Hitra
Test in Norwegian language, Norwegian social studies and Statsborgerprøve
Hitra kommune and Frøya kommune cooperate on arranging tests in the Norwegian language, Norwegian social studies and Statsborgerprøve. The Norwegian examination consists of a written and an oral test. The written test consists of examinations in reading comprehension, listening comprehension and...
søndag 23:01 Hitra kommune
Prøve i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve
Hitra kommune og Frøya kommune samarbeider om prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve. English version available here. Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse,...
søndag 23:00 Hitra kommune
Temamøte i Hitra kommunestyre torsdag den 23.01.2020 kl. 11:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Tema: Utfordringsbildet innenfor NAV, Barne- og familietjenesten Innledere: • Status nasjonalt og lokalt i NAV – utfordringsbilde v/NAV-leder Hitra og Frøya • Diakoni på Hitra v/diakon i Kirken • Barnevern i et 3 – års perspektiv og status 2019 v/leder barnevern og...
torsdag 14:14 Hitra kommune
Fikk besøk av en fremmed hund
onsdag 20:08 Hitra Frøya
Varsel om oppstart av planarbeid – Furulund og Vollan
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved at det er igangsatt reguleringsarbeid. Kystplan AS er engasjert til å utarbeide en reguleringsplan for deler av eiendommene gnr. 127 bnr. 18 og 23. Planområdet ligger i gjeldene reguleringsplan for Balsnes, planid: R49....
onsdag 8. januar Hitra kommune
Trondheimsolistenes nyttårskonsert 2020
TrondheimSolistene kommer også i 2020 og feirer nyttår på Hitra. TRONDHEIMSOLISTENE er et dynamisk kvalitetsensemble av musikere tilknyttet Trondheim. Orkesteret ble etablert i 1988 og er et kammerorkester med stor programbredde og musikalsk vidsyn.  Dagens kunstneriske leder, Geir Inge...
fredag 3. januar Hitra kommune
Jeg ønsker alle innbyggere i nye Hitra kommune et godt nytt år!
1. januar 2020 innebærer en historisk begivenhet. Våre kommunegrenser i sør blir flyttet og Hitra kommune blir en større kommune. Vi får dermed også en liten bit av Fastlands-Norge ved at de nordlige delene av Snillfjord blir en del av øykommunen Hitra. Jeg våger...
28. desember 2019 Hitra kommune
Åpningstider for julen 2019
Innlegget Åpningstider for julen 2019 dukket først opp på Hitra kommune.
20. desember 2019 Hitra kommune
TRØNDELAG

Viktig informasjon om bruk av nødnummer
Etter at landets legevaktsentraler gikk over til nasjonalt telefonnummer 116117 er nå det gamle telefonnummeret til Legevaktsentralen på Orkdal Sjukehus fjernet. Publikum som ringer det gamle nummeret får en talemelding, men denne gir ikke informasjon om et annet telefonnummer som publikum kan...
20. desember 2019 Hitra kommune
Varsel om oppstart av planarbeid – Fv. 714 Røssvika – Slåttavika
20. desember 2019 Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Neverlia Flerbruksanlegg, bnr 104, bnr 48 m.fl.
Teknisk komité har i møte 16.12.2019, sak 167/19, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan og VA-plan for Neverlia Flerbruksanlegg til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter et større masseuttak og flerbruksanlegg bestående av travbane, motorsportbane, område for...
19. desember 2019 Hitra kommune
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2020. Søknadsfristen er 1. februar 2020, og det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no Målsetting Søknader skal bidra til å oppfylle...
19. desember 2019 Hitra kommune
Offentlig høring – Oppdeling av veiparsellen Sjøveien og tildeling av flere veinavn
Veiparsellen Sjøveien på Kvenvær i Hitra kommune har blitt fysisk sperret for gjennomkjøring.  For at besøkende, utrykning og andre skal finne frem til riktig husstand, er det nødvendig å dele veiparsellen i flere deler. Forslag til navn på tre veiparseller...
19. desember 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – Hitra sykehjem søker etter sykepleiere i 100% fast stilling
Hitra sykehjem søker etter sykepleiere til 3 x 100 % fast stilling. Om enheten: Hitra sykehjem har i alt 54 plasser og består av korttidsavdeling, somatisk bofellesskap og avdelinger for personer med demenssykdom, innenfor dette også tilrettelagt plass for eldre med behov for heldøgnsomsorg...
18. desember 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – Hitra kommune søker etter sykepleiere og vernepleiere ved Hitra barnebolig.
Ved Enhet tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF) jobbes det med å videreutvikle fagmiljøet ved de forskjellige avdelingene. Hitra kommune lyser dermed ut 3 x 100% fast høgskolestillinger ved Hitra barnebolig. Om enheten: Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne...
18. desember 2019 Hitra kommune
Noe lengre saksbehandlingstid som følge av overgang til ny kommune
Hitra kommune blir «ny» kommune den 01.01.2020, som følge av sammenslåingen med Sundlandet krets i Snillfjord kommune. Krav om avslutting av arkiver Når nye kommuner dannes, må arkivene til den «gamle» kommunen avsluttes. Den nye kommunen skal starte med nytt arkiv...
16. desember 2019 Hitra kommune
Donissen: Slik kvitter du deg med julefettet
Donissen i Hitra kommune ber alle passe på at det bare er bæsj, tiss og dopapir som skal i toalettet. Alt annet skal håndteres som restavfall, og skal i søpla. Fettet størkner i avløpssystemet Fett, matrester, våtservietter, Q-tips, øyelinser, vasketuer og mye...
16. desember 2019 Hitra kommune
HAMOS – Åpningstider julen 2019
I forbindelse med jul og nyttår har HAMOS redusert åpningstid både ved kundesenteret og på gjenvinningsstasjonene. Følgende åpningstider gjelder for gjenvinningstasjonen på Hitra: 24. desember Åpent 09 – 12 27. desember Stengt 28. desember Åpent 09 –...
12. desember 2019 Hitra kommune
Følg kommunestyre direkte – 12. desember
Innkalling til møte i Kommunestyre 2019-2023
12. desember 2019 Hitra kommune
Kunngjøring: Sammenslåing av legater
Hitra kommune har i dag 8 bankkontoer som gjelder gamle legater, samt et legat som ikke har egen bankkonto, men som står i kommunens balanse. Formannskapet har i møte 03.12.2019, sak 39/19, vedtatt at disse skal slås sammen til ett legat med en tilhørende bankkonto, og gis navnet...
10. desember 2019 Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 12.12.2019 kl. 10:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 53/19 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 21.11.2019 PS 54/19 – Regulering av drifts- og investeringsbudsjettet for 2019 PS 55/19 – Betalingssatser for oppvekstsektoren 2020 PS 56/19 – Betalingssatser for kultursektoren 2020 PS 57/19 – Fastsetting av...
10. desember 2019 Hitra kommune
Trondheimsolistenes nyttårskonsert 2020
TrondheimSolistene kommer også i 2020 og feirer nyttår på Hitra. TRONDHEIMSOLISTENE er et dynamisk kvalitetsensemble av musikere tilknyttet Trondheim. Orkesteret ble etablert i 1988 og er et kammerorkester med stor programbredde og musikalsk vidsyn.  Dagens kunstneriske leder, Geir Inge...
10. desember 2019 Hitra kommune
Egengodkjenning – endring i reguleringsplan for Balsnes, deler av gnr 127, bnr 1 m. fl.
Kommunestyret egengodkjente i møte 21.11.2019, sak 46/19, endring i reguleringsplanen for Balsnes, deler av gnr. 127, bnr. 1 m. fl. i melhold av plan- og bygningslovens §§12-10, 12-11 og 12-12, samt naturmangfoldlovens §7.  Vedtaket kan påklages innen tre uker fra...
9. desember 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – HR-sjef / personalsjef til kommunens personalseksjon
Fremtidens tjenester bygger vi med relevant kompetanse, godt medarbeiderskap og lederskap Hitra kommune søker en engasjert, gjennomføringssterk, strategisk og kunnskapsrik HR-sjef som skal bidra til å utvikle organisasjonen for å imøtekomme dagens og fremtidens krav til kommunen....
7. desember 2019 Hitra kommune
Juleavslutning med Tirsdagsgruppa
Alle deltakere i Tirsdagsgruppa og Treningsklinikken inviteres til en felles juleavslutning! Vi gjentar suksessen i fra tidligere, og arrangerer juleavslutningen for 6. gang på Blåskoghytta. Der serverer vi en komplett julemiddag med alt av tilbehør og dessert, og i tillegg blir det sosialt...
4. desember 2019 Hitra kommune
Høring: Forslag til gebyrregulativ for vann, avløp, slam og renovasjon 2020
Forslag til gebyrregulativ for vann, avløp, slam og renovasjon 2020 legges ut til høring i perioden 19.11 – 02.12. Innspill Innspill sendes skriftlig innen 2. desember til Hitra kommune, Postmottak, Rådhusveien 1, 7240 Hitra – eller på e-post til postmottak@hitra.kommune.no...
2. desember 2019 Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Sentrumsgården, bnr 93, bnr 105 m.fl.
Teknisk komité har i møte 19.11.2019, sak 149/19, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan og VA-plan til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter utvikling av eiendommen i form av næringbebyggelse med økt utnyttingsgrad, større byggehøyde enn tidligere,...
28. november 2019 Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til endring i reguleringsplan for Selvågen sør, gnr 68, bnr 1 m.fl.
Teknisk komité har i møte 19.11.2019, sak 153/19, vedtatt å legge ut forslag til endring i reguleringsplan for Selvågen sør, gnr 68, bnr 1 m.fl. til offentlig ettersyn. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 29.11.2019 – 24.01.2020. Eventuelle merknader til...
28. november 2019 Hitra kommune
Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn – forslag til planprogram for Friheten, gnr 16, bnr 92 m.fl.
Teknisk komité har i møte 19.11.2019, sak 156/19, vedtatt å legge ut forslag til planprogram – Friheten, gnr 16, bnr 92 m.fl. til offentlig ettersyn. Hensikten med det igangsatte planarbeidet er å etablere hyttefelt med 20 – 25 hytter med tilhørende infrastruktur i...
28. november 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – Enhetsleder / styrer ved Fillan bhg.
Vil du lede Hitras største barnehage? Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder/ styrer i Fillan barnehage. Vi søker en ny øverst leder som i nært samarbeid med assisterende styrer skal ha hovedfokus på å lede det pedagogiske arbeidet, være en...
26. november 2019 Hitra kommune
Statsborgerseriemoni 2019 – to nye statsborgere fra Hitra
85 nye norske statsborgere deltok under lørdagens høytidelige statsborgerseremoni i Erkebispegården i Trondheim. I år gjennomfører Fylkesmannen i Trøndelag to statsborgerseremonier, en på Steinkjer og en i Trondheim. I helga var det nye statsborgere i den sørlige...
26. november 2019 Hitra kommune
Offentlig ettersyn – Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring
Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøres legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 26.11 – 10.12.2019. Innspill sendes skriftlig innen 10.12.2019 til Hitra kommune, Postmottak, Rådhusveien 1, 7240 Hitra – eller på e-post til postmottak@hitra.kommune.no Relevante...
25. november 2019 Hitra kommune
Ledig stilling- Lærer ved Kvenvær oppvekstsenter
Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som lærer på 1.-4. trinn Oppvekstsektoren består fra 1.1.2020, av 5 oppvekstsentre ute i grendene samt en større grunnskole med ungdomstrinn samt en barnehage beliggende i Fillan sentrum. Satsningsområder framover er grunnleggende ferdigheter...
25. november 2019 Hitra kommune
TRØNDELAG

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Om tilskuddsordningen Beløp: Om lag 310 millioner kroner (2020) Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13....
25. november 2019 Hitra kommune
Følg dagens møte i Kommunestyre 2019-2023
Innkalling til møte i Kommunestyre 2019-2023 – 21.11.2019
21. november 2019 Hitra kommune
Høring: Forslag til gebyrregulativ for vann, avløp, slam og renovasjon 2020
Forslag til gebyrregulativ for vann, avløp, slam og renovasjon 2020 legges ut til høring i perioden 19.11 – 02.12. Innspill Innspill sendes skriftlig innen 2. desember til Hitra kommune, Postmottak, Rådhusveien 1, 7240 Hitra – eller på e-post til postmottak@hitra.kommune.no...
19. november 2019 Hitra kommune
Hitra Legekontor og Helsestasjonen holder stengt 22.- og 25. november
Hitra Legekontor og Hitra helsestasjon holder stengt fredag 22. november og mandag 25. november. Kontakt med lege oppnås ved å ringe Legevaktsentralen på telefon 116 117.  
18. november 2019 Hitra kommune
Lysrekken i Fillan gjøres klar
Roger fra Driftsavdelingen i Hitra kommune, og Kristin fra DalPro sørger for lys i mørketiden. Noen av lysene begynner å bli noen år gamle, så det behøves en grundig gjennomgang for å sørge for at alle lysene fungerer i det vi går mot advent. Det er en...
18. november 2019 Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 21.11.2019 kl. 11:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 44/19 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 17.10.2019 PS 45/19 – DalPro AS – overgang til konsernmodell PS 46/19 – Merknadsbehandling og egengodkjenning – endring i reguleringsplanen for Balsnes, deler av gnr 127, bnr 1 m fl PS 47/19 – ReMidt IKS...
14. november 2019 Hitra kommune
Innspill til plan for «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv»
Hitra kommune har igangsatt revisjon av kommunedelplan for «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». Ny plan skal gjelde for tidsrommet 2020 – 2023. Gjeldende plan finner du her. De som planlegger rehabilitering og/eller nybygg av idrettsanlegg/ nærmiljøanlegg, friluftslivstiltak...
14. november 2019 Hitra kommune
Invitasjon til Næringsutvikling i fokus 2019
Hitra kommune og Hitra næringsforening inviterer til møte med politikere og næringsliv mandag 18. november kl. 17 – 21 på Dolmsundet Hotell. Hva har skjedd siste år og innspill til ny toårig handlingsplan for næring I fjor inviterte Hitra kommune og Hitra...
12. november 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – Enhetsleder ved Hemnskjela oppvekstsenter
Hitra kommune søker enhetsleder ved Hemnskjela oppvekstsenter til 100 % fast stilling. Om Hemnskjela oppvekstsenter: Hemnskjela oppvekstsenter er et nytt oppvekstsenter med en skole for 1.-4. årstrinn, SFO og barnehage med to avdelinger. Hemnskjela ligger i Snillfjord kommune, men blir fra 01.01.2020 en...
10. november 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – Enhetsleder / styrer ved Fillan bhg.
Vil du lede Hitras største barnehage? Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder/ styrer i Fillan barnehage. Vi søker en ny øverst leder som i nært samarbeid med assisterende styrer skal ha hovedfokus på å lede det pedagogiske arbeidet, være en...
6. november 2019 Hitra kommune
Vannavstenging 5. november i området Dolmøya og Morvika
Vi må stenge av vannet i områdene Nord-Dolmøya, Knutshaugen, Heggåsen og Dolmsundet fritidspark, tirsdag 5. november fra klokken 23:00 til onsdag klokken 03:00 pga. vedlikehold.  Vi må også stenge av vannet i området Morvika tirsdag 5. november fra klokken 10:00 til...
4. november 2019 Hitra kommune
Test in Norwegian language, Norwegian social studies and Statsborgerprøve
The Norwegian examination consists of a written and an oral test . The written test consists of examinations in reading comprehension , listening comprehension and written presentation . The tests will be arranged twice a year. Monthly change November/December and May/June Oral Norwegian exam lasts about 30 minutes...
4. november 2019 Hitra kommune
Prøve i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve
Hitra kommune og Frøya kommune samarbeider om prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve. Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig...
4. november 2019 Hitra kommune
Formannskapets forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023 til offentlig ettersyn
Hitra formannskap behandlet rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for 2020-2023 den 28. og 29. oktober, sak 12/19. Formannskapet vedtok at rådmannen bes om å redusere det årlige budsjettet for lønn og sosiale kostnader med 2 mill. Fordelingen av denne reduksjon...
1. november 2019 Hitra kommune
Oppstart av reguleringsendring for del av reg.plan – Balsnes
I henhold til plan‐ og bygningslovens §12‐8 kunngjøres oppstart av reguleringsendring av eksisterende plan innenfor en mindre del av planen. Reguleringsendringen omfatter følgende areal: Gnr 127/57, 62, 68 og 73 samt del av bnr 5 avgrenset av sjøen, Fv 713 og kryssing av...
29. oktober 2019 Hitra kommune
Høring: Forslag til gebyr- og betalingssatser for 2020
Forslag til gebyr- og betalingssatser for oppvekstsektoren, kultursektoren, helse og omsorg, plan, landbruk, miljø og brann for 2020 legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 25.10 – 15.11.2019. Inspill Innspill sendes skriftlig innen 15. november 2019 til Hitra kommune, postmottak,...
25. oktober 2019 Hitra kommune
Egengodkjenning – endring i reguleringsplan for Vikan 2, gnr 47, bnr 1 m fl
Kommunestyret egengodkjente i møte 17.10.2019, sak 20/19, endring i reguleringsplanen for Vikan 2, gnr 47, bnr 1 m fl, i medhold av plan- og bygningslovens §§12-10, 12-12 og 12-14, samt naturmangfoldlovens §7. Planen omfatter endring fra eksisterende næringsområde til...
25. oktober 2019 Hitra kommune
Egengodkjenning – reguleringsplan for Storvika naustområde, gnr 124, bnr 5 og 10
Kommunestyret egengodkjente i møte 17.10.2019, sak 21/19, reguleringsplanen for Storvika naustområde, gnr 124, bnr 5 og 10, i medhold av plan- og bygningslovens §§12-10. 12-11 og 12-12, samt naturmangfoldlovens §7. Planen omfatter flytting av 4 nausttomter. Vedtaket kan påklages...
25. oktober 2019 Hitra kommune
Stadfesting av planprogram – reguleringsplan for Fillan sentrum
Kommunestyret stadfestet i møte 17.10.2019, sak 41/19, planprogrammet for reguleringsplanen for Fillan sentrum iht plan- og bygningslovens §4-1 og §12-9. Det er ikke klageadgang på fastsettelsen av planprogrammet, jf plan- og bygningslovens §1-9, ettersom fastsetting av utredningsplikten...
23. oktober 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – Kommunepsykolog i 100% fast stilling ved Enhet helse familie og rehabilitering
Psykisk helsetjeneste søker etter klinisk psykolog til 100 % fast stilling. Stillingen som psykolog er en ny stilling i kommunen. Vedkommende som blir tilsatt vil ha stor mulighet til å være med å utforme stillingen og egen arbeidshverdag. Som psykolog i kommunen vil du oppleve et vidt spenn...
22. oktober 2019 Hitra kommune
Igangsetting av reguleringsarbeider – Hallarvikbukta
Kystplan AS er engasjert av Knutshaugfisk AS, for å utarbeide reguleringsplan for Hallarvikbukta. Knutshaugfisk har i sak 55/19 i Hitra kommune, fått innvilget dispensasjon for å opparbeide en landbase i forbindelse med driften av firmaets oppdrettsanlegg. I vedtaket ble det stilt krav om at det...
22. oktober 2019 Hitra kommune
Til deg som ikke har mottatt SMS eller brev fra HUNT
Vi har mottatt noen tilbakemeldinger fra innbyggere som ikke har fått invitasjon til HUNT verken på SMS eller i posten. Kontakt HUNT sin hjelpetelefon 41 28 00 18 for ettersendelse av invitasjon. De noterer navn, adresse og fødselsdato og søker i sine datafiler. De tar så stilling til...
21. oktober 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – Fagarbeiderstillinger i Pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune
​Søker du etter en jobb som byr på spennende og varierte arbeidsoppgaver? Hitra kommune lyser ut 3 fagarbeiderstillinger i 100% fast tilsetting. Stillingene vil bli lagt ved kommunens bemanningsenhet. Stillingene vil bli brukt til å dekke langtidsfravær, permisjoner og diverse ledige...
17. oktober 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – Pedagogiske ledere til Barman, Knarrlagsund og Hemnskjela oppvekstsenter
Hitra kommune har ledig tre faste stillinger som pedagogisk leder. To av stillingene vil i første omgang bli innplassert i ledige vikariater, men arbeidstakerne tilsettes fast i Hitra kommune. Hitra kommune er fra 01.01.2020 en ny kommune og kommunen vil da ha seks kommunale barnehager i ulike...
17. oktober 2019 Hitra kommune
Igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Kvenvær sentrum, gnr/bnr 48/2 m.fl.
På vegne av Sjøbakken Eiendom AS og Steinsjø AS varsles at det iht. Plan- og bygningsloven §12-8 er satt i gang planarbeid for Kvenvær sentrum, gnr/bnr 48/2 m.fl. Området på land er i kommuneplanens arealdel regulert til «Kombinert bebyggelse- og anleggsformål...
16. oktober 2019 Hitra kommune
TRØNDELAG

Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid Ansnes Havn
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Kaisa Holding AS utarbeider reguleringsplan for gnr/bnr 87/20, 54 og 71, på Ansneset på Hitra. Planarbeidets intensjon er å bygge ut området med boliger og utleieenheter, og...
15. oktober 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – Feier ved Sør-Fosen interkommunale feievesen
Ved Sør-Fosen interkommunale feiervesen er det ledig fast 100 % stilling som feier i forebyggende avdeling. Avdelingen har samlet tre feiere i 100% stilling og to brannforebyggende personell i 70 % stilling samt brannsjef 20% stilling. Sør-Fosen interkommunale feiervesen dekker tjenesteområdet i...
14. oktober 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – Rekruttstillinger i pleie og omsorg
Hitra kommune har ledig faste rekruttstillinger i Pleie- og omsorgstjenesten. Stillingene er fortrinnsvis på helg, og kan inneholde langvakter. Følgende enheter har ledige helsestillinger: • Hitra sykehjem består av bo-avdeling for personer med demenssykdom, bofellesskap for somatisk syke og...
14. oktober 2019 Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 17.10.2019 kl. 13:30 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 16/19 Godkjenning av protokoll fra møtet den 10.10.2019 PS 17/19 Hitra Storkjøkken – Økonomirapport 2. tertial 2019 PS 18/19 Økonomirapport 2. tertial 2019 PS 19/19 Merknadsbehandling og egengodkjenning av Plan for digital infrastruktur 2019 – 2024 PS...
11. oktober 2019 Hitra kommune
Influensavaksinering på Helsetunet 17. og 24. oktober
Det vil være mulig å ta årets influensavaksine på Helsetunet torsdagene 17. oktober og 24. oktober på Helsetunet mellom klokken 12.00 – 18.00. Bruk hovedinngangen. Hvem bør vaksinere seg? Du bør ta influensavaksine hvis du: er gravid etter 12. svangerskapsuke, i...
11. oktober 2019 Hitra kommune
Konstituering av Kommunestyre 2019-2023
Her kan du følge møte i Kommunestyre 2019-2023 direkte fra og med kl. 17.00. Se innkalling og saksliste.
10. oktober 2019 Hitra kommune
17. oktober kommer Helseundersøkelsen i Trøndelag til Hitra
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag utvides til hele Trøndelag og kommer til Hitra 17. oktober. En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv! HUNT til Hitra 140 000 nord-trøndere har deltatt på fire HUNT-undersøkelser siden 1984, og slik bidratt til...
7. oktober 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – To 100% fast vernepleier- / sykepleierstilling ved Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF)
Vil du ha en jobb som er spennende og faglig utfordrende? I Hitra kommune utlyses det 2 høgskolestillinger ved Enhet tjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF): • 1 x 100% fast sykepleier / vernepleier ved Bolig sunde o 80 % i turnus o 20 % administrative oppgaver • 1 x 100% fast...
4. oktober 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – Avdelingsleder i 100% vikariat ved Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF)
Ønsker du en spennende og utfordrende lederstilling i øyregionen? Hitra kommune søker etter en trygg, raus og modig avdelingsleder i 100% vikariat ved tjeneste for personer med nedsatt funksjonsnivå (TNF) fra 01.01.2020 til 31.12.2020, med mulighet for forlengelse og fast tilsetting. Om...
4. oktober 2019 Hitra kommune
Redusert svarkapasitet ved noen avdelinger – torsdag 3. oktober
I forbindelse med at deler av Snillfjord kommune blir en del av nye Hitra kommune i 2020, er enkelte avdelinger i Hitra kommune på «bli kjent-tur» i Snillfjord torsdag 3. oktober. Det betyr at at fra klokken 11.00, og ut dagen, vil følgende avdelinger være utilgjengelige: Plan,...
2. oktober 2019 Hitra kommune
Husk forfølgelses- og varslingsplikten ved skadeskyting av vilt
Hitra kommunes har mottatt flere bekymringsmeldinger angående hjort som er funnet død i utmark, der undersøkelser viser at dyrene er påskutt, og det ikke er kjent at dette er meldt inn som skadeskyting og at det er gjennomført ettersøk. Vi ønsker med bakgrunn i dette...
1. oktober 2019 Hitra kommune
Interessert i stein og geologi? Kom til Hitra bibliotek 5. oktober
Lørdag 5. oktober får Hitra bibliotek besøk av geolog Trond Slagstad. Det blir enkel servering. Gratis inngang. Program 11:00 – Barneuniversitetet – Lage stein Hvordan gjenkjenne en vulkansk stein, og greier vi å lage en slik stein på biblioteket? 13:00 – Vitenlunsj...
27. september 2019 Hitra kommune
Konstituerende møte i Hitra kommunestyre torsdag den 10.10.2019 kl. 17:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 1/19 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.09.2019 PS 2/19 – Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019 – Godkjenning av møtebok / valgprotokoll PS 3/19 – Søknad om fritak fra politiske verv i Hitra kommune for perioden 2019-2023 PS 4/19 –...
26. september 2019 Hitra kommune
Åpent foredrag med Angstringen Norge – 23. oktober
I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse får vi besøk av Angstringen Norge som arrangerer et åpent foredrag. Angstringen Norge er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp. Foredraget er åpent for alle, både...
26. september 2019 Hitra kommune
Bli bøssebærer for TV-aksjonen
Søndag 20. oktober går 100 000 bøssebærere ut for å besøke alle hjem i Norge for TV-aksjonen NRK 2019. Det lokale engasjementet er noe av det som gjør TV-aksjonen unik, og vi vil ha deg med på laget! Bli bøssebærer! Du kan melde deg på som...
25. september 2019 Hitra kommune
Strømutkobling natt til onsdag 25. september
TrønderEnergi melder om at på grunn av idriftsetting av ny høyspentlinje og strømstasjon på Hitra (del av arbeidet med forsterket forsyning til øyregionen) vil en del abonnenter oppleve korte utkoblinger på rundt 1 til 10 minutter natt til fredag 20 september, og natt...
19. september 2019 Hitra kommune
Norskopplæring for innvandrere/Norwegian lessons for immigrants
Hitra kommune planlegger norskkurs for innvandrere. Det planlegges følgende kurs: Kurs for nybegynnere/beginners – Nivå/level: A1 50 timer med 3-timers samlinger. Mandager fra kl. 18.00 The course is 50 hours. We meet for 3 hours. Mondays from 6 pm. Kurs for nybegynnere/beginners –...
17. september 2019 Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL