Fusa
Vi har tekniske problem på heimesida
Fusa kommune opplever for tida store tekniske problem når det gjeld å publisera postlista vår. Saman med leverandøren av innsynsløysinga arbeider vi med å løysa problema. Vi seier oss leie for ulempene dei tekniske problema medfører, og vonar at vi snart får...
mandag 15:08 Fusa kommune
Budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022
Rådmannen sitt framlegg til handlingsplan for Fusa kommune 2019, med årsbudsjett og økonomiplan for komande fireårsperiode, vart presentert for kommunestyret i dag 5.11.Sjå dokumentet.
mandag 5. november Fusa kommune
Presentasjon av kommunebudsjett for 2019
Det vert invitert til ope møte måndag 5. november kl 16.00 der rådmannen orienterer om administrasjonen sitt framlegg til Handlingsplan Fusa kommune. Økonomiplan 2019-2022, årsbudsjett 2019. Målgruppa er folkevalde, tillitsvalde og andre interesserte. Møte er på...
fredag 2. november Fusa kommune
Faktura for eigedomsskatt på veg i posten
Faktura for eigedomsskatt for andre termin 2018 er på veg i posten. Sjå sida omeigedomskattfor 2018for detaljar.
torsdag 1. november Fusa kommune
"Nu ser vi det hele" - flysleppa i nytt lys
I Torsdagsakademiet 1. november kl 19.00 i Fusa folkebibliotek kjem krigs- og lokalhistorikar Per Helge Martinsen med nye detaljar og ny kunnskap om dei allierte flysleppa i Fusa under 2. verdskrigen.
torsdag 25. oktober Fusa kommune
Godt resultat for TV-aksjonen 2018
I Fusa kom det inn 236.739 kroner til TV-aksjonen, som i år gjekk tilKirkens bymisjon. Resultatet i Fusa gjev eit snitt på 60,39 kroner per person. Det er litt betre enn dei siste åra.Landsgjennomsnittet er 46,16 kroner per innbyggjar.
onsdag 24. oktober Fusa kommune
Du er ein del av beredskapen i Noreg!
Dersom straumen vert borte eller du vert isolert på grunn av vrhendingar, bør du vera rusta til å klara deg sjølv nokre dagar. På nettstadenSikker hverdagfinn du råd om eigenberedskap, og tips til kva beredskapslageret ditt bør innehalda.
mandag 22. oktober Fusa kommune
Kva skal hallen heita?
I innspelsrunden fekk vi heile 33 ulike forslag til namn på idrettshallen som er under bygging. No får du høve til å stemma på eit utval av namn som er med i finalerunden. Frist for å gje di stemme er 25. oktober.
tirsdag 16. oktober Fusa kommune
HORDALAND

Aktiv haustferie i biblioteket
Onsdag 10. oktober kl 18 er det barneteater i biblioteket, Eikelandsosen, med stykket Askeladden og dei gode hjelparane. Det er høgtlesing for born måndag til onsdag og verkstadsaktivitetar torsdag i haustferien.
mandag 8. oktober Fusa kommune
Livskriser og alkohol
Det er menneskeleg å ha det vanskeleg. Alkovett er å ikkje fylla på med meir når det alt er litt for mykje. Fusa er AV-og-TIL-kommune og ønskjer å setja fokus på alkoholvanane våre i samband med verdsdagen for psykisk helse 10. oktober.Les meir om livskriser og alkovett.
mandag 8. oktober Fusa kommune
Vil du hjelpa oss med å bli betre? Svar på spørjeundersøking!
Måndag 8.10. gjekk det ut ei spørjeundersøking på SMS til innbyggjarane i Fusa. Vi ønskjer å vita meir om kva vi kan gjera for å gi deg endå betre service. Vi set stor pris på om du tek deg tid til å svara pådenne undersøkingaom service i...
mandag 8. oktober Fusa kommune
Kan du hjelpa oss til å bli betre? Svar på SMS-en frå oss
Måndag 8. oktober går det ut ei spørjeundersøking på SMS til alle innbyggjarar i Fusa kommune.Me ønskjer å vita meir om korleis du vel å kontakta oss i kommunen i dag - og kva me kan gjera for å gje endå betre service nårme blir...
fredag 5. oktober Fusa kommune
Våt og flott leirskuleveke i Hålandsdalen
Sist veke var alle 7. klassingane i Fusa på leirskule i Hålandsdalen.Fusavekomarkerer slutten på aktivitetane i det lokalhistoriske undervisningsoppleggetFusanistofor dette årskullet. Samtidig er leirskuleveka den siste Fusanisto-aktiviteten i 2018. Takk for i år til alle gode...
tirsdag 2. oktober Fusa kommune
Kommunestyremøte og ekstramøte i formannskapet
Det vert møte i kommunestyret torsdag 04.10.2018 kl. 17.00 i dagsenterlokala på Fusa vidaregåande skule i Eikelandsosen.Sjå sakspapir.Same dag kl. 16.00 vert det ekstramøte i formannskapet på møterom 126 i Kommunetunet i Eikelandsosen.Sjå sakspapir.Møta er...
fredag 28. september Fusa kommune
Aktiv haustferie i Fusa
Ungdom i Fusa har fått eit eineståande tilbod om aktivitet i haustferien. Det blir både ein dagstur til Voss søndag 7. oktober med både rafting og klatring og ein hyttetur dei tre neste dagane med ulike friluftsaktivitetar.Skulle vret bli dårleg vert det alternative opplegg....
torsdag 27. september Fusa kommune
Tom Roger Aadland til Fusa
Tom Roger Aadland er gjest i Torsdagsakademiet 4. oktober kl 19. Aadland har dei siste åra nådd eit stadig større publikum, både med sine tolkingar av Bob Dylan på norsk og eige materiale. Med slektsrøter på Ådland har han eit heilt spesielt forhold til Fusa.
onsdag 26. september Fusa kommune
Fritidsmønstringa 2018 med tema kreativitet
Laurdag 29. september er det tid for den årlege fritidsmønstringa i Fusa. Tema i år er kreativitet og det er invitert til ei brei mønstring av lokal kunst i Glasgato i Kommunetunet. Samstundes er det marknadsdag med Markens grøde på Fjordn senter. Her kan du g møta lag...
onsdag 26. september Fusa kommune
Velkommen til markering av eldredagen 2018!
Eldredagen vert markert i Eikelandsosen bedehus 1. oktober 2018 kl 17.00-19.30. På programmet står både kåseri og informasjon, konsert ved Victoria Bakka (foto), allsong og festmat. Velkommen!
onsdag 26. september Fusa kommune
Verkstad for betre levekår og helse for barn og unge
Fusa kommune hadde halvdags folkehelseminar med over 40 deltakarar den 20. september. Målet med samlinga var å finna fram til dei gode tiltaka som gjer det endå betre å vera barn eller ungdom i Fusa, og etterkvart i Bjørnafjorden.
mandag 24. september Fusa kommune
Open dag på brannstasjonen 22. september
Også i år ønskjer Fusa Brann og redning barn og vaksne velkommen til open brannstasjon i Eikelandsosen. Tidspunktet er laurdag 22. september kl 11-14.
mandag 17. september Fusa kommune
Val til ungdomsrådet
Har du lyst å bli med i ungdomsrådet og jobba for ungdomane sine interesser i Fusa? Er du i målgruppa har du sjansen no. Det skal veljast to nye frie representantar i haust. Frist til å melda seg som kandidat er 16. september.
fredag 14. september Fusa kommune
Politisk møteveke 17.-20. september 2018
Senior- og funksjonsrådet og ungdomsrådet har møte måndag 17.09., formannskapet 19.09. og utval for plan og miljø (UPM) 20.09. Møta er opne for alle interesserte.Sakspapir finn du på heimesida.
fredag 14. september Fusa kommune
Nytt om symjehallen
Fusa kommune har stadig utfordringar med den tekniske drifta av Fusa symjehall i Eikelandsosen. Dei oppsette livredningskursa i hallen vil gå som planlagt, men oppstart for skulebading, terapibading og kveldsbading vert utsett til veke 38. Ein reknar då med at det er normal drift og aktivitet frå...
mandag 10. september Fusa kommune
Ønskjer kontakt med kloke bjørnafjordingar
Vil du vera med på å merkevarebyggja den nye kommunen? Send ein e-post til bjornafjorden@oktan.no slik at vi kan komma i kontakt med deg. Vi gler oss til å høyra frå deg!
mandag 10. september Fusa kommune
Migrasong i Strandvik grendahus
Etter turnar i Hordaland og Amerika, kjem Reidun Horvei og framsyninga Migrasong no til Fusa og Strandvik grendahus onsdag 12. september kl 19.00. Programmet er ein del av Kystsogevekene i Hordaland.
fredag 7. september Fusa kommune
Om klyngjetun i Torsdagsakademiet
Torsdagsakademiet i Fusa folkebibliotek startar opp torsdag 13. september kl 19.00. Gjest denne kvelden er Eva Røyrane som kjem med ny bok med tema norske klyngjetun. 4. oktober vert det eit populært gjensyn med rockepoet Tom Roger Aadland. 1. november er temaet flysleppa i Fusa under 2. verdskrigen med...
fredag 7. september Fusa kommune
Tid for betaling av kommunale avgifter 2. termin 2018
Denandre fakturaen for kommunale avgifter i 2018 er sendt ut. Fakturaen gjeld feiing, branntilsyn, vatn, avløp og slamtømming. Sjå gebyrregulativet for detaljert informasjon. Kommunale avgifter vert fakturerte to gonger i året. Den første fakturaen har forfall 25. mai og den andre...
tirsdag 4. september Fusa kommune
Sesongstart i symjehallen 8. september
Arbeid ved bygging av ny ungdomsskule har ført til tekniske problem i drifta av symjehallen i Eikelandsosen og utsett oppstart. Sesongen pleier å byrja 1. september, men første opningsdag i hausthalvåret vert no laurdag 8. september. Dette gjeld all bruk både på dagtid, kveld og...
tirsdag 28. august Fusa kommune
Hugs språkkafé 28. august
Tysdag 28. august er det sesongstart for Språkkaf i Eikelandsosen. Kafeen held hus i dagsenterlokala til Fusa kommune i bygget til Fusa vidaregåande skule.Alle interesserte er velkomne!
tirsdag 28. august Fusa kommune
Mobbeombod i Hordaland
Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen.
mandag 27. august Fusa kommune
Informasjonsmøte om idrettshall
Det vert eit ope møte om ny idrettshall i Kommunetunet, Eikelandsosen, torsdag 30. august kl 18.00. Her får du sjå korleis det ferdige bygget vil sjå ut og du får høve til å koma med innspel m.a. til innreiing og utstyr. Kva skal hallen heita og korleis får vi hallen...
fredag 24. august Fusa kommune
Treng du SFO-tilbod i haustferien?
Fusa kommune tilbyr skulefritidsordning i haustferien til elevar i 1.-4. klasse. Ferie-SFO er på Fusa skule. Tilbodet gjeld kvar dag frå klokka 8 til 15.30 i haustferieveka 8.-12. oktober. Du kan kjøpa enkeltdagar eller ei heil veke. Påmeldingsfristen er 15. september.
torsdag 23. august Fusa kommune
Kystsogeveker i Fusa
Dei regionaleKystsogevekeneer i full gang. Søndag 26. august er det Torgdag på Engevik gaard og konsert i Holdhus kyrkje. Laurdag 8. september er det Familedag på Nore Fusa skule og onsdag 12. september kan ein oppleva programmet Migrasongi Strandvik grendahus.
tirsdag 21. august Fusa kommune
HORDALAND

Fusa kommune gratulerer
Anders Mol og makker Christian Sørum vann verdsfinalen i sandvolleyball i Hamburg laurdag. Måndag kom ordførar Atle Kvåle med blomar og helsingar til Anders som er på ein snarvisitt heime i Strandvik.
tirsdag 21. august Fusa kommune
Velkommen til nytt skuleår i Os og Fusa kulturskular!
Kulturskulen ønskjer nye og gamle elevar velkommen til kulturskuleåret 2018/2019. I Fusa startar alle musikkfag og dans opp undervisinga i veke 34.
torsdag 16. august Fusa kommune
Kranselag for ny idrettshall
Fredag 10. august var det kranselag for den nye idrettshallen i Fusa. I løpet av sommaren har hallen fått tett tak. Milepelen vart markert med kranselag og matøkt med innbedne gjester fredag.
mandag 13. august Fusa kommune
Velkommen til nytt skuleår 2018-2019!
Onsdag 15. august startar det nye skuleåret for grunnskuleelevane i Fusa. Ekstra spente er nok dei nye 1. klassingane. Fusa kommune ønskjer elevar, føresette og dei vaksne som jobbar ved skulane, velkommen til eit nytt skuleår! Meir informasjon finn du i denne helsinga frå skulefagleg...
tirsdag 7. august Fusa kommune
Avtale om utviklingsarbeid i skulen
Fusa kommune har inngått eit langsiktig partnarskap med Høgskulen på Vestlandet (HVL), minimum over tre år.Fagmiljøa på dei fire kommunale barneskulane og HVL kjem til å samarbeide tett i utforskinga og innføringa av dei nye fagplanane i åra som kjem....
fredag 6. juli Fusa kommune
Utforming av nytt kommunevåpen for Bjørnafjorden
Du kan no søkja om å få vera med i konkurransen om å formgje kommunevåpenet til nye Bjørnafjorden kommune. Søknadsfrist for denne prekvalifiseringa er 20. august.
fredag 6. juli Fusa kommune
Spar på vatnet!
Fusa kommune innfører på nytt forbod mot hagevatning og liknande frå og med 5. juli for abonnentane til kommunen sitt vassverk i Eikelandsosen og på Holdhus. Årsaka er at vasstanden i vasskjeldene minkar på grunn av lite nedbør i vår og sommar.Bruk difor så...
torsdag 5. juli Fusa kommune
Aktive dagar på sommar-SFO
Ein fin liten gjeng har vore med på Sommar-SFO i regi av Fusa kommune. Dei har vore på tur både til sjøen, fjellet og byen og kosa seg i nærområdet til Fusa skule.
torsdag 5. juli Fusa kommune
Sommarope i biblioteket
Biblioteket er ope i heile sommar, men med reduserte opningstider frå måndag 2. juli til og med laurdag 11. august. Det er personale til stades tysdag-torsdag kl. 09-14.30. Biblioteket er sjølvbetent i Kommunetunet si opningstid (kl. 09-14.30) måndag og fredag.
mandag 2. juli Fusa kommune
Opningstider i Kommunetunet i sommar
Frå 2. juli til 10. august er det redusert opningstid i Kommunetunet. Det er ope måndag-fredag kl 09.00-14.30. Fusa kommune ønskjer alle ein god sommar!
mandag 2. juli Fusa kommune
Rekordmykje spelemidlar til Fusa
Utval for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland fylkeskommune har fordelt heile kroner 132.246.000 i statlege spelemidlar for 2018 til idrettsanlegg i Hordaland. Anlegg i Fusa får rekordstor utteljing på tilsaman kroner 7.536.000 fordelt på 5 søknader. Største...
onsdag 27. juni Fusa kommune
Gjøa til UKM-festival i Trondheim
I desse dagar vert det skipa tilUKM-festival for ungdomi Trondheim. 15 år gamle Gjøa Holmefjord er med som representant for Hordaland og Fusa.
tirsdag 26. juni Fusa kommune
Ungdommens time i kommunestyret
Leiar i Fusa ungdomsråd Vegard Fosså fekk presentera ungdomsrådet sitt arbeid for kommunestyret i møte 21. juni. Fusa har hatt ungdomsråd sidan 2007 og frå 2020 vert det nytt ungdomsorgan i Bjørnafjorden kommune.
fredag 22. juni Fusa kommune
Aktiv ferie for ungdom
Ungdom i Fusa i alderen 13 til 17 år får eit nytt ferietilbod med aktivitetar både i sommarferien og i haustferien. Her kan du vera med på kjekke friluftsaktivitetar i lag med andre og få med deg mange spennande opplevingar. Påmeldingsfrist er 5. juli.
fredag 22. juni Fusa kommune
Idrettshallen er i rute
Fusa sin første idrettshall er på full veg opp og truleg vert det kranselag før ferien. Stålkonstruksjonen er reist og betongdekke som etasjeskilje er kome på plass. Det neste som skal ferdigstillast er taket og så kjem veggane som vert bygde i sokalla sandwich-element. Etter...
mandag 18. juni Fusa kommune
Møte i kommunestyret 21. juni 2018
Det vert møte i kommunestyret torsdag 21. juni klokka 10.00 i Eikelandsfjorden samfunnshus i Eikelandsosen. Merk tid og stad! Møtet er ope for alle interesserte. På saklista står m.a. tertialrapport, brannstasjon, ny ungdomsskule og områdeplan for Strandvik.Sjå sakspapir.
mandag 18. juni Fusa kommune
Totalforbodet mot bruk av open eld er oppheva
Brannsjefen i Fusa opphevar forbodet mot bruk av all eld utandørs frå og med i dag, 14. juni. Det er no lov til å gjera opp eld på stader der det openberrt ikkje kan medføra brannfare. Elles gjeld det generelle forbodet mot gjera opp eld i terrenget 15. april-15. september.
torsdag 14. juni Fusa kommune
Korleis er levekår og helse for barn og unge?
Ein fersk rapport kartlegg levekår og helse for barn og unge i Fusa. Rapporten omfattar m.a. oppvekst- og levekårsforhold, fysisk og sosialt miljø, helserelatert åtferd og helsetilstand.Rapporten skal vera eit kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å redusera helserisiko og styrkja det som...
onsdag 13. juni Fusa kommune
Kreative innspel til nytt kommunevåpen
Fredag 8. juni var det opning av utstilling i Kommunetunet med 6. klassingane i Os og Fusa sine forslag til kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune. Alle barneskulane i Fusa har vore med, men Søre Fusa skule var heldige å bli trekt ut til vinnar av gåvekort på kroner 5.000. Alle...
fredag 8. juni Fusa kommune
Sommarfest med full fart i Jettegryto barnehage
Torsdag 31. mai hadde Jettegryto barnehage sommarfest med Walk and run for barn, foreldre, besteforeldre og personale. Inntekta gjekk til fusaprosjektet Hjelp til brannskadde barn i Sør-Etiopia.
onsdag 6. juni Fusa kommune
Alkovett på båtturen
Bølgjeskvulp, måkeskrik, dempa motordur, flau vind og lukta av varm solkrem og nye baderingar til ungane. Sommaren og båtlivet er godt i gang. Vi har ei klar oppfordring som du kan ta med på båtturen: Planlegg for godt alkovett og sjøvett.
søndag 3. juni Fusa kommune
Politisk møterunde 24.-31. mai 2018
Kontrollutvalet startar møteveka 24. mai og Utval for plan og miljø acsluttar 31. mai. Politikarane skal m.a. handsama årsmelding og rekneskap for 2017, folkehelserapport 2018, første tertialrapport, oppstart av områdeplanarbeid i Strandvik og hovudbrannstasjon i Eikelandsosen.
onsdag 23. mai Fusa kommune
17. mai-førebuing på Engevik Gaard
Alle 6. klassingane i Fusa førebudde seg til feiring av 17. mai med aktivitetsdag på den gamle embetsmannsgarden frå dansketida. Her fekk dei læra meir om Danmark-Noreg og kva som skjedde i 1814. Dei teikna våpenskjold, marsjerte, spelte krokket og fekk omvising både i...
onsdag 23. mai Fusa kommune
Idrettshallen er på full fart opp
Før fusingane tek pinsefri er reisverket til den nye idrettshallen på plass. Både rådmann Nils-Petter Borge og ordførar Atle Kvåle likar det dei ser; ein lenge etterlengta idrettshall på full fart til å bli realisert. Planen er å ha tett bygg til ferien og...
fredag 18. mai Fusa kommune
Tid for betaling av kommunale avgifter 2018
Den første fakturaen for kommunale avgifter i 2018 kjem i posten i desse dagar. Fakturaen gjeld vatn, avlaup og slamtømming.Sjå gebyrregulativetfor detaljert informasjon.
fredag 27. april Fusa kommune
HORDALAND

Gullfest for Håvard
Fusa heidrar skøytehelten Håvard Holmefjord Lorentzen på Fjordn senter fredag 27. april kl 16.00. Alle idrettsinteresserte fusingar er velkomne til hyllinga av Fusa og Noreg sine nye store idrettshelt.
torsdag 26. april Fusa kommune
Høyring: retningsliner for rusfrie arrangement
Framlegg til nye retningsliner for rusfrie ungdomsarrangement er lagt ut til høyring. Forslaget er utarbeidd av Fusa ungdomsråd. Retningslinene skal hjelpa lokale arrangørar til å laga gode rusfrie fritidstilbod til unge i Fusa.Høyringsfrist er 14. mai.
tirsdag 24. april Fusa kommune
Områdeplan Eikelandsosen - planprogrammet er vedteke
Kommunestyret har vedteke planprogrammet til områdeplanen for Eikelandsosen. Planområdet er 2,7km2stort. Målet er ferdig plan våren 2019.
mandag 23. april Fusa kommune
Arabisk kultur på språkkafeen
Det blir arabisk kulturprogram med Guro Gjuvsland og Sahar Muhaisen på Språkkafeen tysdag 24. april kl 16-18. Arrangementet er ope for alle interesserte og det er gratis inngang.
mandag 23. april Fusa kommune
Strandrydding på Vinnesleiro
Torsdag 19. april vert det ein storstilt ryddeaksjon på strendene ved Vinnesleiro naturreservat. Skulane på Fusa-halvøya og vaksenopplæringa mønstrar på med flittige hender frå kl 9.30 om morgonen og andre frivillige kan møta opp til dugnad.
tirsdag 17. april Fusa kommune
Festspel-vorspiel i Torsdagsakademiet
Det er verdspremiere for den kritikarroste kjærleikstrilogien Andvake av Jon Fosse under Festspillene i Bergen i mai. Torsdag 19. april kl 19.00 kan du møta teatersjef ved Hordaland teater og Fosse-ekspert Solrun Toft Iversen til ein førpratom Jon Fosse sitt forfattarskap i Fusa folkebibliotek....
mandag 16. april Fusa kommune
Kystsogevekene 2018
Dei årlegeKystsogevekenei Hordaland er 4. august til 16. september. Har du idear til eit lokale arrangement i Fusa i perioden, kan du ta kontakt med kulturkontoret. Sjåbrev frå Fusa kommunesom er gått ut til potensielle arrangørar.
tirsdag 10. april Fusa kommune
Kommunestyremøte 12. april 2018
Torsdag 12. april kl 17.00 er det møte i kommunestyret i dagsenterlokala på Fusa vidaregåande skule. Planprogrammet for områdeplanen for Eikelandsosen er mellom sakene politikarane skal handsama. Møtet er ope for alle interesserte.Sjå sakspapira.
mandag 9. april Fusa kommune
Søknadsfrist for nye elevar og re-registrering i Os og Fusa kulturskule
Det er snart ny søknadsfrist og frist for re-registrering for aktive elevar og elevar på venteliste i Os og Fusa kulturskule. Søknad eller re-registrering må skje innan 1. april dersom ein ønskjer plass eller å halde fram i kulturskulen neste skuleår, g elevar på...
tirsdag 27. mars Fusa kommune
Opningstider påskeveka
Fusa folkebibliotek er stengt i påskeveka. Skulle du ha bruk for litt ekstra påskelektyre, kan du likevel nytta sjølvbeteningsordninga i Kommunetunet si opningstid. Opningstider elles finn du påFusa folkebibliotek si side. Ekspedisjonen i Kommunetunet er open kl 09.00-14.30 måndag...
mandag 26. mars Fusa kommune
Årsmelding 2017 for Fusa kommune
Årsmeldinga for Fusa kommune 2017er klar. Her kan du lesa om drifta i året som gjekk og sjå foto av litt av det som skjedde i Fusa i 2017.
fredag 23. mars Fusa kommune
Fekk statstilskot til seniorsenter i ny idrettshall
Fusa kommune har for 2018 fått kr 231.246,- i tilskot frå Helsedirektoratet til å realisera forprosjektet Idrettshall som nytt seniorsenter og aktivitetssenter for alle. I prosjektplanen er det etter førebuing i 2018 lagt opp til to år med prøvedrift i 2019 og 2020. Tilsaman kan...
fredag 23. mars Fusa kommune
Borgarleg vigsel i Fusa
Har de planar om å gifta dykk? Dersom de ønskjer borgarleg vigsel, kan Fusa kommune utføra vigsla.
torsdag 15. mars Fusa kommune
Innskriving av 1. klassingar 2018/2019
Fusa kommune ønskjer nye 1. klassingar velkommen til skulestart for skuleåret 2018/2019! Det blir sendt ut skriv i posten til alle 1. klassingar denne veka med informasjon om innskriving på den skulen der du høyrer til.
tirsdag 13. mars Fusa kommune
Folketalsauke i Fusa i 2017
Folketalet i Fusa var ved årsskiftet 3.920. Det er ein auke på 25 personar sidan året før, eller 0,6%. Os er saman med Fjell den kommunen som aukar mest i fylket med sine 20.573 innbyggjarar ved utgangen av 2017 og ein vekst på 2,1%. Nye Bjørnafjorden kommune vil truleg runda...
onsdag 28. februar Fusa kommune
Eigedomsskatten for 2018
Eigedomsskattelistene erlagt ut til offentleg ettersyn på heimesida og i ekspedisjonen til Fusa kommune i Kommunetunet i Eikelandsosen frå tysdag 27. februar til og med onsdag 21. mars. Klagefristen er onsdag 11. april.
tirsdag 27. februar Fusa kommune
Aktiv vinterferie i Fusa
Skulane i Fusa har vinterferie, men det er mykje å ta seg til i det flotte vintervret. Tysdag ettermiddag er detSpråkkafi Trivselstunet på Leiro frå kl 16-18,symjehalleni Eikelandsosen er tysdag open frå 17.00-21.30 og har vanleg drift. Det er pause ilangrennskarusellenpå Holdhus...
tirsdag 27. februar Fusa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FUSA

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL