Herøy
Varslingssystem "Syklist i tunnell" på plass i Sæviktunnellen
Då kan vi gle oss over at det er tryggare å sykle til og frå Runde.
fredag 16:37 Herøy kommune på Sunnmøre
Det er ikkje for seint å delta på 10 på topp!
Vi har eit utruleg flott turvr no om dagen og dette kan vi nytte til fine fjellturar. Det er ikkje innlevering av 10 på topp-kort før 20. oktober, så det er god tid igjen.
mandag 16:20 Herøy kommune på Sunnmøre
Grunnvasstilstanden er lav
Det har vore lite regn og dette påverkar grunnvasstilstanden. I store delar av Møre og Romsdal er det enten lav eller veldig lav grunnvasstilstand.
onsdag 11. juli Herøy kommune på Sunnmøre
Ferdig steinsamling og nettløysing
Her syner Espen Bergø fram store delar av stein-samlinga som vart gjeve av steinentusiasten Hallvard Eide.
fredag 6. juli Herøy kommune på Sunnmøre
Eg kjenner deg
I Eritrea er det seks millionar menneske og i hovudstaden Asmara er det ein million. Kor sannsynleg er det då at to i frå same nabolag kjem til Herøy?
torsdag 5. juli Herøy kommune på Sunnmøre
Steinbra samling
Geodataingeniør Espen Bergø frå utviklingsavdelinga i Herøy kommune fekk denne veka besøk av steinentusiast Hallvard Eide frå Sjøholt. Tekst og foto: Thomas Teige Sporsheim
fredag 29. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Privat snøbrøyting
Herøy kommune tilbyr tenesta brøyting av privat veg. For å få tenesta må vilkår for tenesta vere oppfylt og grunneigar kan søkje.
fredag 29. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Landbrukskontoret flyttar
2.juli flyttar Landbrukskontoret til tidlegare Fristadbygget. I veke 27 vil vi vere på flyttefot og kan verte vanskeleg å få tak i. Vi håper å vere på plass i dei nye kontora så snart som råd.
torsdag 28. juni Herøy kommune på Sunnmøre
MØRE OG ROMSDAL

Var med på forskingsfestival
- Eg stilte frå Herøy kommune, og fekk diskutere korleis digitalisering kan påverke arbeidslivet i framtida - kombinert med live-musikk og standupkomedie.
onsdag 27. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Sommaropen helsestasjon
Helsestasjonen held ope heile sommaren klokka 8-15 på kvardagar.
tirsdag 26. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Utbetring av Nørvågvegen
Herøy kommune sender no utbrev tilaktuelle grunneigarar, i høve utbetring av veg og infrastruktur langs Nørvågvegen i Fosnavåg.
mandag 25. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Felles markering i Fosnavåg på verdensdagen for psykisk helse
Velkomen til å bidra på Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober!
fredag 22. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Digitale talent - kurs for deg over 19 år
NAV Møre og Romsdal tilbyr eit spanande kurs som vert kalla Digitale talent. Det er eit årskurs i spelutvikling for arbeidssøkjarar over 19 år med interesse for data.
fredag 22. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Søknadsplikt ved fysiske inngrep i og langs vassdrag
Vi registrerer at fleire tar kontakt med oss for å få greie på kva reglar som gjeld ved graving og andre inngrep i vassdrag, og den nære kantsona langs vassdraga.
fredag 22. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Vi får ny geodataingeniør i september
Marianne Bolstad Andresen har takka ja til 100% fast stilling som geodataingeniør i Herøy kommune, og tek til i stillinga 1. september.
fredag 22. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Gjer ein innsats for andre
Dette året har ei gruppe med kjekke elevar på 8. trinnet ved Ytre Herøy Ungdomsskulehatt valfaget Innsats for andre, og no har innsatsen gjeve gode resultat.
onsdag 20. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Sjå filmen vår om Serviceplakaten!
I Herøy kommune har vi vedteke ein Serviceplakat for tilsette og politikarane.
mandag 18. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Herøy – ein nøkkelstada for kystpilegrimar til Møre og Romsdal
Måndag 18. juni stoppar den gamle redningsskøyta Risør II på Herøy gard på sin veg til Trondheim. Herøy var den fyrste viktige hamna nord for Stadt og øya ligg i Flåværleia farleia som til alle tider har bore dei sjøfarande enten rakt i...
fredag 15. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Film om Klekkeriet
June Skeide Bergseth hjelper ungdomen med tips og råd for framtida.
fredag 15. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Samarbeidsavtale mellom NAV Herøy og barnevernet
Fredag signerte NAV Herøy som fyrste kontoret i Møre og Romsdal ei samarbeidsavtale med barnevernet i Herøy kommune.
fredag 15. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Sommarope på Herøy folkebibliotek
Frå måndag 18. juni går biblioteket over til sommaropningstider
fredag 15. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Oppmodar om hensynsfull parkering ved Herøy helsesenter
Det er i periodar svært full parkeringsplass ved helse- og omsorgssenteret på Eggesbønes, noko som igjen fører til kreative, alternative parkeringar.
fredag 15. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Har du huska å få HPV-vaksine?
-Eg vil veldig gjerne få minne om at tilbodet om gratis HPV-vaksine for unge kvinner født i 1991 eller seinare er i ferd med å gå ut, og oppmodar alle i denne gruppa til no å nytte seg av tilbodet.
fredag 15. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Ute på tur
Mange elevar er ute på tur no som 10.klassingane gjennomfører munnleg eksamen.
torsdag 14. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Oppgradert snuplass i øvre Dragsund
Snuplassen i den kommunale vegen Øvre Dragsund er no utbetra.
torsdag 14. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Onsdag var det sommaravslutning for helsefaglærlingane i Herøy
Lærlingane i helsefag var samla til sommaravslutning på herøy gard onsdag.
torsdag 14. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Filmperler på Fosnavåg konserthus
Fosnavåg kino og Thon hotell Fosnavåg inviterer til Filmperleveka komande tysdag 19.juni, ved Fosnavåg konserthus.
onsdag 13. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Farevarsel: Det blir storm med orkan i kasta på torsdag
Meteorologisk institutt (MET) har sendt ut eit farevarsel på oransje nivå for Møre og Romsdal fyrstkomande torsdag 14. juni.
tirsdag 12. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Full fres på Fritidsklubben
Leiarane på Fritidsklubben gler seg til hausten og lovar mykje moro for ungdomane med både festival og kjekke fritidsaktivitetar.
tirsdag 12. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Kjem barna i Herøy til gode
I Herøy gjennomførte mange barnehagelærarar, styrarar og to rektorar kursrekka Være sammen våren 2018.
tirsdag 12. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Korleis kan helse- og omsorg gjere det lettare for deg å delta i frivillig arbeid?
Helse- og omsorg arbeidermed ny helse- og omsorgsplan. I den forbindelse ønskjer vi innspel frå innbyggjerane i Herøy.
tirsdag 12. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Kunngjering av tilskot til etablering og tilpassing av bustad
Husbanken har tildelt Herøy kommune tilskot for vidaretildeling for 2018.
mandag 11. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Kva kompetanse treng helsepersonell i framtida trur du?
Helse og omsorgønskjer å involvereinnbyggjarane i forbindelse med ny kommunedelplan.
søndag 10. juni Herøy kommune på Sunnmøre
MØRE OG ROMSDAL

Kosting av kommunale vegar
Vi får ein del spørsmål om vi kjem og kostar vekk strøsanden som ligg igjen etter vinteren, og vi kan bekrefte at arbeidet med kosting av dei kommunale vegane ikkje er avslutta.
torsdag 7. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Trenings- og øvingstider i Herøy kulturhus
Du kan no søkje både omtreningstider i Herøyhallenogøvingstider i Herøy kulturhus for neste skuleår.
torsdag 7. juni Herøy kommune på Sunnmøre
I dag er "kva er viktig for deg" dagen!
I dag blir kva er viktig for deg-dagen markert fleire plassar i landet, og i over 50 andre land. Helsepersonell skal flytte fokus frå diagnose, til samtalar om kva som er viktig i den einskilde sitt liv - akkurat no.
onsdag 6. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Pårørandekveld avlyst
I kveld skulle det vere pårørandekveld ved Blåtunet dagaktivitetssenter. På grunn av sjukdom vert arrangementet avlyst.
mandag 4. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge
Både i Noreg og seksten andre europeiske landgjeldertelefonnummeret 116 111 som alarmtelefon for barn og unge.
fredag 1. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Nedre Sørlia. Høyring/offentleg ettersyn
Her finndu planforslaget for bustader og naust i Nedre Sørlia, vedtatt i formannskapet 15. mai.
fredag 1. juni Herøy kommune på Sunnmøre
Helse og omsorg treng innspel frå deg!
Helse og omsorg har starta arbeidet med ny kommunedelplan for helse og omsorg. I samband med det ønskjer vi å stille nokre spørsmål til innbyggjarane i Herøy kommune. Vi håpar at du har tid og lyst til å gje oss gode råd og tips i arbeidet.
torsdag 31. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Nytt om refusjonsordning ved ryddeaksjonar
Dersom du skal arrangere ryddeaksjon av marint avfall, kan du få dekt enkelte av kostnadane.
onsdag 30. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Overgang barnehage – skule
I Myrsnipa barnehage var det måndag besøk av rektorar/ lærar frå Leikanger skule, Stokksund skule og Møre barne og ungdomsskule. Dagen då førskuleborna skal få besøkje sin skule nærmar seg, og då var det kjekt å få besøk...
onsdag 30. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Fagdag for det psykososiale kriseteamet
tirsdag 29. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Framleis vakthald på Remøy
I går var det brann i Sævikane på Remøy. Brannen spreidde seg raskt oppover fjellet. Brannen er sløkt, men det er framleis vakthald i området.
tirsdag 29. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Utsett kantslått til september
Takka vere 7.klassa ved Borga barneskule vert det no ikkje kantslått før i september. Sjå vårt videointervju i saka. Tekst: Thomas Teige Sporsheim
tirsdag 29. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Bålforbod i Herøy
Brannsjef, Tore Langvatn, vedtek at det vert innført ekstraordinert forbod mot bålbrenning inntil vidare. Forbodet gjeld alle stadar der det er fare for at det kan oppstå brann, særskilt i eller i nærleiken av skog, utmark og tørr vegetasjon.
mandag 28. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Innmelding av jonsokbål
Herøy brannvern har ei ordning med innmelding og godkjenning av jonsokbål. Det vert normalt berre gjeve løyve til brenning på dei tradisjonelle bålplassane. Det vert ikkje gitt løyve til brenning nær busetnad.
mandag 28. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Moltustranda mosjonsfestival i Moltu barnehage
I høve mosjonsfestivalen på Moltu har barnehagen hatt si eiga markering.
mandag 28. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Tar oppgjør med partifelle etter rådmannsavtale
«En skammens dag i Fedje kommune», mener kommunelege og leder i Fedje Høgre, Ernst Horgen, om Høyre-ordfører Stian Herøys sluttavtale med rådmannen. Nå varsler han oppvaskmøte i partiet.
lørdag 26. mai $ Bergens Tidende
Stort engasjement om turisme og reiseliv i Herøy
Skal fiskeværet Fosnavåg og fuglefjellet Runde bli spydspissen for reiselivet i Herøy?Dette vart diskutert då Herøy Næringsforum invitertetil id-møte om turisme- og reiselivssatsinga i Herøy kommune onsdag 23. mai.
fredag 25. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Har søkt om gratis WIFI
Herøy kommune er med i kampen om EU-midlar for etablering av gratis wifi-soner i sentrum. Søknaden til denne støtteordninga blei sendt no i mai.
fredag 25. mai Herøy kommune på Sunnmøre
 - Tilgjengeleg for alle
Når klatreparken er ferdig utpå hausten vil parken også vere tilgjengeleg og ha tilbod for dei med nedsett funksjonsevne. Janne Endresen er talsperson frå Råd For Funksjonshemma (RFF) i planleggingsarbeidet.
torsdag 24. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Fedje-konflikten avblåst
Partene i den betente konflikten på Fedje er enige om en sluttavtale. Den sparkede rådmannen får mer penger i sluttpakke, i tillegg til at kommunen dekker PR- og advokatutgiftene hennes.
torsdag 24. mai $ Bergens Tidende
Unge MOTivatorar
Ungdom med MOT er ein gjeng utvalde 9. klassingar som jobbar med å gjere det lettare for andre ungdomar å ta eigne val.
torsdag 24. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Herøy med lågast inntekt i Noreg
Herøy kommune i Møre og Romsdal har i følgjekommuneøkonomiproposisjonendei lågaste korrigerte frie inntektene i 2017 i heile Norge.
tirsdag 22. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Kom med forslag til politikarane
Har du eit forslag til politikarane? Det er no lagt til rette for elektronisk innsending.
onsdag 16. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Nye fartshumpar i kommunen
No har kommunen etablert fartshumpar forbi skulen på Nerlandsøy. På fylkesveg er det også krav om skilting, så her er sett opp varselsskilt i begge retningar.
onsdag 16. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Hyrer inn PR-byrå og toppadvokater
Neste uke møter Fedje kommune sin sparkede rådmann Ingebjørg Vamråk. Med seg i krigen har hun kommunikasjonseksperter og advokater.
tirsdag 15. mai $ Bergens Tidende
MØRE OG ROMSDAL

Delar du brønn med naboen?
No skal alle små vassforsyningssystem bli registrert.
mandag 14. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Anbod på nytt sak-/arkivsystem
Alle kommunene på Søre Sunnmøre skal få seg nytt sak-arkivsystem, og no er konkurransen om oppdraget ute på offentleg anbod.
mandag 14. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Rådmannen skulle få tid, fikk sparken på dagen
Arbeidsavtalen til rådmannen på Fedje slo fast at hun skulle få mange måneder til å forbedre seg dersom politikerne var misfornøyd med henne. Likevel sparket de henne på dagen.
søndag 13. mai $ Bergens Tidende
Fedje-rådmannen får ikkje vite kvifor ho er oppsagt
Rådmann Ingebjørg Vamråk treng ikkje få vite kvifor ho fekk sparken på dagen, meiner Fedje-ordførar Stig Herøy (H). I fjor haust gav han rådmannen sterk ros og 250.000 kroner ekstra i lønn.
fredag 11. mai $ Bergens Tidende
Pårørandekveld
Er du pårørande til nokon med utfordring knytt til psykiske helse eller rus? Kvikk Herøy invitera til pårørandekveld måndag 4 juni klokka 19-21.
fredag 11. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Sparket rådmannen på dagen, nekter å si hvorfor
Kommunestyret i Fedje kommune vedtok enstemmig en oppsigelse av rådmann Ingebjørg Vamråk. Dokumentene i saken er hemmelige, og ingen vil forklare oppsigelsen.
torsdag 10. mai $ Bergens Tidende
Årsrekneskap for 2017
Herøy kommune sin driftsrekneskap synte eit netto driftsresultat i 2017 på i overkant av 9,5 mill kr.
onsdag 9. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Har du innspel til ruteendringar?
Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene vil starte i august 2018. Eventuelle endringar vil gjelde frå 1. mai 2019.
tirsdag 8. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Vil du vere med på å gjere heimesidene våre betre?
I september kjem kommunane på Søre Sunnmøre med nytt design og oppdatert innhald på heimesidene, og no treng vi di hjelp til å lage dei best mogleg.
mandag 7. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Feil med telefonen
Telenor har feil i systemet og du når ikkje kommunenpå telefon.
mandag 7. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Servicetorget har fått Vipps
I dag kom Ira Sarucco Ulvan innom Servicetorget, og ho var den fyrste som betalte gjennom betalingsappen Vipps hos oss.
fredag 4. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Tennisbana ved Herøy kulturhus er no renovert
Speler du tennis, eller er det noko du kunne tenke deg å prøve?
torsdag 3. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Brei medverknad i arbeidet med ny kommunedelplan i Helse og omsorg
Fredag 27. april gjekk startskotet for arbeidet med ny kommunedelplan, som helse og omsorg har som ambisjon å sende på høyring til hausten.
tirsdag 1. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Revisjonar og brukarundersøkingar
Herøy kommune har som målsetting å vere ei båtlengd føre.Vi gjennomfører difor jamleg revisjonar og undersøkingar innanfor fleire tenesteområde.
mandag 30. april Herøy kommune på Sunnmøre
Elevar deltok på ryddedugnad
Elevane på Bergsøy skule, Borga, hadde strandryddedag 26.april. Dette gjorde dei i samarbeid med SSR og Herøy kommune.
mandag 30. april Herøy kommune på Sunnmøre
Arbeidet med klatreparken har starta
No er gravinga i full gang for å få på plass den nye klatreparken i Fosnavåg sentrum.
fredag 27. april Herøy kommune på Sunnmøre
Saman om å hjelpe innbyggarar med gjeldsproblem
Hareid, Herøy, Ulstein, Sande og Vanylven står saman om å tilby gjeldsrådgiving til innbyggarane sine. Kommunane fornyar no avtalen om ein felles gjeldsrådgivar for innbyggarar med gjeldsproblem.
fredag 27. april Herøy kommune på Sunnmøre
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HERØY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Båt Karlskrona Svedala Næringsliv Oppland Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Oslo Hässleholm Østfold Fotboll Kalmar Rogaland Kultur Vest Agder Akershus Kvinnherad Odda Sogn og Fjordane Buskerud Skåne Trøndelag Troms Mat Kristianstad Forsvar Menn Oskarshamn Thailand Inrikes Fiske Rendalen Eslöv Kongelig Vellinge Finnmark Tynset Molde FK Sandnes Fotball Skien Karmøy Kultur Mandal Kragerø Sport Åstorp Vær Politikk Musikk Bolig Sverige Fredrikstad Blekinge Tinn Norway Cup VM Stavanger Trening Malmö Mote Russland Reise Spill Fauske Stockholm Grue Barn IK Start Trav Lyngdal Osterøy USA Kunst Vestby Kristiansand Risør Nittedal Lesja Tvedestrand Tesla Sigdal Helse Grane Stord Motor Turn Lindås 17. mai Sjakk Aurskog-Høland Lund Håndball Røros Økonomi Askvoll Landbruk Hälsa Salangen Android Lillesand Steigen Bamble Nore og Uvdal Vadsø X-games Näringsliv Moss Film Boksing Tranøy Sund Hvaler Kampsport Sortland Øksnes Ringsaker Horten Nesodden Vågan Seljord Jølster Askøy Båstad Gjøvik Staffanstorp Landskrona Eidskog Lund Friidrett Andøy Helsingborg Eurovision Stor-Elvdal Bodø/Glimt Kongsvinger Aurdal Åmot Vefsn Strängnäs Kvinesdal Leirfjord Porsgrunn Kommunesammenslåing Nybro Bil Alpint Karasjok Ronneby Alstahaug Bremanger Solund Gausdal Sogndal Meløy Narvik Drangedal Høyanger Suldal Enebakk Hemnes Gjerstad Hyllestad SK Brann Fedje Tomelilla Trøgstad Bundesliga Stryn Tønsberg Austrheim Ballangen Russ Bromölla Eidfjord Nord-Korea Lødingen Spania Dyr Liverpool Mat Klima Hörby Gloppen Dovre E-sport Rælingen Øygarden Kvinner Radøy Motorsport Meland Flekkefjord Bærum Time Molde Voss FK Haugesund World Series of Poker Østre Toten Stranda Moskenes Nes Sandefjord Fotball Tyrkia Friluftsliv Rygge Musik Rauma Arctic Race Engerdal Polen Øyer Masfjorden Karlshamn Svelvik Vitenskap Jakt Nordre Land Saltdal Kviteseid Hobøl Interiør Nissedal Tysvær Skedsmo Frankrike Jönköping Ski Kryptovaluta Bil Utrikes Ulstein Porsanger Olofström Tromsø IL Målselv Israel Halden Asker Rakkestad Flora Skodje Norway Chess Lillehammer Valle Mörbylånga Sola Lier Tour of Norway Fjaler Larvik Mjölby Motorsport Grimstad Vindafjord Torsken Audnedal Eliteserien Ukraina Forskning Jevnaker Mjøndalen IF Råde Stabæk Re La liga Politik Skisport Mönsterås NM FA-cupen Giske Holtålen Volvo Skånland Eid Øystre Slidre Sjöbo Flakstad Sölvesborg Hamar Evenes Danmark Kvalsund Toyota Champions League Lillestrøm SK Fildeling Modum Rana Nordkapp Bodø Tingvoll Sørfold Båt Australia Berlevåg Film Askim Vinje Aure Farsund Poker Frogn Östra Göinge Sandøy Eidsberg Værøy Svalöv Svalbard Nord-Odal Syria Hammerfest Birkenes Åsnes Sykkel Foto Utsira Arendal Skiskyting Teknik Klatring Emmaboda Bømlo Nannestad Sykkylven Løten Hamarøy Kina Jobb Skiptvet Odds BK Litteratur Vestre Slidre Ulvik Hockey Søgne Brønnøy Rennesøy Roing Hole Hadsel Skurup Tysfjord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL