Fyresdal
Reknar med 20 nye arbeidsplassar
Rådmannen i Fyresdal tilrår kommunestyret å seie ja til 300 000 kommunale aksjekroner i Moland Mekaniske AS. Blir det eit politisk ja torsdag, er finansieringa på plass for ei verksemd med mål om 20 arbeidsplassar.
tirsdag 01:14 Vest-Telemark blad
Nokon stiller opp att – andre har ikkje bestemt seg
To ordførarar i Vest-Telemark seier ja til å stille også ved kommunestyrevalet neste haust. Kanskje gjer dei fire andre det også.
tirsdag 01:13 Vest-Telemark blad
Uro i omorganiseringsprosessen
Kommunetilsette i Fyresdal reagerte kraftig på eit politisk forslag om organisering av leiarnivået, eit innspel tillitsvalde og vernetenesta ikkje hadde fått diskutert. Dei varsla arbeidsgjevaren om at det kunne bli naudsynt å informere arbeidstilsynet. Så greip rådmannen inn.
tirsdag 01:12 Vest-Telemark blad
Snøen har ført til skader for fem millionar
Ein snørik vinter har ført til store skader på bygningar, og tal frå Gjensidige viser at Telemark er eit av fylka der snøen har gjort størst skade.
tirsdag 01:05 Vest-Telemark blad
Tek ulovleg SMS-gebyr ved timebestilling
Alt på vårparten i 2016 blei alle landets fastlegekontor informert om reglane for pasientbetaling. Helsedirektoratet trekte mellom anna fram gebyr på SMS som eit døme på ulovleg eigenbetaling. Likefullt held legekontoret i mellom anna Tokke fram med praksisen.
fredag 01:16 Vest-Telemark blad
Svarar på kritikken mot rådet
Regionordførar Jon Rikard Kleven kjenner seg ikkje att i kritikken to seljordpolitikarar retta mot Vest-Telemarkrådet.
fredag 01:14 Vest-Telemark blad
Vil førebels ikkje samarbeide om flyktningar
I 2018 er det sett ei grense på 5000 innbyggjarar for at ein kommune kan ta imot flyktningar. Det betyr at ingen av kommunane i Vest-Telemark blir rekna som store nok for oppgåva.
fredag 01:12 Vest-Telemark blad
Det spirer i omstillingskommunen
Nye arbeidsplassar rundt i kommunen, nytt næringsbygg, mekanisk produksjon, såpefabrikk, enkel fjellhytte og ei bygd som kan bli navlen innan giftemål i Noreg. Det er litt av kvart på gang i Fyresdal for tida.
fredag 01:10 Vest-Telemark blad
TELEMARK

Treffsikkert dobbeltrenn i sol og snø
Skiskyttarane fekk testa korleis det er å gå renn i både strålande sol og skikkeleg snøvêr då Fyresdal skiskyttarlag arrangerte det årlege todagarsrennet på Veum i helga.
torsdag 15:15 Vest-Telemark blad
Nesten så taket lyfta seg
Tysdag for ei veke sidan vitja gospelartistane Elsa Harris og Angela Primm Moland kyrkje i Fyresdal. Saman med Førsdal bygdekor og Tokke songlag skapte dei himla bra stemning.
tirsdag 13. mars Vest-Telemark blad
Vesttele sentral i bronsekampen
Telemark og Vestfolds lag i skikyting gjekk sundag inn til ein knallsterk tredjeplass i NM i miksstafett. Even Nordbø frå Fyresdal var sterk delaktig i bronsemedaljen.
mandag 12. mars Vest-Telemark blad
Kritikk mot Vest-Telemarkrådet
Seljordpolitikarane Edvard Mæland og Gunnar Eilefstjønn sa rett ut kva dei meiner om Vest-Telemarkrådet og samarbeidet i regionen i kommunestyremøtet torsdag.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Seljord ynskjer felles Nav-kontor i Vest-Telemark
Med 19 mot 1 stemme vedtok kommunestyret i Seljord torsdag at dei vil vere med i eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Vurderer å samarbeide om flyktningar
Dei økonomiske konsekvensane av å ikkje lenger ta imot flyktningar blir store for kommunane i Vest-Telemark. Eit interkommunalt samarbeid om flyktningtenesta kan bli løysinga.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Politiet kjem ved melding om ulovleg køyring
I ei samarbeidsavtale med Fyresdal kommune lovar politiet å rykke ut ved melding om ulovleg køyring. Vidare skal ein politikontakt ha fast kontordag kvar veke i bygda når lensmannskontoret snart blir lagt ned.
torsdag 8. mars Vest-Telemark blad
Skog- og utmarksrådgjevar på plass
Han skulle berre hjelpe til med skogplanting i Kleivgrend ein sommar. Det blei til 18 år i kriminalomsorga. No ser Per Wraa fram til å hjelpe skogeigarane i sin nye jobb i Tokke kommune.
torsdag 8. mars Vest-Telemark blad
«Me er redd for at eit eventuelt Nav-vedtak i Seljord mot Midt-Telemark er starten på slutten for det gode samarbeidet i Vest-Telemark.»
onsdag 7. mars Vest-Telemark blad
VTB har mista 39 abonnentar
Vest-Telemark blad har no eit opplag på 5268. Det er 39 færre enn for eit år sidan, men lokalavisa er framleis den tredje største avisa i fylket.
onsdag 7. mars Vest-Telemark blad
Kva vil det bety for samarbeidet i Vest-Telemark om Seljord går til Nav Midt-Telemark?
tirsdag 6. mars Vest-Telemark blad
Sjuandeplass i hovudlandsrennet
tirsdag 6. mars Vest-Telemark blad
Fleirbrukshallen i det blå
Fyresdølen Thor Inge Levang (Sp) kjempa på vegne av eige parti i kommunestyret for byggjestart på fleirbrukshallen fyrste halvår 2019. Ap svara at det er ekstremt urealistisk med dagens kommuneøkonomi. Når – og om – hallen kjem vil tida vise.
tirsdag 6. mars Vest-Telemark blad
Beint fram imponerande
Årets UKM, Ung Kultur Møte, i Fyresdal blei eit møte med mange talent. Musikalske og kunstnariske bidrag av høg klasse gjorde at det fulltalige publikumet fekk ei særs god oppleving.
tirsdag 6. mars Vest-Telemark blad
Fekk meir tid på seg til å vurdere framtida
Det har ei tid vore klart at fleirtalet i styret i Renovest ynskjer at det interkommunale selskapet sjølv skal stå for avfallstransporten. Dagleg leiar i selskapet, Toralf Orekåsa, er ikkje samd.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
Beste lammekvalitet i fylket
På onsdagens krinsmøte i Nortura blei seks sauebønder frå Vest-Telemark heidra for framifrå slaktekvalitet på lamma dei leverte i 2017.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
Nesten 300 000 fordelt på tre fjøs
Formannskapet i Fyresdal gav i sist møte tilskot til fjøs både i sentrum, Kilegrend og Borggrend.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
Vurderer å overprøve sak om deling
Med tre mot to røyster vedtok Nissedal formannskap at fyresdølen Olav Inge Nordbø kan dele driftseininga si i to. Etter varsel til Fylkesmannen vil han nå vurdere heile saka før det kjem ei avgjerd frå den kanten.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
18 dyr hadde skrantesjuke
Sundag blei den siste kjente reinsflokken i Nordfjella avliva. Det er til nå funne 18 rein med den dødelege skrantesjuken, men ein manglar å analysere 200 prøver.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
Sundag bankar dei på døra
Tredjeklassingane på Vest-Telemark vidaregåande skule på Dalen har også i år tatt ansvar for å samle inn pengar til kreftforeininga. Bur du i Fyresdal, Vinje eller Tokke er sjansen stor for at du får besøk fyrstkomande sundag.
torsdag 1. mars Vest-Telemark blad
– Uansvarleg å byggje fleirbrukshall
Kommunestyret i Fyresdal skal torsdag ta stilling til rådmannens forslag om å droppe ny fleirbrukshall, og heller leige den nye hallen til pinserørsla.
tirsdag 27. februar Vest-Telemark blad
Har blitt 111 fleire på 10 år
For ti år sidan var det tre innbyggjarar fleire i Nissedal enn i nabokommunen Fyresdal. Ved årsskiftet var skilnaden 169 i favør Nissedal.
tirsdag 27. februar Vest-Telemark blad
Gubbane tok sats
Laurdag var det tid for det årlege gubberennet. 44 modige menn spente på seg hoppskia og sette utfor i Hegnabakken i Kviteseid. Om ikkje alle landa like langt over kulen eller alle nedslaga var like elegante, var stemninga på topp og innsatsen upåklageleg.
tirsdag 27. februar Vest-Telemark blad
Dei minste kommunane har fått fleire innbyggjarar, men alt i alt har me blitt 60 færre
Ved årsskiftet var det 14 110 innbyggjarar totalt i dei seks kommunane i Vest-Telemark.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Vil stoppe planen om fleirbrukshall
Tap av mange arbeidsplassar i Fyresdal gjer at ordføraren trur det blir fleirtal i kommunestyret for å skrinleggje planen om å byggje fleirbrukshall.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
TELEMARK

Tilskot til trafikksikringstiltak
Fylket har nå delt ut midlar til trafikktryggleikstiltak. Vinje, Seljord, Fyresdal og Tokke får støtte til ulike prosjekt.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Vårknipe heile året
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Gir ikke opp selv om mange jobber har forsvunnet: Disse selskapene blomstrer som aldri før
FYRESDAL: Selskapene i Fyresdal Næringshage AS blomstrer som aldri før. Et steinkast unna har oppdrettsbedriften Telemarkrøye AS potensial til å bli noe stort. Mens nyetablerte Birtedalen AS skal få fart på hytteutbyggingen.
torsdag 22. februar $ Telemarksavisa
Mann til sykehus etter snøscooterulykke
FYRESDAL: En mann ble natt til søndag kjørt til sykehus etter en ulykke med en snøscooter.
søndag 18. februar Telemarksavisa
Slik køyrer du kolonne
Mange har vinterferie neste veke og om ein skal køyre bil over fjellet, er det viktig å vere budd på vanskeleg køyreforhold.
fredag 16. februar Vest-Telemark blad
– Det som blir tagd ihel er umogleg å endre
Det seier leiar for barnevernet i Vest-Telemark, Gunn Annie Hellestad. Barnevernet får fleire bekymringsmeldingar nå enn før, men ho trur ikkje årsaka er at det føregår meir vald og overgrep mot barn.
fredag 16. februar Vest-Telemark blad
Vurderer å samle inn avfallet sjølv
Eigarane av Renovest skal ta stilling til om verksemda sjølv skal samle inn avfallet frå hus- og hytteabonnentane. Blir jobben gjort i eigen regi er det behov for fem lastebilar og rundt elleve tilsette.
fredag 16. februar Vest-Telemark blad
Skal gjennomføre Skeidet
onsdag 14. februar Vest-Telemark blad
No blir det opp til politikarane
Fire av ordførarane i Vest-Telemark vil ha Nav-kontoret. Men ein av kommunane fekk likevel fleire røyster enn dei andre. No må kommunestyra prøve å avgjere lokaliseringsdebatten.
tirsdag 13. februar Vest-Telemark blad
Kommunestyra skal avgjere lokalisering
Oppdatert 15.02.18 klokka 13.15: Det er rift om å vere vertskommune for eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Fire av kommunane har meldt interesse, i Vest-Telemarkrådet samla alle seks kommunane seg om Tokke.
tirsdag 13. februar Vest-Telemark blad
Inviterer til kurs i kreativ skriving
Biblioteka i Fyresdal og Tokke har gått saman om ein skriveverkstad der dei inviterer folk flest over 16 år til innføring i forteljarteknikk og kreativ skriving.
tirsdag 13. februar Vest-Telemark blad
Meir enn 30 kan miste jobben
Avgift på vatn med smak gjer at Telemark kildevann i Fyresdal mistar den nest største kunden sin og må seie opp 21 tilsette. Også Telemark Lys med 12 tilsette kjem i ein alvorleg situasjon når hovudinntektskjelda frå integreringsarbeidet forsvinn.
mandag 12. februar Vest-Telemark blad
Nye hender ved roret rundt rådsbordet
Frå nyttår starta Anne Aasmundtveit i jobben som regionrådsleiar i Vest-Telemarkrådet. Etter fem veker har ho skrapa i overflata og blir framleis kjent med jobben. Kjeda seg har ho ikkje gjort eitt minutt.
lørdag 10. februar Vest-Telemark blad
Styrets ja - for å arbeide vidare med avtale
- Men me sa ikkje ja til å flytte driftssentralen. Me sa ja til å få alle opplysningar på bordet slik at me kan vurdere kva innstilling me vil kome med overfor generalforsamlinga, seier styreleiar Erik Skjervagen.
fredag 9. februar Vest-Telemark blad
Ikkje noko lokaliseringsråd frå rådmennene
Rådmennene i dei seks Vest-Telemarkkommunane meiner både Kviteseid, Tokke, Vinje og Seljord er gode val som vertskommunar, og er klare på at politikarane no må bestemme kvar eit felles Nav-kontor bør liggje.
fredag 9. februar Vest-Telemark blad
Skuletilsette nøgde med arbeidsmiljøet
Ei undersøking viser at det står bra til med arbeidsmiljøet ved Gimle skule i Fyresdal. Den einaste strykkarakteren går til gymsalen.
fredag 9. februar Vest-Telemark blad
Vil at Skeidet skal halde fram
Fyresdal idrettsråd har ikkje lyst til at Skeidet blir lagt ned, men undrar på om nokon kan tenkje seg å gjennomføre kulturarrangementet.
fredag 9. februar Vest-Telemark blad
Fleirtal for å dele driftseining
I Nissedal formannskap sytte KrF og Ap for at fyresdølen Olav Inge Nordbø får dele ei driftseining i to. Nordbø skal behalde den eine eigedomen.
onsdag 7. februar Vest-Telemark blad
Det er forbode å fôre hjortevilt
Fôringsplassar nær hus stressar dyra. Oppmodinga frå viltkonsulenten er klar: La dyra vere mest mogleg i fred.
tirsdag 6. februar Vest-Telemark blad
Espeland – ny samhandlingskoordinator
fredag 2. februar Vest-Telemark blad
«Ein balanse mellom kjønna i leiinga er positivt»
I toppleiinga i Seljord kommune er det i dag fire kvinner og tre menn.
fredag 2. februar Vest-Telemark blad
1 av 3 i kommunestyra er kvinner
Det er flest menn i alle kommunestyra i Vest-Telemark. Denne perioden er seks av seks ordførarar menn. Har ikkje kvinnene funne vegen til lokalpolitikken, slepp dei ikkje inn eller vil dei ikkje vera med?
fredag 2. februar Vest-Telemark blad
– Lyttar me ikkje til distrikta, gjer me ikkje jobben vår
– Eg har høyrd at Vest-Telemarkingane er bestemte og eigenrådige. Det er ikkje noko negativt, sa fylkesordførar i Vestfold, Rune Hogsnes på Vest-Telemarkkonferansen i Vrådal onsdag.
torsdag 1. februar Vest-Telemark blad
17 vesttelar på Kvalfoss-sprinten
tirsdag 30. januar Vest-Telemark blad
Brannfolka må ut og bera
Blir du sjuk og ikkje i stand til å koma deg ut i ambulansen sjølv, kan det skje at brannvesenet må rykke ut for å hjelpe deg.
fredag 26. januar Vest-Telemark blad
TELEMARK

Straumtrøbbel: – Skal vere i orden dei fleste stadene no
Nettsjef Gunnar Snarteland i Vest-Telemark kraftlag seier at det har vore travelt dei siste par-tre vekene, men at det ikkje skil seg spesielt frå tidlegare år.
onsdag 24. januar Vest-Telemark blad
Regional møteplass for femtande gong
Framtidas arbeidsplassar er overskrifta når det for femtande gong blir invitert til Vest-Telemark-konferansen i Vrådal.
tirsdag 23. januar Vest-Telemark blad
No er Fyresdal godkjent som «trafikksikker kommune»
Fyresdal er det femte kommunen i fylket som er godkjent som «trafikksikker kommune».
søndag 21. januar Vest-Telemark blad
Nytt godt hogstår i regionen
Som i 2016 blei det i Vest-Telemark i fjor hogd over 160 000 kubikkmeter tømmer levert gjennom AT Skog. Den store interessa for hogst i regionen held fram utover denne vinteren og våren.
fredag 19. januar Vest-Telemark blad
Rådmannen overtek næringsarbeidet
Når næringssjefen i Fyresdal sluttar til våren er det rådmannen som får ansvaret for næringsarbeidet.
fredag 19. januar Vest-Telemark blad
Ung vesttele: Vilde Aamlid
fredag 19. januar Vest-Telemark blad
– Må finne ei løysing på distribusjonen
Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen (H) stør forslaget om færre omdelingsdagar av post, men at ein då må finne ei ordning der papiravisene kjem ut som før.
torsdag 18. januar Vest-Telemark blad
Betydeleg skredfare i Vest-Telemark
Den ferske fokksnøen som kom frå måndag til tysdag treng tid for å stabilisere seg, og Varsom.no melder om betydeleg skredfare i heile regionen.
tirsdag 16. januar Vest-Telemark blad
– Dette er særs dramatisk
Telemark Senterpartis fylkesleiar Olav Urbø meiner at regjeringas forslag om å gå ned til postombering annankvar dag kan bety slutten for papiravisene.
tirsdag 16. januar Vest-Telemark blad
Vadder blei krinsmeister – fleire gode plasseringar for vesttelane
I helga var det både cup- og krinsrenn i langrenn. Vesttelane beit godt i frå seg, og Ingerid Vadder vann likegodt båe renna. I NM på Gåsbu var det også enkelte gode plasseringar av vesttelane.
mandag 15. januar Vest-Telemark blad
– Det handlar om å unne kvarandre
Orda kjem frå prostidiakon Eilev Erikstein, og han siktar til det traude samarbeidet mellom dei seks kommunane i Vest-Telemark.
fredag 12. januar Vest-Telemark blad
Ho har ført Vest-Telemark inn i samhandlingsreforma
Sissel Bitustøyl har vore limet mellom sjukehuset i Telemark og kommunane i Vest-Telemark dei siste åra. Til våren går ho av med pensjon. Dei fyrste seks vekene som pensjonist skal ho vera på hytta på Møsstrond medan isen bryt opp.
fredag 12. januar Vest-Telemark blad
Meir enn dobbelt så mykje til fylkesvegane
I fjor blei det bruka 75 millionar kroner til asfalt på fylkesvegane i Telemark. I år blir summen 170 millionar. Av dei går 30 millionar til Vest-Telemark og oppgradering av mellom anna Fiskestigen i Vinje.
fredag 12. januar Vest-Telemark blad
Nav-samarbeid: Seljord-rådmannen meiner Midt-Telemark er det beste alternativet
Rådmannen i Seljord argumenterer med at eit Nav-samarbeid med kommunane i Midt-Telemark vil gjera at kommunen får vera med i eit fagmiljø som det blir satsa på.
onsdag 10. januar Vest-Telemark blad
Reagerer på ultimatum i Nav-saka
Seljord-rådmann Finn-Arild Bystrøm sitt klare standpunkt om plasseringa av eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark skapar reaksjonar på heimebane.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
«Å drive pokerspel med sine venner i ein region er veldig uheldig»
Nissedalordførar Hallvor Homme (Ap) reagerer på strategien frå Seljord-hald i saka om felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
Kraftig nedgang i søknader om erstatning for tap av sau
Fylkesmannen i Telemark fekk 36 søknader om erstatning for tap av sau til freda rovvilt i fjor, medan i 2013 var det heile 115 søknader. I fylket blei det gjeve mest erstatning for dyretap i Fyresdal og Tokke i 2017.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FYRESDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TELEMARK

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Telemark Bergen IT Sarpsborg 08 Hedmark Innenriks Næringsliv Troms Akershus Oppland Kjendis Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Fotboll Odda Mat
flere?
Båt Buskerud Vest Agder Rogaland Kultur Aust Agder Sport Finnmark Møre og Romsdal Forsvar Mobil Oslo Sogn og Fjordane Get-ligaen Kalmar Fiske Skåne Kvinnherad Ringsaker Bolig Inrikes Elverum Fotball Bodø Oskarshamn Haugesund Blekinge Drammen Landbruk Kongsvinger Økonomi Sport Porsgrunn Karmøy Bamble Trav Tromsø Motor Radøy Hammerfest Kryptovaluta OL Tinn Reise Kragerø Sandnes Lindås Fredrikstad Svelvik Jul Kristianstad Osterøy Vestvågøy Kultur Risør Fauske Politikk Östra Göinge Nedre Eiker Skien Näringsliv Dyr Landskrona Bærum Horten Odds BK Vestby Stord Narvik Musikk Øvre Eiker Film Meløy Tolga Førde Askøy Forskning Helsingborg Nord-Korea Tingvoll Salangen Russland Karlskrona Stockholm Kongsberg Sandefjord Sykkel Forskning Sørfold Kristiansand Tvedestrand Stavanger Vær Lier Tesla Svedala Frogn Sarpsborg Kongelig Sigdal Kvænangen Eliteserien Tynset Eslöv Hvaler Barn Game of Thrones Evje og Hornnes Kunst Håndball Rosenborg BK Drangedal Askim Kristiansund Suldal Helse Friluftsliv Gjøvik Moss Åsnes Poker Eidsberg Svalbard Trysil Løten Sørreisa Tour de Ski Kommunesammenslåing Nannestad Vefsn Hadsel Vålerenga Grue Øksnes Re Hamar Jakt Filippinene Meland Lesja Råde Larvik Asker Modum Skøyter Åmot Lenvik Sande FK Haugesund Fjell Mote Målselv Ålesund Nore og Uvdal Malmö Vinje Jobb Bil Jølster Bil Tønsberg Notodden Skjervøy Norway Cup Vestre Slidre Friidrett Halsa Steigen Mörbylånga Hemne Skiskyting Rana Austrheim Aurdal Stryn Stavanger Oilers Google Åmli Ås Våler Klima Hörby Tomelilla Øygarden Vaksdal Hässleholm USA Vitenskap Gjerstad Klippan Farsund Utsira Masfjorden Båt Eidskog World Series of Poker Nissedal Ekonomi Sölvesborg Nesodden Fedje Nesseby NHL Herøy Brexit Teknik Brønnøy Lødingen OBOS-ligaen Svalöv Strand Berlevåg Nittedal Halden Harstad Romfart Klepp Hurum Motorsport Eiker Frankrike Spill Dovre Mat Modalen Kina Litteratur Sortland Fitjar Skisport Langrenn Grane Aurskog-Høland Porsanger Foto Lillesand Lyngen Eurovision Mandal Olofström Universet Ski VM Tour of Norway Lomma Nes Birkenes Påske Leirfjord Russ Bromölla Sør-Varanger Herøy Vennesla Nesna Enebakk Froland Tana Emmaboda Vietnam Östergötland Tydal Ronneby Karlshamn Åseral Frosta Bjørnefjorden Voss Sande Gloppen Odal Rendalen Os Træna Halloween Mönsterås Resor Alpint Gran Turn Nordkapp Røros Tromsø IL Klatring Lyngdal Ullensvang Andøy Nesset Film Måsøy Eidfjord Sund Sandøy Hockey Arendal Skurup Bremanger Alta Skedsmo Sverige Ulstein Svømming Lund Menn Viking FK Syria Stabæk Fet Bodø/Glimt Polen Seljord Ballangen Hattfjelldal Årdal Nybro E-sport Hemnes Hälsa 17. mai Evenes Jevnaker Kävlinge Musik Sjakk Snowboard Volda
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL