Fitjar
«Usynlege» syklistar lever farleg!
Å sykla er populært som aldri før, men mange syklister kan for bilistane vera «usynlege» i trafikken. Etter å ha skimta eit par slike ute i tussmørkeret finn me det viktig og rett å leggja ut ei pressemelding frå forsikringsselskapet Gjensidige. Åtte av...
21:58 Fitjarposten
Skulerute i Fitjar einaste bussavgang som vil gå under streiken
Busstreiken får store konsekvensar for busstrafikken i regionen. Frå laurdag morgon går det med busstreik. Det får store konsekvensar for kollektivtrafikken i Vestland fylke - også i Sunnhordland. - Under ein busstreik vil det ikkje bli nokon avgangar med Skyss sine bussar i...
20:08 Fitjarposten
– Om det blir streik vil nesten ingen av Skyss sine bussar køyra
- Det meste tyder no på at det blir busstreik i Vestland frå laurdag 26. september, skriv Skyss/Kringom i ei pressemelding. Under ein busstreik vil det ikkje bli nokon avgangar med Skyss sine bussar i Bergensområdet (ruteområda Bergen sør, Bergen sentrum, Bergen nord, Vest og...
17:23 Fitjarposten
Bilcross: Amputert sesong, men Fitjar-førarane ser framover
Tre mann frå Fitjar Racing Team deltok i andre og siste runde av vestlandsmeisterskapet i bilcross, som gjekk av stabelen i Vikedal sist helg, utan at nokon av dei opplevde den store suksessen. Det var juniorane Benjamin Hall, Julian Helland og Ole Lønning som representerte Fitjar Racing Team un ...
fredag 11:28 Fitjarposten
Buss-streik kan ramma elevane: – undervisninga vil gå som normalt
– Sjølv om streiken blant bussjåførane vert utvida frå førstkommande laurdag, vil undervisninga halde fram som normalt ved dei vidaregåande skulane i fylket. Det seier Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune....
torsdag 12:35 Fitjarposten
Råd for funksjonshemma ynskjer tilbakemeldingar: – småting for nokon, kan skapa store utfordringar for andre
Geir Tore Søreide, leiar for råd for funksjonshemma i Fitjar er klar i sin tale: - folk kan ta kontakt med oss uansett kva det gjeld. Ingen sak er for liten. - Det er viktig at Fitjar har eit råd for funksjonshemma. Eit råd folk kan venda seg til med alt frå fysiske problem til...
torsdag 10:02 Fitjarposten
Koronasentralen flyttar vekk frå Sagvåg: – Kapasiteten er for dårleg
Kommunalsjef Knut J. Gram seier presset på koronasentralen i Blåbygget har blitt for stort. Stord kommune opplyser at koronasenteret vil flytte til det gamle Amo-senteret på Heiane. – Bakgrunnen er at helsedirektoratet legg opp til at me skal kunna testa 1,5 prosent av folketalet kvar veka,...
onsdag 09:19 Fitjarposten
Haustjamdøger innleier vinterhalvåret
I dag er dag og natt like lange over heile jorda; haustjamdøger markerer at sommaren er ugjenkalleleg over, og hausten er komen. No blir dagane merkbart kortare og nettene lengre på den nordlege halvkula, og astronomisk sett innleier haustjamdøger vinterhalvåret. Sola flyttar seg inn...
tirsdag 21:27 Fitjarposten
VESTLAND

Spenstig olympiade opna mobilitetsdagen!
Fitjar kommune er ein av 2000 europeiske byar/stadar som er med på å markera den europeiske mobilitetsveka, og på Fitjar starta dagen med ein kreativ, og kjekk olympiade. Fitjar vidaregåande hadde laga ei spennande løypa med oppgåver undervegs for dei som ville vera med på...
tirsdag 13:33 Fitjarposten
Bli med Geir Tore på dugnad
Treng kvinner og menn til dugnad ved Sørlivatnet. Sjølv om Geir Tore Søreide har blitt pensjonist har han ikkje tenk å roa ned enda. No skal han leia ein dugnad for Stord/Fitjar turlag, og ber folk hiva seg med på laurdag(26.). - Me møtes kl.10 ved Dalshaugane. Me skal fiksa...
tirsdag 09:25 Fitjarposten
Influensavaksinasjon 2020
Informasjon frå leiande helsesjukepleiar Linn Therese Olaussen: Influensavaksinar for pasientar i risikogrupper vil vera tilgjengeleg hjå fastlege frå midten av oktober. Det vil vidare bli organisert vaksinasjonsdagar ved Fitjar kultur- og idrettsbygg i
tirsdag 08:46 Fitjar kommune
Delte ut rekordsum til lag og organisasjonar!
Fitjar Kraftlag delte ut over 1,2 millionar kroner i kveld. – Ekstra kjærkomne midlar, fortel organisasjonane. Koronapandemien har sett sine spor på verda i 2020, og mange organisasjonar og lag har merka det på inntektene sine. Likevel sit det mange organisasjonar der ute med eit prosjekt,...
mandag 19:06 Fitjarposten
Fitjardalten 2020 går som «normalt»
Det vert Fitjardalt i 2020 ogso, men i år i koronavenleg form. I eit heilt spesielt år med mange avlysingar er det nok ekstra stas for dagleg leiar i Fitjar Idrettslag, Vidar Aarskog å invitera til Fitjardalten 2020. - Ja, me gler oss veldig til å kunna invitera Fitjarbuen og andre lokale...
mandag 16:01 Fitjarposten
Frykta forureining av drikkevatnet, no har kommunen retta opp
Fitjar kommune fekk i sommar pålegg frå Mattilsynet for manglande oversikt over alder og tilstand til alle kummane i distribusjonssystemet, ein feil som kunne fått alvorlege konsekvensar. – De fortel at de har kummar av ulik alder og standard, og kummar det står overflatevatn i. Dersom...
mandag 15:34 Fitjarposten
Arbeid på vassleidning
Hjem
mandag 10:41 Fitjar kommune
Wiik – ny friidrettsfamilie på frammarsj!
Under andre dag av Gassco-lekene i Haugesund gjekk tiåringen Ole-Jakob Vik til topps både på 600 meter og lengde etter svært sterke prestasjonar. Me har etter kvart blitt vane med at fitjarungdommar med etternamn som Bø, Aga, Torbjørnsen og Pedersen har vist veldig godt att...
søndag 21:07 Fitjarposten
Syner fram Fitjar i nytt mat- og kulturprogram
Fitjar får sin eigen episode i det nye mat- og kulturprogram; Culinary Viking, som skal sendast på TV i både Noreg og Sverige. Espen Brask Nordfonn og Tor Harald Rysjedal står bak mat- og kulturprogram. Dei gler seg til å ta sjåarane med tilbake i tid å visa fram kystkultur,...
søndag 21:00 Fitjarposten
Fitjarløparar i toppen under Gassco-lekene i Haugesund
Lettbeinte fitjarungdommar har gjort seg sterkt gjeldande under dagens øvingar i Gassco-lekene i Haugesund, og som vanleg var Johannes Sandvik Bø i aller fremste rekkje. Fjortenåringen Johannes fekk fin matching på 800 meter denne gongen i eit felt med to år eldre utøvarar....
lørdag 19. september Fitjarposten
Kvar skal dagsturhytta plasserast?
No kan du vera med å bestemma kor den nye dagsturhytta i Fitjar skal plasserast! Før sommaren sa kommunestyret i Fitjar samrøystes ja til at det skulle byggjast ei dagsturhytte i Fitjarfjellet. Tilbodet om dagsturhytte kjem frå nye Vestland fylke, og er ei vidareføring av suksessen...
lørdag 19. september Fitjarposten
Død hjort i vegkanten: Meld frå!
Det er ikkje straffbart å køyra på eit dyr, men det er straffbart å ikkje melda frå; det går klart fram av Vegtrafikklova og Dyrevelferdslova. Ein hjort i vegkanten ved skytebanen i Årskog aktualiserer på nytt spørsmålet om kva me skal gjera når me...
fredag 18. september Fitjarposten
Pressemelding: – Fjordkryssingar er ikkje viktigast
– Vi har allereie i lang tid varsla at vi prioriterer bort gigantiske fjordkryssingar, som ferjefri E39, og heller prioriterer vegane mellom, seier Geir A. Mo, administrerande direktør i Norsk Lastebileier-Forbund, i ein kommentar til statsråd Hareide sitt intervju i Aftenposten i går....
fredag 18. september Fitjarposten
Breiddefotballsesongen 2020 er avlyst
Regjeringen har enno ikkje opna for normal trening for alle, og derfor blir alt seriespel i senior breiddefotball avlyst, melder Norges Fotballforbund. – Dette er ein trist dag for forbundsstyret, 18 fotballkretsar og ikkje minst alle klubbar og spelarar som er berørte og har hatt eit håp om ser ...
fredag 18. september Fitjarposten
Pressemelding frå Fitjar kommune - mobilitetsdag
Hjem
fredag 18. september Fitjar kommune
Ei utstilling ein bør få med seg!
«Det starta med silda» er ei informativ og flott utstilling, som fortel oss om meir enn berre fiskeri og maritimt næringsliv. Sunnhordland museum har tatt med seg utstillinga si «Det starta med silda» på tur, og første stopp på turneen finn me på Fitjar. I...
fredag 18. september Fitjarposten
Kor vart det av øvrebygdingane sitt engasjement?
- Innbyggjarane har engasjert seg i laginga av kommuneplanen sin samfunnsdel, i alle fall nokre delar av bygda, uttala Sigurd Andre Maraas (FrP) på formannskapsmøte i går. Formannskapet hadde Kommuneplanen sin samfunnsdel(KPS) på sakslista ein siste gong før kommunestyret skal vedta...
torsdag 17. september Fitjarposten
Flagglova på høyring: Fitjar kommune vil ikkje gjera endringar
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nyleg hatt "lov om flagging på kommunen sine offentlege bygningar" på høyring, og formannskapet i Fitjar ber om at lova ikkje vert endra. Dei siste åra har det vore stadig nye diskusjonar rundt flagglova, dei fleste knyta til ulike...
torsdag 17. september Fitjarposten
Ber om møte med fylkesordføraren om tannhelsetilbodet på Fitjar
Ordførar Harald Rydland ynskjer eit prøveprosjekt med offentleg/privat tannhelsetilbod i Fitjar, og ser for seg eit samarbeid mellom fylkeskommunen, ein privat tannklinikk og Fitjar kommune. Nyleg skreiv me om den fylkeskommunale tannklinikken som slit med lang venteliste. Ein lesar fortalde at ...
onsdag 16. september Fitjarposten
Prøvde å utsetja opprettinga av utviklingsselskapet
- Eg foreslår å utsetja denne saka til etter budsjettet, slik at me ikkje no legg beslag på 3 millionar kroner før me har vedtatt budsjett. Formannskapet skulle i dag handsama saka om å starta Fitjar Utvikling As saman med Fitjar Kraftlag. Les meir: Vil starta utviklingsselskap saman...
onsdag 16. september Fitjarposten
No kan det bli slutt på tildekkinga
Kommunen sitt framlegg til nye vedtekter for alkoholomsetnad legg opp til å fjerna reglane om at alkohol må fysisk tildekkast før og etter visse klokkeslett. - På tide, uttala politikarane, som legg vedtektene ut på høyring. Utval for oppvekst og omsorg vedtok å leggja ut...
onsdag 16. september Fitjarposten
Årets første, og einaste rullator-olympiade!
Inviterer inn til mobilitetsdagen 22.september med spennande og sprekt program. Fitjar kommune og Fitjar frivilligsentral har i år gått saman om ein samarbeid for å markera mobilitetsdagen som ein del av den europeiske mobilitetsveka. - Det blir føremiddagsprogram for dei som er heime...
tirsdag 15. september Fitjarposten
Stridast om barnehageplassering
Politikarane i utval for oppvekst og omsorg vart ikkje einige om kor dei meiner den nye kommunale barnehagen skal liggja, og fleirtalet røysta for å senda saka tilbake til administrasjonen. På dagens møte i utval for oppvekst og omsorg skulle utvalet eigentleg vedta kor dei meinte den nye...
tirsdag 15. september Fitjarposten
Avlyser loppemarknaden
Fitjar skulekorps avlyser loppemarknaden deira som skulle funne stad seinare i september. - Me finn det ikkje forsvarleg å gjennomføra eit så stort arrangement slik Koronapandemien har utvikla seg. Me vel difor å avlysa loppemarknaden, skriv skulekorpset på sine sider. Vidare skriv dei...
tirsdag 15. september Fitjarposten
Kor skal den nye kommunale barnehagen ligga?
Fitjar kommune har peika ut to tomtar som alternativ til plassering av den nye kommunale barnehagen. - Enten ved den nye brannstasjonen eller ved sida av Fitjar kultur- og idrettsbygg er mest aktuelt. Kommunestyret vedtok i fjor å setja av pengar til å sjå på den kommunale barnehagen i...
mandag 14. september Fitjarposten
VESTLAND

Jobbar for å få til ny drift i dør- og vindusfabrikken på Fitjar
- Det vert jobba med å greie ut moglegheiter, seier Espen Fjeldtvedt. I fjor sommar bestemte Harmonie å leggja ned dør- og vindusfabrikken på Fitjar. 40 tilsette mista jobbane sine som eit resultat av nedlegginga. Sidan då har eigaren av eigedomsselskapet, Espen Fjeldtvedt, sett...
mandag 14. september Fitjarposten
Elg i Osterneset!
I halv åtte-tida søndag kveld såg Kristian Skumsnes ei elgku på Litla Tuftaland i Osterneset. Kristian vedgår at han ikkje er nokon elgekspert, men han er heilt sikker på at det var ei elgku han såg. Avstanden til den einslege elgen var nemleg berre ti meter. Han lukkast...
søndag 13. september Fitjarposten
Uvanleg god plass i kyrkja under konfirmasjonen
Det var god plass i benkeradene under dei fire gudstenestene i Fitjar kyrkje i helga. Årsaka er sjølvsagt koronapandemien, som gjorde at årets konfirmasjon måtte utsetjast i fire månader. Etter rettleiinga for smittevern i Fitjar kyrkje (16.06.2020) kan inntil 100...
søndag 13. september Fitjarposten
Nina nærmar seg NM-kravet på 3000 meter!
Under torsdagens testløp i Fitjar Idrettspark kom Nina Aarbø Olsen i mål på råsterk ny personleg rekord, med 10.31,6, som berre er vel 15 sekund bak NM-kravet. – NM-kravet på 10.15,00 kan no synast å vere innanfor rekkevidde for Nina, seier ein imponert...
lørdag 12. september Fitjarposten
Olav (6) fekk dagens største fisk!
Med 43 deltakarar kan ein trygt konstatera at den aller første Fitjar fjellfiske-festival var ein suksess. Fitjar Fjellsameige inviterte i dag inn til den aller første Fitjar fjellfiske-festivalen, eit tilbod mange såg ut til å setja pris på. - Me fekk jo ideen om å ha denne...
lørdag 12. september Fitjarposten
Fitjar kommune vil starta utviklingsselskap med Fitjar Kraftlag!
Fitjar kommune og Fitjar kraftlag har diskutert moglegheita for å stifta eit utviklings- og pådrivarselskap som skal arbeida for Fitjarsamfunnet. Kommunen og kraftlaget har også tidlegare hatt samarbeid om utviklingsselskap, Fitjar Infrastrukturdugnad. Selskapet vart stifta i forbindelse med utb ...
fredag 11. september Fitjarposten
Ynskjer å forby nye tiltak medan ein lagar ny reguleringsplan
I påvente av at denne reguleringsplanen skal tre i kraft finn rådmannen det naudsynt å setja i verk eit mellombels forbod mot tiltak innanfor plangrensene til planen. Eit unntak har ho likevel gjorr. Arbeidet med den nye reguleringsplanen for Fitjar sentrum er godt i gang, og rådmann Olaug...
fredag 11. september Fitjarposten
Dette vil Fitjar kommune bruka korona-midlane på
Rådmannen foreslår at koronamidlar går til lærlingstiltak, reiselivsverksemder og korona-ramma som har hamna utanfor dei nasjonale tiltakspakkane. No er saka i politikarane sine hender. Fitjar kommune fekk tildelt 1,3 millionar kroner frå kommunal- og moderniseringsdepartementet, via...
fredag 11. september Fitjarposten
Nye 40 km-skilt ved Kulturhuset
Ved enden av Havnavegen, framfor krysset med fv. 545, kom det onsdag opp nye skilt som markerer 40 km fartsgrense. Etter det me kan forstå, inneber ikkje dette noko nytt, bortsett frå at me får ei tydeleg påminning om kva fartsgrensa er i Fitjar sentrum. I motsett retning, mot Havn, er...
torsdag 10. september Fitjarposten
Sterk auke i netthandel – både på Fitjar og i resten av landet
Netthandlarar i Vestland fylke bestiller langt fleire pakker leverte av Posten. I andre kvartal var auken på 60 prosent målt mot same periode i fjor, og i Fitjar ligg me rett under gjennomsnittet, med 57 prosent. – Veksten har vore formidabel for alle typar netthandelspakkar. Det er ingen tvil o ...
torsdag 10. september Fitjarposten
Vandreutstillinga «DET STARTA MED SILDA» til Fitjar
Det nærmar seg utstillingsopning i Fitjar kultur- og idrettsbygg, og frå og med neste torsdag kan me sjå den fargerike utstillinga i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Det er Johanne Øvstebø Tvedten ved Sunnhordland museum som skriv dette i ei pressemelding. Den fargerike utstillinga...
torsdag 10. september Fitjarposten
Prøvde å bestilla tannlegetime – fekk beskjed om at ventetida var på over eitt år
Frustrerte foreldre fortel om lang ventetid hos Fylkestannlegen. Fylkestannlegen skuldar på fylkessamanslåing, korona og ombygging. Stord tannklinikk slit med lang venteliste, noko som skapar frustrasjon hos lesarane våre. Ein tipsar, som ynskjer å vera anonym, fortel: - Eg prøvde...
torsdag 10. september Fitjarposten
Konfirmasjon i Fitjar kyrkje
Førstkomande laurdag og søndag er det konfirmasjon i Fitjar kyrkje, fire månader etter at koronapandemien sette ein stoppar for feiringa i mai. Dermed blir det haustkonfirmasjon i Fitjar for første gong på over 50 år. Konfirmasjonsgudstenestene går av stabelen laurdag 12....
onsdag 9. september Fitjarposten
39 personar drukna i sommar
Ifølge drukningsstatistikken frå Redningsselskapet omkom 12 personer i drukningsulykker i august, og totalt har 39 personar omkome som følge av drukning i sommar. Det er éin færre enn i både 2018 og 2019. – Trass i at det blei tidenes båtsommar i år, har det...
onsdag 9. september Fitjarposten
Velforeininga klagar: meiner utbygginga av VA-anlegget ikkje bør skje gradvis
Politikarane i Fitjar måtte nok ein gong behandla saka om utbygging av VA-anlegg i Bøkjeneset. No skal saka til Fylkesmannen – igjen. VA-anlegget i Bøkjeneset har vore ein omfattande og komplisert sak. Allereie frå 2006 då reguleringsplanen for Bøkjeneset var stadfesta...
onsdag 9. september Fitjarposten
Kjersti Toppe på snarvisitt
Fitjar Senterparti fekk brått uplangtlagt besøk frå stortingsrepresentant Kjersti Toppe. - Heldigvis var me fleire som fekk tid til ein liten prat med ho, og praten sat laust rundt kaffibordet heime hos Grete Marit Veka Maraas, skriv leiar i Fitjar Senterparti Gro Rydland til Fitjarposten. Rydla ...
onsdag 9. september Fitjarposten
Gav dispensasjon til brannstasjonen – Eit vedtak for framtida!
Politikarane var alle samde om å gjera eit unntak frå arealformålet vis-a-vis Fitjar kultur og Idrettsbygg for å få lov til å byggja brannstasjon på den utvalte tomta. Politikarane i utval for plan og miljø gjorde samrøystes vedtak om å gje e dispensasjon...
onsdag 9. september Fitjarposten
Plan og miljø gjorde sjeldan vedtak: avviste luktklaga frå Bøkjeneset
Bøkjeneset Vel fortel at dei er plaga av lukt frå SIM sitt avfallsanlegg i Svartasmoget, og klagar på at den nye komposthallen til SIM ikkje er lukka. Utval for plan og miljø vedtok i dag at velforeininga ikkje har klagerett. Nyleg bygga Sunnhordland interkommunal Miljøverk på...
tirsdag 8. september Fitjarposten
Sunnhordland interkommunale barnevernsteneste søkjer etter besøksheimar, støttefamiliar og fritidskontaktar
Hjem
tirsdag 8. september Fitjar kommune
Flytebrygge til bry?
Først råda administrasjonen politikarane til å seia nei til flytebrygga. No har dei endra meining, og meiner flytebryggja kan byggjast, sjølv om Fylkesmannen rådar imot. I samband med ein generell førespurnad til kommunen, der eigar spurte om det var søknadsplikt for...
tirsdag 8. september Fitjarposten
Ole Lønning einaste fitjarbu i bilcrossløp i Bergen
Under første runde av vestlandsmeisterskapet i bilcross kom koløyguten Ole Lønning midt på resultalista, då han blei nummer 8 av 15 deltakarar i juniorklassen. Som nesten all annan idrettsaktivitet har bilsporten lidd under koronapandemien, og det har ikkje blitt...
mandag 7. september Fitjarposten
Arrangerer fjellfiske-festival!
Til helga finn Fitjar sin aller første fjellfiske-festival stad! Fitjar fjellsameige inviterer til Fiskefestival på laurdag. - Grunna koronasituasjonen vart den tradisjonelle fiskefestivalen avlyst i år. Det tykte me var leit, og fann ut av me skulle skipa til fjellfiske-festival, fortel arrange ...
mandag 7. september Fitjarposten
Våt og kald dåpsseremoni på Fitjarhesten
Ordførar Harald Rydland feira Kom deg ut-dagen i dag med tur til Fitjarhesten, og endeleg fekk det høgaste punktet i Fitjar kommune eit skikkeleg namneskilt, etter ein kort dåpsseremoni i svært dårleg turvêr. Til saman var med 20 deltakarar som starta ut frå...
søndag 6. september Fitjarposten
Marius og Johannes bidrog til at Hordaland vann!
Johannes Sandvik Bø og Marius Pedersen har ein stor del av æra for at Hordaland gjekk til topps i lagkonkurransen under Lerøylekene i Haugesund denne helga. Lærøylekene er ein kretskamp mellom Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland og Agder. Det var ingen deltakarar med frå...
søndag 6. september Fitjarposten
Kamp om trimpoeng: Blir skulda for fusk i anonyme brev
Svanhild og Magnar Kloster er ivrige turfolk, og er ofte ute i terrenget og samlar trimpoeng i regi av Stord-Fitjar Turlag, men det er ikkje alle som liker at dei er så spreke, og no har ekteparet fått fire anonyme brev med eit svært ubehageleg innhald. Svanhild og Magnar Kloster er ivrige å...
lørdag 5. september Fitjarposten
VESTLAND

Eit steg nærare ny brannstasjon
Kommunen må søkja om dispensasjon frå kommunen sin eigen arealplan for å eventuelt setja opp den nye brannstasjonen i sentrum. Det var i kommunestyret i februar politikarane vedtok at det skulle arbeidast vidare mot å byggja ny brannstasjon vis-a-vis Fitjar kultur og idrettsbygg....
lørdag 5. september Fitjarposten
– Dette har vore ein fantastisk dag!
Førsteklassingen var frå seg av begeistring då ho fekk vera med Selevik skule på fiskedag hos Onar Westerheim denne veka, og var ikkje den einaste som var strålande fornøgd. Tradisjonen tru har Selevik skule hatt fiskedagar i "fiskerihamna" til Onar Westerheim denne...
fredag 4. september Fitjarposten
Fleire har klaga på plagsam lukt frå SIM sitt anlegg i Svartasmoget
- Luktproblemet er omfattande og tiltakande, skriv velforening. No har fylkesmannen engasjert seg i saka. - Me har i dag fått telefonisk klage over lukt frå deponiet i Svartasmoget. I følgje klagaren har lukta vore plagsam over lengre tid, spesielt i tørt og varmt vêr, skriv...
fredag 4. september Fitjarposten
Bergen og Hordaland Turlag vil ha politikarar med på vindkraftbefaring
Bergen og Hordaland Turlag, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland, og DNT vest inviterer til befaring ved vindkraftanlegget på Midtfjellet i Fitjar kommune tysdag 8. september 2020. – På Midtfjellet vil vi sjå korleis eit utbygt vindkraftområde ser ut, og befaringa vil ha fokus...
fredag 4. september Fitjarposten
Nytt toalett på den populære badeplassen
Breiavikjo har fått heilt nytt sanitæranlegg i sommar. Friluftsrådet Vest har etter ønskje frå Fitjar kommune gått til innkjøp og bygging av nytt toalett i Breiavikjo, det populære og mykje nytta friluftsområde med badestrand på vestsida av Storavatnet....
fredag 4. september Fitjarposten
Årsmelding frå Sunnhordland NMS
– Foreiningane minkar og strevar med å få nye medlemmer, men dei som fungerer, arbeider trufast og er sjølve grunnfjellet for alt misjonsarbeid, skriv Gunnvald Bjotveit i årsmeldinga for 2019 frå Sunnhordland område av NMS. Han har vore leiar i styret for Sunnhordland...
torsdag 3. september Fitjarposten
Beintøff skulestart: – klarar ein å gå jorda rundt kvar dag i år ogso?
I september skal skuleelevar over heile landet konkurrera i å reisa miljøvenleg til skulen. Frå Fitjar deltek 7. klassingane på Rimbareid barne- og ungdomsskule. Beintøft er Noregs største gå-til-skulen-aksjon og vert arrangert i regi av Miljøagentane. -...
torsdag 3. september Fitjarposten
Nye redningshelikopter for store for å landa ved Stord sjukehus
Føreslår jordet ved krysset Tysevegen og Ådlandsvegen som ny landingsplass. Dei mangeårige redningshelikoptera Sea King skal gå av med pensjon, og vil bli erstatta av 16 topp moderne helikopter, som vil gå under namnet SAR Queen. Men helikoptera vil ikkje vera dimensjonert for...
torsdag 3. september Fitjarposten
Kritisk til manglande tilbakemelding og treig sakshandsaming frå Kartverket
- Storparten av innbyggjarane har no fått adresser som mellom anna gjer at posten kjem fram, og at naudetatane finn fram ved utrykkingar. Me ynskjer no å få på plass adresser for resten av eigedomane, for me ser at det kan få alvorlege følgjer om dette manglar. Det har vore eit...
onsdag 2. september Fitjarposten
Fitjarkunst til Galleri Ryvarden
Nok ein gong skal mor og datter; Bjørg og Maren Sofie Strømme stilla ut kunsten sin på Galleri Ryvarden. Galleri Ryvarden skriv i ei pressemelding at dei gler seg over å ønskja dei to kunstnarane velkommen tilbake. - I september og fram til medio oktober skal dei med si utstilling...
onsdag 2. september Fitjarposten
Flyttar heim att til Fitjar for å driva PS Bryggekafe!
Edith Helland og Tor Henrik Birkeland er spente, men gler seg til å ta over drifta av PS Bryggekafe i Kråko. – Hadde nokon fortalt meg at me skulle driva kafe for eit halvt år sidan hadde eg ikkje trudd på dei. Me er på Helland for å intervjua det unge paret. Augustsola skin...
tirsdag 1. september Fitjarposten
Raudfottege – lett å kjenna att i ny app!
Ved hjelp av Artsorakelet på Internett var det ikkje vanskeleg å slå fast at det var ei raudfottege lesaren vår hadde sett på kunstgrasbanen i går. Utan avanserte hjelpemiddel hadde nok gårsdagens insektquiz blitt litt for vanskeleg. Raudfottege er ingen sjeldan skapning,...
tirsdag 1. september Fitjarposten
Samarbeidrådet i pengeknipe: Fitjar løyver meir pengar
Samarbeidsrådet i Sunnhordland slit med økonomien, og ber medlemskommunane om meir pengar for å løysa situasjonen. Sidan etableringa av samarbeidsrådet i 1981 har kommunane gitt eit fast årleg tilskot til rådet på 5-000 kroner, i tillegg til eit tilskot per...
tirsdag 1. september Fitjarposten
Helsestasjonen stengt
tirsdag 1. september Fitjar kommune
Tre kollegaer vart til ein gründertrio: – Magekjensla er god
I fleire år har denne trioen, to av dei frå Fitjar, hatt tankar om å starte for seg sjølve. Koronapandemi og låg laksepris stoppa dei ikkje frå å hoppe i det, og i august såg Alde Akva AS dagens lys. Av: Cassandra G. Jespersen/Stord24 Landbasert fiskeoppdrett er i...
tirsdag 1. september Fitjarposten
Bli med ordføraren på tur i Friluftsveka!
I neste veke – frå 5. til 13. september – blir folk over heile landet inviterte til å vera med og feira friluftslivet, og Fitjar-ordførar Harald Rydland har lyst å få folk med seg på tur. – I samband med den nasjonale Friluftsveka 2020, vil eg vera med på...
mandag 31. august Fitjarposten
Rekordraske fitjargutar i vinden på Bremnes
Både Johannes Sandvik Bø, Marius Pedersen og Halvor Aga markerte seg med løp i toppklasse under bømlomeisterskapet i friidrett på Bremnes i går. Den friske vinden ute i havgapet hindra ikkje dei mest lettbeinte fitjargutane å levera topptider. Som vanleg var det Johanne...
mandag 31. august Fitjarposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

FITJAR

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL