Kåfjord
Guolášveien - igangsetting arbeid
I dag/kveld starter arbeider med reparasjoner og vedlikehold av Guolášveien. Troms Kraft og Statnett har kommet til enighet om skadereparasjoner. Dette arbeidet tas først. Deretter igangsettes vedlikeholdsarbeid etter avtalen som er inngått mellom partenen TKP og kommunen. Blomstereng...
tirsdag 6. juli Kåfjord kommune
Kantslått langs kommunale veier
Hjem
tirsdag 6. juli Kåfjord kommune
Har du en god idé? Livččii go dus buorre jurdda?
Har du en idé, men vet ikke hvor du skal begynne? Eller drømmer du om å starte egen bedrift, men er litt redd for å ta første steg? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg! - Livččii go dus buorre jurdda, muhto it dieđe movt dan ovddidit? Vai livččii go miella álggahit...
tirsdag 6. juli Kåfjord kommune
Paintball i Olderdalen i morgen, fredag 2. juli 12-14
Til info: Aktiv sommer Kåfjord spiller paintball i området ved grusbanen i Olderdalen, i morgen fredag 2. juli mellom kl. 12-14. Vær obs på dette dersom du ferdes i området i dette tidsrommet. Paintball-spillingen er klarert med eier av fresbeegolfanlegget. 
torsdag 1. juli Kåfjord kommune
Bohtosat ássiid jearahallamis cuoŋománu 30. beaivvis miessemánu 14. beaivái
Hjem
onsdag 30. juni Kåfjord kommune
Diehtu hávdesajiid deavdima birra
Girkoverdde Gáivuona searvegoddekantuvra bealis ja doaibmajođiheaddji Gáivuona suohkana bealis leat odne doallan čoahkkima hávdesajiid deavdima birra, dan dohkketmeahttun dili geažil mii lea bohciidan. Gáivuona suohkan váldá gaskaboddosaččat dán...
onsdag 30. juni Kåfjord kommune
Dette synet møtte Eva da hun besøkte foreldrenes grav: – Det var heslig
Da Eva Kjølnes Larsen kom til kirkegården i Kåfjord oppdaget hun at flere av gravene var sunket ned under bakken. Nå lover menighetsrådet at gravene skal fikses.
mandag 28. juni $ Nordlys
Informasjon om oppfylling av gravsteder.
Kåfjord Menighetskontor ved kirkevergen og Kåfjord kommune ved driftsledelsen har i dag hatt møte mht oppfylling av gravsteder på grunn av den uholdbare situasjonen som har oppstått. Kåfjord komune tar inntil videre over ansvaret for dette fra menighetskontoret....
mandag 28. juni Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Resultater fra innbyggerundersøkelsen - 30. april til 14. mai
Hjem
mandag 28. juni Kåfjord kommune
Digitalt folkemøte - Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms
Den 10. august 2021 klokken 18:00 arrangeres felles digitalt folkemøte der planforslaget blir fremlagt og forklart. Møtet planlegges gjennomført på Teams, det er derfor nødvendig at alle interesserte gir skriftlig påmelding til post@lyngen.kommune.no innen onsdag 4. august...
fredag 25. juni Kåfjord kommune
Høring - Kommunedelplan for energi og klima
Ny kommunedelplan for energi- og klima Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen er under utarbeidelse. Planforslag legges nå ut på høring og offentlig ettersyn.
fredag 25. juni Kåfjord kommune
Mann i 20-årene sovnet bak rattet - politiet mistenker promillekjøring
Framsto som påvirket, skriver politiet.
tirsdag 22. juni Nordlys
Dieđut Guolášluotta birra
Hjem
fredag 18. juni Kåfjord kommune
Velkommen til åpning av dagsturhytta på Dalberget 27. juni
Søndag 27. juni blir det endelig offisiell åpning av Kåfjord kommunes dagsturhytte: Dagsturhytta på Dalberget. Arrangementet er et samarbeid mellom Nord-Troms friluftsråd og Kåfjord kommune.
fredag 18. juni Kåfjord kommune
Vedlikehold på Trollvikveien fra uke 25
 Mandag 21. juni begynner Kåfjord kommune med vedlikehold av Trollvikveien, oppdraget utføres av entreprenør Myrvoll Maskin AS
torsdag 17. juni Kåfjord kommune
Luodda Ruollaluovttas galgá divvojuvvot 25. vahku mielde
Mánnodaga geassemánu 21.b. álgá Gáivuona suohkan ovttas entreprenevrrain Myrvoll maskin AS divodit luotta Ruollaluovttas.   
torsdag 17. juni Kåfjord kommune
Informasjon om Guolášveien
Hjem
torsdag 17. juni Kåfjord kommune
Vedlikehold på Trollvikveien fra uke 25
Mandag 21. juni begynner Kåfjord kommune med vedlikehold av Trollvikveien, oppdraget utføres av entreprenør Myrvoll Maskin AS
torsdag 17. juni Kåfjord kommune
Vedlikehold på Trollvikveien fra uke 25
Mandag 21. juni begynner Kåfjord kommune med vedlikehold av Trollvikveien, oppdraget utføres av entreprenør Myrvoll Maskin AS
onsdag 16. juni Kåfjord kommune
Carina er midlertidig evakuert, pappa Enok er isolert: – Jeg har aldri opplevd lignende
Familien Isaksen har opplevd litt av hvert i dag. Men de vet hvor de bor.
mandag 14. juni $ Nordlys
Dropper evakuering etter jordras: – Trygt å bo der
Det har gått et større jordras ved E6.
mandag 14. juni $ Nordlys
Stort jordras i Kåfjord
Mandag morgen i halv ni tiden har det gått et større jordras i Kåfjord sør for Nordnestunnelen.
mandag 14. juni Nordlys
Maid oaivvildat don Ivguvuonguovllu mátkkoštanealáhusa birra?
 Visit Lyngenfjord lea ođđasis merkeme guovllu Ceavzilis mátkebáikin. Dan oktavuođas dárbbašit mii DUS veahki!
fredag 11. juni Kåfjord kommune
Ođđa ealáhuskonsuleanta
Hjem
fredag 11. juni Kåfjord kommune
Kåfjord kommune sier ja til å utrede drift av et omstridt steinbrudd ved turperle
Tirsdag formiddag ga formannskapet grønt lys for å gå i gang med planprogram og konsekvensutredning. Vedtaket ble gjort mot Høyres stemme. 
tirsdag 8. juni $ Nordlys
Det gamle steinbruddet ligger midt i et populært friluftsområde. Nå kan det bli ny drift.
Statsforvalteren vil ha klarlagt konsekvensene for friluftslivet.
fredag 4. juni $ Nordlys
Ny næringskonsulent
Hjem
onsdag 2. juni Kåfjord kommune
Hva er din oppfatning av reiselivet i Lyngenfjordregionen?
Visit Lyngenfjord  jobber med å re-merke regionen som et Bærekraftig reisemål. I den anledning trenger vi DIN hjelp!
onsdag 2. juni Kåfjord kommune
Informasjon til lag og organisasjoner
I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. I tillegg kan frivillige lag og organisasjoner søke om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirka av covid-19 pandemien.  Søknadsfrist: 1....
tirsdag 1. juni Kåfjord kommune
Ovdagoddi/Ealáhus/Hálddahuslávdegoddi/Válgastivra
Hjem
fredag 28. mai Kåfjord kommune
Vedlikehold på vannledningsnettet Olderdalen vannverk
På grunn av utspyling av ledningsnettet vil det bli driftsforstyrrelser og periodevis stenging for abonnenter tilknyttet Olderdalen vannverk, fra fredag 28.05.2021 klokken 2300. I forkant kan det tappes forbruksvann.  I etterkant vil det kunne forekomme misfarget vann og luft i rørene. Det...
fredag 28. mai Kåfjord kommune
Vannproblem i Olderdalen i dag 27. mai
Bakgrunn for lite vann i kraner er at det pågår fylling av brannbilen/tankvogna. Det går ut store vannmengder i den forbindelse.
torsdag 27. mai Kåfjord kommune
Kan du være ferievikar i PRO-tjenesten?
PRO- tjenesten har fortsatt behov for ferievikarer i alle avdelinger, både kjøkken, vaskeri, hjemmehjelp, PU, hjemmebasert omsorg og institusjonsbasert omsorg. Noen jobber er også aktuelle for de under 18. Politiattest av nyere dato må framlegges, samt krav om førerkort klasse B i...
torsdag 27. mai Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Nord-Troms Regionråd søker framoverlent daglig leder
fredag 14. mai Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL