Etne
Søkjer kommunedirektør
Vi søkjer ein trygg, tydeleg og samlande leiar med evne til å tenka heilskapleg og strategisk. 
fredag 5. juli Etne kommune
Detaljregulering for Fv48 Skånevik Flesjo
Offentleg ettersyn
fredag 5. juli Etne kommune
Data frå Hjorteviltregisteret
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 4. juli Etne kommune
Utlysing tilskot frå Hordaland Landbruksselskap
Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting der føremålet er å forvalte kapitalen i dei fonda selskapet har til rådvelde i trå med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland.
onsdag 3. juli Etne kommune
Vegarbeid Strondavegen
Vegen blir stengt inntil 30 minutter i på grunn av asfaltarbeid. 
tirsdag 2. juli Etne kommune
Viltnemnda: Vårtelling hjort 2019
Kommunal informasjon frå Etne kommune
fredag 28. juni Etne kommune
Bli kjent med ny kommunalsjef
Hans Erik Lundberg er tilsett som kommunalsjef for utvikling og drift i Etne kommune.
tirsdag 25. juni Etne kommune
Opningstider helsestasjon i sommar
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 20. juni Etne kommune
HORDALAND

Kulturell feriedag til hausten
Laurdag 5. oktober inviterer kultureininga i Etne alle som går på barne- og ungdomsskulen til KULTURDAG. 
mandag 17. juni Etne kommune
Val 2019 - Tidlegrøystegjeving
I tidsrommet 1.7.19 til og med fredag 9.8.19
fredag 14. juni Etne kommune
Ryddesjau i arkivet
Det har vore stor ryddesjau i kjellaren på Tinghuset den siste veka.
torsdag 13. juni Etne kommune
Sommarferieavvikling ved Etne og Skånevik legekontor
Minner om at det er redusert kapasitet på begge legekontora i kommunen under ferieavviklinga frå veke 26-33. 
torsdag 13. juni Etne kommune
Politiske møte veke 25
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 13. juni Etne kommune
Reglar for tenning av Sankt Hans-bål
Pressemelding frå Haugaland Brann og Redning
mandag 10. juni Etne kommune
Modulbygg til sals
Prisantydning kr. 1.000.000 ekskl. mva.
fredag 7. juni Etne kommune
Velkommen til ny kommunalsjef
Etne kommune ynskjer Mona Rasmussen Sævik, 48 år frå Kopervik, velkommen som ny kommunalsjef frå hausten 2019.
torsdag 6. juni Etne kommune
Stenging av veg under Etnecup 2019
Gjeld i tidsrommet fredag 14. juni kl. 15.00 til søndag 16. juni kl. 15.00
tirsdag 4. juni Etne kommune
Detaljregulering for Frydenlund
Planvedtak
mandag 3. juni Etne kommune
Ny bankavtale mellom Etne kommune og Sparebank 1 SR-bank
Sparebank 1 SR-bank leverte det beste tilbodet
fredag 31. mai Etne kommune
Politiske møte veke 23
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 28. mai Etne kommune
Søknad om arealendring av akvakulturanlegg – Rafdal
Frist for innspel er 1. juli 2019
tirsdag 28. mai Etne kommune
Detaljregulering for Tysse kai II
Planvedtak Kommunestyret har i sak 017/19 i møte 07.05.2019  endeleg godkjend detaljregulering for Tysse kai II, plan id 201701, etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.  
fredag 24. mai Etne kommune
Politiske møte veke 22
onsdag 22. mai Etne kommune
Tur til Bongsatjørna ved Aksdalsvatnet
Psykisk helse og rus hadde ein flott tur til Bongsatjørna ved Aksdalsvatnet i Tysvær kommune sist veke.
mandag 20. mai Etne kommune
Brannstasjonen høgtideleg opna
Ordførar Siri Klokkerstuen opna den nye brannstasjonen i dag.
torsdag 16. mai Etne kommune
Detaljregulering for Ytre Nes II
Offentleg ettersyn 
torsdag 16. mai Etne kommune
Politiske møte veke 21
tirsdag 14. mai Etne kommune
Varsel om periodevis stenging av Fv34 Strondavegen
Varslinga gjeld Strondavegen mellom Lauvika og Mortveit, Kjerringskleiv frå 20.05. t.o.m. 24.05. Det kan bli ventetid på opptil 2 timar om gongen i tidsrommet kl. 23:00 til kl. 05:00
tirsdag 14. mai Etne kommune
Detaljreguleringsplan for Gjerdsvik naustområde
Nytt varsel om oppstart grunna utvida planområde
tirsdag 7. mai Etne kommune
Utvida vårryddeaksjon
Me ryddar ei veke til
tirsdag 7. mai Etne kommune
Trafikksikringsplan 2019 – 2029 for Etne kommune
Offentleg ettersyn
mandag 6. mai Etne kommune
Kulturskule
Kommunal informasjon frå Etne kommune
fredag 3. mai Etne kommune
Årsmelding Frivilligsentralen 2018
Etne Frivilligsentral jobbar for å stimulera til auka frivilleg innsats, og å skapa fleire møtepunkt mellom menneske i lokalsamfunnet
onsdag 1. mai Etne kommune
HORDALAND

Politiske møte veke 19
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 30. april Etne kommune
Detaljregulering for camping Rullestad
Planvedtak
mandag 29. april Etne kommune
Varsel om stenging av E134
Kollapsa stikkrenne mellom Håfoss og Hovland, vegen blir stengt 25.04. - 26.04. mellom 00-06.
torsdag 25. april Etne kommune
TellTur 2019
Bli med på TellTur i Etne!
onsdag 24. april Etne kommune
E134: Tankbil med fiskeolje havnet i grøfta - lange køer
En tankbil har kjørt av veien ved Lurasund, cirka 6 kilometer øst for Etne.
tirsdag 16. april $ Stavanger Aftenblad
Vårrydding i Etne kommune
Me utfordrar private, lag og organisasjonar og næringsliv til å bli med.  
fredag 12. april Etne kommune
Spørjeundersøking blant hytte og fritidsbustadar
Samarbeidsrådet for Sunnhordland / Visit Sunnhordland arbeider i saman med kommunane for å gjera regionen meir berekraftig som reisemål.
torsdag 11. april Etne kommune
Viltnemnda i Etne
Søknadsfristar for rådyr-, elg- og hjortejakt i Etne kommune 2019
torsdag 11. april Etne kommune
Spørjeundesøking til frivillege lag og organisasjonar
Kultureininga i Etne kommune er i ferd med å gjennomføra ei kartlegging av det frivillige arbeidet i kommunen i samarbeid med Frivillighet Norge.
torsdag 11. april Etne kommune
Politiske møte veke 17
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 9. april Etne kommune
Søk midlar til lokale trafikksikringsarrangement
Frå fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland
mandag 8. april Etne kommune
Vårrydding i etne kommune - «hald kommunen rein»
INFORMASJONSMØTE: torsdag, 11. APRIL KL. 18 PÅ ETNE TINGHUS  
fredag 5. april Etne kommune
Søknadsfrist SFO
Frist for å søkje om plass i SFO er 1. mai 2019
onsdag 3. april Etne kommune
Politiske møte veke 15
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 2. april Etne kommune
Ny jordmor
Velkommen til ny jordmor i Etne kommune; Anita Handeland Olsen 
tirsdag 2. april Etne kommune
Båt på rek
Denne båten blei funnen rekande på fjorden.  Kjenner du til den? 
fredag 29. mars Etne kommune
Velkommen på norskkurs i Etne!
Norskopplæring
onsdag 20. mars Etne kommune
Årsmøte i MOT
Måndag blei det servert nytt frå MOT sentralt her på Tinghuset. Nye avtalar blei signert, og utviklinga av MOT Etne blei diskutert.
onsdag 20. mars Etne kommune
Kunngjering listeforslag
Frist 1. april 2019
tirsdag 19. mars Etne kommune
Smådyrvakta på Haugalandet
Telefonnummeret til Smådyrvakta på Haugalandet er 820 90 020
tirsdag 19. mars Etne kommune
Ynskjer du å bli støttekontakt?
Den viktigaste oppgåva ein støttekontakt har er å motivera og leggja til rette for sosialt samver og ei meiningsfull fritid.
mandag 18. mars Etne kommune
Etne viltnemnd
Møte om lokal hjorteforvaltning tysdag 26.03.2019 klokka 19.30 i  Litlesalen på Skakke.
mandag 18. mars Etne kommune
NAV Etne informerer
NAV kontoret flyttar inn i Tinghuset 01.04.19.
onsdag 13. mars Etne kommune
Politiske møte veke 12
onsdag 13. mars Etne kommune
Politiske møte veke 11
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 5. mars Etne kommune
HORDALAND

AGRONOM - utdanning for vaksne PÅ EITT ÅR !
Vindafjord - Skuleåret 2019 - 2020
mandag 4. mars Etne kommune
Velkommen til årets Viltseminar i Florø
15. - 16. mars
torsdag 28. februar Etne kommune
Tiltak som gjeld SMIL og drenering
Informasjon til søkjar om søknad i Agros til tiltak som gjeld SMIL og drenering
torsdag 28. februar Etne kommune
Tilskot til skogsvegbygging og drift med taubane, hest o.a.
Overordna retningsliner
torsdag 28. februar Etne kommune
Hjerneprøvar
Norsk Protein skal ta hjerneprøvar av døde storfe og småfe frå 1. mars. 
torsdag 28. februar Etne kommune
Vidare til fylkesmønstring i UKM
Desse gjekk vidare til fylkesmønstringa
torsdag 28. februar Etne kommune
Detaljregulering for Sæbøvika vest
Planvedtak
torsdag 28. februar Etne kommune
For tilsette
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 28. februar Etne kommune
Sertifiseringskurs i Elektro- og Speilsveis for PE og PP
Invitasjon til kurs 
tirsdag 19. februar Etne kommune
UKM på Skakke fredag 22. februar
Ung Kultur Møtes er tilbake med eige arrangement for Etne kommune, og fredag står 23 ungdommar knallklare for å visa fram talentet sitt!
mandag 18. februar Etne kommune
Fikk prestegård under takst
De unge paret klarte å presse prisen ned 150.000 kroner, og fikk kjøpe den store prestegården i Skånevik i Etne for 2,5 millioner kroner.
søndag 17. februar $ Bergens Tidende
Strålende vårvær, men nyt det i dag
Fredag ble det satt ny varmerekord for februar i Hordaland med 14,3 grader i Etne.
fredag 15. februar $ Bergens Tidende
Vi inviterer til inspirasjonsmøte
Framtidsbonden Stein Brubæk er kjend for sitt store engasjement for best mogleg bruk av landbruket og bygdene sine ressursar.
torsdag 14. februar Etne kommune
Direktesendt kommunestyremøte
Torsdag 14. februar kl. 17 startar me opp med direktesending frå kommunestyremøtet.
onsdag 13. februar Etne kommune
Tilskot til lag og organisasjonar
Kultureininga i Etne kommune deler også i år ut driftstilskott til lag og organisasjonar som driv med idrettsaktivitetar, musikk og song og til barne- og ungdomsorganisasjonar.
fredag 8. februar Etne kommune
Styrke- og balansetrening for eldre
Eit treningstilbod for deg som kjenner deg ustø i kvardagen og som ynskjer å bli tryggare på eigne bein.
onsdag 6. februar Etne kommune
Politisk møte veke 7
tirsdag 5. februar Etne kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ETNE

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL