Flesberg
Grettefoss bru stenges
Statens vegvesen melder at Fv. 40 Grettefoss bru blir stengt fra 7. januar kl 07:00 til 3. februar kl 19:00
tirsdag 14:12 Flesberg kommune
Lærerstillinger
Oppvekst- og kulturetaten har ledige lærerstillinger ved skolene i Flesberg. Er du faglig dyktig, engasjert og inkluderende, passer du hos oss. Søknadsfristen er 27. desember.
tirsdag 11. desember Flesberg kommune
«Livskraftige lokalsamfunn gjennom samskaping»
«Numedal – mitt lokalsamfunn» arrangerer i samarbeid med Distriktssenteret konferansen «Livskraftige lokalsamfunn gjennom samskaping» på Quality Hotel Grand i Kongsberg onsdag 9.januar 2019 kl 09:30 - kl 15:15. Påmeldingsfristen er 17. desember 2018.
mandag 10. desember Flesberg kommune
Du er en del av Norges beredskap!
Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!
onsdag 5. desember Flesberg kommune
Vannmålervarsling på SMS
Vi sender nå ut SMS-varsling for avlesing av vannmålere. Varselet sendes på SMS til din mobiltelefon dersom vi har registrert nummeret ditt eller du har registrert nummeret ditt i offentlige registre. Bedrifter må registrere nøkkelperson.
onsdag 5. desember Flesberg kommune
Økonomi for ikkeøkonomer
Etablererkontoret i Kongsbergregionen inviterer til økonomikurs for ikkeøkonomer 3. desember i Kongsberg og 10. desember på Rødberg.
torsdag 29. november Flesberg kommune
Ettersyn: økonomiplan og budsjettrammer
Formannskapets innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022 og budsjettrammer 2019 ligger ute til alminnelig ettersyn fram til kommunestyrets møte 13. desember 2018.
torsdag 29. november Flesberg kommune
Pedagogiske ledere
Oppvekst- og kulturetaten søker etter pedagogiske ledere i barnehagene. Er du faglig dyktig, engasjert og inkluderende, passer du hos oss. Søknadsfristen er 6. desember.
mandag 26. november Flesberg kommune
BUSKERUD

Tilskudd for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
BUFDIR lyser ut nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfrist for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018.
mandag 26. november Flesberg kommune
Fosterhjem
Bufetat arrangerer informasjonsmøte for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem mandag 19. november kl 18:00 - 20:00.
torsdag 8. november Flesberg kommune
Interkommunal kommunepsykolog
Numedalskommunene har ledig 100 % stilling som kommunepsykolog. Søknadsfristen er 26. november.
onsdag 7. november Flesberg kommune
Økonomiplan 2019 - 2022
Rådmannen presenterer sitt forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2019 – 2022 i kveldens kommunestyremøte.
onsdag 31. oktober Flesberg kommune
Sjuvasslia
Forslag til detaljreguleringsplanen for Sjuvasslia, del av gnr/bnr 12/2, legges ut til offentlig ettersyn. Innspill og merknader må sendes innen 10. januar 2019.
onsdag 31. oktober Flesberg kommune
Flesberg i farta
Flesberg kommune inviterer til åpnet møte med workshop; FÅ D´UT! torsdag 8. november kl 19:00 på Lampeland Hotell.
tirsdag 30. oktober Flesberg kommune
Driftsleder eiendom
Flesberg kommune har ledig 100 % fast stilling som driftsleder eiendom. Søknadsfristen er 16. november 2018.
tirsdag 30. oktober Flesberg kommune
Tegn vårt nye fylkesvåpen
Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir Viken fylkeskommune fra 1.1.2020. Den nye fylkeskommunen trenger et fylkesvåpen. Alle innbyggere, men spesielt elever og ungdommer i kommunene, inviteres til å være med i konkurransen! Innleveringsfristen er 22. november.
mandag 29. oktober Flesberg kommune
Prosjektstilling "Aktivt Flesberg"
Flesberg kommune har ledig 50 % prosjektstilling fram til juli 2019. Søknadsfristen er 9. november.
torsdag 25. oktober Flesberg kommune
Juvenes
Forslag til endring (pbl § 12-14 første ledd) av reguleringsplanen for Juvenes, del av GNR/BNR 7/1 , legges ut til offentlig ettersyn. Innspill og merknader må sendes innen 18. desember 2018.
mandag 22. oktober Flesberg kommune
Rådgiver
Flesberg kommune har ledig 100 % fast stilling som rådgiver. Stillingen er organisert i Fellestjenesten. Søknadsfristen er 5. november.
mandag 22. oktober Flesberg kommune
Øvre Værås
Forslag til endring (pbl § 12-14 første ledd) av reguleringsplanen for Øvre Værås, del av gnr/bnr 11/4, legges ut til offentlig ettersyn. Innspill og merknader må sendes innen 18. desember 2018.
mandag 22. oktober Flesberg kommune
Mjovassåsen
Forslag til detaljreguleringsplan for Mjovassåsen Vest, del av gnr/bnr 10/2 , legges ut til offentlig ettersyn. Innspill og merknader må sendes innen 18. desember 2018.
mandag 22. oktober Flesberg kommune
I fotspora til Gløersen
Mandag 22. oktober presenterer Narve Lid for aller første gang den rykende ferske boka si: I fotspora til kunstmålaren Jacob Gløersen.
onsdag 17. oktober Flesberg kommune
Åslandsetra
Forslag til detaljreguleringsplan for Åslandsetra, del av gnr/bnr 17/9,10 , legges ut til offentlig ettersyn. Innspill og merknader må sendes innen 18. desember 2018.
onsdag 17. oktober Flesberg kommune
Vestre Berget
Forslag til detaljreguleringsplan for Vestre Berget, del av gnr/bnr 13/1, legges ut til offentlig ettersyn. Innspill og merknader må sendes innen 18. desember 2018.
tirsdag 16. oktober Flesberg kommune
Bostøtte
Sliter du med å betale husleia eller boliglånet ditt? Har du lave inntekter eller høye boutgifter i tillegg? Da kan du ha rett på bostøtte.
tirsdag 16. oktober Flesberg kommune
TV-aksjon 2018: Mindre alene sammen
Kirkens Bymisjon er tildelt TV-aksjonen søndag 21. oktober. Kommunestyrerepresentantene i Flesberg er årets bøssebærere og du oppfordres til å ta vel imot dem og støtte aksjonen! Bøssebærerne kommer mellom kl 15:00 og kl 19:00.
onsdag 10. oktober Flesberg kommune
Åpen brannstasjon
Lørdag 22. september fra kl 10:00 – 14:00 inviterer Flesberg brannvesen små og store til åpen brannstasjon på Lampeland.
onsdag 19. september Flesberg kommune
Å være foreldre
Natalllia S. Gits (psykolog) og Camilla D. Juul (familieterapeut) har i høst tre temakvelder i biblioteket! Fellesnevneren er det å være foreldre, med tre ulike fokus: søskenkrangel, fysiologi og følelser hos ungdom og foreldrerollen i sin (u)alminnelighet.
torsdag 13. september Flesberg kommune
Elgfare
Høsten har kommet med mye vilt i bevegelse. Det er i løpet av de siste 2 ukene vært 10 elgpåkjørsler bare i Flesberg kommune. Viltpåkjørsler skal umiddelbart meldes til politiet på telefonnummer 02800. Stedet for påkjørselen skal merkes godt.
onsdag 12. september Flesberg kommune
Barnehage- og SFO-faktura
Septemberfakturaen for barnehage- og SFO-plasser er forsinka pga en feil i faktureringsprogrammet. Leverandøren regner med å få retta feilen i løpet av uka.
onsdag 12. september Flesberg kommune
SmartStart kurs om etablering av egen bedrift
Etablererkontoret i Kongsbergregionen inviterer alle interesserte til gratis SmartStart kurs på Rødberg Hotell mandag 17. september kl 18:00 - kl 21:00. Et gratis kurs med viktig og nødvendig oppstartinformasjon for deg som vurderer å starte egen bedrift.
mandag 10. september Flesberg kommune
MOT - foredrag av Monica Gravdal
MOT i hverdagen 24/7 - for ledere i lokalsamfunnet, fritidsareaen, foreldre, politikere, interesserte voksne og ansatte i kommunen. Møt opp på Samfunnshuset - Flesberg skole tirsdag 25. september kl 19:00 - 21:00.
onsdag 5. september Flesberg kommune
Brannkonstabler
Flesberg brannvesen har ledig 3 stillinger som brannkonstabel. Beredskapsavdelingen består av en innkallingsstyrke på 21 mann. Styrken skal til enhver tid kunne håndtere brann- og ulykkestilfeller som skjer i kommunen. Søknadsfristen er 16. september.
tirsdag 4. september Flesberg kommune
BUSKERUD

Sykepleier
Helse- og omsorgsetaten har ledig stilling som sykepleier på sykehjemmet. Søknadsfristen er 16. september.
tirsdag 28. august Flesberg kommune
Informasjon om turstier
Flesberg kommune er med som pilotkommune i et prosjekt som omhandler «Friluftslivets ferdselsårer». Prosjektet vil synliggjøre friluftsmulighetene i kommunen og gjøre det enklere å finne fram til turs...
torsdag 23. august Flesberg kommune
Skoleruta 2018 - 2019
Skolerutene (skyss-tidene) for Lampeland og Flesberg skoler for skoleåret 2018 - 2019 kan du lese her:
mandag 23. juli Flesberg kommune
Pårørendeskolen i Numedal høsten 2018
Kurs for pårørende til personer med demens gjennomføres i Veggli denne høsten, fordelt på fem samlinger.
mandag 23. juli Flesberg kommune
Legekontoret
Legene i Rollag og Flesberg har stengt mandag 23., onsdag 25. og torsdag 26. juli. Ring legevakta på tlf. 116 117 ved behov for legehjelp. For øyeblikkelig hjelp ring 113.
torsdag 19. juli Flesberg kommune
Bli din egen energirådgiver!
Skriv inn adressen din og få en gratis energianalyse av boligen din. Du kan se effekten av forskjellige energitiltak, besparelse i energibruk og forventet reduksjon av CO2-utslipp.
onsdag 18. juli Flesberg kommune
Kommunens oppgaver på to minutter
Har du noen gang tenkt på hva kommunen faktisk gjør? Kommunen har en finger med i spillet fra fødsel til død.
tirsdag 17. juli Flesberg kommune
Information about fire restrictions in several languages
The local fire department has introduced restictions on campfires and barbeques due to the extremely dry weather. These are now translated into several languages, click here to read yours:
mandag 16. juli Flesberg kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild gjeninnføres
Rollag og Flesberg brannvesen gjeninnfører totalforbud mot bruk av ild i eller i nærheten av skog og annen utmark inntil det kommer nedbør av betydelige mengder.
mandag 2. juli Flesberg kommune
Responssenteret kjører pilottest
Responssenteret skal bidra til at de kommunale helse- og omsorgstjenestene i regionen fornyer og forbedrer seg. Målet er å hjelpe kommunene med implementering av velferdsteknologi.
mandag 2. juli Flesberg kommune
STI-konferansen 2018
Sti-konferansen i Buskerud arrangeres for første gang, og er møteplassen for alle som er interessert i å lære mer om stiopplevelser, stiforvaltning, stibruk, nye trender innen reiseliv, friluftsliv og folkehelse.
torsdag 28. juni Flesberg kommune
Sommer i Numedal
Besøk våre vakre bygdetun, se vårt program for Middelalderuka og les mer om det som rører seg i Numedal i vårt varierte magasin Sommer i Numedal.
onsdag 20. juni Flesberg kommune
Rapport fra spørreundersøkelse blant hytteeiere
Gjennom nærmiljøprosjektet "Numedal - mitt lokalsamfunn" ble det i slutten av mars 2018 laget en digital spørreundersøkelse til hytteeiere på Blefjell. Rapporten blir presentert i kommunestyrets møte 21. juni 2018.
onsdag 20. juni Flesberg kommune
Momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2018 fordele 1,4 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2017. Søknadsfristen er 1. september.
tirsdag 19. juni Flesberg kommune
Koordinator for tjenester til funksjonshemmede
Helse- og omsorgsetaten har ledig stilling som koordinator for tjenester til funksjonshemmede. Søknadsfristen er 2. juli.
tirsdag 19. juni Flesberg kommune
Sykepleier
Helse- og omsorgsetaten har ledig stilling som sykepleier på sykehjemmet. Søknadsfristen er 2. juli.
mandag 18. juni Flesberg kommune
Skogbrannfare - totalforbud mot åpen ild opphevet
Flesberg brannvesen har opphevet totalforbudet mot åpen ild inntil videre. Selv om forbudet inntil videre er opphevet ber vi om at folk utviser stor grad av forsiktighet og er varsomme ved grilling og bruk av åpen ild.
onsdag 13. juni Flesberg kommune
Planlegger dere bryllup?
Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.
mandag 11. juni Flesberg kommune
Kulturprisen 2018
Henry Dahlen tildeles kulturprisen for Flesberg i 2018. Kulturprisen vil bli overrakt på LampelandMarken lørdag 9. juni kl. 11:00.
torsdag 7. juni Flesberg kommune
Min Renovasjon
Lurer du på hvilken type avfall som hentes på hvilke dager? Nå kan du få varsel på mobilen din via appen Min Renovasjon.
torsdag 7. juni Flesberg kommune
Helsesøster
Den ene av Flesberg kommunes to helsesøstre blir pensjonist i år, og vi søker etter hennes etterfølger. Vi kan tilby en spennende og utfordrende jobb i 100 % fast stilling i et spennende fagmiljø med dyktige og motiverte ledere og medarbeidere. Søknadsfristen er 22. juni.
onsdag 6. juni Flesberg kommune
Noen på hjertet?
PIO-Pårørendesenteret i Oslo har åpnet en chat for barn og unge opp til 25 år. Chatten er for deg som er bekymret for noen rundt deg på grunn av fysisk eller psykisk sykdom. Den er åpen hver tirsdag og onsdag kl 16 - 20.
onsdag 30. mai Flesberg kommune
Orientering om fyringsanlegg
Både i Rollag og Flesberg har brannvesenet kommet over noen fyringsanlegg som ikke er montert etter forskriftene, som ikke fungerer tilfredstillende eller fyringsanlegg kommunen ikke har godkjent. Forebyggende avdeling har derfor laget et informasjonsskriv om fyringsanlegg.
tirsdag 29. mai Flesberg kommune
Småbarnstreff med trillegruppe
Småbarnstreff med trillegruppe startet opp 9. mai. Trillegruppen møtes onsdager fra kl 11:00 til 13:30 t.o.m 20. juni, og er et sosialt tilbud til alle som er hjemme med småbarn på dagtid.
torsdag 24. mai Flesberg kommune
Offisiell åpning av nye Svene vannverk
Flesbergs befolkning og andre interesserte inviteres til offisiell åpning av nye Svene vannverk ved ordfører Oddvar Garaas onsdag 30. mai kl 11:00.
torsdag 24. mai Flesberg kommune
BUSKERUD

Oppfølgingssamtalen - Numedal
NAV inviterer til kurset Oppfølgingssamtalen torsdag 14. juni kl 09:00 - kl 12:00 på kommunestyresalen i Rollag. Påmeldingsfristen er 3. juni.
tirsdag 8. mai Flesberg kommune
17. mai i Flesberg
Hovedkomiteen ønsker velkommen til tradisjonell 17. mai-feiring i Flesberg med tog, familiegudstjeneste, matsalg, underholdning, tale for dagen og leker og aktiviteter. I Lyngdal er det arrangement på Høgheim fra kl. 14:00.
tirsdag 8. mai Flesberg kommune
Samarbeid jordbruk
På grunn av sykepermisjon har Flesberg og Nore og Uvdal kommuner inngått samarbeid for behandling av jordbrukssaker. Ansatte i Nore og Uvdal vil saksbehandle alle jordbrukssaker i permisjonstiden.
torsdag 26. april Flesberg kommune
Bruk av droner til lek og hobby
Skal du ta bilder med drone? Da ønsker Luftfartstilsynet at du setter deg inn i reglene for hvordan denne brukes på en mest mulig hensynsfull og sikker måte.
torsdag 26. april Flesberg kommune
Hei du som ønsker å gjøre en forskjell
Helse- og omsorgsetaten trenger vikarer til å hjelpe våre brukere når vårt dyktige personale har sommerferie, er på kurs eller har fravær av andre grunner. Søknadsfristen er 12. mai.
tirsdag 24. april Flesberg kommune
Informasjonsmøte om Flesberg skole 2019
Lurer du på hva den nye skolen vil inneholde, hvilke prosesser som pågår akkurat nå eller hvordan fremdriften med byggingen kommer til å bli. Møt opp på Flesberg kommunes informasjonsmøte på Lampeland Hotell torsdag 3. mai kl 18:00 – kl 19:30.
mandag 23. april Flesberg kommune
Legekontoret
Legene i Rollag og Flesberg har pga. sykdom redusert bemanning frem mot sommeren. Tirsdag 17. og torsdag 19. april er sentralbordet på Lampeland legekontor ikke bemannet. Du kan ta kontakt med Veggli legekontor på telefon 32746220.
tirsdag 17. april Flesberg kommune
Sykepleier
Helse- og omsorgsetaten har ledig stilling som sykepleier i hjemmetjenesten. Søknadsfristen er 30. april.
mandag 16. april Flesberg kommune
Felles sentralbord i Numedalskommunene
Som et resultat av effektivisering og den generelle samfunnsutviklingen som gir oss nye teknologiske muligheter, blir det fra mandag 16. april felles sentralbord i de tre Numedalskommunene, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner. Sentralbordet vil være betjent fra kl 09:00 til kl 15:00 alle hverdager.
torsdag 12. april Flesberg kommune
Bli med som utstiller på Kunst&håndverksdagen
Vi ønsker oss utstillere som selger gode produkter eller vil ha utstilling på Kunst&håndverksdagen på Dåsettunet søndag 22. juli
onsdag 11. april Flesberg kommune
Kulturprisen 2018 - forslag til kandidater
Begrunnede forslag til kandidater til kulturprisen for 2018 må sendes senest 2. mai. Kulturprisen er på kr. 20.000 samt diplom og støttes av SpareBank1 BV.
onsdag 11. april Flesberg kommune
Visningsdag for velferdsteknologi
Er du nysgjerrig på hvordan helse- og omsorgstjenesten vil bli organisert framover? Lurer du på hva du kan gjøre selv for å mestre din egen hverdag? Tirsdag 17. april er det visningsdag for velferdsteknologi på Vegglitunet mellom kl 14 og 18.
tirsdag 10. april Flesberg kommune
Kommunene i Kongsbergregionen prøver ut chat-robot
Kan jeg bygge en bod uten å søke? Hvordan søker jeg barnehageplass? Hva er søppelavgifta? Når er neste møte i kommunestyret? Dette er spørsmål som chat-roboten KommuneKari kan hjelpe deg å finne svaret på.
fredag 23. mars Flesberg kommune
Tips for å unngå brann
Er stearinlyset slokket? Virker brannvarslerer? Hvert 20 minutt starter det en brann i Norge og noen av dem starter i Flesberg.
fredag 23. mars Flesberg kommune
Ta hensyn til villrein i påskefjellet!
Fylkesmannen i Buskerud, som er ansvarlig fylkesmann for Hardangerviddaområdet, ber alle skiturister og andre som ferdes i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødig forstyrrelser av dyra.
torsdag 22. mars Flesberg kommune
Behov for lege i påsken?
Legene i Flesberg og Rollag har stengt i påsken. For øyeblikkelig hjelp ring Kongsberg interkommunal legevakt på 116117.
onsdag 21. mars Flesberg kommune
Kulturmidler 2018
Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd til idrett/allmenkultur. Søknadsfristen for tilskudd i 2018 er 9. april.
tirsdag 20. mars Flesberg kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FLESBERG

BUSKERUD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL