Hitra
Batterijakten 2019
Miljøagentene arrangerer Batterijakten fra 11. til 31. mars 2019. Batterijakten er en klassekonkurranse for hele Norges fjerdeklassinger, hvor elevene skal samle inn brukte batterier og levere dem til gjenvinning. Kampanjen skal bidra til et større miljøengasjement i skole og lokalsamfunn,...
onsdag 12:37 Hitra kommune
Varsel om vannstenging 20. februar : Gammelsætra, Reksa, Fjellvær og Einvika
Abonnenter i området Gammelsætra, Reksa, Fjellvær og Einvika vil bli uten vann onsdag 20. februar, i tidsrommet fra kl. 10:00 til ca. kl. 15:00. Avstengingen er forårsaket av nødvendig arbeide med reparasjon av lekkasje på hovedvannledningen. Vannet blir satt på så...
tirsdag 08:10 Hitra kommune
Varsel om endring av reguleringsplan: Fillaunet 2 boligfelt
Med bakgrunn i originalt utsendt varsel om oppstart av planarbeid den 21.11.2016 varsles det nå en endring i størrelse og utforming på planområdet.
fredag 15. februar Hitra kommune
Ledig stilling – Vernepleierstilling ved TNF / Bolig Sunde
Søkes etter en vernepleier ved TNF / Bolig Sunde I Hitra kommune søkes det en 100% fast stilling ved Tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF)/ Bolig Sunde. Til stillingen vil det ligge ca.: • 80% vernepleieransvar • 20% administrativt ansvar Om enheten: TNF er en tjeneste som...
fredag 15. februar Hitra kommune
Ledig stilling – Vernepleierstilling ved Hitra sykehjem
Ønsker du å jobbe i et arbeidsmiljø som setter brukernes livsglede i fokus? I Hitra kommune utlyses det en 80 % fast vernepleierstilling ved Hitra sykehjem, med mulighet for økning til 100% Om enheten: Hitra sykehjem har i alt 54 plasser og består av korttidsavdeling, somatisk...
fredag 15. februar Hitra kommune
Ledig stillinger – Sykepleierstillinger ved Hitra sykehjem og hjemmetjenesten
Ønsker du å jobbe som sykepleier i et aktivt og faglig utfordrende arbeidsmiljø? I Hitra kommune utlyses det sykepleierstillinger ved Hitra sykehjem og hjemmetjenesten. Stillingene som utlyses er: • 3 x 100 % fast sykepleierstillinger. • 1 x 100 % vikariat sykepleierstilling, med...
fredag 15. februar Hitra kommune
Ledig stilling – Lærer
Hitra kommune har ledige faste stillinger som lærer på 1.- 10. trinn. Skolesektoren består av 4 oppvekstsentre ute i grendene samt barnehage og en større grunnskole med ungdomstrinn beliggende i Fillan sentrum. Satsningsområder framover er grunnleggende ferdigheter kombinert med tidlig...
onsdag 13. februar Hitra kommune
Ledig stilling – Pedagogisk leder
Hitra kommune har ledige faste stillinger som pedagogisk leder Hitra har 5 kommunale barnehager i ulike størrelser. 4 av disse er organisert som oppvekstsentre. Nåværende satsningsområder i sektoren er språk, digitale verktøy, helhetlig tilnærming gjennom tverrfaglig...
onsdag 13. februar Hitra kommune
TRØNDELAG

Barnehage- og skoleruta 2019/2020
Barnehage- og skoleruta for 2019/2020 er nå tilgjengelig. Du kan finne den, samt gjeldene barnehage- og skolerute, her. Du kan også laste den ned direkte her: Barnehage- og skoleruta 2019/2020
tirsdag 12. februar Hitra kommune
Hitterkveld 2019
Da er det klart for årets Hitterkveld, lørdag 23. mars kl. 18.00 i Hitrahallen. Hjertelig velkommen til en minnerik kveld med underholdning, god mat og  prisutdelinger. Kjøp billett
tirsdag 12. februar Hitra kommune
Feiegebyr og kommunale avgifter
Vi har i den seneste tiden sendt ut kommunale avgifter. Nytt for i år er at det er også innført en kommunal plikt til å gjennomføre feiing/tilsyn også i fritidsboliger. Hvis du har spørsmål angående de kommunale avgiftene, ber vi deg kontakte følgende...
fredag 8. februar Hitra kommune
Bruk Opplevelseskortet på Hitra Kulturfestival
Det er mulig å bruke Opplevelseskortet på de arrangementene under Hitra Kulturfestival som krever inngangsbillett. Les hvilke her:
torsdag 7. februar Hitra kommune
Flere nylig sertifiserte ICDP-veiledere i kommunen
For to år siden fikk Hitra kommune tildelt midler fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for foreldrestøttende tiltak.  Disse midlene skulle brukes bl.a. for å øke kompetanse om ICDP-programmet i kommunen. ICDP betyr International Child Development Programme og er en...
tirsdag 5. februar Hitra kommune
Hitra Kulturfestival er i gang
I går gikk startskuddet for festivalen, og nye beboere på Hitra var invitert til rådhuset for samling og orientering. Mat, sang og prat på programmet Programmet for kvelden bestod av velkomst ved ordfører og rådmann. Servering av Hitra-tapas, kulturelle innslag for sangkoret...
tirsdag 5. februar Hitra kommune
Hitra legekontor holder stengt 8. februar
Hitra legekontor er stengt fredag 8. februar på grunn av personalmøte. Ved behov for kontakt med legevakt; ring 116 117. Vi minner om at deres hjemmesider, hitralegekontor.no, hvor du kan bestille resepter og legge inn beskjeder.
mandag 4. februar Hitra kommune
Følg kommunestyret direkte
Saker til behandling PS 1/19 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.12.2018 PS 2/19 – Igangsetting – Reguleringsplan for Lervågen, gnr 96, bnr 33 m fl PS 3/19 – Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Volden gnr 6 bnr 1 PS 4/19 – Søknad om...
torsdag 31. januar Hitra kommune
Velkommen til «Ny på Hitra-aften»
Kommunen ønsker å feire deg som flyttet til Hitra i 2017 og 2018 under samlingen "Ny på Hitra". Samlingen blir arrangerert på rådhuset, 4. februar kl. 17.
onsdag 30. januar Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 31.01.2019 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 1/19 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.12.2018 PS 2/19 – Igangsetting – Reguleringsplan for Lervågen, gnr 96, bnr 33 m fl PS 3/19 – Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Volden gnr 6 bnr 1 PS 4/19 – Søknad om...
fredag 25. januar Hitra kommune
Hitra kulturfestival 2019
Da er programmet klart for Hitra kulturfestival 2019, som arrangeres 4 – 10. februar. Vi legger her ut hele programmet, og ønsker hjertelig velkommen til den første vinterfestivalen her på Hitra. Billetter til festivalen kan du kjøpe her. Programmet for festivalen er her.
torsdag 24. januar Hitra kommune
Bli med på hagefugltellingen
Hele Norden samles rundt sine matstasjoner for fuglene for fugler, og rapporterer det de finner i løpet av kampanjedagene.
torsdag 24. januar Hitra kommune
Ledig stilling – Avdelingsleder ved Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF)
Hitra kommune søker etter en trygg, raus og modig avdelingsleder i 100% fast stilling ved tjeneste for personer med nedsatt funksjonsnivå (TNF).
torsdag 24. januar Hitra kommune
Ledig stilling – Høgskolestillinger ved Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF)
TNF er en tjeneste som ivaretar personer med ulike typer nedsatt funksjonsevne. Vi favner mange mennesker med ulike sammensatte behov fra 0-100 år i Hitra kommune. Enheten består av Øytun bofellesskap med to boliger, støttekontakt, privat avlastning og avlastning ved Hitra Barnebolig.
torsdag 24. januar Hitra kommune
Vannet stenges i området Harranesveien til Hammerstad
Det vil bli foretatt vannutkobling i kortere perioder i området Harranesveien til Hammerstad, torsdag 24. januar fra kl. 09:00 til og med kl. 15:00.
onsdag 23. januar Hitra kommune
Hitra kulturfestival 2019
Da er programmet klart for Hitra kulturfestival 2019, som arrangeres 4 – 10. februar. Vi legger her ut hele programmet, og ønsker hjertelig velkommen til den første vinterfestivalen her på Hitra. Billetter til festivalen kan du kjøpe her. Programmet for festivalen er her.
mandag 21. januar Hitra kommune
Ledig stilling som treningsveileder
Stilling som trenings- og frisklivsveileder ved medisinsk treningsklinikk og frisklivstilbud. Hitra kommune søker etter en trenings- og frisklivsveileder i ett 100% vikariat fra 01.03.2019 til 31.12.2019 i enhet helse, familie og rehabilitering. Mulig med forlengelse. Om enheten: Stillingen er tillagt...
fredag 18. januar Hitra kommune
Lettere å finne kontaktinformasjon til ansatte
Det skal nå være lettere å finne e-postadresse og telefonnummer til ansatte i Hitra kommune. Du kan filtrere etter forbokstaven i etternavn, eller seksjon/enhet. Ett trykk på e-postadressen eller telefonnummeret, vil sømløst åpne din foretrukne e-post/telefonapplikasjon....
onsdag 16. januar Hitra kommune
Oppstart av navnesak for Gjeldsøy, Litjhelsøya, Kjønnøya, Hakkebuøya
I forbindelse med områdeadressering i Hitra kommune har Språkrådets stedsnavntjeneste tatt opp navnesak for navn på noen øyer i kommunen, jfr. brev 2.1.2019. Øyene har ulike skrivemåter i offentlig bruk, og navnesaken blir tatt opp for å få avklart riktig...
onsdag 16. januar Hitra kommune
Ledig stilling – ferievikar til pleie og omsorg
Hitra kommune søker etter ferievikarer for perioden 17.06.19 – 18.08.19 ved: • Hitra sykehjem • Hjemmetjenesten • Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsnivå (TNF) • Oppfølgingstjenesten Hitra sykehjem har 54 plasser og består av avdelinger for personer med...
tirsdag 15. januar Hitra kommune
Flere norskkurs på Hitra/ New norwegian language courses on Hitra
Hitra kommune planlegger å arrangere norskkurs for innbyggere med utenlandsk bakgrunn. Målgruppe: Arbeidsinnvandrere fra EU/EØS-området. Andre som ikke har rett eller plikt til norskopplæring ved innvandring. Kursene vil ha tema både fra yrkeslivet og samfunnslivet for...
fredag 11. januar Hitra kommune
Vannutkobling – fra Haranesveien til Hammerstad – 14.01
Det vil bli vannutkobling fra Haranesveien til Hammerstad i forbindelse med omlegging av hovedvannledning, mandag 14.01.19 fra kl. 12:00 til 14:00. Spørsmål kan rettes til Teknisk vakt på telefon 72 44 18 10. Vann, avløp og renovasjon
fredag 11. januar Hitra kommune
Lys til ettertanke
Den 24. januar, klokken 17:00, blir det arrangangert minnemarkering i form av fakkeltog i Verdal for trafikkofrene i Trøndelag. Program: Frode Tiller Skjervø ønsker velkommen Tale ved Fylkesmann Frank Jensen Musikalske innslag ved Malin Sende og Anna Tuset Rønning Appell ved Emilie Hansen...
fredag 11. januar Hitra kommune
Hitra kommune søker lærere
I oppvekstsektoren er det ledig inntil 2 faste stillinger som lærer på 1.- 7. trinn. Oppvekstsektoren består av 4 oppvekstsentre ute i grendene samt barnehage og en større grunnskole med ungdomstrinn beliggende i Fillan sentrum. Hitra kommune har mange elever fra andre land. Vi har stor...
torsdag 10. januar Hitra kommune
Minneord for Louis André Akseth
Det var med stor sorg vi mottok melding om at tidligere varaordfører og skoleleder Louis André Akseth var gått bort. Louis døde nyttårsaften, 71 år gammel. Louis vokste opp på Akset på Fjellværsøya, sønn av Petra og Olaus Akset, som nest eldst i...
tirsdag 8. januar Hitra kommune
TRØNDELAG

Møteplan 1. halvår 2019
Møteplan for 1. halvår 2019 er nå tilgjengelig, og kan leses nedenfor. Møteplan 1. halvår 2019
mandag 7. januar Hitra kommune
Vedrørende purring på vannmåler
Hitra kommune har i dag sendt ut purring på vannmålere som ikke er avlest. Det viser seg at purringen også går til de som allerede har lest av. Hvis du har meldt inn din avlesning kan du se bort ifra henvendelsen. Beklager ulempen dette medfører.
fredag 4. januar Hitra kommune
Sammen om legevakt
Ett kontaktpunkt for pasienten, raskere avklaring og tettere samarbeid om pasientbehandlingen. Det er blant gevinstene når St. Olavs hospital fra 1. januar 2019 overtar driften av interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp. Tekst: Steinar Larsen Vi er først i landet med å innføre...
torsdag 3. januar Hitra kommune
Ledig stilling som boligveileder ved Forvaltningskontoret
Hitra kommune søker boligveileder til 100% fast stilling ved kommunens forvaltningskontor. Om forvaltningskontoret: Enheten har ansvar for: • forvaltning av pleie- og omsorgstjenester • være koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering • administrere kommunens boligforvaltning...
21. desember 2018 Hitra kommune
Julehilsen og åpningstider i jula
Vi i Hitra kommune ønsker deg og dine en riktig god jul og et godt nytt år! Rådhuset Julaften: Stengt 25. des: Stengt 26. des: Stengt 27. des: 10-14 28. des: 10-14 Nyttårsaften: Stengt Legekontoret og helsestasjonen Julaften: Stengt 25. des: Stengt 26. des: Stengt 27. des: 10-14 28. des:...
21. desember 2018 Hitra kommune
Erkjentlighetsarrangement 2018
​Den 11.12.18 ble ansatte som har vært ansatt i 25 år i kommunen feiret med gave og blomster fra rådmann Laila Eide Hjertø. Kulturenheten stilte med sang og musikk som gav en god ramme rundt arrangementet. Jubilantene som var til stede:​ Ann Kristin Vassdal ved Fillan skole Betty...
20. desember 2018 Hitra kommune
Hitra kommune søker brannkonstabler
LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL Hitra kommune – en attraktiv arbeidsgiver. Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel. Kommunen er...
19. desember 2018 Hitra kommune
Test2.0gdpr
Borgerlig vigsel Drift og eiendom
17. desember 2018 Hitra kommune
Karrieremagasinet fra Frøya og Hitra
Dette er første utgave av KARRIERE. Magasinet fra Frøya og Hitra, og du vil i dette magasinet kunne lese mange gode historier om rekruttering, kompetansejakt, behov for arbeidsfolk, veivalg og gode råd. Magasinet tar utgangspunkt i det som finnes av utdannings- og jobbmuligheter på...
17. desember 2018 Hitra kommune
En god, trygg og brannsikker julefeiring
I følge tall fra Norsk Brannforening brenner hele 50 % flere boliger i julemåneden desember enn i de øvrige månedene i året. Det skyldes i en viss grad økt bruk av potensielle brannkilder som vedfyring og levende lys. Det er lett å gjøre noen enkle grep for å...
15. desember 2018 Hitra kommune
Handlings- og Økonomiplan 2019-2022 for Hitra kommune
Handlings- og Økonomiplan 2019-2022-Ksak101-18, vedtatt 13.12.18 Hitra kommunestyre behandlet i sitt møte den 13.12.18 i sak 101, Handlings- og Økonomiplan 2019-2022 for Hitra kommune. Følgende vedtak ble fattet: Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det...
14. desember 2018 Hitra kommune
Brannøvelse på rådhuset – 14. desember kl. 13:00
I dag, fredag 14. desember, vil det bli foretatt en utvidet brannøvelse på Hitra rådhus. Dette innebærer at alarmsystemet på huset vil bli fullstendig utprøvd. Du kan derfor oppleve at det tar lengre tid å komme i kontakt med ansatte på rådhuset fra klokken...
14. desember 2018 Hitra kommune
Avlesning av vannmåler
Hitra kommune sender nå ut SMS på avlesning av vannmålere. Svar på melding med målerstanden. Registrer kun de sorte og hvite tallene i telleverket. Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med. Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved...
14. desember 2018 Hitra kommune
Hamos kan komme til en annen tid enn det du er vant til
Grunnet innført aksellastbegrensning på brua til Knarrlagsund, må Hamos endre kjøremønster for ruten enkelte tilhører. Hamos kan derfor komme til en annen tid enn du er vant til så lenge begrensningen gjelder. For alle Hamos sine kunder gjeldet det at dunken skal...
13. desember 2018 Hitra kommune
Følg kommunestyret direkte fra kl. 10
Møtet starter klokken 10:00, og avholdes ved Hitra rådhus, kommunestyresalen. Fra og med desember 2018 har vi oppgradert utstyret knyttet til strømming av kommunestyremøter. Dette innebærer blant annet avbruddsfri flerkamera. Vi har to kamerakilder og en kilde for lerretet. Bytte av...
13. desember 2018 Hitra kommune
Confirm box test - GDPR - Hitra
Borgerlig vigsel Drift og eiendom Vann, avløp og renovasjon Kompetansekartlegging Kultur, idrett og friluftsliv Innlegget dukket først opp på Hitra.
12. desember 2018 Hitra kommune
Stien bak Barman oppvekstsenter midlertidig stengt
I forbindelse med legging av vannledning og veiutbygging, er nå stien bak Barman oppvekstsenter som kopler Lyngvikveien og Haranesveien midlertidig stengt. De skoleelevene som bruker den stien for å komme seg til skole fra boligfelt anbefales å bruke adkomst gjennom Lyngvikveien 46, som vist i...
12. desember 2018 Hitra kommune
Varsel om oppstart av arbeid med Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023
Hitra formannskap har i sak 116/18 vedtatt å varsle oppstart av arbeidet med plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Saken er også behandlet i Fellesnemd Hitra-Snillfjord. Forslag til planprogram sendes herved på høring. Eventuelle merknader til planprogrammet sendes til...
11. desember 2018 Hitra kommune
Varsel om oppstart av Kulturminneplan 2019-2031
Hitra formannskap har i sak 117/18 vedtatt å varsle oppstart av arbeidet med arbeidet med kulturminneplan. Saken er også behandlet i Fellesnemd Hitra-Snillfjord. Forslag til planprogram legges herved ut på høring. Eventuelle merknader til planprogrammet sendes til postmottak@hitra.kommune.no...
11. desember 2018 Hitra kommune
Donissen: Slik skal du kvitte deg med julefettet
Donissen i Hitra kommune ber alle passe på at det bare er bæsj, tiss og dopapir som skal i toalettet. Alt annet skal håndteres som restavfall, og skal i søpla. Dokultur er viktig med tanke på vårt felles miljøansvar! Fett, matrester, våtservietter, Q-tips,...
10. desember 2018 Hitra kommune
Førjulskonsert torsdag 13. desember
Opptreden av Hitterklang, Harmundi, Hege Anita Skjærvik, Carpe Diem og kulturskoleelever og lærere. Billetter fås kjøpt på biblioteket eller www.hitra.kommune.no. Pris: 200/150. Arrangør: Hitra kommune, kulturenheten i samarbeid med Hitterklang
6. desember 2018 Hitra kommune
Kultur i mørketida 2018
Hitra kulturskole har juleavslutninger nå 5. og 6. desember. Det vil bli følgende visninger/konserter: Onsdag 5. desember kl. 18.00 Utstillingsåpning på Biblioteket Torsdag 6. desember kl. 17 og 18 Danseforestillinger i Meierisalen Torsdag 6. desember kl. 19.00 Konsert i Fillan kirke Vi...
6. desember 2018 Hitra kommune
Ekstraordinært møte i Hitra formannskap 12.12.2018 kl. 12:00 i Hitra rådhus, Ordførers kontor – Havbruksfondet
Innlegget Ekstraordinært møte i Hitra formannskap 12.12.2018 kl. 12:00 i Hitra rådhus, Ordførers kontor – Havbruksfondet dukket først opp på Hitra.
6. desember 2018 Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 13.12.2018 kl. 10:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 93/18 Godkjenning av protokoll fra møtet den 22.11.2018 PS 94/18 Godkjenning av protokoll fra møtet den 27.11.2018 PS 95/18 Revidert Årsbudsjett 2018 PS 96/18 Betalingssatser for kultursektoren 2019 PS 97/18 Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen pleie...
6. desember 2018 Hitra kommune
Ledig stilling som enhetsleder for Driftsavdelingen
Hitra kommune søker deg som er åpen, raus og modig, og som ønsker å bidra inn i en effektiv organisasjon. Hitra kommune utlyser 100 % fast stilling som leder for driftsenheten. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Om enheten: Enheten består av forvaltnings-, drifts- og...
3. desember 2018 Hitra kommune
TRØNDELAG

Utstillingsåpning i Museumsgalleriet
Fillan skole har fått lov til å lage høstens utstilling i Museumsgalleriet. Ut ifra temaet «kystkultur» skulle elevene fylle galleriet med kunst. Elevene tar oss med under vannflata i fjæra og på holmer og skjær. Resultatet ble en detaljrik og kreativ utstilling, satt...
3. desember 2018 Hitra kommune
Offentlig høring – Endring av veinavn Utsikten på Sandstad i Hitra kommune
I forbindelse med den kommende sammenslåingen av Hitra kommune og deler av Snillfjord kommune, har Kartverket gjort oppmerksom på at veinavnet Utsikten per i dag omfatter to veiparseller som begge vil komme til å ligge innenfor Hitra kommunes grenser etter kommunesammenslåing i 2020. I...
3. desember 2018 Hitra kommune
Ekstraordinært møte i Hitra formannskap 06.12.2018 kl. 12:00 i Hitra rådhus, Ordførers kontor – Havbruksfondet – Møtet er utsatt til 12.12.2018
Innlegget Ekstraordinært møte i Hitra formannskap 06.12.2018 kl. 12:00 i Hitra rådhus, Ordførers kontor – Havbruksfondet – Møtet er utsatt til 12.12.2018 dukket først opp på Hitra.
29. november 2018 Hitra kommune
680 000 kroner til skolebiblioteket
I dag ble det kjent at Hitra kommune har fått innvilget sin søknad om tilskudd for å styrke skolebibliotekets arbeid med lesestimulering. Rett bok til rett elev Skolebibliotekets prosjekt heter «Rett bok til rett elev», og har som formål at lærerne skal få...
22. november 2018 Hitra kommune
2. gangs utlysning – Ledig stilling som saksbehandler ved barneverntjenesten
Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som saksbehandler i barneverntjenesten. Stillingen er ledig for tiltredelse. Om tjenesten og stillingen: Stillingen innebærer saksbehandling etter lov om barneverntjenester og andre oppgaver knyttet til dette, herunder samarbeid med relevante instanser og direkte...
22. november 2018 Hitra kommune
Ledig stilling som kantineansvarlig i 50 % stilling ved elevkantina, Fillan skole
Hitra kommune har ledig 50 % stilling som kantineansvarlig ved elevkantina, Fillan skole. Stillingen er ledig fra og med 01.01.2019. Om enheten: Fillan skole er en 1-10 skole med ca. 300 elever. Ungdomsskolen er felles ungdomsskole for alle elever på 8.-10. trinn i Hitra kommune. Det er ca. 60 ansatte ved...
20. november 2018 Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 27.11.2018 kl. 17:00 i Hjorten hotell, Skybaren
Saker til behandling PS 90/18 – Havbruksfond 2018 – drøfting av disponering Ole Laurits Haugen Ordfører  
20. november 2018 Hitra kommune
Reseptfritt salg av jodtabletter på apotek
Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler Helsedirektoratet deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Jodtabletter vil være i reseptfritt salg i apotek fra 1....
19. november 2018 Hitra kommune
Bruk av fastlege og legevakt for innbyggere i nye Hitra kommune
Hitra kommune har siste året hatt få ledige listeplasser for fastlege. Årsakene er flere, men for å sikre at alle som har rett på fastlege skal få dette, samt at kommunen skal ha god nok kapasitet til også å ta imot nye innbyggere fra og med 2020, har kommunen oppretta...
19. november 2018 Hitra kommune
Høring: tjenestebeskrivelser for helse – og omsorg i Hitra kommune
Tjenestebeskrivelser for helse – og omsorg i Hitra kommune Helse – og omsorgstjenestene er under stadig endring, påvirket av nasjonale og kommunale mål og føringer. Kommunen har utarbeidet tjenestebeskrivelser for å skape felles forståelse for standard og nivå...
19. november 2018 Hitra kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier» (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige...
19. november 2018 Hitra kommune
Fillfjorden stengt grunnet legging av vannledning
Fillfjorden er stengt mellom Fillan og Tranvikan. Stengingen skjer som følge av legging av ny vannledning til Tranvik vannlag. Fjorden vil være stengt for all trafikk ut mandag den 19.11. De siste to ukene har Seløy Undervannservice jobbet med å sveise sammen rørlengder til tre lange...
18. november 2018 Hitra kommune
Asfaltering på Hitra – uke 47
Det vil i uke 46 foregå asfalteringsarbeid på følgende steder i Hitra kommune: Kjerringvåg – mandag 19. november Heggåsen – mandag 19. november Knutshaug – tirsdag 20. november Hestnes – onsdag 21. november (ettermiddag/kveld) Det vil komme særskilt...
16. november 2018 Hitra kommune
Vannet blir avstengt 19. november – Litslokveien og Postveien
På grunn av nødvendig arbeid i vannledningsnettet vil abonnenter i området Litslokveien 1 til 13, og Postveien 16 og 18 være uten vann fra kl. 08:00 til og med 15:00. Vannhenger blir utplassert ved krysset i Postveien. For nærmere informasjon, kontakt Teknisk Vakt på telefon 72...
16. november 2018 Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 22.11.2018 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 84/18 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 01.11.2018 PS 85/18 – Melding – Plan for kommunal beredskapsledelse – Oppdatert pr. 01.11.2018 PS 86/18 – Søknad om servering og skjenkebevilling Ansnes Brygger/ Hamna gård PS 87/18 –...
15. november 2018 Hitra kommune
Ledig stilling som klinisk psykolog ved Enheten helse, familie og rehabilitering
Hitra kommune søker kommunepsykolog! Hitra kommune er tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å ansette psykolog i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi søker derfor etter klinisk psykolog til 100 % fast stilling. Om Enhet for helse, familie og rehabilitering: Stillingen legges...
13. november 2018 Hitra kommune
Kartlegging av mobil- og bredbåndsdekning
Hitra kommune skal i samarbeid med Hitra Næringsforening gjennomføre en kartlegging av gjeldende mobil- og bredbåndsdekning på Hitra. Dekningskart fra ulike leverandører og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) kan gi et godt utgangspunkt for en oversikt, men samtidig vet vi at...
12. november 2018 Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL