Kåfjord
Iskkadeapmi mátkeeláhusa birra
Kåfjord kommune er medeier i Visit Lyngenfjord og støtter utvikling av reiselivet i vår region gjennom selskapet. Visit Lyngenfjord jobber med å kvalifisere for Merket for Bærekraftig reisemål. I den anledning trenger selskapet DIN hjelp. Det er laget en undersøkelse med 9...
fredag 12:38 Kåfjord kommune
Ođasmahttojuvvon hárjehallanáiggit čakčamánu 2017
Geahča hárjehallanáiggiid
fredag 09:38 Kåfjord kommune
Oppdaterte treningstider pr.september 2017
Se treningstider
torsdag 14:51 Kåfjord kommune
Gratulerer til hjemmebasert omsorg, Kåfjord kommune, med årets IA-pris!
I dag har IA-rådet; Troms tildelt hjemmebasert omsorg, Kåfjord kommune, årets IA-pris. Kriterier for tildeling av prisen er blant annet tilrettelegge for eldre arbeidstakere, redusere sykefravær og at IA-arbeidet er godt forankret i partssamarbeidet i virksomheten. Hensikten med IA-prisen er...
torsdag 11:40 Kåfjord kommune
Oppdatering: Vannproblemer Manndalen vannverk
Oppdatert kl 18:00 Driftsproblemene som oppsto på Manndalen vannverk skal være over. Det er registrert et høyt forbruk ut av vannbehandlingsanlegget over en kort periode, noe som kan ha forårsaket trykkfall og driftsproblemer. Driftsoperatørene opplyser om at forbruket har stabilisert...
onsdag 15:11 Kåfjord kommune
Giellakáfedat
Dálusvággi duodjesearvvi viesus lea sámegiela gáfedat bie. 18.00-19.30 gaitdivnnaid várás geat hálidit boahtit sámistit. Boađe vaikko it máhtege nu olu. Mii guossohit gáfe ja snoahpamušaid! Bures boahtimisttát!
onsdag 08:39 Kåfjord kommune
Samisk språkkafe
På Olderdalen husflidshus kl. 18.00-19.30 er det åpen kafé for alle som vil snakke samisk. Ingen kunnskapskrav. Det serveres kaffe og noe til kaffen. Velkommen!
onsdag 08:21 Kåfjord kommune
Innbyggerundersøkelse om reiseliv
Kåfjord kommune er medeier i Visit Lyngenfjord og støtter utvikling av reiselivet i vår region gjennom selskapet. Visit Lyngenfjord jobber med å kvalifisere for Merket for Bærekraftig reisemål. I den anledning trenger selskapet DIN hjelp. Det er laget en undersøkelse med 9...
tirsdag 09:46 Kåfjord kommune
TROMS

Oppstart av korps i Kåfjord
Kåfjord Kulturskole vil i år satse på å starte opp korps, og i den anledning trenger vi folk som har lyst til å være med å spille! For å planlegge høsten og vinteren, håper jeg du vil være med på et møte der vi diskuterer hva vi har lyst...
mandag 12:53 Kåfjord kommune
Regional samling om tilskuddsordningen Kompetansepluss
Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Kompetanse Norge arrangerer regionale samlinger om Kompetansepluss. Det er fortsatt ledige plasser på...
fredag 15. september Kåfjord kommune
BRANNVERNUKA - Åpen brannstasjon 23.09.17 - Tre av fire uten brannøvelser hjemme
Tre av fire familier har aldri hatt brannøvelse hjemme, ifølge en ny undersøkelse. Brannsikkerhet i hjemmet er hovedtema når brannvesen over hele landet inviterer til Åpen brannstasjon under Brannvernuka lørdag 23. september. I vårt distrikt er det Kåfjord...
torsdag 14. september Kåfjord kommune
Redusert åpningstid på biblioteket, torsdag 14. september
Biblioteket i Olderdalen stenger kl. 16.00, torsdag den 14. september, grunnet arrangement på biblioteket i Manndalen.
torsdag 14. september Kåfjord kommune
Oppstart av dramagrupper/barneteater
Vi starter opp med dramagrupper i Manndalen og Olderdalen. Tidspunkt og aldersgruppe er som følger: Manndalen: Onsdager kl. 13.45-14.45 for 1. – 5. klasse. Olderdalen: Onsdager kl 16.15-17.15 for 4 år – 2. klasse og kl. 17.15-18.15 for 3. – 7. klasse. Man melder seg på via...
onsdag 13. september Kåfjord kommune
Boklansering, Áhčigiella – Farsmålet på nordsamisk
Arrangement kl. 12.00 er avlyst, pga. få påmeldte. Arrangemenetet kl. 18.00 går som planlagt!
onsdag 13. september Kåfjord kommune
Vannstenging Bergli - Samuelsberg onsdag 13. september
På grunn av flytting av kommunal hovedvannledning over tunnelinnslaget på Bergli, vil abonnenter i området Bergli - Samuelsberg bli uten vann onsdag 13. september fra klokken 0800 og utover dagen.
mandag 11. september Kåfjord kommune
Stemmelokalenes åpningstid søndag 10/9 og mandag 11/9 2017
Stemmelokalene i Djupvik, Olderdalen, Birtavarre og Manndalen har følgende åpningstider: Søndag kl.16.00-20.00 - Mandag kl.10.00-13.00 og 16.00-20.00.
søndag 10. september Kåfjord kommune
Veglys
Kåfjord kommune gjennomførte høstens befaring av veglys 5. september, og har registrert endel avvik. Dette er nå viderebehandlet og vi tar sikte på at reparasjoner kan bli utført snarest mulig. Kommunen vil også i dialog med Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune...
torsdag 7. september Kåfjord kommune
Vannavstenging i Olderdalen idag torsdag 7. september
Grunnet vannlekkasje må kommunen stenge vannet for husstander langs deler av Øvervegn og Olderdalsvegen, idag torsdag 7. september fra klokken 0900-1300 Etter endt arbeid vil misfarging kunne forekomme, og det anbefales å tappe vann til dette igjen er klart. Vannprøve vil bli tatt på...
torsdag 7. september Kåfjord kommune
Bokbussen kjører ikke i dag, onsdag 6. september
onsdag 6. september Kåfjord kommune
Rekordstor interesse for samisk kurs i Kåfjord.
Det er veldig stor interesse å lære seg samisk i Kåfjord for tiden. Vi har fått hele 29 påmeldinger til høstens samiskkurs, og kanskje kommer det noen til. Det er så mange at vi er nødt å dele opp de påmeldte i tre grupper i høst som passer for de...
onsdag 6. september Kåfjord kommune
Bokbussen kjører ikke i dag, tirsdag 5. september
Hjem
tirsdag 5. september Kåfjord kommune
Giellasiiddas lea ođđa logo.
Sámigiellaguovddážis lea ođđa LOGO, ja mii molsut maid nama. Min ođđa namma GIELLASIIDA. Sissel Slåttedal ja Harry Solhaug dat leabá min ođđa logo hábmen.
tirsdag 5. september Kåfjord kommune
Giellasiida - Samisk språksenter har ny logo
Samisk språksenter har en ny LOGO, og vi bytter også navn. Vårt nye navn er GIELLASIIDA. Denne logoen er utformet av Sissel Slåttedal i samarbeid med Harry Solhaug.
tirsdag 5. september Kåfjord kommune
Veglys høsten 2017
Veglysene blir i disse dager slått på, jfr kommunestyre i K-sak 100/16, og kommunen mottar allerede meldinger om avvik. Det blir foretatt en befaring av alle veglysene tirsdag 5. september, der mørke punkt og andre avvik vil bli registerert. Bestilling på utbedring vil bli foretatt etter...
mandag 4. september Kåfjord kommune
Tid for å plusse på kompetansen
Tilskuddsordningen Kompetansepluss har vokst og er nå på rundt 200 millioner kroner årlig. Støtte til lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. – Kompetanseheving gir gevinst for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet, sier Gina Lund, direktør i...
mandag 4. september Kåfjord kommune
Boklansering, Áhčigiella – Farsmålet på nordsamisk
fredag 1. september Kåfjord kommune
Informasjon om norovirusinfeksjon (omgangssyke) til publikum
Barn og unge er utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer fordi de ofte befinner seg der mange personer er samlet. Folkehelseinstituttet; www.fhi.no , har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler.
fredag 1. september Kåfjord kommune
TROMS

Oppstart av reguleringsplanarbeid på Løkvoll
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 varsles igangsetting om utarbeiding av ny reguleringsplan for deler av havneområdet på Løkvoll i Kåfjord kommune, som vist på vedlagte kartutsnitt. Formålet med reguleringen er utvidelse av eksisterende planområde,...
fredag 1. september Kåfjord kommune
Informasjonsmøter for lag og foreninger - Spillemidler 2018
Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.
tirsdag 29. august Kåfjord kommune
Čáskadanstašuvnnas lea rabas beaivi. Bures boahtimisttát!
fredag 25. august Kåfjord kommune
Mis leat rabas virggit. Ohcanáigemearri lea 11.09.17
Mis leat rabas virggit: Buhcciidsiidda jođiheaddji, gievkkanhoavda, buohccedikšut, dearvvasvuođafágabargit, pedagogalaš jođiheaddji ja birasbargi/prošeaktamielbargi Augustutlysning.pdf
fredag 25. august Kåfjord kommune
Leatgo jienastuslogus?
Don fertet leat jienastuslogus vai beasat jienastit čavčča stuorradiggeválggain. Don sáhtát iskkat leat go stuorradiggeválgajienastuslogus suohkanis gos orut, go dat biddjojuvvo geahččamii báikkiin mat leat almmuhuvvon almmuhusas. Jus leat fárren iežá suohkanii ja...
fredag 25. august Kåfjord kommune
Korttidsleie - bolig studenter?
Bolig ønskes leid til 2 sykepleierstudenter i perioden 19.09- 14.11.17 Fortrinnsvis i Birtavarre, og fint om det er mulig med husdyr (hund). Kontakt June, tlf 959 70 539
torsdag 24. august Kåfjord kommune
Velkommen til åpen dag på brannstasjonen
onsdag 23. august Kåfjord kommune
Dieđiheapmi Gáivuona kulturskovlii jahkái 2017/2018
Dál don sáhtát dieđihit Gáivuona Kulturskovlla fálaldagaide dán jahkái. Ohcamuša dieđiheami áigemearri lea 01.09.2017, vejolaš lea maŋŋil beassat sisa jus leat rabas sajit.
tirsdag 22. august Kåfjord kommune
Påmelding til Kåfjord Kulturskole skoleåret 2017/2018
Nå kan du melde deg på Kåfjord Kulturskole for det nye skoleåret. Ny forlenget frist for søknad er 06.09.2017, med mulighet for løpende inntak ved ledige plasser.
mandag 21. august Kåfjord kommune
Ledige stillinger med søknadsfrist 11.09.17
Vi har mange ledige stillinger: Leder sykehjemmet, kjøkkensjef, sykepleiere, helsefagarbeider, ped.leder og miljøarbeider/prosjektmedarbeider Augustutlysning.pdf
mandag 21. august Kåfjord kommune
Kåfjord kommune trenger besøkshjem
Kan du tenke deg å være besøkshjem for barn og unge en eller flere helger pr måned?
torsdag 17. august Kåfjord kommune
Står du i manntallet?
For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen. Hvis du har flyttet til en...
onsdag 9. august Kåfjord kommune
Forhåndsstemmegivningen starter 10.august
Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg. Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er...
onsdag 9. august Kåfjord kommune
Ut på tur med ordføreren søndag 13. august
Vi starter kl. 12.00 fra Holmen ved parkering ved grustaket (til dere som er lokalkjente, bak Mari og Nils Samuelsen)
tirsdag 8. august Kåfjord kommune
ePortal er nå i drift
tirsdag 8. august Kåfjord kommune
Bli med på Arctic Race folkefest i Lyngen
Torsdag 10.august: 1800: Offisiell åpning i parken med trekning av Les for livet, Sykle til jobben. Konebæring, stafett, gakk-gakk løp, triathlon (arr: Lyngseidet bygdeutvalg) Fredag 11.august: 1000: Markedsteltet åpner 1100: Trehjulssykkel , dukkevogn og rullatorløp. Start ved...
fredag 4. august Kåfjord kommune
Kantslått langs kommunale veger i Kåfjord
Kantslåtten er startet opp og ventes å bli fullført tirsdag 8.august. Om du har søppeldunk eller andre gjenstander stående/liggende langs vegen er det fint om du setter dette på et sted som ikke hindrer fremdrifta.
torsdag 3. august Kåfjord kommune
Festivalbiblioteket under Riddu Riddu 2017
tirsdag 1. august Kåfjord kommune
Parkering på kaia i Olderdalen
Kåfjord kommune informerer om at det er forbudt å parkere på allmenningskaia i Olderdalen («Nato-kai»). Det ble satt opp parkeringforbudtskilt sommeren 2016, men skiltene blir respektert i varierende grad. Det er spesielt gjennomreisende som er problemet. Det er politiets ansvar å...
torsdag 27. juli Kåfjord kommune
TROMS

Informasjon om garnfiske i vann
tirsdag 25. juli Kåfjord kommune
Árra jieasteapmi gitta borgemánu 9. beaivái
Sii guđet háliidit jienastit goas nu suoidnemánu 1. beaivvi rájis borgemánu 9. beaivái, sáhttet váldit aktavuođa suohkanii ja soahpat jienasteamiset beaivvi ja áiggi. Vejolaš lea váldit aktavuođa guđe suohkanii ihkinassii Norggas. Muitte...
tirsdag 25. juli Kåfjord kommune
Tidligstemmegivning fram til 9.august
Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme. Se kunngjøring Bokmål og...
mandag 24. juli Kåfjord kommune
Liv og Røre i Kommunesenteret
Sjekk Facebook siden "Liv og Røre i Kommunesenteret" for å sjekke aktiviterer i Olderdalen i sommer. Det arrangerers ulike aktiviteter slik som ballspill, grubleløp, skattejakt og andre ting. Du når sommervertene for aktiviteter på epost livogrore@kafjord.kommune.no eller...
torsdag 20. juli Kåfjord kommune
Ut på tur i Kåfjord
Vandring langs turstier i Kåfjord har blitt svært populært de siset årene. Det er flott og gir god gevinst, både trivsels- og helsemessig. Her kommer en liten oppfordring til turgåere. Hva med å ta med liten hekksaks eller kniv og rydde litt kvist på gjengrodde stier,...
torsdag 20. juli Kåfjord kommune
Stedvis grøfting langs kommunale veger i Kåfjord
Følgende veger skal grøftes i 2017 Suonio, Kjerringdalen: grøfting ca 1000 m Trollvikvegen, fra Oksnes til Troll Gartneri samt Oksnes til Jompobakken : grøfting ca 650 m Trollvikvegen, Bergmobakken – E6 sør: grøfting 370 m Einebakkvegen: stedvis grøfting 140 m...
fredag 14. juli Kåfjord kommune
Baalsrudmarsjen 2017
Jan Baalsrud minnemarsj er under omorganisering, og årets marsj er en utprøving av noen av etappene.
torsdag 13. juli Kåfjord kommune
Hennes Majestet Dronning Sonja besøker Kåfjord og Riddu
I forbindelse med at dronning Sonja kommer til åpningen av årets Riddu kan det være hyggelig om noen innbyggere ville møte opp ved Løkvoll havn, enten i båt eller ved havneområdet. Det er noe begrenset med plass men ved smidighet og velvilje vil det kunne bli trivelig for...
tirsdag 11. juli Kåfjord kommune
Dovettregler
mandag 10. juli Kåfjord kommune
Vikar/tilkallingsvikar - kjøkken - sykehjemmet
Vi trenger vikarer på kjøkkenet - sykehjemmet Vikarer kjøkken sykehjemmet.pdf
fredag 7. juli Kåfjord kommune
Trafikksikkerhet i fokus!
Du kan bidra til å skape et trafikksikkert og trygt nærmiljø! Trygghet i nærmiljøet er et felles ansvar. Har du tenkt på at hekken din kan forårsake skade eller ulykke? Små barn er vanskelige å se bak høye hekker og busker, og når de blir oppslukt...
onsdag 5. juli Kåfjord kommune
HPV boahkuheapmi Gáivuona dearvvasvuođaguovddážis
Mánnodaga suoidnemánu 10. b. biellu 12.00-14.00 Bearjadaga borgemánu 4. b. biellu 12.00-14.00 Bearjadaga čakčamánu 1. b. biellu 12.00-14.00 Mánnodaga golggotmánu 2. b. biellu 10.00-12.00
tirsdag 4. juli Kåfjord kommune
«Helseteknologi i Nord-Troms» er med på Helsedirektoratets nasjonale velferdsteknologiprogram
«Helseteknologi i Nord-Troms» er et interkommunalt prosjekt mellom de seks Nord-Troms kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Sammen skal de jobbe mot å oppnå en tjenesteinnovasjon og innføring av velferdsteknologi i helse- og...
mandag 3. juli Kåfjord kommune
HPV vaksine ved Kåfjord helsestasjon
Mandag 10. juli, kl. 12.00-14.00 Fredag 04. august, kl. 12.00-14.00 Fredag 01. september, kl. 12.00-14.00 Mandag 02. oktober, kl. 10.00-12.00
mandag 3. juli Kåfjord kommune
Gulaskuddan - Gáivuona suohkana johtalusdorvvolašvuođa plána 2017 - 2021
Ovdagoddi mearridii áššis 38/17 gulaskuddamii ja almmolaš dárkkisteapmái Gáivuona suohkana johtalusdorvvolašvuođa plána mii lea áigodaga 2017-2021 várás, oktan doaibmaplánain mii lea áigodaga 2017/18...
onsdag 28. juni Kåfjord kommune
Plánaprográmma ja dieđáhus Dálusvákki čuovgaláhtu regulerema álggaheamis
Plánaprográmma Dálusvákki čuovgaláhtu regulerema várás Gáivuona ovdagoddi dohkkehii miessemánu 22. b. 2017. Plánaprográmma lea regulerenplána ráhkadeami vuosttamuš lávki ja čilge maid plána galgá...
onsdag 28. juni Kåfjord kommune
Dieđáhus das, ahte regulerenbarggut álget Goržži guovllus ja vázzinbálggis ráhkaduvvo eatnogátti
Formála dieđáhus plánaprográmma ráhkadeamis ja álggaheamis almmuhuvvui 15/9 2015. Plánaprográmma Gáivuona suohkanstivra mearridii 04/12/15 almmolaš gulaskuddama maŋŋil. Plánabargu lea dan rájis leamaš jaska ja jotkojuvvo jagi...
onsdag 28. juni Kåfjord kommune
Kursstøtte - Giellamiella - samisk snakkekurs
Samisk språksenter tilbyr høsten 2017 to forskjellige snakkekurs i samisk. I den forbindelse utlyses to støtteordninger: Foreldrestøtte - som har barn i Riebangárdi eller som har samisk sin fagkrets i grunnskolen Pårørendestøtte - demenslidende...
tirsdag 27. juni Kåfjord kommune
Gáivuona girjerádjosa rahpanáiggit, geasset 2017
mandag 26. juni Kåfjord kommune
TROMS

Høring - Kåfjord kommunes trafikksikkerhetsplan 2017 - 2021
Formannskapet vedtok i sak 38/17 å legge Kåfjord kommunes trafikksikkerhetsplan 2017-2021 med tiltaksplan for perioden 2017/18 ut på høring og offentlig ettersyn. På grunn av ferieavvikling er høringsfrist satt til 21.08.2017.
fredag 23. juni Kåfjord kommune
Kommuneplanens arealdel for Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 2015-2027 er vedtatt!
Det har tatt kommunen mange år å komme hit, men nå er kommuneplanens arealdel på plass! Det har i løpet av de siste 25 årene blitt startet flere prosesser med mål om å få utarbeidet en arealplan, med disse prosessene har av ulike årsaker ikke ført...
torsdag 22. juni Kåfjord kommune
Åpningstider for Kåfjord bibliotek, sommeren 2017
torsdag 22. juni Kåfjord kommune
Giellamiella - Sámigiel sárdnungursa čakčat 2017
tirsdag 20. juni Kåfjord kommune
Giellamiella - Samisk snakkekurs
tirsdag 20. juni Kåfjord kommune
Gáivuonhálla hárjehallanáiggit
Dá leat Gáivuonhálla hárjehallanáiggit: treningstider
tirsdag 20. juni Kåfjord kommune
Informasjon angående misfarging av kåfjorden
I den senere tid har flere av innbyggerne i indre Kåfjord registrert uvanlig farge i sjøvannet i indre del av Kåfjorden. Det har vært lansert ulike tanker om hva årsaken kan være, eks undersjøisk ras forårsaket av fyllingene som er utført, grunnboringer...
mandag 19. juni Kåfjord kommune
Ordførerens lunsj med 10. klasse
Ordfører Svein Leiros har i år som i fjor invitert kommunens 10. klassinger på lunsj på rådhuset. I år var det stedfortredende ordfører, Ludvik Rognli, Hovedutvalget for omsorg og oppvekst (HOO) og oppvekstleder Elisabeth Gulbrandsen som fikk seg en prat med ungdommene.
onsdag 14. juni Kåfjord kommune
Redusert fremkommelighet langs Spåkenesvegen 12. juni 2017
Kåfjordkoret holder vårkonsert på Posthustrappa i Djupvik, idag mandag 12. juni klokken 18:00 I den anledning vil det bli redusert fremkommelighet langs Spåkenesvegen fra Tørrfisklageret og utover til Posthuset fra klokken 17:00 og utover kvelden. Området vil bli merket. Det...
mandag 12. juni Kåfjord kommune
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms
SMISO Troms er et lavterskeltilbud til alle beboere i Troms fylke som har opplevd seksuelle overgrep, og til deres pårørende/nærstående. Det trengs ingen henvisning for å oppsøke hjelp hos oss, og det er gratis å benytte seg av våre tilbud. De ansatte har stor...
mandag 12. juni Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KÅFJORD

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL