Gausdal
Åpen kirke
Vi mistet en av våre ungdommer i går. Hvis du trenger noen å være sammen med, så holder Vestre Gausdal kirke åpent i kveld, tirsdag 19.mars kl. 18.00 - 19.00. Psykososialt kriseteam vil være tilstede på Forset Grendahus kl. 17.30 - 20.00. 
tirsdag 13:20 Gausdal kommune
Ny leder av Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen
Marie Skavnes er tilsatt som leder for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Hun tiltrer 01.06.2019.
tirsdag 13:10 Gausdal kommune
Søkere til stilling som lærer i Gausdalsskolen
Søkerliste for stilling som lærer i Gausdalsskolen er nå klar.
tirsdag 08:12 Gausdal kommune
Kunsten å mestre livet - når hodet halter
Jan Schwencke fikk hjerneslag i 2009, 52 år gammel. Usynlige følger gjorde det vanskelig for ham å komme tilbake til sin tidligere hverdag. Så han bestemte seg for at han skulle frem. Hvor? Det visste han ikke, men han håpet å finne «den nye Jan» underveis....
mandag 13:11 Gausdal kommune
Tilskudd til investeringer skiløyper og stier 2019
Tilskuddet skal brukes til investeringer til utbedring av skiløyper, turstier og sykkelstier. Det skal søkes via elektronisk søknadsskjema innen 20. april.
onsdag 13. mars Gausdal kommune
Utfordringer med støy på Segalstad Bru
En del av innbyggerne ved Segalstad Bru har i lengre tid vært plaget av støy fra industriområdet i kommunesenteret. Det oppleves at støyen har blitt kraftigere og driftstidene lengre etter at den nyeste produksjonslinjen ved Gausdal Bruvoll kom i drift. Gausdal kommune har hatt en...
fredag 8. mars Gausdal kommune
Regnskap 2018
Gausdal kommune sitt årsregnskap for 2018 ble avlagt og oversendt revisor fredag 22. februar 2019.
onsdag 6. mars Gausdal kommune
Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Engjom
Planutvalget vedtok den 21.09.2018 i sak 60/18 i henhold til §12-8 og § 12-9 å sende planprogram for «detaljreguleringsplan for Engjom» ut på høring og offentlig ettersyn, samtidig varsles det oppstart av planarbeidet.
mandag 4. mars Gausdal kommune
OPPLAND

Detaljreguleringsplan Myra
Planutvalget vedtok den 21.09.2018 i sak 61/18 i henhold til §12-8 og § 12-9 å sende planprogram for «detaljreguleringsplan for Myra» ut på høring og offentlig ettersyn, samtidig varsles det oppstart av planarbeidet.
mandag 4. mars Gausdal kommune
På Havets bunn
Kulturskolen setter opp syngespillet På havets bunn. Syngespillet handler om kong Neptun og sjøheksa Medusa; den skumle menneskemaneten og om alle vennene kong Neptun har nede i havdypet. Det er en glede å presentere Margrethe Røed fra Nrk Super som forteller. Medvirkende er sangelever,og...
mandag 4. mars Gausdal kommune
Søkere til stilling som leder for landbrukskontoret i Lillehammerregionen
Søkerliste for stilling som leder for landbrukskontoret i Lillehammerregionen er nå klar.
mandag 4. mars Gausdal kommune
Søkere til stilling som fiolinlærer ved kulturskolen, fast 20% stilling
Søkerliste for stilling som fiolinlærer ved Kulturskolen er nå klar.
mandag 4. mars Gausdal kommune
Offentlig ettersyn eiendomsskatt 2019
Eiendomsskattelistene for 2019 ligger nå ute til offentlig ettersyn. Listene inneholder adresse, matrikkel-enhet, takst, skattegrunnlag og beregnet skatt. Skattelistene vil bli liggende ute til offentlig ettersyn i perioden 28.02.19-22.03.19.
onsdag 27. februar Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 21.02.2019
På grunn av tekniske problemer ble ikke møtet overført via web. Saksdokumentene til møtet kan leses her.    
mandag 25. februar Gausdal kommune
Kommunale fakturaer
Kommunale fakturaer er nå sendt ut. Har du problemer med eFaktura, Vipps eller andre elektroniske tilganger til fakturaene? Vi har laget litt informasjon som forhåpentligvis kan være til hjelp.
fredag 22. februar Gausdal kommune
Utdeling av tilgjengelighetspris til Fjerdum barnehage og skole
Norges Blindeforbund Oppland fylkeslag har tildelt Tilgjengelighetsprisen 2018 til Fjerdum barnehage og skole. Utdelingen skjedde i forbindelse med kommunestyrets møte 21.februar.
torsdag 21. februar Gausdal kommune
Tekniske problemer
På grunn av tekniske problemer blir ikke kveldens møte i kommunestyret overført. Vi beklager dette.
torsdag 21. februar Gausdal kommune
Data drop-in
Tidligere så har Frivilligsentralen hatt to årlige datatreff for de som trenger bistand og veiledning med PC, nettbrett eller telefon. Etter vinterferien så prøver vi noe nytt, så fra og med onsdag 6. mars kan man nå bare stikke innom frivilligsentralen hver onsdag mellom kl....
onsdag 20. februar Gausdal kommune
Tilgjengelighetsprisen til Fjerdum barnehage og skole
I begrunnelsen for tildelingen heter det: Fjerdum skole sine representanter har utvist lydhør evne til samarbeid med blindeforbundet, og ikke minst gjennomføring av planlagte tiltak på skolen. Bygginga omfattet også utviding av Fjerdum barnehage med et par avdelinger, adkomst og parkering...
tirsdag 19. februar Gausdal kommune
Skøytekveld på Gausdal Arena
Det var andre gang det ble arrangert skøytekveld, et samarbeid mellom Gausdal kommune, Gausdal videregående skole og LIONS. Fra kl. 17-18 var banen delt i to, slik at man kunne prøve seg på curling eller bare gå fritt. Det kom mange barn som prøvde seg på...
fredag 15. februar Gausdal kommune
Revidering av bestemmelser om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker
Gausdal kommune innførte i 2005 bestemmelsene i forurensingsforskriftens kapittel 1 om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker over 3200 liter. Nå foreslås det å innføre forskriften også for tanker under 3200 liter. Planutvalgets behandling...
fredag 15. februar Gausdal kommune
Fylkesmannen kommer til Gausdal
Fylkesmannen blir tatt imot i kommunestyresalen til lunsj med lokal mat. Programmet for dagene blir folkehelseprosjeket  "Ung styrke" og elevtjenesten "Sammen får vi det til". Fylkesmannen skal også besøke Fjerdum skolen. Vi ønsker Fylkesmannen med følge...
mandag 11. februar Gausdal kommune
Gausdal og Øyer sin lokale UKM-kveld
Lørdag var ungdom fra Gausdal og Øyer samlet i Gausdal kulturhus for å vise sine kunstneriske uttrykk. 47 unge deltok, fordelt på ti sceneinnslag og seks visuelle kunstinnslag. Tre sceneinnslag og to visuelle kunstuttrykk gikk videre til UKM sin fylkesfestivalen i april.
lørdag 9. februar Gausdal kommune
Invitasjon til skrivekonkurranse for unge skribenter og skrivelystne
torsdag 7. februar Gausdal kommune
Barnehage og SFO
Velkommen som søker til barnehage og/eller SFO i Gausdal for året 2019/2020. Logg inn på vårt elektroniske skjema her.  
torsdag 7. februar Gausdal kommune
Undersøkelse om hvor mange som blir syke av drikkevannet
Gausdal kommune anbefaler at alle som har fått henvendelsen svarer på undersøkelsen. Dette vil gi oss viktige informasjon om drikkevannet i kommunen. Folkehelseinstituttet sier blant annet følgende om undersøkelsen: I Norge har vi godt og trygt drikkevann. Likevel får...
onsdag 6. februar Gausdal kommune
Søkerliste til stilling som leder for landbrukskontoret i Lillehammer - regionen
Det er 2 søkere, 2 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Øystein Lauen 56 Lillehammer Seniorrådgiver(teamleder) Øystein Jorde 40 Tretten Jordbruksrådgiver
onsdag 6. februar Gausdal kommune
Tilskuddsportalen
I desember 2018 inviterte vi lag og organisasjoner i Gausdal til en undersøkelse om Tilskuddsportalen. Vi ønsket en tilbakemelding på hvor mange som har tilgang, hvor mye den er i bruk og hvor mange som får tilskudd ved å benytte seg av den.
tirsdag 5. februar Gausdal kommune
Velkommen til skøytekveld!
Den 14. februar arrangerer Gausdal kommune i samarbeid med Gausdal videregående skole og LIONS Kvitsymra skøytekveld.
tirsdag 5. februar Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 24.01.2019
Kort om sakene og resultatet av behandlingen: Referatsaker. Fra regionrådets møte 07.12.18. Saksdokumentene fra møtet finner du her. Protokoll fra møte i kontrollutvalget 05.12.18. Saksdokumentene kan leses her. Kontrollutvalgets årsplan for 2019. Møte mellom...
lørdag 26. januar Gausdal kommune
Ildsjelprisen 2019
  Gausdal kommunes ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for samfunnslivet i bygda. Prisen erstatter kulturprisen, frivilligprisen og miljøprisen. Ildsjelprisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse for...
lørdag 26. januar Gausdal kommune
Husk frist for å søke voksenopplæring
Søknadsfrist for søkere som er elever inneværende skoleår: 1.februar. Søknadsfrist for nye søkere er: 1.mars.Du finner mer informasjon om voksenopplæring her.
lørdag 26. januar Gausdal kommune
100 dager
Ved skolene har det blitt en tradisjon å markere denne dagen. Ved Fjerdum skole har elevene blant annet laget «100- briller», tegnet «selfie»: meg selv som 100-åring, telleoppgaver til 100 og spist kake som læreren hadde bakt til elevene. Gratulerer med 100 dager og lykke...
fredag 25. januar Gausdal kommune
OPPLAND

Ukm 2019
onsdag 23. januar Gausdal kommune
Høring: Utkast til kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er et nasjonalt prosjekt, hvor målet er at landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. Bakgrunnen for dette er en nasjonal målsetning om at alle skal ha muligheter til å drive friluftsliv, og at...
mandag 21. januar Gausdal kommune
Lyst på livet - kursrekke for pensjonister
fredag 4. januar Gausdal kommune
UtstyrsArena`n
UtstyrsArena`n låner ut aktivitetsutstyr som ski, staver, skisko, skøyter, hjelmer, hockeykøller, pucker, tursekker, onefoot, truger m.m. Type utstyr vil variere med årstiden. Brosjyren kan leses her.
onsdag 2. januar Gausdal kommune
Vannmåleravlesning
Alle som har vannmålere installert av Gausdal kommune, skal lese av disse en gang pr. år. Abonnentenes mobilnummer hentes fra Difi kontaktregister, på 1881 eller folkeregisteret. De vi ikke når på SMS, får avlesningskort per post som tidligere. Disse kan svare med målerstand...
onsdag 2. januar Gausdal kommune
Svært kraftig vind
Vinden er ventet å avta rundt klokka 01.00 natt til 2. januar. Vi anbefaler alle å holde seg orientert via værvarslene. 
31. desember 2018 Gausdal kommune
Donissen: Slik skal du kvitte deg med julefettet
Donissen i Gausdal kommune ber alle passe på at det bare er bæsj, tiss og dopapir som skal i toalettet. Alt annet skal håndteres som restavfall, og skal i søpla. Dokultur er viktig med tanke på vårt felles miljøansvar!
18. desember 2018 Gausdal kommune
God jul og godt nytt år!
Servicetorget, sentralbordet og kommunale kontorer i kommunehuset (inklusiv barnevern og psykisk helse): 27. og 28.desember: Åpent kl. 10.00 - 14.00 Helsestasjonen 27. og 28. desember: Åpent kl. 10.00 - 12.00 NAV Lillehammer og Gausdal 27. og 28.desember: Åpent kl. 10.00 - 12.00 ...
17. desember 2018 Gausdal kommune
God Jul fra Ungdomsskolen
15. desember 2018 Gausdal kommune
Årets bedrift i Gausdal 2018
Strand Fjellstue ble i dag tildelt utmerkelsen Årets bedrift i Gausdal 2018.  Prisen ble overrakt av ordfører Hans Høistad.  
14. desember 2018 Gausdal kommune
Omgangssyke
Norovirus er svært smittsomt, foreløpig er det ingen smitte på våre to sykehjem og vi jobber forebyggende. Vanligvis går norovirus over uten komplikasjoner, men personer med immunsvikt, nyfødte og eldre kan få et mer alvorlig forløp. Alle som kommer på...
12. desember 2018 Gausdal kommune
Områderegulering Segalstad Bru
  Saksdokumenter Plankart Planbeskrivelse Tematisk kartutsnitt støy Reguleringsbestemmelser Konsekvensutredning ROS-analyse Særutskrift fra kommunestyrets behandling Brev om vedtak I henhold til pbl § 12-12 varsles grunneiere og andre direkte, og planvedtaket blir kunngjort...
10. desember 2018 Gausdal kommune
Juletre med gode ønsker
  
7. desember 2018 Gausdal kommune
Vannmåleravlesning
Alle som har vannmålere installert av Gausdal kommune, skal lese av disse en gang pr. år. Abonnentenes mobilnummer hentes fra Difi kontaktregister, på 1881 eller folkeregisteret. De vi ikke når på SMS, får avlesningskort per post som tidligere. Disse kan svare med målerstand...
6. desember 2018 Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 29.11.2018
Orientering: Om arbeidet med kommuneplanens arealdel i Gausdal kommune. Ved fagansvarlig plan Lars Kristian Hatterud og enhetsleder teknisk Torbjørn Furuhaugen. Kort om sakene og resultatet av behandlingen: Områderegulering Segalstad Bru – godkjenning Områderegulering Segalstad Bru er...
4. desember 2018 Gausdal kommune
Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse
4. desember 2018 Gausdal kommune
Vipps og andre digitale valg
Eivind Omrvold fra DNB kommer til Frivilligsentralen mandag 3.desember kl. 10.30. Ønsker du hjelp til oppsett på din egen telefon må du ta med telefon, bankkord og evt. kodebrikke/kort.    
28. november 2018 Gausdal kommune
Jodtabletter ved atomulykker
Ved et atomhendelse har man svært liten tid på å få i seg tablettene hvis man skal oppnå ønsket effekt. Tablettene må helst tas innen fire timer. Grunnen til at man skal ta jodtabletter er for å forebygge utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen på sikt...
23. november 2018 Gausdal kommune
Offentlig gjennomsyn - kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjettet for 2019.
Kommunestyret skal i sitt møte 13. desember behandle kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen for 2019-2022 samt årsbudsjettet for 2019. Fram til den tid er det mulig å komme med synspunkt og innspill vedrørende saken til kommunestyret. Innkomne innspill vil bli forelagt...
22. november 2018 Gausdal kommune
Vipps og andre digitale valg
Eivind Omrvold fra DNB kommer til Frivilligsentralen mandag 3.desember kl. 10.30. Ønsker du hjelp til oppsett på din egen telefon må du ta med telefon, bankkord og evt. kodebrikke/kort.    
21. november 2018 Gausdal kommune
Aktiv læring i Gausdalsskolen
Metoden aktiv læring er ikke ny og den har vært brukt i Gausdalsskolen over lengre tid. I år setter skolene et ekstra fokus på denne tilnærmingen og man opplever allerede nå i november økt frekvens på bruk av metoden. Metodikken lærerne nå enten...
19. november 2018 Gausdal kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019
16. november 2018 Gausdal kommune
Lær å lage sunne julefristelser
14. november 2018 Gausdal kommune
Har du husket å registrere brønnen din?
Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema for registrering av små vannforsyningssystem. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen...
13. november 2018 Gausdal kommune
Mestringskurs med fysisk aktivitet
Kurset starter 7.januar og går over 8 uker.  Målgruppen er  personer som har, eller har hatt kreft og som ønsker å komme i bedre form. Påmeldingsfrist er 15.desember.
13. november 2018 Gausdal kommune
OPPLAND

Søkere til stilling som enhetsleder for habiliteringstjenesten
Det er 9 søkere, 5 kvinner og 4 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Annichen Hopland Ødegård 46 Lillehammer Seniorrådgiver Berit Brateng 26 Aurdal Økonomikonsulent Geir Wang 55 Storslett Miljøterapeut ...
5. november 2018 Gausdal kommune
Detaljregulering adkomst til Skeikampen skiarena
Frist for å klage på vedtakene er settes til 23.11.2018. Klagen, som må være begrunnet sendes: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651Østre Gausdal eller postmottak@gausdal.kommune.no
2. november 2018 Gausdal kommune
Kommunestyrets strategi- og budsjettkonferanse 1. november
Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 er på totalt 522 mill. kroner, og for dette produseres utrolig mange tjenester, forvaltningsoppgaver og oppgaver knyttet til lokaldemokratiet. Samlet investeringsplan for perioden 2019-2022 er på 185 mill. kroner. For å...
1. november 2018 Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 25.10.2018
Kort om sakene og resultatet av behandlingen: Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2018 Tertialrapporten angir status på vedtatte mål og fokusområder i 2018, opp imot vedtatt strategiplan og årsbudsjett 2018. Dette gjelder både for tjenestene, medarbeiderperspektivet...
26. oktober 2018 Gausdal kommune
UtstyrsArena`n
24. oktober 2018 Gausdal kommune
Bygdekino i dag, 22.10.18, er avlyst pga annet arrangement i kultursalen. Neste kinodag er 5.11.
22. oktober 2018 Gausdal kommune
TV-aksjon 2018
22. oktober 2018 Gausdal kommune
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid av detaljregulering for Veslesetervegen 592, Austlid sæter.
... Planområdet ligger sørøst for Austlid fjellstue på gnr. 205 bnr. 94. Formålet med planarbeidet er å omregulere eiendommen fra friluftsformål til fritidsbebyggelse. Evt. merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til...
18. oktober 2018 Gausdal kommune
Møter i AMU og formannskapet 16.oktober
Du vil finne saksdokumentene til AMU og formannskapet som et samla dokument og vedleggene knyttet til hver enkelt sak: AMUSaksdokumenterVedlegg   FormannskapetSaksdokumenter sak 61/18 - sak 66/18 Sak 67/ 18 Eidsiva energi AS. Innfrielse av ansvarlig låm - konvertering av egenkapital. Vedlegg...
15. oktober 2018 Gausdal kommune
TV-aksjonen trenger flere bøssebærere i Gausdal
11. oktober 2018 Gausdal kommune
Digital tertialrapportering
Tertialrapporten tar utgangspunkt i vedtatt strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett. Den viser status for: Økonomi Hvordan det arbeides med tjenestene (mål og fokusområder) Nærværet Tertialrapporten skal vise eventuelle endrede forutsetninger og avvik, og...
10. oktober 2018 Gausdal kommune
Kommunale fakturaer
Det er snart tid for at kommunale fakturaer sendes ut. Har du problemer med eFaktura, Vipps eller andre elektroniske tilganger til fakturaene? Vi har laget litt informasjon som forhåpentligvis kan være til hjelp.  
10. oktober 2018 Gausdal kommune
Fortellerkveld
Vi har invitert historiefortellere,  og serverer kaffe og kringle, brus og bamsemums. Alle aldre er velkommen -  ta med deg kompisen din, bestemor, søstra di eller naboen og kom.  ​Fortellerkvelden er et samarbeid mellom Den Kulturelle Spaserstokken/Frivilligsentralen og Gausdal historielag
9. oktober 2018 Gausdal kommune
Utdeling av Ildsjelprisen lørdag 13. oktober 2018
Ildsjelprisen er en utmerkelse som tildeles enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for samfunnslivet i bygda. Ildsjelprisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse for vedkommende som har vist stort engasjement og innsats for fellesskapets verdier. Arnhild Vik...
5. oktober 2018 Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 27.09.2018
Gladsak: Utdeling av stipend til unge idrettsutøvere for prestasjoner sesongen 2017/2018. Hopp:Jesper Ødegård 3.pl. NM jr. Kombinert:Thea Øihaugen: 3.pl.NM jr., 1.pl. Hovedlandsrennet, 1.pl. Hovedlandsrennet (hopp).Emil Ottesen: 3 pl. Hovedlandsrennet. Langrenn:Mattis Stenshagen: VM...
28. september 2018 Gausdal kommune
Heder og ære i kommunestyret
I tillegg til Ildsjelprisen er det også opprettet stipend for unge utøvere som utmerker seg i idrett, sang, musikk eller andre grener. For å gjøre seg fortjent til prisen må man ha oppnådd medalje i NM, EM eller VM, eller tilsvarende prestasjoner. Nå var det fem unge...
27. september 2018 Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for stilling som digitaliseringsrådgiver
Det er totalt 12 søkere , 7 kvinner og 5 menn.                 Navn Alder Bosted Nåværende stilling Caroline Carlsson 28 Follebu Systemtekniker GIS Karin...
27. september 2018 Gausdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAUSDAL

OPPLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL