Hole
Byggesaksavdelingen: Telefon- og møtetider
På grunn av stor saksmengde og begrenset kapasitet må du påregne lenger saksbehandlingstid på byggesaken din enn vanlig. Dersom du ønsker å komme i kontakt med byggesak vil vi i tiden fremover ha telefon- og møtetid mandag, onsdag og torsdag kl. 12:00 -
mandag 13:54 Hole kommune
Har du et lite problem hjemme og trenger hjelp? Lån en vaktmester!
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
fredag 09:23 Hole kommune
Krokkleiva er fortsatt stengt for gjennomgang
En del av arbeidene på toppen av Kleiva utføres med gravemaskin. Det er ikke tilrådelig med persontrafikk mens gravearbeidene pågår. Øverste del av Krokkleiva vil derfor fortsatt være stengt  i noen uker i arbeidstiden, mens resten av Kleiva kan brukes
onsdag 15:01 Hole kommune
Kommunestyrevalget - kandidatkåring og kandidatrangering
Valgstyret i Hole godkjente tirsdag kveld kommunestyrevalget for 2019. Valgdeltakelsen i Hole ble på 67,05 %. Her kan du se kandidatkåringen og ny kandidatrangering per parti.    
onsdag 11:17 Hole kommune
Følg med på valgresultater 2019
Den 9. september fra kl. 21.00 kan du følge den foreløpige opptellingen i Hole kommune og  landet for øvrig  på www.valgresultat.no  Her finner du fortløpende resultatet av opptalte forhåndsstemmer og kretsvise resultater. Holes resultater -
mandag 9. september Hole kommune
Kommunedelplan for Sundvollen legges ut på 2. gangs høring - har du innspill?
Plan- og miljøstyret vedtok den 19. august, sak 024/19 at kommunedelplan for Sundvollen legges ut på 2. gangs høring og til offentlig ettersyn. Det åpnes ikke for nye arealinnspill. Etter forrige høringsrunde er det gjort flere endringer for å svare ut
torsdag 5. september Hole kommune
Se partiprogrammene her
Lurer du på hvilket parti du skal stemme på til kommunestyrevalget? Vi har samlet alle partiprogrammene her for å hjelpe deg litt på vei.
torsdag 22. august Hole kommune
Informasjon om søknad om barnehageplass høsten 2019
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
mandag 19. august Hole kommune
BUSKERUD

Valglokaler på valgdagen 9. september
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
onsdag 14. august Hole kommune
Krokkleiva stengt for gjennomgang til 6. september 2019
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
tirsdag 13. august Hole kommune
Trygg skolevei - klipp hekker og busker
Det nærmer seg skolestart og vi oppfordrer alle om å sørge for god sikt ved avkjørsler til private eiendommer.
mandag 12. august Hole kommune
Hole kommune deltar i nasjonal kartlegging av skrantesyke hos hjortevilt
Under årets jakt skal jegere i Hole kommune ta prøver av elg og hjort felt under jakten. Målet er å hente inn mer kunnskap om de ulike typene skrantesjuke og hvor sjukdommen forekommer i Norge.
torsdag 8. august Hole kommune
Velkommen til skolestart mandag 19. august
Vi ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår! Oppmøtetid ved de forskjellige skolene er som følger:
onsdag 7. august Hole kommune
12. august starter ordinær forhåndsstemmegivning. Her kan du stemme!
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
mandag 5. august Hole kommune
Markedsdialog utfasing av oljekjeler
Hole kommune har i forbindelse med utfasing av oljekjeler på kommunale eiendommer satt i gang en prosess for anskaffelser av energi og miljøvennlige løsninger. I forbindelse med dette ønsker Hole kommune å gjennomføre en markedsdialog med aktuelle
mandag 5. august Hole kommune
Fylkestingsvalg Viken 2019 - Les mer om fylkestingsvalget her
fredag 2. august Hole kommune
Bor du i utlandet og lurer på hvordan du kan stemme?
torsdag 1. august Hole kommune
Lurer du på hvilke partier som stiller til valg ved årets kommunestyrevalg?
torsdag 1. august Hole kommune
Økt skogbrannfare – bålforbud fra 15. april til 15. september
mandag 29. juli Hole kommune
Ambulerende stemmegivning. Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019
fredag 19. juli Hole kommune
Manntall til offentlig ettersyn. Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019
fredag 19. juli Hole kommune
Krokkleiva stengt for gjennomgang i tre uker fra 16. juli
Krokkleiva vil være helt stengt for gjennomgang i tre uker fra 16. juli. Det vil være stengt helt øverst, i lengde på ca. 200 meter. Resten av Kleiva vil kunne brukes som vanlig. Stengingen gjøres av sikkerhetshensyn til de som går i Kleiva. Det vil komme ny melding når...
onsdag 10. juli Hole kommune
Mindre reguleringsendring - detaljplan Tyrifjorden Brygge
tirsdag 9. juli Hole kommune
Badevannsprøver fra Steinsfjorden - det er trygt å bade
Nye prøver fra fire badesteder i Steinsfjorden viser lave verdier av cyanobakterier og det er derfor trygt å bade. Badevannprøver tatt 24. juni viser lavt bakterieinnhold ved følgende badestrender: Slettøya, Høyenhall, Grantoppen og Rørvik.
mandag 1. juli Hole kommune
Ringeriksbanen og E16: Oppsummering fra informasjonsmøte om status for institusjonene
Bane NOR holdt et informasjonsmøte på Hole bo- og rehabiliteringssenter den 13. juni for beboere, pårørende og ansatte. Presentasjonen og en oppsummering av spørsmålene og innspillene finner du som vedlegg.
torsdag 27. juni Hole kommune
Byggesaksavdelingen holder sommerstengt i ukene 28, 29 og 30
onsdag 26. juni Hole kommune
Tidlig stemmegivning f.o.m. 1. juli. Kommunestyre- og fylkestingsvalg.
tirsdag 25. juni Hole kommune
Redusert kapasitet på byggesaksavdelingen - vi holder ikke saksbehandlingsfrister
Byggesak mangler for tiden ressurser og vi greier ikke å overholde saksbehandlingsfrister. Det er vanskelig å anslå når en sak vil være ferdigbehandlet, men de eldste sakene behandles først og vi jobber hardt for å redusere saksbehandlingstiden. Saksbehandlere vil ikke...
onsdag 19. juni Hole kommune
Norgesmesterskap i sykling på Røyse 29. og 30. juni
mandag 17. juni Hole kommune
Kommunestyret 17.6.2019 - her kan du lese sakspapirene
onsdag 12. juni Hole kommune
Endringer i møtetidspunkt for politiske møter i uke 24 og 25
tirsdag 11. juni Hole kommune
Informasjon om bruk av jodtabletter ved atomulykker
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk informerer om bruk av jodtabletter ved atomulykker. Les mer her.
tirsdag 11. juni Hole kommune
Her finner du saksdokumenter til plan- og miljøstyret, levekårsutvalget og formannskap i uke 24
fredag 31. mai Hole kommune
BUSKERUD

Krokkleiva vil bli stengt for gjennomgang i perioder i sommer
Statens vegvesen vil i sommer fortsette arbeidene i Kleiva slik at den blir mer fremkommelig. En del av arbeidene vil bli utført med gravemaskin. På toppen av Kleiva blir det da liten eller ingen plass til å passere siden det så smalt. Kleiva blir stengt øverst mellom kl. 07.00 -...
tirsdag 28. mai Hole kommune
Høye nivåer av miljøgifter funnet i Tyrifjorden- Mattilsynet advarer mot å spise visse typer fisk
Nye undersøkelser av sjøbunnen i Tyrifjorden viser foruroligende høye nivåer av perfluorerte stoffer (PFAS) flere steder. Høye nivåer ble også funnet i abbor i hele området og i gjedde fra Viul. Mattilsynet advarer derfor mot å spise disse.
fredag 24. mai Hole kommune
Hole kommunes kommentar til reguleringsplanen for Ringeriksbanen/E16
Bane NOR og Statens vegvesen har sendt over forslag til endelig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I den forbindelse har kommunen på vegne av et tverrpolitisk utvalg sendt brev til kommunalminister Monica Mæland hvor vi ber om møte. Utvalget vil...
tirsdag 21. mai Hole kommune
Ringeriksbanen/E16: Endelig forslag til reguleringsplan er oversendt til KMD
mandag 20. mai Hole kommune
Har du tid og omsorg å dele med andre?
Barneverntjenesten i Hole trenger raskt flere støttepersoner; besøkshjem, støttekontakter og fosterforeldre til ulike barn/familier med forskjellige behov. Er du interessert og har du spørsmål, ta kontakt med Wenche Berg tlf: 41 27 39 97, wenche.berg2@nav.no, eller Monica...
mandag 20. mai Hole kommune
Utbedring av feil og mangler på kommunale lekeplasser
Hole kommune gjennomførte høsten 2018 årskontroll på alle kommunale lekeplasser med utstyr som huskestativ, sklier, klatrestativer, sandkasser etc. Årskontrollen ble gjennomført for å få oversikt over tilstanden på lekeplassutstyret i kommunale skoler,...
tirsdag 14. mai Hole kommune
Synes du valg er spennende? Da ønsker vi deg som valgmedarbeider på valgdagen!
tirsdag 7. mai Hole kommune
Program for 17. mai-feiring i Hole
Sollihøgda: 07.30 Flaggheising og appell ved Ordfører Per Berger. Nordkleiva: 07.30 Bommen til Retthellaveien åpnes. 08.00 Markerer 17. mai i Nordkleiva (Tavleskaret). Avsluttes med medbrakt kaffe og kaker ved kronprinsens utsikt. Bommen stenges så snart arrangementet er slutt....
torsdag 2. mai Hole kommune
Redusert kapasitet på byggesaksavdelingen - ekstra saksbehandlingstid
Kommunens byggesaksavdeling har for tiden redusert kapasitet. Du må dermed påregne ekstra saksbehandlingstid. Vi beklager de ulempene dette medfører. Alle henvendelser blir fortløpende registrert og besvart så fort som mulig. For å få til en raskest mulig behandling av...
tirsdag 30. april Hole kommune
Frivilligsentralens åpningstider i påsken
Frivilligsentralen holder stengt i påsken fra og med onsdag 17.04 til og med mandag 22.04.
tirsdag 16. april Hole kommune
Publikumskontorets åpningstider i påsken
fredag 12. april Hole kommune
Åpningstider på Hole bibliotek i påsken
Mandag 15.04 10.30 – 18.00 Tirsdag 16.04 12.00 – 18.00 Onsdag 17.04, påskeaften og 2. påskedag holder vi stengt.
torsdag 4. april Hole kommune
Kommunestyrevalget 2019 - mottatte listeforslag
mandag 1. april Hole kommune
Oppheving av vinteraksellast og redusert aksellast ved teleløsning
Vinteraksellast på kommunale veier i Hole kommune opphører fra og med mandag 25. mars kl 08.00. Samtidig reduseres tillatt aksellast til 6 tonn i teleløsningsperioden.
tirsdag 19. mars Hole kommune
Informasjon til brukere av multidose
På bakgrunn av den siste tidens medieoppslag om feil i multidoser, ønsker vi i pleie og omsorg i Hole kommune å gi informasjon til våre brukere. Hole kommune får multidose fra Apotek1, og ikke fra Vitus apotek som har slitt med feil i det siste. Kommunen har kontaktet Apotek1 som har...
fredag 8. mars Hole kommune
Søknadsfrist SFO skoleåret 2019-2020
tirsdag 5. mars Hole kommune
Godt regnskapsresultat i Hole
Rådmannen har lagt frem foreløpige regnskapstall for 2018. Hole kommune fikk et netto driftsresultat på 18,2 mill. kroner i fjor. Det tilsvarer 3 % av driftsinntektene som er godt over anbefalt driftsmargin for kommuner. Regnskapet viser et overskudd på 9,9 mill. kroner.
mandag 18. februar Hole kommune
Redusert kapasitet på byggesaksavdelingen frem til 4. mars
Byggesaksavdelingen holder stengt for telefoner og besøkende i perioden 14. februar til og med 3. mars. Du kan fortsatt kontakte avdelingen per e-post. Disse vil bli besvart så snart som mulig, men det må påregnes noe lengre svartid enn normalt.
torsdag 14. februar Hole kommune
Ekstraordinær båndtvang for hund f.o.m 12. februar
Hole viltutvalg har vedtatt å innføre ekstraordinær båndtvang i Hole kommune med øyeblikkelig virkning fra 12.2.2019.
tirsdag 12. februar Hole kommune
Sundjordet bofellesskap er sertifisert som Livsgledehjem
Den 29.1. 2019 ble Sundjordet bofellesskap sertifisert som Livsgledehjem! Med denne sertifiseringen har kommunen to institusjoner som har dette kvalitetsstempelet, Sundjordet og Hole bo- og rehabiliteringssenter.
fredag 1. februar Hole kommune
Frist for innlevering av listeforslag er mandag 1. april kl. 12:00
Etter valglovens § 6-1(1) er fristen for innlevering av listeforslag 31. mars kl. 12:00 i valgåret. Siden denne datoen faller på en søndag i 2019 utsettes fristen til påfølgende hverdag, 1. april, kl. 12:00. Det er viktig at de som leverer listeforslag setter seg inn i valglovens...
torsdag 31. januar Hole kommune
Kommunens uttalelse til revidert forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16
FRE16 har i etterkant av ordinær høring gjennomført endringer i planen det nå gjennomføres en begrenset høring for. Kommunen mottok revidert høringsforslag den 20. desember 2018 med høringsfrist 22. januar 2019. Dette innebærer at vi har hatt en...
onsdag 23. januar Hole kommune
Hole bygdearkiv åpent for publikum
I mai 2017 fikk Hole historielag tildelt et eget rom til bygdearkiv i Kulturskolens lokaler på Kjellerberget. Gjennom det følgende året ble rommet fylt med hyller og nødvendig utstyr, og 21. april 2018 ble bygdearkivet offisielt åpnet. Ut året 2018 har en komite arbeidet med...
mandag 21. januar Hole kommune
Dårlig vanntrykk i Åsheims vei og Sigurd Syrs vei
Vi har i dag dårlig vanntrykk i deler av Åsheims vei og Sigurd Syrs vei. Vi arbeider med dette og vannet vil bli stengt en periode i morgen fredag 11 januar fra kl 0900. Vannet settes på så snart arbeidene er utført. Ved spørsmål kontakt vakttelefon 91603174.
torsdag 10. januar Hole kommune
Barnehageopptak 2019- 2020
Søknad om plass i kommunale og private barnehager i Hole kommune for barnehageåret 2019/2020, gjøres elektronisk på Hole kommunes nettsider. Søknadsfrist er 1. mars 2019. Alle må søke på nytt selv om man står på venteliste, fordi dette er kommunes...
tirsdag 8. januar Hole kommune
BUSKERUD

Åpen kontordag: Revidert forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen/E16
I forbindelse med revidert forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 blir det avholdt åpen kontordag i Herredshuset i Hole, 10. januar kl. 14.00-19.00. Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til: Halldis Skogen, e-post: halldis.skogen@banenor.no. eller mobil 920 60 012....
tirsdag 8. januar Hole kommune
Kunngjøring: Ekstraordinært kommunestyre 21.1.2019
Kommunestyret har vedtatt å sette opp ekstraordinært møte 21.1.2019 kl. 18:00 for å behandle revidert forslag til reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Sakspapirene sendes ut og tilgjengeliggjøres onsdag.16.1.2019. Dokumenter og mer informasjon om høringen...
mandag 7. januar Hole kommune
Fellesprosjektet: Revidert forslag til reguleringsplan i Hole på høring
20. desember 2018 Hole kommune
Eiendomsskatten fjernes fra 2019
Kommunestyret vedtok 10. desember 2018 at eiendomsskatten avvikles fra 2019. Du kan lese hele budsjettvedtaket nedenfor.
17. desember 2018 Hole kommune
Areal og byggesak har stengt i romjulen
Areal og byggesak har redusert bemanning i julen og holder derfor stengt for henvendelser i romjulen.
17. desember 2018 Hole kommune
Reduserte åpningstider på publikumskontoret og NAV i julen
Publikumskontoret og NAV har stengt julaften og nyttårsaften. Den 27. og 28. desember har publikumskontoret og NAV åpent mellom kl. 10.00-14.00. NAV er ubemannet den 27. og bemannet den 28. desember.
11. desember 2018 Hole kommune
Endrer ikke grensen mellom kommunene Hole og Bærum
Dette er en gledens dag for kommunen. Nå kan vi se fremover og planlegge for videre vekst og utvikling i området, i tråd med kommunens planer. Gjennom kommunedelplanen for Sollihøgda ønsker kommunen å tilrettelegge for en fremtidsrettet bolig- og næringsutvikling sier...
7. desember 2018 Hole kommune
Mottatte høringsinnspill til Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022
5. desember 2018 Hole kommune
Les av vannmåleren din for 2018 her
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
4. desember 2018 Hole kommune
Oljelekkasje i fyrkjel på Vik skole
Vik skole valgte i dag kl 0845 å evakuere skolebygget pga fyringsoljelukt. Lekkasjen av fyringsolje hadde oppstått i fyrrommet i kjeller på Vik skole. Brannvesenet ble tilkalt, men konstaterte raskt at situasjonen var ufarlig. Etter vasking av fyrrommet og lufting av skolebygget kunne elevene komme...
30. november 2018 Hole kommune
Minnested ved Utøyakaia. Ønsker du å treffe Statsbygg og arkitekt underveis i utformingsfasen?
Statsbygg har et midlertidig kontor ved Utøyakaia slik at de som ønsker kan komme å se hva de har jobbet med så langt. Arkitekt, planlegger og prosjektleder vil være på kontoret følgende tider: Onsdag 12. desember klokken 10-15 Mandag 7. januar klokken 12-19 Onsdag 30....
29. november 2018 Hole kommune
Støtteordninger fra Enova ved fjerning av oljetank
Få 20 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du legger om til en varmeløsning vi støtter. Dette støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.
19. november 2018 Hole kommune
Reseptfritt salg av jodtabletter i norske apotek
Ved et eventuelt atomuhell er det viktigste tiltaket at folk holder seg innendørs. Jodtabletter kan være til nytte for deler av befolkningen, og kan nå kjøpes i apotek. For hjemmelagring anbefales det at voksne under 40 år, gravide, ammende og de med
19. november 2018 Hole kommune
Legekontorenes åpningstider i julen
Hole medisinske senter har stengt julaften og torsdag 27. desember. Det har åpent og daglegevakt fredag 28. desember. Nyttårsaften er legekontoret stengt. Legene på Sundvollen har stengt julaften. Det har åpent og daglegevakt torsdag 27. desember 9 - 14. Legekontoret er stengt fredag 28....
19. november 2018 Hole kommune
Høring: Årsbudsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
16. november 2018 Hole kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
15. november 2018 Hole kommune
Møteplan for politiske møter 2019
Møteplanen er endret etter vedtak i kommunestyret 10.12.2018. Et ekstraordinært møte 21.1 har kommet inn som følge av behandling av endringer i reguleringsplanen for Ringeriksbanen og ny E16. Kommunestyrets møte 11.2 er flyttet til 18.2. 2019.
6. november 2018 Hole kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HOLE KIRKE

BUSKERUD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL