Stor-Elvdal
Bli med og rydd langs elva
01:03 Stor-Elvdal kommune
Mandag kveld: Mer is og vann på veg
​Lokale oversvømmelser vil trolig bli større utover kvelden og natten. Stor-Elvdal kommune følger denne situasjonen nøye utover kvelden og natten. Glomma har blant annet tatt nytt løp ved Sundflobrua, og folk bes være forsiktige langs elva. Følg med på...
torsdag 09:02 Stor-Elvdal kommune
- Imponert over næringslivet i Atna og Sollia
​ Bjørn Vegard reiste sammen med ordfører Terje Hoffstad for å besøke en håndfull bedrifter i Sollia forrige uke. Dette er det første av flere besøk til Sollia, og en del av planen for å bli kjent med næringslivet i Stor-Elvdal. ...
torsdag 00:55 Stor-Elvdal kommune
Vær obs på rasfare
​Vær spesielt oppmerksom hvis du har hus tett inntil vei, gang- og sykkelsti eller andre steder voksne ferdes og barn leker. I år er det mye snø på takene og konsekvensene av et ras kan bli store. Det er huseiers ansvar å sørge for at takras, istapper ol. ikke gjør...
torsdag 00:55 Stor-Elvdal kommune
Ispropp gir oversvømmelser
​Mandag morgen står det flere ispropper sørover langs Glomma. Det har ført til oversvømmelser blant annet ved Sundflobrua. Da det fortsatt er fare for at is kan løsne og vann og is brått kan komme nedover elva anmodes folk om å være forsiktig.  
torsdag 00:55 Stor-Elvdal kommune
Siste 5 på topp-tur klar
torsdag 00:55 Stor-Elvdal kommune
Nye åpningstider på NAV fra 1. juni
​Nye åpningstider er mandag, onsdag og fredag kl 10.00 – 13:00.  Stengt tirsdag og torsdag. Møte med veileder for individuelle samtaler må avtales på forhånd via kontaktsentret  tlf 55 55 33 33, via digital plan, eller i skranke i åpningstid....
onsdag 12:04 Stor-Elvdal kommune
Oppstart- og informasjonsmøte i AA/NA
​ AA/NA møtene avholdes hver torsdag på Moratunet kl. 19.00-20.30. Det vil være åpne møter den første torsdagen i hver måned. For spørsmål kan du kontakte Svein Erik Løkken på telefonnummer 91692272.
tirsdag 11:56 Stor-Elvdal kommune
HEDMARK

Søknadsfrist barnehageåret 2018/2019
​I Stor-Elvdal kommune har vi den private Menighetens barnehage med avdeling Sandkassa for barn i alderen 1-3 år, og avdeling Furutoppen som er en uteavdeling for barn fra 3 år. De kommunale barnehagene ligger på Koppang og i Sollia. Sollia barnehage ligger på Sollia skole, og tar imot barn...
tirsdag 11:56 Stor-Elvdal kommune
Faktura på eiendomsskatt er sendt ut
tirsdag 11:56 Stor-Elvdal kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild i skog og mark
​Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.   Bålforbud Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Tillatelser som eventuelt er...
tirsdag 11:56 Stor-Elvdal kommune
Ny samarbeidsmodell for å ivareta barn og unge
onsdag 16. mai Stor-Elvdal kommune
Beskyttende tiltak ved atomuhell
lørdag 12. mai Stor-Elvdal kommune
Nå kan du søke tilskudd fra jordbruksfondet
​Det gis tilskudd til to tiltak: Nydyrking og prosjektering av driftsbygninger i jordbruket. Søknader til fondet sendes Stor-Elvdal kommune enten på e-post eller i brevs form, og det er ingen søknadsfrist. For spørsmål, ta kontakt med Lars Kveberg. Retningslinjer for...
lørdag 12. mai Stor-Elvdal kommune
Synkende vannstand lørdag
lørdag 12. mai Stor-Elvdal kommune
Borgerlig vielse i Stor-Elvdal kommune
I Stor-Elvdal kommune er det ordfører, varaordfører, rådmann og sektorleder for Oppvekst og kultur som innehar vigselsmyndighet. Hvem kan vigsles Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av...
fredag 11. mai Stor-Elvdal kommune
Fare for stengte veger
fredag 11. mai Stor-Elvdal kommune
Vær obs på flomvarsel
onsdag 9. mai Stor-Elvdal kommune
Søknadsfrist for kommunale kulturmidler er 1. mars
Politisk vedtatte retningslinjer for kommunale kulturmidler er styrende ved behandling av søknadene som legges fram for SKO-utvalget den Sjekk at innsendt søknad tilfredsstiller krav om formål, innhold og dokumentasjon og at fristen overholdes. Søknadsskjema og retningslinjer ligger...
onsdag 9. mai Stor-Elvdal kommune
Husk vannmåleravlesning
onsdag 9. mai Stor-Elvdal kommune
Dugnad i sentrum før 17. mai
​Teknisk etat stiller med traktor, henger og mannskap. Ta med rive og annet egnet utstyr. Vi oppfordrer forretningsdrivende og andre til å bli med på dugnad slik at sentrum blir finest mulig til 17. mai og sommersesongen. Gårdeiere har ansvar for sine eiendommer.  
onsdag 9. mai Stor-Elvdal kommune
Tiltaksmidler 2018 for Rondane og Sølnkletten villreinområder
​Det kan søkes om midler til tiltak som: • styrker forvaltningen av villreinstammene • fremmer befolkningens forståelse og kunnskap for villreinen sin bruk av fjellområdene, særlig blant barn og unge • følger opp Regional plan for Rondane og Sølnkletten ...
tirsdag 8. mai Stor-Elvdal kommune
Offentlig ettersyn og innkalling til høringsmøte - minsteareal for elg
​Her er saken: Offentlig ettersyn og innkalling til høringsmøte - forslag til endring av fastsatt minsteareal for elg i Stor-Elvdal kommune Utkast til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for hjortevilt i Stor-Elvdal kommune ble behandlet i Formannskapet den 28.02.2018. Det ble fattet...
mandag 7. mai Stor-Elvdal kommune
Vannet er friskmeldt
mandag 7. mai Stor-Elvdal kommune
Nye åpningstider på lensmannskontoret
søndag 6. mai Stor-Elvdal kommune
Rådet for likestilling av funksjonshemmede
​ Rådet har en viktig funksjon som rådgiver og kontrollør ved byggesaker, offentlige og private bygg og har uttalelsesrett i alle saker som berører alle typer funksjonshemmede.   Rådet består av: NAVN                    ...
torsdag 3. mai Stor-Elvdal kommune
Nye åpningstider på kommunehuset
​ Effektiviseringsbehov for kommunen er stort i tider med økonomisk strammere rammer. Vi har sett at åpningstidene kan reduseres, uten å tilby vesentlig dårligere tjenester overfor innbyggerne. Reduserte åpningstider var et av kutt-tiltakene som ble vedtatt av kommunestyret under...
torsdag 3. mai Stor-Elvdal kommune
Reguleringsplanen for Tresa grustak er vedtatt
​Alle dokumenter finner du i linker til høyre
torsdag 3. mai Stor-Elvdal kommune
Informasjon om SMS og telefonvarsling
torsdag 3. mai Stor-Elvdal kommune
Bakterier i drikkevannet
onsdag 2. mai Stor-Elvdal kommune
Åpent møte om sentrumsplaner
​ Invitasjon til åpent møte Tema: Nye, moderne boformer i Koppang sentrum Hvordan skape et levende og attraktivt sentrum?Sted: Storstua Tid: 24. januar 1800-1930Intensjon: Ønske om innspill, dialog og å kunne gi god informasjon om planene. Folkemøtet er en åpen invitasjon til...
onsdag 2. mai Stor-Elvdal kommune
Sundfloen bru ble åpnet natt til mandag
onsdag 2. mai Stor-Elvdal kommune
Kommunen må kutte i bemanningen
​Ordfører og rådmann har sendt ut følgende pressemelding i dag, 28.09.2016: "Stor-Elvdal kommune  må redusere bemanningen som  følge av at UDI har sagt opp avtalen med Norsk mottaksdrift og at det blir færre innbyggere i kommunen. Totalt dreier det seg om et...
mandag 30. april Stor-Elvdal kommune
HEDMARK

Tildeling av kulturmidler 2016
​Stor-Elvdal kommune fordeler tilskudd til en rekke ulike kulturaktiviteter. Felles søknadsfrist er i år 10. februar. Ettersom retningslinjene skal revideres 26. januar vil søknadsskjemaer og de nye retningslinjene først bli lagt ut når de er klare. Lag, foreninger og andre aktuelle...
mandag 30. april Stor-Elvdal kommune
Nytt varsel om isgang og flomfare
Vi ber innbyggerne som bor langs Glomma om å være på vakt og holde god avstand til elven da det er enorme krefter i bevegelse. Det kan forekomme lokale oversvømmelser der det allerede er høy vannstand. Kommunen følger situasjonen nøye fremover.
fredag 27. april Stor-Elvdal kommune
Forslag til planprogram for Klima og energiplan 2018 - 2030
​I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og 11-13 vedtok Formannskapet den 18.04.2018, sak 18/28, å legg forslag til planprogram for kommunedelplan for Klima- og energi 2018-2030 for Stor-Elvdal kommune til offentlig ettersyn og varsle om oppstart av planarbeidet. De nasjonale forventningene til...
fredag 27. april Stor-Elvdal kommune
Fossil oljefyring blir forbudt innen 2020
fredag 27. april Stor-Elvdal kommune
Ismasser i bevegelse ved Hanestad
​Det er sendt ut sms-varsel til innbyggerne. Stor-Elvdal kommune følger situasjonen i Glomma framover. Isgangen gikk videre ved Sundflobrua og ismassene fortsatte nedover Glomma før en ny propp satte seg ved Skaterud. Dette førte til noe oversvømmelser som presset opp mot, men ikke...
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Grendemøter om kulturminneplan
​ Invitasjon til grendemøter Kulturminneplan for Stor-Elvdal – hvorfor og hvordan? kl 18.00 -20.00   «Gammalt ræl» eller verdifullt kulturminne?   Program: Velkommen og introduksjon - (Janne Mellum) Hvordan vil planarbeidet foregå? - (Camilla Andersson) Hva...
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Stor og vellykket utdanningsmesse
​Midt-Østerdal videregående skole hadde invitert alle elever, lærere og foresatte i 8. 9. og 10. klasse fra ungdomsskolene i Åmot, Rendalen og Stor-Elvdal.   Et viktig mål med dagen var naturligvis å rektuttere flere elever til Møvgs. Samtidig ble det...
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Birkebeinerveien vinterstengt
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Unge lovende entreprenører på Evenstad
​ I hard konkurranse gikk de tre finaleplassene til:             *Drengen App hvor ideen er å interaktivt utnytte arbeidskraft på tvers i landbruket. *Konseptet Rondane Tur-mat baserer seg på en interaktiv løsning hvor man kan...
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Lars (9) fikk godkjent byggesøknaden sin
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Revidering av sektorplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Informasjon om legesituasjonen
Stor-Elvdal kommune vil i ukene som kommer jobbe  aktivt med rekruttering av  leger. Vi understreker at kapasiteten totalt sett er som før, men pasienter må være forberedt på å få time hos andre enn fastlegen.
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Folkebadet åpner 3. oktober
Folkebadets åpningstider er som tidligere kl. 17.30-20.30. Nytt fra sist sesong er at torsdagsbadinga er flyttet til tirsdag, da er det også åpen badstu for damer. Badevaktene er fordelt mellom skiklubben, håndballklubben og fotballklubben. Prisene er som før kr. 30.- for barn og...
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Barnehageopptak 2 - søknadsfrist 1. november
​Søknadene vil bli behandlet umiddelbart etter 1.november, med barnehagestart i januar. Ledige plasser kan fortsatt tildeles fortløpende, men dersom det ikke er ledige plasser jfr. barnehagens godkjenning, arealer og bemanning kan ikke barn tas inn. Søknad om opptak skjer på fastsatt...
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Her er kulturnytt for oktober
​Oktober byr på en variert meny på kulturfronten, kanskje med Teater Innlandets oppsetning Korps - en slags kjærlighetshistorie 28.10 som høydepunktet. Her medvirker også vårt eget skolekorps! I kulturnytt får du ellers vite at folkebadet starter opp igjen med en ny sesong...
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Reguleringplan Moelven Østerdalsbruket - 2.gangs behandling
​Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Moelven Østerdalsbruket med følgende endringer:   Planbestemmelsenes punkt 1.3 endres til: Strømforsyningsnett og alle tele, -data- og styringskabler legges som jordkabler. Planbestemmelsenes punkt 6.1 Faresone...
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Ekstraordinær utvidet båndtvang for hunder
Båndtvangen innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade vilt. Med hjemmel i Lov om hundehold § 6 fastsettes lokal forskrift om ekstraordinær båndtvang i hele Stor-Elvdal kommune i fra 20.02.2018 og...
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Ta med vann på tur
Mange har tradisjon for å drikke fra bekker og andre vannkilder når en er ute på tur. Kommunen vil minne om at det i områder med mange beitedyr kan vannet bli infisert og medføre mage/tarminfeksjoner.  Vi oppfordrer derfor turgåere og andre brukere av naturen til...
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Sollia barnehage trenger tilkallingsvikarer
​ Vi trenger tilkallingsvikar ved sykdom og annet fravær i Sollia barnehage, som ligger sammen med Sollia skole på Atnbrua, ca. 6 mil nord for Koppang. Du må være fylt 18 år, ha interesse for og gjerne erfaring fra / utdanning for arbeid med barn. Jobben passer like godt for menn som...
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Reguleringsplan for Båsrøsta boligområde vedtatt
​Reguleringsplanen for Båsrøsta boligområde ble behandlet i Stor-Elvdal kommunestyre, 26.04.2017, sak 17/15, med følgende enstemmig vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Båsrøsta boligområde med følgende endringer og...
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel
Det er sendt ut brev via svarut og/eller mail til de organisasjoner og lag som kommunen har kontaktinformasjon til, men i mange tilfeller kan det være behov for en oppdatering av informasjonen, samt at det antakelig er en del lag/foreninger som ikke er med på den oversikten som kommunen har tilgang til....
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Bemanning og åpningstider på helsestasjonen
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Bygdebokarbeidet mer omfattende enn forventet
​Her er informasjon om status i bygdebokarbeidet per juli 2017: Det er en enorm arbeidsinnsats som ligger bak arbeidet med bygdebokserien Stor-Elvdal - Grend og slekt, bind 2 & 3. Underveis i arbeidet har det vist seg at det har vært mer arbeid enn det man var klar over på forhånd. Dette...
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Nytt telefonnummer til lensmannskontoret
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Gustu blir varaordførervikar
​Gustu vil dermed fungere som varaordfører og leder av administrasjonsutvalget t.o.m. 22.01.2018. Dette ble klart under siste kommunestyremøte der saken ble behandlet som en bordsak.  Du kan se hele møteprotokollen fra siste kommunestyremøte HER
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
HEDMARK

Her er årets 5 på topp-turer
​Årets utvalgte turmål er: Rudshytta-Atndalen, Skårnsjøhytta-Koppang østkjøl, Tittilsjøfjellet ved Trylisetra, Fossen i Nestjønnbekken i Gustugrenda, Hustuftene i Grindfossberget (fellestur og utsetting av kasse søndag 23. juli). Det siste turmålet...
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Søknadsfrist for halleie i Storstua
​Skriftlig søknad om ønsket leietid må sendes til Stor-Elvdal kommune, pb 85, 2481 Koppang eller postmottak@stor-elvdal.kommune.no Søknadsskjema finner du i linken til høyre!
torsdag 26. april Stor-Elvdal kommune
Ledig stilling prosjektleder energi og klima
​ Engasjement i 100 % stilling Prosjektleder - Energi- og Klima i Sør-Østerdal. Regionsamarbeidet innen energi og klima i Sør-Østerdal i regi av regionrådet består av kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Våler og Åmot kommuner. Kommunene har siden 2010...
onsdag 25. april Stor-Elvdal kommune
Invitasjon til sesongsalg ved Storelgen
​Etter en prøveordning med salg av mat i noen uker i fjor sommer, er det inngått en ny avtale mellom Statens vegvesen og Stor-Elvdal kommune for 2018. Sommersesongen defineres i 2018 som perioden 15. juni-15. september. Det er utarbeidet klare retningslinjer for plass og bruk av aktuelle arealer rundt...
tirsdag 24. april Stor-Elvdal kommune
Informasjon om flom og flomberedskap
​Vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Akkurat hvor stor vårflommen blir, er imidlertid helt avhengig av været framover.  – Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv der det er uvanlig mye...
mandag 23. april Stor-Elvdal kommune
Vegsalt skaper bekymring langs rv. 3
Morten Gustu, og flere med ham, bekymrer seg for hva som vil skje med drikkevannet langs riksveg 3 som blir påført stadig større mengder vegsalt vinterhalvåret. Han oppfordrer ansvarshavende til å prøve alternativer.
mandag 19. mars $ Østlendingen
Fag som ble fjernet i fjor, er igjen i fare og kan bli borte for godt
En rekke programområder som ble fjernet fra tilbudet i de videregående skolene i Hedmark i fjor, står i år i fare for å bli strøket for godt. Årsaken er dårlige søkertall for andre år på rad.
mandag 19. mars Østlendingen
Snømassene smadret huset til eldre ektepar: Evakuert etter tolv timer
Mandag kveld kollapset taket på grunn av snømengden og smadret huset i Atna totalt. Først tirsdag morgen ble politi og redningsmannskap varslet og det eldre ekteparet som bodde i huset kunne evakueres ut av de livsfarlige ruinene.
torsdag 15. mars $ Østlendingen
På tur fra Trondheim svingde de innom Sollia, og kjøpte like godt Atnasjø kafé
Ellen og Ole Christian Linstad har kjøpt Atnasjø kafé og er det nye vertskapet. Ekteparet kommer fra Holter i Nannestad og falt pladask for stedet på en kjøretur til Trondheim.
onsdag 14. mars $ Østlendingen
– Sats på Nordstumoen, på Koppang stopper det videregående tilbudet av seg selv
Fylkestingsrepresentant Erik Ringnes (V) tror Midt-Østerdal videregående skoles avdeling på Koppang vil stoppe av seg selv grunnet mangel på elever. Han mener derimot at det bør satses på å opprettholde og videreutvikle Nordstumoen som et tilbud til hele Innlandet.
søndag 11. mars $ Østlendingen
Skal utvide fem kilometer av riksvei 3 i Østerdalen
I disse tider starter Statens vegvesen med utvidelse og utbedring av riksvei 3 mellom Søkkunda bru og Evenstad.
søndag 11. mars $ Østlendingen
Storelvdøler mistet retten til å ha dyr på grunn av brudd på dyrevelferdsloven
Flere dyreholdere enn før må avvikle driften på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven, og i fjor ble totalt 83 dyrehold tvangsavviklet rundt omkring i Norge. I Hedmark har to fått såkalt aktivitetsforbud.
lørdag 10. mars $ Østlendingen
Bønn om sommerjobber til ungdom blir hørt
Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) sier han vil undersøke om Hedmark fylkeskommune kan tilby sommerjobber til ungdom under 18 år. Stor-Elvdal-ordfører Terje A. Hoffstad (Ap) opplyser at kommunen har satt av penger til sommerjobber for ungdom.
fredag 9. mars Østlendingen
Elendige søkertall skaper ny dramatikk rundt Midt-Østerdal videregående skole
I fjor ble søkertallene ved Midt-Østerdal videregående skole omtalt som katastrofale. I år er de enda dårligere: Bare 52 av 6.389 søkere til videregående opplæring i Hedmark har skolen på Koppang som sitt førstevalg.
onsdag 7. mars $ Østlendingen
Hederspokal til to rørte ildsjeler etter Moraløpet
Under premieringen etter lørdagens Moraløp, ble to sentrale aktører overrasket med hederspris.
søndag 4. mars Østlendingen
Norges nest eldste skirenn har aldri hatt bedre forhold
Helgens Moraløp fra Koppang til Rendalen går under rekordfine forhold.
torsdag 1. mars Østlendingen
Lastebil sperret vegen over Venabygdsfjellet
Mandag sperret en lastebil fylkesveg 27 ved Enden i Stor-Elvdal kommune.Klokken 20:30 melder Vegtrafikksentralen at vogntoget er berget og at vegen er åpen for trafikk…
27. november 2017 Gudbrandsdølen Dagningen
Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STOR-ELVDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HEDMARK

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Bergen Næringsliv Nordland Kjendis Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Rogaland Båt
flere?
Vest Agder Mat Troms Mobil Skåne Sport Oslo Hässleholm Møre og Romsdal Buskerud Trøndelag Sogn og Fjordane Forsvar Odda Kalmar Fiske Finnmark Kristianstad Svedala Fotball Molde FK Kvinnherad Oskarshamn Skien Molde Fredrikstad Kongelig Get-ligaen Inrikes Tinn USA Karlskrona Sandnes Kultur Malmö Karmøy Stabæk Rendalen Sunndal Stavanger Sport Bolig Eslöv Kragerø Musikk Blekinge Barn Poker Stord Steigen Askøy Näringsliv Porsgrunn Ringsaker Lillesand Lyngdal Fauske Bodø Kongsvinger Tesla Sørreisa Tvedestrand Grane Risør Politikk Vestby Motor Meløy Bil Aurskog-Høland Åstorp Hyllestad Sverige Økonomi Dyr Svelvik Nittedal 17. mai Elverum Tynset Håndball Bamble Haugesund Kunst Hvaler Landskrona Android Tomelilla Drangedal Mote Åsnes Osterøy Vestvågøy Sjakk Trening Stockholm Mörbylånga Lund IK Start Mandal Drammen Nesodden Eliteserien Helsingborg Trav Vefsn Sund Båt Lindås Vietnam Turn Eidskog Lier Narvik Reise Universet Kryptovaluta Kristiansand Øksnes Russland Nordkapp Fedje Bil Ballangen Salangen Vågan Klippan Berlevåg Staffanstorp Sigdal Tolga Sarpsborg Filippinene Moss Vinje Hälsa Langrenn Austrheim Grue Notodden Trysil Utrikes Gloppen Nord-Korea Førde Kvænangen Forskning Nedre Eiker Tranøy Friluftsliv OBOS-ligaen X-games Utsira Lyngen Porsanger Tønsberg Menn Hörby Kävlinge Tingvoll Odds BK Mat Frogn Jevnaker Russ Gausdal Sogndal Farsund Spill Film Tana Gjøvik Vær Aurdal Sölvesborg Eurovision Sande Jakt Larvik VM Svalbard Vitenskap Modum Bromölla Fitjar Skiskyting Åmli World Series of Poker Hemnes Åmot Meland Sykkel Båstad OL Horten Askim Øygarden Jølster Karasjok Kongsberg Ronneby Vadsø Ålesund Skurup Ski Forskning Radøy FK Haugesund Målselv Sauherad Øyer Rauma Valle Kvinesdal Brønnøy Ekonomi Stavanger Oilers Høyanger Teknik Skedsmo Re Selje Stranda Evenes Moskenes Time Halden Naustdal Eiker Alstahaug Sandøy Hadsel Hamar Nord-Odal Halsa Eidfjord Klatring Skøyter Skiptvet Bodø/Glimt Lesja Masfjorden Friidrett Olofström Rana Våler Tromsø IL Spania Norway Cup Vålerenga Kviteseid SK Brann Suldal Landbruk Løten Herøy Jönköping Andøy Svømming Øvre Eiker Hammerfest Kommunesammenslåing Helse Klima FA-cupen Påske Åseral Flora Rygge Os Sola Sandefjord Kvæfjord Emmaboda Hamarøy Trollhättan Ishockey Odal Interiør Trøgstad Volvo NHL Mjøndalen IF Giske Søgne Nesna Surnadal Askvoll Skånland Nybro Bundesliga Rælingen Hattfjelldal Karlshamn Forsand E-sport La liga Östergötland Roing Skodje Borgholm Østre Toten Fræna Modalen Foto Skisport Liverpool Fjaler Boksing Nissedal Sørfold Ås Råde Nes Arendal Litteratur Polen Svalöv Motorsport Tour of Norway Leirfjord Tjeldsund Tromsø Froland Hockey Jobb Kvinner Bærum Asker Røyken Gran Syria Vennesla Flakstad Skjervøy Lenvik Dovre Hole Tysvær Birkenes Viking FK Torsken Alpint Google Arvika Eidsberg Voss Eid Rømskog Stryn Flekkefjord Aure Enebakk Værøy Kristiansund Årdal
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL