Gulen
Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling
Framsida
fredag 09:33 Gulen kommune
Vårteljing av hjort 2019
Det vart også dette året utført vårteljing av hjort. Denne teljinga gjev oss eit førsteinntrykk av korleis hjortestammen er før kommande jaktsesong.
torsdag 12:24 Gulen kommune
Omlegging av kommunale telefonar
Torsdag 23. mai kl. 10.00 byter Gulen kommune telefonileverandør. Dette påverkar alle kommunale telefonnummer, både mobil- og fast-telefonar, bortsett frå legekontoret. Det kan difor vere lurt å utsetje å ringe til seinare på dagen.
onsdag 20:54 Gulen kommune
Tilbod om gratis HPV-vaksine blir avslutta ved utgangen av juni 2019
Tilbod om gratis HPV-vaksine for unge kvinner blir  avslutta ved utgangen av juni 2019. Dei som ikkje har tatt alle tre vaksinane, må skynde seg for  å få fullført innan fristen. Les meir her
onsdag 13:15 Gulen kommune
Folk på gata om politikk
Strilen har vore ein tur på gata for å høyra kva folk tenker om komunevalget. Er det håp for det nye bompengepartiet? Kven vert vinnarane og kven taper valet? Og ikkje minst, kven kjem dei til å stemma på?
tirsdag 20:57 $ Strilen
Nedgang i folketalet i første kvartal
Kommunane i Nordhordland og Gulen hadde nedgang i folketalet i første kvartal 2019.
tirsdag 10:44 $ Strilen
Smaken av Nordhordland inviterer til ny samling
Samlinga heiter: Produsentar møter salsledd Dato for samling: 27. mai kl.18.30 på Tveiten Gard (Skarsvegen 26, 5911 Alversund). Dette er ein moglegheit til å få presenterte seg som lokalmatprodusent til ulike typar salsledd som (Kaféar, butikkar, restaurantar, hotell m.m.). Det same...
tirsdag 10:05 Gulen kommune
Sommaraktivitet 2019
24-28 juni arrangerer Gulen Frivilligsentral sommaraktivitetar for born som har gått på mellomtrinnet i skuleåret 2018/2019. Aktivitetane vil føregå på Dalsøyra, og vi vil organisere skyss frå dei ulike bygdene som har born som melder seg på.  For å...
mandag 09:42 Gulen kommune
SOGN OG FJORDANE

– Det beste med revyen er fellesskapet
Ungdomslaget i Eivindvik leverte varene frå scena i Vårtun.
lørdag 18. mai $ Strilen
Sjå lesarbilda frå 17. mai-feiringa
Vi i Strilen ønskjer å vise lesarane sine flotte 17. mai-bilde. Bruk #strilen, så vi kan dele dei med andre i Nordhordland og Gulen.
torsdag 16. mai Strilen
17. mai-feiring i Eivindvik 2019
Les meir om program for dagen her
onsdag 15. mai Gulen kommune
Gulen kommune byter IKT-samarbeid frå SYSIKT til IKTNH
Sidan 2010 har Gulen kommune vore ein del av Sunnfjord og Ytre Sogn IKT-samarbeid (SYSIKT), saman med 9 andre kommunar i Sogn og Fjordane. IKT-avdelinga har vore lokalisert i Førde kommune, og dei har hatt driftsansvar for kommunen sine datasystem og -utstyr.
mandag 13. mai Gulen kommune
Tilskot til veglys
I budsjett for 2019 har kommunen satt av kr 100 000 i driftstilskot til veglys i bygdene.
mandag 13. mai Gulen kommune
Strilen direkte
Her får du nyheiter frå Nordhordland og Gulen. Finn du ikkje saka du trykte deg inn på? Bla deg nedover på sida!
søndag 12. mai $ Strilen
Strilen direkte
Her får du nyheiter frå Nordhordland og Gulen. Finn du ikkje saka du trykte deg inn på? Bla deg nedover på sida!
lørdag 11. mai $ Strilen
17. Mai feiring i Brekke
Framsida
fredag 10. mai Gulen kommune
Ingen vil vera sokneprest i Gulen
Prosten leitar framleis etter nokon som vil vera fast sokneprest i Gulen.
tirsdag 7. mai $ Strilen
Sjå lesarane sine bilde!
Strilen-lesarane har delt mange fotoglimt med #strilen. Send gjerne ditt bilde, du også!
søndag 5. mai Strilen
Ekte handballglede: – Eg synest det er gøy!
Gulen inviterte seg sjølve til Nordhordlandshallen for å spele handballcup mot Knarvik IL fredag ettermiddag. Det resulterte i fest og glede for dei minste.
lørdag 4. mai $ Strilen
Krinsmøte om ungdomsstegstrukturen
Gulen kommune har ei arbeidsgruppe som vurderer mogeleg endringar i ungdomsstegstrukturen. Arbeidsgruppa vil presentere arbeidet sitt og gje lokalsamfunna eit høve til å komme med innspel før den politiske handsaminga av saka.
fredag 3. mai Gulen kommune
Saman om eit betre vassmiljø
Framsida
fredag 3. mai Gulen kommune
Huset i bygda - invitasjon
Ynskjer du å styrke ditt lokale kulturbygg, treng du idear til aktivitetar og arrangement eller lurar du på kor du kan søkje om midlar til huset ditt? Då er dette samlinga for deg! Hussamlingane er viktig møteplass for huseigarar, for å utveksle erfaring
torsdag 2. mai Gulen kommune
Kritisk til manglande barnehagekapasitet
– På Byrknes er det full barnehage. Det kan føre til at familiar ikkje vert buande i kommunen.
torsdag 2. mai $ Strilen
Tidenes toppturer i havgapet
3-fjellsturen i Ytre Gulen:
onsdag 1. mai $ Strilen
Kunngjering av søknad om arealendring av eksisterande akvakulturlokalitet for laks og regnbogeaure
Firda Sjøfarmer AS søkjer om arealendring av eksisterande akvakulturlokalitet for laks og regnbogeaure.
fredag 26. april Gulen kommune
Innkalling til møte i kommunestyret 02.05.2019
fredag 26. april Gulen kommune
Strilen direkte
Her får du nyheiter frå Nordhordland og Gulen. Finn du ikkje saka du trykte deg inn på? Bla deg nedover på sida!
onsdag 24. april $ Strilen
Dette er den «lokale» 6. divisjonsavdelinga
Kan Radøys andrelag bita frå seg i kamp mot blant anna Nordre Holsnøy og Masfjord/Gulen?
mandag 22. april $ Strilen
Folkemøte - God folkehelse gir god trivsel
Gulen kommune er opptatt av at innbyggjarane våre skal trivast. 25. april ønsker me difor at du kjem og gir di stemme når me skal prioritere trivselsfaktorar. Kva skal til for du har det bra i kommunen vår, i dag og i framtida? 
onsdag 17. april Gulen kommune
Roleg og problemfri påskeutfart
.
onsdag 17. april Strilen
Postlista til Gulen kommune
Det har vore litt startproblem for arkivet i samband med innføring av nytt fag-system for stillings-søknader til Gulen kommune (EasyCruit).
tirsdag 16. april Gulen kommune
Leserbrev: Mer forutsigbarhet rundt vindkraft
Vindkraft-debatten tyder på at folk ønsker at Norge skal bygge ut mer fornybar energi, men at de fleste ikke ønsker seg vindmøller i nærheten av der de bor, skriver Liv Kari Eskeland (H), medlem av energi og miljøkomiteen på Stortinget.
mandag 15. april $ Strilen
Lesarbrev: Miljøkriminalitet i offentleg regi
Det tragiske er at vindmøllene, som nokon hevdar skal berga miljøet, no held på å bli miljøet sin verste fiende, skriv Albert Kjetland i dette lesarbrevet.
mandag 15. april $ Strilen
SOGN OG FJORDANE

Mellombels senking av Taklevatnet
Framsida
mandag 15. april Gulen kommune
Lesarbrev: Masfjorden Ap er for fangst og lagring av CO2, vindmøller til havs og framleis flotte naturopplevingar i fjellet!
Det er svært viktig å mobilisere til økt innsats for å nå klimamåla, men naturen må ikkje ofrast av den grunn, skriv Torill Torsvik Størkersen i Masfjorden Arbeidarparti.
søndag 14. april $ Strilen
Eit folkeleg motbakkeløp
Folk kom frå fjern og nær for å delta på Piltevarden opp på Mjømna i Gulen.
søndag 14. april $ Strilen
Samla alle 51 stolpane på ei veke
«Stolpejakten» i Alver har vore ein suksess.
søndag 14. april $ Strilen
Kommunen hyllar postveg-eldsjelene
.
fredag 12. april $ Strilen
Fleire lokkar med båtturisme i Nordhordland og Gulen
.
fredag 12. april $ Strilen
Dette er løpa i Nordhordland og Gulen i 2019
Terminliste over lokale løp og turar i 2019.
torsdag 11. april $ Strilen
NGIR sorterer bosset ditt bit for bit
Ein gjennomsnittleg familie i Nordhordland kastar over to tonn boss kvart år. Me har møtt menneska som tar seg av det.
tirsdag 9. april $ Strilen
Eit møte med kunstnaren Theodor Kittelsen
Torsdag 11. april kl 17.00, vert det eit møte med Theodor Kittelsen på biblioteket i Eivindvik. Han er kjent for sine stemningsfulle maleri, akvarellar og eventyrillustrasjonar av folk, troll, dyr og landskap. Vi føl Kittelsen frå oppveksten i Kragerø,
tirsdag 9. april Gulen kommune
Sikringsarbeid på veg ved Fureneset kai og Kalvøy
Framsida
tirsdag 9. april Gulen kommune
Fråsegn: Stå samla mot vindkraft i Nordhordland
Vil vera eit alvorleg trugsmål mot landskap, naturmangfald, friluftsliv og reiseliv, skriv Naturvernforbundet Nordhordland.
mandag 8. april $ Strilen
16 for raske på E39 i Lindås
Lensmannen er ikkje imponert over talet på kor mange som blir att for høg fart.
mandag 8. april $ Strilen
Samla inn over 100 tonn batterier!
Over 15 800 fjerdeklassinger frå heile Noreg deltok i årets Batterijakt. Sammen har dei klart å samle inn svimlande 100,3 tonn brukte batterier. I hovudkonkurransen var det mange klasser som nådde maksimal poengsum på 2000 poeng. Vinnaren måtte derfor
mandag 8. april Gulen kommune
Fritt skuleval - Svar til Jenny Følling
.
søndag 7. april $ Strilen
Lesarbrev: Gulen og Austrheim Høgre vil ha fritt skuleval i det nye Vestland
.
søndag 7. april $ Strilen
Lesarbrev: Ja til fornybar energi
Rasering av urørt natur er ikkje vegen å gå, skriv KrF-laga i Nordhordland og Gulen.
lørdag 6. april $ Strilen
Hold Norge Rent inviterer til strandryddeuke
I år inviterer Hold Norge Rent til ein storstilt dugnad for å kartleggje forsøpla områder. Målet er både å få meir kunnskap om forsøpling og å gjere det enklere for frivillige å finne eit sted å rydde.  For å leggje inn eit...
onsdag 3. april Gulen kommune
Invitasjon til Drikkevasstudien
Framsida
onsdag 3. april Gulen kommune
Lesarbrev: Baklengs inn i Vestland fylke
Skal elevane frå Gulen måtte få ansvaret for å redde distriktskulane i Sogn og Fjordane, slik at andre elevar kan bu heime?
tirsdag 2. april $ Strilen
Innleverte listeforslag til kommunestyrevalet 2019
Fristen for å levere inn listeforslag til kommunestyrevalet 2019 gjekk ut 01.04.2019 kl. 12.00.
mandag 1. april Gulen kommune
Fredar Stølsheimen - men Nordhordland og Gulen kan få vindkraftanlegg
NVE peiker ut 13 område i heile landet som aktuelle for vindkraftanlegg. Nordhordland og Gulen er blant dei.
mandag 1. april Strilen
Gulen kommune blei heidra med nasjonal pris under fylkesmønstringa
UKM-deltakarar frå Gulen aukar år for år. – Vi har hatt skikkeleg oppsving.
søndag 31. mars $ Strilen
Døypte millionbåten «Rosedoktoren» på kaia heime
.
lørdag 30. mars $ Strilen
Gulen KrF har lista klar
.
fredag 29. mars $ Strilen
Ny betalingsterminal på legekontoret
Legekontoret i Eivindvik har fått betalingsterminal på venterommet. Denne er operativ frå 01. april. På denne kan ein velje å betale med bankkort eller få ei faktura. Ein skal altså ikkje betale i luka lenger. Sjølv om vi framleis er forplikta til å ta
fredag 29. mars Gulen kommune
SOGN OG FJORDANE

Gulen-selskap konkurs - 155 millionar i gjeld
.
onsdag 27. mars $ Strilen
Vårteljing av hjort
Viltforvaltninga i Gulen kommune gjennfører teljing av hjort denne våren også.
onsdag 27. mars Gulen kommune
Ny «radio» frå Nordhordland – og du er programsjefen!
Kva har Arne Årseth, lokalavisa Strilen, konserndirektør Bente Lorentzen og dagleg leiar Baste Tveito til felles?
mandag 25. mars Strilen
Ope folkemøte om tilskotsordningar og den Trondhjemske Postveg
torsdag 21. mars Gulen kommune
Anbod utlysning - Frist 12.04.19 og 26.04.19
torsdag 21. mars Gulen kommune
Mann dømt for seksuell omgang med barn under 14 år
Mannen er dømt for overgrep mot tre jenter. Fleire av overgrepa har skjedd mot mannen sin eigen stedotter.
onsdag 20. mars $ Strilen
Årets "krafttak mot kreft"
tirsdag 19. mars Gulen kommune
Fjeld og Hauken: Om lokalavisa si stilling
mandag 18. mars $ Strilen
– Viktig å stå saman som eit veldefinert område
På oppdrag frå Gulen og Masfjorden næringsråd, har Telemarksforskning utarbeidd ein «attraktivitetsanalyse» for kommunane.
mandag 18. mars $ Strilen
Bokbåten kjem til Sandebygda
Laurdag den 23.03. kl 14.00-17.00 kjem bokbåten Epos attende til Sandebygda. Program ca kl. 14.00 "Gudespor - forteljerkunst, undring og filosofi" med Marianne Stenerud. Programmet høver for alle frå 4-104 år. Les meir om bokbåten
mandag 18. mars Gulen kommune
Klyngetunet
Torsdag 21.03 kl. 18.00 kjem forfattar Eva Røyrane og fotograf Oddleiv Apneseth til biblioteket i Eivindvik for å fortelje om den nye boka si "Klyngetunet - den norske landsbyen" Ein gong i tida, budde mange nordmenn saman i landsbyliknande fellestun. I desse tuna budde og arbeidde familiar i...
mandag 18. mars Gulen kommune
Får ikkje søka i Knarvik neste skuleår
.
mandag 18. mars $ Strilen
– Alle i Masfjorden får tilbod om fiber i år
.
søndag 17. mars $ Strilen
Pensjonistane på kabelferja
www.strilen.no
søndag 17. mars $ Strilen
Smaken av Nordhordland - Nordhordlands menyen
Meld dykk på slik:  - Mail: hildegunn@gmnh.no - Telefon: 48 25 55 30    Kva må eg vite:  Lokalmatprodusentar - kva råvarer har du?  Serveringsstader - har du kokk/ fagutdanna/ matentusiast som kan stille på denne samlinga? (Har allereie snakka med mange
fredag 15. mars Gulen kommune
Sakstilfang til møte i kommunestyret 21.03.2019
torsdag 14. mars Gulen kommune
Draumeplassen 2019
I 2015 vart Draumeplassen-konkurransen lyste ut for første gong. Her vart frivillige lag og organisasjonar i Sogn og Fjordane inviterte til å skildre sin draume-naturmøteplass. Det var til saman 19 søkarar, og Hardbakke (Solund) og Davik (Bremanger) vart kåra til vinnarar. Dei to...
torsdag 14. mars Gulen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GULEN

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL