Fyresdal
«Bankane er så elendige at dei burde ha sparken ut frå Vest-Telemark»
Fyresdalordføraren synest lokalbankane i regionen er lite viljuge til å finansiere risikoverksemd i distriktet, og han meiner det er eit kjempeproblem. Ei ny verksemd i bygda fekk ikkje ei einaste krone i lån av to lokale bankar.
fredag 02:16 Vest-Telemark blad
Vil bruke skjønsmidlar til nye heimesider
Vest-Telemarkrådet gjekk samrøystes inn for å betre kommunane sine heimesider. Rådet ynskjer å bruke skjønsmidlar til fornyinga.
fredag 02:04 Vest-Telemark blad
Signerte Noregs største drifts- og vedlikehaldskontrakt
Ein kontrakt med verdi på over 800 millionar kroner sikrar Mesta drifts- og vedlikehaldskontrakten for vegane i Vest-Telemark. Kontrakten er den største som er signert i Noreg nokon gong.
torsdag 18:52 Vest-Telemark blad
Framlegg om å leggje ned i Seljord
Politimeistrane har no kome med sine tilrådingar om kva passkontor som bør leggjast ned. – Misforståtte innsparingar, seier Olav Urbø.
torsdag 16:20 Vest-Telemark blad
Kompromiss gav ro i omorganisering
Tilsette i Fyresdal kommune og lokalpolitikarane er nå blitt samde om det nye administrative leiarnivået. Kommunalsjefstillingane forsvinn, og det blir sju avdelingsleiarar og tilsetting av assisterande rådmann.
onsdag 02:12 Vest-Telemark blad
Semje om jordbruksavtale
Jordbruksorganisasjonane har blitt einige med staten om jordbruksavtale for 2019.
fredag 18. mai Vest-Telemark blad
Vest-Telemark i raudt, kvitt og blått
Me har fått utruleg mange flotte bilde frå nasjonaldagfeiringa rundt om i Vest-Telemark.
torsdag 17. mai Vest-Telemark blad
Varslar nedlegging av fangeleiren
Regjeringspartia Høgre og Frp meiner det ikkje er behov for dei opne soningsplassane i Fyresdal, og vil ha bort tilbodet før 2020.
onsdag 16. mai Vest-Telemark blad
TELEMARK

Telemark Lys må kutte kraftig
Det at Fyresdal ikkje lenger får flyktningar gjer at Telemark Lys AS må kutte nesten 10 av dei 12,6 årsverka. Det gjev ledige kontorlokale som verksemda må betale leige for fram til 2024.
tirsdag 15. mai Vest-Telemark blad
– Overraskande og skuffande
Seljordordførar Halfdan Haugan(Ap) er skuffa over at Fyresdal røysta ned Nav-samarbeidet i Vest-Telemark.
tirsdag 15. mai Vest-Telemark blad
Nedgang i elevtalet over heile regionen
Det er nedgang i søkjartala ved dei vidaregåande skuletilboda i Vest-Telemark.
tirsdag 15. mai Vest-Telemark blad
Minste kommunen sa nei til felles Nav-kontor
Posisjonspartiet Ap og to Sp-politikarar i Fyresdal ynskjer ikkje at kommunen skal vere med på etablering av felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Det blei peika på at nærleiken til brukarane er viktigare enn sentralisering og robuste einingar.
onsdag 9. mai Vest-Telemark blad
Ei heilt anna vinkling på mobbing
Dei fire øvste elevklassene i Fyresdal fekk ei spesiell oppleving ved å høyre på foredraget «Lær å mobbe», ei blanding av humor og mykje alvor.
tirsdag 8. mai Vest-Telemark blad
Fylkesmannen oppheva delingsvedtak
Eit fleirtal i Nissedal formannskap gav på nyåret Olav Inge Nordbø løyve til å dele driftseininga Vik 7/1 og Tveitane 14/1 i to. Fylkesmannen fann sterk grunn til å oppheve vedtaket.
tirsdag 8. mai Vest-Telemark blad
Utkantleganes sterke talsperson
Elisabeth Swensen (67) har hatt heile karrieren sin som lege i Vest-Telemark. Ho har òg vore ei sterk stemme i offentlegheita som fagkritisk aktivist. Ja, i internasjonale samanhengar har ho også vore utsendt som Norges offisielle utkantlege til verda. Til sommaren pensjonerer den tale- og...
fredag 4. mai Vest-Telemark blad
Har fått inn meir enn 100 000 frå pantarar
torsdag 3. mai Vest-Telemark blad
Krav med «telemarksprofil» i jordbruksoppgjeret
mandag 30. april Vest-Telemark blad
Etterlyser større veg- og kollektivsatsing
Vest-Telemarktinget er ikkje fornøgde med utteljinga i fylkeskommunens framlegg til veginvesteringar i regionen dei neste åra.
fredag 27. april Vest-Telemark blad
Moro på dyrestellkurs for unge i 4H
Sist helg var unge 4H-arar frå Telemark på dyrestellkurs som klubben Trenissen inviterte til i Nissedal. 27 unge sette pris på overnattingane, alle leikane og å møte og høyre om ulike dyreslag.
fredag 27. april Vest-Telemark blad
Sette søkjeljoset på gjenbruk
Anne Veum frå Fyresdal har alltid vore oppteken av gjenbruk. Laurdag tok ho, saman med fire andre, initiativ til sal- og bytearrangement i bygda.
tirsdag 24. april Vest-Telemark blad
Mekanisk produksjon frå mai
Nyleg var det stiftingsmøte for Moland Mekaniske AS i Fyresdal. I løpet av året kan det vere opptil seks tilsette i verksemda, som mellom anna er eigd av to tilsette.
tirsdag 24. april Vest-Telemark blad
Auka avskyting på elg og hjort
Sist jakt blei det felt 655 elgar i Vest-Telemark, 24 fleire enn året før. Vidare blei det skote 195 hjortar, ein auke på 17 dyr frå 2016. Det datt flest elgar i Fyresdal i fjor, og Vinje toppar lista over felt hjort.
mandag 23. april Vest-Telemark blad
Har tru på vidare kafédrift
Etter signalet om flyktningstopp til Fyresdal byrjar integreringsverksemda Telemark Lys AS å seie opp tilsette og skal slutte som drivar av Kafé Teisner i næringshagen. Det er ikkje avklart om dei to kokkane der vil overta ansvaret for «hjartet» på den store arbeidsplassen.
fredag 20. april Vest-Telemark blad
Gjer seg klare til rulleskisprint
I midten av juni blir Sparsprinten i Fyresdal arrangert. Det er fjerde gongen at skiskyttarlaget i bygda dreg i gang arrangementet som varer i to dagar.
onsdag 18. april Vest-Telemark blad
Simon slepper sin fyrste EP
Musikken har alltid vore ein del av livet til Simon Nenseter Nome (20) frå Fyresdal. Han har vore innom mange instrument og sjangrar, og i haust rappa han for fyrste gong. Seks månadar etter gjev han ut sin fyrste EP, og det er som rapparen Kakaosimon.
lørdag 14. april Vest-Telemark blad
Fjell-millionæren fortalte om fyllekjøringen
Kjetil Uleberg er kalt Norges rikeste bygdeoriginal. Torsdag fortalte han åpent om da han ble tatt for fyllekjøring og fikk 425.000 kroner i bot.
fredag 13. april $ Fædrelandsvennen
Siktar seg inn mot skytehall
Då fleirbrukshallplanen i Fyresdal blei lagt på is, rauk også skytehallen som var tenkt i bygget. No vil ivrige dugnadskrefter og skyttarar har hall ved skytebanen.
fredag 13. april Vest-Telemark blad
Skummel «istid»
Fleire stader i Vest-Telemark heng det mykje is i fjellsidene og skråningane langs vegane. Det utgjer ein viss fare for vegfarande.
fredag 13. april Vest-Telemark blad
Gledeleg gjensyn
torsdag 12. april Vest-Telemark blad
Kan få passkontor i ei stor politietablering i Åmot
Polititenesta i Vinje kan i framtida kome til å ha godt over 20 kontor, passautomat og andre tilleggsfunksjonar.
tirsdag 10. april Vest-Telemark blad
På kurs for å bli gründer
Vest-Telemarkrådet, Kviteseid kommune og Nav Kviteseid har teke initiativ til kurs for innvandrarar og framandspråkelege som ønskjer å etablere eiga verksemd. Førre veke starta kurset i Telemark Næringshage.
tirsdag 10. april Vest-Telemark blad
Færre reinsdyr enn på lenge
Våmur-Roan villreinlag si teljing i vinter viser eit dyretal som gjev forslag om nesten halvering av fellingskvoten til hausten. I halve villreinområdet blei det observert berre eitt dyr.
onsdag 4. april Vest-Telemark blad
Opplevingsrikt heimepåfunn
På Veum i Fyresdal kan barn og vaksne få seg ein skikkeleg dose friskluft, i sving etter sving der dei sit eller ligg på gummiringar.
onsdag 4. april Vest-Telemark blad
TELEMARK

Ein liten guide til den gode påskekrimmen
Kvikk lunsj, appelsin og ei hårreisande, hjartet i halsen og pulsen-i-gallopp god krimbok er påskehøgtid for mange av oss. Men utvalet av krim er snart like godt som utvalet av grantre i skogen, og kvar finn ein dei verkeleg gode bøkene? Heldigvis har me skulerte folk til å hjelpe oss...
onsdag 28. mars Vest-Telemark blad
Klar med frivillig innsats igjen
Nok ei påske er Fyresdal Røde Kors stasjonert på hytta si i Birtedalen, noko mellom anna hyttefolka set pris på.
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
Påska er travel for Røde Kors
Mange nordmenn flyttar til fjells i påska, og då gjer Røde Kors det same. I fjor behandla hjelpekorpsa i Telemark 111 skadar berre i påska, og med det toppa fylket skadestatistikken.
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
Mykje dugnad bak langt løypenett
Både hyttefolk og innbyggjarar i Birtedalen brukar fritida si til å få eit så godt sti- og løypenett som mogleg i området. Mellom anna har det blitt sett opp bru kostnadsrekna til 350 000 kroner. Gjensidigestiftinga ordna ny snøskuter til løypekøyring.
tirsdag 27. mars Vest-Telemark blad
Ja til kommunale aksjar
mandag 26. mars Vest-Telemark blad
Til Cape Town med hjarte for dei små
Sibylla Gjersund (19) har akkurat kome heim til snødekte og vinterkalde Hauggrend i Fyresdal. Det er langt frå stilla her til Cape Town i Sør-Afrika der ho har budd og arbeidd som frivillig denne vinteren. Men om ho kunne velje, hadde ho valt Cape Town.
fredag 23. mars Vest-Telemark blad
Mange yngre byrjar med skiskyting
Då IL Dyre Vaa arrangerte skiskyttarrenn laurdag, stod mange 10–12-åringar på startstreken. Frå heimelaget deltok 21 løparar.
fredag 23. mars Vest-Telemark blad
Reknar med 20 nye arbeidsplassar
Rådmannen i Fyresdal tilrår kommunestyret å seie ja til 300 000 kommunale aksjekroner i Moland Mekaniske AS. Blir det eit politisk ja torsdag, er finansieringa på plass for ei verksemd med mål om 20 arbeidsplassar.
tirsdag 20. mars Vest-Telemark blad
Nokon stiller opp att – andre har ikkje bestemt seg
To ordførarar i Vest-Telemark seier ja til å stille også ved kommunestyrevalet neste haust. Kanskje gjer dei fire andre det også.
tirsdag 20. mars Vest-Telemark blad
Uro i omorganiseringsprosessen
Kommunetilsette i Fyresdal reagerte kraftig på eit politisk forslag om organisering av leiarnivået, eit innspel tillitsvalde og vernetenesta ikkje hadde fått diskutert. Dei varsla arbeidsgjevaren om at det kunne bli naudsynt å informere arbeidstilsynet. Så greip rådmannen inn.
tirsdag 20. mars Vest-Telemark blad
Snøen har ført til skader for fem millionar
Ein snørik vinter har ført til store skader på bygningar, og tal frå Gjensidige viser at Telemark er eit av fylka der snøen har gjort størst skade.
tirsdag 20. mars Vest-Telemark blad
Tek ulovleg SMS-gebyr ved timebestilling
Alt på vårparten i 2016 blei alle landets fastlegekontor informert om reglane for pasientbetaling. Helsedirektoratet trekte mellom anna fram gebyr på SMS som eit døme på ulovleg eigenbetaling. Likefullt held legekontoret i mellom anna Tokke fram med praksisen.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Svarar på kritikken mot rådet
Regionordførar Jon Rikard Kleven kjenner seg ikkje att i kritikken to seljordpolitikarar retta mot Vest-Telemarkrådet.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Vil førebels ikkje samarbeide om flyktningar
I 2018 er det sett ei grense på 5000 innbyggjarar for at ein kommune kan ta imot flyktningar. Det betyr at ingen av kommunane i Vest-Telemark blir rekna som store nok for oppgåva.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Det spirer i omstillingskommunen
Nye arbeidsplassar rundt i kommunen, nytt næringsbygg, mekanisk produksjon, såpefabrikk, enkel fjellhytte og ei bygd som kan bli navlen innan giftemål i Noreg. Det er litt av kvart på gang i Fyresdal for tida.
fredag 16. mars Vest-Telemark blad
Treffsikkert dobbeltrenn i sol og snø
Skiskyttarane fekk testa korleis det er å gå renn i både strålande sol og skikkeleg snøvêr då Fyresdal skiskyttarlag arrangerte det årlege todagarsrennet på Veum i helga.
torsdag 15. mars Vest-Telemark blad
Nesten så taket lyfta seg
Tysdag for ei veke sidan vitja gospelartistane Elsa Harris og Angela Primm Moland kyrkje i Fyresdal. Saman med Førsdal bygdekor og Tokke songlag skapte dei himla bra stemning.
tirsdag 13. mars Vest-Telemark blad
Vesttele sentral i bronsekampen
Telemark og Vestfolds lag i skikyting gjekk sundag inn til ein knallsterk tredjeplass i NM i miksstafett. Even Nordbø frå Fyresdal var sterk delaktig i bronsemedaljen.
mandag 12. mars Vest-Telemark blad
Kritikk mot Vest-Telemarkrådet
Seljordpolitikarane Edvard Mæland og Gunnar Eilefstjønn sa rett ut kva dei meiner om Vest-Telemarkrådet og samarbeidet i regionen i kommunestyremøtet torsdag.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Seljord ynskjer felles Nav-kontor i Vest-Telemark
Med 19 mot 1 stemme vedtok kommunestyret i Seljord torsdag at dei vil vere med i eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Vurderer å samarbeide om flyktningar
Dei økonomiske konsekvensane av å ikkje lenger ta imot flyktningar blir store for kommunane i Vest-Telemark. Eit interkommunalt samarbeid om flyktningtenesta kan bli løysinga.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Politiet kjem ved melding om ulovleg køyring
I ei samarbeidsavtale med Fyresdal kommune lovar politiet å rykke ut ved melding om ulovleg køyring. Vidare skal ein politikontakt ha fast kontordag kvar veke i bygda når lensmannskontoret snart blir lagt ned.
torsdag 8. mars Vest-Telemark blad
Skog- og utmarksrådgjevar på plass
Han skulle berre hjelpe til med skogplanting i Kleivgrend ein sommar. Det blei til 18 år i kriminalomsorga. No ser Per Wraa fram til å hjelpe skogeigarane i sin nye jobb i Tokke kommune.
torsdag 8. mars Vest-Telemark blad
«Me er redd for at eit eventuelt Nav-vedtak i Seljord mot Midt-Telemark er starten på slutten for det gode samarbeidet i Vest-Telemark.»
onsdag 7. mars Vest-Telemark blad
VTB har mista 39 abonnentar
Vest-Telemark blad har no eit opplag på 5268. Det er 39 færre enn for eit år sidan, men lokalavisa er framleis den tredje største avisa i fylket.
onsdag 7. mars Vest-Telemark blad
TELEMARK

Kva vil det bety for samarbeidet i Vest-Telemark om Seljord går til Nav Midt-Telemark?
tirsdag 6. mars Vest-Telemark blad
Sjuandeplass i hovudlandsrennet
tirsdag 6. mars Vest-Telemark blad
Fleirbrukshallen i det blå
Fyresdølen Thor Inge Levang (Sp) kjempa på vegne av eige parti i kommunestyret for byggjestart på fleirbrukshallen fyrste halvår 2019. Ap svara at det er ekstremt urealistisk med dagens kommuneøkonomi. Når – og om – hallen kjem vil tida vise.
tirsdag 6. mars Vest-Telemark blad
Beint fram imponerande
Årets UKM, Ung Kultur Møte, i Fyresdal blei eit møte med mange talent. Musikalske og kunstnariske bidrag av høg klasse gjorde at det fulltalige publikumet fekk ei særs god oppleving.
tirsdag 6. mars Vest-Telemark blad
Fekk meir tid på seg til å vurdere framtida
Det har ei tid vore klart at fleirtalet i styret i Renovest ynskjer at det interkommunale selskapet sjølv skal stå for avfallstransporten. Dagleg leiar i selskapet, Toralf Orekåsa, er ikkje samd.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
Beste lammekvalitet i fylket
På onsdagens krinsmøte i Nortura blei seks sauebønder frå Vest-Telemark heidra for framifrå slaktekvalitet på lamma dei leverte i 2017.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
Nesten 300 000 fordelt på tre fjøs
Formannskapet i Fyresdal gav i sist møte tilskot til fjøs både i sentrum, Kilegrend og Borggrend.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
Vurderer å overprøve sak om deling
Med tre mot to røyster vedtok Nissedal formannskap at fyresdølen Olav Inge Nordbø kan dele driftseininga si i to. Etter varsel til Fylkesmannen vil han nå vurdere heile saka før det kjem ei avgjerd frå den kanten.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
18 dyr hadde skrantesjuke
Sundag blei den siste kjente reinsflokken i Nordfjella avliva. Det er til nå funne 18 rein med den dødelege skrantesjuken, men ein manglar å analysere 200 prøver.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
Sundag bankar dei på døra
Tredjeklassingane på Vest-Telemark vidaregåande skule på Dalen har også i år tatt ansvar for å samle inn pengar til kreftforeininga. Bur du i Fyresdal, Vinje eller Tokke er sjansen stor for at du får besøk fyrstkomande sundag.
torsdag 1. mars Vest-Telemark blad
Har blitt 111 fleire på 10 år
For ti år sidan var det tre innbyggjarar fleire i Nissedal enn i nabokommunen Fyresdal. Ved årsskiftet var skilnaden 169 i favør Nissedal.
tirsdag 27. februar Vest-Telemark blad
Gubbane tok sats
Laurdag var det tid for det årlege gubberennet. 44 modige menn spente på seg hoppskia og sette utfor i Hegnabakken i Kviteseid. Om ikkje alle landa like langt over kulen eller alle nedslaga var like elegante, var stemninga på topp og innsatsen upåklageleg.
tirsdag 27. februar Vest-Telemark blad
Dei minste kommunane har fått fleire innbyggjarar, men alt i alt har me blitt 60 færre
Ved årsskiftet var det 14 110 innbyggjarar totalt i dei seks kommunane i Vest-Telemark.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Vil stoppe planen om fleirbrukshall
Tap av mange arbeidsplassar i Fyresdal gjer at ordføraren trur det blir fleirtal i kommunestyret for å skrinleggje planen om å byggje fleirbrukshall.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Tilskot til trafikksikringstiltak
Fylket har nå delt ut midlar til trafikktryggleikstiltak. Vinje, Seljord, Fyresdal og Tokke får støtte til ulike prosjekt.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Vårknipe heile året
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Gir ikke opp selv om mange jobber har forsvunnet: Disse selskapene blomstrer som aldri før
FYRESDAL: Selskapene i Fyresdal Næringshage AS blomstrer som aldri før. Et steinkast unna har oppdrettsbedriften Telemarkrøye AS potensial til å bli noe stort. Mens nyetablerte Birtedalen AS skal få fart på hytteutbyggingen.
torsdag 22. februar $ Telemarksavisa
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FYRESDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TELEMARK

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Næringsliv Nordland Bergen Kjendis Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Båt Rogaland
flere?
Vest Agder Mobil Mat Troms Sport Oslo Hässleholm Skåne Møre og Romsdal Buskerud Trøndelag Sogn og Fjordane Odda Kalmar Forsvar Fiske Svedala Kristianstad Finnmark Fotball Oskarshamn Molde FK Skien Molde Kvinnherad Kongelig Fredrikstad Inrikes Tinn Get-ligaen Karlskrona USA Kultur Sandnes Malmö Rendalen Karmøy Stabæk Sport Stavanger Sunndal Bolig Musikk Blekinge Eslöv Barn Poker Ringsaker Steigen Tesla Kongsvinger Lyngdal Lillesand Kragerø Näringsliv Bodø Sørreisa Stockholm Bil Sverige Politikk Landskrona Fauske Stord Åstorp Aurskog-Høland Hyllestad Grane Risør Askøy Meløy Motor Porsgrunn Vestby Drangedal Kunst 17. mai Dyr Nittedal Hälsa Android Tomelilla Tvedestrand Håndball Haugesund Elverum Bamble Helsingborg IK Start Mote Vestvågøy Trening Lund Svelvik Drammen Eliteserien Sjakk Økonomi Nesodden Mandal Åsnes Osterøy Tynset Ballangen Lindås Vefsn Øksnes Salangen Narvik Kryptovaluta Russland Universet Kristiansand Eidskog Hvaler Fedje Bil Film Turn Lier Vietnam Horten Båt Nordkapp Sund Reise Tolga Staffanstorp Berlevåg Sigdal Tranøy Utsira Trysil Klippan Sarpsborg Utrikes Langrenn Vinje Førde Friluftsliv Mörbylånga Forskning OBOS-ligaen X-games Grue Vågan Filippinene Gloppen Karasjok Notodden Nedre Eiker Trav Ålesund Frogn Jølster Hörby Åmot Vadsø Åmli Kävlinge Menn Moss Tingvoll Sande Askim Larvik Jakt Austrheim Russ Eurovision Bromölla Porsanger Tønsberg Svalbard Målselv Modum Båstad Lyngen Skiskyting Meland Gjøvik Ski Mat Vær Hemnes Odds BK Kvænangen Jevnaker Sölvesborg Øygarden Forskning Fitjar Sogndal FK Haugesund Aurdal VM Kongsberg Gausdal Askvoll Radøy Masfjorden Spill Vitenskap World Series of Poker Tana Skurup Ronneby Eiker Høyanger Sykkel Sandøy Rana Suldal Moskenes Skøyter Skiptvet Bodø/Glimt Rauma Sauherad Stavanger Oilers Naustdal Teknik Alstahaug Nord-Odal Olofström Valle Kommunesammenslåing Time Jönköping Stranda Norway Cup Farsund Friidrett Helse Vålerenga Herøy Nord-Korea Tromsø IL Kvinesdal Ekonomi Hadsel Lesja Løten Øyer Eidfjord Re Halden Kviteseid Andøy SK Brann Selje Brønnøy Hamar Hammerfest Våler Landbruk Svømming Spania Skedsmo Østre Toten Enebakk Halsa Flakstad Forsand Hole Mjölby Tysvær Dovre Birkenes Torsken Rælingen Surnadal FA-cupen Kvæfjord NHL Mjøndalen IF Giske Odal Arvika Volvo Trollhättan Karlshamn Fræna Sola Borgholm Interiør Påske Åseral Hattfjelldal Skodje Roing Rygge OL La liga Skånland Bundesliga Nybro Östergötland Tjeldsund Trøgstad Viking FK Liverpool Vennesla Hockey Alpint Tromsø Klima Vellinge Hamarøy Modalen Sandefjord Ishockey Værøy Foto Eidsberg Asker Arendal Flora Kristiansund Råde Klatring Google Voss Boksing Stryn Sørfold Litteratur Leirfjord Os Polen Kvinner Flekkefjord Syria Skisport Eid Fjaler Skjervøy Årdal Øvre Eiker Aure Emmaboda Røyken Rømskog Gran Motorsport Nes Nesna Søgne E-sport Tour of Norway Evenes Froland Ås Bærum Jobb Svalöv Lenvik
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL