Evje og Hornnes
Detaljregulering for Lauvaasgården hyttefelt, planID 201114
Planen tilrettelegger for 140 nye høystandard hyttetomter ved Høvringen på Gautestad. Følgende vegnavn ble også vedtatt: Tiurlia, Beverstien, Revehiet, Bjørnelia, Lauvåsbakkane, Lauvåslia, Lauvåstoppen og Lauvåssvingen. Vedtak i kommunestyret Plan-...
fredag 12:22 Evje og Hornnes kommune
Detaljregulering for Folefalla massetak, planID 201602
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 15.juni 2017, PS 33/17, detaljregulering for Folefalla massetak, planID 201602
fredag 11:09 Evje og Hornnes kommune
Kommunestyremøte
tirsdag 13. juni Evje og Hornnes kommune
Vedtak av Detaljregulering for Vinbekken boligfelt, planID 201402
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møtet 27. april 2017, PS 22/17, Detaljregulering for Vinbekken boligfelt. Planen legger til rette for 60 nye sentrumsnære boenheter på Evje.
mandag 22. mai Evje og Hornnes kommune
Møteinnkalling Formannskapet 30.5.2017
Grunnet problemer med innsynsløsningen finner du innkallingen til møte i Formannskapet 30. mai 2017 her.
fredag 19. mai Evje og Hornnes kommune
Møteinnkalling Plan- og bygningsrådet 1.6.2017
Innkalling Plan- og bygningsrådet 1.6.2017
fredag 19. mai Evje og Hornnes kommune
AUST-AGDER

Aksellastrestriksjoner
Det er nå satt opp skilt med aksellastrestriksjoner.
onsdag 22. mars Evje og Hornnes kommune
Har du forslag til nye trafikksikkerhetstiltak i kommunen?
Evje og Hornnes kommune er i gang med revidering av Trafikksikkerhetsplanen fra 2011. Planen skal være et styringsverktøy for målrettet trafikksikkerhetsarbeid, og skal vise hvilke områder og tiltak som skal prioriteres i kommunen de neste årene.
torsdag 16. mars Evje og Hornnes kommune
Vilkårsrevisjon i Otravassdraget
Kristiansand, Iveland, Vennesla, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommunar har saman planlagt å krevja revisjon av vilkåra i konsesjonane gitt i Otravassdraget.
tirsdag 14. mars Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn- Detaljregulering for Folefalla massetak, planID 201602.
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10, legges detaljreguleringsplan for Folefalla Massetak, planID 201602, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Plan- og bygningsrådet 09.03.2017, sak 31/17. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til...
mandag 13. mars Evje og Hornnes kommune
Utlysning av stipend, priser og kulturmidler for 2017
onsdag 8. mars Evje og Hornnes kommune
Vedtatt detaljregulering for fv. 42 Hovland-Lislevatn, planID 201504
Kommunestyret i Evje og Hornnes har i møtet 16.02.2017 sak 5/17 godkjent følgende plan: Detaljregulering for FV42 Hovland – Lislevatn, planID 201504
tirsdag 21. februar Evje og Hornnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EVJE OG HORNNES KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK 
FAVORITTER

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE