Hitra
I Hitra kommune aksepterer vi ikke rasisme
Hitra kommunestyre vedtok i sitt møte 17. juni følgende uttalelse: I HITRA KOMMUNE AKSEPTERER VI IKKE RASISMEHvorfor? Fordi vi den 22. juli i 2011 opplevde massedrap på uskyldige unge mennesker. Drap som kun kan forklares med livsfarlig hat, og som følge av at noen ikke aksepterer andres...
torsdag 22. juli Hitra kommune
Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune 2022-2024
Hitra kommunestyre har i møte 17. juni 2021 egengodkjent temaplanen Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune, gjeldende for 2022 til og med 2024. Temaplanen tar for seg status og utfordringer for hjorteviltbestandene i kommunen, og har satt mål for utviklingen samt....
torsdag 15. juli Hitra kommune
Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan for industriområde Kalvøya – Hitra kommune
På vegne av AKVA group og i medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for industriområde Kalvøya, Hitra kommune. Planområdet omfatter gbnr. 122/298 og 122/223 m.fl. AKVA group ASA er forslagsstiller og...
onsdag 30. juni Hitra kommune
Stortingsvalget 2021
Har du spørsmål om Stortingsvalget eller lurer du på hvor og når du kan avgi din stemme? Dette og mye mer får du svar på vår valgside.
mandag 28. juni Hitra kommune
Egengodkjenning – Reguleringsplan og VA-plan for Olalia tomt 24, deler av gnr 96, bnr 1
Kommunestyret egengodkjente i møte 17.06.2021, sak 57/21, reguleringsplanen og VA-planen for Olalia tomt 24, deler av gnr 96, bnr 1, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-12, samt naturmangfoldlovens §7. Reguleringsplanen omfatter tilrettelegging av område for flerboligbygg,...
torsdag 24. juni Hitra kommune
Varsel om oppstart – “Detaljregulering for Hestnes rorbuer og båthotell, gnr/bnr 28/80”
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Knutshaug Invest har igangsatt detaljregulering på gnr/bnr 28/80 på Hestnes, Hitra. Gjeldende arealplaner er regulering fra 2011 og kommuneplanens arealdel. Dagens arealformål er...
fredag 18. juni Hitra kommune
Offentlig ettersyn – Forslag til reguleringsplan for Nordbotn småbåthavn, gnr 76, bnr 1 m fl
Utvalg for plan, landbruk og miljø har i møte 16.06.2021, sak 97/21, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Nordbotn småbåthavn, gnr 76, bnr 1 m fl, til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter detaljregulering av småbåthavn på Nordbotn, med...
fredag 18. juni Hitra kommune
Helsestasjonen stengt fredag 18. juni
Fredag 18.06.21 vil helsestasjonen være ubemannet grunnet fagdag i «Godt Samliv». Dette til informasjon.
torsdag 17. juni Hitra kommune
TRØNDELAG

Koronatest for Hitra og Frøya i sommer
Hitra og Frøya vil ha et samarbeid om testing fra 21.06. Det betyr i praksis at det testes i Hitra i partallsuker og Frøya i oddetallsuker. I begge kommuner testes det mandag / onsdag / fredag kl. 11.00, om ikke annen beskjed blir gitt. På Hitra bestiller man test via helseboka.no, eller ved...
torsdag 17. juni Hitra kommune
To personer i et reisefølge smittet
Hitra kommune har blitt varslet om at to bekreftet smittede personer har vært på butikker og restaurant i Hitra kommune. Personene er bosatt i annen kommune og har besøkt Hitra i forbindelse med en fritidsreise. De smittede personene har vært på følgende steder: REMA 1000,...
søndag 13. juni Hitra kommune
Vedtok å ikke selge kaianlegg på «billigsalg»
Hitra kommune vil forlate Kristiansund og Nordmøre havn (KNH). Kommunen ønsker å kjøpe Hitra Kysthavn for 25 millioner, det er under halvparten av hva KNH mener den er verdt.
torsdag 10. juni Tidens Krav
Person tilknyttet Hitra bekreftet smittet
Pressemelding fra Hitra kommune, onsdag 9. juni 2021 klokka 13:20 Hitra kommune har blitt varslet om at en bekreftet smittet person har vært på butikk/restaurant i Hitra kommune. Personen er bosatt i annen kommune, men smittetilfellet utløser smittesporing og karantener lokalt i Hitra. Den...
onsdag 9. juni Hitra kommune
Informasjon om massevaksinering mot korona i Hitra kommune
mandag 7. juni Hitra kommune
Audiograf-tilbudet andre halvår 2021
Audiograf fra Høresentralen St. Olavs kommer følgende torsdager i høst:  Det blir ikke servicedag i juli, men det er per dato fortsatt ett par ledige timer den 16. juni. Telefonnummer for timebestilling er 72 46 51 01. Telefonen er bemannet på dagtid mellom kl. 09-13.
fredag 4. juni Hitra kommune
Kjøp billetter til «Eldre ut på middag»
Hitra kommune arrangerer «Eldre ut på middag» på Hjorten hotell onsdag 16. Juni og torsdag 17. Juni kl. 18.00.  Det blir middag, dessert, underholdning og god stemning.   «Eldre ut på middag» er et tilbud fra regjeringen og målgruppen er hjemmeboende...
torsdag 3. juni Hitra kommune
Informasjon om massevaksinering mot korona i Hitra kommune
torsdag 3. juni Hitra kommune
Flere personer i karantene og fem klasser og en barnehagegruppe i ventekarantene
Hitra kommune er varslet om at en person fra Trondheim som har vært på Hitra i flere dager i forrige uke i arbeidssammenheng, har fått påvist korona. Dette medfører at det er flere personer bosatt i Hitra som blir satt i karantene som nærkontakter. Blant de som er satt i...
mandag 31. mai Hitra kommune
– Vis fortsatt varsomhet
Hitra kommune har blitt varslet om at en bekreftet smittet person tilhørende annen kommune har besøkt butikker i Fillan sentrum 22. mai. Dette gjelder følgende butikker: Cubus Fillan, i tidsrommet 13:00 – 14:00 REMA 1000 Fillan, i tidsrommet 15:30 – 16:00 Personer som har vært...
fredag 28. mai Hitra kommune
Egengodkjenning – Reguleringsplan og VA-plan for Sentrumsgården
Kommunestyret egengodkjente i møte 20.05.2021, sak 44/21, reguleringsplanen og VA-planen for Sentrumsgården, gnr 93, bnr 105 m fl, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-12, samt naturmangfoldlovens §7. Reguleringsplanen omfatter utvikling av eiendommen sentrumsgården i...
torsdag 27. mai Hitra kommune
Hitra rådhus stengt for besøkende torsdag 27. mai fra klokka 12:00
Hitra Rådhus holder i morgen stengt for vanlige besøkende fra klokka 12:00 og ut dagen. Dette skyldes at lokalene skal benyttes til vaksinering. Servicetorget er tilgjengelig på telefon 72 44 17 00 som vanlig hele dagen.
onsdag 26. mai Hitra kommune
Byr 25 millioner for kaianlegg KNH mener er verdt 53 millioner
Hitra kommune vil forlate Kristiansund og Nordmøre havn (KNH) og kjøpe med seg Hitra Kysthavn, men vil ikke engang betale halve prisen av det KNH mener den er verdt.
fredag 21. mai $ Tidens Krav
Status på vaksinering mot COVID-19
Alle i prioriteringsgruppe 3 (aldersgruppen 75-84 år) skal nå ha fått tilbud om vaksine på Hitra. Hvis noen i denne aldersgruppen ikke har blitt oppringt, men ønsker vaksine – ta kontakt med Hitra Kommune snarest på telefon 90 67 36 04. Hitra kommune starter nå fra...
onsdag 19. mai Hitra kommune
Telefon og servicetorg stengt mellom 11:30 og 13:00
Servicetorget og hovedtelefon til Hitra kommune er stengt mellom 11:30 og 13:00 i dag på grunn av testing av brannvarslingsanlegg. Telefoner til helse og legekontor er åpne som vanlig.
fredag 14. mai Hitra kommune
1 person smittet – Har ikke daglig tilhold i kommunen
Hitra kommune har fredag 14. mai mottatt beskjed om en smittet person. Personen er folkeregistrert i Hitra, men har ikke daglig tilhold i kommunen. Personen er nærkontakt til tidligere bekreftet smittet i en annen kommune og har vært i karantene. Alle smitteveier er kjent, og personen har ikke oppholdt...
fredag 14. mai Hitra kommune
17. mai 2021 på Hitra
"17. mai"
mandag 10. mai Hitra kommune
Årsregnskap og årsberetning 2020
Fra 1.1.2020 ble kommunen sammenslått med deler av Snillfjord kommune. Nå er vi ferdig med det første driftsåret som ny kommune og regnskapet er ferdigstilt. Koronapandemien har selvsagt preget organisasjonen og virksomheten i stor grad i 2020, både i forhold til økonomi og ikke...
fredag 23. april Hitra kommune
Offentlig ettersyn – Forslag til Beitebruksplan 2021-2025
Hitra kommune legger herved forslag til Beitebruksplan for 2021-2025 ut til høring. Høringsfrist 19.mai. Uttalelser til planforslag sendes skriftlig til postmottak@hitra.kommune.no Dokumenter
torsdag 22. april Hitra kommune
Egengodkjenning – Reguleringsplan og VA-plan for Vikaholmveien
Kommunestyret egengodkjente i møte 13.04.2021, sak 28/21, reguleringsplanen og VA-planen for Vikaholmveien, gnr 92, bnr 58 m fl, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-12, samt naturmangfoldlovens §7. Reguleringsplanen omfatter utbygging av boliger i blokkbebyggelse, med høy...
onsdag 21. april Hitra kommune
Offentlig ettersyn – Forslag til detaljreguleringsplan for FV 714 Røssvika – Slåttavika
Trøndelag fylkeskommune legger ut forslag til detaljreguleringsplan for «Fv. 714 Røssvika – Slåttavika» i Hitra kommune til offentlig ettersyn . Trøndelag fylkeskommune har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å legge...
tirsdag 20. april Hitra kommune
Påmelding til Kick-off for Grønn Hitra
Er du eller ønsker du å bli lokal produsent?Har du lyst til å bidra til et mer bærekraftig Hitra?Ønsker du å bidra til å skape et attraktivt og inkluderende samfunn? Da er du velkommen til kick-off i Meierisalen, fysisk eller digitalt, tirsdag 27. april klokka 19:00-21:00.
mandag 19. april Hitra kommune
Status på vaksinering mot COVID-19
I Uke 23 vil vaksinasjonsteamet i Hitra kommune ha tilbudt alle som er definert fra fastlegene til å være i FHIs risikogruppe 1-7 ha fått tilbud om første dose koronavaksine. Dermed vil det bli klart for vaksinering av den øvrige befolkningen. Mandag 14.juni åpner Hitra kommune...
onsdag 14. april Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL