Evje og Hornnes
Innspill til handlingsdelen i kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse
Alle kommuner må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2018 og handlingsdelen skal rulleres hvert år. Planarbeidet er et offentlig ansvar og det
tirsdag 8. september Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn - Søknad om tillatelse til kultiveringsanlegg for ørret i Breidflå i Otravassdraget, Otra Storaure
I henhold til forskrift om etablering og drift av kultiveringsanlegg for fisk og kreps § 4, legges søknad om etablering av kultiveringsanlegg – Otra Storaure, ut til høring og offentlig ettersyn.
mandag 31. august Evje og Hornnes kommune
Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19
Stortinget har bevilget 600 millioner kroner til kommunale næringsfond som del av nasjonal krisepakke fase 3 for 2020 i forbindelse med koronapandemien. Fondet skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning. Evje og Hornnes kommune har...
fredag 28. august Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring- Offentlig gjennomsyn av kommunal planstrategi 2020 - 2023
Dokumenter Forslag til Kommunal planstrategi for 2020 - 2023 Samlet saksframlegg   Merknader Merknader kan sendes til post@e-h.kommune.no innen 18.8.2020. Merk sak 20/14
onsdag 8. juli Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring- Endring av Detaljreguleringsplan for Bekkerhus boligfelt
Planbeskrivelse revidert 21.4.2020 og bestemmelser revidert 20.4.2020 erstatter tidligere vedtatte plandokumenter. Dokumenter: Fullstendig saksfremstilling Planbeskrivelse revidert Bestemmelser revidert   Klage Fristen for å klage er 3 uker fra annonseringsdato. Merk eventuell klage med: «Sak...
onsdag 8. juli Evje og Hornnes kommune
Offentlig høring og ettersyn - Detaljregulering for Lianvegen park, planID 201901
Kommunen ønsker nå å høre om det er noen som har merknader til planforslaget. Dokumenter Planbeskrivelse Plankart Planbestemmelser Saksfremlegg og protokoll Flomvurdering Støyvurdering Sjekkliste - ROS Solstudie lekeplass 1 .mai kl. 14Solstudie 20. mars kl....
tirsdag 23. juni Evje og Hornnes kommune
Møteprotokoll fra styremøte i Setesdal brannvesen IKS 13. mai 2020
fredag 5. juni Evje og Hornnes kommune
Fylkesvei stengt på grunn av bygningsbrann
Fylkesveien er stengt på grunn av at det brenner i en bygning i Evje- og Hornnes. Politiet har opprettet en sikkerhetssone på 1000 meter.
lørdag 23. mai $ Aftenposten
AGDER

Kunngjøring - representanter til rettsapparatet i perioden 01.01.21-31.12.24
Formannskapet i Evje og Hornnes kommune sitt forsalg til oppnevning av representanter til rettsapparatet for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 er lagt ut til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, Evjemoen, og på kommunens hjemmeside: www.e-h.kommune.no i perioden 20.05.20 – 03.06.20.
onsdag 20. mai Evje og Hornnes kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.
tirsdag 19. mai Evje og Hornnes kommune
Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte ute på høring
Her kan du lese forslaget:Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Evje og Hornnes kommune_2020.pdf Merknader kan sendes til: Evje og Hornnes kommune Kasernevegen 19 4735 Evje Eller pr. e-post til post@e-h.kommune.no Frist: 14.5.20.
torsdag 30. april Evje og Hornnes kommune
Møteprotokoll fra styremøte i Setesdal brannvesen IKS 11. mars 2020
onsdag 29. april Evje og Hornnes kommune
Bensinstasjonseier ble frastjålet tilhenger igjen
Innehaver av YX Evje har på kort tid blitt frastjålet to biltraller.
mandag 27. april Fædrelandsvennen
«Julelys­kongen» abdi­serer: – Jeg har tenkt på jula hver dag hele året
.
onsdag 22. april Fædrelandsvennen
Varsel om igangsetting av detaljregulering for Kjetså Motorcrossbane
I henhold til plan - og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 varsler Planfolket AS oppstart av arbeid med privat forslag til detaljregulering for gnr. 16, bnr. 1 og del av gnr. 600 bnr. 42 i Evje og Hornnes kommune. Forslagsstiller er Otra IL Motorsport.
tirsdag 31. mars Evje og Hornnes kommune
Utlysning: Kultur- og frivillighetsmidler, frivillighetspris og kulturstipend
Frist for søknader og nominering er 1. mai 2020.
mandag 23. mars Evje og Hornnes kommune
Derfor er det flotte skiløyper på Hovden, mens løypemaskinen på Bortelid står stille
Mens løypemaskinene står stille på Brokke, Bortelid, Ljosland og i Sirdal er det rundt tre mil med flotte skispor på Hovden.
fredag 20. mars $ Aftenposten
Kunngjøring: Endring av reguleringsplan for Einerkilen hyttefelt, planID 200901
Planutvalget vedtok 12.3.2020 i PS 21/20, å tillate endring av reguleringsplan for Einerkilen hyttefelt, planID 200901.
onsdag 18. mars Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring: Endring av detaljregulering for Takåsen hyttefelt, planID 201103
Planutvalget vedtok 12.03.202. PS 19/20, å tillate endring av Detaljregulering for Takåsen hyttefelt, planID 201103.
onsdag 18. mars Evje og Hornnes kommune
Kunngjøring - Vedtak av kommuneplanens arealdel 2020-2030
Evje og Hornnes kommunestyre vedtok Kommuneplanens arealdel for 2020-2030 i møtet 27. februar 2020, sak 16/20.
tirsdag 3. mars Evje og Hornnes kommune
Høring seriøsitetsbestemmelser for kommunens anskaffelser
fredag 28. februar Evje og Hornnes kommune
Eiendomsskatteliste 2020 til offentlig ettersyn
tirsdag 25. februar Evje og Hornnes kommune
Varsel om oppstart av planarbeid - massetak Soltønan/Uleberg
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid med detaljreguleringsplan for massetak på Soltønan/Uleberg, gnr. 8 bnr. 4, i Evje og Hornnes kommune. Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til fremtidig massetak - N5.
tirsdag 25. februar Evje og Hornnes kommune
Høring konsesjonssøknad fra Agder Energi Nett AS for nye Evje transformatorstasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Agder Energi Nett AS for nye Evje transformatorstasjon i Evje og Hornnes kommune. Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker NVE å motta synspunkter på planene og forslag til
torsdag 30. januar Evje og Hornnes kommune
Høring endring i forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr
Les hele endringsforslaget her.  Merknader kan sendes til:  Evje og Hornnes kommune Kasernevegen 19 4735 Evje Eller per e-post tilpost@e-h.kommune.no innen 10. februar 2020. 
torsdag 23. januar Evje og Hornnes kommune
Bil kjørte av veien
En bil har kjørt av veien på Evjemoen. Det skal være snakk om mindre personskade.
lørdag 11. januar $ Fædrelandsvennen
Tilskuddsordninger for friluftsliv 2020
Agder fylkeskommune ønsker å minne om de forskjellige tilskuddsordningene for friluftsliv. Søknadsfristen er 1. februar 2020.
torsdag 9. januar Evje og Hornnes kommune
Hovedopptak barnehage 2020 - 2021
Opptak til barnehage er samordnet for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Evje og Hornnes kommune. Søknadsfristen er 2. mars 2020.
onsdag 8. januar Evje og Hornnes kommune
– Vi har ikke et opplegg der sjåføren sitter klar i bilen
En rekke uheldige omstendigheter gjorde at det tok tre timer fra strøbilen ble kalt ut til utålmodige bilister kunne passere det kritiske punktet øverst i Dåsvannsdalen mellom Evje og Bortelid lørdag kveld.
28. desember 2019 $ Fædrelandsvennen
«Julelys­kongen» pyntet hotell i Cape Town
Med 37 kilo julelys fra Europris i koffertene dro det nygifte paret Ruth Nyhaven og Kjell Rune Strømstad fra Hornnes til Cape Town for å pynte et hotell.
5. desember 2019 $ Fædrelandsvennen
Offentlig høring og ettersyn av kommuneplanens arealdel 2020-2030
Kommunestyret vedtok i møtet 21.11.2019, sak 77/19, å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut til ny offentlig høring og ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 11-14.
4. desember 2019 Evje og Hornnes kommune
36.000 julelys og et bryllup: – Jeg blir ikke overrasket lenger
Sørlandets ukronede konge av julelys, Kjell Rune Strømstad, lyste først opp Hornnes med 36.000 julelys, før han giftet seg med sin utkårede Ruth Nyhaven foran hundrevis av overraskede tilskuere.
30. november 2019 $ Fædrelandsvennen
Alminnelig ettersyn årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023
Dokumenter Møteprotokoll formannskapet 26.11.2019 Obligatoriske oppstillinger 2020 - 2023 - budsjett og økonomiplanVedlegg til budsjett - søknader fra eksterneKommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2020 - 2023Gebyrregulativ 2020Beskrivelse av innsparingsprosessen i enhetene
28. november 2019 Evje og Hornnes kommune
AGDER

Til sykehus etter motorsagulykke
Nødetatene rykket onsdag ettermiddag ut etter melding om en motorsagulykke på Evje.
20. november 2019 $ Fædrelandsvennen
Julehuskongen har doblet antall lys og lover tidenes åpningsshow
Julehuskongen Kjell Rune Strømstad lover å toppe alle tidligere julehus. Han har leid inn pyroteknikere og doblet antall lys på huset.
16. november 2019 $ Fædrelandsvennen
Roald Skibsrud (1938 - 2019)
13. november 2019 $ Fædrelandsvennen
Vei delvis sperret av vogntog
Fylkesvei 42 i Evje og Hornnes er delvis sperret tirsdag ettermiddag.
12. november 2019 $ Fædrelandsvennen
Inger Lise Stulien fekk Nashville-draumen oppfylt
Inger Lise Stulien har fram til no sunge det meste på dialekt og nynorsk. Det endra seg då ho reiste til Nashville for å spele inn country.
11. november 2019 $ Fædrelandsvennen
Sjekket propan­lekkasje fra bedrift
Brannvesenet og politiet rykket torsdag ut til en bedrift på Verksmoen på Evje.
31. oktober 2019 $ Fædrelandsvennen
Tilskudd til private veger for 2019
Evje og Hornnes kommune gir tilskudd til vedlikehold av private veger lengre enn 100 meter. Frist for å søke om tilskudd er 15. november 2019.
21. oktober 2019 Evje og Hornnes kommune
Rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og sentrale kulturarenaer
Frist for innspill er torsdag 31. oktober 2019 Innspill til planen må være levert skriftlig til kommunen innen 31. oktober 2019 (merk kort frist). Innspillet sendes til: Evje og Hornnes kommune Kasernevegen 19 4735 Evje eller på epost: post@e-h.kommune.no. Merk sak: Rullering av...
18. oktober 2019 Evje og Hornnes kommune
Informasjonsmøte vedr. oppstart av reguleringsarbeid - Lianvegen Park
ENO arkitekter AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Lianvegen park/ Ljosheimvegen 6-8. (jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd), planID 201901. I denne forbindelse arrangeres det et informasjonsmøte 21. oktober
17. oktober 2019 Evje og Hornnes kommune
Grunneiere vil være i fred
Til tross for en massiv vindmølle-motstand fra kommuner, befolkning og mange grunneiere fortsetter Fred. Olsen Renewables kampen for å få til utbygging.
14. oktober 2019 $ Fædrelandsvennen
100 personer fra 16 land slår et slag for gammelsauen
På Byglandsfjord er over hundre deltagere fra 16 land samlet. I fire dager skal de inspirere hverandre om hvordan man utnytter gammelsauens ressurser best mulig.
12. oktober 2019 $ Fædrelandsvennen
Melding om oppstart av reguleringsarbeid - Lianvegen Park, PlanID 201901
Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under:  Leilighetsbygg med næring Formålet med planarbeidet er i hovedsak å utvikle eiendommene gnr. 50, bnr. 38, 333, 334 i Ljosheimvegen. På disse tomtene foreslåes det å etablere et leilighetsbygg med...
11. oktober 2019 Evje og Hornnes kommune
Tirsdag går hørings­fristen ut: Massivt Agder-nei til vindkraft
Samtlige kommuner som er berørt av NVEs vindkraftplan i Agder har svart et rungende nei til utbygging av vindmøller. Fylkesmannen er overrasket over den voldsomme motstanden.
29. september 2019 $ Fædrelandsvennen
31-åring tiltalt for produk­sjon av spreng­stoff
En 31 år gammel mann fra Evje og Hornnes er tiltalt for å ha produsert store mengder sprengstoff.
25. september 2019 $ Fædrelandsvennen
Den røde Setesdalen
Setesdal ble kjerringa mot strømmen i kommunevalget. Ap vant, mens Sp ble taperen.
17. september 2019 $ Fædrelandsvennen
Rød ordførerdominans i indre bygder
Etter å ha tapt kampen om fylkesordførervervet i Agder, kan Arbeiderpartiet glede seg over å ha sikret seg samtlige ordførere i Setesdal og Åseral.
16. september 2019 $ Fædrelandsvennen
Endring av disposisjonsplan Skranevatn, planID 197202
Plan- og Bygningsrådet vedtok i møtet 29.08.2019, sak 44/19, en mindre endring  av disposisjonsplan for Skranevatn, planID 197202.
2. september 2019 Evje og Hornnes kommune
Endring av detaljplan Kyrkjebygda, planID 200903
Plan- og Bygningsrådet vedtok i møtet 13.06.2019, sak 33/19, en mindre endring av detaljreguleringsplan for Kyrkjebygda, planID 200903.
2. september 2019 Evje og Hornnes kommune
Snart er det valgdag!
Hvor kan jeg stemme? I Evje og Hornnes kommune kan du mandag 9. september stemme på følgende steder:   Furuly Flerbrukshus - for de som tilhører Evje krets. Adressen er Kinovegen 18. Hornnes barneskule - for de som tilhører Hornnes krets. Adressen er Dåsvannsdalen...
2. september 2019 Evje og Hornnes kommune
Muntert på Moisund
Butikkene, skolen og avisen lever ikke lenger. Beboerne på Moisund, derimot, er det definitivt liv i.
25. august 2019 $ Fædrelandsvennen
Feil ved basestasjon fikset – dekningen er tilbake
I nær et døgn var en basestasjon på Fennefossknipa ute av drift på grunn av svikt i strømtilførsel.
12. august 2019 $ Fædrelandsvennen
Dårlig mobildekning – basestasjon ute av drift
En basestasjon på Fennefossknipa har vært ute av drift siden søndag ettermiddag.
12. august 2019 $ Fædrelandsvennen
– To av oss kommer til å styre sammen
To av disse tre må trolig finne hverandre for at en av dem skal bli den første sjefen for et samlet Agder.
12. august 2019 $ Fædrelandsvennen
Førehandsrøysting kommune- og fylkesvalet 2019
Måndag 12. august startar den ordinære førehandsrøystinga. Om du ikkje har høve til å røyste på valdagen 9. september, eller finn det lettare å førehandsrøyste, kan du gjere dette til og med fredag 6. september.
8. august 2019 Evje og Hornnes kommune
Står du i manntalet?
Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røyste ved valet i september.
28. juli 2019 Evje og Hornnes kommune
AGDER

Kvinne knivstakk mann på campingplass
En mann ble mandag knivstukket på Odden Camping.
23. juli 2019 $ Fædrelandsvennen
Person hentet av ambu­lanse etter ulykke på riksvei 9
En bil traff fjellveggen.
20. juli 2019 $ Fædrelandsvennen
Seks til sykehus etter bilulykke
Seks personer ble kjørt til sykehus etter en bilulykke på Evje, natt til lørdag.
20. juli 2019 $ Fædrelandsvennen
Tre nye folke­høyskoler på fem år
Tall fra Folkehøgskolene viser en klar økning i søkertall. Flere ønsker et friår med læring uten karakterer. Til høsten åpner Evje Folkehøyskole.
18. juli 2019 $ Fædrelandsvennen
– Verandaen ble knust og hagemøblene kastet rundt
Familien Alterskjær og Refsdal gikk inn i hytta fordi det begynte å tordne og regne kraftig. Få minutter etter slo lynet ned, bare to meter fra hytta.
16. juli 2019 $ Fædrelandsvennen
Krattbrann i Evje og Hornnes
Brannvesenet har rykket ut til Skarefjell nordvest for Evje.
3. juli 2019 $ Fædrelandsvennen
17 år gammel MC-fører kjørte av veien
Politiet melder at en MC-fører har kjørt av veien på Sveindalsvegen ved Teddåsen i Evje og Hornnes.
27. juni 2019 $ Fædrelandsvennen
Tidligstemmegivning
Du kan tidligstemme fra 1. juli og frem til og med 9. august ved Servicekontoret.
27. juni 2019 Evje og Hornnes kommune
Grunn­eiere vil bytte kommune: – Poli­tikerne negli­sjerer gårdens nærings­grunnlag
De ønsker vindkraft på eiendommen sin. Men flere grunneiere føler seg dårlig behandlet av politikerne, og vil nå søke om å flytte kommunegrensa.
19. juni 2019 $ Fædrelandsvennen
Poli­tikere og grunn­eiere dro på busstur for å se vindkraft­verk
Flere hadde forventet større naturinngrep i vindkraftverkene i Rogaland - men de endret ikke mening av den grunn.
17. juni 2019 $ Fædrelandsvennen
Mot vindmølle-nei i Åseral
Alt tyder nå på at Åseral kommunestyre sier nei til vindmølle-bygging i det kommende møtet.
11. juni 2019 $ Fædrelandsvennen
Store urørte naturområder i Norge trues av vindkraftutbygging
Vindkraft i Norge vil legge beslag på 630 kvadratkilometer urørt natur i Norge, ifølge Miljødirektoratet. Det tilsvarer rundt halvannen gang arealet til Oslo.
27. mai 2019 Fædrelandsvennen
Politikerne i Evje og Åseral skal på vindkraft-busstur
17. juni drar en buss med politikere for å se på vindmøller. Tre dager seinere skal de si sin mening i kommunestyrene i Evje og Åseral.
25. mai 2019 $ Fædrelandsvennen
Flere hundre branner siden torsdag
Fredag ettermiddag brenner det fortsatt 29 steder i Agder. Siden torsdag har det vært flere hundre branner i Agder.
13. juli 2018 $ Fædrelandsvennen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL