Fitjar
Får 1,4 millionar frå staten: – gagnar Fitjarbuen, og forhåpentlegvis lokalt næringsliv
Fitjar kommune har fått 1,4 millionar i ekstra tilskot i frå staten, og fungerande ordførar Sigurd Andre Maraas (FrP) vedtok i dag kva pengane skal nyttast til. Som koronatiltak har staten lagt inn ein tilskotspakke til kommunane i revidert nasjonalbudsjett 2020. Tilskotet skal nyttast til vedli ...
fredag 13:58 Fitjarposten
No ser NAV tegn til gradvis normalisering. Fitjar har den lågaste arbeidsløysa i regionen.
NAV i Sunnhordland trur på ein gradvis normalisering i arbeidslivet etter koronakrisa, men understreker at fleire verksemder framleis slit. - Me ser i juni den lågaste arbeidsløysa sidan februar. Det stadfester inntrykket om at arbeidsmarknaden i Sunnhordland normaliserer seg, litt ett ...
fredag 10:49 Fitjarposten
Klare for si største utfordring til no: – folk seier me er sinnsjuke
Brørne Stian Torland og Morten Bauge Torland har bestemt seg for å sykla dei rundt 2570 km frå Nordkapp frå Lindesnes, på berre 7 etappar. Målet med stuntet er å samla inn pengar til Barnekreftforeininga. Me møter dei to brørne i huset dei vaks opp i på...
fredag 07:56 Fitjarposten
Tryg etterlyser sakna livbøyar
Samtidig som det i juni ble sett ein dyster rekord i talet på baderelaterte drukningar, har det forsvunne mange titals livbøyar frå Tryg Forsikring, som var sette ut ved badeplassar, hamner og vatn landet rundt. – Kvart einaste år blir livbøyar borte, men talet hittil i sommar...
torsdag 10:20 Fitjarposten
Svartkråke, ein eigen art
Dei siste to åra har det vore ei heilsvart kråke på bakkane nær Fitjar sentrum; ho er ikkje grå som alle dei andre lokale kråkene. Inntil nyleg blei blei dei grå og svarte kråkene rekna som to underartar av den same kråkearten, men i dag har dei fått status...
torsdag 09:16 Fitjarposten
– Vindkraft må forankres lokalt
Vedlagt følgjer eit debattinnlegg frå Energi Norge og NORWEA om utbygging av vindkraft, som følgjer opp den ferske stortingsmeldinga frå regjeringa om vindkraftkonsesjonar. Av: Knut Kroepelien, adm. direktør i Energi Norge, og Øyvind Isachsen, adm. direktør i NORWEA....
onsdag 22:53 Fitjarposten
Juli er høgsesong: – Pass på i lyn- og torevêr!
Juli og august er høgsesong for lynnedslag, og Telenor har sendt ut ei pressemelding med gode råd om korleis me kan avgrensa skadane. – Med åtte enkle grep avverjar du skadar på mobil, PC og breibandsutstyr i lyn- og torevêret, heiter det i pressemeldinga frå Telenor. I eit...
tirsdag 16:55 Fitjarposten
Post i Butikk har DNB banktenester fram til 1. september
Avtalen om at DNB tilbyr banktenester gjennom Posten sitt salsnett blir forlengd med to månader fram til 1. september 2020, opplyser Posten Norge i ei pressemelding. Banktenestene skulle opphavleg blitt avvikla i dag, 30. juni, men no er altså avtalen forlengd med to månader. Det har lenge vore ...
tirsdag 15:52 Fitjarposten
VESTLAND

– Har du sove i timen, Brisam?
Fungerande ordførar Sigurd Andre Maraas meiner lege Waleed Brisam ikkje har følgt godt nok med i timen om han meiner dei tilsette i helse- og omsorgssektoren ikkje er blitt takka for jobben dei gjorde under koronakrisa. Tidlegare kommuneoverlege i Fitjar, Waleed Brisam, retta i går kritikk mot F ...
tirsdag 14:30 Fitjarposten
Fitjar kommune har fått heilt nye nettsider!
Etter fleire månadar med arbeid føler gjengen bak den ny nettsida seg klare til å visa den til verda. – Me er svært nøgd med det ferdige produktet, og håpar Fitjarbuen vert det ogso, fortel Camilla Helland Gjøsæter. Ho og Stian Torland er to av dei som har...
tirsdag 07:36 Fitjarposten
Bergen og Hordaland Turlag satser på unge naturtalent
Bergen og Hordaland Turlag set i gang prosjektet Unge Naturtalent, eit leiarutviklingsprogram i friluftsliv. Her får 15 ungdommar i alderen 15–19 år høvet til å delta i eit program som gir dei god kompetanse på friluftsliv og turleiing, heiter det i ei pressemelding frå...
mandag 21:09 Fitjarposten
– Synd og skam at Fitjar kommune ikke takker de ansatte i helse- og omsorgssektoren
Nyleg avgått kommuneoverlege i Fitjar meiner kommunen ikkje har gjort nok for å takka dei som har stått tettast på koronakrisa. Av: Waleed Brisam,Tidlegare kommuneoverlege i Fitjar kommune Jeg vil hilse og takke alle ansatte i helse- og omsorgssektoren i Fitjar kommune for deres uvurdelige...
mandag 13:02 Fitjarposten
Lunsjkonsertar i kyrkja
I sommar vil kantor Jan Overweg halda tre lunsjkonsertar i Fitjar kyrkje, laurdag 4. juli, laurdag 18. juli og laurdag 1. august. Lunsjkonsertane dei to siste åra på det praktfulle orgelet i Fitjar kyrkje har fått veldig bra respons, og kantor Jan Overweg vil gjenta suksessen i år. Kantor...
søndag 28. juni Fitjarposten
Raudstilk – ein fin fugl i Fitjarfjellet
Raudstilk er ein liten vadefugl som gjer ganske mykje ut av seg i Fitjarfjellet. Han hekkar blant anna på Grønafjellet, ved Mosavatnet og i Midtfjellet. Om du ikkje har lagt merke til korleis han ser ut, har du ganske sikkert høyrt lyden. Og du treng ikkje gå lenger enn opp til Botnavatnet....
søndag 28. juni Fitjarposten
Trekningsliste loddsal Fitjar bu- og behandlingssenter
I år måtte ein avlysa den årlege basaren ved Fitjar bu- og behandlingssenter, men loddsal vart det, og her kjem trekningslista. Hardangerbestikk, kakespade Nina        - Torill SkumsnesLyseblå/rosa barnegensar, ca 5 år ...
søndag 28. juni Fitjarposten
Sommarnatt på Tindaslottet
Rundt to timar frå Olstjødno ligg Tindaslottet, med den flottaste utsikt som tenkjast kan over Nuen, Selbjørnsfjorden, Reksteren og Austevoll. Ei overnatting på Tindaslottet midtsommars er noko av det mest magiske du kan tenkja deg. I går svikta rett nok solnedgangen, då sola...
lørdag 27. juni Fitjarposten
Aukar tilbodet med over 70 prosent
Kystbussen styrkar rutetilbodet kraftig i sommar. Då koronakrisa slo inn i mars bestemte Kystbussen å redusere kraftig i talet på avgangar. Dei siste månadane har rutetilbodet gradvis auka. Frå 1. juli vert tilbodet igjen auka med fleire daglege avgangar, opplyser Kystbussen i ei...
fredag 26. juni Fitjarposten
Padleklubben vil ha ny flytebrygge
Sunnhordland Padleklubb ynskjer å leggja ut ei flytebrygge i Kråko, og har spurt kommunen om kva søknadar som må sendast for å få løyve. Kjetil Hjelle skriv på vegne av klubben til Fitjar kommune, og fortel at dei vurderer å leggja ut ei flytebrygge Kråko...
fredag 26. juni Fitjarposten
Tidlegare lensmann blir styreleiar
Generalforsamlinga i Opero har vald Svein Lunde som styreleiar. Rett etter han blei vald gjennomførte han store omorganiseringar i bedrifta. Lunde var lensmann i Fitjar frå 1991 og heilt fram til lensmannskontoret på Fitjar vart stengt i 2017. No har 65-åringen blitt valt som styreleiar i...
torsdag 25. juni Fitjarposten
– Det er kjekt å ha ei liste med mål som me veit me kan få gjennomført sidan me er i fleirtal
Nesten 9 månadar etter dei gjekk ut og fortalde verda at dei skulle styra Fitjar saman dei neste 4 åra, la i dag Fitjar KrF, FrP og Sp fram sitt politiske måldokument. Koalisjonen på Fitjar kalla i dag inn til pressekonferansen der dei gjekk gjennom det politiske måldokumentet dei har...
onsdag 24. juni Fitjarposten
Jonsok på Longøyo
I det fine sommarvêret i går kveld feira vener av Longøyo for tredje gong jonsok på øya som Friluftsrådet Vest kjøpte i 2015. – Vêret var perfekt for jonsok i Fitjarøyane med ein fin bris som heldt «smikko» vekke, fortel Bård Inge...
onsdag 24. juni Fitjarposten
Ikkje greitt å vera åkerrikse – men Fylkesmannen ynskjer å hjelpa
Åkerriksa vil gjerne hekka på bakkane som bonden slår, men det er ein dårleg ide, og ho slit med å få fram ungar. No vil Fylkesmannen gi tilskot til bønder som vil gjera livet lettare for åkerrikse, storspove og vipe. Storspoven er fuglen som lagar den spesielle...
tirsdag 23. juni Fitjarposten
Unngå brann i avfall !
– Sommaren er høgsesong for avfallsbrannar. Vi veit at blanda avfall utgjer ein særleg risiko som brannkjelde, åtvarar Samfunnsbedriftene i ei pressemelding. – Det har skjedd igjen; ein barnehage brann ikkje ned, fordi avfallsdunkane stod i eigne skur, langt unna bygget....
tirsdag 23. juni Fitjarposten
Vatn og avlaup engasjerer
Kommunedelplan for vassforsyning 2020-2030 og Kommunedelplan for avløp og vassmiljø 2020-2030 har vore på offentleg høyring, og mange har latt seg engasjera. Tidlegare skreiv me om Dåfjorden Næringsforum som bad planen legg til rette for framtidig fortetting av eksisterande...
tirsdag 23. juni Fitjarposten
Fekk 100.000 kroner frå kommunen: Dansar på bordet av glede
Kommunestyret løyvde 100.000 kroner til velferdsklubben i kommunen. Velferdsklubben jublar, og ynskjer tips frå medlemmane om kva pengane kan nyttast til. - Først av alt må me takka politikarane for denne løyvinga. Med desse pengane kan me setja i verk gode tiltak for å skapa...
tirsdag 23. juni Fitjarposten
Kan dette gå bra?
Makrellterneparet i Havn har fått fram minst ein unge, men det er langt fram før dei kan slå fast at årets hekking har lukkast. Då me stilte oss opp på flytebryggja i Havn i kveld, kunne me sjå at terneparet som har halde til der i sommar, hadde fått selskap av ei...
mandag 22. juni Fitjarposten
– Det skal lite til før det vert stort kaos
Ordførarane i Stord og Fitjar kommunar ber Vestland fylke om eit møte for å drøfte vidare utbetring av vegen til Fitjar. Av: Cassandra G. Jespersen/Stord24 Fylkesvegen som Fitjar-ordførar Harald Rydland (Krf) og fungerande Stord-ordførar Jacob Bjelland (Sp) her snakkar om, er...
mandag 22. juni Fitjarposten
Fitjar formannskap - ekstra møte fredag 26. juni
Fredag 26. juni kl. 08.00 vert det halde ekstra møte i formannskapet, i kommunestyresalen på Fitjar rådhus. Formannskapet skal handsame to saker, som begge er unnateke offentlegheit etter offl. § 23 - omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon.
mandag 22. juni Fitjar kommune
– Fitjar får 4,5 millionar meir på grunn av FrP
Varaordførar Sigurd Andre Maraas(FrP) stråla om kapp med sola medan han hadde storfint besøk med seg til det han kalla Fitjar sin stoltheit: visningssenter til Engesund Fiskeoppdrett. Stortingsrepresentantane Helge André Njåstad og Silje Hjemdal var på rundtur i distriktet, og...
mandag 22. juni Fitjarposten
Ferieavvikling ved Fitjar helsestasjon
I sommar vil det bli noko redusert bemanning og opningstid ved helsestasjonen, grunna ferieavvikling.
mandag 22. juni Fitjar kommune
Roleg årsmøte i «nye» Fitjar Kraftlag
Torsdagens årsmøte i Fitjar Kraftlag viste at økonomien framleis er svært god etter salet av kraftnettet til Haugaland Kraft, og Agnar Aarskog held fram som styreleiar. Kraftlagsårsmøtet samla ikkje på langt nær så mykje folk som vanleg, og dermed blei det...
søndag 21. juni Fitjarposten
Johannes og Marius held farten oppe
Johannes Sandvik Bø og Marius Pedersen leverte fredag kveld testløp over 800 meter som er heilt i norgestoppen i årsklassane dei stiller i. Trass i mangel på offisielle stemne har dei lovande friidrettsungdommane i Fitjar halde treninga svært godt ved like. Dette viste dei eit nytt...
søndag 21. juni Fitjarposten
Kan du hjelpa Ingrid med å koma seg til Fitjar når hønene har verpa?
Skyss sine sommarruter skapar vanskar for Ingrid Hovstad. Kanskje du kan hjelpa ho? Fitjarposten sin eminente journalist, Ingrid Hovstad, har også ein annan jobb. Ho står nemleg grytidleg opp for å plukka Hogste-egg på familiegarden Hovstad gard på Fitjar. Men Ingrid har flytta til...
søndag 21. juni Fitjarposten
VESTLAND

– Fitjar må få seg tømmestasjon og fleire søppelspann!
Fitjar ungdomsråd kjem med ei klar oppfordring til politikarane: det må løyvast pengar til å få på plass tømmestasjon for bubilar i Fitjar sentrum. - Medlemar av ungdomsrådet har observert at det vert tømt bubiltoalett rett i sjøen ved Larsen-kaien. Det...
fredag 19. juni Fitjarposten
Ein konsert for ungdomane: utan mor og far på slep
Sommar i Kråko arrangementa vil la ungdommane på øya ha ein kveld for seg sjølv, og gjer difor konserten med ungdomsbandet Silver Wings alkoholfri. 2. juli kjem det alternativ rock/indie rock/poprock bandet Silver Wings til Kråko. Bandet frå Stord med seks medlemar mellom 16 og...
fredag 19. juni Fitjarposten
Fekk midlar til trivselstiltak: – desse kjem godt med!
Leiaren i Stord Fitjar demensforeining vitja i dag Fitjar bu- og behandlingssenter (FBB) og Havnahuset bu- og omsorgssenter. Med seg hadde han 5000 kroner til kvar. - Me i demensforeininga var med på å etablera denne sansehagen for 10 år sidan, fortel leiar i Stord Fitjar demensforeining, Kjell ...
torsdag 18. juni Fitjarposten
Sa ja til dagsturhytte, men vil ikkje nødvendigvis ha den i Midtfjellet
Politikarane i Fitjar sa klart ja til å starta jobben med å få på plass ei dagsturhytta i kommunen, men dei vil diskutera plasseringa meir. I førre veke skreiv me om korleis alle kommunane i tidlegare Hordaland fylke har fått tilbod om å søkja tilskot til...
torsdag 18. juni Fitjarposten
Slik var utsikten frå ferja frå Sandvikvåg i dag. No er sambandet mot Halhjem innstilt.
Andre morgonen på rad med tett skodde fører på ny til ferjetrøbbel. Den tette skodda som har lagt seg som eit teppe over regionen, fører til store problem for Torghatten Nord, som opererer sambandet Halhjem - Sandvikvåg. Onsdag blei fleire ferjeavgangar innstilt og...
torsdag 18. juni Fitjarposten
Koronaen tok Færøysundsbasaren
Ikkje overraskande blir det ikkje noko av Færøysundsbasaren i år, og årsaka er naturleg nok koronapandemien. Det er ein litt slukøyra Johannes Nesse i basarkomiteen som fortel dette til Fitjarposten i dag. Dermed har dei ivrige arrangørane blitt nøydde til å bryta...
onsdag 17. juni Fitjarposten
Nina Aarbø Olsen under 40 minutt på mila
Under Bruløpet på Stord i dag ble Nina Aarbø Olsen den første kvinna frå Fitjar som sprang 10 000 meter under 40 minutt. Med Bruløpet i dag er endeleg den lokale friidrettsesongen i full gang. Løpet i den 10 km lange løypa samla heile 115 spreke løparar,...
onsdag 17. juni Fitjarposten
– Tusen takk, me set nok meir pris på denne prisen enn de trur
Engevik & Tislevoll tok i dag mot næringsprisen for 2019. I januar vedtok formannskapet at Engevik & Tislevoll AS skulle få næringsprisen for 2019. – Heilt frå etableringa 1954 har dei hatt basen sin på Fitjar og all verksemd har vorte drive med utgangspunkt frå den....
onsdag 17. juni Fitjarposten
Gjev 250.000 kroner til Fitjar kultur- og idrettsbygg
Kommunestyret i Fitjar nyttar noko av det økonomiske overskotet frå 2019 til å stø Fitjar kultur- og idrettsbygg. Politikarane handsama i dag årsmeldinga og årsrekneskapen for 2019. Fitjar hadde eit godt 2019 og hadde eit mindreforbruk på kroner 6.299.053,-. Formannskapet...
onsdag 17. juni Fitjarposten
Fann manglar i korleis saksførebuing, byggesakshandsaming og vedtaksoppfølging vert gjort i Fitjar kommune
Rådmannen og varaordføraren var samde: - forvaltningsrevisjonen burde fortalt kva som blei gjort godt, ikkje berre kva som kan gjerast betre. På bestilling frå kontrollutvalet har det blitt gjennomført ein forvaltningsrevisjon innan saksførebuing, byggesakshandsaming og...
onsdag 17. juni Fitjarposten
Tryggleik på sjøen!!
Fitjar har ein vakker skjergard som er mykje i bruk og folk er velkomne hit ! Med Fitjarøyane sine smale sund, holmar og skjær er det viktig å avpasse fart, og at ein tek omsyn til andre. Alle har forventning om og krav til trygg ferdsel på sjøen.  
onsdag 17. juni Fitjar kommune
Skodde skaper forseinkingar i ferjetrafikken
Onsdag morgon melder Torghatten Nord om forseinkingar i ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg. Ferjene får problemer med å legge til kai i skodda. Skrive av Cassandra Grundtvig Jespersen – Skodda kjem inn i Selbjørnsfjorden, så det er på Sandvikvåg problemet er, seier...
onsdag 17. juni Fitjarposten
Ny fane i tide til 60 års jubileet!
Fitjar skulekorps fyller 60 år til hausten, og avduka i går si heilt nye fane. Leiar i Fitjar skulekorps Arnhild Raunholm leia avdukingsseremonien, og fortalde om den nye fana. - Det er ei stor glede å visa fram den nye fana. Den er sydd av flinke Aslaug Aarbø, og har motivet som var...
tirsdag 16. juni Fitjarposten
– Ikkje øydelegg tinga våre!
Fitjarstølane barnehage har vore plaga gjentekne gongar med hærverk den siste tida, no ber dei byggjefeltet ta eit felles ansvar for at ting betrar seg. - Det er fortvilande å koma her på måndagar og sjå at tinga våre har blitt tukla med. Det er tidkrevjande for oss å...
tirsdag 16. juni Fitjarposten
Ser ut til å lykkast med hekkinga
Dei to måsane som har hekka om bord på motorseglaren Trine ytst ved bryggja i Havn, ser ut til å lykkast med årets hekking. I går kveld var to lys levande måseungar framleis i reiret om bord på båten. Dei to blei klekka for om lag ei veke sidan. To illsinte måsar...
mandag 15. juni Fitjarposten
Straks ferdige med planarbeidet!
Formannskapet vedtok å legga kommuneplanen sin samfunnsdel ut på høyring: - siste sjans for Fitjarbuen til å utala seg om den 20årige planen. Etter ein lang arbeidsperiode nærmar den 20årige samfunnsplanen til Fitjar sin kommuneplan seg ferdig. No skal den ut på ei...
mandag 15. juni Fitjarposten
No kan du gifta deg utandørs i Fitjar
Formannskapet i Fitjar gjekk i førre veke inn for at ein kan gifta seg andre stadar enn i kommunestyresalen om ein vel kommunal vigsel. I 2018 gjorde endringar ekteskapslova slik at vigslingsmynde vart overført frå tingrettane til kommunane. Politikarane i Fitjar vedtok då at...
mandag 15. juni Fitjarposten
Informasjon frå NAV
NAV Fitjar åpnar for drop in 15.06.20. Åpningstider vert mandag og onsdag 12:00 – 14:00. Det kan berre vere ein brukar inne om gangen, brukarane må difor kontakt NAV  via ringeklokka på utsida av kontoret. 
fredag 12. juni Fitjar kommune
Klare til sommarkonsert: – Endeleg noko å gle seg til
- Me vil at det skal skje noko kjekt i bygda, og det er ei stor glede å invitera til sommarkonsert i Moahagen, fortel Ole Bergesen. Den blide daglege leiaren ved Fitjar kultur- og idrettsbygg fortel at det vert ein spennande og variert konsert, med fleire flinke, lokale artistar. - Me har fått m ...
fredag 12. juni Fitjarposten
Planstrategi for Fitjar kommune - høyring
Formannskapet i Fitjar vedtok møte 10.06.2020 sak PS 42/20 å legge
fredag 12. juni Fitjar kommune
Kommuneplanen sin samfunnsdel - høyring
Formannskapet i Fitjar vedtok i møte 10.06.2020 i sak PS 41/20 å legge  «Kommuneplanen sin samfunnsdel for Fitjar 2020 – 2040» på høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er fatta med heimel i plan- og bygningslova § 11-14.  
fredag 12. juni Fitjar kommune
Mann i 30-åra skada i mopedulukke på Fitjar
Er frakta til Stord sjukehus. Like før klokka 8 fredag morgon meldte Sørvest politidistrikt om ei mopedulukke på Fitjar. Ulukka skal ha skjedd i Kvednavegen på Fitjar. Føraren av mopeden, ein mann i 30-åra, vart skada i ulukka. - Han er omtåka, har skadar i hovudet og...
fredag 12. juni Fitjarposten
Hurra for Guro 22 år!
I dag heiser me flagget til topps for kjekke, flinke og leikne Guro som fyller 22 år! Gratulerer så mykje med dagen!Me håpar du får ein strålande flott bursdag!Bursdagsklemmar frå Marte, Sofie, Selma, Mamma og Pappa
fredag 12. juni Fitjarposten
Meiner rådmannen si avgjerd er lovleg: legg saka om kompensasjon bak seg
Førre veke kom det fram at rådmannen hadde betalt ut kompensasjon til nokre leiarar i kommunen, og debatten har gått om løyvinga var lovleg. Formannskapet såg i dag på saka. Mange har stilt spørsmål etter at det vart kjent at rådmannen i Fitjar...
onsdag 10. juni Fitjarposten
Diskuterte overgang til Rogaland
Formannskapet diskuterte i dag om dei skulle melda seg på utgreiinga til Samarbeidsrådet i Sunnhordland om kommunane i Sunnhordland bør søkja overgang til Rogaland. For mange rann begeret over når fylkespolitikarane i Vestland meldte at dei ikkje vil prioritera Hordfast i eit...
onsdag 10. juni Fitjarposten
VESTLAND

Regnbogeflagget skal vaia i Fitjar kommune si flaggstong
Fleirtalet i formannskapet på Fitjar var splitta om ein skal flagga med regnbogeflagget i høve Storapride eller ikkje, men fleirtalet vart samde om at det skal heisast den 28.juni. Sjølv om Storapride vert digital, håpte organisasjonen at alle ordførarane i Sunnhordland vil flagga...
onsdag 10. juni Fitjarposten
Gjekk i mot administrasjonen sine råd
Leiar i utval for plan og miljø var ueinig med fleire av administrasjonen sine tilrådingar på møtet i går. Han fekk ved to høve med seg resten av utvalet på sine eigne vedtaksframlegg. Den første saka gjaldt ein søknad om å få legga ut ei privat...
onsdag 10. juni Fitjarposten
Spelar opp i sommarsola
Fitjar musikklag inviter til sommarkonsert i sentrum! Laurdag 13.juni vert det liv i sentrum når musikklaget inviterer til ein sommarkonsert som vil få det til å rista i dansefoten. - Vermeldinga lovar 22 grader og sol, so kvifor ikkje ta turen til sentrum, spør dei blide musikantane....
onsdag 10. juni Fitjarposten
Skal leita etter lovbrot i naust
Arbeidet etter strandsoneaksjonen frå 2008 er starta opp, men ikkje avslutta. No set kommunen det på prioriteringslista å leita etter ulovlege tilkoplingar til vatn og avlaup på naust. I 2008 kom mange nye strenge reglar om bygging, og både fylkesmannen, kystvakta og politi heiv seg i...
tirsdag 9. juni Fitjarposten
Helse Fonna opnar for besøk att
Etter tre månader med strenge restriksjonar er det frå og med onsdag 10. juni igjen mogeleg å besøkja pasientar innlagde på sjukehus i Helse Fonna. Men for å ivareta smittevern, og tryggleiken til pasientar og tilsette, er det ikkje fritt fram. - Den enkelte sitt behov for...
tirsdag 9. juni Fitjarposten
Fekk ikkje takka banksjefen nok
Fitjar kultur- og idrettsbygg og Fitjar Idrettslag tok i dag mot etterlengta økonomisk stønad frå Sparebanken Vest. Det var ein svært glad banksjef som i dag trappa opp med to gode sjekkar til Fitjar Idrettslag(FIL) og Fitjar kultur- og idrettslag(FKIB). - Eg er heldig som får dela ut...
tirsdag 9. juni Fitjarposten
– Trekk løyvinga til kompensasjon for leiarar
– Det einaste rette er å trekkja denne løyvinga tilbake eller løyva lønnskompensasjon til alle arbeidstakarane i kommunen, skriv Morten Thunestvedt i eit lesarinnlegg. Av Morten Thunestvedt, tilsett i Fitjar kommune. Dette synest eg er heilt utruleg og i beste fall ganske...
tirsdag 9. juni Fitjarposten
Opningstid Fitjar rådhus onsdag 10. juni
Grunna internt møte opnar kundetorget og sentralbord på rådhuset kl. 10.00 onsdag 10. juni.
tirsdag 9. juni Fitjar kommune
Kua er løysinga – kva var problemet?
Meiningar: Mindre kjøtt på menyen gir ingen automatisk klimagevinst. Av Landbruksnettverket i Høgre, Liv Kari Eskeland Stortingsrepresentant Høgre, og Jo Kjetil Strand gruppeleiar Fitjar Høgre Høgre sin politikk skal legge til rette for eit lønsamt og berekraftig...
mandag 8. juni Fitjarposten
Ordføraren forsvarar kompensasjon til leiarar: – Me må ikkje bli alt for smålige
Men Harald Rydland (Krf) ønskjer rådmannen si vurdering av lovlegheita av vedtaket som er fatta. Før helga skreiv Stord24 at rådmannen i Fitjar har løyva 100.000 kroner i kompensasjon til åtte kommunale leiarar for ekstrajobbing i samband med koronakrisa. I følgje...
mandag 8. juni Fitjarposten
Kven bør få flagga på kommunen si flaggstong?
Lesarbrev: I førre veke skreiv me om rådmann Olaug Haugen som rår formannskapet til å ikkje flagga med regnbogeflagget til Storapride. I dag kjem ordførar Harald Rydland med sitt syn i saka. Av: Ordførar Harald Rydland No om dagen føregår det eit ordskifte i...
mandag 8. juni Fitjarposten
– Noko må me jo finna på
Pressemelding: Sommaren 2020 blir ein svært annleis sommar, med restriksjonar som gjer at store arrangement er avlyst. Men noko må vi finna på. Av: Jorunn Hernes, Kråko Utvikling Dersom myndighetane held fast på det dei har skissert, om at det frå 15. juni skal verta lov å...
søndag 7. juni Fitjarposten
Gaukeegg i lerkereiret?
I Midtfjellet har ein av lesarane våre funne eit fuglereier som ser ut til å tilhøyra heipiplerka, og eitt av dei fem egga er ulikt dei andre, og kan vera eit gaukeegg. Som kjent gjel gauken av full hals i fjellet i desse dagar, og etter kvart som hoene har para seg, må dei dei sjå...
lørdag 6. juni Fitjarposten
Galleri Losjen: akvarellutstilling og akvarellverkstad. Opning fredag 5.juni kl. 15.00
Akvarell-utstilling og Akvarell-verksted. Har du lyst å prøve å male ein akvarell , så kan du gjere det på  akvarell-utstillinga til Bjørg Strømme.
fredag 5. juni Fitjar kommune
Jusprofessor om koronapengar til kommunetoppar i Fitjar: – Ulovleg
Professor i offentleg rett ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, meiner folkevalde er nødt å godkjenne ekstraløyvingar til leiarar i kommunen. Torsdag skreiv Stord24 om at rådmann Olaug Haugen i Fitjar kommuen har bestemt at åtte leiarar i kommunen skal få utbetalt...
fredag 5. juni Fitjarposten
Ynskjer dagsturhytte i Midtfjellet
- Ei dagsturhytta vil vera eit viktig førebyggjande lågterskeltilbod som kan bidra til å ivareta god folkehelse for innbyggjarar i alle aldrar i kommunen, meiner rådmann Olaug Haugen, som no håpar politikarane er positive til tiltaket. Alle kommunane i tidlegare Hordaland fylke har...
fredag 5. juni Fitjarposten
Ruspolitisk handlingsplan 2020 - 2024 - høyring
Utval for oppvekst og omsorg vedtok i møte 02.06.20 sak PS 19/20  å legge Ruspolitisk handlingsplan for perioden 2020 – 2024 ut til offentleg høyring. Høyringsperioden frå  5. juni – 10. juli.  
torsdag 4. juni Fitjar kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FITJAR

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL