Herøy
Tar oppgjør med partifelle etter rådmannsavtale
«En skammens dag i Fedje kommune», mener kommunelege og leder i Fedje Høgre, Ernst Horgen, om Høyre-ordfører Stian Herøys sluttavtale med rådmannen. Nå varsler han oppvaskmøte i partiet.
lørdag 23:20 $ Bergens Tidende
Stort engasjement om turisme og reiseliv i Herøy
Skal fiskeværet Fosnavåg og fuglefjellet Runde bli spydspissen for reiselivet i Herøy?Dette vart diskutert då Herøy Næringsforum invitertetil id-møte om turisme- og reiselivssatsinga i Herøy kommune onsdag 23. mai.
fredag 10:38 Herøy kommune på Sunnmøre
Har søkt om gratis WIFI
Herøy kommune er med i kampen om EU-midlar for etablering av gratis wifi-soner i sentrum. Søknaden til denne støtteordninga blei sendt no i mai.
fredag 10:05 Herøy kommune på Sunnmøre
 - Tilgjengeleg for alle
Når klatreparken er ferdig utpå hausten vil parken også vere tilgjengeleg og ha tilbod for dei med nedsett funksjonsevne. Janne Endresen er talsperson frå Råd For Funksjonshemma (RFF) i planleggingsarbeidet.
torsdag 15:48 Herøy kommune på Sunnmøre
Fedje-konflikten avblåst
Partene i den betente konflikten på Fedje er enige om en sluttavtale. Den sparkede rådmannen får mer penger i sluttpakke, i tillegg til at kommunen dekker PR- og advokatutgiftene hennes.
torsdag 14:52 $ Bergens Tidende
Unge MOTivatorar
Ungdom med MOT er ein gjeng utvalde 9. klassingar som jobbar med å gjere det lettare for andre ungdomar å ta eigne val.
torsdag 13:24 Herøy kommune på Sunnmøre
Herøy med lågast inntekt i Noreg
Herøy kommune i Møre og Romsdal har i følgjekommuneøkonomiproposisjonendei lågaste korrigerte frie inntektene i 2017 i heile Norge.
tirsdag 15:41 Herøy kommune på Sunnmøre
Kom med forslag til politikarane
Har du eit forslag til politikarane? Det er no lagt til rette for elektronisk innsending.
onsdag 16. mai Herøy kommune på Sunnmøre
MØRE OG ROMSDAL

Nye fartshumpar i kommunen
No har kommunen etablert fartshumpar forbi skulen på Nerlandsøy. På fylkesveg er det også krav om skilting, så her er sett opp varselsskilt i begge retningar.
onsdag 16. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Hyrer inn PR-byrå og toppadvokater
Neste uke møter Fedje kommune sin sparkede rådmann Ingebjørg Vamråk. Med seg i krigen har hun kommunikasjonseksperter og advokater.
tirsdag 15. mai $ Bergens Tidende
Delar du brønn med naboen?
No skal alle små vassforsyningssystem bli registrert.
mandag 14. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Anbod på nytt sak-/arkivsystem
Alle kommunene på Søre Sunnmøre skal få seg nytt sak-arkivsystem, og no er konkurransen om oppdraget ute på offentleg anbod.
mandag 14. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Rådmannen skulle få tid, fikk sparken på dagen
Arbeidsavtalen til rådmannen på Fedje slo fast at hun skulle få mange måneder til å forbedre seg dersom politikerne var misfornøyd med henne. Likevel sparket de henne på dagen.
søndag 13. mai $ Bergens Tidende
Fedje-rådmannen får ikkje vite kvifor ho er oppsagt
Rådmann Ingebjørg Vamråk treng ikkje få vite kvifor ho fekk sparken på dagen, meiner Fedje-ordførar Stig Herøy (H). I fjor haust gav han rådmannen sterk ros og 250.000 kroner ekstra i lønn.
fredag 11. mai $ Bergens Tidende
Pårørandekurs
Er du pårørande til nokon med utfordring knytt til psykiske helse eller rus? Kvikk Herøy invitera til pårørandekveld måndag 4 juni klokka 19-21.
fredag 11. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Testkøyring av ny rullestolrampe
Rådhuset i Fosnavåg skal bygge rullestolrampe opp til hovudinngangen, og som ein del av prosjektet har no ei testrampe blitt prøvekøyrt.
fredag 11. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Sparket rådmannen på dagen, nekter å si hvorfor
Kommunestyret i Fedje kommune vedtok enstemmig en oppsigelse av rådmann Ingebjørg Vamråk. Dokumentene i saken er hemmelige, og ingen vil forklare oppsigelsen.
torsdag 10. mai $ Bergens Tidende
Årsrekneskap for 2017
Herøy kommune sin driftsrekneskap synte eit netto driftsresultat i 2017 på i overkant av 9,5 mill kr.
onsdag 9. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Har du innspel til ruteendringar?
Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene vil starte i august 2018. Eventuelle endringar vil gjelde frå 1. mai 2019.
tirsdag 8. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Vil du vere med på å gjere heimesidene våre betre?
I september kjem kommunane på Søre Sunnmøre med nytt design og oppdatert innhald på heimesidene, og no treng vi di hjelp til å lage dei best mogleg.
mandag 7. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Feil med telefonen
Telenor har feil i systemet og du når ikkje kommunenpå telefon.
mandag 7. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Servicetorget har fått Vipps
I dag kom Ira Sarucco Ulvan innom Servicetorget, og ho var den fyrste som betalte gjennom betalingsappen Vipps hos oss.
fredag 4. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Tennisbana ved Herøy kulturhus er no renovert
Speler du tennis, eller er det noko du kunne tenke deg å prøve?
torsdag 3. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Brei medverknad i arbeidet med ny kommunedelplan i Helse og omsorg
Fredag 27. april gjekk startskotet for arbeidet med ny kommunedelplan, som helse og omsorg har som ambisjon å sende på høyring til hausten.
tirsdag 1. mai Herøy kommune på Sunnmøre
Revisjonar og brukarundersøkingar
Herøy kommune har som målsetting å vere ei båtlengd føre.Vi gjennomfører difor jamleg revisjonar og undersøkingar innanfor fleire tenesteområde.
mandag 30. april Herøy kommune på Sunnmøre
Elevar deltok på ryddedugnad
Elevane på Bergsøy skule, Borga, hadde strandryddedag 26.april. Dette gjorde dei i samarbeid med SSR og Herøy kommune.
mandag 30. april Herøy kommune på Sunnmøre
Arbeidet med klatreparken har starta
No er gravinga i full gang for å få på plass den nye klatreparken i Fosnavåg sentrum.
fredag 27. april Herøy kommune på Sunnmøre
Saman om å hjelpe innbyggarar med gjeldsproblem
Hareid, Herøy, Ulstein, Sande og Vanylven står saman om å tilby gjeldsrådgiving til innbyggarane sine. Kommunane fornyar no avtalen om ein felles gjeldsrådgivar for innbyggarar med gjeldsproblem.
fredag 27. april Herøy kommune på Sunnmøre
Kunngjering: Omregulering frå parkering til park/leik.
Kommunestyret har vedteke å gjere om parkeringa ved Valaker i Fosnavåg sentrum tilpark-/leikeområde.
torsdag 26. april Herøy kommune på Sunnmøre
Elevar rydda marint avfall i fjøra
Seks skuleklasser frå Herøy Vidaregåande skule fekk onsdag denne veka i oppdrag å rydde vekk marint avfall i området frå rundkøyringa på Hjelmeseth, Gjertneset, Mjølsteinneset og innover i Straumane.
torsdag 26. april Herøy kommune på Sunnmøre
Ei ny næring i vinden
I Noreg har me hausta tare frå fjøra sidan før vikingtida. Men no i dag fins det nye former for å skaffe havets grønsaker å dyrke taren, på lange tau under vassflata.
torsdag 26. april Herøy kommune på Sunnmøre
Avfallsbehaldar på plass i Myrvåg
Er du ute på tur i området ved tidlegare Myrvåg Forsamlingshus så vil du no kunne kvitte deg med avfall på rett måte.
onsdag 25. april Herøy kommune på Sunnmøre
Fylkesordførar svarar om Nerlandsøybrua
Bjarne Kvalsvik har spurt Fylkesordføraren: - Når kan vi forvente at fylkeskommunen oversender planframlegget for ny Nerlandsøybru til Herøy kommune, slik at planen kan leggast ut til offentlig ettersyn?
tirsdag 24. april Herøy kommune på Sunnmøre
MØRE OG ROMSDAL

- Endeleg bra dekning
Det seier Eldar Hansen som er prosjektleiar i anlegg og drift. For no har arbeidet byrja med å skaffe Runde betre mobildekning.
mandag 23. april Herøy kommune på Sunnmøre
Påmelding av nye elevar
Nye elevar er no velkomne til å søkje på vårt store utval av undervisningstilbod; instrument, vokal, dans, drama eller kunstfag.
mandag 23. april Herøy kommune på Sunnmøre
ÅKP og Sands til Fosnavåg Nyskapingspark
Seniorrådgjevar Robert Voldnes ved ÅKP ynskjer sin samarbeidspartnar Sands velkomen til ei nyttig økt i Nyskapingsparken i Fosnavåg onsdag 25. april.
fredag 20. april Herøy kommune på Sunnmøre
Vedlikehald i sentrum
Uteseksjonen har starta med opprydding i sentrum etter vinteren
torsdag 19. april Herøy kommune på Sunnmøre
Bustadar og kontor på Vågsholmen utlagt til offentleg ettersyn
Dokumenta for reguleringsendring på Vågsholmen er lagt ut til offentleg ettersyn.
torsdag 19. april Herøy kommune på Sunnmøre
Meir breibandsutbygging i Herøy?
Herøy kommune ønskjer innspel frå næringsliv, lag- og organisasjonar og private på områder i kommunen som ein treng å bygge ut.
onsdag 18. april Herøy kommune på Sunnmøre
Trygg Trafikk-kampanje i Herøy kommune
Fylkets trafikktryggingsutval (FTU) og Trygg Trafikk gjennomfører akkurat no ei stor Sikring i bil kampanje saman med alle barnehagar i Herøy kommune.
onsdag 18. april Herøy kommune på Sunnmøre
Varsel om oppstart av utbyggingsavtale Nærøya
Sjøkanten AS har utbyggingsplanar på Nærøya, og går no i forhandling med Herøy kommune om utbyggingsavtale.
onsdag 18. april Herøy kommune på Sunnmøre
Mat-app lansert i Fosnavåg Nyskapingspark
I Fosnavåg Nyskapingspark blei den nye appen Bazeat lansert måndag. Ordførar Arnulf Goksøyr var av dei som var tilstades og det heile var ein interessant dag for matglade grunderar.
tirsdag 17. april Herøy kommune på Sunnmøre
Fleirmannsbustadar på Bergsøya
Per Mulvik AS har sendtinn forslag for korleis utnytte eittomteareal på Bergsøya til fleiremannsbustadar.Les meiri denne saka.
mandag 16. april Herøy kommune på Sunnmøre
Samlar inn brukte batteri
Heile 61 kilo med brukte batteri har fjerdeklasse ved Einedalen skule samla inn på berre ei veke. Dei deltek nemleg på den nasjonale konkurransen Batterijakten, og oppdraget er å samle inn brukte batteri.
mandag 16. april Herøy kommune på Sunnmøre
Tennisbana har fått nytt dekke
Tennisbana i aktivitetsparken ved kulturhuset er klar til bruk i løpet av denne veka.
mandag 16. april Herøy kommune på Sunnmøre
Lansering av mat-app i Fosnavåg nyskapingspark
Måndag 16. april vert det lansering av ein ny app for matbransjen i Fosnavåg Nyskapingspark. Mellom andre, blir ordførar Arnulf Goksøyr med på å opne arrangementet.
fredag 13. april Herøy kommune på Sunnmøre
Rekneskapsresultat 2017
Herøy kommune fekk i 2017 eit positivt netto driftsresultat på om lag 9,5 mill kr. Dette utgjer 1,47% av kommunens driftsinntekter. Statlege måltal er eit netto driftsresultat på 1,75% av driftsinntektene.
fredag 13. april Herøy kommune på Sunnmøre
Lærte å bruke hjartestartar
Dei tilsette på rådhuset har dei siste to dagane blitt kursa i fyrstehjelp og bruk av hjartestartar.
fredag 13. april Herøy kommune på Sunnmøre
Blir du med på strandryddedagen?
Strandryddedagen er i år laurdag 5. mai, men rydd gjerne andre dagar også. SSR tek imot strandryddeavfall gratis gjennom heile året.
torsdag 12. april Herøy kommune på Sunnmøre
Toftesund tek permisjon
Ingebjørg Toftesund har fått innvilga eitt års permisjon frå stillinga si som fastlege ved Herøy legesentergjeldande frå01.09.18.
torsdag 12. april Herøy kommune på Sunnmøre
Sentralbordet blir flytta til Vanylven
Fyrstkomande måndag 9. april, blir sentralbordet flytta frå Herøy til Vanylven.
fredag 6. april Herøy kommune på Sunnmøre
- Havets bacon
I Fosnavåg Nyskapingspark var Tango Seaweed-grnder Annelise Chapman på plass for å gå gjennom KOM TIL TARE-prosjektet med engasjerte deltakarar.
fredag 6. april Herøy kommune på Sunnmøre
Planlegg framtida si helse- og omsorgsteneste
KommunalsjefRenathe Rossi-Kaldholinviterer til oppstartssamling for kommunedelplanomHelse og omsorg på Thon hotell 27. april.
onsdag 4. april Herøy kommune på Sunnmøre
Resultat av trekning
Det var totalt fem personar som ønskte tomta i Dragsund. Loddtrekning vart utført i dag.
tirsdag 3. april Herøy kommune på Sunnmøre
Straum på bubilparkeringa
I dag vart straum kobla til ved bubilparkeringa i Fosnavåg.
mandag 26. mars Herøy kommune på Sunnmøre
Psykisk helse og meistring i eit endrings- og utviklingsperspektiv
Felles fagdag i psykiatri Sjustjerna Helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal HF og Høgskulen i Volda inviterer til felles fagdag i psykiatri onsdag 11. april.
tirsdag 20. mars Herøy kommune på Sunnmøre
Gjer det skarpt i Klassequizen
Onsdag klokka 14.15 er det berre å følgje med på sendinga til NRK P1 Møre og Romsdal. Då skal nemleg Ytre Herøy Ungdomsskule (YHU) i elden i fylkesfinalen i Klassequizen!
mandag 19. mars Herøy kommune på Sunnmøre
Interessant besøk av Fluges Patent
Gjennom invitasjon frå ÅKP kom Fluges Patent på besøk til Fosnavåg Nyskapingspark for å opplyse moglege grunderar om korleisein sikrar sin ide. Tekst og foto: Thomas Teige Sporsheim
mandag 19. mars Herøy kommune på Sunnmøre
MØRE OG ROMSDAL

Ny komfyrvakt kuttar straumen
Fredag ettermiddag var brannsjef Tore Langvatn på rådhuset for å overrekke ein fin og effektiv reiskap til Robert Myklebust hjå eigedomsavdelinga! Tekst og foto: Thomas Teige Sporsheim
fredag 16. mars Herøy kommune på Sunnmøre
Herøy har den sunneste kommuneøkonomien
Herøy kommune gjør det best på Helgeland og har et driftsresultat på 6,2 prosent. Deretter følger Vevelstad og Rana som hadde driftrsresultat på henholdsvis 5,3…
fredag 16. mars Helgelendingen
Vann minikonkurranse og leverar reiselivsrapport
- Med nærleiken til havet som utgangspunkt, og med unike destinasjonar som fugleøya Runde innafor kommunens grenser, har Herøy et særs godt utgangspunkt for å arbeide strategisk med å utvikle reiselivsnæringa, seier Jan Glendrange i ZYNK. Tekst og foto: Thomas Teige...
fredag 16. mars Herøy kommune på Sunnmøre
Viktige endringar i plan- og bygningslova
Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har i 2017 gjort ein del endringar i plan- og bygningslova. 
onsdag 14. mars Herøy kommune på Sunnmøre
Barnehageopptaket 2018
Ved hovudopptaket 2018 kom det inn 74 søknader. I opptaksmøtet vart det tildelt plass til 68 barn.
onsdag 14. mars Herøy kommune på Sunnmøre
Nyoppstartet rederi på Sleneset i Lurøy satser stort på frakt og behandling av rensefisk
(Ranablad): To lokale initiativtakere fra Sleneset har kjørt i gang et prosjekt for å få i gang en maritim næring på Sleneset. De har fått…
tirsdag 13. mars Helgelendingen
Nyoppstartet rederi på Sleneset i Lurøy satser stort på frakt og behandling av rensefisk: Tunge aktører er inne på eiersiden
To lokale initiativtakere fra Sleneset har kjørt i gang et prosjekt for å få i gang en maritim næring på Sleneset. De har fått med…
tirsdag 13. mars Rana Blad
Toft vil bli rådmann på Herøy
Herøy kommune har søkt etter ny rådmann, og fire søkere har bedt om å bli unntatt offentligheten.  Etter påklaging fra Helgelendingen, slapp Herøy ett av…
tirsdag 13. mars Helgelendingen
Herøy får nytt rankingstevne i badminton neste år
Les stor reportasje fra stevnet 12. mars her.
tirsdag 13. mars Helgelands Blad
Kommunal bustadtomt i Dragsund ledig
Herøy kommune har noei ledig kommunal bustadtomt i Dragsund, gnr. 45, bnr. 188.
mandag 12. mars Herøy kommune på Sunnmøre
Ingen dag er lik
- Det har vore ei variabel veke. Eg har ikkje hatt nokon spesifikke oppgåver. Har vore med på ein del møter, utrykning og brannøving. Elles for det meste vore med brannsjefen, seier 14-åringen. Tekst: Thomas Teige Sporsheim. Foto: Tore Langvatn.
mandag 12. mars Herøy kommune på Sunnmøre
Marine grunnkart veks vidare og opnar havet !
Dei nye karta frå kommunane Flora, Bremanger, Vågsøy og Selje vart mottatt med både skryt og begeistring. Ein som kjenner godt til produkta frå tilsvarande kartlegging på Søre Sunnmøre for tre år sidan, er kommunalsjef Jarl Martin Møller i Herøy...
mandag 12. mars Herøy kommune på Sunnmøre
Søppelet settes ved siden av konteinerne. Nå kan de bli fjernet
Les saken fra avisen 9. mars her.
søndag 11. mars Helgelands Blad
– Konkurransen var aldri rigget
I sin avslutningsprosedyre var advokat Thomas Angell klar på at søksmålet mot Herøy kommune i helsehussaken er fullstendig grunnløst, og at den har vært en stor påkjenning for de berørte partene.
lørdag 10. mars $ Helgelendingen
Invitasjon til leverandørdialog 25. april 2018 kl.10
Herøy kommuneinviterer tilleverandørdialog 25. april kl10 ved Herøy rådhus om bygging avfleirbrukshall ved Einedalen skule og ny hovudbrannstasjon på Eggesbønes.
fredag 9. mars Herøy kommune på Sunnmøre
Herøy kommune er med i stort tilflytterprosjekt og inviterer snart til folkefest
Herøy kommune skal for andre gang feire Bolystdagene 21. – 23. mars.
torsdag 8. mars Helgelendingen
Sykkelregulering i Sæviktunnelen
I sommar blir det tryggare å sykle gjennom Sæviktunnelen. Eit nytt system gjer at bilistar vil bli varsla dersom nokon syklar inne i tunnelen.
torsdag 8. mars Herøy kommune på Sunnmøre
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HERØY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Næringsliv Nordland Bergen Kjendis Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Båt Rogaland
flere?
Vest Agder Mobil Mat Troms Sport Oslo Hässleholm Skåne Buskerud Møre og Romsdal Trøndelag Sogn og Fjordane Odda Kalmar Forsvar Fiske Svedala Kristianstad Finnmark Fotball Oskarshamn Molde FK Molde Skien Kvinnherad Fredrikstad Kongelig Tinn Inrikes Get-ligaen Karlskrona USA Kultur Malmö Sandnes Karmøy Stabæk Rendalen Sport Sunndal Stavanger Bolig Eslöv Blekinge Musikk Poker Barn Tesla Steigen Sørreisa Kongsvinger Ringsaker Lillesand Lyngdal Näringsliv Bodø Kragerø Landskrona Sverige Grane Stord Fauske Risør Aurskog-Høland Politikk Meløy Porsgrunn Hyllestad Motor Askøy Stockholm Vestby Bil Åstorp Hälsa Android Nittedal Dyr Haugesund Helsingborg Tomelilla Elverum Tvedestrand Drangedal Bamble 17. mai Kunst Håndball Vestvågøy Sjakk Svelvik Drammen Tynset Eliteserien Lund Mandal Trening Osterøy IK Start Mote Økonomi Nesodden Åsnes Lier Eidskog Vietnam Turn Sund Kristiansand Horten Nordkapp Russland Universet Kryptovaluta Båt Fedje Hvaler Øksnes Narvik Salangen Film Bil Lindås Ballangen Reise Vefsn Nedre Eiker Grue Notodden Sigdal Vågan Berlevåg OBOS-ligaen Trav Sarpsborg Mörbylånga Klippan Langrenn Forskning Vinje Førde Utrikes Trysil X-games Utsira Friluftsliv Staffanstorp Tolga Tranøy Filippinene Gloppen Karasjok Sogndal Austrheim Russ Lyngen Jakt Larvik Menn Modum Jevnaker Svalbard Tingvoll Fitjar Sande Kävlinge Eurovision Gausdal VM World Series of Poker Ronneby Askvoll Sölvesborg Spill Askim Hörby Porsanger Moss Bromölla Frogn Aurdal Tana Gjøvik Tønsberg Jølster Vær Båstad Skiskyting Åmli Kvænangen Ski Masfjorden FK Haugesund Øygarden Skurup Målselv Radøy Kongsberg Åmot Ålesund Meland Vadsø Vitenskap Mat Odds BK Forskning Hemnes Sauherad Norway Cup Våler Halden Spania Friidrett Rauma Vålerenga Hamar Kviteseid Time Tromsø IL Ekonomi Skedsmo Høyanger Teknik Selje Nord-Korea Enebakk Re Moskenes Alstahaug Stavanger Oilers Halsa Stranda Naustdal Eiker SK Brann Suldal Eidfjord Herøy Hadsel Svømming Farsund Andøy Kvinesdal Nord-Odal Landbruk Rana Lesja Østre Toten Olofström Valle Bodø/Glimt Helse Kommunesammenslåing Skøyter Øyer Hammerfest Løten Jönköping Sandøy Sykkel Skiptvet Brønnøy Tysvær Klima Dovre FA-cupen Kvæfjord Flakstad Rælingen Viking FK Odal Arvika Sola Mjölby Hole Fræna OL Skånland Påske La liga Hattfjelldal Mjøndalen IF NHL Nybro Surnadal Birkenes Bundesliga Skodje Interiør Volvo Rygge Trollhättan Åseral Trøgstad Forsand Roing Östergötland Borgholm Giske Flora Skisport Stryn Eidsberg Tromsø Nesna Google Søgne Klatring Alpint Bærum Froland Jobb Os Leirfjord E-sport Modalen Sørfold Hamarøy Asker Litteratur Arendal Ishockey Boksing Kristiansund Karlshamn Nes Hockey Sandefjord Vellinge Motorsport Kvinner Aure Polen Flekkefjord Liverpool Årdal Øvre Eiker Emmaboda Vennesla Røyken Skjervøy Lenvik Værøy Syria Svalöv Fjaler Evenes Tour of Norway Tjeldsund Voss Ås Eid Foto Råde Rømskog Gran Torsken
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL