Fyresdal
Bekymra for rettstryggleiken
Lene Vågslid (Ap), stortingsrepresentant frå Telemark og leiar i justiskomiteen, seier forslaget til regjeringa om statsbudsjett 2018 gjev kutt i løyvingane til både politi, påtale og domstolar.
01:04 Vest-Telemark blad
Stinn kyrkje – topp musikk
Nesten 250 møtte fram i Veum kyrkje sundag for å høyre country og bluesmusikk. At taket lyfta seg er nokså nær sanninga om ein skal døme etter applausen og jubelen.
01:02 Vest-Telemark blad
Innsette takka med å vaske kyrkja
Nasser og Harald sonar i fengselet i Kleivgrend og ville gjere noko for bygda. No har dei vaska ned Moland Kyrkje.
fredag 01:12 Vest-Telemark blad
Abrahamsen: – Blei litt sjokkert
Ordførarane i Vest-Telemark la spesielt vekt på responstida i den nye nærpolitireforma då dei møtte Telemarksbenken. Stortingspolitikarane blei uroa av det dei høyrde.
fredag 01:11 Vest-Telemark blad
Eigedomsskatt-frieri til Bekkevold og KrF
fredag 01:10 Vest-Telemark blad
Folkevandring til open skule
Det myssa av store og små då fyresdalelevane og lærarane inviterte til open skule. Igjen kom det inn fleire titals tusen kroner til Laos-prosjekt som skulen har støtta sidan 2009.
fredag 01:02 Vest-Telemark blad
Idrettshall utsett – usikkert for Skeidet
Fyresdal formannskap utset opning av idrettshallen med eitt år. Ei anna tilråding er at kommunal ressurs ikkje lenger skal hjelpe med kulturarrangementet Skeidet. Og kanskje vil stillingane som kommunalsjefar forsvinne.
tirsdag 14. november Vest-Telemark blad
Fylkesmannen ueinig i 4 av 27 vedtak
Fylkesmannen kalla Fyresdal kommune inn på teppet i samband med fleire vedtak i konsesjonsog delingssaker. Han konkluderer med at kommunen i all hovudsak gjer ein solid jobb, men har vore ueinig i 4 av dei 27 sakene som er sjekka.
fredag 10. november Vest-Telemark blad
TELEMARK

Ikkje kvotejakt på gaupe i 2018
torsdag 9. november Vest-Telemark blad
Har laga meir enn 15 000 stolar til 110 kyrkjer
Jonny Erikstad i tremannsverksemda Fyresdal Tre fekk varm takk frå kongen og dronninga etter å ha levert 800 kyrkjestolar til Nidarosdomen. Nå jobbar fyresdølen med ei bestilling som gjeld over 500 sitjeplassar i Hønefoss kyrkje.
fredag 3. november Vest-Telemark blad
«Eg trur ingen klubbar i fylket kan matche Roan 4H»
Fylkesstyreleiar Hanne Vibeto i Telemark 4H er imponert over aktiviteten i Fyresdal.
fredag 3. november Vest-Telemark blad
Vil ha OL til Telemark og servere IOC-toppane vaflar
torsdag 2. november Vest-Telemark blad
Politimann blir storbonde
Nissedølen Thomas Rekvik og kona Sigrun vil kjøpe den store garden til mjølkebonde Halvor Skjulestad på Sitje søndre i Fyresdal.
tirsdag 31. oktober Vest-Telemark blad
Interkommunal næringsfiskar
Kanskje går Nissedal og Fyresdal saman om ei felles stilling som omhandlar næringsarbeid.
tirsdag 31. oktober Vest-Telemark blad
Kommunale aksjar i nytt selskap
I tillegg til at Fyresdal kommune i juni kjøpte eit næringsbygg på Molandsmoen, har kommunestyret nå sagt ja til å bruke pengar på aksjekjøp.
søndag 29. oktober Vest-Telemark blad
Skal få tannlege igjen i kommunen
Utpå nyåret har Fyresdal igjen tannhelseteneste, då i oppussa og ombygd lokale som skal ha topp moderne utstyr.
lørdag 28. oktober Vest-Telemark blad
Stenger brua i fem månader
Frå starten av desember 2018 til mai 2019 vil Rv41 Spjotsodd bru vere stengt for køyretøy over 3,5 tonn.
onsdag 25. oktober Vest-Telemark blad
Bilhistorie i vegkantane II
tirsdag 24. oktober Vest-Telemark blad
Redda oksen Hans opp av brønnen
Fyresdal brannvesen redda oksen Hans opp frå ein brønn full av vatn. – Eit liv er eit liv, seier utrykkingsleiar Dag Kjetil Lund etter den spesielle redningsaksjonen.
tirsdag 24. oktober Vest-Telemark blad
Stor forskjell på elbil-satsinga i kommunane
Kviteseid har hatt elbilar i fleire år, Vinje har éin og Seljord har kvitta seg med sin eine. Dei andre tre kommunane i Vest-Telemark har berre langsiktige tankar om det.
tirsdag 24. oktober Vest-Telemark blad
Det kan vera lurt å sjekke førarkortet
Nye føreskrifter for førarkort betyr at svært mange må skaffe seg nytt førarkort innan ei viss tid. Alle førarkort utferda mellom 24. april 1967 og 19. januar 2013 må nemleg bytast i ein nyare variant.
tirsdag 24. oktober Vest-Telemark blad
Vinbyggjane gav mest – som vanleg
Telemark var det sjuande beste fylket i landet med meir enn 7,8 millionar kroner innsamla i TV-aksjonen. Ikkje overraskande toppa Vinje fylkesstatistikken i år igjen.
mandag 23. oktober Vest-Telemark blad
Slit med å finne pengar til idrettshall
Millionane uteblir i Fyresdal til å drifte ein planlagt fleirbrukshall frå 2019. Budsjettsituasjonen nå tyder på at byggjestarten må vente.
fredag 20. oktober Vest-Telemark blad
– Ein må vere musestille.
Det er noko av det viktigaste når ein er på elgjakt. Det veit andreklassingane ved Gimle skule. I haust har dei hatt elgen som tema, og førebudd seg til sin eigen jaktdag.
tirsdag 17. oktober Vest-Telemark blad
Nye vegprosjekt i Vest-Telemark
Dei neste åra vil Vegvesenet bruke millionar på vegen mellom Treungen og Vrådal, frå Århus til Seljord og Spjotsodd bru. Eit bompengeprosjekt skal syte for utbetring av to strekningar mellom Seljord og Bø.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
Fotosamling etter Rikard Berge er digitalisert
Fotoarkivar Tor Kjetil Gardåsen kallar samlinga etter folkeminnesamlaren frå Rauland ein skatt.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
Bygger idrettshall til seks millionar
Pinslerørsla i Telemark byggjer fleirbrukshall ved kurs- og leirstaden i Fyresdal. Dermed ligg det godt an til at staden får endå fleire årlege overnattingsdøgn enn talet på 8600 i fjor.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
– Same leksa kvar gong
Regionordførar Erik Skjervagen ser på ny domstol-organisering som nok eit forsøk på å sentralisere.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
– Normalskulen er ikkje for alle
Eit prosjekt i Oslo-skulen plukkar ut umotiverte elevar til ein heilt annleis skuledag ein dag i veka. Kim Andre Syvertsen frå Fyresdal er lærar i Opprop Tveten og meiner prosjektet bør vidareførast til Telemark.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
– Ei gladsak for bedriftene
Det seier stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen (H) frå Telemark om at regjeringa vil fjerne eigedomsskatten på maskiner og utstyr.
torsdag 12. oktober Vest-Telemark blad
Det store plastringsarbeidet
Frå mai har det vore omfattande rehabilitering av Votna dam i Fyresdal. Prosjektet er kostnadsrekna til 24 millionar kroner utan moms, og har sytt for ein del lokale arbeidsplassar.
tirsdag 10. oktober Vest-Telemark blad
45 deltok på gjetarhundtevling
Det var stor aktivitet over to dagar då det blei arrangert gjetarhundtevling på Svalestog-jordet i Fyresdal sentrum.
tirsdag 10. oktober Vest-Telemark blad
Kraftlag blir delt i to selskap
Vest-Telemark kraftlag (VTK) må delast inn i to selskap; nettverksemd og produksjon av kraft. – Dette gjer det dyrare for VTK og straumkundane, seier styreleiar Erik Skjervagen i VTK.
fredag 6. oktober Vest-Telemark blad
TELEMARK

Bed om 1,5 millionar til brannstasjonen
For å oppfylle krava bed brannvesenet i Fyresdal om halvannan million kroner til brannstasjonen.
fredag 6. oktober Vest-Telemark blad
Nå er prisen på 10,8 millionar grei
Ein sørlending fekk sist vinter nei frå politikarane i Fyresdal og Fylkesmannen på å overta ein eigedom fordi prisen var for høg. Ei lovendring frå 1. juli i år gjer at kjøpesummen på 10,8 millionar kroner nå er godkjent.
torsdag 5. oktober Vest-Telemark blad
Trur det er god folkehelse i regionen
Tal frå andre kvartal i år viser at legemeldt sjukefråvær i Nissedal og Kviteseid er ned i 3,9 prosent. Fyresdal har også eit lågt tal å vise til.
tirsdag 3. oktober Vest-Telemark blad
Opparbeider bygningsvernkompetanse på fritida
– For Telemark er det svært viktig med bygningsvernstudie, seier direktør Dag Rorgemoen ved Vest-Telemark museum. I helga har museet hatt 22 handverkarar frå heile landet som studerer for å bli endå betre på bygningsvern.
tirsdag 26. september Vest-Telemark blad
Smed kan få vigslingsrett
Øivind Klausen (70) har smidd 120 par i hymens lenker. Nå vil både rådmannen og ordføraren i Fyresdal at han skal ta seg av borgarlege vigslar.
tirsdag 26. september Vest-Telemark blad
Skal hjelpe med 40 nye arbeidsplassar
Som dagleg leiar i omstillingsprosjektet i Fyresdal har Håkon Holtskog god tru på at ein innan seks år har 40 nye arbeidsplassar i bygda. Til sommaren blir det igjen produksjon i bygget kommunen nyleg kjøpte på industriområdet.
tirsdag 26. september Vest-Telemark blad
Vassfabrikk med økonomisk utfordring
Telemark kildevann i Fyresdal slit med store transportkostnader. Ordførar Erik Skjervagen meiner staten må syte for hjelp frå transportstøtteordninga, men der er kassa tom.
tirsdag 26. september Vest-Telemark blad
Flinkast i landet på hjarte- og lungeredning
mandag 25. september Vest-Telemark blad
Positive til fem småkraftverk
Hovudutval for plan og miljø i Fyresdal har nyleg bidrege til at det kan bli endå meir grøn kraft i kommunen, i tillegg til dei ti små kraftverka som alt er i produksjon.
fredag 22. september Vest-Telemark blad
Aasmundtveit ny regionrådsleiar
torsdag 21. september Vest-Telemark blad
Her kjem det pengar til breiband
Seljord og Tokke får tilskot for å bygge ut breibanddekninga, men Fyresdal får ikkje midlar.
onsdag 20. september Vest-Telemark blad
Kappast for 17. gong
Det var dans, spel og god stemning då Seljordkappleiken lokka utøvarane til tevling på Granvin laurdag.
tirsdag 19. september Vest-Telemark blad
Reinsjeger med hoggorm under jaktsekken
Jakta førre fredag blei ikkje heilt slik reinsjegeren hadde håpa på under jakta i Fyresdal. Det blei vilt – men ikkje på den måten han var ute etter.
lørdag 16. september Vest-Telemark blad
Snart kan ordførarane vie deg
Skal du gifte deg borgarleg i 2018? Då er det ikkje tingretten, men kommunepolitikarar som skal stå for vigselen.
fredag 15. september Vest-Telemark blad
– A4-livet passar ikkje meg
Den unge fyresdølen Elisabeth Spockeli overtek no bensinstasjonen i Valle i Setesdal.
fredag 15. september Vest-Telemark blad
«Snur seg til Sp for at me skal bidra for distriktet»
Dette meiner stortingsklare og telemarking Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) er ei årsak til at partiet gjorde eit svært bra val i Vest-Telemark.
tirsdag 12. september Vest-Telemark blad
Stor framgang for Senterpartiet i Vest-Telemark
Senterpartiet går fram med meir enn 10 prosent i alle kommunane i Vest-Telemark. Størst er framgangen i Vinje der partiet går fram 22,9 prosent samanlikna med valet for fire år sidan.
tirsdag 12. september Vest-Telemark blad
Kamp om utjamningsmandatet
Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) ser ut til å overta stortingsplassen frå Christian Tynning Bjørnø (Ap), medan Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Ådne Naper (SV) kjempar om utjamningsmandatet i Telemark.
mandag 11. september Vest-Telemark blad
På jakt etter skogsreinen
Tvillingbrødre frå Treungen er blant dei som er glade i utfordringa med å jakte rein i Våmur-Roan villreinområde. Men den såkalla skogsreinen er ikkje alltid lett å finne, i alle fall ikkje i det lågaste jaktterrenget.
søndag 10. september Vest-Telemark blad
Fyresdal-hest i hoppederby
lørdag 9. september Vest-Telemark blad
Jammen kom det dyr att på garden
Då fyresdølen Trond Bergve slutta med grisehald i 2005, sa sonen Ole Kristian at det aldri skulle kome dyr der att. Nå har han byrja med grisar, kyllingar og lam, sel diverse varer av gris frå garden og ynskjer å bli heiltidsbonde.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
Vil ha regjeringsskifte
Sentralisering, skulepolitikk og ny regjering er stikkord for kva ein lærar frå Åmot og ein komande tannlege frå Lårdal ser på som viktigast.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
Hugsar på distriktet i storbyen
Sjølv om dei har flytta frå Vest-Telemark er distriktspolitikk viktig for unge vesttelar i Oslo. Dei skal jo kanskje heim att ein gong.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
I tvil heilt til han gjekk i røystelokalet
Martin Listaul (23) frå Åmotsdal tenkjer mykje på Vest-Telemark når han skal røyste. Det endelege valet sit berre litt langt inne.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
Trivst meir og meir i styreverva
Fyresdølen Olav A. Veum tok på seg leiarverv i skogbruket då det var prega av utfordringar og nedgangstider. Ein beintøff periode for næringa er avløyst av oppgangstider, men ei utfordring er å foredle langt meir tømmer – i Noreg.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
TELEMARK

Debatt og val ved skulane
Ved skulevalet røysta flest elevar ved dei vidaregåande skulane på Dalen og Seljord på Arbeidarpartiet. På Kvitsund vann Kristeleg Folkeparti elevstøtta, medan Senterpartiet fekk flest ungdommar med seg i Høydalsmo.
torsdag 7. september Vest-Telemark blad
Ulv observert i Fyresdal
onsdag 30. august Vest-Telemark blad
Trur Vest-Telemark får svi framover
Sp-toppar i Telemark fryktar kommunane i Vest-Telemark blir slått saman med tvang, om dagens regjering får halde fram. – Ikkje kjem det meir politi på hjul i regionen, og kommunane i vest blir taparen når Telemark og Vestfold blir slått saman.
tirsdag 29. august Vest-Telemark blad
Lånt lotterigevinst blei starten på lang butikkhistorie
Eit lån frå ein fyresdøl som hadde vunne i lotteri var viktig for at Tordis og Sigurd Kile kunne starte butikk i 1958. Sigurd er framleis handelsmann, men nå er det eit barnebarn som er butikksjef.
lørdag 26. august Vest-Telemark blad
Fire dagar i mellomalderen
Skeidet i Fyresdal hadde mange ulike innslag frå torsdag til sundag. Arrangementet samla 1000 personar som blei med «tusen år tilbake i tid».
fredag 25. august Vest-Telemark blad
Tapar ikkje noko på å melde frå om dyrepåkøyring
– Ein har plikt til å seie i frå til myndigheitene når ein køyrer på dyr, og ein tapar ikkje noko på det, seier Magne Skarprud.
tirsdag 15. august Vest-Telemark blad
Meiner regjeringa er distriktsfiendtleg
Dei seks Arbeidarparti-laga i Vest-Telemark er mektig leie det dei meiner er ein svært mangelfull distriktspolitikk frå regjeringspartia Høgre og Frp.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Frp går til motangrep
fredag 11. august Vest-Telemark blad
– Heime trur mange dei kan alt, her er dei meir læreviljuge
Slik skildrar sjefen for Jamie Carragher-akademiet, engelske James Olsen, forskjellen mellom britiske og norske fotballspirer. Denne veka var han og seks kollegaer frå akademiet på Eventyrøy i Seljord, som trenarar for 70 fotballskuledeltakarar.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Barn i Vest-Telemark er på lesetoppen
500 barn i Vest-Telemark har lese meir enn 5 000 bøker med til saman 642 000 sider i sommar.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Anna og Amalie er på lesetoppen
Det er stor leselyst hos barna i Kviteseid, det viser både resultat frå Kviteseid folkebibliotek og lesekampanjen Sommarles. I sommar har 500 barn i Vest-Telemark lese over 600 000 boksider. Anna (10) og Amalie (8) Rannestad frå Kviteseid har begge bidrege godt til statistikken.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Born i Vest-Telemark er på lesetoppen
500 born i Vest-Telemark har lese meir enn 5 000 bøker med til saman 60 000 sider i sommar.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
1275 frå Vest-Telemark i trussamfunn utanfor kyrkja
Kvar tiande vesttele var medlemmar i andre trusog livssynssamfunn enn Den norske kyrkje ved inngangen til 2017. Det viser ei ny oversikt frå statistisk sentralbyrå.
tirsdag 8. august Vest-Telemark blad
Ingen gaupefrie område
Forvaltingsplanen for rovvilt dei neste åra viser at Telemark ikkje skal ha gaupefrie område der sau beiter. Det skal vere låg terskel for å gje skadefellingsløyve på fleire slag rovdyr.
tirsdag 8. august Vest-Telemark blad
Fleire telemarkskyr enn på lenge
Den ikoniske telemarkskua har lenge vore sterkt utryddingstruga. No er det fleire dyr på beitet enn på lenge.
tirsdag 8. august Vest-Telemark blad
Den yngste festivalstjerna
1 200 små og store gjester møtte fram då den 15. utgåva av Treungenfestivalen opna med rusfritt arrangement onsdag. Fyrst ut fekk dei lokale, unge artistane skine før artistar som Julie Bergan, Katastrofe og Freddy Kalas fekk publikum med på dans og allsong på...
fredag 4. august Vest-Telemark blad
Landbruk på gamlemåten
Siv og Per Helge Seltveit skal vere ved «Saupstøyl» i Fyresdal fem veker i sommar. Her skal dei mjølke, yste og realisere draumen om stølsdrift på fulltid.
fredag 4. august Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FYRESDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TELEMARK

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Aust Agder Kjendis Get-ligaen Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Oppland Hedmark Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Kultur Troms Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Fiske Mobil Halloween Kvinnherad Reise Mat Helse Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Grue Svalbard Finnmark Bolig Tesla Fotball Sport Kultur Landbruk Vær Jul Håndball Östra Göinge Film Inrikes Litteratur Helsingborg Suldal Sverige Spill Båt Motor Vestby Forskning Kunst Musikk Malmö Forsvar Odda Boksing Trav Kongsvinger Landskrona Ishockey Hässleholm Masfjorden Hockey Brexit Fedje Holmestrand Russland Svelvik Arendal Mote Bil Trening Odds BK NM Lillesand Valg Nord-Korea Tour of Norway Osterøy Sjakk Trondheim Askøy Lund Polen Bærum Stavanger Risør Astronomi Os Barn Sykkel Eidfjord Agdenes Jobb Musik OL Mandal Stockholm Karmøy Svømming Verdal Tjøme Kristianstad VM Langrenn Seljord Vestre Slidre Skiskyting Molde Sørreisa Fjell Tinn Øvre Eiker Kävlinge Tønsberg Selje Poker Kongelig Stord Fredrikstad Premier League NHL Tour de France Evenes Skøyter Menn Harry Potter Moss Gloppen Politikk Alta Tyskland Kommunesammenslåing Jakt OBOS-ligaen Sandnes Vinje Emmaboda Israel Ledare Nedre Eiker Skellefteå Norway Cup Tvedestrand Vellinge SK Brann Lyngdal Hadsel Halden Porsanger Lenvik Meland Fitjar Ringsaker Bremanger Nannestad Europa League Kina Universet Porsgrunn Holtålen Mercedes-Benz Kampsport Sund Russ USA Streik Røros Snowboard Midsund Tromsø IL Notodden Jevnaker Tomelilla Narvik Eidsberg Klima Austrheim Trysil Näringsliv Åstorp Nes Drammen Andøy Dovre Viking FK Ullensvang Rauma Voss Rosenborg BK Haugesund Eslöv Frankrike Klatring Nybro Android Alpint Radøy Gjøvik Hopp Steinkjer Ås Måsøy Vevelstad Aurdal Svedala Motorsport Volda Nissedal Tana Lier Kristiansand Kvænangen
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL