Fitjar
Ingve André Strand: Påskeharen på Søre Stølen
På Søre Stølen bur ein mann som er minst like rask som påskeharen, og han kan i tillegg rosa seg med tittelen norsk meister i idretten sin. I rundt 20 år har Ingve André Strand hevda seg i noregstoppen i crosskart, og vunne både enkeltløp og NM samanlagt. Og...
12:04 Fitjarposten
I fyr og flamme på Langøy
Referat: Me har fått flotte bilete og tekst i frå gjengen som hadde kystgardsamling på Langøy tidlegare i april.   Fredag 5 og/eller laurdag 6. april var 28 personar samla på Langøy i samband med årets temasamling, kystgard og kystlynghei. Frå kl. 15.30...
11:25 Fitjarposten
Reint vatn og reinsa kloakk
Fitjar kommunestyre vedtok planprogram for kommunedelplan for vassforsyning, avlaupshandtering og vassmiljø 2020-2030 Fitjar kommune er i gong med arbeidet med å rullera hovudplan for vassforsyning 1995-2010 og hovudplan for avlaup 1997-2010. Ei arbeidsgruppe har no laga eit planprogram for dei to...
09:16 Fitjarposten
A-laget med storsiger over Bønes
Fitjar fekk sin første trepoengar i årets 5. divisjon torsdag kveld, då dei vann heimedebuten så klart som 4-0 over Bergens-laget Bønes. A-laget til Fitjar har så absolutt hatt ein bra start på sesongen. Friskt spel mot seriefavorittane frå Austevoll for tre veker...
08:45 Fitjarposten
Ynskjer dine innspel
Fitjar FrP ynskjer seg innspel til partiprogrammet sitt. Dei inviterer difor medlemmar, privatpersonar, verksemder og organisasjonar til å senda dei innspel til kommuneprogrammet til haustens val. Dei har oppretta eit enkelt skjema på googledokument for innspela. Her kryssar du av for om du er medlem,...
torsdag 16:47 Fitjarposten
Spøreundersøking blant hytte og fritidsbustader
Samarbeidsrådet for Sunnhordland /Visit Sunnhordland arbeider i saman med kommunane for å gjera regionen meir berekraftig som reisemål. I Sunnhordland er det mange hytter, og hytteeigarar er viktige for reiselivet i regionen.
torsdag 14:27 Fitjar kommune
Sjølvforsvarskurs for damer
Inviter damer i alderen 17 og oppover til sjølvforsvarskurs. Fitjar treningssenter har fått med seg Suhkwinder Koløen til å halda sjølvforsvarskurs for damer i alderen 17 og oppover. Suhkwinder Koløen er eit kjent namn i Fitjar, og er hovudinstruktør i Fitjar Shotokan...
torsdag 13:56 Fitjarposten
Fekk sjå ei bilulykke i 70 km/t
350 elevar og tilsette fekk med seg trafikksikringsdagen på Fitjar. I dag gjekk trafikksikringsdagen av stabelen på Fitjar. Dagen er eit samarbeid med SLT-koordinator i Fitjar, Rimbareid skule, Fitjar kommune og Fitjar vidaregåande skule. Elevane frå 9. og 10. trinn på Rimbareid og...
torsdag 13:35 Fitjarposten
HORDALAND

Skal sikra innbyggjarane lik og rettferdig tildeling av tenester
Fitjar kommunestyre vedtok samrøystes ny tenestestandard for helse- og omsorgssektoren. Saka har tidlegare vore oppe i utval for oppvekst og omsorg. Leiaren i utvalet, Grete Marit Veka Maraas (Sp), uttalte i kommunestyre at ho var stolt over at Fitjar kommune no får ein slik tenestestandard. ...
torsdag 07:30 Fitjarposten
Fitjar Seniorsenter: Gjenhøyr med Kornelius Vestbøstad
Torsdag 2. mai skipar Fitjar Seniorsenter til historiekveld der me vil få høyra om det spennande livet til fitjarbuen Kornelius Vestbøstad, som levde som fangstmann i USA og Canada i mange år. – Onkel Kornelius blei nesten 96 år. Ein eventyrar med eit unikt og utruleg rikt liv....
onsdag 21:45 Fitjarposten
Kjem du på Strandabasaren?
Laurdag 27. april kl. 16.00 er det klart for ny basar i Stranda bedehus, og Stranda kvinneforening av NMS lovar ein basar av godt, gammalt merke. Førstkomande laurdag er det igjen klart for Strandabasaren, den tradisjonsrike basaren som kvar vår brukar å fylla bedehuset med folk fra heile i...
onsdag 21:42 Fitjarposten
Satsar på 100 deltakarar
Fitjar kommune oppmoda alle sine tilsette til å vera med på «sykle til jobben» aksjonen. Initiativtakar Randi Karin Habbestad, teknisk sjef i kommune, og ordførar Wenche Tislevoll markerte aksjonen i dag. Dei delte ut bananar, smoothies, bufferar, refleksar og pennar til deltakarar i...
onsdag 16:55 Fitjarposten
Tilskotsmidlar til lokale trafikksikringstiltak
Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland disponerer tilskotsmidlar for gjennomføring av lokale trafikksikringstiltak innanfor haldningsskapande og førebyggjande arbeid.  Kommunar, skular barnehager, lag, organisasjonar og foreiningar kan søkje om tilskot til gjennomføring av...
onsdag 12:35 Fitjar kommune
Venleg påminning …
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
onsdag 12:09 Sunnhordland
Med urter til NM
Urtehagen ungdomsbedrift(UB) reiser i morgon til Lillestrøm for å konkurrera mot ungdomsbedrifter i frå heile landet i NM for ungdomsbedrifter. Elevane frå VG1 Restaurant- og matfag har i år drive ungdomsbedrifta Urtehagen. – Det er ikkje vanleg at ein har ungdomsbedrift i...
onsdag 11:17 Fitjarposten
Jobbar med nytt mellombels løyve
Har søkt nytt løyve for plasseringa av Fitjar Sportell.
onsdag 04:59 $ Sunnhordland
– Gleda over at grendaskulane vart redda skulle vise seg å bli kortvarig
DEBATT: Dersom elevane som no går i 6. klasse ved Øvrebygda og Selevik blir flytta til Rimbareid allereie frå hausten av er dette eit alvorleg inngrep i deira private sfære. Av: Svenn Skumsnes og Anja M. Austlid,leiar og nestleiar i FAU Øvrebygda skule Hausten og vinteren...
tirsdag 13:21 Fitjarposten
Bli med å påverka vegvalet for nye Vestland fylke
Inviter til ope dialogmøte om nye Vestland fylkeskommune. Arbeidsutvalet til fellesnemnda for nye Vestland fylkeskommune inviterer alle interesserte til dialogmøte om det nye fylket vårt den 29.april. Møtet vert på Stord vidaregåande skule, Saghaugen, kl.17.00 Dette er femte...
tirsdag 09:12 Fitjarposten
Helsestasjonen
Grunna sjukdom er det redusert opningstid på helsestasjonen idag tysdag 23. april.  Helsestasjonen stenger kl. 11:30.
tirsdag 08:57 Fitjar kommune
Solskin og mild bris over utegudstenesta på Dåfjorden Slipp
Det er tradisjon med gudsteneste på slippen i Dåfjorden andre påskedag, og i dag møtte over eitt hundre opp i det strålande påskevêret. Vêret viste seg frå si aller beste side på Dåfjorden Slipp, og under gudstenesta 2. påskedag. I dag...
mandag 18:10 Fitjarposten
Dyretragedie i Årskog
I ettermiddag, 2. påskedag, måtte viltnemnda i Fitjar sørgja for at ei skadd havørn blei avliva i sjøkanten ved industriområdet i Årskog. Leiar i viltnemnda, Terje Aleksandersen, blei varsla for eit par timar sidan, og måtte rykkja ut for å sjå til den...
mandag 15:38 Fitjarposten
Prest mot alle odds
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
lørdag 20. april Sunnhordland
Påskelammet blei slakta i Færøysund
Onsdag kveld måtte to villsauvêrar bøta med livet i Færøysund då slaktar Ronny Korneliussen kom på påskebesøk. Villsaubonden Bård Inge Bø har mange villsauer gåande på Store og Litle Færøyo – eit lite stykke...
torsdag 18. april Fitjarposten
Marit Isaksen Espedalen – «prest mot alle odds»
Torsdag 25. april blir Marit Isaksen Espedalen – «prest mot alle odds» – med på temakveld i Fitjar kyrkje. Marit Isaksen Espedalen kom til Tysnes som sokneprest for over 20 år sidan. Det var ikkje berre enkelt å koma som kvinnelig prest til Sunnhordland på den tida....
onsdag 17. april Fitjarposten
Rema-kjøpmann fortvilar over ferjekaoset: – Eg har sluta å vere sint. No er eg berre fortvila.
Jan Stian Taule frå Os pendlar dagleg til Fitjar, og er blitt hardt råka av kanselleringane og rotet på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg. I snart fire månadar har kanselleringar, forsinkingar, ferjer ute av drift, motorstans og nye ferjer som tek inn vatn prega eitt av Norges mest...
onsdag 17. april Fitjarposten
Vert garantist for kanon
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
onsdag 17. april Sunnhordland
Ordføraren vil få fitjarbuen på sykkelsetet
Wenche Tislevoll og Fitjar kommune oppmodar tilsette i kommunen om å melda seg på Sykle til jobben 2019.
tirsdag 16. april Sunnhordland
Vel sykkelen til jobb!
Oppmodar dei tilsette til å vera med på sykle til jobben-aksjonen. Fitjar kommune har oppmoda alle sine tilsette til å vera med på sykle til jobben-aksjonen 2019. – Dette er eit flott initiativ for folkehelsa, skriv ordførar Wenche Tislevoll. Kommunen betalar...
tirsdag 16. april Fitjarposten
Napier skal bygge ny prosessbåt på Fitjar
Båten «Taupiri» skal avlive, bløgge og frakte laks til slakteri for Mowi.  Fitjar Mekaniske Verkstad har allereie bygd båten «Taupo», som første ei ein ny serie prosessbåtar for Bømlo-reiarlaget. No er det klart at søsterskipet...
tirsdag 16. april Fitjarposten
Bli med på årets fotokonkurranse til sommarguiden i Fitjar!
Det strålande påskevêret gir deg eit godt høve til å knipse blinkskot som kan vere med i årets fotokonkurranse. Me har starta arbeidet med å lage årets sommarguide for Fitjar. No lyser me igjen ut fotokonkurranse, slik me har gjort dei siste åra. Som...
tirsdag 16. april Fitjarposten
Beisar seg til sommarleir i Danmark
I strålande sol møter me blide jenter ved Klovadalstjødno, i full sving med malekostar og beis. – Me held på med første laget, andre laget nokon stadar, med beis på gapahuken vår, fortel leiar i Øvrebygda 4H, Isabell Rydland. 4H-klubben starta arbeidet med...
mandag 15. april Fitjarposten
Nær 1 av 5 barn i Fitjar blir ikkje vaksinerte for meslingar: – Dei utset borna sine for verkeleg fare
Smittevernlegen i Fitjar, Waleed Shaie Brisam, reagerer sterkt på at foreldre i Fitjar er blant dei dårlegaste i Norge på vaksinasjon mot meslingar. Eit stort fleirtal av norske 2-åringar blir vaksinert for meslingar. Nasjonalt har 96 prosent av alle 16-åringar blitt vaksinert for...
mandag 15. april Fitjarposten
Bålforbud i skog og mark
Det er innført bålforbud i skog og mark pga skogbrannfare. Det er lov å grille og bruke bålpanne i eigen hage.
mandag 15. april Fitjar kommune
HORDALAND

Endeleg fekk ungdommane vera med på feltmeisterskap!
I strålande sol søndag ettermiddag avvikla Fitjar Skyttarlag lagmeisterskap i feltskyting med jegerklasse på Rydland. Åstad for lagmeisterskapet var den vanlege «arenaen» på Skorvo ved Gamle Sæterbøvegen. Den ligg like ved fv. 545 ein liten kilometer...
søndag 14. april Fitjarposten
Hoggorm kan ta livet av hunden din!
Hoggormen er i ferd med å vakna or vinterdvalen, og både hundeeigarar og me andre bør vera ekstra på vakt. I det nydelege vårvêret me har no, med varme, solfylte dagar, kjem hoggormen ofte fram og legg seg i opninga av hiet sitt. – Fleire stader i Sør-Noreg er...
søndag 14. april Fitjarposten
Svarttrasta og måltrasta kappast om å syngja våren inn
Våren er her, og fuglane syng om kapp frå tretoppane; den finaste songen kjem nok frå dei ulike trastene som er komne tilbake frå overvintring i sørlegare strok. Nokre av dei finaste songfuglane har me rett utanfor stovedøra, der det høyrest ut som om dei kappast om...
søndag 14. april Fitjarposten
Heiloa er komen!
Laurdag kveld møtte me ein liten flokk heilo på bakken mellom Fitjar kultur- og idrettsbygg og Gartnartunet. Det er berre sporadisk me treffer på heilo i låglandet, men det er ikkje første gongen me har sett heilo akkurat på denne bakken. Og kveldens besøk var nok berre...
lørdag 13. april Fitjarposten
Sette opp igjen infoskilta i kulturløypa
Kulturløypa i Fitjar sentrum er merkt med flotte informasjonsskilt som fortel om dei viktigaste kulturminna i nærområdet vårt, og no står dei endeleg slik dei skal gjera. Dei store, fine skilta har stått på halv åtte i fleire år, og me har i vårt stille...
lørdag 13. april Fitjarposten
MOT: Jone fekk draumen oppfylt!
I dag fekk niandeklassingen Jone Nesbø oppfylt draumen sin; han fekk ein ny sykkel av MOT på Rimbareid skule. MOT oppfyller kvart år draumen for ein niandeklassing på Rimbareid. Blant mange gode søknader valde MOT-coachane denne gongen ut Jone Nesbø, som ønskte seg ein...
fredag 12. april Fitjarposten
Fitjar kyrkje planlegg tradisjonell påskefeiring
Me har fått oversikt over gudstenestene i Fitjar kyrkje denne påskeferien; som vanleg vert påska avslutta med gudsteneste på Dåfjorden Slipp 2. påskedag. Som vanleg vert kyrkjepåska avslutta med gudsteneste på Dåfjorden Slipp. Kantor Jan Overweg blir med...
fredag 12. april Fitjarposten
Bingotrøbbel på Fitjar
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
fredag 12. april Sunnhordland
Påsketuristane på Geilo kan kose seg med pils frå Fitjar
Dr. Holms Hotell har bestilt jubileumsøl frå En Liten Øl på Kråko i samband med 110-årsjubileet sitt. – Ein fullasta bil frå ELØ nådde Geilo denne veka med påskeølet, opplyser bryggerimeister Øystein Huus. Jubileumspilsneren er ein...
fredag 12. april Fitjarposten
Helsestasjonen
Helsestasjonen no er stengt ut dagen idag, 12.04.2019 grunna sjukdom.  Helsesetasjonen  held ope måndag til onsdag i neste veke. Onsdag frå kl. 08:00 til kl. 12:00. 
fredag 12. april Fitjar kommune
Prøvde å opna opp att skulesaka
Senterpartiet og Kristeleg folkeparti meiner det er uheldig å flytta 7.klassane frå Øvrebygda- og Selevik skule til Rimbareid. Dei prøvde å få utval for oppvekst og omsorg til å opna saka att. Leiar i utvalet, og SP-politikar, Grete Marit Veka Maraas var den som hadde...
fredag 12. april Fitjarposten
Vil ha tannlege på Fitjar att
Fitjarbuen saknar tannlege på Fitjar, no skal politikarane sjå om det er mogleg å få ein tannlege tilbake til kommunen. I 2013 vart den offentlege tannklinikken på Fitjar nedlagt. Nyleg forsvann ogso den private tannlegepraksisen på Fitjar. Dermed er Fitjar heilt utan tannlege i...
fredag 12. april Fitjarposten
Kven skal ha SFO-ordninga i Dåfjorden?
Barnehagen i Dåfjorden ynskjer ikkje lenger å driva SFO i Dåfjorden. Dåfjorden barnehage har varsla Fitjar kommune om at dei ikkje lenger ynskjer å driva SFO-ordninga i Dåfjorden. Dermed er det 12 ungar som ikkje veit kor dei skal gå på SFO til hausten. ...
torsdag 11. april Fitjarposten
Manglar barnehageplassar til 10 ungar
Fitjar kommune manglar barnehageplassar for 10 born, som vil seia 18 plassar, i barnehageopptaket for 2019. Dette var eit uventa problem for Fitjar, då det har vore ein nedgang i talet fødde barn i 2018. Seinast i fjor søkte Årskog barnehage om tilskot, då dei ikkje fekk fylt opp...
torsdag 11. april Fitjarposten
ID 546 Logoped
Ved grunnskulane og barnehagane i Fitjar kommune er det behov for logopedkompetanse i om lag 130 timar kvart grunnskule/barnehageår. Kommunen ynskjer kontakt med ein logoped som kan utføra dette oppdraget.
torsdag 11. april Fitjar kommune
ID 545 Styrar Fitjarstølane barnehage, vikariat - 2. gongs utlysing
Her har du ein unik sjanse til å prøva deg som leiar i eitt år. Frå 01.08.2019 – 31.07.2020 er det ledig eit vikariat i 100 % stilling som barnehagestyrar i Fitjarstølane barnehage (80 % styrarressurs og 20 % på avdeling). 
torsdag 11. april Fitjar kommune
Set opp ekstraframsyning av kabareten «Søndagsposten»
 Osternes mannskor set opp ny framsyning av «Søndagsposten». I januar fylte mannskoret kultursalen på Fitjar to kveldar på rad med kabareten sin. No set dei opp ekstraframsyning den 26.april. Med kabareten «Søndagsposten» heidrar dei Alf Prøysen og Erik...
onsdag 10. april Fitjarposten
Fitjarbuar heidra for god mjølk
Mjølkeprodusentar frå Fitjar og Huglo har fått sølvtine for å ha levert særs god mjølk gjennom fleire år.
onsdag 10. april Sunnhordland
Har fått løyve til å etablera landbasert oppdrettsanlegg på Årskog
Kobbevik og Furuholmen Oppdrett As har fått alle løyva i boks til å etablera landbasert anlegg for oppdrett av matfisk og settefisk av laks, aure og regnbogeaure på Årskog. – Me er svært glade for at alle løyva endeleg er i boks, seier dagleg leiar i Kobbevik...
onsdag 10. april Fitjarposten
Vil trekkje seg som leiar i Fitjar fjellsameige dersom han blir ordførar
Ordførarkandidaten til KrF i Fitjar har roller som han fort ser kan bli problematiske. Harald Rydland har i likeins med Fitjar KrF allereie teke eit standpunkt. Han er i mot utviding av vindparken i Fitjar-fjellet. – Personleg er eg i mot fleire vindmøller. Mest av alt ut i frå...
onsdag 10. april Fitjarposten
ID 544 Miljøterapeut/miljøarbeidar i bustad, 66,31 % vikariat
Fitjar kommune søkjer etter miljøterapeut/miljøarbeidar til ein bustad for bebuar med hjelpebehov, der ein har 1-1 bemanning. Vikariat 66,31 % stilling med dag- og langvakter vekedagar, og arbeid kvar 4. helg i dag- og langvakter. Vikariatet vil gjelde frå mai 2019 til september 2020, med...
onsdag 10. april Fitjar kommune
ID 543 Miljøterapeut/miljøarbeidar i bustad, 17,61 % fast helgestilling
Fitjar kommune søkjer etter miljøterapeut/miljøarbeidar til ein bustad for bebuar med hjelpebehov, der ein har 1-1 bemanning. Ledig stilling frå 1. juni 2019 med arbeid kvar 4. helg i dag- og langvakter.
onsdag 10. april Fitjar kommune
Uavgjort for A-laget borte mot Vadmyra
I kveld har A-laget til Fitjar vore i Bergen og sikra seg sitt første seriepoeng i 5. divisjon etter 1-1 mot Vadmyra. A-laget har fått ein brukbar start på sesongen, og ser ikkje ut til å verta nokon kasteball i puljen sin. Førre veke hadde seriefavoritten Austevoll si fulle hyre med...
tirsdag 9. april Fitjarposten
Fitjar Senterparti er imot fleire vindmøller på Fitjarfjellet
Debatt: Det blir ikkje mykje att av dei opphavelege områda i Fitjarfjellet om alt dette skal erstattast av eit industriområde, skriv Fitjar senterparti i eit lesarbrev. Av: styret i Fitjar Senterparti NVE har lagt fram forslag til nasjonale rammer for vindkraft og har peika ut store delar av...
tirsdag 9. april Fitjarposten
Helsestasjonen
Helsestasjonen er stengt tysdag 9. april grunna sjukdom.
mandag 8. april Fitjar kommune
HORDALAND

Ingen stryking ved årets kommuneval
Det vert ikkje mogleg å stryka kandidatar frå listene under årets kommuneval. Før kommunevalet i 2003 fjerna Stortinget moglegheita til å stryka kandidatar frå lister. Sidan har ein fleire gongar prøvd å innføra ordninga att. I 2017 foreslo...
mandag 8. april Fitjarposten
Fekk beskjeden ho nesten ikkje hadde tørt å håpe på: «Enjoy life, do not think about MS anymore!»
Etter at Karina Haaland (27) frå Fitjar betalte ein halv million av eiga lomme for stamcellebehandling i Moskva, fekk ho draumebeskjeden: Ho er kvitt MS-sjukdomen! I 2016 fekk Karina Haaland frå Fitjar beskjeden om at ho fekk den alvorlege sjukdommen MS. Trass i hennar unge alder gjekk det fort nedover...
mandag 8. april Fitjarposten
Fann fram på Finn-fram-dag
Rundt 50 personar naut sola og kjekke aktivitetar i Rossneset på Finn-fram-dagen. Orienteringsgruppa i Fitjar Idrettslag inviterte til Finn-fram-dag i Rossneset i går. Med veret på laget, vart det ein nydeleg dag med mange kjekke aktivitetar for små og store. Dagen starta ved Idrettsparken,...
mandag 8. april Fitjarposten
Rockemusikk og frisk luft på NFU sitt fylkesårsmøte
Denne helga har NFU Hordaland avvikla fylkesårsmøtet sitt på Fitjar Fjordhotell, og høgdepunktet var truleg konserten med «The Jokers» oppe ved Olstjødno. Fylkesstyret, årsmøtedelegatane og nokre få ledsagarar, totalt rundt 50 menneske, fekk oppleva...
søndag 7. april Fitjarposten
Turlaget feira 25-årsjubileum i nydeleg solskin
Ein flokk «raudegardistar» sette sitt preg på Sentrum i dag, då dei feira 25-årsjubileet for Stord-Fitjar Turlag. Den raude horden som invaderte gata utanfor Spar-butikken til Larsen i dag, var av det særs fredelege slaget. Dei serverte nydeleg marsipankake og ikkje fullt...
lørdag 6. april Fitjarposten
Skuleelevar hjelper til å rydda Osternes festning
Foreininga Osternes Festning og rundt 50 ungdomsskuleelevar kunne ikkje ha vore meir heldige med vêret enn dei var i dag, då dei rydda på det gamle fortet frå andre verdskrigen. Det har etter kvart blitt tradisjon at niandeklassingane på Rimbareid skule hjelper til å rydda buskar...
lørdag 6. april Fitjarposten
KrF vil ikkje ha fleire vindmøller på Fitjarfjellet
Debatt: Fitjar KrF meiner at ein må sikra at dei som skal bu på Fitjar etter oss ogso får gleda av å nyta friluftslivet i turterreng med høg kvalitet.  Av: Fitjar KrF  Fitjar KrF og ordførarkandidat Harald Rydland meiner vindkraft er eit nødvendig og...
lørdag 6. april Fitjarposten
Får 150.000 kroner frå fylkeskommunen
Fitjar kommune får 150.000 kr i tilskot til stadanalyse. Kommunestyret løyvde i desember 1.000.000 kr. til prosjektet «sentrum nord jmf. vedtatt planprogram». Pengane skal nyttast til å laga ny reguleringsplan for «Fitjar nord», som omhandlar sjøsida i sentrum....
lørdag 6. april Fitjarposten
Fitjar – naturlegvis
Fitjar sitt planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel har vore på høyring, og onsdag vedtok formannskapet å rå kommunestyret til å vedta den endelege versjonen. Planprogrammet for kommuneplanen sin samfunnsdel(PP) skal vera ramma, medan innhaldet kjem i kommuneplanen sin...
fredag 5. april Fitjarposten
Hipp hurra for Bamsefar – og femteklassingane på Rimbareid!
Femteklassingane på Rimbareid skule gav oss ei oppleving me seint vil gløyma då dei framførte «Dyrene i Hakkebakkeskogen» torsdag kveld. – Kor lenge skal me stå her? høyrde me ei røyst som sa medan dei unge aktørane stod tolmodig oppstilte...
fredag 5. april Fitjarposten
Får nytt dekke på kunstgrasbanen
Kommunen vil investera i nytt dekke på kunstgrasbanen.
fredag 5. april Sunnhordland
Turlaget med 25-årsmarkering på Fitjar
Stord Fitjar Turlag fyller 25 år, og førstkomande laurdag markerer dei jubileet med tilstellingar både på Stord og Fitjar. Her på Fitjar blir det markering i Larsen-bygget klokka 11 med servering av jubileumskake og bålkaffi. Det blir ein liten Turtip-runde for dei minste, med...
torsdag 4. april Fitjarposten
Galleri Losjen inviterer til ny spennande utstilling – denne gongen fotoutstillinga «Lys og skugge»
Laurdag 6.april opnar den nye utstillinga «Lys og skugge» i Galleri Losjen. Utstilling syner fotografi teken av Øyvind Hjelmen. – Øyvind Hjelmen sine bilete har ofte eit snev av melankoli ved seg. Dei handlar om det å vera menneskje, om barndom, ungdom og vaksen-liv, og om...
torsdag 4. april Fitjarposten
Få med deg russerevyen på Fitjar
I dag viser årets russ på Fitjar revy i Kultursalen, og dei som vil sjå Frida Hatlevik Kjerland i rolla som Hilde Førre har sjansen i ettermiddag. Under skuleframsyninga i føremiddag fekk me prov på at det kan vera lurt å få med seg årets russerevy på...
torsdag 4. april Fitjarposten
Ein kommune i vekst treng attraktive bygder
Dåfjorden Næringsforum har sendt innspel til politikarane i Fitjar, her fortel dei kva dei meiner må til for vidare utvikling i bygda. – Dåfjorden er bygda med attraktivt byggjeland, og strategisk plassering mellom Stord og Fitjar. Ei bygd med stor moglegheit for vidare vekst og...
torsdag 4. april Fitjarposten
Endra kjøremønster i Fitjar sentrum
I forbindelse med arbeidet med miljøgaten i Fitjar sentrum vert det endra kjøremønster gjeldande frå måndag 8. april.   Det vert einvegskjøring ned Fitjarvegen frå bedehuset mot sentrum og einvegskjøring opp Sjøsbrekko og inn på nye...
torsdag 4. april Fitjar kommune
Skulesjefen måtte svara på spørsmål om flyttinga av 7.klassane
Gruppeleiar i Fitjar KrF, Harald Rydland stilte spørsmål om flyttinga av 7.klassane frå Øvrebygda- og Selevik skule til Rimbareid skule. På budsjettmøte i desember vedtok Fitjar kommune å flytta 7.klassane frå Øvrebygda- og Selevik skule til Rimbareid skule....
torsdag 4. april Fitjarposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FITJAR

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL