Kåfjord
Markering av Samenes nasjonaldag / Sámi álbmotbeaivvi ávvudeapmi
Hjem
fredag 14:24 Kåfjord kommune
Dieđiheapmi ođđa bargočoahkkimii ealáhusaiguin
Hjem
fredag 07:38 Kåfjord kommune
Påmelding til nytt arbeidsmøte med næringslivet
Hjem
fredag 07:22 Kåfjord kommune
Kunne du tenke deg å være besøksvenn gjennom Birtavarre Røde Kors?
Hjem
onsdag 10:54 Kåfjord kommune
Dagtilbudet har behov for sjåfører
Hjem
onsdag 10:07 Kåfjord kommune
Vikar til dagtilbudet i PRO tjenesten søkes.
Hjem
onsdag 09:49 Kåfjord kommune
Diehtu- Gulahallan mot čállit báikenamaid Čietnjalluovtta ja Dážavákki guovllus
Hjem
torsdag 20. januar Kåfjord kommune
Varsel om høring om skrivemåten av stedsnavn, området Djupvik og Nordmannvik
Hjem
torsdag 20. januar Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Dieđut dán jagi bálgáčuovggaid divodeami birra
Bálgáčuovggaid iskan mii galggai dahkkojuvvot dán mánu álggus lea dađi bahábut maŋiduvvon váilevaš bargiid, ollu muohttaga ja olu barggu geažil.   Suohkan šálloša dán.  
torsdag 20. januar Kåfjord kommune
Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Hjem
onsdag 19. januar Kåfjord kommune
Veilysvedlikehold januar 2022
På grunn av manglende mannskap, store snømengder og stor arbeidsmengde, er veilysbefaringen som skal gjennomføres i begynnelsen av januar, dessverre forsinket. Kommunen beklager dette. 
tirsdag 18. januar Kåfjord kommune
Frivillighetens år 2022
Hjem
tirsdag 18. januar Kåfjord kommune
Kollisjon mellom personbil og vogntog i Nord-Troms
Det har i 15.30-tiden skjedd en trafikkulykke på E6 gjennom Manndalen i Kåfjord.
mandag 17. januar Nordlys
Dieđut «prekvalifiserenfálaldaga birra gáiddus buohccidivššároahpus »
Loga dieđuid 
mandag 17. januar Kåfjord kommune
Informasjon om «Prekvalifiseringstilbud for desentralisert sykepleierutdanning»
Se informasjon
mandag 17. januar Kåfjord kommune
Ráđđeviesu uksa lea rabas dii. 10.00 - 14.00 buot árgabeivviid.
Ráđđeviessu lea rabas, muhto rahpanáiggit leat gáržžiduvvon. Rahpanáigi lea dii. 10:00 – 14:00. Guossit fertejit ovddalgihtii diŋgot áiggi áššemeannudeaddjis.
mandag 17. januar Kåfjord kommune
Rådhusdør åpent fra kl.10.00 - 14.00. alle hverdager.
Rådhuset har åpent, men med redusert åpningstid fra kl. 10:00 – 14:00. Besøkende må bestille time hos saksbehandler i forkant.
mandag 17. januar Kåfjord kommune
Kloakk til øyer og andre søknader vedtatt av rådmannen
 
søndag 16. januar Lindesnes
Frivillige lag og organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd til lokale, historiske ferdselsårer
Som del av markeringen av Frivillighetens år 2022 har Regjeringen v/Klima- og miljødepartementet bevilget midler til en særskilt satsing rettet mot lokale aktører for å løfte fram det frivillige kulturmiljøarbeidet. Det er avsatt 2.500.000, - til lokalt, frivillige...
fredag 14. januar Kåfjord kommune
Lakseklondyke for Kjell Anton og hele bygda - i dag sikret de seg gratis middag fra vraket
Innbyggerne i Skardalen våknet torsdag til tidenes lakseeventyr.
torsdag 13. januar $ Nordlys
Næringsfond 2022
   
torsdag 13. januar Kåfjord kommune
Torsdag skal Thomas og co hanskes med tynn is, store maskiner, et trailervrak og 19 tonn med laks: - Opprydningen er det verste
Skibotn Tungberging har litt av en jobb foran seg.
onsdag 12. januar $ Nordlys
Voldsom smell på E6: Her ligger 19 tonn laks på elveisen
Her blir det litt av en ryddejobb.
onsdag 12. januar $ Nordlys
Ealáhusfoanda 2022
Portála ohcat doarjaga/loana suohkana ealáhusfoanddas jagi 2022 ovddas lea dál rabas. Bivdit buot ohcciid oahpásmuvvat suohkana ealáhusfoandda prinsihpaide ja njuolggadusaide ovdal go ohcamuš sáddejuvvo sisa.   Maŋimus áigemearri sáddet sisa...
onsdag 12. januar Kåfjord kommune
Áššemeannudeaddji eananjuohkináššiin jna.
Gáivuona suohkan álgá ovttasbargat Ivgu suohkaniin dáin surggiin: kárta, mihtideapmi, áššemeannudeapmi eananjuohkináššiin jna.   Kontorbáiki dán virggis lea Ivgu suohkanis: Áššemeannudeaddji (218090...
tirsdag 11. januar Kåfjord kommune
Háliidat go bargat buohccidivššárin muhto rivttes arvosánit váilojit?
Campus Nord-Troms ja Davvi-Romssa joatkkaskuvllas lea prekvalifiserenfálaldat sidjiide geat háliidit ohcat gáiddus buohccidivššárohppui čavčča 2022 rájes, muhto eai ollašuhttá árvosátnegáibádusaid dárogielas ja...
mandag 10. januar Kåfjord kommune
Forslag til kandidater til minnesmerke i Olderdalen ønskes
Kåfjord kommunestyre behandlet Rammer for utvelgelse av kandidater til minnesmerke i Olderdalen i KS-sak 114/21, 07.12.21. Av den grunn inviterer vi til ny innspillsrunde, hvor vi ønsker forslag til kandidater til minnesmerke i Kongeparken i Olderdalen. Det presiseres at tidligere innsendte kandidater...
mandag 10. januar Kåfjord kommune
Ohcat evttohusaid: Muitomearka Dálusvággái
Gáivuona suohkanstivra lea 07.12.21, áššis KS-sak 114/21 gieđahallan ášši Rammer for utvelgelse av kandidater til minnesmerke i Olderdalen (Eavttut válljet evttohasaid muitomearkka ceggemii Dálusvággái). Dan geažil bovdet mii ođđasis buktit...
mandag 10. januar Kåfjord kommune
Saksbehandler for delingssaker m.v.
Vi inngår samarbeid med Lyngen kommune på områdene kart, oppmåling og saksbehandling for delingssaker m.v. Denne stillingen skal ha kontorsted Lyngen kommune: Saksbehandler (218090) | Lyngen kommune (jobbnorge.no)
fredag 7. januar Kåfjord kommune
Vil du bli sykepleier, men mangler de rette karakterene?
Campus Nord-Troms og Nord-Troms VGS har et prekvalifiseringstilbud for de som vil søke på desentralisert sykepleierutdanning fra høsten 2022, men ikke oppfyller karakterkravet i norsk og matematikk. Prekvalifiseringen består av undervisning med faglærer, samlinger, egen studieplan og...
onsdag 5. januar Kåfjord kommune
Her får Ørjan og Jeanette seg en sjelden opplevelse: – Jeg kjente på ærefrykt av å se den så nært
Plutselig dukket det majestetiske fuglen opp - midt i vegen.
mandag 3. januar $ Nordlys
Oppalašgeahčastat ja dieđut Gáivuona mohtorgielkáláhtuid birra
Gáivuonas lea buorre láhttofierpmádat mohtorgielkkáid várás, ja danne dat lea buorre fálaldat olbmuide dálvet. Láhttofierpmádaga suohkan doallá rabas ovttasráđiid Gáivuona mohtorgielkáservviiguin. Sii dahket buori...
29. desember 2021 Kåfjord kommune
Ráđđeviesu rahpanáiggit ruohttabeivviid
Hjem
29. desember 2021 Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Åpningstider rådhuset romjula
Hjem
28. desember 2021 Kåfjord kommune
Sátnejođiheaddji juovla ja ođđajagidearvvuođat
Hjem
28. desember 2021 Kåfjord kommune
Jule- og nyttårshilsen fra ordfører
Hjem
23. desember 2021 Kåfjord kommune
Oversikt over- og informasjon om scooterløypene i Kåfjord
Kåfjord har et velutbygget scooterløypenett som tilbyr et variert tilbud til turfolk i vinterhalvåret. Driften av løypenettet foregår i samarbeid med Kåfjords scooterforeninger. De gjør et stor innsats med å merke løpene og med å holde...
23. desember 2021 Kåfjord kommune
Rabas virgi ruhttejeaddjin
20. desember 2021 Kåfjord kommune
Gáivuonas lea ođđa covid-19 njuolggadusat
  Dieđut koronavirusa birra 
17. desember 2021 Kåfjord kommune
Utlysning av feiere
16. desember 2021 Kåfjord kommune
Nye retningslinjer vedr. Covid-19 for Kåfjord
Til koronainfo
16. desember 2021 Kåfjord kommune
Dette var landets verste gruveanlegg: – Kan ikke tenke meg en mer håpløs og trøstesløs tilværelse
«Ved Birtavarre er forholdene slik, at jeg har vanskelig for at skildre dem. Jeg kan ikke tænke mig en mer haabløs og trøstesløs tilværelse end den disse mennesker maa føre.»
8. desember 2021 $ Nordlys
Čáhcegidden Olmmáivákki čáhcedoaimmahagas, maŋiduvvon boahtte vahkkui (v.50)
UV-rusttegiid divodeami geažil ferte suohkan giddet čázi buot diŋgojeddjiide čadnon Olmmáivákki čáhcedoaimmahahkii. Eanet dieđut bohtet mánnodaga juovlamánu 13.b.21 Rávvejuvvo seastit čázi iežas geavaheami várás ovdal go čáhci giddejuvvo....
8. desember 2021 Kåfjord kommune
Diehtu- Gulahallan mot čállit báikenamaid Dálusvákki guovllus
Hjem
7. desember 2021 Kåfjord kommune
Varsel om høring om skrivemåten av stedsnavn, området Olderdalen
Hjem
7. desember 2021 Kåfjord kommune
Vannavstenging Manndalen vannverk, Torsdag 16.12
På grunn av vedlikehold på UV-anlegget i Kjerringdalen, vil kommunen måtte stenge vannet for alle abonnenter tilhørende Manndalen vannverk, torsdag 16.12 fra kl.10.00 til kl.13.00 Det anbefales å tappe opp vann til eget forbruk før arbeidet starter. Etter endt arbeid, vil det...
6. desember 2021 Kåfjord kommune
Bil på taket i Kåfjord
En bil har gått rundt og havnet på taket i Olderdalen i Kåfjord kommune.
3. desember 2021 Nordlys
Dehálaš diehtu geaidnočuovggaid divodeami birra
Gáidnočuovggat eai dáđi bahábut boađe divvojuvvot ovdal go maŋŋá juovllaid suohkana ekonomiija geažil.   Ođđajagimánus šaddá fas diđošteapmi, ja dan maŋŋel boahtá entreprenevra.
3. desember 2021 Kåfjord kommune
Viktig informasjon vedrørende veilysvedlikeholdet
På grunn av kommunens økonomiske situasjon, vil det dessverre ikke bli utført mer vedlikehold på veilysene før jul. På nyåret foretas ny befaring med påfølgende bestilling til entreprenør.
3. desember 2021 Kåfjord kommune
Vedtak av ny forskrift for snøskuterløyper
Ny forskrift med tilhørende løypekart for kommunale snøskuterløyper i Kåfjord kommune ble vedtatt av kommunestyret i møte 12.11.2021
30. november 2021 Kåfjord kommune
Guđđojuvvon vuodjinfievrrut ja bargobiergasat almmolaš geainnus
Suohkan lea ožžon olu jearaldagaid biillaid ja bargobiergasiid birra mat leat guđđojuvvon almmolaš geidnui guhkibuš áiggi. Jus olbmot eai viečča guđđojuvvon fievrruid ja biergasiid ovdal juovlamánu 9.beaivvi 2021, de bohtet vižžojuvvot ja eaiggádat fertejit máksit dan...
25. november 2021 Kåfjord kommune
Hensatte kjøretøy og utstyr på offentlig vei
Kommunen har mottatt flere henvendelser om kjøretøy og utstyr som er hensatt på offentlig veiareal over lengre tid, og varsler borttauing på eiers regning dersom kjøretøyene/utstyret ikke fjernes innen 9. desember 2021.  
25. november 2021 Kåfjord kommune
Siktet for kjøring i beruset tilstand
 
24. november 2021 Altaposten
Dievdoolbmot uhccojuvvojit dearvvašvuođafágii!
Hjem
19. november 2021 Kåfjord kommune
Menn i Helse søkes!
Hjem
19. november 2021 Kåfjord kommune
Suohkan ohcá veahkkebargi nissonlaš oahppái
Hjem
18. november 2021 Kåfjord kommune
Assistent til kvinnelig elev på mandager og fredager søkes.
17. november 2021 Kåfjord kommune
Orrut bovdejuvvojit searvat vistegáhtten ja kulturbiras jearaldatiskkadeapmái Davvi-Romssas
15. november 2021 Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Innbyggere inviteres til å delta i spørreundersøkelse om bygningsvern og kulturmiljø i Nord-Troms.
11. november 2021 Kåfjord kommune
Gáržžiduvvon bálvalusfálaldagat Gáivuona doavtterkantuvrras
Ođđa njoammudilálašvuođaid geažil suohkanis, de leat doavtterbálvalusat veahá gáržžiduvvon bálvalusfálaldagat.   Oallugat váldet oktavuođa minguin ja leat ballosat, buktet ovdan jearaldagaid, háliidit diŋgot diimmu iskosii jna. Dát...
9. november 2021 Kåfjord kommune
Redusert tjenestetilbud på Kåfjord legekontor
Grunnet pågående smitteutbrudd i vår kommune har legetjenesten noe redusert tjenestetilbud. Det er mange flere henvendelser i telefonen som omhandler bekymringer, spørsmål, bestilling av time til test osv. Dette gir lengre ventetid på telefonen. Brukere av tjenesten vil...
9. november 2021 Kåfjord kommune
Giellasiida er åpen igjen/Giellasiida lea fas rabas
Hjem
8. november 2021 Kåfjord kommune
Smitten øker i flere kommuner i Troms - forventer flere tilfeller de nærmeste dagene
Det er ikke bare Tromsø kommune som opplever høye smittetall om dagen.
7. november 2021 $ Nordlys
Turnusdoavttir Lis1
4. november 2021 Kåfjord kommune
Kursstøtte - samisk språk
Hjem
3. november 2021 Kåfjord kommune
Gursadoarjja - sámegiella
Hjem
3. november 2021 Kåfjord kommune
Vi trenger en som kan være vikar i Birtavarre barnehage SNAREST!
Liker du aktiviteter,lek, er stabil, trygg og trivelig - så er vi på jakt etter deg som vikar i Birtavarre barnehage i inntil 100% stilling, og vi trenger noen som kan tiltre raskt. Birtavarre barnehage er en flott barnehage med godt arbeidsmiljø, lav gjennomsnattsalder og flott...
3. november 2021 Kåfjord kommune
Davvisámegiel gursa- sámegiella vierisgiellan, SÁM 1031. Álgogursa 1. 20 oč
Giellasiiddas álggahuvvo sámegiel vierisgielgursa, álgogursa 1, giđđat 2022. Gursa lea 200 diibmosaš. Gursa lágiduvvo ovttasráđiid UIT Norgga árktalaš universitehtain, nu ahte lea vejolaš váldit eksámena UIT bokte.
3. november 2021 Kåfjord kommune
Kurs i nordsamisk – samisk som fremmedspråk, SAM 1031. Innføringskurs 1. 20 stp.
Giellasiida/Samisk språksenter starter opp med kurs i samisk som fremmedspråk, innføringskurs 1, våren 2022. Kurset er på 200 timer. Kurset arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, slik at det er mulighet å ta eksamen ved UiT.
3. november 2021 Kåfjord kommune
Turnuslege Lis1
29. oktober 2021 Kåfjord kommune
Fritak tilknytningsavgift, vedtak i Kåfjord kommunestyre, sak 75/21
Kommunestyret - 75/21, har i møte 01.10.2021 fattet følgende vedtak: Det gis fritak fra tilknytningsavgift til kommunalt vannverk ut 2021 og i 2022. Finansiering tas inn i budsjettarbeidet for 2022. Fritakssøknader for 2021 belastes formannskapets reserve.
29. oktober 2021 Kåfjord kommune
Mistet lappen i Kåfjord: - Langt over lovlig hastighet
To bilførere ble stanset da UP onsdag kveld hadde kontroll på E6 i Kåfjord.
27. oktober 2021 Nordlys
Kompensasjonsordning for lokale virksomheter
Hjem
27. oktober 2021 Kåfjord kommune
Trafikkulykke i Djupvik
Tirsdag ettermiddag rykker nødetatene ut til en trafikkulykke i Djupvik i Kåfjord kommune.
19. oktober 2021 Nordlys
Bálggesčuovggat Gáivuonas
  Bálggesčuovgarusttegiid divodeapmi ja čuovgapearaid molsun álggahuvvo 42. vahkkus. Buot jearaldagat ja áššit Bálggesčuovgarusttegiid birra sáddejuvvojit Doaibma- ja ovdáneami ossodahkii, 77 71 92 68.  
14. oktober 2021 Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL