Engerdal
Helse og Velferd
​   Denne nye enheten Helse og Velferd er igjen bygd opp med fire underavdelinger:   Forebyggende rehabilitering som består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm, matombringing, dagaktivitetstilbud og Inn på tunet, Fysioterapi, Ergoterapi, psysisk helsetjeneste, rustjeneste,...
08:43 Engerdal kommune
Invitasjon til møte om nettvett
​Innledning av enhetsleder oppvekst og rektor. Politiet i Trysil og Engerdal informerer om temaet. Elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet har opplegg om samme tema tidligere på dagen.   Hvordan skal vi forholde oss til mobil-/databruk?  Hvordan lykkes med grensesetting? Hvordan skal vi...
08:43 Engerdal kommune
Biblioteket endrer åpningstider etter påske
​Bibliotekets åpningstider fra 1. april 2018:   ​Dag ​Klokkeslett Mandag ​10.00 - 16.00 ​Tirsdag ​10.00 - 16.00 ​Onsdag ​10.00 - 16.00 ​Torsdag ​14.00 - 20.00 ​Fredag ​Stengt ​Lørdag ​10.00 - 16.00 ​Søndag ​Stengt ​ ​  (Det vil være endrede åpningstider i ferier...
08:43 Engerdal kommune
Barneverntjenesten er stengt 18. og 19. juni
​De kan treffes på telefon 47 48 66 56, men tilgjengeligheten vil være redusert. Ta eventuelt kontakt med servicetorget (Trysil: 62 45 77 00, Engerdal: 62 45 96 00) som videreformidler beskjed.
08:43 Engerdal kommune
Brannen i Engerdal sentrum
​Alle nødetater rykket ut, sammen med mannskaper fra Sivilforsvaret. Uthuset og garasjen var overtent når brannvesenet kom til stedet, men sammen med stor innsats fra frivillige lykkes en altså med å hindre videre spredning. De personene som hadde behov ble tatt hånd om av...
søndag 03:20 Engerdal kommune
Fredag 22 Juni kl. 11.30 åpner vi den nye magasinutstilling på Blokkodden
​Det blir servering, og mulighet til å se inn i vårt flotte nye magasinutstiling. Benytt anledning til å få se dette!Vi ønsker alle hjertelig velkommen!  Det er gratis inngang og servering!
fredag 13:12 Engerdal kommune
Oppheving av «Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark»
​Oppheving av forbud vil bli annonsert via MHBR sine hjemmesider og på MHBR Facebook, samt sendt til de respektive postmottak i kommunene det gjelder.Generelt bålforbud gjelder fortsattMellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten...
fredag 12:58 Engerdal kommune
Søk om tilskudd fra FIAS miljøfond
​ FIAS deler ut midler til gode miljøtiltak i Fjellregionen. Årlig avsettes 10% av overskuddet fra næringsrenovasjon i FIAS Proff til dette fondet, og med avsetningen for 2017 er saldo over 400.000,-. Både bedrifter, privatpersoner, lag og foreninger kan søke om penger fra fondet,...
fredag 10:21 Engerdal kommune
HEDMARK

Redusert framkommelighet i Engerdal sentrum
fredag 10:21 Engerdal kommune
Tilskudd til lag og foreninger 2018
​ Disse har fått innvilget tilskudd til arrangement fra kommunen i 2018:   Heme dine Sjekkpunkt Drevsjø Engerdal Bridgeklubb Sømådalsopplevelser SA Kopparleden teaterlag Engerdalsdagene   Vedtakene fra kommunestyret kan du lese i møteprotokollen under mer...
fredag 10:21 Engerdal kommune
Utdeling av Hedersmerker og jubileums-ur for 2016 og 2017
​Jubileums-ur ble utdelt til:Bente Marie Danielsen (Støtte og utvikling, kantina Enger), Elisabeth Lillebo (Helse og Velferd, institusjon), Monica Stadigs (Oppvekst, Voksenopplæringen). Mona Gresli (Støtte og utvikling, asylmottaket) var ikke tilstede under utdelingen.KS Hedersmerker ble utdelt...
fredag 10:21 Engerdal kommune
Informasjonsmøte om Engerdal Torg
​ Engerdal kommune ønsker alle hjertelig velkommen!
onsdag 05:04 Engerdal kommune
Engerdal kommune godkjent som aktør under merkevaren "Norges Nasjonalparker"
​Miljødirektoratet skriver følgende i godkjennelsesbrevet: «Når Engerdal og Lierne kommuner som de første kommunene godkjennes som aktører under merkevaren, markerer det en milepæl i arbeidet med verdiskaping knyttet til nasjonalparkene og bedre vern av parkene. Det...
mandag 21:49 Engerdal kommune
Søknad om opptak i barnehage/SFO 2016/2017 - Frist 15. mars 2016
Søknad om barnehageplassOpptak til barnehagene foretas ved samordnet opptak.I henhold til §12a i Barnehageloven har:”Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, etter søknad rett til å få plass i barnehage fra...
mandag 15:18 Engerdal kommune
Østerdalsjul
​Østerdalsjul er en julekonsert inspirert av naturen og kulturen i Østerdalen. Tre av de fire medvirkende musikerne har også solide røtter i området. Musikerne i gruppen presenterer kjent og mindre kjent julemusikk på sin måte. Det blir servering av «Juletapas...
mandag 15:18 Engerdal kommune
Velkommen til Nasjonalparkdagene 1.-9. juli 2017
​Programmet for dagene ser slik ut: ​Dag ​Klokken ​Aktivitet ​1. juli ​10.00 ​DNT Engerdal og Trysil arrangerer tur til Gutulia ​1. juli-15. august ​11.00-17.00 Åpen seter - Gutulisetra ​2. juli ​11.00-15.00 ​Åpen seter - Marikroken ​2. juli ​11.50 ​Minicruise fra Elgå til Buvika med...
mandag 15:18 Engerdal kommune
Tre vil jobbe som returrådgiver ved Drevsjø statlige asylsøkermottak
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Heidi Snerten ​37 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​Rune Risbakken ​44 ​Vaktmester ​Engerdal ​Asgeir Sæther ​43 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​ ​ ​ ​  
mandag 15:18 Engerdal kommune
Båtførerkurs i Engerdal!
​Tepas kompetanse arrangerer båtførerkurs i Engerdal. Kurset går over to kvelder, onsdg 28. februar og onsdag 14. mar, begge dager fra kl 17:00 - 22:00, hvor den siste kvelden avsluttes med eksamensgjennomføring.   Kurset koster kr 1.495,- i tillegg kommer eksamensgebyret til...
mandag 15:18 Engerdal kommune
Hovedopptak barnehager og SFO 2018/2019
​Søknad om barnehageplass:​I henhold til § 12 a i barnehageloven har:Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. ...
mandag 15:18 Engerdal kommune
Godt nyttår fra Frivilligsentralen!
​Det er opprettet en facebookside for virksomheten, gå gjerne inn og lik oss der. Der vil det deles informasjon om ulike tilbud, osv. Du finner oss hvis du søker på Engerdal FrivilligsentralVi har også en hjemmeside som oppdateres, adressen dit er engerdal.frivilligsentral.no Følg...
mandag 15:17 Engerdal kommune
Melding fra FIAS - søppelhenting innstilt i dag
​ Rute 8 Engerdal: Galten - Sølenstua - Sundet - Husfloen, Engerdalssetra - Engerdal s. - Trysil grense.Ikke Tufsingdalen-Sømådalen (ny ute 16) Last ned tømmeplan for rute 8: Rute8-2018
mandag 15:17 Engerdal kommune
Luskampanje uke 10
​ Vi håper alle  barnehagebarn, skoleelever  i kommunen støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplagen hos i kommunen. Hvordan sjekke: Du oppdager hodelus ved å gre håret med en lusekam (kan kjøpes på apotek). Det er viktig at du grer...
mandag 15:17 Engerdal kommune
En av seks pårørende bekrefter branntilløp hos de eldre
​Det er en tankevekker at så mange har opplevd brann eller branntilløp. Det er viktig at både nasjonale og lokale myndigheter tar dette inn over seg, og sørger for å bidra til en brannsikker hverdag for denne delen av befolkningen. Det er også svært viktig at...
mandag 15:17 Engerdal kommune
Feiring av Gutulia 50 år for barnehagene i Engerdal på Blokkodden
​Noen barn var kyr, mens andre var gjetetere. Underveis fortalte budeia historier fra gamle dager, og om hva barna hjalp til med på Gutulisetra om sommerene. Små og store hadde en fin dag i flott Engerdalsnatur.
mandag 15:17 Engerdal kommune
Syv vil jobbe som prosjektleder innenfor bygg og anlegg
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Odd Magnar Opgård ​57 ​Fagansvarlig tekniske tjenester ​Engerdal ​Rune Risbakken ​44 ​Vaktmester ​Engerdal ​Geir Erik Knutsen ​28 ​Student ​Drevsjø ​Ted Roger Axelsson ​52 ​Ingeniør ​Jordet ​Tom...
onsdag 6. juni Engerdal kommune
Gutulia nasjonalpark fyller 50 år!
​Startskuddet går allerede 11.juni. Da vil barnehagene i Engerdal ta turen til Blokkodden villmarksmuseum, der de får presentert fortellinger om seterliv med fokus på hva barna gjorde den tid det var setring i Gutulia.18.juni reiser Engerdal voksenopplæringssenter inn i Gutulia nasjonalpark....
onsdag 6. juni Engerdal kommune
Stillingsbank i Engerdal kommune
​I dokumentet til høyre; sakaframlegg kan du se dokumentet som viser statusen på framtidige ledige stillinger i Engerdal pr april 2018.   Du kan også høre diskusjonen i kommunestyret ved å trykke på lenken.  (PS;  det er enklere å høre diskusjonen i...
tirsdag 5. juni Engerdal kommune
Vigsling av fjellalter på Daniel Mortenson’s vinterboplass
​Både været og naturen viste seg fra sin beste side, og var med på å gi arrangementet en verdig ramme. Ikke mist satte Marja Helena Fjellheim Mortensson oss alle i en høytidelig stemning med sin joik. Ristin Mortensson hadde en interessant orientering og historia til boplassen, og om...
tirsdag 5. juni Engerdal kommune
Solenergimøte 14. juni i Storstua på Koppang
​ Møte  vi vil gi deg nøkkelinformasjoner om: Utviklingen innen solkraft Prosjektering og montasje Konkrete eksempler på installasjoner Økonomi På slutten av arrangementet vil det bli mulighet til å snakke med oss direkte. Her vil vi også gi tips til andre...
tirsdag 5. juni Engerdal kommune
Informasjon om skolefritidsordning ved Engerdal barne- og ungdomsskole
​SFO-tilbudet gjelder for alle elever fra og med 1. klasse til og med 4. klasse, samt alle barn med særskilte behov fra og med 1. klasse til og med 7. klasse. Nye vedtekter og årsplan vil utarbeides. Ved Ebus tilbys det SFO før og etter skoletid, samt en dag i uken på en felles samordnet...
mandag 4. juni Engerdal kommune
Fem vil jobbe som lærer ved Engerdal barne- og ungdomsskole
​Her er den offentlige søkerlisten: Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed Lill Katrine Morønning ​49 Konsulent ​Tufsingdalen ​Gun Helen Sorkmo ​46 ​Lærer Drevsjø ​Jorunn Sømåen ​56 ​Lærervikar ​Sømådalen ​Line...
mandag 4. juni Engerdal kommune
Med tradisjon for å skape et godt internasjonalt samarbeidsgrunnlag i skolen
  Internasjonalt Samarbeid – Valgfaggruppe ledet av Mihaela Edstrøm.   Fra venstre 1. rad: Berit Dønheim, Malin Hyllvang Dersyd, Eilin Kolbu Haugen, June Katrine Heggberget, Ann Kristin Kolbu, Mihaela Edstrøm, Anna Margrete Kvilten, Madelen Kvilten, Veslemøy Joten...
søndag 3. juni Engerdal kommune
Bondekafé fredag 4. mai 2018
Dagens tema blir som følger: Katrine fra Engerdal Kommune orienterer om de nye retningslinjene for jordbruksfondet, samt annet nytt fra kommunens side Ellers prater vi om den kommende våronna, hvordan ser det ut på jordene etter vinteren, gjødselhandtering etc. Evt. litt nytt fra TINE ...
lørdag 2. juni Engerdal kommune
HEDMARK

Utdeling av Miljøfyrtårnsertifikat til Tannlegene Gjermunds AS
​Det er en betydelige jobb å få bedriften sertifisert.  Engerdal kommune er stolt over å ha fått nok en bedrift som har klart dette.  Vi gratulerer Tannlegene Gjermunds AS med Miljøfyrtårnsertifikatet!
fredag 1. juni Engerdal kommune
Bukkene Bruse er tilbake att
​Vi håper at de kommer seg trygt over brua og at de får mye fint besøk i sommer på Blokkodden.
fredag 1. juni Engerdal kommune
Nytt rutetilbud i Nord- og Sør-Østerdalen fra og med 1. juli 2015
​​ Dette medfører også en del ruteendringer på skoleruter samt ordinære ruter. Informasjon om alle disse endringene finner du her: • Se vår reiseplanlegger påwww.hedmark-trafikk.no(Tilpasset mobil / nettbrett / PC)• Utskriftsvennlig ruteinfo på vår...
torsdag 31. mai Engerdal kommune
Øvelse tirsdag 10. februar
torsdag 31. mai Engerdal kommune
Ledig stilling som kirketjener i Søre Elvdal kirke
​Arbeidet består hovedsakelig av: Praktisk arbeid i forbindelse med gudstjenester,kirkelige handlinger og andre arrangementer i kirken Tilsyn med kirken og tilhørende bygning og holde ordeni bygningene, utføre renhold samt vedlikehold og reparasjoner  Stell og vedlikehold av...
torsdag 31. mai Engerdal kommune
Syv vil være tilkallingsvikar ved Habilitering og avlastningsenheten
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Monica Nilsen ​49 ​Konsulent Engerdal ​Ronny Nesheim ​43 ​Snekker Engerdal ​Heidi Snerten ​37 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​Lena Kristiansen ​46 ​Sosionom ​Drevsjø ​Asgeir...
torsdag 31. mai Engerdal kommune
Gledelig befolkningsvekst i Engerdal
​Her er tallene fra alle kommunene i Hedmark:   Hedmark Folketall 1.1.2017 Fødde Døde Fødsels overskudd Innflyttinger   ​ Utflytting       ​ Netto innflytting Folkevekst           I alt ​Fra utland I alt ​Til...
torsdag 31. mai Engerdal kommune
To vil jobbe som rektor ved EBUS
Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed Lise Nordli ​47 Lærer ​Engerdal ​Lise Kverneng ​46 ​Faglærer ​Sømådalen ​ ​ ​ ​
onsdag 30. mai Engerdal kommune
Etterlysning: De 3 bukkene bruse på Blokkodden er forsvunnet
​Vi skulle så gjerne hatt de tilbake før sesongåpning. Tips oss på 400 24 923 eller  elgr@engerdal.kommune.no Belønning til den som forhåpentligvis løser mysteriet.   Slik ser brua ut i dag = trist  
onsdag 30. mai Engerdal kommune
Informasjonsmøte om Nato-øvelsen Trident Juncture 2018
​Rundt 40.000 soldater, ca. 130 fly og ca. 60 fartøyer vil delta i øvelsen. Den militære aktiviteten vil være synlig fra midten av august til midten av desember i forbindelse med frakting av materiell og personell. Størstedelen av øvelsen foregår i perioden 25. oktober...
tirsdag 29. mai Engerdal kommune
12 vil jobbe som miljøterapeut i 90 % fast stilling ved Habilitering og Avlastning
​ Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed Bernt-André Nergård ​29 Miljøarbeider ​Engerdal ​Ronny Nesheim ​44 ​Tømrer ​Engerdal ​Magnhild Norstad 41 Farmasøyt ​Slettås ​Elin...
tirsdag 29. mai Engerdal kommune
Fantastisk vertskap og strålende fornøyde passasjerer!
​MS Fæmund II kunne tidligere i høst rapporterte om en god sesong, og røpet at de nye grepene som er gjort er tatt meget godt imot av gjestene. Nå er alle resultatene gjennomgått og det er interessant lesning. - Vi kan vel trygt si at vi leverer bra når gjestene våre har...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Fri levering av fritidsbåter fra 1. oktober
søndag 27. mai Engerdal kommune
Åpent møte på EBUS 18. oktober - voksne som rollemodeller
Åpent møte for ALLE i Hallen EBUS den 18.10.17 kl. 18.30 Kaffeservering i kantina   Dagens unge utsettes for et stort press på å være vellykkede på mange områder, og det å få «likes» er blitt en daglig kamp for mange unge. Da er...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Sandbøtter (strøsand for å unngå holke) – til nye og gamle som ønsker seg dette tilbudet
​Når sesongen er over og bøtta tom, legg en lapp med navnet ditt i bøtta, slik at vi vet hvem som har returnert den og du vil motta ny sand til neste vinter. Bøttene leveres tilbake ved Kløverstua på Drevsjø.De som har hatt bøtter og disse er returnert med navn...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Søppelhenting i Hylleråsen, torsdag 5. oktober
søndag 27. mai Engerdal kommune
Utbedring av veilys i Engerdal kommune
​Dette har medført at flere av grendene nå opplever at veilyset er mørkt. Bakgrunnen er at vi nå venter på at Eidsiva Nett nå skal koble anlegget til en måler. I løpet av neste uke (uke 41) skal alle grender forhåpentligvis ha veilyset tilbake. Vi beklager...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Ein grenselaus innsats Konrad Eriksson
​ «EIN GRENSELAUS INNSATS.  OM KONRAD ERIKSSON 1908-1944 – NORSK MÅLGRANSKAR OG MOTSTANDSMANN FRA DREVSJØ»     FRA UNIVERSITET KOMMER DAGFINN WORREN OG FRA SPRÅKRÅDET DAGFINN RØDNINGEN OG FORTELLER BL.A OM KONRADS ARBEIDE MED...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Influensavaksine
​ Ingen timebestilling.  Dersom du ikke har anledning til å komme disse dagene må  det bestilles time hos fastlegen for å få satt influensavaksinen. Risikogrupper er følgende: Alle fra og med fylte 65 år Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Gravide etter...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Engerdal har fått midler til bredbåndsutbygging
 I forbindelse med at Engerdal kommune har fått tildelt statlige midler til bredbåndsutbygging vil vi informere litt om ordningen og hva som skal skje framover. Selv om det er søknadene for områdene Sømådalen og Drevsjø Sør som har fått statlig tilskudd...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Militærøvelse i uke 37
​I tillegg vil det være et mindre antall sivile og militære hjulkjøretøy som vil forholde seg til vei. Det vil kunne nyttes løsammunisjon i svært begrensede mengder på dag og natt tid i tilknytning til vei i perioden. I grovt sett gjelder dette rv. 26 Jordet nordover til...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Miljøfyrtårnpris til Fjellheimen Leirskole og Destinasjon Femund Engerdal
​Til den høytidelige utdelingen deltok fra Fjellheimen Leirskole: Anne Lønne, rektor og Jan Erik Nordgård, lærer. Fra destinasjon Femund Engerdal deltok: Mia Falmo, daglig leder og styreleder Anne Jarulf. Takkeord fra Fjellheimen Leirskole: ordfører Lars Erik Hyllvang og...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Demensaksjonen 2017
​Støtten vil gå til arbeidet for demenssaken og forskningen/arbeidet som pågår.   Vi vil også gjerne ha deg som medlem.  Engerdal demensforening   Leder:  Thore Joten (thore.joten@joten.net) Kasserer: Silje Søndmør (kejoten@online.no) ...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Stolpejakten
​Det vil bli foretatt trekning av premier i slutten av oktober, og vinnerne blir annonsert på stolpejakten sin side på facebook, og på hjemmesiden til Engerdal Kommune.Det blir 10 gavekort fra ulike turistbedrifter/bedrifter i Engerdal Kommune, så det er fine premier. Så har du ikke...
søndag 27. mai Engerdal kommune
22 vil jobbe som daglig leder ved Engerdal Frivilligsentral
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Lise Nordli ​46 ​Lærer ​Engerdal ​Monica Nilsen ​49 Konsulent​ ​Engerdal ​Bjørg Anita Lillestu ​48 ​Butikkmedarbeider ​Drevsjø ​Jorunn...
søndag 27. mai Engerdal kommune
HEDMARK

Trekning kommunens Friskuskasser
​Nå har det vært foretatt trekning på kommunens friskusbøker, og følgende vinnere er trukket ut:Engerdal – Ingrid GundersenHeggeriset – Kari LillestuSnerta – Rune HøibergetDrevsjø – Ane Leviken LøbbenSømådal – Astri...
søndag 27. mai Engerdal kommune
26 vil jobbe som miljøarbeider på Drevsjø asylmottak
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Jon Helge Østmo ​60 ​Skoleassistent ​Drevsjø ​Bernt-Andre Nergård ​29 ​Miljøarbeider ​Engerdal ​Renate Hanssen ​24 ​Kafemedarbeider ​Jordet ​Maud Johansson ​58 ​Hjelpepleier ​Idre, Sverige ​Thomas...
søndag 27. mai Engerdal kommune
14 vil jobbe som bibliotekar
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Lise Nordli ​46 ​Lærer ​Engerdal ​Hege Bergersen ​42 ​Miljøterapeut ​Drevsjø ​Thomas Elvedal ​27 ​Arbeidssøker ​Engerdal ​Lajla Solvang Hanssen ​53 ​Helsefagarbeider ​Drevsjø ​Laurits...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Vi trenger bilder til samfunnsdelplanen
Aktuelle tema:   Befolkning, Nærmiljø, Verdiskaping, Natur- og kulturarv, Folkehelse   Noen stikkord/tips til hva bildene kan inneholde: ...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Åpen kirke i kveld
​Her kan du tenne lys og ha en stille stund for refleksjon. Både sokneprest Svein Olav og menighetspedagog Linda Nathalie er tilstede, slik at den som ønsker det kan få noen å snakke med eller bare en god klem. Våre varmeste tanker går til familie, venner og arbeidskollegaer....
søndag 27. mai Engerdal kommune
Fem vil jobbe som stallassistent på Fjellheimen Leirskole
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Isabell Andreassen Bye ​28 ​Arbeidssøker ​Sømådalen ​Line Myrvold ​25 ​Butikkmedarbeider ​Drevsjø ​John Halvor Holmseth Waldal ​30 ​Arbeidssøker ​Drevsjø ​Mette...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Forsvaret: NATO-rekognosering i uke 42/2017
​ Hensikten med denne rekognoseringen er å avdekke muligheter og begrensninger innenfor øvingsområdet og finne egnede områder for ulike type avdelinger, hovedkvarter, logistikk osv.   Rekognoseringen berører kommunene Trysil, Åmot, Stor-Elvdal og Engerdal.   TRJE...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Endringer blant fast ansatte fra juni til september 2017
​​Følgende takket ja til fast stilling i Engerdal kommune fra juni til september: ​Navn ​Stilling ​Enhet ​Elin Petershagen Åsbø ​Enhetsleder 100 % ​Oppvekst ​Kay Jonny Østvold ​Lærer 100 % ​Engerdal barne- og ungdomsskole ​Lillian Stengrundet Lundby ​Konsulent 100...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Stor undersøkelse i barnehagene
​Undersøkelsen vil gi et viktig grunnlag for utvikling av barnehagenes kvalitet, kompetanse og kultur for lek og læring framover. Derfor er det ønskelig at så mange foresatte som mulig samtykker til undersøkelsen. Jo høyere svarprosent, dess mer sikre og gyldige resultater vil...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Seks vil jobbe som kokk på Fjellheimen Leirskole
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Monica Evenstuen ​53 ​Husøkonom ​Rendalen ​Nemanja Djokic ​22 ​Arbeidssøker ​Sandnes ​Christian Freche ​50 ​Arbeidssøker ​Ørsted, Danmark ​Ronja Juhl Sørensen ​24 ​Sous Chef ​Oslo Peder...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Fem vil jobbe som pedagogisk leder i Drevsjø barnehage
​Her er den offentlige søkerlisten: ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Anne Berit Solvang ​41 ​Pedagogisk leder ​Engerdal ​Trude Nordsveen ​28 ​Førskolelærer ​Engerdal ​Lena Kristiansen ​45 ​Miljøarbeider ​Drevsjø ​Sandra M. O....
søndag 27. mai Engerdal kommune
Lørdag 2. september kan du forhåndsstemme
​Vi har åpent mellom kl. 10.00 og kl. 12.00. I tillegg har vi åpent alle hverdager fram til fredag 8. september fra kl. 08.00-kl. 15.30.
søndag 27. mai Engerdal kommune
Fagdag 1. september - rydding av beiter
Fagdagen vil ha fokus på hvilke områder som bør ryddes, dvs. hvor er det hensiktsmessig å rydde, og hvor er det potensial for gode beiter. Ut fra vegetasjonssituasjonen i de ulike områdene vil en gjennomgå ulike ryddingsmetoder/-teknikker. Fagdagen er en befaringsdag der en vil...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Engerdalsdagene 2017
​Her får du info fra DFE/turistkontoret, og du kan snakke med prosjektleder for jordbruksprosjektet, næringsutvikler, prosjektleder for Engerdal Sentrum/Engerdal Torg, ungdomsrådet, politikere og ansatte.Velkommen!
søndag 27. mai Engerdal kommune
Mammografi for kvinner i Engerdal
​I alt 183 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved Trysil legesenter. Alle som har digital postkasse, vill få invitasjonen digitalt.   Hvem:  Kvinner i Engerdal kommune født 1949 - 1968 Når:  14. august - 6. september Hvor: ved...
søndag 27. mai Engerdal kommune
13 vil jobbe som personalkonsulent
​Her er den offentlige søkerlisten:   ​Navn ​Alder ​Stilling/utdannelse ​Poststed ​Hilde Lystad Myrvold ​38 ​Økonomikonsulent ​Drevsjø ​Julie Andrea Nunez ​24 ​Pleiemedarbeider ​Jordet ​Isabell Andreassen Bye ​27 ​Konsulent ​Sømådalen ​Line Nerhagen ​26 ​Meeting &...
søndag 27. mai Engerdal kommune
Åpning av kunstverket til minne om Egil A. Hylleraas
​Datteren til Egil A. Hylleraas, Inger Hylleraas Bø foretok den offisielle åpningen av kunstverket til minne om sin far i forbindelse med årets Engerdalsdager 2017. Mange hadde trosset været, og deltok på den stilfulle seremonien i Baggroa på fredag ettermiddag. Dette har...
søndag 27. mai Engerdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ENGERDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HEDMARK

FAVORITTER

Hordaland Sarpsborg 08 Telemark Utenriks IT Innenriks Hedmark Kjendis Nordland Oppland Bergen Næringsliv Aust Agder Båt Vestfold Fotboll Karlskrona Mobil Rogaland Østfold
flere?
Sport Kultur Akershus Møre og Romsdal Vest Agder Troms Hässleholm Skåne Svedala Oslo Odda Kalmar Sogn og Fjordane Buskerud Mat Forsvar Trøndelag Kristianstad Kvinnherad Fiske Skien Molde FK Molde Inrikes Menn Oskarshamn Fotball Kongelig USA Sandnes Rendalen Tynset Finnmark Kultur Malmö Tinn Stavanger Eslöv Sport Kragerø Stabæk Politikk Åstorp Trening Sunndal Fredrikstad Barn Karmøy Musikk Sverige Mandal Blekinge Lillesand Lyngdal Poker Hyllestad VM Hälsa Håndball Steigen Mote Aurskog-Høland Kunst Sigdal Lund Stockholm Android IK Start Reise Tomelilla Drangedal Tesla Sjakk Fauske Osterøy Landskrona Vestby Hvaler Bolig Grane Nittedal Tvedestrand Russland 17. mai Motor Bil Trav Näringsliv Risør Lindås Universet Sund Turn Vietnam Nesodden Get-ligaen Spill Salangen Vefsn Sørreisa Øygarden Helsingborg Ringsaker Helse Askøy Stord Meløy Eidskog Friidrett X-games Skiskyting Ski Alpint Berlevåg Eliteserien Kristiansand Fedje Nordkapp Suldal Kryptovaluta Masfjorden Staffanstorp Utrikes Hörby Båt Bil Horten Langrenn Vellinge Lesja Åsnes Jakt Klippan Kongsvinger Mat Jevnaker Ballangen World Series of Poker Enebakk Gausdal Vågan Time Trysil Narvik Mörbylånga Jølster Kommunesammenslåing Tranøy Karasjok Gloppen Åmot Bromölla Aurdal Kävlinge Askvoll FK Haugesund Porsanger Leirfjord Sogndal Utsira Økonomi Førde Spania Film Russ Nedre Eiker Solund Tana Målselv Bamble Båstad Norway Cup Hemnes Kviteseid Alstahaug Øksnes Skurup Grue Ronneby Vadsø Vær Nore og Uvdal Brønnøy Skiptvet Porsgrunn Roing Vinje Sandøy Stranda Flekkefjord Nord-Odal Nissedal Svalbard Sarpsborg Meland Forskning Sauherad Nord-Korea Høyanger Nybro Bremanger Lund Interiør Valle Kvinesdal Øyer Bundesliga Selje Stavanger Oilers Skedsmo Fitjar Eiker E-sport Våler OBOS-ligaen Moskenes Østre Toten Eid Teknik Tyrkia Naustdal Notodden Nes Tromsø IL Austrheim Eidfjord Liverpool Arendal Landbruk SK Brann Saltdal Frankrike Svelvik Voss Vitenskap Larvik Trøgstad Emmaboda Askim Klima Moss Jönköping Litteratur Rauma Farsund Eurovision Radøy Gjøvik Andøy Øystre Slidre Kristiansund Skodje Øvre Eiker Motorsport Forsand Re Skisport Løten Lier Årdal Drammen Film Tysvær Lyngen Forskning Flakstad Torsken Bodø/Glimt Ukraina Borgholm Sjöbo NHL FA-cupen Volvo Aure Arvika Sola Lillestrøm SK Fræna Politik Kvæfjord Flora Trollhättan Sölvesborg Ålesund Surnadal Norway Chess Filippinene Tønsberg Åmli Giske Halden Audnedal La liga Rælingen Olofström Engerdal Rakkestad Musik Tjeldsund Kvinner Søgne Asker Ulstein Seljord Hattfjelldal Rømskog Hockey Eidsberg Odds BK Viking FK Værøy Dyr Evenes Bodø Sørfold Dovre Hamarøy Tysfjord Råde Sortland Mjölby Svømming Mjøndalen IF Jobb Tolga Sykkel Polen Skånland Klatring Syria Mönsterås Foto Rygge Boksing Kina Ulvik Östra Göinge Ishockey Tingvoll Tour of Norway Hole Rana Røyken Fjaler Kvænangen Rennesøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL