Hareid
Brann på skole i Møre og Romsdal
Nødetatene rykket tirsdag ut etter melding om brann på Hareid barneskule i Hareid i Møre og Romsdal.
17. desember 2019 TV 2
Oppdatert informasjon vedkomande omkøyringsvegar i prosjekt VA Bjåstad-Røyset
Hareid kommune har fått tilbakemelding frå innbyggjarar om at omkøyringsvegane i prosjektet må bli betre.
28. september 2018 Hareid kommune
IKT satsing i skulane i Hareid
Denne hausten har elevane på 5.-10 trinn vorte 1:1 brukarar av chromebook og iPad. Nokre klasser har hatt ein vår med utprøving, og denne hausten har vi rulla ut til heile 5.-10. trinn.
28. september 2018 Hareid kommune
TV-aksjon 2018
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for å skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.
28. september 2018 Hareid kommune
Endring av skuleskyss i samband med stenging av Røysetvegen
Endringagjeld elevar busett på strekninga Bjåstad/Ulset og elevar som fylgjer Almebussen.
25. september 2018 Hareid kommune
Hjørungavåg skule - fyrste skuleveke
Hjørungavåg skule å starta skuleåret med ei litt annleis veke. Vi hadde fokus på relasjonsbygging og fellesskapsopplevingar i aldersblanda grupper gjennom heile første veka. Alt frå leikestasjonar, aktivitetsdag og felles picknic i gymsalen. Ei strålande god veke som...
25. september 2018 Hareid kommune
Jobbmesse for Søre Sunnmøre
NAV Møre og Romsdal arrangerer jobbmesse i Ulstein Arena 20. september 2018
17. september 2018 Hareid kommune
Foreldre- og fødselsførebuande kurs
Hareid helsestasjon held foreldre og fødselsførebuande kurs.
7. september 2018 Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Informasjon om feiing i Hareid 2018
Det vert oppstart av feiing i Hareid frå onsdag 12.09.18.
6. september 2018 Hareid kommune
Tilsetjing av formannskapssekretær /informasjonskonsulent
Hareid kommune er glad for å få Erlend Friestad (37 år) med på laget vårt.
17. juli 2018 Hareid kommune
Snipsøyrvatnet vert nytta til treningsarena for underheng/redning
Løyve er gitt fyrstkomande laurdag 14.07.2018 til luftambulansen ved Ålesund sjukehus. Treninga vil skje i Snipsøyrvatnet.
13. juli 2018 Hareid kommune
Prosjektering av nytt helsehus
I dag signerte ordførarar i Hareid, Anders Riiseog dagleg leiar Rise Bygg, Ronny Nipen avtale for prosjektering av nytt helsehus.
13. juli 2018 Hareid kommune
Informasjon om hjortejakta i Hareid kommune 2018
Det er særs viktig at alle jegerar er kjende med denne informasjonen
19. juni 2018 Hareid kommune
Oppheving av forbod mot å gjere opp eld
Brannsjefen opphevarforbodet etter siste døgns nedbør
15. juni 2018 Hareid kommune
Stenging av veg - Brekkane
Krysset på Brekkane øvst på Drammensvegen blir stengt frå måndag 28.05.18 kl.08.00 grunna arbeid med elva.
25. mai 2018 Hareid kommune
Delar av Torkelvegen utan vatn
Kommunalteknikk og VAR melder at delar av Torkelvegen er utan vatn og det jobbast med å få vatnet tilbake
24. mai 2018 Hareid kommune
Offentleg ettersyn - Forslag til planprogram – Interkommunal kystsoneplan
Varsel om oppstart og offentleg ettersyn (PBL 11-12 OG 11-13). Med dette melder vi at Hareid Formannskap har i møte 14.05.2018, sak PS FSK 61/18, handsama forslag til planprogram for Interkommunal Kystsoneplan og vedtok å varsle oppstart og legge planprogrammet ut til offentleg ettersyn.
23. mai 2018 Hareid kommune
Open dag
Kulturskulane på Hareidlandetinviterar til open dag laurdag!
23. mai 2018 Hareid kommune
Tusen takk til Ward 1 og Terje Wiik.
Etter arbeidsdag i går stilte Ward1 mannsterke opp med mannskap, reiskap og lift. Deijobbatil klokka 22 i går kveld, og hadde då gjort reint heile området i huken der sansehagen er!
16. mai 2018 Hareid kommune
Hamnavegen stengd i perioder fram til 25.05.2018
I tidsrommet 07.00-16.00 blir Hamnavegen delvis stengd grunna vegarbeidi perioden 15.-25. mai.
15. mai 2018 Hareid kommune
Brannøving i dag 24.04.2018 ved Jets
Hareid og Ulstein brannvesen skal i dag frå kl 17.00 og utover kvelden ha øving i lag med Politi og Ambulanse ved Jets sine lokale i Hareidsmyrane. I samband med øvinga vil der være noe lys og støy.
24. april 2018 Hareid kommune
Høyring - Motorferdsel i vassdrag
Hareid kommune legg med dette ut til høyring framlegg til lokal forskrift om motorferdsle i vassdrag i Hareid kommune. Høyringsfrist 25.07.2018.
19. april 2018 Hareid kommune
Kvitholvegen blir stengt for gjennomkøyring
På grunn av arbeid på straumnettet blir Kvitholvegen stengt for gjennomkøyring.
16. april 2018 Hareid kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

HAREID

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL