Gausdal
Fellesmail nede på ubestemt tid.
Fellesmailen til Gausdal folkebibliotek er nede på grunn av oppdatering hos Ikomm. Ønsker du svar på henvendelser send mail til Ragni.Rustad@gausdal.kommune.no eller Arne.Juel.Vangen@gausdal.kommune.no.      
mandag 14. mai Gausdal kommune
Midler fra Sparebankstiftelsen DNB
FAU ved Fjerdum skole er tildelt kr. 300.000 fra Sparebankstifelsen DNB til aktivitetsjungel ved Fjerdum skole.
fredag 11. mai Gausdal kommune
Revisjon av forskrift om brenning
Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune inngår et interkommunalt samarbeid om én felles «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune, Oppland». Alle tre kommunene har vedtatt å sende felles forskrift til...
onsdag 9. mai Gausdal kommune
Fare for økt vannføring
Kommunens ansvar På kommunal grunn har kommunen samme ansvar som private grunneiere. Kommunen har ellers et generelt ansvar for å kartlegge flomutsatte områder og vurdere tiltak og beredskap. Kommunen har også ansvar for bruer og rør knyttet til kommunale veger. Det er også...
tirsdag 8. mai Gausdal kommune
Søkere til stilling som enhetsleder/rektor ved Follebu skole
Det er 8 søkere, 5 kvinner og 3 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Dagfinn Moen 44 Furnes Adjunkt Tuva Eiklid 37 Lillehammer Rådgiver idrett og friluftsliv Siv Skansen Lien            ...
mandag 7. mai Gausdal kommune
Fare for jord-, sørpe og flomskred
NVE varsler om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Østlandet og Trøndelag. Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet. Snøsmeltingen ventes å bli rundt 10 mm/døgn fredag og 20 mm/døgn...
torsdag 3. mai Gausdal kommune
Søkere til stilling som prosjektleder eiendom ved teknisk enhet
Søkerliste for stilling som prosjektleder eiendom ved teknisk enhet er nå klar.
onsdag 2. mai Gausdal kommune
Søkere til stilling som sommervikar ved vaktmesterkorpset
Søkerliste til stilling som sommervikar ved vaktmesterkorpset er nå klar.
onsdag 2. mai Gausdal kommune
OPPLAND

Søkere til stilling som sessonghjelp ved oppmålingsavdelingen
Det er 12 søkere, 2 kvinner og 10 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Andreas Aanstad       48 Follebu Selvstendig næringdsrivende Bjørn Skog 19 Follebu Avløser Jon Olav Bredli 20 Espedalen ...
onsdag 2. mai Gausdal kommune
Arrangementsstrategi for Lillehammerregionen
Vil du være med å påvirke den nye arrangementsstrategien til kommunene i Lillehammer-regionen? Regionrådet i Lillehammer-regionen (Øyer, Gausdal og Lillehammer Kommune) har igangsatt arbeidet med utvikling av en regional arrangementsstrategi og inviterer alle som er opptatt av...
torsdag 26. april Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 19.04.2018
En kan følge kommunestyremøter direkte over internett via hjemmesiden vår.  Tidligere møter finner en også her.  Sakene med vedlegg finner du her.     
mandag 23. april Gausdal kommune
Oppstart av navnesak 2018/157 – Håmårsberget og Håmårshaug
Kommunen, og lokale organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavn, har rett til å uttale seg. Saker som gjelder bruksnavn skal eierne få tilsendt direkte fra kommunen. Det er kommunen som har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist og for å innhente og samordne...
fredag 20. april Gausdal kommune
Spillefilmen Utøya 22.juli
Mandag 23.april vises spillefilmen Utøya 22.juli i Kulturhuset.  Filmen kan sette i gang prosesser og gi deg reaksjoner du ikke var forberedt på. Trenker du noen å snakke med etter filmen, kan følgende kontaktes: Christine Kvello - tlf.: 926 06 096
fredag 20. april Gausdal kommune
Tilskudd til ungdom i sommerjobb
Gausdal kommune ønsker å stimulere til sommerjobber for innenbygdsboende ungdom som er 16 og 17 år i løpet av 2018 Kriterier for tilskuddet: Omfatter ansatte ungdommer født i 2001og 2002 Bedrifter, næringsdrivende og organisasjoner i Gausdal kommune som gir ungdom...
mandag 16. april Gausdal kommune
Leie av Gausdal Arena - sesongen 2018/2019
Gausdal Arena leies ut til lag og foreninger, samt andre som ønsker å benytte hallen til ulike aktiviteter.
mandag 16. april Gausdal kommune
Gausdal kommune søker kunstner for kunstprosjekt på nye Fjerdum skole og barnehage
I forbindelse med bygging av ny skole og barnehage på Fjerdum inviterer Gausdal kommune herved kunstnere til åpen prekvalifisering for kunstprosjekt.
mandag 16. april Gausdal kommune
Formiddagsturer
Vårens første Aktiv i 100-tur er mandag 7. mai. Rundtur fra Follebu kirke. Oppmøte kl. 10.00 på parkeringsplassen til Gausdal Arena, for samkjøring. Turleder er Inger Mari Prestrud, tlf.: 415 23 883. Alle som har gått litt turer før er velkommen til...
torsdag 12. april Gausdal kommune
Jodtabletter til alle
Gausdal har bestilt og mottatt jodtabletter nok til å dekke aktuelle målgrupper i tilfelle en hendelse med utslipp av radioaktivt jod, slik at Gausdal per i dag er forberedt på å takle en eventuell utslippsituasjon.  Kommunen arbeider med detaljplanlegging av organisering av en...
onsdag 11. april Gausdal kommune
Endring av promillesats for eiendomsskatt 2018
  For mye fakturert eiendomsskatt for 1.kvartal avregnes og refunderes på faktura 2. kvartal.
onsdag 11. april Gausdal kommune
Enhetsleder/rektor ved Follebu skole er ledig fra 1. august 2018 (Arkivsak 18/551)
Gausdal kommune skal gi elevene et godt og likeverdig opplæringstilbud, uavhengig av hvilken skolekrets den enkelte tilhører. Gjennom prosjekt Ung Styrke arbeider oppvekstsektoren for å nå vår felles målsetting om å ha glade, trygge og robuste barn og unge, med tro og...
tirsdag 10. april Gausdal kommune
Kurs i Hverdagsglede
Pilotprosjekt Frisklivssentralen Gausdal, Øyer og Lillehammer er en del av pilotprosjektet Hverdagsglede. Vi er derfor glad for å kunne tilby kurset gratis med oppstart 3. mai 2018. Kursopplegget Kurset går over seks kursdager, og hver kursdag varer i to timer. Kurset passer for...
fredag 6. april Gausdal kommune
Lokalhistorisk aften!
Velkommen til biblioteket, mandag 23.april. kl. 18.30!
fredag 6. april Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 22.03.2018
Befaring: Kommunestyret møtte opp på nye Fjerdum skole og barnehage. Her fikk de en informasjon om status i byggeprosjektet, og muligheten til å se seg rundt i de nye lokalene til skolen og barnehagen. Planene for uteområdet ble også gjennomgått. Forberedte orienteringer i...
tirsdag 3. april Gausdal kommune
Arrangementsstrategi for Lillehammer-regionen
Regionrådet i Lillehammer-regionen (Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune) har igangsatt arbeidet med utvikling av en arrangementsstrategi for regionen. I den anledning inviterer vi til et åpent innspillsmøte for arrangementsmiljøene. Målsettingen med strategien er å gi...
tirsdag 3. april Gausdal kommune
Forebygging flom
Det er grunneierne som har ansvaret for bekker og vassdrag på sin eiendom. Det er nå svært viktig at de blir vedlikeholdt, slik at de fungerer i en eventuell flomsituasjon. Vi ber om at alle grunneiere følge med på bekker og stikkrenner på sin eiendom. ...
torsdag 22. mars Gausdal kommune
Påsken 2018
  26.mars 27.mars 28.mars Gausdal legesenter kl. 08.00 - 15.00 kl. 08.00 - 15.00 Stenger kl. 12.00 Dr. Antonia Karper kl. 08.00 - 15.00 kl. 08.00 - 15.00 Stengt   Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring legevakt på tlf. 116 117 utenfor disse åpningstidene. I...
torsdag 22. mars Gausdal kommune
Detaljeregulering for Kjoslia 1
Planutvalget har i møte 09.03.2018, saknr. 21/18 vedtatt at forslag til «detaljreguleringsplan for Kjoslia 1» på Skei skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
onsdag 21. mars Gausdal kommune
Møteinvitasjon
Møtestart: kl. 18.00 Møtested: Biblioteket, Gausdal Arena Agenda Orientering om kulturenheten i Gausdal kommune Orientering om Kulturnett v/ ansvarlig redaktør Tone Kolaas, Oppland fylkeskommune Oppfriskning/gjennomgang av Tilskuddsportalen v/ Jørn Lundberg, Scan4news...
tirsdag 20. mars Gausdal kommune
Fjellstyre vil øke bomavgiftene i Gausdalsfjellet
Nå kan det bli dyrere å ta turen til fjells på enkelt veger i Gausdal.
tirsdag 20. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Godkjenner kjøpesummen på Kulturstua i Ro
Planutvalget i Gausdal har vedtatt å invilge konsesjon til Urs Gamper og Anne Gamper Solheim og godkjenne kjøpesummen for Rud Gard.
tirsdag 20. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Vann er tema i konfirmantenes fasteaksjon på tirsdag
LILLEHAMMER: "Ja, vi elsker dette vannet" er temaet for årets fasteaksjon, som konfirmantene i Den norske kirke deltar i hvert eneste år. Det innebærer at…
mandag 19. mars Gudbrandsdølen Dagningen
Gausdøl mistenkt for promillekjøring
Lørdag kveld ble en gausdøl stoppet av politiet, mistenkt for promillekjøring.
lørdag 17. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Ungdomsbedrifter fra Vinstra og Gausdal til NM i Ungt Entreprenørskap
To ungdomsbedrifter fra Gudbrandsdalen gjorde det skarpt under fylkesmessen i Ungt Entreprenørskap. Stjerne Medier og Elysian tok med seg hele ni priser.
torsdag 15. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
OPPLAND

Utbyggingsavtale Kjoslia 1, 2 og 3 - høring
  Formannskapet har vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtaler i tilknytning til detaljregulering for Kjoslia 1, Kjoslia 2 og Kjoslia 3 ut på høring, i samsvar med plan- og bygningslovens kap. 17. Dette er planer for ny fritidsbebyggelse innen kommunedelplan Veslesetra. Avtalene ...
torsdag 15. mars Gausdal kommune
Utbyggingsavtale OTG Skeikampen - høring
Formannskapet har vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale i tilknytning til detaljregulering OTG Skeikampen ut på høring, i samsvar med plan- og bygningslovens kap. 17. Avtala gjelder gjennomføring og finansiering av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen, slik som gang- og...
torsdag 15. mars Gausdal kommune
Tilskudd til investeringer skiløyper og stier 2018
    RETNINGSLINJER FOR ORDNINGEN Målgruppe for ordninga er lag/foreninger som arbeider med å legge til rette for friluftsliv. Midlene skal gå til varige tiltak/investeringer for å gi et bedre friluftstilbud vedr. stier og løyper for sommer- og vinterbruk. Det kan...
torsdag 15. mars Gausdal kommune
Søkere til stilling som vernepleier ved Follebu skole
Søkerliste til stilling som vernepleier ved Follebu skole er nå klart.
onsdag 14. mars Gausdal kommune
Søkere til lærerstillinger i Gausdal kommune
Søkerliste til lærerstillinger er nå klart. Offentlig søkerliste Det er totalt 39 søkere, 32 kvinner og 7 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Henrikke Aarnes 29 Lillehammer Lektor Ane Bratland 26 Follebu Lærer og spesialpedagog Anne Kari Gutsveen
onsdag 14. mars Gausdal kommune
I Gausdal er hyttene mest verdt – hele 3,7 milliarder
Av eiendommer i Gausdal taksert til nesten 7,2 milliarder, står hyttene for vel halvparten. Formannskapet går inn for å redusere satsen på eiendomsskatt til 5,1 promille.
tirsdag 13. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
En inspirator av de sjeldne får Gausdals første ildsjelpris
Arnhilds Vik blir den første som får ildsjelprisen i Gausdal.
tirsdag 13. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Arnhild Vik får ildsjelprisen
Formannskapet vedtok i dag å tildele den første ildsjelprisen til Arnhild Vik.
tirsdag 13. mars Gausdal kommune
Rådmannen vil redusere eiendomsskatten i Gausdal etter at inntektene blir høyere enn antatt
Det ligger an til at gausdølene skal betale en smule mindre i eiendomsskatt enn forutsatt. Rådmannen foreslår å sette satsen ned fra 5,5 til 5,1 promille.
mandag 12. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Fougner gjør opp for seg etter at de ble tatt for ulovlig overproduksjon: – Vi ønsker ikke belastningen med å skulle gå gjennom dette flere ganger
Svineprodusentene Marit Fougner og Andreas Sann Fougner er innstilt på å gjøre opp for seg etter at de ble tatt for ulovlig overproduksjon av slaktegris. Fougner produserte over en treårsperiode 4.562 slaktegris for mye og må betale 2 millioner til staten.
mandag 12. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Overtok samboerens hobby – nå debuterer han i Finnmarksløpet
Claus Grennes lot seg overtale av samboeren til å flytte til Gausdal fordi hun ville begynne med hundekjøring. Nå har han overtatt spannet, og…
lørdag 10. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Catering i Lillehammer konkurs, massasjestudio starter opp med bilsalg (!) og Skjåk får nytt serveringssted
GD gir det alltid siste nytt fra næringslivet.
fredag 9. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Taket på sauefjøs raste sammen
Taket på et sauefjøs i Svatsum i Gausdal har rast sammen, melder politiet. Det var dyr i fjøset, men alle sauene skal være ute nå,melder…
torsdag 8. mars Gudbrandsdølen Dagningen
Avlyst forestilling - 12.mars
Arrangementet med Per Egil Hegge mandag 12. mars er avlyst på grunn av sykdom.
onsdag 7. mars Gausdal kommune
Søkere til stillingen som driftsleder VVA
Offentlig søkerliste Det er totalt 2 søkere, 2 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Arne Engeland 57 Østre Gausdal Avdelingsleder John Holstad Slåen      52 Vestre Gausdal Prosjekleder/tekniskansvarlig ...
onsdag 7. mars Gausdal kommune
Blådansen
Velkommen til  teaterkåseri, mandag 19 mars kl. 18.30! Blådansen er et uformelt møte med Vidar Sandbeck. Skuespiller John Nyutstumo forteller om livet til denne lune, allsidige karen. Vi får også høre strofer fra hans betydelige forfatterskap, krydret med...
onsdag 7. mars Gausdal kommune
Våren kommer til Skei fjellkirke
GAUSDAL: Noen mener at mars er den første vårmåneden. Likevel er det lite annet enn lysere ettermiddager som minner om våren, på indre Østlandet. Åkke…
tirsdag 6. mars Gudbrandsdølen Dagningen
Noras mor døde av kreft for sju år siden: – Det verste var da hun ikke husket navnet mitt lenger
Onsdag kveld går Nora Olasveen (18) fra Lillehammer rundt med bøsse under Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon «Krafttak mot kreft». Med seg har hun 300 elever fra de videregående skolene på Lillehammer og Gausdal.
tirsdag 6. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Gausdal kommune må gi Tone ny jobb
Sør-Gudbrandsdal tingrett har konkludert med at oppsigelsen av enhetsleder Tone Bood ved det kommunale bofellesskapet Flatland i Gausdal må kjennes ugyldig.
tirsdag 6. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Søkere til stilling som sommervikar innen helse og mestring
Offentlig søkerliste: Det er totalt 64 søkere, 56 kvinner og 8 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Abdikani Mohammed Ahmed 22 Drammen arbeidssøker Abdulrahman Sayrafi 25 Follebu Student Anna Seielstad 16 Svingvoll ...
mandag 5. mars Gausdal kommune
Nytt eiendomsfirma i Lillehammer, Coop-samarbeid og nytt verksted i Gausdal
Mekanisk verksted i Gausdal I Gausdal har Erik Stubberud etablert aksjeselskapet Erik Stubberud Mek.verksted AS med en aksjekapital på 80.000 kroner. Formålet med selskapet…
mandag 5. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Thea (16) vant bronse i hopp-NM
Thea Øihaugen fra Gausdal Skilag hoppet inn en bronse under helgens norgesmesterskap og var med på gullaget til Oppland.
søndag 4. mars Gudbrandsdølen Dagningen
Må kanskje fjerne ulovlig oppsatt brygge i Gausdalsfjellet
En brygge som er satt ulovlig opp i Veslesetervann i Gausdal nordfjell ligger dårlig an.
søndag 4. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Kriminell aften i Gausdal
GAUSDAL: Er du glad li å lese kriminal- og spenningsromaner, har Gausdal folkebibliotek antakelig noe å servere deg i et par kveldstimer mandag 5.…
lørdag 3. mars Gudbrandsdølen Dagningen
Her, i Svatsum, kan du oppdage alt du har av muskler
Apparatene står klare, slik at gausdølene kan reise bomfritt for å oppdage og trene alt de har av muskler. Søndag åpnes et flunkende nytt treningssenter der det var basseng på Svatsum skule.
fredag 2. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
OPPLAND

Søkere til stilling som frisklivsveileder ved Frisklivssentralen
Offentlig søkerliste: Det er totalt 65 søkere, 54 kvinner og 11 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Mary Jorunn Aanstad 57 Vestre Gausdal Sykepeleir Per Buttingsrud Aas-Eng 23 Lillehammer Trener Anders...
fredag 2. mars Gausdal kommune
Sjekk hvilke ordførere som vil ta gjenvalg
Lillehammers ordfører, Espen Granberg Johnsen, takker for seg neste år. GD har spurt de 12 andre ordførerne i distriktet om de tar gjenvalg eller ikke ved neste års kommunestyre- og fylkestingsvalg.
torsdag 1. mars $ Gudbrandsdølen Dagningen
Frisklivssentralen får mer midler til forebyggende helsearbeid: Nå ansetter de flere
Frisklivssentralen Gausdal, Øyer og Lillehammer har fått midler til ny stilling, og søker nå etter frisklivsveileder.
tirsdag 27. februar $ Gudbrandsdølen Dagningen
Dyrud-familien krever Fylkesmannen for millionbeløp
Gerd Thordis Dyrud mistet nesten alt hun eide da hun ble satt under vergemål. Betaler ikke Fylkesmannen erstatning, havner saken i retten.
mandag 26. februar $ Gudbrandsdølen Dagningen
En epoke er over - lensmannskontoret legges ned
Fra 12.03.2018 vil innbyggerne i Gausdal bli ivaretatt av politiet på Lillehammer. Lillehammer politistasjon har åpent mandag – fredag fra kl. 09.00 – 15.00. Du kan også kontakte politiet på telefon 02800. Les mer om politiets tjenester på www.politiet.no Politiet ser fram...
mandag 26. februar Gausdal kommune
Gausdøler på toppen - prøvde seg i kombicross
Andreas Ottesen og Harald Martin Øihaugen er to kombinertgutter med ambisjoner. I Hovedlandsrennet ble det sølv og bronse begge dager.
mandag 26. februar $ Gudbrandsdølen Dagningen
Gausdal – politikk og eiendomsskatt!
 Det er partiene Ap og Sp, med støtte av V og SV, som i mange tiår har hatt den politiske flertallet i Gausdal. Etter påtrykk…
mandag 26. februar Gudbrandsdølen Dagningen
Ulv var trolig hund
En bilfører observerte det hun mener er ulv like ved Nordre Kalstad i Gausdal i går kveld. Men det var trolig hund.
søndag 25. februar $ Gudbrandsdølen Dagningen
Gausdal: Fryktet for minus – gikk 14,1 millioner i pluss
Fjorårets økonomiske resultat i Gausdal ble mye bedre enn fryktet. Det som i høst tydet på minus, ble til en pluss på nesten 14,1 millioner.
onsdag 21. februar $ Gudbrandsdølen Dagningen
Nå slipper de å gå ut for å ringe i Gausdal
Gladmelding fra Olstadgrenda i Gausdal: De har fått telefonforbindelse så de kan ringe fra inne!
tirsdag 20. februar $ Gudbrandsdølen Dagningen
Eiendomsskatt 2018
  Det aller viktigste for deg å sjekke er om taksten er riktig. Alle boliger i Gausdal er retaksert i 2017, for første gang siden 2007.  Er taksten noenlunde lik det du regner med å kunne selge eller kjøpe boligen for, er sannsynligvis eiendomsskatten din riktig....
mandag 19. februar Gausdal kommune
Flere unge satser i jordbruket: – Det er dette vi vil, sier Siv Anett (21) og Tormod (25)
Siv Anett Jakobsen (21) og Tormod Frøyse (25) er i godt selskap når de vil investere i en framtid i jordbruket. Pågangen for å søke midler har økt, særlig blant yngre brukere.
fredag 16. februar $ Gudbrandsdølen Dagningen
Om brevene fra Amerika til Gausdal
 LILLEHAMMER/GAUSDAL: Det var ikke bare fra kysten at nordmenn utvandret til Amerika. For ikke lenge siden kom Linda Stewart med boka "Amerikabrev", som forteller om…
fredag 16. februar Gudbrandsdølen Dagningen
Melding om vedtak - detaljeregulering Volden næringsområde
  Eventuelle klager I henhold til pbl § 12-22 er grunneiere og andre varslet og vedtaket. Dokumentene er også tilgjenglig på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper. Fristen for klage er etter forvaltningsloven § 29 satt til 12.03.2018. Etter...
torsdag 15. februar Gausdal kommune
Finlands ambassadør gjester Gausdal på Nordens dag
Finlands ambassadør Erik Lundberg skal feire etterpålag i Forset Grendahus.
onsdag 14. februar $ Gudbrandsdølen Dagningen
Bil havnet på taket på Dokka - mann og barn kjørt til legevakten for sjekk
Operasjonssentralen ved Innlandet politidistrikt melder at en enslig bil kjørte  av vegen på riksveg 33, Svingvoll, og havnet på taket, rett før klokken 19 onsdag.Barnet…
onsdag 14. februar Gudbrandsdølen Dagningen
Aktivitetsvenn
Todagers kurs for frivillige aktivitetsvenner i Gausdal og omegn. Dato: 3. og 10. april Tid: Kl. 18:00-21:00 Sted: Gausdal Frivilligsentral, Gausdal Arena Påmelding og info: Anne Dina Bjerke på mobil 970 37 766/ 61220421 Innen 26. mars 2018 Kurset er gratis med enkel servering.   Les mer...
tirsdag 13. februar Gausdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAUSDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
OPPLAND

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Bergen Nordland Kjendis Næringsliv Fotboll Østfold Akershus Vestfold Kultur Aust Agder Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mat Troms Mobil Skåne Hässleholm Sport Oslo Buskerud Møre og Romsdal Trøndelag Forsvar Sogn og Fjordane Odda Kalmar Fiske Finnmark Kristianstad Fotball Svedala Oskarshamn Kvinnherad Molde FK Skien Molde Inrikes Kongelig Fredrikstad Get-ligaen Tinn Sandnes USA Karlskrona Karmøy Stabæk Kultur Malmö Rendalen Stavanger Sunndal Svelvik Bolig Eslöv Bamble Musikk Blekinge Motor Barn Sport Poker Elverum Askøy Kragerø Näringsliv Steigen Ringsaker Kongsvinger Tesla Fauske Porsgrunn Lillesand Lyngdal Sørreisa Bodø Politikk Aurskog-Høland Hyllestad Haugesund Meløy Stord Sverige Risør Osterøy Tvedestrand Vestby Bil Kunst Åstorp Grane Nittedal Økonomi Drangedal Trav Tomelilla Hvaler Tynset Håndball Dyr Nesodden Åsnes Mörbylånga Landskrona IK Start Stockholm Trening 17. mai Drammen Lund Narvik Eliteserien Mote Sjakk Vestvågøy Reise Helsingborg Universet Bil Eidskog Lier Ballangen Mandal Båt Vietnam Nordkapp Nord-Korea Kryptovaluta Kristiansand Android Turn Vefsn Salangen Øksnes Fedje Vinje X-games Jølster Hälsa Sund FK Haugesund Sigdal Langrenn Odds BK Trysil Lindås Utrikes Klippan Berlevåg OBOS-ligaen Kvænangen OL Austrheim Staffanstorp Førde Tromsø Friluftsliv Forskning Notodden Nedre Eiker Sarpsborg Grue Tranøy Horten Utsira Tolga Moss Askim Øvre Eiker Vågan Filippinene Tingvoll Larvik Russland Sande Lesja Russ Jakt Svalbard Farsund Sykkel Ålesund Kävlinge Frogn Vitenskap Porsanger Sogndal Modum Ski Lyngen Gjøvik Film Båstad Fjell Vær VM Spill Sölvesborg World Series of Poker Ronneby Aurdal Tana Karasjok Åmli Jevnaker Målselv Menn Hemnes Øygarden Suldal Bromölla Radøy Skiskyting Hörby Meland Kongsberg Forskning Tønsberg Mat Åmot Fitjar Skurup Eurovision Asker Andøy Hammerfest Klatring Bærum Hamar Enebakk Skjervøy Eiker Jönköping Skedsmo Svømming Nord-Odal Kommunesammenslåing Spania Skøyter Olofström Bodø/Glimt Skiptvet Motorsport Norway Cup Stavanger Oilers Stranda Høyanger Alstahaug Time Sauherad Øyer Valle Naustdal Gausdal Rauma Ekonomi Re Brønnøy Selje Moskenes Kviteseid Halden SK Brann Vålerenga Hadsel Halsa Masfjorden Friidrett Gloppen Kvinesdal Nes Landbruk Sandøy Herøy Helse Litteratur Løten Våler Stryn Rana Evenes Tromsø IL Forsand Roing Östergötland Google Askvoll Rosenborg BK Borgholm Østre Toten Hamarøy Klima Åseral Skodje Sørfold Voss Romfart Giske Hockey Arendal Påske Os Mjøndalen IF Karlshamn Fræna Arvika Interiør Volvo FA-cupen Kvæfjord Bundesliga Trollhättan Sola Odal Flora Torsken NHL Årdal Surnadal La liga Nybro Skånland Boksing Træna Birkenes Søgne Nissedal Syria Foto E-sport Jobb Vaksdal Fjaler Polen Eid Viking FK Flekkefjord Leirfjord Tjeldsund Tour of Norway Nesna Vennesla Froland Værøy Svalöv Lenvik Alpint Dovre Kvinner Emmaboda Råde Hole Aure Skisport Trøgstad Teknik Modalen Ås Rømskog Røyken Ishockey Liverpool Gran Kristiansund Eidsberg Sandefjord Hattfjelldal Tysvær
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL