Kåfjord
Kulturruđat 2021
Gáivuona suohkan dieđiha dakko bokte ahte dan jagi kulturruđat báikkálaš joavkkuide ja serviide leat almmohuvvon ja ohcanskovvi lea rábas. Searvvi doaibma dettohuvvo ja bidjo doarja vuđđun. Lágidit doaimmaid mánáid ja nuoraid ovddas vurohuvvo.
14:59 Kåfjord kommune
PU-bálvaleapmi dárbbaša sadjásažžat
Hjem
14:51 Kåfjord kommune
Gáivuona suohkanstivrra čoahkkima lea vejolaš čuovvut sámegillii nai
Hjem
onsdag 12:32 Kåfjord kommune
Det er nå mulig å følge Kåfjord kommunestyre også på samisk
Hjem
onsdag 12:24 Kåfjord kommune
Kulturmidler 2021
Kåfjord kommune orienterer med dette om at årets kulturmidler til lokale lag og foreninger er lyst ut, og at søknadsskjema er åpent. Aktiviteten i laget vil bli vektlagt, og skal danne grunnlag for tilskudd. Tilrettelegging for aktivitet for barn og unge vil bli prioritert.  
mandag 09:48 Kåfjord kommune
Suohkanpsykologa luoahpá virggis 2021 geasi
Hjem
fredag 13:56 Kåfjord kommune
PU-tjenesten trenger vikarer.
fredag 08:23 Kåfjord kommune
Svingte unna spikermatte i vill politijakt. Nå må han sone i fengsel
En politijakt som ble så vill at politiet måtte avbryte, flere narkotikabeslag og narkotikabruk er blant tiltalepostene en mann i 20-årene ble dømt for.
torsdag 15. april $ iFinnmark
TROMS OG FINNMARK

Bolig til ansatt, fortrinnsvis i Manndalen
Bolig/leilighet ønskes leid fra ca 01.07.21, fortrinnsvis i Manndalen. Kontakt Henriette Saga på telefon 41856707 eller epost henriette_m_saga@hotmail.com
torsdag 15. april Kåfjord kommune
Kommunepsykologen går ut av stillingen sommeren 2021
Hjem
onsdag 14. april Kåfjord kommune
Rykker ut til badstubrann i Kåfjord
Det brenner i ei badstu i Djupvik i Kåfjord.
lørdag 10. april Nordlys
Redningsaksjon i Kåfjord
En person har skadet seg på fjelltur i Birtavarre, og har bedt om hjelp til å komme seg ned fra fjellet.
lørdag 10. april Nordlys
eDialog - sádde sihkkaris digitála poastta midjiide
Suohkan lea váldán atnui eDialog. eDialog bokte sáhtát oadjebasat sáddet midjiide reivviid ja dokumeanttaid elektrovnnalaččat, sihkkaris kanála bokte, maiddái dakkáriid mat eai galgga almmolašvuhtii leat oaidnimis. Mii ávžžuhit sihke...
onsdag 7. april Kåfjord kommune
eDialog - send sikker digital post til oss
Kommunen har tatt i bruk eDialog. Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk, også de som er unntatt offentlighet, via en sikker kanal. Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte eDialog til å sende dokumenter til oss på en trygg...
tirsdag 6. april Kåfjord kommune
Ledig bolig i Kåfjord, fortrinnsvis i Birtavarre
Vi er et ungt par som skal flytte til Kåfjord og trenger bolig, fortrinnsvis i Birtavarre. Har noen ledig bolig, ta gjerne kontakt så snart som mulig. Vi ønsker å flytte inn i uke 26, senest 1. juli. Vi har behov for parkering til 2 biler og trenger minst 2 soverom, gjerne 3. Gjerne med bod...
onsdag 31. mars Kåfjord kommune
Plánaprográmma ja álggaheami dieđahus Storhammeren geađgevieččahat
Høgtuns Plankontor AS lea doaibmadeaddji Myrvoll Maskin AS ovddas, ráhkadan plánenprográmma dan dihte bienalaš reguleret Storhammeren geađgevieččahaga Čieđalluovttas Gáivuona suohkanis. Dieđihuvvo das ahte plánenbargu ja plánenprográmma...
onsdag 31. mars Kåfjord kommune
Doarjagat Gáivuona fitnodagaide korona dilálašvuođa oktavuođas jagi 2021
Gáivuona suohkan mearridii suohkanstivračoahkkimis guovvamánu 25.b. 2021 ásahit ortnegiid fitnodagaide maidda koronadilálašvuohta lea čuohcan. Ortnegat galget leat veahkkin fitnodagaide mat eai oažžu doarvái bures bohtosiid dála doarjagiin.
fredag 26. mars Kåfjord kommune
Støtte til bedriftene i Kåfjord i forbindelse med corona-situasjonen 2021
Kåfjord kommune har i kommunestyret den 25. februar 2021 vedtatt ordninger som et lite bidrag til støtte for bedrifter som er rammet av corona-situasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger.
torsdag 25. mars Kåfjord kommune
Planprogram og varsel om oppstart - Storhammaren steinbrudd
Høgtuns Plankontor AS har på vegne av tiltakshaver Myrvoll Maskin AS utarbeidet planprogram for detaljregulering av Storhammaren steinbrudd i Djupvik i Kåfjord kommune. Det varsles herved oppstart av planarbeidet og planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven §...
onsdag 24. mars Kåfjord kommune
Gulaskuddan máksinčovdosa birra Guolašluotta geavaheamis
  Biras-doaibma ja ovdánahttinlávdegoddi (UMDU) mearridii politihkalaš čoahkkimis golggotmánu 13.b. 2020 áššis 47/20, sáddet gulaskuddama máksinčoavddusvejolašvuođaid birra Guoláža- Huortnáža luotta...
fredag 12. mars Kåfjord kommune
Tilkallingsvikar barnehager?
Vi trenger tilkallingsvikarer i Birtavarre og Fossen barnehage. Kontakt Caroline Andersen Vatne  Styrer: Goržži Mánáidgárdi & Birtavarre barnehage Tlf: 92899274 epost: varoline.vatne@kafjord.kommune.no
fredag 5. mars Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL