Hitra
Toppidrettsveka til Hitra – Praktisk info
22. august kommer skieliten i Norge og store deler av verden på besøk. I tillegg er vi så heldige at finalen i «Guide World Classic Tour» er lagt til Hitra. Det ventes totalt ca. 200 løpere. Dette blir en folkefest, og gir oss en unik mulighet til å vise fram...
mandag 19. august Hitra kommune
Ledig stilling – Fagleder ved Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF)
Ønsker du deg en selvstendig jobb med gode muligheter for faglig utvikling? Hitra kommune lyses ut en fast 100% stilling som fagleder og søker etter deg som er en motivert og engasjert vernepleier. Om enheten: TNF er en tjeneste som ivaretar personer med nedsatt funksjonsevne. Vi favner mange mennesker...
fredag 16. august Hitra kommune
Bålforbudet er opphevet
Bålforbudet innført 30.07.2019 for kommunene Frøya og Hitra oppheves med øyeblikkelig virkning. Begrunnelse for opphevingen av bålforbudet er den betydelige nedbørsmengden som har kommet i den senere tid og som har redusert brannfaren. Det minnes allikevel om det generelle...
torsdag 15. august Hitra kommune
Vannutkobling fra Knutshaugkrysset til Knutshaugen og Heggåsen – 15.08
Det blir vannutkobling fra Knutshaugkrysset til Knutshaugen og Heggåsen. Utkoblingen blir torsdag 15.08 fra kl.10.00 til kl.13.00. Ved spørsmål, ta kontakt med teknisk vakt på telefon 72 44 18 10.
onsdag 14. august Hitra kommune
Redusert kapasitet på byggesaksbehandling i uke 34-35
På grunn av ferieavvikling ved vår byggesaksavdeling vil kommunens kapasitet på å besvare spørsmål innenfor området være redusert i perioden 12.-26. august 2019. Svar på henvendelser knyttet til byggesak vil derfor sannsynligvis ikke kunne påregnes...
tirsdag 13. august Hitra kommune
Skolestart – 15. august 2019
Her er oversikten over tidspunkter for oppmøte første skoledag, torsdag 15. august, skoleåret 2019/2020. Barman oppvekstsenter starter 08:30. Fillan skole starter 09:00. Knarrlagsund oppvekstsenter starter 08:20. Kvenvær oppvekstsenter starter 08:15. Strand oppvekstsenter starter 08:30.
tirsdag 13. august Hitra kommune
Valg av eldreråd og brukerråd
Etter kommunestyrevalget 9. september 2019, skal det velges nytt eldreråd og brukerråd i Hitra kommune. Brukerorganisasjonene kan foreslå medlemmer og varamedlemmer til brukerrådet (rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne) og pensjonistforeningene kan foreslå medlemmer og...
tirsdag 13. august Hitra kommune
Ledig stilling – Rådmann (kommunedirektør)
En av Norges mest spennende kystkommuner søker ny toppleder. Som rådmann i Hitra kommune blir du øverste ansvarlig for en motivert og profesjonell organisasjon med sterkt fokus på å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Vår nye rådmann er en tydelig og strategisk...
fredag 9. august Hitra kommune
TRØNDELAG

Idrettsstipend for ungdom
Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten, inspirasjon og muligheter til videre satsing.
onsdag 7. august Hitra kommune
Ledig stilling – Kokk ved Hitra storkjøkken
Hitra Storkjøkken KF søker kokk med fagbrev i 100 % stilling Om enheten: Hitra Storkjøkken KF er et moderne kjøkken som benytter tilberedningsmetoder som muliggjør et forpleiningstilbud med fokus på ernæring, kvalitet og fleksibilitet til brukere som bor hjemme og i...
mandag 5. august Hitra kommune
Har du ikke fått valgkortet ditt i posten…?
Valgdirektoratet sender i disse dager ut valgkort til alle stemmeberettigede til høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Ufullstendige adresser Kommunen, som står som avsender på valgkortet, har de senere dager fått relativt mange valgkort i retur som følge av ufullstendige adresser...
fredag 2. august Hitra kommune
Ledig stilling – Fastlegehjemmel ved Hitra legekontor
Grunnet befolkningsvekst og sammenslåing med deler av Snillfjord kommune utlyser vi: – 1 ny fastlegehjemmel ved Hitra legekontor Den ledige hjemmelen har en listelengde på 600 pasienter med mulighet for økning, og i tillegg er hjemmelen tiltenkt opp mot ca. 40 % kommunale oppgaver. Fordeling...
torsdag 1. august Hitra kommune
Totalforbud mot bål
Det er nå nedlagt forbud mot å gjøre opp åpen ild i skog og mark innenfor Hitra kommune. Forbudet gjelder inntil betydelig mengde nedbør inntreffer. Opphevelse av forbudet vil bli annonsert på kommunens hjemmeside og Facebook-side. Brann- og eksplosjonsvernlovgivningen...
tirsdag 30. juli Hitra kommune
Oppstart reguleringsarbeider for Bakktun, gnr 122 bnr 36 og bnr 39 m.fl.
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for boligbygging med tilhørende infrastruktur. Planområdet er på ca. 4,5 dekar og avgrensningen av...
tirsdag 30. juli Hitra kommune
Oppstart reguleringsarbeider for Heggåsen, gnr 16 bnr 1 m.fl.
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for boligbygging og småbåthavn med tilhørende infrastruktur. Planområdet er på ca. 166...
tirsdag 30. juli Hitra kommune
Dette skjedde i Aktivitetsuka 2019
FYSAK Hitra og Skolehelsetjenesten arrangerte i uke 27 en aktivitetsuke for barn mellom 8 og 12 år. Barna påmeldte seg på forhånd, og betalte en deltakeravgift på 20 kr. per dag. Arrangørene stilte med frukt alle dager, grillmat én dag, smoothie én dag, og betalte...
mandag 29. juli Hitra kommune
Ledig stilling – PP-rådgiver ved PP-tjenesten i Sør-Fosen
PP-tjenesten i Sør-Fosen ønsker seg nye medarbeidere! Vi søker etter: • Pedagogisk- psykologisk rådgiver/spesialpedagog til 100 % fast stilling • Logoped/saksbehandler til 60 % fast stilling med mulighet for utvidet stilling fra 01.01.2020 Om PP-tjenesten i...
torsdag 18. juli Hitra kommune
Ledig stilling – Flyktningkonsulent til Flyktningetjenesten/Voksenopplæringen
I Hitra kommune utlyses det en fast 100% stilling som flyktningkonsulent. Stillingen er lagt til Flyktningetjenesten/ Voksenopplæringen. Om enheten: Voksenopplæringen er en del av Enhet for helse, familie og rehabilitering. Enheten består av helsesøstertjenesten, legetjenesten, fysioterapi,...
onsdag 17. juli Hitra kommune
Ledig stilling – Medarbeidere til Hitra kino og bibliotek
Kulturenheten i Hitra kommune ønsker seg nye medarbeidere innenfor følgende områder: Hitra kino: 7,5 % fast stilling 1 tilkallingsvikar Hitra bibliotek: 2 tilkallingsvikarer Opplysninger om kulturenheten: Kulturenheten har 11 årsverk og består av kulturskole, bibliotek, kino,...
onsdag 17. juli Hitra kommune
– Må jo være Hitras mest spennende jobb
Snart begynner arbeidet med å finne ny toppleder til Hitra kommune. Rådmann Laila Eide Hjertø går over i pensjonistenes rekker i starten av 2020. Dermed blir en av de mest krevende, utviklingstunge og morsomme lederstillingene i øyregionen ledig. – Jeg kan ikke se for meg en mer...
tirsdag 16. juli Hitra kommune
Instagram-bilder fra Hitra har blitt bok!
I løpet av våren har vi samlet inn bilder fra Instagram som har blitt delt under emneknaggen #hitranårduvil. Dette har resultert i en bildesamling som nå har tatt overgangen fra det digitale til det analoge bokformatet. Til sammen består boken av 45 bilder, publisert mellom januar og...
fredag 5. juli Hitra kommune
Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Manntallet for kommunestyret- og fylkestingsvalget 2019 legges ut for offentlig kunngjøring i tidsrommet 14. juli til 9. september på følgende steder: Hitra rådhus, Rådhusveien 1, 7240 Hitra Hitra bibliotek, Torget 10, 7240 Hitra Kommunene har ansvaret for å føre...
fredag 5. juli Hitra kommune
Tomtearealer i området Litjslokheia legges ut for salg
Hitra kommune legger ut ut tomtearealer for salg i området Litjslokheia, vest for sentrum av Fillan, med ferdig opparbeidet infrastruktur. Les mer på hitra.no/litjslokheia
torsdag 4. juli Hitra kommune
Reseptfritt salg av jodtabletter på apotek
Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler Helsedirektoratet deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Hvorfor ta jodtabletter? Ved en atomulykke kan radioaktivt jod...
torsdag 4. juli Hitra kommune
Endret stoppmønster for regionlinjer til og fra Trondheim
I forbindelse med nytt busstilbud i Trondheim fra 03.08.2019, vil det det bli endret stoppmønster for regionlinjer til og fra Trondheim. I dag stopper alle regionlinjene på samtlige holdeplasser på vei inn og ut av byen. Stoppmønsteret har lenge vært et tema, da mange stopp gir lengre...
mandag 1. juli Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til planprogram for sentrumsplan Fillan
Teknisk komité har i møte 25.06.2019, sak 92/19, vedtatt å legge ut forslag til planprogram for sentrumsplan Fillan, gnr 90, bnr 12 m fl, til offentlig ettersyn. Det igangsatte planarbeidet består av utarbeiding av detaljert reguleringsplan for Fillan sentrum, for å gi rammer for...
mandag 1. juli Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til endring i reguleringsplan for Vikan 2
Teknisk komité har i møte 25.06.2019, sak 94/19, vedtatt å legge ut forslag til endring i reguleringsplan for Vikan 2, gnr 47, bnr 1 m fl, til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter endring av eksisterende næringsområde til fritidsboligområde, samt mindre justeringer i...
mandag 1. juli Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan for Storvika naustområde
Teknisk komité har i møte 25.06.2019, sak 93/19, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Storvika naustområde, gnr 124, bnr 5 og 10, til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter flytting av 4 nausttomter. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 02.07.2019...
mandag 1. juli Hitra kommune
Tidligstemmegivning og forhåndsstemming – Valg 2019
Forhåndsstemming Er du folkeregistret i en annen kommune enn Hitra, må du huske å forhåndsstemme. På valgdagen kan du bare stemme i hjemkommunen din, altså der du er oppført i folkeregistret 30. juni 2019. Forhåndsstemmer – hvordan, når og hvor Du må...
torsdag 27. juni Hitra kommune
Egengodkjenning – reguleringsplan og VA-plan for Fillheia boligfelt
Kommunestyret egengodkjente i møte 20.06.2019, sak 69/19, reguleringsplanen og VA-planen for Fillheia boligfelt, deler av gnr 91, bnr 1 m fl, i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 og naturmangfoldlovens §7. Planen omfatter tilrettelegging av tomter for 11 nye boenheter (9 eneboliger, 1...
tirsdag 25. juni Hitra kommune
Egengodkjenning – reguleringsplan og VA-plan for Lervågen næringspark
Kommunestyret egengodkjente i møte 20.06.2019, sak 68/19, reguleringsplanen og VA-planen for Lervågen næringspark, gnr 95, bnr 18 m fl, i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 og naturmangfoldlovens §7. Planen omfatter tilrettelegging av areal for bensinstasjon, vaskeanlegg, samt...
tirsdag 25. juni Hitra kommune
Bli med på Instagram-konkurranse!
Nå kan du delta i vår uhøytidelige konkurranse og vise hva du verdsetter på Hitra. I og med at vi er i varmere tider, har vi sommer som tema. Vi håper du blir med og deler dine øyeblikk med oss. Slik deltar du: Last opp bildet ditt på Instagram-kontoen din Merk bildet med...
mandag 24. juni Hitra kommune
Følg kommunestyret på nett-tv
Innlegget Følg kommunestyret på nett-tv dukket først opp på Hitra kommune.
torsdag 20. juni Hitra kommune
TRØNDELAG

Søknad om tillatelse til bålbrenning
Ved å kontakte brannvesenet på vakttelefon 99 52 38 83 kan det i den generelle bålforbudsperioden kan det gis tillatelse til bålbrenning
onsdag 19. juni Hitra kommune
Ledig stilling- Feier i Sør-Fosen interkommunale feievesen
LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL Hitra kommune – en attraktiv arbeidsgiver. Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel. Kommunen er...
tirsdag 18. juni Hitra kommune
Nå starter oppussingen av Terningen fyr!
Terningen fyr går i disse dager spennende tider i møte. Bygningsmassen på Terningen fyr står utsatt til for vær og vind. Nå starter oppussingen! Sørget for trygg ferdsel siden 1833 Midt i leia passerer små og store båter forbi øya Terningen. Her ligger...
tirsdag 18. juni Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 20.06.2019 kl. 12:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 54/19 Godkjenning av protokoll fra møtet den 23.05.2019 PS 55/19 Årsrapport 2018 for Hitra kommune PS 56/19 Hitra Storkjøkken – Økonomirapport 1. tertial 2019 PS 57/19 Økonomirapport 1. tertial 2019 PS 58/19 Revidert Handlings- og Økonomiplan...
torsdag 13. juni Hitra kommune
Forlenget saksbehandlingstid på bygg/plan- og dispensasjonssaker
På grunn av redusert kapasitet ved plan- og byggesaksavdelingen vil det måtte påregnes saksbehandlingstid utover det normale på byggesaker, plan- og dispensasjonssaker i en periode fremover. Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder, og jobber for å øke...
torsdag 13. juni Hitra kommune
10 partier stiller til kommunestyrevalget
Valgstyret i Hitra godkjente i møte 27. mai 10 listeforslag til kommunestyrevalget 2019. Det skal velges 25 representanter til kommunestyre. Disse 10 listene stiller til valg: Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Pensjonistpartiet...
onsdag 12. juni Hitra kommune
Tidvis ustabil telefonforbindelse ved Kvenvær oppvekstsenter
Kvenvær oppvekstsenter opplever for tiden ustabil telefonforbindelse. Vi arbeider med å rette feilen så fort som mulig, og beklager ulempen dette måtte medføre.
onsdag 12. juni Hitra kommune
Trygg vannforsyning i Hitra kommune
Hitra kommune driver tre vannbehandlingsanlegg på Hitra. Anleggene ligger på Dolmøya, Fillan og på Sandstad. Anleggene forsyner innbyggere og næringsliv tilknyttet anleggene. Anleggene leverer trygt vann med god leveringssikkerhet, skiver Mattilsynet i sin tilsynsrapport....
tirsdag 11. juni Hitra kommune
Høring: Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr for nye Hitra kommune
Fellesnemnda Hitra og Snillfjord vedtar å legge Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Hitra kommune ut på høring i Snillfjord kommune med frist til 01.07.2019. Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Hitra kommune Høringsuttalelser sendes til postmottak@hitra.kommune.no  ...
fredag 7. juni Hitra kommune
Ledig stilling – Landbruksrådgiver ved Plan-, landbruk- og miljøenheten
Hitra kommune søker landbruksrådgiver til 100 % fast stilling. Stillingen er ledig for tiltredelse. Om enheten: Stillingen er ved plan-, landbruks- og miljøenheten i kommunen. Enheten har oppgaver innenfor plan/landbruk/miljø/oppmåling/kart/byggesak/vilt/byggeledelse, og har pr i dag...
torsdag 6. juni Hitra kommune
Ledig stilling – Helsesykepleier ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Hitra kommune utlyser helsesykepleierstillinger ledig for snarlig tiltredelse ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Følgende stillinger er ledige: • 100% vikariat som helsesykepleier for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020 • 60% vikariat som helsesykepleier for perioden 01.08.2019 –...
torsdag 6. juni Hitra kommune
Gåsemassakre på landeveien – sjokkerte Jan Oddvar måtte avlive åtte gjess
Jan Oddvar ble vitne til at en bilist kjørte rett gjennom en flokk med gjess. Minst tre døde umiddelbart, mens åtte måtte avlives.
onsdag 5. juni TV 2
Frivillige lag og organisasjoneer kan nå søke om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019. Mange som ikke søker Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller...
onsdag 5. juni Hitra kommune
Invitasjon til aktivitetsuke i sommerferien
FYSAK Hitra og skolehelsetjenesten ønsker å invitere barn i alderen 8-12 år til en aktivitetsuke i sommerferien. Dette vil foregå i løpet av 5 dager i uke 27. Formålet med dette er å gi et aktivitetstilbud i en periode hvor det kan være rolig og lite tilbud og det...
onsdag 29. mai Hitra kommune
Kulturskolen 25 år – Jubileumsforestilling
Hitra kommune, kulturskolen ønsker alle hjertelig velkommen til Jubileumsforestillingen «Kulturskolen 25 år» torsdag den 6. juni kl. 18.00 i Hitrahallen. Vi slår på stortrommen i anledning jubileet, og lager en skikkelig festforestilling i kommunens storstue. Her kan vi kan by...
onsdag 29. mai Hitra kommune
Midlertidig forbud mot tiltak i sentrale deler av Fillan sentrum
Kommunestyret vedtok i møte 23.05.2019, sak 49/19, midlertidig forbud mot tiltak i sentrale deler av Fillan sentrum, begrenset til 01.06.2020. Begrunnelsen for vedtaket er behov for revidering av reguleringsplan som grunnlag for fremtidige arealdisposisjoner i de sentrale områdene av Fillan sentrum....
tirsdag 28. mai Hitra kommune
Vannavstenging – Litslokveien 28. og 29. mai
På grunn av nødvendig arbeid i vannledningsnettet vil abonnenter i området Litsloksveien 14, 16, 18 og 20 være uten vann tirsdag 28. mai, og onsdag 29. mai fra kl. 08:00 til 15:00. For nærmere informasjon, kontakt teknisk vakt på telefon 72 44 18 10
tirsdag 28. mai Hitra kommune
Ledig stilling- Miljøarbeider ved Fillan skole
LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL Hitra kommune – en attraktiv arbeidsgiver Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel. Kommunen er...
tirsdag 28. mai Hitra kommune
Ledig stilling – Kommunepsykolog
Psykisk helsetjeneste søker etter klinisk psykolog til 100 % fast stilling Stillingen som psykolog er en ny stilling i kommunen. Vedkommende som blir tilsatt vil ha stor mulighet til å være med å utforme stillingen og egen arbeidshverdag. Som psykolog i kommunen vil du oppleve et vidt spenn...
mandag 27. mai Hitra kommune
Egengodkjenning – reguleringsplan og VA-plan for Herøya
Kommunestyret egengodkjente i møte 23.05.2019, sak 46/19, reguleringsplanen og VA-planen for Herøya, gnr 67, bnr 5 m. fl., i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7. Planen omfatter tilrettelegging for bo og næringsutvikling på eiendommen, ved...
mandag 27. mai Hitra kommune
TryggEst Hitra inviterer til åpen dag – 28. mai
Den 28. mai inviterer TryggEst Hitra til åpen for alle Hitterværinger, og er å treffe i kantina på rådhuset fra kl. 12.00 – 17.00. Med TryggEst Hitra kommer også John-Ingvard Kristiansen fra BufDir. TryggEst arbeider med å bidra til å avdekke og forhindre...
lørdag 25. mai Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til endring i reguleringsplanen for Sætherberg
Teknisk komite har i møte 21.05.2019, sak 66/19, vedtatt å legge ut forslag til endring i reguleringsplan for Sætherberg, deler av gnr 127, bnr 13 m. fl. til offentlig ettersyn. Planforslaget består i hovedsak av endring av adkomstvei til fritidseiendommer, samt oppdeling av to...
fredag 24. mai Hitra kommune
Offentlig ettersyn – Plan for digital infrastruktur
Fellesnemnda for Nye Hitra kommune har i møte 06.05.2019 vedtatt å legge ut forslag til «Plan for Digital Infrastruktur 2019-2024» til offentlig ettersyn. Planen omhandler både nåværende status, fremtidig forventet utvikling og prioriteringsplan for kommunens innsats....
fredag 24. mai Hitra kommune
Borgerundersøkelen 2019 – Folk er fornøyd og trives godt på Hitra!
Sentio AS har gjennomført borgerundersøkelse for Hitra kommune inkludert Sundlandet krets (den delen av Snillfjord som kommer til Hitra ved årsskifte). 400 innbyggere fra Hitra og 31 innbyggere fra Sundlandet har deltatt. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i januar og...
fredag 24. mai Hitra kommune
Enkelt kurs i Mitt-lag.no for frivillige lag og organisasjoner
Mitt-Lag er gratis hjemmesider for lag og foreninger på Hitra og Frøya. Alle hjemmesidene er samlet i en portal på lokalavisa Hitra-Frøya for ekstra god synlighet. Dette er et nyttig verktøy som kan brukes både til å kommunisere, markedsføre aktiviteter og ikke...
torsdag 23. mai Hitra kommune
TRØNDELAG

Håndbok i begynneropplæring
Lærerne i småskolen på Hitra har det siste året møttes månedlig. Nettverket har vært på skolebesøk og kurs, drevet erfaringsutveksling og kompetanseheving for å øke kompetanse til ansatte i språk, lesing og skriving. Denne håndboken i...
torsdag 23. mai Hitra kommune
TryggEst Hitra inviterer til åpen dag – 28. mai
Den 28. mai inviterer TryggEst Hitra til åpen for alle Hitterværinger, og er å treffe i kantina på rådhuset fra kl. 12.00 – 17.00. Med TryggEst Hitra kommer også John-Ingvard Kristiansen fra BufDir. TryggEst arbeider med å bidra til å avdekke og forhindre...
torsdag 23. mai Hitra kommune
Ladestasjon ved rådhuset satt i drift
Den 22. mai ble ladestasjonen ved Hitra rådhus satt i drift. I alt kan 4 biler lade samtidig. Her kan du lade el-bil med følgende kontakter: CHAdeMO CCS Type 2 Alle moderne el-biler kan hurtiglade ved Fortums ladestasjoner. Du kan betale for hurtigladingen med ladebrikke, app eller SMS. SMS: Ingen...
torsdag 23. mai Hitra kommune
Ledig stilling – Sykepleier stilling i 100% vikariat ved Hitra sykehjem
Ønsker du å jobbe som sykepleier i et aktivt og faglig utfordrende arbeidsmiljø? I Hitra kommune utlyses det sykepleierstillinger ved Hitra sykehjem: • 1 x 100% sykepleierstilling i vikariat, med mulighet for fast stilling • 1 x 100% sykepleierstilling i vikariat, fra 14.10.2019 –...
mandag 20. mai Hitra kommune
Grønnbakken til Sandstad kirke uten vann
Området fra Grønnbakken til Sandstad kirke er for øyeblikket uten vann. Teknisk vakt arbeider med å få vannet tilbake. Vi beklager ulempen dette medfører, og vil komme tilbake med oppdatering når det blir aktuelt. Oppdatering kl. 14:00 Berørte abonnenter ligger...
torsdag 16. mai Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 23.05.2019 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 43/19 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.04.2019 PS 44/19 – Årsregnskap og Årsberetning 2018 for Hitra Storkjøkken KF PS 45/19 – Årsregnskap og Årsberetning 2018 for Hitra kommune PS 46/19 – Merknadsbehandling og...
torsdag 16. mai Hitra kommune
17. mai på Hitra – programoversikt
Her finner du de ulike programmene for grendene på Hitra for 17. mai 2019.
onsdag 15. mai Hitra kommune
Offentlig ettersyn av Barnehage- og skolebruksplanen 2019-2030
I henhold til kommunens Planstrategi 2016-2019 legges Hitra kommunes barnehage- og skolebruksplan 2019-2030 til offentlig ettersyn. Formålet med barnehage- og skolebruksplanen er å gi grunnlag for å planlegge hensiktsmessige og framtidsretta barnehage- og skolebygg med best mulige miljøer...
tirsdag 14. mai Hitra kommune
Forlenget saksbehandlingstid på bygg/plan- og dispensasjonssaker
På grunn av redusert kapasitet ved plan- og byggesaksavdelingen vil det måtte påregnes saksbehandlingstid utover det normale på byggesaker, plan- og dispensasjonssaker i en periode fremover. Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder, og jobber for å øke...
tirsdag 14. mai Hitra kommune
Vannavstenging på Blåfjell – 14. mai kl.12-1330
På grunn av nødvendig arbeid på vannledningnettet, vil alle abonnenter på Blåfjell være uten vann tirsdag 14. mai, fra kl. 12.00 til kl. 13.30. For nærmere informasjon, kontakt teknisk vakt på telefon 7244 1810.
mandag 13. mai Hitra kommune
Ledig stilling – Prosjektlederstilling for etablering av barne- og familietjenesten
I Hitra kommune utlyses det en 100% prosjektlederstilling for etablering av barne- og familietjeneste med varighet på inntil 2 år, med mulighet for forlengelse og senere fast tilsetting. Om prosjektet: Hitra kommune har besluttet å etablere en barne- og familietjeneste. Hitra kommune har mål...
tirsdag 7. mai Hitra kommune
Bygg uten søknad – men husk å melde
Fra 1. juli 2015 ble reglene for bygging forenklet. Dermed kan du sette i gang flere typer byggeprosjekter uten å søke. Men husk at all oppføring av tilbygg og bygninger skal meldes til kommunen, selv om det er unntatt søknadsplikt Dette er for at kommunen skal kunne oppdatere...
tirsdag 7. mai Hitra kommune
Endret stoppmønster for regionlinjer til og fra Trondheim
I forbindelse med nytt busstilbud i Trondheim fra 03.08.2019, vil det det bli endret stoppmønster for regionlinjer til og fra Trondheim. I dag stopper alle regionlinjene på samtlige holdeplasser på vei inn og ut av byen. Stoppmønsteret har lenge vært et tema, da mange stopp gir lengre...
mandag 6. mai Hitra kommune
Offentlig ettersyn: forslag til endring i reguleringsplanen og VA-planen for Vikan gård
Teknisk komité har i møte 30.04.2019, sak 56/19, vedtatt å legge ut forslag til endring i reguleringsplan og VA-plan for Vikan gård, deler av gnr 13, bnr 1 m. fl., til offentlig ettersyn. Planforslaget består i hovedsak av tilrettelegging for turismevirksomhet som tilleggsnæring...
mandag 6. mai Hitra kommune
Ledig stilling – Visuelle kunstfag – pedagog ved Kulturskolen
Kulturenheten i Hitra kommune søker nye medarbeidere Kulturenheten i Hitra kommune har behov for visuelle kunstfag – pedagog. Opplysninger om enheten Kulturenheten har 10,5 årsverk og består av kulturskole, bibliotek, kino, ungdomsbase og allment kulturarbeid. Kulturskolen er plassert i egne...
fredag 3. mai Hitra kommune
Er du klar for å delta på årets viktigste dugnad?
Strandryddeaksjonen har i løpet av de siste årene blitt en av landets største og viktigste dugnader. Dette er ikke uten grunn. Plast og annet søppel i naturen og i havet har blitt en av verdens største miljøtrusler. I tillegg til å være skjemmende, kan mye av...
torsdag 2. mai Hitra kommune
Oppstart reguleringsarbeider for Leirvågen, gnr. 94 bnr. 1 m.fl.
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for næringsutvikling, boligbygging og småbåthavn med tilhørende infrastruktur og...
tirsdag 30. april Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL