Midtre Gauldal
Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner
Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner 93 000 kvinner har tatt første dose. Hvis du/dere ønsker vaksinen må første dose av tre vaksiner satt før desember 2018. Nærmere informasjon finner du på fhi.no  Vaksinasjon får du ved Midtre Gauldal...
mandag 12:55 Midtre Gauldal kommune
Statens vegvesen avholder informasjonsmøte om bygging av ny E6
fredag 10:50 Midtre Gauldal kommune
Vedtatte veinavn
Vedtatte veinavn Midtre Gauldal kommune v/ Navnekomiteen vedtok 7. september 2018 følgende adressenavn.  Tilrådingen fra Stedsnavntjenesten finner du her. Stedsnavntjenesten gir råd om skrivemåte etter norske rettskrivingsprinsipper, og med utgangspunkt i lokal uttale...
mandag 17. september Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret
Åpent møte i kommunestyret Disse sakene skal behandles: Forvaltningsrevisjonsrapport om mobbing i grunnskolen Kontrollutvalget har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om mobbing i grunnskolen. Denne legges nå fram for kommunestyret Halvårsrapport 2018 Halvårsrapport 2018 gir...
mandag 17. september Midtre Gauldal kommune
Bli med og forme Midtre Gauldal for framtida!
Bli med og forme Midtre Gauldal for framtida! Samskapende politikk oppstår når innbyggerne inviteres til å bli med de folkevalgte på politisk verksted. Gjennom innspill og gruppearbeid skal innbyggere og politikere sammen ta ut veien til framtida. Kom til GSK torsdag 20. september! ...
torsdag 13. september Midtre Gauldal kommune
Evening course in Norwegian for beginners
Evening course in Norwegian for beginners The course starts 23th of September and lasts until 12th of December. Price: 3300 NOK (teaching materials included). Place and time: Gauldal School and Cultural Center (GSK) from 18.00 – 20.45 on Wednesdays. If you want to enroll please do so before 19th of ...
mandag 10. september Midtre Gauldal kommune
Bassengtrening for gravide
Bassengtrening for gravide Treningen blir veiledet av fysioterapeut. Hver tirsdag framover, kl.14.  Tore Wolden 10. september 2018 Tirsdag 18.september starter bassengtrening for gravide opp igjen. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 10. september Midtre Gauldal kommune
Opplæring for beboere i asylmottak
Opplæring for beboere i asylmottak admin 7. september 2018 Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere Introduksjonsloven Forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven Asylsøkere skal få opplæring i norsk og i norsk kultur og norske verdier. Det er...
fredag 7. september Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Åpent møte i Kontrollutvalget
torsdag 6. september Midtre Gauldal kommune
Adresseringsprosjektet
Adresseringsprosjektet Uttalelsene er videresendt til navnekonsulentene i Stedsnavntjenesten, som har 2 mnd. høringsfrist for å gi Statens kartverk tilråding om skrivemåten. Kommunen vil etter hvert bli orientert om skrivemåten Kartverket vedtar for gårds- og bruksnavn og...
torsdag 6. september Midtre Gauldal kommune
Det er møte i Navnekomiteen 7. september kl 12.30
Det er møte i Navnekomiteen 7. september kl 12.30 Tore Wolden 6. september 2018 Vedtak av adressenavn for 17 parseller, hovedsakelig fylkesveier og E6. Fylkesveiene gjennom Vagnildgrenda, Forbygda og Talsnesgårdene avventes pga pågående navnesaker. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 6. september Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - reguleringsplan Småvollan park
Vedtatt plan - reguleringsplan Småvollan park Kommunestyret har i møte den 14.06.2018 vedtatt følgende plan i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12: Reguleringsplan Småvollan park. Planen legger til rette for etablering av boliger i form av boligblokk og annen...
tirsdag 4. september Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Formannskapet
Åpent møte i Formannskapet Søknad om økonomisk støtte til utvidelse av Skomakerbrua - Håkkådalen Håkkådalsveien Øvre (veilaget) søker om støtte fra Midtre Gauldal kommunes næringsfond for å utvide brua og derved øke...
mandag 3. september Midtre Gauldal kommune
Folkemøte om stor militærøvelse i vårt distrikt
Folkemøte om stor militærøvelse i vårt distrikt Totalt 40 000 soldater og 10 000 tunge militære kjøretøy vil prege landsdelen i oktober og ukene før og etter.  Midtre-Gauldal vil også få sin del av de militære gjestene når...
mandag 3. september Midtre Gauldal kommune
Til søkere om tilskudd til sykdomsavløsning
Til søkere om tilskudd til sykdomsavløsning Etter planen vil rutinene for søknad om tilskudd til sykdomsavløsning endres fra 15 august. Foretak må registrere søknad om tilskudd i Altinn og foretak får også svaret med vedtak om tilskudd i Altinn.  Registrer...
tirsdag 28. august Midtre Gauldal kommune
Kulturprisen 2018
Kulturprisen 2018 Meld kandidat på epost til postmottak@midtre-gauldal.kommune.no     monica 23. august 2018 Forslag til kandidater til kulturprisen (med begrunnelse) – frist 20. september. Prisen kan tildeles personer, institusjoner eller foreninger som har gjort en betydelig innsats...
torsdag 23. august Midtre Gauldal kommune
Idrettsstipend
Idrettsstipend Trøndelag fylkeskommune deler ut stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i alderen 16-23 år.  Søkerne må være bosatt i Trøndelag eller på en annen måte være knyttet til fylket.  ...
torsdag 23. august Midtre Gauldal kommune
Oppstart for babysvømming
Oppstart for babysvømming Kurset er for barn fra åtte uker til 18 måneder og vil fortsette utover høsten og vinteren samme dag og tid. Ta med badehåndkle og badebleie for barnet. Det er reservert rom for bespisning etter bassenget. Pris: 50,- for en gang - 300,- for klippekort...
torsdag 23. august Midtre Gauldal kommune
Forbud mot oljefyring
Forbud mot oljefyring admin 10. august 2018 Enova: Gjør deg klar for oljeforbudet i 2020 Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger Enova: Fjerning av oljefyr og oljetank Slik går du frem for å bli oljefri Forurensningsloven Veileder til forskrift om forbud mot...
fredag 10. august Midtre Gauldal kommune
Miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018
Miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018 Miljøtilskuddene i jordbruket skal stimulere til god forvaltning av produksjonsarealene og kulturlandskapet slik at produksjonspotensial, miljøgoder og opplevelseskvaliteter sikres, vedlikeholdes og videreutvikles. Tilskuddene skal...
torsdag 9. august Midtre Gauldal kommune
INFORMASJONSMØTE OM TØRKEN – tiltak og løsninger
INFORMASJONSMØTE OM TØRKEN – tiltak og løsninger Skjetlein VGS, auditoriet i gammelfjøset - onsdag 1. august kl. 19.30. (Inngang i vinkelen på gammelfjøset, mot vest fra parkeringsplassen) Er det tørt hos deg? Lurer du på hva du skal gjøre,...
tirsdag 24. juli Midtre Gauldal kommune
Meld fra om funn av sau som er skadet eller kadaver av sau
Meld fra om funn av sau som er skadet eller kadaver av sau Det er ønskelig at funn av sau som er skadet eller kadaver av sau meldes til SNO og kommunen. Informasjon til beitelagene kan gå gjennom Arild Foros, leder av Gaula Øst beitelag, 92890580. Det er søkt om å få benytte...
fredag 20. juli Midtre Gauldal kommune
Oppstart av navnesak for avklaring av skrivemåten for Vagnil/-ll/-ld, Talsnes/Telsnes og For-/Ford-.
tirsdag 10. juli Midtre Gauldal kommune
Personvern – dine rettigheter
Personvern – dine rettigheter admin 5. juli 2018 Rett til retting (Datatilsynet) Personvernforordningen Personopplysningsloven Rett til innsyn (Datatilsynet) Rettar ved automatiserte avgjerder (Datatilsynet) Rett til sletting (Datatilsynet) Om bruk av fødselsnummer Som innbygger har du...
torsdag 5. juli Midtre Gauldal kommune
Personvernombud
Personvernombud admin 5. juli 2018 Personvernforordningen Personopplysningsloven Om personvernombudet (Datatilsynet) Personvernombudet har et spesielt ansvar for at reglene om personvern følges. Alle kommuner har et personvernombud. Kommunen er en offentlig myndighet og skal derfor ha et...
torsdag 5. juli Midtre Gauldal kommune
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Hov, Soknedal
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Hov, Soknedal I oppstartsmøte har kommunen meddelt at tiltaket medfører krav om utarbeidelse av planprogram. Midtre Gauldal kommune planlegger å regulere deler av gnr. 134, bnr. 3 som tilleggsareal til Soknedal kirkegård, tilleggsareal til...
fredag 29. juni Midtre Gauldal kommune
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Prost Bødtkers vei 10 og 12 m.fl.
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Prost Bødtkers vei 10 og 12 m.fl. Det varsles oppstart utarbeiding av detaljregulering av Prost Bødtkers vei 10 og 12, m. fl. på Støren i Midtre Gauldal kommune. I oppstartsmøte har kommunen meddelt at tiltaket ikke medfører...
fredag 29. juni Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Støren Idrettspark
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Støren Idrettspark Planområdet omfatter dagens idrettspark og ligger på Soknesøran mellom Dovrebanen og E6 og består i dag av kunstgressbane, friidrettsbane med løpebaner, 2 driftsbygninger og fotballbaner med gressdekke....
fredag 29. juni Midtre Gauldal kommune
Spillemidler 2019 - åpen søknadsportal
Spillemidler 2019 - åpen søknadsportal To tommelfingerregler før søknadsprosessen kan begynne:  - Anlegg det søkes om tilskudd til skal inngå i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. - Før et lag/forening kan søke og logge...
onsdag 27. juni Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kommunestyret 28. juni
Åpent møte i Kommunestyret 28. juni Saker til behandling: Valg av medlemmer med varamedlemmer til styre i Midtre Gauldal Næringsselskap KF – valgnemndas innstilling blir ettersendt ev. lagt fram på møtet Mulig salg av Gaula senter – saksframlegg blir utdelt på...
tirsdag 26. juni Midtre Gauldal kommune
Seterdager
Seterdager Tore Wolden 26. juni 2018 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
tirsdag 26. juni Midtre Gauldal kommune
Mistenker du avlingssvikt på ditt bruk?
mandag 25. juni Midtre Gauldal kommune
Nye åpningstider på sentralbordet
Nye åpningstider på sentralbordet Tore Wolden 22. juni 2018 Sentralbordet i Midtre Gauldal kommune har åpent kl 09:00 - 15:00 i juni, juli og august. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
fredag 22. juni Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Plan- , oppmålings- og byggesakskontoret stengt fredag 22. juni
Plan- , oppmålings- og byggesakskontoret stengt fredag 22. juni Tore Wolden 21. juni 2018 Plan- , oppmålings- og byggesakskontoret holder stengt fredag 22. juni. Det er også stengt fra kl 11:00 torsdag 21. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 21. juni Midtre Gauldal kommune
Om åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av konsulenttjenester i Midtre Gauldal kommune
Om åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av konsulenttjenester i Midtre Gauldal kommune Tore Wolden 20. juni 2018 Midtre Gauldal kommune gjennomfører en åpen tilbudskonferanse for anskaffelse av konsulenttjenester. Konkurransegrunnlaget har vært offentliggjort i Doffin. I...
onsdag 20. juni Midtre Gauldal kommune
Oppstart av planarbeid - temaplan kulturminner
Oppstart av planarbeid - temaplan kulturminner OK – utvalget vedtok i sitt møte 07.06.18 oppstart av arbeidet med temaplan for kulturminner i Midtre Gauldal. Det er ønskelig at innbyggere og andre som sitter på informasjon om kulturminner varsler kulturkontoret v/ Monica H. Broen, tlf...
torsdag 14. juni Midtre Gauldal kommune
Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner 2018
Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner 2018 Mange som ikke søker Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for...
tirsdag 12. juni Midtre Gauldal kommune
Varsel om omregulering av tidligere barnehagetomt, eiendommen 82/113 m.fl., Fagerlia Sør, Soknedal.
Varsel om omregulering av tidligere barnehagetomt, eiendommen 82/113 m.fl., Fagerlia Sør, Soknedal. Merknader og evt. spørsmål til det igangsatte planarbeidet kan rettes til:   On arkitekter og ingeniører AS Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger post@on-as.no Tlf. 72484020, innen...
mandag 4. juni Midtre Gauldal kommune
Vedtaket om totalforbud mot ild utendørs er nå opphevet
Vedtaket om totalforbud mot ild utendørs er nå opphevet Se gjerne vår hjemmeside for mer informasjon, www.gbriks.no. Vennlig hilsen Gauldal Brann og Redning IKS Tore Wolden 4. juni 2018 Det generelle forbudet gjelder fortsatt. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 4. juni Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget
fredag 1. juni Midtre Gauldal kommune
Åpent informasjonsmøte om ny E6
Åpent informasjonsmøte om ny E6 Tore Wolden 28. mai 2018 Informasjonsmøte onsdag 6. juni kl 18. Sted: Kultursalen i Rennebuhallen. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 28. mai Midtre Gauldal kommune
Innkomne forslag til veinavn.
mandag 28. mai Midtre Gauldal kommune
Forbud mot bruk av ild utendørs
Forbud mot bruk av ild utendørs Forbudet er gitt med bakgrunn i stor brannfare på grunn av svært tørre forhold utendørs. Les mer i Gauldal brann og rednings vedtak under. Tore Wolden 25. mai 2018 Det er forbudt å gjøre opp ild og behandle brannfarlige gjenstander...
fredag 25. mai Midtre Gauldal kommune
2. runde med innsamling av veinavn
2. runde med innsamling av veinavn Både privatpersoner og lag og foreninger er velkomne til å komme med forslag til navn på veier. I denne omgang ønskes innspill på veier i tett bebygde områder, som domineres av helårsboliger.  Se kart over parseller og gi forslag...
tirsdag 8. mai Midtre Gauldal kommune
E6 Ulsberg - Vindålsliene, østlig trasè - varsel om oppstart av planarbeid med planprogram
E6 Ulsberg - Vindålsliene, østlig trasè - varsel om oppstart av planarbeid med planprogram I medhold av plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av reguleringsplan for E6 Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé. Planområdet omfatter...
fredag 4. mai Midtre Gauldal kommune
Veteranmarkering den 8. mai
Veteranmarkering den 8. mai Markeringen skjer i Nidarosdomen tirsdag 8. mai kl. 16.00, med påfølgende mottakelse Erkebispegården. I Erkebispegården vil det bli utdeling av nåler med kommunevåpen og fylkesvåpen til veteranene som er tilstede og ikke har...
fredag 27. april Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget
Åpent møte i Kontrollutvalget Se sakspapirene på deres hjemmeside. Tore Wolden 26. april 2018 Kontrollutvalget skal ha møte torsdag 03.05.2018 kl. 09:30, på formannskapssalen. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 26. april Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag monica 11. april 2018 Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2018! Søknadsfristen er i år 1. mai, og det skal søkes via...
onsdag 11. april Midtre Gauldal kommune
Kommunalt tilskudd til private veier
Kommunalt tilskudd til private veier Tilskuddet gis etter søknad til private veier med veilengde over 1000 meter. Søknad med navn på vei, kart og opplysninger om vei-forening/kontaktperson sendes skriftlig innen den 01.07.2018 til Midtre Gauldal kommune  Rørosveien 11 7290...
mandag 9. april Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kommunestyret
Åpent møte i Kommunestyret PS 14/18 Kontrollutvalgets årsmelding 2017 PS 15/18 Boligfinansieringsordninger: Søknad om opptak av midler i Husbanken for videre fordeling i år 2018 Opptak av midler i Husbanken for videre fordeling til boligformål år 2018. PS 16/18 Ny...
fredag 6. april Midtre Gauldal kommune
Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets...
fredag 23. mars Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Formannskapet
Åpent møte i Formannskapet Søknad om støtte - Storbekkøya museumsseter Budal museumslag har søkt kommunen om byggetillatelse for ulike tiltak ved Storbekkøya museumsseter i Budalen. Boligfinansieringsordninger: Søknad om opptak av midler i Husbanken...
fredag 9. mars Midtre Gauldal kommune
Tilskudd kulturarbeid 2018
Tilskudd kulturarbeid 2018 Følg lenke for søknadsskjema og retningslinjer. monica 6. mars 2018 Kulturmidler og kulturstipend - gjelder barn og unge, musikk, idrett, historie- og museumslag og andre kulturelle uttrykk. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Lenker Kultur, aktivitets- og...
tirsdag 6. mars Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - reguleringsplan Løkkjvollen hytteområde
Vedtatt plan - reguleringsplan Løkkjvollen hytteområde Kommunestyret har, i møtet den22.02.2018 i sak 6/18, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende plan: 1648 2015013 Reguleringsplan Løkkjvollen Hytteområde Tidligere plan fra 1995 begynner...
fredag 2. mars Midtre Gauldal kommune
Endelig behandling og sluttvedtak av områder unntatt rettsvirkning i reguleringsplan for Støren Næringsområde Sør
Endelig behandling og sluttvedtak av områder unntatt rettsvirkning i reguleringsplan for Støren Næringsområde Sør Midtre Gauldal Kommunestyre har i møte den 22.02.2018 (sak 5/18) endelig vedtatt reguleringsplan for Støren Næringsområde sør (planid...
torsdag 1. mars Midtre Gauldal kommune
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesialpedagogisk hjelp til barn admin 28. februar 2018 Spesialpedagogisk hjelp til barn som ikke har begynt på skolen Krav om å undersøke behov for spesialpedagogisk hjelp – Bokmål Barnehageloven Forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn Også barn som ikke...
onsdag 28. februar Midtre Gauldal kommune
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
tirsdag 27. februar Midtre Gauldal kommune
Skadefellingslag for store rovdyr
Skadefellingslag for store rovdyr Følgende kriterier vil vektlegges: Personlig egnethet – Samarbeidsevner, tilgjengelighet Bosted – Personer bosatt/ansatt i Midtre Gauldal vil bli prioritert pga. hensynet til rask utrykningstid. Fleksibilitet – Mulighet til å komme fra jobb...
mandag 12. februar Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Varsel om oppstart - kryssløsning Frøsetvegen
Varsel om oppstart - kryssløsning Frøsetvegen monica 2. februar 2018 Det varsles oppstart av planarbeid i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Kryssløsning Frøsetvegen. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Dokumenter Varsling oppstart Last ned dokument
fredag 2. februar Midtre Gauldal kommune
Planprogram for Kommunedelplan Støren fastsatt
Planprogram for Kommunedelplan Støren fastsatt Siri Solem 31. januar 2018 Midtre Gauldal Kommune har fastsatt planporgrammet for Kommunedelplan Støren i møte den 22.01.2018 (sak 17/18). Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Dokumenter Saksframlegg Last ned dokument Planprogram Last...
onsdag 31. januar Midtre Gauldal kommune
Offentlig ettersyn - kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Offentlig ettersyn - kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Planforslaget er en revidering av forrige plan vedtatt i 2012.  Planforslaget med kartvedlegg er tilgjengelig i Midtre Gauldal rådhus, servicetorget og i Midtre Gauldal folkebibliotek.  Merknader og uttalelser til...
tirsdag 23. januar Midtre Gauldal kommune
Ledig stilling: Rådgiver ved Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 100% fast stilling
Ledig stilling: Rådgiver ved Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 100% fast stilling Arbeidsoppgaver: ASTA - registrering, saksbehandling og andre oppgaver knyttet til papirbasert depot.   Kvalifikasjoner: - God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk. - Relevant erfaring. - Personlige...
fredag 19. januar Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av vedtatt plan - reguleringsplan Bakketun
Kunngjøring av vedtatt plan - reguleringsplan Bakketun KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN Kommunestyret har i møte den 14.12.2017, sak 82/17 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt følgende plan: 16482015011 Reguleringsplan Bakketun Planforslaget tar utgangspunkt i å...
mandag 15. januar Midtre Gauldal kommune
Reguleringsplan Soknes barnehage og boligområde - kunngjøring av vedtatt plan
Reguleringsplan Soknes barnehage og boligområde - kunngjøring av vedtatt plan Kommunestyret har i møtet den 26.10.2017, sak 66/17 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende plan: 5027 2016014 Reguleringsplan Soknes barnehage og boligområde Planen legger...
torsdag 11. januar Midtre Gauldal kommune
Veinavn i Midtre Gauldal
Veinavn i Midtre Gauldal Kommunen er arealmessig stor og til dels uoversiktlig for de som ikke er lokalkjent. Nødetater, posten, nyinnflyttede og andre har av og til problemer med å raskt kunne finne frem til riktig sted. Derfor ønsker man å få på plass et logisk og...
tirsdag 9. januar Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering for Nerøyen deponi - offentlig ettersyn
Detaljregulering for Nerøyen deponi - offentlig ettersyn Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for å møte arealbehovet for deponering av masser, samt å utvide den deponeringsvirksomheten som er på området i dag.  Området ligger på...
fredag 5. januar Midtre Gauldal kommune
Tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater
Tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater ​Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater skal bedre salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige. Les mer på...
tirsdag 2. januar Midtre Gauldal kommune
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom admin 29. desember 2017 Opplæringslova Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig… Når en elev har langvarig fravær på grunn av sykdom, kan eleven ha rett til å få opplæring...
29. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK)
Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK) admin 29. desember 2017 Opplæringslova Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Elever med talevansker har rett til å få tilpassede kommunikasjonsformer i opplæringen. Skolen gjør en vurdering, en...
29. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Opplæring for elever med hørselshemming
Opplæring for elever med hørselshemming admin 29. desember 2017 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Opplæringslova Folketrygdloven Barnehageloven Sjekkliste - hørselshemmede i grunnskolen Rettigheter for hørselshemmede Veileder til forskrift om...
29. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Jule- og nyttårssprek i Midtre Gauldal
Jule- og nyttårssprek i Midtre Gauldal Kosberg 21. desember 2017 Kulturkontoret og frisklivssentralen inviterer til mosjonsturer til følgende mål: Budal stadion, Soknedal stasjon, Støren kirke, Engan leir (Støren), Singsås stavkirke. På disse stedene henger klippetenger...
21. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Offentlig høring - lokal forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning
Offentlig høring - lokal forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning Merknader og innspill til forskriften sendes Midtre Gauldal kommune fortrinnsvis på e-post:postmottak@midtre-gauldal.kommune.no eller ordinær post til Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 Støren. ...
12. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering for Furukollen og Olaplassen - offentlig ettersyn
Detaljregulering for Furukollen og Olaplassen - offentlig ettersyn Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for fortsatt drift og utvidelse av Furukollen steinbrudd for produksjon av stein og pukk, og å etablere et masseuttak for utvinning av grus- og steinmasser på Olaplassen ved...
7. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Møte i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne den 29.11.2017
Møte i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne den 29.11.2017 Saklista finner du under lenka Politikk i toppmenyen. Tore Wolden 23. november 2017 Det er møte i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne den 29. november. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
23. november 2017 Midtre Gauldal kommune
Reguleringsplan for Massedeponi Støren Næringsområde Sør til offentlig ettersyn
Reguleringsplan for Massedeponi Støren Næringsområde Sør til offentlig ettersyn Planforslaget skal legge tilrette for å etablere et permanent deponiområde for overskuddsmasser i forbindelse med veibygging og opparbeidelse av vedtatt reguleringsplan for Støren...
21. november 2017 Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL