Inderøy
Offentlig ettersyn budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021
Formannskapets innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 inklusive gebyr- og betalingssatser er lagt ut til offentlig ettersyn. Formannskapets innstilling finner du på kommunens hjemmeside - Innsyn - formannskapet 22.11.17. Oppdaterte
torsdag 23. november Inderøy kommune
Redusert vanntrykk
På grunn av spyling av vannrør vil områdene Røsetberga, Leiringen, Straumen sentrum, Sandvågen og Nessjordet oppleve tidvis redusert vanntrykk mellom kl. 23.00 10.november og kl. 03.00 11. november. Vakttelefon Uteseksjonen: 97 02 00 05
fredag 10. november Inderøy kommune
Rådmannen orienterer november 2017
Rådmannens orientering for november 2017 finner du her.
fredag 10. november Inderøy kommune
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet
torsdag 9. november Inderøy kommune
Stor oppslutning om Inderøytur 2017
Inderøytur ble arrangert for 12. gang sommeren 2017.
tirsdag 7. november Inderøy kommune
Rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021
Rådmann Peter Ardon presenterer i møte 2.11 rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021. Budsjett og økonomiplanen prioriterer tiltaksgjennomføring med grunnlag i kommunens overordnede planer, kommunedelplaner, temaplaner mv.
torsdag 2. november Inderøy kommune
Forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018-2021
Hjem
mandag 30. oktober Inderøy kommune
Åpent møte om utredningen av fremtidens helse- og omsorgstilbud
Hjem
torsdag 26. oktober Inderøy kommune
TRØNDELAG

Endret dato for formannskap/administrasjonsutvalg i november
Hjem
tirsdag 24. oktober Inderøy kommune
Influensa - og pneumokokkvaksinering i Inderøy 2017/2018
Hjem
torsdag 19. oktober Inderøy kommune
Høring - Framtidas helse og omsorgstjenester
Prosjektet Utredning av framtidas helse og omsorgstjenester har avsluttet analysefasen, og publiserer i denne forbindelse følgende dokumenter til offentlig høring.   Det bes om tilbakemeldinger på dokumentene innen 3. november 2017.    Tilbakemeldinger
onsdag 18. oktober Inderøy kommune
Varsel om vannavstenging
tirsdag 17. oktober Inderøy kommune
Navnekonkurranse
Inderøy kommune som eier av Sakshaug skole utlyser en navnekonkurranse på framtidas navn til bygningsmassen som tidligere var Sakshaug skole. Følgende har flyttet inn/ vil flytte inn i løpet av høsten: Flyktningetjenesten – 2. etasje med deler av underetasje Tindved Kulturhage...
torsdag 12. oktober Inderøy kommune
Vil dere bli fosterforeldre?
Bufetat er i gang med fosterhjemskampanje for å rekruttere flere fosterhjem. Møt dem på Inderøy ved stand 20 oktober og på informasjonsmøte 26 oktober. Bufetat sier følgende i en pressemelding: "Over 200 barn i Midt-Norge trenger et fosterhjem. Behovet er...
tirsdag 10. oktober Inderøy kommune
Regional fagdag i kreft og palliasjon for helsepersonell i Nord-Trøndelag
Dagen arrangeres av Kompetansesenteret i lindrende behandling i samarbeid med Kreftkoordinatorer og palliative team. Tid: 25. oktober 2017 Sted: Weidemann salen, Steinkjer Rådhus
torsdag 28. september Inderøy kommune
Innlevering av kasserte fritidsbåter
Har du en kassert fritidsbåt du vil kvitte deg med? Innhered Renovasjon tar i mot mindre fritidsbåter inntil 15 fot på alle sine bemannede gjenbrukstorg (gjenvinningsstasjoner).
torsdag 28. september Inderøy kommune
Tilskudd til større arrangement/festivaler i Inderøy kommune
På grunnlag av søknader legger rådmannen fram et forslag til tilskudd til større arrangement/festivaler i forbindelse med kommunebudsjett for 2018. Endelig budsjett vedtas av kommunestyret i desember.
torsdag 21. september Inderøy kommune
Kulturstipend for ungdom
Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.
torsdag 21. september Inderøy kommune
Overordna leseplan for Inderøy kommune er ferdigstilt
Planen gjelder for barn og ungdom i alderen 0 - 16 år; barnehagene, småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet.
torsdag 14. september Inderøy kommune
Eldres dag 2017
I anledning den internasjonale FN-dagen for eldre inviteres det til en trivelig aften på Jægtvolden Fjordhotell 29. september.
tirsdag 12. september Inderøy kommune
Musikk-vitamin 2017
Musikk-vitamin 2017, trinn 1. Et tverrfaglig og tverrsektorielt prosjekt i Inderøy kommune støttet av Nord-Trøndelag fylkeskommune.
tirsdag 12. september Inderøy kommune
Fagkveld; Seneffekter og kreftrehabilitering
En del kreftpasienter har behov for rehabilitering. Hvem skal rehabiliteres? Skal rehabiliteringen foregå i kommunen eller på en sentral enhet? Når er egnet tidspunkt?
mandag 11. september Inderøy kommune
Stemmesteder på valgdagen 11.09.2017
søndag 10. september Inderøy kommune
Treningsgruppe for kreftpasienter høst 2017
TRENINGSGRUPPE FOR KREFTPASIENTER i Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer starter 13.09.17. Treningen vil foregå i gymsal ved Egge Helsetun onsdager fra kl. 08.15-09.15, høst 2017. Det koster 100 kr pr gang, til egenandelstak 2 på 1990 kr pr år, er opptjent. Det er behov for...
torsdag 7. september Inderøy kommune
Rådmannen orienterer september 2017
Rådmannens orientering for september 2017 finner du her
torsdag 31. august Inderøy kommune
Sammen for et positivt skolemiljø
Vi inviterer til markering i Muustrøparken fredag 8. september. Tradisjonen tro samles elever fra 6. trinn og oppover, fra alle skolene i Inderøy, til en felles markering mot mobbing og for et trygt og godt skolemiljø i forbindelse med Vennskapsuka.
onsdag 30. august Inderøy kommune
EARLY BIRDS - morgentrim for alle!
onsdag 30. august Inderøy kommune
Eldres dag 29.september 2017
Eldres dag vil også denne høsten markeres med ei trivelig stund på Jægtvolden Fjordhotell. Programmet er snart klart og vi kan love hyggelige og fin underholdning, god mat og godt samvær for enhver denne høstkvelden. Arrangør er nemnda for Den kulturelle spaserstokken i...
fredag 18. august Inderøy kommune
Bildeserie fra H.M.K Gardes besøk i Mosvik
Det var mange oppmøte da H.M.K Gardes musikkorps og drilltropp gjestet Mosvik i dag. De underholdte først med musikk og sang ved Mosvik sykeheim. Deretter marsjerte de til Norsk Limtre. De ble ledet av Stadsbygd skolekorps, drilljenter og et voksenkorps bestående av medlemmer fra flere korps fra...
torsdag 10. august Inderøy kommune
Forhåndsstemming ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017
Forhåndsstemming Du kan forhåndsstemme i Inderøy kommune fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september. Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i folkeregisteret må du gjøre det i god tid slik at stemmen din rekker fram til valgdagen....
onsdag 9. august Inderøy kommune
Oppstart av nytt skoleår 2017-2018, i Inderøy kommune
Sakshaug 1. - 7. klasse starter onsdag 16. august 2. - 7. klasse starter kl. 8.15. 1. klasse. starter kl. 9.00. Oppmøte utenfor hovedinngangen. Utøy Alle elever starter onsdag 16. august kl. 08.40. Sandvollan 2. - 7. klasse starter onsdag 16. august kl. 08.15. Første skoledag for 1.klasse er...
mandag 7. august Inderøy kommune
Papireksemplar av manntallet til politiske partier
Alle som stiller liste ved valget har rett til ett gratis papireksemplar av manntallet for valgkretsen. Adgang til å bestille gjelder hovedorganisasjonen, ikke ungdomsorganisasjoner. Forslagsstillerne kan få tilgang til flere manntallseksemplarer og også oppgaver over bestemte grupper av velgere...
tirsdag 25. juli Inderøy kommune
Gardens musikere og drilltropp til Inderøy 10. august.
Først spiller de ved Mosvik sykeheim, deretter blir det full drilloppvisning ved Norsk Limtre. De skal også holde en kort konsert ved Inderøyheimen i løpet av dagen. Norsk Limtre benytter anledningen til å ha åpen dag på fabrikken denne dagen. Program for dagen 10.30:...
fredag 21. juli Inderøy kommune
TRØNDELAG

Stortingsvalg og Sametingsvalg 2017
Manntallslisten for Stortingsvalget i Inderøy kommune ligger nå ute til offentlig ettersyn ved Servicetorget på Inderøy Rådhus. Manntallet vil ligge ute til og med valgdagen. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30....
onsdag 19. juli Inderøy kommune
Tidligstemming og forhåndsstemming ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017
Tidligstemming Det er lagt til rette for tidligstemming ved servicetorget på rådhuset fra mandag 3. juli, hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 15.00. Ta med gyldig legitimasjon med bilde Forhåndsstemming Du kan forhåndsstemme i Inderøy kommune fra torsdag 10. august til og med fredag 8....
onsdag 5. juli Inderøy kommune
Bilder fra Sommertogets besøk på Røra
Det var stor stemning på Røra stasjon da Sommertoget og Fantorangen hadde sin 16 minutters stopp tirsdag 04. juli 2017. Næringslivet i Inderøy fikk vist seg godt frem under den korte stoppen, med maskinparade, smaksprøver av lokalprodusert mat og intervjuer. Sommertoget fikk en liten...
onsdag 5. juli Inderøy kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030, kunngjøring av vedtak.
onsdag 5. juli Inderøy kommune
Sommertoget 16 minutter på Røra stasjon 4. juli
Hjem
fredag 30. juni Inderøy kommune
Startlån og tilskudd
onsdag 28. juni Inderøy kommune
FV 193 Meltingen - vegstenging
I perioden 07.06.17 – 14.07.17 holdes FV 193 Meltingen stengt grunnet oppgradering av vegen. Det er skiltet omkjøring via FV 191 Framverran.
fredag 9. juni Inderøy kommune
Etablererprisen 2017 går til Jule Industrier
Etablererprisen i Inderøy skal være en oppmuntring til en Inderøybedrift som har gjennomført en vellykket bedriftsetablering. Årets jury består i tillegg til ordføreren av Frode Sakshaug, leder av Inderøy næringsforening og Lise Lyngsaunet Værdal fra...
torsdag 8. juni Inderøy kommune
Trivselsreiser 2017 - 16. og 28. oktober
Påmeldingene til årets trivselsreiser er godt i gang. Til høsten kan man velge mellom to forskjellige avganger og to forskjellige bosteder. Reisene går til Kypros. Det er kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy som også i år har gleden av å tilby...
onsdag 31. mai Inderøy kommune
Næringskonferansen 2017
Hjem
onsdag 31. mai Inderøy kommune
Etablererprisen 2017
1729 Inderøy kommune har praktisert utdeling av etablererpris årlig fra 2000. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det vedtatt nye statutter for etablererprisen, gjeldende fra 2012. Inderøy kommune ønsker også i 2017 å dele ut etablererpris. Etablererprisen i...
fredag 19. mai Inderøy kommune
Informasjonsmøte om ny E6
tirsdag 16. mai Inderøy kommune
Registrer hjertestarteren!
Det nasjonale hjertestarterregisteret ble lansert 3. april 2017. alle eiere av hjertestartere; offentlige instanser, privatpersoner, bedrifter, lag og foreninger oppfordres til å registrere denne i det nasjonale registeret. Hovedfunksjonen for registeret skal være bruk opp mot AMK-sentralene(113)....
torsdag 11. mai Inderøy kommune
17. mai i Inderøy 2017
torsdag 11. mai Inderøy kommune
Landhandelmuseet i Venneshamn får kulturminneprisen
Kulturminneprisen 2017 tildeles Asbjørn Karlsen og Ingunn Fylkesnes ved Landhandelmuseet i Venneshamn. De får prisen for arbeidet med å sette i stand den gamle handelsbygningen i tråd med gammel byggeskikk og gjenoppbygge landhandelen. Fylkesnes og Karlsen formidler historien på en...
torsdag 11. mai Inderøy kommune
Kulturprisen 2017 til Eirik Hegdal
Hovedutvalg Folk har besluttet i møte 9. mai at Inderøy kommunes kulturpris 2017 tildeles komponist og musiker Eirik Hegdal, som med sine helt unike ferdigheter skaper kunst på høgt nivå.
onsdag 10. mai Inderøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

INDERØY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Fotboll Aust Agder Båt Get-ligaen Sport Hedmark Nordland Rogaland Buskerud Kultur
flere?
Trøndelag Oppland Odda Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Østfold Vest Agder Økonomi Oslo Skåne Jul Kvinnherad Mat Halloween Fiske Finnmark Mobil Reise Bolig Helse Game of Thrones Svalbard Grue Vær Russland Forskning Fotball Tesla Oskarshamn Östra Göinge Kalmar Sport Håndball Osterøy Helsingborg Trav Kultur Malmö Litteratur Motor Landbruk Kunst Trondheim Bærum Hockey Indonesia Risør Suldal Forsvar Øvre Eiker Kongsvinger Inrikes Vestby Stockholm Kristiansand Näringsliv Spill Askøy Båt Moss Boksing Hadsel Landskrona Ishockey Haugesund Fedje Nord-Korea Stavanger Hammerfest Odds BK Musikk Svelvik Tour of Norway Brexit Lund Trysil Bil Hässleholm Polen Kongelig Tvedestrand Orkdal Masfjorden Seljord Langrenn Os Nedre Eiker Jobb Mote Trening Sykkel Tønsberg Musik Skiskyting Alpint Porsgrunn Bil Sverige Sandnes Blekinge Ørsta Sjakk Valg OL Vinje Gjøvik Hälsa NHL Hamar Vestre Slidre Eidfjord Barn Karmøy Klippan Ringsaker Astronomi Holmestrand Verdal Molde Tinn Jakt Hemne Mandal Alta Israel Fredrikstad Tromsø IL Selje Harry Potter SK Brann Eid Tour de France Finnøy Sund Svømming Ås VM Skøyter Premier League Tjøme Snowboard Nybro Stord Selbu Dovre Norway Cup Meland Volda Poker Fauske Røros Sørreisa OBOS-ligaen Notodden Gloppen Emmaboda Narvik Tyskland Kristianstad Kävlinge Vellinge Motorsport Førde Sortland Kristiansund Drammen Kommunesammenslåing Tingvoll Nissedal Porsanger Midsund Fet Røyken Klima Asker Bremanger Nøtterøy Bamble Android Austrheim Voss Halden Fitjar Sarpsborg Skellefteå Båstad Eidsberg Holtålen Kampsport Måsøy Tomelilla Streik Mercedes-Benz Russ Universet Skien Europa League Sande Kina Andøy Tana Evenes La liga Steigen Elverum Arendal Modum Radøy Kragerø Nes Steinkjer Løten Lillesand Lier Lyngdal NM Foto Ullensvang Film Svedala Hopp Ledare Staffanstorp Rosenborg BK Jevnaker Kvænangen Fjell Eslöv Sørfold Stryn Aurdal Klatring Frankrike Vevelstad Sarpsborg 08 Lindås USA Viking FK Lenvik Politikk
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL