Hareid
Stenging av veg - Brekkane
Krysset på Brekkane øvst på Drammensvegen blir stengt frå måndag 28.05.18 kl.08.00 grunna arbeid med elva.
fredag 15:50 Hareid kommune
Delar av Torkelvegen utan vatn
Kommunalteknikk og VAR melder at delar av Torkelvegen er utan vatn og det jobbast med å få vatnet tilbake
torsdag 12:46 Hareid kommune
Offentleg ettersyn - Forslag til planprogram – Interkommunal kystsoneplan
Varsel om oppstart og offentleg ettersyn (PBL 11-12 OG 11-13). Med dette melder vi at Hareid Formannskap har i møte 14.05.2018, sak PS FSK 61/18, handsama forslag til planprogram for Interkommunal Kystsoneplan og vedtok å varsle oppstart og legge planprogrammet ut til offentleg ettersyn.
onsdag 13:26 Hareid kommune
Open dag
Kulturskulane på Hareidlandetinviterar til open dag laurdag!
onsdag 13:11 Hareid kommune
Tusen takk til Ward 1 og Terje Wiik.
Etter arbeidsdag i går stilte Ward1 mannsterke opp med mannskap, reiskap og lift. Deijobbatil klokka 22 i går kveld, og hadde då gjort reint heile området i huken der sansehagen er!
onsdag 16. mai Hareid kommune
Hamnavegen stengd i perioder fram til 25.05.2018
I tidsrommet 07.00-16.00 blir Hamnavegen delvis stengd grunna vegarbeidi perioden 15.-25. mai.
tirsdag 15. mai Hareid kommune
Tilleggsakliste til møte i formannskapet 14.05.18
I tilleggsaklista finn de saksinformasjon om Breibandsutbygging for Snipsøyrdalen og Almestrranda og tilleggsinformasjon til PS 58/18. Møte vert halde i Myravegen 11 kl. 12:00.Møtet er ope for alle.
fredag 11. mai Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Miljøgata avlastingsveg og planering
Føremålet med anskaffinga er å finne eigna entreprenør som skal etablere ein ny støtteveg til bustadane på oppsida av Kjøpmannsgata. I samband med opparbeiding av miljøgata i Hareid sentrum vil ei rekke med hus miste tilkomsten sin. Det skal difor etablerast ein...
onsdag 9. mai Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Avtale med tilsett på rådhuset
Treng du å kome i kontakt med saksbehandlar på rådhuset? Ta ein telefon og avtal tid,her finn du kontaktinformasjon.
tirsdag 8. mai Hareid kommune
Internasjonal kafé
Fredag 11.mai inviterer norsk-gruppene ved Ressurssenteret i Hareid til lunsjmåltid kl. 12.00 13.30 i aulaen på Hareid ungdomsskule
tirsdag 8. mai Hareid kommune
Utfordringar med sentralbordet
Sentralbordet vårt er ustabilt i dag grunna feil hjå Telenor. Dei jobbar med å rette feilen
mandag 7. mai Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Sak- og arkivsystem for Søre Sunnmøre IKT
Konkurransen gjeld avtale om levering av elektronisk sak-/arkivsystem med support/vedlikehold. Tidsfrist for å motta tilbod eller førespurnad om deltaking er 04.06.2018 kl. 12:00
mandag 7. mai Hareid kommune
Vil du vere med på å gjere heimesidene våre betre?
I september kjem kommunane på Søre Sunnmøre med nytt design og oppdatert innhald på heimesidene, og no treng vi di hjelp.
fredag 4. mai Hareid kommune
Opptak til Hareid musikk- og kulturskule
Har du lyst å vere elev ved Hareid musikk- og kulturskule? Då er søknadsfristen for skuleåret 2018/2019 15. mai for nye elevar.
fredag 4. mai Hareid kommune
Strandrydding på Overåsanden
Bebuarane ved bu- og habiliteringstenesta var i dag ute og rydda på Overåsanden.
torsdag 3. mai Hareid kommune
Utebiblioteka 2018
Dei lett gjenkjennelege utebiblioteka til Lurivar har no opna. Velkomen til ei lesestund i det fri!
torsdag 3. mai Hareid kommune
UKM-festivalen i Møre og Romsdal 2018
Deltakarane frå Hareid og Ulstein reiste saman til fylkesmønstringa. Hareid kommune vilgratulerer Ulstein kommunesom vant prisen årets TURBOKOMMUNE og 5000 kr. for arbeidet med UKM.
mandag 30. april Hareid kommune
Konkurranse Bjåstad – Røyset
Føremålet med anskaffinga er å finna eigna entreprenør for utbygging av ca 3 km nytt VA-anlegg med tilhøyrande tekniske installasjoner på Bjåstad Røyset. Det skal og førast fram fiber, og vegen skal oppgraderast til BK 10.
mandag 30. april Hareid kommune
Samarbeidsavtale om interkommunale gjeldsrådgjeving tenester
Kommunane Hareid, Herøy, Ulstein, Sande og Vanylven har etablert felles tenester om interkommunal tenester om økonomisk gjeldsrådgjeving.
søndag 29. april Hareid kommune
Brannøving i dag 24.04.2018 ved Jets
Hareid og Ulstein brannvesen skal i dag frå kl 17.00 og utover kvelden ha øving i lag med Politi og Ambulanse ved Jets sine lokale i Hareidsmyrane. I samband med øvinga vil der være noe lys og støy.
tirsdag 24. april Hareid kommune
Distriktstannklinikken til Hareid
Etter vedtak i Fylkestinget er det no klart at distriktstannklinikken skal leggjast til Hareid
tirsdag 24. april Hareid kommune
Bli med på strandryddedagen 5. mai
Avfall på avvegar øydelegg både havet og strendene. No har du sjansen til å gjere noko med det!
mandag 23. april Hareid kommune
Sentralbordet vert flytta til Vanylven
Onsdag 2. mai vert sentralbordet flytta frå Hareid til Vanylven.
mandag 23. april Hareid kommune
Høyring - Motorferdsel i vassdrag
Hareid kommune legg med dette ut til høyring framlegg til lokal forskrift om motorferdsle i vassdrag i Hareid kommune. Høyringsfrist 25.07.2018.
torsdag 19. april Hareid kommune
Kvitholvegen blir stengt for gjennomkøyring
På grunn av arbeid på straumnettet blir Kvitholvegen stengt for gjennomkøyring.
mandag 16. april Hareid kommune
Pressemelding - bålbrenning i perioden 15. april til 15. september
I periodar med tørt vr er det generelt fare for gras-, lyng- og skogbrannar. Våren er høgsesong i så måte, og på Hareidlandet er det diverre årlege utmarksbrannar. Desse kan få store negative følgjer både for folk, dyr, bygningar, skog og anna.
torsdag 12. april Hareid kommune
Høyring - utbygging av breiband i Hareid kommune
Hareid kommune vil søke om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen.
onsdag 11. april Hareid kommune
Hareid helsehus - konkurranse med forhandling
Hareid kommune byr inn til konkurranse med forhandling om utvikling, prosjektering og bygging av Hareid helsehus i samspelentreprise med incitament og tidleg involvering.
mandag 9. april Hareid kommune
1. gongs offentleg ettersyn - Detaljregulering for Kåvika på Alme (PlanID 20170001)
Reguleringsforslag Detaljregulering for Kåvika på Alme (PlanID 20170001) 1. gongs offentleg ettersyn (PBL 12-10 og 12 11) Hareid Formannskap har i møte 19.03.2018, sak PS FSK 31/18, handsama forslag til detaljregulering for Kåvika på Alme, og vedtok å legge reguleringsforslaget...
mandag 9. april Hareid kommune
Offentleg anskaffing - nye utleigebustadar
Hareid kommune inviterer til anbodskonkurranse i samband med oppføring av 2 bustadbygg med til samen 8 leiligheiter samt 2 bygningar med til saman 8 garasjer. Prosjektet er planlagd bygd som trekonstruksjon. Anbodspapir er lagt ut på Doffin. Frist for å levere tilbod er sett til 4. mai 2018 kl....
fredag 6. april Hareid kommune
Søknad om plass i SFO frå august 2018
Nytt SFO-år tek til 6. august 2018. Søknadsfrist 15.mai.
onsdag 4. april Hareid kommune
Bålforbod oppheva
Hareid kommune viser til innføring av bålforbodet som brannsjefen i Hareid og Ulstein brannvesen vedtok laurdag 31. mars.
onsdag 4. april Hareid kommune
Namnekonkurranse - Fotballhall
Vil du vere med å avgjerde kva den nye fotballhallen skal heite? Kom med forslag da vel.Frist 24.04.18.
tirsdag 3. april Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Oppdatert - aksellast på Røysetvegen, Kvitholvegen, Hamnavegen og Almevegen
Tillatt aksellast er no som normalt
tirsdag 27. mars Hareid kommune
Ekspedisjonstid påskeveka 2017
Det vert redusert ekspedisjonstid ved Hareid rådhus, NAV Sosial, Velferd og biblioteket i påskeveka.
fredag 23. mars Hareid kommune
VIKTIG MELDING - Bålforbod
Grunna den tørre vegetasjonen og alle gras- og lyngbrannane i dei siste dagane, vedtek brannsjefen i Hareid og Ulstein brannvesen eit generelt bålforbod.
lørdag 17. mars Hareid kommune
Møte i kommunestyre i dag 15.03.18
Møtet vert halde på Melshorn hotell og startar kl. 18:00. Møtet er ope for alle.
torsdag 15. mars Hareid kommune
Forskar på Sommarles i Ulstein og Hareid
Biblioteka sin lesekampanje Sommerles engasjerte i fjor over 60 000 born over heile landet. Målet er å stimulere til leseglede, men fører dette også til ein vinst i form av auka lesedugleik?
onsdag 14. mars Hareid kommune
Ukm 2018
Desse skal representere Ulstein og Hareid
tirsdag 13. mars Hareid kommune
Leikepatruljen i Hareidhallen
Torsdag 8.mars var det full aktivitet i Hareidhallen
fredag 9. mars Hareid kommune
Melding om graving på FV37 onsdag 7. mars
Gravinga vil bli gjennomført på kveld og natt
tirsdag 6. mars Hareid kommune
Norskkurs
Nytt kurs på dagtid for nybegynnarar startar tysdag 13.mars
tirsdag 6. mars Hareid kommune
Kunngjering - Godkjent planprogram
Hareid Formannskap har i møte den 12.02.2018 i sak PS 14/18 godkjent Planprogram for Kommunedelplan for vatn og avløp, datert 21.11.2017, sist revidert 02.02.2018. Vedtaket vart gjort i medhald av Plan- og bygningslova 11-13 og 4-1.
mandag 5. mars Hareid kommune
Kulturmidlar 2018
Lag og organisasjonar i Hareid kommune kan no søkje om kulturmidlar for 2018.
mandag 5. mars Hareid kommune
Hareid kommune vil at fleire skal ta imot digital post
2 634 innbyggjarar i Hareid kommune har ikkje teke i bruk digital postkasse.Difor startar kommunen ein kampanje for å få fleire til å ta imot digital post frå oss.
onsdag 21. februar Hareid kommune
Viktig informasjon angåande bruk av vatn
Grunna stort forbruk av vatn i Hareid kommune, og dermed lite kapasitet i vassnettet, oppmodar kommunen alle innbyggarar og bedrifter som er tilknytt det kommunale vassnettet, samt dei som er tilknytt Hjørungavåg vassverk om å bidra ved å redusere vassforbruket sitt i ei periode frå og...
fredag 16. februar Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Hareid rådhus
Hareid kommune skal skifte ut vindu og ytterdører, demontere ytterveggar som er av tre, samt skifte ut varmeanlegget, som er av type vassboren varme. Formålet med anskaffinga vil vere å oppnå best mogleg pris og kvalitet. Frist for innlevering 02.03.2018 kl. 12:00
onsdag 14. februar Hareid kommune
Brøyting 07.02.18
Brøytemannskap er ute og jobber på spreng.Grunnameir nedbør enn venta, vil det ta litt tid før mannskapet kjem rundt heile roda si.
onsdag 7. februar Hareid kommune
NAV Hareid og Ulstein
NAV Hareid og NAV Ulstein er slått saman til ei organisatorisk eining NAV Hareid og Ulstein. I påvente av nytt NAV-kontor for organisasjonen vil dei tilsette bruke kontorlokala vi disponerer på Hareid og i Ulsteinvik.
fredag 2. februar Hareid kommune
Stenging av Hamnavegen fredag 2/2-18
I samband med utbedring av Hamnavegen blir det nødvendig å stenge vegen for å skifte drens som går gjennom vegen. Vegen blir stengt frå klokka 10:00 12:00 fredag 02.02.18.
torsdag 1. februar Hareid kommune
Lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Hareid kommune
Hareid kommune har den 19.12.2017 vedtatt ny lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Forskrifta har som føremål å regulere/tilpasse gjennomføring av feiing og tilsyn i Hareid kommune slik at faren for brann i fyringsanlegg og røykløp vert redusert så mykje...
onsdag 24. januar Hareid kommune
Arbeid på Hamnavegen
Hareid Kommune v/entreprenør Brekke og Kleppe startar no opp arbeid med å oppgradere Hamnavegen. Arbeidet er planlagd å vare i tre veker.
fredag 19. januar Hareid kommune
Vil du vere støttekontakt?
Helse- og koordinerande eining treng støttekontakter.
mandag 15. januar Hareid kommune
Kunngjering om godkjent plan - detaljregulering Mylna Nord
Med dette melder vi at Hareid kommunestyre i møte 19.12.2017, sak KST PS 89/17, slutthandsama og eigengodkjende reguleringsplan Detaljregulering for Mylna Nord, PlanID 20150004. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-12 og gjev rettsverknad til planen for alle tiltak som er nemde i kapittel...
mandag 8. januar Hareid kommune
Strøsand
Hareid kommune har gått tom for strøsand, men ny leveranse kjem i dagrundt kl. 17.
mandag 8. januar Hareid kommune
Innskriving av 1. klasse 2018
Måndag 5. februar 2018 blir det innskriving av nye førsteklassingar ved barneskulane i Hareid kommune.
mandag 8. januar Hareid kommune
Bigset barnehage treng tilkallingsvakter
Bigset barnehage har behov fortilkallingsvikarar.
fredag 5. januar Hareid kommune
Oppussing ungdomsskule biblioteket
Biblioteket på ungdomsskulen vart flott!
fredag 5. januar Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Oppstart av spansk- og norskkurs
Ressurssenteret startar no opp nye kurs
torsdag 4. januar Hareid kommune
Hareid helsehus - dialogmøte
Hareid kommune har vedtatt at det skal byggjast nytt helsehus I kommunen.
21. desember 2017 Hareid kommune
Juleprinsessen og tidstyvene
Tysdag 19.12 hadde Hjørungavåg skule premiere på julemusikalen Juleprinsessen og tidstyvene
21. desember 2017 Hareid kommune
Kommunestyremøte i dag.
Det vert dessverre ikkje sending frå kommunestyremøte i dag tirsdag 19.12.17.
19. desember 2017 Hareid kommune
Manglande gatelys
Melding om mørke gatelys kan meldast direkte til Mørenett
18. desember 2017 Hareid kommune
Ekspedisjonstid jul og nyttår 2017
Det vert redusert ekspedisjonstid ved Hareid rådhus, NAV sosial, sektor for velferd, biblioteket og helsestasjonen i jule- og nyttårsveka.
18. desember 2017 Hareid kommune
Bassengtrening for gravide
Torsdag 4. januar startar vi med bassengtrening for gravideigjen!
13. desember 2017 Hareid kommune
Trefelling kyrkjegarden
Alle tre som skal fellast på kyrkjegarden er no felt. Det vil dei næraste dagane gå føre segopprydding etter arbeidet som er gjort.
6. desember 2017 Hareid kommune
Deler av Kyrkjegata er stengt i dag, onsdag
Frå rundkøyringa og nedanfor kyrkja blir vegen stengt i dag på grunn av trefelling.
6. desember 2017 Hareid kommune
Glasigloen ved Melshorn hotell er flytta til Bigset kulturoase
SSR melder omflytting av glasiglo
6. desember 2017 Hareid kommune
Pepparkakeby opning
Idag 05.12.17 var det høgtideleg opning av året sin utgåve av pepperkakelandsbyen ved Hareid sjukeheim. Dei som har gjeve sine bidrag er Brandal skule, Hareid skule, Bigset skule, Hjørungavåg skule og Hareid ungdomsskule.
6. desember 2017 Hareid kommune
Varsel om oppstart av planarbeid
Varsel om oppstart av planarbeid samt offentleg ettersyn av planprogram for Kommunedelplan for vatn og avløp. Hareid Formannskap har i møte 04.12.2017 i Sak FSK PS 137/17 gjort vedtak om å varsle om oppstart og kunngjering av utarbeiding av kommunedelplan for vatn og avløp i samsvar med...
5. desember 2017 Hareid kommune
Deler av kyrkjegata blir stengt i morgon, onsdag
Frå rundkøyringa og nedanfor kyrkja blir vegen stengt frå klokka 09.00 onsdagog utover dagen pga trefelling.
28. november 2017 Hareid kommune
Arbeid i Teigevegen
På grunn av utbetring i Teigevegen vert det frå morgonen fredag 24.11 og utover dagen, omkjøyring via Nobba og Hjellebakken.
23. november 2017 Hareid kommune
Kulturveke i Syverplassen barnehage
Syverplassen barnehage er ein arena for fleire kulturar og skal vere ein god møteplass for alle. Vi har dei siste 4 vekene markert dette.
23. november 2017 Hareid kommune
Isakdalen ved kyrkja er stengt i dag
På grunn av trefelling vert vegen stengt torsdag 23. november
23. november 2017 Hareid kommune
Offentleg ettersyn - detaljregulering for Hareidsmyrane Nord 2
Kunngjering: Reguleringsforslag Detaljregulering for Hareidsmyrane Nord 2 (PlanID 20160006) 1. gongs offentleg ettersyn (PBL 12-10 og 12-11)
21. november 2017 Hareid kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HAREID

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Næringsliv Nordland Bergen Kjendis Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mobil Mat Troms Sport Oslo Hässleholm Skåne Buskerud Møre og Romsdal Trøndelag Sogn og Fjordane Odda Kalmar Forsvar Fiske Svedala Kristianstad Finnmark Fotball Oskarshamn Molde FK Kvinnherad Molde Skien Kongelig Fredrikstad Tinn Inrikes Get-ligaen USA Karlskrona Sandnes Malmö Kultur Karmøy Stabæk Rendalen Sport Sunndal Stavanger Musikk Blekinge Bolig Eslöv Poker Barn Tesla Bodø Sørreisa Ringsaker Steigen Lyngdal Kragerø Kongsvinger Näringsliv Lillesand Hyllestad Grane Aurskog-Høland Risør Stord Landskrona Sverige Fauske Meløy Bil Motor Askøy Politikk Porsgrunn Stockholm Åstorp Vestby Haugesund Drangedal Android 17. mai Kunst Hälsa Elverum Helsingborg Tomelilla Bamble Nittedal Dyr Tvedestrand Håndball Nesodden Drammen Åsnes Trening Osterøy Eliteserien Mote Svelvik IK Start Vestvågøy Økonomi Mandal Sjakk Tynset Lund Lier Bil Øksnes Salangen Hvaler Vietnam Sund Turn Narvik Lindås Universet Eidskog Båt Russland Kristiansand Horten Reise Ballangen Nordkapp Kryptovaluta Fedje Film Vefsn Karasjok Utsira Vinje Tranøy X-games Trysil Berlevåg Vågan Filippinene Staffanstorp Sigdal Tolga Klippan Førde Langrenn Nedre Eiker Notodden Utrikes Grue Trav OBOS-ligaen Gloppen Friluftsliv Mörbylånga Forskning Sarpsborg Eurovision Bromölla Ålesund Målselv Moss Radøy Tønsberg Frogn Porsanger Vadsø Askim Larvik FK Haugesund Austrheim Jakt Sande Tingvoll Hörby Russ Kävlinge Menn Svalbard Jølster Skurup Ronneby Odds BK Ski World Series of Poker Gausdal Kvænangen Meland Kongsberg Hemnes Skiskyting Aurdal Båstad Øygarden Tana Mat Spill VM Sogndal Lyngen Gjøvik Askvoll Jevnaker Sölvesborg Vitenskap Modum Masfjorden Åmli Fitjar Åmot Vær Forskning Sykkel Rauma Jönköping Skiptvet Bodø/Glimt Skøyter Rana Kommunesammenslåing Hadsel Stavanger Oilers Moskenes Alstahaug Time Naustdal Sauherad Valle Kvinesdal Øyer Østre Toten Brønnøy Høyanger Teknik Suldal Halden Skedsmo Stranda Eiker Selje Nord-Korea Re Ekonomi Enebakk Hamar Landbruk Vålerenga Kviteseid SK Brann Andøy Svømming Friidrett Herøy Løten Lesja Eidfjord Helse Farsund Halsa Tromsø IL Spania Våler Olofström Hammerfest Sandøy Nord-Odal Norway Cup OL Litteratur Forsand Asker Klatring Råde Odal Roing Östergötland Rygge Åseral Eidsberg Flakstad Boksing Foto Mjölby Arvika Google Påske Sørfold Stryn Skodje Hattfjelldal Fræna Sola Nes Giske Karlshamn Hamarøy FA-cupen Flora Trollhättan Volvo Borgholm Interiør Surnadal Værøy NHL Mjøndalen IF Nybro Arendal La liga Kristiansund Skånland Bundesliga Kvæfjord Tysvær Polen Kvinner Flekkefjord Evenes Hockey Liverpool Trøgstad Ås Søgne Fjaler Voss Tour of Norway Tjeldsund Svalöv Os Leirfjord Klima Jobb Bærum Motorsport Vennesla Froland Nesna E-sport Gran Dovre Alpint Vellinge Emmaboda Hole Torsken Rælingen Tromsø Birkenes Ishockey Røyken Skjervøy Viking FK Eid Skisport Rømskog Syria Aure Lenvik Øvre Eiker Årdal Sandefjord Modalen
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL