Kåfjord
Vaksinetilbud høsten 2023
Det er tid for den årlige vaksineringen, nå med både influensa- og koronavaksinen. Begge vaksiner kan settes samme dag. Vi har også vaksiner til barn. Vaksinene settes på det GAMLE SYKEHJEMMET følgende datoer:          06. oktober...
tirsdag 07:27 Kåfjord kommune
Kommunestyrets konstitueringsmøte 03.10.2023 - Senter for Nordlige folk
Se Streamingslink Link sakspapirer Om du vil følge møtet på samisk - følg veiledning
mandag 13:57 Kåfjord kommune
Flommen ødela for millioner, nå bygger kommunen opp på samme sted
NVE anbefalte flytting. Kommunen vil heller ta sjansen på en ny skadeflom.
søndag 16:37 $ Nordlys
Informasjon om helsetjenesten i Kåfjord
Hjem
fredag 14:35 Kåfjord kommune
Møteplan 2023 - endring
Kommunestyremøtet 16/10 flyttes til 25/10.Formannskap arbeidsmøte 13/10, flyttes til 16/10.
torsdag 28. september Kåfjord kommune
Advarsel: E-postsvindel utgir seg for å være fra Husbanken
Noen sender i disse dager ut falske e-poster som utgir seg for å være fra Husbanken. E-posten forteller at du kvalifiserer til boligstøtte og at du har penger til gode. I e-posten er det en lenke til en nettside, og et engangspassord. Denne e-posten er
torsdag 28. september Kåfjord kommune
De skal styre Kåfjord de neste fire årene
Enighet etter to uker.
onsdag 27. september $ Nordlys
Årets influensavaksine - korrigert
Følgende dager er satt opp på GAMLE SYKEHJEMMET: 6. oktober kl. 10.00 – 14.00 20. Oktober kl. 09.00 -13.00 Begge dager drop-inn Det er også mulig å få KORONA vaksine begge disse dagene da disse vaksinen kan settes samtidig. Influensavaksinen koster kr. 150,-
onsdag 27. september Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Flommen gjorde skader for titalls millioner, nå får Troms Kraft refs
Vannet feide med seg bruer, veistykker og ødela en fotballbane. NVE mener kraftselskapet hadde svikt i rutinene.
tirsdag 26. september $ Nordlys
Behov for vikarer - renhold kommunale bygg
Vi trenger flere renholdsvikarer - renholdere uten fagbrev avlønnes mellom kr 180,10 - 234,72 pr time og renholdere med fagbrev mellom kr 215,13 - 249,90 og renholdere på pensjonistvilkår kr 233,- pr time.Dersom du kan tenke deg å være vikar, ta kontakt
tirsdag 26. september Kåfjord kommune
Roy hørte buldring over huset om natta, neste dag fant han disse
Store steinblokker løsnet fra fjell i Kåfjorddalen.
mandag 25. september $ Nordlys
Til informasjon vedr. treningstider i Kåfjordhallen, høsten 2023- vinteren 2024. FRIST 17.10.23.
18 .oktober 2023 vil vi sette forslag på nye treningstider i Kåfjordhallen. Dette gjelder ettermiddagstid/kveld for barn, unge og voksne. Vi vil følge retningslinjene som sier at barn og unge skal prioriteres i forhold til oppsett av treningstider.
mandag 25. september Kåfjord kommune
Čáhcegidden mánnodaga čakčamánu 25.b.2023 bie. 15.00.-17.00. Jávredearpmis Lávkgieddái/ Fiervái
Mánnodaga čakčamánu 25.b. bie. 15.00.-17.00 giddejuvvo čáhci dáin guovlluin: Vannbakken - Gorži - Fiervá - Lávkgieddi - Badjejeaggi Maŋŋel barggu soaitá čázis leat ruškes ivdni ja soaitá maid leat áibmu revrriin. Ávžžuhuvvo...
mandag 25. september Kåfjord kommune
Vannstengning mandag 25/9 fra ca kl.15.00.-17.00. fra Vannet til Løkvoll/Samuelsberg
Vannstengning mandag 25/9 fra ca kl.15.00.-17.00. Vannbakken - Fossen - Samuelsberg - Løkvoll - Øvermyra Misfarging og luft i rørene kan forekomme. Ved spørsmål, kontakt Oddgeir Nilsen, drift, på tlf. 777 19 249.
mandag 25. september Kåfjord kommune
Kulturbálkkašupmi 2023
Sádde evttohusa gii galggašii vuoitit kulturbálkkašumi, ja manne ovdal gaskavahku golggotmánu 8.b 2023.   Gáivuona suohkan dieđiha dákko bakte ahte kulturbálkkašupmi 2023 almmuhuvvo. Sádde evttohusa e-poastta bakte čujuhussii:...
mandag 25. september Kåfjord kommune
Mari Boine klar for Riddu Riddu
Riddu Riddu-festivalen har gjort sin første booking til sommerens festival.
fredag 22. september Altaposten
Øvde på håndtering av oljeutslipp fra Goliat – innerst i Altafjorden
Denne uka har Oljevernforeningen øvd på håndtering av oljeutslipp i Kåfjord. – Det er mer skjermet for vær og vind her, sier Stian Børnes.
torsdag 21. september Altaposten
Kulturprisen 2023
Send inn forslag med begrunnelse innen Onsdag 8.november 2023 Kåfjord kommune orienterer med dette om at Kulturprisen 2023 nå lyses ut.  Forslag med begrunnelse sendes til: post@kafjord.kommune.no innen onsdag 8. november 2023. Merkes med: Kulturprisen
onsdag 20. september Kåfjord kommune
Veiarbeid i Øverveien, Lindvallveien og Rismoveien i ukene 38 og 39
På grunn av reparasjoner, stikkrennebytte og asfaltering på Øverveien, Lindvallveien og Rismoveien i uke 38 og 39, vil det bli redusert fremkommelighet og stengte veier periodevis.Ved spørsmål kontakt Manndalen Maskin AS v Jarle Pedersen på tlf:
tirsdag 19. september Kåfjord kommune
Stipeandda almmuhus alit ohppui
Gáivuona suohkan almmuha stipeandda dutnje guhte leat čuovvovaš fáttáid lohkamin 2023:MánáigárdeoahpaheaddjeoahpuVuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu 5-jagi mastera masa gullá sámegiela fága.
fredag 15. september Kåfjord kommune
Válgastivrra čoahkkingirji - suohkanstivrraválga jagi 2023
Dás beasat viežžat válgastivrra čoahkkingirjji/ válgabeavdegirjji Dás beasat viežžat Gáivuona válgabohtosiid - suohkanstivrra áirasat
fredag 15. september Kåfjord kommune
Utlysning av stipend for høyere utdanning
Kåfjord kommune utlyser stipend til deg som tar et av følgende studier i 2023:BarnehageutdanningGrunnskolelærerutdanning 5-årig master med samisk i fagkretsen.
fredag 15. september Kåfjord kommune
Enighet: Disse skal styre i Kåfjord
Etter sonderingsmøte mellom Kåfjord Ap, Kåfjord Sp og Kåfjord SV, er partiene blitt enige om å signere en intensjonsavtale om et politisk samarbeid for kommende valgperiode 2023-2027.
torsdag 14. september Nordlys
Čáhci giddejuvvo Dálusvákkis odne, čakčamánu 14.b.2023
Suohkan ferte dađi bahábut giddet čázi Olles Dálusvákkis go leat divodeamen čáhcesuođđama čáhcejohtasis Øverveinen nammasaš báikkis. Čáhci ii sáhte rahppojuvvot ovdal go leat geargan bargguin. Maŋŋel barggu soaitá čázis leat...
torsdag 14. september Kåfjord kommune
Akutt vannavstenging i Olderdalen i dag, 14.09.2023
På grunn av lekkasje og arbeid på kommunal vannledning i Øverveien, må kommunen dessverre stenge av vannleveransen til hele Olderdalen. Avstengningen gjøres umiddelbart og vil vedvare utover dagen. Etter endt arbeid vil det kunne være misfarging og luft i systemet, og det...
torsdag 14. september Kåfjord kommune
Valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget 2023
Her kan du laste ned: valgstyrets møtebok/valgprotokoll Last ned: Valgoppgjør for Gáivuotna Kåfjord Kaivuono - endelige representanter til kommunestyret
torsdag 14. september Kåfjord kommune
Valgresultat i Gáivuotna Kåfjord Kaivuono i kommunestyrevalget 2023
Se valgresultat
onsdag 13. september Kåfjord kommune
Válgabohtosat Gáivuona Kåfjord Kaivuono fylkadiggeválggas jagi 2023
Geahča válgabohtosiid
onsdag 13. september Kåfjord kommune
Valgresultat i Gáivuotna Kåfjord Kaivuono i Troms fylkestingsvalg 2023
Se valgresultat
onsdag 13. september Kåfjord kommune
Válgabohtosat Gáivuona Kåfjord Kaivuono suohkanstivrraválggas jagi 2023
Geahča válgabohtosiid
onsdag 13. september Kåfjord kommune
Lesering- lohkanmiella
Har du lyst å lese samisk litteratur sammen med andre? Samisk språksenter – Giellasiida og Kåfjord bibliotek -Gáivuona girjerádju arrangerer to Lohkanmiella-leseringer sammen. Háliidivččetgo lohkat sámi girjjálašvuođa searválaga...
mandag 11. september Kåfjord kommune
Strømutkobling fredag 08.09.2023 Einebakken - Langnes
Vissi planlegger en utkobling av høyspentlinje for å utbedre en feil som er på den. Det vil bli fritt for strøm mellom Einebakken til Langnes fredag kl: 00:00 - 0300. Mer info vil bli sendt til alle kunder som er berørt i løpet av uke 36.
fredag 8. september Kåfjord kommune
Svar fra NVE på mulig brudd på manøvreringsreglementet ved Kåfjordelva/Guolasjohka i forbindelse med flom i 2022
Se hele brevet
fredag 8. september Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Meattáhusat DNF- (PRO) bálvalusa fágavuogádagas
DNF- bálvalusa fágavuogádagas leat leamaš meattáhusat suoidnemánu rájes, dát mielddisbuvttii ahte olbmot eai ožžon hálddahusdieđáhusaid, mearrádusaid, ja čoahkkinreferáhtaid. Dál galgá dát leat divvojuvvon....
fredag 8. september Kåfjord kommune
Feil i PRO-tjenesten sitt fagsystem
Det har vært en feil i PRO-tjenesten sitt fagsystem siden juli, som har gjort at folk ikke har fått tilsendt forvaltningsmeldinger, vedtak og møtereferat. Denne feilen er nå rettet opp i. Vi beklager ulempen dette har medført.  Linn Sylvi Steinnes,
torsdag 7. september Kåfjord kommune
Preassadieđáhus: Ođđa foanda ásahuvvu isitsuohkaniidda mat buvttadit elfámu
Liŋka preassadieđáhussii
torsdag 7. september Kåfjord kommune
Válgabeaivvit sotnabeaivvi čakčamánu 10.beaivvi ja mánnodaga čakčamánu 11.beaivvi
Válgalanjat jienastanbáikkiin Čietnjalluovttas (Giliviesus), Dálusvákkis (Kulturguovddážis), Biertaváris (Servodatviesus), ja Olmmáivákkis (Olmmáivákki skuvlla lášmmohallansálas) leat rahpasat: Sotnabeaivvi čakčamánu...
tirsdag 5. september Kåfjord kommune
Valgdagene søndag 10/9 og mandag 11/9
Valglokalene på stemmestedene i Djupvik, Olderdalen, Birtavarre og Manndalen holdes åpne:Søndag 10. september 2023 fra kl. 16.00 til kl. 20.00. Mandag 11. september 2023 fra kl. 10.00 til kl. 13.00, og fra kl. 16.00 og til kl. 20.00.Valglokalene på
tirsdag 5. september Kåfjord kommune
Diehtu Åsgard nammasaš militearahárjehallama birra áigodagas čakčamánu 4.b. - čakčamánu 8.b. 2023.
Hjem
mandag 4. september Kåfjord kommune
Informasjon om Forsvarets øvelse: Åsgard - i perioden 04.09.-08.09.2023
I perioden 04.09.2023 til og med 08.09.2023 vil forsvaret gjennomføre en øvelse i kommunene Kåfjord, Storfjord og Lyngen.
mandag 4. september Kåfjord kommune
Pressemelding: Oppretter nytt fond for kraftkommuner
Pressemelding lenke
mandag 4. september Kåfjord kommune
Válga 2023: ovddalgihtiijienasteami áiggit / báikkit čakčamánu 8.beaivvi rádjai
Buorre válga!
fredag 1. september Kåfjord kommune
Krattrydding langs kommunale veier - 4-årig kontrakt. OPPDATERT 28.08.2023
Kåfjord kommune har hatt ute en konkurranse og i etterkant inngått kontrakt med Traktor og maskin AS om krattrydding langs kommunale veier. Kontrakten har en varighet på 4 år, med mulig opsjon.
mandag 28. august Kåfjord kommune
Ekstra ferieuke og babytilskudd er blant flere tiltak som kan bli anbefalt
Panelet har hatt sin første fysiske samling om hvordan tiltakssonen kan bli bedre.
mandag 28. august Altaposten
Oppdaterte faresoner for flodbølge gir full byggestans i fjord i Nord-Troms
– Dette er drastisk, og Lyngen blir hardt rammet.
fredag 25. august Altaposten
Ny faresone for flodbølge gir byggestans rundt Lyngenfjorden
Store konsekvenser i Lyngen, Storfjord og Kåfjord.
fredag 25. august $ Nordlys
– Vi blir færre og færre på bygda, så vi er nødt til å tenke nytt
Samarbeid ga fotballsuksess i lille Kåfjord kommune.
tirsdag 22. august $ Nordlys
Disdaga 22/8: Áhkávákki bálggis lea gitta Jávredearpmis disdaga 22/8 bie. 18.00 rájes gitta 23/8 bie. 06.00 rádjai
Áhkávákki bálggis lea gitta Jávredearpmis disdaga 22/8 bie. 18.00 rájes gitta 23/8 bie. 06.00 rádjai dan dihte go ođđa čáhcejođas laktašuvvá váldojođđasii.  Garvinluodda/vuodjin Vádjá rovi bakte.
tirsdag 22. august Kåfjord kommune
Disdaga 22/8: Ii leat čáhci Jávredearpmi rájes (Áhkávákkis) Lávkgietti rádjai biellu 21.00-02.00
Čáhci giddejuvvo Jávredearpmi rájes (Áhkávákkis) Lávkgietti rádjai biellu 21.00-02.00 ođđa čáhcejođđasa barggu geažil. Barggu čađaha Manndalen Maskin nammasaš fitnodat. Dan guovllus ii ovttasge leat čáhci 22/8...
tirsdag 22. august Kåfjord kommune
Bellodatprográmmat - Suohkanstivraválga 2023
Hjem
tirsdag 22. august Kåfjord kommune
Tirsdag 22/8: Vannet stenges fra Kjerringdalen ved Vannbakken og ned til Løkvoll fra kl.21.00-02.00.
Vannet stenges ved Vannbakken og ned til Løkvoll, fra kl.21.00.-02.00. Dette på grunn av tilkobling av ny vannledning, arbeidet utføres av Manndalen Maskin. Alle i dette området med kommunalt vann, blir fri for vann i perioden.
mandag 21. august Kåfjord kommune
Tirsdag 22/8: Veien ved Kjerringdalsveien ved Vannbakken stenges - tirsdag 22/8 fra kl.18.00-06.00.
Stenges fra kl.18.00.-06.00. Dette på grunn av vanntilkobling. Omkjøring via Vaddasbrua.
mandag 21. august Kåfjord kommune
Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporta
Hjem
torsdag 17. august Kåfjord kommune
Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
Hjem
torsdag 17. august Kåfjord kommune
Bellodatprográmmat - Suohkanstivraválga 2023
Valgadministrasjon
onsdag 16. august Kåfjord kommune
Hvorfor skal akkurat jeg gripe inn?
I Kåfjord kommune har vi jobbet med prosjektet Bedre tverrfaglig innsats siden 2019. Om du er som folk flest trigger ikke den setninga noen voldsom interesse hos deg. Det du trenger å vite er at prosjektet handler om barn og unge i kommunen, utenforskap,
mandag 14. august Kåfjord kommune
Gáivuona astoáiggeklubbaid ođasbreava - geassemánnu 2023
Hjem
mandag 14. august Kåfjord kommune
Bellodatprográmmat - Jagi 2023 suohkanstivrraválga
Informasjon
mandag 14. august Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Hvordan i all verden har dette skjedd?
Ny attraksjon i Manndalen.
søndag 13. august $ Nordlys
Her stuper Sofie (26) mot fossen
– Jeg trodde jeg skulle dø.
onsdag 9. august $ Nordlys
Válga 2023: ovddalgihtiijienasteami áiggit / báikkit borgemánu 10.b.2023 rájes
Buorre válga!
onsdag 9. august Kåfjord kommune
Valget 2023: Forhåndsstemmetider/-steder fra 10.08.2023
Godt valg!
onsdag 9. august Kåfjord kommune
Suohkanastivrraválgga bellodatprográmmat 2023
onsdag 9. august Kåfjord kommune
Partiprogram Kommunestyrevalget 2023
Informasjon
onsdag 9. august Kåfjord kommune
Johtti ovddalgihtii jienasteami/ Jienasteapmi siiddas
Sotnabeaivvi čakčamánu 10 beaivvi ja mánnodaga čakčamánu 11. beaivvi lea lea suohkan- ja fylkkadiggeválga.   Jienasteaddjit geat buozalmasvuođa dahje bargonávccahisvuođa geažil eai sáhte jienastit ovddalgihtii jienastanbáikkis, besset jienastit
tirsdag 8. august Kåfjord kommune
Informasjon om dårlig vanntrykk, tidligere denne uka, i Kåfjorddalen
Hjem
tirsdag 8. august Kåfjord kommune
Ambulerende stemming/Hjemmestemming
Søndag 10. og mandag 11. september er det Kommunestyre- og Fylkestingsvalg. Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder
tirsdag 8. august Kåfjord kommune
FUOM! Roggi vázzin/ sihkkelastingeainnus, Vianor, Bunkeroil, ja hávdadusfitnodaga lahka.
mandag 7. august Kåfjord kommune
Válgalanjat
Válgalanjat Ovdagihtiijienasteapmi: liŋka  Jienasteapmi válgabeaivve: liŋka 
mandag 7. august Kåfjord kommune
Valglokaler
Valglokaler Forhåndsstemming: Lenke Stemme på valgdagen: Lenke
mandag 7. august Kåfjord kommune
– Helt naturlig at det skal markeres
200-årsjubileet til Kåfjord kobberverk går neppe inn i historien uten noen form for feiring.
fredag 4. august Altaposten
NB - Olderdalen - Hull ved sykkel/gangsti ved ViaNor -Bunkeroil/begravelsesbyrå
Hjem
fredag 4. august Kåfjord kommune
DNF-bálvalus dárbbaša eanet sadjásaš bargiid
Háliidat go geahččalit bargat min miellagiddevaš ja gelddolaš bálvalusas? Mii ain dárbbašit sadjásaš bargiid DNF-bálvalusas, sihke ásahusas, siidaváitagis ja OD- bálvalusas (orrun- ja doaibmabálvalusas). Jus liikot bargat...
fredag 4. august Kåfjord kommune
Tilkallingsvikarer i PRO-tjenesten
Kan du tenke deg å prøve deg i en spennende sektor med muligheter for vakter i ulike avdelinger, og mulighet for å jobbe både dag, kveld, natt og helg med ulike pasientgrupper? Dette er en fin mulighet for skoleungdom, deg med deltidsjobb, eller deg med
fredag 4. august Kåfjord kommune
Her ble fotballbanen og to bruer tatt av flommen – nå er regningen klar
Setter av millioner for utbedring.
torsdag 3. august $ Nordlys
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL