Kåfjord
Strømutkobling på Fossen tirsdag 24/ fra kl.13.00 til kl.13.30.
Driftsmelding fra Ymber: Pga arbeid på trafo må vi ha strømutkobling på Fossen tirsdag 24/07 fra kl 1300 til kl 1330. Mvh Ymber AS tlf 77770400
10:33 Kåfjord kommune
Ordfører Svein O. Leiros inviterer med på tur lørdag 25. august
Nord-Troms friluftsråd har oppfordret alle ordførere i samarbeidet om å invitere med på tur. Dette synes kåfjordordføreren er veldig hyggelig, og så har jo all aktivitet også en gevinst for egen helse. Dessuten er det alltid trivelig å samles rundt...
torsdag 13:52 Kåfjord kommune
Gaivuona suohkana báikenamaid gulaskuddama dieđiheapmi, Dálusvággi
Dieđihuvvo ahte Gáivuona suohkan lea sádden Dálusvákki báikenammaáššiid gulaskuddamii.
fredag 13. juli Kåfjord kommune
Varsel om høring om skrivemåten av stedsnavn, Olderdalen
Det kunngjøres at Kåfjord kommune har sendt stedsnavnssaker for Olderdalen ut på høring.
fredag 13. juli Kåfjord kommune
Ferieavvikling ved lønns- og personalavdelingen
Lønns- og personalavdelingen avvikler ferie slik: Liv Dagny Berg har ferie i periodene 16.07. - 05.08. og 13.08.-26.8. Ellen Olsen har ferie 16.7.-18.7. og 20.7. og 30.07. - til og med 27.08. Arnt Furubakken avvikler ferie i okt/nov så han er tilgjengelig på 777 19216 eller...
fredag 13. juli Kåfjord kommune
Gaivuona suohkana báikenamaid gulaskuddama dieđiheapmi, Samuelsberg
Dieđihuvvo ahte Gáivuona suohkan lea sádden Samuelsberg báikenammaáššiid gulaskuddamii.
onsdag 11. juli Kåfjord kommune
Høring om skrivemåten av stedsnavn, Samuelsberg
Det kunngjøres at Kåfjord kommune har sendt stedsnavnssaker  for Samuelsberg ut på høring. 
onsdag 11. juli Kåfjord kommune
Forslag på kandidat til Gollegiella - Nordisk samisk språkpris
Den nordisk samiske språkprisen Gollegiella skal deles ut for åttende gang under det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Oslo i høst. Kommunal- og moderniseringsdepartement ber om forslag på kandidater til årets pris.
mandag 9. juli Kåfjord kommune
TROMS

Dieđahus – Báikenamaid čállinvuohki lea mearriduvvon
Stáhta kártadoaimmahat lea mearridan mo 88 báikenama galget čallojuvvot Gáivuona suohkanis. Namat sisttisdoallet dáru-, sámi- ja kvenagiel dállu- ja doallonamaid čállinvuogit.
tirsdag 3. juli Kåfjord kommune
Kunngjøring - Vedtak på skrivemåten av stedsnavn
Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten for 88 stedsnavn i Kåfjord kommune. Navnene omfatter norsk, samisk og kvensk skrivemåte på naturnavn samt gårds- og bruksnavn.
tirsdag 3. juli Kåfjord kommune
Språkvandring i Skárfvággi/Skardalen
Hjem
fredag 29. juni Kåfjord kommune
Giellavázzin Skárfvákkis
Hjem
fredag 29. juni Kåfjord kommune
Hás sámistit! Språkbad i Manndalen
Hjem
fredag 29. juni Kåfjord kommune
Hás sámistit! Giellalávgu Olmmáivákkis
Hjem
fredag 29. juni Kåfjord kommune
Kåfjord helsestasjon stengt fra 29/6 til og med 9/7-2018
Helsestasjonen er stengt 29/6 til 9/7-2018.
torsdag 28. juni Kåfjord kommune
Nattestengning E6 Skardalstunnelen–Isfjelltunnelen
torsdag 28. juni Kåfjord kommune
Endring av fartsgrense kommunal vei, Kjerringdalsvegen
Fartsgrensen på Kjerringdalsveien er satt ned.
tirsdag 26. juni Kåfjord kommune
Assistenter til sykehjemmet i sommer - Haster
Vi trenger assistenter til sykehjemmet i sommer, blant annet vaskeriet 3-4 dager pr uke, pleien, andre gjøremål.
tirsdag 26. juni Kåfjord kommune
Sykepleier-/helsefagarbeidervikariat i hjemmebasert omsorg
Vi har flere ledige vikariater i hjemmebasert omsorg - søknadsfrist 31.07.18 Vikariater i hjemmebasert omsorg.pdf
tirsdag 26. juni Kåfjord kommune
ID 132 - 100% fast stilling som sykepleier i hjemmebasert omsorg - non stop utlysning
Denne stillingen vil ligge ute til den er besatt - første søknadsfrist 31.07.18 Sykepleierutlysning hjemmebasert omsorg non stop.pdf
tirsdag 26. juni Kåfjord kommune
ID 129 - Kommune-/arealplanlegger i 100% fast stilling - 2.gangs utlysning
Vi lyser ut stillingen på nytt med søknadsfrist 31.07.18. Kommune- og arealplanlegger.pdf
tirsdag 26. juni Kåfjord kommune
Vi trenger menn til helse og omsorg i Nord-Troms
mandag 25. juni Kåfjord kommune
Her får alle i pleien ekstra for å jobbe ekstra helgevakter under avvikling av hovedferie
Det varierer kraftig hva sykepleiere tilbys for å fylle turnuskabalen gjennom sommeren - i Kåfjord kommune får alle som jobber i pleien og tar ekstravakter under avvikling av hovedferie, ekstra kompensasjon i tillegg til lønn og ubekvemtillegg.
fredag 22. juni Kåfjord kommune
Vi opplever innkjøringsutfordringer - offentlig journal fungerer ikke nå. Vi jobber med saken
onsdag 20. juni Kåfjord kommune
Gáivuona suohkan oažžu ođđa ruovttusiiddu
Sirdašupmi ođđa siidui dahká rievdadusaid ja álggahanváttisvuođaid. Mii bivdit olbmuid dávistit dasa: jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no Ođđa siidut ihtet dan vahku mielde juo. Mii sávvat ahte olbmot váldet buriid vuostá daid ođđa siidduid.
tirsdag 19. juni Kåfjord kommune
Utlysning av midler - samiske språktiltak
Lag, foreninger og andre i Kåfjord kan søke om støtte til følgende:
mandag 18. juni Kåfjord kommune
Momskompensasjon for lag og foreninger
Kan du/ditt lag søke?
mandag 18. juni Kåfjord kommune
Kåfjord kommune får ny hjemmeside
Overgangen til ny side vil medføre en del endringer og noen oppstartvansker, og vi oppfordrer publikum til å sende tilbakemeldinger til jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no Allere denne uken vil de nye sidene dukke opp. Vi håper de blir til nytte og glede for mange.
mandag 18. juni Kåfjord kommune
Ledige stillinger - informasjon
fredag 15. juni Kåfjord kommune
60-100% fast stilling som sykepleier/vernepleier i PU-tjenesten
Vi har ledig 60 - 100% fast stilling som sykepleier/vernepleier i PU-tjenesten fra snarest. Sykepleier_Vernepleier.pdf Søknadsfrist 06.07.18
fredag 15. juni Kåfjord kommune
Frivillige lag og foreninger kan søke om momskompensasjon i forbindelse med investeringer i laget
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2018 fordele 1,4 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2017. Søknadsfristen er 1. september.
onsdag 13. juni Kåfjord kommune
Utlysning av midler - samiske språktiltak
Lag, foreninger og andre i Kåfjord kan søke om støtte til følgende: Merutgifter som påløper for at et lokalt tiltak eller arrangement også skal være på samisk Tiltak som er med på å fremme forståelsen for og bruk av samisk i Kåfjord...
fredag 8. juni Kåfjord kommune
Doarjja sámegiela doaimmaide
Searvvit ja iežát Gáivuonas sáhttet ohcat doarjaga: Lassegoluide go báikkálaš doaimmat dehe doalut leat sámegillii maid. Doaimmaide mat ovddidit sámegiela geavaheami suohkanis ja ipmárdusa das.
fredag 8. juni Kåfjord kommune
TROMS

Ledig fast 40% sekretærstilling ved Olderdalen barne- og ungdomsskole
Ledig kontorstilling - søknadsfrist 29.06.18 40% sekretærstilling ved Olderdalen skole.pdf
fredag 8. juni Kåfjord kommune
Lærlingnytt
Elise K. Elvenes-Leiros har tatt fagprøven i tiden 4.-6.juni som barne- og ungdomsarbeider. Fagprøven ble tatt i Birtavarre barnehage. Hun har vært en av Kåfjord kommune sine barne- og ungdomsarbeiderlærlinger etter vekslingsmodellen og har hatt sin læretid ved Birtavarre...
fredag 8. juni Kåfjord kommune
Arbeid langs Guolasvegen, midlertidig stenging i korte perioder.
Melding fra Statnett: Til deres informasjon. Vår entreprenør Reabioli skal begynne med strekkearbeidet i Kåfjorddalen, strekkearbeidet vil foregå over anleggsveien opp Kåfjordalen. Det vil bli satt opp stillaser på hver side og det vil bli satt ut vakter på...
torsdag 7. juni Kåfjord kommune
Ledebil fra birtavarre hverdager kl.15.15.
Angående trafikken gjennom Isfjell- og Skardalstunellen vil Total Trafikkhjelp/Implenia prøve å tilpasse det slik at ledebilen starte fra brua i Birtavarre ca kl 15.15, slik at dere som pendler kanskje kan komme dere til Manndalen i fornuftig tid. Vær obs på at uforutsette ting kan...
torsdag 7. juni Kåfjord kommune
Vannstenging Ytre Kåfjord vannverk
På grunn av arbeid på hovedvannledninga, vil abonnenter i området Engenes - Spåkenes bli uten vann i morgen, onsdag 6. juni fra klokken 10 og utover dagen. Luft og misfarging vil kunne forekomme. For spørsmål, ta kontakt med driftsavdelingen, 77719268
tirsdag 5. juni Kåfjord kommune
Olderdalen barnehage på bibliotekbesøk
Hjem
mandag 4. juni Kåfjord kommune
Kvensk bokbussturné 2018
Hjem
mandag 4. juni Kåfjord kommune
Informasjonsmøte om Gamanjunni
Det inviteres til informasjonsmøte om ROS analyse Gamanjunni onsdag 06.06.18 kl 16.00 på Senter for Nordlige folk. Agenda for dagen Innledning v/ordfører Svein Leiros Informasjon om Gámanjunni, oppfylling av dam og støv, v/Gudrun Dreiås Majala, geolog NVE Presentasjon av ROS...
mandag 4. juni Kåfjord kommune
Lærlingnytt
Mia Engvoll har tatt fagprøven i tiden 22-24.mai som Helsefagarbeider. Fagprøven ble tatt i PU-tjenesten. Hun har vært en av Kåfjord kommune sine helsefagarbeiderlærlinger etter vekslingsmodellen og har hatt sin læretid ved sykehjemmet, hjemmetjenesten, rus og psykiatri og...
torsdag 31. mai Kåfjord kommune
Lokalkunnskapskurs 2018
BLI KJENT MED HVA NORD-TROMS KAN TILBY AV SEVERDIGHETER, KULTURMINNER, ATTRAKSJONER OG REISELIVSTILBUD Lokalkunnskapskurs med webinarer, besøk og guidede turer. Kurset passer for ansatte i handelsnæringen, reiselivsbedrifter, offentlige arbeidssteder og andre interesserte. Les mer om kurset her
torsdag 31. mai Kåfjord kommune
Kokepåbudet for abonnenter til Numedalen vannverk oppheves!
Vannprøvene er nå rene, og kokepåbudet oppheves! Det sendes også ut UMS (sms-varsling).
torsdag 31. mai Kåfjord kommune
Gaskaboddosaš ovttasbargošiehtadus gaskal Gáivuona suohkana ja Sámedikki
Gáivuona suohkan ja Sámediggi leaba vuolláičállán gaskaboddosaš šiehtadusa guovttegielalašruđaid hárrái 2018 rájes.
onsdag 30. mai Kåfjord kommune
Midlertidig samarbeidsavtale mellom Kåfjord kommune og Sametinget
Kåfjord kommune og Sametinget har undertegnet en midlertidig samarbeidsavtale om bruken av tospråklighetsmidlene gjeldende fra 2018.
onsdag 30. mai Kåfjord kommune
Informasjonsmøte - Sårbarhetsanalyse Gámanjunni
Sårbarhetsanalyse for Gámanjunni er nå ferdigstilt. Informasjon om analysen legges fram på informasjonsmøte 6.6.2018 kl. 16:00 på senter for nordlige folk. På møtet vil både NVE og Mattilsynet og Fylkesmannen være representert.
mandag 28. mai Kåfjord kommune
Flere ledige stillinger
Vi har ledig fast 100% stilling som Kommuneplanlegger/Arealplanlegger fra snarest og 80% prosjektleder Samisk språkplan i 4 måneder. Kommune- og arealplanlegger.pdf      80% prosjektleder Samisk språkplan fra 01.09.18 - 31.12.18.pdf Frist 15.06.2018
fredag 25. mai Kåfjord kommune
Informasjonsmøte om Statskog sitt prosjekt på Miessevárri i Kåfjorddalen
Kåfjord kommune inviterer til møte for innbyggere og næringsliv. Hensikten med møtet er å informere om- og å diskutere planene.
torsdag 24. mai Kåfjord kommune
Girjerádju Dálusvákkis lea gitta bearjadaga
Elrávdnjebarggu visttis dihte girjerádju Dálusvákkis lea gitta bearjadaga miessemánu 25. b. Jus dus lea dárbu girjjit sisabuktit dan beaivvi, vejolaš lea girjeskábe COOP gávppiin sihke Dálusvákkis, Biertaváris ja...
torsdag 24. mai Kåfjord kommune
Biblioteket i Olderdalen er stengt på fredag
Biblioteket i Olderdalen må holde stengt på fredag den 25. mai, grunnet arbeid med strømnettet i bygget. Ved behov for innlevering, kan bokskapet på COOP butikkene i Olderdalen, Birtavarre og Manndalen, samt på Rådhuset benyttes.
onsdag 23. mai Kåfjord kommune
Noen på hjertet?
Chat for barn og unge som er bekymret for noen rundt seg på grunn av fysisk eller psykisk sykdom. Er du redd, sint eller lei deg og føler deg alene? Her kan du snakke med noen som lytter til det du har på hjertet. Tirsdager og onsdager kl. 16-20.
onsdag 23. mai Kåfjord kommune
Avslutning for avgangselevene i Kåfjordskolen
Den årlige avslutninga med ordfører for avgangselevene for grunnskolen i Kåfjord gjennomført. Det er bare å konstatere at vi har noen fantastiske flotte ungdommer i Kåfjord. Lykke til videre med utdanninga. Vi håper at flest mulig av dere finner veien hjem igjen snart.
onsdag 23. mai Kåfjord kommune
Ledig prosjektmedarbeiderstilling i 60% stilling ved Samisk språksenter fra 01.09.18
Vi har ledig prosjektmedarbeiderstilling i inntil et år med mulighet for forlengelse. Språkmedarbeider.pdf Søknadsfrist 15.06.18
onsdag 23. mai Kåfjord kommune
Orienteringsmøte - Lerøy Aurora
Møtet skulle annonseres i avisen, men de har gjort en feil og annonsen kom ikke på trykk. Administrasjonen i Kåfjord kommune vurderer møtet som såpass viktig og av offentlig interesse at vi informerer her om møtet i kveld. Her får publikum muligheten til å stille...
onsdag 23. mai Kåfjord kommune
Kunngjøring
Kåfjord kommune har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljregulering lysløype Olderdalen i møte 3.5.2018, sak 24/18.
mandag 21. mai Kåfjord kommune
Kunngjøring
Kåfjord kommune har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljregulering Manndalen sjøbuer i møte 3.5.2018, sak 25/18.
mandag 21. mai Kåfjord kommune
Forlengelse av søknadsfrist for ped.ledere/barnehagelærere
Vi har utvidet søknadsfristen til 31.05.18, men vi tar med alle tidligere søkere. Pedledere_barnehagelærere.pdf
onsdag 16. mai Kåfjord kommune
TROMS

100% fast sykepleierstilling - non stop utlysning
Denne sykepleierutlysningen vil ligge ute til vi får stillingen besatt, første søknadsfrist 31.05.18 Sykepleierutlysning_non_stop.pdf
onsdag 16. mai Kåfjord kommune
Akutt vannavstenging på Holmen, Indre Kåfjord vannverk
Kommunen arbeider med tining av kommunal vannledning på Holmen i Birtavarre, og abonnenter i dette området vil bli uten vann i perioder idag. Vannavstengningen er allerede påbegynt. Etter endt arbeid vil misfarging og luft kunne forekomme. Kommunen beklager de ulemper dette medfører, og tar...
onsdag 16. mai Kåfjord kommune
Forsoning i fortid og nåtid, med blikk på fremtiden. Forsoning i vår kontekst
Stortinget har vedtatt at det skal settes ned en sannhets- og forsoningskommisjon som skal se på hvilke konsekvenser fornorskningen av samer og kvener har hatt, og fremdeles har. I forkant av denne prosessen avholder vi et seminar der fornorskning i fortid og nåtid, i vår region settes i fokus....
onsdag 16. mai Kåfjord kommune
Utredning av ny jernbane Fauske - Tromsø (Nord-Norgebanen)
Jernbanedirektoratet har, etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet , startet arbeidet med et oppdatert kostnadsanslag for en muligjernbane på strekningen Fauske-Tromsø.
tirsdag 15. mai Kåfjord kommune
Utredning av ny jernbane Fauske - Tromsø (Nord-Norgebanen)
Jernbanedirektoratet har, etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet , startet arbeidet med et oppdatert kostnadsanslag for en muligjernbane på strekningen Fauske-Tromsø. Arbeidet skal baseres på den trase som ble vurdert i rapporten «Jernbanens rolle i nord» (Jernbaneverket 2011). Det...
tirsdag 15. mai Kåfjord kommune
Kunngjøring - vedtak på skrivemåten av Nordnestunellen og Manndalsbrua, samt stedsnavn i tilknytning til disse
Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten for 34 stedsnavn i Kåfjord kommune. Navnene omfatter norsk, samisk og kvensk skrivemåte på Nordnestunnelen og Manndalsbrua, samt stedsnavn i tilknytning til disse.
mandag 14. mai Kåfjord kommune
OBS!!! Varsel om stor skogbrannfare.
Da er våren kommet for alvor til Nord-Troms regionen Ber alle om å vise respekt for bruk av åpen ild hele året og spesielt i den tiden som anses som meget brannfarlig 15. april til 15. september. «Minner om at bråtebrenning ikke er tillatt i noen deler av vår region»...
mandag 14. mai Kåfjord kommune
Invitasjon til seminar - Seksuell overgrep mot barn og ungdommer
Foreldre, besteforeldre, politikere, ansatte i helse og oppvekst og alle andre interesserte i Kåfjord inviteres med dette til seminar på Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole den 23. mai kl. 17:30-19:30. Enkel bevertning. Seminaret er gratis. Temaet for møtet er seksuelle overgrep og vold mot...
fredag 11. mai Kåfjord kommune
Kokepåbud numedalen vannverk
Oppdatert informasjon: Det er fremdeles bakterier i drikkevannet i Numedalen, og kokepåbudet opprettholdes. Nye vannprøver tirsdag neste uke. Det er funnet koliforme bakterier i drikkevannet for Numedalen vannverk, og det innføres kokepåbud med øyeblikkelig virkning. Det vil bli tatt...
fredag 11. mai Kåfjord kommune
Tilkallingsvikarer - Fossen barnehage
Vi trenger tilkallingsvikarer i Fossen barnehage og dersom du kan være vikar, så ta kontakt med styrer Isabell Warsla på epost isabell.warsla@kafjord.kommune.no eller på telefon 777 19350.
onsdag 9. mai Kåfjord kommune
Manndalen sentrum/ Sentrumsvegen
Melding fra Contexo AS - informasjon til publikum « I tidsrommet 16 mai til ca 6 juni vil Contexo drive med oppbygging av den nye E6 trafikken. Dette vil skje med masser som blir levert i Manndalen med Båt. I den forbindelse vil det enkelte dager bli drevet anleggs arbeid på i E6 trasen i Sentrum...
onsdag 9. mai Kåfjord kommune
Strømutkobling i Nyvollveien - Birtavarre - onsdag 9/5 fra kl.10-12.30.
Pga. arbeid i nettstasjon må vi ha en strømutkobling i Nyvollveien onsdag 09.05. fra kl. 1000 til ca kl 1230. Mvh Ymber, tlf 77770400
tirsdag 8. mai Kåfjord kommune
Oahpaheaddjevirggit 2. almmuheapmi
Ohcanáigemearri lea 28.05.2018 Oahpaheaddjevirggit 2.almmuheapmi  
mandag 7. mai Kåfjord kommune
2. gangs utlysning lærerstillinger
Søknadsfrist 28.05.2018 Lærerstillinger, 2.gangs utlysning.pdf
mandag 7. mai Kåfjord kommune
Arealkartlegging av bygg i Kåfjord kommune
Arealkartlegging av bygg i Kåfjord Hovedutvalget for miljø, drift og utvikling har vedtatt å gjennomføre en arealkartlegging av alle bygg (bolighus, fritidsboliger, hytter, driftsbygg, næringsbygg) i Kåfjord kommune. Dette gjøres for å få oppdatert informasjon...
mandag 7. mai Kåfjord kommune
Bli med på friluftsskole i Kåfjord
Også i år blir det friluftsskole der mye forskjellig skjer. Det blir fisking, padling, skyting med luftgevær, pil og bue, utemat på bål, kart og kompass, spikking, lassokasting, overnatting i telt, bading og mye annet.
mandag 7. mai Kåfjord kommune
Den årlige befaringa av Guolasvegen
Kommunen tar sikte på å foreta den årlige befaringa av Guolasvegen i midten av juni, med forbehold om at veien er fremkommenlig. Status og vedlikeholdsbehov vil da bli kartlagt og tiltak drøftet med Troms Kraft Produksjon i henhold til avtale av 2015.
mandag 7. mai Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KÅFJORD

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TROMS

FAVORITTER

Hordaland Utenriks IT Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Båt Karlskrona Svedala Næringsliv Oppland Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Oslo Kalmar Rogaland Østfold Vest Agder Hässleholm Fotboll Kultur Akershus Sogn og Fjordane Kvinnherad Odda Skåne Buskerud Trøndelag Mat Forsvar Troms Menn Kristianstad Oskarshamn Inrikes Thailand Rendalen Kongelig Eslöv Fiske Vellinge Tynset Finnmark Sandnes Kragerø Skien Fotball Sport Vær Karmøy Åstorp Mandal Kultur Bolig Molde FK Musikk Sverige Norway Cup Fredrikstad Politikk Blekinge Trening VM Tinn Mote Malmö Reise Kunst Spill Trav IK Start Lyngdal Grue Stavanger Russland Barn Stockholm Kristiansand Grane Sigdal Risør Tvedestrand Lesja Helse Vestby Tesla Motor Lindås Askvoll Stord Røros 17. mai Sjakk Nittedal Fauske Økonomi Aurskog-Høland Lund Turn Håndball Hälsa Näringsliv Båstad Vågan Nesodden Horten Salangen Hvaler X-games Vadsø Nore og Uvdal Seljord Osterøy Film Jølster Moss Lillesand Boksing Sund Ringsaker Landbruk Askøy Øksnes Steigen Tranøy Bamble Sortland Kampsport Kongsvinger Gausdal Lund Eurovision Landskrona Friidrett Android Strängnäs Suldal Fedje Helsingborg Narvik Bromölla Bil USA Eidskog Sogndal Porsgrunn Staffanstorp Leirfjord Åmot Andøy Alpint SK Brann Hyllestad Gjerstad Bremanger Høyanger Aurdal Teknik Gjøvik Stor-Elvdal Hemnes Vefsn Kvinesdal Karasjok Nybro Bodø/Glimt Ronneby Solund Kommunesammenslåing Enebakk Alstahaug Drangedal Meløy Austrheim Saltdal FK Haugesund Polen Russ Rælingen E-sport Tomelilla Gloppen Skedsmo Engerdal Bærum Tyrkia Jakt Radøy Friluftsliv Interiør Øyer Flekkefjord Karlshamn Moskenes Sandefjord Fotball Løten Stranda Voss Rygge Jönköping Østre Toten Musik Kvinner Lødingen Ski Øygarden Time Nes Rauma Hörby Masfjorden Meland Dovre Vitenskap Kviteseid Nissedal Spania Dyr Tysvær Hobøl Svelvik Motorsport Bundesliga Liverpool Stryn Klima Nord-Korea Mat Ballangen Tønsberg Eidfjord Trøgstad Frankrike Nordre Land Arctic Race Hamar Politik La liga Halden Eid Kvalsund Øystre Slidre Torsken Evenes Valle Mjölby Skiptvet NM Skisport Lillehammer Skånland Ukraina Asker Toyota Jevnaker Fildeling World Series of Poker OBOS-ligaen Skodje Re Bil Stabæk Lillestrøm SK Sölvesborg Norway Chess Sjöbo Flora Rakkestad Mönsterås Danmark Israel Mörbylånga Utrikes Holtålen Champions League Volvo Forskning Flakstad Mjøndalen IF Målselv Giske Arendal Tingvoll Hole Poker Hadsel Båt Sørfold Brønnøy Roing Litteratur Åsnes Jobb Östra Göinge Farsund Syria Hammerfest Askim Søgne Odds BK Rennesøy Aure Bodø Foto Ulvik Vestre Slidre Skurup Film Vinje Australia Nordkapp Olofström Rana Nord-Odal Tour of Norway Audnedal Molde Larvik Utsira Motorsport Hockey Lier Hamarøy Kryptovaluta Tromsø IL Grimstad Fjaler Ulstein Sola Modum Sykkylven Eidsberg Bømlo Emmaboda Birkenes Skiskyting Svalöv Sandøy Nannestad Porsanger Værøy Tysfjord Kina Frogn Klatring Vindafjord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL