Herøy
Steininteresserte elevar på Borga
Geodataingeniør Espen Bergø i Herøy kommune var på besøk hjå 5.klasse på Bergsøy skule, avdeling Borga. Der skulle han undervise i stein og samstundes få sjå samlinga som elevane har funne.
tirsdag 17:44 Herøy kommune på Sunnmøre
Kulturhuset opna for normal drift
Kulturhuset er no opna for normal drift etter å ha vore stengt torsdag.
fredag 10:33 Herøy kommune på Sunnmøre
Røykutvikling. Delar av kulturhuset stengt
Det har i dag vore røykutvikling i hovudtavle for straum i 1 etasje ved kulturhuset. Dett gjer at delar av bygget vert stengt.
torsdag 20. september Herøy kommune på Sunnmøre
Bli med på #værrausherøy
Temaet for årets verdsdag for psykisk helse er Vær raus, og vi ynskjer handling! Difor inviterer vi til ein bildekonkurranse der vil vil du skal vise din måte å vere raus på.
torsdag 20. september Herøy kommune på Sunnmøre
Velkomen til open dag på brannstasjonen!
Det blir open brannstasjon på Fosnavåg Brannstasjon laurdag 22. september klokka 11-13, med aktivitetar for barn.
tirsdag 18. september Herøy kommune på Sunnmøre
Slik gjekk det med Herøy i Kommunekompasset
I år blei Herøy kommune målt for andre gang i Kommunekompasset. Dette er eit verktøy for å utvikle organisasjonen vår best mogleg.
mandag 17. september Herøy kommune på Sunnmøre
Er du pårørande til nokon med utfordring knytt til psykisk helse eller rus?
Kvikk Herøy inviterer til pårørandekveld onsdag 19. september klokka 19-21 på Blåtunet dagaktivitetssenter. Herøy omsorgssenter, Blå avdeling. Sjukeheimsvegen 5 c.
fredag 14. september Herøy kommune på Sunnmøre
Nokon i Herøy som fortener gründerpris?
Næringsutvikling er viktig i eit lokalsamfunn og av og til er der grnderar som fortener ei merksemd for sine tankar og idear. Det Kongelige Selskap for Norges Vel utlyser Grnderprisen 2019.
fredag 14. september Herøy kommune på Sunnmøre
MØRE OG ROMSDAL

Kulturminnedag på Herøy Kystmuseum søndag 16. september
Vil du verte betre kjend med Herøy gard si historie og sjå og oppleve vår gamle kystkultur? Då håpar vi du kan kome til Herøy gard søndag 16. september klokka 12-16og feirekulturminnedagen.
torsdag 13. september Herøy kommune på Sunnmøre
Jobbmesse for heile Søre Sunnmøre
Ser du etter jobb? NAV Møre og Romsdal arrangerer jobbmesse i Ulstein Arena 20. september 2018.
torsdag 13. september Herøy kommune på Sunnmøre
Vi treng prøveklatrarar i klatreparken!
Klatreparken er i ferd med å kome på plass, og no lurer montøren på om nokon kan kome og klatre i klatreparken frå i morgon onsdag 12. september.
tirsdag 11. september Herøy kommune på Sunnmøre
Bli med som natteravn
Natteravnane i Herøy treng fleire frivillige, bli med å gå ein kveld du også!
mandag 10. september Herøy kommune på Sunnmøre
Herøy som godt eksempel
Når Pelagisk Forening skulle vise politikarane kor viktig det er med mange aktørar i fiskerinæringa og kor store ringverknader det får, så valde dei Herøy som eksempel.
onsdag 5. september Herøy kommune på Sunnmøre
Myrvåg omsorgssenter i gang med eRom
Myrvåg omsorgsenter er i gang med eit pilotprosjekt der dei nyttar eRom (elektronisk pasientrom på nettbrett).
tirsdag 4. september Herøy kommune på Sunnmøre
Her er utviklingsavdelinga vår!
Kjenner du til utviklingsavdelinga i Herøy kommune? Dei har ansvaret for alt frå byggeplanlegging til ulike karttenester i vår kommune. Dersom du har eit byggjeprosjekt på gang, er det denne gjengen du møter i søkeprosessen.
tirsdag 4. september Herøy kommune på Sunnmøre
Kurs for deg som skal starte eige føretak
Skal du starte eige føretak så kan det vere nyttig å få innsikt i kva som krevjast for å starte bedrift, både personleg og formelt.
mandag 3. september Herøy kommune på Sunnmøre
Ungdomar i arbeid på Herøy gard
Nyleg fekk elevane i tiandeklasseved Ytre Herøy ungdomsskule ein dag på Herøy gard. Der fekk dei lage rep, jobbe med tønner og lære å ro.
fredag 31. august Herøy kommune på Sunnmøre
Klart for årets UNG-Festival
Årets UNG Festival blir som alltid på Herøy Kulturhus. Aldersgrense er frå 8.klasse og opp til 20 år. Det er fleire store artistar som tek turen, og fritidsklubben gler seg til fest saman med deg!
torsdag 30. august Herøy kommune på Sunnmøre
Kunngjering av godkjent plan på Elsebø
Kommunestyret i Herøy godkjente detaljreguleringsplan for Elsebø i møte 23.08.2018, K-sak 93/18.
torsdag 30. august Herøy kommune på Sunnmøre
Har du lyst å vere støttekontakt?
Helse og omsorg treng støttekontakter, i alle aldre og av begge kjønn.
onsdag 29. august Herøy kommune på Sunnmøre
Meld inn feil på veglys
No når mørket brått kjem tidlegare og tidlegare på kveld, og det snart er mørkt når skuleungar går til skulen er det viktig å melde inn feil på veglysa.
mandag 27. august Herøy kommune på Sunnmøre
Opplæring og kurs for pasientar og pårørande
I løpet av eit år blir det arrangert mange ulike kurs og grupper for opplæring av pasientar og deira pårørande.
fredag 24. august Herøy kommune på Sunnmøre
Skilt om bandtvang på plass
Nemnd for vilt, fiske og friluft oppmoda Herøy kommune om å kjøpe inn bandtvangskilt for opphenging. Skilta er no på plass.
torsdag 23. august Herøy kommune på Sunnmøre
Viser fram kommunen vår i Trondheim
Herøy kommune er på plass på Norfishing-messa i Trondheim Spektrum denne veka. -Vi gler oss til å vise fram den flotte kommunen vår! Det fortel Espen Bergø, ein av representantane for kommunen.
onsdag 22. august Herøy kommune på Sunnmøre
Formannskapsmøte komande tirsdag er avlyst
onsdag 22. august Herøy kommune på Sunnmøre
Oppstart av reguleringsendring på Nærøya
I samsvar med 12-14 i plan- og bygningslova har B.Tarberg AS på vegne av Sjøkanten AS søkt om endring av Detaljreguleringsplan bustadområde på Nerøy
tirsdag 21. august Herøy kommune på Sunnmøre
Varsling på SMS held fram
Herøy kommune skreiv tidlegare om at tenesta med SMS varsling om timeville ta slutt ein periode. Varsling på SMS vil halde fram.
tirsdag 21. august Herøy kommune på Sunnmøre
Forbod mot oljefyring
Frå 1. januar i 2020 blir det forbode å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming i privatboligar, offentlege bygg og næringsbygg.
mandag 20. august Herøy kommune på Sunnmøre
Ny fastlege ved Herøy legesenter
Silja Osdal Saure startar opp som ny fastlege ved Herøy legesenter frå 3. september.
fredag 17. august Herøy kommune på Sunnmøre
- Det er berre å hoppe i det!
- Herøy kommune skal ha ros for å ha laga til dette flotte lokalet som er Fosnavåg Nyskapingspark. Eg syns det er positivt at folk med idear og nystarta føretak kan vere her, seier seniorrådgjevar Robert Voldnes.
fredag 17. august Herøy kommune på Sunnmøre
Asfaltarbeid på Lisjebøvegen og Sjukeheimsvegen
Det vert asfaltarbeid på Lisjebøvegen og Sjukeheimsvegen no fyrstkomande måndag ettermiddag, 20. august, og heile tysdag og onsdag 21.-22. august.
fredag 17. august Herøy kommune på Sunnmøre
SSR har fått nye forskrifter
No er nye forskrifter for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk vedtekne.
onsdag 15. august Herøy kommune på Sunnmøre
Tenkjer du å starte næringsverksemd frå privat bustad?
Vi ser stadig meir at folk driv private verksemder og sel produkt til kundar. Då er det ein del lovverk du må ha oversikt over før du kan starte, og her er ei lita oppskrift på korleis du går fram.
fredag 10. august Herøy kommune på Sunnmøre
MØRE OG ROMSDAL

Skulestart i Herøy
Skulane i Herøy har for skuleåret 2018/19, skulestart måndag 20. august.
onsdag 8. august Herøy kommune på Sunnmøre
Fokus på reglar for vannskuter
Skal du køyre vannskuter? Då er viktig at du er oppdatert på gjeldande reglar akkurat der du har tenkt å køyre.
fredag 3. august Herøy kommune på Sunnmøre
Kurs i Ansvarleg sal, 20. september 2018
Kommunane på Søre Sunnmøre samarbeidar med Politiet og KoRus om ansvarleg alkoholhåndtering i kommunane. Ein del av dette samarbeidet går på kompentanseheving og trygging av tilsette ved sal av alkohol over disk.
torsdag 2. august Herøy kommune på Sunnmøre
Husk ferdselsreglane på veg til badestranda
Fleire plassar trakkar badegjestar og solhungrige rett over sårbar innmark i søket etter ei bra badestrand i sommarvarmen. Dette er ikkje lov. Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet minner om gjeldande ferdselsreglar.
torsdag 2. august Herøy kommune på Sunnmøre
Toalettet i Goksøyra
Toalettet i Goksøyra er ope, men i det varme og fine veret har detmange gjestar, ogtoalettfasilitetane kandessverregå tomt for vatn. Vi minner ogsåomat vatnet ikkje har drikkevasskvalitet.
torsdag 26. juli Herøy kommune på Sunnmøre
Kunngjering av godkjent reguleringsendring på Vågsholmen
Formannskapet i Herøy godkjende reguleringsendring for B5 Vågsholmen i møte 03.07.2018, F-sak 130/18.
torsdag 26. juli Herøy kommune på Sunnmøre
Interkommunal kystsoneplan til offentleg ettersyn - forslag til planprogram
Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven har utarbeidd eit forslag til planprogram for arbeidet med interkommunal kystsoneplan. Vi varsler derfor no oppstart og offentleg ettersyn (PBL 11-12 og 11-13).
onsdag 25. juli Herøy kommune på Sunnmøre
Varslingssystem "Syklist i tunnell" på plass i Sæviktunnellen
Då kan vi gle oss over at det er tryggare å sykle til og frå Runde.
fredag 20. juli Herøy kommune på Sunnmøre
Det er ikkje for seint å delta på 10 på topp!
Vi har eit utruleg flott turvr no om dagen og dette kan vi nytte til fine fjellturar. Det er ikkje innlevering av 10 på topp-kort før 20. oktober, så det er god tid igjen.
mandag 16. juli Herøy kommune på Sunnmøre
Grunnvasstilstanden er lav
Det har vore lite regn og dette påverkar grunnvasstilstanden. I store delar av Møre og Romsdal er det enten lav eller veldig lav grunnvasstilstand.
onsdag 11. juli Herøy kommune på Sunnmøre
Ferdig steinsamling og nettløysing
Her syner Espen Bergø fram store delar av stein-samlinga som vart gjeve av steinentusiasten Hallvard Eide.
fredag 6. juli Herøy kommune på Sunnmøre
Eg kjenner deg
I Eritrea er det seks millionar menneske og i hovudstaden Asmara er det ein million. Kor sannsynleg er det då at to i frå same nabolag kjem til Herøy?
torsdag 5. juli Herøy kommune på Sunnmøre
Steinbra samling
Geodataingeniør Espen Bergø frå utviklingsavdelinga i Herøy kommune fekk denne veka besøk av steinentusiast Hallvard Eide frå Sjøholt. Tekst og foto: Thomas Teige Sporsheim
fredag 29. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Privat snøbrøyting
Herøy kommune tilbyr tenesta brøyting av privat veg. For å få tenesta må vilkår for tenesta vere oppfylt og grunneigar kan søkje.
fredag 29. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Var med på forskingsfestival
- Eg stilte frå Herøy kommune, og fekk diskutere korleis digitalisering kan påverke arbeidslivet i framtida - kombinert med live-musikk og standupkomedie.
onsdag 27. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Sommaropen helsestasjon
Helsestasjonen held ope heile sommaren klokka 8-15 på kvardagar.
tirsdag 26. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Utbetring av Nørvågvegen
Herøy kommune sender no utbrev tilaktuelle grunneigarar, i høve utbetring av veg og infrastruktur langs Nørvågvegen i Fosnavåg.
mandag 25. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Felles markering i Fosnavåg på verdensdagen for psykisk helse
Velkomen til å bidra på Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober!
fredag 22. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Digitale talent - kurs for deg over 19 år
NAV Møre og Romsdal tilbyr eit spanande kurs som vert kalla Digitale talent. Det er eit årskurs i spelutvikling for arbeidssøkjarar over 19 år med interesse for data.
fredag 22. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Søknadsplikt ved fysiske inngrep i og langs vassdrag
Vi registrerer at fleire tar kontakt med oss for å få greie på kva reglar som gjeld ved graving og andre inngrep i vassdrag, og den nære kantsona langs vassdraga.
fredag 22. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Vi får ny geodataingeniør i september
Marianne Bolstad Andresen har takka ja til 100% fast stilling som geodataingeniør i Herøy kommune, og tek til i stillinga 1. september.
fredag 22. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Gjer ein innsats for andre
Dette året har ei gruppe med kjekke elevar på 8. trinnet ved Ytre Herøy Ungdomsskulehatt valfaget Innsats for andre, og no har innsatsen gjeve gode resultat.
onsdag 20. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Sjå filmen vår om Serviceplakaten!
I Herøy kommune har vi vedteke ein Serviceplakat for tilsette og politikarane.
mandag 18. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Herøy – ein nøkkelstada for kystpilegrimar til Møre og Romsdal
Måndag 18. juni stoppar den gamle redningsskøyta Risør II på Herøy gard på sin veg til Trondheim. Herøy var den fyrste viktige hamna nord for Stadt og øya ligg i Flåværleia farleia som til alle tider har bore dei sjøfarande enten rakt i...
fredag 15. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Film om Klekkeriet
June Skeide Bergseth hjelper ungdomen med tips og råd for framtida.
fredag 15. juni Herøy kommune på Sunnmøre
MØRE OG ROMSDAL

Samarbeidsavtale mellom NAV Herøy og barnevernet
Fredag signerte NAV Herøy som fyrste kontoret i Møre og Romsdal ei samarbeidsavtale med barnevernet i Herøy kommune.
fredag 15. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Sommarope på Herøy folkebibliotek
Frå måndag 18. juni går biblioteket over til sommaropningstider
fredag 15. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Oppmodar om hensynsfull parkering ved Herøy helsesenter
Det er i periodar svært full parkeringsplass ved helse- og omsorgssenteret på Eggesbønes, noko som igjen fører til kreative, alternative parkeringar.
fredag 15. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Har du huska å få HPV-vaksine?
-Eg vil veldig gjerne få minne om at tilbodet om gratis HPV-vaksine for unge kvinner født i 1991 eller seinare er i ferd med å gå ut, og oppmodar alle i denne gruppa til no å nytte seg av tilbodet.
fredag 15. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Ute på tur
Mange elevar er ute på tur no som 10.klassingane gjennomfører munnleg eksamen.
torsdag 14. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Oppgradert snuplass i øvre Dragsund
Snuplassen i den kommunale vegen Øvre Dragsund er no utbetra.
torsdag 14. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Onsdag var det sommaravslutning for helsefaglærlingane i Herøy
Lærlingane i helsefag var samla til sommaravslutning på herøy gard onsdag.
torsdag 14. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Filmperler på Fosnavåg konserthus
Fosnavåg kino og Thon hotell Fosnavåg inviterer til Filmperleveka komande tysdag 19.juni, ved Fosnavåg konserthus.
onsdag 13. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Farevarsel: Det blir storm med orkan i kasta på torsdag
Meteorologisk institutt (MET) har sendt ut eit farevarsel på oransje nivå for Møre og Romsdal fyrstkomande torsdag 14. juni.
tirsdag 12. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Full fres på Fritidsklubben
Leiarane på Fritidsklubben gler seg til hausten og lovar mykje moro for ungdomane med både festival og kjekke fritidsaktivitetar.
tirsdag 12. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Kjem barna i Herøy til gode
I Herøy gjennomførte mange barnehagelærarar, styrarar og to rektorar kursrekka Være sammen våren 2018.
tirsdag 12. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Korleis kan helse- og omsorg gjere det lettare for deg å delta i frivillig arbeid?
Helse- og omsorg arbeidermed ny helse- og omsorgsplan. I den forbindelse ønskjer vi innspel frå innbyggjerane i Herøy.
tirsdag 12. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Kunngjering av tilskot til etablering og tilpassing av bustad
Husbanken har tildelt Herøy kommune tilskot for vidaretildeling for 2018.
mandag 11. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Kva kompetanse treng helsepersonell i framtida trur du?
Helse og omsorgønskjer å involvereinnbyggjarane i forbindelse med ny kommunedelplan.
søndag 10. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Kosting av kommunale vegar
Vi får ein del spørsmål om vi kjem og kostar vekk strøsanden som ligg igjen etter vinteren, og vi kan bekrefte at arbeidet med kosting av dei kommunale vegane ikkje er avslutta.
torsdag 7. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Trenings- og øvingstider i Herøy kulturhus
Du kan no søkje både omtreningstider i Herøyhallenogøvingstider i Herøy kulturhus for neste skuleår.
torsdag 7. juni Herøy kommune på Sunnmøre
I dag er "kva er viktig for deg" dagen!
I dag blir kva er viktig for deg-dagen markert fleire plassar i landet, og i over 50 andre land. Helsepersonell skal flytte fokus frå diagnose, til samtalar om kva som er viktig i den einskilde sitt liv - akkurat no.
onsdag 6. juni Herøy kommune på Sunnmøre
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HERØY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL