Gausdal
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 23.05.2019
En kan følge kommunestyremøter direkte over internett via våre nettsider og tidligere møter finner en også her. Saksdokumentene til møtet kan leses her.
fredag 14:24 Gausdal kommune
Norovirus Forsettunet
Det er brutt ut omgangssyke med oppkast og diare på Forsettunet. Det er påvist Norovirus som er svært smittsomt.
torsdag 10:03 Gausdal kommune
Søkere til stilling som barnehagelærer ved Forset barnehage
Søkerliste for stilling som barnehagelærer ved Forset barnehage er nå klar.
torsdag 08:48 Gausdal kommune
Varsel om styrtregn i Oppland
Fylkesmannen har sendt ut varsel om styrtregn kommende døgn.
tirsdag 15:14 Gausdal kommune
Godkjente valglister
Valgstyret har godkjent følgende valglister for kommunevalget 2019:
tirsdag 13:14 Gausdal kommune
Ny enhetsleder for barnehage og skole
Ingrid Bøe er tilsatt som enhetsleder for barnehage og skole. Hun har takket ja til stillingen og tiltrer 12.august.
mandag 20:16 Gausdal kommune
Åpent møte om demens mandag 20. mai kl. 19.00 Gausdal folkebibliotek
Hva er demens? Hvordan påvirker demens den som får sykdommen, pårørende og samfunnet? Hva sier ny forskning? V/ spesiallege Bjørn Lichtwarck, SIHF Sanderud. Arr. Gausdal demensforening i samarbeid med Gausdal kommune. Gratis inngang. Enkel servering. Alle velkommen!
mandag 20. mai Gausdal kommune
Stenging av veg
På grunn av utbedring av FV 336 blir strekningen Frøyse – Kankerud stengt for gjennomkjøring fra 20.-24.05.19.
søndag 19. mai Gausdal kommune
OPPLAND

Bibliotekar ved Gausdal folkebibiliotek, vikariat i 60% stilling fra 29.07.19 til 03.07.20
Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenstetilbud.
onsdag 15. mai Gausdal kommune
Danseforestilling
onsdag 15. mai Gausdal kommune
Telefon problemer på legesenteret
Ingen kommer gjennom på hovednummeret til legesenteret. Hvis du trenger akutt hjelp ring legesenterets vakttelefon 974 36 743. Det jobbes med å løse problemet.
fredag 10. mai Gausdal kommune
Velkommen til 17.mai
Gausdal kommune ønsker alle en fin 17.mai. Støtt opp om arrangementene. Program for dagen i Gausdal finner du her.
tirsdag 7. mai Gausdal kommune
Søkere til stilling som enhetsleder for barnehage og skole (barnehage- og skolesjef)
Søkerliste for stilling som enhetsleder for barnehage og skole (barnehage- og skolesjef) i Gausdal kommune er nå klar.
tirsdag 7. mai Gausdal kommune
Meslingevaksine
Helsestasjonen har i en periode hatt tilbud om gratis vaksinering mot meslinger for kommunens innbyggere født i tidsrommet f.o.m. 1960 t.o.m 1969. Tilbudet om vaksine står fremdeles åpent noen uker, men helsestasjonen har nå satt 16.mai som siste dato for bestilling av timer. Bestilling av...
tirsdag 7. mai Gausdal kommune
Avduking av kunstverk
Kunstneren Tore Reich kommer fra Trøndelag og har spesialitsert seg på store treprosjekter. Kunstneren har latt seg inspirere av landskapet, elver og fjell i området, og kunstverket viser hvordan vannet beveger seg - rundt og rundt.  Foruten tre er det også brukt kobber i...
mandag 6. mai Gausdal kommune
Per Husby & Kjetil Skaslien 9. mai kl.19.00 Bødal Bygdahus
  Kjetil Skaslien er kjent for sin spesielle og utradisjonelle bruk av trekkspillets toner. Han har vært akkompagnatør for et utall kjente norske solister. Noen vil hevde at han fremdeles er kjent som den som har verdensrekorden i hurtigspill på...
lørdag 4. mai Gausdal kommune
Temamøte for alle berørt av kreft
torsdag 2. mai Gausdal kommune
Detaljregulering for Veslesetervegen 592 Austlid seter – offentlig ettersyn og høring
Eventuelle uttalelser eller merknader til planen må framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Teknisk enhet, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal - postmottak@gausdal.kommune.no innen 21 juni 2019. Dokumenter:1. Plankart2. Planbestemmelse3. Planbeskrivelse4. Planutvalgets behandling   ...
torsdag 2. mai Gausdal kommune
Leie av Gausdal Arena - sesongen 2019/2020
  Det er stort press på hallene, så oppgi leieformål, aldersgruppe, ønsket dag og klokkeslett når du søker om halltid. Alle kan ikke få sine ønsker oppfylt, men i samråd med idrettsrådet forsøkes de innfridd så langt det er mulig. ...
torsdag 2. mai Gausdal kommune
Søk om midler til aktiviteter og arrangement for barn og unge
Gausdal ungdomsråd kan årlig dele ut kr. 10.000,- til rusfrie aktiviteter og arrangementer. Privatpersoner, grupper og organisasjoner, herunder FAU og elevråd som driver barne- og ungdomsarbeid i Gausdal kan søke. Pengene skal gå til investeringer for barn og ungdom i...
onsdag 1. mai Gausdal kommune
Ny åpningstid servicetorg og sentralbord
På grunn av lunsjavvikling stenges sentralbordet og servicetorget kl. 11.00 - 11.30. Døren til servicetorget vil være åpen slik at det vil være mulig å vente på avtalte timer, besøk, møter m.m.
tirsdag 30. april Gausdal kommune
Formiddagsturer
Vårens første Aktiv i 100-tur er mandag 6. mai. Rundtur fra Berge om Snurrom-Skogheim-Houm-Berge. Oppmøte kl. 10.00 på parkeringsplassen til Gausdal Arena, for samkjøring. Turleder er Inger Mari Prestrud, tlf.: 415 23 883. Alle som har gått litt turer før...
mandag 29. april Gausdal kommune
Invitasjon til felles foreldremøte for foresatte i gausdalsskolen
Foreldre/foresatte er de viktigste voksne i deres barns liv. Derfor er dere også viktige når vi sammen skal utvikle Ung styrke videre i skolene i Gausdal. Kommunalt foreldreutvalg i Gausdal inviterer foresatte til å være med i den utviklingen.
mandag 29. april Gausdal kommune
Mindfull bevegelse i naturen
mandag 29. april Gausdal kommune
Åpen dag 30. april
  Søknadsfrist for opptak av nye elever for skoleåret 2019-20 er 1. juni - søk online her Klikk her for mer informasjon om kulturskolen. Hvis du har spørsmål om undervisningen eller instrumentene ta kontakt med rektor Gjertrud E. Strømme tlf. 926...
torsdag 25. april Gausdal kommune
Inspirasjonskurs om hverdagsglede
Frisklivssentralen holder inspirasjonskurs om hverdagsglede. Ment til nytte for deg som trenger litt påfyll og ønsker noen endringer i eget liv.
tirsdag 23. april Gausdal kommune
Sentralbordet har tekniske problemer
Hvis du ikke kommer gjennom kan du forsøke å ringe direkte. For de fleste ansatte finner du direktenummeret her.
tirsdag 23. april Gausdal kommune
Årsmelding 2018
På Framsikt finner du årsmelding for 2018 med årsberetning og regnskap.
tirsdag 16. april Gausdal kommune
Åpningstider i påsken
  Servicetorget og kommunehuset  tlf. 61 22 44 00 mandag 15. og tirsdag 16. april kl. 09.00 - 15.00 onsdag 27. april kl. 0900 - 1200 Legesenter  tlf. 61 25 66 00  mandag 15. og 16. tirsdag kl. 08.00 - 15.00 - kun akuttimer onsdag 17. april kl. 08.00 - 12.00...
lørdag 13. april Gausdal kommune
Nytt vertskap søkes
fredag 12. april Gausdal kommune
Ledig stilling som prosjektleder
onsdag 10. april Gausdal kommune
Johs Harviken får ildsjelprisen
Det er gitt følgende begrunnelse for tildelingen:  Johs Harviken har i mange år vært en aktiv person innen idrett- og friluftsliv, både for unge og voksne. Harviken har hatt ulike roller, både som administrator, trener og pådriver innen ulike aktiviteter. To...
tirsdag 9. april Gausdal kommune
Boring på Segalstad Bru
Arbeidet vil starte 23.april og skal ferdigstilles senest 26.april. Arbeidet vil pågå hele dagen, også på ettermiddag og kveld. Vi beklager de støyproblemer dette kan medføre for de som er i nærområdet.
tirsdag 9. april Gausdal kommune
OPPLAND

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019
Ved fristens utløp, 1.april kl. 12.00, var det innmeldt fem listeforslag til kommunestyrevalget 2019.
mandag 8. april Gausdal kommune
Endring av detaljreguleringsplan OTG Skeikampen - offentlig ettersyn og høring
 Gausdal kommunestyre behandla i sak 10/19 den 21.02.2019 klager på vedtak av detaljreguleringsplanen OTG Skeikampen. Vedtaket legges ut til offentlig høring med høringsfrist 29.05.2019.
mandag 8. april Gausdal kommune
Søkere til stilling som oppmålingsingeniør
Det er 7 søkere, 2 kvinner og 5 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Andreas Frydenlund-Rasmussen 26 Kleppestø Arbeidssøker Bente Rønningen 47 Brandbu Tilkallingsvikar Bjørn Skog 20 Follebu Student Caroline...
mandag 8. april Gausdal kommune
Tilskudd til ungdom i sommerjobb
Gausdal kommune ønsker å stimulere til sommerjobber for innenbygdsboende ungdom som er 16 og 17 åringer, og gir derfor bedrifter/gardbrukere som ansetter disse mulighet for å søke om økonomisk tilskudd. Hele potten er nå tildelt. Det er fortsatt anledning til å...
tirsdag 2. april Gausdal kommune
Varsel om oppstart av planarbeid - Steinslia næringsområde
Gausdal kommune ønsker å regulere et område på ca 125 daa ved Steinegruva til næringsområde. Frist for innspill: 03.05.2019
tirsdag 2. april Gausdal kommune
Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for "Fjerdumskogen boligfelt"
Gausdal kommune ønsker å regulere «Fjerdumskogen boligfelt», dette er et område på ca 75 daa ved Fjerdumsmoen. Frist for innspill: 03.05.2019
tirsdag 2. april Gausdal kommune
VIKTIG MELDING til alle som er født fra og med 1960 til og med1969
 Alle  som er født i tidsrommet 1960 - 1969 oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen snarest mulig for vaksinering.
mandag 1. april Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 28.03.2019
En kan følge kommunestyremøter direkte over internett via våre nettsider og tidligere møter finner en også her. Saksdokumentene til møtet kan leses her.
fredag 29. mars Gausdal kommune
Møteinvitasjon
Onsdag 10. april kl. 19.00 inviteres det til møte med frivillige lag og foreninger i kommunen. Møtet er også åpent for andre interesserte.
fredag 29. mars Gausdal kommune
Nytt sti- og løypekart over Gausdal
  Kartet er laget for Topptrimmere og alle andre turgåere/skiløpere. Du finner også alle turene fra Turboka DNT på kartet. Gausdal er stort, derfor er kartet laget i målestokk 1: 60.000. Det er likevel et svært nøyaktig, med lengdeangivelser på alle turer - 28...
torsdag 28. mars Gausdal kommune
Infomøte om rundballer og plast
Plast på avveie har fått økende fokus. Det største, og mest synlige forbruket av plast i landbruket er rundballeplast. Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen og faglaga i landbruket inviterer derfor til et møte om lagring av rundballer og bruk & kast av plast. På grunn av...
torsdag 28. mars Gausdal kommune
Astrid Johnsen Friksen og Ottar Friksens legat
Gausdal kommune arvet i 2015 midler fra boet etter Astrid Johnsen Friksen og Ottar Friksen.  Midlene skal gå til fremme av sang og musikkinteresser i Follebu krets og det er opprettet en stiftelse med eget styre
onsdag 27. mars Gausdal kommune
Kurs for blivende foreldre
Venter dere barn? Nå tilbyr helsestasjonen foreldreforberedende kurs for dere med termin fram til 15. juli 2019.
onsdag 27. mars Gausdal kommune
Søkere til stilling som arkivleder
Søkerliste for stilling som arkivleder i Gausdal kommune er nå klar.
tirsdag 26. mars Gausdal kommune
Innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2019
Frist for å levere listeforslag er 31. mars kl 1200. I 2019 faller 31. mars på en søndag. I henhold til valgloven §15-5, skal frister som faller på en lørdag eller helligdag utsettes til påfølgende hverdag. Det innebærer at listeforslag må være...
fredag 22. mars Gausdal kommune
Åpen kirke
Vi mistet en av våre ungdommer i går. Hvis du trenger noen å være sammen med, så holder Vestre Gausdal kirke åpent i kveld, tirsdag 19.mars kl. 18.00 - 19.00. Psykososialt kriseteam vil være tilstede på Forset Grendahus kl. 17.30 - 20.00. 
tirsdag 19. mars Gausdal kommune
Kunsten å mestre livet - når hodet halter
Jan Schwencke fikk hjerneslag i 2009, 52 år gammel. Usynlige følger gjorde det vanskelig for ham å komme tilbake til sin tidligere hverdag. Så han bestemte seg for at han skulle frem. Hvor? Det visste han ikke, men han håpet å finne «den nye Jan» underveis....
mandag 18. mars Gausdal kommune
Tilskudd til investeringer skiløyper og stier 2019
Tilskuddet skal brukes til investeringer til utbedring av skiløyper, turstier og sykkelstier. Det skal søkes via elektronisk søknadsskjema innen 20. april.
onsdag 13. mars Gausdal kommune
Utfordringer med støy på Segalstad Bru
En del av innbyggerne ved Segalstad Bru har i lengre tid vært plaget av støy fra industriområdet i kommunesenteret. Det oppleves at støyen har blitt kraftigere og driftstidene lengre etter at den nyeste produksjonslinjen ved Gausdal Bruvoll kom i drift. Gausdal kommune har hatt en...
fredag 8. mars Gausdal kommune
Regnskap 2018
Gausdal kommune sitt årsregnskap for 2018 ble avlagt og oversendt revisor fredag 22. februar 2019.
onsdag 6. mars Gausdal kommune
Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Engjom
Planutvalget vedtok den 21.09.2018 i sak 60/18 i henhold til §12-8 og § 12-9 å sende planprogram for «detaljreguleringsplan for Engjom» ut på høring og offentlig ettersyn, samtidig varsles det oppstart av planarbeidet.
mandag 4. mars Gausdal kommune
Detaljreguleringsplan Myra
Planutvalget vedtok den 21.09.2018 i sak 61/18 i henhold til §12-8 og § 12-9 å sende planprogram for «detaljreguleringsplan for Myra» ut på høring og offentlig ettersyn, samtidig varsles det oppstart av planarbeidet.
mandag 4. mars Gausdal kommune
På Havets bunn
Kulturskolen setter opp syngespillet På havets bunn. Syngespillet handler om kong Neptun og sjøheksa Medusa; den skumle menneskemaneten og om alle vennene kong Neptun har nede i havdypet. Det er en glede å presentere Margrethe Røed fra Nrk Super som forteller. Medvirkende er sangelever,og...
mandag 4. mars Gausdal kommune
Søkere til stilling som leder for landbrukskontoret i Lillehammerregionen
Søkerliste for stilling som leder for landbrukskontoret i Lillehammerregionen er nå klar.
mandag 4. mars Gausdal kommune
Søkere til stilling som fiolinlærer ved kulturskolen, fast 20% stilling
Søkerliste for stilling som fiolinlærer ved Kulturskolen er nå klar.
mandag 4. mars Gausdal kommune
OPPLAND

Offentlig ettersyn eiendomsskatt 2019
Eiendomsskattelistene for 2019 ligger nå ute til offentlig ettersyn. Listene inneholder adresse, matrikkel-enhet, takst, skattegrunnlag og beregnet skatt. Skattelistene vil bli liggende ute til offentlig ettersyn i perioden 28.02.19-22.03.19.
onsdag 27. februar Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 21.02.2019
På grunn av tekniske problemer ble ikke møtet overført via web. Saksdokumentene til møtet kan leses her.    
mandag 25. februar Gausdal kommune
Kommunale fakturaer
Kommunale fakturaer er nå sendt ut. Har du problemer med eFaktura, Vipps eller andre elektroniske tilganger til fakturaene? Vi har laget litt informasjon som forhåpentligvis kan være til hjelp.
fredag 22. februar Gausdal kommune
Utdeling av tilgjengelighetspris til Fjerdum barnehage og skole
Norges Blindeforbund Oppland fylkeslag har tildelt Tilgjengelighetsprisen 2018 til Fjerdum barnehage og skole. Utdelingen skjedde i forbindelse med kommunestyrets møte 21.februar.
torsdag 21. februar Gausdal kommune
Tekniske problemer
På grunn av tekniske problemer blir ikke kveldens møte i kommunestyret overført. Vi beklager dette.
torsdag 21. februar Gausdal kommune
Data drop-in
Tidligere så har Frivilligsentralen hatt to årlige datatreff for de som trenger bistand og veiledning med PC, nettbrett eller telefon. Etter vinterferien så prøver vi noe nytt, så fra og med onsdag 6. mars kan man nå bare stikke innom frivilligsentralen hver onsdag mellom kl....
onsdag 20. februar Gausdal kommune
Skøytekveld på Gausdal Arena
Det var andre gang det ble arrangert skøytekveld, et samarbeid mellom Gausdal kommune, Gausdal videregående skole og LIONS. Fra kl. 17-18 var banen delt i to, slik at man kunne prøve seg på curling eller bare gå fritt. Det kom mange barn som prøvde seg på...
fredag 15. februar Gausdal kommune
Revidering av bestemmelser om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker
Gausdal kommune innførte i 2005 bestemmelsene i forurensingsforskriftens kapittel 1 om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker over 3200 liter. Nå foreslås det å innføre forskriften også for tanker under 3200 liter. Planutvalgets behandling...
fredag 15. februar Gausdal kommune
Fylkesmannen kommer til Gausdal
Fylkesmannen blir tatt imot i kommunestyresalen til lunsj med lokal mat. Programmet for dagene blir folkehelseprosjeket  "Ung styrke" og elevtjenesten "Sammen får vi det til". Fylkesmannen skal også besøke Fjerdum skolen. Vi ønsker Fylkesmannen med følge...
mandag 11. februar Gausdal kommune
Gausdal og Øyer sin lokale UKM-kveld
Lørdag var ungdom fra Gausdal og Øyer samlet i Gausdal kulturhus for å vise sine kunstneriske uttrykk. 47 unge deltok, fordelt på ti sceneinnslag og seks visuelle kunstinnslag. Tre sceneinnslag og to visuelle kunstuttrykk gikk videre til UKM sin fylkesfestivalen i april.
lørdag 9. februar Gausdal kommune
Invitasjon til skrivekonkurranse for unge skribenter og skrivelystne
torsdag 7. februar Gausdal kommune
Barnehage og SFO
Velkommen som søker til barnehage og/eller SFO i Gausdal for året 2019/2020. Logg inn på vårt elektroniske skjema her.  
torsdag 7. februar Gausdal kommune
Undersøkelse om hvor mange som blir syke av drikkevannet
Gausdal kommune anbefaler at alle som har fått henvendelsen svarer på undersøkelsen. Dette vil gi oss viktige informasjon om drikkevannet i kommunen. Folkehelseinstituttet sier blant annet følgende om undersøkelsen: I Norge har vi godt og trygt drikkevann. Likevel får...
onsdag 6. februar Gausdal kommune
Søkerliste til stilling som leder for landbrukskontoret i Lillehammer - regionen
Det er 2 søkere, 2 menn. Navn Alder Bosted Nåværende stilling Øystein Lauen 56 Lillehammer Seniorrådgiver(teamleder) Øystein Jorde 40 Tretten Jordbruksrådgiver
onsdag 6. februar Gausdal kommune
Tilskuddsportalen
I desember 2018 inviterte vi lag og organisasjoner i Gausdal til en undersøkelse om Tilskuddsportalen. Vi ønsket en tilbakemelding på hvor mange som har tilgang, hvor mye den er i bruk og hvor mange som får tilskudd ved å benytte seg av den.
tirsdag 5. februar Gausdal kommune
Velkommen til skøytekveld!
Den 14. februar arrangerer Gausdal kommune i samarbeid med Gausdal videregående skole og LIONS Kvitsymra skøytekveld.
tirsdag 5. februar Gausdal kommune
Fra møte i kommunestyret i Gausdal 24.01.2019
Kort om sakene og resultatet av behandlingen: Referatsaker. Fra regionrådets møte 07.12.18. Saksdokumentene fra møtet finner du her. Protokoll fra møte i kontrollutvalget 05.12.18. Saksdokumentene kan leses her. Kontrollutvalgets årsplan for 2019. Møte mellom...
lørdag 26. januar Gausdal kommune
Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal Avisa Nordland Gausdal Gudbrandsdølen Dagningen Gausdal
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAUSDAL

OPPLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL