Midtre Gauldal
Varsel om oppstart - Folstad steinbrudd
Varsel om oppstart - Folstad steinbrudd Tore Wolden 20. november 2017 Det varsles oppstart av planarbeid i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Folstad steinbrudd. Forslag til planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Dokumenter ...
mandag 13:43 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget
torsdag 14:19 Midtre Gauldal kommune
Bestill legetime på nett
Bestill legetime på nett Legekontoret oppfordrer de som har fastlege ved Midtre Gauldal legekontor, til å benytte www.besøklegen.no ved timebestilling og reseptfornyelse. Enkel pålogging med kode på mobil. Tore Wolden 14. november 2017 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
tirsdag 14. november Midtre Gauldal kommune
Kommunestyremøte 16. november utgår
Kommunestyremøte 16. november utgår Tore Wolden 9. november 2017 Årsaken er få saker. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 9. november Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Hundåslåtten hyttefelt
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Hundåslåtten hyttefelt Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 4 des 2017. De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv. 13A, 7047 Trondheim tlf.815 59 980, Fax 73 80 12 01, ellen.moe@allskog.no  Tore...
onsdag 1. november Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Internasjonalt råd
Åpent møte i Internasjonalt råd Sakspapirene kan du se under lenka Politikk i toppmenyen. Tore Wolden 1. november 2017 Det er møte for Internasjonalt råd den 6. november kl 15:00 på Rådhuset. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
onsdag 1. november Midtre Gauldal kommune
Handlingsprogram med økonomiplan 2018 - 2021
Handlingsprogram med økonomiplan 2018 - 2021 Se forslaget her. Tore Wolden 30. oktober 2017 Handlingsprogram med økonomiplan 2018 - 2021 ble behandlet i kommunestyremøte 26. oktober. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 30. oktober Midtre Gauldal kommune
Planprogram for Kommunedelplan Støren - Høring og offentlig ettersyn
Planprogram for Kommunedelplan Støren - Høring og offentlig ettersyn Planarbeidet vil blant annet ha et særskilt fokus på: Gode kollektivtilbud/knutepunktutvikling  Ny utvikling i Engan pga. Norsk Kyllings vedtak om flytting ut av området Videreutvikling i forbindelse med...
onsdag 25. oktober Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Åpent møte i Kommunestyret
Åpent møte i Kommunestyret Saker til behandling: 63/17 Månedsrapport pr september 64/17 Finansrapport 2 65/17 Søknad om permisjon fra verv - Ingvild Sunnset 66/17 Reguleringsplan Soknesleir - sluttvedtak Sluttbehandling av reguleringsplan for Soknes barnehage og boligområde. ...
tirsdag 24. oktober Midtre Gauldal kommune
Tilbud om gratis HPV- vaksine til unge kvinner
Tilbud om gratis HPV- vaksine til unge kvinner Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes et virus som heter humant papillomavirus (HPV). HPV smitter ved seksuell aktivitet og er svært vanlig. Vaksinasjon får du ved Midtre Gauldal Helsestasjon: ONSDAG 15 NOVEMBER KL 13.00-15.30 FREDAG 17...
torsdag 19. oktober Midtre Gauldal kommune
TV-aksjonen NRK 2017
TV-aksjonen NRK 2017 Ta godt i mot bøssebærerene når de kommer. Les mer om aksjonen her.   Tore Wolden 19. oktober 2017 Søndag 22. oktober er det tid for årets TV-aksjon. I år går den til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og...
torsdag 19. oktober Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av vedtatt plan - mindre endring av Hyllbekklia hyttefelt
Kunngjøring av vedtatt plan - mindre endring av Hyllbekklia hyttefelt Planforslaget er en mindre endring av en detaljregulering der det er gjennomført grensejusteringer, endre på noen av tomtenes plassering, ny parkeringsplass, justert trase og utvidelse av areal. Det er kun gjort endringer i...
onsdag 18. oktober Midtre Gauldal kommune
Planprogram for Støren Massedeponi er fastsatt
Planprogram for Støren Massedeponi er fastsatt Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 og kommunestyrevedtak datert henholdsvis 30.05.2016 (sak 44/16) og 04.05.2017 (sak 26/17) ble det vedtatt igangsetting av reguleringsplanarbeid for Massedeponi Støren Næringsområde...
onsdag 18. oktober Midtre Gauldal kommune
Årets influensavaksine er kommet
Årets influensavaksine er kommet Tore Wolden 17. oktober 2017 Vaksinering ved Midtre Gauldal legekontor onsdag 01.11.2017 kl 8.30-14.00 Alle andre dager setter vi vaksine ved oppmøte. Kommuneoverlegen Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
tirsdag 17. oktober Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av vedtatt plan - reguleringsplan E6 Korporals bru - Prestteigen
Kunngjøring av vedtatt plan - reguleringsplan E6 Korporals bru - Prestteigen Planforslaget er en detaljregulering med hovedsakelig veg (E6) som hovedformål. Planområdet viser ny E6 fra Korporals bru og fram til sørvest for Prestteigen. Planen viser i tillegg til ny 2-felts E6 med...
mandag 16. oktober Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering for Hovsmoen Stadion til offentlig ettersyn
Detaljregulering for Hovsmoen Stadion til offentlig ettersyn Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for å oppgradere eksisterende anlegg med kunstgressdekke på utvendig spilleflate, samt oppføring av en innendørs arena tilrettelagt for ulike typer fysisk aktiviteter...
torsdag 12. oktober Midtre Gauldal kommune
Kommundelplan Enodd - Begrenset høring
Kommundelplan Enodd - Begrenset høring Kommunestyret har i møte den 30.05.2016 (sak 39/16), vedtatt at Kommunedelplan Enodd (planid.16482015004) skal endres og derfor må planen legges ut til offenlig ettersyn og sendes på begrenset høring i medhold av plan- og bygningslovens §...
tirsdag 10. oktober Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - reguleringsplan for Nedre Nyhuslia Boligfelt
Vedtatt plan - reguleringsplan for Nedre Nyhuslia Boligfelt Planforslaget tar utgangspunkt i å tilrettelegge for en ny eneboligtomt på området som opprinnelig var regulert til offentlig friområde. Videre har deler av opprinnelig boligområde B20 blitt omdisponert til offentlig...
onsdag 4. oktober Midtre Gauldal kommune
Kommunedelplan Singsås – Forsetmo – Begrenset høring angående areal til grav- og urnelund
Kommunedelplan Singsås – Forsetmo – Begrenset høring angående areal til grav- og urnelund Hele planforslaget har tidligere vært på høring i perioden 15.12.2015 – 08.02.2016 samt i perioden 12.07.2017 – 24.08.2017. Nåværende høring vil...
onsdag 4. oktober Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 til offentlig ettersyn
Detaljregulering for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 til offentlig ettersyn Detaljregulering for Soknes 1 og Kalvtrøa 6. Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for boligbygging på Støren. Eiendommene gbnr 45/42 og 45/1/F52 ønskes regulert til boligbebyggelse med...
mandag 25. september Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kommunestyret
Åpent møte i Kommunestyret 47/17 Politisk styringsstruktur Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kommunestyret legger fram sin rapport med forslag til endringer i den politiske styringsstrukturen i Midtre Gauldal kommune. 48/17 Sluttbehandling Nedre Nyhuslia Sluttbehandling av reguleringsplan for...
fredag 22. september Midtre Gauldal kommune
Fagdag - Klimasmart drenering
Fagdag - Klimasmart drenering Kl. 11:00 Velkommen og åpning (ute) Velkommen Orientering om lysimeteret på Kvithamar – registreringer som er nyttige for den trønderske bonden. Johannes Deelstra, NIBIO Om prosjektene ’Klimasmart drenering’ og ‘Dreneringskriterier og...
onsdag 20. september Midtre Gauldal kommune
Norskprøver desember 2017
Norskprøver desember 2017 Norskprøve muntlig : 5. desember Norskprøve skriftlig : 6. desember Prøven avholdes på rådhuset for alle som bor i kommunen. Priser: Muntlig norskprøve : kr 700 Skriftlig norskprøve : kr 700 Delprøve (skiftlig) : kr 300 For...
tirsdag 19. september Midtre Gauldal kommune
Stenging av kommunal vei
Stenging av kommunal vei Tore Wolden 18. september 2017 Kommunal veg (KV 20 hp1-hp5502) stenges mellom Kjelden - Bonesvoll/Haugen fra tirsdag morgen 19.09.2017 kl. 07.00 til torsdag 21.09.2017 kl.12.00. Omkjøring via Kotsøy (FV631). Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 18. september Midtre Gauldal kommune
Idédugnad - kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Idédugnad - kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Møtet avholdes torsdag 21. september kl. 19 – 21, på rådhuset på Støren. Dagsorden for kvelden: Velkommen Gjennomgang av arbeidet med planen så langt Gruppearbeid Avslutning/oppsummering ...
fredag 15. september Midtre Gauldal kommune
Praktisk kurs i prosjektering og planlegging av små avløpsanlegg
Praktisk kurs i prosjektering og planlegging av små avløpsanlegg Dag 1: Fokus på valg av renseløsninger ut fra ulike naturgrunnlag, tips og råd i forbindelse med etablering av renseløsninger, søknadsprosess og regelverk. Denne dagen blir en ren teoridag. Dag 2: Hele...
mandag 11. september Midtre Gauldal kommune
Hovedinngangen på sykehjemmet stengt
Hovedinngangen på sykehjemmet stengt Mandag 11.09. vil det bli en noe begrenset tilgang, da det allerede da skal utføres noe gravearbeid foran hovedinngangen.  Dette vil si at vi må ta i bruk den gamle hovedinngangen i første etasje f.o.m. 12.09.17 Det er bestilt en ny...
mandag 11. september Midtre Gauldal kommune
Grunnkurs i hvordan starte bedrift
Grunnkurs i hvordan starte bedrift Kurset går over 4 kvelder á 4 timer. Egenandel for deltakerne er kr.1000,- Første kurskveld for Oppdalsregionen er 5.oktober.  Kurset er for folk i Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal. Kurset arrangeres av Proneo og Innovasjon Norge i samarbeid med...
tirsdag 5. september Midtre Gauldal kommune
Behov for ledige leiligheter på Støren
Behov for ledige leiligheter på Støren   Midtre Gauldal kommune og NAV samarbeider for å hjelpe de som mistet boligen sin i brannen på Støren. Det er behov for 3 leiligheter sentralt på Støren med 2-3 soverom for privat leie. Permanente løsninger.   ...
mandag 31. juli Midtre Gauldal kommune
Behov for hjelp og bistand etter brannen på Støren
Behov for hjelp og bistand etter brannen på Støren   Kommunen har opprettet et kontaktpunkt i Størenhallen for mottak av utstyr fra de som ønsker å hjelpe og bidra med ting til de som er berørt av brannen. Det er behov for f. eks. ytterklær, sko,...
mandag 31. juli Midtre Gauldal kommune
Informasjon om brann i kommunale leiligheter på Fredheim
Informasjon om brann i kommunale leiligheter på Fredheim Kosberg 29. juli 2017 Ca kl. 15 lørdag ettermiddag brøt det ut brann i Fredheimboligene. Brannen resulterte i at beboere og nærmeste naboer måtte evakueres. Utover at leilighetene er totalt nedbrent er noen biler totalskadd....
lørdag 29. juli Midtre Gauldal kommune
Beboerparkering
Beboerparkering admin 27. juli 2017 Vegtrafikkloven Parkeringsforskriften Beboerparkering eller boligsoneparkering er en ordning som sikrer beboerne i et visst område parkeringsplass på gateplan. Bor du i et område som har beboerparkering, kan du søke kommunen om et beboerkort. Du...
torsdag 27. juli Midtre Gauldal kommune
Stortings- og sametingsvalget 2017
Stortings- og sametingsvalget 2017 Tore Wolden 22. juni 2017 Mandag 11. september er valgdag i Norge. I Midtre Gauldal holder valglokalene i tillegg åpne to timer søndag 10. september. Nedenfor finner du viktig informasjon om valget i Midtre Gauldal. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) ...
torsdag 22. juni Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Skogplanting - tilskudd
tirsdag 9. mai Midtre Gauldal kommune
Helsefremmende hjemmebesøk
Helsefremmende hjemmebesøk admin 9. mai 2017 Pasient- og brukerrettighetsloven Helse- og omsorgstjenesteloven Folkehelseloven Helsefremmende hjemmebesøk er et tilbud til friske hjemmeboende eldre som ikke har andre tjenester fra kommunen. Målet med besøket er at eldre skal leve et...
tirsdag 9. mai Midtre Gauldal kommune
Støtte til pårørende
Støtte til pårørende admin 2. mai 2017 Spesialisthelsetjenesteloven Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? Pasient- og brukerrettighetsloven Pårørendes rettigheter Helsepersonelloven Helse- og omsorgstjenesteloven Når barn blir...
tirsdag 2. mai Midtre Gauldal kommune
Nytt søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
Nytt søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Første søknadsfrist er 15. mai, og da er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Du kan søke fra og med 1. mai, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å...
fredag 28. april Midtre Gauldal kommune
Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold - i korte trekk
Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold - i korte trekk Å spise handler om mer enn å stoppe murringen i magen. God mat og gode måltider gjør at vi kan leke og lære. God mat og gode måltider gjør at vi kan løfte tungt og tenke hardt. God mat og gode...
tirsdag 21. mars Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldal kommune satser på lederutvikling
Midtre Gauldal kommune satser på lederutvikling Kommunen har en klar oppfatning av at lederutvikling vil være viktig for tjenesteytinga framover - både i kvalitet og omfang.  God ledelse er av avgjørende betydning for å skape gode koordinerte, helhetlige helse- og...
onsdag 15. mars Midtre Gauldal kommune
Gjødsling av skog - tilskudd
onsdag 15. mars Midtre Gauldal kommune
Dette er en hendelse
Dette er en hendelse admin 15. desember 2016 Curabitur laoreet ligula eget accumsan ornare. Maecenas ut magna vel quam dignissim varius. Nunc tortor eros, molestie sed consequat quis, ultrices sed risus. Sed consectetur arcu in quam consectetur, vitae semper augue congue. Nam sapien velit, viverra et odio ut,...
15. desember 2016 Midtre Gauldal kommune
Bostøtte
Bostøtte admin 24. november 2016 Bostøtte - Husbanken Personvern (Husbanken) Forskrift om bustøtte Forvaltningsloven Slik søker du bostøtte, elektronisk Lov om bustøtte (bustøttelova) Bostøttekalkulator Bostøtte kan du søke hvis...
24. november 2016 Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Aust Agder Kjendis Get-ligaen Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Oppland Hedmark Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Kultur Troms Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Fiske Mobil Halloween Kvinnherad Reise Mat Helse Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Grue Svalbard Finnmark Bolig Tesla Fotball Sport Kultur Landbruk Vær Jul Håndball Östra Göinge Inrikes Litteratur Film Suldal Sverige Helsingborg Vestby Motor Kunst Musikk Spill Malmö Båt Forskning Forsvar Odda Boksing Trav Masfjorden Kongsvinger Hässleholm Hockey Landskrona Ishockey Svelvik Mote Brexit Arendal Trening Odds BK Holmestrand Fedje Russland Bil Polen Lund Osterøy Valg Risør Stavanger Tour of Norway NM Askøy Sjakk Nord-Korea Lillesand Trondheim Bærum Seljord Agdenes Eidfjord Sykkel Os Tjøme Øvre Eiker Verdal Mandal Stockholm OL Astronomi Musik Karmøy Kristianstad Jobb Svømming Vestre Slidre Langrenn VM Tinn Fjell Barn Sørreisa Skiskyting Molde Fredrikstad Premier League Stord Tyskland NHL Kommunesammenslåing Kongelig Emmaboda Gloppen Tønsberg Politikk Ledare Poker Selje Alta Moss Skellefteå Harry Potter Menn Nedre Eiker Evenes Tour de France Jakt Skøyter Tvedestrand Norway Cup Vinje Vellinge Kävlinge Israel Sandnes OBOS-ligaen Ringsaker Holtålen Russ Streik Porsgrunn Rauma Austrheim Sund Kampsport Steinkjer Aurdal Klatring Mercedes-Benz Notodden SK Brann Nes Tomelilla Midsund Universet Klima Europa League Jevnaker Meland Lenvik Porsanger Hadsel Eidsberg Fitjar Rosenborg BK Alpint Android Dovre Radøy Ås Motorsport Volda Haugesund USA Drammen Snowboard Narvik Røros Andøy Viking FK Åstorp Kina Tromsø IL Eslöv Näringsliv Kvænangen Kristiansand Måsøy Bremanger Halden Hopp Nissedal Nannestad Vevelstad Trysil Lier Ullensvang Tana Nybro Frankrike Gjøvik Svedala Voss Lyngdal
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL