Gulen
Vindmøller utan plan
Vindkraftutbygging må planleggast på tvers av kommunegrensene.
fredag 18:01 $ Strilen
Ny informasjon om fysioterapitenesta i Gulen kommune.
Frå januar 2018 gjeld nye reglar for henvisning og for eigenandel til fysioterapeut. Sjå heimesida for mer informasjon.
torsdag 15:31 Gulen kommune
Kunngjering av søknad frå Gulen og Masfjorden brann og redning
Gulen og Masfjorden brann og redning søkjer Fylkesmannen om løyve etter ureiningslova for brannøvingsanlegg på industriområdet i Sløvåg i Gulen kommune.
onsdag 13:53 Gulen kommune
Desse vil ha fylkesplass for Høgre i Vestland
Fylkestingsrepresentant Nils Marton Aadland vil ikkje på lista, men det er det fleire andre i Nordhordland og Gulen som ønskjer.
onsdag 11:40 $ Strilen
Skal driva næringsarbeid i Solund
Nordhordland Næringshage har fått tilslag på å driva næringsarbeidet i Solund kommune.
tirsdag 11:02 $ Strilen
Godkjent Handlings- og økonomiplan 2019-2022
mandag 15:47 Gulen kommune
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge,
fredag 6. juli Gulen kommune
Gulen må skjerpa rutinane
Fylkesmannens har vore på tilsyn i Gulen, og vil ha skjerping i heimetenesta.
fredag 6. juli $ Strilen
SOGN OG FJORDANE

Kan verta fire lokale lag i 5. divisjon
Når ein skal oppsummera vårsesongen kjem ein ikkje utanom det faktum at Austrheim kan rykka opp til Kvernbit og Radøy/Manger i 5. divisjon, medan NBK kan rykka ned frå 4. divisjon.
torsdag 5. juli $ Strilen
Publikum fekk det dei kom for og endå litt meir
– Dei spelte rett til hjarta mitt, sa Galina Spirina etter å ha høyrt Arve Tellefsen og Einar Steen-Nøkleberg spela saman i Brekke kyrkje.
torsdag 5. juli $ Strilen
Sakspapir til møte i sakkunnig takstnemnd for eigedomsskattesaker
Framsida
torsdag 5. juli Gulen kommune
Godkjent reguleringsplan for oppdrettsanlegg på Ortneset gbnr. 131/1og 131/2 m/fl.
Framsida
torsdag 5. juli Gulen kommune
1.gongs offentleg ettersyn for reguleringsplan for Gulen Industrihamn
Framsida
torsdag 5. juli Gulen kommune
Sommarferie i Masfjordtunnelen
Arbeidet med å rusta opp tunnelen tek pause i sommarferien.
onsdag 4. juli Strilen
Møtebok frå kommunestyremøtet 21.06.2018
mandag 2. juli Gulen kommune
Satsar på eigen Gulen-festival
Einar Steen-Nøkleby besøkte Gulen og vart så begeistra for staden, naturen og historia, at han ville gi noko tilbake. No er han med og arrangerer festival.
lørdag 30. juni $ Strilen
Spanderte frukost på bygda
70-års jubilanten Brekke Bygdekvinnelag inviterte heile bygda til frukost.
lørdag 30. juni $ Strilen
Er du klar for å dra opp storfisken?
Laurdag er det fiskefestival på Byrknes med mykje moro.
fredag 29. juni $ Strilen
Skulekorps-NM er i gang
Skodvin har alt vore på scena og musikantar frå Knarvik juniorkorps har halde konsert i friluft.
fredag 29. juni Strilen
Var uheldig og sprengte ned høgspentlinja
To brannhelikopter og 20 mann på bakken måtte til for å få overtaket på lyngbrannen på Byrknesøy i Gulen torsdag kveld.
fredag 29. juni $ Strilen
Helikopter sett inn mot grasbrann i Gulen
Grasbrann ved Brimnes sør på Byrknesøy.
torsdag 28. juni $ Strilen
Ferieavvikling psykisk helse
Psykisk helse har ferie i veke 29-32, frå 16.07. til 10.08.2018
torsdag 28. juni Gulen kommune
Fiber til Masfjorden og Gulen
Siste rest i Masfjorden får no tilbod om fiber, samtidig som 75-80 prosent av bustadane i Gulen får det same.
onsdag 27. juni $ Strilen
Korpsfest og NM i Bergen
Klart for NM for skulekorps, med mange musikantar frå Nordhordland og Gulen.
tirsdag 26. juni $ Strilen
Gladnyheit. Avtale om fiberbreiband i Gulen på plass!
Telenor har signert avtale med Gulen kommune om utbygging av fiberbreiband på desse plassane i løpet av 2019: Byrknes, Ånneland, Sande, Eide-Halsvik, Dalsøyra, Oppdalsøyra, Nordgulen-Nese, Eivindvik, Rutledal, Takle-Brekke, Asheim-Sætre, Ytre og Indre Oppedal.
mandag 25. juni Gulen kommune
Opningstider ved legekontora sommaren 2018
Frå 25.06. til 17.08.2018 er utekontora i Brekke og på Byrknes bemanna med legesekretær.
fredag 22. juni Gulen kommune
Skogen råka av furubarveps i Masfjorden og Gulen
Furunålene vert mat for larvene.
fredag 22. juni $ Strilen
Skule- og barnehagerute 2018/2019
torsdag 21. juni Gulen kommune
Her finn du Nordhordland og Gulens beste turtips
Det manglar ikkje på turbøker og kart med tips til kor du kan gå, sykla eller padla på tur i Nordhordland og Gulen. Her er ein smakebit.
onsdag 20. juni $ Strilen
Hugs å opprette eFaktura-avtale når du er innom nettbanken din.
I nettbanken din har du mulighet til å automatisk godta eFaktura frå alle bedrifter som tilbyr tenesta og som du har eit kundeforhold til. Finn eFaktura-tenesta i din nettbank for å velgje eFaktura som digitalt førstevalg for faktura. Om ein ønskjer det kan ein også inngå...
onsdag 20. juni Gulen kommune
Krev tilbake dei sju politistillingane
Kjersti Toppe (Sp) har bede justisministeren gi Nordhordland lensmannsdistrikt tilbake dei sju stillingane som «forsvann» ved innføringa av nærpolitireforma.
onsdag 20. juni $ Strilen
Ferieavvikling på byggjesaksavdelinga
Med bakgrunn i fødselspermisjonar samt ferieavvikling på avdeling Plan, Landbruk og Teknisk vert det i vekene 26 – 29 avgrensa kapasitet.
tirsdag 19. juni Gulen kommune
Sesongopning på fiskarbondemuseumet
Laurdag den 16. juni er det sesongopning og Fiskarbondedag på Gulen Fiskarbondemuseum.
fredag 15. juni $ Strilen
SOGN OG FJORDANE

Sakstilfang til møte i kommunestyret 21.06.2018
torsdag 14. juni Gulen kommune
Alexela Sløvåg vil driva omlasting
Søker om løyve til skip til skip-omlasting av råolje og lette petroleumsprodukt.
torsdag 14. juni $ Strilen
Kunngjering av søknad frå Alexela Sløvåg AS
Alexela Sløvåg AS søkjer om tidsbegrensa tillatelse
onsdag 13. juni Gulen kommune
Arve Tellefsen kjem til Gulen
Søndag 1. juli speler den verdskjente fiolinisten konsert i Brekke kyrkje saman med Einar Steen-Nøkleberg.
tirsdag 12. juni $ Strilen
Endå fleire kommunar med forbod
No ser også Masfjorden og Radøy kommune seg nøydde til å spara på vatnet.
lørdag 9. juni $ Strilen
100 på sykkelfest i Brekke – Knarvik sin tur i dag
Mange ville vera med då Tour of Norway for kids stoppa i Brekke torsdag.
fredag 8. juni Strilen
Kommunane i gang med å ta vassprøver
I mai månad gjekk dei fleste av kommunane i Ytre Sogn vassområde i gang med årets vassprøvetaking.
fredag 8. juni Gulen kommune
Høyring av Handlings- og økonomiplan 2019-2022 for Gulen kommune
Framlegg til Handlings- og økonomiplan 2019-22 for Gulen kommune, ligg til offentleg ettersyn ved ekspedisjonen i kommunehuset og på www.gulen.kommune.no i perioden 07.06.18-21.06.2018. Merk. Formannskapet si innstilling er i tråd med administrasjonen
torsdag 7. juni Gulen kommune
Åsane-politiet måtte rykka ut til bilulykke i Gulen
Rykka ut til samanstøyt mellom to bilar.
torsdag 7. juni $ Strilen
Arve Tellefsen konsert i Brekke kyrkje
onsdag 6. juni Gulen kommune
No skal Magnus Bøe representera Norge
I februar representerte han Sør-Korea på heimebane under OL. Framover satsar 19-åringen, med røter frå Gulen, for Norge.
tirsdag 5. juni $ Strilen
Sykkelritt for dei yngste
Tour of Norway for kids kjem til Brekke og Knarvik.
mandag 4. juni $ Strilen
Har sjekka kvaliteten på badevatnet
Vasskvaliteten på 57 badeplassar i Nordhordland er undersøkt.
fredag 1. juni $ Strilen
Gulen kommune må forbetre sitt systematiske arbeid knytt til ernæring
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Gulen kommune 14. og 15.mai.
fredag 1. juni Gulen kommune
Sommarles 2018
Gulen kommune har desentralisert bibliotekteneste med avdelingar i alle skulekrinsar. Utlån av bøker, lydbøker, videofilm og tidsskrift. Klikk her for å søke i biblioteket sine samlingar.
torsdag 31. mai Gulen kommune
Forbod mot open eld
Det vert med dette innført forbod mot open eld i Gulen og Masfjorden. Forbodet gjeld straks.
onsdag 30. mai Gulen kommune
Må bada i vatnet, og ikkje i hageslange-dusjen
Først kom det forbod mot grilling og bål, no er det forbod mot å bruka vatn.
mandag 28. mai Strilen
Opning av ny barnehageavdeling og klatrepark ved Brekke barnehage og skule fredag 1. juni
mandag 28. mai Gulen kommune
På tur og gardsbesøk med Barnas Turlag Gulen
Tidlegare i mai hadde 10 vaksne og 14 born ein uforgløymeleg dag med Barnas Turlag Gulen.
søndag 27. mai $ Strilen
Endeleg poeng til Lindås – NBK slit i botn
Det vart mange tøffe tak då Eidsvåg kom på besøk og Lindås kjempa til seg årets første poeng i 6. divisjon.
søndag 27. mai $ Strilen
Skipavika tok Årets bedrift-prisen
Årets bedrift-prisen for 2017 vart fredag delt ut til Skipavika Næringspark.
fredag 25. mai $ Strilen
Delar du brønn med naboen?
Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel ein brønn som forsynar to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på
fredag 25. mai Gulen kommune
Gulen skrumpar
Medan Gulen for eit par år sidan hadde folkeauke, er trenden no snudd. Ingen kommune i Sogn og Fjordane går prosentvis så mykje tilbake første kvartal.
torsdag 24. mai $ Strilen
Redusert foreldrebetaling i barnehagen barnehageåret 2018/2019
Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2018/2019 er 1. juni.
tirsdag 22. mai Gulen kommune
Får løyve til kraftleidning gjennom Myrdalen
NVE gjev konsesjon til kraftleidningen som skal knyta vindmøller på Dalsbotnfjellet til straumnettet.
lørdag 19. mai $ Strilen
SOGN OG FJORDANE

Slik er 17. mai i Nordhordland og Gulen
Sjå bilde frå 17. mai-festen.
torsdag 17. mai Strilen
Del dine 17. mai-bilde med oss! #strilen
Is, pølse, tog, bunad, taler, hopp og sprett. Og mange 📸📸📸📸📸
tirsdag 15. mai Strilen
Stortinget vel den vaksne si side framfor barnet!
At eit barn skal kunne kjenne både far og mor, burde vore ein sjølvsagt rett. Men etter at Stortinget behandlar Bioteknologi-meldinga no i mai, så er det ikkje lenger det.
tirsdag 15. mai $ Strilen
Nokså normal april på vêrfronten
Veret i april var ganske normalt både når det gjeld nedbør og temperatur.
mandag 14. mai $ Strilen
Gulen legekontor vert stengd 18.mai
Gulen legekontor vert stengd 18.mai Ved behov for akutt hjelp ring 57 78 10 90
onsdag 9. mai Gulen kommune
Haugsvær sette banerekord
Lars Elling Haugsvær (Oppedal/Brekke Skyttarlag) sette banerekord på heimebane, med 348 av 350 moglege poeng.
onsdag 9. mai $ Strilen
Budsjett 2018 med revidert handlings- og økonomiplan 2018-2021
tirsdag 8. mai Gulen kommune
Ambulansen brukar for lang tid
Innan 25 minutt skal ambulansen helst vera framme, om det står om liv. Den fristen rekk dei ikkje i Nordhordland og Gulen.
fredag 4. mai $ Strilen
Kunngjering av planprogram for Kommunal plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022
Gulen kommune har laga planprogram for Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019 - 2022. Kommunestyret gjorde vedtak om oppstart av planarbeid og å legge planprogrammet ut på høyring i sitt møte 12.04.2018. Fristen for å kome med
onsdag 2. mai Gulen kommune
Bli med på årets store strandryddeaksjon
I fjor vart det samla inn 54,82 tonn marint avfall langs dei lokale strendene våre. Laurdag er det klart for årets store fellesdugnad.
onsdag 2. mai Strilen
To sterke bortesigrar
Eit skadeskutt Nordre Holsnøy fekk det tøft mot Masfjord/Gulen i Leirdalen på laurdag, medan Radøy/Manger sjokkerte med ein kruttsterk 2-1 siger borte mot Bremnes.
søndag 29. april $ Strilen
Ansiktsløft for Joker Byrknesøy
Har pussa opp butikken for to millionar kroner.
torsdag 26. april $ Strilen
Det eine tek det andre i Skipavika
Hjå Skipavika Næringspark vert det selt stein, ankra oljeriggar og gjort vedlikehald, i tillegg til at dei heile tida tenkjer på nye moglegheiter. No er dei nominerte til Årets bedrift.
torsdag 26. april $ Strilen
Frukostmøte på Vidsyn 27.april kl. 0800
Masfjorden/Gulen ligg i eit område med låg arbeidsløyse og eit næringsliv i vekst. Kva kan verksemder med rekrutteringsbehov gjere for å tiltrekke seg nye medarbeidarar?
onsdag 25. april Gulen kommune
Teikn ditt skuleområde – folkemøte for alle i Gulen
onsdag 25. april Gulen kommune
Draumeplassen-konkurransen 2018, i regi av 4H Sogn og Fjordane
tirsdag 24. april Gulen kommune
Bli med å rydda strender og kystlinje i Nordhordland og Gulen!
Nasjonal strandryddedag er 05.05.2018 Strandryddeveka i Gulen er frå 30.04 – 06.05.2018
mandag 23. april Gulen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GULEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Næringsliv Karlskrona Oppland Båt Svedala Vestfold Bergen Hedmark Mobil Aust Agder Rogaland Sport
flere?
Kultur Østfold Hässleholm Fotboll Møre og Romsdal Kalmar Oslo Vest Agder Akershus Odda Kvinnherad Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Trøndelag Troms Kristianstad Forsvar Mat Menn Thailand Fiske Oskarshamn Rendalen Inrikes Finnmark Kongelig Sandnes Eslöv Molde FK Tynset Kultur Karmøy Skien USA Stavanger Vellinge Mandal Tinn Åstorp VM Musikk Fotball Bolig Kragerø Blekinge Trening Sverige Malmö Politikk Norway Cup Fredrikstad Mote Sport Reise Kunst Aurskog-Høland Tvedestrand Nittedal Vestby Trav IK Start Lillesand Russland 17. mai Drangedal Spill Grane Sigdal Turn Sjakk Fauske Lesja Lyngdal Android Risør Barn Molde Osterøy Kristiansand Helse Tesla Lund Hyllestad Stockholm Tomelilla Lindås Stord Bamble Salangen Håndball Økonomi Røros Askvoll FK Haugesund Gausdal Askøy Hvaler Vågan Näringsliv Horten Utrikes Vær Stabæk Steigen Motor Film Time X-games Ringsaker Suldal Sund Tranøy Båstad Hälsa Ronneby Jølster Nesodden Nore og Uvdal Seljord Moss Bil Bodø/Glimt Nybro Lund Nes Andøy Grue Friidrett Leirfjord Åmot Gjøvik Alpint Kongsvinger Landskrona Eurovision Strängnäs Landbruk Porsgrunn Bremanger Eidskog Øksnes Aurdal Kvinesdal Meløy Vefsn Narvik Enebakk Hemnes Sogndal Høyanger Kommunesammenslåing Fedje Solund Ballangen Helsingborg Alstahaug Karasjok SK Brann Vadsø Stavanger Oilers Nord-Korea Bil Dyr Jevnaker Arctic Race Bundesliga Trøgstad Interiør Skedsmo Øyer Gloppen Polen Austrheim Bromölla Tyrkia Sandefjord Fotball Moskenes Hörby Rælingen Lødingen Staffanstorp Jönköping World Series of Poker Russ Frankrike Liverpool Kvinner Stranda Nordre Land Østre Toten Rygge Tromsø IL E-sport Tønsberg Saltdal Eidfjord Askim Hobøl Friluftsliv Voss Spania Meland Gjerstad Roing Nissedal Tysvær Masfjorden Rauma Svelvik Engerdal Karlshamn Odds BK Hole Dovre Radøy Øygarden Ski Farsund Musik Mat Kviteseid Vitenskap Stryn Jakt Nordkapp Klima Flekkefjord Utsira Flora Kampsport Lillestrøm SK Hamar Kvæfjord Brønnøy Klatring Sola Lier Eliteserien Ulvik Skurup Sölvesborg Rakkestad Øystre Slidre Flakstad Asker Forskning Søgne Politik NM Toyota Eid Mönsterås Champions League FA-cupen Skiskyting Giske Australia Skånland Holtålen Skisport Volvo Fildeling Motorsport Skodje Norway Chess Ålesund Audnedal Mörbylånga Valle Mjøndalen IF Bømlo Jobb Danmark Re Sjöbo Råde La liga Torsken Halden Båt Sandøy Frogn Sortland Olofström Eidsberg Larvik Östra Göinge Teknik Porsanger Tysfjord Motorsport Bodø Poker Nord-Odal Åsnes Hammerfest Tour of Norway Boksing Syria Svalbard Svalöv Værøy Emmaboda Modum Rana Birkenes Sunndal Arendal Skiptvet Israel Rennesøy Grimstad Kryptovaluta Tingvoll Vindafjord Litteratur Kina Målselv Evenes Hamarøy Vinje Hadsel Vestre Slidre Sykkel Selje Film Aure Berlevåg Mjölby Løten Foto Nannestad Svømming Ulstein Fjaler Hockey Ukraina
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL