Fyresdal
Positive til fem småkraftverk
Hovudutval for plan og miljø i Fyresdal har nyleg bidrege til at det kan bli endå meir grøn kraft i kommunen, i tillegg til dei ti små kraftverka som alt er i produksjon.
fredag 02:12 Vest-Telemark blad
Aasmundtveit ny regionrådsleiar
torsdag 18:00 Vest-Telemark blad
Her kjem det pengar til breiband
Seljord og Tokke får tilskot for å bygge ut breibanddekninga, men Fyresdal får ikkje midlar.
onsdag 17:48 Vest-Telemark blad
Kappast for 17. gong
Det var dans, spel og god stemning då Seljordkappleiken lokka utøvarane til tevling på Granvin laurdag.
tirsdag 02:06 Vest-Telemark blad
Reinsjeger med hoggorm under jaktsekken
Jakta førre fredag blei ikkje heilt slik reinsjegeren hadde håpa på under jakta i Fyresdal. Det blei vilt – men ikkje på den måten han var ute etter.
lørdag 16. september Vest-Telemark blad
Snart kan ordførarane vie deg
Skal du gifte deg borgarleg i 2018? Då er det ikkje tingretten, men kommunepolitikarar som skal stå for vigselen.
fredag 15. september Vest-Telemark blad
– A4-livet passar ikkje meg
Den unge fyresdølen Elisabeth Spockeli overtek no bensinstasjonen i Valle i Setesdal.
fredag 15. september Vest-Telemark blad
«Snur seg til Sp for at me skal bidra for distriktet»
Dette meiner stortingsklare og telemarking Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) er ei årsak til at partiet gjorde eit svært bra val i Vest-Telemark.
tirsdag 12. september Vest-Telemark blad
TELEMARK

Stor framgang for Senterpartiet i Vest-Telemark
Senterpartiet går fram med meir enn 10 prosent i alle kommunane i Vest-Telemark. Størst er framgangen i Vinje der partiet går fram 22,9 prosent samanlikna med valet for fire år sidan.
tirsdag 12. september Vest-Telemark blad
Kamp om utjamningsmandatet
Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) ser ut til å overta stortingsplassen frå Christian Tynning Bjørnø (Ap), medan Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Ådne Naper (SV) kjempar om utjamningsmandatet i Telemark.
mandag 11. september Vest-Telemark blad
På jakt etter skogsreinen
Tvillingbrødre frå Treungen er blant dei som er glade i utfordringa med å jakte rein i Våmur-Roan villreinområde. Men den såkalla skogsreinen er ikkje alltid lett å finne, i alle fall ikkje i det lågaste jaktterrenget.
søndag 10. september Vest-Telemark blad
Fyresdal-hest i hoppederby
lørdag 9. september Vest-Telemark blad
Jammen kom det dyr att på garden
Då fyresdølen Trond Bergve slutta med grisehald i 2005, sa sonen Ole Kristian at det aldri skulle kome dyr der att. Nå har han byrja med grisar, kyllingar og lam, sel diverse varer av gris frå garden og ynskjer å bli heiltidsbonde.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
Vil ha regjeringsskifte
Sentralisering, skulepolitikk og ny regjering er stikkord for kva ein lærar frå Åmot og ein komande tannlege frå Lårdal ser på som viktigast.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
Hugsar på distriktet i storbyen
Sjølv om dei har flytta frå Vest-Telemark er distriktspolitikk viktig for unge vesttelar i Oslo. Dei skal jo kanskje heim att ein gong.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
I tvil heilt til han gjekk i røystelokalet
Martin Listaul (23) frå Åmotsdal tenkjer mykje på Vest-Telemark når han skal røyste. Det endelege valet sit berre litt langt inne.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
Trivst meir og meir i styreverva
Fyresdølen Olav A. Veum tok på seg leiarverv i skogbruket då det var prega av utfordringar og nedgangstider. Ein beintøff periode for næringa er avløyst av oppgangstider, men ei utfordring er å foredle langt meir tømmer – i Noreg.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
Debatt og val ved skulane
Ved skulevalet røysta flest elevar ved dei vidaregåande skulane på Dalen og Seljord på Arbeidarpartiet. På Kvitsund vann Kristeleg Folkeparti elevstøtta, medan Senterpartiet fekk flest ungdommar med seg i Høydalsmo.
torsdag 7. september Vest-Telemark blad
Ulv observert i Fyresdal
onsdag 30. august Vest-Telemark blad
Trur Vest-Telemark får svi framover
Sp-toppar i Telemark fryktar kommunane i Vest-Telemark blir slått saman med tvang, om dagens regjering får halde fram. – Ikkje kjem det meir politi på hjul i regionen, og kommunane i vest blir taparen når Telemark og Vestfold blir slått saman.
tirsdag 29. august Vest-Telemark blad
Lånt lotterigevinst blei starten på lang butikkhistorie
Eit lån frå ein fyresdøl som hadde vunne i lotteri var viktig for at Tordis og Sigurd Kile kunne starte butikk i 1958. Sigurd er framleis handelsmann, men nå er det eit barnebarn som er butikksjef.
lørdag 26. august Vest-Telemark blad
Fire dagar i mellomalderen
Skeidet i Fyresdal hadde mange ulike innslag frå torsdag til sundag. Arrangementet samla 1000 personar som blei med «tusen år tilbake i tid».
fredag 25. august Vest-Telemark blad
Musikalsk trykk i Halvards verkstad
Då fyresdølen Halvard Grythe avslutta 28 års verkstaddrift i Hauggrend, blei bygget selt og gjort om til konsertlokale. Eigarane slo fort fast at musikkarenaen skulle heite Halvards verkstad.
tirsdag 22. august Vest-Telemark blad
Fryktar for domstolane i Vest-Telemark
Ein kommisjon skal no vurdere domstolane i Noreg. Innstillinga deira lovar dårleg for både tingretten og jordskifteretten i Vest-Telemark.
tirsdag 22. august Vest-Telemark blad
Garnfiskar påstår å ha fått oppdrettsrøye
På seks døgn har ein mann i Kilegrend fått 40 røyer i garn som er sett ut i nedre enden av Fyresvatn. Han meiner det er snakk om oppdrettsfisk, men Telemarkrøye AS seier det ikkje har rømt røye frå merdane.
mandag 21. august Vest-Telemark blad
Tapar ikkje noko på å melde frå om dyrepåkøyring
– Ein har plikt til å seie i frå til myndigheitene når ein køyrer på dyr, og ein tapar ikkje noko på det, seier Magne Skarprud.
tirsdag 15. august Vest-Telemark blad
Meiner regjeringa er distriktsfiendtleg
Dei seks Arbeidarparti-laga i Vest-Telemark er mektig leie det dei meiner er ein svært mangelfull distriktspolitikk frå regjeringspartia Høgre og Frp.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
TELEMARK

Frp går til motangrep
fredag 11. august Vest-Telemark blad
– Heime trur mange dei kan alt, her er dei meir læreviljuge
Slik skildrar sjefen for Jamie Carragher-akademiet, engelske James Olsen, forskjellen mellom britiske og norske fotballspirer. Denne veka var han og seks kollegaer frå akademiet på Eventyrøy i Seljord, som trenarar for 70 fotballskuledeltakarar.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Barn i Vest-Telemark er på lesetoppen
500 barn i Vest-Telemark har lese meir enn 5 000 bøker med til saman 642 000 sider i sommar.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Anna og Amalie er på lesetoppen
Det er stor leselyst hos barna i Kviteseid, det viser både resultat frå Kviteseid folkebibliotek og lesekampanjen Sommarles. I sommar har 500 barn i Vest-Telemark lese over 600 000 boksider. Anna (10) og Amalie (8) Rannestad frå Kviteseid har begge bidrege godt til statistikken.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Born i Vest-Telemark er på lesetoppen
500 born i Vest-Telemark har lese meir enn 5 000 bøker med til saman 60 000 sider i sommar.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
1275 frå Vest-Telemark i trussamfunn utanfor kyrkja
Kvar tiande vesttele var medlemmar i andre trusog livssynssamfunn enn Den norske kyrkje ved inngangen til 2017. Det viser ei ny oversikt frå statistisk sentralbyrå.
tirsdag 8. august Vest-Telemark blad
Ingen gaupefrie område
Forvaltingsplanen for rovvilt dei neste åra viser at Telemark ikkje skal ha gaupefrie område der sau beiter. Det skal vere låg terskel for å gje skadefellingsløyve på fleire slag rovdyr.
tirsdag 8. august Vest-Telemark blad
Fleire telemarkskyr enn på lenge
Den ikoniske telemarkskua har lenge vore sterkt utryddingstruga. No er det fleire dyr på beitet enn på lenge.
tirsdag 8. august Vest-Telemark blad
Den yngste festivalstjerna
1 200 små og store gjester møtte fram då den 15. utgåva av Treungenfestivalen opna med rusfritt arrangement onsdag. Fyrst ut fekk dei lokale, unge artistane skine før artistar som Julie Bergan, Katastrofe og Freddy Kalas fekk publikum med på dans og allsong på...
fredag 4. august Vest-Telemark blad
Landbruk på gamlemåten
Siv og Per Helge Seltveit skal vere ved «Saupstøyl» i Fyresdal fem veker i sommar. Her skal dei mjølke, yste og realisere draumen om stølsdrift på fulltid.
fredag 4. august Vest-Telemark blad
100 personar er utan arbeid
I Vinje er under éin prosent av arbeidsstyrken arbeidsledige.
fredag 4. august Vest-Telemark blad
Sommargjesten: Oda Wæthing
torsdag 3. august Vest-Telemark blad
Til A-sluttspelet, men så var det stopp
16-årsjentene til både Kviteseid og Seljord gjekk vidare til A-sluttspelet i Norway cup, men båe måtte reise heim etter tap i 16-delsfinalen onsdag.
onsdag 2. august Vest-Telemark blad
Sentral i storsiger
Ingerid Vadder (14) var i storslag då J16-laget til Kviteseid starta Norway Cup på best tenkeleg måte – med tre mål var ho sterkt delaktig i 6-1-sigeren mot Vanylvskameratane.
mandag 31. juli Vest-Telemark blad
Knusande dom i lagmannsretten
Renovest IKS finn det for tidleg å kommentere ein fersk dom i lagmannsretten der selskapet er dømd til å betale godt over fem millionar kroner til Sunde renovasjon og gjenvinning AS på Akkerhaugen.
fredag 28. juli Vest-Telemark blad
Siktar mot Landsskyttarstemnet
Olav Brennemo Eriksen (11) er ein av 31 skyttarar frå Vest-Telemark skyttarsamlag som reiser til Førde for å sanke flest moglege poeng i helga og den komande veka. – Eg gler meg, smiler rekrutten frå Seljordshei.
fredag 28. juli Vest-Telemark blad
Køyrer eksosfritt gjennom Vest-Telemark
Det har nesten blitt dobbelt så mange elbilar i Telemark frå 2015 til 2016.
tirsdag 25. juli Vest-Telemark blad
Rådet ser alvorleg på tenesteutflytting
Finansdepartementet er blant dei som får ei skarp uttale frå Vest-Telemarkrådet (VTR) fordi mangel på lokale tenester gjer det vanskeleg for verksemder og sesongarbeidarar.
fredag 21. juli Vest-Telemark blad
Skarv øydelegg oppdrettsrøye
fredag 21. juli Vest-Telemark blad
TELEMARK

Vegtoppar fekk rista seg
Nyrebelte var utegløymd då leiaren og nestleiaren i samferdselsutvalet i Telemark blei med på køyretur på Birtedalsvegen i Fyresdal.
onsdag 19. juli Vest-Telemark blad
Til sjukehus etter fallskjerm-ulykke
mandag 17. juli Vest-Telemark blad
Fløyet til Ullevål etter fallskjermulykke
FYRESDAL: En person er fløyet til Oslo universitetssykehus på Ullevål etter en fallskjermulykke mandag ettermiddag.
mandag 17. juli Telemarksavisa
Var lei av å pendle - starta for seg selv
FYRESDAL: I tre år hadde Kristin Libjå (26) opp til tre timar pendleveg til og frå jobb. Det utløyste gründertrong, og i november starta ho for seg sjølv.
torsdag 13. juli $ Telemarksavisa
Sommargjesten: Marianne Berve
onsdag 12. juli Vest-Telemark blad
Skal vera med å bestemme retninga for daglegvarebransjen
Butikksjef Mai Kile (27) i Fyresdal er valt inn i styret til Virke dagligvare og skal vera med å bestemme retninga for bransjen framover.
fredag 7. juli Vest-Telemark blad
Ein sportsleg møteplass
Det har aldri vore så mange på fotballskulen i Vrådal som denne veka.
torsdag 6. juli Vest-Telemark blad
Vandrande innbrotstjuv har brote seg inn i minst ti hytter
Sven Erik Skomdal frå Fyresdal meinte det var noko mistenkeleg med mannen han møtte langs vegen 2. pinsedag.
fredag 30. juni Vest-Telemark blad
Ørn tok lam like etter sleppet
Tre timar etter at fyresdølen Gunnar K. Veum hadde fylgt saueflokken sin til fjells, fekk han sjå ei ørn letta frå eit nydrepe lam.
tirsdag 27. juni Vest-Telemark blad
Kommunestyresak avgjort på sideromet
Då Fyresdal kommunestyre skulle vurdere endring av den administrative strukturen, tok dei ein ny vri som overraska både publikum og presse.
fredag 23. juni Vest-Telemark blad
Utviklar kreativitet og venskap med musikal
I april neste år skal jenter frå Vest-Telemark og Liverpool vise resultatet av eit kreativt samarbeidsprosjekt i musikalen «Scousewegian». Døropnaren til satsinga er fotballen.
fredag 23. juni Vest-Telemark blad
Ulv tok rev på plen
Ved fleire høve siste åra har det vore ulv i Fyresdal, og denne veka har rovdyret igjen vore på ferde i bygda.
torsdag 22. juni Vest-Telemark blad
Seks vil bli ny regionrådsleiar
Mangeårig leiar i Vest-Telemarkrådet (VTR) Kjell Gunnar Heggenes, sluttar ved nyttår. Seks personar har søkt på jobben som blir ledig.
tirsdag 20. juni Vest-Telemark blad
Vraka alle samarbeidsforslag
Forslaga om interkommunale samarbeid mellom Nissedal, Kviteseid og Fyresdal fall ikkje i god jord hos fyresdølane.
tirsdag 20. juni Vest-Telemark blad
Positive til ungdomsråd – med ein føresetnad
Niandeklassingane i Åmot svarte stort sett positivt på spørjeundersøkinga til Gunhild Kvålseth. Men dei er ikkje villige til å ofre andre fritidsaktivitetar for eit felles ungdomsråd i Vest-Telemark.
tirsdag 20. juni Vest-Telemark blad
Hundre barn og unge gjorde seg klare til kamp
Fotballskulen i Fyresdal har blitt ein kjend og kjær tradisjon for både deltakarar, trenarar og arrangørar. Fredag opna dei den 11. utgåva.
tirsdag 20. juni Vest-Telemark blad
Vil ikkje betale for barnehageplass i nabokommunen
Kviteseid-politikarane sa nei til å betale for ekstra bemanning i barnehagen i Fyresdal. Dermed må Kviteseid-familien som har søkt om barnehageplass i Fyresdal nøye seg med plass på Straumsnes.
tirsdag 20. juni Vest-Telemark blad
Føler nedleggingsspøkelset herjar heile tida
Torsdag fekk dei tilsette i fangeleiren i Kleivgrend melding frå leiinga at det snart er slutt på tilbodet i Fyresdal. Dei tilsette gjev likevel ikkje opp kampen for å behalde den opne soningsstaden.
tirsdag 13. juni Vest-Telemark blad
Fleire hytteinnbrot langt til fjells
Toralf Momrak i Fyresdal er sikker på at det går ein vandrande innbrotsmann laus etter at nokon har gjort innbrot og kosa seg i hytta hans 2,5 kilometer frå bilveg. Fyresdølen ringte politiet, men der fekk han inga hjelp. Det er gjort innbrot i minst ei hytte til på fjellet.
tirsdag 13. juni Vest-Telemark blad
TELEMARK

Ynskjer tre felles kommunale kontor
Ordførarane og rådmennene i Nissedal, Kviteseid og Fyresdal tilrår eit historisk samarbeid – både felles landbrukskontor, plankontor og rekneskapskontor.
tirsdag 13. juni Vest-Telemark blad
Mykje lyd og latter når hundre musikantar møtest
Åtte korps frå Vest-Telemark var samla til øving og konsert laurdag. Blant dei hundre musikantane var ein humørfylt dametrio som held hjernen vedlike ved å spele baryton.
tirsdag 13. juni Vest-Telemark blad
Den store rulleskihelga
Både laurdag og sundag var det god deltaking i Fyresdal-konkurransar der sko var bytta ut med rulleski.
tirsdag 13. juni Vest-Telemark blad
Seinare middag gjev helsegevinstar
På Kviteseid omsorgssenter har brukarane fått middag 15.30 den siste månaden. Det har gjeve betre nattesøvn og auka snittvekt. Den same endringa har Nissedal og Seljord gjort. Tokke er på trappene, men i Fyresdal og Vinje serverer dei framleis middag rundt klokka 13.00.
fredag 9. juni Vest-Telemark blad
35 vesttelar mindre – fleire i Nissedal og Fyresdal
Av dei seks kommunane i Vest-Telemark var det berre dei to minste som hadde ein auke i folketal i fyrste kvartal av 2017.
fredag 9. juni Vest-Telemark blad
Fangeleiren blir lagt ned
Etter det VTB kjenner til er Høgre, Frp, Venstre og KrF i revidert nasjonalbudsjett samde om at skogsleiren i Fyresdal blir lagt ned i 2020.
torsdag 8. juni Vest-Telemark blad
Skal ta ut heile villreinsstamma i Nordfjella for å unngå spreiing av skrantesjuke til Hardangervidda
Før 1. mai neste år skal heile villreinstamma på 2000 dyr i Nordfjella avlivast for å unngå at skrantesjuken spreier seg, mellom anna til den største villreinstamma på Hardangervidda.
onsdag 7. juni Vest-Telemark blad
Ikkje rør og hald hunden i band
Rådyrkjea blir fødd i desse dagar, og ligg ofte og gøymer seg i graset. Ved å halde hunden i band og ikkje røre rådyrkjea, får dei nyfødde dyra ein tryggare start på livet.
søndag 4. juni Vest-Telemark blad
Endeleg fint vêr for utekino – men så …
To traktorar frå Treungen, éin lastebil, mange ulike bilar og eit benka publikum var å sjå på Drive-in kinoen i Fyresdal sist fredag. Dessverre blei det drive-out lenge før planlagt for dei frammøtte på flystripa.
fredag 2. juni Vest-Telemark blad
Dei unge rulla i Fyresdal
Tysdag møtte dei yngste fyresdølane ivrig fram då det blei halde sykkelritt i Folkestadbyen.
torsdag 1. juni Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FYRESDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

TELEMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL