Kåfjord
Kulturskuvlla 2019, čavčča diibmoplána
Hjem
12:13 Kåfjord kommune
Dáiddabádji - rávisolbmuid gursa
Hjem
12:09 Kåfjord kommune
Samisk språksenter - Giellasiida er stengt 22.8
Samisk språksenter - Giellasiida er stengt torsdag 22.8.
tirsdag 18:27 Kåfjord kommune
Giellasiida lea gitta duorastaga 22.8
Sámi giellaguovddáš - Giellasiida lea gitta duorastaga 22.8.
tirsdag 18:24 Kåfjord kommune
Kunstverksted - voksenkurs
Hjem
mandag 14:09 Kåfjord kommune
Timeplan for Kulturskolen, høsten 2019
Hjem
mandag 13:36 Kåfjord kommune
Ledige stillinger i hjemmebasert omsorg - miljøarbeider - eldre, saksbehandler og ergoterapeut
Hjem
torsdag 15. august Kåfjord kommune
Utlysning av stillinger som morsmålslærere ved Olderdalen skole
mandag 12. august Kåfjord kommune
TROMS

Id 169 - 100% stilling som barnehagelærer med spes.ped i Fossen barnehage - 3. gangs utlysning
Hjem
fredag 9. august Kåfjord kommune
Sami giellaplána mánáidgárddiide ja vuođđoskuvlii, ja sirdin daid gaskka
Hjem
onsdag 7. august Kåfjord kommune
Høring - Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse
Denne artikkelen vil bli publisert på samisk når oversettelsen foreligger.
mandag 5. august Kåfjord kommune
Om ferdsel ved kulturminnene Fjærabuene i Birtavarre
Kåfjord kommune ønsker å minne om at området ved buene i allmenningsfjæra i Birtavarre, består av en lang rekke kulturminner. Rekken med eldre fjærabuer, sjøbuer og nyere naust utgjør et spesielt og unikt kulturmiljø det er viktig å ta godt vare...
onsdag 31. juli Kåfjord kommune
Informasjonsmøter om spillemidler i Troms høsten 2019
Troms fylkeskommune avholder informasjonsmøter om spillemiddelordningene for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg blir det informert om fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv. På møtene vil det være enkel...
mandag 29. juli Kåfjord kommune
ID 174 Fagarbeider IT - Vikariat 50%
Hjem
fredag 26. juli Kåfjord kommune
Skolerute for årene 2019/2020 og 2020/2021
Skolerute for årene 2019/2020 og 2020/2021 Planleggingsdager for lærere høsten 2019: 14. 15. og 16. august. Skolestart: 19. august 2019.
tirsdag 23. juli Kåfjord kommune
Dieđut Guolášbálgá birra
I dag 12. juli 19 starter Statnett arbeidet med å sette Goulas-veien i stand etter slitasje som følge av utbygging av 420 kv linja gjennom Kåfjord. Arbeidet påregnes å være ferdig til onsdag 17 juli. Området som utbedres er fra snuplassen i Kåfjorddalen og et strykke...
onsdag 17. juli Kåfjord kommune
Informasjon om Goulas-veien
I dag 12. juli 19 starter Statnett arbeidet med å sette Goulas-veien i stand etter slitasje som følge av utbygging av 420 kv linja gjennom Kåfjord. Arbeidet påregnes å være ferdig til onsdag 17 juli. Området som utbedres er fra snuplassen i Kåfjorddalen og et strykke...
fredag 12. juli Kåfjord kommune
Støttekontakt for 15 år gammel utviklingshemmet ungdom søkes
Les mer her
onsdag 10. juli Kåfjord kommune
Id 174 - 50% vikariat som fagarbeider ved IT
torsdag 4. juli Kåfjord kommune
Kokepåbud Nommedalen vannverk 03.07.2019
Det er oppdaget bakterier i drikkevannet for abonnenter tilknyttet Nommedalen vannverk, og det iverksettes kokepåbud med øyeblikkelig virkning. Meldingen gjelder også det private vannverket sør for Nommedalselva, da de får drikkevann fra samme kilde.  
onsdag 3. juli Kåfjord kommune
Informasjon om hjelp til akutt tannbehandling i Nord-Troms i helger og helligdager
Hjem
tirsdag 2. juli Kåfjord kommune
Utlyser Id 172 Leder- og id 173 Språkmedarbeidervikariat med mulighet for fast tilsetting
Hjem
fredag 28. juni Kåfjord kommune
Svar på undersøkelse – vinn fine premier
Elina ønsker informasjon om hvordan områdene rundt øvre del av Reisadalen og Kåfjorddalen brukes av turister og lokalbefolkning.
torsdag 27. juni Kåfjord kommune
ID 171 - 100% stilling som miljøarbeider, rus og psykiatri, hjemmebasert omsorg
Hjem
onsdag 26. juni Kåfjord kommune
ID 170 - 100% Barne- og ungdomsarbeider/evt assistent i Olderdalen barnehage
Hjem
onsdag 26. juni Kåfjord kommune
ID 169- 100% stilling som barnehagelærer med spes.ped og samiskkompetanse - 2. gangs utlysning
Hjem
onsdag 26. juni Kåfjord kommune
Eaktodáhtolaš searvvit ja organisašuvnnat sáhttet ohcat lassiárvodivatbuhtadusa
torsdag 20. juni Kåfjord kommune
Kárten juhkančázi dili báikedoaluin gaskka Soleng ja Noammervákki.
Hjem
onsdag 19. juni Kåfjord kommune
Dohkkehuvvon válgalisttut – Suohkanstivraválga 2019
Hjem
onsdag 19. juni Kåfjord kommune
Doarjjaguovddáš incest ja seksuála veagalváldima vuosttá, Troms (SMISO)
Hjem
onsdag 19. juni Kåfjord kommune
Ođđa dieđihangeatnegasvuohta Stáhta dearvvašvuođabearráigehččui jápmin dahje hui duođalaš roasmmehuvvan suohkana dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusas.
Hjem
onsdag 19. juni Kåfjord kommune
Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester
Hjem
mandag 17. juni Kåfjord kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
torsdag 13. juni Kåfjord kommune
TROMS

Lønns- og personalavdelingen er stengt fra 12.6. ca kl 12.00 og til og med fredag 14.6.19 pga kurs
Ved henvendelser kan det sendes epost til ellen.olsen@kafjord.kommune.no; liv.dagny.berg@kafjord.kommune.no; arnt.furubakken@kafjord.kommune.no
tirsdag 11. juni Kåfjord kommune
Kartlegging drikkevannssituasjon for husstander mellom Soleng - Nommedalen
Bor du på strekningen Soleng - Nommedalen og er tilkoblet et privat vannverk? Da ønsker kommunen å høre fra deg!
tirsdag 11. juni Kåfjord kommune
2. gangs utlysning av Id 167 - Regnskapsleder
fredag 7. juni Kåfjord kommune
Doaimmalaš geassi Gáivuonas 2019 – Prográmma
Lasi dieđut prográmma birra, galle saji ja áigerámmaid. Buot doaimmat leat nuvttá. Muhtun doaibmabijuid mearrida dálki, ja muhtumin fertebehtet niestti váldit mielde. Dieđut doaimmaid birra biddjojuvvojit Gáivuona ruoktosiidui dađistaga. Loga prográmma dahje...
torsdag 6. juni Kåfjord kommune
Vintervedlikehold kommunale veier og plasser i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni
torsdag 6. juni Kåfjord kommune
Aktiv sommer Kåfjord 2019- påmelding og info
Kåfjord kommune har gleden av å invitere ungdom i alderen 13-19 år (eller ungdom som fyller 13/ 20 år i år) til å være med på morsomme aktiviteter de to første ukene av sommerferien! Alt er gratis og det eneste du trenger er klær, deg selv og noen dager en...
mandag 3. juni Kåfjord kommune
OFFENTLIG ETTERSYN: Godkjente valglister ved kommunestyrevalget 2019
Hjem
mandag 3. juni Kåfjord kommune
Fritidskontakter til brukere i PU-tjenesten
fredag 31. mai Kåfjord kommune
Tog fra det gamle sykehjemmet til Helsetunet
Sykehjemmet flytter inn i det nye Helsetunet på Svenhaugen den 4/6 klokken 13.00. Vi går i tog fra det gamle sykehjemmet og opp til det nye.Fra og med 4/6 er all virksomhet på sykehjemmet inne i nye lokaler. Telefonnummer som før. Besøksadresse er Bakkemo. -Med hilsen de ansatte-
onsdag 29. mai Kåfjord kommune
Mánáidgárddi ja skuvla olgguldas árvvoštallan
Utdanningsdirektoratet lea vahkkuid 20 miessemánus 2019, čađahan suohkana skuvllaid ja mánáidgárddiid olgguldas árvvoštallama. Olmmáivákki skuvla, Dálosvákki skuvla, Biertavárre mánáidgárdi, Gorži...
mandag 27. mai Kåfjord kommune
Informasjon om Goullasveien
Kåfjord kommune er kjent med at anleggsveien mot Oldernes/Ankerlia og videre opp mot Tørrfossbrua har behov for vedlikehold. Kommunen har ikke adgang til å iverksette dette per nå, da vi avventer klarsignal fra Troms Kraft på dette.
fredag 24. mai Kåfjord kommune
Rapporter fra ekstern barnehage- og skolevurdering
Skolene og barnehagene i Kåfjord har gjennomgått ekstern vurdering av Utdanningsdirektoratet i uke 20, mai 2019. Manndalen skole, Olderdalen skole, Birtavarre barnehage, Fossen barnehage og Olderdalen barnehage har alle blitt vurdert på Inkluderende barnerhage- og skolemiljø og voksenrollen....
fredag 24. mai Kåfjord kommune
Helsestasjonen er flyttet til Helsetunet på Svenhaugen
torsdag 23. mai Kåfjord kommune
Vikarer i PU-tjenesten
onsdag 22. mai Kåfjord kommune
Invitasjon til Ferie For Alle 2019 - familieferie
Hjem
tirsdag 21. mai Kåfjord kommune
Informasjon fra Lønns- og personalavdelingen
Liv Dagny Berg er borte fra jobb hele denne uken 20.5.-23.05.19. Mandag 27.05.19 er Lønns- og personalavdelingen stengt pga tariffkonferanse.
tirsdag 21. mai Kåfjord kommune
Sommeravslutning i Kulturskolen 5. juni kl. 18.00
mandag 20. mai Kåfjord kommune
Fremdeles kokepåbud Numedalen vannverk
Det er fremdeles bakterier i drikkevannet for abonnenter til Numedalen vannverk, og kokepåbudet for drikkevannet og vann til matlaging opprettholdes. Nye vannprøver tas førstkommende mandag 27.05.2019. UMS sendes når kokepåbudet opphøres. Artikkelen oppdateres....
mandag 20. mai Kåfjord kommune
Flytting av legekontoret - stengt
I forbindelse med flytting til nytt helsesenter vil legekontoret ha stengt for vanlige henvendelser fra og med Onsdag 05.06.19. til og med Fredag 14.06.19. Legevakten vil være tilgjengelig for akutte henvendelser. Vi ber pasienter som trenger å fornye resepter og lignende om å ordne dette i...
torsdag 16. mai Kåfjord kommune
Gursadoarjja – sámegiella
torsdag 16. mai Kåfjord kommune
Kursstøtte – samisk språk
torsdag 16. mai Kåfjord kommune
Biblioteket er stengt i dag - torsdag 16.mai 2019
Biblioteket er stengt i dag, torsdag 16.mai 2019
torsdag 16. mai Kåfjord kommune
Sámegiela ságastallan- ja gulahallangursa – SAM-1034 – 10 stp
Giellasiida/Sámi giellaguovddáš ja UiT – Norgga árktalaš universitehta lágidit ovttasráđiid davvisámegiela joatkkagurssa (SAM-1034 Lytting og munlig kommunikasjon) mii álgá čakčamánus jagi 2019.
torsdag 16. mai Kåfjord kommune
Kurs i nordsamisk– Samisk som fremmedspråk – 10 stp
Giellasiida/Språkenteret starter opp med kurs i samisk som fremmedspråk, lytting og muntlig kommunikasjon, høsten 2019. Kurset er på 65 timer og har fokus på lytting, muntlig kommunikasjon, tekstforståelse og fordypelse i noen temaer. 
torsdag 16. mai Kåfjord kommune
Årsrapport Visit Lyngenfjord
Kåfjord kommune er så heldig å få lov å samarbeide med flere av nabokommunene om satsingen på reiseliv. En slik næring har behov for at flere starter med liknende aktivitet i samme område for å nå ut til kundene i den store verden. 2018 ble året hvor...
onsdag 15. mai Kåfjord kommune
TROMS

Utlysning av stilling som Regnskapsleder, og evt Regnskapsmedarbeider
Hjem
tirsdag 14. mai Kåfjord kommune
Báikenamaid čállinvuohki lea mearriduvvon – Dálusvággi
Hjem
mandag 13. mai Kåfjord kommune
Vedtak på skrivemåten av stedsnavn – Olderdalen
Hjem
mandag 13. mai Kåfjord kommune
Kulturkontoret på Facebook
Kulturkontoret i Kåfjord kommune har opprettet sin egen Facebook-side. Dette er siden for deg som ønsker mer informasjon om det som rører seg i Kåfjord kommune på kulturfronten.  Tanken er at denne siden vil publisere informasjon om ulike arrangementer, lokale nyheter...
mandag 13. mai Kåfjord kommune
ID 161 - pedagogiske ledere og barnehagelærere - 2. gangs utlysning
Hjem
mandag 13. mai Kåfjord kommune
Snart frist for innrapportering av planer for anlegg og fysisk aktivitet.
I forbindelse med Kåfjord kommunes utarbeidelse av ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ønsker vi innspill fra lag og foreninger. Dette for å gjøre planen best mulig og for å bygge videre på innspill man fikk under informasjons- og innspillsmøte...
mandag 13. mai Kåfjord kommune
Passbestillinger i Nord-Troms
Åpningstider for passbestilling i Nord-Troms gjøres på lensmannskontoret på Storslett. Les mer her
mandag 6. mai Kåfjord kommune
Drikkevannsstudien
Drikkevannsstudien Folkehelseinstituttet ønsker å undersøke hvor mange som blir syke av drikkevannet - Hvor ofte fører bakterier, virus og parasitter i drikkevannet til magesyke? Folkehelseinstituttet inviterer derfor nå 56 000 personer over hele landet til å delta i en...
fredag 3. mai Kåfjord kommune
Den store idrettsdagen i Kåfjordhallen 25. mai
Lørdag 25. mai kl. 11.00 arrangerer idrettslagene i Kåfjord i samarbeid med Kåfjord kommune en idrettsdag for alle i Kåfjord! AKTIVITETER, FOREDRAG MED ANTIDOPING NORGE: "Hvorfor velger noen å ty til dopingmidler og hva kan konsekvensene av dette være?", FINE PREMIER,...
tirsdag 30. april Kåfjord kommune
Báikenamaid čállinvuohki lea mearriduvvon – Siskkit Gáivuotna
Hjem
tirsdag 30. april Kåfjord kommune
Vedtak om skrivemåten av stedsnavn – Indre Kåfjord
tirsdag 30. april Kåfjord kommune
Kulturmidler 2019
Kåfjord kommune orienterer med dette om at det skal deles ut kulturmidler til lag, foreninger og samfunnshus for 2019. Det tas imidlertid forbehold om budsjett til formålet. Aktiviteten i laget vil bli vektlagt og skal danne grunnlag for tilskudd. Tilrettelegging for aktivitet for barn og unge vil bli...
tirsdag 30. april Kåfjord kommune
Åpen dag hos Røde Kors
Lørdag 11. mai kl. 11.00 er det duket for åpen dag hos Birtavarre Røde Kors. Da vil Troms Røde Kors sammen med Birtavarre Røde Kors Hjelpekorps arrangere ulike aktiviteter for folk i alle aldre. Her vil det være noe å bryne seg på for alle- blant annet...
mandag 29. april Kåfjord kommune
ID 166 - 100% stilling som psykolog fra snarest - non stop utlysning
Hjem
onsdag 24. april Kåfjord kommune
Vannproblemer for abonnenter tilknyttet Manndalen vannverk 23.04.2019
Årsak til driftsproblemene: Flom i inntaksdammen, finstoff tettet til pukkfilter. Dette er nå utbedret.
onsdag 24. april Kåfjord kommune
Skader på Samuelsbergveien - redusert fremkommelighet.
På grunn av skader på veien som følge av snøsmelting og utvasking, vil det være redusert fremkommelighet langs Samuelsbergveien i Manndalen i uke 17 og 18.
onsdag 24. april Kåfjord kommune
Resultater spørreundersøkelse fysisk aktivitet
I forbindelse med utarbeidelsen av ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, ble elever i 5-10. trinn på alle de 3 skolene i Kåfjord stilt noen spørsmål om fysisk aktivitet. Totalt 78 svar kom inn, fordelt på alle de 3 skolene. Videre følger en oppsummering...
tirsdag 23. april Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KÅFJORD

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL