Fyresdal
Nytt godt hogstår i regionen
Som i 2016 blei det i Vest-Telemark i fjor hogd over 160 000 kubikkmeter tømmer levert gjennom AT Skog. Den store interessa for hogst i regionen held fram utover denne vinteren og våren.
01:14 Vest-Telemark blad
Rådmannen overtek næringsarbeidet
Når næringssjefen i Fyresdal sluttar til våren er det rådmannen som får ansvaret for næringsarbeidet.
01:08 Vest-Telemark blad
Ung vesttele: Vilde Aamlid
01:00 Vest-Telemark blad
– Må finne ei løysing på distribusjonen
Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen (H) stør forslaget om færre omdelingsdagar av post, men at ein då må finne ei ordning der papiravisene kjem ut som før.
torsdag 15:26 Vest-Telemark blad
Betydeleg skredfare i Vest-Telemark
Den ferske fokksnøen som kom frå måndag til tysdag treng tid for å stabilisere seg, og Varsom.no melder om betydeleg skredfare i heile regionen.
tirsdag 14:00 Vest-Telemark blad
– Dette er særs dramatisk
Telemark Senterpartis fylkesleiar Olav Urbø meiner at regjeringas forslag om å gå ned til postombering annankvar dag kan bety slutten for papiravisene.
tirsdag 01:12 Vest-Telemark blad
Vadder blei krinsmeister – fleire gode plasseringar for vesttelane
I helga var det både cup- og krinsrenn i langrenn. Vesttelane beit godt i frå seg, og Ingerid Vadder vann likegodt båe renna. I NM på Gåsbu var det også enkelte gode plasseringar av vesttelane.
mandag 19:21 Vest-Telemark blad
– Det handlar om å unne kvarandre
Orda kjem frå prostidiakon Eilev Erikstein, og han siktar til det traude samarbeidet mellom dei seks kommunane i Vest-Telemark.
fredag 12. januar Vest-Telemark blad
TELEMARK

Ho har ført Vest-Telemark inn i samhandlingsreforma
Sissel Bitustøyl har vore limet mellom sjukehuset i Telemark og kommunane i Vest-Telemark dei siste åra. Til våren går ho av med pensjon. Dei fyrste seks vekene som pensjonist skal ho vera på hytta på Møsstrond medan isen bryt opp.
fredag 12. januar Vest-Telemark blad
Meir enn dobbelt så mykje til fylkesvegane
I fjor blei det bruka 75 millionar kroner til asfalt på fylkesvegane i Telemark. I år blir summen 170 millionar. Av dei går 30 millionar til Vest-Telemark og oppgradering av mellom anna Fiskestigen i Vinje.
fredag 12. januar Vest-Telemark blad
Nav-samarbeid: Seljord-rådmannen meiner Midt-Telemark er det beste alternativet
Rådmannen i Seljord argumenterer med at eit Nav-samarbeid med kommunane i Midt-Telemark vil gjera at kommunen får vera med i eit fagmiljø som det blir satsa på.
onsdag 10. januar Vest-Telemark blad
Reagerer på ultimatum i Nav-saka
Seljord-rådmann Finn-Arild Bystrøm sitt klare standpunkt om plasseringa av eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark skapar reaksjonar på heimebane.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
«Å drive pokerspel med sine venner i ein region er veldig uheldig»
Nissedalordførar Hallvor Homme (Ap) reagerer på strategien frå Seljord-hald i saka om felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
Kraftig nedgang i søknader om erstatning for tap av sau
Fylkesmannen i Telemark fekk 36 søknader om erstatning for tap av sau til freda rovvilt i fjor, medan i 2013 var det heile 115 søknader. I fylket blei det gjeve mest erstatning for dyretap i Fyresdal og Tokke i 2017.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
Skaut seg oppover resultatlistene
Fleire av skiskyttarane frå Vest-Telemark var i aksjon i noregscuprennet på Lygna i helga. Fyresdølane Even Nordbø og Per Hansen Austjord imponerte med god skyting laurdag.
mandag 8. januar Vest-Telemark blad
«Eg er ikkje så opptatt av kvar kontoret skal ligge, men dykk bør gå saman.»
Det var beskjeden fylkesdirektør i Nav, Terje Tønnesen, hadde til rådmannsutvalet då dei onsdag diskuterte felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Seljord-rådmannen var klar på at eit eventuelt kontor må ligge i Seljord.
fredag 5. januar Vest-Telemark blad
Fekk oppfylt butikkdraumen
Evy Karlsen er veldig glad for at ho kunne overta butikken Berit Breivik dreiv i Fyresdal i 26 år.
fredag 5. januar Vest-Telemark blad
Fire toppstillingar kan forsvinne
Dei fire kommunalsjefstillingane i Fyresdal kommune kan snart vere historie. I staden er forslaget å ha avdelingsleiarar som forheld seg direkte til rådmannen.
onsdag 3. januar Vest-Telemark blad
Ujamne innbyggjartal
Nissedal kan vere mest nøgd med folketalsutviklinga dei siste fem åra. Men forskar spår vekstnedgang i alle kommunane i Vest- Telemark.
onsdag 3. januar Vest-Telemark blad
Jolefred for nedskytinga av rein
Rett før jol var det felt ein tredel av alle reinsdyra som var att etter jakta i Nordfjella i haust. Det er til nå funne ti tilfelle av skratesjuke dyr i området.
onsdag 3. januar Vest-Telemark blad
Takksame mottakarar
onsdag 3. januar Vest-Telemark blad
– Kvifor skal alt dreie seg om pengar?
Fyresdølen Jan Arild Ålandsli er ikkje bare ei eldsjel i lokalsamfunnet, men gjer også ein viktig innsats på dugnad for fattige i Litauen.
29. desember 2017 Vest-Telemark blad
– Eg føler meg meir som vesttele enn bøhering
Slik omtalar Kjell Gunnar Heggenes (67) seg sjølv. Årsaka er at han har bruka 40 år av sitt yrkesaktive liv i Vest-Telemark, og til å arbeide for regionens beste.
29. desember 2017 Vest-Telemark blad
Trillar inn med el-syklar
Fyresdal skogeigarlag starta innsamling som førte til innkjøp av éin el-sykkel i bygda. Gjensidigestiftinga syter nå for at ytterlegare fire el-syklar kjem på plass i kommunen.
21. desember 2017 Vest-Telemark blad
Vil gjera busstilbodet meir synleg
21. desember 2017 Vest-Telemark blad
Ny stor pengefangst for røyeverksemd
Aksjonærar i Telemarkrøye AS i Fyresdal har på ny gått inn med millionar av kroner i frisk kapital. Totalt har det kome inn over 40 millionar kroner til pionerverksemda sidan starten i 2012.
19. desember 2017 Vest-Telemark blad
Kanskje eigedomsskatt for å få hall
For å få byggjestart på fleirbrukshallen i Fyresdal fyrste halvår 2019, kan politikarane måtta innføre eigedomsskatt på husa og hyttene i kommunen.
19. desember 2017 Vest-Telemark blad
På jegerpost i fire dagar
17 fyresdølar, nissedølar og drangedølar var nyleg på firedagars jakttur til Polen, nokon for tredje gongen. Det blir garantert nye turar på mange av dei til landet med langt fleire villdyr å sjå og kunne felle enn ved å jakte i Noreg.
16. desember 2017 Vest-Telemark blad
Kanskje eigedomsskatt for å få hall
For å få byggjestart på fleirbrukshallen i Fyresdal fyrste halvår 2019, kan politikarane måtta innføre eigedomsskatt på husa og hyttene i kommunen.
15. desember 2017 Vest-Telemark blad
Fekk nei til å frede fangeleiren
I Stortinget fekk Lene Vågslid sitt parti Ap bare med seg Sp og SV på eit forslag om at regjeringa vidarefører skogsleiren i Fyresdal.
13. desember 2017 Vest-Telemark blad
Vegen fram til å ville bli bonde
Anne Snarteland (21) voks opp i Skien, og skal om nokre år overta onkelens gard med mjølkekyr og sau i Fyresdal. Korleis kom Anne eigentleg på at ho ville satse på landbruket?
9. desember 2017 Vest-Telemark blad
Fleirtalet er positive til felles Nav-kontor
Ordførarane i Seljord, Nissedal, Kviteseid og Tokke uttrykte alle interesse for å samle seg om eitt felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Vinje-ordførar Jon Rikard Kleven ville vente med å uttale seg, medan Erik Skjervagen i Fyresdal ikkje lika utspelet frå Seljord-ordførar...
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
Halvparten av dei som var arbeidsledige har fått jobb
Talet på arbeidslause i Vest-Telemark er lågt. I Vinje er berre 0,7 prosent av dei arbeidsføre utan arbeid. Det er ei halvering samanlikna med fjoråret.
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
TELEMARK

Eigarane sender saka til øvste hald
Eigarane vil at generalforsamlinga i Vest-Telemark kraftlag skal bestemme om VTK skal gje frå seg driftssentralen til Skagerak Nett.
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
Skaut freda havørn ved saueflokk
Då Fyresdal-jegeren kom heim og såg det kom ei ørn ved saueflokken på garden til faren, skaut han. Det viste seg å vere ei havørn som blei drepe. Norges Miljøvernforbund har meldt skyttaren til politiet.
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
– Telemark må få språk inn i samanslåingsavtalen
5. desember 2017 Vest-Telemark blad
«Om ein ikkje har dyr, er det ikkje så mykje vits i å ha ein gard.»
Gjermund Bergsland (28) i Borggrend i Fyresdal har bygd om den gamle høyløa til lausfjøs for ammekyr.
1. desember 2017 Vest-Telemark blad
Fant flere avvik hos Telemarkrøye AS
FYRESDAL: Bedriften sliter på flere fronter, men eierne har ståltro på selskapet. Et tilsyn fra Fylkesmannen avdekket flere avvik og bedriften tapte store penger i fjor, men at røya stikker fra anlegget avvises.
29. november 2017 $ Telemarksavisa
Seljord har fått Nav-invitasjon frå Midt-Telemark, men vil helst ha eitt kontor i Vest-Telemark.
Politikarane i Seljord vil at Vest-Telemarktinget skal drøfte om det er mogleg med eitt felles Nav-kontor i regionen.
24. november 2017 Vest-Telemark blad
«I stordomstida til Drillo var det stort sett bygdegutar på laget»
– Eg kjem frå ei lita bygd. Det har ikkje noko å seie kor ein kjem frå om ein skal bli god fotballspelar, sa Kjetil Rekdal i sitt foredrag på Vinjehuset.
24. november 2017 Vest-Telemark blad
Katarina vil møte single bønder frå Vest-Telemark
Med far frå Flatdal og mor frå Notodden er det ingen tvil om kvar Katarina Flatland helst vil jakte på kjærleiken for nye single bønder.
24. november 2017 Vest-Telemark blad
Bekymra for rettstryggleiken
Lene Vågslid (Ap), stortingsrepresentant frå Telemark og leiar i justiskomiteen, seier forslaget til regjeringa om statsbudsjett 2018 gjev kutt i løyvingane til både politi, påtale og domstolar.
21. november 2017 Vest-Telemark blad
Stinn kyrkje – topp musikk
Nesten 250 møtte fram i Veum kyrkje sundag for å høyre country og bluesmusikk. At taket lyfta seg er nokså nær sanninga om ein skal døme etter applausen og jubelen.
21. november 2017 Vest-Telemark blad
Innsette takka med å vaske kyrkja
Nasser og Harald sonar i fengselet i Kleivgrend og ville gjere noko for bygda. No har dei vaska ned Moland Kyrkje.
17. november 2017 Vest-Telemark blad
Abrahamsen: – Blei litt sjokkert
Ordførarane i Vest-Telemark la spesielt vekt på responstida i den nye nærpolitireforma då dei møtte Telemarksbenken. Stortingspolitikarane blei uroa av det dei høyrde.
17. november 2017 Vest-Telemark blad
Eigedomsskatt-frieri til Bekkevold og KrF
17. november 2017 Vest-Telemark blad
Folkevandring til open skule
Det myssa av store og små då fyresdalelevane og lærarane inviterte til open skule. Igjen kom det inn fleire titals tusen kroner til Laos-prosjekt som skulen har støtta sidan 2009.
17. november 2017 Vest-Telemark blad
Idrettshall utsett – usikkert for Skeidet
Fyresdal formannskap utset opning av idrettshallen med eitt år. Ei anna tilråding er at kommunal ressurs ikkje lenger skal hjelpe med kulturarrangementet Skeidet. Og kanskje vil stillingane som kommunalsjefar forsvinne.
14. november 2017 Vest-Telemark blad
Fylkesmannen ueinig i 4 av 27 vedtak
Fylkesmannen kalla Fyresdal kommune inn på teppet i samband med fleire vedtak i konsesjonsog delingssaker. Han konkluderer med at kommunen i all hovudsak gjer ein solid jobb, men har vore ueinig i 4 av dei 27 sakene som er sjekka.
10. november 2017 Vest-Telemark blad
Ikkje kvotejakt på gaupe i 2018
9. november 2017 Vest-Telemark blad
Har laga meir enn 15 000 stolar til 110 kyrkjer
Jonny Erikstad i tremannsverksemda Fyresdal Tre fekk varm takk frå kongen og dronninga etter å ha levert 800 kyrkjestolar til Nidarosdomen. Nå jobbar fyresdølen med ei bestilling som gjeld over 500 sitjeplassar i Hønefoss kyrkje.
3. november 2017 Vest-Telemark blad
«Eg trur ingen klubbar i fylket kan matche Roan 4H»
Fylkesstyreleiar Hanne Vibeto i Telemark 4H er imponert over aktiviteten i Fyresdal.
3. november 2017 Vest-Telemark blad
Vil ha OL til Telemark og servere IOC-toppane vaflar
2. november 2017 Vest-Telemark blad
Politimann blir storbonde
Nissedølen Thomas Rekvik og kona Sigrun vil kjøpe den store garden til mjølkebonde Halvor Skjulestad på Sitje søndre i Fyresdal.
31. oktober 2017 Vest-Telemark blad
Interkommunal næringsfiskar
Kanskje går Nissedal og Fyresdal saman om ei felles stilling som omhandlar næringsarbeid.
31. oktober 2017 Vest-Telemark blad
Kommunale aksjar i nytt selskap
I tillegg til at Fyresdal kommune i juni kjøpte eit næringsbygg på Molandsmoen, har kommunestyret nå sagt ja til å bruke pengar på aksjekjøp.
29. oktober 2017 Vest-Telemark blad
Skal få tannlege igjen i kommunen
Utpå nyåret har Fyresdal igjen tannhelseteneste, då i oppussa og ombygd lokale som skal ha topp moderne utstyr.
28. oktober 2017 Vest-Telemark blad
Stenger brua i fem månader
Frå starten av desember 2018 til mai 2019 vil Rv41 Spjotsodd bru vere stengt for køyretøy over 3,5 tonn.
25. oktober 2017 Vest-Telemark blad
TELEMARK

Bilhistorie i vegkantane II
24. oktober 2017 Vest-Telemark blad
Redda oksen Hans opp av brønnen
Fyresdal brannvesen redda oksen Hans opp frå ein brønn full av vatn. – Eit liv er eit liv, seier utrykkingsleiar Dag Kjetil Lund etter den spesielle redningsaksjonen.
24. oktober 2017 Vest-Telemark blad
Stor forskjell på elbil-satsinga i kommunane
Kviteseid har hatt elbilar i fleire år, Vinje har éin og Seljord har kvitta seg med sin eine. Dei andre tre kommunane i Vest-Telemark har berre langsiktige tankar om det.
24. oktober 2017 Vest-Telemark blad
Det kan vera lurt å sjekke førarkortet
Nye føreskrifter for førarkort betyr at svært mange må skaffe seg nytt førarkort innan ei viss tid. Alle førarkort utferda mellom 24. april 1967 og 19. januar 2013 må nemleg bytast i ein nyare variant.
24. oktober 2017 Vest-Telemark blad
Vinbyggjane gav mest – som vanleg
Telemark var det sjuande beste fylket i landet med meir enn 7,8 millionar kroner innsamla i TV-aksjonen. Ikkje overraskande toppa Vinje fylkesstatistikken i år igjen.
23. oktober 2017 Vest-Telemark blad
Slit med å finne pengar til idrettshall
Millionane uteblir i Fyresdal til å drifte ein planlagt fleirbrukshall frå 2019. Budsjettsituasjonen nå tyder på at byggjestarten må vente.
20. oktober 2017 Vest-Telemark blad
– Ein må vere musestille.
Det er noko av det viktigaste når ein er på elgjakt. Det veit andreklassingane ved Gimle skule. I haust har dei hatt elgen som tema, og førebudd seg til sin eigen jaktdag.
17. oktober 2017 Vest-Telemark blad
Nye vegprosjekt i Vest-Telemark
Dei neste åra vil Vegvesenet bruke millionar på vegen mellom Treungen og Vrådal, frå Århus til Seljord og Spjotsodd bru. Eit bompengeprosjekt skal syte for utbetring av to strekningar mellom Seljord og Bø.
13. oktober 2017 Vest-Telemark blad
Fotosamling etter Rikard Berge er digitalisert
Fotoarkivar Tor Kjetil Gardåsen kallar samlinga etter folkeminnesamlaren frå Rauland ein skatt.
13. oktober 2017 Vest-Telemark blad
Bygger idrettshall til seks millionar
Pinslerørsla i Telemark byggjer fleirbrukshall ved kurs- og leirstaden i Fyresdal. Dermed ligg det godt an til at staden får endå fleire årlege overnattingsdøgn enn talet på 8600 i fjor.
13. oktober 2017 Vest-Telemark blad
– Same leksa kvar gong
Regionordførar Erik Skjervagen ser på ny domstol-organisering som nok eit forsøk på å sentralisere.
13. oktober 2017 Vest-Telemark blad
– Normalskulen er ikkje for alle
Eit prosjekt i Oslo-skulen plukkar ut umotiverte elevar til ein heilt annleis skuledag ein dag i veka. Kim Andre Syvertsen frå Fyresdal er lærar i Opprop Tveten og meiner prosjektet bør vidareførast til Telemark.
13. oktober 2017 Vest-Telemark blad
– Ei gladsak for bedriftene
Det seier stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen (H) frå Telemark om at regjeringa vil fjerne eigedomsskatten på maskiner og utstyr.
12. oktober 2017 Vest-Telemark blad
45 deltok på gjetarhundtevling
Det var stor aktivitet over to dagar då det blei arrangert gjetarhundtevling på Svalestog-jordet i Fyresdal sentrum.
10. oktober 2017 Vest-Telemark blad
Kraftlag blir delt i to selskap
Vest-Telemark kraftlag (VTK) må delast inn i to selskap; nettverksemd og produksjon av kraft. – Dette gjer det dyrare for VTK og straumkundane, seier styreleiar Erik Skjervagen i VTK.
6. oktober 2017 Vest-Telemark blad
Nå er prisen på 10,8 millionar grei
Ein sørlending fekk sist vinter nei frå politikarane i Fyresdal og Fylkesmannen på å overta ein eigedom fordi prisen var for høg. Ei lovendring frå 1. juli i år gjer at kjøpesummen på 10,8 millionar kroner nå er godkjent.
5. oktober 2017 Vest-Telemark blad
Trur det er god folkehelse i regionen
Tal frå andre kvartal i år viser at legemeldt sjukefråvær i Nissedal og Kviteseid er ned i 3,9 prosent. Fyresdal har også eit lågt tal å vise til.
3. oktober 2017 Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FYRESDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TELEMARK

FAVORITTER

Hordaland IT Bergen Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Akershus Næringsliv Troms Vestfold Kjendis Odda Kultur Nordland Trøndelag Sport Aust Agder Oppland Båt
flere?
Rogaland Fotboll Buskerud Østfold Møre og Romsdal Jul Get-ligaen Finnmark Mat Oslo Vest Agder Kvinnherad Sogn og Fjordane Mobil Økonomi Bolig Halloween Sport Fiske Fotball Forsvar Russland Skåne Blekinge Reise Motor Kalmar Trav Inrikes Landbruk Osterøy Kultur Helse Östra Göinge Vær Risør Øvre Eiker Bærum Oskarshamn Odds BK Helsingborg Tinn Vestby Svalbard Haugesund Tesla Suldal Musikk Håndball Kristiansand Näringsliv Forskning Game of Thrones Sigdal Kunst Trondheim Indonesia Malmö Trysil Kongsvinger Porsgrunn Kryptovaluta Sarpsborg 08 Narvik Bodø Kristianstad Litteratur Ringsaker Kristiansund Drammen Stockholm Hammerfest Gjøvik Spill Bamble Klippan Elverum Hockey Kongelig Sykkel Mote Vestre Slidre Askøy Moss Eliteserien Hadsel Førde Tingvoll Meland Radøy Fedje Sørfold Svelvik Fauske Landskrona Løten Seljord NHL Tromsø Hemne Hamar Tvedestrand Nord-Korea Orkdal Evje og Hornnes Trening Polen Tour de Ski Kragerø Brexit Os Sortland Kommunesammenslåing Masfjorden Horten Tønsberg Lund Nannestad Film OL Ås Barn Karmøy Sandefjord Politikk Vaksdal Jakt Snowboard Hälsa Langrenn Alpint Poker Mandal Ishockey Boksing Bil Holmestrand Hässleholm Sandnes Nedre Eiker Bil Tour of Norway Kina Lødingen Porsanger Tromsø IL Våler Alta Astronomi Tour de France Vestvågøy Sjakk Friidrett Klima Salangen Sarpsborg Ørsta Røros Skisport Dovre OBOS-ligaen Bremanger Steigen Lyngdal Kongsberg Skiskyting Askim Israel FK Haugesund Åsnes Skøyter Modum Sverige E-sport Fjell SK Brann Fet Sund Nesseby Farsund Finnøy Dyr Gloppen Frankrike World Series of Poker Selbu Valg Re Universet Eidsberg Harstad Lesja Lier Volda Viking FK Fredrikstad Nissedal Google Vinje Premier League Nybro Rosenborg BK Øygarden Foto Brønnøy Andøy Harry Potter Eid Fitjar Ullensvang Voss Eidfjord Selje Utsira Notodden Filippinene Røyken Frosta Mercedes-Benz Kampsport Vietnam Vålerenga Tynset Evenes Klepp Sør-Varanger Tomelilla Frogn Streik Europa League Åmot Tydal Russ La liga Alstahaug Karlskrona Flora Bjørnefjorden Mörbylånga Båstad Romfart Rana Årdal Lindesnes Vefsn Telenorligaen Sande Tana Teknik Nes Svømming Klatring Ålesund Lindås Larvik VM Båt Grue Arendal Skellefteå Ulstein Film Målselv Staffanstorp Eslöv Jobb Skien Stavanger Hörby Menn Skurup Stord Midsund NM Motorsport Vitenskap Stryn Emmaboda Holtålen Resor Rauma Kvinner Kvænangen Musik Råde Asker Lenvik Nore og Uvdal Modalen Jølster Jevnaker Syria Halden Svalöv
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL