Etne
Til innbyggjarar og besøkande i Etne kommune
onsdag 10:38 Etne kommune
Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020
– praktisering i Vestland fylke
mandag 29. juni Etne kommune
Politisk møte veke 27
Kommunal informasjon frå Etne kommune
mandag 29. juni Etne kommune
Skogsbilvegbygging for maskin-entreprenørar - Nettkurs
Dette er eit nettkurs for entreprenørar som byggjer, ombyggjer, rustar opp og vedlikeheld skogsvegar.
onsdag 17. juni Etne kommune
Sommarferieavvikling Skånevik legekontor
Kommunal informasjon frå Etne kommune
onsdag 17. juni Etne kommune
Direktesending kommunestyret
Møtet er ikkje ope for publikum på Tinghuset. Følg kommunestyremøtet direkte her frå kl 16.00 tysdag 16. juni.
tirsdag 16. juni Etne kommune
Kulturell feriedag også i 2020
Også i år vert det ein kulturell feriedag, set av laurdag 3. oktober.
mandag 15. juni Etne kommune
Feilregistrering av Covid-19 smitta i Etne
Viser til VG si nettside med oppdateringar over Koronasituasjonen, her blei det ved ein feil registrert ein ny smitta i Etne 11. juni.
fredag 12. juni Etne kommune
VESTLAND

Ferievikarar
Pleie- og omsorg i Etne kommune treng fleire dyktige og motiverte ferievikarar.
fredag 12. juni Etne kommune
Sak- og arkivsystemet på plass
No er sak- og arkivsystemet til kommunen oppe og går igjen. 
fredag 12. juni Etne kommune
Politisk møte veke 25
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 9. juni Etne kommune
Bry deg litt ekstra om borna i sommar
No nærmar det seg sommar og ferietid, og vekene vi har framfor oss, vil bli annleis på mange måtar. Mange barn vil ha ekstra stort behov for å bli sett av trygge vaksne i nærmiljøet denne sommaren.
tirsdag 9. juni Etne kommune
Tinghuset opnar dørene
Dørene opnar igjen i dag 8. juni, ope kl 09.00-15.00
mandag 8. juni Etne kommune
Politiske møte veke 24
Kommunal informasjon frå Etne kommune
fredag 5. juni Etne kommune
Problem med oppgradering
Det har oppstått ein del problem i forbindelse med oppgradering av kommunen sit sak- arkivsystem. 
onsdag 3. juni Etne kommune
Evakuering i samband med brann
Haugaland brann og redning melder at evakuering i samband med brann på Mælandsstølen er nå oppheva.
torsdag 28. mai Etne kommune
Ny einingsleiar for pleie og omsorg
Doreen Halleland (48 år) er tilsett som einingsleiar for pleie og omsorg. 
onsdag 27. mai Etne kommune
Politiske møte veke 23
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 26. mai Etne kommune
Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjonar. 
onsdag 20. mai Etne kommune
Etne kommune oppgraderer sitt sak- og arkivsystem
I høve oppgradering av Etne kommune sitt sak- og arkivsystem vil du som innbyggjar i ein periode kanskje måtte vente litt før du får svar på forespørslar til kommunen.
onsdag 20. mai Etne kommune
Ordføraren sin 17. mai-tale
Kommunal informasjon frå Etne kommune
søndag 17. mai Etne kommune
17. mai-reportasjar frå TV Haugaland
Sjå dans frå Skånevik, ordføraren på Stordalsvatnet, Fjordcruise i Åkrafjorden og bilkortesje
søndag 17. mai Etne kommune
17. mai-musikk og song, Etne og Skånevik
. Nokre songar og musikalske innslag i samband med 17. mai 2020, både frå Etne og Skånevik kyrkjer. Medverkande: Skånevik musikklag, Etne musikklag/Enge skulekorps, born frå Enge skule, born frå Skånevik skule.   .
søndag 17. mai Etne kommune
17. mai-gudsteneste
17. mai-gudsteneste frå Etne Skånevik kyrkjer
søndag 17. mai Etne kommune
Pressemelding 15.05.2020
Frå ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
fredag 15. mai Etne kommune
Hilde Høyland er tilsett som kommunalsjef for Helse og omsorg
Hilde har jobba som helseleiar for Etne kommune sidan 2015 og er godt kjent i organisasjonen. 
torsdag 14. mai Etne kommune
Sanitæranlegg på campingplassar
Etne kommune har fått førespurnad om opning av sanitæranlegg på campingplassar.
tirsdag 12. mai Etne kommune
Politisk møte veke 21
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 12. mai Etne kommune
Gratulerer alle saman!
I samband med 75-årsjublieet til frigjeringa og veterandagen, har Etne kommune markert dagen ved å heidra minnesmerka i Fjæra og Skånevik med kranspålegging og talar.  Sjå talane og bilete frå merkeringane her.
fredag 8. mai Etne kommune
Gradvis gjenopning av kulturskulen frå 11. mai
Etne Kulturskule førebur gradvis gjenopning frå og med 11. mai. 
onsdag 6. mai Etne kommune
NAV Vindafjord og NAV Etne har slått seg saman
Det nye NAV kontoret vil heite NAV Vindafjord - Etne og vera lokalisert på Rådhuset i Ølen.
mandag 4. mai Etne kommune
Kulturskulen skuleåret 2020/21
Kulturskulen har mykje kjekt å by på, og no kan du melda deg på for komande skuleår.
mandag 4. mai Etne kommune
Framleis stabilt i Etne
Informasjon frå smittevernlegen
mandag 4. mai Etne kommune
VESTLAND

Tora Haslum Myklebust blir ny dagleg leiar i Samarbeidsrådet for Sunnhordland
Tora Haslum Myklebust er tilsett som ny dagleg leiar i Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Myklebust overtar etter Gro Jensen Gjerde som går av med pensjon etter 23 år i stillinga.
torsdag 30. april Etne kommune
Informasjon til innbyggjarar og bedrifter med betalingsvanskar på grunn av koronapandemien
Både næringslivet og innbyggjarar i kommunen kan oppleve ein vanskeleg økonomisk situasjon som følgje av koronapandemien. 
torsdag 30. april Etne kommune
Politisk møte veke 19
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 28. april Etne kommune
Informasjon til føresette om oppstart i skulane i Etne kommune
Skulane er viktige for elevane i Etne, og det er viktig for samfunnsstrukturen at føresette kan gå tilbake til arbeidet. Dei tilsette i skulane har difor ei sentral rolle i å ta godt vare på elevane i denne situasjonen me er i med covid-19. Det betyr at smittevernet skal takast i vare for...
fredag 24. april Etne kommune
Skånevik legekontor
Legekontoret i Skånevik er stengt måndag 27.04.2020.
fredag 24. april Etne kommune
Alkoholpolitiske retningsliner
Høyring
torsdag 23. april Etne kommune
Politisk møte veke 18
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 23. april Etne kommune
Tilskot til lag og organisasjonar
Kultureininga i Etne kommune deler også i år ut driftstilskott til lag og organisasjonar som driv med idrettsaktivitetar, musikk og song og til barne- og ungdomsorganisasjonar. 
mandag 20. april Etne kommune
Informasjon rundt barnehagestart
Utdanningsdirektoratet har laga informasjonsfilmar for barnehagebarn og foreldre
fredag 17. april Etne kommune
Oppstart kommunal planstrategi
Frist for innspel er 18. mai
torsdag 16. april Etne kommune
Politiske møte veke 17
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 14. april Etne kommune
Oppdatert informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillige
Frå 14. april kan frivillige lag og organisasjonar søkje om kompensasjon for korona-avlyste, utsette eller stengde arrangement.
tirsdag 7. april Etne kommune
Nokon å snakka med?
Etne kommune har eit lavterskeltilbud til innbyggarar som treng hjelp i forhold til psykiske utfordringar eller rusproblem.
mandag 6. april Etne kommune
Påskevettreglar!
Kjære hyttebuarar og ferierande!
fredag 3. april Etne kommune
Gradvis opning av campingplassar
Presisering  - 23.04.20
fredag 3. april Etne kommune
Eigedomsskatt næring
Kommunal informasjon frå Etne kommune
fredag 3. april Etne kommune
Bruk av Etne kommune sine utandørs anlegg
Det blir no opna opp for at ein kan nytta anlegga med desse restriksjonane:
torsdag 2. april Etne kommune
Takk for gåve!
Etne kommune takkar for Ipad-gåve frå Etne Røde Kors
torsdag 2. april Etne kommune
TellTur-sesongen 2020 med nye utfordringar
TellTur er friluftsråda sitt landsomfattande elektroniske system for turregistrering.
torsdag 2. april Etne kommune
Stabile tal i Etne
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 31. mars Etne kommune
Ordføraren informerer
Denne meldinga gjekk ut til alle medlemmane i Etne kommunestyre i dag
fredag 27. mars Etne kommune
Status i Etne per i dag
Kommunal informasjon frå Etne kommune
fredag 27. mars Etne kommune
Råd til personar i særleg risiko
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeida råd til risikogrupper, sårbare grupper, pårørande, helsetenesta.
fredag 27. mars Etne kommune
Politiske møte veke 14
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 26. mars Etne kommune
Presisering og oppmoding angåande hytteforbod
Forbodet gjeld og for campingplasser
torsdag 26. mars Etne kommune
VESTLAND

Status i Etne per i dag 26.03.20
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 26. mars Etne kommune
Oversikt over telefon- og chattetenester
Her er ei oversikt over telefon- og chattetenester som held ope for deg som treng nokon å snakke med om rus og psykisk helse.
onsdag 25. mars Etne kommune
Til pårørande og bebuarar ved Etne og Skånevik omsorgssenter og Gjerdsrabbane bufellesskap
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 24. mars Etne kommune
Angåande betaling for barnehage, sfo og kulturskuletilbod
Kommunal informasjon frå Etne kommune
mandag 23. mars Etne kommune
Til deg som har heimeskule
Helsing til elevane frå ordføraren
søndag 22. mars Etne kommune
Status i Etne per i dag 22.03.20
Kommunal informasjon frå Etne kommune
søndag 22. mars Etne kommune
Siste nytt frå kommuneoverlegen 20.03.20
Etne legekontor kan melda om at trykket inn mot legetenesta er betydeleg redusert etter ein periode med auka kontakt.
fredag 20. mars Etne kommune
Hytteforbodet er oppheva frå 20. april
Etne kommune held seg til nasjonale retningsliner og det vil seie at hytteforbodet vert oppheva frå 20.04.20.
fredag 20. mars Etne kommune
Etne helsestasjon
Helsestasjonen vil vera stengt utanom etter avtale. 
onsdag 18. mars Etne kommune
Me treng frivillige
Koordineringa blir gjort via frivilligsentralen i godt samarbeid med frivillige organisasjonar.
tirsdag 17. mars Etne kommune
Hjelpetelefon med ledig kapasitet
For pårørande i alle aldrar
tirsdag 17. mars Etne kommune
Brukarbetaling og offentlege toalett
Etter tilråding frå Statens vegvesen vert offentlege toalett opna att for bruk f.o.m. 17.03.20
tirsdag 17. mars Etne kommune
Barneverntenesta i Etne og Vindafjord er alltid open
Barneverntensta kan nås på 90246359 (08:00-15:30 på kvardagar) og 90170591 (alle andre tider).  
mandag 16. mars Etne kommune
Vedtak om avgrensing i varehandel
Kommunedirektøren i Etne har den 16. mars gjort vedtak om avgrensing i varehandelen
mandag 16. mars Etne kommune
Omprioritering av ressursar og reduserte tenester innan helse og omsorg
Kommunen  er i ein situasjon kor personalressursar, særleg innan helse- og omsorgstenester, må disponerast på ein mest mogeleg fornuftig måte. 
mandag 16. mars Etne kommune
Pressemelding om tiltak frå HIM
Stenger alle miljøparkar
mandag 16. mars Etne kommune
Korrigert pressemelding frå Etne kommune
Det er nå over 50 personar i karantene i Etne kommune, berre ein person har testa positivt, men sannsynlegvis er det fleire smitta.
mandag 16. mars Etne kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ETNE

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL