Fitjar
Nytt norskkurs for arbeidsinnvandrarar og andre interesserte
Dersom det er interesse for det startar me opp med eit nytt norskopplæringskurs i september. Kurset vil gå føre seg på Rimbareid skule.
tirsdag 12. september Fitjar kommune
Forvaltningsplan for hjort i Stord og Fitjar
Utval for plan og miljø i Fitjar kommune og Komite for næring, miljø og kultur i Stord kommune har vedteke å leggja Forvaltningsplan for hjort i Stord og Fitjar 2017-2018 ut til offentleg ettersyn.
fredag 8. september Fitjar kommune
Rådmann (ID 449)
Fitjar kommune søkjer ein nytenkjande og inkluderande rådmann, som kan leia kommunen vidare gjennom tydeleg samfunnsutvikling, økonomistyring og smart tenesteyting.
onsdag 6. september Fitjar kommune
Velkommen til open dag på Årskog museum
Sundag 3. september kl. 13.00-16.00 vert det tradisjonen tru open dag på Årskog museum. Det vert in innhaldsrik dag med mange aktiviteter for heile familien og god mat frå bygdekvinnelaget sin kafe.
fredag 1. september Fitjar kommune
Stortingsvalet 2017 - Førehandsrøysting
Dersom du ikkje har høve til å røysta på valdagen 11. september, kan du førehandsrøysta t.o.m. fredag 08. september i kundetorget på Rådhuset slik: Måndag – fredag kl. 09-15 Onsdag 30. aug .og torsdag 31. aug. fram til kl. 19.00 Laurdag 2. sept kl....
tirsdag 29. august Fitjar kommune
Sunnhordlandstreff
Knyt kontaktar med framtidige arbeidsgjevarar og oppdater deg på kva som skjer i Sunnhordland! 13. september står hyggjelege folk frå bedrifter og kommunar i Sunnhordland klare til å ta imot deg i Bergen! Då er du invitert til ein triveleg kveld ombord på veteranskipet MS...
tirsdag 29. august Fitjar kommune
Folketal pr. 1.07.17.
Me er no 3191 Fitjarbuarar – det er ein oppgong på 8 personar i 2. kvartal.  Eit fødseloverskot på 6 personar – 9 fødde og 3 døde. Nettoinnflytting  2 personar – 18 flytta inn og 16 flytta ut. Dette er positive tal og me håpar på enda...
tirsdag 22. august Fitjar kommune
Velkommen til skulestart torsdag 17.august:
Sommaren er på hell og det er tid for skulestart. Her er ein oversikt over kortid elevane skal møta på dei ulike skulane.
tirsdag 15. august Fitjar kommune
HORDALAND

Galleri Losjen festivalutstilling
Fredag 11. august kl. 18.00 vert  Adrian Digernes Særsten si fotoutstilling «På tur med Alma i Kambodsja» opna  i Galleri Losjen i samband med Fitjarfestivalen. Utstillinga vert opna av varaordførar Agnar Årskog. Det vert underhaldning og lett servering.
torsdag 10. august Fitjar kommune
Fitjar kommune skårer høgt i Dagen Næringsliv sitt "Kommune NM"
Kommune-NM er ei kåring av Norge sine mest bærekraftige og attraktive kommunar. I løpet av dei neste vekene vil Dagens Næringsliv publisere ei rekkje artiklar og reportasjar basert på undersøkelsen. Kåringa er gjennomført av NHO og Menon Economics.  Fitjar...
torsdag 10. august Fitjar kommune
Gratis HPV-vaksine til kvinner fødd 1991-1996
Er du fødd mellom 1991 – 1996 og enno ikkje har vaksinert deg mot HPV? Kanskje er du heime på sommarferie? Nytt sjansen no, og ta kontakt med Fitjar helsestasjon!
tirsdag 11. juli Fitjar kommune
Disse skal hente bosset ditt
Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) inngikk tirsdag avtale med firmaet NordRen AS om innsamling av husholdningsavfall for innbyggerne i Sunnhordland.
tirsdag 4. juli Haugesunds Avis
16 blålys-ansatte rykket ut til trafikkbløff
Meldingen som ble ringt inn var dramatisk: En mann satt fastklemt i en bil, og det var fare for at den skulle begynne å brenne.
lørdag 1. juli $ Haugesunds Avis
Opningstidar sommaren 2017
I periden 3. juli til 11. august er opningstida på rådhuset mellom kl. 10:00 - 14:00.  Biblioteker er stengt i denne perioden. GOD SOMMAR!!!
fredag 30. juni Fitjar kommune
Lokal forskrift for tildeling av plass i sjukeheim mv.
Kommunestyret vedtok i møte 21.06.2017 lokal forskrift om rett til plass i sjukeheim.
torsdag 29. juni Fitjar kommune
Årsmelding for Fitjar kommune 2016
Årsmelding for Fitjar kommune var handsama i Fitjar kommunestyre 21. juni 2017. 
fredag 23. juni Fitjar kommune
Landbruksplan for Stord og Fitjar 2017-2025 - offentleg ettersyn
Utval for plan og miljø vedtok i møte 13.06.2017 å leggja Landbruksplan for Stord og Fitjar 2017-2025 ut på offentleg ettersyn med merknadsfrist 10. august 2017
fredag 23. juni Fitjar kommune
Detaljregulering Årskog industriområde - offentleg ettersyn
Utval for plan og miljø vedtok i møte 13.06.2017 sak PS  54/17 utlegging til offentleg ettersyn av detaljregulering Årskog industriområde, PlanID 201701.  Framlegg til detaljregulering gjeld vidare utvikling av næringsområdet på land og i sjø. 
onsdag 21. juni Fitjar kommune
Detaljregulering for del av Hellandssjøen - offentleg ettersyn
Utval for plan og miljø vedtok i møte 13.06.2017 sak PS 53/17 å legge detaljreguleringsplan for del av Hellandssjøen med PlanID 201602 ut til offentlet ettersyn.  Føremålet med planen er å endre retninga på småbåthamna, slå saman to...
onsdag 21. juni Fitjar kommune
Ferieliste legane i Fitjar sommaren 2017.
Waleed Brisam:  Ferie i perioden, 19.06. – 02. 07.  og 1 veke 07.08 -13.08. Gabor P. Borgulya: Ferie i perioden,  10.07. –  08.08 Sahad Al-Mosawi : Arbeider heile sommaren, er også vikar.   
tirsdag 20. juni Fitjar kommune
Ferieavvikling ved Helsestasjonen
I sommar vil det bli noko redusert bemanning og opningstid ved helsestasjonen, grunna ferieavvikling.There will be some reduced personel and opening hours at the public health centre this summer, due to the staff’s summer holiday leave.
fredag 16. juni Fitjar kommune
Ny byggekontrakt til Fitjar Mek.
Design- og byggekontrakten gjelder en arbeids- og servicebåt av type HFMV W15 Sørfonn. Katamaranen designes og bygges komplett på Fitjar og skal overleveres senest november 2017. Dette blir det sjette nybygget av HFMV-design som leveres til Stava selskaper. Forrige båt, FMV216...
tirsdag 13. juni SYSLA
Utspyling av hovudvassleidning
Det er utspyling av hovudvassleidning fylgjande stader i veke 25 og 26.  
tirsdag 13. juni Fitjar kommune
Momskompensasjon for lag og organisasjonar
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.
mandag 12. juni Fitjar kommune
Digital radio erstattar fm i 2017
Kva tyder dette for deg? Det digitale radioskiftet for dei riksdekkjande kanalane blir gjennomførte fylkesvis. Mange lokalradioar sender som før på FM. Du kan høyrepå digitale radiosendingar via DAB+, internett og tv.
fredag 9. juni Fitjar kommune
Basecamp og frluftsskule på Lindøy
Friluftsrådet vest skal arrangere Basecamp og Friluftsskole på Lindøy veka etter skuleslutt i juni.  
fredag 9. juni Fitjar kommune
Utvider Midtfjellet for 360 millioner kroner
Det tyske investeringsselskapet Aquila Capital bruker nye 360 millioner kroner til å utvide Midtfjellet Vindkraft AS i Fitjar med 11 nye vindmøller.
torsdag 8. juni Bergens Tidende
HORDALAND

Telefonsystema i kommunen fungerer att
No fungerer telefonsystema i kommunen att. Både sentralbordet på Rådhuset (i kundetorget) og på Fitjar legesenter er no i normal drift etter kabelbrotet sist veke.
torsdag 8. juni Fitjar kommune
Telefonsentralen på rådhuset
Arbeidet med reperasjon av den øydelagde sjøkabelen pågår framleis.  Det er difor framleis vansker med å komme gjennom på telefon til rådhuset.  Dersom du kjenner direktenummeret til vedkomande du skal snakke med så kan du nytta dette.  Ein kan...
fredag 2. juni Fitjar kommune
Telefonsystemet på legesenteret er nede grunna brot i sjøkabel
Telenor melder om at det har blitt eit brot i ein sjøkabel, og at dette blandt anna får konsekvensar for breidbåndkundar i Fitjar kommune. Dette har desverre fått konsekvensar for telefonsystemet på legesenteret, og ein må difor nytte følgjande mobiltelefonnummer for...
torsdag 1. juni Fitjar kommune
Fitjar kommune gratulerer Fitjar mekaniske med oppdrag.
tirsdag 30. mai Fitjar kommune
Galleri losjen utstilling
Lardag 27. mai - 1. august vert det  utstilling  av  Alma Kjærland (glaskunst) og Leif Hedman (maleri) kunstnarane skal ha verkstad i galleriet i opningstida.
onsdag 24. mai Fitjar kommune
Me feirer den positive utviklinga i næringslivet i Fitjar
  Lerøy-Sjøtroll Kjærelva byggjer verdens beste og største settefiskanlegg. Midtfjellet Vindpark har gjort investeringsbeslutning på fortetting i vindparken. Fitjar kommune gratulerer!
onsdag 24. mai Fitjar kommune
Aktivitetsområdet ved rådhuset
Aktivitetsområdet ved rådhuset er klart til å takast i bruk. I tida framover vil det kome på plass fleire aktivitetsaparat. Mellom anna fleire hinderløypeaparat og ein trmapoline nedfelt i bakken.
fredag 19. mai Fitjar kommune
Aktivitetsområdet ved rådhuset
Aktivitetsområdet ved rådhuset kan takast i bruk. I tida framover vil det komme fleire aktivitetsaparat. Mellom anna ein trampoline som er nedfelt i bakken.
fredag 19. mai Fitjar kommune
Etablerarfondet 2017
 2015 oppretta Hordaland fylkeskommune ei ordning med tre regionale etablerarfond. Etablerarfondet i Sunnhordland er det Samarbeidsrådet som er forvaltar for. For 2017 har fylkeskommunen løyvd kr. 792 000 til det regionale etablerarfondet i Sunnhordland.
tirsdag 16. mai Fitjar kommune
Strandryddeaksjon 2017
Fitjar kommune ved ordførar Wenche Tislevoll vil takka for oppmøtet på strandryddedagen. Den heldige vinnar av 2 rettars middag for 4 personar på Engesund Visningssenter vart Otto Roll.
onsdag 10. mai Fitjar kommune
Kommunale kreftsjukepleiarar.
Fitjar Kommune har to kreftsjukepleiarar som kan gi råd og vegleiing til kreftsjuke i kommunen. Dette kan gjelde både for den kreftsjuke og familien rundt. Kreftsjukepleiar vil kunne komme heim til deg etter avtale og gi hjelp, støtte og vegleiing i ein vanskelig situasjon. Kreftsjukepleiar kan og...
søndag 7. mai Fitjar kommune
Nytt frå NAV
Frå 3. april 2017 skal NAV ha hovudvekt på oppfølging og arbeidsretta aktivitet. Dersom du ynskjer å snakke med din kontaktperson må du ha timeavtale. Det betyr at du frå 3. april vil få svar på alt du lurer på ved å ringe 55 55 33 33, eller ved å...
torsdag 6. april Fitjar kommune
Står du oppført med rett adresse??
tirsdag 4. april Fitjar kommune
Telefonsentral og timebestilling via sms ved legesenteret
Grunna forsinkelse på ny telefonsentral til nye Fitjar legesenter må ein inntil vidare bruke Rådhuset legekontor sitt nummer, 53497105.   Ein kan også bestille time eller faste reseptar ved å sende sms til 2097 med teksten: FITJAR...
tirsdag 28. mars Fitjar kommune
Fitjar Legesenter
Legane i Fitjar flytter over i nytt  legesenter frå 27.03.17. Det nye Fitjar Legesenter finn ein i dei  ombygde  tannlegelokala i Fitjar bu- og beh. senter, adresse Gamle Havnavegen 2.   
tirsdag 21. mars Fitjar kommune
Nye funksjonar på Fitjar kommune si heimeside
På Fitjar kommune si heimeside er det kome 2 nye funksjonar. "Kom med di sak" og " Fix gata mi" som du finn nede til venstre på sida.
mandag 20. februar Fitjar kommune
Søknad om barnehageplass
Regjeringa ynskjer å gje fleire barn rett på barnehageplass. Departementet har difor utvida retten til barnehageplass.
mandag 6. februar Fitjar kommune
Legevakta flyttar 1.februar 2017
Den 1.februar flyttar legevakta inn i Legevaktbygget som ligg like ved Stord sjukehus
tirsdag 24. januar Fitjar kommune
Betre mobildekning
Nokre område i Fitjar har framleis dårleg mobiltelefonidekning, både utandørs og innandørs. Ny teknologi frå mobiltelefonileverandørane kan gje deg betre dekning.  
tirsdag 3. januar Fitjar kommune
HORDALAND

Kulturprisen 2016 til Temagruppa til Fitjar sokneråd
Onsdag 7. desember vert det einstemming vedteke at kulturprisen 2016 skulle gå til Temagruppa til Fitjar sokneråd, som består avEli Simonsen, Hildegunn Aadland, Anne Britt Tornes og Benedicte Meyer.  Fitjar kommune gratulerer så mykje med ein velfortent pris!  
8. desember 2016 Fitjar kommune
Bestill legetime via SMS
Begge legekontora i Fitjar kommune tilbyr no time- og reseptbestilling via SMS, app eller via Internett.  
24. november 2016 Fitjar kommune
Vinnarar av kommunen sine topptrim og telltur konkurransar
Kommunen har hatt ein konkurranse for alle sine tilsette der alle som var med på topptrimmen hadde moglegheit  til og vinne eit gåvekort på Mx Sport Larsen pålydande 500.- Vinnaren av denne konkurransen vart Elisabeth Kjærland. Kommunen vil gje premie til dei som brukar telltur i...
16. november 2016 Fitjar kommune
Gratis hpv-vaksine til kvinner fødd i 1991 eller seinare
  Unge kvinner er tilrådd vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Vaksina kan førebyggje livmorhalskreft og førestadium til livmorhalskreft.Frå hausten 2016 får kvinner fødd i 1991-1996 tilbod om gratis HPV-vaksine. Jenter som er fødd i 1997 eller seinare har...
15. november 2016 Fitjar kommune
Invitasjon til fagkurs i samfunnsentreprenørskap vintaren 2016/2017
Kommunar og bygder/stader som arbeider aktivt med lokal utvikling er oftast dei som lukkast best når det gjeld både nærings- og folketalsutvikling. Dette høgskulekurset gjev skreddarsydd og praktisk kunnskap om effektivt lokalt utviklingsarbeid.
10. oktober 2016 Fitjar kommune
Stor rift om å bli medlem i Fitjar ungdomsråd
Torsdag  6. oktober vart ungdomskuleelevane  på Rimbareid og elevane på Fitjar Vgs samla  for å få orientering om ungdomsrådet. Oppmøte var svært godt på Rimbareid skule, på Fitjar Vgs var det noko færre elevar til stades.
7. oktober 2016 Fitjar kommune
Kunngjøring av tilskudd til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kultur
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut tilskuddsordningene til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur.
7. oktober 2016 Fitjar kommune
Gratis HPV-vaksine til kvinner fødd 1991 - 1996
Alle kvinner fødd 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Folkehelsa tilrår vaksina til unge kvinner for å...
7. oktober 2016 Fitjar kommune
Nytt norskkurs for arbeidsinnvandrarar og andre interesserte
Dersom det er interesse for det startar me opp med eit nytt norskopplæringskurs i oktober. Kurset vil gå føre seg på Rimbareid skule.  
19. september 2016 Fitjar kommune
Framleis bandtvang i beiteområde
Fitjar kommune har gjennom lokal forskrift bandtvang i område der husdyr har rett til å beite og faktisk beitar fram til 15. oktober.  
31. august 2016 Fitjar kommune
Positiv auke av innbyggjartalet
Folketalet i Fitjar kommune har auka med 24 personer i 2 kvartal. Me er no totalt 3168 innbygjara i bygda vår.
19. august 2016 Fitjar kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FITJAR

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL