Inderøy
Øker fastlegekapasiteten
Innen 1. mai vil to nye fastleger være på plass ved Inderøy Legekontor.
fredag 14. februar Inderøy kommune
Ekstremværet Elsa
Varsel for strekningen Frøya til Rørvik: Tidlig tirsdag ettermiddag er det ventet ekstrem høy vannstand, estimert 60-70 cm over tidevannstabellen. Vannstanden er ventet å være høyest omkring kl. 12-14 om ettermiddagen. Mer informasjon om tidevann og
mandag 10. februar Inderøy kommune
Barnehageplass i Inderøy
Søknad om plass i barnehage for barnehageåret 2020/2021, hovedopptak, må søkes på elektronisk skjema innen 10. mars 2020.
tirsdag 4. februar Inderøy kommune
Høring av revidert renovasjon- og slamforskrift
Innherred Renovasjon legger nå nye forslag til renovasjon- og slamforskrift ut på høring. Forskriftene har ikke vært reviderte siden 2005 og det er svært nødvendig med en oppdatering for å møte fremtidens krav til materialgjenvinning og kommunenes krav til...
torsdag 30. januar Inderøy kommune
Tilskudd til gatelys og trafikksikkerhetstiltak
Lag og foreninger kan innen 1. april 2020, søke om tilskudd til gatelys og trafikksikkerhetstiltak. Det er satt av et fond på kr. 270 000 til dette. Søkerne må levere en god beskrivelse på tiltaket og hvordan det skal finansieres ut over de offentlige midlene.
mandag 20. januar Inderøy kommune
Søk kulturtilskudd
Hjem
fredag 17. januar Inderøy kommune
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2020
Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2020! Søknadsfristen er 1. februar 2020, og det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no
torsdag 2. januar Inderøy kommune
Invitasjon til felles befaringsdag
Lørdag 11. januar kl. 12 inviterer vi til felles befaring på oppvekstsentertomta ved Jætåsen. Rektor og prosjektleder stiller for å vise fram tomta og svare på eventuelle spørsmål. Vi satser på å få til bål, så ta med pølse,...
torsdag 2. januar Inderøy kommune
TRØNDELAG

Hjemmesykepleien- nytt telefonnummer
Det nye telefonnummeret til hjemmesykepleien er  74 12 42 08
30. desember 2019 Inderøy kommune
Åpningstider julen 2019
Hjem
20. desember 2019 Inderøy kommune
Inderøy legesenter - åpningstider i julen
Hjem
20. desember 2019 Inderøy kommune
Oppvekstsenter Vest – brukermedvirkning
2. desember 2019 Inderøy kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter denne tilskuddsordningen. Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) skal bidra
25. november 2019 Inderøy kommune
Innherredsbyens første dialog- og kunnskapssamling
Velkommen til Innherredsbyens første dialog- og kunnskapssamling 2. desember kl. 09.15-15.30 i Aulaen på Verdal videregående skole.
21. november 2019 Inderøy kommune
Inderøy tannklinikk er stengt i uke 49 og 50
19. november 2019 Inderøy kommune
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 for Inderøy kommune
Rådmann Peter Ardon la torsdag 31.10.19 frem forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 Se forslag til budsjett og økonomiplan digitalt her Presentasjonen rådmannen la frem i møtet kan leses her. Forslag til budsjett og økonomiplan kan leses i PDF her
31. oktober 2019 Inderøy kommune
Utlyst tilskuddsmidler fra Sametinget - Freda samiske bygninger i privat eie
Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie. Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som
30. oktober 2019 Inderøy kommune
Barnehagelærere - vikariat
Hjem
22. oktober 2019 Inderøy kommune
Presentasjon av budsjett og økonomiplan for perioden 2020-2023
Hjem
22. oktober 2019 Inderøy kommune
Tilskudd til oppgradering til LED-lys i lysanlegg
Private eiere og driftere av gatelysanlegg i kommunen kan nå, innen 12. november, søke om tilskudd til oppgradering til LED-lys i sine lysanlegg. Det er satt av en pott på kr. 40 000 til dette. Søknadene må vise hvem som søker, hvor mange lyspunkt de drifter, hvor mange...
9. oktober 2019 Inderøy kommune
Innbyggerne i Trøndelag deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom
Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.
9. oktober 2019 Inderøy kommune
Det nye kommunestyret
Torsdag 3. oktober ble konstituerende kommunestyremøte holdt i AKSET.
7. oktober 2019 Inderøy kommune
KS-hedersmerke
I kommunestyremøtet 3. oktober ble Signar Tormod Berger, Laila Roel og Arvid Nervik tildelt KS hedersmerke for lange verv i politisk sammenheng.
7. oktober 2019 Inderøy kommune
Ønskekonserten med Mildred og Lars
Den kulturelle spaserstokken ønsker velkommen til ønskekonserten 2 med Mildred Marita Ramberg Røthe og Lars Hatling. Mandag 28. oktober Næss omsorgsboliger kl. 14.00 Inderøyheimen kl. 17.00
25. september 2019 Inderøy kommune
Kulturstipend for ungdom
16. september 2019 Inderøy kommune
Kulturtilskudd
16. september 2019 Inderøy kommune
Estetiske læringsformer i møte med Fagfornyelsen
Årets fagnettverkssamlinger i AKSET er viet arbeid med ny overordna del i læreplanen. Her har vi en unik mulighet til å se det 13-årige skoleløpet i sammenheng med kulturfeltet. Skoleåret 2019-20 vil fagmiljø på kultur og skoler i AKSET arbeide sammen om...
15. september 2019 Inderøy kommune
Velkommen til Eldres dag 2019
11. september 2019 Inderøy kommune
Slik blir kommunestyret 2019-2023
Valgresultatene er klare og slik blir kommunestyret i Inderøy de kommende fire årene.
11. september 2019 Inderøy kommune
Valgdagen 9. september 2019
5. september 2019 Inderøy kommune
Markering i Muustrøparken 2. september
Elever på 6. og 7.trinn fra alle barneskolene, elever fra Inderøy ungdomsskole og elever fra Inderøy vid. skole markerte oppstart på Vennskapsuka 2019 sammen med ansatte i grunnskolen, ansatte på Inderøy vgs, ansatte fra familiesenteret, representanter fra barnehagene samt...
5. september 2019 Inderøy kommune
Åpning av Northug-runden
Velkommen til åpning av Northug-runden!
5. september 2019 Inderøy kommune
Vedlikehold av Koatunnelen nattestenger E6
På grunn av vedlikehold av Koatunnelen, som ligger på E6 rett nord for Fleskhus og sør for Røra, blir E6 stengt på nattestid i inntil fire uker fra søndag 25. august.
20. august 2019 Inderøy kommune
TRØNDELAG

Oppussing på Sandvollan skole og barnehage!
Hjem
16. august 2019 Inderøy kommune
Spyling av hovedledninger
Hjem
15. august 2019 Inderøy kommune
Informasjon fra AtB om kollektivtrafikken
Fra 10. august er det AtB som har ansvaret for kollektivtrafikken i Namdalen og på Innherred.
13. august 2019 Inderøy kommune
Sanering av kobbernettet
13. august 2019 Inderøy kommune
Idrettsstipend for ungdom
Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 – 23 år. Søknadsfrist er 1. september.
13. august 2019 Inderøy kommune
Vanningsforbudet oppheves 12.08.2019
Vanningsforbudet oppheves mandag 12. august.
8. august 2019 Inderøy kommune
Vanningsforbud i Inderøy kommune
Hjem
2. august 2019 Inderøy kommune
Møteplass for mestring
Invitasjon til kurs, 20. - 22. september 2019. Møteplass for mestring er et kurstilbud for deg som har fått demens før 65-årsalder og din nærmeste pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner. Her vil dere få informasjon, kunnskap og støtte til å...
29. juli 2019 Inderøy kommune
Jodtabletter - reseptfritt salg
For hjemmelagring anbefales det at voksne under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn skal ha jodtabletter hjemme.
4. juli 2019 Inderøy kommune
Biblioteket stengt i uke 28
Biblioteket holder stengt i uke 28 grunnet sykdom. Fra uke 29 er det vanlig sommeråpningstid igjen.
4. juli 2019 Inderøy kommune
Ønskekonserten
Hjem
26. juni 2019 Inderøy kommune
Åpningstid i juli
I juli måned har servicetorget ved rådhuset åpent mandag - fredag kl. 08.00-14.30. Sentralbordet er kun betjent i dette tidsrommet.
21. juni 2019 Inderøy kommune
Orienteringsmøte om det nye helsebygget i Mosvik
Møtet avholdes i Mosvang Kulturhus 25.06.19 kl. 18.00. Det serveres kaffe og kaker under arrangementet
14. juni 2019 Inderøy kommune
Flirfoill å heit
Torsdag 13.juni Kl. 11.00 på Inderøyheimen Kl. 13.30 på Næss omsorgsboliger Arr. Den kulturelle spaserstokken i Inderøy
11. juni 2019 Inderøy kommune
Sommerfest for aktivitetsvenner og besøksvenner
Det ble en kjempetrivelig sommerfest for i underkant av 40 oppmøtte fra besøkstjenesten og aktivitetsvenn, samt tilbudenes respektive arbeidsgrupper.
6. juni 2019 Inderøy kommune
Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt
Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.
3. juni 2019 Inderøy kommune
Næringskonferanse 2019
Inderøy kommune, Innherred Innkjøp og InterReg prosjektet Åre Inderøy inviterer til næringskonferanse torsdag 06.juni i AKSET. Tema for konferansen er rekruttering av framtidas arbeidskraft. Vi diskuterer utfordringer innen rekruttering og kvalifisering
29. mai 2019 Inderøy kommune
Filmbussen kommer til Inderøy
Filmbussen kommer til Inderøy 2. og 3. august, kl. 09 - 16. Dette er et tilbud til deg mellom 12 - 21 år.
28. mai 2019 Inderøy kommune
Bading forbudt ved Kølhagan!
Det er bading forbudt ved Kølhagan, minner om sterk strøm i området. Skilt og livbøyer vil bli hengt opp.
24. mai 2019 Inderøy kommune
Årsrapport 2018
Inderøy kommunes årsrapport er nå publisert på WEB, dette er første gang vi publiserer årsrapporten på denne måten. WEB versjonen finner du her Den tradisjonele versjonen finner du her
24. mai 2019 Inderøy kommune
Etablererprisen 2019 og årets Inderøybedrift
Hjem
23. mai 2019 Inderøy kommune
Program for 17. mai i Inderøy
14. mai 2019 Inderøy kommune
Informasjon fra NAV: Drop-in og veiledning på privatøkonomi
Hjem
13. mai 2019 Inderøy kommune
Inderøyturer 2019
Den 12. mai er det igjen dags for Inderøyturer. I år blir det arrangementsåpning på Jægtvolden. Oppmøte ved Sakshaug kirke kl. 10.00, derifra vil det gå skyttelbuss til Hjulstadholmen. Se egen annonsering for arrangementet. Årets brosjyre distribueres ikke på...
9. mai 2019 Inderøy kommune
Markering av 8. mai
Hjem
3. mai 2019 Inderøy kommune
TRØNDELAG

Kandidater til kulturpris og kulturminnepris 2019
Inderøy kommune deler ut kulturpris og kulturminnepris. Den siste i samarbeid med Sparebank 1. Vi ønsker forslag til kandidater. Frist for innsending av forslag er 1. mai 2019. Les om kulturprisen og kulturminneprisen. Prisene blir delt ut i forbindelse
25. april 2019 Inderøy kommune
Kulturtilskudd i Inderøy kommune 2019
Hjem
25. april 2019 Inderøy kommune
Betraktninger fra en grønnmalt benk
Navn på tiltaket:” Betraktninger fra en grønnmalt benk! ” Kultursjanger: Musikk, sang, dikt og dramatisering. Beskrivelse av arrangementet: I motsetning til den grønnmalte benken i hagen som ikke kunne fortelle det den hadde sett, så kan «vår» grønnmalte
24. april 2019 Inderøy kommune
Ingen meg uten deg
Inderøy kulturskole har denne uka gjennomført forestillingen «Ingen meg uten deg» for fulle hus og stående applaus! Med denne forestillingen feiret vi at kommunen fikk den nasjonale utmerkelsen Årets kulturskolekommune 2018.
5. april 2019 Inderøy kommune
Telefoner ut av drift
Vi har dessverre tekniske problemer med våre fasttelefoner. Hjemmesykepleien kan kontaktes på mobil. nr. 950 83 488 Inderøyheimen har følgende nummer: 95908975 og 95977688
4. april 2019 Inderøy kommune
Behov for kontorhotell?
Ta kontakt med Anne - mobil 92 29 53 52 eller anne@tindved.no
4. april 2019 Inderøy kommune
Presentasjon fra møte om bolyst og stedsutvikling på Straumen
«Kulturminners betydning for Straumen sentrums attraktivitet, og det offentliges vurdering av betydningen av ivaretakelse av kulturminner»
4. april 2019 Inderøy kommune
Kulturminner i Inderøy
Hjem
1. april 2019 Inderøy kommune
Arrangementsoversikt til Sommeravisa
Hjem
29. mars 2019 Inderøy kommune
Bli med på årets strandryddeaksjon!
Innherred Renovasjon vil også i 2019 bidra til renere strender. Vi fortsetter kampanjen «Hold Midt-Norge rent» sammen med 10 andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, der vi i fellesskap har søkt Miljødirektoratet om midler til å hente og behandle avfall
28. mars 2019 Inderøy kommune
Førstehjelpskurs for foreldre
Tidspunkt: onsdag 10. april 2019 kl. 18.00 - 21.00 Sted:  Røde Kors huset Kurset er gratis. Påmelding: Inderøy helsestasjon tlf. 74124320 innen 5. april
28. mars 2019 Inderøy kommune
Søknader om spillemidler for søknadsåret 2020
De lag og foreninger som planlegger å søke spillemidler for 2020 må melde inn dette til kommunen innen 1. mai 2019. Dette fordi man skal få vurdert om anlegget er noe man vil ha med inn i handlingsprogrammet, som er en kommunal plan som omfatter idrett
28. mars 2019 Inderøy kommune
Bolyst og stedsutvikling på Straumen
Hjem
26. mars 2019 Inderøy kommune
Oppvekststruktur - endelig vedtak
Kommunestyret i Inderøy gjorde fredag 22.03.19, følgende vedtak i sak om fremtidig oppvekststruktur i Inderøy kommune:  
22. mars 2019 Inderøy kommune
Kommunestyret på nett
Alle kommunestyremøtene sendes via kommune-tv, dagens sending finner du her
22. mars 2019 Inderøy kommune
Kandidater til kulturpris og kulturminnepris 2019
Inderøy kommune deler ut kulturpris og kulturminnepris. Den siste i samarbeid med Sparebank 1. Vi ønsker forslag til kandidater. Frist for innsending av forslag er 1. mai 2019. Les om kulturprisen og kulturminneprisen. Prisene blir delt ut i forbindelse med større arrangement i løpet av...
21. mars 2019 Inderøy kommune
Mange barn trenger et forsterhjem
Fosterhjemstjenesten i Bufetat er i gang med en kampanje for å rekruttere flere fosterhjem i Inderøy kommune. Møt oss på informasjonsmøte ved E@ internettkafé 25. mars kl. 1800-2000.
15. mars 2019 Inderøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

INDERØY

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL