Midtre Gauldal
Fortsatt er fv. 30 bare åpnet i ett felt etter raset
– Vi venter fortsatt på geotekniker, forteller Endre Rudolfsen.
onsdag 25. oktober $ Arbeidets Rett
Funnet uskadd etter redningsaksjon i Midtre Gauldal
En 50 år gammel kvinne er funnet uskadd etter at det ble satt i gang en redningsaksjon etter henne i Midtre Gauldal i Trøndelag søndag kveld.
søndag 13. august $ Arbeidets Rett
Riktig eiendomsskatteseddel er i digital postkasse nå
Vi kom i skade for å sende ut seddel med 4 promille skatt i uke 5. Det var selvsagt feil - eiendomsskatten i Midtre Gauldal er på 3 promille. Riktig seddel, som du finner i din digitale postkasse (Altinn), har dato 7. februar 2023.
fredag 10. februar Midtre Gauldal kommune
Tegnet samarbeidsavtale mellom kommunen og næringsforeningen
Næringsliv gir arbeidsplasser og inntekter til folk og fellesskapet. Næringsliv er derfor viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling. Skal du etablere et robust næringsliv, er nøkkelordet samarbeid. - At folk ser verdien av samarbeid og at det er noe som vil gagne...
fredag 10. februar Midtre Gauldal kommune
Fagkveld - Klimarådgivning og drenering
DATO: 8. februar, klokka 19:00-21:30 STED: Midtre Gauldal Rådhus, Støren   En interessant kveld med nyttig informasjon og fagkompetanse fra Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag. Vi kan lokke med servering av pølse i brød! Håper du/dere tar turen 😊   Program for...
tirsdag 7. februar Midtre Gauldal kommune
Sjekk mangellista etter fire timer med kontroll på fv. 30
Statens vegvesen gjennomført teknisk kontroll på fylkesveg 30 på Singsås.
tirsdag 7. februar $ Arbeidets Rett
Vær oppmerksom i trafikken
Om ulykken er ute er det smart å ha et viltbånd i bilen. Viltbåndet reduserer ikke ulykkesrisikoen, men hjelper deg å opptre korrekt om uhellet skulle være ute. Du bidrar og  til å redusere dyrlidelser ved å øke effektiviteten til...
torsdag 2. februar Midtre Gauldal kommune
Åpent kommunestyremøte torsdag 2. februar
Årets første innleder med et temamøte. Overføringen på Kommune-TV starter først kl 12, når behandlingene tar til.  Sakliste: Sak nr. 2/23 - Oppvekststrategi for Midtre Gauldal kommune 2030 3/23 - Helseplattformen - Signering av tjenesteavtale 4/23 - Spir...
torsdag 2. februar Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Invitasjon til innspillsmøter - revidering av forvaltningsplan for rovvilt region 6 Midt-Norge
Agenda: • Velkommen • Gjennomgang av oppstartsmeldingen Skader forvoldt av fredet rovvilt fra 2010 og frem til i dag Utviklingen av rovdyrbestandene fra 2010 og frem til i dag Forvaltningsområdene i gjeldende forvaltningsplan Fremdriftsplan for revideringen av forvaltningsplan for rovvilt i...
onsdag 1. februar Midtre Gauldal kommune
NAV Midtre Gauldal tilbyr digitale minikurs i hverdagsøkonomi og gjeldshåndtering
fredag 27. januar Midtre Gauldal kommune
Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte
Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker...
onsdag 18. januar Midtre Gauldal kommune
Folkemøte om framtida til Gaula Natursenter
Da kommer du på folkemøte i kultursalen i GSK tirsdag 17. januar kl. 18.00 – 20.00. Det blir servert kaffe. Vi ser fram til en god dialog og ønsker deg velkommen!
torsdag 5. januar Midtre Gauldal kommune
Barnevernets undersøkelse i hjemmet
Barnevernet har en plikt til å undersøke om barnet har det bra i hjemmet sitt, og foreldre kan ikke nekte at undersøkelsen gjøres. Men både foreldre og barnet har rettigheter og barnevernet har plikter til hvordan undersøkelsen skal gjennomføres: Et...
onsdag 4. januar Midtre Gauldal kommune
Ønsker du å delta i foreldregruppe?
ICDP foreldregruppe er et tilbud til foreldre hvor man samles til samtaler en gang i uka over seks uker, sammen med to veiledere som er sertifiserte ICDP-veiledere. Det er oppstart for barnehagealder 0-5 år onsdag 1. februar 2023 kl. 15.30-17.00 i Liøya barnehage. Veiledere er Grete Svegård og...
onsdag 4. januar Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag
Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører som hører hjemme i Trøndelag.  Hvem kan ikke få støtte: Organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell virksomhet. Organisasjoner som søker og får tilskudd fra ordningen...
mandag 2. januar Midtre Gauldal kommune
Ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både...
mandag 2. januar Midtre Gauldal kommune
Nav midlertidig på Natursenteret over nyttår
Det vil bli opprettet et midlertidig publikumsmottak i forbindelse med servicekontoret. Dette vil være bemannet som tidligere mellom kl. 1200 og 1400, mandager, onsdager og fredager.  Vi vil hjelpe alle som trenger det, men vi ønsker fortsatt at publikum i størst mulig grad benytter seg av...
23. desember 2022 Midtre Gauldal kommune
Åpningstider i jula
Åpningstider i jula Tore Wolden 23. desember 2022 Åpningstider på rådhuset i mellomjula, 27. til 30. desember, er klokka 09-14. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
23. desember 2022 Midtre Gauldal kommune
Pressemelding - Gir en ekstra støtte til de som trenger det før jul
Det er dyrtid i Norge og for noen skaper dette ekstra utfordringer å takle økonomisk. For å gi en ekstra støtte i juletida, har Midtre Gauldal allerede i desember gitt ekstra støtte til livsopphold til våre mottakere av økonomisk sosialhjelp. Vi har tro på at dette...
22. desember 2022 Midtre Gauldal kommune
En ekstra dag med julegavesalg på natursenteret
Tirsdag 20 desember fra klokka 11.00 til 15.00 er siste sjanse til å gjøre et julegavekupp. Prisene på alle artiklene i Børs Basar er satt ned med 70%, og alt som er igjen av fiskeutstyr og -bekledning er nå satt ned med -60%. Velkommen til en siste salgsdag på Gaula...
19. desember 2022 Midtre Gauldal kommune
Offentlig ettersyn og høring - to formålsendringer i forbindelse med revisjon av kommundelplan Støren
Etter politiske prosesser har planutvalg foreslått endringer av to arealformål i revisjon av kommunedelplan Støren. Foreslåtte endringer følger av vedlagt særutskrift etter planutvalgets behandling. Endringene sendes med dette til offentlig ettersyn og...
19. desember 2022 Midtre Gauldal kommune
Oppstart på planarbeid E6 Korporalsbrua – Gyllan
Informasjon og plandokumenter finnes her
16. desember 2022 Midtre Gauldal kommune
Landbruksfaglig samling for Midtre Gauldal kommune
STED: Rådhuset på Støren, 4. etasje DATO: Torsdag 05.01.2023 KLOKKEN: 19:30 – 22:00 Agenda for kvelden: Innovasjon Norge Johan Helge Sandberg fra Innovasjon Norge kommer for å holde foredrag denne kvelden. Han vil fortelle om prioriteringer og tilskuddssatser for 2023. Det blir...
15. desember 2022 Midtre Gauldal kommune
Offentlig ettersyn og høring - Detaljregulering for Støren stasjon
Offentlig ettersyn og høring - Detaljregulering for Støren stasjon Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for kapasitetsøkende tiltak ved Støren stasjon. Tiltakene er en forutsetning for å oppnå to regiontog i timen på strekningen...
14. desember 2022 Midtre Gauldal kommune
Høring og offentlig ettersyn av forslag til forskrift om snøskuterløype med tilhørende løypekart, Singsås
Høring og offentlig ettersyn av forslag til forskrift om snøskuterløype med tilhørende løypekart, Singsås Du kan gi merknader og innspill til forslag, som må leveres skriftlig innen 10. februar 2023. Kommentarer og merknader til forslaget, merkes...
14. desember 2022 Midtre Gauldal kommune
Avviklingssalg med muligheter for julegavekupp
Fredag 16. og mandag 19. desember skal Runa Midtre Gauldal (tidligere ASVO) stå for salg av varene som står igjen på Gaula Natursenter. Her er det fiskeutstyr og fiskebekledning, gaveartikler i kjente merker, flotte ullpledd og budalsstoler med mer. Alt skal selges med mellom 30% og 80% rabatt, og...
12. desember 2022 Midtre Gauldal kommune
Faktafredag - DrømmeDagene, et tiltak som hjelper
DrømmeDagene er en annerledes kickstart for unge voksne som vil finne sin egen vei videre inn i voksenlivet. DrømmeDagene er en tiltakspakke for de yngste brukerne som oppsøker og benytter seg av NAV. Målet for tiltaket er at gruppa fra 18-30 år skal få et tilbud...
9. desember 2022 Midtre Gauldal kommune
Bedre Tanker Sammen for barn og unge (BTS)
Målet er at vi sammen, og så tidlig som mulig, klarer å oppdage, følge opp og evaluere oppfølgingen rundt barn og unge som lever i krevende livssituasjoner. "Du så meg" Noen ganger har du sett eller hørt ting som har gjort deg bekymret for et barn...
8. desember 2022 Midtre Gauldal kommune
Digital kappekveld
7. desember 2022 Midtre Gauldal kommune
Tilbud om 4. dose til alle over 18 år mot Covid19
I Midtre Gauldal gjennomfører vi en ettermiddag med vaksinering før jul. Dette vil foregå i Størenhallen 13. desember, med åpningstid kl 15.00 – 19.00. Du trenger ikke bestille time.  Vi vil da ha god kapasitet til å ta unna de som ønsker å få...
1. desember 2022 Midtre Gauldal kommune
Fraråder bruk av åpen ild
29. november 2022 Midtre Gauldal kommune
Spørreundersøkelse som kartlegger reisevaner i Trøndelag 2022
29. november 2022 Midtre Gauldal kommune
B&B Entreprenør skal bygge nye Lysgården i Engan
Lysgården verksted er et arbeidssenter som tilbyr arbeidslivsoppfølging, aktiviteter, veiledning og opplæring for voksne over 18 år. Siden de måtte flytte fra bygget sitt i Kalvtrøa, som het Lysgården på folkemunne, har virksomheten hatt midlertidig tilhold i...
28. november 2022 Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Formannskapets innstilling til Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026
Formannskapets innstilling til Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026 Kommunedirektøren endret innstillingen i saken i punkt 3: Gebyrer, avgifter og egenbetalinger vedtas slik det framgår av Handlingsprogrammet med økonomiplan, jf. kapittel om betalingssatser og gebyrer, og...
17. november 2022 Midtre Gauldal kommune
BIO (Bedriftsintern opplæring) Trøndelag 2022
Hovedutvalg næring (Trøndelag fylkeskommune) har bevilga 5 mill ekstra til støtteordningen bedriftsintern opplæring. Les mer om ordningen her: BIO (Bedriftsintern opplæring) Trøndelag 2022 Frist for innsending 30.11.2022
15. november 2022 Midtre Gauldal kommune
Trodde bompengeprosjektet ville bli skrinlagt. Nå er det dialog videre
Styringsgruppa i bompengeprosjektet for fv. 30 møttes for første gang den 9. november etter kommunestyrevedtakene i de tre kommunene. – Vi hadde en dialog om forskjellige løsninger, opplyser Grøntvedt.
13. november 2022 $ Arbeidets Rett
Forslag til handlingsprogram 2023 og økonomiplan 2023-2026 presentert
Sammen med konstituert økonomisjef Håvard Ler presenterte Tenfjord, administrasjonens forslag til samlet pengebruk i kommunen i drift og via investeringer. Tenfjord og Ler viste til at fellesskapet får større oppgaver i årene framover, og at kommunen trenger større inntekter....
25. oktober 2022 Midtre Gauldal kommune
Denne uka i Midtre Gauldal kommune: Øvelse politiråd
Vi arbeider systematisk med rus- og kriminalitetsforebygging gjennom SLT-modellen: Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.   Denne metodikken gir oss god dialog om temaet både innad i organisasjonen og med politiet. Politiråd og koordinerende gruppe er to arbeidsgrupper...
21. oktober 2022 Midtre Gauldal kommune
Vaksinering høst - 22
Vaksinering vil foregå tirsdag - onsdag og torsdag. 9.00- 11.30 og 12.30-14.30 tirsdag og onsdag 9.00- 11.30 og 13.30-14.30 på torsdag De som har time hos fastlegen, kan få den i forbindelse med timen.  Midtre Gauldal legekontor
21. oktober 2022 Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023
Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp....
21. oktober 2022 Midtre Gauldal kommune
Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader om strømstøtte 19. oktober
Søknadsfristen er 16. november klokken 13:00. Perioden det kan søkes strømstøtte for er juli-september 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan...
20. oktober 2022 Midtre Gauldal kommune
TV-aksjonen 2022
Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser,...
18. oktober 2022 Midtre Gauldal kommune
Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv!
I 2021 var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. Av disse var 2 av 3 menn. Folkeopplysningskampanjen "Snakk om selvmordstanke, det kan redde liv" starter 24. oktober, og foregår i Trøndelag, Møre og Romsdal i fem uker. Kampanjen er ett av flere tiltak i regjeringens...
14. oktober 2022 Midtre Gauldal kommune
Inspirasjonskveld på Støren Kulturhus
Inspirasjonskveld på Støren Kulturhus Vi vil derfor invitere dere til inspirasjonskveld 19.oktober. fra kl. 18.00-19.30 i Støren kulturhus Bli mer!  18.00 - 19.30:  Del 1- for deg som vil videreutvikle din bedrift Velkommen og kort om Spir v/Aina Midthjell Reppe Proneo –...
10. oktober 2022 Midtre Gauldal kommune
Holtålen sier nei til bompenger på fv. 30: – Jeg er kjempelettet! Nesten rørt
Formannskapet i Holtålen sier nei med seks av sju stemmer til bompengefinansiering av fv. 30 mellom Røros og Støren. Politikerne i kommunestyret skal få si sitt i saken under møte 19. oktober.
7. oktober 2022 $ Arbeidets Rett
Vi spurte dere om ris og ros rundt koronahåndteringa
Som hele verden for øvrig, ante vi ikke hva som lå foran oss da landet stengte ned. Vår oppgave, i alle krisesituasjoner, er å ivareta sikkerheten for innbyggernes liv og helse, og levere de kommunale tjenestene som vanlig i størst mulig grad. Derfor er det viktig at vi tar med oss...
3. oktober 2022 Midtre Gauldal kommune
Pressemelding - Gaula Natursenter
Etter at Holtålen og Melhus trakk seg ut på eiersiden i fjor høst, har det vært mange prosesser politisk og stort engasjement i bygda rundt veien videre. Formannskapet i Midtre Gauldal besluttet i møte 04.04.22 en styrt avvikling av det gamle driftsselskapet Gaula Natursenter A/S,...
30. september 2022 Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av veiadresser per 23.09.2022
Kunngjøring av veiadresser per 23.09.2022 Du kan klage på tildelt nummer og tilhørighet til vei. Klagefrist: 21.oktober 2022. Skilting: Eier/fester plikter å sette opp nummerskilt senest 6 måneder etter kunngjøringen. For flere opplysninger om...
27. september 2022 Midtre Gauldal kommune
Nye åpningstider på rådhuset
Nye åpningstider på rådhuset Ny åpningstid: Mandag- fredag 09.00-14.00 Sentralbordet er åpent i samme tidsrom. Årsaken til at vi endrer åpningstidene er en kombinasjon av flere ting. Det ene er at vi ser at pågangen av besøkende er liten i det tidsrommet. ...
26. september 2022 Midtre Gauldal kommune
Søknadsfrist for regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP)
Da er det igjen mulig å søke på regionalt miljøtilskudd i jordbruket, og søknadsfrist er 15. oktober. Tilskudd til drift av beitelag har søknadsfrist 15. november. Miljøtilskuddene til jordbruket er årlige tilskudd som er laga for å...
26. september 2022 Midtre Gauldal kommune
Faktafredag - hva jobber folk i Midtre Gauldal med?
Vi har gravd litt bak det tallet, for det er litt interessant å se hva vi jobber med vi som bor her i Midtre Gauldal. Vi tenker for eksempel på oss selv som en stor jordbruks-kommune - hvor mange jobber med det? Fordelt på næringsområder, er fordelinga...
23. september 2022 Midtre Gauldal kommune
Mer enn 650 underskrifter mot bompenger
Underskriftskampanjen «Nei til bompenger på fv. 30! Nei til bom i Svølgja!» har foreløpig 655 underskrifter. Kommunestyret i Røros skal torsdag kveld bestemme om de ønsker å gå videre med bompengeprosjektet.
22. september 2022 $ Arbeidets Rett
Åpent møte i formannskapet 22. september
Referatsaker er saker som utvalget primært orienteres om, som ikke skal behandles og vedtas i møtet. Referatsaker: Innspill til Samordnet eierstrategi for ReMidt IKS Referat fra meklingsmøte 16.08.2022 - Brudal hyttefelt II Referat fra meklingsmøte 16.08.2022 - Hundåslåtten...
19. september 2022 Midtre Gauldal kommune
Det er meldt mye regn i helga
Mye regn kan føre til en rekke uønskede hendelser. Alt etter hva som oppstår, får du raskere hjelp om du kommer rett med en gang. Her finner du aktuelle numre ved ulike hendelser Hva du kan gjøre Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen...
16. september 2022 Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Hov, Soknedal
Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Hov, Soknedal Vedtakene kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3...
16. september 2022 Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Engan leir
Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Engan leir Planen for Engan Leir omfatter et areal på rundt 12 daa. Lysgården er et arbeidssenter som tilbyr arbeidslivsoppfølging, aktiviteter, veiledning og opplæring for voksne over 18 år. Planen tilrettelegger også for...
16. september 2022 Midtre Gauldal kommune
Inkluderingsmidler 2022
Inkluderingsmidler 2022 Søknadsfrist 1. november 2022.  Søknad og vedlegg sendes til postmottak@mgk.no Monica Broen 14. september 2022 Inkluderingsmidler kan søkes på av lag og foreninger som bevisst og målrettet vil jobbe med inkludering av...
14. september 2022 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret 8. september
Se sendinga på Kommune-TV her fra kl 16.30 Saker til behandling Innkjøp av analoge læremidler i skolene etter ny læreplan Tilstandsrapport for barnehage og skole - 2021 Midtre Gauldal som deltaker i ny byvekstavtale for Trondheimsregionen Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer...
5. september 2022 Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Vaksinering med 4. dose koronavaksine i Midtre Gauldal kommune
Vaksinering med 4. dose koronavaksine i Midtre Gauldal kommune Vaksinedager Tirsdag 13. september kl 13.00 – 19.00 Pause kl 15.30 – 16.00 Torsdag 22. september kl 13.00 – 19.00 Pause kl 15.30 – 16.00 Det vil bare være drop-in, altså ingen forhåndsbestilling av time. Om...
31. august 2022 Midtre Gauldal kommune
Fortsatt stengt vei mellom jernbaneundergangen og innkjørsel til GSK
Kommunalvei KV 2090, Rørosveien er fortsatt stengt. Arbeidet som pågår er klargjøring for fornyelse av hovedvannledningen langs Rørosveien. Det skal installeres strømpe i eksisterende vannledning og før det må ledningen være spylt og kamerakjørt slik...
31. august 2022 Midtre Gauldal kommune
Spørreundersøkelse om håndteringa av koronapandemien
Erfaringene vi har gjort oss og dine tilbakemeldinger blir viktige som et grunnlag for å forbedre beredskapen vår. Hva var bra, og hva var ikke så bra eller kunne vært gjort annerledes med tanke på  kommunikasjonen med deg? skole- og...
30. august 2022 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i utvalg for Næring Plan og Miljø
29. august 2022 Midtre Gauldal kommune
Kurs i mestring av belasning (KIB-kurs)
Eksempler på belastninger kan være tidspress, for mye eller for lite utfordringer, lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, problemer i mellommenneskelige forhold, familiekonflikter, sykdom/helseproblemer, økonomiske problemer, livskriser. Hvordan? Kurset bygger på kognitiv...
22. august 2022 Midtre Gauldal kommune
Møte i formannskapet 28. august kl 12:00
Se saksdokumentene her Referatsaker Høring - Endringer i kommuneloven Innspill til Samordnet eierstrategi for ReMidt IKS 2021/2897 RS 19/22 Informasjon om Nasjonal transportplan (NTP), forslag til justering av togtider (R24) og søknad om tilskudd til Jernbaneforum Midt-Norge. 2022/3131 RS...
22. august 2022 Midtre Gauldal kommune
Kosthold og fysisk aktivitet - hjelp til å komme i gang?
Kosthold og fysisk aktivitet - hjelp til å komme i gang? - Kartleggingssamtale med fokus på aktivitet og kosthold - To faste treninger ukentlig Varighet: En frisklivsperiode varer i 3 mnd., med mulighet for forlengelse. Mål: Oppdatert kunnskap om kosthold, bedre fysisk form. Begrenset antall...
19. august 2022 Midtre Gauldal kommune
Folkemøte om fylkesveg 30 på Singsås skole
Fylkeskommunen vil presentere de foreslåtte tiltakene og orienterer om bomplasseringer og takster. Kost-nyttevurderinger for regionen presenteres også. På grunn av servering er det påmelding til folkemøtet. Les mer og meld deg på her I tillegg presenteres...
19. august 2022 Midtre Gauldal kommune
Informasjon om endret drift ved Soknedal bo- og dagsenter
Fra høsten 2022 vil det bli endret drift ved Soknedal bo- og dagsenter:  De som er ansatt ved Soknedal bo- og dagsenter vil få nytt arbeidssted på Støren.  Det vil ikke lenger være bemanning fast stasjonert i Soknedal. Beboere som fortsatt velger å bo der vil kunne...
12. august 2022 Midtre Gauldal kommune
Massevaksinasjon dose 4 i september
Nærmere informasjon kommer her på hjemmesida. Vaksinedatoer blir også annonsert i lokalavisene. Inntil da kan vaksinen fås ved å bestille time hos Apotek 1 Støren. De vaksinerer mandager og lørdager. Vaksinen er gratis.
11. august 2022 Midtre Gauldal kommune
MG:nytt nummer 1 2022
MG:nytt nummer 1 2022 MG:nytt er kommunens eget informasjonsblad. Der viser vi noe av det som har skjedd av stort og smått den siste tida, og forteller om det som skal skje i tida som kommer. Vi gir det ut to ganger i året, som regel til sommeren og rundt jul, og det skal egentlig komme i...
10. august 2022 Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av vedtatt plan - Detaljregulering Moøya øst
Planen legger til rette for arealer til eksisterende og ny industri, eksisterende avløpsrenseanlegg, kommunaltekniske anlegg, avvikling av sidespor til Rørosbanen og arealer til brannstasjon for Gauldal brann og redning IKS med tilhørende øvingsområdet. Planen utgjør et areal...
13. juli 2022 Midtre Gauldal kommune
Faktafredag - trives egentlig barna i barnehagene våre?
Midtre Gauldal kommune har for første gang gjennomført en trivselsundersøkelse for barn i barnehagen. Trivselsundersøkelsen er et verktøy for evaluering av det psykososiale miljøet og trivselen for barn mellom 4-6 år. Denne ble gjennomført i barnehagene...
8. juli 2022 Midtre Gauldal kommune
Kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig ettersyn
Kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig ettersyn Planforslaget og de aktuelle dokumentene som er ute til ettersyn, ser du på denne sida Folkemøter I perioden planforslaget er på høring og offentlig ettersyn, i uke 37, skal vi holde folkemøte...
7. juli 2022 Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av vedtatt plan - Detaljregulering Nedre Frøsetløkkja
Planen legger til rette for etablering av flermannsboliger med tilhørende infrastruktur. Videre krever planen at det etableres fortau langs veien Frøsetløkkja før nye boliger, som etableres innenfor planområdet, kan tas i bruk. Planen utgjør et areal på ca 4 daa og...
7. juli 2022 Midtre Gauldal kommune
Til offentlig ettersyn – Reguleringsplan fv. 30 Støren–Singsås
Planområdene omfatter de 6 delstrekningene som vist i kartutsnittet. Hensikten med planen er å legge til rette for utbedring av eksisterende fv. 30 med tanke på god fremkommelighet og trafikksikkerhet. Trøndelag fylkeskommune legger saken ut til høring i henhold til plan- og...
7. juli 2022 Midtre Gauldal kommune
Informasjon fra Mattilsynet - høypatogen fugleinfluensa blant villfugl
Informasjon til næringsaktører og veterinærer  Mattilsynet region midt kontaktet fjørfe-næringsaktører, privatpraktiserende veterinærer og kommunene med informasjon og veiledning om situasjonen. Det er foreløpig ikke innført portforbud og andre...
4. juli 2022 Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL