Evje og Hornnes
Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering for Støperitomta, planID 202102
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 16.06.2022, PS 59/22, Detaljregulering for Støperitomta, planID 202102. 
fredag 13:51 Evje og Hornnes kommune
Helsefellesskapets årsrapport 2021
Partnerskapets strategidokument «Grensesprengende samarbeid om helsetjenesten på Agder 2019-2021» har ligget til grunn for strategiske drøftinger og prioriteringer i 2021, med fire definerte hovedområder: Sammenhengende innsats for å sikre helse og bærekraft Sikre...
mandag 13. juni Evje og Hornnes kommune
100 tilskuere samlet på hyllestkonsert i Evje: – Fantastisk kveld
 
torsdag 2. juni Fædrelandsvennen
Driver nettportal for seksuell helse: – Å elske og anerkjenne underlivet sitt er veldig kraftfullt
 
torsdag 2. juni Fædrelandsvennen
Fusjonsinnspurten er i gang
 
tirsdag 31. mai Fædrelandsvennen
Arrangerer U2-hyllest for å støtte ukrainske flyktninger
 
onsdag 25. mai Fædrelandsvennen
Varsel om oppstart av arbeid med klima- og energiplan - Høring av forslag til planprogram
Evje og Hornnes kommune har startet arbeidet med å utarbeide en ny kommunedelplan for klima og energi. Kommunestyret vedtok oppstart av planarbeid i sak 37/22, 5. mai 2022. Samlet saksfremstilling kan du lese her.
onsdag 18. mai Evje og Hornnes kommune
Siste gårdsbesøk før jordbruksoppgjøret: – Blir min viktigste eksamen
Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) kaller bøndenes ekstrautgifter for kostnadstsunamier og erkjenner at det må flere tiltak til.
tirsdag 19. april NRK
AGDER

Byggesaker blir satt på vent
 
fredag 15. april Fædrelandsvennen
Sliter med å få godkjent flyktningmottak
 
torsdag 14. april Fædrelandsvennen
Nok snø på fjellet. Men her haster det om du vil ha en siste skitur.
.
torsdag 7. april Fædrelandsvennen
Varsel om igangsetting av detaljregulering/endring for eksisterende plan Takåsen Hyttefelt, gnr. 50, bnr. 624 m.fl.
På vegne av forslagstiller, Takåsen hyttefelt AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 50, bnr. 624 m.fl. i Evje og Hornnes kommune.
mandag 4. april Evje og Hornnes kommune
Investerer flere millioner i nye attraksjoner, og mener de lager verdens største sklie av sitt slag
.
fredag 25. mars Fædrelandsvennen
Et godt sted å være
 
onsdag 23. mars Fædrelandsvennen
Slik forberedes kommuner på å ta imot flyktninger
 
tirsdag 22. mars Fædrelandsvennen
Endring av tidligere vedtatte reguleringsplaner
Forsiden
onsdag 16. mars Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn - Detaljregulering for Støperitomta, planID 202102
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og §12-10, legges Detaljregulering for Støperitomta, planID 202102, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Planutvalget 10.02.2022, sak 4/22.
onsdag 16. mars Evje og Hornnes kommune
Bygger nytt kraftverk etter 60 år
 
mandag 7. mars Fædrelandsvennen
Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner
Evje og Hornnes kommune har fått kr 127 044 til fordeling i strømstøtte til lokale lag og foreninger. Les mer om ordningen og søk her. Søknadsfrist 15. mars kl. 13:00.  
onsdag 2. mars Evje og Hornnes kommune
Heftig ombygging
.
tirsdag 22. februar Fædrelandsvennen
Eiendomsskatteliste 2022 til offentlig ettersyn
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2022, eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3c - «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», og med hjemmel i
tirsdag 22. februar Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring - vedtak om endring av reguleringsplan for Kyrkjebygda, planID 197901, og reguleringsplan for Evje kyrkje, planID 199703
Planutvalget vedtok å endre reguleringsplan for Kyrkjebygda, planID 197901, og reguleringsplan for Evje Kyrkje, planID 199703 i møte 10.02.2022, sak 5/22. Endringen tillater etablering av 8 nye boenheter på gnr. 56, bnr. 79, Evjevegen 62.
fredag 18. februar Evje og Hornnes kommune
Nordlys observert på Sørlandet: – En merkelig opplevelse
.
torsdag 10. februar Fædrelandsvennen
Evje-fengselet kan få dramatisk kutt
 
onsdag 9. februar Fædrelandsvennen
Kommunens trafikksikkerhetsplan - Ønske om innspill til handlingsdel
Evje og Hornnes kommune er i gang med revidering av trafikksikkerhetsplanen fra 2017. Planen skal være et styringsverktøy for målrettet trafikksikkerhetsarbeid, og skal vise hvilke områder og tiltak som skal prioriteres i kommunen de neste årene. Forslag
tirsdag 1. februar Evje og Hornnes kommune
– Folk på bygda er mer kreative enn byfolk
 
tirsdag 25. januar Fædrelandsvennen
Ny kompensasjonsordning / tilskudd til lokale virksomheter i forbindelse med koronapandemien - tildeling 5 og 6
Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilget 17. og 22. desember 2021 midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Evje og Hornnes kommune har i runde 5 fått tildelt kr. 500.000 og i runde 6 fått tildelt
onsdag 5. januar Evje og Hornnes kommune
Ti ansatte smittet i Agder fengsel
 
10. desember 2021 Fædrelandsvennen
Endring av reguleringsplaner etter plan- og bygningslovens § 12-14 2. ledd
Forsiden
6. desember 2021 Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring av vedtak- Detaljregulering for Elgtun, planID 201904
Kommunestyret i Evje og Hornnes gjorde i møtet 18.11.2021, PS 68/21 følgende vedtak: I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Elgtun planID 201904 med tilhørende reguleringsbestemmelser og plankart sist datert
6. desember 2021 Evje og Hornnes kommune
Alminnelig ettersyn årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2021 - 2025
Innstilling fra formannskapet til årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2021 - 2025 er lagt ut for alminnelig ettersyn. Du kan også se dokumentene på Servicekontoret i Evje og Hornnes kommune frem til 16. desember 2021.  Kommunestyret behandler saken
1. desember 2021 Evje og Hornnes kommune
Nytt kraftverk truer et av landets største raftingmiljø
Et helt nytt kraftverk blir nå planlagt i Syrtveitfossane i Setesdal. Nå frykter flere konsekvensene av en omfattende kraftutbygging i elva Otra.
24. november 2021 NRK
Var usikker på om det kom til å gå: – I år blir det «tidenes år»
 
20. november 2021 Fædrelandsvennen
AGDER

Anleggs­maskin falt ned i ti meter dyp kanal
 
19. november 2021 Fædrelandsvennen
Ny rundkjø­ring på riksvei 9
 
18. november 2021 Fædrelandsvennen
Sørlandets beste skiløper måtte ta grep: – Har gått på humøret løs
 
17. november 2021 Fædrelandsvennen
Ekskjæreste dømt til 13 års fengsel
21-åringen som knivstakk og drepte Cansel Godek er dømt til 13 års fengsel.
1. november 2021 NRK
Kunngjøring av vedtak – Tildeling av utvidet egenregi – næringsavfall fra kommunal virksomhet
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 28.03.2019, sak 12/19 følgende: Kommunestyret tildeler Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS oppdraget med innsamling og behandling av kommunalt næringsavfall i utvidet egenregi med virkning fra 1.1.2020.
27. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring - Høring av melding og folkemøte vedr. kraftutbygging i Syrtveitfossen
Agder Energi Vannkraft AS har sendt melding om utbygging av kraftverk i Syrtveitfossen i Evje og Hornnes kommune til NVE. Denne meldingen legges nå ut til høring med frist 15. desember 2021. NVE vil holde folkemøte om saken 17. november 2021 på Evjemoen
27. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
Tilskudd til private veger for 2021
Evje og Hornnes kommune gir tilskudd til vedlikehold av private veger lengre enn 100 meter. Frist for å søke om tilskudd er 21. november 2021. 
19. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
Politikere selger billige aksjer i Setesdal Bilruter
 
17. oktober 2021 Fædrelandsvennen
Varsel om igangsetting av detaljregulering for Syrtveit Fiskeanlegg
ABO Plan & Arkitektur Stord AS starter på vegne av Baring AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for Syrtveit Fiskeanlegg (jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd), planID 202104. 
14. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
Ringte til poli­tiet etter drapet: «Jeg krangla med eksen min. Jeg knivstakk henne».
 
12. oktober 2021 Fædrelandsvennen
Frivillighetsprisen til Anders Odde Torndahl
 
12. oktober 2021 Fædrelandsvennen
Avlesning av vannmåler - frist 1. november
Fristen for å lese av vannmåleren er 1. november.
7. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
– Brannvesenet skaper usikkerhet
 
5. oktober 2021 Fædrelandsvennen
Varsel om utvidelse av plangrense – Detaljregulering TrollAktiv - PlanID 202101
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det utvidet planavgrensning for pågående detaljregulering av TrollAktiv i Evje og Hornnes kommune, planID 202101.
5. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering for Kjetså Motorcrossbane, planID 201903
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 23. september 2021, sak 61/2021  Detaljregulering for Kjetså Motorcrossbane, planID 201903. Planen legger til rette for et fremtidig idrettsanlegg til bruk for motorsport. 
30. september 2021 Evje og Hornnes kommune
Sterke reaksjoner i Evje: Mener Ropstad må gå av
 
17. september 2021 Fædrelandsvennen
Valgdag 13. september 2021
På valgdagen mandag 13. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil si der du var folkeregistrert som bosatt den 30. juni 2021.
13. september 2021 Evje og Hornnes kommune
Evje-drapet: Spesialenheten frikjenner politiet
 
6. september 2021 Fædrelandsvennen
Alvorlig personskade etter MC-ulykke på riksvei 9
 
2. september 2021 Fædrelandsvennen
Innspill til handlingsdelen i kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse
Alle kommuner må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2018 og handlingsdelen skal rulleres hvert år. Planarbeidet er et offentlig ansvar og det
2. september 2021 Evje og Hornnes kommune
20-åring tiltalt for knivdrap på ekskjæresten
 
18. august 2021 Fædrelandsvennen
Ny kompensasjonsordning/tilskudd til lokale virksomheter i forbindelse med koronapandemien
Evje og Hornnes kommune har fått bevilget kr 1.059.000 til nytt kompensasjonsfond fra staten. Fondet skal sette kommunen i bedre stand til å avhjelpe situasjonen til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale
9. august 2021 Evje og Hornnes kommune
Leteak­sjon etter eldre mann på Evje: Funnet i god behold
 
8. august 2021 Fædrelandsvennen
Førehandsrøysting stortings- og sametingsvalet 2021
Tysdag 10. august startar den ordinære førehandsrøystinga. Om du ikkje har høve til å røyste på valdagen 13. september, eller finn det lettare å førehandsrøyste, kan du gjere dette til og med fredag 10. september.
4. august 2021 Evje og Hornnes kommune
Står du i manntalet?
Manntal til offentleg ettersyn. Har du nyleg flutt til kommunen?. Krav om retting. .
29. juli 2021 Evje og Hornnes kommune
AGDER

For lag og foreninger: Momskompensasjon og ny tilskuddsordning for arrangement/aktiviteter
I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. I tillegg kan frivillige lag og organisasjoner søke om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er
9. juli 2021 Evje og Hornnes kommune
– Kjenner på et veldig stort ansvar
 
8. juli 2021 Fædrelandsvennen
Malin og ponnien Reidar på rallartur
 
7. juli 2021 Fædrelandsvennen
Kjetså massetak – varsel om igangsetting av detaljregulering
I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljreguleringsplan for Kjetså massetak, i Evje og Hornnes kommune.
7. juli 2021 Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn - Detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801.
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og §12-10, legges Detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Planutvalget 01.07.2021, sak 54/21.
7. juli 2021 Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn - Detaljregulering for Elgtun, planID 201904.
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og §12-10, legges Detaljregulering for Elgtun, planID 201904, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Planutvalget 01.07.2021, sak 55/21.
7. juli 2021 Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn - Detaljregulering for Kjetså motorcrossbane, planID 201903.
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og §12-10, legges Detaljregulering for Kjetså Motorcrossbane, planID 201903, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Planutvalget 01.07.2021, sak 57/21.
7. juli 2021 Evje og Hornnes kommune
Fædrelandsvennen, vindkraft og beslutningsnivå
Fædrelandsvennen fastslo på lederplass for en tid tilbake at norsk energiproduksjon var et nasjonalt anliggende som derfor ikke skulle overlates til det lokale beslutningsnivået.
30. juni 2021 Fædrelandsvennen
Mineralparken har åpnet vannpark
Her er siste investering.
21. juni 2021 Fædrelandsvennen
Bok om Otra - en mulighetsstudie for Otra Elvepark
Høsten 2020 ble mulighetsstudien for Otra Elvepark publisert som egen bok. Her kan du se den.  
4. mai 2021 Evje og Hornnes kommune
Ny kompensasjonsordning/tilskudd til lokale virksomheter i forbindelse med koronapandemien
Evje og Hornnes kommune har fått bevilget kr 398 000 til nytt kompensasjonsfond fra  staten. Fondet skal sette kommunen i bedre stand til å avhjelpe situasjonen til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittetiltak.
30. april 2021 Evje og Hornnes kommune
Varsel om igangsetting av detaljregulering og utbyggingsavtale for Støperitomta, gnr. 50 bnr. 128 m.fl.
På vegne av forslagstiller, Deep Capital Investments AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 50, bnr. 128 m.fl. i Evje og Hornnes kommune.
23. mars 2021 Evje og Hornnes kommune
Kompensasjonsordning/tilskudd til lokale virksomheter i forbindelse med koronapandemien
Ordningen skal også kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Hvem administrerer ordningen ...
22. mars 2021 Evje og Hornnes kommune
Oppstart av detaljregulering – TrollAktiv
Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under. Planområdet er på ca. 300 daa, og er lokalisert på Syrtveit i Evje og Honnes kommune. (gnr./bnr. 600/39 og 57/1,6,11,200,36.) Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. Hensikten med planarbeider er å se...
18. mars 2021 Evje og Hornnes kommune
Eiendomsskatteliste 2021 til offentlig ettersyn
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2021, eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3c - «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», og med hjemmel i
23. februar 2021 Evje og Hornnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL