Etne
Meir Investeringsmidlar att til tiltak i beiteområde 2018
Fylkesmannen i Hordaland lyser med dette ut noko meir investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2018. Frist for søknad er 15. oktober. Foto: Lars Kjetil Flesland
09:36 Etne kommune
Siste frist for HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere
Desember 2018 er siste frist for unge kvinner som ønsker å starte gratis HPV-vaksinasjon. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at over 104 000 har tatt imot tilbudet frem til nå. 
08:53 Etne kommune
«Det barna ikkje veit har dei vondt av»
Foredraget er retta mot foreldre, føresette, besteforeldre, trenarar alle som har kontakt med barn.
tirsdag 18. september Etne kommune
Brannøving i Stordalen
Tysdag 18. og onsdag 19. september skal brannvesenet i Etne kommune ha brannøving på Håheimsneset i Stordalen.
mandag 17. september Etne kommune
Ung bonde 2018 i Hordaland
Sett av helga og bli med på ei samling der du møter andre som òg vil vere matprodusentar.
torsdag 13. september Etne kommune
Anbod vinterarbeid
Etne kommune ønskjer å orientere om at ny konkurranse for vinterarbeid på kommunal veg er lagt ut på doffin.
onsdag 12. september Etne kommune
Politiske møte veke 38
tirsdag 11. september Etne kommune
Kandidatar til Kultur- og frivilligprisen 2018
I fjor fekk var Anne Lise Lien prisen for dugnadsinnsatsen for Etnemarknaden, Etne Samfunnshus/Skakke og på fleire andre arenaer. Kven fortener prisen i år?
fredag 7. september Etne kommune
HORDALAND

Politisk møte veke 36
Kommunal informasjon frå Etne kommune
onsdag 5. september Etne kommune
Tørkesommar i Hordaland og erstatning etter avlingssvikt
Føretak med vesentleg avlingssvikt kan alt no søkje om forskot på erstatningsutbetaling. Du bør setje deg inn i kva som skal til for å levere søknad, inkludert endringar i regelverket for 2018.
onsdag 5. september Etne kommune
Etterlyser informasjon om utrangerte demninger
Små bekkar og elver er viktig gyte- og oppvekstområde for fisk
fredag 31. august Etne kommune
Bassengtrening med fysioterapeut
Trur du bassengtrening hadde vore noko for deg?
fredag 31. august Etne kommune
Invitasjon til frukostseminar
Tysdag 25. september kl 08.30-10.30 på Ølen kulturhus
onsdag 29. august Etne kommune
Nye leiarar i kultureininga
Nye leiarar i kulturavdlinga og på biblioteket
tirsdag 28. august Etne kommune
Politiske møte veke 36
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 28. august Etne kommune
Legat for førebyggjande tiltak innan psykiatriske tenester
Søknadsfrist 1. oktober 2018
fredag 24. august Etne kommune
Friluftslivets veke
1.-9. september er det Friluftslivets veke over heile landet. I Etne har frivillige lag og organisasjonar gått saman om fleire arrangement denne veka.
fredag 24. august Etne kommune
Informasjon om redusert eigedomsskattesats for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter i 2018.
I Kommunestyresak 027/18 blei det vedtatt at eigedomsskattesatsen for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter skal reduserast frå 4,125 til 4 ‰ i 2018. 
torsdag 23. august Etne kommune
Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar for landbruket 2018
Søknadsfrist 15. oktober
fredag 17. august Etne kommune
Etne kulturskule: Ledige plassar i drama og teikning/maling
Etne kulturskule ønskjer elevane velkomne til nytt skuleår i veke 34 (20.-24. august).
fredag 17. august Etne kommune
Frivillige organisasjonar - refusjon av meirverdiavgift
Såg du denne annonsa i Grannar? Frivillige organisasjonar som har hatt utgifter til meirverdiavgift i 2017, kan få dette refundert via denne ordninga.  Søknadsfrist 1. september. PS: Lokale og regionale lag som er knytte til eit sentralledd, treng ikkje
onsdag 15. august Etne kommune
Skånevik legekontor stengt
Skånevik legekontor er stengt i dag pga sjukdom. Pasientar som har avtale i dag vil bli kontakta for avtale om ny time.
tirsdag 14. august Etne kommune
Viltnemnda i Etne
Viltnemnda inviterer alle jaktrettshavarar og jegerar som i haust skal jakte på hjort i Etne til møte om pålagt prøvetaking for skrantesjuke. Tid: Måndag 20.august 2018 klokka 19.30 Stad: Kafeen på Etne camping Norsk institutt for Naturforskning (NINA) ved Arve Århus og...
mandag 13. august Etne kommune
Tenk tryggleik - klypp hekken i samband med skulestart!
Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og buskar. Det kan føra til farlege situasjonar i trafikken. Me oppfordrar grunneigarar som har hekkar og buskar langs skuleveg om å ta ein sjekk i tida før skulestart. 
mandag 13. august Etne kommune
Trekning av Quiz Etnemarknaden 2018
Me takkar alle som var innom standen vår på Etnemarknaden og deltok på quizen. 199 personar tok seg tid til å svara på spørsmåla. Vinnar av eit gåvekort på kr 1.000,- på Etne senter vart Katrine Ness frå Etne busett i Bergen. Gratulera!
mandag 13. august Etne kommune
Ny legevikar ved Etne legekontor
Kommunal informasjon frå Etne kommune
mandag 6. august Etne kommune
Lavterskel fysisk aktivitet og turskiltprosjekt
Ny søknadsrunde til lavterskel fysisk aktivitet og turskiltprosjektet. I tillegg er det snart frist for å søkje arrangementstilskot for 2019.
mandag 6. august Etne kommune
Rekordsommeren 2018
Den heteste sommeren noensinne har gitt oss værrekorder i fleng. Her er de fem største.
torsdag 2. august $ Bergens Tidende
Kraftig fjøsbrann i Etne - frykter flere kyr har brent inne
Store brannstyrker rykket onsdag ettermiddag ut til en fjøsbrann i Etne. Et uvisst antall kyr fryktes å ha brent inne.
onsdag 1. august $ Stavanger Aftenblad
Kraftig fjøsbrann i Etne - over 30 kyr brant inne
Flere kyr brant inne da det onsdag ettermiddag brøt ut en kraftig brann i et fjøs ved Skiftesdalen i Etne.
onsdag 1. august $ Bergens Tidende
Her går det fortsatt an å fiske laks
– Det er fremdeles mulig å få fisk i noen elver, sier Alv Arne Lyse i Norges jeger og fiskeforbund.
mandag 30. juli $ Bergens Tidende
Framleis bålforbod
Brannsjef Dag Botnen har følgjande oppdatering: Kort oppsummert har me eit generelt forbud mot å gjera opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark, med unntak av der det openbart ikke kan medføre brann, mens i hager, i parker og anna innmark
tirsdag 24. juli Etne kommune
Enkel handlingsplan mot framande, skadelege artar i Hordaland
Fylkesmannen i Hordaland har utarbeidd ein enkel handlingsplan mot framande, skadelege artar.
torsdag 19. juli Etne kommune
HORDALAND

Varsel om oppstart av endring av eksisterande reguleringsplan for Halvfjordingen, Rullestad
I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informere om at Omega Areal AS som plankonsulent på vegne av tiltakshavar Etne Sparebank skal utarbeide forslag til endring av detaljregulering for campingplassen på Rullestad i Etne
onsdag 18. juli Etne kommune
Presiseringar for avlingsskadeerstatning og arealtilskot
Søknadsåret 2018
tirsdag 17. juli Etne kommune
Vegstenging Osnes
Vegen blir stengt mellom klokka 08.00 og 12.00 tysdag 17. juli grunna arbeid på veg ved byggetrinn 2.
mandag 16. juli Etne kommune
Detaljregulering for Frydenlund
OFFENTLEG ETTERSYN Komité Forvaltning, har i sak 049/18 i møte 07.06.2017 vedtatt at detaljregulering for Frydenlund, planid 201207. gnr/ bnr 20 / 70, 61, 91 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.
torsdag 12. juli Etne kommune
Detaljregulering for Sardinfabrikken
OFFENTLEG ETTERSYN Komité Forvaltning, har i sak 050/18 i møte 07.06.2017 vedtatt at detaljregulering for Sardinfabrikken, planid 201602. gnr 131 / 3 og 134 / 43 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.  
torsdag 12. juli Etne kommune
Stenging av vatnet i området Etne sentrum
Kommunen melder om stenging av vatnet i området Etne sentrum på grunn av arbeid på leidningsnettet. Vatnet vert borte i korte periodar i dag frå kl 10.00 til 15.00. Misfarga vatn må påreknast. 
mandag 9. juli Etne kommune
– Det er blitt veldig vanskelig å være liten
Seks av ti ordførere i Vestland fylke mener de er i ferd med å sultefores til sammenslåing. – Det kommer til å skje ting, sier Masfjorden-ordfører Karstein Totland (H).
lørdag 7. juli $ Bergens Tidende
Ny kommuneoverlege - endring i pasientliste
Fastlege Elisabeth Gunleiksrud reduserer pasientlista fra 900 til 700 pasientar fra 1.august. Gunleiksrud startar då i stillinga som kommuneoverlege. Det er HELFO som føretar ein tilfeldig utvelging av pasientar fra Gunleiksrud si lista til ny
torsdag 5. juli Etne kommune
Beitebruksplan for Grindheim/Litledalen beitelag og Fiskedalen
Grindheim/Litledalen beitelag og Fiskedalen er eit av dei mest tradisjonsrike og brukte beiteområdet i Etne. 
torsdag 28. juni Etne kommune
Informasjon om eigedomsskattesatsen for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter i 2018
I Kommunestyresak 027/18 blei det vedtatt at eigedomsskattesatsen for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter skal reduserast frå 4,125 til 4 ‰ i 2018. 
onsdag 27. juni Etne kommune
Viltnemnda: Vårtelling hjort
Kommunal informasjon frå Etne kommune
mandag 25. juni Etne kommune
Næringslokale i det nye omsorgssenteret
Til leige
mandag 25. juni Etne kommune
Sommaropningstider ved biblioteka
Biblioteka i Etne og Skånevik har ope i sommar, men det er reduserte opningstider frå 25.juni - 19.august
fredag 22. juni Etne kommune
Politiske møte veke 25
Kommunal informasjon frå Etne kommune
onsdag 20. juni Etne kommune
Vegstenging Fv. 48
Fylkesveg 48 Etne - Skånevik ved Vatnedalen vil bli stengt inntil 6 timer ved skifte av stikkrenne og drenskum.
tirsdag 19. juni Etne kommune
Etne og Skånevik legekontor
Etne og Skånevik legekontor har sjukefråver hos dei tilsette. 
mandag 18. juni Etne kommune
Bålforbodet oppheva
Kommunal informasjon frå Etne kommune
fredag 15. juni Etne kommune
Vinterarbeid på kommunal veg utlyst
Driftsavdelinga ønskjer å orientere om at vinterarbeid på kommunal veg er lyst ut på doffin.
mandag 11. juni Etne kommune
Historisk markering i Skånevik 7. juni kl 16
Torsdag 7. juni blir det nedlegging av tre Snublesteinar i Skånevik. 
onsdag 6. juni Etne kommune
Vegstenging sentrumsvegar i Etne
I høve innspeling av filmen: «The Lonely Shepard» kjem filmteamet til å stenge delar av sentrumsvegane i Etne laurdag 9. juni mellom 12:00 og 18:00, sjå vedlagt kart.
mandag 4. juni Etne kommune
Viktig nytt om refusjonsordninga for marint avfall
I år er tidsrommet for å søkje på refusjonsordninga 1. september til 15. november, med utbetaling 20. desember.
torsdag 31. mai Etne kommune
Jordmortenesta styrka
Jordmortenesta i kommunen er styrka i tråd med nasjonale retningsliner.
torsdag 31. mai Etne kommune
Vatning fotballbanen
Vatnet kjem ikkje frå drikkevasskjelda.
torsdag 31. mai Etne kommune
Utvida stenging av Osnesvegen
På grunn av tømmerhogst på eigedommen Olav Vik Stiftinga vert vegen stengt ved innkøyringa til eigedommen og ned til der skogsstien startar. Stenginga gjeld måndag 4. og tysdag 5. juni.
onsdag 30. mai Etne kommune
Skytebanar - brannfare
På grunn av svært lite nedbør den siste tida er skogbrannfaren nå meget stor dei fleste plassar
tirsdag 29. mai Etne kommune
HORDALAND

Politiske møte veke 23 og 24
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 29. mai Etne kommune
Bøn frå Olav Vik Stiftinga
Vi i styret av Stiftinga synest det er fint at området blir brukt, og ønskjer at det blir teke vare på.
fredag 25. mai Etne kommune
Politiske møte veke 22
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 24. mai Etne kommune
Ny nettbasert rutine for registrering av bålbrenning
All bål- og bråtebrenning skal meldast, også St.Hansbål. Nye rutinar: Meldinga skal sendast inn den dagen det skal brennast seinast kl. 14.00, eller dagen før. For brenning laurdagar, må det meldast inn seinast fredag kl. 14.00.
tirsdag 15. mai Etne kommune
Bålforbud Haugaland brann og redning IKS
Brannsjef Dag Botnen har følgjande oppdatering: Kort oppsummert har me eit generelt forbud mot å gjera opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark, med unntak av der det openbart ikke kan medføre brann, mens i hager, i parker og anna innmark gjelder det en alminneleg plikt om varsemd.
tirsdag 15. mai Etne kommune
Sjekk ut bergensrappernes siste påfunn
Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.
torsdag 10. mai $ Bergens Tidende
Politiske møte veke 20
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 8. mai Etne kommune
Etne kommune har teke i bruk SvarUt
Det vil sei at kommunen då på ein effektiv og trygg måte kan sende utgåande post, digitalt eller som brevpost, til innbyggjarar og bedrifter.
torsdag 26. april Etne kommune
Politiske møte veke 18
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 26. april Etne kommune
SvarUt
Me testar utsending av vedtaksbrev via SvarUT. 
mandag 23. april Etne kommune
Kjenner du nokon som er rusavhengig?
Invitasjon til informasjonskveldar for pårørande
onsdag 18. april Etne kommune
Arbeidsmøte om kultur og fysisk aktivitet
Alle eldsjeler er inviterte til arbeidsmøte for Kulturplanen og plan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på Skånevik kultur- og idrettshall måndag 14. mai kl 19.00.
tirsdag 17. april Etne kommune
Lyst å lære deg eit instrument, bli skodespelar eller biletkunstnar?
Då har me i Etne kulturskule ein ledig plass til deg neste skuleår - uansett alder!
tirsdag 17. april Etne kommune
Du kan framleis rydde
Det er plass til meir i containerane etter vårryddeaksjonen, dei fleste blir ståande litt til. 
tirsdag 17. april Etne kommune
Har du fått opp husnummer?
Me oppmodar alle som ikkje har sett opp nummer på huset til å gjera det.
tirsdag 17. april Etne kommune
Penger til friluft og norsk natur
Nå bør idrettslaget eller foreningen planlegge årets friluftstiltak. Før sommeren får 70-80 tiltak medvind i form av 5 000 eller 10 000 kroner. 
mandag 16. april Etne kommune
Skulefritidsordninga
SFO er eit tilbod til alle born på 1.-4. årssteg og for born med særskilte behov på 1.-7. årssteg. 
fredag 13. april Etne kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ETNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL