Fitjar
Marte fyller 19 år
Me heiser flagget og ropar høgt HURRA for flott Marte som fyller 19 år i dag! Bursdagsklemmar frå Guro, Marte, Sofie, Selma, Mamma og Pappa.
lørdag 09:01 Fitjarposten
Fitjar er ikkje lenger ein småkommune
SSB publiserte i dag folketalet for 01.01.2019. Det konstaterer at Fitjar kommune ikkje lenger er ein småkommune. – Med eit folketal på 3201, er Fitjar no i høve inntektssysytemet sine kriterium ein «sentral, mellomstor kommune», skriv ordførar Wenche Tislevoll på...
fredag 18:58 Fitjarposten
Politiet klagar til Fitjar kommune på at det bur folk i kyrkjelydshus
– Politiet møter seg sjølv i døra, seier Nytt Liv-pastor Frank Håvik. I fjor vart ein afghansk familie på fem henta ut av huset «Betania» i Fitjar, i ein kontroversiell politiaksjon som no har ført til gransking hos Spesialeininga hos politisaker. Den...
fredag 15:30 Fitjarposten
Folketalsutviklinga i Fitjar - ingen småkommune lenger
I dag har SBB offentleggjort folketalet for 01.01.19, og folketalet i Fitjar er 3201.
fredag 13:44 Fitjar kommune
Fitjar helsestasjon
Helsestasjonen held ope alle dagar i vinterferien, utanom tysdag 26. febuar
fredag 13:10 Fitjar kommune
Neste veke blir det ny temakveld i Fitjar kyrkje
Torsdag 28. februar er det ny temakveld i Fitjar kyrkje med tidlegare journalist og redaktør i Vårt Land, Erling Rimehaug. Denne gongen får kykja besøk av Erling Rimehaug som vil snakka om: »Kan Guds vei gå i mørke?» Når ein opplever åndeleg mørke...
fredag 12:50 Fitjarposten
Siv Merethe ❤️ Torbjørn
Siv Merethe Nordeide og Torbjørn Stokken gifta seg i Fitjar kyrkje 05.01.19. – Tusen takk til alle dåke som var med å gjorde dagen perfekt, skriv paret. – Ein fantastisk og magisk dag.
fredag 11:55 Fitjarposten
Fekk serveringsløyve for kafédrift i Kråko
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
torsdag 15:01 Sunnhordland
HORDALAND

Geir Tore Søreide – brubyggjaren!
På årsmøtet i Stord-Fitjar Turlag for vel to veker sidan blei Geir Tore Søreide vald inn dugnadsnemnda i Turlaget, og den første oppgåva hans blir å sørgja for at alle bruene i fjellet er i god stand. Turlaget har fått på plass mange bruer i fjellet...
torsdag 11:51 Fitjarposten
Karl Gloppen: Litt om geologien kring Botnavatnet
Karl Gloppen hadde mange interesser, og ei av desse var geologi. Han visste meir enn dei aller fleste om geologien på Fitjar, og i dette kapitlet skriv han litt om bergartane kring Botnavatnet. Av: Karl Gloppen Bergartane kring Botnavatnet er ikkje einsarta. På nordsida er det eit område med lys...
torsdag 11:00 Fitjarposten
Nytt kloakkreinseanlegg i Kuarvågen
Kloakkreinseanlegget i Kuarvågen har hatt store driftsproblem dei siste åra. Tekniske avdeling i Fitjar kommune ser ikkje lenger at ein kan reparera anlegget fleire gongar. Kommunestyret i Fitjar vedtok i går at ein skal ha ny nedgraven slamavskiljar med naudsynt kapasitet og utsleppsleidning til...
torsdag 06:57 Fitjarposten
Magne Skumsnes ny leiar i fotballgruppa
Under onsdagens årsmøte i fotballgruppa i Fitjar Idrettslag blei Magne Skumsnes vald til ny leiar, medan resten av styret stort sett blir det same som i fjor. Med brukbart frammøte avvikla fotballgruppa eit roleg og positivt årsmøte i går kveld. Rett nok har dei sportslege...
onsdag 23:35 Fitjarposten
Stiller spørsmål rundt skjenkekontrollen til Securitas
onsdag 17:18 Fitjarposten
– Eit svært godt økonomisk resultat for Fitjar kommune i 2018
Trass i eit godt resultat må Fitjar kommune halda fram med sitt igangsette omstillingsarbeid, streng budsjettdisiplin, samt å ta i bruk tiltak for meir kostnadseffektiv drift. Pressemelding frå Fitjar kommune: Fitjar kommune  fekk eit svært godt økonomisk resultat i 2018, med...
onsdag 17:05 Fitjarposten
Eit svært godt økonomisk resultat for Fitjar kommune i 2018
Pressemelding Fitjar kommune  fekk eit svært godt økonomisk resultat i 2018, med eit mindreforbruk på 16,5 mill.  Det var budsjettert med eit mindreforbruk på 1,7 mill.
onsdag 16:31 Fitjar kommune
Kor er nynorsken?
DEBATT: Kvifor vel Fitjar kommune å gå til innkjøp av appar som berre er tilgjengelege på bokmål? spør Fitjar mållag. Av: Styret i Fitjar Mållag Skulen i Fitjar skal digitaliserast. Nye fagplanar legg meir vekt på at elevane skal læra digitale...
tirsdag 14:48 Fitjarposten
Arrangerer handballskule i vinterferien
Inviterer 1. til 6. klassingar på handballskule i vinterferien. Vinterferien nærmar seg med stormskritt, og det kan kanskje vera vanskeleg å få tida til å gå om ein er heime på Fitjar i ferien. Handballgruppa i Fitjar kan hjelpa med dette. Dei inviterer nemleg til...
tirsdag 14:43 Fitjarposten
Premiereutlevering med reko-ringen
I morgon er aller første utlevering i reko-ringen i Sunnhordland. I januar vart det starta reko-ring i Sunnhordland. Ein reko-ring er ein kjøp- og salplattform mellom forbrukarar og lokale matprodusentar. Her bestiller ein produkt gjennom facebooksida «REKO-RINGEN SUNNHORDLAND», og so...
tirsdag 12:31 Fitjarposten
Kommunestyre- og fylkestingsval 2019 - kunngjøring listeforslag
Listeforslaget må ha kome fram til kommunen kl. 12 (dagtid) den 1. april 2019.  Det er ikkje nok at brevet med listeforslaget er poststempla innen fristen. For meir info sjå www.valg.no eller Facebook 
tirsdag 09:40 Fitjar kommune
Ingen gullhjelm funnen – enno!
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
tirsdag 09:30 Sunnhordland
Karen Elisabeth Rydland Sæbø er klar som Fitjar Senterparti sin førstekandidat til valet i haust.
Fitjar Senterparti vart måndag kveld einige om kven som skulle stå på lista til kommunevalet 2019. Partiet er dei første med ferdig nominert liste på Fitjar. På topp finn ein Karen Elisabeth Rydland Sæbø. Rydland Sæbø var andrekandidat for Fitjar...
tirsdag 08:13 Fitjarposten
To menn frakta til sjukehus etter kollisjon i Fitjar
To personbilar kolliderte på Helland i Fitjar måndag kveld. Av: Ingrid Hovstad/Jonas Sætre To førarar blei frakta med ambulanse til Stord sjukehus då dei kolliderte i Rabbakleivo i Fitjar klokka 21.28 måndag kveld. Ulukka skjedde då den framste bilen skulle svinge av til...
mandag 21:58 Fitjarposten
To av dei etterlengta ferjene er endeleg på veg til Bjørnefjorden
– Me kjem til å setje desse i drift så snart som overhodet mogleg, seier administrerande direktør Torkild Torkildsen. 1. januar skulle Torghatten Nord vere klar med fem splitter nye ferjer då dei overtok kontrakten for sambandet Sandvikvåg – Halhjem. Slik gjekk det som...
mandag 16:13 Fitjarposten
Arrangerer lesekonkurranse for vaksne og born med kinoframsyning og bokpakkar som premie!
Fitjar folkebibliotek, Fitjar skulekontor og Fitjar kino har gått saman om å få born til å lesa meir. Alle born i barneskulane i Fitjar er invitert med på lesestimuleringsprosjekt, som er satt i gang i forbindelse med skulebibliotekprosjektet #Fitjarles. Lesekonkurransen går ut...
mandag 15:52 Fitjarposten
Marius Pedersen til topps i Pingvinlekene
Under Pingvinlekene i Leikvanghallen på Breistein denne helga vann den lovande fitjarguten Marius Pedersen alle tre øvingane han deltok i. Laurdag vann Marius 600 meter i 12-årsklassen på tida 1.47,52, vel tre sekund føre ein annan fitjarætling, Elias Kristoffer Aase...
søndag 17. februar Fitjarposten
Storsiger for handballdamene!
Handballdamene til Fitjar IL stilte skarpskodde til kamp, og sopte Bergen studentidrettslag av banen med 25-17 heime i Fitjar kultur- og idrettsbygg i dag. Det har ikkje vore nokon stor sesong for damelaget vårt, og dei ligg heilt på botnen av tabellen i 5. divisjon. Men det var det ingen som kunne...
søndag 17. februar Fitjarposten
På stand for Fitjar Mållag
Laurdag føremiddag stod Ingrid Hovstad og Ragnhild Prestbø på stand for Fitjar Mållag. Dei hadde med seg kaffi og kjeks til forbipasserande. – Me prøver å få fleire medlemmer til Fitjar Mållag, seier dei to jentene. Laget starta opp i haust, og har ikkje...
lørdag 16. februar Fitjarposten
Reisverk på plass
Arbeidet med den nye fløya ved Fitjar sjukeheim er godt i gang. Ein har hittil hatt eit par upårekna kostnadar under bygginga, blant anna ved at ein har kjøpt inn tappevannvarmpumpe, og ein har måtta trykktesta og skifta ut ein defekt del til sprinkleranlegget. Det kjem ogso ei...
fredag 15. februar Fitjarposten
– Er det din kniv?
Den som spør er Annar Westerheim, som har teke vare på kniven du ser på biletet. Annar Westerheim har vore ute i godvêret og funne ein kniv. Han var gløymt igjen i gapahuken ved Stemmetjødno ovanfor Rydlandssago. Dersom du vil ha kniven igjen, kan du ringja til Annar på...
fredag 15. februar Fitjarposten
Meiner Fitjar Fjordhotell braut alkohollova
Fitjar Fjordhotell risikerer å få tildelt ein prikk etter alkoholforskrifta, etter at Securitas kontrollerte hotellet sine nett- og facebooksider i desember. Securitas, som utførte kontrollen for Fitjar kommune, fann to bilete dei meiner bryt alkohollova. På facebooksida til hotellet fann...
torsdag 14. februar Fitjarposten
Barnetrinnet vert digitalisert
Fitjar kommune jobbar vidare med arbeidet med å digitalisera skulen. No er det barnetrinnet som står for tur. Dagens elevar skal læra seg mange digitale ferdigheitar, som i å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapande med digitale ressursar. Til dette treng digitale...
torsdag 14. februar Fitjarposten
Fitjar Racing Team – gode sportslege resultat og bra økonomi
Onsdag kveld avvikla Fitjar Racing Team årsmøtet sitt i klubblokalet på Rydland, og årsmelding og rekneskap bar bod om ei nøktern, men solid drift og særs gode sportslege resultat. Knapt 20 av dei 63 medlemmene i Fitjar Racing Team møtte opp på onsdagens...
onsdag 13. februar Fitjarposten
Vellykka tiltak på Fitjar
Gjennom Nav har ein på Fitjar hatt eit ungdomsteam to dagar i veka. Her møtast unge arbeidsledige og får hjelp til å koma ut i arbeid.   Sunniva Sande Hovland og Vibekke Carruthers vitja i dag utval for oppvekst og omsorg og fortalde politikarane om arbeidet sitt. – Me startar...
onsdag 13. februar Fitjarposten
HORDALAND

Mørk skuleveg
Gatelysa langs Stølsvegen/Fitjargardsvegen har slokna. Før jul oppfordra Rimbareid skule og Fitjar kommune elevane til å gå Stølsvegen/Fitjargardsvegen til skulen medan arbeidet med miljøgata fann stad i sentrum. Dei oppfordra elevane til å nytta denne vegen både...
onsdag 13. februar Fitjarposten
Vil du redda verda, begynn med deg sjølv!
Mette Nygård Havre bak folkebevegelsen «spis opp maten» vitja i dag Fitjar folkebibliotek. Sjølv om føredraget fann stad klokka 9 om morgonen hadde fleire fitjarbuarar teke turen til kultursalen. Elevar i frå restaurant- og matfag, og helse og oppvekstfag ved Fitjar...
mandag 11. februar Fitjarposten
Kosthald og psykisk helse
Torsdag 21. februar er det open informasjonskveld på Stord folkebibliotek med foredragshaldar Ragnhild Lekven Fimreite, som er klinisk ernæringsfysiolog.
mandag 11. februar Fitjar kommune
Karl Gloppen: Om Botn, Botnavatnet og Fitjarfjellet
– Klemt inne mellom fjellryggene Kidno og Kløskarfjedlet ligg Botn med Botnavatnet. Kidno reiser seg 571 moh. på nordsida, og Kløvskarfjedlet til 555 moh. på sørsida. Slik innleier Karl Gloppen ein lang og spanande artikkel om Botn og fjellområda ikring. Eg fekk manuset...
mandag 11. februar Fitjarposten
Ny prikkfri innecup i Fitjar kultur- og idrettsbygg
Årets MX Hummel Cup blei som vanleg eit knirkefritt arrangement med mykje god fotball, og ikkje minst trivsel. Ungdommen har teke over dameklassen, eit internasjonalt lag frå Afrika og Midt-Austen vann open klasse, og velkjende travarar frå Fitjar dominerte «Rykket frå Peru», som...
lørdag 9. februar Fitjarposten
Kor blir det av listene til kommunevalet i Fitjar?
Me venter nok alle i spenning på kva lister som stiller til kommunevalet til hausten på Fitjar. Men kven stiller eigentleg lister på Fitjar, og når er dei klare? Medan nesten alle listene er klare på Stord, kunne ein førre veke lese om Fitjar Høgre som utsette sitt...
lørdag 9. februar Fitjarposten
Treng pengar til lærerik skuletur
9.klassane ved Rimbareid skal på tur med aktive fredsreiser til hausten, og samlar inn pengar til å dekkja ein del av utlegga. No inviterer dei til basar på Fitjartun søndag 17.februar kl.16.00. Her vert det to åresal, kaffi, kaker og saft. Dei to klassane skal på tur med...
lørdag 9. februar Fitjarposten
Dåfjorden Slipp si siste nyvinning: Denne isbrytaren kan knuse opp til 1 meter tjukk is
Steinar Andersen synte den nye slepebåten, «Daafjord», og isbrytarutstyret dei sjølv har utvikla. Av: Harald Johan Sandvik Formannskapet i Fitjar ynskjer å koma ut til verksemdene i kommunen nokre gonger i året. Onsdag var dei på Dåfjorden Slipp AS, der dei vart...
fredag 8. februar Fitjarposten
Flytta opningstida på valdagen
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
fredag 8. februar Sunnhordland
Trafikkulukke ved Årskog industriområde
Fredag føremiddag fekk naudetatane melding om trafikkulukke i Årskog industriområdet på Fitjar. Det var berre éin bil involvert i ulukka, som skjedde ved Årskog industriområde klokka 11.10 fredag føremiddag. Alle naudetatane vart sendt ut til staden. Politiet...
fredag 8. februar Fitjarposten
Rusa bilist i 60-åra køyrde ned skråning og trefte skilt
Skal ha køyrd utfor ei skårning ved Årskog industriområde.
fredag 8. februar Sunnhordland
«Maksar» opningstida
Ved årets kommuneval kan ein røysta heilt fram til kl. 21.00 Dette vedtok valstyret i Fitjar kommune på onsdag. I tillegg til formannskapsmøte var det nemleg møte i valstyret på Fitjar på onsdag. Valstyret består av medlemmane i formannskapet. Framlegget til...
fredag 8. februar Fitjarposten
Fitjar Mekaniske må betale «enorm» bot: – Arbeidstilsynet driv ein kampanje mot oss, svarar verftsdirektøren
– Fitjar Mekaniske har gjort ei straffbar handling. I staden for å politimelde dei gir me eit gebyr, seier seniorrådgjevar i Arbeidstilsynet, Bjørg Roska. Slik det har blitt skrive om i mange medieoppslag, fann Arbeidstilsynet ei rekkje grove lovbrot på Fitjar Mekaniske...
torsdag 7. februar Fitjarposten
Søknad om barnehageplass, barnehageåret 2019/2020
Barn som fyller eitt år innan utgangen av august det året det vert søkt om barnehageplass, har etter søknad innan fristen for hovudopptaket rett til å få plass i barnehage innan august. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er busett. Retten gjeld i...
torsdag 7. februar Fitjar kommune
Positiv stemning for miljøgate i Fitjar trass i kostnadsauke: – Dette er eit kjempeprosjekt!
I tillegg til miljøgate, ny kryssløysing og bussterminal i Fitjar sentrum, vert det også utskifting av vatn- og avløpsrøyr. Av: Harald Johan Sandvik Heile prosjektet er eit samarbeid mellom Statens Vegvesen, Hordaland Fylkeskommune og Fitjar kommune. Kommunen sin del av dette er...
torsdag 7. februar Fitjarposten
Fekk selebert selskap på anlegget
På visningssenteret til Engesund Fiskeoppdrett i Fitjar har dei fått ein heilt spesiell ven.
torsdag 7. februar Sunnhordland
Høyring for planprogram, og varsling av oppstart av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040
Formannskapet i Fitjar kommune legg forslag til  «Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040» ut på høyring i tråd med plan- og bygningsloven (PBL)  § 4-1. Fitjar kommune varslar oppstart av «Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040» i tråd...
torsdag 7. februar Fitjar kommune
Selius eller Seline?
Engesund fiskeoppdrett har fått seg ein ny venn. Ein sel av typen havert(ogso kalla gråsel) kjem stadig på besøk til Engesund sitt visningssenter Visningssenteret skriv på facebook-sida si at selen kjem og går som den vil, ofte med sjølvfanga fisk med seg. Dei spekulerer...
onsdag 6. februar Fitjarposten
Fylkeskommunen vitja vindparken
Hordaland fylkeskommune sitt utval for miljø og samferdsel hadde i dag temadag på Fitjar, før dei skal ha møte i utvalet på Austevoll i morgon. Utvalet hadde ein innhaldsrik dag på Fitjar, som starta med tur til Midtfjellet vindmøllepark, der ordførar Wenche...
onsdag 6. februar Fitjarposten
Stord Fitjar Turlag med imponerande aktivitet – også i Fitjar
Årsmøtet i Stord Fitjar Turlag i går kveld bar bod om ein organisasjon med ein solid økonomi og ein imponerande aktivitet – og denne gongen slutta fitjarbuen bra opp. Dei fleste av dei 60 frammøtte i kantina på Fitjar vidaregåande skule hadde rett nok kome den...
onsdag 6. februar Fitjarposten
Ei bok for dei med interesse for lokalhistorie
Olav Drivenes er ute med si nye og varierte bok «Det hender så mangt», med historier i frå eige live, samt eit par historier han har vorte fortald. Boka med sine 13 kapittel er full av historier med bilete til. Historiene i frå kvardag og fest, med både lykkelege og triste...
onsdag 6. februar Fitjarposten
Bli med på energisk dansemaraton
Inviterer til Zumbamaraton på Fitjar. Likar du trening som kjennes ut som leik? Då er kanskje Zumba med sine heftige rytmar, energiske musikk og morosame dansetrinn noko for deg. Fredag 15.februar vert det to timers dansemaraton med spanske Ivan Mondejar Nieto på Fitjar kultur og...
tirsdag 5. februar Fitjarposten
Planlegg Fitjar si framtid
Fitjar kommune treng ny samfunnsdel til kommuneplanen sin, men først må det lagast eit «planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040 for Fitjar kommune». Dette planprogrammet har no blitt utarbeida, og skal no opp i formannskapet 6.februar. Om dei fylgjer framlegget til vedtak...
mandag 4. februar Fitjarposten
– Fitjarbuar, kom på årsmøtet i Turlaget!
Toralv Røen minner om at Stord Fitjar Turlag har årsmøte på Fitjar vidaregåande skule i morgon kveld. Den ivrige turmannen og kulturprisvinnaren oppmodar fitjarbuen om å stilla opp på årsmøtet. Han minner om at Turlaget har vore rett så...
mandag 4. februar Fitjarposten
Gjekk i mot uttale om sørleg kryssing av Langenuen og framtida til tingretten på Stord
Kvinnherad kommune røysta i mot å jobbe for at hovudkontoret til tingrettane i Sunnhordland og Hardanger skal bli lagt til Stord. Som regel klarar Samarbeidsrådet i Sunnhordland å semjast om dei fleste sakene dei har oppe til handsaming. Men dette var ikkje tilfelle på fredagens...
mandag 4. februar Fitjarposten
HORDALAND

Full fart i akebakken
Øvrebygda vel inviterte store og små til ake- og skidag ved Øvrebygda skule. Rundt 150 store og små tok turen innom i løpet av dagen, og arrangørane var svært nøgd med oppmøte. Dei hadde rigga opp bålpanner, der ein kunne grilla det ein ville....
mandag 4. februar Fitjarposten
Melding om oppstart av planarbeid. Planprogram til offentleg ettersyn.
I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det at Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS starter arbeid med detaljplan for Fjellheim FUS barnehage i Fitjar kommune. Arbeidet omfatter eiendommene 57/26, del av 57/7 og del av 57/3.  Planområdet er uregulert. I arealdelen av...
mandag 4. februar Fitjar kommune
Johan Ove frå Fitjar må vente i timesvis i Bjørnefjorden etter motorstans på ferja
102 passasjerar er om bord på ferja «Bastø II», som fekk motorstopp på sambandet Halhjem – Sandvikvåg søndag.  Klokka 13.49 fekk Hovedredningssentralen melding om at ferja Bastø II har fått motorstopp midt i Bjørnafjorden mellom...
søndag 3. februar Fitjarposten
Fotball: Opprykksfest i februar!
Som kjent rykte A-laget til Fitjar IL ned til 6. divisjon i 2018-sesongen, men no har to lag trekt seg i seriesystemet, og dermed blir det plass til Fitjar i årets 5. divisjon i Hordaland. Det er ein godt fornøgd A-lagstrenar for Fitjar, Jan Åge Tislevoll, som fortel dette i dag. No er det...
fredag 1. februar Fitjarposten
«Bømlingar og Fitjarbu’ – hand i hand med same tru»
PS Bryggekafe inviterer til skrønekveld med mykje tøys og litt alvor. Multitalentet Brynjar Stautland vitjar kafeen med kåseriet «Bømlingar og Fitjarbu’ – hand i hand med same tru». Stautland er forfattar, skodespelar og driv med både film- og...
fredag 1. februar Fitjarposten
Dialogmøte nye Vestland fylke
I løpet av dei neste vekene skal fylkesordførarane i Hordaland og Sogn og Fjordane saman med påtroppande fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune ut på dialogmøteturné for å møte innebyggjarar, lag, næringsorganisasjonar og representantar frå...
fredag 1. februar Fitjar kommune
Utset nominasjonsmøtet
Fitjar Høgre gjev nominasjonsnemnda 3 veker ekstra til det viktige arbeidet dei har føre seg. Mange «veteranar» i Fitjar politikken har i år annonsert at dei vil gje seg. Difor er spenninga rundt årets partilister ekstra høg, og mange nominasjonsnemnder har ein vanskeleg...
torsdag 31. januar Fitjarposten
Handball for alle
Kvar tysdag samlast ein gjeng damer til trening i idrettshallen på Fitjar. Her skal det spelast handball og ein skal ha det gøy. Ved hjelp av facebook-gruppa «Fitjar Hobby Håndball» sjekkar dei kvar veke om det er nok folk til å arrangera trening. Treninga frå 20.00 til...
onsdag 30. januar Fitjarposten
Inviterer til spennande veteranbåtføredrag
Tysdag 5. mars vitjar ferje- og båtentusiast Harald Sætre Fitjar. Forfattaren kjem for å fortelja om si nyaste bok «61 veteranbåtar på Vestlandet». Her vert ein kjent med dei mest sentrale veteranbåtane i frå Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Det vert...
onsdag 30. januar Fitjarposten
Ingrid Hovstad er ny journalist i Fitjarposten
24-åringen frå Fitjar skreiv for Fitjarposten som ungdomsskuleelev for 10 år sidan. No her ho flytta heim til bygda, og gjer comeback for avisa. Ingrid kjem frå Hovstad i Fitjar, og er 24 år gammal. Ho har bachelor i statsvitskap frå Universitetet i Bergen, og flytta tilbake til...
tirsdag 29. januar Fitjarposten
Havre motiverer små og store til å ete opp maten
Måndag 11. februar får folkebiblioteka på Fitjar og Stord besøk av Mette Nygård Havre, som engasjerer seg på heiltid for å få ned matsvinnet i Noreg. Av: Heidi Eikremsvik Ho er i februar på ein turnè i regi av Hordaland fylkeskommune, og vil vise...
tirsdag 29. januar Fitjarposten
Jonas Rimmereid 20 år!
Gratulera så masse med 20 års dagen din Jonas i dag, 29.01.2019. Håper den blir lika kjekk og flott som du Du er fantastisk , god og snill…. Me digga deg, gleder oss til å få feira deg på dagen Bursdags klemmer fra Filip, Sarah, Ingvild og Pappa
tirsdag 29. januar Fitjarposten
Helsestasjonen
Grunna kurs er helsestasjonen stengt tysdag 29.01.2019
mandag 28. januar Fitjar kommune
Bømlo-reiarlag døypte MS Taupo, som blei bygd på Fitjar
Proessbåten MS Taupo som blei sjøsatt ved Fitjar Mekaniske Verksted i november blei laurdag døypt i Haugesund. Laurdag var ein stor dag for det lokale reiarlaget frå Bømlo, Napier, som fekk døypt MS Taupo. Det heile skjedde utanfor Maritime Hotel i eit vinterkledt Haugesund,...
søndag 27. januar Fitjarposten
Marius Torbjørnsen med ny pers i høgde
Fremst i rekkja av spreke fitjarungdommar på friidrettsstemnet på Stord i går var Marius Torbjørnsen, som igjen sette ny personleg rekord i høgde; denne gongen gjekk han over 1,70. Som vanleg stilte Fitjar med ein fyldig kontingent friidrettsungdommar under stemnet i Nyehallen...
lørdag 26. januar Fitjarposten
Garanterer ei kjekk syhelg
Skaparglede, inspirasjon og kunnskap er stikkorda for sykurset som er sett opp på Fitjar neste helg. Av: Ingrid Hovstad Bjørg Strømme er eit kjent namn for mange. Om du har møtt ho som faglærar i formgjeving, leiar i Hordaland Bygdekvinnelag eller sett noko av kunsten ho lagar. Alt...
fredag 25. januar Fitjarposten
Eit landmerke i Fitjar forsvinn
I Fitjar skal no arbeidet med miljøgata starta opp. Då må «Malvinbua» og aktivitetsområde i sentrum vekk, i alle fall midlertidig. Av: Ingrid Hovstad Medan arbeidet går føre skal det lagast omkøyring over staden der desse tinga står i dag, rett vest...
torsdag 24. januar Fitjarposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FITJAR

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL