Gulen
Mann dømt for seksuell omgang med barn under 14 år
Mannen er dømt for overgrep mot tre jenter. Fleire av overgrepa har skjedd mot mannen sin eigen stedotter.
15:24 $ Strilen
Årets "krafttak mot kreft"
tirsdag 14:52 Gulen kommune
Fjeld og Hauken: Om lokalavisa si stilling
mandag 19:37 $ Strilen
– Viktig å stå saman som eit veldefinert område
På oppdrag frå Gulen og Masfjorden næringsråd, har Telemarksforskning utarbeidd ein «attraktivitetsanalyse» for kommunane.
mandag 18:25 $ Strilen
Bokbåten kjem til Sandebygda
Laurdag den 23.03. kl 14.00-17.00 kjem bokbåten Epos attende til Sandebygda. Program ca kl. 14.00 "Gudespor - forteljerkunst, undring og filosofi" med Marianne Stenerud. Programmet høver for alle frå 4-104 år. Les meir om bokbåten
mandag 12:25 Gulen kommune
Klyngetunet
Torsdag 21.03 kl. 18.00 kjem forfattar Eva Røyrane og fotograf Oddleiv Apneseth til biblioteket i Eivindvik for å fortelje om den nye boka si "Klyngetunet - den norske landsbyen" Ein gong i tida, budde mange nordmenn saman i landsbyliknande fellestun. I desse tuna budde og arbeidde familiar i...
mandag 12:15 Gulen kommune
Får ikkje søka i Knarvik neste skuleår
.
mandag 06:58 $ Strilen
– Alle i Masfjorden får tilbod om fiber i år
.
søndag 15:34 $ Strilen
SOGN OG FJORDANE

Pensjonistane på kabelferja
www.strilen.no
søndag 08:49 $ Strilen
Smaken av Nordhordland - Nordhordlands menyen
Meld dykk på slik:  - Mail: hildegunn@gmnh.no - Telefon: 48 25 55 30    Kva må eg vite:  Lokalmatprodusentar - kva råvarer har du?  Serveringsstader - har du kokk/ fagutdanna/ matentusiast som kan stille på denne samlinga? (Har allereie snakka med mange
fredag 14:34 Gulen kommune
Fiberbreiband 2019
Med offentlege tilskot i botn byggjer Telenor i år ut fiberbreiband på desse plassane i Gulen: Byrknes, Ånneland, Sande, Eide-Sløvåg, Støldalen, Eivindvik, Nordgulen, Rutledal, Dalsøyra, Oppdalsøyra, Nedre Opdal, Brekke-Takle, Asseim-Sætre, Ytre og Indre
fredag 13:35 Gulen kommune
Sakstilfang til møte i kommunestyret 21.03.2019
torsdag 14. mars Gulen kommune
Draumeplassen 2019
I 2015 vart Draumeplassen-konkurransen lyste ut for første gong. Her vart frivillige lag og organisasjonar i Sogn og Fjordane inviterte til å skildre sin draume-naturmøteplass. Det var til saman 19 søkarar, og Hardbakke (Solund) og Davik (Bremanger) vart kåra til vinnarar. Dei to...
torsdag 14. mars Gulen kommune
Vil venta med skulesamanslåing til brua kjem
«Prosessen med å slå saman ungdomstrinnet på Sandnes og Nordbygda skal starta så snart vedtaket om bru over Masfjorden er gjort».
onsdag 13. mars $ Strilen
Set ungdomen i fokus
– Det er ganske urovekkande å sjå elevar som fell utanfor, seier lege Rolf Martin Tande. No blir ungdommen temaet for årets Utkantkonferanse.
tirsdag 12. mars $ Strilen
Fjeld og Hauken: Bente Lorentzen
mandag 11. mars $ Strilen
Kjøp og sal av eigedom i Nordhordland og Gulen
Desse eigedommane fekk ny eigar i februar.
søndag 10. mars $ Strilen
Ungdommane som er fødde inn i mc-klubben
I eit sjølvbygd grønt klubbhus på Brekke mekkar ein motorfrelst gjeng ungdommar på syklane sine. – Interessa går i arv, seier Ørjan Oppedal.
lørdag 9. mars $ Strilen
Livet på hotellet utan rette vinklar
Arkitekten bak Brekkestranda Fjordhotell, bergenseren Bjørn Simmonæs, ville bevise at ein anti-teknisk bygningsmetode kunne bli billigare enn eit ferdighus-system.
lørdag 9. mars $ Strilen
Innkalling til møte i formannskapet 07.03.2019
torsdag 7. mars Gulen kommune
Desse kommunane vil ha Vinmonopol i 2019
Fire kommunar i regionen har eit håp om å få Vinmonopol i løpet av året.
tirsdag 5. mars Strilen
Pensjonistlaget fyller 40 år: – Ein finn vener gjennom dansen
Brekke pensjonistlag har tre ting høgt opp på lista over ting dei elskar å gjere.
tirsdag 5. mars $ Strilen
Open dag - nytt bufellesskap og aktivitetssenter Kjellevold, Dalsøyra
Me er stolte av å kunne vise fram nytt bufellesskap og aktivitetssenter på Kjellevold, Dalsøyra. Alle er hjarteleg velkomne til å besøke nybygget. Onsdag 6.mars mellom kl. 17.00-19.00. Opning ved ordførar Hallvard Oppedal kl. 17.30. Det vert servert kake
mandag 4. mars Gulen kommune
Fjeld og Hauken: Baste Tveito
mandag 4. mars $ Strilen
Lesarbrev: Fritt skuleval for Gulenelevane
Dersom vedtak om inntakssoner vert ståande, bør elevane frå Gulen høyre til same sone som resten av Nordhordland, skriv Ivar Eide i Gulen Høgre.
søndag 3. mars $ Strilen
Mange ballar i lufta i Sløvåg
Mange spennande prosjekt kan sjå dagen lys i Gulen Industrihamn i Sløvåg dei næraste åra viss alle planane vert realiserte.
fredag 1. mars $ Strilen
Maria Magdalena - Jesu virke
Vi veit alle kva som skjer i evangeliet, men sjeldan får vi høyre det på denne måten. Historia om Jesus blir fortald gjennom kvinnene rundt han. I «Jesu virke» er ordet gitt til Maria Magdalena som fortel historia som ei augevitneskildring. Ho fortel at
fredag 1. mars Gulen kommune
Batterijakten 2019
Miljøagentene arrangerer Batterijakten fra 11. til 31. mars 2019. Batterijakten er en klassekonkurranse for hele Norges fjerdeklassinger, hvor elevene skal samle inn brukte batterier og levere dem til gjenvinning. Kampanjen skal bidra til et større
fredag 1. mars Gulen kommune
Eigedomsskatt 2019, ulegging av skattelister
I samsvar med eigedomsskattelova § 14 og 15 og § 6-2 i Gulen kommune sine vedtekter for eigedomsskatt, vert det med dette kunngjort at lista over utskriven eigedomsskatt for 2019 vert lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker.
torsdag 28. februar Gulen kommune
Minnefondet etter Jan Rydheim er no fordelt
Tilsaman er det kome inn 76.900 kroner på minnefondet til Jan Rydheim. No har familien bestemt korleis dei ønsker å fordela pengane.
onsdag 27. februar $ Strilen
Strilen er komen for å bli. Derfor er avisa i endring.
REDAKTØREN HAR ORDET: Har du Strilen-abonnement sit du heilt fremst med glaset, og har perfekt posisjon til å sjå og høyre om alt det spanande som skjer i regionen vår.
tirsdag 26. februar Strilen
Synspunkt: «Det er på sin plass at ungdomane i Brekke får reise til Knarvik på vgs»
Gulen-elevar bør få betre vilkår til å velja skule inn i nyefylket, skriv Erlend N. Kristiansen.
mandag 25. februar $ Strilen
Meland reddar folkeveksten i Nordhordland
Hadde det ikkje vore for Meland, hadde distriktet opplevd folkenedgang for andre kvartal på rad.
mandag 25. februar $ Strilen
SOGN OG FJORDANE

Her bygger de en av Europas største tørrdokker
PSW Group og Wergeland-gruppen bygger gigantisk tørrdokk i Gulen Industrihamn i Sogn og Fjordane.
torsdag 21. februar SYSLA
Ordførar slår tilbake: – Uaktuelt med vindkraft i våre fjellområde
Dersom Miljødirektoratet får det som dei vil, får både Lindås, Masfjorden og Gulen vindkraftverk. Det vil ikkje Aarhus Byrknes ha noko av.
tirsdag 19. februar $ Strilen
Ferie for alle 2019
Leirtilbod frå Sogn og Fjordane Røde Kors sommaren 2019 på Haugland i Fjaler, for utsette barnefamiliar og barn- og unge med spesielle behov.
tirsdag 19. februar Gulen kommune
Venstre-folk til høgre og venstre
Dei tidlegare Venstre-representantane i kommunestyret i Gulen har no meldt overgang til Arbeidarpartiet og Høgre.
tirsdag 19. februar $ Strilen
Takle på breibandtopp
Strekningane Takle - Rutledal og Fivelsdal - Setenes er blant bygdene som toppar lista over bygder i Gulen som bør få breiband i 2019. Det vedtok formannskapet i førre veke.
mandag 18. februar $ Strilen
No skal festivalsjefen satsa meir på oppdrettnæringa i Gulen
Viggo Randal har flytta heim igjen til Gulen for å løfta fram Skjerjehamn heile året.
mandag 18. februar $ Strilen
Eivindvik skule skal få kunstgrasbane
Det skal byggjast kunstgrasbane for sjuarfotball ved Eivindvik skule. Kommunestyret har forskottert spelemidlane.
lørdag 16. februar $ Strilen
Ledig stilling i Nordhordland og Gulen
Det verte ny ledig stilling i Nordhordland og Gulen på interkommunal brannførebyggjande avdeling.  Er du interessert kan du ta ein kikk her
fredag 15. februar Gulen kommune
Ope folkemøte om vindkraft på Sandøy
Møtet tek plass på Skjerjehamn hotell frå kl 12.00 - 15.00 Det vert både faglege og erfaringsbaserte innlegg, med tid for spørsmål.
torsdag 14. februar Gulen kommune
Ny informasjon om pasient- og brukarombodet
torsdag 14. februar Gulen kommune
Stilte spørsmål om skuleval i storfylket
Vil elevane frå Brekke kunna søkja på vidaregåande i Knarvik? Det var eitt av spørsmåla då det nye Vestland-fylket vart presentert i Sløvåg.
onsdag 13. februar $ Strilen
Fekk pålegg om å legga på kjettingar – nekta å høyra
Det enda med at politiet blei tilkalla.
tirsdag 12. februar $ Strilen
Seks vogntog fekk trøbbel i møte med vinterføre
– Det er rekvidert berging til fleire av vogntoga, opplyser Marianne Hove i Vegtrafikksentralen.
tirsdag 12. februar Strilen
Varierande januarnedbør
Medan enkelte lokale stasjonar berre fekk halvparten av normalnedbør i januar, fekk andre over det normale.
søndag 10. februar $ Strilen
Dette seier politimeisteren om utrykkingstida
Nyleg omtalte Strilen at politiet brukte over to timar på å kome fram til ei trafikkulykke. – For lang tid for ei utrykking, seier politimeisteren i Vest politidistrikt.
onsdag 6. februar $ Strilen
Tretti år på «skammelista»
Til saman har kommunane våre stått på Robek-lista i over tretti år. No er det berre Austrheim att.
tirsdag 5. februar $ Strilen
Populær opning av ny pub med noko attåt
Fullt hus på opninga av Dalsøyra kafé og pub
søndag 3. februar $ Strilen
Brukte to timar på å nå fram til trafikkulykke
Lensmannen beklagar seg. Ordføraren reagerer.
lørdag 2. februar $ Strilen
Sakstilfang til møte i kommunestyret 14.02.2019
fredag 1. februar Gulen kommune
Så mykje reiser ordførarane våre
Å vera ordførar kan medføra ganske mykje kjøring. Spesielt om du er så (u)heldig å vera ordførar i ein kommune som Gulen.
fredag 1. februar $ Strilen
Trafikken direkte
Fleire uhell i snøkavet tysdag.
tirsdag 29. januar Strilen
TEMAKAFÉ NORDHORDLAND –for deg som er berørt av kreft
mandag 28. januar Gulen kommune
Vidare utbygging av breiband - registrering av ynskje
Kartlegginga som Gulen kommune gjennomførte fram til 15. januar i år, hadde godt resultat, med fleire hundre registrerte ynskje. Opplysningane frå registreringa er eit viktig grunnlag for planen for vidare utbygging, som no er under arbeid. Det er framleis ynskjeleg med registrering av nye ynskje...
fredag 25. januar Gulen kommune
På tide å førebu seg til valet
Dato for kommunestyre- og fylkestingsvalet er 9. september. Allereie no bør parti og andre som ønskjer å stille liste til valet, førebu seg. 1. april er fristen. Frist for å levere inn liste til kommunestyrevalet er 1. april klokka 12:00. Denne fristen kan ikkje overskridast
torsdag 24. januar Gulen kommune
No kan du påverke vegvalet for nye Vestland fylke
Fellesnemnda for nye Vestland fylkeskommune ved arbeidsutvalet inviterer til fem opne dialogmøte. 4. februar - Bergen, Amalie Skram vgs, møterom Hans Tank 6. februar - Voss, Voss vgs, Skulstadmoen, auditoriet 7. februar - Gulen, Sløvåg, Vidsyn hotell 26. mars - Førde, Øyrane...
tirsdag 22. januar Gulen kommune
SOGN OG FJORDANE

Kino på Dalsøyra samfunnshus den 30.01.2019
tirsdag 22. januar Gulen kommune
Livsstilsendring - meistring av eiga helse
For deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt, hjarte-/karsjukdom.
tirsdag 22. januar Gulen kommune
Normalt år med varm sommar
I 2018 hadde me ein varm og fin sommar til ut juli, men året sett under eitt var nokså normalt.
tirsdag 22. januar $ Strilen
Knekte truleg nasen på kollega
Ein austeuropear er innlagt på Haukeland og ein sett bak lås og slå etter slåsting på ein brakkerigg på Byrknes.
søndag 20. januar $ Strilen
Trafikken direkte
Det snør det snør tiddeli bom.
fredag 18. januar Strilen
Bunadskurs til Ytre Sogn (Brekkebunad) til herre
onsdag 16. januar Gulen kommune
Satsar stort på skroting av gamle oljeriggar
Bergensselskapet Arise satsar i Sløvåg. Det kan gi 30–50 nye arbeidsplassar.
onsdag 16. januar $ Strilen
– Nei til vindmøller i Stølsheimen
Ei slik utbygging vil vere eit sterkt øydeleggjande naturinngrep, skriv Odd Inge Matre i dette innlegget.
tirsdag 15. januar $ Strilen
Visste ikkje om dei lokale ressursane
HRS svarer om leiteaksjonen etter Jan Rydheim.
tirsdag 15. januar $ Strilen
Sjeldan syn i Fensfjorden
Det skjer ikkje ofte, men somme skip er lasta med boreriggar.
mandag 14. januar $ Strilen
Søk om støtte til bossplukking
Miljødirektoratet opnar pengesekken for dei som vil bidra.
søndag 13. januar $ Strilen
Open hall i gymsalen ved Eivindvik skule
Onsdagar klokka 17:30 - 19:00
fredag 11. januar Gulen kommune
UKM Workshop 2019
Ungdomsrådet og Gulen Frivillingsentral arrangerer UKM i 2019. Kva er UKM? Ung Kultur Møtes! Ein arena der du kan drive med hobbyen din, og syne fram kva du gjer på. Du kan få eit fellesskap med andre unge som dyrkar same eller andre hobbyar.
torsdag 10. januar Gulen kommune
Grasrotandelen: Så mykje gjekk til lokal idrett og kultur i 2018
Sjå stor oversikt basert på 2018-tal
torsdag 10. januar $ Strilen
Pipebrann i Gulen
Det melde 110 Hordaland.
tirsdag 8. januar Strilen
Stor investering i vatn på Sandøy
Det skal investerast åtte millionar kroner i Ånneland vassverk, som vart kommunalt no frå årsskiftet.
fredag 4. januar $ Strilen
Dette er dei lokale, personlege bilskilta
XFILES, GOAPOTE og DRACULA er blant dei personlege bilskilta ein kan finna i regionen vår.
torsdag 3. januar $ Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GULEN

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL