Flesberg
Dagens status fra kriseledelsen 7. januar
I dagens møte i kriseledelsen hadde vi en grundig gjennomgang av vaksinasjonsplanen.
torsdag 7. januar Flesberg kommune
Strengere smitteverntiltak lokalt
Etter regjeringens pressekonferanse i går, har kriseledelsen i dag hatt en gjennomgang av både nasjonale anbefalinger og regler. Dette er endringene som vil gjelde spesielt for Flesberg:
mandag 4. januar Flesberg kommune
Nye nasjonale smitteverntiltak
I gårsdagens pressekonferanse oppfordret Erna Solberg til sosial pause i 14 dager.
mandag 4. januar Flesberg kommune
Åpningstider teststasjonen i romjula og nyttårshelga
Teststasjonen i Kongsberg er åpent følgende dager/tider:
28. desember 2020 Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 23. desember
Kriseledelsen hadde i dag sitt siste møte før jul. Med mindre situasjonen endrer seg drastisk, så var det også siste møte for i år.
23. desember 2020 Flesberg kommune
En ny person er bekreftet smittet
Siste døgn er det registrert en ny smittet person i kommunen. Denne personen er smittet av en kjent nærkontakt, og to nye personer er satt i karantene.
23. desember 2020 Flesberg kommune
Rådmannen og ordførerens julehilsen
Tradisjonen tro sender rådmannen i Flesberg en hyggelig julehilsen til kommunens ansatte. I år har han også skrevet denne julehilsenen til Flesbergs innbyggere, i tospann med ordføreren.
23. desember 2020 Flesberg kommune
Gammelt bestillingsskjema for korona legges ned i dag
Mandag 21.12.20 kl. 12.00 vil det gamle e-bestillingssystemet for Covid19-test bli lagt ned.
21. desember 2020 Flesberg kommune
VIKEN

Beredskapsavdeling for covid-19 på Flesbergtunet
Numedalskommunene har opprettet et interkommunalt samarbeid om en felles beredskapsavdeling i forbindelse med Covid-19-pandemien. Tilbudet gjelder beboere som er bekreftet smittet og som har behov for døgnbemanning gjennom helse- og omsorgstjenestene.
8. desember 2020 Flesberg kommune
Driftstekniker vann og avløp
Flesberg kommune, teknisk etat, vann- og avløpsavdelingen har nå ledig 100 % stilling som driftstekniker for vann og avløp. Stillingen er fast, med påregnet vaktordning. Mulighet for oppstart 01.01.2021.
7. desember 2020 Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 3. desember
Smittesituasjonen i Flesberg var selvfølgelig tema på dagens møte i kriseledelsen.
3. desember 2020 Flesberg kommune
En ny person bekreftet smittet
En ny person i Flesberg er bekreftet smittet med koronavirus det siste døgnet. Den smittede har tilknytning til utbruddet i Kongsberg, og smittevei er kjent. En ny nærkontakt er satt i karantene, og v...
2. desember 2020 Flesberg kommune
En ny bekreftet smittet i Flesberg
Siste døgn er det registrert én ny bekreftet smittet i Flesberg. Den smittede har ukjent smittevei, men er sannsynligvis smittet utenfor kommunen. To nærkontakter er satt i karantene, og situasjonen er oversiktlig.
1. desember 2020 Flesberg kommune
Ledige sykepleierstillinger på Flesbergtunet
Vi har ledige stillinger for sykepleiere som er interessert i å bli del av en faglig sterk og erfaren sykepleiergruppe. Vi søker sykepleiere som har interesse for å jobbe med eldre, som er initiativri...
27. november 2020 Flesberg kommune
En ny person smittet av korona i Flesberg
I dag, torsdag 26. november, er det registrert en ny bekreftet smittet person i Flesberg. Personen er smittet av en kjent nærkontakt fra en annen kommune. Vi har god oversikt over situasjonen, og åtte personer er satt i karantene.
26. november 2020 Flesberg kommune
Abdikarims drømmedag
Mandag 23.november ble MOT til å glede-dagen markert på Flesberg skole. I forbindelse med MOT-programmet ble 9. trinn oppmuntret til å se for seg en «lokal drøm».
25. november 2020 Flesberg kommune
En smittet av korona i Flesberg kommune
Siste døgn er det registrert én bekreftet koronasmittet i Flesberg kommune. Det er det første smittetilfellet siden april i år. Den smittede har ukjent smittevei. 12 nærkontakter, både i og utenfor kommunen, er satt i karantene.
25. november 2020 Flesberg kommune
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - høring
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-24 er en temaplan under kommuneplanen og legges ut til høring og offentlig ettersyn/åpen debatt i 6 uker jf. Plan- og bygningsloven §11-14.
23. november 2020 Flesberg kommune
MOT til å glede-dagen
Mandag 23.november er MOT til å glede-dagen. Hvert år arrangeres denne dagen, og den markeres med et enkelt budskap: Spre glede!
23. november 2020 Flesberg kommune
Nye nasjonale innstamminger
For å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innfører regjeringen nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode.
27. oktober 2020 Flesberg kommune
Ny pris på de gamle skolene
Prisen på gamle Flesberg skole og gamle Lampeland skole er satt ned. Se annonser på finn, og kontakt megler dersom du er interessert.
26. oktober 2020 Flesberg kommune
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - adkomstveg Bjøråsen
Kommunestyret i Flesberg kommune vedtok i møte 24.09.2020, sak 59/2020, reguleringsplanen for Adkomstveg Bjøråsen, Plan ID 2019003.
6. oktober 2020 Flesberg kommune
Gründerverksted Rollhagen
Velkommen til gründerkveld på Rollhagen 7. oktober kl. 17.30 - 20.00.
25. september 2020 Flesberg kommune
Skattekista - et forbildeanlegg
Godeidrettsanlegg.no har nå lagt ut en fin presentasjon av Skattekista som forbildeanlegg. Denne presentasjonen er i forbindelse med kåringen av Skattekista som Årets idrettsanlegg 2020.
25. september 2020 Flesberg kommune
Høring/offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel
Forslaget til ny samfunnsdel bygger på kommunal planstrategi 2020-24 og verksteder i kommunestyret i juni og august 2020.
25. september 2020 Flesberg kommune
Ny tilskuddsordning
Ordningen skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kulturaktiviteter. Les om ordningen på kuturtanken sine nettsider.
7. september 2020 Flesberg kommune
Løsøre fra de gamle skolene gis bort
Det er fortsatt en del løsøre igjen på skolene etter at kommunen selv har tatt vare på det vi vil ha, og etter at vi arrangerte loppemarked i fjor høst. Dette gis bort til de som vil ha, mandag 14. september mellom kl. 18.00 og 20.00.
3. september 2020 Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 3. september
I dagens møte i kriseledelsen fikk vi en situasjonsrapport fra Einar Braaten i Samfunnshelse. Det er for tiden ingen koronasmitte i vårt område, men det er mange med luftveissymptomer fra vanlig forkjølelsesvirus.
3. september 2020 Flesberg kommune
Feieren blir digital
Feieren jobber nå med nye løsninger for hvordan vi skal planlegge tilsynsrundene våre. Vi har nå et nytt verktøy som skal hjelpe oss til å effektivisere tiden vi bruker på å gå tilsyn og feie.
1. september 2020 Flesberg kommune
Byggeskikkprisen 2020
For å motivere til og påskjønne arbeidet med å bedre byggeskikken i Numedal, er det opprettet en kommunal pris for god byggeskikk.
1. september 2020 Flesberg kommune
RIZZOTTO + VINDU Ensemble LIVE IN NORWAY CD
Gled dere – dere som var på konserten i Flesberg stavkirke 1.september i 2019 med Guillermo Rizzotto + Vindu Ensemble- og andre som er fan av gruppa! 1.september lanseres live-cd’en fra konserten for salg i et begrenset opplag på 500.
1. september 2020 Flesberg kommune
Advarsel - kvinne utga seg for å være fra hjemmetjenesten
Torsdag ettermiddag fikk en bruker av hjemmetjenesten i kommunen besøk av en norsktalende kvinne som utga seg for å være fra hjemmetjenesten. Det var hun ikke.
28. august 2020 Flesberg kommune
Overrekkelse av prisen for Årets Idrettsanlegg 2020
Mandag 29. juni ble Skattekista kåret til Årets Idrettsanlegg 2020. Overrekkelsen av prisen vil foregå på Skattekista onsdag 2. september.
28. august 2020 Flesberg kommune
VIKEN

Ledig stilling som helsefagarbeider
Hjemmetjenesten i Flesberg består av en flott gjeng med dedikerte og engasjerte medarbeidere. Vi jobber med hjemmesykepleie, praktisk bistand, hverdagsrehabilitering og dagsenter. Nå har vi nye spennende, utfordringer med brukerrettede tiltak til hverdagsmestring.
27. august 2020 Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 27. august
Dagens møte i kriseledelsen var preget av to ting: den kommende forkjølelsessesongen og smittesporing.
27. august 2020 Flesberg kommune
Skolestart!
Første skoledag på Flesberg skole er mandag 17. august. 1. trinn starter kl. 10.00. 2. – 10. trinn starter kl. 08.30. Oppmøte i skolegården, der vil hver klasse bli henvist til et eget område. Velkommen til et nytt skoleår!
7. august 2020 Flesberg kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med...
5. august 2020 Flesberg kommune
Tilskuddsordning kulturminnevern, aktivitet og friluftsliv 2021
KAF er en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og stiftelser som ønsker å bidra til skjøtsel, tilrettelegging og istandsetting av kulturminner i verneverdige og fredete kulturmiljøer i Buskerud.
5. august 2020 Flesberg kommune
Pårørendeskole for pårørende til personer med demens
Hvert år arrangerer Rollag, Nore og Uvdal og Flesberg pårørendeskole for pårørende til personer rammet av demens. I høst er Flesberg vertskommunen.
4. august 2020 Flesberg kommune
Foreldresupport, et døgnåpent, anonymt og gratis lavterskeltilbud
Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. 116 123 (tast 2)
4. august 2020 Flesberg kommune
Skolestartundersøkelsen 2020
Nå er det ikke lenge igjen før alle 2014-barna begynner på skolen. Et nytt kapittel som det er lov å både grue og glede seg til, «gruglede». Alle 2014- barna våre skal nå begynne på Flesberg skole! I år er det 30 barn som begynner på 1. trinn,...
4. august 2020 Flesberg kommune
Oppstart av arbeid med ny samfunnsdel til Flesberg kommunes kommuneplan
Planprogram legges ut til offentlig ettersyn/høring. Høringsfrist 1.september.
2. juli 2020 Flesberg kommune
Sommermagasinet 2020
Nå er Sommer i Numedal 2020 ute! Magasinet blir distribuert i hele dalen i disse dager. Les om alt som rører seg i sommer.
2. juli 2020 Flesberg kommune
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO
En nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling i SFO blir innført 1. august 2020. Den innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en 100 % SFO-plass.
2. juli 2020 Flesberg kommune
Nyhetsbrev fra landbruksforvaltningen
I dette nyhetsbrevet 3/2020 fra landbruksforvalningen, kan du blant annet lese om interkommunalt landbrukssamarbeid, jordbruk, utmark, skogbruk, kurs og arrangementer.
2. juli 2020 Flesberg kommune
Asfaltering i Flesberg
Flesberg kommune, ved teknisk etat, gjennomfører investeringsprosjekter etter vedtatt økonomiplan for perioden 2020 - 2024. Nå er asfaltering i gang i Lyngdal, med blant annet reasfaltering av Bekjordsvegen og parkeringsplassen ved kulturhuset. Planen videre er reasfaltering i boligfeltene i...
10. juni 2020 Flesberg kommune
Nyhetsbrev fra folkehelseprogrammet i Numedal
Last ned nyhetsbrevet for å lese om hva som skjer, og planene fremover.
10. juni 2020 Flesberg kommune
Velkommen til åpent møte om ny Grettefoss bru, 16. juni
Det vil bli avholdt to møter på Solvoll i Svene, Numedalsvegen 1577.
8. juni 2020 Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 14. mai
Alt er som normalt i kommunen, og ingen ansatte er i karantene. Det fikk vi oversikt over i dagens møte i kriseledelsen. I tillegg kom det en veldig god nyhet fra NAV. Det er betydelig nedgang i arbeidsledige og permitterte.
14. mai 2020 Flesberg kommune
Kandidater som meddommere til Kongsberg og Eiker tingrett søkes
Vi trenger nye kandidater til meddommere til Kongsberg og Eiker tingrett for perioden 2021-2024- og håper du vil være en av dem!
12. mai 2020 Flesberg kommune
Økt sykefravær i Kongsberg og Numedal
Flere sykmeldte seg i Kongsberg og Rollag.
17. mars 2018 $ Laagendalsposten
Italiensk fotograf skal dokumentere Kongsberg og dalen
Ser du en mann på svart sykkel med mye bagasje er det trolig den italienske fotografen Luca Berti.
13. mars 2018 $ Laagendalsposten
Dobler omsetningen hvert eneste år
Hytteprodusenten Numehytta dobler igjen omsetningen og havner på over 20 millioner. Og selv tror de på en dobling neste år også.
12. mars 2018 $ Laagendalsposten
Kunsten å lede frivillige
– Fantastisk inspirerende, sa Tone Bjørnsrud fra Nore og Uvdal om første kurskveld med Oppmuntringstilsynet på Stevningsmogen og Lampeland.
6. mars 2018 Laagendalsposten
Må avlyse hvis ikke flere melder seg på
– Det koster så mye å kjøre dette arrangementet at vi må ha med flere for å kunne gjennomføre UKM, sier Solfrid Holtan.
7. februar 2018 $ Laagendalsposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FLESBERG

VIKEN

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL