Holtålen
Vedtatt reguleringsplan – Ålen hyttegrend felt A og B, Holtålen kommune – Klagefrist 14.08.2017
REGULERINGSPLAN NR. 69 Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Ålen hyttegrend felt A og B i sak 29/17 den 15.06.2017. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Vedtatt plan består av planbeskrivelse med planbestemmelser, risiko og...
torsdag 08:53 Holtålen kommune
Kurs i økonomisk styring og lønnsomhetsutvikling
Prosjektet Kompetanseløft lokalmat – reiseliv, som eies av Røros og Holtålen, arrangerer et nytt GRATIS  kurs for lokalmatprodusenter. Dato:   26. juni 2017 – kl. 08:30 – 14:30 Sted:    Havsjøveien Næringspark   Les mer her…. ...
tirsdag 12:11 Holtålen kommune
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Holtålen kommune – Høringsfrist 14. august 2017
Holtålen kommune har kartlagt og verdsatt friluftsområdene i kommunen. Arbeidet er presentert på kart og i skjema som nå er på høring. Dette er ikke en plan, men skal være et kunnskapsgrunnlag i forbindelse med vurdering av friluftsinteresser i alle typer arealplaner og...
fredag 16. juni Holtålen kommune
Ny fagarbeider i kommunen i dag!
Vi gratulerer vårt kjempeflinke sjarmtroll Mia Katrin Skogås med fagbrevet i Kontor- og administrasjonsfaget. Her er hun avbildet sammen med faglig ansvarlig Ragnhild Volden veileder Berit Anita Hov Bremnes. Lykke til videre,  Mia, du har gjort en fantastisk jobb Innlegget Ny fagarbeider i...
torsdag 15. juni Holtålen kommune
Endring av Forskrift om bruk av motorfartøy, Holtålen kommune
Formannskapet i Holtålen har i sak 77/17 endret Forskrift om bruk av motorfartøy i Holtålen kommune Det gis etter dette tillatelse til bruk av elektrisk båtmotor på følgende...
torsdag 8. juni Holtålen kommune
Anleggsarbeidene i Ålen sentrum
Entreprenøren er nå i sluttfasen med anleggsarbeidet. I den forbindelse blir det en hektisk innspurt med full aktivitet, også kommende helg, til og med onsdag den 14. juni. Under sluttarbeidet må en påregne at inn/ut kjørsler i sentrum blir midlertidig stengt for å kunne...
onsdag 7. juni Holtålen kommune
TRØNDELAG

Grunnkurs – Kadaversøk og Kurs i Beitetilsyn
GRUNNKURS – KADAVERSØK 16. til 18. juni 2017Instruktør: Jonny Mathisen, Norske kadaverhunder Teori: fredag 16. juni kl 18.00 – 21.00 Grunnkurs består av en felles teorikveld og 4 timer individuelt praktisk kurs. Teorikvelden omfatter følgende: GPS-teorikurs, litt info om...
fredag 2. juni Holtålen kommune
Ledig stilling som landbrukskonsulent
100% fast stilling som landbrukskonsulent I Os, Holtålen og Røros kommuner er det ledig 100 % fast stilling som landbrukskonsulent. 1.1.2017 etablerte Os, Holtålen og Røros kommuner en felles landbruksavdeling der Os kommune er vertskommune. Landbrukskonsulenten ansettes med arbeidssted i...
fredag 2. juni Holtålen kommune
Ledig stilling – 100 % VIKARSTILLING SOM LÆRER P.T. VED HOV SKOLE i perioden fra 01.08.17 til 31.07.18.
Arbeidsoppgaver: Lærer på 1.- 7.trinn Kvalifikasjoner: Godkjent lærerutdanning for 1.-10.klasse Fagønsker: matematikk og naturfag Skolens behov er lærere som oppfyller opplæringslovens kompetansekrav. Personlig egnethet Erfaring fra grunnskolen Vi kan tilby: Lønn i...
torsdag 1. juni Holtålen kommune
Ledig stilling – VA koordinator 100 % prosjektstilling med 3 års varighet, med mulighet for forlengelse
I hovedsak vil arbeidsoppgavene være relatert til arbeid med opprydding i separate avløpsanlegg. Planlegging, saksbehandling og oppfølging. I tillegg vil VA koordinatoren bli en del av kommunens kommunaltekniske avdeling, og vil få muligheten til å være med på å...
onsdag 31. mai Holtålen kommune
Anleggsarbeidene i Ålen sentrum
Angående anleggsarbeidene mellom Coop Ålen og Ålen-Torget så ble det onsdag 24. mai avholdt et møte mellom entreprenør, Norconsult (kommunens byggeledelse av prosjektet) og kommunen. På møte ble bl.a fremdriftsplanen og planlagt sluttdato (8. juni) for prosjektet...
fredag 26. mai Holtålen kommune
Logistikk, mer enn distribusjon!
Logistikk, mer enn distribusjon! Prosjektet Kompetanseløft lokalmat – reiseliv, som eies av Røros og Holtålen, arrangerer et nytt kurs for lokalmatprodusenter torsdag den 2. juni. Denne gangen går det på logistikk. Invitasjonen finner du HER og mer detaljert informasjon finner...
mandag 22. mai Holtålen kommune
Skyting om kommunens jaktlagspokal
Hessdalen Skytterlag vil i år arrangere skytingen om kommunens jaktlagspokal. Dette vil foregå på banen i Hessdalen, fredag 2. juni kl 18:00 og utover. Innlegget Skyting om kommunens jaktlagspokal dukket først opp på Holtålen kommune.
mandag 22. mai Holtålen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HOLTÅLEN KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK 
FAVORITTER

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE