Kåfjord
Ut i Nord-gohput leat dáppe. Sii geat leat daid diŋgon/máksán sáhttet dál daid viežžat.
Hjem
14:30 Kåfjord kommune
Čuovo varsom.no neahttasiiddu!
Gáivuona suohkan bivdá gaitdivnnaid geat johtet min guovllus váldit atnui neahttasiiddu www.varsom.no. Neahttasiiddus sáhtát beaivválaččat čuovvut mielde makkár várohusat leat. Áigumuš lea ahte olbmot eai galgga duššat riđu/uđđasa...
14:00 Kåfjord kommune
Ut i Nord-krusene for 2018 er kommet, og klar til henting for de som har bestilt/betalt.
Hjem
fredag 10:19 Kåfjord kommune
Ramona Salo Myrseth oaččui DOGA Nykommer bálkkašumi 2018
Ramona Salo Myrsethii juhkkojuvvui jagi 2018 Doga Nykommer mearka/bálkkašupmi. Bálkkašumis lea alla árvu máŋga fágabirrasis. Loga DOGA neahttasiiddu artihkala dás. Gáivuona suohkan lea movttet go leat dorjon su ovttasráđiid...
torsdag 14:42 Kåfjord kommune
Heahteveahkki mánáidgáhttenbálvalusas ođđajagemánus 2019
Ođđajagimánu 1. beaivvi 2019 lea mánáidgáhttenbálvalusas Gáivuonas heahteveahkki masa lea vejolaš váldit aktavuođa birrajándora. Guovvamánu 1.beaivvi 2019 rájis Návuona, Ráissa, Gáivuona ja Skiervvá suohkaniin...
fredag 11. januar Kåfjord kommune
Ramona Salo Myrseth er vinner av DOGA merket Årets nykommer 2018
"Med eventyrlyst og dyp kjærlighet dykket hun ned i den samiske kulturen og skapte en kleskolleksjon med et personlig uttrykk som redefinerer det vi tenker på som «samisk», samtidig som den er tro mot røttene. Merkevinneren er også en del av en voksende internasjonal...
fredag 11. januar Kåfjord kommune
Følg med på skredvarslingen
Kåfjord kommune anbefaler at alle innbyggerne og besøkende som ferdes i vårt område om å ta i bruk skredvarslingstjenesten www.varsom.no. Varslene utarbeides daglig. Hensikten er jo å unngå at liv og verdier går tapt som følge av snøskred. På...
onsdag 9. januar Kåfjord kommune
Gründerakademiet - fitnodatálggahangursa
Juohkehaš gii áigu ja gii lea ráhkkaneame álggahit iežas fitnodaga sáhttá searvat gursii mas bagadallamiid, čoagganemiid ja neahttaoahpahusa bakte ollislaččat/oppalaččat oahppá govt dan galgá dahkat.  
tirsdag 8. januar Kåfjord kommune
TROMS

Gründerakademiet - kurs for oppstart av virksomhet
Alle som er i etableringsfasen og som planlegger oppstart av egen bedrift kan gjennom veiledning, samlinger og nettbasert opplæring få en grundig innføring i alle sider ved å starte for seg selv.
mandag 7. januar Kåfjord kommune
Čoahkkinplána 2019
Geahča čoahkkinplána dárogillii  Geahča čoahkkinplána sámegillii 
fredag 4. januar Kåfjord kommune
Møteplan 2019
Se møteplan norsk Se møteplan samisk
fredag 4. januar Kåfjord kommune
Nuoraid ođđajagigilvvut
onsdag 2. januar Kåfjord kommune
Akuttberedskap utenom kontortid i barneverntjenesten i januar 2019
Barneverntjenesten i Kåfjord oppretter døgntilgjengelig akuttberedskap fra 1.1.19. Fra 1. februar 2019 iverksettes interkommunalt samarbeid om Nord-Troms barnevernvakt mellom kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy. Nord-Troms barnevernvakt vil samarbeide med...
tirsdag 1. januar Kåfjord kommune
Åpningstider på rådhuset i romjula 2018
Hjem
21. desember 2018 Kåfjord kommune
Kjære Kåfjordinger
Hjem
21. desember 2018 Kåfjord kommune
Nord-Troms barnevernvakt - fagleder og saksbehandlere
21. desember 2018 Kåfjord kommune
Timeplan for Kulturskolen, vårsemesteret 2019
19. desember 2018 Kåfjord kommune
Langnes, Brattland ja iežá báikenamaid čállinvugiid gulaskuddan dieđihuvvo
19. desember 2018 Kåfjord kommune
Høring om skrivemåten av stedsnavn i områdene Langnes, Brattland m.fl.
19. desember 2018 Kåfjord kommune
Vannmåleravlesning 2018
Frist for vannmåleravlesning 2018
14. desember 2018 Kåfjord kommune
ID 150 - 100% prosjektstilling som Ungdomskontakt fra 01.03.19 og inntil 1 år m.m. for forlengelse, evt fast
13. desember 2018 Kåfjord kommune
Søppelruter jule- og nyttårshelga
Informasjon om søppelruter jul- og nyttår 2018/2019
13. desember 2018 Kåfjord kommune
Nyttårs-turnering for ungdom!
11. desember 2018 Kåfjord kommune
Brosjyre for egenberedskap på norsk er forsinket, brosjyre på samisk er levert husstandene
10. desember 2018 Kåfjord kommune
ID 142 - 100% fast lærerstilling Manndalen skole - 2. gangs utlysning
10. desember 2018 Kåfjord kommune
JuleSPREK 2018 er i gang!
6. desember 2018 Kåfjord kommune
Kåfjord kommune inviterer til Julelunsj for næringslivet i Kåfjord
Hjem
6. desember 2018 Kåfjord kommune
Skredvollen i Olderdalen ferdigstilt
Det gjenstår kun noe planering og opprydding, grøfterens, og tilsåing til våren/sommeren. Skredsikringa er ca 200 meter lang og 14 meter høy på det høyeste.
6. desember 2018 Kåfjord kommune
Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres!
Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan...
6. desember 2018 Kåfjord kommune
Er du forberedt?
For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.
4. desember 2018 Kåfjord kommune
"Klart det går"- kurs for voksne som jobber med barn/ ungdom med funksjonsnedsettelser
3. desember 2018 Kåfjord kommune
Dags att söka tornedalsrådets kulturstipendium 2019!
Hjem
3. desember 2018 Kåfjord kommune
Husk røykvarslerens dag!
Hjem
30. november 2018 Kåfjord kommune
TROMS

Searvva MÁNÁID TUVRASEARVÁI Gáivuonas!
Hjem
27. november 2018 Kåfjord kommune
Rabas virgi - Prošeaktajođiheapmi - ovdaprošeaka guoddevaš guossehálddahusas 01.01.19 - cuoŋománnu-19
27. november 2018 Kåfjord kommune
Ledig fast 100% stilling som pedagogisk leder i Olderdalen barnehage fra snarest
23. november 2018 Kåfjord kommune
Prosjektledelse - forprosjekt innen bærekraftig besøksforvaltning 01.01.19 - april-19
Hjem
22. november 2018 Kåfjord kommune
40% engasjement som bibliotekar 01.01.19-30.06.19 m.m. for forlengelse, evt fast
Kåfjord kommune ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets...
22. november 2018 Kåfjord kommune
Vannstegning i Kåfjorddalen 19.11.2018 fra ca kl.11.30.
19. november 2018 Kåfjord kommune
Bli med i BARNAS TURLAG i Kåfjord!
16. november 2018 Kåfjord kommune
Bárut - landets eneste sjøsamiske teater starter opp januar 2019.
15. november 2018 Kåfjord kommune
Søkbare midler «uthusprosjekt» i Nord-Norge
15. november 2018 Kåfjord kommune
80 % sadjásaš buohccedikšovirgi lea rabas 01.11.19 rádjái. Virgeáigodat sáhttá guhkiduvvot dahje virgi sáhttá rievdat bissovaš virgin
15. november 2018 Kåfjord kommune
80% sykepleiervikariat til 01.11.19 m.m. for forlengelse/fast ved sykehjemmet
14. november 2018 Kåfjord kommune
Utlysning av Sametingets tilskuddsmidler til tiltak på freda samiske bygg i privat eie 2019
12. november 2018 Kåfjord kommune
Báikenamaid čállinvugiid gulaskuddama dieđiheapmi, Iisavárri, Boađđonjárga ja earát
12. november 2018 Kåfjord kommune
Varsel om høring: Skrivemåten av stedsnavn Isfjellet, Båneset med flere
12. november 2018 Kåfjord kommune
Čáhci giddejuvvo Øvervegen nammasaš bálgás mánnodaga skábmamánu 5.b. čáhcesuođđuma geažil
8. november 2018 Kåfjord kommune
Nationála geafivuođa eastadeami doarjaga almmuhus jahkái 2019
6. november 2018 Kåfjord kommune
SAMISK FAMILIELEIR - BEARAŠLEAIRA i Helligskogen 30.11.-2. 12.2018
6. november 2018 Kåfjord kommune
Utlysning av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2019
5. november 2018 Kåfjord kommune
Vannet i Øvervegen blir stengt mandag 5. november og utover dagen pga vannlekkasje
5. november 2018 Kåfjord kommune
Ledig fast barnevernskonsulentstilling i 100% fra snarest
Hjem
1. november 2018 Kåfjord kommune
Vi trenger en prosjektmedarbeider innenfor verneområde- og besøksforvaltning i 2019 og deler av 2020
31. oktober 2018 Kåfjord kommune
Ruhtadoarjja doaimmaide mat ovddidit kvenagiela ja kvena kultuvrra
Govva: Pål-Vegar Eriksen
30. oktober 2018 Kåfjord kommune
Čáhci giddejuvvo doaisttážii Dálusvákkis, Øvervegen nammasaš bálgás
VVA (Bálgát, čáhci ja duolvačáhci) ossodat lea ohcame suođu čáhcejođđasis.
30. oktober 2018 Kåfjord kommune
Oppdatert: Vannet i Øvervegen i Olderdalen blir stengt inntil videre pga vannlekkasje
30. oktober 2018 Kåfjord kommune
Tilskudd til kvensk språk og kultur
30. oktober 2018 Kåfjord kommune
TROMS

Lávkgietti váldoduolvačáhcejođas lea dahppon
Hjem
30. oktober 2018 Kåfjord kommune
Čuovo kulturskovlla Facebookas
Hjem
29. oktober 2018 Kåfjord kommune
Hovedkloakken på Løkvoll er tett
29. oktober 2018 Kåfjord kommune
Olmmáivákki skovllas leat rabas oahpaheaddjevirggit
26. oktober 2018 Kåfjord kommune
Veilys - Utskifting til LED/ Øvrig veilysvedlikehold
26. oktober 2018 Kåfjord kommune
Følg Kulturskolen på facebook
24. oktober 2018 Kåfjord kommune
Livččiigo dus ásodat láigomassii muhtun suohkana bargái?
23. oktober 2018 Kåfjord kommune
Har du ledig bolig til ansatt?
23. oktober 2018 Kåfjord kommune
Ođasmahtton dieđut: Noammervákki čáhcedoaimmahat- Juhkančázi duolddahangohčus lea fámuhuvvan!
23. oktober 2018 Kåfjord kommune
SAMISK FAMILIELEIR - BEARAŠLEAIRA i Helligskogen 30.11.-2. 12.2018
22. oktober 2018 Kåfjord kommune
Du er en del av Norges beredskap
19. oktober 2018 Kåfjord kommune
Vi gir oss ikke - 3. gangs utlysning av Kommune- og arealplanleggerstilling
17. oktober 2018 Kåfjord kommune
Báikenamaid čállinvuohki lea mearriduvvon – Siskkit Gáivuotna
17. oktober 2018 Kåfjord kommune
Vedtak om skrivemåten av stedsnavn – Indre Kåfjord
17. oktober 2018 Kåfjord kommune
Ledige lærerstillinger ved Manndalen skole
Hjem
17. oktober 2018 Kåfjord kommune
Unnan sisaboađut ja alla ássangolut? Dárbbašitgo ássandoarjja? Váldde oktavuohta Husbankenin
12. oktober 2018 Kåfjord kommune
Lav inntekt og høye boutgifter? Har du behov for bostøtte? Kontakt Husbanken
12. oktober 2018 Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KÅFJORD

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL