Karlsøy
Nye åpningstider for NAV Karlsøy fra 1. oktober
fredag 10:56 Karlsøy kommune
Informasjon om testing for Covid-19 i Karlsøy
Per dags dato er det fortsatt ikke smitte av korona i Karlsøy. Vi ber alle som har luftveissymptomer som feber, hoste og tungpustet ta kontakt med legekontoret for avtale om testing.
torsdag 09:56 Karlsøy kommune
Uttalelse fra Formannsskapet ang. fergetilbudet i kommunen
Formannskapsmøtet 16.9.2020 besluttet en enstemmig uttalelse mot fylkeskommunens planer om kutt i fergetilbudet i Karlsøy kommune, der de blant annet ber om et snarlig møte med samferdselsråden i fylkeskommunen. Uttalelsen kan leses her
fredag 18. september Karlsøy kommune
Statsborgerseremoni i Karlsøy
Karlsøy kommune er så heldig å ha fått 8 nye statsborgere siste år. Dette markeres med en høytidelig seremoni i Karlsøy rådhus torsdag 17. september, der de nye statsborgerne blir ønsket velkommen. Kommunen ved ordfører Mona Pedersen er vertskap.
torsdag 17. september Karlsøy kommune
TV-aksjonen 2020 i Karlsøy kommune
TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18 oktober.
onsdag 16. september Karlsøy kommune
Redusert vanntrykk og vannmangel på strekning Vannareid - Torsvåg
Lekkasjen er utbedret.
lørdag 12. september Karlsøy kommune
Har du planer om å drive parsellhage?
Forside
torsdag 10. september Karlsøy kommune
Skuddpremieordningen - midlene for 2020 er brukt opp
Forside
onsdag 9. september Karlsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Informasjon til reisende fra Folkehelsedirektoratet
tirsdag 8. september Karlsøy kommune
Friluftslivets uke
I 2019 ble det registrert over 1400 arrangementer i aktivitetskalenderen for uken rundt om i hele landet.
fredag 4. september Karlsøy kommune
Ledige engasjement som ettersøkspersonell
tirsdag 1. september Karlsøy kommune
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for vannøya opplevelser
Planområdet ligger i Stuvika på Vannøya med adresse Nord-Fugløyveien 1929. Området er på ca. 4,5 daa og omfatter gnr./bnr.: 54/37, 54/75 og 54/4.
onsdag 26. august Karlsøy kommune
Unikt kulturlandskap
Det var bra oppmøte da Norsk Landbruksrådgiving og Karlsøy kommune inviterte til kulturlandskapsdag på Reinøya tidligere denne uka. Vi trosset været, og tilbrakte en lærerik dag ute i marka.
fredag 21. august Karlsøy kommune
Ny oppstart reguleringsplan Grønnlia, Hansnes - Planprogram på høring
Innspill sendes plankonsulent Norprosjekt a/s innen 5. oktober 2020.
fredag 21. august Karlsøy kommune
Informasjon om gjerder i utmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i samarbeid med Mattilsynets avdeling Troms og Svalbard og Nord-Troms jordskifterett, laget et informasjonsskriv om gjerder i utmark.
torsdag 20. august Karlsøy kommune
Oppstart for grunnskolene 17. august
Mandag 17. august er det oppstart for grunnskolene i Karlsøy kommune. Både skoler og barnehager starter etter sommerferien på gult nivå i trafikklysmodellen for koronatiltak.
fredag 14. august Karlsøy kommune
Covid19 - nye testkriterier fra onsdag 12. august
NB! Ved ønske om testing, må legekontoret kontaktes pr. telefon for å gjøre avtale om tid og sted for testing.
tirsdag 11. august Karlsøy kommune
Smittevern ved private feiringer og sammenkomster
Nå som konfirmasjoner, sammenkomster og andre selskaper står for døren ønsker vi å minne om de gjeldende smittevernreglene. Private arrangement kan pr nå ikke ha flere enn 20 deltakere.
torsdag 6. august Karlsøy kommune
Husk båndtvangen!
I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.
onsdag 22. juli Karlsøy kommune
Ledig engasjement som ettersøkspersonell
Fra 14. november 2020 er det ledige engasjement som ettersøkspersonell i Karlsøy kommune. Ettersøkspersonellet har det praktiske ansvaret for ettersøk i regi av kommunen, samt ivaretakelse av dødt og skadet vilt – i hovedsak elg.
tirsdag 14. juli Karlsøy kommune
Våre tjenester er midlertidig nede
Alle tjenester er for tiden ute av drift, etter en uventet hendelse i går kveld. Dette gjelder både telefoni og internett. Det jobbes iherdig med å finne feilen og vi håper å være tilgjengelige igjen så raskt som mulig. Det er fortsatt mulig å kontakte legekontor...
fredag 10. juli Karlsøy kommune
Kulturlandskapsdag på Reinøya
PåI samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving inviterer vi til kulturlandskapsdag tirsdag, den 18. august. Arrangementet har fokus på de truete naturtypene naturbeitemark og slåtteeng, og hvordan disse kan ivaretas.
tirsdag 7. juli Karlsøy kommune
Covid-19 beredskap gjennom sommeren i Karlsøy kommune
Etter flere uker uten smittetilfeller i Nord-Norge er behovet for økt beredskap i kommunen redusert og man går nå tilbake til normal beredskapsnivå.
onsdag 1. juli Karlsøy kommune
Navnesak - Nordsamisk navn for Ullsfjorden
Sametinget har tatt opp navnesak for naturnavn og bruksnavn i Vuovlenjunni-området/Stormheim-området. Saken tas opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk av en del nordsamiske stedsnavn i området. Vi gjengir deler av høringsbrevet Karlsøy kommune har...
onsdag 24. juni Karlsøy kommune
Moderasjonsordninger foreldrebetaling
Fra 1. august 2020 har alle 2-,3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
mandag 15. juni Karlsøy kommune
Friluftsskole 11. - 13. august dessverre avlyst
Friluftsskole ved Enkelskmannsvatnan på Ringvassøya, for aldersgruppa 5., 6. og 7. klassetrinn.
tirsdag 9. juni Karlsøy kommune
Offentlig ettersyn - Søknad fra NRS Farming AS
I henhold til Lov om akvakultur og laksetildelingsforskriften legges søknaden ut på offentlig ettersyn i 4 uker. Merknadsfrist er satt til 6. juli 2020.
mandag 8. juni Karlsøy kommune
Si din mening om bruk og vern av kystsonen
Forslaget til planprogram for revisjon av Kystsoneplanen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn frem til 31. august 2020. Vi inviterer også til direktesendt folkemøte den 16. juni om saken.  
fredag 5. juni Karlsøy kommune
Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Rolo Eiendom i Dåfjord
Forslag til reguleringsplan for Rolo Eiendom, gbnr. 7/11 i Dåfjord, er lagt ut til offentlig ettersyn i rådhuset, Hansnes. Saksdokumentene finnes som vedlegg her. 
fredag 5. juni Karlsøy kommune
Nå kan du besøke Karlsøy omsorgssenter
Det åpnes nå forsiktig opp for besøk ved sykehjemmet på Hansnes under nøye smittevernregler. Beboer og besøkende må være uten luftveissymptomer og ikke hatt nærkontakt med andre mistenkt smittede. Anbefalt avstand på minst en meter og øvrige...
fredag 29. mai Karlsøy kommune
Det åpnes for forhåndsavtalte møter med NAV Karlsøy fra 2. juni
Vi åpner nå for muligheten til å ha forhåndsavtalte møter med veileder på NAV-kontoret fra 2.juni 2020.
fredag 29. mai Karlsøy kommune
Friluftsskole 11. - 13. august
Friluftsskole ved Enkelskmannsvatnan på Ringvassøya, for aldersgruppa 5., 6. og 7. klassetrinn.
tirsdag 26. mai Karlsøy kommune
Til topps i Karlsøy 2020
Det nærmer seg oppstart av Til topps i Karlsøy 2020, til tross for mye snø i fjellet. Dette kan jo bety at de første toppturene gjennomføres på ski, mens vi venter på barmark i terrenget.
mandag 25. mai Karlsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Legekontorene i Karlsøy har nå ordinære åpningstider
Legekontoret åpner nå for ordinær drift alle dager fram til sommerferien starter. Det inkluderer også kontoret i Vannvåg. For og unngå smittespredning ber vi om at alle med luftveissymptomer kontakter kontoret på forhånd for og kunne sluses inn egen
mandag 25. mai Karlsøy kommune
Nå kan du besøke Omsorgsboligene våre
Beboere ved Karlsøyheimen og Bosenteret kan nå ta imot besøk fra 1.juni 2020. Dette forutsetter avtale med teamleder/avdelingssykepleier, og at smittevernråd følges. Antall besøkende begrenses, se under i skrivet.
mandag 25. mai Karlsøy kommune
Strandrydding i Karlsøy 2020
Strandsøppel er først og fremst plast og taurester som reker i land. Dette samles i gjennomsiktige sekker fra Remiks som hentes i kassen utenfor rådhuset på Hansnes. Plasthansker hentes også her etter behov. Levering kun på de deponier som er oppgitt her. Gi tilbakemelding til...
onsdag 20. mai Karlsøy kommune
Du kan nå be om å få månedlig faktura for kommunale eiendomsavgifter
Karlsøy kommune tilbyr nå månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter. Tilbudet om månedlig fakturering er valgfritt. Vanlig praksis i dag er fakturering over 4 terminer.
torsdag 14. mai Karlsøy kommune
Endringer i karanteneregler ved påvist Covid 19 smitte
Det er gjort endringer i karantenereglene etter at ny kunnskap viser at Covid 19 er mest smittsom helt i starten av sykdomsforløpet. Tiden for nærkontakter er derfor økt fra 24 til 48 timer. Det betyr at dersom man blir tester skal man skrive ned alle
tirsdag 12. mai Karlsøy kommune
Offisiell markering av nasjonaldagen i Karlsøy
17. mai markering foran Karlsøy Omsorgssenter klokken 12.30. Markeringen kan følges på kommunens facebookside
tirsdag 12. mai Karlsøy kommune
Gradvis gjenåpning av tjenester, arrangement og aktiviteter i Norge.
fredag 8. mai Karlsøy kommune
Poseutlån fra Biblioteket
Som en forsiktig og koronatilpasset gjenåpning av biblioteket vil det fra mandag 11. mai være mulighet til å komme og hente forhåndsbestilte bøker på rådhuset.
fredag 8. mai Karlsøy kommune
Nye nasjonale retningslinjer for arrangementer og samlinger
Det er fra 7. mai igjen tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, under forutsetning at arrangementet har en ansvarlig arrangør. Kommunale bygg kan ikke brukes til slike arrangement og samlinger av folk, uten etter særskilt tillatelse fra kommunen.
tirsdag 5. mai Karlsøy kommune
Tildeling av midler til kulturnæringer
Vi minner om søknadsfristen 15. mai 2020 til kommunens støtteordning for kulturnæringer. Dans i Karlsøy, Karlsøyfestivalen, Vannøy-dagan, Glalaksdagan, Boknafiskfestivalen, Gamnesdagan og Ækstremsporthelga er tidligere defineret som kulturnæring. Øvrige...
tirsdag 5. mai Karlsøy kommune
Testrate og smittesituasjon for Covid-19 i Karlsøy kommune
Per i dag er det testet 66 personer i Karlsøy, som gir oss en testrate på 29,9 per 1000 innbyggere. Dette er blandt de høyeste testratene i fylket. Av alle som er testet er fortsatt ingen positive. Nasjonale medier rapporter at Karlsøy kommune har to registrert smittede. Dette er riktig i...
mandag 4. mai Karlsøy kommune
Nye testkriterier for Covid 19
Folkehelseinstituttet har kommet med nye testkriterier for hvem som nå kan testes for Koronasmitte.
torsdag 30. april Karlsøy kommune
Er du i alderen 16-20 år og ønsker sommerjobb Karlsøy kommune?
Drift og utvikling har behov for sommervikarer til uteteamene på Vannøya og Hansnes i perioden juni - august. Søknadsfrist mandag 25.5.2020.  
onsdag 29. april Karlsøy kommune
Tilskudd til tiltak i beiteområder
Forside
mandag 27. april Karlsøy kommune
Tilskudd til drenering av jordbruksjord - utlysning av restmidler
Forside
mandag 27. april Karlsøy kommune
Webinar om tilskuddsordninger til næringslivet
Forside
fredag 24. april Karlsøy kommune
Ønsker du å være meddommer eller skjønnsmedlem?
Kommunestyret skal velge meddommere for perioden 2021 – 2024 Det skal velges meddommere til tre ulike utvalg: Meddommere til lagmannsretten - ett utvalg for kvinner og ett utvalg for menn Meddommere til tingretten -ett utvalg for kvinner og ett utvalg for menn Meddommere til jordskifteretten – like mange...
fredag 24. april Karlsøy kommune
Gradvis åpning av rådhuset fra 27. april
I forbindelse med at det nå gradvis åpnes opp for bruk av tjenester i samfunnet (se regjeringens oversikt) vil det være flere tjenester som nå vil være tilgjengelig på rådhuset. Nå åpnes det også for at personer med timeavtale hos henholdsvis
tirsdag 21. april Karlsøy kommune
Lokalt karantenevedtak som gjaldt til 15/4 er ikke videreført.
Karlsøy formannskap hadde saken om utvidet karantene til behandling i sitt møte 15.april. Kommuneoverlegen ga formannskapet en medisinskfaglig grunngitt tilrådning om å ikke videreføre den utvidete karanteneforordningen som ble vedtatt 8. april.
fredag 17. april Karlsøy kommune
Testing av befolkningsgrupper i forhold til Koronasmitte
Det har blitt skapt noe usikkerhet rundt hvem som blir testet for Koronasmitte etter at Tromsø kommune har gått ut med informasjon om at de vil teste andre grupper i befolkningen enn de som er anbefalt av Folkehelseinstituttet. Karlsøy kommune følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger...
torsdag 16. april Karlsøy kommune
Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet
Forside
tirsdag 14. april Karlsøy kommune
Påskehilsen fra Ordfører
Forside
onsdag 8. april Karlsøy kommune
Formannskapet i Karlsøy kommune har vedtatt lokale karantenebestemmelser
Forside
onsdag 8. april Karlsøy kommune
Idretts- og kulturmidler 2020
mandag 6. april Karlsøy kommune
Ishavskysten Friluftsråd med gode ideer til en aktiv påske
Vi står foran en påske ulik alle andre påsker de fleste av oss har opplevd. Ikke kan vi dra på hytta i nabokommunen, på skihytta får du ikke kjøpe vafler, og turistforeningens hytter er stengt for opphold og overnatting. Vi kan heller ikke besøke bestemor, og vi...
fredag 3. april Karlsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

"Hytteforbud" og påskebesøk i Karlsøy kommune
Påsken er en etterlengtet høytid som byr på muligheter med stor utfart til populære destinasjoner. Karlsøy kommune er et slikt geografisk område, der uttrykket «levende øyrike» virkelig kommer til sin rett. Men denne påsken blir annerledes enn tidligere...
fredag 3. april Karlsøy kommune
Fylkesmannen forbyr motorferdsel i utmark på Ringvassøya, Rebbenesøy og Vannøya fra og med 8. april og inntil videre.
fredag 3. april Karlsøy kommune
Vanskelige beiteforhold for reinen - hvis hensyn!
Forside
fredag 27. mars Karlsøy kommune
Trenger du å kontakte NAV?
Det er mange som har behov for informasjon om NAVs tjenester i den spesielle situasjonen samfunnet vårt er i nå. Dette gjelder både arbeidsgivere og arbeidstakere, og det kan gjelde hver av oss ut over det. På nav.no ligger link til samlet informasjon om korona-relaterte...
fredag 27. mars Karlsøy kommune
UMS-varsling til innbyggere
Karlsøy kommune vil i ulike situasjoner ta i bruk en varslingstjeneste som heter UMS. Ved bruk av UMS kan kommunen nå ut med en beskjed til alle innbyggere i kommunen. Beskjeden kommer som sms-melding til mobiltelefoner og som talemelding til fasttelefoner.
torsdag 26. mars Karlsøy kommune
Alle nasjonale tiltak forlenges til å gjelde over påske
Nasjonale myndigheter varslet i dag at alle tiltak som er satt i verk for å begrense Koronasmitte i befolkningen, forlenges til å gjelder frem til og med 13. april. Det ble ikke varslet noen endringer i tiltakenes innhold, men det ble innført skjerpede anbefalinger om å holde avstand.
tirsdag 24. mars Karlsøy kommune
Folkehelseinstituttet ønsker at personer melder fra ved mistanke om Coronavirus
Folkehelseinstituttet ønsker at man registrer seg dersom man mener man har symptomer som kan skyldes Coronavirussmitte. Dette er ikke et helsetilbud, men er et verktøy som skal hjelpe FHI med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. Les mer om dette og finn...
tirsdag 24. mars Karlsøy kommune
Til pårørende, bekjente og venner av beboere i våre institusjoner
Påske-høytiden står nå foran oss, og i den anledning er det mange som i vanlige fall benytter anledningen til å besøke sine i våre institusjoner. Vi vil bare minne om at retningslinjene med tanke på smittespredning av Covid 19 fortsatt gjelder, men vi presiserer nok...
mandag 23. mars Karlsøy kommune
Det er innført nasjonalt forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Karlsøy kommune gjør oppmerksom på at det nå er innført nasjonalt forbud mot å oppholde seg på hytter/fritidsboliger utenfor egen kommune. Vi ber alle som oppholder seg på hytter/fritidsboliger i kommunen og som ikke er folkeregistrert i Karlsøy kommune om...
torsdag 19. mars Karlsøy kommune
Kommuneoverlegen har gjort vedtak om karantenebestemmelser for fartøy som ankommer kommunens havner og kaier
Kommuneoverlegens vedtak ble fattet søndag 15. mars med virkning fra samme dag. Dette som en oppfølging av Regjeringens stenging av havner og lufthavner for i Norge samtidig som dette vedtaket også skal følge opp kommunens skjerpende vedtak om karantene for personer som ankommer fra...
tirsdag 17. mars Karlsøy kommune
Ordfører har innkalt til ekstraordinært møte i kommunestyre i dag kl. 16.00
Ordfører har innkalt til ekstraordinært møte i kommunestyret. Kun to saker står på dagsorden: Informasjon om status i pågående Koronavirusutbrudd Svar på innkomne spørsmål Du kan følge første del av Kommunestyremøte her
tirsdag 17. mars Karlsøy kommune
Kontakttelefon for barn, unge og foreldre
Helsestasjonen og psykologtjenesten har opprettet en kontakttelefon for barn, unge og foreldre i Karlsøy kommune.
mandag 16. mars Karlsøy kommune
Registrering av personell som framover kan brukes som ekstra ressurser i helsetjenestene i Karlsøy kommune
Helse og omsogssjef henstiller befolkningen om å melde seg dersom de kan være tilgjengelig som ekstra ressurs i våre tjenester dersom det skulle bli behov for dette fremover.
mandag 16. mars Karlsøy kommune
Beredskapsledelsen i Karlsøy kommune har tatt vesentlige avgjørelser i dag 15. mars
Lørdag 14. mars skjerpet Regjeringen karantenereglene som skal følges. Nå omfatter reglene også for de som har vært på reise norden, bortsett fra Sverige og Finland. I tillegg til dette er det i dag innført nye og skjerpende karantenevedtak som gjelder
søndag 15. mars Karlsøy kommune
Skjerpede nasjonale retningslinjer for hvem som skal i karantene
Lørdag 14. mars skjerpet Regjeringen karantenereglene som skal følges. Nå omfatter reglene også for de som har vært på reise norden, bortsett fra Sverige og Finland. I løpet av Søndag vil det bli vurdert om karantenereglene lokalt skal skjerpes
søndag 15. mars Karlsøy kommune
Informasjon om koronasituasjonen i kommunen er oppdatert nå kl. 13.30
lørdag 14. mars Karlsøy kommune
Oppdatert pressemelding til Karlsøys befolkning
fredag 13. mars Karlsøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KARLSØY

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL