Etne
Enkel handlingsplan mot framande, skadelege artar i Hordaland
Fylkesmannen i Hordaland har utarbeidd ein enkel handlingsplan mot framande, skadelege artar.
torsdag 08:57 Etne kommune
Varsel om oppstart av endring av eksisterande reguleringsplan for Halvfjordingen, Rullestad
I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informere om at Omega Areal AS som plankonsulent på vegne av tiltakshavar Etne Sparebank skal utarbeide forslag til endring av detaljregulering for campingplassen på Rullestad i Etne
onsdag 13:52 Etne kommune
Presiseringar for avlingsskadeerstatning og arealtilskot
Søknadsåret 2018
tirsdag 10:00 Etne kommune
Vegstenging Osnes
Vegen blir stengt mellom klokka 08.00 og 12.00 tysdag 17. juli grunna arbeid på veg ved byggetrinn 2.
mandag 16. juli Etne kommune
Detaljregulering for Frydenlund
OFFENTLEG ETTERSYN Komité Forvaltning, har i sak 049/18 i møte 07.06.2017 vedtatt at detaljregulering for Frydenlund, planid 201207. gnr/ bnr 20 / 70, 61, 91 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.
torsdag 12. juli Etne kommune
Detaljregulering for Sardinfabrikken
OFFENTLEG ETTERSYN Komité Forvaltning, har i sak 050/18 i møte 07.06.2017 vedtatt at detaljregulering for Sardinfabrikken, planid 201602. gnr 131 / 3 og 134 / 43 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.  
torsdag 12. juli Etne kommune
Stenging av vatnet i området Etne sentrum
Kommunen melder om stenging av vatnet i området Etne sentrum på grunn av arbeid på leidningsnettet. Vatnet vert borte i korte periodar i dag frå kl 10.00 til 15.00. Misfarga vatn må påreknast. 
mandag 9. juli Etne kommune
– Det er blitt veldig vanskelig å være liten
Seks av ti ordførere i Vestland fylke mener de er i ferd med å sultefores til sammenslåing. – Det kommer til å skje ting, sier Masfjorden-ordfører Karstein Totland (H).
lørdag 7. juli $ Bergens Tidende
HORDALAND

Ny kommuneoverlege - endring i pasientliste
Fastlege Elisabeth Gunleiksrud reduserer pasientlista fra 900 til 700 pasientar fra 1.august. Gunleiksrud startar då i stillinga som kommuneoverlege. Det er HELFO som føretar ein tilfeldig utvelging av pasientar fra Gunleiksrud si lista til ny
torsdag 5. juli Etne kommune
Beitebruksplan for Grindheim/Litledalen beitelag og Fiskedalen
Grindheim/Litledalen beitelag og Fiskedalen er eit av dei mest tradisjonsrike og brukte beiteområdet i Etne. 
torsdag 28. juni Etne kommune
Informasjon om eigedomsskattesatsen for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter i 2018
I Kommunestyresak 027/18 blei det vedtatt at eigedomsskattesatsen for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter skal reduserast frå 4,125 til 4 ‰ i 2018. 
onsdag 27. juni Etne kommune
Viltnemnda: Vårtelling hjort
Kommunal informasjon frå Etne kommune
mandag 25. juni Etne kommune
Næringslokale i det nye omsorgssenteret
Til leige
mandag 25. juni Etne kommune
Sommaropningstider ved biblioteka
Biblioteka i Etne og Skånevik har ope i sommar, men det er reduserte opningstider frå 25.juni - 19.august
fredag 22. juni Etne kommune
Politiske møte veke 25
Kommunal informasjon frå Etne kommune
onsdag 20. juni Etne kommune
Vegstenging Fv. 48
Fylkesveg 48 Etne - Skånevik ved Vatnedalen vil bli stengt inntil 6 timer ved skifte av stikkrenne og drenskum.
tirsdag 19. juni Etne kommune
Etne og Skånevik legekontor
Etne og Skånevik legekontor har sjukefråver hos dei tilsette. 
mandag 18. juni Etne kommune
Bålforbodet oppheva
Kommunal informasjon frå Etne kommune
fredag 15. juni Etne kommune
Vinterarbeid på kommunal veg utlyst
Driftsavdelinga ønskjer å orientere om at vinterarbeid på kommunal veg er lyst ut på doffin.
mandag 11. juni Etne kommune
Historisk markering i Skånevik 7. juni kl 16
Torsdag 7. juni blir det nedlegging av tre Snublesteinar i Skånevik. 
onsdag 6. juni Etne kommune
Vegstenging sentrumsvegar i Etne
I høve innspeling av filmen: «The Lonely Shepard» kjem filmteamet til å stenge delar av sentrumsvegane i Etne laurdag 9. juni mellom 12:00 og 18:00, sjå vedlagt kart.
mandag 4. juni Etne kommune
Viktig nytt om refusjonsordninga for marint avfall
I år er tidsrommet for å søkje på refusjonsordninga 1. september til 15. november, med utbetaling 20. desember.
torsdag 31. mai Etne kommune
Jordmortenesta styrka
Jordmortenesta i kommunen er styrka i tråd med nasjonale retningsliner.
torsdag 31. mai Etne kommune
Vatning fotballbanen
Vatnet kjem ikkje frå drikkevasskjelda.
torsdag 31. mai Etne kommune
Utvida stenging av Osnesvegen
På grunn av tømmerhogst på eigedommen Olav Vik Stiftinga vert vegen stengt ved innkøyringa til eigedommen og ned til der skogsstien startar. Stenginga gjeld måndag 4. og tysdag 5. juni.
onsdag 30. mai Etne kommune
Skytebanar - brannfare
På grunn av svært lite nedbør den siste tida er skogbrannfaren nå meget stor dei fleste plassar
tirsdag 29. mai Etne kommune
Politiske møte veke 23 og 24
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 29. mai Etne kommune
Bøn frå Olav Vik Stiftinga
Vi i styret av Stiftinga synest det er fint at området blir brukt, og ønskjer at det blir teke vare på.
fredag 25. mai Etne kommune
Politiske møte veke 22
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 24. mai Etne kommune
Ny nettbasert rutine for registrering av bålbrenning
All bål- og bråtebrenning skal meldast, også St.Hansbål. Nye rutinar: Meldinga skal sendast inn den dagen det skal brennast seinast kl. 14.00, eller dagen før. For brenning laurdagar, må det meldast inn seinast fredag kl. 14.00.
tirsdag 15. mai Etne kommune
Bålforbud Haugaland brann og redning IKS
Brannsjef Dag Botnen har følgjande oppdatering: Kort oppsummert har me eit generelt forbud mot å gjera opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark, med unntak av der det openbart ikke kan medføre brann, mens i hager, i parker og anna innmark gjelder det en alminneleg plikt om varsemd.
tirsdag 15. mai Etne kommune
Sjekk ut bergensrappernes siste påfunn
Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.
torsdag 10. mai $ Bergens Tidende
Politiske møte veke 20
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 8. mai Etne kommune
HORDALAND

Etne kommune har teke i bruk SvarUt
Det vil sei at kommunen då på ein effektiv og trygg måte kan sende utgåande post, digitalt eller som brevpost, til innbyggjarar og bedrifter.
torsdag 26. april Etne kommune
Politiske møte veke 18
Kommunal informasjon frå Etne kommune
torsdag 26. april Etne kommune
SvarUt
Me testar utsending av vedtaksbrev via SvarUT. 
mandag 23. april Etne kommune
Kjenner du nokon som er rusavhengig?
Invitasjon til informasjonskveldar for pårørande
onsdag 18. april Etne kommune
Arbeidsmøte om kultur og fysisk aktivitet
Alle eldsjeler er inviterte til arbeidsmøte for Kulturplanen og plan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på Skånevik kultur- og idrettshall måndag 14. mai kl 19.00.
tirsdag 17. april Etne kommune
Lyst å lære deg eit instrument, bli skodespelar eller biletkunstnar?
Då har me i Etne kulturskule ein ledig plass til deg neste skuleår - uansett alder!
tirsdag 17. april Etne kommune
Du kan framleis rydde
Det er plass til meir i containerane etter vårryddeaksjonen, dei fleste blir ståande litt til. 
tirsdag 17. april Etne kommune
Har du fått opp husnummer?
Me oppmodar alle som ikkje har sett opp nummer på huset til å gjera det.
tirsdag 17. april Etne kommune
Penger til friluft og norsk natur
Nå bør idrettslaget eller foreningen planlegge årets friluftstiltak. Før sommeren får 70-80 tiltak medvind i form av 5 000 eller 10 000 kroner. 
mandag 16. april Etne kommune
Skulefritidsordninga
SFO er eit tilbod til alle born på 1.-4. årssteg og for born med særskilte behov på 1.-7. årssteg. 
fredag 13. april Etne kommune
Etne omsorgssenter er fri for smitte
Pleie og omsorgsleiar Kitty S. Øyjord kan i dag meddela at Etne omsorgssenter er smittefritt. Senteret er ope for pårørande og andre besøkjande og alle aktivitetar går som planlagt. Ho takkar dei tilsette som har gjort ein svært god jobb under utbrotet!
torsdag 12. april Etne kommune
Vårrydding i Etne kommune - HALD ETNE REIN!
Mange gjer litt og naturen blir reinare. Dugnaden er alt i gang. 
tirsdag 10. april Etne kommune
Politiske møte veke 16
Kommunal informasjon frå Etne kommune
tirsdag 10. april Etne kommune
Den største folkehelseundersøkinga nokon gong
Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde om i den største folkehelseundersøkinga som er gjennomført i Hordaland.
mandag 9. april Etne kommune
Deler du brønn med naboen?
No skal alle små vassforsyningssystem registrerast. Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. 
mandag 9. april Etne kommune
– Det er blitt noen blodige konserter
The Megaphonic Thrift er blitt kjent for høylytt musikk og utagerende konserter. Nå feirer bergensbandet tiårsjubileum.
torsdag 5. april $ Bergens Tidende
Etne musikkråd har årsmøte torsdag 5. april kl 19.00 på Tinghuset.
  Etter årsmøtesakene blir det gruppearbeid om den komande kulturplanen for  kommunen med fokus på musikklivet. Musikken grip inn i dei fleste temaområda som planen skal omhandla, og me håpar mange musikkvenner tar turen for å vera med å bidra til å
onsdag 4. april Etne kommune
Vårrydding i Etne kommune
Me utfordrar private, lag og organisasjonar og næringsliv til å bli med.
onsdag 28. mars Etne kommune
Hårlandsvegen open påskeveka
Det vil vera vegarbeid, men trafikken blir sleppt forbi etterkvart nå før påske. Kjør forsiktig!
mandag 26. mars Etne kommune
Nytt kurs for frivillige
Frivillig arbeid retta mot personar med kreft eller demens.
fredag 23. mars Etne kommune
TellTur-start 2018
Søndag 25. mars (Palmesøndag) blir det oppstart av turregistreringssystemet TellTur i vår region. 
torsdag 22. mars Etne kommune
Nytt om skatteoppkrevjarkontoret
Etne og Vindafjord kommune har inngått samarbeid om felles skatteoppkrevjarkontor frå 01.04.2018.
mandag 19. mars Etne kommune
Flere branntilløp på barne- og ungdomsskole
Noen ser ut til å ha tent på en jakke på Enge skule i Etne i dag.
torsdag 15. mars Haugesunds Avis
Følg trafikken direkte
I denne saken kan du følge trafikken. I det interaktive kartet kan du se hvor det er kø. Er det mørkerødt eller rødt, er det kø.
torsdag 15. mars Haugesunds Avis
Barnevernet avsluttet hjelp til flere barn - uten lov
Etne Vindafjord barnevernstjeneste har i dag rundt 50 undersøkelsessaker som ikke er påbegynt eller sluttført.
onsdag 14. mars $ Haugesunds Avis
HORDALAND

Helsestasjonen
har stengt i morgon 13. mars. og torsdag 15. mars grunna kurs/opplæring.
mandag 12. mars Etne kommune
Rv. 13: Dirigeres forbi steinblokker
I denne saken kan du følge trafikken. I det interaktive kartet kan du se hvor det er kø. Er det mørkerødt eller rødt, er det kø.
lørdag 10. mars Haugesunds Avis
Vårteljing av hjort
i Etne og Vindafjord kommunar 2018
fredag 9. mars Etne kommune
Viltnemnda i Etne
Fristar for rådyr-, elg- og hjortejakt
fredag 9. mars Etne kommune
Skrantesjuke på hjort
Tysdag 6. mars var det informasjonsmøte om viltforvaltning på Etne camping.
torsdag 8. mars Etne kommune
Aksjon mot hovudlus
Me oppfordrar til sjekk komande helg, 10. og 11. mars!
torsdag 8. mars Etne kommune
Her er de lokale trimløpene i 2018
De løpegale har mange tilbud. Her er listen over lokale trimløp i 2018.
onsdag 7. mars Haugesunds Avis
Følg trafikken direkte
I denne saken kan du følge trafikken. I det interaktive kartet kan du se hvor det er kø. Er det mørkerødt eller rødt, er det kø.
onsdag 7. mars Haugesunds Avis
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2018
Etne kommune har i år fått 100 000 kroner som etter søknad kan løyvast til dreneringstiltak i jordbruksjord. 
onsdag 7. mars Etne kommune
Tilskot til særskilte tiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL)
Etne kommune har i år fått 270.000 kroner som etter søknad skal løyvas til kulturlandskapstiltak i landbruket.  
onsdag 7. mars Etne kommune
Tror ikke at han kjørte
Mannen i 50-årene ble vekket av politiet i sin egen stue, der han sov i en stol. Han kunne ikke skjønne at han hadde vært ute og kjørt bil.
tirsdag 6. mars $ Haugesunds Avis
Styreleiaren i Skakkesenteret i Etne, Ståle Tungesvik: Ser berre to løysingar for Skakkesenteret
Enten kjøper Etne kommune idrettshallen i Skakkesenteret for 30 – 40 millionar og gjer eigarselskapet tilnærma gjeldfritt. Eller så gir Hordaland fylkeskommune/Etne kommune den nedlagde skuledelen av senteret til eigarselskapet, Skakke SA, slik at selskapet kan leiga desse lokala ut og tena...
mandag 5. mars $ Haugesunds Avis
COS-p (Trygghetssirkelen)
Dette er og eit tilbod på helsestasjonen i Etne kommune
mandag 5. mars Etne kommune
Et tre har falt ned på E 134
VEI: Et tre ligger delvis i veibanen på E 134 i nærheten av Kyrping.Vegtrafikksentralen har sendt ut OBS-varsel og opplyser at treet har veltet. Det…
søndag 4. mars Haugesunds Avis
Overskot på 8,4 millionar kroner
Etne fekk eit solid resultat i fjor. Frp meiner eigedomsskatten nå bør kuttast. Ap vil at politikarane tenker seg om.
fredag 2. mars $ Haugesunds Avis
En prikkete forretningsidé
Du tror knapt dine egne øyne: En butikk hvor alle varene (nesten) er prikkete. Og det i Etne ... Hvem i all verden kan ha funnet på noe så sprøtt?
onsdag 28. februar $ Haugesunds Avis
Erfaren huseier: – Eg e' redde nye hus, eg
Frøkedal- eller Liskenhuset fra 1946 som Yvonne Sandgren nå bor i, er det nyeste hun har eid. Sjel og naturlig utlufting er det hun ser etter når hun flytter på seg.
onsdag 28. februar $ Haugesunds Avis
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ETNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Utenriks IT Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Båt Karlskrona Svedala Næringsliv Oppland Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Oslo Kalmar Rogaland Østfold Vest Agder Hässleholm Fotboll Kultur Akershus Sogn og Fjordane Kvinnherad Odda Skåne Buskerud Trøndelag Mat Forsvar Troms Menn Kristianstad Oskarshamn Inrikes Thailand Rendalen Kongelig Eslöv Fiske Vellinge Tynset Finnmark Sandnes Kragerø Skien Fotball Sport Vær Karmøy Åstorp Mandal Kultur Bolig Molde FK Musikk Sverige Norway Cup Fredrikstad Politikk Blekinge Trening VM Tinn Mote Malmö Reise Kunst Spill Trav IK Start Lyngdal Grue Stavanger Russland Barn Stockholm Kristiansand Grane Sigdal Risør Tvedestrand Lesja Helse Vestby Tesla Motor Lindås Askvoll Stord Røros 17. mai Sjakk Nittedal Fauske Økonomi Aurskog-Høland Lund Turn Håndball Hälsa Näringsliv Båstad Vågan Nesodden Horten Salangen Hvaler X-games Vadsø Nore og Uvdal Seljord Osterøy Film Jølster Moss Lillesand Boksing Sund Ringsaker Landbruk Askøy Øksnes Steigen Tranøy Bamble Sortland Kampsport Kongsvinger Gausdal Lund Eurovision Landskrona Friidrett Android Strängnäs Suldal Fedje Helsingborg Narvik Bromölla Bil USA Eidskog Sogndal Porsgrunn Staffanstorp Leirfjord Åmot Andøy Alpint SK Brann Hyllestad Gjerstad Bremanger Høyanger Aurdal Teknik Gjøvik Stor-Elvdal Hemnes Vefsn Kvinesdal Karasjok Nybro Bodø/Glimt Ronneby Solund Kommunesammenslåing Enebakk Alstahaug Drangedal Meløy Austrheim Saltdal FK Haugesund Polen Russ Rælingen E-sport Tomelilla Gloppen Skedsmo Engerdal Bærum Tyrkia Jakt Radøy Friluftsliv Interiør Øyer Flekkefjord Karlshamn Moskenes Sandefjord Fotball Løten Stranda Voss Rygge Jönköping Østre Toten Musik Kvinner Lødingen Ski Øygarden Time Nes Rauma Hörby Masfjorden Meland Dovre Vitenskap Kviteseid Nissedal Spania Dyr Tysvær Hobøl Svelvik Motorsport Bundesliga Liverpool Stryn Klima Nord-Korea Mat Ballangen Tønsberg Eidfjord Trøgstad Frankrike Nordre Land Arctic Race Hamar Politik La liga Halden Eid Kvalsund Øystre Slidre Torsken Evenes Valle Mjölby Skiptvet NM Skisport Lillehammer Skånland Ukraina Asker Toyota Jevnaker Fildeling World Series of Poker OBOS-ligaen Skodje Re Bil Stabæk Lillestrøm SK Sölvesborg Norway Chess Sjöbo Flora Rakkestad Mönsterås Danmark Israel Mörbylånga Utrikes Holtålen Champions League Volvo Forskning Flakstad Mjøndalen IF Målselv Giske Arendal Tingvoll Hole Poker Hadsel Båt Sørfold Brønnøy Roing Litteratur Åsnes Jobb Östra Göinge Farsund Syria Hammerfest Askim Søgne Odds BK Rennesøy Aure Bodø Foto Ulvik Vestre Slidre Skurup Film Vinje Australia Nordkapp Olofström Rana Nord-Odal Tour of Norway Audnedal Molde Larvik Utsira Motorsport Hockey Lier Hamarøy Kryptovaluta Tromsø IL Grimstad Fjaler Ulstein Sola Modum Sykkylven Eidsberg Bømlo Emmaboda Birkenes Skiskyting Svalöv Sandøy Nannestad Porsanger Værøy Tysfjord Kina Frogn Klatring Vindafjord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL