Gloppen
Sjå kva eigedommar som skifta eigar i april
Kva eigedommar skifta eigar i april og kva vart dei selde for? Her får du oversikta.
16:50 $ Firda
Eigedomssalet i Gloppen for april
Sjå kva eigedommar som skifta eigar, og kva dei gjekk for.
16:49 $ Firda
Underskriftsaksjon mot campingplanar ved populær badeplass
Planar om å bruke fritidsområde og badeplass til parkering av bubilar møter motstand.
fredag 19:45 $ Firda
Reed Camping & Fritid misser areal – grunneigar skuldar på konflikt og manglande betaling
Manglande betaling, dårleg kommunikasjon og konfliktar. Det seier grunneigar Ola Hetle er årsaka til at han har sagt opp avtalen med Reed Camping med umiddelbar verknad.
fredag 12:46 $ Firda
Fryktar dårleg veg kan sette barna i fare. Kommunen veit om det, men gjer ingenting
Øystein Hellesø har kontakta kommunen. Han er redd dårleg sikring kan skape farlege situasjonar for familien.
fredag 05:00 $ Firda
Det kan bli færre lærarar per elev. Det får Sabine og kollegaene til å rase
I mai skal Vestland fylke bestemme pengefordelinga for vidaregåande skular. Forslaget får lærarane i Sogn og Fjordane til å sjå raudt.
torsdag 18:20 $ Firda
Dina (22): – Då eg flaug i paraglider for første gong, fekk eg gledestårer i auga
Dina Rygg Eide er student i ei annleis tid. Då Norge stengde ned bestemte ho seg for å gripe sjansen og fylle dagane med noko kreativt.
torsdag 08:50 $ Firda
Bjørn vil hjelpe Ingunn – prøver å få fylkeskommunen til å snu
Ingunn Gimmestad (38) vil bygge sentrumsnært byggefelt, men det likte fylkeskommunen dårleg. No engasjerer Gloppen kommune seg for å få fylkeskommunen til å snu.
tirsdag 06:00 $ Firda
VESTLAND

Ville ikkje forby kunstgras med miljøfiendtleg granulat –Feigt, synest Mariel (33)
Gloppen let idretten sjølv avgjere om det skal brukast miljøfiendtleg granulat som fyll i den nye fotballbana på Sandane. –Feigt, seier Mariel Eikeset Koren (MDG).
fredag 30. april $ Firda
Elevar får ikkje brakkeskule, men strakstiltak til ein halv million
Hyen skule er i så dårleg stand at elevar fortel at dei vert sjuke av å vere der. Det gjorde at Jørgen Dølvik Husbyn og Mariell Eikeset Koren i MDG tok til orde for brakkeskule slik at elevane skulle sleppe å vere i bygget. Det fekk dei ikkje med seg resten av kommunestyret...
torsdag 29. april $ Firda
Jann på Gardsbrenneriet har auka produksjonskapasiteten - med 28-gongen
På Gardsbrenneriet på Sandane var etterspurnaden stor i fjor. I år satsar dei endå større.
torsdag 29. april $ Firda
Det kjem jordbær i år også – men no må du kanskje plukke dei sjølv
Med stengde landegrenser er det utfordrande for jordbærbønder som brukar arbeidskraft frå utlandet.
onsdag 28. april $ Firda
Kva er Sunnfjords mest verneverdige tre?
Gong på gong har det vist seg at sunnfjordingar bryr seg om trea sine, særskilt store og gamle tre. Send oss eit bilde og ei lita grunngjeving om kva DU meiner er Sunnfjords mest verneverdige tre.
onsdag 28. april $ Firda
Auka omsetninga med ti millionar på eitt år
Dette er næringslivsloggen til og med 27. april 2021.
onsdag 28. april $ Firda
– Tap av støtte kan stoppe opprusting av idrettsplassen
Støtta på 10 millionar kroner som Jesper Melin Ganc-Petersen vurderer å trekke frå opprusting av idrettsplassen, kan vere avgjerande for prosjektet.
tirsdag 27. april $ Firda
Storinvestor trekte millionar i protest: Dette seier kommunen no
Verken kommulandirektøren eller ordførararen i Gloppen ønskjer å kommentere.
tirsdag 27. april $ Firda
Jesper trekker seg frå å utvikle sentrum – Gloppen misser minst 15 millionar
Jesper Melin Ganc-Petersen skrinlegg planer til 15 millionar, og vuderer å trekke ytterlegare 10 millionar i støtte. Det er grunna negativ dabatt og avisoppslag.
tirsdag 27. april $ Firda
Ingunn og Annemieke vil utvikle byggefelt – det likar fylkeskommunen dårleg
Ingunn Gimmestad (38) og Annemieke Koopmans-Holtrop håper nytt byggefelt vil bidra til folkevekst. Men fylkeskommunen ser ei utbygging som eit stort tap.
mandag 26. april $ Firda
SJÅ BILDA: Slik ser det ut inne i brannstasjonen
Bli med på besøk i brannstasjonen i Blålysbygget. Og sjå den skilnaden frå den gamle brannstasjonen!
søndag 25. april $ Firda
Kjell jublar: – No er den nye brannstasjonen klar! Dette blir ei anna verd!
– Vi skal køyre i kortesje, og kanskje tute litt. Du kan gjerne eskortere oss, skjemtar brannsjef Kjell Aske til Nils Ove Roset. No skal brannvesenet flytte inn i det nye Blålysbygget på Sandane.
søndag 25. april $ Firda
Hege (SV) vil ha gratis SFO
I Sunnfjord må ein familie betale mellom 32.000-35.000 kroner i året for eitt born i SFO. Den rekninga meiner Hege Lothe at staten må ta, slik at også born i familiar med dårleg råd kan vere på SFO.
søndag 25. april $ Firda
Reagerer på kommunen si innblanding i byggesak: – Spesielt, flautt og pinleg
Eigedomssjef Lars Ove Breidvik-Valaas i Coop reagerer på måten kommunen har handtert prosessen kring Firda Billag-tomta på Sandane. – Prosessen har vore flau og pinleg, seier Roar Henden.
fredag 23. april $ Firda
Slik svarer næringssjefen på kritikken: – Eg kan med handa på hjartet seie at dette stemmer ikkje
Næringssjef Knut Roger Nesdal vil ikkje vere med på kritikken frå Coop og Roar Henden om handteringa av Firda Billag tomta.
fredag 23. april $ Firda
Gloppestad svarer: Tek sjølvkritikk, men debatten var naudsynt
Ordførar Leidulf Gloppestad tek sjølvkritikk for handteringa, men seier at han som ordførar må bruke dei kanalar han kan.
fredag 23. april $ Firda
Tre vil bli rektor på Breim skule: – Skulle gjerne hatt fleire søkarar
Kven som skal styre skulen med 117 elevar, er enno ikkje bestemt. Berre ein av søkarane er lokal.
fredag 23. april $ Firda
Bønder langs E39 føler seg utrygge: – Her er det mange farlege situasjonar
Mellom Våtedalen og Byrkjelo går traktorar ut og inn av E39. Det fører til farlege forbikøyringar. Ragnhild Helgheim etterlyser vegtiltak.
fredag 23. april $ Firda
Firda-russen er optimistisk: – Russetida ser veldig lovande ut
Russen på Firda vgs. trur ikkje korona kjem til å øydelegge russetida.
torsdag 22. april $ Firda
Coop og Firda Billag får med seg tre tunge eigedomsaktørar. No blir det heilt nye byggeplaner på Sandane
Tunge aktørar innan eigedomsutvikling blir nye samarbeidspartnarar i byggeprosjektet som Firda Billag og Coop Nordvest står bak på ei av Sandane si finaste tomter.
onsdag 21. april $ Firda
Læraren: «Køddar dokke?»
– Det er ikkje ofte mannfolk på min alder får blomar, sa lærar Øyvind Indrebø på Sandane.
tirsdag 20. april $ Firda
Katrine (36) gir seg som festivalleiar: – Skulle ønske eg kunne vere med vidare
No er Gloppen musikkfest på jakt etter ny leiar.
tirsdag 20. april $ Firda
Håvar (29) fann øks frå vikingtida i bøen
Håvar Søreide blei så gira på søke med metalldetektor at han no har tre stykk. Det viste seg å vere lurt; i helga fann han ei øks frå vikingtida på ein stad der det tidlegare ikkje er gjort funn.
mandag 19. april $ Firda
Anders vil bruke ein halv mill på strakstiltak på nedsarva skule
For å sikre læringsmiljø og helsa til elevar som vert sjuke på den nedsarva Hyen skule, tek kommunedirektør Anders Skipenes no hastegrep.
mandag 19. april $ Firda
Slik svarer ordførar Leidulf Gloppestad og Anders Skipenes på kritikken
Ordførar Leidulf Gloppestad (Sp) tek kritikk på at han berre bad K-A bygg om å teikne eit alternativ for Sandane Sentrum. Utover det vil han ikkje beklage noko.
lørdag 17. april $ Firda
VESTLAND

Arnar: – Kommunen må be om unnskyldning
Arnar Kvernevik (Ap) er oppgitt over kommunen si handtering av salsprosessen av brannstasjonen. Han meiner det er på høg tid å legge seg flat.
lørdag 17. april $ Firda
Oppgitt over kommunen: Trekte bodet i frustrasjon
Då bodfristen på brannstasjonen på Sandane vart utsett dagen før bodslutt, rann det over for Kristian Aamand Petersen. No legg han planane om landsbyhus på is.
lørdag 17. april $ Firda
Dei dannar lag for sentrumsutvikling – Men vi er ikkje som arkitektopprøret
Benedicte, Paul-Rune og Hanne vil vere talerøyr for dei som brenn for sentrumsutvikling. – Vi håper politikarane vil høyre på oss.
lørdag 17. april $ Firda
Då kommunen kutta medlemskapen, tok Nils Magne og Vidar saka i eigne hender: – Vi sponsar kontingenten
– Det tek seg ikkje ut at den einaste kommunen med fjordhest i kommunevåpnet ikkje skal vere medlem i Fjordhestlaget, seier Nils Magne Gjengedal.
torsdag 15. april $ Firda
Kraftig nedgang i tal pasientar i overgrepsmottaket: – Vi er bekymra
Trur vald i nære relasjonar har auka etter koronaen, på grunn av at folk er meir heime.
onsdag 14. april $ Firda
Fann tonen på jobb – no utvidar Stig Aron (49) og Kristin (37) med nytt tilbod
Medan andre kulturarbeidarar slit som følge av arrangementsstopp, går det betre enn nokon gong for Stig Aron Kamonen og Kristin Sandal. No opnar dei nytt kontor.
onsdag 14. april $ Firda
No får dei bygge ny trehytte. På eitt vilkår
Engeset Trehytte AS har fått løyve til å bygge ny utleigehytte og gapahuk.
onsdag 14. april $ Firda
Her kjem det nytt og større vinmonopol
– Utviklinga på Sandane har gått betre enn venta. No må vi ha ny og større butikk.
tirsdag 13. april $ Firda
Tre vil drifte riksvegane: Over 100 millionar skil dyraste og billigaste tilbod
Tre entreprenørar er med i konkurransen om å drifte riksvegane i Sunnfjord og delar av Sogn og Nordfjord. Mesta leverte det lågaste tilbodet.
mandag 12. april $ Firda
Dårleg skule og rasfarleg skuleveg. Det fekk Ragni Marita (29) og familien til å flytte
– Eg hugsar kor dårleg skulen var då eg sjølv gjekk der. Eg ville ikkje sende ungane mine til den same skulen på ein rasutsett skuleveg, seier Ragni Marita Willis.
fredag 9. april $ Firda
Desse eigedommane skifta eigar i Gloppen i mars
Eikenes, gnr 32, bnr 34 er seld for kr 98.000 frå Bjørn Kåre Eikenes til Ole Andrew Vilnes, Thorstein Hestenes og Ørjan André Hestenes.
fredag 9. april $ Firda
Inneklimaet på skulen er så dårleg at elevane vert sjuke. No krev dei ny skule
Hovudverk, tette luftvegar, migreneanfall. Ved Hyen skule går inneklimaet no utover helsa til elevane.
torsdag 8. april $ Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

GLOPPEFJORDEN

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL