Gulen
Gulatingsprisen 2017 og frist for innspel
Den aller første Gulatingprisen vart delt ut 11.12.2008. Også i år ynskjer Gulen kommune å få forslag til kandidatar til Gulatingsprisen.
mandag 13:44 Gulen kommune
Skal du søkje om spelemidlar 2018?
Søknadsportalen opna 1. oktober. Søknaden må vere kommunen i hende innan 1.november.
mandag 13:25 Gulen kommune
Rullering av handlingsprogrammet i Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017
Den kommunale idrettsplanen er under revisjon, men det syner seg at for å overhalde alle krav og fristar så må me be om å få planperioden forlenga.
mandag 13:21 Gulen kommune
Kunngjering om vedtatt reguleringsendring for Gåtafeltet, gbnr. 95/353 Byrknes
fredag 13. oktober Gulen kommune
Melding om heimevernøving
fredag 13. oktober Gulen kommune
Sakstilfang til møte i kommunestyret 19.10.2017
torsdag 12. oktober Gulen kommune
Influensavaksina er komen
mandag 9. oktober Gulen kommune
Spydspiss Gulen og Masfjorden
Skal du rekruttere? Ynskjer du å profilere verksemda di?
mandag 9. oktober Gulen kommune
SOGN OG FJORDANE

Kurs i mindre avløpsrenseanlegg
1. samling: 13. – 15. mars 2018 2. samling: 24. – 26. april 2018
mandag 9. oktober Gulen kommune
Møtebok frå Gulen kontrollutval
Framsida
mandag 9. oktober Gulen kommune
Helsestasjonen er stengt frå 06.10 til og med 16.10.2017
På grunn av ferieavvikling er helsestasjonen stengt frå 06.10 til og med 16.10.2017. Har du spørsmål ta kontakt med helsestasjonslege Tom Bache-Wiig.
onsdag 4. oktober Gulen kommune
Beredskapsøving i Eivindvik onsdag 4. oktober
Framsida
mandag 2. oktober Gulen kommune
Vestlandshagen - foredrag med Lisbeth Dreyer 26.09.2017
Lisbeth Dreyer er forfattar, fotograf og filmskapar. I 2014 gav ho ut boka Vestlandshagen som dette biletforedraget tek utgangspunkt i.
mandag 25. september Gulen kommune
Har du ledig hybel/husvere?
Kommunen treng hybel/husvere snarast for tilsette i heimetenesta helst i gangavstand til Dalsøyra bu- og omsorgssenter. Kontakt einingsleiar open omsorg Eva Vågheim telefon 47453859.
onsdag 20. september Gulen kommune
«Dønn Ærleg» 05.10.2017
Foredraget «Dønn Ærleg» handlar om lidenskap, entusiasme og identitet. Korleis skape suksess der du er?
onsdag 20. september Gulen kommune
Avdelinga plan, landbruk og teknisk held stengt 19. og 20. september
Grunna seminar held avdelinga plan, landbruk og teknisk stengt 19. og 20. september. For hastesaker kontakt ekspedisjonsavdelinga telefon 57 78 20 00.
mandag 18. september Gulen kommune
Lurer du på korleis ungdom i Gulen eigentleg har det?
Då kan du sjekke Ungdata.no sine nettsider.
fredag 15. september Gulen kommune
Hugs sommarlesfesten med Klovnen Knut
fredag 15. september Gulen kommune
Sal av kommunalt hjorteløyve i Prestegarden jaktfelt.
Gulen kommune har i år sal av eitt kommunalt hjorteløyve.
mandag 11. september Gulen kommune
Opningstider på valdagen 11. september
Framsida
mandag 11. september Gulen kommune
Trivselstiltak ved Dalsøyra bu- og omsorgssenter
Vi treng nokon som kan komme innom på Dalsøyra bu- og omsorgssenter innimellom og skape aktivitet for bebuarane der. Kan du vere ein ressurs?
torsdag 7. september Gulen kommune
Rydderuter 2017
onsdag 6. september Gulen kommune
Dansetrening
Dansetrening for 1.-4. klasse.
mandag 4. september Gulen kommune
Sakstilfang til møte i Hovudutval for plan og utvikling 05.09.2017
torsdag 31. august Gulen kommune
Sakstilfang til møte i Hovudutval for omsorg 05.09.2017
torsdag 31. august Gulen kommune
Melding om utspyling av leidningsnettet ved Eivindvik vassverk 06.09.17 kl. 10.30 - 14.00
For å redusere bakterievekst på leidningsveggane vert det utført rutinemessig utspyling av hovudleidningen.
torsdag 31. august Gulen kommune
Kunngjering - Planprogram for kommunedelplanen for vatn og avløp
Gulen kommune har per dags dato ingen aktiv kommunedelplan for vatn og avløp. Det skal utarbeidast to kommunedelplanar, ein for vassforsyning og ein for avløp. Kommunedelplanen skal understøtte kommuneplanens overordna visjon og målsetjingar.
torsdag 31. august Gulen kommune
SOGN OG FJORDANE

Barselgrupper 2017
Gulen Helsestasjon startar opp igjen med barselgrupper for foreldre og barn mellom 0-1 år, første måndag i kvar månad.
torsdag 31. august Gulen kommune
Legekontoret på Brekke er stengt måndag 4. september
Framsida
onsdag 30. august Gulen kommune
Høyringsmøte om Regional transportplan 2018–2027
Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til høyringsmøte om Regional transportplan 13. september i Førde. Fristen for å kome med høyringsinnspel er 30. september.
onsdag 23. august Gulen kommune
Kunngjering - Revidering av kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2021
Planen skal reviderast i løpet av hausten 2017, og vi minner om at fristen for innspel er 25. august.
fredag 18. august Gulen kommune
Frivilligsentralen treng sjåførar
I forbinding med oppstart av dagtilbod for personar med demens har vi brukarar som skal ha transport til og frå dagsenteret (som er lokalisert på gamlestova på Gulen Sjukeheim). Dagsenteret startar opp iløpet av september, og brukarane skal vere der frå klokka 10:00 – 15:00 to...
fredag 18. august Gulen kommune
Søknad om ny lokalitet for akvakultur på Kjenes
Merknadar til søknaden må sendast til Gulen kommune innan 12.09.2017.
tirsdag 15. august Gulen kommune
Tilbod om opplæring i norsk for innvandrarar
Ynskjer du å lære meir norsk? Gulen kommune vil sette i gang norskkurs på kveldstid for innvandrarar dersom det vert nok påmelde. Påmeldingsfrist: 25.08.2017.
torsdag 10. august Gulen kommune
Vegstenging mellom Stavsneset og avkjørsla til Prestesundet bustadfelt
Måndag 14. august mellom kl. 10.15 og 11.15.
torsdag 10. august Gulen kommune
Nye satsar for vass- og avløpsgebyr
Ny revidert forskrift for vass- og avløpsgebyr er vedtatt i kommunestyret 22.06.17. Forskrifta trår i kraft 1. juli 2017.
mandag 7. august Gulen kommune
Kunngjering av tid og stad for røysting
Home
mandag 7. august Gulen kommune
Kunngjering: Høyring av planprogram, rullering av arealplan 2018-2030
Home
onsdag 2. august Gulen kommune
Ettersøksavtale for jakta 2017
Framsida
tirsdag 1. august Gulen kommune
Utkant håpar på over 11.000 festivalgjester – Snart er det fullt i båthamna
– Eg vil at det skal gå så bra at eg slepp å sjå meg over skuldra. Det seier ein festivalklar Utkant-sjef, Viggo Randal…
onsdag 26. juli $ Avisa Nordhordland
Kjartan Lauritzen er klar for Utkant!
– Eg håpar Utkant er klar for ein galning frå bygda!
mandag 24. juli $ Avisa Nordhordland
På Utkant med fire forskjellige band
Her har du festivalen sin mest trufaste artist.
lørdag 22. juli Strilen
Etterlyser eigarane av desse båtane
Båtane har ikkje registreringsnummer.
torsdag 20. juli Strilen
Finn to feil her
– Det er godt gjort at dei klarer å skrive to stadnamn feil.
torsdag 20. juli Firda
Ny skilttabbe: Finn to feil
– Det er godt gjort at dei klarer å skrive to stadnamn feil.
onsdag 19. juli Avisa Nordhordland
Store skilnader i lokale skattar og avgifter
Bur du i «feil kommune», kan du spara nær 7.000 kroner i lokale avgifter og skatt om du flyttar til den rimelegaste kommunen i Nordhordland.
onsdag 19. juli Strilen
SOGN OG FJORDANE

Fortvilar over korleis folk oppfører seg: – Slik kan vi ikkje ha det!
– Dette er eit problem for oss som bur her, for hyttefolket og for NGIR.
tirsdag 18. juli $ Firda
Fortvilar over korleis folk oppfører seg: – Slik kan vi ikkje ha det!
– Dette er eit problem for oss som bur her, for hyttefolket og for NGIR.
tirsdag 18. juli $ Avisa Nordhordland
– Det første året har vore krevjande
Gründar Evy Skogen trivst som eigen sjef trass mange utfordringar i oppstarten.
mandag 17. juli $ Firda
Kajakkane vart stolne rett frå biltaket: – Det er sært å halde på slik
GULEN: Dei siste vekene har det vore fleire tjuveri i Gulen. Natt til søndag forsvann to kajakkar og ein tilhengar.
mandag 17. juli Firda
Kajakkane vart stolne rett frå biltaket: – Det er sært å halde på slik
Dei siste vekene har det vore fleire tjuveri i Gulen. Natt til søndag forsvann to kajakkar og ein tilhengar.
mandag 17. juli Avisa Nordhordland
Treng opplysningar etter tjuveri
To kajakkar og ein Tysse-tilhengar stole natt til søndag.
mandag 17. juli Strilen
Kurs: Livsstilsendring-meistring av eiga helse
For deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt, hjarte-/karsjukdom.
mandag 17. juli Gulen kommune
No kan du gå på tur med guiden i lomma
TEKNOLOGI: Dagens teknologi er i stadig endring, no er også den personlege guiden bytt ut med mobilen. FjordKysten har utvikla ei nettside der ein får høyre spennande historier knytt til ni kulturvandringsløyper i fylket.
mandag 17. juli Firda
– Det første året har vore krevjande
Gründar Evy Skogen trivst som eigen sjef trass mange utfordringar i oppstarten.
søndag 16. juli $ Avisa Nordhordland
Opplading til skyttarfesten
Sommarens store skyttarfest er Landsskyttarstemnet, som med arrangørstad i Førde nesten er på «heimebane». Mange tok oppladinga i Gulen sist helg, under Vestlandsstemna.
lørdag 15. juli Strilen
Trivst som sin eigen sjef
Det har vore mange utfordringar, men ett år etter at ho starta for seg sjølv, stortrivst Evy Skogen som sin eigen sjef.
fredag 14. juli Strilen
Betre planlegging - og raskare politikarar
fredag 14. juli Strilen
Oppdrettsanlegg for kveite kan gje nye arbeidsplassar
Sogn Aqua/GLITNE vil ala opp kveite i Brekke, og skisserer 20-25 nye arbeidsplassar.
torsdag 13. juli Strilen
Hildegunn hadde ein draumejobb i tankane
Då Gulen og Masfjorden Næringshage hadde eit behov for ny forretningsutviklar, var Hildegunn Opdal (25) klar for utfordringa.
onsdag 12. juli Avisa Nordhordland
Skule- og barnehagerute 2017-2018
Home
onsdag 12. juli Gulen kommune
Bil og ATV kolliderte
Ulukke onsdag føremiddag. Førar av ATV frakta til legevakt.
onsdag 12. juli Strilen
Kollisjon mellom ATV og personbil
Ein personbil og ein ATV kolliderte onsdag formiddag ved Sløvåg ferjekai.
onsdag 12. juli Avisa Nordhordland
NVE-ja til utbygging av elva i Fossdalen
Fossdalen i Gulen kan få mindre av det som har gjeve plassen namn.
tirsdag 11. juli Strilen
Dette er resultata frå feltskytinga
Her er resultata frå feltskyting under Vestlandsstemnet 8.-9. juli.
tirsdag 11. juli Avisa Nordhordland
SOGN OG FJORDANE

Rekordpåmelding til Landsskyttarstemnet: Desse jentene tar sikte på å vinne
GULEN: Heile 44 skyttarar frå Oppedal/Brekke skyttarlag skal delta på året Landsskyttarstemne. I helga deltok fleire av dei på Vestlandsmeisterskapen i skyting i Oppedal.
mandag 10. juli $ Firda
Sjekk resultata frå Vestlandstemne i baneskyting
I helga arrangerte Nyborg skyttarlag Vestlandsstemna i baneskyting, stang og felthurtigskytting, medan Oppedal/Brekke arrangerte vestlandsmeisterskap i felt. På Nyborg deltok det 322 skyttarar…
mandag 10. juli $ Avisa Nordhordland
Pianokonsert i Gulen kyrkje
Marina Selvik spelar i Eivindvik fredag 14. juli.
mandag 10. juli Strilen
Rekordpåmelding til Landsskyttarstemnet: Desse jentene tar sikte på å vinne
Heile 44 skyttarar frå Oppedal/Brekke skyttarlag skal delta på årets Landsskyttarstemne. I helga deltok fleire av dei på Vestlandsmeisterskapen i skyting i Oppedal.
søndag 9. juli $ Avisa Nordhordland
Har tjuvstarta på politireforma: – Vi er meir ute og avdekker meir
Solund har tjuvstarta på politireforma, og lensmann Ivar Holmaas er storfornøgd.
lørdag 8. juli $ Avisa Nordhordland
Alle eigedomar i Gulen får ny eigedomsskattetakst gjeldande frå 2018
Lurer du på korleis eigedomsskattetakstar i Gulen kommune vert fastsett?
fredag 7. juli Gulen kommune
Her blir vegen stengt i periodar
Fjellreinsking i Gulen.
fredag 7. juli Strilen
Gulen-veg stengd grunna fjellrensking
På grunn av planlagt fjellrensking kan vegen ved Fallebø i Gulen verte stengt i periodar på inntil 30 minutt fredag 7. juli, i perioden…
fredag 7. juli Avisa Nordhordland
Sjekk kva eigedommar som blei selde i juni, og kva folk betalte for dei
Her får du oversikt over alle eigedommane som blei selde i Nordhordland i juni. Klikk deg inn på kvar kommune, og sjå kva eigedommane gjekk for, kven som selde dei, og kven som kjøpte dei.
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Gulen
Byrknesvegen 1181 (Gnr 89, bnr 28) er overdratt fra Mary Rebecca Snyder Brandshaug og Terje Brandshaug til Jørgen Brandshaug og Ib-Andre R…
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GULEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Aust Agder Bergen Næringsliv Akershus Rogaland Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Troms Sogn og Fjordane Østfold Skåne Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Kvinnherad Oskarshamn Økonomi Fotball Game of Thrones Finnmark Grue Helse Kalmar Film Svalbard Kultur Tesla Forskning Båt Spill Vær Bil Inrikes Helsingborg VM Östra Göinge Arendal Boksing Mat Landbruk Sverige Norway Cup Malmö Forsvar Russland Masfjorden Tour of Norway Hockey Vestby Hässleholm Brexit Musikk Sjakk Sport Landskrona Nedre Eiker Sykkel Kongsvinger Molde Litteratur Risør Suldal Ishockey Håndball Jakt Tech NM Stavanger Lillesand Arctic Race Jobb Motor Mote Kristiansand Stockholm Trondheim Svømming Odda Kristianstad Kongelig Osterøy Valg Sørreisa Agdenes Vestre Slidre Skellefteå Voss Fjell Verdal Hammerfest Nord-Korea Emmaboda Musik Odds BK Lund Ledare Politikk Menn Bærum Kävlinge SK Brann Tingvoll Tyskland Ylvis Vellinge Dyr Vitenskap Vinje Olofström Kunst Eidfjord Åsnes Holmestrand Langrenn Radøy Stord Evenes Android Hopp Aurdal Austrheim Narvik Askøy Svedala Eslöv Sarpsborg Tjøme Tvedestrand Mjölby Tingsryd Steinkjer USA Jul Klima Ålesund Åstorp Stavanger Oilers Ås Vevelstad Strømsgodset Volda Kvænangen Moss Alpint Klatring Friidrett Nybro Skiskyting Andøy Lesja Trening Kragerø Barn Karmøy Rauma Mandal Eliteserien Fedje Måsøy Frankrike Skien Seljord Dovre Svelvik Lyngdal Motorsport Kommunesammenslåing Bolig Nannestad
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL