Granvin
Kontroll på økonomien i Granvin
Også i det siste driftsåret har Granvin kontroll på økonomien, viser ein gjennomgang.
20:00 $ Hordaland
Vegen mellom Granvin og Kvanndal open att
Opna for fri ferdsel klokka 13.00.
søndag 13:13 Hordaland
Den nye barnehagen i Granvin ligg på vent
Prosjektet for ny barnehage i Granvin må liggja på vent til i desember. Fyrst då kan det vera klart for vedtak om investeringa.
fredag 13. september $ Hordaland
Overdraging av eigedommar i Granvin herad
Tinglyste i august.
fredag 13. september $ Hordaland
Historisk valdag i Granvin
Gravensarane gjekk for fyrste gong til valurnene for å røysta på vossingar, attåt nokre med bustad i Granvin.
mandag 9. september $ Hordaland
Byggjer vasstank for brannsikring
Moelven Granvin Bruk har starta arbeidet med å byggja vasstank på eigedommen sin, og skal få på plass sprinklaranlegg i alle produksjons­lokala sine.
lørdag 7. september $ Hordaland
Byggjer vasstank for brannsikring
Moelven Granvin Bruk har starta arbeidet med å byggja vasstank på eigedommen sin, og skal få på plass sprinklaranlegg i alle produksjons­lokala sine.
lørdag 7. september $ Hordaland
Lovar ny barnehage i Granvin
...Men det kan henda gravensarane må nøya seg med ei billegare løysing enn heradsstyret har vedteke å byggja.
fredag 6. september $ Hordaland
HORDALAND

Oreigninga kosta Granvin 570.000 kroner
Båtlaget får eigedomsretten og rekninga for ­grunnen, medan heradet betaler alle advokatrekningane i saka om småbåthamna i Granvin.
søndag 1. september $ Hordaland
Nytt nei til vindkraft
Granvin vil forsikra seg om at areal i heradet ikkje vert aktuelt for utbygging av vindkraft.
lørdag 31. august $ Hordaland
Ingen personskade i kollisjonen ved Granvin kyrkje
Det gjekk bra med alle involverte etter kollisjonen ved Granvin kyrkje måndag kveld.
tirsdag 27. august $ Hordaland
Heradshus med sandkasse og klatrestativ
Der bilane før sto tett, leikar no glade barnehageborn. Heradshuset i Granvin husar den nye avdelinga ved Tueteigen barnehage.
mandag 26. august $ Hordaland
Sender ut gult farevarsel i Hordaland
Det er venta kraftige byer og torevêr i Hordaland natt til måndag.
søndag 18. august Hordaland
Slitne turgåarar fekk hjelp frå Røde Kors
Politiet og Røde Kors starta redningsaksjon for å få tre personar ned frå Skipadalsnuten.
fredag 9. august Hordaland
Vallaviktunnelen er opna att
Vallaviktunnelen er open etter bilberging.
onsdag 7. august Hordaland
Tunsbergtunnelen opna att
Tunnelen er opna att etter bilberging.
torsdag 11. juli Hordaland
Kvinne alvorleg skadd etter trafikkulukke
To bilar har vore i eit samanstøyt mellom Sauaneset og Fiskarnes i Kvanndal.
tirsdag 2. juli Hordaland
Semitrailer sperra fylkesveg
Ein semitrailer sperra fylkesveg 7 mellom Granvin og Ålvik.
mandag 1. juli Hordaland
Hordaland sender direkte frå kongebesøket
Onsdag kjem kongeparet til Granvin på besøk i samband med turen deira rundt i Hordaland.
tirsdag 18. juni Hordaland
Miljødronninga
Synnøve Kvamme sin kamp mot kraftmastene i Hardanger vekte eit miljøengasjement i henne som held fram med full styrke.
tirsdag 11. juni Hordaland
Bilstans i tunell – vegen opna att
Tunsbergtunnelen mellom Granvin og Voss var stengd ein kort periode onsdag morgon.
onsdag 29. mai Hordaland
Seks kyr stengde Tunsbergtunnelen
Seks kyr og kalvar gjekk inn i Tunsbergtunnelen, og vegen vart stengd i 21-tida måndag kveld. Vegen er no opna att.
mandag 20. mai Hordaland
Bil i grøfta, føraren til legevakta
Naudetatane rykte ut til ei bilulukke på Espelandsdalen, langs vegen over høgda mellom Granvin og Ulvik.
tirsdag 26. mars Hordaland
Fire stengde fjellovergangar
Måndag føremiddag florerer det av kolonner og vegstengingar. No er Haukelifjell ope att.
mandag 14. januar Hordaland
Røynstrand Årets harding
Alexander Røynstrand frå Granvin fekk flest likes, og er dermed Årets harding.
14. september 2018 Hordaland
Livleg sommarfest i Mælandshagen
Tre alelam og to høner var hovudattraksjonane då arbeidsstova i Mælands-hagen inviterte til sommarfest.
9. juni 2018 Hordaland
2. plass til Elisabet
Elisabet Lorentzen Djønne som deltok i modellkonkurranse med helga, var nær på å vinna, men måtte nøya seg med 2. plassen.
8. juni 2018 Hordaland
Opnar på Holven 6. juli
Fredag 6. juli skal veg­anlegget på Holven opnast for trafikk.
24. mai 2018 Hordaland
Granvin-jente kan bli supermodell
Elisabet Lorentzen Djønne frå Granvin (22) kan bli den neste norske supermodellen.
14. mai 2018 Hordaland
Godkjende planen for steinbrot i Øvre Granvin
Formannskapet i Granvin har vedteke detaljreguleringsplan for Nesbø Hellegneissone.
20. april 2018 Hordaland
– Den farlegaste vegen i Granvin
Vegen til Hamre er den klart farlegaste å ferdast på i Granvin. Dei fastbuande håpar på sikring og utbetringar.
19. april 2018 Hordaland
No er det stor snøskredfare
Det er betydeleg snøskredfare på Voss og i Hardanger denne helga.
2. desember 2017 Hordaland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GRANVIN

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL