Midtre Gauldal
Pressemelding - Gaula Natursenter
Etter at Holtålen og Melhus trakk seg ut på eiersiden i fjor høst, har det vært mange prosesser politisk og stort engasjement i bygda rundt veien videre. Formannskapet i Midtre Gauldal besluttet i møte 04.04.22 en styrt avvikling av det gamle driftsselskapet Gaula Natursenter A/S,...
fredag 12:37 Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av veiadresser per 23.09.2022
Kunngjøring av veiadresser per 23.09.2022 Du kan klage på tildelt nummer og tilhørighet til vei. Klagefrist: 21.oktober 2022. Skilting: Eier/fester plikter å sette opp nummerskilt senest 6 måneder etter kunngjøringen. For flere opplysninger om...
tirsdag 14:52 Midtre Gauldal kommune
Nye åpningstider på rådhuset
Nye åpningstider på rådhuset Ny åpningstid: Mandag- fredag 09.00-14.00 Sentralbordet er åpent i samme tidsrom. Årsaken til at vi endrer åpningstidene er en kombinasjon av flere ting. Det ene er at vi ser at pågangen av besøkende er liten i det tidsrommet. ...
mandag 26. september Midtre Gauldal kommune
Søknadsfrist for regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP)
Da er det igjen mulig å søke på regionalt miljøtilskudd i jordbruket, og søknadsfrist er 15. oktober. Tilskudd til drift av beitelag har søknadsfrist 15. november. Miljøtilskuddene til jordbruket er årlige tilskudd som er laga for å...
mandag 26. september Midtre Gauldal kommune
Faktafredag - hva jobber folk i Midtre Gauldal med?
Vi har gravd litt bak det tallet, for det er litt interessant å se hva vi jobber med vi som bor her i Midtre Gauldal. Vi tenker for eksempel på oss selv som en stor jordbruks-kommune - hvor mange jobber med det? Fordelt på næringsområder, er fordelinga...
fredag 23. september Midtre Gauldal kommune
Mer enn 650 underskrifter mot bompenger
Underskriftskampanjen «Nei til bompenger på fv. 30! Nei til bom i Svølgja!» har foreløpig 655 underskrifter. Kommunestyret i Røros skal torsdag kveld bestemme om de ønsker å gå videre med bompengeprosjektet.
torsdag 22. september $ Arbeidets Rett
Åpent møte i formannskapet 22. september
Referatsaker er saker som utvalget primært orienteres om, som ikke skal behandles og vedtas i møtet. Referatsaker: Innspill til Samordnet eierstrategi for ReMidt IKS Referat fra meklingsmøte 16.08.2022 - Brudal hyttefelt II Referat fra meklingsmøte 16.08.2022 - Hundåslåtten...
mandag 19. september Midtre Gauldal kommune
Det er meldt mye regn i helga
Mye regn kan føre til en rekke uønskede hendelser. Alt etter hva som oppstår, får du raskere hjelp om du kommer rett med en gang. Her finner du aktuelle numre ved ulike hendelser Hva du kan gjøre Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen...
fredag 16. september Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Hov, Soknedal
Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Hov, Soknedal Vedtakene kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3...
fredag 16. september Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Engan leir
Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Engan leir Planen for Engan Leir omfatter et areal på rundt 12 daa. Lysgården er et arbeidssenter som tilbyr arbeidslivsoppfølging, aktiviteter, veiledning og opplæring for voksne over 18 år. Planen tilrettelegger også for...
fredag 16. september Midtre Gauldal kommune
Inkluderingsmidler 2022
Inkluderingsmidler 2022 Søknadsfrist 1. november 2022.  Søknad og vedlegg sendes til postmottak@mgk.no Monica Broen 14. september 2022 Inkluderingsmidler kan søkes på av lag og foreninger som bevisst og målrettet vil jobbe med inkludering av...
onsdag 14. september Midtre Gauldal kommune
Folkemøter om kommuneplanens arealdel
Vi har satt møtedatoer: Mandag 12. september, Kultursalen GSK kl. 19:30:  Informasjonsmøte med tema Landbruks- natur og friluftsområder samt reindrift (LNF(R)) – hvilke muligheter og begrensninger ligger innenfor de ulike LNF-områdene Tirsdag 13. september, Forsamlingshuset...
onsdag 7. september Midtre Gauldal kommune
Jegermøte oktober
Foreløpig saksliste: Informasjon fra bestandsplanområdene om jakta hittil i sesongen. Vinterforing av elg for å redusere viltpåkjørsler. Info. fra kommune og rådgivende diskusjon fra bestandsplanområdene. Aldersbestemmelse av voksen elg. Skal vi fortsette med dette, eller...
tirsdag 6. september Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret 8. september
Se sendinga på Kommune-TV her fra kl 16.30 Saker til behandling Innkjøp av analoge læremidler i skolene etter ny læreplan Tilstandsrapport for barnehage og skole - 2021 Midtre Gauldal som deltaker i ny byvekstavtale for Trondheimsregionen Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer...
mandag 5. september Midtre Gauldal kommune
Vaksinering med 4. dose koronavaksine i Midtre Gauldal kommune
Vaksinering med 4. dose koronavaksine i Midtre Gauldal kommune Vaksinedager Tirsdag 13. september kl 13.00 – 19.00 Pause kl 15.30 – 16.00 Torsdag 22. september kl 13.00 – 19.00 Pause kl 15.30 – 16.00 Det vil bare være drop-in, altså ingen forhåndsbestilling av time. Om...
onsdag 31. august Midtre Gauldal kommune
Fortsatt stengt vei mellom jernbaneundergangen og innkjørsel til GSK
Kommunalvei KV 2090, Rørosveien er fortsatt stengt. Arbeidet som pågår er klargjøring for fornyelse av hovedvannledningen langs Rørosveien. Det skal installeres strømpe i eksisterende vannledning og før det må ledningen være spylt og kamerakjørt slik...
onsdag 31. august Midtre Gauldal kommune
Spørreundersøkelse om håndteringa av koronapandemien
Erfaringene vi har gjort oss og dine tilbakemeldinger blir viktige som et grunnlag for å forbedre beredskapen vår. Hva var bra, og hva var ikke så bra eller kunne vært gjort annerledes med tanke på  kommunikasjonen med deg? skole- og...
tirsdag 30. august Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i utvalg for Næring Plan og Miljø
mandag 29. august Midtre Gauldal kommune
Kurs i mestring av belasning (KIB-kurs)
Eksempler på belastninger kan være tidspress, for mye eller for lite utfordringer, lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, problemer i mellommenneskelige forhold, familiekonflikter, sykdom/helseproblemer, økonomiske problemer, livskriser. Hvordan? Kurset bygger på kognitiv...
mandag 22. august Midtre Gauldal kommune
Møte i formannskapet 28. august kl 12:00
Se saksdokumentene her Referatsaker Høring - Endringer i kommuneloven Innspill til Samordnet eierstrategi for ReMidt IKS 2021/2897 RS 19/22 Informasjon om Nasjonal transportplan (NTP), forslag til justering av togtider (R24) og søknad om tilskudd til Jernbaneforum Midt-Norge. 2022/3131 RS...
mandag 22. august Midtre Gauldal kommune
Kosthold og fysisk aktivitet - hjelp til å komme i gang?
Kosthold og fysisk aktivitet - hjelp til å komme i gang? - Kartleggingssamtale med fokus på aktivitet og kosthold - To faste treninger ukentlig Varighet: En frisklivsperiode varer i 3 mnd., med mulighet for forlengelse. Mål: Oppdatert kunnskap om kosthold, bedre fysisk form. Begrenset antall...
fredag 19. august Midtre Gauldal kommune
Folkemøte om fylkesveg 30 på Singsås skole
Fylkeskommunen vil presentere de foreslåtte tiltakene og orienterer om bomplasseringer og takster. Kost-nyttevurderinger for regionen presenteres også. På grunn av servering er det påmelding til folkemøtet. Les mer og meld deg på her I tillegg presenteres...
fredag 19. august Midtre Gauldal kommune
Informasjon om endret drift ved Soknedal bo- og dagsenter
Fra høsten 2022 vil det bli endret drift ved Soknedal bo- og dagsenter:  De som er ansatt ved Soknedal bo- og dagsenter vil få nytt arbeidssted på Støren.  Det vil ikke lenger være bemanning fast stasjonert i Soknedal. Beboere som fortsatt velger å bo der vil kunne...
fredag 12. august Midtre Gauldal kommune
Massevaksinasjon dose 4 i september
Nærmere informasjon kommer her på hjemmesida. Vaksinedatoer blir også annonsert i lokalavisene. Inntil da kan vaksinen fås ved å bestille time hos Apotek 1 Støren. De vaksinerer mandager og lørdager. Vaksinen er gratis.
torsdag 11. august Midtre Gauldal kommune
MG:nytt nummer 1 2022
MG:nytt nummer 1 2022 MG:nytt er kommunens eget informasjonsblad. Der viser vi noe av det som har skjedd av stort og smått den siste tida, og forteller om det som skal skje i tida som kommer. Vi gir det ut to ganger i året, som regel til sommeren og rundt jul, og det skal egentlig komme i...
onsdag 10. august Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av legatmidler 2022 - Legat for Singsås og Legat for Støren og Soknedal
Tiltakene må være ekstraordinære oppgaver som ikke inngår i daglig drift/vedlikehold, eller hvor det fins andre ordninger som ivaretar behovet. Lag og organisasjoner kan søke om midler innen søknadsfristens utløp. Send skriftlig søknad til  Midtre Gauldal...
mandag 8. august Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av vedtatt detaljregulering - E6 Skogheim-Fossum
I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 har Midtre Gauldal kommunestyre i møte den 07.04.2022, sak 22/22 vedtatt detaljregulering av E6 Skogheim-Fossum, planid. 2020 001. Formålet med planen er å tilrettelegge for ny 4-felts E6 på strekningen. Saksdokumenter Plankart,...
mandag 8. august Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av vedtatt plan - Detaljregulering Moøya øst
Planen legger til rette for arealer til eksisterende og ny industri, eksisterende avløpsrenseanlegg, kommunaltekniske anlegg, avvikling av sidespor til Rørosbanen og arealer til brannstasjon for Gauldal brann og redning IKS med tilhørende øvingsområdet. Planen utgjør et areal...
onsdag 13. juli Midtre Gauldal kommune
Faktafredag - trives egentlig barna i barnehagene våre?
Midtre Gauldal kommune har for første gang gjennomført en trivselsundersøkelse for barn i barnehagen. Trivselsundersøkelsen er et verktøy for evaluering av det psykososiale miljøet og trivselen for barn mellom 4-6 år. Denne ble gjennomført i barnehagene...
fredag 8. juli Midtre Gauldal kommune
Kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig ettersyn
Kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig ettersyn Planforslaget og de aktuelle dokumentene som er ute til ettersyn, ser du på denne sida Folkemøter I perioden planforslaget er på høring og offentlig ettersyn, i uke 37, skal vi holde folkemøte...
torsdag 7. juli Midtre Gauldal kommune
Kunngjøring av vedtatt plan - Detaljregulering Nedre Frøsetløkkja
Planen legger til rette for etablering av flermannsboliger med tilhørende infrastruktur. Videre krever planen at det etableres fortau langs veien Frøsetløkkja før nye boliger, som etableres innenfor planområdet, kan tas i bruk. Planen utgjør et areal på ca 4 daa og...
torsdag 7. juli Midtre Gauldal kommune
Til offentlig ettersyn – Reguleringsplan fv. 30 Støren–Singsås
Planområdene omfatter de 6 delstrekningene som vist i kartutsnittet. Hensikten med planen er å legge til rette for utbedring av eksisterende fv. 30 med tanke på god fremkommelighet og trafikksikkerhet. Trøndelag fylkeskommune legger saken ut til høring i henhold til plan- og...
torsdag 7. juli Midtre Gauldal kommune
Informasjon fra Mattilsynet - høypatogen fugleinfluensa blant villfugl
Informasjon til næringsaktører og veterinærer  Mattilsynet region midt kontaktet fjørfe-næringsaktører, privatpraktiserende veterinærer og kommunene med informasjon og veiledning om situasjonen. Det er foreløpig ikke innført portforbud og andre...
mandag 4. juli Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Vedtak av adressenavn 30.06.22
30 060 - Kåsveien 20 017 - Bjørgan setervei 30 017 - Verkstedveien 10 126 - Kokkslættbekkvegen 10 127 - Vindsnesvollveien 30 209 - Haltdalsvegen    Stedsnavntjenesten gir råd om skrivemåte etter norske rettskrivingsprinsipper, og med utgangspunkt i lokal uttale av navn. De...
torsdag 30. juni Midtre Gauldal kommune
Barnekoordinator
Barnekoordinator admin 27. juni 2022 Spesialisthelsetjenesteloven Integreringsloven Friskolelova Barnehageloven Opplæringslova Familievernkontorloven Sosialtjenesteloven Tannhelsetjenesteloven Helse- og omsorgstjenesteloven Pasient- og brukerrettighetsloven Barnevernloven Krisesenterlova Barn...
mandag 27. juni Midtre Gauldal kommune
Skogdag - Tema ungskogpleie
Skogdag - Tema ungskogpleie Skogdag ble i går arrangert på Singsås av skogeierlaget i Midtre Gauldal med ungskogpleie som tema. De oppmøtte ble informert om dronenes inntogsmarsj i skogbruket. Det ble demonstrert bruk av drone til presisjonssprøyting, kartlegging av...
tirsdag 21. juni Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldal rådhus – åpningstida i sommer
Midtre Gauldal rådhus – åpningstida i sommer Kommunens sentralbord vil være betjent i samme tidsrom. Avtaler som er gjort utenom denne åpningstida vil fortsatt gjelde. Barnevernet Du kan også få kontakt med barnevernet i tidsrommet mellom kl 8-10 og 14-15 på...
tirsdag 21. juni Midtre Gauldal kommune
Budalsveien blir stengt mellom Haugen og Kjelden tirsdag 21. juni
Det er skader etter jordskred den 31.05.22 som skal utbedres.
mandag 20. juni Midtre Gauldal kommune
Faktafredag - hvordan går det med kulturlivet nå, etter korona?
Kino Så langt i år har vi vist 56 filmer fordelt på 196 kinoforestillinger. Det har gitt et salg på 3336 kinobilletter, i samme periode i fjor hadde solgt 1336 kinobilletter. Det vil si en økning på 150 %. Salget i kinokiosken, bar og kafé, har i samme periode en...
fredag 17. juni Midtre Gauldal kommune
Høring av lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer
Høring av lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer Målsetningen med arbeidet har vært å lage en forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel. Rettferdig: Gebyrene skal gjenspeile de ulike brukergruppenes kostnadsnivå på best mulig måte. Tydelig: Forskriften...
torsdag 16. juni Midtre Gauldal kommune
Den truende situasjonen ved Støren barneskole er under kontroll
Basert på kommunens rutiner ved krisesituasjoner, ble Politiet varslet. Politiet satte da i gang en såkalt PLIVO-hendelse (pågående livstruende vold), der både Politi, brann, ambulanse rykka ut. Et stort apparat kom til stedet. Eleven ble lokalisert av nødetatene etter ca 20...
onsdag 15. juni Midtre Gauldal kommune
Løp etter flere personer med stikkvåpen på skole
Politiet i Trøndelag meldte i 12-tiden onsdag om en alvorlig hendelse på Støren i Midtre Gauldal.
onsdag 15. juni Arbeidets Rett
Åpent møte i kommunestyret 16. juni
Møtet blir sendt direkte på Kommune-TV. Referatsaker  Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret 2022/627 Saker til behandling Klage på avslag om bruk av konsesjonsavgifter til utbedring av Singsås Vassverk SA Svar fra Gauldal Brann og Redning IKS...
tirsdag 14. juni Midtre Gauldal kommune
Har du en sykkel som ikke lengre er i bruk?
Har du en sykkel som står ubrukt som du kan tenke deg å gi bort til noen som trenger en? Det er først og fremst barnesykler det handler om. Sykkeltur er for eksempel en fin aktivitet for skolene nå rett før ferien, men mange flyktningebarn mangler sykkel. Vi...
mandag 13. juni Midtre Gauldal kommune
Detaljreguleringplan for Hov til offentlig ettersyn og høring
Planforslaget ble førstegangsbehandlet i 2020. Høringsinnspillene har ført til endringsbehov i planen, i tillegg har forutsetningene for bl.a. innendørs fotballhall endret seg. Et revidert planforslag sendes nå til høring og offentlig ettersyn. Planområdet omfatter hele...
mandag 13. juni Midtre Gauldal kommune
Oppdatering på flyktningesituasjonen
Vi er opptatt av god integrering, og mange innbyggere har hjulpet mye så langt. Vi trenger fortsatt din hjelp med bolig, møbler og utstyr og til sosiale tiltak med flyktningene!  Det fortsetter å komme flyktninger til Norge fra krigen i Ukraina. Pr 8. juni er det ca 18 000 personer fra...
torsdag 9. juni Midtre Gauldal kommune
Møte i utvalg for næring, plan og miljø
Se saksdokumentene her Du kan følge møtet her på Teams
onsdag 8. juni Midtre Gauldal kommune
Søknad om tilskudd til private veier 2022
I kommunestyremøte den 17.06.2021 ble det vedtatt endringer i kommunens regler og retningslinjer for private veier. Søknad om tilskudd skjer på skjema du finner her. Du kan også få dem ved å kontakte Servicekontoret. Søknaden må inneholde Søknaden må...
onsdag 8. juni Midtre Gauldal kommune
Korrigering om Budal bo- og dagsenter i sommer
I forrige uke opplyste vi her på mgk.no at Budal bo- og dagsenter blir stengt fra 18. juli til og med 14. august i sommer.  Det ble feil. I uke 29 - 32 blir det ikke aktivitør og aktivitetstilbud ved bo- og dagsenteret. Alt annet går som normalt. Vi beklager den interne...
tirsdag 7. juni Midtre Gauldal kommune
Faktafredag - jordbruket i Midtre Gauldal
fredag 3. juni Midtre Gauldal kommune
Politiet har flere hypoteser til hva som er årsaken til togulykken der en 18-åring omkom
Tirsdag morgen omkom en 18-åring da traktoren han satt i ble påkjørt av toget ved Støren. Politiet etterforsker ulykken.
onsdag 1. juni $ Arbeidets Rett
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2023
Søknadsfristen inn til kommunen er 15. september 2022 Alle som planlegger/skal søke om spillemidler 2022 vil ved behov få hjelp og veiledning, ta kontakt!  Alle som skal søke om spillemidler skal sette seg inn i gjeldende bestemmelser i heftet "Tilskudd til anlegg for idrett...
tirsdag 31. mai Midtre Gauldal kommune
Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester
 Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1.september. Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke. Alle mottakere av...
tirsdag 31. mai Midtre Gauldal kommune
Traktorfører omkom etter sammenstøt med tog i Midtre Gauldal
En traktorfører er bekreftet omkommet etter et sammenstøt med et tog ved Støren i Trøndelag. Traktoren havnet i elva.
tirsdag 31. mai $ Arbeidets Rett
Faktafredag - koronaen i Midtre Gauldal i tall
Derfor kan det være interessant å se tilbake på noen tall som kan minne oss om hvordan det var i "koronaens tid". Vaksinering Det faktum at dere innbyggerne var så flinke til å ta vaksinen er direkte årsak til at vi nå lever med covid-19 som med...
fredag 20. mai Midtre Gauldal kommune
17. mai i Midtre Gauldal i 2022
17. mai i Midtre Gauldal i 2022 "Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem Furet, værbitt, over vannet med du tusen hjem" I år kan vi endelig samles i store hoper og feire nasjonaldagen - det har vi ikke gjort siden 2019! Stryk skjorta og flagget, og bli med - det blir fest! ...
onsdag 11. mai Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret 12. mai
Sted: Kommunestyresalen, rådhuset. Referatsaker - Ny politivedtekt for Midtre Gauldal kommune - Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret Saker til behandling Midtre Gauldal Utvikling KF - Årsregnskap og årsberetning Årsregnskap med årsberetning og...
mandag 9. mai Midtre Gauldal kommune
Faktafredag - kommuneøkonomien i 2021
Faktafredag - kommuneøkonomien i 2021 Handlingsregler Handlingsreglene til Midtre Gauldal kommune ble vedtatt for noen år siden. Formålet med reglene er å sikre at det økonomiske handlingsrommet blir ivaretatt over tid. I praksis vi det si at vi hvert...
fredag 6. mai Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Åpent dialogmøte for innbyggere berørte av jordraset i Spjeldalen
Sted: Kommunestyresalen i 4. etasje på rådhuset. Møtet deles i hovedsak i to deler: 1. Om selve hendelsen. Hvordan opplevde innbyggerne de ulike fasene etter raset gikk? Vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan nødetatene og kommunene håndterte situasjonen - kunne noe...
fredag 22. april Midtre Gauldal kommune
Jordras på Støren – ingen skadet og situasjonen under kontroll
Kommunen etablerte krisestab umiddelbart og fikk etablert mottakssenter på GSK (Gauldal skole- og kultursenter) fra kl. 06.15. Politiet evakuerte 14 boliger og totalt 44 personer. På mottakssenteret registrerte kommunen 33 personer. På mottakssentralen har det blitt rigget mat, drikke og ytt annen...
torsdag 21. april Midtre Gauldal kommune
Nytt mentorprogram for helsefagarbeidere i 2022
Det inter-kommunale utviklingsprosjektet for å beholde og rekruttere til helsesektoren starter opp mentorprogram for helsefagarbeidere i september 2022. Gode tilbakemeldinger I skoleåret 2021/2022 gjennomførte vi mentoropplæring for sykepleiere. 14 medarbeidere fra Melhus, Skaun og...
onsdag 20. april Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret 7. april
Møtet streames direkte på Kommune-TV. Se saksdokumentene her Saker til behandling Planbehandling - detaljregulering Nedre Frøsetløkkja - merknadsbehandling og SLUTTVEDTAK Detaljregulering av E6 Skogheim-Fossum - Behandling av merknader etter offentlig ettersyn og høring Behov for...
onsdag 6. april Midtre Gauldal kommune
Ta med nummerskiltet til hytta
Ta med nummerskiltet til hytta Nå er alle adressenavn vedtatt, mange veier skiltet, og så godt som alle helårsboliger har fått veiadresse. Rundt 80 prosent av kommunen har veiadresser nå, og vi jobber med å få tildelt nummer til de siste hyttene...
onsdag 6. april Midtre Gauldal kommune
Vedtatte kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltfovaltningen 2022 – 2024
ELG For perioden 2014-2021, ser vi en rekke tendenser som vi må ta hensyn til i forvaltningen av elg i våre kommuner. 1. Slaktevektene er fallende for kalv og spesielt ungdyr i våre kommuner. 2. Sett ku/okse er økende. 3. Andelen ku uten kalv har en svakt nedadgående trend. 4....
mandag 4. april Midtre Gauldal kommune
Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022
Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer. Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles krav om...
fredag 1. april Midtre Gauldal kommune
Kan du se etter?
Vi har ikke mottatt noen konkrete henvendelser om bosetting ennå, men vi jobber ufortrødent videre med forberedelser for å ta imot flyktningene på en god måte når de kommer. Vi er som kjent i en spesiell situasjon - vi er anmodet om å ta 120 som følge...
onsdag 30. mars Midtre Gauldal kommune
Sensasjonell femmilsseier i NM til Fjorden Ree, 6. plass til ålbygg
Andreas Fjorden Ree (21) fra Støren sjokkerte alle og gikk helt til topps på femmila i NM i Harstad tirsdag. Hans Christer Holund (33) klarte ikke å matche unggutten. Ålbyggen Vegard Sivertsgård som går for Tydal IL gikk inn til 6. plass.
tirsdag 29. mars $ Arbeidets Rett
Formannskapet sier ja til å bosette 120 flyktninger
Formannskapet fikk i går en bred orientering fra administrasjonen om hvordan det arbeides for å forberede mottak av flyktninger. Det er et stort apparat som må på plass, med boliger, skole og barnehage og helsetjenester og annet. Formannskapet sa enstemmig ja til å bosette 120...
fredag 25. mars Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldal-samfunnet stiller opp for Ukraina
Vi har hatt kontakt med rundt 50 personer som har bosteder å leie ut til flyktninger. Mange har meldt om møbler og inventar de kan avse, og flere har meldt seg for å bistå praktisk som frivillig! Tusen takk! Avhengige av at flest mulig hjelper til Vi aner ikke omfanget av...
fredag 25. mars Midtre Gauldal kommune
Digitalt innspillsmøte om flyktninger fra krigen i Ukraina
Tema for møtet er: Hvordan jobber kommunen med å ruste seg for å ta imot og integrere inntil 120 flyktninger, samt hva trengs det hjelp av lokalsamfunnet til. Vi skal informere, og det blir mulig å stille spørsmål og gi innspill. Målgruppen for innspill...
onsdag 23. mars Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i formannskapet 24. mars
Saker: Referatsaker Høring - Trondheimsregionens Verdiskapingsstrategi Brev til kommunene om bedre polititjenester og beredskap Saker som skal behandles Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter KMD Kap 553 post 68N - del 6 - Covid-19 og økonomiske tiltak Takst for...
mandag 21. mars Midtre Gauldal kommune
Å ta imot flyktningene på en god måte er viktig for oss
I Norge forbereder vi oss nå på å ta imot den største flyktningestrømmen vi noen gang har hatt. Via IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) er Midtre Gauldal spurt om å bosette 120 flyktninger.  - I kommunen jobber vi nå på spreng med å forberede oss...
fredag 18. mars Midtre Gauldal kommune
Ukrainske borgere som kommer til kommunen må registrere seg
Ukrainske borgere som kommer til Norge må registrere seg hos politiet for å søke om kollektiv beskyttelse.   For de som oppholder seg her i Midtre Gauldal kommune, må de ta kontakt med Trøndelag politidistrikt for å avtale tid for registrering.   Telefon...
torsdag 17. mars Midtre Gauldal kommune
UKM - Ung Kultur Møtes
Har du lyst til å stå på en scene som musiker eller danser? Har du laget en film du vil vise andre? Har du lyst til å være scenearbeider eller konferansier? Har du et kunstverk å stille ut? Eller er du rett og slett en skuespiller eller skribent? Bli med på den lokale...
onsdag 16. mars Midtre Gauldal kommune
Biskopen møtte kommuneledelsen
Det var lagt opp et tett program for biskopen, med kirkebesøk og gudstjenester, selvsagt, og men hun fikk også med seg mange lokale kulturinnslag og møter med innbyggerne der de er, på arbeidsplassen, i barnehage og på intitusjon for eldre.  På onsdag møtte hun...
fredag 11. mars Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL