Holtålen
BlimE dansen 2018
I dag har 1.-7. trinn ved Hov skole vært med på BimE dansen 2018.Se filmsnutt her.
fredag 15:30 Holtålen kommune
Leiekjørere i Holtålen kommune for perioden 2018-2022
Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivsel. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til offentlig anerkjente nytteformål, som for eksempel til redningstjeneste, utmarksnæring og faste bosteder, direkte hjemlet i loven,...
tirsdag 15:08 Holtålen kommune
Ledig 20% stilling som badevakt – Engasjement – Søknadsfrist 1. oktober
BADEVAKT Stillingsstørrelse: 20% Oppstart: Medio oktober 2018 Varighet: Medio februar 2019 Holtålen kommune søker etter badevakt (engasjement) i ca. 20 % stilling fra medio oktober 2018 til medio februar 2019 ved bassenget i Hovet. Stillingen deles over to kvelder per uke, onsdag og torsdag. Det...
onsdag 12. september Holtålen kommune
Spillemidler 2019
Fristen for å søke om spillemidler for 2019 er satt til 1. november 2018. De som planlegger å søke bes ta kontakt med kommunen.Forøvrig er det elektronisk utfylling av søknad via nettstedet www.idrettsanlegg.no
mandag 10. september Holtålen kommune
Spredning av husdyrgjødsel
Landbruks- og Matdepartementet har i Sør-Norge midlertidig endret forskriften for om gjødselvarer av organisk opphav mv. slik at husdyrgjødsel kan spres uten nedmolding frem til 1.oktober. Dette gjelder ikke for Trøndelag. Her kan kommunen på vilkår av klimatiske forhold og...
onsdag 5. september Holtålen kommune
God trend i Trøndelag – halvert ledighet på Fosen
4 892 personer var ved utgangen av august helt ledig i Trøndelag. Det tilsvarer 2 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på hele 12 prosent. På Fosen er antall ledige halvert siste året. • Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak er nå 6 035. Det gir...
fredag 31. august Holtålen kommune
Informasjonskveld ang. Trident Juncture
I forbindelse med NATO øvelsen, Trident Juncture, inviteres næringslivet i Holtålen generelt og handels- og servicebedrifter spesielt til informasjons-/dialog møte i Haltdalen kurs- og øvingssenter; MANDAG 10. SEPTEMBER KL. 19.30.Ingen påmelding!   Enkel servering!Vel...
torsdag 30. august Holtålen kommune
Tilskudd til nydyrking
TILSKUDD TIL NYDYRKINGHoltålen kommune har opprettet et eget «nydyrkingsfond» med egne retningslinjer. Disse finner du ved å klikke HER.  Landbruksforetak i Holtålen kommune som er i drift inviteres til å søke. Søknadsfristen er 1. oktober 2018, og...
onsdag 29. august Holtålen kommune
TRØNDELAG

Bibliotekar, vikariat 100 % stilling. Søknadsfrist 21.09.2018.
Vikariat bibliotekar Stillingsstørrelse: 100 % Oppstart: 26. november 2018 eller etter avtale Varighet: Ut året 2019 Arbeidssted: Folkebiblioteket på kommunehuset i Holtålen, samt Haltdalen oppvekstsenter Arbeidsoppgaver: Ansvar for den faglige og administrative ledelsen av kommunens samlede...
tirsdag 28. august Holtålen kommune
Kulturpris & Kulturstipend 2018
KULTURPRIS 2018 Holtålen kommune ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris. Forslag sendes Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen eller til e-postadr.: epost@holtalen.kommune.no. Frist: 10. oktober. Kulturprisen kan deles ut til enkeltperson, samarbeidspartnere, lag,...
mandag 27. august Holtålen kommune
Folkemøter – info om natoøvelsen trident juncture 25.10 – 7.11/ 2018
Øvelsen påvirker store deler av  regionen.  Folkemøtene gir god informasjon om  mulige utfordringer .
mandag 27. august Holtålen kommune
En av ti i yrkesaktiv alder er uføretrygdet i Trøndelag
Ved utgangen av første halvår er 10,4 prosent av befolkningen i Trøndelag (18-67 år) uføretrygdet. Det er en økning på 1,5 prosent eller 465 personer fra i fjor. Økningen er noe mindre enn i landet for øvrig, hvor antallet uføretrygdede økte...
fredag 24. august Holtålen kommune
Lisensjakt på bjørn er åpnet i deler av Holtålen
Miljødirektoratet har vedtatt å åpne for lisensjakt på bjørn fra og med 21. august til 15. oktober i deler av bl.a. Holtålen.
mandag 20. august Holtålen kommune
Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning fra august 2018
Ny nye løsning for de som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Målsettingen er mer effektiv saksbehandling og hurtig utbetaling.
søndag 19. august Holtålen kommune
Klubbarbeider ved fritidsklubben – ca. 10 % stilling. Søknadsfrist 03.09.2018.
KLUBBARBEIDER VED FRITIDSKLUBBENStillingsstørrelse: ca. 10%Ungdomsarbeid ved fritidsklubb.Kvalifikasjoner: Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Ansvarsbevisst Evne til å inspirere og motivere. Gode norskkunnskaper. Personlig egnethet vil vektlegges.Søkere må være over 18...
mandag 13. august Holtålen kommune
Kinomedarbeider – Engasjement. Søknadsfrist 03.09.2018
KINOMEDARBEIDEREngasjement som kinomedarbeider ledig fra september 2018. Arbeidstid annenhver søndag ettermiddag/kveld.Søkere over 16 år ønskes.Arbeidsoppgaver:- klargjøre lokalet til kino- klargjøre og betjene kiosken- oppryddingLønn etter timeliste.Ansettelse skjer...
mandag 13. august Holtålen kommune
Kulturkonsulent – Vikariat 80 % stilling. Søknadsfrist 10.09.2018.
KULTURKONSULENT Stillingsstørrelse: 80 % Oppstart: 1. desember eller etter avtale. Varighet: ca. 1 år Arbeidssted: Kommunehuset i Holtålen Arbeidsoppgaver: Ungdomsarbeid som UKM, Aktivitetshelg, Ungdomsråd, Trygt hjem for en 50-lapp, Opplevelseskortet, Musikkverksted, leder ved...
mandag 13. august Holtålen kommune
Skolestart i Holtålen
Elevene på 1. – 10. trinn ved Hov skole møter til nytt skoleår torsdag 16. august kl. 08.30Elevene på 1.- 7. trinn ved Haltdalen oppvekstsenter møter til nytt skoleår torsdag 16. august, kl. 08.30Vel møtt til nytt skoleår !Rektorene
fredag 10. august Holtålen kommune
UKMs dramaprosjekt
Lær om uttale, mimikk, kropsspråk, scenografi, kulisser, kostyme og teatersminke. Gratis kurs i september og oktober for de i 4. klasse til 20 år.
fredag 10. august Holtålen kommune
Ledig stilling som psykiatrisk sykepleier i Holtålen kommune
PSYKIATRISK SYKEPLEIER: 100 % stilling i Holtålen kommune ledig fra 01.10.2018 Krav til søker: Offentlig godkjenning som sykepleier. Videreutdanning i psykisk helsearbeid Relevant praksis Evne til samarbeid og se muligheter for løsninger. Personlige egenskaper med vekt på: tydelighet,...
torsdag 9. august Holtålen kommune
Lav ledighet i sommer
5 212 personer var ved utgangen av juli helt ledig i Trøndelag. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på syv prosent. • Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak er nå 6 199. Det gir en bruttoledighet på 2,6 prosent. For landet som helhet...
onsdag 8. august Holtålen kommune
Ledig kommunal leilighet – Hovsletta
Kommunen har en to-roms leilighet ved Lidarende, Hovsletta H204, ledig.Størrelse:  Ca 50m2 inkl. utvendig bodHusleie:  kr 6 526,- pr mnd + strømSe kriterier for tildeling og søknadsskjema her... 
fredag 3. august Holtålen kommune
Fast leie av Hovet 2018/2019
Frist for søknad om leie av Hovet er 22. august.
fredag 27. juli Holtålen kommune
Kveli Rånes Bremseth: «Det e itj størrelsa det kjem an på»
Torsdag 22. november kommer Kveli Rånes Bremseth til Hovet med showet; «Det e itj størrelsa det kjem an på». Forestillingen starter kl. 19.00. Forhåndssalg av billetter fra kommunens sentralbord fra den 15. august. Priser: Enkeltbillett 425 kr. Gruppe 400 kr (minimum 6 personer)....
torsdag 26. juli Holtålen kommune
En oppfordring fra septiktømmebilen
SEPTIKTØMMING i Holtålen er påbegynt. Det er flere steder vanskelig å finne kummene.Derfor oppfordres alle som har septikkum om å merke kummen og slå gresset rundt, slik at tømmebilen finner kummene.
tirsdag 24. juli Holtålen kommune
Fórsituasjonen – viktig informasjon!
Med tanke på den vanskelige fôrsituasjonen mange nå er oppe i ser vi behovet for å fremskaffe halm til lokale bønder.
mandag 23. juli Holtålen kommune
Søker dispensasjon fra forbudet mot å bruke «løs på drevet halsende hund» i forbindelse med skadefelling av bjørn
Samarbeidsprosjektet for Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe søker nå Miljødirektoratet om dispensasjon fra forbudet om å bruke «løs på drevet halsende hund»
torsdag 19. juli Holtålen kommune
Vedtatt trase for rekreasjonskjøring med snøscooter – Gauldalsløypa
Kommunestyret vedtok trase for rekreasjonskjøring med snøscooter – Gauldalsløypa i sak 11/18 den 14.06.2018.Vedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.Eventuell klage må innen 20.08.2018 framsettes skriftlig til epost@holtalen.kommune.no...
tirsdag 17. juli Holtålen kommune
Landbruksnytt nr 2 – juli 2018
Landbruksforvaltningen treffes i 2.etasje i kommunehuset på Os. Skriftlige henvendelser, søknader o.l. sendes til hjemkommunes postadresse for registrering.
torsdag 12. juli Holtålen kommune
Åpen seter i Hessdalen
Åpent hele sommeren fra 14.juli til 1.september, åpent fra fredag til søndag (alle helger) i tidsrommet 13.00-17.00. Salg av tradisjonskost, dyrestell og natursti. Familietelaterte aktiviteter.
tirsdag 10. juli Holtålen kommune
Prosjektmedarbeider i NAV Røros og Holtålen. Søknadsfrist 15.08.2018.
Holtålen kommune har søkt om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontor for 2018 og har fått tildelt prosjektmidler fra Fylkesmannen i Trøndelag for å etablere et ungdomsteam på NAV Røros og Holtålen. Ungdomsteamet skal jobbe tett på ungdom...
tirsdag 10. juli Holtålen kommune
Fôrsituasjonen i fjellregionen
Prekær forsituasjon! Det oppfordres til å nytte alt av dyrkaareal til vinterfôrråd for å berge dyrebesetninger gjennom kommende høst/vinter.
fredag 6. juli Holtålen kommune
Botanisk vandring på sølendet naturreservat
Frammøte klokken 12.00 på parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat. Skiltet avkjørsel ved Djupabrua, ca 3 km nord for Brekken sentrum.
fredag 29. juni Holtålen kommune
TRØNDELAG

Lav ledighet og god stillingstilgang i Trøndelag
Ledigheten i Trøndelag fortsetter å holde seg lav og var ved utgangen av juni på 1,9 prosent. Også stillingstilgangen er god. I juni var det registret over 3.000 ledige stillinger i Trøndelag. I juni var det 501 færre ledige enn på samme tid i fjor. I alt er det nå...
fredag 29. juni Holtålen kommune
Ny fagarbeider
Den 27. juni tok Nerija fagbrevet i renholdsoperatørfaget.Vi gratulerer så mye!!
fredag 29. juni Holtålen kommune
Nytt sentralbord er tatt i bruk
Holtålen kommune har tatt i bruk nytt sentralbord, og dette innebærer at mange ansatte har fått nytt telefonnummer.Til orientering finner du oppdatert telefonliste her....Sentralbordet har fremdeles det gamle telefonnr. 72 41 76 00. 
onsdag 27. juni Holtålen kommune
UKMs dramaprosjekt
Lær om uttale, mimikk, kropsspråk, scenografi, kulisser, kostyme og teatersminke. Gratis kurs i september og oktober for de i 4. klasse til 20 år.
fredag 22. juni Holtålen kommune
Sommeraktiviteter for barn, ungdom og familier
Barn, ungdom og familier inviteres til å delta på en eller flere av våre aktiviteter i sommer. Alle aktivitetene er gratis for både barn og voksne, og det er gratis busskyss tur/retur aktivitetene.
fredag 22. juni Holtålen kommune
Momskompensasjon til frivillige lag og foreninger
Erfaring fra tidligere år viser at mange lag og organisasjonar ikke søker om momskompensasjon. Vi ønsker å nå flere.
torsdag 21. juni Holtålen kommune
Forbudet mot ild opphevet
Forbudet mot ild opphørte i våre kommuner Os, Holtålen og Røros mandag 18.6.2018. Ordinært bålforbud gjelder i tidsrommet 15.4.2018 – 15.9.2018.
onsdag 20. juni Holtålen kommune
Ny fagarbeider
En ny fagarbeider har blitt utdannet i vår kommune. Mattias Løberg Näsvall er nå ferdig utdannet Barne- og ungdomsarbeider.
tirsdag 19. juni Holtålen kommune
Sykefraværet ned i Trøndelag
Ved utgangen av 1. kvartal 2018 var sykefraværet i Trøndelag 5,8 prosent, det samme som landet. Det er en nedgang på 1,1 prosent fra samme kvartal i 2017. I Holtålen har sykefraværet gått ned fra 5,8 % til 5,1 %, en reduksjon på 12,5 %. På Røros har...
mandag 18. juni Holtålen kommune
Sommeraktiviteter for barn, ungdom og familier
Barn, ungdom og familier inviteres til å delta på en eller flere av våre aktiviteter i sommer. Alle aktivitetene er gratis for både barn og voksne, og det er gratis busskyss tur/retur aktivitetene.
torsdag 14. juni Holtålen kommune
Oppunder Fjellbandets sommernummer- dørsalg i Holtålen
9. klasse ved Hov skole selger nå Oppunder Fjellbandet «på dørene» i Holtålen og under Bygdaliv i Haltdalen, lørdag 16. juni. Pris; 175 kr. Kontant salg eller Vipps.   Nettopp som vi vasser i lys og lange dager, banker en gammel kjenning på døra og vil...
onsdag 13. juni Holtålen kommune
Micro cup på Kirkuhusmoen 10.juni
Søndag 10.juni ble det arrangert Micro cup på Kikrhusmoen i strålende sol. Fotballgøy for både små og store.Hele 12 lag fra alle idrettslag i Holtålen, Røros og Os kommune. 
tirsdag 12. juni Holtålen kommune
Kraftig nedgang i ledigheten i mai i Trøndelag
Ved utgangen av mai var andelen helt ledige i Trøndelag på rekordlave 1,8 prosent. Antall helt ledige og personer på tiltak er redusert med over 900 personer i Trøndelag siste året. Størst er nedgangen blant ingeniører/IKT-fag og i industrien. I Holtålen var det 18...
torsdag 7. juni Holtålen kommune
Oppunder Fjellbandets sommernummer- dørsalg i Holtålen
Nettopp som vi vasser i lys og lange dager, banker en gammel kjenning på døra og vil være med. Oppunder Fjellbandet nr. 1 2018 er på vei og foreligger i handelen til Bygdaliv og Ålendåggån. Les om drosjesjåføren i Haltdalen som ble ved sitt ratt i 53 år,...
onsdag 6. juni Holtålen kommune
Ny fagarbeider
Vi har med stolthet feiret nok en fagarbeider!Etter å ha vært lærling på sykehjemmet og i hjemmetjenesten, gjennomførte Erik Brattås fagprøven på demensavdelinga på sykehjemmet, noe få eller ingen lærlinger har gjort før ham i...
mandag 4. juni Holtålen kommune
SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap)!
Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.
mandag 4. juni Holtålen kommune
Landbrukskontoret er stengt 4. – 5. juni 2018
Send oss gjerne epost dersom det er noe som haster.
fredag 1. juni Holtålen kommune
Utlevering av avfallssekker
Sekker for restavfall, papir og plastemballasje deles ut til boligene innen 17. juni. Dersom du som huseier ikke har mottatt sekker innen 17. juni, ta kontakt med FIAS så raskt som mulig.Hvis du er leietaker, ta kontakt med huseier dersom du ikke har mottatt sekker.Les mer hos FIAS her...
mandag 28. mai Holtålen kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild i utmark
En kombinasjon av høye temperaturer, vind og lite nedbør gjør at det er meget stor fare for skogbrann / brann i utmark i hele vår region. Faren øker time for time slik situasjonen er nå.Brannsjefen nedlegger derfor forbud mot all bruk av åpen ild i utmark i våre...
torsdag 24. mai Holtålen kommune
Gledelig befolkningsvekst i Holtålen
Statistisk sentralbyrå oppdaterte i dag sine tall for 1. kvartal 2018.For Holtålen sin del var befolkningsstatistikken en skikkelig gladmelding som viste en folkevekst på 13.I denne perioden fordelte tallene seg slik: 8 barn ble født 6 personer gikk bort 13 personer flyttet til kommunen...
tirsdag 22. mai Holtålen kommune
Brannøvelse på Hov skole
I dag har det vært brannøvelse på Hov skole. Brannbilen kom også, til stor glede for både store og små!    
tirsdag 22. mai Holtålen kommune
Løyver for leiekjøring i utmark i Holtålen
De nåværende leiekjøringsløyver for Holtålen utløper i 2018. I denne forbindelse gjennomføres en ny tildelingsrunde. Tildeling av løyve vil bli for årene 2019-2022. Eventuelle søkere bes sende inn begrunnet søknad. Søknadene vil bli...
tirsdag 22. mai Holtålen kommune
Hjelpepleier/helsefagarbeider
Hjelpepleier/helsefagarbeider: 75 % stilling i Holtålen kommune pt. arbeidssted Holtålen sykehjem, turnus D/A og 3.hver helg ledig fra 01.08.2018. Krav til søker: Offentlig godkjenning som hjelpepleier eller fagbrev som helsefagarbeider/omsorgsarbeider. Relevant praksis Evne til samarbeid og se...
onsdag 16. mai Holtålen kommune
Trenger du hjelp med utvikling av din bedrift?
Har du en idé til et utviklingsprosjekt i bedriften din, men er usikker på om du har ressurser til å gjennomføre det?KompetanseForum om FoU vil gi deg svarene du trenger. Det finnes mange «gode hjelpere» der ute som er til for deg!Meld deg på og få mer...
tirsdag 15. mai Holtålen kommune
17. mai i Holtålen
17. mai - komitéene har gjort en solid jobb, og alt ligger til rette for ei fin markering av nasjonaldagen vår.Vi ønsker dere ei riktig fin feiring! Under ser du programmet for dagen. Trykk på bildet for større versjon.
mandag 14. mai Holtålen kommune
TRØNDELAG

Ivrige søppelplukkere
Ella Marie og Emma viste fram all søpla de hadde plukket på vei til biblioteket, onsdags formiddag.Og de oppfordrer alle til å ikke kaste søppel ute i naturen!
fredag 11. mai Holtålen kommune
Haltdalen historielag – hjemmeside
Haltdalen historielag har utarbeidet sin egen hjemmeside. På siden finner du relevant informasjon om laget og ikke minst opplysninger om deres arrangementer. Klikker du HER kommer du inn på hjemmesiden. Ta en titt da vel!  
fredag 11. mai Holtålen kommune
Styrer i 100 % fast stilling ved Elvland barnehage. Søknadsfrist 01.06.2018.
100 % fast stilling som styrer ledig fra 01.08.2018 Kvalifikasjoner: Barnehagelærer Relevant praksis, ledererfaring eller videreutdanning i ledelse Evne til samarbeid og se muligheter for løsninger Evne til å arbeide selvstendig Personlig egnethet Vi kan tilby: Lønn i henhold til tariff...
onsdag 9. mai Holtålen kommune
Slamtømming 2018
Det er like før årets slamtømming settes i gang i Holtålen. Entreprenør er også i år Kjellsberg Transport AS.Liste over eiendommer som får besøk av slambil, legges snart ut på kommunens hjemmeside etc.NB! Dere som bestiller tømming utenom...
onsdag 9. mai Holtålen kommune
Ny fagarbeider
Vi er stolt lærebedrift til nok en fagarbeider! Jo Aslak Aspås har vært på IKT-avdelinga hos oss i to år. I hele uke 17 jobbet han med fagprøven sin, og et stykke ut på fredagen kunne han titulere seg som fagarbeider.Vi gratulerer Jo Aslak så mye med fagbrevet, og...
mandag 7. mai Holtålen kommune
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage – frist 18.06.2018
Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen.Se lenke for mer informasjon:reduksjon i foreldrebetaling barnehageåret 2018-2019 gratis kjernetid 
fredag 4. mai Holtålen kommune
Bredbånd i holtålen – høring
Statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det så snart som mulig. Bredbånd i Holtålen- Gi innspill Statlig tilskuddsordning...
fredag 4. mai Holtålen kommune
Ustabil vannforsyning i Haltdalen uke 19
På grunn av arbeider på hovedledningsnettet i Holtålen kommunale vassverk kan det bli ustabil  vassforsyning i Haltdalen i uke 19.Dette gjelder særlig nordre del av Haltdalen fra gnr. 178 bnr. 1 og nordover.Arbeidene starter 7. mai og vil vare utover hele uka.Eventuelle...
fredag 4. mai Holtålen kommune
Drammensslodd – til fri bruk for skogeiere i kommunen
I år er det innkjøpt en Drammensslodd for skogfondsrentemidler tildelt kommunen 2018. Utstyr kjøpt for rentemidler kan brukes av alle skogeiere i kommunen. Bruk av Drammensslodd er en effektiv måte å utføre veivedlikehold på, og i slodden som er innkjøpt er det...
fredag 4. mai Holtålen kommune
Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018
Med bakgrunn i fylkessammenslåingen har Fylkesmannen utarbeidet nytt «regionalt miljøprogram» og nye «regionale miljøtilskudd» for jordbruket i Trøndelag. Det meste av det som var i tidligere Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag er videreført...
fredag 4. mai Holtålen kommune
Konsulent i 100 % fast stilling ved Servicetorget i Holtålen kommune
100 % Fast stilling som konsulent (st.kode 6559), ledig fra 01.08.18. Stillingen er underlagt assisterende rådmann med arbeidssted Servicetorget. Arbeidsoppgaver: Deltagelse i det daglige arbeidet ved Servicetorget Generelle administrasjonsoppgaver Saksbehandling på personalområdet...
mandag 30. april Holtålen kommune
Stabil lav ledighet i Trøndelag
Ledighetsnedgangen fortsetter også i april. Ved utgangen av måneden er det 4 996 helt ledige i fylket, ni prosent færre enn på samme tid i fjor. Totalt er 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. I tillegg kommer 1 698 personer som er på arbeidsmarkedstiltak. Dette utgjør 0,7...
fredag 27. april Holtålen kommune
Holtålen kommunes Omsorgsplan 2018 – 2026 til høring
Holtålen kommune har utarbeidet forslag til ny omsorgsplan for perioden 2018 – 2026. Planen beskriver tjenesteområdene, og beskriver strategiske mål og tiltak for de utfordringer, muligheter og prioriteringer som har fokus i planperioden.Planen sendes ut på åpen høring og...
torsdag 26. april Holtålen kommune
Sykepleier i 100 % stilling pt. Holtålen sykehjem ledig for snarlig tiltredelse
Sykepleier i 100 % stilling i Holtålen kommune pt. arbeidssted Holtålen sykehjem, turnus D/A og 3.hver helg ledig for snarlig tiltredelse Krav til søker: Offentlig godkjenning som sykepleier. Relevant praksis Evne til samarbeid og se muligheter for løsninger. Personlige egenskaper med vekt...
onsdag 25. april Holtålen kommune
Ledige helgestillinger i pleie- og omsorgstjenesten 17,5 % for snarlig tiltredelse.
I Holtålen kommune, pleie- og omsorgstjenesten har vi ledige helgestillinger 17,5% for snarlig tiltredelse. For stillingene er det arbeid hver 3. helg og D/A turnus. Krav til søker: Utdanning og/eller erfaring innen pleie- og omsorgsarbeid Studenter kan søke Det vektlegges personlig egnethet. Vi...
onsdag 25. april Holtålen kommune
Lærer i 60 % stilling pt. Haltdalen oppvekstsenter avd. skole ledig fra 01.08.18.
I Holtålen kommune p.t. Haltdalen oppvekstsenter avd. skole, er det ledig 60 % stilling som lærer fra 01.08.18. Arbeidsoppgaver: Lærer på grunnskolens barnetrinn, 1.-7. Kvalifikasjoner: Lærer med godkjent allmennlærerutdanning, som i utgangspunktet kan undervise i alle fag...
onsdag 25. april Holtålen kommune
Strandryddeaksjon
tirsdag 24. april Holtålen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HOLTÅLEN KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL