Fjaler
Nilsbua er berga – kan bli festivalarena i framtida
FJALER: Ove Losnegård har fått i oppgåve å restaurere Nilsbua. Han har allereie redda den frå å gli ut i fjorden.
17. mars 2018 $ Firda
– Det vart vel ikkje det heilt store
FJALER: Halvtanna år er gått sidan Yme-plattforma kom til Lutelandet for opphogging. Dei som trudde det skulle bli eit industrieventyr i Ytre Fjaler, er førebels blitt skuffa.
17. mars 2018 $ Firda
Sunniva (17) frå Flekke fekk lære om leiarskap frå statsministeren
OPERASJON DAGSVERK: Ungdomsleiarane frå Operasjon Dagsverk møtte Erna Solberg i Oslo for å lære meir om å leie ein frivillig organisasjon.
15. mars 2018 $ Firda
Ein av verdas rikaste skipsreiarar enda sitt liv i Fjaler. No kjem teaterstykket
KULTUR: Han var i si tid blant dei rikaste i verda, gift med ei indisk prinsesse og hamna i Fjaler etter konkurs. Mytar eller ikkje, no skal den spesielle livshistoria bli teater.
10. mars 2018 Firda
Fjaler får støtte frå Hyllestad: «Dale er det naturlege senteret»
HAFS: Askvoll kommune får korkje Fjaler eller Hyllestad med på ei regionsenterløysing der Askvoll og Dale deler senterfunksjonen.
9. mars 2018 $ Firda
Alt Trygve (16) og Ingrid (17) teiknar, kjem på storskjermen i Førdehuset
KULTUR: Dei skal skape bildekunst live på ny storproduksjon av kulturskulane i Førde og Hyllestad/Fjaler.
9. mars 2018 $ Firda
– Vi går ikkje til krig. Vi vil ha samarbeid
ASKVOLL: – Vi ønsker ikkje krig med naboen. Tvert i mot. Vi ønsker eit samarbeid, seier ordførar Ole Andre Klausen i Askvoll.
8. mars 2018 $ Firda
– Ønsker ein person med stor gjennomføringskraft
FJALER: Om du har interesse for næringsutvikling, kan dette vere jobben for deg.
7. mars 2018 $ Firda
SOGN OG FJORDANE

Ordførar Stang: – Vi må ha ein administrativ og politisk gjennomgang etter dette
FJALER: Under synfaring på omstridd hytteprosjekt på Folkestad er mykje som tyder på at Fjaler kommune har gjeve hytteigaren løyve til det aller meste.
6. mars 2018 $ Firda
Usamd i Askvolls krav: – Dale har ein særeigen posisjon
HAFS: Fjaler-ordførar Gunhild Berge Stang (V) ser Dale som det naturlege senteret i HAFS-regionen.
6. mars 2018 $ Firda
Fjaler
Andel av Fure, gnr 234, bnr 20 er overdratt for kr 650.000 frå Lisbeth Ask til Hildegunn Ask, Rita Losnegard og Torhild Ask.Salet omfattar også…
1. mars 2018 $ Firda
Blir ny oppvekstsjef i Fjaler
GAULAR: Kan komme til å måtte rekne på nedlegging av skulen han kjem frå.
27. februar 2018 $ Firda
Åtvarer mot yoga - vonde ånder kan ta bu i deg
– Det folk ikkje er klare over, er kva åndsmaktene kan gjere med kjenslelivet ditt, seier Magnar Hellesøy, pastor og leiar for Fjaler Frp.
27. februar 2018 $ Firda
Anne-Hilde vart kåra til årets seljar
FØRDE: Den beste seljaren i Amedia region vest jobbar i Firda.
22. februar 2018 Firda
Berre Taylor ville opne for bodrunde for næringsbygget i Fjaler
FJALER: Kommunestyret gjorde måndag endeleg vedtak om å selje Transplantbygget til Brødrene Dahl AS.
12. februar 2018 $ Firda
Han søkte om å få bygge ny hytte på same tomta. No vil formannskapet ta utbyggaren
FJALER: – Om ikkje dette får økonomiske konsekvensar for hytteeigaren, sender vi eit signal om at sjølvtekt er greitt i Fjaler kommune, seier Kjetil Felde.
31. januar 2018 $ Firda
Kommunen pressa til å greie ut ny løysing
GAULAR: Engasjementet var stort og temperaturen høg under folkemøte på Tønna i Bygstad.
30. januar 2018 $ Firda
Vil selje han Transplantbygget for 9,5 millionar
FJALER: Formannskapet avviser å legge bygget ut på den opne marknaden.
30. januar 2018 $ Firda
...og så var Gaular lensmannskontor historie
GAULAR: – Det er klart det er trist, seier Sonja Bell. Ho har jobba der sidan 1995.
25. januar 2018 $ Firda
Fv 57: – Vegen her må ordnast før de begynner å tenke på bru!
– Strekka frå Svesundet til Osen bru er i ferd med å sige ut, seier Arne Nistad i Nistad transport.
25. januar 2018 $ Firda
Stenger fylkesveg i inntil åtte månader
HØYANGER/FJALER: Vegvesenet skal byte ut tre bruer på fylkesveg 93 mellom Vadheim og Guddal.
17. januar 2018 Firda
Fryktar Norges lengste 60-sone
– Gjer det no ikkje slik at folk fortset å køyre om Åse eller Sande, seier Arve Helle om vegdebatten i Bygstad.
11. januar 2018 $ Firda
Desse eigedommane skifta eigar i desember
BUSTAD: Firda har samla eigedomsoverføringane etter kommune. Vel den kommunen du vil lese om i lista under.
11. januar 2018 $ Firda
Utsiktene til oppstartmidlar tenner veghåp ved Dalsfjorden
FV57: Medan politikarane kranglar om traséen for Kystvegen, ser forkjemparane for betre veg langs Dalsfjorden håpet bli tent.
3. desember 2017 $ Firda
– Kunne godt kutta ut julegåvene
– Eg er nok ikkje så julete. Eg manglar eit pyntegen som dei fleste damer har, seier Ingeborg Opdøl Tysnes.
3. desember 2017 Firda
Ferdig i Førde, klar for ny klubb
FOTBALL: Benny Rivedal blir hovudtrenar for Dale i 4. divisjon.
2. desember 2017 $ Firda
Ein 20-årsflaum vil drukne Øyra
Eit nyleg utarbeidd flaumsonekart syner at gravplassen på Øyra vil bli overfløymd, sjølv ved flaumar ein må rekne med kjem med 20 års mellomrom. No krev Arve Helle og formannskapet at saka blir greidd ut snarast råd.
29. november 2017 $ Firda
Høyring - Helse- og omsorgsstrategi Fjaler kommune 2018 - 2030
Det vart vedtatt i kommunestyret 14.12.2015 at Fjaler kommune skulle starte eit omfattande helsestrategiarbeid for å gjere kommunen i stand til å møte framtidige helse- og omsorgsutfordringar. Arbeidet starta hausten 2016 då Fjaler kommune engasjerte HIFUS/v Anette Wolff som prosjektleiar....
29. november 2017 Fjaler kommune
– Dette kan bli eit mini-Førdehus
FJALER: Fjaler kommune har kjøpt det gamle Coop-bygget for 4,5 millionar kroner.
29. november 2017 $ Firda
Meiner tolv kommunar må annullere vikarbyrå-avtale
ARBEIDSLIV: Fagforbundet meiner tolv kommunar har brote lov- og avtaleverk når dei har inngått helsevikar-avtale. No krev dei at kommunane seier opp avtala.
28. november 2017 $ Firda
Kjempestart for Coop Extra-butikken i Dale
FJALER: På ei og ei halv veke har nyopna Coop på Dale omsett for 2,5 millionar kroner.
28. november 2017 $ Firda
Dette har ingen kvinner gjort før henne
SKYTING: Hildegunn Strand presterte unike 350 poeng i helga.
27. november 2017 Firda
Framtidstrua kom med brua
– Sidan brua kom, har vi fått til alt vi har prøvd på her, seier Oddleif Jarstad. Det bles ein vind av optimisme over…
27. november 2017 $ Firda
SOGN OG FJORDANE

Brutalt morosam Meggerevy
Nok av latterkuler, men nokre nummer drog ned.
19. november 2017 $ Firda
– Nytt at dei forhandlar med Fjaler
– BKK har lenge prøvd å få tak i Sunnfjord Energi-aksjar. Det nye no er at dei sit i konkrete forhandlingar med Fjaler, seier Sunnfjord Energi-sjef Fredrik Behrens.
16. november 2017 $ Firda
Kjem til Utvær og Geita
Heretter skal du få vite meir når du besøkjer dei freda fyrstasjonane.
16. juli 2017 Firda
Har sikra seg storavtale - no kan han tilsette fleire
FJALER: IT-verksemda Avans AS i Dale skal levere tekniske løysingar til Hero Kompetanse AS.
30. juni 2017 Firda
Klatrepark
Arbeidet med klatreparken i sentrumsparken er i gong.
24. august 2015 Fjaler kommune
Høyring - utbygging av breiband i Fjaler kommune
Fjaler kommune søkte i 2014 saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune om midlar til breibandutbygging. Fjaler kommune søkte om tilskot til utbygging av breiband i Flekke- og Grytøyra område og fekk løyving til utbygging av Flekke område. Dette skal ferdigstillast sommaren 2016....
10. april 2015 Fjaler kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FJALER KOMMUNE

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL