Hitra
Høring: Forslag til nye betalingssatser for tjenester ved Hitra friskliv og mestring for 2019
Hitra kommune legger ut på høring forslag til nye betalingssatser for tjenester ved Hitra friskliv og mestring for 2019: Treningsklinikken i 3 måneder (ca 36 treninger) Kr 615,- Diverse frisklivskurs, slik som: kosthold, røykavvenning og kurs innenfor psykisk helse samt frisklivskurs fra...
10:43 Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Herøya
Teknisk komite har i møte 16.10.2018, sak 126/18, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan og VA-plan for Herøya, gnr 67, bnr 5 m fl, til offentlig ettersyn. Planforslaget består i hovedsak av 4 områder for utleiehytter, et område for større bygg til utleie og...
onsdag 12:23 Hitra kommune
Ledig stilling som jobbspesialist v/NAV Hitra Frøya.
Prosjektstilling 100 % –  50 % fast ansettelse og 50 % engasjement. NAV Hitra Frøya ønsker å jobbe med «Utvidet Oppfølging» rettet mot ungdom i alderen 18 og 30 år. Vi utvider staben med 1 stilling pr. kontor i en prosjektperiode på et år, med...
tirsdag 15:42 Hitra kommune
Vannet blir avstengt 17. oktober i Fillaunveien og Postveien
På grunn av nødvendig arbeid i vannledningsnettet vil abonnenter i området Fillaunveien 1 til 20, og Postveien 19 og 24 være uten vann onsdag 17/10, fra klokka 08:00 til 17:00. Vannhenger blir utplassert ved Alfo. For nærmere informasjon, kontakt Teknisk vakt på telefon 72 44 18 10.
tirsdag 12:45 Hitra kommune
Barmfjordtrimmen
Nå er det enda lettere å komme seg ut på tur i Barmfjorden. I Barmfjorden har iherdige turentusiaster i UL Freidig med Johan Eide i spissen, laget et nytt trimkort med turposter. I samarbeid med flere grunneiere, er det lagt godt til rette for at folk skal komme seg ut. Kortet kan kjøpes for...
mandag 13:15 Hitra kommune
Ledig stilling som kioskmedarbeider ved kinokiosken
Kulturenheten i Hitra kommune har behov for 7,5 % fast stilling og en tilkallingsvikar ved Hitra kino. Ønskelig med snarlig tiltredelse. Opplysninger om enheten Kulturenheten har 10,5 årsverk og består av kulturskole, bibliotek, kino, ungdomsbase og allment kulturarbeid. Kulturskolen er plassert i...
torsdag 11. oktober Hitra kommune
Samling for nye medarbeidere i Hitra kommune
Vi rekrutterer mange nye medarbeidere, og en del har liten tilknytning til Hitra. Derfor ble nyansatte invitert til oppstartsamling
onsdag 10. oktober Hitra kommune
Høstens Instagram-konkurranse
God kommunikasjon med innbyggere er et viktig mål for Hitra kommune. Vi i kommunen arbeider jevnlig med å forbedre oss på både informasjon og kommunikasjon. Kravet til kommunene når det gjelder digital kommunikasjon blir stadig sterkere.  Vi inviterer innbyggerne til konkurranse...
onsdag 10. oktober Hitra kommune
TRØNDELAG

Havbruksfondet – En gladnyhet for kommunen vår
Hitra fikk den 10. september gladmeldingen. Vi får 61,5 mill. kr. fra havbruksfondet. Her er ordfører Ole. L Haugens redegjørelse til kommunestyret om tildelingen: «Mandag 10. september ble det offentliggjort hva som blir utbetalt til den enkelte kommune i år, fra Havbruksfondet. Vi...
mandag 8. oktober Hitra kommune
Høsten er her
Høsten er her, og på Hitra betyr dette at hjortejakta har startet. Ivrige jegere, både lokale og tilreisende tilbringer timer på post for å få oppleve det store øyeblikket. Kanskje er det i år jegeren skal felle kronhjorten..?   Hjortejakta og kommunen I denne...
mandag 8. oktober Hitra kommune
Vannavstengning – Porshaugen, Litjslokveien og Postveien – Uke 41
På grunn av nødvendig arbeid i vannledningsnettet vil abonnenter i området Porshaugen være uten vann tirsdag 9. oktober fra klokken 09:00 til 15:00. Vannhenger blir utplassert ved rundkjøring. Det er også behov for nødvendig arbeid i vannledningsnettet i området...
fredag 5. oktober Hitra kommune
Egengodkjenning – Endring i reguleringsplanen for Fillaunet
Kommunestyret egengodkjente i møte 04.10.2018, sak 69/18, endring i reguleringsplanen for Fillaunet, deler av eiendommen gnr 91, bnr 1 m fl, i medhold av plan- og bygningslovens §12-12, §12-14 og naturmangfoldlovens §7. Endringen i reguleringsplanen omfatter i hovedsak etablering av...
fredag 5. oktober Hitra kommune
Si din mening om vann og avløp i kommunen
torsdag 4. oktober Hitra kommune
Hitra kommune var uten telefonforbindelse og internett
Hitra kommune var uten telefonforbindelse og internett en periode mellom kl. 12:45 og 13:50 i dag 03.10.2018. Dette berørte blant annet: • Våre telefoniløsninger til legekontor, rådhuset og alle enheter (skoler, barnehage, osv) • E-post og annen digital kommunikasjon over nett....
onsdag 3. oktober Hitra kommune
Dyrehelsa utfordres – NATO øver i Norge
Mattilsynet frykter at militærøvelsen Trident Juncture kan ha smittebomber i lasten når 42 000 militært personell og et stort antall kjøretøy skal øve på norsk jord. Mattilsynet ønsker derfor å være føre var og oppfordrer dyreholdere og...
onsdag 3. oktober Hitra kommune
Fastsetting av betalingssatser og gebyrregulativ for kommunale tjenester for året 2019
Hitra kommune har lagt ut følgende forslag til betalingssatser og gebyrregulativ med tilhørende forskrifter 2019 til offentlig ettersyn i tidsrommet 02.10. – 23.10.2018: Plan, landbruk, miljø, brann og feiing Vann, avløp, slam, renovasjon og kai Oppvekst Kultur Helse- og...
onsdag 3. oktober Hitra kommune
Siste frist for gratis HPV-vaksine
Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft. Vaksinen anbefales til unge kvinner fordi den virker forebyggende.
onsdag 3. oktober Hitra kommune
Ledig stilling som sykepleier ved Hitra sykehjem
Hitra sykehjem søker etter sykepleier til 100% vikariat med mulighet for fast tilsetting. Tiltredelse etter nærmere avtale. Om enheten: Hitra sykehjem har i alt 54 plasser og består av korttidsavdeling, somatisk bofellesskap og avdelinger for personer med demenssykdom, innenfor dette også...
tirsdag 2. oktober Hitra kommune
Med strandrydding på dagsorden
Strandrydding har skapt stort engasjement i befolkningen de senere år. Fokuset på forurensning i havet har vært økende. Hitra kommune har lagt fram en rapport fra kommunens arbeid med strandrydding de to siste årene. Kommunestyret initierte strandrydding Hitra Kommunestyre vedtok i sak...
mandag 1. oktober Hitra kommune
Frivillighetens Uke 2018
Programmet for Frivillighetens Uke Frivillige organisasjoners åpne organisasjonskurs uke 40.
mandag 1. oktober Hitra kommune
Ledig stilling som saksbehandler ved barneverntjenesten
Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som saksbehandler i barneverntjenesten. Stillingen er ledig for tiltredelse snarest. Om tjenesten og stillingen: Barneverntjenesten har fokus på forebyggende barnevern og samarbeid med relevante instanser. Barneverntjenesten har hatt en retningsendring de senere...
mandag 1. oktober Hitra kommune
Forbud mot fyring med mineralolje for oppvarming av bygninger
Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Hensikten med dette forbudet er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming, samtidig å ivareta forsyningssikerheten. Forbudet er hjemlet i forskrift FOR-2018-06-28-1060...
torsdag 27. september Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 04.10.2018 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 66/18 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.08.2018 PS 67/18 Opprykk og nyvalg – perioden 2015-2019 PS 68/18 Søknad til Fylkesmann i Trøndelag om Hitra som typisk turiststed PS 69/18 Merknadsbehandling og egengodkjenning – endring av reguleringsplanen for...
torsdag 27. september Hitra kommune
Stort behov for fosterhjem til barn mellom 7-13 år
I Midt-Norge er det behov for mer enn 200 nye fosterhjem hvert år. Behovet er størst for barn mellom 7-13 år, og mange av disse er det å vokse opp i et mindre lokalsamfunn den aller beste løsningen. I håp om å rekruttere flere fosterforeldre, vil Bufetat region Midt-Norge...
torsdag 27. september Hitra kommune
Endring av trase for veinavn Lyngvikveien og Haranesveien
I forbindelse med godkjent omlegging av adkomstvei til Lyngvika via Haranesveien i Barmfjorden, ser Hitra kommune det nødvendig å måtte endre strukturen på veinavn og offisielle adresser i området.  Dette vil ha innvirkning på de eiendommen tilhørende disse...
mandag 24. september Hitra kommune
Ledige stillinger som lærer på små- og mellomtrinn
I oppvekstsektoren er det ledig inntil 3 faste stillinger som lærer på 1.- 7. trinn. Oppvekstsektoren består av 4 oppvekstsentre ute i grendene samt barnehage og en større grunnskole med ungdomstrinn beliggende i Fillan sentrum. Hitra kommune har mange elever fra andre land. Vi har stor...
torsdag 20. september Hitra kommune
Minneord Ann-Bjørg Strøm
Sist fredag den 14.september mottok vi den svært triste beskjeden om Ann-Bjørgs bortgang. Etter fire års tapper kamp mot kreften var et makeløst liv over. Vi kjente til sykdommen, og kanskje skjønte vi at hun hadde begrenset tid igjen. Men at det skulle gå så fort? Nei,...
onsdag 19. september Hitra kommune
Hitra kommune søker barnehagelærere som har lyst på ansvar som pedagogisk leder
I oppvekstsektoren har vi ledig inntil 4 stillinger som barnehagelærer 1 stilling er vikariat med mulighet for fast ansettelse fra 1.12.18- 14.11.19 Alle stillingene vil innebære pedagogisk lederansvar og inneha stillingskode 7637 pedagogisk leder Oppvekstsektoren består av 4 oppvekstsentre ute i...
onsdag 19. september Hitra kommune
Er du vår nye feier?
Vi søker etter feier i 100 % stilling ved Sør-Fosen interkommunale feievesen Ved Sør-Fosen interkommunale feiervesen er det ledig fast stilling som feier i forebyggende avdeling som samlet har følgende ansatte: 2 feiere i 100% stilling, 2 brannforebyggende personell i 70 % stilling samt...
onsdag 19. september Hitra kommune
Åpen dag på Fillan brannstasjon
Det inviteres til åpen dag på Fillan brannstasjon, lørdag den 22. september, fra klokken 11:00 til 14:00. Brannsikkerhet i boliger står i fokus når brannvesen over hele landet inviterer til åpen brannstasjon i forbindelse med Brannvernuka. På rundt 350 steder over hele...
tirsdag 18. september Hitra kommune
Møte i Oppvekstkomiteen onsdag den 19.09.2018 kl. 16:00 på Barman oppvekstsenter
Innlegget Møte i Oppvekstkomiteen onsdag den 19.09.2018 kl. 16:00 på Barman oppvekstsenter dukket først opp på Hitra.
fredag 14. september Hitra kommune
Vedlikehold av vegdekke
Vedlikehold av vegdekke i Hitra kommune uke 38 og 39 vil foregå på følgende strekinger:
fredag 14. september Hitra kommune
Egengodkjenning – endring i reguleringsplanen for Fillan sentrum, felt E
Kommunestyret egengodkjente i møte 30.08.2018, sak 61/18, endring i reguleringsbestemmelsene for Fillan sentrum, felt E, i medhold av plan- og bygningslovens §12-12, §12-14 og naturmangfoldlovens §7. Endringen i reguleringsbestemmelsene omfatter krav til utforming av bebyggelse, herunder...
tirsdag 4. september Hitra kommune
TRØNDELAG

Ny barnevernleder i Hitra kommune
Mari Wedø Jektvik er ansatt som ny leder for barneverntjenesten etter Alexander Baklie. Mari er utdannet sosionom, er i gang med masterutdanning, og oppvokst og bosatt på Frøya. Mari har vært med på å bygge opp den lokale barneverntjenesten etter at vi skilte lag med...
mandag 3. september Hitra kommune
2. gangs utlysning – Vernepleier/ sykepleier til Hitra sykehjem
Det er ledig høyskolestillinger ved Hitra sykehjem. Det søkes etter: 2 x 80 % fast vernepleier/sykepleier, med mulighet for økning til 100%. Tiltredelse etter nærmere avtale. Om enheten: Hitra sykehjem har i alt 54 plasser og består av korttidsavdeling, somatisk bofellesskap og...
onsdag 29. august Hitra kommune
Eiendomsskatt i Hitra kommune
Hitra kommune har eiendomsskatt på verker og bruk. Det vil i korte trekk si produksjonsbedrifter. Både bygningsmasse med tomt og faste produksjonsinstallasjoner er taksert. Siste hovedtaksering var i 2014.Sett bort fra andelen kommunen mottar fra Aure kommune, så hadde Hitra kommune i 2017 kr 9,7...
fredag 24. august Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 30.08.2018 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 57/18 Godkjenning av protokoll fra møtet den 21.06.2018 PS 58/18 Eierskapsmelding 2018 PS 59/18 Ny felles renovasjonsforskrift for HAMOS PS 60/18 Utbygging av bredbånd, fase 1: Sandstad – Hestvika – Fillan sør PS 61/18 Merknadsbehandling og egengodkjenning...
torsdag 23. august Hitra kommune
Ved Driftsavdelingen er det ledig 100% fast stilling som driftsoperatør
Stillingen er ledig for tiltredelse snarest. Driftsavdelingen yter tjenester overfor brukere og innbyggere i kommunen innenfor fagområdene kommunale bygg og eiendommer/anlegg, veger, gater, kaier, havner og rekreasjonsområder. Enheten består av enhetsleder,1 FDV-leder, 6...
tirsdag 21. august Hitra kommune
Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom
Hvert år deler Trøndelag fylkeskommune ut stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i alderen 16 til 23 år. Søkerne må være bosatt i Trøndelag eller på en annen måte være knyttet til fylket. Størrelsen...
mandag 20. august Hitra kommune
Hitra kommune har ledige stillinger som lærer ved Voksenopplæringa
LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL Hitra kommune – en attraktiv arbeidsgiver Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel. Kommunen er...
torsdag 16. august Hitra kommune
Spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding
1. september er siste dato for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding ut fra Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Dette er vurdert ut fra Bioforsk sine målinger av gjennomsnittstemperatur og gjennomsnittlig vekstavslutning til engvekstene. Ved for sein slått og...
torsdag 16. august Hitra kommune
Skolestart – 16. august 2018
Her er oversikten over tidspunkter for oppmøte første skoledag, 16. august, skoleåret 2018/2019. Første skoledag er torsdag 16. august Barman oppvekstsenter starter 08:30. Fillan skole starter 09:00. Knarrlagsund oppvekstsenter starter 08:20. Kvenvær oppvekstsenter starter 08:15....
onsdag 15. august Hitra kommune
Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning fra august 2018
Den 15.august åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her. Det nye systemet er...
tirsdag 14. august Hitra kommune
Møte Hitra formannskap
Tidligere berammet møte i Hitra formannskap den 21.08.2018 flyttes til torsdag den 23.08.2018 kl. 10:00
tirsdag 14. august Hitra kommune
Søknad om sorteringsanlegg for avfall – Kystavfall AS
Kystavfall AS søker om etablering av sorteringsanlegg  og tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Hitra kommune, Rådhusveien 1, 7240 Hitra eller på mail til postmottak@hitra.kommune.no. Frist for å sende inn innspill er 7....
tirsdag 14. august Hitra kommune
Forlenget saksbehandlingstid
Fylkesmannen har grunnet stor saksmengde ekstraordinær lang behandlingstid på klagesaker for tida. Grunnet ferieavvikling er det også lenger saksbehandlingstid enn ordinært hos Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag Fylkeskommune knyttet til plan- og dispensasjonssaker. Dette...
tirsdag 14. august Hitra kommune
Bil skal ha fått sleng da den kjørte av veien ved Fillan
Bilfører har opplyst at han fikk sleng på bilen, og det er ingen mistanke om ruskjøring.
lørdag 4. august Hitra Frøya
Mammografibussen er på Hitra
Alle kvinner i Hitra kommune født mellom 1949 til 1968 inviteres til mammografiundersøkelse 20. august til 13. september 2018. I alt vil 525 kvinner få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på parkeringsplassen ved Hitra Helsetun. Alle som har digital postkasse...
torsdag 2. august Hitra kommune
Hitra kommune søker rådgiver/saksbehandler til kommunens personalseksjon
LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL Hitra kommune – en attraktiv arbeidsgiver Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel.  Kommunen er...
mandag 30. juli Hitra kommune
2. gangs utlysning – Ledig stilling som helsesøster/sykepleier ved Helsestasjonen
Hitra kommune har vikariat som helsesøster/sykepleier ledig for snarlig tiltredelse. Kommunen har følgende stilling ledig: • 100 % vikariat som helsesøster/sykepleier for helsestasjons- og skolehelsetjenesten for perioden 01.08.18 – 30.06.19 Det kan oppstå ytterligere ledige...
torsdag 26. juli Hitra kommune
Problemer med telefonlinjene
Det er for tiden problemer på telefonlinjene våre, og dette kan føre til at samtalene faller ut. Det arbeides med å utbedre feilen. I mellomtiden kan du ta kontakt med oss på enten Chat nede til høyre (Trykk her for direkte chat), eller så kan du kontakte oss på...
onsdag 25. juli Hitra kommune
Tilbud om sorggrupper på Hitra
De fleste mennesker opplever sorg etter tap ved dødsfall av en nærstående. Hvordan sorgen oppleves varierer derimot mye. Noen føler seg rastløse, handlingslammet, utslitte og deprimerte. Andre kan føle på skyld og selvbebreidelse. Sorgen kan også gi fysiske...
mandag 23. juli Hitra kommune
Kunngjøring – Møte i Hitra formannskap
Det avvikles møte i Hitra formannskap torsdag 26. juli kl. 09.00 i Hitra Rådhus
mandag 23. juli Hitra kommune
Ledig stilling som Jobbspesialist hos NAV Hitra Frøya
100% prosjektstilling ved NAV Hitra Frøya. Periode på ett år med mulighet for forlengelse. 50% av stillingen er fast ansettelse og 50% er engasjement.
onsdag 18. juli Hitra kommune
Begrenset tilgang til Eldsfjellet
Sommer og finvær betyr gjerne tur i skog og mark for mange av oss. Når råder imidlertid Statkraft oss til å begrense turtrafikken til Eldsfjellet. Som følge av stor aktivitet med anleggstrafikk i forbindelse med utvidelse av vindmølleplarken på Eldsfjellet, vil Statkraft...
fredag 13. juli Hitra kommune
Dette må du vite før du tenner bål / Be aware of this before lighting a campfire
  Velg det språket som du ønsker å lese informasjonen på nedenfor. Select your preferred language below. Norsk Dette må du vite før du tenner bål Bålbrenning og grilling er hyggelig både på tur og i egen hage. Her ser du hvor og når du kan...
fredag 13. juli Hitra kommune
Ledig stilling som FDV-leder – Driftsavdelingen
Driftsavdelingen har 100 % fast stilling som FDV-leder ledig for snarlig tiltredelse. Om enheten: Driftsavdelingen yter tjenester overfor brukere og innbyggere i kommunen innenfor fagområdene kommunale bygg og eiendommer/anlegg, veger, gater, kaier, havner og rekreasjonsområder. Enheten består av...
onsdag 11. juli Hitra kommune
2. gangs utlysning – Ledig stilling som enhetsleder for barneverntjenesten
Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for barneverntjenesten. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.08.2018. Om tjenesten og stillingen: Enhetsleder for barneverntjenesten skal videreføre arbeidet som har blitt gjort de siste årene med fokus på forebyggende barnevern og...
tirsdag 10. juli Hitra kommune
TRØNDELAG

Ledig stilling som flyktningkonsulent – Flyktningetjenesten/Voksenopplæringen
Hitra kommune søker flyktningkonsulent til flyktningetjenesten/voksenopplæringen Hitra kommune har ledig vikariat som flyktningkonsulent i 100% stilling i perioden 01.08.18 -31.07.19, med mulighet for forlengelse.  Stillingen er lagt til Flyktningetjenesten/ Voksenopplæringen. Om enheten:...
mandag 9. juli Hitra kommune
Har du opprettet digital postkasse?
Sett av noen minutter av ferien, eller lunsjen hvis du ikke har tatt ferie, så kan du motta brev fra det offentlige digitalt, sikkert og praktisk. Det er helt gratis å opprette og bruke digital postkasse, og du kan lagre brevene der så lenge du ønsker. Dette sparer også miljøet...
mandag 9. juli Hitra kommune
Akvakultursøknad til offentlig ettersyn – Søknad om utvidelse av biomasse på lokalitet 13503 Heggvika i Hitra kommune
Hitra kommune har mottatt oversendelsesbrev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, der kommunen bes om å legge søknad fra Marine Harvest Norway AS, ut til offentlig ettersyn. Søknaden gjelder anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann på...
fredag 6. juli Hitra kommune
Offentlig ettersyn – endring i reguleringsplanen for Fillaunet
Teknisk komite har i møte 26.06.2018, sak 71/18, vedtatt å legge ut forslag til endring i reguleringsplan for Fillaunet, deler av gnr 91, bnr 1 m fl, til offentlig ettersyn. Planforslaget består i hovedsak av etablering av fortausløsning langs Fillaunveien. Forslaget legges ut til offentlig...
mandag 2. juli Hitra kommune
Kunngjøring – Rammeavtale om brøyting og vintervedlikehold for perioden 2018-2022.
Hitra kommune v/Driftsenheten har kunngjort rammeavtale om brøyting og vintervedlikehold for perioden 2018-2022. Konkurransen kunngjøres  i Doffin. Hvis behov for konkurransegrunnlag foruten bruk av nedlasting av dokumenter i  Doffin-basen  kan dette hentes eller sendes interesserte ved...
torsdag 28. juni Hitra kommune
Arkivmedarbeider ved kommunikasjonsenheten – Prosjektstilling
Kommunikasjonsenheten i Hitra kommune søker nye medarbeidere Kommunikasjonsenheten i Hitra kommune har behov for prosjektstilling i 100 % innenfor fagområde arkiv. Prosjektstillingens varighet er 1,5 år, med mulighet for fast tilsetning. Opplysninger om enheten Kommunikasjonsenheten i Hitra...
torsdag 28. juni Hitra kommune
Ny utgave av kommuneavisa
Innlegget Ny utgave av kommuneavisa dukket først opp på Hitra.
onsdag 27. juni Hitra kommune
Årsrapport 2017 for Hitra kommune
Innlegget Årsrapport 2017 for Hitra kommune dukket først opp på Hitra.
onsdag 27. juni Hitra kommune
Hurtigladestasjon for elbil
Det forventes etablert og bygd hurtiglader foran Hitra Rådhus i løpet av august/september. Laderen vil være kommersiell og tilby lading til alle typer elbil. Plassering av laderen vil bli på parkeringsplassen foran Rådhuset, godt synlig og lett tilgjengelig fra fv. 714
onsdag 27. juni Hitra kommune
Vis hensyn!
ÆRFUGLEN ER NORGES STØRSTE AND OG STÅR OPPFØRT SOM NÆR TRUET PÅ NORSK RØDLISTE. DEN LEVER BLANT ANNET AV KRÅKEBOLLER OG ER SÅLEDES EN NYTTEFUGL. DEN HAR GÅTT STERKT TILBAKE PÅ HITRA SIDEN 1980 TALLET. DETTE ER EN KJÆR FUGL SOM HAR VÆRT...
mandag 25. juni Hitra kommune
Kartleggingsuka- check!
«Vakker natur, hyggelige hitterværinger og mye brødmat»   Marte Taylor Bye (KUN), Magnus Hovd (Røde Kors Trøndelag) og Linn Cecilie Bylund (KUN) tok ansvar for gjennomføring av kartleggingsuka i samarbeid med med Synnøve Aukan (rådgiver næring i...
fredag 22. juni Hitra kommune
Frivillighet i sentrum 2018
Alle frivillige lag og foreninger på Hitra inviteres til å delta i Frivillighetens torg i Fillan Hitrahallen lørdag, den 29.september 2018, kl. 11.00-15.00. Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode...
fredag 22. juni Hitra kommune
2. gangs utlysning – Vernepleier/ sykepleier til Hitra sykehjem
Det er ledig høyskolestillinger ved Hitra sykehjem. Det søkes etter: 2 x 80 % fast vernepleier/sykepleier, med mulighet for økning til 100%. Tiltredelse etter nærmere avtale. Om enheten: Hitra sykehjem har i alt 54 plasser og består av korttidsavdeling, somatisk bofellesskap og...
torsdag 21. juni Hitra kommune
Hvordan bruker du sjøen?
Del din kunnskap og din bruk av kysten kan bli tatt med i kystsoneplanleggingen Det er i disse dager påbegynt et arbeid med å kartlegge sjøområdene på Hitra og Frøya. Dette er et arbeid som gjennomføres i forbindelse med prosjektet «Aktiv forvaltning av marine...
onsdag 20. juni Hitra kommune
Offentlig høring – økt produksjon i lakseslakteriet til Marine Harvest Norway AS avd. Ulvan
Marine Harvest Norway AS søker om å øke produksjonen av sløyd og filetert laks i lakseslakteriet på Ulvan fra 70 000 tonn/år til 100 000 tonn/år.   Eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734...
onsdag 20. juni Hitra kommune
Regler for bruk av droner
  Mange har gått til anskaffelse av droner til hobbybruk. For å sikre at dronene brukes i henhold til regelverket gjengir vi reglene (Kilde: Luftfartstilsynet).  Her er regler og retningslinjer for dronelek. Fem hovedregler Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull...
tirsdag 19. juni Hitra kommune
Opphevelse bålforbud
I tråd med § 37 i Brann- og eksplosjonsvernloven nedla brannsjefene på Hitra og Frøya 31. mai 2018 forbud mot å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare i skog og mark innenfor Frøya og Hitra kommuner, grunnet overhengende brannfare. Forbudet ble...
tirsdag 19. juni Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL