Hitra
Kommunepsykolog – Hitra og Frøya kommuner
Hitra og Frøya kommuner søker kommunepsykolog! Hitra og Frøya kommuner er tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å ansette psykolog i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi søker derfor etter klinisk psykolog til 100 % fast stilling. Om Enhet for helse, familie og...
fredag 15:39 Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 23. november 2017 kl. 13:00 på Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 101/17 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 02.11.2017 PS 102/17 – Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 PS 103/17 – Revisjon av avtale mellom Hitrahallen SA og Hitra kommune PS 104/17 – Avtaler med MiST avd 70 Kystmuseet vedr. Meierisalen og kino PS 105/17...
torsdag 13:56 Hitra kommune
Vil du være med å forme framtidens Hitra..?
Stillingene er 2 års engasjementer i prosjektstilling hvor tilbud om fast tilsetting vil bli vurdert i god tid før utløpet av engasjementet. Hitra og deler av Snillfjord kommune skal slå seg sammen fra 01.01.2020. Nye Hitra kommune blir på ca. 5.000 innbyggere. Kommunen vil...
mandag 20:35 Hitra kommune
Saksbehandler/planlegger
Stillingen er et 2 års engasjement i prosjektstilling hvor tilbud om fast tilsetting vil bli vurdert i god tid før utløpet av engasjementet. Hitra og deler av Snillfjord kommune skal slå seg sammen fra 01.01.2020. Nye Hitra kommune blir på ca. 5.000 innbyggere. Kommunen vil...
mandag 20:12 Hitra kommune
Rådgiver næringsutvikling
Stillingen er et 2 års engasjement i prosjektstilling hvor tilbud om fast tilsetting vil bli vurdert i god tid før utløpet av engasjementet. Hitra og deler av Snillfjord kommune skal slå seg sammen fra 01.01.2020. Nye Hitra kommune blir på ca. 5.000 innbyggere. Kommunen vil...
mandag 20:04 Hitra kommune
Rådgiver digitalisering
Stillingen er et 2 års engasjement i prosjektstilling hvor tilbud om fast tilsetting vil bli vurdert i god tid før utløpet av engasjementet. Sammen med dyktige medarbeidere vil du få være med på å forme fremtidens Hitra. Hitra og deler av Snillfjord kommune skal slå...
mandag 19:54 Hitra kommune
5 øyværinger på statsborgerskapsseremoni i Erkebispegården
Nye øyværinger ble invitert til statsborgerskapsseremoni i Erkebispegården i Trondheim søndag 12. november. Fylkesmannen inviterer hvert år alle nye statsborgere som har fylt 12 år, til statsborgerseremoni. Målet med statsborgerseremonien er å ønske nye...
mandag 15:07 Hitra kommune
Trafikksikkerhet på skoleveien
Flere av oss så med hjerte i halsen videoen med barna som sprang ut i veien bak skolebussen. Hendelsen skjedde ved Herad rett sør for Gol. Temaet trafikksikkerhet på skoleveien er et tema som må tas opp jevnlig med barn og unge. Kilde: NRK.no Hjertet i halsen Filmen, som blant...
søndag 12:51 Hitra kommune
TRØNDELAG

Oppgradering av parkeringsplassen foran rådhuset
Mange har lagt merke til at det er startet gravearbeider foran Hitra rådhus. Årsaken til dette er avviksmeldinger knyttet til overvann / store dammer, som om vinteren har ført til svært glatte områder på plassen. Universell utforming Kravet til universell utfordring gjelder for...
søndag 12:28 Hitra kommune
Hitra konkurrerer blant de største byene om sentrumsattraktivitet
Sentio presenterte for leden oktobertallene for Sentrumsattraktivitet.  11 000 intervju er gjennomført.  Kommunen blander seg inn i toppsjiktet blant de største byene i landet. Foreløpig topp 10 uavhengig av kommunestørrelse: Asker Kristiansand Bergen Oslo Trondheim Stavanger...
torsdag 9. november Hitra kommune
Formannskapet utsetter behandlingen av budsjettet for 2018
Hitra formannskap behandlet budsjettet for 2018 i sitt møte den 31.10 og 01.11. Det ble enighet om følgende omforente forslag til vedtak; Hitra formannskap utsetter behandlingen av handlings- og økonomiplan 2018 -2021 for Hitra kommune til den 5. desember 2017. I kommunestyremøtet...
tirsdag 7. november Hitra kommune
TV-aksjonen 2017 – UNICEF
Hitra kommune kom på 6. plass i fylket med et innsamlet beløp på kr. 260 610,-. Dette utgjør kr. 55,85 pr. innbygger. Landsgjennomsnittet er på kr. 42,96. Mange bøssebærere i aksjon Hele 48 bøssebærere har vært i aksjon over hele Hitra. Her er det...
tirsdag 7. november Hitra kommune
Statsbudsjett 2018 og sentrale samferdselsprosjekter på Nordmøre 
Uttalelse vedtatt i siste regionrådsmøte 19. og 20. oktober.E39 Betna – StormyraHovedferdselsåra mellom Møre og Trøndelag må rustes opp for å tåle den kraftige trafikkveksten.…
søndag 5. november Tidens Krav
Kommuneplanens arealdel 2016 – 2028 – egengodkjenning
Hitra kommunestyre egengodkjente i møte 07.09.2017, sak 73/17, kommuneplanens arealdel for Hitra kommune i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15. Vedtaket kan ikke påklages. Dokumentene i saken kan leses på kommunens nettside her Rådmannen Innlegget Kommuneplanens arealdel 2016...
fredag 3. november Hitra kommune
Frist for søknad om spillemidler 2017/2018
fredag 3. november Hitra kommune
Ordfører for en dag
Johannes Kaald utfordret ordfører Ole Laurits Haugen i å få lov til å være ordfører for en dag. I dag inntok han talerstolen i kommunestyret Johannes Kaald fra Hestvika går i 9.klasse har i dag operasjon dagsverk i regi av skolen, og derfor fått lov til dette...
torsdag 2. november Hitra kommune
Formannskapets behandling av handlings- og økonomiplan for 2018 – 2021.
Hitra formannskap har tirsdag og onsdag denne uka behandlet rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for perioden 2018 – 2021. Det er fra Regjeringen bebudet store endringer vedr. kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt. Stortinget behandler budsjettet 4. og 5. desember og...
onsdag 1. november Hitra kommune
Hjemmetjenesten – Sykepleier/spesialsykepleier
  Vil du jobbe som sykepleier i et tverrfaglig og aktivt arbeidsmiljø? Hjemmetjenesten i Hitra kommune søker etter spesialsykepleier/sykepleier i 80 % fast stilling, med mulighet for økning til 100 %. Ved interne omrokkeringer vil ytterligere faste sykepleierstillinger kunne bli ledig....
tirsdag 31. oktober Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 2. november 2017 kl. 13:00 på Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 92/17     Godkjenning av protokoll fra møtet den 05.10.2017 PS 93/17     Økonomirapport 2. tertial 2017 PS 94/17     Reguleringsplan for Honnes – klagebehandling PS 95/17     Brudd på...
fredag 27. oktober Hitra kommune
Høring – Egenandeler på tjenester som tilbys innenfor Hitra friskliv og mestring 2018
Helse- og omsorgskomiteen vedtok i møte den 17.10.2017 å legge Egenandeler på tjenester som tilbys innenfor Hitra friskliv og mestring 2018 på høring. Høringsfrist: 16.11.2017 a) Treningsklinikken i 3 måneder (ca 36...
torsdag 26. oktober Hitra kommune
Høring – Gebyrregulativ for vann, avløp, slam, renovasjon, kai 2018
Teknisk komite vedtok i møte 17.10.2017 å sende Gebyrregulativ 2018 for vann, avløp, slam, renovasjon, kai ut på høring. Høringsfrist: 16.11.2017 Gjennom vedtaket av ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i K-sak 79/17 ble forutsetningene for beregning av vann- og...
onsdag 25. oktober Hitra kommune
Influensavaksine Hitra legekontor
Årets influensavaksine er nå tilgjengelig ved Hitra Legekontor. Vi oppfordrer alle eldre og personer med kroniske lidelser å få satt vaksinen. Enten i forbindelse med en legetime eller blodprøvetaking som er planlagt  i nærmeste framtid, eller ved å møte opp...
onsdag 25. oktober Hitra kommune
Ønsker du en utfordrende og spennende lederstilling i øyregionen?
Hitra kommune er inne i en periode med mange store utbyggingsprosjekter innenfor nærings- og industrietableringer, bygg og kommunalteknikk. Vann- og avløpsområdet står foran store utviklings- og utbyggingsoppgaver. Les mer om Hitra kommune 2. gangs utlysning Hitra kommune har ledig 100 %...
onsdag 25. oktober Hitra kommune
Hovedbassenget i Hitrahallen er stengt inntil videre
På grunn av skader i flisleggingen stenger Hitra kommune hovedbassenget i Hitrahallen med umiddelbar virkning. Det vil måtte påregnes at det holdes stengt til vi har fått tappet ned og utbedret problemet.   Innlegget Hovedbassenget i Hitrahallen er stengt inntil videre dukket...
fredag 20. oktober Hitra kommune
Offentlig ettersyn – akvakultursøknad – lokalitet Gjelsøya
Hitra kommune har mottatt oversendelsesbrev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, der kommunen bes om å legge søknad fra Atlantos AS, ut til offentlig ettersyn. Søknaden gjelder endring av driften ved anlegget. Søknaden gjelder følgende lokalitet i Hitra kommune:...
onsdag 18. oktober Hitra kommune
Rådmannen har lagt fram Hitra-budsjettet 2018
Rådmann Laila Eide Hjertø la i ettermiddag fram sitt forslag til handlingsplan for 2018- 2021 med tilhørende budsjett for 2018. Budsjettforslaget danner grunnlag for høstens budsjettbehandling i komiteer, formannskap og kommunestyre.  Generelt Statsbudsjettet angir...
tirsdag 17. oktober Hitra kommune
Jul i Hjertåsen
Musikkteaterforestilling for barn fra to år og oppover. Av og med Kari Wist Holmen og Gunhild Hjertaas  Blåseinstrumenter: Elisabeth Fossan og Christian Aftret Eriksen  Piano: Håvard Flatjord Netland  Velkommen inn i fjøsstua til Johanna og Musgut. Det er like før jul...
tirsdag 17. oktober Hitra kommune
Hitra Legekontor holder stengt mandag 23. og tirsdag 24. oktober
Legekontoret er stengt pga obligatorisk akuttmedisinsk kurs for ansatte, mandag 23. og tirsdag 24. oktober. Dere som allerede  har en avtale med lege disse dagene,  møter  til avtalt tid. Vi minner om vår hjemmeside hitralegekontor.no for bestilling av resepter og informasjon. Ved behov...
tirsdag 17. oktober Hitra kommune
Møtet som er berammet i oppvekstkomiteen i dag, 17.10.2017 kl. 18:00, utsettes til onsdag den 25. oktober kl. 16:00.
Innlegget Møtet som er berammet i oppvekstkomiteen i dag, 17.10.2017 kl. 18:00, utsettes til onsdag den 25. oktober kl. 16:00. dukket først opp på Hitra.
tirsdag 17. oktober Hitra kommune
Offentlig ettersyn – Akvakultursøknad – lokalitet Laksåvatnet på Laksåvik
Hitra kommune har mottatt oversendelsesbrev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, der kommunen bes om å legge søknad fra Måsøval settefisk AS, ut til offentlig ettersyn. Søknaden gjelder endring av driften ved anlegget, . Søknaden gjelder følgende lokalitet i...
mandag 16. oktober Hitra kommune
Utbygging av bredbånd med fiberkabel i Fillan
Som mange av dere er kjent med startet Telenor forhåndssalget av fiber på Fillan i april 2016. Telenor har til nå gått flere salgsrunder, men vi har foreløpig ikke oppnådd tilstrekkelig interesse til å kunne starte med utbyggingen. Å bygge ny fiber-infrastruktur er...
torsdag 12. oktober Hitra kommune
Har du en sak du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre..?
Min sak.no er en felles offentlig portal, hvor du som innbygger kan foreslå saker du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre. Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket. Som initiativtaker har du anledning til...
torsdag 12. oktober Hitra kommune
Hitra Fotballklubb er årets Ildsjeler
Sør-Trøndelag Idrettskrets hedret ildsjelene i fylket sist fredag. Hitra idrettsråd har kåret Hitra fotballklubb til årets ildsjel. Fotballklubben fyller 30 år i år, og er en av Hitras mest veldrevne idrettsklubber. Les begrunnelsen her Hitra Fotballklubb skal være...
onsdag 11. oktober Hitra kommune
TRØNDELAG

Test in Norwegian language, Norwegian social studies and Statsborgerprøve
Hitra kommune and Frøya kommune are cooperating about arranging tests in the Norwegian language, Norwegian social studies and Statsborgerprøve. The Norwegian examination consists of a written and an oral test. The written test consists of examinations in reading comprehension , listening comprehension...
onsdag 11. oktober Hitra kommune
Prøve i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve
Hitra kommune og Frøya kommune samarbeider om prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig...
onsdag 11. oktober Hitra kommune
Høring – Betalings- og gebyrsatser i Hitra kommune for 2018
Helse- og omsorgskomiteen vedtok i møtet den 19.09.2017, sak 22/17, å legge ut satser for egenbetaling innen helse- og omsorgstjenester for 2018 til høring. Satser for egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Hitra kommune i perioden 01.01.18- 31.12.18 – Høring...
onsdag 4. oktober Hitra kommune
Kommunens informasjonsavis med nytt utseende
Hitra kommunens informasjonsavis, Hitra.no, får nytt utseende i forbindelse med utgivelsen den 3. oktober. Avisa inneholder nytt fra kommunen, kunngjøringer om politiske møter, nye stillinger og annet nytt fra kommunen. Avisa kommer med 6 utgaver i året. Nytt nummer 3. oktober Nytt...
fredag 29. september Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 05.10.2017 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 77/17 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 07.09.2017 PS 78/17 – Videreføring av skuddpremieordning i Hitra kommune PS 79/17 – Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr PS 80/17 – Finansiering utbygging boligfelt Litjslokheia PS 81/17 – Hitra...
torsdag 28. september Hitra kommune
Ønsker du en utfordrende og spennende lederstilling i øyregionen?
Hitra kommune er inne i en periode med mange store utbyggingsprosjekter innenfor nærings- og industrietableringer, bygg og kommunalteknikk. Vann- og avløpsområdet står foran store utviklings- og utbyggingsoppgaver. Les mer om Hitra kommune Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som...
onsdag 27. september Hitra kommune
Åpen tilbudskonkurranse – Vintervedlikehold Fillan vinteren 2017/18
Hitra kommune avholder åpen tilbudskonkurranse om vintervedlikehold i Fillan for perioden 1. november 2017 – 1. juni 2018. Tilbudskonferanse Hitra Rådhus onsdag 27. september kl. 08:30. Tilbudsfrist mandag 9. oktober kl. 12:00 Ved spørsmål, ta kontakt med Driftsavdelingen v/Audun...
mandag 25. september Hitra kommune
Frivillighetens torg – Æ vesst itj at Hitra hadd så mytji å by på..!
Kommentaren kom fra en som stakk innom for å se hva frivilligheten på Hitra har å by på. Mellom 20 og 30 lag og foreninger viste fram aktiviteter av alle slag. Ordføreren åpnet torget Ordfører Ole L Haugen sto for åpningen av dagen. Ordføreren roste de...
lørdag 23. september Hitra kommune
Besøk Frivillighetens torg på lørdag
Lørdag 23. september skal Hitrahallen fylles med et bredt spekter av Hitras lag og foreninger, som vil diske opp med lek og moro! Alle frivillige lag og foreninger på Hitra er invitert til å delta på arrangementet i Fillan – Hitrahallen lørdag, den 23. september 2017,...
torsdag 21. september Hitra kommune
Vil du jobbe som fysioterapeut i et tverrfaglig og aktivt arbeidsmiljø?
  Er du utdannet fysioterapeut? Ønsker du nye faglige utfordringer i en kommune i vekst? Kunne du tenke deg å bo i en av Norges vakreste kommuner? Hvis du kan svare ja på disse tre spørsmålene, anbefaler vi deg å søke på stillingen som fysioterapeut i Hitra...
onsdag 20. september Hitra kommune
Hitra kommune har ledige stillinger som barnehagelærer
Hitra kommune har ledige stillinger som barnehagelærer Følgende stillinger er ledig: 100 % fast stilling ved Strand oppvekstsenter, avdeling barnehage 100 % vikariat ved Knarrlagsund og Barman oppvekstsenter, avdeling barnehage med tiltredelse 1.1.2018- 31.7.18. Stillingen fordeles mellom enhetene....
mandag 18. september Hitra kommune
Velkommen til allmøte med Havforskningsinstituttet
Vil du være med å påvirke hvordan vi tar vare på livet i sjøen nær deg? Vi inviterer til allmøte! På møtet vil vi fortelle om prosjektet «Aktiv forvaltning av marine ressurser», hva som skal skje de neste årene og hvordan du kan delta i...
mandag 18. september Hitra kommune
Politiske møter 2. halvår 2017
Formannskap, tirsdag den 3. oktober kl. 09:00 Eldres råd/Brukerråd, onsdag den 4. oktober kl. 10:00 Kommunestyre, torsdag den 5. oktober kl. 13:00 Formannskap, tirsdag den 17. oktober kl. 09:00 Felles møte formannskap, komiteer og råd, tirsdag den 17. oktober kl. 17:00 Rådmannen legger...
torsdag 14. september Hitra kommune
Sandstad NKS ble hedret av Hitra kommune
Sandstad Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) fyller 100 år i år. I anledning jubileet ble sanitetsforeningen hedret av Hitra kommune i forbindelse med kommunestyremøtet den 7. september. Sandstads sanitetskvinner teller i dag rundt 80 medlemmer. Den eldste er over 100, og den yngste under...
søndag 10. september Hitra kommune
Stortingsvalget 2017: Valgdag
På valgdagen 11. september, må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Her kan du stemme! Hvem har stemmerett ved stortingsvalget? • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge. Har...
fredag 8. september Hitra kommune
Hitra tar en suveren ledelse
Sentio’s Arve Østgaard (bildet) har sendt ut et nyhetsbrev knyttet til Borgerundersøkelsens Attraktive sentrum. Hitra er her kommentert særskilt: Her er Borgerundersøkelsens Attraktive sentrum august 2017. 9000 intervju er gjennomført. Hitra tar en suveren ledelse i...
torsdag 7. september Hitra kommune
Nye Fillan barnehage ble offisielt åpnet
Det var svært god stemning da Nye Fillan barnehage ble åpnet etter utbygging og renovering i dag. Den offisielle åpninga ble gjort av ordfører Ole L. Haugen, med god hjelp fra styrer Toril Fjeldvær og barnehagens barn i dag. Ordføreren gratulerte både barn,...
torsdag 7. september Hitra kommune
Stortingsvalget 2017: Hjemmestemming
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndstemmegivning, kan avgi forhåndstemme hjemme. Dette foregår ved at to stemmemottakere kommer hjem til velgeren på et nærmere avtalt tidspunkt Frist for å be om hjemmestemming er...
tirsdag 5. september Hitra kommune
Klart for asfaltering på Fv 714 fra Neverlia til Fillan
Arbeidene starter denne uka I en melding til Hitra kommune informerer Veidekke om at det startes asfaltering på Fv 714 på strekninga Neverlia til Skage på Fillan. Det er en strekning på ca. 6 km som skal asfalteres. Arbeidet vil starte onsdag 6. september og vil vare fram til og med onsdag...
tirsdag 5. september Hitra kommune
Turoversikt høsten 2017 for Tirsdagsgruppa
Tirsdagsgruppa inviterer til nye spennende turer! Dette er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å være med å gå turer i øyregionens flotte natur. Det legges også opp til rolig tempo på turene, og sosialt samvær er helt klart i fokus. Det er ingen...
tirsdag 5. september Hitra kommune
Nye lærlinger i Hitra kommune
Hitra kommune er godkjent lærebedrift for lærlinger i flere fag. I høst har det startet hele 5 nye lærlinger i fagene Helsefagarbeider og Barne- og ungdomsarbeider. 2 års læretid i kommunen Lærlingene har en læretid på 2 år før de går opp til...
mandag 4. september Hitra kommune
Klart for asfaltering på Fv 714 fra Neverlia til Fillan
Arbeidene starter denne uka I en melding til Hitra kommune informerer Veidekke om at det startes asfaltering på Fv 714 på strekninga Neverlia til Skage på Fillan. Det er en strekning på ca. 6 km som skal asfalteres. Arbeidet vil starte onsdag 6. september og vil vare fram til og med onsdag...
mandag 4. september Hitra kommune
Fillan – Et attraktivt kommunesenter
Hitterværinger synes sitt kommunesentrum fremstår betydelig mer attraktivt enn det personer bosatt i kommuner av tilsvarende størrelse ellers i landet, synes om sitt kommunesentrum (snitt på 67 mot snitt på 53). Sammenlignet med sentrumsattraktiviteten til andre kommuner i...
mandag 4. september Hitra kommune
Klage tas ikke til følge
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har behandlet klagesak knyttet til reguleringsbestemmelsene for Storhaugen i Fillan. Saken dreier seg om bygging av leiligheter i regi av Trondheim og omegn boligbyggerlag (TOBB) ved Storhaugen. Hitra kommune  vedtok å tilrå igangsetting av endring av...
mandag 4. september Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 07.09.2017 kl. 11:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Tema for møtet: Kommuneplanens arealdel Saker til behandling PS 72/17             Godkjenning av protokoll fra møtet den 23.08.2017 PS 73/17             Kommuneplanens arealdel...
torsdag 31. august Hitra kommune
TRØNDELAG

Hitra kino – nye visningstider
onsdag 30. august Hitra kommune
Stortingsvalget 2017: Hjemmestemming
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndstemmegivning, kan avgi forhåndstemme hjemme. Dette foregår ved at to stemmemottakere kommer hjem til velgeren på et nærmere avtalt tidspunkt Frist for å be om hjemmestemming er...
mandag 28. august Hitra kommune
Salg av gnr 122 bnr 288; Hitterskogen
Hitra kommune har mottatt søknad om konsesjon på erverv av Hitraskogen gnr 122 bnr 288. Søker er Klipperiet Holding AS. I forbindelse med behandling av søknaden ønsker Hitra kommune å kartlegge interesser hos grunneiere i rimelig nærhet om interesse for å erverve...
mandag 28. august Hitra kommune
Offentlig ettersyn – akvakultursøknad – lokalitet Varden
Hitra kommune har mottatt oversendelsesbrev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, der kommunen bes om å legge søknad fra Lerøy Midt AS, ut til offentlig ettersyn.  Søknaden gjelder etablering av slaktemerd for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i...
fredag 25. august Hitra kommune
Offentlig ettersyn – Akvakultursøknad – lokalitet Singsholmen
Hitra kommune har mottatt oversendelsesbrev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, der kommunen bes om å legge søknad fra Salmar Farming AS, ut til offentlig ettersyn. Søknaden gjelder etablering av slaktemerd for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann...
fredag 25. august Hitra kommune
Frivillighetens torg og Frivillighetens uke nærmer seg. Har du meldt ditt lag på?
Alle frivillige lag og foreninger på Hitra inviteres til å delta på arrangementet i Fillan Hitrahallen lørdag, den 23. september 2017, kl. 11.00-15.00. Lørdag 23. september skal Hitrahallen fylles med et bredt spekter av Hitras lag og foreninger, som vil diske opp med lek og...
fredag 25. august Hitra kommune
Over halvparten mener at oppdrettsnæringa skal betale for arealbruk
52,9 prosent av dei spurde meiner at oppdrettsnæringa må betale kommunane for arealbruk. – Det er forståeleg, seier Elin Tveit Sveen, styremedlem i Sjømat Norge. Dette skriver Firdaposten på sine nettsider. Les innlegget her.   Innlegget Over halvparten mener at...
fredag 18. august Hitra kommune
Trønderenergi forsterker høyspentnettet til Hitra
Det er stor aktivitet knyttet til fornyelse av forsyningslinjene mellom Hitra og fastlandet. Trønderenergi er i gang med å bygge ny linje fra Fillan og innover mot Sandstad. Det er hele 42 master som skal settes opp på de første 10 km. Mastene og tråden flys inn med helikopter. Den...
fredag 18. august Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre onsdag den 23.08.2017 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Tema for møtet: Den gode barnehage- og skoleeier Saker til behandling PS 66/17 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 22.06.2017 PS 67/17 – DalPro AS – søknad om kommunal lånegaranti PS 68/17 – Søknad om fritak fra vervet som rådsmedlem i Stiftelsen...
torsdag 17. august Hitra kommune
Lokal kommunikasjonsveileder ved spørsmål om eierløse katter
Hitra kommunestyre vedtok 16. mars 2017 en lokal kommunikasjonsveileder for håndtering av katter. Denne veilederen fungerer som et hjelpemiddel i de tilfeller der situasjoner oppstår ved at en eller flere katter skaper problemer eller havner i uheldige situasjoner mm. Det er flere regelverksområder...
fredag 11. august Hitra kommune
Stortingsvalget 2017: Nå kan du forhåndstemme
Du kan nå forhåndstemme på Stortingsvalget 2017 ved Hitra Rådhus. Forhåndsstemmeperioden varer fra torsdag 10.august til fredag 8.september. Åpningstidene på valglokalet er mandag – fredag kl.0900 – 1500. (Torsdag 7.sept kl. 0900 – 18.00) Du...
torsdag 10. august Hitra kommune
Spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding
Det er 1. september som er siste dato for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding ut fra Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Dette er vurdert ut fra Bioforsk sine målinger av gjennomsnittstemperatur og gjennomsnittlig vekstavslutning til engvekstene. Ved for sein...
onsdag 9. august Hitra kommune
Nå blir det busstopp ved Orkdal sykehus
Hitra kommune, sammen med Frøya og Snillfjord kommune, har i lengre tid arbeidet for å få til en bedre løsning for reisende til Orkdal sykehus. Sykehuset, i samarbeid med AtB, har nå etablert en ny holdeplass med tilhørende leskur for ventende. Det er ordføreren i Orkdal...
onsdag 9. august Hitra kommune
Kulturenheten – Tilkallingsvikarer og deltidsansatte
Kulturenheten i Hitra kommune har behov for nye medarbeidere og søker tilkallingsvikarer og deltidsansatte. Opplysninger om enheten: Kulturenheten har 10 årsverk og består av kulturskole, bibliotek, kino, ungdomsbase og allment kulturarbeid. Kulturskolen er plassert i egne lokaler i...
tirsdag 8. august Hitra kommune
Forvaltning – Rådgiver
Hitra kommune har ledig inntil 2 x 100 % stillinger som: • Rådgiver innen forvaltning Om enheten: Enhetens ansvar er å forvalte søknader i pleie- og omsorgstjenesten samt være koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Det er en målsetning å bidra til...
tirsdag 25. juli Hitra kommune
Her treng dei EØS-draghjelp i kvardagen
Fleire ønskjer å verte kvitt EØS-avtalen. På Hitra og Frøya ville dei ikkje klart seg utan.
fredag 21. juli Nationen
Enhetsleder – Barman oppvekstsenter avd. barnehage
Barman oppvekstsenter – et univers for lek og læring Oppvekstsenteret er en felles enhet som driver barnehage, grunnskole og skolefritidsordning på Barman ved Melandsjø, nord på Hitra. Barnehagen er en 3 avdelings barnehage med inntil 50 plasser for barn fra 0 – 6 år....
torsdag 13. juli Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Fotboll Aust Agder Get-ligaen Rogaland Kjendis Båt Vestfold Nordland Sport Oppland Hedmark Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Troms Kultur Skåne Vest Agder Oslo Østfold Økonomi Mobil Halloween Fiske Kvinnherad Reise Game of Thrones Helse Oskarshamn Mat Kalmar Finnmark Grue Svalbard Sport Tesla Bolig Fotball Film Östra Göinge Landbruk Jul Vær Sverige Inrikes Håndball Suldal Litteratur Kultur Båt Bil Kunst Vestby Forskning Forsvar Spill Hässleholm Helsingborg Boksing Malmö Motor Tour of Norway Hockey Odda Arendal Ishockey Masfjorden Kongsvinger Landskrona Musikk Brexit Svelvik Trening Trav Mote Holmestrand Sykkel Valg Russland Kongelig Odds BK Trondheim Risør Seljord NM Osterøy Lillesand Stavanger Lund Nord-Korea Polen Bærum Agdenes Vestre Slidre Astronomi Langrenn Eidfjord OL Os Kristianstad Askøy Stockholm Tinn Sjakk Jobb Verdal VM Fedje Svømming Molde Skiskyting Fjell Musik Sørreisa Barn Øvre Eiker Stord Poker Norway Cup Politikk NHL Radøy Jakt Kävlinge Karmøy Fredrikstad Mandal Selje Israel Tvedestrand Moss Tyskland Gloppen Tjøme Skellefteå Ledare Sandnes Voss Emmaboda Premier League Tønsberg Nedre Eiker Vellinge Menn Kommunesammenslåing Vinje Harry Potter USA Frankrike Drammen Klima Steinkjer Aurdal Porsanger Tromsø IL Evenes Universet Streik Sund Mercedes-Benz Kina Europa League Eidsberg Meland Ullensvang Fitjar OBOS-ligaen Midsund Lyngdal Tomelilla Skøyter Jevnaker Halden Skien Ås Tingvoll Volda Eslöv Näringsliv Svedala Motorsport Snowboard Dovre Holtålen Haugesund Vitenskap Andøy Lenvik Android Rauma Åstorp Austrheim Klatring Hopp Kristiansand Nannestad Alpint Narvik Viking FK Tana Vevelstad Bremanger SK Brann Lier Trysil Nybro Gjøvik Røros Kvænangen Måsøy Nissedal
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL