Midtre Gauldal
Oppstart av navnesak for avklaring av skrivemåten for Vagnil/-ll/-ld, Talsnes/Telsnes og For-/Ford-.
tirsdag 10. juli Midtre Gauldal kommune
Personvern – dine rettigheter
Personvern – dine rettigheter admin 5. juli 2018 Rett til retting (Datatilsynet) Personvernforordningen Personopplysningsloven Rett til innsyn (Datatilsynet) Rettar ved automatiserte avgjerder (Datatilsynet) Rett til sletting (Datatilsynet) Om bruk av fødselsnummer Som innbygger har du...
torsdag 5. juli Midtre Gauldal kommune
Personvernombud
Personvernombud admin 5. juli 2018 Personvernforordningen Personopplysningsloven Om personvernombudet (Datatilsynet) Personvernombudet har et spesielt ansvar for at reglene om personvern følges. Alle kommuner har et personvernombud. Kommunen er en offentlig myndighet og skal derfor ha et...
torsdag 5. juli Midtre Gauldal kommune
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Hov, Soknedal
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Hov, Soknedal I oppstartsmøte har kommunen meddelt at tiltaket medfører krav om utarbeidelse av planprogram. Midtre Gauldal kommune planlegger å regulere deler av gnr. 134, bnr. 3 som tilleggsareal til Soknedal kirkegård, tilleggsareal til...
fredag 29. juni Midtre Gauldal kommune
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Prost Bødtkers vei 10 og 12 m.fl.
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Prost Bødtkers vei 10 og 12 m.fl. Det varsles oppstart utarbeiding av detaljregulering av Prost Bødtkers vei 10 og 12, m. fl. på Støren i Midtre Gauldal kommune. I oppstartsmøte har kommunen meddelt at tiltaket ikke medfører...
fredag 29. juni Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Støren Idrettspark
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Støren Idrettspark Planområdet omfatter dagens idrettspark og ligger på Soknesøran mellom Dovrebanen og E6 og består i dag av kunstgressbane, friidrettsbane med løpebaner, 2 driftsbygninger og fotballbaner med gressdekke....
fredag 29. juni Midtre Gauldal kommune
Spillemidler 2019 - åpen søknadsportal
Spillemidler 2019 - åpen søknadsportal To tommelfingerregler før søknadsprosessen kan begynne:  - Anlegg det søkes om tilskudd til skal inngå i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. - Før et lag/forening kan søke og logge...
onsdag 27. juni Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kommunestyret 28. juni
Åpent møte i Kommunestyret 28. juni Saker til behandling: Valg av medlemmer med varamedlemmer til styre i Midtre Gauldal Næringsselskap KF – valgnemndas innstilling blir ettersendt ev. lagt fram på møtet Mulig salg av Gaula senter – saksframlegg blir utdelt på...
tirsdag 26. juni Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Seterdager
Seterdager Tore Wolden 26. juni 2018 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
tirsdag 26. juni Midtre Gauldal kommune
Mistenker du avlingssvikt på ditt bruk?
mandag 25. juni Midtre Gauldal kommune
Nye åpningstider på sentralbordet
Nye åpningstider på sentralbordet Tore Wolden 22. juni 2018 Sentralbordet i Midtre Gauldal kommune har åpent kl 09:00 - 15:00 i juni, juli og august. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
fredag 22. juni Midtre Gauldal kommune
Plan- , oppmålings- og byggesakskontoret stengt fredag 22. juni
Plan- , oppmålings- og byggesakskontoret stengt fredag 22. juni Tore Wolden 21. juni 2018 Plan- , oppmålings- og byggesakskontoret holder stengt fredag 22. juni. Det er også stengt fra kl 11:00 torsdag 21. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 21. juni Midtre Gauldal kommune
Om åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av konsulenttjenester i Midtre Gauldal kommune
Om åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av konsulenttjenester i Midtre Gauldal kommune Tore Wolden 20. juni 2018 Midtre Gauldal kommune gjennomfører en åpen tilbudskonferanse for anskaffelse av konsulenttjenester. Konkurransegrunnlaget har vært offentliggjort i Doffin. I...
onsdag 20. juni Midtre Gauldal kommune
Varsel om reguleringsendring for Svartfjellia hyttefelt
Varsel om reguleringsendring for Svartfjellia hyttefelt Tore Wolden 19. juni 2018 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Dokumenter Oppstartsbrev Last ned dokument Referat Last ned dokument
tirsdag 19. juni Midtre Gauldal kommune
Oppstart av planarbeid - temaplan kulturminner
Oppstart av planarbeid - temaplan kulturminner OK – utvalget vedtok i sitt møte 07.06.18 oppstart av arbeidet med temaplan for kulturminner i Midtre Gauldal. Det er ønskelig at innbyggere og andre som sitter på informasjon om kulturminner varsler kulturkontoret v/ Monica H. Broen, tlf...
torsdag 14. juni Midtre Gauldal kommune
Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner 2018
Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner 2018 Mange som ikke søker Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for...
tirsdag 12. juni Midtre Gauldal kommune
Varsel om omregulering av tidligere barnehagetomt, eiendommen 82/113 m.fl., Fagerlia Sør, Soknedal.
Varsel om omregulering av tidligere barnehagetomt, eiendommen 82/113 m.fl., Fagerlia Sør, Soknedal. Merknader og evt. spørsmål til det igangsatte planarbeidet kan rettes til:   On arkitekter og ingeniører AS Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger post@on-as.no Tlf. 72484020, innen...
mandag 4. juni Midtre Gauldal kommune
Vedtaket om totalforbud mot ild utendørs er nå opphevet
Vedtaket om totalforbud mot ild utendørs er nå opphevet Se gjerne vår hjemmeside for mer informasjon, www.gbriks.no. Vennlig hilsen Gauldal Brann og Redning IKS Tore Wolden 4. juni 2018 Det generelle forbudet gjelder fortsatt. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 4. juni Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget
fredag 1. juni Midtre Gauldal kommune
Åpent informasjonsmøte om ny E6
Åpent informasjonsmøte om ny E6 Tore Wolden 28. mai 2018 Informasjonsmøte onsdag 6. juni kl 18. Sted: Kultursalen i Rennebuhallen. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 28. mai Midtre Gauldal kommune
Innkomne forslag til veinavn.
mandag 28. mai Midtre Gauldal kommune
Forbud mot bruk av ild utendørs
Forbud mot bruk av ild utendørs Forbudet er gitt med bakgrunn i stor brannfare på grunn av svært tørre forhold utendørs. Les mer i Gauldal brann og rednings vedtak under. Tore Wolden 25. mai 2018 Det er forbudt å gjøre opp ild og behandle brannfarlige gjenstander...
fredag 25. mai Midtre Gauldal kommune
2. runde med innsamling av veinavn
2. runde med innsamling av veinavn Både privatpersoner og lag og foreninger er velkomne til å komme med forslag til navn på veier. I denne omgang ønskes innspill på veier i tett bebygde områder, som domineres av helårsboliger.  Se kart over parseller og gi forslag...
tirsdag 8. mai Midtre Gauldal kommune
E6 Ulsberg - Vindålsliene, østlig trasè - varsel om oppstart av planarbeid med planprogram
E6 Ulsberg - Vindålsliene, østlig trasè - varsel om oppstart av planarbeid med planprogram I medhold av plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av reguleringsplan for E6 Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé. Planområdet omfatter...
fredag 4. mai Midtre Gauldal kommune
Veteranmarkering den 8. mai
Veteranmarkering den 8. mai Markeringen skjer i Nidarosdomen tirsdag 8. mai kl. 16.00, med påfølgende mottakelse Erkebispegården. I Erkebispegården vil det bli utdeling av nåler med kommunevåpen og fylkesvåpen til veteranene som er tilstede og ikke har...
fredag 27. april Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget
Åpent møte i Kontrollutvalget Se sakspapirene på deres hjemmeside. Tore Wolden 26. april 2018 Kontrollutvalget skal ha møte torsdag 03.05.2018 kl. 09:30, på formannskapssalen. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 26. april Midtre Gauldal kommune
Kreftkoordinator
Kreftkoordinator Ta kontakt for spørsmål, du trenger ingen henvisning. Tilbudet er gratis. Kreftkoordinator kan bidra med samtale, råd, veiledning og informasjon.  formidle kontakt om relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn. Kreeftkoordinator Ingeborg...
mandag 23. april Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag monica 11. april 2018 Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2018! Søknadsfristen er i år 1. mai, og det skal søkes via...
onsdag 11. april Midtre Gauldal kommune
Kommunalt tilskudd til private veier
Kommunalt tilskudd til private veier Tilskuddet gis etter søknad til private veier med veilengde over 1000 meter. Søknad med navn på vei, kart og opplysninger om vei-forening/kontaktperson sendes skriftlig innen den 01.07.2018 til Midtre Gauldal kommune  Rørosveien 11 7290...
mandag 9. april Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kommunestyret
Åpent møte i Kommunestyret PS 14/18 Kontrollutvalgets årsmelding 2017 PS 15/18 Boligfinansieringsordninger: Søknad om opptak av midler i Husbanken for videre fordeling i år 2018 Opptak av midler i Husbanken for videre fordeling til boligformål år 2018. PS 16/18 Ny...
fredag 6. april Midtre Gauldal kommune
Lysgården
Lysgården Det er planer om å bygge nye lokaler på Støren. Inntil de er realisert, finner du Lysgården og butikken i Bygget 5 i Engan. Åpningstider butikk Mandag - fredag 08:00 - 15:30 Kontakt Butikk og verksteder, tlf 72 40 32 41 Leder, tlf 72 40 32 40   ...
tirsdag 27. mars Midtre Gauldal kommune
Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets...
fredag 23. mars Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Formannskapet
Åpent møte i Formannskapet Søknad om støtte - Storbekkøya museumsseter Budal museumslag har søkt kommunen om byggetillatelse for ulike tiltak ved Storbekkøya museumsseter i Budalen. Boligfinansieringsordninger: Søknad om opptak av midler i Husbanken...
fredag 9. mars Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Tilskudd kulturarbeid 2018
Tilskudd kulturarbeid 2018 Følg lenke for søknadsskjema og retningslinjer. monica 6. mars 2018 Kulturmidler og kulturstipend - gjelder barn og unge, musikk, idrett, historie- og museumslag og andre kulturelle uttrykk. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Lenker Kultur, aktivitets- og...
tirsdag 6. mars Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - reguleringsplan Løkkjvollen hytteområde
Vedtatt plan - reguleringsplan Løkkjvollen hytteområde Kommunestyret har, i møtet den22.02.2018 i sak 6/18, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende plan: 1648 2015013 Reguleringsplan Løkkjvollen Hytteområde Tidligere plan fra 1995 begynner...
fredag 2. mars Midtre Gauldal kommune
Endelig behandling og sluttvedtak av områder unntatt rettsvirkning i reguleringsplan for Støren Næringsområde Sør
Endelig behandling og sluttvedtak av områder unntatt rettsvirkning i reguleringsplan for Støren Næringsområde Sør Midtre Gauldal Kommunestyre har i møte den 22.02.2018 (sak 5/18) endelig vedtatt reguleringsplan for Støren Næringsområde sør (planid...
torsdag 1. mars Midtre Gauldal kommune
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesialpedagogisk hjelp til barn admin 28. februar 2018 Spesialpedagogisk hjelp til barn som ikke har begynt på skolen Krav om å undersøke behov for spesialpedagogisk hjelp – Bokmål Barnehageloven Forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn Også barn som ikke...
onsdag 28. februar Midtre Gauldal kommune
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
tirsdag 27. februar Midtre Gauldal kommune
Skadefellingslag for store rovdyr
Skadefellingslag for store rovdyr Følgende kriterier vil vektlegges: Personlig egnethet – Samarbeidsevner, tilgjengelighet Bosted – Personer bosatt/ansatt i Midtre Gauldal vil bli prioritert pga. hensynet til rask utrykningstid. Fleksibilitet – Mulighet til å komme fra jobb...
mandag 12. februar Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart - kryssløsning Frøsetvegen
Varsel om oppstart - kryssløsning Frøsetvegen monica 2. februar 2018 Det varsles oppstart av planarbeid i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Kryssløsning Frøsetvegen. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Dokumenter Varsling oppstart Last ned dokument
fredag 2. februar Midtre Gauldal kommune
Planprogram for Kommunedelplan Støren fastsatt
Planprogram for Kommunedelplan Støren fastsatt Siri Solem 31. januar 2018 Midtre Gauldal Kommune har fastsatt planporgrammet for Kommunedelplan Støren i møte den 22.01.2018 (sak 17/18). Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Dokumenter Saksframlegg Last ned dokument Planprogram Last...
onsdag 31. januar Midtre Gauldal kommune
Kort-kurs i dans våren 2018
Kort-kurs i dans våren 2018 monica 26. januar 2018 Kulturskolen arrangerer kort-kurs i dans Informasjonsmøte på GSK, 30. januar kl 17.00 Spørsmål utover dette rettes til kulturskolerektor Arnfinn Solem Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
fredag 26. januar Midtre Gauldal kommune
Offentlig ettersyn - kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Offentlig ettersyn - kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Planforslaget er en revidering av forrige plan vedtatt i 2012.  Planforslaget med kartvedlegg er tilgjengelig i Midtre Gauldal rådhus, servicetorget og i Midtre Gauldal folkebibliotek.  Merknader og uttalelser til...
tirsdag 23. januar Midtre Gauldal kommune
Ledig stilling: Rådgiver ved Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 100% fast stilling
Ledig stilling: Rådgiver ved Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 100% fast stilling Arbeidsoppgaver: ASTA - registrering, saksbehandling og andre oppgaver knyttet til papirbasert depot.   Kvalifikasjoner: - God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk. - Relevant erfaring. - Personlige...
fredag 19. januar Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av vedtatt plan - reguleringsplan Bakketun
Kunngjøring av vedtatt plan - reguleringsplan Bakketun KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN Kommunestyret har i møte den 14.12.2017, sak 82/17 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt følgende plan: 16482015011 Reguleringsplan Bakketun Planforslaget tar utgangspunkt i å...
mandag 15. januar Midtre Gauldal kommune
Reguleringsplan Soknes barnehage og boligområde - kunngjøring av vedtatt plan
Reguleringsplan Soknes barnehage og boligområde - kunngjøring av vedtatt plan Kommunestyret har i møtet den 26.10.2017, sak 66/17 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende plan: 5027 2016014 Reguleringsplan Soknes barnehage og boligområde Planen legger...
torsdag 11. januar Midtre Gauldal kommune
Veinavn i Midtre Gauldal
Veinavn i Midtre Gauldal Kommunen er arealmessig stor og til dels uoversiktlig for de som ikke er lokalkjent. Nødetater, posten, nyinnflyttede og andre har av og til problemer med å raskt kunne finne frem til riktig sted. Derfor ønsker man å få på plass et logisk og...
tirsdag 9. januar Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering for Nerøyen deponi - offentlig ettersyn
Detaljregulering for Nerøyen deponi - offentlig ettersyn Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for å møte arealbehovet for deponering av masser, samt å utvide den deponeringsvirksomheten som er på området i dag.  Området ligger på...
fredag 5. januar Midtre Gauldal kommune
Tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater
Tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater ​Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater skal bedre salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige. Les mer på...
tirsdag 2. januar Midtre Gauldal kommune
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom admin 29. desember 2017 Opplæringslova Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig… Når en elev har langvarig fravær på grunn av sykdom, kan eleven ha rett til å få opplæring...
29. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK)
Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK) admin 29. desember 2017 Opplæringslova Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Elever med talevansker har rett til å få tilpassede kommunikasjonsformer i opplæringen. Skolen gjør en vurdering, en...
29. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Opplæring for elever med hørselshemming
Opplæring for elever med hørselshemming admin 29. desember 2017 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Opplæringslova Folketrygdloven Barnehageloven Sjekkliste - hørselshemmede i grunnskolen Rettigheter for hørselshemmede Veileder til forskrift om...
29. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Sentralbordet nede - ring 72 40 31 29
Sentralbordet nede - ring 72 40 31 29 Tore Wolden 29. desember 2017 Grunnet tekniske problemer er sentralbordet på rådhuset nede. Ring 72 40 31 29 for kontakt. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
29. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Jule- og nyttårssprek i Midtre Gauldal
Jule- og nyttårssprek i Midtre Gauldal Kosberg 21. desember 2017 Kulturkontoret og frisklivssentralen inviterer til mosjonsturer til følgende mål: Budal stadion, Soknedal stasjon, Støren kirke, Engan leir (Støren), Singsås stavkirke. På disse stedene henger klippetenger...
21. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Offentlig høring - lokal forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning
Offentlig høring - lokal forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning Merknader og innspill til forskriften sendes Midtre Gauldal kommune fortrinnsvis på e-post:postmottak@midtre-gauldal.kommune.no eller ordinær post til Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 Støren. ...
12. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering for Furukollen og Olaplassen - offentlig ettersyn
Detaljregulering for Furukollen og Olaplassen - offentlig ettersyn Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for fortsatt drift og utvidelse av Furukollen steinbrudd for produksjon av stein og pukk, og å etablere et masseuttak for utvinning av grus- og steinmasser på Olaplassen ved...
7. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Handlingsprogram med økonomiplan 2018 - 2021 - til offentlig høring
Handlingsprogram med økonomiplan 2018 - 2021 - til offentlig høring Tore Wolden 1. desember 2017 Midtre Gauldal kommune legger Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2021 til offentlig høring. Vedtak skjer i kommunestyret i møte 14. desember 2018. Knytt innhold til Forsiden...
1. desember 2017 Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering for Litlåsen hyttefelt - offentlig ettersyn
Detaljregulering for Litlåsen hyttefelt - offentlig ettersyn Planforslaget er en detaljregulering som skal erstatte reguleringsplan for Litlåsen fra 2000.  Planforslaget legger opp til at en av de eksisterende hyttetomtene blir erstattet med en boligtomt. Det skal videre også legges til...
30. november 2017 Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Møte i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne den 29.11.2017
Møte i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne den 29.11.2017 Saklista finner du under lenka Politikk i toppmenyen. Tore Wolden 23. november 2017 Det er møte i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne den 29. november. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
23. november 2017 Midtre Gauldal kommune
Reguleringsplan for Massedeponi Støren Næringsområde Sør til offentlig ettersyn
Reguleringsplan for Massedeponi Støren Næringsområde Sør til offentlig ettersyn Planforslaget skal legge tilrette for å etablere et permanent deponiområde for overskuddsmasser i forbindelse med veibygging og opparbeidelse av vedtatt reguleringsplan for Støren...
21. november 2017 Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart - Folstad steinbrudd
Varsel om oppstart - Folstad steinbrudd Tore Wolden 20. november 2017 Det varsles oppstart av planarbeid i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Folstad steinbrudd. Forslag til planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Dokumenter ...
20. november 2017 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget
16. november 2017 Midtre Gauldal kommune
Bestill legetime på nett
Bestill legetime på nett Legekontoret oppfordrer de som har fastlege ved Midtre Gauldal legekontor, til å benytte www.besøklegen.no ved timebestilling og reseptfornyelse. Enkel pålogging med kode på mobil. Tore Wolden 14. november 2017 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
14. november 2017 Midtre Gauldal kommune
Kommunestyremøte 16. november utgår
Kommunestyremøte 16. november utgår Tore Wolden 9. november 2017 Årsaken er få saker. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
9. november 2017 Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Hundåslåtten hyttefelt
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Hundåslåtten hyttefelt Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 4 des 2017. De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv. 13A, 7047 Trondheim tlf.815 59 980, Fax 73 80 12 01, ellen.moe@allskog.no  Tore...
1. november 2017 Midtre Gauldal kommune
Handlingsprogram med økonomiplan 2018 - 2021
Handlingsprogram med økonomiplan 2018 - 2021 Se forslaget her. Tore Wolden 30. oktober 2017 Handlingsprogram med økonomiplan 2018 - 2021 ble behandlet i kommunestyremøte 26. oktober. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
30. oktober 2017 Midtre Gauldal kommune
Planprogram for Kommunedelplan Støren - Høring og offentlig ettersyn
Planprogram for Kommunedelplan Støren - Høring og offentlig ettersyn Planarbeidet vil blant annet ha et særskilt fokus på: Gode kollektivtilbud/knutepunktutvikling  Ny utvikling i Engan pga. Norsk Kyllings vedtak om flytting ut av området Videreutvikling i forbindelse med...
25. oktober 2017 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kommunestyret
Åpent møte i Kommunestyret Saker til behandling: 63/17 Månedsrapport pr september 64/17 Finansrapport 2 65/17 Søknad om permisjon fra verv - Ingvild Sunnset 66/17 Reguleringsplan Soknesleir - sluttvedtak Sluttbehandling av reguleringsplan for Soknes barnehage og boligområde. ...
24. oktober 2017 Midtre Gauldal kommune
Tilbud om gratis HPV- vaksine til unge kvinner
Tilbud om gratis HPV- vaksine til unge kvinner Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes et virus som heter humant papillomavirus (HPV). HPV smitter ved seksuell aktivitet og er svært vanlig. Vaksinasjon får du ved Midtre Gauldal Helsestasjon: ONSDAG 15 NOVEMBER KL 13.00-15.30 FREDAG 17...
19. oktober 2017 Midtre Gauldal kommune
TV-aksjonen NRK 2017
TV-aksjonen NRK 2017 Ta godt i mot bøssebærerene når de kommer. Les mer om aksjonen her.   Tore Wolden 19. oktober 2017 Søndag 22. oktober er det tid for årets TV-aksjon. I år går den til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og...
19. oktober 2017 Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av vedtatt plan - mindre endring av Hyllbekklia hyttefelt
Kunngjøring av vedtatt plan - mindre endring av Hyllbekklia hyttefelt Planforslaget er en mindre endring av en detaljregulering der det er gjennomført grensejusteringer, endre på noen av tomtenes plassering, ny parkeringsplass, justert trase og utvidelse av areal. Det er kun gjort endringer i...
18. oktober 2017 Midtre Gauldal kommune
Planprogram for Støren Massedeponi er fastsatt
Planprogram for Støren Massedeponi er fastsatt Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 og kommunestyrevedtak datert henholdsvis 30.05.2016 (sak 44/16) og 04.05.2017 (sak 26/17) ble det vedtatt igangsetting av reguleringsplanarbeid for Massedeponi Støren Næringsområde...
18. oktober 2017 Midtre Gauldal kommune
Årets influensavaksine er kommet
Årets influensavaksine er kommet Tore Wolden 17. oktober 2017 Vaksinering ved Midtre Gauldal legekontor onsdag 01.11.2017 kl 8.30-14.00 Alle andre dager setter vi vaksine ved oppmøte. Kommuneoverlegen Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
17. oktober 2017 Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av vedtatt plan - reguleringsplan E6 Korporals bru - Prestteigen
Kunngjøring av vedtatt plan - reguleringsplan E6 Korporals bru - Prestteigen Planforslaget er en detaljregulering med hovedsakelig veg (E6) som hovedformål. Planområdet viser ny E6 fra Korporals bru og fram til sørvest for Prestteigen. Planen viser i tillegg til ny 2-felts E6 med...
16. oktober 2017 Midtre Gauldal kommune
Kommundelplan Enodd - Begrenset høring
Kommundelplan Enodd - Begrenset høring Kommunestyret har i møte den 30.05.2016 (sak 39/16), vedtatt at Kommunedelplan Enodd (planid.16482015004) skal endres og derfor må planen legges ut til offenlig ettersyn og sendes på begrenset høring i medhold av plan- og bygningslovens §...
10. oktober 2017 Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Karlskrona Båt Næringsliv Oppland Svedala Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Hässleholm Rogaland Kultur Oslo Østfold Fotboll Kalmar Vest Agder Akershus Odda Kvinnherad Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Troms Trøndelag Kristianstad Forsvar Mat Menn Oskarshamn Thailand Rendalen Inrikes Kongelig Fiske Finnmark Eslöv Tynset Molde FK Sandnes Vellinge Karmøy USA Kultur Skien Åstorp Kragerø Mandal Vær Fotball Sport Politikk Bolig Musikk Blekinge Tinn Sverige Fredrikstad Norway Cup Malmö Stavanger VM Trening Mote Kunst Grue Spill 17. mai Stockholm IK Start Russland Reise Trav Osterøy Helse Lyngdal Turn Grane Risør Sigdal Android Vestby Nittedal Tvedestrand Kristiansand Lesja Tesla Barn Fauske Sjakk Motor Økonomi Lund Lillesand Stord Lindås Aurskog-Høland Røros Håndball Askvoll Sortland Hyllestad Båstad Bamble Jølster Salangen Seljord Nore og Uvdal Hälsa Landbruk Steigen X-games Sund Hvaler Tranøy Ringsaker Horten Näringsliv Utrikes Askøy Nesodden Gausdal Film Vågan Øksnes Moss Ronneby Porsgrunn Lund Andøy Eidskog Leirfjord Åmot Kongsvinger Sogndal Eurovision Alpint Friidrett Suldal Vefsn Landskrona Staffanstorp Solund Nes SK Brann Gjøvik Bremanger Kommunesammenslåing Fedje Hemnes Bodø/Glimt Stabæk Kvinesdal Vadsø Nybro Karasjok Helsingborg Enebakk Drangedal Tomelilla Narvik Høyanger Aurdal Strängnäs Bil Alstahaug Meløy Klima Tønsberg Austrheim Boksing Bil Jönköping Russ Molde Bromölla Dyr Mat Liverpool Lødingen Eidfjord Spania Farsund Trøgstad Hörby Svelvik Saltdal Kvinner Nordre Land Hole Radøy Øyer E-sport Time Musik Polen Bærum Ski Engerdal Tysvær Flekkefjord Gjerstad Skedsmo Hobøl Rygge Frankrike Jevnaker Gloppen Kviteseid Roing Interiør Dovre Karlshamn Masfjorden Arctic Race Voss Ballangen Vitenskap Meland Moskenes Stranda Stryn Friluftsliv World Series of Poker FK Haugesund Østre Toten Jakt Sandefjord Fotball Askim Rauma Tyrkia Nord-Korea Nissedal Øygarden Rælingen Bundesliga Flakstad Israel Sölvesborg Audnedal Eliteserien Lier Målselv Tromsø IL Ukraina Sola Halden Asker Rakkestad Hamar Mörbylånga Re Råde La liga Lillehammer Toyota Skånland Politik Skisport Mönsterås NM FA-cupen Giske Holtålen Volvo Kvalsund Eid Champions League Torsken Vindafjord Skodje Kampsport Flora Evenes Forskning Norway Chess Valle Danmark Lillestrøm SK Fildeling Stavanger Oilers Mjøndalen IF Øystre Slidre Sjöbo Motorsport Östra Göinge Svalöv Svalbard Sykkel Film Åsnes Foto Hockey Odds BK Frogn Vestre Slidre Værøy Hadsel Ulvik Birkenes Vinje Hammerfest Australia Bodø Tingvoll Poker Båt Olofström Berlevåg Aure Søgne Syria Nord-Odal Eidsberg Sandøy Rana Ulstein Tour of Norway Emmaboda Bømlo Larvik Hamarøy Nordkapp Fjaler Modum Nannestad Kryptovaluta Utsira Mjölby Arendal Skiskyting Porsanger Skurup Tysfjord Brønnøy Litteratur Løten Rennesøy Skiptvet Motorsport Teknik Kina Klatring Jobb Grimstad
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL