Flesberg
Løsøre fra de gamle skolene gis bort
Det er fortsatt en del løsøre igjen på skolene etter at kommunen selv har tatt vare på det vi vil ha, og etter at vi arrangerte loppemarked i fjor høst. Dette gis bort til de som vil ha, mandag 14. september mellom kl. 18.00 og 20.00.
torsdag 3. september Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 3. september
I dagens møte i kriseledelsen fikk vi en situasjonsrapport fra Einar Braaten i Samfunnshelse. Det er for tiden ingen koronasmitte i vårt område, men det er mange med luftveissymptomer fra vanlig forkjølelsesvirus.
torsdag 3. september Flesberg kommune
Utdeling av pris til Skattekista
I dag var det en festdag på Skattekista! Prisen for Årets Idrettsanlegg 2020 ble delt ut, og i forkant hadde ordfører og rådmann presentasjon og omvisning på anlegget for de besøkende.
onsdag 2. september Flesberg kommune
Feieren blir digital
Feieren jobber nå med nye løsninger for hvordan vi skal planlegge tilsynsrundene våre. Vi har nå et nytt verktøy som skal hjelpe oss til å effektivisere tiden vi bruker på å gå tilsyn og feie.
tirsdag 1. september Flesberg kommune
Byggeskikkprisen 2020
For å motivere til og påskjønne arbeidet med å bedre byggeskikken i Numedal, er det opprettet en kommunal pris for god byggeskikk.
tirsdag 1. september Flesberg kommune
RIZZOTTO + VINDU Ensemble LIVE IN NORWAY CD
Gled dere – dere som var på konserten i Flesberg stavkirke 1.september i 2019 med Guillermo Rizzotto + Vindu Ensemble- og andre som er fan av gruppa! 1.september lanseres live-cd’en fra konserten for salg i et begrenset opplag på 500.
tirsdag 1. september Flesberg kommune
Advarsel - kvinne utga seg for å være fra hjemmetjenesten
Torsdag ettermiddag fikk en bruker av hjemmetjenesten i kommunen besøk av en norsktalende kvinne som utga seg for å være fra hjemmetjenesten. Det var hun ikke.
fredag 28. august Flesberg kommune
Overrekkelse av prisen for Årets Idrettsanlegg 2020
Mandag 29. juni ble Skattekista kåret til Årets Idrettsanlegg 2020. Overrekkelsen av prisen vil foregå på Skattekista onsdag 2. september.
fredag 28. august Flesberg kommune
VIKEN

Ledig stilling som helsefagarbeider
Hjemmetjenesten i Flesberg består av en flott gjeng med dedikerte og engasjerte medarbeidere. Vi jobber med hjemmesykepleie, praktisk bistand, hverdagsrehabilitering og dagsenter. Nå har vi nye spennende, utfordringer med brukerrettede tiltak til hverdagsmestring.
torsdag 27. august Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 27. august
Dagens møte i kriseledelsen var preget av to ting: den kommende forkjølelsessesongen og smittesporing.
torsdag 27. august Flesberg kommune
Bestill time for koronatest på nett
Vi anbefaler alle som kan til å benytte seg av denne løsningen.
mandag 24. august Flesberg kommune
Vi søker vernepleier i fast 80 - 100 % stilling
Stillingen er knyttet til tjenesten til funksjonshemmede i helse- og omsorgsetaten. Søknadsfrist 10. september.
mandag 24. august Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 20. august
Flesberg kommune har fortsatt ingen nye smittetilfeller, og det lokale smitteutbruddet i Kongsberg ser ut til å være under kontroll. Dette er gode nyheter. Kriseledelsen fikk en fyldig statusrapport fra kommuneoverlege Anne Aune i dagens møte.
torsdag 20. august Flesberg kommune
Skoler til salgs!
I går ble gamle Lampeland skole og gamle Flesberg skole lagt ut for salg.
onsdag 19. august Flesberg kommune
Viktig informasjon i forbindelse med testing av covid 19 – ved kongsberg interkommunale legevakt
Kongsberg interkommunale legevakt har etablert en veldig god rigg på legevakten som gjør at vi skal klare å teste både de som henvises fra lege, og de som ber om det ut fra egen opplevelse av sine symptomer. Når du skal ringe for å bestille testing, ring 32 86 68 10.
mandag 17. august Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 13. august
I dag hadde kriseledelsen sitt første møte siden slutten av mai. Den økende smitten av koronaviruset var tema.
torsdag 13. august Flesberg kommune
Nye testkriterier for Covid-19
Fra onsdag 12. august 2020 vil det innføres nye testkriterier for covid-19. Testkriteriene endres for at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering.
mandag 10. august Flesberg kommune
Skolestart!
Første skoledag på Flesberg skole er mandag 17. august. 1. trinn starter kl. 10.00. 2. – 10. trinn starter kl. 08.30. Oppmøte i skolegården, der vil hver klasse bli henvist til et eget område. Velkommen til et nytt skoleår!
fredag 7. august Flesberg kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med...
onsdag 5. august Flesberg kommune
Tilskuddsordning kulturminnevern, aktivitet og friluftsliv 2021
KAF er en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og stiftelser som ønsker å bidra til skjøtsel, tilrettelegging og istandsetting av kulturminner i verneverdige og fredete kulturmiljøer i Buskerud.
onsdag 5. august Flesberg kommune
Pårørendeskole for pårørende til personer med demens
Hvert år arrangerer Rollag, Nore og Uvdal og Flesberg pårørendeskole for pårørende til personer rammet av demens. I høst er Flesberg vertskommunen.
tirsdag 4. august Flesberg kommune
Foreldresupport, et døgnåpent, anonymt og gratis lavterskeltilbud
Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. 116 123 (tast 2)
tirsdag 4. august Flesberg kommune
Skolestartundersøkelsen 2020
Nå er det ikke lenge igjen før alle 2014-barna begynner på skolen. Et nytt kapittel som det er lov å både grue og glede seg til, «gruglede». Alle 2014- barna våre skal nå begynne på Flesberg skole! I år er det 30 barn som begynner på 1. trinn,...
tirsdag 4. august Flesberg kommune
Oppstart av arbeid med ny samfunnsdel til Flesberg kommunes kommuneplan
Planprogram legges ut til offentlig ettersyn/høring. Høringsfrist 1.september.
torsdag 2. juli Flesberg kommune
Sommermagasinet 2020
Nå er Sommer i Numedal 2020 ute! Magasinet blir distribuert i hele dalen i disse dager. Les om alt som rører seg i sommer.
torsdag 2. juli Flesberg kommune
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO
En nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling i SFO blir innført 1. august 2020. Den innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en 100 % SFO-plass.
torsdag 2. juli Flesberg kommune
Nyhetsbrev fra landbruksforvaltningen
I dette nyhetsbrevet 3/2020 fra landbruksforvalningen, kan du blant annet lese om interkommunalt landbrukssamarbeid, jordbruk, utmark, skogbruk, kurs og arrangementer.
torsdag 2. juli Flesberg kommune
Skoleskyss 2020-2021
Plan for skoleskyss for skoleåret 2020/21 er klar.
onsdag 1. juli Flesberg kommune
Skattekista - Årets idrettsanlegg 2020!
I hard konkurranse med mange andre flotte anlegg over hele landet, var det Skattekista som klatret helt til topps og vant prisen for Årets idrettsanlegg 2020. Prisen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, Kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT.
onsdag 1. juli Flesberg kommune
Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan for adkomstveg Bjøråsen
Utvalget for plan, næring og ressurs vedtok i møte 02.06.20, sak 2019/1858, at reguleringsplanen for adkomstveg Bjøråsen, Plan ID 2019003, del av GNR/BNR 15/1 legges ut til offentlig ettersyn.
tirsdag 30. juni Flesberg kommune
Forslag til planprogram Søre Solum
Framleggelse av forslag til planprogram og varsel om planoppstart - endring av reguleringsplan for fritidsbebyggelse Søre Solum.
mandag 29. juni Flesberg kommune
Ledig 100 % vikarstilling som grunnskolelærer ved Flesberg skole
Vikariatet varer fra 1. august til 31. juli 2020. Søknadsfrist 24. juli.
mandag 29. juni Flesberg kommune
Vi søker sykepleier i fast 80 % stilling
Stillingen består av turnus med natt og kveldsvakter, samt helg. Stillingen er ledig fra 25. september 2020. Søknadsfrist 24. juli.
mandag 29. juni Flesberg kommune
VIKEN

Ny økonomisjef for kommunene i Numedal
Anne Katrine Korneliussen (57) er ansatt som ny økonomisjef og leder for felles økonomifunksjon for Numedalskommunene (FØNK). Anne Katrine har vært ansatt i ulike stillinger i Ringerike kommune siden 1983 og jobber i dag som økonomirådgiver i sentral stab i kommunen.
onsdag 24. juni Flesberg kommune
Vedtak av reguleringsplan
Kommunestyret i Flesberg kommune vedtok i møte 07.05.2020, sak 2019/1144-26, reguleringsplanen for Rustand, del av gbnr. 18-1 PlanID 3050 2018007.
onsdag 24. juni Flesberg kommune
Spørsmål og svar om Grettefoss bru
På møtet om nye Grettefoss bru på Solvoll 16. juni, ble det reist en del spørsmål. Disse spørsmålene er nå besvart.
onsdag 24. juni Flesberg kommune
Pårørendeskolen i Numedal
Kurs for pårørende til personer med demens gjennomføres på Flesbergtunet, Lampeland denne høsten, fordelt på fem samlinger. Målet for pårørendeskolen er at deltakerne: - Tilegner seg kunnskap om demens, - takler sin situasjon bedre i forhold til personen med...
tirsdag 23. juni Flesberg kommune
Råd til serveringsbransjen og arrangementsansvarlige for ivaretagelse av smittevernhensyn
Samfunnshelse har utarbeidet en sammenstilling av nasjonale forskrifter, råd og retningslinjer.
mandag 22. juni Flesberg kommune
Vi trenger flere badeverter!
Ved svømmehallen på Stevningsmogen er det behov for inntil 2 badeverter. Arbeidstiden vil primært være ettermiddags-/kveldstid og helger, og lønnes på timebasis. Det er primært behov for kvinner.
mandag 22. juni Flesberg kommune
Presentasjon Grettefoss bru
Dersom du ikke fikk med deg møtet om Grettefoss bru som ble gjennomført forrige uke, så kan du laste ned og se presentasjonen her.
mandag 22. juni Flesberg kommune
Innmelding av skjøtsels-, skilt- og formidlingsprosjekter innen kulturminnevern. Utlysning for 2021.
Det kan søkes om delfinansiering og/eller faglig støtte til å gjennomføre tiltak som berører kulturminner og kulturhistoriske vandringsruter for 2021.
mandag 22. juni Flesberg kommune
Asfaltering i Flesberg
Flesberg kommune, ved teknisk etat, gjennomfører investeringsprosjekter etter vedtatt økonomiplan for perioden 2020 - 2024. Nå er asfaltering i gang i Lyngdal, med blant annet reasfaltering av Bekjordsvegen og parkeringsplassen ved kulturhuset. Planen videre er reasfaltering i boligfeltene i...
onsdag 10. juni Flesberg kommune
Nyhetsbrev fra folkehelseprogrammet i Numedal
Last ned nyhetsbrevet for å lese om hva som skjer, og planene fremover.
onsdag 10. juni Flesberg kommune
Velkommen til åpent møte om ny Grettefoss bru, 16. juni
Det vil bli avholdt to møter på Solvoll i Svene, Numedalsvegen 1577.
mandag 8. juni Flesberg kommune
Valg av meddommere - offentlig ettersyn
Flesberg kommunestyre skal i møte 18.juni 2020 velge meddommere til Kongsberg og Eiker tingrett for perioden 2021-2024.
fredag 5. juni Flesberg kommune
SFO tilbake til vanlige åpningstider, men fortsatt noe hjemmeskole
Fredag 29. mai kom ny veileder for smittevernhensyn i skolen. Den går ut fra 3 nivåer (rød, gul og grønn). Vi jobber nå ut fra gult nivå.
tirsdag 2. juni Flesberg kommune
Ordinære åpningstider i barnehagene fra torsdag 4. juni
Vi vet det har vært en utfordrende kabal for mange familier de siste ukene når vi har hatt begrensede åpningstider. Takk for den velvilje og fleksibilitet dere har vist!
tirsdag 2. juni Flesberg kommune
Pårørende kan igjen besøke Flesbergtunet
Det er nå lagt opp til at vi kan ta imot noe mer besøk på Flesbergtunet, det er vi veldig glade for, og ønsker dere hjertelig velkommen til å besøke deres kjære. Det må imidlertid følges noen rutiner for hvordan besøk kan foregå.
fredag 29. mai Flesberg kommune
Kommunehuset åpner for publikum
Tirsdag 2. juni åpner vi opp dørene på kommunehuset igjen, og åpningstidene vil bli fra kl. 08.00 - 15.30 som vanlig.
fredag 29. mai Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 28. mai
En spesiell epoke er over for denne gang, og kriseledelsen takker for seg med siste dagens statusoppdatering. Med dagens lave smittespredning, og med regjeringens føringer for mer og mer gjenåpning, ser vi ikke behovet for å møtes i kriseledelsen fremover. Dersom smittespredningen...
torsdag 28. mai Flesberg kommune
Avdelingsledere til Flesberg skole
Vi søker to avdelingsledere til Flesberg skole med oppstart 1. august. En fast stilling (100 %) som avdelingsleder i småskoletrinnet og SFO, og ett vikariat (100 %) som avdelingsleder på mellomtrinnet. Søknadsfrist for begge stillingene er 15. juni.
torsdag 28. mai Flesberg kommune
Styrer i Lampeland barnehage
Vår mangeårige styrer går av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger. Stillingen er fast, 100 %, og søknadsfrist er 15. juni.
torsdag 28. mai Flesberg kommune
Søke momskompensasjon?
Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.
onsdag 27. mai Flesberg kommune
Telefon og sentralbord fungerer
Tirsdag rundt lunsj var telefonen inn til kommunen oppe igjen. Alt fungerer som normalt!
tirsdag 26. mai Flesberg kommune
Søk midler fra Gjensidigestiftelsen
Gjensidigestiftelsen inviterer nå små og store organisasjoner i hele Norge til å søke om midler til barn og unge. Målet er at flest mulig kan ha noe å glede seg til i sommer. Søknadsfrist 1. juni.
mandag 25. mai Flesberg kommune
Problemer med telefon på kommunehuset.
Vi har problemer med sentralbordet på legekontoret og på kommunehuset i dag, det jobbes med saken.
mandag 25. mai Flesberg kommune
Aksjonærmøte Flesberg el-verk onsdag 20. mai kl. 18
Fokus på møtet er fibersatsing og nettleie. Møtet holdes på Lampeland hotell.
tirsdag 19. mai Flesberg kommune
Skoleruta for 2020/21
Skoleruta for Flesberg 2020/21 er den samme som for resten av fylket. Første skoledag høsten 2020 er mandag 17. august.
mandag 18. mai Flesberg kommune
VIKEN

Åpningstider og vakthold Moen miljøstasjon
Nå er Moen igjen åpen på tirsdager, og miljøstasjonen har fått mobiltelefon - som vil gjøre den mer tilgjengelig i åpningstiden.
mandag 18. mai Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 18. mai
I går gjennomførte vi en stor test av samfunnet. 17. mai ble feiret med restriksjoner på grunn av smittevern. I avisene kan vi lese om fester som gikk over styr i løpet av kvelden, men samtidig så vi bilder av et nesten folketomt Karl Johan.
mandag 18. mai Flesberg kommune
17. maitalen 2020
Gratulerer med dagen flesberginger!
søndag 17. mai Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 14. mai
Alt er som normalt i kommunen, og ingen ansatte er i karantene. Det fikk vi oversikt over i dagens møte i kriseledelsen. I tillegg kom det en veldig god nyhet fra NAV. Det er betydelig nedgang i arbeidsledige og permitterte.
torsdag 14. mai Flesberg kommune
Kandidater som meddommere til Kongsberg og Eiker tingrett søkes
Vi trenger nye kandidater til meddommere til Kongsberg og Eiker tingrett for perioden 2021-2024- og håper du vil være en av dem!
tirsdag 12. mai Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 11. mai
På smittefronten er det heldigvis stille, selv om både barnehagene og deler av skolen har vært åpen i flere uker nå. Det er godt nytt nå som skolen også åpner opp for resten av elevene igjen.
mandag 11. mai Flesberg kommune
Sykepleier i hjemmetjenesten
Flesberg kommune har nå ledig 80-90 % stilling som sykepleier i hjemmetjenesten. Stillingen er fast, i turnus (dag, kveld og hver 3. helg), og med oppstart 1. september. Søknadsfrist 19. juni.
mandag 11. mai Flesberg kommune
7. og 10. trinn tilbake på skolen tirsdag
Fredag ettermiddag hadde de ansatte på skolen planen klar. I dag jobber de med å planlegge detaljene for uka, og tiden fremover.
mandag 11. mai Flesberg kommune
Nyhetsbrev 2/2020 fra landbruksforvaltningen i Flesberg
I vedlagte nyhetsbrev fra landbruksforvaltningen finner du informasjon om aktuelle saker innenfor jordbruk og skogbruk.
fredag 8. mai Flesberg kommune
Gjenåpning av Flesberg skole
Regjeringen gir kommunene mulighet for å åpne skolene fra mandag 11. mai og seinest innen fredag 15. mai. Flesberg kommune ber om forståelse for at vi trenger litt tid til å organisere åpning av skole for 5.-10. trinn.
fredag 8. mai Flesberg kommune
Regjeringens plan og justering av koronatiltak
Regjeringen la i går fram planen for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. Hvordan dette praktisk skal løses lokalt i Flesberg vil bli bekjentgjort straks informasjonen er klar.
fredag 8. mai Flesberg kommune
Oppdaterte råd til serveringsbransjen
Samfunnshelse har, etter modell fra Drammen kommune, utarbeidet følgende retningslinjer som spesifiserer hva som skal til for å ivareta smittevernhensyn tilstrekkelig.
onsdag 6. mai Flesberg kommune
Praktisering av unntaksbestemmelser for barnehagens åpningstid
Barn som har foreldre i samfunnskritiske yrker eller barn med særskilte behov, kan få tilbud om oppholdstid utover barnehagens nåværende, begrensede åpningstid.
onsdag 6. mai Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 6. mai
I dagens møte i kriseledelsen var det lite nytt – heldigvis. Vi venter spent på nye nasjonale føringer og planer for videre gjenåpning av samfunnet. Vi legger ut en artikkel om dette i morgen etter regjeringens pressekonferanse.
onsdag 6. mai Flesberg kommune
Musikkøvelser med smittevern
Norsk musikkråd har i samarbeid med sine medlemsorganisasjoner laget en veileder for musikkøvelser med tanke på smittevern.
onsdag 6. mai Flesberg kommune
Program for 17. mai
Da er ruta testkjørt, og tidsplan for bilkortesjen på 17. mai er klar.
tirsdag 5. mai Flesberg kommune
Dagens status fra kriseledelsen 4. mai
I dagens møte i krisestaben konstaterte vi at intet nytt er godt nytt. Situasjonen er rolig i Flesberg, men vi er spente på hvordan økt aktivitet i samfunnet vil slå ut på smittesituasjonen frem i tid.
mandag 4. mai Flesberg kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FLESBERG

VIKEN

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL