Fusa
Idrettshallen er på full fart opp
Før fusingane tek pinsefri er reisverket til den nye idrettshallen på plass. Både rådmann Nils-Petter Borge og ordførar Atle Kvåle likar det dei ser; ein lenge etterlengta idrettshall på full fart til å bli realisert. Planen er å ha tett bygg til ferien og...
fredag 18:25 Fusa kommune
Tid for betaling av kommunale avgifter 2018
Den første fakturaen for kommunale avgifter i 2018 kjem i posten i desse dagar. Fakturaen gjeld vatn, avlaup og slamtømming.Sjå gebyrregulativetfor detaljert informasjon.
fredag 27. april Fusa kommune
Gullfest for Håvard
Fusa heidrar skøytehelten Håvard Holmefjord Lorentzen på Fjordn senter fredag 27. april kl 16.00. Alle idrettsinteresserte fusingar er velkomne til hyllinga av Fusa og Noreg sine nye store idrettshelt.
torsdag 26. april Fusa kommune
Høyring: retningsliner for rusfrie arrangement
Framlegg til nye retningsliner for rusfrie ungdomsarrangement er lagt ut til høyring. Forslaget er utarbeidd av Fusa ungdomsråd. Retningslinene skal hjelpa lokale arrangørar til å laga gode rusfrie fritidstilbod til unge i Fusa.Høyringsfrist er 14. mai.
tirsdag 24. april Fusa kommune
Områdeplan Eikelandsosen - planprogrammet er vedteke
Kommunestyret har vedteke planprogrammet til områdeplanen for Eikelandsosen. Planområdet er 2,7km2stort. Målet er ferdig plan våren 2019.
mandag 23. april Fusa kommune
Arabisk kultur på språkkafeen
Det blir arabisk kulturprogram med Guro Gjuvsland og Sahar Muhaisen på Språkkafeen tysdag 24. april kl 16-18. Arrangementet er ope for alle interesserte og det er gratis inngang.
mandag 23. april Fusa kommune
Strandrydding på Vinnesleiro
Torsdag 19. april vert det ein storstilt ryddeaksjon på strendene ved Vinnesleiro naturreservat. Skulane på Fusa-halvøya og vaksenopplæringa mønstrar på med flittige hender frå kl 9.30 om morgonen og andre frivillige kan møta opp til dugnad.
tirsdag 17. april Fusa kommune
Festspel-vorspiel i Torsdagsakademiet
Det er verdspremiere for den kritikarroste kjærleikstrilogien Andvake av Jon Fosse under Festspillene i Bergen i mai. Torsdag 19. april kl 19.00 kan du møta teatersjef ved Hordaland teater og Fosse-ekspert Solrun Toft Iversen til ein førpratom Jon Fosse sitt forfattarskap i Fusa folkebibliotek....
mandag 16. april Fusa kommune
HORDALAND

Kystsogevekene 2018
Dei årlegeKystsogevekenei Hordaland er 4. august til 16. september. Har du idear til eit lokale arrangement i Fusa i perioden, kan du ta kontakt med kulturkontoret. Sjåbrev frå Fusa kommunesom er gått ut til potensielle arrangørar.
tirsdag 10. april Fusa kommune
Kommunestyremøte 12. april 2018
Torsdag 12. april kl 17.00 er det møte i kommunestyret i dagsenterlokala på Fusa vidaregåande skule. Planprogrammet for områdeplanen for Eikelandsosen er mellom sakene politikarane skal handsama. Møtet er ope for alle interesserte.Sjå sakspapira.
mandag 9. april Fusa kommune
Søknadsfrist for nye elevar og re-registrering i Os og Fusa kulturskule
Det er snart ny søknadsfrist og frist for re-registrering for aktive elevar og elevar på venteliste i Os og Fusa kulturskule. Søknad eller re-registrering må skje innan 1. april dersom ein ønskjer plass eller å halde fram i kulturskulen neste skuleår, g elevar på...
tirsdag 27. mars Fusa kommune
Opningstider påskeveka
Fusa folkebibliotek er stengt i påskeveka. Skulle du ha bruk for litt ekstra påskelektyre, kan du likevel nytta sjølvbeteningsordninga i Kommunetunet si opningstid. Opningstider elles finn du påFusa folkebibliotek si side. Ekspedisjonen i Kommunetunet er open kl 09.00-14.30 måndag...
mandag 26. mars Fusa kommune
Årsmelding 2017 for Fusa kommune
Årsmeldinga for Fusa kommune 2017er klar. Her kan du lesa om drifta i året som gjekk og sjå foto av litt av det som skjedde i Fusa i 2017.
fredag 23. mars Fusa kommune
Fekk statstilskot til seniorsenter i ny idrettshall
Fusa kommune har for 2018 fått kr 231.246,- i tilskot frå Helsedirektoratet til å realisera forprosjektet Idrettshall som nytt seniorsenter og aktivitetssenter for alle. I prosjektplanen er det etter førebuing i 2018 lagt opp til to år med prøvedrift i 2019 og 2020. Tilsaman kan...
fredag 23. mars Fusa kommune
Borgarleg vigsel i Fusa
Har de planar om å gifta dykk? Dersom de ønskjer borgarleg vigsel, kan Fusa kommune utføra vigsla.
torsdag 15. mars Fusa kommune
Innskriving av 1. klassingar 2018/2019
Fusa kommune ønskjer nye 1. klassingar velkommen til skulestart for skuleåret 2018/2019! Det blir sendt ut skriv i posten til alle 1. klassingar denne veka med informasjon om innskriving på den skulen der du høyrer til.
tirsdag 13. mars Fusa kommune
Bokbåten kjem til Fusa
Bokbåten kjem til Fusa 15. og 16. mars. I tillegg til å låna bøker og media kan publikum få med seg eit eventyrprogram med Merethe Gauden. Bokbåten gjestar Baldersheim, Strandvik og Vinnes.
fredag 9. mars Fusa kommune
Politisk møteveke 12.-15. mars 2018
Senior- og funksjonsrådet, Ungdomsrådet og Administrasjonsutvalet har møte måndag 12. mars, Formannskapet 13. mars og Utval for plan og miljø og Kontrollutvalet 15. mars. Politikarane skal m.a. handsama planprogrammet til områdeplan for Eikelandsosen.
tirsdag 6. mars Fusa kommune
Folketalsauke i Fusa i 2017
Folketalet i Fusa var ved årsskiftet 3.920. Det er ein auke på 25 personar sidan året før, eller 0,6%. Os er saman med Fjell den kommunen som aukar mest i fylket med sine 20.573 innbyggjarar ved utgangen av 2017 og ein vekst på 2,1%. Nye Bjørnafjorden kommune vil truleg runda...
onsdag 28. februar Fusa kommune
Eigedomsskatten for 2018
Eigedomsskattelistene erlagt ut til offentleg ettersyn på heimesida og i ekspedisjonen til Fusa kommune i Kommunetunet i Eikelandsosen frå tysdag 27. februar til og med onsdag 21. mars. Klagefristen er onsdag 11. april.
tirsdag 27. februar Fusa kommune
Aktiv vinterferie i Fusa
Skulane i Fusa har vinterferie, men det er mykje å ta seg til i det flotte vintervret. Tysdag ettermiddag er detSpråkkafi Trivselstunet på Leiro frå kl 16-18,symjehalleni Eikelandsosen er tysdag open frå 17.00-21.30 og har vanleg drift. Det er pause ilangrennskarusellenpå Holdhus...
tirsdag 27. februar Fusa kommune
Kva kommunevåpen skal Bjørnafjorden ha?
Ordførarane i Os og Fusa har vore ute blandt folk for å få innspel til kva skal vera symbolet i kommunevåpenet for den nye kommunen. Sjå filmen påbjornafjordenkommune.no. På denne bloggen kan du g koma meddine forslag. Siste frist til å koma med forslag er fredag 16....
fredag 23. februar Fusa kommune
Om bunader i Torsdagsakademiet
Torsdag 22. februar kl 19.00 er det tid for nytt Torsdagsakademi i Fusa folkebibliotek. Vi held oss i nærområdet og fokuserer på bringedukar i Hordaland med kåseri av Olli Lilletvedt.
fredag 16. februar Fusa kommune
Sleepwalkers går til filmen
Det unge rockebandet Sleepwalkers frå Fusa er med i ungdomsfilmen Los bando som har premiere på norske kinoar i desse dagar. Søndag 18. februar vert filmen synt på Oseana og her speler bandet i forkant av kinoen. Filmen kjem til bygdekioen på Holmefjord onsdag 21. februar.
fredag 16. februar Fusa kommune
Kommunestyremøte torsdag 15. februar
Fusa kommunestyre har møte på Dagsenteret på Fusa vidaregåande skule i Eikelandsosen, torsdag 15. februar kl 1700. Avhending av tomter til Fusa utviklingsselskap AS og godkjenning av detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde aust er nokre av sakene kommunestyret skal handsama...
mandag 12. februar Fusa kommune
Tid for å søkja barnehage- og SFO-plass
1. mars er felles søknadsfrist for plass i barnehage og skulefritidsordning (SFO) i Fusa kommune for barnehage- og skuleåret 2018-2019. Søknadskjema finn duher. Dei som står på venteliste eller har søkt om plass i desse dagar har ein frist til 22. februar til å...
torsdag 8. februar Fusa kommune
Kva motiv skal pryda det nye kommunevåpenet?
Bjørnafjorden kommune skal få sitt eige kommunevåpen innan utgangen av 2018. No kan du og alle andre som vil, koma med forslag til kva for symbol eller motiv som skal pryda våpenet. Sjå meir informasjon om saka på bloggen tilBjørnafjorden kommune.
torsdag 8. februar Fusa kommune
Kurs i bruk av tilskotsportal for organisasjonar
Lag og organisasjonar i Fusa er invitert til kurs i bruk av Tilskuddsportalen.no på Os rådhus tysdag 13. februar kl 18-20. Påmelding seinast 12. februar til epost: gby@os-ho.kommune.no
onsdag 7. februar Fusa kommune
Utfordring til 6. klassingane i Os og Fusa
6. klassingane i Os og Fusa har fått invitasjon til å teikna nye kommunevåpen til Bjørnafjorden kommune. Sjåbloggen for Bjørnafjorden kommune.
onsdag 7. februar Fusa kommune
Vidaresending til UKM på Husnes
Ukm på Oseana kunst- og kultursenter laurdag 3. februar vart ein stor suksess. Sjå film og omtale påMidtsiden. No er det klart kven som skal representera Os og Fusa under fylkesmønstringa 20.-22. april på Husnes. Frå Fusa vert det 3 deltakarar på utstillinga, 4 innslag i...
onsdag 7. februar Fusa kommune
Harry Potter-dag i biblioteket
Har du ikkje fått brev frå Galtvort, eller er du redd du verkeleg er ein gomp? Kom på biblioteket på laurdag 10. februar, der alle er magiske og vi tar steget saman inn i Harry Potter si fantastiske verd.
tirsdag 6. februar Fusa kommune
Ombygging av FBBS
19.februar startar byggetrinn tre av ombygginga på Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS). Store delar av rehabiliteringsavdelinga skal byggjast om. Romma og bada skal verta større og betre tilrettelagde. Kjøkken, fellesareal og uteområde vert samtidig oppgradert.Arbeidet er planlagt å...
tirsdag 6. februar Fusa kommune
Vinteraktivitet i Fusa
Det er praktfullt vintervr i Fusa i desse dagar og fusingane veit å nyta det. Søndag var det mykje folk på Kom deg ut dagen til Barnas turlag på Bygdastølen og tysdag 6. februar er det klart for årets første lysløyperenn på Holdhus.
mandag 5. februar Fusa kommune
HORDALAND

Nyopning av biblioteket torsdag 1. februar
Fusa folkebibliotek er blitt som nytt etter ei opprusting ved årskiftet. Torsdag 1. februar kl 16.00 blir det oppgraderte biblioteket markert med kake, kulturinnslag og omvising. Alle bibliotekvener er hjarteleg velkomne.
tirsdag 30. januar Fusa kommune
Godkjenning av detaljregulering for Berge Naturstein
I medhald av plan- og bygningslova (PBL) 12-12 har kommunestyret i Fusa 15.12.2017 godkjend detaljregulering for Berge Naturstein med plan-ID 1241201606. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL 1-9. Klagefrist: 5.februar 2018. Sjå vedtak og plan for gbnr 25/1...
torsdag 11. januar Fusa kommune
Ung rock i Os og Fusa
Fredag 12. januar kl 19.00-23.00 er det konsert i Nesjaheimen på Vinnes med unge rockespirer i alderen 13-20 år. Arrangementet er ein del av oppkøyringa til UKM 2018.
onsdag 10. januar Fusa kommune
Fortenestemedalje til Anny Samnøy og Karin Berge
Anny Samnøy og Karin Berge har begge fått overrekt Norges Vel-medalje for lang og tru teneste i Fusa kommune. Dette vart markert 7. desember på Fusa bu- og behandlingssenter, der dei har hatt arbeidsplassen sin storparten av sitt yrkesliv.
mandag 8. januar Fusa kommune
Kommunestyremøte 4.1. på Fusa vgs.
Kommunestyret har møte torsdag 4.1. kl. 18. Møtestad er Fusa vidaregåande skule i lokala til Trivselstunet arbeids- og aktivitetssenter. Det står berre ei sak på innkallinga, og det er val av ny fellesnemnd frå Fusa kommune. Sakspapira finn duher.
tirsdag 2. januar Fusa kommune
God jul og godt nytt år
Fusa kommune vil ønskja alle innbyggjarar i Fusa ei retteleg god og fredfull julehelg, og eit godt nytt år i vente, med ei julehelsing frå ordførarAtle Kvåle.
22. desember 2017 Fusa kommune
Kor mange glas toler barnet ditt?
Desember er den fuktigaste månaden i året, men jula er for mange g eit kjærkomme høve til å samle heile familien. Kor mykje er det greitt å drikke i julehøgtida?
22. desember 2017 Fusa kommune
Områdeplan for Eikelandsosen
Det skal utarbeidast ein områdeplan for Eikelandsosen sentrum og kringliggjande område. Utval for plan og miljø i Fusa kommune har 23.11.2017 vedteke å leggjautkast til planprogramut på høyring. Planprogrammet er eit viktig grunnlag for det vidare arbeidet og Fusa kommune...
21. desember 2017 Fusa kommune
Ekstraordinært kommunestyremøte 4. januar
Oppfølging av kommunestyresak nr 081/2017 der det vart gjort følgjande vedtak: Det blir avvikla ekstraordinært kommunestyre 04.01.2018 Sak: Val av ny fellesnemnd frå Fusa kommune
21. desember 2017 Fusa kommune
Opningstider i jula
Kommunetunet har reduserte opningstider i romjula.Bibliotek og symjehall er delvis stengt i veke 51 og i romjula. Desse tilboda opnar att som vanleg tysdag 2. januar.
20. desember 2017 Fusa kommune
Bjørnafjorden kommune ved ny milepel
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag tysdag 19. desember fastsatt forskrifter for 23 kommunesammenslåinger, med mellom anna namn på nye kommunar og tal medlemer i dei nye kommunestyra. Bjørnafjorden kommune var ein av desse.
19. desember 2017 Fusa kommune
Kulturpris til Merita og Kåre Johan Mol
Fusa kommune sin kulturpris for 2017 er tildelt Merita og Kåre Johan Mol. Dei får prisen for sitt arbeid innan volleyballidretten, der dei leverer sterke bidrag både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt! Prisen er eit grafisk trykk av kunstnaren Elly Prestegård og vart delt ut av...
19. desember 2017 Fusa kommune
Vassmålaravlesing på SMS
For å effektivisera innsamlinga av vassmålaravlesningar i samsvar med forskrift og regulativ tar Fusa kommune i bruk SMS-varsling.
14. desember 2017 Fusa kommune
Brukarundersøking i pleie og omsorg - utvida svarfrist
Pleie- og omsorgstenestene i Fusa er i gang med ei brukarundersøking. Alle som mottek pleie- og omsorgstenester vert spurt. Undersøkinga måler kvalitet i tenestene. Ved å svara kan brukarar og pårørande vera med på å utvikla tenestene i Fusa. Det er derfor...
30. november 2017 Fusa kommune
Budsjettkonferanse 14. og 15.11.
Formannskapet samlar seg til budsjettkonferanse 14. og 15.11. Konferansen finn stad på Thon hotel Bergen Airport på Kokstad, og er eit ope møte der dei som ønskjer det kan vera med som tilhøyrar. Det er oppstart kl. 9 den 14.11. og dagen vil verta prega av presentasjonar og dialog...
13. november 2017 Fusa kommune
Stikk-innom-verkstad for friluftsliv på kart
Fusa kommune inviterer publikum til å bli med på kartlegging av areal nytta til friluftsliv. Har du kunnskapar om plassar for friluftsliv i bygda di er du oppfordra til å stilla på kartleggings-verkstad tysdag 14. november i tidsrommet kl 16-19 på Kommunetunet i Eikelandsosen....
13. november 2017 Fusa kommune
Alkovett når det buttar imot
Nokre gonger er livet kjipt. Alkohol kan verka som eit enkelt val når ein ønskjer å slappa av og gløyma problema. Alkoholen gir kanskje ei kortvarig betring, men på lengre sikt kan han forlengja eller forverra dei vanskelege tidene. Vi ønskjer å minna om at det er lurt...
25. oktober 2017 Fusa kommune
Møte i kommunestyret torsdag 26. oktober
Det blir møte i kommunestyret torsdag 26. oktober 2017, kl 17.00 Møtestad: Biblioteket, Kommunetunet i Eikelandsosen
20. oktober 2017 Fusa kommune
Møte i fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune 26. oktober
Det vert møte i fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune torsdag 26. oktober. Stad: Lunde barneskule i Os kommune Tid: kl 12.00 - 15.00. Sjå sakspapirher.
19. oktober 2017 Fusa kommune
Idéverkstad om kulturplan tysdag 24.10.
Fusa kommune inviterer til idverkstad i samband med utarbeiding av kulturplan tysdag 24. oktober kl 18-21 i Kommunetunet. Målgrupper er lag og organisasjonar og engasjerte einskildpersonar. Tilsette fagpersonar i Fusa kommune og folkevalde er også velkomne til å delta. Tema for kvelden er kultur-...
19. oktober 2017 Fusa kommune
Faktura for eigedomsskatt på veg i posten
Faktura for eigedomsskatt for andre termin 2017 er på veg i posten. Sjå sida omeigedomskattfor 2017for detaljar.
19. oktober 2017 Fusa kommune
Detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde - aust
Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 28. september, vedteke å leggja detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde aust, ut på høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i PBL 12-10,11 og 12. Bruk digitalt skjema for høyringsuttaleherog merk med saksnr...
6. oktober 2017 Fusa kommune
Vegarbeid ved Elmo i Eikelandsosen
Etter oppdrag frå Statens Vegvesen, vert det utført arbeid med oppføring av opphøgd gangfelt med tilhøyrande belysning på FV552 ved kryssing til Leitet, i perioden frå 3. til 30. oktober.
3. oktober 2017 Fusa kommune
Møte i Fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune
Fellenemnda for nye Bjørnafjorden kommune har møte i Kommunetunet, Eikelandsosen, måndag 2. oktober frå kl 12.00. Sjåsakspapir.
2. oktober 2017 Fusa kommune
Framleis gratis HPV-vaksine til kvinner fødd i 1991 og seinare
Alle kvinner som er fødd i 1991 og seinarefekk frå hausten 2016tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram.I Fusa er helsestasjonen på Fjord`n Senter ansvarleg for dette tilbodetfram til utgangen av 2018.
2. oktober 2017 Fusa kommune
HORDALAND

Leirskuleveke i Hålandsdalen
Siste veka i september hadde alle 7. klassingane i Fusa opphald på Hålandsdalen leirskole. Sjå rapport med fleire foto på Bergen kommune sineheimesider.
2. oktober 2017 Fusa kommune
Fusa kommune treng støttekontaktar!
Kan du tenkja deg å vera med eit barn, ein ungdom eller ein annan vaksen på tur, kafbesøk, symjing, riding eller kino? Det er mange som av ymse årsaker har bruk for ein støttekontakt som kan vera med dei på fritidsaktivitetar. Fusa kommune søkjer no etter personar over 18...
27. september 2017 Fusa kommune
Søknadsfrist barnehageplass 1. oktober
Eining barnehage minnar om søknadsfristen 1. oktober, for dei som ynskjer plass etter nyttår. Hovudopptaket er 1. mars. Sjå meir infoher.
26. september 2017 Fusa kommune
Knud Knudsen sine album
Lisbeth Dreyer presenterer den ikoniske landskapsfotografen Knud Knudsen (1832-1915) i Torsdagsakademiet torsdag 28. september kl 19. Forfattaren og filmskaparen Lisbeth Dreyer laga ei praktbok om Knud Knudsen, ein av våre store landskapsfotografer, i høve jubileet i 2015. Ho har også presentert...
26. september 2017 Fusa kommune
Open brannstasjon 23. september
Fusa brann og redning ønskjer barn og vaksne velkommen til open brannstasjon i Eikelandsosen i år g. Brannstasjonen er open laurdag 23. september kl. 11.00 til 14.00.
21. september 2017 Fusa kommune
Politisk møterunde veke 39
I veke 39, blir det politiske møte i dei ulike utvala.Saker som skal opp til behandling, er m.a. Framlegg til planprogram for kommunedelplan for akvakultur 2018 - 27, detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde, og Eldredagen 2017. I tillegg er det fleire dispensasjonssaker som skal opp i UPM.
19. september 2017 Fusa kommune
Kystsogedag på Samnøy
Søndag 10. september er det Kystsogedag hjå Tønnegarden på Samnøy. Det er eit stort program frå opninga klokka 12.00 til 17.00 på ettermiddagen med foredrag, utstilling, servering og aktivitetar for heile familien. Sjåprogram
8. september 2017 Fusa kommune
Tid for betaling av kommunale avgifter
Denandre fakturaen for kommunale avgifter i 2017 er sendt ut. Fakturaen gjeld vatn, avløp og slamtømming. Nytt i år er at fritidsbygg/bygg med høve for overnatting får gebyr for feiing og branntilsyn.
4. september 2017 Fusa kommune
Kulturpris for Fusa 2017
Fusa kommune ønskjer forslag til kandidatar for kulturprisen 2017. Prisen vert delt ut annakvart år. I 2015 gjekk prisen til kulturleiar Erik Vangsnes.Alle kan koma med forslag til nye kandidatar innan fristen 1. oktober.
1. september 2017 Fusa kommune
Austestad i Torsdagsakademiet
Torsdag 31. august kl 19 gjestar Hans Martin Austestad Torsdagsakademiet i Fusa. Arrangementet er i folkebiblioteket sine lokale i Kommunetunet, Eikelandsosen. Her vil Austestad presentera materiale fråplata For folk flest som kom ut i mars 2017 med tilhøyrande bok.
29. august 2017 Fusa kommune
Kulturvernpris til Midthordlandske
Det Midthordlandske Dampskibsselskab AS (MDS) er tildelt Anders Kåre Engevik kulturvernpris for 2017. Prisen vart delt ut på kystsogedag på Engevik gaard søndag 27. august. MDSfår prisen for sitt arbeid med ta vare på og driva veteranbåten M/S Midthordland til glede for...
28. august 2017 Fusa kommune
Velkomen på språkkafé i 2018
Den internasjonale språkkafeen startar opp att etter jul tysdag 16. januar og er open annakvar tysdag i oddetalsveker i Trivselstunet dagsenter, i bygget til Fusa vidaregåande skule på Leiro. Kafeen er ein møteplass for å praktisera norsk og knyta kontaktar mellom menneske.
28. august 2017 Fusa kommune
Samla seg om Bjørnafjorden kommune
Dei to kommunestyra i Os og Fusa var samla til historisk møte i Eikelandsosen torsdag 24. august. Dei følgde innstillinga frå Språkrådet og styringsgruppa for kommunereforma, og gjekk vidare med kommunenamnet Bjørnafjorden kommune. No tek Fellesnemnda over styringa av...
25. august 2017 Fusa kommune
Kommunestyremøte med historisk sus
Torsdag 24. august er det felles kommunestyremøte for Os og Fusa. Dette blir ein kveld for historiebøkene der ein skal bestemma både namn på ny kommune, politisk utvalsstruktur og andre viktige føringar for samanslåingsprosessen. Møtet er på Fusa vidaregåande...
21. august 2017 Fusa kommune
På sporet etter Spele-Hans'n
Søndag 13. august kan du bli betre kjend med Hans Bjørndal (1826-1910), også kjend som Spele-Hansn. Han var ein vidgjeten folkemusikar og spelemann. Søndag kveld vert det først ei utflukt til tuftene etter stova hans på Bjørndal og seinare konsert i Holdhus kyrkje, der...
9. august 2017 Fusa kommune
Gasta greie som utstilling
Gasta greie er hamna på utstilling - eller rettare sagt, eit utval av Anja Tveiterås sine illustrasjonar i boka, er i desse dagar å sjå på ei sommarutstilling i Kommunetunet. Salsutstillinga er i Glasgato og vil stå fram til midten av august. Du kan sjølvsagt også...
3. juli 2017 Fusa kommune
Stortingsvalet og sametingsvalet 2017
Veljarar, som ikkje er i heimkommunen på valdagen den 11. september 2017, kan frå 3. juli førehandsrøysta enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen. Før valdagen kan du røysta i kva kommune som helst i Norge eller utlandet. Ordinær...
30. juni 2017 Fusa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FUSA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Bergen Nordland Kjendis Næringsliv Fotboll Østfold Akershus Vestfold Kultur Aust Agder Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mat Troms Mobil Skåne Hässleholm Sport Oslo Buskerud Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Forsvar Odda Kalmar Fiske Finnmark Kristianstad Fotball Molde FK Oskarshamn Svedala Kvinnherad Skien Molde Inrikes Fredrikstad Get-ligaen Kongelig Tinn Sandnes USA Karlskrona Kultur Stabæk Karmøy Rendalen Malmö Stavanger Sunndal Bamble Eslöv Bolig Svelvik Blekinge Musikk Elverum Sport Barn Motor Askøy Poker Kragerø Lyngdal Lillesand Bodø Näringsliv Sørreisa Steigen Fauske Kongsvinger Tesla Ringsaker Politikk Porsgrunn Haugesund Osterøy Meløy Bil Risør Aurskog-Høland Sverige Stord Tvedestrand Hyllestad Vestby Kunst Trav Nittedal Økonomi Hvaler Tynset Dyr Drangedal Åstorp Tomelilla Grane Håndball Drammen Åsnes Landskrona Mörbylånga Nesodden Reise Narvik Vestvågøy 17. mai Eliteserien Mote Trening IK Start Lund Stockholm Sjakk Helsingborg Kristiansand Android Vefsn Øksnes Nordkapp Eidskog Vietnam Turn Båt Universet Ballangen Lier Kryptovaluta Salangen Mandal Bil Nord-Korea Utrikes Odds BK Førde Utsira Lindås Hälsa Sund Berlevåg Trysil Sigdal OL Jølster Tranøy Kvænangen Langrenn Klippan Horten FK Haugesund OBOS-ligaen Sarpsborg Filippinene Vågan Nedre Eiker Tolga Øvre Eiker Forskning Tromsø Staffanstorp Moss Grue Fedje X-games Vinje Askim Notodden Friluftsliv Austrheim Kävlinge Jakt Sande Tingvoll Ålesund Svalbard Russland Sykkel Larvik Lesja Frogn Farsund Åmot Russ Modum Ski Fjell Vitenskap Lyngen Porsanger Jevnaker Gjøvik Båstad Vær Aurdal VM Spill Sölvesborg World Series of Poker Ronneby Tana Karasjok Åmli Film Øygarden Målselv Hemnes Meland Menn Suldal Bromölla Radøy Skiskyting Fitjar Skurup Forskning Tønsberg Sogndal Hörby Eurovision Kongsberg Mat Hammerfest Asker Klatring Bærum Hamar Enebakk Skjervøy Andøy Jönköping Skedsmo Halden Nord-Odal Motorsport Spania Skøyter Olofström Kommunesammenslåing Bodø/Glimt Norway Cup Skiptvet Stavanger Oilers Stranda Alstahaug Time Naustdal Høyanger Valle Kvinesdal Øyer Gausdal Sauherad Rauma Ekonomi Re Brønnøy Selje Moskenes Kviteseid Eiker SK Brann Vålerenga Hadsel Halsa Friidrett Gloppen Masfjorden Nes Litteratur Sandøy Svømming Løten Landbruk Helse Herøy Våler Stryn Rana Evenes Tromsø IL Forsand Roing Östergötland Ishockey Klima La liga Skånland Surnadal Boksing Google Påske Romfart Sørfold Arendal Voss Skodje Sandefjord Hamarøy Askvoll Giske Åseral Borgholm Arvika Interiør Sola Odal Fræna Karlshamn Trollhättan FA-cupen Volvo Nybro Os Modalen Træna Hockey Årdal Mjøndalen IF NHL Kvæfjord Flora Torsken Østre Toten Tysvær Syria E-sport Eid Gran Nissedal Foto Polen Jobb Skisport Rømskog Søgne Flekkefjord Leirfjord Tjeldsund Tour of Norway Vennesla Værøy Froland Viking FK Svalöv Fjaler Lenvik Kvinner Emmaboda Råde Rosenborg BK Dovre Hole Nesna Aure Teknik Ås Eidsberg Vaksdal Liverpool Alpint Trøgstad Røyken Bundesliga Hattfjelldal Kristiansund Birkenes
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL