Hitra
Prøve i norsk-, samfunnskunnskap og statsborgerprøve
Hitra kommune og Frøya kommune samarbeider om prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig...
12:31 Hitra kommune
Test in Norwegian language, Norwegian society and Citizen Trial
Hitra kommune and Frøya kommune are cooperating about arranging tests in the Norwegian language. The Norwegian examination consists of a written and an oral test. The written test consists of examinations in reading comprehension, listening comprehension and written presentation . Dates for the tests....
11:03 Hitra kommune
Ledig stilling – sangpedagog ved Kulturenheten
Kulturenheten i Hitra kommune søker nye medarbeidere Kulturenheten i Hitra kommune har behov for sangpedagog. Opplysninger om enheten Kulturenheten har 10,5 årsverk og består av kulturskole, bibliotek, kino, ungdomsbase og allment kulturarbeid. Kulturskolen er plassert i egne lokaler i Fillan...
tirsdag 16. april Hitra kommune
Ledig stilling – 100% vernepleier- / sykepleierstilling ved Enhet TNF
Vil du ha en jobb som er spennende og faglig utfordrende? I Hitra kommune utlyses det 2 høgskolestillinger ved Enhet tjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF): • 1 x 100% fast sykepleier / vernepleier ved Bolig sunde        o 20 % administrative oppgaver    ...
tirsdag 16. april Hitra kommune
Minneord Kirsten Mellemsæther
Det var med stor sorg vi fikk melding om at Kirsten var gått bort søndag den 7. april, bare 66 år gammel.
mandag 15. april Hitra kommune
Påske på Hitra 2019
Her finner du oversikt over aktiviteter, fest og moro, åpningstider for spisestede og butikker på Hitra.
mandag 15. april Hitra kommune
Ikke ladestasjon på rådhuset
Vi har i forbindelse med påsketrafikken på Hitra fått flere henvendelser om ladestasjonen på rådhuset er ferdigstilt. Dessverre er dette ikke på plass enda. Vi jobber fortløpende med det, og håper at ladestasjonen er på plass i nær fremtid. I mellomtiden...
mandag 15. april Hitra kommune
Får bygge gapahuk for teambuilding og servering
lørdag 13. april Hitra Frøya
TRØNDELAG

SMIL (spesielle miljøtiltak i jordbruket)
Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapene til jordbruket, samt å redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig mål med ordninga er å få til en mer målrettet innsats med...
fredag 12. april Hitra kommune
Påskeaksjon med strandrydding
Vi oppfordrer til å ta med venner og familie ut på tur i det flotte påskeværet, og samtidig gjøre en god gjerning for miljøet, for faunaen, og for deg selv.
torsdag 11. april Hitra kommune
Ledig stilling – Sosionom / vernepleier / sykepleier ved Enhet oppfølgingstjenesten i 100% vikariat
Er du vår nye ansatt ved Oppfølgingstjenesten? I Hitra kommune utlyses det et 100 % vikariat som sosionom / vernepleier / sykepleier ved Enhet oppfølgingstjenesten fra 01.08.2019 til 31.04.2020. Om enheten: OPT er en tjeneste som ivaretar personer med ulike utfordringer hovedsakelig innenfor ROP...
onsdag 10. april Hitra kommune
Ledig stilling – Kommunepsykolog
Hitra kommune søker kommunepsykolog til 100 % fast stilling! Hitra kommune er tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å ansette psykolog i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi søker derfor etter klinisk psykolog til 100 % fast stilling. Om Enhet for helse, familie og...
tirsdag 9. april Hitra kommune
Ledig stilling – Lærlinger innenfor flere fag
Hitra kommune har fra august 2019 ledige læreplasser i fagene: Barne- og ungdomsarbeider Helsefagarbeider Som lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget vil du få jobbe både i barnehage og på skole. Opplæring i helsefagarbeiderfaget blir på Hitra sykehjem, Tjenesten for...
mandag 8. april Hitra kommune
Informasjon om vann- og avløpsgebyr
Fra 01.01.2018 er det gjort endringer i beregning av stipulert vann- og avløpsgebyr. Det er viktig at eiere av boliger/fritidsboliger sjekker mottatt faktura, og kontrollerer at bruksarealet på boligen/fritidsboligen er riktig. Vann- og avløpsgebyr faktureres fire ganger i året, med...
fredag 5. april Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 11.04.2019 kl. 10:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 26/19 Godkjenning av protokoll fra møtet den 14.03.2019 PS 27/19 Kommuneplanens arealdel – behandling etter 2. gang ettersyn og mekling PS 28/19 Høring delstrategier innen samferdsel for temaene veg, trafikksikkerhet, gods, mobilitet og sjø PS 29/19 Gebyrregulativ...
fredag 5. april Hitra kommune
Telefonlinjene til kommunen og legekontoret ute av drift
Det er for øyeblikket feil på internettlinjene til Hitra kommune. Dette skyldes en større feil hos Telenor. Feilretting pågår. Rettetid beregnet til senest 18:00 i kveld. Dette medfører også problemer for vårt sentralbord og legekontoret. Ved behov for akutt...
onsdag 3. april Hitra kommune
Ledig stilling – Pedagogisk leder
Vi har ledige faste stillinger som pedagogisk leder. Hitra har 5 kommunale barnehager i ulike størrelser. 4 av disse er organisert som oppvekstsentre.
onsdag 3. april Hitra kommune
Ledig stilling – Lærer
Skolesektoren består av 4 oppvekstsentre ute i grendene samt barnehage og en større grunnskole med ungdomstrinn beliggende i Fillan sentrum. Satsningsområder framover er grunnleggende ferdigheter kombinert med tidlig innsats og digitalisering.
onsdag 3. april Hitra kommune
Respekter båndtvangen
Mange har i løpet av de siste åra brukt mye av sin tid for å redusere bestanden av mink, kråke og ravn. Dette er først og fremst blitt gjort for å redusere skadene som slike arter påfører andre og da adskillig mer sårbare og sjeldne fugler. Nå opplyses...
søndag 31. mars Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillheia boligfelt
Teknisk komité har i møte 26.03.2019, sak 30/19, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Fillheia boligfelt, deler av gnr 91, bnr 1 m. fl., til offentlig ettersyn. Planforslaget består i hovedsak av tomter for 11 nye boenheter (9 eneboliger, 1 tomannsbolig), samt...
fredag 29. mars Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Lervågen Næringspark
Teknisk komité har i møte 26.03.2019, sak 37/19, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Lervågen Næringspark, gnr 95, bnr 18 m. fl., til offentlig ettersyn. Planforslaget består i hovedsak i tilrettelegging av areal for bensinstasjon, vaskeanlegg, samt serviceanlegg...
fredag 29. mars Hitra kommune
Velkommen som søker til våre barnehager – frist 1. april
Vi kan tilby: 5, 4 eller 3 dagers-plasser fra medio august 2019 Tilbud til alle barn fra 0 – 6 år. Åpningstiden er fra kl. 07:15 til 16:30, 5 dager i uka. Foreldrebetaling pr. måned: 5 d/u (100 % plass) – kr. 2990,- 4 d/u (80 % plass) – kr. 2392,- 3 d/u (60 % …
onsdag 27. mars Hitra kommune
Informasjon om fosterhjem – Frøya
Når: 4. april 2019 – kl. 18 – 20. Sted: Frøya kommune, kommunestyresalen Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem. Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg...
tirsdag 26. mars Hitra kommune
Ledig stilling – To ledige fastlegehjemler ved Hitra legekontor
Grunnet befolkningsvekst og sammenslåing med deler av Snillfjord kommune utlyser vi: – 1 ny fastlegehjemmel ved Hitra legekontor – 1 fastlegehjemmel som deleliste med annen fastlege ved Hitra legekontor De to ledige hjemlene har til sammen ca. 1350 pasienter på listen, i tillegg er hjemlene...
mandag 25. mars Hitra kommune
Grønn og enkel hverdag på kjøkkenet og i hagen
Hitra kommune og Hamos forvaltning ønsker velkommen til inspirasjonskveld for en grønnere hverdag på kjøkkenet og hagen, helt enkelt. Her vil vi gi en innføring i kompostering, med videre fokus på Bokashi kjøkkenkompost. Så får vi informasjon om...
mandag 25. mars Hitra kommune
Kunngjøring om planoppstart for reguleringsplan for eiendommene 78/2 og 78/10 på Fjellværsøya
Igangsatt reguleringsarbeid for g.nr/b.nr: 78/2 og 78/10 i Hitra kommune. I henhold til plan- og bygningslovens § 12- 8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for hytter på ovennevnte eiendommer på Fjellværsøya. Berørte grunneiere og naboer blir tilskrevet....
torsdag 21. mars Hitra kommune
Kunngjøring: Bil selges
Registreringsnummer: VX 36671 Årsmodell: 2011 Merke: Suzuki Modell: Swift Farge: Rød Kilometerstand: 170.159 EU-Godkjent: 08.03.19 Bilen befinner seg i Fillan. Selges som den er. Salg gjennomføres i form av budrunde, med startpris på kr. 10 000,- Bud sendes til postmottak@hitra.kommune.no,...
onsdag 20. mars Hitra kommune
Ledig stilling – Lærlinger innenfor flere fag
Hitra kommune har fra august 2019 ledige læreplasser i fagene: Barne- og ungdomsarbeider Helsefagarbeider Som lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget vil du få jobbe både i barnehage og på skole. Opplæring i helsefagarbeiderfaget blir på Hitra sykehjem, Tjenesten for...
tirsdag 19. mars Hitra kommune
Kollisjon mellom brøytebil og buss
Politiet meldte om kollisjon mellom en brøytebil og en buss ved Barmfjorden på Hitra.
torsdag 14. mars Hitra Frøya
Er du vår nye driftsoperatør ved vann, avløp og renovasjon?
Ved enheten Vann, Avløp og Renovasjon (Enhet VAR) er det ledig 100 % fast stilling som driftsoperatør. Stillingen er ledig for tiltredelse snarest. Enheten VAR yter tjenester overfor brukere og innbyggere i kommunen innenfor fagområdene drikkevannsforsyning, avløpshåndtering og...
fredag 8. mars Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 14.03.2019 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 19/19 Godkjenning av protokoll fra møtet den 31.01.2019 PS 20/19 Finansiering redusert utbygging Dolmøy Næringsområde PS 21/19 Finansiering VA anlegg Sandstad, Svarthavet PS 22/19 Søknad om skjenkebevilling Elif AS PS 23/19 Endring av veinavnet Utsikten til...
fredag 8. mars Hitra kommune
Sommerjobb for ungdom mellom 15 og inntil 18 år
Hitra kommune og Hitra Frivilligsentral tilbyr ungdom mellom 15 år og inntil 18 år mulighet for sommerjobb.
torsdag 7. mars Hitra kommune
Ledig stilling – Fysioterapeut ved Enhet helse, familie og rehabilitering
Ønsker du å jobbe med spennende og varierte arbeidsoppgaver? Hitra kommune søker en fysioterapeut i 100% vikariat fra 01.07.2019 til 01.06.2020 ved p.t. enhet Helse, familie og rehabilitering, rehabiliteringsteamet. Om enheten: Fysioterapeutene er organisert i egen avdeling under enheten Helse,...
onsdag 6. mars Hitra kommune
TRØNDELAG

Søknad fra HitraMat AS om økt mottak og foredling ved krabbefabrikken
HitraMat AS, som er lokalisert ved Hitra Fiskerihavn i Hitra kommune, og driver mottak og foredling av taskekrabbe, søker om økning i produksjonen til 5000 tonn i året, samt. fornyet utslippstillatelse for utslipp av prosessvann med reststoff fra produksjonsprosesser og produksjonslokaler i...
mandag 4. mars Hitra kommune
Internasjonalt kor Harmundi skal synge våren inn på 12 ulike språk
HARMUNDI gleder seg over å presentere gjesteartistene til VINTERFARVEL konserten søndag den 10. mars:   BARMAN JANITSJAR Barman Janitsjar med sin dirigent Gerard Rooker (Nederland/Frøya) er et korps som består av 12 messing -og treblåsere fra Hitra og Frøya. Tras i at de...
mandag 4. mars Hitra kommune
Ledig stilling – 2. gangs utlysning – Ferievikarstillinger ved Pleie- og omsorgstjenesten
Ønsker du en jobb innen helse i sommer?  Hitra kommune søker etter ferievikarer for perioden 17.06.19 – 18.08.19 ved: • Hitra sykehjem • Hjemmetjenesten • Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsnivå (TNF) • Oppfølgingstjenesten Hitra sykehjem har 54...
fredag 1. mars Hitra kommune
Ledig stilling – Gjeldsrådgiver ved NAV Hitra Frøya
I Hitra kommune søkes det etter en 100 % fast stilling som gjeldsrådgiver ved NAV Hitra Frøya. Om enheten: NAV Hitra Frøya består av 2 lokale NAV-kontor, 1 kontor lokalisert på kommunesentret Sistranda på Frøya, og 1 kontor lokalisert på kommunesenteret...
fredag 1. mars Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til endring i reguleringsplanen for Balsnes
Teknisk komite har i møte 26.02.2019, sak 25/19, vedtatt å legge ut forslag til endring i reguleringsplan for Balsnes, deler av gnr 127, bnr 1 m fl, til offentlig ettersyn. Planforslaget består i hovedsak av innregulering av etablerte adkomstveier i området. Planforslaget legges ut til...
torsdag 28. februar Hitra kommune
Gebyrregulativ 2019 – Feiing
Gebyrregulativ 2019 – Feiing legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 01.03.2019 – 22.03.2019. Eventuelle innspill sendes til Hitra kommune, Rådhusveien 1, 7240 Hitra eller på e-post til postmottak@hitra.kommune.no Last ned dokument: Gebyrregulativ 2019 – Feiing
torsdag 28. februar Hitra kommune
Kunngjøring: Eiendomsskatt 2019
Hitra kommunestyre vedtok den 13.12.2018 i sak 101/18 med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, eiendomsskatt på: I. Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. eiendomsskattelovens §3 bokstav c). Videre skrives det ut eiendomsskatt...
torsdag 28. februar Hitra kommune
Akvakultursøknad fra Lerøy Midt om etablering av ny lokalitet Kråka
Trøndelag Fylkeskommune har i brev av 20.02.2019 oversendt søknad fra Lerøy Midt om etablering av nytt akvakulturanlegg i Hitra kommune. Søknaden legges ut til offentlig høring i henhold til lov av 17. juni, om akvakultur. Informasjon om akvakulturlokaliteten: Navn: Kråka...
tirsdag 26. februar Hitra kommune
Ledige kommunale boliger – Melandsjø omsorgssenter og Sandstad utleieboliger
Melandsjø omsorgssenter 4 leiligheter á: 46 m² 2 leiligheter á: 54 m² (tilpasset funksjonshemmede) Byggeår: 1998 Husleie per. 01.03.19: kr 6 351 per mnd. Strøm: kr 770 per mnd. som innkreves samtidig med husleie. Totalt: kr 7121 per mnd. Boligene på Melandsjø...
tirsdag 26. februar Hitra kommune
Digital veiledning på biblioteket
Trenger du hjelp med data? Har du for lite kunnskap når det gjelder bruk av nettbrett og internett? Da kan du få hjelp på biblioteket! Hver torsdag fra kl. 11:00 til kl. 14:00 gir vi digital hjelp og veiledning. Dette er et tilbud til alle som har ting de lurer på når det gjelder bruk...
mandag 25. februar Hitra kommune
Batterijakten 2019
Miljøagentene arrangerer Batterijakten fra 11. til 31. mars 2019. Batterijakten er en klassekonkurranse for hele Norges fjerdeklassinger, hvor elevene skal samle inn brukte batterier og levere dem til gjenvinning. Kampanjen skal bidra til et større miljøengasjement i skole og lokalsamfunn,...
onsdag 20. februar Hitra kommune
Varsel om vannstenging 20. februar : Gammelsætra, Reksa, Fjellvær og Einvika
Abonnenter i området Gammelsætra, Reksa, Fjellvær og Einvika vil bli uten vann onsdag 20. februar, i tidsrommet fra kl. 10:00 til ca. kl. 15:00. Avstengingen er forårsaket av nødvendig arbeide med reparasjon av lekkasje på hovedvannledningen. Vannet blir satt på så...
tirsdag 19. februar Hitra kommune
Varsel om endring av reguleringsplan: Fillaunet 2 boligfelt
Med bakgrunn i originalt utsendt varsel om oppstart av planarbeid den 21.11.2016 varsles det nå en endring i størrelse og utforming på planområdet.
fredag 15. februar Hitra kommune
Ledig stilling – Vernepleierstilling ved TNF / Bolig Sunde
Søkes etter en vernepleier ved TNF / Bolig Sunde I Hitra kommune søkes det en 100% fast stilling ved Tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF)/ Bolig Sunde. Til stillingen vil det ligge ca.: • 80% vernepleieransvar • 20% administrativt ansvar Om enheten: TNF er en tjeneste som...
fredag 15. februar Hitra kommune
Ledig stilling – Vernepleierstilling ved Hitra sykehjem
Ønsker du å jobbe i et arbeidsmiljø som setter brukernes livsglede i fokus? I Hitra kommune utlyses det en 80 % fast vernepleierstilling ved Hitra sykehjem, med mulighet for økning til 100% Om enheten: Hitra sykehjem har i alt 54 plasser og består av korttidsavdeling, somatisk...
fredag 15. februar Hitra kommune
Ledig stillinger – Sykepleierstillinger ved Hitra sykehjem og hjemmetjenesten
Ønsker du å jobbe som sykepleier i et aktivt og faglig utfordrende arbeidsmiljø? I Hitra kommune utlyses det sykepleierstillinger ved Hitra sykehjem og hjemmetjenesten. Stillingene som utlyses er: • 3 x 100 % fast sykepleierstillinger. • 1 x 100 % vikariat sykepleierstilling, med...
fredag 15. februar Hitra kommune
Ledig stilling – Lærer
Hitra kommune har ledige faste stillinger som lærer på 1.- 10. trinn. Skolesektoren består av 4 oppvekstsentre ute i grendene samt barnehage og en større grunnskole med ungdomstrinn beliggende i Fillan sentrum. Satsningsområder framover er grunnleggende ferdigheter kombinert med tidlig...
onsdag 13. februar Hitra kommune
Ledig stilling – Pedagogisk leder
Hitra kommune har ledige faste stillinger som pedagogisk leder Hitra har 5 kommunale barnehager i ulike størrelser. 4 av disse er organisert som oppvekstsentre. Nåværende satsningsområder i sektoren er språk, digitale verktøy, helhetlig tilnærming gjennom tverrfaglig...
onsdag 13. februar Hitra kommune
Barnehage- og skoleruta 2019/2020
Barnehage- og skoleruta for 2019/2020 er nå tilgjengelig. Du kan finne den, samt gjeldene barnehage- og skolerute, her. Du kan også laste den ned direkte her: Barnehage- og skoleruta 2019/2020
tirsdag 12. februar Hitra kommune
Hitterkveld 2019
Da er det klart for årets Hitterkveld, lørdag 23. mars kl. 18.00 i Hitrahallen. Hjertelig velkommen til en minnerik kveld med underholdning, god mat og  prisutdelinger. Kjøp billett
tirsdag 12. februar Hitra kommune
Feiegebyr og kommunale avgifter
Vi har i den seneste tiden sendt ut kommunale avgifter. Nytt for i år er at det er også innført en kommunal plikt til å gjennomføre feiing/tilsyn også i fritidsboliger. Hvis du har spørsmål angående de kommunale avgiftene, ber vi deg kontakte følgende...
fredag 8. februar Hitra kommune
Bruk Opplevelseskortet på Hitra Kulturfestival
Det er mulig å bruke Opplevelseskortet på de arrangementene under Hitra Kulturfestival som krever inngangsbillett. Les hvilke her:
torsdag 7. februar Hitra kommune
Flere nylig sertifiserte ICDP-veiledere i kommunen
For to år siden fikk Hitra kommune tildelt midler fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for foreldrestøttende tiltak.  Disse midlene skulle brukes bl.a. for å øke kompetanse om ICDP-programmet i kommunen. ICDP betyr International Child Development Programme og er en...
tirsdag 5. februar Hitra kommune
Hitra Kulturfestival er i gang
I går gikk startskuddet for festivalen, og nye beboere på Hitra var invitert til rådhuset for samling og orientering. Mat, sang og prat på programmet Programmet for kvelden bestod av velkomst ved ordfører og rådmann. Servering av Hitra-tapas, kulturelle innslag for sangkoret...
tirsdag 5. februar Hitra kommune
Hitra legekontor holder stengt 8. februar
Hitra legekontor er stengt fredag 8. februar på grunn av personalmøte. Ved behov for kontakt med legevakt; ring 116 117. Vi minner om at deres hjemmesider, hitralegekontor.no, hvor du kan bestille resepter og legge inn beskjeder.
mandag 4. februar Hitra kommune
TRØNDELAG

Følg kommunestyret direkte
Saker til behandling PS 1/19 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.12.2018 PS 2/19 – Igangsetting – Reguleringsplan for Lervågen, gnr 96, bnr 33 m fl PS 3/19 – Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Volden gnr 6 bnr 1 PS 4/19 – Søknad om...
torsdag 31. januar Hitra kommune
Velkommen til «Ny på Hitra-aften»
Kommunen ønsker å feire deg som flyttet til Hitra i 2017 og 2018 under samlingen "Ny på Hitra". Samlingen blir arrangerert på rådhuset, 4. februar kl. 17.
onsdag 30. januar Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 31.01.2019 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 1/19 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.12.2018 PS 2/19 – Igangsetting – Reguleringsplan for Lervågen, gnr 96, bnr 33 m fl PS 3/19 – Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Volden gnr 6 bnr 1 PS 4/19 – Søknad om...
fredag 25. januar Hitra kommune
Hitra kulturfestival 2019
Da er programmet klart for Hitra kulturfestival 2019, som arrangeres 4 – 10. februar. Vi legger her ut hele programmet, og ønsker hjertelig velkommen til den første vinterfestivalen her på Hitra. Billetter til festivalen kan du kjøpe her. Programmet for festivalen er her.
torsdag 24. januar Hitra kommune
Bli med på hagefugltellingen
Hele Norden samles rundt sine matstasjoner for fuglene for fugler, og rapporterer det de finner i løpet av kampanjedagene.
torsdag 24. januar Hitra kommune
Ledig stilling – Avdelingsleder ved Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF)
Hitra kommune søker etter en trygg, raus og modig avdelingsleder i 100% fast stilling ved tjeneste for personer med nedsatt funksjonsnivå (TNF).
torsdag 24. januar Hitra kommune
Ledig stilling – Høgskolestillinger ved Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF)
TNF er en tjeneste som ivaretar personer med ulike typer nedsatt funksjonsevne. Vi favner mange mennesker med ulike sammensatte behov fra 0-100 år i Hitra kommune. Enheten består av Øytun bofellesskap med to boliger, støttekontakt, privat avlastning og avlastning ved Hitra Barnebolig.
torsdag 24. januar Hitra kommune
Hitra kulturfestival 2019
Da er programmet klart for Hitra kulturfestival 2019, som arrangeres 4 – 10. februar. Vi legger her ut hele programmet, og ønsker hjertelig velkommen til den første vinterfestivalen her på Hitra. Billetter til festivalen kan du kjøpe her. Programmet for festivalen er her.
mandag 21. januar Hitra kommune
Ledig stilling som treningsveileder
Stilling som trenings- og frisklivsveileder ved medisinsk treningsklinikk og frisklivstilbud. Hitra kommune søker etter en trenings- og frisklivsveileder i ett 100% vikariat fra 01.03.2019 til 31.12.2019 i enhet helse, familie og rehabilitering. Mulig med forlengelse. Om enheten: Stillingen er tillagt...
fredag 18. januar Hitra kommune
Lettere å finne kontaktinformasjon til ansatte
Det skal nå være lettere å finne e-postadresse og telefonnummer til ansatte i Hitra kommune. Du kan filtrere etter forbokstaven i etternavn, eller seksjon/enhet. Ett trykk på e-postadressen eller telefonnummeret, vil sømløst åpne din foretrukne e-post/telefonapplikasjon....
onsdag 16. januar Hitra kommune
Oppstart av navnesak for Gjeldsøy, Litjhelsøya, Kjønnøya, Hakkebuøya
I forbindelse med områdeadressering i Hitra kommune har Språkrådets stedsnavntjeneste tatt opp navnesak for navn på noen øyer i kommunen, jfr. brev 2.1.2019. Øyene har ulike skrivemåter i offentlig bruk, og navnesaken blir tatt opp for å få avklart riktig...
onsdag 16. januar Hitra kommune
Ledig stilling – ferievikar til pleie og omsorg
Hitra kommune søker etter ferievikarer for perioden 17.06.19 – 18.08.19 ved: • Hitra sykehjem • Hjemmetjenesten • Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsnivå (TNF) • Oppfølgingstjenesten Hitra sykehjem har 54 plasser og består av avdelinger for personer med...
tirsdag 15. januar Hitra kommune
Flere norskkurs på Hitra/ New norwegian language courses on Hitra
Hitra kommune planlegger å arrangere norskkurs for innbyggere med utenlandsk bakgrunn. Målgruppe: Arbeidsinnvandrere fra EU/EØS-området. Andre som ikke har rett eller plikt til norskopplæring ved innvandring. Kursene vil ha tema både fra yrkeslivet og samfunnslivet for...
fredag 11. januar Hitra kommune
Vannutkobling – fra Haranesveien til Hammerstad – 14.01
Det vil bli vannutkobling fra Haranesveien til Hammerstad i forbindelse med omlegging av hovedvannledning, mandag 14.01.19 fra kl. 12:00 til 14:00. Spørsmål kan rettes til Teknisk vakt på telefon 72 44 18 10. Vann, avløp og renovasjon
fredag 11. januar Hitra kommune
Hitra kommune søker lærere
I oppvekstsektoren er det ledig inntil 2 faste stillinger som lærer på 1.- 7. trinn. Oppvekstsektoren består av 4 oppvekstsentre ute i grendene samt barnehage og en større grunnskole med ungdomstrinn beliggende i Fillan sentrum. Hitra kommune har mange elever fra andre land. Vi har stor...
torsdag 10. januar Hitra kommune
Minneord for Louis André Akseth
Det var med stor sorg vi mottok melding om at tidligere varaordfører og skoleleder Louis André Akseth var gått bort. Louis døde nyttårsaften, 71 år gammel. Louis vokste opp på Akset på Fjellværsøya, sønn av Petra og Olaus Akset, som nest eldst i...
tirsdag 8. januar Hitra kommune
Møteplan 1. halvår 2019
Møteplan for 1. halvår 2019 er nå tilgjengelig, og kan leses nedenfor. Møteplan 1. halvår 2019
mandag 7. januar Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL