Herøy
Inviterer inn foreldre til foredrag
Kommunalt foreldreutvalinviterer innalle foreldre med barn frå 1. - 10. klasse i Herøy kommune til eit spanande foredrag.
10:45 Herøy kommune på Sunnmøre
Julemesse på Kjeldsund
Laurdag 25. november er det julemesse på Kjeldsund Ungdomssenter i Herøy. Arrangøren melder at lefsene ligg klar i fryseboksen, likeså julekaker og søst. Nokre sy-, hekle- og strikkeglade har også i år kome med flott handarbeid. Betasuppe, vafler, kaker, kaffi/te m.m. er...
10:35 Regionavisa
Tomt for influensavaksine
Pågangen har vore stor i år. Helsestasjonen er nok ein gong tome for influensavaksine.
tirsdag 15:19 Herøy kommune på Sunnmøre
Frivilligsentralen held stengt
Dette grunna flytting til nye lokale.
tirsdag 12:17 Herøy kommune på Sunnmøre
Vellukka temadagar med arbeidstilsynet
Herøy kommune gjennomførte to like temadagar i lag med Arbeidstilsynet den 8. og 9. november på kulturhuset i Herøy kommune.
mandag 16:54 Herøy kommune på Sunnmøre
Langt fra avtale med veterinærer i Herøy og Dønna
Les saken fra avisen 17. november her.
lørdag 20:00 Helgelands Blad
Verdas toalettdag
FN har utpeika 19. november til Verdastoalettdag. Veit du kva som kan puttast i toalettet?
fredag 14:27 Herøy kommune på Sunnmøre
Du er ikkje aleine
Overgrep.no er ei ny ressursside om seksuelle overgrep. Der kan du finne mangespørsmål og svar.
onsdag 15. november Herøy kommune på Sunnmøre
MØRE OG ROMSDAL

Treng du barnehageplass?
Ønskjer du ein liten, men attraktiv barnehage til ditt barn? Då kan Bergslia barnehage vere noko for deg.
onsdag 15. november Herøy kommune på Sunnmøre
Det vert ekstraordinært formannskapsmøte
Det vert ekstraordinært formannskapsmøte onsdag 15.11.2017 kl. 14.30.
mandag 13. november Herøy kommune på Sunnmøre
Flytting av pumpestasjon på Almenningskaia
mandag 13. november Herøy kommune på Sunnmøre
Det vert klatrepark i Fosnavåg neste år
Til glede for alle herøyværingar, særleg barn og ungdom:Klatreparken vert realisert neste år!
mandag 13. november Herøy kommune på Sunnmøre
Utset møte i komité for helse og omsorg
Møte 16.11. i komit helse og omsorg er utsett til 22.11.
mandag 13. november Herøy kommune på Sunnmøre
Ope bibliotek etter stengetid?
Ope møte om sjølvbetjent og meirope bibliotek v/ Kristin F.Husøy.
mandag 13. november Herøy kommune på Sunnmøre
Ikke legg ned idrettsfag!
fredag 10. november Avisa Nordland
Tilskot frå kommunalt næringsfond
Har du tankar om å starte eiga verksemd eller driv du privat og har behov for tilskot frå det kommunale næringsfondet? Les denne saks for meir informasjon om retningslinjer for bruk av næringsfond.
fredag 10. november Herøy kommune på Sunnmøre
Bestiller fleire vaksiner
Det er tomt for influensavaksine, men det er gjort ny bestilling.
fredag 10. november Herøy kommune på Sunnmøre
- Herøy brøt loven i helsehussaken
torsdag 9. november Helgelands Blad
Ferdselsforbod ved Bergsøy skule Borga
Ferdselforbod ved delar av uteområdet.
onsdag 8. november Herøy kommune på Sunnmøre
Rehabiliteringa av sørfasaden er ferdig
Fasaderehabiliteringa av sørfasaden er ferdig.
onsdag 8. november Herøy kommune på Sunnmøre
Ope møte om strategisk næringsplan
Herøy kommune inviterer med dette inn til ope møte om Strategisk næringsplan for Herøy.
onsdag 8. november Herøy kommune på Sunnmøre
Har lagt fram forslag til budsjett og økonomiplan
Rådmannen har lagt fram forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021.
mandag 6. november Herøy kommune på Sunnmøre
Førebur seg til ungdommens fylkesting
Herøy ungdomsråd gjer seg klar til ungdommens fylkesting.
fredag 3. november Herøy kommune på Sunnmøre
Er du arbeidsgjevar eller næringsdrivande på Sunnmøre?
Det vert arrangert kurs for dei som arbeider med lønsområdet for a-melding, skattetrekk og arbeidsgjevaravgift.
fredag 3. november Herøy kommune på Sunnmøre
Annelise er i gang med tareoppdrett
Dei første tare-stiklingane er no sett ut ved Skarveskjeret i Stokksund. Av Hild Nordal –Eg startar med sukkertare og butare, det er dei sortane dei fleste som prøver seg på tareoppdrett startar med, fortel Annelise Chapman i Tango Seaweed AS. Chapman har fått to konsesjonar til...
fredag 3. november Regionavisa
Storstilt løvefest i Myrsnipa barnehage
I går, torsdag 02.11.17, markerte Myrsnipa at dei er ein Være Sammen Løvebarnehage.
fredag 3. november Herøy kommune på Sunnmøre
Influensavaksine
Det er enno høve til å få influensavaksine ved Herøy helsestasjon.
fredag 3. november Herøy kommune på Sunnmøre
Fulltalig leiargruppe frå 1. november
Leiargruppa i helse og omsorg vart fulltalig frå 1.november.
torsdag 2. november Herøy kommune på Sunnmøre
Arrangerte kurs om aldring og helse
Herøy kommune, med bu- og habiliteringsavdelinga i spissen, var raskt ute og viste si interesse for eit spennande pilotprosjekt etter eit kurs i Trondheim tidlegare i år.
torsdag 2. november Herøy kommune på Sunnmøre
Invitasjon til kurs i ansvarleg vertskap
Ved Volda Turisthotell, måndag 6. november.
onsdag 1. november Herøy kommune på Sunnmøre
Detaljreguleringsplan for Håvika - kunngjering av godkjent plan
Herøy kommunestyrehar godkjent reguleringsplan for Håvika.Godkjende plandokument ligg ved denne saka.
onsdag 1. november Herøy kommune på Sunnmøre
Inviterer til språkkafé
Vil du trene deg på å snakke norsk?
fredag 27. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Verdsdagen for psykisk helse
17. oktobervar det markering av verdsdagen for psykisk helse på Solheim dagsenter. Eit samarbeid mellom Solheim dagsenter og Kvikk Herøy.
fredag 27. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
MØRE OG ROMSDAL

Detaljreguleringsplan for Teigebogen - utlegging til offentleg ettersyn
Arbeidet med å regulere eit område for fritidsbustadar langsTeigeebogen er godt i gang og no vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Meir informasjon finn du i denne saka.
torsdag 26. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Inviterer til kurs for faste verjer
Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til kurs for faste verjer i fylket.
onsdag 25. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Innsamlingsrekord ved Borga
Borga sender 46 066 kroner til årets TV-aksjon. Det er ny innsamlingsrekord.
onsdag 25. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Opning av Myrabakken bustadfelt
I dag var detopning av det nye kommunale bustadfeltet Myrabakkenpå Moltustranda. Dette blei feira med snorklipping, talar, song og kake.
onsdag 25. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Suksessfull nattcup atter ein gong
Fredag 20.10 arrangerte Fritidsklubben nok ein suksessful nattcup.
mandag 23. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Klekkeriet skal gi ungdom hjelp til å kome i arbeid
NAV Herøy har etablert prosjektet Klekkeriet, eit lågterskeltilbod som skal hjelpe ungdom med å kome i løna arbeid.
fredag 20. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Ikkje rom for meir startlån i 2017
Herøy kommune sine startlånmidlar for 2017 er disponert. Det vil såleis ikkje vere mogleg å innvilge fleire startlån i 2017.
fredag 20. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Innlevering av 10 på topp
Då er 10 på topp for 2017-sesongen snart over.
onsdag 18. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Sprang for barn i andre land
Elevar på Moltu skule sprang for barn i andre land. Sjølv om det både bles, regnar og er kaldt, stoppa det dei ikkje i delta på skuleløp til inntekt for TV-aksjonen.
tirsdag 17. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Arrangerer brukarkurs i bu- og habiliteringsavdelinga
Det vert arrangert kurs for brukarar i bu- og habiliteringsavdelinga måndag 23. oktoberog tysdag 24.oktober.
tirsdag 17. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Trekning av tomt på Leine
Herøy kommune har hatt ei ledig tomt på Leine for sal.
tirsdag 17. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Myrvåg legesenter stengt ein halv time
Torsdag 19. oktobervert Myrvåg legesenter stengt frå kl. 08.30-09.00 grunna internundervising.
mandag 16. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og seinare
Alle kvinner født 1991 og seinarefekkfrå november 2016tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine).
mandag 16. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Snart tid for influensavaksine
I Herøy er det influensavaksinasjon i veke 44.
fredag 13. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Måtte investere 2 millionar på grunn av matvarekjedene
–Å knørve saman ei nokså ny hønseri-innreiing til ein verdi av 1,5 millionar og køyre den til Vartdal Gjenvinning var nokså bittert. Av Svein Nordal Det meiner Karl Anton og Rita Voldnes (begge 33), som driv hønseriet på Leikongsetra i Herøy kommune....
fredag 13. oktober Regionavisa
- For barnas beste må ein våge å tenkje det verste
Erik Sandnes Oksavikfrå Stine Sofies stiftelsehadde torsdag 12. oktober fagdag for dei til tilsette i Herøy kommune. Temaet varbarn som er utsette for vald og seksuelle overgrep.
fredag 13. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Har du eit flott bilete til kalendaren vår?
Vi treng ditt bidrag for kalendaren 2018. Motivet må vere frå Herøy.
torsdag 12. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Møte 18.10.17 avlyst
Møte i plan- og byggenmnda 18.10.2017 går ut.
torsdag 12. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Privat brøyting 17/18
Ynskjerdu å søkje om privat brøyting til vinteren 2017/2018,er frist for å søkje 15. november 2017?
torsdag 12. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Ope møte om Fosnavåg hamn
Kommunalleiar for samfunnsutvikling, Jarl Martin Møller, orienterar om Fosnavåg hamn tysdag 17. oktober.
onsdag 11. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Enova har tildelt Herøy kommune 200.000,- kr til ny hurtigladar for elbil
I september lanserte Enova eit nytt stønadstilbod til bygging av hurtigladarar. Herøy kommune er no først ute med å få tildelt stønad!
onsdag 11. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Meld inn feil på veglys
Du kan sjølv legge inn feil og manglar på veglys.
tirsdag 10. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Ungdomsskulane markerer verdsdagen for psykisk helse
Tysdag 17. oktobermarkerer ein verdsdagen for psykisk helse for alle ungdomsskuleelevane i Herøy kommune.
tirsdag 10. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Sprang skuleløp for TV-aksjonen
Fredag 6.oktober sprang elevar og ein lærar ved Leikanger skule Skoleløp for TV-aksjonen. I år går inntekta til å gi barn og unge i krigsherja land, tilgang til utdanning.
mandag 9. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Venskapsveke ved Leikanger skule
Denne vekahar Leikanger skulehatt venneveke/bry-deg-veke.
mandag 9. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
MØRE OG ROMSDAL

Stengt tilkomst til parkering v/Ytre Almenning
fredag 6. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Moltu barnehage på fjøretur
Torsdag 5. oktober kom Per Frøystad frå Frøystad Invest AS og gav Moltu barnehage hovar og gjennomsiktige bøtter med bur som dei kan ha med på fjøreturanesine.
fredag 6. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Myrvåg legesenter har no fått straumen attende
Myrvåg legesenter melder at dei no har fått straumen attende.
fredag 6. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Ulovleg klatring på tak
Eigedomsavdelinga i Herøy kommune opplever at barn og ungdom klatrar på taket av kommunale bygg og dermed set både seg sjølv og andre i fare.
fredag 6. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Morten Samuelsen til Herøy
Laurdag 7. oktober kjem Morten Samuelsen til Sunnmøre og Nerlandsøy bedehus i Herøy. Morten Samuelsen har sunge sidan han var 8 år og har fleire ulike cd produksjonar bak seg både i grupper og som solist. I 2011 kom han ut med sin første solo-cd med fleire kjente klassiske...
onsdag 4. oktober Regionavisa
Vellukka fagkveld for barnehagane i Herøy
Barnehagane i Herøy haddeein vellukka fagkveldved Einedalen skule i går tysdag kveld. Fagkvelden handla om implementering av ny rammeplan.
onsdag 4. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Reguleringsplan for Teigane - kunngjering av godkjent plan
Herøy kommunestyrehar godkjent reguleringsplan for Teigane.Godkjende plandokument ligg ved denne saka.
tirsdag 3. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Riving av Eggesbøvegen 1
Eigedomsavdelinga har etter anbodskonkurranse signert kontrakt med AF Decom AS ommiljøsanering og riving avEggesbøvegen1.Sjølvearbeidet vert påbegynt så snartsøknad om løyve til tiltak er godkjent.
tirsdag 3. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Bergslia Barnehage besøkte miljøstasjonen
Bergslia barnehage var inviterte til ei lærerik og flott stund på den nye miljøstasjonen til SSR på Mjølstadneset.
mandag 2. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Markerer verdsdagen for psykisk helse
Kvart år den 10. oktober blir verdsdagen for psykisk helse markert i heile verda. Kvikk Herøy, i samarbeid med tenesta for psykisk helse, markerar verdsdagen den 17. oktober på Solheim dagsenter klokka 13-15.
mandag 2. oktober Herøy kommune på Sunnmøre
Mellombels stenging av ytre Almenningskai
Etter vedtak i kommunestyret skal pumpestasjonen på Almenningskaia flyttast til enden av kaia og få nytt overbygg. Det skal og etablerast ei nedgravd løysing for renovasjon.
fredag 29. september Herøy kommune på Sunnmøre
Opna fotgjengar-undergangen på Frøystadtoppen
Torsdag 28.09.17 vart den nye fotgjengarundergangen på Frøystadtoppenopna.
torsdag 28. september Herøy kommune på Sunnmøre
Med fokus på inkludering
Det årlege haustmøtet med foreldra hadde Myrsnipa barnehage i går 26.09.17.
torsdag 28. september Herøy kommune på Sunnmøre
Stengjer parkeringsplassen ved rådhuset laurdag
Parkeringsplassen ved Herøy rådhus vert stengd frå fredag kveld 29.09.2017 til laurdag ettermiddag 30.09.2017.
onsdag 27. september Herøy kommune på Sunnmøre
Helsestasjonen stengt fredag 29. september
Fredag29.09.17 vert helsestasjonen stengd grunna kurs.
onsdag 27. september Herøy kommune på Sunnmøre
Herøy kommune sel kommunal bustadtomt på Leine
Det er no ledig ei kommunal bustadtomt på Leine gnr. 26 bnr. 234.
tirsdag 26. september Herøy kommune på Sunnmøre
Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda
Saman med Helse Møre og Romsdal og Sjusjerna helse og omsorg arrangerer Høgskulen i Volda seminaret Det gode livet.
torsdag 21. september Herøy kommune på Sunnmøre
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HERØY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Kjendis Aust Agder Get-ligaen Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Hedmark Oppland Buskerud
flere?
Trøndelag Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Kultur Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Fiske Mobil Halloween Kvinnherad Reise Helse Mat Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Finnmark Bolig Grue Vær Kultur Landbruk Fotball Tesla Sport Svalbard Jul Håndball Östra Göinge Film Inrikes Litteratur Suldal Helsingborg Sverige Motor Båt Forskning Spill Malmö Vestby Kunst Odda Forsvar Boksing Ishockey Hockey Trav Masfjorden Musikk Landskrona Kongsvinger Hässleholm Holmestrand Arendal Svelvik Russland Bil Odds BK Trening Trondheim Fedje Mote Brexit Stavanger Tour of Norway Valg Lillesand Osterøy Polen Nord-Korea Sjakk Bærum Lund Askøy NM Risør Sykkel Os Astronomi Barn Mandal Fjell Seljord Musik Kristianstad Verdal VM Tjøme Langrenn OL Svømming Karmøy Stockholm Jobb Eidfjord Tinn Sørreisa Agdenes Skiskyting Øvre Eiker Molde Moss Vestre Slidre NHL Nedre Eiker Tyskland Evenes Harry Potter Premier League Skøyter Tour de France Kävlinge Politikk Fredrikstad Gloppen Ledare Israel Alta Selje OBOS-ligaen Kommunesammenslåing Tønsberg Tvedestrand Menn Kongelig Sandnes Jakt Poker Vellinge Stord Vinje Emmaboda Skellefteå Norway Cup Hopp Steinkjer Russ Streik Kina Mercedes-Benz Narvik Nissedal Fitjar Lenvik Meland Sund Klima Eidsberg Notodden Europa League Porsanger Sarpsborg 08 Hadsel Tomelilla Jevnaker Universet Kampsport Porsgrunn Midsund Ringsaker Halden Aurdal Kristiansand Eslöv Haugesund Hälsa Holtålen Nes Ullensvang Radøy Näringsliv Voss Rauma Klatring Ås Tromsø IL Tana Nybro Frankrike Rosenborg BK Åstorp Røros Dovre Android Bremanger Kvænangen Måsøy Trysil Nannestad Gjøvik Austrheim SK Brann Lyngdal Snowboard Svedala Andøy Alpint Volda Drammen Motorsport Vevelstad Lier Viking FK USA
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL