Etne
Oppdatering
Som ein konsekvens av pressemeldinga i går har mange tatt kontakt med Etne kommune per telefon og epost. 
torsdag 08:43 Etne kommune
Kommunal planstrategi og folkehelseoversikt for Etne kommune (2020-2024)
Forslag til planstrategi og folkehelseoversikt for Etne kommune (2020-2024) skal opp til endeleg godkjenning i kommunestyret 27. oktober 2020.
torsdag 08:37 Etne kommune
Pressemelding
Ein buss med fleire Covid-19 smitta personar stansa på Åkrafjordtunet måndag 21.09.20 kl 14-15.
onsdag 08:04 Etne kommune
Utlysing av midlar i landbruket
til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket i Vestland
tirsdag 10:55 Etne kommune
Kulturdag
Laurdag 3. oktober i Etne og Skånevik for barn og ungdom 1.-10. klasse
fredag 18. september Etne kommune
Ringevikar
Enge barnehage har bruk for ringevikar og me søkjer deg som likar å vere saman med, og som skaper gode relasjonar med born.
tirsdag 15. september Etne kommune
Politisk møte veke 39
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 15. september Etne kommune
Frukost, Folk og Føretak på Fønix
Til små og store føretak, gründerar, gamlingar, oppfinnarar, kommunalt tilsette, morgenfuglar og andre i Etne kommune 😃
torsdag 10. september Etne kommune
VESTLAND

Politisk møte veke 38
Kommunal informasjon frå Etne kommune
onsdag 9. september Etne kommune
Nyoppretta psykisk helseteam for ungdom 13-18 år
Tilbod til ungdomar som har psykiske helseutfordringar
tirsdag 8. september Etne kommune
Veit du om eldsjeler som fortener å bli sett pris på?
Nokon som gjer ein stor innsats innan kulturliv og frivillig arbeid i kommunen vår? Då håpar me du leverer forslag på kandidat til Kultur- og frivilligprisen for 2020!
tirsdag 8. september Etne kommune
Styrke- og balansegruppe for eldre
Eit treningstilbod for deg som kjenner deg ustø i kvardagen og som ynskjer å bli tryggare på eigne bein.
tirsdag 8. september Etne kommune
Velkommen til ny einingsleiar helse
Elisabeth Lunde Sørheim (37 år) er tilsett som einingsleiar for Helse.
mandag 7. september Etne kommune
Vinterstenging Kritlevegen
Grunna innsparingskrav kjem kommunen til å legge ned kommunalt vintervedlikehald på Kritlevegen.
fredag 4. september Etne kommune
Dagsturhytte
Kor ønskjer DU dagsturhytte?
onsdag 2. september Etne kommune
Besøk innandørs på institusjon og bemanna BU
Rutine for korleis ein går fram ved besøk på institusjon og bemanna BU i Etne og Skånevik
onsdag 2. september Etne kommune
Skånevik legekontor stengt i dag
Legekontoret i Skånevik er stengt i dag, 02.09. på grunn av sjukdom.
onsdag 2. september Etne kommune
Aktivitetsdag på Osnes
I høve "Friluftslivets uke" arrangerer Frivilligsentralen i samarbeid med fleire denne dagen.
fredag 28. august Etne kommune
Redusert foreldrebetaling for SFO
Ny ordning frå 01.08.2020. Ingen familiar skal betala meir enn seks prosent av den totale årsinntekta si for ein fulltids SFO-plass. 
fredag 28. august Etne kommune
Støtteordning Covid19
Etne kommune har fått tildelt kr 1 023 866 til eit kommunalt næringsfond som skal gå til ulike tiltak som fremjar aktivitet, sysselsetting og verdiskaping, og som vil kunne motverke negative verknadar i næringslivet i Etne kommune av Covid-19-utbrotet. 
torsdag 27. august Etne kommune
Vil du vera med å tala ungdommen si sak i Etne?
Still som kandidat til Etne ungdomsråd!
onsdag 26. august Etne kommune
SNOTT! Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag?
Kan eg gå på jobb?
onsdag 26. august Etne kommune
Politiske møte veke 36
Kommunal informasjon frå Etne kommune
onsdag 26. august Etne kommune
Helikopterlanding
På grusbanen bak Nyvoll onsdag 26. august
mandag 24. august Etne kommune
Søk nye Korona-krisepakkar for kulturlivet
Nye koronakrisepakkar for frivillige lag og organisasjonar og meir profesjonelle arrangørar og underleverandørar til kultursektoren er klar, og har som formål å kompensera for betydeleg inntektsbortfall (evt meirutgifter) som følje av dei pålagde koronarestriksjonane.
fredag 21. august Etne kommune
Digitalisering av møtebøker
Digitalisering av møtebøker etter formannskap og kommunestyre i Etne kommune (1838-1919) og Skånevik kommune (1857-1919)
fredag 21. august Etne kommune
Kan du tenkje deg å vere støttekontakt?
Gut i 7-10 års alderen ynskjer mannleg støttekontakt
tirsdag 18. august Etne kommune
Skånevik legekontor stengt i dag
Skånevik legekontor er stengt grunna sjukdom i dag
tirsdag 18. august Etne kommune
Testing av covid-19 i Etne kommune
Frå måndag 17. august treng du ikkje lenger tilvising frå fastlege og kan ringje direkte til teststasjonen.
onsdag 12. august Etne kommune
Vårteljing av hjort
Resultat finn du her.
mandag 10. august Etne kommune
Påminning - kun 20 gjester på private arrangement
Etne kommune oppmodar sterkt om at mengd gjester på private arrangement, som pr. i dag er 20 personar, vert etterfølgd: "For arrangementer på private steder kan inntil 20 personer være samlet, men det må være minst én meter mellom gjestene. Det må ikke...
lørdag 8. august Etne kommune
Nasjonal endring av skjenketidene
Etne kommune viser til pressekonferanse frå regjeringa i dag, 07.08.20 og melder om følgjande: Det vert nasjonal skjenkestopp etter kl. 24.00, alle dagar, gjeldande frå midnatt laurdag, 08.08.20.  
fredag 7. august Etne kommune
Helsepersonell - utlandsreiser og besøk frå utlandet
Nye råd for helsepersonell som har vore i utlandet eller har besøk som har vore i utlandet.
torsdag 23. juli Etne kommune
VESTLAND

22. juli - me aldri må gløyma
Pressemelding frå Etne kommune ved fungerande ordførar, Kenneth Lyng Karlsen
onsdag 22. juli Etne kommune
Ordførar i ferien
Varaordførar Kenneth Lyng Karlsen vil fungere som ordførar dei neste to vekene. Tysdag og torsdag desse vekene vil han vera tilgjengeleg på kontoret. Han ønskjer innbyggjarane velkommen innom for ein samtale.
tirsdag 21. juli Etne kommune
TellTur-sesongen 2020
TellTur er friluftsråda sitt landsomfattande elektroniske system for turregistrering.
tirsdag 21. juli Etne kommune
Foreldresupport,- et døgnåpent, anonymt og gratis lavterskeltilbud
Foreldresupport er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Hjelpetelefonen og Stine Sofies Stiftelse
mandag 20. juli Etne kommune
Til alle som skal halde eit arrangement i Etne kommune
Etne kommune vil minne alle som skal halde eit arrangement om å gjere seg godt kjent med gjeldande smittevernreglar. Dette vil førebyggje smittespredning av Covid-19 i distriktet vårt.
mandag 20. juli Etne kommune
Søk midlar frå fond Kraftkontrakten
Frå 2020 har kommunen oppretta eit fond som skal støtta tiltak som bidrar til å fremja kultur, idrett og frivilligheit. Bakgrunnen er ein avtale mellom Etne kommune og Etne El-lag om overføring av ein konsesjonskraft-kontrakt. Søkjarar må halda til innan Etne El-lag sitt...
onsdag 15. juli Etne kommune
Politikontakten i Etne kommune
Politikontakten skal være det primære bindeleddet mellom kommunen og politiet. 
tirsdag 14. juli Etne kommune
Anbod vinterarbeid
Etne kommune ønsker tilbod på vinterarbeid på Rode Fjæra.
tirsdag 14. juli Etne kommune
Vask hender og hald avstand
Påminning om smittevern
mandag 13. juli Etne kommune
Til innbyggjarar og besøkande i Etne kommune
onsdag 8. juli Etne kommune
Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020
– praktisering i Vestland fylke
mandag 29. juni Etne kommune
Politisk møte veke 27
Kommunal informasjon frå Etne kommune
mandag 29. juni Etne kommune
Skogsbilvegbygging for maskin-entreprenørar - Nettkurs
Dette er eit nettkurs for entreprenørar som byggjer, ombyggjer, rustar opp og vedlikeheld skogsvegar.
onsdag 17. juni Etne kommune
Sommarferieavvikling Skånevik legekontor
Kommunal informasjon frå Etne kommune
onsdag 17. juni Etne kommune
Direktesending kommunestyret
Møtet er ikkje ope for publikum på Tinghuset. Følg kommunestyremøtet direkte her frå kl 16.00 tysdag 16. juni.
tirsdag 16. juni Etne kommune
Kulturell feriedag også i 2020
Også i år vert det ein kulturell feriedag, set av laurdag 3. oktober.
mandag 15. juni Etne kommune
Feilregistrering av Covid-19 smitta i Etne
Viser til VG si nettside med oppdateringar over Koronasituasjonen, her blei det ved ein feil registrert ein ny smitta i Etne 11. juni.
fredag 12. juni Etne kommune
Ferievikarar
Pleie- og omsorg i Etne kommune treng fleire dyktige og motiverte ferievikarar.
fredag 12. juni Etne kommune
Sak- og arkivsystemet på plass
No er sak- og arkivsystemet til kommunen oppe og går igjen. 
fredag 12. juni Etne kommune
Politisk møte veke 25
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 9. juni Etne kommune
Bry deg litt ekstra om borna i sommar
No nærmar det seg sommar og ferietid, og vekene vi har framfor oss, vil bli annleis på mange måtar. Mange barn vil ha ekstra stort behov for å bli sett av trygge vaksne i nærmiljøet denne sommaren.
tirsdag 9. juni Etne kommune
Tinghuset opnar dørene
Dørene opnar igjen i dag 8. juni, ope kl 09.00-15.00
mandag 8. juni Etne kommune
Politiske møte veke 24
Kommunal informasjon frå Etne kommune
fredag 5. juni Etne kommune
Problem med oppgradering
Det har oppstått ein del problem i forbindelse med oppgradering av kommunen sit sak- arkivsystem. 
onsdag 3. juni Etne kommune
Evakuering i samband med brann
Haugaland brann og redning melder at evakuering i samband med brann på Mælandsstølen er nå oppheva.
torsdag 28. mai Etne kommune
VESTLAND

Ny einingsleiar for pleie og omsorg
Doreen Halleland (48 år) er tilsett som einingsleiar for pleie og omsorg. 
onsdag 27. mai Etne kommune
Politiske møte veke 23
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 26. mai Etne kommune
Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjonar. 
onsdag 20. mai Etne kommune
Etne kommune oppgraderer sitt sak- og arkivsystem
I høve oppgradering av Etne kommune sitt sak- og arkivsystem vil du som innbyggjar i ein periode kanskje måtte vente litt før du får svar på forespørslar til kommunen.
onsdag 20. mai Etne kommune
Ordføraren sin 17. mai-tale
Kommunal informasjon frå Etne kommune
søndag 17. mai Etne kommune
17. mai-reportasjar frå TV Haugaland
Sjå dans frå Skånevik, ordføraren på Stordalsvatnet, Fjordcruise i Åkrafjorden og bilkortesje
søndag 17. mai Etne kommune
17. mai-musikk og song, Etne og Skånevik
. Nokre songar og musikalske innslag i samband med 17. mai 2020, både frå Etne og Skånevik kyrkjer. Medverkande: Skånevik musikklag, Etne musikklag/Enge skulekorps, born frå Enge skule, born frå Skånevik skule.   .
søndag 17. mai Etne kommune
17. mai-gudsteneste
17. mai-gudsteneste frå Etne Skånevik kyrkjer
søndag 17. mai Etne kommune
Pressemelding 15.05.2020
Frå ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
fredag 15. mai Etne kommune
Hilde Høyland er tilsett som kommunalsjef for Helse og omsorg
Hilde har jobba som helseleiar for Etne kommune sidan 2015 og er godt kjent i organisasjonen. 
torsdag 14. mai Etne kommune
Sanitæranlegg på campingplassar
Etne kommune har fått førespurnad om opning av sanitæranlegg på campingplassar.
tirsdag 12. mai Etne kommune
Politisk møte veke 21
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 12. mai Etne kommune
Gratulerer alle saman!
I samband med 75-årsjublieet til frigjeringa og veterandagen, har Etne kommune markert dagen ved å heidra minnesmerka i Fjæra og Skånevik med kranspålegging og talar.  Sjå talane og bilete frå merkeringane her.
fredag 8. mai Etne kommune
Gradvis gjenopning av kulturskulen frå 11. mai
Etne Kulturskule førebur gradvis gjenopning frå og med 11. mai. 
onsdag 6. mai Etne kommune
NAV Vindafjord og NAV Etne har slått seg saman
Det nye NAV kontoret vil heite NAV Vindafjord - Etne og vera lokalisert på Rådhuset i Ølen.
mandag 4. mai Etne kommune
Kulturskulen skuleåret 2020/21
Kulturskulen har mykje kjekt å by på, og no kan du melda deg på for komande skuleår.
mandag 4. mai Etne kommune
Framleis stabilt i Etne
Informasjon frå smittevernlegen
mandag 4. mai Etne kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ETNE

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL