Karlsøy
KS' hedersmerke tildelt Jan-Hugo Sørensen
Under kommunestyrets møte 12.2.2020 i Karlsøy kommune, ble en egen utmerkelse for fremragende samfunnsnyttig arbeid tildelt Jan-Hugo Sørensen fra Kommunenes sentralforbund (KS) ved Eva Lockertsen Stenvold. Utmerkelsen var en hedersmedalje og et diplom.
fredag 16:03 Karlsøy kommune
Bygdemøte om driveplikt
Levende bygder og muligheter til fremtidig matproduksjon i fylket gjennom et aktivt forhold til jordvern.  
onsdag 15:37 Karlsøy kommune
Helseråd og veiledning i forbindelse med utbrudd av "Corona-viruset"
Det foregår for tiden et utbrudd av et smittsomt virus i Kina, kalt Corona-viruset ,  som har spredt seg til andre land, også i Europa. Alle de som har blitt smittet har vært på reise i Kina. Vi er også inne i en periode av året hvor vi har flere
fredag 31. januar Karlsøy kommune
Oppdatert informasjon om vilforvaltning
Vi har nå oppdatert vår hjemmeside med informasjon om viltforvaltning. Gå inn på «Tjenester» og sjekk under «Næring, miljø og landbruk».(direktelink) Her finner du bl.a. kommunens mål for elgforvaltning, skuddpremiesatser, hvordan du kan søke...
fredag 31. januar Karlsøy kommune
Hovedopptak for barnehage og SFO2020
Søknader som er mottatt innen 01.03.20 er sikret behandling ved hovedopptak til nytt barnehageår. Barn som har plass trenger ikke søke på nytt. Søknad om barnehageplass fylles ut på Karlsøy kommunes foresatteportal for barnehager/SFO Informasjon om
onsdag 29. januar Karlsøy kommune
Equinor inviterer til informasjonsmøte på Vannøya 13. februar 2020
Møtet avholdes på Samfunnshuset B/L Fremad, Vannareid torsdag 13. februar 2020 klokken 17.00 - 18.30.
fredag 24. januar Karlsøy kommune
Reguleringsplan for adkomst rådhuset samt gravlund, Hansnes - offentlig ettersyn
Formålet med planen er todelt. For det første reguleres en grav- og urnelund i tilknytning til Ringvassøy kirke. For det andre reguleres en mulig åpning av Rådhusveien for biltrafikk fra Kirkebakken. Langs hele veinettet reguleres gang-/sykkelvei for
onsdag 22. januar Karlsøy kommune
Påminnelse: Frokostmøte med næringslivet
Karlsøy kommune, i samarbeid med Politirådet og Næringsforeningen i Tromsøregionen, inviterer til frokostmøte Utfordringer i forhold til arbeidslivs- og miljøkriminalitetv/ næringslivskontakt Merethe Samuelsen, Politiet
onsdag 22. januar Karlsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Forebyggende hjemmebesøk
Karlsøy kommune starter i år opp med gjennomføring av forebyggende hjemmebesøk for de mellom 75-79 år. Alle i denne aldersgruppen som ikke allerede mottar tjeneste fra kommunen og som har adresse her, vil få tilbud i posten om forebyggende hjemmebesøk i
tirsdag 21. januar Karlsøy kommune
Tromsøområdets regionråd har nå avgitt egen uttalelse til statsbudsjettet
Tromsøområdets regionråd har avgitt denne uttalelsen til statsbudsjettet for 2020. Uttalelsen vil bli sendt til Finansdepartementet i disse dager. Uttalelse statsbudsjettet - regionrådet.docx
torsdag 9. januar Karlsøy kommune
Stillingsutlysning - Kirkeverge
Se stillingsutlysningen her
fredag 3. januar Karlsøy kommune
Brannmester/ leder beredskap
23. desember 2019 Karlsøy kommune
Julehilsen fra ordfører Mona Pedersen
23. desember 2019 Karlsøy kommune
Reguleringsplan for Vannvåg, PlanID 201902 - Varsel om oppstart
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av områderegulering for alle eiendommer i Vannvåg i Karlsøy kommune. Frist for innspill 11.02.2020.
17. desember 2019 Karlsøy kommune
Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommunes kulturpris
Kulturprisen ble utdelt til Årboka for Karlsøy og Helgøy i dagens kommunestyremøte. For å ta imot prisen stilte Karlsøy og Helgøy historielag med styreleder Torill Andreassen, og medlemmene Marit Sirevåg og Anne-Rose Eriksen.
11. desember 2019 Karlsøy kommune
Kokevarsel Vannvåg vannverk
Kokevarsel på vannet fra Vannvåg vannverk. Svar på nye prøve kommer lørdag 7.12.2019.
29. november 2019 Karlsøy kommune
Informasjon om transport til og fra byggeplass på Vinterneset i Dåfjord
TotalRenovering AS bygger smoltanlegg for Norway Royal Salmon (NRS) i Dåfjord, og i den forbindelse vil det i perioder være mye tungtransport på strekningen Tromsø-Dåfjord.
28. november 2019 Karlsøy kommune
Høring - Formannskapets innstilling til handlings- og økonomiplan for 2020-2023 med årsbudsjett for 2020
Høringsfrist er 11. desember klokka 15.00 Alle høringsinnspil må være skriftlige og sendes til kommunens postmottak, helst pr mail til: postmottak@karlsoy. kommune.no Innspill kan også leveres i postmottaket på rådhuset eller sendes i post til kommunen på adresse:...
27. november 2019 Karlsøy kommune
AVLYST - Invitasjon til workshop med næringslivsaktører
Karlsøy kommune har igangsatt prosess med ny arealplan. I den forbindelse skal det gjennomføres en mulighetsstudie som skal sette søkelys på hva som vil skje med Hansnes og Gamnes som steder når ny Langsundforbindelse er etablert.
25. november 2019 Karlsøy kommune
NAV Karlsøy holder stengt torsdag 28.11.19
DERSOM DET HASTER MED Å KOMME I KONTAKT MED OSS, KAN DU RINGE TIL NAV KONTAKTSENTER PÅ TELEFON 55 55 33 33.
19. november 2019 Karlsøy kommune
Tildeling av Kulturprisen 2019
Levekårsutvalget tildelte i dag Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommunes kulturpris til  Årbok for Karlsøy og Helgøy v/Karlsøy og Helgøy historielag, med følgende begrunnelse: I disse dager kommer årboka for Karlsøy og Helgøy ut. Vi er...
14. november 2019 Karlsøy kommune
Ny tildelingsrunde på Lerøyfondet
Alle som tar utdanning innenfor maritim og marin sektor kan søke på tilskudd fra Lerøyfondet.
8. november 2019 Karlsøy kommune
Årsrapport fra Mobbeombud
Mobbeombudet skal passe på at alle elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø.
6. november 2019 Karlsøy kommune
Råd om egenberedskap for befolkningen
Denne uken er "Egenberedskapsuka 2019". Selv om vi lever i et trygt land kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Alle bør være i stand til å ta vare på seg selv i minst 72 timer. Fylkesmannen gir råd om egenberedskap til befolkningen. Direktoratet for...
29. oktober 2019 Karlsøy kommune
Nytt formannskap valgt for perioden 2019 - 2023
 Formannskapet består nå av 3 kvinner og 4 menn.
22. oktober 2019 Karlsøy kommune
Operasjon Dagsverk 2019
Forside
22. oktober 2019 Karlsøy kommune
Ordfører Mona Pedersens åpningstale til det nye kommunestyret 2019 - 2023
Kjære kommunestyre! Jeg ønsker å takke for tilliten som er vist meg, fra Karlsøy Fellesliste, fra velgere i kommunen, og ikke minst for den tilliten som kommunestyret i dette møtet har vist meg ved å velge meg til Karlsøy kommunes nye ordfører for
20. oktober 2019 Karlsøy kommune
Karlsøy kommunestyre - medlemmer for perioden 2019 - 2023
Her kommer oversikten over faste medlemmer og de første varamedlemmene.
20. oktober 2019 Karlsøy kommune
Hansnes legekontor vil være stengt torsdag 24. og fredag 25. oktober
I forbindelse med opplæring av personalet, vil legekontoret være stengt disse dagene. Det vil kun være åpent for øyeblikkelig hjelp. Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp eller det oppstår livstruende situasjoner bes de ta kontakt med legevakt på 116117 eller...
20. oktober 2019 Karlsøy kommune
Søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske bygg i privat eie 2019
18. oktober 2019 Karlsøy kommune
Boligtjenesten for utviklingshemmede søker etter tilkallingsvikarer
Det er en fordel med relevant erfaring fra miljøarbeid, da spesielt erfaring med utviklingshemming. Det kreves alminnelig god helse da arbeid med brukere med særlige behov kan være fysisk og psykisk krevende. Vi er flyttet inn i nye moderne lokaler. Vi
18. oktober 2019 Karlsøy kommune
Reguleringsplan for Finnkroken Feriehytter, GBNR 60/48 - Ny høring
Høringsfrist er satt til 28.11.2019.
18. oktober 2019 Karlsøy kommune
OPPDATERT: Kommunestyret i Karlsøy - valg i konstituerende møte 16. oktober 2019
Parabaran Rajalingan fra SV ble valgt som varaordfører. Her kan du se oversikten over råd og utvalg for kommende perioden 2019 - 2023.
17. oktober 2019 Karlsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Norge i tall
KS Norge i tall er en database som viser nøkkeltallene for den enkelte kommune, fylket og nasjonalt på en fin og oversiktlig måte. Søk på den kommunen du ønsker å se tallene for ved å klikke på lenken under. Norge i tall
15. oktober 2019 Karlsøy kommune
Kulturprisen 2019
Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommune deler årlig ut kulturprisen i form av et diplom og et pengebeløp på kr 10 000,-.
14. oktober 2019 Karlsøy kommune
Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober
Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tid på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen.
9. oktober 2019 Karlsøy kommune
Badebetjenter ved Hansnes svømmehall
Ved Hansnes svømmehall er det ledig 1 fast deltidsstilling og 1årsvikariat deltidsstilling som badebetjenter; Stilling 1: Ansvarlig badebetjent inkl. renhold i 28% vikariat og Stilling 2: Badebetjent i 14,7 % fast stilling.
4. oktober 2019 Karlsøy kommune
Foredrag om elgforvaltning
Elgforsker Torstein Storaas holder foredrag om temaet: Lokal elgforvaltning – hvordan i all verden skal vi få det til?
2. oktober 2019 Karlsøy kommune
Tilbud om sesonginfluensavaksine 2019
I Karlsøy kommune vil det tilbys vaksinering på følgende dager: Vannøy helsestasjon; Mandag den 14.10.19 kl 10.00 – 13.00 Hansnes helsestasjon; Tirsdag den 15.10.19 kl 09.00 - 13.00
1. oktober 2019 Karlsøy kommune
Åpning av Bryggetunet
Ordfører Mona Pedersen stod for den offisielle åpningen. Beboere hadde sammen med kulturskolen et kultur innslag. Tilstede ved åpningen var også representanter fra brukergruppa, rådmannens ledergruppe, formannskapet i Karlsøy kommune, PEAB (byggherre) samt Nordnorsk Byggekontroll.
27. september 2019 Karlsøy kommune
Interessentanalyse for mulighetsstudiet Hansnes og Gamnes
Ny Langsundforbindelse skal bidra til å bedre internkommunikasjonen i Karlsøy kommune; forbedre forholdene for næringstransport, reiseliv, for drift av kommunen og for befolkningen. gi grunnlag for et felles arbeidsmarked og en nærmere tilknytning til regionsenteret.
25. september 2019 Karlsøy kommune
Friluftsskolen i høstferien avlyst
Friluftsskolen er et kommunalt tilbud for barn og unge, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv, og legge grunnlag for varige friluftsvaner. Obligatoriske tema er allemannsrett/ferdselskultur,...
25. september 2019 Karlsøy kommune
Høringsbrev - Forslag til "Forskrift om gebyr for tilsyn av private (mindre) avløpsanlegg"
Frist for innsending av merknader er mandag 14. oktober 2019.
22. september 2019 Karlsøy kommune
Kokevarsel Kristoffervalen vannverk
Det anbefales at alt vann kokes som skal drikkes og brukes til matlaging.
20. september 2019 Karlsøy kommune
Reguleringsplan for Camp Aurora, Dåfjord, GBNR 7/11 - Varsel om oppstart
Frist for innspill 7. oktober 2019
16. september 2019 Karlsøy kommune
Menighetsrådvalget- Karlsøy sokn
Valgresultat periode 2020-2023 for 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Av 1 562 stemmeberettigede ble det avgitt 535 stemmer. Det utgjør 34,25%.
13. september 2019 Karlsøy kommune
Her er de 17 som har fått fast plass i kommunestyret
Etter endelig opptelling ble fordelingen mellom partiene slik den har vært siden mandag kveld. Men fordelingen av personstemmer har gitt noen endring av rekkefølge på de alle listene
11. september 2019 Karlsøy kommune
Øyriket i sentrum 2019
Alle er hjertelig velkommen til et spennende arrangement lørdag 14. september 2019 kl 10.00 - 14.00 i festivalteltet på Hansnes (like nedenfor Hansnes skole).
10. september 2019 Karlsøy kommune
Endelig valgresultat godkjennes på onsdag
Fordi det er slutt på postombæring på lørdager er det ikke sikkert at de siste forhåndsstemmene fra velgere som har stemt i andre kommuner kom fram på valgdagen, altså mandag. Siste frist er satt til tirsdag etter valgdagen klokka 17. For å sikre
10. september 2019 Karlsøy kommune
Foreløpig valgresultat for Karlsøy kommune kl. 21.30
Karlsøy fellesliste           29,1% Senterpartiet                   28,1% Arbeiderpartiet               16,9% Fremskrittspartiet           14,2% Sosialistisk...
9. september 2019 Karlsøy kommune
Valg 2019 - resultat av foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
Forside
9. september 2019 Karlsøy kommune
Ledig stilling - avdelingsleder ved driftsavdelingen
Har du høyere utdanning og ønsker å være med å forme fremtidens teknisk tjenester i Karlsøy kommune?
9. september 2019 Karlsøy kommune
Deltidsbrannmannskap
Brenner du for nærmiljøet ditt og ønsker å gi det lille ekstra for å trygge sikkerheten til dine medborgere? Karlsøy brann og redning skal styrke brannberedskapen sin ved alle sine stasjoner og vi trenger DEG!
8. september 2019 Karlsøy kommune
Fiskeridirektoratet har nå utbetalt vederlag til Karlsøy for grønne oppdrettskonsesjoner
Karlsøy kommune har fått innbetalt 21,5 milioner kroner for 2 grønne konsesjoner ved Korsnes (Karlsøya) og Lubben (utenfor Nordeidet på Reinøya).
6. september 2019 Karlsøy kommune
Valg 2019 - Åpningstider ved valgkretsene på valgdagene 8. og 9. september
Søndag 8. september vil valglokalet på Vannareid (Vanna Montesorriskole), Vannvåg (Vannvåg skole), Hansnes (Rådhus) og Stakkvik (Gymsal) være åpen fra kl. 16.00 til kl. 20.00. På ordinær valgdag, mandag 9. september vil valglokalene på Vannareid,...
6. september 2019 Karlsøy kommune
Invitasjon til unge mennesker i alderen 18 - 34 år
Karlsøy kommune har mottatt henvendelse fra Nordnorsk Design- og arkitektursenter (NODA) som ønsker å gjøre en undersøkelse blant unge mennesker.  Hensiktyen er å få tilbakemeldinger på hva som er viktig for ungdommen i framtiden når man skal utvikle og
6. september 2019 Karlsøy kommune
Kokevarsel Kokkevollen vannverk
Det er fortsatt kokevarsel på vannet i fra Kokkevollen.
6. september 2019 Karlsøy kommune
Stenging av Kokkevollen vannverk 4. og 5. september
Forside
3. september 2019 Karlsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Valg 2019 - utvidet åpningstid for mottak av forhåndsstemmer
Fredag 30. august vil Karlsøy rådhus være åpen til kl. 20.00 for studenter, pendlere og andre som ønsker å levere sin stemme til kommune og fylkesvalget.  
29. august 2019 Karlsøy kommune
Meld deg på friluftsskolen i høstferien!
NB: Utvida påmeldingsfrist til fredag 27. september. MELD DERE PÅ NÅ! Friluftsskolen er et kommunalt tilbud for barn og unge, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv, og legge grunnlag for...
27. august 2019 Karlsøy kommune
Valg 2019 - Ønsker du å stemme hjemme?
Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en...
22. august 2019 Karlsøy kommune
Nå kan du enkelt kvitte deg med skrapjern
I forbindelse med henting av skrapjern på veiløse øyer nå i august, kommer båten innom Dåfjord på morgenen 26. august for å ta ombord hjullaster. Da har alle i kommunen mulighet for å levere skrapjern som gamle maskiner etc. Folk kan legge fra seg
16. august 2019 Karlsøy kommune
Kunngjøring - søknadsfrist Lerøyfondet
Søknadsfristen er 2. september 2019 for tildelingsmøtet i neste måned.
12. august 2019 Karlsøy kommune
Kommune- og fylkestingsvalget. Forhåndsstemmegivningen starter 12. august.
Søndag 8.september og mandag 9. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Hvis du ønsker kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i alle kommuner. Her finner du alle forhåndsstemmelokaler: www.valg.no/valglokaler. Hvis du forhåndsstemmer i en
9. august 2019 Karlsøy kommune
Remiks - Glass og metallembalasje - oppdatering tømming og andre spørsmål
Litt nytt om den nye avfallsdunken som er utlevert.
22. juli 2019 Karlsøy kommune
Årets friluftsskole er klar - meld deg på nå!
Vi skal være ved Engelskmannsvatnan på Ringvassøya alle tre dagene, uten overnatting. Her skal vi lære om leirlivet, kart og kompass, turekspedisjon og allemannsretten, samt lære å padle kano og fiske.
4. juli 2019 Karlsøy kommune
NAV endrer åpningstider fra 1. august 2019
4. juli 2019 Karlsøy kommune
Tidligstemmegivning for kommune- og fylkesvalget 2019
1. juli åpnes det for tidligstemmegivning.
1. juli 2019 Karlsøy kommune
Legekontoret stengt tirsdag 25.juni
Stengt tirsdag 25. juni pga begravelse. Ved behov for løyeblikkelig hjelp har kontoret en lege på jobb.
21. juni 2019 Karlsøy kommune
VSK Fiskeredskaper AS ble tildelt Omdømmeprisen 2019
Hovedeieren Freddy Mikkelsen og daglig leder Trond Kåre Pedersen er stolt over pristildelingen.
20. juni 2019 Karlsøy kommune
Miljødag for Vannøy opppvekstsenter
Onsdag 31.mai 2019 hadde Vannøy oppvekstsenter sin årlige miljødag.
19. juni 2019 Karlsøy kommune
Karlsøy kommune har i dag inngått kontrakt med Telenor om utbygging av bredbånd
Bredbåndsutbyggingen skal være ferdigstilt innen 31.12.2020.
18. juni 2019 Karlsøy kommune
Rett håndtering av hageavfall
Ikke kast hageavfall i naturen, men komposter i egen hage eller lever til returstasjon. Husk at det du gjør påvirker både nabolaget og naturen.
18. juni 2019 Karlsøy kommune
Anbudsprosesen har startet på fase II av bredbåndsutbyggingen i Karlsøy
Karlsøy kommunestyre har godkjent at vi nå legger ut bredbåndsutbyggingen for resten av Karlsøy kommune. Tidligere har vi hatt Vannøy vest/syd (fase I) ute på anbud, og her skal det om kort tid skrives kontrakt for byggingen. Fase II omfatter Vannøy øst,
17. juni 2019 Karlsøy kommune
Ledig stilling som etatssjef i Karlsøy kommune
14. juni 2019 Karlsøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KARLSØY

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL