Gulen
Vakre haustfargar pregar Nordhordland og Gulen
Mørketida er her, men solnedgangane blir berre vakrare og vakrare.
søndag 13:54 Strilen
– Naturen kan ikkje målast i pengar eller terrawatt
Lindås-ordførar Astrid Aarhus Byrknes seier si meining i den pågåande vindkraft-debatten.
lørdag 06:00 $ Strilen
Flyging av fundament laurdag 17.11.2018 til Dagsturhytta
fredag 15:10 Gulen kommune
Inviterer til debattmøte om vindkraft
Debatten rasar om vindkraftutbygging i Nordhordland.
fredag 13:00 $ Strilen
Bokbåten kjem!
Første stopp i Nordhordland er Toska 21. november. Sidan går det slag i slag med rundt 14 stoppestader i Nordhordland og Gulen.
onsdag 08:03 $ Strilen
Ikkje ta det lokale for gitt!
Gløymer me kor me kjem frå, er det lett å bli sitjande att med skjegget i postkassen.
tirsdag 13. november $ Strilen
Kunngjering av søknad frå ARISE Dynamic Rig Supply AS
ARISE Dynamic Rig Supply AS søker om løyve etter forureiningslova
tirsdag 13. november Gulen kommune
Kraftline mellom Modalen og Mongstad snart i sjøen
For tida pågår det arbeid på den nye kraftlina Modalen-Mongstad mange stader på strekninga. I Iledalsvågen i Gulen er arbeidet i gang med siste strekkja før lina går i sjøen.
tirsdag 13. november $ Strilen
SOGN OG FJORDANE

Kino i Dalsøyra samfunnshus onsdag 14.11.18 med to gode nye filmar.
Kl. 18.00 går filmen «Nøtteknekkeren og de fire kongerikene» og kl. 20.00 viser bygdekinoen «Bohemian Rhapsody».
fredag 9. november Gulen kommune
Sakstilfang til møte i Formannskapet 14.11.2018
torsdag 8. november Gulen kommune
Utbygging av fiberbreiband i Gulen
Telenor skal byggje ut breiband i store delar av Gulen i løpet av 2019. Over 100 personar møtte opp på folkemøtet om prosjektet som Telenor arrangerte på Dalsøyra 31.10., der det vart gitt informasjon om utbyggingsprosessen, produkt, tinging og anna. Salsansvarleg hos Telenor...
torsdag 8. november Gulen kommune
Lindås-ordføraren får mest i løningsposen
Skattetala for inntektsåret 2017 er klare. Sjå tala for dei lokale ordførarane.
onsdag 7. november $ Strilen
Ukm
Det vert lokal mønstring i Gulen den 15.Februar 2019 på Dalsøyra Samfunnshus.
tirsdag 6. november Gulen kommune
Dekningsfeil Telia
mandag 5. november Gulen kommune
«Gaselle»-pris til Skipavika Terminal
Verksemda Skipavika Terminal i Skipavika næringspark i Gulen er tildelt Dagens Næringsliv sin Gaselle-pris for 2018.
søndag 4. november $ Strilen
Godkjent reguleringsplan for Gulen Industrihamn og Skipavika Næringspark
Gulen Industrihamn Sløvåg. Skipavika Næringspark. .
fredag 2. november Gulen kommune
Testa samarbeidet i røyklagd tunnel
«Ein bil med tre personar er fastklemt i ei ulukke i Masfjordtunnelen, og tunnelen er full av røyk». Dette scenarioet fekk naudetatane i Gulen og Masfjorden bryna seg på førre veke.
fredag 2. november $ Strilen
Noregs mest brukte ''idrettsanlegg'' når ikkje opp
Den lokale turveien er det viktigaste og billigaste «idrettsanlegget», og det som har størst potensial for å aktivisere ein inaktiv befolkning. Likevel taper slike anlegg gjennomgåande kampen om kroner og arealer.
torsdag 1. november Gulen kommune
Dette bør du ha som beredskapslager heime
Kva gjer du hvis strømmen skulle bli borte i fleire dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikkje er vatn i springen?
torsdag 1. november Gulen kommune
Innkalling til møte i Gulen kontrollutval 02.11.18
torsdag 1. november Gulen kommune
Har du høge buugifter, men låg inntekt?
Bustøtte er ei behovsprøvd statleg stønadsordning for dei som har låg inntekt og høge bukostnader. Husbanken og kommunen samarbeider om bustøtteordninga. Husbanken fattar vedtak, men det er kommunen som behandlar søknaden og har all kontakt med deg som søkjar.
torsdag 1. november Gulen kommune
Lokalt fleirtal for Hareide
Tre av fem lokale utsendinger til Kristelig Folkeparti sitt landsmøte fredag støttar partileiar Knut Arild Hareide sitt forslag om å søkja regjeringssamarbeid med Arbeidarpartiet og Senterpartiet.
onsdag 31. oktober $ Strilen
Front mot front-ulykke på E39
Naudetatane er på veg til ulykke i tunnel.
torsdag 25. oktober Strilen
Gulatingsprisen 2018 og frist for innspel
Den aller første Gulatingsprisen vart delt ut 11.12.2008. Også i år ynskjer Gulen kommune å få forslag til kandidatar til Gulatingsprisen. Føremålet med prisen er i følgje statuttane å: Gje hunnør til lag, verksemder, institusjonar eller
torsdag 25. oktober Gulen kommune
– Treng ikkje bli rutinerte på død, krise og sorg
Også barske brannmenn og driftige politikvinner har kjensler som må ut. Det var blant det blålysetatane fekk prenta inn på seminar på Frekhaug.
onsdag 24. oktober $ Strilen
Høyringsutkast til kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv leggjast ut til offentleg ettersyn.
Det vert med dette orientert om at kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019 – 2022 leggjast ut på høyring og til offentleg ettersyn etter pbl. § 12-10.
onsdag 24. oktober Gulen kommune
Brekke skulekorps arrangerer Korps-basar
Framsida
tirsdag 23. oktober Gulen kommune
Stor givarglede for TV-aksjonen
Årets TV-aksjon samla inn over 239 millioner på landsbasis. I Nordhordland var det Modalen som gjekk sigrande ut med høgast bidrag per innbyggjar.
mandag 22. oktober $ Strilen
Held liv i visningssenter
Planane om eit visningssenter for Gulatinget på Flolid, er ikkje lagde bort. Ein håpar å søkja om statleg medverknad neste år.
mandag 22. oktober $ Strilen
Informasjonsmøte om fiberbreiband i Gulen
Den 31. oktober skal Telenor ha eit informasjonsmøte om utbygging av fiberbreiband i Gulen kommune.
fredag 19. oktober Gulen kommune
Influensavaksine 2018
fredag 19. oktober Gulen kommune
Torsdag 18. oktober er det årets refleksdag.
Ei oppfordring til alle innbyggjarar om å gjere seg synleg i mørket. Bruk refleks!
torsdag 18. oktober Gulen kommune
Kulturbyggkonferansen 3. november 2018
onsdag 17. oktober Gulen kommune
SOGN OG FJORDANE

Gulen kommune digitaliserer utsending av faktura
Gulen kommune har fokus på digitalisering for å redusere kostnader og effektivisere oppgåver, og for å gi betre og meir framtidsretta tenester til innbyggarane.
tirsdag 16. oktober Gulen kommune
No startar bygginga
Fensfjordbygg skal vera klart til innflytting i mars 2020.
tirsdag 16. oktober $ Strilen
Vinnarlaget satsar vidare
Oppedal/Brekke skyttarlag har sterke resultat, og jobbar hardt for nye gull.
søndag 14. oktober $ Strilen
Kontrakten signert for Matreberg- og Trodaltunnelen
Statens vegvesen og AS Birkeland Entreprenørforretning har skrive kontrakt for neste steg i oppgraderinga av tunnelane på E39.
lørdag 13. oktober $ Strilen
Innkalling til møte i Kommunestyret 18.10.2018
torsdag 11. oktober Gulen kommune
Fleirtal på fylket mot vindkraftplan
Det er fleirtal i fylkestinget mot vindkraft-kartlegginga som det no vert jobba med. Men det same tinget fekk ikkje handsama saka.
onsdag 10. oktober $ Strilen
Vil bli stengt i periodar
Jernfjelltunnelen på E39 mellom Gulen og Masfjorden, vil i eit par timar framover bli stengt i små periodar på grunn av uføresett arbeid.
tirsdag 9. oktober Strilen
Trafikkulukke i Sløvåg
To bilar er involverte i ei trafikkulukke i Gulen. Naudetatar er på veg.
mandag 8. oktober $ Strilen
Sjå lesarane sine vakre haustbilde
Hausten er for alvor kommen til Nordhordland og Gulen.
søndag 7. oktober Strilen
Fleire manglar og feil avdekt under kontroll i Gulen
Både eitt og hitt å ta tak i under kontroll i Sløvåg.
lørdag 6. oktober $ Strilen
No gir Skruen-Jan seg
I over 30 år har han bygd opp livsverket i «Skruen». Men til nyttår har Jan Foss (81) bestemt seg for å trekka seg ut.
lørdag 6. oktober $ Strilen
Høyring vedk. søknad om løyve til mudring, sprenging og utfylling i Iledalsvågen
BKK Nett AS søkjer Fylkesmannen om løyve til mudring, sprenging og utfylling i Iledalsvågen.
fredag 5. oktober Gulen kommune
1 948 007 innbyggarar i Noreg har digital postkasse
Ein digital postkasse er ei sikker løysing der innbyggar mottek og oppbevarer viktig post, som for eksempel vedtak, helseopplysningar eller annan sensitiv informasjon.
torsdag 4. oktober Gulen kommune
Delt siger i rettssak om LRA-deponering
Lagmannsretten slår fast at Gulen kommune skal ha kompensasjon for noko av LRA-avfallet som vert deponert i Sløvåg, men ikkje alt.
torsdag 4. oktober $ Strilen
Klagane avvist: NVE-ja til vindkraft på Dalsbotnfjellet og ny kraftlinje til Frøyset
No går saka til Olje- og energidepartementet for endeleg avgjerd.
onsdag 3. oktober $ Strilen
Asfaltering av kommunale vegar
Fleire kommunale vegar i uke 41 (haustferien) vil bli asfaltert og re-asfaltert.
onsdag 3. oktober Gulen kommune
Strikke kafé på Gulen Folkebibliotek
Velkommen til strikking og sosialt samvær.
tirsdag 2. oktober Gulen kommune
Opning av prestegardstien del 1
Vi gratulerer Eivindvik Idrettslag og eldsjelene Maike Norman Bøe og Rune Håvåg med eit fantastisk flott anlegg.
tirsdag 2. oktober Gulen kommune
Vil ha 300 vindmøller i Stølsheimen
Norsk Vind Energi AS sine planar omfattar fjellområde i Modalen, Lindås og Masfjorden.
mandag 24. september $ Strilen
Frukostmøte på Vidsyn 27. September 2018
Framsida
fredag 21. september Gulen kommune
Tatt med lågpromille
Det var på hengjande håret, for ein bilførar som vart stoppa under ein trafikkontroll laurdag føremiddag.
mandag 17. september $ Strilen
Masfjord/Gulen med gåvepakke til Austrheim
Etter sigeren på Sotra fredag kveld er Masfjord/Gulen i ferd med å klatra ut av botnstriden, medan Sartor i praksis er hekta av i opprykkskampen med Austrheim og Skogsvåg/Sund 2.
lørdag 15. september $ Strilen
Tilbake på fjorden etter motorhavari
Den har lagt ei stund til kai på Steinestø, men no er Melderskin tilbake i rute på fjorden.
fredag 14. september $ Strilen
Forsiktige med havbruksmillionane
Pengane vert sette på bok.
fredag 14. september $ Strilen
Gulen går med i Bergen reiselivslag
– Saman står me sterkare.
tirsdag 11. september $ Strilen
SOGN OG FJORDANE

87 millionar til Nordhordland og Gulen
Lokale kommunar får romslege utbetalingar frå havbruksfondet.
tirsdag 11. september $ Strilen
45-åring nektar skuld for båtulykke der faren døydde
Båtulykka etter Utkantfestivalen i 2016 er oppe i tingretten.
mandag 10. september $ Strilen
Sjå lesarane sine blinkskot #strilen
Sommaren er på hell, men det er ikkje dei lokale hobbyfotografane. Bla ned for å sjå bilda som er delt via Instagram.
lørdag 8. september Strilen
Dobbel nedbør i august
Jubelsommaren tok slutt i august. Mange stader kom det nesten dobbelt så mykje nedbør som normalt.
lørdag 8. september $ Strilen
Markerte motstand mot vindkraftutbygging
Full sal på Matre under folkemøte om vindkraft.
onsdag 5. september $ Strilen
Kjempe i opplag i Skipavik
Nok ei oljekjempe til opplag i Gulen.
tirsdag 4. september $ Strilen
Tetta doen og let springen renna på ferja – slepp unna med bot
Tidlegare tilsett straffa for sabotasje på eigen arbeidsplass.
tirsdag 4. september $ Strilen
Kulturvandring på Tusenårsstaden Gulatinget
tirsdag 4. september Gulen kommune
Innkalling til møte i Gulen kontrollutval
fredag 31. august Gulen kommune
Gulen og Masfjorden i vindkraft-oversikt
NVE kartlegg kva område som er eigna for vindkraftutbygging, måndag vert det ope møte på Matre.
fredag 31. august $ Strilen
Gulen-kvinne dømt for råkjøring
127 kilometer i timen i 80-sona gav seks månader utan lappen og 8.000 kroner i bot.
onsdag 29. august $ Strilen
Ingen lege på Gulen helsesenter fredag, 31.08.2018
onsdag 29. august Gulen kommune
Strilane skal metta bergensarane
Stiller samla under Matfestivalen i Bergen kommande helg.
onsdag 29. august $ Strilen
Velkommen til innspelsmøte for kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022
fredag 24. august Gulen kommune
Liten folkevekst
Veksten i folketal var beskjeden både på landsbasis og lokalt i 2. kvartal.
torsdag 23. august $ Strilen
SMS-tenesta til legekontoret er ute av drift etter 3. september 2018
tirsdag 21. august Gulen kommune
Sommarles-fest med klovnen Knut
Mandag 27.08. kl. 18.00 vert det Sommarles-fest i Gulasalen på kommunehuset i Eivindvik! Klovnen Knut kjem med forestillinga VirrrVarrr. Det vert tryll og tøys og etterpå koser vi oss med gratis bollar og saft. Forestillinga passar best for barn over 3 år. Velkommen! Les meir om klovnen Knut...
tirsdag 21. august Gulen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GULEN

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL