Gausdal
Nytt treningstilbud: Friskliv Senior
Friskliv Senior er trening for deg som er over pensjonistalder og ønsker å bli sterkere og opprettholde eller bedre balansen. Forskningen sier at kroppen responderer på trening selv når vi blir gamle. Og kanskje er det akkurat da det er viktigst å trene?
torsdag 17:25 Gausdal kommune
Vaskeribekken på Skei og flomfare
Gausdal kommune har i løpet av sommer og høst 2019 kartlagt bl.a. Vaskeribekken på Skei. Dette med tanke på fare for skade fra flom.
onsdag 17:13 Gausdal kommune
Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse 2019
Kommunedirektørens forslag til kunnskapsgrunnlag folkehelse 2020 ble lagt frem for formannskapet 3.desember 2019 og kommunestyret får saken til behandling 23.januar 2020.
mandag 12:05 Gausdal kommune
Årets bedrift i Gausdal 2019
Annes Klær ved innehaver Anne Gunn Heggen  ble i dag tildelt utmerkelsen Årets bedrift i Gausdal 2019.  Prisen ble overrakt av ordfører Anette Musdalslien.  
fredag 6. desember Gausdal kommune
Tilsyn i habiliteringstenesten
I oktober gjennomførte Fylkesmannen i Innlandet et varslet tilsyn ved Flatland bofellesskap i Forset og tilsynsrapporten er nå klar. 
onsdag 4. desember Gausdal kommune
Gausdal godkjent som trafikksikker kommune
Gausdal kommune har nå oppfylt kriteriene som trafikksikker kommune og ble forrige uke formelt godkjent.
mandag 2. desember Gausdal kommune
Vannmåleravlesning
Det er tid for vannmåleravlesning. Avlesningen kan sendes via sms, www.leseav.no og kort.
mandag 2. desember Gausdal kommune
FNs internasjonale dag for frivillige arbeid
5. desember er FNs internasjonale dag for frivillig arbeid.
torsdag 28. november Gausdal kommune
OPPLAND

Offentlig gjennomsyn - kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjettet for 2020.
I tråd med kommunelovens § 14-3, 4. ledd, offentliggjøres formannskapets innstilling minst 14 dager før kommunestyrets behandling.
onsdag 27. november Gausdal kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Frist 13.desember 2019
tirsdag 26. november Gausdal kommune
Søkere til stilling som barnevernkonsulent, 100% vikariat
Offentlig søkerliste for stilling som barnevernkonsulent i 100% vikariat er nå klar.
tirsdag 26. november Gausdal kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering for Fargerivegen 4
I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fargerivegen 4, Segalstad bru.
fredag 22. november Gausdal kommune
Vonheim Mindes Ungdomsfond
Vonheim Mindes Ungdomsfond ble opprettet av midler fra det ungdomslaget Vonheims Minde i Follebu. Nå skal fondet dele ut 5000,- kr. til ungdom i Gausdal.
mandag 18. november Gausdal kommune
Endring av møtedato
Formannskapets møte 19. november blir flyttes til onsdag 27. november kl. 08.00. Møtestedet er som vanlig formannskapssalen.
mandag 18. november Gausdal kommune
Johs. Harviken fikk overrakt ildsjelprisen
Ordfører Anette Musdalslien overrakte i kveld Ildsjelprisen 2019 til prisvinner Johs. Harviken.
torsdag 14. november Gausdal kommune
Godkjent utbyggingsavtale
Kommunestyret har godkjent utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplan for Austlid seter – sak 83/19 den 26.09.2019. Avtalen gjelder tiltak i forbindelse med utvikling av reiseliv og fritidsbebyggelse i området Skei/ Vesleseter. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.
onsdag 13. november Gausdal kommune
Kommunedirektørens forslag til strategiplan for 2020-2023
Kommunedirektøren la i dag fram sitt forslag til strategiplan med kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2020-2023, og årsbudsjett for 2020.
onsdag 13. november Gausdal kommune
Søkere til stilling som miljøterapeut og miljøarbeidere ved Flatavegen 2
Offentlig søkerliste for stilling som miljøterapeut og miljøarbeidere ved Flatavegen 2
mandag 11. november Gausdal kommune
Ingen lovbrudd ved Fylkesmannens tilsyn med tildeling av tjenester i Helse og mestring
I mai gjennomførte Fylkesmannen tilsyn med tildeling av tjenester i Helse og mestring. Nå er utkastet til rapport klart, og den konkluderer med at det ikke er påvist lovbrudd i denne tjenesten.
fredag 8. november Gausdal kommune
Utdeling av ildsjelprisen og premieutdeling for årets topptrim
Velkommen til biblioteket torsdag 14.november kl. 18.30. Topptrimmen er et flott folkehelsetiltak og nå er det klart for utdelingen av premier for 2019. Formannskapet i Gausdal har tidligere tildelt prisen for årets ildsjel til Johs. Harviken, og torsdag vil utdelingen finne sted.
torsdag 7. november Gausdal kommune
Gratis foredrag på Jorekstad
torsdag 7. november Gausdal kommune
Detaljregulering for Veslesetervegen 592 – Austlid seter
Kommunestyret vedtok i møte 26.09.2019 sak 84/19 detaljregulering for «Veslesetervegen 592 – Austlid seter». Kommunestyrets vedtak kan påklages. Fristen for å klage på vedtaket er satt til 25.11.2019.  
tirsdag 5. november Gausdal kommune
Nå kommer regningen for kommunale avgifter
Regningen for kommunale avgifter er rett rundt hjørnet, og de fleste av dere får denne elektronisk som AvtaleGiro, eFaktura/Vipps eller i digital postkasse.
torsdag 31. oktober Gausdal kommune
Søk om midler til aktiviteter og arrangement for barn og unge
Gausdal ungdomsråd deler ut midler til aktiviteter og arrangement for barn og unge i Gausdal. Søknadsfrist mandag 18. november.
tirsdag 29. oktober Gausdal kommune
Har du alt du trenger for å klare deg alene i tre døgn uten vann og strøm?
28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap. Målet med Egenberedskapsuka 2019 er å øke folks kunnskap om egenberedskap slik at flere gjør fornuftige forberedelser
mandag 28. oktober Gausdal kommune
Utkjøring av strøsand til eldre og uføre i Gausdal
For sjette år på rad tar Gausdal Lions Club på seg arbeidet med utkjøring av sandsekker til eldre og uføre i Gausdal. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Gausdal kommune og Gausdal Lions.
mandag 28. oktober Gausdal kommune
Hotellvegen Skeikampen - varsel om oppstart av detaljregulering, utbyggingsavtale og høring av planprogram
Thon Hotellbygg AS varsler oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Hotellvegen Skekampen, samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Samtidig meldes oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.
fredag 25. oktober Gausdal kommune
Matrikkel og grunnbok stenges for hele landet i desember 2019
Stenging av matrikkelen og grunnboken foran årsskiftet 2019/2020 – konsekvenser for kommunens matrikkelføring og matrikulering Stortinget vedtok 8. juni 2017 at 109 av landets kommuner skal slås sammen til 43 nye kommuner, og at 13 fylkeskommuner skal bli til seks nye fylkeskommuner.
tirsdag 22. oktober Gausdal kommune
TV-aksjon 2019
På søndagens TV-aksjon er det i Gausdal foreløpig kommet inn kr. 231.281,-. Takk til alle som har vært med å organisere, alle bøssebærere og til alle som har gitt et bidrag!
søndag 20. oktober Gausdal kommune
Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - åpent møte
I forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel inviteres det til åpent møte.
fredag 18. oktober Gausdal kommune
Ny ordfører
Anette Musdalslien, SP ble torsdag kveld valgt som ny ordfører i Gausdal. Stig Melbø ble valgt som varaordfører. Melbø representerer Tverrpolitisk liste for Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre.
fredag 18. oktober Gausdal kommune
Redusert telefontid
F.o.m. 1.oktober 2019 innføres redusert telefontid i Fakturaenheten i Fellesenhet økonomi, Lillehammer kommune, slik at telefontiden blir fra 10.00 til 14.00.
mandag 14. oktober Gausdal kommune
Årets influensavaksine er her
mandag 14. oktober Gausdal kommune
OPPLAND

Verdensdagen for psykisk helse.
Psykisk helse og rus ved Kjellerstua, arrangerer friluftsdag ved badedammen i Follebu torsdag 10.oktober.
mandag 7. oktober Gausdal kommune
Søkere til stilling som rådgiver ved landbrukskontoret for Lillehammer -regionen
Offentlig søkerliste for stilling som rådgiver ved landbrukskontoret i Lillehammer - regionen er nå klar.
tirsdag 1. oktober Gausdal kommune
Vil du melde deg som bøssebærer til TV-aksjonen?
Årets TV-aksjon er søndag 20. oktober, og går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.
lørdag 28. september Gausdal kommune
Pris til unge idrettsutøvere
Fem unge idrettsutøvere ble torsdag kveld hedret av kommunestyret i Gausdal. Utøverne mottok hver sin pris for innsatsen i sesongen 2018/2019.
torsdag 26. september Gausdal kommune
Heder og ære til folkevalgte
Under torsdagens festmiddag for avtroppende kommunestyre ble tre av kommunestyrets medlemmer tildelt KS' hedersmedalje for sin store innsats som folkevalgt i Gausdal kommune.  
torsdag 26. september Gausdal kommune
Etableringstilskudd for kulturbaserte næringer
Stipendordningen skal være til berikelse for distriktets kulturliv og stimulere til utvikling av kulturbaserte næringer i Lillehammerregionen. Stipendet ytes med forventning at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske/kulturrelaterte aktiviteten kommer byens innbyggere til gode....
torsdag 26. september Gausdal kommune
Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - offentlig ettersyn
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 har kommunestyret i møte 29.08.2019, sak 74/19, vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2019-2030 ut til høring og offentlig ettersyn.  Høringsperioden er 8 uker, fra 28. september til 25. november...
onsdag 25. september Gausdal kommune
Møteplass for yngre kreftberørte
Er du under 50 år og har eller har hatt kreftsykdom? Møte andre i samme situasjon?
torsdag 19. september Gausdal kommune
Dagtilbud for unge voksne 16-35 år
Fra og med tirsdag 17.september starter vi opp med tilbud for unge voksne i Follebu.
fredag 13. september Gausdal kommune
Bekjempelse av svartelista arter
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen oppfordrer igjen alle til å bekjempe svartelista planter.
onsdag 11. september Gausdal kommune
Valgresultat 2019
Antall stemmeberettigede: 5027 Valgdeltakelse: 63,20 % Representantfordeling:  
tirsdag 10. september Gausdal kommune
Nytt fritidstilbud til barn og unge i Gausdal
Onsdag den 11. september blir det oppstart av "åpen hall", et nytt og gratis aktivitetstilbud til barn og unge i Gausdal.   Hver onsdag (unntatt ferier og helligdager) mellom kl. 16 og 21 vil flerbrukshallen i Gausdal Arena holdes åpen, og Gausdal Freeski med flere vil...
mandag 9. september Gausdal kommune
Valgresultat
De første valgresultatene blir lagt ut mandag 07.09. kl. 21.00. Resultatene for Gausdal finner du her.  Endelig valgresultat vil være klart etter kl. 17.00 tirsdag 08.09.
lørdag 7. september Gausdal kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes valgting søndag 8. og mandag 9. september. Det avholdes valg ved følgende tre stemmekretser: Østre Gausdal, Vestre Gausdal og Svatsum.
fredag 6. september Gausdal kommune
Forhåndsstemmegivning
Hvis du ikke har mulighet for å stemme på selve valgdagene 8. og 9. september, kan du forhåndsstemme fra mandag 12. august til fredag 6. september. Servicetorget holder åpent til  kl. 18.00 tirsdag og torsdag, de øvrige dagene er åpningstiden 09.00 - 15.00.
mandag 2. september Gausdal kommune
Nytt tilbud for unge voksne.
Psykisk helse og rustjeneste i Gausdal kommune ønsker velkommen til informasjonsmøte om tilbud til unge voksne i alderen 16 til 35 år!
søndag 1. september Gausdal kommune
Kurs for blivende foreldre
Venter dere barn? Nå tilbyr helsestasjonen foreldreforberedende kurs for dere med termin fram til 29.februar 2020.      
torsdag 29. august Gausdal kommune
UtstyrsArena`n
UtstyrsArena`n er et gratis tilbud om å låne forskjellig utstyr til aktiviteter. I høst er det åpent hver torsdag kl. 16.00 - 18.00. Du finner UtstyrsArena`n på biblioteket på Gausdal Arena.  ​Høstsesongen varer til og med torsdag 31. oktober. Ved behov for...
onsdag 21. august Gausdal kommune
Debatt med ordførerkandidatene i Gausdal
27. august 19:00 på Gausdal bibliotek
onsdag 21. august Gausdal kommune
Vandretur på Kittilbu Kultursti
Torsdag 29. august inviterer Kulturnettverket til tur i Gausdal Vestfjell, Kulturstien mellom Kittilbu Utmarksmuseum og Dokkfløyvatnet.  
tirsdag 20. august Gausdal kommune
Søkere til stilling som personlig assistent ved Hjememtjenesten
Offentlig søkerliste for stilling som personlig assistent ved Hjemmetjenesten er nå klar.
mandag 19. august Gausdal kommune
Velkommen til et nytt skoleår
Det er viktig at alle elevene våre har en god og trygg skolestart. Vi ber bilistene være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til alle de små og myke trafikanter der ute, enten de er gående eller syklende langs vegen.
søndag 18. august Gausdal kommune
Mestringskurs med fysisk aktivitet
Kurset starter 2.september og går over 8 uker.  Målgruppen er  personer som har, eller har hatt kreft og som ønsker å komme i bedre form. Påmeldingsfrist er 20.august.
tirsdag 13. august Gausdal kommune
Mandag 12.august starter forhåndsstemmegivningen
  Dersom du ikke kan eller vil stemme på valgdagen(e) kan du forhåndsstemme fra og med mandag 12.august til og med fredag 06.september 2019. Du kan også forhåndsstemme i annen kommune enn den du bor i.  Stemmer du i en "fremmed" kommune vil forhåndsstemmen bli sendt...
fredag 9. august Gausdal kommune
Tilskudd til private veger 2019
Gausdal kommune yter etter søknad tilskudd til vedlikehold av private veger. Søknader om tilskudd må inneholde opplysninger om vegens lengde og beliggenhet samt hvilke eiendommer som betjenes av vegen. Kontaktperson med navn, adresse og kontonummer må oppgis.
tirsdag 6. august Gausdal kommune
OPPLAND

Uønskede vekster i norsk natur
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har mottatt henvendelser om disse tre svartelistede artene og hvilke tiltak som kan gjøres. Alle, både hageeiere og eiere av dyrket mark, oppfordres til å bekjempe svartelista planter.
onsdag 24. juli Gausdal kommune
Nytt tilbud for unge voksne mellom 16 og 35 år.
Kjellerstua i Follebu er et tilbud innen psykisk helse- og rus. Her møtes vi for gode samtaler, en kaffekopp og felles aktiviteter.
torsdag 11. juli Gausdal kommune
Vil du være besøkshjem?
Bor du i Gausdal, Øyer eller Lillehammer og kunne tenke deg å være besøkshjem?
onsdag 10. juli Gausdal kommune
Offentlig søkerliste for lærerstillinger ved Gausdal ungdomsskole skoleåret 2019/2020
Offentlig søkerliste for lærerstillinger ved Gausdal ungdomsskole skoleåret 2019/2020 er nå klar.
tirsdag 2. juli Gausdal kommune
Sommeråpning i juli på kommunehuset
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenstetilbud.
mandag 1. juli Gausdal kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
mandag 1. juli Gausdal kommune
Info: sentralbordet vårt fungerer dessverre ikke i dag, 27.06.19
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenstetilbud.
torsdag 27. juni Gausdal kommune
Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn
Det kunngjøres med dette at  utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplan for Austlid seter på Veslesetra er lagt ut til  offentlig ettersyn, i medhold av pbl. §  17-4.  Avtala innebærer bl.a. plikt til å innbetale til fond for fellestiltak på Skeikampen.
onsdag 26. juni Gausdal kommune
Vedtatt reguleringsplan
Detaljregulering for OTG Skeikampen ble vedtatt av kommunestyret i møte den 20.06.2019, sak nr. 63/19. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til pbl. § 12-12.  
onsdag 26. juni Gausdal kommune
Kartlegging av bekker ved Segalstad bru.
På bakgrunn av siste års flomhendelser vil Gausdal kommune sommeren 2019 registrere kritiske punkt i bekker ved Segalstad bru.
tirsdag 25. juni Gausdal kommune
Nytt administrativt system (Visma Flyt) for skole og barnehage.
Gausdal kommune får nytt administrasjonssystem for barnehage/skole og SFO.
tirsdag 25. juni Gausdal kommune
Infomøte om bekjempelse av kjempespringfrø
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen arrangerer to infomøter og inviterer alle grunneiere og private hageeiere som har kjempespringfrø på sin eiendom eller i nærområdet.
tirsdag 18. juni Gausdal kommune
Vintervedlikehold 2019-2023
Gausdal kommune ønsker tilbud på snøbrøyting, strøing og bortkjøring av snø for perioden 1. oktober 2019 til 30. april 2022 + opsjon for 1+1 år. Tilbudsfrist er 12.juli kl. 12.00.
onsdag 12. juni Gausdal kommune
Søkere til stilling som avdelingsleder med fagansvar ved Flatland bofelleskap
Offentlig søkerliste for stilling som avdelingsleder med fagansvar ved Flatland bofelleskap er nå klar.
onsdag 12. juni Gausdal kommune
Det nye lokalet til knutepunkt Langsua markeres fredag 7. juni
3. klasse fra Fjerdum skole har aktiviteter utover dagen sammen med nasjonalparkforvaltningen, Randsfjordmuseet, SNO og Gausdal fjellstyre i det nye lokalet - oppstart kl. 0900. Temaene for dagen blir i hovedsak dyr og fugler i Langsua. Alle nysgjerrige er velkommen innom til en titt og en kaffekopp. Lokalet ligger...
fredag 7. juni Gausdal kommune
Varsel om store nedbørsmengder - oransje nivå
Fra torsdag ettermiddag til fredag morgen ventes det lokalt svært kraftige regn- eller med tordenbyger Østafjells. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Intensiteten vil kunne overstige 25 mm per time.   
onsdag 5. juni Gausdal kommune
Søkere til stilling som bibliotekar
Offentlig søkerliste for stilling som bibliotekar er nå klar.
onsdag 5. juni Gausdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAUSDAL

OPPLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL