Hitra
En god, trygg og brannsikker julefeiring
I følge tall fra Norsk Brannforening brenner hele 50 % flere boliger i julemåneden desember enn i de øvrige månedene i året. Det skyldes i en viss grad økt bruk av potensielle brannkilder som vedfyring og levende lys. Det er lett å gjøre noen enkle grep for å...
lørdag 10:17 Hitra kommune
Handlings- og Økonomiplan 2019-2022 for Hitra kommune
Handlings- og Økonomiplan 2019-2022-Ksak101-18, vedtatt 13.12.18 Hitra kommunestyre behandlet i sitt møte den 13.12.18 i sak 101, Handlings- og Økonomiplan 2019-2022 for Hitra kommune. Følgende vedtak ble fattet: Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det...
fredag 14:17 Hitra kommune
Brannøvelse på rådhuset – 14. desember kl. 13:00
I dag, fredag 14. desember, vil det bli foretatt en utvidet brannøvelse på Hitra rådhus. Dette innebærer at alarmsystemet på huset vil bli fullstendig utprøvd. Du kan derfor oppleve at det tar lengre tid å komme i kontakt med ansatte på rådhuset fra klokken...
fredag 12:43 Hitra kommune
Avlesning av vannmåler
Hitra kommune sender nå ut SMS på avlesning av vannmålere. Svar på melding med målerstanden. Registrer kun de sorte og hvite tallene i telleverket. Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med. Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved...
fredag 10:28 Hitra kommune
Hamos kan komme til en annen tid enn det du er vant til
Grunnet innført aksellastbegrensning på brua til Knarrlagsund, må Hamos endre kjøremønster for ruten enkelte tilhører. Hamos kan derfor komme til en annen tid enn du er vant til så lenge begrensningen gjelder. For alle Hamos sine kunder gjeldet det at dunken skal...
torsdag 13:00 Hitra kommune
Følg kommunestyret direkte fra kl. 10
Møtet starter klokken 10:00, og avholdes ved Hitra rådhus, kommunestyresalen. Fra og med desember 2018 har vi oppgradert utstyret knyttet til strømming av kommunestyremøter. Dette innebærer blant annet avbruddsfri flerkamera. Vi har to kamerakilder og en kilde for lerretet. Bytte av...
torsdag 09:57 Hitra kommune
Confirm box test - GDPR - Hitra
Borgerlig vigsel Drift og eiendom Vann, avløp og renovasjon Kompetansekartlegging Kultur, idrett og friluftsliv Innlegget dukket først opp på Hitra.
onsdag 15:10 Hitra kommune
Stien bak Barman oppvekstsenter midlertidig stengt
I forbindelse med legging av vannledning og veiutbygging, er nå stien bak Barman oppvekstsenter som kopler Lyngvikveien og Haranesveien midlertidig stengt. De skoleelevene som bruker den stien for å komme seg til skole fra boligfelt anbefales å bruke adkomst gjennom Lyngvikveien 46, som vist i...
onsdag 13:24 Hitra kommune
TRØNDELAG

Varsel om oppstart av arbeid med Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023
Hitra formannskap har i sak 116/18 vedtatt å varsle oppstart av arbeidet med plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Saken er også behandlet i Fellesnemd Hitra-Snillfjord. Forslag til planprogram sendes herved på høring. Eventuelle merknader til planprogrammet sendes til...
tirsdag 15:41 Hitra kommune
Varsel om oppstart av Kulturminneplan 2019-2031
Hitra formannskap har i sak 117/18 vedtatt å varsle oppstart av arbeidet med arbeidet med kulturminneplan. Saken er også behandlet i Fellesnemd Hitra-Snillfjord. Forslag til planprogram legges herved ut på høring. Eventuelle merknader til planprogrammet sendes til postmottak@hitra.kommune.no...
tirsdag 15:29 Hitra kommune
Donissen: Slik skal du kvitte deg med julefettet
Donissen i Hitra kommune ber alle passe på at det bare er bæsj, tiss og dopapir som skal i toalettet. Alt annet skal håndteres som restavfall, og skal i søpla. Dokultur er viktig med tanke på vårt felles miljøansvar! Fett, matrester, våtservietter, Q-tips,...
mandag 10. desember Hitra kommune
Førjulskonsert torsdag 13. desember
Opptreden av Hitterklang, Harmundi, Hege Anita Skjærvik, Carpe Diem og kulturskoleelever og lærere. Billetter fås kjøpt på biblioteket eller www.hitra.kommune.no. Pris: 200/150. Arrangør: Hitra kommune, kulturenheten i samarbeid med Hitterklang
torsdag 6. desember Hitra kommune
Kultur i mørketida 2018
Hitra kulturskole har juleavslutninger nå 5. og 6. desember. Det vil bli følgende visninger/konserter: Onsdag 5. desember kl. 18.00 Utstillingsåpning på Biblioteket Torsdag 6. desember kl. 17 og 18 Danseforestillinger i Meierisalen Torsdag 6. desember kl. 19.00 Konsert i Fillan kirke Vi...
torsdag 6. desember Hitra kommune
Ekstraordinært møte i Hitra formannskap 12.12.2018 kl. 12:00 i Hitra rådhus, Ordførers kontor – Havbruksfondet
Innlegget Ekstraordinært møte i Hitra formannskap 12.12.2018 kl. 12:00 i Hitra rådhus, Ordførers kontor – Havbruksfondet dukket først opp på Hitra.
torsdag 6. desember Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 13.12.2018 kl. 10:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 93/18 Godkjenning av protokoll fra møtet den 22.11.2018 PS 94/18 Godkjenning av protokoll fra møtet den 27.11.2018 PS 95/18 Revidert Årsbudsjett 2018 PS 96/18 Betalingssatser for kultursektoren 2019 PS 97/18 Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen pleie...
torsdag 6. desember Hitra kommune
Ledig stilling som enhetsleder for Driftsavdelingen
Hitra kommune søker deg som er åpen, raus og modig, og som ønsker å bidra inn i en effektiv organisasjon. Hitra kommune utlyser 100 % fast stilling som leder for driftsenheten. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Om enheten: Enheten består av forvaltnings-, drifts- og...
mandag 3. desember Hitra kommune
Utstillingsåpning i Museumsgalleriet
Fillan skole har fått lov til å lage høstens utstilling i Museumsgalleriet. Ut ifra temaet «kystkultur» skulle elevene fylle galleriet med kunst. Elevene tar oss med under vannflata i fjæra og på holmer og skjær. Resultatet ble en detaljrik og kreativ utstilling, satt...
mandag 3. desember Hitra kommune
Offentlig høring – Endring av veinavn Utsikten på Sandstad i Hitra kommune
I forbindelse med den kommende sammenslåingen av Hitra kommune og deler av Snillfjord kommune, har Kartverket gjort oppmerksom på at veinavnet Utsikten per i dag omfatter to veiparseller som begge vil komme til å ligge innenfor Hitra kommunes grenser etter kommunesammenslåing i 2020. I...
mandag 3. desember Hitra kommune
Ekstraordinært møte i Hitra formannskap 06.12.2018 kl. 12:00 i Hitra rådhus, Ordførers kontor – Havbruksfondet – Møtet er utsatt til 12.12.2018
Innlegget Ekstraordinært møte i Hitra formannskap 06.12.2018 kl. 12:00 i Hitra rådhus, Ordførers kontor – Havbruksfondet – Møtet er utsatt til 12.12.2018 dukket først opp på Hitra.
torsdag 29. november Hitra kommune
680 000 kroner til skolebiblioteket
I dag ble det kjent at Hitra kommune har fått innvilget sin søknad om tilskudd for å styrke skolebibliotekets arbeid med lesestimulering. Rett bok til rett elev Skolebibliotekets prosjekt heter «Rett bok til rett elev», og har som formål at lærerne skal få...
torsdag 22. november Hitra kommune
2. gangs utlysning – Ledig stilling som saksbehandler ved barneverntjenesten
Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som saksbehandler i barneverntjenesten. Stillingen er ledig for tiltredelse. Om tjenesten og stillingen: Stillingen innebærer saksbehandling etter lov om barneverntjenester og andre oppgaver knyttet til dette, herunder samarbeid med relevante instanser og direkte...
torsdag 22. november Hitra kommune
Ledig stilling som kantineansvarlig i 50 % stilling ved elevkantina, Fillan skole
Hitra kommune har ledig 50 % stilling som kantineansvarlig ved elevkantina, Fillan skole. Stillingen er ledig fra og med 01.01.2019. Om enheten: Fillan skole er en 1-10 skole med ca. 300 elever. Ungdomsskolen er felles ungdomsskole for alle elever på 8.-10. trinn i Hitra kommune. Det er ca. 60 ansatte ved...
tirsdag 20. november Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 27.11.2018 kl. 17:00 i Hjorten hotell, Skybaren
Saker til behandling PS 90/18 – Havbruksfond 2018 – drøfting av disponering Ole Laurits Haugen Ordfører  
tirsdag 20. november Hitra kommune
Reseptfritt salg av jodtabletter på apotek
Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler Helsedirektoratet deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Jodtabletter vil være i reseptfritt salg i apotek fra 1....
mandag 19. november Hitra kommune
Bruk av fastlege og legevakt for innbyggere i nye Hitra kommune
Hitra kommune har siste året hatt få ledige listeplasser for fastlege. Årsakene er flere, men for å sikre at alle som har rett på fastlege skal få dette, samt at kommunen skal ha god nok kapasitet til også å ta imot nye innbyggere fra og med 2020, har kommunen oppretta...
mandag 19. november Hitra kommune
Høring: tjenestebeskrivelser for helse – og omsorg i Hitra kommune
Tjenestebeskrivelser for helse – og omsorg i Hitra kommune Helse – og omsorgstjenestene er under stadig endring, påvirket av nasjonale og kommunale mål og føringer. Kommunen har utarbeidet tjenestebeskrivelser for å skape felles forståelse for standard og nivå...
mandag 19. november Hitra kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier» (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige...
mandag 19. november Hitra kommune
Fillfjorden stengt grunnet legging av vannledning
Fillfjorden er stengt mellom Fillan og Tranvikan. Stengingen skjer som følge av legging av ny vannledning til Tranvik vannlag. Fjorden vil være stengt for all trafikk ut mandag den 19.11. De siste to ukene har Seløy Undervannservice jobbet med å sveise sammen rørlengder til tre lange...
søndag 18. november Hitra kommune
Asfaltering på Hitra – uke 47
Det vil i uke 46 foregå asfalteringsarbeid på følgende steder i Hitra kommune: Kjerringvåg – mandag 19. november Heggåsen – mandag 19. november Knutshaug – tirsdag 20. november Hestnes – onsdag 21. november (ettermiddag/kveld) Det vil komme særskilt...
fredag 16. november Hitra kommune
Vannet blir avstengt 19. november – Litslokveien og Postveien
På grunn av nødvendig arbeid i vannledningsnettet vil abonnenter i området Litslokveien 1 til 13, og Postveien 16 og 18 være uten vann fra kl. 08:00 til og med 15:00. Vannhenger blir utplassert ved krysset i Postveien. For nærmere informasjon, kontakt Teknisk Vakt på telefon 72...
fredag 16. november Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 22.11.2018 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 84/18 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 01.11.2018 PS 85/18 – Melding – Plan for kommunal beredskapsledelse – Oppdatert pr. 01.11.2018 PS 86/18 – Søknad om servering og skjenkebevilling Ansnes Brygger/ Hamna gård PS 87/18 –...
torsdag 15. november Hitra kommune
Ledig stilling som klinisk psykolog ved Enheten helse, familie og rehabilitering
Hitra kommune søker kommunepsykolog! Hitra kommune er tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å ansette psykolog i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi søker derfor etter klinisk psykolog til 100 % fast stilling. Om Enhet for helse, familie og rehabilitering: Stillingen legges...
tirsdag 13. november Hitra kommune
Kartlegging av mobil- og bredbåndsdekning
Hitra kommune skal i samarbeid med Hitra Næringsforening gjennomføre en kartlegging av gjeldende mobil- og bredbåndsdekning på Hitra. Dekningskart fra ulike leverandører og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) kan gi et godt utgangspunkt for en oversikt, men samtidig vet vi at...
mandag 12. november Hitra kommune
TRØNDELAG

Ledig stilling som fastlege ved Hitra legekontor
Hitra kommune har ledig fastlegehjemmel samt vikariat som fastlege Fastlegehjemmel: Grunnet befolkningsvekst og sammenslåing med deler av Snillfjord kommune utlyser vi ny fastlegehjemmel ved Hitra legekontor. Vikariat som fastlege: En av våre fastleger skal ut i permisjon, og vi lyser derfor ut et...
søndag 11. november Hitra kommune
Elever og lærere godt fornøyd med resultatene fra årets nasjonale prøver
Rektor Hege Østmark forteller at det er det langsiktige og målrettede arbeidet hos de ulike Hitra-skolene som gir de gode resultatene årets nasjonale prøver
torsdag 8. november Hitra kommune
Fastsetting av betalingssatser for foreldrebetaling i barnehagene for 2019 – Høring
Hitra kommune har lagt ut følgende forslag til satser for foreldrebetaling i barnehagene for 2019 til offentlig ettersyn i tidsrommet 09.11. – 23.11.2018: 5 dager i uka (100% plass) kr 2.990,- 4 dager i uka (80% plass) kr 2.392,- 3 dager i uka (60% plass) kr 1.794,- Fra 01.08.2019 settes maksimal...
onsdag 7. november Hitra kommune
Ny Normalpolitivedtekt for Hitra kommune
Hitra kommune legger med dette ut forslag til ny normalpolitivedtekt til offentlig høring. Forslaget er utarbeidet administrativt, med behandling i politirådet. Bakgrunnen for innføring av ny vedtekt er at Politidirektoratet i rundskriv av 13. februar 2018, har fremmet et forslag til nye...
tirsdag 6. november Hitra kommune
Formannskapets forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022
I møte den 31.10.18, sak 122, behandlet formannskapet rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022
mandag 5. november Hitra kommune
Hitra kommune søker Geodata/-oppmålingsingeniør
Hitra kommune søker Geodata/- oppmålingsingeniør i 100 % fast stilling Ledig stilling med tiltredelse snarest. Stillingen er ved plan, landbruks og miljøenheten i kommunen. Enheten har oppgaver innenfor plan/ landbruk/ miljø/ oppmåling/ kart/ byggesak/ vilt og har pr. i dag...
mandag 5. november Hitra kommune
Gjør betalingen enklere
Hitra kommune tilbyr eFaktura til alle kunder som blir fakturert for kommunale tjenester. Hvis du inngår avtale om eFaktura, får du fakturaen ferdig utfylt direkte i nettbanken eller via bankens nettbrettløsning. Du kan selv endre forfallsdato og beløp før du...
tirsdag 30. oktober Hitra kommune
Prøve i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve
Hitra kommune og Frøya kommune samarbeider om prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve. Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig...
mandag 29. oktober Hitra kommune
Ropte og skreik og forsøkte å ta seg inn i bolig på Hitra
Politiet var raskt på stedet for å ta hånd om en mann som ikke hadde noen tilknytning til boligen.
søndag 28. oktober Hitra Frøya
Ledig stilling som autorisert helsesekretær ved Hitra legekontor
Kvalifikasjoner: – Relevant helsefaglig utdanning på fagarbeidernivå, fortrinnsvis autorisert helsesekretær. Søkere med sykepleiefaglig kompetanse kan i særskilte tilfeller bli vurdert til stillingen. – Norsk autorisasjon i profesjoner dette utstedes for...
fredag 26. oktober Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 01.11.2018 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 78/18 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 04.10.2018 PS 79/18 – Hitra Storkjøkken – Økonomirapport 2. tertial 2018 PS 80/18 – Økonomirapport 2. tertial 2018 PS 81/18 – Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskolen 2018 PS 82/18...
torsdag 25. oktober Hitra kommune
Offentlig høring – Områdenavn på små øyer uten fastforbindelse i Hitra kommune
Hitra kommune har utarbeidet forslag til områdenavn for offisielle adresser for bebygde øyer uten fastforbindelse i Hitra kommune. Navneforslagene ligger ut til offentlig ettersyn i tidsperioden 24.10.2018 – 21.11.2018. Frist for innspill til navneforslagene er 21. november 2018.   Eventuelle...
torsdag 25. oktober Hitra kommune
Har du husket å registrere brønnen din?
Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres. Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet...
torsdag 25. oktober Hitra kommune
Oppdragsavtale – brukerundersøkelser
Hitra kommune gjennomfører regelmessig brukerundersøkelser for å sikre samt videreutvikle gode tjenester til innbyggerne. Vi søker etter en voksen person som kan tenke seg å gjennomføre brukerundersøkelser for kommunen høsten 2018. Du må gjerne være...
tirsdag 23. oktober Hitra kommune
Redusert parkeringsmulighet ved Rådhuset og Fillan skole i uke 43
Fra og med førstkommende tirsdag (23.10) ettermiddag til neste tirsdag (30.10) morgen vil man kunne oppleve redusert framkommelighet ved rådhusets parkeringsplass. En del av parkeringsplassen vil bli avstengt, mens deler holdes åpent som publikumsparkering. Grunnen til dette er at det har...
fredag 19. oktober Hitra kommune
Høring: Forslag til nye betalingssatser for tjenester ved Hitra friskliv og mestring for 2019
Hitra kommune legger ut på høring forslag til nye betalingssatser for tjenester ved Hitra friskliv og mestring for 2019: Treningsklinikken i 3 måneder (ca 36 treninger) Kr 615,- Diverse frisklivskurs, slik som: kosthold, røykavvenning og kurs innenfor psykisk helse samt frisklivskurs fra...
fredag 19. oktober Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Herøya
Teknisk komite har i møte 16.10.2018, sak 126/18, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan og VA-plan for Herøya, gnr 67, bnr 5 m fl, til offentlig ettersyn. Planforslaget består i hovedsak av 4 områder for utleiehytter, et område for større bygg til utleie og...
onsdag 17. oktober Hitra kommune
Ledig stilling som jobbspesialist v/NAV Hitra Frøya.
Prosjektstilling 100 % –  50 % fast ansettelse og 50 % engasjement. NAV Hitra Frøya ønsker å jobbe med «Utvidet Oppfølging» rettet mot ungdom i alderen 18 og 30 år. Vi utvider staben med 1 stilling pr. kontor i en prosjektperiode på et år, med...
tirsdag 16. oktober Hitra kommune
Vannet blir avstengt 17. oktober i Fillaunveien og Postveien
På grunn av nødvendig arbeid i vannledningsnettet vil abonnenter i området Fillaunveien 1 til 20, og Postveien 19 og 24 være uten vann onsdag 17/10, fra klokka 08:00 til 17:00. Vannhenger blir utplassert ved Alfo. For nærmere informasjon, kontakt Teknisk vakt på telefon 72 44 18 10.
tirsdag 16. oktober Hitra kommune
Barmfjordtrimmen
Nå er det enda lettere å komme seg ut på tur i Barmfjorden. I Barmfjorden har iherdige turentusiaster i UL Freidig med Johan Eide i spissen, laget et nytt trimkort med turposter. I samarbeid med flere grunneiere, er det lagt godt til rette for at folk skal komme seg ut. Kortet kan kjøpes for...
mandag 15. oktober Hitra kommune
Ledig stilling som kioskmedarbeider ved kinokiosken
Kulturenheten i Hitra kommune har behov for 7,5 % fast stilling og en tilkallingsvikar ved Hitra kino. Ønskelig med snarlig tiltredelse. Opplysninger om enheten Kulturenheten har 10,5 årsverk og består av kulturskole, bibliotek, kino, ungdomsbase og allment kulturarbeid. Kulturskolen er plassert i...
torsdag 11. oktober Hitra kommune
Samling for nye medarbeidere i Hitra kommune
Vi rekrutterer mange nye medarbeidere, og en del har liten tilknytning til Hitra. Derfor ble nyansatte invitert til oppstartsamling
onsdag 10. oktober Hitra kommune
Høstens Instagram-konkurranse
God kommunikasjon med innbyggere er et viktig mål for Hitra kommune. Vi i kommunen arbeider jevnlig med å forbedre oss på både informasjon og kommunikasjon. Kravet til kommunene når det gjelder digital kommunikasjon blir stadig sterkere.  Vi inviterer innbyggerne til konkurranse...
onsdag 10. oktober Hitra kommune
Havbruksfondet – En gladnyhet for kommunen vår
Hitra fikk den 10. september gladmeldingen. Vi får 61,5 mill. kr. fra havbruksfondet. Her er ordfører Ole. L Haugens redegjørelse til kommunestyret om tildelingen: «Mandag 10. september ble det offentliggjort hva som blir utbetalt til den enkelte kommune i år, fra Havbruksfondet. Vi...
mandag 8. oktober Hitra kommune
Høsten er her
Høsten er her, og på Hitra betyr dette at hjortejakta har startet. Ivrige jegere, både lokale og tilreisende tilbringer timer på post for å få oppleve det store øyeblikket. Kanskje er det i år jegeren skal felle kronhjorten..?   Hjortejakta og kommunen I denne...
mandag 8. oktober Hitra kommune
TRØNDELAG

Vannavstengning – Porshaugen, Litjslokveien og Postveien – Uke 41
På grunn av nødvendig arbeid i vannledningsnettet vil abonnenter i området Porshaugen være uten vann tirsdag 9. oktober fra klokken 09:00 til 15:00. Vannhenger blir utplassert ved rundkjøring. Det er også behov for nødvendig arbeid i vannledningsnettet i området...
fredag 5. oktober Hitra kommune
Egengodkjenning – Endring i reguleringsplanen for Fillaunet
Kommunestyret egengodkjente i møte 04.10.2018, sak 69/18, endring i reguleringsplanen for Fillaunet, deler av eiendommen gnr 91, bnr 1 m fl, i medhold av plan- og bygningslovens §12-12, §12-14 og naturmangfoldlovens §7. Endringen i reguleringsplanen omfatter i hovedsak etablering av...
fredag 5. oktober Hitra kommune
Si din mening om vann og avløp i kommunen
torsdag 4. oktober Hitra kommune
Hitra kommune var uten telefonforbindelse og internett
Hitra kommune var uten telefonforbindelse og internett en periode mellom kl. 12:45 og 13:50 i dag 03.10.2018. Dette berørte blant annet: • Våre telefoniløsninger til legekontor, rådhuset og alle enheter (skoler, barnehage, osv) • E-post og annen digital kommunikasjon over nett....
onsdag 3. oktober Hitra kommune
Dyrehelsa utfordres – NATO øver i Norge
Mattilsynet frykter at militærøvelsen Trident Juncture kan ha smittebomber i lasten når 42 000 militært personell og et stort antall kjøretøy skal øve på norsk jord. Mattilsynet ønsker derfor å være føre var og oppfordrer dyreholdere og...
onsdag 3. oktober Hitra kommune
Fastsetting av betalingssatser og gebyrregulativ for kommunale tjenester for året 2019
Hitra kommune har lagt ut følgende forslag til betalingssatser og gebyrregulativ med tilhørende forskrifter 2019 til offentlig ettersyn i tidsrommet 02.10. – 23.10.2018: Plan, landbruk, miljø, brann og feiing Vann, avløp, slam, renovasjon og kai Oppvekst Kultur Helse- og...
onsdag 3. oktober Hitra kommune
Siste frist for gratis HPV-vaksine
Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft. Vaksinen anbefales til unge kvinner fordi den virker forebyggende.
onsdag 3. oktober Hitra kommune
Ledig stilling som sykepleier ved Hitra sykehjem
Hitra sykehjem søker etter sykepleier til 100% vikariat med mulighet for fast tilsetting. Tiltredelse etter nærmere avtale. Om enheten: Hitra sykehjem har i alt 54 plasser og består av korttidsavdeling, somatisk bofellesskap og avdelinger for personer med demenssykdom, innenfor dette også...
tirsdag 2. oktober Hitra kommune
Med strandrydding på dagsorden
Strandrydding har skapt stort engasjement i befolkningen de senere år. Fokuset på forurensning i havet har vært økende. Hitra kommune har lagt fram en rapport fra kommunens arbeid med strandrydding de to siste årene. Kommunestyret initierte strandrydding Hitra Kommunestyre vedtok i sak...
mandag 1. oktober Hitra kommune
Frivillighetens Uke 2018
Programmet for Frivillighetens Uke Frivillige organisasjoners åpne organisasjonskurs uke 40.
mandag 1. oktober Hitra kommune
2. gangs utlysning – Ledig stilling som saksbehandler ved barneverntjenesten
Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som saksbehandler i barneverntjenesten. Stillingen er ledig for tiltredelse. Om tjenesten og stillingen: Stillingen innebærer saksbehandling etter lov om barneverntjenester og andre oppgaver knyttet til dette, herunder samarbeid med relevante instanser og direkte...
mandag 1. oktober Hitra kommune
Forbud mot fyring med mineralolje for oppvarming av bygninger
Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Hensikten med dette forbudet er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming, samtidig å ivareta forsyningssikerheten. Forbudet er hjemlet i forskrift FOR-2018-06-28-1060...
torsdag 27. september Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 04.10.2018 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 66/18 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.08.2018 PS 67/18 Opprykk og nyvalg – perioden 2015-2019 PS 68/18 Søknad til Fylkesmann i Trøndelag om Hitra som typisk turiststed PS 69/18 Merknadsbehandling og egengodkjenning – endring av reguleringsplanen for...
torsdag 27. september Hitra kommune
Stort behov for fosterhjem til barn mellom 7-13 år
I Midt-Norge er det behov for mer enn 200 nye fosterhjem hvert år. Behovet er størst for barn mellom 7-13 år, og mange av disse er det å vokse opp i et mindre lokalsamfunn den aller beste løsningen. I håp om å rekruttere flere fosterforeldre, vil Bufetat region Midt-Norge...
torsdag 27. september Hitra kommune
Endring av trase for veinavn Lyngvikveien og Haranesveien
I forbindelse med godkjent omlegging av adkomstvei til Lyngvika via Haranesveien i Barmfjorden, ser Hitra kommune det nødvendig å måtte endre strukturen på veinavn og offisielle adresser i området.  Dette vil ha innvirkning på de eiendommen tilhørende disse...
mandag 24. september Hitra kommune
Ledige stillinger som lærer på små- og mellomtrinn
I oppvekstsektoren er det ledig inntil 3 faste stillinger som lærer på 1.- 7. trinn. Oppvekstsektoren består av 4 oppvekstsentre ute i grendene samt barnehage og en større grunnskole med ungdomstrinn beliggende i Fillan sentrum. Hitra kommune har mange elever fra andre land. Vi har stor...
torsdag 20. september Hitra kommune
Minneord Ann-Bjørg Strøm
Sist fredag den 14.september mottok vi den svært triste beskjeden om Ann-Bjørgs bortgang. Etter fire års tapper kamp mot kreften var et makeløst liv over. Vi kjente til sykdommen, og kanskje skjønte vi at hun hadde begrenset tid igjen. Men at det skulle gå så fort? Nei,...
onsdag 19. september Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL