Hareid
Signering av vertskommuneavtale NAV
Ordførarane i Hareid og Ulstein kommuner signerte i dag vertskommuneavtale for felles NAV kontor i dei to kommunane.
fredag 15:54 Hareid kommune
Pressemelding - Rådmannen legg fram budsjettframlegget for 2018 - 2021
Med dette budsjettframlegget meiner rådmannen å ha lagt eit grunnlag for ei retning som vil gi positiv vekst og ny giv for Hareidsamfunnet i åra som kjem. I utgangspunktet var der lite ressursar å finne plass til nye tiltak, men ved hjelp av omdisponering av midlar og framlegg om 0.5 promille...
fredag 09:45 Hareid kommune
Kommunestyremøte 16.11.17 avlyst
Møte er avlystgrunna få saker.
onsdag 22:39 Hareid kommune
VIKTIG MELDING - kontaktnummer til sjukeheim
Grunna omlegging av telefonsentral på sjukeheimen vil ikkje fasttelefonane fungere frå no og fram til i morga tidleg. Nummeret som må nyttast er 958 91 288.
tirsdag 15:16 Hareid kommune
– Kunne aldri ha vore med i eit parti som driv hatretorikk
– Noko av det eg er aller mest nøgd med i åra i Frp, er at eg som sentralstyremedlem var med og kasta ut Vidar Kleppe og andre som dreiv med usmakleg omtale av innvandrarar. Eg kunne aldri ha halde fram i partiet dersom slik ordbruk vart godtatt. Av Svein Nordal Det seier Oskar Grimstad (63),...
mandag 13:28 Regionavisa
Lanserer to bøker på same dag
Forfattaren Asle Geir Widnes Johansen frå Ulsteinvik lanserer to bøker laurdag 11. november: «Volda Skisenter gjennom 50 år» og «Hareid frå 1917 til 2017 – 100 år som eigen kommune». Historieboka til Hareid blir lansert under ei tilstelling på...
fredag 10. november Regionavisa
Kunngjering: Oppstart av arbeid med detaljregulering av hyttefelt på Åsen/Engeskardet
I samsvar med plan- og bygningslova 12-3 og 12-11 varslar ein med dette oppstart av arbeid med detaljregulering av hyttefelt på Åsen/Engeskardet i Hareid kommune. Arbeidet inkluderer også endring av del av reguleringsplanen Engeskardet hyttefelt planID 19900001. Forslagsstilar: Hareid kommune ...
onsdag 8. november Hareid kommune
Pressemelding - Midlertidig flytting av rådhuset
Rådhusetvertfrå måndag 06.11 og ut året flytta til Myravegen 11, i HG elektro sin gamle lokaler (sjå kartutsnitt). Dette grunna rehabilitering av bygget ved Rådhusplassen 5.
torsdag 2. november Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Årleg samling for tredje gong
Sektor for velferd samlar einingsleiarar, fagkoordinatorar, plasstillitvalgte, hovudtillitsvalgte, verneombod og hovedverneombod den siste veka i oktober kvart år.
tirsdag 31. oktober Hareid kommune
Sjeldnare avfallshenting
Søre Sunnmøre Reinhaldsverk skal innføre nye rutinar for henting av avfall i Hareid, Ulstein, Herøy og Sande. Matavfall og våtorganisk avfall vert henta to gongar i månaden, medan restavfall, papir, papp og plast vert henta ein gong i månaden. Ordninga skal...
fredag 27. oktober Regionavisa
Direktesending av dagens kommunestyremøte
Møtet startar klokka 18.00
torsdag 26. oktober Hareid kommune
Ansvarleg vertskap
Volda Turisthotell - måndag 6. november kl. 15.00-22.00
tirsdag 24. oktober Hareid kommune
Takk til bøsseberarane
Ein veldig god innsats og stor gjevarglede i Hareid.
mandag 23. oktober Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Rundkøyring Holstad
Føremålet med anskaffinga er å finna eigna leverandør for prosjektering av rundkjøring Holstad. Denne må byggast ut i samband med realiseringa av Holstad bustadfelt. For ytterlegare informasjon om innhald i anskaffinga vert det vist til del II vedlegg 1. Frist for...
mandag 23. oktober Hareid kommune
Brannvesenet flytter kontorstad
Hareid brannvesen flytter kontorplass til Hareid brannstasjon ut året. Så ny besøksadresse for brannvesenet blir Hareidsmyrane 10. Der vil være folk på stasjonen frå kl 8 til 15.
mandag 23. oktober Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Hovden-Mork
Hareid kommune skal utføre ein jobb der vi treng prisar pr. time for maskin, lastebil og borerigg. Sjå vedlagt teikning. Vi skal grave ei grøft der vi reknar med at vi må ned på ca. 1,5 - 1,8 m djupne og ei breidde på ca. 1,2 1,5 m i botnen. Lengda på grøfta blir...
tirsdag 17. oktober Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Prosjektering Hammarstøylvatnet
Hareid kommune ynskjerå finne eit firma som kan prosjektere nytt inntak i Hammarstøylvatnet. Det er ønskeleg at dei som vinn konkurransen også kan stå for anskaffing av firma som kan utføre arbeidet med byting av inntak. Frist for innlevering av tilbod er 07.11.2017 kl. 12:00.
tirsdag 17. oktober Hareid kommune
Offentleg ettersyn - lokal forskrift
Lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om regulering av feiegebyri Hareid kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn frå dags dato og til 13.11.17
mandag 16. oktober Hareid kommune
Anbod - Brøyting
Hareid kommune inviterer til konkurranse av brøyteroder i kommunen. Frist for innlevering 31.10.17 kl. 12.00.
mandag 16. oktober Hareid kommune
Telefonsentralen på sjukeheimen er i ustand
Her finn du telefonnummer til dei ulike einingane på velferd
fredag 13. oktober Hareid kommune
Marknadsdag i Vinterhagen på Hadartun
Torsdag 19.10.2017 klokka 11-18 er alle hjarteleg velkomne til marknadsdag!
onsdag 11. oktober Hareid kommune
Hotelldrift med stayerevne
–For ein bedriftsleiar er det viktig å ha evne til å omstille seg, noko eg utvilsomt har blitt nøydd til siste åra! Av Lillian Haddal Det seier Linda Haddal Røssevoll har drive hotell i åtte år, dei siste 4 åra som eine-eigar og drivar av Melshorn Hotell...
mandag 9. oktober Regionavisa
Bigseth ny assisterande rådmann
Kariann Bigseth (45) er tilsett som assisterande rådmann, og Kai-Rune Bjørke (44) er tilsett som kommunalsjef for sektor Samfunnsutvikling i Hareid kommune. Kariann Bigseth er utdanna jurist frå Universitetet i Oslo frå 2003, og ho har vidareutdanning innan prosjektkompetanse frå...
fredag 6. oktober Regionavisa
Ressurssenteret på besøk
I dag hadde ordførar og leiar servicetorg og politisk sekretariat besøk frå ressurssenteret.
torsdag 5. oktober Hareid kommune
Tilsetjing av assisterande rådmann og kommunalsjef for sektor for samfunnsutvikling
Kariann Bigseth (45 år) er tilsett som assisterande rådmann og Kai-Rune Bjørke (44 år) er tilsett som kommunalsjef for sektor Samfunnsutviklingi Hareid kommune.
onsdag 4. oktober Hareid kommune
Hola!
Spanskkurs startar 17.10.17 kl. 1800-2000 ved Ressurssenteret i Hareid.
onsdag 4. oktober Hareid kommune
Bassentrening for gravide tek pause
På grunn av få påmelde tek bassengtreninga no ei pause.
tirsdag 3. oktober Hareid kommune
Rådhuset har redusert opningstid fredag 22.09
Dette grunna gravferd til ein god kollega gjennom mange år. Rådhuset vert stengt frå klokka 12:30 fredag og ut dagen.
torsdag 21. september Hareid kommune
Nysgjerrig på det nye PPT?
Kom på informasjonsmøte!
mandag 18. september Hareid kommune
Formannskapsmøte avlyst
Møte i formannskapet 18.09.17 er avlyst grunna få saker. Neste møte i formannskapet vert då 02.10.17.
onsdag 13. september Hareid kommune
Kunngjering om godkjent plan - detaljregulering Hyttefelt på Alme
Med dette melder vi at Hareid kommunestyre i møte 07.09.2017, sak PS 56/17, slutthandsama og eigengodkjende reguleringsplan Detaljregulering for Hyttefelt på Alme, PlanID 20160002. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-12 og gjev rettsverknad til planen for alle tiltak som er nemde i...
mandag 11. september Hareid kommune
Mange har førehandsrøysta
I Hareid kommune har vi 3 561 røysteføre innbyggjarar. Når førehandsrøystinga vart avslutta hadde725 gitt si røyst.
fredag 8. september Hareid kommune
Direktesending av dagens kommunestyremøte
Møtet startar klokka 18.00
torsdag 7. september Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Opningstider på valdagen
På valdagen 11. september kan du røyste i eitt av dei 4 vallokala vi har i krinsane Brandal, Bigset, Hareid eller Hjørungavåg.
onsdag 6. september Hareid kommune
Helsehus kjøp av tomt - politisk handsaming torsdag
Sak om kjøp av tomt til nytt Helsehus skal handsamast i formannskapet torsdag 07.09.2017 møtestartkl. 16:00 og i kommunestyret 07.09.2017 møtestart kl. 18:00.
onsdag 6. september Hareid kommune
Rettigheitskurs i Ørsta 26. september
Opplæring for foreldre/føresette til barn og ungdom med helseutfordringar gjeng av stabelen den 26.september i Flatsalen på Ørsta kulturhus.
mandag 4. september Hareid kommune
Dobbelt-Willy
–Presten gjorde ein kjempebrølar då eg vart døypt i 1953. Han førte meg opp i kyrkjebøkene som Villy – altså med enkel-V!  Seier Polarstar-frelsaren Willy Nesset… Av Svein Nordal Jada – han er frelsaren av ishavsklenodiet Polarstar, og gjorde...
tirsdag 29. august Regionavisa
Offentleg anskaffing - Belysning og himling på Hareid rådhus
Det skal monterast ny belysning og systemhimlingpå rådhuset, i tillegg til noko ombygging av ventilasjonsanlegget.
mandag 28. august Hareid kommune
Barseltreninga startar opp att
Barseltrening startar opp igjen 01.09.2017.Det er ein fin start for deg som ynskjer å kome i gang med trening og aktivitet etter fødsel.
mandag 28. august Hareid kommune
Førehandsval - utvida opningstider
 I tillegg tilordinær førehandsrøysting på Hareid rådhus, har vi utvida opningstider nokre dagar før valdagen.
mandag 28. august Hareid kommune
Førehandsval - institusjonsval
Torsdag31.08.17 i tida 10.00-14.30 held vi førehandsrøysting ved Hadartun/ Hareid sjukeheim
mandag 28. august Hareid kommune
Foreldre- og fødselsførebuande kurs
Hareid helsestasjon held foreldre og fødselsførebuande kurs.
torsdag 24. august Hareid kommune
Utfordringar med vatn i Brandal
Det er dessverrebrot påvassleidning i Ytredalen i Brandal.
tirsdag 15. august Hareid kommune
Anbod - Hamnavegen
Hareid kommune skal utbetre Hamnavegen og ynskjer anbod frå ein utførande som kan utføre heile oppdraget. Frist for innlevering av anbod er 28.08.2017.
tirsdag 15. august Hareid kommune
Felles PPT-kontor
Tysdag ettermiddag signerte ordførarane samarbeidsavtale om felles PPT for Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda.
onsdag 9. august Hareid kommune
Skulestart
Det vert skulestart i alle kommunale skular mandag 21. august kl. 08:15.
tirsdag 8. august Hareid kommune
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på besøk på Hadartun
Ordførar Anders Riise ynskte velkomen. Han snakka bl.a. om arbeidet med kommunereform og kor krevjande det har vore å vere på Robek-lista.
onsdag 2. august Hareid kommune
Sparebanken Møre cup på Hareid
Hareid IL arrangerer turnering for jenter og gutar i alderen 7 til 12 år laurdag 9. september. Alle lag i barnefotballen vert invitert. Det er tredje året på rad Hareid IL arrangerer denne aktuelle fotballcupen. Påmeldinga har stege kvart år. Heile 76 lag var påmelde i fjor,...
onsdag 2. august Regionavisa
Manntal til offentleg ettersyn
For å kunne røyste må du stå i manntalet. Manntalet er ei oversikt over personar med røysterett i kommunen, det er lagt ut til offentleg ettersyn ved servicetorget, Hareid rådhus.
tirsdag 25. juli Hareid kommune
Offentleg annskaffing - Tomt til nytt helsehus
Vi ynskjer ein å kome i kontakt med private interesser som ynskjer å gi tilbod på å selje aktuelle tomter som er egna til oppføring av eit slikt bygg. Frist 09.08.2017.
mandag 24. juli Hareid kommune
Forskrift om gebyrregulativ
Forskrift om gebyrregulativ etter plan og bygningslova og eigarseksjonslova- Hareid kommune
onsdag 19. juli Hareid kommune
Polarstar sin heimkomst på Ishavsmuseet Aarvak
mandag 17. juli Regionavisa
Kammermusikkfestival
KONSERT II: HAREID BEDEHUS FREDAG 8. SEPTEMBER KL. 18.00 Talentstipend: Ein kandidat spelar/syng Beethoven: «Eroica»-variasjonar. Wolfgang Plagge, klaver Sibelius: Suite i a-moll. Annar Follesø, fiolin; Eriikka Nylund, bratsj; Jonathan Aasgaard, cello Sibelius: «Säf, säf,...
onsdag 12. juli Regionavisa
Helsestasjonen held stengt i veke 30
Resten av sommaren harhelsestasjonen vanlegeopningstider 9:00 - 15:00 måndag til fredag. God sommar.
torsdag 6. juli Hareid kommune
Open anbodskonkurranse
Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda skal kjøpe nytt felles oppvekstadministrativt system som skal brukast i administrasjonen av skule, sfo og barnehage i desse kommunane.
tirsdag 4. juli Hareid kommune
Nyt strandlivet på Hareid i sommar
Hareid kommune byr på fleire naturperler for ein sommargjest – anten ein er fastbuande eller tilreisande. For den som likar strandliv, har kommunen fleire badestrender – både ved sjø og ferskvatn. KART: Strendene på Hareid. (Klikk for større bilde). Overåsanden...
fredag 30. juni Regionavisa
Kunngjering - godkjent reguleringsplan - Pålhaugen 3
Med dette melder vi at Hareid kommunestyre i møte 22.06.2017, sak PS 40/17, slutthandsama og eigengodkjende reguleringsplan Detaljregulering for Pålhaugen 3, PLANID 20120001. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-12, og gjev rettsverknad til planen for alle tiltak som er nemde i...
onsdag 28. juni Hareid kommune
Tur langs Hareidselva
–Rotarystien har blitt mykje meir populær enn vi kunne forstå då vi planla den. Der går folk frå morgon til kveld, og det er veldig kjekt!      Av Lillian Haddal Det fortel initiativtakar Johs J. Hareide, som på vegne av Rotaryklubben på...
onsdag 28. juni Regionavisa
MØRE OG ROMSDAL

Årets modige førebilete
Ulstein har fått fem nye modige MOT-førebilete ved Ulstein ungdomsskule.
søndag 25. juni Vikebladet
0-2 til pause
Hødd møter Byåsen i seriesamanheng for første gong sidan 2010.
søndag 25. juni Vikebladet
Byåsen vann på Høddvoll
Hødd møtte Byåsen i seriesamanheng for første gong sidan 2010.
søndag 25. juni Vikebladet
Nyland: - Veldig surt
Molde sine juniorspelarar kan reise heim til Rosenes by vel vitande om at dei sikra seg avansement i cupen på Høddvoll.
lørdag 24. juni Vikebladet
Syverplassen fekk Arbeidsmiljøprisen
Syverplassen barnehage fekk Arbeidsmiljøprisen for 2017 i Hareid kommune.
fredag 23. juni Vikebladet
Ny styreleiar i Maritimt Forum Nordvest
To frå Ulsteinvik, ein frå Hareid i styret.
fredag 23. juni Vikebladet
Send inn jonsokbilda dine
fredag 23. juni Vikebladet
Karsten kvalifiserte seg til finalen
Karsten Warholm kvalifiserte seg fredag ettermiddag til finalen på 400 meter hekk.
fredag 23. juni Vikebladet
Ulstein får klimastøtte til tre prosjekt
Får midlar både til Nye Ulstein kyrkje, ladestasjon og områdeplan.
fredag 23. juni Vikebladet
Mållaust på "Siffen"
Oppgjeret borte mot Skarbøvik enda utan mål, og laga delte med det poenga.
fredag 23. juni Vikebladet
Karsten opp mot sterkt felt - igjen
Karsten Warholm er i aksjon igjen på 400 meter hekk under lag-EM i finske Vaasa.
fredag 23. juni Vikebladet
83 kommunar har tiggerestriksjonar
Kvar femte norske kommune har lagt restriksjonar på tigging. 
fredag 23. juni Vikebladet
Ufarleg å ete oppdrettslaks
Ein ny studie som er gjort i Bergen, viser ingen teikn på negative verknader av å ete oppdrettslaks – heller tvert imot.
torsdag 22. juni Vikebladet
- Vi er på nytt herre i eige hus
Hareid kommune er ute av Robek-lista. Assisterande fylkesmann Rigmor Brøste stod for den offisielle markeringa.
torsdag 22. juni Vikebladet
Hasundgot valsa over Moltustranda
Hasundgot gav seg ikkje før det stod 0-8 på Munkvoll stadion.
torsdag 22. juni Vikebladet
Stor vekst for Com-Net
I ei tid med nedbemanningar i regionen aukar Ulsteinvik-baserte Com-Net kraftig.
torsdag 22. juni Vikebladet
Må jobbe i fellesferien
Ulstein Arena-prosjektet held ikkje framdriftsplanen. Difor må det jobbast på byggeplassen også i fellesferien.
torsdag 22. juni Vikebladet
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HAREID

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Fotboll Aust Agder Get-ligaen Rogaland Kjendis Båt Vestfold Nordland Sport Oppland Hedmark Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Troms Kultur Skåne Vest Agder Oslo Østfold Økonomi Mobil Fiske Halloween Reise Kvinnherad Game of Thrones Helse Oskarshamn Mat Kalmar Finnmark Grue Svalbard Sport Fotball Bolig Tesla Landbruk Östra Göinge Vær Jul Film Sverige Håndball Båt Suldal Litteratur Kultur Inrikes Vestby Spill Bil Kunst Helsingborg Forsvar Hässleholm Forskning Boksing Malmö Motor Tour of Norway Musikk Masfjorden Landskrona Odda Kongsvinger Arendal Ishockey Hockey Trening Valg Holmestrand Sykkel Mote Russland Brexit Svelvik Trav Bærum Osterøy Odds BK Seljord Kongelig Polen Nord-Korea Risør Stavanger Lillesand Lund NM Trondheim Kristianstad Os Sørreisa Musik Jobb Eidfjord Langrenn Sjakk Øvre Eiker Verdal Skiskyting OL Askøy Molde Fedje Agdenes Astronomi VM Fjell Tinn Vestre Slidre Stockholm Barn Svømming Stord Voss Skellefteå Karmøy Selje Mandal Moss Kommunesammenslåing Vinje Jakt Vellinge Norway Cup Ledare Nedre Eiker Radøy Politikk Gloppen Kävlinge Emmaboda Fredrikstad Tyskland Premier League Tvedestrand Tønsberg Harry Potter Poker Israel NHL Menn Sandnes Tjøme Kristiansand Snowboard Hopp Lenvik USA Fitjar OBOS-ligaen Halden Tromsø IL Steinkjer Narvik Skien Vevelstad Viking FK Lyngdal Nissedal Klima Aurdal Streik Midsund Sund Europa League Mercedes-Benz Kina Porsanger Universet Skøyter Jevnaker Tomelilla Meland Evenes Eidsberg Nannestad Bremanger Drammen Frankrike Ullensvang Alpint Rauma Tingvoll Tana Røros Åstorp Ås Vitenskap Haugesund Nybro Holtålen Andøy Klatring Lier Trysil Måsøy Gjøvik SK Brann Kvænangen Austrheim Svedala Android Volda Dovre Näringsliv Motorsport Eslöv
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL