Evje og Hornnes
Sterke reaksjoner i Evje: Mener Ropstad må gå av
 
fredag 19:46 Fædrelandsvennen
Valgdag 13. september 2021
På valgdagen mandag 13. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil si der du var folkeregistrert som bosatt den 30. juni 2021.
mandag 13. september Evje og Hornnes kommune
Evje-drapet: Spesialenheten frikjenner politiet
 
mandag 6. september Fædrelandsvennen
Alvorlig personskade etter MC-ulykke på riksvei 9
 
torsdag 2. september Fædrelandsvennen
Innspill til handlingsdelen i kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse
Alle kommuner må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2018 og handlingsdelen skal rulleres hvert år. Planarbeidet er et offentlig ansvar og det
torsdag 2. september Evje og Hornnes kommune
20-åring tiltalt for knivdrap på ekskjæresten
 
onsdag 18. august Fædrelandsvennen
Ny kompensasjonsordning/tilskudd til lokale virksomheter i forbindelse med koronapandemien
Evje og Hornnes kommune har fått bevilget kr 1.059.000 til nytt kompensasjonsfond fra staten. Fondet skal sette kommunen i bedre stand til å avhjelpe situasjonen til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale
mandag 9. august Evje og Hornnes kommune
Leteak­sjon etter eldre mann på Evje: Funnet i god behold
 
søndag 8. august Fædrelandsvennen
AGDER

Førehandsrøysting stortings- og sametingsvalet 2021
Tysdag 10. august startar den ordinære førehandsrøystinga. Om du ikkje har høve til å røyste på valdagen 13. september, eller finn det lettare å førehandsrøyste, kan du gjere dette til og med fredag 10. september.
onsdag 4. august Evje og Hornnes kommune
Står du i manntalet?
Manntal til offentleg ettersyn. Har du nyleg flutt til kommunen?. Krav om retting. .
torsdag 29. juli Evje og Hornnes kommune
For lag og foreninger: Momskompensasjon og ny tilskuddsordning for arrangement/aktiviteter
I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. I tillegg kan frivillige lag og organisasjoner søke om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er
fredag 9. juli Evje og Hornnes kommune
– Kjenner på et veldig stort ansvar
 
torsdag 8. juli Fædrelandsvennen
Malin og ponnien Reidar på rallartur
 
onsdag 7. juli Fædrelandsvennen
Kjetså massetak – varsel om igangsetting av detaljregulering
I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljreguleringsplan for Kjetså massetak, i Evje og Hornnes kommune.
onsdag 7. juli Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn - Detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801.
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og §12-10, legges Detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Planutvalget 01.07.2021, sak 54/21.
onsdag 7. juli Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn - Detaljregulering for Elgtun, planID 201904.
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og §12-10, legges Detaljregulering for Elgtun, planID 201904, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Planutvalget 01.07.2021, sak 55/21.
onsdag 7. juli Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn - Detaljregulering for Kjetså motorcrossbane, planID 201903.
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og §12-10, legges Detaljregulering for Kjetså Motorcrossbane, planID 201903, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Planutvalget 01.07.2021, sak 57/21.
onsdag 7. juli Evje og Hornnes kommune
Fædrelandsvennen, vindkraft og beslutningsnivå
Fædrelandsvennen fastslo på lederplass for en tid tilbake at norsk energiproduksjon var et nasjonalt anliggende som derfor ikke skulle overlates til det lokale beslutningsnivået.
onsdag 30. juni Fædrelandsvennen
Mineralparken har åpnet vannpark
Her er siste investering.
mandag 21. juni Fædrelandsvennen
Bok om Otra - en mulighetsstudie for Otra Elvepark
Høsten 2020 ble mulighetsstudien for Otra Elvepark publisert som egen bok. Her kan du se den.  
tirsdag 4. mai Evje og Hornnes kommune
Ny kompensasjonsordning/tilskudd til lokale virksomheter i forbindelse med koronapandemien
Evje og Hornnes kommune har fått bevilget kr 398 000 til nytt kompensasjonsfond fra  staten. Fondet skal sette kommunen i bedre stand til å avhjelpe situasjonen til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittetiltak.
fredag 30. april Evje og Hornnes kommune
Varsel om igangsetting av detaljregulering og utbyggingsavtale for Støperitomta, gnr. 50 bnr. 128 m.fl.
På vegne av forslagstiller, Deep Capital Investments AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 50, bnr. 128 m.fl. i Evje og Hornnes kommune.
tirsdag 23. mars Evje og Hornnes kommune
Kompensasjonsordning/tilskudd til lokale virksomheter i forbindelse med koronapandemien
Evje og Hornnes kommune har fått bevilget kr. 332.741 i kompensasjonsfond fra staten. Fondet skal sette kommunen i bedre stand til å avhjelpe situasjonen til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittetiltak.
mandag 22. mars Evje og Hornnes kommune
Oppstart av detaljregulering – TrollAktiv
På vegne av forslagstiller, TrollAktiv AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 57, bnr. 6, 36 m.fl. i Evje og Hornnes kommune. PlanID 202101.
torsdag 18. mars Evje og Hornnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL