Inderøy
Har du behov for forskudd på dagpenger?
På grunn av koronaviruset har vi mottatt mange søknader om dagpenger den siste tiden. Det vil derfor ta lengre tid enn normalt for oss å gi deg svar på søknaden din. Du har mulighet til å søke om forskudd på dagpenger, dersom du har behov for penger før
mandag 17:22 Inderøy kommune
Hilsen fra ordfører
Hjem
lørdag 11:16 Inderøy kommune
Inderøy forserer investeringer på vann med 6,7 millioner i 2020
Hjem
torsdag 17:17 Inderøy kommune
Kommunale fakturaer
Deler av regionens næringsliv og mange av kommunenes innbyggere opplever stor økonomisk usikkerhet som følge av situasjonen i samfunnet.
torsdag 11:04 Inderøy kommune
Skisseprosjekt til politisk behandling
torsdag 19. mars Inderøy kommune
Kandidater til kulturpris 2020
torsdag 19. mars Inderøy kommune
Legesenter for luftveisinfeksjoner på Rinnleiret – under etablering
Hjem
onsdag 18. mars Inderøy kommune
Næringsliv i Inderøy
mandag 16. mars Inderøy kommune
TRØNDELAG

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet
lørdag 14. mars Inderøy kommune
Inderøy kommune innfører nye krav til arrangement fra og med 12.03.20
torsdag 12. mars Inderøy kommune
AVLYST - Invitasjon til dialogmøte
På grunn av situasjon rundt korornavirus avlyses dialogmøtet 12. mars.   Inderøy kommune skal revidere Temaplan for idrett og fysisk aktivitet . Velkommen til dialogmøte torsdag 12.03.2020 kl. 19.00-21.00 ved Frivillig Inderøy.
onsdag 11. mars Inderøy kommune
Koronavirus - Råd til de som skal gjennomføre arrangement - søknadsplikt
Folkehelseinstituttet (FHI) har laget nye retningslinjer og disse finner du her.   FHI anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere. Utendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere som står eller sitter
onsdag 11. mars Inderøy kommune
Koronavirus - Inderøy helsestasjon informerer (informasjon gitt 11.03.20)
Inderøy helsestasjon oppfordrer alle som har planlagte timer ved helsestasjon og samtidig har symptomer på luftveisinfeksjon om å flytte timen til symptomene har gått over. Telefonnummer til Inderøy helsestasjon er 74 60 08 46.
onsdag 11. mars Inderøy kommune
AVLYST - Åpent informasjonsmøte 11. mars om skisseprosjektet
Dette møtet avlyses pga. situasjonen rundt Korona-viruset, det vil bli lagt ut ekstra skriftlig informasjon i stede for infomøte. 
onsdag 11. mars Inderøy kommune
Meddommer i rettssystemet?
Kommunestyret skal oppnevne meddommere og skjønnsdommere til tingrett, lagmannsrett og jordskifterett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024. Privatpersoner hjemmehørende i Inderøy kommune kan melde sin interesse.
mandag 9. mars Inderøy kommune
Inderøy legesenter informasjon om coronainfeksjon
mandag 9. mars Inderøy kommune
Ungdommens kulturstipend for ungdom 2019
I dagens utgave av Inderøyningen kan det leses at Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom 2019 tildeles Iver Svenning Brevik.
fredag 6. mars Inderøy kommune
Koronaviruset - Informasjonsfilm
Helsedirektoratet har lagd en informasjonsfilm om koronaviruset.
tirsdag 3. mars Inderøy kommune
Invitasjon til dialogmøte
Inderøy kommune skal revidere Temaplan for idrett og fysisk aktivitet . Velkommen til dialogmøte torsdag 12.03.2020 kl. 19.00-21.00 ved Frivillig Inderøy.
tirsdag 3. mars Inderøy kommune
Åpent informasjonsmøte 11. mars om skisseprosjektet
mandag 2. mars Inderøy kommune
Koronavirus (coronavirus) - Råd og informasjon til befolkningen
fredag 28. februar Inderøy kommune
Øker fastlegekapasiteten
Innen 1. mai vil to nye fastleger være på plass ved Inderøy Legekontor.
fredag 14. februar Inderøy kommune
Ekstremværet Elsa
Varsel for strekningen Frøya til Rørvik: Tidlig tirsdag ettermiddag er det ventet ekstrem høy vannstand, estimert 60-70 cm over tidevannstabellen. Vannstanden er ventet å være høyest omkring kl. 12-14 om ettermiddagen. Mer informasjon om tidevann og
mandag 10. februar Inderøy kommune
Barnehageplass i Inderøy
Søknad om plass i barnehage for barnehageåret 2020/2021, hovedopptak, må søkes på elektronisk skjema innen 10. mars 2020.
tirsdag 4. februar Inderøy kommune
Høring av revidert renovasjon- og slamforskrift
Innherred Renovasjon legger nå nye forslag til renovasjon- og slamforskrift ut på høring. Forskriftene har ikke vært reviderte siden 2005 og det er svært nødvendig med en oppdatering for å møte fremtidens krav til materialgjenvinning og kommunenes krav til...
torsdag 30. januar Inderøy kommune
Tilskudd til gatelys og trafikksikkerhetstiltak
Lag og foreninger kan innen 1. april 2020, søke om tilskudd til gatelys og trafikksikkerhetstiltak. Det er satt av et fond på kr. 270 000 til dette. Søkerne må levere en god beskrivelse på tiltaket og hvordan det skal finansieres ut over de offentlige midlene.
mandag 20. januar Inderøy kommune
Søk kulturtilskudd
Hjem
fredag 17. januar Inderøy kommune
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2020
Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2020! Søknadsfristen er 1. februar 2020, og det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no
torsdag 2. januar Inderøy kommune
Invitasjon til felles befaringsdag
Lørdag 11. januar kl. 12 inviterer vi til felles befaring på oppvekstsentertomta ved Jætåsen. Rektor og prosjektleder stiller for å vise fram tomta og svare på eventuelle spørsmål. Vi satser på å få til bål, så ta med pølse,...
torsdag 2. januar Inderøy kommune
Hjemmesykepleien- nytt telefonnummer
Det nye telefonnummeret til hjemmesykepleien er  74 12 42 08
30. desember 2019 Inderøy kommune
Åpningstider julen 2019
Hjem
20. desember 2019 Inderøy kommune
Inderøy legesenter - åpningstider i julen
Hjem
20. desember 2019 Inderøy kommune
Oppvekstsenter Vest – brukermedvirkning
2. desember 2019 Inderøy kommune
TRØNDELAG

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter denne tilskuddsordningen. Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) skal bidra
25. november 2019 Inderøy kommune
Innherredsbyens første dialog- og kunnskapssamling
Velkommen til Innherredsbyens første dialog- og kunnskapssamling 2. desember kl. 09.15-15.30 i Aulaen på Verdal videregående skole.
21. november 2019 Inderøy kommune
Inderøy tannklinikk er stengt i uke 49 og 50
19. november 2019 Inderøy kommune
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 for Inderøy kommune
Rådmann Peter Ardon la torsdag 31.10.19 frem forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 Se forslag til budsjett og økonomiplan digitalt her Presentasjonen rådmannen la frem i møtet kan leses her. Forslag til budsjett og økonomiplan kan leses i PDF her
31. oktober 2019 Inderøy kommune
Utlyst tilskuddsmidler fra Sametinget - Freda samiske bygninger i privat eie
Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie. Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som
30. oktober 2019 Inderøy kommune
Barnehagelærere - vikariat
Hjem
22. oktober 2019 Inderøy kommune
Presentasjon av budsjett og økonomiplan for perioden 2020-2023
Hjem
22. oktober 2019 Inderøy kommune
Tilskudd til oppgradering til LED-lys i lysanlegg
Private eiere og driftere av gatelysanlegg i kommunen kan nå, innen 12. november, søke om tilskudd til oppgradering til LED-lys i sine lysanlegg. Det er satt av en pott på kr. 40 000 til dette. Søknadene må vise hvem som søker, hvor mange lyspunkt de drifter, hvor mange...
9. oktober 2019 Inderøy kommune
Innbyggerne i Trøndelag deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom
Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.
9. oktober 2019 Inderøy kommune
Det nye kommunestyret
Torsdag 3. oktober ble konstituerende kommunestyremøte holdt i AKSET.
7. oktober 2019 Inderøy kommune
KS-hedersmerke
I kommunestyremøtet 3. oktober ble Signar Tormod Berger, Laila Roel og Arvid Nervik tildelt KS hedersmerke for lange verv i politisk sammenheng.
7. oktober 2019 Inderøy kommune
Ønskekonserten med Mildred og Lars
Den kulturelle spaserstokken ønsker velkommen til ønskekonserten 2 med Mildred Marita Ramberg Røthe og Lars Hatling. Mandag 28. oktober Næss omsorgsboliger kl. 14.00 Inderøyheimen kl. 17.00
25. september 2019 Inderøy kommune
Kulturstipend for ungdom
16. september 2019 Inderøy kommune
Kulturtilskudd
16. september 2019 Inderøy kommune
Estetiske læringsformer i møte med Fagfornyelsen
Årets fagnettverkssamlinger i AKSET er viet arbeid med ny overordna del i læreplanen. Her har vi en unik mulighet til å se det 13-årige skoleløpet i sammenheng med kulturfeltet. Skoleåret 2019-20 vil fagmiljø på kultur og skoler i AKSET arbeide sammen om...
15. september 2019 Inderøy kommune
Velkommen til Eldres dag 2019
11. september 2019 Inderøy kommune
Slik blir kommunestyret 2019-2023
Valgresultatene er klare og slik blir kommunestyret i Inderøy de kommende fire årene.
11. september 2019 Inderøy kommune
Valgdagen 9. september 2019
5. september 2019 Inderøy kommune
Markering i Muustrøparken 2. september
Elever på 6. og 7.trinn fra alle barneskolene, elever fra Inderøy ungdomsskole og elever fra Inderøy vid. skole markerte oppstart på Vennskapsuka 2019 sammen med ansatte i grunnskolen, ansatte på Inderøy vgs, ansatte fra familiesenteret, representanter fra barnehagene samt...
5. september 2019 Inderøy kommune
Åpning av Northug-runden
Velkommen til åpning av Northug-runden!
5. september 2019 Inderøy kommune
Vedlikehold av Koatunnelen nattestenger E6
På grunn av vedlikehold av Koatunnelen, som ligger på E6 rett nord for Fleskhus og sør for Røra, blir E6 stengt på nattestid i inntil fire uker fra søndag 25. august.
20. august 2019 Inderøy kommune
Oppussing på Sandvollan skole og barnehage!
Hjem
16. august 2019 Inderøy kommune
Spyling av hovedledninger
Hjem
15. august 2019 Inderøy kommune
Informasjon fra AtB om kollektivtrafikken
Fra 10. august er det AtB som har ansvaret for kollektivtrafikken i Namdalen og på Innherred.
13. august 2019 Inderøy kommune
Sanering av kobbernettet
13. august 2019 Inderøy kommune
TRØNDELAG

Idrettsstipend for ungdom
Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 – 23 år. Søknadsfrist er 1. september.
13. august 2019 Inderøy kommune
Vanningsforbudet oppheves 12.08.2019
Vanningsforbudet oppheves mandag 12. august.
8. august 2019 Inderøy kommune
Vanningsforbud i Inderøy kommune
Hjem
2. august 2019 Inderøy kommune
Møteplass for mestring
Invitasjon til kurs, 20. - 22. september 2019. Møteplass for mestring er et kurstilbud for deg som har fått demens før 65-årsalder og din nærmeste pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner. Her vil dere få informasjon, kunnskap og støtte til å...
29. juli 2019 Inderøy kommune
Jodtabletter - reseptfritt salg
For hjemmelagring anbefales det at voksne under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn skal ha jodtabletter hjemme.
4. juli 2019 Inderøy kommune
Biblioteket stengt i uke 28
Biblioteket holder stengt i uke 28 grunnet sykdom. Fra uke 29 er det vanlig sommeråpningstid igjen.
4. juli 2019 Inderøy kommune
Ønskekonserten
Hjem
26. juni 2019 Inderøy kommune
Åpningstid i juli
I juli måned har servicetorget ved rådhuset åpent mandag - fredag kl. 08.00-14.30. Sentralbordet er kun betjent i dette tidsrommet.
21. juni 2019 Inderøy kommune
Orienteringsmøte om det nye helsebygget i Mosvik
Møtet avholdes i Mosvang Kulturhus 25.06.19 kl. 18.00. Det serveres kaffe og kaker under arrangementet
14. juni 2019 Inderøy kommune
Flirfoill å heit
Torsdag 13.juni Kl. 11.00 på Inderøyheimen Kl. 13.30 på Næss omsorgsboliger Arr. Den kulturelle spaserstokken i Inderøy
11. juni 2019 Inderøy kommune
Sommerfest for aktivitetsvenner og besøksvenner
Det ble en kjempetrivelig sommerfest for i underkant av 40 oppmøtte fra besøkstjenesten og aktivitetsvenn, samt tilbudenes respektive arbeidsgrupper.
6. juni 2019 Inderøy kommune
Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt
Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.
3. juni 2019 Inderøy kommune
Næringskonferanse 2019
Inderøy kommune, Innherred Innkjøp og InterReg prosjektet Åre Inderøy inviterer til næringskonferanse torsdag 06.juni i AKSET. Tema for konferansen er rekruttering av framtidas arbeidskraft. Vi diskuterer utfordringer innen rekruttering og kvalifisering
29. mai 2019 Inderøy kommune
Filmbussen kommer til Inderøy
Filmbussen kommer til Inderøy 2. og 3. august, kl. 09 - 16. Dette er et tilbud til deg mellom 12 - 21 år.
28. mai 2019 Inderøy kommune
Bading forbudt ved Kølhagan!
Det er bading forbudt ved Kølhagan, minner om sterk strøm i området. Skilt og livbøyer vil bli hengt opp.
24. mai 2019 Inderøy kommune
Årsrapport 2018
Inderøy kommunes årsrapport er nå publisert på WEB, dette er første gang vi publiserer årsrapporten på denne måten. WEB versjonen finner du her Den tradisjonele versjonen finner du her
24. mai 2019 Inderøy kommune
Etablererprisen 2019 og årets Inderøybedrift
Hjem
23. mai 2019 Inderøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

INDERØY

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL