Flesberg
Klengstul - Tinnhovd
Forslag til detaljreguleringsplanen for atkomstveg Klengstul / Tinnhovd, del av GNR/BNR 6/1, legges ut til offentlig ettersyn. Innspill og merknader må sendes innen 16. april 2019.
fredag 01:00 Flesberg kommune
Personalsjef
Flesberg kommune har ledig 100 % fast stilling som personalsjef/leder av Fellestjenesten. Søknadsfristen er 11. mars 2019.
torsdag 01:00 Flesberg kommune
Innbyggerundersøkelse
Sammen skal vi gjøre Stevningsmogen Fritidspark til en møteplass for alle!
tirsdag 01:00 Flesberg kommune
Pedagogstillinger i barnehage og skole
Oppvekst- og kulturetaten søker barnehagelærere og lærere til nye Flesberg skole. Søknadsfristen er 10. mars.
onsdag 13. februar Flesberg kommune
Har du bom/port som kan åpnes fra telefon?
Ved en brann teller hvert sekund og rask atkomst for brannbilene kan være helt avgjørende. Nå ønsker brannvesenet å komme i kontakt med alle i Flesberg som har bommer og porter som kan åpnes automatisk fra telefon.
onsdag 30. januar Flesberg kommune
Ladestasjon for ildsjeler
Tirsdagene 29. januar, 26. mars og 28. mai kl 19:30 - ca kl 21:30 arrangeres Ladestasjon for ildsjeler på Lampeland hotell.
onsdag 23. januar Flesberg kommune
Barnehage og SFO - hovedopptak 2019/2020
Søknadsfristen ved hovedopptaket for plass i barnehage og SFO er 1. mars. Søknad om opptak eller endring av plass må sendes elektronisk. Alle søknader om barnehageplass som er mottatt/mottas etter 1. januar behandles ved hovedopptaket.
onsdag 23. januar Flesberg kommune
Saksbehandler plan- og byggesak
Flesberg kommune har ledig 100 % fast stilling som saksbehandler for plan- og byggesak. Søknadsfristen er 8. februar 2019.
tirsdag 22. januar Flesberg kommune
BUSKERUD

Innskriving av barn til skolestart 2019
Barn som er født i 2013 skal begynne på skolen høsten 2019. Det blir innskriving av nye elever på Lampeland skole mandag 4. februar kl 18:00.
torsdag 17. januar Flesberg kommune
«Livskraftige lokalsamfunn gjennom samskaping»
Erfaringskonferansen «Livskraftige lokalsamfunn gjennom samskaping» ble arrangert på Quality Hotel Grand i Kongsberg onsdag 9.januar 2019.
tirsdag 15. januar Flesberg kommune
Tilskuddsordning: «Ta et tak»
«Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Bygningen må anses å ha kulturhistorisk verdi, og det er en fordel med uttalelse fra antikvarisk myndighet eller registrering i SEFRAK. Søknadsfristen er 15. februar.
torsdag 10. januar Flesberg kommune
Vernepleier
Helse- og omsorgsetaten har ledig 75 % fast stilling som vernepleier ved Nærstugo. Søknadsfristen er 25. januar.
onsdag 9. januar Flesberg kommune
Trafikkofrenes dag i Buskerud
Søndag 13. januar arrangeres Trafikkofrenes dag i Buskerud ved Tranby kirke i Lier kommune. Det holdes appeller utenfor Tranby menighetshus kl 16:00 før fakkeltog og minnegudstjeneste.
mandag 7. januar Flesberg kommune
Åpningstider romjula 2018
I romjula har vi reduserte åpningstider. De kommunale kontorene på kommunehuset har åpent fra kl. 09.00 – kl. 14.00 torsdag 27. og fredag 28. desember. KommuneKari tar ikke fri og kan svare på spørsmål gjennom hele høytiden.
21. desember 2018 Flesberg kommune
Rådmannens julehilsen
Tradisjonen tro sender rådmannen i Flesberg en hyggelig julehilsen til kommunens ansatte. I tillegg til gode ønsker for julehøytiden sier han litt om året som har gått og året som kommer.
19. desember 2018 Flesberg kommune
Nå kan du foreslå kandidater til Buskerud fylkeskommunes bevaringspris
Bevaringsprisen er en hederspris som vil løfte fram gode eksempler på istandsetting av kulturminner og nybygg i verneverdige kulturmiljøer. Fristen for å nominere kandidater er 31. desember 2018.
18. desember 2018 Flesberg kommune
Renovasjon - hentedager 2019
Lurer du på hvilken type avfall som hentes på hvilke dager? Med appen Min Renovasjon får du oversikt over hentedager og varsel på mobilen din. Du kan laste ned tømmekalenderen for 2019.
17. desember 2018 Flesberg kommune
Grettefoss bru stenges
Statens vegvesen melder at Fv. 40 Grettefoss bru blir stengt fra 7. januar kl 07:00 til 3. februar kl 19:00
11. desember 2018 Flesberg kommune
Lærerstillinger
Oppvekst- og kulturetaten har ledige lærerstillinger ved skolene i Flesberg. Er du faglig dyktig, engasjert og inkluderende, passer du hos oss. Søknadsfristen er 27. desember.
11. desember 2018 Flesberg kommune
«Livskraftige lokalsamfunn gjennom samskaping»
«Numedal – mitt lokalsamfunn» arrangerer i samarbeid med Distriktssenteret konferansen «Livskraftige lokalsamfunn gjennom samskaping» på Quality Hotel Grand i Kongsberg onsdag 9.januar 2019 kl 09:30 - kl 15:15. Påmeldingsfristen er 17. desember 2018.
10. desember 2018 Flesberg kommune
Du er en del av Norges beredskap!
Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!
5. desember 2018 Flesberg kommune
Vannmålervarsling på SMS
Vi sender nå ut SMS-varsling for avlesing av vannmålere. Varselet sendes på SMS til din mobiltelefon dersom vi har registrert nummeret ditt eller du har registrert nummeret ditt i offentlige registre. Bedrifter må registrere nøkkelperson.
5. desember 2018 Flesberg kommune
Økonomi for ikkeøkonomer
Etablererkontoret i Kongsbergregionen inviterer til økonomikurs for ikkeøkonomer 3. desember i Kongsberg og 10. desember på Rødberg.
29. november 2018 Flesberg kommune
Ettersyn: økonomiplan og budsjettrammer
Formannskapets innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022 og budsjettrammer 2019 ligger ute til alminnelig ettersyn fram til kommunestyrets møte 13. desember 2018.
29. november 2018 Flesberg kommune
Pedagogiske ledere
Oppvekst- og kulturetaten søker etter pedagogiske ledere i barnehagene. Er du faglig dyktig, engasjert og inkluderende, passer du hos oss. Søknadsfristen er 6. desember.
26. november 2018 Flesberg kommune
Tilskudd for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
BUFDIR lyser ut nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfrist for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018.
26. november 2018 Flesberg kommune
Fosterhjem
Bufetat arrangerer informasjonsmøte for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem mandag 19. november kl 18:00 - 20:00.
8. november 2018 Flesberg kommune
Interkommunal kommunepsykolog
Numedalskommunene har ledig 100 % stilling som kommunepsykolog. Søknadsfristen er 26. november.
7. november 2018 Flesberg kommune
Økonomiplan 2019 - 2022
Rådmannen presenterer sitt forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2019 – 2022 i kveldens kommunestyremøte.
31. oktober 2018 Flesberg kommune
Sjuvasslia
Forslag til detaljreguleringsplanen for Sjuvasslia, del av gnr/bnr 12/2, legges ut til offentlig ettersyn. Innspill og merknader må sendes innen 10. januar 2019.
31. oktober 2018 Flesberg kommune
Flesberg i farta
Flesberg kommune inviterer til åpnet møte med workshop; FÅ D´UT! torsdag 8. november kl 19:00 på Lampeland Hotell.
30. oktober 2018 Flesberg kommune
Driftsleder eiendom
Flesberg kommune har ledig 100 % fast stilling som driftsleder eiendom. Søknadsfristen er 16. november 2018.
30. oktober 2018 Flesberg kommune
Tegn vårt nye fylkesvåpen
Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir Viken fylkeskommune fra 1.1.2020. Den nye fylkeskommunen trenger et fylkesvåpen. Alle innbyggere, men spesielt elever og ungdommer i kommunene, inviteres til å være med i konkurransen! Innleveringsfristen er 22. november.
29. oktober 2018 Flesberg kommune
BUSKERUD

Prosjektstilling "Aktivt Flesberg"
Flesberg kommune har ledig 50 % prosjektstilling fram til juli 2019. Søknadsfristen er 9. november.
25. oktober 2018 Flesberg kommune
Juvenes
Forslag til endring (pbl § 12-14 første ledd) av reguleringsplanen for Juvenes, del av GNR/BNR 7/1 , legges ut til offentlig ettersyn. Innspill og merknader må sendes innen 18. desember 2018.
22. oktober 2018 Flesberg kommune
Rådgiver
Flesberg kommune har ledig 100 % fast stilling som rådgiver. Stillingen er organisert i Fellestjenesten. Søknadsfristen er 5. november.
22. oktober 2018 Flesberg kommune
Øvre Værås
Forslag til endring (pbl § 12-14 første ledd) av reguleringsplanen for Øvre Værås, del av gnr/bnr 11/4, legges ut til offentlig ettersyn. Innspill og merknader må sendes innen 18. desember 2018.
22. oktober 2018 Flesberg kommune
Mjovassåsen
Forslag til detaljreguleringsplan for Mjovassåsen Vest, del av gnr/bnr 10/2 , legges ut til offentlig ettersyn. Innspill og merknader må sendes innen 18. desember 2018.
22. oktober 2018 Flesberg kommune
I fotspora til Gløersen
Mandag 22. oktober presenterer Narve Lid for aller første gang den rykende ferske boka si: I fotspora til kunstmålaren Jacob Gløersen.
17. oktober 2018 Flesberg kommune
Åslandsetra
Forslag til detaljreguleringsplan for Åslandsetra, del av gnr/bnr 17/9,10 , legges ut til offentlig ettersyn. Innspill og merknader må sendes innen 18. desember 2018.
17. oktober 2018 Flesberg kommune
Vestre Berget
Forslag til detaljreguleringsplan for Vestre Berget, del av gnr/bnr 13/1, legges ut til offentlig ettersyn. Innspill og merknader må sendes innen 18. desember 2018.
16. oktober 2018 Flesberg kommune
Bostøtte
Sliter du med å betale husleia eller boliglånet ditt? Har du lave inntekter eller høye boutgifter i tillegg? Da kan du ha rett på bostøtte.
16. oktober 2018 Flesberg kommune
TV-aksjon 2018: Mindre alene sammen
Kirkens Bymisjon er tildelt TV-aksjonen søndag 21. oktober. Kommunestyrerepresentantene i Flesberg er årets bøssebærere og du oppfordres til å ta vel imot dem og støtte aksjonen! Bøssebærerne kommer mellom kl 15:00 og kl 19:00.
10. oktober 2018 Flesberg kommune
Åpen brannstasjon
Lørdag 22. september fra kl 10:00 – 14:00 inviterer Flesberg brannvesen små og store til åpen brannstasjon på Lampeland.
19. september 2018 Flesberg kommune
Å være foreldre
Natalllia S. Gits (psykolog) og Camilla D. Juul (familieterapeut) har i høst tre temakvelder i biblioteket! Fellesnevneren er det å være foreldre, med tre ulike fokus: søskenkrangel, fysiologi og følelser hos ungdom og foreldrerollen i sin (u)alminnelighet.
13. september 2018 Flesberg kommune
Elgfare
Høsten har kommet med mye vilt i bevegelse. Det er i løpet av de siste 2 ukene vært 10 elgpåkjørsler bare i Flesberg kommune. Viltpåkjørsler skal umiddelbart meldes til politiet på telefonnummer 02800. Stedet for påkjørselen skal merkes godt.
12. september 2018 Flesberg kommune
Barnehage- og SFO-faktura
Septemberfakturaen for barnehage- og SFO-plasser er forsinka pga en feil i faktureringsprogrammet. Leverandøren regner med å få retta feilen i løpet av uka.
12. september 2018 Flesberg kommune
SmartStart kurs om etablering av egen bedrift
Etablererkontoret i Kongsbergregionen inviterer alle interesserte til gratis SmartStart kurs på Rødberg Hotell mandag 17. september kl 18:00 - kl 21:00. Et gratis kurs med viktig og nødvendig oppstartinformasjon for deg som vurderer å starte egen bedrift.
10. september 2018 Flesberg kommune
MOT - foredrag av Monica Gravdal
MOT i hverdagen 24/7 - for ledere i lokalsamfunnet, fritidsareaen, foreldre, politikere, interesserte voksne og ansatte i kommunen. Møt opp på Samfunnshuset - Flesberg skole tirsdag 25. september kl 19:00 - 21:00.
5. september 2018 Flesberg kommune
Brannkonstabler
Flesberg brannvesen har ledig 3 stillinger som brannkonstabel. Beredskapsavdelingen består av en innkallingsstyrke på 21 mann. Styrken skal til enhver tid kunne håndtere brann- og ulykkestilfeller som skjer i kommunen. Søknadsfristen er 16. september.
4. september 2018 Flesberg kommune
Sykepleier
Helse- og omsorgsetaten har ledig stilling som sykepleier på sykehjemmet. Søknadsfristen er 16. september.
28. august 2018 Flesberg kommune
Informasjon om turstier
Flesberg kommune er med som pilotkommune i et prosjekt som omhandler «Friluftslivets ferdselsårer». Prosjektet vil synliggjøre friluftsmulighetene i kommunen og gjøre det enklere å finne fram til turs...
23. august 2018 Flesberg kommune
Skoleruta 2018 - 2019
Skolerutene (skyss-tidene) for Lampeland og Flesberg skoler for skoleåret 2018 - 2019 kan du lese her:
23. juli 2018 Flesberg kommune
Pårørendeskolen i Numedal høsten 2018
Kurs for pårørende til personer med demens gjennomføres i Veggli denne høsten, fordelt på fem samlinger.
23. juli 2018 Flesberg kommune
Legekontoret
Legene i Rollag og Flesberg har stengt mandag 23., onsdag 25. og torsdag 26. juli. Ring legevakta på tlf. 116 117 ved behov for legehjelp. For øyeblikkelig hjelp ring 113.
19. juli 2018 Flesberg kommune
Bli din egen energirådgiver!
Skriv inn adressen din og få en gratis energianalyse av boligen din. Du kan se effekten av forskjellige energitiltak, besparelse i energibruk og forventet reduksjon av CO2-utslipp.
18. juli 2018 Flesberg kommune
Kommunens oppgaver på to minutter
Har du noen gang tenkt på hva kommunen faktisk gjør? Kommunen har en finger med i spillet fra fødsel til død.
17. juli 2018 Flesberg kommune
Information about fire restrictions in several languages
The local fire department has introduced restictions on campfires and barbeques due to the extremely dry weather. These are now translated into several languages, click here to read yours:
16. juli 2018 Flesberg kommune
BUSKERUD

Totalforbud mot bruk av åpen ild gjeninnføres
Rollag og Flesberg brannvesen gjeninnfører totalforbud mot bruk av ild i eller i nærheten av skog og annen utmark inntil det kommer nedbør av betydelige mengder.
2. juli 2018 Flesberg kommune
Responssenteret kjører pilottest
Responssenteret skal bidra til at de kommunale helse- og omsorgstjenestene i regionen fornyer og forbedrer seg. Målet er å hjelpe kommunene med implementering av velferdsteknologi.
2. juli 2018 Flesberg kommune
STI-konferansen 2018
Sti-konferansen i Buskerud arrangeres for første gang, og er møteplassen for alle som er interessert i å lære mer om stiopplevelser, stiforvaltning, stibruk, nye trender innen reiseliv, friluftsliv og folkehelse.
28. juni 2018 Flesberg kommune
Sommer i Numedal
Besøk våre vakre bygdetun, se vårt program for Middelalderuka og les mer om det som rører seg i Numedal i vårt varierte magasin Sommer i Numedal.
20. juni 2018 Flesberg kommune
Rapport fra spørreundersøkelse blant hytteeiere
Gjennom nærmiljøprosjektet "Numedal - mitt lokalsamfunn" ble det i slutten av mars 2018 laget en digital spørreundersøkelse til hytteeiere på Blefjell. Rapporten blir presentert i kommunestyrets møte 21. juni 2018.
20. juni 2018 Flesberg kommune
Momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2018 fordele 1,4 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2017. Søknadsfristen er 1. september.
19. juni 2018 Flesberg kommune
Koordinator for tjenester til funksjonshemmede
Helse- og omsorgsetaten har ledig stilling som koordinator for tjenester til funksjonshemmede. Søknadsfristen er 2. juli.
19. juni 2018 Flesberg kommune
Sykepleier
Helse- og omsorgsetaten har ledig stilling som sykepleier på sykehjemmet. Søknadsfristen er 2. juli.
18. juni 2018 Flesberg kommune
Skogbrannfare - totalforbud mot åpen ild opphevet
Flesberg brannvesen har opphevet totalforbudet mot åpen ild inntil videre. Selv om forbudet inntil videre er opphevet ber vi om at folk utviser stor grad av forsiktighet og er varsomme ved grilling og bruk av åpen ild.
13. juni 2018 Flesberg kommune
Planlegger dere bryllup?
Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.
11. juni 2018 Flesberg kommune
Kulturprisen 2018
Henry Dahlen tildeles kulturprisen for Flesberg i 2018. Kulturprisen vil bli overrakt på LampelandMarken lørdag 9. juni kl. 11:00.
7. juni 2018 Flesberg kommune
Min Renovasjon
Lurer du på hvilken type avfall som hentes på hvilke dager? Nå kan du få varsel på mobilen din via appen Min Renovasjon.
7. juni 2018 Flesberg kommune
Helsesøster
Den ene av Flesberg kommunes to helsesøstre blir pensjonist i år, og vi søker etter hennes etterfølger. Vi kan tilby en spennende og utfordrende jobb i 100 % fast stilling i et spennende fagmiljø med dyktige og motiverte ledere og medarbeidere. Søknadsfristen er 22. juni.
6. juni 2018 Flesberg kommune
Noen på hjertet?
PIO-Pårørendesenteret i Oslo har åpnet en chat for barn og unge opp til 25 år. Chatten er for deg som er bekymret for noen rundt deg på grunn av fysisk eller psykisk sykdom. Den er åpen hver tirsdag og onsdag kl 16 - 20.
30. mai 2018 Flesberg kommune
Orientering om fyringsanlegg
Både i Rollag og Flesberg har brannvesenet kommet over noen fyringsanlegg som ikke er montert etter forskriftene, som ikke fungerer tilfredstillende eller fyringsanlegg kommunen ikke har godkjent. Forebyggende avdeling har derfor laget et informasjonsskriv om fyringsanlegg.
29. mai 2018 Flesberg kommune
Småbarnstreff med trillegruppe
Småbarnstreff med trillegruppe startet opp 9. mai. Trillegruppen møtes onsdager fra kl 11:00 til 13:30 t.o.m 20. juni, og er et sosialt tilbud til alle som er hjemme med småbarn på dagtid.
24. mai 2018 Flesberg kommune
Offisiell åpning av nye Svene vannverk
Flesbergs befolkning og andre interesserte inviteres til offisiell åpning av nye Svene vannverk ved ordfører Oddvar Garaas onsdag 30. mai kl 11:00.
24. mai 2018 Flesberg kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

FLESBERG

BUSKERUD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL