Kåfjord
Nedre Holmenbrua stengt pga flom!
Hjem
20:34 Kåfjord kommune
Regulerenevttohus Veahčira geađgedoaimmahahkii
Gáivuona suohkanstivra bivdá cealkámušaid regulerenevttohussii mii guoská vejolaš geađgedoaimmahaga ráhkadeapmái Veahčiris. 
tirsdag 12:14 Kåfjord kommune
Gulaskuddanreive- akvakulturdoaibma Junttanjárggas
Gáivuona Suohkan bivdá cealkámušaid Lerøy Aurora AS sierralohpeohcamii álggahit akvakulturdoaimma Junttanjárggas. Lea sáhka gaskaboddosaš sierralobi birra gustovaš riddoavádatplánas, mii fas lea oktasaš prošeakta...
tirsdag 12:10 Kåfjord kommune
Høringsbrev Akvakultur Ysteby
Kåfjord Kommune ønsker innspill på søknaden om dispensasjon fra Lerøy Aurora AS vedørende oppstart av akvakultur ved lokasjon Ysteby. Det er snakk om en midlertidig dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan, som igjen er et felles prosjekt mellom flere
mandag 13:50 Kåfjord kommune
Pga ferieavvikling vil det være redusert bemanning på rådhuset i sommer.
Hjem
mandag 12:33 Kåfjord kommune
Gáivuonhálla lea gitta geassemánu 27.b.2022 rájes ja olles geasi.
Gáivuonhálla lea gitta geasset.
mandag 12:26 Kåfjord kommune
Reguleringsforslag for steinuttak Storhammaren
Kåfjord kommunestyre ønsker innspill til behandling av reguleringsforslaget vedrørende potensielt steinuttak på Storhammaren i Kåfjord Kommune.
mandag 10:53 Kåfjord kommune
Kåfjordhallen er sommerstengt - gjelder fra 27.06.2022
Kåfjordhallen er sommerstengt.
mandag 10:23 Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Jearaldagat báhtareddjiid ektui?
Hjem
mandag 08:40 Kåfjord kommune
Luoddabargu Øverveienis, Dálusvákkis
Luottaid divodeapmi Øverveienis geasset/čakčat 2022
fredag 13:49 Kåfjord kommune
Vegarbeid Øverveien, Olderdalen
Rehabilitering av Øverveien sommer/høst 2022
fredag 08:45 Kåfjord kommune
Ráidnen Dálusvákki čáhcedoaimmahagas
Suohkan boahtá dán ija geassemánu 23.b.22 bie. 2300- 0100 ráidnet čáhcerevrriid Dálusvákkis.    Áibmu revrriin soaitá vásihuvvot. Váldde oktavuođa doaibmaossodagain jus leat jearaldagat,  tlf. 77719268 (0800-1200)
torsdag 14:15 Kåfjord kommune
Politiet takker Kristoffer for hjelpa: – Kunne gått mye verre
Tre båter sank etter brann i småbåthavna i Manndalen.
torsdag 12:06 $ Nordlys
Utspyling Olderdalen vannverk
Kommunen vil foreta utspyling på det kommunale ledningsnettet i Olderdalen i natt, 23.06.2022, fra klokken 2300-0100. Driftsforstyrrelser og luft i ledningsnettet vil forekomme Spørsmål kan rettes drift 77719268 (0800-1200)
torsdag 11:26 Kåfjord kommune
Trafikkulykke i Birtavarre
Bil har kjørt av veien i Birtavarre i Kåfjord kommune.
torsdag 10:25 $ Nordlys
Várresátnejođiheaddji Britt M. Pedersen váldá badjelasas sátnejođiheaddji ámmáha
Hjem
onsdag 22. juni Kåfjord kommune
Ođasmáhttojuvvon dieđut- Elliidtragediija Noammervákkis
Suohkan lea dál álgán fievrridit eret elliid maŋŋel elliidtragediija Noammervákkis.  
onsdag 22. juni Kåfjord kommune
Dieđut NAV Gáivuonas diimmuid diŋgoma/rahpanáiggiid birra
NAV Gáivuonas ii leat dađi bahábut vejolašvuohta rahpat uvssa gussiide. Olbmot fertejit ovddalgihtii diŋgot diimmu. Jus háliidat diŋgot diimmu, de sáhtát riŋget telefovdnanummárii; NAV tlf. 5555 3333 gaskkal bie. 08.00-15.00 Váktatelefovdna 4686 0244
onsdag 22. juni Kåfjord kommune
Varaordfører Britt M. Pedersen overtar som fungerende ordfører
Hjem
tirsdag 21. juni Kåfjord kommune
Informasjon bestilling av time/åpningstid fra NAV Kåfjord
mandag 20. juni Kåfjord kommune
Kurs i nedskjæring av kjøtt: storfe, sau, lam og svin 26-28.08.22
Hjem
mandag 20. juni Kåfjord kommune
Bobil i grøfta på E6
To utenlandske statsborgere kom uskadd fra hendelsen.
lørdag 18. juni Nordlys
Suohkanstivračoahkkin geassemánu 17.b.22 bie. 10.00
Geahča rávdnjema Liŋka áššebáhpiriidda Loga bagadusa dás jus háliidat čuovvut rávdnjema sámegillii 
fredag 17. juni Kåfjord kommune
Kursa mot rihttet ja ruvjet gussaelliid, sávzzaid, lábbáid ja spiinniid golggotmánu 26.b-28.b. 22.
Hjem
fredag 17. juni Kåfjord kommune
Preassadieđáhus- Industriija álggaheapmi Davvi-Romssas
Hjem
torsdag 16. juni Kåfjord kommune
Kommunestyremøte 17.06.22 kl. 10.00
Se Streamingslink Link sakspapirer Om du vil følge møtet på samisk - følg veiledning
torsdag 16. juni Kåfjord kommune
Čorgen lea álggahuvvon- Elliidtragediija Noammervákkis
Go firron bohccot muohtauđđasis vižžojuvvot helikopteriin, de boahtá vákkis gullot veahá helikopterjietna. Jearaldagaid jearat doaibmaossodagas tlf.  77719268 (0800-1200)
onsdag 15. juni Kåfjord kommune
Geassemánu 15 ja 16 beaivvi boahtá helikopter girdit Noammervákkis
Go firron bohccot muohtauđđasis vižžojuvvot helikopteriin, de boahtá vákkis gullot veahá helikopterjietna geassemánu 15 ja 16 beaivvi.    
onsdag 15. juni Kåfjord kommune
Melding om helikopterflyging onsdag 15.06 og torsdag 16.06 i Nommedalen
I forbindelse med oppsamling og bortkjøring av døde reinsdyr fra nedslagsfeltet i Nommedalen, vil det onsdag 15. og torsdag 16. juni bli helikoptertrafikk i området.     
tirsdag 14. juni Kåfjord kommune
Pressemelding - Industrisatsning i Nord-Troms
Hjem
fredag 10. juni Kåfjord kommune
Dál sáhttet diŋgojeaddjit geavahit čázi nu go dábálaččat Siskkit Gáivuonas
Alášáldásis devdojuvvo čáhci nu mot galgá nu ahte Siskkit Gáivuona čáhcedoaimmahaga diŋgojeaddjit sáhttet geavahit čázi nu go dábálaččat.
torsdag 9. juni Kåfjord kommune
Finansierings muligheter til bedrifter i Nord-Troms
Hjem
tirsdag 7. juni Kåfjord kommune
Ledig stilling som kantor/organist
Kåfjord menighetsråd har ledig stilling som kantor/organist. Søknadsfrist 20.06.22
tirsdag 7. juni Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Abbonenter kan bruke vann som normalt i indre Kåfjord
Høydebassenget ettefylles nå bra slik at abbonenter ved Indre Kåfjord vannverk kan bruke vann som normalt.
fredag 3. juni Kåfjord kommune
Jagi 2022 čoahkkinplána - Ođasmáhttojuvvon geassemánu 3.b.2022
Loga čoahkkinplána sámegillii  Loga čoahkkinplána dárogillii 
fredag 3. juni Kåfjord kommune
Møteplan for 2022 - oppdatert pr. 03.06.2022
Se møteplan norsk Se møteplan samisk
fredag 3. juni Kåfjord kommune
Čorgen lea álggahuvvon- Elliidtragediija Noammervákkis
Go firron bohccot muohtauđđasis vižžojuvvot helikopteriin, de boahtá vákkis gullot veahá helikopterjietna. Jearaldagaid jearat doaibmaossodagas tlf.  77719268 (0800-1200)  
torsdag 2. juni Kåfjord kommune
Doarjja sámegiel doaimmaide
Hjem
torsdag 2. juni Kåfjord kommune
Midler - samiske språktiltak
Hjem
torsdag 2. juni Kåfjord kommune
Tilkoblinger i forbindelse med utbygging av vannledning Olderdalen - Nommedalen
Arbeidet med ny vannledning mellom Olderdalen og Nommedalen er i gang.
torsdag 2. juni Kåfjord kommune
Oppryddigen er startet - Dyretragedie Nommedalen
Kommunen er igang med å samle dyrene, for så å få løftet disse ut med helikopter. Det vil dermed bli endel aktivitet og helikoptertrafikk oppe i dalen. Spørsmål kan rettes til driftsavdelingen, 77719268 (0800-1200)
torsdag 2. juni Kåfjord kommune
Manndalen vannverk - Feilen er rettet- reparasjon 01.06.22
Tett inntakssil, Fri for vann ca 2.timer fra ca kl.11.00. Kontakt Drift ved spørsmål 777 19 249
onsdag 1. juni Kåfjord kommune
Eaktodáhtolaš searvvit sáhttet ohcat lassiárvodivatbuhtadusa gálvvuid ja bálvalusdoaimmaid ovddas
Hjem
tirsdag 31. mai Kåfjord kommune
Buhtadus duvttaid olggosgoluid ovddas
Ealáhusfoanda lea miessemánu 23.b. 2022 mearridan bidjat 400.000 r. vuođđokapitálas ealáhusfondii buhtadussan duvttaid olggosgoluid ovddas. Ortnet lea Gáivuona dállodoaluid váras.
tirsdag 31. mai Kåfjord kommune
Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester
Hjem
tirsdag 31. mai Kåfjord kommune
Gjødselkompensasjon for gårdbrukere i Kåfjord kommune
Næringsstyret har vedtatt den 23.05.2022 om å legge av kr 400.000,- av grunnkapitalen til næringsfondet til gjødselkompensasjon. Ordningen gjelder for gårdbrukere i Kåfjord kommune.
mandag 30. mai Kåfjord kommune
Gjødselkompensasjon for gårdbrukere i Kåfjord kommune
Næringsstyret har vedtatt den 23.05.2022 om å legge av kr 400.000,- av grunnkapitalen til næringsfondet til gjødselkompensasjon. Ordningen gjelder for gårdbrukere i Kåfjord kommune.
mandag 30. mai Kåfjord kommune
Iskan manne čáhci suođđá Siskkit Gáivuona čáhcerusttegis
Suohkan bivdá diŋgojeddjjiid unnidit čáhcegeavaheami siskkit Gáivuonas.
onsdag 25. mai Kåfjord kommune
Stort vannforbruk/vanntap i Indre Kåfjord
Kommunen hendstiller til redusert vannforbruk i Indre Kåfjord  
onsdag 25. mai Kåfjord kommune
Ny tilskuddsordningtil mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning til mangfold og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter. Søknandsfrist 13. juni kl 13:00.
mandag 23. mai Kåfjord kommune
Bargu hukset čáhceráhkkanusa Noammervákkis álgá
Gáivuona suohkan galgá guhkidit Dálusvákki čáhceráhkkanusa Noammervággái sihkkarastit juhkančázi dolliide guovllus.  
mandag 23. mai Kåfjord kommune
Iskan suođđá go čáhci Siskkit Gáivuona čáhcerusttegis 08.05.22
  Go gollá nu ollu čáhci, de leat dál iskame suođđá go goste ge Siskkit Gáivuonas. Sii, geat ožžot čázi Siskkit Gáivuona čáhcerusttegis, bohtet muosehuvvat oanehis čáhcejávkamiiguin dán botta go bargat (álggos gaskavahku...
mandag 23. mai Kåfjord kommune
Kulturruđat 2022
Gáivuona suohkan dieđiha dakko bokte ahte dan jagi kulturruđat báikkálaš joavkkuide ja serviide leat almmohuvvon ja ohcanskovvi lea rábas. Searvvi doaibma dettohuvvo ja bidjo doarja vuđđun. Lágidit doaimmaid mánáid ja nuoraid ovddas vuoruhuvvo.
fredag 20. mai Kåfjord kommune
Kulturmidler 2022
Kåfjord kommune orienterer med dette om at årets kulturmidler til lokale lag og foreninger er lyst ut, og at søknadsskjema er åpent. Aktiviteten i laget vil bli vektlagt, og skal danne grunnlag for tilskudd. Tilrettelegging for aktivitet for barn og unge vil bli prioritert.  
fredag 20. mai Kåfjord kommune
Oppstart utbygging Nommedalen vannverk
Kåfjord kommune skal utvide Olderdalen vannverk innover til Nommedalen, for å sikre drikkevann til abonnenter i området.  
onsdag 18. mai Kåfjord kommune
Lekkasjesøk Indre Kåfjord vannverk 08.05.2022
På grunn av høyt vannforbruk, pågår det nå lekkasjesøk i Indre Kåfjord. Abonnenter tilknyttet Indre Kåfjord vannverk vil dermed ha driftsforstyrrelser og kortvarige avstengninger mens dette arbeidet pågår (foreløpig onsdag...
onsdag 18. mai Kåfjord kommune
Ordførers tale ved minnebauta i Birtavarre - 17 mai
Hjem
tirsdag 17. mai Kåfjord kommune
Flere personer i slagsmål
Natt til søndag, rundt klokken 00.30, fikk politiet melding om slagsmål med flere involverte i bygda Samuelsberg i Kåfjord.
søndag 15. mai Nordlys
TROMS OG FINNMARK

Minnetale fra ordfører - 8. mai 2022
Hjem
onsdag 11. mai Kåfjord kommune
Innkaller fiskere og fiskarlag til møte 18.mai
Hjem
onsdag 11. mai Kåfjord kommune
Brannvesenet rykket ut til bilbrann
Politiet melder om bilbrann i Indre Kåfjord.
tirsdag 10. mai $ iFinnmark
Ovdagoddi/ealáhus/vej. halddahuslávdegoddi
Hjem
tirsdag 10. mai Kåfjord kommune
Bajásšaddama ja fuola lávdegoddi
Hjem
tirsdag 10. mai Kåfjord kommune
Politiet bekrefter: Var i kontakt med kvinnen bare dager før hun ble funnet død
– Har fokusert på tiden forut for dødsfallet for å se om det er ting der som kan bidra til å oppklare saken, sier politiadvokaten.
lørdag 7. mai $ Nordlys
Program - Markering av frigjørings- og veterandag 8 mai 2022 i Kåfjord
Hjem
fredag 6. mai Kåfjord kommune
Nord-Troms: Kjørte i grøfta, mistenkes for promillekjøring
En mann i 30-årene kjørte torsdag kveld i grøfta i Kåfjord.
fredag 6. mai Nordlys
Kripos kobles inn etter mistenkelig dødsfall i Kåfjord
Den foreløpoige obduksjonsrapporten gjør at politiet fortsetter etterforskningen av et mistenkelig dødsfall i Kåfjord.
onsdag 4. mai $ Nordlys
Kåfjord kommune ivaretar pårørende etter hendelse i Birtavarre
Hjem
onsdag 4. mai Kåfjord kommune
Kursadoarjja - sámegiella
Hjem
tirsdag 3. mai Kåfjord kommune
Kursstøtte - samisk språk
Hjem
tirsdag 3. mai Kåfjord kommune
Kurs i nordsamisk – SAM-1034, 10 stp.
Hjem
tirsdag 3. mai Kåfjord kommune
Davvisámegiel gursa – SAM-1034, 10 oč
Hjem
tirsdag 3. mai Kåfjord kommune
Diehtu skutermáđijaid birra mat leat guhkit rabas
Dá lea diehtu stádahálddašeaddjis makkár skutermáđijat leat guhkit rabas. Gáivuonas sáhttet muhtin skutermáđijat leat rabas miessemánu 8. beaivvi rádjái. Dá leat skutermáđijat mat ein leat rabas – Tromssa ja...
tirsdag 3. mai Kåfjord kommune
Gulaskuddan – Gáivuona suohkana sámegiela ja kultuvrra ollislaš plána
Hjem
mandag 2. mai Kåfjord kommune
Høring - Helhetlig plan for samisk språk og kultur i Kåfjord kommune
Hjem
mandag 2. mai Kåfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL