Etne
Fagdag gardsvarmeanlegg
Lokalt skogvirke som oppvarmingskjelde på garden
tirsdag 11:34 Etne kommune
Tilskot til inkludering av barn i låginntekts-familiar
Både private, offentlege og frivillige aktørar kan søkja. Tilskotet skal gå til kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.
tirsdag 10:22 Etne kommune
Midlertidig tom for influensavaksine
Helsestasjonen i Etne er for tida tom for influensavaksine.
mandag 09:20 Etne kommune
Skånevik legekontor
Stengt visse dagar.
fredag 14:12 Etne kommune
Kultur- og frivilligprisen 2018
Komite Drift har tildelt Finn Ove Solberg Kultur- og frivilligprisen for Etne kommune i 2018.
fredag 10:35 Etne kommune
Politiske møte veke 47
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 13. november Etne kommune
Detaljregulering for Austrheim II
Planvedtak
mandag 12. november Etne kommune
Grunnskulen i Etne kommune
Innskriving av elevar i 1. klasse for skuleåret 2019/2020.
mandag 12. november Etne kommune
HORDALAND

Ledige stillingar i pleie og omsorg
Me treng fleire dyktige medarbeidarar på laget! 
fredag 9. november Etne kommune
Jodtablettar ved atomulukker
Frå 1. november vil reseptfrie jodtablettar vere til sals på norske apotek. 
fredag 9. november Etne kommune
Velkomen til møte om dyrevelferd
Tysdag 13. november på Torvastad ungdomshus 
torsdag 8. november Etne kommune
Politiske møte veke 46
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 6. november Etne kommune
Informasjon frå Skånevik legekontor
Skånevik Legekontor er stengt tysdag 6. november.
mandag 5. november Etne kommune
NAV Etne stengt 2. november
Kontoret er stengt fredag 02.11.18 på grunn av kurs.
torsdag 1. november Etne kommune
Søknad om Spelemidlar
Etne kommune sin frist for søknader som gjeld Spelemidlar er 5. november.
onsdag 31. oktober Etne kommune
Informasjon frå Etne legekontor
Dr Mikkel Saxov har hatt sin siste dag i Etne kommune som fastlege. 
tirsdag 30. oktober Etne kommune
Invitasjon til fagdag
URFE - Det beste frå naturens spiskammers
torsdag 25. oktober Etne kommune
Flott resultat i Etne kommune
Etnebuen gav så det monna under årets TV-aksjon!
onsdag 24. oktober Etne kommune
Er du ramma av flaum?
Statens naturskadeerstatning - kan gi erstatning for skader som ikkje vert dekka av privat forsikring
onsdag 24. oktober Etne kommune
Politiske møte veke 44
Kommunal informasjon frå Etne kommune
onsdag 24. oktober Etne kommune
Endringar Etne og Skånevik legekontor
Legekontoret i Etne og Skånevik har fått ny telefonsentral og har gjort nokre endringar.
tirsdag 23. oktober Etne kommune
Influensavaksinering 2018
Det blir influensavaksinering i Etne kommune følgjande tider:
mandag 22. oktober Etne kommune
Kva kan ein få Spelemidlar til, kven kan søkja og korleis?
Kultureininga inviterer til Informasjonsmøte om Spelemiddelordninga i kaféen på Skakke onsdag 24. oktober kl 18:00 til ca 20.00.  
fredag 12. oktober Etne kommune
TV-aksjonen 2018
TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon skal skapa eit varmare og meir inkluderande samfunn. I Noreg i dag er det altfor mange som står utanfor. Nokon manglar ei seng å sova i, andre har ingen å snakka med. Årets TV-aksjon skal opne dører og invitera fleire inn i varmen. Fordi eit møte...
onsdag 10. oktober Etne kommune
Politiske møte veke 42
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 9. oktober Etne kommune
Stengt grunna kurs
Psykisk helse og rus held stengt måndag 29. og tysdag 30. oktober grunna kurs.
mandag 8. oktober Etne kommune
Dynevask før jul?
Øyane ASVO byr på oktobersal på vask av dyner, puter og madrasstrekk.
mandag 1. oktober Etne kommune
Kjære leverandør
Det er ikkje lenger mogleg å sende faktura på epost til Etne kommune.
mandag 1. oktober Etne kommune
Lege i pappapermisjon
Fastlege og tilsynslege, Karsten S. Hatteland, har pappapermisjon frå i dag og til 9. desember. 
mandag 1. oktober Etne kommune
Melding om ekstremnedbør
Det vil bli mykje nedbør natt til onsdag i området vårt. Førebu deg i dag.
tirsdag 25. september Etne kommune
Jordmor og helsestasjon
Opningstider hos jordmor og på helsestasjonane.
tirsdag 25. september Etne kommune
«Det barna ikkje veit har dei vondt av»
Foredraget er retta mot foreldre, føresette, besteforeldre, trenarar alle som har kontakt med barn.
tirsdag 18. september Etne kommune
Brannøving i Stordalen
Tysdag 18. og onsdag 19. september skal brannvesenet i Etne kommune ha brannøving på Håheimsneset i Stordalen.
mandag 17. september Etne kommune
HORDALAND

Ung bonde 2018 i Hordaland
Sett av helga og bli med på ei samling der du møter andre som òg vil vere matprodusentar.
torsdag 13. september Etne kommune
Anbod vinterarbeid
Etne kommune ønskjer å orientere om at ny konkurranse for vinterarbeid på kommunal veg er lagt ut på doffin.
onsdag 12. september Etne kommune
Politiske møte veke 38
tirsdag 11. september Etne kommune
Kandidatar til Kultur- og frivilligprisen 2018
I fjor fekk var Anne Lise Lien prisen for dugnadsinnsatsen for Etnemarknaden, Etne Samfunnshus/Skakke og på fleire andre arenaer. Kven fortener prisen i år?
fredag 7. september Etne kommune
Politisk møte veke 36
Kommunal informasjon frå Etne kommune
onsdag 5. september Etne kommune
Tørkesommar i Hordaland og erstatning etter avlingssvikt
Føretak med vesentleg avlingssvikt kan alt no søkje om forskot på erstatningsutbetaling. Du bør setje deg inn i kva som skal til for å levere søknad, inkludert endringar i regelverket for 2018.
onsdag 5. september Etne kommune
Etterlyser informasjon om utrangerte demninger
Små bekkar og elver er viktig gyte- og oppvekstområde for fisk
fredag 31. august Etne kommune
Bassengtrening med fysioterapeut
Trur du bassengtrening hadde vore noko for deg?
fredag 31. august Etne kommune
Nye leiarar i kultureininga
Nye leiarar i kulturavdlinga og på biblioteket
tirsdag 28. august Etne kommune
Politiske møte veke 36
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 28. august Etne kommune
Legat for førebyggjande tiltak innan psykiatriske tenester
Søknadsfrist 1. oktober 2018
fredag 24. august Etne kommune
Friluftslivets veke
1.-9. september er det Friluftslivets veke over heile landet. I Etne har frivillige lag og organisasjonar gått saman om fleire arrangement denne veka.
fredag 24. august Etne kommune
Informasjon om redusert eigedomsskattesats for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter i 2018.
I Kommunestyresak 027/18 blei det vedtatt at eigedomsskattesatsen for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter skal reduserast frå 4,125 til 4 ‰ i 2018. 
torsdag 23. august Etne kommune
Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar for landbruket 2018
Søknadsfrist 15. oktober
fredag 17. august Etne kommune
Etne kulturskule: Ledige plassar i drama og teikning/maling
Etne kulturskule ønskjer elevane velkomne til nytt skuleår i veke 34 (20.-24. august).
fredag 17. august Etne kommune
Frivillige organisasjonar - refusjon av meirverdiavgift
Såg du denne annonsa i Grannar? Frivillige organisasjonar som har hatt utgifter til meirverdiavgift i 2017, kan få dette refundert via denne ordninga.  Søknadsfrist 1. september. PS: Lokale og regionale lag som er knytte til eit sentralledd, treng ikkje
onsdag 15. august Etne kommune
Skånevik legekontor stengt
Skånevik legekontor er stengt i dag pga sjukdom. Pasientar som har avtale i dag vil bli kontakta for avtale om ny time.
tirsdag 14. august Etne kommune
Viltnemnda i Etne
Viltnemnda inviterer alle jaktrettshavarar og jegerar som i haust skal jakte på hjort i Etne til møte om pålagt prøvetaking for skrantesjuke. Tid: Måndag 20.august 2018 klokka 19.30 Stad: Kafeen på Etne camping Norsk institutt for Naturforskning (NINA) ved Arve Århus og...
mandag 13. august Etne kommune
Tenk tryggleik - klypp hekken i samband med skulestart!
Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og buskar. Det kan føra til farlege situasjonar i trafikken. Me oppfordrar grunneigarar som har hekkar og buskar langs skuleveg om å ta ein sjekk i tida før skulestart. 
mandag 13. august Etne kommune
Trekning av Quiz Etnemarknaden 2018
Me takkar alle som var innom standen vår på Etnemarknaden og deltok på quizen. 199 personar tok seg tid til å svara på spørsmåla. Vinnar av eit gåvekort på kr 1.000,- på Etne senter vart Katrine Ness frå Etne busett i Bergen. Gratulera!
mandag 13. august Etne kommune
Ny legevikar ved Etne legekontor
Kommunal informasjon frå Etne kommune
mandag 6. august Etne kommune
Lavterskel fysisk aktivitet og turskiltprosjekt
Ny søknadsrunde til lavterskel fysisk aktivitet og turskiltprosjektet. I tillegg er det snart frist for å søkje arrangementstilskot for 2019.
mandag 6. august Etne kommune
Rekordsommeren 2018
Den heteste sommeren noensinne har gitt oss værrekorder i fleng. Her er de fem største.
torsdag 2. august $ Bergens Tidende
Her går det fortsatt an å fiske laks
– Det er fremdeles mulig å få fisk i noen elver, sier Alv Arne Lyse i Norges jeger og fiskeforbund.
mandag 30. juli $ Bergens Tidende
Framleis bålforbod
Brannsjef Dag Botnen har følgjande oppdatering: Kort oppsummert har me eit generelt forbud mot å gjera opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark, med unntak av der det openbart ikke kan medføre brann, mens i hager, i parker og anna innmark
tirsdag 24. juli Etne kommune
HORDALAND

Enkel handlingsplan mot framande, skadelege artar i Hordaland
Fylkesmannen i Hordaland har utarbeidd ein enkel handlingsplan mot framande, skadelege artar.
torsdag 19. juli Etne kommune
Varsel om oppstart av endring av eksisterande reguleringsplan for Halvfjordingen, Rullestad
I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informere om at Omega Areal AS som plankonsulent på vegne av tiltakshavar Etne Sparebank skal utarbeide forslag til endring av detaljregulering for campingplassen på Rullestad i Etne
onsdag 18. juli Etne kommune
Presiseringar for avlingsskadeerstatning og arealtilskot
Søknadsåret 2018
tirsdag 17. juli Etne kommune
Vegstenging Osnes
Vegen blir stengt mellom klokka 08.00 og 12.00 tysdag 17. juli grunna arbeid på veg ved byggetrinn 2.
mandag 16. juli Etne kommune
Detaljregulering for Frydenlund
OFFENTLEG ETTERSYN Komité Forvaltning, har i sak 049/18 i møte 07.06.2017 vedtatt at detaljregulering for Frydenlund, planid 201207. gnr/ bnr 20 / 70, 61, 91 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.
torsdag 12. juli Etne kommune
Detaljregulering for Sardinfabrikken
OFFENTLEG ETTERSYN Komité Forvaltning, har i sak 050/18 i møte 07.06.2017 vedtatt at detaljregulering for Sardinfabrikken, planid 201602. gnr 131 / 3 og 134 / 43 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.  
torsdag 12. juli Etne kommune
Stenging av vatnet i området Etne sentrum
Kommunen melder om stenging av vatnet i området Etne sentrum på grunn av arbeid på leidningsnettet. Vatnet vert borte i korte periodar i dag frå kl 10.00 til 15.00. Misfarga vatn må påreknast. 
mandag 9. juli Etne kommune
– Det er blitt veldig vanskelig å være liten
Seks av ti ordførere i Vestland fylke mener de er i ferd med å sultefores til sammenslåing. – Det kommer til å skje ting, sier Masfjorden-ordfører Karstein Totland (H).
lørdag 7. juli $ Bergens Tidende
Ny kommuneoverlege - endring i pasientliste
Fastlege Elisabeth Gunleiksrud reduserer pasientlista fra 900 til 700 pasientar fra 1.august. Gunleiksrud startar då i stillinga som kommuneoverlege. Det er HELFO som føretar ein tilfeldig utvelging av pasientar fra Gunleiksrud si lista til ny
torsdag 5. juli Etne kommune
Beitebruksplan for Grindheim/Litledalen beitelag og Fiskedalen
Grindheim/Litledalen beitelag og Fiskedalen er eit av dei mest tradisjonsrike og brukte beiteområdet i Etne. 
torsdag 28. juni Etne kommune
Informasjon om eigedomsskattesatsen for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter i 2018
I Kommunestyresak 027/18 blei det vedtatt at eigedomsskattesatsen for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter skal reduserast frå 4,125 til 4 ‰ i 2018. 
onsdag 27. juni Etne kommune
Sommaropningstider ved biblioteka
Biblioteka i Etne og Skånevik har ope i sommar, men det er reduserte opningstider frå 25.juni - 19.august
fredag 22. juni Etne kommune
Politiske møte veke 25
Kommunal informasjon frå Etne kommune
onsdag 20. juni Etne kommune
Vegstenging Fv. 48
Fylkesveg 48 Etne - Skånevik ved Vatnedalen vil bli stengt inntil 6 timer ved skifte av stikkrenne og drenskum.
tirsdag 19. juni Etne kommune
Etne og Skånevik legekontor
Etne og Skånevik legekontor har sjukefråver hos dei tilsette. 
mandag 18. juni Etne kommune
Bålforbodet oppheva
Kommunal informasjon frå Etne kommune
fredag 15. juni Etne kommune
Vinterarbeid på kommunal veg utlyst
Driftsavdelinga ønskjer å orientere om at vinterarbeid på kommunal veg er lyst ut på doffin.
mandag 11. juni Etne kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ETNE

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL