Fitjar
Utset saka om skulebruksplan til desember
Fitjar-politikarane treng meir tid.
tirsdag 12:01 Sunnhordland
Skulebruksplanen - utset handsaming
Etter gruppemøter i går, 15.10.2018, er samtlege parti blitt samde om å utsetje handsaminga av skulebruksplanen til budsjettmøtet 19. desember.  Dette for å sjå skulebruksplan opp mot budsjett- og økonomioplanarbeidet. Skulebruksplanen vert dermed ikkje handsama i...
tirsdag 11:58 Fitjar kommune
Møteaksjon på Fitjar bedehus
Nils Kåre Strøm vert hovudtrekkplaster på møteaksjon på Fitjar.
søndag 18:40 Sunnhordland
Tidpunkt for handsaming av skulebruksplanen 17. oktober
torsdag 11. oktober Fitjar kommune
Ber om prinsipiell avklaring
Svein Dale Soleng, assisterande rådmann i Fitjar, ber KS om ei prinsipiell avklaring på bruk av BankID i jobben.
onsdag 10. oktober $ Sunnhordland
Tilskot til verna kulturminne for 2019 søknadsfrist 15. november
Hordaland fylkeskommune gjev støtte til kulturminne som er prioriterte i kommunale kulturminneplanar. Søknadane skal gå gjennom kommunen. Tilskot skal i første rekkje nyttast til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg. Det kan også nyttast til andre tiltak i handlingsplan...
tirsdag 9. oktober Fitjar kommune
Fitjar legesenter - ny opningstid
Frå måndag 8. okotober vert det ny opningstid på Fitjar legesenter - frå kl. 08:15 - 15:00
tirsdag 9. oktober Fitjar kommune
«Kva no, Selevik?»
Lesarbrev.
tirsdag 9. oktober Sunnhordland
HORDALAND

«Ein forhasta prosess?»
Lesarbrev.
mandag 8. oktober Sunnhordland
Fitjar treng bøssebærarar!!!
I år er det Kirkens Bymisjon som har ansvar for TV-innsamlingsaksjonen den 21. oktober.Mange av rutene er fylt opp, men vi manglar framleis nokon.Dette gjeld områda Gamle Vestbøstadvegen, Nesbø - Vikaleitet, Vik, Rimbareid , Hungersdalen -Tveita, Fiskaneset og Dåfjord/Sælevik...
fredag 5. oktober Fitjar kommune
Fitjar Kraftlag går inn i Haugaland Kraft
– Alternativet er langt verre, seier elverksjefen.
fredag 5. oktober Sunnhordland
Influensa- og pneumokokkvaksinering i fitjar kommune
I haust vil fastlegane og helsestasjonen tilby vaksine til ulike grupper. Risikogrupper skal henvende seg til sin fastlege, medan helsestasjonen tek øvrige grupper.Risikopasientar meinast med vaksne med kronisk sjukdom, nedsett immunforsvar eller alvorleg fedme, eller bebuarar i omsorgsbustader og s
fredag 5. oktober Fitjar kommune
Eldredagen 3. oktober
Eldredagen vert arrangert på Fitjar Vidaregåande skule onsdag 3. oktober kl. 15:00.  Det vert underhaldning og matservering! Vel møtt!  
tirsdag 2. oktober Fitjar kommune
Utval for oppvekst og omsorg 2. oktober
Ein gjer merksam på at det i møte for Oppvekst og omsorg 2. oktober vil bli eit begrensa antal plassar for publikum.
mandag 1. oktober Fitjar kommune
Godkjende lysløype-avtale
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
mandag 1. oktober Sunnhordland
«La oss få behalda grendeskulane i Fitjar»
Lesarbrev.
torsdag 27. september Sunnhordland
Vil starta lokallag på Fitjar
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
torsdag 27. september Sunnhordland
Endra opningstidar hos NAV Fitjar
Frå og med måndag 01.10.18 er det nye opningstider hos NAV som følgjer: Ope for drop-in måndag, onsdag og fredag kl. 12:00 - 14:00. 
torsdag 27. september Fitjar kommune
Utval for oppvekst og omsorg 2. oktober
torsdag 27. september Fitjar kommune
Klare for musikalsk vandring i kyrkja
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
torsdag 27. september Sunnhordland
Vil byggja opp att løe
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
torsdag 27. september Sunnhordland
«Truleg einaste gongen eg kjem til å fri til nokon»
Lesarbrev.
onsdag 26. september Sunnhordland
Høge gebyr i Fitjar også
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
mandag 24. september Sunnhordland
Klart for vøla på Smedholmen
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
fredag 21. september Sunnhordland
– Ha tru på bygda Fitjar
Lesarbrev.
tirsdag 18. september Sunnhordland
Ailin tok innersvingen på konkurrentane
Tre fitjarbuar kan titulera seg som vestlandsmeistrar etter helgas finale på Vikedal Motorbane.
mandag 17. september Sunnhordland
Ung bonde 2018 Hordaland
Sett av helga og bli med på ei samling der du møter andre som òg vil vere matprodusentar. Deltakarar under 35 blir prioritert. Arrangørane oppfordrar par til å delta.Arrangmentet startar fredag 19. oktober kl. 11.00 og sluttar laurdag 20. oktober kl. 14. Deretter vert...
fredag 14. september Fitjar kommune
Søknadsfrist for spelemidlane 2019 er 15. oktober 2018.
Ta gjerne konatakt med kulturkontoret i Fitjar kommune på førehand for rettleiing til den eletroniske søknaden.
fredag 14. september Fitjar kommune
Grendeskulen sin uvurderlege verdi for vekst
Lesarbrev.
torsdag 13. september Sunnhordland
Fitjar får 12 millionar frå Havbruksfondet
I 2018 får Fitjar kommune 12 millionar frå Havbruksfondet. Men det reddar ikkje kommunen frå kostnadskutt.
mandag 10. september Sunnhordland
Tislevoll gir seg i politikken
Wenche Tislevoll gir seg i politikken.
mandag 10. september Sunnhordland
– Kan takka skulen for vekst
Onsdag neste veke vert det arrangert støttemarkering for nedleggingstruga Selevik skule.
fredag 7. september Sunnhordland
Fitjar Legekontor - Problem med telefonsystemet
Telenor har feil på telenettet sitt, noko som medførter problemer med å nå legesenteret på telefon.  Telefonhenvendingar vert vidarekopla til mobiltelefon.  Dette medførar at kø-ordninga er ute av drift.   Ved opptattsignal  -...
fredag 7. september Fitjar kommune
HORDALAND

Uheldig praksis i Fitjar kommune
Leiar.
fredag 7. september Sunnhordland
Gjer seg klare til loppemarknad
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
torsdag 6. september Sunnhordland
Forskjøvet opningstid på rådhuset 10. september
Grunna internt møte på Fitjar rådhus opner rådhuset kl. 10:00 måndag 10.09.2018.
torsdag 6. september Fitjar kommune
Open dag på¨Årskog museum på Fitjar
Søndag 9. september vert det open dag på Årskog museum på Fitjar frå kl. 13.00 – 16.00. Her kan ein delta på ulike aktivitetar få smaksprøvar på tradisjonsmat, samt ta seg ein kaffikopp og kakestykke på kafeen. Arrangørar er Fitjar...
onsdag 5. september Fitjar kommune
Fremjar leselyst med humor
Rekordmange born deltek på sommarles-kampanjen.
onsdag 5. september Sunnhordland
Avsluttar kampanje med apestrekar
Fredag vert det sommarlesfestar med Klovnen Knut både på Fitjar og Stord.
tirsdag 4. september Sunnhordland
Politiet skreiv ut fem forelegg
Lokalavis for Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes og Kvinnherad. Nyhende, sport og kultur. Ledig stilling. Skipstrafikk. Nettkamera.
tirsdag 4. september Sunnhordland
Fitjarbu best i Norge
Under laurdagens NM-runde i crosskart i Bø, vann Fitjarbu Ingve André Strand a-finalen.
mandag 3. september Sunnhordland
Ingen på ventelista
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
tirsdag 28. august Sunnhordland
Skal ha ope møte om skulebruksplanen
Måndag vert det invitert til møte om skulebruksplanen i Fitjar.
tirsdag 28. august Sunnhordland
Selevik – har kommunestyret vedteke
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
tirsdag 28. august Sunnhordland
Viktig rapport
Leiar.
søndag 26. august Sunnhordland
Galleri Losjen utstiling med kunst av Anita Våmartveit
Anita Våmartveit frå Bømlo stiller ut naturalistiske akrylmaleri, tegningar, illustrasjonar og trykk. Kunstnaren er sjølv til stades i galleriet og i dag maler ho Rydlandsaga. Dette er ei salsutstilling. Ope frå kl. 15.00-17.00 lørdag og søndag t.o.m. 9.september.
lørdag 25. august Fitjar kommune
Folketalet har auka med 1 person
2. kvartal 2018 blei det fødd 3 og 4 døde – det betyr eit fødselsunderskot på 1.  Det flytta 27 personar til og det flytta 25 personar frå Fitjar – det blir 2 fleire som flytta til.  Me er derfor blitt 1 Fitjarbu meir i 2. kvartal. Me er då pr....
fredag 24. august Fitjar kommune
Stormen tok utedassen
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
fredag 24. august Sunnhordland
Stopp i tannlegetilbodet
Superlokale nyheiter frå Sunnhordland og Stordnytt.
fredag 24. august Sunnhordland
ID 497 Miljøarbeidar/Miljøterapeut, 16,9 % helgestillng
Kommunen søkjer etter miljøarbeidarar på Havnahuset bu og servicesenter,  avd. PU. 3 ledige stillingar: 16,9% stilling med arbeid kvar 3.helg i ordinær turnus, ledig frå 01.09.18.
onsdag 22. august Fitjar kommune
Møte i Utval for plan og miljø
Tillyst møte i Utval for plan og miljø den 28. august utgår!   Neste møte vert 25 september.
tirsdag 21. august Fitjar kommune
ID 496 Miljøarbeidar/Miljøterapeut, 17,61% helgestilling
Kommunen søkjer etter miljøarbeidar/miljøterapeut til ein bustad for bebuar med hjelpebehov.  Ledig stilling med arbeid kvar 4.helg i turnus med dagvakt og langvakt, ledig frå 01.10.18.
tirsdag 21. august Fitjar kommune
Ope møte om skulebruksplan
Ope møte om høyringsutkastet til skulebruksplanen vert måndag 3. september kl.19.00 i kultur og idrettsbygget. 
torsdag 16. august Fitjar kommune
Vegstenging
Frå fredag 17. august kl. 07:00 vert Stølsvegen (Skrammavegen) stengt for all gjennomgang grunna gravearbeid.  Arbeidet er forventa å vare i 4 veker.
tirsdag 14. august Fitjar kommune
Gledeleg nominasjon
Leiar.
tirsdag 14. august Sunnhordland
A-laget berga eitt poeng på bortebane
To scoringar av Øyvind Fykse Lie på slutten av kampen berga eitt poeng for Fitjar mot Kvernbit. Foto: FP-arkiv / Kjetil Rydland.  A-laget berga eitt poeng på bortebane Fitjar kom skeivt ut i bortekampen mot Kvernbit og låg under 0-2 etter åtte minutt, men med god innsats resten...
fredag 10. august Fitjarposten
«Fitjar got talent»: Talent i massevis!
Vinnarane av «Fitjar got talent», Ruel Angelo (15) og Rui Christopher (13) framfører sin eigen raplåt i Kultursalen fredag kveld. Foto: Kjetil Rydland.  «Fitjar got talent»: Talent i massevis! Kultursalen var smekkfull, publikum fekk mykje god underhaldning...
fredag 10. august Fitjarposten
Diskotek i Kultursalen i kveld
DJ-en FBGM frå Island kjem til Fitjar i kveld.  Diskotek i Kultursalen i kveld Fitjar ungdomsråd inviterer til diskotek i Fitjar kultur- og idrettsbygg i kveld, melder kultursjef Bente Bjelland.
fredag 10. august Fitjarposten
HORDALAND

Alverflaten svinga i gang Fitjarfestivalen!
Leiar for festivalstyret, Inger Elin Helland, opnar Fitjarfestivalen og gir ordet til Jan Helge Alvær i Alverflaten Jazzband. Foto: Kjetil Rydland. Alverflaten svinga i gang Fitjarfestivalen! Fitjarfestivalen er i gang etter at Alverflaten jazzensemble leverte ei gladjazzstund av beste merke i kyrkja torsdag...
torsdag 9. august Fitjarposten
Opnar utstilling fredag
Fredag opnar festivalutstillinga under Fitjarfestivalen, på Galleri Losjen.
torsdag 9. august Sunnhordland
Fitjar Got Talent går som planlagt
Taket heldt på å letta i kultursalen i FKIB under Fitjar Got Talent i 2010, då «Shackles»-jentene Charlotte Kjær, Inger Lise Hope, Malin Winther og Lwam Feshatzion opptredde. Foto: FParkiv / Kjetil Rydland.  Fitjar Got Talent går som planlagt Ei rekkje deltakarar har...
torsdag 9. august Fitjarposten
Festivalutstilling med Anita Våmartveit
Måleriet "Svanepar ved rorbuene" av Anita Våmartveit blir å sjå i Galleri Losjen under Fitjarfestivalen.  Festivalutstilling med Anita Våmartveit Under Fitjarfestivalen i år vil kunstnaren Anita Våmartveit gjesta Fitjar med utstillinga "Himmel og hav...
torsdag 9. august Fitjarposten
Blæs i gang med jazzkonsert
– No er me superklare for festival, seier Inger Elin Søyland Helland, sjef for Fitjarfestivalen.
onsdag 8. august Sunnhordland
Fitjar Mekaniske gir jobb til tilsette frå konkursråka verft på Sørlandet
Fitjar Mekaniske gir jobb til tilsette frå konkursråka verft på Sørlandet Fitjar-verftet har tilsett ingeniørar og innkjøparar som mista jobben då verftet Simek i Flekkefjord melde oppbod i sommar.
onsdag 8. august Fitjarposten
Skulestart torsdag 16. august !!
Øvrebygda skule: Alle elevane møter klokka 08.40. SFO opnar same dag klokka 07.00 Selevik skule: Alle elevane møter klokka 09.00, SFO opnar same dag klokka 07.00 (Dåfjorden barnehage) Rimbareid skule: Elevane på 2. – 10. trinnet møter klokka 08.45 Elevane på 1....
onsdag 8. august Fitjar kommune
Jens Øien Kloster på O-landsleiren i Kristiansand
Inn mot mål etter søndagens sprint, Jens Øien Kloster til venstre. Foto: Privat. Jens Øien Kloster på O-landsleiren i Kristiansand Vår mann i o-løypene, Jens Øien Kloster, har vore på O-landsleiren og Hovudløpet i Kristiansand denne helga, og markert...
tirsdag 7. august Fitjarposten
Utforkøyring på Tveita
Utforkøyring på Tveita Rundt klokka 10 i føremiddag køyrde ein bil av vegen i 60-sona på Tveita.
tirsdag 7. august Fitjarposten
Emma og Marius fyller år!
Emma og Marius fyller år!
tirsdag 7. august Fitjarposten
Vil du visa fram talentet ditt?
Onsdag er siste frist for å melda seg på «Fitjar got talent».
tirsdag 7. august Sunnhordland
«Maud» gjennom Nuen
Maud» møter Fjord1-ferja utanfor Sandvikvåg måndag kveld. Foto: Harald Johan Sandvik. «Maud» gjennom Nuen Roald Amundsen si polarskute «Maud» segla gjennom Nuen måndag kveld.
mandag 6. august Fitjarposten
Alverflaten innleier Fitjarfestivalen i kyrkja
Alverflaten Jazzband – kjende for sitt gode humør.  Alverflaten innleier Fitjarfestivalen i kyrkja Som vanleg blir det temakveld i kyrkja før Fitjarfestivalen startar for alvor, og førstkomande torsdag held Alverflaten Jazzband konsert.
mandag 6. august Fitjarposten
Oppheving av totalforforbod mot bålbrenning
Grunna nedbør og værvarslinga frametter, er totalforbodet mot bålbrenning i Fitjar kommune oppheva.  Ein minner om generelt lovforbod mot å gjere opp eld i, eller i nærleiken av skog og anna utmark, i tida 15. april til 15. september.
mandag 6. august Fitjar kommune
Selma fyller 10 år
Selma fyller 10 år Hurra for flotte, smilande Selma som fyller 10 år i dag!
mandag 6. august Fitjarposten
Fitjarfestivalen 2018
mandag 6. august Fitjar kommune
Arrangerer «Fitjar got talent» for ungdom i Sunnhordland
Arrangerer «Fitjar got talent» for ungdom i Sunnhordland Håvard Fitjar, i framgrunnen, og resten av Fitjar ungdomsråd vil skipa talentkonkurranse til helga. Foto: Kjetil Rydland 10. august arrangerer Fitjar Ungdomsråd «Fitjar got talent». Dei inviterer alle mellom 10 og 18...
mandag 6. august Fitjarposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FITJAR

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL