Etne
Påskevettreglar!
Kjære hyttebuarar og ferierande!
11:21 Etne kommune
Campingplass, bubil og båt
Påsken nærmer seg og i desse tider dukkar det stadig opp spørsmål om dette med fritidsreiser med bubilar, campingvogner og båtar. 
10:23 Etne kommune
Eigedomsskatt næring
Kommunal informasjon frå Etne kommune
08:49 Etne kommune
Bruk av Etne kommune sine utandørs anlegg
Det blir no opna opp for at ein kan nytta anlegga med desse restriksjonane:
torsdag 11:43 Etne kommune
Takk for gåve!
Etne kommune takkar for Ipad-gåve frå Etne Røde Kors
torsdag 11:32 Etne kommune
TellTur-sesongen 2020 med nye utfordringar
TellTur er friluftsråda sitt landsomfattande elektroniske system for turregistrering.
torsdag 10:24 Etne kommune
Stabile tal i Etne
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 10:30 Etne kommune
Ordføraren informerer
Denne meldinga gjekk ut til alle medlemmane i Etne kommunestyre i dag
fredag 27. mars Etne kommune
VESTLAND

Status i Etne per i dag
Kommunal informasjon frå Etne kommune
fredag 27. mars Etne kommune
Råd til personar i særleg risiko
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeida råd til risikogrupper, sårbare grupper, pårørande, helsetenesta.
fredag 27. mars Etne kommune
Politiske møte veke 14
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 26. mars Etne kommune
Presisering og oppmoding angåande hytteforbod
Forbodet gjeld og for campingplasser
torsdag 26. mars Etne kommune
Status i Etne per i dag 26.03.20
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 26. mars Etne kommune
Oversikt over telefon- og chattetenester
Her er ei oversikt over telefon- og chattetenester som held ope for deg som treng nokon å snakke med om rus og psykisk helse.
onsdag 25. mars Etne kommune
Til pårørande og bebuarar ved Etne og Skånevik omsorgssenter og Gjerdsrabbane bufellesskap
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 24. mars Etne kommune
Angåande betaling for barnehage, sfo og kulturskuletilbod
Kommunal informasjon frå Etne kommune
mandag 23. mars Etne kommune
Til deg som har heimeskule
Helsing til elevane frå ordføraren
søndag 22. mars Etne kommune
Status i Etne per i dag 22.03.20
Kommunal informasjon frå Etne kommune
søndag 22. mars Etne kommune
Siste nytt frå kommuneoverlegen 20.03.20
Etne legekontor kan melda om at trykket inn mot legetenesta er betydeleg redusert etter ein periode med auka kontakt.
fredag 20. mars Etne kommune
Overnatting på hytte i Etne kommune
Forbod mot opphald på fritidseigedom
fredag 20. mars Etne kommune
Status i Etne kommune per i dag
Kommunal informasjon frå Etne kommune
fredag 20. mars Etne kommune
Etne helsestasjon
Helsestasjonen vil vera stengt utanom etter avtale. 
onsdag 18. mars Etne kommune
Me treng frivillige
Koordineringa blir gjort via frivilligsentralen i godt samarbeid med frivillige organisasjonar.
tirsdag 17. mars Etne kommune
Hjelpetelefon med ledig kapasitet
For pårørande i alle aldrar
tirsdag 17. mars Etne kommune
Brukarbetaling og offentlege toalett
Etter tilråding frå Statens vegvesen vert offentlege toalett opna att for bruk f.o.m. 17.03.20
tirsdag 17. mars Etne kommune
Barneverntenesta i Etne og Vindafjord er alltid open
Barneverntensta kan nås på 90246359 (08:00-15:30 på kvardagar) og 90170591 (alle andre tider).  
mandag 16. mars Etne kommune
Vedtak om avgrensing i varehandel
Kommunedirektøren i Etne har den 16. mars gjort vedtak om avgrensing i varehandelen
mandag 16. mars Etne kommune
Omprioritering av ressursar og reduserte tenester innan helse og omsorg
Kommunen  er i ein situasjon kor personalressursar, særleg innan helse- og omsorgstenester, må disponerast på ein mest mogeleg fornuftig måte. 
mandag 16. mars Etne kommune
Pressemelding om tiltak frå HIM
Stenger alle miljøparkar
mandag 16. mars Etne kommune
Korrigert pressemelding frå Etne kommune
Det er nå over 50 personar i karantene i Etne kommune, berre ein person har testa positivt, men sannsynlegvis er det fleire smitta.
mandag 16. mars Etne kommune
Registrering av helsepersonell
Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, men arbeider med heilt andre oppgåver i dag?
lørdag 14. mars Etne kommune
Siste nytt frå Kommuneoverlegen
Status i Etne laurdag ettermiddag er at omtrent 40 personar har rapportert at dei sit i karantene ut frå karantenereglane.
lørdag 14. mars Etne kommune
Ein bekrefta smitta i Etne
Kommuneoverlege Gunleiksrud melder i kveld at fyrste tilfelle av Covid-19 er bekrefta i Etne. Vedkommande er smitta i Norge. Tilstanden til den smitta personen er svært god.
fredag 13. mars Etne kommune
VESTLAND

Informasjon frå kommuneoverlegen
Kommunal informasjon frå Etne kommune
fredag 13. mars Etne kommune
Melding frå Haugalandskonferansen
Til deltakere på Haugalandskonferansen: På vegne av kommuneoverlegen og smittevernlegen i Haugesund kommune, videreformidler vi følgende:
fredag 13. mars Etne kommune
Informasjon frå NAV Etne
For meir informasjon om rettigheiter i forbindelse med coronaviruset sjå NAV.no
fredag 13. mars Etne kommune
Korrigert pressemelding frå Etne kommune ihht. retningsliner frå myndighetene
12. mars 2020
torsdag 12. mars Etne kommune
Etne kommune kallar inn til pressekonferanse
Tid: kl 13.30 - Stad: Etne Tinghus, kommunestyresalen
torsdag 12. mars Etne kommune
Meld frå om karantene
Smittevernlegen må ha oversikt over kven som er i karantene i kommunen vår
onsdag 11. mars Etne kommune
Tiltak for å redusere smittefaren ved møter og arrangement
Kommunal informasjon frå Etne kommune
onsdag 11. mars Etne kommune
Endring på tilråding av karantene
Folkehelseinstituttet kom laurdag, 7. mars med nye tilrådingar når det gjeld karantene.
søndag 8. mars Etne kommune
Utlysing av midlar
Utlysing av midlar til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket i Vestland 
torsdag 5. mars Etne kommune
Har du spørsmål om koronaviruset?
Viss du ikkje finn svar på fhi.no eller helsenorge.no, ring informasjonstelefon for publikum på 815 55 015
onsdag 4. mars Etne kommune
Kva gjer du viss du mistenkjer at du er sjuk med koronaviruset?
Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøking: • ring fastlegen din på tlf 53758100 eller • legevakt på telefon 116 117
torsdag 27. februar Etne kommune
Detaljregulering for Etne camping endring
Offentleg ettersyn
mandag 24. februar Etne kommune
Vegstenging Åsheimsvegen
På grunn av utskifting av overvassleidning vil Åsheimsvegen bli stengt i morgon, onsdag 19. februar, kl 10.30-12.00.
tirsdag 18. februar Etne kommune
Tilskot til tiltak i beiteområde
Kommunane skal forvalte tilskot til tiltak i beiteområde frå og med 01.01.2020. 
mandag 17. februar Etne kommune
Viltnemnda i Etne
Fristar for rådyr-, elg- og hjortejakt
fredag 14. februar Etne kommune
Tilskot til drenering og særskilte tiltak i landbruket
Nå kan du søke om midlar til særskilte tiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL) og til drenering av jordbruksjord for 2020
torsdag 13. februar Etne kommune
Utlysing av 5.000 m3 steinmassar frå Litledalen
Etne kommune lyser med dette ut inntil 5.000 m3 usorterte tunnellmassar frå SKL sitt deponi i Litledalen
torsdag 13. februar Etne kommune
Retningsliner for sentrumsutviklingsprosjekt i Etne og Skånevik
Etne kommune har løyvd i alt 2 mill. kr. til utviklingsprosjekt i Etne og Skånevik sentrum.
torsdag 13. februar Etne kommune
Møt ordføraren
Onsdag 19. februar kl 14-16 er ordføraren å treffa på Skånevik bibliotek
tirsdag 11. februar Etne kommune
Politiske møte veke 8
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 11. februar Etne kommune
Ny demenskoordinator
Hanne Gravelæter Øvernes er tilsett som ny demenskoordinator i 60% stilling frå 20.01.2020
mandag 10. februar Etne kommune
Ekstremvarsel - høg vass-stand
Meteorologisk institutt (Met) varslar om ekstremt høg vass-stand (raudt nivå) 10. og 11. februar.
mandag 10. februar Etne kommune
Kurs i vegbygging
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 6. februar Etne kommune
Besøksstrategien for Folgefonna nasjonalpark
Offentleg høyring
torsdag 6. februar Etne kommune
Informasjon om Coronaviruset
Coronaviruset 2019-nCoV forårsakar utbrotet av lungebetennelse som starta i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina like etter nyttår. Den smittsame luftvegsinfeksjonen har spreidd seg til fleire land.
tirsdag 4. februar Etne kommune
VESTLAND

Skatteliste for eigedomsskatt
Offentleg ettersyn
fredag 31. januar Etne kommune
Politiske møte veke 6
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 30. januar Etne kommune
Dagaktivitetstilbod for eldre heimebuande i Etne kommune
Dagaktivitetstilbod er for deg som treng tilrettelagte aktivitetar for å klara å bu heime lengst mogleg.
tirsdag 28. januar Etne kommune
Er du i krise, har store belastningar og/eller sjølvmordstankar?
Det er personar som kan hjelpa deg
mandag 27. januar Etne kommune
Stolt bonde med tru på framtida
Velkommen til fagdag innan landbruk!
onsdag 22. januar Etne kommune
Velkommen til legevikar Lars Steen Jensen
Kommunal informasjon frå Etne kommune
mandag 20. januar Etne kommune
Ekstremvarsel
Høg vannstand - oppgradert til RØDT VARSEL
tirsdag 14. januar Etne kommune
Det blir UKM i Etne kommune også i 2020!
Driv du med kreativ kunst eller noko som kan visast fram på ei scene?
tirsdag 14. januar Etne kommune
Teleslynge
Nå er det installert teleslynge på Tinghuset.
torsdag 9. januar Etne kommune
Teknisk problem barnehagesøknad
Grunna problem med skjema-tenesta er linkane til søknadsskjema for barnehagane tekne vekk. Link til nye skjema blir posta så snart dei er i orden. 
onsdag 8. januar Etne kommune
Telefon helsestasjonen
Telefonen til helsestasjonen er nå i drift igjen.
tirsdag 7. januar Etne kommune
Frisklivstrening
Er dørstokkmila lang? Står du i fare for å få livsstilsjukdomar, eller har du allereie fått livsstilsjukdommar? Då vil me gjerne ha med DEG!
mandag 6. januar Etne kommune
Kols-gruppe
Det er viktig å halde seg i form, også for deg som har ein kronisk lungesjukdom. Trening kan betre kondisjon, muskelstyrke og gi meir avspent muskulatur.
mandag 6. januar Etne kommune
Hovudopptak/samordna opptak til barnehagane
Nå kan du søkje barnehageplass.
mandag 6. januar Etne kommune
Detaljregulering for Ytre Nes II
Planvedtak
30. desember 2019 Etne kommune
Informasjon om bruk av fyrverkeri på nyttårsaften
Pressemelding frå Haugaland brann og redning: Det er kun tillatt å bruke fyrverkeri nyttårsaften i tidsrommet mellom kl. 18.00 den 31. desember og kl. 02.00 den 1. januar. 
28. desember 2019 Etne kommune
Politisk møte veke 2
Kommunal informasjon frå Etne kommune
23. desember 2019 Etne kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ETNE

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL