Hitra
Åpen tilbudskonkurranse – Vintervedlikehold Fillan vinteren 2017/18
Hitra kommune avholder åpen tilbudskonkurranse om vintervedlikehold i Fillan for perioden 1. november 2017 – 1. juni 2018. Tilbudskonferanse Hitra Rådhus onsdag 27. september kl. 08:30. Tilbudsfrist mandag 9. oktober kl. 12:00 Ved spørsmål, ta kontakt med Driftsavdelingen v/Audun...
mandag 14:01 Hitra kommune
Frivillighetens torg – Æ vesst itj at Hitra hadd så mytji å by på..!
Kommentaren kom fra en som stakk innom for å se hva frivilligheten på Hitra har å by på. Mellom 20 og 30 lag og foreninger viste fram aktiviteter av alle slag. Ordføreren åpnet torget Ordfører Ole L Haugen sto for åpningen av dagen. Ordføreren roste de...
lørdag 19:58 Hitra kommune
Besøk Frivillighetens torg på lørdag
Lørdag 23. september skal Hitrahallen fylles med et bredt spekter av Hitras lag og foreninger, som vil diske opp med lek og moro! Alle frivillige lag og foreninger på Hitra er invitert til å delta på arrangementet i Fillan – Hitrahallen lørdag, den 23. september 2017,...
torsdag 10:51 Hitra kommune
Vil du jobbe som fysioterapeut i et tverrfaglig og aktivt arbeidsmiljø?
  Er du utdannet fysioterapeut? Ønsker du nye faglige utfordringer i en kommune i vekst? Kunne du tenke deg å bo i en av Norges vakreste kommuner? Hvis du kan svare ja på disse tre spørsmålene, anbefaler vi deg å søke på stillingen som fysioterapeut i Hitra...
onsdag 21:36 Hitra kommune
Hitra kommune har ledige stillinger som barnehagelærer
Hitra kommune har ledige stillinger som barnehagelærer Følgende stillinger er ledig: 100 % fast stilling ved Strand oppvekstsenter, avdeling barnehage 100 % vikariat ved Knarrlagsund og Barman oppvekstsenter, avdeling barnehage med tiltredelse 1.1.2018- 31.7.18. Stillingen fordeles mellom enhetene....
mandag 18. september Hitra kommune
Velkommen til allmøte med Havforskningsinstituttet
Vil du være med å påvirke hvordan vi tar vare på livet i sjøen nær deg? Vi inviterer til allmøte! På møtet vil vi fortelle om prosjektet «Aktiv forvaltning av marine ressurser», hva som skal skje de neste årene og hvordan du kan delta i...
mandag 18. september Hitra kommune
Politiske møter 2. halvår 2017
Formannskap, tirsdag den 3. oktober kl. 09:00 Eldres råd/Brukerråd, onsdag den 4. oktober kl. 10:00 Kommunestyre, torsdag den 5. oktober kl. 13:00 Formannskap, tirsdag den 17. oktober kl. 09:00 Felles møte formannskap, komiteer og råd, tirsdag den 17. oktober kl. 17:00 Rådmannen legger...
torsdag 14. september Hitra kommune
Sandstad NKS ble hedret av Hitra kommune
Sandstad Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) fyller 100 år i år. I anledning jubileet ble sanitetsforeningen hedret av Hitra kommune i forbindelse med kommunestyremøtet den 7. september. Sandstads sanitetskvinner teller i dag rundt 80 medlemmer. Den eldste er over 100, og den yngste under...
søndag 10. september Hitra kommune
TRØNDELAG

Stortingsvalget 2017: Valgdag
På valgdagen 11. september, må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Her kan du stemme! Hvem har stemmerett ved stortingsvalget? • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge. Har...
fredag 8. september Hitra kommune
Hitra tar en suveren ledelse
Sentio’s Arve Østgaard (bildet) har sendt ut et nyhetsbrev knyttet til Borgerundersøkelsens Attraktive sentrum. Hitra er her kommentert særskilt: Her er Borgerundersøkelsens Attraktive sentrum august 2017. 9000 intervju er gjennomført. Hitra tar en suveren ledelse i...
torsdag 7. september Hitra kommune
Nye Fillan barnehage ble offisielt åpnet
Det var svært god stemning da Nye Fillan barnehage ble åpnet etter utbygging og renovering i dag. Den offisielle åpninga ble gjort av ordfører Ole L. Haugen, med god hjelp fra styrer Toril Fjeldvær og barnehagens barn i dag. Ordføreren gratulerte både barn,...
torsdag 7. september Hitra kommune
Stortingsvalget 2017: Hjemmestemming
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndstemmegivning, kan avgi forhåndstemme hjemme. Dette foregår ved at to stemmemottakere kommer hjem til velgeren på et nærmere avtalt tidspunkt Frist for å be om hjemmestemming er...
tirsdag 5. september Hitra kommune
Klart for asfaltering på Fv 714 fra Neverlia til Fillan
Arbeidene starter denne uka I en melding til Hitra kommune informerer Veidekke om at det startes asfaltering på Fv 714 på strekninga Neverlia til Skage på Fillan. Det er en strekning på ca. 6 km som skal asfalteres. Arbeidet vil starte onsdag 6. september og vil vare fram til og med onsdag...
tirsdag 5. september Hitra kommune
Turoversikt høsten 2017 for Tirsdagsgruppa
Tirsdagsgruppa inviterer til nye spennende turer! Dette er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å være med å gå turer i øyregionens flotte natur. Det legges også opp til rolig tempo på turene, og sosialt samvær er helt klart i fokus. Det er ingen...
tirsdag 5. september Hitra kommune
Nye lærlinger i Hitra kommune
Hitra kommune er godkjent lærebedrift for lærlinger i flere fag. I høst har det startet hele 5 nye lærlinger i fagene Helsefagarbeider og Barne- og ungdomsarbeider. 2 års læretid i kommunen Lærlingene har en læretid på 2 år før de går opp til...
mandag 4. september Hitra kommune
Klart for asfaltering på Fv 714 fra Neverlia til Fillan
Arbeidene starter denne uka I en melding til Hitra kommune informerer Veidekke om at det startes asfaltering på Fv 714 på strekninga Neverlia til Skage på Fillan. Det er en strekning på ca. 6 km som skal asfalteres. Arbeidet vil starte onsdag 6. september og vil vare fram til og med onsdag...
mandag 4. september Hitra kommune
Fillan – Et attraktivt kommunesenter
Hitterværinger synes sitt kommunesentrum fremstår betydelig mer attraktivt enn det personer bosatt i kommuner av tilsvarende størrelse ellers i landet, synes om sitt kommunesentrum (snitt på 67 mot snitt på 53). Sammenlignet med sentrumsattraktiviteten til andre kommuner i...
mandag 4. september Hitra kommune
Klage tas ikke til følge
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har behandlet klagesak knyttet til reguleringsbestemmelsene for Storhaugen i Fillan. Saken dreier seg om bygging av leiligheter i regi av Trondheim og omegn boligbyggerlag (TOBB) ved Storhaugen. Hitra kommune  vedtok å tilrå igangsetting av endring av...
mandag 4. september Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 07.09.2017 kl. 11:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Tema for møtet: Kommuneplanens arealdel Saker til behandling PS 72/17             Godkjenning av protokoll fra møtet den 23.08.2017 PS 73/17             Kommuneplanens arealdel...
torsdag 31. august Hitra kommune
Hitra kino – nye visningstider
onsdag 30. august Hitra kommune
Stortingsvalget 2017: Hjemmestemming
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndstemmegivning, kan avgi forhåndstemme hjemme. Dette foregår ved at to stemmemottakere kommer hjem til velgeren på et nærmere avtalt tidspunkt Frist for å be om hjemmestemming er...
mandag 28. august Hitra kommune
Salg av gnr 122 bnr 288; Hitterskogen
Hitra kommune har mottatt søknad om konsesjon på erverv av Hitraskogen gnr 122 bnr 288. Søker er Klipperiet Holding AS. I forbindelse med behandling av søknaden ønsker Hitra kommune å kartlegge interesser hos grunneiere i rimelig nærhet om interesse for å erverve...
mandag 28. august Hitra kommune
Offentlig ettersyn – akvakultursøknad – lokalitet Varden
Hitra kommune har mottatt oversendelsesbrev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, der kommunen bes om å legge søknad fra Lerøy Midt AS, ut til offentlig ettersyn.  Søknaden gjelder etablering av slaktemerd for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i...
fredag 25. august Hitra kommune
Offentlig ettersyn – Akvakultursøknad – lokalitet Singsholmen
Hitra kommune har mottatt oversendelsesbrev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, der kommunen bes om å legge søknad fra Salmar Farming AS, ut til offentlig ettersyn. Søknaden gjelder etablering av slaktemerd for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann...
fredag 25. august Hitra kommune
Frivillighetens torg og Frivillighetens uke nærmer seg. Har du meldt ditt lag på?
Alle frivillige lag og foreninger på Hitra inviteres til å delta på arrangementet i Fillan Hitrahallen lørdag, den 23. september 2017, kl. 11.00-15.00. Lørdag 23. september skal Hitrahallen fylles med et bredt spekter av Hitras lag og foreninger, som vil diske opp med lek og...
fredag 25. august Hitra kommune
Offentlig ettersyn – Akvakultursøknad – Hallarvika
Hitra kommune har mottatt oversendelsesbrev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, der kommunen bes om å legge søknad fra Knutshaugfisk AS, ut til offentlig ettersyn. Søknaden gjelder etablering av slaktemerd for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann...
mandag 21. august Hitra kommune
Over halvparten mener at oppdrettsnæringa skal betale for arealbruk
52,9 prosent av dei spurde meiner at oppdrettsnæringa må betale kommunane for arealbruk. – Det er forståeleg, seier Elin Tveit Sveen, styremedlem i Sjømat Norge. Dette skriver Firdaposten på sine nettsider. Les innlegget her.   Innlegget Over halvparten mener at...
fredag 18. august Hitra kommune
TRØNDELAG

Trønderenergi forsterker høyspentnettet til Hitra
Det er stor aktivitet knyttet til fornyelse av forsyningslinjene mellom Hitra og fastlandet. Trønderenergi er i gang med å bygge ny linje fra Fillan og innover mot Sandstad. Det er hele 42 master som skal settes opp på de første 10 km. Mastene og tråden flys inn med helikopter. Den...
fredag 18. august Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre onsdag den 23.08.2017 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Tema for møtet: Den gode barnehage- og skoleeier Saker til behandling PS 66/17 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 22.06.2017 PS 67/17 – DalPro AS – søknad om kommunal lånegaranti PS 68/17 – Søknad om fritak fra vervet som rådsmedlem i Stiftelsen...
torsdag 17. august Hitra kommune
Lokal kommunikasjonsveileder ved spørsmål om eierløse katter
Hitra kommunestyre vedtok 16. mars 2017 en lokal kommunikasjonsveileder for håndtering av katter. Denne veilederen fungerer som et hjelpemiddel i de tilfeller der situasjoner oppstår ved at en eller flere katter skaper problemer eller havner i uheldige situasjoner mm. Det er flere regelverksområder...
fredag 11. august Hitra kommune
Stortingsvalget 2017: Nå kan du forhåndstemme
Du kan nå forhåndstemme på Stortingsvalget 2017 ved Hitra Rådhus. Forhåndsstemmeperioden varer fra torsdag 10.august til fredag 8.september. Åpningstidene på valglokalet er mandag – fredag kl.0900 – 1500. (Torsdag 7.sept kl. 0900 – 18.00) Du...
torsdag 10. august Hitra kommune
Spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding
Det er 1. september som er siste dato for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding ut fra Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Dette er vurdert ut fra Bioforsk sine målinger av gjennomsnittstemperatur og gjennomsnittlig vekstavslutning til engvekstene. Ved for sein...
onsdag 9. august Hitra kommune
Nå blir det busstopp ved Orkdal sykehus
Hitra kommune, sammen med Frøya og Snillfjord kommune, har i lengre tid arbeidet for å få til en bedre løsning for reisende til Orkdal sykehus. Sykehuset, i samarbeid med AtB, har nå etablert en ny holdeplass med tilhørende leskur for ventende. Det er ordføreren i Orkdal...
onsdag 9. august Hitra kommune
Kulturenheten – Tilkallingsvikarer og deltidsansatte
Kulturenheten i Hitra kommune har behov for nye medarbeidere og søker tilkallingsvikarer og deltidsansatte. Opplysninger om enheten: Kulturenheten har 10 årsverk og består av kulturskole, bibliotek, kino, ungdomsbase og allment kulturarbeid. Kulturskolen er plassert i egne lokaler i...
tirsdag 8. august Hitra kommune
Forvaltning – Rådgiver
Hitra kommune har ledig inntil 2 x 100 % stillinger som: • Rådgiver innen forvaltning Om enheten: Enhetens ansvar er å forvalte søknader i pleie- og omsorgstjenesten samt være koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Det er en målsetning å bidra til...
tirsdag 25. juli Hitra kommune
Her treng dei EØS-draghjelp i kvardagen
Fleire ønskjer å verte kvitt EØS-avtalen. På Hitra og Frøya ville dei ikkje klart seg utan.
fredag 21. juli Nationen
Enhetsleder – Barman oppvekstsenter avd. barnehage
Barman oppvekstsenter – et univers for lek og læring Oppvekstsenteret er en felles enhet som driver barnehage, grunnskole og skolefritidsordning på Barman ved Melandsjø, nord på Hitra. Barnehagen er en 3 avdelings barnehage med inntil 50 plasser for barn fra 0 – 6 år....
torsdag 13. juli Hitra kommune
Får støtte til turvei
søndag 9. juli Hitra Frøya
Opp på Frøya, ned på Hitra
søndag 9. juli Hitra Frøya
Så nære kan denne kjøre land
fredag 7. juli Hitra Frøya
Tidlig jaktstart på grågås
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har godkjent Forvaltningsplan for grågås for Hitra og Frøya kommuner, og har dermed fastsatt forskrift om åpning av jakt på grågås. Forskriften fastsettes med følgende forutsetninger: Det åpens for jakt på...
fredag 7. juli Hitra kommune
Ny forskrift om bruk av vannscooter
Hitra kommune har vedtatt ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann. Denne forskriften vil i hovedsak regulere vannscooterkjøring. Hitra Formannskap vedtok 4. juli 2017, på delegert vedtak, å egengodkjenne ny midlertidig forskrift om bruk av og orden i havner og farvann. Forskriften...
fredag 7. juli Hitra kommune
Kommunal støtte til melkeproduksjon 
fredag 7. juli Hitra Frøya
Starter vindkraftutbygging til høsten
onsdag 5. juli Hitra Frøya
Kommunen betaler for TV2-innslag
onsdag 5. juli Hitra Frøya
Fikk stillehavs-laks på kroken
tirsdag 4. juli Hitra Frøya
TRØNDELAG

Hitra på topp innenfor pleie- og omsorgstjenestene
Kommunal Rapport, landsdekkende avis for kommunesektoren, foretar hvert år en rangering av kommunenes kvalitet og effektivitet på ulike utvalgte tjenesteområder. Alle de større kommunale områdene inngår i rangeringen, og den omfatter for 2016 alle 428 norske kommuner. Stor...
tirsdag 4. juli Hitra kommune
Disse får kulturmidler
mandag 3. juli Hitra Frøya
Ballbinge fikk støtte, mens tursti tapte
mandag 3. juli Hitra Frøya
Tunnelen åpnet igjen etter kollisjon
mandag 3. juli Hitra Frøya
Prosjektstilling ved voksenopplæringa
100% stilling – prosjektstilling i perioden 01.08.2017 – 31.07.2018. Voksenopplæringen er en del av enheten Helse, familie og rehabilitering. Enhet består av helsesøstertjenesten, legetjenesten, fysioterapi, ergoterapi/hjelpemiddelformidling, livsstil- og folkehelsesenter og...
fredag 30. juni Hitra kommune
Egengodkjenning av reguleringsplan og VA-plan for Storhaugen, deler av gnr 92, bnr 1
Kommunestyret egengodkjente i møte 22.06.2017, sak 65/17, reguleringsplanen og VA-planen for Storhaugen, deler av gnr 92, bnr 1 m fl, i medhold av plan- og bygningslovens §12-10, §12-12, §12-14 og naturmangfoldlovens §7. Reguleringsplanen omfatter et nytt boligområde med...
fredag 30. juni Hitra kommune
Lastebil veltet i grøfta
fredag 30. juni Hitra Frøya
Orkdalsregionen publiserer ny nettside
Orkdalsregionen har nylig publisert nu nettside. Hitra kommune er en del av regionsamarbeidet Kort om Orkdalsregionen Den mangfoldige Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør.  Vi har mye å by på....
fredag 30. juni Hitra kommune
Stortingspresidenten holdt minnetale over tidligere stortingsrepresentant Rolf Fjeldvær
Stortingspresident Marit Nybakk holdt den 6. juni minnetale over tidligere stortingsrepresentant Rolf Fjeldvær. Ærede medrepresentanter! Den 25. april 2017 døde tidligere stortingsrepresentant Rolf Fjeldvær fra Hitra, 91 år gammel. Han representerte Arbeiderpartiet og...
torsdag 29. juni Hitra kommune
Nervedrama da volleydamene ble historiske
Volleyball damer semifinale Hitra-Menorca: 3-1
torsdag 29. juni Hitra Frøya
Et uerstattelig klenodium gikk tapt
torsdag 29. juni Hitra Frøya
Røper ambisiøs plan: - Jeg håper ingen tar meg på at jeg avslører det
Suverene Namdal vil ha to lag på pallen i kvinneklassen i St. Olavsloppet.
torsdag 29. juni Aftenposten
Rykker ut til garasjebrann
torsdag 29. juni Hitra Frøya
Fokus på nøkternhet
Går mot underskudd på slutten av året.
onsdag 28. juni Hitra Frøya
Tidligstemmegivning
Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære forhåndsstemmeperioden kan du  fra 1. juli t.o.m 9. august hevende deg til Hitra kommune og avtale tid for å stemme. Før valgdagen kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. På...
tirsdag 27. juni Hitra kommune
Bør skyte enda færre bukker
Utmarksrådets årsmelding forteller om gode resultater i predatorforvaltning, men oppmoder om å la storbukkene være i fred.
mandag 26. juni Hitra Frøya
Bli med på Frivillighetens torg lørdag 23. september
Lørdag 23. september skal Hitrahallen fylles med et bredt spekter av Hitras lag og foreninger, som vil diske opp med lek og moro! Alle frivillige lag og foreninger på Hitra inviteres til å delta på arrangementet i Fillan Hitrahallen lørdag, den 23. september 2017, kl....
mandag 26. juni Hitra kommune
Knuste all motstand i åpningskampen
søndag 25. juni Hitra Frøya
Hitra fraløpt av raske, harde, engelske bein
søndag 25. juni Hitra Frøya
TRØNDELAG

Inviterer til viltmøte på nytt
Kommunen skrev først feil dato i annonsen.
søndag 25. juni Hitra Frøya
Advarer mot skjell fra øyregionen
Kan være dødelige.
fredag 23. juni Hitra Frøya
Ligger nå bare to poeng bak serielederen
Sandstad/Hitra2 påførte Freidig årets første tap.
fredag 23. juni Hitra Frøya
Invitasjon til aktivitetsuke i sommerferien
FYSAK Hitra og skolehelsetjenesten ønsker å invitere barn i alderen 8-12 år til en aktivitetsuke i sommerferien. Dette vil foregå i løpet av 5 dager i uke 31. Formålet med dette er å gi et aktivitetstilbud i en periode hvor det kan være rolig og lite tilbud og det...
fredag 23. juni Hitra kommune
Åpent viltmøte – feil dato i papiravisa
Hitra kommune har invitert alle interessenter til viltmøte i Kommunestyresalen på Hitra rådhus. Dette er publisert i papiravisa til Hitra-Frøya samt i web-annonse på avisas nettside. Det er imidlertid publisert med feil dato. Riktig dato for viltkvelden er mandag 26. juni, med samme...
fredag 23. juni Hitra kommune
Tunnelkrangelen som endte godt
Se avisbildene fra 1997.
fredag 23. juni Hitra Frøya
Fagleder/vernepleier – Tjenesten for de med nedsatt funksjonsevne (TNF)
LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL Hitra kommune – en attraktiv arbeidsgiver. Hitra er øykommunen ca. to timers kjøring fra Trondheim, lokalisert på den fantastiske Trøndelagskysten. Til og fra Hitra tar du bil, buss eller båt. Med båtforbindelse...
torsdag 22. juni Hitra kommune
Seks arrangement i øyriket i helga
torsdag 22. juni Hitra Frøya
Ny næringsetablering
mandag 19. juni Hitra Frøya
Seilbåt slet seg fra fortøyningene
søndag 18. juni Hitra Frøya
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL