Gulen
Alver trekkjer folketalet opp
.
onsdag 16:22 $ Strilen
Retningsliner for smittevern i samband med utleige av lokale i bygdehus
Gjeld arrangement med inntil 50 deltakarar.
onsdag 08:36 Gulen kommune
Kvaliteten på badevatnet er testa
.
tirsdag 17:50 $ Strilen
Melde frå til barnevernet
Gulen kommune har no lagt til rette for at ein skal kunne sende bekymringsmelding til barnevernet digitalt. Dette er utvikla på ein sikker måte via det nasjonale prosjektet DigiBarnevern.
tirsdag 13:55 Gulen kommune
Politiet etterlysar eigaren av denne klokka
.
mandag 12:54 $ Strilen
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen barnehageåret 2020/2021
Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2020/2021 er 1. juni.
onsdag 20. mai Gulen kommune
Oppdatert informasjon for Gulen helsestasjon og skulehelsetenesta
Helsestasjon har gjenoppretta tilnærma normal aktivitet i tråd med nasjonale retningslinjer for helsestasjons- og skulehelsetenesta, og nødvendige smitteverntiltak.
onsdag 20. mai Gulen kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon
tirsdag 19. mai Gulen kommune
VESTLAND

Det er planlagt montering av vegrekkverk i veke 21 og 22 på fylgjande vegstrekningar
tirsdag 19. mai Gulen kommune
Heimesiger i Gulen
.
søndag 17. mai $ Strilen
Hoppande glade på «heimefeiring»
.
søndag 17. mai $ Strilen
Feirer 17. mai med kavalkade og video
.
søndag 17. mai $ Strilen
17. mai i Gulen kommune 2020
17. mai i Gulen kommune
fredag 15. mai Gulen kommune
Hjelp oss å dokumentere årets 17. mai!
.
fredag 15. mai Strilen
Ber om meir pengar til Gulatinget
.
fredag 15. mai $ Strilen
Vil dumpa stein i Fensfjorden
.
fredag 15. mai $ Strilen
Statens vegvesen krev erstatning etter trafikkulykke
.
fredag 15. mai $ Strilen
Koronasituasjonen. Statusrapport nr. 7 i Gulen 15.05.2020
Her kjem informasjon om endringar gjeldande frå neste veke (veke 21).
fredag 15. mai Gulen kommune
17. mai-program for Nordhordland og Gulen 2020
.
torsdag 14. mai $ Strilen
Rettleiar for drift av camping og gjestehamner
Det har ikkje kome ein landsdekkande rettleiar for drift av camping og gjestehamner. I påvente av den landsdekkande rutina vil Gulen kommune vise til dei retningslinene som er utarbeida for Vestfold og Telemark fylke.
mandag 11. mai Gulen kommune
Fakturering barnehage og SFO i mai
Tysdag 14. april vart den nasjonale betalingsstoppen Barnehage og SFO oppheva. Frå den datoen skal alle betale for tenesta dei har.
mandag 11. mai Gulen kommune
Dyrast på Dalsøyra
.
lørdag 9. mai $ Strilen
Koronasituasjonen. Statusrapport nr. 6 i Gulen 08.05.2020
Her kjem nytt frå oss i Gulen kommune.
fredag 8. mai Gulen kommune
Skulestart for 5.-10.klasse onsdag 13.mai
Framsida
fredag 8. mai Gulen kommune
Dobbel nedbør i april
.
torsdag 7. mai $ Strilen
Testing av Covid19 i Gulen kommune
Alle med mistenkt Covid19 kan frå 29.04.2020 verte testa ved Eivindvik legekontor - måndag - fredag.
torsdag 7. mai Gulen kommune
Får skyta grågås på badeplass
.
onsdag 6. mai $ Strilen
90-åring omkom i Gulen
.
onsdag 6. mai $ Strilen
Strilen direkte
.
mandag 4. mai $ Strilen
15 starta opp - ingen gjekk konkurs
.
søndag 3. mai $ Strilen
Mann funne død i Gulen
.
lørdag 2. mai $ Strilen
Held fram søket etter sakna mann i Gulen
.
lørdag 2. mai $ Strilen
17. mai feiring i Gulen
Årets 17. mai feiring blir ikkje som vanleg. Komitèane rundt i kommunen jobbar kreativt, og det vert mange gode, fine og morosame alternativ til årets feiring.
torsdag 30. april Gulen kommune
VESTLAND

Leiteaksjon etter eldre mann
.
torsdag 30. april $ Strilen
Odd Harald har flytande hybel
.
onsdag 29. april $ Strilen
Offentleg høyring av ruspolitisk handlingsplan for Gulen kommune 2021-2025
Ruspolitisk handlingsplan skal fylgje kommunestyreperioden, og rullerast og leggast ut for offentleg høyring. Noverande plan gjeld ut 2020.
onsdag 29. april Gulen kommune
Klargjer for kaféopning på Hosteland
.
søndag 26. april $ Strilen
Politiet er på plass på Hosteland
.
lørdag 25. april $ Strilen
Dette fekk bedriftene i koronastønad
.
fredag 24. april $ Strilen
Gulen kommune opnar gradvis opp for å besøke eldre på bu- og omsorgssenter
Gulen kommune oppmodar sterkt om framleis minst mogeleg besøk til eldre på bu- og omsorgssentra våre. Grunnen er at bebuarane har generell nedsett helsetilstand, og at dei fleste tilhøyrer risikogrupper for smitte og sjukdom.
fredag 24. april Gulen kommune
Får millionutbytte frå BKK
.
torsdag 23. april $ Strilen
Vårrydding! Skrivarar og multifunksjonsmaskiner seljast rimeleg.
Gulen kommune bytta i fjor ut alle skrivarane sine, men har framleis nokre få modellar igjen vi no må få vekk. Dei største er nok mest egna for bedrifter eller lag/organisasjonar som har god plass.  
onsdag 22. april Gulen kommune
Kreativ 17.mai feiring 2020
Ordførar og kulturkonsulent inviterer med dette til eit nettmøte for leiarane i dei ulike 17.mai komitèane i Gulen.
tirsdag 21. april Gulen kommune
Den dyraste eigedomen gjekk for 2.490.000 kroner
.
søndag 19. april $ Strilen
Opnar dørene i Fensfjordbygget
.
fredag 17. april $ Strilen
Informasjon om koronasmitta person frå Gulen
Det er då påvist smitte knytt til ein person som har bustadadresse i Gulen kommune. Vedkommande oppheld seg ikkje/har ikkje opphalde seg i Gulen i den aktuell smitteperioden.
fredag 17. april Gulen kommune
Koronaviruset påvist i Gulen
.
fredag 17. april $ Strilen
Koronasituasjonen. Statusrapport nr. 5 i Gulen 16.04.2020 -
torsdag 16. april Gulen kommune
Melding frå legekontoret
Utekontora på Brekke og Byrknes vil vere stengt inntil vidare.
onsdag 15. april Gulen kommune
Dette er status for kommunane i Nordhordland og i Gulen
.
tirsdag 14. april $ Strilen
Politiet har fått nok ei melding om innbrot i hytte
.
mandag 13. april $ Strilen
Trafikkulykke i Eivindvik
.
fredag 10. april Strilen
Grønt lys for havvind-anlegg
.
onsdag 8. april $ Strilen
Koronasituasjonen. Statusrapport nr. 4 i Gulen 07.04.2020
Hei alle innbyggarar i Gulen kommune. Her kjem litt generell informasjon om status. 
tirsdag 7. april Gulen kommune
Opningstider på sentralbord påska 2020
mandag 6. april Gulen kommune
Får to millionar i ekstra skjønsmidlar
.
søndag 5. april $ Strilen
Bil hamna i elva
.
søndag 5. april $ Strilen
Betalingsutsetjing
Viss nokon får problem med å betale fakturaene frå kommunen innan forfallsdatoen, er det mogleg å få utsett betalingsfristen slik at de slepp å motta purringar og inkassovarsel.
fredag 3. april Gulen kommune
VESTLAND

Desse starta opp nye verksemder i mars
.
torsdag 2. april $ Strilen
Respektlaus aprilspøk i omløp
Gulen kommune vil gjere alle merksame på at det no er ein dårleg aprilspøk i omløp på sosiale medier. Meldinga seier at det er stadfesta 3 koronasmitta personar i Gulen. Dette er FEIL. Me har enno ingen kjende stadfesta smitta i Gulen.
onsdag 1. april Gulen kommune
Informasjon frå NAV om søknad om økonomisk sosialhjelp i påskeferien
Grunna påskeferie er siste frist for å søkja økonomisk sosialhjelp/naudhjelp frå NAV Fensfjorden, onsdag 08.april kl 10.00.
onsdag 1. april Gulen kommune
Fryktar konflikt mellom oppdrett og tare
.
onsdag 1. april $ Strilen
Kringom sine serviceskyss-ruter vert starta opp att frå tysdag 31. mars
Som før er rutene opne for alle, men på grunn av koronasituasjonen gjer Kringom nokre tilpassingar for å legge til rette for at sjåførane og dei reisande i minst mogleg grad vert eksponert for smitterisiko.
mandag 30. mars Gulen kommune
Oppfordring til helsepersonell
Gulen kommune minner om at helsepersonell må vere særleg meksame på å unngå smitterisiko på fritida. Ikkje oppsøke smittesituasjonar som ikea og andre varehus.
mandag 30. mars Gulen kommune
Kommuneplanen sin arealdel 2020-2032 er lagt ut til 1. gongs høyring
Formannskapet vedtok i sak 010/20 å legge Gulen kommune sin arealplan for 2020-2032 ut på 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.
fredag 27. mars Gulen kommune
Gulen kommune sitt tilbod innan psykisk helse og rus under koronasituasjonen
Kvardagen er snudd på hovudet for dei fleste av oss. No gjeld det å både ta vare på seg sjølv og andre slik at me kjem oss gjennom denne vanskelege tida best mogleg.
onsdag 25. mars Gulen kommune
Informasjon frå NGIR - vårrydde-rute 2020 og farleg avfall-rute vert kansellert
Grunna koronaviruset og fullt fokus på ordinær innhenting av hushaldsavfall, vert vårrydde-rute 2020 og farleg avfall-rute kansellert. Dette gjeld også mellombelse mottak.
onsdag 25. mars Gulen kommune
Koronasituasjonen. Statusrapport nr. 3 i Gulen
Hei alle innbyggarar. Her kjem ny statusrapport.
tirsdag 24. mars Gulen kommune
Mottek du ikkje SMS frå Gulen kommune?
Gulen kommune nyttar Fram Web si varslingstenesta Varsling 24. Det gjer at kommunen raskt kan informere om plutselege situasjonar og liknande via SMS og/eller talemelding.
mandag 23. mars Gulen kommune
Nye konfirmasjonsdatoar i Alver
.
lørdag 21. mars $ Strilen
Koronasituasjonen. Statusrapport nr. 2 i Gulen
Hei alle innbyggarar i Gulen kommune. Her kjem litt generell informasjon om status.
torsdag 19. mars Gulen kommune
Viktig informasjon til deg som har fritidseigedom i Gulen
Gulen kommune forheld seg til dei nasjonale retningslinene når det gjeld opphald på fritidseigedom. Me vil sitere frå helsenorge.no ; «Regjeringen har vedtatt en forskrift som kan forby opphold på hytter og fritidseiendommer utenfor egen kommune. Karantene og isolasjon skal skje i...
onsdag 18. mars Gulen kommune
Bil hamna i klynge med tre
.
onsdag 18. mars $ Strilen
Oppdaga at tjuvar har vore på ferde
.
onsdag 18. mars $ Strilen
Viktige endringar for helsestasjon under korona-utbrot
tirsdag 17. mars Gulen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GULEN

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL