Evje og Hornnes
Eiendomsskatteliste 2021 til offentlig ettersyn
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2021, eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3c - «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», og med hjemmel i
tirsdag 23. februar Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring - Endring av reguleringsplan for Evjemoen Nord, planID 201201
Planutvalget vedtok i møtet 17.12.2020, PS 99/20, å tillate en endring av reguleringsplan for Evjemoen Nord, PlanID 201201.
mandag 11. januar Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring - Endring av reguleringsplan for Kjersti Park, planID 198401
Kommunen har endret utnyttelsesgraden fra å være utnyttelsesgrad (U), til bebygd areal (%-BYA). Ny bestemmelse §3: Maksimal utnyttingsgrad for vanlig open bustadbygging skal vere 35 %-BYA inkl. garasje. For rekkehus er tillatt utnyttingsgrad 40 %- BYA
mandag 11. januar Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring - Endring av reguleringsplan for Hornåsen, planID 200601
Planutvalget vedtok i møtet 17.12.2020, PS 101/20, å tillate en endring av bestemmelsene til reguleringsplan for Hornåsen, PlanID 200601. Det vil nå være mulig å bygge garasjer på  inntil 50 kvm, mot tidligere 40 kvm.
mandag 11. januar Evje og Hornnes kommune
Alminnelig ettersyn årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024
Innstilling fra formannskapet til årsbudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 - 2024 er lagt ut for alminnelig ettersyn. Du kan også se dokumentene på Servicekontoret i Evje og Hornnes kommune frem til 10. desember 2020.  Kommunestyret behandler saken
25. november 2020 Evje og Hornnes kommune
Tilskudd mot barnefattigdom
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir) forvalter en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom som har til formål å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.
10. november 2020 Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering for Lianvegen Park, planID 201901
30. oktober 2020 Evje og Hornnes kommune
Skal du søke om TT-kort? Fristen er 15. november
Minner om at søknadsfristen for å søke om TT-kort for første halvdel av 2021 er 15. november 2020. 
27. oktober 2020 Evje og Hornnes kommune
AGDER

Varsel om endring av detaljregulering for Evjemoen Nord, planID 201201
Evje og Hornnes kommune legger herved frem forslag om å gjøre en mindre endring av detaljreguleringsplan for Evjemoen Nord.
26. oktober 2020 Evje og Hornnes kommune
Tilskudd til private veger for 2020
Evje og Hornnes kommune gir tilskudd til vedlikehold av private veger lengre enn 100 meter. Frist for å søke om tilskudd er 20. november 2020.
22. oktober 2020 Evje og Hornnes kommune
Ny vedtatt planstrategi for kommunen
Kommunestyret vedtok 24.09.2020, sak 71/20 ny planstrategi for kommunen.
9. oktober 2020 Evje og Hornnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL