Kåfjord
Kåfjord ungdomsråd lyser ut rusforebyggende midler til lag og foreninger
Hjem
torsdag 15:43 Kåfjord kommune
Regnskapskontrollør for arbeidsgiverkontroller i Nord-Troms
Hjem
onsdag 10:59 Kåfjord kommune
Veilysvedlikehold høsten 2019
tirsdag 10:29 Kåfjord kommune
HV-øvelse
Forsvaret gjennomfører HV-øvelse i et område som strekker seg fra Nordkjosbotn i sør til Alteidet i nord. Som følge av saktegående militær trafikk kan det bli noen utfordringer med trafikkavviklingen. Inngyggerne bes ta hensyn til dette. Det vil være en del...
mandag 11:11 Kåfjord kommune
Influensavaksinering
Hjem
fredag 11. oktober Kåfjord kommune
Fortellerkveld på Kåfjord Helsetun
Hjem
fredag 11. oktober Kåfjord kommune
Duodjikurs / Duodjegursa
Flammebeltekurs -  Elle Reidarnieida Varsi. Kafe Nistelávka kl. 11:00 - 16:00. Informasjon på Facebook: Ivgu Sqmesearvi. Påmelding: ellevarsi@outlook.com Geahcan-báddigursa - Elle Reidarnieida Varsi. Kafe Nistelávka bie. 11:00 – 16:00.Dieđut Facebook:as: Ivgu...
torsdag 10. oktober Kåfjord kommune
Re-design workshop
Ramona Salo Myrseth. Passer for ungdomsskole- og videregående elever.  Kåfjord kulturskole, Olderdalen kl- 17:00 - 20:00. Påmelding: siw.helene.adolfsen@kafjord.kommune.no Heive nuoraid- ja joatkkaskuvlaohppiide. Gáivuona kulturskuvllas, Dálusvákkis bie 17:00...
torsdag 10. oktober Kåfjord kommune
TROMS

Innbyggerne i Troms deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom
Hjem
onsdag 9. oktober Kåfjord kommune
Samisk språkuke - program
Samisk språkuke arrangeres i hele landet 21.10-27.10. Her er Kåfjords program. Alle er velkommen til å bidra og delta! Om samisk språkuke her
mandag 7. oktober Kåfjord kommune
Sámi giellavahku prográmma
Sámi giellavahkku lágiduvvo miehtá riikka 21.10-27.10. Dá lea Gáivuona prográmma. Gaitdivnnat leat bovdejuvvon!
mandag 7. oktober Kåfjord kommune
Markering av 75 år siden tvangsevakueringen lørdag 26. oktober
Kåfjord kommune ønsker alle velkommen til en markering av at det er 75 år siden tvangsevakueringen av Kåfjord og Nord-Troms i år. Markeringen vil finne sted lørdag 26. oktober kl. 12 på Senter for nordlige folk. Det går buss fra Djupvik, via Olderdalen og...
fredag 4. oktober Kåfjord kommune
ID 188 - 50% prosjektstilling - arbeidskoordinator NAV - 01.11.19 og inntil et år
Hjem
torsdag 3. oktober Kåfjord kommune
Id 187 - Ledig 100% fast stilling som barnehagelærer i Olderdalen barnehage fra snarest
Hjem
torsdag 3. oktober Kåfjord kommune
Kommunale kraftinntekter utraderes!
Hjem
mandag 30. september Kåfjord kommune
Fortsatt stengt i Fv 332 Biedebakken
Hjem
fredag 27. september Kåfjord kommune
Heimevernsøvelse 10.-17. Oktober 2019
Hjem
fredag 27. september Kåfjord kommune
Ledig stilling som kommuneoverlege i Kåfjord fra 01.02.2020
Hjem
torsdag 26. september Kåfjord kommune
Nyvalgte Kommunestyret 2019-2023 - partiene med medlemmer og varamedlemmer
Se kommunestyret
mandag 23. september Kåfjord kommune
Ledig 100% fast stilling som barnevernskonsulent fra snarest
Hjem
torsdag 19. september Kåfjord kommune
Vi har ledige stillinger: Lærer i kvensk og barne- og ungdomsarbeider ved Manndalen skole
Hjem
torsdag 19. september Kåfjord kommune
Om spillemidler 2020- søknadsfristen nærmer seg.
onsdag 18. september Kåfjord kommune
Informasjon om feiing og tilsyn
fredag 13. september Kåfjord kommune
Åpne brannstasjoner i Nord-Troms lørdag 21.september
Hjem
fredag 13. september Kåfjord kommune
Davvi-Tromssa bátnedivssohat heahteveahke dieđut vahkkoloahpaid ja bassebeivviid
torsdag 12. september Kåfjord kommune
Mu opmodat
Hjem
onsdag 11. september Kåfjord kommune
Bli med på årets ordførertur 14. september!
Lørdag 14. september 2019 går årets ordførertur i Kåfjord av stabelen. Dagens turmål er den gamle kraftstasjonen ved Gorsabrua, ca 2,5 kilometer inn fra parkeringen.  Oppmøte: kl. 12 00 ved parkeringen for turstart til Gorsabrua og den gamle kraftstasjonen (se...
mandag 9. september Kåfjord kommune
2 spennende 100% faste sykepleierstillinger med hver sin hovedbase
Hjem
mandag 2. september Kåfjord kommune
Giellasiida-samisk språksenter er stengt 4.9
Giellasiida er stengt tirsdag 4.9
mandag 2. september Kåfjord kommune
Giellasiida lea gitta 4.9
Giellasiida lea gitta disdaga 4.9
mandag 2. september Kåfjord kommune
Angående invitasjonen til åpningen av Kåfjord helsetun
Hjem
fredag 30. august Kåfjord kommune
Stipeandda almmuhus alit oahppui
Hjem
fredag 30. august Kåfjord kommune
Utlysning av stipend for høyere utdanning
fredag 30. august Kåfjord kommune
TROMS

Politiets dag 31.august 2019
Hjem
torsdag 29. august Kåfjord kommune
Legekontoret har stengt i dag torsdag 29/8 kl.13.30.-15.00.
Hjem
torsdag 29. august Kåfjord kommune
Offisiell åpning av Kåfjord helsetun
Torsdag klokken 12:00-15:00 gjennomføres offisiell åpning av Kåfjord helsetun. De som ønsker å overvære åpningen er hjertelig velkommen. Hilsen ordfører.
onsdag 28. august Kåfjord kommune
ID 172 - 100% stilling som leder ved samisk språksenter i ca 5 mndr med mulig for fast tilsetting - 2.gangs utlysning
Hjem
torsdag 22. august Kåfjord kommune
Veiarbeid i Biedebakken, Manndalen
torsdag 22. august Kåfjord kommune
Kulturskuvlla 2019, čavčča diibmoplána
Hjem
onsdag 21. august Kåfjord kommune
Dáiddabádji - rávisolbmuid gursa
Hjem
onsdag 21. august Kåfjord kommune
Samisk språksenter - Giellasiida er stengt 22.8
Samisk språksenter - Giellasiida er stengt torsdag 22.8.
tirsdag 20. august Kåfjord kommune
Giellasiida lea gitta duorastaga 22.8
Sámi giellaguovddáš - Giellasiida lea gitta duorastaga 22.8.
tirsdag 20. august Kåfjord kommune
Kunstverksted - voksenkurs
Hjem
mandag 19. august Kåfjord kommune
Timeplan for Kulturskolen, høsten 2019
Hjem
mandag 19. august Kåfjord kommune
Ledige stillinger i hjemmebasert omsorg - miljøarbeider - eldre, saksbehandler og ergoterapeut
Hjem
torsdag 15. august Kåfjord kommune
Utlysning av stillinger som morsmålslærere ved Olderdalen skole
mandag 12. august Kåfjord kommune
Id 169 - 100% stilling som barnehagelærer med spes.ped i Fossen barnehage - 3. gangs utlysning
Hjem
fredag 9. august Kåfjord kommune
Sami giellaplána mánáidgárddiide ja vuođđoskuvlii, ja sirdin daid gaskka
Hjem
onsdag 7. august Kåfjord kommune
Høring - Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse
Denne artikkelen vil bli publisert på samisk når oversettelsen foreligger.
mandag 5. august Kåfjord kommune
Om ferdsel ved kulturminnene Fjærabuene i Birtavarre
Kåfjord kommune ønsker å minne om at området ved buene i allmenningsfjæra i Birtavarre, består av en lang rekke kulturminner. Rekken med eldre fjærabuer, sjøbuer og nyere naust utgjør et spesielt og unikt kulturmiljø det er viktig å ta godt vare...
onsdag 31. juli Kåfjord kommune
Informasjonsmøter om spillemidler i Troms høsten 2019
Troms fylkeskommune avholder informasjonsmøter om spillemiddelordningene for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg blir det informert om fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv. På møtene vil det være enkel...
mandag 29. juli Kåfjord kommune
ID 174 Fagarbeider IT - Vikariat 50%
Hjem
fredag 26. juli Kåfjord kommune
Skolerute for årene 2019/2020 og 2020/2021
Skolerute for årene 2019/2020 og 2020/2021 Planleggingsdager for lærere høsten 2019: 14. 15. og 16. august. Skolestart: 19. august 2019.
tirsdag 23. juli Kåfjord kommune
Dieđut Guolášbálgá birra
I dag 12. juli 19 starter Statnett arbeidet med å sette Goulas-veien i stand etter slitasje som følge av utbygging av 420 kv linja gjennom Kåfjord. Arbeidet påregnes å være ferdig til onsdag 17 juli. Området som utbedres er fra snuplassen i Kåfjorddalen og et strykke...
onsdag 17. juli Kåfjord kommune
Informasjon om Goulas-veien
I dag 12. juli 19 starter Statnett arbeidet med å sette Goulas-veien i stand etter slitasje som følge av utbygging av 420 kv linja gjennom Kåfjord. Arbeidet påregnes å være ferdig til onsdag 17 juli. Området som utbedres er fra snuplassen i Kåfjorddalen og et strykke...
fredag 12. juli Kåfjord kommune
Støttekontakt for 15 år gammel utviklingshemmet ungdom søkes
Les mer her
onsdag 10. juli Kåfjord kommune
Id 174 - 50% vikariat som fagarbeider ved IT
torsdag 4. juli Kåfjord kommune
Kokepåbud Nommedalen vannverk 03.07.2019
Det er oppdaget bakterier i drikkevannet for abonnenter tilknyttet Nommedalen vannverk, og det iverksettes kokepåbud med øyeblikkelig virkning. Meldingen gjelder også det private vannverket sør for Nommedalselva, da de får drikkevann fra samme kilde.  
onsdag 3. juli Kåfjord kommune
TROMS

Informasjon om hjelp til akutt tannbehandling i Nord-Troms i helger og helligdager
Hjem
tirsdag 2. juli Kåfjord kommune
Utlyser Id 172 Leder- og id 173 Språkmedarbeidervikariat med mulighet for fast tilsetting
Hjem
fredag 28. juni Kåfjord kommune
Svar på undersøkelse – vinn fine premier
Elina ønsker informasjon om hvordan områdene rundt øvre del av Reisadalen og Kåfjorddalen brukes av turister og lokalbefolkning.
torsdag 27. juni Kåfjord kommune
ID 171 - 100% stilling som miljøarbeider, rus og psykiatri, hjemmebasert omsorg
Hjem
onsdag 26. juni Kåfjord kommune
ID 170 - 100% Barne- og ungdomsarbeider/evt assistent i Olderdalen barnehage
Hjem
onsdag 26. juni Kåfjord kommune
ID 169- 100% stilling som barnehagelærer med spes.ped og samiskkompetanse - 2. gangs utlysning
Hjem
onsdag 26. juni Kåfjord kommune
Eaktodáhtolaš searvvit ja organisašuvnnat sáhttet ohcat lassiárvodivatbuhtadusa
torsdag 20. juni Kåfjord kommune
Kárten juhkančázi dili báikedoaluin gaskka Soleng ja Noammervákki.
Hjem
onsdag 19. juni Kåfjord kommune
Dohkkehuvvon válgalisttut – Suohkanstivraválga 2019
Hjem
onsdag 19. juni Kåfjord kommune
Doarjjaguovddáš incest ja seksuála veagalváldima vuosttá, Troms (SMISO)
Hjem
onsdag 19. juni Kåfjord kommune
Ođđa dieđihangeatnegasvuohta Stáhta dearvvašvuođabearráigehččui jápmin dahje hui duođalaš roasmmehuvvan suohkana dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusas.
Hjem
onsdag 19. juni Kåfjord kommune
Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester
Hjem
mandag 17. juni Kåfjord kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
torsdag 13. juni Kåfjord kommune
Lønns- og personalavdelingen er stengt fra 12.6. ca kl 12.00 og til og med fredag 14.6.19 pga kurs
Ved henvendelser kan det sendes epost til ellen.olsen@kafjord.kommune.no; liv.dagny.berg@kafjord.kommune.no; arnt.furubakken@kafjord.kommune.no
tirsdag 11. juni Kåfjord kommune
Kartlegging drikkevannssituasjon for husstander mellom Soleng - Nommedalen
Bor du på strekningen Soleng - Nommedalen og er tilkoblet et privat vannverk? Da ønsker kommunen å høre fra deg!
tirsdag 11. juni Kåfjord kommune
2. gangs utlysning av Id 167 - Regnskapsleder
fredag 7. juni Kåfjord kommune
Doaimmalaš geassi Gáivuonas 2019 – Prográmma
Lasi dieđut prográmma birra, galle saji ja áigerámmaid. Buot doaimmat leat nuvttá. Muhtun doaibmabijuid mearrida dálki, ja muhtumin fertebehtet niestti váldit mielde. Dieđut doaimmaid birra biddjojuvvojit Gáivuona ruoktosiidui dađistaga. Loga prográmma dahje...
torsdag 6. juni Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KÅFJORD

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL