Hjartdal
Informasjonsmøte avlingssvikt
Landbruksavdelingen kaller inn til temamøte om Avlingsskader i landbruket
tirsdag 2. oktober Hjartdal kommune
Melding om oppstart og høyring av planprogram
I medhald av § 11-2 melder Hjartdal kommune oppstart av revisjon av føresegna til kommuneplanen sin arealdel. I medhald av pbl §§ 4-1 og 11-14 legg Hjartdal kommune planprogram ut på høyring i seks veker.
torsdag 27. september Hjartdal kommune
Skulestart
Vi ynskjer alle elevar i Hjartdal velkomne til eit nytt skuleår. Skulestart i kommunen er måndag 20. august for alle skulane.
fredag 17. august Hjartdal kommune
Skogbrannfaren i Notodden og Hjartdal kommune - brannsjefen opphever vedtak
Brannsjefen opphever vedtaket som ble innført 13.07 2018 kl 08:00 ifm skogbrannfaren i kommunene Hjartdal og Notodden: Opphevelse av tidligere vedtak gjelder fra fredag 10.08.2018 kl 15:00.
fredag 10. august Hjartdal kommune
Totalforbud mot all bruk av all open ild - oppdatert
Det har blitt gjort endringer i vedtaket om ildforbod. Dette gjeld skogsdrifta. Du kan lese meir her.
torsdag 2. august Hjartdal kommune
Vatningsforbod
Frå 23.07.18 er det innført totalt vatningsforbod for abonnentar tilknytt Sauland vassverk. Ved spørsmål ta kontakt på telefon 35 02 80 00 (servicekontoret). Drift og utbygging
mandag 23. juli Hjartdal kommune
Totalforbud mot all bruk av all åpen ild
Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i...
mandag 2. juli Hjartdal kommune
Brannsjef opphever vedtak om totalforbud mot bruk av åpen ild
Brannsjef opphever vedtaket som ble innført 25.mai 2018 kl 00:00 ifm. skogbrannfaren for området Notodden og Hjartdal kommune. Opphevelse av tidligere vedtak gjelder fra mandag 18.juni 2018 kl 00:00.
tirsdag 19. juni Hjartdal kommune
TELEMARK

Oppdatering av ildforbudet
Med regnet som nå kommer, opphever Brannsjefen forbudet med grilling på egen eiendom.
torsdag 14. juni Hjartdal kommune
Oppmoding frå fylkesmannen om å stenge skogsvegnettet
Fylkesmannen oppmodar skogeigarar og andre eigarar av vegsystem i skogområda til å låse bomsystem eller på anna måte redusere unødig bruk av skogsvegar. Denne oppfordringa gjeld fram til værsituasjonen endrar seg og skogbrannfaren er vesentleg redusert. Klikk på saka...
torsdag 7. juni Hjartdal kommune
Hjartdal og Svartdal - Utvalde kulturlandskap
No kan du søkje om tilskot til utvalde kulturlanskap for Hjartdal og Svartdal.
tirsdag 10. april Hjartdal kommune
Pliktig registering til Mattilsynet av vassforsyning
Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn.
onsdag 21. mars Hjartdal kommune
17 grunneiere varsler kamp mot svindyre løsninger
HJARTDAL: Grunneiere og hytteeiere arbeider nå med å presentere helt andre tall for vann- og avløpsløsninger i Tuddal enn de kommunestyret la til grunn for sitt VA-vedtak. Hele 17 grunneiere nekter å godta det som skjer.
lørdag 17. mars $ Telemarksavisa
Foto- og kulturlandskapskveld
Onsdag den 4. april kl 19.00 på Granvin kulturhus
fredag 16. mars Hjartdal kommune
Tre meter høye brøytekanter, men snart åpner veien over Råen
Tidlig påske og opp til tre meter høye snøfonner til tross – veien over Gaustaråen skal åpnes for påsketuristene.
torsdag 15. mars Telen
Tre meter høye brøytekanter, men snart åpner veien over Råen
TINN/HJARTDAL: Tidlig påske og opp til tre meter høye snøfonner til tross – veien over Gaustaråen skal åpnes for påsketuristene.
torsdag 15. mars Telemarksavisa
Rådmann Rune reiser
 Rådmannen i Hjartdal er den første som forlater skuta.Han synes vel det er tid for å bytte beite. Det er forståelig.Rådmannen har forøvrig en fargerik…
tirsdag 13. mars Telen
Ber om ekstraordinær bandtvang, -ikkje naudsynt, seier kommunen
Hjartdal bondelag ber om at det innførast ekstraordinær bandtvang snarast. Kommunen meiner dette ikkje er naudsynt
søndag 11. mars $ Telen
Derfor må hytteeierne blø
Lille Hjartdal kommune har de siste årene pådratt seg flere mediestormer gjennom 1000 klager på eiendomsskatt, en løypenettkrangel og innehaver av Norges høyeste kommunale avgifter. Nå blåser det hardvind igjen - kommunen tvinger 200 hytteeiere til å betale 260 000...
søndag 11. mars $ Telen
Ønsker Hjartdal kommune utvikling eller avvikling av Tuddal som hyttedestinasjon?
 Kommentar til rådmannens leserinnlegg om samme tema.Avtroppende rådmann i Hjartdal, Rune Engehult, bruker nesten en halv avisside på å gjenta selvfølgeligheter og feilaktige påstander som…
lørdag 10. mars Telen
Nå skal det tegnes i Hjartdal
For første gang på lenge inviteres de minste skoleelevene til tegne- og malekurs i Hjartdal.
fredag 9. mars $ Telen
Derfor må hytteeierne i Hjartdal blø
Tinns nabokommune, Hjartdal, har de siste årene pådratt seg flere mediestormer gjennom 1000 klager på eiendomsskatt, en løypenettkrangel og innehaver av Norges høyeste kommunale avgifter. Nå blåser det hardvind igjen - kommunen tvinger 200 hytteeiere til å betale 260...
torsdag 8. mars $ Rjukan Arbeiderblad
Ta snøen i helga
Vent deg mer snø. Værvarselet forteller om snø fra søndag ettermiddag, hele mandagen og til utpå tirsdagen.
onsdag 7. mars $ Telen
Her tilbringes palmehelgen bak store skjermer
Skiløyper, appelsin og påskesol ofres når 50 ungdommer hvert år møtes for å spille seg gjennom palmehelgen i en gymsal i Hjartdal.
tirsdag 6. mars Telen
Satsingen i luftrommet
Når Runar Vassbotten og miljøet rundt han på flyplassen satser på å skape opplevelsesturisme med internasjonal rekkevidde, er det mer enn spennende. Med Notodden som…
søndag 4. mars $ Telen
Fikk ikke lov til å være i sentrum
Ved 2-tida natt til søndag ble to personer bortvist fra Notodden sentrum.
søndag 4. mars Telen
Ingen protesterte da ordføreren muntlig lovte bort en halv mill.
Resten av formannskapet i Notodden nærmest applauderte da ordfører Gry Fuglestveit muntlig over bordet, uten søknad og uten saksbehandling, lovte bort en halv million kroner til prosjekt «OL til Telemark».
tirsdag 27. februar $ Rjukan Arbeiderblad
– Alle har en drøm om å bli lottomillionær
– Jeg er ikke overrasket over at det ble spilt for drøye 52 millioner kroner i vår region i 2017.
fredag 23. februar $ Telen
Varsel - oppstart av planarbeid, Kovstulvatnet
Hjartdal kommune - Høyring av forslag til Planprogram, KU og privat reguleringsarbeid, detaljplan, PlanID 2017 xxx.
torsdag 22. februar Hjartdal kommune
Søknadsfrist barnehage og SFO
Minner om at søknadsfristen for barnehage og SFO er 01.mars 2018. Alle må søkje digitalt - søknadskjema ligg på kommunens heimeside.
mandag 19. februar Hjartdal kommune
Ordføreren i Hjartdal vil savne rådmannen sin
-Trist at rådmannen slutter. Som fersk i politikken og i ordførerstolen har det vært trygt å ha han ved min side.
mandag 19. februar $ Rjukan Arbeiderblad
Varsel - oppstart av privat reguleringsplanarbeid
Detaljregulering, Vest Åråhovde, Hjartdal kommune.
mandag 19. februar Hjartdal kommune
Her må du for all del IKKE gå ut av bilen
En av de viktigste oppgavene som sjåfør i kolonnekjøring over fjellet er å sørge for å se og bli sett. Men du må for alt i verden ikke gå ut av bilen.
søndag 18. februar $ Telen
TELEMARK

Ble drillet i livredning
Lørdag gikk alarmen for mannskaper fra hjelpekorpsene, politiet og ambulansetjenesten. Denne gangen var det heldigvis bare en velregissert, men like fullt nødvendig øvelse.
lørdag 17. februar Rjukan Arbeiderblad
Hjartdal: Overskudd på 4 mill.
Hjartdal kommune oppnådde et netto driftsresultat på 4,07 millioner kroner i 2017, opplyser rådmann Rune Engehult.
fredag 16. februar $ Telen
– Takker ja til rådmannsjobben i Tinn
Hjartdalrådmann Rune Engehult, bosatt i Notodden, har fått tilbudet om å bli ny rådmann i Tinn kommune. Til Telen sier han at han kommer til å si ja til stillingen.
fredag 16. februar Telen
Kniver om statlige arbeidsplasser
BØ: Mattilsynets kontorer i Bø og Seljord skal slås sammen. Vest-Telemarkrådet kjemper for å få det til Seljord mens Midt-Telemarkrådet vil ha det i Bø.
fredag 16. februar $ Telemarksavisa
Hjartdal kommune velger konfrontasjonslinjen istedenfor samarbeid i valget av Sjåvatn som vannkilde i Tuddal
 Undertegnede har brukt svært mye tid og krefter på å gi saklig og korrekt informasjon om hva som skal til for at en skal kunne…
torsdag 15. februar Telen
Sjåen som drikkevannskilde
 Fra sidelinja har jeg fulgt debatten som pågår i Tuddal mellom hytteeiere, grunneiere og kommunen. Den striden har jeg ikke tenkt å legge meg borti,…
onsdag 14. februar Telen
– Hold deg unna Langedalen
Skredfaren i våre nære fjellområder er betydelig. Det sikreste er å holde seg til merka løyper, også i vinterferien.
onsdag 14. februar $ Telen
98 lærere i Notodden mangler statens krav til kompetanse
Dette betyr at 46 lærere må videreutdanne seg i matematikk, 28 i engelsk og 24 i norsk innen høsten 2025.
tirsdag 13. februar $ Telen
Ukm2018
tirsdag 13. februar $ Telen
98 lærere i Notodden mangler statens krav til kompetanse
Dette betyr at 46 lærere må videreutdanne seg i matematikk, 28 i engelsk og 24 i norsk innen høsten 2025.
tirsdag 13. februar $ Telen
Elger gikk gjennom isen
En bilist varslet politiet tirsdag kveld om at to elger har gått gjennom isen på Hjartsjøvannet. Viltnemnda ble varslet og de overtar ansvaret med å…
tirsdag 13. februar Telen
Ungdataundersøkinga
Ungdataundersøkinga gjennomførast på Sauland skule i uke 9-11.
tirsdag 13. februar Hjartdal kommune
Borgarleg vigsel
Frå 1.1.2018 overtok kommunen ansvaret for borgarlege vigsler i Norge.
tirsdag 13. februar Hjartdal kommune
Mange lokale ungdommer videre i UKM
Årets UKM show bød på 14 sceneinnslag fra Hjartdal og to fra Notodden, og ungdommene leverte.
mandag 12. februar $ Telen
Det bygges for få boliger i Telemark
– Boligbyggingen i Telemark er samlet sett for liten til å dekke behovet, ifølge Boligprodusentenes Forening.
søndag 11. februar $ Telen
Hytteeierne i Tuddal raser - men alle klagene blir avvist
Stormen har rast – men rådmann Rune Engehult i Hjartdal avviser alle klagene fra hytteeiere og grunneiere i Tuddal på det omstridte vannvedtaket fra oktober i fjor. "Ikke klageadgang", sier han
mandag 5. februar $ Rjukan Arbeiderblad
Hjartdal har mest fornøyde barnehageforeldre
Hjartdal danker ut resten av landet når det gjelder foreldretilfredshet.
søndag 4. februar $ Telen
Direktøropprør i kraft-Telemark
Ni kraftselskaper i Telemark går nå i strupen på forslaget om å skille kraft- og nettselskap. Stortinget tar beslutningen 16. mars.
søndag 4. februar $ Telen
Nattevandringen på toppen vant pris
Verdens vakreste nattevandring på Gaustatoppen ble tildelt pris på onsdagens Sponsor- og Eventprisen 2018. Tall viser at 20 prosent av Norges befolkning fikk med seg at det skjedde.
torsdag 1. februar Telen
Risikerer å miste gårdsdrømmen - setter sin lit til politikerne
- Hvis ikke vi får til dette, blir jo eiendommen bare brukt som en fritidseiendom.
torsdag 1. februar $ Telen
Trenger flere venner
– Det gleder demente enormt å ha en fast venn som tar dem med på aktiviteter. Vi håper flere har lyst til å bli aktivitetsvenn og glede en annen.
onsdag 31. januar $ Telen
Hjartdals mange UKM'ere - nå også på hjemmebane!
De siste fem årene har unge hjartdøler i UKM vist seg fram på Notodden – sammen med unge Notodden-folk. I år skal de også vise seg fram på «hjemmebane» på en generalprøve på Bergtun 6. februar.
tirsdag 30. januar $ Telen
11 unge bokormer
- GLAD I BØKER: 11 nye bokormer ble premiert på biblioteket: Fra venstre: Julie Engebretsen, Anne Marthe Næsset, Vibeke Hillestad Olsen, Synnøve Hillestad Olsen…
tirsdag 30. januar Telen
Her reiser nyskolen seg
Nye Sauland skole har reist seg denne uka. Om et år skal det være elever og lærere i full aktivitet her.
fredag 19. januar $ Telen
Trond vant tidenes største kontrakt
Trond Langedok og Notodden Flis og Mur AS murer tusenvis av kvadratmeter med lecavegger i Århus/Gvammen-tunnelen. Hele 70 bygg og murverk skal firmaet sette opp.
torsdag 18. januar $ Telen
TELEMARK

Lokale murere vant tidenes største kontrakt
HJARTDAL: Trond Langedok og Notodden Flis og Mur AS murer tusenvis av kvadratmeter med lecavegger i Århus/Gvammen-tunnelen. Hele 70 bygg og murverk skal firmaet sette opp.
onsdag 17. januar $ Telemarksavisa
Skogeigarane vil ha ei avklaring om tømmerterminal
– Vi vil ikkje ta stilling til kor ein ny tømmerterminalen i Telemark skal liggje, men ber om at det snart blir valt ein permanent stad.
tirsdag 9. januar $ Telen
Populære områder for askespredning
Selv om det var ni færre askespredninger i Telemark i 2017 enn i 2016, er det stadig flere som velger dette framfor å ha en grav å gå til.
mandag 8. januar $ Telen
Møter hytteeierne om vann og kloakken
Han høstet storm blant hytteeiere og enkelte grunneiere med vedtakene om vann og kloakk på fjellet i Tuddal. Lørdag møter hjartdalsordfører Bengt Halvard Odden og de andre kommunetoppene hytteeierne til et stort informasjonsmøte om vedtakene som er fattet.
fredag 5. januar $ Telen
Personvernombod
Kongsbergregionen søkjer personvernombod for sju kommunar.
torsdag 4. januar Hjartdal kommune
Hvem blir årets spåmann i Notodden og Øst-Telemark?
Hvem blir årets spåmann/kvinne i 2018 i Notodden, Hjartdal og Sauherad? Nå kan du bli med i konkurransen og spå om hva som skjer i løpet av året i distriktet vårt.
onsdag 3. januar $ Telen
Danset seg inn i 1998
Med toner fra Kåre Bråthens trekkspill danset «Vi over 60»-foreningen seg inn i det nye året. Og pensjonistene ville ikke gi seg før langt…
tirsdag 2. januar Telen
Ingen drept i trafikken
Ingen ble drept i biltrafikken i Notodden eller Hjartdal i 2017. I Telemark ble det registrert rekordlave tre trafikkdrepte i fjor.
tirsdag 2. januar $ Telen
Vi blir stadig sykere
I tredje kvartal i fjor hadde Hjartdal et legemeldt sykefravær på 6,8 prosent. Dette er høyest i Telemark.
tirsdag 2. januar $ Telen
En meget rolig nyttårsfeiring
Ifølge politiet har det kun skjedd en episode i Notodden, Hjartdal og Sauherad kommuner natt til 1. januar hvor politiet har vært involvert.
mandag 1. januar Telen
Spytta inn 31,5 millioner kroner i 2017
Næringsliv, gründere og gårdbrukere i Notodden, Sauherad og Hjartdal kommuner fikk henholdsvis 21 350 000, 9 591 255 og 550 000 kroner til sammen i fjor.
mandag 1. januar $ Telen
Disse gikk konkurs i Telemark i 2017
Over 120 selskaper i Telemark måtte ta den tunge veien til skifteretten i løpet av året som gikk.
27. desember 2017 $ Telen
Årets varmeste julegave
– Denne aksjonen tar barn fra utenforskap til deltakelse, sier Kari Myrene ved Familiehuset. Årets Julegave satte ny rekord.
23. desember 2017 $ Telen
Her må alle betale 260 000 for å koble seg på
Tuddal hytteeiers fellesutvalg, enkeltstående hytteeiere og grunneiere som Knut Buen går til frontalangrep på Hjartdal kommune sitt vedtak om å tvinge hytteeiere i Tuddal til å betale 260 000 kroner for å koble seg på vann- og avløp.
23. desember 2017 $ Telen
Her må alle betale 260 000 for å koble seg på
HJARTDAL: Tuddal hytteeiers fellesutvalg, enkeltstående hytteeiere og grunneiere som Knut Buen går til frontalangrep på Hjartdal kommune sitt vedtak om å tvinge hytteeiere i Tuddal til å betale 260 000 kroner for å koble seg på vann- og avløp.
22. desember 2017 $ Telemarksavisa
150 kilometer rør er koblet inne i fjellet mellom Hjartdal og Seljord
To år igjen til Mælefjelltunnellen i Hjartdal skal være ferdig. Gvammen er nå koblet til Århus. 150 000 meter rør er bygd inn i tunnelen
21. desember 2017 $ Rjukan Arbeiderblad
150 kilometer rør er koblet
To år igjen til Mælefjelltunnellen i Hjartdal skal være ferdig. Gvammen er nå koblet til Århus. 150 000 meter rør er bygd inn i tunnelen
21. desember 2017 $ Telen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HJARTDAL

TELEMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL