Hareid
Stod utan både lag og trenar – no er begge deler på plass
Då fristen for påmelding til seriespel på Sunnmøre gjekk ut i januar skjedde det utan at Hareid hadde meldt inn damelag, men no er laget registrert for 4.-divisjonsspel.
tirsdag 17:45 Vikebladet
Åse Marie var jordmor i førti år, dette meiner ho om egg- og sæddonasjon
Åse Marie Øie Røyset (82) er pensjonert jordmor, og meiner fødsel er det aller mest naturlege i verda. – Men det kan gå gale, og når eg tenkjer tilbake forstår eg ikkje at eg torde å stå i desse heimefødslane åleine.
tirsdag 11:00 Vikebladet
Spenncon samla næringslivet om nullutslepp
Næringslivet må bli grønare. Torsdag 2. februar inviterte Spenncon, i samarbeid med Greenstat og Vekst i Hareid, inn til eit arbeidsmøte på Ishavsmuseet der temaet var korleis næringslivet kan samarbeide om å få utsleppet av CO₂ kraftig ned.
tirsdag 03:30 Vikebladet
Dei fryktar dødsfall og alvorlege skadar dersom forslag blir vedteke
Legane i Ulstein og Hareid er svært kritiske til forslaget om å flytte ambulansetenesta frå Ulsteinvik til Myrvåg.
mandag 21:30 Vikebladet
Køyrde til og frå politistasjonen for å få forkynt bot for køyring utan gyldig førarkort
Ein mann i trettiåra, busett i Hareid, er i tingretten dømt for å ha køyrt bil utan førarkort.
mandag 14:37 Vikebladet
Kjem kommunen i mål med reguleringa av dette området?
Etter fleire rundar med offentleg ettersyn og endringar skal planen opp til godkjenning i Hareid formannskap.
mandag 04:45 Vikebladet
Også Hareid vil vere med vidare
Kommunedirektøren rår hareidspolitikarane til å vedta at kommunen skal vere med vidare i reiselivssatsinga.
søndag 18:16 Vikebladet
Vil starte lokalt «Demenskor»
Mange har late seg begeistre og bevege av NRK sin serie «Demenskoret». No vert det jobba med å få sett i gang eit tilsvarande tiltak her på våre trakter.
fredag 04:45 Vikebladet
MØRE OG ROMSDAL

Her er det planlagt ny gjestehamn med badstove og servicebygg
Ei ny gjestehamn med flytebrygge, bølgedemparar, servicehus og badstove er under planlegging på indre Hareid.
torsdag 19:00 Vikebladet
– Det einaste som kunne gjort kvelden betre var om han var lenger
– Det einaste som kunne gjort kvelden betre var om han var lenger, sa Hiljerd Holt Myrene då ho på slutten av kvelden takka for festen.
torsdag 17:15 Vikebladet
Ho har fått ny jobb, sluttar i Hareid kommune
Monica Svoren sluttar i Hareid kommune for å bli avdelingsleiar for barn, familie og helse i Herøy kommune.
torsdag 13:48 Vikebladet
Ny kai på ytre-molo
Det foregår no bygningsarbeid på ytremoloen i Hareid hamn. Håpet er at blant anna ferjene i friperiodar kan ligge ved den nye kaia.
torsdag 13:45 Vikebladet
Vart stoppa av politiet då ho skulle ut frå parkeringa
Ei kvinne i tjueåra frå Hareid er dømt for å ha køyrt bil etter å ha røykt hasj.
torsdag 2. februar Vikebladet
Det nærmar seg dom i Øvrelid-saka
Dommen i Øvrelid-saka kjem tidlegast måndag 13. februar.
onsdag 1. februar Vikebladet
I kveld skal dette huset brennast ned
Hareid og Ulstein brannvesen skal ha øving i ettermiddag/kveld, onsdag 1. februar.
onsdag 1. februar Vikebladet
Fleire lokale lag satsar mot seriespel i 2023
Sunnmøre Fotballkrets skriv på sine nettsider at det er fleire lag som har meldt seg på både til seriespel i gute-, jente-, ungdom- og seniorklassene denne sesongen. Også i Hareid og Ulstein er det fleire lag som satsar mot seriespel i år.
tirsdag 31. januar Vikebladet
Ei dramatisk hending danna starten for denne trimgruppa
Kvar tysdag og torsdag møtes ein gjeng karar i 70- og 80-åra til trim for hjartet sitt. Sjølv når pulsen bankar på høggir er der plass til litt humor i «gutterommet».
søndag 29. januar Vikebladet
– Eg likte betre å trene for at laget skulle bli godt, og dette har følgt meg seinare i livet på andre område også
lørdag 28. januar Vikebladet
Har regulert inn for mange bustader
Hareid kommune har fått motsegn frå Møre og Romsdal fylke for at kommunen har regulert inn for mykje areal til bustader.
fredag 27. januar Vikebladet
Mone Celin - med handa på hjartet
fredag 27. januar Vikebladet
Det er ikkje første gong det er laber respons når det blir søkt etter legar
Rekruttering av fastlegar er tema i denne vekas leiarartikkel.
fredag 27. januar Vikebladet
Tekniske problem for hurtigbåten
fredag 27. januar Vikebladet
Til Trondheim for å sjå alternativ til Helseplattforma
Ein delegasjon på fire personar frå Hareid har vore med på ein konferanse i Trøndelag der andre løysingar enn Helseplattforma vart presentert.
fredag 27. januar Vikebladet
Jublar over pengestøtte
Kontantkassene i Ulstein og Hareid har fått nytt påfyll av klingande mynt, takka vere Kongsberg Maritime.
torsdag 26. januar Vikebladet
Difor er dette kameraet sett opp i Strandgata
onsdag 25. januar Vikebladet
Idemyldring for tettare samarbeid med næringslivet
I førre veke hadde 10.-klassingane ved Hareid ungdomsskule «innovasjonscamp» heile veka. Målet er å knyte tettare band mellom ungdomane og næringslivet i Hareid.
onsdag 25. januar Vikebladet
Desse aktivitetane fekk støtte frå ungdomspanelet
tirsdag 24. januar Vikebladet
Sjekk planane for bygget i Kjøpmannsgata
Nav, Kyrkjekontoret og E-Design har flytta, og det er store ombyggingar på gang i Floten 1 og 2 i Kjøpmannsgata på Hareid. Men nye kjem inn.
tirsdag 24. januar Vikebladet
Elevprosjekt skal måle lokale sjøstraumar
mandag 23. januar Vikebladet
Var med på å skape ny norsk fiskeflåte
søndag 22. januar Vikebladet
Speleglede på miniturnering
Hødd Handball arrangerer laurdag miniturnering for jenter og gutar i alderen sju til ni år.
lørdag 21. januar Vikebladet
Dette er truleg det som vil gripe mest inn i kvardagen vår
Økonomien i helsesekstoren i tema i denne vekas leiarartikkel.
lørdag 21. januar Vikebladet
No får denne vegstrekninga ei etterlengta utbetring
Deler av vegen i Almestranda har vore i elendig forfatning. No blir han rusta opp.
fredag 20. januar Vikebladet
MØRE OG ROMSDAL

To nye spelarar til Hareid
Hareid har sikra seg to nye spelarar til årets fotballsesong i 4. divisjon.
torsdag 19. januar Vikebladet
– Vi vil at de skal kjenne støtta frå Hareid i denne saka
Onsdag kveld samla politikarar, eldsjeler og lokalbefolkning seg til fakkelaksjon for å vise si misnøye mot Helse Møre og Romsdal si avgjersle om flytting av ambulant team i Myrvåg.
torsdag 19. januar Vikebladet
– Vi har ein treningsvillig gjeng
Ute er det kjølig og glatt, men inne i Hadarhallen har Hareid IL sitt A-lag svært gode treningstilhøve. Oppkøyringa er godt i gang og laget sitt nye trenarteam har byrja å sette sitt preg på 4.-divisjonsklubben.
torsdag 19. januar Vikebladet
Akuttmottak er klart til bruk
Førebels er det tomt på Myrtunet, men det nyopna akuttmottaket for einslege mindreårige asylsøkjarar er budde på å ta mot bebuarar på kort varsel.
torsdag 19. januar Vikebladet
Her får skulebussen problem på glattisen
Det er i dag svært glatte vegar i Ulstein og Hareid.
torsdag 19. januar Vikebladet
Felte rekordmange hjort i Hareid
Hjortejegerane i Hareid kommune sette ny fellingsrekord i fjor med 262 dyr, ifølgje Hjorteviltregisteret for 2022.
onsdag 18. januar Vikebladet
Sju søkte på denne jobben
onsdag 18. januar Vikebladet
Stengjer døra etter femten års drift
E-Design legg ned drifta på Hareid. Bunadverkstaden og gåvebutikken opna i Kjøpmannsgata i 2008.
tirsdag 17. januar Vikebladet
Blir sendt tilbake til heimlandet mot sin vilje
Ein mann i trettiåra blir mot sin vilje utlevert frå Noreg til Litauen.
tirsdag 17. januar Vikebladet
Foreslår å samlokalisere ambulansestasjonane
tirsdag 17. januar Vikebladet
Over åtte hundre var utan straum i dette området
865 kundar var utan straum i Hareid tysdag formiddag.
tirsdag 17. januar Vikebladet
Desse ønskjer å jobbe med psykisk helse og rus
mandag 16. januar Vikebladet
Sjekk kven som fekk mest grasrotmidlar i fjor
Norsk Tipping har presentert tala frå Grasrotandelen for 2022. Oversikta viser at lag og foreiningar i Møre og Romsdal fekk over 44 millionar kroner gjennom ordninga i løpet av fjoråret.
mandag 16. januar Vikebladet
Rykte ut til trafikkuhell
mandag 16. januar Vikebladet
To verksemder vil etablere miljøpark i dette området
Nyleg vart det sendt ut varsel om oppstart av detaljregulering for Miljøpark Hareidseidet.
søndag 15. januar Vikebladet
– Eg trur absolutt ikkje at det er meir å ta tak i ved Hareid ungdomsskule enn ved andre skular
Ho har vore FN-soldat i Libanon og forsterka fostermor. No er ho nytilsett miljørettleiar ved Hareid ungdomsskule. – Vi miljørettleiarane er her for å skape trivsel, spesielt for dei som i ein periode kan slite litt, forklarer ho.
søndag 15. januar Vikebladet
Først kom kulda - no kan det bli snø
lørdag 14. januar Vikebladet
Difor vil dei besøke alle som er åtti år
fredag 13. januar Vikebladet
Nedsett fartsgrense og fartshumpar har gitt effekt
I fjor blei fartsgrensa på delar av fylkesvegstrekninga på Bigset redusert – etter at Bigset FAU og Bigset Barnehage i fleire år hadde kjempa for dette. Fleire har alt sett effekten av endringane, som også omfattar to fartshumpar.
onsdag 11. januar Vikebladet
Difor høyrer du ikkje denne alarmen på Hareidlandet
I dag, onsdag 11. januar, klokka 12.00 skal Sivilforsvaret teste varslingsanlegga sine.
onsdag 11. januar Vikebladet
«Dette vil få store konsekvensar for kommunane og pasienttilbodet»
Dei sju ordførarane på søre Sunnmøre kritiserer måten Helse Møre og Romsdal går fram på knytt til planlagte endringar i regionen.
onsdag 11. januar Vikebladet
Trenarar og utøvarar skiftar klubb berre veker før den nye turnhallen står ferdig
Sju konkurranseturnarar har meldt overgang frå Hødd Turn til Hareid IL si turngruppe. Også Vidar Fosse, som har vore trenar i Hødd sidan 2007, har meldt overgang.
onsdag 11. januar Vikebladet
Enorm interesse for småbruk – med golfbane som nærmaste nabo
Eit tidlegare småbruk på Hovden, med Sunnmøre Golfklubb som nærmaste nabo – blei lagt ut for sal vesle julaftan. Heile 32 interessentar har meldt seg. – Responsen er enorm, seier eigedomsmeklar Martin Haddal.
tirsdag 10. januar Vikebladet
Etterlyst straffedømt teken i tilfeldig trafikk-kontroll
Ein etterlyst mann frå Litauen vart arrestert i ein tilfeldig trafikk-kontroll på Hareid sist torsdag.
tirsdag 10. januar Vikebladet
Ho er blant søkjarane til jobben som ungdomsarbeidar
tirsdag 10. januar Vikebladet
MØRE OG ROMSDAL

Attgløymd lommelerke vart funnen, gløymd og funnen att. No jaktar vi på eigaren
Attgløymd lommelerke vart funnen, gløymd og funnen att. No jaktar vi på eigaren. Igjen.
tirsdag 10. januar Vikebladet
– Det er ingen som ikkje skal få vere med på grunn av økonomien til foreldra
Vedrana Terzic seier at alle kan kome i ein vanskeleg økonomisk situasjon. Det skal ikkje gå utover born og unge sine fritidsaktivitetar.
mandag 9. januar Vikebladet
Reiarlaget bidreg til pangstart på 2023
Brønnbåtreiarlaget Intership går inn som ny hovudsponsor for Hareid IL.
mandag 9. januar Vikebladet
Søkjer etter folk til å drive mottak
søndag 8. januar Vikebladet
Sjå kven som vann denne runden av Vinterkarusellen
– Eit løp for spesielt interesserte, kommenterte Knut Vikebakk og smilte breitt etter han kom i mål med den nest beste tida rundt vatnet.
lørdag 7. januar Vikebladet
Sist vart det løyperekord - korleis går det denne gongen?
fredag 6. januar Vikebladet
Private barnehagar saksøkjer fleire kommunar
fredag 6. januar Vikebladet
Ingvil er ein av landets fremste turntrenarar. No flyttar ho heim til Hareid
Den tidlegare turndommaren og trenaren for landslagsutøvarar, Ingvil Øyehol, er ein av fleire som har vore sentral i arbeidet med den nye basishallen på Hareid. No flyttar ho heim etter snart 23 år i Oslo og Asker.
fredag 6. januar Vikebladet
Har du eit ulovleg våpen? Då vil ho at du skal levere det inn
Har du eit våpen som ikkje er registrert? Då er det hjelp å få det neste halvåret.
torsdag 5. januar Vikebladet
Vinnarane av «Kvar i Hareid og Ulstein» er kåra
onsdag 4. januar Vikebladet
Må kutte inntil 190 årsverk – tilsette frå Hareid og Ulstein truleg ikkje råka
Ekornes skal redusere arbeidsstokken i Norge med inntil 190 årsverk. Dei tilsette frå Hareid og Ulstein som har pendla til Sykkylven etter at fabrikken på Hareid blei lagt ned, blir høgst truleg ikkje råka av dette.
onsdag 4. januar Vikebladet
Tidlegare barnevernsbarn saksøkjer kommune
Hareid kommune er saksøkt av eit tidlegare barnevernsbarn.
onsdag 4. januar Vikebladet
Så mykje får kommunane utbetalt i kompensasjon
tirsdag 3. januar Vikebladet
Snart kjem dommen: her er det viktigaste frå Øvrelid-rettssaka
Midt i desember gjekk saka i si fulle breidde i Frostating lagmannsrett, i Ålesund: Her er det mest sentrale.
mandag 2. januar Vikebladet
Symde seg ut av 2022
Det har blitt ein fast tradisjon for symjarar i YSSS, Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb, å avslutte året med ein skikkeleg symjemaraton.
søndag 1. januar Vikebladet
På ski under krigen
søndag 1. januar Vikebladet
Her kan du sjå fyrverkeriet på Hareid
31. desember 2022 Vikebladet
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL