Evenes
– Evenes holder ikke mål for MPA
EVENES IKKE EGNET TIL MPA-OPERASJONER: BFO-tillitsvalgt Hanna Sesselja Mikalsen ber Stortingspolitikerne lytte til advarslene om flytting av MPA-basen fra Andøya. – Det som planlegges på Evenes er ikke godt nok til å drive MPA-operasjoner. La Forsvaret få beholde baser de sårt...
onsdag 14:32 Aldri mer
1500,- for mobilbruk
EVENES: UP har avholdt trafikkontroll ved Hårvika. Høyeste hastighet 80 km/t i 60-sonen. En fører fikk forenklet forelegg på 1500 kroner for bruk av mobiltelefon.
tirsdag 13:00 Ofoting
Ap-ledelsen har lite lært av 22. juli 2011
STØTTEPARTI FOR H OG FRP: Ap-leder Jonas Gahr Støre får hard og til dels rasende kritikk fra sine egne etter at partiet onsdag ga det endelige dødsstøtet til Andøya flystasjon. Slik forsterker Ap opplevelsen av at partiet opptrer som et lojalt støtteparti for...
torsdag 10. mai Aldri mer
Ap om Andøya: – Stoler på FDs vurderinger
KUN FORSTERKNINGSBASE: – Vi vil legge ned Andøya flystasjon, men beholde basen som forsterkningsbase – basert på en helhetlig vurdering, sier Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet. Foto: KJETIL STORMARK/ALDRIMER.NO Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt sier til Aldrimer.no at dagens beslutning...
onsdag 9. mai Aldri mer
Sp: – Historisk feilgrep å legge ned Andøya
ADVARER: Parlamentarisk leder og stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) mener en nedleggelse av Andøya flystasjon vil svekke Norges sikkerhet og beredskap. Hun advarer mot beslutningen, som hun mener er et resultat av at det er gått prestisje i saken. Foto: SP Stortingsrepresentant og parlamentarisk...
onsdag 9. mai Aldri mer
Ap gir dødsstøtet til Andøya flystasjon
AP VIL LEGGE NED ANDØYA: Med støtte fra Arbeiderpartiet har regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet sikret fortsatt flertall for den omstridte flyttingen av MPA-basen fra Andøya til Evenes. Her et P-3 Orion overvåkingsfly avbildet på Andøya flystasjon. Foto: ALF...
onsdag 9. mai Aldri mer
Minimumsløsning på Evenes gir svekket MPA
STATSMINISTEREN BESØKTE EVENES: Statsminister Erna Solberg (H) fastholder at basevalget er det rette, men avviser ikke at minimumsløsninger på Evenes vil svekke produksjonen av MPA-flytid. Foto: ALF RAGNAR OLSEN /ALDRIMER.NO Statsminister Erna Solberg (H) fastholder at basevalget er riktig. Men...
tirsdag 8. mai Aldri mer
Hemmelighold som maktmiddel
STATSRÅDER GÅR OG FD BESTÅR: Virkemidlene synes å forbli de samme i forsøkene på å kneble kritikk av regjeringens forsvarspolitikk, selv om det har vært et skifte av statsråd i Myntgata 1 ved Akershus festning. Her skifter blomster og nøkler til...
lørdag 5. mai Aldri mer
NORDLAND

– Bevisst feilinformasjon fra statsråden?
fredag 4. mai Aldri mer
– Evenes-svar minner om parodi
OPPSIKTSVEKKENDE AV MINISTEREN: Stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp), som fortsetter å stille kritiske spørsmål til det omstridte basevalget. – Jeg er nødt til det, når svarene vi får er motstridende, sier Nordlund. Han finner det oppsiktsvekkende at...
fredag 4. mai Aldri mer
– Må ikke forskyve Evenes-banene
AVVISER BEHOV FOR BANEFORSKYVING: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fastholder at det ikke er behov for forskyving av rullebanen og etablering av nødrullebane på Evenes. Det fremgår av hans svar på spørsmålet fra stortingsrepresentant Willfred Nordlund i Senterpartiet.....
torsdag 3. mai Aldri mer
Bakke-Jensen avviser Evenes-kritikk
FORSVARER HELE LANDET: – Vi har ikke feilinformert Stortinget, og vår forsvarspolitikk forsvarer hele landet, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i sitt innlegg. Foto: US DOD I et avisinnlegg avviser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kritikken som er reist mot den planlagte Evenes-basen, den...
søndag 29. april Aldri mer
– Evenes-vedtak og LTP må omgjøres
OPPFYLLER IKKE VEDTAKET: Tom Bjørvik mener Evenes-løsningen ikke er i tråd med Stortingets vedtak, og at vedtaket derfor må omgjøres. Han ber opposisjonspartiene og Venstre ta fatt i saken. Her diskuterer Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)...
fredag 27. april Aldri mer
Presset regjeringen om Evenes-valg
KAN OPERERES FRA EVENES I KRIG: Regjeringen bekrefter at de maritime patruljeflyene kan stå på Evenes, også i høyintensive situasjoner. Men både Senterpartiet og Offisersforbundet er er kritiske til forklaringen. Foto: KJETIL STORMARK/ALDRIMER.NO Regjeringen bekrefter i dag at Norges...
onsdag 25. april Aldri mer
Kritisk til kjemikaliebruk på Evenes
– IKKE ROM FOR SLIK KJEMIKALIEBRUK PÅ EVENES: – Både flytrafikken og størrelsen på de flyoperative arealene vil øke radikalt med planene man har for Evenes-basen. Sunn fornuft og tallenes tale tilsier at det ikke er rom for økt bruk av Aviform i den...
onsdag 25. april Aldri mer
– Prislapp for Evenes blir 20-30 milliarder
HVA BLIR KOSTNADEN? Tone Salomonsen mener den reelle kostnaden av å bygge ut Evenes flystasjon (bildet) som ny enebase for kampfly og maritime patruljefly i Nord-Norge er himmelhøyt over hva Stortinget har fått vite. Hun mener totalkostnaden trolig blir et sted mellom 20 og 30 milliarder kroner....
søndag 22. april Aldri mer
Skinnarland: — Ikke etterrettelige påstander
TIL MOTMÆLE: Generalmajor Tonje Skinnarland, sjef for Luftforsvaret, mener beskrivelsen av faktainnspill i Evenes-prosessen er tatt ut av sammenheng. Hun avviser at informasjon blir tilbakeholdt for offentligheten, men slår samtidig fast at hun er avskåret fra å kommentere flere forhold ved...
søndag 22. april Aldri mer
– Evenes må vurderes på ny
MÅ REVURDERE EVENES: – Det sikkerhetspolitiske bildet og trusselbildet har endret seg radikalt siden vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon og bygge opp Evenes. Saken må opp til ny vurdering, mener Lars Erik Jamtli i Befalets Fellesorganisasjon (BFO). Foto: SKJERMDUMP FRA BEVAR...
fredag 20. april Aldri mer
– Kan sette nasjonens sikkerhet på spill
ALVORLIG: – Det er svært viktig at beslutningstakerne får relevant og riktig informasjon når det gjelder basevalg – som i Evenes/Andøya-saken. Får de ikke det, kan det bli tatt beslutninger på sviktende grunnlag, som i verste fall kan sette nasjonens sikkerhet...
torsdag 19. april Aldri mer
– Hele driftssituasjonen er anstrengt
– STORE HULLER I ALLE FORSVARSGRENER: Aldrimer.no har denne uken publisert en rekke av forsvarets egne vurderinger når det gjelder operative utfordringer. BFO mener sakene viser en presset drifts- og personellsituasjon. Foto: OLE B. GARBO/FORSVARET. Forsidefoto: KRISTIAN BERG/FORSVARET – Det er...
torsdag 19. april Aldri mer
Ikke nok bremseskjermer til F-35-flyene
IKKE MANGE NOK: I alvorlige krise- og krigssituasjoner vil den nye flåten av F-35-kampfly som er under levering til Norge ikke ha mange nok bremseskjermer tilgjengelig til å kunne forsvare landet, advarer Luftforsvaret i internt forsvarsnotat. Forsvarsdepartementet vil ikke svare på om flere...
torsdag 19. april Aldri mer
Ny utsettelse i Evenes/Andøya-saken
UAVKLARTE FORHOLD: Stortingets utenriks- og forsvarskomite ga i dag seg selv forlenget frist til midten av mai med å avgi innstilling til Stortinget i saken om nedleggelse av Andøya flystasjon og samlokalisering av kampfly i QRA-beredskap og overvåkingsfly på Evenes. Her fra høring i...
onsdag 18. april Aldri mer
Frykter krig uten forvarsel, vil bruke 1-2 uker på opplæring
MANGLER 200: Luftforsvaret ser for seg å lære opp over 200 personer i 1-2 uker før det blir mulig å gjennomføre kampflyoperasjoner i høyintensive scenarier fra Evenes lufthavn. Dvs i krise og krig. Samtidig slår etterretningsvurderinger innad i Forsvaret fast at et mulig...
onsdag 18. april Aldri mer
– Vedtaket faller sammen som et korthus
BETENKELIG PROSESS: – Regjeringens strategi i Evenes/Andøya-saken er så hullete at hele korthuset kan rase sammen. Det eneste rette nå er å ta Andøya-vedtaket opp til ny behandling, mener Senterpartiets Willfred Nordlund. Foto: TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARET ...
onsdag 18. april Aldri mer
Frykter krig uten forvarsel, vil bruke 1-2 uker på opplæring
MANGLER 200: Luftforsvaret ser for seg å lære opp over 200 personer i 1-2 uker før det blir mulig å gjennomføre kampflyoperasjoner i høyintensive scenarier fra Evenes lufthavn. Dvs i krise og krig. Samtidig slår etterretningsvurderinger innad i Forsvaret fast at et mulig...
onsdag 18. april Aldri mer
– Kan ha brutt informasjonsplikten
FREMDRIFTSPLAN: Senterpartiet mener regjeringen kan ha brutt informasjonsplikten til Stortinget ved å tilbakeholde vesentlig informasjon i Andøya/Evenes-saken. – Dette er svært alvorlig. Endelig avgjørelse i saken bør utsettes, sier stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete....
tirsdag 17. april Aldri mer
— Vi har et annet bilde enn Stortinget
MANGE BEKYMRINGSMELDINGER: Hovedverneombudet i Luftforsvaret forteller at mange forsvarsansatte har meldt fra om sikkerhetsrelaterte bekymringer – knyttet til Evenes. Samtidig oppfatter han at Stortinget får annen informasjon. Bildet: Soldater fra Forsvarets Spesialkommando seg klare til fallskjermdropp...
tirsdag 17. april Aldri mer
Hemmeligholder strid om nødrullebane
MOTSTRIDENDE VERSJONER: Mens regjeringen overfor Stortinget har slått fast at det ikke er nødvendig med nødrullebane på Evenes, omtaler Luftforsvaret det i forsvarsinterne dokumenter som et ufravikelig sikkerhetskrav. Her en CV-90 stormpanservogn fra Panserbataljonen avbildet på...
tirsdag 17. april Aldri mer
Regjeringens hvitvaskingsoperasjon
DEN HELE OG FULLE SANNHET? Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har ikke fortalt den hele og fulle sannheten om viktige forhold knyttet til valget av Evenes flystasjon som ny enebase for kampfly og maritime patruljefly i Nord-Norge i det ugraderte KVU-dokumentet regjeringen publiserte 5. april i år. Det kan gi...
tirsdag 17. april Aldri mer
Regnestykket som ikke går opp
NY ENEBASE I NORD: Forsvarsdepartementet (FD) driver kreativ matematikk for å få regnestykket om Evenes flystasjon til å gå opp. FD synes å mene at kampflyshelterne på Evenes kan telles to ganger, og underslår vesentlige utfordringer dersom shelterne blir pakket med to...
mandag 16. april Aldri mer
Ikke tilfreds etter lukket Evenes-høring
STRIDENS KJERNE: Det er strid om beslutningen om å flytte Forsvarets maritime patruljefly fra Andøya til Evenes (bildet). Ap er fortsatt ikke tilfreds, etter høring bak lukkede dører i Stortinget torsdag, der forsvarsminister Frank Bakke-Jensen gjorde rede for grunnlaget for beslutningen....
mandag 16. april Aldri mer
– Det skal komme allierte kampfly til Evenes
HVOR SKAL ALLIERTE FLY MOTTAS? Forsvarsdepartementet slår i dag ettertrykkelig fast at det er både sheltere og plass på Evenes. Foto: HELGE HOPEN/FORSVARET. Forsidefoto: JONI MALAKAMÄKI/FINLANDS LUFTFORSVAR Forsvarsdepartementet slår ettertrykkelig fast at det skal mottas allierte...
mandag 16. april Aldri mer
Bryter informasjonsplikten til Stortinget
SVEKKER FORSVARSEVNEN: Uten Andøya flystasjon svekkes mottakskapasiteten for allierte styrker vesentlig – en støtte og kapasitet Norges forsvarsevne avhenger av, mener Yngve Laukslett i Andøy Høyre. Foto: KJETIL STORMARK/ALDRIMER.NO KRONIKK: Nedleggelsen av Andøya...
mandag 16. april Aldri mer
NORDLAND

Tre førerkortbeslag
UP, GRATANGEN/EVENES: Hastighetskontroll; 13 FF, 3 beslag i 80 km/t-sone . Disse kjørte i 117, 120 og 130 km/t.
lørdag 14. april Ofoting
Vurderer 2,8 mrd til Andøya og Bardufoss
LØPENDE KONSULTASJONER: USA vurderer å tilby Norge en tiltakspakke verdt 2,8 milliarder kroner for å styrke alliert mottak samt trening og tilstedeværelse av kampfly og maritime patruljefly i Norge. Her forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i møte med sin amerikanske kollega James N....
lørdag 14. april Aldri mer
Hvor skal allierte kampfly mottas i Norge?
HVOR SKAL NORGE TA IMOT ALLIERTE KAMPFLY? En ny utredning om Evenes kan tolkes dithen at allierte kampfly ikke skal mottas på Evenes. Samtidig er alternative flyplasser som Andøya vedtatt nedlagt. Forsvarsdepartementet sier likevel at allierte mottak skal til Evenes. Foto: TORBJØRN...
tirsdag 10. april Aldri mer
Gradert dokument utfordrer FDs versjon
BEGRENSET KAPASITET: Evenes flystasjon vil ha alvorlige utfordringer med drivstofftilgangen i en mulig krigssituasjon, selv etter at planlagte oppgraderinger av anlegget er gjennomført på det som skal bli Forsvarets nye enebase i nord for både kampfly og maritime patruljefly. Det viser et gradert...
tirsdag 10. april Aldri mer
Veteraner: – Forsvaret må styrkes betydelig
FORSVARET MÅ STYRKES: FN-veteranene Nils Harald Steinsvik og Arild Hanssen mener politiske hestehandler rammer forsvarsevnen i alt for stor grad. – Forsvaret må styrkes, tyngdepunktet må flyttes nordover, og meningsløse flytteprosjekter bør skrinlegges, sier de to. Foto: ALF...
fredag 6. april Aldri mer
Nye kystvaktfartøyer, våpen og lastebiler
STORE INVESTERINGER: Regjeringen ber i dag Stortinget behandle forsvarsinvesteringer til totalt 12,6 milliarder kroner. Nye kystvaktfartøy, nye lastebiler og nye håndvåpen er blant det som skal kjøpes inn. Bildet: Scania-lastebiler tilhørende Hæren.  Foto: TORGEIR...
fredag 6. april Aldri mer
KVU for Evenes med betydelige mangler
VEIVALG FOR FORSVARET: Yngve Laukslett mener Forsvarsdepartementet har lagt fram en mangelfull konseptvalgutredning som begrunnelse for valget av Evenes flystasjon som enebase i Nord-Norge for kampfly og maritime patruljefly. Foto: KJETIL STORMARK/ALDRIMER.NO KRONIKK: Kanskje den viktigste delen av...
fredag 6. april Aldri mer
Ny rapport bekrefter Evenes, exit Andøya?
BEKREFTER EVENES, EXIT ANDØYA? I dag kom en ny rapport om Evenes. Forsvarsministeren mener den bekrefter at regjeringen har tatt en god beslutning: – Jeg mener beslutningen om Evenes som Stortinget fattet i 2016 står seg, sier Frank Bakke-Jensen (H). Foto: ROLV LEIRRO I dag kom rapporten som kan...
torsdag 5. april Aldri mer
Nå risikerer han å miste mer fra Evenes til Skånland
Prosjektrådmann Torbjørn Simonsen for Skånland og Tjeldsund anbefaler nå politikerne i Skånland og Tjeldsund å si opp alle samarbeidsavtaler med Evenes kommune. Samtidig foreslår…
mandag 19. mars $ Fremover
Forsvarspolitisk systemsvikt.
Mange av de store beslutningene i forsvarssektoren har gått virkelig galt de siste tjuefem årene, og for utenforstående kan det virke som om typiske norske…
mandag 19. mars Avisa Nordland
USA vil ha egne kampfly og patruljefly i Norge
Et amerikansk forsvarsnotat slår fast at det er behov for mer tilstedeværelse av amerikanske kampfly og patruljefly i Norge i fredstid, ifølge aldrimer.no.
søndag 18. mars Fremover
USA vil ha egne kampfly og patruljefly i Norge
Et amerikansk forsvarsnotat slår fast at det er behov for mer tilstedeværelse av amerikanske kampfly og patruljefly i Norge i fredstid, ifølge aldrimer.no.
søndag 18. mars Avisa Nordland
Børresen: – Dette er helt sentrale spørsmål
MÅ HA KAPASITET:  Forsvarsekspert og flaggkommandør (p) Jacob Børresen slår fast at det er sentrale forhold Anniken Huitfeldt ber forsvarsministeren svare på. – Når vi er avhengige av NATO-støtte, må vi ha kapasitet og infrastruktur til å motta...
onsdag 14. mars Aldri mer
– Oppsiktsvekkende
På direkte spørsmål om hva ordfører Svein Erik Kristiansen tenker om bekymringsbrevet fra de ansatte, svarer han: – Oppsiktsvekkende. Det er første gang at fagforeningene…
tirsdag 13. mars $ Fremover
Ansatte i Evenes er alvorlig bekymret – ber politikerne vise ansvar
En knapp uke etter vedtaket om å si nei til en samarbeidsavtale med Narvik, med et eget NAV-kontor i Evenes, uttrykker fagforeningene i Evenes…
tirsdag 13. mars $ Fremover
Redningsaksjon i Evenes - tre tyskere fast på fjell
Det pågår tirsdag kveld en redningsaksjon på et fjell i Bogen i Evenes kommune. Det bekrefter Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS). – Det er tre tyskere…
tirsdag 13. mars Fremover
Sea King-helikopter fra Bodø rykket ut til tre tyskere
Klokken 17.30 får Avisa Nordland tips om et helikopter i retningen Linken i Bodø.– Vi har nettopp sendt et Sea King-helikopter opp til Bogen i…
tirsdag 13. mars Avisa Nordland
Harstads ordfører ønsker Narvik som kampfelle
Marianne Bremnes, ordfører i Harstad, beskriver den politiske situasjonen i det nordligste fylket som «galskap». Hun satser derfor på mer samarbeid mot Nordland.
tirsdag 13. mars $ Avisa Nordland
Harstads ordfører ønsker Narvik som kampfelle
Marianne Bremnes, ordfører i Harstad, beskriver den politiske situasjonen i det nordligste fylket som «galskap». Hun satser derfor på mer samarbeid mot Nordland.
mandag 12. mars $ Fremover
Åpent brev til helseministeren
Kjære helseminister Bent Høie.I morgen skal jeg til Harstad sykehus til kontroll av min søvnapnè og cpapmaskin. Hvis du ikke vet hva søvnapnè og cpapmaskin…
mandag 12. mars $ Avisa Nordland
Hunden «Ice» er savnet
Liland, Evenes: savnet lysebrun, korthåret Schäfer/malle. Forsvant i går kveld. Hunden heter Ice. Ved påtreff, ring 02800 så kan vi sette i kontakt med eier.
lørdag 10. mars Ofoting
Ettermiddagsfly snart tilbake - kan halvere reisetiden
I dag går det 19 timer for å reise Narvik – Bodø tur og retur. I sommer kuttes tiden til ni timer.
lørdag 10. mars $ Fremover
Mistet førerkortet etter å ha kjørt i 151 kilometer i timen
Utrykningspolitiet hadde kontroll sent fredag kveld.Ved 19.20-tiden stoppet politiet en sjåfør som kjørte i 116 kilometer i timen i en 80-sone i Bogen. Førerkortet ble…
lørdag 10. mars Fremover
Førerkortbeslag i Bogen – 116 km/t
BOGEN: Up stanset en person i 116 km/t i 80 km sone. Førerkortbeslag kl. 1920.
lørdag 10. mars Ofoting
Disse fire vil ha Nord-Norges største driftskontrakt på vei
Fire entreprenører er med i konkurransen om å brøyte og vedlikeholde riks- og fylkesveger i Ofoten de neste fem årene
fredag 9. mars Fremover
NORDLAND

Kontroll i Bogen
EVENES: Trafikkontroll i Bogen i Ofoten. 22 kontrollerte, 2 reaksjoner. 1 skriftlig pålegg pga dårlige dekk og 1 forenklet forelegg pga uriktig lysbruk.
fredag 9. mars Ofoting
For dårlige dekk og uriktig lysbruk
Politiet hadde trafikkontroll i Bogen i Ofoten natt til fredag. Klokken 02.30 melder politiet at totalt 22 ble kontrollert.Av de fikk en et skriftlig pålegg…
fredag 9. mars Fremover
Vil bygge kraftsenter over grensa
En sammenslutning av kommuner i Ofoten og Sør-Troms, kan gi Nord-Norge en helt ny og stor muskel.
torsdag 8. mars $ Fremover
Mann fra Evenes ble tatt i 102 km/t i 70-sone
En mann i 30-årene bosatt i Evenes kommune er bøtelagt for 15.000 kroner av Finnsnes lensmanndistrikt.Årsaken er at han i september i fjor ble målt…
onsdag 7. mars Fremover
Forsvarssjefen hilste på US Marines – og svarte villig på spørsmål om Evenes og Andøya
(Fremover): Øvelsen Joint Reindeer er i full gang med rundt 5.200 soldater og tunge kjøretøy i Indre Troms, og mot grensen til Nordland. Blant…
onsdag 7. mars $ Avisa Nordland
Over 25 år etter at han ga seg spente ordføreren pil og bue. Og traff!
Over 25 år etter han la opp stilte Evenes-ordfører Svein Erik Kristiansen i nybegynnerklassen. Og vant med pil og bue.
tirsdag 6. mars $ Fremover
Forsvarssjefen hilste på US Marines – og svarte villig på spørsmål om Evenes og Andøya
Øvelsen Joint Reindeer er i full gang med rundt 5.200 soldater og tunge kjøretøy i Indre Troms, og mot grensen til Nordland. Blant de…
tirsdag 6. mars Fremover
Reiselivsnæringen i Lofoten er lei av at turistene lander på Evenes
Reiselivsnæringen i Lofoten vil ha en større flyplass i Lofoten. Det var budskapet til Avinor da de møtte flere aktører i bransjen mandag.
tirsdag 6. mars $ Fremover
Disse boligene ble solgt i februar
Narvik   Lillevasslia 1 (Gnr 50, bnr 50) er solgt for kr 100.000 fra Karoline…
mandag 5. mars $ Fremover
Narvik er ikke førstevalget for Bartholsen
Terje Bartholsen, nyvalgt leder for Evenes Arbeiderparti, vil ikke være med på at ETS-debatten avgjorde saken om NAV-kontor.
søndag 4. mars $ Fremover
Forberedt på flere NAV-saker
Bjørnar Olsen, nylig avtroppet leder for Evenes Arbeiderparti, er forberedt på at det kommer flere saker som den om NAV-kontor for Evenes, når det…
søndag 4. mars $ Fremover
Beregn ekstra tid om du skal ut å kjøre i neste uke, for da øver forsvaret
Øvelse Joint Reindeer er fra 5.-11. mars. Øvelsen vil foregå mellom Evenes i sør og Bardufoss i nord.
fredag 2. mars Fremover
Vorland om PCI-bråket: - Unn har aldri måttet avgi noe
Helse Nord-direktør Lars Vorland var invitert til Bodø Næringsforums frokostmøte for å gi ny innsikt i drivkrefter og dillemmer i spesialisthelsetjenesten i nord.Og tegnet et…
fredag 2. mars $ Avisa Nordland
Slik disse debattene har utviklet seg over tid risikerer vi å utvikle en uheldig og unødvendig splittelse
Styret i Evenes Arbeiderparti vil oppfordre alle som deltar i den politiske debatten i Evenes til å opptre med respekt og saklighet.I Evenes Arbeiderparti er…
torsdag 1. mars Fremover
Her har innbyggerne vært uten vann i ett døgn – og det kan vare
Innbyggerne på strekningen fra Bogen til Blindesenteret i Evenes ble i går morrest fri for vann. Ifølge avdelingsleder Ole Øystein Lindebø i plan- og…
onsdag 28. februar $ Fremover
Vannlekkasje gir kokepåbud i Evenes
Tirsdag var det et ledningsbrudd ved E10 ved avkjørsel til Bergviknes. Den første meldingen som kom fra Evenes kommune var at kommunen ikke kunne utbedre…
onsdag 28. februar Fremover
BFO: – Enebaseløsning blir svært sårbar
UFORSTÅELIG: – Forsvaret trenger mottakskapasitet i nord, og derfor bør Andøya flystasjon videreføres. I tillegg trenger man Bodø og Bardufoss i strukturen, mener BFOs hovedtillitsvalgt for Luftforsvaret, Lars Erik Jamtli. Foto: YOUTUBE.COM / ODD BAKKEN Befalets...
tirsdag 27. februar Aldri mer
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EVENES

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
NORDLAND

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Bergen Nordland Kjendis Næringsliv Fotboll Østfold Akershus Vestfold Kultur Aust Agder Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mat Troms Mobil Skåne Hässleholm Sport Oslo Buskerud Møre og Romsdal Trøndelag Forsvar Sogn og Fjordane Odda Kalmar Fiske Finnmark Kristianstad Fotball Kvinnherad Molde FK Svedala Oskarshamn Skien Molde Inrikes Get-ligaen Fredrikstad Kongelig Tinn Sandnes Karlskrona USA Kultur Karmøy Stabæk Malmö Rendalen Sunndal Stavanger Eslöv Bolig Musikk Blekinge Bamble Svelvik Motor Elverum Askøy Kragerø Sport Poker Barn Tesla Ringsaker Lyngdal Fauske Bodø Steigen Porsgrunn Lillesand Sørreisa Politikk Kongsvinger Näringsliv Risør Haugesund Hyllestad Sverige Bil Stord Aurskog-Høland Osterøy Meløy Vestby Tvedestrand Økonomi Nittedal Tomelilla Åstorp Grane Hvaler Drangedal Trav Dyr Håndball Tynset Kunst Nesodden Vestvågøy Reise Drammen Eliteserien Narvik Mörbylånga Sjakk Mote Trening IK Start Helsingborg Lund Stockholm 17. mai Åsnes Landskrona Eidskog Vefsn Øksnes Kristiansand Lier Bil Turn Nordkapp Salangen Universet Vietnam Kryptovaluta Mandal Nord-Korea Ballangen Android Båt Langrenn Hälsa Kvænangen Sigdal Klippan Lindås Berlevåg Vinje Moss Odds BK Sund Tolga Sarpsborg Askim Austrheim Fedje Staffanstorp Tromsø Notodden Førde Trysil Grue Utrikes Horten FK Haugesund Jølster OBOS-ligaen OL Nedre Eiker Forskning Filippinene Øvre Eiker Vågan Tranøy Friluftsliv Utsira X-games Tana Jevnaker Larvik Porsanger Karasjok Forskning Sande Aurdal Farsund Tingvoll Mat Kävlinge Lesja Fjell Suldal Tønsberg Sogndal Menn Vitenskap Eurovision Vær Hörby Ski Russland Båstad Russ Film Lyngen Modum Gjøvik Jakt Meland Hemnes Spill Ålesund VM Åmot Bromölla Radøy Målselv Fitjar Sölvesborg Øygarden Skiskyting Skurup Frogn Åmli World Series of Poker Sykkel Kongsberg Ronneby Svalbard Eiker Øyer Sauherad Stavanger Oilers Vålerenga Høyanger Valle Kvinesdal Skiptvet Rauma Norway Cup Re Jönköping Stranda Bodø/Glimt Alstahaug Enebakk Brønnøy Nord-Odal Hamar Bærum Skjervøy Moskenes Ekonomi Gausdal Selje Time Naustdal Halden Skedsmo Kommunesammenslåing Motorsport Tromsø IL Løten Landbruk Våler Evenes Kviteseid Herøy Helse Nes Rana Masfjorden SK Brann Halsa Hadsel Gloppen Stryn Klatring Friidrett Sandøy Litteratur Olofström Skøyter Svømming Spania Hammerfest Asker Andøy Borgholm Trøgstad Træna Alpint Sandefjord Forsand Østre Toten Kristiansund Giske Romfart Eidsberg Skodje Påske Viking FK Östergötland Ishockey Odal Åseral Roing Torsken Volvo Karlshamn Fræna Arvika Trollhättan FA-cupen Nybro Nesna Kvæfjord Bundesliga Sola Interiør E-sport Flora NHL Mjøndalen IF Surnadal La liga Askvoll Skånland Værøy Vennesla Råde Liverpool Fjaler Jobb Boksing Vaksdal Lenvik Rømskog Røyken Flekkefjord Polen Svalöv Tjeldsund Rosenborg BK Modalen Froland Tour of Norway Leirfjord Nissedal Os Syria Gran Eid Teknik Aure Voss Hole Birkenes Tysvær Hockey Hamarøy Årdal Dovre Søgne Foto Google Klima Hattfjelldal Ås Arendal Kvinner Emmaboda Sørfold Skisport
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL