Inderøy
Orienteringsmøte om det nye helsebygget i Mosvik
Møtet avholdes i Mosvang Kulturhus 25.06.19 kl. 18.00. Det serveres kaffe og kaker under arrangementet
fredag 14. juni Inderøy kommune
Flirfoill å heit
Torsdag 13.juni Kl. 11.00 på Inderøyheimen Kl. 13.30 på Næss omsorgsboliger Arr. Den kulturelle spaserstokken i Inderøy
tirsdag 11. juni Inderøy kommune
Sommerfest for aktivitetsvenner og besøksvenner
Det ble en kjempetrivelig sommerfest for i underkant av 40 oppmøtte fra besøkstjenesten og aktivitetsvenn, samt tilbudenes respektive arbeidsgrupper.
torsdag 6. juni Inderøy kommune
Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt
Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.
mandag 3. juni Inderøy kommune
Næringskonferanse 2019
Inderøy kommune, Innherred Innkjøp og InterReg prosjektet Åre Inderøy inviterer til næringskonferanse torsdag 06.juni i AKSET. Tema for konferansen er rekruttering av framtidas arbeidskraft. Vi diskuterer utfordringer innen rekruttering og kvalifisering
onsdag 29. mai Inderøy kommune
Filmbussen kommer til Inderøy
Filmbussen kommer til Inderøy 2. og 3. august, kl. 09 - 16. Dette er et tilbud til deg mellom 12 - 21 år.
tirsdag 28. mai Inderøy kommune
Bading forbudt ved Kølhagan!
Det er bading forbudt ved Kølhagan, minner om sterk strøm i området. Skilt og livbøyer vil bli hengt opp.
fredag 24. mai Inderøy kommune
Årsrapport 2018
Inderøy kommunes årsrapport er nå publisert på WEB, dette er første gang vi publiserer årsrapporten på denne måten. WEB versjonen finner du her Den tradisjonele versjonen finner du her
fredag 24. mai Inderøy kommune
TRØNDELAG

Etablererprisen 2019 og årets Inderøybedrift
Hjem
torsdag 23. mai Inderøy kommune
Program for 17. mai i Inderøy
tirsdag 14. mai Inderøy kommune
Informasjon fra NAV: Drop-in og veiledning på privatøkonomi
Hjem
mandag 13. mai Inderøy kommune
Inderøyturer 2019
Den 12. mai er det igjen dags for Inderøyturer. I år blir det arrangementsåpning på Jægtvolden. Oppmøte ved Sakshaug kirke kl. 10.00, derifra vil det gå skyttelbuss til Hjulstadholmen. Se egen annonsering for arrangementet. Årets brosjyre distribueres ikke på...
torsdag 9. mai Inderøy kommune
Markering av 8. mai
Hjem
fredag 3. mai Inderøy kommune
Kandidater til kulturpris og kulturminnepris 2019
Inderøy kommune deler ut kulturpris og kulturminnepris. Den siste i samarbeid med Sparebank 1. Vi ønsker forslag til kandidater. Frist for innsending av forslag er 1. mai 2019. Les om kulturprisen og kulturminneprisen. Prisene blir delt ut i forbindelse
torsdag 25. april Inderøy kommune
Kulturtilskudd i Inderøy kommune 2019
Hjem
torsdag 25. april Inderøy kommune
Betraktninger fra en grønnmalt benk
Navn på tiltaket:” Betraktninger fra en grønnmalt benk! ” Kultursjanger: Musikk, sang, dikt og dramatisering. Beskrivelse av arrangementet: I motsetning til den grønnmalte benken i hagen som ikke kunne fortelle det den hadde sett, så kan «vår» grønnmalte
onsdag 24. april Inderøy kommune
Ingen meg uten deg
Inderøy kulturskole har denne uka gjennomført forestillingen «Ingen meg uten deg» for fulle hus og stående applaus! Med denne forestillingen feiret vi at kommunen fikk den nasjonale utmerkelsen Årets kulturskolekommune 2018.
fredag 5. april Inderøy kommune
Telefoner ut av drift
Vi har dessverre tekniske problemer med våre fasttelefoner. Hjemmesykepleien kan kontaktes på mobil. nr. 950 83 488 Inderøyheimen har følgende nummer: 95908975 og 95977688
torsdag 4. april Inderøy kommune
Behov for kontorhotell?
Ta kontakt med Anne - mobil 92 29 53 52 eller anne@tindved.no
torsdag 4. april Inderøy kommune
Presentasjon fra møte om bolyst og stedsutvikling på Straumen
«Kulturminners betydning for Straumen sentrums attraktivitet, og det offentliges vurdering av betydningen av ivaretakelse av kulturminner»
torsdag 4. april Inderøy kommune
Kulturminner i Inderøy
Hjem
mandag 1. april Inderøy kommune
Arrangementsoversikt til Sommeravisa
Hjem
fredag 29. mars Inderøy kommune
Bli med på årets strandryddeaksjon!
Innherred Renovasjon vil også i 2019 bidra til renere strender. Vi fortsetter kampanjen «Hold Midt-Norge rent» sammen med 10 andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, der vi i fellesskap har søkt Miljødirektoratet om midler til å hente og behandle avfall
torsdag 28. mars Inderøy kommune
Førstehjelpskurs for foreldre
Tidspunkt: onsdag 10. april 2019 kl. 18.00 - 21.00 Sted:  Røde Kors huset Kurset er gratis. Påmelding: Inderøy helsestasjon tlf. 74124320 innen 5. april
torsdag 28. mars Inderøy kommune
Søknader om spillemidler for søknadsåret 2020
De lag og foreninger som planlegger å søke spillemidler for 2020 må melde inn dette til kommunen innen 1. mai 2019. Dette fordi man skal få vurdert om anlegget er noe man vil ha med inn i handlingsprogrammet, som er en kommunal plan som omfatter idrett
torsdag 28. mars Inderøy kommune
Bolyst og stedsutvikling på Straumen
Hjem
tirsdag 26. mars Inderøy kommune
Oppvekststruktur - endelig vedtak
Kommunestyret i Inderøy gjorde fredag 22.03.19, følgende vedtak i sak om fremtidig oppvekststruktur i Inderøy kommune:  
fredag 22. mars Inderøy kommune
Kommunestyret på nett
Alle kommunestyremøtene sendes via kommune-tv, dagens sending finner du her
fredag 22. mars Inderøy kommune
Kandidater til kulturpris og kulturminnepris 2019
Inderøy kommune deler ut kulturpris og kulturminnepris. Den siste i samarbeid med Sparebank 1. Vi ønsker forslag til kandidater. Frist for innsending av forslag er 1. mai 2019. Les om kulturprisen og kulturminneprisen. Prisene blir delt ut i forbindelse med større arrangement i løpet av...
torsdag 21. mars Inderøy kommune
Mange barn trenger et forsterhjem
Fosterhjemstjenesten i Bufetat er i gang med en kampanje for å rekruttere flere fosterhjem i Inderøy kommune. Møt oss på informasjonsmøte ved E@ internettkafé 25. mars kl. 1800-2000.
fredag 15. mars Inderøy kommune
Frist for innlevering av listeforslag
Frist for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er 1. april kl. 12.00.
torsdag 14. mars Inderøy kommune
Utdeling av Inderøy kommunes kulturstipend 2018
torsdag 14. mars Inderøy kommune
Prosjekt omsorgsbygg i Mosvik
fredag 8. mars Inderøy kommune
TRØNDELAG

Avslutning og utdeling av KS merke
mandag 4. mars Inderøy kommune
Sertifisert som demensvennlige
Tirsdag 12. februar ble det gjennomført et nytt kurs i kampanjen for at Inderøya skal bli et mer demensvennlig samfunn.
mandag 4. mars Inderøy kommune
Oppvekstutredningen
onsdag 20. februar Inderøy kommune
Kurs for nye aktivitetsvenner i Inderøy kommune
Velkommen til kurs for nye aktivitetsvenner i Inderøy kommune! Kurset er gratis, og arrangeres i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Frivillig Inderøy og Lions.
tirsdag 5. februar Inderøy kommune
Kurs - Demensvennlig samfunn
mandag 4. februar Inderøy kommune
Barnehageplass i Inderøy
Søknad om plass i barnehage for barnehageåret 2019/2020, hovedopptak, må søkes på elektronisk skjema innen 10. mars 2019. Søknadsskjema finnes under Selvbetjening.
torsdag 31. januar Inderøy kommune
Menn søkes!
Inderøy kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor menn med NAV-ytelser tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.
torsdag 17. januar Inderøy kommune
Kulturtilskudd i Inderøy kommune 2019
Hjem
torsdag 17. januar Inderøy kommune
Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne
Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.
torsdag 17. januar Inderøy kommune
Sommerstengt barnehage og SFO
Hjem
fredag 11. januar Inderøy kommune
Renovering av vann- og avløpsnettet
Inderøy kommune skal renovere vann og avløpsnettet som ligger langs Nergata fra Straumbrua til Rødbrygga, se vedlagt beskrivelse. Dette tas sammen med prosjektet i Kølhagan for å redusere belastningen for beboere og brukere av området. Oppstart er nå
fredag 11. januar Inderøy kommune
Kunst i offentlig rom
20. desember 2018 Inderøy kommune
Åpningstider jula 2018
19. desember 2018 Inderøy kommune
Musikalske juleminner!
19. desember 2018 Inderøy kommune
Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
Det er åpnet for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2019.
18. desember 2018 Inderøy kommune
Tid for å lese av vannmåler
14. desember 2018 Inderøy kommune
Julebord på Inderøyheimen
12. desember 2018 Inderøy kommune
25-årsjublianter ble hedret
Hjem
6. desember 2018 Inderøy kommune
Fagdag i Inderøybarnehagen
30.november gjennomførte Inderøybarnehagen fagdag for alle ansatte i kommunale og private barnehager. Dagen ble avholdt på AKSET Tema: Barnehagens leke- og læringsmiljø v/Astrid Manger Fra rammeplan (til skolens læreplan) Rammeplan som verktøy i daglig pedagogisk arbeid...
3. desember 2018 Inderøy kommune
Offentlig ettersyn budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022
Formannskapets innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 inklusive gebyr- og betalingssatser er lagt ut til offentlig ettersyn.
22. november 2018 Inderøy kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019.
Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) nå er kunngjort for 2019 og søknadsskjemaet er publisert.
15. november 2018 Inderøy kommune
Tilskuddsmidler 2019 - Freda samiske bygninger i privat eie
Sametinget informerer om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019 fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie. Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2019.
13. november 2018 Inderøy kommune
Har du registrert brønnen din?
Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.
12. november 2018 Inderøy kommune
Rådmannen orienterer
Rådmannens orientering for november finner du her.
8. november 2018 Inderøy kommune
Oppvekstutredning - anbefaling ny oppvekststruktur
7. november 2018 Inderøy kommune
TRØNDELAG

Ungdom deler bilder
I tre foredrag tirsdag 6.november møtte Mia Landsem elever og foresatte fra 5.-10. trinn i Inderøy. Trønderavisa har bred dekning av saken i papirutgaven/eavisa 7.november 2018. Foto: Johan Arnt Nesgård Bilderedaktør i Trønder-Avisa
7. november 2018 Inderøy kommune
Brannvesenet Midt IKS informerer om faktura
Brannvesenet har endret rutiner for utsending av faktura for å kunne tilby mer elektronisk overføring.
2. november 2018 Inderøy kommune
Rådmannens forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022
Hjem
31. oktober 2018 Inderøy kommune
Bostøtte
30. oktober 2018 Inderøy kommune
Du er en del av Norges beredskap
Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i samarbeid med Oslo kommune lansert kampanjen Du er en del av Norges
25. oktober 2018 Inderøy kommune
Min Side - En ny tjeneste på nettsiden
Inderøy kommune er med i et nasjonalt prosjekt for utvikling av innbyggerportalen Min Side for alle kommuner i Norge.
23. oktober 2018 Inderøy kommune
Kvalitetsplan oppvekst
Ny kvalitetsplan for oppvekst ble vedtatt i Hovedutvalg Folk den 16.10.18  
19. oktober 2018 Inderøy kommune
Influensavaksinering
Inderøy kommune har influensavaksinering til rikskogruppene på følgende tidspunkt: - Tirsdag 6. november kl. 16-18 - Torsdag 8. november kl. 16-18 - Mandag 12. november kl. 16-18
19. oktober 2018 Inderøy kommune
Invitasjon til rådmannens presentasjon av budsjett og økonomiplan 2019 - 2022
Det inviteres til møte onsdag 31.10.2018 kl. 18.00 på Inderøy Rådhus, møterom Skarnsundet, hvor rådmannen presenterer forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2019 - 2022.
18. oktober 2018 Inderøy kommune
Informasjon om renovasjon for hytter og fritidsboliger
Innherred Renovasjon gjennomfører for tiden en oppgradering og omorganisering av tilbudet for hytter og fritidsboliger. I samarbeid med deltakerkommuner har de gjennomgått dagens tilbud og behov. De ønsker å tilby moderne og funksjonelle returpunkt, strategisk plassert i forhold til...
8. oktober 2018 Inderøy kommune
Pårørendeskole
Hjem
4. oktober 2018 Inderøy kommune
Folkemøte høring oppvekstutredingen, 16. oktober
Hjem
4. oktober 2018 Inderøy kommune
Avduking av "Såstriper"
Mandag 24. september ble installasjonen "Såstriper" av Pekka Stokke avduka, ved hovedinngangen til AKSET.
23. september 2018 Inderøy kommune
Svømmebasseng og idrettshall i Mosvik
Svømmebassenget åpner for en ny vintersesong mandag 15. oktober 2018 og vil være åpent til medio april 2019 Åpningstider svømmebasseng 2018: Mandag (varmebading) - Babysvømming Kl. 17.00-19.00 Onsdag - Offentlig åpningstid Kl. 18.00-21.00 Åpent for alle....
21. september 2018 Inderøy kommune
Vannavstenging Utøy/Vangshylla 20.09.18
Hjem
20. september 2018 Inderøy kommune
Sakshaugvegen stenges ved Sakshaug kirke
I forbindelse med restaurering av taket på Sakshaug kirke vil Sakshaugvegen være stengt fra onsdag 19. sept kl. 07.00 til torsdag 20 sept kl. 17.00.
18. september 2018 Inderøy kommune
Tilskudd til større arrangement/festivaler i Inderøy kommune
På grunnlag av søknader legger rådmannen fram et forslag til tilskudd til større arrangement/festivaler i forbindelse med kommunebudsjett for 2019. Endelig budsjett vedtas av kommunestyret i desember.
6. september 2018 Inderøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

INDERØY

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL