Engerdal
Stor undersøkelse i barnehagene
​Undersøkelsen vil gi et viktig grunnlag for utvikling av barnehagenes kvalitet, kompetanse og kultur for lek og læring framover. Derfor er det ønskelig at så mange foresatte som mulig samtykker til undersøkelsen. Jo høyere svarprosent, dess mer sikre og gyldige resultater vil...
onsdag 16:14 Engerdal kommune
Marja Helena Fjellheim Mortensson fikk i dag overrekt kulturprisen 2017
​Marja er en travel artist og det har vært forsøkt tidligere å få overrekt kulturprisen for 2017 som ble vedtatt utdelt til Marja i formannskapet 20. juni 2017.    Marja får blomster fra formannskapsmedlem Liv Johanne Næsheim   I formannskapspets begrunnelse...
mandag 17:41 Engerdal kommune
Forsvaret: NATO-rekognosering i uke 42/2017
​ Hensikten med denne rekognoseringen er å avdekke muligheter og begrensninger innenfor øvingsområdet og finne egnede områder for ulike type avdelinger, hovedkvarter, logistikk osv.   Rekognoseringen berører kommunene Trysil, Åmot, Stor-Elvdal og Engerdal.   TRJE...
onsdag 11. oktober Engerdal kommune
Endringer blant fast ansatte fra juni til september 2017
​​Følgende takket ja til fast stilling i Engerdal kommune fra juni til september: ​Navn ​Stilling ​Enhet ​Elin Petershagen Åsbø ​Enhetsleder 100 % ​Oppvekst ​Kay Jonny Østvold ​Lærer 100 % ​Engerdal barne- og ungdomsskole ​Lillian Stengrundet Lundby ​Konsulent 100...
mandag 9. oktober Engerdal kommune
22 vil jobbe som daglig leder ved Engerdal Frivilligsentral
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Lise Nordli ​46 ​Lærer ​Engerdal ​Monica Nilsen ​49 Konsulent​ ​Engerdal ​Bjørg Anita Lillestu ​48 ​Butikkmedarbeider ​Drevsjø ​Jorunn...
fredag 6. oktober Engerdal kommune
Velkommen til Rusforum Østerdalen i Engerdal 01. Desember 2017
​ Kaffe og kringle fra klokken 9.30, programmet starter klokken 10.   Program for dagen:   - Dialogbasert foredrag med Julie Winge «Skuespiller, forfatter og alenemor Julie Winge, har sin edruskapsdato 21. oktober 2013. Hun har nettopp gitt ut boken FYLLIK og holder et levende, interaktivt...
fredag 6. oktober Engerdal kommune
Seminar om klokketårn
​Seminaret har et bredt innhold, fra klokkenes klang, til restaurering og historien om klokker og tårn! Vi gleder oss til et seminar med et tema som ikke er så vanlig, og håper vi kan bidra til å sette klokketårnene i Hedmark på dagsorden. ¨ Mer om hva er et...
fredag 6. oktober Engerdal kommune
Søppelhenting i Hylleråsen, torsdag 5. oktober
På grunn av asfaltering, var det ikke mulig å hente papir/plast øverst i Hylleråsen i dag, det må avvente til neste gang for FIAS
torsdag 5. oktober Engerdal kommune
HEDMARK

Utbedring av veilys i Engerdal kommune
​Dette har medført at flere av grendene nå opplever at veilyset er mørkt. Bakgrunnen er at vi nå venter på at Eidsiva Nett nå skal koble anlegget til en måler. I løpet av neste uke (uke 41) skal alle grender forhåpentligvis ha veilyset tilbake. Vi beklager...
torsdag 5. oktober Engerdal kommune
Ein grenselaus innsats Konrad Eriksson
​ «EIN GRENSELAUS INNSATS.  OM KONRAD ERIKSSON 1908-1944 – NORSK MÅLGRANSKAR OG MOTSTANDSMANN FRA DREVSJØ»     FRA UNIVERSITET KOMMER DAGFINN WORREN OG FRA SPRÅKRÅDET DAGFINN RØDNINGEN OG FORTELLER BL.A OM KONRADS ARBEIDE MED...
onsdag 4. oktober Engerdal kommune
Disse snøskuterløypene i Engerdal kommune er nå godkjent
​Disse løypene er nå godkjent for kjøring (blå streker):   ​Løype nr ​Trase ​Nr 1 ​Fra "Anne på landet" til Engeren (trase opp til Lillerøåsen er tidligere tatt ut) ​Nr 2 Engeren - Veundåssætrene. Avstikker nr 2 a:  ...
onsdag 4. oktober Engerdal kommune
Nye telefonnummer ved Drevsjø Statlige mottak for asylsøkere
​ ​Hvem ​Telefonnummer Sentralbordet 62 45 96 00 ​Ralf Edstrøm, leder ​48 28 19 01 ​Anne Grete Stubsveen, nestleder, økonomi, bosetting ​40 02 49 37 ​Marit Synnøve E. Moren, barn og unge ​40 02 49 38 ​Mona Gresli, barnepark ​40 02 49 39 ​Cato Kjeldstad, informasjon ​40 02 49 40 ​Reidun...
onsdag 4. oktober Engerdal kommune
Sandbøtter (strøsand for å unngå holke) – til nye og gamle som ønsker seg dette tilbudet
​Når sesongen er over og bøtta tom, legg en lapp med navnet ditt i bøtta, slik at vi vet hvem som har returnert den og du vil motta ny sand til neste vinter. Bøttene leveres tilbake ved Kløverstua på Drevsjø.De som har hatt bøtter og disse er returnert med navn...
onsdag 4. oktober Engerdal kommune
Fri levering av fritidsbåter fra 1. oktober
tirsdag 3. oktober Engerdal kommune
Fantastisk vertskap og strålende fornøyde passasjerer!
​MS Fæmund II kunne tidligere i høst rapporterte om en god sesong, og røpet at de nye grepene som er gjort er tatt meget godt imot av gjestene. Nå er alle resultatene gjennomgått og det er interessant lesning. - Vi kan vel trygt si at vi leverer bra når gjestene våre har...
tirsdag 3. oktober Engerdal kommune
Åpent møte på EBUS 18. oktober - voksne som rollemodeller
Åpent møte for ALLE i Hallen EBUS den 18.10.17 kl. 18.30 Kaffeservering i kantina   Dagens unge utsettes for et stort press på å være vellykkede på mange områder, og det å få «likes» er blitt en daglig kamp for mange unge. Da er...
mandag 2. oktober Engerdal kommune
Influensavaksine
​ Ingen timebestilling.  Dersom du ikke har anledning til å komme disse dagene må  det bestilles time hos fastlegen for å få satt influensavaksinen. Risikogrupper er følgende: Alle fra og med fylte 65 år Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Gravide etter...
lørdag 23. september Engerdal kommune
Nye telefonnummer til pleie og omsorg
​ Navn Telefonnr Barnebolig1 456 12 488 Barnebolig2 489 96 431 Britt Spånberg, fagansvarlig/konst. avdelingssykepleier i hjemmetjenesten 400 24 952 Fjellblikk avd. telefon 400 24 953 Geir Rekve, avd.leder miljøtjenesten 466 87 617 Hjemmebasert Nilstrøa 404 10 456 Hjemmebasert rute 1 951...
fredag 22. september Engerdal kommune
Demensaksjonen 2017
​Støtten vil gå til arbeidet for demenssaken og forskningen/arbeidet som pågår.   Vi vil også gjerne ha deg som medlem.  Engerdal demensforening   Leder:  Thore Joten (thore.joten@joten.net) Kasserer: Silje Søndmør (kejoten@online.no) ...
onsdag 20. september Engerdal kommune
Brannvernuka 2017 - åpen dag i Engerdal 23. september
​Mens bare én av fire har hatt brannøvelse hjemme (26 %), sier noen flere at de i det minste har snakket om hva de skal gjøre i tilfelle brann (64 %), ifølge undersøkelsen som Kantar TNS nylig har utført for Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og...
onsdag 20. september Engerdal kommune
Stolpejakten
​Det vil bli foretatt trekning av premier i slutten av oktober, og vinnerne blir annonsert på stolpejakten sin side på facebook, og på hjemmesiden til Engerdal Kommune.Det blir 10 gavekort fra ulike turistbedrifter/bedrifter i Engerdal Kommune, så det er fine premier. Så har du ikke...
mandag 18. september Engerdal kommune
Miljøfyrtårnpris til Fjellheimen Leirskole og Destinasjon Femund Engerdal
​Til den høytidelige utdelingen deltok fra Fjellheimen Leirskole: Anne Lønne, rektor og Jan Erik Nordgård, lærer. Fra destinasjon Femund Engerdal deltok: Mia Falmo, daglig leder og styreleder Anne Jarulf. Takkeord fra Fjellheimen Leirskole: ordfører Lars Erik Hyllvang og...
fredag 15. september Engerdal kommune
Anleggstrafikk i Engerdal sentrum
​Vi oppfordrer alle som bor, eller ferdes i det aktuell område om å vise hensyn og følge nødvendig skilting. Det er Per Hagen AS som skal utføre dette omfattende arbeidet som skal være ferdig i løpet av sommeren 2018.
torsdag 14. september Engerdal kommune
Oppfordring til skilting av huset ditt
​I en stresset situasjon der tid er avgjørende vil det kunne være med på å gjøre det enklere å finne riktig hus.  Dagens GPS gir stort sett riktig posisjon, men det gir en ekstra sikkerhet ved at det står et tydelig og synlig nummer på huset.    
onsdag 13. september Engerdal kommune
Engerdal har fått midler til bredbåndsutbygging
 I forbindelse med at Engerdal kommune har fått tildelt statlige midler til bredbåndsutbygging vil vi informere litt om ordningen og hva som skal skje framover. Selv om det er søknadene for områdene Sømådalen og Drevsjø Sør som har fått statlig tilskudd...
fredag 8. september Engerdal kommune
Militærøvelse i uke 37
​I tillegg vil det være et mindre antall sivile og militære hjulkjøretøy som vil forholde seg til vei. Det vil kunne nyttes løsammunisjon i svært begrensede mengder på dag og natt tid i tilknytning til vei i perioden. I grovt sett gjelder dette rv. 26 Jordet nordover til...
onsdag 6. september Engerdal kommune
Åpen dag i sansehagen på Drevsjø
Det var ble ei trivelig stund i det fine været. Takk til alle frammøtte og takk til Engerdal trekkspillklubb. Varaordfører markerte "reåpning" av Nilstrøhuken som har fått ny plass ved Sansehagen.     tekst og foto:  Thore Joten
tirsdag 29. august Engerdal kommune
HEDMARK

Lørdag 2. september kan du forhåndsstemme
​Vi har åpent mellom kl. 10.00 og kl. 12.00. I tillegg har vi åpent alle hverdager fram til fredag 8. september fra kl. 08.00-kl. 15.30.
torsdag 24. august Engerdal kommune
Fagdag 1. september - rydding av beiter
Fagdagen vil ha fokus på hvilke områder som bør ryddes, dvs. hvor er det hensiktsmessig å rydde, og hvor er det potensial for gode beiter. Ut fra vegetasjonssituasjonen i de ulike områdene vil en gjennomgå ulike ryddingsmetoder/-teknikker. Fagdagen er en befaringsdag der en vil...
onsdag 23. august Engerdal kommune
9 vil jobbe som kjøkkensjef ved Fjellheimen Leirskole
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Ann-Cathrin Standal ​44 ​Kokk ​Drevsjø ​Monica Evenstuen ​52 ​Husøkonom ​Rendalen ​Josephine Moxness ​30 ​Kokk/ernæringsfysiolog ​Tydal ​Pedro Molero Perez ​61 ​Kokk ​Lier ​Makuhhin...
lørdag 19. august Engerdal kommune
Høstens kurstilbud fra Kompetansenettverket for lokalmat Øst
​Fra Matmerk:NØKKELEN TIL DAGLIGVARE - Veiledning for registrering av lokalmat i EPD-databasen, Olavsgård hotell, Akershus den 26. september. For påmelding, send mail til: kay.nilsen@matmerk.no  Fra Kompetansenettverket, Nofima: KURS I NEDSKJÆRING - økt utbytte av...
onsdag 16. august Engerdal kommune
Åpen dag i Sansehagen
​Engerdal Trekkspillklubb deltar.Det blir servering av kaffe - kaker.Aller er velkomne til å delta.
tirsdag 15. august Engerdal kommune
Invitasjon til aktivitetsdag på asylmottaket
Det kommer til å bli delt inn grupper på ca. 20 personer på hver stasjon. Gruppe 1: Nye førsteklassinger, 1.-2. klasse Gruppe 2: 3.-5. klasse Gruppe 3: 6.-10. klasse (også de som har gått ut av 10. klasse i 2017)   Aktivitetene...
tirsdag 15. august Engerdal kommune
13 vil jobbe som personalkonsulent
​Her er den offentlige søkerlisten:   ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Hilde Lystad Myrvold ​38 ​Økonomikonsulent ​Drevsjø ​Julie Andrea Nunez ​24 ​Pleiemedarbeider ​Jordet ​Isabell Andreassen Bye ​27 ​Konsulent ​Sømådalen ​Line Nerhagen ​26 ​Meeting &...
tirsdag 8. august Engerdal kommune
Åpning av kunstverket til minne om Egil A. Hylleraas
​Datteren til Egil A. Hylleraas, Inger Hylleraas Bø foretok den offisielle åpningen av kunstverket til minne om sin far i forbindelse med årets Engerdalsdager 2017. Mange hadde trosset været, og deltok på den stilfulle seremonien i Baggroa på fredag ettermiddag. Dette har...
tirsdag 8. august Engerdal kommune
Kulturprisutdeling 2017 er utsatt
​Kommunen vil finne en annen passende anledning til høsten.
fredag 4. august Engerdal kommune
Engerdalsdagene 2017
​Her får du info fra DFE/turistkontoret, og du kan snakke med prosjektleder for jordbruksprosjektet, næringsutvikler, prosjektleder for Engerdal Sentrum/Engerdal Torg, ungdomsrådet, politikere og ansatte.Velkommen!
fredag 4. august Engerdal kommune
Mammografi for kvinner i Engerdal
​I alt 183 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved Trysil legesenter. Alle som har digital postkasse, vill få invitasjonen digitalt.   Hvem:  Kvinner i Engerdal kommune født 1949 - 1968 Når:  14. august - 6. september Hvor: ved...
onsdag 2. august Engerdal kommune
Feirer 200 år med historie
​ Opprettelsen av smeltehytta på Drevsjø i 1817 la grunnlaget for grenda Drevsjø, og vi markerer 200-årsjubileet på Blokkodden villmarksmuseum. Den to dager lange feiringen starter med at forkjørerne kommer til Blokkodden, og det blir aktiviteter ved kølbrennerkoia og...
tirsdag 25. juli Engerdal kommune
Rasteplassen har vært stengt i over ett år. Nå gjør de drittjobben selv
I mer enn ett år har det offentlige toalettet på rasteplassen ved Drevsjøen vært stengt fordi ingen har tatt ansvaret for å tømme det. I sommer ble medlemmene i Drevsjø og Omegn så lei av å se stengt-skiltet på døra at de påtok seg...
tirsdag 25. juli $ Østlendingen
Oppgitt over PostNord
Først klokken 12.30 fredag, to døgn forsinket, kom det elektriske verktøyet Per Drevsjømoen hadde ventet på etter innbruddet i byggforretningen hans for to uker siden, Da hadde han allerede tapt varesalg for godt over 10.000 kroner.
fredag 21. juli $ Østlendingen
Hjertestarter på MS Fæmund II
​Administrasjonen og mannskapet på MS Fæmund II har i flere år ønsket seg en hjertestarter om bord på båten, men vi har ikke tatt oss råd til å kjøpe en slik. Alle i mannskapet er trenet på førstehjelp og bruk av hjertestarter, og vi har i sommer...
torsdag 20. juli Engerdal kommune
Skogbrannen er slukket, politiet roser hyttefolket i området for innsatsen
Brannvesenet meldte lørdag ettermiddag om en skogbrann i Engerdal. Området det brant er vanskelig tilgjengelig på bakken. Derfor ble det satt inn brannhelikopter fra luften.
lørdag 15. juli Østlendingen
Får endelig toalett og innlagt vann etter 35 år
35 år etter at villmarksmuseet Blokkodden ble etablert, legger Engerdal kommunevannledninger ut til odden i Drevsjøen, slik at det blir mulig å få tilbudt gjestene toalett med innlagt vann.
lørdag 15. juli $ Østlendingen
Politiet etterlyser mann med hatt etter innbrudd på Drevsjø
Natt til fredag slo minst en innbruddstyv til mot Byggtorget Byggbua og Engerdal Rør på Drevsjø. En betydelig mengde verktøy ble stjålet. Politiet etterlyser nå en mann med hatt etter innbruddene.
tirsdag 11. juli $ Østlendingen
Spellemannsprisvinner topper sterkt Heme dine-lag
Spellemannsprisvinner Frida Ånnevik fra Hamar er blant dem du kan få høre under Heme dine-festivalen i Engerdal til helgen.
mandag 10. juli Østlendingen
HEDMARK

Ønsker du å bli feierlærling i Stor-Elvdal eller Tynset?
​Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS utfører feiing og tilsynstjeneste i alle eierkommunene, og i den forbindelse søkes det etter: 1 feierlærling i Trysil og omegn 1 feierlærling i Nord-Østerdal og omegn De som ansettes vil få nødvendig opplæring som...
fredag 7. juli Engerdal kommune
Engerdal Torg – boliger i sentrum
​ Se i brosjyren til høyre om planene for utleieboliger, omsorgsboliger og aktivitetstorg.   Ønsker du mer informasjon om prosjektet så ta kontakt med Finn Vaagan på tlf:  90876934 eller e-post: finn.vaagan@engerdal.kommune.no  
onsdag 5. juli Engerdal kommune
Stolpejakt i Drevsjøområdet 2017 starter 1. juli
​ Stolpejakten går ut på å finne 50 stolper plassert på Drevsjø ved hjelp av kart. Hver stolpe er påtrykt en bokstavkode og en QR-kode. Stolpene kan registreres på tre måter: 1. Manuelt med levering postkasse hos Frivilligsentralen: Kartet brukes for å finne...
fredag 30. juni Engerdal kommune
Sommerjobbordning for ungdom i Engerdal
​Tilbakemeldingen fra ungdommene er veldig positivt!
fredag 30. juni Engerdal kommune
Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner
​Mange som ikke søkerErfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund,...
torsdag 29. juni Engerdal kommune
Fantastisk forsommerfiske på Isteren
Isteren fiskelag melder om en fantastisk forsommer på Isteren. I hvert fall for fiskerne. Ørreten er kanskje ikke fullt så fornøyd.
torsdag 29. juni $ Østlendingen
Festivalen på fjellet arrangeres for andre gang
​Heme dine er festivalen som arrangeres utendørs på fjellet, 900 moh. på den vakresetervollen øverst på Lillerøåsen. Med utsikt til Sølen opptrer lokale og nasjonale artistersom Tone Hulbækmo, Ole Nilssen, Anette Lillestu, Vegar Vårdal, Steinar Ofsdal...
onsdag 28. juni Engerdal kommune
"Anna i Ødemarka" - forestilling med Kopparleden Teaterlag
​Anna i ødemarka spilles utendørs på Engerdal Setermuseum for fjerde gang, i år med ny regissør, Ane Skumsvoll kjent fra Den Nasjonale Scene i Bergen, Prøysenspelet på Ringsaker, Himmelblå og nominert til Komiprisen 2017.Det blir mye nye spennende vinklinger...
mandag 26. juni Engerdal kommune
Informasjon om eiendomsskatten 2017
I juli blir man fakturert for 2/3 av eiendomsskatten og i oktober blir man fakturert for 1/3. Dette til orientering.
fredag 23. juni Engerdal kommune
Velkommen til Nasjonalparkdagene 1.-9. juli 2017
​Programmet for dagene ser slik ut: ​Dag ​Klokken ​Aktivitet ​1. juli ​10.00 ​DNT Engerdal og Trysil arrangerer tur til Gutulia ​1. juli-15. august ​11.00-17.00 Åpen seter - Gutulisetra ​2. juli ​11.00-15.00 ​Åpen seter - Marikroken ​2. juli ​11.50 ​Minicruise fra Elgå til Buvika med...
fredag 23. juni Engerdal kommune
Kostbart med ulovlige Sankthansbål
​- Det er lokale vedtekter og forhold som bestemmer om du får lov til å tenne et sankthansbål eller ikke, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening. - Der de lokale vedtektene ikke sier noe om dette, gjelder et generelt bålforbud mellom 15. april og...
fredag 23. juni Engerdal kommune
Kulturprisen 2017 tildeles Marja Helena Fjellheim Mortensson
​Årets prisvinner er i aller største grad en person som har gjort en særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i Engerdal. Tross sin unge alder har Marja Helena Fjellheim Mortensson blitt Engerdals og kanskje Norges fremste formidler av sørsamisk kultur, sang og musikk. Hun har...
onsdag 21. juni Engerdal kommune
Velkommen til Femundløpet lørdag 24. juni - 50 år!
Det er distanser på 5 km, 10 km og 21 km. 5 km er en ren mosjonsdistanse der du kan gå, jogge eller løpe. Påmelding frem til kl. 11.00. Start fra kl. 12.00. Femund-trollet kommer og underholder. I tillegg arrangeres Småtroll-løp for alle mellom 0 og 11 år....
onsdag 21. juni Engerdal kommune
«Offisiell åpning» av EL-sykkelen
​Sykkelen er tenkt brukt blant annet på sykehjemmet,i omsorgsboligene og barnehagen, men den kan også brukes av andre som har behov for å låne.   Leder i sykkelklubben Odd Magnar Opgård på tur med to passasjerer.   Sykkelen vil være lokalisert på...
fredag 16. juni Engerdal kommune
Snart nytt avløpsanlegg på Femundsenden
Det er VS-Entreprenør AS på Tynset som har fått oppdraget, mens det er Sweco AS som har utført prosjekteringen. Hele anlegget er kostnadsberegnet til ca. 5,5 millioner kroner. Ferdigstillelse er 1. oktober 2017.   Vi ønsker VS-Entreprenør lykke til med oppdraget!
fredag 16. juni Engerdal kommune
Os mannskor med sesongavslutning i Elgå
Os mannskor markerer avslutningen på et aktivt sangerår med en korkonsert i Elgå kirke på ettermiddagen lørdag 17. juni. Billettinntektene går til kirken.
torsdag 15. juni Østlendingen
5 engerdøler reiser på hagefest hos Kongen og Dronningen på Maihaugen i efta
Gjestene kommer fra Hedmark og Oppland. Det er fylkesmennene som etter innspill fra ordførerne har sendt inn forslag på gjester til Slottet. 5 engerdøler er invitert og representerer et tverrsnitt av befolkning og bakgrunn. Disse 5 reiser til Lillehammer: ordfører Lars Erik Hyllvang,...
tirsdag 13. juni Engerdal kommune
Drift som normalt etter brann i restavfallshallen til FIAS Tolga
​Forbipasserende oppdaget røykutvikling, og fikk varslet brannvesenet, som kom raskt til stedet og fikk startet slukkingen. Brannen har gitt skader på plasthallen, men daglig drift går som normalt mandag 12. juni. Mer informasjon får du ved å gå inn på FIAS sine...
tirsdag 13. juni Engerdal kommune
Endringer blant fast ansatte fra januar til mai 2017
​Følgende takket ja til fast stilling i Engerdal kommune fra januar til mai: Navn ​Stilling ​Enhet Tore Omang Driftsoperatør vann/avløp 100 % Plan, næring og teknikk ​Nils Myre Rektor Engerdal barne- og ungdomsskole 100 % Oppvekst ​Anneli...
tirsdag 13. juni Engerdal kommune
HEDMARK

Frivilligsentralen har fått sykkel!!
​ Vi ønsker med denne tilstelningen å takke Engerdal- og Drevsjø Sanitetsforening, Engerdal Sykkelklubb og Gjensidige stiftelsen som har bidratt med penger til sykkelen. Det vil også bli mulighet for å prøve sykkelen for de som ønsker. Kanskje vil du etter hvert bli en...
tirsdag 13. juni Engerdal kommune
Invitasjon til prisoverrekkelse til Henning Søndmør i Sømådal
​ For å sette pris på eiere og handverkere som gjør en stor innsats for å ta vare på bygningsarven og formidler tradisjonen videre, har Fortidsminneforeningen Hedmark fylkesavdeling gjennom mange år delt ut Verneprisen. I år er det to handverkere som får prisen, Anne...
tirsdag 13. juni Engerdal kommune
Ønsker du å spille sjakk?
Dette vil bli et tilbud hver uke, samme tid og sted. Her kan du komme å spille med andre som synes det er spennende med sjakk. Ta gjerne med deg sjakkbrett hvis du har.Velkommen!
tirsdag 13. juni Engerdal kommune
Ferieaktiviteter for skolebarn 1.-4. klasse
​Det ønskes påmelding til hvilke dager deres barn kunne tenke seg å være med. Nedenfor vil dere se en oversikt over hva som er tenkt hvilke dager. Det kan forekomme endringer. Påmelding ønskes innen 2. juni. Det ønskes så tidlig grunnet videre planlegging. ...
tirsdag 13. juni Engerdal kommune
Opp av sofaen - ut å gå!
​ Møt opp på annonsert sted, onsdager og klokkeslettet er 1900 hver gang. Ta med deg sitteunderlag, litt mat og drikke, så tar vi en pust i bakken under turen.   Onsdag 24.mai                 Blokkodden  -...
tirsdag 23. mai Engerdal kommune
En av seks pårørende bekrefter branntilløp hos de eldre
​Det er en tankevekker at så mange har opplevd brann eller branntilløp. Det er viktig at både nasjonale og lokale myndigheter tar dette inn over seg, og sørger for å bidra til en brannsikker hverdag for denne delen av befolkningen. Det er også svært viktig at...
tirsdag 25. april Engerdal kommune
Endringer blant fast ansatte i november og desember 2016
​Følgende takket ja til fast stilling i Engerdal kommune i november og desember: Navn ​Stilling ​Enhet ​ Geir Ole Hilland Spes.ped. koordinator 100 % ​Oppvekst ​ Kirsti Grøttheim Axelberg Samfunns- og organisasjonsutvikler 100 % ​Plan, næring og teknikk ​ Sofie...
tirsdag 25. april Engerdal kommune
Øvelse tirsdag 10. februar
​Tirsdag 10.2.15 øver brann, ambulanse, Sivilforsvaret og politi sammen på trafikkulykke.Øvelsen finner sted på fv 26 Drevsjø i tidsrommet kl 1800 til ca kl 2000. Fv 26 vil fra ca kl 1700 bli stengt. Omskilting blir via Hyttveien, Drevsjø sentrum.
tirsdag 25. april Engerdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ENGERDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HEDMARK

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Aust Agder Bergen Næringsliv Akershus Rogaland Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Troms Sogn og Fjordane Østfold Skåne Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Kvinnherad Oskarshamn Økonomi Fotball Game of Thrones Finnmark Grue Helse Kalmar Film Svalbard Kultur Tesla Forskning Båt Spill Vær Bil Inrikes Helsingborg VM Östra Göinge Arendal Boksing Mat Landbruk Sverige Norway Cup Malmö Forsvar Russland Masfjorden Tour of Norway Hockey Vestby Hässleholm Brexit Musikk Sjakk Sport Landskrona Nedre Eiker Sykkel Kongsvinger Molde Litteratur Risør Suldal Ishockey Håndball Jakt Tech NM Stavanger Lillesand Arctic Race Jobb Motor Mote Kristiansand Stockholm Trondheim Svømming Odda Kristianstad Kongelig Osterøy Valg Sørreisa Agdenes Vestre Slidre Skellefteå Voss Fjell Verdal Hammerfest Nord-Korea Emmaboda Musik Odds BK Lund Ledare Politikk Menn Bærum Kävlinge SK Brann Tingvoll Tyskland Ylvis Vellinge Dyr Vitenskap Vinje Olofström Kunst Eidfjord Åsnes Holmestrand Langrenn Radøy Stord Evenes Android Hopp Aurdal Austrheim Narvik Askøy Svedala Eslöv Sarpsborg Tjøme Tvedestrand Mjölby Tingsryd Steinkjer USA Jul Klima Ålesund Åstorp Stavanger Oilers Ås Vevelstad Strømsgodset Volda Kvænangen Moss Alpint Klatring Friidrett Nybro Skiskyting Andøy Lesja Trening Kragerø Barn Karmøy Rauma Mandal Eliteserien Fedje Måsøy Frankrike Skien Seljord Dovre Svelvik Lyngdal Motorsport Kommunesammenslåing Bolig Nannestad
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL