Karlsøy
Detaljregulering for hyttefelt på eiendommen 13/7 v. Skogsfjordvannet - Vedtak av plan
Forside
09:15 Karlsøy kommune
Fylketstinget orientert om Langsundforbindelsen i dag
Fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo har i dagens fylkestingsmøte gitt en orientering om framdriften i forhold til Langsundforbindelsen.
fredag 13:55 Karlsøy kommune
Reguleringsplan for Vannvåg, planID 2019-02, Karlsøy kommune - Varsel om oppstart
Frist for innspill 8. april 2019.
fredag 10:32 Karlsøy kommune
Reguleringsplan for adkomst Rådhuset samt gravlund Hansnes, planID 2019-01, Karlsøy kommune - Varsel om oppstart
Frist for innspill 8. april 2019.
fredag 10:27 Karlsøy kommune
NAV holder stengt fredag 22. mars.
NAV Kontaktsenter har telefon 55 55 33 33, de kan bistå med svar på mye.
fredag 09:04 Karlsøy kommune
Folkemøte ved Skogsfjordvatn om rullering av kommuneplanens arealdel
fredag 09:02 Karlsøy kommune
Folkemøte på Vannøya om rullering av kommuneplanens arealdel
fredag 08:59 Karlsøy kommune
Karlsøy kommunes Omdømmepris 2019
Forslag kan sendes pr. post til Karlsøy kommune, postmottak, 9130 Hansnes, eller pr. epost til postmottak@karlsoy.kommune.no www.karlsoy.kommune.no
onsdag 13. mars Karlsøy kommune
TROMS

Folkemøte på Karlsøya om rullering av kommuneplanens arealdel
onsdag 13. mars Karlsøy kommune
Saksfremlegg til Kommunestyret 6. mars ang. familiebarnehager
Etter kommunestyrets ønske om utredning av eventuell familiebarnehage i Karlsøy kommune, presenteres her saksframlegg til kommunestyrets møte 6. mars 2019.
onsdag 6. mars Karlsøy kommune
Folkemøte på Rebbenesøya om rullering av kommuneplanens arealdel
Forside
onsdag 6. mars Karlsøy kommune
VALG 2019: Frist for listeforslag 01.04.2019
Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg i Karlsøy kommune må levere listeforslag til valgstyret i kommunen.
fredag 1. mars Karlsøy kommune
Måldokumentet for elgforvaltning skal revideres - vi ønsker innspill
Forside
fredag 1. mars Karlsøy kommune
Folkemøte på Hansnes om rullering av kommuneplanens arealdel
Forside
fredag 1. mars Karlsøy kommune
Eiendomsskatteliste for 2019 - Offentlig ettersyn
Eiendomsskatteliste for Karlsøy kommune er herved lagt ut for offentlig ettersyn. Skattelistene vil ligge ute her frem til 29.03.2019. Informasjon om eiendomsskatt og klagefrister finner man her
fredag 1. mars Karlsøy kommune
Folketallet i Karlsøy med en nedgang i 2018
Folketall i Karlsøy er i 2018 redusert med 11 innbyggere. Det er helt på linje med den årlig utviklingen de siste år. Det registreres fortsatt nedgang i antall skoleelever og økning i antall eldre. Et positivt trekk er at antall barn i alder 0-5 år har
mandag 25. februar Karlsøy kommune
2018-regnskapet med et lite overskudd
Regnskapet for 2018 ble avlagt på fristen 15. februar med et overskudd på drøyt 2 millioner
torsdag 21. februar Karlsøy kommune
Folkemøte på Reinøya om rullering av kommuneplanens arealdel
Forside
onsdag 20. februar Karlsøy kommune
SOMMERVIKARER 2019 i Helse- og omsorgsetaten
Pleie og omsorg har behov for ferievikarer i perioden 24.06. - 11.08.19
tirsdag 19. februar Karlsøy kommune
Spørreundersøkelse om fysisk aktivitet
Forside
fredag 15. februar Karlsøy kommune
Kunne du tenke deg å være støttekontakt for noen?
Helse og omsorgsetaten søker etter personer som kunne tenke seg å være støttekontakt for personer som trenger litt hjelp i hverdagen. Klikk deg inn på denne artikkelen og les mer om støttekontaktordningen.
tirsdag 12. februar Karlsøy kommune
Kunngjøring av neste tildelingsmøte i Lerøyfondet
Neste tildelingsmøte i Lerøyfondets styre er 18. mars 2019.
torsdag 7. februar Karlsøy kommune
Informasjon om støy fra byggeaktiviteter på Vinterneset i Dåfjord
Oppfylling av tomt samt utfylling i sjø vil snart starte. NRS Settefisk har engasjert firmaet Målselv Maskin & Transport AS til å utføre dette arbeidet.
mandag 28. januar Karlsøy kommune
Søknadsfrist for hovedopptak i barnehage er 01.03.2019
Søknader som er mottatt innen 01.03.19 er sikret behandling ved hovedopptaket til nytt barnehageår.
mandag 28. januar Karlsøy kommune
Invitasjon til foredrag om rypeforvaltning
Med rypeforsker Jo Inge Breisjøberget
onsdag 23. januar Karlsøy kommune
Nytt liv i gamle fjøs - inspirasjonsdag
Forside
mandag 21. januar Karlsøy kommune
Leif Hovden – ny rådmann i Karlsøy.
I romjulen ble det signert kontrakt med Leif Hovden, og fra 1 april 2019 vil vår nye rådmann være på plass.
fredag 18. januar Karlsøy kommune
Søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på lokalitet 34457 Langås i Karlsøy kommune - Offentlig ettersyn
Frist for innspill 16. februar 2019
torsdag 17. januar Karlsøy kommune
Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling!
65 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen i Troms og Finnmark oppfordrer tromsværinger og finnmarkinger til å søke!
torsdag 10. januar Karlsøy kommune
Stenging av Hansnes gymsal og svømmehall
Hansnes gymsal og svømmehall vil holdes stengt inntil videre.
tirsdag 8. januar Karlsøy kommune
Informasjon til foretak med adresse i Karlsøy kommune
Etter overgang fra matrikkeladresse til veiadresser i store deler av kommunen er det behov for å oppdatere ditt foretaks addresse i enhetsregisteret.  
fredag 4. januar Karlsøy kommune
Byggesakskontoret har stengt i jula.
20. desember 2018 Karlsøy kommune
Kjære innbyggere i Karlsøy kommune!
19. desember 2018 Karlsøy kommune
TROMS

Utdeling av Kulturprisen 2018
Det er hvert år flere forslag til kommunens kulturpris, og blant forslagene i år var menighetsbladet «Vår soknekirke» ved Karlsøy menighetsråd.
19. desember 2018 Karlsøy kommune
Søknad om konsesjon for nytt resirkuleringsanlegg for produksjon av smolt/postsmolt for NRS Settefisk AS i Dåfjord i Karlsøy kommune - offentlig ettersyn
Frist for innspill 17. januar 2019
18. desember 2018 Karlsøy kommune
Gudstjenester i Karlsøy 16., 23. og 24. desember 2018
Den Norske Kirke inviterer til gudstjenester i Karlsøy.
14. desember 2018 Karlsøy kommune
Informasjon om folkeregistrert adresse og postadresse
Etter overgangen fra matrikkeladresser til veiadresser i store deler av kommunen mandag 10.12.2018 er blant annet folkeregisteret nå oppdatert. Les videre for å finne ut hvordan du kan kontrollere om din folkeregistrerte adresse har blitt endret.
13. desember 2018 Karlsøy kommune
Detaljreguleringsplan Fjellet, Hav og Fjell gbnr 39/4 - Varsel om oppstart
Frist for innspill 11.01.2019
10. desember 2018 Karlsøy kommune
Innføring av veiadresser, mandag 10.12.2018.
Nå innføres veiadresser for nesten hele kommunen. Det er sendt ut brev til eiere og festere av eiendommer med adresseverdige bygg.
4. desember 2018 Karlsøy kommune
Planprogram kommuneplanens arealdel 2020-2030 - Høring og offentlig ettersyn
Frist for innspill 1. februar 2019
1. desember 2018 Karlsøy kommune
Offentlig høring - formannskapets budsjettforslag
Formannskapet har i sitt møte 28. november behandlet budsjett og økonomiplan for perioden 2019-22. Med basis i rådmannens forslag er det gjort enkelte justeringer. Forslaget består av totalt 2 dokumenter - grunnlagsdokumentet er rådmannens forslag og så følger...
29. november 2018 Karlsøy kommune
Formannskapet har innstilt til ansattelse av ny Rådmann i Karlsøy
Formannskapet i Karlsøy kommune har i dag enstemmig innstilt til kommunestyret å ansette Leif Hovden som rådmann. Leif Hovden er i dag ansatt som administrasjonssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Kommunestyret vil behandle saken på kommunestyremøtet 11 desember 2018.
28. november 2018 Karlsøy kommune
Folketallet i Karlsøy 2018
Oversikten fra Statistisk Sentralbyrå viser en liten økning i folketallet i Karlsøy pr. 1. oktober
20. november 2018 Karlsøy kommune
Sparebank1 NordNorge og Karlsøy kommunes kulturpris for 2018
Forside
12. november 2018 Karlsøy kommune
Kampanjepris på boligtomter fortsetter!
Forside
6. november 2018 Karlsøy kommune
En ny skolehverdag er i gang!
Kommunestyret i Karlsøy vedtok i desember 2017 å innføre lærebrett for alle elevene fra 1. til 7. klasse. I løpet av oktober er denne satsingen kommet i gang til stor glede og entusiasme hos både elever og lærere.
2. november 2018 Karlsøy kommune
Behandling av søknader om motorferdsel i utmark for 2019
Søknader må være mottatt på Rådhuset senest 4 uker før møte i vilt- og innlandsfiskenemnda.
30. oktober 2018 Karlsøy kommune
Høring: Besøksstrategi Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde
Høringsfrist 7. desember 2018
30. oktober 2018 Karlsøy kommune
Karlsøy kommune på Boligmessa 2018 2.-4. november
23. oktober 2018 Karlsøy kommune
Høring: Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i Karlsøy kommune 2018-2021
23. oktober 2018 Karlsøy kommune
Tilkallingsvikarer søkes til Rus- og psykisk helsetjeneste
  Karlsøy kommune søker ansvarsbevisste og motiverte tilkallingsvikarer til Rus- og psykisk helsetjeneste.
18. oktober 2018 Karlsøy kommune
17 søkere på stilling som rådmann i Karlsøy
Rådmannsstillingen har vært utlyst for andre gang, med søknadsfrist 14. oktober. Det er kommet inn 17 søkere på stillingen, og nå pågår arbeidet med å vurdere kandidater for intervju. Det er forventet at selve ansettelsesprosessen vil pågå i 2 - 3...
16. oktober 2018 Karlsøy kommune
Nasjonal helse- og sykehusplan
Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt kst. Rådmann Alf Lorentsen som medlem i en rådgivningsgruppe som skal jobbe med ny nasjonal helse- og sykehusplan.
14. oktober 2018 Karlsøy kommune
Brukerundersøkelse for tjenestemottakere innen psykisk helse og/eller rus
Rus- og psykisk helsetjeneste utfører brukerundersøkelse med mål om å bedre kvaliteten på tjenestene, og i den forbindelse har Karlsøy kommune sendt ut spørreskjema til tjenestemottakerne.
12. oktober 2018 Karlsøy kommune
Besøksstrategi for Nordkvaløy og Rebbenessøy landskapsvernområde - Høring
Verneområdestyret for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde har utarbeidet et forslag til besøksstrategi for landskapsvernområdet. høringsfrist 7. desember 2018
12. oktober 2018 Karlsøy kommune
Verdensdagen for psykisk helse
Karlsøy kommune markerer Verdensdagen for psykisk helse med arrangementer 15.10, 17.10 og 19.10.
10. oktober 2018 Karlsøy kommune
Karlsøy kommune søker engasjerte ungdommer til årets Operasjon Dagsverk.
Kommunen har i flere år hatt tradisjon med at ungdom kan søke om å jobbe som ordfører og rådmann i forbindelse med OD. Erfaringene har vært udelt positive, og vi ønsker flere ungdommer velkommen til å være med på laget!
8. oktober 2018 Karlsøy kommune
Kulturprisen 2018
Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommune deler årlig ut kulturprisen i form av et diplom og et pengebeløp på kr 10 000,-.
1. oktober 2018 Karlsøy kommune
TROMS

Sesonginfluensavaksine Høsten 2018
I Karlsøy kommune vil det bli vaksinering på Vannøya 22. oktober, og på Hansnes 23. oktober.
1. oktober 2018 Karlsøy kommune
NAV Karlsøy melder om at de har stengt onsdag 3. oktober
NAV Kontaktsenter tar imot henvendelser, telefon 55 55 33 33.
28. september 2018 Karlsøy kommune
Verdensdagen for psykisk helse - Vær raus
Onsdag 10.oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse over hele verden. Verdensdagen er den største informasjonskampanjen i Norge om psykisk helse med over 1200 markeringer i hele landet. Formålet er mer kunnskap og større åpenhet om psykisk helse.
25. september 2018 Karlsøy kommune
Ordfører ønsker velkommen til Øyriket i sentrum
Næringsforeningen i Tromsøregionen inviterer i år igjen bedrifter, næringsaktører og kommunen til en felles dag for å møtes og vise frem vekst og verdiskapning i kommunen.
5. september 2018 Karlsøy kommune
Digitalt planregister
Kommunens ferskeste digitale tjeneste er nå tilgjengelig
28. august 2018 Karlsøy kommune
Kulturminneworkshop
Kommunen inviterer til kulturminneworkshop lørdag 15. september på Rådhuset
27. august 2018 Karlsøy kommune
TV-aksjonen NRK 2018
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.
23. august 2018 Karlsøy kommune
Norwegian Royal Salmon (NRS) etablerer settefiskanlegg i Dåfjord.
22. august 2018 Karlsøy kommune
Informasjon om spillemidler
29. august kl 18.00 – 21.30 holdes informasjonsmøte på Fylkeshuset om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2019.
14. august 2018 Karlsøy kommune
Asfaltering på Vannøya og Hansnes
I dag tirsdag 14. august vil YIT sette i gang med avretting av veiene sør og nord for Vannareid barnehage og JM Holst vei og Villaveien i Vannvåg. Onsdag vil de starte opp asfaltering på de samme veiene. Torsdag vil YIT asfaltere parkeringsplass og gang- og sykkelvei ved Hansnes barnehage.
14. august 2018 Karlsøy kommune
Helikopteraktivitet mellom Steinnes og Helgøya 17. juli - 18. juli.
I forbindelse med oppsett av ny fyrlykt på Helgøya vil det foregå helikoptertransport mellom Steinnes og Helgøy tirsdag 17. juni - onsdag 18. juli. De vil foreta rundt 20 løft.
17. juli 2018 Karlsøy kommune
Reguleringsplan for settefiskanlegg, Dåfjord, gbnr 7/129 m.m. - Vedtak av plan
2. juli 2018 Karlsøy kommune
Nye folketallsprognoser fra Statistisk Sentralbyrå
SSB lager annet hvert år en ny framskrivning av folketallet for kommunene. Ny oppdatert framskrivning  for Karlsøy viser samlet forventet nedgang i folketallet. Det forventes reduksjon i aldersgruppen som får  tilbud i barnehage, stabilt for de i
27. juni 2018 Karlsøy kommune
Første runde av skatteoppgjøret for 2017 på tur ut
Forside
27. juni 2018 Karlsøy kommune
Omdømmeprisen 2018
Kommunestyre tildelte i dag, 21.06.18, omdømmprisen 2018 til festivalen Dans I Karløy.
21. juni 2018 Karlsøy kommune
SINTEF gjennomfører bruker- og pårørendeundersøkelse, KOMHELSE 2018
På vegne av Helsedirektoratet gjennomfører SINTEF en spørreundersøkelse på internett mot innbyggere som har vært i kontakt med kommunale helsetjenester på grunn av utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep. Helsemyndighetene ønsker
20. juni 2018 Karlsøy kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.
12. juni 2018 Karlsøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KARLSØY

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL