Midtre Gauldal
Idrettsstipend for ungdom
Idrettsstipend for ungdom Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 – 23 år. Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten,...
mandag 13:00 Midtre Gauldal kommune
Opplev nydelig lokalmat på Trøndersk Matfestival 2020 i Oppdal, Melhus, Midtre Gauldal og Røros!
tirsdag 28. juli Midtre Gauldal kommune
Påminning - besøk ved sykehjemmet og bo- og dagsentrene når vi har korona
tirsdag 21. juli Midtre Gauldal kommune
Koronastatus 17.07.2020, Midtre Gauldal kommune
Koronastatus 17.07.2020, Midtre Gauldal kommune Omtrent 15 uker er nå gått siden sist vi fikk påvist covid-19 her i kommunen. Det er på mange måter dette vi hele tiden har jobbet for, men paradoksalt nok blir det mer og mer tydelig at man også glemmer det som ikke lenger...
fredag 17. juli Midtre Gauldal kommune
Anbudskonkurranse vintervedlikehold
torsdag 16. juli Midtre Gauldal kommune
Ny politivedtekt for Midtre Gauldal kommune
Ny politivedtekt for Midtre Gauldal kommune Politidirektoratet har utarbeidet ny normalpolitivedtekt for kommunene. Dette innebærer at Midtre Gauldal kommunes lokale politivedtekter nå gjennomgås og revideres. Kommunestyret vedtok i møte 18.06.20 å legge sitt forslag til ny...
onsdag 15. juli Midtre Gauldal kommune
Vi søker støttekontakter og besøkshjem
Vi søker støttekontakter og besøkshjem Som støttekontakt bidrar du til at innbyggere med nedsatt funksjonsevne får en meningsfull fritid. Støttekontakten bidrar til å øke selvfølelse, selvstendighet og mestring. Som støttekontakt blir du med...
fredag 10. juli Midtre Gauldal kommune
Støtte til næringslivet i kjølvannet av Covid-19
Støtte til næringslivet i kjølvannet av Covid-19 Tildelingskriteriene er fastsatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), og midlene er fordelt av Trøndelag fylkeskommune til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av Covid-19. Midlene skal...
tirsdag 7. juli Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Detaljregulering for E6 Prestteigen – Gylland til offentlig ettersyn og sendes på høring
Detaljregulering for E6 Prestteigen – Gylland til offentlig ettersyn og sendes på høring Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for ny E6 som firefelts motorveg på den ca 7 km lange strekningen mellom Prestteigen og Gylland. Merknader og uttalelser til...
fredag 3. juli Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i formannskapet 2. juli
Åpent møte i formannskapet 2. juli Sak som skal behandles: Bruk av regjeringens tilskuddsmidler til kommunen for bygg og anlegg i forbindelse med Koronautbruddet 2020  Tilhørere og presse kan møte fysisk på kommunestyresalen i 4. etasje på rådhuset...
tirsdag 30. juni Midtre Gauldal kommune
Spillemidler 2021
Spillemidler 2021 Søknadsfristen er som tidligere år 15. oktober  Alle som planlegger/skal søke om spillemidler 2021 vil ved behov få hjelp og veiledning Alle som skal søke om spillemidler skal sette seg inn i gjeldende bestemmelser i heftet "Tilskudd til anlegg for...
tirsdag 30. juni Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til private veier
Tilskudd til private veier Midtre Gauldal kommune har fattet vedtak om å ikke gi tilskudd til private veier i 2020. Om ordningen vil tre i kraft igjen senere, vil dette bli annonsert. Randi Aasenhus 29. juni 2020 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Bilde tatt av Morten Sivertsen
mandag 29. juni Midtre Gauldal kommune
Ekstraordinært tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020
torsdag 25. juni Midtre Gauldal kommune
Detaljreguleringen for Hov til offentlig ettersyn
Detaljreguleringen for Hov til offentlig ettersyn Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for utvidelse av Soknedal kirkegård, Soknedal skole og Soknedal barnehage, samt etablering av nytt idrettsanlegg og felles parkeringsareal. Planområdet omfatter hele eller deler av...
tirsdag 23. juni Midtre Gauldal kommune
Følg kommunestyremøte på Kommune-TV 18.juni
torsdag 18. juni Midtre Gauldal kommune
Neida - vi har ikke STENGT sykehjemmet
Neida - vi har ikke STENGT sykehjemmet Vi prøvde å la dørene stå åpne slik at besøkende kunne komme og gå fritt, men etter å ha evaluert det, skjønte vi at det ikke er gjennomførbart. Fremmede og besøkende kom inn, slo seg...
torsdag 18. juni Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til hogst i 2020
Tilskudd til hogst i 2020 admin 16. juni 2020 For å bidra til å opprettholde aktivitet i skognæringen og foredlingsindustrien kan skogeiere få tilskudd til å sette i gang hogstaktivitet på sin eiendom. Ordningen er midlertidig og vil gjelde for 2020. Vilkårene for...
tirsdag 16. juni Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 16. juni. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 16. juni. kl. 11.00 Da er tiden kommet for en liten oppdatering om korona, da det har blitt lansert nye retningslinjer for oss nordmenn for de neste ukene. Vi har fortsatt ingen nye smittetilfeller her i kommunen siden mars, og gjenåpningen av samfunnet må...
tirsdag 16. juni Midtre Gauldal kommune
Hundåslåtten hyttefelt til offentlig ettersyn
Hundåslåtten hyttefelt til offentlig ettersyn Plandokumentene finner du under her.   Tore Wolden 16. juni 2020 Utvalg for Næring, plan og miljø har vedtatt at Hundåslåtten hyttefelt (PlanID5027 2017006) skal sendes på høring og legges ut for offentlig...
tirsdag 16. juni Midtre Gauldal kommune
Innkalling til årsmøte i Midtre Gauldal Idrettsråd
Innkalling til årsmøte i Midtre Gauldal Idrettsråd Innkalling til årsmøte i Midtre Gauldal Idrettsråd Tid: Mandag 29. juni kl. 19.00 Sted: Gauldal skole- og kultursenter (GSK), Støren Zana Dalawi 15. juni 2020 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 15. juni Midtre Gauldal kommune
Kulturprisen 2020
Kulturprisen 2020 Kulturprisen deles ut til personer som anerkjennes for særlig fremragende innsats innen kunst-, idrett og kulturarbeid i Midtre Gauldal kommune. Tildeling skjer hvert 2. år og skjer på bakgrunn av innkomne forslag. Kulturprisen velges og tildeles fra Utvalg for helse, oppvekst...
fredag 12. juni Midtre Gauldal kommune
Tildeling av kulturmidler 2020
Tildeling av kulturmidler 2020 Utvalg for helse, oppvekst og kultur vedtok i sitt møte 10.06 følgende fordeling av årets kulturmidler:  Idrett Singsås IL 34 840,- 180 000,- Sokna IL 47 643,-   Støren Sportsklubb 70 605,-   Rognes IL ...
fredag 12. juni Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret den 18. juni kl 16.30
Åpent møte i kommunestyret den 18. juni kl 16.30 Saker som skal behandles Midtre Gauldal kommune bruk av næringsfond 2019 Årsrapportering for bruk av næringsfondene i Midtre Gauldal kommune regnskapsåret 2019 Planbehandling - Reguleringsplan Moøya (PlanID...
fredag 12. juni Midtre Gauldal kommune
Digitalt folkemøte om E6 Ulsberg-Vindåsliene (reguleringsplan)
tirsdag 9. juni Midtre Gauldal kommune
Støtteordning for hurtigladere for elbil i distriktet i Trøndelag
Støtteordning for hurtigladere for elbil i distriktet i Trøndelag Ordningen omfatter ikke etablering av ladepunkt til privat bruk, for eksempel i borettslag. Hvem kan søke, og hva kan det søkes støtte til? Søker 1. er en aktør som ønsker å...
tirsdag 9. juni Midtre Gauldal kommune
Sykehjemmet og bo- og dagsentrene åpner for mer besøk fra 9. juni
Sykehjemmet og bo- og dagsentrene åpner for mer besøk fra 9. juni Helsedirektoratet har oppdatert retningslinjene for besøk i landets helseinstitusjoner. I føringene er det fremdeles mange krav som må ivaretas slik at besøk skjer på en trygg og god...
torsdag 4. juni Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til utvalgte kulturlandskap
Tilskudd til utvalgte kulturlandskap Midtre Gauldal kommune har i 2020 fått tildelt en ramme på kr. 750 000,- til tilskudd til utvalgte kulturlandskap fra Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen har også satt av kr. 250 000 til felles tiltak for alle områdene i fylket.  De...
tirsdag 2. juni Midtre Gauldal kommune
Revidert budsjett med tiltak for 2021
Revidert budsjett med tiltak for 2021 Revidert budsjett inneholder også tiltak for 2021, slik at kommunestyret kan se et helhetlig opplegg for hvordan kommunen kan oppnå balanse i økonomien over 2 år. Se forslag til revidert budsjett under. Tore Wolden 29. mai 2020 Revidert...
fredag 29. mai Midtre Gauldal kommune
Møte i kommunestyret 28. mai
Møte i kommunestyret 28. mai Møtet vil foregå fysisk i kommunestyresalen, men vi kan ikke slippe inn tilhørere grunnet koronaen. Publikum må derfor følge sendinga på Kommune-TV. Presse får slippe inn.   Saklista med saksdokumenter Tore Wolden 28. mai...
torsdag 28. mai Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte onsdag 27.05. kl. 11.00
Status koronasmitte onsdag 27.05. kl. 11.00 Tenkte det var på tide med en liten oppdatering nå som det har gått så lang tid siden sist dere hørte fra oss på legekontoret. Det har gått rykter om at det har dukket opp ny smitte i bygda, og dette vil jeg avkrefte med det...
onsdag 27. mai Midtre Gauldal kommune
Retningslinjer for "Trygt hjem for en 50-lapp"
Retningslinjer for "Trygt hjem for en 50-lapp" Blant annet er aldergruppen er utvidet og gjelder ungdom i alderen 15 år til 22 år.  Ordningen kan bare benyttes innenfor Midtre Gauldal kommunes geografiske område.  "Trygt hjem for en 50-lapp" gjelder generelt...
tirsdag 26. mai Midtre Gauldal kommune
Stor sannsynlighet for stor vårflom
onsdag 20. mai Midtre Gauldal kommune
Bostøtte - vi ønsker flere søkere!
Bostøtte - vi ønsker flere søkere! Husbanken har lagt ut informasjon på husbanken.no : Inntektsgrensene har økt som følge av at boutgiftstaket har økt. Det betyr at de med høye boutgifter får ca. 580 kroner mer i bostøtte per...
tirsdag 19. mai Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Varsel om oppstart av reguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram for E6 Fossum – Skogheim
Varsel om oppstart av reguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram for E6 Fossum – Skogheim Reguleringsarbeidet er en reguleringsendring av E6 Ulsberg – Vindåsliene (planid: 2018001). Planarbeidet berører eiendommene (gnr./bnr.) 65/1, 82/1, 82/2, mfl. Hensikten med planarbeidet...
tirsdag 19. mai Midtre Gauldal kommune
Oppstart av regulering av deponiområde Garli
Oppstart av regulering av deponiområde Garli Reguleringsarbeidet er en reguleringsendring av E6 Ulsberg – Vindåsliene (planid: 2018001). Hensikten med planarbeidet er å danne grunnlag for bygging av ny firefelts E6 på strekningen. Foreliggende godkjent reguleringsplan...
tirsdag 19. mai Midtre Gauldal kommune
Kommunal planstrategi 2020-2023 – til offentlig gjennomsyn
Kommunal planstrategi 2020-2023 – til offentlig gjennomsyn I PS 29/20 den 14.05.2020 gjorde Formannskapet følgende vedtak:Formannskapet tar kommunedirektørens fremleggelse av kommunal planstrategi 2020-2023 til orientering. Formannskapet legger med dette kommunal planstrategi 2020-2023 ut...
mandag 18. mai Midtre Gauldal kommune
KV 20 stenges mellom Haugen og Kjelden grunnet fare for steinras
KV 20 stenges mellom Haugen og Kjelden grunnet fare for steinras Geoteknikere har vært på befaring og de har vurdert risikoen for nye ras på stedet og anbefaler at resterende løsmasser, stein og blokker renskes fra berget. Det er besluttet at veien stenges i dag 18.05.20 klokken 12.00...
mandag 18. mai Midtre Gauldal kommune
NAV Midtre Gauldal åpner igjen
NAV Midtre Gauldal åpner igjen Vi vil hjelpe alle som trenger det, men vi ønsker fortsatt at publikum i størst mulig grad benytter seg av våre digitale tjenester, og at flest mulig benytter timeavtaler. Vi gjør oppmerksom på at det nå er mulig å søke...
søndag 17. mai Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 15. mai. kl. 10.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 15. mai. kl. 10.00 Kom mai du skjønne milde, nå har du latt vente på deg lenge nok. De arktiske vindene har gitt oss hodebry denne uken, med vinterdekk og værforhold som etter sigende ikke har vært sett på mange tiår. Det er...
fredag 15. mai Midtre Gauldal kommune
Nå åpner vi for besøkende til omsorgsinstitusjoner og sykehjem!
Nå åpner vi for besøkende til omsorgsinstitusjoner og sykehjem! Besøksforbudet ved omsorgsinstitusjonene var kanskje det korona-tiltaket som var verst å innføre. Å skille mennesker som er glade i hverandre og isolere eldre var et tungt tiltak å innføre,...
torsdag 14. mai Midtre Gauldal kommune
Vaktmester - ambulerende
Vaktmester - ambulerende admin 13. mai 2020 Vaktmesteren er del av hjemmetjenesten til kommunen og hjelper eldre og funksjonshemmede med reparasjoner og vedlikehold. Lover Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Du er eldre eller funksjonshemmet og bor hjemme Søknadsveiledning Du kan kontakte...
onsdag 13. mai Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i formannskapet 14. mai kl 13.00
Åpent møte i formannskapet 14. mai kl 13.00 Møteinnkalling med saksdokumenter Møtet blir holdt på kommunestyresalen i 4. etasje. Retningslinjene for smittevern gjelder i høyeste grad - en meters avstand, håndvask og hostehygiene! Presse og tilhørere er...
tirsdag 12. mai Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 12.05. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 12.05. kl. 11.00 En ny helg er passert og vi er godt i gang med uke 20 på kalenderen, igjen uten nye tilfeller her i kommunen. Det er også rolige smitteforhold i landet for øvrig, og vi ser noen av de laveste smittetallene frem til nå siden...
tirsdag 12. mai Midtre Gauldal kommune
Nå åpner vi skolene for alle elever i 1.-10. klasse!
Nå åpner vi skolene for alle elever i 1.-10. klasse! Gleden var stor da regjeringen i går kveld meldte at alle skolene kan åpne igjen fra og med mandag 11. mai!  Vi er veldig glade for at elever og ansatte i skolen nå skal møtes, og for at vi er enda litt nærmere...
fredag 8. mai Midtre Gauldal kommune
Dette åpner i Midtre Gauldal etter 7. mai
fredag 8. mai Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 8. mai. kl. 10.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 8. mai. kl. 10.00 Regjeringen gikk i går ut med ny informasjon angående gjenåpningen av Norge. De har gått ut med en plan om å gradvis innføre samfunnskritiske funksjoner steg for steg, og har valgt å prioritere barn og unge...
fredag 8. mai Midtre Gauldal kommune
Nå åpner vi rådhuset igjen!
Nå åpner vi rådhuset igjen! Det vil fortsatt være svært viktig at vi alle sammen følger gjeldende regler for smittevern, og noen spesielle forholdsregler må vi ta i en periode framover. For dere som besøker rådhuset vil dette bety: - Det vil bli satt...
torsdag 7. mai Midtre Gauldal kommune
Kulturen blir nå gradvis tilgjengelig igjen
Kulturen blir nå gradvis tilgjengelig igjen Fra i morgen, 7. mai, blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Det betyr for deg i Midtre Gauldal, at du kan gå på kino igjen! Kulturskolen åpner også flere av sine tilbud. Alt vil skje i...
onsdag 6. mai Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 5. mai kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 5. mai kl. 11.00 Hei! Mitt navn er Simen Høklie Jonassen, og dette er mitt første innlegg som nylig tilsatt kommuneoverlege i Midtre Gauldal. Jeg er en 34 år gammel mann, opprinnelig fra Høvik, nå bosatt i Trondheim. Dere har sikkert...
tirsdag 5. mai Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - Miljøgate Soknedal sentrum
Vedtatt plan - Miljøgate Soknedal sentrum Vedtaket har følgende ordlyd: Midtre Gauldal kommune vedtar formålene o_SKV1 (veggrunn), SVG1-9 (annen veggrunn), SF1-5 (fortau) og bestemmelsesområdet #BO1-3 (midlertidig rigg- og anleggsområder) med tilhørende bestemmelser i...
mandag 4. mai Midtre Gauldal kommune
Nye retningslinjer spillemidler 2020-2030
Nye retningslinjer spillemidler 2020-2030 Følg lenken nedenfor. monica 30. april 2020 Det ble 23.04.20 vedtatt nye mål og retningslinjer for spillemiddelordningen av fylkestinget i Trøndelag. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Lenker Trøndelag fylke
torsdag 30. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal torsdag 30.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal torsdag 30.04. kl. 11.00 Dette blir den siste daglige oppdateringen fra meg i denne omgang, med mindre noe spesielt skjer i langhelga (bank i bordet). Fra mandag av er det Simen som styrer skuta, og det kommer til å gå kjempefint. Det har vært noen mildt...
torsdag 30. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 29.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 29.04. kl. 11.00 Vi har nå kommet opp i godt over en måned uten nye smittetilfeller i Midtre Gauldal, og det er igjen grunn til å skryte av den gode jobben som dere i befolkningen har gjort for å begrense smitten. Det er naturligvis usannsynlig...
onsdag 29. april Midtre Gauldal kommune
Ekstraordinært plantetilskudd og nettbasert plantekurs
tirsdag 28. april Midtre Gauldal kommune
Ny søknadsfrist for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Ny søknadsfrist for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL Tiltak man kan få tilskudd til gjennom denne ordningen er tiltak som fremmer natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom...
tirsdag 28. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 28.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 28.04. kl. 11.00 I går skrev jeg en ganske lang tekst om kriteriene for testing, fordi jeg ønsket å klargjøre hvorfor vi ikke tester "vilkårlig" blant friske personer som i større eller mindre grad kan være i...
tirsdag 28. april Midtre Gauldal kommune
Tannklinikkene åpner nå for å ta imot pasienter
Tannklinikkene åpner nå for å ta imot pasienter At aktiviteten trappes opp betyr ikke at det blir normal drift på klinikkene, men mer behandling enn de siste ukene. Vanlige undersøkelser, kontroller og behandling av ufarlige tilstander blir det dessverre en stund til tannklinikkene...
tirsdag 28. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal mandag 27.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal mandag 27.04. kl. 11.00 Stopp meg hvis jeg har sagt noe om dette før, men jeg vil si noen ord om testing. I starten av dette utbruddet var kapasiteten for å ta tester og å analysere disse testene temmelig begrenset. Helsetjenesten som helhet måtte...
mandag 27. april Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Se innspillene til Strategi for framtidens helse- og omsorgstjenester
Se innspillene til Strategi for framtidens helse- og omsorgstjenester Høringsperioden for forslaget til "Strategi for helse- og omsorgstjenestene i Midtre Gauldal" er over, og vi har mottatt mange gode og engasjerte innspill. Takk! Innspillene tar vi med oss inn i det videre arbeidet fram...
fredag 24. april Midtre Gauldal kommune
Kontrollutvalget - møte torsdag 30.april
fredag 24. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 24.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 24.04. kl. 11.00 På mandag kan frisører og tilbydere av ulike typer kroppspleie åpne igjen. I den forbindelse har Helsedirektoratet utgitt en veileder i smittevern også for disse virksomhetene, i likhet med det som tidligere er laget...
fredag 24. april Midtre Gauldal kommune
Nå er vi klare for å åpne skolen igjen for de yngste elevene 
fredag 24. april Midtre Gauldal kommune
Smittevern i skolen under covid-19-utbruddet
Smittevern i skolen under covid-19-utbruddet admin 23. april 2020 Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 ut… Opplæringslova Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Smittevernloven Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19...
torsdag 23. april Midtre Gauldal kommune
Smittevern i barnehagen under covid-19-utbruddet
Smittevern i barnehagen under covid-19-utbruddet admin 23. april 2020 Hygieneråd for forebygging av smittsomme sykdommer i barnehagen (fhi.no) Barnehageloven Folkehelseloven Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Smittevernloven Covid-19 – Smittevern i barnehager ...
torsdag 23. april Midtre Gauldal kommune
Informasjon om skoleskyss fra mandag 27. april
Informasjon om skoleskyss fra mandag 27. april Retningslinjer for skoleskyss i Trøndelag fra mandag 27. april (AtB.no) Rutetidene for skoleskyss i Trøndelag vil være tilgjengelig på atb.no og i appen AtB Reise i løpet av fredag 23. april. Vi oppfordrer foresatte til å...
torsdag 23. april Midtre Gauldal kommune
Nye åpningstider i barnehagene under korona fra 27. april
Nye åpningstider i barnehagene under korona fra 27. april Åpningstiden er slik for at barnehagene skal være i stand til å ivareta de nye smitteverntiltakene. I utgangspunktet er det fra klokka 08-16, men det kan variere fra barnehage til barnehage. Tore Wolden 23. april 2020 De...
torsdag 23. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal torsdag 23.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal torsdag 23.04. kl. 11.00 I går skrev jeg om at idrettslaget på Lundamo har kommet med en tydelig oppfordring til foreldre om å snakke med barna sine grunnet observasjoner om store ansamlinger barn og ungdom på fotballbanen, hvor anbefalingene om...
torsdag 23. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 22.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 22.04. kl. 11.00 På mandag ble testkriteriene til Folkehelseinstituttet oppdatert, i forbindelse med gjenåpningen av barnehager og skoler. Blant gruppene som nå skal tilbys test er personer med luftveissymptomer som er ansatt, barn eller elev...
onsdag 22. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 21.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 21.04. kl. 11.00 Vi har omsider blitt velsignet med fint vær i noen dager, og på denne tida betyr det noe som blir både viktig og vanskelig framover: Pollenspredning. Alle med luftveissymptomer rådes til å holde seg hjemme fra jobb siden...
tirsdag 21. april Midtre Gauldal kommune
Feil i kartet?
Feil i kartet? Det kan være en utfordring, blant annet for blålysetatene, å finne frem som følge av feil i stedsnavn i kartene. Av den grunn er det viktig for alle at lokalkunnskapen tilflyter kartverket slik at de kan rette opp i feil og mangler. Gi Kartverket beskjed her Tore...
tirsdag 21. april Midtre Gauldal kommune
Kommunedelplan for klima, energi og klimatilpasning 2020 – 2031 til offentlig ettersyn
Kommunedelplan for klima, energi og klimatilpasning 2020 – 2031 til offentlig ettersyn Midtre Gauldal formannskap vedtok 2. april 2020 å legge høringsutkastet til Kommunedelplan for klima, energi og klimatilpasning 2020 – 2031 til offentlig ettersyn. Målet for klimaplanen...
tirsdag 21. april Midtre Gauldal kommune
Frisklivssentral
Frisklivssentral admin 20. april 2020 Helse- og omsorgstjenesteloven Frisklivssentral Frisklivssentralen er et kommunalt helsetilbud for deg som har en sykdom, eller fare for en sykdom og som kan få et bedre liv ved å endre levevaner. Lover For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 i helse-...
mandag 20. april Midtre Gauldal kommune
Åseldan i Soknedal er stengt inntil videre
Åseldan i Soknedal er stengt inntil videre Tore Wolden 20. april 2020 Kommunalveg KV 39 over Åseldan i Soknedal er stengt inntil videre mellom Bjørkli og Sandbakken grunnet teleløsning Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 20. april Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal mandag 20.04. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal mandag 20.04. kl. 11.00 Det nasjonale "hytteforbudet" oppheves fra i dag, og det betyr at det ikke lenger er ulovlig å overnatte på fritidseiendom i en annen kommune enn der man er folkeregistrert. Her i Midtre Gauldal hadde vi i tillegg et...
mandag 20. april Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i utvalget for helse, oppvekst og kultur den 23. april
Åpent møte i utvalget for helse, oppvekst og kultur den 23. april Møtet sendes direkte på Kommune-TVen vår.  Saker PS 8/20 Omstilling av helse- og omsorgstjenestene - mandat til arbeidsgruppe for gjennomgang og ny vurdering av vedtak PS 9/20 Strategier for framtidas...
mandag 20. april Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL