Gulen
Bunadskurs til Ytre Sogn (Brekkebunad) til herre
onsdag 15:12 Gulen kommune
Satsar stort på skroting av gamle oljeriggar
Bergensselskapet Arise satsar i Sløvåg. Det kan gi 30–50 nye arbeidsplassar.
onsdag 11:42 $ Strilen
– Nei til vindmøller i Stølsheimen
Ei slik utbygging vil vere eit sterkt øydeleggjande naturinngrep, skriv Odd Inge Matre i dette innlegget.
tirsdag 20:55 $ Strilen
Visste ikkje om dei lokale ressursane
HRS svarer om leiteaksjonen etter Jan Rydheim.
tirsdag 06:00 $ Strilen
Sjeldan syn i Fensfjorden
Det skjer ikkje ofte, men somme skip er lasta med boreriggar.
mandag 13:29 $ Strilen
Søk om støtte til bossplukking
Miljødirektoratet opnar pengesekken for dei som vil bidra.
søndag 11:53 $ Strilen
Open hall i gymsalen ved Eivindvik skule
Onsdagar klokka 17:30 - 19:00
fredag 11. januar Gulen kommune
UKM Workshop 2019
Ungdomsrådet og Gulen Frivillingsentral arrangerer UKM i 2019. Kva er UKM? Ung Kultur Møtes! Ein arena der du kan drive med hobbyen din, og syne fram kva du gjer på. Du kan få eit fellesskap med andre unge som dyrkar same eller andre hobbyar.
torsdag 10. januar Gulen kommune
SOGN OG FJORDANE

Grasrotandelen: Så mykje gjekk til lokal idrett og kultur i 2018
Sjå stor oversikt basert på 2018-tal
torsdag 10. januar $ Strilen
Pipebrann i Gulen
Det melde 110 Hordaland.
tirsdag 8. januar Strilen
Stor investering i vatn på Sandøy
Det skal investerast åtte millionar kroner i Ånneland vassverk, som vart kommunalt no frå årsskiftet.
fredag 4. januar $ Strilen
Dette er dei lokale, personlege bilskilta
XFILES, GOAPOTE og DRACULA er blant dei personlege bilskilta ein kan finna i regionen vår.
torsdag 3. januar $ Strilen
Breidband er avgjerande for busetting
Breidband, styrke nærbutikkane og drosjenæringa er viktige område for at distrikta skal fungere, skriv Trude Brosvik (KrF).
torsdag 3. januar $ Strilen
Roleg nyttårsfeiring i Nordhordland og Gulen
Politiet er nøgd med den lokale nyttårsfeiringa.
onsdag 2. januar $ Strilen
Søknad om barnehageplass – ny søknadsportal frå 01.01.2019
Frå og med 01.01.2019 skal søknader om barnehageplass i Gulen kommune leverast i Visma Flyt Barnehage sin føresetteportal. Føresette skal levere søknad om: de søkjer for første gang de søkjer om endring av plass de søkjer om overflytting til anna
onsdag 2. januar Gulen kommune
Båt gjekk under ved Byrknes
Brannvesenet jobbar no med naudsynte tiltak.
tirsdag 1. januar Strilen
Over 2 000 utan straum i Nordhordland første nyttårsdag
– Vi har alt av mannskap ute, men det er enno krevande tilhøve med sterk vind, seier BKK.
tirsdag 1. januar Strilen
Hendingane som prega 2018
Slik var nyheitsåret 2018 i Strilen.
31. desember 2018 $ Strilen
Bygdeutvikling på Byrknes
I romjula overrekte Byrknes Invest to nye leilegheiter i Gåtafeltet på Byrknes.
31. desember 2018 $ Strilen
Søkjer etter tre nye prestar
For tida er det tre ledige prestestillingar i Nordhordland prosti.
28. desember 2018 $ Strilen
Snart ny sal å svinga seg i på Byrknes
Samfunnshuset “Havgula” på Byrknes får snart ein stor, ny sal med stor scene.
25. desember 2018 $ Strilen
Problem på ferja over Fensfjorden
Ferjetrøbbel på fredagsformiddagen.
21. desember 2018 Strilen
Opningstider i Jula
21. desember 2018 Gulen kommune
Vidare utbygging av breiband - registrering av ynskje
Eit kraftig løft av breibandstilbodet i Gulen vil skje i 2019, men det vil enno vere bygder som står att å byggja ut. Gulen kommune treng difor di hjelp til å leggje ein plan for vidare utbygging, med siktemål å få til ein god søknad om statlege tilskotsmidlar i 2019.
20. desember 2018 Gulen kommune
Trur ikkje det blir lett å finna ny prest
Kjenner du ein prest du trur kunne tenkja seg å bli ny sokneprest i Gulen, vil me gjerne ha tips, skriv Gulen kyrkjelydsblad.
20. desember 2018 $ Strilen
Får raudt lys for barnevernstenestene
75 kommunar får raudt lys og 158 får gult lys på eit nytt trafikklyssystem som rangerer kommunar ut frå korleis dei oppfyller krav innan barnevernet.
19. desember 2018 $ Strilen
Informasjon om søknadsrunden vedk. momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg 2019
Info til lag og organisasjonar som har bygd idrettsanlegg. No kan ein søkje komepsasjon for betalt mva, sjå link for utfyllande info. Søknadsfrist er 1. mars 2019 Les meir om kompensasjonsordninga for 2019 her.  
17. desember 2018 Gulen kommune
Fryktar for fisket her
Sognefjorden Vel meiner kraftutbygging i kommunane Høyanger og Masfjorden har påverka fisket i delar av Sognefjorden. No vil dei vurdering av utbyggingsvilkåra.
16. desember 2018 $ Strilen
Sløvågbasseng inn att i planen
Eit symjebasseng i Sløvåg skal på ny vurderast i Gulen.
14. desember 2018 $ Strilen
Bil hamna på taket
Trafikkulukke i Gulen.
13. desember 2018 $ Strilen
Ella Sandra har skrive master om Strilen og Nordhordland
– Eg har alltid syntest at konkurransesituasjonen i Nordhordland har vore spesiell.
12. desember 2018 $ Strilen
Løyver meir pengar til breiband
Kommunestyret i Gulen auka løyvinga til breibandutbygging då dei vedtok budsjettet for 2019.
12. desember 2018 $ Strilen
«Knoll» og «Tott» er Firda Sjøfarmers nye katamaranar
Har fått overlevert to nye arbeidskatamaranar.
11. desember 2018 $ Strilen
SOGN OG FJORDANE

Front mot front-ulukke i Gulen
Fem personar involvert i ulukka.
10. desember 2018 Strilen
NGIR vedtek å henta inn avfall i eigen regi
Måndag kveld har styret i NGIR samrøystes vedteke at NGIR skal henta inn avfallet frå abonnentane i eigenregi.
10. desember 2018 $ Strilen
Nyhamar Slipp & Mekaniske fekk Gulatingprisen
Oddfinn Nyhammer fekk overrekt den gjeve prisen under kommunestyremøtet 6. desember.
10. desember 2018 $ Strilen
Gulatingsprisen 2018 vart tildelt Nyhamar Slipp og Mekaniske AS v/ Oddfinn Nyhammer
10. desember 2018 Gulen kommune
Store summar tilbake til lokalidretten
Hundretusenvis til lokale lag
10. desember 2018 $ Strilen
Lesarbilde: Vinteren er kommen til Nordhordland og Gulen
Snø, julestemning og kamera går hand i hand. Sjå dei flotta bilda!
9. desember 2018 Strilen
– Bosset vårt må køyrast av fast tilsette i NGIR
Asbjørn Nagell Toft og Alver Sp er klare på kva som bør skje vidare med det lokale bosset.
8. desember 2018 Strilen
Det er også viktig å vita kva ein ikkje vil bli
7. desember 2018 $ Strilen
– Nei til anbod i NGIR
6. desember 2018 $ Strilen
No avgjer styret kva NGIR skal gjera med bosshentinga
Måndag skal styret i NGIR avgjerda om jobben med å henta bosset vårt skal ut på anbod eller gjerast i eigen regi.
6. desember 2018 $ Strilen
Oppdrettsbåt i fjæresteinane på Byrknes
To personar var ombord i båten som gjekk på grunn ved Byrknes i Gulen.
5. desember 2018 $ Strilen
Full fyr i gammal dieselbil
Ein eldre diesebil brann så godt at det tok fyr i busskuret han stod parkert ved.
5. desember 2018 $ Strilen
Kom i julestemning med Putti Plutti Pott.
5. desember 2018 Gulen kommune
Vinteren er her: – Kjør etter forholda
Vegtrafikksentralen opplyser at saltebilane arbeider for fullt.
4. desember 2018 Strilen
Mann promillekjørte - hadde heller ikkje lappen
Politiet har oppretta sak etter at ein mann i slutten av førtiåra kjørte i ruspåverka tilstand på E39 natt til tysdag.
4. desember 2018 $ Strilen
Snart kan du sjå Putti Plutti Pott
Eivindvik barnehage og skule skal visa førestillinga Putti Plutti Pott i Ungdomshuset Vårtun. Dei gler seg veldig.
2. desember 2018 $ Strilen
Ved til vinteren
Framsida
30. november 2018 Gulen kommune
Dagny, Sondre Justad og Bjørn Eidsvåg klare for Utkant
Utkant har presentert tre namn til neste års festival i Skjerjehamn.
30. november 2018 $ Strilen
Spreke pensjonistar hjelper ungdommen til læreplass
«Ressursgruppa» gir håp til ungdom som ikkje har fått lærlingeplass.
29. november 2018 $ Strilen
Innkalling til møte i formannskapet og kommunestyret 06.12.2018
Det vert møte i formannskapet og kommunestyret 06.12.2018. Klikk her for å sjå sakstilfang til møte i formannskapet 06.12.2018 Klikk her for å sjå sakstilfang til møte i kommunestyret 06.12.2018
29. november 2018 Gulen kommune
Unngår å auka eigedomsskatten
Politikarane i Gulen vil ikkje auka eigedomsskatten på hus og hytter, slik rådmannen hadde tilrådd. Dei bergar seg med bruk av fond.
29. november 2018 $ Strilen
Kundeside - Innbyggarinnsyn faktura
Alle som mottek fakturaer frå Gulen kommune skal no kunne logge seg inn på si eiga kundeside under Sjølvbetening og Mi side.
26. november 2018 Gulen kommune
Utbygging av fiberbreiband i Gulen kommune
Framsida
26. november 2018 Gulen kommune
Fortellinger om trær
Torsdag den 29.11. kl 18.00, kjem forfattar og fotograf Lisbeth Dreyer til biblioteket i Eivindvik for å fortelje om boka si Fortellinger om trær . Dette er ei bok som opnar auga våre for trea som er rundt oss, både gjennom stemningsfulle bilete og
26. november 2018 Gulen kommune
– Det blir innført eit digitalt klassekille i Gulen
23. november 2018 $ Strilen
SOGN OG FJORDANE

Sjekk om vegen din kan bli ramma av stormflod
Kartverket har lansert nytt verktøy som skal hjelpa kommunane.
22. november 2018 $ Strilen
Stor skepsis til vindkraftutbygging
– Skal våre fjell ofrast for at alle skal ha kvar sin Tesla, var eit av spørsmåla politikarane og NVE måtte svara på under Vindkraft-debatten måndag kveld.
21. november 2018 $ Strilen
Folk flytter frå Nordhordland
For første gong på lenge gjekk det totale folketalet i Nordhordland ned siste kvartal.
21. november 2018 $ Strilen
Invitasjon til innspel - diskusjonsmøte om framtidig industriaktivitet
Framsida
20. november 2018 Gulen kommune
Kunngjering - Framlegg til forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2019 for Gulen kommune
Framlegg til Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2019 ligg til offentleg ettersyn ved ekspedisjonen i kommunehuset og på heimesida. Fram til og med 05.12.2018 er det høve til å kome med merknader, som kan sendast til kommunen anten per post eller
20. november 2018 Gulen kommune
Kunngjering - Framlegg til budsjett for 2019 med revidert handlings- og økonomiplan 2019-22 for Gulen kommune
Framlegg til Budsjett for 2019 med revidert handlings- og økonomiplan 2019-22 ligg til offentleg ettersyn ved ekspedisjonen i kommunehuset og på heimesida. Fram til og med 05.12.2018 er det høve til å kome med merknader til budsjettet. Merknader kan
20. november 2018 Gulen kommune
NAV - Held stengt 29.11-30.11.18
20. november 2018 Gulen kommune
Rekordtildeling til Norsk kulturarv
20. november 2018 Gulen kommune
Bokbåten kjem til Sandebygda
20. november 2018 Gulen kommune
Vakre haustfargar pregar Nordhordland og Gulen
Mørketida er her, men solnedgangane blir berre vakrare og vakrare.
18. november 2018 Strilen
– Naturen kan ikkje målast i pengar eller terrawatt
Lindås-ordførar Astrid Aarhus Byrknes seier si meining i den pågåande vindkraft-debatten.
17. november 2018 $ Strilen
Flyging av fundament laurdag 17.11.2018 til Dagsturhytta
16. november 2018 Gulen kommune
Inviterer til debattmøte om vindkraft
Debatten rasar om vindkraftutbygging i Nordhordland.
16. november 2018 $ Strilen
Bokbåten kjem!
Første stopp i Nordhordland er Toska 21. november. Sidan går det slag i slag med rundt 14 stoppestader i Nordhordland og Gulen.
14. november 2018 $ Strilen
Ikkje ta det lokale for gitt!
Gløymer me kor me kjem frå, er det lett å bli sitjande att med skjegget i postkassen.
13. november 2018 $ Strilen
Kunngjering av søknad frå ARISE Dynamic Rig Supply AS
ARISE Dynamic Rig Supply AS søker om løyve etter forureiningslova
13. november 2018 Gulen kommune
Kraftline mellom Modalen og Mongstad snart i sjøen
For tida pågår det arbeid på den nye kraftlina Modalen-Mongstad mange stader på strekninga. I Iledalsvågen i Gulen er arbeidet i gang med siste strekkja før lina går i sjøen.
13. november 2018 $ Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GULEN

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL