Hitra
Ledig stilling- Tilkallingsvikar i oppvekstsektoren
Hitra kommune søker tilkallingsvikarer i oppvekstsektoren Oppvekstsektoren består av 5 oppvekstsentre ute i grendene og en større grunnskole med ungdomstrinn samt en større barnehage beliggende i Fillan sentrum. Det er behov for tilkallingsvikarer ved de fleste enhetene....
fredag 15:14 Hitra kommune
Opplever du en krise, store belastninger, har selvmordstanker eller er bekymret for noen som har det vanskelig?
Når du har det vanskelig er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha det slik og at det finnes personer som kan hjelpe deg. Snakk med noen du stoler på og fortell hvordan du har det, eller ta kontakt med en helsetjeneste eller en hjelpetelefon. Du kan også finne mye …
mandag 10. februar Hitra kommune
Ledige stillinger- Lærer
Er du vår nye lærer? Hitra kommune har ledige faste stillinger som lærer på 1.- 10. trinn. Skolesektoren består av 5 oppvekstsentre ute i grendene og en større grunnskole med ungdomstrinn samt en større barnehage beliggende i Fillan sentrum. Satsningsområder framover...
mandag 10. februar Hitra kommune
Ledige stillinger- Pedagogisk leder
Spennende pedagogisk lederjobb i et unikt kystsamfunn Hitra kommune har ledige faste stillinger som pedagogisk leder Hitra har 6 kommunale barnehager i ulike størrelser. 5 av disse er organisert som oppvekstsentre. Nåværende satsningsområder i sektoren er språk, digitale...
mandag 10. februar Hitra kommune
Informasjonsmøte om fosterhjem 10. februar
Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å finne ut av det å være fosterhjem kan passe for deg. Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg ikke til noe ved å delta på et informasjonsmøte. Tid: 10. februar kl....
fredag 7. februar Hitra kommune
Mulig lukt i forbindelse med slamtømming på Ulvøya i uke 8
På grunn av at brua mellom Fjellværsøya og Ulvøya i Hitra kommune er nedklassifisert i forhold til akseltrykk på biler, må tømming av slam- og septiktanker på Ulvøya gjøres på annen måte enn tidligere. Dette vil foregå ved at man...
fredag 7. februar Hitra kommune
Varsel om oppstart av planarbeid og utlegging av forslag til planprogram til offentlig ettersyn – Sandstad masseuttak
I medhold av plan- og bygningslovens §§12-8, 12-9 og 12-11 kunngjøres at det er satt i gang reguleringsarbeid med konsekvensutredning. Sweco Norge AS er engasjert til å utarbeide planprogram, konsekvensutredning og planforslag for detaljreguleringsplan på eiendommen gnr 122, bnr 15 m....
torsdag 6. februar Hitra kommune
Barneverntjenestens mottakstelefon – 4. og 5. februar
Onsdag 4. februar og torsdag 5. februar er mottakstelefonen til barneverntjenesten satt over til barnevernvakta. Ved behov kan du ringe direkte til barnevernvakta på telefon 116 111 eller 02800.
tirsdag 4. februar Hitra kommune
TRØNDELAG

Legevakten i nye lokaler – ingen endringer for pasienter
Legevakten i Orkdalsregionen er nå samlokalisert med mottaksavdelingen ved Orkdal Sjukehus. Den nye enheten får navnet Felles mottaksenhet. Endringen består kun i at legevakten har flyttet inn i nye lokaler hvor legekonsultasjon finner sted, og endrer ikke på hvordan pasientene skal forholde...
mandag 3. februar Hitra kommune
Feiing/tilsyn av fritidsboliger
Kommunene er av staten pålagt å gå gjennomføre tilsyn/feiing også i fritidsboliger. Dette i håp om å redusere antall branner også i fritidsboliger på lik linje med den reduksjonen en registrerer innen boligbranner etter innføring av kommunal feie-/...
mandag 3. februar Hitra kommune
Offentlig høring – Oppdeling av veiparsell sjøveien
Veiparsellen Sjøveien på Kvenvær i Hitra kommune har blitt fysisk sperret for gjennomkjøring. For at besøkende, utrykning og andre skal finne frem til riktig husstand, er det nødvendig å dele den etablerte veiparsellen opp i flere deler.   Eventuelle merknader...
fredag 31. januar Hitra kommune
Vaner som forebygger smitte
Møter du personer som føler seg syke med feber og hoste eller pustevansker og har vært i Wuhan eller andre deler av Hubei-provinsen i Kina de siste 14 dagene? føler seg syke med feber og hoste eller pustevansker, og som de siste 14 dagene har vært i kontakt med noen som har...
fredag 31. januar Hitra kommune
Hitra kulturfestival 2020 – Program
Her finner du hele kortversjonen av programmet på Hitra kulturfestival 2020:
fredag 31. januar Hitra kommune
Lars Monsen og Trine Rein til «Hitra kulturfestival»
Lars Monsen rett fra Femundløpet til Hitra! Kun dager etter å ha kjørt det 650 kilometer lange Femundløpet kommer hundekjører og ekspedisjonsfarer Lars Monsen til Hitra kulturfestival for å fortelle om sine mange opplevelser i villmarka. Foredraget bærer tittelen...
torsdag 30. januar Hitra kommune
Kjære deg som flyttet til Hitra i 2019
Hitra kommune ønsker å feire deg som flyttet til Hitra i 2019 under samlingen «Ny på Hitra». Det blir en stor glede å hilse på deg personlig, og orientere deg om det Hitra har å by på. Program: Velkommen ved ordfører Servering av Hitra-tapas Kulturelle...
onsdag 29. januar Hitra kommune
Ledig stilling – Renholdsoperatører
Hitra kommune har ledig  inntil 2 faste årsverk og tilkallingsvikarer som renholdsoperatører. Renholdstjenesten er en del av Driftsavdelingen. Enheten har avdelingsledere på vaktmestertjenesten og renhold.  Ved renholdstjenesten er det ansatt ca.15 årsverk. Tjenesten ønsker...
onsdag 29. januar Hitra kommune
Ledig stilling – Driftsoperatør
Driftsenheten søker etter driftsoperatør i 100 % fast stilling. Stillingen er ledig for tiltredelse snarest. Driftsenheten yter tjenester overfor brukere og innbyggere i kommunen innenfor fagområdene kommunale bygg og eiendommer/anlegg, veier, gater, kaier, havner og rekreasjonsområder....
onsdag 29. januar Hitra kommune
«Transjoik og Quintus» i Meierisalen torsdag 30. januar kl. 19.00
Hitra kulturfestival 2020 Torsdag 30. januar 2020 kl. 19.00 i Meierisalen Endelig på samme scene, på samme konsert! Råsterke musikere gir deg sterk, rytmisk musikk. Du går ikke deprimert ut i januar natta etter denne musikkfesten. – Det er bare å strekke armene i været og...
tirsdag 28. januar Hitra kommune
Ristet «blings» med Hitra-krabbe
Wenche har tatt turen til Hitra i Trøndelag. Sammen med Anton Fjellvær fra Hitramat lager hun krabbesmørbrød med avokadekrem og syltet rødløk.
tirsdag 28. januar TV 2
Håndrenset Hitra-krabbe blir til deilig smørbrød
Wenche har tatt turen til Hitra i Trøndelag. Sammen med Anton Fjellvær fra Hitramat lager hun krabbesmørbrød med tarepesto, rogn og syltet rødløk.
tirsdag 28. januar TV 2
Offentlig høring – Søknad om ny akvakulturlokalitet
Lerøy Midt AS søker om å opprette ny akvakulturlokalitet for matfisk i sjøvann i Hitra kommune. Navn: Håskjæret  Posisjon i grader og desimalminutter: 63˚ 37.588’ N 8˚32.467 ’ E Kartdatum : Euref89/WGS84 Søknaden omfatter en lokalitetsbiomasse på 3...
mandag 27. januar Hitra kommune
Ledig stilling – HR-sjef (personalsjef)
Fremtidens tjenester bygger vi med relevant kompetanse, godt medarbeiderskap og lederskap Hitra kommune søker en engasjert, gjennomføringssterk, strategisk og kunnskapsrik HR-sjef som skal bidra til å utvikle organisasjonen for å imøtekomme dagens og fremtidens krav til kommunen....
mandag 27. januar Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 30.01.2020 kl. 11:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 1/20 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.12.2019 PS 2/20 – Avtale om kjøp av næringseiendom i Hitra Industripark Øst – Næringsknuten AS PS 3/20 – Tilstand- og vedlikeholdsplan kommunale veger Hitra kommune PS 4/20 –...
lørdag 25. januar Hitra kommune
Ledig stilling – Ferievikar i pleie og omsorg 2020
Hitra kommune søker etter ferievikarer i pleie og omsorg for perioden 15.06.2020 -16.08.2020 ved: • Hitra sykehjem • Hjemmetjenesten • Oppfølgingstjenesten • Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF) Om enheten: Hitra sykehjem har 54 plasser og består av...
fredag 24. januar Hitra kommune
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Ansnes havn
Vi viser til tidligere utsendt varsel om oppstart av regulering for Prosjektet Ansnes Brygge av 1.10.2020. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette om utvidelse av planområdet. Planområdet blir med dette på ca. 11 daa. På grunn av en endring i prosjektet utvides...
fredag 24. januar Hitra kommune
Hitra kulturfestival 2020 – Program
Her finner du hele kortversjonen av programmet på Hitra kulturfestival 2020:
torsdag 23. januar Hitra kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering for Nordbotn småbåthavn
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at Kystplan AS på vegne av tiltakshaver Steffen Kirknes setter i gang arbeid med detaljregulering for Nordbotn småbåthavn. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for småbåthavn med tilhørende...
torsdag 23. januar Hitra kommune
Ledig stilling – Kinomedarbeider i 15 % fast stilling
Vi søker etter kinomedarbeider 15 % stilling, fast f.o.m 1. mars 2020. Om stillingen og arbeidsoppgaver: Arbeidstiden er for tiden onsdag, fredag og søndag ettermiddag med turnus hver tredje uke. Foruten visning av film, vil kinomaskinisten også bli brukt til betjening av kinokiosk samt arbeid...
torsdag 23. januar Hitra kommune
Ledig stilling – Fagleder kino i 50 % fast stilling
Vi søker etter fagleder kino 50 % stilling, fast f.o.m. 1. mars 2020.         Arbeidsoppgaver og ansvarsområder Stillingen fordeler seg slik: • Fagleder kino 30 % • Kinomedarbeider 15 % stilling (turnus hver 3’dje uke) • Annet arbeid...
torsdag 23. januar Hitra kommune
Følg møte i Hitra kommunestyre direkte
Se innkalling og saksliste for kommunestyret (2019-2023)  
torsdag 23. januar Hitra kommune
Ledig stilling – Hitra sykehjem søker etter sykepleiere i 100% fast stilling
Hitra sykehjem søker etter sykepleiere til 3 x 100 % fast stilling. Om enheten: Hitra sykehjem har i alt 54 plasser og består av korttidsavdeling, somatisk bofellesskap og avdelinger for personer med demenssykdom, innenfor dette også tilrettelagt plass for eldre med behov for heldøgnsomsorg...
torsdag 23. januar Hitra kommune
Ledig stilling – Hitra kommune søker etter sykepleiere og vernepleiere ved Hitra barnebolig.
Ved Enhet tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF) jobbes det med å videreutvikle fagmiljøet ved de forskjellige avdelingene. Hitra kommune lyser dermed ut 3 x 100% fast høgskolestillinger ved Hitra barnebolig. Om enheten: Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne...
torsdag 23. januar Hitra kommune
Legekontor og helsestasjon stengt 27. januar
Hitra legekontor og helsestasjon er stengt mandag 27. januar på grunn av nødvendig oppgradering av datasystem. Ved behov for legehjelp, ring Legevaktsentralen 116 117. Ved alvorlig livstruende sykdom, ring 113.
torsdag 23. januar Hitra kommune
TRØNDELAG

Ledig stilling – Avdelingsleder ved Hjemmetjenesten i Hitra kommune
I Hitra kommune utlyses det avdelingslederstillinger ved hjemmetjenesten. Stillingene som utlyses er: • 2 x 100% fast avdelingslederstillinger i kombinasjon med turnusarbeid (60% avdelingsleder og 40% turnus). Om enheten: Hjemmetjenesten består av 33 årsverk. Vi tilbyr hjemmesykepleie og praktisk...
torsdag 23. januar Hitra kommune
Lars Monsen og Trine Rein til «Hitra kulturfestival»
Lars Monsen rett fra Femundløpet til Hitra! Kun dager etter å ha kjørt det 650 kilometer lange Femundløpet kommer hundekjører og ekspedisjonsfarer Lars Monsen til Hitra kulturfestival for å fortelle om sine mange opplevelser i villmarka. Foredraget bærer tittelen...
onsdag 22. januar Hitra kommune
Ledig stilling – Geodata/- oppmålingsingeniør
Hitra kommune søker Geodata/- oppmålingsingeniør i 100 % fast stilling Ledig stilling med tiltredelse snarest. Stillingen er ved plan, landbruks og miljøenheten i kommunen. Enheten har oppgaver innenfor plan/ landbruk/ miljø/ oppmåling/ kart/ byggesak/ vilt og har pr. i dag...
onsdag 22. januar Hitra kommune
Ledig stilling – Konsulent til politisk sekretariat
Ønsker du en stilling som arbeider i spennet mellom politikk og administrasjon? Hitra kommune søker konsulent til politisk sekretariat til 100 % fast stilling. Om stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver: Stillingen som konsulent er en utfordrende og spennende stilling hvor du får...
tirsdag 21. januar Hitra kommune
Guide til sjømatrestauranter i Oslo: Nå er skalldyrene knallgode
Reker, kamskjell og blåskjell smaker aller best i de kalde vintermånedene. På disse ti stedene kan du nyte sjømat.
tirsdag 21. januar $ Aftenposten
Test in Norwegian language, Norwegian social studies and Statsborgerprøve
Hitra kommune and Frøya kommune cooperate on arranging tests in the Norwegian language, Norwegian social studies and Statsborgerprøve. The Norwegian examination consists of a written and an oral test. The written test consists of examinations in reading comprehension, listening comprehension and...
søndag 19. januar Hitra kommune
Prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve
Hitra kommune og Frøya kommune samarbeider om prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve. English version available here. Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse,...
søndag 19. januar Hitra kommune
Temamøte i Hitra kommunestyre torsdag den 23.01.2020 kl. 11:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Tema: Utfordringsbildet innenfor NAV, Barne- og familietjenesten Innledere: • Status nasjonalt og lokalt i NAV – utfordringsbilde v/NAV-leder Hitra og Frøya • Diakoni på Hitra v/diakon i Kirken • Barnevern i et 3 – års perspektiv og status 2019 v/leder barnevern og...
torsdag 16. januar Hitra kommune
Fikk besøk av en fremmed hund
onsdag 15. januar Hitra Frøya
Varsel om oppstart av planarbeid – Furulund og Vollan
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved at det er igangsatt reguleringsarbeid. Kystplan AS er engasjert til å utarbeide en reguleringsplan for deler av eiendommene gnr. 127 bnr. 18 og 23. Planområdet ligger i gjeldene reguleringsplan for Balsnes, planid: R49....
onsdag 8. januar Hitra kommune
Trondheimsolistenes nyttårskonsert 2020
TrondheimSolistene kommer også i 2020 og feirer nyttår på Hitra. TRONDHEIMSOLISTENE er et dynamisk kvalitetsensemble av musikere tilknyttet Trondheim. Orkesteret ble etablert i 1988 og er et kammerorkester med stor programbredde og musikalsk vidsyn.  Dagens kunstneriske leder, Geir Inge...
fredag 3. januar Hitra kommune
Jeg ønsker alle innbyggere i nye Hitra kommune et godt nytt år!
1. januar 2020 innebærer en historisk begivenhet. Våre kommunegrenser i sør blir flyttet og Hitra kommune blir en større kommune. Vi får dermed også en liten bit av Fastlands-Norge ved at de nordlige delene av Snillfjord blir en del av øykommunen Hitra. Jeg våger...
28. desember 2019 Hitra kommune
Åpningstider for julen 2019
Innlegget Åpningstider for julen 2019 dukket først opp på Hitra kommune.
20. desember 2019 Hitra kommune
Viktig informasjon om bruk av nødnummer
Etter at landets legevaktsentraler gikk over til nasjonalt telefonnummer 116117 er nå det gamle telefonnummeret til Legevaktsentralen på Orkdal Sjukehus fjernet. Publikum som ringer det gamle nummeret får en talemelding, men denne gir ikke informasjon om et annet telefonnummer som publikum kan...
20. desember 2019 Hitra kommune
Varsel om oppstart av planarbeid – Fv. 714 Røssvika – Slåttavika
20. desember 2019 Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Neverlia Flerbruksanlegg, bnr 104, bnr 48 m.fl.
Teknisk komité har i møte 16.12.2019, sak 167/19, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan og VA-plan for Neverlia Flerbruksanlegg til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter et større masseuttak og flerbruksanlegg bestående av travbane, motorsportbane, område for...
19. desember 2019 Hitra kommune
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2020. Søknadsfristen er 1. februar 2020, og det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no Målsetting Søknader skal bidra til å oppfylle...
19. desember 2019 Hitra kommune
Offentlig høring – Oppdeling av veiparsellen Sjøveien og tildeling av flere veinavn
Veiparsellen Sjøveien på Kvenvær i Hitra kommune har blitt fysisk sperret for gjennomkjøring.  For at besøkende, utrykning og andre skal finne frem til riktig husstand, er det nødvendig å dele veiparsellen i flere deler. Forslag til navn på tre veiparseller...
19. desember 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – Hitra sykehjem søker etter sykepleiere i 100% fast stilling
Hitra sykehjem søker etter sykepleiere til 3 x 100 % fast stilling. Om enheten: Hitra sykehjem har i alt 54 plasser og består av korttidsavdeling, somatisk bofellesskap og avdelinger for personer med demenssykdom, innenfor dette også tilrettelagt plass for eldre med behov for heldøgnsomsorg...
18. desember 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – Hitra kommune søker etter sykepleiere og vernepleiere ved Hitra barnebolig.
Ved Enhet tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF) jobbes det med å videreutvikle fagmiljøet ved de forskjellige avdelingene. Hitra kommune lyser dermed ut 3 x 100% fast høgskolestillinger ved Hitra barnebolig. Om enheten: Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne...
18. desember 2019 Hitra kommune
Noe lengre saksbehandlingstid som følge av overgang til ny kommune
Hitra kommune blir «ny» kommune den 01.01.2020, som følge av sammenslåingen med Sundlandet krets i Snillfjord kommune. Krav om avslutting av arkiver Når nye kommuner dannes, må arkivene til den «gamle» kommunen avsluttes. Den nye kommunen skal starte med nytt arkiv...
16. desember 2019 Hitra kommune
Donissen: Slik kvitter du deg med julefettet
Donissen i Hitra kommune ber alle passe på at det bare er bæsj, tiss og dopapir som skal i toalettet. Alt annet skal håndteres som restavfall, og skal i søpla. Fettet størkner i avløpssystemet Fett, matrester, våtservietter, Q-tips, øyelinser, vasketuer og mye...
16. desember 2019 Hitra kommune
HAMOS – Åpningstider julen 2019
I forbindelse med jul og nyttår har HAMOS redusert åpningstid både ved kundesenteret og på gjenvinningsstasjonene. Følgende åpningstider gjelder for gjenvinningstasjonen på Hitra: 24. desember Åpent 09 – 12 27. desember Stengt 28. desember Åpent 09 –...
12. desember 2019 Hitra kommune
Følg kommunestyre direkte – 12. desember
Innkalling til møte i Kommunestyre 2019-2023
12. desember 2019 Hitra kommune
Kunngjøring: Sammenslåing av legater
Hitra kommune har i dag 8 bankkontoer som gjelder gamle legater, samt et legat som ikke har egen bankkonto, men som står i kommunens balanse. Formannskapet har i møte 03.12.2019, sak 39/19, vedtatt at disse skal slås sammen til ett legat med en tilhørende bankkonto, og gis navnet...
10. desember 2019 Hitra kommune
TRØNDELAG

Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 12.12.2019 kl. 10:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 53/19 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 21.11.2019 PS 54/19 – Regulering av drifts- og investeringsbudsjettet for 2019 PS 55/19 – Betalingssatser for oppvekstsektoren 2020 PS 56/19 – Betalingssatser for kultursektoren 2020 PS 57/19 – Fastsetting av...
10. desember 2019 Hitra kommune
Trondheimsolistenes nyttårskonsert 2020
TrondheimSolistene kommer også i 2020 og feirer nyttår på Hitra. TRONDHEIMSOLISTENE er et dynamisk kvalitetsensemble av musikere tilknyttet Trondheim. Orkesteret ble etablert i 1988 og er et kammerorkester med stor programbredde og musikalsk vidsyn.  Dagens kunstneriske leder, Geir Inge...
10. desember 2019 Hitra kommune
Egengodkjenning – endring i reguleringsplan for Balsnes, deler av gnr 127, bnr 1 m. fl.
Kommunestyret egengodkjente i møte 21.11.2019, sak 46/19, endring i reguleringsplanen for Balsnes, deler av gnr. 127, bnr. 1 m. fl. i melhold av plan- og bygningslovens §§12-10, 12-11 og 12-12, samt naturmangfoldlovens §7.  Vedtaket kan påklages innen tre uker fra...
9. desember 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – HR-sjef / personalsjef til kommunens personalseksjon
Fremtidens tjenester bygger vi med relevant kompetanse, godt medarbeiderskap og lederskap Hitra kommune søker en engasjert, gjennomføringssterk, strategisk og kunnskapsrik HR-sjef som skal bidra til å utvikle organisasjonen for å imøtekomme dagens og fremtidens krav til kommunen....
7. desember 2019 Hitra kommune
Juleavslutning med Tirsdagsgruppa
Alle deltakere i Tirsdagsgruppa og Treningsklinikken inviteres til en felles juleavslutning! Vi gjentar suksessen i fra tidligere, og arrangerer juleavslutningen for 6. gang på Blåskoghytta. Der serverer vi en komplett julemiddag med alt av tilbehør og dessert, og i tillegg blir det sosialt...
4. desember 2019 Hitra kommune
Høring: Forslag til gebyrregulativ for vann, avløp, slam og renovasjon 2020
Forslag til gebyrregulativ for vann, avløp, slam og renovasjon 2020 legges ut til høring i perioden 19.11 – 02.12. Innspill Innspill sendes skriftlig innen 2. desember til Hitra kommune, Postmottak, Rådhusveien 1, 7240 Hitra – eller på e-post til postmottak@hitra.kommune.no...
2. desember 2019 Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan og VA-plan for Sentrumsgården, bnr 93, bnr 105 m.fl.
Teknisk komité har i møte 19.11.2019, sak 149/19, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan og VA-plan til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter utvikling av eiendommen i form av næringbebyggelse med økt utnyttingsgrad, større byggehøyde enn tidligere,...
28. november 2019 Hitra kommune
Offentlig ettersyn – forslag til endring i reguleringsplan for Selvågen sør, gnr 68, bnr 1 m.fl.
Teknisk komité har i møte 19.11.2019, sak 153/19, vedtatt å legge ut forslag til endring i reguleringsplan for Selvågen sør, gnr 68, bnr 1 m.fl. til offentlig ettersyn. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 29.11.2019 – 24.01.2020. Eventuelle merknader til...
28. november 2019 Hitra kommune
Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn – forslag til planprogram for Friheten, gnr 16, bnr 92 m.fl.
Teknisk komité har i møte 19.11.2019, sak 156/19, vedtatt å legge ut forslag til planprogram – Friheten, gnr 16, bnr 92 m.fl. til offentlig ettersyn. Hensikten med det igangsatte planarbeidet er å etablere hyttefelt med 20 – 25 hytter med tilhørende infrastruktur i...
28. november 2019 Hitra kommune
Ledig stilling – Enhetsleder / styrer ved Fillan bhg.
Vil du lede Hitras største barnehage? Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder/ styrer i Fillan barnehage. Vi søker en ny øverst leder som i nært samarbeid med assisterende styrer skal ha hovedfokus på å lede det pedagogiske arbeidet, være en...
26. november 2019 Hitra kommune
Statsborgerseriemoni 2019 – to nye statsborgere fra Hitra
85 nye norske statsborgere deltok under lørdagens høytidelige statsborgerseremoni i Erkebispegården i Trondheim. I år gjennomfører Fylkesmannen i Trøndelag to statsborgerseremonier, en på Steinkjer og en i Trondheim. I helga var det nye statsborgere i den sørlige...
26. november 2019 Hitra kommune
Offentlig ettersyn – Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring
Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøres legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 26.11 – 10.12.2019. Innspill sendes skriftlig innen 10.12.2019 til Hitra kommune, Postmottak, Rådhusveien 1, 7240 Hitra – eller på e-post til postmottak@hitra.kommune.no Relevante...
25. november 2019 Hitra kommune
Ledig stilling- Lærer ved Kvenvær oppvekstsenter
Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som lærer på 1.-4. trinn Oppvekstsektoren består fra 1.1.2020, av 5 oppvekstsentre ute i grendene samt en større grunnskole med ungdomstrinn samt en barnehage beliggende i Fillan sentrum. Satsningsområder framover er grunnleggende ferdigheter...
25. november 2019 Hitra kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Om tilskuddsordningen Beløp: Om lag 310 millioner kroner (2020) Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13....
25. november 2019 Hitra kommune
Følg dagens møte i Kommunestyre 2019-2023
Innkalling til møte i Kommunestyre 2019-2023 – 21.11.2019
21. november 2019 Hitra kommune
Høring: Forslag til gebyrregulativ for vann, avløp, slam og renovasjon 2020
Forslag til gebyrregulativ for vann, avløp, slam og renovasjon 2020 legges ut til høring i perioden 19.11 – 02.12. Innspill Innspill sendes skriftlig innen 2. desember til Hitra kommune, Postmottak, Rådhusveien 1, 7240 Hitra – eller på e-post til postmottak@hitra.kommune.no...
19. november 2019 Hitra kommune
Hitra Legekontor og Helsestasjonen holder stengt 22.- og 25. november
Hitra Legekontor og Hitra helsestasjon holder stengt fredag 22. november og mandag 25. november. Kontakt med lege oppnås ved å ringe Legevaktsentralen på telefon 116 117.  
18. november 2019 Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL