Gausdal
Høring av kommuneplanens samfunnsdel
Kommunestyret vedtok i møte 26.11.20  å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 til høring og offentlig ettersyn. Les dokumentet her.
mandag 16:01 Gausdal kommune
Befolkningen i Gausdal per 3. kvartal 2020
SSB har publisert folketall ved utgangen av tredje kvartal (30. september).
tirsdag 24. november Gausdal kommune
Kurs for blivende foreldre
Helsestasjonen tilbyr gratis foreldreforberedende kurs til alle gravide og deres partnere. Kurset ledes av helsesykepleier og jordmor, og går over en kveld, ca 2 timer.   Temaer på kurset er Praktisk informasjon og råd for fødsel og den første tiden...
mandag 23. november Gausdal kommune
Kveinnvegen åpnes igjen for gjennomkjøring
I forbindelse med sikring av Finna nedenfor Follebu sentrum har Kveinnvegen vært stengt for gjennomkjøring siden 28. september
fredag 20. november Gausdal kommune
Offentlig gjennomsyn - kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjettet for 2021.
I tråd med kommunelovens § 14-3, 4. ledd, offentliggjøres formannskapets innstilling minst 14 dager før kommunestyrets behandling.
torsdag 19. november Gausdal kommune
Avhending/riving av to hytter i Flatavegen 25 og 27
Vi har to hytter i Flatevegen som skal fjernes. Hyttene har tidligere vært brukt som boliger. Frist for å melde sin interesse er 4.12.2020.
onsdag 18. november Gausdal kommune
Gedigen oppslutning om årets Topptrim!
Det har vært over 1000 deltakerkort i bruk i sommer. Bare to ganger i Topptrimmens 23-årige historie har det skjedd!
tirsdag 17. november Gausdal kommune
Søkere til stilling som miljøterapeut ved Flatavegen 2
Det er totalt 14 søkere, 11 kvinner og 3 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Benedikte Smelien           30 Follebu Tillkalingsvikar Bjørn Erik Opstadmo 28 Lillehammer Ergoterapeut Guro Lajord 28 ...
mandag 16. november Gausdal kommune
INNLANDET

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Frist 4. desember 2020.
fredag 13. november Gausdal kommune
Korona: Innreisende til Norge
For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 nye bestemmelser for innreisende. Bestemmelsene gjelder fra 9. november 2020.
tirsdag 10. november Gausdal kommune
Ingen nye smittetilfeller
Det er ikke meldt om nye smittetilfeller i Gausdal siden torsdag. 
mandag 9. november Gausdal kommune
En person koronasmittet
En person i Gausdal har fått påvist covid-19. En av nærkontaktene er et barn i Fjerdum barnehage. Kommuneoverlegen har sendt hjem barn og voksne på den aktuelle avdelingen som et
torsdag 5. november Gausdal kommune
Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2021-2024
Kommunedirektøren la i dag fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024, og årsbudsjett for 2021.   
onsdag 4. november Gausdal kommune
Nå blir det gapahuk ved Forsettunet
Kommunen har fått midler til å bygge gapahuk i sansehagen ved Forsettunet. Dette gir mulighet til å drive uteaktivitet hele året for personer med demens.
mandag 2. november Gausdal kommune
Vil du være frivillig ved dagsenteret i Follebu?
Driften på dagsentret for eldre ved Follebutunet skal endres og utvides. Etter bestilling fra kommunestyret undersøker vi muligheten for at frivillige i større grad kan delta på noen av oppgavene. Hovedansvaret vil ligge på de ansatte og det vil hver dag være ansatte tilstede.
onsdag 28. oktober Gausdal kommune
Avløserkurs for ungdom
Har du lyst til å lære om fjøsarbeid og få praktisere på ulike gårdsbruk?
onsdag 28. oktober Gausdal kommune
Halloween og korona
Det nærmer seg årets Halloween-feiring, og det er det mange både små og store som gleder seg til.
tirsdag 27. oktober Gausdal kommune
Nye nasjonale retningslinjer
Regjeringen har lagt frem nye retningslinjer for å hindre koronasmitte.
mandag 26. oktober Gausdal kommune
Utkjøring av strøsand til eldre og uføre i Gausdal
Også i år tar Gausdal Lions Club på seg arbeidet med utkjøring av sandsekker til eldre og uføre i Gausdal. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Gausdal kommune og Gausdal Lions.
mandag 19. oktober Gausdal kommune
TV-aksjon 2020
På søndagens TV-aksjon har det i Gausdal foreløpig kommet inn kr. 147.224,- Tallet er ikke endelig og vil justere seg. Takk til alle som har gitt et bidrag!
mandag 19. oktober Gausdal kommune
Søk om midler til aktiviteter og arrangement for barn og unge
Gausdal ungdomsråd deler ut midler til aktiviteter og arrangement for barn og unge i Gausdal. Søknadsfrist 16. november. 
fredag 16. oktober Gausdal kommune
TV-aksjon 2020 - slik kan du gi
TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober. På grunn av Covid-19 er det besluttet at innsamlingen skal foregå uten bøssebærere. Innbyggere kan gi sitt bidrag via Vipps, Spleis, ved å...
onsdag 14. oktober Gausdal kommune
Kommuneplanens arealdel 2020 - 2032 - 2.gangs høring - Utvidet høringsfrist
Oppdatert: 12.10.2020 Feil versjon av bestemmelsen har vært publisert på våre nettsider. Høringsfristen utsettes derfor i fire uker. Ved behov kan det søkes om ytterligere to uker. Dette må gjøres skriftlig, snarest mulig og senest innen...
mandag 12. oktober Gausdal kommune
Flomsikringsarbeidet i Finna
Arbeidet med sikring av Finna nedenfor Follebu sentrum har nå god framdrift. Dette blir gjort for å sikre bekk, fylkesveger og bolighus mot framtidige flommer.  
onsdag 7. oktober Gausdal kommune
Klart for årets influensavaksine
Vi forventer at vi kan starte med vaksinering mandag 12.oktober. Du kan nå kontakte legekontoret for bestilling. Telefonnummer til Gausdal legesenter: 61 25 66 00, lege Antonia Karper: 61 05 50 90 .    
tirsdag 6. oktober Gausdal kommune
Korona: Nye smittetilfeller
Ytterligere tre personer som er bosatt i Gausdal har fått påvister bekreftet smittet av koronavirus. Vi går inn i høstferien og det er all grunn til å minne om smittevernreglene: Hold deg hjemme om du er syk, og respekter gjeldende regler for karantene og isolasjon. Bestill...
fredag 2. oktober Gausdal kommune
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Det  er meget viktig at det ikke startes med bygging før dere har fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer. Dette gjøres av kommunen, unntaksvis av departementet ved store prosjekter.   Søknadsprosedyre Orienteringsmøter om søknadsprosessen...
fredag 2. oktober Gausdal kommune
En annerledes TV-aksjon
Årets TV-aksjon er søndag 18. oktober, og går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år ber vi ikke om bøssebærere som skal gå fra dør til dør, men det er mulig melde seg som digital bøssebærer. 
tirsdag 29. september Gausdal kommune
Vassdragsmidler 2020
Fylkeskommunens ordning med vassdragsmidler er åpnet for søknader. Beløpet som skal fordeles i 2020 er ca. kr. 523 500,- Søknadsfrist er 30. oktober 2020. Det kan søkes om støtte til "vassdragsrelaterte tiltak rettet mot allmennhetens rekreasjonsmessige bruk av vann...
tirsdag 29. september Gausdal kommune
Vi søker en vennefamilie
Vennefamilien skal være gode rollemodeller som familien kan støtte seg på. Det fint om dere tar initiativ til samtaler om ulike tema, foreslår opplevelser og viser frem eget hverdagsliv. Gjennom aktiviteter som: lære å gå på ski, spise fredagstaco, dra på...
mandag 28. september Gausdal kommune
Stenging av Kveinnvegen
Kveinnvegen i Follebu vil bli stengt for gjennomkjøring fra 28. september til 25. oktober.
fredag 25. september Gausdal kommune
Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn
Forslaget gjelder eiendommen gnr. 205 bnr. 30 Solvoll. Forslaget er også utlagt på kommunens servicetorg. Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 1. november 2020 til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no ...
fredag 25. september Gausdal kommune
Åpning av Jungelen på Fjerdum skole
I dag ble lekeområdet "Jungelen" på Fjerdum skole åpnet av ordfører Anette Musdalslien.
torsdag 24. september Gausdal kommune
INNLANDET

Pris til unge idrettsutøvere
Fem unge idrettsutøvere ble torsdag kveld hedret av kommunestyret i Gausdal. Utøverne mottok hver sin pris for innsatsen i sesongen 2019/2020.
torsdag 24. september Gausdal kommune
Åpen kontordag
I forbindelse med høring av 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel inviterer vi til åpen kontordag torsdag 15.oktober kl. 12.00 - 18.00. 
tirsdag 22. september Gausdal kommune
Åpen kontordag
I forbindelse med høring av 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel inviterer vi til åpen kontordag mandag 21. september kl. 14.00 - 18.00. 
mandag 21. september Gausdal kommune
Ungdata 2020
Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de gjør på fritiden.
tirsdag 15. september Gausdal kommune
Når skal barn være hjemme fra skole eller barnehage?
Hovedregelen er at alle skal holde seg hjemme når en er syk og føler seg dårlig. Men hvor går grensene for hvor syk en skal være?
mandag 14. september Gausdal kommune
Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn
Det kunngjøres med dette at  utbyggingsavtaler i tilknytning til reguleringsplanene Skåndalen, Tåget og Kjøpmannsletta og Vårsetra er lagt ut til  offentlig ettersyn, i medhold av pbl. §  17-4.
onsdag 9. september Gausdal kommune
Korona: Karantenebestemmelser
Kommuneoverlege Anders Brabrand minner om reglene for karantene:
onsdag 9. september Gausdal kommune
Korona: Smittestatus
Oppdatert smittestatus.
onsdag 9. september Gausdal kommune
Småjobbsentralen trenger flere småjobbere
Småjobbsentralen har som formål å formidle arbeidsoppdrag mellom folk som trenger hjelp og folk som er interessert i å utføre arbeidsoppdragene. Målgruppen er pensjonister og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Småjobbsentralen trenger flere til å ta på seg...
mandag 7. september Gausdal kommune
Bli med på Friluftslivets uke!
5. - 13. september blir hele Norge fylt med aktiviteter og turer for store og små. På friluftslivetsuke.no kan du finne og registrere arrangementer der du bor. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en ukes feiring av naturen og friluftslivet!
fredag 4. september Gausdal kommune
Testing for koronavirus
I henhold til dagens smittesituasjon og bemanning avsluttes testing på lørdager, inntil videre. Dersom det blir et nytt utbrudd eller økt smitte i kommunene, settes testing i gang igjen på lørdager. Testing vil foregå mandag til fredag i samme åpningstid som i dag.
torsdag 3. september Gausdal kommune
Offentlig ettersyn – oppheving av forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom
Planutvalget har i møte 05.06.2020, sak 32/20, vedtatt å legge forslag om å oppheve forskriften ut på høring. Høringsfristen settes til 16.10.2020.
tirsdag 1. september Gausdal kommune
Detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligområde.
Kommunestyret vedtok i møte den 27.08.2020 sak nr. 54/20 detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligområde. Hovedformål for planen er å legge til rette for utbygging av boliger.
tirsdag 1. september Gausdal kommune
Kommuneplanens arealdel 2020 - 2032 - 2.gangs høring
Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2020-2032 ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden er 6 uker.
tirsdag 1. september Gausdal kommune
Bestille koronatest?
Nå kan du raskt bestille tidspunkt for koroantest via nettsidene våre. Bestillingsskjemaet er tilgjengelig hele døgnet. 
tirsdag 1. september Gausdal kommune
Inspirasjonskveld om fornybare energikilder i landbruket 2.9.
Påmelding innen 31.8. her. 
tirsdag 25. august Gausdal kommune
Nå kan foresatte søke om redusert foreldrebetaling i SFO for elever på 1. og 2.årstrinn
Ordningen gjelder elever på 1. og 2. årstrinn i kommunal SFO.
tirsdag 25. august Gausdal kommune
Dialogseminar og møte i kommunestyret
Torsdag 27.august 2020 gjennomføres det årlige dialogseminar med kommunstyret, etter dialogseminaret er det ordinært møte i kommunestyret. Av smittevernhensyn vil dialogseminaret være åpent for pressen, men stengt for publikum, dette overføres ikke via nett....
tirsdag 25. august Gausdal kommune
Gausdal Arena åpnes for aktivitet
Fra og med uke 35 vil Gausdal Arena åpnes for aktivitet etter å ha vært koronastengt siden mars.
fredag 21. august Gausdal kommune
Bygdekino
Mandag 24.august starter Bygdekinoen opp igjen!
torsdag 20. august Gausdal kommune
Vil du bli fosterhjem?
Velkommen til informasjonsmøte i Lillehammer, på Scandic Victoria Hotel torsdag 27. august kl. 18.00 - 20.00
torsdag 20. august Gausdal kommune
Invitasjon til kurs om spillemidler
  Innlandet fylkeskommune inviterer til to webinar om spillemidler, et for prosjektoppstart og et for søknadsoppfølging. Vedlagt finner dere invitasjon til begge med påmeldingslink i invitasjonen. Det er også vedlagt en forklaring til hvordan en deltar på webmøte.
torsdag 20. august Gausdal kommune
UtstyrsArena`n
UtstyrsArena`n er et gratis tilbud om å låne forskjellig utstyr til aktiviteter. I høst er det åpent hver torsdag kl. 16.00 - 18.00. Du finner UtstyrsArena`n på Frivilligsentralen på Gausdal Arena.  ​Høstsesongen varer til og med torsdag 29. oktober. Ved behov...
onsdag 19. august Gausdal kommune
Bonden i det grønne skifte
Temaene som blir tatt opp på møtene er: Fornybare energikilder i landbruket, Klimavennlig fôring og avl, Solenergi, Bruk av gjødsel, Landbruksbygg i tre og Skogen som klimavennlig ressurs. På siste møtet blir det en politisk debatt med tema landbruk og klima. ...
mandag 17. august Gausdal kommune
Søkere til stilling som renholder ved Follebutunet
Det er totalt 13 søkere, 13 kvinner. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Ann Iren Torgersrud 44 Svingvoll Tilkallingsvikar Evy Mette Ring 52 Lillehammer Serviceleder Hawa Omar Habarway 48 Follebu Renholdsarbeider Ina Sofie Rønningen ...
mandag 17. august Gausdal kommune
INNLANDET

Trygg skolevei
Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Nå ber Trygg Trafikk og fylkets trafikksikkerhetsutvalg folk stusse hekkene i helga slik at de er tryggere på mandag da det er skolestart.
fredag 14. august Gausdal kommune
Bruker du skolebussen?
fredag 14. august Gausdal kommune
Velkommen til et nytt skoleår
Korona-pandemien er ikke over. For å sikre alle elever og voksne en trygg skolestart vil vi minne om viktigheten av å følge rådene om avstand og god håndhygiene. Den enkelte skole informerer sine elever og foreldre om tiltak ved den aktuelle skolen. Alle skolene i Norge er ved...
onsdag 12. august Gausdal kommune
Testing for covid-19 (koronavirus)
Du kan bli testet dersom du: har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. kan ha blitt smittet med covid-19 fordi du er nærkontakt til noen med bekreftet smitte. har vært på reise i rødt eller gult land de siste 10 dagene.   andre kan testes etter...
tirsdag 11. august Gausdal kommune
Nye åpningstider på Gausdal folkebibliotek
Fra og med mandag 17. august har vi nye åpningstider på biblioteket: Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra klokken 10 - 15, tirsdag fra klokken 10 - 18. Bruk av bibliotekets tjenester forutsetter du ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, at du benytter håndvask/desinfiserende middel ved...
mandag 10. august Gausdal kommune
"Aldri for sent å bli sprekere" - foredrag med Thor-Øistein Endsjø
Frisklivssentralen inviterer til foredrag med Thor- Øistein Endsjø.
mandag 10. august Gausdal kommune
Til alle som bor, jobber og ferierer i Gausdal
Sommerferien er på hell, jeg håper det har vært gode dager.
fredag 7. august Gausdal kommune
Korona: Regjeringen bremser videre gjenåpning
Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte i dag  nye tiltak fra regjeringen.
fredag 7. august Gausdal kommune
Åpen kontordag
I forbindelse med høring av Forslag til reguleringsplan for Holsbakkan 1-6 i Follebu inviterer vi til åpen kontordag mandag 24.august kl. 14.00 - 18.00.
fredag 7. august Gausdal kommune
Ta telefonen det kan gjelde smittesporing
Vi er nå i en situasjon hvor det oppstår en rekke lokale utbrudd av koronavirus. For å holde viruset nede og unngå ny nedstenging av samfunnet, er det viktig at vi får brutt smittekjeden. Din innsats er viktig for å nå målet om effektiv testing, isolering,...
tirsdag 4. august Gausdal kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med...
tirsdag 4. august Gausdal kommune
Heldags arbeidssamling om hverdagsrehabilitering
Mandag 17. august arrangeres en arbeidssamling for ansatte, der temaet er hverdagsrehabilitering. Samlingen er oppstarten av en utredning kommunestyret har bestilt
mandag 20. juli Gausdal kommune
Oppstart Aktiv i 100 mandag 3. august
Aktiv i 100 er for alle voksne som har gått litt turer før. Turene går i all slags vær, og har en varighet på mellom en og tre timer. Alle oppfordres til å ha med drikke og niste. Fast oppmøte på parkeringsplassen på Gausdal Arena....
fredag 17. juli Gausdal kommune
Moderasjonsordninger i skolefritidsordningen
Du kan lese forskriftsbestemmelsene her. Det skal innføres to moderasjonsordninger som skal gjelde for kommunale og private SFO-tilbud som kommunen benytter. Moderasjonsordningene skal ikke gjelde SFO-tilbud på friskoler. Den ene ordningen er inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, slik at...
tirsdag 14. juli Gausdal kommune
Ekstraordinært næringsfond i Gausdal kommune
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. Tilskudd ytes til investeringer og utviklingstiltak. Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet, og avgjør sakene i sitt...
torsdag 9. juli Gausdal kommune
Offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan for Kjøpmannsletta og Vårsetra
Planutvalget har i møte 26.06.2020, saknr. 40/20, vedtatt at forslag til Detaljreguleringsplan for Kjøpmannsletta og Vårsetra, skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
onsdag 8. juli Gausdal kommune
Offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan for Skåndalen
Planutvalget har i møte 26.06.2020, saknr. 39/20, vedtatt at forslag til Detaljreguleringsplan for Skåndalen skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
onsdag 8. juli Gausdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAUSDAL

INNLANDET

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL