Midtre Gauldal
Målinger fra helikopter i lav høyde
Målinger fra helikopter i lav høyde  Målet med målingene er generell geologisk kartlegging, samt å måle hva som er igjen av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Målingene skal styrke kartleggingen av geologiske ressurser i fylket. Tore Wolden 21. mai 2019 ...
12:46 Midtre Gauldal kommune
Varsling - Revidert planforslag - Planoverganger og stasjonstiltak - Støren
Varsling - Revidert planforslag - Planoverganger og stasjonstiltak - Støren Dette planforslaget er en revisjon av planforslaget som ble lagt fram til 2. gangs behandling i kommunestyret 20.6.2016. Revidert reguleringsplan varsles i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.  Hensikten med...
fredag 10. mai Midtre Gauldal kommune
Alf-Petter Tenfjord ny rådmann i Midtre Gauldal kommune
Alf-Petter Tenfjord ny rådmann i Midtre Gauldal kommune Tenfjord er 50 år og bosatt i Trondheim. Han er gift og har to barn. Han tar fatt som rådmann i Midtre Gauldal kommune til høsten. Han har hytte i Budalen! Vi ønsker ham velkommen hit til oss! Tore Wolden 10. mai 2019 Et...
fredag 10. mai Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget
Åpent møte i Kontrollutvalget Sakspapirer er lagt ut på KONSEKs hjemmeside Tore Wolden 9. mai 2019 Kontrollutvalget skal ha møte torsdag 16.05.2019 kl. 09:30, Formannskapssalen. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 9. mai Midtre Gauldal kommune
Nasjonalparkstyret for Forollhogna har møte fredag 10.mai på Vollan gård på Kvikne
torsdag 9. mai Midtre Gauldal kommune
Alf-Petter Tenfjord innstilles som ny rådmann i Midtre Gauldal kommune
Alf-Petter Tenfjord innstilles som ny rådmann i Midtre Gauldal kommune - Vi har hatt en grundig prosess med ekstern rådgiver, politikere, administrasjon og ansatterepresentanter involvert. Søkermassen har vært god, vi har hatt flere godt kvalifiserte kandidater, og utvalget falt til slutt...
mandag 6. mai Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kommunestyret 9. mai
Åpent møte i Kommunestyret 9. mai Se saklista her. Tore Wolden 2. mai 2019 Det er møte i Kommunestyret 9. mai kl. 16:30. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 2. mai Midtre Gauldal kommune
Bibliotek
Bibliotek admin 29. april 2019 Folkebibliotekloven Forskrift om kvalifikasjonskrav i bibliotekene Nasjonalt lånekort Et bibliotek er både en møteplass og et sted for lesing eller stille arbeid. På biblioteket kan du bruke og låne bøker, lydfiler og filmer. Du trenger et...
mandag 29. april Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Åpent møte om E6 Ulsberg - Vindåsliene
Åpent møte om E6 Ulsberg - Vindåsliene Se plandokumentene her. Tore Wolden 29. april 2019 Få informasjon om planforslaget og grunnerverv i Rennebuhallen 6. mai, kl 18:00. Åpen kontordag i Rennebu kommunehus 9. mai kl 08:30 - 16:00. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 29. april Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Formannskapet 25. april
Åpent møte i Formannskapet 25. april Saksdokumentene ser du her. Tore Wolden 25. april 2019 Det er møte i Formannskapet 25. april kl. 13:00 på Rådhuset. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 25. april Midtre Gauldal kommune
Vedtatt reguleringsplan - Furukollen og Olaplassen
Vedtatt reguleringsplan - Furukollen og Olaplassen Planområdet ligger vest og nord for Engan og Støren, og utgjør et areal på ca. 662 daa. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages av parter eller de med rettslig...
fredag 12. april Midtre Gauldal kommune
Nytt varsel om utvidelse av planområde - detaljreguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum
Nytt varsel om utvidelse av planområde - detaljreguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum Bakgrunnen for utvidet planområde er at det i forbindelse med planoppstart kom inn en merknad fra Statens vegvesen som klargjorde behovet for å regulere en ny kjørebru med gang- og...
fredag 12. april Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé til offentlig høring
Detaljregulering E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé til offentlig høring Planforslaget skal legge til rette for ny E6 som firefelts motorvei mellom Vindåsliene i Soknedal og Ulsberg i Rennebu kommune. Dette med unntak av begge ender av parsellen som planlegges med noe...
fredag 12. april Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering for Storneset masseuttak til offentlig høring
Detaljregulering for Storneset masseuttak til offentlig høring Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for videre masseuttak i det allerede etablerte masseuttaket ved Storneset. Planområdet omfatter deler av følgende eiendommer; 230/10, 230/28, 230/7 og 1030/42 ved...
torsdag 4. april Midtre Gauldal kommune
10 vil bli ny rådmann i Midtre Gauldal
10 vil bli ny rådmann i Midtre Gauldal De ti søkerne er alle menn. Den ene søkeren har bedt om å bli unntatt søkerlista og fått begrunnelsen godkjent. Et Innstillingsutvalg står for den praktiske gjennomføringen ved ansettelse av rådmann. Dette utvalget ble...
tirsdag 2. april Midtre Gauldal kommune
Planprogram for kommunens arealdel til offentlig høring
Planprogram for kommunens arealdel til offentlig høring Samtidig varsles det oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel iht. Pbl § 11-12.  Skriftlige innspill sendes til Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 Støren eller på e-post til postmottak@mgk.no Frist...
torsdag 28. mars Midtre Gauldal kommune
Rådhuset stengt onsdag 17. april
Rådhuset stengt onsdag 17. april Erfaringen vi har gjort over år er at så godt som ingen bruker siste dagen før påskeferien til å besøke rådhuset eller ringe sentralbordet.  Selv om huset og telefonen er stengt for publikum, er det noen som alltid er...
tirsdag 26. mars Midtre Gauldal kommune
Informasjonsmøte om fosterhjem på Støren
Informasjonsmøte om fosterhjem på Støren Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg ikke til noe ved å delta på et informasjonsmøte. Les mer på BUFDIR sine sider. Tore Wolden 15. mars 2019 ...
fredag 15. mars Midtre Gauldal kommune
Oppdatering kontaktperson/leder lag og foreninger
Oppdatering kontaktperson/leder lag og foreninger monica 12. mars 2019 I disse årsmøtetider må lag og foreninger huske å melde fra til kommunen om hvem som blir valgt til kontaktperson eller hvem som er styrets leder i aktuelle lag eller forening. Dette for at vi lettere kan oppnå...
tirsdag 12. mars Midtre Gauldal kommune
Nye vedtatte veinavn
Nye vedtatte veinavn Valg av navn kan ikke påklages, men de som etter Lov om stadnamn har rett til å reise navnesak, kan klage på skrivemåten. Klagefrist er 3 uker etter publisert/mottatt vedtak. Se mer info om klagerett. Tore Wolden 7. mars 2019 Navnekomiteen i Midtre Gauldal...
torsdag 7. mars Midtre Gauldal kommune
Tilskudd kulturformål 2019
Tilskudd kulturformål 2019 monica 7. mars 2019 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Lenker Til søknadsside
torsdag 7. mars Midtre Gauldal kommune
Deltakere fra Midtre Gauldal – regionfestival Ørlandet 2019
Deltakere fra Midtre Gauldal – regionfestival Ørlandet 2019 Solveig Ranøien Engen – konferansierKornettgruppe – «Olsenbanden»Ingrid, Per Kristian og Filip – «Burning House»Inge og Torgeir – «Misty»Soknedal og...
mandag 4. mars Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget 7. mars
onsdag 27. februar Midtre Gauldal kommune
Ledig stilling som rådmann
Ledig stilling som rådmann Les utlysningen og søk her. Tore Wolden 27. februar 2019 Vi har ledig stilling som rådmann i Midtre Gauldal kommune. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
onsdag 27. februar Midtre Gauldal kommune
Møte i Navnekomiteen for veiadresser
Møte i Navnekomiteen for veiadresser Møtet er åpent for alle. Møtedokumentene ligger her.   Sted: Rom 346 på Rådhuset Tid: kl 12 Tore Wolden 27. februar 2019 Navnekomiteen skal ha møte fredag 1. mars for å vedta navn på 34...
onsdag 27. februar Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kommunestyret 28. februar 2019
Åpent møte i Kommunestyret 28. februar 2019 Aktuelle saker: PS 2/19 Utviklingsstrategi - Først til framtida Denne saken skal avklare strategier og målsettinger for å ta kommunen «Først til framtida»  PS 3/19 Valg av nye medlemmer til generalforsamling i...
mandag 25. februar Midtre Gauldal kommune
Varsel om utvidelse av planområde - detaljreguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum
Varsel om utvidelse av planområde - detaljreguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum Bakgrunnen for utvidet planområde er at det i forbindelse med varsel om oppstart kom inn en merknad fra Statens vegvesen som klargjorde behovet for å regulere en ny og separat gang- sykkelbru, lokalisert...
torsdag 21. februar Midtre Gauldal kommune
Takk for gavene!
Takk for gavene! Gavene kommer alle til gode og bidrar til økt livsglede og -kvalitet for sambygdingene våre der. Tusen takk!   Tore Wolden 15. februar 2019 Folk i Midtre Gauldal har omtanke for hverandre! Hvert år mottar vi mange gaver fra privatpersoner, lag og foreninger og...
fredag 15. februar Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Formannskapet 14. februar
Åpent møte i Formannskapet 14. februar Saklista ser du her. Tore Wolden 8. februar 2019 Det er møte i Formannskapet torsdag 14. februar kl 13:00 på rådhuset. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
fredag 8. februar Midtre Gauldal kommune
Svømmehallen på Støren åpen igjen
Svømmehallen på Støren åpen igjen Svømmehallen på Støren blir åpen som vanlig fra torsdag 31. januar. Tore Wolden 30. januar 2019 Vi har fått reparert feilen ved ventilasjonsanlegget. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Lenker Åpningstider...
onsdag 30. januar Midtre Gauldal kommune
Informasjonsmøte om elgbeitetakst
Informasjonsmøte om elgbeitetakst Rapport er vedlagt. Av hensyn til kaffebestilling er det fint om bestandsplanområdene kan melde tilbake ca antall fra hvert planområde iløpet av mandag 4. februar. Velkommen! Mvh  Kai Børge Amdal Midtre Gauldal...
tirsdag 29. januar Midtre Gauldal kommune
Ny forfallsdato for eiendomsskatten
Ny forfallsdato for eiendomsskatten Bakgrunnen for endringen er at vi ønsker å samkjøre til en og samme programvare, slik at vi på sikt får samlet alt i en faktura. Det er tidkrevende og dyrt å sende i flere forsendelser, men ennå i 2019 rekker vi ikke å...
tirsdag 29. januar Midtre Gauldal kommune
Mia Landsem - nettmobbing mandag 4. februar kl. 16.15
tirsdag 29. januar Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Hovedopptak til barnehage har frist 1. mars
Hovedopptak til barnehage har frist 1. mars Endring av plass  Ønsker man å endre plass-størrelse/oppholdstid eller ønsker overflytting til annen barnehage i kommunen, må det også søkes om dette innen 1.mars. Les mer om opptak her. Til hovedopptaket kan du...
fredag 25. januar Midtre Gauldal kommune
Evening course in norwegian for beginners
EVENING COURSE IN NORWEGIAN FOR BEGINNERS Price: 3500 NOK (teaching materials included). Place and time: Gauldal School and Cultural Center (GSK) from 18.00 – 20.45 on Wednesdays. If you want to enroll please do so before the end of January. If you want more information feel free to contact Tove Riseth. For...
fredag 18. januar Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - Litjåsen hyttefelt
Vedtatt plan - Litjåsen hyttefelt Planen erstatter reguleringsplan for samme området vedtatt i 2000. Videre legger planen til rette for etablering av ytterligere to fritidstomter og en boligtomt i forhold til eldre plan. Planen legger også til rette for etablering av infrastruktur tilknyttet...
onsdag 16. januar Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Formannskapet 24. januar
Åpent møte i Formannskapet 24. januar Tore Wolden 16. januar 2019 Møtet holdes kl 13:00 på Rådhuset. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Lenker Saksdokumenter
onsdag 16. januar Midtre Gauldal kommune
Mindre planvedtak i Reguleringsplan for Bakkgjerde boligfelt
Mindre planvedtak i Reguleringsplan for Bakkgjerde boligfelt Planendringen legger til rette for at én eneboligtomt, eiendommen gbnr 130/18, kan fortettes med to firemannsboliger. Videre tar planendringen høyde for utbedring av infrastruktur for å håndtere denne fortettingen.  Planen...
tirsdag 15. januar Midtre Gauldal kommune
Er du gravid eller nybakt mor?
Er du gravid eller nybakt mor? ONSDAGER kl 10:30-11:30: Trening for gravide og mor/barn Sted: Støren Fysioterapi, v/Mari Sundstrøm. Gratis. TORSDAGER kl 18:00-19:00: Trening for gravide og nybakte mødre Sted: Frisklivssentralen i Helsesenterets sokkeletasje (Støren), v/Vilde Ottestad....
mandag 14. januar Midtre Gauldal kommune
Reguleringsplan for Hauka gjenvinningsanlegg til offentlig ettersyn
Reguleringsplan for Hauka gjenvinningsanlegg til offentlig ettersyn Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for deponering av ordinært avfall som restavfall fra husholdninger hvor våtorganisk avfall er sortert ut, restavfall fra næring, forurenset jord, inert avfall og...
mandag 14. januar Midtre Gauldal kommune
Svømmehallen på Støren stengt
mandag 14. januar Midtre Gauldal kommune
Byggesak, avløp og plan stengt fra kl 10.30 fredag 12. januar
Byggesak, avløp og plan stengt fra kl 10.30 fredag 12. januar Tore Wolden 8. januar 2019 På grunn av møte om automatisering av byggesak, vil det ikke vil være noen til stede på byggesak/avløp/plan fra kl 10.30 på fredag 12. januar. Knytt innhold til Forsiden...
tirsdag 8. januar Midtre Gauldal kommune
Engasjement om miljøgate i Soknedal
Engasjement om miljøgate i Soknedal Ca. 30 sambygdinger møtte opp på folkemøtet og ga sine innspill til reguleringsplanen for miljøgata i Soknedal sentrum. Det var en engasjert gjeng som diskuterte i Soknedal misjonshus! Takk for gode ideer!   Tore...
21. desember 2018 Midtre Gauldal kommune
Åpningstider på Rådhuset i jula
Åpningstider på Rådhuset i jula Åpningstider i mellomjula Torsdag 27. og fredag 28., kl 09:00 - 14:00. GOD JUL OG GODT NYTTÅR! Tore Wolden 21. desember 2018 Rådhuset er stengt jul- og nyttårsaften. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
21. desember 2018 Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid Målsetting Søknader skal bidra til å oppfylle målsettinger i de gjeldende regionale planer for folkehelse i Trøndelag, samt mål i Økonomiplanen for Trøndelag fylkeskommune. Det vil bli lagt vekt på prosjekt...
20. desember 2018 Midtre Gauldal kommune
Adressenavnforslag 3. runde
Adressenavnforslag 3. runde Se de innkomne forslaga her. Kartet over parsellene/veiene ser du her. Finner du ikke forslaget ditt på lista? Ta kontakt med navnekomiteen. Navnekomiteens medlemmer er: Singsås:           John Birger Krokan, leder, (Tlf: 928...
20. desember 2018 Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart av planarbeid for biogassanlegg i Midtre Gauldal
Varsel om oppstart av planarbeid for biogassanlegg i Midtre Gauldal Planarbeidet omfatter regulering av et område for etablering av biogassanlegg som skal benytte husdyrgjødsel i produksjon av biogass, biodiesel og beslektede produkter. Planområdet måler totalt 204 daa. Det er tatt i...
12. desember 2018 Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering for kryssløsning Frøsetvegen til offentlig ettersyn
Detaljregulering for kryssløsning Frøsetvegen til offentlig ettersyn Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter langs Frøsetvegen ved kryssing av Fv. 632. Tiltaket er ment å oppfylle rekkefølgekrav § 1.1.4. h)...
7. desember 2018 Midtre Gauldal kommune
Økonomiplan og gebyrregulativ til offentlig gjennomsyn
Økonomiplan og gebyrregulativ til offentlig gjennomsyn Dokumentene finner du under her. De kan også ses i Servicetorget. Merknader og innspill sendes postmottak@mgk.no eller Postmottak, Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 Støren. Handlingsprogram med...
3. desember 2018 Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart - detaljregulering av Hagebakken
Varsel om oppstart - detaljregulering av Hagebakken 3Dsmia skal utarbeide planen på vegne av tiltakshaverene, som er Jorid Flatås-Ulvund og Harald Ulvund. Planen har fått tildelt plan-ID 2018010. FORMÅL Målet med planarbeidet er å tilrettelegge for fradeling av en tomt, og...
29. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Jule- og nyttårstrim
Jule- og nyttårstrim Gjennomføring: Gå 250 000 skritt fra 01.12.18 til 01.02.19 Gjennomsnitt pr. dag 4000 skritt. Noter eller ta skjermbilde av mobilen for å dokumentere antall skritt. Har du ikke skritteller er gj.snitt på 1 km ca 1500 skritt. Alle som går...
27. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Folkemøte om detaljregulering miljøgate Soknedal sentrum 11. desember
Folkemøte om detaljregulering miljøgate Soknedal sentrum 11. desember Planen skal vise ønskede, fremtidige løsninger for området og henger sammen med kommunen sine planer for utvikling i Soknedal. Planen skal vise konkrete trafikale løsninger på en strekning på...
27. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget torsdag 29. november kl. 09:30
Åpent møte i Kontrollutvalget torsdag 29. november kl. 09:30 Sakspapirer er lagt ut på KONSEKs hjemmeside. Tore Wolden 21. november 2018 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
21. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Påminnelse om snøscooterløyver
Påminnelse om snøscooterløyver Bruksberettigete som har/ har hatt flerårige tillatelser i Forollhogna nasjonalpark anbefales å tilse at disse fortsatt er gjeldene for kommende sesong. Se informasjon og veiledning vedrørende motorferdsel i Forollhogna Tore Wolden 19....
19. november 2018 Midtre Gauldal kommune
3. runde med innsamling av veinavn
3. runde med innsamling av veinavn Kart over aktuelle parseller (veier) Adresseparsellene er spredt over hele kommunen, du kan se på kartet (se lenken over) hvor de befinner seg. Både privatpersoner og lag og foreninger er velkomne til å komme med forslag til navn på veier. I denne omgang...
19. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Vedtak i navnesaker – Vagnill-, Talsnes, For(d)-
Vedtak i navnesaker – Vagnill-, Talsnes, For(d)- - Vagnilla (gårdsnavn for gnr. 96), Vagnill- i sammensetninger - Talsnes (gårdsnavn for gnr 221) - Navn som er avleda av elvenavnet Forda får skrivemåten For-, bl.a. Forodden og Forsetmoen Vedtaket har tre ukers klagefrist. I...
19. november 2018 Midtre Gauldal kommune
2. runde med innsamling av veinavn
16. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta...
16. november 2018 Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Veien mellom Kjelden - Svardal stenges fra mandag 19. november
Veien mellom Kjelden - Svardal stenges fra mandag 19. november Kommunal veg 20 mellom Bua bru - Blukku bru (Kjelden - Svardal) stenges fra mandag 19.11.2018 kl 07.00 til torsdag 22.11.2018 kl 16.00 grunnet rekkverkarbeid. Omkjøring via Kotsøy og Hauka. Tore Wolden 15....
15. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Takk for engasjementet for kommunedelplan Støren!
Takk for engasjementet for kommunedelplan Støren! Det var veldig artig å treffe så mange engasjerte mennesker som ser muligheter og «brenner for» å skape en god utvikling på Støren. Rådmannen vil nå gjennomgå innspill og starte arbeidet med...
15. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Kommunale eiendommer til salgs
13. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Adresseringsprosjektet – tildeling av adressenummer
9. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Digitalt skogfond - registrering av krav og søke tilskudd
Digitalt skogfond - registrering av krav og søke tilskudd Hvordan dette kan gjøres er forklart i egen brukerveiledning, vedlagt under her. Tore Wolden 9. november 2018 Skogeiere kan nå registrere krav om utbetaling av skogfond samt søke om tilskudd til skogkultur selv gjennom...
9. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Praktisk matlagingskveld med Rune Sandø
Praktisk matlagingskveld med Rune Sandø Kokk og pedagog Rune Sandø er en inspirasjonskilde når det gjelder sunt kosthold. Vi tilbyr gratis inspirasjonskveld med praktisk matlaging. Gravide og småbarnsforeldre vil bli prioritert. Sted: Gauldal skole- og...
6. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Informasjonsmøte om E6 Vindåsliene - Ulsberg
Informasjonsmøte om E6 Vindåsliene - Ulsberg Tore Wolden 6. november 2018 Møtet holdes mandag 19. november kl. 1900 i kultursalen på Berkåk. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
6. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Inkluderingstiltak - søk tilskudd
Inkluderingstiltak - søk tilskudd monica 26. oktober 2018 Inkluderingsmidler kan søkes på av lag og foreninger som bevisst og målrettet vil jobbe med inkludering av flerspråklige/minoritetsspråklige. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Lenker Prosjekt og...
26. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Kommunestyret blir informert om hovedtrekkene i møte 25. oktober. Etter at formannskapet har behandlet det i sitt møte i november blir det lagt ut til offentlig ettersyn. Se forslaget her. Tore Wolden 25. oktober 2018 Rådmannens...
25. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret
Åpent møte i kommunestyret Aktuelle saker: Rute 30 - Forprosjekt FV 30 Støren - Røros, utredning av bompengefinansiert utbedringspakke. Rute 30 – videreføring av prosjekt Fv 30 Støren - Røros Budsjettregulering investeringsprosjekt 2018 Kommuneloven og...
24. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Workshop om kommunedelplan Støren
Workshop om kommunedelplan Støren Det bes om påmelding til: siri.solem@mgk.no innen 8. november. Se planprogrammet her.   Tore Wolden 12. november 2018 Midtre Gauldal kommune inviterer til «workshop» om Kommunedelplan Støren, onsdag 14. november kl. 18.00 – 20.00 i...
18. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Kommunedelplan Støren revideres
Kommunedelplan Støren revideres Nye merknader sendes til postmottak@mgk.no.  Det gjøres oppmerksom på at tidligere innsendte merknader er registrert og er en del av vurderingene i det videre planarbeidet.   Tore Wolden 18. oktober 2018 Kommunedelplan Støren er under...
18. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart - regulering av Gammelvollia hyttefelt II i Budalen
Varsel om oppstart - regulering av Gammelvollia hyttefelt II i Budalen Detaljplanen skal inkludere og erstatte detaljplanen for Gammelvollia fra 2009 og bebyggelsesplanen for Kjønnås hytteområde. Planens skal justeres etter dagens situasjon og feltet skal fortettes med ca 20 nye tomter for...
15. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Salg av utstyr fra storkjøkken
Salg av utstyr fra storkjøkken Det dreier seg om noen kjøkkenmaskiner, trykkoker, vaskemaskin m.m. For å se aktuelt utstyr, ta kontakt med Roger Bjørnli (995 55 474) eller Jan Gunnar Torgersen (476 54 654). Tore Wolden 15. oktober 2018 Midtre Gauldal ønsker å...
15. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
For få bøssebærere har meldt seg i Singsås
For få bøssebærere har meldt seg i Singsås Tore Wolden 15. oktober 2018 Det er snakk om vel en times jobb på søndag 21. oktober 2018. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
15. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Reguleringsplan Furukollen og Olaplassen – kunngjøring av den delen av planen som ble vedtatt
Reguleringsplan Furukollen og Olaplassen – kunngjøring av den delen av planen som ble vedtatt Kommunestyret har i møte den 20.09.2018  (sak 56/18), i medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 12, vedtatt deler av reguleringsplan 5027 1648013. Som følge av innsigelse kan...
5. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Pårørendeskole for pårørende til personer med demens
Pårørendeskole for pårørende til personer med demens Pårørendeskole er et tilbud til pårørende, venner og naboer til personer som har demens. Målet er å spre kunnskap og informasjon om demenssykdommen, og hvordan takle utfordringene i hverdagen. ...
2. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL