Gausdal
Barnehager og skoler åpnes gradvis
  Barnehagene i Gausdal åpner igjen fra 20. april. Skolen gjenåpnes for 1.- 4. klasse fra 27. april. Det samme gjelder SFO.
17:43 Gausdal kommune
Sosiale tjenester/NAV
Er du i en økonomisk nødsituasjon? Hjelp i en nødsituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler er stønad til mat, livsnødvendige medisiner, midlertidig bolig, strømavstengning, etc.
onsdag 1. april Gausdal kommune
Møte i kommunestyret 2.april kl. 18.00
Kommunstyret har ordinært møte torsdag 2.april med møtestart kl. 18.00.
mandag 30. mars Gausdal kommune
Trenger du noen å snakke med?
Gausdal kommune ønsker å være tilgjengelig for deg som innbygger i ei krevende tid. Vi har derfor opprettet en støttetelefon, som du kan ringe om du trenger noen å snakke med.
søndag 29. mars Gausdal kommune
Til alle innbyggere i Gausdal
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenestetilbud.
fredag 27. mars Gausdal kommune
Telefonvenner
 Er du eller noen du kjenner litt ensom om dagen? Frivilligsentralen kan tilby telefonvenner.
fredag 27. mars Gausdal kommune
Eksamen for 10.trinn er avlyst
Elever på 10.trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen er avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til videregående opplæring. 
torsdag 26. mars Gausdal kommune
Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse - offentlig ettersyn og høring
Formannskapet har i møte 18. mars 2020 vedtatt at forslag til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse legges ut på høring jf. bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 11-14. Planforslaget legges ut på kommunens hjemmeside. Eventuelle uttalelser eller merknader...
onsdag 25. mars Gausdal kommune
INNLANDET

Korona: Siste nytt
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenestetilbud.
tirsdag 24. mars Gausdal kommune
Korona-tiltakene videreføres
Regjeringen viderefører tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset. Det medfører blant annet at alle barnehager og skoler i Gausdal holder stengt til over påske.
tirsdag 24. mars Gausdal kommune
Ny person smittet med koronavirus
Ytterligere en person har fått påvist koronavirus i Gausdal. Til sammen er det nå fire personer som har testet positivt for viruset i kommunen.
mandag 23. mars Gausdal kommune
Videokonsultasjon hos lege
Gausdal legesenter har tatt i bruk videokonsultasjon. Dette er en trygg tjeneste med tanke på informasjonssikkerhet. Videokonsultasjon brukes fortrinnsvis for de problemstillingene som egner seg for det.
mandag 23. mars Gausdal kommune
Meld fra om symptomer på koronavirus
Nå kan du melde fra om du har symptomer på koronavirus. Det kan bidra til at helsemyndighetene får bedre oversikt over utbredelsen av viruset.  
mandag 23. mars Gausdal kommune
Er du i en økonomisk nødsituasjon?
Hjelp i en nødsituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler er stønad til mat, livsnødvendige medisiner, midlertidig bolig, strømavstengning, etc. Du kan ringe NAV Lillehammer-Gausdal på telefon 40 46 89 06. (Telefonen er betjent man-fre kl....
fredag 20. mars Gausdal kommune
Til alle innbyggere i Gausdal
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenestetilbud.
fredag 20. mars Gausdal kommune
Spørsmål om avkorting av eiendomsskatt og kommunale avgifter
Ut fra dagens regelverk mener Gausdal kommune at det ikke er grunnlag for å behandle søknader om avkorting av eiendomsskatt eller kommunale avgifter.
fredag 20. mars Gausdal kommune
Forbud mot opphold på fritidseiendommer
Regjeringen har innført forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.
fredag 20. mars Gausdal kommune
En ny person har testet positivt på koronavirus
Ytterligere en person har fått påvist koronavirus i Gausdal. Det er snakk om innenlands smitte, men det er foreløpig ikke klarlagt hvor smitten kommer ifra. Tilsammen er det nå tre personer som har testet positivt i Gausdal.
torsdag 19. mars Gausdal kommune
Korona: Karantene - utenlandske statsborgere
Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut. Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har...
torsdag 19. mars Gausdal kommune
Institusjoner og bofellesskap stengt for besøk
På grunn av korona-utbruddet er det innført strenge restriksjoner for besøk på våre institusjoner og bofellesskap.
torsdag 19. mars Gausdal kommune
Slipper å betale for barnehage og SFO
Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet.
torsdag 19. mars Gausdal kommune
Skiløypene brøytes i nærområdene
Fra og med 18.mars gjennopptas løypebrøytingen i utvalgte områder.
onsdag 18. mars Gausdal kommune
Korona - Informasjon fra helsestasjonen
Redusert drift på Helsestasjonen.  
onsdag 18. mars Gausdal kommune
Sikring av Finna mot flom
Elva Finna i Follebu har gjort omfattende skader på bebyggelse, veger m.m. ved de siste flommene. Kommunen har fått innvilga tilskudd fra NVE til å planlegge tiltak langs elva for å redusere skader ved nye flommer.
onsdag 18. mars Gausdal kommune
Møte i formannskapet 18.03.2020
Dagens møte i formannskapet er stengt for presse og publikum, men overføres via WEB-TV. Sendingen vil ikke være optimal bildemessig, Presentasjonene vil bli lagt ut i etterkant.
onsdag 18. mars Gausdal kommune
Registrering av helsefaglig kompetanse
Har du helsefaglig utdanning eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Da ønsker vi at du registrerer deg her. Dette er en kartlegging i forbindelse med koronaepedemien.
tirsdag 17. mars Gausdal kommune
Er du i en nødsituasjon?
Hjelp i en nødsituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler er stønad til mat, livsnødvendige medisiner, midlertidig bolig, strømavstengning, etc. Da kan du ringe NAV på telefon 40 46 89 06 (det er stor pågang av henvendelser).
tirsdag 17. mars Gausdal kommune
Innfører adgangskontroll ved legesenteret
Gausdal kommune har etter anbefaling fra Helsedirektoratet etablert adgangskontroll ved legesenteret. Målet er å begrense koronasmitte.
mandag 16. mars Gausdal kommune
Korona: Tiltak i kommunale tjenester
Det er ikke påvist nye koronasmittede i Gausdal. For å hindre spredning av koronaviruset er det gjennomført omfattende tiltak som påvirker tilbudet i de kommunale tjenestestene.
mandag 16. mars Gausdal kommune
Er du forkjølet eller har du vondt i halsen? Hold deg hjemme!
Myndighetene har 15. mars kommet med nye retningslinjer som gjelder ved akutt luftveisinfeksjon. Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.
mandag 16. mars Gausdal kommune
Flere virksomheter må stenge dørene
Helsedirektoratet har utvidet listen over hvilke offentlige og private virksomheter som fra i dag må stenge på grunn av fare for korona-smitte.
mandag 16. mars Gausdal kommune
Begrenset tilgang til kommunehuset
For å verne befolkningen mot smitte og spredning av smitte, stenges kommunehuset for publikum på ubestemt tid. Våre ansatte har også blitt oppfordret til å ha hjemmekontor i størst mulig grad, og det vil ikke være mulig å besøke saksbehandler uten avtale.
søndag 15. mars Gausdal kommune
Korona: Informasjonsplakater til alle bedrifter
I dag har kommuneoverlegen i Gausdal, fått produsert opp godt synlige informasjonsplakater, til oppheng i bedrifter i vårt lokalsamfunn. Plakatene kan nå lastes ned fra nettsiden.
lørdag 14. mars Gausdal kommune
INNLANDET

Ulovlig å bryte karantenebestemmelser
For å begrense ytterligere spredning av koronaviruset har kommuneoverlege Anders Brabrand i dag innført en ny lokal forskrift for Gausdal, Øyer, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner. Forskriften gjelder fra 14. mars klokka 12.00.
lørdag 14. mars Gausdal kommune
Korona: Registrering av arrangement
Det skal ikke gjennomføres noen arrangement/forsamlinger i kommunen inntil videre.
lørdag 14. mars Gausdal kommune
Korona: Informasjon til hytteeiere
Kommunen oppfordrer folk som har bostedsadresse utenfor kommunen om å holde seg på sitt faste bosted og ikke reise til Gausdal.
fredag 13. mars Gausdal kommune
Korona: Nye karantenebestemmelser
Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.
torsdag 12. mars Gausdal kommune
Korona: Gjennomførte tiltak
Det er ikke påvist nye koronasmittede i Gausdal. For å hindre spredning av koronaviruset er det i dag gjennomført nye omfattende tiltak i Gausdal kommune:
torsdag 12. mars Gausdal kommune
Korona: Nye tiltak fra regjeringen
Regjeringen kunngjorde i dag nye tiltak for å bekjempe koronaviruset. Det medfører blant annet at alle barnehager og skoler i Gausdal stenges fra og med fredag 13. mars.
torsdag 12. mars Gausdal kommune
Nye koronaråd til innbyggerne
Fylkesmannen i Innlandet kom i dag med anbefalinger om felles kjøreregler i forbindelse med korona-utbruddet. Gausdal kommune har iverksatt flere lokale tiltak.
onsdag 11. mars Gausdal kommune
Korona: Besøk på helseinstitusjoner
Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige.
onsdag 11. mars Gausdal kommune
Registrering av arrangement
Med flere smittetilfeller i kommunen er det mange som lurer på om arrangementer skal gjennomføres eller avlyses.
onsdag 11. mars Gausdal kommune
Pressemelding: To personer har testet positivt på koronavirus
To innbyggere i Gausdal kommune har testet positivt på koronavirus. Tilfellene kan knyttes til smitte i utlandet.  I tillegg er en person sendt til prøvetaking og 15 er i karantene.
tirsdag 10. mars Gausdal kommune
Tilskudd til ungdom i sommerjobb
Gausdal kommune ønsker å stimulere til sommerjobber for innenbygdsboende ungdom som er 16 og 17 åringer, og gir derfor bedrifter/gardbrukere som ansetter disse mulighet for å søke om økonomisk tilskudd. Hele potten er nå tildelt. Det er fortsatt anledning til å...
tirsdag 10. mars Gausdal kommune
Tilskudd til investeringer skiløyper og stier 2020
Tilskuddet skal brukes til investeringer til utbedring av skiløyper, turstier og sykkelstier. Det skal søkes via elektronisk søknadsskjema innen 20. april.
tirsdag 10. mars Gausdal kommune
Fullt kulturhus på informasjonsmøte om framtidas helse- og omsorgstjenester
Mer enn 200 gausdøler deltok på møtet om framtidas helse- og omsorgstjenester.
tirsdag 10. mars Gausdal kommune
Siste nytt - korona
 Her finner du informasjon om smitte, testing, reiseråd og hvor du kan finne ytterligere informasjon. 
fredag 6. mars Gausdal kommune
Informasjon om korona (corona)
Det er nå påvist flere tilfeller med koronasmitte i Norge. Vi opplever en del henvendelser fra bekymrede personer som har spørsmål knyttet til koronasmitten. Vi ønsker derfor å formidle følgende informasjon:
onsdag 4. mars Gausdal kommune
Foredrag "Aldri for sent å bli sprekere"
Frisklivssentralen inviterer til et foredrag med Thor- Øistein Endsjø 26.3.20.
tirsdag 3. mars Gausdal kommune
Informasjon om korona (corona)
Det er nå påvist flere tilfeller med koronasmitte i Norge. Vi opplever en del henvendelser fra bekymrede personer som har spørsmål knyttet til koronasmitten. Vi ønsker derfor å formidle følgende informasjon:
fredag 28. februar Gausdal kommune
Gausdal kommune på Robek-lista
Som følge av at kommunen ikke har et budsjett for 2020 i balanse og heller ikke en økonomiplan der alle år er i balanse, er kommunen nå registrert på Robek-lista.
fredag 28. februar Gausdal kommune
Offentlig ettersyn eiendomsskatt 2020
Eiendomsskattelistene for 2020 ligger nå ute til offentlig ettersyn. Skattelistene ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 28.02.20 – 22.03.20. Listene er sortert på gårds- og bruksnummer.
tirsdag 25. februar Gausdal kommune
Vil du være med i fokusgruppe om framtidas helse- og omsorgstjenester?
Framtidas helse- og omsorgstjenester i Gausdal skal utvikles. Tjenesteutvalget, som ersju folkevalgte fra kommunestyret, inviterer deg som innbygger til å være med i fokusgrupper for å diskutere ulike tema.
mandag 24. februar Gausdal kommune
Har du innspill til framtidens helse- og omsorgstjenester i Gausdal?
Vi vil gjerne ha dine synspunkter i arbeidet med framtidas helse- og omsorgstjenester i Gausdal. Her kan du levere dine innspill.
mandag 24. februar Gausdal kommune
Tekniske problemer med løypemaskina
Løypemaskina har dessverre stoppet. Deler er bestilt og vi håper at maskinen kan repareres snarest mulig.
fredag 21. februar Gausdal kommune
Regnskap 2019
Gausdal kommune avla regnskapet for 2019 18. februar 2020.
fredag 21. februar Gausdal kommune
Hvordan skal vi utvikle helse- og omsorgstjenestene våre?
Onsdag 4. mars klokka 19.00 blir det åpent informasjonsmøte på Gausdal kulturhus om framtidas helse- og omsorgstjenester i Gausdal.
onsdag 19. februar Gausdal kommune
Kommunestyrets møte 20.februar
Kommunestyrets møte 20.februar 2020 gjennomføres på Scandic Lillehammer hotell.  
tirsdag 18. februar Gausdal kommune
INNLANDET

Heggen boligfelt etappe 4 - mindre endring - endring av bestemmelse for takform og takvinkel
 Endring av bestemmelse for takform og takvinkel i Heggen boligfelt etappe 4 legges ut på høring med frist for endringsforslag 6.mars 2020.
tirsdag 11. februar Gausdal kommune
Detaljreguleringsplan Fjerdumskogen boligområde - offentlig ettersyn og høring
Planutvalget i Gausdal vedtok i møte den 07.02.2020 sak 4/19 å sende detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligområde på høring og legge den ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10. Frist 25.mars 2020.
tirsdag 11. februar Gausdal kommune
Detaljerguleringsplan Steinslia næringsområde - offentlig ettersyn og høring
Planutvalget i Gausdal vedtok i møte den 07.02.2020 sak 3/19 å sende detaljreguleringsplan for Steinslia næringsområde på høring og legge den ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10. Frist: 25.mars 2020.
tirsdag 11. februar Gausdal kommune
Detaljregulering Fargerivegen 4 - offentlig ettersyn og høring
Planutvalget i Gausdal vedtok i møte den 07.02.2020 sak 5/19 å sende detaljreguleringsplan for Fargerivegen 4 på høring og legge den ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10. Høringsfrist 25.mars 2020
tirsdag 11. februar Gausdal kommune
Kursinvitasjon
Kurset kaller vi «Trygge barn», og er inspirert av Circle of Security, eller Trygghetssirkelen som vi sier på norsk.   Kurset har fokus på foreldrerollen og hvordan få til et godt samspill med barna dine. Kurset tar utgangspunkt i kunnskap og over 50 år med forskning...
mandag 10. februar Gausdal kommune
Informasjon om koronavirus
Norske helsemyndigheter er forberedt på at koronaviruset også kan nå landet vårt. Viruset har spredt seg til flere andre land, men foreløpig har det ikke nådd Norge. Folkehelseinstituttet oppdaterer jevnlig informasjonen om situasjonen på sine nettsider og kommuneoverlegen...
tirsdag 4. februar Gausdal kommune
Hva er styrkebasert arbeid?
Under kommunestyrets møte forrige uke fikk medlemmene en orientering om "Ung styrke". De fikk også et innblikk i hvordan dette fungerer i praksis ved at elever, lærere, rektorer og barnehagestyrere fortalte om sine opplevelser og erfaringer.
fredag 31. januar Gausdal kommune
Barnehageplass
mandag 27. januar Gausdal kommune
Husk frist for å søke voksenopplæring
Det nærmer seg frist for å søke voksenopplæring.
mandag 27. januar Gausdal kommune
Høring: Oppstartsmelding (planprogram) for revidering av kommuneplanens samfunnsdel
Kommunestyret vedtok 23. januar 2020 oppstartsmelding (planprogram) for å revidere samfunnsdelen. Planprogrammet legges ut på høring.
mandag 27. januar Gausdal kommune
Bare digital post fra kommunen til virksomheter
Vi digitaliserer! Gausdal kommune bruker meldingsformidleren SvarUt ved digitale forsendelser og ønsker å oppnå digitalt førstevalg. Tidligere har virksomheter som ikke har opprettet en digital postkasse eller ikke har åpnet sin mottatt post i Altinn innen 40 timer fått...
tirsdag 21. januar Gausdal kommune
Oppfordring til lag og organisasjoner
Gausdal kommune oppfordrer frivillige lag og organisasjoner til å utarbeide retningslinjer for reiser til og fra arrangementer og eventuelle reiser organisert av lag/ organisasjonen.
tirsdag 21. januar Gausdal kommune
Ukm 2020
​UKM, Ung kultur møtes, første helga i februar. Kom og bli med!
fredag 17. januar Gausdal kommune
Viltulykker
Vinteren er høysesong for viltulykker. Elg og rådyr trekker nå ned fra kjøl og fjellområdene våre og faren for å møte disse dyrene langs veiene er stor. Hvis uhellet er ute – vet du hva du skal gjøre?
fredag 17. januar Gausdal kommune
Søk om tilskudd til friluftsaktivitet
Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv. 
fredag 17. januar Gausdal kommune
Ordføreren flytter ut
Har du et spørsmål, en idé eller noe annet du ønsker å ta opp med ordføreren? I januar og februar flytter ordfører Anette Musdalslien kontoret sitt ut til ulike plasser i bygda.
mandag 13. januar Gausdal kommune
Møteinvitasjon
Vi legger ut boligtomter i Heggen boligfelt og inviterer interessenter til møte i kommunestyresalen lørdag 18.juni. Drop-in i tidsrommet 11.00 - 14.00.
onsdag 8. januar Gausdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAUSDAL

INNLANDET

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL