Midtre Gauldal
Vedtatt plan - detaljregulering for Storneset masseuttak
Vedtatt plan - detaljregulering for Storneset masseuttak Planen legger til rette for videre masseuttak i det allerede etablerte masseuttaket ved Storneset. Reguleringen omfatter et areal på ca 40 daa og ligger på Singsås i Midtre Gauldal kommune. Kommunestyrets endelige vedtak kan i...
torsdag 10. oktober Midtre Gauldal kommune
Framtidsfullmakt – et alternativ til vergemål
Framtidsfullmakt – et alternativ til vergemål Det kan være ulike årsaker til at Framtidsfullmakt er aktuelt, som for eksempel demens eller alvorlig sykdom. Med en slik fullmakt kan du skreddersy gode løsninger for deg, og bestemme hvem som skal ivareta dine interesser når du...
onsdag 9. oktober Midtre Gauldal kommune
- En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv!
- En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv! Innbyggere som er 76 år og eldre får invitasjon i posten sammen med undersøkelsen på papir. HUNT er godt kjent for nordtrønderne. 140 000 nordtrøndere har deltatt på fire...
onsdag 9. oktober Midtre Gauldal kommune
- Aktivitørene skal jobbe i team
- Aktivitørene skal jobbe i team Sykehjemmet på Støren og Budal bo- og dagsenter har hatt aktivitører på huset lenge. Fra 1. september har også Singsås og Soknedal bo- og dagsenter også hatt ansatte dedikerte til å gi muntre, fysiske og kreative avbrekk i...
tirsdag 24. september Midtre Gauldal kommune
Velkommen på offisiell åpning av Soknes barnehage
Velkommen på offisiell åpning av Soknes barnehage Vi har offisiell åpning av Soknes barnehage lørdag 5. oktober kl. 12:00 - 14:00   Alle er hjertelig velkommen til å se vår nye fine barnehage, ta med kjente og kjære og kle dere etter været. Det blir...
onsdag 18. september Midtre Gauldal kommune
Nytt inngangsparti Rådhuset
Nytt inngangsparti Rådhuset Det jobbes for tiden med nytt inngangsparti ved Rådhuset og noe ombygging inne i 1.etg. I den anledning vil man møte byggevirksomhet når man besøker Rådhuset, og man må regne med litt støy m.v. Dette vil merkes både av...
tirsdag 17. september Midtre Gauldal kommune
Åpent møte for Navnekomiteen
Åpent møte for Navnekomiteen Tore Wolden 16. september 2019 Navnekomiteen skal vedta adressenavn for 21 nye parseller fredag 20.9. kl 13.30 på Rådhuset. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 16. september Midtre Gauldal kommune
Vårt nye kommunestyre
Vårt nye kommunestyre Arbeiderpartiet      Valgt    Trude Solem Heggdal  ...
mandag 16. september Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Hardheten på drikkevannet i Midtre Gauldal
Hardheten på drikkevannet i Midtre Gauldal Ved vasking vil såpe skumme dårlig. Det finnes metoder og produkter som kan gjøre vannet mindre hardt og/eller redusere beleggdannelsen. Rørleggere kan gi anbefalinger til enkelthusholdninger, og det står ofte anbefalinger i...
fredag 13. september Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - Kryssløsning Frøsetvegen
Vedtatt plan - Kryssløsning Frøsetvegen Formålet med planen er å stramme opp krysset mellom Frøsetvegen og FV 32 samt bygge 170m med ny gang- og sykkelveg. Planen vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter og er ment å oppfylle rekkefølgekravet i...
onsdag 11. september Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget
onsdag 11. september Midtre Gauldal kommune
Alf-Petter Tenfjord
Alf-Petter Tenfjord Tore Wolden 6. september 2019 Rådmann 72 40 30 16 alf-petter.tenfjord@mgk.no Enhet Rådmann
fredag 6. september Midtre Gauldal kommune
Anbudskonkurransen for utbygging av vei, vann og avløp til Støren Sør er gjennomført
Anbudskonkurransen for utbygging av vei, vann og avløp til Støren Sør er gjennomført Midtre Gauldal Næringsselskap KF vil derfor inngå kontrakt med entreprenørfirmaet Johs J. Syltern AS. Kontrakten vil først bli inngått etter vedtak i styret og...
onsdag 4. september Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret 5. september
Åpent møte i kommunestyret 5. september Møtet starter kl 13:00. Saksdokumentene finner du her   Tore Wolden 30. august 2019 Torsdag 5. september er det møte for kommunestyret. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
fredag 30. august Midtre Gauldal kommune
Kommunedelplan for Støren til offentlig ettersyn
Kommunedelplan for Støren til offentlig ettersyn Merknader og innspill sendes skriftlig til postmottak@mgk.no.    Høringsfrist 14. oktober 2019.    Ang. spørsmål til planforslaget er det mulig å treffe planleggere og politiker i planutvalget for en uformell...
onsdag 28. august Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring - Fastsatt planprogram for Kommuneplanens arealdel
Kunngjøring - Fastsatt planprogram for Kommuneplanens arealdel Tore Wolden 28. august 2019 Midtre Gauldal Kommune ved utvalg for Næring-, plan og forvaltning fastsatte planprogram for Kommuneplanens arealdel (planId 2019001) i møte den 12.08.2019 (sak 93/18). Knytt innhold til Forsiden...
onsdag 28. august Midtre Gauldal kommune
Klessalg på sykehjemmet
Klessalg på sykehjemmet Her kommer oversikt over klæsalget høsten 2019. Tirsdag 24. sept.kl. 1030 - 1400 - Senior Shop v/Marianne Aune Torsdag 24. okt. kl. 1030 - 1400 - Seniormote v/Øivind Arnesen Torsdag 21. nov. kl. 1030 - 1400 - Seniorbutikken v/Morten Kummervold ...
fredag 23. august Midtre Gauldal kommune
Inspirasjonstreff for lokalmat og grønt reiseliv
Inspirasjonstreff for lokalmat og grønt reiseliv Tore Wolden 23. august 2019 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
fredag 23. august Midtre Gauldal kommune
Mindre endring av del av reguleringsplan for ny E6 Vindåsliene - Korporalsbrua
Mindre endring av del av reguleringsplan for ny E6 Vindåsliene - Korporalsbrua Hensikten med endringene er å legge til rette for følgende:  • Justering av traseen for kommunal veg 43 som går opp mot Soknedal skole for å redusere beslag av fulldyrket jord og...
fredag 16. august Midtre Gauldal kommune
Skolestart! Tidspunkt for oppmøte
Skolestart! Tidspunkt for oppmøte Budal skole Alle starter kl 8:15 Singsås skole Alle starter kl 08:45 Soknedal skole Alle starter kl. 9:00 Støren ungdomsskole Alle starter kl 8:15 Støren barneskole 1. klasse starter kl 09:00 Alle andre klasser kl 8:15 Tore Wolden 14....
onsdag 14. august Midtre Gauldal kommune
Endring i reguleringsplanen for E6 Sokndal – Korporalsbru
Endring i reguleringsplanen for E6 Sokndal – Korporalsbru Hensikten med endringene er å legge til rette for følgende: •        Ny permanent bru for kjørende og myke-trafikanter oppstrøms (sørøst for) dagens...
mandag 12. august Midtre Gauldal kommune
Hele Midtre Gauldal på RBK-kamp
torsdag 8. august Midtre Gauldal kommune
Gaula bru nattestengt
Gaula bru nattestengt Gaula-bru nattestengt - strekningen stengt for modulvogntog Gaula bru på E6 ved Støren blir nattestengt fra og med søndag 11. august til og med torsdag 21. august. Det blir omkjøring via Støren sentrum. Stenginga gjelder alle dager i perioden mellom...
torsdag 8. august Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring om utlegging av Sametingets valgmanntall 2019
Kunngjøring om utlegging av Sametingets valgmanntall 2019 Sametingets valgmanntall vil i perioden medio juli-6.september 2019 ligge ute til offentlig ettersyn på følgende sted: Midtre Gauldal Rådhus – servicekontoret. For å kunne stemme til sametingsvalget må du...
onsdag 17. juli Midtre Gauldal kommune
Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for kommunedelplan for klima- og energi
Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for kommunedelplan for klima- og energi Innspill Vi inviterer nå innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlige organ til å komme med innspill til planprogrammet. Det kan være innspill til selve innholdet i planprogrammet,...
tirsdag 16. juli Midtre Gauldal kommune
Grunnet ferieavvikling må det regnes noe lengre saksbehandlingstid
Grunnet ferieavvikling må det regnes noe lengre saksbehandlingstid Plan- og byggesakskontoret ved Midtre Gauldal kommune vil ha begrenset kapasitet fram til 5 august 2019 grunnet avvikling av sommerferie. Åpningstider "Drop-in" på fredager eller time-bestilling etter henvendelse...
tirsdag 16. juli Midtre Gauldal kommune
Til offentlig ettersyn - detaljregulering for Prost Bødtkers vei
Til offentlig ettersyn - detaljregulering for Prost Bødtkers vei Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for oppføring av nye omsorgsboliger i Prost Bødtkers vei 12. Denne utbyggingen skal ses i sammenheng med eksisterende bebyggelse og driften av omsorgsboliger på...
mandag 8. juli Midtre Gauldal kommune
Kantina på sykehjemmet feriestengt
Kantina på sykehjemmet feriestengt Tore Wolden 5. juli 2019 Kantina på sykehjemmet blir feriestengt fra 08.07.- til 12.08. Vi har likevel åpent for middagssalg fra kl. 14.00 til kl. 15.00 hver dag. Med vennlig hilsen oss på kjøkkenet. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
fredag 5. juli Midtre Gauldal kommune
Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hagebakken
Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hagebakken Planen legger til rette for at det kan fradeles to boligtomter på henholdsvis 1590,8 m2 og 658 m2, anlegge intern veg til boligtomtene samt etablere avløpsanlegg. Intensjonen for planen er å legge til rette for at en bygning som i dag...
fredag 5. juli Midtre Gauldal kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, må du være innført i manntall på valgdagen. Du kan kontrollere opplysninger i manntallet, og eventuelt sende inn klage dersom du oppdager feil. Klagen sendes: Valgstyret i...
fredag 5. juli Midtre Gauldal kommune
Valg 2019
VALG 2019 Valgprotokollen ble godkjent i møte kvelden etter valget. Det endelige resultatet er dermed klart. Faste medlemmer Mari Gyløien 3. juli 2019 Valget er over og resultatene klare. Det nye kommunestyret konstitueres i møte 10. oktober. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) ...
onsdag 3. juli Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - Massedeponi Støren Næringsområde Sør
Vedtatt plan - Massedeponi Støren Næringsområde Sør Formålet med planen er å etablere et permanent deponiområde for overskuddsmasser i forbindelse med veibygging og opparbeidelse av vedtatt reguleringsplan for Støren næringsområde sør. Etter...
torsdag 27. juni Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - Planovergangstiltak Støren
Vedtatt plan - Planovergangstiltak Støren Hensikten med planen er å etablere atkomst til framtidig verksted for reparasjon av persontog ved Støren stasjon og å øke sikkerhetsnivå mht. antall planoverganger i Midtre Gauldal kommune. Kommunestyrets endelige vedtak kan i...
onsdag 26. juni Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Åpningstider på biblioteket i sommer
Åpningstider på biblioteket i sommer Uke 27, 28, 29, 30 og 32: Tirsdager 9-14 Torsdager 14-19 Uke 31, tirsdag 30. juni og torsdag 1. august, vil biblioteket ha helt stengt. Tore Wolden 25. juni 2019 Fra og med 1. juli til og med 9. august har biblioteket sommeråpningstider. Knytt...
tirsdag 25. juni Midtre Gauldal kommune
Bemanning ved servicekontoret sommer 2019
Bemanning ved servicekontoret sommer 2019   Grunnet ferieavvikling vil det være noe mindre bemanning ved Rådhusets servicekontor i uke 27-31. Man må i den forbindelse beregne noe lengre ventetid og litt mer begrenset hjelp.   Minner samtidig om sommertid ved Rådhuset,...
torsdag 20. juni Midtre Gauldal kommune
Kommunalt tilskudd til private veier 2019
Kommunalt tilskudd til private veier 2019   Midtre Gauldal kommune har også i 2019 avsatt midler til tilskudd til private veier. Tilskudd gis etter søknad til private veier over 1000 meter. Søknad med navn på vei, kart, opplysninger om vei-forening/kontaktperson sendes til Midtre...
torsdag 20. juni Midtre Gauldal kommune
Spillemidler 2020
Spillemidler 2020 Kulturdepartementet har gjort endringer i bestemmelsene for tilskudd til idrettsanlegg, derfor vil ikke søknadsportalen åpne før 1. september (har vært 1. juni tidligere).  MEN, søknadsfristen vil fortsatt være 15. oktober for Midtre Gauldal. Har ditt...
tirsdag 18. juni Midtre Gauldal kommune
Siste sjanse for å få gratis HPV vaksine
Siste sjanse for å få gratis HPV vaksine Ta kontakt på telefon 72 40 31 78 eller stikk innom helsestasjonen innen fristen for å få vaksinen. Siste sjanse - Folkehelseinstituttet Tore Wolden 3. juni 2019 De som ønsker å få satt HPV vaksine må ta...
mandag 3. juni Midtre Gauldal kommune
Tildeling av kulturmidler 2019
Tildeling av kulturmidler 2019 I dokumentet finner du oversikt over tildelingen, utbetaling skjer juni 2019. Saksbehandlingen er gjort av kulturkontoret. Idrettsrådet og internasjonalt råd har vært rådgivende organ i tildelingen, utvalg for oppvekst og kultur har vedtatt...
onsdag 29. mai Midtre Gauldal kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon Mange som ikke søker Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige...
onsdag 29. mai Midtre Gauldal kommune
Byggesak og planavdelinga holder stengt fredag 31. mai. DROP-IN når du vil på onsdag, 29. mai!
Byggesak og planavdelinga holder stengt fredag 31. mai. DROP-IN når du vil på onsdag, 29. mai! Tore Wolden 28. mai 2019 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
tirsdag 28. mai Midtre Gauldal kommune
Vedtak i navnesaker – Fossem, Håvåsen, Storbudalen, Høggås og Ramnåsen
Vedtak i navnesaker – Fossem, Håvåsen, Storbudalen, Høggås og Ramnåsen - Fossem (gårdsnavn for gnr. 82) - Håvåsen (gårdsnavn for gnr 128) - Storbudalen (gårdsnavn for gnr 173 og 174) - Høggås (gårdsnavn for gnr 229) -...
tirsdag 28. mai Midtre Gauldal kommune
Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer
Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer Midtre Gauldal kommune ønsker å høre fra innbyggerne! Har du/dere en nyskapende og kreativ idè til anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet?  Det kan f.eks være labyrinter, hinderløyper, agilitybaner osv. Her er det...
torsdag 23. mai Midtre Gauldal kommune
Er du den vi leter etter?
Er du den vi leter etter? •    Har du overskudd og kapasitet? •    Har du lyst til å hjelpe? Formålet med hjelpetiltak fra Generelle tiltak i Midtre Gauldal. er at de skal føre til positive endringer. Vi søker ulike typer mennesker med tanke...
onsdag 22. mai Midtre Gauldal kommune
Målinger fra helikopter i lav høyde
Målinger fra helikopter i lav høyde  Målet med målingene er generell geologisk kartlegging, samt å måle hva som er igjen av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Målingene skal styrke kartleggingen av geologiske ressurser i fylket. Tore Wolden 21. mai 2019 ...
tirsdag 21. mai Midtre Gauldal kommune
Varsling - Revidert planforslag - Planoverganger og stasjonstiltak - Støren
Varsling - Revidert planforslag - Planoverganger og stasjonstiltak - Støren Dette planforslaget er en revisjon av planforslaget som ble lagt fram til 2. gangs behandling i kommunestyret 20.6.2016. Revidert reguleringsplan varsles i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.  Hensikten med...
fredag 10. mai Midtre Gauldal kommune
Alf-Petter Tenfjord ny rådmann i Midtre Gauldal kommune
Alf-Petter Tenfjord ny rådmann i Midtre Gauldal kommune Tenfjord er 50 år og bosatt i Trondheim. Han er gift og har to barn. Han tar fatt som rådmann i Midtre Gauldal kommune til høsten. Han har hytte i Budalen! Vi ønsker ham velkommen hit til oss! Tore Wolden 10. mai 2019 Et...
fredag 10. mai Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget
Åpent møte i Kontrollutvalget Sakspapirer er lagt ut på KONSEKs hjemmeside Tore Wolden 9. mai 2019 Kontrollutvalget skal ha møte torsdag 16.05.2019 kl. 09:30, Formannskapssalen. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 9. mai Midtre Gauldal kommune
Nasjonalparkstyret for Forollhogna har møte fredag 10.mai på Vollan gård på Kvikne
torsdag 9. mai Midtre Gauldal kommune
Alf-Petter Tenfjord innstilles som ny rådmann i Midtre Gauldal kommune
Alf-Petter Tenfjord innstilles som ny rådmann i Midtre Gauldal kommune - Vi har hatt en grundig prosess med ekstern rådgiver, politikere, administrasjon og ansatterepresentanter involvert. Søkermassen har vært god, vi har hatt flere godt kvalifiserte kandidater, og utvalget falt til slutt...
mandag 6. mai Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kommunestyret 9. mai
Åpent møte i Kommunestyret 9. mai Se saklista her. Tore Wolden 2. mai 2019 Det er møte i Kommunestyret 9. mai kl. 16:30. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 2. mai Midtre Gauldal kommune
Bibliotek
Bibliotek admin 29. april 2019 Folkebibliotekloven Forskrift om kvalifikasjonskrav i bibliotekene Nasjonalt lånekort Et bibliotek er både en møteplass og et sted for lesing eller stille arbeid. På biblioteket kan du bruke og låne bøker, lydfiler og filmer. Du trenger et...
mandag 29. april Midtre Gauldal kommune
Åpent møte om E6 Ulsberg - Vindåsliene
Åpent møte om E6 Ulsberg - Vindåsliene Se plandokumentene her. Tore Wolden 29. april 2019 Få informasjon om planforslaget og grunnerverv i Rennebuhallen 6. mai, kl 18:00. Åpen kontordag i Rennebu kommunehus 9. mai kl 08:30 - 16:00. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 29. april Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Formannskapet 25. april
Åpent møte i Formannskapet 25. april Saksdokumentene ser du her. Tore Wolden 25. april 2019 Det er møte i Formannskapet 25. april kl. 13:00 på Rådhuset. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 25. april Midtre Gauldal kommune
Vedtatt reguleringsplan - Furukollen og Olaplassen
Vedtatt reguleringsplan - Furukollen og Olaplassen Planområdet ligger vest og nord for Engan og Støren, og utgjør et areal på ca. 662 daa. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages av parter eller de med rettslig...
fredag 12. april Midtre Gauldal kommune
Nytt varsel om utvidelse av planområde - detaljreguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum
Nytt varsel om utvidelse av planområde - detaljreguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum Bakgrunnen for utvidet planområde er at det i forbindelse med planoppstart kom inn en merknad fra Statens vegvesen som klargjorde behovet for å regulere en ny kjørebru med gang- og...
fredag 12. april Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé til offentlig høring
Detaljregulering E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé til offentlig høring Planforslaget skal legge til rette for ny E6 som firefelts motorvei mellom Vindåsliene i Soknedal og Ulsberg i Rennebu kommune. Dette med unntak av begge ender av parsellen som planlegges med noe...
fredag 12. april Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering for Storneset masseuttak til offentlig høring
Detaljregulering for Storneset masseuttak til offentlig høring Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for videre masseuttak i det allerede etablerte masseuttaket ved Storneset. Planområdet omfatter deler av følgende eiendommer; 230/10, 230/28, 230/7 og 1030/42 ved...
torsdag 4. april Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

10 vil bli ny rådmann i Midtre Gauldal
10 vil bli ny rådmann i Midtre Gauldal De ti søkerne er alle menn. Den ene søkeren har bedt om å bli unntatt søkerlista og fått begrunnelsen godkjent. Et Innstillingsutvalg står for den praktiske gjennomføringen ved ansettelse av rådmann. Dette utvalget ble...
tirsdag 2. april Midtre Gauldal kommune
Planprogram for kommunens arealdel til offentlig høring
Planprogram for kommunens arealdel til offentlig høring Samtidig varsles det oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel iht. Pbl § 11-12.  Skriftlige innspill sendes til Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 Støren eller på e-post til postmottak@mgk.no Frist...
torsdag 28. mars Midtre Gauldal kommune
Rådhuset stengt onsdag 17. april
Rådhuset stengt onsdag 17. april Erfaringen vi har gjort over år er at så godt som ingen bruker siste dagen før påskeferien til å besøke rådhuset eller ringe sentralbordet.  Selv om huset og telefonen er stengt for publikum, er det noen som alltid er...
tirsdag 26. mars Midtre Gauldal kommune
Informasjonsmøte om fosterhjem på Støren
Informasjonsmøte om fosterhjem på Støren Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg ikke til noe ved å delta på et informasjonsmøte. Les mer på BUFDIR sine sider. Tore Wolden 15. mars 2019 ...
fredag 15. mars Midtre Gauldal kommune
Oppdatering kontaktperson/leder lag og foreninger
Oppdatering kontaktperson/leder lag og foreninger monica 12. mars 2019 I disse årsmøtetider må lag og foreninger huske å melde fra til kommunen om hvem som blir valgt til kontaktperson eller hvem som er styrets leder i aktuelle lag eller forening. Dette for at vi lettere kan oppnå...
tirsdag 12. mars Midtre Gauldal kommune
Nye vedtatte veinavn
Nye vedtatte veinavn Valg av navn kan ikke påklages, men de som etter Lov om stadnamn har rett til å reise navnesak, kan klage på skrivemåten. Klagefrist er 3 uker etter publisert/mottatt vedtak. Se mer info om klagerett. Tore Wolden 7. mars 2019 Navnekomiteen i Midtre Gauldal...
torsdag 7. mars Midtre Gauldal kommune
Tilskudd kulturformål 2019
Tilskudd kulturformål 2019 monica 7. mars 2019 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Lenker Til søknadsside
torsdag 7. mars Midtre Gauldal kommune
Deltakere fra Midtre Gauldal – regionfestival Ørlandet 2019
Deltakere fra Midtre Gauldal – regionfestival Ørlandet 2019 Solveig Ranøien Engen – konferansierKornettgruppe – «Olsenbanden»Ingrid, Per Kristian og Filip – «Burning House»Inge og Torgeir – «Misty»Soknedal og...
mandag 4. mars Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget 7. mars
onsdag 27. februar Midtre Gauldal kommune
Ledig stilling som rådmann
Ledig stilling som rådmann Les utlysningen og søk her. Tore Wolden 27. februar 2019 Vi har ledig stilling som rådmann i Midtre Gauldal kommune. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
onsdag 27. februar Midtre Gauldal kommune
Møte i Navnekomiteen for veiadresser
Møte i Navnekomiteen for veiadresser Møtet er åpent for alle. Møtedokumentene ligger her.   Sted: Rom 346 på Rådhuset Tid: kl 12 Tore Wolden 27. februar 2019 Navnekomiteen skal ha møte fredag 1. mars for å vedta navn på 34...
onsdag 27. februar Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kommunestyret 28. februar 2019
Åpent møte i Kommunestyret 28. februar 2019 Aktuelle saker: PS 2/19 Utviklingsstrategi - Først til framtida Denne saken skal avklare strategier og målsettinger for å ta kommunen «Først til framtida»  PS 3/19 Valg av nye medlemmer til generalforsamling i...
mandag 25. februar Midtre Gauldal kommune
Varsel om utvidelse av planområde - detaljreguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum
Varsel om utvidelse av planområde - detaljreguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum Bakgrunnen for utvidet planområde er at det i forbindelse med varsel om oppstart kom inn en merknad fra Statens vegvesen som klargjorde behovet for å regulere en ny og separat gang- sykkelbru, lokalisert...
torsdag 21. februar Midtre Gauldal kommune
Takk for gavene!
Takk for gavene! Gavene kommer alle til gode og bidrar til økt livsglede og -kvalitet for sambygdingene våre der. Tusen takk!   Tore Wolden 15. februar 2019 Folk i Midtre Gauldal har omtanke for hverandre! Hvert år mottar vi mange gaver fra privatpersoner, lag og foreninger og...
fredag 15. februar Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Formannskapet 14. februar
Åpent møte i Formannskapet 14. februar Saklista ser du her. Tore Wolden 8. februar 2019 Det er møte i Formannskapet torsdag 14. februar kl 13:00 på rådhuset. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
fredag 8. februar Midtre Gauldal kommune
Svømmehallen på Støren åpen igjen
Svømmehallen på Støren åpen igjen Svømmehallen på Støren blir åpen som vanlig fra torsdag 31. januar. Tore Wolden 30. januar 2019 Vi har fått reparert feilen ved ventilasjonsanlegget. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Lenker Åpningstider...
onsdag 30. januar Midtre Gauldal kommune
Informasjonsmøte om elgbeitetakst
Informasjonsmøte om elgbeitetakst Rapport er vedlagt. Av hensyn til kaffebestilling er det fint om bestandsplanområdene kan melde tilbake ca antall fra hvert planområde iløpet av mandag 4. februar. Velkommen! Mvh  Kai Børge Amdal Midtre Gauldal...
tirsdag 29. januar Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL