Gausdal
Åpen kontordag
I forbindelse med høring av 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel inviterer vi til åpen kontordag torsdag 15.oktober kl. 12.00 - 18.00. 
tirsdag 13:00 Gausdal kommune
Åpen kontordag
I forbindelse med høring av 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel inviterer vi til åpen kontordag mandag 21. september kl. 14.00 - 18.00. 
mandag 13:42 Gausdal kommune
Ungdata 2020
Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de gjør på fritiden.
tirsdag 15. september Gausdal kommune
Når skal barn være hjemme fra skole eller barnehage?
Hovedregelen er at alle skal holde seg hjemme når en er syk og føler seg dårlig. Men hvor går grensene for hvor syk en skal være?
mandag 14. september Gausdal kommune
Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn
Det kunngjøres med dette at  utbyggingsavtaler i tilknytning til reguleringsplanene Skåndalen, Tåget og Kjøpmannsletta og Vårsetra er lagt ut til  offentlig ettersyn, i medhold av pbl. §  17-4.
onsdag 9. september Gausdal kommune
Korona: Karantenebestemmelser
Kommuneoverlege Anders Brabrand minner om reglene for karantene:
onsdag 9. september Gausdal kommune
Korona: Smittestatus
Oppdatert smittestatus.
onsdag 9. september Gausdal kommune
Småjobbsentralen trenger flere småjobbere
Småjobbsentralen har som formål å formidle arbeidsoppdrag mellom folk som trenger hjelp og folk som er interessert i å utføre arbeidsoppdragene. Målgruppen er pensjonister og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Småjobbsentralen trenger flere til å ta på seg...
mandag 7. september Gausdal kommune
INNLANDET

Bli med på Friluftslivets uke!
5. - 13. september blir hele Norge fylt med aktiviteter og turer for store og små. På friluftslivetsuke.no kan du finne og registrere arrangementer der du bor. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en ukes feiring av naturen og friluftslivet!
fredag 4. september Gausdal kommune
Testing for koronavirus
I henhold til dagens smittesituasjon og bemanning avsluttes testing på lørdager, inntil videre. Dersom det blir et nytt utbrudd eller økt smitte i kommunene, settes testing i gang igjen på lørdager. Testing vil foregå mandag til fredag i samme åpningstid som i dag.
torsdag 3. september Gausdal kommune
Offentlig ettersyn – oppheving av forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom
Planutvalget har i møte 05.06.2020, sak 32/20, vedtatt å legge forslag om å oppheve forskriften ut på høring. Høringsfristen settes til 16.10.2020.
tirsdag 1. september Gausdal kommune
Detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligområde.
Kommunestyret vedtok i møte den 27.08.2020 sak nr. 54/20 detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligområde. Hovedformål for planen er å legge til rette for utbygging av boliger.
tirsdag 1. september Gausdal kommune
Kommuneplanens arealdel 2020 - 2032 - 2.gangs høring
Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2020-2032 ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden er 6 uker.
tirsdag 1. september Gausdal kommune
Bestille koronatest?
Nå kan du raskt bestille tidspunkt for koroantest via nettsidene våre. Bestillingsskjemaet er tilgjengelig hele døgnet. 
tirsdag 1. september Gausdal kommune
Inspirasjonskveld om fornybare energikilder i landbruket 2.9.
Påmelding innen 31.8. her. 
tirsdag 25. august Gausdal kommune
Nå kan foresatte søke om redusert foreldrebetaling i SFO for elever på 1. og 2.årstrinn
Ordningen gjelder elever på 1. og 2. årstrinn i kommunal SFO.
tirsdag 25. august Gausdal kommune
Dialogseminar og møte i kommunestyret
Torsdag 27.august 2020 gjennomføres det årlige dialogseminar med kommunstyret, etter dialogseminaret er det ordinært møte i kommunestyret. Av smittevernhensyn vil dialogseminaret være åpent for pressen, men stengt for publikum, dette overføres ikke via nett....
tirsdag 25. august Gausdal kommune
Gausdal Arena åpnes for aktivitet
Fra og med uke 35 vil Gausdal Arena åpnes for aktivitet etter å ha vært koronastengt siden mars.
fredag 21. august Gausdal kommune
Bygdekino
Mandag 24.august starter Bygdekinoen opp igjen!
torsdag 20. august Gausdal kommune
Vil du bli fosterhjem?
Velkommen til informasjonsmøte i Lillehammer, på Scandic Victoria Hotel torsdag 27. august kl. 18.00 - 20.00
torsdag 20. august Gausdal kommune
Invitasjon til kurs om spillemidler
  Innlandet fylkeskommune inviterer til to webinar om spillemidler, et for prosjektoppstart og et for søknadsoppfølging. Vedlagt finner dere invitasjon til begge med påmeldingslink i invitasjonen. Det er også vedlagt en forklaring til hvordan en deltar på webmøte.
torsdag 20. august Gausdal kommune
UtstyrsArena`n
UtstyrsArena`n er et gratis tilbud om å låne forskjellig utstyr til aktiviteter. I høst er det åpent hver torsdag kl. 16.00 - 18.00. Du finner UtstyrsArena`n på Frivilligsentralen på Gausdal Arena.  ​Høstsesongen varer til og med torsdag 29. oktober. Ved behov...
onsdag 19. august Gausdal kommune
Bonden i det grønne skifte
Temaene som blir tatt opp på møtene er: Fornybare energikilder i landbruket, Klimavennlig fôring og avl, Solenergi, Bruk av gjødsel, Landbruksbygg i tre og Skogen som klimavennlig ressurs. På siste møtet blir det en politisk debatt med tema landbruk og klima. ...
mandag 17. august Gausdal kommune
Søkere til stilling som renholder ved Follebutunet
Det er totalt 13 søkere, 13 kvinner. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Ann Iren Torgersrud 44 Svingvoll Tilkallingsvikar Evy Mette Ring 52 Lillehammer Serviceleder Hawa Omar Habarway 48 Follebu Renholdsarbeider Ina Sofie Rønningen ...
mandag 17. august Gausdal kommune
Trygg skolevei
Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Nå ber Trygg Trafikk og fylkets trafikksikkerhetsutvalg folk stusse hekkene i helga slik at de er tryggere på mandag da det er skolestart.
fredag 14. august Gausdal kommune
Bruker du skolebussen?
fredag 14. august Gausdal kommune
Velkommen til et nytt skoleår
Korona-pandemien er ikke over. For å sikre alle elever og voksne en trygg skolestart vil vi minne om viktigheten av å følge rådene om avstand og god håndhygiene. Den enkelte skole informerer sine elever og foreldre om tiltak ved den aktuelle skolen. Alle skolene i Norge er ved...
onsdag 12. august Gausdal kommune
Testing for covid-19 (koronavirus)
Du kan bli testet dersom du: har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. kan ha blitt smittet med covid-19 fordi du er nærkontakt til noen med bekreftet smitte. har vært på reise i rødt eller gult land de siste 10 dagene.   andre kan testes etter...
tirsdag 11. august Gausdal kommune
Nye åpningstider på Gausdal folkebibliotek
Fra og med mandag 17. august har vi nye åpningstider på biblioteket: Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra klokken 10 - 15, tirsdag fra klokken 10 - 18. Bruk av bibliotekets tjenester forutsetter du ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, at du benytter håndvask/desinfiserende middel ved...
mandag 10. august Gausdal kommune
"Aldri for sent å bli sprekere" - foredrag med Thor-Øistein Endsjø
Frisklivssentralen inviterer til foredrag med Thor- Øistein Endsjø.
mandag 10. august Gausdal kommune
Til alle som bor, jobber og ferierer i Gausdal
Sommerferien er på hell, jeg håper det har vært gode dager.
fredag 7. august Gausdal kommune
Korona: Regjeringen bremser videre gjenåpning
Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte i dag  nye tiltak fra regjeringen.
fredag 7. august Gausdal kommune
Åpen kontordag
I forbindelse med høring av Forslag til reguleringsplan for Holsbakkan 1-6 i Follebu inviterer vi til åpen kontordag mandag 24.august kl. 14.00 - 18.00.
fredag 7. august Gausdal kommune
INNLANDET

Ta telefonen det kan gjelde smittesporing
Vi er nå i en situasjon hvor det oppstår en rekke lokale utbrudd av koronavirus. For å holde viruset nede og unngå ny nedstenging av samfunnet, er det viktig at vi får brutt smittekjeden. Din innsats er viktig for å nå målet om effektiv testing, isolering,...
tirsdag 4. august Gausdal kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med...
tirsdag 4. august Gausdal kommune
Heldags arbeidssamling om hverdagsrehabilitering
Mandag 17. august arrangeres en arbeidssamling for ansatte, der temaet er hverdagsrehabilitering. Samlingen er oppstarten av en utredning kommunestyret har bestilt
mandag 20. juli Gausdal kommune
Oppstart Aktiv i 100 mandag 3. august
Aktiv i 100 er for alle voksne som har gått litt turer før. Turene går i all slags vær, og har en varighet på mellom en og tre timer. Alle oppfordres til å ha med drikke og niste. Fast oppmøte på parkeringsplassen på Gausdal Arena....
fredag 17. juli Gausdal kommune
Moderasjonsordninger i skolefritidsordningen
Du kan lese forskriftsbestemmelsene her. Det skal innføres to moderasjonsordninger som skal gjelde for kommunale og private SFO-tilbud som kommunen benytter. Moderasjonsordningene skal ikke gjelde SFO-tilbud på friskoler. Den ene ordningen er inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, slik at...
tirsdag 14. juli Gausdal kommune
Ekstraordinært næringsfond i Gausdal kommune
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. Tilskudd ytes til investeringer og utviklingstiltak. Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet, og avgjør sakene i sitt...
torsdag 9. juli Gausdal kommune
Offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan for Kjøpmannsletta og Vårsetra
Planutvalget har i møte 26.06.2020, saknr. 40/20, vedtatt at forslag til Detaljreguleringsplan for Kjøpmannsletta og Vårsetra, skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
onsdag 8. juli Gausdal kommune
Offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan for Skåndalen
Planutvalget har i møte 26.06.2020, saknr. 39/20, vedtatt at forslag til Detaljreguleringsplan for Skåndalen skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
onsdag 8. juli Gausdal kommune
Offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan for Tåget
Planutvalget har i møte 26.06.2020, saknr. 38/20, vedtatt at forslag til «detaljreguleringsplan for Tåget» skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10
onsdag 8. juli Gausdal kommune
Mindre endring – Forset sentrum (Herredshuset) – endring av formål med bestemmelser
Endringen som foreslås består i hovedsak av omregulering av formål for område F-4 (Herredshuset) fra Forretning til Bolig/næring, endringsforslaget medfører også noen justering i bestemmelsene.
onsdag 8. juli Gausdal kommune
Høring - Heggen boligfelt etappe 4 (mindre endringer)
Endringen som foreslås består i hovedsak av en presisering av begreper og måleregler i bestemmelsene. Reguleringsbestemmelser må være utvetydige og mest mulig oversiktlige. Bestemmelsene som endres framstår forvirrende for utbyggere og saksbehandlere. Det tas inn bestemmelse om...
onsdag 8. juli Gausdal kommune
Offentlig ettersyn -detaljreguleringsplan for Holsbakkan 1 - 6, Follebu
Planutvalget har i møte 26.06.2020, saknr. 37/20, vedtatt at forslag til «detaljreguleringsplan for Holsbakkan 1-6» i Follebu skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
tirsdag 7. juli Gausdal kommune
Øvelse med Sambandstjenesten Innlandet (SBI)
Gausdal kommune har gjennomført beredskapsøvelse med Sambandtjenesten Innlandet (SBI). Øvelsen gikk ut på å sjekke om kart og terreng stemmer overrens i forhold til sambandet i Gausdal. Dette var starten på et samarbeid som det nå er klart for å utvikle videre.
onsdag 1. juli Gausdal kommune
Kunngjøring om varsel om oppstart for detaljreguleringsplan for Kankerud fjelltak
I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det igangsettes reguleringsarbeid for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Kankerud Fjelltak i Gausdal kommune. Planarbeidet utføres av Rambøll Norge AS på vegne av Kankerud fjelltak AS.  
mandag 29. juni Gausdal kommune
Betalingsautomaten på Gausdal legesenter
tirsdag 23. juni Gausdal kommune
Topptrimmen i Gausdal
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenestetilbud.
mandag 22. juni Gausdal kommune
Retningslinjer for utleie av kultursalen og kommunestyresalen
Vi har åpnet for at kultursalen og kommunestyresalen igjen kan leies ut til ulike arrangementer. På grunn av smittevern er det laget retningslinjer for hvordan utleie av kultursalen og kommunestyresalen skal skje. Disse retningslinjene må følges av alle som ønsker å leie sal(ene).
torsdag 18. juni Gausdal kommune
Sommer og badesesong
Varmen er over oss og det åpner for bading, også i Gausdal. I sommer skal flere av oss feriere hjemme og det er viktig å benytte de mulighetene som nærområdet byr på. Vi minner om badevett og at smittevernrådene følges.
onsdag 17. juni Gausdal kommune
Søkere til stilling som rektor ved Forset skole
Offentlig søkerliste for stiling som rektor ved Forset skole er nå klar.
tirsdag 16. juni Gausdal kommune
Fylkesmannens inspirasjonskorps
Da fylkesmannen skulle lansere sitt inspirasjonskorps i forrige uke, ble Follebutunet valgt som lanseringssted. Det er vi svært stolte over.
tirsdag 16. juni Gausdal kommune
Flomsikringstiltak Finna
Første fase i flomsikringsarbeidet i Finna i Follebu starter nå. Det som skal gjøres nå er å skifte stikkrenner og bekkelukking langs Finna i området langs Kveinnvegen fra Heggesvevegen og oppover mot fv. 255 Gausdalsvegen. De nye stikkrennene får vesentlig større...
tirsdag 9. juni Gausdal kommune
Søkere til stilling som barnehagelærer ved Forset barnehage
Offentlig søkerliste for stiling som barnehagelærer ved Forset barnehage er nå klar.
tirsdag 9. juni Gausdal kommune
Framtidas helse- og omsorgstjenester
Tjenesteutvalgets innstilling fra 26.06.20 legges nå ut. Frem til 16. juni kan du gi ditt innspill til hvordan framtidens helse- og omsorgstjenester i Gausdal bør se ut.
torsdag 4. juni Gausdal kommune
Offentlig ettersyn - valg av meddommere
Forslagene ligger ut til allminnelig ettersyn på kommunens hjemmeside og ved servicetorget, fram til kommunestyrets behandling 18. juni 2020. Enhver som har noe å innvende mot forslaget, bes melde det itl kommunen på postmottak@gausdal.kommune.no innen 17. juni 2020.   Valgnemndas forslag...
tirsdag 2. juni Gausdal kommune
Servicetorget åpner opp igjen
Servicetorget åpner opp for publikume fra og med tirsdag 2.juni. Åpningstiden er kl. 10.00 - 14.00.
tirsdag 2. juni Gausdal kommune
INNLANDET

Besøk på sykehjem, bofellesskap og omsorgsboliger i Gausdal
Det er lite smittespredning i lokalsamfunnet vårt nå. Vi åpner derfor for at du igjen kan få komme på besøk på sykehjem, i bofellesskap og i omsorgsbolig i Gausdal. Vi må fortsatt ha noen forholdregler, slik at vi unngår smitte.
fredag 29. mai Gausdal kommune
Nivåinndeling av smitteverntiltak i barnehager og skoler
  Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. I dag er tiltakene i barnehager og skoler på rødt nivå, men fra 2.juni kan vi nedjustere til gult...
torsdag 28. mai Gausdal kommune
Møte i kommunestyret 28.mai 2020
Det er møte i kommunstyret torsdag 28.mai og møtet starter kl. 18.00.
torsdag 28. mai Gausdal kommune
Velkommen til sommerklubb
Frivilligsentralen og klubben arrangerer gratis sommerklubb til barn og unge som nå går i 4- 9 klasse
onsdag 27. mai Gausdal kommune
Framtidas helse- og omsorgstjenester
I desember i 2018 bestilte kommunestyret en utredning av framtidas helse- og omsorgstjenester i Gausdal. Det er gjennomført mange utredninger de siste par årene. Kommunestyret har blant annet vedtatt nytt kunnskapsgrunnlag for folkehelse og kunnskapsgrunnlag for helse og omsorg. I tillegg har det...
tirsdag 26. mai Gausdal kommune
Ny administrativ styringsmodell fra 1. august 2020
Kommuneledelsen går fra 3 til 2 ansatte fra 1.august 2020.
tirsdag 26. mai Gausdal kommune
Gradvis åpning av biblioteket
Fra og med onsdag 27. mai vil biblioteket være åpent onsdager mellom 10-15.
mandag 25. mai Gausdal kommune
Korona: Tiltak i kommunale tjenester - oppdatert 25.05.2020.
For å hindre spredning av koronaviruset er det gjennomført omfattende tiltak som påvirker tilbudet i de kommunale tjenestene. Nå lettes det på tiltakene. Det er fortsatt viktig å følge smittevernreglene.  
mandag 25. mai Gausdal kommune
Vannet stiger i bekker og vassdrag
Det er ventet økende temperaturer fremover og dette fører til økt snøsmelting og mer vann. .   
mandag 25. mai Gausdal kommune
Utsendelse av faktura - kommunale avgifter
Det er nå sendt ut fakturaer på kommunale avgifter for andre kvartal, med betalingsfrist 20.06.20.
mandag 25. mai Gausdal kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2020.
tirsdag 19. mai Gausdal kommune
Korona: Tiltak i kommunale tjenester - oppdatert 19.05.2020.
For å hindre spredning av koronaviruset er det gjennomført omfattende tiltak som påvirker tilbudet i de kommunale tjenestene. Nå lettes det på tiltakene. Det er fortsatt viktig å følge smittevernreglene.  
tirsdag 19. mai Gausdal kommune
Søk om midler til aktiviteter og arrangement for barn og unge
Gausdal ungdomsråd deler ut midler til aktiviteter og arrangement for barn og unge i Gausdal. Søknadsfrist søndag 31. mai.
tirsdag 19. mai Gausdal kommune
Tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid
Kommuner og frivillige organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd.
tirsdag 19. mai Gausdal kommune
Opptak av nye elever skoleåret 2020 - 2021
SØK HER  
tirsdag 19. mai Gausdal kommune
Bli med å arrangere Friluftslivets uke 2020
5.-13. september arrangeres Friluftslivets uke 2020. I løpet av uka er det flere hundre arrangementer over hele landet. En mulighet for mange organisasjoner til å bli mer synlige og få markedsført aktiviteten sin. Bli med! :-)
mandag 18. mai Gausdal kommune
Ny smittevernveileder for frukt, bær og grønnsaker
Staten har utarbeidet en smittevernveileder for frukt, bær og grønnsaker. I denne gis konkrete råd for hvordan produsentene skal legge til rette for arbeidstakere som skal være med på årets innhøsting. 
mandag 18. mai Gausdal kommune
Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAUSDAL

INNLANDET

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL