Gausdal
Vandretur på Kittilbu Kultursti
Torsdag 29. august inviterer Kulturnettverket til tur i Gausdal Vestfjell, Kulturstien mellom Kittilbu Utmarksmuseum og Dokkfløyvatnet.  
tirsdag 13:30 Gausdal kommune
Søkere til stilling som personlig assistent ved Hjememtjenesten
Offentlig søkerliste for stilling som personlig assistent ved Hjemmetjenesten er nå klar.
mandag 10:37 Gausdal kommune
Velkommen til et nytt skoleår
Det er viktig at alle elevene våre har en god og trygg skolestart. Vi ber bilistene være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til alle de små og myke trafikanter der ute, enten de er gående eller syklende langs vegen.
søndag 20:31 Gausdal kommune
Mestringskurs med fysisk aktivitet
Kurset starter 2.september og går over 8 uker.  Målgruppen er  personer som har, eller har hatt kreft og som ønsker å komme i bedre form. Påmeldingsfrist er 20.august.
tirsdag 13. august Gausdal kommune
Mandag 12.august starter forhåndsstemmegivningen
  Dersom du ikke kan eller vil stemme på valgdagen(e) kan du forhåndsstemme fra og med mandag 12.august til og med fredag 06.september 2019. Du kan også forhåndsstemme i annen kommune enn den du bor i.  Stemmer du i en "fremmed" kommune vil forhåndsstemmen bli sendt...
fredag 9. august Gausdal kommune
Tilskudd til private veger 2019
Gausdal kommune yter etter søknad tilskudd til vedlikehold av private veger. Søknader om tilskudd må inneholde opplysninger om vegens lengde og beliggenhet samt hvilke eiendommer som betjenes av vegen. Kontaktperson med navn, adresse og kontonummer må oppgis.
tirsdag 6. august Gausdal kommune
Uønskede vekster i norsk natur
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har mottatt henvendelser om disse tre svartelistede artene og hvilke tiltak som kan gjøres. Alle, både hageeiere og eiere av dyrket mark, oppfordres til å bekjempe svartelista planter.
onsdag 24. juli Gausdal kommune
Nytt tilbud for unge voksne mellom 16 og 35 år.
Kjellerstua i Follebu er et tilbud innen psykisk helse- og rus. Her møtes vi for gode samtaler, en kaffekopp og felles aktiviteter.
torsdag 11. juli Gausdal kommune
OPPLAND

Vil du være besøkshjem?
Bor du i Gausdal, Øyer eller Lillehammer og kunne tenke deg å være besøkshjem?
onsdag 10. juli Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for lærerstillinger ved Gausdal ungdomsskole skoleåret 2019/2020
Offentlig søkerliste for lærerstillinger ved Gausdal ungdomsskole skoleåret 2019/2020 er nå klar.
tirsdag 2. juli Gausdal kommune
Sommeråpning i juli på kommunehuset
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenstetilbud.
mandag 1. juli Gausdal kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
mandag 1. juli Gausdal kommune
Info: sentralbordet vårt fungerer dessverre ikke i dag, 27.06.19
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenstetilbud.
torsdag 27. juni Gausdal kommune
Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn
Det kunngjøres med dette at  utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplan for Austlid seter på Veslesetra er lagt ut til  offentlig ettersyn, i medhold av pbl. §  17-4.  Avtala innebærer bl.a. plikt til å innbetale til fond for fellestiltak på Skeikampen.
onsdag 26. juni Gausdal kommune
Vedtatt reguleringsplan
Detaljregulering for OTG Skeikampen ble vedtatt av kommunestyret i møte den 20.06.2019, sak nr. 63/19. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til pbl. § 12-12.  
onsdag 26. juni Gausdal kommune
Kartlegging av bekker ved Segalstad bru.
På bakgrunn av siste års flomhendelser vil Gausdal kommune sommeren 2019 registrere kritiske punkt i bekker ved Segalstad bru.
tirsdag 25. juni Gausdal kommune
Nytt administrativt system (Visma Flyt) for skole og barnehage.
Gausdal kommune får nytt administrasjonssystem for barnehage/skole og SFO.
tirsdag 25. juni Gausdal kommune
Infomøte om bekjempelse av kjempespringfrø
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen arrangerer to infomøter og inviterer alle grunneiere og private hageeiere som har kjempespringfrø på sin eiendom eller i nærområdet.
tirsdag 18. juni Gausdal kommune
Vintervedlikehold 2019-2023
Gausdal kommune ønsker tilbud på snøbrøyting, strøing og bortkjøring av snø for perioden 1. oktober 2019 til 30. april 2022 + opsjon for 1+1 år. Tilbudsfrist er 12.juli kl. 12.00.
onsdag 12. juni Gausdal kommune
Søkere til stilling som avdelingsleder med fagansvar ved Flatland bofelleskap
Offentlig søkerliste for stilling som avdelingsleder med fagansvar ved Flatland bofelleskap er nå klar.
onsdag 12. juni Gausdal kommune
Det nye lokalet til knutepunkt Langsua markeres fredag 7. juni
3. klasse fra Fjerdum skole har aktiviteter utover dagen sammen med nasjonalparkforvaltningen, Randsfjordmuseet, SNO og Gausdal fjellstyre i det nye lokalet - oppstart kl. 0900. Temaene for dagen blir i hovedsak dyr og fugler i Langsua. Alle nysgjerrige er velkommen innom til en titt og en kaffekopp. Lokalet ligger...
fredag 7. juni Gausdal kommune
Varsel om store nedbørsmengder - oransje nivå
Fra torsdag ettermiddag til fredag morgen ventes det lokalt svært kraftige regn- eller med tordenbyger Østafjells. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Intensiteten vil kunne overstige 25 mm per time.   
onsdag 5. juni Gausdal kommune
Søkere til stilling som bibliotekar
Offentlig søkerliste for stilling som bibliotekar er nå klar.
onsdag 5. juni Gausdal kommune
Frivillige lag og organisasjoneer kan nå søke om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.
fredag 31. mai Gausdal kommune
Forsettunet er friskmeldt
Etter at de faste prosedyrene mot smittevern er fulgt, er nå faren for å bli smittet av Noroviruset over.
onsdag 29. mai Gausdal kommune
Forestilling "Jazz og Blues"
   
onsdag 29. mai Gausdal kommune
UtstyrsArena`n
UtstyrsArena`n er et gratis tilbud om å låne forskjellig utstyr til aktiviteter. Du finner UtstyrsArena`n på biblioteket på Gausdal Arena. Tilbudet er betjent på torsdager fra 22. august til 31. oktober, kl. 16.00 - 18.00. Ved lån av utstyr før den tid, kontakt...
tirsdag 28. mai Gausdal kommune
Sommerklubb for barn og unge uke 26
Gausdal kommune inviterer til sommerklubb for barn og unge i uke 26. Bli med på ulike aktiviteter ute og inne.
mandag 27. mai Gausdal kommune
Nedgravde oljetanker i Gausdal
Har du en nedgravd oljetank på eiendommen din? Eier av en nedgravd tank/grunneier er ansvarlig for å melde inn informasjon om tanken til kommunen, uavhengig av om tanken er i bruk eller ikke. Ansvaret er hjemlet i forurensingsforskriften og Gausdal kommunes lokale forskrift om nedgravde oljetanker.
mandag 27. mai Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 23.05.2019
En kan følge kommunestyremøter direkte over internett via våre nettsider og tidligere møter finner en også her. Saksdokumentene til møtet kan leses her.
fredag 24. mai Gausdal kommune
Norovirus Forsettunet
Det er brutt ut omgangssyke med oppkast og diare på Forsettunet. Det er påvist Norovirus som er svært smittsomt.
torsdag 23. mai Gausdal kommune
Søkere til stilling som barnehagelærer ved Forset barnehage
Søkerliste for stilling som barnehagelærer ved Forset barnehage er nå klar.
torsdag 23. mai Gausdal kommune
Varsel om styrtregn i Oppland
Fylkesmannen har sendt ut varsel om styrtregn kommende døgn.
tirsdag 21. mai Gausdal kommune
OPPLAND

Godkjente valglister
Valgstyret har godkjent følgende valglister for kommunevalget 2019:
tirsdag 21. mai Gausdal kommune
Ny enhetsleder for barnehage og skole
Ingrid Bøe er tilsatt som enhetsleder for barnehage og skole. Hun har takket ja til stillingen og tiltrer 12.august.
mandag 20. mai Gausdal kommune
Åpent møte om demens mandag 20. mai kl. 19.00 Gausdal folkebibliotek
Hva er demens? Hvordan påvirker demens den som får sykdommen, pårørende og samfunnet? Hva sier ny forskning? V/ spesiallege Bjørn Lichtwarck, SIHF Sanderud. Arr. Gausdal demensforening i samarbeid med Gausdal kommune. Gratis inngang. Enkel servering. Alle velkommen!
mandag 20. mai Gausdal kommune
Stenging av veg
På grunn av utbedring av FV 336 blir strekningen Frøyse – Kankerud stengt for gjennomkjøring fra 20.-24.05.19.
søndag 19. mai Gausdal kommune
Bibliotekar ved Gausdal folkebibiliotek, vikariat i 60% stilling fra 29.07.19 til 03.07.20
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenstetilbud.
onsdag 15. mai Gausdal kommune
Danseforestilling
onsdag 15. mai Gausdal kommune
Telefon problemer på legesenteret
Ingen kommer gjennom på hovednummeret til legesenteret. Hvis du trenger akutt hjelp ring legesenterets vakttelefon 974 36 743. Det jobbes med å løse problemet.
fredag 10. mai Gausdal kommune
Velkommen til 17.mai
Gausdal kommune ønsker alle en fin 17.mai. Støtt opp om arrangementene. Program for dagen i Gausdal finner du her.
tirsdag 7. mai Gausdal kommune
Søkere til stilling som enhetsleder for barnehage og skole (barnehage- og skolesjef)
Søkerliste for stilling som enhetsleder for barnehage og skole (barnehage- og skolesjef) i Gausdal kommune er nå klar.
tirsdag 7. mai Gausdal kommune
Meslingevaksine
Helsestasjonen har i en periode hatt tilbud om gratis vaksinering mot meslinger for kommunens innbyggere født i tidsrommet f.o.m. 1960 t.o.m 1969. Tilbudet om vaksine står fremdeles åpent noen uker, men helsestasjonen har nå satt 16.mai som siste dato for bestilling av timer. Bestilling av...
tirsdag 7. mai Gausdal kommune
Avduking av kunstverk
Kunstneren Tore Reich kommer fra Trøndelag og har spesialitsert seg på store treprosjekter. Kunstneren har latt seg inspirere av landskapet, elver og fjell i området, og kunstverket viser hvordan vannet beveger seg - rundt og rundt.  Foruten tre er det også brukt kobber i...
mandag 6. mai Gausdal kommune
Per Husby & Kjetil Skaslien 9. mai kl.19.00 Bødal Bygdahus
  Kjetil Skaslien er kjent for sin spesielle og utradisjonelle bruk av trekkspillets toner. Han har vært akkompagnatør for et utall kjente norske solister. Noen vil hevde at han fremdeles er kjent som den som har verdensrekorden i hurtigspill på...
lørdag 4. mai Gausdal kommune
Temamøte for alle berørt av kreft
torsdag 2. mai Gausdal kommune
Detaljregulering for Veslesetervegen 592 Austlid seter – offentlig ettersyn og høring
Eventuelle uttalelser eller merknader til planen må framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Teknisk enhet, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal - postmottak@gausdal.kommune.no innen 21 juni 2019. Dokumenter:1. Plankart2. Planbestemmelse3. Planbeskrivelse4. Planutvalgets behandling   ...
torsdag 2. mai Gausdal kommune
Leie av Gausdal Arena - sesongen 2019/2020
  Det er stort press på hallene, så oppgi leieformål, aldersgruppe, ønsket dag og klokkeslett når du søker om halltid. Alle kan ikke få sine ønsker oppfylt, men i samråd med idrettsrådet forsøkes de innfridd så langt det er mulig. ...
torsdag 2. mai Gausdal kommune
Søk om midler til aktiviteter og arrangement for barn og unge
Gausdal ungdomsråd kan årlig dele ut kr. 10.000,- til rusfrie aktiviteter og arrangementer. Privatpersoner, grupper og organisasjoner, herunder FAU og elevråd som driver barne- og ungdomsarbeid i Gausdal kan søke. Pengene skal gå til investeringer for barn og ungdom i...
onsdag 1. mai Gausdal kommune
Ny åpningstid servicetorg og sentralbord
På grunn av lunsjavvikling stenges sentralbordet og servicetorget kl. 11.00 - 11.30. Døren til servicetorget vil være åpen slik at det vil være mulig å vente på avtalte timer, besøk, møter m.m.
tirsdag 30. april Gausdal kommune
Formiddagsturer
Vårens første Aktiv i 100-tur er mandag 6. mai. Rundtur fra Berge om Snurrom-Skogheim-Houm-Berge. Oppmøte kl. 10.00 på parkeringsplassen til Gausdal Arena, for samkjøring. Turleder er Inger Mari Prestrud, tlf.: 415 23 883. Alle som har gått litt turer før...
mandag 29. april Gausdal kommune
Invitasjon til felles foreldremøte for foresatte i gausdalsskolen
Foreldre/foresatte er de viktigste voksne i deres barns liv. Derfor er dere også viktige når vi sammen skal utvikle Ung styrke videre i skolene i Gausdal. Kommunalt foreldreutvalg i Gausdal inviterer foresatte til å være med i den utviklingen.
mandag 29. april Gausdal kommune
Mindfull bevegelse i naturen
mandag 29. april Gausdal kommune
Åpen dag 30. april
  Søknadsfrist for opptak av nye elever for skoleåret 2019-20 er 1. juni - søk online her Klikk her for mer informasjon om kulturskolen. Hvis du har spørsmål om undervisningen eller instrumentene ta kontakt med rektor Gjertrud E. Strømme tlf. 926...
torsdag 25. april Gausdal kommune
Inspirasjonskurs om hverdagsglede
Frisklivssentralen holder inspirasjonskurs om hverdagsglede. Ment til nytte for deg som trenger litt påfyll og ønsker noen endringer i eget liv.
tirsdag 23. april Gausdal kommune
Sentralbordet har tekniske problemer
Hvis du ikke kommer gjennom kan du forsøke å ringe direkte. For de fleste ansatte finner du direktenummeret her.
tirsdag 23. april Gausdal kommune
Årsmelding 2018
På Framsikt finner du årsmelding for 2018 med årsberetning og regnskap.
tirsdag 16. april Gausdal kommune
Åpningstider i påsken
  Servicetorget og kommunehuset  tlf. 61 22 44 00 mandag 15. og tirsdag 16. april kl. 09.00 - 15.00 onsdag 27. april kl. 0900 - 1200 Legesenter  tlf. 61 25 66 00  mandag 15. og 16. tirsdag kl. 08.00 - 15.00 - kun akuttimer onsdag 17. april kl. 08.00 - 12.00...
lørdag 13. april Gausdal kommune
OPPLAND

Nytt vertskap søkes
fredag 12. april Gausdal kommune
Ledig stilling som prosjektleder
onsdag 10. april Gausdal kommune
Johs Harviken får ildsjelprisen
Det er gitt følgende begrunnelse for tildelingen:  Johs Harviken har i mange år vært en aktiv person innen idrett- og friluftsliv, både for unge og voksne. Harviken har hatt ulike roller, både som administrator, trener og pådriver innen ulike aktiviteter. To...
tirsdag 9. april Gausdal kommune
Boring på Segalstad Bru
Arbeidet vil starte 23.april og skal ferdigstilles senest 26.april. Arbeidet vil pågå hele dagen, også på ettermiddag og kveld. Vi beklager de støyproblemer dette kan medføre for de som er i nærområdet.
tirsdag 9. april Gausdal kommune
Listeforslag til kommunestyrevalget 2019
Ved fristens utløp, 1.april kl. 12.00, var det innmeldt fem listeforslag til kommunestyrevalget 2019.
mandag 8. april Gausdal kommune
Endring av detaljreguleringsplan OTG Skeikampen - offentlig ettersyn og høring
 Gausdal kommunestyre behandla i sak 10/19 den 21.02.2019 klager på vedtak av detaljreguleringsplanen OTG Skeikampen. Vedtaket legges ut til offentlig høring med høringsfrist 29.05.2019.
mandag 8. april Gausdal kommune
Søkere til stilling som oppmålingsingeniør
Det er 7 søkere, 2 kvinner og 5 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Andreas Frydenlund-Rasmussen 26 Kleppestø Arbeidssøker Bente Rønningen 47 Brandbu Tilkallingsvikar Bjørn Skog 20 Follebu Student Caroline...
mandag 8. april Gausdal kommune
Tilskudd til ungdom i sommerjobb
Gausdal kommune ønsker å stimulere til sommerjobber for innenbygdsboende ungdom som er 16 og 17 åringer, og gir derfor bedrifter/gardbrukere som ansetter disse mulighet for å søke om økonomisk tilskudd. Hele potten er nå tildelt. Det er fortsatt anledning til å...
tirsdag 2. april Gausdal kommune
Varsel om oppstart av planarbeid - Steinslia næringsområde
Gausdal kommune ønsker å regulere et område på ca 125 daa ved Steinegruva til næringsområde. Frist for innspill: 03.05.2019
tirsdag 2. april Gausdal kommune
Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for "Fjerdumskogen boligfelt"
Gausdal kommune ønsker å regulere «Fjerdumskogen boligfelt», dette er et område på ca 75 daa ved Fjerdumsmoen. Frist for innspill: 03.05.2019
tirsdag 2. april Gausdal kommune
VIKTIG MELDING til alle som er født fra og med 1960 til og med1969
 Alle  som er født i tidsrommet 1960 - 1969 oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen snarest mulig for vaksinering.
mandag 1. april Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 28.03.2019
En kan følge kommunestyremøter direkte over internett via våre nettsider og tidligere møter finner en også her. Saksdokumentene til møtet kan leses her.
fredag 29. mars Gausdal kommune
Møteinvitasjon
Onsdag 10. april kl. 19.00 inviteres det til møte med frivillige lag og foreninger i kommunen. Møtet er også åpent for andre interesserte.
fredag 29. mars Gausdal kommune
Nytt sti- og løypekart over Gausdal
  Kartet er laget for Topptrimmere og alle andre turgåere/skiløpere. Du finner også alle turene fra Turboka DNT på kartet. Gausdal er stort, derfor er kartet laget i målestokk 1: 60.000. Det er likevel et svært nøyaktig, med lengdeangivelser på alle turer - 28...
torsdag 28. mars Gausdal kommune
Infomøte om rundballer og plast
Plast på avveie har fått økende fokus. Det største, og mest synlige forbruket av plast i landbruket er rundballeplast. Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen og faglaga i landbruket inviterer derfor til et møte om lagring av rundballer og bruk & kast av plast. På grunn av...
torsdag 28. mars Gausdal kommune
Astrid Johnsen Friksen og Ottar Friksens legat
Gausdal kommune arvet i 2015 midler fra boet etter Astrid Johnsen Friksen og Ottar Friksen.  Midlene skal gå til fremme av sang og musikkinteresser i Follebu krets og det er opprettet en stiftelse med eget styre
onsdag 27. mars Gausdal kommune
Kurs for blivende foreldre
Venter dere barn? Nå tilbyr helsestasjonen foreldreforberedende kurs for dere med termin fram til 15. juli 2019.
onsdag 27. mars Gausdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAUSDAL

OPPLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL