Kåfjord
Ledig stilling som styrer i Birtavarre barnehage
Vi har ledig 100% fast stilling som styrer, søknadsfrist 16.10.20
fredag 13:21 Kåfjord kommune
Avlyst pga for få påmeldte - Informasjonsmøte om helsetjenester
fredag 13:04 Kåfjord kommune
Čáhceváttisvuođat Olmmáivákkis
Dulvvi geažil lea čáhceaboahtu teahtta. Mii leat bargame áššiin ja leat diŋgon mašiinnaid vai buhtistit dan.
onsdag 13:22 Kåfjord kommune
Kåfjord kommune inviterer til nytt foreldremøte om rusforebygging
Grunnet situasjonen med korona fikk ikke Kåfjord kommune gjennomført planlagt rusforebyggende opplegg i skolene- samt nytt foreldremøte om rusforebygging- i etterkant av forrige møte. Derfor inviteres det på nytt til foreldremøte 30. september kl. 18.00.
onsdag 11:44 Kåfjord kommune
Regionale kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Denne høsten inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det legges opp til regionale kurs og man anmoder lag og foreninger til å melde seg på i sin region. Som følge av restriksjoner i forbindelse med...
tirsdag 09:43 Kåfjord kommune
Kokevarsel for abonnenter tilknyttet Manndalen vannverk
På grunn av flomsituasjonen i Kjerringdalselva, innfører kommunen kokevarsel for alle abonnenter som er tilknyttet Manndalen vannverk.
tirsdag 09:37 Kåfjord kommune
Vannproblemer i Manndalen
På grunn av flom i elva er vanninntaket gått tett. Våre ansatte jobber med saken. Det er bestilt maskiner for å renske opp.
tirsdag 07:22 Kåfjord kommune
Varsel fra NVE om både flomfare og fare for jordskred - oransje nivå
NVE varsler om fare for både jordskred og flom i hee Troms. På grunn av at det varsles store nedbørsmengder vil det bli økt fare for andre naturhendelser.
mandag 21. september Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Hva har havfisketurisme og steinskred til felles?
Begge er en av fire presentasjoner du kan få med deg tirsdag 22. september på Halti i Nordreisa. Se platkat:
fredag 18. september Kåfjord kommune
Spørreundersøkelse - Hvordan går det med bedriftene i Kåfjord i corona-tidene?
Vi får jo en del henvendelser fra næringslivet om utfordringer de står oppe i. Vi vil nå spørre alle bedriftene om de har utfordringer. Svarene vil vi bruke for å utforme tiltak for at flere skal komme bedre gjennom denne perioden med corona.
fredag 18. september Kåfjord kommune
Dieđut váhnemiidda ja mánáide koronavirusa birra
Liŋka
torsdag 17. september Kåfjord kommune
Dearvvasvuođabálvalusaid dásseárvvu ja integreren prošeakta sámi álbmoga váras
Hjem
torsdag 17. september Kåfjord kommune
Ođđa njuolggadusat jus finat guossis buhcciidsiiddas
Loga njuolggadusaid
onsdag 16. september Kåfjord kommune
Informasjon til foreldre om barn og koronavirus
link
onsdag 16. september Kåfjord kommune
Operapubba Gáivuona dearvvasvuođasiiddas čakčamánu 24.b. 2020
Hjem
onsdag 16. september Kåfjord kommune
ID 226 - 100% vikarstilling som barne- og ungdomsarbeider ved Manndalen skole/SFO
tirsdag 15. september Kåfjord kommune
Operapub på Kåfjord Helsetun 24.9
mandag 14. september Kåfjord kommune
Prosjekt likestilling og integrering av helsetjenester til den samiske befolkningen
mandag 14. september Kåfjord kommune
Ođasmahtton njoammunsuodjalusdieđut doaimmahagaide main lea lagasoktavuohta eará olbmuide nu go omd. vuoktačuohppit ja gorutdivššut.
Dearvvasvuođadirektoráhtta ja Álbmotdearvvasvuođainstituhtta leat ođasmahtten njoammunsuodjalusdieđuid doaimmahagaide main lea lagasoktavuohta eará olbmuide olggobealde dearvvasvuođabálvalusa, nu go vuoktačuohppit ja gorutdivššut jna. maŋŋel go § 15 rievdadus covid-19...
mandag 14. september Kåfjord kommune
Gáivuona ráđđeviesu ođđa koronaeastadan njuolggadusat.
Gearggusvuođastivrračoahkkimis čakčamánu 8.b 2020 mearriduvvui ásahit čuovvovaš koronaeastadan njuolggadusaid:
mandag 14. september Kåfjord kommune
Revidert smittevernveileder for virksomheter med én-til-én-kontakt som for eksempel frisører og kroppspleie
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert smittevernveilederen for virksomheter med én-til-én-kontakt utenfor helsetjenesten, som frisører, virksomheter som tilbyr kroppspleie mv. etter at endringen i § 15 i covid-19-forskriften trådte i kraft 12. september. Veilederen...
mandag 14. september Kåfjord kommune
Nye coronaforebyggende tiltak på rådhuset i Olderdalen
I beredskapsledelsens møte 08.09.2020 ble det bestemt at vi innfører følgende forebyggende tiltak på rådhus:
onsdag 9. september Kåfjord kommune
Informasjon veilys
Kåfjord kommune har etter befaring regisrert flere strekk hvor det mangler veilys, samt ganske mange enkeltpunkt som er mørke. Kommunen har bedt entreprenør om å utbedre de strekk som er mørklagte. Enkeltpunkter vil kommunen måtte avvente noe med å utbedre, da vi må...
mandag 7. september Kåfjord kommune
Informasjonsmøte om helsetjenester
fredag 4. september Kåfjord kommune
Korona - Litt, mye eller helt avstand
Oppdatert informasjon fra FHI
tirsdag 1. september Kåfjord kommune
Ođđa njuolggadusat buhcciidsiidda gussiide
Geahča ođđa njuolggadusaid
tirsdag 1. september Kåfjord kommune
Stipeandda almmuhus alit ohppui
tirsdag 1. september Kåfjord kommune
Utlysning av stipend for høyere utdanning
Hjem
tirsdag 1. september Kåfjord kommune
Ny prosedyre for besøk i sykehjem
Se prosedyre
fredag 28. august Kåfjord kommune
Delvis utrasing av mur på skredvoll på Samuelsberg
Søndag formiddag raste deler av en skredvoll ved Samuelsberg ut. Skredvollen er et sikringstiltak mot snøskred, som nylig ble ferdigstilt av NVE i samarbeid med Kåfjord kommune. Raset ble oppdaget og meldt inn av turgåere ved skredvollen. Området er nå sperret av.
tirsdag 25. august Kåfjord kommune
Id 225 - styrer i fast 100% stilling i samisk barnehage fra snarest
torsdag 20. august Kåfjord kommune
Informasjon om fullskala øvelse; Trollvikveien
Torsdag 20/8-20 fra kl 17-19 skal det gjennomføres en øvelse på Trollvikveien, i området ved gamle Trollvik skole. Deltakere er UNN HF ambulanse Kåfjord, Kåfjord brannvesen, Kåfjord legekontor, Ambulansehelikopter Tromsø, AMK og politiet. I tillegg vil det...
onsdag 19. august Kåfjord kommune
Informasjon til skogeiere i kåfjord kommune.
Se informasjon
onsdag 19. august Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

To ledige faste 100% pedagogstillinger i samisk barnehage
torsdag 13. august Kåfjord kommune
Ain gáibiduvvo ahte biebmu galgá guossohuvvot bevddiide ja buohkain galget leat čohkkánsajit báikkiin gos guossohuvvo alkohola.
  Dál go lea lohpi guossohit buffea, leat Álbmotdearvvasvuođainstituhtta, Dearvvasvuođadirektoráhtta ja Borramušbearráigeahčču ráhkadan njoammudávddaid eastadeami rávvagiid báikkiide gos guossohuvvo dakkáraš biebmu.
torsdag 30. juli Kåfjord kommune
Ođđa sámi ofelačča almmuhuvvon
Golbma nieidda ja okta bárdni leat válljejuvvon ofelažžan skuvlajahkái 2020/2021.
onsdag 29. juli Kåfjord kommune
Nye Samiske veivisere er offentliggjort
Tre jenter og en gutt er nå valgt til å reise i hele Norge for å fortelle om samisk kultur, historie og hvordan det er å være samisk ungdom i dag. De er det 17. kullet og skal holde foredrag for skoler i skoleåret 2020/2021.
onsdag 29. juli Kåfjord kommune
Ruonas eatnamiid bajásdoallan Gáivuonas
Hjem
onsdag 29. juli Kåfjord kommune
Dieđut sidjiide geat fitnet buhcciidsiidda orruid guossis.
Hjem
tirsdag 28. juli Kåfjord kommune
Dieđut COVID-19 birra ja buhcciidsiidda gussiide.
Hjem
tirsdag 28. juli Kåfjord kommune
Vedlikehold av grøntarealene i Kåfjord
Hjem
fredag 24. juli Kåfjord kommune
Ny krisepakke for frivilligheten 
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.
tirsdag 21. juli Kåfjord kommune
Fortsatt krav om bordservering og sitteplass til alle ved alkoholservering
Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Mattilsynet har laget smittevernråd til virksomheter som tilbyr matservering fra buffet, etter at forbudet mot slik servering er opphevet.
mandag 20. juli Kåfjord kommune
Angående besøk til beboere i sykehjemmet.
Hjem
onsdag 15. juli Kåfjord kommune
ID 222 – Inntil 80% lærerstilling ved Olderdalen barne- og ungdomsskole - Vikariat Skoleåret 2020/2021
mandag 13. juli Kåfjord kommune
Grenseåpning i forbindelse med Covid-19
fredag 10. juli Kåfjord kommune
Sámegiela joatkkagursa
mandag 6. juli Kåfjord kommune
SAM-1035 Nordsamisk som fremmedspråk: Lesing og skriftlig kommunikasjon, 10 stp.
lørdag 4. juli Kåfjord kommune
Gáivuotna- 90 jagi iešheanalaš ovttadahkan
fredag 3. juli Kåfjord kommune
Sámegielgursa – sámegiella vierisgiellan, SAM-1034, 10 oč.
torsdag 2. juli Kåfjord kommune
Kurs i nordsamisk – Samisk som fremmedspråk, SAM-1034, 10 stp.
torsdag 2. juli Kåfjord kommune
Loga bachelorfáttáid sámegielas Gáivuonas!
torsdag 2. juli Kåfjord kommune
Kåfjord -90 år som sjølstendig enhet
onsdag 1. juli Kåfjord kommune
Preassadieđáhus- Ođđa suohkandirektevra Gáivuona suohkanis
Hjem
mandag 29. juni Kåfjord kommune
Báikenamaid čállinvuogi almmuheapmi – Čietnjalluokta
Hjem
mandag 29. juni Kåfjord kommune
Kunngjøring av navnevedtak – Djupvik
mandag 29. juni Kåfjord kommune
Plánamearrádusa almmuheapmi- Suohkanoasseplána
Dákko bokte dieđihuvvo, ahte Gáivuona suohkan mearridii čoahkkimis geassemánu 18.b. 2020, K-áššis 72/20 mearridii suohkanoasseplána valáštallamiidda, fysalaš doaimmaide ja olgodaddamiidda.
mandag 29. juni Kåfjord kommune
Boahtteáiggi buollin ja gádjun
Davvi- Romssa buollindoaimmahat (Brannvesenet Nord) šattai ođđajagemánu 1. beaivvi historján. Geahča boahtteáiggi buollin ja gádjuma preassadieđahusa
fredag 26. juni Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Ruonas eatnamat
Ieža dilálašvuođaid geažil maŋiduvvui ruonas eatnamiid čuohppan dán jagi go suohkan álggahii ja vuoruhii čuohppama girkogárddiin. Nubbi-prioritehtan vuoruhanlisttus bohtet guovddášguovllut, ja dan maŋŋel fas suohkanlaš báikkit iešalddis. Suohkan...
fredag 26. juni Kåfjord kommune
Grøntområder
På grunn av ulike forhold kom klipping av grøntarealer noe sent i gang i år. Kommunen har prioritert klipp av kirkegårdene i kommunen, og har startet dette arbeidet. På annen prioritet kommer sentrumsområdene og deretter kommunale anlegg for øvrig. Vi henstiller...
torsdag 25. juni Kåfjord kommune
Pressemelding - Ny kommunedirektør i Kåfjord kommune
torsdag 25. juni Kåfjord kommune
Kunngjøring av vedtak - Kommunedelplan
Det underrettes herved om at Kåfjord kommunestyre i møte 18.06.2020, K-sak 72/20, vedtok kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
onsdag 24. juni Kåfjord kommune
Plánamearrádusaid almmuhus
Dákko bokte dieđihuvvo, ahte Gáivuona suohkanstivra čoahkkimis miessemánu 15.b. 2020, K- áššis 56/20 mearridii Goržži, Gožžinjárgga, ja osiid fylkageainnu 332 regulerenplána. Plána sisttisdoallá Riddu riđu feastiválaguovllu, skuvlla,...
mandag 22. juni Kåfjord kommune
Gáivuona Suohkana plánastrategiija 2020-2023
Gáivuona suohkanstivrračoahkkimis geassemánu 18.b. mearriduvvui plánastrategiija áigodagaid 2020-2023. Plánastrategiija lea suohkanstivrra stivrengaskaoapmi dán suohkanstivrraáigodagas. Ulbmil lea čielggadit makkár doaimmaid suohkan berrešii...
fredag 19. juni Kåfjord kommune
Gáivuona suohkana váldodoavttir sávvá buori geasi
fredag 19. juni Kåfjord kommune
Kommunal planstrategi 2020-2023
Kåfjord kommunestyre vedtok i møte den 18.06.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023. Planstrategien er kommunestyrets styringsverktøy i inneværende kommunestyreperiode, og formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp
fredag 19. juni Kåfjord kommune
Evaluering av samisk språk i Kåfjord - presentasjon fra folkemøtene
torsdag 18. juni Kåfjord kommune
Sámegiela evalueren Gáivuonas- álbmotčoahkkimiid presentašuvdna 
torsdag 18. juni Kåfjord kommune
Suohkanaš luodda siskkit Nuorážis divvojuvvo geassemánu 18.b.
Suohkanaš luodda siskkit Nuorážis mii lea leamaš gitta dulvvi ja eanauđđasa geažil divvojuvvo geassemánu 18.b. Luodda rahppojuvvo beaivvi mielde.
torsdag 18. juni Kåfjord kommune
Evaluering av samisk språk i Kåfjord - presentasjon fra folkemøtene
torsdag 18. juni Kåfjord kommune
God Sommer fra kommuneoverlegen i Kåfjord
Hjem
torsdag 18. juni Kåfjord kommune
Gollegiella - Davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi geigejuvvo čakčat 2020
Hjem
torsdag 18. juni Kåfjord kommune
Foreslå din kandidat til Gollegiella - Nordisk samisk språkpris
Hjem
torsdag 18. juni Kåfjord kommune
Luodda Nuoražis ain dollojuvvo gitta- ođasmahtton geassemánu 15.b.
Dulvvi ja eanauđđasa geažil lea luodda Nuoražis ain gitta viessonummáris 33 gitta dohko gos leat barttat. Nu go ovdalaččat ávžžuhuvvon, de sáhttá leat váralaš olbmuide leat doppe. Ođđa árvvoštallan suohkanis lea geassemánu 17.b.
tirsdag 16. juni Kåfjord kommune
Søknadslinkene til ledige stillinger fungerer ikke på den linken som er i stillingsutlysninger
mandag 15. juni Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL