Engerdal
Kommuneskogen utvider styret sitt
​Sammensetning av styret er nå slik:   ​Medlem ​Funksjon ​Halvor Svenkerud leder ​Solvor Svendsen ​medlem ​Even Ifarnes ​medlem ​Torbjørn Amdal ​medlem ​Jørn Skogheim ​medlem - ansatt representant ​ ​ ​Runa Skyrud ​1. varamedlem ​Knut Jarle Eggen ​2. varamedlem ​ ​  
14:54 Engerdal kommune
Rovviltkveld på Tynset med Rasmus Boström
​Entrè: voksen 150,- Barn ifølge med voksen 100,-Billetter kjøper du via billettsystemet til Tynset kulturhus og lenker er  her   ARR: Prosjekt effektivisering av skadefellingslag og ei styrket beitenæring i N-Ø
10:37 Engerdal kommune
Jegerprøvekurs 2018
​Påmeldingen skal inneholde:-Navn-Adresse-Telefonnr.-Personnr. 11 sifferPåmelding sendes epostadresse:  evh@engerdal.kommune.noInfo om oppstart blir lagt ut på kommunens hjemmeside kort tid etter påmeldingsfristen.
08:22 Engerdal kommune
FIAS er med på årets strandryddeaksjon
​ Hold Norge Rent har aksjonsdag 5.mai, men det kan ryddes helt frem til 20.juni.  Les mer om aksjonen her
08:22 Engerdal kommune
11 vil jobbe som lærer på Engerdal barne- og ungdomsskole neste skoleår
​Her er den offentlig søkerlisten:   ​Navn Født ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Ida Petershagen Åsbø ​1993 ​Student ​Engerdal ​Silje Skogheim Lillestu ​1991 ​Lærervikar ​Engerdal ​John Alexander Svensson ​1987 ​Lærer ​Trysil ​Lise...
mandag 13:36 Engerdal kommune
Forlenget driftsavtale med Utlendingsdirektoratet om drift av Asylsøkermottaket
​Engerdal kommune har i mange år hatt driftsavtale med Utlendingsdirektoratet (UDI) om drift av Drevsjø Statlige Mottak for asylsøkere. Siste avtale ble inngått for en avtaleperiode på tre år, etter at Engerdal kommune vant anbudskonkurransen i 2015. I avtale var det åpnet...
mandag 13:06 Engerdal kommune
Reguleringsplan for Gammelsætra - fastsettelse av planprogram
​Fastsettelse av planprogram er en prosessledende beslutning som ikke faller under definisjonen av enkeltvedtak, og beslutningen kan følgelig ikke påklages evt. før i forbindelse med kommunestyrets vedtak av reguleringsplanen. Du finner saks- og plandokumentene på menyen til høyre.
mandag 13:06 Engerdal kommune
Mange nye engerdøler i 2017!
Det er en gladsak at det er født mange engerdaldøler i 2017, og vi får håper det varer i flere år fremover. Helsestasjon har derfor påbegynt med ny giv barselgruppe/åpen helsestasjon på torsdager fra 06.02.18, og nå på torsdagen (15.03) var...
mandag 01:19 Engerdal kommune
HEDMARK

Frivilligsentralen vil gjerne hjelpe deg!
​Frivilligsentralen er en møteplass for alle som har lyst til å treffe andre, uansett om du er medlem i en frivillig organisasjon, lag og forening eller ikke. Det er ingen aldersgrense, og du kan bo hvor som helst i kommunen for å komme hit. Alle er hjertelig velkommen til det som foregår av...
søndag 03:19 Engerdal kommune
Engerdal torg
​Prosjektet omfatter utbygging av næringslokaler, dagaktivitetssenter og 7 utleieboliger. Utbygger vil stå som eier av lokalene. Kommunen inngår langsiktig leieavtale av dagaktivitetssenteret. Utleieboligene vil ha tildelingsavtale Anbudsfristen er satt til 16. februar. Dersom du ønsker...
søndag 03:19 Engerdal kommune
Bredbåndsutbygging i Engerdal kommune
​I tillegg til kjerneområdene Sømådalen og «Drevsjø Sør» er det det tatt med noen tilleggsområder som det er mulig for utbyggere å få lokal medfinansiering til, disse er det frivillig å levere tilbud på.Dette vil kunne gi en helhetlig...
søndag 03:19 Engerdal kommune
Fremdriften av den nye utstillingshallen på Blokkodden
Anno Museum har i samarbeid med Engerdal kommune satt i gang arbeidet med innholdet i denne hallen, og som senter skal Spillflåta restaureres og flyttes innendørs, og flere båter og mange andre gjenstander blir også å finne igjen der. Hallen inneholder også et egnet rom som skal...
fredag 10:35 Engerdal kommune
Førstehjelpskurs på Frivilligsentralen
​Det er firmaet Blodstrupmoen som er instruktør for kurset. De tar for seg førstehjelp og instruerer bruk av hjertestarter. Kurset er gratis for alle. Enkel servering.   Påmelding innen 26. april til:Liv Karin Knutsen, tlf. 917 56 875 eller Anne Lise Karlsen, tlf. 412 98 326.   ...
fredag 10:34 Engerdal kommune
Scooterløype stengt!
​Resten av løypenettet er åpent til og med fredag 20.4. kl 18.00. Det er også påbegynt ryddearbeid i løypenettet så en del veistikk og merking blir tatt ned fortløpende.Løypene er uansett godt merket i terreng og det er ikke kommet noe snø. Hold dere...
torsdag 21:42 Engerdal kommune
Ny skolefritidsordning i Engerdal
​   Kommunestyret fattet flg. vedtak: Vedtak i Kommunestyret-18.04.2018 : Det opprettes sfo-tilbud på Engerdal barne- og ungdomsskole (Ebus) fra og med 01.08.2018. Sfo-tilbudet i barnehagene opphører fra samme dato. Det nye sfo-tilbudet organiseres slik:   Skolefritidsordningen (sfo) er...
torsdag 15:23 Engerdal kommune
12 vil ha sommerjobb på Fjellheimen Leirskole
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Heidi Snerten ​37 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​Petra Lange ​56 ​Kokk ​Hamar ​Vanja Lillestu ​16 ​Student ​Engerdal ​Ionut Ajudeanu ​21 ​Arbeidssøker ​Drevsjø ​Nikola...
torsdag 02:01 Engerdal kommune
Lucia i Enger
torsdag 02:01 Engerdal kommune
Regler ved bruk av droner til lek og hobby
​Luftfartstilsynet har utarbeidet regler og retningslinjer for dronelek. Her er fem hovedregler: Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder Ikke fly nærmere enn 5 kilometer fra lufthavner med mindre annet er avtalt Ikke fly...
tirsdag 17. april Engerdal kommune
Biblioteket endrer åpningstider etter påske
​Bibliotekets åpningstider fra 1. april 2018:   ​Dag ​Klokkeslett Mandag ​10.00 - 16.00 ​Tirsdag ​10.00 - 16.00 ​Onsdag ​10.00 - 16.00 ​Torsdag ​14.00 - 20.00 ​Fredag ​Stengt ​Lørdag ​10.00 - 16.00 ​Søndag ​Stengt ​ ​  (Det vil være endrede åpningstider i ferier...
mandag 16. april Engerdal kommune
Invitasjon til møte om nettvett
​Innledning av enhetsleder oppvekst og rektor. Politiet i Trysil og Engerdal informerer om temaet. Elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet har opplegg om samme tema tidligere på dagen.   Hvordan skal vi forholde oss til mobil-/databruk?  Hvordan lykkes med grensesetting? Hvordan skal vi...
mandag 16. april Engerdal kommune
Helse og Velferd
​   Denne nye enheten Helse og Velferd er igjen bygd opp med fire underavdelinger:   Forebyggende rehabilitering som består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm, matombringing, dagaktivitetstilbud og Inn på tunet, Fysioterapi, Ergoterapi, psysisk helsetjeneste, rustjeneste,...
mandag 16. april Engerdal kommune
Tilknytningsløyper til godkjent snøskuterled
​De som har søkt har derfor fått avslag. Kommunen vil gjøre en vurdering av denne problemstillingen når forskrift for snøskuterløypene skal evalueres. Inntil dette blir gjort har det liten hensikt å søke om slike dispensasjoner. Rådmannen
fredag 13. april Engerdal kommune
Søk om tilskudd fra FIAS miljøfond
​ FIAS deler ut midler til gode miljøtiltak i Fjellregionen. Årlig avsettes 10% av overskuddet fra næringsrenovasjon i FIAS Proff til dette fondet, og med avsetningen for 2017 er saldo over 400.000,-. Både bedrifter, privatpersoner, lag og foreninger kan søke om penger fra fondet,...
fredag 13. april Engerdal kommune
Kurs i lappeteknikk
​Ukedag ​Dato ​klokkeslett ​Tirsdag ​27. februar ​18.00 - 20.30 ​Tirsdag ​6. mars ​18.00 - 20.30 ​Tirsdag ​13. mars ​18.00 - 20.30 ​Tirsdag ​20. mars ​18.00 - 20.30 ​ ​ ​ ​   Vi er så heldige at Eva Hellan stiller opp som kursholder, hun har bred erfaring i lappeteknikk.   Kursavgiften er...
torsdag 12. april Engerdal kommune
Informasjonsmøte om Engerdal Torg
​ Engerdal kommune ønsker alle hjertelig velkommen!
onsdag 11. april Engerdal kommune
Endringer blant fast ansatte fra oktober til desember 2017
​Følgende takket ja til fast stilling i Engerdal kommune fra oktober til desember 2017: ​Navn ​Stilling ​Tjenestested/Enhet ​Ingunn Sømåen ​Daglig leder 100 % ​Frivilligsentralen, Støtte og utvikling ​Adriana Olsen ​Miljøarbeider 100 % ​Asylmottaket, Støtte og...
tirsdag 10. april Engerdal kommune
Stipend til å delta på Handverksdager på Røros
tirsdag 10. april Engerdal kommune
Hovedopptak barnehager og SFO 2018/2019
​Søknad om barnehageplass:​I henhold til § 12 a i barnehageloven har:Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. ...
mandag 9. april Engerdal kommune
Båtførerkurs i Engerdal!
​Tepas kompetanse arrangerer båtførerkurs i Engerdal. Kurset går over to kvelder, onsdg 28. februar og onsdag 14. mar, begge dager fra kl 17:00 - 22:00, hvor den siste kvelden avsluttes med eksamensgjennomføring.   Kurset koster kr 1.495,- i tillegg kommer eksamensgebyret til...
mandag 9. april Engerdal kommune
Biblioteket holder stengt i uke 49
​Vi beklager til våre låntagere, men vi satser på å holde åpent som vanlig i neste uke (uke 50). Velkommen!
mandag 9. april Engerdal kommune
Tre vil jobbe som returrådgiver ved Drevsjø statlige asylsøkermottak
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Heidi Snerten ​37 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​Rune Risbakken ​44 ​Vaktmester ​Engerdal ​Asgeir Sæther ​43 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​ ​ ​ ​  
fredag 6. april Engerdal kommune
Ledig stilling som kirketjener i Søre Elvdal kirke
​Arbeidet består hovedsakelig av:- Praktisk arbeid i forbindelse med gudstjenester,kirkelige handlinger og andre arrangementer i kirken.- Tilsyn med kirken og tilhørende bygning og holde ordeni bygningene, utføre renhold samt vedlikehold og reparasjoner. - Stell og vedlikehold av...
fredag 6. april Engerdal kommune
To vil jobbe som enhetsleder i Helse og Velferd
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Leif Morten Larsen ​51 ​Sykepleier ​Oslo ​Jon Arne Bye ​47 ​Vernepleier ​Plassen ​ ​ ​ ​  
fredag 6. april Engerdal kommune
HEDMARK

Batterijakten i 4. klasse
​ De to klassene i landet som samler inn mest batterier, vinner klassesett med iPader. Vi vil jo gjerne nå opp,  men gjør vi ikke det, gjør vi uansett en god jobb for miljøet!  Akkurat nå ser topplista slik ut:       Dette er vi veldig stolte av! Men vi...
onsdag 4. april Engerdal kommune
Søknad om opptak i barnehage/SFO 2016/2017 - Frist 15. mars 2016
Søknad om barnehageplassOpptak til barnehagene foretas ved samordnet opptak.I henhold til §12a i Barnehageloven har:”Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, etter søknad rett til å få plass i barnehage fra...
onsdag 4. april Engerdal kommune
Opp av sofaen - ut å gå!
​ Møt opp på annonsert sted, onsdager og klokkeslettet er 1900 hver gang. Ta med deg sitteunderlag, litt mat og drikke, så tar vi en pust i bakken under turen.   Onsdag 24.mai                 Blokkodden  -...
onsdag 4. april Engerdal kommune
Melding fra FIAS - søppelhenting innstilt i dag
​ Rute 8 Engerdal: Galten - Sølenstua - Sundet - Husfloen, Engerdalssetra - Engerdal s. - Trysil grense.Ikke Tufsingdalen-Sømådalen (ny ute 16) Last ned tømmeplan for rute 8: Rute8-2018
onsdag 4. april Engerdal kommune
Fyrverkeri og beskyttelsesbriller hører sammen
​- Jeg håper ikke fjorårets økning representerer en ny trend, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening. Etter at pinneraketter ble forbudt i 2008 har antallet skader på personer og materiell stabilisert seg på et lavere nivå....
onsdag 4. april Engerdal kommune
En av seks pårørende bekrefter branntilløp hos de eldre
​Det er en tankevekker at så mange har opplevd brann eller branntilløp. Det er viktig at både nasjonale og lokale myndigheter tar dette inn over seg, og sørger for å bidra til en brannsikker hverdag for denne delen av befolkningen. Det er også svært viktig at...
onsdag 4. april Engerdal kommune
Endringer blant fast ansatte i november og desember 2016
​Følgende takket ja til fast stilling i Engerdal kommune i november og desember: Navn ​Stilling ​Enhet ​ Geir Ole Hilland Spes.ped. koordinator 100 % ​Oppvekst ​ Kirsti Grøttheim Axelberg Samfunns- og organisasjonsutvikler 100 % ​Plan, næring og teknikk ​ Sofie...
onsdag 4. april Engerdal kommune
Engerdal kommune har inngått ny avtale med UDI om drift ved Drevsjø asylsøkermottak
​Vi er veldig glade for at det fortsatt blir drift ved mottaket på Drevsjø, og at Engerdal kommune fortsatt skal være driftsoperatør. Vi vil også takke for stor velvilje blant utleier i Drevsjø og ellers i kommunen som gjør utvidelsen mulig.
fredag 30. mars Engerdal kommune
Øvelse tirsdag 10. februar
fredag 30. mars Engerdal kommune
Gledelig befolkningsvekst i Engerdal
​Her er tallene fra alle kommunene i Hedmark:   Hedmark Folketall 1.1.2017 Fødde Døde Fødsels overskudd Innflyttinger   ​ Utflytting       ​ Netto innflytting Folkevekst           I alt ​Fra utland I alt ​Til...
fredag 30. mars Engerdal kommune
Syv vil være tilkallingsvikar ved Habilitering og avlastningsenheten
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Monica Nilsen ​49 ​Konsulent Engerdal ​Ronny Nesheim ​43 ​Snekker Engerdal ​Heidi Snerten ​37 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​Lena Kristiansen ​46 ​Sosionom ​Drevsjø ​Asgeir...
fredag 30. mars Engerdal kommune
Regionrådet for Sør-Østerdal bistår kommuner i Ukraina med energisparing
​ Norge samarbeider med en rekke land gjennom EØS-avtalen. På energisiden har Regionrådet deltatt i dette arbeidet, og slik er også kontakten mot KS (Kommunens Sentralforbund) sin internasjonale satsing blitt utviklet.   I samarbeid med polske og ukrainske partnere skal KS nå...
fredag 30. mars Engerdal kommune
Kommunalt tilskudd til lag, foreninger og arrangementer 2018
​Søknader om midler til sang og musikk sendes Engerdal Sang- og Musikkråd ved Tanja Køien Andersen.Søknader om midler til idrett og anlegg sendes Engerdal idrettsråd ved Bo BerndtssonØvrige søknader sendes Engerdal kommune.For eventuell informasjon eller konkrete...
fredag 30. mars Engerdal kommune
Mange fikk tilskudd i kommunestyremøte den 22. mars
​Litlrøåsen Vel innvilges et tilskudd på inntil kr 56.000,-, tilsvarende 46 % av kostnadsoverslaget fra fondet for allmennyttige formål / fellesgoder 2018. Tilskuddet skal gå til de tre nye, familievennlige rundstiene på Lillerøåsen.   Engerdal Utmarkslag...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Ungdomsklubben - åpningstid og aktivitet
​Vedtak i kommunestyret: 1. Ungdomsklubben videreføres med utgangspunkt i dagens lokaler.2. Miljøarbeiderne skal arbeide etter foreslått stillingsinstruks (vedlegg 4)3. Miljøarbeiderne får ansvar for å nedsette og lede en arbeidsgruppe av ungdom ved klubben, for sammen å...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Hjertestarter på MS Fæmund II
​Administrasjonen og mannskapet på MS Fæmund II har i flere år ønsket seg en hjertestarter om bord på båten, men vi har ikke tatt oss råd til å kjøpe en slik. Alle i mannskapet er trenet på førstehjelp og bruk av hjertestarter, og vi har i sommer...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Stolpejakt i Drevsjøområdet 2017 starter 1. juli
​ Stolpejakten går ut på å finne 50 stolper plassert på Drevsjø ved hjelp av kart. Hver stolpe er påtrykt en bokstavkode og en QR-kode. Stolpene kan registreres på tre måter: 1. Manuelt med levering postkasse hos Frivilligsentralen: Kartet brukes for å finne...
mandag 26. mars Engerdal kommune
13 vil jobbe som personalkonsulent
​Her er den offentlige søkerlisten:   ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Hilde Lystad Myrvold ​38 ​Økonomikonsulent ​Drevsjø ​Julie Andrea Nunez ​24 ​Pleiemedarbeider ​Jordet ​Isabell Andreassen Bye ​27 ​Konsulent ​Sømådalen ​Line Nerhagen ​26 ​Meeting &...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Åpning av kunstverket til minne om Egil A. Hylleraas
​Datteren til Egil A. Hylleraas, Inger Hylleraas Bø foretok den offisielle åpningen av kunstverket til minne om sin far i forbindelse med årets Engerdalsdager 2017. Mange hadde trosset været, og deltok på den stilfulle seremonien i Baggroa på fredag ettermiddag. Dette har...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Invitasjon til aktivitetsdag på asylmottaket
Det kommer til å bli delt inn grupper på ca. 20 personer på hver stasjon. Gruppe 1: Nye førsteklassinger, 1.-2. klasse Gruppe 2: 3.-5. klasse Gruppe 3: 6.-10. klasse (også de som har gått ut av 10. klasse i 2017)   Aktivitetene...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Stolpejakten
​Det vil bli foretatt trekning av premier i slutten av oktober, og vinnerne blir annonsert på stolpejakten sin side på facebook, og på hjemmesiden til Engerdal Kommune.Det blir 10 gavekort fra ulike turistbedrifter/bedrifter i Engerdal Kommune, så det er fine premier. Så har du ikke...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Fantastisk vertskap og strålende fornøyde passasjerer!
​MS Fæmund II kunne tidligere i høst rapporterte om en god sesong, og røpet at de nye grepene som er gjort er tatt meget godt imot av gjestene. Nå er alle resultatene gjennomgått og det er interessant lesning. - Vi kan vel trygt si at vi leverer bra når gjestene våre har...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Fri levering av fritidsbåter fra 1. oktober
mandag 26. mars Engerdal kommune
Fagdag 1. september - rydding av beiter
Fagdagen vil ha fokus på hvilke områder som bør ryddes, dvs. hvor er det hensiktsmessig å rydde, og hvor er det potensial for gode beiter. Ut fra vegetasjonssituasjonen i de ulike områdene vil en gjennomgå ulike ryddingsmetoder/-teknikker. Fagdagen er en befaringsdag der en vil...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Åpen dag i Sansehagen
​Engerdal Trekkspillklubb deltar.Det blir servering av kaffe - kaker.Aller er velkomne til å delta.
mandag 26. mars Engerdal kommune
HEDMARK

Engerdal har fått midler til bredbåndsutbygging
 I forbindelse med at Engerdal kommune har fått tildelt statlige midler til bredbåndsutbygging vil vi informere litt om ordningen og hva som skal skje framover. Selv om det er søknadene for områdene Sømådalen og Drevsjø Sør som har fått statlig tilskudd...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Militærøvelse i uke 37
​I tillegg vil det være et mindre antall sivile og militære hjulkjøretøy som vil forholde seg til vei. Det vil kunne nyttes løsammunisjon i svært begrensede mengder på dag og natt tid i tilknytning til vei i perioden. I grovt sett gjelder dette rv. 26 Jordet nordover til...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Nye telefonnummer ved Drevsjø Statlige mottak for asylsøkere
​ ​Hvem ​Telefonnummer Sentralbordet 62 45 96 00 ​Ralf Edstrøm, leder ​48 28 19 01 ​Anne Grete Stubsveen, nestleder, økonomi, bosetting ​40 02 49 37 ​Marit Synnøve E. Moren, barn og unge ​40 02 49 38 ​Mona Gresli, barnepark ​40 02 49 39 ​Cato Kjeldstad, informasjon ​40 02 49 40 ​Reidun...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Sandbøtter (strøsand for å unngå holke) – til nye og gamle som ønsker seg dette tilbudet
​Når sesongen er over og bøtta tom, legg en lapp med navnet ditt i bøtta, slik at vi vet hvem som har returnert den og du vil motta ny sand til neste vinter. Bøttene leveres tilbake ved Kløverstua på Drevsjø.De som har hatt bøtter og disse er returnert med navn...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Mange spennende saker i kommunestyrets møte 14 desember
mandag 26. mars Engerdal kommune
Seks vil jobbe som kokk på Fjellheimen Leirskole
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Monica Evenstuen ​53 ​Husøkonom ​Rendalen ​Nemanja Djokic ​22 ​Arbeidssøker ​Sandnes ​Christian Freche ​50 ​Arbeidssøker ​Ørsted, Danmark ​Ronja Juhl Sørensen ​24 ​Sous Chef ​Oslo Peder...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Gavmilde engerdøler til TV-aksjon 2017
​Årets TV-aksjon vil takke bøssebærerne for en kjempe jobb i forbindelse med innsamlingsdagen 22.oktober. Takk til alle som har gitt penger, både privatpersoner, næringslivet vårt og kommunen.Takk til Voksenopplæring og asylmottaket for kakelotteri og salg.Og vi takker...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Fem vil jobbe som stallassistent på Fjellheimen Leirskole
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Isabell Andreassen Bye ​28 ​Arbeidssøker ​Sømådalen ​Line Myrvold ​25 ​Butikkmedarbeider ​Drevsjø ​John Halvor Holmseth Waldal ​30 ​Arbeidssøker ​Drevsjø ​Mette...
mandag 26. mars Engerdal kommune
26 vil jobbe som miljøarbeider på Drevsjø asylmottak
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Jon Helge Østmo ​60 ​Skoleassistent ​Drevsjø ​Bernt-Andre Nergård ​29 ​Miljøarbeider ​Engerdal ​Renate Hanssen ​24 ​Kafemedarbeider ​Jordet ​Maud Johansson ​58 ​Hjelpepleier ​Idre, Sverige ​Thomas...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Velkommen til Rusforum Østerdalen i Engerdal 01. Desember 2017
​ Kaffe og kringle fra klokken 9.30, programmet starter klokken 10.   Program for dagen:   - Dialogbasert foredrag med Julie Winge «Skuespiller, forfatter og alenemor Julie Winge, har sin edruskapsdato 21. oktober 2013. Hun har nettopp gitt ut boken FYLLIK og holder et levende, interaktivt...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Utbedring av veilys i Engerdal kommune
​Dette har medført at flere av grendene nå opplever at veilyset er mørkt. Bakgrunnen er at vi nå venter på at Eidsiva Nett nå skal koble anlegget til en måler. I løpet av neste uke (uke 41) skal alle grender forhåpentligvis ha veilyset tilbake. Vi beklager...
mandag 26. mars Engerdal kommune
22 vil jobbe som daglig leder ved Engerdal Frivilligsentral
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Lise Nordli ​46 ​Lærer ​Engerdal ​Monica Nilsen ​49 Konsulent​ ​Engerdal ​Bjørg Anita Lillestu ​48 ​Butikkmedarbeider ​Drevsjø ​Jorunn...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Endringer blant fast ansatte fra juni til september 2017
​​Følgende takket ja til fast stilling i Engerdal kommune fra juni til september: ​Navn ​Stilling ​Enhet ​Elin Petershagen Åsbø ​Enhetsleder 100 % ​Oppvekst ​Kay Jonny Østvold ​Lærer 100 % ​Engerdal barne- og ungdomsskole ​Lillian Stengrundet Lundby ​Konsulent 100...
mandag 26. mars Engerdal kommune
14 vil jobbe som bibliotekar
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Lise Nordli ​46 ​Lærer ​Engerdal ​Hege Bergersen ​42 ​Miljøterapeut ​Drevsjø ​Thomas Elvedal ​27 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​Lajla Solvang Hanssen ​53 ​Helsefagarbeider ​Drevsjø ​Laurits...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Julehilsen fra Engerdal barnehage 2017
​Tradisjonell luciafeiring med koselig luciatog, kaffe, pepperkaker og lussekatter på morgenen i barnehagen. Etterpå besøkte barna SSIE, kommunehuset og Coop Marked med sin flotte sang. Mye prat om nissefar har det også vært. Mange dager i desember har det kommet nissepost til...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Tilskudd felles finansiering med Fylkeskommunen om utbedring av Fylkesvei 218 (Fv218) og krysset med Fylkesvei 26 (Fv26) ve
​   Vedtak i kommunestyret 14.12.2017: Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig vedtak i saken om kommunalt tilskudd til utbedring av veikrysset mellom Fv 218 / Fv 26 og til bredding av Fv 218. På den måten vil en kunne få en rask avklaring så snart Fylkeskommunen har...
mandag 26. mars Engerdal kommune
Kommunestyret har vedtatt budsjett for 2018
​ Vedtak i Kommunestyret-14.12.2017 : Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 vedtas med netto utgift pr enhet (budsjettskjema 1B s. 15 i budsjettdokumentet). Økonomiplan for perioden 2018-2021 med forslag til drifts- og investeringsrammer vedtas. Kommunale avgifter og betalingssatser for 2018...
mandag 26. mars Engerdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ENGERDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HEDMARK

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark Utenriks Hedmark IT Innenriks Bergen Oppland Næringsliv Akershus Fotboll Kjendis Østfold Nordland Vestfold Mat Aust Agder Båt Vest Agder
flere?
Kultur Rogaland Troms Sport Odda Buskerud Skåne Trøndelag Forsvar Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Mobil Oslo Finnmark Kalmar Fiske Get-ligaen Hässleholm Fotball Ringsaker Kvinnherad Molde Skien Karmøy Molde FK Fredrikstad Inrikes Blekinge Tinn Bodø Oskarshamn Karlskrona Bolig USA Kristianstad Sandnes Elverum Kongelig Økonomi Kongsvinger Stabæk Politikk Sunndal Stavanger Lindås Haugesund Bamble OL Barn Kultur Malmö Drammen Kragerø Meløy Hammerfest Svelvik Landskrona Fauske Motor Lillesand Stord Radøy Näringsliv Drangedal Askøy Poker Tomelilla Tolga Porsgrunn Sørreisa Helsingborg Forskning Sport Nedre Eiker Eslöv Svedala Trav Osterøy Dyr Landbruk Tromsø Hvaler Steigen Sarpsborg Reise Tvedestrand Bil Stockholm Universet Vestvågøy Langrenn Førde Eliteserien Vær Svalbard Vestby Hyllestad Øvre Eiker Håndball Risør Kvænangen Nord-Korea Åsnes Ski Sigdal Odds BK Android 17. mai Stavanger Oilers Bil Vietnam Salangen Aurskog-Høland Jakt Mörbylånga Kryptovaluta Kunst Musikk Tesla Båt Narvik Lier Eidskog Lyngdal Forskning Askim Film Vefsn Horten Notodden Larvik Lesja Sverige Åmli Trening Moss Trysil Sykkel Råde Hadsel Tingvoll Hälsa Helse Vinje Sande Tynset Staffanstorp Hörby Nordkapp Kristiansand Åmot FK Haugesund Klippan Berlevåg Bærum Kommunesammenslåing Rosenborg BK Frogn Øksnes Jevnaker Mat Norway Cup Friluftsliv Lenvik Filippinene Tana Eiker Nittedal VM Kongsberg OBOS-ligaen Øygarden Skiskyting Asker Skjervøy Tønsberg Suldal Fitjar Jobb Porsanger Modum Fedje Eurovision Austrheim Kävlinge Grue World Series of Poker Ronneby Masfjorden Utsira Vitenskap Ballangen Eidsberg Ålesund Gjøvik Vålerenga Utrikes Lyngen Fjell Sjakk Farsund Russland Rana Mandal Skurup Jølster Nesodden Halsa Målselv Lund Halden Motorsport Grane Naustdal Nore og Uvdal Sandefjord Ekonomi Bromölla Hamar Re Evenes Sund Enebakk Nes Nord-Odal Brønnøy Herøy Rendalen Teknik Selje Hurum Strand Turn Skiptvet Meland Våler Sauherad Gloppen Svømming Andøy Stryn Foto Olofström Alpint Sandøy Løten Sölvesborg Skøyter Sørfold Time Litteratur Kristiansund Kvæfjord Fræna Trollhättan Bundesliga Åseral Karasjok Påske Valle Hattfjelldal Roing Hole Leirfjord Birkenes Ishockey Russ Rømskog Giske Game of Thrones Romfart Arvika NHL Forsand FA-cupen Lomma Spill Borgholm Karlshamn Jönköping Surnadal Svalöv Aure Jul Odal Östergötland Herøy Trøgstad Google Mote Viking FK Tromsø IL Arendal Kviteseid Modalen Voss Måsøy Røyken Skedsmo Vennesla Klatring Alta Snowboard Gausdal Os Hemnes Hamarøy Ullensvang Friidrett Gjerstad Harstad Mönsterås Ås Klepp Bodø/Glimt Nesna Årdal Dovre Musik Alstahaug Træna Gran Kvinner Sande Eid Emmaboda Nesset Polen E-sport Klima Froland Nissedal Tjeldsund Spania Vaksdal
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL