Midtre Gauldal
Vaksinering - tilbud om kortere intervall.
På grunn av stor tilgang på vaksiner og liten tilgang på innbyggere som ønsker å få første dose tilbyr vi nå forkortet intervall mellom dosene. Du kan få andre dose tre uker etter første dose. Ta kontakt med oss for å få satt opp ny time til...
tirsdag 12:13 Midtre Gauldal kommune
Høring av detaljregulering for Coop Soknedal.
Kommunedirektøren med delegert myndighet fra Formannskapet har i vedtak av 26.07.2021 vedtatt at detaljregulering for Coop Soknedal (planID: 50272020003) legges ut til ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget er en detaljregulering som skal...
tirsdag 09:54 Midtre Gauldal kommune
800 vaksinetimer ledige i sommer
fredag 23. juli Midtre Gauldal kommune
Du kan forhåndsstemme allerede nå
I Midtre Gauldal kommune kan du forhåndsstemme følgende steder: 1. juli-9. august, mandag-fredag kl. 09:00-14:00 etter avtale med valgmedarbeiderne i kommunen. Ring 72 40 30 00. 10. august-10. september mandag-fredag kl. 09:00-14:00 på Midtre Gauldal rådhus. Onsdag 8.september...
onsdag 21. juli Midtre Gauldal kommune
Minnemarkering 22. juli i Midtre Gauldal
Støren kirke kl. 12.00 Kirkeklokkene ringer kl 12.05 Appell av varaordfører Bjørn Egil Enge på kirketrappen - Solistinnslag ved Ingrid Vingelen-Digre  kl 17.30-18.30 Åpen kirke  kl 19.00 Minnegudstjeneste v/ prostiprest Hans-Ole Sveia    Støren kino kl...
tirsdag 20. juli Midtre Gauldal kommune
Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Engan Leir
Se dokumentene under. Innspill sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS Brattørgata 5 7010 Trondheim eller pka@pka.no Frist: 19.08.2021
mandag 19. juli Midtre Gauldal kommune
Utlegging av Manntallet til stortingsvalget 2021
Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret har stemmerett. For å utøve stemmeretten må du være registrert i manntallet. Du skal være registrert i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert pr. 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet til en...
mandag 19. juli Midtre Gauldal kommune
Et felt åpnet etter jordskred i Midtre Gauldal
Flere gårder i Singsås i Midtre Gauldal i Trøndelag var tirsdag isolert etter at et jordskred sperret Fordalsveien. Et felt er åpnet igjen.
tirsdag 13. juli $ Arbeidets Rett
TRØNDELAG

Gårder isolert etter jordskred i Midtre Gauldal
Et jordskred sperrer Fordalsveien og isolerer flere gåder i Singsås i Midtre Gauldal i Trøndelag.
tirsdag 13. juli Arbeidets Rett
Utvidelse av Svarttjønnåsen og Gullaugtjønnberga naturreservat - orientering om vernevedtak
Se gjeldende forskrift og kart under.
tirsdag 13. juli Midtre Gauldal kommune
Vi inviterer alle over 18 år til å bestille seg time til vaksinering
Vi inviterer alle over 18 år til å bestille seg time til vaksinering Vi inviterer nå alle aldergrupper i Midtre Gauldal til å bestille seg time til vaksinering! Vi har en del som ikke bestiller seg time, selv om de har fått tilbud over flere uker nå. Så da...
mandag 12. juli Midtre Gauldal kommune
Beitedyr + ferierende nordmenn = sant
Lær deg kuvettreglene i sommer
fredag 9. juli Midtre Gauldal kommune
Husk allemannspliktene og allemannsretten i sommer!
Hugging og skading av friske trær Trodde du det var lov å hugge friske trær? Det er det ikke - Ikke hugg ned friske trær—film  Ta hensyn i naturen Husker du å vise hensyn når du er på tur? - Ikke påfør alle i skogen tinnitus-film Sporløs...
fredag 9. juli Midtre Gauldal kommune
Henstilling til alle storfebrukere
I og med at telledato for dyrehold er endret til 1. mars nå, fødes det en del kalver før dette tidspunkt som slippes på beite kommende beitesesong sammen med kyrne. Oksekalver av kjøttferaser kan være kjønnsmodne fra 4 mnd. alder, og andre fra 6 mnd. alder. Jf....
torsdag 8. juli Midtre Gauldal kommune
Har du innspill til valg av E6-trasé gjennom Støren?
Onsdag 30. juni arrangerte Nye Veier et folkemøte hvor de presenterte utredningen over konsekvensene tunnelalternativet gjennom Mannfjellet vil ha for Støren. Tunnelen gir at trafikken på E6 går utenom Støren sentrum - hva vil det bety for næringslivet der, for...
fredag 2. juli Midtre Gauldal kommune
Smitteutbrudd i Holtålen – berørte fra Midtre Gauldal bør teste seg
Holtålen kommune har i dag så langt meldt om 9 positive koronatester. De melder at det er et utbrudd som ikke er under kontroll. Smitteveiene er ikke fullt ut kjent, men det har en forbindelse med et lag/samling i Stenstrøstuggu lørdag 26. juni. Holtålen har bedt alle som var her om...
torsdag 1. juli Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på smittesituasjonen 29.6
Totalt har vi da 55 smitta etter 2.6.  Alle de fire personene tilhører samme husstand og har kobling til utbruddet på Norsk Kylling.  Smittesporingen har avdekket at:  7 nye nærkontakter hjemmehørende i Midtre Gauldal. 8 husstandsmedlemmer i ventekarantene. Smittede har...
tirsdag 29. juni Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldal går til trinn 3 i gjenåpningen
Vi har ikke fått meldt inn positive tester i løpet av helga. Som følge av smittesituasjonen, har Midtre Gauldal hatt strenge tiltak retta inn mot Norsk Kylling og vi har utsatt gjenåpning fra trinn 2 til 3 som Regjeringa åpna for den 20.6. - Det er gledelig at vi fra og med i dag kan...
mandag 28. juni Midtre Gauldal kommune
Digitalt folkemøte om ny E6 forbi Støren
I desember 2020 presenterte Nye Veier et nytt alternativ for E6 forbi Støren. Forslaget går ut på å legge veien i en to-løps tunnel gjennom Mannfjellet, vest for Støren.  Nye Veier har jobbet med begge alternativene for å se på mulige konsekvenser ved...
mandag 28. juni Midtre Gauldal kommune
Utsatt 2. dose og vaksinering av ansatte i skoler og barnehager
Vi har i dag mottatt foreløpig oversikt over antall vaksinedoser vi er forespeilet å motta i løpet av sommeren.  Dessverre viser det seg at dette antallet er betydelig lavere enn vi hadde grunn til å håpe på. I tillegg til det åpenbare i at vaksineringen av...
fredag 25. juni Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på smittesituasjonen 25. juni kl 14.00
Smittesporinga etter den nye positive er avsluttet, og seks personer er satt i smittekarantene. Status akkurat nå er at 16 personer er i isolasjon, og 14 personer i nærkontaktkarantene. Tiltakene har virket Situasjonen vår nå er alt i alt mye bedre, selv om det...
fredag 25. juni Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til lokal virksomheter er fordelt
Tildelingen skjedde i et ekstraordinært møte torsdag denne uka. I to (2) tildelinger fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) fikk kommunen til sammen 943 392, - kroner som ekstraordinære tilskuddsmidler. Statens formål har vært å avhjelpe situasjonen for lokale...
fredag 25. juni Midtre Gauldal kommune
Vaksinering av ansatte i skoler og barnehager
Regjeringen har oppfordret kommunene om å prioritere ansatte i skole og barnehager for vaksinering. Det er sagt at inntil 10 % av dosene pr uke kan brukes til dette, og at disse gruppene helst bør ha fått dose 1 senest tre uker før skolestart. Kriseledelsen i Midtre Gauldal har i dag...
fredag 25. juni Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på smittesituasjonen 23. juni kl. 11.00
Totalt har vi 50 smittede i dette utbruddet, siden 2. juni, og 122 smittede i løpet av pandemiperioden. Det er ingen nye nærkontakter som følge av disse to positive smittetilfellene. Begge to satt i karantene fra før.
onsdag 23. juni Midtre Gauldal kommune
Sommerjobb med mat og opplevelser som tema? "Mett i Gauldaln" søker to ungdommer til oppdrag
I 2022 er Trondheim og Trøndelag "Europeisk matregion". Det er en stor heder til alle som jobber med lokalmat i området. Det er viktig at flere får kjennskap til mat og opplevelser i Midtre Gauldal. I sommer trenger vi hjelp av deg til å vise fram dette. Derfor søker vi...
tirsdag 22. juni Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på smittesituasjonen 22. juni kl. 13.00
Vi har i dag fått meldt inn tre nye positive korona-tester. Totalt sett har vi 48 smittede siden 2. juni, og 120 smittede i løpet av pandemiperioden. Smittesporing på dagens tre positive smittetilfeller er ferdig, og vi har ingen nye nærkontakter. Smitteveiene er kjente. Det var...
tirsdag 22. juni Midtre Gauldal kommune
Søknad om tilskudd til private veier 2021
I kommunestyremøte den 17.06.2021 ble det vedtatt endringer i kommunens regler og retningslinjer for private veier. Søknad om tilskudd skjer på skjema du finner her. Du kan også få dem ved å kontakte kommunen. Søknaden må inneholde Søknaden må...
tirsdag 22. juni Midtre Gauldal kommune
Økt tilskudd til planting av skogplanter våren 2021
Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om endring i midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021.  Stortinget har i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 vedtatt å øke tilskuddet til planting av skogplanter 2021. Vedtaket...
tirsdag 22. juni Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldal er fortsatt på trinn 2 i nasjonal gjenåpningsplan
20. juni gikk Norge til trinn 3 i nasjonal gjenåpningsplan. Som varsla vil Midtre Gauldal på bakgrunn av smittesituasjonen fortsatt holde seg på trinn 2. Det gjelder i første omgang fram til søndag, 27. juni. Kommuneoverlegen har i dag fatta formelt vedtak som innebærer...
mandag 21. juni Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på smittesituasjonen 21. juni kl. 10.00
Kommunelegen har fatta et nytt vedtak om Norsk kyllings virksomhet på Støren, som gjelder fra 20. og til og med 27. juni: Det vil skje en gradvis gjenåpning av produksjonen i uke 25, forutsatt at smitteutviklingen er positiv og vi har kontroll på situasjonen. Alle produksjonsarbeidere...
mandag 21. juni Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på smittesituasjonen 19.6 kl. 19.00
Totalt er derfor 45 personer smittet etter 2.6. Alle de 3 nye positive satt i nærkontaktkarantene fra før. Det er 2 nye nærkontakter. De smittede og nærkontaktene er innenfor samme avgrensede miljø som resten av smitteutbruddet. Det var ikke uventet for oss med noen positive tester...
lørdag 19. juni Midtre Gauldal kommune
Tredje trinn i nasjonal gjenåpning utsettes i Midtre Gauldal inntil videre
      Regjeringen har i dag varslet at Norge fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen fra søndag 20. juni kl. 12.00. Dette åpner for flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre...
fredag 18. juni Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på smittesituasjonen 18. juni kl. 20.00
Det er ingen nye nærkontakter som følge av den ene smitta. Totalt har vi nå i dette utbruddet etter 2. juni, fått 42 smittede. 9 av de 42 er ferdig med isolasjonen. Det ble testet 36 personer i går torsdag og 30 i dag, fredag 18. juni.
fredag 18. juni Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Oppdatering på smittesituasjon 18. juni kl. 13.00
Oppdatering på smittesituasjon 18. juni kl. 13.00 Status Vi kan melde om 4 nye positive koronasmittede personer. Smitten er begrenset til kretsen våre tiltak er rettet mot, dvs innleide arbeidere til Norsk kylling. 3 av de positive testene er personer hjemmehørende i Midtre Gauldal, en...
fredag 18. juni Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på smittesituasjon 17. juni kl. 13.00
Status Kommunen meldte i går at vi sen kveld den 15. juni og på formiddagen den 16. registrerte totalt 19 nye smittede. På bakgrunn av at det var Norsk Kylling som var rammet, og smittede og nærkontakter er knytta opp til et miljø rundt innleide utenlandske arbeidere,...
torsdag 17. juni Midtre Gauldal kommune
Kyllingbedrift stenges ned etter smitteøkning i Midtre Gauldal
Bedriften Norsk Kylling i Midtre Gauldal stenges ned etter et smitteutbrudd i kommunen.
onsdag 16. juni $ Arbeidets Rett
Kraftig økning i antall smittede krever målrettede tiltak
Status Kommunen meldte i går 15. juni at vi hadde totalt 18 smittede siden den 2., at vi fortsatt venta på mange prøvesvar og 91 personer er satt i nærkontaktkarantene. Vi har sent i går kveld og på formiddagen i dag, fått meldt inn 19 nye smittede, da totalt 37 siden...
onsdag 16. juni Midtre Gauldal kommune
Har du svart på «Folkestemmen i Midtre Gauldal 2021»?
Kommunen har satt i gang mange prosesser som skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å leve, bo og drive næring i kommunen. For å kunne få til en positiv samfunnsutvikling i hele kommunen, er vi opptatt av å høre hva du, innbygger i Midtre Gauldal, mener. Du...
onsdag 16. juni Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på smittesituasjonen 15.6 kl. 18.00
Status Den siste uka har vi  registrert 18 smittede som oppholder seg i eller har adresse Midtre Gauldal kommune. Foreløpig har vi registrert en person som smittet i dag. Vi avventer fortsatt svar på mange prøver (81) som ble tatt i går. satt 91 personer som oppholder seg i Midtre...
tirsdag 15. juni Midtre Gauldal kommune
Det er møte i kommunestyremøte 17. juni kl 16.30
mandag 14. juni Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på smittesituasjonen 13.6  kl. 20.00
Smittesporing på de nye meldte koronatilfellene vi har fått, er gjennomført. Det vi vet er nå som følger: I tillegg 12 i ventekarantene.  Midtre Gauldal har overført 5 nærkontakter til Orkland kommuner og 3 nærkontakter til Trondheim kommune. Vi ber dem som har...
søndag 13. juni Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på smittesituasjonen 13.6  kl. 17.00
Smitteveiene er kjent og det er innenfor forventa nærkontaktlinjer som smitten går. De smittede er voksne personer og er knyttet til samme private virksomhet som vi tidligere har meldt har hatt smitte.  Smittesporing pågår fremdeles. Det er 35 personer vi skal sjekke ut som...
søndag 13. juni Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på smittesituasjonen 12. juni kl. 09.00
Som offentliggjort i går, fikk vi tre nye positive korona-tester den dagen. I tillegg fikk vi en positiv test sent i går kveld på en person som bor i Midtre Gauldal, men som er folkeregistrert i annen kommune. Smittesporingen har vært svært omfattende og krevende. Det vi vet...
lørdag 12. juni Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på smittesituasjonen 11.6 kl. 21.00
I tillegg fikk vi en positiv test sent i går kveld på en person som bor i Midtre-Gauldal, men som er folkeregistrert i annen kommune. Smittesporingen har vært svært omfattende og krevende. Det vi vet nå er følgende: Tre av de positive testa personene har tilknytning til en stor...
fredag 11. juni Midtre Gauldal kommune
Sommeraktivitetstilbud for barn og unge og eldre i Midtre Gauldal
Sommeraktivitetstilbud for barn og unge og eldre i Midtre Gauldal Oversikten over tilbudet ser du i vedlegget under. Vi markedsfører de forskjellige arrangementene spesielt etter hvert. Her viser vi helheten i de mange tilbudene som vi ønsker å engasjere barn og unge og eldre i. En god del er...
fredag 11. juni Midtre Gauldal kommune
Tre nye positive tilfeller i dag, 11. juni
Vi har i dag fått bekrefta tre nye positive korona-tester. I tillegg fikk vi sent i går meldt en positiv test på en person som bor i Midtre Gauldal, men som er folkeregistrert i annen kommune. Smittesporing pågår nå inn mot disse fire tilfellene. Vi kommer tilbake med en...
fredag 11. juni Midtre Gauldal kommune
Oppdatert smittesituasjon torsdag 10. juni kl. 19.00
Tre nærkontakter har blitt satt i karantene i annen kommune som følge av de to positive testene. 31 elever/lærere fra VGS ble satt i ventekarantene i dag, men tatt ut av karantene etter noen timer etter negativt prøvesvar på nærkontakt. Totalt sett har 38 personer blitt PCR...
torsdag 10. juni Midtre Gauldal kommune
Smittesituasjon torsdag 10. juni kl. 10.30
Kommuneledelsen har hatt møte i dag tidlig og vurderer situasjonen fortsatt som oversiktlig. Vi har ingen villsmitte, finner smitteveiene og har ikke noe utbrudd. - Jeg vurderer at vi har fått en del enkelttilfeller innenfor avgrensa miljø, noe som vi kan måtte forvente i og med generell...
torsdag 10. juni Midtre Gauldal kommune
Møte i utvalget for helse, kultur og oppvekst 10. juni kl 12
Bli med på møtet her   PS 20/21    Referatsaker         RS 9/21    Oppfølging av branntilsyn og brannteknisk rapport - Singsås bo- og dagsenter        2021/378 PS 21/21  ...
torsdag 10. juni Midtre Gauldal kommune
To nye positive koronatester meldt i dag
To nye positive koronatester meldt i dag Det er dessuten forbindelse til smitteutbrudd i en annen kommune. Smittesporerne våre jobber fortsatt med å få full oversikt, og vi vil komme tilbake med nærmere opplysninger så snart dette er klart. Bjørn Lyngen Kommuneoverlege Midtre...
onsdag 9. juni Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldal har fattet vedtak om å flytte grensa til Holtålen kommune
Midtre Gauldal har sagt ja til å gi fra seg halvparten av grenda Veret til Holtålen kommune.
onsdag 9. juni $ Arbeidets Rett
Smittesituasjon lørdag 5.6. kl. 20.00
Alle de smittede er nærkontakter til den personen som fikk positiv prøve den 3.6, og var dermed allerede i karantene. De som har vært innom følgende steder bes være oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg: - Onsdag 2/6: Europris mellom 15 og 17. - Torsdag...
lørdag 5. juni Midtre Gauldal kommune
Én ny person i kommunen har testet positivt for korona
12 personer er i ventekarantene. Var på Kiwi Støren på formiddagen mandag 31. mai Personen som nå er bekreftet smittet oppsøkte Kiwi Støren en gang på formiddagen mandag 31. mai, og vi ber alle som har vært på samme sted i samme tidsrom om å være...
torsdag 3. juni Midtre Gauldal kommune
Folkemøte om vegprosjektet fylkesveg 30, Støren-Røros
På møtet forteller vi deg om bakgrunnen for bompengeprosjektet, hvilke strekninger som er under planlegging samt videre framdrift. Vi vil gjøre alt vi kan for å besvare dine spørsmål. Send disse inn i forkant eller still dem underveis i møtet. Meld deg på her om du...
onsdag 2. juni Midtre Gauldal kommune
Møte i formannskapet torsdag 3. juni kl 12:00
Bli med på møtet her fra kl 12 og utover den 3. juni. Saker Referatsaker RS 21/21 Innkalling til generalforsamling i Kommunekraft AS 20. mai 2021 2021/1308 RS 22/21 Vedr. 201845692-120 - Regional plan for arealbruk i Trøndelag - høring med frist 1. september 2021/1405 RS 23/21...
onsdag 2. juni Midtre Gauldal kommune
Deler av Kjelden-Haugen stengt tirsdag 1. juni
Deler av Kjelden-Haugen stengt tirsdag 1. juni Tore Wolden 1. juni 2021 KV20, Budalsveien, i Midtre Gauldal kommune stenges mellom S1D1 m5502 og S1D1 m10829 tirsdag 01.06.2021 fra klokken 08.00 til 16.00 på grunn av veiarbeid. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Bildet er fra raset tidligere i vår.
tirsdag 1. juni Midtre Gauldal kommune
Svært krevende smittesituasjon i regionen – nå må vi være ekstra på vakt!
I Midtre Gauldal har vi de siste ukene hatt kontroll på smittesituasjonen, bra kapasitet på smittesporing og testing, og vaksineringen har gått sin gang. Vi har fulgt nasjonal gjenåpningsplan til trinn 2. FHI registrerte 30. mai to nye positive tester. Dette er personer som er...
mandag 31. mai Midtre Gauldal kommune
Søk på ekstraordinært plantetilskudd
Forskrift om ekstraordinært plantetilskudd ble fastsatt 28. mai. Ordningen rigges på samme måte som i 2020, med et tilskudd på 1,20 kr/plante. Ordningen omfatter all planting; nyplanting, suppleringsplanting og juletreplanting. Sentrale aktører har en frist på seg fram til...
mandag 31. mai Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Vedtatte veinavn 20. mai 2021
fredag 28. mai Midtre Gauldal kommune
Neste trinn og nye nasjonale tiltak fra 27. mai
- Nå når gjenåpningen av samfunnet forsiktig går fremover, er det viktig at vi ikke blir for løsslupne i vår sosiale omgang. Vi er på ingen måte ferdige med denne pandemien, selv om utviklingen gir grunn for en forsiktig gryende optimisme. Jeg vil særlig...
onsdag 26. mai Midtre Gauldal kommune
Veien mellom Kjelden-Haugen er åpen igjen
Arbeidet med fjellrensk og sikring på stedet er nå fullført. Vi informerer også om at den samme veien vil være stengt førstkommende mandag, 31.05.21, fra klokken 08.00 til 16.00, dette på grunn av planlagt arbeid på en annen strekning på veien. Kommunen takker...
torsdag 20. mai Midtre Gauldal kommune
Det er kommunestyremøte torsdag 20. mai
Det er kommunestyremøte torsdag 20. mai Møteplan kommunestyremøte 20. mai 2021 16:30 Kulturinnslag 16:30 Opprop, forfallsgrunner, saksliste og gjennomføring 16:40-16:55 Prosessen rundt skjønn og overskjønn knyttet til Støren Sør, v/KF og advokatfirma Pretor...
onsdag 19. mai Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på koronasituasjonen 4. mai
Midtre Gauldal er fra og med 1.5 tilbake på nasjonale tiltak og anbefalinger om smittevern. Det ser ut til at samfunnsaktiviteten tar seg godt opp igjen, og dette samme gjør våren og vi er nå inne en flott tid! Vi minner om viktigheten av å følge nasjonale...
tirsdag 4. mai Midtre Gauldal kommune
Lettelser i smitteverntiltak fra 1. mai – tilbake til nasjonalt tiltaksnivå!
fredag 30. april Midtre Gauldal kommune
Oppdatering om smitteutbruddet 29. april kl. 12.45
Status I dag har vi fått beskjed om én ny positiv koronatest i kommunen. Det er snakk om et husstandsmedlem av en person som er bekreftet smittet fra tidligere og vedkommende var allerede i karantene. Dette betyr at ingen nye nærkontakter er berørt, men for den aktuelle familien betyr det...
torsdag 29. april Midtre Gauldal kommune
Oppdatering om smitteutbruddet 28. april kl. 12.30
Status Ingen meldte nye positive tester så langt i dag. Vi har pt 12 personer som er isolasjon og 36 i nærkontaktkarantener. Totalt har vi 47 positive tester i dette smitteutbruddet. Da inkluderer vi også personer som er folkeregistrert i annen kommune. Takk for at dere tester dere! Kommunelegen...
onsdag 28. april Midtre Gauldal kommune
Oppdatering om smitteutbruddet 27. april kl. 13.00
Status Vi fikk i dag morges beskjed om 3 nye positive tester. Én av dem er en nærkontakt til en person som var bekreftet smittet tidligere i utbruddet. For de to andre, som er nærkontakter av hverandre, ser vi ikke umiddelbart hvor smitten har kommet fra. Det jobbes med å kartlegge dette....
tirsdag 27. april Midtre Gauldal kommune
Oppdatering om smitteutbruddet 26. april kl. 13.00
Status nå er at 19 personer er fortsatt isolert, men en del går ut av isolasjon ved kommende midnatt. Det betyr samtidig at det også blir færre personer i nærkontaktkarantene (status nå er 31 personer). Det er planlagt 22 tester i dag. Så hold ut kjære...
mandag 26. april Midtre Gauldal kommune
Ny lokal forskrift - strenge smitteverntiltak i Midtre Gauldal forlenges til og med 30. april
I tillegg har ordførerne i Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal enige om en rekke felles anbefalinger til sine innbyggere.   1. Tiltak fastsatt i forskrift Forskriften beskriver alle tiltak og unntak, men tiltakene oppsummert er: Rødt nivå på alle skoler...
fredag 23. april Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL