Gausdal
Søkere til stilling som enhetsleder for habiliteringstjenesten
Det er 9 søkere, 5 kvinner og 4 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Annichen Hopland Ødegård 46 Lillehammer Seniorrådgiver Berit Brateng 26 Aurdal Økonomikonsulent Geir Wang 55 Storslett Miljøterapeut ...
mandag 5. november Gausdal kommune
Detaljregulering adkomst til Skeikampen skiarena
Frist for å klage på vedtakene er settes til 23.11.2018. Klagen, som må være begrunnet sendes: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651Østre Gausdal eller postmottak@gausdal.kommune.no
fredag 2. november Gausdal kommune
Kommunestyrets strategi- og budsjettkonferanse 1. november
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 er på totalt 522 mill. kroner, og for dette produseres utrolig mange tjenester, forvaltningsoppgaver og oppgaver knyttet til lokaldemokratiet. Samlet investeringsplan for perioden 2019-2022 er på 185 mill. kroner. For å...
torsdag 1. november Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 25.10.2018
Kort om sakene og resultatet av behandlingen: Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2018 Tertialrapporten angir status på vedtatte mål og fokusområder i 2018, opp imot vedtatt strategiplan og årsbudsjett 2018. Dette gjelder både for tjenestene, medarbeiderperspektivet...
fredag 26. oktober Gausdal kommune
UtstyrsArena`n
onsdag 24. oktober Gausdal kommune
Bygdekino i dag, 22.10.18, er avlyst pga annet arrangement i kultursalen. Neste kinodag er 5.11.
mandag 22. oktober Gausdal kommune
TV-aksjon 2018
mandag 22. oktober Gausdal kommune
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid av detaljregulering for Veslesetervegen 592, Austlid sæter.
... Planområdet ligger sørøst for Austlid fjellstue på gnr. 205 bnr. 94. Formålet med planarbeidet er å omregulere eiendommen fra friluftsformål til fritidsbebyggelse. Evt. merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til...
torsdag 18. oktober Gausdal kommune
OPPLAND

Møter i AMU og formannskapet 16.oktober
Du vil finne saksdokumentene til AMU og formannskapet som et samla dokument og vedleggene knyttet til hver enkelt sak: AMUSaksdokumenterVedlegg   FormannskapetSaksdokumenter sak 61/18 - sak 66/18 Sak 67/ 18 Eidsiva energi AS. Innfrielse av ansvarlig låm - konvertering av egenkapital. Vedlegg...
mandag 15. oktober Gausdal kommune
TV-aksjonen trenger flere bøssebærere i Gausdal
torsdag 11. oktober Gausdal kommune
Digital tertialrapportering
Tertialrapporten tar utgangspunkt i vedtatt strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett. Den viser status for: Økonomi Hvordan det arbeides med tjenestene (mål og fokusområder) Nærværet Tertialrapporten skal vise eventuelle endrede forutsetninger og avvik, og...
onsdag 10. oktober Gausdal kommune
Kommunale fakturaer
Vi som innbyggere gjøre ulike digitale valg som innebærer at vi mottar faktura fra kommunen på andre måter enn via vanlig postgang. Det er ikke alltid vi er klar over at de valg vi gjør knyttet til digitale løsninger også vil ha betydning for hvordan en faktura fra...
onsdag 10. oktober Gausdal kommune
Avløserkurs for ungdom
  Kurset avholdes 3. og 4. november 2018 Kl. 10.00 - 16.00 lørdag kl. 12.00 - 18.00 søndag. Kurssted: Sør-Tretten samdrift. Tema: HMS, sikkerhet, fjøsrutiner, dyrehelse, dyrevelferd m.m. Det vil også bli fjøsbesøk i nærheten. Det vil bli organisert...
tirsdag 9. oktober Gausdal kommune
Fortellerkveld
Vi har invitert historiefortellere,  og serverer kaffe og kringle, brus og bamsemums. Alle aldre er velkommen -  ta med deg kompisen din, bestemor, søstra di eller naboen og kom.  ​Fortellerkvelden er et samarbeid mellom Den Kulturelle Spaserstokken/Frivilligsentralen og Gausdal historielag
tirsdag 9. oktober Gausdal kommune
Utdeling av Ildsjelprisen lørdag 13. oktober 2018
Ildsjelprisen er en utmerkelse som tildeles enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for samfunnslivet i bygda. Ildsjelprisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse for vedkommende som har vist stort engasjement og innsats for fellesskapets verdier. Arnhild Vik...
fredag 5. oktober Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 27.09.2018
Gladsak: Utdeling av stipend til unge idrettsutøvere for prestasjoner sesongen 2017/2018. Hopp:Jesper Ødegård 3.pl. NM jr. Kombinert:Thea Øihaugen: 3.pl.NM jr., 1.pl. Hovedlandsrennet, 1.pl. Hovedlandsrennet (hopp).Emil Ottesen: 3 pl. Hovedlandsrennet. Langrenn:Mattis Stenshagen: VM...
fredag 28. september Gausdal kommune
Heder og ære i kommunestyret
I tillegg til Ildsjelprisen er det også opprettet stipend for unge utøvere som utmerker seg i idrett, sang, musikk eller andre grener. For å gjøre seg fortjent til prisen må man ha oppnådd medalje i NM, EM eller VM, eller tilsvarende prestasjoner. Nå var det fem unge...
torsdag 27. september Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som digitaliseringsrådgiver
Det er totalt 12 søkere , 7 kvinner og 5 menn.                 Navn Alder Bosted Nåværende stilling Caroline Carlsson 28 Follebu Systemtekniker GIS Karin...
torsdag 27. september Gausdal kommune
Vil du melde deg som bøssebærer til TV-aksjonen?
Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til...
tirsdag 18. september Gausdal kommune
Møteinvitasjon - hytteforeningene
Gausdal kommune inviterer derfor til drøftingsmøte: Sted:  Kommunestyresalen, kommunehuset på Segalstad Bru Dato:  Lørdag 6. oktober 2018 Kl.:     12.00 – 14.00 Mange av hytteforeningenes styreledere og styremedlemmer holder til daglig til utenfor...
tirsdag 18. september Gausdal kommune
Revidert utbyggingsavtale Kankerud Fjelltak - høring
        DOKUMENTER Saksframlegg Revidert utbyggingsavtale Frist for eventuell merknad er 15. oktober, og den sendes skriftlig til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller epost: postmottak@gausdal.kommune.no
torsdag 13. september Gausdal kommune
Lokalmatmøte
  Da bør du ta turen til Nermo hotell den 17.september. Her er program for møtet. Der får du høre mer om markedsmulighetene, økonomipotensialet, foredlingsmuligheter m.m. Det serveres også noen smaksprøver på lokal mat. Påmelding innen...
onsdag 12. september Gausdal kommune
Markering av eldredagen 2018
  Eldredagen markeres årlig i hele landet. I Gausdal markeres dagen torsdag 27. september. Det legges vekt på det sosiale og det tilbys skyss for de som trenger det. Skyssordningen organiseres gjennom Frivilligsentralen og er gratis. Ta kontakt på telefon 913 79 059 senest 24....
tirsdag 11. september Gausdal kommune
Velkommen til åpen kveld på Fjerdum skole og barnehage
mandag 10. september Gausdal kommune
Folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2018
Folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2018 Gausdal
mandag 10. september Gausdal kommune
Datatreff på frivilligsentralen, Gausdal Arena
torsdag 6. september Gausdal kommune
Tilskudd til private veger
Gausdal kommune yter etter søknad tilskudd til vedlikehold av private veger. Søknader om tilskudd må inneholde opplysninger om vegens lengde og beliggenhet, samt hvilke eiendommer som betjenes av vegen. Kontaktperson med navn, adresse og kontonummer må oppgi.s Videre gjelder...
torsdag 6. september Gausdal kommune
Åpent frokostmøte om bygg i tre
  Frokost serveres fra kl.08.40 og programmet starter kl. 09.00. Tema som blir belyst er: - Hvorfor bygge i tre - Fokus på bærekonstruksjoner, brann og lyd - Klimaeffekten av å bygge i tre Fullstendig program finner du her
fredag 31. august Gausdal kommune
Militær øving i Gausdal vestfjell
fredag 31. august Gausdal kommune
Gausdalsdagen 2018
torsdag 30. august Gausdal kommune
Frisklivssentralen inviterer til Bra Mat-kurs
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenstetilbud.
mandag 27. august Gausdal kommune
Søkere til stilling som sykepleier ved Follebutunet
Det er 3 søkere, 2 kvinner og 1 man. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Else Skogen 51 Østre Gausdal Adjunkt Håkon Harstad Lien 32 Lillehammer Sykepleier i akuttmottak Isabel Næss 25 Lillehammer Sykepleierassistent
onsdag 22. august Gausdal kommune
Slutt på timebestilling/varsling SMS - Gausdal legesenter
tirsdag 21. august Gausdal kommune
OPPLAND

Åpen cafe torsdag 23. august
Middag kan kjøpes for selvkostpris 50 kr. Her kan man bli kjent med nye mennesker, spille spill og hygge seg. Tilbudet er barnevennlig og klubblokalet på Gausdal arena vil være åpent. Velkommen skal dere være! Lokalene vil være åpene frem til kl. 19.30.
mandag 20. august Gausdal kommune
Høstens første Aktiv i 100-tur mandag 20. august
Høstens første Aktiv i 100-tur er mandag 20. august: Rausjøen - Bødalen. Oppmøte kl. 10.00 på parkeringsplassen til Gausdal Arena. Felles transport er bestilt. Turledere denne gangen er Gudveig Kristiansen og Svein Fyksen, tlf.: 959 02 777. Alle som har
fredag 17. august Gausdal kommune
Trygg skolestart
Det er viktig at alle elevene våre har en god og trygg skolestart. Vi ber bilistene være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til at mange små og myke trafikanter er ute i trafikken, gående eller syklende langs vegen.
fredag 17. august Gausdal kommune
Ormtjønnkampen - nasjonalpark i 50 år
Ormtjernkampen nasjonalpark var Norges minste nasjonalpark fram til 2011 da den ble utvidet. Hensikten med nasjonalparken var å bevare den gamle naturskoen med urskogpreg som finnes rundt toppen. Markeringen går over to dager og er et samarbeid mellom Randsfjordsmuseet avd. Kittilbu, Gausdal kommune,...
onsdag 15. august Gausdal kommune
Store nedbørsmengder og kraftig vind kommende døgn
Fra fredag formiddag lokalt kraftige vindkast mellom 20 og 25 m/s fra vest i indre strøk Østafjells, i fjellet periodevis vindkast over 30 m/s. Ved kysten vindkast mellom 25 og 30 m/s fra sørvest. Vinden øker først i Agder og Telemark, fra fredag ettermiddag i Buskerud, Oppland,...
torsdag 9. august Gausdal kommune
Kantklipping langs kommunale veger
Kommunen gjennomfører i disse dager kantklipping langs kommunale veger.
onsdag 8. august Gausdal kommune
Varmen fortsetter
Hva gjør kommunen? Gausdal kommune er i høy beredskap og overvåker situasjonen forløpende. Det er satt i verk tiltak som totalforbud mot åpen ild, opprettelse av vannposter (tappepunkter) og utkjøring av vann. Mer informasjon ligger på hjemmesiden.
tirsdag 24. juli Gausdal kommune
Avlingsskade og produksjonstilskudd
Den ekstreme tørkesituasjonen gir mange spørsmål omkring klimabetingede avlingsskader. Fylkesmannen har derfor publisert en ny artikkel med presiseringer rundt regelverket for avlingsskadeerstatning og produksjonstilskudd. Du kan lese den her. 
torsdag 19. juli Gausdal kommune
Møte om grovfôrsituasjonen
Rundt 170 gardbrukere fra Lillehammer-regionen møtte da faglaga, landbrukskontoret og Tine arrangerte møte om den krevende grovfôrsituasjonen torsdag 12. juli. Innledere fra Norsk landbruksrådgivning, Felleskjøpet og Tine orienterte om dyrkings- og
onsdag 18. juli Gausdal kommune
Septiktømming
Septiktømming starter nå i uke 29 i østre dalføre. Vi starter i nord og fortsetter sørover.   475587-1048989.pdf
mandag 16. juli Gausdal kommune
Beredskap ved tørke
Skogbrannfare Minner alle om at mellom 15.april og 15.september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Vannforsyning Det er innført forbud mot hagevanning ved bruk av spreder i hele Gausdal (gjelder også de med...
torsdag 12. juli Gausdal kommune
Ord og uttrykk - kort og godt!
Kortstokken inneholder 52 kort og en joker. Hvert kort starter med med første del av et kjent ordtak. Den som leder aktiviteten leser første del av et kjent uttrykk og deltakerne fullfører denne. Kortene er store og lett lesbare og er i tillegg laminert. Bestilling kan sendes til...
tirsdag 10. juli Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som prosjektleder eiendom
Det er totalt 3 søkere, 3 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Tor Brubak 57 Fåvang Jobbsøker Pål Stenshagen 25 Lillehammer Lærling Louis Tran 39 Oslo Grunnarbeid
tirsdag 10. juli Gausdal kommune
Fyllepunkter for vann
Det kan tappes drikkevann på mindre dunker/beholdere fra utvendige kraner på våre stasjoner i Forset, Segalstad bru og Svingvoll. Adresser tappepunkt: Segalstad bru: Slettmoen 1 (driftsstasjon og trykkøkerstasjon), 2651 Østre Gausdal (her kan større tanker / biler fylles...
mandag 9. juli Gausdal kommune
Møte om Grovfôrsituasjonen 12.juli
Faglaga i landbruket, produsentlagene i TINE og Landbrukskontoret i Lillehammer regionen inviterer alle interesserte til møte om Grovfôrsituasjonen i kommunestyresalen på Tingberg, Øyer torsdag 12.juli kl 19.
fredag 6. juli Gausdal kommune
Nye/endrede vegnavn og stedsnavn
Planlagt veg fra Skeislia til ny skiarena og videre til Veslesetervegen: Kjoslia Planlagt veg fra Kjoslia til nytt hyttefelt Enge/Myhre: Stavtaket Planlagt ny bru over Skeiselva:  Helgafossbrua Hyttefelt og veg til Kjoslia2: Finntottvegen Hyttefelt og veger Kjoslia3: Vesltjønnet Gamlevegen fra...
onsdag 4. juli Gausdal kommune
Du kan ikke bruker vannspreder i hagen din
Vi gjør oppmerksom på at forbudet gjelder bruk av spreder og ikke hageslanger. Det annbefales allikevel at du forsøker å redusere vannforbruket. Mer informasjon om eventuelle hentestasjoner for vann kommer senere.
onsdag 4. juli Gausdal kommune
Avlingssvikt
  Berging av vinterfôr  Landbrukskontoret oppfordrer til at alle tilgjengelige arealer høstes. Finnes det arealer som det har vært liten eller ingen drift på i det siste, oppfordres det til å drive disse.  Dersom det er arealer som ikke er drevet, oppfordres det til...
tirsdag 3. juli Gausdal kommune
Detaljregulering for Kjoslia 1
Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll. Saksdokumenter Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre...
tirsdag 3. juli Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 21.06.2018
Temamøte: En halv dag med «Kommuneøkonomi for folkevalgte». Kort om sakene og resultatet av behandlingen: Rapportering i henhold til finans- og gjeldsreglementet pr. april 2018 Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens vedtatte reglement for finans- og...
mandag 2. juli Gausdal kommune
Kunngjøringer
  Avtalene gjelder tiltak i forbindelse med utvikling for reiseliv (leiligheter, hytter) i området Skei/Vesleseter. Vedtakene er endelige og kan ikke påklages.  
torsdag 28. juni Gausdal kommune
Fjern denne nå!
  Kjempespringfrø er en uønsket plante i naturen vår. Den sprer seg utover, og fortrenger andre planter. Det er derfor viktig at alle tar tak, og prøver å utrydde den på sin egen eiendom. Planten sprer seg ved å kaste frøene, og frøene kan flyte med...
onsdag 27. juni Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som renholdsoperatør ved Gausdal ungdomsskole
Det er totalt 16 søkere,12 kvinner og 4 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Nicole Cinquemani     46 Østre Gausdal Arbeidssøker Eli Sønstevoldhaugen 35 Svingvoll Renholder Katrine Hancox 30 Follebu ...
tirsdag 26. juni Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som rådgiver i PP-tjenesten
Det er totalt 4 søkere, 4 kvinner. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Ane Bratland 26 Follebu Spesialpedagog og adjunkt May Reni Kraabøl      37 Vestre Gausdal Kontaktlærer Kristine Vesteraas Rybakken 35 ...
mandag 25. juni Gausdal kommune
Høring - detaljreguleringsplan for adkomstveg til Skeikampen skiarena
Planutvalget har i møte 08.06.2018, saknr. 48/18 vedtatt at forslag til «detaljreguleringsplan for adkomstveg til Skeikampen skiarena» på sør Skei skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
fredag 22. juni Gausdal kommune
OPPLAND

Infomøte kjempespringfrø
Møtet finner sted på Saloon 7null4, Heggevegen 4, Follebu  Mandag 25. juni kl.18.00 Dørene åpner kl.17.45, enkel bevertning.   Les invitasjonen her.
tirsdag 19. juni Gausdal kommune
Detaljereguleringsplan for Kjoslia 2
I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet, og planvedtaket blir kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 10.07.2018. Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte...
mandag 18. juni Gausdal kommune
Detaljereguleringsplan for Kjoslia 3
  I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet, og planvedtaket blir kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 10.07.2018. Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller,...
mandag 18. juni Gausdal kommune
Oppheving av totalforbud
Totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning i Gausdal, Øyer og Lillehammer oppheves fredag 15.06.18 kl. 12.00
fredag 15. juni Gausdal kommune
Detaljreguleringsplan OTG Skeikampen - melding om vedtak
Detaljreguleringsplan for OTG Skeikampen ble vedtatt av kommunestyret den 31.05.2018, sak31/18.
fredag 15. juni Gausdal kommune
Spørreundersøkelse
Gausdal folkebibliotek gjennomfører en spørreundersøkelse. Denne kan besvares både via papirskjema på biblioteket og via denne lenken.  
torsdag 14. juni Gausdal kommune
Områderegulering Segalstad Bru på 2. gangs offentlig ettersyn og høring
Planen omfatter et areal på 3214 dekar, og dekker sentrumsområdet med bolig- og næringsområder inntil kommunesenteret. Planforslaget skal erstatte flesteparten av de gamle reguleringsplanene innen området. Formålet med planen er å legge til rette for god utvikling av...
torsdag 14. juni Gausdal kommune
Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Vaskerikrysset – Fjellandsbyen
Vi takker for bidrag i planprosessen. Du kan lese mer om  endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn i utskriften fra behandlingen i kommunestyret. SaksdokumenterPlankartPlanbeskrivelseReguleringsbestemmelserSærutskrift fra kommunestyrets...
torsdag 14. juni Gausdal kommune
Sommerferie - private fysioterapeuter
torsdag 14. juni Gausdal kommune
Vipps og Vipps faktura
Gausdal kommune ønsker å gi våre kunder flere alternativer for betaling og har derfor tatt i bruk både Vipps og Vipps faktura.
torsdag 7. juni Gausdal kommune
Avduking av minnestein
Fra Svarttjønnhytta i Follebu gikk den første flyktningeruta fra Gudbrandsdalen til Sverige 5.mai 1940. 15 britiske soldater lå i dekning etter at avdelingen deres ble nedkjempet av tyskerne nord for Lillehammer. Hjelpen ble organisert av Kristian Fougner (1898-1985), Berthe Nordrum (1891,1964)...
torsdag 7. juni Gausdal kommune
Fylling av vann på møkktanker
Lillehammer Region Brannvesen støtter også dette forslaget, uten at det skal oppfattes som pålegg. Hvis gardbrukerne i Gausdal er interessert i å delta i denne beredskapet, informerer vi om at det er følgende ekstra steder hvor vann kan fylles: Driftsstasjonen Segalstad Bru ...
mandag 4. juni Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 31.05.2018
En kan følge kommunestyremøter direkte over internett via hjemmesiden vår.  Tidligere møter finner en også her.  Sakene med vedlegg finner du her.     
mandag 4. juni Gausdal kommune
UtstyrsArena`n
UtstyrsArena`n er et gratis tilbud om å låne forskjellig utstyr til aktiviteter. UtstyrsArena n holder til i lokalene til Biblioteket på Gausdal Arena og er åpen hver torsdag kl. 16.00 - 18.00.
fredag 1. juni Gausdal kommune
Vi anbefaler redusert vanning av hager og grøntareal
Det er tørt og vi opplever for tiden utfordringer med unormalt høyt vannforbruk
torsdag 31. mai Gausdal kommune
Ny rektor/enhetsleder ved Follebu skole
Kai Henning Måbø har bred erfaring fra arbeid med barn og unge, både i skolen og på andre arenaer. I tillegg har han lederutdanning og ledererfaring fra forsvaret og politiet. I dag arbeider han i veiledningsteamet til PPT i Lillehammer kommune.
onsdag 30. mai Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som pedagogisk leder i Kornhaug barnehage
Offentlig søkerliste for stilling som pedagogisk leder i Kornhaug barnehage er nå klar.
onsdag 30. mai Gausdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAUSDAL

OPPLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL