Evje og Hornnes
Holder fortsatt stengt to dager i uka: – Veldig uforutsigbart
Bedriftsledere tør ikke senke skuldrene tross svært lave strømpriser.
tirsdag 15. november Fædrelandsvennen
Skal du søke om TT-kort? Fristen er 15. november
Minner om at søknadsfristen for å søke om TT-kort for første halvdel av 2023 er 15. november 2022. 
mandag 7. november Evje og Hornnes kommune
Siste rett er servert: – Det er selvfølgelig trist å legge ned etter så mange år
Siden 1993 har kinarestauranten «Dragon Inn» på Evje servert sultne gjester. Nå er den tradisjonsrike restauranten historie.
mandag 7. november Fædrelandsvennen
Tilskudd til private veger for 2022
Evje og Hornnes kommune gir tilskudd til vedlikehold av private veger lengre enn 100 meter. Frist for å søke om tilskudd er 28. november 2022.
torsdag 3. november Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 27.10.2022, PS 82/22, Detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801. 
onsdag 2. november Evje og Hornnes kommune
Legger ned kafé og butikk etter halvannet år
.
søndag 30. oktober Fædrelandsvennen
Hvorfor blir unge menn igjen på bygda?
Hvorfor blir unge menn igjen på bygda?
søndag 30. oktober Fædrelandsvennen
Kjent spise­sted stenger deler av uka for å overleve strøm­krisen
Tip Top Burger på Evje tvinges til å stenge ned to dager i uka grunnet strømregningen. Ekspert tror dette bare er begynnelsen på utfordringene for servicenæringen.
lørdag 29. oktober Fædrelandsvennen
AGDER

Tilskudd til inkludering av barn og unge
Bufdir forvalter en nasjonal tilskuddsordning der målet er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Fristen for å søke om tilskudd for 2023 er 18. november 2022.
fredag 21. oktober Evje og Hornnes kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan søke om strømstøtte - frist 16. november kl. 13:00
Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte for perioden juli-september 2022. Søknadsfristen er 16. november klokken 13:00. Strømstøtten vil bli utbetalt fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som...
onsdag 19. oktober Evje og Hornnes kommune
Kvinnespranget i Setesdal
Agder fylkeskommune og Setesdal interkommunalt politisk råd inviterer kvinner i alle aldre til seminar om medvirkning og deltaking. Det blir arrangert tre slike Kvinnesprang-seminar i Agder, i samband med arbeidet med ulike planar, ikkje minst arbeidet
mandag 17. oktober Evje og Hornnes kommune
Rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og sentrale kulturarenaer
Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt i desember 2018, og handlingsdelen i
tirsdag 11. oktober Evje og Hornnes kommune
Her åpner Sørlandets nest lengste rulleskiløype
Parallelt med grønne vintre, popper stadig nye rulleskiløyper opp. Denne løypa på Evje er den nest lengste blant 12 på Sørlandet – og den tredje som åpner bare i høst.
torsdag 6. oktober Fædrelandsvennen
Tiltak for over 90 millioner på plass: 11 kommuner med økt mobil­bered­skap
I en rekke år risikerte kommunene i indre Agder svekket beredskap ved strømbrudd og manglende mobildekning. Nå er løsningen endelig på plass.
fredag 23. september Fædrelandsvennen
Høring: forslag til ny lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling etter forurensingsregelverket
Evje og Hornnes kommune legger med dette forskrift om gebyrer for saksbehandling etter forurensningsregelverket ut på høring.
fredag 23. september Evje og Hornnes kommune
Utlysing av konkurranse – brøyting av kommunale veger
Evje og Hornnes kommune har lyst ut et anbud på Doffin som gjelder brøyting av en rode i kommunen for perioden 2022-2027.
torsdag 22. september Evje og Hornnes kommune
Søk om spillemidler innen 1. oktober 2022
Fristen for å søke spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer for 2023 er 1. oktober 2022. Les mer om hva du kan søke midler til og hvordan du går fram for å søke her:
torsdag 15. september Evje og Hornnes kommune
Varsel om igangsetting av detaljregulering Evjetun Leirsted, gnr. 56 bnr. 168 m. fl.
På vegne av forslagstiller, Evjetun, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 56, bnr. 168 m.fl. i Evje og Hornnes kommune.
torsdag 8. september Evje og Hornnes kommune
Høring: forslag ny lokal forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkellova, veglova og forskrift om ledninger i offentlig veg
Evje og Hornnes kommune legger med dette forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling, eierseksjonering og saksbehandling og kontroll etter veglova og forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og
tirsdag 6. september Evje og Hornnes kommune
Vår kamp mot ansiktsløs motstand
I mer enn 30 år har min familie utviklet, investert og drevet Mineralparken som ligger ved Otra, helt syd i Evje og Hornnes kommune.
tirsdag 9. august Fædrelandsvennen
Solgte dekk for 75 millio­ner
Det er ikke få biler i landsdelen som kjører rundt med dekk fra Hornnes. I fjor omsatte dekkforhandleren nederst i Setesdal for 75 millioner kroner.
søndag 7. august Fædrelandsvennen
Uenighet om flomfare – Vi ser ikke at vi bryter noen regler ved å sette opp kiosken
 
lørdag 2. juli Fædrelandsvennen
Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering for Støperitomta, planID 202102
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 16.06.2022, PS 59/22, Detaljregulering for Støperitomta, planID 202102. 
fredag 24. juni Evje og Hornnes kommune
Helsefellesskapets årsrapport 2021
Fredag 10. juni godkjente Helsefellesskapet i sitt møte årsrapporten for 2021. Rapporten gir på sine 13 sider en fin innføring om hva Helsefelleskapets formål er, struktur og hvilke saker som har vært sentrale i året som gikk. 
mandag 13. juni Evje og Hornnes kommune
100 tilskuere samlet på hyllestkonsert i Evje: – Fantastisk kveld
 
torsdag 2. juni Fædrelandsvennen
Driver nettportal for seksuell helse: – Å elske og anerkjenne underlivet sitt er veldig kraftfullt
 
torsdag 2. juni Fædrelandsvennen
Fusjonsinnspurten er i gang
 
tirsdag 31. mai Fædrelandsvennen
Arrangerer U2-hyllest for å støtte ukrainske flyktninger
 
onsdag 25. mai Fædrelandsvennen
Varsel om oppstart av arbeid med klima- og energiplan - Høring av forslag til planprogram
Evje og Hornnes kommune har startet arbeidet med å utarbeide en ny kommunedelplan for klima og energi. Kommunestyret vedtok oppstart av planarbeid i sak 37/22, 5. mai 2022. Samlet saksfremstilling kan du lese her.
onsdag 18. mai Evje og Hornnes kommune
Siste gårdsbesøk før jordbruksoppgjøret: – Blir min viktigste eksamen
Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) kaller bøndenes ekstrautgifter for kostnadstsunamier og erkjenner at det må flere tiltak til.
tirsdag 19. april NRK
Byggesaker blir satt på vent
 
fredag 15. april Fædrelandsvennen
Sliter med å få godkjent flyktningmottak
 
torsdag 14. april Fædrelandsvennen
Nok snø på fjellet. Men her haster det om du vil ha en siste skitur.
.
torsdag 7. april Fædrelandsvennen
AGDER

Varsel om igangsetting av detaljregulering/endring for eksisterende plan Takåsen Hyttefelt, gnr. 50, bnr. 624 m.fl.
På vegne av forslagstiller, Takåsen hyttefelt AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 50, bnr. 624 m.fl. i Evje og Hornnes kommune.
mandag 4. april Evje og Hornnes kommune
Investerer flere millioner i nye attraksjoner, og mener de lager verdens største sklie av sitt slag
.
fredag 25. mars Fædrelandsvennen
Et godt sted å være
 
onsdag 23. mars Fædrelandsvennen
Slik forberedes kommuner på å ta imot flyktninger
 
tirsdag 22. mars Fædrelandsvennen
Endring av tidligere vedtatte reguleringsplaner
Forsiden
onsdag 16. mars Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn - Detaljregulering for Støperitomta, planID 202102
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og §12-10, legges Detaljregulering for Støperitomta, planID 202102, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Planutvalget 10.02.2022, sak 4/22.
onsdag 16. mars Evje og Hornnes kommune
Bygger nytt kraftverk etter 60 år
 
mandag 7. mars Fædrelandsvennen
Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner
Evje og Hornnes kommune har fått kr 127 044 til fordeling i strømstøtte til lokale lag og foreninger. Les mer om ordningen og søk her. Søknadsfrist 15. mars kl. 13:00.  
onsdag 2. mars Evje og Hornnes kommune
Heftig ombygging
.
tirsdag 22. februar Fædrelandsvennen
Eiendomsskatteliste 2022 til offentlig ettersyn
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2022, eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3c - «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», og med hjemmel i
tirsdag 22. februar Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring - vedtak om endring av reguleringsplan for Kyrkjebygda, planID 197901, og reguleringsplan for Evje kyrkje, planID 199703
Planutvalget vedtok å endre reguleringsplan for Kyrkjebygda, planID 197901, og reguleringsplan for Evje Kyrkje, planID 199703 i møte 10.02.2022, sak 5/22. Endringen tillater etablering av 8 nye boenheter på gnr. 56, bnr. 79, Evjevegen 62.
fredag 18. februar Evje og Hornnes kommune
Nordlys observert på Sørlandet: – En merkelig opplevelse
.
torsdag 10. februar Fædrelandsvennen
Evje-fengselet kan få dramatisk kutt
 
onsdag 9. februar Fædrelandsvennen
Kommunens trafikksikkerhetsplan - Ønske om innspill til handlingsdel
Evje og Hornnes kommune er i gang med revidering av trafikksikkerhetsplanen fra 2017. Planen skal være et styringsverktøy for målrettet trafikksikkerhetsarbeid, og skal vise hvilke områder og tiltak som skal prioriteres i kommunen de neste årene. Forslag
tirsdag 1. februar Evje og Hornnes kommune
– Folk på bygda er mer kreative enn byfolk
 
tirsdag 25. januar Fædrelandsvennen
Ny kompensasjonsordning / tilskudd til lokale virksomheter i forbindelse med koronapandemien - tildeling 5 og 6
Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilget 17. og 22. desember 2021 midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Evje og Hornnes kommune har i runde 5 fått tildelt kr. 500.000 og i runde 6 fått tildelt
onsdag 5. januar Evje og Hornnes kommune
Ti ansatte smittet i Agder fengsel
 
10. desember 2021 Fædrelandsvennen
Endring av reguleringsplaner etter plan- og bygningslovens § 12-14 2. ledd
Forsiden
6. desember 2021 Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring av vedtak- Detaljregulering for Elgtun, planID 201904
Kommunestyret i Evje og Hornnes gjorde i møtet 18.11.2021, PS 68/21 følgende vedtak: I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Elgtun planID 201904 med tilhørende reguleringsbestemmelser og plankart sist datert
6. desember 2021 Evje og Hornnes kommune
Alminnelig ettersyn årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2021 - 2025
Innstilling fra formannskapet til årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2021 - 2025 er lagt ut for alminnelig ettersyn. Du kan også se dokumentene på Servicekontoret i Evje og Hornnes kommune frem til 16. desember 2021.  Kommunestyret behandler saken
1. desember 2021 Evje og Hornnes kommune
Nytt kraftverk truer et av landets største raftingmiljø
Et helt nytt kraftverk blir nå planlagt i Syrtveitfossane i Setesdal. Nå frykter flere konsekvensene av en omfattende kraftutbygging i elva Otra.
24. november 2021 NRK
Ny rundkjø­ring på riksvei 9
 
18. november 2021 Fædrelandsvennen
Sørlandets beste skiløper måtte ta grep: – Har gått på humøret løs
 
17. november 2021 Fædrelandsvennen
Ekskjæreste dømt til 13 års fengsel
21-åringen som knivstakk og drepte Cansel Godek er dømt til 13 års fengsel.
1. november 2021 NRK
Kunngjøring av vedtak – Tildeling av utvidet egenregi – næringsavfall fra kommunal virksomhet
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 28.03.2019, sak 12/19 følgende: Kommunestyret tildeler Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS oppdraget med innsamling og behandling av kommunalt næringsavfall i utvidet egenregi med virkning fra 1.1.2020.
27. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
AGDER

Kunngjøring - Høring av melding og folkemøte vedr. kraftutbygging i Syrtveitfossen
Agder Energi Vannkraft AS har sendt melding om utbygging av kraftverk i Syrtveitfossen i Evje og Hornnes kommune til NVE. Denne meldingen legges nå ut til høring med frist 15. desember 2021. NVE vil holde folkemøte om saken 17. november 2021 på Evjemoen
27. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
Tilskudd til private veger for 2021
Evje og Hornnes kommune gir tilskudd til vedlikehold av private veger lengre enn 100 meter. Frist for å søke om tilskudd er 21. november 2021. 
19. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
Politikere selger billige aksjer i Setesdal Bilruter
 
17. oktober 2021 Fædrelandsvennen
Varsel om igangsetting av detaljregulering for Syrtveit Fiskeanlegg
ABO Plan & Arkitektur Stord AS starter på vegne av Baring AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for Syrtveit Fiskeanlegg (jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd), planID 202104. 
14. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
Ringte til poli­tiet etter drapet: «Jeg krangla med eksen min. Jeg knivstakk henne».
 
12. oktober 2021 Fædrelandsvennen
Frivillighetsprisen til Anders Odde Torndahl
 
12. oktober 2021 Fædrelandsvennen
Avlesning av vannmåler - frist 1. november
Fristen for å lese av vannmåleren er 1. november.
7. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
– Brannvesenet skaper usikkerhet
 
5. oktober 2021 Fædrelandsvennen
Varsel om utvidelse av plangrense – Detaljregulering TrollAktiv - PlanID 202101
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det utvidet planavgrensning for pågående detaljregulering av TrollAktiv i Evje og Hornnes kommune, planID 202101.
5. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering for Kjetså Motorcrossbane, planID 201903
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 23. september 2021, sak 61/2021  Detaljregulering for Kjetså Motorcrossbane, planID 201903. Planen legger til rette for et fremtidig idrettsanlegg til bruk for motorsport. 
30. september 2021 Evje og Hornnes kommune
Malin og ponnien Reidar på rallartur
 
7. juli 2021 Fædrelandsvennen
Fædrelandsvennen, vindkraft og beslutningsnivå
Fædrelandsvennen fastslo på lederplass for en tid tilbake at norsk energiproduksjon var et nasjonalt anliggende som derfor ikke skulle overlates til det lokale beslutningsnivået.
30. juni 2021 Fædrelandsvennen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL