Midtre Gauldal
2. runde med innsamling av veinavn
fredag 10:38 Midtre Gauldal kommune
Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta...
fredag 10:23 Midtre Gauldal kommune
Veien mellom Kjelden - Svardal stenges fra mandag 19. november
Veien mellom Kjelden - Svardal stenges fra mandag 19. november Kommunal veg 20 mellom Bua bru - Blukku bru (Kjelden - Svardal) stenges fra mandag 19.11.2018 kl 07.00 til torsdag 22.11.2018 kl 16.00 grunnet rekkverkarbeid. Omkjøring via Kotsøy og Hauka. Tore Wolden 15....
torsdag 15:48 Midtre Gauldal kommune
Takk for engasjementet for kommunedelplan Støren!
Takk for engasjementet for kommunedelplan Støren! Det var veldig artig å treffe så mange engasjerte mennesker som ser muligheter og «brenner for» å skape en god utvikling på Støren. Rådmannen vil nå gjennomgå innspill og starte arbeidet med...
torsdag 15:14 Midtre Gauldal kommune
Kommunale eiendommer til salgs
tirsdag 13. november Midtre Gauldal kommune
Adresseringsprosjektet – tildeling av adressenummer
fredag 9. november Midtre Gauldal kommune
Digitalt skogfond - registrering av krav og søke tilskudd
Digitalt skogfond - registrering av krav og søke tilskudd Hvordan dette kan gjøres er forklart i egen brukerveiledning, vedlagt under her. Tore Wolden 9. november 2018 Skogeiere kan nå registrere krav om utbetaling av skogfond samt søke om tilskudd til skogkultur selv gjennom...
fredag 9. november Midtre Gauldal kommune
Praktisk matlagingskveld med Rune Sandø
Praktisk matlagingskveld med Rune Sandø Kokk og pedagog Rune Sandø er en inspirasjonskilde når det gjelder sunt kosthold. Vi tilbyr gratis inspirasjonskveld med praktisk matlaging. Gravide og småbarnsforeldre vil bli prioritert. Sted: Gauldal skole- og...
tirsdag 6. november Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Informasjonsmøte om E6 Vindåsliene - Ulsberg
Informasjonsmøte om E6 Vindåsliene - Ulsberg Tore Wolden 6. november 2018 Møtet holdes mandag 19. november kl. 1900 i kultursalen på Berkåk. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
tirsdag 6. november Midtre Gauldal kommune
Inkluderingstiltak - søk tilskudd
Inkluderingstiltak - søk tilskudd monica 26. oktober 2018 Inkluderingsmidler kan søkes på av lag og foreninger som bevisst og målrettet vil jobbe med inkludering av flerspråklige/minoritetsspråklige. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Lenker Prosjekt og...
fredag 26. oktober Midtre Gauldal kommune
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Kommunestyret blir informert om hovedtrekkene i møte 25. oktober. Etter at formannskapet har behandlet det i sitt møte i november blir det lagt ut til offentlig ettersyn. Se forslaget her. Tore Wolden 25. oktober 2018 Rådmannens...
torsdag 25. oktober Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret
Åpent møte i kommunestyret Aktuelle saker: Rute 30 - Forprosjekt FV 30 Støren - Røros, utredning av bompengefinansiert utbedringspakke. Rute 30 – videreføring av prosjekt Fv 30 Støren - Røros Budsjettregulering investeringsprosjekt 2018 Kommuneloven og...
onsdag 24. oktober Midtre Gauldal kommune
Workshop om kommunedelplan Støren
Workshop om kommunedelplan Støren Det bes om påmelding til: siri.solem@mgk.no innen 8. november. Se planprogrammet her.   Tore Wolden 12. november 2018 Midtre Gauldal kommune inviterer til «workshop» om Kommunedelplan Støren, onsdag 14. november kl. 18.00 – 20.00 i...
torsdag 18. oktober Midtre Gauldal kommune
Kommunedelplan Støren revideres
Kommunedelplan Støren revideres Nye merknader sendes til postmottak@mgk.no.  Det gjøres oppmerksom på at tidligere innsendte merknader er registrert og er en del av vurderingene i det videre planarbeidet.   Tore Wolden 18. oktober 2018 Kommunedelplan Støren er under...
torsdag 18. oktober Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart - regulering av Gammelvollia hyttefelt II i Budalen
Varsel om oppstart - regulering av Gammelvollia hyttefelt II i Budalen Detaljplanen skal inkludere og erstatte detaljplanen for Gammelvollia fra 2009 og bebyggelsesplanen for Kjønnås hytteområde. Planens skal justeres etter dagens situasjon og feltet skal fortettes med ca 20 nye tomter for...
mandag 15. oktober Midtre Gauldal kommune
Salg av utstyr fra storkjøkken
Salg av utstyr fra storkjøkken Det dreier seg om noen kjøkkenmaskiner, trykkoker, vaskemaskin m.m. For å se aktuelt utstyr, ta kontakt med Roger Bjørnli (995 55 474) eller Jan Gunnar Torgersen (476 54 654). Tore Wolden 15. oktober 2018 Midtre Gauldal ønsker å...
mandag 15. oktober Midtre Gauldal kommune
For få bøssebærere har meldt seg i Singsås
For få bøssebærere har meldt seg i Singsås Tore Wolden 15. oktober 2018 Det er snakk om vel en times jobb på søndag 21. oktober 2018. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 15. oktober Midtre Gauldal kommune
Reguleringsplan Furukollen og Olaplassen – kunngjøring av den delen av planen som ble vedtatt
Reguleringsplan Furukollen og Olaplassen – kunngjøring av den delen av planen som ble vedtatt Kommunestyret har i møte den 20.09.2018  (sak 56/18), i medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 12, vedtatt deler av reguleringsplan 5027 1648013. Som følge av innsigelse kan...
fredag 5. oktober Midtre Gauldal kommune
Pårørendeskole for pårørende til personer med demens
Pårørendeskole for pårørende til personer med demens Pårørendeskole er et tilbud til pårørende, venner og naboer til personer som har demens. Målet er å spre kunnskap og informasjon om demenssykdommen, og hvordan takle utfordringene i hverdagen. ...
tirsdag 2. oktober Midtre Gauldal kommune
Tilbud til gravide og nybakte mødre
mandag 1. oktober Midtre Gauldal kommune
To stengte veier 2., 3. og 4. oktober
To stengte veier 2., 3. og 4. oktober Tore Wolden 28. september 2018 Kommunal veg mellom Bakkgjerdet – Skain og kommunal veg mellom Bakkgjerdet – Hugås stenges fra tirsdag morgen 02.10.2018 kl. 07.00 til 19.00 og onsdag 03.10.2018 fra kl 07.00 til kl.19.00, torsdag 04.10 fra...
fredag 28. september Midtre Gauldal kommune
NATO-øvelsen Trident Junkture 2018
NATO-øvelsen Trident Junkture 2018 Øvelse Trident Juncture er NATO-alliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og vil holdes i Norge i oktober – november 2018. Rundt 40 000 soldater fra en rekke land vil i denne perioden øve på å...
torsdag 27. september Midtre Gauldal kommune
Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner
Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner 93 000 kvinner har tatt første dose. Hvis du/dere ønsker vaksinen må første dose av tre vaksiner satt før desember 2018. Nærmere informasjon finner du på fhi.no  Vaksinasjon får du ved Midtre Gauldal...
mandag 24. september Midtre Gauldal kommune
Bli med og forme Midtre Gauldal for framtida!
Bli med og forme Midtre Gauldal for framtida! Samskapende politikk oppstår når innbyggerne inviteres til å bli med de folkevalgte på politisk verksted. Gjennom innspill og gruppearbeid skal innbyggere og politikere sammen ta ut veien til framtida. Kom til GSK torsdag 20. september! ...
torsdag 13. september Midtre Gauldal kommune
Bassengtrening for gravide
Bassengtrening for gravide Treningen blir veiledet av fysioterapeut. Hver tirsdag framover, kl.14.  Tore Wolden 10. september 2018 Tirsdag 18.september starter bassengtrening for gravide opp igjen. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 10. september Midtre Gauldal kommune
Opplæring for beboere i asylmottak
Opplæring for beboere i asylmottak admin 7. september 2018 Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere Introduksjonsloven Forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven Asylsøkere skal få opplæring i norsk og i norsk kultur og norske verdier. Det er...
fredag 7. september Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget
torsdag 6. september Midtre Gauldal kommune
Adresseringsprosjektet
Adresseringsprosjektet Uttalelsene er videresendt til navnekonsulentene i Stedsnavntjenesten, som har 2 mnd. høringsfrist for å gi Statens kartverk tilråding om skrivemåten. Kommunen vil etter hvert bli orientert om skrivemåten Kartverket vedtar for gårds- og bruksnavn og...
torsdag 6. september Midtre Gauldal kommune
Det er møte i Navnekomiteen 7. september kl 12.30
Det er møte i Navnekomiteen 7. september kl 12.30 Tore Wolden 6. september 2018 Vedtak av adressenavn for 17 parseller, hovedsakelig fylkesveier og E6. Fylkesveiene gjennom Vagnildgrenda, Forbygda og Talsnesgårdene avventes pga pågående navnesaker. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 6. september Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - reguleringsplan Småvollan park
Vedtatt plan - reguleringsplan Småvollan park Kommunestyret har i møte den 14.06.2018 vedtatt følgende plan i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12: Reguleringsplan Småvollan park. Planen legger til rette for etablering av boliger i form av boligblokk og annen...
tirsdag 4. september Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Formannskapet
Åpent møte i Formannskapet Søknad om økonomisk støtte til utvidelse av Skomakerbrua - Håkkådalen Håkkådalsveien Øvre (veilaget) søker om støtte fra Midtre Gauldal kommunes næringsfond for å utvide brua og derved øke...
mandag 3. september Midtre Gauldal kommune
Folkemøte om stor militærøvelse i vårt distrikt
Folkemøte om stor militærøvelse i vårt distrikt Totalt 40 000 soldater og 10 000 tunge militære kjøretøy vil prege landsdelen i oktober og ukene før og etter.  Midtre-Gauldal vil også få sin del av de militære gjestene når...
mandag 3. september Midtre Gauldal kommune
Kulturprisen 2018
Kulturprisen 2018 Meld kandidat på epost til postmottak@midtre-gauldal.kommune.no     monica 23. august 2018 Forslag til kandidater til kulturprisen (med begrunnelse) – frist 20. september. Prisen kan tildeles personer, institusjoner eller foreninger som har gjort en betydelig innsats...
torsdag 23. august Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Idrettsstipend
Idrettsstipend Trøndelag fylkeskommune deler ut stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i alderen 16-23 år.  Søkerne må være bosatt i Trøndelag eller på en annen måte være knyttet til fylket.  ...
torsdag 23. august Midtre Gauldal kommune
Oppstart for babysvømming
Oppstart for babysvømming Kurset er for barn fra åtte uker til 18 måneder og vil fortsette utover høsten og vinteren samme dag og tid. Ta med badehåndkle og badebleie for barnet. Det er reservert rom for bespisning etter bassenget. Pris: 50,- for en gang - 300,- for klippekort...
torsdag 23. august Midtre Gauldal kommune
Forbud mot oljefyring
Forbud mot oljefyring admin 10. august 2018 Enova: Gjør deg klar for oljeforbudet i 2020 Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger Enova: Fjerning av oljefyr og oljetank Slik går du frem for å bli oljefri Forurensningsloven Veileder til forskrift om forbud mot...
fredag 10. august Midtre Gauldal kommune
Miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018
Miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018 Miljøtilskuddene i jordbruket skal stimulere til god forvaltning av produksjonsarealene og kulturlandskapet slik at produksjonspotensial, miljøgoder og opplevelseskvaliteter sikres, vedlikeholdes og videreutvikles. Tilskuddene skal...
torsdag 9. august Midtre Gauldal kommune
Meld fra om funn av sau som er skadet eller kadaver av sau
Meld fra om funn av sau som er skadet eller kadaver av sau Det er ønskelig at funn av sau som er skadet eller kadaver av sau meldes til SNO og kommunen. Informasjon til beitelagene kan gå gjennom Arild Foros, leder av Gaula Øst beitelag, 92890580. Det er søkt om å få benytte...
fredag 20. juli Midtre Gauldal kommune
Oppstart av navnesak for avklaring av skrivemåten for Vagnil/-ll/-ld, Talsnes/Telsnes og For-/Ford-.
tirsdag 10. juli Midtre Gauldal kommune
Personvern – dine rettigheter
Personvern – dine rettigheter admin 5. juli 2018 Rett til retting (Datatilsynet) Personvernforordningen Personopplysningsloven Rett til innsyn (Datatilsynet) Rettar ved automatiserte avgjerder (Datatilsynet) Rett til sletting (Datatilsynet) Om bruk av fødselsnummer Som innbygger har du...
torsdag 5. juli Midtre Gauldal kommune
Personvernombud
Personvernombud admin 5. juli 2018 Personvernforordningen Personopplysningsloven Om personvernombudet (Datatilsynet) Personvernombudet har et spesielt ansvar for at reglene om personvern følges. Alle kommuner har et personvernombud. Kommunen er en offentlig myndighet og skal derfor ha et...
torsdag 5. juli Midtre Gauldal kommune
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Hov, Soknedal
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Hov, Soknedal I oppstartsmøte har kommunen meddelt at tiltaket medfører krav om utarbeidelse av planprogram. Midtre Gauldal kommune planlegger å regulere deler av gnr. 134, bnr. 3 som tilleggsareal til Soknedal kirkegård, tilleggsareal til...
fredag 29. juni Midtre Gauldal kommune
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Prost Bødtkers vei 10 og 12 m.fl.
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Prost Bødtkers vei 10 og 12 m.fl. Det varsles oppstart utarbeiding av detaljregulering av Prost Bødtkers vei 10 og 12, m. fl. på Støren i Midtre Gauldal kommune. I oppstartsmøte har kommunen meddelt at tiltaket ikke medfører...
fredag 29. juni Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Støren Idrettspark
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Støren Idrettspark Planområdet omfatter dagens idrettspark og ligger på Soknesøran mellom Dovrebanen og E6 og består i dag av kunstgressbane, friidrettsbane med løpebaner, 2 driftsbygninger og fotballbaner med gressdekke....
fredag 29. juni Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kommunestyret 28. juni
Åpent møte i Kommunestyret 28. juni Saker til behandling: Valg av medlemmer med varamedlemmer til styre i Midtre Gauldal Næringsselskap KF – valgnemndas innstilling blir ettersendt ev. lagt fram på møtet Mulig salg av Gaula senter – saksframlegg blir utdelt på...
tirsdag 26. juni Midtre Gauldal kommune
Seterdager
Seterdager Tore Wolden 26. juni 2018 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
tirsdag 26. juni Midtre Gauldal kommune
Nye åpningstider på sentralbordet
Nye åpningstider på sentralbordet Tore Wolden 22. juni 2018 Sentralbordet i Midtre Gauldal kommune har åpent kl 09:00 - 15:00 i juni, juli og august. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
fredag 22. juni Midtre Gauldal kommune
Plan- , oppmålings- og byggesakskontoret stengt fredag 22. juni
Plan- , oppmålings- og byggesakskontoret stengt fredag 22. juni Tore Wolden 21. juni 2018 Plan- , oppmålings- og byggesakskontoret holder stengt fredag 22. juni. Det er også stengt fra kl 11:00 torsdag 21. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 21. juni Midtre Gauldal kommune
Om åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av konsulenttjenester i Midtre Gauldal kommune
Om åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av konsulenttjenester i Midtre Gauldal kommune Tore Wolden 20. juni 2018 Midtre Gauldal kommune gjennomfører en åpen tilbudskonferanse for anskaffelse av konsulenttjenester. Konkurransegrunnlaget har vært offentliggjort i Doffin. I...
onsdag 20. juni Midtre Gauldal kommune
Oppstart av planarbeid - temaplan kulturminner
Oppstart av planarbeid - temaplan kulturminner OK – utvalget vedtok i sitt møte 07.06.18 oppstart av arbeidet med temaplan for kulturminner i Midtre Gauldal. Det er ønskelig at innbyggere og andre som sitter på informasjon om kulturminner varsler kulturkontoret v/ Monica H. Broen, tlf...
torsdag 14. juni Midtre Gauldal kommune
Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner 2018
Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner 2018 Mange som ikke søker Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for...
tirsdag 12. juni Midtre Gauldal kommune
Varsel om omregulering av tidligere barnehagetomt, eiendommen 82/113 m.fl., Fagerlia Sør, Soknedal.
Varsel om omregulering av tidligere barnehagetomt, eiendommen 82/113 m.fl., Fagerlia Sør, Soknedal. Merknader og evt. spørsmål til det igangsatte planarbeidet kan rettes til:   On arkitekter og ingeniører AS Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger post@on-as.no Tlf. 72484020, innen...
mandag 4. juni Midtre Gauldal kommune
Vedtaket om totalforbud mot ild utendørs er nå opphevet
Vedtaket om totalforbud mot ild utendørs er nå opphevet Se gjerne vår hjemmeside for mer informasjon, www.gbriks.no. Vennlig hilsen Gauldal Brann og Redning IKS Tore Wolden 4. juni 2018 Det generelle forbudet gjelder fortsatt. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 4. juni Midtre Gauldal kommune
Innkomne forslag til veinavn.
mandag 28. mai Midtre Gauldal kommune
2. runde med innsamling av veinavn
2. runde med innsamling av veinavn Både privatpersoner og lag og foreninger er velkomne til å komme med forslag til navn på veier. I denne omgang ønskes innspill på veier i tett bebygde områder, som domineres av helårsboliger.  Se kart over parseller og gi forslag...
tirsdag 8. mai Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget
Åpent møte i Kontrollutvalget Se sakspapirene på deres hjemmeside. Tore Wolden 26. april 2018 Kontrollutvalget skal ha møte torsdag 03.05.2018 kl. 09:30, på formannskapssalen. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 26. april Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag monica 11. april 2018 Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2018! Søknadsfristen er i år 1. mai, og det skal søkes via...
onsdag 11. april Midtre Gauldal kommune
Kommunalt tilskudd til private veier
Kommunalt tilskudd til private veier Tilskuddet gis etter søknad til private veier med veilengde over 1000 meter. Søknad med navn på vei, kart og opplysninger om vei-forening/kontaktperson sendes skriftlig innen den 01.07.2018 til Midtre Gauldal kommune  Rørosveien 11 7290...
mandag 9. april Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets...
fredag 23. mars Midtre Gauldal kommune
Tilskudd kulturarbeid 2018
Tilskudd kulturarbeid 2018 Følg lenke for søknadsskjema og retningslinjer. monica 6. mars 2018 Kulturmidler og kulturstipend - gjelder barn og unge, musikk, idrett, historie- og museumslag og andre kulturelle uttrykk. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Lenker Kultur, aktivitets- og...
tirsdag 6. mars Midtre Gauldal kommune
Endelig behandling og sluttvedtak av områder unntatt rettsvirkning i reguleringsplan for Støren Næringsområde Sør
Endelig behandling og sluttvedtak av områder unntatt rettsvirkning i reguleringsplan for Støren Næringsområde Sør Midtre Gauldal Kommunestyre har i møte den 22.02.2018 (sak 5/18) endelig vedtatt reguleringsplan for Støren Næringsområde sør (planid...
torsdag 1. mars Midtre Gauldal kommune
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesialpedagogisk hjelp til barn admin 28. februar 2018 Spesialpedagogisk hjelp til barn som ikke har begynt på skolen Krav om å undersøke behov for spesialpedagogisk hjelp – Bokmål Barnehageloven Forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn Også barn som ikke...
onsdag 28. februar Midtre Gauldal kommune
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
tirsdag 27. februar Midtre Gauldal kommune
Skadefellingslag for store rovdyr
Skadefellingslag for store rovdyr Følgende kriterier vil vektlegges: Personlig egnethet – Samarbeidsevner, tilgjengelighet Bosted – Personer bosatt/ansatt i Midtre Gauldal vil bli prioritert pga. hensynet til rask utrykningstid. Fleksibilitet – Mulighet til å komme fra jobb...
mandag 12. februar Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart - kryssløsning Frøsetvegen
Varsel om oppstart - kryssløsning Frøsetvegen monica 2. februar 2018 Det varsles oppstart av planarbeid i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Kryssløsning Frøsetvegen. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Dokumenter Varsling oppstart Last ned dokument
fredag 2. februar Midtre Gauldal kommune
Offentlig ettersyn - kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Offentlig ettersyn - kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Planforslaget er en revidering av forrige plan vedtatt i 2012.  Planforslaget med kartvedlegg er tilgjengelig i Midtre Gauldal rådhus, servicetorget og i Midtre Gauldal folkebibliotek.  Merknader og uttalelser til...
tirsdag 23. januar Midtre Gauldal kommune
Ledig stilling: Rådgiver ved Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 100% fast stilling
Ledig stilling: Rådgiver ved Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 100% fast stilling Arbeidsoppgaver: ASTA - registrering, saksbehandling og andre oppgaver knyttet til papirbasert depot.   Kvalifikasjoner: - God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk. - Relevant erfaring. - Personlige...
fredag 19. januar Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av vedtatt plan - reguleringsplan Bakketun
Kunngjøring av vedtatt plan - reguleringsplan Bakketun KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN Kommunestyret har i møte den 14.12.2017, sak 82/17 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt følgende plan: 16482015011 Reguleringsplan Bakketun Planforslaget tar utgangspunkt i å...
mandag 15. januar Midtre Gauldal kommune
Reguleringsplan Soknes barnehage og boligområde - kunngjøring av vedtatt plan
Reguleringsplan Soknes barnehage og boligområde - kunngjøring av vedtatt plan Kommunestyret har i møtet den 26.10.2017, sak 66/17 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende plan: 5027 2016014 Reguleringsplan Soknes barnehage og boligområde Planen legger...
torsdag 11. januar Midtre Gauldal kommune
Veinavn i Midtre Gauldal
Veinavn i Midtre Gauldal Kommunen er arealmessig stor og til dels uoversiktlig for de som ikke er lokalkjent. Nødetater, posten, nyinnflyttede og andre har av og til problemer med å raskt kunne finne frem til riktig sted. Derfor ønsker man å få på plass et logisk og...
tirsdag 9. januar Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering for Nerøyen deponi - offentlig ettersyn
Detaljregulering for Nerøyen deponi - offentlig ettersyn Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for å møte arealbehovet for deponering av masser, samt å utvide den deponeringsvirksomheten som er på området i dag.  Området ligger på...
fredag 5. januar Midtre Gauldal kommune
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom admin 29. desember 2017 Opplæringslova Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig… Når en elev har langvarig fravær på grunn av sykdom, kan eleven ha rett til å få opplæring...
29. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Jule- og nyttårssprek i Midtre Gauldal
Jule- og nyttårssprek i Midtre Gauldal Kosberg 21. desember 2017 Kulturkontoret og frisklivssentralen inviterer til mosjonsturer til følgende mål: Budal stadion, Soknedal stasjon, Støren kirke, Engan leir (Støren), Singsås stavkirke. På disse stedene henger klippetenger...
21. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Offentlig høring - lokal forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning
Offentlig høring - lokal forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning Merknader og innspill til forskriften sendes Midtre Gauldal kommune fortrinnsvis på e-post:postmottak@midtre-gauldal.kommune.no eller ordinær post til Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 Støren. ...
12. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Møte i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne den 29.11.2017
Møte i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne den 29.11.2017 Saklista finner du under lenka Politikk i toppmenyen. Tore Wolden 23. november 2017 Det er møte i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne den 29. november. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
23. november 2017 Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL