Kåfjord
Kunngjøring
Kåfjord kommune har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljregulering lysløype Olderdalen i møte 3.5.2018, sak 24/18.
25min Kåfjord kommune
Kunngjøring
Kåfjord kommune har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljregulering Manndalen sjøbuer i møte 3.5.2018, sak 25/18.
49min Kåfjord kommune
Forlengelse av søknadsfrist for ped.ledere/barnehagelærere
Vi har utvidet søknadsfristen til 31.05.18, men vi tar med alle tidligere søkere. Pedledere_barnehagelærere.pdf
onsdag 13:45 Kåfjord kommune
100% fast sykepleierstilling - non stop utlysning
Denne sykepleierutlysningen vil ligge ute til vi får stillingen besatt, første søknadsfrist 31.05.18 Sykepleierutlysning_non_stop.pdf
onsdag 13:43 Kåfjord kommune
Akutt vannavstenging på Holmen, Indre Kåfjord vannverk
Kommunen arbeider med tining av kommunal vannledning på Holmen i Birtavarre, og abonnenter i dette området vil bli uten vann i perioder idag. Vannavstengningen er allerede påbegynt. Etter endt arbeid vil misfarging og luft kunne forekomme. Kommunen beklager de ulemper dette medfører, og tar...
onsdag 13:38 Kåfjord kommune
Forsoning i fortid og nåtid, med blikk på fremtiden. Forsoning i vår kontekst
Stortinget har vedtatt at det skal settes ned en sannhets- og forsoningskommisjon som skal se på hvilke konsekvenser fornorskningen av samer og kvener har hatt, og fremdeles har. I forkant av denne prosessen avholder vi et seminar der fornorskning i fortid og nåtid, i vår region settes i fokus....
onsdag 08:55 Kåfjord kommune
Utredning av ny jernbane Fauske - Tromsø (Nord-Norgebanen)
Jernbanedirektoratet har, etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet , startet arbeidet med et oppdatert kostnadsanslag for en muligjernbane på strekningen Fauske-Tromsø. Arbeidet skal baseres på den trase som ble vurdert i rapporten «Jernbanens rolle i nord» (Jernbaneverket 2011). Det...
tirsdag 09:31 Kåfjord kommune
Kunngjøring - vedtak på skrivemåten av Nordnestunellen og Manndalsbrua, samt stedsnavn i tilknytning til disse
Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten for 34 stedsnavn i Kåfjord kommune. Navnene omfatter norsk, samisk og kvensk skrivemåte på Nordnestunnelen og Manndalsbrua, samt stedsnavn i tilknytning til disse.
mandag 14. mai Kåfjord kommune
TROMS

OBS!!! Varsel om stor skogbrannfare.
Da er våren kommet for alvor til Nord-Troms regionen Ber alle om å vise respekt for bruk av åpen ild hele året og spesielt i den tiden som anses som meget brannfarlig 15. april til 15. september. «Minner om at bråtebrenning ikke er tillatt i noen deler av vår region»...
mandag 14. mai Kåfjord kommune
Invitasjon til seminar - Seksuell overgrep mot barn og ungdommer
Foreldre, besteforeldre, politikere, ansatte i helse og oppvekst og alle andre interesserte i Kåfjord inviteres med dette til seminar på Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole den 23. mai kl. 17:30-19:30. Enkel bevertning. Seminaret er gratis. Temaet for møtet er seksuelle overgrep og vold mot...
fredag 11. mai Kåfjord kommune
Kokepåbud numedalen vannverk
Oppdatert informasjon: Det er fremdeles bakterier i drikkevannet i Numedalen, og kokepåbudet opprettholdes. Nye vannprøver tirsdag neste uke. Det er funnet koliforme bakterier i drikkevannet for Numedalen vannverk, og det innføres kokepåbud med øyeblikkelig virkning. Det vil bli tatt...
fredag 11. mai Kåfjord kommune
Tilkallingsvikarer - Fossen barnehage
Vi trenger tilkallingsvikarer i Fossen barnehage og dersom du kan være vikar, så ta kontakt med styrer Isabell Warsla på epost isabell.warsla@kafjord.kommune.no eller på telefon 777 19350.
onsdag 9. mai Kåfjord kommune
Manndalen sentrum/ Sentrumsvegen
Melding fra Contexo AS - informasjon til publikum « I tidsrommet 16 mai til ca 6 juni vil Contexo drive med oppbygging av den nye E6 trafikken. Dette vil skje med masser som blir levert i Manndalen med Båt. I den forbindelse vil det enkelte dager bli drevet anleggs arbeid på i E6 trasen i Sentrum...
onsdag 9. mai Kåfjord kommune
Strømutkobling i Nyvollveien - Birtavarre - onsdag 9/5 fra kl.10-12.30.
Pga. arbeid i nettstasjon må vi ha en strømutkobling i Nyvollveien onsdag 09.05. fra kl. 1000 til ca kl 1230. Mvh Ymber, tlf 77770400
tirsdag 8. mai Kåfjord kommune
Oahpaheaddjevirggit 2. almmuheapmi
Ohcanáigemearri lea 28.05.2018 Oahpaheaddjevirggit 2.almmuheapmi  
mandag 7. mai Kåfjord kommune
2. gangs utlysning lærerstillinger
Søknadsfrist 28.05.2018 Lærerstillinger, 2.gangs utlysning.pdf
mandag 7. mai Kåfjord kommune
Arealkartlegging av bygg i Kåfjord kommune
Arealkartlegging av bygg i Kåfjord Hovedutvalget for miljø, drift og utvikling har vedtatt å gjennomføre en arealkartlegging av alle bygg (bolighus, fritidsboliger, hytter, driftsbygg, næringsbygg) i Kåfjord kommune. Dette gjøres for å få oppdatert informasjon...
mandag 7. mai Kåfjord kommune
Bli med på friluftsskole i Kåfjord
Også i år blir det friluftsskole der mye forskjellig skjer. Det blir fisking, padling, skyting med luftgevær, pil og bue, utemat på bål, kart og kompass, spikking, lassokasting, overnatting i telt, bading og mye annet.
mandag 7. mai Kåfjord kommune
Den årlige befaringa av Guolasvegen
Kommunen tar sikte på å foreta den årlige befaringa av Guolasvegen i midten av juni, med forbehold om at veien er fremkommenlig. Status og vedlikeholdsbehov vil da bli kartlagt og tiltak drøftet med Troms Kraft Produksjon i henhold til avtale av 2015.
mandag 7. mai Kåfjord kommune
Vi har ledig 100% fast stilling som Kulturkonsulent
Vi har ledig 100% fast stilling som Kulturkonsulent med tiltredelse til høsten. Søknadsfrist 25.05.18 Kulturkonsulent.pdf
fredag 4. mai Kåfjord kommune
Isen er på driv i Indre Kåfjord!
OBS-varsel: Fjord-isen i Indre Kåfjord driver nå ut fjorden, og kommunen ber båter og fartøy være oppmerksom på driv-is i området! Vær også oppmerksom på is i strandsonen.
onsdag 2. mai Kåfjord kommune
Status og informasjon scooterløypene i Kåfjord
Enkelte løypetraseer ble stengt 20 april i henhold til gjeldende forskrift, og øvrige er avkortet som følge av lokale snøforhold. Øvrige løyper er åpen til og med fredag 4. mai.
onsdag 2. mai Kåfjord kommune
Virksomheter i Kåfjord - Utplassering av skoleungdom
Kåfjord kommune vil også i år forsøke å utplassere noen skoleungdommer i sommerjobb hos virksomheter i Kåfjord. Virksomheter og lag/foreninger kan få et kommunalt tilskudd på kr.5000,- for å ha skoleungdommen i arbeid i minimum 3 uker i 100% stilling....
fredag 27. april Kåfjord kommune
Strandryddedagen 2018
fredag 27. april Kåfjord kommune
Språkleir i Manndalen
Giellasiida, Storfjord og Gáisi språksentre arrangerer språkleir for barn fra 1.-7.klasse som har samisk i sin fagkrets. Ved overnatting må foreldre være med Antall ledige plasser: 50 elever Det vi trenger å vite: Navn og alder Allergier Foreldre som blir med Overnatting...
fredag 27. april Kåfjord kommune
Giellaleaira Olmmáivákkis
Giellasiidda, Omasvuona ja Gáissi giellaguovddážat lágidit giellaleairra 1.-7.luohkálaččaid várás geain lea sámegiela skovllas. Váhnemat fertejit leat mielde jus mánná galgá idjadit leairras Eanemusat 50 máná sáhttet...
fredag 27. april Kåfjord kommune
Olderdalsløypa stengt øverst på grunn av særlig våt snø og dårlige scooterforhold.
fredag 27. april Kåfjord kommune
Aktivitet på Manndalsklubben på helligdager i mai 2018
Entreprenøren har fått dispensasjon  til å arbeide på Manndalsklubben på følgende helligdager i mai: 10., 20. og 21. mai 2018 (1. og 17. mai arbeides det ikke). Det vil bli tatt særlig støyhensyn i tidsrommet kl.11:00-13:00 på disse dagene.  
fredag 27. april Kåfjord kommune
Kåfjord musikkorps sin tøyseavdeling trenger flere medlemmer til 17.mai
Har du lyst til å være med - kan du være med. Alle er velkommen med i Tøysekorpset. Ta med noe man kan lage lyd og leven med: bøtte og sleiv, grytelokk, kam, vaskebrett, skjeer- bare kreativiteten setter grenser. Korpset er et privat initiativ og håpet er at mange vil være...
torsdag 26. april Kåfjord kommune
3.gangs utlysning av Helsesøstervikariat
Denne gangen er det åpnet for fast tilsetting dersom stillingseier ikke tiltrer igjen. For tiden 37,5 t/u. Helsesøster.pdf Søknadsfrist 16.mai 2018
onsdag 25. april Kåfjord kommune
Geassebargu skovlanuoraide ID 121
Gáivuona suohkan fállá geassebarggu mii bistá golbma vahku skovlanuoraide geat leat váldime joatkkaskovla oahpu, geain lea gullevašvuohta Gáivutnii. Mii vuoruhit nuoraid geain ii leat leamaš geassebargu suohkanis ovdal, ja ohppiid geat leat álgán...
tirsdag 24. april Kåfjord kommune
Byggingen er godt igang og følger planen
Bilder som er tatt etter at alle elementene fra forsendelse nr. 1 med båt fra Steinkjer er montert. Modulene fra båt nr. 2 fraktes til Birtavarre med bil fra Olderdalen 24. april 2018.
tirsdag 24. april Kåfjord kommune
Trykkforstyrrelser på vannleveransen i Trollvik - Indre Kåfjord vannverk. Feilen rettet midlertidig.
Feil på vannbehandlingsanlegget er midlertidig rettet, trykkforstyrrelsene skal nå være borte.   Det har oppstått trykkforstyrrelser på vannleveransen for abonnenter i Trollvik og omegn. Kommunen jobber med feilretting, og kan ikke si hvor lenge dette
mandag 23. april Kåfjord kommune
TROMS

Bred last, moduler fraktes Olderdalen-Birtavarre
Kommunen bygger nytt sykehjem og andre båtlast med moduler fraktes innover på strekningen Olderdalen-Birtavarre fra og med tirsdag 24. april klokken 07:00 og inntil båten er losset. Det er forventet å være ferdig til torsdag. Ta hensyn til bred last.
mandag 23. april Kåfjord kommune
Trykkforstyrrelser Grønnmyrvegen/ Movegen på Løkvoll idag 23.04, feilen er rettet
Feilen er nå rettet, og trykkforstyrrelsene skal være borte. Kommunen har fått meldinger om trykkforstyrrelser på vannleveransen på Løkvoll i Manndalen, og jobber nå med feilsøk. Vannet vil derfor kunne bli stengt i kortere perioder i Grønnmyrvegen/ Movegen...
mandag 23. april Kåfjord kommune
Ny utlysning av ped.ledere/barnehagelærere
Vi lyser ut ped.ledere og barnehageledere på nytt for å se om det kommer flere søkere med ønsket utdanning. Pedledere_barnehagelærere.pdf Søknadsfrist 11.05.18
mandag 23. april Kåfjord kommune
– Ingen bombe om dette blir påklagd
John Kittestad (KrF) stemte sammen med resten av planutvalget for tillatelse til en ny hytte på en gammel hyttetomt i Kåfjord. Men Kittestad mente det ikke blir noen bombe om Fylkesmannen påklager vedtaket.
søndag 22. april $ Lindesnes
Informasjon fra Helse og omsorgssjef Trond Skotvold
Kåfjord kommune har i dag sammen med flere nabokommuner en avtale med legevakttelefonen i Tromsø med nummer 116117 som setter over til legevakt i Kåfjord når det er nødvendig. Denne avtalen skal reforhandles, og i forbindelse med dette ønsker kommunen å få...
fredag 20. april Kåfjord kommune
Kåfjordhallen er åpnet igjen
Kåfjordhallen er åpnet igjen etter å ha vært stengt siden tirsdag 17/4, på grunn av frossent avløp.
torsdag 19. april Kåfjord kommune
Vi trenger tilkallingsvikarer - kommunale bygg
Vil du stå på vikarliste og være tilkallingsvikar på renhold - kommunale bygg så oppgi navn og telefonnummer til stine.pedersen@kafjord.kommune.no eller ring 777 19268/918 82567
onsdag 18. april Kåfjord kommune
Frist for årets kulturmidler er 10. mai 2018
Årets kulturmiddelskjemaer er sendt ut til alle søkere fra 2017. Er det nye lag/foreninger som ønsker søknadsskjema kan dette fås ved henvendelse til postmottak/eller kan lastes ned fra nettet. Revidert regnskap og årsmelding må følge med. Søknadsfristen er...
onsdag 18. april Kåfjord kommune
Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres.
I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem. Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner...
tirsdag 17. april Kåfjord kommune
Kåfjordhallen er stengt på grunn av frossent avløp
Kåfjordhallen er stengt fra tirsdag 17/4 og inntil videre, på grunn av frossent avløp. Det gis beskjed når den kan brukes igjen.
tirsdag 17. april Kåfjord kommune
Søknadsskjemaer for kulturmidler 2018 sendes ut i uke 16
Tidligere søkere vil få skjema tilsendt i e-post. Hvis det er noen som ikke har e-post, eller ikke får skjemaene de trenger må det tas kontakt med servicekontoret på Rådhuset: postmottak@kafjord.kommune.no
fredag 13. april Kåfjord kommune
Sikt i veikryss og krattrydding langs offentlig vei
Du kan bidra til et trygt og trafikksikkert nærmiljø! Sjekk ut vedlagte brosjyre om sikt i veikryss og krattrydding langs offentlig vei! Brosjyre 2018.pdf For spørsmål, ta kontakt med Drifts-og utviklingsavdelingen 77719268
fredag 13. april Kåfjord kommune
Sentrumsvegen, Manndalen
Utbedringer av Sentrumsvegen pågår. Grunnet stor snøsmelting og overflatevann denne helga, vil det likevel kunne bli vanskelige kjøreforhold på strekningen, og det anmodes om å kjøre forsiktig. Spørsmål kan rettes drifts- og utviklingsavdelingen;
fredag 13. april Kåfjord kommune
Bilder fra transporten av Kåfjord helsetun
Her er bilder fra opplastingen av moduler til SHOK på Hagland Saga for transport til Olderdalen. Derfra vil modulene bli fraktet med bil til tomta i Birtavarre mandag/tirsdag denne uka.
mandag 9. april Kåfjord kommune
Deler av helsesenteret er på tur til Kåfjord
Føste båtlast fra Steinkjer, fra Skanska Husfabrikken AS er nå lastet opp og båten er på vei mot Kåfjord. Dere kan alle følge med på båtferden via marinetraffic.com og søke opp skipet Hagland Saga. Båten forventes å ankomme Olderdalen...
fredag 6. april Kåfjord kommune
Status scooterløyper 6.04.18
fredag 6. april Kåfjord kommune
Begrensinger på bruk av kaia i Olderdalen, fra søndag 8. april 2018
Søndag 8 april 2018 vil bygningselementer til det nye sykehjemmet ankomme Olderdalen, og losses på kaia. Andre fartøy/båter kan dermed ikke legge til kaia / havna i denne perioden og vil bli bortvist! Kommunen beklager de ulemper dette medfører. Spørsmål kan rettes til:...
fredag 6. april Kåfjord kommune
Statskogmillionen
Nå bør idrettslaget eller foreningen planlegge årets friluftstiltak!
torsdag 5. april Kåfjord kommune
Referat fra workshop i Djupvik
Nysgjerrig på hva som skjedde på workshopen? Lurer du på hva som ble foreslått?
torsdag 5. april Kåfjord kommune
Status scooterløyper 5.04.18
torsdag 5. april Kåfjord kommune
Info om stengte kontor idag 5.4.18 kl 10.00 - 14.00
Økonomileder Håkon Jørgensen, kommunekassa og lønns- og personalavdelingen har stengt mellom kl 10.00  - 14.00 idag pga demo av datasystem.
torsdag 5. april Kåfjord kommune
OBS! Informasjonsmøte mht nytt sykehjem torsdag 5 april flyttes fra samfunnshuset til Røde Kors i Birtavarre
På grunn av problemer med avløp må informasjonsmøtet i morgen torsdag 5. april flyttes fra Birtavarre samfunnshus til Røde Kors-huset i Birtavarre. Oppstart klokken 18:00. Husk å dele dette med alle slik at informasjonen når de som kan være interessert i
onsdag 4. april Kåfjord kommune
Informasjonsmøte om nytt senter for helse og omsorg 5. april kl. 18:00 på Birtavarre samfunnshus
Kåfjord kommune minner om informasjonsmøte om det nye senteret for helse og omsorg som er under bygging på Svenhaugen i Birtavarre, Kåfjord kommune. Møtet blir på Birtavarre samfunnshus klokken 18:00. Enkel bevertning. Alle som er interessert i å vite litt om det som er...
onsdag 4. april Kåfjord kommune
Gravearbeider Grønnmyrvegen
Lekkasjen er nå reparert. Kåfjord kommune begynner med reparasjon av vannlekkasje på den kommunale hovedvannledningen i Grønnmyrvegen idag, onsdag 4. april. Vegen vil være stengt mens arbeidet pågår, adkomst til boliger på hver side av gravested. Vannet er stengt...
onsdag 4. april Kåfjord kommune
Čáhceváttisvuođat Lávkgiettis ja Badjeljeakkis
Suohkan lea gávdnan gokko Lávkgietti čáhcejođđasis lea suođđu (Grønnmyrvegen). Muhtun čáhcejođđasat leat dál giddejuvvon. Dat mielddisbuktá dađi bahábut dan ahte muhtun dállodoaluin ii leat čáhci dassážii go leat divvon čáhcejođđasa....
tirsdag 3. april Kåfjord kommune
TROMS

Vannproblemene på Løkvoll/ Øvermyra
Kommunen forsetter nå med feilsøk på Løkvoll for å finne årsaken til problemer med vannleveransen. Vannet vil kunne bli stengt i kortere perioder, og luft/misfarging kan forekomme. Artikkelen vil bli oppdatert.
mandag 2. april Kåfjord kommune
Vannproblemer Løkvoll i Manndalen
Oppdatert 01.04.2018 kl. 22:15 Det har oppstått problemer med vannleveransen for anbonnenter tilknyttet Manndalen vannverk, i området Løkvoll og Øvermyra. Kommunen jobber fortsatt med feilsøk utover kvelden/natten. Vi vil forsøke å stabilisere situasjonen og ta opp igjen...
søndag 1. april Kåfjord kommune
Status scooterløyper 1.04.18
Det er fortsatt høy skredfare i Kåfjord og Nord-Troms. Etter en vurdering åpnes Nordmannvikløypa for ferdsel, nå som faregraden på varsom.no er gått noe ned (faregrad 3 men merket med obs-tegn). Vi ber alle som ferdes i naturen om å utvise den største
søndag 1. april Kåfjord kommune
Åpningstider for bibliotek og bokbuss i påsken 2018
fredag 23. mars Kåfjord kommune
Diehtojuohkinčoahkkin ođđa dearvvašvuođaguovddáža ásaheami birra
Gáivuona suohkan bovde orruidis/ássiidis ja iežáge berošteddjiid diehtojuohkinčoahkkimii mas fáddán lea ođđa dearvvašvuođaguovddáža ásaheapmi. Čoahkkin lea cuoŋománu 5. beaivvi bie. 18 Biertavári báikegotti viesus. Bures
fredag 23. mars Kåfjord kommune
Utlysning av stipend
Kåfjord kommune utlyser stipend til deg som tar et av følgende studier i 2018: Barnehageutdanning Grunnskolelærerutdanning 5-årig master med samisk i fagkretsen.
fredag 23. mars Kåfjord kommune
Ledige stillinger ved sykehjemmet og hjemmebasert omsorg
2 faste sykepleierstillinger i hjemmebasert omsorg, sykepleiervikariater på sykehjemmet og fast stilling og vikariat som helsefagarbeidere på sykehjemmet. Søknadsfrist 13.04.18 Utlysning mars.pdf
fredag 23. mars Kåfjord kommune
Skuhtermáđijat leat fas rabas
Gáivuona suohkanis leat máŋga skuhtermáđija mat leat leamaš gitta stuora muohtariđđovára geažil (4. ceahkki) fas rabas. Varsom.no mielde muohtariđđovárra lea dál 3. ceahkis. Mii ávžžuhit gaitdivnnait johtit várrogasat...
torsdag 22. mars Kåfjord kommune
Da været lettet forsto han virkelig omfanget: - Det har gått skred stort sett over alt
Med stor fare for snøskred i Nord-Norge, oppfordrer Snøskredvarslingen i Norge turfolket å holde seg unna bratt terreng.
mandag 19. mars $ Nordlys
Searvva giellabádjái!
Giellasiida bovde 1.-5. luohkáid mánáid geain lea sámegiella 1. dehe 2. giellan giellabádjái. Mii deaivvadit Davvi álbmogiid guovddážis duorastaga 5.4 biellu 17.00 -18.30. Boađe suohtastallat!
mandag 19. mars Kåfjord kommune
Vannprøveresultatene etter lekkasjen på Løkvoll er OK
Vannprøvene som ble tatt etter lekkasjen på Løkvoll i Manndalen viser ingen avvik. Drikkevannet er OK For spørsmål, ta kontakt med driftsavdelingen 77719268
mandag 19. mars Kåfjord kommune
E6 stengt på grunn av sprengningsarbeid
E 6 er igjen stengt ved Manndalsklubben i Kåfjord på strekningen mellom Nordkjosbotn-Alta. Grunnen er sprengningsarbeiid. Veien åpner etter klokka 09.30. Det melder Veitrafikksentralen.
lørdag 17. mars Nordlys
Nå sprenger de på E6 igjen - stengt
E6 ved Manndalsklubben mellom Skibotn og Olderdalen er stengt mellom kl. 15.05 og 15.35 på grunn av sprengning, melder Statens vegvesen. Det er andre gang…
fredag 16. mars Nordlys
Akutt vannstenging Jordmorvegen i Birtavarre idag fredag 16.03.2018
På grunn av arbeid på hovedvannledninga i Jordmorvegen, må kommunen dessverre stenge vannet fra snuplass til vegkryss Pellevegen/ Einebakkvegen. Det anbefales å tappe opp forbruksvann. Vannet vil stenges fra klokken 0900, og arbeidet vil vedvare utover dagen. Etter endt arbeid, vil luft og...
fredag 16. mars Kåfjord kommune
Onnee kväänikansan päiväle! Gratulerer med kvenfolkets dag!
Kåfjordkulturen sin bærebjelke består av tre folk - kvener, samer og nordmenn. I dag markeres Kvenfolkets dag. Dagen i dag er en markering og en synliggjøring av kvenene og denne delen av Kåfjord sin kulturarv. Gratulerer med dagen! Svein O. Leiros Ordfører Foto: Pål-Vegar...
fredag 16. mars Kåfjord kommune
Navnet frigitt etter dødsulykke i E6-tunnel
Det var den 21-årige Birk Boberg Pedersen fra Kvænangen som omkom i trafikkulykken i Isfjelltunnelen i Kåfjord 6. mars. Det var like før klokka 04.00…
torsdag 15. mars Nordlys
Vannstenging Ytre Trollvik til Langnes, Indre Kåfjord vannverk
Grunnet arbeid på vannledning, vil abonnenter tilknyttet Indre Kåfjord vannverk i området ytre Trollvik (fra Jompobakken) og til Langnes bli uten vann fredag 16.03.18 fra klokken 0800 og omtrent en time. Luft og misfarging vil kunne forekomme etter endt
onsdag 14. mars Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KÅFJORD

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TROMS

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Bergen Nordland Kjendis Næringsliv Fotboll Østfold Akershus Vestfold Kultur Aust Agder Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mat Troms Mobil Skåne Hässleholm Sport Oslo Buskerud Møre og Romsdal Trøndelag Forsvar Sogn og Fjordane Odda Kalmar Fiske Finnmark Kristianstad Fotball Kvinnherad Molde FK Svedala Oskarshamn Skien Molde Inrikes Get-ligaen Fredrikstad Kongelig Tinn Sandnes Karlskrona USA Kultur Karmøy Stabæk Malmö Rendalen Sunndal Stavanger Eslöv Bolig Musikk Blekinge Bamble Svelvik Motor Elverum Askøy Kragerø Sport Poker Barn Tesla Ringsaker Lyngdal Fauske Bodø Steigen Porsgrunn Lillesand Sørreisa Politikk Kongsvinger Näringsliv Risør Haugesund Hyllestad Sverige Bil Stord Aurskog-Høland Osterøy Meløy Vestby Tvedestrand Økonomi Nittedal Tomelilla Åstorp Grane Hvaler Drangedal Trav Dyr Håndball Tynset Kunst Nesodden Vestvågøy Reise Drammen Eliteserien Narvik Mörbylånga Sjakk Mote Trening IK Start Helsingborg Lund Stockholm 17. mai Åsnes Landskrona Eidskog Vefsn Øksnes Kristiansand Lier Bil Turn Nordkapp Salangen Universet Vietnam Kryptovaluta Mandal Nord-Korea Ballangen Android Båt Langrenn Hälsa Kvænangen Sigdal Klippan Lindås Berlevåg Vinje Moss Odds BK Sund Tolga Sarpsborg Askim Austrheim Fedje Staffanstorp Tromsø Notodden Førde Trysil Grue Utrikes Horten FK Haugesund Jølster OBOS-ligaen OL Nedre Eiker Forskning Filippinene Øvre Eiker Vågan Tranøy Friluftsliv Utsira X-games Tana Jevnaker Larvik Porsanger Karasjok Forskning Sande Aurdal Farsund Tingvoll Mat Kävlinge Lesja Fjell Suldal Tønsberg Sogndal Menn Vitenskap Eurovision Vær Hörby Ski Russland Båstad Russ Film Lyngen Modum Gjøvik Jakt Meland Hemnes Spill Ålesund VM Åmot Bromölla Radøy Målselv Fitjar Sölvesborg Øygarden Skiskyting Skurup Frogn Åmli World Series of Poker Sykkel Kongsberg Ronneby Svalbard Eiker Øyer Sauherad Stavanger Oilers Vålerenga Høyanger Valle Kvinesdal Skiptvet Rauma Norway Cup Re Jönköping Stranda Bodø/Glimt Alstahaug Enebakk Brønnøy Nord-Odal Hamar Bærum Skjervøy Moskenes Ekonomi Gausdal Selje Time Naustdal Halden Skedsmo Kommunesammenslåing Motorsport Tromsø IL Løten Landbruk Våler Evenes Kviteseid Herøy Helse Nes Rana Masfjorden SK Brann Halsa Hadsel Gloppen Stryn Klatring Friidrett Sandøy Litteratur Olofström Skøyter Svømming Spania Hammerfest Asker Andøy Borgholm Trøgstad Træna Alpint Sandefjord Forsand Østre Toten Kristiansund Giske Romfart Eidsberg Skodje Påske Viking FK Östergötland Ishockey Odal Åseral Roing Torsken Volvo Karlshamn Fræna Arvika Trollhättan FA-cupen Nybro Nesna Kvæfjord Bundesliga Sola Interiør E-sport Flora NHL Mjøndalen IF Surnadal La liga Askvoll Skånland Værøy Vennesla Råde Liverpool Fjaler Jobb Boksing Vaksdal Lenvik Rømskog Røyken Flekkefjord Polen Svalöv Tjeldsund Rosenborg BK Modalen Froland Tour of Norway Leirfjord Nissedal Os Syria Gran Eid Teknik Aure Voss Hole Birkenes Tysvær Hockey Hamarøy Årdal Dovre Søgne Foto Google Klima Hattfjelldal Ås Arendal Kvinner Emmaboda Sørfold Skisport
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL