Kåfjord
Nye regler for skatt på utleie av fast eiendom fra formidlingsselskap
Om utleie av fast eiendom fra formidlingsselskap Skatteetaten skal fra 2020 samle inn opplysninger fra tredjeparter som formidler utleie av eiendom og samtidig har oversikt over betalingen. Opplysningene skal brukes til utfylling på skattemeldingen og til kontroll. Opplysningspliktige må holde oversikt...
torsdag 13:49 Kåfjord kommune
Fordragene fra møtet om reiseliv tirsdag 3. desember
25 lydhøre deltakere fikk med seg et svært interessant møte om reiselivsmuligheter i Kåfjord. Her kan du laste ned noen av foredragene.
onsdag 13:37 Kåfjord kommune
Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger
Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger trer i kraft 1. januar 2020
tirsdag 13:54 Kåfjord kommune
Vannmåleravlesning 2019
Frist for vannmåleravlesning 2019
tirsdag 12:49 Kåfjord kommune
Našuvnnalaš doarjjaortnet fátmmastahttin dihte mánáid ja nuoraid – máinnusteapmi 2020 ovddas
fredag 29. november Kåfjord kommune
Røykvarslerdagen 1.des
torsdag 28. november Kåfjord kommune
Språk- og duodjikafe 26.11 er avlyst!
Språk- og duodjikafeen som skulle være idag 26.11 på Giellasiida, Senter for nordlige folk er avlyst. Språk- og duodjikafeen flyttes til neste uke og arrangeres 3.12 kl. 18-21 på Giellasiida, Senter for Nordlige folk. 
tirsdag 26. november Kåfjord kommune
Ii šatta giella- ja duodjegáfedat 26.11
Giella- ja duodjegáfedat mii galggalii leat Giellasiiddas 26.11 biellu 18 lea šluhttejuvvon. Giella- ja duodjegáfedat sirdojuvvo boahtte vahkkui 3.12. Goas: 3.12 , biellu 18-21 Gos: Giellasiiddas, Davvi álbmogiid guovddážis
tirsdag 26. november Kåfjord kommune
TROMS

Snart er det klart for JuleSPREK.
mandag 25. november Kåfjord kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2020
fredag 22. november Kåfjord kommune
Mii ohcat du gii lea áŋgir ja mokta doaimmahit ja gii áŋgiruššá ovdanit sámegiela!
fredag 22. november Kåfjord kommune
Vi trenger en engasjert, entusiastisk og effektiv leder som ivrer etter å jobbe med utvikling av samisk språk!
onsdag 20. november Kåfjord kommune
Informasjon: Påminnelse om god håndhygiene som viktigste tiltak for å forebygge smittespredning
Hjem
tirsdag 19. november Kåfjord kommune
Gáivuona suohkan dieđiha dákko bokte ahte kulturbálkkašupmi 2019 dál almmuhuvvo
Bálkkašumi sáhttá juohkit servviide/organisašuvnnaide dahje badjel 16-jahkásas olbmuide geat barget Gáivuonas viiddiduvvon kulturdoahpaga siskkobealde. Bálkkašumi sáhttá juohkit aktiiva falástalliide, hárjeheddjiide,...
torsdag 7. november Kåfjord kommune
Gáivuona nuoraidráđđi almmuha doarjaga gárrenvuođaeastadeami bargui maid searvvit sáhttet ohcat.
Dál almmuhuvvojit ruđat gárrenvuođa eastadeami doaimmaide 12-19 jahkásaš mánáid ja nuoraid váste. Gáivuona suohkana nuoraidráđđi  ávžžuha eaktodáhtolaš servviid ja ovttastusaid ohcat doarjaga suohtas lágidemiide. ...
torsdag 7. november Kåfjord kommune
Send en melding om feil og mangler
Din henvendelse vil bli behandlet så fort som mulig.
torsdag 7. november Kåfjord kommune
Kulturskuvla ávvuda 40 jagi!
Hjem
torsdag 7. november Kåfjord kommune
Gursadoarjja - sámegiella
Hjem
torsdag 7. november Kåfjord kommune
Kursstøtte - samisk språk
Hjem
torsdag 7. november Kåfjord kommune
Davvisámegiel gursa- sámegiella vierisgiellan, SÁM 1031. Álgogursa 1. 20 oč
onsdag 6. november Kåfjord kommune
Kurs i nordsamisk – samisk som fremmedspråk, SAM 1031. Innføringskurs 1. 20 stp.
Hjem
onsdag 6. november Kåfjord kommune
Kulturskolen feirer 40 år!
tirsdag 5. november Kåfjord kommune
Kulturprisen 2019
Kåfjord kommune orienterer med dette om at Kulturprisen 2019 nå lyses ut.  Forslag med begrunnelse sendes til: post@kafjord.kommune.no innen torsdag 21.november. Merkes med: Kulturprisen 2019.  For mer info, kontakt kulturkonsulent Kjersti Rennestraum per tlf. 77 71 92 52 eller per mail...
mandag 4. november Kåfjord kommune
100% fast stilling som helsefagarbeider i PU-tjenesten fra 01.01.2020
Hjem
fredag 1. november Kåfjord kommune
30% rektor og 20% lærer ved Kulturskolen - fast stilling
torsdag 31. oktober Kåfjord kommune
Morsmålslærere Litauisk og Arabisk/Syrisk ved Olderdalen skole. 2. gangs utlysning.
torsdag 31. oktober Kåfjord kommune
3. gangs utlysning av saksbehandler i helse og omsorg med endrede kvalifikasjonskrav
Hjem
torsdag 31. oktober Kåfjord kommune
Veilysvedlikehold høsten 2019
Oppdatert informasjon hver mandag angående veilysvedlikeholdet
tirsdag 29. oktober Kåfjord kommune
Lønns og personalavdelingen har stengte telefoner mandag 28.10.19 og tirsdag 29.10.19
Vi bygger opp organisasjonsstrukturen i lønnssystemet og har derfor stengt telefonene idag og i morra. Send mail dersom noe haster så hjelper vi så snart vi kan. ellen.olsen@kafjord.kommune.no, arnt.furubakken@kafjord.kommune.no, liv.dagny.berg@kafjord.kommune.no  
mandag 28. oktober Kåfjord kommune
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Egenberedskapsuka 2019
Hjem
mandag 28. oktober Kåfjord kommune
Gáivuona suohkana giellamovttiidahttinstipeanda jotkkaskuvlaohppiide skuvlajahkái 2019/2020
Hjem
fredag 25. oktober Kåfjord kommune
Kåfjord kommunes språkmotiveringsstipend for elever i den videregående skole, skoleåret 2019/2020
Hjem
fredag 25. oktober Kåfjord kommune
Viktig beskjed fra SpareBank1 - legimitasjon
torsdag 24. oktober Kåfjord kommune
TROMS

Fremvisning av "Vihtanat soađiáiggis" lørdag 26. oktober
onsdag 23. oktober Kåfjord kommune
Re-design workshop med Ramona Salo
Hjem
onsdag 23. oktober Kåfjord kommune
Kåfjord ungdomsråd lyser ut rusforebyggende midler til lag og foreninger
Hjem
torsdag 17. oktober Kåfjord kommune
Regnskapskontrollør for arbeidsgiverkontroller i Nord-Troms
Hjem
onsdag 16. oktober Kåfjord kommune
Veilysvedlikehold høsten 2019
tirsdag 15. oktober Kåfjord kommune
HV-øvelse
Forsvaret gjennomfører HV-øvelse i et område som strekker seg fra Nordkjosbotn i sør til Alteidet i nord. Som følge av saktegående militær trafikk kan det bli noen utfordringer med trafikkavviklingen. Inngyggerne bes ta hensyn til dette. Det vil være en del...
mandag 14. oktober Kåfjord kommune
Influensavaksinering
Hjem
fredag 11. oktober Kåfjord kommune
Fortellerkveld på Kåfjord Helsetun
Hjem
fredag 11. oktober Kåfjord kommune
Duodjikurs / Duodjegursa
Flammebeltekurs -  Elle Reidarnieida Varsi. Kafe Nistelávka kl. 11:00 - 16:00. Informasjon på Facebook: Ivgu Sqmesearvi. Påmelding: ellevarsi@outlook.com Geahcan-báddigursa - Elle Reidarnieida Varsi. Kafe Nistelávka bie. 11:00 – 16:00.Dieđut Facebook:as: Ivgu...
torsdag 10. oktober Kåfjord kommune
Re-design workshop
Ramona Salo Myrseth. Passer for ungdomsskole- og videregående elever.  Kåfjord kulturskole, Olderdalen kl- 17:00 - 20:00. Påmelding: siw.helene.adolfsen@kafjord.kommune.no Heive nuoraid- ja joatkkaskuvlaohppiide. Gáivuona kulturskuvllas, Dálusvákkis bie 17:00...
torsdag 10. oktober Kåfjord kommune
Innbyggerne i Troms deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom
Hjem
onsdag 9. oktober Kåfjord kommune
Samisk språkuke - program
Samisk språkuke arrangeres i hele landet 21.10-27.10. Her er Kåfjords program. Alle er velkommen til å bidra og delta! Om samisk språkuke her
mandag 7. oktober Kåfjord kommune
Sámi giellavahku prográmma
Sámi giellavahkku lágiduvvo miehtá riikka 21.10-27.10. Dá lea Gáivuona prográmma. Gaitdivnnat leat bovdejuvvon!
mandag 7. oktober Kåfjord kommune
Markering av 75 år siden tvangsevakueringen lørdag 26. oktober
Kåfjord kommune ønsker alle velkommen til en markering av at det er 75 år siden tvangsevakueringen av Kåfjord og Nord-Troms i år. Markeringen vil finne sted lørdag 26. oktober kl. 12 på Senter for nordlige folk. Det går buss fra Djupvik, via Olderdalen og...
fredag 4. oktober Kåfjord kommune
ID 188 - 50% prosjektstilling - arbeidskoordinator NAV - 01.11.19 og inntil et år
Hjem
torsdag 3. oktober Kåfjord kommune
Id 187 - Ledig 100% fast stilling som barnehagelærer i Olderdalen barnehage fra snarest
Hjem
torsdag 3. oktober Kåfjord kommune
Kommunale kraftinntekter utraderes!
Hjem
mandag 30. september Kåfjord kommune
Fortsatt stengt i Fv 332 Biedebakken
Hjem
fredag 27. september Kåfjord kommune
Heimevernsøvelse 10.-17. Oktober 2019
Hjem
fredag 27. september Kåfjord kommune
Ledig stilling som kommuneoverlege i Kåfjord fra 01.02.2020
Hjem
torsdag 26. september Kåfjord kommune
Nyvalgte Kommunestyret 2019-2023 - partiene med medlemmer og varamedlemmer
Se kommunestyret
mandag 23. september Kåfjord kommune
Om spillemidler 2020- søknadsfristen nærmer seg.
onsdag 18. september Kåfjord kommune
Informasjon om feiing og tilsyn
fredag 13. september Kåfjord kommune
Åpne brannstasjoner i Nord-Troms lørdag 21.september
Hjem
fredag 13. september Kåfjord kommune
Davvi-Tromssa bátnedivssohat heahteveahke dieđut vahkkoloahpaid ja bassebeivviid
torsdag 12. september Kåfjord kommune
TROMS

Mu opmodat
Hjem
onsdag 11. september Kåfjord kommune
Bli med på årets ordførertur 14. september!
Lørdag 14. september 2019 går årets ordførertur i Kåfjord av stabelen. Dagens turmål er den gamle kraftstasjonen ved Gorsabrua, ca 2,5 kilometer inn fra parkeringen.  Oppmøte: kl. 12 00 ved parkeringen for turstart til Gorsabrua og den gamle kraftstasjonen (se...
mandag 9. september Kåfjord kommune
2 spennende 100% faste sykepleierstillinger med hver sin hovedbase
Hjem
mandag 2. september Kåfjord kommune
Giellasiida-samisk språksenter er stengt 4.9
Giellasiida er stengt tirsdag 4.9
mandag 2. september Kåfjord kommune
Giellasiida lea gitta 4.9
Giellasiida lea gitta disdaga 4.9
mandag 2. september Kåfjord kommune
Angående invitasjonen til åpningen av Kåfjord helsetun
Hjem
fredag 30. august Kåfjord kommune
Stipeandda almmuhus alit oahppui
Hjem
fredag 30. august Kåfjord kommune
Utlysning av stipend for høyere utdanning
fredag 30. august Kåfjord kommune
Politiets dag 31.august 2019
Hjem
torsdag 29. august Kåfjord kommune
Legekontoret har stengt i dag torsdag 29/8 kl.13.30.-15.00.
Hjem
torsdag 29. august Kåfjord kommune
Offisiell åpning av Kåfjord helsetun
Torsdag klokken 12:00-15:00 gjennomføres offisiell åpning av Kåfjord helsetun. De som ønsker å overvære åpningen er hjertelig velkommen. Hilsen ordfører.
onsdag 28. august Kåfjord kommune
Stengt i Biedebakken i Manndalen fra uke 36
torsdag 22. august Kåfjord kommune
Kulturskuvlla 2019, čavčča diibmoplána
Hjem
onsdag 21. august Kåfjord kommune
Dáiddabádji - rávisolbmuid gursa
Hjem
onsdag 21. august Kåfjord kommune
Samisk språksenter - Giellasiida er stengt 22.8
Samisk språksenter - Giellasiida er stengt torsdag 22.8.
tirsdag 20. august Kåfjord kommune
Giellasiida lea gitta duorastaga 22.8
Sámi giellaguovddáš - Giellasiida lea gitta duorastaga 22.8.
tirsdag 20. august Kåfjord kommune
Kunstverksted - voksenkurs
Hjem
mandag 19. august Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KÅFJORD

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL