Hitra
– Bør finne tilbake til de gode samarbeidsformene fra Baardset/Stølan/Hestnes
Ole Ledahl, styreleder Nordlandet grendalag
fredag 23. april Tidens Krav
Årsregnskap og årsberetning 2020
Fra 1.1.2020 ble kommunen sammenslått med deler av Snillfjord kommune. Nå er vi ferdig med det første driftsåret som ny kommune og regnskapet er ferdigstilt. Koronapandemien har selvsagt preget organisasjonen og virksomheten i stor grad i 2020, både i forhold til økonomi og ikke...
fredag 23. april Hitra kommune
Offentlig ettersyn – Forslag til Beitebruksplan 2021-2025
Hitra kommune legger herved forslag til Beitebruksplan for 2021-2025 ut til høring. Høringsfrist 19.mai. Uttalelser til planforslag sendes skriftlig til postmottak@hitra.kommune.no Dokumenter
torsdag 22. april Hitra kommune
Egengodkjenning – Reguleringsplan og VA-plan for Vikaholmveien
Kommunestyret egengodkjente i møte 13.04.2021, sak 28/21, reguleringsplanen og VA-planen for Vikaholmveien, gnr 92, bnr 58 m fl, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-12, samt naturmangfoldlovens §7. Reguleringsplanen omfatter utbygging av boliger i blokkbebyggelse, med høy...
onsdag 21. april Hitra kommune
Offentlig ettersyn – Forslag til detaljreguleringsplan for FV 714 Røssvika – Slåttavika
Trøndelag fylkeskommune legger ut forslag til detaljreguleringsplan for «Fv. 714 Røssvika – Slåttavika» i Hitra kommune til offentlig ettersyn . Trøndelag fylkeskommune har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å legge...
tirsdag 20. april Hitra kommune
Påmelding til Kick-off for Grønn Hitra
Er du eller ønsker du å bli lokal produsent?Har du lyst til å bidra til et mer bærekraftig Hitra?Ønsker du å bidra til å skape et attraktivt og inkluderende samfunn? Da er du velkommen til kick-off i Meierisalen, fysisk eller digitalt, tirsdag 27. april klokka 19:00-21:00.
mandag 19. april Hitra kommune
Status på vaksinering mot COVID-19
Alle i prioriteringsgruppe 3 (aldersgruppen 75-84 år) skal nå ha fått tilbud om vaksine på Hitra. Hvis noen i denne aldersgruppen ikke har blitt oppringt, men ønsker vaksine – ta kontakt med Hitra Kommune snarest på telefon 90 67 36 04. Hitra kommune starter nå fra...
onsdag 14. april Hitra kommune
Opphever munnbind-påbudet
Lokal forskrift om munnbindpåbud oppheves fra midnatt natt til onsdag. Det er denne forskriften som har gitt munnbindpåbud mm. Hitra kommune anbefaler fortsatt bruk av munnbind i offentlige rom og der det ikke kan holdes tilstrekkelig avstand. Nasjonale regler og anbefalinger kan leses i sin helhet...
tirsdag 13. april Hitra kommune
TRØNDELAG

Offentlig ettersyn – Hovedplan vann 2021-2031
Hitra formannskap vedtok 06.04.2021 i sak 58/21 å legge ny hovedplan for vann ut på høring. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i Hitra rådhus i tidsrommet 13. april til 13.mai 2021. Høringsinnspill sendes til postmottak@hitra.kommune.no eller Hitra kommune, Rådhusveien...
tirsdag 13. april Hitra kommune
Prøver i norsk, samfunnskunnskap og Statsborgerprøve / Tests in Norwegian, social studies, and citizenship test
Svein-Jarle SlenesHitra Voksenopplæring72 46 52 47
tirsdag 13. april Hitra kommune
Ledig stilling – Vil du jobbe som sykepleier/vernepleier i et tverrfaglig og aktivt arbeidsmiljø?
Hjemmetjenesten i Hitra kommune søker etter to sykepleiere eller vernepleiere i 100 % vikariat på ett år, med mulighet for forlengelse. Oppstart så snart som mulig. Om Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet. Tjenesten har døgnkontinuerlig...
tirsdag 13. april Hitra kommune
Ledig stilling – Ferievikarer til sommer-SFO og sommerskole
Sommeren 2021 tilbyr Hitra kommune Sommer-SFO for barn fra 1. – 4. trinn og sommerskole for elever fra 1. – 10. trinn. Vi holder åpent i følgende uker: Sommerskole i ukene 25, 26 og 31 Sommer-SFO i ukene 27, 28, 29 og 30 Arbeidsoppgaver Jobben din vil være å tilbringe tid sammen...
tirsdag 13. april Hitra kommune
Kunngjøring – Igangsetting av arbeid med reguleringsplan: Reguleringsplan for Badstuvikhaugen, gnr/bnr 120/175 m.fl
Med dette varsles igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Badstuvikhaugen, gnr/bnr 120/175 m.fl på Sandstad, Hitra Se vedlegg. Vedlagt:
fredag 9. april Hitra kommune
«Sommerjobb for ungdom 2021» – Lag og foreninger
sommerjobb for ungdom - lag og foreninger
onsdag 7. april Hitra kommune
Ledig stilling – Avdelingsleder/pedagogisk leder
Hitra kommune har ledig fast stilling som avdelingsleder/pedagogisk leder Stillingen er p.t. ved Kvenvær oppvekstsenter, barnehage og er en 100 % fast stilling som er fordelt 20 % som avdelingsleder og 80 % som pedagogisk leder. Kvenvær oppvekstsenter ligger på vestsiden av Hitra, nær...
mandag 29. mars Hitra kommune
Offentlig høring av mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet 2021-2023
En arbeidsgruppe nedsatt av Hitra Utmarksråd har utarbeidet er forslag til Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet for 2021-2023. Denne temaplanen er en videreføring og sammenføyning av de tidligere plandokumentene «Forvaltningsplan for hjortevilt» og...
fredag 26. mars Hitra kommune
Ledig stilling – Tilkallingsvikar i oppvekstsektoren
Hitra kommune søker tilkallingsvikarer i oppvekstsektoren Oppvekstsektoren består av 5 oppvekstsentre ute i grendene og en større grunnskole med ungdomstrinn samt en større barnehage beliggende i Fillan sentrum. Det er behov for tilkallingsvikarer ved de fleste enhetene....
tirsdag 23. mars Hitra kommune
Ledige stillinger – 2. gangs utlysning – Lærere
Er du vår nye lærer? Hitra kommune har ledige faste stillinger og vikariater som lærer på 1.- 10. trinn. Skolesektoren består av 5 oppvekstsentre ute i grendene og en større grunnskole med ungdomstrinn, samt en større barnehage beliggende i Fillan sentrum....
tirsdag 23. mars Hitra kommune
Ledige stillinger 2. gangs utlysning – Pedagogiske ledere
Spennende pedagogisk lederjobb i et unikt kystsamfunn Hitra kommune har ledige faste stillinger og vikariater som pedagogisk leder Hitra har 6 kommunale barnehager i ulike størrelser. 5 av disse er organisert som oppvekstsentre. Nåværende satsningsområder i sektoren er tidlig innsats gjennom...
tirsdag 23. mars Hitra kommune
Er du mellom 15 og 19 år og ønsker deg sommerjobb?
Hitra kommune og Hitra Frivilligsentral tilbyr deg mellom 15 år og 19 år mulighet for sommerjobb. Har du lyst til å jobbe i sommer, så send en søknad om sommerjobb. Skriv hvilke uker du kan tenke deg og hvor du har lyst til å jobbe. I år kan du få tilbud om jobb i...
mandag 22. mars Hitra kommune
– Viktig med fortsatt fokus på smittevern inn i påska
Hitra kommunestyre vedtok i møtet torsdag 18. mars å forlenge den lokale forskriften om smitteverntiltak som blant annet inkluderer munnbindpåbud. For å hindre og motvirke spredning av koronaviruset er det satt i verk en rekke inngripende nasjonale tiltak med virkning for hele landet. Hitra...
fredag 19. mars Hitra kommune
Ledig stilling – 2. gangs utlysning – Ferievikarer til pleie og omsorg
Hitra kommune søker ferievikar til pleie og omsorgHitra kommune søker etter ferievikarer for perioden 14.06.2021 -15.08.2021 ved:• Hitra sykehjem• Hjemmetjenesten• Interkommunal oppfølgingstjeneste rus/psykisk helse• Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF) Om...
torsdag 18. mars Hitra kommune
Hitra legekontor stengt fra kl. 12:00-15:00 onsdag 17. mars
Onsdag 17.mars vil Legekontoret være stengt fra kl.12.00. Pasienter med avtale om oppmøte etter 12:00 kan møte på avtalt sted til vakthavende lege.
tirsdag 16. mars Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL