Hareid
Tilsetjing av formannskapssekretær /informasjonskonsulent
Hareid kommune er glad for å få Erlend Friestad (37 år) med på laget vårt.
tirsdag 13:06 Hareid kommune
Snipsøyrvatnet vert nytta til treningsarena for underheng/redning
Løyve er gitt fyrstkomande laurdag 14.07.2018 til luftambulansen ved Ålesund sjukehus. Treninga vil skje i Snipsøyrvatnet.
fredag 13. juli Hareid kommune
Prosjektering av nytt helsehus
I dag signerte ordførarar i Hareid, Anders Riiseog dagleg leiar Rise Bygg, Ronny Nipen avtale for prosjektering av nytt helsehus.
fredag 13. juli Hareid kommune
Helsestasjonen held stengt i veke 28
Resten av sommaren harhelsestasjonen vanlegeopningstider 9:00 - 15:00 måndag til fredag. God sommar!
fredag 6. juli Hareid kommune
Signatur for gjensidig reservevassforsyning
I går 04.07.18 signerte ordførarane i Hareid og Ulsteinavtale forreservevassforsyning.
torsdag 5. juli Hareid kommune
Reguleringsforslag - Detaljregulering for Hareidsmyrane Nord 2
Reguleringsforslag Detaljregulering for Hareidsmyrane Nord 2 (PlanID 20160006) 2. gongs offentleg ettersyn (PBL 12-10 og 12-11) Hareid Formannskap har i møte 04.06.2018, sak FSK PS 72/18, handsama forslag til detaljregulering for Hareidsmyrane Nord 2, og vedtok å legge ut reguleringsforslaget til 2....
torsdag 28. juni Hareid kommune
Sommar på Hareid folkebibliotek
Sommaren er ei fin tid for bibliotekbesøk.
torsdag 28. juni Hareid kommune
Landbrukskontoret flyttar
2.juli flyttar Landbrukskontoret til tidlegare Fristadbygget
torsdag 28. juni Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Informasjon om hjortejakta i Hareid kommune 2018
Det er særs viktig at alle jegerar er kjende med denne informasjonen
tirsdag 19. juni Hareid kommune
Oppheving av forbod mot å gjere opp eld
Brannsjefen opphevarforbodet etter siste døgns nedbør
fredag 15. juni Hareid kommune
Stenging av vatn i Kyrkjegata i morgon tidleg
Vassleidninga i Kyrkjegata vert stengt i nokre timar frå tysdag 12. juni kl. 08.00 grunna utbetring av lekkasje
mandag 11. juni Hareid kommune
Stell av kommunalt grøntareal
Hareid kommune har fått tilbakemeldingar kring klipping og anna stell av kommunalt grøntareal
mandag 11. juni Hareid kommune
Sommarles er i gang
5. juni hadde skulane i Hareid sommarles kick off
torsdag 7. juni Hareid kommune
Drømmestipend til Svenning Veiseth
Stipendet vart overrekt av Norsk Tipping under sommarkonserten til musikk- og kulturskulen.
onsdag 6. juni Hareid kommune
Miljøagentar ved Hareid skule - Oppdrag Havplast
Sjå kva miljøagentane ved Hareid skule, 5. klasse gjer for miljøet vårt!
onsdag 6. juni Hareid kommune
Høyring - Søknad om løyve til endra reguleringsregime i Litlevatnet i Ulstein kommune og Mosvatnet i Hareid kommune
Tussa Energi AS søker om løyve til å permanent senke høgaste regulerte vasstand (HRV) i Litlevatnet og Mosvatnet. Høyringsfrist 07.09.2018
tirsdag 5. juni Hareid kommune
Då er SOMMARLES i gong!
Sommarles er lesekampanjen som går nårskuleelevane treng det som mest!
fredag 1. juni Hareid kommune
Flytebrygga har no fått leider
Elevane i 9b skreivdenne vekabrev til ordføraren der dei etterspurde ein leidertil flytebrygga på Overasanden.
fredag 1. juni Hareid kommune
Melding om stengd veg - Hamnavegen
Onsdag 30.05.18 blir Hamnavegen stengt i forbindelse med asfaltering
tirsdag 29. mai Hareid kommune
Har du utfordringar med å finne oss?
Hareid kommune får ein del tilbakmeldingar på at det kan vere noko utfordrande å finne rådhuset i Myravegene 11. Vi har difor fått på plass eit flagg med kommunevåpenet på.
tirsdag 29. mai Hareid kommune
Forbod mot å gjere opp eld i Hareid og Ulstein kommune
Brannsjefen har no gjort vedtak om forbod mot alle typar open eld - bålbrenning, eingongsgrillar og annan open brenning utandørs
mandag 28. mai Hareid kommune
Stenging av veg - Brekkane
Krysset på Brekkane øvst på Drammensvegen blir stengt frå måndag 28.05.18 kl.08.00 grunna arbeid med elva.
fredag 25. mai Hareid kommune
Delar av Torkelvegen utan vatn
Kommunalteknikk og VAR melder at delar av Torkelvegen er utan vatn og det jobbast med å få vatnet tilbake
torsdag 24. mai Hareid kommune
Offentleg ettersyn - Forslag til planprogram – Interkommunal kystsoneplan
Varsel om oppstart og offentleg ettersyn (PBL 11-12 OG 11-13). Med dette melder vi at Hareid Formannskap har i møte 14.05.2018, sak PS FSK 61/18, handsama forslag til planprogram for Interkommunal Kystsoneplan og vedtok å varsle oppstart og legge planprogrammet ut til offentleg ettersyn.
onsdag 23. mai Hareid kommune
Open dag
Kulturskulane på Hareidlandetinviterar til open dag laurdag!
onsdag 23. mai Hareid kommune
Tusen takk til Ward 1 og Terje Wiik.
Etter arbeidsdag i går stilte Ward1 mannsterke opp med mannskap, reiskap og lift. Deijobbatil klokka 22 i går kveld, og hadde då gjort reint heile området i huken der sansehagen er!
onsdag 16. mai Hareid kommune
Hamnavegen stengd i perioder fram til 25.05.2018
I tidsrommet 07.00-16.00 blir Hamnavegen delvis stengd grunna vegarbeidi perioden 15.-25. mai.
tirsdag 15. mai Hareid kommune
Tilleggsakliste til møte i formannskapet 14.05.18
I tilleggsaklista finn de saksinformasjon om Breibandsutbygging for Snipsøyrdalen og Almestrranda og tilleggsinformasjon til PS 58/18. Møte vert halde i Myravegen 11 kl. 12:00.Møtet er ope for alle.
fredag 11. mai Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Miljøgata avlastingsveg og planering
Føremålet med anskaffinga er å finne eigna entreprenør som skal etablere ein ny støtteveg til bustadane på oppsida av Kjøpmannsgata. I samband med opparbeiding av miljøgata i Hareid sentrum vil ei rekke med hus miste tilkomsten sin. Det skal difor etablerast ein...
onsdag 9. mai Hareid kommune
Avtale med tilsett på rådhuset
Treng du å kome i kontakt med saksbehandlar på rådhuset? Ta ein telefon og avtal tid,her finn du kontaktinformasjon.
tirsdag 8. mai Hareid kommune
Internasjonal kafé
Fredag 11.mai inviterer norsk-gruppene ved Ressurssenteret i Hareid til lunsjmåltid kl. 12.00 13.30 i aulaen på Hareid ungdomsskule
tirsdag 8. mai Hareid kommune
Utfordringar med sentralbordet
Sentralbordet vårt er ustabilt i dag grunna feil hjå Telenor. Dei jobbar med å rette feilen
mandag 7. mai Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Sak- og arkivsystem for Søre Sunnmøre IKT
Konkurransen gjeld avtale om levering av elektronisk sak-/arkivsystem med support/vedlikehold. Tidsfrist for å motta tilbod eller førespurnad om deltaking er 04.06.2018 kl. 12:00
mandag 7. mai Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Vil du vere med på å gjere heimesidene våre betre?
I september kjem kommunane på Søre Sunnmøre med nytt design og oppdatert innhald på heimesidene, og no treng vi di hjelp.
fredag 4. mai Hareid kommune
Opptak til Hareid musikk- og kulturskule
Har du lyst å vere elev ved Hareid musikk- og kulturskule? Då er søknadsfristen for skuleåret 2018/2019 15. mai for nye elevar.
fredag 4. mai Hareid kommune
Strandrydding på Overåsanden
Bebuarane ved bu- og habiliteringstenesta var i dag ute og rydda på Overåsanden.
torsdag 3. mai Hareid kommune
Utebiblioteka 2018
Dei lett gjenkjennelege utebiblioteka til Lurivar har no opna. Velkomen til ei lesestund i det fri!
torsdag 3. mai Hareid kommune
UKM-festivalen i Møre og Romsdal 2018
Deltakarane frå Hareid og Ulstein reiste saman til fylkesmønstringa. Hareid kommune vilgratulerer Ulstein kommunesom vant prisen årets TURBOKOMMUNE og 5000 kr. for arbeidet med UKM.
mandag 30. april Hareid kommune
Konkurranse Bjåstad – Røyset
Føremålet med anskaffinga er å finna eigna entreprenør for utbygging av ca 3 km nytt VA-anlegg med tilhøyrande tekniske installasjoner på Bjåstad Røyset. Det skal og førast fram fiber, og vegen skal oppgraderast til BK 10.
mandag 30. april Hareid kommune
Samarbeidsavtale om interkommunale gjeldsrådgjeving tenester
Kommunane Hareid, Herøy, Ulstein, Sande og Vanylven har etablert felles tenester om interkommunal tenester om økonomisk gjeldsrådgjeving.
søndag 29. april Hareid kommune
Brannøving i dag 24.04.2018 ved Jets
Hareid og Ulstein brannvesen skal i dag frå kl 17.00 og utover kvelden ha øving i lag med Politi og Ambulanse ved Jets sine lokale i Hareidsmyrane. I samband med øvinga vil der være noe lys og støy.
tirsdag 24. april Hareid kommune
Høyring - Motorferdsel i vassdrag
Hareid kommune legg med dette ut til høyring framlegg til lokal forskrift om motorferdsle i vassdrag i Hareid kommune. Høyringsfrist 25.07.2018.
torsdag 19. april Hareid kommune
Kvitholvegen blir stengt for gjennomkøyring
På grunn av arbeid på straumnettet blir Kvitholvegen stengt for gjennomkøyring.
mandag 16. april Hareid kommune
Pressemelding - bålbrenning i perioden 15. april til 15. september
I periodar med tørt vr er det generelt fare for gras-, lyng- og skogbrannar. Våren er høgsesong i så måte, og på Hareidlandet er det diverre årlege utmarksbrannar. Desse kan få store negative følgjer både for folk, dyr, bygningar, skog og anna.
torsdag 12. april Hareid kommune
Høyring - utbygging av breiband i Hareid kommune
Hareid kommune vil søke om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen.
onsdag 11. april Hareid kommune
Hareid helsehus - konkurranse med forhandling
Hareid kommune byr inn til konkurranse med forhandling om utvikling, prosjektering og bygging av Hareid helsehus i samspelentreprise med incitament og tidleg involvering.
mandag 9. april Hareid kommune
1. gongs offentleg ettersyn - Detaljregulering for Kåvika på Alme (PlanID 20170001)
Reguleringsforslag Detaljregulering for Kåvika på Alme (PlanID 20170001) 1. gongs offentleg ettersyn (PBL 12-10 og 12 11) Hareid Formannskap har i møte 19.03.2018, sak PS FSK 31/18, handsama forslag til detaljregulering for Kåvika på Alme, og vedtok å legge reguleringsforslaget...
mandag 9. april Hareid kommune
Offentleg anskaffing - nye utleigebustadar
Hareid kommune inviterer til anbodskonkurranse i samband med oppføring av 2 bustadbygg med til samen 8 leiligheiter samt 2 bygningar med til saman 8 garasjer. Prosjektet er planlagd bygd som trekonstruksjon. Anbodspapir er lagt ut på Doffin. Frist for å levere tilbod er sett til 4. mai 2018 kl....
fredag 6. april Hareid kommune
Søknad om plass i SFO frå august 2018
Nytt SFO-år tek til 6. august 2018. Søknadsfrist 15.mai.
onsdag 4. april Hareid kommune
Bålforbod oppheva
Hareid kommune viser til innføring av bålforbodet som brannsjefen i Hareid og Ulstein brannvesen vedtok laurdag 31. mars.
onsdag 4. april Hareid kommune
Namnekonkurranse - Fotballhall
Vil du vere med å avgjerde kva den nye fotballhallen skal heite? Kom med forslag da vel.Frist 24.04.18.
tirsdag 3. april Hareid kommune
Oppdatert - aksellast på Røysetvegen, Kvitholvegen, Hamnavegen og Almevegen
Tillatt aksellast er no som normalt
tirsdag 27. mars Hareid kommune
Ekspedisjonstid påskeveka 2017
Det vert redusert ekspedisjonstid ved Hareid rådhus, NAV Sosial, Velferd og biblioteket i påskeveka.
fredag 23. mars Hareid kommune
VIKTIG MELDING - Bålforbod
Grunna den tørre vegetasjonen og alle gras- og lyngbrannane i dei siste dagane, vedtek brannsjefen i Hareid og Ulstein brannvesen eit generelt bålforbod.
lørdag 17. mars Hareid kommune
Møte i kommunestyre i dag 15.03.18
Møtet vert halde på Melshorn hotell og startar kl. 18:00. Møtet er ope for alle.
torsdag 15. mars Hareid kommune
Forskar på Sommarles i Ulstein og Hareid
Biblioteka sin lesekampanje Sommerles engasjerte i fjor over 60 000 born over heile landet. Målet er å stimulere til leseglede, men fører dette også til ein vinst i form av auka lesedugleik?
onsdag 14. mars Hareid kommune
Ukm 2018
Desse skal representere Ulstein og Hareid
tirsdag 13. mars Hareid kommune
Leikepatruljen i Hareidhallen
Torsdag 8.mars var det full aktivitet i Hareidhallen
fredag 9. mars Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Melding om graving på FV37 onsdag 7. mars
Gravinga vil bli gjennomført på kveld og natt
tirsdag 6. mars Hareid kommune
Norskkurs
Nytt kurs på dagtid for nybegynnarar startar tysdag 13.mars
tirsdag 6. mars Hareid kommune
Kunngjering - Godkjent planprogram
Hareid Formannskap har i møte den 12.02.2018 i sak PS 14/18 godkjent Planprogram for Kommunedelplan for vatn og avløp, datert 21.11.2017, sist revidert 02.02.2018. Vedtaket vart gjort i medhald av Plan- og bygningslova 11-13 og 4-1.
mandag 5. mars Hareid kommune
Kulturmidlar 2018
Lag og organisasjonar i Hareid kommune kan no søkje om kulturmidlar for 2018.
mandag 5. mars Hareid kommune
Hareid kommune vil at fleire skal ta imot digital post
2 634 innbyggjarar i Hareid kommune har ikkje teke i bruk digital postkasse.Difor startar kommunen ein kampanje for å få fleire til å ta imot digital post frå oss.
onsdag 21. februar Hareid kommune
Viktig informasjon angåande bruk av vatn
Grunna stort forbruk av vatn i Hareid kommune, og dermed lite kapasitet i vassnettet, oppmodar kommunen alle innbyggarar og bedrifter som er tilknytt det kommunale vassnettet, samt dei som er tilknytt Hjørungavåg vassverk om å bidra ved å redusere vassforbruket sitt i ei periode frå og...
fredag 16. februar Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Hareid rådhus
Hareid kommune skal skifte ut vindu og ytterdører, demontere ytterveggar som er av tre, samt skifte ut varmeanlegget, som er av type vassboren varme. Formålet med anskaffinga vil vere å oppnå best mogleg pris og kvalitet. Frist for innlevering 02.03.2018 kl. 12:00
onsdag 14. februar Hareid kommune
Brøyting 07.02.18
Brøytemannskap er ute og jobber på spreng.Grunnameir nedbør enn venta, vil det ta litt tid før mannskapet kjem rundt heile roda si.
onsdag 7. februar Hareid kommune
NAV Hareid og Ulstein
NAV Hareid og NAV Ulstein er slått saman til ei organisatorisk eining NAV Hareid og Ulstein. I påvente av nytt NAV-kontor for organisasjonen vil dei tilsette bruke kontorlokala vi disponerer på Hareid og i Ulsteinvik.
fredag 2. februar Hareid kommune
Stenging av Hamnavegen fredag 2/2-18
I samband med utbedring av Hamnavegen blir det nødvendig å stenge vegen for å skifte drens som går gjennom vegen. Vegen blir stengt frå klokka 10:00 12:00 fredag 02.02.18.
torsdag 1. februar Hareid kommune
Lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Hareid kommune
Hareid kommune har den 19.12.2017 vedtatt ny lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Forskrifta har som føremål å regulere/tilpasse gjennomføring av feiing og tilsyn i Hareid kommune slik at faren for brann i fyringsanlegg og røykløp vert redusert så mykje...
onsdag 24. januar Hareid kommune
Arbeid på Hamnavegen
Hareid Kommune v/entreprenør Brekke og Kleppe startar no opp arbeid med å oppgradere Hamnavegen. Arbeidet er planlagd å vare i tre veker.
fredag 19. januar Hareid kommune
Vil du vere støttekontakt?
Helse- og koordinerande eining treng støttekontakter.
mandag 15. januar Hareid kommune
Kunngjering om godkjent plan - detaljregulering Mylna Nord
Med dette melder vi at Hareid kommunestyre i møte 19.12.2017, sak KST PS 89/17, slutthandsama og eigengodkjende reguleringsplan Detaljregulering for Mylna Nord, PlanID 20150004. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-12 og gjev rettsverknad til planen for alle tiltak som er nemde i kapittel...
mandag 8. januar Hareid kommune
Strøsand
Hareid kommune har gått tom for strøsand, men ny leveranse kjem i dagrundt kl. 17.
mandag 8. januar Hareid kommune
Innskriving av 1. klasse 2018
Måndag 5. februar 2018 blir det innskriving av nye førsteklassingar ved barneskulane i Hareid kommune.
mandag 8. januar Hareid kommune
Bigset barnehage treng tilkallingsvakter
Bigset barnehage har behov fortilkallingsvikarar.
fredag 5. januar Hareid kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HAREID

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Båt Karlskrona Svedala Næringsliv Oppland Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Oslo Hässleholm Østfold Fotboll Kalmar Rogaland Kultur Vest Agder Akershus Kvinnherad Odda Sogn og Fjordane Skåne Buskerud Trøndelag Troms Mat Forsvar Kristianstad Menn Inrikes Thailand Oskarshamn Fiske Rendalen Eslöv Kongelig Vellinge Tynset Finnmark Molde FK Sandnes Karmøy Fotball Skien Kultur Mandal Kragerø Sport Åstorp Vær Musikk Bolig Politikk Fredrikstad Tinn Sverige Blekinge Norway Cup Stavanger Trening VM Mote Malmö Reise Barn IK Start Stockholm Fauske Spill Trav Russland Grue Lyngdal Kristiansand Tvedestrand Lesja Grane USA Helse Kunst Sigdal Risør Osterøy Vestby Nittedal Tesla Sjakk Lindås Askvoll Stord Aurskog-Høland Turn Lund Motor Håndball Økonomi 17. mai Røros Film Nore og Uvdal Salangen Boksing Hvaler X-games Bamble Nesodden Moss Sortland Seljord Steigen Hälsa Landbruk Båstad Lillesand Jølster Øksnes Sund Vågan Kampsport Näringsliv Vadsø Askøy Horten Android Ringsaker Tranøy Friidrett Suldal Ronneby Karasjok Landskrona Alstahaug Strängnäs Staffanstorp Åmot Lund Kongsvinger Hemnes Eidskog Bodø/Glimt Nybro Helsingborg Sogndal Gausdal Andøy Alpint Kvinesdal Kommunesammenslåing Eurovision Enebakk Fedje Gjerstad Aurdal Drangedal Narvik Meløy Solund Bremanger Vefsn Bil Stor-Elvdal Høyanger Porsgrunn SK Brann Leirfjord Gjøvik Hyllestad Russ Time Ballangen Karlshamn Austrheim Spania Dyr Nord-Korea Bundesliga Øyer Polen Nordre Land Rælingen Interiør Lødingen Skedsmo Trøgstad Rygge Arctic Race Tomelilla Kvinner Liverpool Tønsberg Eidfjord Bromölla Mat Moskenes E-sport Gloppen Dovre Saltdal Engerdal Klima Øygarden Hörby Frankrike Jönköping Bærum Flekkefjord Motorsport Ski Nissedal Hobøl Kviteseid Tysvær Rauma Musik Stranda Meland Friluftsliv Molde Voss FK Haugesund Tyrkia Østre Toten World Series of Poker Masfjorden Sandefjord Fotball Svelvik Vitenskap Jakt Radøy Nes Stryn Bil Ulstein Kryptovaluta Utrikes Porsanger Olofström Forskning Ukraina Målselv Tromsø IL Israel Flora Mörbylånga Norway Chess Jevnaker Skodje Lillehammer Valle Halden Asker Grimstad Vindafjord Fjaler Tour of Norway Emmaboda Mjölby Larvik Lier Sola Audnedal Torsken Eliteserien Mjøndalen IF Hamar Fildeling Lillestrøm SK Danmark Stabæk Råde Mönsterås Volvo FA-cupen Skisport NM Giske Holtålen Re La liga Sjöbo Evenes Øystre Slidre Flakstad Sölvesborg Rakkestad Champions League Skånland Politik Eid Toyota Kvalsund Arendal Utsira Nordkapp Bodø Tingvoll Sørfold Båt Australia Berlevåg Foto Hockey Sykkel Askim Farsund Poker Eidsberg Östra Göinge Værøy Frogn Sandøy Svalöv Svalbard Syria Nord-Odal Åsnes Hammerfest Birkenes Ulvik Vestre Slidre Bømlo Kina Skiptvet Skiskyting Teknik Hamarøy Løten Modum Motorsport Rana Sykkylven Nannestad Klatring Jobb Film Brønnøy Vinje Aure Odds BK Skurup Hadsel Litteratur Søgne Roing Rennesøy Hole Tysfjord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL