Inderøy
Nyhetsbrev fra HUNT4
HUNT 4 tar nå sommerferie etter 10 mnd. på farten gjennom 10 kommuner i sørdelen av tidligere Nord-Trøndelag fylke.
torsdag 5. juli Inderøy kommune
Vedrørende vanningsforbudet
torsdag 5. juli Inderøy kommune
Utstilling på Rostad i juli
Rostads Venner har åpnet utstilling på Rostad som omhandler den tragiske død til statsminister Ole Richter og kjærligheten mellom han og Ebba Astrup som ble Mor Rostad etter hun opprettet barnehjem på gården. Utstillingen er åpen i hele juli kl 11-17 tirsdag til...
onsdag 4. juli Inderøy kommune
Planverk om AKSET
AKSET kultur- og skolesamfunns strategiske plan for 2018-2023 ble politisk behandlet i Hovedutvalg FOLK og kommunestyret i juni 2018. Plan for involvering av grendeskoler i AKSET kultur- og skolesamfunn er utarbeidet av prosjektleder for AKSET i samarbeid med rektorgruppen i Inderøyskolen. Les mer om planene...
onsdag 27. juni Inderøy kommune
AKSET kultur- og skolesamfunn – de første to årene
Informasjonsfilmen om AKSET kultur- og skolesamfunn er ferdig!
onsdag 27. juni Inderøy kommune
Sentralbordet og servicetorget stengt
Grunnet internmøte er sentralbordet og servicetorget ved Inderøy rådhus stengt tirsdag 26. juni fra kl. 11.45.
mandag 25. juni Inderøy kommune
Sommerarbeid for ungdom 2018
Oppmøte mandag 25. juni kl 08.45 foran rådhuset for opprop og registrering. Gjelder parkarbeid. De som skal jobbe på Sundsand møter der. Mosvik og Røra har eget opplegg. Velkommen på sommerjobb! Alle skal ha fått sms med samme info. Har du likevel spørsmål?...
fredag 22. juni Inderøy kommune
Kulturstipend for ungdom 2017
Vedtak i Hovedutvalg Folk desember 2017: Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom 2017 tildeles Ane R. Melting som har utmerket seg som en ung og lovende skytter på nasjonalt nivå. Prisen ble delt ut i forbindelse med Bruløpet 17. juni.
tirsdag 19. juni Inderøy kommune
TRØNDELAG

Kulturprisen 2018
Inderøy kommunes kulturpris ble fredag 15. juni delt ut til Inderøy videregående skole. Prisen ble tatt i mot av fylkesordfører Tore Sandvik, rektor Petter Skjervold og leder i elevrådet.
tirsdag 19. juni Inderøy kommune
Pressemelding - Årets Inderøybedrift 2018
For første gang i historien ble prisen «Årets Inderøybedrift» delt ut. I mai vedtok formannskapet enstemmig kriterier for prisen. Formålet med «Årets Inderøybedrift» at prisen skal være med på å sette fokus på: «Bedriftens...
mandag 11. juni Inderøy kommune
Pressemelding - Inderøy kommunes Etablererpris 2018
Etablererprisen i Inderøy skal være en oppmuntring til en Inderøybedrift som har gjennomført en vellykket bedriftsetablering. Juryen for årets Etablererpris har bestått av fjorårets vinner Mikael Jule, leder av næringsforeningen Frode Sakshaug og
mandag 11. juni Inderøy kommune
Rådmannen orienterer juni 2018
I denne månedens Rådmannens orientering kan du les om blant annet status Kølhaugan, Lensmyra og drikkevannet i Inderøy kommune. Rådmannen orienterer finner du her
mandag 11. juni Inderøy kommune
Nye retningslinjer for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Trøndelag
tirsdag 5. juni Inderøy kommune
Filmbussen kommer til Inderøy 30. og 31. juli.
Tilbudet er gratis for ungdom mellom 12 og 20 år!
tirsdag 5. juni Inderøy kommune
Pressemelding - Inderøy kommunes kulturpris 2018
Kulturprisen 2018 til Inderøy videregående skole. Hovedutvalg Folk har i møte 15.05.2018 besluttet av Inderøy kommunes kulturpris 2018 tildeles Inderøy videregående skole. Skolen er en hjørnestein i kommunens kulturliv og sentral institusjon i utvikling av kulturlivet i...
mandag 28. mai Inderøy kommune
Vanningsforbud innføres umiddelbart!
Inderøy kommune innfører vanningsforbud med spreder og slange i perioden 28. mai - 1. september 2018.
mandag 28. mai Inderøy kommune
Sommerarbeid for ungdom 2018
Inderøy kommune har også i år gleden av å tilby 110 ungdommer sommerarbeid. Sms er sendt ut til alle som får tilbud. Viktig beskjed! Opplæring ved LO og NHO blir tirsdag den 5. juni kl. 14.00 på AKSET.
torsdag 24. mai Inderøy kommune
Faktura fra kommunen
Kommunen kan tilby mer elektronisk overføring av fakturaer.
torsdag 24. mai Inderøy kommune
InderøyTur 2018
Den 21. mai, kl. 11:00 er det igjen dags for InderøyTurer. I år blir det åpning på Sandvollan, med parkering på Sandvollan skole. Se egen annonsering for arrangementet. Årets brosjyre distribueres ikke på forhånd, men deles ut under åpningsarrangementet,
mandag 14. mai Inderøy kommune
17. mai i Inderøy
Programmet for 17. mai i Inderøy finner du her
fredag 11. mai Inderøy kommune
Rådmannen orienterer mai 2018
I rådmannens orientering for mai kan du les om utleie av Klokkarstu, status trafikksikkerhetsplan, parkeringstillatelse for forflytningshemmede og forbruk økonomisk sosialhjelp.  Rådmannens orientering finner du her
onsdag 9. mai Inderøy kommune
Sommerstengt i kommunale barnehager
Kommunale barnehager holder stengt i uke 27, 28, 29 og 30, dette i henhold til vedtak i Kommunestyret 11.12.2015 (sak 65/2015).
tirsdag 8. mai Inderøy kommune
Retningslinjer for skoleskyss
Fylkestinget vedtok den 25. april 2018 Retningslinjer for skoleskyss i sak 67/15.
torsdag 3. mai Inderøy kommune
Skolestartere med fokus på miljø
Skolestarterne ved Kribelin barnehage møtte i dag ordfører Ida Stuberg. De overleverte da tegninger for å sette fokus på søppelproblematikken på Venna.
tirsdag 24. april Inderøy kommune
Helsestasjonen er stengt fredag 20.04
Helsestasjonen holder stengt førstkommende fredag, 20. april.
torsdag 19. april Inderøy kommune
Etablererprisen 2018
1729 Inderøy kommune har praktisert utdeling av etablererpris årlig fra 2000. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det vedtatt nye statutter for etablererprisen, gjeldende fra 2012. Inderøy kommune ønsker også i 2018 å dele ut etablererpris. Etablererprisen i...
onsdag 18. april Inderøy kommune
Kontorlokaler til leie
Perfekt plassert midt i Straumen - romslige og lyse kontorlokaler
tirsdag 17. april Inderøy kommune
Kulturmidler 2018
Fristen for å søke kulturmidler for prosjekttilskudd, driftstilskudd, anleggsmidler og tilskudd til arrangement er 1. mai. Mer om kulturmidler, rettningslinjer og søknadsskjema finner du her.
fredag 13. april Inderøy kommune
Rådmannen orienterer april 2018
I denne månedens Rådmannen orienterer kan man lese om organiseringen av byggeprosjektet nytt helsehus, status regnskap og kommunebarometeret.  Les mer her
fredag 13. april Inderøy kommune
Fagkveld; Fysisk aktivitet og kreft
Den 18. april kl. 18.00-20.00 vil spesialfysioterapeut Hege Nervik Almli, St.Olavs Hospital, holde et foredrag om betydningen av fysisk aktivitet og det å leve med kreft.
tirsdag 10. april Inderøy kommune
Utvidet frist - sommerarbeid for ungdom
Fristen for å søke sommerarbeid for ungdom sommeren 2018 utvides til fredag 13. april. Den som ønsker å søke sender e-post til Hege Ness Larsen. hege.ness.larsen@inderoy.kommune.no
mandag 9. april Inderøy kommune
Vi er Årets kulturskolekommune 2018
torsdag 5. april Inderøy kommune
Sommerarbeid for ungdom 2018
Hjem
tirsdag 27. mars Inderøy kommune
TRØNDELAG

Fagdag for styrerne i Inderøybarnehagen
Torsdag 22.mars var styrerne i Inderøybarnehagen samlet til fagdag. Tema: En rammeplaninspirert kvalitetsplan. Arbeid med kvalitetsindikatorer. Med på laget hadde styrerne med seg utviklingsveileder Astrid Manger.
fredag 23. mars Inderøy kommune
Første vigsel etter at kommunen fikk vigselsrett
Lørdag 17. mars hadde ordfører Ida Stuberg gleden av å vie det første brudeparet etter at kommunen fikk vigselsrett 1. januar 2018.
mandag 19. mars Inderøy kommune
Møte i hovedutvalg Natur 19.03.2018 avlyses
mandag 12. mars Inderøy kommune
Næringslivsundersøkelsen 2018
Næringslivsundersøkelsen 2018 legges ut for å dele kunnskapen med alle næringsdrivende i Inderøy kommune. Undersøkelsen inneholder 106 sider med besvarelser og oppsummeringer. Svarene er både interessante og relevante for mange aktører - kommune,
fredag 16. februar Inderøy kommune
Rådmannen orienterer januar 2018
torsdag 18. januar Inderøy kommune
Pårørendeundersøkelsen 2017
Kunnskap må til for at du og andre pårørende skal få det bedre i fremtiden! Bli med og svar og bidra til å bedre forholdene for pårørende og familieomsorg!
tirsdag 16. januar Inderøy kommune
Registrering av Inderøy næringslivs kontaktinformasjon
Arbeidsgruppen for Inderøy Utvikling og Inderøy kommune jobber med en komplett kontaktliste for Inderøys næringsliv. Hensikten er å kartlegge kompetansebehov og sende ut relevant informasjon om næringsutviklingsarbeidet. Skjema for innfylling av kontaktinformajson finner du her
fredag 12. januar Inderøy kommune
Borgerlig vigsel i kommunen
Fra 1. januar 2018 kan du gifte deg borgerlig i kommunen.
torsdag 11. januar Inderøy kommune
Brudd på vannledning
Det er brudd på vannledning. Strekningen det gjelder er Øvre Ferstad til Bragstad-Hellhaugan.
tirsdag 9. januar Inderøy kommune
Inderøy har fått nytt kommunenummer
Etter sammenslåingen til Trøndelag har Inderøy kommune fått nytt kommunenummer.
torsdag 4. januar Inderøy kommune
Vi ønsker alle god jul og godt nytt år!
ÅPNINGSTIDER I MELLOMJULA 27. - 29. desember Servicetorget/sentralbord: kl. 10:00 – 14:00. Psykisk helse: kl. 08:00 - 15:30 Barnevern: kl. 09:00 - 14:30 NAV og tannklinkken har ordinær åpningstid. Vakttelefoner finner du her
22. desember 2017 Inderøy kommune
Årets tilgjengelighetspris til AKSET kultur- og skolesamfunn
Hjem
13. desember 2017 Inderøy kommune
Invitasjon til profesjonalisering av arbeidsstokken for at Inderøy skal bli et mer demensvennlig samfunn
En kampanje i samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og Inderøy kommune.
12. desember 2017 Inderøy kommune
Offentlig ettersyn budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021
Formannskapets innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 inklusive gebyr- og betalingssatser er lagt ut til offentlig ettersyn. Formannskapets innstilling finner du på kommunens hjemmeside - Innsyn - formannskapet 22.11.17. Oppdaterte
23. november 2017 Inderøy kommune
Redusert vanntrykk
På grunn av spyling av vannrør vil områdene Røsetberga, Leiringen, Straumen sentrum, Sandvågen og Nessjordet oppleve tidvis redusert vanntrykk mellom kl. 23.00 10.november og kl. 03.00 11. november. Vakttelefon Uteseksjonen: 97 02 00 05
10. november 2017 Inderøy kommune
Rådmannen orienterer november 2017
Rådmannens orientering for november 2017 finner du her.
10. november 2017 Inderøy kommune
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet
9. november 2017 Inderøy kommune
Stor oppslutning om Inderøytur 2017
Inderøytur ble arrangert for 12. gang sommeren 2017.
7. november 2017 Inderøy kommune
Rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021
Rådmann Peter Ardon presenterer i møte 2.11 rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021. Budsjett og økonomiplanen prioriterer tiltaksgjennomføring med grunnlag i kommunens overordnede planer, kommunedelplaner, temaplaner mv.
2. november 2017 Inderøy kommune
Forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018-2021
Hjem
30. oktober 2017 Inderøy kommune
Endret dato for formannskap/administrasjonsutvalg i november
Hjem
24. oktober 2017 Inderøy kommune
Influensa - og pneumokokkvaksinering i Inderøy 2017/2018
Hjem
19. oktober 2017 Inderøy kommune
Høring - Framtidas helse og omsorgstjenester
Prosjektet Utredning av framtidas helse og omsorgstjenester har avsluttet analysefasen, og publiserer i denne forbindelse følgende dokumenter til offentlig høring.   Det bes om tilbakemeldinger på dokumentene innen 3. november 2017.    Tilbakemeldinger
18. oktober 2017 Inderøy kommune
Varsel om vannavstenging
17. oktober 2017 Inderøy kommune
Vil dere bli fosterforeldre?
Bufetat er i gang med fosterhjemskampanje for å rekruttere flere fosterhjem. Møt dem på Inderøy ved stand 20 oktober og på informasjonsmøte 26 oktober. Bufetat sier følgende i en pressemelding: "Over 200 barn i Midt-Norge trenger et fosterhjem. Behovet er...
10. oktober 2017 Inderøy kommune
TRØNDELAG

Tilskudd til større arrangement/festivaler i Inderøy kommune
På grunnlag av søknader legger rådmannen fram et forslag til tilskudd til større arrangement/festivaler i forbindelse med kommunebudsjett for 2018. Endelig budsjett vedtas av kommunestyret i desember.
21. september 2017 Inderøy kommune
Kulturstipend for ungdom
Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.
21. september 2017 Inderøy kommune
Overordna leseplan for Inderøy kommune er ferdigstilt
Planen gjelder for barn og ungdom i alderen 0 - 16 år; barnehagene, småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet.
14. september 2017 Inderøy kommune
Musikk-vitamin 2017
Musikk-vitamin 2017, trinn 1. Et tverrfaglig og tverrsektorielt prosjekt i Inderøy kommune støttet av Nord-Trøndelag fylkeskommune.
12. september 2017 Inderøy kommune
Fagkveld; Seneffekter og kreftrehabilitering
En del kreftpasienter har behov for rehabilitering. Hvem skal rehabiliteres? Skal rehabiliteringen foregå i kommunen eller på en sentral enhet? Når er egnet tidspunkt?
11. september 2017 Inderøy kommune
Eldres dag 29.september 2017
Eldres dag vil også denne høsten markeres med ei trivelig stund på Jægtvolden Fjordhotell. Programmet er snart klart og vi kan love hyggelige og fin underholdning, god mat og godt samvær for enhver denne høstkvelden. Arrangør er nemnda for Den kulturelle spaserstokken i...
18. august 2017 Inderøy kommune
Oppstart av nytt skoleår 2017-2018, i Inderøy kommune
Sakshaug 1. - 7. klasse starter onsdag 16. august 2. - 7. klasse starter kl. 8.15. 1. klasse. starter kl. 9.00. Oppmøte utenfor hovedinngangen. Utøy Alle elever starter onsdag 16. august kl. 08.40. Sandvollan 2. - 7. klasse starter onsdag 16. august kl. 08.15. Første skoledag for 1.klasse er...
7. august 2017 Inderøy kommune
Papireksemplar av manntallet til politiske partier
Alle som stiller liste ved valget har rett til ett gratis papireksemplar av manntallet for valgkretsen. Adgang til å bestille gjelder hovedorganisasjonen, ikke ungdomsorganisasjoner. Forslagsstillerne kan få tilgang til flere manntallseksemplarer og også oppgaver over bestemte grupper av velgere...
25. juli 2017 Inderøy kommune
Gardens musikere og drilltropp til Inderøy 10. august.
Først spiller de ved Mosvik sykeheim, deretter blir det full drilloppvisning ved Norsk Limtre. De skal også holde en kort konsert ved Inderøyheimen i løpet av dagen. Norsk Limtre benytter anledningen til å ha åpen dag på fabrikken denne dagen. Program for dagen 10.30:...
21. juli 2017 Inderøy kommune
Stortingsvalg og Sametingsvalg 2017
Manntallslisten for Stortingsvalget i Inderøy kommune ligger nå ute til offentlig ettersyn ved Servicetorget på Inderøy Rådhus. Manntallet vil ligge ute til og med valgdagen. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30....
19. juli 2017 Inderøy kommune
Tidligstemming og forhåndsstemming ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017
Tidligstemming Det er lagt til rette for tidligstemming ved servicetorget på rådhuset fra mandag 3. juli, hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 15.00. Ta med gyldig legitimasjon med bilde Forhåndsstemming Du kan forhåndsstemme i Inderøy kommune fra torsdag 10. august til og med fredag 8....
5. juli 2017 Inderøy kommune
Bilder fra Sommertogets besøk på Røra
Det var stor stemning på Røra stasjon da Sommertoget og Fantorangen hadde sin 16 minutters stopp tirsdag 04. juli 2017. Næringslivet i Inderøy fikk vist seg godt frem under den korte stoppen, med maskinparade, smaksprøver av lokalprodusert mat og intervjuer. Sommertoget fikk en liten...
5. juli 2017 Inderøy kommune
Sommertoget 16 minutter på Røra stasjon 4. juli
Hjem
30. juni 2017 Inderøy kommune
Startlån og tilskudd
28. juni 2017 Inderøy kommune
FV 193 Meltingen - vegstenging
I perioden 07.06.17 – 14.07.17 holdes FV 193 Meltingen stengt grunnet oppgradering av vegen. Det er skiltet omkjøring via FV 191 Framverran.
9. juni 2017 Inderøy kommune
Etablererprisen 2017 går til Jule Industrier
Etablererprisen i Inderøy skal være en oppmuntring til en Inderøybedrift som har gjennomført en vellykket bedriftsetablering. Årets jury består i tillegg til ordføreren av Frode Sakshaug, leder av Inderøy næringsforening og Lise Lyngsaunet Værdal fra...
8. juni 2017 Inderøy kommune
Trivselsreiser 2017 - 16. og 28. oktober
Påmeldingene til årets trivselsreiser er godt i gang. Til høsten kan man velge mellom to forskjellige avganger og to forskjellige bosteder. Reisene går til Kypros. Det er kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy som også i år har gleden av å tilby...
31. mai 2017 Inderøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

INDERØY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

FAVORITTER

Hordaland Utenriks IT Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Båt Karlskrona Svedala Næringsliv Oppland Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Oslo Kalmar Rogaland Østfold Vest Agder Hässleholm Fotboll Kultur Akershus Sogn og Fjordane Kvinnherad Odda Skåne Buskerud Trøndelag Mat Forsvar Troms Menn Kristianstad Oskarshamn Inrikes Thailand Rendalen Eslöv Kongelig Fiske Vellinge Finnmark Tynset Sandnes Kragerø Fotball Skien Karmøy Åstorp Vær Mandal Sport Musikk Molde FK Bolig Kultur Politikk Blekinge Fredrikstad Norway Cup Sverige Tinn Trening VM Mote Malmö Barn IK Start Trav Spill Russland Stockholm Stavanger Lyngdal Kunst Grue Reise Tvedestrand Grane Sigdal Kristiansand Helse Vestby Lesja Tesla Risør Aurskog-Høland Turn Lund Nittedal Lindås Fauske Motor 17. mai Sjakk Håndball Røros Stord Økonomi Askvoll Askøy Øksnes Vågan Jølster Ringsaker Hvaler Seljord Kampsport Lillesand Hälsa Sund Horten Film X-games Sortland Bamble Tranøy Landbruk Näringsliv Vadsø Moss Boksing Nore og Uvdal Steigen Nesodden Osterøy Salangen Båstad Teknik Gausdal Landskrona Eurovision Lund Staffanstorp Alpint Narvik Sogndal Friidrett Kongsvinger Andøy Helsingborg Nybro Android Alstahaug Solund Bodø/Glimt Vefsn Gjøvik Bremanger Porsgrunn Åmot Ronneby Hemnes Stor-Elvdal Aurdal Kvinesdal Strängnäs Karasjok Leirfjord Bil Enebakk Eidskog Kommunesammenslåing Meløy Bromölla Drangedal Fedje USA Hyllestad SK Brann Gjerstad Høyanger Suldal Tønsberg Austrheim Spania Russ Svelvik Klima Lødingen Tomelilla Trøgstad Eidfjord Dyr Mat Nissedal Time Tyrkia Nes Sandefjord Fotball Rælingen Rygge Østre Toten E-sport Moskenes Stranda Voss Løten Kvinner Øyer Bundesliga Ballangen Nord-Korea Karlshamn Polen Arctic Race FK Haugesund Skedsmo Interiør Nordre Land Liverpool Gloppen Musik Rauma Hobøl Kviteseid Dovre Masfjorden Jakt Saltdal Vitenskap Engerdal Hörby Stryn Jönköping Flekkefjord Øygarden Ski Radøy Tysvær Bærum Motorsport Frankrike Meland Friluftsliv Molde Kryptovaluta Utrikes Bil Ulstein Sørfold Ukraina Mjölby Forskning Målselv Israel Torsken Norway Chess Hamar Jevnaker Mjøndalen IF Skodje Mörbylånga OBOS-ligaen Asker Audnedal Lier Tour of Norway Larvik Utsira Hamarøy Sola Halden Valle Grimstad Fjaler Flakstad Øystre Slidre Danmark Champions League Fildeling Re Stabæk Kvalsund Volvo Skisport Mönsterås NM Giske Holtålen Evenes La liga Lillestrøm SK Flora Rakkestad Sjöbo Sölvesborg Eid Politik Lillehammer Skånland Toyota World Series of Poker Skiptvet Vindafjord Skurup Rennesøy Australia Båt Poker Olofström Ulvik Nordkapp Aure Vestre Slidre Odds BK Åsnes Syria Sandøy Eidsberg Porsanger Værøy Frogn Birkenes Svalöv Hammerfest Farsund Östra Göinge Nord-Odal Bodø Foto Arendal Emmaboda Motorsport Modum Rana Bømlo Nannestad Tromsø IL Sykkylven Kina Klatring Jobb Skiskyting Tingvoll Hole Hadsel Brønnøy Hockey Roing Litteratur Askim Søgne Vinje Film Tysfjord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL