Evje og Hornnes
Ho ser meg djupt inn i augo - og smilar
Øystein Moi møter mennesker fra indre Agder. Denne uka er det Birte Hartvedt på Evje.
fredag 14:15 $ Fædrelandsvennen
Mann dømt for ran: Truet til seg en boks med fløte
30-åring dømt for bensinstasjon-ran og trusler mot NAV-ansatte.
onsdag 20:23 $ Fædrelandsvennen
Forsvaret skal øve - stenger populær lysløype i vinterferien
Folk som vil gå på ski i lysløypa rett ved Evje sentrum i vinterferien, må legge andre planer. Forsvaret skal øve og stenger den populære løypa.
torsdag 15. februar $ Fædrelandsvennen
Innføring av ekstraordinær båndtvang
Det innføres ekstraordinær båndtvang fra torsdag 15. februar. Forskrift om ekstraordinær båndtvang Med hjemmel i Lov av 4. juli 2003 nr 74 om hundehold § 6 annet ledd bokstav f, har Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder den 14.02.2018 fastsatt følgende forskrift: ...
torsdag 15. februar Evje og Hornnes kommune
Innføring av ekstraordinær båndtvang
På grunn av store snømengder og av hensyn til viltet innføres ekstraordinær båndtvang i Evje og Hornnes kommune fra 15. februar
onsdag 14. februar Evje og Hornnes kommune
PST varslet etter funn av bombe-komponenter
PST er orientert etter at det onsdag ble beslaglagt flere bombe-komponenter i en bolig på Evje, skriver Agderposten.
torsdag 8. februar NRK
Forhandling om utbyggingsavtale for Tingbergheia, planID 197801
Evje og Hornnes kommune varsler at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for Tingbergheia, planID 197801. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området. Se bebyggelsesplankart. Eventuelle kommentarer, merknader,...
torsdag 1. februar Evje og Hornnes kommune
Menn i helse: et prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav
1.februar kl.13-15 arrangeres det et informasjonsmøte hvor du vil få mer informasjon om Menn i helse, utdanningen og jobbmuligheter etter endt utdanning. I etterkant av informasjonsmøte vil du bli kalt inn til intervju. Etter intervju blir inntil 30 menn valgt ut til en 12 ukers praksis som...
mandag 22. januar Evje og Hornnes kommune
AUST-AGDER

Sjekk forskjellen på brøytingen ved fylkesgrensa
På hver side av fylkesgrensa på riksvei 9, mellom Vest-Agder og Aust-Agder, er det brøytet svært så ulikt.
fredag 19. januar $ Fædrelandsvennen
Her finner du skiføre i drømmeværet
Meteorologene har spådd strålende vintervær i helga. Drar du til Høgås eller Toplandsheia får du prøvd skiene.
fredag 5. januar $ Fædrelandsvennen
Dagny Herlofson Hansens legat
Enkeltpersoner med fysiske handicap som er bosatt i Aust-Agder kan søke om midler fra legatet.
torsdag 4. januar Evje og Hornnes kommune
Slo jaktkameraten (69) bevisstløs med ildrake
En 65 år gammel mann er dømt til fengsel i tre år og tre måneder for å ha slått ned en jaktkamerat i fylla.
22. desember 2017 $ Fædrelandsvennen
Offentlig høring og ettersyn - Detaljregulering for Mineralparken, planID 201603
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Mineralparken, planID 201603, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Plan- og Bygningsrådet 14.12.2017, sak 113/17. Hensikten med planarbeidet er å legge til
18. desember 2017 Evje og Hornnes kommune
Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018
Fra og med 11. desember 2017 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2018. Søknadsfristen er 1. mars 2018. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i
18. desember 2017 Evje og Hornnes kommune
Restauranttest av Pernille: Enkel og solid kost
På Pernille er det trivelig stemning, mat til å bli mett av, og null snobbefaktor.
16. desember 2017 $ Fædrelandsvennen
De sa opp sikre jobber og kjøpte et nedslitt hotell
Legendariske Dølen Hotel på Evje gjenoppstår. Takket være en banksjef som lot sikkerheten fare og en mann som ikke orket maset hennes lenger.
15. desember 2017 $ Fædrelandsvennen
Melding om vedtak detaljregulering for Sindremoen, PLANID 201502
Forsiden
13. desember 2017 Evje og Hornnes kommune
Offentlig ettersyn og høring Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2029
Dette sier ordfører Bjørn Ropstad om planen Kommuneplanens samfunnsdel som du nå sitter med vil være et viktig redskap for utviklingen i Evje og Hornnes kommune de neste 10 årene.   I arbeidet med kommuneplanen er det lagt vekt på medvirkning. Alle skal med i prosessen...
11. desember 2017 Evje og Hornnes kommune
Hedret for 25 års tjeneste i Evje og Hornnes
Seks ansatte mottok hyllest fra kommunestyret.
7. desember 2017 Fædrelandsvennen
Signert utbyggingsavtale innenfor reguleringplan for Bekkerhus
Avtalen gjelder utbygging på eiendommene gnr/bnr 50/140 og 50/618 med tilhørende tomter i reguleringsplan for Bekkerhus vedtatt 03.06.16. Formål med avtalen er å bidra til realisering av infrastrukturtiltak i planområdet. Undertegnet utbyggingsavtale innenfor reguleringslan for...
7. desember 2017 Evje og Hornnes kommune
Falt pladask for han med julelysene – så nå tar det helt av
Julelyskongen har fått sin julelysdronning. Nå tar det helt av med julelyshuset på Hornnes.
2. desember 2017 $ Fædrelandsvennen
Offentlig ettersyn - utbyggingsavtale Oddeskogen trinn 3
27. november 2017 Evje og Hornnes kommune
Moi møter mennesker: Det var ingen som døyde av svolt – på Gautestad
Øystein Moi møter mennesker fra indre Agder. I dag er det Trygve Jokelid.
24. november 2017 $ Fædrelandsvennen
Alminnelig ettersyn årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021
Innstilling fra formannskapet til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021 er lagt ut for alminnelig ettersyn.
23. november 2017 Evje og Hornnes kommune
Kjørte av veien og frontkolliderte med et tre
En bilfører er fraktet til legevakta på Evje etter en trafikkulykke mandag kveld. Vedkommende skal ikke være alvorlig skadet.
20. november 2017 $ Fædrelandsvennen
Restmidler etter Hornnes Samvirkelag
16. november 2017 Evje og Hornnes kommune
Trafikksikkerhetsplan for Evje og Hornnes kommune 2017 - 2020
Følgende tiltak er foreslått å prioritere langs rv. 9 Tiltak Gjennomføring Nedsatt fartsgrense fra Dølen til og med Lyngmovegen Statens Vegvesen G/S-veg fra Hornåsen til Kjetsåkrysset (rv.9/fv.42) Statens Vegvesen G/S-veg over Voiland, sør for...
15. november 2017 Evje og Hornnes kommune
SMIL-midler 2017. Penger igjen av årets pott!
SMIL står for spesielle miljøtiltak i landbruket. Ved søknad om SMIL-midler kan man få økonomisk støtte for gjennomføring av tiltak som ivaretar jordbrukets kulturlandskap eller som reduserer forurensing fra jordbruket. Forutsetningen er at søker har et...
7. november 2017 Evje og Hornnes kommune
Tilskudd mot barnefattigdom
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som kultur-, fritids- og ferieaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Tilskuddsordningen er et av flere tiltak som inngår...
7. november 2017 Evje og Hornnes kommune
Søknad om TT-kort
Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) er et tilbud til personer bosatt i Aust- Agder. Tilbudet gjelder for varig funksjonshemmede som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler uten meget store vanskeligheter. Ønsker du å bli opprettet som bruker av TT-kort må du sende søknad...
25. oktober 2017 Evje og Hornnes kommune
Tilskudd til private veger for 2017
Evje og Hornnes kommune gir tilskudd til private veger lengre enn 100 meter.   Det er eget reglement for ordningen, hvor det blant annet forutsettes fast bosetting på eiendommen. I en del tilfeller er det flere fastboende som benytter hele eller deler av en privat vegstrekning uten at alle har...
16. oktober 2017 Evje og Hornnes kommune
Offentlig ettersyn - utbyggingsavtale innenfor reguleringsplan for Bekkerhus
Dokumenteene finner du her: Utbyggingsavtale innefor reguleringsplan for Bekkerhus  og Signert utbyggingsavtale innenfor reguleringsplan for Bekkerhus.  Har du spørsmål? Ta kontakt med Sigve Bruun Jacob, e-post sigve.jacob@e-h.kommune.no eller tlf 958 07 019. Eventuelle...
27. september 2017 Evje og Hornnes kommune
Evjemoen skyte- og øvingsfelt
Evje og Hornnes kommune mottar regelmesig terminliste for sivil/militær aktivitet på Evjemoen skyte- og øvingsfelt. Nyeste termiliste gjelder for perioden oktober - desember 2016. Luftforsvarets Skolesenter Kjevik (LSK) som administrerer Evjemoen skyte- og øvingsfelt...
26. september 2017 Evje og Hornnes kommune
AUST-AGDER

1. november er frist for å søke om spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer i Aust-Agder 2018
26. september 2017 Evje og Hornnes kommune
Foreløpige resultater fra Stortingsvalget 2017
De endelige tallene for Stortingsvalget vil ikke være klare før etter kl. 17 tirsdag 12. september. Men her er de foreløpige resultatene fra Evje og Hornnes.
11. september 2017 Evje og Hornnes kommune
Gratis skyss på valgdagen
Har du behov for skyss til valglokalene mandag 11. september, kan du kontakte Servicekontoret.
7. september 2017 Evje og Hornnes kommune
Siste uke med forhåndsstemming
Det er nå bare 5 dager igjen av forhåndsstemmeperioden.
4. september 2017 Evje og Hornnes kommune
Her kan du røyste!
Måndag 11. september 2017 er det Stortingsval.
4. september 2017 Evje og Hornnes kommune
Førehandsrøysting
I perioden frå og med 10. august til og med 8. september kan du førehandsrøyste.
2. august 2017 Evje og Hornnes kommune
Spent foran årets viktigste uke
De sjekker værmeldingen flere ganger om dagen og håper gjerne på skyer. Aktivitetsparkene melder om jevnt godt besøk før årets viktigste uke.
15. juli 2017 Fædrelandsvennen
Kunngjøring om utlegging av manntallet
Står du i manntallet? Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortings- og sametingsvalget 11. september 2017.
10. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Visste du at du kan stemme frå 1. juli?
Dersom du ikkje har høve til å stemme valdagen, eller i den ordinære perioden for førehandsstemmegjeving, kan du frå 1. juli t.o.m. 9. august vende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.
10. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Melding om vedtak av mindre endring- detaljregulering for Hornåsen trinn 3, planID 201302
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av Detaljregulering for Hornåsen, planID 201302, som beskrevet i søknad datert 09.06.2017.
7. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Melding om vedtak av mindre endring- detaljregulering for Bakkemoen, planID 197701
Plan- og bygningsrådet gjorde i møte 29.06.2017, sak PS 61/17 følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av reguleringsplan Bakkemoen, planID 197701.
7. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Melding om vedtak av mindre endring- detaljregulering for Krossen, planID 201401
Plan- og bygningsrådet gjorde i møte 29.06.2017, sak PS 59/17 følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av Detaljregulering for Krossen, planID 201401.
7. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Mindre endring av eldre disposisjonsplan for Vasslandstjønn NV, planID 197402
Plan- og bygningsrådet gjorde i møte 29.06.2017, sak PS 68/17 følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av Vasslandstjønn NV, planID 197402, som skissert i søknad datert 12.05.2017.
7. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Vedtak av planprogram for revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel
Kommunestyret vedtok i møtet 15.06.2017, sak 31/17, planprogrammet for revideringen av kommuneplanens areal- og samfunnsdel. Planprogrammet beskriver formålet med det kommende kommuneplanarbeidet og hvordan det skal gjennomføres.
7. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Vedtak av planprogram for Kommunedelplan for kulturminner
Kommunestyret vedtok i møtet 15.06.2017, PS 32/17, planprogrammet for kommunedelplanen for kulturminner.
7. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og sentrale kulturarenaer
Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2013. Handlingsdelen i denne planen skal rulleres hvert år. Planarbeidet er et...
4. juli 2017 Evje og Hornnes kommune
Høring: Forskrift om jakt og fangst i Evje og Hornnes kommune
Nye regler for forvaltning av bever trådte i kraft 15. mai i år. På bakgrunn av dette må kommunen lage ny lokal forskrift om beverjakt. Forslag til regler for lokal forvaltning av bever sendes derfor ut på høring. Høringsfrist: 25. august 2017. Innspill sendes: ...
28. juni 2017 Evje og Hornnes kommune
Kommunestyremøte
Forsiden
13. juni 2017 Evje og Hornnes kommune
Vedtak av Detaljregulering for Vinbekken boligfelt, planID 201402
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møtet 27. april 2017, PS 22/17, Detaljregulering for Vinbekken boligfelt. Planen legger til rette for 60 nye sentrumsnære boenheter på Evje.
22. mai 2017 Evje og Hornnes kommune
Møteinnkalling Formannskapet 30.5.2017
Grunnet problemer med innsynsløsningen finner du innkallingen til møte i Formannskapet 30. mai 2017 her.
19. mai 2017 Evje og Hornnes kommune
Møteinnkalling Plan- og bygningsrådet 1.6.2017
Innkalling Plan- og bygningsrådet 1.6.2017
19. mai 2017 Evje og Hornnes kommune
Aksellastrestriksjoner
Det er nå satt opp skilt med aksellastrestriksjoner.
22. mars 2017 Evje og Hornnes kommune
Har du forslag til nye trafikksikkerhetstiltak i kommunen?
Evje og Hornnes kommune er i gang med revidering av Trafikksikkerhetsplanen fra 2011. Planen skal være et styringsverktøy for målrettet trafikksikkerhetsarbeid, og skal vise hvilke områder og tiltak som skal prioriteres i kommunen de neste årene.
16. mars 2017 Evje og Hornnes kommune
Vilkårsrevisjon i Otravassdraget
Kristiansand, Iveland, Vennesla, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommunar har saman planlagt å krevja revisjon av vilkåra i konsesjonane gitt i Otravassdraget.
14. mars 2017 Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn- Detaljregulering for Folefalla massetak, planID 201602.
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10, legges detaljreguleringsplan for Folefalla Massetak, planID 201602, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Plan- og bygningsrådet 09.03.2017, sak 31/17. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til...
13. mars 2017 Evje og Hornnes kommune
AUST-AGDER

Utlysning av stipend, priser og kulturmidler for 2017
8. mars 2017 Evje og Hornnes kommune
Vedtatt detaljregulering for fv. 42 Hovland-Lislevatn, planID 201504
Kommunestyret i Evje og Hornnes har i møtet 16.02.2017 sak 5/17 godkjent følgende plan: Detaljregulering for FV42 Hovland – Lislevatn, planID 201504
21. februar 2017 Evje og Hornnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EVJE OG HORNNES KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
AUST-AGDER

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Bergen Telemark IT Innenriks Hedmark Troms Odda Akershus Kjendis Vestfold Sarpsborg 08 Næringsliv Oppland Sport Båt Buskerud Kultur Trøndelag
flere?
Østfold Aust Agder Nordland Fotboll Rogaland Mat Vest Agder Møre og Romsdal Finnmark Kvinnherad Jul Oslo Sogn og Fjordane Mobil Forsvar Get-ligaen Fiske Skåne Kalmar Bolig Blekinge Økonomi Ringsaker Inrikes Fotball Russland Landbruk Sport Haugesund Hammerfest Osterøy Bodø Øvre Eiker Elverum Motor Oskarshamn Bærum Trav Helsingborg Politikk Bamble Reise Kryptovaluta Näringsliv Östra Göinge Tromsø Forskning Drammen Vestby Radøy Kristiansand Kultur Kragerø Sigdal Odds BK Vær OL Kongsvinger Lindås Tinn Karmøy Indonesia Porsgrunn Risør Kristianstad Førde Sykkel Musikk Suldal Narvik Landskrona Helse Tingvoll Kristiansund Stockholm Fauske Sandnes Trysil Eliteserien Salangen Horten Kunst Lesja Hadsel Sørfold Klippan Meland Svelvik Nord-Korea Gjøvik Nedre Eiker Film Vaksdal Tolga Forskning Løten Malmö Kongelig Moss Rosenborg BK Evje og Hornnes Tesla Game of Thrones Barn FK Haugesund Hemne Hamar Svalbard Kommunesammenslåing Askøy Stavanger Trondheim Sarpsborg Sandefjord Råde Ås Tvedestrand Skien Hockey Håndball Askim Jakt Sortland Jobb Masfjorden Eidsberg Nannestad Asker Vestre Slidre Tour de Ski Fjell Vestvågøy Spill Vefsn Mote Orkdal Bil Tønsberg Foto Lenvik Aurdal Stryn Friidrett Universet Våler Nybro Drangedal Litteratur Ørsta Klima Re Karlskrona Snowboard Langrenn Målselv Øygarden Lødingen Gjerstad Mörbylånga Hvaler NHL Nore og Uvdal Bil Dyr Larvik Stavanger Oilers Harstad Jølster Kongsberg Volda Dovre Eiker SK Brann Sande Teknik Mandal Brønnøy Fet Alta Rana Norway Cup Klepp E-sport Vitenskap Frogn Selbu Google Hörby Frankrike Sund Meløy Hälsa Notodden Tomelilla Åmot Tour of Norway Steigen Strand Skisport Skøyter Skjervøy Tynset Fredrikstad Brexit Farsund Vinje Romfart Vålerenga Lillesand Nesseby Halloween Nissedal Hässleholm Modum Finnøy Seljord Voss Grue Mat Kvænangen Utsira Stord Ski Eid World Series of Poker Åsnes Andøy Ullensvang Kina Tromsø IL Røros Porsanger Hurum Aurskog-Høland Alstahaug Båstad Resor Tour de France Træna Emmaboda Halsa Nesset Flora Bjørnefjorden Enebakk Filippinene Evenes Årdal Leirfjord La liga Rendalen Nesodden Herøy Vietnam Mönsterås Telenorligaen Lindesnes Lomma Tydal Bromölla Sande Måsøy Fedje Nes Os Lyngdal Motorsport Ishockey Røyken Skurup Bremanger Båt Film Sverige Eslöv Skiskyting Syria Rauma Frosta Jevnaker Lier VM Klatring Ulstein Austrheim Skedsmo Eurovision Svømming Tana Sjakk Fitjar Musik Åmli Svalöv Kvinner Viking FK Lund Menn Arendal Alpint Modalen Øksnes Eidfjord Ålesund Poker Sør-Varanger
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL