Evje og Hornnes
– Folk på bygda er mer kreative enn byfolk
 
tirsdag 09:23 Fædrelandsvennen
Ny kompensasjonsordning / tilskudd til lokale virksomheter i forbindelse med koronapandemien - tildeling 5 og 6
Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilget 17. og 22. desember 2021 midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Evje og Hornnes kommune har i runde 5 fått tildelt kr. 500.000 og i runde 6 fått tildelt
onsdag 5. januar Evje og Hornnes kommune
Ti ansatte smittet i Agder fengsel
 
10. desember 2021 Fædrelandsvennen
Endring av reguleringsplaner etter plan- og bygningslovens § 12-14 2. ledd
Forsiden
6. desember 2021 Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring av vedtak- Detaljregulering for Elgtun, planID 201904
Kommunestyret i Evje og Hornnes gjorde i møtet 18.11.2021, PS 68/21 følgende vedtak: I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Elgtun planID 201904 med tilhørende reguleringsbestemmelser og plankart sist datert
6. desember 2021 Evje og Hornnes kommune
Alminnelig ettersyn årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2021 - 2025
Innstilling fra formannskapet til årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2021 - 2025 er lagt ut for alminnelig ettersyn. Du kan også se dokumentene på Servicekontoret i Evje og Hornnes kommune frem til 16. desember 2021.  Kommunestyret behandler saken
1. desember 2021 Evje og Hornnes kommune
Nytt kraftverk truer et av landets største raftingmiljø
Et helt nytt kraftverk blir nå planlagt i Syrtveitfossane i Setesdal. Nå frykter flere konsekvensene av en omfattende kraftutbygging i elva Otra.
24. november 2021 NRK
Var usikker på om det kom til å gå: – I år blir det «tidenes år»
 
20. november 2021 Fædrelandsvennen
AGDER

Anleggs­maskin falt ned i ti meter dyp kanal
 
19. november 2021 Fædrelandsvennen
Ny rundkjø­ring på riksvei 9
 
18. november 2021 Fædrelandsvennen
Sørlandets beste skiløper måtte ta grep: – Har gått på humøret løs
 
17. november 2021 Fædrelandsvennen
Ekskjæreste dømt til 13 års fengsel
21-åringen som knivstakk og drepte Cansel Godek er dømt til 13 års fengsel.
1. november 2021 NRK
Kunngjøring av vedtak – Tildeling av utvidet egenregi – næringsavfall fra kommunal virksomhet
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 28.03.2019, sak 12/19 følgende: Kommunestyret tildeler Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS oppdraget med innsamling og behandling av kommunalt næringsavfall i utvidet egenregi med virkning fra 1.1.2020.
27. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring - Høring av melding og folkemøte vedr. kraftutbygging i Syrtveitfossen
Agder Energi Vannkraft AS har sendt melding om utbygging av kraftverk i Syrtveitfossen i Evje og Hornnes kommune til NVE. Denne meldingen legges nå ut til høring med frist 15. desember 2021. NVE vil holde folkemøte om saken 17. november 2021 på Evjemoen
27. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
Tilskudd til private veger for 2021
Evje og Hornnes kommune gir tilskudd til vedlikehold av private veger lengre enn 100 meter. Frist for å søke om tilskudd er 21. november 2021. 
19. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
Politikere selger billige aksjer i Setesdal Bilruter
 
17. oktober 2021 Fædrelandsvennen
Varsel om igangsetting av detaljregulering for Syrtveit Fiskeanlegg
ABO Plan & Arkitektur Stord AS starter på vegne av Baring AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for Syrtveit Fiskeanlegg (jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd), planID 202104. 
14. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
Ringte til poli­tiet etter drapet: «Jeg krangla med eksen min. Jeg knivstakk henne».
 
12. oktober 2021 Fædrelandsvennen
Frivillighetsprisen til Anders Odde Torndahl
 
12. oktober 2021 Fædrelandsvennen
Avlesning av vannmåler - frist 1. november
Fristen for å lese av vannmåleren er 1. november.
7. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
– Brannvesenet skaper usikkerhet
 
5. oktober 2021 Fædrelandsvennen
Varsel om utvidelse av plangrense – Detaljregulering TrollAktiv - PlanID 202101
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det utvidet planavgrensning for pågående detaljregulering av TrollAktiv i Evje og Hornnes kommune, planID 202101.
5. oktober 2021 Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering for Kjetså Motorcrossbane, planID 201903
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 23. september 2021, sak 61/2021  Detaljregulering for Kjetså Motorcrossbane, planID 201903. Planen legger til rette for et fremtidig idrettsanlegg til bruk for motorsport. 
30. september 2021 Evje og Hornnes kommune
Sterke reaksjoner i Evje: Mener Ropstad må gå av
 
17. september 2021 Fædrelandsvennen
Valgdag 13. september 2021
På valgdagen mandag 13. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil si der du var folkeregistrert som bosatt den 30. juni 2021.
13. september 2021 Evje og Hornnes kommune
Evje-drapet: Spesialenheten frikjenner politiet
 
6. september 2021 Fædrelandsvennen
Alvorlig personskade etter MC-ulykke på riksvei 9
 
2. september 2021 Fædrelandsvennen
Innspill til handlingsdelen i kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse
Alle kommuner må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2018 og handlingsdelen skal rulleres hvert år. Planarbeidet er et offentlig ansvar og det
2. september 2021 Evje og Hornnes kommune
20-åring tiltalt for knivdrap på ekskjæresten
 
18. august 2021 Fædrelandsvennen
Ny kompensasjonsordning/tilskudd til lokale virksomheter i forbindelse med koronapandemien
Evje og Hornnes kommune har fått bevilget kr 1.059.000 til nytt kompensasjonsfond fra staten. Fondet skal sette kommunen i bedre stand til å avhjelpe situasjonen til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale
9. august 2021 Evje og Hornnes kommune
Leteak­sjon etter eldre mann på Evje: Funnet i god behold
 
8. august 2021 Fædrelandsvennen
Førehandsrøysting stortings- og sametingsvalet 2021
Tysdag 10. august startar den ordinære førehandsrøystinga. Om du ikkje har høve til å røyste på valdagen 13. september, eller finn det lettare å førehandsrøyste, kan du gjere dette til og med fredag 10. september.
4. august 2021 Evje og Hornnes kommune
Står du i manntalet?
Manntal til offentleg ettersyn. Har du nyleg flutt til kommunen?. Krav om retting. .
29. juli 2021 Evje og Hornnes kommune
AGDER

For lag og foreninger: Momskompensasjon og ny tilskuddsordning for arrangement/aktiviteter
I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. I tillegg kan frivillige lag og organisasjoner søke om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er
9. juli 2021 Evje og Hornnes kommune
– Kjenner på et veldig stort ansvar
 
8. juli 2021 Fædrelandsvennen
Malin og ponnien Reidar på rallartur
 
7. juli 2021 Fædrelandsvennen
Kjetså massetak – varsel om igangsetting av detaljregulering
I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljreguleringsplan for Kjetså massetak, i Evje og Hornnes kommune.
7. juli 2021 Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn - Detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801.
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og §12-10, legges Detaljregulering for Solstad boligfelt, planID 201801, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Planutvalget 01.07.2021, sak 54/21.
7. juli 2021 Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn - Detaljregulering for Elgtun, planID 201904.
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og §12-10, legges Detaljregulering for Elgtun, planID 201904, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Planutvalget 01.07.2021, sak 55/21.
7. juli 2021 Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn - Detaljregulering for Kjetså motorcrossbane, planID 201903.
I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og §12-10, legges Detaljregulering for Kjetså Motorcrossbane, planID 201903, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Planutvalget 01.07.2021, sak 57/21.
7. juli 2021 Evje og Hornnes kommune
Fædrelandsvennen, vindkraft og beslutningsnivå
Fædrelandsvennen fastslo på lederplass for en tid tilbake at norsk energiproduksjon var et nasjonalt anliggende som derfor ikke skulle overlates til det lokale beslutningsnivået.
30. juni 2021 Fædrelandsvennen
Mineralparken har åpnet vannpark
Her er siste investering.
21. juni 2021 Fædrelandsvennen
Bok om Otra - en mulighetsstudie for Otra Elvepark
Høsten 2020 ble mulighetsstudien for Otra Elvepark publisert som egen bok. Her kan du se den.  
4. mai 2021 Evje og Hornnes kommune
Ny kompensasjonsordning/tilskudd til lokale virksomheter i forbindelse med koronapandemien
Evje og Hornnes kommune har fått bevilget kr 398 000 til nytt kompensasjonsfond fra  staten. Fondet skal sette kommunen i bedre stand til å avhjelpe situasjonen til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittetiltak.
30. april 2021 Evje og Hornnes kommune
Varsel om igangsetting av detaljregulering og utbyggingsavtale for Støperitomta, gnr. 50 bnr. 128 m.fl.
På vegne av forslagstiller, Deep Capital Investments AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 50, bnr. 128 m.fl. i Evje og Hornnes kommune.
23. mars 2021 Evje og Hornnes kommune
Kompensasjonsordning/tilskudd til lokale virksomheter i forbindelse med koronapandemien
Evje og Hornnes kommune har fått bevilget kr. 332.741 i kompensasjonsfond fra staten. Fondet skal sette kommunen i bedre stand til å avhjelpe situasjonen til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittetiltak.
22. mars 2021 Evje og Hornnes kommune
Oppstart av detaljregulering – TrollAktiv
På vegne av forslagstiller, TrollAktiv AS, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 57, bnr. 6, 36 m.fl. i Evje og Hornnes kommune. PlanID 202101.
18. mars 2021 Evje og Hornnes kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL