Hareid
Endring av skuleskyss i samband med stenging av Røysetvegen
Endringagjeld elevar busett på strekninga Bjåstad/Ulset og elevar som fylgjer Almebussen.
tirsdag 16:16 Hareid kommune
Hjørungavåg skule - fyrste skuleveke
Hjørungavåg skule å starta skuleåret med ei litt annleis veke. Vi hadde fokus på relasjonsbygging og fellesskapsopplevingar i aldersblanda grupper gjennom heile første veka. Alt frå leikestasjonar, aktivitetsdag og felles picknic i gymsalen. Ei strålande god veke som...
tirsdag 16:10 Hareid kommune
Arbeidet på Røysetvegen - ei oppdatering
I morgon tysdag 25.09 vert det anleggstart ved Bjåstad
mandag 17:50 Hareid kommune
Tidleg innsats nettverk
I Hareid møtast lærarane som jobbar på 1.-4. trinn med jamne mellomrom til Tidleg innsats nettverk
mandag 14:19 Hareid kommune
Stenging av Hovlidvegen 1-10
Det skal arbeidast med vatn- og avløpsanlegget slik at vegenvil bli stengt ei tid framover.
torsdag 17:55 Hareid kommune
Oppdatering på arbeidet på Røysetvegen
I morgon blir det asfaltering på Røysetvegen!
torsdag 15:26 Hareid kommune
Jobbmesse for Søre Sunnmøre
NAV Møre og Romsdal arrangerer jobbmesse i Ulstein Arena 20. september 2018
mandag 17. september Hareid kommune
Kunngjering om godkjent plan - Detaljregulering Kåvika
Med dette melder vi at Hareid kommunestyre i møte 06.09.2018, sak KST PS 46/18, slutthandsama og eigengodkjende reguleringsplan Detaljregulering for Kåvika, PlanID 20170001. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-12 og gjev rettsverknad til planen for alle tiltak som er nemde i kapittel...
torsdag 13. september Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Helsehuset - ei oppdatering
No er det oppstart av grunnundersøking av helsehustomta
torsdag 13. september Hareid kommune
Anleggsarbeid Bjåstad - Røyset og omkøyring
I samband med anleggsarbeidet i prosjektet på Bjåstad-Røyset, har kommunen vore i kontakt med og avklart arbeidet med Posten, heimehjelpstenesten, naudetatar og busselskap.
torsdag 13. september Hareid kommune
Stenging av kommunal veg
Delar av den kommunale vegen som går opp mot greinplassen på Eidet, skal utbetrast (sjå kartskisse).
mandag 10. september Hareid kommune
Foreldre- og fødselsførebuande kurs
Hareid helsestasjon held foreldre og fødselsførebuande kurs.
fredag 7. september Hareid kommune
Informasjon om feiing i Hareid 2018
Det vert oppstart av feiing i Hareid frå onsdag 12.09.18.
torsdag 6. september Hareid kommune
Statpedfunksjonar til Søre Sunnmøre
Pressemelding. Sjustjerna ønskjer Statped-funksjonar til Søre Sunnmøre Dersom Statped legg ned og flyttar ansvaret til Fylkeskommunane, vil Sjustjerne-samarbeidet ha funksjonane lagt til Søre Sunnmøre.
onsdag 5. september Hareid kommune
Kurs for deg som skal starte eige føretak
Skal du starte eige føretak så kan det vere nyttig å få innsikt i kva som vert krevd for å starte bedrift, både personleg og formelt.
onsdag 5. september Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Hareid rådhus renoveringsarbeid
Konkurransen gjeld renovering av Hareid rådhus som er oppført i 1968. Tidsfrist for å motta tilbod eller førespurnad om deltaking er 01.10.2018 kl. 12:00
onsdag 5. september Hareid kommune
Sommar + lesing = sant
Ved midnatt, 31.8, går fristen for å registrere bøker i Sommarles ut. I år har Sommarles på Hareid slått alle rekordar. Borna som har vore med har, åtte timar før fristen går ut, lese4856 bøkermed til saman414 126 sider!!!
fredag 31. august Hareid kommune
Gult vatn i springen?
Vi har fått fleire meldingar om gult vatn i springen.
fredag 31. august Hareid kommune
Stenging av vegar i samband med Hareidsdølen Triatlon
2. september skal det arrangerast Hareidsdølen Triatlon i tidsrommet 10.00 - 16:00. Dette medfører at enkelte vegar vert stengt.
torsdag 30. august Hareid kommune
Meld inn feil på veglys
No når mørket brått kjem tidlegare og tidlegare på kveld, og det snart er mørkt når skuleungar går til skulen er det viktig å melde inn feil på veglysa.
mandag 27. august Hareid kommune
Siste frist for gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere
Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft. Vaksinen anbefales til unge kvinner fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.
onsdag 22. august Hareid kommune
Bassengtrening for gravide
Vi startar opp igjen bassengtrening for gravide i varmtbadet ved Hadartun.
onsdag 22. august Hareid kommune
Barseltreninga startar opp att
Barseltreninga startar opp att 31.08.2018. Det er ein fin start for deg som ynskjer å kome i gang med trening og aktivitet etter fødsel.
tirsdag 21. august Hareid kommune
Status for prosjekt VA Bjåstad-Røyset
Arbeidet tek til tysdag 14 august i den sørlege delen av Røysetvegen ved Ulsetbotnen.
tirsdag 14. august Hareid kommune
Informasjon om anleggsstart for prosjekt VA Bjåstad-Røyset
Under følgjer litt informasjon om prosjekt vatn og avløp til Røyset.
tirsdag 7. august Hareid kommune
Invitasjon til kurs i ansvarleg sal
Kommunane på Søre Sunnmøre samarbeidar med Politiet og KoRus om Ansvarlig alkoholhåndtering i kommunane.
fredag 3. august Hareid kommune
Tilsetjing av formannskapssekretær /informasjonskonsulent
Hareid kommune er glad for å få Erlend Friestad (37 år) med på laget vårt.
tirsdag 17. juli Hareid kommune
Snipsøyrvatnet vert nytta til treningsarena for underheng/redning
Løyve er gitt fyrstkomande laurdag 14.07.2018 til luftambulansen ved Ålesund sjukehus. Treninga vil skje i Snipsøyrvatnet.
fredag 13. juli Hareid kommune
Prosjektering av nytt helsehus
I dag signerte ordførarar i Hareid, Anders Riiseog dagleg leiar Rise Bygg, Ronny Nipen avtale for prosjektering av nytt helsehus.
fredag 13. juli Hareid kommune
Helsestasjonen held stengt i veke 28
Resten av sommaren harhelsestasjonen vanlegeopningstider 9:00 - 15:00 måndag til fredag. God sommar!
fredag 6. juli Hareid kommune
Signatur for gjensidig reservevassforsyning
I går 04.07.18 signerte ordførarane i Hareid og Ulsteinavtale forreservevassforsyning.
torsdag 5. juli Hareid kommune
Reguleringsforslag - Detaljregulering for Hareidsmyrane Nord 2
Reguleringsforslag Detaljregulering for Hareidsmyrane Nord 2 (PlanID 20160006) 2. gongs offentleg ettersyn (PBL 12-10 og 12-11) Hareid Formannskap har i møte 04.06.2018, sak FSK PS 72/18, handsama forslag til detaljregulering for Hareidsmyrane Nord 2, og vedtok å legge ut reguleringsforslaget til 2....
torsdag 28. juni Hareid kommune
Sommar på Hareid folkebibliotek
Sommaren er ei fin tid for bibliotekbesøk.
torsdag 28. juni Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Landbrukskontoret flyttar
2.juli flyttar Landbrukskontoret til tidlegare Fristadbygget
torsdag 28. juni Hareid kommune
Informasjon om hjortejakta i Hareid kommune 2018
Det er særs viktig at alle jegerar er kjende med denne informasjonen
tirsdag 19. juni Hareid kommune
Oppheving av forbod mot å gjere opp eld
Brannsjefen opphevarforbodet etter siste døgns nedbør
fredag 15. juni Hareid kommune
Stenging av vatn i Kyrkjegata i morgon tidleg
Vassleidninga i Kyrkjegata vert stengt i nokre timar frå tysdag 12. juni kl. 08.00 grunna utbetring av lekkasje
mandag 11. juni Hareid kommune
Stell av kommunalt grøntareal
Hareid kommune har fått tilbakemeldingar kring klipping og anna stell av kommunalt grøntareal
mandag 11. juni Hareid kommune
Sommarles er i gang
5. juni hadde skulane i Hareid sommarles kick off
torsdag 7. juni Hareid kommune
Drømmestipend til Svenning Veiseth
Stipendet vart overrekt av Norsk Tipping under sommarkonserten til musikk- og kulturskulen.
onsdag 6. juni Hareid kommune
Miljøagentar ved Hareid skule - Oppdrag Havplast
Sjå kva miljøagentane ved Hareid skule, 5. klasse gjer for miljøet vårt!
onsdag 6. juni Hareid kommune
Høyring - Søknad om løyve til endra reguleringsregime i Litlevatnet i Ulstein kommune og Mosvatnet i Hareid kommune
Tussa Energi AS søker om løyve til å permanent senke høgaste regulerte vasstand (HRV) i Litlevatnet og Mosvatnet. Høyringsfrist 07.09.2018
tirsdag 5. juni Hareid kommune
Då er SOMMARLES i gong!
Sommarles er lesekampanjen som går nårskuleelevane treng det som mest!
fredag 1. juni Hareid kommune
Flytebrygga har no fått leider
Elevane i 9b skreivdenne vekabrev til ordføraren der dei etterspurde ein leidertil flytebrygga på Overasanden.
fredag 1. juni Hareid kommune
Melding om stengd veg - Hamnavegen
Onsdag 30.05.18 blir Hamnavegen stengt i forbindelse med asfaltering
tirsdag 29. mai Hareid kommune
Har du utfordringar med å finne oss?
Hareid kommune får ein del tilbakmeldingar på at det kan vere noko utfordrande å finne rådhuset i Myravegene 11. Vi har difor fått på plass eit flagg med kommunevåpenet på.
tirsdag 29. mai Hareid kommune
Forbod mot å gjere opp eld i Hareid og Ulstein kommune
Brannsjefen har no gjort vedtak om forbod mot alle typar open eld - bålbrenning, eingongsgrillar og annan open brenning utandørs
mandag 28. mai Hareid kommune
Stenging av veg - Brekkane
Krysset på Brekkane øvst på Drammensvegen blir stengt frå måndag 28.05.18 kl.08.00 grunna arbeid med elva.
fredag 25. mai Hareid kommune
Delar av Torkelvegen utan vatn
Kommunalteknikk og VAR melder at delar av Torkelvegen er utan vatn og det jobbast med å få vatnet tilbake
torsdag 24. mai Hareid kommune
Offentleg ettersyn - Forslag til planprogram – Interkommunal kystsoneplan
Varsel om oppstart og offentleg ettersyn (PBL 11-12 OG 11-13). Med dette melder vi at Hareid Formannskap har i møte 14.05.2018, sak PS FSK 61/18, handsama forslag til planprogram for Interkommunal Kystsoneplan og vedtok å varsle oppstart og legge planprogrammet ut til offentleg ettersyn.
onsdag 23. mai Hareid kommune
Open dag
Kulturskulane på Hareidlandetinviterar til open dag laurdag!
onsdag 23. mai Hareid kommune
Tusen takk til Ward 1 og Terje Wiik.
Etter arbeidsdag i går stilte Ward1 mannsterke opp med mannskap, reiskap og lift. Deijobbatil klokka 22 i går kveld, og hadde då gjort reint heile området i huken der sansehagen er!
onsdag 16. mai Hareid kommune
Hamnavegen stengd i perioder fram til 25.05.2018
I tidsrommet 07.00-16.00 blir Hamnavegen delvis stengd grunna vegarbeidi perioden 15.-25. mai.
tirsdag 15. mai Hareid kommune
Tilleggsakliste til møte i formannskapet 14.05.18
I tilleggsaklista finn de saksinformasjon om Breibandsutbygging for Snipsøyrdalen og Almestrranda og tilleggsinformasjon til PS 58/18. Møte vert halde i Myravegen 11 kl. 12:00.Møtet er ope for alle.
fredag 11. mai Hareid kommune
Offentleg anskaffing - Miljøgata avlastingsveg og planering
Føremålet med anskaffinga er å finne eigna entreprenør som skal etablere ein ny støtteveg til bustadane på oppsida av Kjøpmannsgata. I samband med opparbeiding av miljøgata i Hareid sentrum vil ei rekke med hus miste tilkomsten sin. Det skal difor etablerast ein...
onsdag 9. mai Hareid kommune
Avtale med tilsett på rådhuset
Treng du å kome i kontakt med saksbehandlar på rådhuset? Ta ein telefon og avtal tid,her finn du kontaktinformasjon.
tirsdag 8. mai Hareid kommune
Internasjonal kafé
Fredag 11.mai inviterer norsk-gruppene ved Ressurssenteret i Hareid til lunsjmåltid kl. 12.00 13.30 i aulaen på Hareid ungdomsskule
tirsdag 8. mai Hareid kommune
Utfordringar med sentralbordet
Sentralbordet vårt er ustabilt i dag grunna feil hjå Telenor. Dei jobbar med å rette feilen
mandag 7. mai Hareid kommune
MØRE OG ROMSDAL

Offentleg anskaffing - Sak- og arkivsystem for Søre Sunnmøre IKT
Konkurransen gjeld avtale om levering av elektronisk sak-/arkivsystem med support/vedlikehold. Tidsfrist for å motta tilbod eller førespurnad om deltaking er 04.06.2018 kl. 12:00
mandag 7. mai Hareid kommune
Vil du vere med på å gjere heimesidene våre betre?
I september kjem kommunane på Søre Sunnmøre med nytt design og oppdatert innhald på heimesidene, og no treng vi di hjelp.
fredag 4. mai Hareid kommune
Opptak til Hareid musikk- og kulturskule
Har du lyst å vere elev ved Hareid musikk- og kulturskule? Då er søknadsfristen for skuleåret 2018/2019 15. mai for nye elevar.
fredag 4. mai Hareid kommune
Strandrydding på Overåsanden
Bebuarane ved bu- og habiliteringstenesta var i dag ute og rydda på Overåsanden.
torsdag 3. mai Hareid kommune
Utebiblioteka 2018
Dei lett gjenkjennelege utebiblioteka til Lurivar har no opna. Velkomen til ei lesestund i det fri!
torsdag 3. mai Hareid kommune
UKM-festivalen i Møre og Romsdal 2018
Deltakarane frå Hareid og Ulstein reiste saman til fylkesmønstringa. Hareid kommune vilgratulerer Ulstein kommunesom vant prisen årets TURBOKOMMUNE og 5000 kr. for arbeidet med UKM.
mandag 30. april Hareid kommune
Konkurranse Bjåstad – Røyset
Føremålet med anskaffinga er å finna eigna entreprenør for utbygging av ca 3 km nytt VA-anlegg med tilhøyrande tekniske installasjoner på Bjåstad Røyset. Det skal og førast fram fiber, og vegen skal oppgraderast til BK 10.
mandag 30. april Hareid kommune
Samarbeidsavtale om interkommunale gjeldsrådgjeving tenester
Kommunane Hareid, Herøy, Ulstein, Sande og Vanylven har etablert felles tenester om interkommunal tenester om økonomisk gjeldsrådgjeving.
søndag 29. april Hareid kommune
Brannøving i dag 24.04.2018 ved Jets
Hareid og Ulstein brannvesen skal i dag frå kl 17.00 og utover kvelden ha øving i lag med Politi og Ambulanse ved Jets sine lokale i Hareidsmyrane. I samband med øvinga vil der være noe lys og støy.
tirsdag 24. april Hareid kommune
Høyring - Motorferdsel i vassdrag
Hareid kommune legg med dette ut til høyring framlegg til lokal forskrift om motorferdsle i vassdrag i Hareid kommune. Høyringsfrist 25.07.2018.
torsdag 19. april Hareid kommune
Kvitholvegen blir stengt for gjennomkøyring
På grunn av arbeid på straumnettet blir Kvitholvegen stengt for gjennomkøyring.
mandag 16. april Hareid kommune
Pressemelding - bålbrenning i perioden 15. april til 15. september
I periodar med tørt vr er det generelt fare for gras-, lyng- og skogbrannar. Våren er høgsesong i så måte, og på Hareidlandet er det diverre årlege utmarksbrannar. Desse kan få store negative følgjer både for folk, dyr, bygningar, skog og anna.
torsdag 12. april Hareid kommune
Høyring - utbygging av breiband i Hareid kommune
Hareid kommune vil søke om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen.
onsdag 11. april Hareid kommune
Hareid helsehus - konkurranse med forhandling
Hareid kommune byr inn til konkurranse med forhandling om utvikling, prosjektering og bygging av Hareid helsehus i samspelentreprise med incitament og tidleg involvering.
mandag 9. april Hareid kommune
1. gongs offentleg ettersyn - Detaljregulering for Kåvika på Alme (PlanID 20170001)
Reguleringsforslag Detaljregulering for Kåvika på Alme (PlanID 20170001) 1. gongs offentleg ettersyn (PBL 12-10 og 12 11) Hareid Formannskap har i møte 19.03.2018, sak PS FSK 31/18, handsama forslag til detaljregulering for Kåvika på Alme, og vedtok å legge reguleringsforslaget...
mandag 9. april Hareid kommune
Søknad om plass i SFO frå august 2018
Nytt SFO-år tek til 6. august 2018. Søknadsfrist 15.mai.
onsdag 4. april Hareid kommune
Bålforbod oppheva
Hareid kommune viser til innføring av bålforbodet som brannsjefen i Hareid og Ulstein brannvesen vedtok laurdag 31. mars.
onsdag 4. april Hareid kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HAREID

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL