Hareid
Sammanlagt-resultata frå Grimstadvatnet Rundt
lørdag 1. februar Vikebladet
Resultat og bilete frå Grimstadvatnet Rundt
lørdag 1. februar Vikebladet
Brann på skole i Møre og Romsdal
Nødetatene rykket tirsdag ut etter melding om brann på Hareid barneskule i Hareid i Møre og Romsdal.
17. desember 2019 TV 2
Sjå biletserie frå Juleoppvisninga til Hareid turn
8. desember 2019 Vikebladet
Marknadsdag i vinterhagen på Hadartun
Torsdag 18.10 kl. 12-18 vert det marknadsdag
15. oktober 2018 Hareid kommune
Influensavaksinering i Hareid
Det vert vaksinering mot influensa på Hadartun mandag 29. oktober og mandag 5. november frå kl.09:00 12:00.
12. oktober 2018 Hareid kommune
Fagdag i Hareid kommune
Vold og seksuelle overgrep mot barn er eit vanskeleg å forhalde seg til, både for privatpersonar og dei som til dagleg jobbar med barn
11. oktober 2018 Hareid kommune
Ynskjer du å TA TAK?
TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit
11. oktober 2018 Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Biblioteket i haustferien
9. oktober 2018 Hareid kommune
Oppdatert informasjon vedkomande omkøyringsvegar i prosjekt VA Bjåstad-Røyset
Hareid kommune har fått tilbakemelding frå innbyggjarar om at omkøyringsvegane i prosjektet må bli betre.
28. september 2018 Hareid kommune
IKT satsing i skulane i Hareid
Denne hausten har elevane på 5.-10 trinn vorte 1:1 brukarar av chromebook og iPad. Nokre klasser har hatt ein vår med utprøving, og denne hausten har vi rulla ut til heile 5.-10. trinn.
28. september 2018 Hareid kommune
TV-aksjon 2018
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for å skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.
28. september 2018 Hareid kommune
Endring av skuleskyss i samband med stenging av Røysetvegen
Endringagjeld elevar busett på strekninga Bjåstad/Ulset og elevar som fylgjer Almebussen.
25. september 2018 Hareid kommune
Hjørungavåg skule - fyrste skuleveke
Hjørungavåg skule å starta skuleåret med ei litt annleis veke. Vi hadde fokus på relasjonsbygging og fellesskapsopplevingar i aldersblanda grupper gjennom heile første veka. Alt frå leikestasjonar, aktivitetsdag og felles picknic i gymsalen. Ei strålande god veke som...
25. september 2018 Hareid kommune
Arbeidet på Røysetvegen - ei oppdatering
I morgon tysdag 25.09 vert det anleggstart ved Bjåstad
24. september 2018 Hareid kommune
Tidleg innsats nettverk
I Hareid møtast lærarane som jobbar på 1.-4. trinn med jamne mellomrom til Tidleg innsats nettverk
24. september 2018 Hareid kommune
Stenging av Hovlidvegen 1-10
Det skal arbeidast med vatn- og avløpsanlegget slik at vegenvil bli stengt ei tid framover.
20. september 2018 Hareid kommune
Oppdatering på arbeidet på Røysetvegen
I morgon blir det asfaltering på Røysetvegen!
20. september 2018 Hareid kommune
Jobbmesse for Søre Sunnmøre
NAV Møre og Romsdal arrangerer jobbmesse i Ulstein Arena 20. september 2018
17. september 2018 Hareid kommune
Foreldre- og fødselsførebuande kurs
Hareid helsestasjon held foreldre og fødselsførebuande kurs.
7. september 2018 Hareid kommune
Informasjon om feiing i Hareid 2018
Det vert oppstart av feiing i Hareid frå onsdag 12.09.18.
6. september 2018 Hareid kommune
Sommar + lesing = sant
Ved midnatt, 31.8, går fristen for å registrere bøker i Sommarles ut. I år har Sommarles på Hareid slått alle rekordar. Borna som har vore med har, åtte timar før fristen går ut, lese4856 bøkermed til saman414 126 sider!!!
31. august 2018 Hareid kommune
Gult vatn i springen?
Vi har fått fleire meldingar om gult vatn i springen.
31. august 2018 Hareid kommune
Stenging av vegar i samband med Hareidsdølen Triatlon
2. september skal det arrangerast Hareidsdølen Triatlon i tidsrommet 10.00 - 16:00. Dette medfører at enkelte vegar vert stengt.
30. august 2018 Hareid kommune
Meld inn feil på veglys
No når mørket brått kjem tidlegare og tidlegare på kveld, og det snart er mørkt når skuleungar går til skulen er det viktig å melde inn feil på veglysa.
27. august 2018 Hareid kommune
Siste frist for gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere
Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft. Vaksinen anbefales til unge kvinner fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.
22. august 2018 Hareid kommune
Bassengtrening for gravide
Vi startar opp igjen bassengtrening for gravide i varmtbadet ved Hadartun.
22. august 2018 Hareid kommune
Barseltreninga startar opp att
Barseltreninga startar opp att 31.08.2018. Det er ein fin start for deg som ynskjer å kome i gang med trening og aktivitet etter fødsel.
21. august 2018 Hareid kommune
Informasjon om anleggsstart for prosjekt VA Bjåstad-Røyset
Under følgjer litt informasjon om prosjekt vatn og avløp til Røyset.
7. august 2018 Hareid kommune
Invitasjon til kurs i ansvarleg sal
Kommunane på Søre Sunnmøre samarbeidar med Politiet og KoRus om Ansvarlig alkoholhåndtering i kommunane.
3. august 2018 Hareid kommune
Tilsetjing av formannskapssekretær /informasjonskonsulent
Hareid kommune er glad for å få Erlend Friestad (37 år) med på laget vårt.
17. juli 2018 Hareid kommune
Snipsøyrvatnet vert nytta til treningsarena for underheng/redning
Løyve er gitt fyrstkomande laurdag 14.07.2018 til luftambulansen ved Ålesund sjukehus. Treninga vil skje i Snipsøyrvatnet.
13. juli 2018 Hareid kommune
Prosjektering av nytt helsehus
I dag signerte ordførarar i Hareid, Anders Riiseog dagleg leiar Rise Bygg, Ronny Nipen avtale for prosjektering av nytt helsehus.
13. juli 2018 Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Helsestasjonen held stengt i veke 28
Resten av sommaren harhelsestasjonen vanlegeopningstider 9:00 - 15:00 måndag til fredag. God sommar!
6. juli 2018 Hareid kommune
Signatur for gjensidig reservevassforsyning
I går 04.07.18 signerte ordførarane i Hareid og Ulsteinavtale forreservevassforsyning.
5. juli 2018 Hareid kommune
Informasjon om hjortejakta i Hareid kommune 2018
Det er særs viktig at alle jegerar er kjende med denne informasjonen
19. juni 2018 Hareid kommune
Oppheving av forbod mot å gjere opp eld
Brannsjefen opphevarforbodet etter siste døgns nedbør
15. juni 2018 Hareid kommune
Stenging av vatn i Kyrkjegata i morgon tidleg
Vassleidninga i Kyrkjegata vert stengt i nokre timar frå tysdag 12. juni kl. 08.00 grunna utbetring av lekkasje
11. juni 2018 Hareid kommune
Stell av kommunalt grøntareal
Hareid kommune har fått tilbakemeldingar kring klipping og anna stell av kommunalt grøntareal
11. juni 2018 Hareid kommune
Sommarles er i gang
5. juni hadde skulane i Hareid sommarles kick off
7. juni 2018 Hareid kommune
Drømmestipend til Svenning Veiseth
Stipendet vart overrekt av Norsk Tipping under sommarkonserten til musikk- og kulturskulen.
6. juni 2018 Hareid kommune
Miljøagentar ved Hareid skule - Oppdrag Havplast
Sjå kva miljøagentane ved Hareid skule, 5. klasse gjer for miljøet vårt!
6. juni 2018 Hareid kommune
Høyring - Søknad om løyve til endra reguleringsregime i Litlevatnet i Ulstein kommune og Mosvatnet i Hareid kommune
Tussa Energi AS søker om løyve til å permanent senke høgaste regulerte vasstand (HRV) i Litlevatnet og Mosvatnet. Høyringsfrist 07.09.2018
5. juni 2018 Hareid kommune
Melding om stengd veg - Hamnavegen
Onsdag 30.05.18 blir Hamnavegen stengt i forbindelse med asfaltering
29. mai 2018 Hareid kommune
Har du utfordringar med å finne oss?
Hareid kommune får ein del tilbakmeldingar på at det kan vere noko utfordrande å finne rådhuset i Myravegene 11. Vi har difor fått på plass eit flagg med kommunevåpenet på.
29. mai 2018 Hareid kommune
Forbod mot å gjere opp eld i Hareid og Ulstein kommune
Brannsjefen har no gjort vedtak om forbod mot alle typar open eld - bålbrenning, eingongsgrillar og annan open brenning utandørs
28. mai 2018 Hareid kommune
Stenging av veg - Brekkane
Krysset på Brekkane øvst på Drammensvegen blir stengt frå måndag 28.05.18 kl.08.00 grunna arbeid med elva.
25. mai 2018 Hareid kommune
Delar av Torkelvegen utan vatn
Kommunalteknikk og VAR melder at delar av Torkelvegen er utan vatn og det jobbast med å få vatnet tilbake
24. mai 2018 Hareid kommune
Offentleg ettersyn - Forslag til planprogram – Interkommunal kystsoneplan
Varsel om oppstart og offentleg ettersyn (PBL 11-12 OG 11-13). Med dette melder vi at Hareid Formannskap har i møte 14.05.2018, sak PS FSK 61/18, handsama forslag til planprogram for Interkommunal Kystsoneplan og vedtok å varsle oppstart og legge planprogrammet ut til offentleg ettersyn.
23. mai 2018 Hareid kommune
Open dag
Kulturskulane på Hareidlandetinviterar til open dag laurdag!
23. mai 2018 Hareid kommune
Tusen takk til Ward 1 og Terje Wiik.
Etter arbeidsdag i går stilte Ward1 mannsterke opp med mannskap, reiskap og lift. Deijobbatil klokka 22 i går kveld, og hadde då gjort reint heile området i huken der sansehagen er!
16. mai 2018 Hareid kommune
Hamnavegen stengd i perioder fram til 25.05.2018
I tidsrommet 07.00-16.00 blir Hamnavegen delvis stengd grunna vegarbeidi perioden 15.-25. mai.
15. mai 2018 Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Miljøgata avlastingsveg og planering
Føremålet med anskaffinga er å finne eigna entreprenør som skal etablere ein ny støtteveg til bustadane på oppsida av Kjøpmannsgata. I samband med opparbeiding av miljøgata i Hareid sentrum vil ei rekke med hus miste tilkomsten sin. Det skal difor etablerast ein...
9. mai 2018 Hareid kommune
Avtale med tilsett på rådhuset
Treng du å kome i kontakt med saksbehandlar på rådhuset? Ta ein telefon og avtal tid,her finn du kontaktinformasjon.
8. mai 2018 Hareid kommune
Internasjonal kafé
Fredag 11.mai inviterer norsk-gruppene ved Ressurssenteret i Hareid til lunsjmåltid kl. 12.00 13.30 i aulaen på Hareid ungdomsskule
8. mai 2018 Hareid kommune
Utfordringar med sentralbordet
Sentralbordet vårt er ustabilt i dag grunna feil hjå Telenor. Dei jobbar med å rette feilen
7. mai 2018 Hareid kommune
Brannøving i dag 24.04.2018 ved Jets
Hareid og Ulstein brannvesen skal i dag frå kl 17.00 og utover kvelden ha øving i lag med Politi og Ambulanse ved Jets sine lokale i Hareidsmyrane. I samband med øvinga vil der være noe lys og støy.
24. april 2018 Hareid kommune
Høyring - Motorferdsel i vassdrag
Hareid kommune legg med dette ut til høyring framlegg til lokal forskrift om motorferdsle i vassdrag i Hareid kommune. Høyringsfrist 25.07.2018.
19. april 2018 Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kvitholvegen blir stengt for gjennomkøyring
På grunn av arbeid på straumnettet blir Kvitholvegen stengt for gjennomkøyring.
16. april 2018 Hareid kommune
Pressemelding - bålbrenning i perioden 15. april til 15. september
I periodar med tørt vr er det generelt fare for gras-, lyng- og skogbrannar. Våren er høgsesong i så måte, og på Hareidlandet er det diverre årlege utmarksbrannar. Desse kan få store negative følgjer både for folk, dyr, bygningar, skog og anna.
12. april 2018 Hareid kommune
Hareid helsehus - konkurranse med forhandling
Hareid kommune byr inn til konkurranse med forhandling om utvikling, prosjektering og bygging av Hareid helsehus i samspelentreprise med incitament og tidleg involvering.
9. april 2018 Hareid kommune
1. gongs offentleg ettersyn - Detaljregulering for Kåvika på Alme (PlanID 20170001)
Reguleringsforslag Detaljregulering for Kåvika på Alme (PlanID 20170001) 1. gongs offentleg ettersyn (PBL 12-10 og 12 11) Hareid Formannskap har i møte 19.03.2018, sak PS FSK 31/18, handsama forslag til detaljregulering for Kåvika på Alme, og vedtok å legge reguleringsforslaget...
9. april 2018 Hareid kommune
VIKTIG MELDING - Bålforbod
Grunna den tørre vegetasjonen og alle gras- og lyngbrannane i dei siste dagane, vedtek brannsjefen i Hareid og Ulstein brannvesen eit generelt bålforbod.
17. mars 2018 Hareid kommune
Møte i kommunestyre i dag 15.03.18
Møtet vert halde på Melshorn hotell og startar kl. 18:00. Møtet er ope for alle.
15. mars 2018 Hareid kommune
Viktig informasjon angåande bruk av vatn
Grunna stort forbruk av vatn i Hareid kommune, og dermed lite kapasitet i vassnettet, oppmodar kommunen alle innbyggarar og bedrifter som er tilknytt det kommunale vassnettet, samt dei som er tilknytt Hjørungavåg vassverk om å bidra ved å redusere vassforbruket sitt i ei periode frå og...
16. februar 2018 Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Hareid rådhus
Hareid kommune skal skifte ut vindu og ytterdører, demontere ytterveggar som er av tre, samt skifte ut varmeanlegget, som er av type vassboren varme. Formålet med anskaffinga vil vere å oppnå best mogleg pris og kvalitet. Frist for innlevering 02.03.2018 kl. 12:00
14. februar 2018 Hareid kommune
Arbeid på Hamnavegen
Hareid Kommune v/entreprenør Brekke og Kleppe startar no opp arbeid med å oppgradere Hamnavegen. Arbeidet er planlagd å vare i tre veker.
19. januar 2018 Hareid kommune
Vil du vere støttekontakt?
Helse- og koordinerande eining treng støttekontakter.
15. januar 2018 Hareid kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

HAREID

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL