Midtre Gauldal
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 27. oktober kl. 12.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 27. oktober kl. 12.00 Ett nytt tilfelle Først og fremst vil jeg informere om at vi har fått ett nytt tilfelle av covid-19 i kommunen siden forrige smittestatusoppdatering. Det er ett, enkeltstående tilfelle, med en ung person som ankom fra...
tirsdag 12:10 Midtre Gauldal kommune
Kulturprisutdeling 2020
Kulturprisutdeling 2020 Egil har vært primus motor innen flere felt i kulturlivet både i Singsås og i Midtre Gauldal. Han har vært viktig for blant annet pilegrimsarbeidet i området, vært aktiv innen lokalidretten og stått på for å ta vare på tradisjoner...
mandag 10:06 Midtre Gauldal kommune
Reguleringsplan for Fagerlia Sør til offentlig ettersyn
Reguleringsplan for Fagerlia Sør til offentlig ettersyn Det settes som vilkår at følgende utbedres: 1. Vurdering og innarbeiding av rekkefølgebestemmelser i tråd med gitte føringer 2. Vurdering og innarbeiding av minimumskrav knyttet til antall boenheter/boligtetthet...
torsdag 15. oktober Midtre Gauldal kommune
Influensavaksinen 2020
Influensavaksinen 2020 Mer info: www.fhi.no På grunn av smittevernhensyn vil årets influensavaksinering foregå etter vanlig åpningstid. Du skal IKKE RINGE og bestille time, men MØTE OPP på legekontoret slik: Torsdag 22/10-20 mellom kl 16.00 - 18.00 - møter de...
mandag 12. oktober Midtre Gauldal kommune
Verdensdagen for psykisk helse markeres med temakveld i Soknahallen 15.oktober
Verdensdagen for psykisk helse markeres med temakveld i Soknahallen 15.oktober Verdensdagen for Psykisk Helse 2020 Verdensdagen for Psykisk Helse markeres hvert år den 10. oktober. Årets tema er «Spør mer». Alle har behov for å bli sett. Det gir en god følelse av...
onsdag 7. oktober Midtre Gauldal kommune
Informasjon om influensavaksine
Informasjon om influensavaksine Informasjon: Influensavaksinen for 20/21 kommer i slutten av oktober. Vaksinering vil foregå etter vanlig arbeidstid. Nærmere angitte tidspunkt kommer når vaksinen er på plass. Zana Dalawi 6. oktober 2020 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
tirsdag 6. oktober Midtre Gauldal kommune
TV-aksjonen 18. oktober 2020
mandag 5. oktober Midtre Gauldal kommune
Ny ressursside om eiendomsrett for innbyggerne
fredag 2. oktober Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

"Trygt hjem for en 50-lapp" er fortsatt midlertidig stoppet
"Trygt hjem for en 50-lapp" er fortsatt midlertidig stoppet Alle offentlige arrangement og tilstelninger er avlyst og private, festlige lag er alle anmodet om legge på is. Alle drosjer er informert om bestemmelsen. Vi tar sikte på å starte ordningen igjen fra 1. november 2020,...
fredag 2. oktober Midtre Gauldal kommune
Betaling av skatt og kommunale avgifter
Betaling av skatt og kommunale avgifter admin 1. oktober 2020 1. november 2020 overtar Skatteetaten noen av oppgavene som Kemnerkontoret har i dag. Partnere
torsdag 1. oktober Midtre Gauldal kommune
Informasjon om scooterløyver og utsending av nye kjørebøker
Informasjon om scooterløyver og utsending av nye kjørebøker Den må leveres inn til kommunen når den er ferdig utfylt ved årets slutt. Ny kjørebok vil deretter bli sendt ut fortløpende iht. gitt løyve/tillatelse. Om du ikke har løyve/tillatelse...
torsdag 1. oktober Midtre Gauldal kommune
Lettelser i nasjonale smitteverntiltak fra 12. oktober
Lettelser i nasjonale smitteverntiltak fra 12. oktober Fra 12. oktober åpner regjeringen for følgende: En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne. Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves. Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer,...
torsdag 1. oktober Midtre Gauldal kommune
Busstreiken utvidet
Busstreiken utvidet Skoleskyssen rammes også. Skoleskyss er ikke er kommunalt ansvar, faktisk. Kommunen kan heller ikke sette inn alternativ tran Det er streikebryteri i en lovlig lønnskonflikt. Du kan lese mer om det på Atb sine hjemmesider. Tore Wolden 28. september...
mandag 28. september Midtre Gauldal kommune
10 år Gauldal skole- og kultursenter
10 år Gauldal skole- og kultursenter Gauldal skole og kultursenter 2010 - 2020 Stikkord vi reflekterer over i GSK-TV: Samlokalisering Samspill Sambruk   Takk til alle som bidrar med innslag. Takk til alle samarbeidspartnere.       Episode 5:   Episode 4:  Episode...
mandag 28. september Midtre Gauldal kommune
Søndag 27.09 - nytt tilfelle av COVID-19
Søndag 27.09 - nytt tilfelle av COVID-19 Det har i dag blitt påvist et nytt tilfelle med covid-19 i Midtre Gauldal. Det dreier seg om en mann i 30-årene, som ble testet ved innreise til Norge på Vernes lufthavn i går. Personen har dermed gått fra å være i...
søndag 27. september Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 25. september - tidligere smittet tester nå negativt
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 25. september - tidligere smittet tester nå negativt De som har fulgt medieoppslagene de siste dagene har fått med seg at vi på nytt fikk påvist ett positivt tilfelle av SARS-CoV-2 her i kommunen. Personen ble trolig smittet rundt...
fredag 25. september Midtre Gauldal kommune
Søknadsfrist for regionale miljøtilskudd i jordbruket
Søknadsfrist for regionale miljøtilskudd i jordbruket Årets søknadsomgang for regionale miljøtilskudd i jordbruket i Trøndelag er i gang, og søknadsfrist er 15. oktober. Tilskudd til drift av beitelag har søknadsfrist 15. november. Fra i år vil det...
fredag 25. september Midtre Gauldal kommune
Stenging av RV3 Innsetlia 8. og 9. oktober
Stenging av RV3 Innsetlia 8. og 9. oktober Fra torsdag 8. oktober kl. 07.00 til fredag 9. oktober kl. kl. 19.00 vil RV3 bli stengt for gjennomfartstrafikk på strekningen Ulsberg–Motrøkrysset. Årsaken er helt nødvendig utbedring av kritisk setningsskade og utskifting av stikkrenne....
torsdag 24. september Midtre Gauldal kommune
Fastsetting av planprogram for E6 Skogheim – Fossum
Fastsetting av planprogram for E6 Skogheim – Fossum Følgende vedtak ble gjort: «Formannskapet vedtar å fastsette planprogram for detaljregulering av E6 Skogheim – Fossum, datert 14.05.2020, sist revidert 03.07.2020, med følgende endring: Pkt.4.1.4 Naturmangfold Kulepunkt 4...
torsdag 24. september Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Coop i Soknedal sentrum
Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Coop i Soknedal sentrum Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny bebyggelse for dagligvareforretning, kontor og tjenesteyting i området mellom det nye E6-kyrsset i Soknedal sentrum, til erstatning for eksisterende...
torsdag 24. september Midtre Gauldal kommune
Singsås bru stengt fredag
Singsås bru stengt fredag Arbeidet tar 2-4 timer. Veien blir åpnet ved behov for akutt transport. Tore Wolden 24. september 2020 Kommunalvei 27 over Singsås bru blir stengt p.g.a. arbeid med fiber natt til fredag 25.09.20 fra klokken 00.00. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 24. september Midtre Gauldal kommune
Nytt tilfelle av COVID-19
Nytt tilfelle av COVID-19 En kvinne har testet positivt på covid-19 (SARS-CoV-2) etter hjemreise fra utlandet. Kvinnen har milde symptomer. Hun benyttet privat transport tilbake til eget hjem, der hun har opphold seg i karantene siden hjemkomst. Hun har ikke hatt noen nærkontakter foruten ektemannen,...
tirsdag 22. september Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til inkluderingstiltak
Tilskudd til inkluderingstiltak Inkluderingsmidler kan søkes på av lag og foreninger som bevisst og målrettet vil jobbe med inkludering av flerspråklige/minoritetsspråklige. Disse skal legge til rette for inkludering og skape stedstilhørighet blant innvandrergruppene i...
torsdag 17. september Midtre Gauldal kommune
Informasjon om Storviltjakta 2020
torsdag 17. september Midtre Gauldal kommune
Harepest i Midtre Gauldal
Harepest i Midtre Gauldal I områder med harepest bør man utøve forsiktighet ved bruk av vann i naturen og følge smitterådene til Folkehelseinstituttet.  Folk må være ekstra forsiktige med drikkevannet fra bekker og andre usikrede vannkilder, og må...
torsdag 17. september Midtre Gauldal kommune
Kontrollutvalgets møte 17. september
tirsdag 15. september Midtre Gauldal kommune
Jegerprøveeksamen 21. september – meld dere på!
onsdag 9. september Midtre Gauldal kommune
4. runde med innsamling av veinavn
4. runde med innsamling av veinavn Både privatpersoner og lag og foreninger er velkomne til å komme med forslag til navn på veier. Hver vei er avgrenset start til slutt og tildelt en adressekode. Denne koden erstattes med et navn når prosessen er over. Kart over de aktuelle...
onsdag 9. september Midtre Gauldal kommune
Vedtatte adressenavn 25.08.20
Vedtatte adressenavn 25.08.20 Valg av navn kan ikke påklages, men de som etter Lov om stadnamn har rett til å reise navnesak, kan klage på skrivemåten. Klagefrist er 3 uker etter publisert/mottatt vedtak Monica Broen 9. september 2020 Midtre Gauldal kommune v/ Navnekomiteen vedtok 25....
onsdag 9. september Midtre Gauldal kommune
Nye veiskilt er på plass
Nye veiskilt er på plass Da prosjektet startet, var det 178 veiparseller i kommunen som manglet navn. Det er nå vedtatt 127 adressenavn - bare 51 gjenstår altså. I sommer har nesten 700 bygninger fått veiadresse. Siste runde I løpet av september setter vi i gang...
mandag 7. september Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 4. september kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 4. september kl. 11.00 Hei! Her er en ny oppdatering på koronavirus i Midtre Gauldal kommune. Sommerferien er over, skolene har startet opp, studentene har minglet og politikerne kranglet. Vi har ikke følt det har vært store nyheter å...
fredag 4. september Midtre Gauldal kommune
Skatteetaten får ansvaret for alle skatteoppkreveroppgaver
Skatteetaten får ansvaret for alle skatteoppkreveroppgaver Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. Mer informasjon vil bli lagt ut...
mandag 31. august Midtre Gauldal kommune
Digitale temakvelder idrettsanlegg og spillemiddelsøknader
Digitale temakvelder idrettsanlegg og spillemiddelsøknader PROGRAM • Velkommen og presentasjon, start kl.18.00. • Trønderidrettens strategidokument for anleggsutvikling i tingperioden 2020 - 2024. • Gjennomgang av kulturdepartementets bestemmelser og fylkeskommunens nye retningslinjer...
fredag 28. august Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Budal bo- og dagsenter har åpnet igjen
Budal bo- og dagsenter har åpnet igjen Vi understreker: Vi følger smittevernreglene etter FHI sine anbefalinger: Ingen skal møte opp til dagopphold om de ikke føler seg friske. Vi holder 1-meters avstand God håndhygiene Det er trivelig å endelig kunne ønske...
torsdag 27. august Midtre Gauldal kommune
Vært i det røde utland? Ta covid-testen!
Vært i det røde utland? Ta covid-testen! Tore Wolden 27. august 2020 FHI ber alle reisende bidra til å begrense smitte i Norge. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
torsdag 27. august Midtre Gauldal kommune
Hei frivillige lag, organisasjoner og frivilligsentraler
tirsdag 25. august Midtre Gauldal kommune
Lokal høring i navnesaker for Skårvollen/Skålvollen, Berdalen/Bordal og Lian/Lium
Lokal høring i navnesaker for Skårvollen/Skålvollen, Berdalen/Bordal og Lian/Lium Interessenter og berørte bees komme med innspill til følgende navnesaker:   Skålvoll(en) – Skårvollen gard, gnr. 44  Skålvollen – Skårvollen bruk,...
mandag 24. august Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til aktivitetstiltak for sårbare eldre
Tilskudd til aktivitetstiltak for sårbare eldre Tilskuddsordning - for å motvirke ensomhet i forbindelse med RNB 2020 – bevilgning til sårbare eldre Publisert 17.07.2020 - Hentet fra Fylkesmannen i Trøndelag nettside. Tilskuddsordningen kap  0761.79. Totalt...
fredag 21. august Midtre Gauldal kommune
Har du ønske om å starte - Inn på tunet
torsdag 20. august Midtre Gauldal kommune
Folkemøte og åpen kontordag om detaljregulering av E6 Prestteigen – Gyllan
Folkemøte og åpen kontordag om detaljregulering av E6 Prestteigen – Gyllan Nye Veier følger nasjonale retningslinjer for å ivareta smittevern på møtet. Av den grunn innfører vi billettsystem for dette arrangementet (møtet er gratis). Les mer om...
torsdag 20. august Midtre Gauldal kommune
Møte i navnekomiteen - vedtaksmøte
Møte i navnekomiteen - vedtaksmøte Møtet holdes 25.08 kl 11.30 på møterom IT, Rådhuset. Møtet er åpent.  Tilrådning fra Stedsnavntjenesten og oversikt over parseller ligger vedlagt.  Monica Broen 20. august 2020 I forbindelse med...
torsdag 20. august Midtre Gauldal kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
Ny krisepakke for frivilligheten Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID 19-utbruddet.  ...
torsdag 20. august Midtre Gauldal kommune
Kartlegging av sykdomsforløp ved hjemmekarantene
Kartlegging av sykdomsforløp ved hjemmekarantene "Hvordan er symptomutviklingen dag for dag? Hvor sterk er symptombyrden? Hva med psykiske belastninger knyttet til det å være smittet og i karantene? Kan det oppstå senkomplikasjoner etter mildere forløp av...
tirsdag 18. august Midtre Gauldal kommune
Mobildekning - montering på Høgkittelen
Mobildekning - montering på Høgkittelen Mast, hytte og strøm har stått ferdig ei stund, men Telia utsatte monteringa av sitt utstyr grunnet forsinkede utstyrsleveranser i kjølvannet av korona og ferieavvikling. Nå blir det endelig fremdrift. Når det gjelder...
tirsdag 18. august Midtre Gauldal kommune
Siste frist for å registrere ekstraordinært COVID-19 tilskudd på vårplanting
fredag 14. august Midtre Gauldal kommune
Om Korona-situasjonen og skolestarten
Om Korona-situasjonen og skolestarten Status for situasjonen i Midtre Gauldal For å beholde kontrollen har Regjeringen tråkket på bremsen for videre gjenåpning.  Midtre Gauldal fikk i forrige uke sitt første nye smittetilfelle siden mars. Så langt tyder alt på at...
onsdag 12. august Midtre Gauldal kommune
Koronatesting - nye kriterier
Koronatesting - nye kriterier Fra torsdag 13. august 2020 vil testing bli foretatt utenfor den gamle hovedinngangen til sykehjemmet (kjør inn ved rådhuset og ta 2. oppkjørsel til venstre). De som skal testes bør helst sitte i bil, og vente utenfor inngangen. De fleste blir testet...
onsdag 12. august Midtre Gauldal kommune
Folkehelseprofilen for Midtre Gauldal 2020
Folkehelseprofilen for Midtre Gauldal 2020 Folkehelseprofilen er FHI sitt bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne. Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank per februar 2020 og er basert på kommune- og...
tirsdag 11. august Midtre Gauldal kommune
Revisjonsdokument for reguleringer i Lundesokna og Sokna til offentlig gjennomsyn
Revisjonsdokument for reguleringer i Lundesokna og Sokna til offentlig gjennomsyn Revisjonsdokument for reguleringer i Lundesokna og Sokna til offentlig gjennomsyn Revisjonsdokumentet for Lundesoknareguleringene er utarbeidet på bakgrunn av kravdokument fra Midtre Gauldal kommune av 04.06.2012. og NVEs...
tirsdag 11. august Midtre Gauldal kommune
Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for midlertidig anleggsarbeider på E6 langs strekningen E6 Ulsberg – Vindåsliene i Midtre Gauldal og Rennebu kommuner
Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for midlertidig anleggsarbeider på E6 langs strekningen E6 Ulsberg – Vindåsliene i Midtre Gauldal og Rennebu kommuner Det vil foregå omfattende anleggsvirksomhet langs veitraseen, inkludert etablering av midlertidige anleggsveier,...
tirsdag 11. august Midtre Gauldal kommune
Koronastatus 07.08.2020 – en ny person smittet
Koronastatus 07.08.2020 – en ny person smittet I Midtre Gauldal har vi ikke hatt påvist korona siden mars. Torsdag 6. august fikk vi en ny positiv prøve på person bosatt i kommunen. Helsemyndighetene har gjort smittesporing her og tiltak er iverksatt. Kommunen ser på dette som...
fredag 7. august Midtre Gauldal kommune
Idrettsstipend for ungdom
Idrettsstipend for ungdom Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 – 23 år. Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten,...
mandag 3. august Midtre Gauldal kommune
Opplev nydelig lokalmat på Trøndersk Matfestival 2020 i Oppdal, Melhus, Midtre Gauldal og Røros!
tirsdag 28. juli Midtre Gauldal kommune
Påminning - besøk ved sykehjemmet og bo- og dagsentrene når vi har korona
tirsdag 21. juli Midtre Gauldal kommune
Koronastatus 17.07.2020, Midtre Gauldal kommune
Koronastatus 17.07.2020, Midtre Gauldal kommune Omtrent 15 uker er nå gått siden sist vi fikk påvist covid-19 her i kommunen. Det er på mange måter dette vi hele tiden har jobbet for, men paradoksalt nok blir det mer og mer tydelig at man også glemmer det som ikke lenger...
fredag 17. juli Midtre Gauldal kommune
Anbudskonkurranse vintervedlikehold
torsdag 16. juli Midtre Gauldal kommune
Ny politivedtekt for Midtre Gauldal kommune
Ny politivedtekt for Midtre Gauldal kommune Politidirektoratet har utarbeidet ny normalpolitivedtekt for kommunene. Dette innebærer at Midtre Gauldal kommunes lokale politivedtekter nå gjennomgås og revideres. Kommunestyret vedtok i møte 18.06.20 å legge sitt forslag til ny...
onsdag 15. juli Midtre Gauldal kommune
Vi søker støttekontakter og besøkshjem
Vi søker støttekontakter og besøkshjem Som støttekontakt bidrar du til at innbyggere med nedsatt funksjonsevne får en meningsfull fritid. Støttekontakten bidrar til å øke selvfølelse, selvstendighet og mestring. Som støttekontakt blir du med...
fredag 10. juli Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Støtte til næringslivet i kjølvannet av Covid-19
Støtte til næringslivet i kjølvannet av Covid-19 Tildelingskriteriene er fastsatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), og midlene er fordelt av Trøndelag fylkeskommune til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av Covid-19. Midlene skal...
tirsdag 7. juli Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering for E6 Prestteigen – Gylland til offentlig ettersyn og sendes på høring
Detaljregulering for E6 Prestteigen – Gylland til offentlig ettersyn og sendes på høring Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for ny E6 som firefelts motorveg på den ca 7 km lange strekningen mellom Prestteigen og Gylland. Merknader og uttalelser til...
fredag 3. juli Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i formannskapet 2. juli
Åpent møte i formannskapet 2. juli Sak som skal behandles: Bruk av regjeringens tilskuddsmidler til kommunen for bygg og anlegg i forbindelse med Koronautbruddet 2020  Tilhørere og presse kan møte fysisk på kommunestyresalen i 4. etasje på rådhuset...
tirsdag 30. juni Midtre Gauldal kommune
Spillemidler 2021
Spillemidler 2021 Søknadsfristen er som tidligere år 15. oktober  Alle som planlegger/skal søke om spillemidler 2021 vil ved behov få hjelp og veiledning Alle som skal søke om spillemidler skal sette seg inn i gjeldende bestemmelser i heftet "Tilskudd til anlegg for...
tirsdag 30. juni Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til private veier
Tilskudd til private veier Midtre Gauldal kommune har fattet vedtak om å ikke gi tilskudd til private veier i 2020. Om ordningen vil tre i kraft igjen senere, vil dette bli annonsert. Randi Aasenhus 29. juni 2020 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Bilde tatt av Morten Sivertsen
mandag 29. juni Midtre Gauldal kommune
Ekstraordinært tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020
torsdag 25. juni Midtre Gauldal kommune
Detaljreguleringen for Hov til offentlig ettersyn
Detaljreguleringen for Hov til offentlig ettersyn Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for utvidelse av Soknedal kirkegård, Soknedal skole og Soknedal barnehage, samt etablering av nytt idrettsanlegg og felles parkeringsareal. Planområdet omfatter hele eller deler av...
tirsdag 23. juni Midtre Gauldal kommune
Følg kommunestyremøte på Kommune-TV 18.juni
torsdag 18. juni Midtre Gauldal kommune
Neida - vi har ikke STENGT sykehjemmet
Neida - vi har ikke STENGT sykehjemmet Vi prøvde å la dørene stå åpne slik at besøkende kunne komme og gå fritt, men etter å ha evaluert det, skjønte vi at det ikke er gjennomførbart. Fremmede og besøkende kom inn, slo seg...
torsdag 18. juni Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til hogst i 2020
Tilskudd til hogst i 2020 admin 16. juni 2020 For å bidra til å opprettholde aktivitet i skognæringen og foredlingsindustrien kan skogeiere få tilskudd til å sette i gang hogstaktivitet på sin eiendom. Ordningen er midlertidig og vil gjelde for 2020. Vilkårene for...
tirsdag 16. juni Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 16. juni. kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 16. juni. kl. 11.00 Da er tiden kommet for en liten oppdatering om korona, da det har blitt lansert nye retningslinjer for oss nordmenn for de neste ukene. Vi har fortsatt ingen nye smittetilfeller her i kommunen siden mars, og gjenåpningen av samfunnet må...
tirsdag 16. juni Midtre Gauldal kommune
Hundåslåtten hyttefelt til offentlig ettersyn
Hundåslåtten hyttefelt til offentlig ettersyn Plandokumentene finner du under her.   Tore Wolden 16. juni 2020 Utvalg for Næring, plan og miljø har vedtatt at Hundåslåtten hyttefelt (PlanID5027 2017006) skal sendes på høring og legges ut for offentlig...
tirsdag 16. juni Midtre Gauldal kommune
Innkalling til årsmøte i Midtre Gauldal Idrettsråd
Innkalling til årsmøte i Midtre Gauldal Idrettsråd Innkalling til årsmøte i Midtre Gauldal Idrettsråd Tid: Mandag 29. juni kl. 19.00 Sted: Gauldal skole- og kultursenter (GSK), Støren Zana Dalawi 15. juni 2020 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
mandag 15. juni Midtre Gauldal kommune
Kulturprisen 2020
Kulturprisen 2020 Kulturprisen deles ut til personer som anerkjennes for særlig fremragende innsats innen kunst-, idrett og kulturarbeid i Midtre Gauldal kommune. Tildeling skjer hvert 2. år og skjer på bakgrunn av innkomne forslag. Kulturprisen velges og tildeles fra Utvalg for helse, oppvekst...
fredag 12. juni Midtre Gauldal kommune
Tildeling av kulturmidler 2020
Tildeling av kulturmidler 2020 Utvalg for helse, oppvekst og kultur vedtok i sitt møte 10.06 følgende fordeling av årets kulturmidler:  Idrett Singsås IL 34 840,- 180 000,- Sokna IL 47 643,-   Støren Sportsklubb 70 605,-   Rognes IL ...
fredag 12. juni Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret den 18. juni kl 16.30
Åpent møte i kommunestyret den 18. juni kl 16.30 Saker som skal behandles Midtre Gauldal kommune bruk av næringsfond 2019 Årsrapportering for bruk av næringsfondene i Midtre Gauldal kommune regnskapsåret 2019 Planbehandling - Reguleringsplan Moøya (PlanID...
fredag 12. juni Midtre Gauldal kommune
Digitalt folkemøte om E6 Ulsberg-Vindåsliene (reguleringsplan)
tirsdag 9. juni Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL