Etne
Ekstra vaksinedagar i desember
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 14:38 Etne kommune
Politisk møte veke 47
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 14:27 Etne kommune
Skilsmissegrupper for elevar
Helsestasjonen tilbyr skilsmissegrupper (PIS-grupper) på skulane.
tirsdag 11:58 Etne kommune
Gratis tilbod til eldre!
Tilbod om kvardagsrehabilitering for heimebuande
fredag 8. november Etne kommune
Kan du tenkje deg å vere støttekontakt?
Det er jamnleg behov for støttekontaktar i Etne kommune. 
torsdag 7. november Etne kommune
Omgjeringsvedtak i namnesak Tjelle og Flåte
Kunngjering - Omgjeringsvedtak i namnesak 1995/4 og 2015/16 Tjelle og Flåte - Etne kommune
torsdag 7. november Etne kommune
Politiske møte veke 46
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 5. november Etne kommune
Grunnskulen i Etne kommune
Innskriving av elevar i 1. klasse for skuleåret 2020/2021.
torsdag 31. oktober Etne kommune
HORDALAND

Influensavaksinering 2019
Etne og Skånevik helsestasjon informerer
tirsdag 22. oktober Etne kommune
Politisk møte veke 44
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 22. oktober Etne kommune
Dagopphald for eldre heimebuande
Oppstart 11. november
mandag 21. oktober Etne kommune
Korleis er vilkåra for frivillig arbeid hos oss?
Ope møte i Litlesalen på Skakke tysdag 29. oktober kl 19:00.
mandag 21. oktober Etne kommune
KOLS-gruppe
Det er viktig å halde seg i form, også for deg som har ein kronisk lungesjukdom. Trening kan betre kondisjon, muskelstyrke og gi meir avspent muskulatur.
onsdag 16. oktober Etne kommune
Politiske møte veke 43
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 15. oktober Etne kommune
Nasjonal undersøking om helse og sjukdom
Pressemelding: Innbyggjarane i nye Vestlandet fylke deltek i ny, nasjonal undersøking om helse og sjukdom
torsdag 10. oktober Etne kommune
Politiske møte veke 42
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 8. oktober Etne kommune
Influensavaksinering 2019/2020
Årets influensavaksine 2019/2020 er venta inn til Etne i slutten av oktober. Og me planlegg vaksineringsdagar i månadskiftet oktober/november.
tirsdag 8. oktober Etne kommune
Frisklivstrening
Er dørstokkmila lang? Står du i fare for å få livsstilsjukdomar, eller har du allereie fått livsstilsjukdommar? Då vil me gjerne ha med DEG!
tirsdag 8. oktober Etne kommune
Ungdomsråd i Etne – noko for deg?
Vil du vera med å tala ungdommen si sak i Etne? Still som kandidat til Etne ungdomsråd!
tirsdag 8. oktober Etne kommune
Forlenging av vegstenging Litledalen
Vegstenging i høve etablering av ny bru og kulvert.
fredag 4. oktober Etne kommune
Politiske møte veke 40
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 3. oktober Etne kommune
Bjørn Tollefsen tilsett som kommunedirektør
Tollefsen er busett i Haugesund kommune og arbeider i dag som leiar for oljeselskapet Crudecorp, stasjonert i California, USA. Han har brei erfaring frå industrien og var sjef for Aibels verksemd i Haugesund i 9 år før han starta i Crudecorp. Samla sett
mandag 30. september Etne kommune
Skånevik skule - BlimE 2019!
Me er veldig stolte over dei flotte elevane våre og av bygda vår, difor vart årets BlimE dans gjennomført på Skåno.
fredag 27. september Etne kommune
Ungdata
Ungdommen i Etne er meir nøgde med foreldra sine enn ungdommen på landsbasis!
fredag 27. september Etne kommune
Bassengtrening med fysioterapeut
Trur du bassengtrening hadde vore noko for deg? 
fredag 27. september Etne kommune
Veterinærane i Etne
Veterinærkontoret har flytta til kaien
torsdag 26. september Etne kommune
Verdensdag for psykisk helse 2019 - "Gje tid"
Foredrag: Gje tid Henning Aarekol 3. oktober kl. 8:30 Ølen Kulturhus Alle er velkomne! Foredraget er gratis og ope for alle
fredag 20. september Etne kommune
Kommunedelplan E 134 Fikse – Bakka
Forlenging av omsynssone bandlegging med 4 nye år frå 29.09.2019.
tirsdag 17. september Etne kommune
Kultur- og frivilligprisen 2019
Etne kommune oppmodar alle til å sende inn forslag på kandidatar til Kultur- og frivilligprisen 2019.
tirsdag 17. september Etne kommune
Politiske møte veke 39
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 17. september Etne kommune
Inspirasjon til lokal foredling av mjølk
Fylkesmannen legg til rette for og inviterar til dette kurset.
mandag 16. september Etne kommune
KULTURDAG i haustferien
Kultureininga i kommunen inviterer til gratis Kulturdag 5. oktober for elevar i barne- og ungdomsskulen.
fredag 13. september Etne kommune
Kandidatkåringa er klar
Nå er alle røystesetlane talde opp og resultatet er klart.
tirsdag 10. september Etne kommune
HORDALAND

Kommunestyre- og Fylkestingsvalet måndag 09.09.2019
Vallokale og opningstider: Dei 3 røystekrinsane i Etne kommune nyttar fylgjande lokaler: Etne - Etne kulturhus ope kl 10:00 - 20:00 Skånevik - Skånevik skule ope kl 10:00 til 20:00 Åkrafjorden - Sævareid skule ope kl 15:00 - 20:00
mandag 9. september Etne kommune
Frisklivstrening
Me vil gjerne ha med deg som ynskjer å komme i form saman med andre, og som likar å vera i aktivitet utandørs.
fredag 30. august Etne kommune
Info omsorgssenteret
Hovuddør og foajeen blir stengt fredag 30.08. kl 16 og heile laurdag 31.08. p.g,a, vedlikehald av golvet.
fredag 30. august Etne kommune
Politiske møte veke 36
Kommunal informasjon frå Etne kommune
onsdag 28. august Etne kommune
Kultureininga til Skakke
Kultureininga i Etne kommune er flytta til Skakke frå 26. august.
tirsdag 27. august Etne kommune
«Friluftslivets veke» i Etne
Aktivitetsdag og Natt-i-naturen på Osnes og Tur til gapahuken på Varleitet
fredag 23. august Etne kommune
Ledige plassar i kulturskulen
Etne kulturskule er klar til oppstart av nytt kulturskuleår f.o.m. veke 34 (19. august)
mandag 19. august Etne kommune
Skulehelsetenesta
Lukke til med eit nytt skuleår!
fredag 16. august Etne kommune
Trygg skuleveg – Klipp hekk og buskar!
Trafikksikring er også ditt ansvar  
onsdag 14. august Etne kommune
Trekning quiz Etnemarknaden 2019
Kva veit du om Etne?
tirsdag 13. august Etne kommune
Endringar i legetenesta
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 6. august Etne kommune
Vegarbeid Strondavegen
Vegen blir stengt i inntil 30 minutt på grunn av asfaltarbeid. 
onsdag 31. juli Etne kommune
Søkjer kommunedirektør
Vi søkjer ein trygg, tydeleg og samlande leiar med evne til å tenka heilskapleg og strategisk. 
fredag 5. juli Etne kommune
Detaljregulering for Fv48 Skånevik Flesjo
Minnar om folkemøte på Skånevik fjordhotell, torsdag 19. september kl 18:00
fredag 5. juli Etne kommune
Data frå Hjorteviltregisteret
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 4. juli Etne kommune
Utlysing tilskot frå Hordaland Landbruksselskap
Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting der føremålet er å forvalte kapitalen i dei fonda selskapet har til rådvelde i trå med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland.
onsdag 3. juli Etne kommune
Vegarbeid Strondavegen
Vegen blir stengt inntil 30 minutter i på grunn av asfaltarbeid. 
tirsdag 2. juli Etne kommune
Viltnemnda: Vårtelling hjort 2019
Kommunal informasjon frå Etne kommune
fredag 28. juni Etne kommune
Opningstider helsestasjon i sommar
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 20. juni Etne kommune
Kulturell feriedag til hausten
Laurdag 5. oktober inviterer kultureininga i Etne alle som går på barne- og ungdomsskulen til KULTURDAG. 
mandag 17. juni Etne kommune
Val 2019 - Tidlegrøystegjeving
I tidsrommet 1.7.19 til og med fredag 9.8.19
fredag 14. juni Etne kommune
Ryddesjau i arkivet
Det har vore stor ryddesjau i kjellaren på Tinghuset den siste veka.
torsdag 13. juni Etne kommune
Sommarferieavvikling ved Etne og Skånevik legekontor
Minner om at det er redusert kapasitet på begge legekontora i kommunen under ferieavviklinga frå veke 26-33. 
torsdag 13. juni Etne kommune
Politiske møte veke 25
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 13. juni Etne kommune
Reglar for tenning av Sankt Hans-bål
Pressemelding frå Haugaland Brann og Redning
mandag 10. juni Etne kommune
HORDALAND

Modulbygg til sals
Prisantydning kr. 1.000.000 ekskl. mva.
fredag 7. juni Etne kommune
Velkommen til ny kommunalsjef
Etne kommune ynskjer Mona Rasmussen Sævik, 48 år frå Kopervik, velkommen som ny kommunalsjef frå hausten 2019.
torsdag 6. juni Etne kommune
Stenging av veg under Etnecup 2019
Gjeld i tidsrommet fredag 14. juni kl. 15.00 til søndag 16. juni kl. 15.00
tirsdag 4. juni Etne kommune
Detaljregulering for Frydenlund
Planvedtak
mandag 3. juni Etne kommune
Ny bankavtale mellom Etne kommune og Sparebank 1 SR-bank
Sparebank 1 SR-bank leverte det beste tilbodet
fredag 31. mai Etne kommune
Detaljregulering for Tysse kai II
Planvedtak Kommunestyret har i sak 017/19 i møte 07.05.2019  endeleg godkjend detaljregulering for Tysse kai II, plan id 201701, etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.  
fredag 24. mai Etne kommune
Politiske møte veke 22
onsdag 22. mai Etne kommune
Tur til Bongsatjørna ved Aksdalsvatnet
Psykisk helse og rus hadde ein flott tur til Bongsatjørna ved Aksdalsvatnet i Tysvær kommune sist veke.
mandag 20. mai Etne kommune
Brannstasjonen høgtideleg opna
Ordførar Siri Klokkerstuen opna den nye brannstasjonen i dag.
torsdag 16. mai Etne kommune
Detaljregulering for Ytre Nes II
Offentleg ettersyn 
torsdag 16. mai Etne kommune
Politiske møte veke 21
tirsdag 14. mai Etne kommune
Varsel om periodevis stenging av Fv34 Strondavegen
Varslinga gjeld Strondavegen mellom Lauvika og Mortveit, Kjerringskleiv frå 20.05. t.o.m. 24.05. Det kan bli ventetid på opptil 2 timar om gongen i tidsrommet kl. 23:00 til kl. 05:00
tirsdag 14. mai Etne kommune
Detaljreguleringsplan for Gjerdsvik naustområde
Nytt varsel om oppstart grunna utvida planområde
tirsdag 7. mai Etne kommune
Utvida vårryddeaksjon
Me ryddar ei veke til
tirsdag 7. mai Etne kommune
Trafikksikringsplan 2019 – 2029 for Etne kommune
Offentleg ettersyn
mandag 6. mai Etne kommune
Årsmelding Frivilligsentralen 2018
Etne Frivilligsentral jobbar for å stimulera til auka frivilleg innsats, og å skapa fleire møtepunkt mellom menneske i lokalsamfunnet
onsdag 1. mai Etne kommune
Politiske møte veke 19
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 30. april Etne kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ETNE

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL