Gausdal
Lyst på livet - kursrekke for pensjonister
fredag 4. januar Gausdal kommune
UtstyrsArena`n
UtstyrsArena`n låner ut aktivitetsutstyr som ski, staver, skisko, skøyter, hjelmer, hockeykøller, pucker, tursekker, onefoot, truger m.m. Type utstyr vil variere med årstiden. Brosjyren kan leses her.
onsdag 2. januar Gausdal kommune
Vannmåleravlesning
Alle som har vannmålere installert av Gausdal kommune, skal lese av disse en gang pr. år. Abonnentenes mobilnummer hentes fra Difi kontaktregister, på 1881 eller folkeregisteret. De vi ikke når på SMS, får avlesningskort per post som tidligere. Disse kan svare med målerstand...
onsdag 2. januar Gausdal kommune
Svært kraftig vind
Vinden er ventet å avta rundt klokka 01.00 natt til 2. januar. Vi anbefaler alle å holde seg orientert via værvarslene. 
31. desember 2018 Gausdal kommune
Donissen: Slik skal du kvitte deg med julefettet
Donissen i Gausdal kommune ber alle passe på at det bare er bæsj, tiss og dopapir som skal i toalettet. Alt annet skal håndteres som restavfall, og skal i søpla. Dokultur er viktig med tanke på vårt felles miljøansvar!
18. desember 2018 Gausdal kommune
God jul og godt nytt år!
Servicetorget, sentralbordet og kommunale kontorer i kommunehuset (inklusiv barnevern og psykisk helse): 27. og 28.desember: Åpent kl. 10.00 - 14.00 Helsestasjonen 27. og 28. desember: Åpent kl. 10.00 - 12.00 NAV Lillehammer og Gausdal 27. og 28.desember: Åpent kl. 10.00 - 12.00 ...
17. desember 2018 Gausdal kommune
God Jul fra Ungdomsskolen
15. desember 2018 Gausdal kommune
Årets bedrift i Gausdal 2018
Strand Fjellstue ble i dag tildelt utmerkelsen Årets bedrift i Gausdal 2018.  Prisen ble overrakt av ordfører Hans Høistad.  
14. desember 2018 Gausdal kommune
OPPLAND

Omgangssyke
Norovirus er svært smittsomt, foreløpig er det ingen smitte på våre to sykehjem og vi jobber forebyggende. Vanligvis går norovirus over uten komplikasjoner, men personer med immunsvikt, nyfødte og eldre kan få et mer alvorlig forløp. Alle som kommer på...
12. desember 2018 Gausdal kommune
Områderegulering Segalstad Bru
  Saksdokumenter Plankart Planbeskrivelse Tematisk kartutsnitt støy Reguleringsbestemmelser Konsekvensutredning ROS-analyse Særutskrift fra kommunestyrets behandling Brev om vedtak I henhold til pbl § 12-12 varsles grunneiere og andre direkte, og planvedtaket blir kunngjort...
10. desember 2018 Gausdal kommune
Juletre med gode ønsker
  
7. desember 2018 Gausdal kommune
Vannmåleravlesning
Alle som har vannmålere installert av Gausdal kommune, skal lese av disse en gang pr. år. Abonnentenes mobilnummer hentes fra Difi kontaktregister, på 1881 eller folkeregisteret. De vi ikke når på SMS, får avlesningskort per post som tidligere. Disse kan svare med målerstand...
6. desember 2018 Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 29.11.2018
Orientering: Om arbeidet med kommuneplanens arealdel i Gausdal kommune. Ved fagansvarlig plan Lars Kristian Hatterud og enhetsleder teknisk Torbjørn Furuhaugen. Kort om sakene og resultatet av behandlingen: Områderegulering Segalstad Bru – godkjenning Områderegulering Segalstad Bru er...
4. desember 2018 Gausdal kommune
Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse
4. desember 2018 Gausdal kommune
Vipps og andre digitale valg
Eivind Omrvold fra DNB kommer til Frivilligsentralen mandag 3.desember kl. 10.30. Ønsker du hjelp til oppsett på din egen telefon må du ta med telefon, bankkord og evt. kodebrikke/kort.    
28. november 2018 Gausdal kommune
Jodtabletter ved atomulykker
Ved et atomhendelse har man svært liten tid på å få i seg tablettene hvis man skal oppnå ønsket effekt. Tablettene må helst tas innen fire timer. Grunnen til at man skal ta jodtabletter er for å forebygge utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen på sikt...
23. november 2018 Gausdal kommune
Offentlig gjennomsyn - kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjettet for 2019.
Kommunestyret skal i sitt møte 13. desember behandle kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen for 2019-2022 samt årsbudsjettet for 2019. Fram til den tid er det mulig å komme med synspunkt og innspill vedrørende saken til kommunestyret. Innkomne innspill vil bli forelagt...
22. november 2018 Gausdal kommune
Vipps og andre digitale valg
Eivind Omrvold fra DNB kommer til Frivilligsentralen mandag 3.desember kl. 10.30. Ønsker du hjelp til oppsett på din egen telefon må du ta med telefon, bankkord og evt. kodebrikke/kort.    
21. november 2018 Gausdal kommune
Aktiv læring i Gausdalsskolen
Metoden aktiv læring er ikke ny og den har vært brukt i Gausdalsskolen over lengre tid. I år setter skolene et ekstra fokus på denne tilnærmingen og man opplever allerede nå i november økt frekvens på bruk av metoden. Metodikken lærerne nå enten...
19. november 2018 Gausdal kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019
16. november 2018 Gausdal kommune
Lær å lage sunne julefristelser
14. november 2018 Gausdal kommune
Har du husket å registrere brønnen din?
Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema for registrering av små vannforsyningssystem. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen...
13. november 2018 Gausdal kommune
Mestringskurs med fysisk aktivitet
Kurset starter 7.januar og går over 8 uker.  Målgruppen er  personer som har, eller har hatt kreft og som ønsker å komme i bedre form. Påmeldingsfrist er 15.desember.
13. november 2018 Gausdal kommune
Søkere til stilling som enhetsleder for habiliteringstjenesten
Det er 9 søkere, 5 kvinner og 4 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Annichen Hopland Ødegård 46 Lillehammer Seniorrådgiver Berit Brateng 26 Aurdal Økonomikonsulent Geir Wang 55 Storslett Miljøterapeut ...
5. november 2018 Gausdal kommune
Detaljregulering adkomst til Skeikampen skiarena
Frist for å klage på vedtakene er settes til 23.11.2018. Klagen, som må være begrunnet sendes: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651Østre Gausdal eller postmottak@gausdal.kommune.no
2. november 2018 Gausdal kommune
Kommunestyrets strategi- og budsjettkonferanse 1. november
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 er på totalt 522 mill. kroner, og for dette produseres utrolig mange tjenester, forvaltningsoppgaver og oppgaver knyttet til lokaldemokratiet. Samlet investeringsplan for perioden 2019-2022 er på 185 mill. kroner. For å...
1. november 2018 Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 25.10.2018
Kort om sakene og resultatet av behandlingen: Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2018 Tertialrapporten angir status på vedtatte mål og fokusområder i 2018, opp imot vedtatt strategiplan og årsbudsjett 2018. Dette gjelder både for tjenestene, medarbeiderperspektivet...
26. oktober 2018 Gausdal kommune
UtstyrsArena`n
24. oktober 2018 Gausdal kommune
Bygdekino i dag, 22.10.18, er avlyst pga annet arrangement i kultursalen. Neste kinodag er 5.11.
22. oktober 2018 Gausdal kommune
TV-aksjon 2018
22. oktober 2018 Gausdal kommune
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid av detaljregulering for Veslesetervegen 592, Austlid sæter.
... Planområdet ligger sørøst for Austlid fjellstue på gnr. 205 bnr. 94. Formålet med planarbeidet er å omregulere eiendommen fra friluftsformål til fritidsbebyggelse. Evt. merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til...
18. oktober 2018 Gausdal kommune
Møter i AMU og formannskapet 16.oktober
Du vil finne saksdokumentene til AMU og formannskapet som et samla dokument og vedleggene knyttet til hver enkelt sak: AMUSaksdokumenterVedlegg   FormannskapetSaksdokumenter sak 61/18 - sak 66/18 Sak 67/ 18 Eidsiva energi AS. Innfrielse av ansvarlig låm - konvertering av egenkapital. Vedlegg...
15. oktober 2018 Gausdal kommune
TV-aksjonen trenger flere bøssebærere i Gausdal
11. oktober 2018 Gausdal kommune
OPPLAND

Digital tertialrapportering
Tertialrapporten tar utgangspunkt i vedtatt strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett. Den viser status for: Økonomi Hvordan det arbeides med tjenestene (mål og fokusområder) Nærværet Tertialrapporten skal vise eventuelle endrede forutsetninger og avvik, og...
10. oktober 2018 Gausdal kommune
Kommunale fakturaer
Vi som innbyggere gjøre ulike digitale valg som innebærer at vi mottar faktura fra kommunen på andre måter enn via vanlig postgang. Det er ikke alltid vi er klar over at de valg vi gjør knyttet til digitale løsninger også vil ha betydning for hvordan en faktura fra...
10. oktober 2018 Gausdal kommune
Avløserkurs for ungdom
  Kurset avholdes 3. og 4. november 2018 Kl. 10.00 - 16.00 lørdag kl. 12.00 - 18.00 søndag. Kurssted: Sør-Tretten samdrift. Tema: HMS, sikkerhet, fjøsrutiner, dyrehelse, dyrevelferd m.m. Det vil også bli fjøsbesøk i nærheten. Det vil bli organisert...
9. oktober 2018 Gausdal kommune
Fortellerkveld
Vi har invitert historiefortellere,  og serverer kaffe og kringle, brus og bamsemums. Alle aldre er velkommen -  ta med deg kompisen din, bestemor, søstra di eller naboen og kom.  ​Fortellerkvelden er et samarbeid mellom Den Kulturelle Spaserstokken/Frivilligsentralen og Gausdal historielag
9. oktober 2018 Gausdal kommune
Utdeling av Ildsjelprisen lørdag 13. oktober 2018
Ildsjelprisen er en utmerkelse som tildeles enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for samfunnslivet i bygda. Ildsjelprisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse for vedkommende som har vist stort engasjement og innsats for fellesskapets verdier. Arnhild Vik...
5. oktober 2018 Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 27.09.2018
Gladsak: Utdeling av stipend til unge idrettsutøvere for prestasjoner sesongen 2017/2018. Hopp:Jesper Ødegård 3.pl. NM jr. Kombinert:Thea Øihaugen: 3.pl.NM jr., 1.pl. Hovedlandsrennet, 1.pl. Hovedlandsrennet (hopp).Emil Ottesen: 3 pl. Hovedlandsrennet. Langrenn:Mattis Stenshagen: VM...
28. september 2018 Gausdal kommune
Heder og ære i kommunestyret
I tillegg til Ildsjelprisen er det også opprettet stipend for unge utøvere som utmerker seg i idrett, sang, musikk eller andre grener. For å gjøre seg fortjent til prisen må man ha oppnådd medalje i NM, EM eller VM, eller tilsvarende prestasjoner. Nå var det fem unge...
27. september 2018 Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som digitaliseringsrådgiver
Det er totalt 12 søkere , 7 kvinner og 5 menn.                 Navn Alder Bosted Nåværende stilling Caroline Carlsson 28 Follebu Systemtekniker GIS Karin...
27. september 2018 Gausdal kommune
Vil du melde deg som bøssebærer til TV-aksjonen?
Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til...
18. september 2018 Gausdal kommune
Møteinvitasjon - hytteforeningene
Gausdal kommune inviterer derfor til drøftingsmøte: Sted:  Kommunestyresalen, kommunehuset på Segalstad Bru Dato:  Lørdag 6. oktober 2018 Kl.:     12.00 – 14.00 Mange av hytteforeningenes styreledere og styremedlemmer holder til daglig til utenfor...
18. september 2018 Gausdal kommune
Revidert utbyggingsavtale Kankerud Fjelltak - høring
        DOKUMENTER Saksframlegg Revidert utbyggingsavtale Frist for eventuell merknad er 15. oktober, og den sendes skriftlig til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller epost: postmottak@gausdal.kommune.no
13. september 2018 Gausdal kommune
Lokalmatmøte
  Da bør du ta turen til Nermo hotell den 17.september. Her er program for møtet. Der får du høre mer om markedsmulighetene, økonomipotensialet, foredlingsmuligheter m.m. Det serveres også noen smaksprøver på lokal mat. Påmelding innen...
12. september 2018 Gausdal kommune
Markering av eldredagen 2018
  Eldredagen markeres årlig i hele landet. I Gausdal markeres dagen torsdag 27. september. Det legges vekt på det sosiale og det tilbys skyss for de som trenger det. Skyssordningen organiseres gjennom Frivilligsentralen og er gratis. Ta kontakt på telefon 913 79 059 senest 24....
11. september 2018 Gausdal kommune
Velkommen til åpen kveld på Fjerdum skole og barnehage
10. september 2018 Gausdal kommune
Folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2018
Folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2018 Gausdal
10. september 2018 Gausdal kommune
Datatreff på frivilligsentralen, Gausdal Arena
6. september 2018 Gausdal kommune
Tilskudd til private veger
Gausdal kommune yter etter søknad tilskudd til vedlikehold av private veger. Søknader om tilskudd må inneholde opplysninger om vegens lengde og beliggenhet, samt hvilke eiendommer som betjenes av vegen. Kontaktperson med navn, adresse og kontonummer må oppgi.s Videre gjelder...
6. september 2018 Gausdal kommune
Åpent frokostmøte om bygg i tre
  Frokost serveres fra kl.08.40 og programmet starter kl. 09.00. Tema som blir belyst er: - Hvorfor bygge i tre - Fokus på bærekonstruksjoner, brann og lyd - Klimaeffekten av å bygge i tre Fullstendig program finner du her
31. august 2018 Gausdal kommune
Militær øving i Gausdal vestfjell
31. august 2018 Gausdal kommune
Gausdalsdagen 2018
30. august 2018 Gausdal kommune
Frisklivssentralen inviterer til Bra Mat-kurs
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenstetilbud.
27. august 2018 Gausdal kommune
Søkere til stilling som sykepleier ved Follebutunet
Det er 3 søkere, 2 kvinner og 1 man. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Else Skogen 51 Østre Gausdal Adjunkt Håkon Harstad Lien 32 Lillehammer Sykepleier i akuttmottak Isabel Næss 25 Lillehammer Sykepleierassistent
22. august 2018 Gausdal kommune
Slutt på timebestilling/varsling SMS - Gausdal legesenter
21. august 2018 Gausdal kommune
Åpen cafe torsdag 23. august
Middag kan kjøpes for selvkostpris 50 kr. Her kan man bli kjent med nye mennesker, spille spill og hygge seg. Tilbudet er barnevennlig og klubblokalet på Gausdal arena vil være åpent. Velkommen skal dere være! Lokalene vil være åpene frem til kl. 19.30.
20. august 2018 Gausdal kommune
Høstens første Aktiv i 100-tur mandag 20. august
Høstens første Aktiv i 100-tur er mandag 20. august: Rausjøen - Bødalen. Oppmøte kl. 10.00 på parkeringsplassen til Gausdal Arena. Felles transport er bestilt. Turledere denne gangen er Gudveig Kristiansen og Svein Fyksen, tlf.: 959 02 777. Alle som har
17. august 2018 Gausdal kommune
OPPLAND

Trygg skolestart
Det er viktig at alle elevene våre har en god og trygg skolestart. Vi ber bilistene være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til at mange små og myke trafikanter er ute i trafikken, gående eller syklende langs vegen.
17. august 2018 Gausdal kommune
Ormtjønnkampen - nasjonalpark i 50 år
Ormtjernkampen nasjonalpark var Norges minste nasjonalpark fram til 2011 da den ble utvidet. Hensikten med nasjonalparken var å bevare den gamle naturskoen med urskogpreg som finnes rundt toppen. Markeringen går over to dager og er et samarbeid mellom Randsfjordsmuseet avd. Kittilbu, Gausdal kommune,...
15. august 2018 Gausdal kommune
Store nedbørsmengder og kraftig vind kommende døgn
Fra fredag formiddag lokalt kraftige vindkast mellom 20 og 25 m/s fra vest i indre strøk Østafjells, i fjellet periodevis vindkast over 30 m/s. Ved kysten vindkast mellom 25 og 30 m/s fra sørvest. Vinden øker først i Agder og Telemark, fra fredag ettermiddag i Buskerud, Oppland,...
9. august 2018 Gausdal kommune
Kantklipping langs kommunale veger
Kommunen gjennomfører i disse dager kantklipping langs kommunale veger.
8. august 2018 Gausdal kommune
Varmen fortsetter
Hva gjør kommunen? Gausdal kommune er i høy beredskap og overvåker situasjonen forløpende. Det er satt i verk tiltak som totalforbud mot åpen ild, opprettelse av vannposter (tappepunkter) og utkjøring av vann. Mer informasjon ligger på hjemmesiden.
24. juli 2018 Gausdal kommune
Avlingsskade og produksjonstilskudd
Den ekstreme tørkesituasjonen gir mange spørsmål omkring klimabetingede avlingsskader. Fylkesmannen har derfor publisert en ny artikkel med presiseringer rundt regelverket for avlingsskadeerstatning og produksjonstilskudd. Du kan lese den her. 
19. juli 2018 Gausdal kommune
Møte om grovfôrsituasjonen
Rundt 170 gardbrukere fra Lillehammer-regionen møtte da faglaga, landbrukskontoret og Tine arrangerte møte om den krevende grovfôrsituasjonen torsdag 12. juli. Innledere fra Norsk landbruksrådgivning, Felleskjøpet og Tine orienterte om dyrkings- og
18. juli 2018 Gausdal kommune
Septiktømming
Septiktømming starter nå i uke 29 i østre dalføre. Vi starter i nord og fortsetter sørover.   475587-1048989.pdf
16. juli 2018 Gausdal kommune
Beredskap ved tørke
Skogbrannfare Minner alle om at mellom 15.april og 15.september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Vannforsyning Det er innført forbud mot hagevanning ved bruk av spreder i hele Gausdal (gjelder også de med...
12. juli 2018 Gausdal kommune
Ord og uttrykk - kort og godt!
Kortstokken inneholder 52 kort og en joker. Hvert kort starter med med første del av et kjent ordtak. Den som leder aktiviteten leser første del av et kjent uttrykk og deltakerne fullfører denne. Kortene er store og lett lesbare og er i tillegg laminert. Bestilling kan sendes til...
10. juli 2018 Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som prosjektleder eiendom
Det er totalt 3 søkere, 3 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Tor Brubak 57 Fåvang Jobbsøker Pål Stenshagen 25 Lillehammer Lærling Louis Tran 39 Oslo Grunnarbeid
10. juli 2018 Gausdal kommune
Møte om Grovfôrsituasjonen 12.juli
Faglaga i landbruket, produsentlagene i TINE og Landbrukskontoret i Lillehammer regionen inviterer alle interesserte til møte om Grovfôrsituasjonen i kommunestyresalen på Tingberg, Øyer torsdag 12.juli kl 19.
6. juli 2018 Gausdal kommune
Nye/endrede vegnavn og stedsnavn
Planlagt veg fra Skeislia til ny skiarena og videre til Veslesetervegen: Kjoslia Planlagt veg fra Kjoslia til nytt hyttefelt Enge/Myhre: Stavtaket Planlagt ny bru over Skeiselva:  Helgafossbrua Hyttefelt og veg til Kjoslia2: Finntottvegen Hyttefelt og veger Kjoslia3: Vesltjønnet Gamlevegen fra...
4. juli 2018 Gausdal kommune
Avlingssvikt
  Berging av vinterfôr  Landbrukskontoret oppfordrer til at alle tilgjengelige arealer høstes. Finnes det arealer som det har vært liten eller ingen drift på i det siste, oppfordres det til å drive disse.  Dersom det er arealer som ikke er drevet, oppfordres det til...
3. juli 2018 Gausdal kommune
Detaljregulering for Kjoslia 1
Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll. Saksdokumenter Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre...
3. juli 2018 Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 21.06.2018
Temamøte: En halv dag med «Kommuneøkonomi for folkevalgte». Kort om sakene og resultatet av behandlingen: Rapportering i henhold til finans- og gjeldsreglementet pr. april 2018 Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens vedtatte reglement for finans- og...
2. juli 2018 Gausdal kommune
Kunngjøringer
  Avtalene gjelder tiltak i forbindelse med utvikling for reiseliv (leiligheter, hytter) i området Skei/Vesleseter. Vedtakene er endelige og kan ikke påklages.  
28. juni 2018 Gausdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAUSDAL

OPPLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL