Kåfjord
Ledige stillinger i PU-tjenesten (Tjenesten til personer med utviklingshemming)
Vi har tilsammen 4 faste stillinger ledig - 2 x 70% stillinger, og 2 faste småstillinger for at turnus skal gå opp.
onsdag 10:58 Kåfjord kommune
Kokepåbud opphevet
Kokepåbudet er opphevet for abbonenter tilhørende Indre Kåfjord vannverk.
tirsdag 08:45 Kåfjord kommune
Hente campingvogn fra Finland
Finland har nå åpnet grensene for at man skal kunne hente hjem campingvogner etc. Det er da usikkerhet om karantene ved ankomst hjem til Norge igjen.
mandag 09:44 Kåfjord kommune
Gursadoarjaga almmuheapmi - sámegiella
mandag 08:16 Kåfjord kommune
Kursstøtte – samisk språk
mandag 08:00 Kåfjord kommune
Det innføres kokepåbud av vann i Indre Kåfjord
På grunn av feil ved vannverket for Indre Kåfjord innføres det kokepåbud. Det forventes retting førstkommende mandag.
lørdag 18:53 Kåfjord kommune
Det innføres kokepåbud av vann i Indre Kåfjord
På grunn av feil ved vannverket for Indre Kåfjord innføres det kokepåbud. Det forventes retting førstkommende mandag.
lørdag 18:53 Kåfjord kommune
Det er oproblemer med Indre Kåfjord vannverk
Det er problemer ved vannverket for Indre Kåfjord. Uteseksjonen jobber med saken, og forsøker å løse problemet. 
lørdag 18:29 Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Problemer med vann i Manndalen
Det er problemer med UV-anlegget ved Manndalen vannverk. Uteseksjonen jobber med saken. Mer informasjon kommer senere.
fredag 22:35 Kåfjord kommune
Birasstašuvnnaid rahpanáiggit geasset 2020
Birasstašuvnnain lea geasserabas vahkku 23 rájes gitta vahkku 35 rádjái.
fredag 14:06 Kåfjord kommune
Sámedikki doarjjaortnegat ođđa ja dáláš fitnodagaide
Dát dieđut bohtet webčoahkkimis Halti ealáhusguovddážiin miessemánu 20.b. 2020 Boahtá ovdan ahte Gáivuona olbmot eai leat nu badjin go Ivgu ja Davvenjárga Sámedikki doarjjaortnetlisttuin. Gáivuona suohkana ealáhuskantuvra galgá...
fredag 22. mai Kåfjord kommune
Davvisámegiel gursa – sámegiella vierisgiellan, SAM-1034, 10 oč
Hjem
fredag 22. mai Kåfjord kommune
Kurs i nordsamisk – Samisk som fremmedspråk, SAM-1034, 10 stp.
fredag 22. mai Kåfjord kommune
Tilskuddsordninger for nye og eksisterende bedrifter fra Sametinget
Denne informasjonen fra er hentet fra et webmøte arrangert av Halti næringshage 20.05.2020. Det viser seg at innbyggere i Kåfjord havner godt ned på lista over hvem som mottar mest støtte fra Sametinget. Lyngen og Nordkapp er kommuner som utmerker seg som god søkere til...
onsdag 20. mai Kåfjord kommune
Slik forbereder du deg på flom
Flom kan føre til store ødeleggelser. Med flomvarsel kan du forberede deg i forkant slik at konsekvensene blir mindre. Publisert 19.05.2020
onsdag 20. mai Kåfjord kommune
Åpningstider ved miljøstasjonene sommeren 2020
Det er sommeråpent på miljøstasjonene fra og med uke 23 til og med uke 35
onsdag 20. mai Kåfjord kommune
 Ráđđeviessu Dálusvákkis rahppojuvvo fas miessemánu 20.b. rájes
Hjem
onsdag 20. mai Kåfjord kommune
Dálusvákki ráđđeviessu rahppojuvvo fas miessemánu 20.b. rájes
tirsdag 19. mai Kåfjord kommune
Ohcamuš eanadoalu doaimmaide - ohcanáigemearri geassemánu 1.b.
1. Doarjagat birasdoaimmaide eanandoalus (SMIL). 2. Doarjagat eanandoalloareálaid cázehuhttimii. 3. Doarjagat našunála kultureanadahkii (UKL). 4. Doarjagat guohtuneanandoaimmaide.
tirsdag 19. mai Kåfjord kommune
Åpning av rådhuset i Olderdalen fra 20. mai
Hjem
tirsdag 19. mai Kåfjord kommune
Søknad om tiltak i jordbruket - søknadsfrist 1. juni
1. Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2. Tilskudd til grøfting/drenering av jordbruksareal 3. Tilskudd til utvalgt nasjonalt kulturlandskap (UKL) 4. Tilskudd til tiltak i beiteområder 
mandag 18. mai Kåfjord kommune
Råd til risikogrupper
Folkehelseinstuttet er utarbeidet en tabell som viser hvordan rådene påvirkes av økt smittespredning i samfunnet generelt, eller økt spredning lokalt der man bor.
mandag 18. mai Kåfjord kommune
Dieđut COVID-19 birra buhcciidsiidda gussiide.
mandag 18. mai Kåfjord kommune
Vi trenger brannkonstabel/sjåfør til Kåfjord brann og redning
Hjem
mandag 18. mai Kåfjord kommune
Ordfører Lyngstads tale på grunnlovsdagen 17. Mai 2020
Hjem
søndag 17. mai Kåfjord kommune
Informasjon om COVID-19 og besøk på sykehjemmet
Hjem
fredag 15. mai Kåfjord kommune
Anonym spørreundersøkelse om kommunens informasjonsarbeid / Anonyma gažadanguorahallan suohkana dieđihanbarggu hárrái
Kommunen er innbyggernes felles ressurs, og det er svært viktig at innbyggerne får den informasjonen den trenger for å ha det trygt og godt. Kommunen har flere måter å informere og kommunisere på, og i noen tilfeller er informasjonsarbeidet viktigere enn i andre. Suohkan lea...
fredag 15. mai Kåfjord kommune
Rabas prošeaktavirgi: sámi giellaresursa
Mis lea rabas prošeaktavirgi: sámi giellaresursa 50 - 100 % sturrosaš virgi áigodahkii 01.06.20 - 31.12.20.
torsdag 14. mai Kåfjord kommune
Gáivuona suohkana sámegiela árvvoštallan
Visjona AS oaččui barggu árvvoštallat sámegiela geavaheapmi Gáivuona suohkanis. Dás gávnnat árvvoštallama stivrenjoavkku (Sámepolitihkalaš lávdegotti) ja Visjona AS álggahančoahkkima čoahkkáigeassu. Dás gávnnat...
torsdag 14. mai Kåfjord kommune
Evaluering av samisk språk i Kåfjord
Visjona AS fikk oppdraget med å evaluere bruken av samisk språk i Kåfjord kommune. Her finner du sammendrag av oppstartsmøtet mellom styringsgruppa (Samepolitisk utvalg) for evalueringen og Visjona AS. Her finner du også oppdatert tidsplan for gjennomføring av evalueringen....
torsdag 14. mai Kåfjord kommune
Boahtteáiggi buollin ja gádjun
Davvi- Romssa buollindoaimmahat lei ođđajgimánu 1. beaivvi rájes historjá.
torsdag 14. mai Kåfjord kommune
Dieđut dán jagi “Ut i nord” tuvrraid birra.
torsdag 14. mai Kåfjord kommune
#kåfjord17mai - en annerledes feiring
Feiringen må bli minneverdig i år. Vi må huske på hva vi er med på og vi må dele opplevelsen selv om vi ikke kan møtes så mange. Merk dine bilder på Instagram og facebook med #kåfjord17mai så dukker alle bildene fra alle sammen opp her: 17.mai-bilder...
torsdag 14. mai Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Hvordan kan vi møtes, hvordan kan vi feire - hva kan vi arrangere?
Det nærmer seg 17. mai, og går mot sommer, og ulike arrangementer skal planlegges. Per idag kan man gjennomføre arrangementer med inntil 50 personer gitt smitteverntiltak overholdes. Fra 15. juni planlegges det for åpning av arrangementer på inntil 200 personer. For deg som...
torsdag 14. mai Kåfjord kommune
Viiddidivvon ohcan- Korona- lassejuolludeapmi ealáhuseallimii giđđat 2020 Gáivuina suohkanis.
Gáivuona suohkan lea suohkanstivrračoahkkimis cuoŋománu mearridan doaibmabijuid fidnodagaide mat leat ožžon váttisvuođa koronadilálašvuođa geažil giđa 2020. Dán golbma doaibmabijuide lea vejolaš ohcat:
onsdag 13. mai Kåfjord kommune
Prosjekt samisk språkressurs
Prosjektet samisk språkressurs i 50 - 100% stilling for perioden 01.06.20 - 31.12.20.
onsdag 13. mai Kåfjord kommune
Preassadieđahus suohkana váldodoaktáris Anita Monsen Pedersen
Ikte (07.05.20) ráđđehusa preassakonferánssas bođii ovdan ahte mánnodaga miessemánu 11.b. galget buot luohkkáceahki ruovttoluotta skuvllaide fas.
mandag 11. mai Kåfjord kommune
Informasjon vedrørende årets Ut i nord-turer
mandag 11. mai Kåfjord kommune
Geassemánu 1. beaivvi rájes lea vejolaš rahpat guossohanbáikkiid gos ii vuvdojuvvo biebmu.
Otna ráđđehusa preassakonferánssas bohte ovdan doaibmabijut mot rahpat Norgga ja maiddai mátkkoštanealáhusa fas. Geassemánu 1.b. rájes lea vejolaš rahpat guossohanbáikkkiid mat eai vuovdde biepmuid, ja maiddai tivoliaid.
mandag 11. mai Kåfjord kommune
Utvidet søknadsfrist - Corona - ekstrabevilgning til næringslivet våren 2020 Kåfjord kommune
Hjem
mandag 11. mai Kåfjord kommune
Informasjon til foresatte i 1.-10. Trinn, IFK og SFO ang smittevern for Olderdalen skole og SFO
Hjem
mandag 11. mai Kåfjord kommune
Pressemelding fra Troms fylkeskommune - Viktig informasjon om skolestart og skoleskyss
Mandag 11. mai starter skoler for elever over 4. trinn. Troms fylkestrafikk og Snelandia kjører skoleruter som normalt, men på grunn av halvert kapasitet kan det ikke garanteres plass ombord.
fredag 8. mai Kåfjord kommune
Fra 1. juni kan serveringssteder som ikke har matservering åpne
På dagens pressekonferanse fra regjeringen ble det presentert en plan for å åpne opp Norge, og dermed i stor grad reiselivet igjen. Fra 1. juni kan serveringssteder som ikke har matservering og fornøyelsesparkene åpne.
fredag 8. mai Kåfjord kommune
NY ! Informasjon til elever, foresatte og ansatte angående smittvern for Manndalen Skole
I forbindelse med gjenåpning av skolen under Covid- 19 pandemi. 1-4.trinn start fra mandag 27.april. Oppdatert i forbindelse med oppstart også for 5.-10. trinn fra mandag 11.05.20 Formålet med tiltakene er å forhindre utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene er for å bremse...
fredag 8. mai Kåfjord kommune
Pressemelding fra kommunelege Anita Monsen Pedersen
Det ble i går på regjeringens pressekonferanse sagt at fra mandag 11.05.2020 skal alle klassetrinn i grunnskolen tilbake til skolene igjen.
fredag 8. mai Kåfjord kommune
Framtidens brann & redning
Nord-Troms Brannvesen er ifra 01012020 gått over i historiens rekke.
fredag 8. mai Kåfjord kommune
Referat fra møte med ordførere, rådmenn, kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Ulike tema ang. corona-situasjonen ble drøftet: Helse, samfunssikkerhet og beredskap, åpning av barnehager og skoler, skoleskyss og innkomnes spørsmål fra kommunene.
fredag 8. mai Kåfjord kommune
Ordfører Lyngstads tale på Frigjørings- og veterandagen 8.mai 2020
I dag er det 75 år siden Norge fikk sin frigjøring fra tysk okkupasjonsmakt. Fem år med krig var over. Norge var igjen et fritt og selvstendig land. I dag feirer vi vår frihet og våre veteraner. Vi hedrer de kvinner og menn som satte livet sitt på spill i kampen for et fritt...
fredag 8. mai Kåfjord kommune
Informasjon fra Human-Etisk forbund om endringer av sermonier pga. corona
torsdag 7. mai Kåfjord kommune
Kåfjord kommune søker kommunedirektør
Vår kommunedirektør takker av etter mange år i tjenesten, og vi søker derfor hans etterfølger. Vi byr på en unik og spennende lederstilling i en flerspråklig kommune i Norges nordligste fylke. Kåfjord kommune er proaktiv og jobber for å skape bolyst og gode...
torsdag 7. mai Kåfjord kommune
Markering av frigjørings- og veterandagen i Kåfjord kl 09:00
Kåfjord kommune ved ordfører vil ha en enkel markering av veterandagen og 75-års dagen siden frigjøringen. Dette i lag med veteraner fra Kåfjord. Birtavarre bedehus, fredag 8. mai kl. 09:00 De som ønsker å overvære markeringen er velkommen til å delta. I...
onsdag 6. mai Kåfjord kommune
Kompetanseheving i reiselivsnæringen - invitasjon fra Innovasjon Norge
tirsdag 5. mai Kåfjord kommune
Gradvis gjenåpning av samfunnet - fortsett å holde fokus på smitte
Nå har mye skjedd siden starten av mars. Nasjonale myndigheter har forberedt seg på en pandemi og har slått ned aktiviteten i samfunnet fra tidlig i mars som et mål på å utsette oppstarten av epidemien slik at helsevesenet har hatt mer tid på å forberede seg. Dette har...
tirsdag 5. mai Kåfjord kommune
Iskadeapmi - Berrešii go Kirkens SOS addit fálaldagaid sámegillii?
mandag 4. mai Kåfjord kommune
Undersøkelse - Bør Kirkens SOS ha et tilbud på samisk?
Hjem
mandag 4. mai Kåfjord kommune
Bransjeveiledning for håndtering av smittevern ved serveringssteder
NHO Reiselivs juridiske avdeling har laget en bransjeveileder for smittevern ved serveringssteder.
mandag 4. mai Kåfjord kommune
Beredskapsvakt akutte situasjoner/hendelser 02-4. mai: Trond Skotvold tlf. 91884035
Hjem
lørdag 2. mai Kåfjord kommune
Om kulturmidler 2020
Dersom dere som lag/ forening har blitt forhindret fra å gjenomføre nødvendige styremøter, årsmøter eller liknende grunnet koronavirusutbrudd-situasjonen, og dermed mangler nødvendige vedlegg til kulturmiddel-søknaden, ta kontakt med kulturkonsulent Kjersti...
torsdag 30. april Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Vi trenger tilkallingsvikarer i barnehagene
Hjem
onsdag 29. april Kåfjord kommune
Endret! Se punkt 3. - Corona - ekstrabevilgning til næringslivet våren 2020 Kåfjord kommune
Kåfjord kommune har i kommunestyret den 17. april 2020 vedtatt ordninger som kan søkes av bedrifter som har fått problemer pga corona-situasjonen våren 2020. Det er tre ordninger som kan søkes:
onsdag 29. april Kåfjord kommune
Báikenamaid čállinvuogi almmuhus – Fiervá
Hjem
mandag 27. april Kåfjord kommune
Kunngjøring av navnevedtak – Samuelsberg
mandag 27. april Kåfjord kommune
Beredskapsvakt akutte situasjoner/hendelser 24.-26. april Einar Pedersen tlf. 91703255
Hjem
fredag 24. april Kåfjord kommune
Sommerjobb for skoleungdom ID 210
fredag 24. april Kåfjord kommune
Hjemmebasert omsorg trenger renholdere
Hjem
torsdag 23. april Kåfjord kommune
Informasjon til foresatte i 1.-4. trinn ang smittvern for olderdalen skole og sfo
Denne informasjonen er hentet på udir.no fra veilederen om smitteven for 1.-7.trinn under Covid- 19 pandemi. Formålet med rådene er å forhindre utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene er for å bremse smittespredning er: 1) Syke personer skal ikke være på skolen 2) God...
torsdag 23. april Kåfjord kommune
Gjenåpning av Manndalen skole - informasjon til elever, foreldre og ansatte
Formålet med tiltakene er å forhindre utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene er for å bremse smittespredning er: 1) Syke personer skal ikke være på skolen 2) God hygiene 3) Redusert kontakt mellom personer
torsdag 23. april Kåfjord kommune
Sámediggi almmuhit- Doarjja sámi giellaprošeavttaide
Hjem
onsdag 22. april Kåfjord kommune
Sametinget utlyser - Tilskudd til samiske språkprosjekter
Hjem
onsdag 22. april Kåfjord kommune
Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni
Kåfjord kommunestyre har i møte 17.04.2020 vedtatt Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni, K-sak 27/20 Forskriften er gjeldende fra 17.04.2020
onsdag 22. april Kåfjord kommune
Fritidsreiser frarådes
Hjem
tirsdag 21. april Kåfjord kommune
Gáivuona suohkana sámegiela árvvoštallan – Mii dárbbašit dus veahki
Hjem
tirsdag 21. april Kåfjord kommune
Evaluering av samisk språk i Kåfjord kommune – Vi trenger din hjelp
Hjem
tirsdag 21. april Kåfjord kommune
Skoleskyss starter opp 27. april
Når skolene starter opp igjen 27. april vil også skoleskysstilbudet gå som normalt. Samtidig opprettholder vi smitteverntiltakene og oppfordrer de reisende til å holde avstand.
mandag 20. april Kåfjord kommune
Nå kan næringsdrivende søke om corona-kompensasjon fra staten
mandag 20. april Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL