Hitra
HAMOS – Åpningstider julen 2019
I forbindelse med jul og nyttår har HAMOS redusert åpningstid både ved kundesenteret og på gjenvinningsstasjonene. Følgende åpningstider gjelder for gjenvinningstasjonen på Hitra: 24. desember Åpent 09 – 12 27. desember Stengt 28. desember Åpent 09 –...
torsdag 15:31 Hitra kommune
Følg kommunestyre direkte – 12. desember
Innkalling til møte i Kommunestyre 2019-2023
torsdag 11:24 Hitra kommune
Kunngjøring: Sammenslåing av legater
Hitra kommune har i dag 8 bankkontoer som gjelder gamle legater, samt et legat som ikke har egen bankkonto, men som står i kommunens balanse. Formannskapet har i møte 03.12.2019, sak 39/19, vedtatt at disse skal slås sammen til ett legat med en tilhørende bankkonto, og gis navnet...
tirsdag 12:25 Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 12.12.2019 kl. 10:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 53/19 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 21.11.2019 PS 54/19 – Regulering av drifts- og investeringsbudsjettet for 2019 PS 55/19 – Betalingssatser for oppvekstsektoren 2020 PS 56/19 – Betalingssatser for kultursektoren 2020 PS 57/19 – Fastsetting av...
tirsdag 10:47 Hitra kommune
Trondheimsolistenes nyttårskonsert 2020
TrondheimSolistene kommer også i 2020 og feirer nyttår på Hitra. TRONDHEIMSOLISTENE er et dynamisk kvalitetsensemble av musikere tilknyttet Trondheim. Orkesteret ble etablert i 1988 og er et kammerorkester med stor programbredde og musikalsk vidsyn.  Dagens kunstneriske leder, Geir Inge...
tirsdag 09:48 Hitra kommune
Egengodkjenning – endring i reguleringsplan for Balsnes, deler av gnr 127, bnr 1 m. fl.
Kommunestyret egengodkjente i møte 21.11.2019, sak 46/19, endring i reguleringsplanen for Balsnes, deler av gnr. 127, bnr. 1 m. fl. i melhold av plan- og bygningslovens §§12-10, 12-11 og 12-12, samt naturmangfoldlovens §7.  Vedtaket kan påklages innen tre uker fra...
mandag 23:01 Hitra kommune
Ledig stilling – HR-sjef / personalsjef til kommunens personalseksjon
Fremtidens tjenester bygger vi med relevant kompetanse, godt medarbeiderskap og lederskap Hitra kommune søker en engasjert, gjennomføringssterk, strategisk og kunnskapsrik HR-sjef som skal bidra til å utvikle organisasjonen for å imøtekomme dagens og fremtidens krav til kommunen....
lørdag 7. desember Hitra kommune
Juleavslutning med Tirsdagsgruppa
Alle deltakere i Tirsdagsgruppa og Treningsklinikken inviteres til en felles juleavslutning! Vi gjentar suksessen i fra tidligere, og arrangerer juleavslutningen for 6. gang på Blåskoghytta. Der serverer vi en komplett julemiddag med alt av tilbehør og dessert, og i tillegg blir det sosialt...
onsdag 4. desember Hitra kommune
TRØNDELAG

Høring: Forslag til gebyrregulativ for vann, avløp, slam og renovasjon 2020
Forslag til gebyrregulativ for vann, avløp, slam og renovasjon 2020 legges ut til høring i perioden 19.11 – 02.12. Innspill Innspill sendes skriftlig innen 2. desember til Hitra kommune, Postmottak, Rådhusveien 1, 7240 Hitra – eller på e-post til postmottak@hitra.kommune.no...
mandag 2. desember Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Sentrumsgården, bnr 93, bnr 105 m.fl.
Teknisk komité har i møte 19.11.2019, sak 149/19, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan og VA-plan til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter utvikling av eiendommen i form av næringbebyggelse med økt utnyttingsgrad, større byggehøyde enn tidligere,...
torsdag 28. november Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til endring i reguleringsplan for Selvågen sør, gnr 68, bnr 1 m.fl.
Teknisk komité har i møte 19.11.2019, sak 153/19, vedtatt å legge ut forslag til endring i reguleringsplan for Selvågen sør, gnr 68, bnr 1 m.fl. til offentlig ettersyn. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 29.11.2019 – 24.01.2020. Eventuelle merknader til...
torsdag 28. november Hitra kommune
Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn – forslag til planprogram for Friheten, gnr 16, bnr 92 m.fl.
Teknisk komité har i møte 19.11.2019, sak 156/19, vedtatt å legge ut forslag til planprogram – Friheten, gnr 16, bnr 92 m.fl. til offentlig ettersyn. Hensikten med det igangsatte planarbeidet er å etablere hyttefelt med 20 – 25 hytter med tilhørende infrastruktur i...
torsdag 28. november Hitra kommune
Ledig stilling – Enhetsleder / styrer ved Fillan bhg.
Vil du lede Hitras største barnehage? Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder/ styrer i Fillan barnehage. Vi søker en ny øverst leder som i nært samarbeid med assisterende styrer skal ha hovedfokus på å lede det pedagogiske arbeidet, være en...
tirsdag 26. november Hitra kommune
Statsborgerseriemoni 2019 – to nye statsborgere fra Hitra
85 nye norske statsborgere deltok under lørdagens høytidelige statsborgerseremoni i Erkebispegården i Trondheim. I år gjennomfører Fylkesmannen i Trøndelag to statsborgerseremonier, en på Steinkjer og en i Trondheim. I helga var det nye statsborgere i den sørlige...
tirsdag 26. november Hitra kommune
Offentlig ettersyn – Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring
Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøres legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 26.11 – 10.12.2019. Innspill sendes skriftlig innen 10.12.2019 til Hitra kommune, Postmottak, Rådhusveien 1, 7240 Hitra – eller på e-post til postmottak@hitra.kommune.no Relevante...
mandag 25. november Hitra kommune
Ledig stilling- Lærer ved Kvenvær oppvekstsenter
Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som lærer på 1.-4. trinn Oppvekstsektoren består fra 1.1.2020, av 5 oppvekstsentre ute i grendene samt en større grunnskole med ungdomstrinn samt en barnehage beliggende i Fillan sentrum. Satsningsområder framover er grunnleggende ferdigheter...
mandag 25. november Hitra kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Om tilskuddsordningen Beløp: Om lag 310 millioner kroner (2020) Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13....
mandag 25. november Hitra kommune
Følg dagens møte i Kommunestyre 2019-2023
Innkalling til møte i Kommunestyre 2019-2023 – 21.11.2019
torsdag 21. november Hitra kommune
Høring: Forslag til gebyrregulativ for vann, avløp, slam og renovasjon 2020
Forslag til gebyrregulativ for vann, avløp, slam og renovasjon 2020 legges ut til høring i perioden 19.11 – 02.12. Innspill Innspill sendes skriftlig innen 2. desember til Hitra kommune, Postmottak, Rådhusveien 1, 7240 Hitra – eller på e-post til postmottak@hitra.kommune.no...
tirsdag 19. november Hitra kommune
Hitra Legekontor og Helsestasjonen holder stengt 22.- og 25. november
Hitra Legekontor og Hitra helsestasjon holder stengt fredag 22. november og mandag 25. november. Kontakt med lege oppnås ved å ringe Legevaktsentralen på telefon 116 117.  
mandag 18. november Hitra kommune
Lysrekken i Fillan gjøres klar
Roger fra Driftsavdelingen i Hitra kommune, og Kristin fra DalPro sørger for lys i mørketiden. Noen av lysene begynner å bli noen år gamle, så det behøves en grundig gjennomgang for å sørge for at alle lysene fungerer i det vi går mot advent. Det er en...
mandag 18. november Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 21.11.2019 kl. 11:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 44/19 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 17.10.2019 PS 45/19 – DalPro AS – overgang til konsernmodell PS 46/19 – Merknadsbehandling og egengodkjenning – endring i reguleringsplanen for Balsnes, deler av gnr 127, bnr 1 m fl PS 47/19 – ReMidt IKS...
torsdag 14. november Hitra kommune
Innspill til plan for «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv»
Hitra kommune har igangsatt revisjon av kommunedelplan for «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». Ny plan skal gjelde for tidsrommet 2020 – 2023. Gjeldende plan finner du her. De som planlegger rehabilitering og/eller nybygg av idrettsanlegg/ nærmiljøanlegg, friluftslivstiltak...
torsdag 14. november Hitra kommune
Invitasjon til Næringsutvikling i fokus 2019
Hitra kommune og Hitra næringsforening inviterer til møte med politikere og næringsliv mandag 18. november kl. 17 – 21 på Dolmsundet Hotell. Hva har skjedd siste år og innspill til ny toårig handlingsplan for næring I fjor inviterte Hitra kommune og Hitra...
tirsdag 12. november Hitra kommune
Ledig stilling – Enhetsleder ved Hemnskjela oppvekstsenter
Hitra kommune søker enhetsleder ved Hemnskjela oppvekstsenter til 100 % fast stilling. Om Hemnskjela oppvekstsenter: Hemnskjela oppvekstsenter er et nytt oppvekstsenter med en skole for 1.-4. årstrinn, SFO og barnehage med to avdelinger. Hemnskjela ligger i Snillfjord kommune, men blir fra 01.01.2020 en...
søndag 10. november Hitra kommune
Ledig stilling – Enhetsleder / styrer ved Fillan bhg.
Vil du lede Hitras største barnehage? Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder/ styrer i Fillan barnehage. Vi søker en ny øverst leder som i nært samarbeid med assisterende styrer skal ha hovedfokus på å lede det pedagogiske arbeidet, være en...
onsdag 6. november Hitra kommune
Vannavstenging 5. november i området Dolmøya og Morvika
Vi må stenge av vannet i områdene Nord-Dolmøya, Knutshaugen, Heggåsen og Dolmsundet fritidspark, tirsdag 5. november fra klokken 23:00 til onsdag klokken 03:00 pga. vedlikehold.  Vi må også stenge av vannet i området Morvika tirsdag 5. november fra klokken 10:00 til...
mandag 4. november Hitra kommune
Test in Norwegian language, Norwegian social studies and Statsborgerprøve
The Norwegian examination consists of a written and an oral test . The written test consists of examinations in reading comprehension , listening comprehension and written presentation . The tests will be arranged twice a year. Monthly change November/December and May/June Oral Norwegian exam lasts about 30 minutes...
mandag 4. november Hitra kommune
Prøve i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve
Hitra kommune og Frøya kommune samarbeider om prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve. Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig...
mandag 4. november Hitra kommune
Formannskapets forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023 til offentlig ettersyn
Hitra formannskap behandlet rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for 2020-2023 den 28. og 29. oktober, sak 12/19. Formannskapet vedtok at rådmannen bes om å redusere det årlige budsjettet for lønn og sosiale kostnader med 2 mill. Fordelingen av denne reduksjon...
fredag 1. november Hitra kommune
Oppstart av reguleringsendring for del av reg.plan – Balsnes
I henhold til plan‐ og bygningslovens §12‐8 kunngjøres oppstart av reguleringsendring av eksisterende plan innenfor en mindre del av planen. Reguleringsendringen omfatter følgende areal: Gnr 127/57, 62, 68 og 73 samt del av bnr 5 avgrenset av sjøen, Fv 713 og kryssing av...
tirsdag 29. oktober Hitra kommune
Høring: Forslag til gebyr- og betalingssatser for 2020
Forslag til gebyr- og betalingssatser for oppvekstsektoren, kultursektoren, helse og omsorg, plan, landbruk, miljø og brann for 2020 legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 25.10 – 15.11.2019. Inspill Innspill sendes skriftlig innen 15. november 2019 til Hitra kommune, postmottak,...
fredag 25. oktober Hitra kommune
Egengodkjenning – endring i reguleringsplan for Vikan 2, gnr 47, bnr 1 m fl
Kommunestyret egengodkjente i møte 17.10.2019, sak 20/19, endring i reguleringsplanen for Vikan 2, gnr 47, bnr 1 m fl, i medhold av plan- og bygningslovens §§12-10, 12-12 og 12-14, samt naturmangfoldlovens §7. Planen omfatter endring fra eksisterende næringsområde til...
fredag 25. oktober Hitra kommune
TRØNDELAG

Egengodkjenning – reguleringsplan for Storvika naustområde, gnr 124, bnr 5 og 10
Kommunestyret egengodkjente i møte 17.10.2019, sak 21/19, reguleringsplanen for Storvika naustområde, gnr 124, bnr 5 og 10, i medhold av plan- og bygningslovens §§12-10. 12-11 og 12-12, samt naturmangfoldlovens §7. Planen omfatter flytting av 4 nausttomter. Vedtaket kan påklages...
fredag 25. oktober Hitra kommune
Stadfesting av planprogram – reguleringsplan for Fillan sentrum
Kommunestyret stadfestet i møte 17.10.2019, sak 41/19, planprogrammet for reguleringsplanen for Fillan sentrum iht plan- og bygningslovens §4-1 og §12-9. Det er ikke klageadgang på fastsettelsen av planprogrammet, jf plan- og bygningslovens §1-9, ettersom fastsetting av utredningsplikten...
onsdag 23. oktober Hitra kommune
Ledig stilling – Kommunepsykolog i 100% fast stilling ved Enhet helse familie og rehabilitering
Psykisk helsetjeneste søker etter klinisk psykolog til 100 % fast stilling. Stillingen som psykolog er en ny stilling i kommunen. Vedkommende som blir tilsatt vil ha stor mulighet til å være med å utforme stillingen og egen arbeidshverdag. Som psykolog i kommunen vil du oppleve et vidt spenn...
tirsdag 22. oktober Hitra kommune
Igangsetting av reguleringsarbeider – Hallarvikbukta
Kystplan AS er engasjert av Knutshaugfisk AS, for å utarbeide reguleringsplan for Hallarvikbukta. Knutshaugfisk har i sak 55/19 i Hitra kommune, fått innvilget dispensasjon for å opparbeide en landbase i forbindelse med driften av firmaets oppdrettsanlegg. I vedtaket ble det stilt krav om at det...
tirsdag 22. oktober Hitra kommune
Til deg som ikke har mottatt SMS eller brev fra HUNT
Vi har mottatt noen tilbakemeldinger fra innbyggere som ikke har fått invitasjon til HUNT verken på SMS eller i posten. Kontakt HUNT sin hjelpetelefon 41 28 00 18 for ettersendelse av invitasjon. De noterer navn, adresse og fødselsdato og søker i sine datafiler. De tar så stilling til...
mandag 21. oktober Hitra kommune
Ledig stilling – Fagarbeiderstillinger i Pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune
​Søker du etter en jobb som byr på spennende og varierte arbeidsoppgaver? Hitra kommune lyser ut 3 fagarbeiderstillinger i 100% fast tilsetting. Stillingene vil bli lagt ved kommunens bemanningsenhet. Stillingene vil bli brukt til å dekke langtidsfravær, permisjoner og diverse ledige...
torsdag 17. oktober Hitra kommune
Ledig stilling – Pedagogiske ledere til Barman, Knarrlagsund og Hemnskjela oppvekstsenter
Hitra kommune har ledig tre faste stillinger som pedagogisk leder. To av stillingene vil i første omgang bli innplassert i ledige vikariater, men arbeidstakerne tilsettes fast i Hitra kommune. Hitra kommune er fra 01.01.2020 en ny kommune og kommunen vil da ha seks kommunale barnehager i ulike...
torsdag 17. oktober Hitra kommune
Igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Kvenvær sentrum, gnr/bnr 48/2 m.fl.
På vegne av Sjøbakken Eiendom AS og Steinsjø AS varsles at det iht. Plan- og bygningsloven §12-8 er satt i gang planarbeid for Kvenvær sentrum, gnr/bnr 48/2 m.fl. Området på land er i kommuneplanens arealdel regulert til «Kombinert bebyggelse- og anleggsformål...
onsdag 16. oktober Hitra kommune
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid Ansnes Havn
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Kaisa Holding AS utarbeider reguleringsplan for gnr/bnr 87/20, 54 og 71, på Ansneset på Hitra. Planarbeidets intensjon er å bygge ut området med boliger og utleieenheter, og...
tirsdag 15. oktober Hitra kommune
Ledig stilling – Feier ved Sør-Fosen interkommunale feievesen
Ved Sør-Fosen interkommunale feiervesen er det ledig fast 100 % stilling som feier i forebyggende avdeling. Avdelingen har samlet tre feiere i 100% stilling og to brannforebyggende personell i 70 % stilling samt brannsjef 20% stilling. Sør-Fosen interkommunale feiervesen dekker tjenesteområdet i...
mandag 14. oktober Hitra kommune
Ledig stilling – Rekruttstillinger i pleie og omsorg
Hitra kommune har ledig faste rekruttstillinger i Pleie- og omsorgstjenesten. Stillingene er fortrinnsvis på helg, og kan inneholde langvakter. Følgende enheter har ledige helsestillinger: • Hitra sykehjem består av bo-avdeling for personer med demenssykdom, bofellesskap for somatisk syke og...
mandag 14. oktober Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 17.10.2019 kl. 13:30 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 16/19 Godkjenning av protokoll fra møtet den 10.10.2019 PS 17/19 Hitra Storkjøkken – Økonomirapport 2. tertial 2019 PS 18/19 Økonomirapport 2. tertial 2019 PS 19/19 Merknadsbehandling og egengodkjenning av Plan for digital infrastruktur 2019 – 2024 PS...
fredag 11. oktober Hitra kommune
Influensavaksinering på Helsetunet 17. og 24. oktober
Det vil være mulig å ta årets influensavaksine på Helsetunet torsdagene 17. oktober og 24. oktober på Helsetunet mellom klokken 12.00 – 18.00. Bruk hovedinngangen. Hvem bør vaksinere seg? Du bør ta influensavaksine hvis du: er gravid etter 12. svangerskapsuke, i...
fredag 11. oktober Hitra kommune
Konstituering av Kommunestyre 2019-2023
Her kan du følge møte i Kommunestyre 2019-2023 direkte fra og med kl. 17.00. Se innkalling og saksliste.
torsdag 10. oktober Hitra kommune
17. oktober kommer Helseundersøkelsen i Trøndelag til Hitra
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag utvides til hele Trøndelag og kommer til Hitra 17. oktober. En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv! HUNT til Hitra 140 000 nord-trøndere har deltatt på fire HUNT-undersøkelser siden 1984, og slik bidratt til...
mandag 7. oktober Hitra kommune
Ledig stilling – To 100% fast vernepleier- / sykepleierstilling ved Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF)
Vil du ha en jobb som er spennende og faglig utfordrende? I Hitra kommune utlyses det 2 høgskolestillinger ved Enhet tjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF): • 1 x 100% fast sykepleier / vernepleier ved Bolig sunde o 80 % i turnus o 20 % administrative oppgaver • 1 x 100% fast...
fredag 4. oktober Hitra kommune
Ledig stilling – Avdelingsleder i 100% vikariat ved Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF)
Ønsker du en spennende og utfordrende lederstilling i øyregionen? Hitra kommune søker etter en trygg, raus og modig avdelingsleder i 100% vikariat ved tjeneste for personer med nedsatt funksjonsnivå (TNF) fra 01.01.2020 til 31.12.2020, med mulighet for forlengelse og fast tilsetting. Om...
fredag 4. oktober Hitra kommune
Redusert svarkapasitet ved noen avdelinger – torsdag 3. oktober
I forbindelse med at deler av Snillfjord kommune blir en del av nye Hitra kommune i 2020, er enkelte avdelinger i Hitra kommune på «bli kjent-tur» i Snillfjord torsdag 3. oktober. Det betyr at at fra klokken 11.00, og ut dagen, vil følgende avdelinger være utilgjengelige: Plan,...
onsdag 2. oktober Hitra kommune
Husk forfølgelses- og varslingsplikten ved skadeskyting av vilt
Hitra kommunes har mottatt flere bekymringsmeldinger angående hjort som er funnet død i utmark, der undersøkelser viser at dyrene er påskutt, og det ikke er kjent at dette er meldt inn som skadeskyting og at det er gjennomført ettersøk. Vi ønsker med bakgrunn i dette...
tirsdag 1. oktober Hitra kommune
Interessert i stein og geologi? Kom til Hitra bibliotek 5. oktober
Lørdag 5. oktober får Hitra bibliotek besøk av geolog Trond Slagstad. Det blir enkel servering. Gratis inngang. Program 11:00 – Barneuniversitetet – Lage stein Hvordan gjenkjenne en vulkansk stein, og greier vi å lage en slik stein på biblioteket? 13:00 – Vitenlunsj...
fredag 27. september Hitra kommune
Konstituerende møte i Hitra kommunestyre torsdag den 10.10.2019 kl. 17:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 1/19 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.09.2019 PS 2/19 – Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019 – Godkjenning av møtebok / valgprotokoll PS 3/19 – Søknad om fritak fra politiske verv i Hitra kommune for perioden 2019-2023 PS 4/19 –...
torsdag 26. september Hitra kommune
Åpent foredrag med Angstringen Norge – 23. oktober
I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse får vi besøk av Angstringen Norge som arrangerer et åpent foredrag. Angstringen Norge er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp. Foredraget er åpent for alle, både...
torsdag 26. september Hitra kommune
Bli bøssebærer for TV-aksjonen
Søndag 20. oktober går 100 000 bøssebærere ut for å besøke alle hjem i Norge for TV-aksjonen NRK 2019. Det lokale engasjementet er noe av det som gjør TV-aksjonen unik, og vi vil ha deg med på laget! Bli bøssebærer! Du kan melde deg på som...
onsdag 25. september Hitra kommune
Strømutkobling natt til onsdag 25. september
TrønderEnergi melder om at på grunn av idriftsetting av ny høyspentlinje og strømstasjon på Hitra (del av arbeidet med forsterket forsyning til øyregionen) vil en del abonnenter oppleve korte utkoblinger på rundt 1 til 10 minutter natt til fredag 20 september, og natt...
torsdag 19. september Hitra kommune
Norskopplæring for innvandrere/Norwegian lessons for immigrants
Hitra kommune planlegger norskkurs for innvandrere. Det planlegges følgende kurs: Kurs for nybegynnere/beginners – Nivå/level: A1 50 timer med 3-timers samlinger. Mandager fra kl. 18.00 The course is 50 hours. We meet for 3 hours. Mondays from 6 pm. Kurs for nybegynnere/beginners –...
tirsdag 17. september Hitra kommune
TRØNDELAG

Forhåndskunngjøring – Endring i renovasjons- og slamforskrifter
Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. I forbindelse med kommunestyrenes behandling av forslaget til sammenslåingen av de tre selskapene ble det lagt til grunn at alle kommunene...
mandag 16. september Hitra kommune
Forskjøvet årsoppgjør for kommunale gebyrer pga. kommunesammenslåing
Årsoppgjør for vann- og avløpsgebyr framskyndes i år på grunn av kommunesammenslåing med ytre deler av Snillfjord kommune. Normal prosedyre for årsoppgjøret er at avlesning av vannmåler skjer i desember med påfølgende årsoppgjør som...
søndag 15. september Hitra kommune
Fv. 714 stengt i Åstfjorden v/Mjønes den 12. oktober
Statens vegvesen informerer om at Fv. 714 vil bli stengt i Åstfjorden v/Mjønes. Dette fordi det skal utføres støpning av brudekke over fylkesveien. Veien vil bli stengt fra lørdag 12. oktober kl. 07.00, og åpner søndag 13. oktober kl. 01.00. Det vil bli anledning for...
fredag 13. september Hitra kommune
Mann død etter dykkerulykke på Hitra
En mann i 40-årene er død etter en dykkerulykke på Hitra i Trøndelag.
torsdag 12. september $ Aftenposten
Mann død i dykkerulykke
Det drives livredde førstehjelp på en person etter en dykkerulykke på Hitra i Trøndelag.
torsdag 12. september TV 2
8 har søkt kommunedirektørstillingen (rådmann) på Hitra
Stillingen som kommunedirektør (tidl. rådmann) i Hitra er lyst ut etter at rådmann Laila Eide Hjertø har valg å fratre sin stilling. Hjertø fratrer stillingen til våren. Det er 8 søkere til stillingen, 1 kvinne og 7 menn. 3 av søkerne har bedt om at navnet...
torsdag 12. september Hitra kommune
Velkommen til REKO-møte fredag 13. september
REKO-RINGEN Hitra inviterer til åpent møte for alle som er interessert i å selge eller kjøpe lokalprodusert mat. Tid: Fredag 13. september. Kl. 16.00 – 18.00 Sted: Sentrumsgården Fillan Fri entre – ingen påmelding REKO-RINGEN Hitra er en møteplatform for...
onsdag 11. september Hitra kommune
Forskjøvet årsoppgjør for kommunale gebyrer pga. kommunesammenslåing
Årsoppgjør for vann- og avløpsgebyr framskyndes i år på grunn av kommunesammenslåing med ytre deler av Snillfjord kommune. Normal prosedyre for årsoppgjøret er at avlesning av vannmåler skjer i desember med påfølgende årsoppgjør som...
onsdag 11. september Hitra kommune
Ledig stilling – Fastlegehjemmel ved Hitra legekontor
Grunnet befolkningsvekst og sammenslåing med deler av Snillfjord kommune utlyser vi: – 1 ny fastlegehjemmel ved Hitra legekontor Den ledige hjemmelen har en listelengde på 600 pasienter med mulighet for økning, og i tillegg er hjemmelen tiltenkt opp mot ca. 40 % kommunale oppgaver. Fordeling...
onsdag 11. september Hitra kommune
Disse kom inn i Hitras nye kommunestyre
Stemmegivingen etter kommunestyrevalget er ferdig opptalt. 57,2 % av de stemmeberettigede i Hitra kommune har pekt ut sine 25 kandidater. Her er oversikten over Hitra kommunestyre for perioden 2019 – 2023: Arbeiderpartiet – 9 mandater (787 stemmer) Ole Laurits Haugen John Lernes Eldbjørg Broholm...
tirsdag 10. september Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillheia, gnr 91, bnr 95
Teknisk komité har i møte 02.09.2019, sak 106/19, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillheia, gnr 91, bnr 65, til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter innregulering av en firemannsbolig med tilførende infrastruktur på eiendommen gnr 91, bnr 65....
mandag 9. september Hitra kommune
175 innbyggere valgte søndagsstemming
175 hitterværinger tok turen innom rådhuset på Fillan i godværet søndag. – Det har vært en jevn flyt med velgere hele dagen, opplyser leder ved stemmestyret på Hitra rådhus, Monica Glørstad. Valgstyret i Hitra kommune bestemte i vår at det skulle...
søndag 8. september Hitra kommune
Hitra kommune har 2 dagers valg med søndagsåpent valglokale
Text in English, press here. Hitra kommune har i år søndagsåpent valglokale i Hitra rådhus på Rådhusveien 1 i Fillan. Stemmelokalet holder åpent fra kl. 12:00 til kl. 18:00 søndag 8. september. Alle som er manntallsført i Hitra kommune, inklusive den delen av...
torsdag 5. september Hitra kommune
Forhåndsstemming til kommunestyre- og fylkestingsvalget
Hitra kommunes forhåndsstemmingslokaler holder åpent torsdag 5. og fredag 6. september 2019 Lokale Torsdag 5. september Fredag 6. september Hitra bibliotek 11:00 – 17:00 11:00 – 15:00 Hitra rådhus 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 Hva må du ta med? For å kunne stemme...
onsdag 4. september Hitra kommune
Ledig stilling – inntil 1 årsverk som renholdsoperatør
Hitra kommune har ledig inntil 1 årsverk som renholdsoperatør. Om enheten: Renholdstjenesten er en del av Driftsavdelingen. Enheten har avdelingsledere på vaktmestertjenesten og renhold. Ved renholdstjenesten er det ansatt ca.15 årsverk. Tjenesten ønsker å sette fokus på...
tirsdag 3. september Hitra kommune
Bokbad med Levi Henriksen på Hitra bibliotek
Fredag 6. september, kl. 18:00, inviterer Hitra bibliotek til bokbad med Levi Henriksen. Temaet for møtet blir hans bok «Jern & metall«. I anledning bokåret 2019 inviterer vi derfor til en trivelig boksamtale mellom forfatterne Levi Henriksen og Eivind H. Evjemo på Hitra bibliotek....
tirsdag 3. september Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 12.09.2019 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 79/19 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 20.06.2019 PS 80/19 – Klagebehandling – reguleringsplan og VA-plan for Fillheia boligfelt, deler av gnr 91, bnr 1 PS 81/19 – Klagebehandling – Kommunens behov for sentrumsnære tomter til kommunale...
fredag 30. august Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL