Karlsøy
Reiselivsbedriftene i Karlsøy inviteres til møte 27. mai 2019
Under bransjemøtet med reiselivsnæringen som Karlsøy kommune arrangerte 15.05.19 drøftet deltakerne hvordan reiselivsbedriftene i Karlsøy bør organisere seg for å gjøre Karlsøy kommune til en mer attraktiv region for helårsturisme. Etter...
mandag 20. mai Karlsøy kommune
Generalforsamling i Langsundforbindelsen AS
Aksjonærene i Langsundforbindelsen AS innkalles til generalforsamling i selskapet tirsdag 11. juni kl 13.00 på rådhuset på Hansnes. Styremøte avholdes samme sted og dag kl 11.00.  Ordinære generalforsamlingssaker + informasjon om  status for
torsdag 16. mai Karlsøy kommune
Tildeling av tilskudd 2019 til kulturnæringer
Forlenget søknadsfrist 31. mai 2019 Vi minner om søknadsfristen til kommunens støtteordning for kulturnæringer.  Dans i Karlsøy, Karlsøyfestivalen, Vannøy-dagan, Glalaksdagan, Boknafiskfestivalen, Gamnesdagan/Husflidens Dag og Ækstremsporthelga er
tirsdag 14. mai Karlsøy kommune
Kompetansepluss
Forside
tirsdag 14. mai Karlsøy kommune
Splitter nytt turkart til alle i Karlsøy!
I tett samarbeid med Karlsøy kommune og ivrige Karlsøyværinger har Ishavskysten friluftsråd laget et nytt turkart (1: 50 000) over Karlsøy kommune. Det nye turkartet kjøres ut til alle postkassene denne uka som en sommergave til innbyggerne i kommunen. Sammen med turkartet...
mandag 13. mai Karlsøy kommune
Ny tildelingsrunde på Lerøyfondet
Fondsstyret avholder sitt neste møte 13. juni 2019. Søknader kan sendes til Karlsøy kommune, rådhuset, 9130 Hansnes eller via epost til postmottak@karlsoy.kommune.no, innen fristen 5. juni 2019.   
fredag 10. mai Karlsøy kommune
Viktige møter 15. og 16. mai 2019 i forbindelse med ny arealplan for Karlsøy kommune
Bransjemøte for reiselivsnæringen onsdag 15. mai 2019 kl 0900 - 1400.  Bransjemøte for øvrig næringsliv torsdag 16. mai 2019 kl 0900 - 1400.  Møtene avholdes på rådhuset på Hansnes.
fredag 10. mai Karlsøy kommune
KPMG sin presentasjon på pressekonferansen 8. mai 2019
Her ser dere KPMG AS sin presentasjon av finansieringsanalysen for Langsundforbindelsen på pressekonferansen 8. mai 2019 i Tromsø
fredag 10. mai Karlsøy kommune
TROMS

Er du i alderen 16-20 år og ønsker sommerjobb Karlsøy kommune?
Drift og utvikling har behov for sommervikarer til uteteamene på Vannøya og Hansnes i perioden juli – august. Søknadsfrist 31.5.2019.
torsdag 9. mai Karlsøy kommune
KPMG presenterer finansieringsanalyse av Langsundforbindelsen
KPMG-rapporten viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge Langsundforbindelsen.  Fergeavløsningsmidler, bompenger, mva-kompensasjon, tilskudd fra Karlsøy kommune og betydelige underskudd i fergedriften er grunnlaget for KPMG s konklusjoner. Her
torsdag 9. mai Karlsøy kommune
Planprogram og kunnskapsgrunnlag for Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2022-2027
Vannregionmyndigheten for Troms v/ Troms fylkeskommune varsler herved oppstart av planarbeidet til Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2022-2027. Samtidig sendes Planprogram og Hovedutfordringer i Vannregion Troms på høring fra 1. april til
fredag 3. mai Karlsøy kommune
Politrådet for Karlsøy - møte 30. april
Karlsøy kommune og Tromsø politidistrikt hadde tirsdag 30. april møte i Politirådet.Det er gledelig å registrere at Karlsøy kommune nå får egen politikontakt, slik at samarbeid omkring sentrale og viktige tema i samarbeidsavtalen mellom politidistriktet og...
torsdag 2. mai Karlsøy kommune
Veganalyse fylkesveg 863 Skulgam - Hansnes
Næringsforeningen i Tromsøregionen har foretatt en analyse av fylkesveien Skulgam - Hansnes sin betydning for næringsutvikling og bosetting i Karlsøy. Karlsøy kommune har gitt næringsforeningen tilskudd fra næringsfondet til dette analysearbeidet. Den aktuelle rapporten...
torsdag 2. mai Karlsøy kommune
"Alle mann til pumpene" Håndhygienedagen 5. mai 2019
Riktig utført håndhygiene er det beste tiltaket i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i helsetjenesten. Årets tema er derfor: Hånddesinfeksjon – til rett tid og med riktig teknikk.
torsdag 2. mai Karlsøy kommune
Bry deg!
Sist uke hadde Hansnes skole besøk av Kenneth Helberg fra Troms politidistrikt og narkotikapolitiforeningen, med foredraget «Bry deg». En temakveld for foreldre om utfordringer i nærmiljøet.
tirsdag 30. april Karlsøy kommune
Påminnelse om frist for arealinnspill til kommuneplanens arealdel
Forside
tirsdag 30. april Karlsøy kommune
Bransjemøte øvrige næringer - kommuneplanens arealdel
Forside
mandag 29. april Karlsøy kommune
Bransjemøte reiseliv - kommuneplanens arealdel
Forside
mandag 29. april Karlsøy kommune
Henting av jernskrap på fergefrie øyer
Forside
mandag 29. april Karlsøy kommune
Utlysning av SMIL-midler og dreneringstilskudd 2019
Forside
fredag 26. april Karlsøy kommune
Strandryddeuka i Karlsøy 29. april - 5. mai
Karlsøy kommune er gjennom Ren Kyst-prosjektet med i årets strandryddeaksjon med formål å rydde fjæra for marint, såkalt herreløst avfall som reker på land.
torsdag 25. april Karlsøy kommune
Høring vedrørende videre utbygging av bredbånd i Karlsøy kommune
Karlsøy kommune har satt av egne midler til videre utbygging av bredbånd. Før prosjektet lyses ut skal kommunens planer ligge ute til høring. Kommunen inviterer derfor innbyggerne til å komme med innspill.
torsdag 25. april Karlsøy kommune
Leder beredskap (varabrannsjef)
Karlsøy kommune har ledig 100% fast stilling som leder beredskap for Karlsøy Brann- og Redningstjeneste.
onsdag 24. april Karlsøy kommune
Planprogram for kommuneplanens arealdel vedtatt
Kommunestyret vedtok i møte 11. april planprogram for kommuneplanens arealdel 2020-2030.
fredag 12. april Karlsøy kommune
Kurs for elgjegere
Straumsbukta skytterlag arrangerer kurs i ettersøk av påskutt/skadeskutt elg. Kurset er åpent for alle elgjegere og anbefales på det varmeste, enten du er ung jeger eller har jaktet i en mannsalder. Informer gjerne dine jaktkamerater om dette
fredag 12. april Karlsøy kommune
Reguleringsplan Hansnes industri- og næringsområde - vedtak av planprogram
Forside
torsdag 11. april Karlsøy kommune
Reguleringsendring Kvalsberg steinbrudd - Høring og offentlig ettersyn
Forside
torsdag 11. april Karlsøy kommune
Byggesakskontoret har stengt i påsken.
Forside
mandag 8. april Karlsøy kommune
Idretts- og kulturmidler 2019
Forside
mandag 8. april Karlsøy kommune
Kurs i kulturminneregistrering 7. mai
Forside
mandag 8. april Karlsøy kommune
Informasjon om gjerder i utmark
Forside
mandag 8. april Karlsøy kommune
Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 - innleverte valglister.
Forside
mandag 1. april Karlsøy kommune
Første trasè for scooterløyper ferdig regulert.
Scooterløypetrasè på Karlsøya ferdigstilt.
mandag 1. april Karlsøy kommune
TROMS

Oppsummering av folkemøter ifbm kommuneplanens arealdel
fredag 29. mars Karlsøy kommune
Tilskuddsordning for dagligvarebutikker i utkantstrøk
fredag 29. mars Karlsøy kommune
Tilskudd til skogsvegbygging
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har for 2019 fått ei tildeling på 6,5 mill kroner til Troms og 0,5 mill kroner i Finnmark til ordningene tilskudd til skogsvegbygging og drift med taubane hest og annet (driftstilskudd).
tirsdag 26. mars Karlsøy kommune
Skuddpremie på kråkefugl og rovfugl
Forside
mandag 25. mars Karlsøy kommune
Detaljregulering for hyttefelt på eiendommen 13/7 v. Skogsfjordvannet - Vedtak av plan
Forside
onsdag 20. mars Karlsøy kommune
Fylketstinget orientert om Langsundforbindelsen i dag
Fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo har i dagens fylkestingsmøte gitt en orientering om framdriften i forhold til Langsundforbindelsen.
fredag 15. mars Karlsøy kommune
Reguleringsplan for Vannvåg, planID 2019-02, Karlsøy kommune - Varsel om oppstart
Frist for innspill 8. april 2019.
fredag 15. mars Karlsøy kommune
Reguleringsplan for adkomst Rådhuset samt gravlund Hansnes, planID 2019-01, Karlsøy kommune - Varsel om oppstart
Frist for innspill 8. april 2019.
fredag 15. mars Karlsøy kommune
NAV holder stengt fredag 22. mars.
NAV Kontaktsenter har telefon 55 55 33 33, de kan bistå med svar på mye.
fredag 15. mars Karlsøy kommune
Folkemøte ved Skogsfjordvatn om rullering av kommuneplanens arealdel
fredag 15. mars Karlsøy kommune
Folkemøte på Vannøya om rullering av kommuneplanens arealdel
fredag 15. mars Karlsøy kommune
Karlsøy kommunes Omdømmepris 2019
Forslag kan sendes eller leveres til Karlsøy kommune, rådhuset, 9130 Hansnes, eller sendes pr. epost til postmottak@karlsoy.kommune.no www.karlsoy.kommune.no
onsdag 13. mars Karlsøy kommune
Folkemøte på Karlsøya om rullering av kommuneplanens arealdel
onsdag 13. mars Karlsøy kommune
Saksfremlegg til Kommunestyret 6. mars ang. familiebarnehager
Etter kommunestyrets ønske om utredning av eventuell familiebarnehage i Karlsøy kommune, presenteres her saksframlegg til kommunestyrets møte 6. mars 2019.
onsdag 6. mars Karlsøy kommune
Folkemøte på Rebbenesøya om rullering av kommuneplanens arealdel
Forside
onsdag 6. mars Karlsøy kommune
VALG 2019: Frist for listeforslag 01.04.2019
Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg i Karlsøy kommune må levere listeforslag til valgstyret i kommunen.
fredag 1. mars Karlsøy kommune
Måldokumentet for elgforvaltning skal revideres - vi ønsker innspill
Forside
fredag 1. mars Karlsøy kommune
Folkemøte på Hansnes om rullering av kommuneplanens arealdel
Forside
fredag 1. mars Karlsøy kommune
Eiendomsskatteliste for 2019 - Offentlig ettersyn
Eiendomsskatteliste for Karlsøy kommune er herved lagt ut for offentlig ettersyn. Skattelistene vil ligge ute her frem til 29.03.2019. Informasjon om eiendomsskatt og klagefrister finner man her
fredag 1. mars Karlsøy kommune
Folketallet i Karlsøy med en nedgang i 2018
Folketall i Karlsøy er i 2018 redusert med 11 innbyggere. Det er helt på linje med den årlig utviklingen de siste år. Det registreres fortsatt nedgang i antall skoleelever og økning i antall eldre. Et positivt trekk er at antall barn i alder 0-5 år har
mandag 25. februar Karlsøy kommune
Folkemøte på Reinøya om rullering av kommuneplanens arealdel
Forside
onsdag 20. februar Karlsøy kommune
SOMMERVIKARER 2019 i Helse- og omsorgsetaten
Pleie og omsorg har behov for ferievikarer i perioden 24.06. - 11.08.19
tirsdag 19. februar Karlsøy kommune
Spørreundersøkelse om fysisk aktivitet
Forside
fredag 15. februar Karlsøy kommune
Kunne du tenke deg å være støttekontakt for noen?
Helse og omsorgsetaten søker etter personer som kunne tenke seg å være støttekontakt for personer som trenger litt hjelp i hverdagen. Klikk deg inn på denne artikkelen og les mer om støttekontaktordningen.
tirsdag 12. februar Karlsøy kommune
Kunngjøring av neste tildelingsmøte i Lerøyfondet
Neste tildelingsmøte i Lerøyfondets styre er 18. mars 2019.
torsdag 7. februar Karlsøy kommune
TROMS

Informasjon om støy fra byggeaktiviteter på Vinterneset i Dåfjord
Oppfylling av tomt samt utfylling i sjø vil snart starte. NRS Settefisk har engasjert firmaet Målselv Maskin & Transport AS til å utføre dette arbeidet.
mandag 28. januar Karlsøy kommune
Søknadsfrist for hovedopptak i barnehage er 01.03.2019
Søknader som er mottatt innen 01.03.19 er sikret behandling ved hovedopptaket til nytt barnehageår.
mandag 28. januar Karlsøy kommune
Nytt liv i gamle fjøs - inspirasjonsdag
Forside
mandag 21. januar Karlsøy kommune
Leif Hovden – ny rådmann i Karlsøy.
I romjulen ble det signert kontrakt med Leif Hovden, og fra 1 april 2019 vil vår nye rådmann være på plass.
fredag 18. januar Karlsøy kommune
Søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på lokalitet 34457 Langås i Karlsøy kommune - Offentlig ettersyn
Frist for innspill 16. februar 2019
torsdag 17. januar Karlsøy kommune
Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling!
65 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen i Troms og Finnmark oppfordrer tromsværinger og finnmarkinger til å søke!
torsdag 10. januar Karlsøy kommune
Stenging av Hansnes gymsal og svømmehall
Hansnes gymsal og svømmehall vil holdes stengt inntil videre.
tirsdag 8. januar Karlsøy kommune
Informasjon til foretak med adresse i Karlsøy kommune
Etter overgang fra matrikkeladresse til veiadresser i store deler av kommunen er det behov for å oppdatere ditt foretaks addresse i enhetsregisteret.  
fredag 4. januar Karlsøy kommune
Byggesakskontoret har stengt i jula.
20. desember 2018 Karlsøy kommune
Kjære innbyggere i Karlsøy kommune!
19. desember 2018 Karlsøy kommune
Utdeling av Kulturprisen 2018
Det er hvert år flere forslag til kommunens kulturpris, og blant forslagene i år var menighetsbladet «Vår soknekirke» ved Karlsøy menighetsråd.
19. desember 2018 Karlsøy kommune
Søknad om konsesjon for nytt resirkuleringsanlegg for produksjon av smolt/postsmolt for NRS Settefisk AS i Dåfjord i Karlsøy kommune - offentlig ettersyn
Frist for innspill 17. januar 2019
18. desember 2018 Karlsøy kommune
Gudstjenester i Karlsøy 16., 23. og 24. desember 2018
Den Norske Kirke inviterer til gudstjenester i Karlsøy.
14. desember 2018 Karlsøy kommune
Informasjon om folkeregistrert adresse og postadresse
Etter overgangen fra matrikkeladresser til veiadresser i store deler av kommunen mandag 10.12.2018 er blant annet folkeregisteret nå oppdatert. Les videre for å finne ut hvordan du kan kontrollere om din folkeregistrerte adresse har blitt endret.
13. desember 2018 Karlsøy kommune
Detaljreguleringsplan Fjellet, Hav og Fjell gbnr 39/4 - Varsel om oppstart
Frist for innspill 11.01.2019
10. desember 2018 Karlsøy kommune
Innføring av veiadresser, mandag 10.12.2018.
Nå innføres veiadresser for nesten hele kommunen. Det er sendt ut brev til eiere og festere av eiendommer med adresseverdige bygg.
4. desember 2018 Karlsøy kommune
Planprogram kommuneplanens arealdel 2020-2030 - Høring og offentlig ettersyn
Frist for innspill 1. februar 2019
1. desember 2018 Karlsøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

KARLSØY

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL