Hole
Høye nivåer av miljøgifter funnet i Tyrifjorden- Mattilsynet advarer mot å spise visse typer fisk
Nye undersøkelser av sjøbunnen i Tyrifjorden viser foruroligende høye nivåer av perfluorerte stoffer (PFAS) flere steder. Høye nivåer ble også funnet i abbor i hele området og i gjedde fra Viul. Mattilsynet advarer derfor mot å spise disse.
fredag 12:56 Hole kommune
Hole kommunes kommentar til reguleringsplanen for Ringeriksbanen/E16
Bane NOR og Statens vegvesen har sendt over forslag til endelig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I den forbindelse har kommunen på vegne av et tverrpolitisk utvalg sendt brev til kommunalminister Monica Mæland hvor vi ber om møte. Utvalget vil...
tirsdag 15:52 Hole kommune
Ringeriksbanen/E16: Endelig forslag til reguleringsplan er oversendt til KMD
mandag 20. mai Hole kommune
Har du tid og omsorg å dele med andre?
Barneverntjenesten i Hole trenger raskt flere støttepersoner; besøkshjem, støttekontakter og fosterforeldre til ulike barn/familier med forskjellige behov. Er du interessert og har du spørsmål, ta kontakt med Wenche Berg tlf: 41 27 39 97, wenche.berg2@nav.no, eller Monica...
mandag 20. mai Hole kommune
Utbedring av feil og mangler på kommunale lekeplasser
Hole kommune gjennomførte høsten 2018 årskontroll på alle kommunale lekeplasser med utstyr som huskestativ, sklier, klatrestativer, sandkasser etc. Årskontrollen ble gjennomført for å få oversikt over tilstanden på lekeplassutstyret i kommunale skoler,...
tirsdag 14. mai Hole kommune
Synes du valg er spennende? Da ønsker vi deg som valgmedarbeider på valgdagen!
tirsdag 7. mai Hole kommune
Program for 17. mai-feiring i Hole
Sollihøgda: 07.30 Flaggheising og appell ved Ordfører Per Berger. Nordkleiva: 07.30 Bommen til Retthellaveien åpnes. 08.00 Markerer 17. mai i Nordkleiva (Tavleskaret). Avsluttes med medbrakt kaffe og kaker ved kronprinsens utsikt. Bommen stenges så snart arrangementet er slutt....
torsdag 2. mai Hole kommune
Stor pågang av byggesaker - ekstra saksbehandlingstid
Kommunens byggesaksavdeling har stor pågang av byggesaker for tiden. Du må dermed påregne ekstra saksbehandlingstid. Vi beklager de ulempene dette medfører. Alle henvendelser blir fortløpende registrert og besvart så fort som mulig. For å få til en raskere behandling...
tirsdag 30. april Hole kommune
BUSKERUD

Frivilligsentralens åpningstider i påsken
Frivilligsentralen holder stengt i påsken fra og med onsdag 17.04 til og med mandag 22.04.
tirsdag 16. april Hole kommune
Publikumskontorets åpningstider i påsken
fredag 12. april Hole kommune
Åpningstider på Hole bibliotek i påsken
Mandag 15.04 10.30 – 18.00 Tirsdag 16.04 12.00 – 18.00 Onsdag 17.04, påskeaften og 2. påskedag holder vi stengt.
torsdag 4. april Hole kommune
Kommunestyrevalget 2019 - mottatte listeforslag
mandag 1. april Hole kommune
Oppheving av vinteraksellast og redusert aksellast ved teleløsning
Vinteraksellast på kommunale veier i Hole kommune opphører fra og med mandag 25. mars kl 08.00. Samtidig reduseres tillatt aksellast til 6 tonn i teleløsningsperioden.
tirsdag 19. mars Hole kommune
Informasjon til brukere av multidose
På bakgrunn av den siste tidens medieoppslag om feil i multidoser, ønsker vi i pleie og omsorg i Hole kommune å gi informasjon til våre brukere. Hole kommune får multidose fra Apotek1, og ikke fra Vitus apotek som har slitt med feil i det siste. Kommunen har kontaktet Apotek1 som har...
fredag 8. mars Hole kommune
Søknadsfrist SFO skoleåret 2019-2020
tirsdag 5. mars Hole kommune
Godt regnskapsresultat i Hole
Rådmannen har lagt frem foreløpige regnskapstall for 2018. Hole kommune fikk et netto driftsresultat på 18,2 mill. kroner i fjor. Det tilsvarer 3 % av driftsinntektene som er godt over anbefalt driftsmargin for kommuner. Regnskapet viser et overskudd på 9,9 mill. kroner.
mandag 18. februar Hole kommune
Redusert kapasitet på byggesaksavdelingen frem til 4. mars
Byggesaksavdelingen holder stengt for telefoner og besøkende i perioden 14. februar til og med 3. mars. Du kan fortsatt kontakte avdelingen per e-post. Disse vil bli besvart så snart som mulig, men det må påregnes noe lengre svartid enn normalt.
torsdag 14. februar Hole kommune
Ekstraordinær båndtvang for hund f.o.m 12. februar
Hole viltutvalg har vedtatt å innføre ekstraordinær båndtvang i Hole kommune med øyeblikkelig virkning fra 12.2.2019.
tirsdag 12. februar Hole kommune
Sundjordet bofellesskap er sertifisert som Livsgledehjem
Den 29.1. 2019 ble Sundjordet bofellesskap sertifisert som Livsgledehjem! Med denne sertifiseringen har kommunen to institusjoner som har dette kvalitetsstempelet, Sundjordet og Hole bo- og rehabiliteringssenter.
fredag 1. februar Hole kommune
Frist for innlevering av listeforslag er mandag 1. april kl. 12:00
Etter valglovens § 6-1(1) er fristen for innlevering av listeforslag 31. mars kl. 12:00 i valgåret. Siden denne datoen faller på en søndag i 2019 utsettes fristen til påfølgende hverdag, 1. april, kl. 12:00. Det er viktig at de som leverer listeforslag setter seg inn i valglovens...
torsdag 31. januar Hole kommune
Kommunens uttalelse til revidert forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16
FRE16 har i etterkant av ordinær høring gjennomført endringer i planen det nå gjennomføres en begrenset høring for. Kommunen mottok revidert høringsforslag den 20. desember 2018 med høringsfrist 22. januar 2019. Dette innebærer at vi har hatt en...
onsdag 23. januar Hole kommune
Hole bygdearkiv åpent for publikum
I mai 2017 fikk Hole historielag tildelt et eget rom til bygdearkiv i Kulturskolens lokaler på Kjellerberget. Gjennom det følgende året ble rommet fylt med hyller og nødvendig utstyr, og 21. april 2018 ble bygdearkivet offisielt åpnet. Ut året 2018 har en komite arbeidet med...
mandag 21. januar Hole kommune
Dårlig vanntrykk i Åsheims vei og Sigurd Syrs vei
Vi har i dag dårlig vanntrykk i deler av Åsheims vei og Sigurd Syrs vei. Vi arbeider med dette og vannet vil bli stengt en periode i morgen fredag 11 januar fra kl 0900. Vannet settes på så snart arbeidene er utført. Ved spørsmål kontakt vakttelefon 91603174.
torsdag 10. januar Hole kommune
Barnehageopptak 2019- 2020
Søknad om plass i kommunale og private barnehager i Hole kommune for barnehageåret 2019/2020, gjøres elektronisk på Hole kommunes nettsider. Søknadsfrist er 1. mars 2019. Alle må søke på nytt selv om man står på venteliste, fordi dette er kommunes...
tirsdag 8. januar Hole kommune
Åpen kontordag: Revidert forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen/E16
I forbindelse med revidert forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 blir det avholdt åpen kontordag i Herredshuset i Hole, 10. januar kl. 14.00-19.00. Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til: Halldis Skogen, e-post: halldis.skogen@banenor.no. eller mobil 920 60 012....
tirsdag 8. januar Hole kommune
Kunngjøring: Ekstraordinært kommunestyre 21.1.2019
Kommunestyret har vedtatt å sette opp ekstraordinært møte 21.1.2019 kl. 18:00 for å behandle revidert forslag til reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Sakspapirene sendes ut og tilgjengeliggjøres onsdag.16.1.2019. Dokumenter og mer informasjon om høringen...
mandag 7. januar Hole kommune
Fellesprosjektet: Revidert forslag til reguleringsplan i Hole på høring
20. desember 2018 Hole kommune
Eiendomsskatten fjernes fra 2019
Kommunestyret vedtok 10. desember 2018 at eiendomsskatten avvikles fra 2019. Du kan lese hele budsjettvedtaket nedenfor.
17. desember 2018 Hole kommune
Areal og byggesak har stengt i romjulen
Areal og byggesak har redusert bemanning i julen og holder derfor stengt for henvendelser i romjulen.
17. desember 2018 Hole kommune
Reduserte åpningstider på publikumskontoret og NAV i julen
Publikumskontoret og NAV har stengt julaften og nyttårsaften. Den 27. og 28. desember har publikumskontoret og NAV åpent mellom kl. 10.00-14.00. NAV er ubemannet den 27. og bemannet den 28. desember.
11. desember 2018 Hole kommune
Endrer ikke grensen mellom kommunene Hole og Bærum
Dette er en gledens dag for kommunen. Nå kan vi se fremover og planlegge for videre vekst og utvikling i området, i tråd med kommunens planer. Gjennom kommunedelplanen for Sollihøgda ønsker kommunen å tilrettelegge for en fremtidsrettet bolig- og næringsutvikling sier...
7. desember 2018 Hole kommune
Mottatte høringsinnspill til Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022
5. desember 2018 Hole kommune
Les av vannmåleren din for 2018 her
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
4. desember 2018 Hole kommune
BUSKERUD

Oljelekkasje i fyrkjel på Vik skole
Vik skole valgte i dag kl 0845 å evakuere skolebygget pga fyringsoljelukt. Lekkasjen av fyringsolje hadde oppstått i fyrrommet i kjeller på Vik skole. Brannvesenet ble tilkalt, men konstaterte raskt at situasjonen var ufarlig. Etter vasking av fyrrommet og lufting av skolebygget kunne elevene komme...
30. november 2018 Hole kommune
Minnested ved Utøyakaia. Ønsker du å treffe Statsbygg og arkitekt underveis i utformingsfasen?
Statsbygg har et midlertidig kontor ved Utøyakaia slik at de som ønsker kan komme å se hva de har jobbet med så langt. Arkitekt, planlegger og prosjektleder vil være på kontoret følgende tider: Onsdag 12. desember klokken 10-15 Mandag 7. januar klokken 12-19 Onsdag 30....
29. november 2018 Hole kommune
Støtteordninger fra Enova ved fjerning av oljetank
Få 20 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du legger om til en varmeløsning vi støtter. Dette støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.
19. november 2018 Hole kommune
Reseptfritt salg av jodtabletter i norske apotek
Ved et eventuelt atomuhell er det viktigste tiltaket at folk holder seg innendørs. Jodtabletter kan være til nytte for deler av befolkningen, og kan nå kjøpes i apotek. For hjemmelagring anbefales det at voksne under 40 år, gravide, ammende og de med
19. november 2018 Hole kommune
Legekontorenes åpningstider i julen
Hole medisinske senter har stengt julaften og torsdag 27. desember. Det har åpent og daglegevakt fredag 28. desember. Nyttårsaften er legekontoret stengt. Legene på Sundvollen har stengt julaften. Det har åpent og daglegevakt torsdag 27. desember 9 - 14. Legekontoret er stengt fredag 28....
19. november 2018 Hole kommune
Høring: Årsbudsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
16. november 2018 Hole kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
15. november 2018 Hole kommune
Møteplan for politiske møter 2019
Møteplanen er endret etter vedtak i kommunestyret 10.12.2018. Et ekstraordinært møte 21.1 har kommet inn som følge av behandling av endringer i reguleringsplanen for Ringeriksbanen og ny E16. Kommunestyrets møte 11.2 er flyttet til 18.2. 2019.
6. november 2018 Hole kommune
Skjema for innmelding 1. trinn i grunnskolen
5. november 2018 Hole kommune
Beredskap - ditt og kommunens ansvar
Beredskap er ikke bare en kommunal oppgave. Hver og en av oss har et ansvar for egen sikkerhet og beredskap. Det er viktig at hver og en av oss tenker gjennom hva som kan skje og hvor godt du selv er rustet til å møte uønskede hendelser. Det kan f.eks
26. oktober 2018 Hole kommune
Invitasjon til felles foreldremøte for Holeskolen 24.10
17. oktober 2018 Hole kommune
Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022: Rådmannens forslag
- Budsjettforslaget for 2019 viser at vi er i ferd med å gjenvinne det økonomiske handlingsrommet i Hole kommune. Samtidig er det nå vi legger grunnlaget for fremtiden ved en ansvarlig økonomisk satsning som gir handlingsrom for investeringer fremover. Pilene peker i riktig retning, og det...
10. oktober 2018 Hole kommune
Kunngjøring: Formannskapet starter kl. 09:00 den 10.10.2018
Formannskapet vil starte sitt møte kl. 09:00 onsdag 10.10.2018.
8. oktober 2018 Hole kommune
Vil du gå for TV-Aksjonen? Sammen går vi for et varmere samfunn!
Vi er klare for TV-aksjonen og årets sak som er et varmere samfunn. Stor takk til Hole Arbeidssenter for strikking av skjerf til aksjonen! Har du lyst til å stikke og bidra? Du kan kjøpe garn hos Strikke-Gry i Hønefoss. Gå for at alle skal ha noen å gå til - sammen...
2. oktober 2018 Hole kommune
Ny jordmor i kommunen
Kommunens nye jordmor heter Sol-Britt Molin. Hun har jobbet 20 år på føde/barsel/svangerskapsomsorg i Sverige og har også erfaring fra flere år i Midtøsten. De siste årene har hun jobbet på Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus.
18. september 2018 Hole kommune
Trygt og godt skolemiljø uten mobbing
Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Holeskolen har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
11. september 2018 Hole kommune
Vil du gi innspill til Kommuneplanens samfunnsdel? Møt oss på Vik Torg 13. oktober
Kommunens forslag til kommuneplanens samfunnsdel legges ut på høring, og vi inviterer alle interesserte til å uttale seg om forslaget. Planen er Holes strategiske og langsiktige plan for samfunnsutvikling. Planen skal gjelde for perioden 2018 - 2030.
7. september 2018 Hole kommune
Vekstbarometeret- nå også som film
Under Ringeriksdagen lanserte Steinar Aasnæss filmen «Vekst og utvikling på Ringerike». Filmen er produsert av Steinar Hybertsen i samarbeid med USN og RNF. Som du kan se av filmen forsøker vi her å løfte frem viktig informasjon som politikere, kommunale myndigheter og...
3. september 2018 Hole kommune
Siste frist for gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere
Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft. Vaksinen anbefales til unge kvinner fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.
20. august 2018 Hole kommune
Bålbrenning - spørsmål og svar
Brann- og redningstjenesten har oppdatert retningslinjene for bålbrenning, disse er nå som følger:
20. august 2018 Hole kommune
Velkommen til skolestart mandag 20. august
Vi ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår! Oppmøtetid ved de forskjellige skolene er som følger:
14. august 2018 Hole kommune
Vanningsrestriksjonene er opphevet
Hole kommune opphever vanningsrestriksjonene i sin helhet fra i dag mandag 13. august. Vi minner om at jordbruksvanning ikke er tillatt fra kommunens nett.
13. august 2018 Hole kommune
Slik skaffer du nabolister i en byggesak
6. august 2018 Hole kommune
Badevannsprøver 10. juli
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
19. juli 2018 Hole kommune
OBS! Vannrestriksjoner på Sollihøgda
Det er for tiden ekstremt stort vannforbruk på Sollihøgda. For å sikre vannforsyningen til våre abonnenter må vi utvide vanningsrestriksjonene. På grunn av mye hagevanning i varmen klarer ikke vannbehandlingsanlegget å produsere vann fort nok. Fra i dag 6. juli, vil det...
6. juli 2018 Hole kommune
BUSKERUD

Høringsuttalelse: Statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16), ved Bane NOR og Statens vegvesen, har etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet forslag til Statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og ny E16 på strekningen Høgkastet -
22. juni 2018 Hole kommune
Totalforbudet mot åpen ild er opphevet inntil videre.
Ringerike brann- og redningstjeneste har opphevet totalforbudet mot åpen ild inntil videre. Selv om forbudet inntil videre er opphevet ber vi om at folk utviser stor grad av forsiktighet og er varsomme ved grilling og bruk av åpen ild.
18. juni 2018 Hole kommune
Vil du gi innspill til vår nye kommuneplan?
Vi skal lage en ny kommuneplan for Hole kommune, og vi vil gjerne høre din mening. Dine innspill er viktige, slik at vi håper at du kan bruke noen minutter til å svare på spørsmålene under. Det blir en formell høringsperiode i august/september 2018. Svarfristen er 1....
15. juni 2018 Hole kommune
Bruk av vannscooter i Hole
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
14. juni 2018 Hole kommune
Reduserte åpningstider på publikumskontoret i uke 27 t.o.m. uke 31
11. juni 2018 Hole kommune
Holemarked- informasjon til utstillere
​Årets marked avholdes lørdag 25. august! Ønsker du å være utstiller? I fjor fikk vi gode tilbakemeldinger både fra publikum og utstillere på hvordan markedet var satt opp, og hva det hadde å by på. Vi ønsker selvfølgelig å bli bedre...
30. mai 2018 Hole kommune
Feiing av veier og gangveier
28. mai 2018 Hole kommune
Totalt bål- og grillforbud i Hole og Ringerike
Skogbrannfaren er meget høy og vi minner om at det er totalforbud mot all type bålbrenning. Forbudet gjelder bål- og grillplasser og bruk av engangsgriller. Vi har også innført forbud mot kantslått, og skytterbaner inkluderes i forbudet. Det er meldt pent vær en uke frem i...
22. mai 2018 Hole kommune
17 mai feiring på Frivilligsentralen for alle pensjonister.
Vik omsorgsboligers venner og Hole frivilligsentral inviterer til åpen 17 mai feiring på Frivilligsentralen fra kl 10-14. 17 mai.pdf
15. mai 2018 Hole kommune
Hole bo- og rehab er resertifisert som livsgledehjem!
Den 25. april besto sykehjemmet med glans kravene til resertifisering som livsgledehjem! For å beholde livsgledesertifikatet Hole bo- og rehab fikk i fjor, må de igjennom en årlig evaluering av systemet som skaper livsglede for beboerne.
2. mai 2018 Hole kommune
Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16: Siste åpne kontordag i dag- 22. mai
I forbindelse med høringsprosessen arrangerer Bane NOR og Hole kommune folkemøte og åpne kontordager. Forslaget til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 fra Høgkastet til Hønefoss er et omfattende dokument, som beskriver store tiltak og konsekvenser. Reguleringsplanen skal gi...
20. april 2018 Hole kommune
Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.
19. april 2018 Hole kommune
E16 ble farget rød
Sikringen av lasten fikk politiet til å se rødt.
17. april 2018 TV 2
Følg med på oppdatert flom- og jordskredvarsel
16. april 2018 Hole kommune
Detaljplan for Mølleberget 4 er vedtatt
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
23. mars 2018 Hole kommune
Gi innspill til kommuneplanen innen 11. mai
Nå har du en unik mulighet til å være med på å forme Hole kommune! Kommunen ønsker innspill til kommuneplanens arealdel for perioden 2018- 2030.
21. mars 2018 Hole kommune
Planprogrammet for kommuneplanen 2018- 2030 er vedtatt
20. mars 2018 Hole kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HOLE KIRKE

BUSKERUD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL