Hamarøy
Treningssenter åpningstider
Trene i treningssenteret ved Hamarøyhallen rundt jul og nyttår? Dersom du ønsker å kjøpe treningskort, har treningssenteret følgende åpningstider:
torsdag 5. desember Hamarøy kommune
Lyser opp i mørketiden
Sist i november arrangerte Innhavet oppvekstsenter lykteverkted. Barn og foreldre kom sammen, for å lage lyslykter som skal deles ut til så mange som mulig.
fredag 29. november Hamarøy kommune
GUIDEKURS - Saltenguide
Bodø/Salten øker som reiselivs destinasjon. For 2020 er det allerede meldt inn over 30 cruiseanløp. Det er økende vinter/nordlys-turisme i regionen. Bodø som europeisk kulturhovedstad vil øke antall turister til regionen.
torsdag 28. november Hamarøy kommune
Se dagens kommunestyremøte på streaming
Her kan du se kommunestyremøtet på video. Møtet starter kl. 10:00 på Hamarøy Internasjonale senter, Oppeid.
torsdag 28. november Hamarøy kommune
Sceneinstruktør: søknadfristen 1.desember
Dette er et gratistilbud for lag, foreninger, enkeltprosjekter og skoler som vil produsere en teateroppsetning eller ønsker hjelp til annen scenisk produksjon.
torsdag 21. november Hamarøy kommune
Nytt kommunestyre
Det nye kommunestyret for nye Hamarøy finner du på www.nyehamaroy.no. Britt Kristoffersen blir den første ordføreren i den nye kommunen.
mandag 18. november Hamarøy kommune
Skabbrev
Det er observert skabbrev i Oppeid-Presteidområdet. Viltforvatningen ønsker at slike observasjoner meldes inn.
fredag 15. november Hamarøy kommune
Budsjett nye Hamarøy
Budsjett og økonomiplan for nye Hamarøy er lagt ut til offentig ettersyn.
onsdag 13. november Hamarøy kommune
NORDLAND

Prøve i samfunnskunnskap, minoritetsspråklige
Hamarøy sentralskoles voksenopplæring gjennomfører prøve i samfunnskunnskap for minoritetsspråklige 12.11.2019.
onsdag 6. november Hamarøy kommune
Kunngjøring: Høring akvakultursøknad, Cermaq Ørnhaugneset.
NY FRIST: Cermaq Norge AS søker om ny lokalitet Ørnhaugneset for 3600 tonn MTB matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Hamarøy kommune, Nordland. Merkander sendes til Hamarøy kommune innen 6. Januar 2020. 
tirsdag 5. november Hamarøy kommune
Utvidet åpningstid unge brukere
Hamarøy treningssenter i Hamarøyhallen utvider nå sine åpningstider for brukere under 20 år.
fredag 1. november Hamarøy kommune
Infoskjermer ute av drift
En del av infoskjermene som står rundt omkring i kommunen er midlertidig ute av drift.
torsdag 31. oktober Hamarøy kommune
Egenberedskap: hvorfor er det viktig?
Beredskapskoordinator i Hamarøy tok en prat med avtroppende ordfører Jan-Folke Sandnes, om hva han tenker om egenberedskap.  Kommunene er oppfordret til å ha fokus på dette området, under den nasjonale kampanjen Egenberedskapsuka 2019.
onsdag 30. oktober Hamarøy kommune
Du er en del av Norges beredskap
Norge er et av verdens tryggeste land å leve i. Men ting kan skje og da er det viktig å være forberedt.
tirsdag 29. oktober Hamarøy kommune
Egenberedskapsuka 2019
Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende kampanje med fokus på egenberedskap.
mandag 28. oktober Hamarøy kommune
Se dagens kommunestyremøte på streaming
torsdag 24. oktober Hamarøy kommune
Informasjon om jordmor
Det vil ikke være tilgjengelig jordmor for vanlige svangerskapskontroller i Hamarøy kommune i perioden 29.10.19 til 20.11.19.
torsdag 17. oktober Hamarøy kommune
Influensavaksine 2019
Det er snart tid for årets vaksinering mot sesonginfluensa, og i år dekkes også Storjord og Drag.
mandag 14. oktober Hamarøy kommune
Innhavet basseng åpner 14.oktober
Bassenget på Innhavet åpner mandag 14. oktober 2019.
tirsdag 8. oktober Hamarøy kommune
Feiring for 100-åring
Hamarøy kommune gratulerer Elbjørg Linchausen med 100-årsdagen 26. september 2019.
torsdag 26. september Hamarøy kommune
Støtte fra kultur -og næringsfondet
Det kan søkes om støtte fra kommunens kultur- og næringsfond til finansiering av tiltak som fremmer kultur- og næringsliv, stimulerer til trivsel og bolyst, nyetableringer og bosetting i kommunen.
torsdag 12. september Hamarøy kommune
Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser
Kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser skal rulleres.
torsdag 12. september Hamarøy kommune
Spillemidler 2020
Det kan nå søkes statlige spillemidler til anlegg for idrett, nærmiljø eller friluftsliv som turløyper.
torsdag 12. september Hamarøy kommune
Fysioterapeut på plass
Vi ønsker velkommen til fysioterapeut Hanne Ellingsen som er på plass ved Frisklivssentralen i Hamarøyhallen. Hun ser fram til en sprek høst og vinter i Hamarøy!
torsdag 5. september Hamarøy kommune
Folkehelseuka 2019
Programmet for folkehelseuka 2019 er klart.
tirsdag 3. september Hamarøy kommune
Sanering stolper Finnøy
Det skal gjennomføres stolpe/kabelsanering langs FV662 på Finnøya i løpet av høsten.
mandag 19. august Hamarøy kommune
Nye helsefagarbeidere
Vi gratulerer Samim Ahadi og Hamid Rahimi med bestått fagprøve som helsefagarbeidere.
fredag 16. august Hamarøy kommune
Skolestart
Skolene starter opp igjen mandag 19. august, og vi ønsker alle elever velkommen til skolestart!
mandag 12. august Hamarøy kommune
Seminar om flyktningetrafikken
Det blir historisk seminar om flyktningetrafikken under andre verdenskrig på Musken skole fredag 9. august. Det er jubileumskomitéen for 150års-jubiléet til Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune i samarbeid med DSJ som arrangerer dette seminaret.
tirsdag 6. august Hamarøy kommune
Basecamp Salten 2019
Årets Basecamp Salten er lagt til Nordskot i Steigen 6.- 8. september. Påmeldingsfrist er 25. august. Basecamp Salten er en aktivitetshelg for ungdom fra og med 8. klasse til og med fylte 18 år, med hovedvekt på friluftsliv.
mandag 5. august Hamarøy kommune
Anbefalte tiltak ved vannavstenging
Ved vannverkene i kommunen er det noen ganger behov for å stenge av vannet. Det kan være både planlagte og akutte vannavstenginger. I den forbindelse er det noen anbefalinger og tiltak som er lurt å følge.  
onsdag 31. juli Hamarøy kommune
Folkemøte om Havfarm
På vegne av Nordlaks Oppdrett AS, inviterer Multiconsult til åpent folkemøte i forbindelse med oppstart av planarbeid og offentlig høring av planprogram for områdeplan for Havfarm, i Hamarøy kommune. 
onsdag 31. juli Hamarøy kommune
Varsel fra Iris om renovasjon
Iris Salten informerer om at det har vært havari på begge renovasjonsbilene. Det har derfor ikke vært utført tjenester etter tømmeplanen denne uka.
fredag 26. juli Hamarøy kommune
NORDLAND

Ledige kommunale boliger
Hamarøy kommune har følgene leiligheter ledig:
tirsdag 9. juli Hamarøy kommune
Lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (0-konsesjon) er nå opphevet.
Etter søknad fra Hamarøy kommune har Landbruksdirektoratet opphevet forskrift av 5. april 1993 nr. 270 om nedsatt konsesjonsgrense for Hamarøy kommune, Nordland, med virkning fra 4. juli 2019. Opphevingsforskrift og svar fra direktoratet er tilgjengelig
fredag 5. juli Hamarøy kommune
Start opp Salten
Har du en god idé og lyst til å leve av den? Meld deg på Start Opp Salten innen 2. oktober 2019.  
onsdag 3. juli Hamarøy kommune
Varsel om oppstart og forslag til planprogram - Områdeplan Havfarm
Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles følgende:  Igangsetting av planarbeid for plan 201902 Områdeplan Havfarm, Hamarøy. - Planprogram til offentlig ettersyn. Høringsfrist: 23.08.2019. 
fredag 28. juni Hamarøy kommune
Støttekontakt søkes snarest
Hamarøy kommune søker en person i Ulvsvåg-området som kan tenke seg å være støttekontakt 3 timer pr. uke.
onsdag 26. juni Hamarøy kommune
Varsel om oppstart og forslag til planprogram - interkommunal kystsoneplan.
Kommunene Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy har i felleskap startet en interkommunal planprosess for å utarbeide en kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. Høringsfrist for å komme med innspill til planprogrammet er 30.08.2019.
onsdag 26. juni Hamarøy kommune
NVE på befaring
I forbindelse med at det er gått et ras i Sørkil, vil NVE komme til Hamarøy på befaring mandag 24. juni.
torsdag 20. juni Hamarøy kommune
Vi ansetter sommermusikanter
Er du mellom 13 og 17 år ? Spiller du musikk, og vil opptre for andre ? Har du lyst til å glede eldre og andre med musikk i sommer - vil du ha sommerjobb som sommermusikant ? Hva svaret er JA, søk på stilling som sommermusikant! NB! Kort
torsdag 20. juni Hamarøy kommune
Turistinformasjon
Hamsunsenteret har overtatt Hamarøy kommunes funksjon som turistinformasjon.
onsdag 19. juni Hamarøy kommune
Informasjonsmøte: Reguleringsplan for E6 Ulvsvågskaret.
Torsdag 20. juni holder Statens vegvesen informasjonsmøte i Ulvsvåg om planarbeid for E6 Ulvsvågskaret. 
torsdag 13. juni Hamarøy kommune
0-konsesjon - Hva skjer?
På bakgrunn av vedtak fattet i kommunestyremøte 24.05.2019 (sak 25/19) har Hamarøy kommune nå søkt til Landbruksdirektoratet om at lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (0-konsesjon) oppheves.
fredag 7. juni Hamarøy kommune
Sommerrute Bodø-Skutvik
Det er sommer, og flere avganger med Nordlandsekspressen. Sommerruten Bodø-Skutvik (NEX 2) startet 3. juni og gjelder til og med 31. august 2019. Fergeruten Skutvik - Svolvær er også i gang.
fredag 7. juni Hamarøy kommune
Sommerjobb for ungdom
Hamarøy Bygdeheim ønsker å engasjere ungdommer mellom 15-18 år til sommerjobb ved sykehjemmet.
torsdag 6. juni Hamarøy kommune
Lekkasjearbeid Innhavet
Det er avdekket flere lekkasjer på ledningsnettet ved Innhavet, noe som forårsaker dårlig trykk hos abonnentene som er knyttet til vannverket.
fredag 24. mai Hamarøy kommune
NAV stengt 23. og 24. mai
NAV-kontoret i Hamarøy vil være stengt torsdag 23. mai og fredag 24. mai 2019.
tirsdag 21. mai Hamarøy kommune
Meråpnet bibliotek er åpent!
Meråpent bibliotek er et nytt tilbud ved Hamarøy bibliotek, der alle lånere over 15 år får muligheten til å låse seg inn på biblioteket alle dager mellom kl. 07.00 og 21.00.
tirsdag 21. mai Hamarøy kommune
Nattestengt Finnøy vannverk
Vannverket på Finnøy vil bli stengt på nattestid fra 20. til 21.mai 2019.
mandag 20. mai Hamarøy kommune
Norskprøve og Samfunnsfagprøve
Hamarøy sentralskoles voksenopplæring gjennomfører norskprøven for minoritetsspråklige i mai og juni 2019.
mandag 6. mai Hamarøy kommune
Faktura slamtømming hytter
Det er nylig sendt ut faktura for slamtømming for de som har tømmefrekvens hvert 4. år (hytter/fritidsboliger). Kostnaden fordeles over 4 år, og faktureres sammen med kommunale avgifter med forfall i mai.
fredag 3. mai Hamarøy kommune
Vårløsning og veier
Det er vanskelig framkommelighet på Rotaveien og Sommerselveien på grunn av vårløsning.
tirsdag 16. april Hamarøy kommune
Vannavstenging Presteid 15.04.19
Grunnet lekkasjearbeid blir det vannavstenging på Presteid snarlig.
mandag 15. april Hamarøy kommune
Treningssenteret påsken 2019
Treningssenteret vil ikke være betjent i tidsrommet 15. til 17. april 2019.
torsdag 11. april Hamarøy kommune
Vannavstenging Presteid 11.04.19
Grunnet lekkasjearbeid blir det vannavstenging på Presteid i dag, 11.04.19 fra kl. 14:00.
torsdag 11. april Hamarøy kommune
Ledige leiligheter
Hamarøy kommune har ledige leiligheter både på Innhavet, Ulvsvåg, Skutvik og Oppeid.
onsdag 10. april Hamarøy kommune
Sommerjobb Hamarøy Vekst 2019
Hamarøy Vekst  tilbyr sommerjobb til ungdom mellom 16 - 20 år som er bosatt i Hamarøy.
onsdag 3. april Hamarøy kommune
NORDLAND

Tilkallingsvikar Marielund barnehage
Kan du tenke deg å jobbe med barn og være tilkallingsvikar i barnehagen?
onsdag 3. april Hamarøy kommune
Bokåret 2019 er i gang!
Bokprat om Den mørke hemmeligheten i Tysfjord 8.april, Astroshow med Knut Jørgen Røed Ødegaard og Anne Mette Sannes 10.april, Strikk og Lytt på Verdens bokdag og kreativt program for Torsdager på biblioteket framover. Og ikke glem påskekrimmen!
mandag 1. april Hamarøy kommune
Høring: Forslag til etablering av Havneorganisasjon for Hamarøy kommune
Hamarøy kommune har utarbeidet forslag til Havneorganisasjon. Etter behandling i Formannskapet i Hamarøy kommune sendes forslaget ut på høring med høringsfrist: 21. juni 2019.
fredag 29. mars Hamarøy kommune
Varsel om stor snøskredfare
Fylkesmannen i Nordland har sendt ut varsel om stor snøskredfare faregrad 4 for regionene Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland i forbindelse med at Meteorologisk institutt melder om lokalt store nedbørsmenger fra og med torsdag og gjennom helgen.  
onsdag 27. mars Hamarøy kommune
Innspill til trafikksikkerhetstiltak
Hamarøy kommune kan årlig søke om støtte til fysiske trafikksikkerhetstiltak fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg. I den forbindelse ønsker vi innspill fra publikum på områder hvor det er behov for tiltak. Send inn ditt innspill innen 26. april
tirsdag 26. mars Hamarøy kommune
Midler til Kultur, idrett og friluftsliv
Lag og foreninger kan søke om støtte for 2019.
mandag 25. mars Hamarøy kommune
Midler kultur og næringsfond
Det kan søkes om støtte fra kommunens kultur- og næringsfond.
mandag 25. mars Hamarøy kommune
Reparasjon Finnøy vannverk
Det blir vannavstenging ved Finnøy vannverk torsdag 21. mars 2019 deler av dagen.
tirsdag 19. mars Hamarøy kommune
Adresseendringer
Noen veier på Oppeid har fått endringer i skrivemåte på veinavn. Endringene gjelder omskriving fra "veg" til "vei".
fredag 15. mars Hamarøy kommune
Info: Reguleringsplan Havfarm-prosjektet
Hamarøy kommune mottok 15. februar 2019 planinitiativ og anmodning om oppstart av reguleringsplan fra Nordlaks. 22. februar 2019 ble det holdt oppstartsmøte ved Salmon Center i Bodø. Her presenteres bakgrunn, dialog med regionale myndigheter, samt
mandag 4. mars Hamarøy kommune
Eiendomsskatt 2019 - offentlig ettersyn
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019, og med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i servicekontoret og på vår nettside i 3 uker fra 28. februar 2019.  
torsdag 28. februar Hamarøy kommune
Transportør er konkurs - Retura Iris tar selv over avfallsløsningen i distriktet
Retura Iris melder at selskapet som for to år siden vant anbudet om innsamling av avfall fra distriktskundene er konkurs, og vil fra 27.02 ikke lengre hente avfall fra bl.a. kundene i Hamarøy kommune.
onsdag 27. februar Hamarøy kommune
Prøvesvar Buvåg vannverk
Kokevarsel ved Buvåg vannverk oppheves.
tirsdag 26. februar Hamarøy kommune
Aktivitet Hamarøyhallen vinterferie og påskeferie
fredag 22. februar Hamarøy kommune
Batterijakten 2019
4. klasse ved Hamarøy Sentralskole deltar i Batterijakten 2019, og trenger din hjelp. Fra 11. - 31. mars tar de imot vanlige husholdningsbatterier (ikke bilbatterier), som vi skal veies, registreres og leveres videre til gjenvinning til Iris miljøtorg.
torsdag 21. februar Hamarøy kommune
Historisk regnskap for 2018
Rådmannen i Hamarøy kommune legger fram et historisk regnskap for 2018. Regnskapet ble ferdigstilt rekordtidlig, og viser et betydelig positivt resultat.
tirsdag 19. februar Hamarøy kommune
Framkommelighet Nordbygda
Brøytemannskapene melder idag 19.februar 2019 om vanskelig framkommelighet på Nordbygda på grunn av stort snøfall.
tirsdag 19. februar Hamarøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

HAMARØY

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL