Hole
Møteplan for politiske møter 2019
tirsdag 6. november Hole kommune
Skjema for innmelding 1. trinn i grunnskolen
mandag 5. november Hole kommune
Beredskap - ditt og kommunens ansvar
Beredskap er ikke bare en kommunal oppgave. Hver og en av oss har et ansvar for egen sikkerhet og beredskap. Det er viktig at hver og en av oss tenker gjennom hva som kan skje og hvor godt du selv er rustet til å møte uønskede hendelser. Det kan f.eks
fredag 26. oktober Hole kommune
Invitasjon til felles foreldremøte for Holeskolen 24.10
onsdag 17. oktober Hole kommune
Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022: Rådmannens forslag
- Budsjettforslaget for 2019 viser at vi er i ferd med å gjenvinne det økonomiske handlingsrommet i Hole kommune. Samtidig er det nå vi legger grunnlaget for fremtiden ved en ansvarlig økonomisk satsning som gir handlingsrom for investeringer fremover. Pilene peker i riktig retning, og det...
onsdag 10. oktober Hole kommune
Kunngjøring: Formannskapet starter kl. 09:00 den 10.10.2018
Formannskapet vil starte sitt møte kl. 09:00 onsdag 10.10.2018.
mandag 8. oktober Hole kommune
Vil du gå for TV-Aksjonen? Sammen går vi for et varmere samfunn!
Vi er klare for TV-aksjonen og årets sak som er et varmere samfunn. Stor takk til Hole Arbeidssenter for strikking av skjerf til aksjonen! Har du lyst til å stikke og bidra? Du kan kjøpe garn hos Strikke-Gry i Hønefoss. Gå for at alle skal ha noen å gå til - sammen...
tirsdag 2. oktober Hole kommune
Ny jordmor i kommunen
Kommunens nye jordmor heter Sol-Britt Molin. Hun har jobbet 20 år på føde/barsel/svangerskapsomsorg i Sverige og har også erfaring fra flere år i Midtøsten. De siste årene har hun jobbet på Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus.
tirsdag 18. september Hole kommune
BUSKERUD

Trygt og godt skolemiljø uten mobbing
Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Holeskolen har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
tirsdag 11. september Hole kommune
Vil du gi innspill til Kommuneplanens samfunnsdel? Møt oss på Vik Torg 13. oktober
Kommunens forslag til kommuneplanens samfunnsdel legges ut på høring, og vi inviterer alle interesserte til å uttale seg om forslaget. Planen er Holes strategiske og langsiktige plan for samfunnsutvikling. Planen skal gjelde for perioden 2018 - 2030.
fredag 7. september Hole kommune
Vekstbarometeret- nå også som film
Under Ringeriksdagen lanserte Steinar Aasnæss filmen «Vekst og utvikling på Ringerike». Filmen er produsert av Steinar Hybertsen i samarbeid med USN og RNF. Som du kan se av filmen forsøker vi her å løfte frem viktig informasjon som politikere, kommunale myndigheter og...
mandag 3. september Hole kommune
Siste frist for gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere
Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft. Vaksinen anbefales til unge kvinner fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.
mandag 20. august Hole kommune
Bålbrenning - spørsmål og svar
Brann- og redningstjenesten har oppdatert retningslinjene for bålbrenning, disse er nå som følger:
mandag 20. august Hole kommune
Velkommen til skolestart mandag 20. august
Vi ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår! Oppmøtetid ved de forskjellige skolene er som følger:
tirsdag 14. august Hole kommune
Vanningsrestriksjonene er opphevet
Hole kommune opphever vanningsrestriksjonene i sin helhet fra i dag mandag 13. august. Vi minner om at jordbruksvanning ikke er tillatt fra kommunens nett.
mandag 13. august Hole kommune
Slik skaffer du nabolister i en byggesak
mandag 6. august Hole kommune
Vannforsyningen til Grøndokka er i orden
Vannforsyningen til innbyggerne i Grøndokka er nå i orden! Bruddet på vannledningen er reparert. Skulle det mot formodning være noen problemer, ta kontakt på vakttelefon: 916 03 174.
torsdag 2. august Hole kommune
Brudd på vannledningen til Grøndokka
Det er et brudd på vannledningen til Sundvollen ute i fjorden. Våre folk jobber med en midlertidig løsning for å stoppe lekkasjen slik at innbyggerne får vann, samtidig er dykkere fra brann- og redning i gang for å reparere skaden. Vi antar at dere får
torsdag 2. august Hole kommune
Grilling i egen hage er tillatt, men i utmark er det strengt forbudt!
Vi får stadig spørsmål om hva som er lov mht. grilling, og vi presiserer følgende:
torsdag 2. august Hole kommune
Problemer med vannforsyningen til Grøndokka
Kommunen har problemer med vannforsyningen til innbyggerne i området Grøndokka i dag torsdag 2. august. Vi vet foreløpig ikke hva som har skjedd, og jobber for fullt for å finne ut av problemet, og løse det. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon. Vi
torsdag 2. august Hole kommune
Badevannsprøver 10. juli
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
torsdag 19. juli Hole kommune
OBS! Vannrestriksjoner på Sollihøgda
Det er for tiden ekstremt stort vannforbruk på Sollihøgda. For å sikre vannforsyningen til våre abonnenter må vi utvide vanningsrestriksjonene. På grunn av mye hagevanning i varmen klarer ikke vannbehandlingsanlegget å produsere vann fort nok. Fra i dag 6. juli, vil det...
fredag 6. juli Hole kommune
Informasjon om brukerundersøkelse i Pleie, rehabilitering og omsorg
tirsdag 3. juli Hole kommune
OBS! Stor skogbrannfare
tirsdag 3. juli Hole kommune
Høringsuttalelse: Statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16), ved Bane NOR og Statens vegvesen, har etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet forslag til Statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og ny E16 på strekningen Høgkastet -
fredag 22. juni Hole kommune
Totalforbudet mot åpen ild er opphevet inntil videre.
Ringerike brann- og redningstjeneste har opphevet totalforbudet mot åpen ild inntil videre. Selv om forbudet inntil videre er opphevet ber vi om at folk utviser stor grad av forsiktighet og er varsomme ved grilling og bruk av åpen ild.
mandag 18. juni Hole kommune
Vil du gi innspill til vår nye kommuneplan?
Vi skal lage en ny kommuneplan for Hole kommune, og vi vil gjerne høre din mening. Dine innspill er viktige, slik at vi håper at du kan bruke noen minutter til å svare på spørsmålene under. Det blir en formell høringsperiode i august/september 2018. Svarfristen er 1....
fredag 15. juni Hole kommune
Bruk av vannscooter i Hole
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
torsdag 14. juni Hole kommune
Reduserte åpningstider på publikumskontoret i uke 27 t.o.m. uke 31
mandag 11. juni Hole kommune
Totalforbud mot åpen ild
Dessverre er skogbrannfaren såpass stor at brannvesenet må skjerpe inn forbudet til å gjelde all åpen ild og brannfarlig aktivitet utendørs. Forbudet gjelder inntil det blir opphevet, noe som blir kunngjort på facebooksiden til Ringerike brann- og redningstjeneste og på...
onsdag 6. juni Hole kommune
Kunngjøring - Kommunestyret endrer møtetidspunkt i juni og ekstraordinære møter i hovedutvalg
onsdag 6. juni Hole kommune
Invitasjon til åpen dag på Kulturskolen
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
tirsdag 5. juni Hole kommune
Mandagskafé
Mandagskafé kl. 11.00-13.00 på Hole bo- og rehabiliteringsenter, peisestua. Åpent for alle!
tirsdag 5. juni Hole kommune
BUSKERUD

Sommerferieavvikling på legekontorene
Hole medisinske senter er stengt i uke 28 og 29. I disse to ukene vil Legene på Sundvollen ha ansvar for daglegevakten. Legene på Sundvollen har stengt i uke 30, 31 og 32.
torsdag 31. mai Hole kommune
Holemarked- informasjon til utstillere
​Årets marked avholdes lørdag 25. august! Ønsker du å være utstiller? I fjor fikk vi gode tilbakemeldinger både fra publikum og utstillere på hvordan markedet var satt opp, og hva det hadde å by på. Vi ønsker selvfølgelig å bli bedre...
onsdag 30. mai Hole kommune
Feiing av veier og gangveier
mandag 28. mai Hole kommune
Totalt bål- og grillforbud i Hole og Ringerike
Skogbrannfaren er meget høy og vi minner om at det er totalforbud mot all type bålbrenning. Forbudet gjelder bål- og grillplasser og bruk av engangsgriller. Vi har også innført forbud mot kantslått, og skytterbaner inkluderes i forbudet. Det er meldt pent vær en uke frem i...
tirsdag 22. mai Hole kommune
17 mai feiring på Frivilligsentralen for alle pensjonister.
Vik omsorgsboligers venner og Hole frivilligsentral inviterer til åpen 17 mai feiring på Frivilligsentralen fra kl 10-14. 17 mai.pdf
tirsdag 15. mai Hole kommune
Sentralbordet er midlertidig ute av drift - 7. mai
Vi har problemer med våre telefonlinjer inn til kommunens sentralbord i ettermiddag den 7. mai. Vi jobber for å få rettet feilen så fort som mulig. Vi beklager ulempene dette medfører. Kontakt publikumskontoret på e-post:
mandag 7. mai Hole kommune
Hole bo- og rehab er resertifisert som livsgledehjem!
Den 25. april besto sykehjemmet med glans kravene til resertifisering som livsgledehjem! For å beholde livsgledesertifikatet Hole bo- og rehab fikk i fjor, må de igjennom en årlig evaluering av systemet som skaper livsglede for beboerne.
onsdag 2. mai Hole kommune
Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16: Siste åpne kontordag i dag- 22. mai
I forbindelse med høringsprosessen arrangerer Bane NOR og Hole kommune folkemøte og åpne kontordager. Forslaget til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 fra Høgkastet til Hønefoss er et omfattende dokument, som beskriver store tiltak og konsekvenser. Reguleringsplanen skal gi...
fredag 20. april Hole kommune
Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.
torsdag 19. april Hole kommune
E16 ble farget rød
Sikringen av lasten fikk politiet til å se rødt.
tirsdag 17. april TV 2
Følg med på oppdatert flom- og jordskredvarsel
mandag 16. april Hole kommune
Mulig vårflom - slik kan du forebygge
På grunn av årets snømengder er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen. Dette gjelder for de store elvene østafjells som drenerer fjellområder i Sør-Norge, samt sideelver
tirsdag 10. april Hole kommune
Detaljplan for Mølleberget 4 er vedtatt
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
fredag 23. mars Hole kommune
Gi innspill til kommuneplanen innen 11. mai
Nå har du en unik mulighet til å være med på å forme Hole kommune! Kommunen ønsker innspill til kommuneplanens arealdel for perioden 2018- 2030.
onsdag 21. mars Hole kommune
Planprogrammet for kommuneplanen 2018- 2030 er vedtatt
tirsdag 20. mars Hole kommune
– En meget alvorlig sak for Hole, en bagatell for Bærum
– Å miste Sollihøgda vil være kritisk for Hole kommunes økonomi.
mandag 19. mars $ Ringerikes Blad
Mange ønsker et annet minnested
Statsbygg har fått 73 uttalelser som støtter Utsikten som minnested for 22. juli i stedet for Utøykaia.
mandag 19. mars $ Ringerikes Blad
I kveld får kommunestyret minnested-info og de skal diskutere Sollihøgdas framtid
Klokken 18 møtes kommunestyret i Hole. Møtet følger du direkte på kommunens sider.
mandag 19. mars Ringerikes Blad
Slik fordelte Holes yngste kommunestyre 40.000 kroner
Barn og unges kommunestyre i Hole fordelte denne uken 40.000 kroner.
søndag 18. mars Ringerikes Blad
Fossum taus om Listhaug-skjebne
Landsstyremedlem Hege Irene Fossum (KrF) vil ikke si om hun vil stemme for mistillit imot Sylvi Listhaug (Frp).
lørdag 17. mars $ Ringerikes Blad
Dette skjedde i natt
Hønefoss-politiet måtte håndtere krangling og slåssing også denne natten.
lørdag 17. mars Ringerikes Blad
Ove Stensrud: Underlig sikkerhet på Sollihøgda
Må si jeg blir noe forundret når jeg leser innleggene i avisen fra aksjonsgruppe (Hele Sollihøgda i Bærum). I innleggene virker det som de…
fredag 16. mars Ringerikes Blad
– Dette skipet kommer til å bety mye for Hole og Ringerike
– Dette gleder vi oss til, var omkvedet da drøyt åtti interesserte møtte til informasjonskveld med Hardraade Vikingskipforening.
fredag 16. mars $ Ringerikes Blad
Oppstart av navnesak 2017/290 i Hole kommune
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
fredag 16. mars Hole kommune
Ett år etter den stygge skaden, har Håkon perset på alle distanser
Håkon Sundøen Brørby (20) fra Hole er tilbake på skøytebanen for fullt, etter en grusom kneskade vinteren 2017. I helgen gikk han raskere enn noen gang på alle distanser under norgescupavslutningen i Stavanger.
torsdag 15. mars $ Ringerikes Blad
BUSKERUD

Brøytejobben er verdt nesten en halv milliard, men bare to selskaper vil gjøre den
Statens vegvesen har bare fått to tilbud på en jobb som kan være verdt nesten av halv milliard kroner.
torsdag 15. mars $ Ringerikes Blad
Her kommer de lokale utlendingene fra
Blant utlendingene bosatt i distriktet, er det flest polakker. Hole kommune har høyest andel innbyggere med utenlandsk statsborgerskap, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.
onsdag 14. mars $ Ringerikes Blad
Se hvilke hus som har fått nye eiere
Alltid oppdatert oversikt Se alle de siste eiendomsoverdragelsene under kartet! Leter du etter en spesiell adresse? Søk med ctrl+f. Alltid oppdatert, interaktivt kart over…
onsdag 14. mars $ Ringerikes Blad
Huset i Hole traff ekteparet Møller Larsen rett i hjerterota
Ingrid og Erling Møller Larsen skulle flytte, bare ikke riktig ennå, men så falt de plutselig for en enebolig i Nedre Steinsåsen og var solgt.
tirsdag 13. mars $ Ringerikes Blad
Innflyttere vil gjerne ha det romslig
Utbyggingen i Hønefoss skal konsentreres i sentrum og sentrumsnære strøk for å ta imot et økende antall innbyggere. Men vil innflyttere bo slik?
tirsdag 13. mars $ Ringerikes Blad
Hakkespett terroriserer hytteeiere på Storøya
En hakkespett på Storøya hakker løs på nyere hytter.
mandag 12. mars $ Ringerikes Blad
– Vi skal finne en god løsning for de eldre
Holeordfører Per R. Berger (H) legger ikke skjul på at det er en krevende situasjon at beboerne på Hole bo- og rehabiliteringssenter i Kroksund må flytte ut under anleggsperioden for ny vei og bane.
mandag 12. mars $ Ringerikes Blad
Støyrapport: Beboere på helseinstitusjon bør flytte midlertidig
En ny rapport anbefaler at beboere på Hole Bo- og rehabiliteringssenter flytter under byggingen av Ringeriksbanen og ny E16 forbi Kroksund. Rapporten er utarbeidet av Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16.
mandag 12. mars Hole kommune
Eldre må flytte når vei og bane skal bygges
Beboerne på Hole bo- og rehabiliteringssenter må trolig flytte ut under byggingen av Ringeriksbanen og ny E16 forbi Kroksund. Hvor de skal flytte er ikke bestemt.
mandag 12. mars $ Ringerikes Blad
Hole får distriktets eneste innendørs skatehall
På Kjellerberget lages distriktets eneste innendørs skatehall. Det sørger Hole ungdomsfrivilligsentral for.
onsdag 7. mars $ Ringerikes Blad
Holeværingene får barnehageplass
I Hole får alle med rett på barnehageplass et tilbud nå i barnehageopptaket.
onsdag 7. mars Ringerikes Blad
Jakten på Bergers etterfølger er snart i gang – Klever er aktuell
Hole Høyre skal i gang med å finne en ny ordførerkandidat når Per R. Berger neste høst går av etter fem perioder. – Elisabeth Klever peker seg ut, sier Christopher Wand.
tirsdag 6. mars $ Ringerikes Blad
Hans Edgard går Mørkgonga på vinteren: – Bruker joggesko med gode ullsokker
Mange vil avskrive det som et turmål vinterstid. Men Hans Edgard Rakeie har gått Mørkgonga tre ganger de siste to ukene.
søndag 4. mars $ Ringerikes Blad
Trafikkulykke på E16 i Hole
En kvinne er kjørt til legevakt etter en trafikkulykke ved Vik i Hole søndag morgen.
søndag 4. mars Ringerikes Blad
– Vi er ikke ansvarlige for forsinket polåpning
Hole-ordfører Per R. Berger (H) avviser at kommunen er ansvarlig for at åpningen av Vinmonopolet på Vik er forsinket. Nå åpner han for raskere behandling.
lørdag 3. mars $ Ringerikes Blad
Aka gir 100.000 til Trond Hammers innsamlingsaksjon
Trond Hammers innsamling til Sunnaasstiftelsen har passert utrolige 600.000 kroner, godt hjulpet av Aka-familien med Aage Thoresen i spissen.
fredag 2. mars $ Ringerikes Blad
Nabo fikk medhold i klagesak etter sin død
Fylkesmannen i Buskerud har gitt en huseier medhold i en klagesak mot Hole kommune etter hans død.
søndag 25. februar $ Ringerikes Blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HOLE KIRKE

BUSKERUD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL