Fusa
Barnehagane er med på brannvernveka 2019
Denne veka erden nasjonale brannvernveka, og barnehagane i Fusa har teke brannvern på alvor. Eit høgdepunkt for barna har vore besøk av brannbil og brannfolk frå Fusa brann og redning. Laurdag 21.09. er både barn og vaksne velkommen til ope hus på brannstasjonen i Eikelandsosen...
17:17 Fusa kommune
Full pakke i Fjorden arena
Tenk deg dette scenarioet: Søster spelar playstation, bror gitar, mamma bingo og pappa og onkel airhockey. Dei møtest i kantina og tek ein matbit før heimreisa. No vert dette mogleg i Fjorden arena. Ta med heile familien på første kveld med Full pakke tysdag 24. september klokka 18....
onsdag 14:39 Fusa kommune
Utstilling i kulturbedehuset Fredheim på Vinnes 14. september
Fusa kommune markerer dei nasjonale kulturminnedagane medope hus i kulturbedehuset Fredheim på Vinnes laurdag 14. septemberklokka 11-16 med kunstutstilling ved Anne Hesvik. Tema for kulturminnedagane er Framtidas kulturminne. Arrangementet er eit samarbeid med Venelaget for Fredheim.
torsdag 12. september Fusa kommune
Vallokala er opne til klokka 21 i kveld
Vallokala i Fusa er opne til klokka 21 i kveld. Dei seks røystelokala i Fusa er:Eikelandsfjorden samfunnshus, Fusa samfunnshus, Hålandsdalen montessoriskule, Nore Fusa skule, Strandvik montessoriskule og Søre Fusa skule.Sjå oversikt over alle vallokala i Bjørnafjorden kommune.
mandag 9. september Fusa kommune
Fritidsklubben har fått nye lokale i Fjorden arena
Onsdag 4. september hadde fritidsklubben for menneske med utviklingshemming sin første klubbkveld i Fjorden arena. Det feira dei med styrketrening og kakefest. Det blir klubbkveld kvar onsdag klokka 18-20.
fredag 6. september Fusa kommune
Fusa symjehall opnar 14. oktober
Fusa symjehall i Eikelandosen opnar haustsesongen først måndag 14. oktober. Grunnen til utsett start er rehabiltering av bygget i samband med bygging av ny ungdomsskule.
fredag 6. september Fusa kommune
Treng du SFO-tilbod i haustferien?
Fusa kommune tilbyr skulefritidsordning i haustferien til elevar i 1.-4. klasse. Ferie-SFO er på Fusa skule. Tilbodet gjeld kvar dag frå klokka 8 til 15.30 i haustferieveka 7.-11. oktober. Du kan kjøpa enkeltdagar eller ei heil veke. Påmeldingsfristen er 15. september.
onsdag 4. september Fusa kommune
Vegen til Markhus er køyrbar med traktor
Torsdag var folk frå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på synfaring på Marhusvegen. I dag fredag 30.08. vart den mellombelse brua ferdig, slik at vegen no er køyrbar med traktor, opplyser einingsleiar for Teknisk drift, Øystein Havsgård.
fredag 30. august Fusa kommune
HORDALAND

Tid for å betala kommunale avgifter 2. termin 2019
Faktura for kommunale avgifter for andre termin 2019 er på veg i posten. Det gjeld abonnementsavgift for vatn og avløp, gebyr for slamtømming, feiing og branntilsyn.Sjå gebyrregulativet for detaljert informasjon.
torsdag 29. august Fusa kommune
Folkefest i Fjorden arena
Det var mykje folk og stor aktivitet på opningsdagen til Fjorden arena i Eikelandsosen søndag 25. august. Takk til alle som kom og var med og gjorde opninga til ein folkefest og ei flott oppleving! Sjå fotokavalkade.
onsdag 28. august Fusa kommune
Ver obs på styrtregn, skred- og flaumfare onsdag-torsdag
Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for styrtregn i Fusa frå onsdag ettermiddag 28.08. til torsdag morgon 29.08. Samtidig melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om jord- og flaumskredfare på oransje nivå. Følg med på varsom.noog følg råd...
tirsdag 27. august Fusa kommune
Endra frist for avlesing av vassmålarar
På grunn av kommunesamanslåinga frå nyttår, må årsoppgjeret for vassmålarar i år fakturerast tidlegare. Siste frist for målaravlesing2019 er difor framskunda til 30. september. Dei siste månadane blir stipulert. Det er sendt ut sms-varsel om dette til dei...
tirsdag 27. august Fusa kommune
Vegane er køyrbare i Hålandsdalen, arbeid i gang på Markhusvegen
Dei kommunale vegane til Berge, Tveitnes og Teigland er køyrbare etter flaumen måndag. På Markhusvegen må det først monterast ei stålbru før vi kan koma oss oppover med utstyr og massar, opplyser einingsleiar Teknisk driftØystein Havsgård.
fredag 23. august Fusa kommune
Opning av Fjorden arena søndag 25. august
Velkommen til offisiell opning av den nye idrettshallen i Eikelandsosen søndag 25. august klokka 12.00. Det blir snorklipping, hornmusikk og ope hus. Dørene opnar klokka 11.30 og hallen er open til klokka 17.00.
torsdag 22. august Fusa kommune
Førehandsrøysting på institusjonar og heime
Det blir høve til å stemma på institusjonar og skular i framtidige Bjørnafjorden kommune. Du kan g søkja om å få førehandsstemma heime, dersom du ikkje kan koma deg til eit ordinært vallokale. Søknadsfrist: Tysdag 3. september kl. 15.00.
onsdag 21. august Fusa kommune
"Saman for vekst og utvikling" - Bjørnafjordkonferansen
Du treng ikkje reisa heilt til Silicon Valley for å få nye idear, kom og bli inspirert på Bjørnafjordkonferansen i Oseana 5. november, seier Elin Bryn Thorsen, næringssjef i Os og frå nyttår i Bjørnafjorden kommune.
mandag 19. august Fusa kommune
Dei stengde fylkesvegane i Fusa er opna
Statens vegvesen melder at dei to stengde fylkesvegane, Fv. 123 mellom Eide og Tveita og Fv. 549 Sævareid-Kilen er opna for trafikk.
mandag 19. august Fusa kommune
Fleire vegar er stengde
Det voldsomme regnvret har vaska med seg vegar fleire stader i Fusa, både i Hålandsdalen og sør i kommunen. Både Fv. 549 Sævareid-Kilen ved Markavika og Fv. 123 Åse-Tveitaer framleis stengt. I tillegg er dei kommunale vegane til Tveitnes og til Berlandstveit og Berge stengde. I...
mandag 19. august Fusa kommune
To stengde vegar i Fusa på grunn av flaum
Fv. 549 Sævareid-Kilen er stengd ved Sandal og Fv. 123 Holdhus-Tveita ved Kleivo. Dette melder Statens vegvesen klokka 08.32 i dag. Stenginga gjeld inntil vidare. Følg med påtrafikkmeldingar på vegevsenet si nettside.
mandag 19. august Fusa kommune
Førehandsrøysting til og med 6. september
I Kommunetunet i Eikelandsosen kan du stemma måndag-fredag klokka 9-15. I tillegg vert det utvida opningstid 29. og 31. august og 4. og 5. september.
mandag 12. august Fusa kommune
Velkommen til nytt skuleår 2019-2020!
Torsdag 15. august startar det nye skuleåret for barneskuleelevane i Fusa. Fusa ungdomsskule startar måndag 19. august. Ekstra spente er nok dei nye 1. klassingane. Fusa kommune ønskjer elevar, føresette og dei vaksne som jobbar ved skulane, velkommen til eit nytt skuleår! Meir...
mandag 5. august Fusa kommune
Fjorden arena er endeleg godkjend
Søndag 25. august klokka 12 vert det offisiell opning av Fjorden arena, Fusa si nye storstove. Fylkesmannen i Vestland har no avvist naboklagen i byggesaka endeleg. Fylkesmannen legg stor vekt på at fleirbrukshallen har store samfunnsmessige fordelar og er viktig i eit folkehelseperspektiv.
onsdag 31. juli Fusa kommune
Gjer hjartestartaren synleg på kartet!
Nettstaden113.noer eit nasjonalt register over hjartestartarar. Registrering her kan vera avgjerande ved hjartestans. Veit du om ein hjartestartar som ikkje er kome med i registeret?
onsdag 31. juli Fusa kommune
Sjødelen av arealplanen for Fusa kommune er oppdatert
I det siste møtet før ferien, 20.06.2019, godkjende kommunestyret kommunedelplan for akvakultur 2019-2027.Denne planen erstattar sjødelen i den gjeldande arealdelen av kommuneplanen for Fusa kommune 2015-2027. Dei to planane vert no slått saman.
mandag 29. juli Fusa kommune
Utlysing av treningstid i Fjorden arena
Fjorden arena står klar til bruk etter skuleferien. Fusa kommune ber no om å få fornya søknader om treningstid for hausten 2019 og våren 2020 frå lokale idrettslag. Brukeige søknadsskjemaog send det inn til post@fusa.kommune.no eller lever det i ekspedisjonen på...
onsdag 24. juli Fusa kommune
Ferietilbod for ungdom i august - påmelding no
Ferietilbodet rettar seg til dei som er mellom 13 til 19 år og går i perioden 10.-13. august. Ungdom frå både Fusa og Os kan melda seg på. Opplegget er sponsa av staten, med ei deltakaravgift på kr 400 per person. Dersom du synest det er dyrt, kan du be om redusert...
torsdag 4. juli Fusa kommune
No kan du stemma!
Om du ikkje har høve til å stemma i den ordinære perioden for førehandsrøysting eller på valdagen, kan du nytta høvet allereie no i Kommunetunet i Eikelandsosen eller på Rådhuset i Os.Tidleg førehandsstemming er eit tilbod for å sikra at alle...
onsdag 3. juli Fusa kommune
Sommarope i biblioteket
Biblioteket er ope i heile sommar, og tilbyr eitspennande sommarprogram. Frå måndag 1. juli til og med måndag 5. august er det reduserte opningstider. Det er personale til stades tysdag-torsdag kl. 09-14.30. Måndag og fredag er biblioteket sjølvbetent i Kommunetunet si opningstid (kl....
fredag 21. juni Fusa kommune
Barneverntenesta får felles leiing for Os og Fusa
Fråog med 1. juli tek Os-leiar Linda Hevrøy over som leiar også for barneverntenesta i Fusa. Avtroppande leiar Line Åsvang skal over i ny jobb som leiar for barneverntenesta i Kvam. Ho minner om at barneverntenesta er bemanna alle dagar gjennom sommaren.
torsdag 20. juni Fusa kommune
Vil du vera valmedarbeidar?
9. september skal det veljast representantar til det første kommunestyret i Bjørnafjorden kommune. Vi treng enno nokre fleire valmedarbeidarar til fleire av vallokala. Er du interessert?Les meir og registrer deg her!
onsdag 19. juni Fusa kommune
Opningstider i Kommunetunet i sommar
Frå 1. juli til 9. august er det redusert opningstid i Kommunetunet. Det er ope måndag-fredag kl. 09.00-14.30. Fusa kommune ønskjer alle ein god sommar!
tirsdag 18. juni Fusa kommune
Bli med på den største og kulaste lesekampanjen i landet!
Har du hugsa å melda deg på Sommarles? Det er ikkje for seint. Alle barn i 1.-7. klasse kan vera med på denne digitale lesekampanjen. Du melder deg på på nettsidasommarles.no.
mandag 17. juni Fusa kommune
Hjelp oss å førebyggja brann
Er du bekymra for di eiga eller andre si brannsikkerheit? Har du oppdaga eit brannfarleg forhold og ønskjer å melda frå? No er det lansert ei ny nasjonal nettside,branntips.no, der du kan senda bekymringsmeldingar direkte til ditt eige brannvesen. Fusa brann og redning er mellom dei 103...
fredag 14. juni Fusa kommune
HORDALAND

Kommunestyremøte 20. juni 2019
Fusa kommunestyre har møte torsdag 20. juni kl. 12.00i Eikelandsfjorden samfunnshus. På saklista står m.a. årsmelding og rekneskap for 2018, finansiering av kommunereforma og godkjenning av akvakulturplanen 2019-2027. Sjå sakspapir.Møtet er ope for alle interesserte.
fredag 14. juni Fusa kommune
Skjenkekurs tysdag 11. juni
Det vert skjenkekurs for vakter, skjenkestyrarar, huseigar/styrerepresentantar og andre interesserte tysdag 11. juni kl. 18.00-21.00 i Kommunetunet. Vi planlegg eit nytt kurs til hausten.
tirsdag 4. juni Fusa kommune
Idédugnad - kva er viktig for deg?
Kl. 18-20 i kveld tysdag 4.6. er det iddugnad i Eikelandsfjorden samfunnshus for betre helse- og velferdstenester. Her vil leiarane for dei ulike tenestene stå på stands i salen, med ønske om dialog, spørsmål og innspel. Alle innbyggarar, lag og organisasjonar i framtidige...
tirsdag 4. juni Fusa kommune
Kurs for pårørande og personar med demenssjukdom
Er du mellom 18 og 30 år og har far eller mor med demens? Eller er du sjølv under 65 år og har fått ein demensdiagnose? Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse tilbyr to ulike typar kurs til hausten som kan passa for deg, opplyser nytilsett vernepleiar i demensomsorga i Fusa,...
tirsdag 28. mai Fusa kommune
Politiske møteveke 3.-6. juni 2019
Siste politiske møterunde før ferien finn stad i starten av juni. Ungdomsrådet og senior- og funksjonsrådet har møte måndag 3. juni. Formannskapet har møte tysdag 4. juni, og utval for plan og miljø (UPM) torsdag 6. juni. Møta er opne for alle interesserte.
fredag 24. mai Fusa kommune
Vil du bli støttekontakt?
Kan du tenkja deg å bruka nokre timar i veka til å vera saman med nokon som treng det, på fritidsaktivitetar? Det handlar om å vera med på t.d. kino, bading, tur, kaf eller trening.Fusa kommune treng støttekontaktar til barn, unge og vaksne, som av ymse årsaker treng litt...
onsdag 22. mai Fusa kommune
Siste sjanse til å få gratis HPV-vaksine
Er du fødd i 1991 eller seinare og har ikkje fått tatt HPV-vaksine enno? Då må du skunda deg.Tilbodet om gratis vaksine mot humant papillomavirus går ut 30. juni i år.Ta kontakt med helsestasjonenog bestill time.
onsdag 22. mai Fusa kommune
Trond Mohn Games 2019
Vil du ha gratisbillettar tilTrond Mohn Gamespå Fana stadion onsdag 22. mai? Fusa kommune deler ut fribillettarer. Kontakt ekspedisjonen i Kommunetunet.
mandag 20. mai Fusa kommune
Ver varsam ved bålbrenning og grilling
Det er finevr og sesong for grilling og bål. Samtidig er det tørt i terrenget og skobrannfare. Brannsjef Gunnar Hatlelid oppmodar difor alle om å vera varsame og retta seg etterråda for trygg bålbrenning.
mandag 20. mai Fusa kommune
Nedgang i folketalet
Folketalet i Fusa minka med 12 i første kvartal 2019 til 3 849 registrerte innbyggjarar. Dette viser dei ferske tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vart fødd like mange som det døydde (8 personar), medan det var fleire som flytta frå Fusa enn til.
mandag 20. mai Fusa kommune
17. mai-førebuing på Engevik Gaard
Onsdag 15. mai var alle 6. klassingane i Fusa samla til aktivitetsdag påEngevik Gaard. Rett før 17. mai var det dansketida og 1814 som stod på programmet. I tillegg til historieundervisning på offisersgarden frå 1700-talet, fekk elevane prøva seg på militær eksersis...
torsdag 16. mai Fusa kommune
Treng du SFO-tilbod i sommar?
Fusa kommune tilbyr skulefritidsordning to veker i sommarferien for elevar i 1.-4. klasse. Ferie-SFO er på Fusa skule. Tilbodet gjeld 21.-27. juni og 5.-9. august. Du kan kjøpa enkeltdagar eller ei heil veke. Påmeldingsfristen er 24. mai.
torsdag 9. mai Fusa kommune
Husmann for ein dag i Vinnesholmen
Sist torsdag fekk alle 5. klassingane i Fusa prøva seg som husmenn for ein dag i vakkert vårver i Vinnesholmen. Aktivitetsdagen var del av det lokalhistoriske undervisningsopplegget Fusanisto.Takk til alle gode hjelparar, inkludert kua Magni, og entusiastiske elevar og lærarar for ein flott dag!
tirsdag 30. april Fusa kommune
Tid for betaling av kommunale avgifter 2019
Den første fakturaen for kommunale avgifter i 2019 kjem i posten i desse dagar. Fakturaen gjeld vatn, avløp og slamtømming.Sjå gebyrregulativet for detaljert informasjon.
mandag 29. april Fusa kommune
Utsett opning for Fjorden arena
Det var tillyst eit arrangement med Open hall i den nye idrettshallen i Eikelandsosen søndag 28. april. Arrangementet, som var planlagd i samarbeid med Os idrettspark, er utsett på ubestemt tid. Hugaas A/S som har totalentreprisen ligg stadig etter skjema i sluttføringa av arbeidet med dei...
onsdag 24. april Fusa kommune
Fargesterk vårutstilling frå Raul
Torsdag 11. april var det ei høgtidleg utstillingsopning i Kommunetunet i Eikelandsosen. I det som vert kalla Glasgato kan du no oppleva dei fargesterke arbeida til Raul Damiao Jesus.
fredag 12. april Fusa kommune
Forbod mot open eld
15. april til 15. september er det forbod mot å gjera opp eld i skog og mark utan løyve frå brannsjefen - med visse unntak. Yr melder no om skogbrannfare i vårt område, og det er ekstra grunn til å vera varsam, seier brannsjef i FusaGunnar Hatlelid. Mange er g i gang med...
torsdag 11. april Fusa kommune
Bli med på ryddedugnad!
To store, nasjonale ryddedugnadar er i gang. Det er BIR som står bak dugnadane i området vårt. Den eine gjeld strandrydding, den andre gjeld boss i nærmiljøa. Målet er redusera forsøplinga av havet og å få det reint og ryddig til 17. mai.
torsdag 11. april Fusa kommune
150.000 til festivalar og større arrangement
Fusa kommune har fordelt 150.000 kroner til festivalar og større arrangement i 2019. Vinnestivalen fekk største tildelinga med 90.000 kroner til den 11. festivalen i rekka, helga 21.-23. juni.
torsdag 11. april Fusa kommune
Fusa i påsken
Påskeliljene blømer ved fjorden og påskekrimmen er på plass i Fusa folkebibliotek. Ta turen innom biblioteket og lån med deg påskelektyre for store og små. I påskeveka er biblioteket og ekspedisjonen i Kommunetunet ope klokka 9-14.30 måndag og tysdag, og klokka...
onsdag 10. april Fusa kommune
Søk midlar til lokale trafikksikringsarrangement
Hordaland fylkeskommune gjev tilskot til lokale trafikksikringsarrangement.No kan skular, barnehagar, lag, foreiningar, organisasjonar og kommunar i Hordaland søkja om midlar. Søknadsfrist: 1. mai.
onsdag 10. april Fusa kommune
Ekstramøte i formannskapet 11. april 2019
Det blir ekstramøte i formannskapet 11. april kl. 16.00.​Møtet finn stad i Kommunetunet i Eikelandsosen, møterom 126.
mandag 8. april Fusa kommune
Følg UKM-festival på Oseana
Det er UKM-festival for heile Hordaland på Oseana 6.-7. april. Os og Fusa er godt representerte med unge talent både i ei stor kunstutstilling og eit sceneprogram som går over to dagar. Du finn meir informasjon påukm.noog kan følgja programmet på direkten viadirektesending.
lørdag 6. april Fusa kommune
Kommunestyremøte 11. april 2019
Fusa kommunestyre har møte torsdag 11.04. kl. 17.00. Møtet finn stad i Trivselstunet - dagsenteret på Fusa vidaregåande skule i Eikelandsosen.Sjå møteinnkalling og saksdokument.Møtet er ope for alle interesserte.
torsdag 4. april Fusa kommune
Næringsutvikling med fokus på grøn konkurransekraft
Har du eit prosjekt på gang som handlar om næringsutvikling knytt til det grøne skiftet? Då kan du søkja tilskot frå Hordaland fylkeskommune. Søknadsfristen er 1. juni 2019.
mandag 1. april Fusa kommune
HORDALAND

Symjehallen er stengt laurdag
Fusa symjehall i Eikelandsosen er stengt laurdag 30. mars grunna arbeid på vassverket i skuleområdet.
fredag 29. mars Fusa kommune
Årsmelding for Fusa kommune 2018
Årsmeldinga for 2018er klar.Her kan du lesa om drifta i året som gjekk og sjå foto av litt av det som skjedde i Fusa i fjor. Fusa kommune leverer eit svært godt resultat. Ureviderte rekneskapstal viser eit mindreforbruk på kr 23,9 mill. og ein resultatgrad på 6,23 %.
onsdag 27. mars Fusa kommune
Open skule og innskriving av 1. klassingar
Har du barn som skal begynna på skulen i Eikelandsosen til hausten? Tysdag 26. mars kl. 12-17 og onsdag 3. april kl. 12-15 blir det open skulefor innskriving av nye 1. klassingar, som skuleåret 2019-2020skal starta påEikelandsosen skule. RektorKjersti Søvikønskjer barn og...
fredag 22. mars Fusa kommune
Politisk møteveke i Fusa 25.-28. mars 2019
Ungdomsrådet og Senior- og funksjonsrådet startar møterunden måndag 25.03. Formannskapet har møte onsdag 27.03. og utval for plan og miljø (UPM) 28.03. Møta finn stad i Kommunetunet i Eikelandsosen og er opne for alle interesserte.Sakspapir finn du på heimesida.
onsdag 20. mars Fusa kommune
Tid for å søkja om plass i kulturskulen
Vil du læra å spela eit instrument, eller bli med på ei dansegruppe i Bjørnafjorden kulturskule? Søknadsfristen er 1. april. Det gjeld både for nye elevar, og for noverande elevar som vil halda fram til hausten.
mandag 18. mars Fusa kommune
Skogkurs for kvinner
Er du kvinne og skogeigar er dette noko for deg:Motorsagkurs med kort innføring i forvaltning av skogeigedom. Kurset vert arrangert 29.-30. marsi skogen på Holmefjord og 1. april i Kommunetunet i Eikelandsosen.Påmeldingsfrist: 26. mars.
onsdag 13. mars Fusa kommune
Vellukka UKM for Os og Fusa
Laurdag 9. mars vart det for 7. og siste gong arrangert felles UKM for Os og Fusa. Neste år er vi saman i Bjørnafjorden kommune! Det vart eit feiande flott program med lokal ungdom i fri og kreativ utfalding. Neste stopp for fleire av deltakarane er fylkesfestivalen, som vert i Oseana 5.-7. april.
onsdag 13. mars Fusa kommune
Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Bjørnafjorden kommune er på høyring
Fellesnemnda har i møte 11. februar 2019, sak 14/2019, vedteke å leggjaforslag til lokal forskrift for vass- og avløpsgebyrut på høyring. Høyringsfrist: 10. mai 2019.
tirsdag 12. mars Fusa kommune
Ope møte om områdeplan for Eikelandsosen
Lurer du på kva områdeplanen for Eikelandsosen inneheld? Torsdag 14. mars klokka 19 vert det arrangert ope møte om områdeplanen i biblioteket i Kommunetunet. Det vert ein kort gjennomgang av planen ved ABO og høve til å stilla spørsmål. Sjåmeir informasjon om...
tirsdag 12. mars Fusa kommune
Tilskot til tilpassing av bustad
Har du behov for å tilpassa bustaden din? Då kan du søkja om finansiering til små eller store ombyggingar og tilpassingar.
mandag 11. mars Fusa kommune
Ope hus med "samanknyting" av Asvo i Fusa og Os
Asvo Fusa og Os Asvo slår seg saman. Det vart markert med ope hus og offisiell samanknyting fredag 8. mars i Os Asvo sine lokale i Industrivegen 96 på Os.Sjå fleire foto frå markeringa på Midtsiden.
onsdag 6. mars Fusa kommune
Internasjonal 8. mars-fest i Fusa folkebibliotek
Velkommen til fest i biblioteket i Kommunetunet i Eikelandsosen på den internasjonale kvinnedagen 8. mars klokka 19. Arrangementskomiteen inviterer til å dela erfaringar, historier, dikt, mat, dans, song, prat, og bokutstilling i biblioteket. Arrangementet er gratis.
onsdag 6. mars Fusa kommune
Kulturbygging i Bjørnafjorden i 2019
Os og Fusa slår seg saman til Bjørnafjorden 1. januar 2020. Fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune har sett av kr 250 000 til eit fond kor lag og organisasjonar kan søkja om midlar til å gjennomføra aktivitetar i 2019. Bli med å visa fram kva Bjørnafjorden har...
onsdag 6. mars Fusa kommune
Tilskot til festivalar og større arrangement 2019
I budsjettet for 2019 har Fusa kommunestyre sett av ei løyving på kroner 150.000 til ei ny tilskotsordning for lokale festivalar og større kulturarrangement i Fusa. Søknadsfrist er 20. mars og fortløpande etter det, så langt potten rekk.
mandag 4. mars Fusa kommune
Færre fusingar
Folketalet i Fusa minka med 59 personar i 2018. Det utgjer ein nedgang på 1,5 %. Ved inngangen av 2019 var 3 861 personar folkeregistrerte i kommunen. Nedgangen skuldast fødselsunderskot og netto utflytting.
mandag 4. mars Fusa kommune
Tilskot til etablering i eigen bustad
Personar som ikkje klarer å betena eit startlån som er stort nok til å finansiera ein egna bustad, kan få tilskot til etablering.
torsdag 28. februar Fusa kommune
Eigedomsskatten for 2019
Eigedomsskattelistene er lagt ut til offentleg ettersyn på heimesida og i ekspedisjonen til Fusa kommune i Kommunetunet i Eikelandsosen frå og med torsdag 28. februar til og med torsdag 21. mars. Klagefristen er 12. april.
onsdag 27. februar Fusa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FUSA

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL