Midtre Gauldal
Vi trenger frivillige til vaksinasjonssenteret
Vi trenger frivillige til vaksinasjonssenteret Har du mulighet til å hjelpe? I løpet av tiden fremover vil også Midtre Gauldal motta vaksiner for å starte massevaksinering av befolkningen i kommunen. Slik det ser ut nå, vil vi komme i gang med massevaksinering i uke 6 eller 7....
onsdag 13:20 Midtre Gauldal kommune
Ikke ring fastlegen for å få koronavaksinen
Ikke ring fastlegen for å få koronavaksinen Midtre Gauldal legekontor opplever at folk ringer for å få eller sette seg på venteliste for å få koronavaksinen. Det har ingen hensikt og skaper bare telefonkø for en allerede presset tjeneste. Vaksinene settes...
onsdag 09:34 Midtre Gauldal kommune
COVID-19 - Nye anbefalinger og regler fra og med 20. januar
mandag 15:30 Midtre Gauldal kommune
Møte i kommunestyret torsdag 21. januar
Møte i kommunestyret torsdag 21. januar Saker til behandling: PS 1/21 Utvidelse av skoleuka i Midtre Gauldal kommune 2019/4187 Sak «Samarbeidsavtale interkommunalt samarbeid Trøndelag Sør», blir ettersendt. Mulige andre saker. Orienteringer - Status for omstillingsarbeidet...
mandag 09:22 Midtre Gauldal kommune
Møtet i Eldres råd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne utsettes
Møtet i Eldres råd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne utsettes Møtet skulle vært avviklet 12. januar. Ny møtedato blir offentliggjort når denne er bestemt. Tore Wolden 11. januar 2021 Møtet i Eldres råd og Råd for mennesker med...
mandag 11. januar Midtre Gauldal kommune
Faktafredag - om barnehagene i Midtre Gauldal
Faktafredag - om barnehagene i Midtre Gauldal Budal barnehage er en del av Budal oppvekstsenter og ligger i underetasjen av skolen. Barnehagen er kommunal og har 20 barn. Hauka villmarksbarnehage er en foreldre-eid barnehager med 12 barn. Singsås barnehage er en del av Singsås oppvekstsenter og...
fredag 8. januar Midtre Gauldal kommune
Varsel om planstart – detaljregulering fv30 Støren - Singsås
fredag 8. januar Midtre Gauldal kommune
Nytt tilfelle av korona torsdag 7. januar
Nytt tilfelle av korona torsdag 7. januar Vi har i ettermiddag fått beskjed om en ny positiv test blant innbyggerne i kommunen. Etter å ha undersøkt saken viser det seg at denne personen testet positivt for noe tid tilbake, gjennomførte isolasjon som pålagt, og er nå helt...
torsdag 7. januar Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Ny enhet for Samfunnsutvikling og kultur
Ny enhet for Samfunnsutvikling og kultur Selv om kulturhuset, kulturskolen og biblioteket, tilbud som har et stort publikum i alle aldre, nå inngår i den nye enheten Samfunnsutvikling og kultur, får den administrative endringen ingen betydning for hvor og hvordan du tar del i kulturen. Plan- og...
torsdag 7. januar Midtre Gauldal kommune
De første koronavaksinene er satt!
De første koronavaksinene er satt! Vaksinering er starten på slutten for korona-tilstanden vi alle har levd i i snart ett år. I dag satte sykepleiere ved Midtre Gauldal sykehjem de første dosene. En av dem som fikk sin første av i alt to vaksiner, var Oddveig Solem...
onsdag 6. januar Midtre Gauldal kommune
Om koronavaksinen og vaksinasjon i Midtre Gauldal
Om koronavaksinen og vaksinasjon i Midtre Gauldal Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.  Midtre Gauldal kommune planlegger nå...
tirsdag 5. januar Midtre Gauldal kommune
Nye nasjonale anbefalinger gjeldende i Midtre Gauldal fra 4. til 18. januar
Nye nasjonale anbefalinger gjeldende i Midtre Gauldal fra 4. til 18. januar Barneskolene og barnehagene våre åpner som vanlig 4. januar. De er på gult tiltaksnivå, som vi hadde det før jul. Midtre Gauldal kommune følger opp alle anbefalingene fra Regjeringen og setter...
søndag 3. januar Midtre Gauldal kommune
Status for koronapandemien nyttårsaften
Status for koronapandemien nyttårsaften Status antall tester:       1551/23 i dag Status smitta:                  0 Status...
31. desember 2020 Midtre Gauldal kommune
Begrensning i reiser mellom kommunene ut januar 2021
Begrensning i reiser mellom kommunene ut januar 2021 Pressemelding fra kommunene i Trondheimsregionen Begrensning i reiser mellomkommunene ut januar 2021 Trondheimsregionen er en felles arbeids- og boligmarkedsregion. Derfor ønsker vi å samarbeide tett i bekjempelsen av pandemien. ...
31. desember 2020 Midtre Gauldal kommune
Kan DU bidra?
Kan DU bidra? I så fall ber Midtre Gauldal kommune om at du registrerer deg her: Registrer deg her Vi ønsker en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men det kan også bli behov for personer som kan utføre oppgaver som renhold, matlaging osv. Dersom vi kommer i en situasjon med...
31. desember 2020 Midtre Gauldal kommune
- Midtre Gauldal leverer trygge og gode pleie og omsorgstjenester
- Midtre Gauldal leverer trygge og gode pleie og omsorgstjenester I den senere tid har det vært flere innlegg i lokalpressen omkring pleie- og omsorgtjenestene i Midtre Gauldal hvor det er kommet påstander om at tjenestene ikke er gode nok. Vi kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen. Vi har gode...
23. desember 2020 Midtre Gauldal kommune
Tirsdag 22. desember - Én ny positiv test, anbefaling om frivillig karantene for gjester ved Mama Rosa Soknedal et gitt tidspunkt, munnbind i taxi og siste nytt om vaksiner
Tirsdag 22. desember - Én ny positiv test, anbefaling om frivillig karantene for gjester ved Mama Rosa Soknedal et gitt tidspunkt, munnbind i taxi og siste nytt om vaksiner Var du på Mama Rosa fredag 18.12. i tidsrommet 16.00-17.00? Personen som nå har testet positivt var gjest på...
22. desember 2020 Midtre Gauldal kommune
Åpningstider til kommunale tjenester i jula
22. desember 2020 Midtre Gauldal kommune
Covid–19 - testing jul og nyttår
Covid–19 - testing jul og nyttår Testing utover dette vil skje dersom smittesituasjonen raskt skulle endre seg. Fra mandag 4/1-21 gjennomføres Covid-19-testing som før.   Legevakt 116 117 på helligdager Skulle du bli syk og mistenker at du har korona, ringer du...
21. desember 2020 Midtre Gauldal kommune
Bestill korona-test på nett
Bestill korona-test på nett Med vår digitale bestillingsløsning kan du selv velge den dagen som passer deg best. Tilgjengelig tidspunkt hver dag er satt fra oss for å effektivisere prøvetakninga.  (Innlogging med ID-porten. Ved første pålogging oppretter du...
11. desember 2020 Midtre Gauldal kommune
Nytt smittetilfelle i Midtre Gauldal
Nytt smittetilfelle i Midtre Gauldal Smitteoppsporing er gjennomført, nærkontakter er identifisert og satt i karantene.  Bjørn LyngenKommuneoverlege Midtre Gauldal kommune   Tore Wolden 9. desember 2020 Vi har i dag, onsdag 9. desember, fått beskjed om én ny...
9. desember 2020 Midtre Gauldal kommune
Faktafredag - om skolen Midtre Gauldal
Faktafredag - om skolen Midtre Gauldal Visjonen gjenspeiler måler om at elevene våre skal ha trygge oppvekstvilkår som skaper røtter og tilhørighet, trygghet, samtidig som de blir selvstendige mennesker som kan utnytte sitt potensiale videre i livet. Det...
4. desember 2020 Midtre Gauldal kommune
Navnekonkurranse om veinavn
Navnekonkurranse om veinavn Vegbyggingen til Søren Sør er nå passert halvveis og skal etter planen åpnes 1. juli 2021. Det blir en flott veg med separat gang- og sykkelfelt med gatebelysning. Året etter flytter de første næringsaktørene inn på...
2. desember 2020 Midtre Gauldal kommune
Heimevernets «uniform-på-jobben-dag» på fredag
1. desember 2020 Midtre Gauldal kommune
Faktafredag - om NAV og arbeidsliv i Midtre Gauldal
Faktafredag - om NAV og arbeidsliv i Midtre Gauldal Om NAV NAV ble etablert 1. juli 2006 – en sammenslåing av statlige og kommunale tjenester som skulle gi brukerne en felles dør til de offentlige velferdstjenestene. Og Midtre Gauldal var en av pilotkommunene.  Det finnes 456 NAV-kontor...
27. november 2020 Midtre Gauldal kommune
Formannskapets innstilling til Handlingsprogram 2021 med økonomiplan 2021-2024
Formannskapets innstilling til Handlingsprogram 2021 med økonomiplan 2021-2024 Hva er et Handlingsprogram med økonomiplan? "Handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024" er dokumentet som kort fortalt samler alt kommunen skal gjøre og det det koster. Det står ikke...
26. november 2020 Midtre Gauldal kommune
Anbefaler karantene for personer som var på restaurant Torino fredag 20.11. i tidsrommet 16.00-18.00
Anbefaler karantene for personer som var på restaurant Torino fredag 20.11. i tidsrommet 16.00-18.00 Denne personen er ikke hjemmehørende i Midtre Gauldal kommune og inngår følgelig ikke i vår statistikk over bekreftede tilfeller. Smitteoppsporingsteam i Midtre Gauldal...
25. november 2020 Midtre Gauldal kommune
Hei, alle melkeprodusenter!
25. november 2020 Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 17. november
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 17. november Ingen nye positive tester siden sist, noe som selvsagt er veldig bra. Fortsett den gode jobben! Noen nøkkelpunkter jeg vil omtale kort denne gangen:  Innenlandsreiser  Det er allment kjent at enkelte deler av landet har høyere...
17. november 2020 Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 6. november
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 6. november Sist uke ble det meldt om 3663 nye smittetilfeller her til lands, og totalt antall smittede personer er nå over 23 000. Selv om det var forventet ut i fra pandemiprognoser at vi kunne få en ny smittebølge på høsten, er...
6. november 2020 Midtre Gauldal kommune
Nye digitale trygghetsalarmer rulles ut denne uka
Nye digitale trygghetsalarmer rulles ut denne uka Fordelene med de nye alarmene er mange. Alarmknappen tåler vann, så du kan dusje med dem på. De har bedre lydkvalitet, noe som er viktig med tanke på at hørselen for brukergruppa ofte er nedsatt. Det er også enkelt å...
3. november 2020 Midtre Gauldal kommune
Sammen om en god oppvekst i Midtre Gauldal
Sammen om en god oppvekst i Midtre Gauldal Diskusjonene tok utgangspunkt i spørsmålene hva er gode oppvekstvilkår, og hva betyr dette for en god samfunnsutvikling. Andre sentrale tema for gruppearbeidet som involverte både politikere og administrasjon, var hvordan hindrer vi...
3. november 2020 Midtre Gauldal kommune
Jegerprøveeksamen – meld deg på nå
2. november 2020 Midtre Gauldal kommune
TRØNDELAG

Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 27. oktober kl. 12.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 27. oktober kl. 12.00 Ett nytt tilfelle Først og fremst vil jeg informere om at vi har fått ett nytt tilfelle av covid-19 i kommunen siden forrige smittestatusoppdatering. Det er ett, enkeltstående tilfelle, med en ung person som ankom fra...
27. oktober 2020 Midtre Gauldal kommune
Kulturprisutdeling 2020
Kulturprisutdeling 2020 Egil har vært primus motor innen flere felt i kulturlivet både i Singsås og i Midtre Gauldal. Han har vært viktig for blant annet pilegrimsarbeidet i området, vært aktiv innen lokalidretten og stått på for å ta vare på tradisjoner...
26. oktober 2020 Midtre Gauldal kommune
Busstreiken utvidet
Busstreiken utvidet Skoleskyssen rammes også. Skoleskyss er ikke er kommunalt ansvar, faktisk. Kommunen kan heller ikke sette inn alternativ tran Det er streikebryteri i en lovlig lønnskonflikt. Du kan lese mer om det på Atb sine hjemmesider. Tore Wolden 28. september...
28. september 2020 Midtre Gauldal kommune
Søndag 27.09 - nytt tilfelle av COVID-19
Søndag 27.09 - nytt tilfelle av COVID-19 Det har i dag blitt påvist et nytt tilfelle med covid-19 i Midtre Gauldal. Det dreier seg om en mann i 30-årene, som ble testet ved innreise til Norge på Vernes lufthavn i går. Personen har dermed gått fra å være i...
27. september 2020 Midtre Gauldal kommune
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 4. september kl. 11.00
Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 4. september kl. 11.00 Hei! Her er en ny oppdatering på koronavirus i Midtre Gauldal kommune. Sommerferien er over, skolene har startet opp, studentene har minglet og politikerne kranglet. Vi har ikke følt det har vært store nyheter å...
4. september 2020 Midtre Gauldal kommune
Koronastatus 07.08.2020 – en ny person smittet
Koronastatus 07.08.2020 – en ny person smittet I Midtre Gauldal har vi ikke hatt påvist korona siden mars. Torsdag 6. august fikk vi en ny positiv prøve på person bosatt i kommunen. Helsemyndighetene har gjort smittesporing her og tiltak er iverksatt. Kommunen ser på dette som...
7. august 2020 Midtre Gauldal kommune
Vi søker støttekontakter og besøkshjem
Vi søker støttekontakter og besøkshjem Som støttekontakt bidrar du til at innbyggere med nedsatt funksjonsevne får en meningsfull fritid. Støttekontakten bidrar til å øke selvfølelse, selvstendighet og mestring. Som støttekontakt blir du med...
10. juli 2020 Midtre Gauldal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL