Hitra
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 21.06.2018 kl. 10:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 40/18   Godkjenning av protokoll fra møtet den 31.05.2018 PS 41/18   Renovering og utvidelse av Hitra storkjøkken. Finansiering av uforutsatte oppgaver. PS 42/18   Hitra Storkjøkken – Økonomirapport 1. tertial 2018 PS...
torsdag 13:42 Hitra kommune
Helsesøster til helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Hitra kommune har vikariat som helsesøster ledig for snarlig tiltredelse. Kommunen har følgende stilling ledig: • 100 % vikariat som helsesøster for helsestasjons- og skolehelsetjenesten for perioden 01.08.18 – 30.06.19 Det kan oppstå ytterligere ledige vikariat som...
onsdag 21:21 Hitra kommune
Hitra kommune søker lærere
LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL Hitra kommune – en attraktiv arbeidsgiver. Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel.  Kommunen er...
tirsdag 5. juni Hitra kommune
Hitra kommune har egengodkjent ny Forvaltningsplan for hjortevilt, for perioden 2018-2020
Hitra kommunestyre egengodkjente i møte 31. mai 2018, ny forvaltningsplan for hjortevilt for perioden 2018-2020. Kommunestyret godkjente samtidig revidert versjon av dokumentet Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet fra 2015. Forvaltningsplanen, kombinert med ny forskrift om...
tirsdag 5. juni Hitra kommune
Bålforbud på Hitra og Frøya fra fredag 01.06.18
Det er nå nedlagt forbud mot å gjøre opp åpen ild i skog og mark innenfor Hitra og Frøya kommuner. Forbudet gjelder inntil videre. Opphevelse av forbudet annonseres på kommunens hjemmeside, facebook side og lokale medier. Brann- og eksplosjonsvernlovgivningen inneholder et...
fredag 1. juni Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 31.05.2018 kl. 10:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 28/18   Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.04.2018 PS 29/18   Årsregnskap og Årsberetning 2017 for Hitra kommune PS 30/18   Årsregnskap og Årsberetning for Hitra Storkjøkken KF PS...
tirsdag 29. mai Hitra kommune
Debatt: sosiale utfordringer i hittersamfunnet
lørdag 26. mai Hitra Frøya
Hitra kommune søker enhetsleder for barneverntjenesten
Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for barneverntjenesten. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.08.2018. Om tjenesten og stillingen: Enhetsleder for barneverntjenesten skal videreføre arbeidet som har blitt gjort de siste årene med fokus på forebyggende barnevern og...
onsdag 23. mai Hitra kommune
TRØNDELAG

Politiske møter Hitra ungdomsråd, Helse- og omsorgskomiteen og Eldres råd/Brukerråd
Møte i Hitra ungdomsråd tirsdag den 29.05.2018 kl. 16:00 i Hitra kultursenter, Biblioteket Møte i Helse- og omsorgskomiteen tirsdag den 29.05.2018 kl. 17:00 på Hitra rådhus, Møterom1 Møte i Eldres råd/Brukerråd onsdag den 30.05.2018 kl. 10:00 på Hitra...
onsdag 23. mai Hitra kommune
OBS! Skogbrannfare
Hele Sør-Norge preges av varme og lite nedbør. Skogbrannfaren er stor mange steder og ventes ut i fra værmeldingene å bli større. Det er ekstremt tørt i store deler av Sør-Norge. Helt fra Trøndelag og sørover i landet varsler nå Yr stor gress-, lyng-...
onsdag 23. mai Hitra kommune
Prøvetaking og kartlegging av skrantesyke (CWD) på hjort i 2018
Hitra kommune er utvalgt for prøvetaking på hjort i 2018, som en del av den nasjonale kartleggingen av skrantesjuke (CWD). På Hitra skal det tas prøver av alle hjort som er 2 år eller eldre som felles under jakt. Dette kommer i tillegg til testing av...
tirsdag 22. mai Hitra kommune
Husk båndtvangen 1. april – 20.august
1. april til 20. august er det båndtvang for hunder over hele landet. Hunder skal i perioden være i bånd eller innenfor gjerde. Her kan du lese mer om båndtvang og andre regler fra hundeloven. Det er hundeloven som regulerer hundehold i Norge. I perioden vår og sommer er dyre- og...
tirsdag 15. mai Hitra kommune
Inkludering på dagsordenen
Nytt prosjekt på Hitra- Fra innvandrer til innbygger Hitra kommune har inngått samarbeid med KUN og Røde Kors Trøndelag om et toårig program som vil legge til rette for god og helhetlig integrering av innvandrere. Kort fortalt går prosjektet ut på å...
mandag 14. mai Hitra kommune
Offentlig ettersyn – endring i reguleringsbestemmelsene for Fillan sentrum, felt E
Teknisk komite har i møte 23.04.2018, sak 47/18, vedtatt å legge ut forslag til endring i bestemmelsene– reguleringsplan for Fillan sentrum, felt E – til offentlig ettersyn. Forslag til endring av bestemmelsene angir krav til utforming av bebyggelse, herunder høyde, utnyttelsesgrad...
tirsdag 8. mai Hitra kommune
Bredbånd på Hitra – Høring
Bredbånd på Hitra – Gi innspill Statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging skal være ute til høring i en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse...
torsdag 3. mai Hitra kommune
Vernepleier/sykepleier til Hitra barnebolig
Det er ledig høyskolestilling ved Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF) i Hitra kommune. Det søkes etter: • 1 x 100 % fast vernepleier/ sykepleier ved Hitra barnebolig Tiltredelse 01.09.18 eller etter nærmere avtale. Ved interne omrokkeringer vil ytterligere faste...
onsdag 2. mai Hitra kommune
Hitra kommune søker kommunepsykolog
Hitra kommune er tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å ansette psykolog i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi søker derfor etter klinisk psykolog til 100 % fast stilling. Om Enhet for helse, familie og rehabilitering: Stillingen legges til Enhet for helse, familie og...
onsdag 2. mai Hitra kommune
Utforkjøring med personskade og påfølgende promille-anmeldelse i natt
tirsdag 1. mai Hitra Frøya
Hitra kommune søker leder for logistikk og ressursplanlegging
Helse- og omsorgstjenestene i Hitra kommune søker ressursplanlegger til 100 % fast stilling. Stillingen innebærer lederansvar for logistikk, ressursplanlegging og merkantil i helse- og omsorgstjenesten. Om stillingen: Kommunen søker nå etter en ny medarbeider som vil ha et spesielt ansvar...
torsdag 26. april Hitra kommune
Skogtjenester – Hogst i skogen og fjerning av skog rundt bebyggelse
Hitra kommune ønsker med dette å informere om at det nå tilbys en lokal tjeneste for hogst av skog. Richard Nekstad tilbyr følgende tjenester i skogbrukssammenheng: Konsulent/ mellomledd tjenester, mellom kommune og skogeier mtp. kjøp og salg av skog/tømmer...
tirsdag 24. april Hitra kommune
Offentlig ettersyn av Akvakultursøknad – Lerøy Midt As, Reitholmen
 Hitra kommune har mottatt oversendelsesbrev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, der kommunen bes om å legge søknad fra Lerøy Midt AS, ut til offentlig ettersyn. Søknaden gjelder anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann på...
tirsdag 24. april Hitra kommune
Barnevernstjenesten søker saksbehandler
Hitra kommune har ledig 100 % engasjement, med mulighet for fast ansettelse, i barneverntjenesten. Engasjementets varighet er først ut 2018, og er ledig for umiddelbar tiltredelse. Opplysninger om enheten: Barnevernstjenesten i Hitra kommune er lokalisert i kommunesenteret Fillan og har kontorer på...
torsdag 19. april Hitra kommune
Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 26.04.2018 kl. 10:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 17/18 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15.03.2018 PS 18/18 Trøndersk kystkompetanse – endring av eierstruktur PS 19/18 Godkjenning av avtale om fremføring av kommunal vannledning til Tranvikan. PS 20/18 Åpning av 6. avdeling ved Fillan barnehage PS 21/18...
torsdag 19. april Hitra kommune
Test in Norwegian language, Norwegian social studies and Statsborgerprøve
The Norwegian examination consists of a written and an oral test . The written test consists of examinations in reading comprehension , listening comprehension and written presentation . The tests will be arranged twice a year. Monthly change November/December and May/June Oral Norwegian exam lasts about 30 minutes...
tirsdag 17. april Hitra kommune
Prøve i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve
Hitra kommune og Frøya kommune samarbeider om prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve. Prøvene blir gjennomført i Fillan sentrum i slutten av mai.
tirsdag 17. april Hitra kommune
Informasjon om kommunale avgifter i Hitra kommune
På grunn av endring og omlegging av gebyr innenfor vann og avløp fra 1.1.2018, ble fakturering av 1. termin kommunale avgifter i år utsatt. Forfall 1. termin, som i utgangspunktet skalle vært 20. februar ble utsatt til 8. mars. Forfall 2. termin er 20. april. Det innebærer kort...
tirsdag 17. april Hitra kommune
Lokal kultur av høy nivå på 10-årsjubileet
Hitrahallen var fullsatt da Hitra kommune presenterte sin jubileumsversjon av Hitterkvelden. Det årlige arrangementet har vært gjennomført hvert år siden restarten i 2009. Omkring 600 publikumere fikk oppleve en kvalitativt flott forestilling i Hitrahallen lørdag. Forestillingen var...
mandag 16. april Hitra kommune
Nye Hitra-ambassdører
Formannskapet har bestemt at dette er en utnevnelse som skal henge høyt. Og fra før er den tildelt bar to ganger: I 2010 til Åge Aleksandersen og 2012 til Inge Eidsvåg I år har altså Hitterkveld «10-års jubileum» – en ekstra markering, og dermed bestemte...
mandag 16. april Hitra kommune
Frivillighetsprisen 2017
Årets Frivillighetspris går til en person som har brukt sin frivillighet på en idrett som står sterkt her på Hitra, bl.a. takket være mange frivillige og noen ildsjeler. Dette er en positiv person som har vist en utrolig arbeidsinnsats for sitt hjertebarn, fotballen. Daglig er...
mandag 16. april Hitra kommune
Fast stilling som dansepedagog ved kulturskolen
Kulturenheten i Hitra kommune søker ny medarbeider Kulturenheten i Hitra kommune har behov for dansepedagog. Opplysninger om enheten Kulturenheten har 10,5 årsverk og består av kulturskole, bibliotek, kino, ungdomsbase og allment kulturarbeid. Kulturskolen er plassert i egne lokaler i Fillan...
mandag 16. april Hitra kommune
Vikariat som sangpedagog ved kulturskolen
Kulturenheten i Hitra kommune søker ny medarbeider Kulturenheten i Hitra kommune har behov for sangpedagog. Opplysninger om enheten Kulturenheten har 10,5 årsverk og består av kulturskole, bibliotek, kino, ungdomsbase og allment kulturarbeid. Kulturskolen er plassert i egne lokaler i Fillan...
mandag 16. april Hitra kommune
Vil du bli vår nye rektor..?
Til Knarrlagsund oppvekstsenter – skole søker vi Rektor i 100% fast stilling Knarrlagsund oppvekstsenter består av barnehage, 1-7 skole, og SFO. Cirka 80 % av stillingen er lederressurs, inkl. administrasjonsstøtte, mens resten av stillingen er tillagt undervisning på 1.- 7....
mandag 16. april Hitra kommune
Næringsprisen 2018 – El-Konsult
Årets pris går til en bedrift som mange har hatt kontakt med gjennom årenes løp. Bedriften satser stort lokalt og finner sterk motivasjon i utvikling av næring og arbeidsplasser i Øyregionen. Bedriften har stor bredde i sitt marked og sine tjenester og har bygget seg opp fra...
søndag 15. april Hitra kommune
TRØNDELAG

Kulturprisen 2017 – Hitra trekkspillklubb
I år er det trettiende gang Hitra kommune deler ut sin kulturpris. Og denne gangen har vi virkelig funnet fram til en liten «perle» av en prismottaker, som også har en voksen alder. Dette er en liten klubb som har gledet oss gjennom mange år med sitt gode humør og sitt varierte...
søndag 15. april Hitra kommune
Æresprisen 2018 – Ingolf Jektvik
Allerede på barneskolen på midten av sekstitallet viste han sitt kunstneriske talent. Joda, han var flink i de fleste fag, han var med på idrett der han løp fort og kastet langt. Han kunne sikkert blitt en god spydkaster hvis han hadde satset på det. Men det var hans kunstneriske hode...
søndag 15. april Hitra kommune
Visste du at Hitra industripark er en av de største industrisatsinger i Midt-Norge i nyere tid
Innlegget Visste du at Hitra industripark er en av de største industrisatsinger i Midt-Norge i nyere tid dukket først opp på Hitra.
søndag 15. april Hitra kommune
Deler du brønn med naboen?
Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet,...
fredag 13. april Hitra kommune
Fullt hus da elevene ved Strand oppvekstsenter hyllet trøndersk rock og pop
Det var «stinn brakke» da Strand oppvekstsenter hyllet Trønderrocken under årets grendekveld ved oppvekstsenteret onsdag. Det er et imponerende arbeid som er nedlagt i øving og forberedelser før årets forestilling. Fullt hus Foreldre, søsken og besteforeldre fylte...
torsdag 12. april Hitra kommune
Æ e Trønder æ! – fra Prudence til Astrid S
Onsdag 11.04 kl. 18:00 arrangerer Strand oppvekstsenter grendekveld på Strand skole. Grendekvelden er et årvisst arrangement der elevene presenterer årets show. Årets tema er: Æ e Trønder æ -Fra Prudence til Astrid S. Vi var på øvinga for mellomtrinnet i dag....
fredag 6. april Hitra kommune
Visste du at Hitra kommune er nr. 1 i landet når det gjelder pleie- og omsorgstjenester
Innlegget Visste du at Hitra kommune er nr. 1 i landet når det gjelder pleie- og omsorgstjenester dukket først opp på Hitra.
fredag 6. april Hitra kommune
Ekstraordinært møte i Teknisk komite mandag den 23.04.2018 kl. 17:00
Det er berammet ekstraordinært møte i Teknisk komite mandag den 23.04.2018 kl. 17:00 i Hitra rådhus, Møterom PLM
onsdag 4. april Hitra kommune
Hitterkveld 2018 – 10 årsjubileum
Hitra kommune v/Ordføreren ønsker alle hjertelig velkommen til årets Hitterkveld 14. april 2018 kl. 18:00 i Hitrahallen. 10-års jubileum I år feirer vi at Hitterkvelden har 10-års jubileum. I den forbindelse har vi snekret sammen et flott og innholdsrikt program, med en rekke...
tirsdag 3. april Hitra kommune
Senteret har hatt 5000 besøkende
Nils Vang ny leder i Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter.
tirsdag 27. mars Hitra Frøya
Akvakultursøknad – Lokalitet Singsholmen i Hitra kommune
Hitra kommune har mottatt oversendelsesbrev fra Trøndelag Fylkeskommune, der kommunen bes om å legge søknad fra Salmar Farming AS, ut til offentlig ettersyn. Søknaden gjelder anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann på følgende...
tirsdag 27. mars Hitra kommune
Rådgiver / kommunikasjonsmedarbeider ved kommunikasjonsenheten – 2-årig prosjektstilling med muligheter til fast ansettelse
  Hitra kommune er Hitras største bedrift med mer enn 500 ansatte. Kommunikasjonsenheten om fatter kommunens servicetorg med kundemottak, sentralbord og post- og arkivfunksjoner. Videre omfatter enheten kommunens IKT-tjeneste, samt kommunens arkiv. Arbeidet med drift og utvikling av digitale tjenester...
tirsdag 27. mars Hitra kommune
Rådgiver personal ved kommunens personalseksjon – prosjektstilling over 2 år, med mulighet til fast tilsetting
Hitra kommune er Hitras største bedrift med over 500 ansatte. Kommunens personalseksjon har ansvaret for det personalfaglige området i kommuneadministrasjonen, noe som innebærer oppgaver som rekruttering av personell, personalforvaltning, arbeid med nærvær, samarbeid med tillitsvalgte,...
tirsdag 27. mars Hitra kommune
Påskeaksjon med strandrydding
  Vi gjentar suksessen og ønsker også i 2018 å legge til rette for påskeaksjon  med strandrydding!   Det hele er veldig enkelt; Hent ut gule påskesekker hos en av sekkestasjonene vi har rundt i kommunen (se vedlagt kartoversikt), velg ut en forsøplet strand i...
fredag 23. mars Hitra kommune
Vi feirer Nordens dag – 23.mars
Hitra kommune flagger på Nordens dag den 23.mars. Nordens dag markeres over hele Norden for å feire det nordiske samarbeidet og inngåelsen av Helsingforsavtalen i 1962. Avtalen regulerer det offisielle nordiske samarbeidet og legger grunnen for mye av kontakten vi har med våre nordiske naboer...
torsdag 22. mars Hitra kommune
Les kommuneavisa her
 
onsdag 21. mars Hitra kommune
Rockesokk på sykehjemmet
Beboere og personalet markere den internasjonale Downsdagen. I dag, 21. mars, skal man gå med to ulike sokker for å markere den internasjonale Downsdagen. Vi gratulerer med fargerik markering.
onsdag 21. mars Hitra kommune
Hitra.no nr.2 årgang 3
 
onsdag 21. mars Hitra kommune
Har du behov for barnehageplass?
Har du behov for barnehageplass i Hitra kommune. Søk via vårt elektroniske søknadskjema innen søknadsfristen 1.april 2018.
onsdag 21. mars Hitra kommune
Barnekulturdagen 2018 gikk av stabelen tirsdag
Tirsdag 20 mars ble årets Barnekulturdag gjennomført i Hitrahallen. I tillegg var det en høytideligåpning av barnekunstutstillingen på Hitra bibliotek. Organisert av kulturkontaktene Barnekulturdagen blir planlagt og organisert av kulturkontaktene i skolene og kommunekontakten i Den...
tirsdag 20. mars Hitra kommune
Vil ha med næringslivet på spleiselag for Aure-Hitra-sambandet
Kommunene er fornøyd med fylkeskommunens vedtak om fergeforbindelsen mellom Aure og Hitra.
mandag 19. mars $ Tidens Krav
Leder for logistikk og ressursplanlegging
Helse- og omsorgstjenestene i Hitra kommune søker ressursplanlegger til 100 % fast stilling. Stillingen innebærer lederansvar for logistikk, ressursplanlegging og merkantil i helse- og omsorgstjenesten. Hitra kommune jobber aktivt med å videreutvikle bruk av data og dataverktøy for å...
mandag 19. mars Hitra kommune
Ingolf leverte kunstverk til utsmykning av kommunestyresalen
Den lokale kunstneren Ingolf Jektvik har levert tre store malerier til utsmykning av kommunestyresalen. Kunstverket er levert etter bestilling fra Hitra kommune ved formannskapet. Inspirert av fiskerbonden Med inspirasjon fra fiskerbonden innledet ordfører Ole L. Haugen avdukingen av Jektviks kunstverk....
mandag 19. mars Hitra kommune
Vil ha oppstart av Aure - Hitra i 2021
Ser for seg at spleiselag kan få kjapp start på det etterlengtede fergesambandet.
tirsdag 13. mars $ Tidens Krav
Fikk avslag fra departementet, men det kan åpne seg for finansiering av Aure - Hitra i 2022
Ingunn Golmen mener det kan åpne seg et mulighetsrom i 2022.
torsdag 8. mars $ Tidens Krav
TRØNDELAG

Møte i Hitra kommunestyre torsdag den 15.03.2018 kl. 13:00 i Hitra rådhus, kommunestyresalen
Saker til behandling PS 8/18 – Godkjenning av protokoll fra møtet den 08.02.2018 PS 9/18 – Handlingsplan for vilt og trafikk i Hitra kommune PS 10/18 – Tomt K2 Vikan Nord – søknad om utsatt byggestart PS 11/18 – Godkjenning avtale med Berge-Eiendom AS om salg av...
torsdag 8. mars Hitra kommune
Ferge Aure-Hitra, et enkelt grep for Nordmøre, Erna
Nordmøre har vært gjennom en tøff tid og står nå overfor både store muligheter og utfordringer. Vi håper statsministerens besøk viser at regjeringen vil bidra…
tirsdag 6. mars Tidens Krav
Controller/rådgiver til spennende stilling
Hitra og deler av Snillfjord kommune skal slå seg sammen fra 01.01.2020. Nye Hitra kommune blir på ca. 5.000 innbyggere. Kommunen vil bestå av store sjø- og landarealer og vil fortsatt være en av Norges mest suksessrike distriktskommuner og en del av landets fremste vekstregion. De...
mandag 5. mars Hitra kommune
Saksbehandler/planlegger
Hitra og deler av Snillfjord kommune skal slå seg sammen fra 01.01.2020. Nye Hitra kommune blir på ca. 5.000 innbyggere. Kommunen vil bestå av store sjø- og landarealer og vil fortsatt være en av Norges mest suksessrike distriktskommuner og en del av landets fremste vekstregion. De...
mandag 5. mars Hitra kommune
Møte i Hitra ungdomsråd 13.03.2018
Tidligere berammet møte i Hitra ungdomsråd den 6. mars utsettes til tirsdag den 13. mars kl. 16:00.
mandag 5. mars Hitra kommune
Hitra kommune søker barnehagelærere
I oppvekstsektoren har vi inntil 8 faste stillinger som barnehagelærer 1 stilling kan være ledig fra 1. mai, resterende er ledig fra august. Oppvekstsektoren består av 4 oppvekstsentre ute i grendene samt barnehage og en større grunnskole med ungdomstrinn beliggende i Fillan sentrum....
mandag 5. mars Hitra kommune
Er du utdannet lærer og har et ønske om å bidra til et godt læringsmiljø
LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL Hitra kommune – en attraktiv arbeidsgiver. Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel.  Kommunen er...
mandag 5. mars Hitra kommune
Fotokveld på biblioteket 8. mars
Fotokveld på biblioteket torsdag 8. mars Hitra kommune inviterer til åpen temakveld om naturfoto og naturformidling. Møtet holdes på biblioteket på Fillan, kl 19.00. John Øystein Berg, Ingolf Jektvik og Hitra fotoklubb kommer og viser flotte bilder. Velkommen!
mandag 5. mars Hitra kommune
Hitterkveld 2018 – 10 årsjubileum
Hitra kommune v/Ordføreren ønsker alle hjertelig velkommen til årets Hitterkveld 14. april 2018 kl. 18:00 i Hitrahallen. 10-års jubileum I år feirer vi at Hitterkvelden har 10-års jubileum. I den forbindelse har vi snekret sammen et flott og innholdsrikt program, med en rekke...
torsdag 1. mars Hitra kommune
Hitra kommune søker IKT-rådgiver Helse
  Hitra kommune søker IKT-rådgiver til 100 % fast stilling. Som Rådgiver IKT- helse vil du jobbe opp mot enhetene innen helse- og omsorg. Disse består av: sykehjem, hjemmetjeneste, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF), oppfølgingstjenesten, helse-familie og...
onsdag 28. februar Hitra kommune
Politiske møter 1. halvår 2018
Møtestart for formannskapet er endre fra kl. 09:00 til kl. 10:00 Februar Kontrollutvalg, mandag den 26. februar kl. 15:00 Teknisk komite, tirsdag den 27. februar kl. 17:00  Mars Formannskap, tirsdag den 6. mars kl. 10:00 Hitra ungdomsråd, tirsdag den 6. mars kl. 16:00 Helse- og omsorgskomite,...
fredag 23. februar Hitra kommune
Strand oppvekstsenter henter varme fra sjøen
Den nye sjøvarmepumpa ved Strand oppvekstsenter vil redusere forbruket av fyringsolje med 30 000 liter fyringsolje i året. Dette vil redusere CO2-utslippet med ca 85 tonn.
fredag 23. februar Hitra kommune
Informasjon om vann- og avløpsgebyr – gjelder bolig og fritidseiendom
Fra 1.1.2018 så har det blitt endringer i beregning av stipulert vann- og avløpsgebyr. Det er viktig at eiere av boliger/hytter sjekker mottatt faktura, og kontrollerer at bruksarealet på boligen/hytta er riktig. Gebyrberegning Vi benytter oss nå av en arealberegningsmetode  for...
onsdag 21. februar Hitra kommune
Nytt nummer av Hitra.no
Du kan lese siste nummer av Hitra.no HER
tirsdag 20. februar Hitra kommune
Kulturenheten søker klubbleder
Ved kulturenheten i Hitra kommune er det ledig 100 % fast stilling som klubbleder. Opplysninger om enheten Kulturenheten har 10 årsverk og består av kulturskole, bibliotek, kino, ungdomsbase og allment kulturarbeid. Kulturenheten er plassert i egne lokaler i Fillan sentrum, hvor det også er lokaler...
mandag 19. februar Hitra kommune
Offentlig høring av Forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort og rådyr, Hitra kommune
Utkast til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på elg, hjort og rådyr i Hemne kommune legges med dette ut til offentlig ettersyn. Grunnet endringer bestandstetthet av hjort, og behov for en mer differensiert forvaltning er det behov for å endre forskrift om minsteareal i Hitra...
fredag 16. februar Hitra kommune
Offentlig høring av Forvaltningsplan for hjortevilt 2018-2020 i Hitra kommune
Utkast til Forvaltningsplan for Hjortevilt i Hitra kommune 2018-2020 legges med dette ut til offentlig ettersyn. Forvaltningsplanen er Hitra kommunes 4. generasjons forvaltningsplan, som bygger på de tidligere vedtatte forvaltningsplaner, med endringer og tilpasninger i forhold til en forvaltning som stadig...
fredag 16. februar Hitra kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HITRA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

FAVORITTER

Hordaland Sarpsborg 08 Telemark Utenriks IT Innenriks Hedmark Kjendis Nordland Oppland Bergen Næringsliv Aust Agder Båt Vestfold Fotboll Karlskrona Østfold Mobil Rogaland
flere?
Kultur Sport Akershus Møre og Romsdal Vest Agder Troms Hässleholm Skåne Svedala Oslo Odda Kalmar Sogn og Fjordane Buskerud Mat Trøndelag Forsvar Kristianstad Kvinnherad Fiske Molde FK Skien Molde Inrikes Oskarshamn Menn Fotball Kongelig Sandnes USA Rendalen Finnmark Tynset Malmö Kultur Tinn Stabæk Stavanger Eslöv Kragerø Sport Åstorp Trening Fredrikstad Politikk Sunndal Karmøy Barn Mandal Musikk Blekinge Sverige Hyllestad Lyngdal VM Lillesand Poker Sigdal Aurskog-Høland Håndball Mote Hälsa Steigen Lund Kunst Reise Android Drangedal IK Start Tomelilla Stockholm Osterøy Bolig Fauske Nittedal Hvaler Vestby Grane Sjakk Landskrona Tesla 17. mai Tvedestrand Motor Russland Universet Turn Risør Lindås Sund Get-ligaen Bil Näringsliv Sørreisa Vietnam Helsingborg Øygarden Askøy Helse Spill Salangen Stord Vefsn Trav Nesodden Ringsaker Ski Bil Berlevåg Eidskog Hörby Masfjorden Friidrett Skiskyting Suldal Eliteserien Båt Fedje X-games Kristiansand Lesja Nordkapp Kryptovaluta Åsnes Staffanstorp Utrikes Horten Langrenn Klippan Meløy Alpint Kongsvinger Vellinge Jakt Mat Tranøy Jølster World Series of Poker Jevnaker Gausdal Mörbylånga Vågan Narvik Ballangen Enebakk Trysil Karasjok Time Kommunesammenslåing Askvoll Film Spania Bromölla Leirfjord Porsanger Aurdal Sogndal Båstad Førde Grue Skurup Norway Cup Øksnes Bamble Russ Ronneby Vadsø Brønnøy Åmot Solund Tana FK Haugesund Nore og Uvdal Kviteseid Skiptvet Utsira Alstahaug Gloppen Vær Målselv Økonomi Kävlinge Hemnes Nedre Eiker Svalbard Forskning Nes Tyrkia Gjøvik Nord-Odal OBOS-ligaen Porsgrunn Nissedal Tromsø IL Flekkefjord Naustdal Vinje Moskenes Stranda E-sport Høyanger Bremanger Sandøy Selje Notodden Sauherad Våler Skedsmo Sarpsborg Eid Teknik Roing Nybro Meland Eiker Østre Toten Fitjar Eurovision Svelvik Bundesliga Frankrike Litteratur Eidfjord Arendal SK Brann Saltdal Austrheim Askim Øyer Larvik Emmaboda Kvinesdal Vitenskap Voss Valle Klima Trøgstad Liverpool Moss Jönköping Landbruk Radøy Stavanger Oilers Rauma Nord-Korea Lund Interiør Farsund Andøy Tysvær Lyngen Øystre Slidre Flora Trollhättan Fræna Øvre Eiker Årdal Kvæfjord Arvika NHL Rakkestad Skånland Mjøndalen IF Filippinene Rennesøy Politik Lillestrøm SK Skisport Torsken Norway Chess Rælingen Bodø/Glimt Skodje Polen Giske Sjöbo Borgholm Forsand Sölvesborg Sola Engerdal Re Surnadal La liga Audnedal Flakstad Volvo Motorsport Östra Göinge Odds BK Ishockey Tingvoll Rana Kina Svømming Viking FK Tysfjord Sørfold Bodø Værøy Eidsberg Tolga FA-cupen Olofström Løten Ålesund Hamarøy Åmli Aure Lier Sykkel Foto Klatring Syria Film Drammen Musik Dyr Ulstein Mönsterås Seljord Tjeldsund Søgne Kvinner Ulvik Hole Hattfjelldal Mjölby Røyken Fjaler Kvænangen Sortland Råde Tønsberg Boksing Halden Forskning Jobb Hockey Asker Tour of Norway Ukraina Dovre Kristiansund Evenes Rømskog Rygge
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL