Fitjar
Full uttrykking etter at jente fall på sykkel på Rydland
Ho skal ikkje ha blitt skada i uhellet. Torsdag ettermiddag får Stord24 melding om full uttrykking mot området Koløyholmen på Fitjar. Operasjonsleiar Dag Steinkopf i Sørvest politidistrikt fortalte først til Stord24 at det dreia seg om ei mogleg trafikkulukke. Men etter at...
onsdag 15:20 Fitjarposten
Bodil skal marknadsføre reiselivet i Fitjar
Fitjar næringsråd si reiselivsgruppe har tilsett Bodil Haga i prosjektstilling som reiselivskoordinator i Fitjar. Bodil Haga kjem frå jobben som fungerande reiselivsansvarleg i Visit Sunnhordland v/Samarbeidsrådet for Sunnhordland. - Ho skal no ha den spanande og viktige jobben med å...
onsdag 10:16 Fitjarposten
Ikkje noko problem med helikoptertransport i Fitjar
Fekk løyve nærmast på dagen. I motsetnad til DNT på Stord har Fitjar kommune ikkje hatt noko problem med å få lov til å fly delane til dagsturhytta med helikopter til tomta i Tveita. Les meir: Hytteprosjektet til DNT på Stovegolvet sto i fare for å bli kraftig...
tirsdag 13:37 Fitjarposten
Startar trafikkskule på Fitjar
- Kvifor skal Fitjarbuen måtta reisa heilt til Leirvik for å få trafikkopplæring? Køyreskulen Vestland Trafikkopplæring fyller 15 år til sommaren, og feirar med å flytta Stord-avdelinga til Fitjar. Vestland Trafikkopplæring vart etablert i 1968 på Voss av...
tirsdag 10:16 Fitjarposten
Vestlandsbønder er mest negative til lønnsemda
Bøndene på Vestlandet ser mørkare på den økonomiske framtida som jordbrukarar enn bønder i andre delar av landet. Av: NPK Det kom fram under lanseringa av Landbruksbarometeret 2021 måndag. – Vi ser ein nedgang i talet på bønder som meiner...
tirsdag 08:46 Fitjarposten
Søkjer om å få nytta helikoptertransport til dagsturhytta
- I samband med bygging av dagsturhytta på Tveitakleivo er det naudsynt å nytta helikopter til å frakta materiale. Arbeidet med å få på plass dagsturhytte i Fitjar går på fram, og for litt sidan gav utval for plan og miljø dispensasjon frå...
mandag 10:43 Fitjarposten
Statsforvaltaren seier seg nøgd: avsluttar tilsyn med kommunen
Meiner Fitjar kommune ikkje bryt lova lenger, og avsluttar tilsynet. I 2019 hadde Statsforvaltaren tilsyn med Fitjar kommune, som ein del av eit landsomfattande tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skular. Statsforvaltaren meinte Fitjar ikkje hadde lagt til rette for at det blir ført ...
mandag 09:36 Fitjarposten
Feira 4H-dagen med å sova ute
- Herleg å vakna med sola, fortel Elisabeth Rydland Sæbø. Øvrebygda 4H feira i helga 4H-dagen ved å sova under open himmel. Sjølve 4H-dagen er først 4.mai, men Øvrebygda 4H som mange andre 4H-klubbar valde å ta feiringa på forskot. - 4.mai er bursdagen...
lørdag 21:28 Fitjarposten
VESTLAND

Jon Even (26) frå Fitjar skal undervise i «gaming» på Stord folkehøgskule
- Det å kunne jobbe som lærar og undervise i ein av sine verkeleg store hobbyar, i mitt tilfelle E-sport, er det veldig få som får moglegheiten til, fortel ein spent Jon Even Berger. Berger kjem opphavleg frå Stavanger, men har budd på Stord-øya sidan 2005. I dag er han...
fredag 17:09 Fitjarposten
Enklere å bygge terrasser og tilbygg
Hjem
fredag 12:30 Fitjar kommune
Deler ut 4,5 millionar til fysisk aktivitet og friluftsliv
Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune har fordelt 2 millionar kroner til lågterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom og 2,5 millionar til friluftsaktivitet. – Målet er å støtte tiltak som gjer at fleire barn og unge i...
fredag 12:00 Fitjarposten
Nesten klar for sesongopning: Eg gler meg til å prata hage med folk att!
Gartneriet «LitlaOla tunet» opnar for sin fjerde sesong i morgon, men enno må nokre småting på plass, fortel eigar Reidun Ahrens Helland. - Ein prøver jo å laga ein plan for sesongopninga, men det er alltid noko som må gjerast i siste liten, ler Ahrens Helland over...
fredag 11:37 Fitjarposten
Heldige med vêret under årets første treningsstemne
Friidrettsgruppa til Fitjar Idrettslag var svært glade for å koma i gong att med sitt første treningsstemne for årets. Sonja Pedersen, som nyleg vart hylla for sitt arbeid i FIL, fortel at det var 14 stykk mellom 9 og 18 år på årets første treningsstemne som vart...
fredag 10:07 Fitjarposten
Opptatt av den psykiske helsa til ungdomen i Fitjar
Det aktive ungdomsrådet i Fitjar er svært opptatt av den psykiske helsa til dei unge, og tok like greitt initiativ til ein eit seminar om tema. - Psykisk helse er eit tema som alltid er aktuelt, men det har for mange vorte meir utfordrande å handtere slike utfordringar under coronapandemien...
fredag 09:39 Fitjarposten
Rimbareid skule fekk storslått gåve frå Subshore
- Ynskjer å inspirera unge programmerarar. I går fekk Rimbareid skule ei storslått gåve frå verksemda Subshore; to klassesett med Lego Spike og ein 3D-skrivar. Elevane ved Rimbareid skule tykte det var kjekt med ei so flott gåve, og heiv seg rundt for å testa dei nye...
torsdag 29. april Fitjarposten
Nytt smittetilfelle: 40 moglege nærkontaktar i karantene
- Onsdag 28. april 2021 vart det påvist eitt nytt smittetilfelle med Covid-19 som har tilknytning til Fitjar, fortel ordførar Harald Rydland. Rydland skriv at dette gjeld ein arbeidar på Fitjar Mekaniske Verksted si avdeling i Grunnavågen i Sagvåg. - Den som er smitta er...
torsdag 29. april Fitjarposten
– Sonja Pedersen har gjort ein uvurderleg innsats
Fitjar Idrettslag haldt sitt aller første årsmøte over Teams, og har sendt oss ei lita pressemelding frå korleis det gjekk. Den 28. april hadde Fitjar IL årsmøte, på Teams. Her gjekk vi igjennom vanlige årsmøtesaker, og med gode og stødige Agnar...
torsdag 29. april Fitjarposten
No har dei bestemt seg for kvar den nye barnehagen skal byggjast!
Kommunestyret har endeleg konkludert, og det vert ny kommunale barnehage ved innkøyrsla til Rossneset. Sidan september har det vore diskutert kvar den nye kommunale barnehagen i Fitjar skal liggja, og det siste som skjedde var at utval for oppvekst og omsorg gjekk inn for tomta ved innkøyrsla ti ...
onsdag 28. april Fitjarposten
Høgre fremja utsetjingsframlegg av sentrumsplanen: fekk ikkje støtte i frå dei andre partia
Fleirtalet av formannskapet vedtok i dag å leggja ut den nye reguleringsplanen for sentrum på høyring. Høgre sin representant Jo Kjetil Strand meinte molo burde vore nemnt før den vart sendt på høyring. Formannskapet fekk i dag ein grundig gjennomgang av administrasjonen...
onsdag 28. april Fitjarposten
Bør politikarane blanda seg inn i vindmøllekunstdebatten?
Sigurd Andre Maraas (FrP) prøvde å slå eit slag for vindmøllekunsten, men fekk ikkje fleirtalet med seg. Maraas ynskja at formannskapet skulle gå saman om å oppmoda Midtfjellet Vindkraft om å søkja NVE om den naudsynte godkjenninga slik at  kunstverket...
onsdag 28. april Fitjarposten
Gjer endringar i takseringsreglementet
- Endringane gjer at mange eigedommar får ny og redusert takst.  Eigedomsskatt har vore eit heitt tema i Fitjar sidan den nye retakseringa vart gjennomført, og nærare 300 grunneigarar nytta seg av moglegheita til å klaga på taksten sin. No har takstnemnda sett på...
tirsdag 27. april Fitjarposten
Rødland eller Rydland?
Kartverket og Fitjar kommune er ikkje samde om skrivemåten av to gardsnamn på Fitjar, no har kommunen fått ansvar for å samla inn og samordna dei lokale meiningane. I oktober gjorde Kartverket vedtak om skrivemåten av gardsnamna Engjavik og Rødland. Vedtaket vart påklaga av...
tirsdag 27. april Fitjarposten
Nakstad: Kan bli nødvendig med vaksinepåfyll til hausten
Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad meiner vi bør vere førebudde på at det kan bli nødvendig å fylle på med ein justert vaksine alt til hausten. AV: NPK-NTB – Det verkar som at EU er i ferd med å førebu seg på dette med tanke...
tirsdag 27. april Fitjarposten
Det vert MC-tog i år ogso
«Roadcaptain» Sigurd Andre Maraas er klar til nytt MC-tog. I fjor tok Maraas initiativ til eit MC-tog, då det meir tradisjonelle toget gjekk ut under koronapandemien. No køyre han på med MC-tog i år ogso. - Toget er ope for tung og lett MC, mopedar og veteranbilar. I år har...
mandag 26. april Fitjarposten
Sentrumsplanen: Treng 250.000 kroner til eksterne konsulentrapportar
Fitjar kommune treng meir kunnskapsgrunnlag om områda som er planlagt for utfylling i sjø, og Fitjarelva. Dermed må politikarane finna meir pengar til arbeidet med den nye reguleringsplanen for sentrum. Formannskapet skal på onsdag samlast til eit ekstramøte for å godkjenna om...
mandag 26. april Fitjarposten
Nærkontakt testa positivt
Søndag melder rådmann Olaug Haugen om ein ny positiv covid19-test på Fitjar. - 24.04.21 vart det påvist ein ny smitta med Covi19 i Fitjar kommune. Dette er importsmitte, og er ein av nærkontaktane til tidlegare smitta denne veka. Smitta er knytt til Fitjar Mekaniske Verkstad AS, og det...
søndag 25. april Fitjarposten
Pris til Fitjar Teaterlag
Stakk av med pris på «heimebane». Fitjar Teaterlag skulle vera vertskap for Vestlandsmeisterskap i revy i fjor, men pandemien skapte trøbbel for hendinga som vart utsett til i år. Gjengen måtte til slutt tenkja utanfor boksen for å få gjennomført...
lørdag 24. april Fitjarposten
Hærverk på Fitjar
Hjem
lørdag 24. april Fitjar kommune
No vert alle vaksinedosane i Fitjar kommune gjeve etter nasjonale føringar
Fitjar kommune sette tidlegare av 20 prosent av vaksinedosane til det smittevernlegen omtala som kritisk personell. No er desse gruppene ferdigvaksinerte. Ved utgangen av førre veke har totalt 603 personar fått første dose av koronavaksine i Fitjar kommune. 174 personar har fått to dosar....
fredag 23. april Fitjarposten
Leilegheiter, NAV, kontor og gravferdsbyrå: Er det pol som manglar i Sentrumsgården?
Post, bibliotek, klasserom, leilegheiter og kontor. Ja, Sentrumsgården har husa det meste, no håpar eigarane at dei kan lokka Vinmonopolet inn i bygget. I 2004 bestemte vennegjengen Roger Nesbø, Terje Træet, Johan Rune Korsvik og Gunnvald Aarbø for å gå saman om å...
fredag 23. april Fitjarposten
Seier nei til «Sommerfugl i Vinterland»: Ynskja sjølv kunst i 2013
Kunstverket «Sommerfugl i Vinterland» har skapt stor merksemd og debatt. Midtfjellet Vindpark seier at dei må fjerna kunstverket for å følgja konsesjonen sin, men kva skjedde med vindparken sine eigne planar om å pynta opp møllene i Fitjarfjellet? Tidlegare i år...
torsdag 22. april Fitjarposten
Gjentar braksusessen «Sommar i Kråko»
I fjor vart bilettane rivne vekk, no håpar gjengen i Kråko at teltet på Port Steingard igjen skal bli fullt med gode underhaldning, god mat, og ikkje minst god stemning. - Sommar i Kråko skal det bli i år ogso, og det er utruleg god respons hos artistar og band vi har kontakta, seier...
torsdag 22. april Fitjarposten
Stør reiseliv og fotoverksemd
Formannskapet i Fitjar handsama i går to tilskotssøknadar i frå næringslivet i Fitjar. John Arvid Skumsnes har søkt om økonomisk stønad på kr.18 000,- til verksemda si Kunst i Vest. Skumsnes ynskjer å starta fotostudio i Fitjar, og ber om hjelp til å...
torsdag 22. april Fitjarposten
VESTLAND

Fleire arbeidarar smitta
To nye smittetilfeller ved Fitjar Mek. - I dag 21.04.21 er det påvist  2 nye smittetilfelle med Covid19 i Fitjar. 14 nærkontakter er sett i karantene. Dette er importsmitte og arbeidarar til Fitjar Mekaniske Verksted AS. Det er ikkje påvist kontakt mellom dei smitta eller dei i karantene,...
onsdag 21. april Fitjarposten
Fitjar kan få anlegg som skal forsyna plattformar med straum
Vurderer å kjøpa ein 16 til 18 mål stor tomt i Årskog næringspark av Fitjar kommune. Det er selskapa Aker BP og Equinor som skal ha meldt si interesse for arealet, med tanke på å få bygd eit landstraumanlegg som skal forsyna NOAKA-feltet i Nordsjøen med straum....
onsdag 21. april Fitjarposten
Full legedekning att til hausten
Rådmann Olaug Haugen kunne koma med ein skikkeleg gladsak til politikarane under dagens formannskapsmøte. Haugen kunne fortelja at det lange arbeidet med å få ordna legesituasjonen i Fitjar endeleg bar frukter. - Strategien med å gjera om fastlegeheimlane til fastløna kommunale...
onsdag 21. april Fitjarposten
Nye reglar om fartsgrenser på sjøen
Fartsgrensene på sjøen blir endra. No blir det ikkje lov å køyre fortare enn 5 knop viss ein er mindre enn 50 meter frå folk som badar eller bademerkebøyer. Av: NPK-NTB Den nye forskrifta om fartsgrenser på sjøen trer i kraft 15. mai,...
onsdag 21. april Fitjarposten
Utelukkande positive til at Fitjarøyane vert med i Utvalde kulturlandskap
- Ikkje alle deler leiaren i Interesselaget for Fitjarøyane sin skepsis til tilskotsordninga. Me ser berre positive konsekvensar, fortel Turid Bjordal og Bodil Vik. Fitjarøyane har blitt foreslått til ordninga; Utvalde kulturlandskap (UKL). Gjennom ein plass i den nokså eksklusive ordninga...
tirsdag 20. april Fitjarposten
Ein bunadsæra forbi: Stengjer dørene etter 15 år
Marit Hjelmen kan krediterast for mange av dei flotte Fitjarbunadane ein vanlegvis ser i mai månad, men no er sytida hennar snart forbi og i mai låser ho døra på Husflidskroa for siste gong. I den vesle butikken i Fitjar-sentrum har ein fått kjøpt det ein treng av...
mandag 19. april Fitjarposten
Hærverk i miljøgata: – ufatteleg trist
Pøblar har vore på ferde i helga, og heile seks lyktestolpar i den flotte miljøgata på Fitjar har blitt knekt av i løpet av helga. Ein tipsar sendte oss bilete av dei knekte lyktestolpane søndag ettermiddag. Han skriv at det er kjedeleg å sjå at det fint opparbeida...
mandag 19. april Fitjarposten
Dette saknar ungdomen i Fitjar på fritidsfronten
Snart kjem fritidskortet til Fitjar, og mange håpar at dette kan hjelpa i gong nye aktivitetar for ungdomane i Fitjar. Til hausten får alle mellom 6 og 18 år i Fitjar, Stord og Bømlo tildelt eit fritidskort med 1000 kroner på. Desse pengane kan nyttast til kontingent for faste...
søndag 18. april Fitjarposten
Fitjar teaterlag klare til VM i revy: – Sjeldan mange påmeldte i år
I fjor skulle vestlandsmeisterskapet i revy gå av stabelen på Fitjar, men koronaen førte til utsetjing. No går gjengen for ein digital versjon av revyfestivalen. - Me håpte i det lengste å få gjennomført revyfestivalen: «Berre galskap» fysisk, men...
lørdag 17. april Fitjarposten
Statsforvaltaren: Stord-politikarane var i sin fulle rett til overprøva landbrukskontoret
- Står fritt til å fatte nye vedtak som kan rette opp manglar i tidlegare vedtak. Tidlegare har du kunna lesa om at rådmannen i Fitjar kommune, Olaug Haugen, reagerte på at rådmannen og formannskapet i Stord gjekk vedtok å overprøva helikopterskepsisen til Stord/Fitjar...
lørdag 17. april Fitjarposten
Nytt smittetilfelle ved Fitjar Mek.
Ordførar Harald Rydland melder i dag om eit nytt smittetilfelle hos Fitjarverksemda. - Den 16. april 2021 vart det stadfesta eitt nytt smittetilfelle med tilknytning til Fitjar.  Dette er importsmitte og gjeld arbeidar som kom frå utlandet på veg til arbeid på Fitjar Mekaniske Verksted...
fredag 16. april Fitjarposten
Fitjar kommune sendte brev til feil verksemd: – Me vil reinvaska Kråko Kafedrift
Feil og manglar i rapportar: No krev utvalet ein gjennomgang av NoRoSun sine skjenke- og salskontrollar Hausten 2020 vart det gjennomført skjenkekontroll hos Kråko Kafedrift As, som driv bryggekafeen i Kråko. Rapporten frå skjenke- og salskontrollørane i NoRoSun fortel at dei...
fredag 16. april Fitjarposten
Sommarrevy med atterhald: Folk ynskjer noko å gleda seg til
Revygeneral Ole Bergesen jobbar med mange ukjente faktorar, men fortel at det vert sommarrevy på Fitjar i 2021 dersom ikkje alt skulle skjera seg. - Me har trua på at me er komen til trinn to av regjeringa sin gjenopningsplan innan revypremieren. På trinn 2 har dei sagt at ein kan samla inntil 2 ...
torsdag 15. april Fitjarposten
Utvalet ynskjer meir informasjon: Ber om at alle grunneigarane i øyane vert kontakta
Treng betre oversikt før dei kan gå for eller imot om Fitjarøyane skal inn i ordninga; Utvalde kulturlandskap. Det har vore stor interesse rundt Fitjarøyane dei siste dagane etter at Statsforvaltaren i Vestland tilrådde Fitjarøyane som ein ny kandidat til...
torsdag 15. april Fitjarposten
I dag tek det årlege bålforbodet til
FRå 15. APRIL TIL 15. SEPTEMBER ER DET FORBODE Å TENNA OPP BÅL OG GRILL – OGSÅ EINGONGSGRILL – I ELLER I NÆRLEIKEN AV SKOG OG ANNA UTMARK. AV: NPK-NTB Å samlast ute rundt eit bål har vore viktig for mange under koronapandemien, men frå 15. april til 15....
torsdag 15. april Fitjarposten
Ber administrasjonen snakka med alle grunneigarane
Utval for plan og miljø ynskjer meir informasjon før dei kan gå for eller imot om Fitjarøyane skal inn i ordninga; Utvalde kulturlandskap. Det har vore stor interesse rundt Fitjarøyane dei siste dagane etter at Statsforvaltaren i Vestland tilrådde Fitjarøyane som ein...
torsdag 15. april Fitjarposten
Brann i køyretøy på Fitjar
Brannvesenet er på staden. Klokka 19.20 onsdag kveld melder Sørvest politidistrikt om at det har oppstått ein brann i eit køyretøy i Hellandsvegen på Fitjar. - Brannen skal ikkje stå i vegen for anna trafikk. Brannvesenet er på staden, melder politiet. Hellandsvegen...
onsdag 14. april Fitjarposten
Fitjar: Brann i bil
Det er melding om brann i en bil på Hellandsvegen.
onsdag 14. april $ Haugesunds Avis
4 nye smittetilfelle i Fitjar
Rådmann Olaug Haugen melder om fire nye smittetilfeller i Fitjar i ettermiddag. - Pr i dag 14.04.21 er det 4 stadfesta smittetilfelle med Covid19 i Fitjar, og 6 personar i karantene. Dette er importsmitte knytt til arbeidarar hos Fitjar Mekaniske Verksted AS. Dei som er smitta og i dei i karante ...
onsdag 14. april Fitjarposten
Fleirtalet av utvalet endra meining om kvar den nye kommunale barnehagen bør liggja
I feburar gjekk utval for oppvekst og omsorg samrøystes inn for å tilrå at den nye kommunale barnehagen vert lagt inni Rossneset. I dag endra 4 av 5 meining. I februar skulle endeleg politikarane i Fitjar bestemma seg for kvar den nye kommunale barnehagen skulle liggja etter å ha diskutert...
onsdag 14. april Fitjarposten
Guide til kjøp, salg og lagring av bitcoin
Vurderer du å kjøpe bitcoin? Da er du ikke alene. Hundretusenvis av nordmenn har investert i den digitale valutaen.  (Annonsørinnhold:) En undersøkelse utført av Arcane Research i 2019 viste at 300.000 nordmenn eide kryptovaluta, inkludert bitcoin. Tallet har sannsynligvis...
onsdag 14. april Fitjarposten
Stort overskot blei snudd til kjempetap for skipsdesignarar på Fitjar
Etter mange år med svært lønsam drift vart det brått stans for Heimli Ship Design i koronaåret 2020. Selskapet, som i hovudsak designar båtar for Fitjar Mekaniske Verkstad, har hatt ein gradvis vekst i omsetnaden dei siste åra. Det toppa seg i 2019, då dei omsette for...
onsdag 14. april Fitjarposten
Eitt steg nærare Tveitaslottet
Prosessen med å få ferdig dagsturhytta rullar og går, og i går vart det gitt dispensasjon til hytta og utedo. Utval for plan og miljø var i går samla til møte, og ei av sakane på sakskartet var den nye dagsturhytta i Fitjar. Hytta skal setjast opp på...
onsdag 14. april Fitjarposten
Slik får du sommarjobb
Har du fått deg sommarjobb? Det er ikkje for seint å starte jakta. Av: Ungdomskontaktane i NAV region Sunnhordland Sommarjobben gir ikkje berre pengar på konto. Den kan også gi ein prøvesmak på eit yrke du er nysgjerrig på eller ein døropnar til ein ekstrajobb...
onsdag 14. april Fitjarposten
Møte i Utval for oppvekst og omsorg
Hjem
tirsdag 13. april Fitjar kommune
VESTLAND

No er Fitjar kommune miljøfyrtårnsertifisert!
Fitjar kommune melder den glade nyheita i i ei pressemelding. Fitjar kommune er no Miljøfyrtårnsertifisert etter hovudkontormodellen. Fitjar folkebibliotek er også blitt miljøfyrtårnsertifisert. Kommunestyret vedtok i slutten av 2018 igangsetting av arbeidet. Teknisk sjef, Randi...
tirsdag 13. april Fitjarposten
Grunneigarane i Fitjarøyane med delte syn på ny tilskotsordning: – Har dårleg erfaring med offentleg innblanding
Leiaren av Interesselaget for Fitjarøyane, Bernt-Christian Pettersen, fortel at medlemane i laget er skeptiske og til dels negative til at Fitjarøyane kjem med i ordninga; Utvalde kulturlandskap (UKL): I går skreiv me om korleis Statsforvaltaren i Vestland tilrår Fitjarøyane som ein...
tirsdag 13. april Fitjarposten
La livbøyene hengja i fred!
Nok ein gong er livbøyene langs gangvegen i Rossneset vekke. I ein e-post til Fitjarposten fortel ein lesar at dei to livbøyene langs den flotte gangvegen langs sjøen til Rossneset er blitt fjerna. - Den eine livbøya er funnen på sjøen og me har fått hengt den opp att,...
tirsdag 13. april Fitjarposten
Møte i Utval for plan og miljø
Hjem
mandag 12. april Fitjar kommune
Investerer i næringsareal: – Kan styrkja ei nyetablering
Ordførar Harald Rydland håpar at ein opsjonsavtale kan hjelpa Espen Fjeldtvedt å få liv i fabrikken på Sjoarreset att. Sommaren 2019 bestemte Harmonie seg for å leggja ned dør- og vindaugefabrikken på Fitjar. Sidan då har eigaren av tomta, Espen...
mandag 12. april Fitjarposten
Foreslår Fitjarøyane som kandidat til spennande ordning
Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren har føreslege 9 nye kandidatar til ordninga; Utvalgte kulturlandskap (UKL), og Fitjarøyane er Vestland sin einaste nye kandidat. Fitjar kommune har motteke spørsmål frå Statsforvalteren om å stille...
mandag 12. april Fitjarposten
Fitjar vil tena mange millionar på tomtesal: Ordføraren ventar med feiringa til papira er signert
FMV Eiendom AS kjøper næringstomta i Årskog frå Fitjar kommune. Prislapp? Nærmare 11 millionar kroner! I februar kom nyheita om at Lerøy vurderer å byggja eit landbasert oppdrettsanlegg på Årskog. Det store Austevoll-selskapet Laco AS sat på...
lørdag 10. april Fitjarposten
Slutt på lokal forskrift, no er det dei nasjonale reglane som gjeld
Fitjarbuen må følgja dei forsterka nasjonale tiltaka som gjeld fram til 14. april frå og med midnatt. I midten av mars innførte Fitjar, Bømlo og Stord liknande lokale forskrifter. Bakgrunnen for vedtaket er det pågåande smitteutbrotet på Stord, med forgreiningar i...
fredag 9. april Fitjarposten
Mogleg streik frå søndag morgon
- Det aller meste av busstrafikken i Vestland vil stoppe dersom det blir streik, inkludert skuleskyss som vert køyrd med buss. Bybanen vil også stå, og fleire båt- og ferjesamband vil stå eller bli redusert, melder Skyss. Pressekontakt i Skyss, Ingrid Dreyer, fortel at det vil gå...
fredag 9. april Fitjarposten
Fitjar Mek og Lido Norway ueinige om oppgjeret: Går mot rettssak i august
Bergen tingrett har sett av fire dagar til rettssak mellom Fitjar Mekaniske Verksted og Lido Norway. Lido Norway driv med innrednings- og installasjonsarbeid på skip, og er eit selskap Fitjar Mek. har nytta ved fleire nybygg-oppdrag dei siste åra. No har dei to selskapa blitt ueinige under dei ø ...
fredag 9. april Fitjarposten
Rådmannen si endeleg tilråding er klar: Her bør den nye barnehagen byggjast
Kor den nye kommunale barnehagen i Fitjar skal liggja har vore diskutert sidan september. No kjem rådmann Olaug Haugen med si endelege tilråding. I februar skulle endeleg politikarane i Fitjar bestemma seg for kvar den nye kommunale barnehagen skulle liggja. Dei tre alternativa på bordet var i R ...
torsdag 8. april Fitjarposten
Fitjar-rådmann reagerer på å bli overstyrt i Stovegolvet-saka
- Me undrast på vilja til å overstyra vedtaket i eit interkommunalt samarbeid. Som du har kunna lesa i fleire artiklar i Stord24 har DNT i Hordaland fått store vanskar med å få godkjent helikoptertransport til Stovegolvet, i samband med planlagt bygging av den nye DNT-hytta. Onsdag...
torsdag 8. april Fitjarposten
Slik er Erna Solbergs plan for gjenopning av Noreg
Statsminister Erna Solberg (H) legg opp til ei kontrollert gjenopning av Noreg i fire trinn. Når første trinn kjem, kan ho ikkje seie noko om førebels. AV: NKP-NTB – Vi skal gjere dette trinnvis og kontrollert, sa statsministeren då ho onsdag la fram gjenopningsplanen i Stortinget....
onsdag 7. april Fitjarposten
Regjeringa innfører massetesting i skulane
Massetetsting av skuleelevar skal setjast i gang så snart som mogleg. Kommunar med høgast smittetrykk blir prioritert. AV: NTB-NPK – Målet er å komme i gang med systematisk og regelmessig testing i skular no etter påske. Det vil då vere dei kommunane med høgast...
onsdag 7. april Fitjarposten
Meiner framlegg frå FrP er distriktsfiendtlig
Ung i Trafikken meiner Frp-forslag kan føra til fleire drepne i trafikken. Frp fremmer i dag eit forslag i Stortinget om å fjerna prikkbelastningen på førarkortet. Norge sin einaste trafikktryggleiksorganisasjon for ungdom, Ung i Trafikken, meiner at det kan trua «Nullvisjonen»....
onsdag 7. april Fitjarposten
Koronasituasjonen held fram med å kosta kommunane dyrt
Sjølv med lite smittetrykk i Fitjar kostar koronapandemien kommunen nærare 2,3 millionar berre dei tre første månadane i 2021. Statsforvaltaren i Vestland held fram med å kartlegga kommunane sine meirutgifter knyta til covid-19. Rådmann Olaug Haugen fortel at det er særleg...
onsdag 7. april Fitjarposten
Nærare 30.000 kan bli tekne ut i streik til helga – kan gi full stans i busstrafikken
Bussjåførar over heile landet kan bli tekne ut i streik til helga viss det ikkje blir semje i lønnsoppgjeret. Ei rekkje ferjestrekningar blir òg ramma. – Viss vi ikkje kjem til semje med NHO innan meklingsfristen, tek YS ut over 5.500 bussjåførar over heile landet i...
tirsdag 6. april Fitjarposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FITJAR

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL