Kåfjord
Onnee kväänikansan päiväle! Gratulerer med kvenfolkets dag!
Kåfjordkulturen sin bærebjelke består av tre folk - kvener, samer og nordmenn. I dag markeres Kvenfolkets dag. Dagen i dag er en markering og en synliggjøring av kvenene og denne delen av vår kulturarv. Gratulerer med dagen! Svein O. Leiros ordfører
lørdag 06:00 Kåfjord kommune
Kreftforeningen sin innsamling
fredag 10:26 Kåfjord kommune
Gratis skredkurs for ungdom!
 
onsdag 13. mars Kåfjord kommune
Slik markerer vi den årlige nasjonale Barnehagedagen i Olderdalen barnehage!
Barnehagen er en del av det samlede utdanningsløpet, og vi har et felles utdanningspolitisk mål at alle barn skal få et likeverdig og godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og...
tirsdag 12. mars Kåfjord kommune
Tilskudd/stipend til videreutdanning i finsk/kvensk
Skoler og aktuelle lærere i Troms og Finnmark kan søke om stipend/tilskudd til videreutdanning i finsk/kvensk skoleåret 2019/20. Søknadsfrist er 29. mars.
mandag 11. mars Kåfjord kommune
Kvener, kulturarv og turisme
på Halti, Nordreisa, 16.mars 2019 Klokken 12:30-13:30
mandag 11. mars Kåfjord kommune
Skjeggkre i Kåfjordhallen
Hjem
fredag 8. mars Kåfjord kommune
Gursa: dološdáru sávzzat buktet ilu ja ávkki
Gursaráidu Hilde Buer nammasaš olbmuin guhte lea Norgga čeahpimusaid searvvis villasávzadoaimmas- ja -dikšumis.  
onsdag 6. mars Kåfjord kommune
TROMS

Vi ønsker flere innspill!
onsdag 6. mars Kåfjord kommune
Mii dárbbašit sadjásaččaid Gožži mánáidgárdái
Sáhtálitgo don bargat gohččunsadjásažžan Goržži mánáidgárddis? Váldde oktavuođa jođiheaddjái Isabell Warsla, tlf 96623431 dahe e-boastta bakte dása: isabell.warsla@kafjord.kommune.no
tirsdag 5. mars Kåfjord kommune
Min eiendom
tirsdag 5. mars Kåfjord kommune
Vi trenger tilkallingsvikarer i Fossen barnehage
Kan du være tilkallingsvikar i Fossen barnehage? Kontakt styrer Isabell Warsla på 96623431 eller pr epost isabell.warsla@kafjord.kommune.no
tirsdag 5. mars Kåfjord kommune
Påminnelse - informasjon - søknadsfrist 1.mars - Voksenopplæring ved Nord Troms videregående skole
Hjem
fredag 1. mars Kåfjord kommune
Kurs om sau: Glede og nytte av de gammelnorske korthale sauene
Kursserie med en av landets fremste innen drift og stell av villsau, Hilde Buer.
fredag 1. mars Kåfjord kommune
Registreringsskjema av vannmåler
Som følge av vedtatt Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni, har kommunen laget skjema for registrering av vannmålere. Dette skjemaet skal fylles ut av rørlegger som utfører installasjonen, og underskrives av...
onsdag 27. februar Kåfjord kommune
Høring - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - Endring av anleggsplassering på lokalitet Guortesjohka
Høring - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - Endring av anleggsplassering på lokalitet Guortesjohka Lerøy Aurora søkte den 02.02.2018 Kåfjord kommune om tillatelse til å endre sitt oppdrettsanlegg ved Guorttesjohka. Anlegget ligger i sjøen...
mandag 25. februar Kåfjord kommune
Ane jierpmi hivssegis!
fredag 22. februar Kåfjord kommune
Skuhterluottat leat giddejuvvon
Varsom.no melder om faregrad 4 for snøskred. Høy temperaturstigning og mye regn vil medføre økende skredfare. Alle som ferdes bes å unngå skredterreng og utløpssoner for skred. Løypene vil bli stengt til over helga, og ny vurdering tas mandag 25....
fredag 22. februar Kåfjord kommune
Vis dovett!
fredag 22. februar Kåfjord kommune
Påminnelse: Innmelding av nye elever til 1. klasse
Hjem
fredag 22. februar Kåfjord kommune
ID 154 - 100% stilling som utviklingsveileder/regionkoordinator
Hjem
fredag 22. februar Kåfjord kommune
Stor skredfare - følg med på "Vær Varsom"
fredag 22. februar Kåfjord kommune
Stengte scooterløyper
Varsom.no melder om faregrad 4 for snøskred. Høy temperaturstigning og mye regn vil medføre økende skredfare. Alle som ferdes bes å unngå skredterreng og utløpssoner for skred. Løypene vil bli stengt til over helga, og ny vurdering tas mandag 25....
fredag 22. februar Kåfjord kommune
Informasjons- og innspillsmøte kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Kåfjord kommune måtte i påvente av ny kulturkonsulent sette nytt tidspunkt for planoppstart med Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Den nye kommunedelplanen skal inneholde Kåfjord kommunes målsettinger og strategier for bygging av, samt tilrettelegging for...
torsdag 21. februar Kåfjord kommune
Informasjons- og innspillsmøte temaplan kulturminner
Kåfjord kommune ønsker å styrke den kommunale kulturminnekompetansen, samt øke oppmerksomheten og kunnskapen om kulturminner i kommunen. Av den grunn vil det utarbeides en temaplan for kulturminner i Kåfjord, med oppstart februar 2019. Planen skal inneholde en oversikt over...
torsdag 21. februar Kåfjord kommune
Biertavári vuojadanálddis lea gitta - gaskavahku 20.2 rájis gitta bearjadaga 22.2 rádjái
Hjem
onsdag 20. februar Kåfjord kommune
Bassenget i Birtavarre er stengt - fra i dag, onsdag 20. og til og med fredag 22.februar
onsdag 20. februar Kåfjord kommune
ID 153 - Pedagogalaš jođiheaddji Biertavári mánáidgárddis, sadjásaš virgi
fredag 15. februar Kåfjord kommune
ID 153 - Ped.ledervikariat ved Birtavarre barnehage
tirsdag 12. februar Kåfjord kommune
Språk- og duodjikafe
2019 er FN`s internasjonale urfolksspråksår og i den forbindelse arrangerer Giellasiida/Samisk språksenter språkkafe, på Senter for nordlige folk 21. februar kl. 18-20. 21. februar er også den internasjonale morsmålsdagen. Program – Duodji: Kaffe og vaffler Elle...
tirsdag 12. februar Kåfjord kommune
Giella- ja duodjekafea
2019 lea ON riikkaidgaskasaš álgoálbmotgielaid jahki ja dán oktavuođas Giellasiida lágida giellakafea Davvi álbmogiid guovddážis guovvamánu 21. beaivvi dii. 18-20. Guovvamánu 21. beaivvi lea maiddái riikkaidgaskasaš eatnigiela beaivi....
tirsdag 12. februar Kåfjord kommune
Dálusvákki skovllas lea riikkaidgaskasaš vahkku!
Olderdalen skole skal ha INTERNASJONAL UKE, hvor vi også inkluderer samisk og kvensk kultur, i uke 7 (11. – 15. febr). Elevene vil bli delt opp i grupper og skal være innom 7 stasjoner. Dette er stasjonene: Praktisk matematikk, matlaging, naturfag / samfunnsfag, norsk/krle, sang, dans og musikk,...
tirsdag 12. februar Kåfjord kommune
Internasjonal uke på Olderdalen skole!
Olderdalen skole skal ha INTERNASJONAL UKE, hvor vi også inkluderer samisk og kvensk kultur, i uke 7 (11. – 15. febr). Elevene vil bli delt opp i grupper og skal være innom 7 stasjoner. Dette er stasjonene: Praktisk matematikk, matlaging, naturfag / samfunnsfag, norsk/krle, sang, dans og musikk,...
mandag 11. februar Kåfjord kommune
TROMS

Samefolkets dag i Olderdalen barnehage
onsdag 6. februar Kåfjord kommune
Gratulerer med Samefolkets dag! Lihkku Sámi Álbmotbeivviin!
onsdag 6. februar Kåfjord kommune
Brøyting
Kommunen ber om at det ikke parkeres biler/ plasseres utstyr (herunder tilhengere, søppeldunker, sparkstøttinger mv.) på kommunal vei og vegskulder, da dette er til hinder for vintervedlikeholdet og sikkerheten/ fremkommelighet for utrykningskjøretøy. På...
onsdag 30. januar Kåfjord kommune
Bures boahtin Sámi álbmotbeaivvi doalvide Gáivuona ráđđeviesus
tirsdag 29. januar Kåfjord kommune
Velkommen til markering av Samefolkets dag på Kåfjord rådhus
tirsdag 29. januar Kåfjord kommune
Utlysning av kursstøtte: Giellamiella - Samisk snakkekurs
tirsdag 29. januar Kåfjord kommune
Ny rapport - Transportinfrastruktur i Nord-Troms
Dette dokumentet er en kortversjon av rapporten «Kunnskapsgrunnlag 2018-infrastruktur i Nord-Troms» (Transportutvikling AS, januar 2019). Nord-Troms har en voksende sjømatnæring, og flere andre næringer i regionen har et potensial for positiv utvikling. Utviklingen begrenses imidlertid...
mandag 28. januar Kåfjord kommune
Kulturskolen fyller 40 år i 2019
mandag 28. januar Kåfjord kommune
Giellamiella – Sárdnungursa
mandag 28. januar Kåfjord kommune
Giellamiella – Samisk snakkekurs
Hjem
mandag 28. januar Kåfjord kommune
Gáivuona báike- ja čujuhusnamaid čállinvugiid gulaskuddan dieđihuvvo
Hjem
mandag 28. januar Kåfjord kommune
Høring om skrivemåten av stedsnavn og adressenavn i Kåfjord
Hjem
mandag 28. januar Kåfjord kommune
ID 152 - Luopmosadjásaččat 2019 - PRO-bálvalusas
fredag 25. januar Kåfjord kommune
ID 152 - Ferievikarer 2019 - PRO-tjenesten
fredag 25. januar Kåfjord kommune
ID 151 - 100% bistevaš virgi aššeameannudeaddjin dearvvasvuođa- ja fuollasuorggis
tirsdag 22. januar Kåfjord kommune
Stipeandda almmuhus alit oahppui
Hjem
tirsdag 22. januar Kåfjord kommune
Utlysning av stipend for høyere utdanning
Hjem
tirsdag 22. januar Kåfjord kommune
ID 151 - 100% fast stilling som saksbehandler helse og omsorg
Hjem
mandag 21. januar Kåfjord kommune
Ledig 100% stilling som kommunepsykolog med tiltredelse innen 31.08.19 - 2. gangs utlysning
Hjem
mandag 21. januar Kåfjord kommune
Ut i Nord-gohput leat dáppe. Sii geat leat daid diŋgon/máksán sáhttet dál daid viežžat.
Hjem
fredag 18. januar Kåfjord kommune
Čuovo varsom.no neahttasiiddu!
Gáivuona suohkan bivdá gaitdivnnaid geat johtet min guovllus váldit atnui neahttasiiddu www.varsom.no. Neahttasiiddus sáhtát beaivválaččat čuovvut mielde makkár várohusat leat. Áigumuš lea ahte olbmot eai galgga duššat riđu/uđđasa...
fredag 18. januar Kåfjord kommune
Ut i Nord-krusene for 2018 er kommet, og klar til henting for de som har bestilt/betalt.
Hjem
fredag 18. januar Kåfjord kommune
Ramona Salo Myrseth oaččui DOGA Nykommer bálkkašumi 2018
Ramona Salo Myrsethii juhkkojuvvui jagi 2018 Doga Nykommer mearka/bálkkašupmi. Bálkkašumis lea alla árvu máŋga fágabirrasis. Loga DOGA neahttasiiddu artihkala dás. Gáivuona suohkan lea movttet go leat dorjon su ovttasráđiid...
torsdag 17. januar Kåfjord kommune
Heahteveahkki mánáidgáhttenbálvalusas ođđajagemánus 2019
Ođđajagimánu 1. beaivvi 2019 lea mánáidgáhttenbálvalusas Gáivuonas heahteveahkki masa lea vejolaš váldit aktavuođa birrajándora. Guovvamánu 1.beaivvi 2019 rájis Návuona, Ráissa, Gáivuona ja Skiervvá suohkaniin...
fredag 11. januar Kåfjord kommune
Ramona Salo Myrseth er vinner av DOGA merket Årets nykommer 2018
"Med eventyrlyst og dyp kjærlighet dykket hun ned i den samiske kulturen og skapte en kleskolleksjon med et personlig uttrykk som redefinerer det vi tenker på som «samisk», samtidig som den er tro mot røttene. Merkevinneren er også en del av en voksende internasjonal...
fredag 11. januar Kåfjord kommune
TROMS

Følg med på skredvarslingen
Kåfjord kommune anbefaler at alle innbyggerne og besøkende som ferdes i vårt område om å ta i bruk skredvarslingstjenesten www.varsom.no. Varslene utarbeides daglig. Hensikten er jo å unngå at liv og verdier går tapt som følge av snøskred. På...
onsdag 9. januar Kåfjord kommune
Gründerakademiet - fitnodatálggahangursa
Juohkehaš gii áigu ja gii lea ráhkkaneame álggahit iežas fitnodaga sáhttá searvat gursii mas bagadallamiid, čoagganemiid ja neahttaoahpahusa bakte ollislaččat/oppalaččat oahppá govt dan galgá dahkat.  
tirsdag 8. januar Kåfjord kommune
Gründerakademiet - kurs for oppstart av virksomhet
Alle som er i etableringsfasen og som planlegger oppstart av egen bedrift kan gjennom veiledning, samlinger og nettbasert opplæring få en grundig innføring i alle sider ved å starte for seg selv.
mandag 7. januar Kåfjord kommune
Čoahkkinplána 2019
Geahča čoahkkinplána dárogillii  Geahča čoahkkinplána sámegillii 
fredag 4. januar Kåfjord kommune
Møteplan 2019
Se møteplan norsk Se møteplan samisk
fredag 4. januar Kåfjord kommune
Nuoraid ođđajagigilvvut
onsdag 2. januar Kåfjord kommune
Akuttberedskap utenom kontortid i barneverntjenesten i januar 2019
Barneverntjenesten i Kåfjord oppretter døgntilgjengelig akuttberedskap fra 1.1.19. Fra 1. februar 2019 iverksettes interkommunalt samarbeid om Nord-Troms barnevernvakt mellom kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy. Nord-Troms barnevernvakt vil samarbeide med...
tirsdag 1. januar Kåfjord kommune
Åpningstider på rådhuset i romjula 2018
Hjem
21. desember 2018 Kåfjord kommune
Kjære Kåfjordinger
Hjem
21. desember 2018 Kåfjord kommune
Nord-Troms barnevernvakt - fagleder og saksbehandlere
21. desember 2018 Kåfjord kommune
Timeplan for Kulturskolen, vårsemesteret 2019
19. desember 2018 Kåfjord kommune
Langnes, Brattland ja iežá báikenamaid čállinvugiid gulaskuddan dieđihuvvo
19. desember 2018 Kåfjord kommune
Høring om skrivemåten av stedsnavn i områdene Langnes, Brattland m.fl.
19. desember 2018 Kåfjord kommune
Vannmåleravlesning 2018
Frist for vannmåleravlesning 2018
14. desember 2018 Kåfjord kommune
ID 150 - 100% prosjektstilling som Ungdomskontakt fra 01.03.19 og inntil 1 år m.m. for forlengelse, evt fast
13. desember 2018 Kåfjord kommune
Søppelruter jule- og nyttårshelga
Informasjon om søppelruter jul- og nyttår 2018/2019
13. desember 2018 Kåfjord kommune
Nyttårs-turnering for ungdom!
11. desember 2018 Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KÅFJORD

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL