Etne
Vegstenging Sjoarvegen
Vegen vil bli stengt mellom kl 16:00 - 24:00 i dag
onsdag 08:35 Etne kommune
Ukm 2019
UKM - Ung Kultur Møtest - i Etne 2019 blir på Skakke fredag 22. februar kl. 18.00
mandag 15:24 Etne kommune
Eigedomsskatt 2019
Informasjon om eigedomsskatt for 2019 vil bli sendt ut elektronisk før 1. mars i år. Dei som ikkje mottar informasjon elektronisk vil få den per post.
mandag 11:28 Etne kommune
Bli med ut!
Plan for friluftsrådet Vest i åra som kjem
fredag 11:12 Etne kommune
Måndagskaffi på Omsorgssenteret i Skånevik
Uformelt samvær kvar måndag kl. 11-13 med mat og kaffi til kr. 20,-
torsdag 3. januar Etne kommune
Onsdagsturane ved psykisk helse
Vinter og vår 2019
torsdag 3. januar Etne kommune
Helsesjukepleiar er det nye namnet på helsesøster
Utanom namneendringa har ingenting endra seg, bortsett frå at helsestasjonen har flytta til det gamle omsorgssenteret.
onsdag 2. januar Etne kommune
Detaljregulering for Tysse kai II
Offentleg ettersyn
27. desember 2018 Etne kommune
HORDALAND

Planoppstart for detaljregulering for Etne camping, endring
Prosjektil Areal AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Detaljregulering for Etne Camping endring, planid 201802.
21. desember 2018 Etne kommune
Opningstid Tinghuset jula 2018
20. desember 2018 Etne kommune
Tilskotsmidlar til lokale trafikksikringstiltak
Hordaland fylkeskommune lyser kvart år ut ei rekke tilskot til lokale trafikksikringsarrangement. 
18. desember 2018 Etne kommune
Helsestasjonen/jordmortenesta i Etne flyttar til Holmavegen 24
Frå og med måndag 17.12.18 er me å finna på gamle omsorgssenteret
14. desember 2018 Etne kommune
Tilskot til brannsikring av tette trehusmiljø
Frist for søknad om tilskot til brannsikring av verneverdige tette trehusmiljø er 15.1.2019.
12. desember 2018 Etne kommune
Kulturnatt
Går av stabelen laurdag 26. januar 2019
11. desember 2018 Etne kommune
Detaljregulering for camping Rullestad
Offentleg ettersyn
10. desember 2018 Etne kommune
Politiske møte veke 50
Kommunal informasjon frå Etne kommune
10. desember 2018 Etne kommune
Malmins flotte fotografier
Funnet i gammelt fotoalbum innlevert av slektninger.
7. desember 2018 $ Bergens Tidende
Pass på julefettet!
Rotter, dyre overfløymingar og store reparasjonskostnader. Jula betyr kos med god mat, men det er og eit potensielt mareritt for private og kommunale røyr. 
7. desember 2018 Etne kommune
Vassmålaravlesing 2018
Frist for innmelding er sett til 14. desember 2018.
4. desember 2018 Etne kommune
Kandidat til «Årets reinhaldar 2018»
Fagforbundet skal kåre årets reinhaldar i dag 3. desember, vår Solfrid Frette er nominert!
3. desember 2018 Etne kommune
Taushet tar liv
Ei norsk undersøking syner at mellom 56 500 og 76 000 heimebuande personar har vore utsett for vald eller overgrep etter at dei fylde 65 år.
3. desember 2018 Etne kommune
Politiske møte veke 49
Kommunal informasjon frå Etne kommune
27. november 2018 Etne kommune
Rekordtildeling til Norsk Kulturarv!
Stiftelsen UNI delar ut 6,5 mill til aksjonen Ta et tak 2019/20
26. november 2018 Etne kommune
Budsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022
Formannskapet si innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 ligg no til offentleg ettersyn på Tinghuset og her på heimesida.
21. november 2018 Etne kommune
Fagdag gardsvarmeanlegg
Lokalt skogvirke som oppvarmingskjelde på garden
20. november 2018 Etne kommune
Tilskot til inkludering av barn i låginntekts-familiar
Både private, offentlege og frivillige aktørar kan søkja. Tilskotet skal gå til kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.
20. november 2018 Etne kommune
Influensavaksinering
Helsestasjonen held fram influensavaksineringa. 
19. november 2018 Etne kommune
Skånevik legekontor
Stengt visse dagar.
16. november 2018 Etne kommune
Kultur- og frivilligprisen 2018
Komite Drift har tildelt Finn Ove Solberg Kultur- og frivilligprisen for Etne kommune i 2018.
16. november 2018 Etne kommune
Politiske møte veke 47
Kommunal informasjon frå Etne kommune
13. november 2018 Etne kommune
Detaljregulering for Austrheim II
Planvedtak
12. november 2018 Etne kommune
Grunnskulen i Etne kommune
Innskriving av elevar i 1. klasse for skuleåret 2019/2020.
12. november 2018 Etne kommune
Ledige stillingar i pleie og omsorg
Me treng fleire dyktige medarbeidarar på laget! 
9. november 2018 Etne kommune
HORDALAND

Jodtablettar ved atomulukker
Frå 1. november vil reseptfrie jodtablettar vere til sals på norske apotek. 
9. november 2018 Etne kommune
Velkomen til møte om dyrevelferd
Tysdag 13. november på Torvastad ungdomshus 
8. november 2018 Etne kommune
Politiske møte veke 46
Kommunal informasjon frå Etne kommune
6. november 2018 Etne kommune
Informasjon frå Skånevik legekontor
Skånevik Legekontor er stengt tysdag 6. november.
5. november 2018 Etne kommune
NAV Etne stengt 2. november
Kontoret er stengt fredag 02.11.18 på grunn av kurs.
1. november 2018 Etne kommune
Søknad om Spelemidlar
Etne kommune sin frist for søknader som gjeld Spelemidlar er 5. november.
31. oktober 2018 Etne kommune
Informasjon frå Etne legekontor
Dr Mikkel Saxov har hatt sin siste dag i Etne kommune som fastlege. 
30. oktober 2018 Etne kommune
Invitasjon til fagdag
URFE - Det beste frå naturens spiskammers
25. oktober 2018 Etne kommune
Flott resultat i Etne kommune
Etnebuen gav så det monna under årets TV-aksjon!
24. oktober 2018 Etne kommune
Er du ramma av flaum?
Statens naturskadeerstatning - kan gi erstatning for skader som ikkje vert dekka av privat forsikring
24. oktober 2018 Etne kommune
Politiske møte veke 44
Kommunal informasjon frå Etne kommune
24. oktober 2018 Etne kommune
Endringar Etne og Skånevik legekontor
Legekontoret i Etne og Skånevik har fått ny telefonsentral og har gjort nokre endringar.
23. oktober 2018 Etne kommune
Influensavaksinering 2018
Det blir influensavaksinering i Etne kommune følgjande tider:
22. oktober 2018 Etne kommune
Kva kan ein få Spelemidlar til, kven kan søkja og korleis?
Kultureininga inviterer til Informasjonsmøte om Spelemiddelordninga i kaféen på Skakke onsdag 24. oktober kl 18:00 til ca 20.00.  
12. oktober 2018 Etne kommune
TV-aksjonen 2018
TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon skal skapa eit varmare og meir inkluderande samfunn. I Noreg i dag er det altfor mange som står utanfor. Nokon manglar ei seng å sova i, andre har ingen å snakka med. Årets TV-aksjon skal opne dører og invitera fleire inn i varmen. Fordi eit møte...
10. oktober 2018 Etne kommune
Politiske møte veke 42
Kommunal informasjon frå Etne kommune
9. oktober 2018 Etne kommune
Stengt grunna kurs
Psykisk helse og rus held stengt måndag 29. og tysdag 30. oktober grunna kurs.
8. oktober 2018 Etne kommune
Dynevask før jul?
Øyane ASVO byr på oktobersal på vask av dyner, puter og madrasstrekk.
1. oktober 2018 Etne kommune
Kjære leverandør
Det er ikkje lenger mogleg å sende faktura på epost til Etne kommune.
1. oktober 2018 Etne kommune
Lege i pappapermisjon
Fastlege og tilsynslege, Karsten S. Hatteland, har pappapermisjon frå i dag og til 9. desember. 
1. oktober 2018 Etne kommune
Melding om ekstremnedbør
Det vil bli mykje nedbør natt til onsdag i området vårt. Førebu deg i dag.
25. september 2018 Etne kommune
Jordmor og helsestasjon
Opningstider hos jordmor og på helsestasjonane.
25. september 2018 Etne kommune
«Det barna ikkje veit har dei vondt av»
Foredraget er retta mot foreldre, føresette, besteforeldre, trenarar alle som har kontakt med barn.
18. september 2018 Etne kommune
Brannøving i Stordalen
Tysdag 18. og onsdag 19. september skal brannvesenet i Etne kommune ha brannøving på Håheimsneset i Stordalen.
17. september 2018 Etne kommune
Ung bonde 2018 i Hordaland
Sett av helga og bli med på ei samling der du møter andre som òg vil vere matprodusentar.
13. september 2018 Etne kommune
HORDALAND

Anbod vinterarbeid
Etne kommune ønskjer å orientere om at ny konkurranse for vinterarbeid på kommunal veg er lagt ut på doffin.
12. september 2018 Etne kommune
Politiske møte veke 38
11. september 2018 Etne kommune
Kandidatar til Kultur- og frivilligprisen 2018
I fjor fekk var Anne Lise Lien prisen for dugnadsinnsatsen for Etnemarknaden, Etne Samfunnshus/Skakke og på fleire andre arenaer. Kven fortener prisen i år?
7. september 2018 Etne kommune
Politisk møte veke 36
Kommunal informasjon frå Etne kommune
5. september 2018 Etne kommune
Tørkesommar i Hordaland og erstatning etter avlingssvikt
Føretak med vesentleg avlingssvikt kan alt no søkje om forskot på erstatningsutbetaling. Du bør setje deg inn i kva som skal til for å levere søknad, inkludert endringar i regelverket for 2018.
5. september 2018 Etne kommune
Etterlyser informasjon om utrangerte demninger
Små bekkar og elver er viktig gyte- og oppvekstområde for fisk
31. august 2018 Etne kommune
Bassengtrening med fysioterapeut
Trur du bassengtrening hadde vore noko for deg?
31. august 2018 Etne kommune
Nye leiarar i kultureininga
Nye leiarar i kulturavdlinga og på biblioteket
28. august 2018 Etne kommune
Politiske møte veke 36
Kommunal informasjon frå Etne kommune
28. august 2018 Etne kommune
Legat for førebyggjande tiltak innan psykiatriske tenester
Søknadsfrist 1. oktober 2018
24. august 2018 Etne kommune
Friluftslivets veke
1.-9. september er det Friluftslivets veke over heile landet. I Etne har frivillige lag og organisasjonar gått saman om fleire arrangement denne veka.
24. august 2018 Etne kommune
Informasjon om redusert eigedomsskattesats for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter i 2018.
I Kommunestyresak 027/18 blei det vedtatt at eigedomsskattesatsen for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter skal reduserast frå 4,125 til 4 ‰ i 2018. 
23. august 2018 Etne kommune
Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar for landbruket 2018
Søknadsfrist 15. oktober
17. august 2018 Etne kommune
Etne kulturskule: Ledige plassar i drama og teikning/maling
Etne kulturskule ønskjer elevane velkomne til nytt skuleår i veke 34 (20.-24. august).
17. august 2018 Etne kommune
Frivillige organisasjonar - refusjon av meirverdiavgift
Såg du denne annonsa i Grannar? Frivillige organisasjonar som har hatt utgifter til meirverdiavgift i 2017, kan få dette refundert via denne ordninga.  Søknadsfrist 1. september. PS: Lokale og regionale lag som er knytte til eit sentralledd, treng ikkje
15. august 2018 Etne kommune
Skånevik legekontor stengt
Skånevik legekontor er stengt i dag pga sjukdom. Pasientar som har avtale i dag vil bli kontakta for avtale om ny time.
14. august 2018 Etne kommune
Viltnemnda i Etne
Viltnemnda inviterer alle jaktrettshavarar og jegerar som i haust skal jakte på hjort i Etne til møte om pålagt prøvetaking for skrantesjuke. Tid: Måndag 20.august 2018 klokka 19.30 Stad: Kafeen på Etne camping Norsk institutt for Naturforskning (NINA) ved Arve Århus og...
13. august 2018 Etne kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ETNE

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL