Fitjar
Pressemelding frå Friluftsrådet vest
Grunna koronakrisen starter Telltur-sesongen 2020 med  nye utfordringar!!  Gjennomføring av årets tellturer kan du lese i pressemeldinga frå Friluftsrådet her
10:09 Fitjar kommune
Kva med ei takeaway-bok?
Fitjar Folkebibliotek lanserer tilbodet takeaway-bibliotek for dei som treng bøker i påsken. – Du bestiller, me plukkar og du hentar! - Biblioteket har fått opna for å låna ut bøker. Dette har skjedd i samråd med smittevernlegen. Du bestiller bøker og me legg...
09:44 Fitjarposten
Opp til Fylkesmannen å bestemma kven som skal betala for vakthaldet
Fitjar Mekaniske Verksted As var ikkje nøgd med krava frå kommunen, og klaga på kravet om eksternt reinhald og vakthald. No har kommunen handsama klaga, og funne ut at dei står fast på sitt. Det skapte store reaksjonar når Fitjar Mekaniske tok inn 50 nye polske...
tirsdag 09:53 Fitjarposten
Treng du nokon å snakka med?
Mange kjenner nok kanskje på uro og einsemd i desse koronatidene, då er kanskje ein telefonven det som skal til for å lysa opp dagen litt. Fitjar Frivilligsentral vil no starta opp med telefonven. Ei teneste for dei som ynskjer å snakka med nokon. - Du kan ringa til 971 43 785 om du ynskjer...
tirsdag 09:31 Fitjarposten
Vil oppheve karantene ved Fitjar bu- og behandlingssenter: – Ingen har symptom
- Ingen ser ut til å vere smitta. Bebuarane har det fint og har ingen symptom, fortel Fitjar kommune sin nye smittevernlege, Odd Jarl Kvamme. Av: Cassandra G. Jespersen Dei ti bebuarane på somatisk avdeling ved Fitjar bu- og behandlingssenter har sidan 20. mars vore i karantene grunna påvist kor ...
tirsdag 07:51 Fitjarposten
Koronaviruset stoppar ikkje TellTur
Onsdag 1. april startar årets TellTur, og det er ingen aprilspøk. Friluftsråda vil nytta mobilappen "Norgeskart friluftsliv", som gjer det mogleg å registrera seg utan risiko for smitte. Som kjent er det ikkje tilrådeleg å skriva seg i turbøkene i fjellet...
mandag 22:28 Fitjarposten
Fjerde koronasmitta i Fitjar
Ordførar Harald Rydland melder om at enno ein person har testa positivt for Covid-19 i Fitjar. Etter ei roleg helg utan nye påviste smittetilfeller, kom det i kveld melding frå kriseleiinga i Fitjar om nytt smittetilfelle. Til saman har no 4 personar i kommunen testa positivt for koronaviruset. ...
mandag 21:57 Fitjarposten
Det eine hotellet har stengt ned. Det andre går over all forventning.
Koronakrisa slår svært forskjellig ut for hotella på øya. Datoen kunne iallfall ikkje vore meir passande. Fredag den 13. mars sendte Fitjar Fjordhotell permitteringsvarsel til alle dei tilsette utanom vaktmeisteren. Dagen etter blei hotellet stengt ned. - Heile den veka var alle telefonar...
mandag 16:13 Fitjarposten
VESTLAND

365 dagar etter: Enno elg i Fitjar!
I dag har ein turgåar sett elg ved Tveitalevo, om lag halvvegs frå Dalshaugane mot Botnavatnet. Det er leiaren i viltnemnda i Fitjar, Terje Aleksandersen, som bringar den glade bodskapen i dag, to dagar før 1. april. Han har vore i kontakt med ein turgåar som helst vil vera anonym....
mandag 14:59 Fitjarposten
Koronatiltak i frukt/grønt-avdelingane
Fitjar kommune lurer på korleis Spar og Rema 1000 handterer frukt/grønt-avdelingane under Koronapandemien. Spørsmålet kjem som ein del av arbeidet med smittevern i kommunen. - Me vil henta inn kunnskap om korleis matvarebutikkane på Fitjar håndterer...
mandag 11:07 Fitjarposten
Ingen nye koronatiltak
- I desse tider må me vel kunna bruka utrykket «inkje nytt er godt nytt» , skriv ordførar Harald Rydland i siste pressemelding frå kriseleiinga i kommunen. Han melder om ei roleg helg på Fitjar, utan nye smittetilfeller eller andre forhold. Men om du no skulle ha gått glipp...
mandag 09:37 Fitjarposten
Fem generasjonar i barnedåp
Søndag 16. februar var fem generasjonar samla i Fitjar kyrkje i dåpen til vesle Matheo Vik Bratli. Mormor til dåpsbarnet er Kari Steinsland Vik, og det er ho som har sendt oss biletet av dei fem. På biletet ser me bak frå venstre mor til dåpsbarnet, Ailin Vik, oldemor Anita...
søndag 11:19 Fitjarposten
God plass i fjellet – men skriv deg ikkje inn i turbøkene!
Under det vindfulle, men fine turvêret i går var Fitjarfjellet så å seia folketomt i området sør for vindmølleparken og nord for kommunegrensa til Stord. I dette området er det nok meir fredeleg til vanleg også, enn i området som me når enklast...
søndag 10:42 Fitjarposten
Still klokka fram mot sommaren!
Sommaren nærmar seg med stormskritt, og i natt markerer me det med å stilla klokka ein time fram. – Når vi stiller klokka fram, blir natta ein time kortare. Vi kan heldigvis glede oss over lysare kveldar framover, seier næringsminister Iselin Nybø på nettsida...
lørdag 21:44 Fitjarposten
Har fått lov til å setja opp ny tidtakerbu
Fitjar Idrettslag får lov til å setja opp ny tidtakerbu på Fitjar Idrettspark Fitjar kommune har gitt Fitjar Idrettslag løyve til å setja opp ny tidtakerbu på same staden som den gamle står. - Kommunen har fått opplysningar om at dette er ei eldre billettbu, der...
lørdag 16:42 Fitjarposten
Pressemelding frå ordførar og rådmann i Fitjar kommune
Pressemelding Avgjerda finn du her: Avgjerd Hei   Eg og rådmannen må i møte med kriseleiinga i Fitjar no kl. 14.00 og vert oppteken ein time og kanskje to framover.  Håpar de finn det de treng i teksten og vedlegget.   Kan evt. ta kontakt med rådmannen eller...
fredag 22:12 Fitjar kommune
Fitjar Mekaniske nektar å betale for vakthald ved karantenebrakkene
Kommunen har difor fatta eit nytt vedtak etter smittevernlova, som gjer at Fitjar Mekaniske ikkje har noko val om å følgje vedtaket. Denne veka skreiv Stord24 om at Fitjar Mekaniske tek inn rundt 100 nye polske arbeidarar midt under koronakrisa, og at dette har ført til bekymring rundt smittefar ...
fredag 14:30 Fitjarposten
Prestisjetung grøn sertifisering for Fjord1
Som det første ferjeselskapet i Noreg er Fjord1 sertifisert i samsvar med ISO 50001: Energileiingssystem, skriv selskapet i ei pressemelding. Gjennom denne standarden sikrar selskapet eit godt og framtidsretta system for energileiing. Grunnsteinen i energileiing er kontinuerleg forbetring av ene ...
fredag 13:59 Fitjarposten
Etterspør krisepakkar til kultur og idrett
Koronapandemien går hardt ut over kultur- og idrettsorganisasjonen i bygda. No etterspør dei informasjon frå kommunen om det eksisterer tiltakspakker for å hindra store økonomiske tap. I eit brev til Fitjar kommune skriv dagleg leiar i Fitjar kultur- og idrettsbygg(FKIB), Ole Bergesen...
fredag 13:19 Fitjarposten
Byggjer på komposthallen i Svartasmoget
Fitjar kommune gjev SIM løyve til å byggja på komposthallen i Svartasmoget. – Hadde ikkje fått lov om søknaden hadde blitt «fanga opp» tidlegare. Sunnhordland interkommunal Miljøverk AS ynskjer å byggja på komposthallen for å kunna...
fredag 09:48 Fitjarposten
Stenger dørene på Havnahuset
Kriseleiinga i Fitjar vil styrka smittevernet i kommunen, og stenger no ogso dørene på Havnahuset. Tidlegare i veka skreiv me om Fitjar Frivilligsentral som har hatt ansvar for adgangskontrollen på Havnahuset sidan kommunen innførte det. I kveld melder ordførar Harald Rydland at det...
torsdag 22:19 Fitjarposten
Nytt smittetilfelle i Fitjar
Ordførar Harald Rydland melder i kveld at Fitjar har fått sin tredje koronasmitta. - Det er til no tre personar i Fitjar som har fått påvist koronasmitte etter testing. Gjennom smittesporing har det komme fram at det siste tilfellet heng saman med dei to første, skriv Rydland i ei...
torsdag 22:06 Fitjarposten
Kuttar rekninga i ei krisetid
Haugaland Kraft kutter rekninga til kundane med 30 millionar, skriv selskapet i ei pressemelding i dag. – I lys av den krevjande situasjonen som heile samfunnet vårt no opplever, ønsker vi å ta del i den felles dugnaden, seier konsernsjef Olav Linga. Haugaland Kraft reduserer derfor rekninga...
torsdag 12:34 Fitjarposten
Posten leverer på døra!
Koronaviruset er i ferd med å skapa ein ny standard for distribusjon av pakkar. Over hele landet er det ein markant auke i personar som ønskjer varer levert heim på døra. Størst er auken i Oslo og Akershus, der det har vore ein auke i heimlevering på nesten 450 prosent...
torsdag 12:01 Fitjarposten
Krev vakthald ved brakkeriggen i Årskog
- Sjølv om det ikkje er noko juridisk i vegen for å ta inn arbeidsfolk frå andre stader, oppmodar eg til at verksemdene gjer det dei kan for å finna andre løysingar, skriv ordførar Harald Rydland, som forstår at innbyggjarane reagerer på at Fitjar Mekaniske Verkstad...
onsdag 25. mars Fitjarposten
Pressemelding frå ordføraren i Fitjar
Pressemelding frå ordføraren i Fitjar   Fitjar Mekaniske Verkstad er ei stor og viktig bedrift i Fitjar.  For å halda produksjonen oppe vil dei no få inn fleire utanlandske arbeidarar for ein periode. Sidan me er midt inne i ein stor pandemi er Fitjar kommune kontakta for å...
onsdag 25. mars Fitjar kommune
Karantene for utanlandske arbeidstakarar. Vedtak etter smittvernloven 4-1 for Fitjar Mekaniske Verksted AS.
Vedtak etter  smittvernloven 4-1 for Fitjar Mekaniske Verksted AS.   Sjå vedtaket i PDF her: Vedtak                                                 ...
onsdag 25. mars Fitjar kommune
Avlyser alle skriftlege eksamenar
Alle eksamenar for 10. trinn og alle skriftlige eksamenar for vidaregåande skole er avlyst, melder kunnskapsdepartementet i ei pressemelding i dag. Koronautbrotet gjer at regjeringa vel å avlysa skriftlig eksamen for elevane i vidaregåande skule og alle eksamenar i grunnskolen denne våren....
onsdag 25. mars Fitjarposten
Snart tid for stolpejakt att!
Orienteringsgruppa på Fitjar kjem med tips til deg som treng litt trim og frisk luft. Regjeringa fortalde i går at koronatiltaka vert forlenga til etter påske, dermed vert det meir heimekontor og fjernundervisning for det norske folk. Folk vert råda til å vera heima, men om ein er frisk...
onsdag 25. mars Fitjarposten
Endringar i drifta av Fitjar Helsestasjon
Grunna korona-pandemien er det gjort endringar i høve tilbodet hjå jordmor, helsestasjon, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom. Endringane er gjort for å minske risiko for smitte, jf. råd og anbefalingar frå Helsedirektoratet. Me oppmodar alle til å følgje...
onsdag 25. mars Fitjar kommune
Inviterer til dataspel-turnering
Fitjar ungdomsråd og Fitjar folkebibliotek inviterer til online-turneringar i Fortnite og Minecraft. - Garantert smittefritt, fortel biblioteksjefen med eit smil. I dei kommande vekene vil bibliotek over heile landet samarbeide med spelorganisasjonen Bibliogames for å levera online-turneringar f ...
onsdag 25. mars Fitjarposten
Livreddande smittevernutstyr frå Kværner: – Hels til alle kjende!
Kværner på Stord er ei hjørnesteinsbedrift for oss i Fitjar, og i dag har den utflytta fitjarbuen i direktørstolen til Kværner, Terje Johansen, donert hundrevis av pustemasker og eingongsdressar til Fitjar bu- og behandlingssenter. Som kjent har Fitjar kommune og pleieheimen vår...
tirsdag 24. mars Fitjarposten
Aldri før registrert høgare arbeidsløyse i Sunnhordland enn no
Per tysdag er arbeidsløysa i Sunnhordland på 7,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er no 2423 heilt arbeidsledige personar registrert i regionen. Det er heile 1913 fleire personar enn for to veker sidan. – I Sunnhordland har me opplevd svingningar i arbeidsmarknaden tidlegare, men konsekvensane av ...
tirsdag 24. mars Fitjarposten
VESTLAND

Inviterer ungdomen i bygda til kviss
Ungdomsrådet i Fitjar ynskjer å gjera noko kjekt for alle ungdomane i Fitjar i desse koronatider, og inviterer alle til å vera med internettkviss kvar kveld. - Me i Fitjar ungdomsråd arrangerer direktesendt kahoot på Facebook-sida vår kl. 19 kvar kveld denna veka, for at folk ska...
tirsdag 24. mars Fitjarposten
Fitjar Mekaniske skal ta i mot 100 nye utanlandske arbeidarar: – Utgjer ein smitterisiko, fryktar rådmannen
– Det er viktig at nokon held hjula i gang, svarar verftsdirektøren. Fitjar kommune er uroa over smittefaren ved at skipsverftet på Fitjar held oppe drifta med ein stor del utanlandsk arbeidskraft. Rådmann Olaug Haugen i Fitjar kommune meldte i førre veke sin bekymring kring dei...
tirsdag 24. mars Fitjarposten
– Har plass til fleire frivillige
Fitjar Frivilligsentral jobbar på under Koronapandemien, og står blant anna for adgangskontrollen på Havnahuset. For ei veke sidan innførte kriseleiinga besøksforbod på sjukeheimen, medan Havnahuset fekk adgangskontroll, og maks 1 besøkjande om gongen mellom kl. 17. og...
tirsdag 24. mars Fitjarposten
Fitjar Kraftlag gjev 50.000 kroner til Fitjar Frivilligsentral
Fitjar Kraftlag blir med på Korona-dugnaden, og styret har vedteke å bidra med Kr 50.000,- til Fitjar Frivilligsentral. - Frivilligsentralen i Fitjar er ein viktig aktør for frivilligheten og spesielt i krisetider er det viktig å ha frivillig innsats. Me ser blant anna at Frivilligsentralen...
tirsdag 24. mars Fitjarposten
Politiet legg bort saka
Har ikkje nok bevis til finna dei som køyrde på Idrettbanen. Tidlegare i mars skreiv me om korleis uvedkomande hadde tatt seg inn og køyrt på grasmatta på Idrettbanen i Fitjar. Leiar i Fitjar Idrettslag, Gisle Levåg, fortalde om skadar som vil gje ekstra kostnadar, og ekstra...
tirsdag 24. mars Fitjarposten
Tolking av regelverk for tilskot til sjukdomsavløysint knytt til Korona
Landbruksproduksjon er ei samfunnskritisk oppgåve, og landbruksdirektoratet har oppdatert informasjon om tilskot til avløysing ved sjukdom. Det er fortsett eit krav om sjukemelding, enten i form av digital sjukmelding, sjukmelding på papir eller annan hensiktsmessig vis, for at det skal...
tirsdag 24. mars Fitjar kommune
Ny person smitta av koronavirus på Fitjar
Dermed er talet på smitta i Fitjar oppe i to personar. Før helga vart det klart at ein tilsett på Fitjar bu- og behandlingssenter fekk påvist koronasmitte. No er det klart ein andre person i Fitjar har testa positivt. Det opplyser Fitjar kommune måndag kveld. Det er ikkje opplyst om...
mandag 23. mars Fitjarposten
Informasjon om smitteverntiltak og lokale konsekvensar
Sist oppdatert 23.03.2020  Kl. 22.00     I kveld, måndag 23. mars, har kommunen nytt å melda om Koronasmitte.  Det er i dag påvist eit nytt tilfelle av smitte i Fitjar.    Det er framleis fleire som kontaktar kommunen for å få dispensasjon frå...
mandag 23. mars Fitjar kommune
Kulturminnefondet ynsker søknader!
Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes: -hus og bygningar, -båter og fartøy , -hageanlegg og kulturlandskap.
mandag 23. mars Fitjar kommune
Herman Inge Aadland om korona og misjon
Tidlegare sokneprest i Fitjar, Herman Inge Aadland, er styreleiar i Det Norske Misjonsselskap, Region Bjørgvin. Han ønskjer å dela nokre tankar om koronapandemien og misjonen. Kjære alle NMS-vener i Bjørgvin!...
mandag 23. mars Fitjarposten
Fitjarbu blir ein av to nye konserndirektørar i Sparebanken Vest
- Eg er takknemleg, og ikkje minst inspirert, over å bli vist denne tilliten. Simen Løland Aarskog har i sju år vore regiondirektør for bedriftsmarknad i Sunnhordland og Haugalandet, og har kontor på Stord. No har han takka ja til å bli ein av to konserndirektør for...
mandag 23. mars Fitjarposten
– Hadde ikkje vore der eg er i dag utan gode vennar
Han vaks opp på Fitjar. No lever Martin Heggøy Aamyri av å reisa verda rundt og spela dataspel, men koronapandemien gjev konsekvensar ogso for profesjonelle e-sport-spelarar. Martin Heggøy Aamyri, eller «Pjeh» som han vert kalla i spelverda, spelar dataspelet «Apex...
mandag 23. mars Fitjarposten
Grågås og kanadagås kappast om å skita på bakkane!
Omtrent på dagen eit år etter at me skreiv om kanadagåsa sist, kan me slå fast at no er ho på plass i sørenden av Storavatnet. Saman med store mengder grågås. Ein stor flokk feit og fin grågås har beita på bakkane i Skålavikjo dei siste vekene....
mandag 23. mars Fitjarposten
Travel utfartshelg for fitjarbuen
I desse spesielle koronatidene har me god tid til å nyta naturen, og mange fitjarbuar har nytta det fine turvêret i helga til å koma seg ut. Før helga kom Fitjar kommune med restriksjonar når det ferdsel i fjell og utmark, men me har ikkje på nokon måte fått råd...
søndag 22. mars Fitjarposten
Musvåken er død!
I går fann me ein stor rovfugl i Dalen på Rydland, rett sør for sørspissen av Storavatnet, og det viste seg å vera ein musvåk. Musvåk er ein nokså stor fugl, litt større enn ein hønsehauk, og nokså sjeldan her i Fitjar. Som kjent har det vore...
søndag 22. mars Fitjarposten
Terje Koløen i digital gudsteneste frå Skudenes
Terje Morsund Koløen er korpsleiar i Frelsesarmeen Skudenes, saman med kona si, Else Marit, og i dag har dei lagt ut ein songandakt. Else Marit akkompagnerer og Terje syng og talar over dagens tekst i høve Maria bodskapsdag. Songandakten kan du høyra på Facebook-sida til Frelsesarmeen...
søndag 22. mars Fitjarposten
Direktesend gudsteneste frå Fitjar kyrkje
I morgon, søndag 22. mars, blir det direktesend gudsteneste frå Fitjar kyrkje, melder kantor og kyrkjeverje Jan Overweg. I morgon klokka 11.00 blir det ei kort gudsteneste i Fitjar kyrkje som blir sendt på Youtube. Jan Overweg fortel at det berre blir tre personar i kyrkjerommet, som blir...
lørdag 21. mars Fitjarposten
Respekter at idrettsanlegga er stengde!
Fitjar kommune og Fitjar Idrettslag har bestemt seg for å stengja idrettsanlegga våre for all bruk, men likevel har det vore folk i aktivitet på kunstgrasbanen i dag. I går kveld blel det kjent at det er påvist koronasmitte i Fitjar. Og blant dei siste smitteverntiltaka, som blei...
lørdag 21. mars Fitjarposten
Nyt fjellet, men ta omsyn
Mange nyt finveret til ein tur ut i naturen, men ogso ute bør ein ta omsyn for å hindra smittespreiing under koronapandemien. Fitjar kommune og Stord-Fitjar Turlag kom i går saman med reglar for ferdsel i fjellet. Dei ber folk halda god avstand til andre, helst bør ein halda avstand...
lørdag 21. mars Fitjarposten
Informasjon om smitteverntiltak og lokale konsekvensar
Oppdatert 20.03.2020 kl. 21.00   Smittestatus i Fitjar Testing for koronasmitte vert i utgangspunktet kun utført på personar med tydelege symptom til korona, eller at dei arbeider i helsevesenet. Smittestatus er det difor vanskeleg å seia noko sikkert om. Det første tilfellet av...
fredag 20. mars Fitjar kommune
Pressemelding om koronasmitte
PRESSEMELDING                                                                                     ...
fredag 20. mars Fitjar kommune
Første koronatifelle påvist i Fitjar
- Det første tilfellet av koronasmitte i Fitjar kommune er no påvist, melder rådmann Oalug Haugen i ei pressemelding frå kommunen. - Saka er av ein slik art at det set kommunen i ein krevjande situasjon. Den som er smitta har sitt arbeid på Fitjar bu- og behandlingssenter (FBB) som er...
fredag 20. mars Fitjarposten
Skyss med nye betalingsløysingar
Korona gir nye betalingsløysingar for buss og båt, går det fram av ei pressemelding frå Skyss/Kringom fredag 20. mars. Med stopp i manuelt billettkjøp på bussar og båtar i Vestland fylke har alternative metodar for betaling kome rekordraskt på bordet, skriv Skyss i...
fredag 20. mars Fitjarposten
Slik påverkar korona straumrekninga di
Straumprisane var i vinter ekstremt låge, som følgje av ein søkkvåt og mild vinter. Så kom koronaviruset til Noreg, og landet er i unntakstilstand. Dette får følgjer – også for straumrekninga di. Av:Olav Linga, konsernsjef, Haugaland KraftJohn Harald Jakobsen,...
fredag 20. mars Fitjarposten
No må også kommunane og annonsørane ta vare på lokalavisene!
DEBATT: Kommunene må no kjenne si besøkelsestid og bruke lokalavisene som annonsekanal. Slik kan ein bidra til å ha ei god lokalavis også når vi er ute av unntakstilstanden. Av: Geir K. Hus, marknads- og informasjonssjef i Landslaget for lokalaviser Særleg kommunene må no...
fredag 20. mars Fitjarposten
VESTLAND

10 år med plastinnsamling i Fitjar
I 2018 starta SIM med fast henteordning for plast i brukarkommunane sine, men det heile starta som ei prøveordning i Fitjar for over 10 år sidan. I januar 2010 fekk alle husstandane i Fitjar utdelt sekkar til å samla plastemballasje i. Ordninga var frivillig, og eit prøveprosjekt frå...
fredag 20. mars Fitjarposten
Redningsselskapet: – La fritidsbåten liggja!
Redningsselskapet ber oss la fritidsbåten liggja i ro i vekene framover på grunn av at spreiinga av koronaviruset gjer beredskapen til selskapet ekstra sårbar. – Hyttefolket er bedt om å halda seg heime, og no er det båtfolket som bør visa det same ansvaret, skriv...
fredag 20. mars Fitjarposten
Stor bot i vente om du sover på hytta utanfor heimkommunen
Kriseleiinga i Fitjar vidareformidlar at helseministeren har sett i verk forskrifta som fortel at det er forbod mot å opphalda seg på fritidseigedom i ein annan kommune enn der ein er folkeregistrert. Ein har lenge oppmoda folk om å ikkje reisa på hyttene sine i heile landet. Ogso...
fredag 20. mars Fitjarposten
Ulike erfaringar med medisinlogistikken
Det er framleis råd å få tilsendt medisin frå apotek på Stord til Larsen Multihandel, men ikkje alle har fått tak i medisinen sin i dag. Som kjent ønskjer ikkje Apotek 1 at me skal møta opp på apoteket dersom me har forkjølingssymptom. Og vanlegvis treng...
torsdag 19. mars Fitjarposten
Bruk biblioteket digitalt
Mange byrjar å kjenna heimekontor, heimeskule og ingen fritidsaktivitetar på kroppen. Kva skal ein finna på? Biblioteksjef Silje Vågen Torbjørnsen har nokre idear. For sjølv om Fitjar folkebibliotek(meirope bibliotek ogso) er stengt inntil vidare og i første omgang til...
torsdag 19. mars Fitjarposten
Ber helsepersonell som ikkje jobbar i helsevesenet melda seg!
Ordførar Harald Rydland kom seint i går kveld med siste nytt frå kriseleiinga i Fitjar kommune. No prøver dei å samla eit reserverpersonell til helsevesenet. - Landet er i krise p.g.a. av Koronavirussmitte. Me gjer alt me kan for å førebyggja at innbyggjarar og tilsette...
torsdag 19. mars Fitjarposten
God plass på bussen, men ikkje gratis!
Nokre media har meldt at det er gratis å reisa på ulike transportmiddel i Vestland fylke. Dette er ikkje korrekt, heiter det i ei pressemelding frå Skyss/Kringom. Skyss/Kringom har innført stopp av kontantbetaling på buss og stopp av alt manuelt billettsal på ferjer og...
onsdag 18. mars Fitjarposten
Har ein lov til å vera på hytta si?
Formannskapet hadde i dag telefonmøte for å gjera vedtak om kjøp av omsorgsbustadar. Dei vart ogso orientert om arbeidet kriseleiinga gjer, og fekk stilla spørsmål til ordføraren og rådmannen. - Krisefullmakta er tatt i bruk, og rådmannen kan ta avgjerd om å...
onsdag 18. mars Fitjarposten
Formannskapet vart samde om omsorgsbustadar over telefonen
Fitjar kommune må kjøpa 2 omsorgsbustader i Havn Burettslag om dei ikkje finn passande kjøparar snarast. Formannskapet i Fitjar hadde i dag sitt første telefonmøte for å diskutera kjøp av to omsorgsbustadar i Havn Burettslag. Alle politiske møter vart denne veka...
onsdag 18. mars Fitjarposten
– Send post frå din eigen postkasse!
Posten gjer det lettare og billigare å senda brev og småpakkar frå eigen postkasse. Tiltaket er meint som ei handsrekking til alle som er i heimekarantene. Posten har bestemt at me slepp å betala ekstra for å senda brev og småpakkar frå vår eigen postkasse, kan me lesa...
tirsdag 17. mars Fitjarposten
– Ikkje kom til apoteket dersom du er i karantene!
Det er Apotek 1 som kjem med denne sterke oppmodinga i ei pressemelding i dag. I pressemeldinga minner Apotek 1 om at dei har ein kritisk samfunnsfunksjon, og at det er essensielt at apoteka kan halda ope gjennom heile krisa me er inne i. Det krev at alle kundar hjelper til. Folkehelseinstitutte ...
tirsdag 17. mars Fitjarposten
Næringslivet merkar koronaviruset
Næringslivet merkar nedstenginga av Noreg på kroppen, ogso på Fitjar merkar verksemdene det godt. Først stengte reglane frå helsedirektoratet ned treningssentera, frisørsalongane, fotpleie, fysioterapi og anna kroppspleie. - Føringar frå myndighetene gjer at eg er...
tirsdag 17. mars Fitjarposten
Stenger miljøsentralen, men renovasjonsbilane går som normalt
- Renovasjon er definert som eit viktig samfunnsoppdrag, og henting av avfallet er ei oppgåve me har stort fokus på å oppretthalda. Situasjonen endrar seg raskt, men SIM sitt største fokus er at avfallet skal bli henta, melder SIM i ei pressemelding. Dei vel no å stengja...
tirsdag 17. mars Fitjarposten
Ny informasjon frå kriseleiinga: forbod mot alle arrangement
Ordførar Harald Rydland har i kveld sendt ut ny informasjon frå kriseleiinga i kommunen om dei nyaste smitteverntiltaka og lokale konsekvensar. No vert venterommet på legekontoret stengt. Kontoret vert opna for dei som har fått avtale om time. Ogso helsestasjonen vert stengt for publikum...
mandag 16. mars Fitjarposten
Dyrlegane ønskjer å vera friske når lemminga begynner
Dyrlegane våre er oppe og går, men arbeider mykje heimanfrå, og rykkjer berre ut når dei absolutt må. Veterinær Karen Elisabet R. Sæbø opplyser at i desse dagar tek dei ikkje oppgåver som ikkje hastar. – Vakta er oppe og går, presiserer ho, men me...
mandag 16. mars Fitjarposten
Tjeld og storspove på plass i Havn!
På dagen eitt år etter at me såg den første tjelden i Havn i fjor, sat eit par tjeldar akkurat på same plassen i dag, og i dei hadde endå til fått selskap av eit storspovepar. I desse unormale koronatidene er det kjekt å sjå at naturen elles går sin gang....
mandag 16. mars Fitjarposten
Utsett alle politiske møter: kan gjera hastevedtak over telefon
Ordførar Harald Rydland melder til politikarane i kommunestyret at alle politiske møter er utsett inntil vidare. - Me har no fått melding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dei har fastsett ei mellombels forskrift som gjer det enklare å ha telefonmøter og å...
mandag 16. mars Fitjarposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FITJAR

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL