Grane
Storscorer gir seg i nedrykksklare Gjerpen – vil fortsette i eliteserien
Arendalsjenta Cecilie Løvdal og hennes Gjerpen har rykket ned fra eliteserien i håndball. Den høyreiste 21-åringen har allerede gitt beskjed til den tradisjonsrike klubben at hun gir seg. En retur til hjembyen og 1.divisjonskvinnene i Grane blir det ikke.– Jeg…Du må...
torsdag 19. mars Arendals Tidende
Nils Morten er Grane-håndballens nye daglige leder
Det er ingen hvem som helst i Grane-sammenheng som blir daglig leder i Grane Arendal Håndball. Nils Morten Blakstad gleder seg til å være «limet» i klubben, som er ledende på jente- og kvinnesiden i gamle Aust-Agder.– Klubben fremstår som…Du må være...
søndag 23. februar Arendals Tidende
Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Strand hyttegrend, Majavatn
Nærings- og naturforvaltningskomite har i møte 18.09.2019, sak 058/19 gjort følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas at forslag til detaljregulering for Strand hyttegrend sendes på høring og legges ut til offentlig
19. september 2019 Grane kommune
Trofors vannverki
Det vil i perioden onsdag den 18.09.19 fra kl. 23:30 til torsdag den 19.09.19 kl. 03:00 bli korte avstengninger av vannforsyning grunnet lekkasjesøk. Gjelder abonnenter som er tilknyttet Trofors vannverk.
18. september 2019 Grane kommune
Vannavstenging Majavatn
Onsdag den 11.09.19 blir vannet avstengt på det kommunale vannverket på Majavatn fra kl 11:00 til kl 14:00. pga. vedlikehold.  
10. september 2019 Grane kommune
Høring og offentlig ettersyn vedr. endringer av kart over løypenett for snøscooter i Grane kommune
Grane kommune legger med dette ut endringer av kart over løypenett for snøscooter i Grane kommune til høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i Motorferdsellovens § 4a, Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4a, Plan- og
2. september 2019 Grane kommune
Septikktømming 2019
Østbø starter tømming av septiktanker i regi av Grane kommune i uke 36. Huseier bes sørge for å fjerne jord etc. over tanklokk, og sørge for adkomst til tank. Som tidligere pumpes vann tilbake til tank. Tlf. Tømmebil: 47 66 86 41 Tlf. Driftsoperatør
28. august 2019 Grane kommune
Sensommerkveld torsdag 29.august -AVLYST PGA DÅRLIG VÆRMELDING
Velkommen til sensommerkveld. 
28. august 2019 Grane kommune
NORDLAND

Veinavn i Grane, «Gluggvasshaugvegen» til ny høring:
Etter møte i komite for nærings- og naturforvaltning, 28.05.2019, ble det vedtatt at sak om veinavnet Gluggvasshaugvegen, skal behandles på nytt, og det åpnes dermed for ny høring.
27. august 2019 Grane kommune
Ny nettside åpner 1. oktober
Grane kommune åpner nye nettsider og selvbetjeningsløsninger 1. oktober 2019. Dette medfører at dagens nettside kun vil bli oppdatert med kunngjøringer frem mot lanseringen av den nye løsningen.
26. august 2019 Grane kommune
Turmovegen stengt for gjennomkjøring
Turmovegen blir stengt for gjennomkjøring ved Bjorbekk bru fra mandag den 26.08.19 kl. 08:00. Dette på grunn av at brua skal renoveres. Arbeidet vil pågå i ca. 6 uker.
23. august 2019 Grane kommune
Veinavn på veier i Grane kommune, adresseprosjekt 2019:
Etter møte i komite for nærings- og naturforvaltning, 28.05.2019, ble det vedtatt forslag angående veinavn på veier i Grane kommune, som nå legges ut til høring for publikum.
20. august 2019 Grane kommune
Valgdebatt
Grane samfunnshus, tirsdag 27. august klokken 19.00. Grane FrP, Grane Sp og Grane Ap møtes til politisk debatt/ utspørring. Debattleder: Anne Severinsen.
20. august 2019 Grane kommune
Treningstid i idrettshallen
Lag, foreninger og andre grupper som ønsker å benytte fast treningstid i idrettshallen må søke om dette innen 31. august.
15. august 2019 Grane kommune
Ledig stilling - Helsesekretær
Ved kommunelegen i Grane er det ledig vikariat som helsesekretær i 50% stilling. Vikariatets varighet:  1. september - 31. desember 2019.
6. august 2019 Grane kommune
Fiske i Vefsna – Oppstrøms Fellingfors
Informasjon fra Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning / Vefsnlaks AS:
24. juli 2019 Grane kommune
Grane kulturskole 2019/2020
Kulturskolen kan fra høsten gi tilbud innenfor dans, korpsinstrumentopplæring og enkeltundervisning piano/gitar.
12. juli 2019 Grane kommune
Valg 2019
Informasjonsbrosjyren for høstens valg er tilgjengelig på 16 forskjellige språk, både på papir og digitalt.
11. juli 2019 Grane kommune
Helsefagarbeider 100 % fast stilling
Helse- og omsorgsavdelingen har ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider. 
25. juni 2019 Grane kommune
Idrettshallen stenges
Idretthall, styrkerom og kondisjonsrom er stengt frem til fredag 27. juni på grunn av rundvasking og vedlikeholdsarbeid i lokalene.
24. juni 2019 Grane kommune
Sommerhilsen fra ordføreren
Endelig er sommeren her, det må en vel kunne si dagen etter midtsommeraften. I dag er det vel mer kalendersommer enn reell sommer, men den kommer nok. Ferie og sommeraktiviteter er noe mange har sett frem til, så nå får vi bruke den varme og lyse tiden
24. juni 2019 Grane kommune
Kurs i stell av motorsag, hogstteknikk og ungskogpleie
Grane kommune arrangerer et 7-dagers kurs i stell av motorsag, hogstteknikk og ungskogpleie i tiden 24.06 - 02.07.19.
6. juni 2019 Grane kommune
Biblioteket holder stengt
Grane folkebibliotek holder stengt fredag 31. mai.
29. mai 2019 Grane kommune
Ledige stillinger ved Grane barne- og ungdomsskole for skoleåret 2019-20
Grane barne- og ungdomsskole ligger flott til sør i Nordland med flott natur og gode oppvekstsvilkår. Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole med i overkant av 170 elever og 39 ansatte, hvorav 24 pedagoger og 15 barne- og
24. mai 2019 Grane kommune
Ledige stillinger som renholdere
Grane kommune har to ledige stillinger som renholdere. 1 stilling 100 % fast ansettelse og 1 stilling 70 % vikariat, med mulighet for fast ansettelse.     
20. mai 2019 Grane kommune
Gratis tur for barnefamilier
Grane kommune inviterer alle barnefamilier i kommunen til å bli med på ny tur til Namsskogan familiepark.
15. mai 2019 Grane kommune
Granedagan 2019
Hovedkomiteen for Granedagan ønsker velkommen til årets arrangement som avvikles i perioden 11. - 14. juni. Programmet kan du lese her.
15. mai 2019 Grane kommune
Program for 17. mai
Kl 11.45 Togoppstilling ved kommunehuset. Kl 12.00 Togavgang: Toget går fra kommunehuset til skolen på Vegset. Toget tar en liten stopp ved sykehjemmet for underholdning for våre eldre innbyggere. Kl 13.00 -Toget ankommer skolen. -Korpset spiller ute. -Underholdning i hallen. -Salg av middag. -Salg...
13. mai 2019 Grane kommune
Ledig stilling som fagarbeider/driftsoperatør
Det er ledig en 100% fast stilling som fagarbeider/driftsoperatør ved Teknisk- og næringsavdelingen. Stillingen er en av seks inkludert formann ved driftsavdelingen. Avdelingen er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunale veier, bygninger, vann- og
8. mai 2019 Grane kommune
Revidert ordensreglement Grane barne- og ungdomsskole
Revidert og godkjent 02.05.2019
6. mai 2019 Grane kommune
Reinkalving
«Det er nå tid for reinkalving, og folk oppfordres til å ta hensyn og holde god avstand til simler med kalv.  Reindrifta bruker bl.a. Tosenfjellet øst for Tosenveien aktivt nå, og håper at skigåere bruker andre fjellområder mens simlene oppholder seg
2. mai 2019 Grane kommune
Lån gratis utstyr hos Grane kommune
Allemannsretten gir oss gratis tilgang til naturen og friluftslivet, men i blant trenger man utstyr på turen som mange kan oppleve som kostbart og dermed bidra til å hindre aktiv deltakelse i friluftslivet. Heldigvis finnes det en løsning på dette!
10. april 2019 Grane kommune
Åpningstider i påsken
Her finner du informasjon om åpningstider og vakttelefoner som kan være til nytte i påskehøytiden. 
10. april 2019 Grane kommune
NORDLAND

Nødplakat på hytta
Spar tid når du trenger øyeblikkelig hjelp og befinner deg et sted uten fast adresse. Nødplakaten gir en nøyaktig beskrivelse av hyttas geografiske plassering.
10. april 2019 Grane kommune
Foredrag om en leges møte med Islam
Onsdag 24. april klokken 18.30 ivnviteres alle interesserte til foredrag ved Grane folkebibliotek. Lege Petter G. Lie vil holde foredrag om en leges møte med Islam. 
10. april 2019 Grane kommune
Arbeidsleder for ungdom i sommerjobb
  Vi søker arbeidsleder for ungdom i sommerjobb. Søker må være over 18 år . 
9. april 2019 Grane kommune
Sommerjobb for ungdom
Ungdommer fra Grane kommune som ønsker sommerjobb i kommunen kan henvende seg til Servicetorget for å få søknadsskjema eller  søke elektronisk her lenger ned i artikkelen.
9. april 2019 Grane kommune
Økonomisk støtte til rusfrie arrangement - 1. halvår 2019 - Søknadsfrist 1. mai 2019
Jfr. rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtatt i kommunestyret, inviteres organisasjoner / enkelt personer til å søke midler til enkelttiltak / arrangement for ungdom.  
5. april 2019 Grane kommune
Oppstart av navnesak Byrkije - Burkije
Kartverket har reist navnesak for skrivemåten av det samiske navnet på Børgefjell. Jfr. brev datert 01.03.19 fra Kartverket. Innspill til skrivemåten av navnet bes sendt til Grane kommune innen 01.05.19.
4. april 2019 Grane kommune
Strandrydding 2019
Søndre Helgeland Miljøverk IKS vil også i 2019 bidra til renere strender i våre kommuner
2. april 2019 Grane kommune
Har du opprettet digital postkasse?
Det er enkelt og tar bare noen få minutter.
27. mars 2019 Grane kommune
Ledige stillinger ved Grane sykehjem
50% fast stilling for sykepleier på natt med arbeid hver 3. helg 13,6% fast helsefagarbeider/pleiemedarbeider helgestilling med arbeid hver 3. helg 50% vikariat for helsefagarbeider/ pleiemedarbeider med arbeid hver 2. helg 25% vikariat for
26. mars 2019 Grane kommune
Bygdekinoen: Jeg ser deg
Hvert år blir rundt 1500 personer etterlyst i Norge. Noen blir aldri funnet.  Se dokumentaren Jeg ser deg på Bygdekinoens forestilling ved Grane samfunnshus, mandag 1. april klokken 20.00.
25. mars 2019 Grane kommune
Bygdekinoen: Dumbo
Familiefilmen Dumbo vises på Grane samfunnshus, mandag 1. april klokken 18.00.
25. mars 2019 Grane kommune
Gratis kino for pensjonister: Helan & Halvan
Alle pensjonister i Grane inviteres til gratis kinoforestilling. Dette skjer ved Grane samfunnshus, mandag 1. april klokken 16.00. Servering av kaffe og vafler fra klokken 15.00. På kinoprogrammet står den ukjente historien om verdens største komikerpar og bestevenner Helan og Halvan.
8. mars 2019 Grane kommune
Kulturmidler
Lag, foreninger og organisasjoner inviteres til å søke kulturmidler for 2019. Søknadsfristen er 1. mai. Søknad fremmes via vårt digitale søknadsskjema.
7. mars 2019 Grane kommune
Informasjon om eiendomsskatten i Grane kommune.
Det er eiendomsskatt på all fast eiendom i Grane kommune, innført fra og med 2009. For 2019 er det vedtatt kontorjustering på 10%, noe som betyr 10% økning av skattetakstgrunnlaget. Dette vil i praksis gi økt gebyr på ca. 10%. Promillesatsen i Grane er
1. mars 2019 Grane kommune
Ledige lærerstillinger ved Grane barne- og ungdomsskole -HUSK SØKNADSFRISTEN 22.MARS
Grane barne- og ungdomsskole har følgende stillinger ledige med tiltredelse 01.08.19: Inntil 4 årsvikariater i 100%, hvorav deler av stillingene kan disponeres som fastvikar. Evt. andre faste stillinger eller vikariater som måtte bli ledige før 01.
1. mars 2019 Grane kommune
Høring vedr. ny lokal Forskrift om feie- og tilsynsavgift
Det er behov for å opprette en ny lokal forskrift i Grane kommune. Forskriften gjelder hjemmel til å innkreve avgift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i boliger og fritidshus iht. Brann- og eksplosjonsloven § 28. Nærings- og naturforvaltningskomiteen
21. februar 2019 Grane kommune
Helgeland trenger fosterhjem!
Fosterhjem Helgeland kommer til Grane kommune for å informere om hva det vil si å være fosterhjem. Dato: Tirsdag 05.03.19, kl. 17.00-18.30 Sted: Kanitna ved kommuehuset.                 Hvis dere er nysgjerrige på om dette kan være noe...
18. februar 2019 Grane kommune
Fallvilt av elg, rådyr og hjort
Grane kommunes ettersøkspersonell har i det siste opplevd at elg og rådyr som har blitt påkjørt og drept på E6 og Rv. 73 har blitt fjernet av uvedkommende før ettersøkspersonellet har nådd frem til påkjørselsstedet.
12. februar 2019 Grane kommune
Historien om tidenes største polfarer - Roald Amundsen
Hvordan kunne Roald Amundsen, en ukjent mann fra fattige Norge, bli verdens største polfarer gjennom tidene? Svaret ligger ikke i en enkelt ekspedisjon, men i en dramatisk storfilm om livet til en helt ekstrem mann. 
6. februar 2019 Grane kommune
Skoleruta 2019-2020
Skoleruta for Nordland er et samarbeid med Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune, og vi har derfor en felles skolerute.
1. februar 2019 Grane kommune
Oppkjørte skiløyper i Grane
1. februar 2019 Grane kommune
Hold deg unna lavt hengende linjer
Helgeland Kraft går nå ut med en generell advarsel om å være observant rundt linjenettet på Helgeland. Det relativt store snøfallet som har kommet de siste ukene har ført til at snøen har festet seg på linjene i enkelte områder og dratt dem ned mot...
30. januar 2019 Grane kommune
Tilskudd til private veger
Det kan søkes om tilskudd til sommer- og vintervedlikehold av private veger i Grane kommune for året 2019. Det gjelder kun private veger der det bor fastboende og har en veglengde på over 500 meter. Veilengde må oppgis. Vegforeninger der minst ett medlem er fastboende langs vegen kan...
30. januar 2019 Grane kommune
Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Grane 2019
I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Grane kommune blant elever i 8.-10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2013 og 2016. For å gi et godt bilde av situasjonen i Grane, er det viktig at så mange som mulig deltar.
29. januar 2019 Grane kommune
Elgjakt 2018 Fellingsresultat og Hjortejakt for Vefsna hjorteområde 2018
Forsiden
21. januar 2019 Grane kommune
NORDLAND

Ledig vikariat: Pedagogisk leder
I Grane kommunale barnehage er det ledig vikariat som pedagogisk leder i 100 % stilling i tidsrommet 01.03.19 - 20.08.19 med mulighet for forlengelse. Utdanning: Barnehagelærer. Ansettelse og avlønning etter gjeldende lover og tariffer Nærmere
14. januar 2019 Grane kommune
Løypenett for snøscooter
Grane kommunestyre vedtok 19.12.18 endringer i kart over løypenett for snøscooter, med tilhørende planbeskrivelse og forskrift. Kart over løypetraseene kan du se her. Se www.gomap.no for mer informasjon / kjøp av løypekort. Kontaktperson: Jordbrukssjef Torgar Eggen, tlf. 75...
11. januar 2019 Grane kommune
Nytt farevarsel om sterk vind
Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om sterk vind gjeldene for hele Nordland, farevarsel nivå orange.  Torsdag kveld og først på fredag ventes full storm utsatte steder med svært sterke vindkast, lokalt 35-40 meter pr. sekund.  Det anbefales å
10. januar 2019 Grane kommune
Bygdekinoen: Psychobitch
Ungdomsfilmen Psychobitch går rett i kjernen av dagens ungdomskultur med sosiale medier og perfeksjonskrav. Filmen vises ved Grane samfunnshus mandag 4. februar klokken 20.00.  
10. januar 2019 Grane kommune
Grane kommunes kulturpris 2019
Grane kommune skal i år dele ut en kulturpris. Denne består av en gavesjekk på kr. 6 000,-, samt et diplom. Tildelingen skjer under Granedagan i juni. Grane kommune ønsker forslag på aktuelle kandidater og oppfordrer privatpersoner, lag og foreninger til
2. januar 2019 Grane kommune
Akuttberedskap for barneverntjenesten i Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommune
Ovennevnte kommuner har inngått et samarbeid om felles akuttberedskap for barneverntjenestene som er operativ fra og med 01.01.2019.  Telefonnummer til akuttberedskapen er;  992 85 300 Akuttberedskapen er tilgjengelig utenom ordinær arbeidstid (fra kl
2. januar 2019 Grane kommune
Kulturminneplan
Grane næringsutvikling har i samarbeid med Helgeland museum utarbeidet et utkast til kulturminneplan på vegne av Grane kommune. Planen er en temaplan og ikke en plan etter Plan- og bygningsloven, og det er derfor ikke påkrevd med en formell planprosess. Vi ønsker likevel innspill til...
21. desember 2018 Grane kommune
Grane sjukeheim/hjemmesykepleien- kontaktinfo
I forbindelse med jul- og nyttår kan Grane sjukheim nås på tlf. 75 18 08 53. Hjemmesykepleien har vakttelefon 41 66 56 25.
21. desember 2018 Grane kommune
Jul og nyttårs hilsen fra ordfører…
Jule og nyttårs feiring er tid for tilbakeblikk, men også tid for å se fremover. Et år er snart forbi, og for mange har det gitt store opplevelser, mens for noen har det vært vanskelige ting.
20. desember 2018 Grane kommune
Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer?
Konfliktrådet i Salten og Helgeland søker etter nye meklere for Vefsn, Grane og Hattfjelldal.
12. desember 2018 Grane kommune
Kommunehuset stenger
Tirsdag 18. desember fra kl 12.00 og ut dagen er kommunehuset stengt. Dette på grunn av begravelse. Legekontoret holder åpent som vanlig.
11. desember 2018 Grane kommune
Grane kommune (kommunehuset) uten telefon
Grane kommunes hovednummer 75182200 og alle undernummer er ute av drift, så alle avdelinger/kontor på kommunehuset er pr.nå utilgjengelig på telefon. Telenor jobber med å rette feilen og forventer at vi skal ha alt reparert i løpet av dagen. Ved akutt legehjelp: 116117
5. desember 2018 Grane kommune
Bolysttilskudd
Går du med byggeplaner? Kan du tenke deg å bygge bolig i Grane kommune? Da kan du motta kr. 100.000,- i bolysttilskudd. SØKNADSFRIST:   31. JANUAR 2019
4. desember 2018 Grane kommune
Røykvarslerens dag
Vi er inne i en tid hvor det blir brukt mye levende lys. Vi lager mer mat, og med julestria og stresset er det lett å glemme lyset på stua eller panna på komfyren. 1. desember er røykvarslerens dag. Grane kommune oppfordrer alle til å sjekke røykvarsleren og skifte batteriet i...
30. november 2018 Grane kommune
Julegrantenning
Søndag 2. desember klokken 15.00 tennes den flotte julegrana vår. Kaffe og kaker i idrettshallen etterpå. Det blir premiere på Granefilmen. Litt underholdning. Loddsalg på julekurv, m.m. Vi tar kontanter og Vipps. Vel møtt! Arr: Grane Skolekorps og 8. klasse.
30. november 2018 Grane kommune
Ledige stillinger i Hjemmetjenesten
Ved Hjemmetjenesten i Grane er det ledige stillinger som hjemmehjelp, personlig assistent og sykepleier.
16. november 2018 Grane kommune
Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres
Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små.
14. november 2018 Grane kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GRANE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL