Enebakk
Helsesykepleier er det nye navnet på helsesøster
Forside
torsdag 3. januar Enebakk kommune
Handlingsprogram 2019-2022 og årsbudsjett 2019
Forside
21. desember 2018 Enebakk kommune
Åpningstider - Julen 2018
Forside
20. desember 2018 Enebakk kommune
Utvidet varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for reguleringsplan 471 - Sagstuatoppen
Frist: 31. januar 2019
19. desember 2018 Enebakk kommune
Vannavslag i Dalefjerdingen onsdag 19.12.2018 kl. 09-17
19. desember 2018 Enebakk kommune
Kunngjøring av offentlig ettersyn av reguleringsplan 457 - Kvernstua
Frist: 10. februar 2019
18. desember 2018 Enebakk kommune
Barnehageportalen utilgjengelig i perioden 02.01.2019 - 17.01.2019
Forside
18. desember 2018 Enebakk kommune
NAV Enebakks åpningstider i julen
14. desember 2018 Enebakk kommune
AKERSHUS

Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030
14. desember 2018 Enebakk kommune
Innkalling til kommunestyremøte mandag 17.12.18 kl. 17:30
Forside
13. desember 2018 Enebakk kommune
Henting av avfall julen 2018 – ROAF informerer
Forside
13. desember 2018 Enebakk kommune
Gi plass for brøytemannskaper - tenk over hvor du parkerer bilen
Forside
11. desember 2018 Enebakk kommune
Møteinnkalling og saksliste - kontrollutvalget i Enebakk kommune 13.12.2018 kl. 18:30
Forside
11. desember 2018 Enebakk kommune
Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere
10. desember 2018 Enebakk kommune
Kunngjøring av vedtak - Mindre endring av bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2015-2027
7. desember 2018 Enebakk kommune
Brosjyre om egenberedskap kommer i din postkasse
6. desember 2018 Enebakk kommune
Strategisk næringsplan 2019 - 2021 - revidert etter KST behandling 03.12.18
5. desember 2018 Enebakk kommune
Kemneren i Follo må forlenge perioden med telefontid til ut 2018
Forside
4. desember 2018 Enebakk kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-2022 med årsbudsjett 2019
3. desember 2018 Enebakk kommune
Asfaltarbeid i Tangenveien uke 49
3. desember 2018 Enebakk kommune
Ventelisteoppdatering - barnehage
28. november 2018 Enebakk kommune
Alternativ til vold
28. november 2018 Enebakk kommune
Formannskapets innstilling til Handlingsprogram 2019 - 2022 og budsjett 2019 er nå ute til offentlig ettersyn
Forside
27. november 2018 Enebakk kommune
Viltpåkjørsler
   
26. november 2018 Enebakk kommune
Daglegevakten ved Enebakk legesenter opphører fra 2. januar 2019 og overtas av interkommunale daglegevaktordninger i Ski og Lillestrøm
26. november 2018 Enebakk kommune
Varsel om endring av reguleringsplan REG 318 Ødegården, Ytre Enebakk
Frist: 20. desember
23. november 2018 Enebakk kommune
Varsel om forslag om mindre endring av reguleringsplan 461 - Vik skog Råkenåsen
Frist 16. desember
20. november 2018 Enebakk kommune
Møteinnkallinger til formannskapet 26.11.18 og kommunestyret 03.12.18
Forside
20. november 2018 Enebakk kommune
Elektronisk sending til Enebakk kommune - kryptert og sikkert med eDialog
Forside
20. november 2018 Enebakk kommune
Hedret for lang og tro tjeneste i Enebakk kommune 2018
Forside
19. november 2018 Enebakk kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019
Søknadsfrist: 10. desember 2018
15. november 2018 Enebakk kommune
Veiprosjekt - Tangenveien
15. november 2018 Enebakk kommune
Kunngjøring av vedtak - reguleringsplan 463 - parkeringsplass for Enebakk vannskiklubb og Ytre Enebakk skole
Forside
13. november 2018 Enebakk kommune
AKERSHUS

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Sagstuatoppen (REG471)
Frist 10. desember
9. november 2018 Enebakk kommune
Kommunen informerer om kjøresperrer i Granveien
9. november 2018 Enebakk kommune
Varsel om endring av reguleringsplan REG 317 Fjellveien nord, Ytre Enebakk
Frist 7. desember
8. november 2018 Enebakk kommune
Brosjyre til alle landets husstander om egenberedskap
Forside
7. november 2018 Enebakk kommune
Har du husket å registrere brønnen din?
Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10m^3 drikkevann i døgnet kan benytte forenklet registreringsskjema. Eksempler på
5. november 2018 Enebakk kommune
Kemnerkontoret må innføre telefontid fra og med 01.11.2018 og frem til 30.11.2018
1. november 2018 Enebakk kommune
Økt fokus på sykefravær i Enebakk
30. oktober 2018 Enebakk kommune
Overgang til fire terminer for kommunale eiendomsgebyrer?
30. oktober 2018 Enebakk kommune
Saksbehandlingssystem ute av drift mandag 29. oktober 2018
26. oktober 2018 Enebakk kommune
Varsel om endring av reguleringsplan REG 310 Vestbyveien 17, 1914 Ytre Enebakk
Frist: 30. november
26. oktober 2018 Enebakk kommune
Enklere søknadsskjemaer for privatpersoner som skal bygge
Forside
19. oktober 2018 Enebakk kommune
Driftsenheten samarbeider med Nav om aktivitetsplikt - gir mestring og glede, sier arbeidsleder
Forside
18. oktober 2018 Enebakk kommune
Varsel om mindre endring REG 309 Fjellveien 23, 1914 Ytre Enebakk
Frist 21. november
18. oktober 2018 Enebakk kommune
Musikklek
17. oktober 2018 Enebakk kommune
Bostøtte
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.
11. oktober 2018 Enebakk kommune
Enebakk kommunes sammenslåtte legat for eldre og uføre
1. oktober 2018 Enebakk kommune
Varsel om oppstart av arbeid med mindre endring av bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2015-2027
Frist 24. oktober
28. september 2018 Enebakk kommune
Verdensdagen for psykisk helse 2018
27. september 2018 Enebakk kommune
Miljøbilen rutetider høst 2018
Forside
25. september 2018 Enebakk kommune
Kunngjøring av planvedtak - Områdereguleringsplan for Flateby sentrum
24. september 2018 Enebakk kommune
Informasjonsdag for arbeidsgivere 2018
19. september 2018 Enebakk kommune
Enebakk kommunes frivillighetspris 2018
Forside
14. september 2018 Enebakk kommune
Sikkerhetstiltak Ødegårdsveien
7. september 2018 Enebakk kommune
Byggdrifter / vaktmester - 100% fast stilling
7. september 2018 Enebakk kommune
Møteinnkalling - Kommunestyremøte 17.09.2018
6. september 2018 Enebakk kommune
AKERSHUS

Inspirasjonskurs - Hverdagsglede
6. september 2018 Enebakk kommune
Startlån
4. september 2018 Enebakk kommune
Åpen skole på Follo barne- og ungdomsskole
4. september 2018 Enebakk kommune
Nå kan du lese Enebakk kommunes nettsider på en rekke ulike språk
3. september 2018 Enebakk kommune
Kunngjøring av offentlig ettersyn av reguleringsplan 467 Bekketunet
Frist 12. oktober
29. august 2018 Enebakk kommune
Kommunale gebyrer 2. halvår 2018
27. august 2018 Enebakk kommune
Foreldreforberedende kurs
27. august 2018 Enebakk kommune
Familiens hus holder kurs i Trygghetssirkelen
22. august 2018 Enebakk kommune
Kurs i mestring av depresjon
22. august 2018 Enebakk kommune
Bassenggruppe for voksne - Høst 2018
20. august 2018 Enebakk kommune
Påminnelse for fristen til innsending av anlegg til rullering av anleggsprogram - anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: 15. september 2018
13. august 2018 Enebakk kommune
Påminnelse om søknadsfrist til spillemidler: 15. september 2018
13. august 2018 Enebakk kommune
Invitasjon til temakveld om fosterhjem på Ski rådhus 21. august i regi av Bufetat
10. august 2018 Enebakk kommune
Anmodning om klipp av hekk eller trær - bidra til økt trafikksikkerhet for skolebarna
Forside
9. august 2018 Enebakk kommune
Skolestart og trafikksikkerhet - klipp hekken
8. august 2018 Enebakk kommune
Landbruket må høyne brannberedskapen - praktiske råd for brannsikkerhet ved innhøsting etter langvarig tørke
6. august 2018 Enebakk kommune
Krepsepest påvist i Langen - forbudt å fiske kreps
1. august 2018 Enebakk kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ENEBAKK

AKERSHUS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL