Karlsøy
Våre tjenester er midlertidig nede
Alle tjenester er for tiden ute av drift, etter en uventet hendelse i går kveld. Dette gjelder både telefoni og internett. Det jobbes iherdig med å finne feilen og vi håper å være tilgjengelige igjen så raskt som mulig. Det er fortsatt mulig å kontakte legekontor...
fredag 09:02 Karlsøy kommune
Kulturlandskapsdag på Reinøya
tirsdag 15:20 Karlsøy kommune
Covid-19 beredskap gjennom sommeren i Karlsøy kommune
Etter flere uker uten smittetilfeller i Nord-Norge er behovet for økt beredskap i kommunen redusert og man går nå tilbake til normal beredskapsnivå.
onsdag 1. juli Karlsøy kommune
Navnesak - Nordsamisk navn for Ullsfjorden
Sametinget har tatt opp navnesak for naturnavn og bruksnavn i Vuovlenjunni-området/Stormheim-området. Saken tas opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk av en del nordsamiske stedsnavn i området. Vi gjengir deler av høringsbrevet Karlsøy kommune har...
onsdag 24. juni Karlsøy kommune
Moderasjonsordninger foreldrebetaling
Fra 1. august 2020 har alle 2-,3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
mandag 15. juni Karlsøy kommune
Friluftsskole 11. - 13. august dessverre avlyst
Friluftsskole ved Enkelskmannsvatnan på Ringvassøya, for aldersgruppa 5., 6. og 7. klassetrinn.
tirsdag 9. juni Karlsøy kommune
Offentlig ettersyn - Søknad fra NRS Farming AS
I henhold til Lov om akvakultur og laksetildelingsforskriften legges søknaden ut på offentlig ettersyn i 4 uker. Merknadsfrist er satt til 6. juli 2020.
mandag 8. juni Karlsøy kommune
Si din mening om bruk og vern av kystsonen
Forslaget til planprogram for revisjon av Kystsoneplanen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn frem til 31. august 2020. Vi inviterer også til direktesendt folkemøte den 16. juni om saken.  
fredag 5. juni Karlsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Rolo Eiendom i Dåfjord
Forslag til reguleringsplan for Rolo Eiendom, gbnr. 7/11 i Dåfjord, er lagt ut til offentlig ettersyn i rådhuset, Hansnes. Saksdokumentene finnes som vedlegg her. 
fredag 5. juni Karlsøy kommune
Nå kan du besøke Karlsøy omsorgssenter
Det åpnes nå forsiktig opp for besøk ved sykehjemmet på Hansnes under nøye smittevernregler. Beboer og besøkende må være uten luftveissymptomer og ikke hatt nærkontakt med andre mistenkt smittede. Anbefalt avstand på minst en meter og øvrige...
fredag 29. mai Karlsøy kommune
Det åpnes for forhåndsavtalte møter med NAV Karlsøy fra 2. juni
Vi åpner nå for muligheten til å ha forhåndsavtalte møter med veileder på NAV-kontoret fra 2.juni 2020.
fredag 29. mai Karlsøy kommune
Friluftsskole 11. - 13. august
Friluftsskole ved Enkelskmannsvatnan på Ringvassøya, for aldersgruppa 5., 6. og 7. klassetrinn.
tirsdag 26. mai Karlsøy kommune
Til topps i Karlsøy 2020
Det nærmer seg oppstart av Til topps i Karlsøy 2020, til tross for mye snø i fjellet. Dette kan jo bety at de første toppturene gjennomføres på ski, mens vi venter på barmark i terrenget.
mandag 25. mai Karlsøy kommune
Legekontorene i Karlsøy har nå ordinære åpningstider
Legekontoret åpner nå for ordinær drift alle dager fram til sommerferien starter. Det inkluderer også kontoret i Vannvåg. For og unngå smittespredning ber vi om at alle med luftveissymptomer kontakter kontoret på forhånd for og kunne sluses inn egen
mandag 25. mai Karlsøy kommune
Nå kan du besøke Omsorgsboligene våre
Beboere ved Karlsøyheimen og Bosenteret kan nå ta imot besøk fra 1.juni 2020. Dette forutsetter avtale med teamleder/avdelingssykepleier, og at smittevernråd følges. Antall besøkende begrenses, se under i skrivet.
mandag 25. mai Karlsøy kommune
Strandrydding i Karlsøy 2020
Strandsøppel er først og fremst plast og taurester som reker i land. Dette samles i gjennomsiktige sekker fra Remiks som hentes i kassen utenfor rådhuset på Hansnes. Plasthansker hentes også her etter behov. Levering kun på de deponier som er oppgitt her. Gi tilbakemelding til...
onsdag 20. mai Karlsøy kommune
Du kan nå be om å få månedlig faktura for kommunale eiendomsavgifter
Karlsøy kommune tilbyr nå månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter. Tilbudet om månedlig fakturering er valgfritt. Vanlig praksis i dag er fakturering over 4 terminer.
torsdag 14. mai Karlsøy kommune
Endringer i karanteneregler ved påvist Covid 19 smitte
Det er gjort endringer i karantenereglene etter at ny kunnskap viser at Covid 19 er mest smittsom helt i starten av sykdomsforløpet. Tiden for nærkontakter er derfor økt fra 24 til 48 timer. Det betyr at dersom man blir tester skal man skrive ned alle
tirsdag 12. mai Karlsøy kommune
Offisiell markering av nasjonaldagen i Karlsøy
17. mai markering foran Karlsøy Omsorgssenter klokken 12.30. Markeringen kan følges på kommunens facebookside
tirsdag 12. mai Karlsøy kommune
Gradvis gjenåpning av tjenester, arrangement og aktiviteter i Norge.
fredag 8. mai Karlsøy kommune
Poseutlån fra Biblioteket
Som en forsiktig og koronatilpasset gjenåpning av biblioteket vil det fra mandag 11. mai være mulighet til å komme og hente forhåndsbestilte bøker på rådhuset.
fredag 8. mai Karlsøy kommune
Nye nasjonale retningslinjer for arrangementer og samlinger
Det er fra 7. mai igjen tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, under forutsetning at arrangementet har en ansvarlig arrangør. Kommunale bygg kan ikke brukes til slike arrangement og samlinger av folk, uten etter særskilt tillatelse fra kommunen.
tirsdag 5. mai Karlsøy kommune
Tildeling av midler til kulturnæringer
Vi minner om søknadsfristen 15. mai 2020 til kommunens støtteordning for kulturnæringer. Dans i Karlsøy, Karlsøyfestivalen, Vannøy-dagan, Glalaksdagan, Boknafiskfestivalen, Gamnesdagan og Ækstremsporthelga er tidligere defineret som kulturnæring. Øvrige...
tirsdag 5. mai Karlsøy kommune
Testrate og smittesituasjon for Covid-19 i Karlsøy kommune
Per i dag er det testet 66 personer i Karlsøy, som gir oss en testrate på 29,9 per 1000 innbyggere. Dette er blandt de høyeste testratene i fylket. Av alle som er testet er fortsatt ingen positive. Nasjonale medier rapporter at Karlsøy kommune har to registrert smittede. Dette er riktig i...
mandag 4. mai Karlsøy kommune
Nye testkriterier for Covid 19
Folkehelseinstituttet har kommet med nye testkriterier for hvem som nå kan testes for Koronasmitte.
torsdag 30. april Karlsøy kommune
Er du i alderen 16-20 år og ønsker sommerjobb Karlsøy kommune?
Drift og utvikling har behov for sommervikarer til uteteamene på Vannøya og Hansnes i perioden juni - august. Søknadsfrist mandag 25.5.2020.  
onsdag 29. april Karlsøy kommune
Tilskudd til tiltak i beiteområder
Forside
mandag 27. april Karlsøy kommune
Tilskudd til drenering av jordbruksjord - utlysning av restmidler
Forside
mandag 27. april Karlsøy kommune
Webinar om tilskuddsordninger til næringslivet
Forside
fredag 24. april Karlsøy kommune
Ønsker du å være meddommer eller skjønnsmedlem?
Kommunestyret skal velge meddommere for perioden 2021 – 2024 Det skal velges meddommere til tre ulike utvalg: Meddommere til lagmannsretten - ett utvalg for kvinner og ett utvalg for menn Meddommere til tingretten -ett utvalg for kvinner og ett utvalg for menn Meddommere til jordskifteretten – like mange...
fredag 24. april Karlsøy kommune
Gradvis åpning av rådhuset fra 27. april
I forbindelse med at det nå gradvis åpnes opp for bruk av tjenester i samfunnet (se regjeringens oversikt) vil det være flere tjenester som nå vil være tilgjengelig på rådhuset. Nå åpnes det også for at personer med timeavtale hos henholdsvis
tirsdag 21. april Karlsøy kommune
Lokalt karantenevedtak som gjaldt til 15/4 er ikke videreført.
Karlsøy formannskap hadde saken om utvidet karantene til behandling i sitt møte 15.april. Kommuneoverlegen ga formannskapet en medisinskfaglig grunngitt tilrådning om å ikke videreføre den utvidete karanteneforordningen som ble vedtatt 8. april.
fredag 17. april Karlsøy kommune
Testing av befolkningsgrupper i forhold til Koronasmitte
Det har blitt skapt noe usikkerhet rundt hvem som blir testet for Koronasmitte etter at Tromsø kommune har gått ut med informasjon om at de vil teste andre grupper i befolkningen enn de som er anbefalt av Folkehelseinstituttet. Karlsøy kommune følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger...
torsdag 16. april Karlsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet
Forside
tirsdag 14. april Karlsøy kommune
Påskehilsen fra Ordfører
Forside
onsdag 8. april Karlsøy kommune
Formannskapet i Karlsøy kommune har vedtatt lokale karantenebestemmelser
Forside
onsdag 8. april Karlsøy kommune
Idretts- og kulturmidler 2020
mandag 6. april Karlsøy kommune
Ishavskysten Friluftsråd med gode ideer til en aktiv påske
Vi står foran en påske ulik alle andre påsker de fleste av oss har opplevd. Ikke kan vi dra på hytta i nabokommunen, på skihytta får du ikke kjøpe vafler, og turistforeningens hytter er stengt for opphold og overnatting. Vi kan heller ikke besøke bestemor, og vi...
fredag 3. april Karlsøy kommune
"Hytteforbud" og påskebesøk i Karlsøy kommune
Påsken er en etterlengtet høytid som byr på muligheter med stor utfart til populære destinasjoner. Karlsøy kommune er et slikt geografisk område, der uttrykket «levende øyrike» virkelig kommer til sin rett. Men denne påsken blir annerledes enn tidligere...
fredag 3. april Karlsøy kommune
Fylkesmannen forbyr motorferdsel i utmark på Ringvassøya, Rebbenesøy og Vannøya fra og med 8. april og inntil videre.
fredag 3. april Karlsøy kommune
Vanskelige beiteforhold for reinen - hvis hensyn!
Forside
fredag 27. mars Karlsøy kommune
Trenger du å kontakte NAV?
Det er mange som har behov for informasjon om NAVs tjenester i den spesielle situasjonen samfunnet vårt er i nå. Dette gjelder både arbeidsgivere og arbeidstakere, og det kan gjelde hver av oss ut over det. På nav.no ligger link til samlet informasjon om korona-relaterte...
fredag 27. mars Karlsøy kommune
UMS-varsling til innbyggere
Karlsøy kommune vil i ulike situasjoner ta i bruk en varslingstjeneste som heter UMS. Ved bruk av UMS kan kommunen nå ut med en beskjed til alle innbyggere i kommunen. Beskjeden kommer som sms-melding til mobiltelefoner og som talemelding til fasttelefoner.
torsdag 26. mars Karlsøy kommune
Alle nasjonale tiltak forlenges til å gjelde over påske
Nasjonale myndigheter varslet i dag at alle tiltak som er satt i verk for å begrense Koronasmitte i befolkningen, forlenges til å gjelder frem til og med 13. april. Det ble ikke varslet noen endringer i tiltakenes innhold, men det ble innført skjerpede anbefalinger om å holde avstand.
tirsdag 24. mars Karlsøy kommune
Folkehelseinstituttet ønsker at personer melder fra ved mistanke om Coronavirus
Folkehelseinstituttet ønsker at man registrer seg dersom man mener man har symptomer som kan skyldes Coronavirussmitte. Dette er ikke et helsetilbud, men er et verktøy som skal hjelpe FHI med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. Les mer om dette og finn...
tirsdag 24. mars Karlsøy kommune
Til pårørende, bekjente og venner av beboere i våre institusjoner
Påske-høytiden står nå foran oss, og i den anledning er det mange som i vanlige fall benytter anledningen til å besøke sine i våre institusjoner. Vi vil bare minne om at retningslinjene med tanke på smittespredning av Covid 19 fortsatt gjelder, men vi presiserer nok...
mandag 23. mars Karlsøy kommune
Det er innført nasjonalt forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Karlsøy kommune gjør oppmerksom på at det nå er innført nasjonalt forbud mot å oppholde seg på hytter/fritidsboliger utenfor egen kommune. Vi ber alle som oppholder seg på hytter/fritidsboliger i kommunen og som ikke er folkeregistrert i Karlsøy kommune om...
torsdag 19. mars Karlsøy kommune
Kommuneoverlegen har gjort vedtak om karantenebestemmelser for fartøy som ankommer kommunens havner og kaier
Kommuneoverlegens vedtak ble fattet søndag 15. mars med virkning fra samme dag. Dette som en oppfølging av Regjeringens stenging av havner og lufthavner for i Norge samtidig som dette vedtaket også skal følge opp kommunens skjerpende vedtak om karantene for personer som ankommer fra...
tirsdag 17. mars Karlsøy kommune
Ordfører har innkalt til ekstraordinært møte i kommunestyre i dag kl. 16.00
Ordfører har innkalt til ekstraordinært møte i kommunestyret. Kun to saker står på dagsorden: Informasjon om status i pågående Koronavirusutbrudd Svar på innkomne spørsmål Du kan følge første del av Kommunestyremøte her
tirsdag 17. mars Karlsøy kommune
Kontakttelefon for barn, unge og foreldre
Helsestasjonen og psykologtjenesten har opprettet en kontakttelefon for barn, unge og foreldre i Karlsøy kommune.
mandag 16. mars Karlsøy kommune
Registrering av personell som framover kan brukes som ekstra ressurser i helsetjenestene i Karlsøy kommune
Helse og omsogssjef henstiller befolkningen om å melde seg dersom de kan være tilgjengelig som ekstra ressurs i våre tjenester dersom det skulle bli behov for dette fremover.
mandag 16. mars Karlsøy kommune
Beredskapsledelsen i Karlsøy kommune har tatt vesentlige avgjørelser i dag 15. mars
Lørdag 14. mars skjerpet Regjeringen karantenereglene som skal følges. Nå omfatter reglene også for de som har vært på reise norden, bortsett fra Sverige og Finland. I tillegg til dette er det i dag innført nye og skjerpende karantenevedtak som gjelder
søndag 15. mars Karlsøy kommune
Skjerpede nasjonale retningslinjer for hvem som skal i karantene
Lørdag 14. mars skjerpet Regjeringen karantenereglene som skal følges. Nå omfatter reglene også for de som har vært på reise norden, bortsett fra Sverige og Finland. I løpet av Søndag vil det bli vurdert om karantenereglene lokalt skal skjerpes
søndag 15. mars Karlsøy kommune
Informasjon om koronasituasjonen i kommunen er oppdatert nå kl. 13.30
lørdag 14. mars Karlsøy kommune
Oppdatert pressemelding til Karlsøys befolkning
fredag 13. mars Karlsøy kommune
Pressemelding fra Karlsøy kommune
Statsministeren har i dag 12.3.2020 iverksatt nye tiltak i forbindelse med pågående Korona-pandemi. Karlsøy kommune har i skrivende stund ikke noen som har fått påvist koronasmitte, men setter nå krisestab i samråd med fylkesmannen i Troms og Finnmark. Karlsøy...
torsdag 12. mars Karlsøy kommune
Informasjon til bedrifter ang. smittevern i forbindelse med koronavirusutbruddet
torsdag 12. mars Karlsøy kommune
Coronaviruset - Råd og tips. Beredskapen i Karlsøy kommune
Utbruddet av viruset Covid 19, bedre kjent som Coronaviruset fortsetter. Tallet på antall smittede i Norge øker for hver dag som går. Vi er også inne i en periode av året hvor vi har flere tilfeller av influensa i Karlsøy.   Vi vil derfor oppfordre
mandag 9. mars Karlsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Stilling ledig som kommuneplanlegger
Spennende stilling med hovedoppgaver kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, samt kommunal planstrategi. Stillingen krever relevant høyere utdanning.
mandag 9. mars Karlsøy kommune
Informasjon til publikum om Koronaviruset (Covid19)
Informasjon om virusutbruddet endres og oppdateres daglig fra norske helsemyndigheter. Mange ønsker informasjon og har spørsmål til hvordan de bør forholde seg til denne situasjonen. Vi anbefaler publikum og bedrifter til å følge med på
mandag 2. mars Karlsøy kommune
Offentlig ettersyn - eiendomsskattelister 2020
Listene vil være tilgjengelig til utgangen av mars
mandag 2. mars Karlsøy kommune
Offentlig ettersyn - SalMar Farming AS - Søknad om endring av akvakulturtillatelse
Søknad om midlertidig økning av maksimalt tillatt biomasse (MTB) fra 3600 tonn til 6000 tonn fram til 31.12.2020. Merknadsfrist 27.03.2020.  
fredag 28. februar Karlsøy kommune
Informasjon om gravemeldingsplikten
I forbindelse med at det nå er satt i gang arbeid med å bygge ut fiber på øyene i Karlsøy opplever vi økende antall henvendelser fra publikum om informasjon rundt gravemeldingsplikten. Her finner du informasjon om gravemeldingsplikt.
fredag 28. februar Karlsøy kommune
Utlysning av SMIL-midler og dreneringstilskudd 2020
torsdag 27. februar Karlsøy kommune
Folketallsutviklingen i Karlsøy er fortsatt negativ
Tallene fra SSB på folketallsutviklingen i Karlsøy kommune viser en nedgang på 52 innbyggere i løpet av 2019.
torsdag 27. februar Karlsøy kommune
Spillemiddelordningene
Det finnes flere ulike tilskuddsordninger for folkehelse, idrett og friluftsliv. Blandt disse er Spillemiddelordningen. Under finner du informasjon om disse.  
mandag 24. februar Karlsøy kommune
Skole og barnehageruta for 2020-2021 er klar
Neste års skolerute og barnehagerute ble vedtatt i Leverkårsutvalgets møte 6 februar i sak 4/20 Benytt lenkene under for å gå direkte til disse: Skoleruta 2020-2021 Barnehageruta 2020-2021
mandag 24. februar Karlsøy kommune
Flaggdager 2020
Karlsøy kommune minner om følgende offisielle flaggdager hvor kommunen flagger 6. februar: Samefolkets dag 1.mai: Den internasjonale arbeidernes dag 8. mai: Frigjøringsdagen 1945 17. mai: Grunnlovsdagen 7. juni: Unionsoppløsningen 1905
fredag 21. februar Karlsøy kommune
KS' hedersmerke tildelt Jan-Hugo Sørensen
Under kommunestyrets møte 12.2.2020 i Karlsøy kommune, ble en egen utmerkelse for fremragende samfunnsnyttig arbeid tildelt Jan-Hugo Sørensen fra Kommunenes sentralforbund (KS) ved Eva Lockertsen Stenvold. Utmerkelsen var en hedersmedalje og et diplom.
fredag 14. februar Karlsøy kommune
Bygdemøte om driveplikt
Levende bygder og muligheter til fremtidig matproduksjon i fylket gjennom et aktivt forhold til jordvern.  
onsdag 12. februar Karlsøy kommune
Helseråd og veiledning i forbindelse med utbrudd av "Corona-viruset"
Det foregår for tiden et utbrudd av et smittsomt virus i Kina, kalt Corona-viruset ,  som har spredt seg til andre land, også i Europa. Alle de som har blitt smittet har vært på reise i Kina. Vi er også inne i en periode av året hvor vi har flere
fredag 31. januar Karlsøy kommune
Oppdatert informasjon om vilforvaltning
Vi har nå oppdatert vår hjemmeside med informasjon om viltforvaltning. Gå inn på «Tjenester» og sjekk under «Næring, miljø og landbruk».(direktelink) Her finner du bl.a. kommunens mål for elgforvaltning, skuddpremiesatser, hvordan du kan søke...
fredag 31. januar Karlsøy kommune
Hovedopptak for barnehage og SFO2020
Søknader som er mottatt innen 01.03.20 er sikret behandling ved hovedopptak til nytt barnehageår. Barn som har plass trenger ikke søke på nytt. Søknad om barnehageplass fylles ut på Karlsøy kommunes foresatteportal for barnehager/SFO Informasjon om
onsdag 29. januar Karlsøy kommune
Equinor inviterer til informasjonsmøte på Vannøya 13. februar 2020
Møtet avholdes på Samfunnshuset B/L Fremad, Vannareid torsdag 13. februar 2020 klokken 17.00 - 18.30.
fredag 24. januar Karlsøy kommune
Tromsøområdets regionråd har nå avgitt egen uttalelse til statsbudsjettet
Tromsøområdets regionråd har avgitt denne uttalelsen til statsbudsjettet for 2020. Uttalelsen vil bli sendt til Finansdepartementet i disse dager. Uttalelse statsbudsjettet - regionrådet.docx
torsdag 9. januar Karlsøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KARLSØY

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL