Gausdal
Ekstraordinært næringsfond i Gausdal kommune
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. Tilskudd ytes til investeringer og utviklingstiltak. Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet, og avgjør sakene i sitt...
torsdag 11:32 Gausdal kommune
Offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan for Kjøpmannsletta og Vårsetra
Planutvalget har i møte 26.06.2020, saknr. 40/20, vedtatt at forslag til Detaljreguleringsplan for Kjøpmannsletta og Vårsetra, skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
onsdag 21:19 Gausdal kommune
Offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan for Skåndalen
Planutvalget har i møte 26.06.2020, saknr. 39/20, vedtatt at forslag til Detaljreguleringsplan for Skåndalen skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
onsdag 20:55 Gausdal kommune
Offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan for Tåget
Planutvalget har i møte 26.06.2020, saknr. 38/20, vedtatt at forslag til «detaljreguleringsplan for Tåget» skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10
onsdag 12:54 Gausdal kommune
Mindre endring – Forset sentrum (Herredshuset) – endring av formål med bestemmelser
Endringen som foreslås består i hovedsak av omregulering av formål for område F-4 (Herredshuset) fra Forretning til Bolig/næring, endringsforslaget medfører også noen justering i bestemmelsene.
onsdag 11:57 Gausdal kommune
Høring - Heggen boligfelt etappe 4 (mindre endringer)
Endringen som foreslås består i hovedsak av en presisering av begreper og måleregler i bestemmelsene. Reguleringsbestemmelser må være utvetydige og mest mulig oversiktlige. Bestemmelsene som endres framstår forvirrende for utbyggere og saksbehandlere. Det tas inn bestemmelse om...
onsdag 10:50 Gausdal kommune
Offentlig ettersyn -detaljreguleringsplan for Holsbakkan 1 - 6, Follebu
Planutvalget har i møte 26.06.2020, saknr. 37/20, vedtatt at forslag til «detaljreguleringsplan for Holsbakkan 1-6» i Follebu skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
tirsdag 7. juli Gausdal kommune
Øvelse med Sambandstjenesten Innlandet (SBI)
Gausdal kommune har gjennomført beredskapsøvelse med Sambandtjenesten Innlandet (SBI). Øvelsen gikk ut på å sjekke om kart og terreng stemmer overrens i forhold til sambandet i Gausdal. Dette var starten på et samarbeid som det nå er klart for å utvikle videre.
onsdag 1. juli Gausdal kommune
INNLANDET

Kunngjøring om varsel om oppstart for detaljreguleringsplan for Kankerud fjelltak
I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det igangsettes reguleringsarbeid for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Kankerud Fjelltak i Gausdal kommune. Planarbeidet utføres av Rambøll Norge AS på vegne av Kankerud fjelltak AS.  
mandag 29. juni Gausdal kommune
Betalingsautomaten på Gausdal legesenter
tirsdag 23. juni Gausdal kommune
Topptrimmen i Gausdal
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenestetilbud.
mandag 22. juni Gausdal kommune
Retningslinjer for utleie av kultursalen og kommunestyresalen
Vi har åpnet for at kultursalen og kommunestyresalen igjen kan leies ut til ulike arrangementer. På grunn av smittevern er det laget retningslinjer for hvordan utleie av kultursalen og kommunestyresalen skal skje. Disse retningslinjene må følges av alle som ønsker å leie sal(ene).
torsdag 18. juni Gausdal kommune
Sommer og badesesong
Varmen er over oss og det åpner for bading, også i Gausdal. I sommer skal flere av oss feriere hjemme og det er viktig å benytte de mulighetene som nærområdet byr på. Vi minner om badevett og at smittevernrådene følges.
onsdag 17. juni Gausdal kommune
Søkere til stilling som rektor ved Forset skole
Offentlig søkerliste for stiling som rektor ved Forset skole er nå klar.
tirsdag 16. juni Gausdal kommune
Fylkesmannens inspirasjonskorps
Da fylkesmannen skulle lansere sitt inspirasjonskorps i forrige uke, ble Follebutunet valgt som lanseringssted. Det er vi svært stolte over.
tirsdag 16. juni Gausdal kommune
Flomsikringstiltak Finna
Første fase i flomsikringsarbeidet i Finna i Follebu starter nå. Det som skal gjøres nå er å skifte stikkrenner og bekkelukking langs Finna i området langs Kveinnvegen fra Heggesvevegen og oppover mot fv. 255 Gausdalsvegen. De nye stikkrennene får vesentlig større...
tirsdag 9. juni Gausdal kommune
Søkere til stilling som barnehagelærer ved Forset barnehage
Offentlig søkerliste for stiling som barnehagelærer ved Forset barnehage er nå klar.
tirsdag 9. juni Gausdal kommune
Framtidas helse- og omsorgstjenester
Tjenesteutvalgets innstilling fra 26.06.20 legges nå ut. Frem til 16. juni kan du gi ditt innspill til hvordan framtidens helse- og omsorgstjenester i Gausdal bør se ut.
torsdag 4. juni Gausdal kommune
Offentlig ettersyn - valg av meddommere
Forslagene ligger ut til allminnelig ettersyn på kommunens hjemmeside og ved servicetorget, fram til kommunestyrets behandling 18. juni 2020. Enhver som har noe å innvende mot forslaget, bes melde det itl kommunen på postmottak@gausdal.kommune.no innen 17. juni 2020.   Valgnemndas forslag...
tirsdag 2. juni Gausdal kommune
Servicetorget åpner opp igjen
Servicetorget åpner opp for publikume fra og med tirsdag 2.juni. Åpningstiden er kl. 10.00 - 14.00.
tirsdag 2. juni Gausdal kommune
Besøk på sykehjem, bofellesskap og omsorgsboliger i Gausdal
  Dette er forholdsreglene som må følges dersom du ønsker å besøke noen som bor i sykehjem, bofellesskap eller omsorgsbolig: I forkant av besøk: Du må avklare alle fysiske besøk med institusjonen, bofellesskap eller hjemmetjenesten i forkant. Ta kontakt...
fredag 29. mai Gausdal kommune
Nivåinndeling av smitteverntiltak i barnehager og skoler
  Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. I dag er tiltakene i barnehager og skoler på rødt nivå, men fra 2.juni kan vi nedjustere til gult...
torsdag 28. mai Gausdal kommune
Møte i kommunestyret 28.mai 2020
Det er møte i kommunstyret torsdag 28.mai og møtet starter kl. 18.00.
torsdag 28. mai Gausdal kommune
Velkommen til sommerklubb
Frivilligsentralen og klubben arrangerer gratis sommerklubb til barn og unge som nå går i 4- 9 klasse
onsdag 27. mai Gausdal kommune
Framtidas helse- og omsorgstjenester
I desember i 2018 bestilte kommunestyret en utredning av framtidas helse- og omsorgstjenester i Gausdal. Det er gjennomført mange utredninger de siste par årene. Kommunestyret har blant annet vedtatt nytt kunnskapsgrunnlag for folkehelse og kunnskapsgrunnlag for helse og omsorg. I tillegg har det...
tirsdag 26. mai Gausdal kommune
Ny administrativ styringsmodell fra 1. august 2020
Kommuneledelsen går fra 3 til 2 ansatte fra 1.august 2020.
tirsdag 26. mai Gausdal kommune
Gradvis åpning av biblioteket
Fra og med onsdag 27. mai vil biblioteket være åpent onsdager mellom 10-15.
mandag 25. mai Gausdal kommune
Korona: Tiltak i kommunale tjenester - oppdatert 25.05.2020.
For å hindre spredning av koronaviruset er det gjennomført omfattende tiltak som påvirker tilbudet i de kommunale tjenestene. Nå lettes det på tiltakene. Det er fortsatt viktig å følge smittevernreglene.  
mandag 25. mai Gausdal kommune
Vannet stiger i bekker og vassdrag
Det er ventet økende temperaturer fremover og dette fører til økt snøsmelting og mer vann. .   
mandag 25. mai Gausdal kommune
Utsendelse av faktura - kommunale avgifter
Det er nå sendt ut fakturaer på kommunale avgifter for andre kvartal, med betalingsfrist 20.06.20.
mandag 25. mai Gausdal kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2020.
tirsdag 19. mai Gausdal kommune
Korona: Tiltak i kommunale tjenester - oppdatert 19.05.2020.
For å hindre spredning av koronaviruset er det gjennomført omfattende tiltak som påvirker tilbudet i de kommunale tjenestene. Nå lettes det på tiltakene. Det er fortsatt viktig å følge smittevernreglene.  
tirsdag 19. mai Gausdal kommune
Søk om midler til aktiviteter og arrangement for barn og unge
Gausdal ungdomsråd deler ut midler til aktiviteter og arrangement for barn og unge i Gausdal. Søknadsfrist søndag 31. mai.
tirsdag 19. mai Gausdal kommune
INNLANDET

Tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid
Kommuner og frivillige organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd.
tirsdag 19. mai Gausdal kommune
Opptak av nye elever skoleåret 2020 - 2021
SØK HER  
tirsdag 19. mai Gausdal kommune
Bli med å arrangere Friluftslivets uke 2020
5.-13. september arrangeres Friluftslivets uke 2020. I løpet av uka er det flere hundre arrangementer over hele landet. En mulighet for mange organisasjoner til å bli mer synlige og få markedsført aktiviteten sin. Bli med! :-)
mandag 18. mai Gausdal kommune
Ny smittevernveileder for frukt, bær og grønnsaker
Staten har utarbeidet en smittevernveileder for frukt, bær og grønnsaker. I denne gis konkrete råd for hvordan produsentene skal legge til rette for arbeidstakere som skal være med på årets innhøsting. 
mandag 18. mai Gausdal kommune
Velkommen til en digital 17.mai-feiring
Vi markerer 17.mai digital. Gjennom hele dagen vil vi legge ut videoer fra skoler, barnehager, konserter m.m. Videoene publiserer gjennom hele dagen.
lørdag 16. mai Gausdal kommune
Frivilligsentralen åpner opp igjen
Fra og med uke 21 åpner frivilligsentralen opp igjen. Åpningstiden er mandag, onsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00. Siste åpningsdag før sommerferien er onsdag 17. juni.
fredag 15. mai Gausdal kommune
Møte i tjenesteutvalget
Tjenesteutvalget har møte i dag kl. 12.00. Møtet gjennomføres i kommunestyresalen, men er, på grunn av smittevernhensyn, stengt for presse og publikum. Du kan imidlertid følge sendingen direkte via våre nettsider. Saksdokumentene finner du her.
fredag 15. mai Gausdal kommune
Servicetorget holder fortsatt stengt
Som et smitteverntiltak holdes servicetorget fortsatt stengt. Ny vurdering blir gjort 15.juni.
onsdag 13. mai Gausdal kommune
Planprogram for detaljreguleringsplan Hotellvegen Skeikampen
Planprogram for detaljreguleringsplan Hotellvegen Skeikampen er vedtatt av planutvalget i møte den 24.04.2020 sak 19/20
onsdag 13. mai Gausdal kommune
Detaljregulering Fargerivegen 4
Kommunestyret vedtok i møte 30.04.2020 sak nr. 24/20 detaljreguleringsplan for Faregerivegen 4. Begge planvedtak kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.
onsdag 13. mai Gausdal kommune
Detaljereguleringsplan Steinslia næringsområde
Kommunestyret vedtok i møte den 30.04.2020 sak nr. 22/20 detaljreguleringsplan for Steinslia næringsområde.
onsdag 13. mai Gausdal kommune
Korona: Tiltak i kommunale tjenester - oppdatert 13.05.2020.
For å hindre spredning av koronaviruset er det gjennomført omfattende tiltak som påvirker tilbudet i de kommunale tjenestene. Nå lettes det på tiltakene. Det er fortsatt viktig å følge smittevernreglene.  
onsdag 13. mai Gausdal kommune
Inspirasjonstreff om trening, kosthold og søvn
Bli med på tre samlinger som omhandler trening, kosthold og søvn. Samlingene passer for deg som ønsker litt drahjelp. Alle samlingene består av teori og en treningsøkt. Vi følger Nasjonal veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter.
onsdag 13. mai Gausdal kommune
Lindflåa idrettsplass og Gausdal Arena
Linflåa idrettsplass og Gausdal Arena er åpnet for treninger og annen organisert idrettsaktivitet i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer.
tirsdag 12. mai Gausdal kommune
Nytt alkoholpolitisk bevillingsreglement
Kommunestyret vedtok 30.4.2020 nytt alkoholpolitisk bevillingsreglement for Gausdal kommune for perioden 2020 - 2023. Av reglementet fremgår lokale bestemmelser for salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Reglementet kan leses i sin helhet her.
tirsdag 12. mai Gausdal kommune
Korona: Tiltak i kommunale tjenester - oppdatert 12.05.2020.
For å hindre spredning av koronaviruset er det gjennomført omfattende tiltak som påvirker tilbudet i de kommunale tjenestene. Nå lettes det på tiltakene. Det er fortsatt viktig å følge smittevernreglene.  
mandag 11. mai Gausdal kommune
17.mai program i Gausdal 2020
17.mai 2020 skal bli en minnerik dag. Det blir ikke tog og arrangement slik som vi er vant til, men det blir allikevel mange aktiviteter rundt omkring i kommunen vår. Det er så viktig at vi også bruker denne dagen til lek, moro og små sammenkomster i hjemmene våre. Del gjerne bilder fra...
mandag 11. mai Gausdal kommune
Korona - råd og regler
Det er nå kommet nye, oppdaterte regler for hvordan vi skal holde koronaviruset under kontroll. Her er noen av de viktigste rådene nå. Husk at de generelle smittevernrådene, som å vaske hendene ofte og grundig, fortsatt må overholdes.
mandag 11. mai Gausdal kommune
Vil du bli meddommer?
Gausdal kommune skal velge meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett, Eidsivating lagmannsrett, Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer. Personene velges for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.
mandag 11. mai Gausdal kommune
Politiske møter - endringer og gjennomføring av møter
Ordfører har, på bakgrunn av nye korona-retningslinjer mv. fra regjeringen, bestemt at det åpnes opp for fysiske møter i folkevalgte organ.
fredag 8. mai Gausdal kommune
Gjenåpning av skolene for 5.-10.trinn
Åtte uker med fjernundervisning er over – åtte uker med imponerende innsats fra elever, lærere og foreldre! Skolene har de siste ukene planlagt for gjenåpning på kort varsel, og er glade for endelig å kunne ønske elevene velkommen tilbake på skolen mandag! I...
fredag 8. mai Gausdal kommune
Norge åpnes gradvis opp igjen
Regjeringen la i ettermiddag fram planen for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. Vi vil kommer tilbake med mer informasjon om hvordan dette gjøres lokalt, blant annet når det gjelder åpning av skolene.
torsdag 7. mai Gausdal kommune
Videre arbeid med fremtidens helse- og omsorgstjenester
I arbeidet med fremtidens helse- og omsorgstjenester har innbyggerne vært invitert til å være med i fokusgrupper. Tjenesteutvalget har utarbeidet spørsmål som gruppene skal svare på. Svarene blir samlet, og legges fram i tjenesteutvalgets møte 15. mai.
torsdag 7. mai Gausdal kommune
8. mai - Markering av frigjøringsdagen og veterandagen
8. mai 2020 er det nøyaktig 75 år siden freden kom tilbake til Norge – etter fem lange år med krig og okkupasjon.
torsdag 7. mai Gausdal kommune
Leie av Gausdal Arena - sesongen 2020/2021
Gausdal Arena leies ut til lag og foreninger, samt andre som ønsker å benytte hallen til ulike aktiviteter.
onsdag 6. mai Gausdal kommune
INNLANDET

Søkere til stilling som rektor ved Forset skole
Offentlig søkerliste for stilling som rektor ved Forset skole er nå klar.
onsdag 6. mai Gausdal kommune
Informasjon om eiendomsskatt - taksering
Kommunestyret har vedtatt å legge til grunn Skatteetatens boligverdi for utskriving av eiendomsskatt på eneboliger fra 2021. Samtidig er det vedtatt en omtaksering av alle andre eiendommer og eneboliger uten boligverdi fra Skatteetaten. Dette arbeidet startet i mai måned og avsluttes i løpet...
tirsdag 5. mai Gausdal kommune
Gausdal legesenter
Har du time på legesenteret? Eller skal du innom fastlegen din snart? Da møter du våre frivillige vakter.
mandag 4. mai Gausdal kommune
Korona: Tiltak i kommunale tjenester - oppdatert 30.04.2020
For å hindre spredning av koronaviruset er det gjennomført omfattende tiltak som påvirker tilbudet i de kommunale tjenestene. Nå lettes det etterhvert på noen av tiltakene.   
torsdag 30. april Gausdal kommune
Nye testkriterier fra og med 29. april 2020
Kommunen følger Folkehelseinstituttets kriterier for hvem som skal testes for koronavirus. Vi tester personer med akutt luftveisinfeksjon (med feber, hoste eller tungpustethet), eller personer som lege mistenker har covid-19, og som i prioritert rekkefølge: 
torsdag 30. april Gausdal kommune
Beboerne ved Follebutunet kan igjen se sine kjære
Det er nå tilrettelagt for at de eldre kan kommunisere med pårørende via nettbrett. Selv om det kun er digital kommunikasjon håper vi at dette tiltaket kan lette situsjonen både for beboere og pårørende.
onsdag 29. april Gausdal kommune
Rektor ved Forset skole, 100% fast stilling med tiltredelse fra 01.08.2020
Gausdal kommune skal gi elevene et godt og likeverdig opplæringstilbud, uavhengig av hvilken skolekrets den enkelte tilhører. Gjennom prosjekt Ung Styrke arbeider oppvekstsektoren for å nå vår felles målsetting om å ha glade, trygge og robuste barn og unge, med tro og...
mandag 27. april Gausdal kommune
Det blir 17.mai i år også
Det blir ikke 17. mai tog eller fellesarrangement som vanlig på nasjonaldagen i Gausdal i år, men markering av dagen blir det.  17.mai komitéene i samarbeid med musikkforeningene og kommunens representanter er i gang med å planlegge en alternativ feiring av dagen, som er i tråd...
mandag 27. april Gausdal kommune
Retningslinjer for serveringssteder i Gausdal
Samfunnet åpner gradvis opp igjen, og det innebærer også at flere og flere serveringssteder åpner for kunder. Så lenge dette skjer i trygge og rettferdige rammer er dette veldig positivt. I dialog med næringen er det opprettet retningslinjer som serveringsstedene anbefales å...
mandag 27. april Gausdal kommune
Smittevern for musikkøvelser
Helsedirektoratet godkjente Norsk musikkråds smittevernveileder 22.april for å gjennomføre trygge øvinger.
lørdag 25. april Gausdal kommune
Forsiktig åpning for besøkende ved institusjonene
I henhold til føringer fra Helsedirektoratet er det fortsatt streng adgangskontroll ved sykehjem og bofellesskap i Gausdal. Det er vår og finere i været og vi har derfor åpnet for besøk ute under gitte forutsetninger.
fredag 24. april Gausdal kommune
God helg var kommuneoverlege Anders
Hold ut! Samfunnet åpnes forsiktig opp igjen og det er viktig at vi fortsatt holder fast ved smitteverntiltakene.
fredag 24. april Gausdal kommune
Informasjon om skoleskyss fra Innlandstrafikk
Innlandstrafikk vil gjenopprette skoleskysstilbudet til elever i 1. – 4. klasse med skyssrett fra mandag 27. april, med tilsvarende tilbud som før Koronautbruddet.  Innlandstrafikk har nå utarbeidet retningslinjer for smitteverntiltak i bussene. Foresatte oppfordres til å bidra med...
fredag 24. april Gausdal kommune
Korona: Tiltak i kommunale tjenester - oppdatert 24.04.2020
For å hindre spredning av koronaviruset er det gjennomført omfattende tiltak som påvirker tilbudet i de kommunale tjenestene. Nå lettes det etterhvert på noen av tiltakene.   
fredag 24. april Gausdal kommune
Informasjonsplakater til alle bedrifter
Flere bedrifter er i ferd med å starte opp igjen virksomheten. Vi har plakater med smittevernråd som skal henges opp ved inngangen.
torsdag 23. april Gausdal kommune
Gjenåpning av helsestasjonstjenestene i Gausdal
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenestetilbud.
torsdag 23. april Gausdal kommune
Fritidsreiser og hyttebesøk
Tirsdag 21. april presenterte Folkehelseinstituttet råd for fritidsreiser, inkludert reiser til hytta.
torsdag 23. april Gausdal kommune
Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAUSDAL

INNLANDET

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL