Karlsøy
Reguleringsplan for Vannøy Sport og Havfiske - Offentlig ettersyn
Plan- og driftsutvalget har i sak 33/2021 vedtatt at forslag til reguleringsplan skal legges ut på offentlig ettersyn i 6 uker.
fredag 15:54 Karlsøy kommune
Informasjon reaktordrevne fartøy - Grøtsund havn
Forside
fredag 13:10 Karlsøy kommune
Remiks: Nye fergetider gir endrede tømmedager - og endringer pga røddager i mai
Pga endrede fergetider endres tømmedag for Remiks abonnenter i Karlsøy kommune. I tillegg vil det de kommende ukene (uke 19, 20 og 21) forekomme endringer i normal tømmedag pga flere helligdager i mai. Mer om dette her.
torsdag 11:37 Karlsøy kommune
Utlysning av restmidler SMIL og dreneringstilskudd 2021
Forside
onsdag 13:02 Karlsøy kommune
Koronavaksineringen
Koronavaksinering pågår med framdrift i samsvar med tilgangen på vaksiner.
onsdag 11:05 Karlsøy kommune
Markering av 17. mai i Karlsøy kommune
Offisiell markering av nasjonaldagen gjøres i år foran Karlsøy Omsorgssenter på Hansnes 17. mai 2021 kl. 11.30. Nasjonale koronarestriksjoner gjør at markeringen må skje med visse begrensninger. Markeringen kan følges på Karlsøy kommunes Facebookside.
tirsdag 14:15 Karlsøy kommune
Ny kompensasjon til bedrifter som i 2021 er spesielt hardt rammet av smitteverntiltakene, runde 2
Karlsøy kommune har igjen fått tildelt kr 250.000,- i statlige midler til kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter.  «Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte, slik at bedrifter som ligger med brukket rygg vil kunne komme seg
mandag 21:35 Karlsøy kommune
Tildeling av midler til kulturnæringer i karlsøy kommune
Det fins mange gode eksempler fra hele landet på hvordan kultur og opplevelse brukes i arbeidet med å utvikle spennende og attraktive steder. Dette kan være næringsutvikling og bedriftsetableringer, men også tiltak som i første omgang er med på å styrke
mandag 21:23 Karlsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Oppdaterte retningslinjer for smitteverntiltak korona
Regler og anbefalinger fra 16. april videreføres til 18. mai. Ved endringer vil det bli informert på hjemmesida. Det er gjort noen endringer i råd som gjelder for de som er fullvaksinert.
torsdag 29. april Karlsøy kommune
Slukking av veilys
informasjon vedr. slukking av veilys.
mandag 26. april Karlsøy kommune
Vannledningsbrudd Glimma
Info. vedr. vannledningsbrudd Glimma
torsdag 22. april Karlsøy kommune
Vannledningsbrudd Vannvåg
Informasjon vedr. vannledningsbrudd.  
torsdag 22. april Karlsøy kommune
Konstruktivt møte om fylkesveien på Reinøya
Den siste tiden har det vært stor oppmerksomhet rundt fylkesveier som går i oppløsning i vårløsningen, blant annet fylkesvei 7908 på Reinøya. Fredag 16. april hadde Karlsøy kommune et dialogmøte med veieier Troms og Finnmark Fylkeskommune.
mandag 19. april Karlsøy kommune
Tilskudd til tiltak i beiteområder
Forside
mandag 19. april Karlsøy kommune
Vannkvalitet Kokkevollen vannverk
Informasjon vedrørende kvalitet på vann fra Kokkevollen vannverk.
fredag 16. april Karlsøy kommune
Legekontor stengt tirsdag 20. april.
Legekontoret er stengt tirsdag 20. april på grunn av opplæring/kurs.
fredag 16. april Karlsøy kommune
Ferie for alle - gratis ferietilbud til barnefamilier
Midt i en pandemi er mye annerledes og uforutsigbart, og behovet for gode opplevelser er ekstra stort. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier i regi av Røde Kors. Her kan du lese mer om tilbudet.
fredag 16. april Karlsøy kommune
Avdelingsingeniør vann og avløp
Karlsøy kommune har ledig 100 % stilling som avdelingsingeniør innen vann og avløp.
torsdag 15. april Karlsøy kommune
Siste om avfallshåndtering på Reinøya
Karlsøy kommune har vært i kontakt med Remiks Husholdning AS ang. situasjonen rundt avfallshåndteringen på Reinøya.
torsdag 15. april Karlsøy kommune
Smitteverntiltak gjeldende fra fredag 16. april
Det er vedtatt nye regler og anbefalinger som gjelder for hele landet. Karlsøy følger disse bestemmelsene. Regler er forankret i lov og skal følges. Brudd på regler er forbundet med straffeansvar. Det oppfordres til også å følge anbefalinger, fordi det er viktig for...
torsdag 15. april Karlsøy kommune
Oppdatert informasjon om koronavaksinering
Vi vaksinerer nå de som er i aldersgruppen 75-64, samt de som er i spesielle høyrisikogrupper.
torsdag 15. april Karlsøy kommune
Ingen å miste – hverken pendlere eller næringsdrivende
Den siste tiden har temperaturen vært på kokepunktet i ulike mediers kommentarfelter og på sosiale medier: når dårlig veistandard på fylkesveiene i Karlsøy kommune får direkte innvirkning på folks liv og virke i kommunen, er det fullt forståelig at det
tirsdag 13. april Karlsøy kommune
Presisering om idretts- og kulturmidler, utvidet frist.
Forside
fredag 9. april Karlsøy kommune
Brannøvelse på Hansnes den 24.04.2021
Informasjon vedrørende brannøvelsen
fredag 9. april Karlsøy kommune
Kvalitet på vann fra Kokkevollen vannverk
Informasjon vedr. vann fra kokkevollen vannverk
torsdag 8. april Karlsøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KARLSØY

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL