Kåfjord
Pelsdyroppretter krever rask sanering av pelsgårdene - De legger opp til seigpining av ei hel næring
- Dersom regjeringen skal forby pelsdyrnæringa, bør forbudet og tiltakene komme kjapt. Det er uforsvarlig å la dette trekke ut i tid slik man nå…
fredag 15:45 $ Nordlys
Ny utlysning - Helsesøstervikariat
Vi fikk ingen søkere ved forrige utlysning, så her er nye muligheter for å søke helsesøstervikariat. Søknadsfrist 09.02.18 Helsesøster.pdf
torsdag 13:01 Kåfjord kommune
Turnuslege - restplass
torsdag 07:00 Kåfjord kommune
God framdrift med bygging av nytt senter for helse og omsorgstjenester i Kåfjord
Den 16. januar fikk byggekomiteen oppdatert status på prosjektet med bygging av det nye senteret for helse og omsorgsfunksjoner fra prosjektledelsen. Skanska Husfabrikken AS opplyser at prosjektet er i rute. Detaljprosjekteringen pågår for fullt. Og framdriften på byggeplassen går som...
onsdag 13:49 Kåfjord kommune
Ledig bolig til en av våre ansatte?
En av våre ansatte ønsker bolig i Olderdalen, Birtavarre eller Manndalen så snart som mulig - kontakt Sirpa F på telefon 93081342
onsdag 13:19 Kåfjord kommune
Bálggesbarggut leat álggahuvvon Samuelsbergas
Bálggesbarggut Samuelsbergas leat dál álggahuvvon, ja bargu sáhttá dagahit johtinváttisvuođaid nu guhka go bistá. Gáivuona suohkan šálloša ja dáhttu johttiid leat várrogasat bálggesbargiid dihte ja čuovvut...
onsdag 11:07 Kåfjord kommune
Veiarbeid på Samuelsbergveien
Opprusting av Samuelsbergsveien har nå begynt, og dette vil kunne medføre begrenset fremkommelighet i perioder. Det skal utføres krattrydding, stikkrennneskift, grøfting, ny veibelysning mm. Kåfjord kommune beklager de ulemper dette medfører i
tirsdag 14:49 Kåfjord kommune
Det meldes om full storm fra sør, sør-vest
Yr. no melder full storm for Birtavarre i ettermiddag/kveld. Vi oppfordrer innbyggerne til å sikre løst utstyr slik at ikke forvolder noen skader. Vinden vil ventlig bli svekket tirsdag.
mandag 15:24 Kåfjord kommune
TROMS

Innkjøring forbudt, Olderdalen skole
Kåfjord kommune har innført innkjøring forbudt for  arealet foran Kåfjordhallen og skoleplassen til Olderdalen skole. Dette gjelder ikke transport av bevegelseshemmede, varetransport eller vedlikehold/brøyting Kåfjord kommune ber om at forbudet
mandag 13:06 Kåfjord kommune
Arbeid på kommunal vannledning Bakkemo/ Svennhaugen
Entreprenøren har støtt på noen problemer i forbindelse med kumskiftet, og arbeidet vil derfor pågå utover etttermiddagen og kvelden. Kommunen beklager de ulempene dette medfører. Høydebassenget leverer vann til sentrum/ Kåfjorddalen fremdeles, men...
mandag 11:47 Kåfjord kommune
Trespråklig eventyrturné 2018
Hjem
fredag 12. januar Kåfjord kommune
Da 20 tonn laks kjørte av E6, fikk bilbergerne hendene fulle med fiskekasser
Ett felt er sperret mens bergingen pågår.
torsdag 11. januar $ Nordlys
Avfallsselskapet får kaste nesten 100.000 tonn søppel i fyllinga - det liker ikke naboen
Fylkesmannen har gitt grønt lys for å utvide avfallsdeponiet på Galsomelen i Nordreisa. Naboer er bekymret.
torsdag 11. januar $ Nordlys
Kåfjord-mann leverte kupongen i siste sekund - ble millionær
Vant 1,8 millioner kroner som Extra-kandidaten.
tirsdag 9. januar Nordlys
Invitasjon til Ferie for alle
Troms Røde Kors arrangerer hvert år ferie for barn og barnefamilier med barn i aldersgruppen 6 – 13 år, og som har hatt svak økonomi over lengre tid.
tirsdag 9. januar Kåfjord kommune
Dieđut norovirusinfekšuvnna (golgodávdda) birra álbmogii
Mánát ja nuorat sáhttet álkit oažžut golgodávdda ja iežá njoammudávddaid danne go sii dávjá leat doppe gos ollu olbmot čoahkkanit. Olmmošdearvvašvuođainstituhtta;  www.fhi.no, lea dahkan fágalaš rávvagiid govt...
fredag 5. januar Kåfjord kommune
It šat dárbbat čujuhusa go galggat fysioterapevtii
Ođđajagimánu 1.b. 2018 rájis pasieanttat eai šat dárbbat čujuhusa doaktáris, manuellterapevttas dehe kiropraktoris vai oažžut doarjaga fysioterapiijii.
fredag 5. januar Kåfjord kommune
Informasjon om norovirusinfeksjon (omgangssyke) til publikum
Barn og unge er utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer fordi de ofte befinner seg der mange personer er samlet. Folkehelseinstituttet; www.fhi.no, har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler. Kort oppsummert; hvordan kan man forebygge nye tilfeller med omgangssyke: Grundig...
fredag 5. januar Kåfjord kommune
Registreringsskjema for vannmålere
Som følge av vedtatt Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni, har kommunen laget skjema for registrering av vannmålere. Dette skjemaet skal fylles ut av rørlegger som utfører installasjonen, og
torsdag 4. januar Kåfjord kommune
Bortfall av krav til henvisning til fysioterapeut
Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi.
tirsdag 2. januar Kåfjord kommune
Rabas dearvvašvuođadivššárvirgi govvamánu 2018 rájes
Gáivuona suohkanis lea rabas sadjásaš dearvvašvuođadivššárvirgi govvamánu 2018 rájes sullii jáhkkái. Ohcanáigemearri 12.01.18. Helsesøster.pdf
29. desember 2017 Kåfjord kommune
Ledig Helsesøstervikariat fra februar-18
Vi har ledig vikariat som helsesøster i ca 1 år fra midten av februar-18. Søknadsfrist 12.01.18 Helsesøster.pdf
22. desember 2017 Kåfjord kommune
Ráhkis Gáivuonahat
Áigi manná hui johtilit, jahki 2017 lea hedii vássán, ja hedii leat mii jagi 2018 álggus. Sáhttit gitit dan ovddas mii lea leamaš, ja seammás geahččat maŋos guvlui ja árvvoštallat jus mii leat duhtavaččat vai eat. Og så kan vi også...
21. desember 2017 Kåfjord kommune
Dollarusona geavaheapmi
21. desember 2017 Kåfjord kommune
Jođiheaddji Giellasiiddas/Sámi giellaguovddážis guovvamánu 1. beaivvi rájis
Mis lea rabas virgi Giellasiidda/Sámi giellaguovddáža jođiheaddjin guovvamánu 1.beaivvi rájis. Ohcanáigemearri lea 19.01.18. des_utlysn.pdf
21. desember 2017 Kåfjord kommune
Bruk av fyrverkeri
20. desember 2017 Kåfjord kommune
Biblioteket i Olderdalen er stengt på fredag den 22. desember!
Huseier har i dag varslet oss om vedlikehold av lys og strøm i bygget der biblioteket i Olderdalen er lokalisert. De skal koble ut strømmen hele fredagen, derfor må vi dessverre stenge biblioteket! Torsdag har vi åpent til 18.00, så benytt sjansen å fylle opp lesesekken til jul!...
20. desember 2017 Kåfjord kommune
Gáivuona suohkana plánastrategiija 2017-2019
20. desember 2017 Kåfjord kommune
Kjære Kåfjordinger
Tiden går veldig fort, året 2017 er snart passert, og om litt er vi i starten av 2018.  Vi kan da takke for det gamle, og samtidig se oss tilbake og vurdere om vi er fornøyd eller ikke. Og så kan vi også starte på noe nytt, sikkert noen utfordringer, men
19. desember 2017 Kåfjord kommune
Kåfjord kommunes planstrategi 2017-2019
19. desember 2017 Kåfjord kommune
Leder ved Samisk språksenter fra 01.02.18
Vi har ledig stilling som leder ved Samisk språksenter fra 01.02.18. Søknadsfrist 19.01.18. des_utlysn.pdf
19. desember 2017 Kåfjord kommune
Vearrokoarta 2018
Jus it leat ožžon dieđu jagi 2018 vearrokoartta birra, itge leat ožžon vearroetáhtas jagi 2018 vearrogeassindieđu go logget iežat sisa altinn.no bakte, de sáhttá leahkit nu ahte don fertet diŋgot vearrokoartta jus galggat dan oažžut. Dii geat atnibehtet
19. desember 2017 Kåfjord kommune
Dálusvákki girjerádju dárbbaha du veahki!
Hjem
19. desember 2017 Kåfjord kommune
TROMS

Gáivuona girjerájuid rabasáiggit juovllaid 2017
Hjem
19. desember 2017 Kåfjord kommune
Skattekort 2018
Hvis du ikke har fått melding om skattekort for 2018, eller ikke har noe skattetrekksmelding for 2018 fra skatteetaten når du logger deg inn via altinn.no, så kan det være at du må bestille skattekort for å få det. Dere som benytter frikort, må også
18. desember 2017 Kåfjord kommune
UP stanset beruset sjåfør
Utrykningspolitiet stanset søndag kveld en beruset bilfører i Kåfjord. Vedkommende er anmeldt for forholdet, og førerkortet er beslaglagt, melder Troms politidistrikt på Twitter.
17. desember 2017 Nordlys
Åpningstider i Kåfjord bibliotek i julen 2017
Hjem
16. desember 2017 Kåfjord kommune
Redusert åpningstid på biblioteket i Olderdalen
Biblioteket stenger kl. 14.45, fredag 15.12.2017.
15. desember 2017 Kåfjord kommune
Bajit guovttegielalašplána 2018-2020
Gáivuona suohkanstivra lea mearridan jagiid 2018-2020 bajit guovttegielalašplána čoahkkimis 7.12.2017.  
15. desember 2017 Kåfjord kommune
Midlertidig stenging av Bakkemovegen mandag 18.12.17
Grunnet graving av kabel til tomta til det nye sykehjemmet på Svennhaugen, vil entreprenøren måtte stenge Bakkemovegen for all trafikk mandag 18.12 fra klokken 0900 og utover dagen. Veien forventes åpnet i ettermiddag, ca. i 16-17 tiden. Det vil bli sendt ut sms til beboere langs vegen i...
15. desember 2017 Kåfjord kommune
Kursstøtte – samisk språk
Samisk språksenter arrangerer to typer kurs vår 2018: Giellamiella – samisk snakkekurs 1 og 2. Oppstart 7.2.2018 SAAL 1 – Nybegynnerkurs i samisk, 15 stp. Oppstart 12.2.2018 Under forutsetning om bevilgning fra Sametinget kan foreldre med barn i samiskspråklig avdeling...
15. desember 2017 Kåfjord kommune
Ledig fast 75% stilling som helsefagarbeider - sykehjemmet
Vi har ledig fast 75% stilling som Helsefagarbeider ved sykehjemmet fra 01.02.18. Søknadsfrist 08.januar 2018. Se 75% Helsefagarbeider des.pdf
12. desember 2017 Kåfjord kommune
Metereologisk institutt har sendt ut OBS-varsel
Meterologisk Institutt har sendt ut OBS-varsel om sterke vinder som nærmer seg Troms fra og med torsdag kveld. Det kan ventes sterke vinder opptil 30-40 meter i sekundet i kastene, i sør, sør-østlig retning. Det forventes ikke at vinden blir like sterk
7. desember 2017 Kåfjord kommune
Bálggesčuovggat - ođđa dieđut
Suohkan lea odne ožžon dieđu entreprenevrras das ahte biergasat (armatur) mat leat diŋgojuvvon Dáluvákki/Noammervákki bálgái leat maŋiduvvon. Mii vuordit dan ahte mii oažžut daid nuppi vahku jagi 2018. Videre viser det seg at feilen på veglys ved Biedebakken/ Manndalen skole...
7. desember 2017 Kåfjord kommune
SAAL 1 (Samisk nybegynnerkurs 1) vår 2018
Giellasiida arrangerer nybegynnerkurs i samisk som gir 15 studiepoeng, i samarbeid med Sámi allaskuvla. Kurset er på 150 timer med undervisning og deltakerne må påberegne 150 timer med selvstudie. Oppstart 12. februar i Manndalen. Våren 2018 blir det undervisning i ukene 7, 9, 11, 15,...
6. desember 2017 Kåfjord kommune
SAAL 1 (Sámigiela álgogursa 1) giđđat 2018
Giellasiida lágida ovttasráđiid Sámi allaskuvllain sámegiela álgogurssa mas oahppit ožžot oahppočuoggáid. Gurssas leat 150 diimmu masa oahpaheaddji searvá, ja 150 diimmu mas oahppit ieža galget okto dahje gaskaneaset oahpahallat. Gursa álgá...
6. desember 2017 Kåfjord kommune
Veglys - oppdatert informasjon
Kommunen har i dag mottatt melding fra entreprenør om at armatur som er bestilt til strekningen Olderdalen/ Nomedalen dessverre er forsinket. Forventet levering er satt til uke 2 (2018) Videre viser det seg at feilen på veglys ved Biedebakken/ Manndalen skole er større enn antatt, og...
6. desember 2017 Kåfjord kommune
Bjørn Inge bygde ut gården for 14 millioner. Så fikk han sjokkbeskjeden
Bor midt i skredfaresone. - Jeg er ikke bekymra for faren ved å bo der, men jeg er bekymra for framtida, sier tidligere ordfører Bjørn Inge Mo.
6. desember 2017 $ Nordlys
Melding om «store flammer» i Manndalen – bygningsavfall sto i brann
Politiet vil følge opp saken etter utrykning natt til tirsdag.
5. desember 2017 Nordlys
Almmolaš dárkkisteapmái - Bušeahtta ja ekonomiijaplána 2018-2021
Suohkanlága §§ 44 ja 45 mielde lea Gáivuona ovdagotti jagi 2018 bušeahttaevttohus ja 2019-2021 ekonomiijaplána biddjojuvvojit almmolaš dárkkisteapmái. Forslaget inneholder oversikt over endringer av kommunale gebyrer og betalingssatser. Evt. merknader...
4. desember 2017 Kåfjord kommune
Suovvanjurggon gádju heakka
Gávcci olbmo Norggas leat diibmá juovlamánus duššan buollimiid geažil. Dat mearkkaša ahte juohke njealját beaivvi olmmoš duššai. Juovlamánu 1.beaivi lea suovvanjuorggona beaivi, ja dan aktavuođas ávžžuhit din suovvanjurggoniid iskat...
4. desember 2017 Kåfjord kommune
Bli med på juleverksted!
Vi har gleden å invitere barn som har samisk som 1. eller 2. språk i 1.-7. trinn til juleverksted på Senter for nordlige folk den 14.12 kl. 17.00 – 19.00 Påmelding sendes til per.johannes.marainen@kafjord.kommune.no eller tlf. 46430024 innen 12.12.17. Det vi trenger å vite er:...
4. desember 2017 Kåfjord kommune
Searvva juovlabádjái!
Mii bovdet 1.-7. luohkáid mánáid geain lea sámegiella 1. dehe 2. giellan skovllas juovlabádjái. Mii deaivvadit Davvi álbmogiid guovddážis 14.12 biellu 17.00-19.00. Dieđit ovdal 12.12. e-poastta dehe telefovnna bakte per.johannes.marainen@kafjord.kommune.no tlf....
4. desember 2017 Kåfjord kommune
Detaljregulering for Manndalen Sjøbuer til høring og offentlig ettersyn
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-11, legges detaljregulering for Manndalen Sjøbuer, Kåfjord kommune, ut til høring og offentlig ettersyn.
1. desember 2017 Kåfjord kommune
Røykvarslere redder liv
I desember i fjor døde det åtte nordmenn i brann. Det vil si at det omkom en person hver fjerde dag. Benytt Røykvarslerdagen 1. desember til å bytte batteri og teste røykvarslerne dine.
29. november 2017 Kåfjord kommune
Pressemelding - Julesprek 2017
1. desember går starten for årets JuleSPREK. Dette er adventstidens svar på den populære turkasse-trimmen som gjennomføres i sommerhalvåret. Mens Ut i NORD har turer høyt og lavt rundt, byr JuleSPREK først og fremst på nærmiljøturer tilpasset
29. november 2017 Kåfjord kommune
Julelønna utbetales fredag 8.desember
Dette betyr at bilag må leveres så fort som mulig.
28. november 2017 Kåfjord kommune
Høring: Lysløyperegulering for Olderdalen til høring/offentlig ettersyn
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges reguleringsplan for lysløypen i Olderdalen, Kåfjord kommune, ut til høring/offentlig ettersyn. Planprogram ble fastsatt i Kåfjord formannskap 15.09.2017. Kåfjord kommune skal erstatte tapt ski-/lysløype som faller bort i...
27. november 2017 Kåfjord kommune
TROMS

Skoletilbudet kan forsvinne neste år: - En kjempedårlig ide
Idrettselevene kan trene i skoletida. Det gir økte ferdigheter og faglig påfyll. Nå foreslår Troms Fylkeskommune å kutte idrettsfag i Nord-Troms.
25. november 2017 $ Nordlys
Festivalsjef overrasket over nye regler: - Ikke sikkert at vi kan drive festivalcamp
Festivalarrangører blir pålagt å tørrlegge campingplasser ved festivalområdene.
25. november 2017 $ Nordlys
Dárbbaša orronsaji
Leago dus uhca ásodagaš/visoš láigomassi boahtte jagi álggu rájis, ovddemusat Dálusvákki ja Olmmáivákki gaskkas? Váldde aktavuođa Gro Sølandii, mob.tlf. 462 81396.
24. november 2017 Kåfjord kommune
Vuolggálitgo fárrui Romsii nuoraid mátkejođiheaddjin?
Gáivuona suohkan lea lágideame mátkki nuoraid várás Romsii (Bowlinghallen ja Darklight nammasaš báikkiide) boahtte lávvordaga 02.12.17. Mii vuoddját Čietnjalluovttas biellu 07.30. Mátkái leat dieđihuvvon 37, muhto mii...
24. november 2017 Kåfjord kommune
Behov for bolig
Er det noen som har liten boenhet til leie i begynnelsen av neste år, fortrinnsvis på strekningen Olderdalen - Samuelsberg - kontakt Gro Søland på mobiltelefon 462 81396.
24. november 2017 Kåfjord kommune
Er det noen foreldre (eller eldre søsken) som vil være med som reiseleder til Tromsø i lag med ungdom, lørdag 2.12.17?
Kåfjord kommune har planlagt tur med buss til Bowlinghallen og Darklight neste lørdag, 02.12.17 kl 07.30 fra Djupvik. Det er påmeldt 37 ungdom, men mangler 1 voksen i tillegg til klubbleder. Det kan være foreldre, eldre søsken, eller bekjente som kan
24. november 2017 Kåfjord kommune
Fáddáeahket: Johtolatsihkarvuohta Olmmáivákkis
Gáivuona suohkan bovde váhnemiid/ovddasteddjiid, geain leat mánát juogo Olmmáivákki skovllas dege Goržži mánáidgárddis, fáddáeahkedii johtolatsihkarvuođa birra. Fáddáeahket lea Olmmáivákki skovllas...
24. november 2017 Kåfjord kommune
Rabas virgi: 50 % gaskaboddosaš virgi NAV bargokoordináhtorin
Mis lea rabas 50 % sturrosaš virgi bargo- ja searvadahttinkoordináhtorin. Virgi bistá gitta ovtta jahkái. Ohcanáigemearri lea 11.12.17. Prosjektstilling NAV.pdf
24. november 2017 Kåfjord kommune
Mánáidgárddiid ovddidanbagadeaddji
24. november 2017 Kåfjord kommune
Invitasjon til temakveld om trafikksikkerhet på Manndalen skole (Oppdatert 29.11.2017)
Mandag 4. desember 2017, fra kl 18.00 -20.00 inviterer Kåfjord kommune foresatte på Manndalen skole og i Fossen barnehage til temakveld om trafikksikkerheten i bygda.  Tema er Hvordan er trafikksikkerheten på våre veier? og Hva kan vi alle bidra med for
24. november 2017 Kåfjord kommune
Til vanlig styrer guttene i Violet Road sin egen skute. Søndag er de pent nødt til å høre på mamma
Her har mamma Rundberg kontroll: – Jo da – de hører jo på meg
24. november 2017 $ Nordlys
NY: Vannlekkasje 2, Garver Hansensveg i Manndalen
Etter reparasjon av vannlekkasje i ettermiddag, er det avdekket ny lekkasje på stikkledning til Manndalen Sjøbuer. Vannet må derfor stenges midlertidig inntil skaden er reparert. Oppdatering følger.
23. november 2017 Kåfjord kommune
Informasjon om varslingssystemer UMS
23. november 2017 Kåfjord kommune
Sårbar kraftforsyning i Troms
23. november 2017 Kåfjord kommune
Vedrørende vannlekkasje Manndalen vannverk, område: Garver Hansensveg, Løkvoll
Opprinnelig melding:" I forbindelse med gravearbeider på industriområdet (Garver Hansensveg) på Løkvoll, har entreprenøren skadet en kommunal hovedvannledning. Vannet vil bli stengt på hele Løkvoll frem til skaden er reparert, kommunen vet fremdeles ikke når...
23. november 2017 Kåfjord kommune
Melder vindkast på 160 km/t i Troms: - Noen steder blir det ordentlig ille
Værmelderne har allerede fått telefoner fra folk i Troms som er bekymret for vinden. Torsdag morgen kommer ekstremværet for fullt.
22. november 2017 Nordlys
Varsel om ekstreme værforhold under "Ylva"
Meterologisk Institutt melder om ekstreme værforhold under "!Ylva" som nærmer seg Troms. Torsdag morgen ventes økning til sørøstlig full storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 35-45 meter per sekund. Vinden er ventet å minke fredag morgen....
22. november 2017 Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KÅFJORD

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TROMS

FAVORITTER

Hordaland Bergen IT Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Akershus Næringsliv Vestfold Troms Kjendis Odda Kultur Nordland Trøndelag Sport Oppland Aust Agder Båt
flere?
Rogaland Fotboll Buskerud Østfold Møre og Romsdal Mat Jul Get-ligaen Finnmark Oslo Kvinnherad Vest Agder Sogn og Fjordane Mobil Økonomi Bolig Halloween Sport Fiske Forsvar Landbruk Blekinge Motor Skåne Fotball Reise Kalmar Trav Russland Osterøy Inrikes Kultur Helse Östra Göinge Vær Risør Bærum Øvre Eiker Vestby Helsingborg Tinn Oskarshamn Haugesund Odds BK Håndball Suldal Svalbard Näringsliv Kristiansand Tesla Forskning Malmö Trondheim Kunst Game of Thrones Sigdal Musikk Indonesia Trysil Sarpsborg 08 Drammen Porsgrunn Kryptovaluta Kongsvinger Narvik Kristianstad Kristiansund Hammerfest Ringsaker Bodø Gjøvik Litteratur Sykkel Askøy Hockey Meland Eliteserien Bamble Vestre Slidre Mote Elverum Førde Klippan Tingvoll Hadsel Moss Stockholm Kongelig Seljord Landskrona Løten Sørfold Fauske Svelvik Fedje Tromsø Tvedestrand Hamar Radøy Karmøy NHL Hemne Nord-Korea Os Evje og Hornnes Sortland Trening Nannestad Tønsberg Masfjorden OL Tour de Ski Jakt Barn Sandnes Lund Brexit Horten Polen Vaksdal Kommunesammenslåing Ås Politikk Film Kragerø Sandefjord Orkdal Ørsta Bil Hälsa Alpint Nedre Eiker Snowboard Ishockey Poker Langrenn Hässleholm Holmestrand Mandal Røros Sarpsborg Kina Sjakk Tromsø IL Tour de France Tour of Norway Alta Salangen Friidrett Klima Lødingen Vestvågøy Astronomi Spill Våler Porsanger Bil FK Haugesund Åsnes Fredrikstad SK Brann Eidsberg Gjerstad Bremanger World Series of Poker Farsund Gloppen Skøyter Frankrike Lyngdal Selbu Universet Kongsberg Re E-sport Premier League Harry Potter Finnøy Nesseby Eid Fet Harstad Israel Fitjar Fjell Google Steigen Brønnøy Valg Selje Sund Skisport Volda Voss Vinje Lesja Ullensvang Dovre Foto Viking FK Notodden Modum OBOS-ligaen Lier Sverige Nybro Nissedal Øygarden Rosenborg BK Eidfjord Andøy Dyr Askim Skiskyting Utsira Stavanger Telenorligaen Vålerenga Målselv Sande Europa League Flora Frosta Romfart Vietnam Mörbylånga Filippinene Hörby Jobb Svalöv Jølster Bjørnefjorden Streik Vefsn Evenes Rana Alstahaug Lindesnes Årdal Frogn Film Karlskrona Menn Sør-Varanger La liga Tomelilla Båstad Russ Tydal Åmot Ulstein Eslöv Klepp Mercedes-Benz Tana Kvænangen Nore og Uvdal Modalen Nes Lindås Jevnaker Syria Teknik Båt Ålesund Larvik Lenvik Skurup Svømming Halden VM Råde Musik Asker Grue Motorsport Skien Boksing Midsund Tynset Stord Kampsport Holtålen Resor NM Rauma Kvinner Klatring Staffanstorp Vitenskap Røyken Skellefteå Stryn Arendal Emmaboda
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL