Gausdal
Heggen boligfelt etappe 4 - mindre endring - endring av bestemmelse for takform og takvinkel
 Endring av bestemmelse for takform og takvinkel i Heggen boligfelt etappe 4 legges ut på høring med frist for endringsforslag 6.mars 2020.
tirsdag 14:49 Gausdal kommune
Detaljreguleringsplan Fjerdumskogen boligområde - offentlig ettersyn og høring
Planutvalget i Gausdal vedtok i møte den 07.02.2020 sak 4/19 å sende detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligområde på høring og legge den ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10. Frist 25.mars 2020.
tirsdag 14:30 Gausdal kommune
Detaljerguleringsplan Steinslia næringsområde - offentlig ettersyn og høring
Planutvalget i Gausdal vedtok i møte den 07.02.2020 sak 3/19 å sende detaljreguleringsplan for Steinslia næringsområde på høring og legge den ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10. Frist: 25.mars 2020.
tirsdag 14:25 Gausdal kommune
Detaljregulering Fargerivegen 4 - offentlig ettersyn og høring
Planutvalget i Gausdal vedtok i møte den 07.02.2020 sak 5/19 å sende detaljreguleringsplan for Fargerivegen 4 på høring og legge den ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10. Høringsfrist 25.mars 2020
tirsdag 12:59 Gausdal kommune
Kursinvitasjon
Kurset kaller vi «Trygge barn», og er inspirert av Circle of Security, eller Trygghetssirkelen som vi sier på norsk.   Kurset har fokus på foreldrerollen og hvordan få til et godt samspill med barna dine. Kurset tar utgangspunkt i kunnskap og over 50 år med forskning...
mandag 10. februar Gausdal kommune
Informasjon om koronavirus
Norske helsemyndigheter er forberedt på at koronaviruset også kan nå landet vårt. Viruset har spredt seg til flere andre land, men foreløpig har det ikke nådd Norge. Folkehelseinstituttet oppdaterer jevnlig informasjonen om situasjonen på sine nettsider og kommuneoverlegen...
tirsdag 4. februar Gausdal kommune
Hva er styrkebasert arbeid?
Under kommunestyrets møte forrige uke fikk medlemmene en orientering om "Ung styrke". De fikk også et innblikk i hvordan dette fungerer i praksis ved at elever, lærere, rektorer og barnehagestyrere fortalte om sine opplevelser og erfaringer.
fredag 31. januar Gausdal kommune
Barnehageplass
mandag 27. januar Gausdal kommune
INNLANDET

Husk frist for å søke voksenopplæring
Det nærmer seg frist for å søke voksenopplæring.
mandag 27. januar Gausdal kommune
Høring: Oppstartsmelding (planprogram) for revidering av kommuneplanens samfunnsdel
Kommunestyret vedtok 23. januar 2020 oppstartsmelding (planprogram) for å revidere samfunnsdelen. Planprogrammet legges ut på høring.
mandag 27. januar Gausdal kommune
Bare digital post fra kommunen til virksomheter
Vi digitaliserer! Gausdal kommune bruker meldingsformidleren SvarUt ved digitale forsendelser og ønsker å oppnå digitalt førstevalg. Tidligere har virksomheter som ikke har opprettet en digital postkasse eller ikke har åpnet sin mottatt post i Altinn innen 40 timer fått...
tirsdag 21. januar Gausdal kommune
Oppfordring til lag og organisasjoner
Gausdal kommune oppfordrer frivillige lag og organisasjoner til å utarbeide retningslinjer for reiser til og fra arrangementer og eventuelle reiser organisert av lag/ organisasjonen.
tirsdag 21. januar Gausdal kommune
Ukm 2020
​UKM, Ung kultur møtes, første helga i februar. Kom og bli med!
fredag 17. januar Gausdal kommune
Viltulykker
Vinteren er høysesong for viltulykker. Elg og rådyr trekker nå ned fra kjøl og fjellområdene våre og faren for å møte disse dyrene langs veiene er stor. Hvis uhellet er ute – vet du hva du skal gjøre?
fredag 17. januar Gausdal kommune
Søk om tilskudd til friluftsaktivitet
Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv. 
fredag 17. januar Gausdal kommune
Ordføreren flytter ut
Har du et spørsmål, en idé eller noe annet du ønsker å ta opp med ordføreren? I januar og februar flytter ordfører Anette Musdalslien kontoret sitt ut til ulike plasser i bygda.
mandag 13. januar Gausdal kommune
Møteinvitasjon
Vi legger ut boligtomter i Heggen boligfelt og inviterer interessenter til møte i kommunestyresalen lørdag 18.juni. Drop-in i tidsrommet 11.00 - 14.00.
onsdag 8. januar Gausdal kommune
UtstyrsArena`n
UtstyrsArena`n er et gratis tilbud om å låne forskjellig utstyr til aktiviteter. I vinter er det åpent hver torsdag kl. 16.00 - 18.00. Du finner UtstyrsArena`n på biblioteket på Gausdal Arena.  ​Vintersesongen varer til og med torsdag 16. april. Ved behov for å...
onsdag 8. januar Gausdal kommune
Husk frist for å søke voksenopplæring
Det nærmer seg frist for å søke voksenopplæring.
tirsdag 7. januar Gausdal kommune
Ordføreren flytter ut
Har du et spørsmål, en idé eller noe annet du ønsker å ta opp med ordføreren? I januar og februar flytter ordfører Anette Musdalslien kontoret sitt ut til ulike plasser i bygda.
tirsdag 7. januar Gausdal kommune
Tiltak for bekjempelse av kjempespringfrø i Heggen boligfelt
I forbindelse med regulering og opparbeidelse av etappe 4 i Heggen boligfelt ble det funnet en del planter av den uønska arten kjempespringfrø. For å bekjempe arten og hindre spredning ble det gjennomført flere tiltak.
fredag 3. januar Gausdal kommune
Båndtvang i skiløyper i Gausdal
Kommunestyret i Gausdal vedtok den 26.09.2019 endring i forskrift om båndtvang for hund i Gausdal kommune.
21. desember 2019 Gausdal kommune
God jul og godt nytt år!
Vi ønsker alle innbyggere, tilreisende og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Gausdal kommune har følgende åpningstider i jule- og nyttårshelgen:
18. desember 2019 Gausdal kommune
Hedret for lang og tro tjeneste
54 ansatte ble denne uken hedret med bilde og rosende ord for sin innsats for Gausdal kommune.
18. desember 2019 Gausdal kommune
Vannmåleravlesning
Vi har dessverre hatt en feil i systemet for vannmåleravlesning. Avlesninger som ble sendt inn fra 13. til 15.desember har ikke blitt registrert.
17. desember 2019 Gausdal kommune
Nytt treningstilbud: Friskliv Senior
Friskliv Senior er trening for deg som er over pensjonistalder og ønsker å bli sterkere og opprettholde eller bedre balansen. Forskningen sier at kroppen responderer på trening selv når vi blir gamle. Og kanskje er det akkurat da det er viktigst å trene?
12. desember 2019 Gausdal kommune
Vaskeribekken på Skei og flomfare
Gausdal kommune har i løpet av sommer og høst 2019 kartlagt bl.a. Vaskeribekken på Skei. Dette med tanke på fare for skade fra flom.
11. desember 2019 Gausdal kommune
Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse 2019
Kommunedirektørens forslag til kunnskapsgrunnlag folkehelse 2020 (kunnskapsdokumentet) ble lagt frem for formannskapet 3.desember 2019 og kommunestyret får saken til behandling 23.januar 2020.
9. desember 2019 Gausdal kommune
Årets bedrift i Gausdal 2019
Annes Klær ved innehaver Anne Gunn Heggen  ble i dag tildelt utmerkelsen Årets bedrift i Gausdal 2019.  Prisen ble overrakt av ordfører Anette Musdalslien.  
6. desember 2019 Gausdal kommune
Tilsyn i habiliteringstenesten
I oktober gjennomførte Fylkesmannen i Innlandet et varslet tilsyn ved Flatland bofellesskap i Forset og tilsynsrapporten er nå klar. 
4. desember 2019 Gausdal kommune
Gausdal godkjent som trafikksikker kommune
Gausdal kommune har nå oppfylt kriteriene som trafikksikker kommune og ble forrige uke formelt godkjent.
2. desember 2019 Gausdal kommune
Vannmåleravlesning
Det er tid for vannmåleravlesning. Avlesningen kan sendes via sms, www.leseav.no og kort.
2. desember 2019 Gausdal kommune
FNs internasjonale dag for frivillige arbeid
5. desember er FNs internasjonale dag for frivillig arbeid.
28. november 2019 Gausdal kommune
INNLANDET

Offentlig gjennomsyn - kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjettet for 2020.
I tråd med kommunelovens § 14-3, 4. ledd, offentliggjøres formannskapets innstilling minst 14 dager før kommunestyrets behandling.
27. november 2019 Gausdal kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Frist 13.desember 2019
26. november 2019 Gausdal kommune
Søkere til stilling som barnevernkonsulent, 100% vikariat
Offentlig søkerliste for stilling som barnevernkonsulent i 100% vikariat er nå klar.
26. november 2019 Gausdal kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering for Fargerivegen 4
I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fargerivegen 4, Segalstad bru.
22. november 2019 Gausdal kommune
Vonheim Mindes Ungdomsfond
Vonheim Mindes Ungdomsfond ble opprettet av midler fra det ungdomslaget Vonheims Minde i Follebu. Nå skal fondet dele ut 5000,- kr. til ungdom i Gausdal.
18. november 2019 Gausdal kommune
Endring av møtedato
Formannskapets møte 19. november blir flyttes til onsdag 27. november kl. 08.00. Møtestedet er som vanlig formannskapssalen.
18. november 2019 Gausdal kommune
Johs. Harviken fikk overrakt ildsjelprisen
Ordfører Anette Musdalslien overrakte i kveld Ildsjelprisen 2019 til prisvinner Johs. Harviken.
14. november 2019 Gausdal kommune
Godkjent utbyggingsavtale
Kommunestyret har godkjent utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplan for Austlid seter – sak 83/19 den 26.09.2019. Avtalen gjelder tiltak i forbindelse med utvikling av reiseliv og fritidsbebyggelse i området Skei/ Vesleseter. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.
13. november 2019 Gausdal kommune
Kommunedirektørens forslag til strategiplan for 2020-2023
Kommunedirektøren la i dag fram sitt forslag til strategiplan med kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2020-2023, og årsbudsjett for 2020.
13. november 2019 Gausdal kommune
Søkere til stilling som miljøterapeut og miljøarbeidere ved Flatavegen 2
Offentlig søkerliste for stilling som miljøterapeut og miljøarbeidere ved Flatavegen 2
11. november 2019 Gausdal kommune
Ingen lovbrudd ved Fylkesmannens tilsyn med tildeling av tjenester i Helse og mestring
I mai gjennomførte Fylkesmannen tilsyn med tildeling av tjenester i Helse og mestring. Nå er utkastet til rapport klart, og den konkluderer med at det ikke er påvist lovbrudd i denne tjenesten.
8. november 2019 Gausdal kommune
Utdeling av ildsjelprisen og premieutdeling for årets topptrim
Velkommen til biblioteket torsdag 14.november kl. 18.30. Topptrimmen er et flott folkehelsetiltak og nå er det klart for utdelingen av premier for 2019. Formannskapet i Gausdal har tidligere tildelt prisen for årets ildsjel til Johs. Harviken, og torsdag vil utdelingen finne sted.
7. november 2019 Gausdal kommune
Gratis foredrag på Jorekstad
7. november 2019 Gausdal kommune
Detaljregulering for Veslesetervegen 592 – Austlid seter
Kommunestyret vedtok i møte 26.09.2019 sak 84/19 detaljregulering for «Veslesetervegen 592 – Austlid seter». Kommunestyrets vedtak kan påklages. Fristen for å klage på vedtaket er satt til 25.11.2019.  
5. november 2019 Gausdal kommune
Nå kommer regningen for kommunale avgifter
Regningen for kommunale avgifter er rett rundt hjørnet, og de fleste av dere får denne elektronisk som AvtaleGiro, eFaktura/Vipps eller i digital postkasse.
31. oktober 2019 Gausdal kommune
Søk om midler til aktiviteter og arrangement for barn og unge
Gausdal ungdomsråd deler ut midler til aktiviteter og arrangement for barn og unge i Gausdal. Søknadsfrist mandag 18. november.
29. oktober 2019 Gausdal kommune
Har du alt du trenger for å klare deg alene i tre døgn uten vann og strøm?
28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap. Målet med Egenberedskapsuka 2019 er å øke folks kunnskap om egenberedskap slik at flere gjør fornuftige forberedelser
28. oktober 2019 Gausdal kommune
Utkjøring av strøsand til eldre og uføre i Gausdal
For sjette år på rad tar Gausdal Lions Club på seg arbeidet med utkjøring av sandsekker til eldre og uføre i Gausdal. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Gausdal kommune og Gausdal Lions.
28. oktober 2019 Gausdal kommune
Hotellvegen Skeikampen - varsel om oppstart av detaljregulering, utbyggingsavtale og høring av planprogram
Thon Hotellbygg AS varsler oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Hotellvegen Skekampen, samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Samtidig meldes oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.
25. oktober 2019 Gausdal kommune
Matrikkel og grunnbok stenges for hele landet i desember 2019
Stenging av matrikkelen og grunnboken foran årsskiftet 2019/2020 – konsekvenser for kommunens matrikkelføring og matrikulering Stortinget vedtok 8. juni 2017 at 109 av landets kommuner skal slås sammen til 43 nye kommuner, og at 13 fylkeskommuner skal bli til seks nye fylkeskommuner.
22. oktober 2019 Gausdal kommune
TV-aksjon 2019
På søndagens TV-aksjon er det i Gausdal foreløpig kommet inn kr. 231.281,-. Takk til alle som har vært med å organisere, alle bøssebærere og til alle som har gitt et bidrag!
20. oktober 2019 Gausdal kommune
Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - åpent møte
I forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel inviteres det til åpent møte.
18. oktober 2019 Gausdal kommune
Ny ordfører
Anette Musdalslien, SP ble torsdag kveld valgt som ny ordfører i Gausdal. Stig Melbø ble valgt som varaordfører. Melbø representerer Tverrpolitisk liste for Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre.
18. oktober 2019 Gausdal kommune
Redusert telefontid
F.o.m. 1.oktober 2019 innføres redusert telefontid i Fakturaenheten i Fellesenhet økonomi, Lillehammer kommune, slik at telefontiden blir fra 10.00 til 14.00.
14. oktober 2019 Gausdal kommune
Årets influensavaksine er her
14. oktober 2019 Gausdal kommune
INNLANDET

Verdensdagen for psykisk helse.
Psykisk helse og rus ved Kjellerstua, arrangerer friluftsdag ved badedammen i Follebu torsdag 10.oktober.
7. oktober 2019 Gausdal kommune
Søkere til stilling som rådgiver ved landbrukskontoret for Lillehammer -regionen
Offentlig søkerliste for stilling som rådgiver ved landbrukskontoret i Lillehammer - regionen er nå klar.
1. oktober 2019 Gausdal kommune
Vil du melde deg som bøssebærer til TV-aksjonen?
Årets TV-aksjon er søndag 20. oktober, og går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.
28. september 2019 Gausdal kommune
Pris til unge idrettsutøvere
Fem unge idrettsutøvere ble torsdag kveld hedret av kommunestyret i Gausdal. Utøverne mottok hver sin pris for innsatsen i sesongen 2018/2019.
26. september 2019 Gausdal kommune
Heder og ære til folkevalgte
Under torsdagens festmiddag for avtroppende kommunestyre ble tre av kommunestyrets medlemmer tildelt KS' hedersmedalje for sin store innsats som folkevalgt i Gausdal kommune.  
26. september 2019 Gausdal kommune
Etableringstilskudd for kulturbaserte næringer
Stipendordningen skal være til berikelse for distriktets kulturliv og stimulere til utvikling av kulturbaserte næringer i Lillehammerregionen. Stipendet ytes med forventning at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske/kulturrelaterte aktiviteten kommer byens innbyggere til gode....
26. september 2019 Gausdal kommune
Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - offentlig ettersyn
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 har kommunestyret i møte 29.08.2019, sak 74/19, vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2019-2030 ut til høring og offentlig ettersyn.  Høringsperioden er 8 uker, fra 28. september til 25. november...
25. september 2019 Gausdal kommune
Møteplass for yngre kreftberørte
Er du under 50 år og har eller har hatt kreftsykdom? Møte andre i samme situasjon?
19. september 2019 Gausdal kommune
Dagtilbud for unge voksne 16-35 år
Fra og med tirsdag 17.september starter vi opp med tilbud for unge voksne i Follebu.
13. september 2019 Gausdal kommune
Bekjempelse av svartelista arter
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen oppfordrer igjen alle til å bekjempe svartelista planter.
11. september 2019 Gausdal kommune
Valgresultat 2019
Antall stemmeberettigede: 5027 Valgdeltakelse: 63,20 % Representantfordeling:  
10. september 2019 Gausdal kommune
Nytt fritidstilbud til barn og unge i Gausdal
Onsdag den 11. september blir det oppstart av "åpen hall", et nytt og gratis aktivitetstilbud til barn og unge i Gausdal.   Hver onsdag (unntatt ferier og helligdager) mellom kl. 16 og 21 vil flerbrukshallen i Gausdal Arena holdes åpen, og Gausdal Freeski med flere vil...
9. september 2019 Gausdal kommune
Valgresultat
De første valgresultatene blir lagt ut mandag 07.09. kl. 21.00. Resultatene for Gausdal finner du her.  Endelig valgresultat vil være klart etter kl. 17.00 tirsdag 08.09.
7. september 2019 Gausdal kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes valgting søndag 8. og mandag 9. september. Det avholdes valg ved følgende tre stemmekretser: Østre Gausdal, Vestre Gausdal og Svatsum.
6. september 2019 Gausdal kommune
Forhåndsstemmegivning
Hvis du ikke har mulighet for å stemme på selve valgdagene 8. og 9. september, kan du forhåndsstemme fra mandag 12. august til fredag 6. september. Servicetorget holder åpent til  kl. 18.00 tirsdag og torsdag, de øvrige dagene er åpningstiden 09.00 - 15.00.
2. september 2019 Gausdal kommune
Nytt tilbud for unge voksne.
Psykisk helse og rustjeneste i Gausdal kommune ønsker velkommen til informasjonsmøte om tilbud til unge voksne i alderen 16 til 35 år!
1. september 2019 Gausdal kommune
Kurs for blivende foreldre
Venter dere barn? Nå tilbyr helsestasjonen foreldreforberedende kurs for dere med termin fram til 31.mai 2020.      
29. august 2019 Gausdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAUSDAL

INNLANDET

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL