Flesberg
Skolestart i Flesberg
Mandag 19. august er det skolestart for alle elever i Flesberg.
tirsdag 12:31 Flesberg kommune
Kunngjøring av vedtak i navnesak 2015/7
Kartverket har 22.07.2019 gjort vedtak i navnesak 2015/7 som omhandler skrivemåten på et utvalg av navn i Flesberg kommune.
tirsdag 11:38 Flesberg kommune
Forhåndsstemme i Flesberg?
Ordinær forhåndsstemmegivning foregår på kommunehuset, Lampeland mandag - fredag kl. 09:00 - kl. 15:00 f.o.m. mandag 12. august t.o.m. fredag 6. september.
fredag 9. august Flesberg kommune
Står du i manntallet?
For å stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå innført i manntallet i en kommune. Du føres inn i manntallet i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret den 30. juni. Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn t.o.m. 9. september.
onsdag 10. juli Flesberg kommune
Vedtatt reguleringsplan for del av Juvenes
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Flesberg Kommunestyre vedtatt "Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for fritidsbebyggelse Juvenes, del av gnr/bnr 7/ i Flesberg Kommune" Planid 2017006.
onsdag 3. juli Flesberg kommune
Fysioterapeutstillinger
Helse- og omsorgsetaten har ledig to deltidsstillinger som fysioterapeut. Søknadsfristen er 22. juli
tirsdag 2. juli Flesberg kommune
Valg 2019 - forhåndsstemme?
Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemming kan du fra mandag 1. juli t.o.m. fredag 9. august, ta kontakt og avtale tid for å stemme. Husk legitimasjon når du skal stemme.
fredag 28. juni Flesberg kommune
Reguleringsplan for Mjovassåsen vedtatt
I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 har Flesberg Kommunestyre godkjent en endring av del av reguleringsplan for gnr./bnr.: 10/2 Mjovassåsen, Blefjell.
torsdag 27. juni Flesberg kommune
BUSKERUD

Aktivitetskoordinator for flerbruksanlegg
Oppvekst- og kulturetaten har ledig 50 % fast stilling som aktivitetskoordinator ved det nye flerbruksanlegget på Stevningsmogen.
mandag 24. juni Flesberg kommune
Skoleruta 2019/20
Skoleruta for Flesberg 2019/20 er den samme som for resten av Buskerud. Husk å møte opp på ny skole på Stevningsmogen 19. august. God sommer!
fredag 21. juni Flesberg kommune
Skoleskyss 2019/20
I forbindelse med overgang til nye Flesberg skole på Stevningsmogen, vil det bli store endringer både i ruter og rutetider for skoleskyss neste skoleår.
fredag 21. juni Flesberg kommune
Flesberg bygdetun, Dåset- stengt sesongen 2019
Grunnet vedlikehold/restaurering er Flesberg bygdetun, Dåset dessverre stengt for publikum sommeren 2019.
torsdag 20. juni Flesberg kommune
Sommermagasinet har kommet!
Sommermagasinet er nå ferdig trykt. Det vil bli levert ut til alle husstander.
onsdag 19. juni Flesberg kommune
Reguleringplan for Sjuvasslia vedtatt 15.05.19
Det varsles med dette at 0631_2018005 detaljregulering for Sjuvasslia, del av Søndre Gjellerud Gnr/Bnr 12/2 er vedtatt av Flesberg Kommunestyre 15. mai 2019.
tirsdag 18. juni Flesberg kommune
Sommer i Numedal 2019
Besøk våre vakre bygdetun, se vårt rikholdige Middelalderukeprogram. Les me...
tirsdag 18. juni Flesberg kommune
Laura Zayan vinner drømmestipend
Laura Zayan fra Lampeland er en av 100 unge kulturtalenter som har mottatt Drømmestipendet. I går, under Sommerkult i Kongsberg, fikk hun utdelt prisen på 15.000 kroner fra Norsk Tipping.
fredag 14. juni Flesberg kommune
Reguleringsplan Nipeto - Gampeflå: Varsel om mindre endring NB! Ny frist!
Det varsles med dette en endring av reguleringsplan for Nipeto-Gampeflå, jf. Plan og bygningslovens § 12-14 andre ledd. Endringen gjennomføres som en forenklet prosess, på delegert myndighet fra kommunestyret. Ny frist for innspill er 04.07.2019.
torsdag 13. juni Flesberg kommune
Vernepleier
Helse- og omsorgsetaten har ledig 75 % fast stilling som vernepleier ved Nærstugo. Søknadsfristen er 24. juni.
torsdag 6. juni Flesberg kommune
Sommergøy 2019
Flesberg kommune kan i samarbeid med Bufdir tilby gode sommerferieopplevelser i 2019 for barn og familier. Det blir tilbud om dagstur til bjørneparken i Flå, aktivitetsdager på Idrettsskolen i Rollag, og gårdsferie på Farmen Fløtterud.
onsdag 5. juni Flesberg kommune
Lampelandmarken
Lampelandmarken arrangeres lørdag 8. juni. Les hele programmet her.
tirsdag 4. juni Flesberg kommune
Døgnåpen vakttelefon
Fra 01.06.2019 har Numedal barneverntjeneste døgnåpen vakttelefon utenom kontorets åpningstid, nummeret er 90509766.
tirsdag 4. juni Flesberg kommune
Undertegnet samarbeidsavtale om Politiråd
I dag møttes ordfører, rådmann og leder for livsløp og kultur, Anne Berit Ravnås, med Håvard Revå, politistasjonssjef og Morten Ole Pedersen, seksjonsleder i Politiet. Formålet var å undertegne avtalen om Politiråd.
onsdag 29. mai Flesberg kommune
100.000 til Aktivt lokalsamfunn
Flesberg kommune har fått 100.000 fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) til å videreføre prosjektet Aktivt lokalsamfunn. Henrik Foss (25) har vært tilsatt som aktivitetskoordinator i en 50 % prosjektstilling siden desember 2018. Midlene fra bufdir skal brukes til å...
onsdag 29. mai Flesberg kommune
Forsvarets varsler om øvelse på Blefjell 2. til 4 juni
I periodene 2. til 4. juni vil HV-03 gjennomføre øvelse i kommunene Notodden, Flesberg og Kongsberg. Øvelsen vil i hovedsak foregå i områdene rundt Blefjell, Kongsberg og Skrimfjella. Det vil til tider være aktivitet av uniformert personell og kjøretøy, samt...
onsdag 29. mai Flesberg kommune
Slutt på brevpost til næringsdrivende og organisasjoner
eForvaltningsforskriften pålegger alle enheter som er registrert i Enhetsregisteret å kunne motta forsendelser fra kommunal og statlig forvaltning elektronisk. Flesberg kommune har slått av funksjonen med ettersending av brevpost til adressater som har organisasjonsnummer.
onsdag 29. mai Flesberg kommune
Frivillige lag og foreninger kan nå søke om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.
onsdag 29. mai Flesberg kommune
Reguleringsplan Nipeto - Gampeflå: Varsel om mindre endring
Det varsles med dette en endring av reguleringsplan for Nipeto-Gampeflå, jf. Plan og bygningslovens § 12-14 andre ledd. Endringen gjennomføres som en forenklet prosess, på delegert myndighet fra kommunestyret. Frist for innspill er 23.06.2019.
tirsdag 28. mai Flesberg kommune
Godkjente valglister
Valgstyret godkjente samtlige fem valglister i møte 09.05.2019.
mandag 27. mai Flesberg kommune
Hvordan skal fremtidens regionen se ut? Hva skal vi jobbe med og hvordan?
Kongsbergregionen reviderer sin strategi og Regionrådet har vedtatt å legge forslag til ny strategi ut på høring. Høringsfrist er satt til 1.juli 2019. Klikk her for mer informasjon.
onsdag 22. mai Flesberg kommune
Fastlegehjemmel
Flesberg og Rollag kommuner har ledig fastlegehjemmel. Søknadsfristen er 7. juni 2019.
onsdag 15. mai Flesberg kommune
17. maifeiring i Flesberg 2019
17. mai feires flere steder i kommunen. Se hele programmet her.
tirsdag 14. mai Flesberg kommune
Harald Vatnebryn tildeles årets Kulturpris i Flesberg
Komiteen for livsløp og kultur i Flesberg har den glede å fortelle at Kulturprisen for Flesberg kommune 2019 tildeles Harald Vatnebryn. Ref. vedtak i Komiteen for livsløp og kultur på møte 8.mai, sak 10/19.
tirsdag 14. mai Flesberg kommune
Åsland masseuttak
Komiteen for plan, næring og ressurs har vedtatt at detaljreguleringsplan for Åsland steinbrudd/masseuttak legges ut til offentlig ettersyn.
onsdag 8. mai Flesberg kommune
BUSKERUD

Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Numedal 2019
Kartverket Oslo vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i følgende kommuner i 2019: Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av fastmerker og utlegging/maling av signaler på...
torsdag 2. mai Flesberg kommune
Midler til læringssti
Svene IL har sammen med nye Flesberg skole søkt fylkeskommunen om tilskudd til å opparbeide læringssti på Stevningsmogen. Fylkeskommunen har innvilget søknaden og tildelt 90 000 kroner. Midlene skal b...
mandag 29. april Flesberg kommune
Nytt saksbehandler- og arkivsystem
Flesberg kommune tar i bruk nytt saksbehandlersystem i uke 21. Saksbehandlingstiden kan i innføringsperioden bli litt lenger enn normalt.
mandag 29. april Flesberg kommune
Flom- og skredvarsel
Det er ventet mye regn i løpet av lørdag 27. og søndag 28.april i deler av Buskerud og Telemark. Høy temperatur vil opprettholde stor snøsmelting også i høyfjellet. Kombinasjonen mye regn og vedvarende snøsmelting kan gi økende vannføring i...
fredag 26. april Flesberg kommune
Kulturminneplan for Numedal - høring
I samsvar med plan- og bygningslovens § 11-12 varsles det oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner for Numedal. Planprogrammet for arbeidet legges samtidig ut til høring, jf. Plan- og bygningslovens § 11-13. Høringsfristen er 23. mai 2019.
onsdag 10. april Flesberg kommune
Reguleringsendring Øvre Værås
I medhold av plan- og bygningsloven har Flesberg kommunestyre godkjent en endring av del av reguleringsplan for gnr 11 bnr 4 Øvre Værås, Plan ID 2018003.
tirsdag 9. april Flesberg kommune
Varsel om oppstart - reguleringsendring Søre Solum
I medhold av plan- og bygningsloven varsles det om reguleringsendring for deler av reguleringsplan for Søre Solum.
mandag 8. april Flesberg kommune
Flesberg frivilligsentral har bestilt El-passasjersykkel
En rekke lag og foreninger har gitt penger til Flesberg frivilligsentral for innkjøp av el-sykkel. Passasjersykkelen er nå bestilt og blir levert 8. mai.
fredag 5. april Flesberg kommune
Dagens TT-ordninger videreføres i Viken fylkeskommune
Fellesnemnda har vedtatt at eksisterende retningslinjer for dagens TT-ordninger i Buskerud, Østfold og Akershus videreføres i 2020. Det samme gjelder for retningslinjer for skoleskyss. Les mer på fylkeskommunen sine sider.
tirsdag 2. april Flesberg kommune
Forslag til valglister ved kommunestyrevalget 2019
Valgstyret har mottatt 5 forslag til valglister
tirsdag 2. april Flesberg kommune
Ledig stilling som veileder hos NAV
NAV Numedal har en ledig fast stilling som veileder. Søknadsfrist er 10.april. Klikk her for å finne utlysning og elektronisk søknadsskjema.
tirsdag 2. april Flesberg kommune
Byggherren takket arbeiderne med fest
Tradisjonen tro arrangerte byggherren kranselag nå som taket på nye Flesberg skole er tett. Det ble servert mat, kake og kaffe på Stemningsmogen grendehus der alle arbeiderne var invitert.
onsdag 27. mars Flesberg kommune
HEI DU som leter etter en sommerjobb
Har du lyst til å gjøre en forskjell? Helse- og omsorgsetaten trenger vikarer til å hjelpe våre brukere når vårt dyktige personale har sommerferie, er på kurs eller har fravær av andre grunner. Søknadsfristen er 8. april.
onsdag 20. mars Flesberg kommune
Vernepleier
Helse- og omsorgsetaten har ledig 75 % fast stilling som vernepleier ved Nærstugo. Søknadsfristen er 8. april.
tirsdag 19. mars Flesberg kommune
Sommer i Numedal - informasjonsmagasin
Driver du en bedrift, har du en spennende hobby, er du medlem i en forening du har lyst til å fortelle om eller har du et arrangement du ønsker å kunngjøre? Tips oss om saker og/eller bestill en annonse.
tirsdag 5. mars Flesberg kommune
Kulturmidler 2019
Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd til idrett/allmenkultur. Søknadsfristen for tilskudd er 15. april.
fredag 1. mars Flesberg kommune
Eiendomsskatteliste 2019
I henhold til eiendomsskatteloven § 15 er eiendomsskatteliste for 2019 lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunehuset i tre uker fra 28. februar 2019.
torsdag 28. februar Flesberg kommune
Kulturprisen 2019 - forslag til kandidater
Begrunnede forslag til kandidater til kulturprisen for 2019 må sendes senest 1. april. Kulturprisen er på kr. 20.000 samt diplom.
onsdag 27. februar Flesberg kommune
Valg 2019 - listeforslag
Frist for innlevering av listeforslag ved 2019-valget er 1. april kl 12:00. Listeforslaget må ha kommet fram til kommunen innen fristen. Det er ikke nok at det er postlagt.
mandag 25. februar Flesberg kommune
Klengstul - Tinnhovd
Forslag til detaljreguleringsplanen for atkomstveg Klengstul / Tinnhovd, del av GNR/BNR 6/1, legges ut til offentlig ettersyn. Innspill og merknader må sendes innen 16. april 2019.
fredag 22. februar Flesberg kommune
Personalsjef
Flesberg kommune har ledig 100 % fast stilling som personalsjef/leder av Fellestjenesten. Søknadsfristen er 11. mars 2019.
torsdag 21. februar Flesberg kommune
Innbyggerundersøkelse
Sammen skal vi gjøre Stevningsmogen Fritidspark til en møteplass for alle!
tirsdag 19. februar Flesberg kommune
Pedagogstillinger i barnehage og skole
Oppvekst- og kulturetaten søker barnehagelærere og lærere til nye Flesberg skole. Søknadsfristen er 10. mars.
onsdag 13. februar Flesberg kommune
Har du bom/port som kan åpnes fra telefon?
Ved en brann teller hvert sekund og rask atkomst for brannbilene kan være helt avgjørende. Nå ønsker brannvesenet å komme i kontakt med alle i Flesberg som har bommer og porter som kan åpnes automatisk fra telefon.
onsdag 30. januar Flesberg kommune
Ladestasjon for ildsjeler
Tirsdagene 29. januar, 26. mars og 28. mai kl 19:30 - ca kl 21:30 arrangeres Ladestasjon for ildsjeler på Lampeland hotell.
onsdag 23. januar Flesberg kommune
BUSKERUD

Barnehage og SFO - hovedopptak 2019/2020
Søknadsfristen ved hovedopptaket for plass i barnehage og SFO er 1. mars. Søknad om opptak eller endring av plass må sendes elektronisk. Alle søknader om barnehageplass som er mottatt/mottas etter 1. ...
onsdag 23. januar Flesberg kommune
Saksbehandler plan- og byggesak
Flesberg kommune har ledig 100 % fast stilling som saksbehandler for plan- og byggesak. Søknadsfristen er 8. februar 2019.
tirsdag 22. januar Flesberg kommune
Innskriving av barn til skolestart 2019
Barn som er født i 2013 skal begynne på skolen høsten 2019. Det blir innskriving av nye elever på Lampeland skole mandag 4. februar kl 18:00.
torsdag 17. januar Flesberg kommune
«Livskraftige lokalsamfunn gjennom samskaping»
Erfaringskonferansen «Livskraftige lokalsamfunn gjennom samskaping» ble arrangert på Quality Hotel Grand i Kongsberg onsdag 9.januar 2019.
tirsdag 15. januar Flesberg kommune
Tilskuddsordning: «Ta et tak»
«Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Bygningen må anses å ha kulturhistorisk verdi, og det er en fordel med uttalelse fra antikvarisk myndighet eller registrering i SEFRAK. Søknadsfristen er 15. februar.
torsdag 10. januar Flesberg kommune
Vernepleier
Helse- og omsorgsetaten har ledig 75 % fast stilling som vernepleier ved Nærstugo. Søknadsfristen er 25. januar.
onsdag 9. januar Flesberg kommune
Trafikkofrenes dag i Buskerud
Søndag 13. januar arrangeres Trafikkofrenes dag i Buskerud ved Tranby kirke i Lier kommune. Det holdes appeller utenfor Tranby menighetshus kl 16:00 før fakkeltog og minnegudstjeneste.
mandag 7. januar Flesberg kommune
Åpningstider romjula 2018
I romjula har vi reduserte åpningstider. De kommunale kontorene på kommunehuset har åpent fra kl. 09.00 – kl. 14.00 torsdag 27. og fredag 28. desember. KommuneKari tar ikke fri og kan svare på spørsmål gjennom hele høytiden.
21. desember 2018 Flesberg kommune
Rådmannens julehilsen
Tradisjonen tro sender rådmannen i Flesberg en hyggelig julehilsen til kommunens ansatte. I tillegg til gode ønsker for julehøytiden sier han litt om året som har gått og året som kommer.
19. desember 2018 Flesberg kommune
Nå kan du foreslå kandidater til Buskerud fylkeskommunes bevaringspris
Bevaringsprisen er en hederspris som vil løfte fram gode eksempler på istandsetting av kulturminner og nybygg i verneverdige kulturmiljøer. Fristen for å nominere kandidater er 31. desember 2018.
18. desember 2018 Flesberg kommune
Renovasjon - hentedager 2019
Lurer du på hvilken type avfall som hentes på hvilke dager? Med appen Min Renovasjon får du oversikt over hentedager og varsel på mobilen din. Du kan laste ned tømmekalenderen for 2019.
17. desember 2018 Flesberg kommune
Grettefoss bru stenges
Statens vegvesen melder at Fv. 40 Grettefoss bru blir stengt fra 7. januar kl 07:00 til 3. februar kl 19:00
11. desember 2018 Flesberg kommune
Lærerstillinger
Oppvekst- og kulturetaten har ledige lærerstillinger ved skolene i Flesberg. Er du faglig dyktig, engasjert og inkluderende, passer du hos oss. Søknadsfristen er 27. desember.
11. desember 2018 Flesberg kommune
«Livskraftige lokalsamfunn gjennom samskaping»
«Numedal – mitt lokalsamfunn» arrangerer i samarbeid med Distriktssenteret konferansen «Livskraftige lokalsamfunn gjennom samskaping» på Quality Hotel Grand i Kongsberg onsdag 9.januar 2019 kl 09:30 - kl 15:15. Påmeldingsfristen er 17. desember 2018.
10. desember 2018 Flesberg kommune
Du er en del av Norges beredskap!
Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!
5. desember 2018 Flesberg kommune
Vannmålervarsling på SMS
Vi sender nå ut SMS-varsling for avlesing av vannmålere. Varselet sendes på SMS til din mobiltelefon dersom vi har registrert nummeret ditt eller du har registrert nummeret ditt i offentlige registre. Bedrifter må registrere nøkkelperson.
5. desember 2018 Flesberg kommune
Økonomi for ikkeøkonomer
Etablererkontoret i Kongsbergregionen inviterer til økonomikurs for ikkeøkonomer 3. desember i Kongsberg og 10. desember på Rødberg.
29. november 2018 Flesberg kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FLESBERG

BUSKERUD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL