Gausdal
Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - åpent møte
I forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel inviteres det til åpent møte.
fredag 14:47 Gausdal kommune
Ny ordfører
Anette Musdalslien, SP ble torsdag kveld valgt som ny ordfører i Gausdal. Stig Melbø ble valgt som varaordfører. Melbø representerer Tverrpolitisk liste for Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre.
fredag 13:17 Gausdal kommune
Redusert telefontid
F.o.m. 1.oktober 2019 innføres redusert telefontid i Fakturaenheten i Fellesenhet økonomi, Lillehammer kommune, slik at telefontiden blir fra 10.00 til 14.00.
mandag 15:37 Gausdal kommune
Årets influensavaksine er her
mandag 10:56 Gausdal kommune
Verdensdagen for psykisk helse.
Psykisk helse og rus ved Kjellerstua, arrangerer friluftsdag ved badedammen i Follebu torsdag 10.oktober.
mandag 7. oktober Gausdal kommune
Søkere til stilling som rådgiver ved landbrukskontoret for Lillehammer -regionen
Offentlig søkerliste for stilling som rådgiver ved landbrukskontoret i Lillehammer - regionen er nå klar.
tirsdag 1. oktober Gausdal kommune
Vil du melde deg som bøssebærer til TV-aksjonen?
Årets TV-aksjon er søndag 20. oktober, og går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.
lørdag 28. september Gausdal kommune
Pris til unge idrettsutøvere
Fem unge idrettsutøvere ble torsdag kveld hedret av kommunestyret i Gausdal. Utøverne mottok hver sin pris for innsatsen i sesongen 2018/2019.
torsdag 26. september Gausdal kommune
OPPLAND

Heder og ære til folkevalgte
Under torsdagens festmiddag for avtroppende kommunestyre ble tre av kommunestyrets medlemmer tildelt KS' hedersmedalje for sin store innsats som folkevalgt i Gausdal kommune.  
torsdag 26. september Gausdal kommune
Etableringstilskudd for kulturbaserte næringer
Stipendordningen skal være til berikelse for distriktets kulturliv og stimulere til utvikling av kulturbaserte næringer i Lillehammerregionen. Stipendet ytes med forventning at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske/kulturrelaterte aktiviteten kommer byens innbyggere til gode....
torsdag 26. september Gausdal kommune
Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - offentlig ettersyn
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 har kommunestyret i møte 29.08.2019, sak 74/19, vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2019-2030 ut til høring og offentlig ettersyn.  Høringsperioden er 8 uker, fra 28. september til 25. november...
onsdag 25. september Gausdal kommune
Møteplass for yngre kreftberørte
Er du under 50 år og har eller har hatt kreftsykdom? Møte andre i samme situasjon?
torsdag 19. september Gausdal kommune
Dagtilbud for unge voksne 16-35 år
Fra og med tirsdag 17.september starter vi opp med tilbud for unge voksne i Follebu.
fredag 13. september Gausdal kommune
Bekjempelse av svartelista arter
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen oppfordrer igjen alle til å bekjempe svartelista planter.
onsdag 11. september Gausdal kommune
Valgresultat 2019
Antall stemmeberettigede: 5027 Valgdeltakelse: 63,20 % Representantfordeling:  
tirsdag 10. september Gausdal kommune
Nytt fritidstilbud til barn og unge i Gausdal
Onsdag den 11. september blir det oppstart av "åpen hall", et nytt og gratis aktivitetstilbud til barn og unge i Gausdal.   Hver onsdag (unntatt ferier og helligdager) mellom kl. 16 og 21 vil flerbrukshallen i Gausdal Arena holdes åpen, og Gausdal Freeski med flere vil...
mandag 9. september Gausdal kommune
Valgresultat
De første valgresultatene blir lagt ut mandag 07.09. kl. 21.00. Resultatene for Gausdal finner du her.  Endelig valgresultat vil være klart etter kl. 17.00 tirsdag 08.09.
lørdag 7. september Gausdal kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes valgting søndag 8. og mandag 9. september. Det avholdes valg ved følgende tre stemmekretser: Østre Gausdal, Vestre Gausdal og Svatsum.
fredag 6. september Gausdal kommune
Forhåndsstemmegivning
Hvis du ikke har mulighet for å stemme på selve valgdagene 8. og 9. september, kan du forhåndsstemme fra mandag 12. august til fredag 6. september. Servicetorget holder åpent til  kl. 18.00 tirsdag og torsdag, de øvrige dagene er åpningstiden 09.00 - 15.00.
mandag 2. september Gausdal kommune
Nytt tilbud for unge voksne.
Psykisk helse og rustjeneste i Gausdal kommune ønsker velkommen til informasjonsmøte om tilbud til unge voksne i alderen 16 til 35 år!
søndag 1. september Gausdal kommune
Kurs for blivende foreldre
Venter dere barn? Nå tilbyr helsestasjonen foreldreforberedende kurs for dere med termin fram til 31.desember 2019.
torsdag 29. august Gausdal kommune
UtstyrsArena`n
UtstyrsArena`n er et gratis tilbud om å låne forskjellig utstyr til aktiviteter. I høst er det åpent hver torsdag kl. 16.00 - 18.00. Du finner UtstyrsArena`n på biblioteket på Gausdal Arena.  ​Høstsesongen varer til og med torsdag 31. oktober. Ved behov for...
onsdag 21. august Gausdal kommune
Debatt med ordførerkandidatene i Gausdal
27. august 19:00 på Gausdal bibliotek
onsdag 21. august Gausdal kommune
Vandretur på Kittilbu Kultursti
Torsdag 29. august inviterer Kulturnettverket til tur i Gausdal Vestfjell, Kulturstien mellom Kittilbu Utmarksmuseum og Dokkfløyvatnet.  
tirsdag 20. august Gausdal kommune
Søkere til stilling som personlig assistent ved Hjememtjenesten
Offentlig søkerliste for stilling som personlig assistent ved Hjemmetjenesten er nå klar.
mandag 19. august Gausdal kommune
Velkommen til et nytt skoleår
Det er viktig at alle elevene våre har en god og trygg skolestart. Vi ber bilistene være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til alle de små og myke trafikanter der ute, enten de er gående eller syklende langs vegen.
søndag 18. august Gausdal kommune
Mestringskurs med fysisk aktivitet
Kurset starter 2.september og går over 8 uker.  Målgruppen er  personer som har, eller har hatt kreft og som ønsker å komme i bedre form. Påmeldingsfrist er 20.august.
tirsdag 13. august Gausdal kommune
Mandag 12.august starter forhåndsstemmegivningen
  Dersom du ikke kan eller vil stemme på valgdagen(e) kan du forhåndsstemme fra og med mandag 12.august til og med fredag 06.september 2019. Du kan også forhåndsstemme i annen kommune enn den du bor i.  Stemmer du i en "fremmed" kommune vil forhåndsstemmen bli sendt...
fredag 9. august Gausdal kommune
Tilskudd til private veger 2019
Gausdal kommune yter etter søknad tilskudd til vedlikehold av private veger. Søknader om tilskudd må inneholde opplysninger om vegens lengde og beliggenhet samt hvilke eiendommer som betjenes av vegen. Kontaktperson med navn, adresse og kontonummer må oppgis.
tirsdag 6. august Gausdal kommune
Uønskede vekster i norsk natur
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har mottatt henvendelser om disse tre svartelistede artene og hvilke tiltak som kan gjøres. Alle, både hageeiere og eiere av dyrket mark, oppfordres til å bekjempe svartelista planter.
onsdag 24. juli Gausdal kommune
Nytt tilbud for unge voksne mellom 16 og 35 år.
Kjellerstua i Follebu er et tilbud innen psykisk helse- og rus. Her møtes vi for gode samtaler, en kaffekopp og felles aktiviteter.
torsdag 11. juli Gausdal kommune
Vil du være besøkshjem?
Bor du i Gausdal, Øyer eller Lillehammer og kunne tenke deg å være besøkshjem?
onsdag 10. juli Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for lærerstillinger ved Gausdal ungdomsskole skoleåret 2019/2020
Offentlig søkerliste for lærerstillinger ved Gausdal ungdomsskole skoleåret 2019/2020 er nå klar.
tirsdag 2. juli Gausdal kommune
OPPLAND

Sommeråpning i juli på kommunehuset
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenstetilbud.
mandag 1. juli Gausdal kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
mandag 1. juli Gausdal kommune
Info: sentralbordet vårt fungerer dessverre ikke i dag, 27.06.19
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenstetilbud.
torsdag 27. juni Gausdal kommune
Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn
Det kunngjøres med dette at  utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplan for Austlid seter på Veslesetra er lagt ut til  offentlig ettersyn, i medhold av pbl. §  17-4.  Avtala innebærer bl.a. plikt til å innbetale til fond for fellestiltak på Skeikampen.
onsdag 26. juni Gausdal kommune
Vedtatt reguleringsplan
Detaljregulering for OTG Skeikampen ble vedtatt av kommunestyret i møte den 20.06.2019, sak nr. 63/19. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til pbl. § 12-12.  
onsdag 26. juni Gausdal kommune
Kartlegging av bekker ved Segalstad bru.
På bakgrunn av siste års flomhendelser vil Gausdal kommune sommeren 2019 registrere kritiske punkt i bekker ved Segalstad bru.
tirsdag 25. juni Gausdal kommune
Nytt administrativt system (Visma Flyt) for skole og barnehage.
Gausdal kommune får nytt administrasjonssystem for barnehage/skole og SFO.
tirsdag 25. juni Gausdal kommune
Infomøte om bekjempelse av kjempespringfrø
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen arrangerer to infomøter og inviterer alle grunneiere og private hageeiere som har kjempespringfrø på sin eiendom eller i nærområdet.
tirsdag 18. juni Gausdal kommune
Vintervedlikehold 2019-2023
Gausdal kommune ønsker tilbud på snøbrøyting, strøing og bortkjøring av snø for perioden 1. oktober 2019 til 30. april 2022 + opsjon for 1+1 år. Tilbudsfrist er 12.juli kl. 12.00.
onsdag 12. juni Gausdal kommune
Søkere til stilling som avdelingsleder med fagansvar ved Flatland bofelleskap
Offentlig søkerliste for stilling som avdelingsleder med fagansvar ved Flatland bofelleskap er nå klar.
onsdag 12. juni Gausdal kommune
Det nye lokalet til knutepunkt Langsua markeres fredag 7. juni
3. klasse fra Fjerdum skole har aktiviteter utover dagen sammen med nasjonalparkforvaltningen, Randsfjordmuseet, SNO og Gausdal fjellstyre i det nye lokalet - oppstart kl. 0900. Temaene for dagen blir i hovedsak dyr og fugler i Langsua. Alle nysgjerrige er velkommen innom til en titt og en kaffekopp. Lokalet ligger...
fredag 7. juni Gausdal kommune
Varsel om store nedbørsmengder - oransje nivå
Fra torsdag ettermiddag til fredag morgen ventes det lokalt svært kraftige regn- eller med tordenbyger Østafjells. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Intensiteten vil kunne overstige 25 mm per time.   
onsdag 5. juni Gausdal kommune
Søkere til stilling som bibliotekar
Offentlig søkerliste for stilling som bibliotekar er nå klar.
onsdag 5. juni Gausdal kommune
Frivillige lag og organisasjoneer kan nå søke om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.
fredag 31. mai Gausdal kommune
Forsettunet er friskmeldt
Etter at de faste prosedyrene mot smittevern er fulgt, er nå faren for å bli smittet av Noroviruset over.
onsdag 29. mai Gausdal kommune
Forestilling "Jazz og Blues"
   
onsdag 29. mai Gausdal kommune
UtstyrsArena`n
UtstyrsArena`n er et gratis tilbud om å låne forskjellig utstyr til aktiviteter. Du finner UtstyrsArena`n på biblioteket på Gausdal Arena. Tilbudet er betjent på torsdager fra 22. august til 31. oktober, kl. 16.00 - 18.00. Ved lån av utstyr før den tid, kontakt...
tirsdag 28. mai Gausdal kommune
Sommerklubb for barn og unge uke 26
Gausdal kommune inviterer til sommerklubb for barn og unge i uke 26. Bli med på ulike aktiviteter ute og inne.
mandag 27. mai Gausdal kommune
Nedgravde oljetanker i Gausdal
Har du en nedgravd oljetank på eiendommen din? Eier av en nedgravd tank/grunneier er ansvarlig for å melde inn informasjon om tanken til kommunen, uavhengig av om tanken er i bruk eller ikke. Ansvaret er hjemlet i forurensingsforskriften og Gausdal kommunes lokale forskrift om nedgravde oljetanker.
mandag 27. mai Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 23.05.2019
En kan følge kommunestyremøter direkte over internett via våre nettsider og tidligere møter finner en også her. Saksdokumentene til møtet kan leses her.
fredag 24. mai Gausdal kommune
Norovirus Forsettunet
Det er brutt ut omgangssyke med oppkast og diare på Forsettunet. Det er påvist Norovirus som er svært smittsomt.
torsdag 23. mai Gausdal kommune
Søkere til stilling som barnehagelærer ved Forset barnehage
Søkerliste for stilling som barnehagelærer ved Forset barnehage er nå klar.
torsdag 23. mai Gausdal kommune
Varsel om styrtregn i Oppland
Fylkesmannen har sendt ut varsel om styrtregn kommende døgn.
tirsdag 21. mai Gausdal kommune
Godkjente valglister
Valgstyret har godkjent følgende valglister for kommunevalget 2019:
tirsdag 21. mai Gausdal kommune
Ny enhetsleder for barnehage og skole
Ingrid Bøe er tilsatt som enhetsleder for barnehage og skole. Hun har takket ja til stillingen og tiltrer 12.august.
mandag 20. mai Gausdal kommune
OPPLAND

Åpent møte om demens mandag 20. mai kl. 19.00 Gausdal folkebibliotek
Hva er demens? Hvordan påvirker demens den som får sykdommen, pårørende og samfunnet? Hva sier ny forskning? V/ spesiallege Bjørn Lichtwarck, SIHF Sanderud. Arr. Gausdal demensforening i samarbeid med Gausdal kommune. Gratis inngang. Enkel servering. Alle velkommen!
mandag 20. mai Gausdal kommune
Stenging av veg
På grunn av utbedring av FV 336 blir strekningen Frøyse – Kankerud stengt for gjennomkjøring fra 20.-24.05.19.
søndag 19. mai Gausdal kommune
Bibliotekar ved Gausdal folkebibiliotek, vikariat i 60% stilling fra 29.07.19 til 03.07.20
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenstetilbud.
onsdag 15. mai Gausdal kommune
Danseforestilling
onsdag 15. mai Gausdal kommune
Telefon problemer på legesenteret
Ingen kommer gjennom på hovednummeret til legesenteret. Hvis du trenger akutt hjelp ring legesenterets vakttelefon 974 36 743. Det jobbes med å løse problemet.
fredag 10. mai Gausdal kommune
Velkommen til 17.mai
Gausdal kommune ønsker alle en fin 17.mai. Støtt opp om arrangementene. Program for dagen i Gausdal finner du her.
tirsdag 7. mai Gausdal kommune
Søkere til stilling som enhetsleder for barnehage og skole (barnehage- og skolesjef)
Søkerliste for stilling som enhetsleder for barnehage og skole (barnehage- og skolesjef) i Gausdal kommune er nå klar.
tirsdag 7. mai Gausdal kommune
Meslingevaksine
Helsestasjonen har i en periode hatt tilbud om gratis vaksinering mot meslinger for kommunens innbyggere født i tidsrommet f.o.m. 1960 t.o.m 1969. Tilbudet om vaksine står fremdeles åpent noen uker, men helsestasjonen har nå satt 16.mai som siste dato for bestilling av timer. Bestilling av...
tirsdag 7. mai Gausdal kommune
Avduking av kunstverk
Kunstneren Tore Reich kommer fra Trøndelag og har spesialitsert seg på store treprosjekter. Kunstneren har latt seg inspirere av landskapet, elver og fjell i området, og kunstverket viser hvordan vannet beveger seg - rundt og rundt.  Foruten tre er det også brukt kobber i...
mandag 6. mai Gausdal kommune
Per Husby & Kjetil Skaslien 9. mai kl.19.00 Bødal Bygdahus
  Kjetil Skaslien er kjent for sin spesielle og utradisjonelle bruk av trekkspillets toner. Han har vært akkompagnatør for et utall kjente norske solister. Noen vil hevde at han fremdeles er kjent som den som har verdensrekorden i hurtigspill på...
lørdag 4. mai Gausdal kommune
Temamøte for alle berørt av kreft
torsdag 2. mai Gausdal kommune
Detaljregulering for Veslesetervegen 592 Austlid seter – offentlig ettersyn og høring
Eventuelle uttalelser eller merknader til planen må framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Teknisk enhet, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal - postmottak@gausdal.kommune.no innen 21 juni 2019. Dokumenter:1. Plankart2. Planbestemmelse3. Planbeskrivelse4. Planutvalgets behandling   ...
torsdag 2. mai Gausdal kommune
Leie av Gausdal Arena - sesongen 2019/2020
  Det er stort press på hallene, så oppgi leieformål, aldersgruppe, ønsket dag og klokkeslett når du søker om halltid. Alle kan ikke få sine ønsker oppfylt, men i samråd med idrettsrådet forsøkes de innfridd så langt det er mulig. ...
torsdag 2. mai Gausdal kommune
Søk om midler til aktiviteter og arrangement for barn og unge
Gausdal ungdomsråd kan årlig dele ut kr. 10.000,- til rusfrie aktiviteter og arrangementer. Privatpersoner, grupper og organisasjoner, herunder FAU og elevråd som driver barne- og ungdomsarbeid i Gausdal kan søke. Pengene skal gå til investeringer for barn og ungdom i...
onsdag 1. mai Gausdal kommune
Ny åpningstid servicetorg og sentralbord
På grunn av lunsjavvikling stenges sentralbordet og servicetorget kl. 11.00 - 11.30. Døren til servicetorget vil være åpen slik at det vil være mulig å vente på avtalte timer, besøk, møter m.m.
tirsdag 30. april Gausdal kommune
Formiddagsturer
Vårens første Aktiv i 100-tur er mandag 6. mai. Rundtur fra Berge om Snurrom-Skogheim-Houm-Berge. Oppmøte kl. 10.00 på parkeringsplassen til Gausdal Arena, for samkjøring. Turleder er Inger Mari Prestrud, tlf.: 415 23 883. Alle som har gått litt turer før...
mandag 29. april Gausdal kommune
Invitasjon til felles foreldremøte for foresatte i gausdalsskolen
Foreldre/foresatte er de viktigste voksne i deres barns liv. Derfor er dere også viktige når vi sammen skal utvikle Ung styrke videre i skolene i Gausdal. Kommunalt foreldreutvalg i Gausdal inviterer foresatte til å være med i den utviklingen.
mandag 29. april Gausdal kommune
Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAUSDAL

OPPLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL