Fjaler
Nilsbua er berga – kan bli festivalarena i framtida
FJALER: Ove Losnegård har fått i oppgåve å restaurere Nilsbua. Han har allereie redda den frå å gli ut i fjorden.
17. mars 2018 $ Firda
– Det vart vel ikkje det heilt store
FJALER: Halvtanna år er gått sidan Yme-plattforma kom til Lutelandet for opphogging. Dei som trudde det skulle bli eit industrieventyr i Ytre Fjaler, er førebels blitt skuffa.
17. mars 2018 $ Firda
Sunniva (17) frå Flekke fekk lære om leiarskap frå statsministeren
OPERASJON DAGSVERK: Ungdomsleiarane frå Operasjon Dagsverk møtte Erna Solberg i Oslo for å lære meir om å leie ein frivillig organisasjon.
15. mars 2018 $ Firda
Ein av verdas rikaste skipsreiarar enda sitt liv i Fjaler. No kjem teaterstykket
KULTUR: Han var i si tid blant dei rikaste i verda, gift med ei indisk prinsesse og hamna i Fjaler etter konkurs. Mytar eller ikkje, no skal den spesielle livshistoria bli teater.
10. mars 2018 Firda
Fjaler får støtte frå Hyllestad: «Dale er det naturlege senteret»
HAFS: Askvoll kommune får korkje Fjaler eller Hyllestad med på ei regionsenterløysing der Askvoll og Dale deler senterfunksjonen.
9. mars 2018 $ Firda
Alt Trygve (16) og Ingrid (17) teiknar, kjem på storskjermen i Førdehuset
KULTUR: Dei skal skape bildekunst live på ny storproduksjon av kulturskulane i Førde og Hyllestad/Fjaler.
9. mars 2018 $ Firda
– Vi går ikkje til krig. Vi vil ha samarbeid
ASKVOLL: – Vi ønsker ikkje krig med naboen. Tvert i mot. Vi ønsker eit samarbeid, seier ordførar Ole Andre Klausen i Askvoll.
8. mars 2018 $ Firda
– Ønsker ein person med stor gjennomføringskraft
FJALER: Om du har interesse for næringsutvikling, kan dette vere jobben for deg.
7. mars 2018 $ Firda
VESTLAND

Ordførar Stang: – Vi må ha ein administrativ og politisk gjennomgang etter dette
FJALER: Under synfaring på omstridd hytteprosjekt på Folkestad er mykje som tyder på at Fjaler kommune har gjeve hytteigaren løyve til det aller meste.
6. mars 2018 $ Firda
Usamd i Askvolls krav: – Dale har ein særeigen posisjon
HAFS: Fjaler-ordførar Gunhild Berge Stang (V) ser Dale som det naturlege senteret i HAFS-regionen.
6. mars 2018 $ Firda
Fjaler
Andel av Fure, gnr 234, bnr 20 er overdratt for kr 650.000 frå Lisbeth Ask til Hildegunn Ask, Rita Losnegard og Torhild Ask.Salet omfattar også…
1. mars 2018 $ Firda
Blir ny oppvekstsjef i Fjaler
GAULAR: Kan komme til å måtte rekne på nedlegging av skulen han kjem frå.
27. februar 2018 $ Firda
Åtvarer mot yoga - vonde ånder kan ta bu i deg
– Det folk ikkje er klare over, er kva åndsmaktene kan gjere med kjenslelivet ditt, seier Magnar Hellesøy, pastor og leiar for Fjaler Frp.
27. februar 2018 $ Firda
Berre Taylor ville opne for bodrunde for næringsbygget i Fjaler
FJALER: Kommunestyret gjorde måndag endeleg vedtak om å selje Transplantbygget til Brødrene Dahl AS.
12. februar 2018 $ Firda
Han søkte om å få bygge ny hytte på same tomta. No vil formannskapet ta utbyggaren
FJALER: – Om ikkje dette får økonomiske konsekvensar for hytteeigaren, sender vi eit signal om at sjølvtekt er greitt i Fjaler kommune, seier Kjetil Felde.
31. januar 2018 $ Firda
Kommunen pressa til å greie ut ny løysing
GAULAR: Engasjementet var stort og temperaturen høg under folkemøte på Tønna i Bygstad.
30. januar 2018 $ Firda
Vil selje han Transplantbygget for 9,5 millionar
FJALER: Formannskapet avviser å legge bygget ut på den opne marknaden.
30. januar 2018 $ Firda
...og så var Gaular lensmannskontor historie
GAULAR: – Det er klart det er trist, seier Sonja Bell. Ho har jobba der sidan 1995.
25. januar 2018 $ Firda
Stenger fylkesveg i inntil åtte månader
HØYANGER/FJALER: Vegvesenet skal byte ut tre bruer på fylkesveg 93 mellom Vadheim og Guddal.
17. januar 2018 Firda
Fryktar Norges lengste 60-sone
– Gjer det no ikkje slik at folk fortset å køyre om Åse eller Sande, seier Arve Helle om vegdebatten i Bygstad.
11. januar 2018 $ Firda
Desse eigedommane skifta eigar i desember
BUSTAD: Firda har samla eigedomsoverføringane etter kommune. Vel den kommunen du vil lese om i lista under.
11. januar 2018 $ Firda
Utsiktene til oppstartmidlar tenner veghåp ved Dalsfjorden
FV57: Medan politikarane kranglar om traséen for Kystvegen, ser forkjemparane for betre veg langs Dalsfjorden håpet bli tent.
3. desember 2017 $ Firda
– Kunne godt kutta ut julegåvene
– Eg er nok ikkje så julete. Eg manglar eit pyntegen som dei fleste damer har, seier Ingeborg Opdøl Tysnes.
3. desember 2017 Firda
Ferdig i Førde, klar for ny klubb
FOTBALL: Benny Rivedal blir hovudtrenar for Dale i 4. divisjon.
2. desember 2017 $ Firda
Høyring - Helse- og omsorgsstrategi Fjaler kommune 2018 - 2030
Det vart vedtatt i kommunestyret 14.12.2015 at Fjaler kommune skulle starte eit omfattande helsestrategiarbeid for å gjere kommunen i stand til å møte framtidige helse- og omsorgsutfordringar. Arbeidet starta hausten 2016 då Fjaler kommune engasjerte HIFUS/v Anette Wolff som prosjektleiar....
29. november 2017 Fjaler kommune
Meiner tolv kommunar må annullere vikarbyrå-avtale
ARBEIDSLIV: Fagforbundet meiner tolv kommunar har brote lov- og avtaleverk når dei har inngått helsevikar-avtale. No krev dei at kommunane seier opp avtala.
28. november 2017 $ Firda
Dette har ingen kvinner gjort før henne
SKYTING: Hildegunn Strand presterte unike 350 poeng i helga.
27. november 2017 Firda
Brutalt morosam Meggerevy
Nok av latterkuler, men nokre nummer drog ned.
19. november 2017 $ Firda
– Nytt at dei forhandlar med Fjaler
– BKK har lenge prøvd å få tak i Sunnfjord Energi-aksjar. Det nye no er at dei sit i konkrete forhandlingar med Fjaler, seier Sunnfjord Energi-sjef Fredrik Behrens.
16. november 2017 $ Firda
Kjem til Utvær og Geita
Heretter skal du få vite meir når du besøkjer dei freda fyrstasjonane.
16. juli 2017 Firda
Har sikra seg storavtale - no kan han tilsette fleire
FJALER: IT-verksemda Avans AS i Dale skal levere tekniske løysingar til Hero Kompetanse AS.
30. juni 2017 Firda
Klatrepark
Arbeidet med klatreparken i sentrumsparken er i gong.
24. august 2015 Fjaler kommune
Høyring - utbygging av breiband i Fjaler kommune
Fjaler kommune søkte i 2014 saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune om midlar til breibandutbygging. Fjaler kommune søkte om tilskot til utbygging av breiband i Flekke- og Grytøyra område og fekk løyving til utbygging av Flekke område. Dette skal ferdigstillast sommaren 2016....
10. april 2015 Fjaler kommune
VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL