Kåfjord
Høringsuttalelse til revisjonsdokument for Guolas vassdraget - Kåfjord kommune
Kåfjord formannskap vedtok i sak 71/14 å kreve revisjon av konsesjonsvilkårene for Troms Kraft Produksjon AS' konsesjon til regulering og overføring i Guolasvassdraget. Revisjonssak ble åpnet ved NVEs vedtak av 20. juni 2016. Troms Kraft Produksjon AS (heretter «TK AS») har...
mandag 14:02 Kåfjord kommune
50% stilling som arbeidskoordinator NAV - inntil et år
Vi har ledig prosjektstilling som arbeids- og inkluderingskoordinator i 50% stilling inntil 1 år. Søknadsfrist 11.12.17. Prosjektstilling NAV.pdf
mandag 12:48 Kåfjord kommune
Troms fylkeskommune glemte tiden, Loppa-ordføreren satt værfast og kollegaen fra Kautokeino stemte feil
Ryddeaksjonen i Troms Kraft gikk ikke helt etter planen.
mandag 07:29 Nordlys
Doaktárkantuvra lea gitta bearjadaga 01.12.17 bie. 12.00 rájis
Doaktárkantuvra lea gitta bearjadaga 01.12.17 biellu 12.00 rájis personalmátkki geažil. Jus dárbbahat veahki doaktáris, de riŋges 116117 dehe 113.
fredag 16:15 Kåfjord kommune
Legekontoret har stengt fredag 01.12.17 fra kl.12.00.
Legekontoret har stengt fredag 01.12.17 fra og med kl 12.00 på grunn av personaltur. Ved behov for legehjelp: Ring 116117 eller 113.
fredag 09:51 Kåfjord kommune
Ledig stilling som utviklingsveileder
onsdag 07:33 Kåfjord kommune
Biblioteket i Olderdalen er stengt, onsdag 15. november
BIBLIOTEKET ER STENGT ONSDAG DEN 15. NOVEMBER. Ved behov for innlevering, kan du legge bøker/medier i ett av våre bokskap. Bokskapene står på Rådhuset ved servicekontoret og på COOP i Olderdalen, Birtavarre og Manndalen. NB! Ingressbildet er symbolsk ;-)
tirsdag 14. november Kåfjord kommune
Riebangárdi 10 år!
I dag er det 10 år siden Riebangárdi, den samiske avdelingen i Fossen barnehage, åpnet. I den anledning ble det feiret bursdag med ballonger, kaker, saft og bursdagssang for alle ungene i Fossen barnehage. Oppvekstlederen var invitert og hadde med seg gratulasjonshilsen fra ordføreren og...
tirsdag 14. november Kåfjord kommune
TROMS

Overgrep.no
Overgrep.no lea ođđa neahttasiidu mas bohtet ovdan jearaldagat ja vástádusat veahkaválddálašvuođa birra. Neahttasiiddu olahusjoavku leat olbmot geat gillájit seksuála veahkaváldimiid ja sin oapmahaččaid. Neahttasiiddus leatge vallji dieđut sin...
fredag 10. november Kåfjord kommune
Romsamátki Gáivuona nuoraidklubbaid várás
Gáivuona nuoraidklubbat plánejit lágidit aktasaš bussemátkki Romsii juovlamánu 2. beaivvi (2.12). Mátki lágiduvvo dušše jus leat doarvái olu nuorat geat dieđihit iežaset searvat dan mátkái. Plánejuvvon doaimmat leat...
fredag 10. november Kåfjord kommune
Ođasmahttojuvvon dieđuid
Čáhcedoaibmaváttisvuođat Goržžis/Gáiskeriiddis leat dál divvojuvvon. Buohkain lea fas čáhci. Iskkus lea dahkkojuvvon ja sáddejuvvo ihttin bearjadaga. Mii ávžžuhit olbmuid Goržžis gitta Badjegeađđái vuoššat čázi. Dieđuid ođasmahttojuvvo....
fredag 10. november Kåfjord kommune
Tomtearbeider pågår på Svenhaugen
I disse dager jobber Skanska husfabrikken AS på Svenhaugen med utgraving av tomt. Arbeidene går som planlagt og femdriften er god.
torsdag 9. november Kåfjord kommune
Overgrep.no
Overgrep.no er en ny ressursside som belyser spørsmål og svar mange lurer på i forbindelse med seksuelle overgrep. Målgruppen for siden er ofre for seksuelle overgrep og deres pårørende. Siden har også mye informasjon som er rettet mot ofre for vold i nære relasjoner.
torsdag 9. november Kåfjord kommune
Oppdatert informasjon 13.11.2017
Lekkasjen som kommunen avdekket i Fossen/Gaiskiridi, er reparert og vannet er nå tilbake. Vannprøver er tatt og vannet er rent. Kokeanbefalingen er dermed opphevet. Kommunen beklager de ulempene dette har medført. Spørsmål kan rettes Drifts-og utviklingsavdelinga: 77719268
torsdag 9. november Kåfjord kommune
Fysisk klubb starter opp i Kåfjordhallen, lørdag den 11.november.2017 kl. 16.30
Lørdag 11. november. Juniorklubben: 16.30 – 19.30 1.klasse til og med 6.klasse _____________________________________________ U.Klubben: 19.30 – 22.30 7.klasse til og med 18 år
torsdag 9. november Kåfjord kommune
Planlagt Tromsøtur for ungdomsklubbene fra Kåfjord
Ungdomsklubbene i Kåfjord prøver å arrangere felles busstur til Tromsø i begynnelsen av desember under forutsetning av nok påmeldte. Aktivitetene som planlegges er tur til Bowlinghallen på Stakkevollan og til Darklight, (ikke langt unna Bowlinghallen) og med avslutning pizza...
torsdag 9. november Kåfjord kommune
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni
Den 24.04.2017, sak 23/17, vedtok Kåfjord kommunestyre en presisering av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni
onsdag 8. november Kåfjord kommune
Rådmannen foreslår store kutt – 150 stillinger i fare i Alta kommune
– Vi drifter som vanlig, sier avdelingsleder.
onsdag 8. november iFinnmark
Høringsdokumenter: Hovedplan for vann i Kåfjord 2018-2028
Kåfjord formannskap vedtok i sak 68117 den 23.10.2017 følgende: Hovedplan for vann- Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 2018-2028 legges ut til høring og offentlig ettersyn (6 uker) fra 07.11.17-19.12.2017
mandag 6. november Kåfjord kommune
Veglys
Reparasjoner av veglys skulle vært påbegynt denne uka, men på grunn av snøfallet har arbeidet dessverre blitt ytterligere forsinket. Tilbakemelding fra entreprenør idag, er at arbeidet starter imorgen. Strekningen Olderdalen - Numedalen påbegynnes iløpet av neste uke....
torsdag 2. november Kåfjord kommune
Kom på språkverksted!
Giellasiida - Samisk språksenter i Kåfjord og Senter for nordlige folk har gleden å invitere barn fra 1.-7. kl som har samisk som 1. eller 2. språk til språkverksted på Senter for nordlige folk den 15.11 kl 17.00-18.30. Påmelding sendes til...
onsdag 1. november Kåfjord kommune
Boađe giellabádjái!
Giellasiida ja Davvi álbmogiid guovddáš bovdejit 1.-7. luohkáid mánáid geain lea sámegiella 1. dehe 2. giellan giellabádjái. Mii deaivvadit Davvi álbmogiid guovddážis 15.11 biellu 17.00 -18.30. Dieđit ovdal 13.11.17, e-poastta bakte...
onsdag 1. november Kåfjord kommune
Presentasjon av samiske lærebøker
Hjem
tirsdag 31. oktober Kåfjord kommune
Vuosehusrahpan bearjadaga guovvamánu 27.10 bie 18.00 - Ivguheasta Davvi álbmogiid guovddážis, Gáivuonas
Les mer her
tirsdag 31. oktober Kåfjord kommune
vannlekkasje Olderdalen sentrum
Det pågår nå reparasjon av vannlekkasje ved Rådhuset i Olderdalen sentrum. I den anledning kan det bli mindre driftsforstyrrelser på vannleveransen, samt luft og misfarging. Vannet kan også bli stengt i kortere perioder. Det forventes at arbeidet vil vare utover dagen. Kommunen...
mandag 30. oktober Kåfjord kommune
Opplæring i Familieråd
I barneverntjenesten tenker vi at barn og unges familie og nettverk kan være en ressurs. Som et ledd i synliggjøringen av dette har vi gått i gang med opplæring i metoden Familieråd.
mandag 30. oktober Kåfjord kommune
Utstillingsåpning fredag 27.10 kl 18.00 - Lyngshestfortellinger Senter for nordlige folk, Kåfjord
Les mer her
fredag 27. oktober Kåfjord kommune
Prosjekt som skal fremme muligheter for oppstart av bedrift
Kåfjord kommune samarbeider med de andre Nord-Troms bedriftene i prosjektet Hopp idé. Satsingen gir unge som vil starte virksomhet ekstra muligheter for støtte. Les om prosjeket her
fredag 27. oktober Kåfjord kommune
Språkmotiveringsstipend for elever i den videregående skole, skoleåret 2017/18
Kåfjord kommune utlyser språkmotiveringsstipend for elever i den videregående skole for skoleåret 2017/18. Tildeling av stipend skjer på grunnlag av søknad.
onsdag 25. oktober Kåfjord kommune
Driftsproblemer Manndalen vannverk
Grunnet problemer på inntaket i Kjerringdalen, vil abonnenter tilknyttet Manndalen vannverk oppleve trykkforstyrrelser på ledningsnettet i ettermiddag/kveld. Kommunens uteseksjon er på stedet og jobber med å løse problemet. Kommunen beklager de ulemper dette medfører, og satser...
mandag 23. oktober Kåfjord kommune
Ledige boligtomter i Djupvik
Her er det ledige områder som passer godt for boliger. De fleste arealene eies av private, men Kåfjord kommune har også ledige arealer. Her er et kart som viser ferdig oppmålte tomter. Ta kontakt med kommunen om du er interessert i å kjøpe eiendom for å bygge bolig.
mandag 23. oktober Kåfjord kommune
TV-aksjonen trenger bøssebærere i Kåfjord!
Gjør søndagsturen til årets viktigste tur. Meld deg, og ta gjerne med familien. Kontakt: Kåfjord Frivilligsentral 971 95429 eller Agnes Nilsen 416 75644
onsdag 18. oktober Kåfjord kommune
Høring revisjonsdokument for Guolasjohka-reguleringa i Kåfjord kommune
På bakgrunn av krav fra Kåfjord kommune og føringer fra NVE har Troms Kraft Produksjon utarbeidet et revisjonsdokument som bl.a beskriver reguleringene og vurderer de ulempene man er kjent med.
mandag 16. oktober Kåfjord kommune
TROMS

Mottak av fritidsbåter
Finansiering og rutiner for mottak av fritidsbåter: Vedlagt følger en beskrivelse av hvordan båteier skal gå frem for å få utbetalt kr. 1000 pr fritidsbåt som leveres til godkjente anlegg. Beløpet skal dekke transporten. I Nord – Troms er det Galsomelen...
torsdag 12. oktober Kåfjord kommune
Redusert åpningstid på biblioteket i Olderdalen
Biblioteket i Olderdalen er åpent fra kl. 11 - 13.30, tirsdag 10. oktober. Bokbussen og Manndalen filial har vanlig åpningstid.
mandag 9. oktober Kåfjord kommune
Endret busstopp for av- og påstigning skolebuss Manndalen
På grunn av anleggsvirksomhet langs Sentrumsvegen, blir det endret busstopp/holdeplass for skoleskyss på Løkvoll. Skolebussen vil ha av- og påstigning ved Joker (ikke Coop som tidligere). Skolebarn må benytte bolgfeltsveg istedet for Sentrumsvegen (snarveg merket med blått) for...
fredag 6. oktober Kåfjord kommune
Invitasjon til informasjons og innspillsmøte.
Sak: Planprogram - og oppstart av arbeidet med Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og Friluftsliv. Kåfjord kommune har vedtatt et foreløpig planprogram for Idrett, fysisk aktivitet og Friluftsliv
torsdag 5. oktober Kåfjord kommune
Folkemøte om anleggsarbeider i Manndalen sentrum
Folkemøte om anleggsarbeider i Manndalen sentrum Contexo AS utfører nå arbeider for Statens vegvesen i Manndalen - anlegge ny E6 inkludert midlertidig omlegging, arbeider på Sentrumsveien og Samulelsbergveien, sprenging på Manndalsklubben, anlegge kyststi, m.m. I den anledning...
torsdag 5. oktober Kåfjord kommune
Ordfører Svein O. Leiros fronter TV-aksjonen 2017
Årets viktigste søndagstur står for døren. TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt
onsdag 4. oktober Kåfjord kommune
Rabas virggit buhcciidsiiddas ja siidaveahkkebálvalusas
Mis leat rabas buohccedikšuvirgi ja sadjásaš virgi buohccedikšun, ja mis lea maid 70% sadjásaš virgi dearvvasvuođabargin. Ohcanáigemearri:19.10.17. Buohccedikšu ja dearvvasvuođabargi
onsdag 4. oktober Kåfjord kommune
Dieđut ođđa buhcciidsiidda ásaheami birra
Gáivuona suohkan galgá ođđa dearvvasvuođa guovddáža cegget Biertavárrái. Dán aktavuođas Gáivuona ovdagoddi lea mearridan ahte suohkan galgá šiehtadit suohpamuša Skanska Husfabrikken AS nammasaš fitnodagain. Prošeakta...
onsdag 4. oktober Kåfjord kommune
Omlegging av E6 i Manndalen
Grunnet den pågående anleggsvirksomheten på Løkvoll i Manndalen, vil E6 midertidig legges om til Sentrumsvegen (kommunal veg) fra onsdag 03.10.2017. Endret kjøremønster vil bli skiltet, og området har i perioden 30-sone. Spørsmål vedrørende omleggingen...
tirsdag 3. oktober Kåfjord kommune
Rabas oahpaheaddjivirggit ja Mánáid- ja nuoraidbargi
Mis leat rabas 100%bissovaš oahpaheaddjivirgi Dálusvákki skovllas ja 80% bissovaš virgi mánáid- ja nuoraidbargin Olmmáivákki skovllas, de mis leat maid guokte 20% sadjásaš oahpaheaddjivirggi duiskkagielas ja kvenagielas....
tirsdag 3. oktober Kåfjord kommune
Ledige lærerstillinger og Barne-og ungdomsarbeider
Vi har ledig fast lærerstilling i 100% ved Olderdalen skole og fast 80% stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Manndalen skole, i tillegg to 20% vikariater som lærere i tysk og kvensk. Lærerstilling-oktober.pdf
tirsdag 3. oktober Kåfjord kommune
Árvalehket eavttohasaid dán jagi kulturbálkkašupmái!
Dál lea vejolaš árvalit eavttohasaid dán jagi kulturbálkkašupmái. Ovddit kulturbálkkašumi oaččui Jenny Knutsen jagi 2015. Huobmájehket dan ahte bálkkašumi ii leat vejolaš juohkitgo ovttaskas olbmui dehe searvái....
tirsdag 3. oktober Kåfjord kommune
Vet dere om gode kandidater til de forskjellige prisene som Troms fylkeskommune skal dele ut i år?
Troms fylkeskommune deler årlig ut frivillighetspris og kulturpris, samt idrettsstipend og arbeidsstipend til kunstnere. Troms fylkeskommune ber nå om forslag til kandidater med begrunnelse, samt søknad om stipend.
tirsdag 3. oktober Kåfjord kommune
Čietŋalluovtta regulerenplána (guovluplána)
Suohkanplánejeaddji muitala ahte Čietŋalluovttta regulerenplána álggaheapmi lea maŋiduvvon juovlamánu 2017 rádjái.
mandag 2. oktober Kåfjord kommune
Reguleringsplan for Djupvik
Kommuneplanlegger informerer om at oppstart av reguleringsplan for Djupvik er utsatt til Desember 2017.
mandag 2. oktober Kåfjord kommune
Det inviteres til å komme med forslag på kandidat til årets Kulturpris 2017.
På grunn av at det kun er innkommet 1 forslag på Kulturpris 2017 lyses prisen ut på nytt med ny frist for innsending: 12. november 2017. Forrige kulturpris ble delt ut i 2015, og prisen gikk da til Hermund Dalvik. Vær obs på at prisen kan ikke deles mellom flere enkeltaktører...
fredag 29. september Kåfjord kommune
Det er nå tid til å søke midler til rusforebyggende tiltak 2017
På grunn av at det kun er innkommet søknad fra ett lag i kommunen lyses midlene ut på nytt med ny søknadsfrist: 12. november 2017 Midler til rusforebyggende tiltak for barn og unge mellom 12 – 19 år Følgende kriterier gjelder for søkerne: 1. Hoved søker skal...
fredag 29. september Kåfjord kommune
Informasjon om etablering av nytt sykehjem
Kåfjord kommune,ved formannskapet, har vedtatt inngåelse av kontraktforhandlinger med Skanska Husfabrikken AS om nytt senter for helse og omsorgstjenster i kommunen. Prosjektet har en total ramme på 256, 8 millioner kroner, og vil være et betydelig løft for omsorgsfunksjonene i...
torsdag 28. september Kåfjord kommune
Vær varsom plakaten
I Administrasjonsutvalget 15.09.17 var det en diskusjonssak om bruk av sosiale media og Vær-varsom plakaten. Det oppfordres til at administrasjonen påminner om denne plakaten, og legger ut informasjon både på hjemmesiden, mail og facebook, samt at «vær varsom-plakaten» tas...
torsdag 28. september Kåfjord kommune
Ledige stillinger ved sykehjemmet og hjemmebasert omsorg
Vi har både fast stilling som sykepleier og sykepleiervikariat, og i tillegg 70% helsefagarbeidervikariat. Søknadsfrist 19.10.17. Sykepl og helsefagarbeider.pdf
torsdag 28. september Kåfjord kommune
Endring i organisering av havneutvalgene
Kommunestyre vedtok i møte 19.09.17, sak 45/17 å endre organisering av havneutvalgene i Kåfjord kommune. Ordningene med havneutvalg er fjernet og erstattes med administrativ organisering hvor havnsjef gis myndighet til bl.a tildeling og oppsigelse av plasser. Den daglige driften ved havnene...
onsdag 27. september Kåfjord kommune
Gáržžiduvvon rahpanáiggit Dálusvákki girjerájus
Dálusvákki girjerádju lea gitta čakčamánu 27.b. Gáržžiduvvon rahpanáiggit duorastaga čakčamánu 28.b. Girjerádju lea rábas bie. 10.00-16.00 Girjerádju lea gitta danne go bargit leat kurssas.
onsdag 27. september Kåfjord kommune
Hpv-boahkuheapmi Gáivuona dearvvasvuođaguovddážis
Boahkuid bidjet daid beivviid.
onsdag 27. september Kåfjord kommune
Influensaboahkuheapmi Gáivuona dearvvasvuođaguovddážis, Biertaváris
Boahkuid bidjed dáid beivviid
onsdag 27. september Kåfjord kommune
Influensavaksinering ved Kåfjord helsestasjon, Birtavarre
Datoer for vaksinering
tirsdag 26. september Kåfjord kommune
TROMS

Hpv-vaksine ved Kåfjord helsestasjon
Her er oversikt over tidspunkter.
tirsdag 26. september Kåfjord kommune
Redusert åpningstid på biblioteket i Olderdalen
Biblioteket i Olderdalen er stengt på onsdag den 27. september. Redusert åpningstid på torsdag 28. september. Åpent fra kl. 10 - 16.00. Dette fordi de ansatte er på kurs.
tirsdag 26. september Kåfjord kommune
Olu lihku Gáivuona suohkana siidafuolahussii, dán jagi IA-bálkkášumiin!
I dag har IA-rådet; Troms tildelt hjemmebasert omsorg, Kåfjord kommune, årets IA-pris. Kriterier for tildeling av prisen er blant annet tilrettelegge for eldre arbeidstakere, redusere sykefravær og at IA-arbeidet er godt forankret i partssamarbeidet i virksomheten. Hensikten med IA-prisen er...
mandag 25. september Kåfjord kommune
Høring - planprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Kåfjord kommune har utarbeidet et planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018 - 2022. Planprogrammet er sendt ut til høring til aktuelle parter, samt er lagt på servicekontoret, rådhuset, til offentlig gjennomsyn i hht til PBL § 11 - 12. Samtidig...
mandag 25. september Kåfjord kommune
Iskkadeapmi mátkeeláhusa birra
Kåfjord kommune er medeier i Visit Lyngenfjord og støtter utvikling av reiselivet i vår region gjennom selskapet. Visit Lyngenfjord jobber med å kvalifisere for Merket for Bærekraftig reisemål. I den anledning trenger selskapet DIN hjelp. Det er laget en undersøkelse med 9...
fredag 22. september Kåfjord kommune
Ođasmahttojuvvon hárjehallanáiggit čakčamánu 2017
Geahča hárjehallanáiggiid
fredag 22. september Kåfjord kommune
Oppdaterte treningstider pr.september 2017
Se treningstider
torsdag 21. september Kåfjord kommune
Gratulerer til hjemmebasert omsorg, Kåfjord kommune, med årets IA-pris!
I dag har IA-rådet; Troms tildelt hjemmebasert omsorg, Kåfjord kommune, årets IA-pris. Kriterier for tildeling av prisen er blant annet tilrettelegge for eldre arbeidstakere, redusere sykefravær og at IA-arbeidet er godt forankret i partssamarbeidet i virksomheten. Hensikten med IA-prisen er...
torsdag 21. september Kåfjord kommune
Oppdatering: Vannproblemer Manndalen vannverk
Oppdatert kl 18:00 Driftsproblemene som oppsto på Manndalen vannverk skal være over. Det er registrert et høyt forbruk ut av vannbehandlingsanlegget over en kort periode, noe som kan ha forårsaket trykkfall og driftsproblemer. Driftsoperatørene opplyser om at forbruket har stabilisert...
onsdag 20. september Kåfjord kommune
Giellakáfedat
Dálusvággi duodjesearvvi viesus lea sámegiela gáfedat bie. 18.00-19.30 gaitdivnnaid várás geat hálidit boahtit sámistit. Boađe vaikko it máhtege nu olu. Mii guossohit gáfe ja snoahpamušaid! Bures boahtimisttát!
onsdag 20. september Kåfjord kommune
Samisk språkkafe
På Olderdalen husflidshus kl. 18.00-19.30 er det åpen kafé for alle som vil snakke samisk. Ingen kunnskapskrav. Det serveres kaffe og noe til kaffen. Velkommen!
onsdag 20. september Kåfjord kommune
Innbyggerundersøkelse om reiseliv
Kåfjord kommune er medeier i Visit Lyngenfjord og støtter utvikling av reiselivet i vår region gjennom selskapet. Visit Lyngenfjord jobber med å kvalifisere for Merket for Bærekraftig reisemål. I den anledning trenger selskapet DIN hjelp. Det er laget en undersøkelse med 9...
tirsdag 19. september Kåfjord kommune
Oppstart av korps i Kåfjord
Kåfjord Kulturskole vil i år satse på å starte opp korps, og i den anledning trenger vi folk som har lyst til å være med å spille! For å planlegge høsten og vinteren, håper jeg du vil være med på et møte der vi diskuterer hva vi har lyst...
mandag 18. september Kåfjord kommune
Regional samling om tilskuddsordningen Kompetansepluss
Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Kompetanse Norge arrangerer regionale samlinger om Kompetansepluss. Det er fortsatt ledige plasser på...
fredag 15. september Kåfjord kommune
BRANNVERNUKA - Åpen brannstasjon 23.09.17 - Tre av fire uten brannøvelser hjemme
Tre av fire familier har aldri hatt brannøvelse hjemme, ifølge en ny undersøkelse. Brannsikkerhet i hjemmet er hovedtema når brannvesen over hele landet inviterer til Åpen brannstasjon under Brannvernuka lørdag 23. september. I vårt distrikt er det Kåfjord...
torsdag 14. september Kåfjord kommune
Redusert åpningstid på biblioteket, torsdag 14. september
Biblioteket i Olderdalen stenger kl. 16.00, torsdag den 14. september, grunnet arrangement på biblioteket i Manndalen.
torsdag 14. september Kåfjord kommune
Oppstart av dramagrupper/barneteater
Vi starter opp med dramagrupper i Manndalen og Olderdalen. Tidspunkt og aldersgruppe er som følger: Manndalen: Onsdager kl. 13.45-14.45 for 1. – 5. klasse. Olderdalen: Onsdager kl 16.15-17.15 for 4 år – 2. klasse og kl. 17.15-18.15 for 3. – 7. klasse. Man melder seg på via...
onsdag 13. september Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

KÅFJORD

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TROMS

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Aust Agder Kjendis Get-ligaen Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Oppland Hedmark Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Troms Kultur Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Fiske Mobil Halloween Kvinnherad Reise Mat Helse Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Bolig Grue Svalbard Finnmark Tesla Landbruk Fotball Kultur Sport Jul Vær Östra Göinge Håndball Inrikes Litteratur Film Helsingborg Sverige Suldal Motor Kunst Vestby Musikk Båt Spill Forskning Malmö Odda Forsvar Boksing Trav Ishockey Landskrona Masfjorden Hässleholm Kongsvinger Hockey Trening Odds BK Holmestrand Svelvik Russland Bil Mote Arendal Fedje Brexit Polen Sjakk Stavanger Risør Osterøy Askøy Valg NM Bærum Nord-Korea Tour of Norway Trondheim Lund Lillesand Sykkel Eidfjord Barn Musik Langrenn VM Svømming Karmøy Jobb Kristianstad Stockholm Seljord Tjøme Os Fjell OL Vestre Slidre Tinn Øvre Eiker Astronomi Molde Skiskyting Sørreisa Verdal Agdenes Alta Fredrikstad Selje OBOS-ligaen Israel Kävlinge Tour de France Kongelig Kommunesammenslåing Tønsberg Ledare Norway Cup Menn Gloppen NHL Premier League Politikk Mandal Stord Tyskland Harry Potter Evenes Vinje Poker Nedre Eiker Moss Tvedestrand Jakt Sandnes Skellefteå Emmaboda Vellinge Skøyter Kina Ringsaker Hopp Tromsø IL Steinkjer Sund Kampsport Holtålen Porsgrunn Mercedes-Benz Tomelilla Europa League Fitjar Meland Eidsberg Porsanger Hadsel Aurdal Universet Klima Lenvik Jevnaker Midsund Halden Russ Nannestad Rauma Klatring Åstorp Rosenborg BK Ås Haugesund Eslöv Drammen Volda Voss Näringsliv Frankrike Nybro Snowboard Streik Røros Radøy Nes Ullensvang Tana Andøy Viking FK Narvik Vevelstad Kristiansand Trysil Nissedal Lyngdal Notodden Austrheim SK Brann Gjøvik Bremanger Alpint Android Dovre Svedala Motorsport Kvænangen Måsøy Lier USA
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL