Midtre Gauldal
Vedtatt plan - Litjåsen hyttefelt
Vedtatt plan - Litjåsen hyttefelt Planen erstatter reguleringsplan for samme området vedtatt i 2000. Videre legger planen til rette for etablering av ytterligere to fritidstomter og en boligtomt i forhold til eldre plan. Planen legger også til rette for etablering av infrastruktur tilknyttet...
onsdag 10:41 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Formannskapet 24. januar
Åpent møte i Formannskapet 24. januar Tore Wolden 16. januar 2019 Møtet holdes kl 13:00 på Rådhuset. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Lenker Saksdokumenter
onsdag 10:34 Midtre Gauldal kommune
Mindre planvedtak i Reguleringsplan for Bakkgjerde boligfelt
Mindre planvedtak i Reguleringsplan for Bakkgjerde boligfelt Planendringen legger til rette for at én eneboligtomt, eiendommen gbnr 130/18, kan fortettes med to firemannsboliger. Videre tar planendringen høyde for utbedring av infrastruktur for å håndtere denne fortettingen.  Planen...
tirsdag 10:38 Midtre Gauldal kommune
Er du gravid eller nybakt mor?
Er du gravid eller nybakt mor? ONSDAGER kl 10:30-11:30: Trening for gravide og mor/barn Sted: Støren Fysioterapi, v/Mari Sundstrøm. Gratis. TORSDAGER kl 18:00-19:00: Trening for gravide og nybakte mødre Sted: Frisklivssentralen i Helsesenterets sokkeletasje (Støren), v/Vilde Ottestad....
mandag 14:37 Midtre Gauldal kommune
KiB – KAFÉ
KiB – KAFÉ Påmelding Åse Marit Sletten – tlf 959 79 158 – mail: ams@mgk.no Olga Kjøtrød – tlf 959 98 038 – mail: lolk@mgk.no Tore Wolden 14. januar 2019 Dette er en uformell sammenkomst for tidligere deltagere på KiB og KiD. ...
mandag 13:17 Midtre Gauldal kommune
Reguleringsplan for Hauka gjenvinningsanlegg til offentlig ettersyn
Reguleringsplan for Hauka gjenvinningsanlegg til offentlig ettersyn Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for deponering av ordinært avfall som restavfall fra husholdninger hvor våtorganisk avfall er sortert ut, restavfall fra næring, forurenset jord, inert avfall og...
mandag 12:23 Midtre Gauldal kommune
Svømmehallen på Støren stengt
mandag 08:52 Midtre Gauldal kommune
Byggesak, avløp og plan stengt fra kl 10.30 fredag 12. januar
Byggesak, avløp og plan stengt fra kl 10.30 fredag 12. januar Tore Wolden 8. januar 2019 På grunn av møte om automatisering av byggesak, vil det ikke vil være noen til stede på byggesak/avløp/plan fra kl 10.30 på fredag 12. januar. Knytt innhold til Forsiden...
tirsdag 8. januar Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Engasjement om miljøgate i Soknedal
Engasjement om miljøgate i Soknedal Ca. 30 sambygdinger møtte opp på folkemøtet og ga sine innspill til reguleringsplanen for miljøgata i Soknedal sentrum. Det var en engasjert gjeng som diskuterte i Soknedal misjonshus! Takk for gode ideer!   Tore...
21. desember 2018 Midtre Gauldal kommune
Åpningstider på Rådhuset i jula
Åpningstider på Rådhuset i jula Åpningstider i mellomjula Torsdag 27. og fredag 28., kl 09:00 - 14:00. GOD JUL OG GODT NYTTÅR! Tore Wolden 21. desember 2018 Rådhuset er stengt jul- og nyttårsaften. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
21. desember 2018 Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid Målsetting Søknader skal bidra til å oppfylle målsettinger i de gjeldende regionale planer for folkehelse i Trøndelag, samt mål i Økonomiplanen for Trøndelag fylkeskommune. Det vil bli lagt vekt på prosjekt...
20. desember 2018 Midtre Gauldal kommune
Adressenavnforslag 3. runde
Adressenavnforslag 3. runde Se de innkomne forslaga her. Kartet over parsellene/veiene ser du her. Finner du ikke forslaget ditt på lista? Ta kontakt med navnekomiteen. Navnekomiteens medlemmer er: Singsås:           John Birger Krokan, leder, (Tlf: 928...
20. desember 2018 Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart av planarbeid for biogassanlegg i Midtre Gauldal
Varsel om oppstart av planarbeid for biogassanlegg i Midtre Gauldal Planarbeidet omfatter regulering av et område for etablering av biogassanlegg som skal benytte husdyrgjødsel i produksjon av biogass, biodiesel og beslektede produkter. Planområdet måler totalt 204 daa. Det er tatt i...
12. desember 2018 Midtre Gauldal kommune
Detaljregulering for kryssløsning Frøsetvegen til offentlig ettersyn
Detaljregulering for kryssløsning Frøsetvegen til offentlig ettersyn Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter langs Frøsetvegen ved kryssing av Fv. 632. Tiltaket er ment å oppfylle rekkefølgekrav § 1.1.4. h)...
7. desember 2018 Midtre Gauldal kommune
Økonomiplan og gebyrregulativ til offentlig gjennomsyn
Økonomiplan og gebyrregulativ til offentlig gjennomsyn Dokumentene finner du under her. De kan også ses i Servicetorget. Merknader og innspill sendes postmottak@mgk.no eller Postmottak, Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 Støren. Handlingsprogram med...
3. desember 2018 Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart - detaljregulering av Hagebakken
Varsel om oppstart - detaljregulering av Hagebakken 3Dsmia skal utarbeide planen på vegne av tiltakshaverene, som er Jorid Flatås-Ulvund og Harald Ulvund. Planen har fått tildelt plan-ID 2018010. FORMÅL Målet med planarbeidet er å tilrettelegge for fradeling av en tomt, og...
29. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Jule- og nyttårstrim
Jule- og nyttårstrim Gjennomføring: Gå 250 000 skritt fra 01.12.18 til 01.02.19 Gjennomsnitt pr. dag 4000 skritt. Noter eller ta skjermbilde av mobilen for å dokumentere antall skritt. Har du ikke skritteller er gj.snitt på 1 km ca 1500 skritt. Alle som går...
27. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Folkemøte om detaljregulering miljøgate Soknedal sentrum 11. desember
Folkemøte om detaljregulering miljøgate Soknedal sentrum 11. desember Planen skal vise ønskede, fremtidige løsninger for området og henger sammen med kommunen sine planer for utvikling i Soknedal. Planen skal vise konkrete trafikale løsninger på en strekning på...
27. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget torsdag 29. november kl. 09:30
Åpent møte i Kontrollutvalget torsdag 29. november kl. 09:30 Sakspapirer er lagt ut på KONSEKs hjemmeside. Tore Wolden 21. november 2018 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
21. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Påminnelse om snøscooterløyver
Påminnelse om snøscooterløyver Bruksberettigete som har/ har hatt flerårige tillatelser i Forollhogna nasjonalpark anbefales å tilse at disse fortsatt er gjeldene for kommende sesong. Se informasjon og veiledning vedrørende motorferdsel i Forollhogna Tore Wolden 19....
19. november 2018 Midtre Gauldal kommune
3. runde med innsamling av veinavn
3. runde med innsamling av veinavn Kart over aktuelle parseller (veier) Adresseparsellene er spredt over hele kommunen, du kan se på kartet (se lenken over) hvor de befinner seg. Både privatpersoner og lag og foreninger er velkomne til å komme med forslag til navn på veier. I denne omgang...
19. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Vedtak i navnesaker – Vagnill-, Talsnes, For(d)-
Vedtak i navnesaker – Vagnill-, Talsnes, For(d)- - Vagnilla (gårdsnavn for gnr. 96), Vagnill- i sammensetninger - Talsnes (gårdsnavn for gnr 221) - Navn som er avleda av elvenavnet Forda får skrivemåten For-, bl.a. Forodden og Forsetmoen Vedtaket har tre ukers klagefrist. I...
19. november 2018 Midtre Gauldal kommune
2. runde med innsamling av veinavn
16. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta...
16. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Veien mellom Kjelden - Svardal stenges fra mandag 19. november
Veien mellom Kjelden - Svardal stenges fra mandag 19. november Kommunal veg 20 mellom Bua bru - Blukku bru (Kjelden - Svardal) stenges fra mandag 19.11.2018 kl 07.00 til torsdag 22.11.2018 kl 16.00 grunnet rekkverkarbeid. Omkjøring via Kotsøy og Hauka. Tore Wolden 15....
15. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Takk for engasjementet for kommunedelplan Støren!
Takk for engasjementet for kommunedelplan Støren! Det var veldig artig å treffe så mange engasjerte mennesker som ser muligheter og «brenner for» å skape en god utvikling på Støren. Rådmannen vil nå gjennomgå innspill og starte arbeidet med...
15. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Kommunale eiendommer til salgs
13. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Adresseringsprosjektet – tildeling av adressenummer
9. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Digitalt skogfond - registrering av krav og søke tilskudd
Digitalt skogfond - registrering av krav og søke tilskudd Hvordan dette kan gjøres er forklart i egen brukerveiledning, vedlagt under her. Tore Wolden 9. november 2018 Skogeiere kan nå registrere krav om utbetaling av skogfond samt søke om tilskudd til skogkultur selv gjennom...
9. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Praktisk matlagingskveld med Rune Sandø
Praktisk matlagingskveld med Rune Sandø Kokk og pedagog Rune Sandø er en inspirasjonskilde når det gjelder sunt kosthold. Vi tilbyr gratis inspirasjonskveld med praktisk matlaging. Gravide og småbarnsforeldre vil bli prioritert. Sted: Gauldal skole- og...
6. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Informasjonsmøte om E6 Vindåsliene - Ulsberg
Informasjonsmøte om E6 Vindåsliene - Ulsberg Tore Wolden 6. november 2018 Møtet holdes mandag 19. november kl. 1900 i kultursalen på Berkåk. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
6. november 2018 Midtre Gauldal kommune
Inkluderingstiltak - søk tilskudd
Inkluderingstiltak - søk tilskudd monica 26. oktober 2018 Inkluderingsmidler kan søkes på av lag og foreninger som bevisst og målrettet vil jobbe med inkludering av flerspråklige/minoritetsspråklige. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no) Lenker Prosjekt og...
26. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Kommunestyret blir informert om hovedtrekkene i møte 25. oktober. Etter at formannskapet har behandlet det i sitt møte i november blir det lagt ut til offentlig ettersyn. Se forslaget her. Tore Wolden 25. oktober 2018 Rådmannens...
25. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Åpent møte i kommunestyret
Åpent møte i kommunestyret Aktuelle saker: Rute 30 - Forprosjekt FV 30 Støren - Røros, utredning av bompengefinansiert utbedringspakke. Rute 30 – videreføring av prosjekt Fv 30 Støren - Røros Budsjettregulering investeringsprosjekt 2018 Kommuneloven og...
24. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Workshop om kommunedelplan Støren
Workshop om kommunedelplan Støren Det bes om påmelding til: siri.solem@mgk.no innen 8. november. Se planprogrammet her.   Tore Wolden 12. november 2018 Midtre Gauldal kommune inviterer til «workshop» om Kommunedelplan Støren, onsdag 14. november kl. 18.00 – 20.00 i...
18. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Kommunedelplan Støren revideres
Kommunedelplan Støren revideres Nye merknader sendes til postmottak@mgk.no.  Det gjøres oppmerksom på at tidligere innsendte merknader er registrert og er en del av vurderingene i det videre planarbeidet.   Tore Wolden 18. oktober 2018 Kommunedelplan Støren er under...
18. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart - regulering av Gammelvollia hyttefelt II i Budalen
Varsel om oppstart - regulering av Gammelvollia hyttefelt II i Budalen Detaljplanen skal inkludere og erstatte detaljplanen for Gammelvollia fra 2009 og bebyggelsesplanen for Kjønnås hytteområde. Planens skal justeres etter dagens situasjon og feltet skal fortettes med ca 20 nye tomter for...
15. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Salg av utstyr fra storkjøkken
Salg av utstyr fra storkjøkken Det dreier seg om noen kjøkkenmaskiner, trykkoker, vaskemaskin m.m. For å se aktuelt utstyr, ta kontakt med Roger Bjørnli (995 55 474) eller Jan Gunnar Torgersen (476 54 654). Tore Wolden 15. oktober 2018 Midtre Gauldal ønsker å...
15. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
For få bøssebærere har meldt seg i Singsås
For få bøssebærere har meldt seg i Singsås Tore Wolden 15. oktober 2018 Det er snakk om vel en times jobb på søndag 21. oktober 2018. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
15. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Reguleringsplan Furukollen og Olaplassen – kunngjøring av den delen av planen som ble vedtatt
Reguleringsplan Furukollen og Olaplassen – kunngjøring av den delen av planen som ble vedtatt Kommunestyret har i møte den 20.09.2018  (sak 56/18), i medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 12, vedtatt deler av reguleringsplan 5027 1648013. Som følge av innsigelse kan...
5. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Pårørendeskole for pårørende til personer med demens
Pårørendeskole for pårørende til personer med demens Pårørendeskole er et tilbud til pårørende, venner og naboer til personer som har demens. Målet er å spre kunnskap og informasjon om demenssykdommen, og hvordan takle utfordringene i hverdagen. ...
2. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
Tilbud til gravide og nybakte mødre
1. oktober 2018 Midtre Gauldal kommune
To stengte veier 2., 3. og 4. oktober
To stengte veier 2., 3. og 4. oktober Tore Wolden 28. september 2018 Kommunal veg mellom Bakkgjerdet – Skain og kommunal veg mellom Bakkgjerdet – Hugås stenges fra tirsdag morgen 02.10.2018 kl. 07.00 til 19.00 og onsdag 03.10.2018 fra kl 07.00 til kl.19.00, torsdag 04.10 fra...
28. september 2018 Midtre Gauldal kommune
NATO-øvelsen Trident Junkture 2018
NATO-øvelsen Trident Junkture 2018 Øvelse Trident Juncture er NATO-alliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og vil holdes i Norge i oktober – november 2018. Rundt 40 000 soldater fra en rekke land vil i denne perioden øve på å...
27. september 2018 Midtre Gauldal kommune
Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner
Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner 93 000 kvinner har tatt første dose. Hvis du/dere ønsker vaksinen må første dose av tre vaksiner satt før desember 2018. Nærmere informasjon finner du på fhi.no  Vaksinasjon får du ved Midtre Gauldal...
24. september 2018 Midtre Gauldal kommune
Bli med og forme Midtre Gauldal for framtida!
Bli med og forme Midtre Gauldal for framtida! Samskapende politikk oppstår når innbyggerne inviteres til å bli med de folkevalgte på politisk verksted. Gjennom innspill og gruppearbeid skal innbyggere og politikere sammen ta ut veien til framtida. Kom til GSK torsdag 20. september! ...
13. september 2018 Midtre Gauldal kommune
Bassengtrening for gravide
Bassengtrening for gravide Treningen blir veiledet av fysioterapeut. Hver tirsdag framover, kl.14.  Tore Wolden 10. september 2018 Tirsdag 18.september starter bassengtrening for gravide opp igjen. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
10. september 2018 Midtre Gauldal kommune
Opplæring for beboere i asylmottak
Opplæring for beboere i asylmottak admin 7. september 2018 Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere Introduksjonsloven Forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven Asylsøkere skal få opplæring i norsk og i norsk kultur og norske verdier. Det er...
7. september 2018 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kontrollutvalget
6. september 2018 Midtre Gauldal kommune
Adresseringsprosjektet
Adresseringsprosjektet Uttalelsene er videresendt til navnekonsulentene i Stedsnavntjenesten, som har 2 mnd. høringsfrist for å gi Statens kartverk tilråding om skrivemåten. Kommunen vil etter hvert bli orientert om skrivemåten Kartverket vedtar for gårds- og bruksnavn og...
6. september 2018 Midtre Gauldal kommune
Det er møte i Navnekomiteen 7. september kl 12.30
Det er møte i Navnekomiteen 7. september kl 12.30 Tore Wolden 6. september 2018 Vedtak av adressenavn for 17 parseller, hovedsakelig fylkesveier og E6. Fylkesveiene gjennom Vagnildgrenda, Forbygda og Talsnesgårdene avventes pga pågående navnesaker. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
6. september 2018 Midtre Gauldal kommune
Vedtatt plan - reguleringsplan Småvollan park
Vedtatt plan - reguleringsplan Småvollan park Kommunestyret har i møte den 14.06.2018 vedtatt følgende plan i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12: Reguleringsplan Småvollan park. Planen legger til rette for etablering av boliger i form av boligblokk og annen...
4. september 2018 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Formannskapet
Åpent møte i Formannskapet Søknad om økonomisk støtte til utvidelse av Skomakerbrua - Håkkådalen Håkkådalsveien Øvre (veilaget) søker om støtte fra Midtre Gauldal kommunes næringsfond for å utvide brua og derved øke...
3. september 2018 Midtre Gauldal kommune
Folkemøte om stor militærøvelse i vårt distrikt
Folkemøte om stor militærøvelse i vårt distrikt Totalt 40 000 soldater og 10 000 tunge militære kjøretøy vil prege landsdelen i oktober og ukene før og etter.  Midtre-Gauldal vil også få sin del av de militære gjestene når...
3. september 2018 Midtre Gauldal kommune
Kulturprisen 2018
Kulturprisen 2018 Meld kandidat på epost til postmottak@midtre-gauldal.kommune.no     monica 23. august 2018 Forslag til kandidater til kulturprisen (med begrunnelse) – frist 20. september. Prisen kan tildeles personer, institusjoner eller foreninger som har gjort en betydelig innsats...
23. august 2018 Midtre Gauldal kommune
Idrettsstipend
Idrettsstipend Trøndelag fylkeskommune deler ut stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i alderen 16-23 år.  Søkerne må være bosatt i Trøndelag eller på en annen måte være knyttet til fylket.  ...
23. august 2018 Midtre Gauldal kommune
Oppstart for babysvømming
Oppstart for babysvømming Kurset er for barn fra åtte uker til 18 måneder og vil fortsette utover høsten og vinteren samme dag og tid. Ta med badehåndkle og badebleie for barnet. Det er reservert rom for bespisning etter bassenget. Pris: 50,- for en gang - 300,- for klippekort...
23. august 2018 Midtre Gauldal kommune
Forbud mot oljefyring
Forbud mot oljefyring admin 10. august 2018 Enova: Gjør deg klar for oljeforbudet i 2020 Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger Enova: Fjerning av oljefyr og oljetank Slik går du frem for å bli oljefri Forurensningsloven Veileder til forskrift om forbud mot...
10. august 2018 Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018
Miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018 Miljøtilskuddene i jordbruket skal stimulere til god forvaltning av produksjonsarealene og kulturlandskapet slik at produksjonspotensial, miljøgoder og opplevelseskvaliteter sikres, vedlikeholdes og videreutvikles. Tilskuddene skal...
9. august 2018 Midtre Gauldal kommune
Meld fra om funn av sau som er skadet eller kadaver av sau
Meld fra om funn av sau som er skadet eller kadaver av sau Det er ønskelig at funn av sau som er skadet eller kadaver av sau meldes til SNO og kommunen. Informasjon til beitelagene kan gå gjennom Arild Foros, leder av Gaula Øst beitelag, 92890580. Det er søkt om å få benytte...
20. juli 2018 Midtre Gauldal kommune
Oppstart av navnesak for avklaring av skrivemåten for Vagnil/-ll/-ld, Talsnes/Telsnes og For-/Ford-.
10. juli 2018 Midtre Gauldal kommune
Personvern – dine rettigheter
Personvern – dine rettigheter admin 5. juli 2018 Rett til retting (Datatilsynet) Personvernforordningen Personopplysningsloven Rett til innsyn (Datatilsynet) Rettar ved automatiserte avgjerder (Datatilsynet) Rett til sletting (Datatilsynet) Om bruk av fødselsnummer Som innbygger har du...
5. juli 2018 Midtre Gauldal kommune
Personvernombud
Personvernombud admin 5. juli 2018 Personvernforordningen Personopplysningsloven Om personvernombudet (Datatilsynet) Personvernombudet har et spesielt ansvar for at reglene om personvern følges. Alle kommuner har et personvernombud. Kommunen er en offentlig myndighet og skal derfor ha et...
5. juli 2018 Midtre Gauldal kommune
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Hov, Soknedal
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Hov, Soknedal I oppstartsmøte har kommunen meddelt at tiltaket medfører krav om utarbeidelse av planprogram. Midtre Gauldal kommune planlegger å regulere deler av gnr. 134, bnr. 3 som tilleggsareal til Soknedal kirkegård, tilleggsareal til...
29. juni 2018 Midtre Gauldal kommune
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Prost Bødtkers vei 10 og 12 m.fl.
Varsel oppstart planarbeid - Detaljregulering av Prost Bødtkers vei 10 og 12 m.fl. Det varsles oppstart utarbeiding av detaljregulering av Prost Bødtkers vei 10 og 12, m. fl. på Støren i Midtre Gauldal kommune. I oppstartsmøte har kommunen meddelt at tiltaket ikke medfører...
29. juni 2018 Midtre Gauldal kommune
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Støren Idrettspark
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Støren Idrettspark Planområdet omfatter dagens idrettspark og ligger på Soknesøran mellom Dovrebanen og E6 og består i dag av kunstgressbane, friidrettsbane med løpebaner, 2 driftsbygninger og fotballbaner med gressdekke....
29. juni 2018 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i Kommunestyret 28. juni
Åpent møte i Kommunestyret 28. juni Saker til behandling: Valg av medlemmer med varamedlemmer til styre i Midtre Gauldal Næringsselskap KF – valgnemndas innstilling blir ettersendt ev. lagt fram på møtet Mulig salg av Gaula senter – saksframlegg blir utdelt på...
26. juni 2018 Midtre Gauldal kommune
Seterdager
Seterdager Tore Wolden 26. juni 2018 Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
26. juni 2018 Midtre Gauldal kommune
Nye åpningstider på sentralbordet
Nye åpningstider på sentralbordet Tore Wolden 22. juni 2018 Sentralbordet i Midtre Gauldal kommune har åpent kl 09:00 - 15:00 i juni, juli og august. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
22. juni 2018 Midtre Gauldal kommune
Plan- , oppmålings- og byggesakskontoret stengt fredag 22. juni
Plan- , oppmålings- og byggesakskontoret stengt fredag 22. juni Tore Wolden 21. juni 2018 Plan- , oppmålings- og byggesakskontoret holder stengt fredag 22. juni. Det er også stengt fra kl 11:00 torsdag 21. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
21. juni 2018 Midtre Gauldal kommune
Om åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av konsulenttjenester i Midtre Gauldal kommune
Om åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av konsulenttjenester i Midtre Gauldal kommune Tore Wolden 20. juni 2018 Midtre Gauldal kommune gjennomfører en åpen tilbudskonferanse for anskaffelse av konsulenttjenester. Konkurransegrunnlaget har vært offentliggjort i Doffin. I...
20. juni 2018 Midtre Gauldal kommune
Oppstart av planarbeid - temaplan kulturminner
Oppstart av planarbeid - temaplan kulturminner OK – utvalget vedtok i sitt møte 07.06.18 oppstart av arbeidet med temaplan for kulturminner i Midtre Gauldal. Det er ønskelig at innbyggere og andre som sitter på informasjon om kulturminner varsler kulturkontoret v/ Monica H. Broen, tlf...
14. juni 2018 Midtre Gauldal kommune
Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner 2018
Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner 2018 Mange som ikke søker Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for...
12. juni 2018 Midtre Gauldal kommune
Varsel om omregulering av tidligere barnehagetomt, eiendommen 82/113 m.fl., Fagerlia Sør, Soknedal.
Varsel om omregulering av tidligere barnehagetomt, eiendommen 82/113 m.fl., Fagerlia Sør, Soknedal. Merknader og evt. spørsmål til det igangsatte planarbeidet kan rettes til:   On arkitekter og ingeniører AS Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger post@on-as.no Tlf. 72484020, innen...
4. juni 2018 Midtre Gauldal kommune
Vedtaket om totalforbud mot ild utendørs er nå opphevet
Vedtaket om totalforbud mot ild utendørs er nå opphevet Se gjerne vår hjemmeside for mer informasjon, www.gbriks.no. Vennlig hilsen Gauldal Brann og Redning IKS Tore Wolden 4. juni 2018 Det generelle forbudet gjelder fortsatt. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
4. juni 2018 Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL