Hitra
Ledig stilling – Driftsoperatør ved VAR
Ved enheten Vann, Avløp og Renovasjon (Enhet VAR) er det ledig 100 % fast stilling som driftsoperatør. Stillingen er ledig for tiltredelse snarest. Enheten VAR yter tjenester overfor brukere og innbyggere i kommunen innenfor fagområdene drikkevannsforsyning, avløpshåndtering og...
torsdag 15:38 Hitra kommune
Ledig stilling – VA-ingeniør
Ved enheten Vann, Avløp og Renovasjon (Enhet VAR) er det ledig 100 % fast stilling som VA-ingeniør. Stillingen er ledig for tiltredelse snarest. Enheten VAR yter tjenester overfor brukere og innbyggere i kommunen innenfor fagområdene drikkevannsforsyning, avløpshåndtering og...
torsdag 15:23 Hitra kommune
Oppdaterte råd og informasjon om korona
1 - Vis fortsatt varsomhet. Hold avstand (1m / 4m²). 2 - Vær nøye med håndhygiene. 3 - Begrens reisevirksomhet til høyst nødvendige reiser. Unngå reiser utenfor Hitra-Frøya-regionen hvis mulig. 4 - Begrens antall nærkontakter og hold oversikt over dem. 5 -...
onsdag 08:38 Hitra kommune
Informasjon om årets influensavaksine
For øvrige prioriterte er det satt opp to vaksinedager i bakgården av Hitra helsetun. De to første vaksinedagene forbeholdes risikogruppene. Er du ikke i prioritert gruppe har myndighetene bestemt at du må vente til etter 1. desember. Les mer på hitra.kommune.no.
tirsdag 09:12 Hitra kommune
Nytt audiograftilbud på Hitra
St. Olavs Hospital, i samarbeid med Hitra kommune, oppretter audiograftilbud på Hitra. For mer informasjon, se Hitra kommunes nettsider.
mandag 12:42 Hitra kommune
Høring – Lokal forskrift om skolekretsgrenser og behandling av saker om skoletilhørighet
Utvalg for oppvekst i Hitra kommune legger vedlagte forslag til Lokal forskrift om skolekretsgrenser og behandling av saker om skoletilhørighet ut på offentlig høring i perioden 23.10.20 til 20.11.20. Det er mulig å komme med synspunkter, merknader og innspill til forslaget til forskrift....
fredag 23. oktober Hitra kommune
Høring – Vedtekter for skolefritidsordningen i Hitra (SFO)
Utvalg for oppvekst i Hitra kommune legger forslag til vedtekter for SFO ut på høring i perioden 22.10.20 til 20.11.20. Det er mulig å komme med synspunkter, merknader og innspill til vedtektene. Disse må sendes postmottak@hitra.kommune.no med frist innen 20.11.2020....
fredag 23. oktober Hitra kommune
Ledig stilling- Saksbehandler barnevern
Hitra kommune søker saksbehandler i barneverntjenesten Hitra kommune har ledig 100% vikariat som saksbehandler i barneverntjenesten. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.02.21 og har en varighet ut året. Om tjenesten og stillingen:Hitra barneverntjeneste har 7 årsverk fordelt på...
fredag 23. oktober Hitra kommune
TRØNDELAG

Ledig stilling – lærer i inntil 200 % stilling – vikariat
Fillan skole har inntil 200 % ledig vikariat for inneværende skoleår. Om enheten:Fillan skole er en 1-10 skole med ca. 300 elever. Skolen ligger i kommunesenteret Fillan. Hitra kommune har stor internasjonal arbeidsinnvandring og flyktninger. Fillan skole har derfor gleden av å ha mange elever fra...
fredag 23. oktober Hitra kommune
Høring av Kommunal planstrategi
Les høringsdokumentene og kom med dine innspill på hitra.kommune.no
fredag 23. oktober Hitra kommune
Egengodkjenning – reguleringsplan og VA-plan for Bakktun, Sandstad
Kommunestyret egengodkjente i møte 15.10.2020, sak 103/20, reguleringsplan og VA-plan for Bakktun, gnr 122, bnr 36 m fl, i medhold av plan- og bygningslovens §§12-10, 12-12, samt naturmangfoldlovens §7. Reguleringsplanen tilrettelegger for konsentrert boligbebyggelse med tilhørende...
fredag 23. oktober Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Olalia, tomt 24
Utvalg for plan, landbruk og miljø har i møte 14.10.2020, sak 139/20, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan og VA-plan for Olalia, tomt 24, deler av gnr 96, bnr 1 m fl, til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter tilrettelegging av område for flerboligbygg, der det legges opp...
fredag 23. oktober Hitra kommune
Ledig stilling – Psykisk helsearbeider for voksne
Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som psykisk helsearbeider i psykisk helsetjeneste. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Om Psykisk helsetjeneste:Stillingen er organisert tilhørende enhet for helse, familie og rehabilitering, som består avlegetjenesten, fysioterapi,...
torsdag 15. oktober Hitra kommune
Ekstraordinært møte i Utvalg for Plan, landbruk og miljø.
Det er kalt inn til ekstraordinært møte i utvalg for Plan landbruk og miljø i dag, den 15.10.2020, kl. 16:00 på Hitra rådhus. Saken som skal behandles er Søknad om tillatelse til tiltak på eiendommen gnr. 122, bnr. 308. Dispensasjon fra reguleringsplan.
torsdag 15. oktober Hitra kommune
Ledig stilling – HR-rådgiver
Er du vår nye HR-Rådgiver? Om enheten:Hitra kommune er en virksomhet med over 500 ansatte. HR/Personalseksjon har ansvaret for en fremtidsrettet personalpolitikk, og jobber strategisk og aktivt med endringsprosesser og utvikling av de menneskelige ressursene. Vi har også ansvaret for de...
torsdag 15. oktober Hitra kommune
Ledig stilling – Arealplanlegger
Ledig stilling med tiltredelse snarest.Stillingen er ved plan, landbruks- og miljøenheten i kommunen. Enheten har oppgaver innenfor plan/landbruk/miljø/oppmåling/kart/byggesak/vilt, og har pr i dag ca 9 årsverk fordelt på 9 ansatte. Enheten har varierte arbeidsoppgaver med faglige...
onsdag 14. oktober Hitra kommune
Ledig stilling – Byggesaksbehandling
Ledig stilling med tiltredelse snarest.Stillingen er ved plan, landbruks- og miljøenheten i kommunen. Enheten har oppgaver innenfor plan/landbruk/miljø/oppmåling/kart/byggesak/vilt, og har pr i dag ca 9 årsverk fordelt på 9 ansatte. Enheten har varierte arbeidsoppgaver med faglige...
onsdag 14. oktober Hitra kommune
TV-aksjonen 2020 i Hitra
TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Vi skal redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene. I år er den fysiske bøsseaksjonen byttet ut med digital innsamlinger og digitale...
tirsdag 13. oktober Hitra kommune
Offentlig ettersyn – Forslag til ny forskrift for tildeling av adresse og adresseforvaltning i Hitra kommune, Trøndelag
Hitra kommune har utarbeidet nytt forslag til Forskrift for tildeling av adresse og adresseforvaltning i Hitra Kommune. Forslag til ny forskrift vil ligge ute til offentlig ettersyn i perioden 13.10.2020 til 25.11.2020. Eventuelle innspill til forskriften sendes skriftlig innen 25. november 2020 til Hitra kommune,...
mandag 12. oktober Hitra kommune
Smittevern i barnebursdager, Halloween og andre private tilstelninger
På denne tida av året er det mange som begynner å forberede Halloween, førjulsarrangementer og andre sammenkomster. Her er ei oppsummering av hvilke smittevernråd som gjelder nå.
mandag 12. oktober Hitra kommune
Egengodkjenning – reguleringsplan og VA-plan for Strømnesset hytteområde
Kommunestyret egengodkjente i møte 25.09.2020, sak 88/20, reguleringsplan og VA-plan for Strømnesset hytteområde, gnr 204, bnr 12 m fl, i medhold av plan- og bygningslovens §§12-10, 12-12, samt naturmangfoldlovens §7. Reguleringsplanen omfatter 14 eksisterende tomter (bebygde og...
fredag 2. oktober Hitra kommune
Egengodkjenning – reguleringsplan og VA-plan for Fillaunet 2
Kommunestyret egengodkjente i møte 25.09.2020, sak 87/20, reguleringsplan og VA-plan for Fillaunet 2, deler av gnr 91, bnr 1 m fl, i medhold av plan- og bygningslovens §§12-10, 12-12, samt naturmangfoldlovens §7. Reguleringsplanen omfatter etablering av 5 nye boligtomter med tilhørende...
fredag 2. oktober Hitra kommune
Nye besøksrutiner ved Hitra Helsetun
Gjeldende fra 30.09.2020. Alt besøk skal være avtalt på forhånd med aktuell avdeling. Hvert besøk vil bli vurdert opp mot smitterisiko. Ansatte i institusjonen avklarer smittestatus for de besøkende. Beboer og besøkende må være uten symptomer og ikke hatt...
torsdag 1. oktober Hitra kommune
Produksjonstilskudd, del 2 2020
I dag, 1.oktober, åpnes søknadsregistrering for Produksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15.oktober! Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene: Arealtilskudd Kulturlandskapstilskudd Tilskudd for husdyr Tilskudd for dyr på beite Tilskudd for dyr på utmarksbeite Driftstilskudd til...
torsdag 1. oktober Hitra kommune
Eldres Dag 1. oktober – AVLYSES
Eldres Dag 1. oktober på Hitra AVLYSES grunnet den endrede smittesituasjonen på Hitra. De som har kjøpt billetter får disse refundert på følgende måte: 1. De som har kjøpt billetter over skranken på Hitra bibliotek henvender seg til biblioteket for...
onsdag 30. september Hitra kommune
1 person i Hitra kommune har testet positivt på Covid-19 etter utenlandsreise
1 person i Hitra kommune har testet positivt på Covid-19 etter utenlandsreise. Smittesporingsteamet i Hitra kommune har fullført sporingsprosessen, og har konkludert med at det er ingen grunn til å frykte av noen andre på Hitra, ut over husstanden, er blitt smittet som følge av den...
tirsdag 29. september Hitra kommune
1 person i Hitra kommune har testet positivt på Covid-19 etter utenlandsreise
Mandag formiddag fikk Hitra kommune melding om at en person har testet positivt på Covid-19 (Korona) Kommuneoverlege Geir E. Nilsberg opplyser at smitteteamet i Hitra følger prosedyrene og jobber nå med smittesporing. Vi kartlegger og tar kontakt med nærkontakter. For å slå ned...
mandag 28. september Hitra kommune
Streik rammer skoleskyssen – Oppdatert
Det er mulighet for at vi blir stående uten skoleskyss med buss i Hitra kommune fra mandag 28. september, dersom streiken blant bussjåførene trappes opp fra lørdag. Dersom det fortsatt er streik mandag morgen (28.09) vil all skoleskyss i Hitra bli rammet. Forberedelser Dersom naboer og...
torsdag 24. september Hitra kommune
Tidenes båtsommer
Redningsselskapet har hatt nok å finne på i sommer. Flere hundre båtfolk har fått hjelp til stort og smått. Her er noen glimt av hva Redningsselskapet har bistått båtfolket med i sommer.
onsdag 23. september Hitra kommune
Endring av følge- og beredskapstjeneste for gravide i ukene 40-43
Følge- og beredskapstjenesten for gravide i Orkland, Heim, Hitra og Frøya vil bli midlertidig stengt i ukene 40-43. Fødeseksjonen har den kommende måneden en prekær mangel på kompetente jordmødre. St. Olavs hospital begrunner midlertidig stenging med å opprettholde...
onsdag 23. september Hitra kommune
Politiske møter overføres utelukkende via nett-TV
Hitra kommune har fortsatt sterkt fokus på smittevern. Politiske møter overføres utelukkende via nett-TV. Grunnet begrenset plass i møterommene på Hitra rådhus har kommunen, med bakgrunn i smittevernsbestemmelsene, besluttet å overføre alle politiske møter...
tirsdag 22. september Hitra kommune
Følg folkemøtet om ny Knarrlagsund bru direkte
Innlegget Følg folkemøtet om ny Knarrlagsund bru direkte dukket først opp på Hitra kommune.
tirsdag 22. september Hitra kommune
Årets influensavaksinering
Årets influensavaksinering i Hitra kommune blir gjennomført i oktober/november 2020 avhengig av når vaksinen ankommer og vil bli noe annerledes på grunn av den pågående pandemien. I år er det pasienter over 65 år, pasienter med kronisk sykdom samt helsepersonell med...
tirsdag 22. september Hitra kommune
TRØNDELAG

Kommunestyremøtet flyttet fra 24. til 25. september
Møte i Hitra kommunestyre er flyttet fra torsdag 24. september til fredag 25. september, kl. 10.00. Du kan følge møtet direkte på denne siden.
fredag 18. september Hitra kommune
Flytskjema: barn med nyoppståtte luftveissymptomer
Folkehelseinstituttet har publisert et flytskjema som hjelper foreldre, barnehagepersonell og lærere til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19 test, og når de kan vende tilbake til barnehage eller skole etter sykdom. Last ned flytskjema “Barn i...
torsdag 17. september Hitra kommune
Folkemøte – Forslag til reguleringsplan for ny Knarrlagsund bru
Hitra kommune og Trøndelag fylkeskommune inviterer til folkemøte i Meierisalen ved Kystmuseet, tirsdag 22. september kl. 19.00 – 21.00. Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny Knarrlagsund bru, og planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden...
onsdag 16. september Hitra kommune
Meld inn om piggtråd i naturen
Gammel piggtråd som ligger rundt i utmarka kan være sjenerende og i verste fall farlig for folk og dyr. Etter dagens regelverk er det forbudt å sette opp nye gjerder med piggtråd. Det er ikke lov å erstatte gammel piggtråd med ny. Gamle piggtrådgjerder satt opp før 1....
onsdag 16. september Hitra kommune
Forslag til reguleringsplan for Fillan sentrum
Utvalg for plan, landbruk og miljø har i møte 02.09.2020, sak 118/20, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Fillan sentrum, gnr 90, bnr 12 m fl, til offentlig ettersyn. Om planforslaget Planforslaget er en plan for utvikling av Fillan sentrum i et langsiktig perspektiv, og...
torsdag 10. september Hitra kommune
Flagging med regnbueflagget
Denne uken flagges det med regnbueflagget ved Hitra rådhus for å markere Pride. Pride, eller gay pride, er feiring av skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold. Pride synliggjør grupper som bryter med normer for kjønn og seksualitet, markerer samhold, solidaritet,...
onsdag 9. september Hitra kommune
Direkte kl. 17: Samfunnsanalyse for Hitra
Knut Vareide i Telemarksforskning presenterer samfunnsanalyse for Hitra, med trender for næring og befolkningsutvikling. Fra kl. 17.00 kan du følge presentasjonen direkte på denne siden.
tirsdag 8. september Hitra kommune
Bli med på vindkraftsafari!
Ta med familie og venner i bilen og bli med på en times kjøretur på Eldsfjellet! Opplev vindkraft à la 2004 og 2020 på nært hold. Hitra 2 vindpark er nå i full drift. Vanligvis inviteres det til en åpen dag for å markere at en utbygging er ferdig, men på...
mandag 7. september Hitra kommune
d
d
mandag 7. september Hitra kommune
Fv. 6448 Knarrlagsundbrua – høring og offentlig ettersyn
Trøndelag fylkeskommune legger i henhold til plan- og bygningsloven §12-10, detaljreguleringsplan for fv. 6448 Knarrlagsundbrua i Hitra kommune ut til høring og offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny bru over Knarrlagsundet med tilhørende...
mandag 24. august Hitra kommune
Mobbeombud i Trøndelag
Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt. Mobbeombudet er uavhengig av...
mandag 24. august Hitra kommune
Tusen hjertelig takk!
Tusen hjertelig takk til alle dere som nedla en fantastisk innsats for Toppidrettsveka 2020, på Hitra. I drømmevær ble TV-bilder i beste sendetid formidlet til hele Norge. Fra våre naturskjønne omgivelser. Og med kreativt publikum på plass langs hele løypa. Både...
fredag 21. august Hitra kommune
Ledig stilling – Fastlege ved Hitra legekontor
Grunnet befolkningsvekst og kommunesammenslåing utlyser vi 1 ny fastlegehjemmel ved Hitra legekontor. Den ledige hjemmelen har et listetak på 950 pasienter med mulighet for økning. Hjemmelen er tiltenkt 20 % kommunale oppgaver. Fordelingen listelengde og andel kommunale oppgaver gjøres i...
onsdag 19. august Hitra kommune
Vi fortsetter å overføre alle politiske møter på nett
Hitra kommune vil fortsette å overføre alle politiske møter på nett. Dette gjelder møtene i: Hitra kommunestyre Hitra formannskap Utvalg for Plan, landbruk og miljø (UPLM) Utvalg for Helse og omsorg (UHO) Utvalg for Oppvekst (UOP) Vi har sterkt fokus på smittevern....
onsdag 19. august Hitra kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med...
tirsdag 18. august Hitra kommune
Trafikkinformasjon ifm. Toppidrettsveka 20. august
På torsdag går Toppidrettsveka 2020 av stabelen på Hitra. I den forbindelse vil Fv714 gjennom Fillan sentrum stenges for trafikk mellom rundkjøring v/ Rema 1000 og Taverna/Kjerkbakken mellom kl. 12.00 og kl. 22.00. Skoleskyss og rutegående kollektivtrafikk vil gå som...
tirsdag 18. august Hitra kommune
Endringer ved legetjenesten/helsestasjon ifm. Toppidrettsveka
Torsdag 20. august går Toppidrettsveka 2020 av stabelen på Hitra. I den forbindelse vil legekontor og helsestasjon være stengt for fysisk oppmøte etter kl. 12.00, da fremkommeligheten er stengt i sentrum. Telefonen vil være betjent som normalt. Ved behov for legevakt (Hitra), ring 72...
tirsdag 18. august Hitra kommune
Restriksjoner for leie av kommunale lokaler ut 2020
Kommunen mottar henvendelser fra lag og organisasjoner om leie av lokaler. Kommunen har plikt til å leie ut lokaler til frivilligheten. Ut fra smittevernhensyn er kommunen pålagt strenge restriksjoner for driften av det kommunale tjenestetilbudet. Dette krever blant annet skjerpede krav til renhold ved...
fredag 14. august Hitra kommune
Idrettsstipend for ungdom
Idrettsstipend for ungdom. Fylkeskommunen deler hvert år ut stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 - 23 år.
torsdag 13. august Hitra kommune
Skolestart Hitra kommune 2020
Innlegget Skolestart Hitra kommune 2020 dukket først opp på Hitra kommune.
mandag 10. august Hitra kommune
Offentlig ettersyn: Utfylling i sjø, Lervågen, Fillan
Fylkesmannen viser til søknaden fra Falkenberg Service AS datert 25.03.2020. Falkenberg Service søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av ca. 5 000 m3 sprengstein i sjø for etablering av areal for bussparkering mm. i Leirvågen, Filan, Hitra kommune. Tiltaket omfatter...
tirsdag 4. august Hitra kommune
Hitra og Frøya kommuner iverksetter tiltak for å beskytte våre mest sårbare
Kommunene har utarbeidet egne prosedyrer som gjelder for besøk ved kommunenes sykehjem. Med utgangspunkt i økt smittetall nasjonalt har Hitra og Frøya kommuner iverksatt følgende endringer i prosedyrene for besøk på kommunenes sykehjem: Det tillates ikke besøk ved...
tirsdag 4. august Hitra kommune
Sommer på Hitra
Hitra kommune ønsker lykke til med årets matfestival og andre arrangementer i hele Hitra. Det ligger an til at både arrangører, leverandører og deltakere/besøkende skal kunne kose seg gjennom helgen. Vi minner om “meter’n” – sammen med avstand👍 TRYGG HITRA
fredag 31. juli Hitra kommune
Redusert kapasitet på byggesak i uke 32
Grunnet ferieavvikling vil det bli redusert kapasitet ved vår byggesaksavdeling i uke 32. Vi ber våre kunder kontakte oss fra uke 33, fra og med mandag 10. august. Avtale et møte..? Dersom du ønsker en samtale eller et møte med saksbehandler (videokonferanse på Skype / Teams,...
fredag 31. juli Hitra kommune
Sommeraktivitetsuka 2020
Også i år ble den årlige aktivitetsuka arrangert av FYSAK og skolehelsetjenesten. Opplegget ble redusert til 3 aktivitetsdager grunnet covid-19. I år ble det rom for at 13 blide barn fikk aktivitetstilbud. Vi var 3-4 voksne per dag og folk bidro både fra fysio- og ergoterapitjenesten,...
tirsdag 28. juli Hitra kommune
TRØNDELAG

Smittevernprosjeketet “Trygg Sommer Hitra”
Smittespredningen i samfunnet har i den siste tiden flatet ut, men sårbarheten for smittespredning er økende ettersom samfunnet i større grad åpner opp og folk har mer kontakt med hverandre. Hitra kommune har derfor etablert “Trygg sommer Hitra” som handels- og...
torsdag 16. juli Hitra kommune
Mammografibussen utsatt til 2022 – inviterer til undersøkelse ved St. Olavs
I august skulle Hitra få besøk av mammografibussen. Dette er dessverre utsatt til høsten 2022. Kvinner som skulle fått invitasjon til bussen inviteres til undersøkelse ved St. Olavs hospital. På grunn av koronasituasjonen og stans i all screeningvirksomhet fra mars og frem til...
tirsdag 14. juli Hitra kommune
Strandryddesekker til små aksjoner kan nå hentes på rådhuset
Strandryddeaksjonen for 2020 er utsatt til høsten etter beslutning fra Hold Norge Rent og avfallsselskapene som er med på å koordinere søppelhåndteringen etter strandrydding. Hitra kommune vil derfor avvente aksjonsperioden for strandrydding til august/september, og vi anbefaler at...
mandag 13. juli Hitra kommune
Plan for kulturminner 2020-2023
Hitra kommune legger herved forslag til Plan for kulturminner for 2020-2023 ut til offentlig ettersyn. Uttalelser Uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til postmottak@hitra.kommune.no Siste frist for innlevering av uttalelser er satt til 9. september 2020. Vedlagte dokumenter Plan for kulturminner –...
mandag 6. juli Hitra kommune
Møte i Hitra formannskap – 7. juli
Det er innkalt til møte i Hitra formannskap, tirsdag 7. juli kl. 10:00 på Hitra rådhus i kommunestyresalen. Sak til behandling PS 131/20 – Oppfølging av sak 130/20Unntatt offentlighet med hjemmel i Kommuneloven § 11-5 tredje ledd, bokstav b, jf. Offentlighetslova § 23.
mandag 6. juli Hitra kommune
Plan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2023
Hitra kommune legger herved forslag til Plan for idrett og fysisk aktivitet for 2020-2023 ut til offentlig ettersyn. Uttalelser til planforslaget Uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til postmottak@hitra.kommune.no Siste frist for innlevering av uttalelser er satt til 9. september 2020. Vedlagte dokumenter...
torsdag 2. juli Hitra kommune
Mammografibussen forsinket
I august skulle Hitra få besøk av mammografibussen, men dette er utsatt noe på grunn av smittvernhensyn og redusert kapasitet. Informasjon om videre tilbud kommer når dette er klart. I deler av landet startet Mammografiprogrammet forsiktig opp igjen, etter at all rutinemammografi har...
torsdag 2. juli Hitra kommune
Til høsten åpner friluftsavdeling ved Fillan barnehage
Friluftsavdelingen ved Fillan barnehage åpner med 14 plasser i høst, men bygges og godkjennes for 20 barn. Avdelingen vil være for barn mellom 3 til 5 år. Det er mulig for alle barn i Hitra kommune å søke på tilbudet. Stillingene i avdelingen utlyses også i disse...
tirsdag 30. juni Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan for Brenna
Utvalg for plan, landbruk og miljø har i møte 24.06.2020, sak 81/20, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Brenna, gnr 127, bnr 57 m.fl. til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter innregulering av ny kjørevei i området, avstemming mellom formålsavgrensninger og...
tirsdag 30. juni Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan for Furulund og Vollan
Utvalg for plan, landbruk og miljø har i møte 24.06.2020, sak 86/20, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Furulund og Vollan, deler av gnr 127, bnr 18 og 23 til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter innregulering av eksisterende veier, og dokumenteres via plankart, beskrivelse,...
tirsdag 30. juni Hitra kommune
Nye retningslinjer for bo- og driveplikt i Hitra kommune
Landbruksstrukturen på Hitra er variert. Husdyrhold er en viktig del av jordbruket og kulturlandskapet på øya. For at vi skal kunne opprettholde et levende samfunn der landbrukseiendommer utvikles og forvaltes på en god måte, er det viktig at eier har en sterk tilknytning til...
tirsdag 30. juni Hitra kommune
Koronasyk på ferie?
Ta kontakt med kommunen du er i Du skal ikke bare møte opp hos legen eller på et testsenter. Du må få en time eller henvisning. Ta kontakt med kommunen du er i. Gå inn på kommunens hjemmeside og se hvordan de har organisert testingen i den kommunen. Grunnen til at du skal...
tirsdag 30. juni Hitra kommune
Ledig stilling- barne- og ungdomsarbeider
Hitra kommune har ledige faste stillinger og vikariat som barne- og ungdomsarbeider Nåværende satsningsområder i sektoren er språk, digitale verktøy, helhetlig tilnærming gjennom tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. De ledige stillingene er ved følgende enheter: Barman...
fredag 26. juni Hitra kommune
Ledige stillinger- Pedagogisk leder
Hitra kommune har ledig fast stilling og vikariater med mulighet for fast ansettelse som pedagogisk leder med ønsket tiltredelse i august. Den faste stillingen er p.t. som pedagogisk leder på friluftsavdeling i Fillan barnehage med oppstart høsten 2020. Friluftsavdelingen er den første i...
fredag 26. juni Hitra kommune
Sommerhilsen fra 1. og 2. klasse ved Barman oppvekstsenter
Etter en lang periode med hjemmeskole, bestemte 1. og 2.klasse på Barman oppvekstsenter seg for å ta fatt på et tverrfaglig arbeid. Oppvekstsenteret fikk utdelt ulike uteområder, og da var det bare å sette tankene i gang om hvilke aktiviteter som passet uteområdet kohorten...
fredag 26. juni Hitra kommune
Ferieavvikling og forlenget saksbehandlingstid på bygg-/plan og dispensasjonssaker
På grunn av ferieavvikling ved plan- og byggesaksavdelingen vil det måtte påregnes saksbehandlingstid utover det normale for byggesaker, plan- og dispensasjonssaker i juli og august. Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.
fredag 26. juni Hitra kommune
Direkte: Møte i Hitra kommunestyre
Se møteinnkalling
torsdag 25. juni Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL