Evje og Hornnes
Hedret for 25 års tjeneste i Evje og Hornnes
Seks ansatte mottok hyllest fra kommunestyret.
torsdag 14:48 Fædrelandsvennen
Signert utbyggingsavtale innenfor reguleringplan for Bekkerhus
Avtalen gjelder utbygging på eiendommene gnr/bnr 50/140 og 50/618 med tilhørende tomter i reguleringsplan for Bekkerhus vedtatt 03.06.16. Formål med avtalen er å bidra til realisering av infrastrukturtiltak i planområdet. Undertegnet utbyggingsavtale innenfor reguleringslan for...
torsdag 08:20 Evje og Hornnes kommune
Falt pladask for han med julelysene – så nå tar det helt av
Julelyskongen har fått sin julelysdronning. Nå tar det helt av med julelyshuset på Hornnes.
lørdag 2. desember $ Fædrelandsvennen
Offentlig ettersyn - utbyggingsavtale Oddeskogen trinn 3
mandag 27. november Evje og Hornnes kommune
Moi møter mennesker: Det var ingen som døyde av svolt – på Gautestad
Øystein Moi møter mennesker fra indre Agder. I dag er det Trygve Jokelid.
fredag 24. november $ Fædrelandsvennen
Alminnelig ettersyn årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021
Innstilling fra formannskapet til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021 er lagt ut for alminnelig ettersyn.
torsdag 23. november Evje og Hornnes kommune
Kjørte av veien og frontkolliderte med et tre
En bilfører er fraktet til legevakta på Evje etter en trafikkulykke mandag kveld. Vedkommende skal ikke være alvorlig skadet.
mandag 20. november $ Fædrelandsvennen
Restmidler etter Hornnes Samvirkelag
torsdag 16. november Evje og Hornnes kommune
AUST-AGDER

Trafikksikkerhetsplan for Evje og Hornnes kommune 2017 - 2020
Følgende tiltak er foreslått å prioritere langs rv. 9 Tiltak Gjennomføring Nedsatt fartsgrense fra Dølen til og med Lyngmovegen Statens Vegvesen G/S-veg fra Hornåsen til Kjetsåkrysset (rv.9/fv.42) Statens Vegvesen G/S-veg over Voiland, sør for...
onsdag 15. november Evje og Hornnes kommune
SMIL-midler 2017. Penger igjen av årets pott!
SMIL står for spesielle miljøtiltak i landbruket. Ved søknad om SMIL-midler kan man få økonomisk støtte for gjennomføring av tiltak som ivaretar jordbrukets kulturlandskap eller som reduserer forurensing fra jordbruket. Forutsetningen er at søker har et...
tirsdag 7. november Evje og Hornnes kommune
Tilskudd mot barnefattigdom
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som kultur-, fritids- og ferieaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Tilskuddsordningen er et av flere tiltak som inngår...
tirsdag 7. november Evje og Hornnes kommune
Søknad om TT-kort
Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) er et tilbud til personer bosatt i Aust- Agder. Tilbudet gjelder for varig funksjonshemmede som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler uten meget store vanskeligheter. Ønsker du å bli opprettet som bruker av TT-kort må du sende søknad...
onsdag 25. oktober Evje og Hornnes kommune
Tilskudd til private veger for 2017
Evje og Hornnes kommune gir tilskudd til private veger lengre enn 100 meter.   Det er eget reglement for ordningen, hvor det blant annet forutsettes fast bosetting på eiendommen. I en del tilfeller er det flere fastboende som benytter hele eller deler av en privat vegstrekning uten at alle har...
mandag 16. oktober Evje og Hornnes kommune
Offentlig ettersyn - utbyggingsavtale innenfor reguleringsplan for Bekkerhus
Dokumenteene finner du her: Utbyggingsavtale innefor reguleringsplan for Bekkerhus  og Signert utbyggingsavtale innenfor reguleringsplan for Bekkerhus.  Har du spørsmål? Ta kontakt med Sigve Bruun Jacob, e-post sigve.jacob@e-h.kommune.no eller tlf 958 07 019. Eventuelle...
onsdag 27. september Evje og Hornnes kommune
Evjemoen skyte- og øvingsfelt
Evje og Hornnes kommune mottar regelmesig terminliste for sivil/militær aktivitet på Evjemoen skyte- og øvingsfelt. Nyeste termiliste gjelder for perioden oktober - desember 2016. Luftforsvarets Skolesenter Kjevik (LSK) som administrerer Evjemoen skyte- og øvingsfelt...
tirsdag 26. september Evje og Hornnes kommune
1. november er frist for å søke om spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer i Aust-Agder 2018
tirsdag 26. september Evje og Hornnes kommune
Foreløpige resultater fra Stortingsvalget 2017
De endelige tallene for Stortingsvalget vil ikke være klare før etter kl. 17 tirsdag 12. september. Men her er de foreløpige resultatene fra Evje og Hornnes.
mandag 11. september Evje og Hornnes kommune
Gratis skyss på valgdagen
Har du behov for skyss til valglokalene mandag 11. september, kan du kontakte Servicekontoret.
torsdag 7. september Evje og Hornnes kommune
Siste uke med forhåndsstemming
Det er nå bare 5 dager igjen av forhåndsstemmeperioden.
mandag 4. september Evje og Hornnes kommune
Her kan du røyste!
Måndag 11. september 2017 er det Stortingsval.
mandag 4. september Evje og Hornnes kommune
Lysløypa i Evjemoen skyte- og øvingsfelt vil være stengt i perioden 4/9 kl 1200 til 8/9 kl 0800.
onsdag 16. august Evje og Hornnes kommune
Førehandsrøysting
I perioden frå og med 10. august til og med 8. september kan du førehandsrøyste.
onsdag 2. august Evje og Hornnes kommune
Spent foran årets viktigste uke
De sjekker værmeldingen flere ganger om dagen og håper gjerne på skyer. Aktivitetsparkene melder om jevnt godt besøk før årets viktigste uke.
lørdag 15. juli Fædrelandsvennen
Kunngjøring om utlegging av manntallet
Står du i manntallet? Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortings- og sametingsvalget 11. september 2017.
mandag 10. juli Evje og Hornnes kommune
Visste du at du kan stemme frå 1. juli?
Dersom du ikkje har høve til å stemme valdagen, eller i den ordinære perioden for førehandsstemmegjeving, kan du frå 1. juli t.o.m. 9. august vende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.
mandag 10. juli Evje og Hornnes kommune
Melding om vedtak av mindre endring- detaljregulering for Hornåsen trinn 3, planID 201302
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av Detaljregulering for Hornåsen, planID 201302, som beskrevet i søknad datert 09.06.2017.
fredag 7. juli Evje og Hornnes kommune
Melding om vedtak av mindre endring- detaljregulering for Bakkemoen, planID 197701
Plan- og bygningsrådet gjorde i møte 29.06.2017, sak PS 61/17 følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av reguleringsplan Bakkemoen, planID 197701.
fredag 7. juli Evje og Hornnes kommune
Melding om vedtak av mindre endring- detaljregulering for Krossen, planID 201401
Plan- og bygningsrådet gjorde i møte 29.06.2017, sak PS 59/17 følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av Detaljregulering for Krossen, planID 201401.
fredag 7. juli Evje og Hornnes kommune
Mindre endring av eldre disposisjonsplan for Vasslandstjønn NV, planID 197402
Plan- og bygningsrådet gjorde i møte 29.06.2017, sak PS 68/17 følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av Vasslandstjønn NV, planID 197402, som skissert i søknad datert 12.05.2017.
fredag 7. juli Evje og Hornnes kommune
Vedtak av planprogram for revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel
Kommunestyret vedtok i møtet 15.06.2017, sak 31/17, planprogrammet for revideringen av kommuneplanens areal- og samfunnsdel. Planprogrammet beskriver formålet med det kommende kommuneplanarbeidet og hvordan det skal gjennomføres.
fredag 7. juli Evje og Hornnes kommune
Vedtak av planprogram for Kommunedelplan for kulturminner
Kommunestyret vedtok i møtet 15.06.2017, PS 32/17, planprogrammet for kommunedelplanen for kulturminner.
fredag 7. juli Evje og Hornnes kommune
Rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og sentrale kulturarenaer
Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2013. Handlingsdelen i denne planen skal rulleres hvert år. Planarbeidet er et...
tirsdag 4. juli Evje og Hornnes kommune
Høring: Forskrift om jakt og fangst i Evje og Hornnes kommune
Nye regler for forvaltning av bever trådte i kraft 15. mai i år. På bakgrunn av dette må kommunen lage ny lokal forskrift om beverjakt. Forslag til regler for lokal forvaltning av bever sendes derfor ut på høring. Høringsfrist: 25. august 2017. Innspill sendes: ...
onsdag 28. juni Evje og Hornnes kommune
AUST-AGDER

Detaljregulering for Lauvaasgården hyttefelt, planID 201114
Planen tilrettelegger for 140 nye høystandard hyttetomter ved Høvringen på Gautestad. Følgende vegnavn ble også vedtatt: Tiurlia, Beverstien, Revehiet, Bjørnelia, Lauvåsbakkane, Lauvåslia, Lauvåstoppen og Lauvåssvingen. Vedtak i kommunestyret Plan-...
fredag 23. juni Evje og Hornnes kommune
Detaljregulering for Folefalla massetak, planID 201602
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 15.juni 2017, PS 33/17, detaljregulering for Folefalla massetak, planID 201602
fredag 23. juni Evje og Hornnes kommune
Kommunestyremøte
Forsiden
tirsdag 13. juni Evje og Hornnes kommune
Vedtak av Detaljregulering for Vinbekken boligfelt, planID 201402
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møtet 27. april 2017, PS 22/17, Detaljregulering for Vinbekken boligfelt. Planen legger til rette for 60 nye sentrumsnære boenheter på Evje.
mandag 22. mai Evje og Hornnes kommune
Møteinnkalling Formannskapet 30.5.2017
Grunnet problemer med innsynsløsningen finner du innkallingen til møte i Formannskapet 30. mai 2017 her.
fredag 19. mai Evje og Hornnes kommune
Møteinnkalling Plan- og bygningsrådet 1.6.2017
Innkalling Plan- og bygningsrådet 1.6.2017
fredag 19. mai Evje og Hornnes kommune
Aksellastrestriksjoner
Det er nå satt opp skilt med aksellastrestriksjoner.
onsdag 22. mars Evje og Hornnes kommune
Har du forslag til nye trafikksikkerhetstiltak i kommunen?
Evje og Hornnes kommune er i gang med revidering av Trafikksikkerhetsplanen fra 2011. Planen skal være et styringsverktøy for målrettet trafikksikkerhetsarbeid, og skal vise hvilke områder og tiltak som skal prioriteres i kommunen de neste årene.
torsdag 16. mars Evje og Hornnes kommune
Vilkårsrevisjon i Otravassdraget
Kristiansand, Iveland, Vennesla, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommunar har saman planlagt å krevja revisjon av vilkåra i konsesjonane gitt i Otravassdraget.
tirsdag 14. mars Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn- Detaljregulering for Folefalla massetak, planID 201602.
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10, legges detaljreguleringsplan for Folefalla Massetak, planID 201602, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Plan- og bygningsrådet 09.03.2017, sak 31/17. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til...
mandag 13. mars Evje og Hornnes kommune
Utlysning av stipend, priser og kulturmidler for 2017
onsdag 8. mars Evje og Hornnes kommune
Vedtatt detaljregulering for fv. 42 Hovland-Lislevatn, planID 201504
Kommunestyret i Evje og Hornnes har i møtet 16.02.2017 sak 5/17 godkjent følgende plan: Detaljregulering for FV42 Hovland – Lislevatn, planID 201504
tirsdag 21. februar Evje og Hornnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EVJE OG HORNNES KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
AUST-AGDER

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Fotboll Båt Get-ligaen Aust Agder Sport Nordland Hedmark Rogaland Buskerud Kultur
flere?
Trøndelag Oppland Sogn og Fjordane Odda Møre og Romsdal Troms Østfold Vest Agder Økonomi Oslo Skåne Jul Kvinnherad Mat Halloween Finnmark Fiske Mobil Reise Bolig Oskarshamn Helse Game of Thrones Svalbard Grue Vær Fotball Russland Forskning Sport Östra Göinge Kalmar Tesla Kultur Håndball Trav Litteratur Malmö Motor Landbruk Kunst Osterøy Trondheim Risør Hockey Helsingborg Indonesia Bærum Forsvar Suldal Inrikes Kongsvinger Vestby Øvre Eiker Landskrona Kristiansand Boksing Båt Askøy Moss Hadsel Stockholm Ishockey Näringsliv Svelvik Hammerfest Mote Haugesund Spill Nord-Korea Stavanger Fedje Odds BK Musikk Masfjorden Lund Sykkel Trening Tvedestrand Os Trysil Orkdal Hässleholm Polen Brexit Tønsberg Bil Seljord Langrenn Jobb Kongelig Tour of Norway Porsgrunn Alpint Ringsaker Astronomi Sverige Tinn Musik Sandnes Barn Vinje Ørsta Blekinge OL Holmestrand Molde Valg Bil Verdal Gjøvik Nedre Eiker Karmøy Hälsa Skiskyting Klippan Eidfjord Sjakk NHL Snowboard VM Ås Svømming Tjøme Kristianstad Jakt Drammen Narvik Kristiansund Israel Alta Fredrikstad Kommunesammenslåing Meland Røros Gloppen OBOS-ligaen Tromsø IL SK Brann Sund Hemne Premier League Finnøy Skøyter Eid Harry Potter Selje Tour de France Sørreisa Notodden Poker Fauske Norway Cup Vellinge Stord Førde Mandal Tingvoll Nybro Motorsport Tyskland Andøy Vestre Slidre Emmaboda Kävlinge Dovre Sortland Volda Selbu Film Skien Steigen Elverum Sørfold Fitjar Evenes Nøtterøy Universet Jevnaker Aurdal Steinkjer Stryn Halden Ledare USA Hamar Lenvik Røyken Midsund Mercedes-Benz La liga Sande Kampsport Holtålen Streik Tomelilla Kina Europa League Fet Porsanger Klima Asker Eidsberg Båstad Lyngdal Hopp Radøy Lier Nes Modum Klatring Frankrike Vevelstad Russ Foto Lindås Skellefteå Eslöv Ullensvang Politikk Svedala Arendal Rosenborg BK Fjell Sarpsborg 08 Kvænangen Måsøy Viking FK Lillesand NM Løten Tana Bremanger Austrheim Android Bamble Voss Nissedal Sarpsborg Staffanstorp
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL