Gulen
Braanaas om framtida og livet: – Litt tid til eg skal løyse honnørbillett og legge meg under ei palmebusk
Oppdrettsgründeren og laksemilliardæren gav førre veke stafettpinnen vidare til neste generasjon.
05:50 $ Firda
Kristin kryssar kommunegrensa for å styrke det frivillige arbeidet
Ho har vore ein stor pådrivar for det frivillige arbeidet i Gulen. No er Kristin Kvamme Rasch tilsett som Masfjorden sin første frivilligkoordinator i full stilling.
mandag 17:00 $ Avisa Nordhordland
Baste Tveito røper framtidsplanane
Då ein gammal kjenning ringde, vart det for freistande. No opnar Baste Tveito opp om kvifor han sluttar som dagleg leiar i Nordhordland næringslag.
mandag 13:12 $ Avisa Nordhordland
Firda Seafood sin nye toppsjef: – Eg har ikkje tenkt å snu opp ned på noko med det første
35 år gamle Lina Braanaas Utne tok førre veke over som konserndirektør i havbruksgiganten Firda Seafood Group AS.
mandag 11:07 $ Firda
Selde bankbygget. Dette var kjøpssummen
Lista over eigedomsoverdragingar for januar 2023 er klare. På toppen av lista finn ein salet av bankbygget på Sandane.
lørdag 18:50 $ Firda
Sender nytt brev til fylkeskommunen: No vil Gulen kommune ha skikk på tunnelane ved Brekke
– På strekkja er det to tunnelar som er bygde på 60-talet, og er i særs dårleg forfatning. Det er ikkje passering for to lastebilar og dei er heilt utan lys.
lørdag 05:29 $ Avisa Nordhordland
Ver med inn på den nye brann- og ambulansestasjonen
På Dalsøyra i Gulen har dei to naudetatane endeleg fått bilane sine inn under tak - og garderobar. Dei førre stasjonane var heilt utdaterte og oppfylte ikkje krava frå Arbeidstilsynet. No tek dei i bruk eit moderne bygg.
fredag 18:38 $ Avisa Nordhordland
Flyttar inn i ny brann- og ambulansestasjon: – Ein heilt ny arbeidskvardag
Naudetatane har drøymt om det i årevis, og Arbeidstilsynet har peika på at det var altfor enkle kår slik det var før. Den nye stasjonen er eit viktig løft for beredskapen.
fredag 18:37 $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Rykte ut til skorsteinsbrann i Gulen
Brannvesenet var torsdag kveld på veg til Furnes i Gulen, etter melding om brann i ein skorstein.
torsdag 21:07 $ Avisa Nordhordland
Rykte ut til skorsteinsbrann i Gulen
20.47 melde 110 Vest på Twitter at brannmannskap frå Byrknes og Dalsøyra stasjon rykte ut til brann i skorstein på Furnes i Gulen.
torsdag 20:48 Firda
Køyreturen enda opp i husveggen
Tysdag kveld køyrde ein lastebil av vegen, over autovernet og inn i ein husvegg i Gulen.
torsdag 15:23 $ Avisa Nordhordland
Alver er klimaverstingen i heile landet: Full produksjon på Mongstad gav auke i utsleppa
Nyleg la Miljødirektoratet fram tala for klimagassutslepp i kommunane for 2021. I Nordhordland finn ein både den beste og den verste utsleppskommunen i heile landet.
torsdag 2. februar $ Avisa Nordhordland
Ola Braanaas gir roret vidare til neste generasjon: Lina Braanaas Utne (35) er ny toppsjef
Laksegründer Ola Braanaas gir seg som administrerande direktør i Firda Seafood Group.
onsdag 1. februar $ Avisa Nordhordland
Gulen-dominans på bustadsala for januar
Austrheim har stort sett flest av dei dyraste eigedomane kvar månad, men i januar måtte dei sjå seg slått.
onsdag 1. februar $ Avisa Nordhordland
Denne duoen er den nye hotelleiinga
Her er næringslivsloggen til og med torsdag 26. januar 2023.
fredag 27. januar $ Firda
Vegard Flatøy vert ny NH-redaktør: – Dette betyr noko ekstra for meg
Trass stor interesse for jobben, var det ikkje behov for å reisa langt for å finna den neste redaktøren i Nordhordland.
onsdag 25. januar Avisa Nordhordland
Vil ha sak om Brekke-tunnelane i kommunestyret: – Stillaste gut i klassen endar ofte opp med ingenting
– Me vil ha på bordet ei sak om Brekke-tunnelane så snart det let seg gjera. I formannskapet og i Gulen kommunestyre. Og me må møta fylkeskommunen for å få fortgang i arbeidet med å skikk på desse to tunnelane.
tirsdag 24. januar $ Avisa Nordhordland
Sterk vind i Sognesjøen: Ferjesamband kansellerer stopp
Vegtrafikksentralen melder måndag klokka 16.00 at anløp på Losna er kansellert inntil vidare grunna sterk vind.
mandag 23. januar Firda
Dagfinn (26) valde å satse då selskapet han jobba i gjekk konkurs. No har han oppretta aksjeselskap
Her er næringslivsloggen til og med torsdag 19. januar 2023.
fredag 20. januar $ Firda
Har kjempa for lys i tunnelane i 40 år: – Eg må innsjå at det ikkje skjer i mi tid
Hallvard Oppedal (Sp) har gjennom eit langt liv som politikar stått på for den rasutsette og mørklagde strekninga mellom Insefjord og Brekka. No kastar han inn handkledet.
onsdag 18. januar $ Avisa Nordhordland
Set inn meir kapital i eigedomsselskapet
Her er næringslivsloggen til og med måndag 16. januar 2023.
tirsdag 17. januar $ Firda
Fylkesveg 602 i Gulen mellombels stengd
Fv. 602 ved Hjartholm i Gulen er stengd.
mandag 16. januar Firda
Utanlandsk vogntog køyrde seg fast ved Ånneland: – Dårlege dekk
Måndag måtte redningsbil rekvirerast, då eit utanlandsk vogntog køyrde seg fast på fylkesvegen over Sandøyna i Gulen.
mandag 16. januar $ Avisa Nordhordland
Vogntog stod fast i Gulen
Vegtrafikksentralen vest melde måndag formiddag at eit vogntog stod fast på fylkesveg 5582 ved Sandøyna i Gulen. Det var då mogleg å passere for personbilar, ifølge Vegvesenet.
mandag 16. januar Firda
Robin, Henrik og Mariell inviterte alle ungdommane: – Eit enormt engasjement
Dei har sakna møteplassar for dei unge. Mariell håpar initiativet kan bidra til nye vennskap og ein lettare overgang til vidaregåande.
søndag 15. januar $ Avisa Nordhordland
Dødsfall registrert i veke 52 og i veke 1
Sogn og Fjordane tingrett registrerte til saman 52 dødsfall desse vekene.
fredag 13. januar $ Firda
Sunnfjordparken AS har fått inn meir pengar
Her er næringslivsloggen til og med torsdag 12. januar 2023.
fredag 13. januar $ Firda
Bad ministeren om fleire politifolk: – Umogleg å få god nok responstid utan oppbemanning
Regjeringa skal opne ni nye politikontor i 2023, i Gulen bad dei ministeren om nok tilsette på kontoret dei allereie har.
torsdag 12. januar $ Avisa Nordhordland
Ragnhild (38) startar investeringsselskap
Her er næringslivsloggen til og med torsdag 5. januar 2022.
søndag 8. januar $ Firda
Terje kjøpte brannbilen for å ha den som delebil, så ombestemte han seg: – Dersom eg køyrer den ned til Ukraina så har eg gjort mitt
Brannbilen redda liv i Gulen og Masfjorden fram til for få år sidan. No skal den bidra til sikkerheita i Ukraina.
fredag 6. januar $ Avisa Nordhordland
Desse eigedomane var dyrast i fjor – næring langs kysten og hytter på fjellet
Lengst sør og vest i regionen gjekk det store summar i kjøp og sal av næringseigedomar i fjor, men i Masfjorden gjorde hyttene reint bord. Me har sett på dei ti dyraste eigedomssala i alle kommunane i Nordhordland og Gulen.
onsdag 4. januar $ Avisa Nordhordland
Lise vart president – Helge slutta etter 44 år: Desse skifta jobb i 2022
Ein ny kommunedirektør, ein lokal fotballpresident og ny næringslivstopp på Mongstad. Her er nokre av dei som bytta jobb i 2022.
tirsdag 3. januar $ Avisa Nordhordland
Eigedomssalet i Gulen i desember
Andel av Gnr 95, bnr 351 er overdrege frå Lars Erik Larssen til Janne Garvik
tirsdag 3. januar $ Firda
VESTLAND

Denne Førde-bustaden gjekk for 6,5 millionar. Eit anna kjøp trona øvst, til to millionar meir
Her finn du alle eigedommane som vart selde i desember. Klikk deg inn på kvar av linkane for å sjå oversikta for kvar kommune.
tirsdag 3. januar $ Firda
Same bustad toppa lista to månader på rad
Austrheim har nok ein gong flest og dyrast eigedomsoverdragingar, og listetoppen frå november gjer comeback.
tirsdag 3. januar $ Avisa Nordhordland
Jon Ove har vore avløysar heile livet: – Nordmenn vil ikkje ha ei slik arbeidstid
Han skulle helst ha hatt fire fagbrev for å vere best mogleg rusta til alle arbeidsoppgåvene. Dessutan må han hanskast med utspekulerte kyr, som merkar at bonden sjølv ikkje er i floren.
mandag 2. januar $ Firda
Jon Ove har vore avløysar heile livet: – Nordmenn vil ikkje ha ei slik arbeidstid
Han skulle helst ha hatt fire fagbrev for å vera best mogleg rusta til alle arbeidsoppgåvene. Dessutan må han hanskast med utspekulerte kyr, som merkar at bonden sjølv ikkje er i floren.
søndag 1. januar $ Avisa Nordhordland
Kreativt kunstnarpar flytta til øya då dei trong olbogerom: – Her er det nasjonalromantisk
– Då vi var på visning sat vi på berget der nede og kika utover fjorden, fortel Heidi Torsvik, og peikar ut det store stovevindauget. Ho og sambuaren Rasmus Bu Riveland var begge selde.
31. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Gler seg over full momskompensasjon til frivillige organisasjonar
173 frivillige lag og organisasjonar i regionen mottek til saman nær 6,8 millionar kroner i momskompensasjon.
26. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Då sjuåringar måtte bu på hybel: - Å reisa heim til jul var jo litt spesielt
– Heim til jul? Ja, det var jo fint for ein 7-8 åring å få reisa heim når jula nærma seg. Men eg hadde det jo så flott der eg var elles og. Som hybelbuar hjå Gunhild og Andreas, og skulegut her på Mjømna skule.
25. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Har målt vêr og vind i trekvart århundre: – Det var no så ymse med vêret før i tida og
– Det vart ein del av den daglege rutinen på garden. Ut morgon, middag og kveld for å sjekka nedbøren, lesa av temperaturen, sjå på vindretningen og måla omtrent kor høgt skylaget låg. Og så melda frå til Vêrvarslinga på Vestlandet.
25. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Fleire farevarsel i Nordhordland: – Vurder broddar og berekn ekstra tid til transport
Meteorologane har sendt ut fleire farevarsel for Nordhordland 1. juledag.
25. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Ho skal vere med å utvikle kompetanse for utdanning og næringsliv
Her er næringslivsloggen til og med måndag 19. desember 2022.
21. desember 2022 $ Firda
Jaktar nokon som vil overta salongen etter 25 år
Då Masfjorden-jenta eigentleg ville lima på att alt håret, forstod ho at ho hadde eit talent for klipping. Trass stor trivsel i yrket, jaktar Haugsvær no etter nye krefter på Brekke.
21. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Her har du størst sjanse for å støta på ein millionær
Dei færraste innbyggjarane hamnar på topplistene over inntekt, formue og skatt. Her er svaret på kva ein typisk innbyggjar i Nordhordland tener.
21. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Fleire kvinner blant dei rikaste under 40
Det er stor mannsdominans på topplistene for formue, men blant dei under 40 år, er kjønnsbalansen langt betre.
7. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Dette tente kommunetoppane i fjor
Dei øvste leiarane i kommunen er ikkje dei som tenar mest. Kommunedirektørane hamnar stort sett på topp i Nordhordland og Gulen.
7. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Braanaas toppar skattelistene – to søskenpar frå Gulen og Modalen utmerker seg
Havbruksgründeren som melde flytting til Bø i Vesterålen var den som tente mest, hadde mest formue og betalte mest i skatt i Nordhordland og Gulen i 2021.
7. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Her har det vore hotelldrift sidan 1980-talet: No er det til sals
Sidan 2006 har Gustav Erik Blaalid eigd Gulating Hotell i Eivindvik, men før pandemien bestemte han og kona seg for å avvikle drifta og satse på utleige. No ligg bygget ute for sal.
7. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Satsar stort for å sikra seg nye havvindprosjekt: – Ei enorm moglegheit
Det byrja med betongproduksjon i ein flor. No vil Wergelandgruppa stå i spissen for eit nytt industrieventyr – i konkurranse med heile verda.
6. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Eigedomssalet i Gulen i november
Nordre garden 20 (Gnr 95, bnr 10) er overdrege frå Olav Byrknes til Grete Byrknes Vea, Gro Helen Byrknes og Sigurd Byrknes
3. desember 2022 $ Firda
Denne bustaden trona suverent på pristoppen
Her finn du alle eigedommane som vart selde i november. Klikk deg inn på kvar av linkane for å sjå oversikta for kvar kommune.
3. desember 2022 $ Firda
Restaurantsjefen Ikram skal opne ein ny eteplass i Gulen
Ikram Yorulmaz har budd i fem land, og enda til slutt opp i Gulen. No vil han bidra til å gjere kommunen meir attraktiv.
2. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Får 36,5 millionar tilbake for havbruksnæringa
Havbruksfondet byr på langt meir enn venta for nokre av kommunane i regionen. I Gulen og Alver seier ordførarane seg svært nøgde med utbetalinga.
2. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Glade for milliontilskot: – Det er potensial for eksport i Nordhordland
Både i Knarvik og i Sløvåg vart det jubla for milliontilskot dei neste ti åra.
1. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Denne kommunen stod for nesten alle eigedomssala førre månad
Utan eit bustadsal på Dalsøyra, ville Austrheim hatt heile lista over dyre eigedomsoverdragingar for seg sjølv i november.
1. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Berre tolv personar på avgang frå Oppedal
Kl. 18.40 i kveld tek ferja mellom Oppedal og Lavik berre 12 passasjerar grunna spesialtransport.
30. november 2022 Firda
Brann i transformator i Gulen
Det brann tysdag kveld i ein transformator på Otneset i Gulen.
29. november 2022 $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Brann i transformator i Gulen
Det melde 110-sentralen Vest klokka 19.18 tysdag.
29. november 2022 Firda
Lokalt næringsliv slit med å få tak i fagarbeidarar
Næringslivet vil få fram at yrkesfag er attraktivt, og at det finst gode jobbar i nærmiljøet. Behovet for arbeidskraft vil verta stort i åra som kjem.
28. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Linn vil utvikle næringslivet i Gulen
Linn Dyveke Wilberg har starta og drifta fleire selskap. No vil ho gje råd til andre.
28. november 2022 $ Firda
Linn har mange ballar i lufta: No vil ho utvikle næringslivet
Linn Dyveke Wilberg har starta og drifta fleire selskap. No vil ho gje råd til andre.
25. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Så mange har tatt fjerde oppfriskingsdose i din kommune
– Pågangen er ikkje så høg som den var før, seier kommune- og smittevernelege Øystein Furnes i Sunnfjord kommune.
24. november 2022 $ Firda
Foreslår dette som Nasjonal turistveg
Vestland fylkeskommune meiner vegstrekninga frå Sløvåg til Askvoll på fylkesvegane 57 og 609 bør trekkast fram som nasjonal turistveg.
24. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Slakteriet får 750.000 kroner i bot etter at 17.000 oppdrettslaks rømde
Etter at eit fartøy laga hol i ei merd ved slakteriet, rømde rundt 17.000 slakteklare fisk.
23. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Kva er bjørn på latin? Det veit desse elevane, og no er dei vidare til fylkesfinalen
Gulen ungdomsskule og Radøy ungdomsskule imponerte i Klassequizen.
23. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Julebordsesongen er i gang: – Vi har bestilt eit tonn med lutefisk
I fjor vart julebordsesongen avlyst i siste liten. No strøymer gjestane til hotella for å feire utan restriksjonar.
22. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Trafikkulykke i Gulen: – Politiet kjem til å opprette sak
To bilar var involvert i ei trafikkulykke i Gulen tysdag kveld. Den eine bilen måtte seinare bli frakta bort av bilbergar.
22. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Reagerer etter uromelding om mangel på helsepersonell: – Svikt i systemet
Ordføraren seier at han jobbar saman med administrasjonen om å finna løysingar på bemanningskrisa i Gulen. Høgre sin ordførarkandidat meiner administrasjonen har vore for dårlege til å informera kommunepolitikarane om situasjonen.
21. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Klør seg i hovudet over vegstengingar: – Forstår ikkje at det er mogeleg
Dei møtte vegarbeid etter vegarbeid. Prikken over i-en kom då dei måtte venta i nær tre timar. Einaste omkøyringsveg var vinterstengd.
20. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Gulen må ty til vikarbyrå for å ha nok legar
Fastlegekrisa råkar heile landet. No må også Gulen kommune punge ut for mellombels arbeidskraft.
16. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Klagestorm mot Fjordkraft etter prissjokk: – Mange vil slita på grunn av dette
Pensjonist Gørill Skaale Johansen fekk sjokk då ho las straumrekninga frå Fjordkraft. På sosiale medium haglar det med meldingar frå sinte kundar som vil byta straumleverandør.
15. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Tåke stoppa ferjesamband
Ferjesambandet Leirvåg – Sløvåg på fv. 57 vart tysdag morgon innstilt inntil vidare grunna tåke.
15. november 2022 Firda
Legg opp til å bruke 3,6 millionar kroner på vegplanlegging i Nordhordland
Fylkesadministrasjonen ønsker å bruke 3,6 millionar kroner på å planlegge utbetringar på fylkesvegar i Nordhordland neste år.
15. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Arbeidarane som ikkje er gode nok for Arbeidarpartiet?
I iveren etter å flå oppdrettsbaronane ser Arbeidarpartiet ut til å ha gløymd gjengen som flår fisken.
14. november 2022 Avisa Nordhordland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL