Kåfjord
Informasjon om Goullasveien
Kåfjord kommune er kjent med at anleggsveien mot Oldernes/Ankerlia og videre opp mot Tørrfossbrua har behov for vedlikehold. Kommunen har ikke adgang til å iverksette dette per nå, da vi avventer klarsignal fra Troms Kraft på dette.
fredag 15:08 Kåfjord kommune
Rapporter fra ekstern barnehage- og skolevurdering
Skolene og barnehagene i Kåfjord har gjennomgått ekstern vurdering av Utdanningsdirektoratet i uke 20, mai 2019. Manndalen skole, Olderdalen skole, Birtavarre barnehage, Fossen barnehage og Olderdalen barnehage har alle blitt vurdert på Inkluderende barnerhage- og skolemiljø og voksenrollen....
fredag 12:18 Kåfjord kommune
Helsestasjonen er flyttet til Helsetunet på Svenhaugen
torsdag 09:31 Kåfjord kommune
Vikarer i PU-tjenesten
onsdag 13:39 Kåfjord kommune
Invitasjon til Ferie For Alle 2019 - familieferie
Hjem
tirsdag 14:21 Kåfjord kommune
Informasjon fra Lønns- og personalavdelingen
Liv Dagny Berg er borte fra jobb hele denne uken 20.5.-23.05.19. Mandag 27.05.19 er Lønns- og personalavdelingen stengt pga tariffkonferanse.
tirsdag 10:02 Kåfjord kommune
Sommeravslutning i Kulturskolen 5. juni kl. 18.00
mandag 20. mai Kåfjord kommune
Fremdeles kokepåbud Numedalen vannverk
Det er fremdeles bakterier i drikkevannet for abonnenter til Numedalen vannverk, og kokepåbudet for drikkevannet og vann til matlaging opprettholdes. Nye vannprøver tas førstkommende mandag 27.05.2019. UMS sendes når kokepåbudet opphøres. Artikkelen oppdateres....
mandag 20. mai Kåfjord kommune
TROMS

Flytting av legekontoret - stengt
I forbindelse med flytting til nytt helsesenter vil legekontoret ha stengt for vanlige henvendelser fra og med Onsdag 05.06.19. til og med Fredag 14.06.19. Legevakten vil være tilgjengelig for akutte henvendelser. Vi ber pasienter som trenger å fornye resepter og lignende om å ordne dette i...
torsdag 16. mai Kåfjord kommune
Gursadoarjja – sámegiella
Hjem
torsdag 16. mai Kåfjord kommune
Kursstøtte – samisk språk
Hjem
torsdag 16. mai Kåfjord kommune
Biblioteket er stengt i dag - torsdag 16.mai 2019
Biblioteket er stengt i dag, torsdag 16.mai 2019
torsdag 16. mai Kåfjord kommune
Sámegiela ságastallan- ja gulahallangursa – SAM-1034 – 10 stp
Giellasiida/Sámi giellaguovddáš ja UiT – Norgga árktalaš universitehta lágidit ovttasráđiid davvisámegiela joatkkagurssa (SAM-1034 Lytting og munlig kommunikasjon) mii álgá čakčamánus jagi 2019.
torsdag 16. mai Kåfjord kommune
Kurs i nordsamisk– Samisk som fremmedspråk – 10 stp
Giellasiida/Språkenteret starter opp med kurs i samisk som fremmedspråk, lytting og muntlig kommunikasjon, høsten 2019. Kurset er på 65 timer og har fokus på lytting, muntlig kommunikasjon, tekstforståelse og fordypelse i noen temaer. 
torsdag 16. mai Kåfjord kommune
Årsrapport Visit Lyngenfjord
Kåfjord kommune er så heldig å få lov å samarbeide med flere av nabokommunene om satsingen på reiseliv. En slik næring har behov for at flere starter med liknende aktivitet i samme område for å nå ut til kundene i den store verden. 2018 ble året hvor...
onsdag 15. mai Kåfjord kommune
Utlysning av stilling som Regnskapsleder, og evt Regnskapsmedarbeider
Hjem
tirsdag 14. mai Kåfjord kommune
Báikenamaid čállinvuohki lea mearriduvvon – Dálusvággi
Hjem
mandag 13. mai Kåfjord kommune
Vedtak på skrivemåten av stedsnavn – Olderdalen
Hjem
mandag 13. mai Kåfjord kommune
Kulturkontoret på Facebook
Kulturkontoret i Kåfjord kommune har opprettet sin egen Facebook-side. Dette er siden for deg som ønsker mer informasjon om det som rører seg i Kåfjord kommune på kulturfronten.  Tanken er at denne siden vil publisere informasjon om ulike arrangementer, lokale nyheter...
mandag 13. mai Kåfjord kommune
ID 161 - pedagogiske ledere og barnehagelærere - 2. gangs utlysning
Hjem
mandag 13. mai Kåfjord kommune
Snart frist for innrapportering av planer for anlegg og fysisk aktivitet.
I forbindelse med Kåfjord kommunes utarbeidelse av ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ønsker vi innspill fra lag og foreninger. Dette for å gjøre planen best mulig og for å bygge videre på innspill man fikk under informasjons- og innspillsmøte...
mandag 13. mai Kåfjord kommune
Passbestillinger i Nord-Troms
Åpningstider for passbestilling i Nord-Troms gjøres på lensmannskontoret på Storslett. Les mer her
mandag 6. mai Kåfjord kommune
Drikkevannsstudien
Drikkevannsstudien Folkehelseinstituttet ønsker å undersøke hvor mange som blir syke av drikkevannet - Hvor ofte fører bakterier, virus og parasitter i drikkevannet til magesyke? Folkehelseinstituttet inviterer derfor nå 56 000 personer over hele landet til å delta i en...
fredag 3. mai Kåfjord kommune
Den store idrettsdagen i Kåfjordhallen 25. mai
Lørdag 25. mai kl. 11.00 arrangerer idrettslagene i Kåfjord i samarbeid med Kåfjord kommune en idrettsdag for alle i Kåfjord! AKTIVITETER, FOREDRAG MED ANTIDOPING NORGE: "Hvorfor velger noen å ty til dopingmidler og hva kan konsekvensene av dette være?", FINE PREMIER,...
tirsdag 30. april Kåfjord kommune
Báikenamaid čállinvuohki lea mearriduvvon – Siskkit Gáivuotna
Hjem
tirsdag 30. april Kåfjord kommune
Vedtak om skrivemåten av stedsnavn – Indre Kåfjord
tirsdag 30. april Kåfjord kommune
Kulturmidler 2019
Kåfjord kommune orienterer med dette om at det skal deles ut kulturmidler til lag, foreninger og samfunnshus for 2019. Det tas imidlertid forbehold om budsjett til formålet. Aktiviteten i laget vil bli vektlagt og skal danne grunnlag for tilskudd. Tilrettelegging for aktivitet for barn og unge vil bli...
tirsdag 30. april Kåfjord kommune
Åpen dag hos Røde Kors
Lørdag 11. mai kl. 11.00 er det duket for åpen dag hos Birtavarre Røde Kors. Da vil Troms Røde Kors sammen med Birtavarre Røde Kors Hjelpekorps arrangere ulike aktiviteter for folk i alle aldre. Her vil det være noe å bryne seg på for alle- blant annet...
mandag 29. april Kåfjord kommune
ID 166 - 100% stilling som psykolog fra snarest - non stop utlysning
Hjem
onsdag 24. april Kåfjord kommune
Vannproblemer for abonnenter tilknyttet Manndalen vannverk 23.04.2019
Årsak til driftsproblemene: Flom i inntaksdammen, finstoff tettet til pukkfilter. Dette er nå utbedret.
onsdag 24. april Kåfjord kommune
Skader på Samuelsbergveien - redusert fremkommelighet.
På grunn av skader på veien som følge av snøsmelting og utvasking, vil det være redusert fremkommelighet langs Samuelsbergveien i Manndalen i uke 17 og 18.
onsdag 24. april Kåfjord kommune
Resultater spørreundersøkelse fysisk aktivitet
I forbindelse med utarbeidelsen av ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, ble elever i 5-10. trinn på alle de 3 skolene i Kåfjord stilt noen spørsmål om fysisk aktivitet. Totalt 78 svar kom inn, fordelt på alle de 3 skolene. Videre følger en oppsummering...
tirsdag 23. april Kåfjord kommune
Økt skredfare for region Nord-Troms
tirsdag 23. april Kåfjord kommune
TROMS

Møbler begynner å komme på Kåfjord helsetun
Det er gjort mange bestillinger av inventar til vårt nye helsetun. Noen møbler har ankommet. Her får dere et lite blikk på hva som er kommet inn av helserelaterte møber. Ta en liten kikk på bildene for å se hvordan det blir. 
mandag 15. april Kåfjord kommune
Søk Statskogmillionen- søknadsfrist 30. april
fredag 12. april Kåfjord kommune
100% fast stilling som ped.leder og inntil 400% faste stillinger som barne- og ungdomsarbeidere i Fossen barnehage
fredag 12. april Kåfjord kommune
Ut på tur i snøen? Ny karttjeneste hjelper deg til trygg tur.
KAST (Klassifisering av snøskredterreng) er et hjelpemiddel for deg som ferdes i fjellet på vinterstid. Kartproduktet gjør det enklere å velge riktig tur basert på terrenget sett i sammenheng med egne ferdigheter og regionalt snøskredvarsel.
onsdag 10. april Kåfjord kommune
ID 162 - 60% fast stilling hjemmehjelp/assistent hjemmebasert omsorg fra 01.06.19
mandag 8. april Kåfjord kommune
Priser 2019 - Kommunale avgifter og tjenesteyting
Prisene er vedtatt i Kåfjord kommunestyre, K-sak 86/18
mandag 8. april Kåfjord kommune
Vintervedlikehold kommunale veier og plasser i Kåfjord kommune 2019/2020-2022/2023
Kåfjord kommune skal lyse ut konkurranse om Vintervedlikehold på kommunale veier og plasser for perioden 2019/2020-2022/2023 (4 sesonger) med mulighet for opsjon
mandag 8. april Kåfjord kommune
ID 163 - 100% prosjektstilling som ungdomskontakt - 2. gangs utlysning
Hjem
torsdag 4. april Kåfjord kommune
Du kan motta regninger via Vipps – om du vil
Kåfjord kommune har nå tatt i bruk «Multikanal». Dette gjør at du kan motta faktura elektronisk på flere måter:
mandag 1. april Kåfjord kommune
ID 161 - Stillinger som ped.ledere og barnehagelærere i barnehagene i Kåfjord kommune
Hjem
fredag 29. mars Kåfjord kommune
Dieđuid Gáivuona ođđa dearvvašvuođaguovddáža birra
Gáivuona suohkan lea dál ráhkadan konkrehtalaš sisafárrenplána. Huksejeaddji Skanska lea formálalačča addán viesu suohkanii ođđajagimánu 16. b. dan jagi. Sisafárren galgá leat čađahuvvon ovdal geassemánu 4. b. dan jagi.
fredag 29. mars Kåfjord kommune
Informasjon om Kåfjord helsetun
Kåfjord kommune informerer om at det nå er laget en konkret plan for innflytting til vårt nye Kåfjord helsetun. Bygget ble formelt overtatt fra entreprenør Skanska 16. januar i år. Innflytting er planlagt å være gjennomført til 4 juni i år.
fredag 29. mars Kåfjord kommune
Dieđihit ieža dasa - Movttiidahttindeaivvadeapmi – Eanadoallu
Leago dus jurdagiid movt ovddidit iežadet fitnodaga, dahje háliiditgo deaivvadit earáide seamma dilis? Leago dá gelddolaš du mielas? Dálle galgat boahtit movttiidahttindeaivvadeapmái Davvi álbmogiid guovddážis Gáivuonas cuoŋománus 25. b. Buohkaid...
fredag 29. mars Kåfjord kommune
Meld deg på - Inspirasjonstreff - Landbruk
Har du en idè i magen, tanker om videreutviling av egen bedrift, eller vil du møte andre i samme situasjon? Synes du dette er spennende? Da er du invitert til et inspirasjonsseminar på Senter for nordlige folk i Kåfjord den 25. april. Alle som ønsker å videreutvikle sin...
fredag 29. mars Kåfjord kommune
Seminára - Mánáidgárdefálaldaga lágideapmi boahtteáiggis Olmmáivákkis
Gáivuona suohkan áigu lágidit guovttegielalašvuođa seminára ulbmiliin oažžut eambbo dieđu guovttegielat oahppama birra ja vuođđudit ođđa mánáidgárdeossodaga Olmmáivággái. Fáddá lea:...
torsdag 28. mars Kåfjord kommune
Seminar - Fremtidig organisering av barnehagetilbudet i Manndalen
Kåfjord Kommune skal arrangere et tospråklighetsseminar for å få mer kunnskap omkring tospråklig opplæring, grunnet bygg av ny barnehageavdeling i Manndalen. Tema er: Fremtidig organisering av barnehagetilbudet i Manndalen
torsdag 28. mars Kåfjord kommune
Informasjon om Kåfjord helsetun
Kåfjord kommune informerer om at det nå er laget en konkret plan for innflytting til vårt nye Kåfjord helsetun. Bygget ble formelt overtatt fra entreprenør Skanska 16. januar i år. Innflytting er planlagt å være gjennomført til 4 juni i år.
torsdag 28. mars Kåfjord kommune
ID 157 - Inntil 200% fast stilling som barnevernskonsulenter
Hjem
onsdag 27. mars Kåfjord kommune
ID 156 - Inntil 100% stilling som renholder
Hjem
onsdag 27. mars Kåfjord kommune
Informasjon om gjerder i utmark
Dette brevet er skrevet på vegne av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Nord-Troms jordskifterett og Mattilsynets avdeling Troms og Svalbard.
onsdag 27. mars Kåfjord kommune
Ledige stillinger ved Olderdalen og Manndalen skole.
tirsdag 26. mars Kåfjord kommune
Kåfjordmesterskapet 2019
3. april 2019 kl. 18.00 går Kåfjordmesterskap/Gáivuona meašttirgilvu på ski av stabelen i Manndalen. MUIL ønsker alle mellom 0-100 år velkommen til en kveld med ski-moro, grilling, lassokasting og premiering! Arrangementet er gratis.  Vel...
tirsdag 26. mars Kåfjord kommune
Onnee kväänikansan päiväle! Gratulerer med kvenfolkets dag!
Kåfjordkulturen sin bærebjelke består av tre folk - kvener, samer og nordmenn. I dag markeres Kvenfolkets dag. Dagen i dag er en markering og en synliggjøring av kvenene og denne delen av vår kulturarv. Gratulerer med dagen! Svein O. Leiros ordfører
lørdag 16. mars Kåfjord kommune
Kreftforeningen sin innsamling
fredag 15. mars Kåfjord kommune
Gratis skredkurs for ungdom!
 
onsdag 13. mars Kåfjord kommune
TROMS

Slik markerer vi den årlige nasjonale Barnehagedagen i Olderdalen barnehage!
Barnehagen er en del av det samlede utdanningsløpet, og vi har et felles utdanningspolitisk mål at alle barn skal få et likeverdig og godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og...
tirsdag 12. mars Kåfjord kommune
Tilskudd/stipend til videreutdanning i finsk/kvensk
Skoler og aktuelle lærere i Troms og Finnmark kan søke om stipend/tilskudd til videreutdanning i finsk/kvensk skoleåret 2019/20. Søknadsfrist er 29. mars.
mandag 11. mars Kåfjord kommune
Kvener, kulturarv og turisme
på Halti, Nordreisa, 16.mars 2019 Klokken 12:30-13:30
mandag 11. mars Kåfjord kommune
Skjeggkre i Kåfjordhallen
Hjem
fredag 8. mars Kåfjord kommune
Gursa: dološdáru sávzzat buktet ilu ja ávkki
Gursaráidu Hilde Buer nammasaš olbmuin guhte lea Norgga čeahpimusaid searvvis villasávzadoaimmas- ja -dikšumis.  
onsdag 6. mars Kåfjord kommune
Vi ønsker flere innspill!
onsdag 6. mars Kåfjord kommune
Mii dárbbašit sadjásaččaid Gožži mánáidgárdái
Sáhtálitgo don bargat gohččunsadjásažžan Goržži mánáidgárddis? Váldde oktavuođa jođiheaddjái Isabell Warsla, tlf 96623431 dahe e-boastta bakte dása: isabell.warsla@kafjord.kommune.no
tirsdag 5. mars Kåfjord kommune
Min eiendom
tirsdag 5. mars Kåfjord kommune
Vi trenger tilkallingsvikarer i Fossen barnehage
Kan du være tilkallingsvikar i Fossen barnehage? Kontakt styrer Isabell Warsla på 96623431 eller pr epost isabell.warsla@kafjord.kommune.no
tirsdag 5. mars Kåfjord kommune
Påminnelse - informasjon - søknadsfrist 1.mars - Voksenopplæring ved Nord Troms videregående skole
Hjem
fredag 1. mars Kåfjord kommune
Kurs om sau: Glede og nytte av de gammelnorske korthale sauene
Kursserie med en av landets fremste innen drift og stell av villsau, Hilde Buer.
fredag 1. mars Kåfjord kommune
Registreringsskjema av vannmåler
Som følge av vedtatt Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni, har kommunen laget skjema for registrering av vannmålere. Dette skjemaet skal fylles ut av rørlegger som utfører installasjonen, og underskrives av...
onsdag 27. februar Kåfjord kommune
Høring - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - Endring av anleggsplassering på lokalitet Guortesjohka
Høring - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - Endring av anleggsplassering på lokalitet Guortesjohka Lerøy Aurora søkte den 02.02.2018 Kåfjord kommune om tillatelse til å endre sitt oppdrettsanlegg ved Guorttesjohka. Anlegget ligger i sjøen...
mandag 25. februar Kåfjord kommune
Ane jierpmi hivssegis!
fredag 22. februar Kåfjord kommune
Skuhterluottat leat giddejuvvon
Varsom.no melder om faregrad 4 for snøskred. Høy temperaturstigning og mye regn vil medføre økende skredfare. Alle som ferdes bes å unngå skredterreng og utløpssoner for skred. Løypene vil bli stengt til over helga, og ny vurdering tas mandag 25....
fredag 22. februar Kåfjord kommune
Vis dovett!
fredag 22. februar Kåfjord kommune
Påminnelse: Innmelding av nye elever til 1. klasse
Hjem
fredag 22. februar Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KÅFJORD

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL