Hareid
Hovudopptak barnehagar 2018
Det er felles søknad og opptak ved alle barnehagane i Hareid kommune. Søknadsfrist for hovudopptak er1. mars 2018
mandag 11:21 Hareid kommune
Stenging av Almetunnelen
Hareid kommune skal gjennomføre en inspeksjon inne i Engeskartunnelen. . I samband med dette må tunnelen stenges.
fredag 16:29 Hareid kommune
Arbeid på Hamnavegen
Hareid Kommune v/entreprenør Brekke og Kleppe startar no opp arbeid med å oppgradere Hamnavegen. Arbeidet er planlagd å vare i tre veker.
fredag 14:35 Hareid kommune
Vil du vere støttekontakt?
Helse- og koordinerande eining treng støttekontakter.
mandag 15. januar Hareid kommune
Kunngjering om godkjent plan - detaljregulering Mylna Nord
Med dette melder vi at Hareid kommunestyre i møte 19.12.2017, sak KST PS 89/17, slutthandsama og eigengodkjende reguleringsplan Detaljregulering for Mylna Nord, PlanID 20150004. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-12 og gjev rettsverknad til planen for alle tiltak som er nemde i kapittel...
mandag 8. januar Hareid kommune
Strøsand
Hareid kommune har gått tom for strøsand, men ny leveranse kjem i dagrundt kl. 17.
mandag 8. januar Hareid kommune
Innskriving av 1. klasse 2018
Måndag 5. februar 2018 blir det innskriving av nye førsteklassingar ved barneskulane i Hareid kommune.
mandag 8. januar Hareid kommune
Bigset barnehage treng tilkallingsvakter
Bigset barnehage har behov fortilkallingsvikarar.
fredag 5. januar Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Oppussing ungdomsskule biblioteket
Biblioteket på ungdomsskulen vart flott!
fredag 5. januar Hareid kommune
Oppstart av spansk- og norskkurs
Ressurssenteret startar no opp nye kurs
torsdag 4. januar Hareid kommune
Felles fyrverkeri i Hareid kommune
Det vert felles fyrverkeri for heile Hareid kommune nyttårsaften på moloen kl. 22:00. Vi håpar og at folk frå krinsane og nabokommunen tek turen for å sjå dette flotte fyrverkeriet.
29. desember 2017 Hareid kommune
Lokal forskrift om feiing og tilsyn
Lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om regulering av feiegebyr i Hareid Kommune vart vedteke i KST 19.12.17 PS 90/17.
29. desember 2017 Hareid kommune
Hareid og Ulstein brannvesen
Frå 1.1.2018 er brannvesena i Ulstein og Hareid slått saman til ein organisasjon Hareid og Ulstein brannvesen.
27. desember 2017 Hareid kommune
Hareid helsehus - dialogmøte
Hareid kommune har vedtatt at det skal byggjast nytt helsehus I kommunen.
21. desember 2017 Hareid kommune
Juleprinsessen og tidstyvene
Tysdag 19.12 hadde Hjørungavåg skule premiere på julemusikalen Juleprinsessen og tidstyvene
21. desember 2017 Hareid kommune
Kommunestyremøte i dag.
Det vert dessverre ikkje sending frå kommunestyremøte i dag tirsdag 19.12.17.
19. desember 2017 Hareid kommune
Manglande gatelys
Melding om mørke gatelys kan meldast direkte til Mørenett
18. desember 2017 Hareid kommune
Ekspedisjonstid jul og nyttår 2017
Det vert redusert ekspedisjonstid ved Hareid rådhus, NAV sosial, sektor for velferd, biblioteket og helsestasjonen i jule- og nyttårsveka.
18. desember 2017 Hareid kommune
Bassengtrening for gravide
Torsdag 4. januar startar vi med bassengtrening for gravideigjen!
13. desember 2017 Hareid kommune
Trefelling kyrkjegarden
Alle tre som skal fellast på kyrkjegarden er no felt. Det vil dei næraste dagane gå føre segopprydding etter arbeidet som er gjort.
6. desember 2017 Hareid kommune
Deler av Kyrkjegata er stengt i dag, onsdag
Frå rundkøyringa og nedanfor kyrkja blir vegen stengt i dag på grunn av trefelling.
6. desember 2017 Hareid kommune
Glasigloen ved Melshorn hotell er flytta til Bigset kulturoase
SSR melder omflytting av glasiglo
6. desember 2017 Hareid kommune
Pepparkakeby opning
Idag 05.12.17 var det høgtideleg opning av året sin utgåve av pepperkakelandsbyen ved Hareid sjukeheim. Dei som har gjeve sine bidrag er Brandal skule, Hareid skule, Bigset skule, Hjørungavåg skule og Hareid ungdomsskule.
6. desember 2017 Hareid kommune
Varsel om oppstart av planarbeid
Varsel om oppstart av planarbeid samt offentleg ettersyn av planprogram for Kommunedelplan for vatn og avløp. Hareid Formannskap har i møte 04.12.2017 i Sak FSK PS 137/17 gjort vedtak om å varsle om oppstart og kunngjering av utarbeiding av kommunedelplan for vatn og avløp i samsvar med...
5. desember 2017 Hareid kommune
Deler av kyrkjegata blir stengt i morgon, onsdag
Frå rundkøyringa og nedanfor kyrkja blir vegen stengt frå klokka 09.00 onsdagog utover dagen pga trefelling.
28. november 2017 Hareid kommune
Kreativ undervisning på Hareid skule
7. klasse på Hareid skule har hatt kreativ undervisning og laga klinkekulebaner.
24. november 2017 Hareid kommune
Barnehagane i Hareid held open dag
Dei kommunale barnehagane vil presentere seg for føresette og inviterer til open dag.
24. november 2017 Hareid kommune
Arbeid i Teigevegen
På grunn av utbetring i Teigevegen vert det frå morgonen fredag 24.11 og utover dagen, omkjøyring via Nobba og Hjellebakken.
23. november 2017 Hareid kommune
Kulturveke i Syverplassen barnehage
Syverplassen barnehage er ein arena for fleire kulturar og skal vere ein god møteplass for alle. Vi har dei siste 4 vekene markert dette.
23. november 2017 Hareid kommune
Isakdalen ved kyrkja er stengt i dag
På grunn av trefelling vert vegen stengt torsdag 23. november
23. november 2017 Hareid kommune
Offentleg ettersyn - detaljregulering for Hareidsmyrane Nord 2
Kunngjering: Reguleringsforslag Detaljregulering for Hareidsmyrane Nord 2 (PlanID 20160006) 1. gongs offentleg ettersyn (PBL 12-10 og 12-11)
21. november 2017 Hareid kommune
Delar av Brandal utan vatn
Grunna ei vasslekkasje har vi måtte stenge av vatnet til øvste del av Indredalen og delar av Ytredalen. Vatnet vert vekk til ca. kl. 15:00 og vert sett på att utan nærare varsel.
21. november 2017 Hareid kommune
Signering av vertskommuneavtale NAV
Ordførarane i Hareid og Ulstein kommuner signerte i dag vertskommuneavtale for felles NAV kontor i dei to kommunane.
17. november 2017 Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Pressemelding - Rådmannen legg fram budsjettframlegget for 2018 - 2021
Med dette budsjettframlegget meiner rådmannen å ha lagt eit grunnlag for ei retning som vil gi positiv vekst og ny giv for Hareidsamfunnet i åra som kjem. I utgangspunktet var der lite ressursar å finne plass til nye tiltak, men ved hjelp av omdisponering av midlar og framlegg om 0.5 promille...
17. november 2017 Hareid kommune
Kommunestyremøte 16.11.17 avlyst
Møte er avlystgrunna få saker.
15. november 2017 Hareid kommune
VIKTIG MELDING - kontaktnummer til sjukeheim
Grunna omlegging av telefonsentral på sjukeheimen vil ikkje fasttelefonane fungere frå no og fram til i morga tidleg. Nummeret som må nyttast er 958 91 288.
14. november 2017 Hareid kommune
Kunngjering: Oppstart av arbeid med detaljregulering av hyttefelt på Åsen/Engeskardet
I samsvar med plan- og bygningslova 12-3 og 12-11 varslar ein med dette oppstart av arbeid med detaljregulering av hyttefelt på Åsen/Engeskardet i Hareid kommune. Arbeidet inkluderer også endring av del av reguleringsplanen Engeskardet hyttefelt planID 19900001. Forslagsstilar: Hareid kommune ...
8. november 2017 Hareid kommune
Pressemelding - Midlertidig flytting av rådhuset
Rådhusetvertfrå måndag 06.11 og ut året flytta til Myravegen 11, i HG elektro sin gamle lokaler (sjå kartutsnitt). Dette grunna rehabilitering av bygget ved Rådhusplassen 5.
2. november 2017 Hareid kommune
Årleg samling for tredje gong
Sektor for velferd samlar einingsleiarar, fagkoordinatorar, plasstillitvalgte, hovudtillitsvalgte, verneombod og hovedverneombod den siste veka i oktober kvart år.
31. oktober 2017 Hareid kommune
Sjeldnare avfallshenting
Søre Sunnmøre Reinhaldsverk skal innføre nye rutinar for henting av avfall i Hareid, Ulstein, Herøy og Sande. Matavfall og våtorganisk avfall vert henta to gongar i månaden, medan restavfall, papir, papp og plast vert henta ein gong i månaden. Ordninga skal...
27. oktober 2017 Regionavisa
Direktesending av dagens kommunestyremøte
Møtet startar klokka 18.00
26. oktober 2017 Hareid kommune
Ansvarleg vertskap
Volda Turisthotell - måndag 6. november kl. 15.00-22.00
24. oktober 2017 Hareid kommune
Takk til bøsseberarane
Ein veldig god innsats og stor gjevarglede i Hareid.
23. oktober 2017 Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Rundkøyring Holstad
Føremålet med anskaffinga er å finna eigna leverandør for prosjektering av rundkjøring Holstad. Denne må byggast ut i samband med realiseringa av Holstad bustadfelt. For ytterlegare informasjon om innhald i anskaffinga vert det vist til del II vedlegg 1. Frist for...
23. oktober 2017 Hareid kommune
Brannvesenet flytter kontorstad
Hareid brannvesen flytter kontorplass til Hareid brannstasjon ut året. Så ny besøksadresse for brannvesenet blir Hareidsmyrane 10. Der vil være folk på stasjonen frå kl 8 til 15.
23. oktober 2017 Hareid kommune
Marknadsdag i Vinterhagen på Hadartun
Torsdag 19.10.2017 klokka 11-18 er alle hjarteleg velkomne til marknadsdag!
11. oktober 2017 Hareid kommune
Hotelldrift med stayerevne
–For ein bedriftsleiar er det viktig å ha evne til å omstille seg, noko eg utvilsomt har blitt nøydd til siste åra! Av Lillian Haddal Det seier Linda Haddal Røssevoll har drive hotell i åtte år, dei siste 4 åra som eine-eigar og drivar av Melshorn Hotell...
9. oktober 2017 Regionavisa
Bigseth ny assisterande rådmann
Kariann Bigseth (45) er tilsett som assisterande rådmann, og Kai-Rune Bjørke (44) er tilsett som kommunalsjef for sektor Samfunnsutvikling i Hareid kommune. Kariann Bigseth er utdanna jurist frå Universitetet i Oslo frå 2003, og ho har vidareutdanning innan prosjektkompetanse frå...
6. oktober 2017 Regionavisa
Ressurssenteret på besøk
I dag hadde ordførar og leiar servicetorg og politisk sekretariat besøk frå ressurssenteret.
5. oktober 2017 Hareid kommune
Tilsetjing av assisterande rådmann og kommunalsjef for sektor for samfunnsutvikling
Kariann Bigseth (45 år) er tilsett som assisterande rådmann og Kai-Rune Bjørke (44 år) er tilsett som kommunalsjef for sektor Samfunnsutviklingi Hareid kommune.
4. oktober 2017 Hareid kommune
Hola!
Spanskkurs startar 17.10.17 kl. 1800-2000 ved Ressurssenteret i Hareid.
4. oktober 2017 Hareid kommune
Bassentrening for gravide tek pause
På grunn av få påmelde tek bassengtreninga no ei pause.
3. oktober 2017 Hareid kommune
Rådhuset har redusert opningstid fredag 22.09
Dette grunna gravferd til ein god kollega gjennom mange år. Rådhuset vert stengt frå klokka 12:30 fredag og ut dagen.
21. september 2017 Hareid kommune
Formannskapsmøte avlyst
Møte i formannskapet 18.09.17 er avlyst grunna få saker. Neste møte i formannskapet vert då 02.10.17.
13. september 2017 Hareid kommune
Kunngjering om godkjent plan - detaljregulering Hyttefelt på Alme
Med dette melder vi at Hareid kommunestyre i møte 07.09.2017, sak PS 56/17, slutthandsama og eigengodkjende reguleringsplan Detaljregulering for Hyttefelt på Alme, PlanID 20160002. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-12 og gjev rettsverknad til planen for alle tiltak som er nemde i...
11. september 2017 Hareid kommune
Mange har førehandsrøysta
I Hareid kommune har vi 3 561 røysteføre innbyggjarar. Når førehandsrøystinga vart avslutta hadde725 gitt si røyst.
8. september 2017 Hareid kommune
Direktesending av dagens kommunestyremøte
Møtet startar klokka 18.00
7. september 2017 Hareid kommune
Opningstider på valdagen
På valdagen 11. september kan du røyste i eitt av dei 4 vallokala vi har i krinsane Brandal, Bigset, Hareid eller Hjørungavåg.
6. september 2017 Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Helsehus kjøp av tomt - politisk handsaming torsdag
Sak om kjøp av tomt til nytt Helsehus skal handsamast i formannskapet torsdag 07.09.2017 møtestartkl. 16:00 og i kommunestyret 07.09.2017 møtestart kl. 18:00.
6. september 2017 Hareid kommune
Rettigheitskurs i Ørsta 26. september
Opplæring for foreldre/føresette til barn og ungdom med helseutfordringar gjeng av stabelen den 26.september i Flatsalen på Ørsta kulturhus.
4. september 2017 Hareid kommune
Dobbelt-Willy
–Presten gjorde ein kjempebrølar då eg vart døypt i 1953. Han førte meg opp i kyrkjebøkene som Villy – altså med enkel-V!  Seier Polarstar-frelsaren Willy Nesset… Av Svein Nordal Jada – han er frelsaren av ishavsklenodiet Polarstar, og gjorde...
29. august 2017 Regionavisa
Offentleg anskaffing - Belysning og himling på Hareid rådhus
Det skal monterast ny belysning og systemhimlingpå rådhuset, i tillegg til noko ombygging av ventilasjonsanlegget.
28. august 2017 Hareid kommune
Barseltreninga startar opp att
Barseltrening startar opp igjen 01.09.2017.Det er ein fin start for deg som ynskjer å kome i gang med trening og aktivitet etter fødsel.
28. august 2017 Hareid kommune
Førehandsval - utvida opningstider
 I tillegg tilordinær førehandsrøysting på Hareid rådhus, har vi utvida opningstider nokre dagar før valdagen.
28. august 2017 Hareid kommune
Førehandsval - institusjonsval
Torsdag31.08.17 i tida 10.00-14.30 held vi førehandsrøysting ved Hadartun/ Hareid sjukeheim
28. august 2017 Hareid kommune
Foreldre- og fødselsførebuande kurs
Hareid helsestasjon held foreldre og fødselsførebuande kurs.
24. august 2017 Hareid kommune
Utfordringar med vatn i Brandal
Det er dessverrebrot påvassleidning i Ytredalen i Brandal.
15. august 2017 Hareid kommune
Felles PPT-kontor
Tysdag ettermiddag signerte ordførarane samarbeidsavtale om felles PPT for Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda.
9. august 2017 Hareid kommune
Skulestart
Det vert skulestart i alle kommunale skular mandag 21. august kl. 08:15.
8. august 2017 Hareid kommune
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på besøk på Hadartun
Ordførar Anders Riise ynskte velkomen. Han snakka bl.a. om arbeidet med kommunereform og kor krevjande det har vore å vere på Robek-lista.
2. august 2017 Hareid kommune
Sparebanken Møre cup på Hareid
Hareid IL arrangerer turnering for jenter og gutar i alderen 7 til 12 år laurdag 9. september. Alle lag i barnefotballen vert invitert. Det er tredje året på rad Hareid IL arrangerer denne aktuelle fotballcupen. Påmeldinga har stege kvart år. Heile 76 lag var påmelde i fjor,...
2. august 2017 Regionavisa
Manntal til offentleg ettersyn
For å kunne røyste må du stå i manntalet. Manntalet er ei oversikt over personar med røysterett i kommunen, det er lagt ut til offentleg ettersyn ved servicetorget, Hareid rådhus.
25. juli 2017 Hareid kommune
Offentleg annskaffing - Tomt til nytt helsehus
Vi ynskjer ein å kome i kontakt med private interesser som ynskjer å gi tilbod på å selje aktuelle tomter som er egna til oppføring av eit slikt bygg. Frist 09.08.2017.
24. juli 2017 Hareid kommune
Forskrift om gebyrregulativ
Forskrift om gebyrregulativ etter plan og bygningslova og eigarseksjonslova- Hareid kommune
19. juli 2017 Hareid kommune
Polarstar sin heimkomst på Ishavsmuseet Aarvak
17. juli 2017 Regionavisa
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HAREID

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Bergen IT Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Næringsliv Troms Vestfold Kjendis Akershus Kultur Odda Trøndelag Nordland Sport Båt Oppland Aust Agder
flere?
Rogaland Buskerud Fotboll Østfold Møre og Romsdal Mat Finnmark Jul Kvinnherad Oslo Get-ligaen Vest Agder Sogn og Fjordane Mobil Bolig Økonomi Halloween Fiske Sport Forsvar Landbruk Blekinge Sarpsborg 08 Motor Reise Fotball Skåne Kalmar Trav Russland Östra Göinge Helse Osterøy Kultur Inrikes Vær Bærum Risør Øvre Eiker Håndball Haugesund Helsingborg Kryptovaluta Odds BK Vestby Tinn Oskarshamn Näringsliv Tesla Kristiansand Forskning Ringsaker Svalbard Suldal Trondheim Indonesia Malmö Game of Thrones Sigdal Musikk Trysil Drammen Porsgrunn Litteratur Narvik Hammerfest Kristiansund Bodø Gjøvik Kristianstad Hadsel Førde Moss Tingvoll Fauske Sørfold Kongelig Klippan Kongsvinger Elverum Kunst Bamble Sykkel Meland Stockholm Eliteserien Askøy Mote Svelvik Fedje Løten Hamar Politikk Tvedestrand Karmøy Landskrona Radøy Evje og Hornnes Hemne Seljord NHL Tromsø Hockey Trening Masfjorden Sortland Tønsberg Jakt Sandefjord Polen Nannestad Kragerø Film Ås Vestre Slidre Brexit Orkdal Skøyter Vaksdal OL Sandnes Os Tour de Ski Lund Kommunesammenslåing Barn Horten Kina Lødingen Aurdal Porsanger Nybro Nord-Korea Snowboard Holmestrand Tour of Norway Alta Tour de France Friidrett Vestvågøy Sjakk Ishockey Mandal Våler Hässleholm Hälsa Bil Alpint Nedre Eiker Astronomi Røros Tromsø IL Sarpsborg Bil Stavanger Langrenn Spill FK Haugesund Salangen Rosenborg BK Ørsta Klima Poker Foto Lesja Eidfjord Skisport Åsnes Dyr Askim Andøy Lier Frankrike Sund Farsund Fitjar Israel Selbu Fet Bremanger Lyngdal Dovre Skiskyting Øygarden SK Brann World Series of Poker Gloppen Fjell Brønnøy Harry Potter Premier League Eid Universet Finnøy Nesseby Kongsberg Re Steigen Google Selje Valg E-sport Harstad Eidsberg Stryn Viking FK Asker Volda Modum OBOS-ligaen Voss Ullensvang Vinje Fredrikstad Utsira Gjerstad Sverige Nissedal Notodden Målselv Telenorligaen Bjørnefjorden Vålerenga Lindås Båstad Stord Jobb Vietnam Eslöv Sande Svalöv Russ Mörbylånga Klepp Filippinene Flora Romfart Europa League Sør-Varanger Vefsn Evenes Lindesnes Karlskrona Tomelilla Årdal Rana Alstahaug Frosta La liga Frogn Streik Tydal Åmot Emmaboda Ålesund Arendal Jevnaker Nore og Uvdal Modalen Menn Halden Larvik Tana Kvænangen Skellefteå Råde Klatring Hörby Staffanstorp Båt Svømming Teknik Lenvik VM Nes Kvinner Mercedes-Benz Midsund Film Grue Kampsport Resor Jølster NM Røyken Skurup Skien Musik Syria Motorsport Rauma Tynset Vitenskap Ulstein Holtålen
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL