Etne
Klinisk vakt for veterinær
Etne kommune lyser med dette ut ein konkurranse på «Klinisk vakt for veterinær».
09:22 Etne kommune
Velkommen på norskkurs i Etne!
Norskopplæring
onsdag 14:52 Etne kommune
Årsmøte i MOT
Måndag blei det servert nytt frå MOT sentralt her på Tinghuset. Nye avtalar blei signert, og utviklinga av MOT Etne blei diskutert.
onsdag 13:14 Etne kommune
Kunngjering listeforslag
Frist 1. april 2019
tirsdag 11:00 Etne kommune
Smådyrvakta på Haugalandet
Telefonnummeret til Smådyrvakta på Haugalandet er 820 90 020
tirsdag 10:31 Etne kommune
Ynskjer du å bli støttekontakt?
Den viktigaste oppgåva ein støttekontakt har er å motivera og leggja til rette for sosialt samver og ei meiningsfull fritid.
mandag 14:55 Etne kommune
Etne viltnemnd
Møte om lokal hjorteforvaltning tysdag 26.03.2019 klokka 19.30 i  Litlesalen på Skakke.
mandag 14:07 Etne kommune
NAV Etne informerer
NAV kontoret flyttar inn i Tinghuset 01.04.19.
onsdag 13. mars Etne kommune
HORDALAND

Politiske møte veke 12
onsdag 13. mars Etne kommune
Politiske møte veke 11
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 5. mars Etne kommune
AGRONOM - utdanning for vaksne PÅ EITT ÅR !
Vindafjord - Skuleåret 2019 - 2020
mandag 4. mars Etne kommune
Velkommen til årets Viltseminar i Florø
15. - 16. mars
torsdag 28. februar Etne kommune
Tiltak som gjeld SMIL og drenering
Informasjon til søkjar om søknad i Agros til tiltak som gjeld SMIL og drenering
torsdag 28. februar Etne kommune
Tilskot til skogsvegbygging og drift med taubane, hest o.a.
Overordna retningsliner
torsdag 28. februar Etne kommune
Hjerneprøvar
Norsk Protein skal ta hjerneprøvar av døde storfe og småfe frå 1. mars. 
torsdag 28. februar Etne kommune
Vidare til fylkesmønstring i UKM
Desse gjekk vidare til fylkesmønstringa
torsdag 28. februar Etne kommune
Detaljregulering for Sæbøvika vest
Planvedtak
torsdag 28. februar Etne kommune
For tilsette
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 28. februar Etne kommune
Sertifiseringskurs i Elektro- og Speilsveis for PE og PP
Invitasjon til kurs 
tirsdag 19. februar Etne kommune
UKM på Skakke fredag 22. februar
Ung Kultur Møtes er tilbake med eige arrangement for Etne kommune, og fredag står 23 ungdommar knallklare for å visa fram talentet sitt!
mandag 18. februar Etne kommune
Fikk prestegård under takst
De unge paret klarte å presse prisen ned 150.000 kroner, og fikk kjøpe den store prestegården i Skånevik i Etne for 2,5 millioner kroner.
søndag 17. februar $ Bergens Tidende
Strålende vårvær, men nyt det i dag
Fredag ble det satt ny varmerekord for februar i Hordaland med 14,3 grader i Etne.
fredag 15. februar $ Bergens Tidende
Vi inviterer til inspirasjonsmøte
Framtidsbonden Stein Brubæk er kjend for sitt store engasjement for best mogleg bruk av landbruket og bygdene sine ressursar.
torsdag 14. februar Etne kommune
Direktesendt kommunestyremøte
Torsdag 14. februar kl. 17 startar me opp med direktesending frå kommunestyremøtet.
onsdag 13. februar Etne kommune
Tilskot til lag og organisasjonar
Kultureininga i Etne kommune deler også i år ut driftstilskott til lag og organisasjonar som driv med idrettsaktivitetar, musikk og song og til barne- og ungdomsorganisasjonar.
fredag 8. februar Etne kommune
Styrke- og balansetrening for eldre
Eit treningstilbod for deg som kjenner deg ustø i kvardagen og som ynskjer å bli tryggare på eigne bein.
onsdag 6. februar Etne kommune
Politisk møte veke 7
tirsdag 5. februar Etne kommune
Dialogmøte Vestland fylke
1. januar 2020 vert me ein del av Vestland fylkeskommune, og i den samanheng vert det invitert til dialogmøte for å skape det beste Vestland.
fredag 1. februar Etne kommune
Drømmestipendet
Drømmestipendet skal vera verdfull inspirasjon og eit viktig bidrag til å oppfylla draumen hos mange unge kulturutøvarar.
torsdag 31. januar Etne kommune
Saman om branntryggleik i landbruket
Brannvesenet treng hjelp til å snu brannstatistikken i landbruket.
tirsdag 29. januar Etne kommune
Politiske møte veke 6
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 29. januar Etne kommune
Problemer med telefonen i Etne kommune
Det er for tida problem med telefonsystemet i Etne kommune, men det vert jobba med. Me ventar no på deler. Etter planen skal dette vera i orden i løpet av fredag 25.01. Telefonkonsultasjonar vert vanskeleg. Sjå melding får legekontoret.
torsdag 24. januar Etne kommune
Helsestasjonen stengt
Helsestasjon i Etne er stengt grunna sjukdom. Helsestasjon i Skånevik er open.
torsdag 24. januar Etne kommune
HORDALAND

Fysioterapeut på skulen
Kvar onsdag kl. 11.15-14.30
onsdag 23. januar Etne kommune
Skuleruta 2019/2020
Grunnskulen i Etne
onsdag 23. januar Etne kommune
Kulturnatt 2019
Laurdag 26. januar
fredag 18. januar Etne kommune
Vegstenging Sjoarvegen
Vegen vil bli stengt mellom kl 16:00 - 24:00 i dag
onsdag 16. januar Etne kommune
Ukm 2019
UKM - Ung Kultur Møtest - i Etne 2019 blir på Skakke fredag 22. februar kl. 18.00
mandag 14. januar Etne kommune
Eigedomsskatt 2019
Informasjon om eigedomsskatt for 2019 vil bli sendt ut elektronisk før 1. mars i år. Dei som ikkje mottar informasjon elektronisk vil få den per post.
mandag 14. januar Etne kommune
Bli med ut!
Plan for friluftsrådet Vest i åra som kjem
fredag 11. januar Etne kommune
Måndagskaffi på Omsorgssenteret i Skånevik
Uformelt samvær kvar måndag kl. 11-13 med mat og kaffi til kr. 20,-
torsdag 3. januar Etne kommune
Onsdagsturane ved psykisk helse
Vinter og vår 2019
torsdag 3. januar Etne kommune
Helsesjukepleiar er det nye namnet på helsesøster
Utanom namneendringa har ingenting endra seg, bortsett frå at helsestasjonen har flytta til det gamle omsorgssenteret.
onsdag 2. januar Etne kommune
Detaljregulering for Tysse kai II
Offentleg ettersyn
27. desember 2018 Etne kommune
Planoppstart for detaljregulering for Etne camping, endring
Prosjektil Areal AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Detaljregulering for Etne Camping endring, planid 201802.
21. desember 2018 Etne kommune
Opningstid Tinghuset jula 2018
20. desember 2018 Etne kommune
Tilskotsmidlar til lokale trafikksikringstiltak
Hordaland fylkeskommune lyser kvart år ut ei rekke tilskot til lokale trafikksikringsarrangement. 
18. desember 2018 Etne kommune
Helsestasjonen/jordmortenesta i Etne flyttar til Holmavegen 24
Frå og med måndag 17.12.18 er me å finna på gamle omsorgssenteret
14. desember 2018 Etne kommune
Tilskot til brannsikring av tette trehusmiljø
Frist for søknad om tilskot til brannsikring av verneverdige tette trehusmiljø er 15.1.2019.
12. desember 2018 Etne kommune
Kulturnatt
Går av stabelen laurdag 26. januar 2019
11. desember 2018 Etne kommune
Detaljregulering for camping Rullestad
Offentleg ettersyn
10. desember 2018 Etne kommune
Politiske møte veke 50
Kommunal informasjon frå Etne kommune
10. desember 2018 Etne kommune
Malmins flotte fotografier
Funnet i gammelt fotoalbum innlevert av slektninger.
7. desember 2018 $ Bergens Tidende
Pass på julefettet!
Rotter, dyre overfløymingar og store reparasjonskostnader. Jula betyr kos med god mat, men det er og eit potensielt mareritt for private og kommunale røyr. 
7. desember 2018 Etne kommune
Vassmålaravlesing 2018
Frist for innmelding er sett til 14. desember 2018.
4. desember 2018 Etne kommune
Kandidat til «Årets reinhaldar 2018»
Fagforbundet skal kåre årets reinhaldar i dag 3. desember, vår Solfrid Frette er nominert!
3. desember 2018 Etne kommune
Taushet tar liv
Ei norsk undersøking syner at mellom 56 500 og 76 000 heimebuande personar har vore utsett for vald eller overgrep etter at dei fylde 65 år.
3. desember 2018 Etne kommune
Politiske møte veke 49
Kommunal informasjon frå Etne kommune
27. november 2018 Etne kommune
HORDALAND

Rekordtildeling til Norsk Kulturarv!
Stiftelsen UNI delar ut 6,5 mill til aksjonen Ta et tak 2019/20
26. november 2018 Etne kommune
Budsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022
Formannskapet si innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 ligg no til offentleg ettersyn på Tinghuset og her på heimesida.
21. november 2018 Etne kommune
Fagdag gardsvarmeanlegg
Lokalt skogvirke som oppvarmingskjelde på garden
20. november 2018 Etne kommune
Tilskot til inkludering av barn i låginntekts-familiar
Både private, offentlege og frivillige aktørar kan søkja. Tilskotet skal gå til kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.
20. november 2018 Etne kommune
Influensavaksinering
Helsestasjonen held fram influensavaksineringa. 
19. november 2018 Etne kommune
Skånevik legekontor
Stengt visse dagar.
16. november 2018 Etne kommune
Kultur- og frivilligprisen 2018
Komite Drift har tildelt Finn Ove Solberg Kultur- og frivilligprisen for Etne kommune i 2018.
16. november 2018 Etne kommune
Politiske møte veke 47
Kommunal informasjon frå Etne kommune
13. november 2018 Etne kommune
Detaljregulering for Austrheim II
Planvedtak
12. november 2018 Etne kommune
Grunnskulen i Etne kommune
Innskriving av elevar i 1. klasse for skuleåret 2019/2020.
12. november 2018 Etne kommune
Ledige stillingar i pleie og omsorg
Me treng fleire dyktige medarbeidarar på laget! 
9. november 2018 Etne kommune
Jodtablettar ved atomulukker
Frå 1. november vil reseptfrie jodtablettar vere til sals på norske apotek. 
9. november 2018 Etne kommune
Velkomen til møte om dyrevelferd
Tysdag 13. november på Torvastad ungdomshus 
8. november 2018 Etne kommune
Politiske møte veke 46
Kommunal informasjon frå Etne kommune
6. november 2018 Etne kommune
Informasjon frå Skånevik legekontor
Skånevik Legekontor er stengt tysdag 6. november.
5. november 2018 Etne kommune
NAV Etne stengt 2. november
Kontoret er stengt fredag 02.11.18 på grunn av kurs.
1. november 2018 Etne kommune
Søknad om Spelemidlar
Etne kommune sin frist for søknader som gjeld Spelemidlar er 5. november.
31. oktober 2018 Etne kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ETNE

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL