Hjartdal
Slukket brann med snøfreser
Startet slukkearbeidet på kreativt vis da nabohuset sto i brann.
fredag 25. januar VG
Endra føresegner til kommuneplanen
Hjartdal kommune har lagt forslag til endra føresegner til kommuneplanen ut til offentleg ettersyn i 6 veker.
19. desember 2018 Hjartdal kommune
Beredskap
For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.
4. desember 2018 Hjartdal kommune
Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar
Offentlege instansar, private aktørar og lokale/regionale/nasjonale frivillige organisasjonar kan søkje om midlar frå ordninga.
16. november 2018 Hjartdal kommune
Julemesser
Her finn du oversikt over nokre av julemessene i kommunen.
15. november 2018 Hjartdal kommune
Melding om oppstart og høyring av planprogram
I medhald av § 11-2 melder Hjartdal kommune oppstart av revisjon av føresegna til kommuneplanen sin arealdel. I medhald av pbl §§ 4-1 og 11-14 legg Hjartdal kommune planprogram ut på høyring i seks veker.
27. september 2018 Hjartdal kommune
Vandringstur i utvalt kulturlandskap i Hjartdal
Frammøte og parkering ved «Teleros» samdriftsfjos. Sundag 26. august kl. 14.00.
22. august 2018 Hjartdal kommune
Vatningsforbodet er oppheva
Frå dags dato er forbodet mot vatning oppheva.
21. august 2018 Hjartdal kommune
TELEMARK

Skulestart
Vi ynskjer alle elevar i Hjartdal velkomne til eit nytt skuleår. Skulestart i kommunen er måndag 20. august for alle skulane.
17. august 2018 Hjartdal kommune
Skogbrannfaren i Notodden og Hjartdal kommune - brannsjefen opphever vedtak
Brannsjefen opphever vedtaket som ble innført 13.07 2018 kl 08:00 ifm skogbrannfaren i kommunene Hjartdal og Notodden: Opphevelse av tidligere vedtak gjelder fra fredag 10.08.2018 kl 15:00.
10. august 2018 Hjartdal kommune
Vatningsforbod
Frå 23.07.18 er det innført totalt vatningsforbod for abonnentar tilknytt Sauland vassverk. Ved spørsmål ta kontakt på telefon 35 02 80 00 (servicekontoret). Drift og utbygging
23. juli 2018 Hjartdal kommune
Totalforbud mot all bruk av all åpen ild
Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i...
2. juli 2018 Hjartdal kommune
Fortsatt restriksjonar pa hagevatning
Restriksjonar på hagevatning for abonnentar knytt til Sauland vassverk gjeld framleis. Vatning med handheldt slange er tillate mellom kl 20.00 og 2200.
27. juni 2018 Hjartdal kommune
Brannsjef opphever vedtak om totalforbud mot bruk av åpen ild
Brannsjef opphever vedtaket som ble innført 25.mai 2018 kl 00:00 ifm. skogbrannfaren for området Notodden og Hjartdal kommune. Opphevelse av tidligere vedtak gjelder fra mandag 18.juni 2018 kl 00:00.
19. juni 2018 Hjartdal kommune
Oppdatering av ildforbudet
Med regnet som nå kommer, opphever Brannsjefen forbudet med grilling på egen eiendom.
14. juni 2018 Hjartdal kommune
Oppmoding frå fylkesmannen om å stenge skogsvegnettet
Fylkesmannen oppmodar skogeigarar og andre eigarar av vegsystem i skogområda til å låse bomsystem eller på anna måte redusere unødig bruk av skogsvegar. Denne oppfordringa gjeld fram til værsituasjonen endrar seg og skogbrannfaren er vesentleg redusert. Klikk på saka...
7. juni 2018 Hjartdal kommune
Forbud mot all bruk av åpen ild
Brannsjefen har vedtatt om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Notodden og Hjartdal kommune. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 25. mai 2018 kl. 00:00 og inntil situasjonen endrer seg.
5. juni 2018 Hjartdal kommune
Forbud mot all bruk av åpen ild
Med bakgrunn i det ovenfor nevnte fatter brannsjefen vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Notodden og Hjartdal kommune. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 25. mai 2018 kl. 00:00 og inntil situasjonen endrer seg. I tillegg...
28. mai 2018 Hjartdal kommune
Restriksjonar hagevatning
Det er innført restriksjonar på hagevatning for abonnentar knytt til Sauland vassverk. Vatning med handheldt slange er tillate mellom kl 20.00 og 2200.
28. mai 2018 Hjartdal kommune
Elg- og hjortejakt til leie
Kommuneskogen Tjønnås skal leies bort i forbindelse med jakte 2018. Arealet er på ca 10.000 daa.
25. mai 2018 Hjartdal kommune
17 grunneiere varsler kamp mot svindyre løsninger
HJARTDAL: Grunneiere og hytteeiere arbeider nå med å presentere helt andre tall for vann- og avløpsløsninger i Tuddal enn de kommunestyret la til grunn for sitt VA-vedtak. Hele 17 grunneiere nekter å godta det som skjer.
17. mars 2018 $ Telemarksavisa
Tre meter høye brøytekanter, men snart åpner veien over Råen
Tidlig påske og opp til tre meter høye snøfonner til tross – veien over Gaustaråen skal åpnes for påsketuristene.
15. mars 2018 Telen
Tre meter høye brøytekanter, men snart åpner veien over Råen
TINN/HJARTDAL: Tidlig påske og opp til tre meter høye snøfonner til tross – veien over Gaustaråen skal åpnes for påsketuristene.
15. mars 2018 Telemarksavisa
Rådmann Rune reiser
 Rådmannen i Hjartdal er den første som forlater skuta.Han synes vel det er tid for å bytte beite. Det er forståelig.Rådmannen har forøvrig en fargerik…
13. mars 2018 Telen
Ber om ekstraordinær bandtvang, -ikkje naudsynt, seier kommunen
Hjartdal bondelag ber om at det innførast ekstraordinær bandtvang snarast. Kommunen meiner dette ikkje er naudsynt
11. mars 2018 $ Telen
Derfor må hytteeierne blø
Lille Hjartdal kommune har de siste årene pådratt seg flere mediestormer gjennom 1000 klager på eiendomsskatt, en løypenettkrangel og innehaver av Norges høyeste kommunale avgifter. Nå blåser det hardvind igjen - kommunen tvinger 200 hytteeiere til å betale 260 000...
11. mars 2018 $ Telen
Ønsker Hjartdal kommune utvikling eller avvikling av Tuddal som hyttedestinasjon?
 Kommentar til rådmannens leserinnlegg om samme tema.Avtroppende rådmann i Hjartdal, Rune Engehult, bruker nesten en halv avisside på å gjenta selvfølgeligheter og feilaktige påstander som…
10. mars 2018 Telen
Nå skal det tegnes i Hjartdal
For første gang på lenge inviteres de minste skoleelevene til tegne- og malekurs i Hjartdal.
9. mars 2018 $ Telen
Derfor må hytteeierne i Hjartdal blø
Tinns nabokommune, Hjartdal, har de siste årene pådratt seg flere mediestormer gjennom 1000 klager på eiendomsskatt, en løypenettkrangel og innehaver av Norges høyeste kommunale avgifter. Nå blåser det hardvind igjen - kommunen tvinger 200 hytteeiere til å betale 260...
8. mars 2018 $ Rjukan Arbeiderblad
Ta snøen i helga
Vent deg mer snø. Værvarselet forteller om snø fra søndag ettermiddag, hele mandagen og til utpå tirsdagen.
7. mars 2018 $ Telen
Her tilbringes palmehelgen bak store skjermer
Skiløyper, appelsin og påskesol ofres når 50 ungdommer hvert år møtes for å spille seg gjennom palmehelgen i en gymsal i Hjartdal.
6. mars 2018 Telen
Satsingen i luftrommet
Når Runar Vassbotten og miljøet rundt han på flyplassen satser på å skape opplevelsesturisme med internasjonal rekkevidde, er det mer enn spennende. Med Notodden som…
4. mars 2018 $ Telen
Fikk ikke lov til å være i sentrum
Ved 2-tida natt til søndag ble to personer bortvist fra Notodden sentrum.
4. mars 2018 Telen
TELEMARK

Ingen protesterte da ordføreren muntlig lovte bort en halv mill.
Resten av formannskapet i Notodden nærmest applauderte da ordfører Gry Fuglestveit muntlig over bordet, uten søknad og uten saksbehandling, lovte bort en halv million kroner til prosjekt «OL til Telemark».
27. februar 2018 $ Rjukan Arbeiderblad
– Alle har en drøm om å bli lottomillionær
– Jeg er ikke overrasket over at det ble spilt for drøye 52 millioner kroner i vår region i 2017.
23. februar 2018 $ Telen
Varsel - oppstart av planarbeid, Kovstulvatnet
Hjartdal kommune - Høyring av forslag til Planprogram, KU og privat reguleringsarbeid, detaljplan, PlanID 2017 xxx.
22. februar 2018 Hjartdal kommune
Søknadsfrist barnehage og SFO
Minner om at søknadsfristen for barnehage og SFO er 01.mars 2018. Alle må søkje digitalt - søknadskjema ligg på kommunens heimeside.
19. februar 2018 Hjartdal kommune
Ordføreren i Hjartdal vil savne rådmannen sin
-Trist at rådmannen slutter. Som fersk i politikken og i ordførerstolen har det vært trygt å ha han ved min side.
19. februar 2018 $ Rjukan Arbeiderblad
Varsel - oppstart av privat reguleringsplanarbeid
Detaljregulering, Vest Åråhovde, Hjartdal kommune.
19. februar 2018 Hjartdal kommune
Her må du for all del IKKE gå ut av bilen
En av de viktigste oppgavene som sjåfør i kolonnekjøring over fjellet er å sørge for å se og bli sett. Men du må for alt i verden ikke gå ut av bilen.
18. februar 2018 $ Telen
Ble drillet i livredning
Lørdag gikk alarmen for mannskaper fra hjelpekorpsene, politiet og ambulansetjenesten. Denne gangen var det heldigvis bare en velregissert, men like fullt nødvendig øvelse.
17. februar 2018 Rjukan Arbeiderblad
Hjartdal: Overskudd på 4 mill.
Hjartdal kommune oppnådde et netto driftsresultat på 4,07 millioner kroner i 2017, opplyser rådmann Rune Engehult.
16. februar 2018 $ Telen
– Takker ja til rådmannsjobben i Tinn
Hjartdalrådmann Rune Engehult, bosatt i Notodden, har fått tilbudet om å bli ny rådmann i Tinn kommune. Til Telen sier han at han kommer til å si ja til stillingen.
16. februar 2018 Telen
Kniver om statlige arbeidsplasser
BØ: Mattilsynets kontorer i Bø og Seljord skal slås sammen. Vest-Telemarkrådet kjemper for å få det til Seljord mens Midt-Telemarkrådet vil ha det i Bø.
16. februar 2018 $ Telemarksavisa
Hjartdal kommune velger konfrontasjonslinjen istedenfor samarbeid i valget av Sjåvatn som vannkilde i Tuddal
 Undertegnede har brukt svært mye tid og krefter på å gi saklig og korrekt informasjon om hva som skal til for at en skal kunne…
15. februar 2018 Telen
– Hold deg unna Langedalen
Skredfaren i våre nære fjellområder er betydelig. Det sikreste er å holde seg til merka løyper, også i vinterferien.
14. februar 2018 $ Telen
98 lærere i Notodden mangler statens krav til kompetanse
Dette betyr at 46 lærere må videreutdanne seg i matematikk, 28 i engelsk og 24 i norsk innen høsten 2025.
13. februar 2018 $ Telen
98 lærere i Notodden mangler statens krav til kompetanse
Dette betyr at 46 lærere må videreutdanne seg i matematikk, 28 i engelsk og 24 i norsk innen høsten 2025.
13. februar 2018 $ Telen
Ungdataundersøkinga
Ungdataundersøkinga gjennomførast på Sauland skule i uke 9-11.
13. februar 2018 Hjartdal kommune
Borgarleg vigsel
Frå 1.1.2018 overtok kommunen ansvaret for borgarlege vigsler i Norge.
13. februar 2018 Hjartdal kommune
Det bygges for få boliger i Telemark
– Boligbyggingen i Telemark er samlet sett for liten til å dekke behovet, ifølge Boligprodusentenes Forening.
11. februar 2018 $ Telen
Hytteeierne i Tuddal raser - men alle klagene blir avvist
Stormen har rast – men rådmann Rune Engehult i Hjartdal avviser alle klagene fra hytteeiere og grunneiere i Tuddal på det omstridte vannvedtaket fra oktober i fjor. "Ikke klageadgang", sier han
5. februar 2018 $ Rjukan Arbeiderblad
Hjartdal har mest fornøyde barnehageforeldre
Hjartdal danker ut resten av landet når det gjelder foreldretilfredshet.
4. februar 2018 $ Telen
Direktøropprør i kraft-Telemark
Ni kraftselskaper i Telemark går nå i strupen på forslaget om å skille kraft- og nettselskap. Stortinget tar beslutningen 16. mars.
4. februar 2018 $ Telen
Nattevandringen på toppen vant pris
Verdens vakreste nattevandring på Gaustatoppen ble tildelt pris på onsdagens Sponsor- og Eventprisen 2018. Tall viser at 20 prosent av Norges befolkning fikk med seg at det skjedde.
1. februar 2018 Telen
Risikerer å miste gårdsdrømmen - setter sin lit til politikerne
- Hvis ikke vi får til dette, blir jo eiendommen bare brukt som en fritidseiendom.
1. februar 2018 $ Telen
Trenger flere venner
– Det gleder demente enormt å ha en fast venn som tar dem med på aktiviteter. Vi håper flere har lyst til å bli aktivitetsvenn og glede en annen.
31. januar 2018 $ Telen
Hjartdals mange UKM'ere - nå også på hjemmebane!
De siste fem årene har unge hjartdøler i UKM vist seg fram på Notodden – sammen med unge Notodden-folk. I år skal de også vise seg fram på «hjemmebane» på en generalprøve på Bergtun 6. februar.
30. januar 2018 $ Telen
TELEMARK

11 unge bokormer
- GLAD I BØKER: 11 nye bokormer ble premiert på biblioteket: Fra venstre: Julie Engebretsen, Anne Marthe Næsset, Vibeke Hillestad Olsen, Synnøve Hillestad Olsen…
30. januar 2018 Telen
Her reiser nyskolen seg
Nye Sauland skole har reist seg denne uka. Om et år skal det være elever og lærere i full aktivitet her.
19. januar 2018 $ Telen
Trond vant tidenes største kontrakt
Trond Langedok og Notodden Flis og Mur AS murer tusenvis av kvadratmeter med lecavegger i Århus/Gvammen-tunnelen. Hele 70 bygg og murverk skal firmaet sette opp.
18. januar 2018 $ Telen
Lokale murere vant tidenes største kontrakt
HJARTDAL: Trond Langedok og Notodden Flis og Mur AS murer tusenvis av kvadratmeter med lecavegger i Århus/Gvammen-tunnelen. Hele 70 bygg og murverk skal firmaet sette opp.
17. januar 2018 $ Telemarksavisa
Skogeigarane vil ha ei avklaring om tømmerterminal
– Vi vil ikkje ta stilling til kor ein ny tømmerterminalen i Telemark skal liggje, men ber om at det snart blir valt ein permanent stad.
9. januar 2018 $ Telen
Populære områder for askespredning
Selv om det var ni færre askespredninger i Telemark i 2017 enn i 2016, er det stadig flere som velger dette framfor å ha en grav å gå til.
8. januar 2018 $ Telen
Møter hytteeierne om vann og kloakken
Han høstet storm blant hytteeiere og enkelte grunneiere med vedtakene om vann og kloakk på fjellet i Tuddal. Lørdag møter hjartdalsordfører Bengt Halvard Odden og de andre kommunetoppene hytteeierne til et stort informasjonsmøte om vedtakene som er fattet.
5. januar 2018 $ Telen
Personvernombod
Kongsbergregionen søkjer personvernombod for sju kommunar.
4. januar 2018 Hjartdal kommune
Hvem blir årets spåmann i Notodden og Øst-Telemark?
Hvem blir årets spåmann/kvinne i 2018 i Notodden, Hjartdal og Sauherad? Nå kan du bli med i konkurransen og spå om hva som skjer i løpet av året i distriktet vårt.
3. januar 2018 $ Telen
Danset seg inn i 1998
Med toner fra Kåre Bråthens trekkspill danset «Vi over 60»-foreningen seg inn i det nye året. Og pensjonistene ville ikke gi seg før langt…
2. januar 2018 Telen
Ingen drept i trafikken
Ingen ble drept i biltrafikken i Notodden eller Hjartdal i 2017. I Telemark ble det registrert rekordlave tre trafikkdrepte i fjor.
2. januar 2018 $ Telen
Vi blir stadig sykere
I tredje kvartal i fjor hadde Hjartdal et legemeldt sykefravær på 6,8 prosent. Dette er høyest i Telemark.
2. januar 2018 $ Telen
En meget rolig nyttårsfeiring
Ifølge politiet har det kun skjedd en episode i Notodden, Hjartdal og Sauherad kommuner natt til 1. januar hvor politiet har vært involvert.
1. januar 2018 Telen
Spytta inn 31,5 millioner kroner i 2017
Næringsliv, gründere og gårdbrukere i Notodden, Sauherad og Hjartdal kommuner fikk henholdsvis 21 350 000, 9 591 255 og 550 000 kroner til sammen i fjor.
1. januar 2018 $ Telen
Disse gikk konkurs i Telemark i 2017
Over 120 selskaper i Telemark måtte ta den tunge veien til skifteretten i løpet av året som gikk.
27. desember 2017 $ Telen
Årets varmeste julegave
– Denne aksjonen tar barn fra utenforskap til deltakelse, sier Kari Myrene ved Familiehuset. Årets Julegave satte ny rekord.
23. desember 2017 $ Telen
Her må alle betale 260 000 for å koble seg på
Tuddal hytteeiers fellesutvalg, enkeltstående hytteeiere og grunneiere som Knut Buen går til frontalangrep på Hjartdal kommune sitt vedtak om å tvinge hytteeiere i Tuddal til å betale 260 000 kroner for å koble seg på vann- og avløp.
23. desember 2017 $ Telen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HJARTDAL

TELEMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL