Midtre Gauldal
Faktafredag - koronaen i Midtre Gauldal i tall
Derfor kan det være interessant å se tilbake på noen tall som kan minne oss om hvordan det var i "koronaens tid". Vaksinering Det faktum at dere innbyggerne var så flinke til å ta vaksinen er direkte årsak til at vi nå lever med covid-19 som med...
fredag 20. mai Midtre Gauldal kommune
17. mai i Midtre Gauldal i 2022
17. mai i Midtre Gauldal i 2022 "Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem Furet, værbitt, over vannet med du tusen hjem" I år kan vi endelig samles i store hoper og feire nasjonaldagen - det har vi ikke gjort siden 2019! Stryk skjorta og flagget, og bli med - det blir fest! ...
onsdag 11. mai Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret 12. mai
Sted: Kommunestyresalen, rådhuset. Referatsaker - Ny politivedtekt for Midtre Gauldal kommune - Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret Saker til behandling Midtre Gauldal Utvikling KF - Årsregnskap og årsberetning Årsregnskap med årsberetning og...
mandag 9. mai Midtre Gauldal kommune
Faktafredag - kommuneøkonomien i 2021
Handlingsregler Handlingsreglene til Midtre Gauldal kommune ble vedtatt for noen år siden. Formålet med reglene er å sikre at det økonomiske handlingsrommet blir ivaretatt over tid. I praksis vi det si at vi hvert år, når vi lager...
fredag 6. mai Midtre Gauldal kommune
Åpent dialogmøte for innbyggere berørte av jordraset i Spjeldalen
Sted: Kommunestyresalen i 4. etasje på rådhuset. Møtet deles i hovedsak i to deler: 1. Om selve hendelsen. Hvordan opplevde innbyggerne de ulike fasene etter raset gikk? Vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan nødetatene og kommunene håndterte situasjonen - kunne noe...
fredag 22. april Midtre Gauldal kommune
Jordras på Støren – ingen skadet og situasjonen under kontroll
Kommunen etablerte krisestab umiddelbart og fikk etablert mottakssenter på GSK (Gauldal skole- og kultursenter) fra kl. 06.15. Politiet evakuerte 14 boliger og totalt 44 personer. På mottakssenteret registrerte kommunen 33 personer. På mottakssentralen har det blitt rigget mat, drikke og ytt annen...
torsdag 21. april Midtre Gauldal kommune
Nytt mentorprogram for helsefagarbeidere i 2022
Det inter-kommunale utviklingsprosjektet for å beholde og rekruttere til helsesektoren starter opp mentorprogram for helsefagarbeidere i september 2022. Gode tilbakemeldinger I skoleåret 2021/2022 gjennomførte vi mentoropplæring for sykepleiere. 14 medarbeidere fra Melhus, Skaun og...
onsdag 20. april Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret 7. april
Møtet streames direkte på Kommune-TV. Se saksdokumentene her Saker til behandling Planbehandling - detaljregulering Nedre Frøsetløkkja - merknadsbehandling og SLUTTVEDTAK Detaljregulering av E6 Skogheim-Fossum - Behandling av merknader etter offentlig ettersyn og høring Behov for...
onsdag 6. april Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Ta med nummerskiltet til hytta
Ta med nummerskiltet til hytta Nå er alle adressenavn vedtatt, mange veier skiltet, og så godt som alle helårsboliger har fått veiadresse. Rundt 80 prosent av kommunen har veiadresser nå, og vi jobber med å få tildelt nummer til de siste hyttene...
onsdag 6. april Midtre Gauldal kommune
Vedtatte kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltfovaltningen 2022 – 2024
ELG For perioden 2014-2021, ser vi en rekke tendenser som vi må ta hensyn til i forvaltningen av elg i våre kommuner. 1. Slaktevektene er fallende for kalv og spesielt ungdyr i våre kommuner. 2. Sett ku/okse er økende. 3. Andelen ku uten kalv har en svakt nedadgående trend. 4....
mandag 4. april Midtre Gauldal kommune
Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022
Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer. Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles krav om...
fredag 1. april Midtre Gauldal kommune
Kan du se etter?
Vi har ikke mottatt noen konkrete henvendelser om bosetting ennå, men vi jobber ufortrødent videre med forberedelser for å ta imot flyktningene på en god måte når de kommer. Vi er som kjent i en spesiell situasjon - vi er anmodet om å ta 120 som følge...
onsdag 30. mars Midtre Gauldal kommune
Sensasjonell femmilsseier i NM til Fjorden Ree, 6. plass til ålbygg
Andreas Fjorden Ree (21) fra Støren sjokkerte alle og gikk helt til topps på femmila i NM i Harstad tirsdag. Hans Christer Holund (33) klarte ikke å matche unggutten. Ålbyggen Vegard Sivertsgård som går for Tydal IL gikk inn til 6. plass.
tirsdag 29. mars $ Arbeidets Rett
Formannskapet sier ja til å bosette 120 flyktninger
Formannskapet fikk i går en bred orientering fra administrasjonen om hvordan det arbeides for å forberede mottak av flyktninger. Det er et stort apparat som må på plass, med boliger, skole og barnehage og helsetjenester og annet. Formannskapet sa enstemmig ja til å bosette 120...
fredag 25. mars Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldal-samfunnet stiller opp for Ukraina
Vi har hatt kontakt med rundt 50 personer som har bosteder å leie ut til flyktninger. Mange har meldt om møbler og inventar de kan avse, og flere har meldt seg for å bistå praktisk som frivillig! Tusen takk! Avhengige av at flest mulig hjelper til Vi aner ikke omfanget av...
fredag 25. mars Midtre Gauldal kommune
Digitalt innspillsmøte om flyktninger fra krigen i Ukraina
Tema for møtet er: Hvordan jobber kommunen med å ruste seg for å ta imot og integrere inntil 120 flyktninger, samt hva trengs det hjelp av lokalsamfunnet til. Vi skal informere, og det blir mulig å stille spørsmål og gi innspill. Målgruppen for innspill...
onsdag 23. mars Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i formannskapet 24. mars
Saker: Referatsaker Høring - Trondheimsregionens Verdiskapingsstrategi Brev til kommunene om bedre polititjenester og beredskap Saker som skal behandles Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter KMD Kap 553 post 68N - del 6 - Covid-19 og økonomiske tiltak Takst for...
mandag 21. mars Midtre Gauldal kommune
Å ta imot flyktningene på en god måte er viktig for oss
I Norge forbereder vi oss nå på å ta imot den største flyktningestrømmen vi noen gang har hatt. Via IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) er Midtre Gauldal spurt om å bosette 120 flyktninger.  - I kommunen jobber vi nå på spreng med å forberede oss...
fredag 18. mars Midtre Gauldal kommune
Ukrainske borgere som kommer til kommunen må registrere seg
Ukrainske borgere som kommer til Norge må registrere seg hos politiet for å søke om kollektiv beskyttelse.   For de som oppholder seg her i Midtre Gauldal kommune, må de ta kontakt med Trøndelag politidistrikt for å avtale tid for registrering.   Telefon...
torsdag 17. mars Midtre Gauldal kommune
UKM - Ung Kultur Møtes
Har du lyst til å stå på en scene som musiker eller danser? Har du laget en film du vil vise andre? Har du lyst til å være scenearbeider eller konferansier? Har du et kunstverk å stille ut? Eller er du rett og slett en skuespiller eller skribent? Bli med på den lokale...
onsdag 16. mars Midtre Gauldal kommune
Biskopen møtte kommuneledelsen
Det var lagt opp et tett program for biskopen, med kirkebesøk og gudstjenester, selvsagt, og men hun fikk også med seg mange lokale kulturinnslag og møter med innbyggerne der de er, på arbeidsplassen, i barnehage og på intitusjon for eldre.  På onsdag møtte hun...
fredag 11. mars Midtre Gauldal kommune
Går enstemmig inn for Helseplattformen
fredag 11. mars Midtre Gauldal kommune
Vi forbereder oss på å hjelpe mennesker fra Ukraina
Midtre Gauldal kommune forbereder seg nå med å legge planer for mottak av flyktninger fra Ukraina. Vi vet ikke om, eller hvor mange som vil komme til Midtre Gauldal, men det er viktig for oss å kunne ta imot de som kommer på en god måte.  I den forbindelse vil vi kunne få...
torsdag 10. mars Midtre Gauldal kommune
Varsel om planoppstart - Støren stasjon
Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering På vegne av Bane NOR og i medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Støren stasjon. Planområdet omfatter gbnr. 4011/26 m.fl. i Midtre Gauldal kommune. BaneNOR...
torsdag 10. mars Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til bygging av landbruksvei og driftstilskudd til hogst 2022
Søknadsskjema og retningslinjer for NMSK-tilskudd til bygging av landbruksvei og driftstilskudd til hogst 2022 ligger nederst på sida. Gauldalsnettverket – LENSA: For å styrke skogregionene faglig og gi større overføringer, har Røros, Holtålen, Midtre Gauldal,...
tirsdag 8. mars Midtre Gauldal kommune
Kulturpris 2022
KULTURPRIS 2022 Kulturprisen kan tildeles personer, institusjoner og/eller organisasjoner som anerkjennes for særlig fremragende innsats innen kunst- , kultur- og idrettsarbeid i Midtre Gauldal.  Har du en aktuell kandidat som har utmerket seg innenfor kulturfeltet? Kanskje har kandidaten stått...
mandag 7. mars Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret 10. mars
Møtet streames direkte på Kommune-TV. Se saksdokumentene her Referatsaker Habilitet for fjellstyremedlemmer som deltar i behandling av saker i kommunale organ Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret Saker til behandling Vedtak om opsjonsutløsning for...
mandag 7. mars Midtre Gauldal kommune
Ukraina – atomsikkerhet og -beredskap
Det er liten sjanse for at konflikten skal spre seg til Norge. For den enkelte er det viktig å sjekke sin egenberedskap og ellers følge med på radio, tv eller internett for å få oppdatert informasjon om myndighetenes råd.   Russland har invadert Ukraina og det...
fredag 4. mars Midtre Gauldal kommune
Uttalelse fra Midtre Gauldal kommunestyre om Ukraina-situasjonen
FNs høykommissær for flyktninger rapporterer mandag 28. februar om 500 000 mennesker på flukt fra sine hjem og sitt land. Kommunestyret er innstilt på å legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme hit til Midtre Gauldal, og ber kommunedirektøren...
onsdag 2. mars Midtre Gauldal kommune
Aina Midthjell Reppe blir programleder for Midtre Gauldal som omstillingskommune 2022-2027
Aina Midthjell Reppe blir programleder for Midtre Gauldal som omstillingskommune 2022-2027 Dette er en 6 årig ekstraordinær satsing på samfunnsutvikling i kommunen, med støtte fra Fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Programmet har tre hovedmål: a) bidra til å sikre...
tirsdag 1. mars Midtre Gauldal kommune
Produksjonstilskudd for jordbruket 2022
tirsdag 1. mars Midtre Gauldal kommune
Høring - detaljreguleringsplan for Engan leir
Formannskapet har vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Engan leir skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10. Planforslaget skal primært legge til rette for den nye Lysgården, som er et vedtatt investeringsprosjekt...
mandag 28. februar Midtre Gauldal kommune
Status for pandemien og takk til deg som bidrar til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner
Smittetallene er ikke så kvalitativt gode nå som tidligere, men de smittede i Midtre Gauldal er flink til å registrere seg. Antall smittede holder seg på et forventet høyt nivå. Både i kommunen selv og i næringslivet må mange arbeidsgivere nå...
fredag 25. februar Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Er DrømmeDagene noe for deg?
DrømmeDagene er et tiltak rettet mot ungdom i alderen 18-30 år som trenger en boost for å komme seg videre. Er du nysgjerrig? Ta kontakt med NAV Midtre Gauldal!             Vi gjennomfører to prosjektperioder i året, henholdsvis vår...
torsdag 17. februar Midtre Gauldal kommune
Smitteverntiltakene opphevet – hva er viktig nå?
Regjeringen fjernet 12. februar alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Kommunen ønsker å komme med noen presiseringer om vår rolle nå og viktige forhold som gjelder hos oss. Kommunelegen gir også sin...
tirsdag 15. februar Midtre Gauldal kommune
8. mars siste vaksinedag
8. mars siste vaksinedag Åpningstidene er kl. 14.00 – 17.00, og vaksineringen foregår i Størenhallen. Bestill time her på mgk.no. Det er også drop-in hele dagen. Fortsatt vaksninering på Apotek1 Kommunen har samarbeid med Apotek1 Støren for all vaksinering av...
mandag 14. februar Midtre Gauldal kommune
Du som har tre vaksiner må ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest
Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, bør ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.) Det er nå...
søndag 13. februar Midtre Gauldal kommune
Nesten alle tiltak fjernet!
Alle endringene gjelder fra kl. 10. Overordnede råd om smittevern til befolkningen Ha god hånd- og hostehygiene  Følg vaksinasjonsprogrammet  Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.  Ved positiv koronatest anbefales...
lørdag 12. februar Midtre Gauldal kommune
Kulturmidler 2022
Vi har utarbeidet digitalt søknadsskjema, noen av dokumentasjonskravene er også fjernet, men retningslinjene for å motta midler er de samme. Du må logge inn med BankID.   Det endelige vedtaket skjer i HOK-utvalget sitt møte 5. mai 2022. Utbetaling kan...
fredag 11. februar Midtre Gauldal kommune
Ekstraordinær båndtvang i Midtre Gauldal 14.02-01.04
Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. Følgende områder og bruk av hund er unntatt fra båndtvang: 1. Over tregrensa. 2. Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og...
fredag 11. februar Midtre Gauldal kommune
Ønsker du å søke om barnehageplass i Midtre Gauldal kommune?
Fristen gjelder for  alle nye søkere for søknad om endring av tilbud bytte av barnehage Har du allerede plass, trenger du altså ikke søke på nytt. Søk om plass i barnehage her Informasjon om barnehagene og tilbudet vårt ser du her
onsdag 9. februar Midtre Gauldal kommune
Vi søker støttekontakter og besøkshjem
Som støttekontakt bidrar du til at innbyggere med nedsatt funksjonsevne får en meningsfull fritid. Støttekontakten bidrar til å øke selvfølelse, selvstendighet og mestring. Som støttekontakt blir du med ut på ulike arrangementer eller...
onsdag 9. februar Midtre Gauldal kommune
Høring - kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltninga 2022 – 2024
Likelydende dokument er sendt på høring til høringspartene i Melhus kommune og Holtålen kommune.   Høringsfrist er satt til 22. februar. Høringssvar sendes: postmottak@mgk.no Kontakt:   Ola Halvor Seeberg Nygård Skogbruksrådgiver og...
fredag 4. februar Midtre Gauldal kommune
Fiberutbygging fra Sokndal-Garli og øst for Singsås
torsdag 3. februar Midtre Gauldal kommune
Vi trenger flere instruktører!
Fysioterapitjenesten har behov for flere frivillige instruktører som kan drive et nytt treningstilbud for seniorer over 65 år, Sterk og stødig. Nå trenger vi deg som liker å være fysisk aktiv! Du trenger ingen tidligere erfaring som instruktør. Du vil få grundig...
onsdag 2. februar Midtre Gauldal kommune
Mot normal hverdag – mange koronatiltak er nå tatt bort
Lettelser i tiltak Det ble i går gjort store lettelser i koronatiltakene, som også gjelder i Midtre Gauldal. Hva som gjelder nå finner du oversikt over her. Lettelser skjer selv om mange vil bli smittet. I hovedsak er det anbefalingen om 1 meteren og kravet om å bruke munnbind (når det...
onsdag 2. februar Midtre Gauldal kommune
Personer som er smittet av korona skal nå være i isolasjon i 4 døgn
De nye reglene for TISK er enklere å forholde seg til for alle.  Personer som er smittet av korona skal for eksempel nå bare være i isolasjon i 4 døgn fra de fikk symptomer eller testet positivt. Hvordan telle dager i isolasjon Dagen du får symptomer eller tester positivt, regnes...
onsdag 2. februar Midtre Gauldal kommune
Oppdatering om koronasituasjonen – høyere smittetall
Regjeringen har varslet at de 1.2 vil komme med lettelser i tiltak. Strategien er ikke lenger å stoppe smitten, men leve med den.  Status Den ventede smittebølgen av Covid-19 har begynt å ta seg opp også hos oss. Mens vi i uke 3 hadde 47 nye smittetilfeller, hadde vi siste uke omtrent...
mandag 31. januar Midtre Gauldal kommune
Apotek1 Støren tilbyr koronavaksinering mandager og lørdager
Alle over 18 år kan nå få oppfriskningsdose (3. dose) av vaksinen, forutsatt at det er gått 20 uker siden dose 2. Apoteket setter også dose 1. og 2. for de som ønsker det. Time kan du bestille her på Helseboka Du kan også ringe apoteket på 72 43...
mandag 31. januar Midtre Gauldal kommune
Vi endrer oppfølginga av smittede
Fra telefonoppringning til SMS Fram til i dag har vi tatt kontakt med smittede på telefon. Fra i dag endrer vi på dette.  Nå sender vi registrerte smittede en SMS med veiledning til hvordan de skal forholde seg. Vi gjør denne endringen på grunn av høye...
onsdag 26. januar Midtre Gauldal kommune
Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter
Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter Nye regler – les mer her Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med: Daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Husstandsmedlemmer og tilsvarende...
tirsdag 25. januar Midtre Gauldal kommune
Økende smitte og endringer i TISK fra 25. januar
TISK? (fhi.no) Status I forrige uke (17.1-23.1) registrerte vi 47 nye positive med Covid 19 i Midtre Gauldal. I uke 2 registrerte vi 45 smittede - trenden er litt økende. FHIs prognoser peker på at Norge skal få en smittetopp i månedsskiftet januar/februar, og vi må derfor regne...
mandag 24. januar Midtre Gauldal kommune
Framsnakker det å jobbe i helse og omsorg
Framsnakker det å jobbe i helse og omsorg Se informasjonssaken (annonsen) her. Vi jobber sammen med Melhus og Skaun for å utvikle framtidens helse- og omsorgstjenester. Arbeidet er organisert i et interkommunalt prosjekt for å beholde og rekruttere innen helsesektoren. I...
mandag 24. januar Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag
Søknader skal bidra til å oppfylle målsettinger i de gjeldende regionale planer for folkehelse i Trøndelag. Det vil bli lagt vekt på prosjekt som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter og som øker deltakelsen i nærmiljøet av grupper som deltar lite. Dette kan...
fredag 21. januar Midtre Gauldal kommune
Har din bedrift blitt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak i vinter? 
Ordningen fra KMD skal kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i periodene november og desember 2021 og januar 2022.  Lokale virksomheter betyr at bedriften din må ha operativ virksomhet og forretningsadresse i Midtre Gauldal...
fredag 21. januar Midtre Gauldal kommune
Naturskadeordningen
Naturskadeordningen gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring. Private eiere, selskap, veilag og foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke om erstatning. Det kan gis erstatning for skader...
torsdag 20. januar Midtre Gauldal kommune
Koronapass
Helsenorge forvalter og utsteder koronapasset. Les alt om det her. Hvordan får du koronapass? Koronapasset kan du få du dersom du er vaksinert har en nylig negativ test er immun etter å ha hatt koronasykdom Merk at det finnes to typer pass Når du logger deg inn i sertifikatet og...
torsdag 20. januar Midtre Gauldal kommune
Status etter uværet i helga
Budalsveien og Røsbjørgveien ble sperret av trær som blåste over veien i går kveld. Dette er ryddet unna nå, og veiene er fremkommelige igjen. Yr.no melder om fortsatt nedbør så langt de kan se, men ikke i noe omfang som gir grunn til ekstra...
mandag 17. januar Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Nye nasjonale koronaregler er innført – lettelser på tiltak
Nye regler Nye nasjonale regler er nå innført, og det gjøres flere lettelser som gjør hverdagen lettere for både innbyggere, idrett/kultur og næringsliv. Midtre Gauldal kommune vil følge opp de nye reglene. Nye tiltak gjelder fram til starten av februar. Alle nye tiltak...
fredag 14. januar Midtre Gauldal kommune
Budalsveien (KV 40300) stengt på grunn av fare for isras
Med mildt vær og store nedbørsmengder er det fare for at dette løsner og raser ned i veien. Isen vil bli fjernet før veien åpnes igjen. Om det lar seg gjøre vil dette arbeidet bli gjort allerede i dag.
torsdag 13. januar Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på ekstremværet Gyda - 12. januar
Vi oppfordrer alle innbyggerne til å ta sine forholdsregler og være forberedt. Kommunens kriseledelse har forberedt våre tjenester og har stående beredskap. Ekstremværet «Gyda» NVE har sendt ut farevarsel på rødt nivå for snøskred, jordskred og...
onsdag 12. januar Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på koronasituasjonen 12. januar
I går 11.1 satte vi 696 doser vaksine. Vi hadde 78 stk som møtte på drop in. Det er vi fornøyde med, så alt i alt hadde vi en vellykket dag i Størenhallen. Takk for oppmøtet!  Neste vaksinedag Neste vaksineringsdag blir onsdag 19. januar kl. 12-18 i...
onsdag 12. januar Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldal ungdomsråd
Ungdomsrådet ser frem til et innholdsrikt og spennende år.  Første store sak på agendaen er å gjennomføre Ungt Entreprenørskap for 8. klasse på Støren ungdomsskole i januar. Ungdomsrådet har hatt ansvaret for å utarbeide problemstillingen som...
tirsdag 11. januar Midtre Gauldal kommune
Ekstremværet GYDA på retur
tirsdag 11. januar Midtre Gauldal kommune
Senk farten, beveg blikket - unngå viltpåkjørsel
tirsdag 11. januar Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på koronasituasjonen 10. januar
Situasjonen Vi har til sammen fått 11 nye smittede i løpet av helgen. 8 av disse er knyttet til et utbrudd ved Soknedal oppvekst, som berører tre klasser. I tillegg er det en del i karantene som følge av de positive testene. Skolen går som vanlig innenfor gult nivå i...
mandag 10. januar Midtre Gauldal kommune
Bestill planter og planting før 20. dag jul!
Skogsamarbeidet mellom kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal «Gauldalsnettverket – LENSA» har siden 2016 utført årlig felles foryngelseskontroller 3 år etter hogst. Foryngelseskontrollen for 2021 ligger vedlagt.  Med en positiv...
mandag 10. januar Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på koronasituasjonen 7. januar
fredag 7. januar Midtre Gauldal kommune
Kinoen stenger for oppussing
Fra mandag 10. januar stenger vi kinoen i en måneds tid. Vi skal modernisere saftig! Nå blir virkelig film best på kino! Mer informasjon kommer snart!
fredag 7. januar Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på koronasituasjonen 5. januar
Det vaksineres for fullt i dag i Størenhallen, så ta gjerne turen dit! Neste vaksineringsdag er onsdag 11. januar.  I går den 4.1 registrerte vi totalt 8 smittede. Så langt i dag den 5.1 har vi registrert 2 nye smittede med Covid 19 * Skolene startet i går, og alle lærere og...
onsdag 5. januar Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på koronasituasjonen 3. januar
Mange PCR-tester tatt, og de fleste barnehageansatte testa seg også før oppstart i dag. Kun en smitta så langt. I morgen starter skolene, der elever og ansatte er oppfordret til å teste seg på forhånd.  Situasjonen Så langt 2 nye positive tester for Covid 19 i dag....
mandag 3. januar Midtre Gauldal kommune
Søknad om arrangement
Her kan du se hva du trenger å søke om og planlegge når du skal ha et stort arrangement: Mat og drikke Skal du servere mat? Da må du søke Mattilsynet. Mattilsynet vil stille krav til hygienen og sikkerheten til maten. Liste over krav som stilles til mat som serveres på...
mandag 3. januar Midtre Gauldal kommune
Jakttprat - hva skal skje i 2022
Jakttprat - hva skal skje i 2022 Rapportering til hjorteviltregisteret Rapporteringen av sett elg og sett hjort bør skje fortløpende under jakt, og senest 14 dager etter siste jaktdag. Det betyr at fristen for rapportering er 6. januar. Sørg for at denne jobben blir gjort ordentlig av...
mandag 3. januar Midtre Gauldal kommune
Møte i formannskapet 6. januar kl 12:00
Referatsaker 1/22 Vedtak om grensejustering mellom Holtålen kommune og Midtre Gauldal kommune 2/22 Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter 3/22 Vedlegg fordeling 6. kompensasjonsrunde   Saker som skal behandles Organisering og opplegg for...
mandag 3. januar Midtre Gauldal kommune
Foreslår at Holtålen kommune gir fra seg aksjer
Midtre Gauldal ber om å få overta alle aksjene som Holtålen kommune har i Gaula Natursenter AS.
mandag 3. januar $ Arbeidets Rett
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL