Fusa
Avtale om utviklingsarbeid i skulen
Fusa kommune har inngått eit langsiktig partnarskap med Høgskulen på Vestlandet (HVL), minimum over tre år.Fagmiljøa på dei fire kommunale barneskulane og HVL kjem til å samarbeide tett i utforskinga og innføringa av dei nye fagplanane i åra som kjem....
fredag 6. juli Fusa kommune
Utforming av nytt kommunevåpen for Bjørnafjorden
Du kan no søkja om å få vera med i konkurransen om å formgje kommunevåpenet til nye Bjørnafjorden kommune. Søknadsfrist for denne prekvalifiseringa er 20. august.
fredag 6. juli Fusa kommune
Spar på vatnet!
Fusa kommune innfører på nytt forbod mot hagevatning og liknande frå og med 5. juli for abonnentane til kommunen sitt vassverk i Eikelandsosen og på Holdhus. Årsaka er at vasstanden i vasskjeldene minkar på grunn av lite nedbør i vår og sommar.Bruk difor så...
torsdag 5. juli Fusa kommune
Aktive dagar på sommar-SFO
Ein fin liten gjeng har vore med på Sommar-SFO i regi av Fusa kommune. Dei har vore på tur både til sjøen, fjellet og byen og kosa seg i nærområdet til Fusa skule.
torsdag 5. juli Fusa kommune
Sommarope i biblioteket
Biblioteket er ope i heile sommar, men med reduserte opningstider frå måndag 2. juli til og med laurdag 11. august. Det er personale til stades tysdag-torsdag kl. 09-14.30. Biblioteket er sjølvbetent i Kommunetunet si opningstid (kl. 09-14.30) måndag og fredag.
mandag 2. juli Fusa kommune
Opningstider i Kommunetunet i sommar
Frå 2. juli til 10. august er det redusert opningstid i Kommunetunet. Det er ope måndag-fredag kl 09.00-14.30. Fusa kommune ønskjer alle ein god sommar!
mandag 2. juli Fusa kommune
Rekordmykje spelemidlar til Fusa
Utval for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland fylkeskommune har fordelt heile kroner 132.246.000 i statlege spelemidlar for 2018 til idrettsanlegg i Hordaland. Anlegg i Fusa får rekordstor utteljing på tilsaman kroner 7.536.000 fordelt på 5 søknader. Største...
onsdag 27. juni Fusa kommune
Gjøa til UKM-festival i Trondheim
I desse dagar vert det skipa tilUKM-festival for ungdomi Trondheim. 15 år gamle Gjøa Holmefjord er med som representant for Hordaland og Fusa.
tirsdag 26. juni Fusa kommune
HORDALAND

Ungdommens time i kommunestyret
Leiar i Fusa ungdomsråd Vegard Fosså fekk presentera ungdomsrådet sitt arbeid for kommunestyret i møte 21. juni. Fusa har hatt ungdomsråd sidan 2007 og frå 2020 vert det nytt ungdomsorgan i Bjørnafjorden kommune.
fredag 22. juni Fusa kommune
Aktiv ferie for ungdom
Ungdom i Fusa i alderen 13 til 17 år får eit nytt ferietilbod med aktivitetar både i sommarferien og i haustferien. Her kan du vera med på kjekke friluftsaktivitetar i lag med andre og få med deg mange spennande opplevingar. Påmeldingsfrist er 5. juli.
fredag 22. juni Fusa kommune
Idrettshallen er i rute
Fusa sin første idrettshall er på full veg opp og truleg vert det kranselag før ferien. Stålkonstruksjonen er reist og betongdekke som etasjeskilje er kome på plass. Det neste som skal ferdigstillast er taket og så kjem veggane som vert bygde i sokalla sandwich-element. Etter...
mandag 18. juni Fusa kommune
Møte i kommunestyret 21. juni 2018
Det vert møte i kommunestyret torsdag 21. juni klokka 10.00 i Eikelandsfjorden samfunnshus i Eikelandsosen. Merk tid og stad! Møtet er ope for alle interesserte. På saklista står m.a. tertialrapport, brannstasjon, ny ungdomsskule og områdeplan for Strandvik.Sjå sakspapir.
mandag 18. juni Fusa kommune
Totalforbodet mot bruk av open eld er oppheva
Brannsjefen i Fusa opphevar forbodet mot bruk av all eld utandørs frå og med i dag, 14. juni. Det er no lov til å gjera opp eld på stader der det openberrt ikkje kan medføra brannfare. Elles gjeld det generelle forbodet mot gjera opp eld i terrenget 15. april-15. september.
torsdag 14. juni Fusa kommune
Korleis er levekår og helse for barn og unge?
Ein fersk rapport kartlegg levekår og helse for barn og unge i Fusa. Rapporten omfattar m.a. oppvekst- og levekårsforhold, fysisk og sosialt miljø, helserelatert åtferd og helsetilstand.Rapporten skal vera eit kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å redusera helserisiko og styrkja det som...
onsdag 13. juni Fusa kommune
Kreative innspel til nytt kommunevåpen
Fredag 8. juni var det opning av utstilling i Kommunetunet med 6. klassingane i Os og Fusa sine forslag til kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune. Alle barneskulane i Fusa har vore med, men Søre Fusa skule var heldige å bli trekt ut til vinnar av gåvekort på kroner 5.000. Alle...
fredag 8. juni Fusa kommune
Sommarfest med full fart i Jettegryto barnehage
Torsdag 31. mai hadde Jettegryto barnehage sommarfest med Walk and run for barn, foreldre, besteforeldre og personale. Inntekta gjekk til fusaprosjektet Hjelp til brannskadde barn i Sør-Etiopia.
onsdag 6. juni Fusa kommune
Unge kommunevåpen på utstilling
I vår blei alle 6. klassingar i Fusa og Os kommunar inviterte til å teikna sine forslag til nytt kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune. No kan du sjå deira forslag på utstilling i folkebiblioteka i Os og Fusa. I Fusa er det utstillingsopning fredag 8. juni kl 9 ved...
mandag 4. juni Fusa kommune
Alkovett på båtturen
Bølgjeskvulp, måkeskrik, dempa motordur, flau vind og lukta av varm solkrem og nye baderingar til ungane. Sommaren og båtlivet er godt i gang. Vi har ei klar oppfordring som du kan ta med på båtturen: Planlegg for godt alkovett og sjøvett.
søndag 3. juni Fusa kommune
Bli med på sommarles!
Frå 1. juni kan alle barn i 1.-7. klasse vera med på den kulaste lesekampanjen i landet: den digitale lesekampanjen Sommarles.
fredag 1. juni Fusa kommune
Spar på vatnet!
Fusa kommune innfører forbod mot hagevatning og liknande frå og med 1. juni for abonnentane til kommunen sitt vassverk i Eikelandsosen og på Holdhus. Bruk elles så lite vatn som mogeleg. Årsaka er at vasstanden i vasskjeldene til kommunen sitt vassverk minkar på grunn av...
fredag 1. juni Fusa kommune
"Walk and run" i Fusa
Laurdag 2. juni inviterer Fusa sokn til folkefest i Eikelandsosen med Walk and Run. Alle som vil, kan bli med på å gå eller springa til inntekt for Fusa-prosjektet Hjelp til brannskadde barn i Etiopia, fortel kyrkjeverje Harald Geir Sæther. Han lovar mykje god underhaldning.Sjå programmet.
onsdag 30. mai Fusa kommune
Tekniske problem med innsynsmodulen
Grunna tekniske problem med innsynsmodulen (toppmenypunkt Innsyn - Møteplan/politiske sakspapir), viser ikkje alle saker på saklista til Utval for plan og miljø (UPM). Møtet skal vera 31.05.2018.
mandag 28. mai Fusa kommune
Totalforbod mot open eld i Fusa
Brannsjefen i Fusa har innført totalforbod mot open eld utandørs frå og med fredag 25. mai for å unngå utmarksbrannar.Forbodet gjeld inntil vidare til det kjem nedbør av betydning, og vert vurdert fortløpande. Det er berre forsvarleg grilling med gassgrill på eiga...
fredag 25. mai Fusa kommune
Politisk møterunde 24.-31. mai 2018
Kontrollutvalet startar møteveka 24. mai og Utval for plan og miljø acsluttar 31. mai. Politikarane skal m.a. handsama årsmelding og rekneskap for 2017, folkehelserapport 2018, første tertialrapport, oppstart av områdeplanarbeid i Strandvik og hovudbrannstasjon i Eikelandsosen.
onsdag 23. mai Fusa kommune
17. mai-førebuing på Engevik Gaard
Alle 6. klassingane i Fusa førebudde seg til feiring av 17. mai med aktivitetsdag på den gamle embetsmannsgarden frå dansketida. Her fekk dei læra meir om Danmark-Noreg og kva som skjedde i 1814. Dei teikna våpenskjold, marsjerte, spelte krokket og fekk omvising både i...
onsdag 23. mai Fusa kommune
Idrettshallen er på full fart opp
Før fusingane tek pinsefri er reisverket til den nye idrettshallen på plass. Både rådmann Nils-Petter Borge og ordførar Atle Kvåle likar det dei ser; ein lenge etterlengta idrettshall på full fart til å bli realisert. Planen er å ha tett bygg til ferien og...
fredag 18. mai Fusa kommune
Tid for betaling av kommunale avgifter 2018
Den første fakturaen for kommunale avgifter i 2018 kjem i posten i desse dagar. Fakturaen gjeld vatn, avlaup og slamtømming.Sjå gebyrregulativetfor detaljert informasjon.
fredag 27. april Fusa kommune
Gullfest for Håvard
Fusa heidrar skøytehelten Håvard Holmefjord Lorentzen på Fjordn senter fredag 27. april kl 16.00. Alle idrettsinteresserte fusingar er velkomne til hyllinga av Fusa og Noreg sine nye store idrettshelt.
torsdag 26. april Fusa kommune
Høyring: retningsliner for rusfrie arrangement
Framlegg til nye retningsliner for rusfrie ungdomsarrangement er lagt ut til høyring. Forslaget er utarbeidd av Fusa ungdomsråd. Retningslinene skal hjelpa lokale arrangørar til å laga gode rusfrie fritidstilbod til unge i Fusa.Høyringsfrist er 14. mai.
tirsdag 24. april Fusa kommune
Områdeplan Eikelandsosen - planprogrammet er vedteke
Kommunestyret har vedteke planprogrammet til områdeplanen for Eikelandsosen. Planområdet er 2,7km2stort. Målet er ferdig plan våren 2019.
mandag 23. april Fusa kommune
Arabisk kultur på språkkafeen
Det blir arabisk kulturprogram med Guro Gjuvsland og Sahar Muhaisen på Språkkafeen tysdag 24. april kl 16-18. Arrangementet er ope for alle interesserte og det er gratis inngang.
mandag 23. april Fusa kommune
Strandrydding på Vinnesleiro
Torsdag 19. april vert det ein storstilt ryddeaksjon på strendene ved Vinnesleiro naturreservat. Skulane på Fusa-halvøya og vaksenopplæringa mønstrar på med flittige hender frå kl 9.30 om morgonen og andre frivillige kan møta opp til dugnad.
tirsdag 17. april Fusa kommune
Festspel-vorspiel i Torsdagsakademiet
Det er verdspremiere for den kritikarroste kjærleikstrilogien Andvake av Jon Fosse under Festspillene i Bergen i mai. Torsdag 19. april kl 19.00 kan du møta teatersjef ved Hordaland teater og Fosse-ekspert Solrun Toft Iversen til ein førpratom Jon Fosse sitt forfattarskap i Fusa folkebibliotek....
mandag 16. april Fusa kommune
HORDALAND

Kystsogevekene 2018
Dei årlegeKystsogevekenei Hordaland er 4. august til 16. september. Har du idear til eit lokale arrangement i Fusa i perioden, kan du ta kontakt med kulturkontoret. Sjåbrev frå Fusa kommunesom er gått ut til potensielle arrangørar.
tirsdag 10. april Fusa kommune
Kommunestyremøte 12. april 2018
Torsdag 12. april kl 17.00 er det møte i kommunestyret i dagsenterlokala på Fusa vidaregåande skule. Planprogrammet for områdeplanen for Eikelandsosen er mellom sakene politikarane skal handsama. Møtet er ope for alle interesserte.Sjå sakspapira.
mandag 9. april Fusa kommune
Søknadsfrist for nye elevar og re-registrering i Os og Fusa kulturskule
Det er snart ny søknadsfrist og frist for re-registrering for aktive elevar og elevar på venteliste i Os og Fusa kulturskule. Søknad eller re-registrering må skje innan 1. april dersom ein ønskjer plass eller å halde fram i kulturskulen neste skuleår, g elevar på...
tirsdag 27. mars Fusa kommune
Opningstider påskeveka
Fusa folkebibliotek er stengt i påskeveka. Skulle du ha bruk for litt ekstra påskelektyre, kan du likevel nytta sjølvbeteningsordninga i Kommunetunet si opningstid. Opningstider elles finn du påFusa folkebibliotek si side. Ekspedisjonen i Kommunetunet er open kl 09.00-14.30 måndag...
mandag 26. mars Fusa kommune
Årsmelding 2017 for Fusa kommune
Årsmeldinga for Fusa kommune 2017er klar. Her kan du lesa om drifta i året som gjekk og sjå foto av litt av det som skjedde i Fusa i 2017.
fredag 23. mars Fusa kommune
Fekk statstilskot til seniorsenter i ny idrettshall
Fusa kommune har for 2018 fått kr 231.246,- i tilskot frå Helsedirektoratet til å realisera forprosjektet Idrettshall som nytt seniorsenter og aktivitetssenter for alle. I prosjektplanen er det etter førebuing i 2018 lagt opp til to år med prøvedrift i 2019 og 2020. Tilsaman kan...
fredag 23. mars Fusa kommune
Borgarleg vigsel i Fusa
Har de planar om å gifta dykk? Dersom de ønskjer borgarleg vigsel, kan Fusa kommune utføra vigsla.
torsdag 15. mars Fusa kommune
Innskriving av 1. klassingar 2018/2019
Fusa kommune ønskjer nye 1. klassingar velkommen til skulestart for skuleåret 2018/2019! Det blir sendt ut skriv i posten til alle 1. klassingar denne veka med informasjon om innskriving på den skulen der du høyrer til.
tirsdag 13. mars Fusa kommune
Bokbåten kjem til Fusa
Bokbåten kjem til Fusa 15. og 16. mars. I tillegg til å låna bøker og media kan publikum få med seg eit eventyrprogram med Merethe Gauden. Bokbåten gjestar Baldersheim, Strandvik og Vinnes.
fredag 9. mars Fusa kommune
Politisk møteveke 12.-15. mars 2018
Senior- og funksjonsrådet, Ungdomsrådet og Administrasjonsutvalet har møte måndag 12. mars, Formannskapet 13. mars og Utval for plan og miljø og Kontrollutvalet 15. mars. Politikarane skal m.a. handsama planprogrammet til områdeplan for Eikelandsosen.
tirsdag 6. mars Fusa kommune
Folketalsauke i Fusa i 2017
Folketalet i Fusa var ved årsskiftet 3.920. Det er ein auke på 25 personar sidan året før, eller 0,6%. Os er saman med Fjell den kommunen som aukar mest i fylket med sine 20.573 innbyggjarar ved utgangen av 2017 og ein vekst på 2,1%. Nye Bjørnafjorden kommune vil truleg runda...
onsdag 28. februar Fusa kommune
Eigedomsskatten for 2018
Eigedomsskattelistene erlagt ut til offentleg ettersyn på heimesida og i ekspedisjonen til Fusa kommune i Kommunetunet i Eikelandsosen frå tysdag 27. februar til og med onsdag 21. mars. Klagefristen er onsdag 11. april.
tirsdag 27. februar Fusa kommune
Aktiv vinterferie i Fusa
Skulane i Fusa har vinterferie, men det er mykje å ta seg til i det flotte vintervret. Tysdag ettermiddag er detSpråkkafi Trivselstunet på Leiro frå kl 16-18,symjehalleni Eikelandsosen er tysdag open frå 17.00-21.30 og har vanleg drift. Det er pause ilangrennskarusellenpå Holdhus...
tirsdag 27. februar Fusa kommune
Kva kommunevåpen skal Bjørnafjorden ha?
Ordførarane i Os og Fusa har vore ute blandt folk for å få innspel til kva skal vera symbolet i kommunevåpenet for den nye kommunen. Sjå filmen påbjornafjordenkommune.no. På denne bloggen kan du g koma meddine forslag. Siste frist til å koma med forslag er fredag 16....
fredag 23. februar Fusa kommune
Om bunader i Torsdagsakademiet
Torsdag 22. februar kl 19.00 er det tid for nytt Torsdagsakademi i Fusa folkebibliotek. Vi held oss i nærområdet og fokuserer på bringedukar i Hordaland med kåseri av Olli Lilletvedt.
fredag 16. februar Fusa kommune
Sleepwalkers går til filmen
Det unge rockebandet Sleepwalkers frå Fusa er med i ungdomsfilmen Los bando som har premiere på norske kinoar i desse dagar. Søndag 18. februar vert filmen synt på Oseana og her speler bandet i forkant av kinoen. Filmen kjem til bygdekioen på Holmefjord onsdag 21. februar.
fredag 16. februar Fusa kommune
Kommunestyremøte torsdag 15. februar
Fusa kommunestyre har møte på Dagsenteret på Fusa vidaregåande skule i Eikelandsosen, torsdag 15. februar kl 1700. Avhending av tomter til Fusa utviklingsselskap AS og godkjenning av detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde aust er nokre av sakene kommunestyret skal handsama...
mandag 12. februar Fusa kommune
Tid for å søkja barnehage- og SFO-plass
1. mars er felles søknadsfrist for plass i barnehage og skulefritidsordning (SFO) i Fusa kommune for barnehage- og skuleåret 2018-2019. Søknadskjema finn duher. Dei som står på venteliste eller har søkt om plass i desse dagar har ein frist til 22. februar til å...
torsdag 8. februar Fusa kommune
Kva motiv skal pryda det nye kommunevåpenet?
Bjørnafjorden kommune skal få sitt eige kommunevåpen innan utgangen av 2018. No kan du og alle andre som vil, koma med forslag til kva for symbol eller motiv som skal pryda våpenet. Sjå meir informasjon om saka på bloggen tilBjørnafjorden kommune.
torsdag 8. februar Fusa kommune
Kurs i bruk av tilskotsportal for organisasjonar
Lag og organisasjonar i Fusa er invitert til kurs i bruk av Tilskuddsportalen.no på Os rådhus tysdag 13. februar kl 18-20. Påmelding seinast 12. februar til epost: gby@os-ho.kommune.no
onsdag 7. februar Fusa kommune
Utfordring til 6. klassingane i Os og Fusa
6. klassingane i Os og Fusa har fått invitasjon til å teikna nye kommunevåpen til Bjørnafjorden kommune. Sjåbloggen for Bjørnafjorden kommune.
onsdag 7. februar Fusa kommune
Vidaresending til UKM på Husnes
Ukm på Oseana kunst- og kultursenter laurdag 3. februar vart ein stor suksess. Sjå film og omtale påMidtsiden. No er det klart kven som skal representera Os og Fusa under fylkesmønstringa 20.-22. april på Husnes. Frå Fusa vert det 3 deltakarar på utstillinga, 4 innslag i...
onsdag 7. februar Fusa kommune
Harry Potter-dag i biblioteket
Har du ikkje fått brev frå Galtvort, eller er du redd du verkeleg er ein gomp? Kom på biblioteket på laurdag 10. februar, der alle er magiske og vi tar steget saman inn i Harry Potter si fantastiske verd.
tirsdag 6. februar Fusa kommune
Ombygging av FBBS
19.februar startar byggetrinn tre av ombygginga på Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS). Store delar av rehabiliteringsavdelinga skal byggjast om. Romma og bada skal verta større og betre tilrettelagde. Kjøkken, fellesareal og uteområde vert samtidig oppgradert.Arbeidet er planlagt å...
tirsdag 6. februar Fusa kommune
Vinteraktivitet i Fusa
Det er praktfullt vintervr i Fusa i desse dagar og fusingane veit å nyta det. Søndag var det mykje folk på Kom deg ut dagen til Barnas turlag på Bygdastølen og tysdag 6. februar er det klart for årets første lysløyperenn på Holdhus.
mandag 5. februar Fusa kommune
HORDALAND

Nyopning av biblioteket torsdag 1. februar
Fusa folkebibliotek er blitt som nytt etter ei opprusting ved årskiftet. Torsdag 1. februar kl 16.00 blir det oppgraderte biblioteket markert med kake, kulturinnslag og omvising. Alle bibliotekvener er hjarteleg velkomne.
tirsdag 30. januar Fusa kommune
Godkjenning av detaljregulering for Berge Naturstein
I medhald av plan- og bygningslova (PBL) 12-12 har kommunestyret i Fusa 15.12.2017 godkjend detaljregulering for Berge Naturstein med plan-ID 1241201606. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL 1-9. Klagefrist: 5.februar 2018. Sjå vedtak og plan for gbnr 25/1...
torsdag 11. januar Fusa kommune
Ung rock i Os og Fusa
Fredag 12. januar kl 19.00-23.00 er det konsert i Nesjaheimen på Vinnes med unge rockespirer i alderen 13-20 år. Arrangementet er ein del av oppkøyringa til UKM 2018.
onsdag 10. januar Fusa kommune
Fortenestemedalje til Anny Samnøy og Karin Berge
Anny Samnøy og Karin Berge har begge fått overrekt Norges Vel-medalje for lang og tru teneste i Fusa kommune. Dette vart markert 7. desember på Fusa bu- og behandlingssenter, der dei har hatt arbeidsplassen sin storparten av sitt yrkesliv.
mandag 8. januar Fusa kommune
Kommunestyremøte 4.1. på Fusa vgs.
Kommunestyret har møte torsdag 4.1. kl. 18. Møtestad er Fusa vidaregåande skule i lokala til Trivselstunet arbeids- og aktivitetssenter. Det står berre ei sak på innkallinga, og det er val av ny fellesnemnd frå Fusa kommune. Sakspapira finn duher.
tirsdag 2. januar Fusa kommune
God jul og godt nytt år
Fusa kommune vil ønskja alle innbyggjarar i Fusa ei retteleg god og fredfull julehelg, og eit godt nytt år i vente, med ei julehelsing frå ordførarAtle Kvåle.
22. desember 2017 Fusa kommune
Kor mange glas toler barnet ditt?
Desember er den fuktigaste månaden i året, men jula er for mange g eit kjærkomme høve til å samle heile familien. Kor mykje er det greitt å drikke i julehøgtida?
22. desember 2017 Fusa kommune
Områdeplan for Eikelandsosen
Det skal utarbeidast ein områdeplan for Eikelandsosen sentrum og kringliggjande område. Utval for plan og miljø i Fusa kommune har 23.11.2017 vedteke å leggjautkast til planprogramut på høyring. Planprogrammet er eit viktig grunnlag for det vidare arbeidet og Fusa kommune...
21. desember 2017 Fusa kommune
Ekstraordinært kommunestyremøte 4. januar
Oppfølging av kommunestyresak nr 081/2017 der det vart gjort følgjande vedtak: Det blir avvikla ekstraordinært kommunestyre 04.01.2018 Sak: Val av ny fellesnemnd frå Fusa kommune
21. desember 2017 Fusa kommune
Opningstider i jula
Kommunetunet har reduserte opningstider i romjula.Bibliotek og symjehall er delvis stengt i veke 51 og i romjula. Desse tilboda opnar att som vanleg tysdag 2. januar.
20. desember 2017 Fusa kommune
Bjørnafjorden kommune ved ny milepel
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag tysdag 19. desember fastsatt forskrifter for 23 kommunesammenslåinger, med mellom anna namn på nye kommunar og tal medlemer i dei nye kommunestyra. Bjørnafjorden kommune var ein av desse.
19. desember 2017 Fusa kommune
Kulturpris til Merita og Kåre Johan Mol
Fusa kommune sin kulturpris for 2017 er tildelt Merita og Kåre Johan Mol. Dei får prisen for sitt arbeid innan volleyballidretten, der dei leverer sterke bidrag både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt! Prisen er eit grafisk trykk av kunstnaren Elly Prestegård og vart delt ut av...
19. desember 2017 Fusa kommune
Vassmålaravlesing på SMS
For å effektivisera innsamlinga av vassmålaravlesningar i samsvar med forskrift og regulativ tar Fusa kommune i bruk SMS-varsling.
14. desember 2017 Fusa kommune
Brukarundersøking i pleie og omsorg - utvida svarfrist
Pleie- og omsorgstenestene i Fusa er i gang med ei brukarundersøking. Alle som mottek pleie- og omsorgstenester vert spurt. Undersøkinga måler kvalitet i tenestene. Ved å svara kan brukarar og pårørande vera med på å utvikla tenestene i Fusa. Det er derfor...
30. november 2017 Fusa kommune
Budsjettkonferanse 14. og 15.11.
Formannskapet samlar seg til budsjettkonferanse 14. og 15.11. Konferansen finn stad på Thon hotel Bergen Airport på Kokstad, og er eit ope møte der dei som ønskjer det kan vera med som tilhøyrar. Det er oppstart kl. 9 den 14.11. og dagen vil verta prega av presentasjonar og dialog...
13. november 2017 Fusa kommune
Stikk-innom-verkstad for friluftsliv på kart
Fusa kommune inviterer publikum til å bli med på kartlegging av areal nytta til friluftsliv. Har du kunnskapar om plassar for friluftsliv i bygda di er du oppfordra til å stilla på kartleggings-verkstad tysdag 14. november i tidsrommet kl 16-19 på Kommunetunet i Eikelandsosen....
13. november 2017 Fusa kommune
Alkovett når det buttar imot
Nokre gonger er livet kjipt. Alkohol kan verka som eit enkelt val når ein ønskjer å slappa av og gløyma problema. Alkoholen gir kanskje ei kortvarig betring, men på lengre sikt kan han forlengja eller forverra dei vanskelege tidene. Vi ønskjer å minna om at det er lurt...
25. oktober 2017 Fusa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FUSA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Utenriks IT Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Båt Karlskrona Svedala Næringsliv Oppland Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Oslo Kalmar Østfold Rogaland Vest Agder Hässleholm Fotboll Kultur Akershus Sogn og Fjordane Kvinnherad Odda Skåne Buskerud Trøndelag Mat Forsvar Troms Menn Oskarshamn Kristianstad Thailand Inrikes Rendalen Kongelig Eslöv Fiske Vellinge Tynset Finnmark Sandnes Kragerø Skien Fotball Åstorp Mandal Sport Vær Karmøy Kultur Molde FK Musikk Bolig Norway Cup Fredrikstad Sverige Politikk Blekinge VM Trening Tinn Mote Malmö Trav Kunst Spill IK Start Lyngdal Reise Grue Stavanger Stockholm Russland Barn Lesja Tvedestrand Kristiansand Vestby Sigdal Risør Grane Helse Tesla Fauske Lindås 17. mai Askvoll Røros Økonomi Håndball Turn Lund Aurskog-Høland Motor Nittedal Stord Sjakk Salangen Båstad Lillesand Horten Steigen Hvaler X-games Nesodden Tranøy Sund Kampsport Vågan Osterøy Vadsø Øksnes Näringsliv Nore og Uvdal Jølster Boksing Film Sortland Bamble Moss Askøy Ringsaker Hälsa Landbruk Seljord Friidrett Alpint Kongsvinger Landskrona Gausdal Andøy Åmot Helsingborg USA Bromölla Fedje Staffanstorp Narvik Strängnäs Suldal Eidskog Sogndal Porsgrunn Android Bil Leirfjord Eurovision Lund Gjerstad Kommunesammenslåing Kvinesdal Aurdal Stor-Elvdal Drangedal Ronneby Vefsn Karasjok Hyllestad Bodø/Glimt Bremanger Hemnes SK Brann Nybro Høyanger Meløy Alstahaug Gjøvik Solund Enebakk Teknik E-sport Tyrkia Gloppen Øygarden Ski Bærum Tønsberg Meland Radøy Dovre Tomelilla Russ Austrheim Lødingen Nes Interiør Nordre Land Skedsmo FK Haugesund Polen Arctic Race Øyer Karlshamn Bundesliga Nord-Korea Ballangen Kvinner Løten Moskenes Sandefjord Fotball Frankrike Hörby Jönköping Stranda Rælingen Rygge Østre Toten Voss Time Flekkefjord Mat Jakt Friluftsliv Svelvik Dyr Rauma Saltdal Hobøl Motorsport Liverpool Nissedal Klima Engerdal Stryn Vitenskap Kviteseid Trøgstad Musik Masfjorden Tysvær Eidfjord Spania Mörbylånga Nordkapp Skodje Rennesøy Flora Norway Chess Odds BK Bil Halden Asker Valle Utrikes Torsken Olofström OBOS-ligaen Israel Vestre Slidre Lillestrøm SK Rakkestad Mjøndalen IF Sjöbo Skurup Ulvik La liga Evenes Lillehammer Skånland World Series of Poker Toyota Stabæk Skisport Giske NM Holtålen Volvo Mönsterås Politik Eid Mjölby Hockey Sölvesborg Øystre Slidre Jevnaker Flakstad Re Fildeling Champions League Kvalsund Bodø Danmark Aure Hamar Film Nannestad Klatring Syria Hammerfest Porsanger Værøy Kina Sykkylven Motorsport Hole Foto Modum Roing Tysfjord Farsund Jobb Arendal Nord-Odal Birkenes Skiskyting Svalöv Eidsberg Åsnes Bømlo Östra Göinge Frogn Sandøy Emmaboda Poker Skiptvet Vinje Rana Sørfold Kryptovaluta Grimstad Søgne Tromsø IL Vindafjord Forskning Målselv Australia Litteratur Askim Fjaler Molde Hadsel Tour of Norway Larvik Utsira Tingvoll Brønnøy Audnedal Båt Sola Hamarøy Ulstein Lier Ukraina
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL