Karlsøy
Vanskelige beiteforhold for reinen - hvis hensyn!
Forside
fredag 13:09 Karlsøy kommune
Trenger du å kontakte NAV?
Det er mange som har behov for informasjon om NAVs tjenester i den spesielle situasjonen samfunnet vårt er i nå. Dette gjelder både arbeidsgivere og arbeidstakere, og det kan gjelde hver av oss ut over det. På nav.no ligger link til samlet informasjon om korona-relaterte...
fredag 08:31 Karlsøy kommune
UMS-varsling til innbyggere
Karlsøy kommune vil i ulike situasjoner ta i bruk en varslingstjeneste som heter UMS. Ved bruk av UMS kan kommunen nå ut med en beskjed til alle innbyggere i kommunen. Beskjeden kommer som sms-melding til mobiltelefoner og som talemelding til fasttelefoner.
torsdag 26. mars Karlsøy kommune
Alle nasjonale tiltak forlenges til å gjelde over påske
Nasjonale myndigheter varslet i dag at alle tiltak som er satt i verk for å begrense Koronasmitte i befolkningen, forlenges til å gjelder frem til og med 13. april. Det ble ikke varslet noen endringer i tiltakenes innhold, men det ble innført skjerpede anbefalinger om å holde avstand.
tirsdag 24. mars Karlsøy kommune
Folkehelseinstituttet ønsker at personer melder fra ved mistanke om Coronavirus
Folkehelseinstituttet ønsker at man registrer seg dersom man mener man har symptomer som kan skyldes Coronavirussmitte. Dette er ikke et helsetilbud, men er et verktøy som skal hjelpe FHI med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. Les mer om dette og finn...
tirsdag 24. mars Karlsøy kommune
Til pårørende, bekjente og venner av beboere i våre institusjoner
Våre bo-enheter og institusjoner er som kjent dessverre stengt for besøk for tiden, men vi tar vare på dine i denne tiden som best vi kan. Vi oppfordrer deg til å sende en hilsen, gjerne et håndskrevet, skannet brev, bilder eller annen hilsen i stedet for besøket. Vi skal...
mandag 23. mars Karlsøy kommune
Det er innført nasjonalt forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Karlsøy kommune gjør oppmerksom på at det nå er innført nasjonalt forbud mot å oppholde seg på hytter/fritidsboliger utenfor egen kommune. Vi ber alle som oppholder seg på hytter/fritidsboliger i kommunen og som ikke er folkeregistrert i Karlsøy kommune om...
torsdag 19. mars Karlsøy kommune
Kommuneoverlegen har gjort vedtak om karantenebestemmelser for fartøy som ankommer kommunens havner og kaier
Kommuneoverlegens vedtak ble fattet søndag 15. mars med virkning fra samme dag. Dette som en oppfølging av Regjeringens stenging av havner og lufthavner for i Norge samtidig som dette vedtaket også skal følge opp kommunens skjerpende vedtak om karantene for personer som ankommer fra...
tirsdag 17. mars Karlsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Ordfører har innkalt til ekstraordinært møte i kommunestyre i dag kl. 16.00
Ordfører har innkalt til ekstraordinært møte i kommunestyret. Kun to saker står på dagsorden: Informasjon om status i pågående Koronavirusutbrudd Svar på innkomne spørsmål Du kan følge første del av Kommunestyremøte her
tirsdag 17. mars Karlsøy kommune
Kontakttelefon for barn, unge og foreldre
Helsestasjonen og psykologtjenesten har opprettet en kontakttelefon for barn, unge og foreldre i Karlsøy kommune.
mandag 16. mars Karlsøy kommune
Registrering av personell som framover kan brukes som ekstra ressurser i helsetjenestene i Karlsøy kommune
Helse og omsogssjef henstiller befolkningen om å melde seg dersom de kan være tilgjengelig som ekstra ressurs i våre tjenester dersom det skulle bli behov for dette fremover.
mandag 16. mars Karlsøy kommune
Beredskapsledelsen i Karlsøy kommune har tatt vesentlige avgjørelser i dag 15. mars
Lørdag 14. mars skjerpet Regjeringen karantenereglene som skal følges. Nå omfatter reglene også for de som har vært på reise norden, bortsett fra Sverige og Finland. I tillegg til dette er det i dag innført nye og skjerpende karantenevedtak som gjelder
søndag 15. mars Karlsøy kommune
Skjerpede nasjonale retningslinjer for hvem som skal i karantene
Lørdag 14. mars skjerpet Regjeringen karantenereglene som skal følges. Nå omfatter reglene også for de som har vært på reise norden, bortsett fra Sverige og Finland. I løpet av Søndag vil det bli vurdert om karantenereglene lokalt skal skjerpes
søndag 15. mars Karlsøy kommune
Informasjon om koronasituasjonen i kommunen er oppdatert nå kl. 13.30
lørdag 14. mars Karlsøy kommune
Oppdatert pressemelding til Karlsøys befolkning
fredag 13. mars Karlsøy kommune
Pressemelding fra Karlsøy kommune
Statsministeren har i dag 12.3.2020 iverksatt nye tiltak i forbindelse med pågående Korona-pandemi. Karlsøy kommune har i skrivende stund ikke noen som har fått påvist koronasmitte, men setter nå krisestab i samråd med fylkesmannen i Troms og Finnmark. Karlsøy...
torsdag 12. mars Karlsøy kommune
Informasjon til bedrifter ang. smittevern i forbindelse med koronavirusutbruddet
torsdag 12. mars Karlsøy kommune
Coronaviruset - Råd og tips. Beredskapen i Karlsøy kommune
Utbruddet av viruset Covid 19, bedre kjent som Coronaviruset fortsetter. Tallet på antall smittede i Norge øker for hver dag som går. Vi er også inne i en periode av året hvor vi har flere tilfeller av influensa i Karlsøy.   Vi vil derfor oppfordre
mandag 9. mars Karlsøy kommune
Stilling ledig som kommuneplanlegger
Spennende stilling med hovedoppgaver kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, samt kommunal planstrategi. Stillingen krever relevant høyere utdanning.
mandag 9. mars Karlsøy kommune
Informasjon til publikum om Koronaviruset (Covid19)
Informasjon om virusutbruddet endres og oppdateres daglig fra norske helsemyndigheter. Mange ønsker informasjon og har spørsmål til hvordan de bør forholde seg til denne situasjonen. Vi anbefaler publikum og bedrifter til å følge med på
mandag 2. mars Karlsøy kommune
Offentlig ettersyn - eiendomsskattelister 2020
Listene vil være tilgjengelig til utgangen av mars
mandag 2. mars Karlsøy kommune
Offentlig ettersyn - SalMar Farming AS - Søknad om endring av akvakulturtillatelse
Søknad om midlertidig økning av maksimalt tillatt biomasse (MTB) fra 3600 tonn til 6000 tonn fram til 31.12.2020. Merknadsfrist 27.03.2020.  
fredag 28. februar Karlsøy kommune
Informasjon om gravemeldingsplikten
I forbindelse med at det nå er satt i gang arbeid med å bygge ut fiber på øyene i Karlsøy opplever vi økende antall henvendelser fra publikum om informasjon rundt gravemeldingsplikten. Her finner du informasjon om gravemeldingsplikt.
fredag 28. februar Karlsøy kommune
Utlysning av SMIL-midler og dreneringstilskudd 2020
torsdag 27. februar Karlsøy kommune
Folketallsutviklingen i Karlsøy er fortsatt negativ
Tallene fra SSB på folketallsutviklingen i Karlsøy kommune viser en nedgang på 52 innbyggere i løpet av 2019.
torsdag 27. februar Karlsøy kommune
Spillemiddelordningene
Det finnes flere ulike tilskuddsordninger for folkehelse, idrett og friluftsliv. Blandt disse er Spillemiddelordningen. Under finner du informasjon om disse.  
mandag 24. februar Karlsøy kommune
Skole og barnehageruta for 2020-2021 er klar
Neste års skolerute og barnehagerute ble vedtatt i Leverkårsutvalgets møte 6 februar i sak 4/20 Benytt lenkene under for å gå direkte til disse: Skoleruta 2020-2021 Barnehageruta 2020-2021
mandag 24. februar Karlsøy kommune
Flaggdager 2020
Karlsøy kommune minner om følgende offisielle flaggdager hvor kommunen flagger 6. februar: Samefolkets dag 1.mai: Den internasjonale arbeidernes dag 8. mai: Frigjøringsdagen 1945 17. mai: Grunnlovsdagen 7. juni: Unionsoppløsningen 1905
fredag 21. februar Karlsøy kommune
Pleie og omsorgstjenesten søker ferievikarer
Pleie og omsorg har behov for ferievikarer i perioden 20.06 – 16.08.20 i følgende tjenester: Sykehjem Kjøkken sykehjem Kjøkken bosenteret i Vannvåg Hjemmesykepleien Vannøy og Ringvassøy Hjemmehjelp PU-tjenesten Psykisk helse og rus Renhold Vaskeri Se...
torsdag 20. februar Karlsøy kommune
KS' hedersmerke tildelt Jan-Hugo Sørensen
Under kommunestyrets møte 12.2.2020 i Karlsøy kommune, ble en egen utmerkelse for fremragende samfunnsnyttig arbeid tildelt Jan-Hugo Sørensen fra Kommunenes sentralforbund (KS) ved Eva Lockertsen Stenvold. Utmerkelsen var en hedersmedalje og et diplom.
fredag 14. februar Karlsøy kommune
Bygdemøte om driveplikt
Levende bygder og muligheter til fremtidig matproduksjon i fylket gjennom et aktivt forhold til jordvern.  
onsdag 12. februar Karlsøy kommune
Helseråd og veiledning i forbindelse med utbrudd av "Corona-viruset"
Det foregår for tiden et utbrudd av et smittsomt virus i Kina, kalt Corona-viruset ,  som har spredt seg til andre land, også i Europa. Alle de som har blitt smittet har vært på reise i Kina. Vi er også inne i en periode av året hvor vi har flere
fredag 31. januar Karlsøy kommune
Oppdatert informasjon om vilforvaltning
Vi har nå oppdatert vår hjemmeside med informasjon om viltforvaltning. Gå inn på «Tjenester» og sjekk under «Næring, miljø og landbruk».(direktelink) Her finner du bl.a. kommunens mål for elgforvaltning, skuddpremiesatser, hvordan du kan søke...
fredag 31. januar Karlsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Hovedopptak for barnehage og SFO2020
Søknader som er mottatt innen 01.03.20 er sikret behandling ved hovedopptak til nytt barnehageår. Barn som har plass trenger ikke søke på nytt. Søknad om barnehageplass fylles ut på Karlsøy kommunes foresatteportal for barnehager/SFO Informasjon om
onsdag 29. januar Karlsøy kommune
Equinor inviterer til informasjonsmøte på Vannøya 13. februar 2020
Møtet avholdes på Samfunnshuset B/L Fremad, Vannareid torsdag 13. februar 2020 klokken 17.00 - 18.30.
fredag 24. januar Karlsøy kommune
Reguleringsplan for adkomst rådhuset samt gravlund, Hansnes - offentlig ettersyn
Formålet med planen er todelt. For det første reguleres en grav- og urnelund i tilknytning til Ringvassøy kirke. For det andre reguleres en mulig åpning av Rådhusveien for biltrafikk fra Kirkebakken. Langs hele veinettet reguleres gang-/sykkelvei for
onsdag 22. januar Karlsøy kommune
Påminnelse: Frokostmøte med næringslivet
Karlsøy kommune, i samarbeid med Politirådet og Næringsforeningen i Tromsøregionen, inviterer til frokostmøte Utfordringer i forhold til arbeidslivs- og miljøkriminalitetv/ næringslivskontakt Merethe Samuelsen, Politiet
onsdag 22. januar Karlsøy kommune
Forebyggende hjemmebesøk
Karlsøy kommune starter i år opp med gjennomføring av forebyggende hjemmebesøk for de mellom 75-79 år. Alle i denne aldersgruppen som ikke allerede mottar tjeneste fra kommunen og som har adresse her, vil få tilbud i posten om forebyggende hjemmebesøk i
tirsdag 21. januar Karlsøy kommune
Tromsøområdets regionråd har nå avgitt egen uttalelse til statsbudsjettet
Tromsøområdets regionråd har avgitt denne uttalelsen til statsbudsjettet for 2020. Uttalelsen vil bli sendt til Finansdepartementet i disse dager. Uttalelse statsbudsjettet - regionrådet.docx
torsdag 9. januar Karlsøy kommune
Stillingsutlysning - Kirkeverge
Se stillingsutlysningen her
fredag 3. januar Karlsøy kommune
Brannmester/ leder beredskap
23. desember 2019 Karlsøy kommune
Julehilsen fra ordfører Mona Pedersen
23. desember 2019 Karlsøy kommune
Reguleringsplan for Vannvåg, PlanID 201902 - Varsel om oppstart
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av områderegulering for alle eiendommer i Vannvåg i Karlsøy kommune. Frist for innspill 11.02.2020.
17. desember 2019 Karlsøy kommune
Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommunes kulturpris
Kulturprisen ble utdelt til Årboka for Karlsøy og Helgøy i dagens kommunestyremøte. For å ta imot prisen stilte Karlsøy og Helgøy historielag med styreleder Torill Andreassen, og medlemmene Marit Sirevåg og Anne-Rose Eriksen.
11. desember 2019 Karlsøy kommune
Kokevarsel Vannvåg vannverk
Kokevarsel på vannet fra Vannvåg vannverk. Svar på nye prøve kommer lørdag 7.12.2019.
29. november 2019 Karlsøy kommune
Informasjon om transport til og fra byggeplass på Vinterneset i Dåfjord
TotalRenovering AS bygger smoltanlegg for Norway Royal Salmon (NRS) i Dåfjord, og i den forbindelse vil det i perioder være mye tungtransport på strekningen Tromsø-Dåfjord.
28. november 2019 Karlsøy kommune
Høring - Formannskapets innstilling til handlings- og økonomiplan for 2020-2023 med årsbudsjett for 2020
Høringsfrist er 11. desember klokka 15.00 Alle høringsinnspil må være skriftlige og sendes til kommunens postmottak, helst pr mail til: postmottak@karlsoy. kommune.no Innspill kan også leveres i postmottaket på rådhuset eller sendes i post til kommunen på adresse:...
27. november 2019 Karlsøy kommune
AVLYST - Invitasjon til workshop med næringslivsaktører
Karlsøy kommune har igangsatt prosess med ny arealplan. I den forbindelse skal det gjennomføres en mulighetsstudie som skal sette søkelys på hva som vil skje med Hansnes og Gamnes som steder når ny Langsundforbindelse er etablert.
25. november 2019 Karlsøy kommune
NAV Karlsøy holder stengt torsdag 28.11.19
DERSOM DET HASTER MED Å KOMME I KONTAKT MED OSS, KAN DU RINGE TIL NAV KONTAKTSENTER PÅ TELEFON 55 55 33 33.
19. november 2019 Karlsøy kommune
Tildeling av Kulturprisen 2019
Levekårsutvalget tildelte i dag Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommunes kulturpris til  Årbok for Karlsøy og Helgøy v/Karlsøy og Helgøy historielag, med følgende begrunnelse: I disse dager kommer årboka for Karlsøy og Helgøy ut. Vi er...
14. november 2019 Karlsøy kommune
Ny tildelingsrunde på Lerøyfondet
Alle som tar utdanning innenfor maritim og marin sektor kan søke på tilskudd fra Lerøyfondet.
8. november 2019 Karlsøy kommune
Årsrapport fra Mobbeombud
Mobbeombudet skal passe på at alle elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø.
6. november 2019 Karlsøy kommune
Råd om egenberedskap for befolkningen
Denne uken er "Egenberedskapsuka 2019". Selv om vi lever i et trygt land kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Alle bør være i stand til å ta vare på seg selv i minst 72 timer. Fylkesmannen gir råd om egenberedskap til befolkningen. Direktoratet for...
29. oktober 2019 Karlsøy kommune
Nytt formannskap valgt for perioden 2019 - 2023
 Formannskapet består nå av 3 kvinner og 4 menn.
22. oktober 2019 Karlsøy kommune
Operasjon Dagsverk 2019
Forside
22. oktober 2019 Karlsøy kommune
Ordfører Mona Pedersens åpningstale til det nye kommunestyret 2019 - 2023
Kjære kommunestyre! Jeg ønsker å takke for tilliten som er vist meg, fra Karlsøy Fellesliste, fra velgere i kommunen, og ikke minst for den tilliten som kommunestyret i dette møtet har vist meg ved å velge meg til Karlsøy kommunes nye ordfører for
20. oktober 2019 Karlsøy kommune
Karlsøy kommunestyre - medlemmer for perioden 2019 - 2023
Her kommer oversikten over faste medlemmer og de første varamedlemmene.
20. oktober 2019 Karlsøy kommune
Hansnes legekontor vil være stengt torsdag 24. og fredag 25. oktober
I forbindelse med opplæring av personalet, vil legekontoret være stengt disse dagene. Det vil kun være åpent for øyeblikkelig hjelp. Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp eller det oppstår livstruende situasjoner bes de ta kontakt med legevakt på 116117 eller...
20. oktober 2019 Karlsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske bygg i privat eie 2019
18. oktober 2019 Karlsøy kommune
Boligtjenesten for utviklingshemmede søker etter tilkallingsvikarer
Det er en fordel med relevant erfaring fra miljøarbeid, da spesielt erfaring med utviklingshemming. Det kreves alminnelig god helse da arbeid med brukere med særlige behov kan være fysisk og psykisk krevende. Vi er flyttet inn i nye moderne lokaler. Vi
18. oktober 2019 Karlsøy kommune
Reguleringsplan for Finnkroken Feriehytter, GBNR 60/48 - Ny høring
Høringsfrist er satt til 28.11.2019.
18. oktober 2019 Karlsøy kommune
OPPDATERT: Kommunestyret i Karlsøy - valg i konstituerende møte 16. oktober 2019
Parabaran Rajalingan fra SV ble valgt som varaordfører. Her kan du se oversikten over råd og utvalg for kommende perioden 2019 - 2023.
17. oktober 2019 Karlsøy kommune
Norge i tall
KS Norge i tall er en database som viser nøkkeltallene for den enkelte kommune, fylket og nasjonalt på en fin og oversiktlig måte. Søk på den kommunen du ønsker å se tallene for ved å klikke på lenken under. Norge i tall
15. oktober 2019 Karlsøy kommune
Kulturprisen 2019
Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommune deler årlig ut kulturprisen i form av et diplom og et pengebeløp på kr 10 000,-.
14. oktober 2019 Karlsøy kommune
Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober
Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tid på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen.
9. oktober 2019 Karlsøy kommune
Badebetjenter ved Hansnes svømmehall
Ved Hansnes svømmehall er det ledig 1 fast deltidsstilling og 1årsvikariat deltidsstilling som badebetjenter; Stilling 1: Ansvarlig badebetjent inkl. renhold i 28% vikariat og Stilling 2: Badebetjent i 14,7 % fast stilling.
4. oktober 2019 Karlsøy kommune
Foredrag om elgforvaltning
Elgforsker Torstein Storaas holder foredrag om temaet: Lokal elgforvaltning – hvordan i all verden skal vi få det til?
2. oktober 2019 Karlsøy kommune
Tilbud om sesonginfluensavaksine 2019
I Karlsøy kommune vil det tilbys vaksinering på følgende dager: Vannøy helsestasjon; Mandag den 14.10.19 kl 10.00 – 13.00 Hansnes helsestasjon; Tirsdag den 15.10.19 kl 09.00 - 13.00
1. oktober 2019 Karlsøy kommune
Åpning av Bryggetunet
Ordfører Mona Pedersen stod for den offisielle åpningen. Beboere hadde sammen med kulturskolen et kultur innslag. Tilstede ved åpningen var også representanter fra brukergruppa, rådmannens ledergruppe, formannskapet i Karlsøy kommune, PEAB (byggherre) samt Nordnorsk Byggekontroll.
27. september 2019 Karlsøy kommune
Interessentanalyse for mulighetsstudiet Hansnes og Gamnes
Ny Langsundforbindelse skal bidra til å bedre internkommunikasjonen i Karlsøy kommune; forbedre forholdene for næringstransport, reiseliv, for drift av kommunen og for befolkningen. gi grunnlag for et felles arbeidsmarked og en nærmere tilknytning til regionsenteret.
25. september 2019 Karlsøy kommune
Friluftsskolen i høstferien avlyst
Friluftsskolen er et kommunalt tilbud for barn og unge, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv, og legge grunnlag for varige friluftsvaner. Obligatoriske tema er allemannsrett/ferdselskultur,...
25. september 2019 Karlsøy kommune
Høringsbrev - Forslag til "Forskrift om gebyr for tilsyn av private (mindre) avløpsanlegg"
Frist for innsending av merknader er mandag 14. oktober 2019.
22. september 2019 Karlsøy kommune
Kokevarsel Kristoffervalen vannverk
Det anbefales at alt vann kokes som skal drikkes og brukes til matlaging.
20. september 2019 Karlsøy kommune
Reguleringsplan for Camp Aurora, Dåfjord, GBNR 7/11 - Varsel om oppstart
Frist for innspill 7. oktober 2019
16. september 2019 Karlsøy kommune
Menighetsrådvalget- Karlsøy sokn
Valgresultat periode 2020-2023 for 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Av 1 562 stemmeberettigede ble det avgitt 535 stemmer. Det utgjør 34,25%.
13. september 2019 Karlsøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KARLSØY

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL