Kåfjord
Offentlig ettersyn Budsjett 2023 - Økonomiplan 2024-2026 Almmolaš geahčamii: Bušeahtta 2023- ekonomiijalána 2024-2026
Almmolaš geahčamii: Bušeahtta 2023- ekonomiijalána 2024-2026Suohkanlága mielde lea Gáivuona ovdagotti jagi 2023 bušeahttaevttohus ja jagiid 2024-2026 ekonomiijaplána biddjon almmolaš geahččamii bálvaluskantuvrii, Ráđđevissui ja Gáivuona...
13:56 Kåfjord kommune
Informasjon om bassenget i Birtavarre - reparasjon
På grunn av løse fliser, må bassenget repareres inntil videre.
13:22 Kåfjord kommune
Funnet av kvernstein i Nommedalen
Informasjon om funnet av kvernsteinen i Nommedalen
tirsdag 09:51 Kåfjord kommune
Vedrørende Nommedalen vannverk
Det private vannverket i Nommedalen frakobles i løpet av uke 48.
tirsdag 08:45 Kåfjord kommune
Helhetlig plan for samisk språk og kultur i Kåfjord kommune, 2023 - 2026
Kåfjord kommunestyre vedtok 11. november 2022, sak 89/22, Helhetlig plan for samisk språk og kultur i Kåfjord kommune, 2023 - 2026,  Les planen her
mandag 13:32 Kåfjord kommune
Gáivuona suohkana sámegiela ja kultuvrra ollislaš plána, 2023 - 2026
Gáivuona suohkana lea skábmamánu 10. b. 2022, áššis 89/22, mearridan Gáivuona suohkana sámegiela ja kultuvrra ollislaš plána, 2023 - 2026. Loga plána dás
mandag 13:29 Kåfjord kommune
Vintervedlikehold vinteren 2022/2023
Kommunen minner alle innbyggere om det ikke er tillatt å hensette biler, utstyr mv på offentlig veiareal slik at dette blir til hinder for vintervedlikeholdet.  Slik hensetting er også til hinder for utrykningskjøretøy og adkomst for andre som...
fredag 10:21 Kåfjord kommune
Koronaboahkuheapmi
torsdag 24. november Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp
Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn
onsdag 23. november Kåfjord kommune
Problemer med bruk av HelseNorge
Legetjenesten har fått tilbakemelding fra enkelte innbyggere at de ikke får benyttet seg av funksjoner på HelseNorge i kontakt med oss i Legetjenesten. Etter en oppgradering av vårt datasystem har enkeltes innstillinger blitt endret. Dette kan vi manuelt
onsdag 23. november Kåfjord kommune
Koronavaksinering
tirsdag 22. november Kåfjord kommune
Idemyldring Folkehøyskole I Kåfjord
Den 16. november arrangerte Kåfjord kommune et møte ved Senter for Nordlige folk for å få innspill fra innbyggerne til hva en folkehøyskole kan omhandle. Ordfører Bernt Lyngstad orienterte om kommunestyrets ønske om å få gjennomført en idemyldring om
mandag 21. november Kåfjord kommune
Ymber trenger penger - Troms Kraft kan bli største eier med god margin
For å finansiere oppkjøpet av Kvænangen Kraft AS, må Ymber hente inn frisk kapital. Det kan ende med at Troms Kraft blir største eier - og det med god margin.
mandag 21. november Altaposten
Kåfjord får kr. 800.000,- til etablering av kompetansesenter for datakultur
Hjem
fredag 18. november Kåfjord kommune
Fargga ferte máksit bummadivada Romssas
Hjem
fredag 18. november Kåfjord kommune
Vuoššanvárrehus heaittihuvvo - Noammervákki čáhcedoaimmahagas
Ođasmáhttojuvvon dieđut: Vuoššanvárrehus heaittihuvvo. Maŋimus čáhceiskosat leat ráidnasat. Bákteriđaid gávdnama geažil Noammervákki čázedoaimmahagas ferte vuoššat čázi. Čáhci iskojuvvo fas mánnodaga...
fredag 18. november Kåfjord kommune
Teams liŋka álbmotallaskuvlla jurddariđđui
Hjem
onsdag 16. november Kåfjord kommune
Mii geavahišgoahtit Fiks min kommune nammasaš vuogádaga
Fiks min kommune vuogádagas gávdnet ássit earret eará dieđuid opmodagaid ja huksenáššiid birra.
onsdag 16. november Kåfjord kommune
Teams-link til idemyldring folkehøyskole
Hjem
onsdag 16. november Kåfjord kommune
Čáhceráidnenrusttega divodeapmi Olggut Gáivuonas
Suohkan bivdá ássiid unnidit čáhcegeavaheami odne, mánnodaga skábmamánu 14.b. 2022.
onsdag 16. november Kåfjord kommune
Vi tar i bruk Fiks min kommune
Fiks min kommune er en portal for de innbyggerrettede tjenestene på Fiks-plattformen. På Fiks min kommune finner innbyggere blant annet post, eiendommer og byggesaker fra kommuner eller fylkeskommuner de har et forhold til.
tirsdag 15. november Kåfjord kommune
Vedlikehold på vannbehandlingsanlegget i Ytre Kåfjord
Kommunen henstiller til å redusere vannforbruket i dag, mandag 14.11.2022
mandag 14. november Kåfjord kommune
Goržži mánáidgárdi dárbbaša sadjásaš bargiid
Mii dárbbašit sadjásaš bargiid geaiguin sáhttet váldit oktavuođa jávkamiin.   Assisteanttaid diibmobálká lea gaskkal 166,92 - 221,23 ja rehkenastojuvvo virgeagi/gelbbolašvuođa mielde. Váldde oktavuođa Goržži...
fredag 11. november Kåfjord kommune
Oppstart av innkreving av bompenger i Tromsø
Hjem
torsdag 10. november Kåfjord kommune
Suohkanstivrračoahkkin skábmamánu 10.b. 2022 Davvi álbmogiid guovdážis
Gč. Streamingslink Liŋka áššebáhpiriidda Loga bagadusa dás jus háliidat čuovvut rávdnjema sámegillii.
torsdag 10. november Kåfjord kommune
Tilkallingsvikarer ønskes i Fossen barnehage
Vi trenger tilkallingsvikarer som kan kontaktes ved fravær. Avlønning etter timelønn fra kr 166,92 - 221,23 for assistenter, lønn etter ansiennitet/kompetanse. Kontakt styrer Caroline Vatne mobil 92899274 eller send epost
torsdag 10. november Kåfjord kommune
Kokepåbud - Numedalen vannverk
På grunn av funn av bakterie i Numedalen vannverk er det kokepåbud. Det forventes ny test på førstkommende mandag 14.11.22.
onsdag 9. november Kåfjord kommune
Kommunestyremøtet 10.11.2022 kl.10.00. - Senter for nordlige folk
Se Streamingslink Link sakspapirer Om du vil følge møtet på samisk - følg veiledning
onsdag 9. november Kåfjord kommune
Kaster lys over eventyrer og krigshelt med bok og film
– Vi håper altaværingene kommer for å få dette med seg.
onsdag 9. november Altaposten
Nå er vindkraftstudiet i gang, men hva innebærer det? Dette sier Ymber og Troms Kraft
Nå starter studiet som skal se på mulighetene for vindkraft- og hydrogenproduksjon i fire nordtromskommuner.
onsdag 9. november Altaposten
Gursadoarjja - sámegiella
Hjem
tirsdag 8. november Kåfjord kommune
Kursstøtte - samisk språk
Hjem
tirsdag 8. november Kåfjord kommune
Davvisámegiel gursa- sámegiella vierisgiellan, SÁM 1031. Álgogursa 1. 20 oč
Giellasiiddas álggahuvvo sámegiel vierisgielgursa, álgogursa 1, giđđat 2023. Gursa lea 200 diibmosaš. Gursa lágiduvvo ovttasráđiid UIT Norgga árktalaš universitehtain, nu ahte lea vejolaš váldit eksámena UIT bokte.
tirsdag 8. november Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Kurs i nordsamisk – samisk som fremmedspråk, SAM 1031. Innføringskurs 1. 20 stp.
Giellasiida/Samisk språksenter starter opp med kurs i samisk som fremmedspråk, innføringskurs 1, våren 2023. Kurset er på 200 timer. Kurset arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, slik at det er mulighet å ta eksamen ved UiT.
tirsdag 8. november Kåfjord kommune
Befaring utvidelse manndalen vannverk
Til berørte grunneiere
mandag 7. november Kåfjord kommune
Bovdehus vuosttášlinjáfilbmavuosehussii ja fágaseminárii filmma Jávohisvuohta Sámis birra
Golggotmánu 10.b. lei filbmavuosehus mii lei rabas buohkaide, ja dál skábmamánu 15.b. vuosihit filmma vuosttášlinjábálvalusaide nu go mánáidgárddiide, skuvllaide, dearvvašvuođabálvalusaide,...
mandag 7. november Kåfjord kommune
Invitasjon til førstelinje-filmvisning og fagseminar om Tystnaden i Sápmi
10. oktober var det en filmvisning åpen for alle, og 15. november blir det filmvisning og fagseminar for førstelinjetjenester som barnehage, skole, helsetjenester, barneverntjenesten, politi og fritidsaktører. Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS)
mandag 7. november Kåfjord kommune
Kompani Lauritzen, mobbing og samfunnsansvar
Litt om kompani Lauritzen, Team barn og unge, mobbing og vårt felles ansvar for å våge å se og våge å handle.
torsdag 3. november Kåfjord kommune
Invitasjon til dialogmøte - Folkehøyskole i Kåfjord med urfolksperspektiv
Møtested: Senter for Nordlige folk, Manndalen. Tid: 16. november. kl 17 - 19.
torsdag 3. november Kåfjord kommune
Økt hverdagsglede = bedre helse
Stress Hvordan du har det i din hverdag, påvirkes veldig av hva du gjør. Det er ikke alle faktorer i livet man kan fjerne eller endre på, men man kan selv gjøre små justeringer som gjør at man håndterer disse faktorene annerledes. I dette innlegget vil
tirsdag 1. november Kåfjord kommune
Brann i enebolig i Kåfjord
Rundt klokken 02.00 natt til søndag meldte politiet om en brann i en enebolig i Samuelsberg i Kåfjord.
søndag 30. oktober Nordlys
Sjakal har bosatt seg i Troms
Den minner litt om en rev og litt om en ulv. Men den er ingen av delene.
søndag 30. oktober $ Nordlys
Bolig til leie for en av våre ansatte med familie?
Småbarnsfamilie leter etter bolig å leie fra årsskiftet. Ønsker en bolig med minst 3 soverom, grei standard på bolig og parkering til 2 biler. Ønsker bolig på strekningen Olderdalen-Djupvik. Kontaktperson: Solfrid Elise Johansen Telefon: 951 02 907
torsdag 27. oktober Kåfjord kommune
Bedrifter som utstillere i yrkes- og utdanningsmesse 2023
Hjem
tirsdag 25. oktober Kåfjord kommune
Planlagt droneflyving i Kåfjorddalen 25.10
Troms Kraft Produksjon vil i dag fly med drone over elveløpet i Kåfjorddalen for å kartlegge vassdraget mtp. kraftverkets konsekvenser på laks. Flyvinga vil pågå nært TKPs egne kraftverksinstallasjoner og Statnetts linjenett og det vil være flere overflyvninger utover...
tirsdag 25. oktober Kåfjord kommune
Gáivuona suohkana giellamovttiidahttinstipeanda jotkkaskuvlaohppiide skuvlajahkái 2022/23
Hjem
fredag 21. oktober Kåfjord kommune
Kåfjord kommunes språkmotiveringsstipend for elever i den videregående skole, skoleåret 2022/23
Hjem
fredag 21. oktober Kåfjord kommune
Tilskudd til inkludering av barn og unge
Tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og los funksjoner for ungdom
fredag 21. oktober Kåfjord kommune
Forsinkelse i utbetaling av resterende midler av gjødselkompensasjon
Hjem
fredag 21. oktober Kåfjord kommune
Informasjon om opprydding etter flom – Nedre Holmen bru - ønsker tilbakemelding fra innbyggere i Birtavarre/Kåfjorddalen
Kåfjord kommune har hatt inspeksjon av Nedre Holmen bru. Les mer her Ber om at tilbakemelding gis snarest og senest innen 02.11.22 på mail til karin.karlsen@kafjord.kommune.no
onsdag 19. oktober Kåfjord kommune
Ennå mulighet å melde seg på: Seminar – Kåfjord kommune 30 år i forvaltningsområdet for samisk språk
Hjem
onsdag 19. oktober Kåfjord kommune
Giellavahkku 2022 prográmma / Program Samisk språkuke 2022
Hjem
tirsdag 18. oktober Kåfjord kommune
Høring reguleringsplan
Kåfjord kommune ønsker innspill til reguleringsplan for planlagt boligområde på Løkvoll i Manndalen.
mandag 17. oktober Kåfjord kommune
Sámi giellavahkku Goržži mánáidgárddis
Manne čalmmustahttit Sámi giellavahku Vaikko leat áitojuvvon jávkamis, de sámegielat ain bissot. Doaivva lea. Sámiid gaskkas lea dihtomielalašvuohta giela ja giellaválljema ektui.
fredag 14. oktober Kåfjord kommune
Språkuken i Fossen barnehage
Hvorfor markeres Giellavahkku? Samiske språk og kultur har lenge vært utrydningstruet, men en voksende bevissthet og interesse gir håp!
torsdag 13. oktober Kåfjord kommune
Spáppastallanrittat
Gáivuona suohkan kulturkonsuleantta bokte ávžžuha buot spáppastallanrittaid geavaheddjiid bálkestit ruskkaid doapparlihtiide dan sajis go eatnama ala.  
onsdag 12. oktober Kåfjord kommune
Čáhcegidden Dálusvákkis golggotmánu 11.b. dii. 22.00-03.00
Dán áigodagas ferte steŋget váldobissehankrána vai garvit áimmu revrriin ja ruškes čázi. Rávvejuvvo ovddalgihtii deavdit čázi lihtiide dahje bohttaliidda ovdal go čáhci giddejuvvo.
onsdag 12. oktober Kåfjord kommune
Vannet stengt i Olderdalen tirsdag 11/10 fra ca. kl.22.00-03.00.
I denne perioden, bør man stenge innvendig stoppekran, for å redusere problemer med luft og brunt vann. Vann til egen husholdning tappes før varslet avstengning.
tirsdag 11. oktober Kåfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Ballbingene
Kåfjord kommune v/ kulturkonsulent henstiller til alle brukere av ballbingene, om å bruke søppelboksene som er satt opp ved ballbingene.
tirsdag 11. oktober Kåfjord kommune
Giellavahkku - Dálusvákki mánáidgárdi golggotmánu 24.-30. b. 2022
Sámi giellavahkku Dálusvákki mánáidgárddis golggotmánu 24.-30. b. 2022. Sámi giellavahku ulbmil lea čalmmustahttit sámegielaid olles servodagas. Juste dán vahku galgá sámegiella gullot ja leat oidnosis juohke sajis.  Dás...
mandag 10. oktober Kåfjord kommune
Gulaskuddan oktasaš nuoraidskuvlla birra Gáivuona suohkanis
Hjem
fredag 7. oktober Kåfjord kommune
Giellavahkku - Dálusvákki mánáidgárdi Samisk språkuke - Olderdalen barnehage 24-30.10.22
Samisk språkuke ved Olderdalen barnehage fra 24.-30. oktober 2022. Samisk språkuke har som mål å synliggjøre samisk språk og kultur i hele samfunnet. Denne uka skal de samiske språkene høres og synes overalt! Programoversikt her  
fredag 7. oktober Kåfjord kommune
Dán jagi boahkuheapmi influeanssa vuostá
Hjem
fredag 7. oktober Kåfjord kommune
Troms Kraft forsto ikke alvoret i situasjonen. Da de åpnet damluka for å slippe ut vann, var det allerede for sent
– Vi klarte ikke å forutse disse flommene, sa Øyvind Steffenach fra TK produksjon da kraftselskapet møtte innbyggerne i Kåfjord sist torsdag.
fredag 7. oktober $ Nordlys
Familien flyttet fra Tromsø til Kåfjord. Nå kan de glede seg over gratis barnehage: – Dette kan vi like
Hos familien på fire i Olderdalen, blir nyheten som gratis barnehage tatt godt imot.
onsdag 5. oktober $ Nordlys
Årets influensavaksine
Hjem
onsdag 5. oktober Kåfjord kommune
Bovdehus digaštallamii fas fáttá lea nanaguoddevaš guossehálddašeapmi
Hjem
onsdag 5. oktober Kåfjord kommune
Luoddabargu Kjerringdalsveien nammasaš luottas
Manndalen Maskin galgá vahkuid 40 ja 41 molsut geaidnorenniid Kjerringdalsveien nammasaš luottas, ovdal go oasit luottas válbmejuvvot asfáltabarggu oktavuođas. 
onsdag 5. oktober Kåfjord kommune
Torleif (65) omkom i arbeidsulykke på Kvænangsfjellet
Det var Torleif «Toffen» Nilsen (65) fra Birtavarre i Kåfjord som omkom i arbeidsulykken på Kvænangsfjellet fredag kveld.
tirsdag 4. oktober Altaposten
Veiarbeid Kjerringdalsveien
Manndalen maskin begynner nå med stikkrenneskift i Kjerringdalen, før deler av veien skal klargjøres for asfaltering. Arbeidet vil pågå i uke 40 og 41
tirsdag 4. oktober Kåfjord kommune
Bil av veien på E6 i Kåfjord – svært glatt på stedet
Nødetatene rykket ut til E6 på Moen i Kåfjord tirsdag morgen etter melding om utforkjøring mellom Djupvik og Rotsund.
tirsdag 4. oktober Nordlys
Høring - Felles Ungdomsskole i Kåfjord kommune
Hjem
mandag 3. oktober Kåfjord kommune
Aktiv Høst med ungdomskontakten
Ungdomskontakten Leena Olsen arrangerer aktiviteter i høstferien! Vel møtt!
torsdag 29. september Kåfjord kommune
Nyansatt fastlege i Kåfjord kommune
Vi har gleden av å meddele at vi har fått ansatt en ny fastlege hos oss fra 01.11.22. Dette er Rose Marie Moss, en 29 år gammel kvinne. Fra tidligere har hun erfaringer fra sykehus, men hun var vikar på legekontoret i Kåfjord kommune sommeren 2022.
onsdag 28. september Kåfjord kommune
Samferdselsministeren: – Store utbygginger skal legges på is
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener Nasjonal transportplan (NTP) er urealistisk og varsler at store samferdselsutbygginger vil bli lagt på is.
onsdag 28. september Altaposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL