Fyresdal
Motor i alle variantar
Under bygdedagen i Fyresdal kunne folk studere fine bilar og hundre år gamle motorar.
5. juni 2018 Vest-Telemark blad
Grasbrann i Fyresdal under kontroll
11:28 i dag vart det meldt om ein grasbrann i Hauggrend i Fyresdal.
1. juni 2018 Vest-Telemark blad
Fangeleiren får halde fram
Det opne soningstilbodet i Fyresdal blir likevel ikkje lagt ned til hausten. Formannskapet i kommunen har engasjert tidlegare justisminister Anders Anundsen i saka, noko ordføraren meiner er avgjerande for fangeleiren.
1. juni 2018 Vest-Telemark blad
250 000 kroner til motorsportklubb
Det har byrja å renne inn bra med pengar til Fyresdal motorsportklubb før dei 13.–15. juli skal arrangere NM i både dragrace og street legal.
1. juni 2018 Vest-Telemark blad
Fryktar brann – stoppar kantslåtten
30. mai 2018 Vest-Telemark blad
«Bankane er så elendige at dei burde ha sparken ut frå Vest-Telemark»
Fyresdalordføraren synest lokalbankane i regionen er lite viljuge til å finansiere risikoverksemd i distriktet, og han meiner det er eit kjempeproblem. Ei ny verksemd i bygda fekk ikkje ei einaste krone i lån av to lokale bankar.
25. mai 2018 Vest-Telemark blad
Vil bruke skjønsmidlar til nye heimesider
Vest-Telemarkrådet gjekk samrøystes inn for å betre kommunane sine heimesider. Rådet ynskjer å bruke skjønsmidlar til fornyinga.
25. mai 2018 Vest-Telemark blad
Signerte Noregs største drifts- og vedlikehaldskontrakt
Ein kontrakt med verdi på over 800 millionar kroner sikrar Mesta drifts- og vedlikehaldskontrakten for vegane i Vest-Telemark. Kontrakten er den største som er signert i Noreg nokon gong.
24. mai 2018 Vest-Telemark blad
VESTFOLD OG TELEMARK

Framlegg om å leggje ned i Seljord
Politimeistrane har no kome med sine tilrådingar om kva passkontor som bør leggjast ned. – Misforståtte innsparingar, seier Olav Urbø.
24. mai 2018 Vest-Telemark blad
Kompromiss gav ro i omorganisering
Tilsette i Fyresdal kommune og lokalpolitikarane er nå blitt samde om det nye administrative leiarnivået. Kommunalsjefstillingane forsvinn, og det blir sju avdelingsleiarar og tilsetting av assisterande rådmann.
23. mai 2018 Vest-Telemark blad
Semje om jordbruksavtale
Jordbruksorganisasjonane har blitt einige med staten om jordbruksavtale for 2019.
18. mai 2018 Vest-Telemark blad
Vest-Telemark i raudt, kvitt og blått
Me har fått utruleg mange flotte bilde frå nasjonaldagfeiringa rundt om i Vest-Telemark.
17. mai 2018 Vest-Telemark blad
Varslar nedlegging av fangeleiren
Regjeringspartia Høgre og Frp meiner det ikkje er behov for dei opne soningsplassane i Fyresdal, og vil ha bort tilbodet før 2020.
16. mai 2018 Vest-Telemark blad
Telemark Lys må kutte kraftig
Det at Fyresdal ikkje lenger får flyktningar gjer at Telemark Lys AS må kutte nesten 10 av dei 12,6 årsverka. Det gjev ledige kontorlokale som verksemda må betale leige for fram til 2024.
15. mai 2018 Vest-Telemark blad
– Overraskande og skuffande
Seljordordførar Halfdan Haugan(Ap) er skuffa over at Fyresdal røysta ned Nav-samarbeidet i Vest-Telemark.
15. mai 2018 Vest-Telemark blad
Nedgang i elevtalet over heile regionen
Det er nedgang i søkjartala ved dei vidaregåande skuletilboda i Vest-Telemark.
15. mai 2018 Vest-Telemark blad
Minste kommunen sa nei til felles Nav-kontor
Posisjonspartiet Ap og to Sp-politikarar i Fyresdal ynskjer ikkje at kommunen skal vere med på etablering av felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Det blei peika på at nærleiken til brukarane er viktigare enn sentralisering og robuste einingar.
9. mai 2018 Vest-Telemark blad
Utkantleganes sterke talsperson
Elisabeth Swensen (67) har hatt heile karrieren sin som lege i Vest-Telemark. Ho har òg vore ei sterk stemme i offentlegheita som fagkritisk aktivist. Ja, i internasjonale samanhengar har ho også vore utsendt som Norges offisielle utkantlege til verda. Til sommaren pensjonerer den tale- og...
4. mai 2018 Vest-Telemark blad
Har fått inn meir enn 100 000 frå pantarar
3. mai 2018 Vest-Telemark blad
Etterlyser større veg- og kollektivsatsing
Vest-Telemarktinget er ikkje fornøgde med utteljinga i fylkeskommunens framlegg til veginvesteringar i regionen dei neste åra.
27. april 2018 Vest-Telemark blad
Moro på dyrestellkurs for unge i 4H
Sist helg var unge 4H-arar frå Telemark på dyrestellkurs som klubben Trenissen inviterte til i Nissedal. 27 unge sette pris på overnattingane, alle leikane og å møte og høyre om ulike dyreslag.
27. april 2018 Vest-Telemark blad
Sette søkjeljoset på gjenbruk
Anne Veum frå Fyresdal har alltid vore oppteken av gjenbruk. Laurdag tok ho, saman med fire andre, initiativ til sal- og bytearrangement i bygda.
24. april 2018 Vest-Telemark blad
Mekanisk produksjon frå mai
Nyleg var det stiftingsmøte for Moland Mekaniske AS i Fyresdal. I løpet av året kan det vere opptil seks tilsette i verksemda, som mellom anna er eigd av to tilsette.
24. april 2018 Vest-Telemark blad
Auka avskyting på elg og hjort
Sist jakt blei det felt 655 elgar i Vest-Telemark, 24 fleire enn året før. Vidare blei det skote 195 hjortar, ein auke på 17 dyr frå 2016. Det datt flest elgar i Fyresdal i fjor, og Vinje toppar lista over felt hjort.
23. april 2018 Vest-Telemark blad
Gjer seg klare til rulleskisprint
I midten av juni blir Sparsprinten i Fyresdal arrangert. Det er fjerde gongen at skiskyttarlaget i bygda dreg i gang arrangementet som varer i to dagar.
18. april 2018 Vest-Telemark blad
Simon slepper sin fyrste EP
Musikken har alltid vore ein del av livet til Simon Nenseter Nome (20) frå Fyresdal. Han har vore innom mange instrument og sjangrar, og i haust rappa han for fyrste gong. Seks månadar etter gjev han ut sin fyrste EP, og det er som rapparen Kakaosimon.
14. april 2018 Vest-Telemark blad
Fjell-millionæren fortalte om fyllekjøringen
Kjetil Uleberg er kalt Norges rikeste bygdeoriginal. Torsdag fortalte han åpent om da han ble tatt for fyllekjøring og fikk 425.000 kroner i bot.
13. april 2018 $ Fædrelandsvennen
Siktar seg inn mot skytehall
Då fleirbrukshallplanen i Fyresdal blei lagt på is, rauk også skytehallen som var tenkt i bygget. No vil ivrige dugnadskrefter og skyttarar har hall ved skytebanen.
13. april 2018 Vest-Telemark blad
Skummel «istid»
Fleire stader i Vest-Telemark heng det mykje is i fjellsidene og skråningane langs vegane. Det utgjer ein viss fare for vegfarande.
13. april 2018 Vest-Telemark blad
Gledeleg gjensyn
12. april 2018 Vest-Telemark blad
Kan få passkontor i ei stor politietablering i Åmot
Polititenesta i Vinje kan i framtida kome til å ha godt over 20 kontor, passautomat og andre tilleggsfunksjonar.
10. april 2018 Vest-Telemark blad
På kurs for å bli gründer
Vest-Telemarkrådet, Kviteseid kommune og Nav Kviteseid har teke initiativ til kurs for innvandrarar og framandspråkelege som ønskjer å etablere eiga verksemd. Førre veke starta kurset i Telemark Næringshage.
10. april 2018 Vest-Telemark blad
Færre reinsdyr enn på lenge
Våmur-Roan villreinlag si teljing i vinter viser eit dyretal som gjev forslag om nesten halvering av fellingskvoten til hausten. I halve villreinområdet blei det observert berre eitt dyr.
4. april 2018 Vest-Telemark blad
VESTFOLD OG TELEMARK

Ein liten guide til den gode påskekrimmen
Kvikk lunsj, appelsin og ei hårreisande, hjartet i halsen og pulsen-i-gallopp god krimbok er påskehøgtid for mange av oss. Men utvalet av krim er snart like godt som utvalet av grantre i skogen, og kvar finn ein dei verkeleg gode bøkene? Heldigvis har me skulerte folk til å hjelpe oss...
28. mars 2018 Vest-Telemark blad
Klar med frivillig innsats igjen
Nok ei påske er Fyresdal Røde Kors stasjonert på hytta si i Birtedalen, noko mellom anna hyttefolka set pris på.
27. mars 2018 Vest-Telemark blad
Påska er travel for Røde Kors
Mange nordmenn flyttar til fjells i påska, og då gjer Røde Kors det same. I fjor behandla hjelpekorpsa i Telemark 111 skadar berre i påska, og med det toppa fylket skadestatistikken.
27. mars 2018 Vest-Telemark blad
Mykje dugnad bak langt løypenett
Både hyttefolk og innbyggjarar i Birtedalen brukar fritida si til å få eit så godt sti- og løypenett som mogleg i området. Mellom anna har det blitt sett opp bru kostnadsrekna til 350 000 kroner. Gjensidigestiftinga ordna ny snøskuter til løypekøyring.
27. mars 2018 Vest-Telemark blad
Ja til kommunale aksjar
26. mars 2018 Vest-Telemark blad
Mange yngre byrjar med skiskyting
Då IL Dyre Vaa arrangerte skiskyttarrenn laurdag, stod mange 10–12-åringar på startstreken. Frå heimelaget deltok 21 løparar.
23. mars 2018 Vest-Telemark blad
Nokon stiller opp att – andre har ikkje bestemt seg
To ordførarar i Vest-Telemark seier ja til å stille også ved kommunestyrevalet neste haust. Kanskje gjer dei fire andre det også.
20. mars 2018 Vest-Telemark blad
Snøen har ført til skader for fem millionar
Ein snørik vinter har ført til store skader på bygningar, og tal frå Gjensidige viser at Telemark er eit av fylka der snøen har gjort størst skade.
20. mars 2018 Vest-Telemark blad
Tek ulovleg SMS-gebyr ved timebestilling
Alt på vårparten i 2016 blei alle landets fastlegekontor informert om reglane for pasientbetaling. Helsedirektoratet trekte mellom anna fram gebyr på SMS som eit døme på ulovleg eigenbetaling. Likefullt held legekontoret i mellom anna Tokke fram med praksisen.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Svarar på kritikken mot rådet
Regionordførar Jon Rikard Kleven kjenner seg ikkje att i kritikken to seljordpolitikarar retta mot Vest-Telemarkrådet.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Vil førebels ikkje samarbeide om flyktningar
I 2018 er det sett ei grense på 5000 innbyggjarar for at ein kommune kan ta imot flyktningar. Det betyr at ingen av kommunane i Vest-Telemark blir rekna som store nok for oppgåva.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Det spirer i omstillingskommunen
Nye arbeidsplassar rundt i kommunen, nytt næringsbygg, mekanisk produksjon, såpefabrikk, enkel fjellhytte og ei bygd som kan bli navlen innan giftemål i Noreg. Det er litt av kvart på gang i Fyresdal for tida.
16. mars 2018 Vest-Telemark blad
Treffsikkert dobbeltrenn i sol og snø
Skiskyttarane fekk testa korleis det er å gå renn i både strålande sol og skikkeleg snøvêr då Fyresdal skiskyttarlag arrangerte det årlege todagarsrennet på Veum i helga.
15. mars 2018 Vest-Telemark blad
Nesten så taket lyfta seg
Tysdag for ei veke sidan vitja gospelartistane Elsa Harris og Angela Primm Moland kyrkje i Fyresdal. Saman med Førsdal bygdekor og Tokke songlag skapte dei himla bra stemning.
13. mars 2018 Vest-Telemark blad
Kritikk mot Vest-Telemarkrådet
Seljordpolitikarane Edvard Mæland og Gunnar Eilefstjønn sa rett ut kva dei meiner om Vest-Telemarkrådet og samarbeidet i regionen i kommunestyremøtet torsdag.
9. mars 2018 Vest-Telemark blad
Seljord ynskjer felles Nav-kontor i Vest-Telemark
Med 19 mot 1 stemme vedtok kommunestyret i Seljord torsdag at dei vil vere med i eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
9. mars 2018 Vest-Telemark blad
Vurderer å samarbeide om flyktningar
Dei økonomiske konsekvensane av å ikkje lenger ta imot flyktningar blir store for kommunane i Vest-Telemark. Eit interkommunalt samarbeid om flyktningtenesta kan bli løysinga.
9. mars 2018 Vest-Telemark blad
«Me er redd for at eit eventuelt Nav-vedtak i Seljord mot Midt-Telemark er starten på slutten for det gode samarbeidet i Vest-Telemark.»
7. mars 2018 Vest-Telemark blad
VTB har mista 39 abonnentar
Vest-Telemark blad har no eit opplag på 5268. Det er 39 færre enn for eit år sidan, men lokalavisa er framleis den tredje største avisa i fylket.
7. mars 2018 Vest-Telemark blad
Kva vil det bety for samarbeidet i Vest-Telemark om Seljord går til Nav Midt-Telemark?
6. mars 2018 Vest-Telemark blad
Sjuandeplass i hovudlandsrennet
6. mars 2018 Vest-Telemark blad
Fekk meir tid på seg til å vurdere framtida
Det har ei tid vore klart at fleirtalet i styret i Renovest ynskjer at det interkommunale selskapet sjølv skal stå for avfallstransporten. Dagleg leiar i selskapet, Toralf Orekåsa, er ikkje samd.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
Beste lammekvalitet i fylket
På onsdagens krinsmøte i Nortura blei seks sauebønder frå Vest-Telemark heidra for framifrå slaktekvalitet på lamma dei leverte i 2017.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
Nesten 300 000 fordelt på tre fjøs
Formannskapet i Fyresdal gav i sist møte tilskot til fjøs både i sentrum, Kilegrend og Borggrend.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
Vurderer å overprøve sak om deling
Med tre mot to røyster vedtok Nissedal formannskap at fyresdølen Olav Inge Nordbø kan dele driftseininga si i to. Etter varsel til Fylkesmannen vil han nå vurdere heile saka før det kjem ei avgjerd frå den kanten.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
VESTFOLD OG TELEMARK

18 dyr hadde skrantesjuke
Sundag blei den siste kjente reinsflokken i Nordfjella avliva. Det er til nå funne 18 rein med den dødelege skrantesjuken, men ein manglar å analysere 200 prøver.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
Sundag bankar dei på døra
Tredjeklassingane på Vest-Telemark vidaregåande skule på Dalen har også i år tatt ansvar for å samle inn pengar til kreftforeininga. Bur du i Fyresdal, Vinje eller Tokke er sjansen stor for at du får besøk fyrstkomande sundag.
1. mars 2018 Vest-Telemark blad
Har blitt 111 fleire på 10 år
For ti år sidan var det tre innbyggjarar fleire i Nissedal enn i nabokommunen Fyresdal. Ved årsskiftet var skilnaden 169 i favør Nissedal.
27. februar 2018 Vest-Telemark blad
Gubbane tok sats
Laurdag var det tid for det årlege gubberennet. 44 modige menn spente på seg hoppskia og sette utfor i Hegnabakken i Kviteseid. Om ikkje alle landa like langt over kulen eller alle nedslaga var like elegante, var stemninga på topp og innsatsen upåklageleg.
27. februar 2018 Vest-Telemark blad
Dei minste kommunane har fått fleire innbyggjarar, men alt i alt har me blitt 60 færre
Ved årsskiftet var det 14 110 innbyggjarar totalt i dei seks kommunane i Vest-Telemark.
23. februar 2018 Vest-Telemark blad
Tilskot til trafikksikringstiltak
Fylket har nå delt ut midlar til trafikktryggleikstiltak. Vinje, Seljord, Fyresdal og Tokke får støtte til ulike prosjekt.
23. februar 2018 Vest-Telemark blad
Vårknipe heile året
23. februar 2018 Vest-Telemark blad
Gir ikke opp selv om mange jobber har forsvunnet: Disse selskapene blomstrer som aldri før
FYRESDAL: Selskapene i Fyresdal Næringshage AS blomstrer som aldri før. Et steinkast unna har oppdrettsbedriften Telemarkrøye AS potensial til å bli noe stort. Mens nyetablerte Birtedalen AS skal få fart på hytteutbyggingen.
22. februar 2018 $ Telemarksavisa
Mann til sykehus etter snøscooterulykke
FYRESDAL: En mann ble natt til søndag kjørt til sykehus etter en ulykke med en snøscooter.
18. februar 2018 Telemarksavisa
Skal gjennomføre Skeidet
14. februar 2018 Vest-Telemark blad
No blir det opp til politikarane
Fire av ordførarane i Vest-Telemark vil ha Nav-kontoret. Men ein av kommunane fekk likevel fleire røyster enn dei andre. No må kommunestyra prøve å avgjere lokaliseringsdebatten.
13. februar 2018 Vest-Telemark blad
Inviterer til kurs i kreativ skriving
Biblioteka i Fyresdal og Tokke har gått saman om ein skriveverkstad der dei inviterer folk flest over 16 år til innføring i forteljarteknikk og kreativ skriving.
13. februar 2018 Vest-Telemark blad
Meir enn 30 kan miste jobben
Avgift på vatn med smak gjer at Telemark kildevann i Fyresdal mistar den nest største kunden sin og må seie opp 21 tilsette. Også Telemark Lys med 12 tilsette kjem i ein alvorleg situasjon når hovudinntektskjelda frå integreringsarbeidet forsvinn.
12. februar 2018 Vest-Telemark blad
Nye hender ved roret rundt rådsbordet
Frå nyttår starta Anne Aasmundtveit i jobben som regionrådsleiar i Vest-Telemarkrådet. Etter fem veker har ho skrapa i overflata og blir framleis kjent med jobben. Kjeda seg har ho ikkje gjort eitt minutt.
10. februar 2018 Vest-Telemark blad
– Lyttar me ikkje til distrikta, gjer me ikkje jobben vår
– Eg har høyrd at Vest-Telemarkingane er bestemte og eigenrådige. Det er ikkje noko negativt, sa fylkesordførar i Vestfold, Rune Hogsnes på Vest-Telemarkkonferansen i Vrådal onsdag.
1. februar 2018 Vest-Telemark blad
Brannfolka må ut og bera
Blir du sjuk og ikkje i stand til å koma deg ut i ambulansen sjølv, kan det skje at brannvesenet må rykke ut for å hjelpe deg.
26. januar 2018 Vest-Telemark blad
Straumtrøbbel: – Skal vere i orden dei fleste stadene no
Nettsjef Gunnar Snarteland i Vest-Telemark kraftlag seier at det har vore travelt dei siste par-tre vekene, men at det ikkje skil seg spesielt frå tidlegare år.
24. januar 2018 Vest-Telemark blad
Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal Vest-Telemark blad Fyresdal Telemarksavisa Fyresdal
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FYRESDAL

VESTFOLD OG TELEMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL