Hitra
Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak
Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Lyset skifter nå fra rødt...
10:32 Hitra kommune
Nå må vi være varsomme, når vi er ute i naturen
I år som i fjor vil jeg minne om: Mange har i løpet av de siste åra brukt mye av sin tid for å redusere bestanden av mink, kråke og ravn. Dette er først og fremst blitt gjort for å redusere skadene som slike arter påfører andre og da adskillig mer...
09:59 Hitra kommune
WebTV: Møte i Hitra formannskap
Innkalling m/ saksliste til møte i Hitra formannskap, 26.05.2020 – kl. 10:00
tirsdag 09:47 Hitra kommune
Ledig stilling – Sykepleiere ved Hitra sykehjem
Hitra kommune søker etter sykepleiere til 2 x 100% fast stilling ved Hitra sykehjem. Om enheten:Hitra sykehjem har i alt 54 plasser og består av korttidsavdeling, somatisk bofellesskap og avdelinger for personer med demenssykdom, innenfor dette også tilrettelagt plass for eldre med behov for...
mandag 13:00 Hitra kommune
Gjenåpning av kulturtilbud
Hitra bibliotek Hitra bibliotek åpner for publikum igjen mandag 25. mai. Åpningstidene blir som følger: Mandag til onsdag og fredag: 11.00 – 15.00 Torsdager: 11.00 – 17.00 Lørdager kun “TakeAway”-bibliotek med hentetid mellom 11.00 – 15.00. Merk at det gjelder...
mandag 11:03 Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 28.05.2020 kl. 11:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandlingPS 38/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.04.2020PS 39/20 Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra Storkjøkken KFPS 40/20 Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra kommunePS 41/20 Opphevelse av Dortea og Erik Strøms legatPS 42/20 Opphevelse...
lørdag 08:43 Hitra kommune
Ledig stilling – Kommunalsjef eiendom og drift
Hitra kommune søker en utviklingsorientert og inkluderende leder.Vi ser etter deg som brenner for å ta del i samfunnsoppdraget, og ønsker å lede og videreutvikle sentrale funksjoner i Hitra kommune.  Arbeidsområder og ansvarsoppgaver:– Initiere, leder og koordinere...
fredag 22. mai Hitra kommune
Ledig stilling – Enhetsleder seksjon VAR
Hitra kommune søker etter deg som ønsker å lede og videreutvikle sentrale funksjoner i kommunen innen enheten vann, avløp og renovasjon. Arbeidsområder og ansvarsoppgaver: – Initiere, lede og koordinere utviklingen av tjenestene innenfor VAR-området – Drifts- og...
fredag 22. mai Hitra kommune
TRØNDELAG

Ledig stilling – Fysioterapeut i 50 % fast stilling ved Enhet helse, familie og rehabilitering
Hitra kommune søker etter fysioterapeut i 50 % fast stilling ved Enhet helse, familie og rehabilitering med mulighet for utvidelse av stillingsstørrelse fra 2021. Om enheten: Hitra kommune har to årsverk kommunale fysioterapeuter og utvider nå med en 50 % stilling for å møte...
fredag 22. mai Hitra kommune
Aktiviteter idrett og kultur sommeren 2020
Bakgrunn Kommunestyrets vedtak i møte 30. april 2020 vedr. tilskudd til «Aktiviteter idrett og kultur sommeren 2020». Hva det kan søkes om midler til Hovedprioritet er å skape «Sommerjobb for ungdom», dvs. aktivisering av ungdom i sommerukene Kulturelle arrangementer /...
onsdag 20. mai Hitra kommune
WebTV: Utvalg for plan, landbruk og miljø, 19. mai
Innlegget WebTV: Utvalg for plan, landbruk og miljø, 19. mai dukket først opp på Hitra kommune.
tirsdag 19. mai Hitra kommune
Informasjon fra Hitra legekontor
Legekontoret har pga av den pågående pandemien endret sine rutiner, spesielt i forhold til oppmøte. Selv om mange nasjonale restriksjoner oppheves, vil vi av hensyn til våre brukere inntil videre opprettholde våre rutiner. Alle som ønsker en avtale om legetime,...
mandag 18. mai Hitra kommune
WebTV: Utvalg for helse og omsorg
Innlegget WebTV: Utvalg for helse og omsorg dukket først opp på Hitra kommune.
mandag 18. mai Hitra kommune
Prinsipper for arrangementer på offentlig sted
Fra og med 7. mai 2020 får en ansvarlig arrangør lov til å invitere til arrangementer på offentlig sted, med opptil 50 personer. Fra 15. juni økes dette antallet til opptil 200 personer. Med arrangement menes: Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert...
fredag 15. mai Hitra kommune
Åpningstider NAV Hitra
Publikumsmottaket i NAV Hitra holder fortsatt stengt i perioden 18. mai – 1. juni 2020. Fra og med 18. mai 2020 åpner NAV Hitra opp for fysiske møter med veilederne, men kun avtalte oppfølgningssamtaler. Det vises fortsatt til tlf. 55 55 33 33 og nav.no. Vakttelefonen 99 10 91 60 kan...
torsdag 14. mai Hitra kommune
Rapport for predatorprosjekt
Hitra kommune har utarbeidet en oppsummeringsrapport for de fem seks årene av kommunes predatorprosjekt. Predatorprosjektet startet opp i 2014 i samarbeid med Hitra Utmarksråd og lokale ressurspersoner, og har som formål å regulere bestandene av kråke og ravn til et bærekraftig...
onsdag 13. mai Hitra kommune
17. mai 2020 på Hitra
I Hitra kommune feires nasjonaldagen på flere måter i 2020. Etter som korona-pandemien setter begrensninger for store folkemengder i år, legges det til rette for at hver grend/boligfelt kan feire dagen. Arrangementene lokalt er organisert slik at smittevernet kan ivaretas på en god...
tirsdag 12. mai Hitra kommune
WebTV: Hitra formannskap – 12. mai 2020
Innlegget WebTV: Hitra formannskap – 12. mai 2020 dukket først opp på Hitra kommune.
tirsdag 12. mai Hitra kommune
Informasjon til foreldre/foresatte om skolestart – 11. mai
Torsdag 7. mai kom den gledelige beskjeden om at alle skoler skal åpne igjen fra 11. mai. Nå er det mange både unge og voksne som gleder seg til å møtes igjen. Selv om skolen starter opp igjen for alle elever, blir ikke skoledagene som vi er vant til fra tidligere. I tiden som kommer...
mandag 11. mai Hitra kommune
Aktiviteter idrett og kultur sommeren 2020
Bakgrunn Kommunestyrets vedtak i møte 30. april 2020 vedr. tilskudd til «Aktiviteter idrett og kultur sommeren 2020». Hva det kan søkes om midler til Hovedprioritet er å skape «Sommerjobb for ungdom», dvs. aktivisering av ungdom i sommerukene Kulturelle arrangementer /...
mandag 11. mai Hitra kommune
Vi søker tilkallingsvikarer til skoler og barnehager
Hitra kommune har 6 barnehager og 3 grunnskoler/oppvekstsenter som gir skoletilbud fra 1. til 7. klasse. Det er også to oppvekstsenter som gir skoletilbud fra 1. til 4. klasse og en kombinert barne- og ungdomsskole i Fillan som gir skoletilbud fra 1. til 10. klasse. Vi søker tilkallingsvikarer til...
mandag 11. mai Hitra kommune
Informasjon om vaksinering av barn
Noen vegrer seg for å komme på helsestasjonen nå når fokuset er stort på smittevern og Covid-19. Helsestasjonen gjennomfører vaksinasjoner som vanlig. Det er særlig viktig at man vaksinerer sine barn i denne situasjonen. Er det trygt å vaksinere barnet hvis det i...
torsdag 7. mai Hitra kommune
Hitra rådhus åpner 11. mai for publikum
Hitra rådhus åpner nå for publikum fra og med mandag 11. mai. Kunder som trenger tjenester fra avdelinger på rådhuset kan igjen besøke oss. Det er likevel mange tjenester som kan løses uten å besøke oss via personlig oppmøte. Ta kontakt på telefon...
onsdag 6. mai Hitra kommune
Egengodkjenning –reguleringsplan og VA-plan for Fillheia, gnr 91, bnr 65
Kommunestyret egengodkjente i møte 30.04.2020, sak 25/20, reguleringsplanen og VA-planen for Fillheia, gnr 91 bnr 65, i medhold av plan- og bygningslovens §§12-10, 12-12, samt naturmangfoldlovens §7. Planen omfatter boliger og tilhørende infrastruktur på eiendommen gnr 91, bnr 65....
onsdag 6. mai Hitra kommune
Tilskudd til tiltak i beiteområder
Retningslinjer og søknadsfrist for Frøya, Hitra og Heim kommuner. Gjeldene fra år 2020. Søknadsfrist Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder er satt til 20. mai. Søknaden skal innen fristen leveres til kommunen via AGROS. Det kan også søkes...
onsdag 6. mai Hitra kommune
Stadfesting av planprogram – reguleringsplan for Friheten
Kommunestyret stadfestet i møte 30.04.2020, sak 20/20 planprogrammet for reguleringsplanen for Friheten, gnr 16, bnr 92 m fl iht plan- og bygningslovens §12-9. Det er ikke klageadgang på fastsettelsen av planprogrammet, jf plan- og bygningslovens §1-9, ettersom fastsetting av utredningsplikten...
mandag 4. mai Hitra kommune
WebTV: Møte i kommunestyret
Innlegget WebTV: Møte i kommunestyret dukket først opp på Hitra kommune.
torsdag 30. april Hitra kommune
Oppholdsforbud i anleggsområdet ved Nessadalen, Frøya, forlenges
Politiet forlenger oppholdsforbudet som ble innført 19. august, i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Frøya. Bakgrunnen for forlengelsen er at forutsetningene er de samme som da forbudet ble innført. Det var den gang nødvendig å innføre oppholdsforbudet da det i...
torsdag 30. april Hitra kommune
Ledig stilling – Sykepleiere ved Hitra sykehjem
Hitra kommune søker etter sykepleiere til 2 x 100% fast stilling ved Hitra sykehjem. Om enheten:Hitra sykehjem har i alt 54 plasser og består av korttidsavdeling, somatisk bofellesskap og avdelinger for personer med demenssykdom, innenfor dette også tilrettelagt plass for eldre med behov for...
onsdag 29. april Hitra kommune
Ledig stilling – 3. gangs utlysning – Ferievikar i pleie- og omsorgstjenesten for 2020
Hitra kommune søker etter ferievikar for perioden 15.06.2020 – 16.08.2020 ved: Hitra sykehjem Hjemmetjenesten Oppfølgingstjenesten Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF) Om enheten:Hitra sykehjem har 54 plasser og består av avdelinger for personer med demenssykdom,...
onsdag 29. april Hitra kommune
Tannklinikkene åpner delvis for å ta imot pasienter igjen
De offentlige tannklinikkene åpner nå gradvis for å ta imot pasienter igjen etter at Helsedirektoratet kom med nye anbefalinger for tannhelsetjenester.At aktiviteten trappes opp betyr ikke at det blir normal drift på klinikkene, men mer behandling enn de siste ukene. Vanlige...
tirsdag 28. april Hitra kommune
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS søker Havnefogd/Daglig leder
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Aure, Smøla, Hitra og Heim. Selskapet drifter i dag flere titalls offentlige og private kaianlegg ute i våre ti eierkommuner. Over disse...
tirsdag 28. april Hitra kommune
Vannavstenging – fra Brøttingsvågen til Øren
Det vil pågå vannavstenging pga. spyling av vannledninger tirsdag 28.- og onsdag 29. april, fra kl. 09.00 til 16.00 i området fra Brøttingsvågen til Øren på Fjellværsøya.
tirsdag 28. april Hitra kommune
TRØNDELAG

WebTV: Møte i utvalg for oppvekst, kl. 16:00
Innlegget WebTV: Møte i utvalg for oppvekst, kl. 16:00 dukket først opp på Hitra kommune.
mandag 27. april Hitra kommune
Gjenåpning av skolene for 1. – 4. trinn og SFO
I dag åpnet skolene i Hitra kommune for 1. – 4. trinn og SFO. Etter flere uker med hjemmeundervisning var det mange som syntes det var godt å møte klassekameratene igjen. Skolene har forberedt seg godt, og skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Det...
mandag 27. april Hitra kommune
Nå kan du få tilgang til PressReader hjemmefra!
Mer enn 7000 aviser og magasiner. Helt gratis. Med PressReader kan du lese aviser i fulltekst gratis hjemmefra. Du får nå tilgang til PressReader i 7 dager, med utvidelse til 60 dager nå under koronakrisen. Slik får du tilgang Logg deg inn på bibliotekets nettside med ditt...
mandag 27. april Hitra kommune
Barnehager, skoler og SFO kan ha kortere åpningstid
Barnehager, skoler og SFO i Hitra kommune kan ha kortere eller fleksible åpningstider for å ivareta kravene til smittevern. Torsdag 16. april kom det nye forskriftsbestemmelser som skal sikre at barnehager, skoler og SFO åpner på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Nå er...
fredag 24. april Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillaunet 2
Utvalg for plan, landbruk og miljø har i møte 22.04.2020, sak 41/20, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillaunet 2, deler av gnr 91, bnr 1 m fl til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter etablering av 5 nye eneboligtomter med tilhørende infrastruktur, og...
fredag 24. april Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Selvågsundet marina
Utvalg for plan, landbruk og miljø har i møte 22.04.2020, sak 44/20, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan og VA-plan for Selvågsundet marina, deler av gnr 68, bnr 1 m fl til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter utvidelse av eksisterende småbåthavn, etablering av...
fredag 24. april Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 30.04.2020 kl. 11:00 i Hitra rådhus
For å begrense smitte av koronavirus har vi nå dessverre ikke anledning til å åpne for at presse og publikum kan overvære møtet fysisk. Møtet blir streamet, og de som ønsker det kan se møtet på nett. Saker til behandlingPS 19/20 Godkjenning av protokoll...
fredag 24. april Hitra kommune
Informasjon til foreldre med barn i skolen
Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å...
torsdag 23. april Hitra kommune
Ledig stilling – Hjelpepersonell ved Hitra legekontor
I Hitra kommune utlyses det 2 vikariater som hjelpepersonell til Hitra legekontor. Stillingene er: 1 x 70% vikariat som hjelpepersonell fra 01.06.2020 til 31.09.2021 1 x 70% (20% fast og 50% vikariat) i 1 års vikariat som hjelpepersonell fra 01.06.2020 Om avdelingen:Hitra Legekontor er organisert i enhet for...
torsdag 23. april Hitra kommune
Ledig stilling – Lærlinger i Hitra kommune 2020
Hitra kommune har fra august 2020 ledige læreplasser i fagene: Barne- og ungdomsarbeider Helsefagarbeider Institusjonskokk (Hitra Storkjøkken) Som lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget vil du få jobbe både i barnehage og på skole.Opplæring i helsefagarbeiderfaget blir...
onsdag 22. april Hitra kommune
Mann bevisstløs etter ATV-ulykke
Luftambulanse ble tilkalt etter at en mann i 60-årene kjørte av veien med en ATV i Trøndelag.
onsdag 22. april TV 2
Her er rådene om fritidsreiser innenlands
Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytta utgjør imidlertid mindre fare for smittespredning fordi man stort sett er der sammen med...
onsdag 22. april Hitra kommune
Web-TV: Møte i Hitra formannskap
Innlegget Web-TV: Møte i Hitra formannskap dukket først opp på Hitra kommune.
tirsdag 21. april Hitra kommune
Nå er det mulig for pårørende å besøke beboere ved Hitra bofellesskap og sykehjem
Besøksrom ved Hitra helsetun Unntak fra besøksforbudet må avklares med sykehjemmet. Det er opprettet et besøksrom hvor friske beboere ved sykehjemmet kan ta imot korte besøk i begrenset omfang. Dette forutsetter avtale med avdeling og at smittevernråd følges. Antall...
mandag 20. april Hitra kommune
Ledig stilling – brannkonstabler
Hitra kommune søker 2 brannkonstabler i 1,5 % stilling.Ved p.t. brannstasjonen på Sunde, er det ledig 2 faste 1,5 % stilling som brannkonstabel.Stillingen skal dekke den tiden som brukes på 10 øvelser hvert år.Som deltidsansatt får du opplæring og erfaring innen brannvern,...
mandag 20. april Hitra kommune
Hitra kommune viderefører ikke lokale forskrifter
Hitra kommune viderefører ikke lokale forskrifter om: Forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med opphold i Hitra kommune, utvidede karanteneregler Utvidet forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, campingvogner, bobile...
mandag 20. april Hitra kommune
Gjennomføring av politiske møter i Hitra kommune
Møter i folkevalgte organer skal i hovedsak holdes for åpne dører. For å begrense smitte av koronavirus har vi nå dessverre ikke anledning til å åpne for at presse og publikum kan overvære møtene fysisk. Møtene vil derfor bli streamet, og de som...
torsdag 16. april Hitra kommune
Nå åpner barnehager og skoler i Frøya og Hitra kommune
Frøya og Hitra kommune følger regjeringens planer og åpner barnehagene fra 20. april og barneskolene for 1.- 4. trinn 27. april. Gjennom et godt samarbeid med lederne i barnehager og skoler, tillitsvalgte og verneombud utarbeides det nå rutiner for smittevern, henting og bringing, en annen...
onsdag 15. april Hitra kommune
Pressekonferanse for barn
Regjeringen holder ny pressekonferanse for barn. Dette for å svare på nye spørsmål om korona-situasjonen og tiltakene som er innført. Før påske varslet regjeringen en gradvis og forsiktig gjenåpning av samfunnet, inkludert skoler og barnehager. Dette får store...
onsdag 15. april Hitra kommune
Vil du bli meddommer?
Valg av meddommere for perioden 2021 – 2024. Valget foretas våren 2020. Hva vil det si å være meddommer? Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettsaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De...
onsdag 15. april Hitra kommune
Test in Norwegian language, Norwegian social studies and Statsborgerprøve
Hitra kommune and Frøya kommune are cooperating about arranging tests in the Norwegian lagnuage, Norwegian social studies and Statsborgerprøve. The Norwegian examination consists of a written and an oral test. The written test consists of examinations in reading comprehension, listening comprehension...
onsdag 15. april Hitra kommune
Prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve
Hitra kommune og Frøya kommune samarbeider om prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve. English version available here. Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse,...
onsdag 15. april Hitra kommune
Brudd på vannledning ved Sandstad kirke
Det har forekommet brudd på vannledning ved graving ved Sandstad kirke. I den forbindelse er det noen abonnementer som er uten vann. Arbeid med å rette opp bruddet pågår, og forventes å være ferdig innen 3 til 4 timer.
tirsdag 14. april Hitra kommune
Akutt tannlegehjelp under koronasituasjonen
På grunn av den pågående koronasituasjonen har den offentlige tannlegetjenesten få klinikker som er åpne for pasientmottak. Det gis kun hjelp ved akutte behov som ikke kan utsettes. Pasienter henvises fra lokal tannklinikk. I vanlig arbeidstid kan du kontakte din lokale tannklinikk....
tirsdag 14. april Hitra kommune
Kommunen viderefører lokale forskrifter til 20. april 2020
Kommuneoverlegen har, etter nærmere vurdering og i samarbeid med kommuneoverlegen i Frøya kommune, vedtatt å forlenge lokale forskrifter. De lokale forskriftene omfatter blant annet utvidede karantenebestemmelser, og opphold i bobiler, campingvogner (campingplasser) og fritidsbåter De lokale...
søndag 12. april Hitra kommune
TRØNDELAG

Regjeringen vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert
Regjeringen la i går frem nye tiltak for å gradvis åpne samfunnet. Vi starter nå planleggingen for å kunne åpne gradvis i skole og barnehage. Regjeringens pressemelding med utfyllende informasjon kan leses her. Et utdrag fra tiltakene: 20. april: Barnehagene kan åpne....
onsdag 8. april Hitra kommune
Kulturbingo for hele familien
Kulturenheten på Hitra har laget en kulturbingo sammensatt av både danse-, musikk- og visuelle kunstoppgaver, som passer for hele familien! Samle alle sammen og prøv å bli ferdig med hele bingoen i løpet av påska! Del det gjerne på Facebook for å skape litt liv og...
tirsdag 7. april Hitra kommune
Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet
14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april til å forberede seg. Over hele Norge har en rekke...
tirsdag 7. april Hitra kommune
Åpningstider påsken 2020
Hitra legekontor Kontoret er stengt fra kl. 12 onsdag 8. april, og åpner igjen tirsdag 14. april. Ved behov for legevakt ring 116 117 (alle dager), eller 113 ved øyeblikkelig hjelp. Sentralbordet til Hitra kommune Sentralbordet til kommunen (72 44 17 00) holder åpent som vanlig mandag og tirsdag...
tirsdag 7. april Hitra kommune
Hitra bibliotek blir mer tilgjengelig
Fra tirsdag 14. april blir biblioteket mer tilgjengelig. Du kan søke i samlingen og bestille bøker på Hitra biblioteks nettside, eller sende epost til biblioteket@hitra.kommune.no Bestillingen din samles så til en bokpose kan hentes utenfor biblioteket mandag til fredag mellom kl. 12...
tirsdag 7. april Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Strømnesset hyttefelt
Utvalg for plan, landbruk og miljø har i møte 01.04.2020, sak 36/20, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan og VA-plan for Strømnesset hyttefelt, gnr 204, bnr 12 mfl. til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter 14 eksisterende tomter (bebygde og ubebygde) og 7 nye tomter for...
tirsdag 7. april Hitra kommune
Lokalt tiltak og begrensing knyttet til reiser og opphold i kommunen
Lokalt tiltak etter Smittevernloven § 4-1 og begrensning knyttet til reiser og opphold i kommunen. Saksprotokoll i Hitra formannskap – 06.04.2020. Vedtak: For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør Hitra kommune...
mandag 6. april Hitra kommune
Det blir lysere tider
Kanskje er det vanskelig å tro, midt oppi en informasjonsflom som handler om smittsom sykdom og død. Og vi hører og leser at det antakelig blir verre før det blir bedre. Men det blir bedre, vi vet bare ikke når. I mellomtiden må vi hjelpe hverandre. Hjelpe hverandre med å...
mandag 6. april Hitra kommune
Videobesøk på sykehjemmet
Hitra sykehjem har innført besøksrestriksjoner på sykehjemmet i forbindelse med koronaviruset. I den forbindelse ønsker vi å tilby mulighet for pårørende å ha videobesøk. For pårørende som ønsker videokommunikasjon med sine nærmeste...
mandag 6. april Hitra kommune
WebTV: Møte i Hitra formannskap – 6. april 2020
Innkalling til ekstraordinært møte i Hitra formannskap – 06.04.2020 kl. 10
mandag 6. april Hitra kommune
Andre tilfelle av koronasmitte påvist i Hitra kommune.
En kvinne i 70 års alderen, som er husstandsmedlem til mannen som tidligere denne uka fikk påvist covid-19 – viruset, ble i dag bekreftet smittet av viruset. Kvinnen er i hjemmeisolasjon, og er i god form. Hun følges opp av helsetjenesten i kommunen. Paret ble smittet under langtidsopphold i...
lørdag 4. april Hitra kommune
Videobesøk på sykehjemmet
Hitra sykehjem har innført besøksrestriksjoner på sykehjemmet i forbindelse med koronaviruset. I den forbindelse ønsker vi å tilby mulighet for pårørende å ha videobesøk. For pårørende som ønsker videokommunikasjon med sine nærmeste...
fredag 3. april Hitra kommune
Ingen faktura for barnehage og SFO i april
Hitra kommune vil ikke sende ut faktura for barnehage og SFO i april, når disse er stengt for å hindre smitte av koronavirus. Korrigeres Faktura for mars, som ble sendt ut før stenging, betales som vanlig. Eventuelt for mye betalt beløp i blir korrigert i neste faktura dere mottar....
fredag 3. april Hitra kommune
Første koronasmitte påvist i Hitra kommune
En mann i 70-årsalderen har testet positivt på covid-19, onsdag 1. april. Han ble testet og samtidig innlagt på St. Olavs hospital på grunn av redusert allmenntilstand. Han har moderate lungesymptomer og er under behandling, men puster ved egen hjelp og formen er stabil. Mannen ble smittet...
torsdag 2. april Hitra kommune
Spørsmål og svar om korona og påsken
Mange familier ønsker å besøke hverandre i påskeferien. De omfattende tiltakene regjeringen har innført er for å hindre spredning av koronaviruset. Du kan være smittebærer selv om du ikke merker noen symptomer. Det beste vi alle kan gjøre akkurat nå er...
onsdag 1. april Hitra kommune
Varsel om igangsatt planarbeid for eiendommen Vikaholmveien
Det varsles i samsvar med §§ 12-8 og 5-1 i plan- og bygningsloven om at følgende reguleringsarbeid er satt i gang: Detaljregulering for Vikaholmveien, gnr 72, bnr 58. Eiendommen, som er vist i kartutsnittet nedenfor, ligger innenfor reguleringsplanen for Vikan Nord, der de aktuelle eiendommene per i...
tirsdag 31. mars Hitra kommune
Web-TV: Møte i Hitra formannskap – 31.03
Innkalling til møte i Hitra formannskap – 31.03.2020
tirsdag 31. mars Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL