Inderøy
Mange barn trenger et forsterhjem
Fosterhjemstjenesten i Bufetat er i gang med en kampanje for å rekruttere flere fosterhjem i Inderøy kommune. Møt oss på informasjonsmøte ved E@ internettkafé 25. mars kl. 1800-2000.
fredag 15. mars Inderøy kommune
Frist for innlevering av listeforslag
Frist for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er 1. april kl. 12.00.
torsdag 14. mars Inderøy kommune
Utdeling av Inderøy kommunes kulturstipend 2018
torsdag 14. mars Inderøy kommune
Prosjekt omsorgsbygg i Mosvik
fredag 8. mars Inderøy kommune
Avslutning og utdeling av KS merke
mandag 4. mars Inderøy kommune
Sertifisert som demensvennlige
Tirsdag 12. februar ble det gjennomført et nytt kurs i kampanjen for at Inderøya skal bli et mer demensvennlig samfunn.
mandag 4. mars Inderøy kommune
Oppvekstutredningen
onsdag 20. februar Inderøy kommune
Kurs for nye aktivitetsvenner i Inderøy kommune
Velkommen til kurs for nye aktivitetsvenner i Inderøy kommune! Kurset er gratis, og arrangeres i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Frivillig Inderøy og Lions.
tirsdag 5. februar Inderøy kommune
TRØNDELAG

Kurs - Demensvennlig samfunn
mandag 4. februar Inderøy kommune
Barnehageplass i Inderøy
Søknad om plass i barnehage for barnehageåret 2019/2020, hovedopptak, må søkes på elektronisk skjema innen 10. mars 2019. Søknadsskjema finnes under Selvbetjening.
torsdag 31. januar Inderøy kommune
Oppvekstutredningen - utlegging på høring av hovedutredningen med tilleggsrapport
Formannskapet behandlet saken i dag, 22. januar, og gjorde følgende vedtak: Tilleggsrapporten legges ut på høring som forelagt. I denne sammenhengen legges også ut hovedrapporten på nytt. Dette for å tydeliggjøre sammenhengen mellom hoved- og tilleggsrapporten....
tirsdag 22. januar Inderøy kommune
Nytt omsorgsbygg i Mosvik
Det nye omsorgsbygget i Mosvik gjennomføres som en totalentreprise etter en samspillmodell. Etter å ha gjennomført en offentlig anbudskonkurranse for prekvalifisering, er 5 totalentreprenører (tilbydere) utvalgt til å delta i en pris- og designkonkurranse. De utvalgte tilbydere skal...
mandag 21. januar Inderøy kommune
Menn søkes!
Inderøy kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor menn med NAV-ytelser tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.
torsdag 17. januar Inderøy kommune
Kulturtilskudd i Inderøy kommune 2019
Hjem
torsdag 17. januar Inderøy kommune
Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne
Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.
torsdag 17. januar Inderøy kommune
Sommerstengt barnehage og SFO
Hjem
fredag 11. januar Inderøy kommune
Renovering av vann- og avløpsnettet
Inderøy kommune skal renovere vann og avløpsnettet som ligger langs Nergata fra Straumbrua til Rødbrygga, se vedlagt beskrivelse. Dette tas sammen med prosjektet i Kølhagan for å redusere belastningen for beboere og brukere av området. Oppstart er nå
fredag 11. januar Inderøy kommune
Kunst i offentlig rom
20. desember 2018 Inderøy kommune
Åpningstider jula 2018
19. desember 2018 Inderøy kommune
Musikalske juleminner!
19. desember 2018 Inderøy kommune
Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
Det er åpnet for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2019.
18. desember 2018 Inderøy kommune
Tid for å lese av vannmåler
14. desember 2018 Inderøy kommune
Julebord på Inderøyheimen
12. desember 2018 Inderøy kommune
25-årsjublianter ble hedret
Hjem
6. desember 2018 Inderøy kommune
Fagdag i Inderøybarnehagen
30.november gjennomførte Inderøybarnehagen fagdag for alle ansatte i kommunale og private barnehager. Dagen ble avholdt på AKSET Tema: Barnehagens leke- og læringsmiljø v/Astrid Manger Fra rammeplan (til skolens læreplan) Rammeplan som verktøy i daglig pedagogisk arbeid...
3. desember 2018 Inderøy kommune
Offentlig ettersyn budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022
Formannskapets innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 inklusive gebyr- og betalingssatser er lagt ut til offentlig ettersyn.
22. november 2018 Inderøy kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019.
Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) nå er kunngjort for 2019 og søknadsskjemaet er publisert.
15. november 2018 Inderøy kommune
Tilskuddsmidler 2019 - Freda samiske bygninger i privat eie
Sametinget informerer om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019 fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie. Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2019.
13. november 2018 Inderøy kommune
Har du registrert brønnen din?
Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.
12. november 2018 Inderøy kommune
Rådmannen orienterer
Rådmannens orientering for november finner du her.
8. november 2018 Inderøy kommune
Oppvekstutredning - anbefaling ny oppvekststruktur
7. november 2018 Inderøy kommune
Ungdom deler bilder
I tre foredrag tirsdag 6.november møtte Mia Landsem elever og foresatte fra 5.-10. trinn i Inderøy. Trønderavisa har bred dekning av saken i papirutgaven/eavisa 7.november 2018. Foto: Johan Arnt Nesgård Bilderedaktør i Trønder-Avisa
7. november 2018 Inderøy kommune
Brannvesenet Midt IKS informerer om faktura
Brannvesenet har endret rutiner for utsending av faktura for å kunne tilby mer elektronisk overføring.
2. november 2018 Inderøy kommune
TRØNDELAG

Rådmannens forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022
Hjem
31. oktober 2018 Inderøy kommune
Bostøtte
30. oktober 2018 Inderøy kommune
Du er en del av Norges beredskap
Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i samarbeid med Oslo kommune lansert kampanjen Du er en del av Norges
25. oktober 2018 Inderøy kommune
Min Side - En ny tjeneste på nettsiden
Inderøy kommune er med i et nasjonalt prosjekt for utvikling av innbyggerportalen Min Side for alle kommuner i Norge.
23. oktober 2018 Inderøy kommune
Kvalitetsplan oppvekst
Ny kvalitetsplan for oppvekst ble vedtatt i Hovedutvalg Folk den 16.10.18  
19. oktober 2018 Inderøy kommune
Influensavaksinering
Inderøy kommune har influensavaksinering til rikskogruppene på følgende tidspunkt: - Tirsdag 6. november kl. 16-18 - Torsdag 8. november kl. 16-18 - Mandag 12. november kl. 16-18
19. oktober 2018 Inderøy kommune
Invitasjon til rådmannens presentasjon av budsjett og økonomiplan 2019 - 2022
Det inviteres til møte onsdag 31.10.2018 kl. 18.00 på Inderøy Rådhus, møterom Skarnsundet, hvor rådmannen presenterer forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2019 - 2022.
18. oktober 2018 Inderøy kommune
Informasjon om renovasjon for hytter og fritidsboliger
Innherred Renovasjon gjennomfører for tiden en oppgradering og omorganisering av tilbudet for hytter og fritidsboliger. I samarbeid med deltakerkommuner har de gjennomgått dagens tilbud og behov. De ønsker å tilby moderne og funksjonelle returpunkt, strategisk plassert i forhold til...
8. oktober 2018 Inderøy kommune
Pårørendeskole
Hjem
4. oktober 2018 Inderøy kommune
Folkemøte høring oppvekstutredingen, 16. oktober
Hjem
4. oktober 2018 Inderøy kommune
Lokaldemokratiundersøkelse
I februar 2018 ble det vedtatt i formannskapet i sak 14/2018 at det skal gjennomføres en lokaldemokratiundersøkelse i løpet av høsten. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av et tilbud fra KS om å bistå med gjennomføring av en slik undersøkelse. Denne...
28. september 2018 Inderøy kommune
Avduking av "Såstriper"
Mandag 24. september ble installasjonen "Såstriper" av Pekka Stokke avduka, ved hovedinngangen til AKSET.
23. september 2018 Inderøy kommune
Svømmebasseng og idrettshall i Mosvik
Svømmebassenget åpner for en ny vintersesong mandag 15. oktober 2018 og vil være åpent til medio april 2019 Åpningstider svømmebasseng 2018: Mandag (varmebading) - Babysvømming Kl. 17.00-19.00 Onsdag - Offentlig åpningstid Kl. 18.00-21.00 Åpent for alle....
21. september 2018 Inderøy kommune
Vannavstenging Utøy/Vangshylla 20.09.18
Hjem
20. september 2018 Inderøy kommune
Sakshaugvegen stenges ved Sakshaug kirke
I forbindelse med restaurering av taket på Sakshaug kirke vil Sakshaugvegen være stengt fra onsdag 19. sept kl. 07.00 til torsdag 20 sept kl. 17.00.
18. september 2018 Inderøy kommune
Tilskudd til større arrangement/festivaler i Inderøy kommune
På grunnlag av søknader legger rådmannen fram et forslag til tilskudd til større arrangement/festivaler i forbindelse med kommunebudsjett for 2019. Endelig budsjett vedtas av kommunestyret i desember.
6. september 2018 Inderøy kommune
Kulturstipend for ungdom
Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette
6. september 2018 Inderøy kommune
EARLY BIRDS fredag 7. september
Vi sees fredag 7. september kl. 06.30. Vi møtes på parkeringsplassen på nordsida av Straumbrua.
4. september 2018 Inderøy kommune
Presisering om hytterenovasjon
Innherred Renovasjon har gitt følgende presisering om hytterenovasjon.
4. september 2018 Inderøy kommune
Åpnet møte - Røra
27. august 2018 Inderøy kommune
Hovedutvalg Folk besøkte i dag Røra barnehage
21. august 2018 Inderøy kommune
Kommunalt tilskudd til samfunnshus og grendehus i Inderøy kommune
21. august 2018 Inderøy kommune
Landbruket må høyne brannberedskapen
Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité: Landbruket må høyne brannberedskapen Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å...
7. august 2018 Inderøy kommune
Verrankonferansen 2018
6. august 2018 Inderøy kommune
Nyhetsbrev fra HUNT4
HUNT 4 tar nå sommerferie etter 10 mnd. på farten gjennom 10 kommuner i sørdelen av tidligere Nord-Trøndelag fylke.
5. juli 2018 Inderøy kommune
TRØNDELAG

Vedrørende vanningsforbudet
5. juli 2018 Inderøy kommune
Utstilling på Rostad i juli
Rostads Venner har åpnet utstilling på Rostad som omhandler den tragiske død til statsminister Ole Richter og kjærligheten mellom han og Ebba Astrup som ble Mor Rostad etter hun opprettet barnehjem på gården. Utstillingen er åpen i hele juli kl 11-17 tirsdag til...
4. juli 2018 Inderøy kommune
Sentralbordet og servicetorget stengt
Grunnet internmøte er sentralbordet og servicetorget ved Inderøy rådhus stengt tirsdag 26. juni fra kl. 11.45.
25. juni 2018 Inderøy kommune
Sommerarbeid for ungdom 2018
Oppmøte mandag 25. juni kl 08.45 foran rådhuset for opprop og registrering. Gjelder parkarbeid. De som skal jobbe på Sundsand møter der. Mosvik og Røra har eget opplegg. Velkommen på sommerjobb! Alle skal ha fått sms med samme info. Har du likevel spørsmål?...
22. juni 2018 Inderøy kommune
Kulturstipend for ungdom 2017
Vedtak i Hovedutvalg Folk desember 2017: Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom 2017 tildeles Ane R. Melting som har utmerket seg som en ung og lovende skytter på nasjonalt nivå. Prisen ble delt ut i forbindelse med Bruløpet 17. juni.
19. juni 2018 Inderøy kommune
Kulturprisen 2018
Inderøy kommunes kulturpris ble fredag 15. juni delt ut til Inderøy videregående skole. Prisen ble tatt i mot av fylkesordfører Tore Sandvik, rektor Petter Skjervold og leder i elevrådet.
19. juni 2018 Inderøy kommune
Pressemelding - Årets Inderøybedrift 2018
For første gang i historien ble prisen «Årets Inderøybedrift» delt ut. I mai vedtok formannskapet enstemmig kriterier for prisen. Formålet med «Årets Inderøybedrift» at prisen skal være med på å sette fokus på: «Bedriftens...
11. juni 2018 Inderøy kommune
Pressemelding - Inderøy kommunes Etablererpris 2018
Etablererprisen i Inderøy skal være en oppmuntring til en Inderøybedrift som har gjennomført en vellykket bedriftsetablering. Juryen for årets Etablererpris har bestått av fjorårets vinner Mikael Jule, leder av næringsforeningen Frode Sakshaug og
11. juni 2018 Inderøy kommune
Rådmannen orienterer juni 2018
I denne månedens Rådmannens orientering kan du les om blant annet status Kølhaugan, Lensmyra og drikkevannet i Inderøy kommune. Rådmannen orienterer finner du her
11. juni 2018 Inderøy kommune
Nye retningslinjer for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Trøndelag
5. juni 2018 Inderøy kommune
Filmbussen kommer til Inderøy 30. og 31. juli.
Tilbudet er gratis for ungdom mellom 12 og 20 år!
5. juni 2018 Inderøy kommune
Vanningsforbud innføres umiddelbart!
Inderøy kommune innfører vanningsforbud med spreder og slange i perioden 28. mai - 1. september 2018.
28. mai 2018 Inderøy kommune
Sommerarbeid for ungdom 2018
Inderøy kommune har også i år gleden av å tilby 110 ungdommer sommerarbeid. Sms er sendt ut til alle som får tilbud. Viktig beskjed! Opplæring ved LO og NHO blir tirsdag den 5. juni kl. 14.00 på AKSET.
24. mai 2018 Inderøy kommune
Faktura fra kommunen
Kommunen kan tilby mer elektronisk overføring av fakturaer.
24. mai 2018 Inderøy kommune
InderøyTur 2018
Den 21. mai, kl. 11:00 er det igjen dags for InderøyTurer. I år blir det åpning på Sandvollan, med parkering på Sandvollan skole. Se egen annonsering for arrangementet. Årets brosjyre distribueres ikke på forhånd, men deles ut under åpningsarrangementet,
14. mai 2018 Inderøy kommune
17. mai i Inderøy
Programmet for 17. mai i Inderøy finner du her
11. mai 2018 Inderøy kommune
Rådmannen orienterer mai 2018
I rådmannens orientering for mai kan du les om utleie av Klokkarstu, status trafikksikkerhetsplan, parkeringstillatelse for forflytningshemmede og forbruk økonomisk sosialhjelp.  Rådmannens orientering finner du her
9. mai 2018 Inderøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

INDERØY

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL