 m.m. - Vedtak av plan
mandag 2. juli Karlsøy kommune
Nye folketallsprognoser fra Statistisk Sentralbyrå
SSB lager annet hvert år en ny framskrivning av folketallet for kommunene. Ny oppdatert framskrivning  for Karlsøy viser samlet forventet nedgang i folketallet. Det forventes reduksjon i aldersgruppen som får  tilbud i barnehage, stabilt for de i
onsdag 27. juni Karlsøy kommune
Første runde av skatteoppgjøret for 2017 på tur ut
Forside
onsdag 27. juni Karlsøy kommune
Omdømmeprisen 2018
Kommunestyre tildelte i dag, 21.06.18, omdømmprisen 2018 til festivalen Dans I Karløy.
torsdag 21. juni Karlsøy kommune
SINTEF gjennomfører bruker- og pårørendeundersøkelse, KOMHELSE 2018
På vegne av Helsedirektoratet gjennomfører SINTEF en spørreundersøkelse på internett mot innbyggere som har vært i kontakt med kommunale helsetjenester på grunn av utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep. Helsemyndighetene ønsker
onsdag 20. juni Karlsøy kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.
tirsdag 12. juni Karlsøy kommune
Offentlig søkerliste til stilling som Rådmann i Karlsøy kommune
Søknadsfristen gikk ut 3 juni, og det er kommet inn 8 søkere til stillingen som rådmann i Karlsøy kommune. Intervjuene vil foregå i uke 24, så vil ansettelsen bli behandlet i formannskap og kommunestyre 20 og 21 juni.
tirsdag 12. juni Karlsøy kommune
TROMS

Ordførertur 2018
Ordførerturen blir lørdag 16 juni, og i år drar vi til vakre Reinøy, til Grøtnesdalen. Åpne artikkelen for å lese mer om årets tur.
fredag 8. juni Karlsøy kommune
Kartlegging av marint avfall fra akvakulturnæringa
Fiskeridirektoratet ønsker tips!
torsdag 7. juni Karlsøy kommune
Nå kan DIN turrute få 25.000 kroner og bli kåret til Norges beste
Frist for nominering er 1. juni 2018!
fredag 25. mai Karlsøy kommune
Nytt hovedverneombud i Karlsøy kommune.
Ingebjørg Lavoll er valgt til nytt hovedverneombud for de ansatte i Karlsøy kommune.
tirsdag 22. mai Karlsøy kommune
Folketallet i Karlsøy går ned 1. kvartal 2018
Oversikten fra Statistisk Sentralbyrå viser en nedgang i folketallet for Karlsøy med 8 personer.
tirsdag 22. mai Karlsøy kommune
Karlsøys aller første turhefte!
Denne sommeren blir det ekstra gøy å dra på tur i Karlsøy, for snart kommer rykende ferske turhefter rett hjem til postkassa til alle innbyggere i kommunen.
onsdag 16. mai Karlsøy kommune
Fremgang for Karlsøy kommune i utvikling av grunnskolepoeng
I den nasjonale oversikten over utvikling av grunnskolepoeng for avgangselevene i ungdomsskolen, kommer Karlsøy kommune veldig godt ut. Oversikten viser at Karlsøy kommune ligger godt over gjennomsnittet, både nasjonalt og innad i Troms fylke.
tirsdag 15. mai Karlsøy kommune
Verneområdestyret for Nordkvaløy-Rebbenesøya landskapsverneområde inviterer til åpent møte om besøksstrategi for området.
Verneområdestyret for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde jobber med en besøksstrategi for landskapsvernområdet. 
onsdag 9. mai Karlsøy kommune
Er du i alderen 16-20 år og ønsker sommerjobb Karlsøy kommune?
Drift og utvikling har behov for sommervikarer til uteteamene på Vannøya og Hansnes i perioden juli - august. Søknadsfrist 31.5.2018.  
onsdag 9. mai Karlsøy kommune
Strandrydding i Karlsøy
Karlsøy kommune er gjennom Ren Kyst-prosjektet med i årets strandryddeaksjon med formål å rydde fjæra for marint, såkalt herreløst avfall som reker på land.
fredag 27. april Karlsøy kommune
Informasjon om nye retningslinjer for TT-kort
Det er kommet nye retningslinjer for TT-kort (Transporttjenesten for funksjonshemmede i Troms). Tidligere var det søknadsfrist på TT-kort to ganger årlig. Det er vedtatt nytt regelverk som medfører at søknader nå behandles fortløpende.
onsdag 25. april Karlsøy kommune
Søk midler til aktiviteter under Friluftslivets uke 1.-9. september 2018!
Har deres lag eller forening planer for Friluftslivets uke? Eventuelt skulle gjerne arrangert aktiviteter, men ikke har midler? Da kan dere søke om inntil 3000,- gjennom FNF Troms.
mandag 23. april Karlsøy kommune
Tildeling av midler til kulturnæringer
Vi minner om søknadsfristen 15. mai 2018 til kommunens støtteordning for kulturnæringer.  Dans i Karlsøy, Karlsøyfestivalen, Vannøy-dagan, Glalaksdagan, Boknafiskfestivalen, Gamnesdagan og Ækstremsporthelga er tidligere defineret som kulturnæring. Øvrige
mandag 23. april Karlsøy kommune
Karlsøy er blitt en kommune med stor åpenhet.
Norsk presseforbunds undersøkelse om åpenhet i norske kommuner viser gledelige resultater for Karlsøy. I Troms fylke er Tromsø kommune best med 19,5 poeng, hårfint foran Karlsøy på andreplass med 19 poeng.
onsdag 18. april Karlsøy kommune
Deler du brønn med naboen?
Dersom du er påkoblet en brønn som gir drikkevann til mer enn én enkelt bolig eller fritidsbolig, skal brønnen registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for bekker og tjern.
mandag 16. april Karlsøy kommune
Følg dagens kommunestyre på Kommune-TV
Dagens kommunestyre kan følges på vårt Kommune-TV Følg sendingen her
onsdag 11. april Karlsøy kommune
Idretts- og kulturmidler 2018
Karlsøy kommune har fått bevilget et begrenset beløp for tildeling til lag og foreninger.
tirsdag 10. april Karlsøy kommune
Kassering av gamle fritidsbåter
Fra 1. oktober 2017 ble det opprettet vrakpant på fritidsbåter. Nå som våren nærmer seg ønsker Remiks og Karlsøy kommune å informere om denne ordningen.
tirsdag 10. april Karlsøy kommune
Karlsøy kommune søker ferievikarer for 2018
Pleie og omsorg har behov for ferievikarer i perioden 18.06. – 12.08.18 til alle sine tjenester Drift og utvikling har behov for ferievikarer til uteteamene på Vannøya og Hansnes i perioden juli – august.
fredag 6. april Karlsøy kommune
Ungdomskonferansen 2018
Karlsøy helsestasjon gjennomførte den 12 mars « ungdomskolekonferanse» for alle kommunens ungdomsskole-elever og lærere. Dette er fjerde gangen helsestasjonen i samarbeid med skolene og psykisk forebyggende tjenester gjennomfører ungdomskonferanse.
fredag 23. mars Karlsøy kommune
Eiendomsskatteliste for 2018 - Offentlig ettersyn
Eiendomsskatteliste for Karlsøy kommune er herved lagt ut for offentlig ettersyn. Skattelistene vil ligge ute her frem til 27.03.2018
torsdag 1. mars Karlsøy kommune
Spenstig strategisk næringsplan vedtatt i kommunestyret
Et enstemmig kommunestyre vedtok strategisk næringsplan for perioden 2018-2030 i kommunestyret 21.februar d.å. Flere av kommunestyrets medlemmer roste planen og mente at den inneholdt klare og  hårete mål.  Samtig som det ble fremholdt at det er
tirsdag 27. februar Karlsøy kommune
NAV inviterer til jobbmesse i Tromsø 8. mars
Er du på jakt etter jobb? NAV Tromsø ønsker velkommen til årets Jobbmesse tirsdag 8. mars kl. 13:00 - 15:30 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Stikk innom da vel og møt potensielle fremtidige arbeidsgivere.
fredag 23. februar Karlsøy kommune
Innsamlingsaksjon har samlet inn over 100 000 kroner til drapsdømt transportlærling
- Mange er provosert over dommen, sier initiativtaker.
tirsdag 20. februar Nordlys
Fikk hard kritikk for regelbrudd. Nå har han ny jobb med samme lønn
Karlsøy kommune er på jakt etter ny rådmann.
tirsdag 20. februar $ Nordlys
TROMS

2017-regnskap med overskudd
Regnskapet for 2017 ble avlagt på fristen 15. februar med et overskudd på drøyt 5,8 millioner
fredag 16. februar Karlsøy kommune
Søknadsfrist for dispensasjon fra motorferdselloven for telling av elg.
Til elgvaldene i Karlsøy kommune: Frist for søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for telling av elg er satt til fredag 23. februar 2018. Søknaden vil behandles av Vilt- og innenlandsfiskenemda i møte mandag 19. mars. d.å. Det er satt begrensning
onsdag 14. februar Karlsøy kommune
Invitasjon Ferie for alle - Haraldvollen 2018
Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk.  Den fine aktiviteten «Ferie for alle» er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med barn i aldersgruppen 6-13 år, som har hatt svak økonomi over lengre
mandag 12. februar Karlsøy kommune
Skoleprosjektet Læring i friluft
Friluftsrådet starter opp skolenettverket Læring i friluft i august 2018. Nettverket vil gi skolene veiledning, kurs- og kompetanseheving innen fysisk aktivitet og pedagogisk læring. Vi vil i tillegg tilby kursing innen alt fra matlaging på bål,
mandag 12. februar Karlsøy kommune
Remiks - Avfallskort
Oppfordring om å kontrollere folkeregistrert adresse.
torsdag 1. februar Karlsøy kommune
Fylkesråd for næring og kultur på visitt i Karlsøy
Onsdag 31 januar fikk vi besøk av fylkesråden for næring og kultur, Sigrid Ina Simonsen. Med fra egen avdeling hadde hun konstituert næringssjef Anne Hjortdahl og Vibeke Skinstad, assisterende fylkeskultursjef.
torsdag 1. februar Karlsøy kommune
Karlsøy kommune forsterker satsingen på bolyst, næring og samfunnsutvikling
Karlsøy kommune har i 2017 jobbet mye med overordnede planer for hvordan kommunen skal utvikle seg frem mot 2030. Vinteren 2015/2016 ble det jobbet mye med kommunereformen i Karlsøy. Selv om vi tok valget om å stå alene, og ikke slå oss sammen med andre omliggende kommuner, så...
torsdag 1. februar Karlsøy kommune
Skole- og barnehagerute 2018-2019
Hovedutvalg for opplæring har vedtatt skole- og barnehageruten for 2018-19. Voksenopplæring og kulturskolen følger skoleruta.
tirsdag 30. januar Karlsøy kommune
Nytt saksbehandlingssystem skal gi bedre service til innbyggerne
Vi skiftet til det nye systemet 2. januar og det tas gradvis i bruk nå utover i januar og februar. Omleggingen svarer på statens krav til mer digital kommunikasjon til og fra alle kommuner fra 2018.
fredag 19. januar Karlsøy kommune
Næringskonferanse - Gamnes
Torsdag 18.01. arrangerte kommunen næringskonferanse på Ulaheim - Gamnes. Lokalt næringsliv, Karlsøy Næringsforening, Næringsforeningen i Tromsøregionen, kommuneadministrasjon og lokalpolitikere var invitert.
fredag 19. januar Karlsøy kommune
Må gni seg i øynene: - Det har vært en eventyrlig vekst
Den tradisjonsrike familiebedriften har jobbet målbevisst for å komme inn i en ny næring de siste årene.
fredag 12. januar $ Nordlys
Seminar om søknadskriving og prosjektarbeid - Rom for kultur 2018!
Seminarene er GRATIS og det serverer kaffe og noe godt til! Troms fylkeskommune og Rom for kultur inviterer til regionalt seminar i Tromsø (ca. 3 timers varighet) på Fylkeshuset (fylkestingssalen).
onsdag 10. januar Karlsøy kommune
I fjor ble butikken hans en nasjonalt nyhetsstoff – etter 29 år selger Stein hele bedriften
I 29 år har Stein Roald Larsen (54) drevet Matkroken-butikken Prima mat på Hansnes. Nå har han fått nok, og legger hele bedriften med hus,butikk og dekkverksted ut for salg.
31. desember 2017 $ Nordlys
Med ønske om en god jul og et riktig godt nyttår til alle i Karlsøy fra ordfører og rådmann!
22. desember 2017 Karlsøy kommune
Endring i åpningstider for Karlsøy legekontor i jula
Karlsøy legekontor melder om endrede åpningstider i jula: Hansnes legekontor vil være åpent for akutthjelp kl. 10.00-14.00 dagene 27,28 og 29 desember. Vannøy legekontor er stengt til 02.01.18 Klikk her for informasjon om viktige telefonnummer som kan
21. desember 2017 Karlsøy kommune
Berettiget håp om oppstart med bygging av Langsundforbindelsen
Styret i Langsundforbindelsen hadde møte 14/12. Både Statens vegvesen og Troms fylkeskommune deltok i møtet og ga informasjon om status for etablering av Langsundforbindelsen. 
19. desember 2017 Karlsøy kommune
Karlsøy topp tre på inntektstabellen for unge voksne i Troms
Brutto medianinntekt i Karlsøy kommune blant personer mellom 17 og 34 år er på 281900 kroner. Det er bare Bardu og Målselv i Troms som har høyere medianinntekt. Tallene gjelder 2016 ligningen.
17. desember 2017 Karlsøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KARLSØY

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL