Hole
Ringerike o-lag: Ny tur- og treningsløype
Den snøfattige vinteren gjør at Ringerike o-lag har lagt ut ny tur- og treningsløype i Hole i januar. Denne gangen er løypa i området fra Blomshøgda og ned til Tyrifjorden - og gir mulighet til en tur ut på Evangelieholmen. Nå er det så godt som helt is-
tirsdag 14. januar Hole kommune
Søknad om barnehageopptak 2020/2021
Søknad om plass i kommunale  og private barnehager i Hole kommune for barnehageåret 2020/2021 gjøres elektronisk på kommunens nettsider. Dersom barnet har fast plass, men det ønskes endringer, så må du sende søknad om endring av plass eller...
onsdag 8. januar Hole kommune
Delta i innbygger- og brukerundersøkelse fra Hole kommune
Hole kommune er opptatt av å kontinuerlig forbedre sine tjenester og tilbud til innbyggerne. For å få til det, må vi vite noe om hva du som innbygger mener om kommunen. For ny ordfører og et kommunestyre med mange nye medlemmer er det spesielt
onsdag 8. januar Hole kommune
Planleggingsdag i barnehagene fredag 3. januar
Vi minner om at de kommunale barnehagene har stengt fredag 3. januar 2020 pga. planleggingsdag. Se oversikten her.
torsdag 2. januar Hole kommune
Vedtatt årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Kommunestyret har vedtatt kommunens årsbudsjett for 2020, samt økonomisk handlingsplan for de neste fire årene. Budsjettvedtaket innebærer 546 mill. kroner til drift og 44,5 mill. kr  til investeringer i 2020. Samlet investeringsbudsjett for hele
18. desember 2019 Hole kommune
Nå kommer fakturaen fra kommunen digitalt!
Fra desember 2019 kommer fakturaene fra Hole kommune digitalt. Dette innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt som Avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller via digital postkasse (Digipost eller eBoks). Hvis du ikke har noen av disse
17. desember 2019 Hole kommune
Vi søker frivillige som kan kjøre matvarer hjem til Holeværinger!
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
13. desember 2019 Hole kommune
Sluttrapport for istandsetting av Krokkleiva
Sluttrapport for arbeider utført på fredet kulturminne i årene 2017-2019 er utarbeidet av Statens vegvesen. Krokkleiva inngår i Bergenske kongeveg over Krokskogen som ble bygd i 1805. Rapporten kan du lese her.
3. desember 2019 Hole kommune
VIKEN

Les av vannmåleren din for 2019 her
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
3. desember 2019 Hole kommune
Reduserte åpningstider på publikumskontoret og NAV i julen
Publikumskontoret og NAV har stengt julaften og nyttårsaften. Den 27. og 30. desember har publikumskontoret og NAV åpent mellom kl. 10:00-14:00. NAV er bemannet begge dager.
2. desember 2019 Hole kommune
Ringerike O-lag: Desemberløypa er klar!
Ringerike O-lag har hver måned en tur- og treningsløype som alle fritt kan bruke. I desember er løypa i Hole med utgangspunkt fra ungdomsskolen og i området Steinsåsen og Biliåsen.
25. november 2019 Hole kommune
Høring: Årsbudsjett 2020 - økonomiplan 2020 - 2023. Med høringsinnspill
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
22. november 2019 Hole kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
Bufdir lyser ut 310 mill.kr for 2020, med søknadsfrist 13. desember. Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.   Offentlige instanser, private
7. november 2019 Hole kommune
Beredskap - kan du klare deg selv i tre døgn?
Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap. Målet med Egenberedskapsuka 2019, som varer fra 28. oktober til 3. november, er å
28. oktober 2019 Hole kommune
Rådmannens budsjettforslag for 2020 og økonomiplan 2020-2023
Budsjettforslaget for 2020 skal sikre fortsatt velferd og valgfrihet for Holes innbyggere. Samtidig er dette en krevende balansegang fordi kommunens handlingsrom for investeringer er lite. Men til tross for et stramt budsjett videreføres satsningen på
23. oktober 2019 Hole kommune
Formannskapets møte 23.10. har oppstart kl. 09:00
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
18. oktober 2019 Hole kommune
Forbudet mot oljefyring trer snart i kraft
Fra 1.1.2020 er det forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger. Dersom du eier en olje- eller parafintank haster det med å få den tatt ut av bruk. Les hvordan du går frem på www.oljefri.no . Der finner du også informasjon om hvilken
9. oktober 2019 Hole kommune
Krokkleiva er helt stengt på dagtid i uke 41
Krokkleiva er dessverre stengt for fotgjengere hele uke 41 mellom kl. 07:00 -17:00.  Utover dette er det åpent for passeringer.
7. oktober 2019 Hole kommune
John Holten takket av som leder for eldrerådet
John Holten ble takket av som leder for eldrerådet på de eldres dag på Hole bo- og rehabiliteringssenter den 30.9 av levekårsutvalgets leder, Jan Egil Lyng. John Holten har vært leder for eldrerådet i Hole i 24 år og har i alle disse årene ledet rådet
1. oktober 2019 Hole kommune
Åpne kontordager - innspill til kommuneplanens arealdel 2019 -2030
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
30. september 2019 Hole kommune
Innmelding til grunnskolen i Hole for elever født i 2014
Hole kommune har følgende kommunale barneskoler; Vik skole, Røyse skole,  Sundvollen oppvekstsenter. Innmelding til skolen i Hole kommune skal skje innen 1/11 til den skolen du tilhører etter bostedsadresse. Innmeldingen er elektronisk og
27. september 2019 Hole kommune
TV-Aksjonen i Hole - vi trenger deg som bøssebærer
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
26. september 2019 Hole kommune
Kommuneplanens arealdel 2019-2030 legges ut på høring - har du innspill?
Hole kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel til kommuneplanen for perioden 2019-2030. Planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.
26. september 2019 Hole kommune
Innspill til kommunedelplan for Sundvollen - åpne kontordager
Vi minner om at vi har åpne kontordager om planforslaget på Herredshuset mandag 23. og tirsdag 24. september, kl. 09.00-15.00 og onsdag 25. september, kl. 16.00- 20.00. På onsdag må du bruke sideinngangen av bygget, inngangen ved Samfunnssalen.
23. september 2019 Hole kommune
Byggesaksavdelingen: Telefon- og møtetider
På grunn av stor saksmengde og begrenset kapasitet må du påregne lengre saksbehandlingstid på byggesaken din enn vanlig. Dersom du ønsker å komme i kontakt med byggesak vil vi i tiden fremover ha telefon- og møtetid mandag, onsdag og torsdag kl. 12:00 - 14:00. Avdeligen...
16. september 2019 Hole kommune
Har du et lite problem hjemme og trenger hjelp? Lån en vaktmester!
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
13. september 2019 Hole kommune
Krokkleiva er fortsatt stengt for gjennomgang
En del av arbeidene på toppen av Kleiva utføres med gravemaskin. Det er ikke tilrådelig med persontrafikk mens gravearbeidene pågår. Øverste del av Krokkleiva vil derfor fortsatt være stengt  i noen uker i arbeidstiden, mens resten av Kleiva kan brukes
11. september 2019 Hole kommune
Kommunestyrevalget - kandidatkåring og kandidatrangering
Valgstyret i Hole godkjente tirsdag kveld kommunestyrevalget for 2019. Valgdeltakelsen i Hole ble på 67,05 %. Her kan du se kandidatkåringen og ny kandidatrangering per parti.    
11. september 2019 Hole kommune
Følg med på valgresultater 2019
Den 9. september fra kl. 21.00 kan du følge den foreløpige opptellingen i Hole kommune og  landet for øvrig  på www.valgresultat.no  Her finner du fortløpende resultatet av opptalte forhåndsstemmer og kretsvise resultater. Holes resultater -
9. september 2019 Hole kommune
Kommunedelplan for Sundvollen legges ut på 2. gangs høring - forlenget frist til 25. oktober
Kommunen har forlenget fristen for å sende inn merknader til kommunedelplanen til 25. oktober 2019. Plan- og miljøstyret vedtok den 19. august, sak 024/19 at kommunedelplan for Sundvollen legges ut på 2. gangs høring og til offentlig ettersyn. Det åpnes
5. september 2019 Hole kommune
Se partiprogrammene her
Lurer du på hvilket parti du skal stemme på til kommunestyrevalget? Vi har samlet alle partiprogrammene her for å hjelpe deg litt på vei.
22. august 2019 Hole kommune
Informasjon om søknad om barnehageplass høsten 2019
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
19. august 2019 Hole kommune
Valglokaler på valgdagen 9. september
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
14. august 2019 Hole kommune
VIKEN

Krokkleiva stengt for gjennomgang til 6. september 2019
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
13. august 2019 Hole kommune
Trygg skolevei - klipp hekker og busker
Det nærmer seg skolestart og vi oppfordrer alle om å sørge for god sikt ved avkjørsler til private eiendommer.
12. august 2019 Hole kommune
Hole kommune deltar i nasjonal kartlegging av skrantesyke hos hjortevilt
Under årets jakt skal jegere i Hole kommune ta prøver av elg og hjort felt under jakten. Målet er å hente inn mer kunnskap om de ulike typene skrantesjuke og hvor sjukdommen forekommer i Norge.
8. august 2019 Hole kommune
Velkommen til skolestart mandag 19. august
Vi ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår! Oppmøtetid ved de forskjellige skolene er som følger:
7. august 2019 Hole kommune
12. august starter ordinær forhåndsstemmegivning. Her kan du stemme!
Informasjon om kommunens tjenester, ledige stillinger, politikk, historie og skjemaer for selvbetjening. Kommunens adminstrative senter er Vik
5. august 2019 Hole kommune
Markedsdialog utfasing av oljekjeler
Hole kommune har i forbindelse med utfasing av oljekjeler på kommunale eiendommer satt i gang en prosess for anskaffelser av energi og miljøvennlige løsninger. I forbindelse med dette ønsker Hole kommune å gjennomføre en markedsdialog med aktuelle
5. august 2019 Hole kommune
Fylkestingsvalg Viken 2019 - Les mer om fylkestingsvalget her
2. august 2019 Hole kommune
Bor du i utlandet og lurer på hvordan du kan stemme?
1. august 2019 Hole kommune
Lurer du på hvilke partier som stiller til valg ved årets kommunestyrevalg?
1. august 2019 Hole kommune
Økt skogbrannfare – bålforbud fra 15. april til 15. september
29. juli 2019 Hole kommune
Ambulerende stemmegivning. Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019
19. juli 2019 Hole kommune
Manntall til offentlig ettersyn. Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019
19. juli 2019 Hole kommune
Krokkleiva stengt for gjennomgang i tre uker fra 16. juli
Krokkleiva vil være helt stengt for gjennomgang i tre uker fra 16. juli. Det vil være stengt helt øverst, i lengde på ca. 200 meter. Resten av Kleiva vil kunne brukes som vanlig. Stengingen gjøres av sikkerhetshensyn til de som går i Kleiva. Det vil komme ny melding når...
10. juli 2019 Hole kommune
Mindre reguleringsendring - detaljplan Tyrifjorden Brygge
9. juli 2019 Hole kommune
Badevannsprøver fra Steinsfjorden - det er trygt å bade
Nye prøver fra fire badesteder i Steinsfjorden viser lave verdier av cyanobakterier og det er derfor trygt å bade. Badevannprøver tatt 24. juni viser lavt bakterieinnhold ved følgende badestrender: Slettøya, Høyenhall, Grantoppen og Rørvik.
1. juli 2019 Hole kommune
Ringeriksbanen og E16: Oppsummering fra informasjonsmøte om status for institusjonene
Bane NOR holdt et informasjonsmøte på Hole bo- og rehabiliteringssenter den 13. juni for beboere, pårørende og ansatte. Presentasjonen og en oppsummering av spørsmålene og innspillene finner du som vedlegg.
27. juni 2019 Hole kommune
Byggesaksavdelingen holder sommerstengt i ukene 28, 29 og 30
26. juni 2019 Hole kommune
Tidlig stemmegivning f.o.m. 1. juli. Kommunestyre- og fylkestingsvalg.
25. juni 2019 Hole kommune
Redusert kapasitet på byggesaksavdelingen - vi holder ikke saksbehandlingsfrister
Byggesak mangler for tiden ressurser og vi greier ikke å overholde saksbehandlingsfrister. Det er vanskelig å anslå når en sak vil være ferdigbehandlet, men de eldste sakene behandles først og vi jobber hardt for å redusere saksbehandlingstiden. Saksbehandlere vil ikke...
19. juni 2019 Hole kommune
Norgesmesterskap i sykling på Røyse 29. og 30. juni
17. juni 2019 Hole kommune
Kommunestyret 17.6.2019 - her kan du lese sakspapirene
12. juni 2019 Hole kommune
Endringer i møtetidspunkt for politiske møter i uke 24 og 25
11. juni 2019 Hole kommune
Informasjon om bruk av jodtabletter ved atomulykker
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk informerer om bruk av jodtabletter ved atomulykker. Les mer her.
11. juni 2019 Hole kommune
Her finner du saksdokumenter til plan- og miljøstyret, levekårsutvalget og formannskap i uke 24
31. mai 2019 Hole kommune
Krokkleiva vil bli stengt for gjennomgang i perioder i sommer
Statens vegvesen vil i sommer fortsette arbeidene i Kleiva slik at den blir mer fremkommelig. En del av arbeidene vil bli utført med gravemaskin. På toppen av Kleiva blir det da liten eller ingen plass til å passere siden det så smalt. Kleiva blir stengt øverst mellom kl. 07.00 -...
28. mai 2019 Hole kommune
VIKEN

Høye nivåer av miljøgifter funnet i Tyrifjorden- Mattilsynet advarer mot å spise visse typer fisk
Nye undersøkelser av sjøbunnen i Tyrifjorden viser foruroligende høye nivåer av perfluorerte stoffer (PFAS) flere steder. Høye nivåer ble også funnet i abbor i hele området og i gjedde fra Viul. Mattilsynet advarer derfor mot å spise disse.
24. mai 2019 Hole kommune
Hole kommunes kommentar til reguleringsplanen for Ringeriksbanen/E16
Bane NOR og Statens vegvesen har sendt over forslag til endelig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I den forbindelse har kommunen på vegne av et tverrpolitisk utvalg sendt brev til kommunalminister Monica Mæland hvor vi ber om møte. Utvalget vil...
21. mai 2019 Hole kommune
Ringeriksbanen/E16: Endelig forslag til reguleringsplan er oversendt til KMD
20. mai 2019 Hole kommune
Har du tid og omsorg å dele med andre?
Barneverntjenesten i Hole trenger raskt flere støttepersoner; besøkshjem, støttekontakter og fosterforeldre til ulike barn/familier med forskjellige behov. Er du interessert og har du spørsmål, ta kontakt med Wenche Berg tlf: 41 27 39 97, wenche.berg2@nav.no, eller Monica...
20. mai 2019 Hole kommune
Utbedring av feil og mangler på kommunale lekeplasser
Hole kommune gjennomførte høsten 2018 årskontroll på alle kommunale lekeplasser med utstyr som huskestativ, sklier, klatrestativer, sandkasser etc. Årskontrollen ble gjennomført for å få oversikt over tilstanden på lekeplassutstyret i kommunale skoler,...
14. mai 2019 Hole kommune
Synes du valg er spennende? Da ønsker vi deg som valgmedarbeider på valgdagen!
7. mai 2019 Hole kommune
Program for 17. mai-feiring i Hole
Sollihøgda: 07.30 Flaggheising og appell ved Ordfører Per Berger. Nordkleiva: 07.30 Bommen til Retthellaveien åpnes. 08.00 Markerer 17. mai i Nordkleiva (Tavleskaret). Avsluttes med medbrakt kaffe og kaker ved kronprinsens utsikt. Bommen stenges så snart arrangementet er slutt....
2. mai 2019 Hole kommune
Redusert kapasitet på byggesaksavdelingen - ekstra saksbehandlingstid
Kommunens byggesaksavdeling har for tiden redusert kapasitet. Du må dermed påregne ekstra saksbehandlingstid. Vi beklager de ulempene dette medfører. Alle henvendelser blir fortløpende registrert og besvart så fort som mulig. For å få til en raskest mulig behandling av...
30. april 2019 Hole kommune
Frivilligsentralens åpningstider i påsken
Frivilligsentralen holder stengt i påsken fra og med onsdag 17.04 til og med mandag 22.04.
16. april 2019 Hole kommune
Publikumskontorets åpningstider i påsken
12. april 2019 Hole kommune
Åpningstider på Hole bibliotek i påsken
Mandag 15.04 10.30 – 18.00 Tirsdag 16.04 12.00 – 18.00 Onsdag 17.04, påskeaften og 2. påskedag holder vi stengt.
4. april 2019 Hole kommune
Kommunestyrevalget 2019 - mottatte listeforslag
1. april 2019 Hole kommune
Oppheving av vinteraksellast og redusert aksellast ved teleløsning
Vinteraksellast på kommunale veier i Hole kommune opphører fra og med mandag 25. mars kl 08.00. Samtidig reduseres tillatt aksellast til 6 tonn i teleløsningsperioden.
19. mars 2019 Hole kommune
Informasjon til brukere av multidose
På bakgrunn av den siste tidens medieoppslag om feil i multidoser, ønsker vi i pleie og omsorg i Hole kommune å gi informasjon til våre brukere. Hole kommune får multidose fra Apotek1, og ikke fra Vitus apotek som har slitt med feil i det siste. Kommunen har kontaktet Apotek1 som har...
8. mars 2019 Hole kommune
Søknadsfrist SFO skoleåret 2019-2020
5. mars 2019 Hole kommune
Godt regnskapsresultat i Hole
Rådmannen har lagt frem foreløpige regnskapstall for 2018. Hole kommune fikk et netto driftsresultat på 18,2 mill. kroner i fjor. Det tilsvarer 3 % av driftsinntektene som er godt over anbefalt driftsmargin for kommuner. Regnskapet viser et overskudd på 9,9 mill. kroner.
18. februar 2019 Hole kommune
Redusert kapasitet på byggesaksavdelingen frem til 4. mars
Byggesaksavdelingen holder stengt for telefoner og besøkende i perioden 14. februar til og med 3. mars. Du kan fortsatt kontakte avdelingen per e-post. Disse vil bli besvart så snart som mulig, men det må påregnes noe lengre svartid enn normalt.
14. februar 2019 Hole kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HOLE KIRKE

VIKEN

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL