Midtre Gauldal
Vil du bli lærling i Midtre Gauldal kommune?
Vil du bli lærling i Midtre Gauldal kommune? Vi har økt antall lærlinger fra 2020 og kan tilby lærlingplass for: Helsefagarbeider Kontaktperson fagleder Janike Prytz Soknes tlf. 91 51 04 56 Aktivitør Kontaktperson enhetsleder Kristin Grindstuen tlf. 91 30 59...
mandag 14:26 Midtre Gauldal kommune
Kommunene overtar NMSK-tilskudd til Landbruksvei- og skogsdrift
Kommunene overtar NMSK-tilskudd til Landbruksvei- og skogsdrift Dette innebærer at kommunene får ansvaret for søknadsbehandling, utbetaling og oppfølging av tilskuddsordningene, samt forberedelse av eventuelle klagesaker som skal avgjøres av Fylkesmannen.  Ved årets...
fredag 15:27 Midtre Gauldal kommune
Ønsker du å søke om barnehageplass i Midtre Gauldal kommune?
Ønsker du å søke om barnehageplass i Midtre Gauldal kommune? Fristen gjelder for alle nye søkere, for søknad om endring av tilbud og bytte av barnehage. Informasjon om barnehagene og søknadsskjema Zana Dalawi 3. februar 2020 Søknadsfrist for hovedopptak...
mandag 3. februar Midtre Gauldal kommune
Åpen dag ved Soknes- og Støren barnehage
Åpen dag ved Soknes- og Støren barnehage De to kommunale barnehagene på Støren vil ha åpne dager for nye søkere for høsten 2020. Vi vil vise frem barnehagene våre og dere får anledning til å stille spørsmål. - Soknes barnehage holder...
mandag 27. januar Midtre Gauldal kommune
Ekstra formannskapsmøte 30. januar
Ekstra formannskapsmøte 30. januar Sted : Møterommet på Gaula Natursenter Tid: 30. januar (tidsramme 13.00-15.30) Følgende problemstillinger mf. : Videre utvikling av Presteigen/Korsen i lys av kommunedelplan Støren og ny E6-plan. Hva tenker kommunen om området?...
fredag 24. januar Midtre Gauldal kommune
Reguleringsplan for Brudal hyttefelt II til offentlig ettersyn
Reguleringsplan for Brudal hyttefelt II til offentlig ettersyn Planforslaget er en detaljregulering med hovedsakelig fortetting av hytteområde som hovedformål. Planområdet er på ca. 178 dekar. Utfyllende informasjon inkl. planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart er å finne...
onsdag 22. januar Midtre Gauldal kommune
Reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt II på offentlig høring
Reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt II på offentlig høring Planforslaget er en detaljregulering med hovedsakelig fortetting av hytteområde som hovedformål. Planområdet er på ca. 770 dekar. Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal...
onsdag 22. januar Midtre Gauldal kommune
Frivillige instruktører søkes
Frivillige instruktører søkes Vi søker frivillige instruktører til helsefremmende og forebyggende treningsgrupper for seniorer Vi søker etter personer som har interesse for og lyst til å lede treningsgrupper for seniorer. Målgruppen for treningen er seniorer som...
onsdag 15. januar Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Kunngjøring av plan etter vedtak
onsdag 15. januar Midtre Gauldal kommune
Foreldregruppe for ungdomsforeldre
Foreldregruppe for ungdomsforeldre I dette foreldreveiledningsprogrammet legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom barn og foreldre. Gruppene følger et opplegg der ulike tema blir tatt opp,...
torsdag 9. januar Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - Detaljregulering E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé
Vedtatt plan - Detaljregulering E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé Reguleringsplanen legger til rette for etablering av ny motorveg (E6) mellom Vindåsliene i Soknedal og kommunegrensen mot Rennebu. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf....
onsdag 8. januar Midtre Gauldal kommune
Er du mann og har lyst på helse-jobb?
Er du mann og har lyst på helse-jobb? Dato: 28. januar Klokkeslett: 12.00 - 14.30 Sted: TROVO, Trondheim Voksenopplæringssenter, auditoriet. Holtermanns veg 70. 7031 Trondheim Informasjonsmøte På informasjonsmøtet vil det bli gitt informasjon om Menn i helse, utdanningen og...
tirsdag 7. januar Midtre Gauldal kommune
Regionrådet Trøndelag Sør
Regionrådet Trøndelag Sør For å nå målet om økt næringsutvikling i regionen, har regionrådet opprettet en arbeidsgruppe bestående av Nasjonalparken Næringshage, Røroshagen Næringshage, Næringsforeningen i Trondheim avd. Midtre...
fredag 3. januar Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - detaljregulering Prost Bødtkers vei 10, 12 m.fl.
Vedtatt plan - detaljregulering Prost Bødtkers vei 10, 12 m.fl. Reguleringsplanen legger til rette for etablering av omsorgsboliger med tilhørende infrastruktur. I tillegg legger planforslaget til rette for endret kjøremønster på parkeringsområde for Gauldal skole og...
fredag 3. januar Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2020
torsdag 2. januar Midtre Gauldal kommune
Nye åpningstider på rådhuset
Nye åpningstider på rådhuset Hovedårsaken til at åpningstiden endres er at våre medarbeidere skal få tid til å forberede møter med brukere av kommunens tjenester, slik at de blir tatt imot på en skikkelig måte og at saksbehandlingen...
31. desember 2019 Midtre Gauldal kommune
Vedtak detaljregulering Hagebakken
20. desember 2019 Midtre Gauldal kommune
ReMidt er det nye renovasjonsselskapet ditt
ReMidt er det nye renovasjonsselskapet ditt Kommunene har satt bort alle renovasjons- og slamtjenester til ReMidt IKS. Dagens kontor opprettholdes i Kristiansund, Orkanger og Melhus og mye vil oppleves likt med tidligere ordninger for deg som innbygger eller hytteeier. Avfallet blir hentet som før og...
19. desember 2019 Midtre Gauldal kommune
Åpningstider på rådhuset i jula
Åpningstider på rådhuset i jula Fredag 27.12.     kl. 09.00-14.00 Mandag 30.12.   kl. 09.00-14.00   Tore Wolden 16. desember 2019 Vi har stengt på julaften og nyttårsaften, men har åpent i mellomjula. Vi ønsker alle GOD JUL og...
16. desember 2019 Midtre Gauldal kommune
Svømmehallen stengt 6.-12. januar
Svømmehallen stengt 6.-12. januar Dette betyr at bassenget vil være stengt hele uke 2 (06.01-12.01.2020). Om det blir stengt lenger, vet vi ikke før på slutten av uke 2. Det vil bli gitt nærmere beskjed da. Det er planlagt å holde bassenget åpent som...
16. desember 2019 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret 12. desember
Åpent møte i kommunestyret 12. desember Saker som skal behandles (pdf) 61/19 Midtre Gauldal Næringsselskap KF - strategi 2019-2024 og navneendring   62/19 Konseptvalgutredning Lysgården   63/19 Bosetting av flyktninger 2020-2023   64/19 Budsjettregulering...
11. desember 2019 Midtre Gauldal kommune
Samtalegrupper for menn
Samtalegrupper for menn Vi starter med en prosjektfase på tre måneder med ukentlige samlinger. Det vil være en lukket gruppe på 5-7 deltakere. Flere er påmeldt allerede og vi har noen ledige plasser igjen. Oppstart 22. januar 2020 kl. 14.00 til 15.30 ved Spjeldet Dagsenter. ...
10. desember 2019 Midtre Gauldal kommune
Berit Stornes
Berit Stornes Tore Wolden 6. desember 2019 enhetsleder Støren barnehage 72 40 32 65/932 93 596 bst@mgk.no Enhet Støren barnehage
6. desember 2019 Midtre Gauldal kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - søk om tilskudd for 2020
5. desember 2019 Midtre Gauldal kommune
Åpningstider på Rådhuset i jula
Åpningstider på Rådhuset i jula Elin Malum 5. desember 2019 Rådhuset er stengt jul -og nyttårsaften. Åpningstider i mellomjula: Fredag 27.12 og mandag 30.12 kl 09.00-14.00 GOD JUL OG GODT NYTTÅR. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
5. desember 2019 Midtre Gauldal kommune
Revisjon av Kommuneplanens arealdel 2020-2031
Revisjon av Kommuneplanens arealdel 2020-2031 Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, så det er viktig at alle innspill kommer på bordet. De må komme fra alle de som er nevnt over. Les mer om planprosessen og se fastsatt...
28. november 2019 Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering for Miljøgate Soknedal sentrum
Detaljregulering for Miljøgate Soknedal sentrum Planarbeidet skal tilrettelegge for å få etablert en sentrumsgate i Soknedal sentrum. Planen skal få avklart/samstemt vei samt gang- og sykkelvei med allerede vedtatt reguleringsplan for E6 fra 2016. Høringsfrist er satt til 17....
21. november 2019 Midtre Gauldal kommune
Stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019
12. november 2019 Midtre Gauldal kommune
Invitasjon til folkemøte om Kommuneplanens arealdel 2020-2031 og Klima- og energiplan
Invitasjon til folkemøte om Kommuneplanens arealdel 2020-2031 og Klima- og energiplan Kommuneplanens arealdel Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2010, med egne delplaner for tettstedene Enodd, SingsåsForsetmo, Støren, Rognes, Kotsøy, Soknedal og Hauka. Disse planene skal innarbeides i...
11. november 2019 Midtre Gauldal kommune
Servicekontoret stengt pga ommøblering
Servicekontoret stengt pga ommøblering Servicekontor stengt onsdag 13.november t.o.m. fredag 15.november    Sentralbord stengt torsdag 14.november   Pga. fortsatt oppussing og ommøblering vil servicekontoret holde stengt onsdag 13.11 t.o.m. fredag 15.11. Det er kun servicekontoert...
10. november 2019 Midtre Gauldal kommune
Formannskapets innstilling til Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023
Formannskapets innstilling til Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023 Litt forklaring først: "Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023" er dokumentet som kort fortalt samler alt kommunen skal gjøre og det det koster. Det står ikke "vil gjøre" i...
6. november 2019 Midtre Gauldal kommune
Kontrollutvalget skal ha møte torsdag 07.11.2019
4. november 2019 Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - detaljregulering for Hauka deponi
Vedtatt plan - detaljregulering for Hauka deponi Planen legger til rette for videre drift og utvidelse av eksisterende avfallsdeponi. Reguleringen omfatter et areal på ca 108 daa og ligger i Hauka i Midtre Gauldal kommune. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf....
31. oktober 2019 Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Oppstart om planarbeid - biogassanlegg utenfor Støren
Oppstart om planarbeid - biogassanlegg utenfor Støren Tiltakshaver er Aune Transport AS. Pro Invenia AS er plankonsulent.    Igangsetting av dette arbeidet har blitt varslet tidligere, men på grunn av endring i planavgrensningen blir saken nå varslet på nytt. Endringene går...
30. oktober 2019 Midtre Gauldal kommune
Byggesakskontoret er stengt fredag 1. november
Byggesakskontoret er stengt fredag 1. november Zana Dalawi 29. oktober 2019 Ring oss på 72 40 30 00 for å booke avtale en annen dag. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
29. oktober 2019 Midtre Gauldal kommune
Servicekontoret er stengt 1. november
Servicekontoret er stengt 1. november Rådhuset er selvsagt åpent og du treffer fagfolket vårt der de vanligvis er. Det er bare smilet innenfor døra du ikke får denne dagen. Bortsett fra at byggesakskontoret er stengt da. Vi vil anbefale et besøk på kantina i 4....
26. oktober 2019 Midtre Gauldal kommune
Gatelys Støren ute av drift
Gatelys Støren ute av drift Gatelys i Støren-området ute av drift. Mangel er meldt inn og det forventes å bli i orden i løpet av dagen. Anita Enlid 25. oktober 2019 Gatelys i Støren-området ute av drift. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
25. oktober 2019 Midtre Gauldal kommune
Vaksinasjon mot sesonginfluensa
Vaksinasjon mot sesonginfluensa Oppmøte på legekontoret alle dager kl 9.00-11.30 og 13.00-14.30. Zana Dalawi 21. oktober 2019 Midtre Gauldal legekontor er klar for INFLUENSAVAKSINERING. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
21. oktober 2019 Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - detaljregulering for Storneset masseuttak
Vedtatt plan - detaljregulering for Storneset masseuttak Planen legger til rette for videre masseuttak i det allerede etablerte masseuttaket ved Storneset. Reguleringen omfatter et areal på ca 40 daa og ligger på Singsås i Midtre Gauldal kommune. Kommunestyrets endelige vedtak kan i...
10. oktober 2019 Midtre Gauldal kommune
Framtidsfullmakt – et alternativ til vergemål
Framtidsfullmakt – et alternativ til vergemål Det kan være ulike årsaker til at Framtidsfullmakt er aktuelt, som for eksempel demens eller alvorlig sykdom. Med en slik fullmakt kan du skreddersy gode løsninger for deg, og bestemme hvem som skal ivareta dine interesser når du...
9. oktober 2019 Midtre Gauldal kommune
- En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv!
- En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv! Innbyggere som er 76 år og eldre får invitasjon i posten sammen med undersøkelsen på papir. HUNT er godt kjent for nordtrønderne. 140 000 nordtrøndere har deltatt på fire...
9. oktober 2019 Midtre Gauldal kommune
- Aktivitørene skal jobbe i team
- Aktivitørene skal jobbe i team Sykehjemmet på Støren og Budal bo- og dagsenter har hatt aktivitører på huset lenge. Fra 1. september har også Singsås og Soknedal bo- og dagsenter også hatt ansatte dedikerte til å gi muntre, fysiske og kreative avbrekk i...
24. september 2019 Midtre Gauldal kommune
Velkommen på offisiell åpning av Soknes barnehage
Velkommen på offisiell åpning av Soknes barnehage Vi har offisiell åpning av Soknes barnehage lørdag 5. oktober kl. 12:00 - 14:00   Alle er hjertelig velkommen til å se vår nye fine barnehage, ta med kjente og kjære og kle dere etter været. Det blir...
18. september 2019 Midtre Gauldal kommune
Nytt inngangsparti Rådhuset
Nytt inngangsparti Rådhuset Det jobbes for tiden med nytt inngangsparti ved Rådhuset og noe ombygging inne i 1.etg. I den anledning vil man møte byggevirksomhet når man besøker Rådhuset, og man må regne med litt støy m.v. Dette vil merkes både av...
17. september 2019 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte for Navnekomiteen
Åpent møte for Navnekomiteen Tore Wolden 16. september 2019 Navnekomiteen skal vedta adressenavn for 21 nye parseller fredag 20.9. kl 13.30 på Rådhuset. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
16. september 2019 Midtre Gauldal kommune
Vårt nye kommunestyre
Vårt nye kommunestyre Arbeiderpartiet      Valgt    Trude Solem Heggdal  ...
16. september 2019 Midtre Gauldal kommune
Hardheten på drikkevannet i Midtre Gauldal
Hardheten på drikkevannet i Midtre Gauldal Ved vasking vil såpe skumme dårlig. Det finnes metoder og produkter som kan gjøre vannet mindre hardt og/eller redusere beleggdannelsen. Rørleggere kan gi anbefalinger til enkelthusholdninger, og det står ofte anbefalinger i...
13. september 2019 Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - Kryssløsning Frøsetvegen
Vedtatt plan - Kryssløsning Frøsetvegen Formålet med planen er å stramme opp krysset mellom Frøsetvegen og FV 32 samt bygge 170m med ny gang- og sykkelveg. Planen vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter og er ment å oppfylle rekkefølgekravet i...
11. september 2019 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget
11. september 2019 Midtre Gauldal kommune
Alf-Petter Tenfjord
Alf-Petter Tenfjord Tore Wolden 6. september 2019 kommunedirektør 72 40 30 16/918 70 553 alf-petter.tenfjord@mgk.no Enhet Kommunedirektør
6. september 2019 Midtre Gauldal kommune
Anbudskonkurransen for utbygging av vei, vann og avløp til Støren Sør er gjennomført
Anbudskonkurransen for utbygging av vei, vann og avløp til Støren Sør er gjennomført Midtre Gauldal Næringsselskap KF vil derfor inngå kontrakt med entreprenørfirmaet Johs J. Syltern AS. Kontrakten vil først bli inngått etter vedtak i styret og...
4. september 2019 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret 5. september
Åpent møte i kommunestyret 5. september Møtet starter kl 13:00. Saksdokumentene finner du her   Tore Wolden 30. august 2019 Torsdag 5. september er det møte for kommunestyret. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
30. august 2019 Midtre Gauldal kommune
Kommunedelplan for Støren til offentlig ettersyn
Kommunedelplan for Støren til offentlig ettersyn Merknader og innspill sendes skriftlig til postmottak@mgk.no.    Høringsfrist 14. oktober 2019.    Ang. spørsmål til planforslaget er det mulig å treffe planleggere og politiker i planutvalget for en uformell...
28. august 2019 Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring - Fastsatt planprogram for Kommuneplanens arealdel
Kunngjøring - Fastsatt planprogram for Kommuneplanens arealdel Tore Wolden 28. august 2019 Midtre Gauldal Kommune ved utvalg for Næring-, plan og forvaltning fastsatte planprogram for Kommuneplanens arealdel (planId 2019001) i møte den 12.08.2019 (sak 93/18). Knytt innhold til Forsiden...
28. august 2019 Midtre Gauldal kommune
Klessalg på sykehjemmet
Klessalg på sykehjemmet Her kommer oversikt over klæsalget høsten 2019. Tirsdag 24. sept.kl. 1030 - 1400 - Senior Shop v/Marianne Aune Torsdag 24. okt. kl. 1030 - 1400 - Seniormote v/Øivind Arnesen Torsdag 21. nov. kl. 1030 - 1400 - Seniorbutikken v/Morten Kummervold ...
23. august 2019 Midtre Gauldal kommune
Inspirasjonstreff for lokalmat og grønt reiseliv
Inspirasjonstreff for lokalmat og grønt reiseliv Tore Wolden 23. august 2019 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
23. august 2019 Midtre Gauldal kommune
Oppstart for babysvømming
Oppstart for babysvømming Kurset er for barn fra åtte uker til 18 måneder og vil fortsette utover høsten og vinteren samme dag og tid. Ta med badehåndkle og badebleie for barnet. Det er reservert rom for bespisning etter bassenget. Pris: 60,- for en gang - 400,- for klippekort...
22. august 2019 Midtre Gauldal kommune
Mindre endring av del av reguleringsplan for ny E6 Vindåsliene - Korporalsbrua
Mindre endring av del av reguleringsplan for ny E6 Vindåsliene - Korporalsbrua Hensikten med endringene er å legge til rette for følgende:  • Justering av traseen for kommunal veg 43 som går opp mot Soknedal skole for å redusere beslag av fulldyrket jord og...
16. august 2019 Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Skolestart! Tidspunkt for oppmøte
Skolestart! Tidspunkt for oppmøte Budal skole Alle starter kl 8:15 Singsås skole Alle starter kl 08:45 Soknedal skole Alle starter kl. 9:00 Støren ungdomsskole Alle starter kl 8:15 Støren barneskole 1. klasse starter kl 09:00 Alle andre klasser kl 8:15 Tore Wolden 14....
14. august 2019 Midtre Gauldal kommune
Endring i reguleringsplanen for E6 Sokndal – Korporalsbru
Endring i reguleringsplanen for E6 Sokndal – Korporalsbru Hensikten med endringene er å legge til rette for følgende: •        Ny permanent bru for kjørende og myke-trafikanter oppstrøms (sørøst for) dagens...
12. august 2019 Midtre Gauldal kommune
Hele Midtre Gauldal på RBK-kamp
8. august 2019 Midtre Gauldal kommune
Gaula bru nattestengt
Gaula bru nattestengt Gaula-bru nattestengt - strekningen stengt for modulvogntog Gaula bru på E6 ved Støren blir nattestengt fra og med søndag 11. august til og med torsdag 21. august. Det blir omkjøring via Støren sentrum. Stenginga gjelder alle dager i perioden mellom...
8. august 2019 Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring om utlegging av Sametingets valgmanntall 2019
Kunngjøring om utlegging av Sametingets valgmanntall 2019 Sametingets valgmanntall vil i perioden medio juli-6.september 2019 ligge ute til offentlig ettersyn på følgende sted: Midtre Gauldal Rådhus – servicekontoret. For å kunne stemme til sametingsvalget må du...
17. juli 2019 Midtre Gauldal kommune
Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for kommunedelplan for klima- og energi
Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for kommunedelplan for klima- og energi Innspill Vi inviterer nå innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlige organ til å komme med innspill til planprogrammet. Det kan være innspill til selve innholdet i planprogrammet,...
16. juli 2019 Midtre Gauldal kommune
Grunnet ferieavvikling må det regnes noe lengre saksbehandlingstid
Grunnet ferieavvikling må det regnes noe lengre saksbehandlingstid Plan- og byggesakskontoret ved Midtre Gauldal kommune vil ha begrenset kapasitet fram til 5 august 2019 grunnet avvikling av sommerferie. Åpningstider "Drop-in" på fredager eller time-bestilling etter henvendelse...
16. juli 2019 Midtre Gauldal kommune
Til offentlig ettersyn - detaljregulering for Prost Bødtkers vei
Til offentlig ettersyn - detaljregulering for Prost Bødtkers vei Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for oppføring av nye omsorgsboliger i Prost Bødtkers vei 12. Denne utbyggingen skal ses i sammenheng med eksisterende bebyggelse og driften av omsorgsboliger på...
8. juli 2019 Midtre Gauldal kommune
Kantina på sykehjemmet feriestengt
Kantina på sykehjemmet feriestengt Tore Wolden 5. juli 2019 Kantina på sykehjemmet blir feriestengt fra 08.07.- til 12.08. Vi har likevel åpent for middagssalg fra kl. 14.00 til kl. 15.00 hver dag. Med vennlig hilsen oss på kjøkkenet. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
5. juli 2019 Midtre Gauldal kommune
Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hagebakken
Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hagebakken Planen legger til rette for at det kan fradeles to boligtomter på henholdsvis 1590,8 m2 og 658 m2, anlegge intern veg til boligtomtene samt etablere avløpsanlegg. Intensjonen for planen er å legge til rette for at en bygning som i dag...
5. juli 2019 Midtre Gauldal kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, må du være innført i manntall på valgdagen. Du kan kontrollere opplysninger i manntallet, og eventuelt sende inn klage dersom du oppdager feil. Klagen sendes: Valgstyret i...
5. juli 2019 Midtre Gauldal kommune
Valg 2019
VALG 2019 Valgprotokollen ble godkjent i møte kvelden etter valget. Det endelige resultatet er dermed klart. Faste medlemmer Mari Gyløien 3. juli 2019 Valget er over og resultatene klare. Det nye kommunestyret konstitueres i møte 10. oktober. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) ...
3. juli 2019 Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - Massedeponi Støren Næringsområde Sør
Vedtatt plan - Massedeponi Støren Næringsområde Sør Formålet med planen er å etablere et permanent deponiområde for overskuddsmasser i forbindelse med veibygging og opparbeidelse av vedtatt reguleringsplan for Støren næringsområde sør. Etter...
27. juni 2019 Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - Planovergangstiltak Støren
Vedtatt plan - Planovergangstiltak Støren Hensikten med planen er å etablere atkomst til framtidig verksted for reparasjon av persontog ved Støren stasjon og å øke sikkerhetsnivå mht. antall planoverganger i Midtre Gauldal kommune. Kommunestyrets endelige vedtak kan i...
26. juni 2019 Midtre Gauldal kommune
Åpningstider på biblioteket i sommer
Åpningstider på biblioteket i sommer Uke 27, 28, 29, 30 og 32: Tirsdager 9-14 Torsdager 14-19 Uke 31, tirsdag 30. juni og torsdag 1. august, vil biblioteket ha helt stengt. Tore Wolden 25. juni 2019 Fra og med 1. juli til og med 9. august har biblioteket sommeråpningstider. Knytt...
25. juni 2019 Midtre Gauldal kommune
Bemanning ved servicekontoret sommer 2019
Bemanning ved servicekontoret sommer 2019   Grunnet ferieavvikling vil det være noe mindre bemanning ved Rådhusets servicekontor i uke 27-31. Man må i den forbindelse beregne noe lengre ventetid og litt mer begrenset hjelp.   Minner samtidig om sommertid ved Rådhuset,...
20. juni 2019 Midtre Gauldal kommune
Kommunalt tilskudd til private veier 2019
Kommunalt tilskudd til private veier 2019   Midtre Gauldal kommune har også i 2019 avsatt midler til tilskudd til private veier. Tilskudd gis etter søknad til private veier over 1000 meter. Søknad med navn på vei, kart, opplysninger om vei-forening/kontaktperson sendes til Midtre...
20. juni 2019 Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL