Gulen
Nær ein million skilde dei to dyraste Førde-sala. Begge vart grusa av denne einebustaden
Ein av einebustadane i eit bustadfelt i Florø, trona soleklart høgst på eigedomslistene for september.
06:05 $ Firda
Eigedomssalet i Gulen i september
Gnr 136, bnr 9 er selt for kr 80.000 frå Else Mjømen til Odd Bertel Hjartholm
06:05 $ Firda
Magne og Jokke var skeptiske: – Blir jækla langt å køyre rundt
Bilbrannen i Jernfjelltunnelen onsdag førte til at fleire måtte revurdere korleis dei skulle komme seg frå A til B.
torsdag 28. september $ Avisa Nordhordland
Arbeidsplassen til Gry Hege blir frimerke: – Det er kjempestas!
MF «Ampere» er ei av fire ferjer som er avbilda i posten sin nye frimerkeserie.
onsdag 27. september $ Avisa Nordhordland
Vil utvide kaianlegget på Oppedal
Frå 2026 ser vegvesenet for seg fire ferjer og hyppigare avgangar over Sognefjorden. For å få til det må det gjerast endringar på kaia på Oppedal.
tirsdag 26. september $ Firda
Røyrsystemet er som ein «sveitserost» – no får bedrifta fornya tillit
Norva24 Birkeland har sikra seg fire nye år med inspeksjon, fornying og vedlikehald av røyr i Bergen kommune. Men det var langt frå sikkert at dei ville få fornya tillit.
fredag 22. september $ Avisa Nordhordland
Han kjøper Brævasshytta: – Viktig at ho ikkje får feil eigarar
Då dei tre borna hans tende på ideen og ville vera medeigarar, kjøpte Lars Hellandsjø Brævasshytta like etter at ho kom på marknaden.
onsdag 20. september $ Avisa Nordhordland
Reiarlaget er den største private arbeidsplassen på Fedje
Dei etablerte kontor på Fedje i 1986. I dag vert taubåtar og losbåtar langs heile kysten blir styrt frå kontora.
onsdag 20. september $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Berre 4 av 18 ordførarar i gamlefylket er kvinner
Kvinnene har sjefsplassane i både den største og den minste kommunen i Sogn og Fjordane.
onsdag 20. september $ Firda
Vil utvide kaianlegget på Oppedal
Frå 2026 ser vegvesenet for seg fire ferjer og hyppigare avgangar over Sognefjorden. For å få til det må det gjerast endringar på kaia på Oppedal.
tirsdag 19. september $ Avisa Nordhordland
Ordførarvervet skal ikkje lenger stå i vegen for bandet
Då Hallvard Oppedal (Sp) vart ordførar, bremsa det musikkarriera. Medlemmane i Oppedal bluesband meiner det er på tide at han satsar på musikken. No er han 66 år - og gjer som kameratane vil.
søndag 17. september $ Avisa Nordhordland
Fire av fem parti i kommunen går saman om makta i Gulen
Torsdag kveld blei Ap, Sp, KrF og Venstre einige om eit valteknisk samarbeid i Gulen. May-Lynn Osland (Ap) blir ordførar.
lørdag 16. september $ Firda
Høgre står åleine i opposisjon: – Trist at det skal vera slik
Trass i at to åleine hadde fleirtal i lag, slo fire parti seg saman for å ta makta i Gulen. Ingen ville forhandla med Høgre, som no står åleine att på utsida.
fredag 15. september $ Avisa Nordhordland
Fire av fem parti i kommunen går saman om makta
Torsdag kveld blei Ap, Sp, KrF og Venstre einige om eit valteknisk samarbeid i Gulen. May-Lynn Osland (Ap) blir ordførar.
fredag 15. september $ Avisa Nordhordland
Desse er i kommunestyret i Gulen fram til 2027
Høgre sin Stein-Inge Larsen fekk flest personstemmer, men er eit hav bak når det kjem til slengarar. Det største hoppet er det Oliver Haveland (Sp) som gjer, når han no hoppar seg inn på sikker plass.
onsdag 13. september $ Avisa Nordhordland
Senterpartiet tok innarsvingen på Høgre
Gulen får uansett ny ordførar, men kven som skal ta over etter Hallvard Oppedal (Sp) er enno uklart.
mandag 11. september $ Avisa Nordhordland
Er samde om kva den nye ordføraren bør jobbe for
Etter årets val får Gulen ein ny ordførar etter 12 år med Hallvard Oppedal (Sp). Og utanfor vallokalet på Brekke skule er veljarane einige om kva kommunen sin nye frontfigur må jobbe for dei neste fire åra.
mandag 11. september $ Avisa Nordhordland
Siste nytt om valet
Valdagen er her. Få siste nytt om valet i Nordhordland og Gulen her.
mandag 11. september $ Avisa Nordhordland
Det er nærleiken til dei vi stemmer på som er nøkkelen
Politikarane er ikkje ei eiga elite. Det er læraren og bilmekanikaren vår.
mandag 11. september $ Avisa Nordhordland
Flest førehandsstemde i Hyllestad, færrast i Høyanger
Nær ein tredjedel av oss har stemt før valdagen.
mandag 11. september $ Firda
– Vi hadde vel knapt hatt noko anlegg hadde det ikkje vore for spelemidlane
Heilt sidan 40-talet har idretten og den frivillige innsatsen fått spelemidlar frå Norsk Tipping. Her kan du sjå kven som har fått mest der du bur, og kva pengane har gått til.
mandag 11. september $ Firda
Føler partiet blei uthengt av kommunen
Gulen Høgre og administrasjonen i kommunen hamna denne veka i krangel på sosiale medier.
søndag 10. september $ Avisa Nordhordland
Har sikra store investorar til ammoniakkfabrikk
Torsdag inviterer Skipavika næringspark naboar og andre til folkemøte om milliardplanane på næringsområdet.
torsdag 7. september $ Avisa Nordhordland
Meiner ein må vere realistiske, sjølv etter gladnyheita
Regjeringa har lansert kutt barnehageprisen for å få fleire til å flytte til utkantkommunar som Gulen. Men der ønsker det lokale Arbeidarpartiet å vere realistiske om framtida.
tirsdag 5. september $ Avisa Nordhordland
Styrkar bedrifta: 450.000 kroner inn i selskapet
Her er næringslivsloggen til og med måndag 4. september 2023.
tirsdag 5. september $ Firda
Gulen ville ha med seg fylket på dugnad: – Det er foreløpig ikkje sett av pengar til slike tiltak på strekninga i år
Gulen kommune søkte om pengar til vegoppgradering i vår. Ein fylkespolitikar måtte ta grep for å skaffe svar.
torsdag 31. august $ Avisa Nordhordland
Meiner ressursproblemet er verre enn nokon gong
Møtet med justisministeren i vinter gav håp for politiet i Nordhordland, men sidan då har situasjonen blitt verre. Vangberg fryktar dagen der politiet ikkje når fram i tide.
tirsdag 29. august $ Avisa Nordhordland
Svinga av vegen for å unngå kollisjon: – Krasja i straumstolpe
Tysdag ettermiddag kom politiet til staden etter meldingar om at bilen framleis stod i grøfta.
onsdag 23. august $ Avisa Nordhordland
For sju år sidan valde han å satse. No startar han to nye selskap
Her er næringslivsloggen til og med onsdag 16. august 2023.
torsdag 17. august $ Firda
Stor motstand mot planane: «Visuell valdtekt av eit større område»
Vindkraftplanane til Wergeland Gruppa møter stor motstand.
onsdag 16. august $ Avisa Nordhordland
Foreldre meiner barnehagen blir nedprioritert av kommunen. Ber politikarane om hjelp
Foreldregruppa meiner administrasjonen i Gulen brukar bemanningsutfordringar til å forsøke å stenge Hovden barnehage. No ber dei politikarane om hjelp.
mandag 14. august $ Avisa Nordhordland
May Lynn osar av stoltheit over kommunen. No vil ho styra den
Fem gonger har May Lynn Osland flytta frå Gulen, men ho flyttar alltid heim att. No kjempar ho om ordførarvervet i kommunen.
søndag 13. august $ Avisa Nordhordland
Skremmende at vegsikringstiltak har stått på vent i flere tiår
– Jeg har hatt flere episoder i Instefjordtunnelen hvor jeg hadde kommet et stykke inn i tunnelen og traff trailer, og da sier det seg selv at jeg måtte rygge, ca. 300 meter på det meste, skriver lastebilsjåfør Dag A. Bjaarstad
lørdag 12. august $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

No skal Eivindvik få hurtigladar: – Veldig positivt
7. August startar arbeidet med å få på plass ein hurtigladestasjon for Elbil i Eivindvik.
mandag 7. august $ Avisa Nordhordland
Toppleilegheit og Bygstad-hus toppa listene. Prisskilnaden var nær 3,5 millionar
Eigedomslistene for juli månad er klare. Ei toppleilegheit i Lindhagen i Førde låg suverent på pristoppen. Her kan du også sjå dei fulle listene for kvar kommune.
lørdag 5. august $ Firda
Eigedomssalet i Gulen kommune for juli
Her kan du sjå kva eigedommar som skifta eigar i juli månad.
lørdag 5. august $ Firda
Skal ha brote seg inn i naust og stole påhengsmotorar
Det er usikkert om mannen sjølv står bak tjuveria, men påtalemakta er klar på at han ikkje har fått tak i påhengsmotorane på lovleg vis.
lørdag 5. august $ Avisa Nordhordland
Kjøparen lét seg lokka – betalte 4,6 millionar kroner for dette huset
Nok ein gong må ein sjå til Austrheim for å finna den eigedomen med høgast salspris i dei mindre kommunane i Nordhordland.
fredag 4. august $ Avisa Nordhordland
Internasjonalt gjenvinningsselskap vil etablere seg i Sløvåg
Stena Recycling har søkt Statsforvaltaren om løyve til å etablere eit avfallsanlegg i Sløvåg.
torsdag 3. august $ Avisa Nordhordland
Lina har tatt over sjefsstolen i fiskerikonsernet
Her er næringslivsloggen til og med 27. juli 2023.
tirsdag 1. august $ Firda
Politiet om Utkant: – Samla sett har det vore lite problem
Med unntak av to båtførarar som blei tatt for ruskøyring, fortel politiet om ei udramatisk festivalhelg i Gulen.
mandag 31. juli $ Avisa Nordhordland
Siste kvelden med Utkant 2023 var ein höjdare
Smila var på plass på tredje og siste kvelden av festivalen i havgapet.
lørdag 29. juli $ Avisa Nordhordland
Eit kvarters ferjeslabberas med Utkant-vennene Black Debbath
På ferjeturen over Fensfjorden flyt praten om alt frå næringsutviklinga i distriktet, Kongestatuen og om kvifor Utkant-publikummet bør komme seg ut av båtane sine.
lørdag 29. juli $ Avisa Nordhordland
Bildeserie frå Utkant dag to
Sola skein i campen og på publikum på berget.
lørdag 29. juli $ Firda
Ei veke i året er det unntakstilstand i butikken
For butikken i Sløvåg startar festivalen på måndagen.
lørdag 29. juli $ Avisa Nordhordland
Har førebudd dei yngste til Landsskyttarstemnet
Over 100 skyttarar frå Nordhordland og Gulen har årets største hending nært i sikte.
fredag 28. juli $ Avisa Nordhordland
Elina sikra seg sin sjuande NM-tittel
Med god fart og høg puls, haust skyttarane frå Gulen og Nordhordland fleire medaljar på veg til Landsskyttarstemnet.
fredag 28. juli $ Avisa Nordhordland
Ruskøyring på fjorden etter første Utkant-kveld
Allereie første natta av Utkant-festivalen, måtte Kystvakta trå til.
fredag 28. juli $ Avisa Nordhordland
Kystvakta stansa båtførar etter mistanke om rus
01:16 stoppa kystvakta føraren av ein båt i Skjerjehamn i Gulen.
fredag 28. juli $ Firda
– Neste år skal eg stå på den scena der
Han kallar seg Bygdefant og er ikkje redd for å setje seg hårete mål.
fredag 28. juli $ Avisa Nordhordland
Festivalen er i gang: – Eg kosar meg som berre pokkeren!
Klokka 18:00 vandra Marit Larsen ned knausen frå Olavsstatuen for å ta plass på scena og opne Ukant 2023.
torsdag 27. juli $ Avisa Nordhordland
Martin feira bursdagen på Utkant: – Eg stod til knea i «mannskit»
Martin Ness frå Brekke er av typen som trår til når andre skygger unna.
torsdag 27. juli $ Firda
Berre timar att til det brakar laus: – Båtane har allereie byrja å kome
Det er framleis billettar att til festivalen, men ein må vere ekstra kjapp på ballen viss ein vil ta med skuta til Skjerjehamn i helga.
torsdag 27. juli $ Avisa Nordhordland
Under eit døgn att til festivalstart: – «Shit, no er det timar i staden for dagar»
Det er framleis billettar att til festivalen, men ein må vere ekstra kjapp på ballen viss ein vil ta med skuta til Skjerjehamn i helga.
onsdag 26. juli $ Firda
Kontor- og lagerbygg på Mongstad selt for 12 millionar kroner
Austrheim stakk av med hovuddelen av topplista for juni. Øvst ligg ein næringseigedom på Mongstad.
mandag 24. juli $ Avisa Nordhordland
Brustengingar kunne ført til transportkrøll for Utkant
Fylkeskommunen hadde planar om delvis stenging av tre bruer under festivalhelga. Då reagerte Utkant-sjefen.
fredag 21. juli $ Avisa Nordhordland
Ved desse 43 badeplassane kan du trygt hoppa i vatnet no
Ser du vekk frå vêret, er det lite som treng å hindra deg i å hoppa på sjøen ved fleire av dei populære badeplassane i Nordhordland no.
onsdag 19. juli $ Avisa Nordhordland
Frå vikingar til «glamping» i Gulen
Hallvard Oppedal (Sp) er ordførar i Gulen. Han kan komme på mange grunnar til at bergensarar og andre skal finne vegen til kommunen hans i sommar.
tirsdag 18. juli $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Bilen krasja i fjellknausen: – Mistanke om ruskøyring
Politiet rykte ut til Gulen etter meldingar om ein bil som hadde kollidert med ein fjellknaus.
tirsdag 18. juli $ Avisa Nordhordland
Måtte berge bubil i Gulen. Stengte fylkesveg
Fv. 602 ved Takle er opna att, etter å ha blitt stengt i om lag ein time.
mandag 17. juli Firda
Her ligg den dyraste eigedommen seld i Førde i juni
Her finn du oversikta over alle eigedommane som vart omsett.
mandag 17. juli $ Firda
Gulen Høgre: – Farlege vegar hindrar utviklinga av kommunen vår
– Som kommune har Gulen sete med hendene i fanget. Vore altfor lite frampå når det gjeld å sikre løyvingar til vegane våre. Mange vegar er direkte farlege å ferdast på, og strekkja mellom Brekke og Instefjord er verst av alle.
torsdag 13. juli $ Firda
Gulen kommune klaga til Vest politidistrikt, men no gir dei opp
– Ein slik hending skapar derimot stor usikkerheit. Fleire av dei tilsette på kommunehuset gav uttrykk for at dei var utrygge.
onsdag 12. juli $ Firda
Gulen Høgre: – Farlege vegar hindrar utviklinga av kommunen vår
– Som kommune har Gulen sete med hendene i fanget. Vore altfor lite frampå når det gjeld å sikra løyvingar til vegane våre. Mange vegar er direkte farlege å ferdast på, og strekkja mellom Brekke og Instefjord er verst av alle.
tirsdag 11. juli $ Avisa Nordhordland
Gulen kommune klaga til Vest politidistrikt, men no gjev dei opp
Etter at kommunen sende inn klage som følge av at politiet ikkje rykte ut til ein trussel mot kommunehuset, fekk dei det eit svar full i manglar. No gjev Gulen kommune opp klaginga.
mandag 10. juli $ Avisa Nordhordland
Far og son inviterte flygarar med og utan motor til Rompene flyplass: – Eg har vakse opp med dette
Sidan slutten av 70-talet har luftsportsentusiastar og pilotar reist til Rompene i Gulen for å leike seg i lufta. Far og son, Roy og Bjarte Nerdal, inviterte nok ein gong til Multiflytreff i Dalsbygda.
søndag 9. juli $ Avisa Nordhordland
Ta valomaten for å bli litt klokare på årets val
Lurer du på kven du skal stemma på ved kommunevalet? Me har bedt politikarane ta stilling til påstandar i saker som er viktige for kommunen. I velgarhjelpen vår kan du finna ut kven du er mest einig med.
lørdag 8. juli $ Avisa Nordhordland
Familiehytta til Roy og Berit har fått meir enn 27.000 klikk, men kjøparen har ikkje meldt seg enno
I 30 år har den heilt spesielle hytta skapt kjære og dyrebare minne for familie, venner og fosterbarn. Men snart kan det bli siste hyttetur for Roy og Berit Rasmussen.
lørdag 8. juli $ Firda
Bil køyrde utfor vegen ved Skjerjehamn: – Godt rusa
Politiet hadde ein mistanke om ruskøyring då dei rykte ut på oppdraget.
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Nytt selskap i Bygstad. Skal drive med sveising
Her er næringslivsloggen til og med måndag 3. juli 2023.
onsdag 5. juli $ Firda
Siste innspurt før årets Utkant
Prisstigninga i samfunnet er noko festivalarrangørane merkar. Det påverkar alt. Likevel vert éin ting heilt gratis.
mandag 3. juli $ Firda
Startar arbeid på sjøen – skal merka leia
Kystverket ber båtfolk om å vera merksame på at det vert anleggsaktivitet i sjøen i Nordhordland og Gulen.
søndag 2. juli $ Avisa Nordhordland
Siste innspurt før årets Utkant
Prisstigninga i samfunnet er noko festivalarrangørane merkar. Det påverkar alt. Likevel vert ein ting heilt gratis.
søndag 2. juli $ Avisa Nordhordland
Synne (29) er blitt dagleg leiar i grøn oppstartsbedrift
Engasjementet starta for alvor då ho såg Antarktis med eigne auge. Framover har Synne Asheim Haga store ambisjonar for den ferske bedrifta Fauna.
torsdag 29. juni $ Avisa Nordhordland
Godfrey og Steven vil gi bygda ei unik matoppleving
I sommar får folket i Eivindvik moglegheita til å teste ut noko heilt nytt på matfronten. – Vi må bli litt meir urbane her ute, seier hotelldrivar Rune Håvåg.
onsdag 28. juni $ Avisa Nordhordland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL