Hitra
Bil skal ha fått sleng da den kjørte av veien ved Fillan
Bilfører har opplyst at han fikk sleng på bilen, og det er ingen mistanke om ruskjøring.
lørdag 4. august Hitra Frøya
Mammografibussen kommer til Hitra
Alle kvinner i Hitra kommune født mellom 1949 til 1968 inviteres til mammografiundersøkelse 20. august til 13. september 2018. I alt vil 525 kvinner få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på parkeringsplassen ved Hitra Helsetun. Alle som har digital postkasse...
torsdag 2. august Hitra kommune
Hitra kommune søker rådgiver/saksbehandler til kommunens personalseksjon
LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL Hitra kommune – en attraktiv arbeidsgiver Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel.  Kommunen er...
mandag 30. juli Hitra kommune
2. gangs utlysning – Ledig stilling som helsesøster/sykepleier ved Helsestasjonen
Hitra kommune har vikariat som helsesøster/sykepleier ledig for snarlig tiltredelse. Kommunen har følgende stilling ledig: • 100 % vikariat som helsesøster/sykepleier for helsestasjons- og skolehelsetjenesten for perioden 01.08.18 – 30.06.19 Det kan oppstå ytterligere ledige...
torsdag 26. juli Hitra kommune
Problemer med telefonlinjene
Det er for tiden problemer på telefonlinjene våre, og dette kan føre til at samtalene faller ut. Det arbeides med å utbedre feilen. I mellomtiden kan du ta kontakt med oss på enten Chat nede til høyre (Trykk her for direkte chat), eller så kan du kontakte oss på...
onsdag 25. juli Hitra kommune
Tilbud om sorggrupper på Hitra
De fleste mennesker opplever sorg etter tap ved dødsfall av en nærstående. Hvordan sorgen oppleves varierer derimot mye. Noen føler seg rastløse, handlingslammet, utslitte og deprimerte. Andre kan føle på skyld og selvbebreidelse. Sorgen kan også gi fysiske...
mandag 23. juli Hitra kommune
Kunngjøring – Møte i Hitra formannskap
Det avvikles møte i Hitra formannskap torsdag 26. juli kl. 09.00 i Hitra Rådhus
mandag 23. juli Hitra kommune
Godt resultat for Hitra i Kommunebarometeret
Hitra endte på 93. plass i årets utgave av kommunebarometeret. Det er en god forbedring i forhold til fjoråret, da Hitra endte på 158. plass.
fredag 20. juli Hitra kommune
TRØNDELAG

Ledig stilling som Jobbspesialist hos NAV Hitra Frøya
100% prosjektstilling ved NAV Hitra Frøya. Periode på ett år med mulighet for forlengelse. 50% av stillingen er fast ansettelse og 50% er engasjement.
onsdag 18. juli Hitra kommune
Begrenset tilgang til Eldsfjellet
Sommer og finvær betyr gjerne tur i skog og mark for mange av oss. Når råder imidlertid Statkraft oss til å begrense turtrafikken til Eldsfjellet. Som følge av stor aktivitet med anleggstrafikk i forbindelse med utvidelse av vindmølleplarken på Eldsfjellet, vil Statkraft...
fredag 13. juli Hitra kommune
Dette må du vite før du tenner bål / Be aware of this before lighting a campfire
  Velg det språket som du ønsker å lese informasjonen på nedenfor. Select your preferred language below. Norsk Dette må du vite før du tenner bål Bålbrenning og grilling er hyggelig både på tur og i egen hage. Her ser du hvor og når du kan...
fredag 13. juli Hitra kommune
Ledig stilling som FDV-leder – Driftsavdelingen
Driftsavdelingen har 100 % fast stilling som FDV-leder ledig for snarlig tiltredelse. Om enheten: Driftsavdelingen yter tjenester overfor brukere og innbyggere i kommunen innenfor fagområdene kommunale bygg og eiendommer/anlegg, veger, gater, kaier, havner og rekreasjonsområder. Enheten består av...
onsdag 11. juli Hitra kommune
2. gangs utlysning – Ledig stilling som enhetsleder for barneverntjenesten
Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for barneverntjenesten. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.08.2018. Om tjenesten og stillingen: Enhetsleder for barneverntjenesten skal videreføre arbeidet som har blitt gjort de siste årene med fokus på forebyggende barnevern og...
tirsdag 10. juli Hitra kommune
Spillemiddelsøknader 2018
Fra og med 15. juni kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Søknadsskjema er tilgjengelig på anleggsregisteret Bestemmelsene og annet informasjonsmateriell kan hentes på Kulturdepartementets nettside, og en...
mandag 9. juli Hitra kommune
Ledig stilling som flyktningkonsulent – Flyktningetjenesten/Voksenopplæringen
Hitra kommune søker flyktningkonsulent til flyktningetjenesten/voksenopplæringen Hitra kommune har ledig vikariat som flyktningkonsulent i 100% stilling i perioden 01.08.18 -31.07.19, med mulighet for forlengelse.  Stillingen er lagt til Flyktningetjenesten/ Voksenopplæringen. Om enheten:...
mandag 9. juli Hitra kommune
Ledig stilling som lærer – Voksenopplæringen
Hitra kommune søker lærere ved Voksenopplæringen Hitra kommune har behov for pedagogisk personell ved Voksenopplæringen og søker herved etter: • 2 x 100 % fast stilling som lærer/adjunkt/lektor • 45 % vikariat som lærer/adjunkt/lektor i perioden...
mandag 9. juli Hitra kommune
Har du opprettet digital postkasse?
Sett av noen minutter av ferien, eller lunsjen hvis du ikke har tatt ferie, så kan du motta brev fra det offentlige digitalt, sikkert og praktisk. Det er helt gratis å opprette og bruke digital postkasse, og du kan lagre brevene der så lenge du ønsker. Dette sparer også miljøet...
mandag 9. juli Hitra kommune
Akvakultursøknad til offentlig ettersyn – Søknad om utvidelse av biomasse på lokalitet 13503 Heggvika i Hitra kommune
Hitra kommune har mottatt oversendelsesbrev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, der kommunen bes om å legge søknad fra Marine Harvest Norway AS, ut til offentlig ettersyn. Søknaden gjelder anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann på...
fredag 6. juli Hitra kommune
Offentlig ettersyn – endring i reguleringsplanen for Fillaunet
Teknisk komite har i møte 26.06.2018, sak 71/18, vedtatt å legge ut forslag til endring i reguleringsplan for Fillaunet, deler av gnr 91, bnr 1 m fl, til offentlig ettersyn. Planforslaget består i hovedsak av etablering av fortausløsning langs Fillaunveien. Forslaget legges ut til offentlig...
mandag 2. juli Hitra kommune
Kunngjøring – Rammeavtale om brøyting og vintervedlikehold for perioden 2018-2022.
Hitra kommune v/Driftsenheten har kunngjort rammeavtale om brøyting og vintervedlikehold for perioden 2018-2022. Konkurransen kunngjøres  i Doffin. Hvis behov for konkurransegrunnlag foruten bruk av nedlasting av dokumenter i  Doffin-basen  kan dette hentes eller sendes interesserte ved...
torsdag 28. juni Hitra kommune
Arkivmedarbeider ved kommunikasjonsenheten – Prosjektstilling
Kommunikasjonsenheten i Hitra kommune søker nye medarbeidere Kommunikasjonsenheten i Hitra kommune har behov for prosjektstilling i 100 % innenfor fagområde arkiv. Prosjektstillingens varighet er 1,5 år, med mulighet for fast tilsetning. Opplysninger om enheten Kommunikasjonsenheten i Hitra...
torsdag 28. juni Hitra kommune
Ny utgave av kommuneavisa
Innlegget Ny utgave av kommuneavisa dukket først opp på Hitra.
onsdag 27. juni Hitra kommune
Årsrapport 2017 for Hitra kommune
Innlegget Årsrapport 2017 for Hitra kommune dukket først opp på Hitra.
onsdag 27. juni Hitra kommune
Hurtigladestasjon for elbil
Det forventes etablert og bygd hurtiglader foran Hitra Rådhus i løpet av august/september. Laderen vil være kommersiell og tilby lading til alle typer elbil. Plassering av laderen vil bli på parkeringsplassen foran Rådhuset, godt synlig og lett tilgjengelig fra fv. 714
onsdag 27. juni Hitra kommune
Vis hensyn!
ÆRFUGLEN ER NORGES STØRSTE AND OG STÅR OPPFØRT SOM NÆR TRUET PÅ NORSK RØDLISTE. DEN LEVER BLANT ANNET AV KRÅKEBOLLER OG ER SÅLEDES EN NYTTEFUGL. DEN HAR GÅTT STERKT TILBAKE PÅ HITRA SIDEN 1980 TALLET. DETTE ER EN KJÆR FUGL SOM HAR VÆRT...
mandag 25. juni Hitra kommune
Kartleggingsuka- check!
«Vakker natur, hyggelige hitterværinger og mye brødmat»   Marte Taylor Bye (KUN), Magnus Hovd (Røde Kors Trøndelag) og Linn Cecilie Bylund (KUN) tok ansvar for gjennomføring av kartleggingsuka i samarbeid med med Synnøve Aukan (rådgiver næring i...
fredag 22. juni Hitra kommune
Frivillighet i sentrum 2018
Alle frivillige lag og foreninger på Hitra inviteres til å delta i Frivillighetens torg i Fillan Hitrahallen lørdag, den 29.september 2018, kl. 11.00-15.00. Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode...
fredag 22. juni Hitra kommune
Vernepleier/ sykepleier til Hitra sykehjem
Det er ledig høyskolestillinger ved Hitra sykehjem. Det søkes etter: 2 x 80 % fast vernepleier/sykepleier, med mulighet for økning til 100%. Tiltredelse 01.09.18 eller etter nærmere avtale. Om enheten: Hitra sykehjem har i alt 54 plasser og består av korttidsavdeling, somatisk...
torsdag 21. juni Hitra kommune
Hvordan bruker du sjøen?
Del din kunnskap og din bruk av kysten kan bli tatt med i kystsoneplanleggingen Det er i disse dager påbegynt et arbeid med å kartlegge sjøområdene på Hitra og Frøya. Dette er et arbeid som gjennomføres i forbindelse med prosjektet «Aktiv forvaltning av marine...
onsdag 20. juni Hitra kommune
Offentlig høring – økt produksjon i lakseslakteriet til Marine Harvest Norway AS avd. Ulvan
Marine Harvest Norway AS søker om å øke produksjonen av sløyd og filetert laks i lakseslakteriet på Ulvan fra 70 000 tonn/år til 100 000 tonn/år.   Eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734...
onsdag 20. juni Hitra kommune
Regler for bruk av droner
  Mange har gått til anskaffelse av droner til hobbybruk. For å sikre at dronene brukes i henhold til regelverket gjengir vi reglene (Kilde: Luftfartstilsynet).  Her er regler og retningslinjer for dronelek. Fem hovedregler Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull...
tirsdag 19. juni Hitra kommune
Opphevelse bålforbud
I tråd med § 37 i Brann- og eksplosjonsvernloven nedla brannsjefene på Hitra og Frøya 31. mai 2018 forbud mot å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare i skog og mark innenfor Frøya og Hitra kommuner, grunnet overhengende brannfare. Forbudet ble...
tirsdag 19. juni Hitra kommune
Møte om bredbånd og telefoni mandag 18.06 kl 18.00
Medlemsmøte om bredbånd og telefoni
mandag 18. juni Hitra kommune
TRØNDELAG

Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 21.06.2018 kl. 10:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 40/18   Godkjenning av protokoll fra møtet den 31.05.2018 PS 41/18   Renovering og utvidelse av Hitra storkjøkken. Finansiering av uforutsatte oppgaver. PS 42/18   Hitra Storkjøkken – Økonomirapport 1. tertial 2018 PS...
torsdag 14. juni Hitra kommune
Helsesøster til helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Hitra kommune har vikariat som helsesøster ledig for snarlig tiltredelse. Kommunen har følgende stilling ledig: • 100 % vikariat som helsesøster for helsestasjons- og skolehelsetjenesten for perioden 01.08.18 – 30.06.19 Det kan oppstå ytterligere ledige vikariat som...
onsdag 13. juni Hitra kommune
Hitra kommune søker lærere
LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL Hitra kommune – en attraktiv arbeidsgiver. Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel.  Kommunen er...
tirsdag 5. juni Hitra kommune
Hitra kommune har egengodkjent ny Forvaltningsplan for hjortevilt, for perioden 2018-2020
Hitra kommunestyre egengodkjente i møte 31. mai 2018, ny forvaltningsplan for hjortevilt for perioden 2018-2020. Kommunestyret godkjente samtidig revidert versjon av dokumentet Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet fra 2015. Forvaltningsplanen, kombinert med ny forskrift om...
tirsdag 5. juni Hitra kommune
Bålforbud på Hitra og Frøya fra fredag 01.06.18
Det er nå nedlagt forbud mot å gjøre opp åpen ild i skog og mark innenfor Hitra og Frøya kommuner. Forbudet gjelder inntil videre. Opphevelse av forbudet annonseres på kommunens hjemmeside, facebook side og lokale medier. Brann- og eksplosjonsvernlovgivningen inneholder et...
fredag 1. juni Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 31.05.2018 kl. 10:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 28/18   Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.04.2018 PS 29/18   Årsregnskap og Årsberetning 2017 for Hitra kommune PS 30/18   Årsregnskap og Årsberetning for Hitra Storkjøkken KF PS...
tirsdag 29. mai Hitra kommune
Debatt: sosiale utfordringer i hittersamfunnet
lørdag 26. mai Hitra Frøya
Hitra kommune søker enhetsleder for barneverntjenesten
Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for barneverntjenesten. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.08.2018. Om tjenesten og stillingen: Enhetsleder for barneverntjenesten skal videreføre arbeidet som har blitt gjort de siste årene med fokus på forebyggende barnevern og...
onsdag 23. mai Hitra kommune
OBS! Skogbrannfare
Hele Sør-Norge preges av varme og lite nedbør. Skogbrannfaren er stor mange steder og ventes ut i fra værmeldingene å bli større. Det er ekstremt tørt i store deler av Sør-Norge. Helt fra Trøndelag og sørover i landet varsler nå Yr stor gress-, lyng-...
onsdag 23. mai Hitra kommune
Prøvetaking og kartlegging av skrantesyke (CWD) på hjort i 2018
Hitra kommune er utvalgt for prøvetaking på hjort i 2018, som en del av den nasjonale kartleggingen av skrantesjuke (CWD). På Hitra skal det tas prøver av alle hjort som er 2 år eller eldre som felles under jakt. Dette kommer i tillegg til testing av...
tirsdag 22. mai Hitra kommune
Husk båndtvangen 1. april – 20.august
1. april til 20. august er det båndtvang for hunder over hele landet. Hunder skal i perioden være i bånd eller innenfor gjerde. Her kan du lese mer om båndtvang og andre regler fra hundeloven. Det er hundeloven som regulerer hundehold i Norge. I perioden vår og sommer er dyre- og...
tirsdag 15. mai Hitra kommune
Inkludering på dagsordenen
Nytt prosjekt på Hitra- Fra innvandrer til innbygger Hitra kommune har inngått samarbeid med KUN og Røde Kors Trøndelag om et toårig program som vil legge til rette for god og helhetlig integrering av innvandrere. Kort fortalt går prosjektet ut på å...
mandag 14. mai Hitra kommune
Offentlig ettersyn – endring i reguleringsbestemmelsene for Fillan sentrum, felt E
Teknisk komite har i møte 23.04.2018, sak 47/18, vedtatt å legge ut forslag til endring i bestemmelsene– reguleringsplan for Fillan sentrum, felt E – til offentlig ettersyn. Forslag til endring av bestemmelsene angir krav til utforming av bebyggelse, herunder høyde, utnyttelsesgrad...
tirsdag 8. mai Hitra kommune
Bredbånd på Hitra – Høring
Bredbånd på Hitra – Gi innspill Statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging skal være ute til høring i en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse...
torsdag 3. mai Hitra kommune
Vernepleier/sykepleier til Hitra barnebolig
Det er ledig høyskolestilling ved Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF) i Hitra kommune. Det søkes etter: • 1 x 100 % fast vernepleier/ sykepleier ved Hitra barnebolig Tiltredelse 01.09.18 eller etter nærmere avtale. Ved interne omrokkeringer vil ytterligere faste...
onsdag 2. mai Hitra kommune
Utforkjøring med personskade og påfølgende promille-anmeldelse i natt
tirsdag 1. mai Hitra Frøya
Hitra kommune søker leder for logistikk og ressursplanlegging
Helse- og omsorgstjenestene i Hitra kommune søker ressursplanlegger til 100 % fast stilling. Stillingen innebærer lederansvar for logistikk, ressursplanlegging og merkantil i helse- og omsorgstjenesten. Om stillingen: Kommunen søker nå etter en ny medarbeider som vil ha et spesielt ansvar...
torsdag 26. april Hitra kommune
Skogtjenester – Hogst i skogen og fjerning av skog rundt bebyggelse
Hitra kommune ønsker med dette å informere om at det nå tilbys en lokal tjeneste for hogst av skog. Richard Nekstad tilbyr følgende tjenester i skogbrukssammenheng: Konsulent/ mellomledd tjenester, mellom kommune og skogeier mtp. kjøp og salg av skog/tømmer...
tirsdag 24. april Hitra kommune
Offentlig ettersyn av Akvakultursøknad – Lerøy Midt As, Reitholmen
 Hitra kommune har mottatt oversendelsesbrev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, der kommunen bes om å legge søknad fra Lerøy Midt AS, ut til offentlig ettersyn. Søknaden gjelder anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann på...
tirsdag 24. april Hitra kommune
Barnevernstjenesten søker saksbehandler
Hitra kommune har ledig 100 % engasjement, med mulighet for fast ansettelse, i barneverntjenesten. Engasjementets varighet er først ut 2018, og er ledig for umiddelbar tiltredelse. Opplysninger om enheten: Barnevernstjenesten i Hitra kommune er lokalisert i kommunesenteret Fillan og har kontorer på...
torsdag 19. april Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 26.04.2018 kl. 10:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 17/18 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15.03.2018 PS 18/18 Trøndersk kystkompetanse – endring av eierstruktur PS 19/18 Godkjenning av avtale om fremføring av kommunal vannledning til Tranvikan. PS 20/18 Åpning av 6. avdeling ved Fillan barnehage PS 21/18...
torsdag 19. april Hitra kommune
Test in Norwegian language, Norwegian social studies and Statsborgerprøve
The Norwegian examination consists of a written and an oral test . The written test consists of examinations in reading comprehension , listening comprehension and written presentation . The tests will be arranged twice a year. Monthly change November/December and May/June Oral Norwegian exam lasts about 30 minutes...
tirsdag 17. april Hitra kommune
Prøve i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve
Hitra kommune og Frøya kommune samarbeider om prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve. Prøvene blir gjennomført i Fillan sentrum i slutten av mai.
tirsdag 17. april Hitra kommune
Informasjon om kommunale avgifter i Hitra kommune
På grunn av endring og omlegging av gebyr innenfor vann og avløp fra 1.1.2018, ble fakturering av 1. termin kommunale avgifter i år utsatt. Forfall 1. termin, som i utgangspunktet skalle vært 20. februar ble utsatt til 8. mars. Forfall 2. termin er 20. april. Det innebærer kort...
tirsdag 17. april Hitra kommune
Nye Hitra-ambassdører
Formannskapet har bestemt at dette er en utnevnelse som skal henge høyt. Og fra før er den tildelt bar to ganger: I 2010 til Åge Aleksandersen og 2012 til Inge Eidsvåg I år har altså Hitterkveld «10-års jubileum» – en ekstra markering, og dermed bestemte...
mandag 16. april Hitra kommune
TRØNDELAG

Frivillighetsprisen 2017
Årets Frivillighetspris går til en person som har brukt sin frivillighet på en idrett som står sterkt her på Hitra, bl.a. takket være mange frivillige og noen ildsjeler. Dette er en positiv person som har vist en utrolig arbeidsinnsats for sitt hjertebarn, fotballen. Daglig er...
mandag 16. april Hitra kommune
Fast stilling som dansepedagog ved kulturskolen
Kulturenheten i Hitra kommune søker ny medarbeider Kulturenheten i Hitra kommune har behov for dansepedagog. Opplysninger om enheten Kulturenheten har 10,5 årsverk og består av kulturskole, bibliotek, kino, ungdomsbase og allment kulturarbeid. Kulturskolen er plassert i egne lokaler i Fillan...
mandag 16. april Hitra kommune
Vikariat som sangpedagog ved kulturskolen
Kulturenheten i Hitra kommune søker ny medarbeider Kulturenheten i Hitra kommune har behov for sangpedagog. Opplysninger om enheten Kulturenheten har 10,5 årsverk og består av kulturskole, bibliotek, kino, ungdomsbase og allment kulturarbeid. Kulturskolen er plassert i egne lokaler i Fillan...
mandag 16. april Hitra kommune
Vil du bli vår nye rektor..?
Til Knarrlagsund oppvekstsenter – skole søker vi Rektor i 100% fast stilling Knarrlagsund oppvekstsenter består av barnehage, 1-7 skole, og SFO. Cirka 80 % av stillingen er lederressurs, inkl. administrasjonsstøtte, mens resten av stillingen er tillagt undervisning på 1.- 7....
mandag 16. april Hitra kommune
Næringsprisen 2018 – El-Konsult
Årets pris går til en bedrift som mange har hatt kontakt med gjennom årenes løp. Bedriften satser stort lokalt og finner sterk motivasjon i utvikling av næring og arbeidsplasser i Øyregionen. Bedriften har stor bredde i sitt marked og sine tjenester og har bygget seg opp fra...
søndag 15. april Hitra kommune
Kulturprisen 2017 – Hitra trekkspillklubb
I år er det trettiende gang Hitra kommune deler ut sin kulturpris. Og denne gangen har vi virkelig funnet fram til en liten «perle» av en prismottaker, som også har en voksen alder. Dette er en liten klubb som har gledet oss gjennom mange år med sitt gode humør og sitt varierte...
søndag 15. april Hitra kommune
Æresprisen 2018 – Ingolf Jektvik
Allerede på barneskolen på midten av sekstitallet viste han sitt kunstneriske talent. Joda, han var flink i de fleste fag, han var med på idrett der han løp fort og kastet langt. Han kunne sikkert blitt en god spydkaster hvis han hadde satset på det. Men det var hans kunstneriske hode...
søndag 15. april Hitra kommune
Visste du at Hitra industripark er en av de største industrisatsinger i Midt-Norge i nyere tid
Innlegget Visste du at Hitra industripark er en av de største industrisatsinger i Midt-Norge i nyere tid dukket først opp på Hitra.
søndag 15. april Hitra kommune
Deler du brønn med naboen?
Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet,...
fredag 13. april Hitra kommune
Senteret har hatt 5000 besøkende
Nils Vang ny leder i Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter.
tirsdag 27. mars Hitra Frøya
Påskeaksjon med strandrydding
  Vi gjentar suksessen og ønsker også i 2018 å legge til rette for påskeaksjon  med strandrydding!   Det hele er veldig enkelt; Hent ut gule påskesekker hos en av sekkestasjonene vi har rundt i kommunen (se vedlagt kartoversikt), velg ut en forsøplet strand i...
fredag 23. mars Hitra kommune
Vi feirer Nordens dag – 23.mars
Hitra kommune flagger på Nordens dag den 23.mars. Nordens dag markeres over hele Norden for å feire det nordiske samarbeidet og inngåelsen av Helsingforsavtalen i 1962. Avtalen regulerer det offisielle nordiske samarbeidet og legger grunnen for mye av kontakten vi har med våre nordiske naboer...
torsdag 22. mars Hitra kommune
Rockesokk på sykehjemmet
Beboere og personalet markere den internasjonale Downsdagen. I dag, 21. mars, skal man gå med to ulike sokker for å markere den internasjonale Downsdagen. Vi gratulerer med fargerik markering.
onsdag 21. mars Hitra kommune
Har du behov for barnehageplass?
Har du behov for barnehageplass i Hitra kommune. Søk via vårt elektroniske søknadskjema innen søknadsfristen 1.april 2018.
onsdag 21. mars Hitra kommune
Barnekulturdagen 2018 gikk av stabelen tirsdag
Tirsdag 20 mars ble årets Barnekulturdag gjennomført i Hitrahallen. I tillegg var det en høytideligåpning av barnekunstutstillingen på Hitra bibliotek. Organisert av kulturkontaktene Barnekulturdagen blir planlagt og organisert av kulturkontaktene i skolene og kommunekontakten i Den...
tirsdag 20. mars Hitra kommune
Vil ha med næringslivet på spleiselag for Aure-Hitra-sambandet
Kommunene er fornøyd med fylkeskommunens vedtak om fergeforbindelsen mellom Aure og Hitra.
mandag 19. mars $ Tidens Krav
Leder for logistikk og ressursplanlegging
Helse- og omsorgstjenestene i Hitra kommune søker ressursplanlegger til 100 % fast stilling. Stillingen innebærer lederansvar for logistikk, ressursplanlegging og merkantil i helse- og omsorgstjenesten. Hitra kommune jobber aktivt med å videreutvikle bruk av data og dataverktøy for å...
mandag 19. mars Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL