Hamarøy
Førstehjelpskurs for foreldre
Helsestasjonen ønsker velkommen til førstehjelpskurs. Kurset er rettet mot foreldre med barn i aldersgruppen 0-12 år.
fredag 11:54 Hamarøy kommune
Informasjon om skabb
Kommuneoverlegen har registrert tilfeller av skabbutbrudd, og ønsker å informere om dette. Hele landet har opplevt en økning i antall skabbtilfeller, og mange apotek har mangel på behandlingskremen. Det er viktig å vite at skabb ikke forsvinner hvis ikke
torsdag 22:38 Hamarøy kommune
Fagprøve helsefagarbeider
Vi gratulerer Maija Hansen med bestått fagprøve som helsefagarbeider!
onsdag 13:38 Hamarøy kommune
Politiet har flyttet
Lensmannskontorene på Oppeid og i Steigen er stengt ned, og fra nå av vil distriktets polititjenester operere ut fra det nybygde politihuset på Innhavet.
tirsdag 14. januar Hamarøy kommune
Glass og plast IRIS
Iris Salten melder at det vil bli tømming onsdag 15. januar av glass og plast på strekningen fra Ulvsvågkrysset til Tranøy, Buvåg og til Skutvik.
tirsdag 14. januar Hamarøy kommune
Havari tømmebil
Iris Salten melder at på grunn av bilhavari får ikke Iris tømt glass og plast hos kundene i dag fredag 10. januar 2020. Dette gjelder for strekningen fra Ulvsvågkrysset til Tranøy, Buvåg og videre til Skutvik.
fredag 10. januar Hamarøy kommune
Invitasjon til seminar og inspirasjonsmøte om lulesamiske barnebøker
Hábmera suohkan - Hamarøy kommune inviterer til seminar og inspirasjonsmøte for å lære av den sørsamiske satsingen «Maanagærjah jarkoestimmie (Oversettelse av barnebøker)» og se om det er mulig å få til et lignende prosjekt i lulesamisk
torsdag 9. januar Hamarøy kommune
Akvaplan-Niva: Søknad om forlengelse av utplassering av bølgemåler
Akvaplan-Niva har søkt om forlengelse av utplassering av bølgemåler ved bestemt posisjon utenfor Tranøy, med 6 måneder.
onsdag 1. januar Hamarøy kommune
NORDLAND

Buoris, kjære Hamarøyværinger!
Ved midnatt fødes nye Hamarøy kommune. Gratulerer med fødselsdagen!
31. desember 2019 Hamarøy kommune
Velkommen til ny nettside
Velkommen til Hábmera souhkan/Hamarøy kommunes nettside.
30. desember 2019 Hamarøy kommune
Akvaplan-Niva: Søknad om forlengelse av utplassering av bølgemåler.
Akvaplan-Niva har søkt om forlengelse av utplassering av bølgemåler ved bestemt posisjon utenfor Tranøy, med 6 måneder. 
19. desember 2019 Hamarøy kommune
Legekontor jul og nyttår
Drag legekontor holder stengt uke 52, samt mandag og tirsdag i uke 1/2020. Oppeid legekontor er stengt på julaften og nyttårsaften.
18. desember 2019 Hamarøy kommune
Hedersbevis ansatte og politikere
Under nåværende Hamarøy kommunes aller siste kommunestyremøte den 12. desember 2019 ble det gitt heder både til ansatte, hovedtillitsvalgt og politikere.
18. desember 2019 Hamarøy kommune
Se dagens kommunestyremøte på streaming
Her kan du se kommunestyremøtet på video. Møtet starter kl. 10:00 på Hamarøy Internasjonale senter, Oppeid.
13. desember 2019 Hamarøy kommune
Treningssenter åpningstider
Trene i treningssenteret ved Hamarøyhallen rundt jul og nyttår? Dersom du ønsker å kjøpe treningskort, har treningssenteret følgende åpningstider:
5. desember 2019 Hamarøy kommune
Lyser opp i mørketiden
Sist i november arrangerte Innhavet oppvekstsenter lykteverkted. Barn og foreldre kom sammen, for å lage lyslykter som skal deles ut til så mange som mulig.
29. november 2019 Hamarøy kommune
GUIDEKURS - Saltenguide
Bodø/Salten øker som reiselivs destinasjon. For 2020 er det allerede meldt inn over 30 cruiseanløp. Det er økende vinter/nordlys-turisme i regionen. Bodø som europeisk kulturhovedstad vil øke antall turister til regionen.
28. november 2019 Hamarøy kommune
Se dagens kommunestyremøte på streaming
Her kan du se kommunestyremøtet på video. Møtet starter kl. 10:00 på Hamarøy Internasjonale senter, Oppeid.
28. november 2019 Hamarøy kommune
Sceneinstruktør: søknadfristen 1.desember
Dette er et gratistilbud for lag, foreninger, enkeltprosjekter og skoler som vil produsere en teateroppsetning eller ønsker hjelp til annen scenisk produksjon.
21. november 2019 Hamarøy kommune
Nytt kommunestyre
Det nye kommunestyret for nye Hamarøy finner du på www.nyehamaroy.no. Britt Kristoffersen blir den første ordføreren i den nye kommunen.
18. november 2019 Hamarøy kommune
Skabbrev
Det er observert skabbrev i Oppeid-Presteidområdet. Viltforvatningen ønsker at slike observasjoner meldes inn.
15. november 2019 Hamarøy kommune
Budsjett nye Hamarøy
Budsjett og økonomiplan for nye Hamarøy er lagt ut til offentig ettersyn.
13. november 2019 Hamarøy kommune
Prøve i samfunnskunnskap, minoritetsspråklige
Hamarøy sentralskoles voksenopplæring gjennomfører prøve i samfunnskunnskap for minoritetsspråklige 12.11.2019.
6. november 2019 Hamarøy kommune
Kunngjøring: Høring akvakultursøknad, Cermaq Ørnhaugneset.
NY FRIST: Cermaq Norge AS søker om ny lokalitet Ørnhaugneset for 3600 tonn MTB matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Hamarøy kommune, Nordland. Merkander sendes til Hamarøy kommune innen 6. Januar 2020. 
5. november 2019 Hamarøy kommune
Utvidet åpningstid unge brukere
Hamarøy treningssenter i Hamarøyhallen utvider nå sine åpningstider for brukere under 20 år.
1. november 2019 Hamarøy kommune
Infoskjermer ute av drift
En del av infoskjermene som står rundt omkring i kommunen er midlertidig ute av drift.
31. oktober 2019 Hamarøy kommune
Egenberedskap: hvorfor er det viktig?
Beredskapskoordinator i Hamarøy tok en prat med avtroppende ordfører Jan-Folke Sandnes, om hva han tenker om egenberedskap.  Kommunene er oppfordret til å ha fokus på dette området, under den nasjonale kampanjen Egenberedskapsuka 2019.
30. oktober 2019 Hamarøy kommune
Du er en del av Norges beredskap
Norge er et av verdens tryggeste land å leve i. Men ting kan skje og da er det viktig å være forberedt.
29. oktober 2019 Hamarøy kommune
Egenberedskapsuka 2019
Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende kampanje med fokus på egenberedskap.
28. oktober 2019 Hamarøy kommune
Se dagens kommunestyremøte på streaming
24. oktober 2019 Hamarøy kommune
Informasjon om jordmor
Det vil ikke være tilgjengelig jordmor for vanlige svangerskapskontroller i Hamarøy kommune i perioden 29.10.19 til 20.11.19.
17. oktober 2019 Hamarøy kommune
Influensavaksine 2019
Det er snart tid for årets vaksinering mot sesonginfluensa, og i år dekkes også Storjord og Drag.
14. oktober 2019 Hamarøy kommune
Innhavet basseng åpner 14.oktober
Bassenget på Innhavet åpner mandag 14. oktober 2019.
8. oktober 2019 Hamarøy kommune
NORDLAND

Feiring for 100-åring
Hamarøy kommune gratulerer Elbjørg Linchausen med 100-årsdagen 26. september 2019.
26. september 2019 Hamarøy kommune
Støtte fra kultur -og næringsfondet
Det kan søkes om støtte fra kommunens kultur- og næringsfond til finansiering av tiltak som fremmer kultur- og næringsliv, stimulerer til trivsel og bolyst, nyetableringer og bosetting i kommunen.
12. september 2019 Hamarøy kommune
Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser
Kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser skal rulleres.
12. september 2019 Hamarøy kommune
Spillemidler 2020
Det kan nå søkes statlige spillemidler til anlegg for idrett, nærmiljø eller friluftsliv som turløyper.
12. september 2019 Hamarøy kommune
Fysioterapeut på plass
Vi ønsker velkommen til fysioterapeut Hanne Ellingsen som er på plass ved Frisklivssentralen i Hamarøyhallen. Hun ser fram til en sprek høst og vinter i Hamarøy!
5. september 2019 Hamarøy kommune
Folkehelseuka 2019
Programmet for folkehelseuka 2019 er klart.
3. september 2019 Hamarøy kommune
Sanering stolper Finnøy
Det skal gjennomføres stolpe/kabelsanering langs FV662 på Finnøya i løpet av høsten.
19. august 2019 Hamarøy kommune
Nye helsefagarbeidere
Vi gratulerer Samim Ahadi og Hamid Rahimi med bestått fagprøve som helsefagarbeidere.
16. august 2019 Hamarøy kommune
Skolestart
Skolene starter opp igjen mandag 19. august, og vi ønsker alle elever velkommen til skolestart!
12. august 2019 Hamarøy kommune
Seminar om flyktningetrafikken
Det blir historisk seminar om flyktningetrafikken under andre verdenskrig på Musken skole fredag 9. august. Det er jubileumskomitéen for 150års-jubiléet til Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune i samarbeid med DSJ som arrangerer dette seminaret.
6. august 2019 Hamarøy kommune
Basecamp Salten 2019
Årets Basecamp Salten er lagt til Nordskot i Steigen 6.- 8. september. Påmeldingsfrist er 25. august. Basecamp Salten er en aktivitetshelg for ungdom fra og med 8. klasse til og med fylte 18 år, med hovedvekt på friluftsliv.
5. august 2019 Hamarøy kommune
Anbefalte tiltak ved vannavstenging
Ved vannverkene i kommunen er det noen ganger behov for å stenge av vannet. Det kan være både planlagte og akutte vannavstenginger. I den forbindelse er det noen anbefalinger og tiltak som er lurt å følge.  
31. juli 2019 Hamarøy kommune
Folkemøte om Havfarm
På vegne av Nordlaks Oppdrett AS, inviterer Multiconsult til åpent folkemøte i forbindelse med oppstart av planarbeid og offentlig høring av planprogram for områdeplan for Havfarm, i Hamarøy kommune. 
31. juli 2019 Hamarøy kommune
Varsel fra Iris om renovasjon
Iris Salten informerer om at det har vært havari på begge renovasjonsbilene. Det har derfor ikke vært utført tjenester etter tømmeplanen denne uka.
26. juli 2019 Hamarøy kommune
Ledige kommunale boliger
Hamarøy kommune har følgene leiligheter ledig:
9. juli 2019 Hamarøy kommune
Lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (0-konsesjon) er nå opphevet.
Etter søknad fra Hamarøy kommune har Landbruksdirektoratet opphevet forskrift av 5. april 1993 nr. 270 om nedsatt konsesjonsgrense for Hamarøy kommune, Nordland, med virkning fra 4. juli 2019. Opphevingsforskrift og svar fra direktoratet er tilgjengelig
5. juli 2019 Hamarøy kommune
Start opp Salten
Har du en god idé og lyst til å leve av den? Meld deg på Start Opp Salten innen 2. oktober 2019.  
3. juli 2019 Hamarøy kommune
Varsel om oppstart og forslag til planprogram - Områdeplan Havfarm
Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles følgende:  Igangsetting av planarbeid for plan 201902 Områdeplan Havfarm, Hamarøy. - Planprogram til offentlig ettersyn. Høringsfrist: 23.08.2019. 
28. juni 2019 Hamarøy kommune
Støttekontakt søkes snarest
Hamarøy kommune søker en person i Ulvsvåg-området som kan tenke seg å være støttekontakt 3 timer pr. uke.
26. juni 2019 Hamarøy kommune
Varsel om oppstart og forslag til planprogram - interkommunal kystsoneplan.
Kommunene Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy har i felleskap startet en interkommunal planprosess for å utarbeide en kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. Høringsfrist for å komme med innspill til planprogrammet er 30.08.2019.
26. juni 2019 Hamarøy kommune
NVE på befaring
I forbindelse med at det er gått et ras i Sørkil, vil NVE komme til Hamarøy på befaring mandag 24. juni.
20. juni 2019 Hamarøy kommune
Vi ansetter sommermusikanter
Er du mellom 13 og 17 år ? Spiller du musikk, og vil opptre for andre ? Har du lyst til å glede eldre og andre med musikk i sommer - vil du ha sommerjobb som sommermusikant ? Hva svaret er JA, søk på stilling som sommermusikant! NB! Kort
20. juni 2019 Hamarøy kommune
Turistinformasjon
Hamsunsenteret har overtatt Hamarøy kommunes funksjon som turistinformasjon.
19. juni 2019 Hamarøy kommune
Informasjonsmøte: Reguleringsplan for E6 Ulvsvågskaret.
Torsdag 20. juni holder Statens vegvesen informasjonsmøte i Ulvsvåg om planarbeid for E6 Ulvsvågskaret. 
13. juni 2019 Hamarøy kommune
0-konsesjon - Hva skjer?
På bakgrunn av vedtak fattet i kommunestyremøte 24.05.2019 (sak 25/19) har Hamarøy kommune nå søkt til Landbruksdirektoratet om at lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (0-konsesjon) oppheves.
7. juni 2019 Hamarøy kommune
NORDLAND

Sommerrute Bodø-Skutvik
Det er sommer, og flere avganger med Nordlandsekspressen. Sommerruten Bodø-Skutvik (NEX 2) startet 3. juni og gjelder til og med 31. august 2019. Fergeruten Skutvik - Svolvær er også i gang.
7. juni 2019 Hamarøy kommune
Sommerjobb for ungdom
Hamarøy Bygdeheim ønsker å engasjere ungdommer mellom 15-18 år til sommerjobb ved sykehjemmet.
6. juni 2019 Hamarøy kommune
Lekkasjearbeid Innhavet
Det er avdekket flere lekkasjer på ledningsnettet ved Innhavet, noe som forårsaker dårlig trykk hos abonnentene som er knyttet til vannverket.
24. mai 2019 Hamarøy kommune
NAV stengt 23. og 24. mai
NAV-kontoret i Hamarøy vil være stengt torsdag 23. mai og fredag 24. mai 2019.
21. mai 2019 Hamarøy kommune
Meråpnet bibliotek er åpent!
Meråpent bibliotek er et nytt tilbud ved Hamarøy bibliotek, der alle lånere over 15 år får muligheten til å låse seg inn på biblioteket alle dager mellom kl. 07.00 og 21.00.
21. mai 2019 Hamarøy kommune
Nattestengt Finnøy vannverk
Vannverket på Finnøy vil bli stengt på nattestid fra 20. til 21.mai 2019.
20. mai 2019 Hamarøy kommune
Norskprøve og Samfunnsfagprøve
Hamarøy sentralskoles voksenopplæring gjennomfører norskprøven for minoritetsspråklige i mai og juni 2019.
6. mai 2019 Hamarøy kommune
Faktura slamtømming hytter
Det er nylig sendt ut faktura for slamtømming for de som har tømmefrekvens hvert 4. år (hytter/fritidsboliger). Kostnaden fordeles over 4 år, og faktureres sammen med kommunale avgifter med forfall i mai.
3. mai 2019 Hamarøy kommune
Vårløsning og veier
Det er vanskelig framkommelighet på Rotaveien og Sommerselveien på grunn av vårløsning.
16. april 2019 Hamarøy kommune
Vannavstenging Presteid 15.04.19
Grunnet lekkasjearbeid blir det vannavstenging på Presteid snarlig.
15. april 2019 Hamarøy kommune
Treningssenteret påsken 2019
Treningssenteret vil ikke være betjent i tidsrommet 15. til 17. april 2019.
11. april 2019 Hamarøy kommune
Vannavstenging Presteid 11.04.19
Grunnet lekkasjearbeid blir det vannavstenging på Presteid i dag, 11.04.19 fra kl. 14:00.
11. april 2019 Hamarøy kommune
Ledige leiligheter
Hamarøy kommune har ledige leiligheter både på Innhavet, Ulvsvåg, Skutvik og Oppeid.
10. april 2019 Hamarøy kommune
Sommerjobb Hamarøy Vekst 2019
Hamarøy Vekst  tilbyr sommerjobb til ungdom mellom 16 - 20 år som er bosatt i Hamarøy.
3. april 2019 Hamarøy kommune
Tilkallingsvikar Marielund barnehage
Kan du tenke deg å jobbe med barn og være tilkallingsvikar i barnehagen?
3. april 2019 Hamarøy kommune
Bokåret 2019 er i gang!
Bokprat om Den mørke hemmeligheten i Tysfjord 8.april, Astroshow med Knut Jørgen Røed Ødegaard og Anne Mette Sannes 10.april, Strikk og Lytt på Verdens bokdag og kreativt program for Torsdager på biblioteket framover. Og ikke glem påskekrimmen!
1. april 2019 Hamarøy kommune
Høring: Forslag til etablering av Havneorganisasjon for Hamarøy kommune
Hamarøy kommune har utarbeidet forslag til Havneorganisasjon. Etter behandling i Formannskapet i Hamarøy kommune sendes forslaget ut på høring med høringsfrist: 21. juni 2019.
29. mars 2019 Hamarøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HAMARØY KOMMUNE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL