Midtre Gauldal
Høring av plan for avslutning og etterdrift av Hauka deponi - Norsk Gjenvinning
Alle deponieiere er pålagt etterdrift av avsluttede deponier, jf. avfallsforskriften § 9-15. Dette innebærer miljøovervåking, drift av anlegg for behandling av sigevann, kontroll av emisjon av deponigass, kontroll og vedlikehold av avskjærende grøfter og...
fredag 13:27 Midtre Gauldal kommune
Vedtatte veinavn 14. oktober 2021
Under kan du se hvilke parseller som har fått navn i denne omgang, som også forhåpentligvis er siste omgang med navnevedtak i prosjekt adressering i Midtre Gauldal.  Valg av navn kan ikke påklages, men de som etter Lov om stadnamn har rett til å reise navnesak, kan klage...
torsdag 14:00 Midtre Gauldal kommune
Se presentasjonen av "Handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025"
Handlingsprogram med økonomiplan skal vedtas endelig i kommunestyret under møtet den 18. november. Dokumentet samler kort fortalt alt kommunen skal gjøre i perioden det gjelder for, og det det koster. Det står ikke "vil gjøre" i setningen foran, fordi innbyggerne,...
torsdag 10:37 Midtre Gauldal kommune
Vaksinering mot sesonginfluensa Midtre Gauldal kommune
Vi vil holde på til alle som møter opp innen kl 20.00 er vaksinert. Det er ingen påmelding, bare å møte opp. Du kan også få denne vaksinen på legekontoret fra uke 44 gjennom vanlig timebestilling. 
torsdag 08:24 Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i kommunestyret 21. oktober
Åpent møte i kommunestyret 21. oktober Følg møtet direkte på Kommune-TV   Se saksdokumentene her Referatsaker RS 19/21 Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret RS 20/21 Tilbakemelding etter kommunebesøk i Midtre Gauldal kommune ...
mandag 18. oktober Midtre Gauldal kommune
Møte i Navnekomiteen torsdag 14.oktober 2021
Møtet holdes på rom 346 på Rådhuset, kl 12.00.  
mandag 11. oktober Midtre Gauldal kommune
Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjørelser i Midtre Gauldal kommune
Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjørelser i Midtre Gauldal kommune Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig fortrinnsvis på e-post: postmottak@mgk.no Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 Støren. Høringsfrist 5. november...
fredag 8. oktober Midtre Gauldal kommune
Faktafredag - areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen
Naken nøkkelinformasjon gjør opp status for koronaårene 2020 og 2021: Folketall Vi ble nesten 3000 flere i regionen i 2020. Trondheimsregionen vokste raskere enn de tre andre storbyregionene. Melhus og Trondheim hadde sterkest vekst av kommunene. Midtre Gauldal vokste med 0,08...
fredag 8. oktober Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Kunngjøring av veiadresser i Midtre Gauldal
Vi har ikke nådd fram direkte med informasjon om blant annet vedtak og klagerett til alle eierne. Derfor informerer vi her. Under følger en oversikt over hvilke bygninger dette gjelder per 5. oktober 2021. Klagefristen er 5. november 2021. Det kan klages på tildelt nummer og...
onsdag 6. oktober Midtre Gauldal kommune
Åpning av Lekåsveien og Støren Sør 7. oktober
Åpning av Lekåsveien og Støren Sør 7. oktober Fra klokka 15.00 blir Lekåsveien opp til Støren Sør altså åpen for ferdsel. Det må markeres. Åpningsarrangement Biler slippes slippes opp til området fra kl 15.  Klokka 16.00...
onsdag 6. oktober Midtre Gauldal kommune
"Hjem for en 50-lapp" startet opp igjen
Formålet med ordningen er å få hjemkjørt ungdom i alderen 15-22 år registrert bosatt i kommunen fra offentlige arrangement, private arrangement på offentlige steder og fra serveringssteder/kino på en trygg måte. Dette er et samarbeid mellom drosjeeierne, kommunen og...
onsdag 6. oktober Midtre Gauldal kommune
Barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne
Barnehagen vil gjøre en vurdering, sammen med foreldrene, om hva barnet eventuelt trenger av tilrettelegging. Barnehagen kan legge til rette for barn med nedsatt funksjonsevne på forskjellige måter: tilpasninger av barnehagebygget forskjellig utstyr ekstra bemanning opplæring av...
tirsdag 5. oktober Midtre Gauldal kommune
Tegnspråkopplæring i barnehagen
Barn som ikke har begynt på skolen enda kan få tegnspråkopplæring. Som regel vil det være barnehagen som gjennomfører opplæringen, men barnet ditt har rett til tegnspråkopplæring, også om det ikke går i barnehagen. Det er kommunen som fatter vedtak...
tirsdag 5. oktober Midtre Gauldal kommune
Alternativ kommunikasjon (ASK) for barnehagebarn
Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen. Foreldre trenger ikke søke om å få bruke hjelpemidler, barnehagen skal legge...
tirsdag 5. oktober Midtre Gauldal kommune
Vi har lansert ny og enklere kartløsning
Vi har lansert ny og enklere kartløsning Som et ledd i kommunes digitaliseringsstrategi om forenkling av innbyggertjenester, satte vi GeoInnsyn i drift i august 2021. Du finner tjenesten under "Kart på nett" på startsida på mgk.no. Om...
mandag 4. oktober Midtre Gauldal kommune
Vi inviterer deg over 65 til gratis restaurantmiddag!
I samarbeid med frivilligsentralen og utvalgte restauranter i hele kommunen, inviterer vi hjemmeboende over 65 år en gratis restaurantmiddag i tidsrommet 25.-28. oktober! Vi har fått midler* til omlag 150 restaurantmiddager vi kan tilby egne innbyggere - vi håper det faller i smak! Hensikten...
mandag 4. oktober Midtre Gauldal kommune
Frisk og samfunnsaktiv lengst mulig!
Nasjonalt prosjekt - søkte om å få bli med og ble plukket ut Som et ledd i oppfølgingen av planen "Strategier for framtidas helse – og omsorgstjenester" som ble vedtatt tidligere i år, søkte vi i samarbeid med Frivillgsentran om å delta i dette prosjektet...
fredag 1. oktober Midtre Gauldal kommune
Kommunestyremøtet den 14. oktober flyttes til den 21. oktober
Vi ønsker å nå ut med bred og god informasjon omkring Økonomiplan og Handlingsprogram for 2022-2025 til alle. Orienteringen vil derfor bli streamet og lagt på Kommune-TV. Det vil også bli gitt andre orienteringer fram til gruppemøter kl. 15.00. Dette vil framgå...
torsdag 30. september Midtre Gauldal kommune
Åpent møte i formannskapet 30. september
Alle koronarestriksjoner er hevet, så presse og publikum kan følge møtet ved oppmøte. Sakliste - se dokumentene her Referatsaker 40/21 Tilbakemelding etter kommunebesøk i Midtre Gauldal kommune 2021/155 41/21 Fellesuttalelse om forslag om avgift på landbasert vindkraft - LVK...
mandag 27. september Midtre Gauldal kommune
Tilbake til hverdagen fra 25. september kl. 16 – HURRA!
Pandemien er ikke over, men nå er hverdagen mer normal. Dette er en gledens dag – og takk til innbyggerne for at dette nå er mulig! Tusen takk! - Norge har taklet pandemien godt og Midtre Gauldal kunne ikke ha ønsket seg en flinkere koronadugnadsgjeng, sier ordfører Sivert...
lørdag 25. september Midtre Gauldal kommune
Oppmerking av parkeringsarealet på Prestteigen mandag 27. og tirsdag 28. september
Mandag 27. og tirsdag 28. september skal arbeidet med oppmerking av parkeringsarealet på Prestteigen fullføres. Mens arbeidet pågår, vil antall parkeringsplasser der bli redusert. Kommunen ber derfor pendlere og andre som parkerer på Prestteigen over lang tid, benytte Korsen-tomta...
fredag 24. september Midtre Gauldal kommune
Vi går over til en normal hverdag!
– Smittetallene synker. Sykehusinnleggelsene har flatet ut. I løpet av få uker forventer vi at store deler av den norske befolkningen er fullvaksinerte. Folkehelseinstituttet mener at det er liten risiko for at epidemien skal komme ut av kontroll, gi betydelig sykdomsbyrde eller true...
fredag 24. september Midtre Gauldal kommune
Elgjakta starter 25.september – Husk meldeplikten
Påskutt dyr som ikke faller kan dessverre hende den beste jeger. Da er det viktig å holde hodet kaldt og følge riktig prosedyre for ettersøk og meldeplikt. Det er ikke ulovlig med et dårlig skudd, men det er ulovlig å unnlate å melde fra om hendelsen og å...
fredag 24. september Midtre Gauldal kommune
Signerte avtale om heltidskultur i helse- og omsorgssektoren
Avtalen springer ut fra et interkommunalt rekrutteringsprosjekt mellom kommunene. Midtre Gauldal, Skaun og Melhus er i litt forskjellige situasjoner i dag, men vi ser at vi på sikt vil ha en felles utfordring med å få kvalifiserte søkere til stillinger i helse- og omsorgssektoren....
onsdag 22. september Midtre Gauldal kommune
Lokal kompensasjonsordning etter COVID-19 - fra juni 2021
Pengene skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Det er nødvendig med attestasjon fra autorisert regnskapsfører/revisor på alle vedlegg og dokumentasjon på regnskapsmessige tap. Sammenligningsperioden for bedriftene er...
onsdag 22. september Midtre Gauldal kommune
Kommunal beredskapsplikt og statlig tilsyn
Alle bor i en kommune. Alle uønskede hendelser skjer i en kommune. Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester - også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser. Enten de skjer i fredstid eller i...
tirsdag 21. september Midtre Gauldal kommune
Søknadsfrist for regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP)
Årets søknadsomgang for regionale miljøtilskudd i jordbruket er i gang, og søknadsfrist er 15. oktober. Tilskudd til drift av beitelag har søknadsfrist 15. november. Det vil også i år være mulig å importere godkjente kart fra fjorårets...
fredag 17. september Midtre Gauldal kommune
Møte i Kontrollutvalget 22.september
tirsdag 14. september Midtre Gauldal kommune
Stortingsvalget 2021
Valgresultat.no gir deg oversikt over valgresultatene for landet og vår egne kommune. Stemmene fra vår kommune avgitt på valgdagen er også fordelt på krets. Så her kan du se hvordan det er stemt i Budal, Singsås, Soknedal og på Støren.
mandag 13. september Midtre Gauldal kommune
Gravid eller bare problemer med rygg- og bekken?
Vi starter opp med rygg- og bekkengruppe 14. september kl. 14:00, og den vil fortsette på tirsdager kl. 14:00 fremover. Meld dere gjerne på til fysioterapeutene på telefon 72 40 31 83 eller 95 78 65 22, eller møt direkte opp i Størenhallen. Velkommen skal dere være! Hilsen oss...
fredag 10. september Midtre Gauldal kommune
Dovrebanen 100 år lørdag 18. september
Dovrebanen 100 år lørdag 18. september Vi har et rikholdig og variert program - noe for enhver smak. - Taler av ordfører og representanter fra Bane NOR - Salg av wienerbrød, jernbanekake og kaffe - Hognabrygg har utsalg - Berit Bordal Larsen: Salg av kokeboka "Tradisjonsmat...
fredag 10. september Midtre Gauldal kommune
Varsel om utvidelse av planområde for pågående detaljregulering Støren – Singsås
I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsler Trøndelag Fylkeskommune om utvidelse av planområde på ca. 5 daa, mellom Rognes sentrum og Rognes bru. Dette er en del av pågående detaljregulering fv. 30 Støren – Singsås (planid 2020004) i Midtre Gauldal...
onsdag 8. september Midtre Gauldal kommune
Møte i formannskapet 9. september kl 11:00
Saklista finner du her
mandag 6. september Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Endring i smittehåndteringen – viktig informasjon til innbyggerne
Midtre Gauldal har heldigvis hatt veldig lavt smittetrykk etter sommeren. Mange andre kommuner rundt oss og i landet er imidlertid i en tøff situasjon, der mye smitte har gitt sterkt press på kommunenes TISK-system (testing, isolasjon, smittesporing, karantene). Samtidig pågår storstilt...
fredag 3. september Midtre Gauldal kommune
Oppmerking av parkeringsareal på Prestteigen fra mandag 6. september!
Mandag 6. september starter arbeidet med oppmerking av parkeringsarealet på Prestteigen. Mens arbeidet pågår vil antall parkeringsplasser bli redusert. Kommunen ber derfor pendlere og andre som parkerer på Prestteigen over lang tid å benytte Korsen-tomta (rett over veien for...
fredag 3. september Midtre Gauldal kommune
Tilskudd til seterdrift og beitebruk i Seterdalene i Budalen
Midtre Gauldal kommune har i 2021 fått tildelt en ramme på kr. 750 000,- til tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket.  Om lag 60 % av totalpotten er avsatt som ekstra beite- og setertilskudd. Dette utgjør ca. 450 000,-.  Søknader sendes inn elektronisk med innlogging via...
onsdag 1. september Midtre Gauldal kommune
Det er snart elgjakt
tirsdag 31. august Midtre Gauldal kommune
Basseng-trening fra og med 13. september
Basseng-treninga i Størenhallen vil bli ledet av fysioterapeut og er for deg som har muskel- og skjelettplager og dermed behov for trening i basseng. Påmelding med navn og telefonnummer til oss på telefon 95 78 65 22 eller på inme@mgk.no før 6. september. Vi tar så...
tirsdag 31. august Midtre Gauldal kommune
Vaksinering av 16- og 17-åringer i Midtre Gauldal
For å være sikker på at vi når ut til alle som oppholder seg i kommunen, både folkeregisterregistrerte og hybelboere, ber vi Gauldal videregående skole hjelpe oss med å komme i kontakt med i målgruppen. De fleste i gruppen har fylt 16 år, og er helserettslig...
mandag 30. august Midtre Gauldal kommune
Vi gjør et byks på Kommunebarometeret
Kommunebarometeret er ikke en fasit på kvaliteten i kommunale tjenester, men den gir et bilde på hvor Midtre Gauldal kommune står samanligna med andre kommuner. Midt i en stor omstillingsprosess og ei satsning for å gjøre Midtre Gauldal til en mer...
mandag 30. august Midtre Gauldal kommune
DROP IN vaksinering for dose 1 til voksne 15. september
DROP IN vaksinering for dose 1 til voksne 15. september Blant kommunens innbyggere over 18 år er det fortsatt i overkant av 900 personer som ikke har bestilt time til vaksinering. Det er ingen grunn til å utsette dette ytterligere. Vaksinasjonsteamet står parat med både vaksinedoser og...
onsdag 25. august Midtre Gauldal kommune
OBS: Utvidet båndtvang i områder med beitedyr 20. august – 20. oktober
OBS: Utvidet båndtvang i områder med beitedyr 20. august – 20. oktober § 3.Båndtvang a) I Midtre Gauldal er det ordinær båndtvang for hund i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august. b) Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de...
tirsdag 24. august Midtre Gauldal kommune
Husk frist for tilskudd til skogplanting 1. september
Skogeiere som selv sto for vårens skogplanting må sende søknad til kommunen innen den 1. september for å få dette tilskuddet. I likhet med fjoråret er det i år et ekstraordinært tilskudd for all vårplanting Tilskuddet er i år på 1,50 kr per plante....
tirsdag 24. august Midtre Gauldal kommune
Oppmerkingsarbeid på Prestteigen
Dette medfører at deler av parkeringsarealet vil bli sperret av. Det skal flyttes 3 lyktestolper og settes ned skiltfundament før parkeringsplassene kan merkes opp. Det er antatt at dette gravearbeidet tar 3-4 dager.
fredag 20. august Midtre Gauldal kommune
Vedtak i navnesak for Håkkådalen, Høksegga, Melan og Ørta
Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Midtre Gauldal kommune: Høksegga Melan Ørta Håkkådalen De vedtatte skrivemåtene blir retningsgivende for avleda navn, se vedlegg nederst på siden.   Vedtaket er gjort med...
fredag 20. august Midtre Gauldal kommune
1 person har testet positivt på COVID-19
Smittesituasjon 19. august 1 person har testet positivt på COVID-19 i dag.  Ingen nærkontakter har blitt satt i karantene i Midtre Gauldal. Tre personer i andre kommuner har blitt satt i karantene.   De som har vært innom følgende steder bes om...
torsdag 19. august Midtre Gauldal kommune
Du kan forhåndsstemme allerede nå
I Midtre Gauldal kommune kan du forhåndsstemme følgende steder: Midtre Gauldal rådhus 10. august-10. september: mandag-fredag kl. 09:00-14:00. Onsdag 8.september åpnet til kl 19:00. Domussenteret Prestteigen Lørdag 4. september kl. 11:00 - 14:00. Midtre Gauldal...
torsdag 19. august Midtre Gauldal kommune
Kommunalveg KV 39, Soknedal er åpnet igjen.
Skadene er reparert og veien er nå åpnet igjen.
torsdag 19. august Midtre Gauldal kommune
Vi øker tempoet i vaksineringa og oppfordrer innbyggerne til å bestille seg vaksinetime
Neste uke (uke 34) får også Midtre Gauldal tilsendt ekstra mange vaksinedoser. Vi får 900 doser Spikevax fra Moderna i tillegg til den vanlige forsendelsen med Cormirnaty fra Pfeizer. Det er to ulike produsenter, men vaksinene har samme virkestoffer og er utviklet med samme teknologi. Det...
onsdag 18. august Midtre Gauldal kommune
Møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldres råd utsatt
Møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldres råd utsatt Tore Wolden 17. august 2021 De oppsatte møtene i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldres råd den 17. august er utsatt til 14. september. Knytt innhold til Forsiden (MGK.no)
tirsdag 17. august Midtre Gauldal kommune
Feltkontrollørkurs
mandag 16. august Midtre Gauldal kommune
Har du økonomiske utfordringer?
fredag 13. august Midtre Gauldal kommune
Navnesak for Bjørsetbrua og Høgkjettil/Høykjetilen
Bjørsetbrua I forbindelse med prosjektet E6 Ulsberg - Vindåsliin har Nye Veier bedt kartverket starte navnesak for navnet på ei planlagt bru. Forslaget som foreligger er "Bjørsetbrua". Kartverket/språkrådet ber om innspill fra innbyggere og lokale lag og...
fredag 13. august Midtre Gauldal kommune
Forbud mot å slippe okser på beite
torsdag 12. august Midtre Gauldal kommune
Åseldveien i Soknedal er stengt ved Sandbakken
Åseldveien i Soknedal er stengt ved Sandbakken grunnet skader etter styrtregn tirsdag 10. august. Veien blir åpnet så snart skadene er reparert.
torsdag 12. august Midtre Gauldal kommune
Kollektivtilbudet i Midtre Gauldal er endret fra 7.august
Slik reiser du Når du skal reise i, eller til og fra Midtre Gauldal, kan du bruke regionlinjer. For å reise kollektivt til og fra holdeplass kan du bestille fleksibel transport. I tillegg kan du reise med skolelinjer som også fungerer som lokallinjer. Skolelinjer og fleksibel transport kan benyttes...
onsdag 11. august Midtre Gauldal kommune
En person smittet med korona
Sist lørdag ble en person satt i karantene som følge av positivt smittetilfelle på Melhus. Smittevernmessig har det vært en meget rolig og god sommer i Midtre Gauldal. Som meldt i Adresseavisen i går, er smittetallene økende rundt oss og Trondheim, Malvik, Melhus og...
mandag 9. august Midtre Gauldal kommune
Trøndersk Matfestival kommer til et sted veldig nær DEG!
Fredag og lørdag 6. og 7. august er lokalmatprodusentene som til sammen utgjør nettverket Mett i Gauldaln, samlet for å by på lokalt produserte matvarer, drikke og andre varer. Fredag er det marked på Prestteigen mellom 12.00 og 19.00, og der finner du representanter fra Fumo AS i...
fredag 6. august Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Hogna Brygg fikk gjev bærekraftspris
Sivert Moen tok en pause fra ordførerhverdagen fredag formiddag, og besøkte Hogna Bryggs stand på Prestteigen i forbindelse med Trøndersk matfestival. Han leverte blomster til daglig leder Liv Bogen, og gratulerte med prisen, som ble utdelt av Sparebank1 SMN dagen før. -Denne prisen...
fredag 6. august Midtre Gauldal kommune
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022 Søknadsfristen er 31. oktober  Alle som planlegger/skal søke om spillemidler 2022 vil ved behov få hjelp og veiledning Alle som skal søke om spillemidler skal sette seg inn i gjeldende bestemmelser i heftet...
torsdag 5. august Midtre Gauldal kommune
Vaksinering - tilbud om kortere intervall.
På grunn av stor tilgang på vaksiner og liten tilgang på innbyggere som ønsker å få første dose tilbyr vi nå forkortet intervall mellom dosene. Du kan få andre dose tre uker etter første dose. Ta kontakt med oss for å få satt opp ny time til...
tirsdag 27. juli Midtre Gauldal kommune
Høring av detaljregulering for Coop Soknedal.
Kommunedirektøren med delegert myndighet fra Formannskapet har i vedtak av 26.07.2021 vedtatt at detaljregulering for Coop Soknedal (planID: 50272020003) legges ut til ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget er en detaljregulering som skal...
tirsdag 27. juli Midtre Gauldal kommune
800 vaksinetimer ledige i sommer
fredag 23. juli Midtre Gauldal kommune
Du kan forhåndsstemme allerede nå
I Midtre Gauldal kommune kan du forhåndsstemme følgende steder: 1. juli-9. august, mandag-fredag kl. 09:00-14:00 etter avtale med valgmedarbeiderne i kommunen. Ring 72 40 30 00. 10. august-10. september mandag-fredag kl. 09:00-14:00 på Midtre Gauldal rådhus. Onsdag 8.september...
onsdag 21. juli Midtre Gauldal kommune
Minnemarkering 22. juli i Midtre Gauldal
Støren kirke kl. 12.00 Kirkeklokkene ringer kl 12.05 Appell av varaordfører Bjørn Egil Enge på kirketrappen - Solistinnslag ved Ingrid Vingelen-Digre  kl 17.30-18.30 Åpen kirke  kl 19.00 Minnegudstjeneste v/ prostiprest Hans-Ole Sveia    Støren kino kl...
tirsdag 20. juli Midtre Gauldal kommune
Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Engan Leir
Se dokumentene under. Innspill sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS Brattørgata 5 7010 Trondheim eller pka@pka.no Frist: 19.08.2021
mandag 19. juli Midtre Gauldal kommune
Utlegging av Manntallet til stortingsvalget 2021
Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret har stemmerett. For å utøve stemmeretten må du være registrert i manntallet. Du skal være registrert i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert pr. 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet til en...
mandag 19. juli Midtre Gauldal kommune
Et felt åpnet etter jordskred i Midtre Gauldal
Flere gårder i Singsås i Midtre Gauldal i Trøndelag var tirsdag isolert etter at et jordskred sperret Fordalsveien. Et felt er åpnet igjen.
tirsdag 13. juli $ Arbeidets Rett
Gårder isolert etter jordskred i Midtre Gauldal
Et jordskred sperrer Fordalsveien og isolerer flere gåder i Singsås i Midtre Gauldal i Trøndelag.
tirsdag 13. juli Arbeidets Rett
Utvidelse av Svarttjønnåsen og Gullaugtjønnberga naturreservat - orientering om vernevedtak
Se gjeldende forskrift og kart under.
tirsdag 13. juli Midtre Gauldal kommune
Vi inviterer alle over 18 år til å bestille seg time til vaksinering
Vi inviterer alle over 18 år til å bestille seg time til vaksinering Vi inviterer nå alle aldergrupper i Midtre Gauldal til å bestille seg time til vaksinering! Vi har en del som ikke bestiller seg time, selv om de har fått tilbud over flere uker nå. Så da...
mandag 12. juli Midtre Gauldal kommune
Beitedyr + ferierende nordmenn = sant
Lær deg kuvettreglene i sommer
fredag 9. juli Midtre Gauldal kommune
Husk allemannspliktene og allemannsretten i sommer!
Hugging og skading av friske trær Trodde du det var lov å hugge friske trær? Det er det ikke - Ikke hugg ned friske trær—film  Ta hensyn i naturen Husker du å vise hensyn når du er på tur? - Ikke påfør alle i skogen tinnitus-film Sporløs...
fredag 9. juli Midtre Gauldal kommune
Henstilling til alle storfebrukere
I og med at telledato for dyrehold er endret til 1. mars nå, fødes det en del kalver før dette tidspunkt som slippes på beite kommende beitesesong sammen med kyrne. Oksekalver av kjøttferaser kan være kjønnsmodne fra 4 mnd. alder, og andre fra 6 mnd. alder. Jf....
torsdag 8. juli Midtre Gauldal kommune
Har du innspill til valg av E6-trasé gjennom Støren?
Onsdag 30. juni arrangerte Nye Veier et folkemøte hvor de presenterte utredningen over konsekvensene tunnelalternativet gjennom Mannfjellet vil ha for Støren. Tunnelen gir at trafikken på E6 går utenom Støren sentrum - hva vil det bety for næringslivet der, for...
fredag 2. juli Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL