Fusa
Borgarleg vigsel i Fusa
Har de planar om å gifta dykk? Dersom de ønskjer borgarleg vigsel, kan Fusa kommune utføra vigsla.
torsdag 01:00 Fusa kommune
Innskriving av 1. klassingar 2018/2019
Fusa kommune ønskjer nye 1. klassingar velkommen til skulestart for skuleåret 2018/2019! Det blir sendt ut skriv i posten til alle 1. klassingar denne veka med informasjon om innskriving på den skulen der du høyrer til.
tirsdag 10:33 Fusa kommune
Bokbåten kjem til Fusa
Bokbåten kjem til Fusa 15. og 16. mars. I tillegg til å låna bøker og media kan publikum få med seg eit eventyrprogram med Merethe Gauden. Bokbåten gjestar Baldersheim, Strandvik og Vinnes.
fredag 9. mars Fusa kommune
Politisk møteveke 12.-15. mars 2018
Senior- og funksjonsrådet, Ungdomsrådet og Administrasjonsutvalet har møte måndag 12. mars, Formannskapet 13. mars og Utval for plan og miljø og Kontrollutvalet 15. mars. Politikarane skal m.a. handsama planprogrammet til områdeplan for Eikelandsosen.
tirsdag 6. mars Fusa kommune
Kulturarrangement på biblioteket
I Fusa folkebibiliotek på Kommunetunet i Eikelandsosen er det to kulturarrangement i veka som kjem. Onsdag 7. mars kl 19 er det konsert med Smooth operators som presenterer Dylan-musikk frå 60-talet. Torsdag 8. mars kl 19 vert den internasjonale kvinnedagen markert, der fusingar frå mange land...
fredag 2. mars Fusa kommune
Folketalsauke i Fusa i 2017
Folketalet i Fusa var ved årsskiftet 3.920. Det er ein auke på 25 personar sidan året før, eller 0,6%. Os er saman med Fjell den kommunen som aukar mest i fylket med sine 20.573 innbyggjarar ved utgangen av 2017 og ein vekst på 2,1%. Nye Bjørnafjorden kommune vil truleg runda...
onsdag 28. februar Fusa kommune
Eigedomsskatten for 2018
Eigedomsskattelistene erlagt ut til offentleg ettersyn på heimesida og i ekspedisjonen til Fusa kommune i Kommunetunet i Eikelandsosen frå tysdag 27. februar til og med onsdag 21. mars. Klagefristen er onsdag 11. april.
tirsdag 27. februar Fusa kommune
Aktiv vinterferie i Fusa
Skulane i Fusa har vinterferie, men det er mykje å ta seg til i det flotte vintervret. Tysdag ettermiddag er detSpråkkafi Trivselstunet på Leiro frå kl 16-18,symjehalleni Eikelandsosen er tysdag open frå 17.00-21.30 og har vanleg drift. Det er pause ilangrennskarusellenpå Holdhus...
tirsdag 27. februar Fusa kommune
HORDALAND

Kva kommunevåpen skal Bjørnafjorden ha?
Ordførarane i Os og Fusa har vore ute blandt folk for å få innspel til kva skal vera symbolet i kommunevåpenet for den nye kommunen. Sjå filmen påbjornafjordenkommune.no. På denne bloggen kan du g koma meddine forslag. Siste frist til å koma med forslag er fredag 16....
fredag 23. februar Fusa kommune
Gull til Håvard og Fusa!
Flagget har gått til topps i Eikelandsosen. Håvard Holmefjord Lorentzen vann OL-gull og sette ny olympisk rekord med fantastiske 34,41 på 500 meter. Dermed fører Håvard vidare stolte fusiske tradisjonar i olympiske leikar. Heile Fusa gratulerer!
mandag 19. februar Fusa kommune
Om bunader i Torsdagsakademiet
Torsdag 22. februar kl 19.00 er det tid for nytt Torsdagsakademi i Fusa folkebibliotek. Vi held oss i nærområdet og fokuserer på bringedukar i Hordaland med kåseri av Olli Lilletvedt.
fredag 16. februar Fusa kommune
Sleepwalkers går til filmen
Det unge rockebandet Sleepwalkers frå Fusa er med i ungdomsfilmen Los bando som har premiere på norske kinoar i desse dagar. Søndag 18. februar vert filmen synt på Oseana og her speler bandet i forkant av kinoen. Filmen kjem til bygdekioen på Holmefjord onsdag 21. februar.
fredag 16. februar Fusa kommune
Kommunestyremøte torsdag 15. februar
Fusa kommunestyre har møte på Dagsenteret på Fusa vidaregåande skule i Eikelandsosen, torsdag 15. februar kl 1700. Avhending av tomter til Fusa utviklingsselskap AS og godkjenning av detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde aust er nokre av sakene kommunestyret skal handsama...
mandag 12. februar Fusa kommune
Tid for å søkja barnehage- og SFO-plass
1. mars er felles søknadsfrist for plass i barnehage og skulefritidsordning (SFO) i Fusa kommune for barnehage- og skuleåret 2018-2019. Søknadskjema finn duher. Dei som står på venteliste eller har søkt om plass i desse dagar har ein frist til 22. februar til å...
torsdag 8. februar Fusa kommune
Kva motiv skal pryda det nye kommunevåpenet?
Bjørnafjorden kommune skal få sitt eige kommunevåpen innan utgangen av 2018. No kan du og alle andre som vil, koma med forslag til kva for symbol eller motiv som skal pryda våpenet. Sjå meir informasjon om saka på bloggen tilBjørnafjorden kommune.
torsdag 8. februar Fusa kommune
Kurs i bruk av tilskotsportal for organisasjonar
Lag og organisasjonar i Fusa er invitert til kurs i bruk av Tilskuddsportalen.no på Os rådhus tysdag 13. februar kl 18-20. Påmelding seinast 12. februar til epost: gby@os-ho.kommune.no
onsdag 7. februar Fusa kommune
Utfordring til 6. klassingane i Os og Fusa
6. klassingane i Os og Fusa har fått invitasjon til å teikna nye kommunevåpen til Bjørnafjorden kommune. Sjåbloggen for Bjørnafjorden kommune.
onsdag 7. februar Fusa kommune
Vidaresending til UKM på Husnes
Ukm på Oseana kunst- og kultursenter laurdag 3. februar vart ein stor suksess. Sjå film og omtale påMidtsiden. No er det klart kven som skal representera Os og Fusa under fylkesmønstringa 20.-22. april på Husnes. Frå Fusa vert det 3 deltakarar på utstillinga, 4 innslag i...
onsdag 7. februar Fusa kommune
Harry Potter-dag i biblioteket
Har du ikkje fått brev frå Galtvort, eller er du redd du verkeleg er ein gomp? Kom på biblioteket på laurdag 10. februar, der alle er magiske og vi tar steget saman inn i Harry Potter si fantastiske verd.
tirsdag 6. februar Fusa kommune
Ombygging av FBBS
19.februar startar byggetrinn tre av ombygginga på Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS). Store delar av rehabiliteringsavdelinga skal byggjast om. Romma og bada skal verta større og betre tilrettelagde. Kjøkken, fellesareal og uteområde vert samtidig oppgradert.Arbeidet er planlagt å...
tirsdag 6. februar Fusa kommune
Vinteraktivitet i Fusa
Det er praktfullt vintervr i Fusa i desse dagar og fusingane veit å nyta det. Søndag var det mykje folk på Kom deg ut dagen til Barnas turlag på Bygdastølen og tysdag 6. februar er det klart for årets første lysløyperenn på Holdhus.
mandag 5. februar Fusa kommune
Velkomen på UKM 2018
Laurdag 3. februar kl 16.00 er det stor kulturmønstring for ungdom i Os og Fusa på Osena kunst- og kultursenter. Det blir eit flott program med stor variasjon i uttrykk og kulturformer frå dans, kunst til film, litteratur og musikk. Sjåprogramheftekven som er med. Inngang kr 100,- for vaksne...
fredag 2. februar Fusa kommune
Symjehallen i vanleg drift
Symjehallen i Eikelandsosen er i vanleg drift frå torsdag 1. februar kl 12.00. Det er vanleg publikumsbading kl. 17.00-21.30 torsdag kveld. Sjåeiga side med meir informasjon
tirsdag 30. januar Fusa kommune
Nyopning av biblioteket torsdag 1. februar
Fusa folkebibliotek er blitt som nytt etter ei opprusting ved årskiftet. Torsdag 1. februar kl 16.00 blir det oppgraderte biblioteket markert med kake, kulturinnslag og omvising. Alle bibliotekvener er hjarteleg velkomne.
tirsdag 30. januar Fusa kommune
Veke 5 er politisk møteveke
Det er møte i dei politiske utvala i veke 5. Først ute er Ungdomsrådet. Saker som skal opp er m.a. godkjenning av deltaljregulering for Lambanesheiane bustadområde aust, planlegging av eldredagen, prosjektrapportering 2018 og prioritering av utbetring av kommunale vegar.
tirsdag 23. januar Fusa kommune
Mitt nabolag i Torsdagsakademiet
I Fusa folkebibliotek er Torsdagsakademiet tilbake med ein ny sesong. Vi startar med ei reise til fjerne strøk torsdag 25. januar kl 19.00. Den norske fiolinisten, fotografen og historieforteljaren Christian Stejskal skal ta oss med på si reise frå Wien til Aksum i Etiopia og sitt opphald hos...
fredag 19. januar Fusa kommune
Godkjenning av detaljregulering for Berge Naturstein
I medhald av plan- og bygningslova (PBL) 12-12 har kommunestyret i Fusa 15.12.2017 godkjend detaljregulering for Berge Naturstein med plan-ID 1241201606. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL 1-9. Klagefrist: 5.februar 2018. Sjå vedtak og plan for gbnr 25/1...
torsdag 11. januar Fusa kommune
Ung rock i Os og Fusa
Fredag 12. januar kl 19.00-23.00 er det konsert i Nesjaheimen på Vinnes med unge rockespirer i alderen 13-20 år. Arrangementet er ein del av oppkøyringa til UKM 2018.
onsdag 10. januar Fusa kommune
Fortenestemedalje til Anny Samnøy og Karin Berge
Anny Samnøy og Karin Berge har begge fått overrekt Norges Vel-medalje for lang og tru teneste i Fusa kommune. Dette vart markert 7. desember på Fusa bu- og behandlingssenter, der dei har hatt arbeidsplassen sin storparten av sitt yrkesliv.
mandag 8. januar Fusa kommune
Påmelding til UKM 2018
Påmeldingsfristen til UKM er søndag 28. januar kl 23.00. Påmeldinga skjer digitalt påukm.no. Lokalmønstringa for ungelokale kulturkrefter er i Oseana kunst- og kultursenter laurdag 3. februar.
mandag 8. januar Fusa kommune
Kommunestyremøte 4.1. på Fusa vgs.
Kommunestyret har møte torsdag 4.1. kl. 18. Møtestad er Fusa vidaregåande skule i lokala til Trivselstunet arbeids- og aktivitetssenter. Det står berre ei sak på innkallinga, og det er val av ny fellesnemnd frå Fusa kommune. Sakspapira finn duher.
tirsdag 2. januar Fusa kommune
God jul og godt nytt år
Fusa kommune vil ønskja alle innbyggjarar i Fusa ei retteleg god og fredfull julehelg, og eit godt nytt år i vente, med ei julehelsing frå ordførarAtle Kvåle.
22. desember 2017 Fusa kommune
Kor mange glas toler barnet ditt?
Desember er den fuktigaste månaden i året, men jula er for mange g eit kjærkomme høve til å samle heile familien. Kor mykje er det greitt å drikke i julehøgtida?
22. desember 2017 Fusa kommune
HORDALAND

Områdeplan for Eikelandsosen
Det skal utarbeidast ein områdeplan for Eikelandsosen sentrum og kringliggjande område. Utval for plan og miljø i Fusa kommune har 23.11.2017 vedteke å leggjautkast til planprogramut på høyring. Planprogrammet er eit viktig grunnlag for det vidare arbeidet og Fusa kommune...
21. desember 2017 Fusa kommune
Ekstraordinært kommunestyremøte 4. januar
Oppfølging av kommunestyresak nr 081/2017 der det vart gjort følgjande vedtak: Det blir avvikla ekstraordinært kommunestyre 04.01.2018 Sak: Val av ny fellesnemnd frå Fusa kommune
21. desember 2017 Fusa kommune
Opningstider i jula
Kommunetunet har reduserte opningstider i romjula.Bibliotek og symjehall er delvis stengt i veke 51 og i romjula. Desse tilboda opnar att som vanleg tysdag 2. januar.
20. desember 2017 Fusa kommune
Bjørnafjorden kommune ved ny milepel
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag tysdag 19. desember fastsatt forskrifter for 23 kommunesammenslåinger, med mellom anna namn på nye kommunar og tal medlemer i dei nye kommunestyra. Bjørnafjorden kommune var ein av desse.
19. desember 2017 Fusa kommune
Kulturpris til Merita og Kåre Johan Mol
Fusa kommune sin kulturpris for 2017 er tildelt Merita og Kåre Johan Mol. Dei får prisen for sitt arbeid innan volleyballidretten, der dei leverer sterke bidrag både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt! Prisen er eit grafisk trykk av kunstnaren Elly Prestegård og vart delt ut av...
19. desember 2017 Fusa kommune
Vassmålaravlesing på SMS
For å effektivisera innsamlinga av vassmålaravlesningar i samsvar med forskrift og regulativ tar Fusa kommune i bruk SMS-varsling.
14. desember 2017 Fusa kommune
Julekonsertar i Fusa
Det er mange julekonsertar i Fusa no i desember. I dei komande dagane er det julekonsert i Eikelandsosen bedehus fredag 8.12., søndag 10.12. er det tradisjonsrik julekonsert i Hålandsdal kyrkje, medan konserten i Strandvik i år er torsdag 14.12. Det er knapt finare måte å nyta...
6. desember 2017 Fusa kommune
Hugs å byte batteri 1. desember!
Alle røykvarslarbatteri må bytast minst ein gong i året -helst på Røykvarslardagen.Sjå meir om Røykvarslardagenher.
1. desember 2017 Fusa kommune
Brukarundersøking i pleie og omsorg - utvida svarfrist
Pleie- og omsorgstenestene i Fusa er i gang med ei brukarundersøking. Alle som mottek pleie- og omsorgstenester vert spurt. Undersøkinga måler kvalitet i tenestene. Ved å svara kan brukarar og pårørande vera med på å utvikla tenestene i Fusa. Det er derfor...
30. november 2017 Fusa kommune
Bente Bratlund i Torsdagsakademiet
Jula står for døra og Torsdagsakademiet i Fusa avsluttar 2017 med eit jubileum. Bente Bratlund debuterte som forfattar for 40 år sidan. Du får eit tett og nært møte med jubilanten på biblioteket i Eikelandsosen torsdag 30. november kl 19.00
24. november 2017 Fusa kommune
Kva seie du? - eit språkspel for alle
Kva betyr det å skotra? Eller kva er eit rivjarn? Kva betyr det å vera slonken? Svaret finn du i språkspelet som kultursamarbeidet Kultur for eldre har laga til bruk på tvers av generasjonane.
21. november 2017 Fusa kommune
Veke 47 er politisk møteveke
Det er møte i dei politiske utvala denne veka. Først ute er Ungdomsrådet. Fleire store og viktige saker skal opp. Formannskapet skal mellom anna laga budsjettinnstilling til kommunestyret. Utval for plan og miljø skal behandla områdeplan for Eikelandsosen og mange andre saker....
20. november 2017 Fusa kommune
Nye livreddarar i Eikelandsosen
Det er kome på plass tre livsviktige livbøyar ved sjøkanten i Eikelandsosen, frå utløpet av Koldalselva til tømmerkaien på Leiro.
14. november 2017 Fusa kommune
Budsjettkonferanse 14. og 15.11.
Formannskapet samlar seg til budsjettkonferanse 14. og 15.11. Konferansen finn stad på Thon hotel Bergen Airport på Kokstad, og er eit ope møte der dei som ønskjer det kan vera med som tilhøyrar. Det er oppstart kl. 9 den 14.11. og dagen vil verta prega av presentasjonar og dialog...
13. november 2017 Fusa kommune
Stikk-innom-verkstad for friluftsliv på kart
Fusa kommune inviterer publikum til å bli med på kartlegging av areal nytta til friluftsliv. Har du kunnskapar om plassar for friluftsliv i bygda di er du oppfordra til å stilla på kartleggings-verkstad tysdag 14. november i tidsrommet kl 16-19 på Kommunetunet i Eikelandsosen....
13. november 2017 Fusa kommune
Tilskot til vern av kulturminne
Eigarar av private verneverdige bygg i Fusa kan søkja Fusa kommune om tilskot til restaureringsarbeid. Søknadsfristen er 10. desember. Tilskotet skal nyttast i 2018 og 2019.
7. november 2017 Fusa kommune
Internasjonalt matkurs - frå labneh til norsk grovbrød
Det vert oppstart av matkurs på skulekjøkkenet til Fusa ungdomsskule tysdag 14. november kl. 17.00. Har du lyst å læra å baka tradisjonelt norsk grovbrød eller syrisk rullebrød? Eller ferskost av kumjølk på arabisk vis?
7. november 2017 Fusa kommune
Barneteater i biblioteket onsdag 8. november
Forfattar og skodespelar Adele Duus kjem til biblioteket med ei teaterframsyning basert på boka Farfars bombekrater onsdag 8. november kl 17.00. Inngang kr 100,- per familie. Høver for born frå 5 år.
2. november 2017 Fusa kommune
Informasjonskveld om tilskot til idrettsanlegg
Fusa kommune inviterer til minikurs for aktuelle søkjarar til statlege spelemidlar og kommunale tilskot til bygging av private idrettsanlegg tysdag 31. oktober kl 18-20 i Kommunetunet, Eikelandsosen.
30. oktober 2017 Fusa kommune
Rådmannen sitt budsjettframlegg er klart
Rådmannen i Fusa har i dag 26. oktober lagt fram sittarbeidsnotatmed framlegg til økonomiplan for 2018-2021 og årsbudsjett for 2018. No overtek formannskapet stafettpinnen i budsjettprosessen. Formannskapet skal 22. november koma med si tilråding til kommunestyret, som fattar endeleg vedtak...
26. oktober 2017 Fusa kommune
Alkovett når det buttar imot
Nokre gonger er livet kjipt. Alkohol kan verka som eit enkelt val når ein ønskjer å slappa av og gløyma problema. Alkoholen gir kanskje ei kortvarig betring, men på lengre sikt kan han forlengja eller forverra dei vanskelege tidene. Vi ønskjer å minna om at det er lurt...
25. oktober 2017 Fusa kommune
Møte i kommunestyret torsdag 26. oktober
Det blir møte i kommunestyret torsdag 26. oktober 2017, kl 17.00 Møtestad: Biblioteket, Kommunetunet i Eikelandsosen
20. oktober 2017 Fusa kommune
Møte i fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune 26. oktober
Det vert møte i fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune torsdag 26. oktober. Stad: Lunde barneskule i Os kommune Tid: kl 12.00 - 15.00. Sjå sakspapirher.
19. oktober 2017 Fusa kommune
Idéverkstad om kulturplan tysdag 24.10.
Fusa kommune inviterer til idverkstad i samband med utarbeiding av kulturplan tysdag 24. oktober kl 18-21 i Kommunetunet. Målgrupper er lag og organisasjonar og engasjerte einskildpersonar. Tilsette fagpersonar i Fusa kommune og folkevalde er også velkomne til å delta. Tema for kvelden er kultur-...
19. oktober 2017 Fusa kommune
Faktura for eigedomsskatt på veg i posten
Faktura for eigedomsskatt for andre termin 2017 er på veg i posten. Sjå sida omeigedomskattfor 2017for detaljar.
19. oktober 2017 Fusa kommune
HORDALAND

Felles rådsmøte mellom Os og Fusa
Det vert ekstramøte i Rådet for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne måndag 16. oktober frå kl 12 i Kommunetunet, Eikelandsosen. Møtet vert eit fellesmøte, delt i to bolkar, med tilsvarande rådsorgan i Os kommune. Sjåinnkalling.
11. oktober 2017 Fusa kommune
Arabisk kulturkveld på Helland
Torsdag 12. oktober kl 18.00 vert det invitert til arabisk kulturkveld i Kulturløo på Helland. Programmet vert ei feiring av den folkekjære libanesiske kvinnelige artisten Fairuz. Palestinske Sahar Muhaisen og Fusa-jenta Guro Gjuvsland vil tolka Fairuz i ord og tonar. I tillegg blir det...
9. oktober 2017 Fusa kommune
Heider og medalje til Edel Margrethe
Under ei samkome på Baldersheim helsetun har Edel Margrethe Andersen fått Norges Vel sin medalje for lang og tru teneste etter meir enn 30 år som tilsett i Fusa kommune.
9. oktober 2017 Fusa kommune
Detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde - aust
Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 28. september, vedteke å leggja detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde aust, ut på høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i PBL 12-10,11 og 12. Bruk digitalt skjema for høyringsuttaleherog merk med saksnr...
6. oktober 2017 Fusa kommune
Vegarbeid ved Elmo i Eikelandsosen
Etter oppdrag frå Statens Vegvesen, vert det utført arbeid med oppføring av opphøgd gangfelt med tilhøyrande belysning på FV552 ved kryssing til Leitet, i perioden frå 3. til 30. oktober.
3. oktober 2017 Fusa kommune
Møte i Fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune
Fellenemnda for nye Bjørnafjorden kommune har møte i Kommunetunet, Eikelandsosen, måndag 2. oktober frå kl 12.00. Sjåsakspapir.
2. oktober 2017 Fusa kommune
Framleis gratis HPV-vaksine til kvinner fødd i 1991 og seinare
Alle kvinner som er fødd i 1991 og seinarefekk frå hausten 2016tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram.I Fusa er helsestasjonen på Fjord`n Senter ansvarleg for dette tilbodetfram til utgangen av 2018.
2. oktober 2017 Fusa kommune
Leirskuleveke i Hålandsdalen
Siste veka i september hadde alle 7. klassingane i Fusa opphald på Hålandsdalen leirskole. Sjå rapport med fleire foto på Bergen kommune sineheimesider.
2. oktober 2017 Fusa kommune
Fusa kommune treng støttekontaktar!
Kan du tenkja deg å vera med eit barn, ein ungdom eller ein annan vaksen på tur, kafbesøk, symjing, riding eller kino? Det er mange som av ymse årsaker har bruk for ein støttekontakt som kan vera med dei på fritidsaktivitetar. Fusa kommune søkjer no etter personar over 18...
27. september 2017 Fusa kommune
Søknadsfrist barnehageplass 1. oktober
Eining barnehage minnar om søknadsfristen 1. oktober, for dei som ynskjer plass etter nyttår. Hovudopptaket er 1. mars. Sjå meir infoher.
26. september 2017 Fusa kommune
Knud Knudsen sine album
Lisbeth Dreyer presenterer den ikoniske landskapsfotografen Knud Knudsen (1832-1915) i Torsdagsakademiet torsdag 28. september kl 19. Forfattaren og filmskaparen Lisbeth Dreyer laga ei praktbok om Knud Knudsen, ein av våre store landskapsfotografer, i høve jubileet i 2015. Ho har også presentert...
26. september 2017 Fusa kommune
Open brannstasjon 23. september
Fusa brann og redning ønskjer barn og vaksne velkommen til open brannstasjon i Eikelandsosen i år g. Brannstasjonen er open laurdag 23. september kl. 11.00 til 14.00.
21. september 2017 Fusa kommune
Politisk møterunde veke 39
I veke 39, blir det politiske møte i dei ulike utvala.Saker som skal opp til behandling, er m.a. Framlegg til planprogram for kommunedelplan for akvakultur 2018 - 27, detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde, og Eldredagen 2017. I tillegg er det fleire dispensasjonssaker som skal opp i UPM.
19. september 2017 Fusa kommune
Valdagen i Fusa
Du finn informasjon om vallokala ogopningstidene for vallokalai Fusa på eieiga informasjonsside.Følg valkvelden ilokalavisa på nett. Godt val!
8. september 2017 Fusa kommune
Kystsogedag på Samnøy
Søndag 10. september er det Kystsogedag hjå Tønnegarden på Samnøy. Det er eit stort program frå opninga klokka 12.00 til 17.00 på ettermiddagen med foredrag, utstilling, servering og aktivitetar for heile familien. Sjåprogram
8. september 2017 Fusa kommune
Tid for betaling av kommunale avgifter
Denandre fakturaen for kommunale avgifter i 2017 er sendt ut. Fakturaen gjeld vatn, avløp og slamtømming. Nytt i år er at fritidsbygg/bygg med høve for overnatting får gebyr for feiing og branntilsyn.
4. september 2017 Fusa kommune
Kulturpris for Fusa 2017
Fusa kommune ønskjer forslag til kandidatar for kulturprisen 2017. Prisen vert delt ut annakvart år. I 2015 gjekk prisen til kulturleiar Erik Vangsnes.Alle kan koma med forslag til nye kandidatar innan fristen 1. oktober.
1. september 2017 Fusa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FUSA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Telemark IT Bergen Innenriks Sarpsborg 08 Hedmark Næringsliv Troms Akershus Kjendis Oppland Østfold Nordland Vestfold Odda Trøndelag Fotboll Mat
flere?
Båt Vest Agder Kultur Buskerud Rogaland Aust Agder Sport Møre og Romsdal Finnmark Mobil Forsvar Oslo Sogn og Fjordane Get-ligaen Kalmar Kvinnherad Fiske Skåne Ringsaker Bolig Inrikes Elverum Blekinge Bodø Oskarshamn Haugesund Fotball Drammen Landbruk Økonomi Kongsvinger Porsgrunn Sport Karmøy Trav Bamble Kryptovaluta Kragerø Motor OL Tromsø Hammerfest Odds BK Radøy Tinn Reise Fredrikstad Sandnes Lindås Jul Vestby Kultur Risør Politikk Svelvik Vestvågøy Näringsliv Kristianstad Östra Göinge Osterøy Fauske Dyr Bærum Horten Landskrona Meløy Askøy Narvik Film Tolga Russland Øvre Eiker Kristiansand Musikk Helsingborg Stord Tingvoll Forskning Førde Nord-Korea Salangen Karlskrona Sykkel Sandefjord Stockholm Vær Eliteserien Nedre Eiker Skien Forskning Stavanger Lier Sarpsborg Kongsberg Tesla Tvedestrand Håndball Kvænangen Kristiansund Helse Kunst Barn Suldal Frogn Askim Kongelig Rosenborg BK Sigdal Eslöv Sørfold Drangedal Evje og Hornnes Game of Thrones Jakt Trysil Nannestad Eidsberg Meland Løten Bil Re Hamar Tynset Lenvik Sande Hadsel FK Haugesund Vefsn Vålerenga Tour de Ski Moss Filippinene Asker Kommunesammenslåing Sørreisa Råde Friluftsliv Larvik Lesja Grue Åsnes Svalbard Skøyter Gjøvik Åmot Mote Fjell Modum Tomelilla Mörbylånga Vinje Ålesund Hemne Foto Nore og Uvdal Notodden Stavanger Oilers Rana Harstad Hörby Klima Tønsberg Austrheim Aurdal Jølster Friidrett Steigen Stryn Våler Hvaler Vestre Slidre Google Vaksdal Porsanger Masfjorden Klippan Vitenskap Jobb Skjervøy Målselv Ås Gjerstad Utsira Åmli Øygarden Farsund Malmö Halsa Bil Øksnes Nesseby OBOS-ligaen Brønnøy NHL Ekonomi Motorsport Olofström Sölvesborg Kina Brexit Klepp Hurum Romfart Norway Cup Nesodden Eiker Svalöv Halden Frankrike Herøy Mat Spill Lødingen Strand Poker Skisport Teknik Lillesand Litteratur Sortland Mandal Langrenn Svedala Ski Fitjar Fedje Aurskog-Høland Nissedal VM Grane Modalen Dovre Hässleholm Båt Universet Lyngen Eurovision World Series of Poker Gloppen Resor Emmaboda Lyngdal Bremanger Leirfjord Trondheim Tour of Norway Herøy Froland Tana Nesna Enebakk Mönsterås Stabæk Træna Syria Vennesla Birkenes Odal Eidskog Frosta Gran Halloween Östergötland Vietnam Os Fet Lomma Skurup Bjørnefjorden Rendalen Ronneby Åseral Karlshamn Sande Tydal Påske Polen Alta Eidfjord Ullensvang Skedsmo Ulstein Sund Sandøy Måsøy Seljord Hemnes Menn Klatring Lund Skiskyting Arendal Svømming Nesset Hockey Viking FK Sverige Andøy Evenes Snowboard Jevnaker Nordkapp Nes 17. mai Årdal Alpint Voss Volda Ballangen Røros Nybro Film Nittedal Bromölla Bodø/Glimt Kvinner Sjakk E-sport Tromsø IL Musik Sør-Varanger
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL