Fitjar
Karatefamiliar på tur til Tokyo
For nokre dagar sidan kom Sukhwinder Koløen tilbake frå ein innhaldsrik karatetur i Japan; denne gongen i lag med heile familien sin og fleire ivrige karateutøvarar frå Fitjar og Karmøy. I slutten på september reiste heile gjengen på ein ti dagars tur til Tokyo, men...
14:03 Fitjarposten
«No er det hennar tur» får pengar frå kveldaseta ved Øvrebygda skule
fredag 20:21 Fitjarposten
Denne oksen fekk elitestatus
Morten Thorland hadde lukketreff med kalven.
fredag 14:33 $ Sunnhordland
Første eliteoksen frå Fitjar!
– Ei stor påskjøning for bonden! Morten Thorland frå Fitjar fekk i dag oksen sin plukka ut som eliteokse av Geno. Å få oksen si valt ut til eliteoksane er ei stor godkjenning. Utvalet skjer berre 4 gongar i året. Oksen 12032 Thorland er difor i eksklusivt skjemelskap...
fredag 14:00 Fitjarposten
Einaste i Noreg med batterilaus lagring av solenergi
Haugaland Kraft lanserer som einaste aktør i Noreg eit virtuelt batteri for solenergikundar. – Det betyr at kundar med solcellepanel på taket kan lagra solenergi utan å invester i eit fysisk batteri, skriv Haugaland Kraft i ei pressemelding. Det virtuelle batteriet frå Haugaland...
fredag 13:55 Fitjarposten
Sterke reaksjonar på naust-vedtak
Fleire reagerer etter at Fylkesmannen i Rogaland gjorde om kommunen sitt vedtak om løyve til oppføring av eit naust i Fitjarøyane.
fredag 05:00 $ Sunnhordland
Tomteavtale på over ti millionar
Fitjar kommune har inngått ein opsjonsavtale med Møgster-eigde Laco AS på eit 23 mål stort område på Årskog.
torsdag 15:30 $ Sunnhordland
Bruk refleks – nokon er glad i deg
Over heile landet har ein i dag markert refleksdagen, og på Fitjar dela elevar frå Rimbareid ungdomsskule ut refleksar i sentrum. – Valfag trafikk ved Rimbareid skule plar alltid markera refleksdagen, fortel lærar Kjerstin Stokken. Elevar i 9. og 10.klasse kan velja valfaget trafikk. Faget...
torsdag 13:57 Fitjarposten
HORDALAND

Tislevoll glad for at vindkraftplan blir skrota
Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner gir tommel opp til avgjerda frå regjeringa om å skrota den nasjonale ramma for vindkraft på land.
torsdag 12:06 $ Sunnhordland
Rådmannen må finna nye feiarkostar
Rådmannen i Fitjar får fullmakt til å starta forhandlingar med nabokommunar om feiartenester.
torsdag 04:59 $ Sunnhordland
Tøysa med varaordføraren sin
Kommunestyret gjekk i dag inn å dela ordførargodtgjersla 80-20 mellom ordførar og varaordførar. Allereie på pressekonferansen mellom den nye koalisjonen (KrF, Frp og Sp) ytra Harald Rydland (KrF) at han ynskte å vera ordførar i 80 prosent stilling. – Eg ynskjer...
onsdag 18:58 Fitjarposten
Samrøystes valgt til ordførar
Kabalen er klar, og kommunestyret har fordelt seg i komiteane. Med ei teknisk endring kom formannskapet på plass. Felleslista frå Krf, Frp og Sp hadde nemleg for lite kvinner på varalista. – Eg må underkjenne denne lista, om det ikkje vert gjort endringar slik at kvinneandelen...
onsdag 17:22 Fitjarposten
Her får Rydland ordførarkjeda
Onsdag vart det nye kommunestyret i Fitjar konstituert, med Harald Rydland (KrF) som ordførar.
onsdag 16:02 $ Sunnhordland
Ordføraren takkar for seg
Takkar for åtta flotte år som ordførar! Seinare i dag tek det nye kommunestyret til med å styra Fitjar dei neste fira åra. Mange nye fjes tek til med jobben som politikar, saman med dei som fortset i jobben. Me i Fitjarposten gler oss til å rapportera til lesarane våre kva...
onsdag 13:55 Fitjarposten
Offentleg ettersyn - PlanID 201702 - Detaljregulering for Svartasmoget avfallsanlegg gnr. 50/170 m.fl.
Fitjar kommune ved Utval for plan og miljø, har i sak 58/19 den 01.10.2019 gjort vedtak om å leggje Detaljregulering for Svartasmoget Avfallsplass gnr/bnr 50/170 m.fl., ut til offentleg ettersyn.  Dette i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.   Framlegg til detaljregulering gjeld...
onsdag 13:24 Fitjar kommune
Ordføraren takkar for seg
I dag er det ordførarskifte i Fitjar
onsdag 10:11 Fitjar kommune
Anar ikkje kva ho skal gjera framover
Etter tolv år i Fitjar-politikken, åtte av dei som ordførar, gjev Wenche Tislevoll (H) no frå seg ordførarkjeda.
onsdag 04:59 $ Sunnhordland
Her set dei opp rammeverket for ny skytebane
Fitjar skyttarlag hadde dugnad på Årskog for den nye innandørs-skytebanen sin.
tirsdag 22:00 $ Sunnhordland
Ferieavvikling ved Fitjar legesenter
Dr. Waleed Brisam skal ha ferie i veke 44 + 4. og 5. november. Dr. Gabor Borgulya skal ha ferie frå 6. til 12. november. Dr. Alina skal ha ferie i veke 46 (11.-15. november)
tirsdag 13:16 Fitjar kommune
Kansellerer avgangar
Tekniske problem mellom Sandvikvåg og Halhjem tysdag.
tirsdag 11:12 Sunnhordland
– Elevane likar å gå på ein liten skule, det skapar tryggleik og samhald
Fitjar vidaregåande skule scorar jamleg høgt på «Elevundersøkelsen» og Ungdata. Det store fleirtalet trivst på skulen, men nærare ein av tre har opplevd seksuell trakassering. Nyleg vart hovudresultata publisert frå ungdataundersøkinga som blei...
tirsdag 08:09 Fitjarposten
Fitjar Skyttarlag: Effektive dugnadsfolk byggjer miniatyrskytebane
Fitjar Skyttarlag er i full gang med å byggja ny bane til miniatyrskytinga, med god hjelp frå Fitjar kommune og lokalt næringslilv. Laurdag var ein liten gjeng høgst profesjonelle dugnadsfolk i arbeid med å reisa veggene på den nye arenaen for miniaryrskyting. Ved første...
mandag 19:17 Fitjarposten
Bøtela tre sjåførar
Måndag hadde Utrykkingspolitiet laserkontroll på E39 ved Raunholm.
mandag 14:16 Sunnhordland
Einsame framfor skjermen?
Tala frå ungdataundersøkinga syner at ungdomsskuleelevane på Fitjar er snille. Færre røyker, drikker og bryt reglane. Samtidig ser ein negative faktorar, som at talet på elevar med depressive symptom dobla seg. Nyleg publiserte ein resultata frå ungdataundersøkinga...
mandag 08:00 Fitjarposten
Oliver vann klubbmeisterskapet i Vikedal
Oliver André Matre frå Fitjar Racing Team blei klubbmeister i bilcross senior i Vikedal laurdag, og har dermed fått napp i den store vandrepokalen. I fjor var Oliver berre 50 meter frå å vinna klubbmeisterskapet, då han fekk motorstopp i finalen i Vikedal. No har han gått...
søndag 13. oktober Fitjarposten
Fitjarbu fekk med seg vandrepokalen heim
Våte og vanskelege forhold på Vikedal Motorbane skapte dramatikk i klubbmeisterskapen til NMK Vikedal laurdag.
søndag 13. oktober Sunnhordland
Koseleg quiz i Peraløo – og vinnarane gav premien til TV-aksjonen
Quizen i Peraløo fredag kveld blei om lag så koseleg som det går an å få ein quizkveld, og vinnarlaget «Kulturhjørnet» gav premien på 1000 kroner til kveldaseta i Øvrebygda. Etter quizen i Peraløo i går kveld kan me slå fast at...
lørdag 12. oktober Fitjarposten
Årets første hare!
Harejakta har begynt, til stor glede for ivrige friluftsfolk i Øvrebygda, og i går måtte årets første hare lata livet i Litle-Melen. Det våte og ugjestmilde haustvêret hindrar ikkje skikkelege friluftsfolk frå å komma seg ut. Tradisjonen tru trekte dei...
lørdag 12. oktober Fitjarposten
A-laget lever farleg etter tap i Bergen i går
Fitjar sitt A-lag gjekk på eit kjedeleg tap for botnkollega Juristforeningen i Bergen fredag kveld, i en kamp der motstandarane var best i alt. Kampen starta på den verst tenkelege måten for Fitjar i går. Allereie etter fem minutt stod det 1-0 til Juristforeningen, då markeringa svikta...
lørdag 12. oktober Fitjarposten
Solcellepanel på kommunale tak
Lesarinnlegg: Fitjar kommune har som et av mange klimatiltak mulighet til å installere solcellepanel på alle kommunale tak. Koalisjonen bør begynne med Rådhuset. Av: Aksel Steinsvåg, med far fra Bømlo og mor fra Fitjar Ifølge Haugaland Kraft dekker...
lørdag 12. oktober Fitjarposten
Han er på hels med ein av Putins menn i Sibir og «innanfor» med den amerikanske marinen
Frå basen på Stord har administrerande direktør i Wärtsilä Ship Design, Ove Wilhelmsen, skaffa selskapet storkontraktar både i aust og i vest. – Eg trur eg har 150 reisedøger i året. Det må du helst ikkje skrive, i tilfelle kona les det, smilar Ove...
lørdag 12. oktober Fitjarposten
– Ei større utbygging i Grønafjellet må avvisast
Kommunestyret vart einige om å fjerna punktet om at fortetting i dagens regulerte område for Midtfjellet Vindpark kunne vurderast. Kommunestyre behandla på førre møte Fitjar kommune sitt høyringssvar til NVE sitt framlegg til nasjonal ramme for vindkraft. Saka var...
lørdag 12. oktober Fitjarposten
Har fått nye eigarar
Midtfjellet Vindkraft AS har fått nye utanlandske fond som eigarar.
lørdag 12. oktober Sunnhordland
HORDALAND

Skjenkjeløyve i boks
Fitjar kultur- og idrettsbygg får skjenkeløyve til enkelthøve. I eit utgåande brev frå Fitjar kommune til Fitjar kultur- og idrettsbygg kjem det fram at dei får løyve til skjenking under Vassendgutane den 19.oktober. Ole Bergesen står som ansvarleg skjenkestyrar,...
fredag 11. oktober Fitjarposten
Friluftsstudentar undersøkjer: – Korleis blir friluftslivet påverka av vindmøller?
To bachelorstudentar frå Høgskulen på Vestlandet i Sogndal har dei siste dagane vore i Fitjar for å få lokalkjende folk i tale om korleis me opplever å ha ein vindmøllepark i nærleiken. No har vindmølleparken i Midtfjellet vore i drift i seks år, og...
fredag 11. oktober Fitjarposten
Wärtsilä skal oppgradere to nye forsyningsskip på Fitjar
Lokalt samarbeid mellom Wärtsilä på Stord og Fitjar Mekaniske Verkstad. Wärtsilä melder fredag at dei har fått i oppdrag å konstruere, levere og installere komplette hybridbatteripakker til to offshore forsyningsskip Skipa, Ocean Star og Ocean Art, er eigd av den norske...
fredag 11. oktober Fitjarposten
Søk sosialhjelp digitalt
Du kan no søkje om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løysinga gjer at du kan søkje heimefrå heile døgnet på pc, mobil eller nettbrett. For å søkje sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med...
fredag 11. oktober Fitjar kommune
Influensa- og pneumokokkvaksinasjon 2019
Personar med risikosjukdom vert tilrådd vaksinasjon mot influensa og pneumokokksjukdom.
fredag 11. oktober Fitjar kommune
Ein spennande haust i øyriket Fitjar
– Me likar so godt å ha besøk på flåten vår, at etter rekordsommaren i år fann me ut at me ville fortsetja å tilby opplevingar på visningssenteret og i øyane. Lisa Instefjord Gilje, visningsansvarleg ved Engesund Fiskeoppdrett, viser til eit stort...
torsdag 10. oktober Fitjarposten
ID 567 Vikariat 50 % som lærar ved Selevik skule
Frå 01.11.19 – 20.12.19 er det ledig eit vikariat som lærar ved Selevik skule. 
torsdag 10. oktober Fitjar kommune
ID 566 Ringevikarar til grunnskulane i Fitjar kommune
Skuleåret 2019 - 2020 vil det ved ulike høve vera behov for ringevikarar ved grunnskulane i Fitjar kommune.
torsdag 10. oktober Fitjar kommune
Fitjar Småbåt investerer
Blar opp 1,2 millionar for ny truck til verksemda. Med hausten i full sving, er det travle tider for gjengen på Årskog som førebur seg på fullt båthotell til vinteren. – Me har fått oss nye reolar i eine hallen vår. Dette sikrar oss 10-20 fleire plassar, fortel...
torsdag 10. oktober Fitjarposten
Fem ferjer døypt i rekordfart
I dag blei alle ferjene i sambandet Halhjem – Sandvikvåg døypt. – Dette har vore ein stor dag for selskapet, og det har vore ein stor dag for alle som er avhengige av dette sambandet, seier administrerande direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen. Fem gudmødre fekk...
onsdag 9. oktober Fitjarposten
5 ferjer døpt i rekordfart
I dag blei alle ferjene i sambandet Halhjem – Sandvikvåg døypt. Aldri før har fem ferjer blitt døypt på løpande band, samtidig som de går i normal rute. – Dette har vært ein stor dag for selskapet, og det har vært ein stor dag for alle som er...
onsdag 9. oktober Fitjarposten
Motorsport: Klart for klubbmeisterskap i Vikedal
Laurdag 12. oktober skipar NMK Vikedal til klubbmeisterskap i bilcross og motocross, og der vil dei feira dei ferske NM-vinnarane Daniel Holten og Bjørn Cato Aarekol. Det er NMK Vikedal som skriv dette i ei pressemelding. Daniel Holten vann NM i rallycross klasse 2, medan ungdommen Bjørn Cato Aarekol...
onsdag 9. oktober Fitjarposten
Tilsette ny kyrkjevergje utan å lyse ut stillinga
Då den førre kyrkjevergja i Fitjar, Harald Rydland, blei vald til ordførar, tilsette soknerådet etterfølgjaren hans utan å lyse ut stillinga. Tysdag sende soknerådet i Fitjar ut ei pressemelding om at kantor Jan Overweg i Fitjar blir ny kyrkjevergje i bygda. – I...
onsdag 9. oktober Fitjarposten
Mykje gras for ein mann med ballar!
I går avslutta Tore Sigurd Fitjar tidenes sesong med å laga rundballar av den siste teigen med tredjeslått nedanfor Kongsbrunnen. Storbonden på Fitjargarden fortel at han aldri har hatt så mykje silofôr som i år. I tillegg til to smekkfulle siloar heime på låven...
onsdag 9. oktober Fitjarposten
Sjukepleiestudentar på besøk
– Det er kjekt med besøk av sjukepleiestudentar, melder Ellinor Auestad Bergesen. Den daglege leiaren i Fitjar frivilligsentral kan melda at 2.års studentar frå Høgskulen på Vestlandet(avdeling Stord) i desse dagar er utplassert på Stord, Fitjar og Bømlo. -Dei...
tirsdag 8. oktober Fitjarposten
Pressemelding få Nasjonalt senter for e-helseforskning
Inngyggere i nye Vestland fylke deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom. Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på...
tirsdag 8. oktober Fitjar kommune
Kantor Jan Overweg blir kyrkjeverje
Kantor Jan Overweg går inn som vikar for Harald Rydland som kyrkjeverje i Fitjar. Det skriv soknerådsleiar Sigrid Fangel i ei pressemelding. – I samband med at kyrkjeverje Harald Rydland skal inn i vervet som ordførar i Fitjar, har soknerådet brukt den siste tida på å finna...
tirsdag 8. oktober Fitjarposten
Vert det nye rekordar?
Fitjardalten nærmar seg for 38. gong! 20.oktober går Fitjardalten av stabelen for 38. gong, og arrangørane håpar på god deltaking. I fjor trassa over 130 store og små det dårlege haustveret, og det vart sett ny løyperekord i både herre- og dameklassen. Meir...
tirsdag 8. oktober Fitjarposten
Konsert på Leirvik torg, torsdag 10. oktober
Torsdag 10. oktober arrangerer Hamna Kontaktsenter konsert på torget kl 12.00, i samband med Verdensdagen psykisk helse. Det vert sal av kaffi og kaker. Meir informasjon finn du her.
tirsdag 8. oktober Fitjar kommune
Skulle vore ferdig
– Gangfeltet ved Fitjar Bedehus skulle eigentleg vore ferdig førre veka, slår leiar for vegprosjektet Fitjar sentrum, Roberto Balzer i Statens vegvesen, fast. Skriven av: Arne Vestbøstad  Etter at vegane gjennom sentrum har fått eit løft, har fleire sett med uro på...
mandag 7. oktober Fitjarposten
Kva meiner SP om Vestland fylke?
Debatt: Raudt utfordrar fleirtalspartia til å seia si meining. Av: Jeanette Onarheim Syversen og Terje Kollbotn, fylkestingsrepresentantar for Raudt Vestland  15.oktober skal det nye Vestland fylkesting bli konstituert i Bergen. Raudt Vestland vil utfordra Senterpartiet sin...
mandag 7. oktober Fitjarposten
Bråstopp for Ingve André i siste crosskartrunden
Ingve André Strand hadde ingen suksess under siste runden av NM i crosskart; det blei full stopp allereie i det første heatet, då han køyrde inn i ein sanddunge på banen. Løpet gjekk av stabelen på Vendkvern Motorbane på Hamar i går. Ingve kom fint ut i...
søndag 6. oktober Fitjarposten
A-laget banka botnlaget Vaksdal
A-laget til Fitjar sikra seg eit lite pusterom i botnen av 5. divisjon då dei slo nedrykksrival Vaksdal 4-1 på heimebane laurdag ettermiddag. A-laget reiste seg etter det famøse 1-9-nederlaget i førre serierunde då dei banka Vaksdal på Fitjar-graset i dag. Gjestene ser dermed...
lørdag 5. oktober Fitjarposten
Dåfjorden Vel rustar opp turstien ved Skaravågen
Ein gjeng tilårskomne dåfjordingar med eldsjel Annar Westerheim i spissen er i desse dagar i ferd med å rusta opp stien frå Skaravågen oppover mot Svartasmoget. For tre-fire år sidan merkte dei driftige naturelskarane frå den sørlegaste krinsen i Fitjar ei kjekk...
lørdag 5. oktober Fitjarposten
Pizza og premiar etter den beste friidrettssesongen sidan 1990-talet
Tysdag denne veka markerte friidrettsfolket at utandørssesongen er over, og dei kan sjå tilbake på den beste friidrettssesongen i Fitjar på nesten 25 år. Små og store friidrettsfolk samlast i klubbhuset etter tysdagstreninga. Der blei det pizza, brus, litt friidretts-VM-kikking...
fredag 4. oktober Fitjarposten
HORDALAND

Nasjonal ramme for vindkraftutbygging
Lesarbrev.
fredag 4. oktober Sunnhordland
Innstilt som varamedlem
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
fredag 4. oktober Sunnhordland
Mann i 40-åra sendt til blodprøvetaking etter narkofunn
Blei kontrollert på Sandvikvåg i ettermiddag.
fredag 4. oktober Sunnhordland
Miljøgata
Miljøgata vil bli merka opp på søndag.  Då vil parkeringsplassane ved rådhuset og bedehuset bli stengt.   Dei som skal til gudsteneste vert tilrådd å parkera ved Rimbareid skule.
fredag 4. oktober Fitjar kommune
Skal døype alle ferjene som går mellom Halhjem og Sandvikvåg
Onsdag i neste veke skal alle dei fem ferjene til Torghatten Nord bli døypt. Aldri før har fem ferjer blitt døypt på løypande band, samtidig som dei går i normal rute, skriv Torghatten Nord i ei melding. – Det er viktig å få døypt alle ferjene...
fredag 4. oktober Fitjarposten
Selevik med open dag til inntekt for TV-aksjonen
Elevar og lærarar på Selevik skule har brukt eit par veker på arbeid for årets innsamlingsaksjon til hjelpeorganisasjonen Care, og nesten  9000 kroner greidde dei å samla inn. I går var det open dag på Selevik skule, og skulen blei fylt opp av naboar, foreldre,...
torsdag 3. oktober Fitjarposten
Kjem tilbake til idrettshallen
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
torsdag 3. oktober Sunnhordland
Vassendgutane til Fitjar
Vassendgutane speler i idrettshallen på Fitjar laurdag 19. oktober, skriv Ole Bergesen i ei pressemelding. 18. desember 2018 blei Vassendgutane tildelt sitt 19. trofé, då dei blei overlevert gullplate  for ”Du & Ej & Meetoo”. At ein norsk artist er blitt tildelt så...
torsdag 3. oktober Fitjarposten
Brot i lønsforhandlingane i Fitjar kommune
Konstituert sorenskrivar på Stord, Frank Schmidt, skal leie nemndsforhandlingar mellom dei tilsette og leiinga i Fitjar kommune. For første gong på mange år har ikkje partane i Fitjar kommune klart å kome til semje i dei lokale lønsforhandlingane. Dermed skal partane no ta...
torsdag 3. oktober Fitjarposten
Vindkraftbransjen vil lokke kommunar med fleire skattekroner
Ved å skattlegge vindkraft som vasskraft, kan vertskommunane meir enn doble kraftinntektene i løpet av få år. Denne veka kom eit offentleg utval med eit nytt forslag til skatt på vindkraft. I dag er det berre eigedomsskatten som gir vertskommunane inntekter. For Fitjar sin del...
torsdag 3. oktober Fitjarposten
Eldredag med sol ute og sol inne
Rundt 100 eldre fitjarbuar skein om kapp med sola og flinke elevar ved Fitjar vidaregåande skule då Eldredagen 2019 blei avvikla i dag. At eldredagen er eit årleg høgdepunkt fekk me eit nytt bevis på i dag, då eldrerådsleiar Eva Pernille Tufteland kunne ønskja...
onsdag 2. oktober Fitjarposten
Hald brannøving i haustferien!
– Veit alle i familien kva dei skal gjera dersom brannalarmen går? Bruk haustferien til å halda brannøving! Det er Tryg Forsikring og Sector Alarm som stiller spørsmålet i ei pressemelding, der dei oppmodar oss om å halda brannøving heime i haustferien. Erfaringa...
tirsdag 1. oktober Fitjarposten
Siglesauer sigla mot den visse død
Saman med dyr frå ulike øyar og andre stader i Fitjar er no sauer og lam frå Siglo på veg til slaktehuset etter innsamling i føremiddag. Til saman 170 sauer og lam – hovudsakleg lam – har blitt samla inn og sende til Fatland slakteri i dag. Saueleveringa skjedde på...
tirsdag 1. oktober Fitjarposten
Legekontoret
Dr. Alina er tilbake frå permisjon torsdag 3. oktober.  Ho skal ha ferie frå veke 44 til veke 46.
tirsdag 1. oktober Fitjar kommune
Ingen olabilfeber i Fitjar
– Kor er alle ungdommane hen? lurte Paul Veaas då han gjesta Helland CNC i Fitjar søndag middag, og måtte innsjå at dei ikkje stod i kø for å prøvekøyra den flotte kassabilen hans. Kjekt med kassabil, synest Emma Dahl Steien på seks år. Foto:...
mandag 30. september Fitjarposten
Ingen har oversikt over fuglar som blir drepne av vindturbinane på Fitjar: – Truleg store mørketal
I vindparken på Smøla er det registrert over 100 døde kongeørnar sidan 2006. Kor mange fuglar som har bøta med livet som følgje av Midtfjellet vindpark er det ingen som veit. – Det kom som ei overrasking at det vart funne så mange døde havørnar. Det...
mandag 30. september Fitjarposten
ID 565 Miljøarbeidar/miljøterapeut Gartnertunet
Fitjar kommune søkjer etter miljøarbeidarar/miljøterapeutar i 15,85 % fast stilling ved Habiliteringstenesta, avdeling Gartnertunet. Stillinga innebær arbeid ettermiddag og 4. kvar helg, med arbeid kveld fredag og midtvakt lørdag og søndag.
mandag 30. september Fitjar kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FITJAR

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL