Hitra
Følg kommunestyret på nett-tv
Innlegget Følg kommunestyret på nett-tv dukket først opp på Hitra kommune.
12:16 Hitra kommune
Søknad om tillatelse til bålbrenning
Ved å kontakte brannvesenet på vakttelefon 99 52 38 83 kan det i den generelle bålforbudsperioden kan det gis tillatelse til bålbrenning
onsdag 09:51 Hitra kommune
Ledig stilling- Feier i Sør-Fosen interkommunale feievesen
LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL Hitra kommune – en attraktiv arbeidsgiver. Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel. Kommunen er...
tirsdag 14:49 Hitra kommune
Nå starter oppussingen av Terningen fyr!
Terningen fyr går i disse dager spennende tider i møte. Bygningsmassen på Terningen fyr står utsatt til for vær og vind. Nå starter oppussingen! Sørget for trygg ferdsel siden 1833 Midt i leia passerer små og store båter forbi øya Terningen. Her ligger...
tirsdag 09:42 Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 20.06.2019 kl. 12:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 54/19 Godkjenning av protokoll fra møtet den 23.05.2019 PS 55/19 Årsrapport 2018 for Hitra kommune PS 56/19 Hitra Storkjøkken – Økonomirapport 1. tertial 2019 PS 57/19 Økonomirapport 1. tertial 2019 PS 58/19 Revidert Handlings- og Økonomiplan...
torsdag 13. juni Hitra kommune
Forlenget saksbehandlingstid på bygg/plan- og dispensasjonssaker
På grunn av redusert kapasitet ved plan- og byggesaksavdelingen vil det måtte påregnes saksbehandlingstid utover det normale på byggesaker, plan- og dispensasjonssaker i en periode fremover. Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder, og jobber for å øke...
torsdag 13. juni Hitra kommune
10 partier stiller til kommunestyrevalget
Valgstyret i Hitra godkjente i møte 27. mai 10 listeforslag til kommunestyrevalget 2019. Det skal velges 25 representanter til kommunestyre. Disse 10 listene stiller til valg: Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Pensjonistpartiet...
onsdag 12. juni Hitra kommune
Tidvis ustabil telefonforbindelse ved Kvenvær oppvekstsenter
Kvenvær oppvekstsenter opplever for tiden ustabil telefonforbindelse. Vi arbeider med å rette feilen så fort som mulig, og beklager ulempen dette måtte medføre.
onsdag 12. juni Hitra kommune
TRØNDELAG

Trygg vannforsyning i Hitra kommune
Hitra kommune driver tre vannbehandlingsanlegg på Hitra. Anleggene ligger på Dolmøya, Fillan og på Sandstad. Anleggene forsyner innbyggere og næringsliv tilknyttet anleggene. Anleggene leverer trygt vann med god leveringssikkerhet, skiver Mattilsynet i sin tilsynsrapport....
tirsdag 11. juni Hitra kommune
Høring: Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr for nye Hitra kommune
Fellesnemnda Hitra og Snillfjord vedtar å legge Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Hitra kommune ut på høring i Snillfjord kommune med frist til 01.07.2019. Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Hitra kommune Høringsuttalelser sendes til postmottak@hitra.kommune.no  ...
fredag 7. juni Hitra kommune
Ledig stilling – Landbruksrådgiver ved Plan-, landbruk- og miljøenheten
Hitra kommune søker landbruksrådgiver til 100 % fast stilling. Stillingen er ledig for tiltredelse. Om enheten: Stillingen er ved plan-, landbruks- og miljøenheten i kommunen. Enheten har oppgaver innenfor plan/landbruk/miljø/oppmåling/kart/byggesak/vilt/byggeledelse, og har pr i dag...
torsdag 6. juni Hitra kommune
Ledig stilling – Helsesykepleier ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Hitra kommune utlyser helsesykepleierstillinger ledig for snarlig tiltredelse ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Følgende stillinger er ledige: • 100% vikariat som helsesykepleier for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020 • 60% vikariat som helsesykepleier for perioden 01.08.2019 –...
torsdag 6. juni Hitra kommune
Gåsemassakre på landeveien – sjokkerte Jan Oddvar måtte avlive åtte gjess
Jan Oddvar ble vitne til at en bilist kjørte rett gjennom en flokk med gjess. Minst tre døde umiddelbart, mens åtte måtte avlives.
onsdag 5. juni TV 2
Frivillige lag og organisasjoneer kan nå søke om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019. Mange som ikke søker Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller...
onsdag 5. juni Hitra kommune
Invitasjon til aktivitetsuke i sommerferien
FYSAK Hitra og skolehelsetjenesten ønsker å invitere barn i alderen 8-12 år til en aktivitetsuke i sommerferien. Dette vil foregå i løpet av 5 dager i uke 27. Formålet med dette er å gi et aktivitetstilbud i en periode hvor det kan være rolig og lite tilbud og det...
onsdag 29. mai Hitra kommune
Kulturskolen 25 år – Jubileumsforestilling
Hitra kommune, kulturskolen ønsker alle hjertelig velkommen til Jubileumsforestillingen «Kulturskolen 25 år» torsdag den 6. juni kl. 18.00 i Hitrahallen. Vi slår på stortrommen i anledning jubileet, og lager en skikkelig festforestilling i kommunens storstue. Her kan vi kan by...
onsdag 29. mai Hitra kommune
Midlertidig forbud mot tiltak i sentrale deler av Fillan sentrum
Kommunestyret vedtok i møte 23.05.2019, sak 49/19, midlertidig forbud mot tiltak i sentrale deler av Fillan sentrum, begrenset til 01.06.2020. Begrunnelsen for vedtaket er behov for revidering av reguleringsplan som grunnlag for fremtidige arealdisposisjoner i de sentrale områdene av Fillan sentrum....
tirsdag 28. mai Hitra kommune
Vannavstenging – Litslokveien 28. og 29. mai
På grunn av nødvendig arbeid i vannledningsnettet vil abonnenter i området Litsloksveien 14, 16, 18 og 20 være uten vann tirsdag 28. mai, og onsdag 29. mai fra kl. 08:00 til 15:00. For nærmere informasjon, kontakt teknisk vakt på telefon 72 44 18 10
tirsdag 28. mai Hitra kommune
Ledig stilling- Miljøarbeider ved Fillan skole
LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL Hitra kommune – en attraktiv arbeidsgiver Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel. Kommunen er...
tirsdag 28. mai Hitra kommune
Ledig stilling – Kommunepsykolog
Psykisk helsetjeneste søker etter klinisk psykolog til 100 % fast stilling Stillingen som psykolog er en ny stilling i kommunen. Vedkommende som blir tilsatt vil ha stor mulighet til å være med å utforme stillingen og egen arbeidshverdag. Som psykolog i kommunen vil du oppleve et vidt spenn...
mandag 27. mai Hitra kommune
Egengodkjenning – reguleringsplan og VA-plan for Herøya
Kommunestyret egengodkjente i møte 23.05.2019, sak 46/19, reguleringsplanen og VA-planen for Herøya, gnr 67, bnr 5 m. fl., i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7. Planen omfatter tilrettelegging for bo og næringsutvikling på eiendommen, ved...
mandag 27. mai Hitra kommune
TryggEst Hitra inviterer til åpen dag – 28. mai
Den 28. mai inviterer TryggEst Hitra til åpen for alle Hitterværinger, og er å treffe i kantina på rådhuset fra kl. 12.00 – 17.00. Med TryggEst Hitra kommer også John-Ingvard Kristiansen fra BufDir. TryggEst arbeider med å bidra til å avdekke og forhindre...
lørdag 25. mai Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til endring i reguleringsplanen for Sætherberg
Teknisk komite har i møte 21.05.2019, sak 66/19, vedtatt å legge ut forslag til endring i reguleringsplan for Sætherberg, deler av gnr 127, bnr 13 m. fl. til offentlig ettersyn. Planforslaget består i hovedsak av endring av adkomstvei til fritidseiendommer, samt oppdeling av to...
fredag 24. mai Hitra kommune
Offentlig ettersyn – Plan for digital infrastruktur
Fellesnemnda for Nye Hitra kommune har i møte 06.05.2019 vedtatt å legge ut forslag til «Plan for Digital Infrastruktur 2019-2024» til offentlig ettersyn. Planen omhandler både nåværende status, fremtidig forventet utvikling og prioriteringsplan for kommunens innsats....
fredag 24. mai Hitra kommune
Borgerundersøkelen 2019 – Folk er fornøyd og trives godt på Hitra!
Sentio AS har gjennomført borgerundersøkelse for Hitra kommune inkludert Sundlandet krets (den delen av Snillfjord som kommer til Hitra ved årsskifte). 400 innbyggere fra Hitra og 31 innbyggere fra Sundlandet har deltatt. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i januar og...
fredag 24. mai Hitra kommune
Enkelt kurs i Mitt-lag.no for frivillige lag og organisasjoner
Mitt-Lag er gratis hjemmesider for lag og foreninger på Hitra og Frøya. Alle hjemmesidene er samlet i en portal på lokalavisa Hitra-Frøya for ekstra god synlighet. Dette er et nyttig verktøy som kan brukes både til å kommunisere, markedsføre aktiviteter og ikke...
torsdag 23. mai Hitra kommune
Håndbok i begynneropplæring
Lærerne i småskolen på Hitra har det siste året møttes månedlig. Nettverket har vært på skolebesøk og kurs, drevet erfaringsutveksling og kompetanseheving for å øke kompetanse til ansatte i språk, lesing og skriving. Denne håndboken i...
torsdag 23. mai Hitra kommune
TryggEst Hitra inviterer til åpen dag – 28. mai
Den 28. mai inviterer TryggEst Hitra til åpen for alle Hitterværinger, og er å treffe i kantina på rådhuset fra kl. 12.00 – 17.00. Med TryggEst Hitra kommer også John-Ingvard Kristiansen fra BufDir. TryggEst arbeider med å bidra til å avdekke og forhindre...
torsdag 23. mai Hitra kommune
Ladestasjon ved rådhuset satt i drift
Den 22. mai ble ladestasjonen ved Hitra rådhus satt i drift. I alt kan 4 biler lade samtidig. Her kan du lade el-bil med følgende kontakter: CHAdeMO CCS Type 2 Alle moderne el-biler kan hurtiglade ved Fortums ladestasjoner. Du kan betale for hurtigladingen med ladebrikke, app eller SMS. SMS: Ingen...
torsdag 23. mai Hitra kommune
Ledig stilling – Sykepleier stilling i 100% vikariat ved Hitra sykehjem
Ønsker du å jobbe som sykepleier i et aktivt og faglig utfordrende arbeidsmiljø? I Hitra kommune utlyses det sykepleierstillinger ved Hitra sykehjem: • 1 x 100% sykepleierstilling i vikariat, med mulighet for fast stilling • 1 x 100% sykepleierstilling i vikariat, fra 14.10.2019 –...
mandag 20. mai Hitra kommune
Grønnbakken til Sandstad kirke uten vann
Området fra Grønnbakken til Sandstad kirke er for øyeblikket uten vann. Teknisk vakt arbeider med å få vannet tilbake. Vi beklager ulempen dette medfører, og vil komme tilbake med oppdatering når det blir aktuelt. Oppdatering kl. 14:00 Berørte abonnenter ligger...
torsdag 16. mai Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 23.05.2019 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 43/19 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.04.2019 PS 44/19 – Årsregnskap og Årsberetning 2018 for Hitra Storkjøkken KF PS 45/19 – Årsregnskap og Årsberetning 2018 for Hitra kommune PS 46/19 – Merknadsbehandling og...
torsdag 16. mai Hitra kommune
17. mai på Hitra – programoversikt
Her finner du de ulike programmene for grendene på Hitra for 17. mai 2019.
onsdag 15. mai Hitra kommune
TRØNDELAG

Offentlig ettersyn av Barnehage- og skolebruksplanen 2019-2030
I henhold til kommunens Planstrategi 2016-2019 legges Hitra kommunes barnehage- og skolebruksplan 2019-2030 til offentlig ettersyn. Formålet med barnehage- og skolebruksplanen er å gi grunnlag for å planlegge hensiktsmessige og framtidsretta barnehage- og skolebygg med best mulige miljøer...
tirsdag 14. mai Hitra kommune
Forlenget saksbehandlingstid på bygg/plan- og dispensasjonssaker
På grunn av redusert kapasitet ved plan- og byggesaksavdelingen vil det måtte påregnes saksbehandlingstid utover det normale på byggesaker, plan- og dispensasjonssaker i en periode fremover. Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder, og jobber for å øke...
tirsdag 14. mai Hitra kommune
Vannavstenging på Blåfjell – 14. mai kl.12-1330
På grunn av nødvendig arbeid på vannledningnettet, vil alle abonnenter på Blåfjell være uten vann tirsdag 14. mai, fra kl. 12.00 til kl. 13.30. For nærmere informasjon, kontakt teknisk vakt på telefon 7244 1810.
mandag 13. mai Hitra kommune
Ledig stilling – Prosjektlederstilling for etablering av barne- og familietjenesten
I Hitra kommune utlyses det en 100% prosjektlederstilling for etablering av barne- og familietjeneste med varighet på inntil 2 år, med mulighet for forlengelse og senere fast tilsetting. Om prosjektet: Hitra kommune har besluttet å etablere en barne- og familietjeneste. Hitra kommune har mål...
tirsdag 7. mai Hitra kommune
Bygg uten søknad – men husk å melde
Fra 1. juli 2015 ble reglene for bygging forenklet. Dermed kan du sette i gang flere typer byggeprosjekter uten å søke. Men husk at all oppføring av tilbygg og bygninger skal meldes til kommunen, selv om det er unntatt søknadsplikt Dette er for at kommunen skal kunne oppdatere...
tirsdag 7. mai Hitra kommune
Endret stoppmønster for regionlinjer til og fra Trondheim
I forbindelse med nytt busstilbud i Trondheim fra 03.08.2019, vil det det bli endret stoppmønster for regionlinjer til og fra Trondheim. I dag stopper alle regionlinjene på samtlige holdeplasser på vei inn og ut av byen. Stoppmønsteret har lenge vært et tema, da mange stopp gir lengre...
mandag 6. mai Hitra kommune
Offentlig ettersyn: forslag til endring i reguleringsplanen og VA-planen for Vikan gård
Teknisk komité har i møte 30.04.2019, sak 56/19, vedtatt å legge ut forslag til endring i reguleringsplan og VA-plan for Vikan gård, deler av gnr 13, bnr 1 m. fl., til offentlig ettersyn. Planforslaget består i hovedsak av tilrettelegging for turismevirksomhet som tilleggsnæring...
mandag 6. mai Hitra kommune
Ledig stilling – Visuelle kunstfag – pedagog ved Kulturskolen
Kulturenheten i Hitra kommune søker nye medarbeidere Kulturenheten i Hitra kommune har behov for visuelle kunstfag – pedagog. Opplysninger om enheten Kulturenheten har 10,5 årsverk og består av kulturskole, bibliotek, kino, ungdomsbase og allment kulturarbeid. Kulturskolen er plassert i egne...
fredag 3. mai Hitra kommune
Er du klar for å delta på årets viktigste dugnad?
Strandryddeaksjonen har i løpet av de siste årene blitt en av landets største og viktigste dugnader. Dette er ikke uten grunn. Plast og annet søppel i naturen og i havet har blitt en av verdens største miljøtrusler. I tillegg til å være skjemmende, kan mye av...
torsdag 2. mai Hitra kommune
Oppstart reguleringsarbeider for Leirvågen, gnr. 94 bnr. 1 m.fl.
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for næringsutvikling, boligbygging og småbåthavn med tilhørende infrastruktur og...
tirsdag 30. april Hitra kommune
Politivedtekt for Hitra kommune
Hitra kommune har fått ny politivedtekt. Den nye politivedtekten for Hitra kommune omfatter blant annet ro og orden i lokalsamfunnet vårt, regler for renhold og forsøpling på offentlig sted og arrangementer på offentlig sted og pantelånervirksomhet. Politivedtektene er regler som...
mandag 29. april Hitra kommune
Ledig stilling – Enhetsleder for PP-tjenesten i Sør-Fosen
Hitra kommune søker enhetsleder for PP-tjenesten i Sør-Fosen til 100 % fast stilling. PP-tjenesten i Sør-Fosen: PP-tjenesten i Sør-Fosen er en interkommunal PP-tjeneste for kommunene Frøya, Hitra og Snillfjord. Samarbeidet er regulert i en avtale der Hitra kommune er vertskommune....
onsdag 24. april Hitra kommune
Prøve i norsk-, samfunnskunnskap og statsborgerprøve
Hitra kommune og Frøya kommune samarbeider om prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig...
tirsdag 23. april Hitra kommune
Test in Norwegian language, Norwegian society and Citizen Trial
Hitra kommune and Frøya kommune are cooperating about arranging tests in the Norwegian language. The Norwegian examination consists of a written and an oral test. The written test consists of examinations in reading comprehension, listening comprehension and written presentation . Dates for the tests....
tirsdag 23. april Hitra kommune
Ledig stilling – sangpedagog ved Kulturenheten
Kulturenheten i Hitra kommune søker nye medarbeidere Kulturenheten i Hitra kommune har behov for sangpedagog. Opplysninger om enheten Kulturenheten har 10,5 årsverk og består av kulturskole, bibliotek, kino, ungdomsbase og allment kulturarbeid. Kulturskolen er plassert i egne lokaler i Fillan...
tirsdag 16. april Hitra kommune
Ledig stilling – 100% vernepleier- / sykepleierstilling ved Enhet TNF
Vil du ha en jobb som er spennende og faglig utfordrende? I Hitra kommune utlyses det 2 høgskolestillinger ved Enhet tjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF): • 1 x 100% fast sykepleier / vernepleier ved Bolig sunde        o 20 % administrative oppgaver    ...
tirsdag 16. april Hitra kommune
Minneord Kirsten Mellemsæther
Det var med stor sorg vi fikk melding om at Kirsten var gått bort søndag den 7. april, bare 66 år gammel.
mandag 15. april Hitra kommune
Påske på Hitra 2019
Her finner du oversikt over aktiviteter, fest og moro, åpningstider for spisestede og butikker på Hitra.
mandag 15. april Hitra kommune
Ikke ladestasjon på rådhuset
Vi har i forbindelse med påsketrafikken på Hitra fått flere henvendelser om ladestasjonen på rådhuset er ferdigstilt. Dessverre er dette ikke på plass enda. Vi jobber fortløpende med det, og håper at ladestasjonen er på plass i nær fremtid. I mellomtiden...
mandag 15. april Hitra kommune
Får bygge gapahuk for teambuilding og servering
lørdag 13. april Hitra Frøya
SMIL (spesielle miljøtiltak i jordbruket)
Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapene til jordbruket, samt å redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig mål med ordninga er å få til en mer målrettet innsats med...
fredag 12. april Hitra kommune
Påskeaksjon med strandrydding
Vi oppfordrer til å ta med venner og familie ut på tur i det flotte påskeværet, og samtidig gjøre en god gjerning for miljøet, for faunaen, og for deg selv.
torsdag 11. april Hitra kommune
Ledig stilling – Sosionom / vernepleier / sykepleier ved Enhet oppfølgingstjenesten i 100% vikariat
Er du vår nye ansatt ved Oppfølgingstjenesten? I Hitra kommune utlyses det et 100 % vikariat som sosionom / vernepleier / sykepleier ved Enhet oppfølgingstjenesten fra 01.08.2019 til 31.04.2020. Om enheten: OPT er en tjeneste som ivaretar personer med ulike utfordringer hovedsakelig innenfor ROP...
onsdag 10. april Hitra kommune
Ledig stilling – Kommunepsykolog
Hitra kommune søker kommunepsykolog til 100 % fast stilling! Hitra kommune er tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å ansette psykolog i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi søker derfor etter klinisk psykolog til 100 % fast stilling. Om Enhet for helse, familie og...
tirsdag 9. april Hitra kommune
Ledig stilling – Lærlinger innenfor flere fag
Hitra kommune har fra august 2019 ledige læreplasser i fagene: Barne- og ungdomsarbeider Helsefagarbeider Som lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget vil du få jobbe både i barnehage og på skole. Opplæring i helsefagarbeiderfaget blir på Hitra sykehjem, Tjenesten for...
mandag 8. april Hitra kommune
TRØNDELAG

Informasjon om vann- og avløpsgebyr
Fra 01.01.2018 er det gjort endringer i beregning av stipulert vann- og avløpsgebyr. Det er viktig at eiere av boliger/fritidsboliger sjekker mottatt faktura, og kontrollerer at bruksarealet på boligen/fritidsboligen er riktig. Vann- og avløpsgebyr faktureres fire ganger i året, med...
fredag 5. april Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 11.04.2019 kl. 10:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 26/19 Godkjenning av protokoll fra møtet den 14.03.2019 PS 27/19 Kommuneplanens arealdel – behandling etter 2. gang ettersyn og mekling PS 28/19 Høring delstrategier innen samferdsel for temaene veg, trafikksikkerhet, gods, mobilitet og sjø PS 29/19 Gebyrregulativ...
fredag 5. april Hitra kommune
Telefonlinjene til kommunen og legekontoret ute av drift
Det er for øyeblikket feil på internettlinjene til Hitra kommune. Dette skyldes en større feil hos Telenor. Feilretting pågår. Rettetid beregnet til senest 18:00 i kveld. Dette medfører også problemer for vårt sentralbord og legekontoret. Ved behov for akutt...
onsdag 3. april Hitra kommune
Ledig stilling – Pedagogisk leder
Vi har ledige faste stillinger som pedagogisk leder. Hitra har 5 kommunale barnehager i ulike størrelser. 4 av disse er organisert som oppvekstsentre.
onsdag 3. april Hitra kommune
Ledig stilling – Lærer
Skolesektoren består av 4 oppvekstsentre ute i grendene samt barnehage og en større grunnskole med ungdomstrinn beliggende i Fillan sentrum. Satsningsområder framover er grunnleggende ferdigheter kombinert med tidlig innsats og digitalisering.
onsdag 3. april Hitra kommune
Respekter båndtvangen
Mange har i løpet av de siste åra brukt mye av sin tid for å redusere bestanden av mink, kråke og ravn. Dette er først og fremst blitt gjort for å redusere skadene som slike arter påfører andre og da adskillig mer sårbare og sjeldne fugler. Nå opplyses...
søndag 31. mars Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillheia boligfelt
Teknisk komité har i møte 26.03.2019, sak 30/19, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Fillheia boligfelt, deler av gnr 91, bnr 1 m. fl., til offentlig ettersyn. Planforslaget består i hovedsak av tomter for 11 nye boenheter (9 eneboliger, 1 tomannsbolig), samt...
fredag 29. mars Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Lervågen Næringspark
Teknisk komité har i møte 26.03.2019, sak 37/19, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Lervågen Næringspark, gnr 95, bnr 18 m. fl., til offentlig ettersyn. Planforslaget består i hovedsak i tilrettelegging av areal for bensinstasjon, vaskeanlegg, samt serviceanlegg...
fredag 29. mars Hitra kommune
Velkommen som søker til våre barnehager – frist 1. april
Vi kan tilby: 5, 4 eller 3 dagers-plasser fra medio august 2019 Tilbud til alle barn fra 0 – 6 år. Åpningstiden er fra kl. 07:15 til 16:30, 5 dager i uka. Foreldrebetaling pr. måned: 5 d/u (100 % plass) – kr. 2990,- 4 d/u (80 % plass) – kr. 2392,- 3 d/u (60 % …
onsdag 27. mars Hitra kommune
Informasjon om fosterhjem – Frøya
Når: 4. april 2019 – kl. 18 – 20. Sted: Frøya kommune, kommunestyresalen Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem. Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg...
tirsdag 26. mars Hitra kommune
Ledig stilling – To ledige fastlegehjemler ved Hitra legekontor
Grunnet befolkningsvekst og sammenslåing med deler av Snillfjord kommune utlyser vi: – 1 ny fastlegehjemmel ved Hitra legekontor – 1 fastlegehjemmel som deleliste med annen fastlege ved Hitra legekontor De to ledige hjemlene har til sammen ca. 1350 pasienter på listen, i tillegg er hjemlene...
mandag 25. mars Hitra kommune
Grønn og enkel hverdag på kjøkkenet og i hagen
Hitra kommune og Hamos forvaltning ønsker velkommen til inspirasjonskveld for en grønnere hverdag på kjøkkenet og hagen, helt enkelt. Her vil vi gi en innføring i kompostering, med videre fokus på Bokashi kjøkkenkompost. Så får vi informasjon om...
mandag 25. mars Hitra kommune
Kunngjøring om planoppstart for reguleringsplan for eiendommene 78/2 og 78/10 på Fjellværsøya
Igangsatt reguleringsarbeid for g.nr/b.nr: 78/2 og 78/10 i Hitra kommune. I henhold til plan- og bygningslovens § 12- 8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for hytter på ovennevnte eiendommer på Fjellværsøya. Berørte grunneiere og naboer blir tilskrevet....
torsdag 21. mars Hitra kommune
Kunngjøring: Bil selges
Registreringsnummer: VX 36671 Årsmodell: 2011 Merke: Suzuki Modell: Swift Farge: Rød Kilometerstand: 170.159 EU-Godkjent: 08.03.19 Bilen befinner seg i Fillan. Selges som den er. Salg gjennomføres i form av budrunde, med startpris på kr. 10 000,- Bud sendes til postmottak@hitra.kommune.no,...
onsdag 20. mars Hitra kommune
Ledig stilling – Lærlinger innenfor flere fag
Hitra kommune har fra august 2019 ledige læreplasser i fagene: Barne- og ungdomsarbeider Helsefagarbeider Som lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget vil du få jobbe både i barnehage og på skole. Opplæring i helsefagarbeiderfaget blir på Hitra sykehjem, Tjenesten for...
tirsdag 19. mars Hitra kommune
Kollisjon mellom brøytebil og buss
Politiet meldte om kollisjon mellom en brøytebil og en buss ved Barmfjorden på Hitra.
torsdag 14. mars Hitra Frøya
Er du vår nye driftsoperatør ved vann, avløp og renovasjon?
Ved enheten Vann, Avløp og Renovasjon (Enhet VAR) er det ledig 100 % fast stilling som driftsoperatør. Stillingen er ledig for tiltredelse snarest. Enheten VAR yter tjenester overfor brukere og innbyggere i kommunen innenfor fagområdene drikkevannsforsyning, avløpshåndtering og...
fredag 8. mars Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL