Hamarøy
Sanering stolper Finnøy
Det skal gjennomføres stolpe/kabelsanering langs FV662 på Finnøya i løpet av høsten.
mandag 10:17 Hamarøy kommune
Nye helsefagarbeidere
Vi gratulerer Samim Ahadi og Hamid Rahimi med bestått fagprøve som helsefagarbeidere.
fredag 12:15 Hamarøy kommune
Skolestart
Skolene starter opp igjen mandag 19. august, og vi ønsker alle elever velkommen til skolestart!
mandag 12. august Hamarøy kommune
Seminar om flyktningetrafikken
Det blir historisk seminar om flyktningetrafikken under andre verdenskrig på Musken skole fredag 9. august. Det er jubileumskomitéen for 150års-jubiléet til Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune i samarbeid med DSJ som arrangerer dette seminaret.
tirsdag 6. august Hamarøy kommune
Basecamp Salten 2019
Årets Basecamp Salten er lagt til Nordskot i Steigen 6.- 8. september. Påmeldingsfrist er 25. august. Basecamp Salten er en aktivitetshelg for ungdom fra og med 8. klasse til og med fylte 18 år, med hovedvekt på friluftsliv.
mandag 5. august Hamarøy kommune
Anbefalte tiltak ved vannavstenging
Ved vannverkene i kommunen er det noen ganger behov for å stenge av vannet. Det kan være både planlagte og akutte vannavstenginger. I den forbindelse er det noen anbefalinger og tiltak som er lurt å følge.  
onsdag 31. juli Hamarøy kommune
Folkemøte om Havfarm
På vegne av Nordlaks Oppdrett AS, inviterer Multiconsult til åpent folkemøte i forbindelse med oppstart av planarbeid og offentlig høring av planprogram for områdeplan for Havfarm, i Hamarøy kommune. 
onsdag 31. juli Hamarøy kommune
Varsel fra Iris om renovasjon
Iris Salten informerer om at det har vært havari på begge renovasjonsbilene. Det har derfor ikke vært utført tjenester etter tømmeplanen denne uka.
fredag 26. juli Hamarøy kommune
NORDLAND

Ledige kommunale boliger
Hamarøy kommune har følgene leiligheter ledig:
tirsdag 9. juli Hamarøy kommune
Lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (0-konsesjon) er nå opphevet.
Etter søknad fra Hamarøy kommune har Landbruksdirektoratet opphevet forskrift av 5. april 1993 nr. 270 om nedsatt konsesjonsgrense for Hamarøy kommune, Nordland, med virkning fra 4. juli 2019. Opphevingsforskrift og svar fra direktoratet er tilgjengelig
fredag 5. juli Hamarøy kommune
Start opp Salten
Har du en god idé og lyst til å leve av den? Meld deg på Start Opp Salten innen 2. oktober 2019.  
onsdag 3. juli Hamarøy kommune
Varsel om oppstart og forslag til planprogram - Områdeplan Havfarm
Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles følgende:  Igangsetting av planarbeid for plan 201902 Områdeplan Havfarm, Hamarøy. - Planprogram til offentlig ettersyn. Høringsfrist: 23.08.2019. 
fredag 28. juni Hamarøy kommune
Støttekontakt søkes snarest
Hamarøy kommune søker en person i Ulvsvåg-området som kan tenke seg å være støttekontakt 3 timer pr. uke.
onsdag 26. juni Hamarøy kommune
Varsel om oppstart og forslag til planprogram - interkommunal kystsoneplan.
Kommunene Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy har i felleskap startet en interkommunal planprosess for å utarbeide en kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. Høringsfrist for å komme med innspill til planprogrammet er 30.08.2019.
onsdag 26. juni Hamarøy kommune
Bemanning på treningssenter i sommer
Hjem
onsdag 26. juni Hamarøy kommune
NVE på befaring
I forbindelse med at det er gått et ras i Sørkil, vil NVE komme til Hamarøy på befaring mandag 24. juni.
torsdag 20. juni Hamarøy kommune
Vi ansetter sommermusikanter
Er du mellom 13 og 17 år ? Spiller du musikk, og vil opptre for andre ? Har du lyst til å glede eldre og andre med musikk i sommer - vil du ha sommerjobb som sommermusikant ? Hva svaret er JA, søk på stilling som sommermusikant! NB! Kort
torsdag 20. juni Hamarøy kommune
Turistinformasjon
Hamsunsenteret har overtatt Hamarøy kommunes funksjon som turistinformasjon.
onsdag 19. juni Hamarøy kommune
Informasjonsmøte: Reguleringsplan for E6 Ulvsvågskaret.
Torsdag 20. juni holder Statens vegvesen informasjonsmøte i Ulvsvåg om planarbeid for E6 Ulvsvågskaret. 
torsdag 13. juni Hamarøy kommune
0-konsesjon - Hva skjer?
På bakgrunn av vedtak fattet i kommunestyremøte 24.05.2019 (sak 25/19) har Hamarøy kommune nå søkt til Landbruksdirektoratet om at lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (0-konsesjon) oppheves.
fredag 7. juni Hamarøy kommune
Sommerrute Bodø-Skutvik
Det er sommer, og flere avganger med Nordlandsekspressen. Sommerruten Bodø-Skutvik (NEX 2) startet 3. juni og gjelder til og med 31. august 2019. Fergeruten Skutvik - Svolvær er også i gang.
fredag 7. juni Hamarøy kommune
Sommerjobb for ungdom
Hamarøy Bygdeheim ønsker å engasjere ungdommer mellom 15-18 år til sommerjobb ved sykehjemmet.
torsdag 6. juni Hamarøy kommune
Oppstart av planarbeid med høring av planprogram for E6 Ulvsvågskaret.
Statens vegvesen skal i samarbeid med kommunene Hamarøy og Tysfjord starte en detaljregulering av E6 Ulvsvågskaret. Vegvesenet ber om innspill til planarbeidet og uttalelser til planprogram. 
tirsdag 28. mai Hamarøy kommune
Lekkasjearbeid Innhavet
Det er avdekket flere lekkasjer på ledningsnettet ved Innhavet, noe som forårsaker dårlig trykk hos abonnentene som er knyttet til vannverket.
fredag 24. mai Hamarøy kommune
NAV stengt 23. og 24. mai
NAV-kontoret i Hamarøy vil være stengt torsdag 23. mai og fredag 24. mai 2019.
tirsdag 21. mai Hamarøy kommune
Meråpnet bibliotek er åpent!
Meråpent bibliotek er et nytt tilbud ved Hamarøy bibliotek, der alle lånere over 15 år får muligheten til å låse seg inn på biblioteket alle dager mellom kl. 07.00 og 21.00.
tirsdag 21. mai Hamarøy kommune
Nattestengt Finnøy vannverk
Vannverket på Finnøy vil bli stengt på nattestid fra 20. til 21.mai 2019.
mandag 20. mai Hamarøy kommune
Norskprøve og Samfunnsfagprøve
Hamarøy sentralskoles voksenopplæring gjennomfører norskprøven for minoritetsspråklige i mai og juni 2019.
mandag 6. mai Hamarøy kommune
Faktura slamtømming hytter
Det er nylig sendt ut faktura for slamtømming for de som har tømmefrekvens hvert 4. år (hytter/fritidsboliger). Kostnaden fordeles over 4 år, og faktureres sammen med kommunale avgifter med forfall i mai.
fredag 3. mai Hamarøy kommune
Kurs på legekontoret 8.mai
Onsdag 8. mai 2019 skal legekontorets ansatte på kurs. Legekontoret vil derfor være stengt fra kl. 10:30.
mandag 29. april Hamarøy kommune
Nettside for informasjon om interkommunal kystsoneplan
Her finner du informasjon om arbeidet med utarbeidelse av en felles interkommunal kystsoneplan. Planen er et samarbeid mellom kommunene: Narvik, Ballangen, Evenes, Tysfjord og Hamarøy. 
mandag 29. april Hamarøy kommune
Vårløsning og veier
Det er vanskelig framkommelighet på Rotaveien og Sommerselveien på grunn av vårløsning.
tirsdag 16. april Hamarøy kommune
Vannavstenging Presteid 15.04.19
Grunnet lekkasjearbeid blir det vannavstenging på Presteid snarlig.
mandag 15. april Hamarøy kommune
NORDLAND

Treningssenteret påsken 2019
Treningssenteret vil ikke være betjent i tidsrommet 15. til 17. april 2019.
torsdag 11. april Hamarøy kommune
Vannavstenging Presteid 11.04.19
Grunnet lekkasjearbeid blir det vannavstenging på Presteid i dag, 11.04.19 fra kl. 14:00.
torsdag 11. april Hamarøy kommune
Ledige leiligheter
Hamarøy kommune har ledige leiligheter både på Innhavet, Ulvsvåg, Skutvik og Oppeid.
onsdag 10. april Hamarøy kommune
Sommerjobb Hamarøy Vekst 2019
Hamarøy Vekst  tilbyr sommerjobb til ungdom mellom 16 - 20 år som er bosatt i Hamarøy.
onsdag 3. april Hamarøy kommune
Tilkallingsvikar Marielund barnehage
Kan du tenke deg å jobbe med barn og være tilkallingsvikar i barnehagen?
onsdag 3. april Hamarøy kommune
Bokåret 2019 er i gang!
Bokprat om Den mørke hemmeligheten i Tysfjord 8.april, Astroshow med Knut Jørgen Røed Ødegaard og Anne Mette Sannes 10.april, Strikk og Lytt på Verdens bokdag og kreativt program for Torsdager på biblioteket framover. Og ikke glem påskekrimmen!
mandag 1. april Hamarøy kommune
Høring: Forslag til etablering av Havneorganisasjon for Hamarøy kommune
Hamarøy kommune har utarbeidet forslag til Havneorganisasjon. Etter behandling i Formannskapet i Hamarøy kommune sendes forslaget ut på høring med høringsfrist: 21. juni 2019.
fredag 29. mars Hamarøy kommune
Varsel om stor snøskredfare
Fylkesmannen i Nordland har sendt ut varsel om stor snøskredfare faregrad 4 for regionene Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland i forbindelse med at Meteorologisk institutt melder om lokalt store nedbørsmenger fra og med torsdag og gjennom helgen.  
onsdag 27. mars Hamarøy kommune
Innspill til trafikksikkerhetstiltak
Hamarøy kommune kan årlig søke om støtte til fysiske trafikksikkerhetstiltak fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg. I den forbindelse ønsker vi innspill fra publikum på områder hvor det er behov for tiltak. Send inn ditt innspill innen 26. april
tirsdag 26. mars Hamarøy kommune
Midler til Kultur, idrett og friluftsliv
Lag og foreninger kan søke om støtte for 2019.
mandag 25. mars Hamarøy kommune
Midler kultur og næringsfond
Det kan søkes om støtte fra kommunens kultur- og næringsfond.
mandag 25. mars Hamarøy kommune
Reparasjon Finnøy vannverk
Det blir vannavstenging ved Finnøy vannverk torsdag 21. mars 2019 deler av dagen.
tirsdag 19. mars Hamarøy kommune
Adresseendringer
Noen veier på Oppeid har fått endringer i skrivemåte på veinavn. Endringene gjelder omskriving fra "veg" til "vei".
fredag 15. mars Hamarøy kommune
Info: Reguleringsplan Havfarm-prosjektet
Hamarøy kommune mottok 15. februar 2019 planinitiativ og anmodning om oppstart av reguleringsplan fra Nordlaks. 22. februar 2019 ble det holdt oppstartsmøte ved Salmon Center i Bodø. Her presenteres bakgrunn, dialog med regionale myndigheter, samt
mandag 4. mars Hamarøy kommune
Eiendomsskatt 2019 - offentlig ettersyn
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019, og med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i servicekontoret og på vår nettside i 3 uker fra 28. februar 2019.  
torsdag 28. februar Hamarøy kommune
Transportør er konkurs - Retura Iris tar selv over avfallsløsningen i distriktet
Retura Iris melder at selskapet som for to år siden vant anbudet om innsamling av avfall fra distriktskundene er konkurs, og vil fra 27.02 ikke lengre hente avfall fra bl.a. kundene i Hamarøy kommune.
onsdag 27. februar Hamarøy kommune
Prøvesvar Buvåg vannverk
Kokevarsel ved Buvåg vannverk oppheves.
tirsdag 26. februar Hamarøy kommune
Aktivitet Hamarøyhallen vinterferie og påskeferie
fredag 22. februar Hamarøy kommune
Batterijakten 2019
4. klasse ved Hamarøy Sentralskole deltar i Batterijakten 2019, og trenger din hjelp. Fra 11. - 31. mars tar de imot vanlige husholdningsbatterier (ikke bilbatterier), som vi skal veies, registreres og leveres videre til gjenvinning til Iris miljøtorg.
torsdag 21. februar Hamarøy kommune
Historisk regnskap for 2018
Rådmannen i Hamarøy kommune legger fram et historisk regnskap for 2018. Regnskapet ble ferdigstilt rekordtidlig, og viser et betydelig positivt resultat.
tirsdag 19. februar Hamarøy kommune
Framkommelighet Nordbygda
Brøytemannskapene melder idag 19.februar 2019 om vanskelig framkommelighet på Nordbygda på grunn av stort snøfall.
tirsdag 19. februar Hamarøy kommune
Finnøy vannverk i drift
Det er normal drift ved Finnøy vannverk, og vannet er tilbake.
mandag 18. februar Hamarøy kommune
Beste tursti i Nordland
Turstien Glimma er kåret til Nordlands beste tursti for 2019.
mandag 18. februar Hamarøy kommune
Innhavet basseng i drift
Innhavet basseng er fra 18. februar 2019 i normal drift igjen.
mandag 18. februar Hamarøy kommune
Oppdatering Finnøy vannverk
Pumpene ved Finnøy vannverk ble midlertidig slått på fra kl. 09:45 til ca kl. 10:15 slik at abonnentene kan tappe vann. Grunnen til vannbrudd er at et tre har veltet og brutt strømtilførsel til en brønnpumpe. Nord-Salten Kraft er på vei for å utbedre feilen.
mandag 18. februar Hamarøy kommune
NORDLAND

Driftsutfordringer Finnøy vannverk
Finnøy vannverk vil bli stengt fram til i morgen tidlig 18. februar 2019 kl 10.00 på grunn av driftsproblemer.
søndag 17. februar Hamarøy kommune
Midlertidig stengt svømmebasseng
Det vil ikke være mulig å bruke Innhavet svømmebasseng i helgen på grunn av driftssavvik. 
fredag 15. februar Hamarøy kommune
Sterk vind lørdag 16. februar
Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på oransje nivå både med svært kraftige vindkast for Nordland lørdag 16. februar 2019, og med høye bølger inn mot kysten.
fredag 15. februar Hamarøy kommune
Buvåg vannverk i normal drift
Buvåg vannverk er tilbake i normal drift.
fredag 15. februar Hamarøy kommune
Utstilling med Sverre Koren Bjertnæs på Hamarøy bibliotek
Opplev fire litografier av en av Norges fremste figurative malere i vandreutstillingen "Back on Boogie Street" fram til 28.februar.
torsdag 14. februar Hamarøy kommune
Søke plass i kulturskolen
Fristen for å søke plass i kulturskolen fra høsten 2019 er 1. mars.
torsdag 14. februar Hamarøy kommune
Søke plass barnehage og SFO
Søknadsfristen for barnehageplass og plass i skolefritidsordningen (SFO) fra høsten 2019 er 1. mars.
torsdag 14. februar Hamarøy kommune
Norskprøve i mars
Hamarøy sentralskoles voksenopplæring gjennomfører norskprøven for minoritetsspråklige i mars 2019.
onsdag 13. februar Hamarøy kommune
Stor snøskredfare 14. februar
NVE varsler om stor snøskredfare (faregrad 4) for torsdag 14. februar 2019.
onsdag 13. februar Hamarøy kommune
Ny helsefagarbeider
Vi gratulerer Ramazan Hussaini med bestått fagprøve som helsefagarbeider.
onsdag 13. februar Hamarøy kommune
Oppdatering Buvåg vannverk
Vannansvarlige melder at deler til Buvåg vannverk vil ankomme i neste uke.
torsdag 7. februar Hamarøy kommune
Markering av Samefolkets dag 6. februar
Samefolkets dag 6. februar 2019, markeres ved Hamarøy sentralskole, der det blir flagging, tale og sang.
fredag 1. februar Hamarøy kommune
Trafikksikkerhetsmidler: Holdningskapende tiltak
Ønsker du fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid? Søk økonomisk støtte til ditt tiltak innen tidsfristen 10. mars 2019. 
fredag 25. januar Hamarøy kommune
Feiing av fritidsboliger
Salten brann kartlegger i disse dager bruken av fyringsanlegget i fritidsboligene.
fredag 25. januar Hamarøy kommune
Nye fakturarutiner slamtømming
Hamarøy kommune legger om rutinene for fakturering av slamtømming fra 1. termin 2019.
torsdag 17. januar Hamarøy kommune
Tidvis vannstans Buvåg
På grunn av arbeid på Buvåg vannverk vil det idag 17. januar 2019 oppleves tidvis vannstans.
torsdag 17. januar Hamarøy kommune
Avis for nye Hamarøy
På vei mot at nye Hamarøy går på lufta om under et år, har prosjektet for nye Hamarøy gitt ut informasjonsavis til innbyggere i Hamarøy og på Tysfjords vestside.
tirsdag 15. januar Hamarøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HAMARØY KOMMUNE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL