Førde
Fredskorpset på besøk i Førde
Denne veka har Fredskorpset vore på sitt første besøk til Førde. Frå venstre avd. direktør Vigdis Holm, direktør Hege Hertzberg, representant for dei tilsette Helge Espe, ordførar Olve Grotle, rådmann Ole John Østenstad og avd. direktør...
fredag 18:41 Førde kommune
Utsett frist for spreiing av husdyrgjødsel - onsdag 27. september
Førde kommune utset fristen for spreiing av husdyrgjødsel til onsdag 27. september. Den ordinære fristen er 20. september.
tirsdag 22:32 Førde kommune
Tømmerutene går som normalt fram til 28. september
Trass konkursen til RenoNorden vil tømmerutene gå som normalt fram til og med torsdag 28. september 2017. Det opplyserSunnfjord Miljøverkpå sine nettsider.
tirsdag 17:56 Førde kommune
Forslag til årets kulturpris?
Har du forslag til einskildpersonar, grupper eller organisasjonar som har gjort ein særskilt innsats innanfor kulturlivet i Førde?
tirsdag 11:33 Førde kommune
Eldredagen i Førde 2017
Fredag 29. september vert det markering av FN sin internasjonale eldredag i Førdehuset. Astrid Nøklebye Heiberg er hovudtalar. Alle er hjarteleg velkomne!
mandag 17:13 Førde kommune
Politiske møter 21. september 2017 Førde kommune
Torsdag 21. september 2017 er det møte i desse politiske utvala i Førde kommune:
fredag 15. september Førde kommune
Fredskorpset inviterer til informasjonsmøte
fredag 15. september Førde kommune
Nytt søknadssystem for spelemidlar 2018
Skal du søkje om spelemidlar for ditt lag eller organisasjon for 2018? I år er det eit nytt elektronisk søknadssystem. Søknadsfrist er 15. november 2017.
onsdag 13. september Førde kommune
SOGN OG FJORDANE

Valresultat for Førde ved stortingsvalet 2017
I Førde var frammøteprosenten 78,6 %. Av dei 9067 røysteføre var det 7117 som røysta ved stortingsvalet 2017. Det var 2469 personar som førehandsrøysta.
tirsdag 12. september Førde kommune
Møte i formannskapet og planutvalet 14. september 2017
Det er møte i desse utvala torsdag 14. september 2017:
fredag 8. september Førde kommune
Open brannstasjon i Førde
Laurdag 23. september opnar vi årvisst portane på brannstasjonen på Øyrane i Førde. Kom og lær deg branntryggleik og møtbrannkonstablanefrå klokka 10:00 til klokka 14:00.
fredag 8. september Førde kommune
Nytilsett byplanleggar og arealplanleggar
Anniken Heggedal (til venstre) og Julie Daling byrja 1. september 2017 i Førde kommune. Julie er Førde sin nye byplanleggar og Anniken skal jobbe med arealplanar.
fredag 8. september Førde kommune
Her kan du røyste valdagen 11. september
Her finn du vallokale og opningstider på valdagen til stortingsvalet 2017. Ta med legitimasjon og gjerne valkort, då går det raskare.
onsdag 6. september Førde kommune
Tilbod om gratis HPV-vaksine
Alle kvinner som er fødde 1991 og seinare har frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram.
onsdag 6. september Førde kommune
Trafikkavvikling Kyrkjevegen
I samband med graving for fjordvarme vert trafikkmønsteret endra i Kyrkjevegen frå onsdag 5. september.
onsdag 6. september Førde kommune
Førde Opp 2. september 2017
Bli med på folkevandringa opp Hafstadkleiva laurdag 2. september!
fredag 1. september Førde kommune
Helsestasjon for ungdom er stengt 5. september
Tysdag 5. september er helsestasjonen for ungdom og studentar stengt.
onsdag 30. august Førde kommune
Førdepakken, presentasjonar frå informasjonsmøta august 2017
Det er tre reguleringsplananar som ligg ute til høyring for tiltak i Førdepakken. Statens vegvesen og Førde kommune har halde informasjonsmøte om planane. Her finn du omtale og presentasjonar frå møta.
tirsdag 29. august Førde kommune
Velkomen til Aktivitetsvennkurs!
Vil du setje av to til fire timar kvar månad? Kanskje du kjenner nokon med demens? Vi har gode erfaringar med venner og kjente, naboar og familie som aktivitetsvennar. Kurset er gratis. Dato: 6. September Tid: kl. 17:00 - 21.00 Stad: Førde Rådhus, 4. etg. Frist for påmelding: 2....
mandag 28. august Førde kommune
Politiske møte - Førde kommune - 31.08.2017
Møte i klageutvalet og formannskapet 31. august 2017
fredag 25. august Førde kommune
Høyringsmøte om transportplan 2018 - 2027
Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til høyringsmøte om Regional transportplan 20182027 onsdag 13. september i Førde.
torsdag 24. august Førde kommune
Legevakta flyttar til nye lokale
Den interkommunale legevakta i Ytre Sogn og Sunnfjord (SYS IKL) flyttar til nye lokale onsdag 23. august 2017. Dei er klar til å ta imot pasientar frå kl. 15:30. Inngang til nybygget ligg like ved hovudinngangen til Sentralsjukehuset. Legevaktstelefonen er som før 116 117.
onsdag 23. august Førde kommune
Velkomen til foredrag med Adil Khan
Torsdag 21. september 2017 kjem Adil Khan til Førde. Elevar på ungdomsskulen/vidaregåande skular får høyre foredraget hans på dagtid og foreldre/andre interesserte er invitert på kveldstid.
tirsdag 22. august Førde kommune
Norskkurs (kveld) for arbeidsinnvandrarar hausten 2017
Med atterhald om nok påmelde vil Førde norsksenter tilby norskkurs på kveldstid hausten 2017.
mandag 21. august Førde kommune
Klipp hekkar og busker - tenk trafikktryggleik
Nokre gonger er det livsviktig å sjå heilheiten. No når det nærmar seg skulestart er det spesielt viktig å sjekke om det har vakse for mykje i sommar.
fredag 18. august Førde kommune
Brannvesenet serverer brent pizza
No er det studiestart i Førde og mange flyttar på hybel for første gong. Brannvesenetserverer brent pizza på skulane- ein klassikar i statistikken for bustadbrann.
onsdag 16. august Førde kommune
Odd Helge Vågseth er politikontakt i Førde og Naustdal
Frå 15. juni 2017 vart det etablert politikontakt for alle kommunar i Vest politidistrikt. Politioverbetjent Odd Helge Vågseth er politikontakt i Førde og Naustdal. Bjarne Brudevoll i Gaular og Knut Skurtveit i Jølster kommune.
tirsdag 15. august Førde kommune
SOGN OG FJORDANE

Informasjonsmøte - Førdepakken - reguleringsplanar til høyring
Det er vedteke utlegging til høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplanar for tiltak i Førdepakken. Det er planlagd tre informasjonsmøte for å informere om planane og planarbeidet:
fredag 11. august Førde kommune
Førehandsrøysting frå. 10. august
Ønskjer du å røyste på førehand kan du gjere det i tida 10. august til 8. september 2017. Du kan røyste på Servicetorget, Førde rådhus, Hafstadvegen 42. Opningstider: 08:0015:00, kvardagar.
onsdag 9. august Førde kommune
Ønskjer du å vere støttekontakt?
Vi har eit stort behov for støttekontaktar frå alle aldersgrupper.Å vere støttekontakt vil seie å bruke tid i lag med nokon som ei støtte eller ein venn, gjennom aktivitet. Den vanlege tida ligg på om lag tre timar i veka. Du får betalt for timane.
tirsdag 8. august Førde kommune
Rask varsling ved akutte hendingar
Ved akutte hendingar som vasslekkasje, vegstengingar, evakuering med vidare vil det vere behov for å få tak i innbyggarane våre så raskt som mogleg. Førdekommune har tatt i bruk eit varslingssystemvia telefonfor å kunne gje ei raskast mogleg varsling. Har du fasttelefon vil du...
torsdag 3. august Førde kommune
Flyttar borna dine på hybel? Pass på branntryggleiken.
Studentlivet er for mange starten på eit sjølvstendig liv. Med sjølvstende kjem også ein del ansvar for eigen og andre sin tryggleik.
mandag 31. juli Førde kommune
Gunnar (70) gjekk av med pensjon for sju år sidan, men ryddar rasteplassar framleis
Førde: Her ryddar Vegvesen-veteranen ein tilfeldig rasteplass i Balestrand. – Eg har ofte med meg ljåen i bilen.
onsdag 26. juli Firda
Leiteaksjon etter mann i slutten av 20-åra i Førde
FØRDE: Politi og Røde Kors har fleire einingar i søk.
tirsdag 25. juli Firda
Vekst i Førde-landbruket
Den gode utviklinga i landbruket i Førde kommune held fram. Frå 2015 til 2016 hadde Førde vekst i produksjonen av svinekjøt, storfekjøt, fårekjøt, mjølk, og…
tirsdag 25. juli $ Firda
– Eg var ikkje redd eit sekund
Irene Hjorthol frå Florø var på veg frå Sykkylven til jobben ved Sentralsjukehuset i Førde i dag tidleg, då ho hamna midt oppi flaumen i…
tirsdag 25. juli Firdaposten
Både semitrailer og personbil treng bilberging
GAULAR: Politipatrulje er sendt til staden.
søndag 23. juli Firda
Sette ny løyperekord med over eitt minutt
FØRDE/HORNINDAL: Forbetra rekorden til Eli Anne Dvergsdal.
søndag 23. juli Firda
Fleire bustadar utan vatn i Førde
Fleire bustadar i Førde er utan vatn etter at eit vassavløp i området Angedalsvegen/Presteholten har slått sprekk. Det er politiet som melder dette på twitter.…
søndag 23. juli Firda
– Dette tur-området blir stengt
FØRDE: Og det av sikkerheitsmessige grunnar.
lørdag 22. juli Firda
Allan var rådgivar for gründerar i fleire år. Plutseleg fekk han sin eigen idé
FØRDE: Allan Madsen (38) starta eiga bedrift etter fleire år som gründerrådgivar. På fredag fekk han seg ein lunsjdate med Trine Skei Grande.
lørdag 22. juli $ Firdaposten
Allan var rådgivar for gründerar i fleire år. Plutseleg fekk han sin eigen idé
FØRDE: Allan Madsen (38) starta eiga bedrift etter fleire år som gründerrådgivar. På fredag fekk han seg ein lunsjdate med Trine Skei Grande.
fredag 21. juli $ Firda
– Kundane er jo underhaldande, då. Det er sjeldant keisamt på jobben
Dersom du har vore på leit etter nattmat i Førde, så har du kanskje møtt denne karen. Asle Tonning har jobba på Best i…
fredag 21. juli $ Firda
Lydsenteret er konkurs
FØRDE: Lydsenteret i Førde er konkurs og har stengt porten.
fredag 21. juli Firda
Det blir knivskarpt på dei beste
FØRDE/ASKVOLL: Eksklusive premiar til dei aller beste.
fredag 21. juli $ Firda
Våpenloftet selde for 19 millionar – driv betre enn Erdal Sport
FØRDE: Han har 150 våpen liggande som skal plomberast, og nærmar seg den mest hektiske tida i året med førebuing til hjortejakta. Neste veke kjem nær 5000 skyttarar til Førde, men det skremmer ikkje Herman Erdal og Våpenloftet.
fredag 21. juli $ Firda
SOGN OG FJORDANE

Dette starta som ein gimmick. No er Christina Kvamme veldig stolt
FØRDE: Ho er glad i å bade og har bada mange stader, men aldri i slike kulissar.
fredag 21. juli Firda
Her rullar han inn til Førde etter 53 mil på sparkesykkel
FØRDE: Ole Henry Snildalsli (19) sparkesyklar frå Trondheim til Bergen. Torsdag kveld kom han rullande på Hafstadflata.
fredag 21. juli Firda
Opplevde jordskjelvet: – Nesten som å vere i ein båt
JORDSKJELV: Mariann Njøsen frå Førde ferierer på Rhodos, og vakna av jordskjelvet natt til fredag.
fredag 21. juli Firda
Nelly sat på terrassen, då pappaen (79) kom forbi
FØRDE: – Eg må innrømme eg vart litt paff.
torsdag 20. juli Firda
Har funne forma på det nye kulturskulebygget
FØRDE: - Dette blir kjempebra både for ungane, dei tilsette, for Førde og heile regionen.
torsdag 20. juli $ Firda
Førdianar fekk ein heilt uvanleg laks, utan pukkel
LÆRDAL: – Ein slik fisk har eg aldri sett.
torsdag 20. juli Firda
Tema Solutions AS unngjekk konkurs
FØRDE: Skatteetaten kravde Tema Solutions AS konkurs, men selskapet betalte i tide.
torsdag 20. juli $ Firda
Skal lage 10.000 middagar på ei veke
FØRDE: Skal mette alle som vil ha mat under LS.
onsdag 19. juli $ Firda
Etterlyser den som bulka bilen: – Det er ikkje pengane det handlar om, men ærlegheit
FØRDE: Eva Omdal Følling og Geir Magnus fann bilen sin påkøyrd på parkeringsplassen utanfor Domus, men nokon lapp på bilen var ikkje å sjå.
onsdag 19. juli Firda
Langa var nesten like lang som fiskaren
– Hadde ei lengd på 170 centimeter.
tirsdag 18. juli Firdaposten
Tenkjer du branntryggleik i ferien?
I Noreg rykkjer brannvesena ut til rundt 100 brannar årleg i hotell og restaurantnæringa, og tilfeldigheiter er ofte grunnen til at det går bra.
tirsdag 18. juli Førde kommune
Langa var nesten like lang som fiskaren
ASKVOLL: – Hadde ei lengd på 170 centimeter.
tirsdag 18. juli $ Firda
Bil utfor vegen i Førde
FØRDE: Sjåfør til sjukehus for sjekk.
mandag 17. juli Firda
Ho frir til sommarvikarane
Flora kommune er på friarføter for å sikre seg helsefagleg kompetanse.
mandag 17. juli $ Firda
Dei prøver ut framtidas sjukehusrom
HELSE: Pasientane får det lysare og meir romsleg, og pleiarane får ein betre arbeidssituasjon. Førde sentralsjukehus prøver ut korleis snart førti år gamle pasientrom best kan moderniserast.
mandag 17. juli $ Firda
Slik helsar dei sommaren
Med «God sommar» på fronten.
mandag 17. juli Firda
Fredskorpset meir enn berre arbeidsplassar i Førde
Tillitsvalde i Fredskorpset stilte nyleg eit kritisk, men likevel konstruktivt, ope brev til Førde i eit innlegg i Firda. I brevet blir det reist relevante…
mandag 17. juli Firda
Autoforum AS auka omsetnaden med 30 millionar
FØRDE: Bedrifta gjekk med ein million i overskot i fjor.
mandag 17. juli $ Firda
Etter 20 år på Mozart startar ho ny klesbutikk
Tysdag opnar Torill Øen butikken KAFFE på Amfi Førde, men det er langt ifrå kaffi ho skal selje i den nye butikken.
søndag 16. juli $ Firda
SOGN OG FJORDANE

– I 2008 sat dei trongt og varmt, no har dei fått sin eigen brakkerigg
LANDSSKYTTARSTEMNET: Det er berre 11 dagar igjen til Landsskyttarstemnet 2017 skal skytast i gang i Førde. I år er det komme fleire oppgraderingar frå LS sist vart arrangert i Førde.
søndag 16. juli $ Firda
Bjørn Johnny og Annette fekk to spesielle gjester i båten
ASKVOLL: Det som skulle vere ein heilt vanleg fisketur blei ein dragkamp mellom Annette og nokre fiskar utanom det vanlege.
søndag 16. juli Firda
Brage (18) scora sitt første mål då Førde sløste med sjansane
FOTBALL: Førde ville ha alle tre poenga, men Brage Sandvoll sikra det eine poenget med si første scoring for a-laget.
lørdag 15. juli $ Firda
Førde – Sotra 1–1. Les meir om kampen her
FOTBALL: Førde tek imot Sotra til siste kamp før sommarpausen laurdag kl. 16.00.
lørdag 15. juli Firda
Savland: – Eg føler meg meir til rette på spissplass
FOTBALL: Bjørn Totland synest Vegard Savland har sett frisk ut på treningane før heimemøtet med Sotra laurdag.
lørdag 15. juli $ Firda
Sommarferie i klasserommet skremde ikkje desse oppfinnarane
UTDANNING: Fekk prøve seg som konstruktørar — med 3D-skrivar og billøp
lørdag 15. juli Firda
Krise, men ikkje katastrofe?
FOTBALL: Det meste går trått for Førde om dagen. Det er ei sportsleg krise no, men klubben må tenkje lenger enn til neste sving.
fredag 14. juli $ Firda
– Nokre likar å gå på fjellet, eg likar å lage quiz
Geir Bjarte Hjetland er eit kjent fjes for mange. Sjølv om han har lang erfaring frå media, er han også godt kjend i rolla…
fredag 14. juli $ Firda
Bilbergaren er blitt større
FØRDE: Arild Tistel og Førde Bilberging AS aukar omsetninga. Etter fleire oppkjøp har bedrifta i dag fem tilsette på fulltid i tillegg til fem tilkallingsvakter.
fredag 14. juli $ Firda
Mangel på mannskap – kansellerer flygingar
Widerøe hadde fleire innstilte fly torsdag. Problema held fram fredag.
fredag 14. juli Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FØRDE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL