Midtre Gauldal
Møte i kommunestyret 28. mai
Møte i kommunestyret 28. mai Møtet vil foregå fysisk i kommunestyresalen, men vi kan ikke slippe inn tilhørere grunnet koronaen. Publikum må derfor følge sendinga på Kommune-TV. Presse får slippe inn.   Saklista med saksdokumenter Tore Wolden 28. mai...
11:39 Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte onsdag 27.05. kl. 11.00
Status koronasmitte onsdag 27.05. kl. 11.00 Tenkte det var på tide med en liten oppdatering nå som det har gått så lang tid siden sist dere hørte fra oss på legekontoret. Det har gått rykter om at det har dukket opp ny smitte i bygda, og dette vil jeg avkrefte med det...
onsdag 11:12 Midtre Gauldal kommune
Retningslinjer for "Trygt hjem for en 50-lapp"
Retningslinjer for "Trygt hjem for en 50-lapp" Blant annet er aldergruppen er utvidet og gjelder ungdom i alderen 15 år til 22 år.  Ordningen kan bare benyttes innenfor Midtre Gauldal kommunes geografiske område.  "Trygt hjem for en 50-lapp" gjelder generelt...
tirsdag 14:08 Midtre Gauldal kommune
Stor sannsynlighet for stor vårflom
onsdag 20. mai Midtre Gauldal kommune
Bostøtte - vi ønsker flere søkere!
Bostøtte - vi ønsker flere søkere! Husbanken har lagt ut informasjon på husbanken.no : Inntektsgrensene har økt som følge av at boutgiftstaket har økt. Det betyr at de med høye boutgifter får ca. 580 kroner mer i bostøtte per...
tirsdag 19. mai Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart av reguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram for E6 Fossum – Skogheim
Varsel om oppstart av reguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram for E6 Fossum – Skogheim Reguleringsarbeidet er en reguleringsendring av E6 Ulsberg – Vindåsliene (planid: 2018001). Planarbeidet berører eiendommene (gnr./bnr.) 65/1, 82/1, 82/2, mfl. Hensikten med planarbeidet...
tirsdag 19. mai Midtre Gauldal kommune
Oppstart av regulering av deponiområde Garli
Oppstart av regulering av deponiområde Garli Reguleringsarbeidet er en reguleringsendring av E6 Ulsberg – Vindåsliene (planid: 2018001). Hensikten med planarbeidet er å danne grunnlag for bygging av ny firefelts E6 på strekningen. Foreliggende godkjent reguleringsplan...
tirsdag 19. mai Midtre Gauldal kommune
Kommunal planstrategi 2020-2023 – til offentlig gjennomsyn
Kommunal planstrategi 2020-2023 – til offentlig gjennomsyn I PS 29/20 den 14.05.2020 gjorde Formannskapet følgende vedtak:Formannskapet tar kommunedirektørens fremleggelse av kommunal planstrategi 2020-2023 til orientering. Formannskapet legger med dette kommunal planstrategi 2020-2023 ut...
mandag 18. mai Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

KV 20 stenges mellom Haugen og Kjelden grunnet fare for steinras
KV 20 stenges mellom Haugen og Kjelden grunnet fare for steinras Geoteknikere har vært på befaring og de har vurdert risikoen for nye ras på stedet og anbefaler at resterende løsmasser, stein og blokker renskes fra berget. Det er besluttet at veien stenges i dag 18.05.20 klokken 12.00...
mandag 18. mai Midtre Gauldal kommune
NAV Midtre Gauldal åpner igjen
NAV Midtre Gauldal åpner igjen Vi vil hjelpe alle som trenger det, men vi ønsker fortsatt at publikum i størst mulig grad benytter seg av våre digitale tjenester, og at flest mulig benytter timeavtaler. Vi gjør oppmerksom på at det nå er mulig å søke...
søndag 17. mai Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 15. mai. kl. 10.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 15. mai. kl. 10.00 Kom mai du skjønne milde, nå har du latt vente på deg lenge nok. De arktiske vindene har gitt oss hodebry denne uken, med vinterdekk og værforhold som etter sigende ikke har vært sett på mange tiår. Det er...
fredag 15. mai Midtre Gauldal kommune
Nå åpner vi for besøkende til omsorgsinstitusjoner og sykehjem!
Nå åpner vi for besøkende til omsorgsinstitusjoner og sykehjem! Besøksforbudet ved omsorgsinstitusjonene var kanskje det korona-tiltaket som var verst å innføre. Å skille mennesker som er glade i hverandre og isolere eldre var et tungt tiltak å innføre,...
torsdag 14. mai Midtre Gauldal kommune
Vaktmester - ambulerende
Vaktmester - ambulerende admin 13. mai 2020 Vaktmesteren er del av hjemmetjenesten til kommunen og hjelper eldre og funksjonshemmede med reparasjoner og vedlikehold. Lover Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Du er eldre eller funksjonshemmet og bor hjemme Søknadsveiledning Du kan kontakte...
onsdag 13. mai Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i formannskapet 14. mai kl 13.00
Åpent møte i formannskapet 14. mai kl 13.00 Møteinnkalling med saksdokumenter Møtet blir holdt på kommunestyresalen i 4. etasje. Retningslinjene for smittevern gjelder i høyeste grad - en meters avstand, håndvask og hostehygiene! Presse og tilhørere er...
tirsdag 12. mai Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 12.05. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 12.05. kl. 11.00 En ny helg er passert og vi er godt i gang med uke 20 på kalenderen, igjen uten nye tilfeller her i kommunen. Det er også rolige smitteforhold i landet for øvrig, og vi ser noen av de laveste smittetallene frem til nå siden...
tirsdag 12. mai Midtre Gauldal kommune
Nå åpner vi skolene for alle elever i 1.-10. klasse!
Nå åpner vi skolene for alle elever i 1.-10. klasse! Gleden var stor da regjeringen i går kveld meldte at alle skolene kan åpne igjen fra og med mandag 11. mai!  Vi er veldig glade for at elever og ansatte i skolen nå skal møtes, og for at vi er enda litt nærmere...
fredag 8. mai Midtre Gauldal kommune
Dette åpner i Midtre Gauldal etter 7. mai
fredag 8. mai Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 8. mai. kl. 10.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 8. mai. kl. 10.00 Regjeringen gikk i går ut med ny informasjon angående gjenåpningen av Norge. De har gått ut med en plan om å gradvis innføre samfunnskritiske funksjoner steg for steg, og har valgt å prioritere barn og unge...
fredag 8. mai Midtre Gauldal kommune
Nå åpner vi rådhuset igjen!
Nå åpner vi rådhuset igjen! Det vil fortsatt være svært viktig at vi alle sammen følger gjeldende regler for smittevern, og noen spesielle forholdsregler må vi ta i en periode framover. For dere som besøker rådhuset vil dette bety: - Det vil bli satt...
torsdag 7. mai Midtre Gauldal kommune
Kulturen blir nå gradvis tilgjengelig igjen
Kulturen blir nå gradvis tilgjengelig igjen Fra i morgen, 7. mai, blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Det betyr for deg i Midtre Gauldal, at du kan gå på kino igjen! Kulturskolen åpner også flere av sine tilbud. Alt vil skje i...
onsdag 6. mai Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 5. mai kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 5. mai kl. 11.00 Hei! Mitt navn er Simen Høklie Jonassen, og dette er mitt første innlegg som nylig tilsatt kommuneoverlege i Midtre Gauldal. Jeg er en 34 år gammel mann, opprinnelig fra Høvik, nå bosatt i Trondheim. Dere har sikkert...
tirsdag 5. mai Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - Miljøgate Soknedal sentrum
Vedtatt plan - Miljøgate Soknedal sentrum Vedtaket har følgende ordlyd: Midtre Gauldal kommune vedtar formålene o_SKV1 (veggrunn), SVG1-9 (annen veggrunn), SF1-5 (fortau) og bestemmelsesområdet #BO1-3 (midlertidig rigg- og anleggsområder) med tilhørende bestemmelser i...
mandag 4. mai Midtre Gauldal kommune
Nye retningslinjer spillemidler 2020-2030
Nye retningslinjer spillemidler 2020-2030 Følg lenken nedenfor. monica 30. april 2020 Det ble 23.04.20 vedtatt nye mål og retningslinjer for spillemiddelordningen av fylkestinget i Trøndelag. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Lenker Trøndelag fylke
torsdag 30. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal torsdag 30.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal torsdag 30.04. kl. 11.00 Dette blir den siste daglige oppdateringen fra meg i denne omgang, med mindre noe spesielt skjer i langhelga (bank i bordet). Fra mandag av er det Simen som styrer skuta, og det kommer til å gå kjempefint. Det har vært noen mildt...
torsdag 30. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 29.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 29.04. kl. 11.00 Vi har nå kommet opp i godt over en måned uten nye smittetilfeller i Midtre Gauldal, og det er igjen grunn til å skryte av den gode jobben som dere i befolkningen har gjort for å begrense smitten. Det er naturligvis usannsynlig...
onsdag 29. april Midtre Gauldal kommune
Ekstraordinært plantetilskudd og nettbasert plantekurs
tirsdag 28. april Midtre Gauldal kommune
Ny søknadsfrist for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Ny søknadsfrist for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL Tiltak man kan få tilskudd til gjennom denne ordningen er tiltak som fremmer natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom...
tirsdag 28. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 28.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 28.04. kl. 11.00 I går skrev jeg en ganske lang tekst om kriteriene for testing, fordi jeg ønsket å klargjøre hvorfor vi ikke tester "vilkårlig" blant friske personer som i større eller mindre grad kan være i...
tirsdag 28. april Midtre Gauldal kommune
Tannklinikkene åpner nå for å ta imot pasienter
Tannklinikkene åpner nå for å ta imot pasienter At aktiviteten trappes opp betyr ikke at det blir normal drift på klinikkene, men mer behandling enn de siste ukene. Vanlige undersøkelser, kontroller og behandling av ufarlige tilstander blir det dessverre en stund til tannklinikkene...
tirsdag 28. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal mandag 27.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal mandag 27.04. kl. 11.00 Stopp meg hvis jeg har sagt noe om dette før, men jeg vil si noen ord om testing. I starten av dette utbruddet var kapasiteten for å ta tester og å analysere disse testene temmelig begrenset. Helsetjenesten som helhet måtte...
mandag 27. april Midtre Gauldal kommune
Høring av forslag til Strategi for framtidens helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal fram mot 2030
Høring av forslag til Strategi for framtidens helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal fram mot 2030 Høringsdokumentene ligger nede på sida. Vi har foreslått en del tiltak i strategien, men vi vil gjerne høre din mening om problemstillinger som dette: hva er viktige faktorer...
fredag 24. april Midtre Gauldal kommune
Kontrollutvalget - møte torsdag 30.april
fredag 24. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 24.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 24.04. kl. 11.00 På mandag kan frisører og tilbydere av ulike typer kroppspleie åpne igjen. I den forbindelse har Helsedirektoratet utgitt en veileder i smittevern også for disse virksomhetene, i likhet med det som tidligere er laget...
fredag 24. april Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Nå er vi klare for å åpne skolen igjen for de yngste elevene 
fredag 24. april Midtre Gauldal kommune
Smittevern i skolen under covid-19-utbruddet
Smittevern i skolen under covid-19-utbruddet admin 23. april 2020 Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 ut… Opplæringslova Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Smittevernloven Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19...
torsdag 23. april Midtre Gauldal kommune
Smittevern i barnehagen under covid-19-utbruddet
Smittevern i barnehagen under covid-19-utbruddet admin 23. april 2020 Hygieneråd for forebygging av smittsomme sykdommer i barnehagen (fhi.no) Barnehageloven Folkehelseloven Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Smittevernloven Covid-19 – Smittevern i barnehager ...
torsdag 23. april Midtre Gauldal kommune
Informasjon om skoleskyss fra mandag 27. april
Informasjon om skoleskyss fra mandag 27. april Retningslinjer for skoleskyss i Trøndelag fra mandag 27. april (AtB.no) Rutetidene for skoleskyss i Trøndelag vil være tilgjengelig på atb.no og i appen AtB Reise i løpet av fredag 23. april. Vi oppfordrer foresatte til å...
torsdag 23. april Midtre Gauldal kommune
Nye åpningstider i barnehagene under korona fra 27. april
Nye åpningstider i barnehagene under korona fra 27. april Åpningstiden er slik for at barnehagene skal være i stand til å ivareta de nye smitteverntiltakene. I utgangspunktet er det fra klokka 08-16, men det kan variere fra barnehage til barnehage. Tore Wolden 23. april 2020 De...
torsdag 23. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal torsdag 23.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal torsdag 23.04. kl. 11.00 I går skrev jeg om at idrettslaget på Lundamo har kommet med en tydelig oppfordring til foreldre om å snakke med barna sine grunnet observasjoner om store ansamlinger barn og ungdom på fotballbanen, hvor anbefalingene om...
torsdag 23. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 22.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 22.04. kl. 11.00 På mandag ble testkriteriene til Folkehelseinstituttet oppdatert, i forbindelse med gjenåpningen av barnehager og skoler. Blant gruppene som nå skal tilbys test er personer med luftveissymptomer som er ansatt, barn eller elev...
onsdag 22. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 21.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 21.04. kl. 11.00 Vi har omsider blitt velsignet med fint vær i noen dager, og på denne tida betyr det noe som blir både viktig og vanskelig framover: Pollenspredning. Alle med luftveissymptomer rådes til å holde seg hjemme fra jobb siden...
tirsdag 21. april Midtre Gauldal kommune
Feil i kartet?
Feil i kartet? Det kan være en utfordring, blant annet for blålysetatene, å finne frem som følge av feil i stedsnavn i kartene. Av den grunn er det viktig for alle at lokalkunnskapen tilflyter kartverket slik at de kan rette opp i feil og mangler. Gi Kartverket beskjed her Tore...
tirsdag 21. april Midtre Gauldal kommune
Kommunedelplan for klima, energi og klimatilpasning 2020 – 2031 til offentlig ettersyn
Kommunedelplan for klima, energi og klimatilpasning 2020 – 2031 til offentlig ettersyn Midtre Gauldal formannskap vedtok 2. april 2020 å legge høringsutkastet til Kommunedelplan for klima, energi og klimatilpasning 2020 – 2031 til offentlig ettersyn. Målet for klimaplanen...
tirsdag 21. april Midtre Gauldal kommune
Frisklivssentral
Frisklivssentral admin 20. april 2020 Helse- og omsorgstjenesteloven Frisklivssentral Frisklivssentralen er et kommunalt helsetilbud for deg som har en sykdom, eller fare for en sykdom og som kan få et bedre liv ved å endre levevaner. Lover For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 i helse-...
mandag 20. april Midtre Gauldal kommune
Åseldan i Soknedal er stengt inntil videre
Åseldan i Soknedal er stengt inntil videre Tore Wolden 20. april 2020 Kommunalveg KV 39 over Åseldan i Soknedal er stengt inntil videre mellom Bjørkli og Sandbakken grunnet teleløsning Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 20. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal mandag 20.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal mandag 20.04. kl. 11.00 Det nasjonale "hytteforbudet" oppheves fra i dag, og det betyr at det ikke lenger er ulovlig å overnatte på fritidseiendom i en annen kommune enn der man er folkeregistrert. Her i Midtre Gauldal hadde vi i tillegg et...
mandag 20. april Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i utvalget for helse, oppvekst og kultur den 23. april
Åpent møte i utvalget for helse, oppvekst og kultur den 23. april Møtet sendes direkte på Kommune-TVen vår.  Saker PS 8/20 Omstilling av helse- og omsorgstjenestene - mandat til arbeidsgruppe for gjennomgang og ny vurdering av vedtak PS 9/20 Strategier for framtidas...
mandag 20. april Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret den 23. april kl 16.30
Åpent møte i kommunestyret den 23. april kl 16.30 Møtet sendes direkte på Kommune-TVen vår. Der finner du møtet i opptak etterpå også. Saker Referatsaker RS 4/20 Nasjonalparkstyret for Forollhogna for perioden 2020 - 2023 Saker til behandling PS 4/20...
mandag 20. april Midtre Gauldal kommune
Informasjon om oppstart av ulike tjenestetilbud: barnehage, fysioterapi og helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Informasjon om oppstart av ulike tjenestetilbud: barnehage, fysioterapi og helsestasjons- og skolehelsetjenesten 1. Gjenåpning av barnehagene i Midtre Gauldal kommune Før påske varslet regjeringen en forsiktig og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Dette innebar blant annet...
fredag 17. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 17.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 17.04. kl. 11.00 I går ble appen "Smittestopp" lansert for Android og iPhone (du kan klikke på linkene direkte for å laste ned appen hvis du leser dette på mobilen). Hensikten med denne appen er å samle inn anonymiserte data om...
fredag 17. april Midtre Gauldal kommune
Forebygging av selvmord - informasjon om hjelpetilbud i Midtre Gauldal
fredag 17. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal torsdag 16.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal torsdag 16.04. kl. 11.00 Over helga skal barnehager og småskolen gjenåpnes, og vi er nå i ferd med å forberede dette. Smittevern står selvsagt øverst på dagsorden. Utdanningsdirektoratet publiserte i går den bebudede veilederen...
torsdag 16. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 15.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 15.04. kl. 11.00 Jeg har fått noen spørsmål angående et misforhold mellom antall bekreftet positive prøver i kommunen vår, idet både VGs tall og FHIs dags- og ukesrapporter på forskjellige tidspunkt har operert med 7...
onsdag 15. april Midtre Gauldal kommune
Krisepakken til idrett, kultur og frivillighet
Krisepakken til idrett, kultur og frivillighet Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt utsatt, stengt eller avlyst. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen. Nå er mye klart for at...
tirsdag 14. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 14.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 14.04. kl. 11.00 Påsken er overstått, og med dette har vi også fått noen endringer her på legekontoret. Som jeg tidligere har skrevet har jeg vært 100 prosent kommuneoverlege siden pandemien brøt ut, og mine kolleger har da...
tirsdag 14. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal lørdag 11.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal lørdag 11.04. kl. 11.00 Riktig nok er det påskeferie, men beredskapen tar ikke fri. Det blir en annerledes høytid for oss alle i år. Noe av det jeg har måttet ta stilling til denne påska er å innskrenke muligheten for besøk av...
lørdag 11. april Midtre Gauldal kommune
Gradual opening of the Midtre Gauldal community
Gradual opening of the Midtre Gauldal community On April 7th the government decided that after April 20th, some of the infection prevention measures we have lived with over the past month will be lifted or eased. Midtre Gauldal Municipality is following up on the new provisions concerning its...
torsdag 9. april Midtre Gauldal kommune
Easter emergency preparedness in Midtre Gauldal Municipality
Easter emergency preparedness in Midtre Gauldal Municipality The Medical Office (April 9th-13th): Emergency out-of-hours clinic: 116 117 The municipality's technical emergency helpline: 950 77 499 (always serviced) Health service helpline for children and youth: 916 07 116 Serviced 3pm - 5pm every day...
torsdag 9. april Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 08.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 08.04. kl. 11.00 Vi går inn i påska med nyheten om at deler av samfunnet åpnes opp igjen i løpet av måneden, hvilket selvsagt er svært gledelig. Dette tyder på at de strenge tiltakene vi alle har levd under i snart en...
onsdag 8. april Midtre Gauldal kommune
Gradvis åpning av Midtre Gauldal-samfunnet
Gradvis åpning av Midtre Gauldal-samfunnet Regjeringen vil gjenåpne samfunnet gradvis og kontrollert fra 20. april. Midtre Gauldal kommune følger den nasjonale planen og retningslinjene for dette, og vi har startet forberedelsene for at det skal skje på en sånn måte at alle...
onsdag 8. april Midtre Gauldal kommune
Videreføring av forbud mot overnatting på fritidseiendom i Midtre Gauldal med mindre man er folkeregistrert i kommunen
Videreføring av forbud mot overnatting på fritidseiendom i Midtre Gauldal med mindre man er folkeregistrert i kommunen Vedtak: For å hindre/forsinke spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde kommunens helse- og omsorgstjeneste viderefører kommuneoverlegen i...
tirsdag 7. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 07.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 07.04. kl. 11.00 På gårsdagens pressekonferanse informerte helseministeren om at tallet på nysmittede pr. koronasmittet person, også kjent som R, nå anslås til å være 0,7 for landet som helhet. Dette rimer...
tirsdag 7. april Midtre Gauldal kommune
Til offentlig ettersyn - detaljregulering for Liøya næringsområde
Til offentlig ettersyn - detaljregulering for Liøya næringsområde PlanID: 5027 2017004 Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for nyetablering og videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet, samt å avklare intern infrastruktur i området. ...
mandag 6. april Midtre Gauldal kommune
Gjenåpning av utendørs kommunale idrettsanlegg​
mandag 6. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal mandag 06.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal mandag 06.04. kl. 11.00 I de siste ukene har det vært omfattende diskusjoner rundt lokale karanteneregler som enkelte kommuner har innført, vektet opp mot de generelle reglene som nasjonale myndigheter har utarbeidet. I Midtre Gauldal har jeg ikke vurdert det...
mandag 6. april Midtre Gauldal kommune
Påskeberedskapen i Midtre Gauldal kommune
Påskeberedskapen i Midtre Gauldal kommune Legekontoret (9.-13. april): Legevakt 116 117  Kommunens tekniske beredskapsvakt: 950 77 499 (alltid betjent) Helsestasjonenskontakttelefon for barn og unge: 916 07 116 - mellom 15 og 17 hver dag hele påska. Helsestasjonen kan kontakte psykisk...
mandag 6. april Midtre Gauldal kommune
Høgkjettilen har fått nok strøm
Høgkjettilen har fått nok strøm Vi har stadig pågang fra lokalbefolkningen som etterspør når den nye masta settes i drift. Helt eksakt kan vi ikke si, men nå er i alle fall forutsetningene tilstede for at det kan skje i følge IT sjefen. Det er Telia og...
fredag 3. april Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - Kommunedelplan for Singsås - Forsetmo
Vedtatt plan - Kommunedelplan for Singsås - Forsetmo PlanID: 2015005 Grunnet innsigelse fra sektormyndighetene ble deler av planen vedtatt 28.09.2017 i sak 50/17. Restarealet ble sendt på begrenset høring 03.10.17-15.11.17 og restarealet ble vedtatt 26.03.20 i sak 15/20. ...
fredag 3. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 03.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 03.04. kl. 11.00 Grunnet omfattende restriksjoner i samfunnet er det mange som for tiden tilbringer uvanlig mye tid med hverandre i eget hjem. Dette kan selvsagt være hyggelig for mange, men øker også muligheten for at konflikter oppstår....
fredag 3. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal torsdag 02.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal torsdag 02.04. kl. 11.00 Flere nasjonale kurver som beskriver smitte- og sykdomsutbredelsen er nå avflatende eller synkende. Som kjent har vi ikke sikre tall over den reelle utbredelsen i samfunnet, men disse tallene er de beste indikatorene vi har og det er grunn til...
torsdag 2. april Midtre Gauldal kommune
Brukerundersøkelse - digital undervisning i Midtre Gauldal
Brukerundersøkelse - digital undervisning i Midtre Gauldal Spørringen til elevene – gjennomført etter andre uke med digital undervisning Vi har spurt elevene om hvordan de opplever møtene på Teams, om de får nok hjelp om noe er vanskelig eller om det er noe de...
onsdag 1. april Midtre Gauldal kommune
Møte i formannskapet torsdag 2. april kl 13.00
Møte i formannskapet torsdag 2. april kl 13.00 Kommune-TV finner du på lenka under her. Sendinga starter litt før kl 13.00 torsdag den 2. april, som sagt. Tore Wolden 1. april 2020 Møtet sendes direkte på Kommune-TV, slik vi har blitt vant det. Knytt innhold til Forsiden...
onsdag 1. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 01.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 01.04. kl. 11.00 Folkehelseinstituttet jobber nå med et prosjekt som skal bidra til å kartlegge utbredelsen av koronasmitte i befolkningen, også blant dem som ikke fyller vilkår for å bli testet ut fra definisjonene i dag. Dette er et meget...
onsdag 1. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 31.03. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 31.03. kl. 11.00 Påsken nærmer seg, og i den forbindelse lurer mange på om de kan besøke sine nærmeste i ferien. Dette er et spørsmål som hver enkelt må tenke over selv, men det finnes både klare bestemmelser og...
tirsdag 31. mars Midtre Gauldal kommune
Videreføring av forbud mot overnatting på fritidseiendom i Midtre Gauldal med mindre man er folkeregistrert i kommunen
Videreføring av forbud mot overnatting på fritidseiendom i Midtre Gauldal med mindre man er folkeregistrert i kommunen Vedtak: For å hindre/forsinke spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde kommunens helse- og omsorgstjeneste viderefører kommuneoverlegen i Midtre Gauldal...
tirsdag 31. mars Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL