Fusa
Veke 47 er politisk møteveke
Det er møte i dei politiske utvala denne veka. Først ute er Ungdomsrådet. Fleire store og viktige saker skal opp. Formannskapet skal mellom anna laga budsjettinnstilling til kommunestyret. Utval for plan og miljø skal behandla områdeplan for Eikelandsosen og mange andre saker....
mandag 10:42 Fusa kommune
Nye livreddarar i Eikelandsosen
Det er kome på plass tre livsviktige livbøyar ved sjøkanten i Eikelandsosen, frå utløpet av Koldalselva til tømmerkaien på Leiro.
tirsdag 14. november Fusa kommune
Budsjettkonferanse 14. og 15.11.
Formannskapet samlar seg til budsjettkonferanse 14. og 15.11. Konferansen finn stad på Thon hotel Bergen Airport på Kokstad, og er eit ope møte der dei som ønskjer det kan vera med som tilhøyrar. Det er oppstart kl. 9 den 14.11. og dagen vil verta prega av presentasjonar og dialog...
mandag 13. november Fusa kommune
Stikk-innom-verkstad for friluftsliv på kart
Fusa kommune inviterer publikum til å bli med på kartlegging av areal nytta til friluftsliv. Har du kunnskapar om plassar for friluftsliv i bygda di er du oppfordra til å stilla på kartleggings-verkstad tysdag 14. november i tidsrommet kl 16-19 på Kommunetunet i Eikelandsosen....
mandag 13. november Fusa kommune
Tilskot til vern av kulturminne
Eigarar av private verneverdige bygg i Fusa kan søkja Fusa kommune om tilskot til restaureringsarbeid. Søknadsfristen er 10. desember. Tilskotet skal nyttast i 2018 og 2019.
tirsdag 7. november Fusa kommune
Internasjonalt matkurs - frå labneh til norsk grovbrød
Det vert oppstart av matkurs på skulekjøkkenet til Fusa ungdomsskule tysdag 14. november kl. 17.00. Har du lyst å læra å baka tradisjonelt norsk grovbrød eller syrisk rullebrød? Eller ferskost av kumjølk på arabisk vis?
tirsdag 7. november Fusa kommune
Barneteater i biblioteket onsdag 8. november
Forfattar og skodespelar Adele Duus kjem til biblioteket med ei teaterframsyning basert på boka Farfars bombekrater onsdag 8. november kl 17.00. Inngang kr 100,- per familie. Høver for born frå 5 år.
torsdag 2. november Fusa kommune
Informasjonskveld om tilskot til idrettsanlegg
Fusa kommune inviterer til minikurs for aktuelle søkjarar til statlege spelemidlar og kommunale tilskot til bygging av private idrettsanlegg tysdag 31. oktober kl 18-20 i Kommunetunet, Eikelandsosen.
mandag 30. oktober Fusa kommune
HORDALAND

Rådmannen sitt budsjettframlegg er klart
Rådmannen i Fusa har i dag 26. oktober lagt fram sittarbeidsnotatmed framlegg til økonomiplan for 2018-2021 og årsbudsjett for 2018. No overtek formannskapet stafettpinnen i budsjettprosessen. Formannskapet skal 22. november koma med si tilråding til kommunestyret, som fattar endeleg vedtak...
torsdag 26. oktober Fusa kommune
Alkovett når det buttar imot
Nokre gonger er livet kjipt. Alkohol kan verka som eit enkelt val når ein ønskjer å slappa av og gløyma problema. Alkoholen gir kanskje ei kortvarig betring, men på lengre sikt kan han forlengja eller forverra dei vanskelege tidene. Vi ønskjer å minna om at det er lurt...
onsdag 25. oktober Fusa kommune
Møte i kommunestyret torsdag 26. oktober
Det blir møte i kommunestyret torsdag 26. oktober 2017, kl 17.00 Møtestad: Biblioteket, Kommunetunet i Eikelandsosen
fredag 20. oktober Fusa kommune
Møte i fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune 26. oktober
Det vert møte i fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune torsdag 26. oktober. Stad: Lunde barneskule i Os kommune Tid: kl 12.00 - 15.00. Sjå sakspapirher.
torsdag 19. oktober Fusa kommune
Idéverkstad om kulturplan tysdag 24.10.
Fusa kommune inviterer til idverkstad i samband med utarbeiding av kulturplan tysdag 24. oktober kl 18-21 i Kommunetunet. Målgrupper er lag og organisasjonar og engasjerte einskildpersonar. Tilsette fagpersonar i Fusa kommune og folkevalde er også velkomne til å delta. Tema for kvelden er kultur-...
torsdag 19. oktober Fusa kommune
Faktura for eigedomsskatt på veg i posten
Faktura for eigedomsskatt for andre termin 2017 er på veg i posten. Sjå sida omeigedomskattfor 2017for detaljar.
torsdag 19. oktober Fusa kommune
Kolonikrønike i Torsdagsakademiet
Forfattaren Fartein Horgar er gjest i Torsdagsakademiet på Fusa folkebibliotek 19. oktober kl 19.00. Horgar er aktuell med ein storslått romanserie om eit dansk-norsk kolonieventyr på dei vestindiske øyane som starta opp på 1600-talet og varte heilt fram til 1917.
mandag 16. oktober Fusa kommune
Felles rådsmøte mellom Os og Fusa
Det vert ekstramøte i Rådet for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne måndag 16. oktober frå kl 12 i Kommunetunet, Eikelandsosen. Møtet vert eit fellesmøte, delt i to bolkar, med tilsvarande rådsorgan i Os kommune. Sjåinnkalling.
onsdag 11. oktober Fusa kommune
Arabisk kulturkveld på Helland
Torsdag 12. oktober kl 18.00 vert det invitert til arabisk kulturkveld i Kulturløo på Helland. Programmet vert ei feiring av den folkekjære libanesiske kvinnelige artisten Fairuz. Palestinske Sahar Muhaisen og Fusa-jenta Guro Gjuvsland vil tolka Fairuz i ord og tonar. I tillegg blir det...
mandag 9. oktober Fusa kommune
Heider og medalje til Edel Margrethe
Under ei samkome på Baldersheim helsetun har Edel Margrethe Andersen fått Norges Vel sin medalje for lang og tru teneste etter meir enn 30 år som tilsett i Fusa kommune.
mandag 9. oktober Fusa kommune
Detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde - aust
Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 28. september, vedteke å leggja detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde aust, ut på høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i PBL 12-10,11 og 12. Bruk digitalt skjema for høyringsuttaleherog merk med saksnr...
fredag 6. oktober Fusa kommune
Vegarbeid ved Elmo i Eikelandsosen
Etter oppdrag frå Statens Vegvesen, vert det utført arbeid med oppføring av opphøgd gangfelt med tilhøyrande belysning på FV552 ved kryssing til Leitet, i perioden frå 3. til 30. oktober.
tirsdag 3. oktober Fusa kommune
Møte i Fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune
Fellenemnda for nye Bjørnafjorden kommune har møte i Kommunetunet, Eikelandsosen, måndag 2. oktober frå kl 12.00. Sjåsakspapir.
mandag 2. oktober Fusa kommune
Framleis gratis HPV-vaksine til kvinner fødd i 1991 og seinare
Alle kvinner som er fødd i 1991 og seinarefekk frå hausten 2016tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram.I Fusa er helsestasjonen på Fjord`n Senter ansvarleg for dette tilbodetfram til utgangen av 2018.
mandag 2. oktober Fusa kommune
Leirskuleveke i Hålandsdalen
Siste veka i september hadde alle 7. klassingane i Fusa opphald på Hålandsdalen leirskole. Sjå rapport med fleire foto på Bergen kommune sineheimesider.
mandag 2. oktober Fusa kommune
Fritidsmønstring og Markens grøde
Laurdag 30. september er det tid for den årleg Fritidsmønstringa i Fusa. Arrangementet er på Leiro med aktivitetar både i Fjordn senter og Kommunetunet. I år er det fokus på organisasjonar med sosiale og ideelle føremål som t.d. husmorlag, sanitet og lions. Dei vil...
torsdag 28. september Fusa kommune
Fusa kommune treng støttekontaktar!
Kan du tenkja deg å vera med eit barn, ein ungdom eller ein annan vaksen på tur, kafbesøk, symjing, riding eller kino? Det er mange som av ymse årsaker har bruk for ein støttekontakt som kan vera med dei på fritidsaktivitetar. Fusa kommune søkjer no etter personar over 18...
onsdag 27. september Fusa kommune
Søknadsfrist barnehageplass 1. oktober
Eining barnehage minnar om søknadsfristen 1. oktober, for dei som ynskjer plass etter nyttår. Hovudopptaket er 1. mars. Sjå meir infoher.
tirsdag 26. september Fusa kommune
Eldredagsfest søndag 1. oktober
Den internasjonale eldredagen vert markert i Fusa med festprogram i Bygdaheimen på Holmefjord søndag 1. oktober kl 17.00 19.30. Her vert det eitkulturprogrammed m.a. Kjersti Wiik og Bente Bratlund.
tirsdag 26. september Fusa kommune
Knud Knudsen sine album
Lisbeth Dreyer presenterer den ikoniske landskapsfotografen Knud Knudsen (1832-1915) i Torsdagsakademiet torsdag 28. september kl 19. Forfattaren og filmskaparen Lisbeth Dreyer laga ei praktbok om Knud Knudsen, ein av våre store landskapsfotografer, i høve jubileet i 2015. Ho har også presentert...
tirsdag 26. september Fusa kommune
Open brannstasjon 23. september
Fusa brann og redning ønskjer barn og vaksne velkommen til open brannstasjon i Eikelandsosen i år g. Brannstasjonen er open laurdag 23. september kl. 11.00 til 14.00.
torsdag 21. september Fusa kommune
Politisk møterunde veke 39
I veke 39, blir det politiske møte i dei ulike utvala.Saker som skal opp til behandling, er m.a. Framlegg til planprogram for kommunedelplan for akvakultur 2018 - 27, detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde, og Eldredagen 2017. I tillegg er det fleire dispensasjonssaker som skal opp i UPM.
tirsdag 19. september Fusa kommune
SFO i haustferien
Fusa kommune tilbyr skulefritidsordning i haustferien for born i heile kommunen. Tilbodet vert gjeve på Fusa skule. Haustferien er i veke 41; 9.-13. oktober. Søknadsfrist: 22. september.
mandag 18. september Fusa kommune
Valdagen i Fusa
Du finn informasjon om vallokala ogopningstidene for vallokalai Fusa på eieiga informasjonsside.Følg valkvelden ilokalavisa på nett. Godt val!
fredag 8. september Fusa kommune
Kystsogedag på Samnøy
Søndag 10. september er det Kystsogedag hjå Tønnegarden på Samnøy. Det er eit stort program frå opninga klokka 12.00 til 17.00 på ettermiddagen med foredrag, utstilling, servering og aktivitetar for heile familien. Sjåprogram
fredag 8. september Fusa kommune
HORDALAND

Tid for betaling av kommunale avgifter
Denandre fakturaen for kommunale avgifter i 2017 er sendt ut. Fakturaen gjeld vatn, avløp og slamtømming. Nytt i år er at fritidsbygg/bygg med høve for overnatting får gebyr for feiing og branntilsyn.
mandag 4. september Fusa kommune
Ekstra kommunestyremøte
Det vert ekstramøte i Fusa kommunestyre tysdag 5. september 2017 kl 17.00. Møtestad: Biblioteket i Kommunetunet, Eikelandsosen. Sjå sakspapir.
fredag 1. september Fusa kommune
Kulturpris for Fusa 2017
Fusa kommune ønskjer forslag til kandidatar for kulturprisen 2017. Prisen vert delt ut annakvart år. I 2015 gjekk prisen til kulturleiar Erik Vangsnes.Alle kan koma med forslag til nye kandidatar innan fristen 1. oktober.
fredag 1. september Fusa kommune
Sesongstart i symjehallen
Fredag 1. september er første opningsdag i Fusa symjehall i haustsemesteret. Vi ønskjer gamle og nye brukarar velkomne til hallen i Eikelandsosen.Sjå prisliste.
torsdag 31. august Fusa kommune
Austestad i Torsdagsakademiet
Torsdag 31. august kl 19 gjestar Hans Martin Austestad Torsdagsakademiet i Fusa. Arrangementet er i folkebiblioteket sine lokale i Kommunetunet, Eikelandsosen. Her vil Austestad presentera materiale fråplata For folk flest som kom ut i mars 2017 med tilhøyrande bok.
tirsdag 29. august Fusa kommune
Seminar 15.9. for trygge og gode oppvekstmiljø
Vi er så heldige å få Dr. Avis Glaze, som er ein av Canada sine mest kjende skuleutviklarar, til Fusa 15.9.Hennar motto er We must teach both the hearts and the minds of our students. Tittelen på seminaret er Utdanning for demokrati; Karakterdanning, medborgarskap og livsmeistring....
mandag 28. august Fusa kommune
Kulturvernpris til Midthordlandske
Det Midthordlandske Dampskibsselskab AS (MDS) er tildelt Anders Kåre Engevik kulturvernpris for 2017. Prisen vart delt ut på kystsogedag på Engevik gaard søndag 27. august. MDSfår prisen for sitt arbeid med ta vare på og driva veteranbåten M/S Midthordland til glede for...
mandag 28. august Fusa kommune
Velkomen på språkkafé
Den internasjonale språkkafeen har starta opp att og er open annakvar tysdag i oddetalsveker i Trivselstunet dagsenter, i bygget til Fusa vidaregåande skule på Leiro. Kafeen er ein møteplass for å praktisera norsk og knyta kontaktar mellom menneske.
mandag 28. august Fusa kommune
Samla seg om Bjørnafjorden kommune
Dei to kommunestyra i Os og Fusa var samla til historisk møte i Eikelandsosen torsdag 24. august. Dei følgde innstillinga frå Språkrådet og styringsgruppa for kommunereforma, og gjekk vidare med kommunenamnet Bjørnafjorden kommune. No tek Fellesnemnda over styringa av...
fredag 25. august Fusa kommune
Kommunestyremøte med historisk sus
Torsdag 24. august er det felles kommunestyremøte for Os og Fusa. Dette blir ein kveld for historiebøkene der ein skal bestemma både namn på ny kommune, politisk utvalsstruktur og andre viktige føringar for samanslåingsprosessen. Møtet er på Fusa vidaregåande...
mandag 21. august Fusa kommune
Ekstra kommunestyremøte onsdag 16. august
Det vert ekstramøte i Fusa kommunestyre onsdag 16. august kl 17.00. Møte vert halde i biblioteket på Kommunetunet. På dagsorden står handsaming av utkast til mandat for fellesnemnda for ny kommune og val av Fusa kommune sine representantar i denne fellesnemnda. Sjåsakspapir. Det...
mandag 14. august Fusa kommune
Velkomen til skulestart
Skulestart i Fusa kommune er onsdag 16. august. Ta kontakt med din skule om du er usikker på tidspunkt eller oppmøtestad. Kontaktinformasjon til skulane finn du på Fusa kommune sineheimesider
mandag 14. august Fusa kommune
På sporet etter Spele-Hans'n
Søndag 13. august kan du bli betre kjend med Hans Bjørndal (1826-1910), også kjend som Spele-Hansn. Han var ein vidgjeten folkemusikar og spelemann. Søndag kveld vert det først ei utflukt til tuftene etter stova hans på Bjørndal og seinare konsert i Holdhus kyrkje, der...
onsdag 9. august Fusa kommune
Gasta greie som utstilling
Gasta greie er hamna på utstilling - eller rettare sagt, eit utval av Anja Tveiterås sine illustrasjonar i boka, er i desse dagar å sjå på ei sommarutstilling i Kommunetunet. Salsutstillinga er i Glasgato og vil stå fram til midten av august. Du kan sjølvsagt også...
mandag 3. juli Fusa kommune
Stortingsvalet og sametingsvalet 2017
Veljarar, som ikkje er i heimkommunen på valdagen den 11. september 2017, kan frå 3. juli førehandsrøysta enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen. Før valdagen kan du røysta i kva kommune som helst i Norge eller utlandet. Ordinær...
fredag 30. juni Fusa kommune
Opningstider sommaren 2017
Frå 1. juli til 9. august er det redusert opningstid i Kommunetunet. Det er ope måndag-fredag kl 09.00-14.30. Biblioteket er ope tysdag-torsdag i same tidsrom.Fusa kommune ønskjer god sommar!
fredag 30. juni Fusa kommune
Blogg for ein ny kommune
Det er lansert ein ny felles blogg for den nye kommunen:bjornefjordenkommune.no. Her kan du halda deg oppdatert på vedtak og tilgjengeleg informasjon i samanslåingsprosessen.
mandag 26. juni Fusa kommune
Vinnesfestival for 9. gong
Det er klar for ny Vinnesfestival 22.-25. juni. Festivalen tjuvstarta med VinnesfestiLAN torsdag kveld. Fredag er det ungdomsdiskotek i Nesjaheimen. Laurdag torgdag og festivalkveld i Holmen til langt på natt. Søndag er det konsert i kulturbedehuset Fredheim. Sjåeiga nettside.
fredag 23. juni Fusa kommune
Råd frå brannsjefen om trygg bålbrenning
I samband med jonsokfeiringa i Fusa kjem brannsjefen med gode råd for trygg bålbrening. Fusa kommune ønskjer alle ein god og trygg midtsommarfest!
fredag 23. juni Fusa kommune
Fotoutstilling i Lygrepollen
Laurdag 24. og søndag 25. juni vert det høve til å sjå historiske foto frå Lygrepollen og Lukksund. Det vert utstilling i grendahuset på Sundfjord med bilete etter bygdefotografen Einar Sundvor (1899-1963).
onsdag 21. juni Fusa kommune
Felles kommunestyremøte på Oseana
Det vert felles kommunestyremøte for Os og Fusa på Oseana kunst- og kultursenter torsdag 15. juni kl 09.00-16.00.Sjå innkalling. Stikkord for dagsorden er: Å bli betre kjende, erfaringar frå andre samanslåingsprosessar, kva trengs for å lukkast med å byggja ein ny...
mandag 12. juni Fusa kommune
Stortinget har vedteke kommunereforma
Stortinget gjordeendeleg vedtakom ny kommunestruktur 8. juni 2017. Kommunereforma er dermed eit faktum, og Os og Fusa skal slåast saman frå 1. januar 2020.
mandag 12. juni Fusa kommune
Namn på ny kommune – ditt innspel!
Det er vedteke at Os og Fusa kommunar skal slå seg saman frå og med 01.01.2020. Vi inviterer med dette alle innbyggjarar i dei to kommunane til å koma med framlegg til kommunenamn på den nye kommunen. Frist for å koma med innspel er 18. juni 2017.
mandag 5. juni Fusa kommune
Politisk møteveke - saker i denne møterunden
Det er politisk møteveke, med siste møterunde før sommarferien. Saker som skal opp til behandling, er m.a. årsmelding og rekneskap for Fusa kommune for 2016, rapport om økonomi og drift pr. 1.5. (tertialrapport), tilbygg/ombygging av Nore Fusa skule, interkommunalt samarbeid om...
mandag 29. mai Fusa kommune
Lyst til å slutta å snusa eller røyka?
Det er mange gode grunnar til å slutta med snus eller røyk. Vil du ha tips og verktøy til snus- og røykeslutt, finn du råd og verktøyher Du kan også ta kontakt med fastlegen din for å få støtte og hjelp. Det er verdas tobakksfrie dag på onsdag...
mandag 29. mai Fusa kommune
HORDALAND

Nye adressenummer til høyring
Arbeidet med adressering av hus i Fusa går mot slutten. Tildelinga av adressenummer i området Hålandsdalen og søre del av Fusa er lagt ut på høyring. Høyringsfristen er 13. juni.
fredag 26. mai Fusa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FUSA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Aust Agder Kjendis Get-ligaen Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Oppland Hedmark Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Troms Kultur Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Mobil Fiske Halloween Kvinnherad Reise Helse Mat Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Bolig Svalbard Finnmark Grue Landbruk Sport Fotball Kultur Tesla Jul Vær Östra Göinge Håndball Litteratur Film Inrikes Sverige Helsingborg Suldal Spill Malmö Forskning Motor Vestby Båt Musikk Kunst Odda Boksing Forsvar Landskrona Trav Kongsvinger Hockey Masfjorden Ishockey Hässleholm Holmestrand Svelvik Trening Bil Russland Arendal Brexit Odds BK Mote Fedje Osterøy Polen Stavanger Nord-Korea Tour of Norway Bærum Lillesand Lund Risør Sjakk NM Valg Askøy Trondheim Øvre Eiker Fjell Os Verdal OL Vestre Slidre Musik Tjøme Agdenes Barn Sykkel Astronomi Kristianstad Svømming Jobb Stockholm Molde Tinn Karmøy Eidfjord Langrenn Skiskyting Sørreisa Seljord VM Jakt Kongelig Skellefteå Vinje Mandal Norway Cup Tour de France Politikk Stord Evenes Tønsberg Skøyter Moss Tyskland Fredrikstad NHL Kävlinge Premier League Kommunesammenslåing Selje Nedre Eiker Poker Menn Gloppen Emmaboda Harry Potter Israel Ledare Sandnes OBOS-ligaen Vellinge Tvedestrand Aurdal SK Brann Tromsø IL Steinkjer Alta Hopp Ringsaker Jevnaker Streik Sund Midsund Universet Russ Kina Porsgrunn Holtålen Mercedes-Benz Europa League Hadsel Halden Lenvik Meland Lyngdal Tomelilla Porsanger Eidsberg Klima Fitjar Gjøvik Eslöv Rauma Klatring Radøy Nes Näringsliv Android Rosenborg BK Voss Haugesund Ås Kampsport Snowboard Røros Tana Ullensvang Frankrike Åstorp Nybro Alpint Volda Bremanger Kvænangen Kristiansand Nannestad Austrheim Narvik USA Notodden Måsøy Vevelstad Viking FK Andøy Drammen Dovre Lier Trysil Motorsport Svedala Nissedal
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL