Fusa
Open brannstasjon 23. september
Fusa brann og redning ønskjer barn og vaksne velkommen til open brannstasjon i Eikelandsosen i år g. Brannstasjonen er open laurdag 23. september kl. 11.00 til 14.00.
torsdag 13:06 Fusa kommune
Kartlegging av friluftsareal i Fusa
Fusa kommune starta i år, i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) og Hordaland Fylkeskommune, eit prosjekt som har som mål å kartlegga alle friluftslivsareala i kommunen. Dette er ein del av eit nasjonalt mål om at alle kommunar i Noreg skal kartlegga sine friluftslivsareal...
tirsdag 15:22 Fusa kommune
Politisk møterunde veke 39
I veke 39, blir det politiske møte i dei ulike utvala.Saker som skal opp til behandling, er m.a. Framlegg til planprogram for kommunedelplan for akvakultur 2018 - 27, detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde, og Eldredagen 2017. I tillegg er det fleire dispensasjonssaker som skal opp i UPM.
tirsdag 13:13 Fusa kommune
Renovasjonen i Fusa
Media melder atReno Norden er konkurs. Firmaet hentar inn hushaldsavfall for BIR, m.a. i Fusa. På heimesida tilBIRstår det at renovasjonsrutene vert køyrde som vanleg i dag og at det vert arbeidd med alternativ som skal sikra tenesta blir levert og bosset henta i dagane som kjem. Sjå...
tirsdag 12:43 Fusa kommune
SFO i haustferien
Fusa kommune tilbyr skulefritidsordning i haustferien for born i heile kommunen. Tilbodet vert gjeve på Fusa skule. Haustferien er i veke 41; 9.-13. oktober. Søknadsfrist: 22. september.
mandag 12:42 Fusa kommune
Valdagen i Fusa
Du finn informasjon om vallokala ogopningstidene for vallokalai Fusa på eieiga informasjonsside.Følg valkvelden ilokalavisa på nett. Godt val!
fredag 8. september Fusa kommune
Kystsogedag på Samnøy
Søndag 10. september er det Kystsogedag hjå Tønnegarden på Samnøy. Det er eit stort program frå opninga klokka 12.00 til 17.00 på ettermiddagen med foredrag, utstilling, servering og aktivitetar for heile familien. Sjåprogram
fredag 8. september Fusa kommune
Tid for betaling av kommunale avgifter
Denandre fakturaen for kommunale avgifter i 2017 er sendt ut. Fakturaen gjeld vatn, avløp og slamtømming. Nytt i år er at fritidsbygg/bygg med høve for overnatting får gebyr for feiing og branntilsyn.
mandag 4. september Fusa kommune
HORDALAND

Ekstra kommunestyremøte
Det vert ekstramøte i Fusa kommunestyre tysdag 5. september 2017 kl 17.00. Møtestad: Biblioteket i Kommunetunet, Eikelandsosen. Sjå sakspapir.
fredag 1. september Fusa kommune
Kulturpris for Fusa 2017
Fusa kommune ønskjer forslag til kandidatar for kulturprisen 2017. Prisen vert delt ut annakvart år. I 2015 gjekk prisen til kulturleiar Erik Vangsnes.Alle kan koma med forslag til nye kandidatar innan fristen 1. oktober.
fredag 1. september Fusa kommune
Sesongstart i symjehallen
Fredag 1. september er første opningsdag i Fusa symjehall i haustsemesteret. Vi ønskjer gamle og nye brukarar velkomne til hallen i Eikelandsosen.Sjå prisliste.
torsdag 31. august Fusa kommune
Austestad i Torsdagsakademiet
Torsdag 31. august kl 19 gjestar Hans Martin Austestad Torsdagsakademiet i Fusa. Arrangementet er i folkebiblioteket sine lokale i Kommunetunet, Eikelandsosen. Her vil Austestad presentera materiale fråplata For folk flest som kom ut i mars 2017 med tilhøyrande bok.
tirsdag 29. august Fusa kommune
Seminar 15.9. for trygge og gode oppvekstmiljø
Vi er så heldige å få Dr. Avis Glaze, som er ein av Canada sine mest kjende skuleutviklarar, til Fusa 15.9.Hennar motto er We must teach both the hearts and the minds of our students. Tittelen på seminaret er Utdanning for demokrati; Karakterdanning, medborgarskap og livsmeistring....
mandag 28. august Fusa kommune
Kulturvernpris til Midthordlandske
Det Midthordlandske Dampskibsselskab AS (MDS) er tildelt Anders Kåre Engevik kulturvernpris for 2017. Prisen vart delt ut på kystsogedag på Engevik gaard søndag 27. august. MDSfår prisen for sitt arbeid med ta vare på og driva veteranbåten M/S Midthordland til glede for...
mandag 28. august Fusa kommune
Velkomen på språkkafé
Den internasjonale språkkafeen har starta opp att og er open annakvar tysdag i oddetalsveker i Trivselstunet dagsenter, i bygget til Fusa vidaregåande skule på Leiro. Kafeen er ein møteplass for å praktisera norsk og knyta kontaktar mellom menneske.
mandag 28. august Fusa kommune
Samla seg om Bjørnafjorden kommune
Dei to kommunestyra i Os og Fusa var samla til historisk møte i Eikelandsosen torsdag 24. august. Dei følgde innstillinga frå Språkrådet og styringsgruppa for kommunereforma, og gjekk vidare med kommunenamnet Bjørnafjorden kommune. No tek Fellesnemnda over styringa av...
fredag 25. august Fusa kommune
Øyeblikkeleg hjelp døgnopphald (ØHD-seng) i Fusa
ØHD-senga er lokalisert til kortids- og rehabiliteringsavdelinga på Fusa bu- og behandlingssenter. I følgje lovverket skal kommunane syta for tilbod om døgnopphald for helse- og omsorgstenester til pasientar og brukarar med behov for øyeblikkeleg hjelp (ØHD). Dersom legen...
tirsdag 22. august Fusa kommune
Kommunestyremøte med historisk sus
Torsdag 24. august er det felles kommunestyremøte for Os og Fusa. Dette blir ein kveld for historiebøkene der ein skal bestemma både namn på ny kommune, politisk utvalsstruktur og andre viktige føringar for samanslåingsprosessen. Møtet er på Fusa vidaregåande...
mandag 21. august Fusa kommune
Kystsogedagar i Sævareidfjorden
Helga 26.-27. august er det Kystsogedagar i Sævareidfjorden. Laurdagskvelden er det kabaret og Strileshow med Claus Sellevoll og Cato Jensen. Søndag er det Kystsogedag med stort program både i Sævareid sentrum og på Engevik gaard der M/S Midthordland og veteranbuss skal gå i...
mandag 21. august Fusa kommune
Ekstra kommunestyremøte onsdag 16. august
Det vert ekstramøte i Fusa kommunestyre onsdag 16. august kl 17.00. Møte vert halde i biblioteket på Kommunetunet. På dagsorden står handsaming av utkast til mandat for fellesnemnda for ny kommune og val av Fusa kommune sine representantar i denne fellesnemnda. Sjåsakspapir. Det...
mandag 14. august Fusa kommune
Velkomen til skulestart
Skulestart i Fusa kommune er onsdag 16. august. Ta kontakt med din skule om du er usikker på tidspunkt eller oppmøtestad. Kontaktinformasjon til skulane finn du på Fusa kommune sineheimesider
mandag 14. august Fusa kommune
På sporet etter Spele-Hans'n
Søndag 13. august kan du bli betre kjend med Hans Bjørndal (1826-1910), også kjend som Spele-Hansn. Han var ein vidgjeten folkemusikar og spelemann. Søndag kveld vert det først ei utflukt til tuftene etter stova hans på Bjørndal og seinare konsert i Holdhus kyrkje, der...
onsdag 9. august Fusa kommune
Gasta greie som utstilling
Gasta greie er hamna på utstilling - eller rettare sagt, eit utval av Anja Tveiterås sine illustrasjonar i boka, er i desse dagar å sjå på ei sommarutstilling i Kommunetunet. Salsutstillinga er i Glasgato og vil stå fram til midten av august. Du kan sjølvsagt også...
mandag 3. juli Fusa kommune
Stortingsvalet og sametingsvalet 2017
Veljarar, som ikkje er i heimkommunen på valdagen den 11. september 2017, kan frå 3. juli førehandsrøysta enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen. Før valdagen kan du røysta i kva kommune som helst i Norge eller utlandet. Ordinær...
fredag 30. juni Fusa kommune
Opningstider sommaren 2017
Frå 1. juli til 9. august er det redusert opningstid i Kommunetunet. Det er ope måndag-fredag kl 09.00-14.30. Biblioteket er ope tysdag-torsdag i same tidsrom.Fusa kommune ønskjer god sommar!
fredag 30. juni Fusa kommune
Blogg for ein ny kommune
Det er lansert ein ny felles blogg for den nye kommunen:bjornefjordenkommune.no. Her kan du halda deg oppdatert på vedtak og tilgjengeleg informasjon i samanslåingsprosessen.
mandag 26. juni Fusa kommune
Vinnesfestival for 9. gong
Det er klar for ny Vinnesfestival 22.-25. juni. Festivalen tjuvstarta med VinnesfestiLAN torsdag kveld. Fredag er det ungdomsdiskotek i Nesjaheimen. Laurdag torgdag og festivalkveld i Holmen til langt på natt. Søndag er det konsert i kulturbedehuset Fredheim. Sjåeiga nettside.
fredag 23. juni Fusa kommune
HORDALAND

Råd frå brannsjefen om trygg bålbrenning
I samband med jonsokfeiringa i Fusa kjem brannsjefen med gode råd for trygg bålbrening. Fusa kommune ønskjer alle ein god og trygg midtsommarfest!
fredag 23. juni Fusa kommune
Fotoutstilling i Lygrepollen
Laurdag 24. og søndag 25. juni vert det høve til å sjå historiske foto frå Lygrepollen og Lukksund. Det vert utstilling i grendahuset på Sundfjord med bilete etter bygdefotografen Einar Sundvor (1899-1963).
onsdag 21. juni Fusa kommune
Felles kommunestyremøte på Oseana
Det vert felles kommunestyremøte for Os og Fusa på Oseana kunst- og kultursenter torsdag 15. juni kl 09.00-16.00.Sjå innkalling. Stikkord for dagsorden er: Å bli betre kjende, erfaringar frå andre samanslåingsprosessar, kva trengs for å lukkast med å byggja ein ny...
mandag 12. juni Fusa kommune
Stortinget har vedteke kommunereforma
Stortinget gjordeendeleg vedtakom ny kommunestruktur 8. juni 2017. Kommunereforma er dermed eit faktum, og Os og Fusa skal slåast saman frå 1. januar 2020.
mandag 12. juni Fusa kommune
Namn på ny kommune – ditt innspel!
Det er vedteke at Os og Fusa kommunar skal slå seg saman frå og med 01.01.2020. Vi inviterer med dette alle innbyggjarar i dei to kommunane til å koma med framlegg til kommunenamn på den nye kommunen. Frist for å koma med innspel er 18. juni 2017.
mandag 5. juni Fusa kommune
Politisk møteveke - saker i denne møterunden
Det er politisk møteveke, med siste møterunde før sommarferien. Saker som skal opp til behandling, er m.a. årsmelding og rekneskap for Fusa kommune for 2016, rapport om økonomi og drift pr. 1.5. (tertialrapport), tilbygg/ombygging av Nore Fusa skule, interkommunalt samarbeid om...
mandag 29. mai Fusa kommune
Lyst til å slutta å snusa eller røyka?
Det er mange gode grunnar til å slutta med snus eller røyk. Vil du ha tips og verktøy til snus- og røykeslutt, finn du råd og verktøyher Du kan også ta kontakt med fastlegen din for å få støtte og hjelp. Det er verdas tobakksfrie dag på onsdag...
mandag 29. mai Fusa kommune
Nye adressenummer til høyring
Arbeidet med adressering av hus i Fusa går mot slutten. Tildelinga av adressenummer i området Hålandsdalen og søre del av Fusa er lagt ut på høyring. Høyringsfristen er 13. juni.
fredag 26. mai Fusa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FUSA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL