Flesberg
Dagens status fra kriseledelsen 2. april
Dagens møte i kriseledelsen var raskt overstått. Det er fortsatt nedgang i ansatte i karantene og tilstanden er stabil. Dette gleder vi oss over hver dag vi får denne meldingen.
torsdag 2. april Flesberg kommune
Strømstans 2. april
Flesberg Elektrisitetsverk AS melder om strømstans torsdag 2. April kl. 09:00 – 12:00 på Østskaugen. Strømstansen er pga vedlikehold av høyspentnettet.
onsdag 1. april Flesberg kommune
Middelalderukas 20-års jubileum utsettes til 2021
I lys av covid -19 situasjonen har komiteen for Middelalderuka i Numedal, 30.mars 2020 bestemt at årets festival som skulle vært arrangert fra 24.-31. juli 2020 utsettes til 2021. Fra 23.-29. juli neste år vil vi gjennomføre vårt 20-års jubileum på en best mulig...
onsdag 1. april Flesberg kommune
Åpning av ny luftsveisklinikk på Kongsberg
Onsdag 1. april åpner luftveisklinikken på Kongsberg, som tillegg til Kongsberg interkommunale legevakt. Målet er å bidra til å begrense spredning av koronaviruset.
onsdag 1. april Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 1. april
I dagens møte i kriseledelsen hadde vi en gjennomgang av rapporteringsrutiner til Fylkesmannen. Kommunenes status, planlagte tiltak og utstyr rapporteres oppover og samles på nasjonalt nivå der regjeringen bruker informasjonen inn i sine vurderinger og tiltak.
onsdag 1. april Flesberg kommune
Informasjon om feiing og tilsyn
Som en viktig beredskapsorganisasjon følger Rollag og Flesberg brannvesens forebyggende avd. situasjonen rundt spredningen av coronaviruset nøye.
tirsdag 31. mars Flesberg kommune
Ledig stilling som jordmor
Flesberg og Rollag kommuner søker Jordmor i fast 60 % stilling. Søknadsfrist 17. april.
tirsdag 31. mars Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 31. mars
I dagens statusmøte i kriseledelsen ble det registrert enda færre kommuneansatte i karantene, og forholdene er fortsatt rolige og stabile. De aller fleste områdene i kommunen driftes helt som normalt, noen til og med enda mer effektivt, ettersom møter og besøk fra publikum er sterkt...
tirsdag 31. mars Flesberg kommune
VIKEN

Forskudd på dagpenger fra NAV
Permitterte og oppsagte kan nå søke om forskudd på dagpenger. Pengene kan utbetales før påske. Les mer på nettsiden til NAV.
mandag 30. mars Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 30. mars
Da er kriseledelsen klar for en ny uke. Vi gleder oss over at antall ansatte i karantene stadig går nedover. Dette betyr at både beredskapen og kapasiteten innenfor våre tjenester for tiden er veldig ...
mandag 30. mars Flesberg kommune
Strømstans 31. mars og 1. april
Flesberg Elektrisitetsverk AS melder om strømstans tirsdag 31. mars kl. 09:00 - 13:00 på trafokretsene 049 Strand og 048 Kleiv, og onsdag 1. april kl 13:00 - 14:00 på Østskaugen. Strømstansen er pga vedlikeholdsarbeid på høyspentnettet.
mandag 30. mars Flesberg kommune
Moen miljøstasjon åpner igjen
Moen Miljøstasjon vil holde åpent på torsdager kl 12 – 18, og første lørdag i hver måned kl 10 – 14, fra og med uke 14.
fredag 27. mars Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 27. mars
Kriseledelsen avslutter uka med en lettelse over at situasjonen fortsatt er stabil. Bemanning og planlegging av ressurser er på agendaen hver dag, men i dag kom det også en forespørsel fra KS Viken.
fredag 27. mars Flesberg kommune
Videohilsen fra ordføreren
Ordfører Oddvar Garaas har laget en liten videohilsen til alle innbyggere.
fredag 27. mars Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 26. mars
Intet nytt er i disse tider er veldig godt nytt, var konklusjonen i kriseledelsens statusmøte i dag. Mye er ved det samme, og kommunen fortsetter arbeidet med å forberede seg på dårligere tider.
torsdag 26. mars Flesberg kommune
Informasjon fra Human-Etisk Forbund
Informasjon om gravferd, navnefest, konfirmasjon og vielser i tiden fremover.
torsdag 26. mars Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 25. mars
I dagens møte i kriseledelsen reflekterte vi rundt forlengelse av de nasjonale tiltakene. Som vanlig oppdateres oversikten over ansatte i karantene og bemanning som sådan. Regjeringen informerte i går om at alle tiltak vil videreføres tom 13. april.
onsdag 25. mars Flesberg kommune
De strenge tiltakene mot koronavirus videreføres
Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.
tirsdag 24. mars Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 24. mars
I dag var mye ved det samme som i går i kriseledelsens statusrunde. Rådmannen og helse- og omsorgssjefen var, sammen med kommuneoverlegen, på nytt Skypemøte med fylkesmannen i går.
tirsdag 24. mars Flesberg kommune
Trenger du noen å snakke med?
Trenger du noen som har tid til lytte eller gi deg råd og informasjon? Her finner du en samling av alle hjelpetelefoner / hjelpetjenester.
tirsdag 24. mars Flesberg kommune
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Åsland masseuttak, planID 2018008
Kommunestyret i Flesberg kommune vedtok i møte 13.02.2020, sak 05/2020, reguleringsplanen for Åsland masseuttak, plan ID 2018008.
mandag 23. mars Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 23. mars
Dagens møte i kriseledelsen var kort og konsist. Helgen har vært rolig, både i bygda og på fjellet, og antall personer som er syke eller i karantene er relativt stabilt i de forskjellige etatene.
mandag 23. mars Flesberg kommune
Meld fra ved mistanke om koronavirus
Folkehelseinstituttet (FHI) har nå opprettet en egen tjeneste for å melde inn og registrere symptomer.
mandag 23. mars Flesberg kommune
Kunstgressbanen på Stevningsmogen er åpen
På grunn av folks behov for fysisk aktivitet velger kommunen å ikke stenge kunstgressbanen på Stevningsmogen for publikum.
mandag 23. mars Flesberg kommune
Korona - informasjon til gårdbrukere med husdyr
I denne artikkelen er det samlet en del informasjon og råd fra fagorganisasjoner, sentrale myndigheter og kommunen om generell beredskap på gården, avløsning ved sykdom, avløser tilskudd ved sykdom mv. i forbindelse med Korona –Covid -19 pandemien.
fredag 20. mars Flesberg kommune
Enkel registrering hos frivilligsentralen
Frivilligsentralen har lagt inn en enkel registrering på nettsidene sine for de som ønsker å bidra, og de som trenger hjelp.
fredag 20. mars Flesberg kommune
Redusert tannhelsetilbud i Viken
For å redusere risiko for koronasmitte blant pasienter og ansatte er tilbudet på de offentlige tannklinikkene i Viken fylkeskommune redusert. Vi har avlyst alle ordinære timer på tannklinikkene, i første omgang fram til etter påske.
fredag 20. mars Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 20. mars
I dagens statusmøte snakket kriseledelsen om forskriften som ble innført i går. Den forbyr overnatting på fritidseiendom utenfor egen kommune.
fredag 20. mars Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 19. mars
I kriseledelsens statusmøte i dag var det mye av det samme som de siste par dagene. Det er fortsatt ingen nye registrere smittede i Flesberg, men det blir uttrykt bekymring over at ledighetstallene stiger. Kommunen må være på ballen når det blir utløst midler vi kan søke...
torsdag 19. mars Flesberg kommune
koronasjekk.no
Ta en digital koronasjekk!
torsdag 19. mars Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 18. mars
Kriseledelsen hadde i morges sitt vanlige statusmøte. Det er heldigvis ikke de store endringene fra i går. Vi jobber videre med å klargjøre bygda for flere syke, både gjennom bemanningsplanlegging, samarbeidspartnere og andre ressurser.
onsdag 18. mars Flesberg kommune
Midlertidige akselrestriksjoner
Flesberg kommune innfører midlertidige akselrestriksjoner på kommuneveiene fra og med 18.03.20. Dette på grunn av vårløsningen.
onsdag 18. mars Flesberg kommune
Tilskudd til kunnskapsløft for kulturminnetema i Buskerud
Formålet med denne søknadsordningen er å bidra til å skape kunnskapsgrunnlag for kulturminnetema som vi har lite kjennskap til i dag i Buskerud. Søknadsfrist 15. juni.
tirsdag 17. mars Flesberg kommune
VIKEN

Høring - kommunens forslag til planstrategi 2020 - 2024
Plan- og bygningsloven (Pbl) §10-1 Kommunal planstrategi sier at kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.
tirsdag 17. mars Flesberg kommune
Foreldrebetaling for barnehageplass og SFO
Vi venter på avklaring fra myndighetene i forhold til foreldrebetaling for barnehageplass og SFO-plass.
tirsdag 17. mars Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen
Kommunens kriseledelse har på morgenen i dag hatt sitt daglige statusmøte. Vi opplever at flere ansatte er i karantene, og at flere må holde seg hjemme med forkjølelsessymptomer. Allikevel har dette enda ikke blitt en utfordring for tjenestetilbudet vårt.
tirsdag 17. mars Flesberg kommune
Helsetjenestetilbud i Flesberg kommune til- gravide, barn, unge og familier f.o.m 16.03.20
Helsestasjon i Flesberg vil si tjenestetilbud fra helsesykepleier, jordmor, psykolog, familieterapeut og fysioterapeut. Etter helsedirektoratets anbefalinger blir helsestasjonen stengt for oppmøte, bortsett fra nødvendig oppfølging av nyfødte og vaksineringer.
mandag 16. mars Flesberg kommune
Brannvesenet fører ikke lenger tilsyn eller feier piper
Vi utfører ikke lenger tilsyn med fyringsanlegg og feiing av piper i boliger og fritidsboliger hverken i Rollag eller Flesberg kommuner, våre arbeidere kommer til å utføre kontorarbeid framover og svarer på spørsmål rundt feiing/tilsyn.
mandag 16. mars Flesberg kommune
Ny koronatelefon for Kongsberg, Flesberg og Rollag
Har du spørsmål om koronasmitte, karantene, testing eller andre koronarelaterte ting? Ring 32 86 68 00. Telefonen er bemannet i dag fra 12 - 15, og fra i morgen og fremover er den betjent fra 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00.
mandag 16. mars Flesberg kommune
Helsestasjonen er stengt
For å hindre smitte er helsestasjonen stengt inntil videre. Brukere som skal til kontroll blir oppringt for å få nye avtaler. Dette gjelder avtaler både med helsesykepleier og jordmor.
mandag 16. mars Flesberg kommune
Hvilke barn kan møte på SFO/skole og i barnehage?
Her følger en oppdatering/presisering av hvilke barn som kan møte på skole/SFO eller i barnehage pr. nå.
mandag 16. mars Flesberg kommune
Siste nytt fra kommunen angående koronasituasjonen
Kommunen er i tett i dialog med brukere av våre tjenester, og næringsdrivende i kommunen om situasjonen. Vi ønsker å informere om følgende angående våre tjenester:
fredag 13. mars Flesberg kommune
Oppfordring fra legekontoret
Det er svært stor pågang på legekontorene i disse dager pga. koronaviruset. Etter råd fra kommuneoverlegen ber vi om at henvendelser som ikke haster gjøres via e-portal da telefonlinjene må prioriteres til øyeblikkelig hjelp, hastetimer og saker relatert til koronaviruset....
fredag 13. mars Flesberg kommune
Strenge sikkerhetsvedtak fra helsedirektoratet
På en pressekonferanse klokken 14 i dag kunngjorde helsedirektoratet en rekke vedtak som gjelder fra klokka 18, torsdag 12. mars.
torsdag 12. mars Flesberg kommune
Nye retningslinjer for smittebeskyttelse
Tirsdag 10. mars innførte FHI nye tiltak for å hindre spredning av koronasmitte i Norge. Det er et økende antall smittede der helsemyndighetene ikke klarer å finne smittekjeden, og epidemien går over i en ny fase.
onsdag 11. mars Flesberg kommune
Informasjon til besøkende på Flesbergtunet
For å unngå smitte av koronavirus på Flesbergtunet, ønsker vi at du ikke kommer på besøk dersom du har vært i land med vedvarende smitte, har vært i kontakt med noen som har vært i disse landene, eller har fått påvist smitte selv. Ta kontakt med...
mandag 9. mars Flesberg kommune
Korona - strengere råd om karantene
Helsedirektoratet endret lørdag 7. mars sine anbefalinger om hvem som skal være i karantene. Karantene gjelder nå for alle som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Samtidig er området som vurderes å ha vedvarende smitte utvidet til å omfatte hele...
mandag 9. mars Flesberg kommune
Endrede åpningstider Moen Miljøstasjon
Moen Miljøstasjon utvider åpningstidene sine og holder åpent hver mandag mellom kl. 8 og 11. Endringene gjelder fra 2. april 2020.
mandag 9. mars Flesberg kommune
Sommerjobb innen helse og omsorg?
Har du lyst til å gjøre en forskjell? Helse- og omsorgsetaten trenger vikarer til å hjelpe våre brukere når vårt dyktige personale har sommerferie, er på kurs eller har fravær av andre grunner. Søknadsfristen er 8. april.
mandag 9. mars Flesberg kommune
Kontroll av utslipp fra fritidsboliger 2020
Flesberg kommune starter opp sin faste kontroll av fritidsboliger, med godkjent utslippstillatelse for grå- og svartvann. Kontrollen omfatter også de fritidsboliger som tidligere har fått pålegg om utbedringer.
mandag 9. mars Flesberg kommune
Fylkesmannen har utlyst stilling som sekretær for villreinnemdene
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Fylkesmannen i Oslo og Viken har i samarbeid utlyst en fast 100 % stilling som sekretær for de to villreinnemndene for hhv. Hardangerviddaområdet og Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell. Arbeidssted er Norsk villreinsenter Sør...
mandag 9. mars Flesberg kommune
Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner
Utdanningsdirektoratet melder om at ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.
torsdag 5. mars Flesberg kommune
Film om koronaviruset
Helsedirektoratet har laget en enkel og informativ film om koronaviruset. Den er laget til bruk i kommunikasjon med barn, men voksne kan også ha god nytte av å se denne.
tirsdag 3. mars Flesberg kommune
Oppdatert informasjon om korona i Flesberg
I denne boksen samler vi alle artikler og all informasjon som vi har publisert om koronaviruset på kommunens nettside. I tillegg anbefaler vi alle ansatte og innbyggere å holde seg oppdatert via folkehelseinstituttet sin nettside. De oppdaterer informasjon om antall smittede én gang daglig, og har...
søndag 1. mars Flesberg kommune
Nyhetsbrev fra landbruksforvaltningen
Her kan du laste ned nyhetsbrev 1/2020 fra landbruksforvaltningen i Flesberg med informasjon om jordbruk, skogbruk og kurs og arrangementer.
fredag 28. februar Flesberg kommune
Eiendomsskatteliste 2020
I henhold til eiendomsskatteloven § 15 er eiendomsskatteliste for 2020 lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunehuset i tre uker fra 28.02.20. Henvend deg i resepsjonen for å få listene utlevert.
fredag 28. februar Flesberg kommune
Oppdatert informasjon om koronavirus
Det er påvist flere tilfeller av viruset i Norge, og Folkehelseinstituttet forventer at spredning av sykdommen kan gå over i en ny fase, der man får spredning uten at man klarer å knytte alle de smitt...
torsdag 27. februar Flesberg kommune
Søknadsfrist SFO
For dere som skal ha barn på SFO til høsten, husk søknadsfrist 1. mars.
tirsdag 25. februar Flesberg kommune
VIKEN

SMIL - tilskudd i jordbruket
Informasjon om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL- tilskudd) Har du en idé eller lurer på om tiltaket du vurderer kan gå innenfor SMIL-ordningen eller trenger hjelp til å søke, ta kontakt med en av oss i landbruksforvaltningen i Numedal! Vi hjelper deg...
onsdag 19. februar Flesberg kommune
Åpent møte om utmattelse og ME
Til deg som kjenner på kronisk utmattelse, slitenhet, har fatigue eller ME. Velkommen til åpent møte i Frivilligsentralens lokaler på Stevningsmogen fredag 28.02 fra kl. 12 til 14.
tirsdag 18. februar Flesberg kommune
Søknadsfrist barnehage
Husk hovedopptak i barnehagene. Søknadfrist for ny barnehageplass eller endring av plass er 1. mars 2020.
tirsdag 18. februar Flesberg kommune
Kulturpris og søknad om kulturmidler 2020
Send inn forslag til kandidater til kulturprisen 2020, frist 15. mars. Fristen for å søke om kulturmidler er 15. april.
mandag 17. februar Flesberg kommune
Høring - utslippssøknad Svene renseanlegg
Nytt biologisk kjemisk Renseanlegg for Svene og Lampeland er under planlegging og vil erstatte eksisterende kjemiske renseanlegg bygget i 1989. Anlegget er planlagt å bli satt i ordinær drift fra sommeren 2021. I den forbindelse søkes det om revidert utslippstillatelse for Svene avløpsanlegg.
mandag 17. februar Flesberg kommune
Høring - strategisk plan for barn og unges oppvekst i Numedal
Strategisk plan for barn og unges oppvekst i Numedal sendes med dette ut på høring. Planen er utarbeidet av ei prosjektgruppe bestående av ledere innenfor oppvekstfeltet i de tre kommunene i Numedal. Medvirkning fra barn, unge, foresatte og ansatte har vært viktig underveis i arbeidet med...
mandag 17. februar Flesberg kommune
Sykepleier hjemmetjenestene
Vi har ledig spennende og utviklende stilling som sykepleier ved hjemmetjenestene i Flesberg kommune. Stillingen er fast, 80 - 100 % i turnus. Søknadsfrist 27. februar.
tirsdag 11. februar Flesberg kommune
Helsesykepleiere
Flesberg kommunes søker helsesykepleier i 80 % fast stilling til helsestasjon for barn 0 – 5 år, og helsesykepleier i 60 % fast stilling i skolehelsetjenesten. Søknadsfrist 27. februar.
mandag 10. februar Flesberg kommune
Informasjon om coronavirus og smittevern
Coronaviruset sprer seg og vi får daglige meldinger i mediene om spredningen. Foreløpig er viruset ikke sikkert kommet til Norge og ikke til Flesberg. Allikevel har det potensiale til også å komme til vår kommune. Til nå har det vært lite farlig for mennesker, mindre...
fredag 31. januar Flesberg kommune
Klagesak 2019/390-400 - Bellbakken og Bekkjorden - Høring
Kartverket gjorde den 22.07.2019 vedtak om skrivemåten av en del stedsnavn i Flesberg kommune. Vedtaket om skrivemåten av gardsnavna Bellbakken og Bekkjorden ble påklaget i brev av 05.09.2019 og 28.08.2019.
onsdag 29. januar Flesberg kommune
Barnehagelærere
Vi søker etter faglig dyktige og engasjerte barnehagelærere til våre tre barnehager. Noen av stillingene kan bli tillagt funksjon som pedagogisk leder, avhengig av personalsammensetningen i den enkelte barnehage. Søknadsfrist 17.02.
mandag 27. januar Flesberg kommune
Styrer i Svene barnehage
Vår dyktige styrer går av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger. Svene barnehage er en av tre barnehager i kommunen og har tre avdelinger. Søknadsfrist 17.02.
mandag 27. januar Flesberg kommune
Biblioteksjef/bibliotekar
Vi søker etter biblioteksjef/bibliotekar i 100 % stilling til Flesberg folkebibliotek. Biblioteket er samlokalisert med Flesberg skolebibliotek i nytt flerbruksanlegg på Stevningsmogen. Søknadsfrist 17.02.
mandag 27. januar Flesberg kommune
Det er kalt inn til ekstraordinært møte i Flesberg kommunestyre tirsdag 28.januar kl 17.00
Innkallingen ligger på kommunens nettside, el-innsyn.
fredag 24. januar Flesberg kommune
Ledig stilling som økonomisjef
Kommunene Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag har ledig stilling som økonomisjef for felles økonomifunksjon (FØNK). Kommunene dekker geografisk hele Numedal, har til sammen 6 700 innbyggere og grenser i syd mot Kongsberg og i nord mot Hol kommune. Vår nye økonomisjef får en...
fredag 24. januar Flesberg kommune
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Adkomstvei Klengstul - Tinnhovd, planID 2018004
Kommunestyret i Flesberg kommune vedtok i møte 19.12.2019, sak 89/2019, reguleringsplanen for adkomstvei Klengstul – Tinnhovd, plan ID 2018004.
fredag 17. januar Flesberg kommune
Invitasjon til søknadsverksted
11. og 12. februar inviterer Buskerud bygningsvernsenter og Viken fylkeskommune til søknadsverksted. Ønsker du å søke om tilskudd til å sette i stand et verneverdig bygg, er dette noe for deg.
torsdag 16. januar Flesberg kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FLESBERG

VIKEN

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL