Kåfjord
Bálggesčuovggat Gáivuonas
  Bálggesčuovgarusttegiid divodeapmi ja čuovgapearaid molsun álggahuvvo 42. vahkkus. Buot jearaldagat ja áššit Bálggesčuovgarusttegiid birra sáddejuvvojit Doaibma- ja ovdáneami ossodahkii, 77 71 92 68.  
torsdag 10:50 Kåfjord kommune
Álbmotčoahkkin Motorcross regulerenplána birra Olmmáivákkis gbnr. 30/81
AR-Ing AS ovttasbarggus Gáivuona suohkaniin ja Manndalen Motocrossklubbain bovdejit álbmotčoahkkimii mohtorcrossšilju regulerenplána birra, Olmmáivákkis mánnodaga golggotmánu 25. beaivvi bie.18.00 Davvi álbmogiid guovddážis. Mii muitalit...
torsdag 10:44 Kåfjord kommune
Liikot go bargat olbmuiguin ja livččii go astu?
Hjem
torsdag 10:37 Kåfjord kommune
Gáivuona suohkana giellamovttiidahttinstipeanda jotkkaskuvlaohppiide skuvlajahkái 2021/22
Hjem
torsdag 09:30 Kåfjord kommune
Kåfjord kommunes språkmotiveringsstipend for elever i den videregående skole, skoleåret 2021/22
Hjem
torsdag 09:25 Kåfjord kommune
Liker du å jobbe med mennesker og har litt ledig tid?
Hjem
torsdag 08:34 Kåfjord kommune
Mistenker ny mutasjon etter smitteutbrudd: – Dette er ikke typisk deltavariant
Åtte personer er isolert med koronaviruset i Kåfjord. Nå mistenker kommuneoverlegen at de er smittet av en annen variant.
onsdag 18:19 $ Nordlys
Folkemøte om reguleringsplan for Motocrossbane i Manndalen gbnr. 30/81
AR-Ing AS i samarbeid med Kåfjord kommune og Manndalen Motocrossklubb inviterer til folkemøte om arbeidet med reguleringsplan for motocrossbane i Manndalen mandag 25. oktober kl. 18.00 på Senter for nordlige folk. Vi vil informere om planene og åpner for spørsmål og innspill.
onsdag 15:28 Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Påmelding til arbeidsmøte med næringslivet
Hjem
onsdag 10:44 Kåfjord kommune
Veilys i Kåfjord
Reparasjoner og pæreskift på veilysanleggene i Kåfjord vil ha oppstart i uke 42. Alle henvendelser vedørende veilysanleggene bes rettet til Drift- og utviklingsavdelingen, 77719268
tirsdag 10:15 Kåfjord kommune
Hárjehallanáiggit Gáivuonhallas 2021- 2022
Treningstider Kåfjordhallen 2021- 2022.pdf
mandag 11. oktober Kåfjord kommune
Treningstider i Kåfjordhallen 2021-2022
Treningstider Kåfjordhallen 2021- 2022.pdf
mandag 11. oktober Kåfjord kommune
Høring - Reguleringsplan av gang- og sykkelveg i Birtavarre
Kåfjord kommune har engasjert Høgtuns plankontor AS til å utarbeide detaljregulering av gang-og sykkelveg fra Helsetunet til Birtavarre sentrum. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, legges Reguleringsplan av gang- og sykkelveg i Birtavarre, Kåfjord kommune, ut til offentlig...
fredag 8. oktober Kåfjord kommune
Tilskudd til freda samiske bygninger, kulturminner og kulturmiljøer
Søknadsfrist: 1. november 2021. Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger. Sametinget fordeler tilskuddsmidler fra statsbudsjettets kap. 1429 post 71 til samiske kulturminner og kulturmiljøer. Du finner elektronisk...
fredag 8. oktober Kåfjord kommune
Doarjja ráfáidahtton sámi visttiide, kulturmuittuide ja kulturbirrasiidda
Ohcanáigemearri: skábmamánnu 1. beaivi 2021. Gii sáhttá ohcat: Sámi kulturmuittuid ja kulturbirrasiid priváhta eaiggádat, maiddái ráfáidahtton sámi visttiid. Sámediggi juolluda doarjjaruđaid stáhtabudjeahta kap. 1429...
fredag 8. oktober Kåfjord kommune
Reorganisering av planarbeid i Djupvik-Engenes området
Kommunedelplan for Djupvik-Engenes ble startet opp for mange år siden som en områdereguleringsplan og har pågått over flere politiske perioder. Planarbeidet skal igjen reorganiseres, og vi vil dermed redegjøre for status på arbeidet og veien videre.
torsdag 7. oktober Kåfjord kommune
Driftsproblemer på Manndalen vannverk
Det er problemer med vannleveranse til abonnenter tilnyttet Manndalen vannverk. Feil er nå funnet.   Vi anbefaler abonnenter å tappe vann inntil vannet er klart og uten luft.
tirsdag 5. oktober Kåfjord kommune
Sápmi Business Hackathon Guovdageainnus
Hjem
torsdag 30. september Kåfjord kommune
Sorbmegorssa vuodjingeainnu gidden ja barttaid gidden
Hjem
torsdag 30. september Kåfjord kommune
Sperring av kjørevei til Ørndalen og stenging av hytter
Hjem
fredag 24. september Kåfjord kommune
Kåfjord ungdomsråd lyser ut rusforebyggende midler til lag og foreninger
   Midler til rusforebyggende tiltak for barn og unge mellom 12- og 19 år, lyses nå ut. Kåfjord ungdomsråd oppfordrer nå frivillige lag og foreninger som ønsker å arrangere noe morsomt for ungdom, til å søke om...
fredag 24. september Kåfjord kommune
Gáivuona nuoraidráđđi almmuha doarjaga gárrenvuođaeastadeami bargui maid searvvit sáhttet ohcat
 Dál almmuhuvvojit ruđat gárrenvuođa eastadeami doaimmaide 12-19-jahkásaš mánáid ja nuoraid váste. Gáivuona suohkana nuoraidráđđi eaktodáhtolaš servviid ja ovttastusaid ohcat doarjaga suohtas...
fredag 24. september Kåfjord kommune
Kultur- ja ealáhuskantuvrra Facebook-siidu
   
mandag 20. september Kåfjord kommune
Sápmi Business Hackathon i Kautokeino
Hjem
mandag 20. september Kåfjord kommune
Kåfjordhallen givrodathárjehallanlanja boahttevaš atnu
mandag 20. september Kåfjord kommune
2022 speallanruđaid birra – ohcanáigi lahkona!
mandag 20. september Kåfjord kommune
Facebook-side for kultur- og næringskontoret
   
mandag 20. september Kåfjord kommune
Kulturprisen 2021
Kåfjord kommune orienterer med dette om at Kulturprisen 2021 nå lyses ut. Prisen kan deles ut til lag/ organisasjoner eller personer over 16 år som arbeider innenfor det utvidede kulturbegrep i Kåfjord.   Prisen kan deles ut til aktive utøvere, trenere, ledere eller en...
torsdag 16. september Kåfjord kommune
Kulturbálkkašumi 2021
  Gáivuona suohkan dieđiha dákko bokte ahte kulturbálkkašupmi 2021 dál almmahuvvo.Bálkkašumi sáhttá juohkit servviide/organisašuvnnaide dahje badjel 16-jahkásas olbmuide geat barget Gáivuonas viiddiduvvon kulturdoahpaga...
torsdag 16. september Kåfjord kommune
Minecraft byggekonkurranse 2
Er du en byggmester i Minecraft? Har du noen ideer om hvordan man kunne økt trivselen blant barn og unge i Kåfjord? - bygg ideen din i Minecraft og få muligheten til å vinne premier!
torsdag 16. september Kåfjord kommune
Om fremtidig bruk av styrketreningsrommet i Kåfjordhallen
tirsdag 14. september Kåfjord kommune
Om spillemidler 2022- søknadsfristen nærmer seg!
tirsdag 14. september Kåfjord kommune
Vi trenger renholdsvikarer
Vi trenger renholdsvikarer, spesielt i Birtavarre, men også andre kommunale bygg Kontakt Stine Pedersen Ingeniør VVA Drifts- og utviklingsavdelingen Tlf. dir. innv: 77 71 92 68 Mobil: 91 88 25 67 epost: stine.pedersen@kafjord.kommune.no
tirsdag 7. september Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Tatt i over 100 km/t i 60-sone. Så gjorde han noe lurt
En tromsømann i 30-årene var hard på gassen da han i midten av august kjørte gjennom Djupvik i Kåfjord.
lørdag 4. september $ Nordlys
Gáivuona suohkan šaddá BTI suohkan
Prošeavtta bajimuš ulbmil lea ahte buot mánát ja nuorat Gáivuonas galget oidnojuvvot ja gullojuvvot jus gevvet hearkkes dillái, ja ahte proseassa dássážii go dilli čovdojuvvo galgá vuhtiiváldit sin buoremus lágiid mielde. Bargovuohki...
fredag 3. september Kåfjord kommune
Endret tidspunkt for Ordførertur og kulturprogram i Ankerlia lørdag 4. september
Hjem
fredag 3. september Kåfjord kommune
Kåfjord blir BTI-kommune!
Det overordnede målet i prosjektet er at alle barn og unge i Kåfjord skal blitt sett og hørt når uheldige utviklinger skjer i deres liv, og at prosessen frem mot en løsning skal bli mer oversiktlig og tjenlig for barnet, de foresatte og de ansatte. Arbeidsmetoden er brukt av flere...
fredag 3. september Kåfjord kommune
Åtte fikk bot i Nord-Troms
Kjørte for fort på E6.
torsdag 2. september Nordlys
Stipeandda almmuhus alit oahpui
onsdag 1. september Kåfjord kommune
Utlysning av stipend for høyere utdanning
onsdag 1. september Kåfjord kommune
Bolig til leie i praksisperiode?
Olderdalen skole skal ha 6 studenter i uke 41 til uke 44, og disse trenger bosted i den perioden.  Kontaktopplysninger: Rektor Britt Pedersen, til 99543276, E-post: britt.pedersen@kafjord.kommune.no
tirsdag 31. august Kåfjord kommune
Regionale kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Denne høsten inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger i fylket til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det legges opp til fire digitale kurs via Teams. Har laget ditt planer om å bygge anlegg, eller ønsker å få mer informasjon om...
mandag 30. august Kåfjord kommune
Trailer har kjørt av veien i Nord-Troms
Politiet rykket like etter midnatt ut til et trafikkuhell i Kåfjord hvor en trailer har kjørt av veien ved Langnes. Det skal ifølge politiet ikke være personskader, og vegbanen er åpen for trafikk.
lørdag 28. august Nordlys
Spørreundersøkelse for næringer i Kåfjord kommune
Hjem
fredag 27. august Kåfjord kommune
Davvi Romssa joatkkaskuvla ohca veahkkebargi oahppái Kåfjord vekst nammasaš fitnodagas
Davvi Romssa joatkkaskuvla ohca veahkkebargi oahppái gii lea doaimmas Kåfjord vekst nammasaš fitnodagas Biertaváris mánnodagaid ja bearjadagaid skuvlarukto mielde vahku 35 rájes. Dárbbašlaš oahpaheapmi addojuvvo ja bálká čuovvu tariffa....
onsdag 25. august Kåfjord kommune
Dárbu sadjásaš bargái Gáivuona dearvvašvuođasiidda basahahkii
  Mii dárbbašit sadjásaš bargi Gáivuona dearvvašvuođasiidda basahahkii nu jođánit go vejolaš  dál ja veahá áiggi ovddasguvlui. Bargoáigi lea biellu 08.00 gitta 15.00, mánnodaga, gaskavahkku ja...
tirsdag 24. august Kåfjord kommune
Nord Troms VGS skole søker assistent til elev ved Kåfjord Vekst
Nord Troms videregående skole søker assistent som kan være sammen med kvinnelig elev på aktivitet ved vekstbedrift i Birtavarre mandager og fredager etter skoleruta fra uke 35. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Avlønning etter tariff.  For nærmere...
mandag 23. august Kåfjord kommune
Bures boahtin Guolášjoga elfápmodoaimmahaga 50 jagi čalmmusteapmái
50 jagi dás ovdal álggahuvvui Guolašjoga elfápmodoaimmahat vuosttáš háve almmolaččat. 50 jagi ávvudeami oktavuođas bovde Troms Kraft produksjon AS nammasaš fitnodat ja Biertavári Duodjesearvi čalmmusteapmái borgemánu 27.b. 2021 dii....
mandag 23. august Kåfjord kommune
Digitála álbmotčoahkkin- Suohkanoasseplána energiija ja dálkkádaga várás Davvi- Romssas
Borgemánu 25.b.2021 dii. 18:00 lágiduvvo oktasaš digitála álbmotčoahkkin mas plánaevttohus buktojuvvo ovdan ja čilgejuvvo. Go čoahkkin čađahuvvo Teams bokte, de lea dehálaš ahte buot berošteaddjit dieđihit iežaset čálalaččat. Dieđiheapmi...
mandag 23. august Kåfjord kommune
Dieđut skuvlaálgima birra Olmmáivákki skuvllas
Bures boahtin ođđa skuvlajahkái! Buot oahppit deaivvadit skuvlašiljus mánnodaga borgemánu 23.b.2021 dii. 0800   Loga eanet dás Skuvlaruktu jagi 2022/2021 ovddas gávnnat dás  
mandag 23. august Kåfjord kommune
Lea go dus evttohas dasa gii galggašii gudnijahttojuvvot muitomearkkain mii lea plánejuvvon Kongeparkenii?
Dálusvákki báikegotti ovdánahttinprošeakta álggahuvvui 2018:s, dainna ulbmiliin ahte hukset buori ja doaibmi suohkanguovddáža gos lea ássanmokta, buorre eallin ja aktivitehta. Muhtin doaimmat leat juo álggahuvvon ja gárvvistuvvon, ovdamearkka...
mandag 23. august Kåfjord kommune
Velkommen til markering av Guolášjohka kraftverk (Guolas Kraftverk) 50 år.
For 50 år siden ble Guolášjohka kraftverk (Guolas Kraftverk) satt i offisiell produksjon for første gang. I forbindelse med 50 års-jubileet inviterer Troms Kraft Produksjon AS og husflidslaget i Birtavarre til en markering den 27. august 2021, kl. 12.00. Markeringen finner sted...
fredag 20. august Kåfjord kommune
Behov for vikarer til Helsetunets vaskeri.
Vi har behov for vikarer til Helsetunets vaskeri snarest, og i en periode fremover. Arbeidstid er fra kl. 08.00 til 15.00 mandag, onsdag og fredag. Kontakt PRO-leder Linn Sylvi Steinnes på mail Linn.Sylvi.Steinnes@kafjord.kommune.no eller telefon 777 19302
torsdag 19. august Kåfjord kommune
Digitalt folkemøte - Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms
Den 25.august 2021 klokken 18:00 arrangeres felles digitalt folkemøte der planforslaget blir fremlagt og forklart. Møtet gjennomføres på Teams, det er derfor nødvendig at alle interesserte gir skriftlig påmelding til post@lyngen.kommune.no innen onsdag 25....
torsdag 19. august Kåfjord kommune
Info om skolestart Manndalen skole
Velkommen til nytt skoleår!  Alle elever møter i skolegården mandag 23. august 2021 kl. 08.00. Les mer her Skoleruta for 2021/2022 finner du her  
onsdag 18. august Kåfjord kommune
Har du forslag til kandidater til minnesmerke planlagt i Kongeparken?
Stedsutviklingsprosjektet i Olderdalen ble igangsatt i 2018, med det formål å skape et godt og funksjonelt kommunesenter med rom for bolyst, trivsel og aktivitet. Flere tiltak er allerede igangsatt og ferdigstilt, eksempelvis frisbeegolf-anlegget og universelt utformet tursti til Savvan. Tiltak i...
mandag 16. august Kåfjord kommune
Gilvu Jiekŋadoadjin Gáivuonas
Suohkan lea dál almmuhan Gáivuona jiekŋadoadjima soahpamušgilvvu.  
mandag 16. august Kåfjord kommune
Her tar Jøran salto i 153 meter dypt juv
For andre året på rad hoppet Jøran Østom ut i juvet.
søndag 15. august $ Nordlys
TROMS OG FINNMARK

Konkurranse Isbryting Kåfjorden
Kommunen har nå lagt ut konkurranse om Isbryting Kåfjorden.  
fredag 13. august Kåfjord kommune
Hivsset Čietnjalluovtta girkogárddi guoras
Hjem
torsdag 12. august Kåfjord kommune
Ođasmáhttojuvvon dieđut- Čáhcesuođđu Dálusvákki davábealde lea dál divvojuvvon.
Suohkan dieđiha ahte čáhci Dálusvákki dávabealde giddejuvvo ihttin duorastaga borgemánu 12.b.2021 dii. 9 rájes divodeami geažil. Sáddejuvvo maid diehtu sidjiide geat orrot guoskevaš guovllus.
torsdag 12. august Kåfjord kommune
Livččii go dus beroštumi bargat olbmuiguin gelddolaš fágabirrasis?
Buot ossodagat DNF bálvalusas (PRO-tjenesten), sihke siidaváitagis (hjemmebasert omsorg), PD- bálvalusas (PU-tjenesten), ja institušuvnnabaserejuvvon fuolahusas dárbbašit sadjásaš bargiid. Lea maid vejolaš šiehttat kontrávtta nu ahte heive...
onsdag 11. august Kåfjord kommune
Toalett ved Djupvik kirkegård
Hjem
onsdag 11. august Kåfjord kommune
Oppdatering - Lekkasjen er nå reparert - Vannlekkasje Olderdalen, nord.
Kommunen melder om vannavstenging på grunn av lekkasjereparasjon i  Olderdalen nord i morgen, torsdag 12.08.2021 fra klokken 0900. Det sendes også ut UMS til beboere i det aktuelle området.
onsdag 11. august Kåfjord kommune
Bli med på ordførertur og familiedag i Ankerlia 4. september.
tirsdag 10. august Kåfjord kommune
Er du interessert i å jobbe med mennesker i et spennende fagmiljø?
PRO-tjenesten trenger flere vikarer i alle avdelinger, både i institusjonsbasert omsorg, hjemmebasert omsorg og i tjenesten for PU. Det vil også være mulighet å inngå kontrakt for et avgrenset tidsrom på faste helger og ukedager etter oppsatt turnus. Du må kunne...
tirsdag 10. august Kåfjord kommune
Ovddalgihtiijienasteapmi Stuoradigge- ja Sámediggeválggaide borgemánu 10. b. rájes gitta čakčamánu 9.b. rádjai, áigodagas 09.00-14.00.
Hjem
tirsdag 10. august Kåfjord kommune
Forhåndsstemming Stortings- og Sametingsvalg fra 10/8-10/9 kl.09.00-14.00.
Hjem
tirsdag 10. august Kåfjord kommune
Láddjen luoddaráigge Gáivuonas
Hjem
onsdag 4. august Kåfjord kommune
Álggaheapmi Guolášluotta divodemiin
Go Troms Kraft ja Statnett nammasaš fitnodagat leat boahtán ovttamielalašvuhtii, de álggahuvvo Guolášluotta divodeapmi odne/eahkes. Go dát bargu lea válmmas, de joatká TKP nammasaš fitnodat divodemiin, nu mot ovddalgihtii lea šihttojuvvon...
onsdag 4. august Kåfjord kommune
Guolášveien - igangsetting arbeid
I dag/kveld starter arbeider med reparasjoner og vedlikehold av Guolášveien. Troms Kraft og Statnett har kommet til enighet om skadereparasjoner. Dette arbeidet tas først. Deretter igangsettes vedlikeholdsarbeid etter avtalen som er inngått mellom partenen TKP og kommunen. Blomstereng...
tirsdag 6. juli Kåfjord kommune
Kantslått langs kommunale veier
Hjem
tirsdag 6. juli Kåfjord kommune
Har du en god idé? Livččii go dus buorre jurdda?
Har du en idé, men vet ikke hvor du skal begynne? Eller drømmer du om å starte egen bedrift, men er litt redd for å ta første steg? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg! - Livččii go dus buorre jurdda, muhto it dieđe movt dan ovddidit? Vai livččii go miella álggahit...
tirsdag 6. juli Kåfjord kommune
Paintball i Olderdalen i morgen, fredag 2. juli 12-14
Til info: Aktiv sommer Kåfjord spiller paintball i området ved grusbanen i Olderdalen, i morgen fredag 2. juli mellom kl. 12-14. Vær obs på dette dersom du ferdes i området i dette tidsrommet. Paintball-spillingen er klarert med eier av fresbeegolfanlegget. 
torsdag 1. juli Kåfjord kommune
Bohtosat ássiid jearahallamis cuoŋománu 30. beaivvis miessemánu 14. beaivái
Hjem
onsdag 30. juni Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL