Gaular
Dottera og barnebarnet laga Instagram-konto til Torill – no har ho 17.000 følgarar
GAULAR: Ho har alltid vore oppteken av interiør, men Instagram gir ekstra inspirasjon for Torill Nordstrøm.
torsdag 19:04 $ Firda
Stenger fylkesveg i inntil åtte månader
HØYANGER/FJALER: Vegvesenet skal byte ut tre bruer på fylkesveg 93 mellom Vadheim og Guddal.
onsdag 21:43 Firda
Wissam får lærekøyre gratis
FØRDE: Inge Larsen «haikar» med eigen bil – den får flyktningen Wissam Chihab Aldin øvekøyre gratis med til skulen.
tirsdag 20:14 $ Firda
Treig fv. 57 gjennom Bygstad?
Debatten går no om traseen for fv. 57 Dale–Storehaug. Laurdag 13.01.18 kan vi lese i Firda om Arve Helle si uro for «ein trase som…
mandag 09:01 Firda
Fart, spenning og spektakulær tryning
GAULAR: Det vart nesten litt vel dramatisk å vere med då Skogkløver 4H var samla til vinteraktivitetar på Hauken i Gaular.
søndag 10:18 $ Firda
Opprusting av fv. 57 gjennom Bygstad
Utgangspunktet for planarbeid med bru over Svesundet og ny/opprusta Fv57 gjennom Bygstad er, for oss som bur her, det eldgamle og rettkomne kravet om ei…
fredag 12. januar Firda
Fryktar Norges lengste 60-sone
– Gjer det no ikkje slik at folk fortset å køyre om Åse eller Sande, seier Arve Helle om vegdebatten i Bygstad.
torsdag 11. januar $ Firda
Desse eigedommane skifta eigar i desember
BUSTAD: Firda har samla eigedomsoverføringane etter kommune. Vel den kommunen du vil lese om i lista under.
torsdag 11. januar $ Firda
SOGN OG FJORDANE

Bygstad-vegen skal handsamast på nytt
GAULAR: Etter krav frå Sp og Ap vil trasevalet for ny fv. 57 gjennom Bygstad no bli handsama i kommunestyret. – Det er godt det er nokon som lyttar til kva folk i Bygstad meiner, seier Martin Yndestad i Bygstad.
onsdag 10. januar $ Firda
Buss sperra vegen
GAULAR: Fylkesveg 57 var stengt ved Osen bru.
tirsdag 9. januar Firda
Krev ny handsaming av vegtrasé på fylkesveg 57
GAULAR: Jostein Fauske og Grim Erik Gillestad meiner Gaular kommunestyre må avgjere trasévalet på fylkesveg 57 mellom Båtevika/Helle og Storehaug.
søndag 7. januar $ Firda
Sa opp faste jobbar og starta bilverkstad i nabokommunen
GAULAR: Etter å ha jobba for andre i høvesvis 15 og fem år, starta Kjetil Thune Semb og Kristian Standnes si eiga bedrift.
fredag 5. januar $ Firda
Heile garden forsvinn med ny vegtrasé: – Då vil vi ikkje bu her meir
GAULAR: Arnfinn og Agnes Båtevik fekk vite på bygda at garden deira må vike for ny veg.
torsdag 4. januar $ Firda
No har kommunen bestemt seg for vegtrasé på fv. 57
GAULAR: Avgjerda fører til at to hus i Båtevika må rivast til fordel for ny veg.
onsdag 3. januar $ Firda
70 kjelkar - ein kilometer - rett ned. – Dette har vi gjort i 27 år
– Vi har aldri hatt ei ulykke, fortel arrangøren
31. desember 2017 Firda
Dette er dei ti best leste Ung-sakene i 2017
Hylling av korps, intervju med ein healer og ei snaphistorie med Høyanger-ordføraren. Dette er berre nokre av sakene som fenga best i året som gjekk.
29. desember 2017 Firda
Hjort beitar på gravkransane
GAULAR: To av kyrkjegardane i Gaular er plaga med hjort som beitar på gravkransar.
28. desember 2017 Firda
For 750.000 får du eit hus og eit tre etasjers bomberom i Viksdalen
– Det var bygd for at det skulle vere bombesikkert, fortel ein slektning.
27. desember 2017 $ Firda
Først vart Jorunn nekta pengar for fråstole stillas, men så snudde forsikringsselskapet
GAULAR: – Veldig kjekt, seier Jorunn Olsen om heilomvending.
21. desember 2017 Firda
Gaular
Hjelmeland indre, gnr 112, bnr 11 er seld for kr 1.275.000 frå Ole Haugsbø til Rune Haugsbø, Eirin Søgnen Haugsbø, Kim Runar Søgnen Haugsbø, Daniel…
20. desember 2017 $ Firda
Høgsterett skal avgjere om Gaular-politimannens reiser var arbeidstid
ARBEIDSLIV: Thorbjørn Selstad Thue tapte i tingretten og lagmannsretten, men fekk medhald i Efta-domstolen. No ventar politifolk spent på dommen i høgsteretten.
18. desember 2017 Firda
Laila tapte kampen for sjukeheimen – kuttar fem plassar
GAULAR: – Desse pengane kjem vi til å bruke uansett. Legg det like godt inn no, så kjem det ikkje som ei overrasking, sa Laila Oppedal (Ap). Men kommunestyret i Gaular vedtok å kutte fem plassar ved Gaular Bygde- og sjukeheim.
18. desember 2017 $ Firda
Har laga 500 lefser sidan oktober
FØRDE: Oldemora til Anette var kjend for sunnfjordlefsene sine og laga dei til alle høve i Bygstad. No har Anette fått oppskrifta og sel «Sillalefser» i eigen kafé og i fleire matbutikkar i nærområdet.
17. desember 2017 $ Firda
Bygstad får hall til 23 millionar
GAULAR: Kommunestyret vedtok samrøystes å løyve fem millionar til prosjektering neste år.
17. desember 2017 $ Firda
Heidra dugnadshelt frå Viksdalen
GAULAR: Terje Vallestad fekk Gaular kommunes kulturpris.
17. desember 2017 Firda
Gjekk eit døgn på berre beinstumpane - ingen varsla
GAULAR: – Politiet tek ikkje telefonen. Eg trur mange gir opp å varsle, seier Svein Sæterlid i sporingsgruppa i Gaular. Politiet jobbar med å redusere responstida og oppfordrar til å ringe 112 om ein ikkje får svar på 02800.
16. desember 2017 $ Firda
Østenstad blir rådmann i storkommunen: – No skal eg bygge tillit
STORKOMMUNEN: Ole John Østenstad blei samrøystes vald til rådmann for Indre Sunnfjord.
15. desember 2017 $ Firda
Råheim: – Truleg solid fleirtal for idrettshall ved Bygstad skule
GAULAR: Formannskapet tilrår å bygge idrettshall ved skulen i Bygstad. Ordførar Mathias Råheim forventar solid fleirtal i kommunestyret når saka skal avgjerast fredag.
13. desember 2017 $ Firda
Jostein er heilt hekta på å pynte til jul – og eitt tre er ikkje nok
JØLSTER: Når Jostein Berg skal pynte til jul er det ikkje noko tull. Han pyntar treet midt i november med 500 kuler og dingsar. For han og Liv Bente Skagen tenkjer på jula heile året.
13. desember 2017 $ Firda
Inviterte innflyttarar til grautfest og bli-kjend-fest
GAULAR: 100 innflyttarar til Gaular kommune var torsdag kveld samla til bli kjend-fest.
8. desember 2017 Firda
Kan gje 3 km ny veg – anten i Gaular eller Fjaler
SAMFERDSLE: Dei 60 millionane i oppstartsmidlar til ny fv. 57 langs Dalsfjorden kan rekke til utbetring frå Sætenes til Strandaneset, meiner Gunhild Berge Stang. Mathias Råheim veit ein annan stad pengane kan kome godt med og.
7. desember 2017 $ Firda
Uvêret skaper problem på vegane
VÊR: Jordras stenger fylkesveg, Hardangervidda har kolonnekøyring og Vikafjellet er stengt.
7. desember 2017 Firda
Skulebuss nær å bli treft av raset
GAULAR: Eit stort ras stengjer fylkesvegen ved Vasskvia på Bell på Viksdalen.
7. desember 2017 Firda
SOGN OG FJORDANE

Utsiktene til oppstartmidlar tenner veghåp ved Dalsfjorden
FV57: Medan politikarane kranglar om traséen for Kystvegen, ser forkjemparane for betre veg langs Dalsfjorden håpet bli tent.
3. desember 2017 $ Firda
Ville sette ned fartsgrensa på E39, men får avslag
GAULAR: Liva Transport bad Statens vegvesen om å sette ned fartsgrensa frå 80 til 70 km/t på E39, men fekk ikkje lov.
3. desember 2017 Firda
Rekordår for hjortepåkøyrsler i Gaular – 14 berre i november
GAULAR: Hittil i år er det registrert 58 påkøyrde hjort i Gaular, 14 av dei i november. Dette er nesten dobbelt så mykje som normalen.
1. desember 2017 Firda
Jorunn fekk fråstole stillas til 30.000
GAULAR: – Eg blir så forbanna over at slikt skjer. Før var det ingenting som forsvann, no skjer det ofte, seier Jorunn Olsen.
29. november 2017 Firda
Helene (90) er kjend for rømmegrauten
GAULAR: Helene Kårstad har ikkje tal på kor mange år ho har kokt rømmegraut 17. mai og andre høve i Bygstad, men når ho høyrer «eg kjenne’ deg på rømmegrauten» forstår vi at innsatsen har vore viktig.
29. november 2017 $ Firda
Efta-domstolen stadfestar at reisetid er arbeidstid
ARBEIDSLIV: Har du utført eit oppdrag utanfor den vanlege arbeidsstaden din? Då skal reisetida reknast som ein del av arbeidet, uansett kor lite du får gjort på vegen.
28. november 2017 Firda
Bygger rasteplass og parkering ved Hestad kapell
GAULAR: Statens vegvesen og Gaular kommune skal saman bygge nytt servicetilbod ved Hestad kapell.
27. november 2017 Firda
No vil du aldri meir få parkeringsbot på Bringeland
SAMFERDSLE: Nytt system skal gjere det lettare for deg når du skal parkere på flyplassen.
24. november 2017 Firda
Driftsbygget tilfredsstiller ikkje krava - no skal det rivast
GAULAR: Avinor har vedteke å investere i eit nytt driftsbygg på Førde lufthamn. Årsaka er at bygget og VA-anlegget ikkje held dagens HMS-krav.
23. november 2017 Firda
Gerhard fiksa det meste
Gerhard Hauken (1907-83) og bedrifta Sag og Høvleri AS får brei omtale i årets sogehefte for Gaular. Vel fortent. Elles har heftet stoff om skule og kyrkje, daglegliv og kultur.
22. november 2017 Firda
Fleire feil på Gaularhallen, men lite blir gjort for å rette opp i det
GAULAR: For nesten tre år sidan stod Gaularhallen klar, men feila som blei oppdaga like etter, er enno ikkje retta opp i.
20. november 2017 Firda
Dei greidde ikkje finne namn. No skal dei lage kommunevåpen
STORKOMMUNEN: Tre jølstringar, tre gaulværingar, to naustedølar og ein frå Førde skal foreslå kommunevåpen for den nye storkommunen i Sunnfjord.
15. november 2017 $ Firda
Jordras stengde fv. 610 – no er det rydda
GAULAR: Vegtrafikksentralen melde raset like før klokka halv ni torsdag morgon.
9. november 2017 Firda
Vil ha mindre hundedrit der folk ferdast, no strammar Gaular inn på reglane
GAULAR: Hundeeigarar må halde dyra sine i band året rundt på Langeland, men også ved skular, barnehagar og på gravplassar.
6. november 2017 Firda
Tok på seg ansvaret for Norgescupen på kort varsel – Godt mogleg at vi er galne
2. Runde i Frendecup i baneskyting og stang- og felthurtigsskyting skal i gong neste tysdag. Frende cup er det nye namnet på Norgescupen, no sjølvsagt…
17. juli 2017 Firda
Forskar: – Vi er uroa over talet slike laksar
FYLKET: Fleire har fått pukkellaks i det siste.
17. juli 2017 $ Firda
Har teke tre pukkellaksar i Gaula i helga
GAULAR: Kim Andre Herstad frå Førde har fått to pukkellaksar i Osfossen i Gaula det siste døgnet. Det er også blitt dratt opp ein pukkellaks til i same elv.
16. juli 2017 $ Firda
– Salet er allereie langt større enn budsjettert
NÆRINGSLIV: Kundane strøymer til og handlar som aldri før i den nye Spar-butikken på Sande i Gaular kommune.
15. juli 2017 $ Firda
Gaular
Andel av Viksdalsvegen 36 på Skagen, gnr 74, bnr 20 er overdratt frå Kjellaug Klopstad til Astrid Klopstad Wahl.Mårvegen 7 på Steien, gnr 61, bnr…
4. juli 2017 $ Firda
Gjorde levebrød av storfiskarar
NÆRING: Reinhard Seggewiss lever av å leige ut utstyr og husvære til turistar på jakt etter storfisk og storslått natur.
3. juli 2017 $ Firda
Hardhausen overlevde å bli overkøyrt av sin eigen traktor. Så sa legen at han var for gammal til å få operasjon
HELSE: – Den aldersgrensa som helseministeren hevdar ikkje eksisterer, finst. Det er eg overtydd om, seier Johannes Lundekvam.
30. juni 2017 $ Firda
Høie fekk sjå sprengfull sjukeheim
– Vi har 41 plassar. No har vi femti inneliggande, sa institusjonsleiar Anita Eide Kvamme då helseminister Bent Høie vitja Gaular Bygde- og sjukeheim fredag.
17. juni 2017 $ Firda
Her går bystyret for «Førde» som kommunenamn
FØRDE: Med stort fleirtal gjekk bystyret inn for «Førde» som kommunenamn, men kjenslene var blanda blant fleire.
15. juni 2017 $ Firda
20 vart ferska i fartskontroll på E39
TRAFIKK: Politiet tok 20 bilistar for høg fart onsdag ettermiddag.
14. juni 2017 Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

GAULAR KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland IT Bergen Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Akershus Næringsliv Troms Vestfold Kjendis Odda Kultur Nordland Trøndelag Sport Aust Agder Oppland Båt
flere?
Rogaland Fotboll Buskerud Østfold Møre og Romsdal Jul Finnmark Mat Get-ligaen Oslo Kvinnherad Vest Agder Sogn og Fjordane Mobil Økonomi Bolig Halloween Sport Fiske Fotball Forsvar Russland Skåne Reise Blekinge Kalmar Motor Trav Inrikes Osterøy Landbruk Kultur Helse Östra Göinge Risør Vær Bærum Odds BK Øvre Eiker Oskarshamn Helsingborg Vestby Tinn Svalbard Kristiansand Tesla Haugesund Näringsliv Musikk Håndball Suldal Trondheim Indonesia Forskning Kunst Game of Thrones Sigdal Malmö Kryptovaluta Kongsvinger Sarpsborg 08 Porsgrunn Trysil Kristiansund Stockholm Narvik Kristianstad Ringsaker Spill Gjøvik Drammen Litteratur Hammerfest Bodø Eliteserien Askøy Sykkel Hadsel Førde Vestre Slidre Bamble Meland Mote Moss Tingvoll Hockey Elverum Klippan Kongelig Sørfold Nord-Korea Radøy Landskrona Fauske Løten Fedje Seljord NHL Tromsø Svelvik Tvedestrand Hemne Hamar Sortland Nannestad Os Tønsberg Ås Kragerø Karmøy Kommunesammenslåing Film Sandefjord Orkdal Evje og Hornnes Polen Barn Brexit Politikk Tour de Ski OL Vaksdal Lund Masfjorden Trening Horten Hälsa Hässleholm Alpint Bil Poker Nedre Eiker Ishockey Mandal Boksing Snowboard Jakt Holmestrand Langrenn Sandnes Sarpsborg Friidrett Kina Våler Astronomi Porsanger Salangen Tour de France Lødingen Alta Sjakk Tour of Norway Ørsta Bil Vestvågøy Tromsø IL Røros Klima Valg Brønnøy Skøyter Dyr Askim Sund Fjell Åsnes Google Universet Eid Harry Potter Premier League Nesseby Utsira Finnøy Fet Kongsberg Selbu FK Haugesund Steigen Selje Re E-sport Harstad Fitjar Ullensvang Voss Modum Nissedal Notodden Øygarden Rosenborg BK Sverige Fredrikstad OBOS-ligaen Nybro Viking FK Lier Volda Skiskyting Vinje Frankrike Eidfjord Skisport Israel Andøy Foto SK Brann Farsund Lyngdal Dovre Bremanger Gloppen World Series of Poker Lesja Eidsberg Film Tynset Vålerenga Telenorligaen Sande Båstad Romfart Flora Mörbylånga Røyken Svalöv Stryn Midsund NM Mercedes-Benz Kampsport Emmaboda Holtålen Resor Åmot Alstahaug La liga Europa League Streik Russ Tydal Filippinene Vietnam Bjørnefjorden Klepp Sør-Varanger Vefsn Evenes Rana Lindesnes Årdal Tomelilla Frogn Karlskrona Rauma Frosta Jølster Staffanstorp Menn Hörby Svømming Klatring Skellefteå Stavanger Målselv Ålesund Lindås Skurup Arendal Skien Ulstein Eslöv Jobb Grue Nes Kvænangen Tana Halden Syria Jevnaker Motorsport Vitenskap Kvinner Modalen Nore og Uvdal VM Båt Teknik Larvik Lenvik Musik Råde Asker Stord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL