Stor-Elvdal
Nå er bygdeboka Grend og slekt 2 til salgs
​ En rørt Ola Klefsås stod for "pallsprettingen" og fikk æren av å overlevere den rykende ferske boka til oppdragsgiverne ved ordfører Terje Hoffstad. Klefsås er bygdebokkomiteens ubestridte veteran og ildsjel og har nå over ti års fartstid med dette...
søndag 03:17 Stor-Elvdal kommune
Husk å levere spørreskjema til grend og slekt 3
​Grend og slekt 3 skal etter planen være ferdig høsten 2020. Men vi er helt avhengig av å få inn nok og riktige opplysninger om folk og eiendom i bygda. Tredje bind i bygdebokserien omfatter Koppang, Bjørånes øst, Atna og Atndalen. - Vi oppfordrer alle til å...
fredag 12:45 Stor-Elvdal kommune
Her er vinnerne av mart'nsquizen
​Anne Tove får kinogavekort, mens Øyvind og Marie Eugenie kan velge blant Storelgeneffektene vi har til salgs. Quizen var nok ikke så lett som tidligere, og det var særlig spørsmål 2, 4 og 7 det ble bommet på. Vi takker ellers alle som deltok - og alle som var innom og...
fredag 10:14 Stor-Elvdal kommune
Melding om vedtak - reguleringsplan for Koppang sentrum midt
​Bestemmelsene(hele bestemmelsen er gjengitt selv om kun en del er endret): § 1.2 Arkeologiske kulturminner Dersom det under anleggsarbeid blir funnet automatisk fredet kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses hvis det berører kulturminnet eller sikringssonen på fem meter. Det...
torsdag 08:28 Stor-Elvdal kommune
Atna-ildsjeler fikk prisen
​Prisen ble overrakt av ordfører Terje Hoffstad foran et stort publikum ute på tunet ved Stor-Elvdal hotell. Det synlige beviset på ildsjelprisen er diplom og 5.000 kroner, i år på deling. En bredt sammensatt jury på ni personer hadde flere gode kandidater å velge...
torsdag 08:28 Stor-Elvdal kommune
Informasjon om legesituasjonen
​Spesialist i allmennmedisin Louise Härtel, er ansatt som kommuneoverlege ( tidligere var tittelen kommunelege 1) fram til 1. februar  2019. Hun  har en  arbeidsturnus  der hun er to uker tilstede og to uker borte fra kontoret. Hun arbeider på samme fastlegeliste som Alexander Ytredal...
onsdag 10:11 Stor-Elvdal kommune
Nytt kommunalt aktivitetstilbud
​Nytt kommunalt aktivitetstilbud - for dem under 60! Utetrening tirsdager fra 7. august kl. 12:00 Enhet helse ønsker å starte opp en «yngre» aktivitetsgruppe med naturen som treningsarena – f.eks. turer og enkel styrketrening etter nivå. Vi starter opp med å gå...
tirsdag 08:40 Stor-Elvdal kommune
Nå kan du søke tilskudd fra jordbruksfondet
​Det gis tilskudd til to tiltak: Nydyrking og prosjektering av driftsbygninger i jordbruket. Søknader til fondet sendes Stor-Elvdal kommune enten på e-post eller i brevs form, og det er ingen søknadsfrist. For spørsmål, ta kontakt med Lars Kveberg. Retningslinjer for...
mandag 16:36 Stor-Elvdal kommune
HEDMARK

Totalforbud mot bruk av åpen ild oppheves fra 16. juni
​Vedtaket om totalforbud mot bruk av åpen ild  gjaldt også  faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill. Det gjelder kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga. Opphevelsen av totalforbud gjelder fra og...
mandag 16:36 Stor-Elvdal kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon
Mange som ikke søker Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges...
mandag 16:36 Stor-Elvdal kommune
Fare for stengte veger
mandag 16:36 Stor-Elvdal kommune
Beskyttende tiltak ved atomuhell
mandag 16:36 Stor-Elvdal kommune
Rådet for likestilling av funksjonshemmede
​ Rådet har en viktig funksjon som rådgiver og kontrollør ved byggesaker, offentlige og private bygg og har uttalelsesrett i alle saker som berører alle typer funksjonshemmede.   Rådet består av: NAVN                    ...
tirsdag 10. juli Stor-Elvdal kommune
Innskriving Sollia skole
tirsdag 10. juli Stor-Elvdal kommune
Søknadsfrist for kommunale kulturmidler er 1. mars
Politisk vedtatte retningslinjer for kommunale kulturmidler er styrende ved behandling av søknadene som legges fram for SKO-utvalget den Sjekk at innsendt søknad tilfredsstiller krav om formål, innhold og dokumentasjon og at fristen overholdes. Søknadsskjema og retningslinjer ligger...
tirsdag 10. juli Stor-Elvdal kommune
Her er oversikten over leiekjøringsløyver
​Her er oversikten: Leiekjøringsløyver i Stor-Elvdal Område Løyvehaver Telefon Strandsameiet, Strand, Opphus, Mykleby og Evenstad John Olafsen 97535930 Nils Strand 97745091 Stein Inge Bergseth 91359226 Trond Nysveen 90029940 Inge Strand 91739543 Messelt, Stai og Negård Arnt...
tirsdag 10. juli Stor-Elvdal kommune
Stor kulturmåned i mars
​Stor-Elvdal teaterlag vil garantert by på mye moro i sin oppsetning "Revy minutt for minutt" som settes opp i Lokalet Noren 8.-9-10. mars. Tirsdag 13. mars kan du glede deg til en stor musikalsk opplevelse i hovedkirka når anerkjente Ensemble Giorgi kommer på besøk. Her blir det...
tirsdag 10. juli Stor-Elvdal kommune
Informasjon om SMS og telefonvarsling
tirsdag 10. juli Stor-Elvdal kommune
Informasjonsmøter om NATO-øvelse
​Norge er vertsnasjon for Nato-øvelsen Trident Juncture. Rundt 40.000 soldater og ca 60 fartøyer vil delta i øvelsen. Den militære aktiviteten vil være synlig fra midten av august til midten av desember i forbindelse med frakting av materiell og personell. Hoveddelen av...
tirsdag 10. juli Stor-Elvdal kommune
Vær obs på flomvarsel
tirsdag 10. juli Stor-Elvdal kommune
Reguleringsplanen for Tresa grustak er vedtatt
​Alle dokumenter finner du i linker til høyre
tirsdag 10. juli Stor-Elvdal kommune
Kantslått langs kommunal vei - pass på fiberledninger
tirsdag 10. juli Stor-Elvdal kommune
Motorferdsel i utmark - søknadsfrist flerårige løyver
tirsdag 3. juli Stor-Elvdal kommune
Reguleringsplan for Tekna park - offentlig ettersyn
 Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide et område for hyttebebyggelse i område LF2, i henhold til notat fra prosjektleder for Koppang hytte- og fritidsområde. Administrasjonen foretar nødvendige endringer i plankartet med tilhørende bestemmelser, samt i...
tirsdag 3. juli Stor-Elvdal kommune
Åpent møte om sentrumsplaner
​ Invitasjon til åpent møte Tema: Nye, moderne boformer i Koppang sentrum Hvordan skape et levende og attraktivt sentrum?Sted: Storstua Tid: 24. januar 1800-1930Intensjon: Ønske om innspill, dialog og å kunne gi god informasjon om planene. Folkemøtet er en åpen invitasjon til...
mandag 2. juli Stor-Elvdal kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild i skog og mark
mandag 2. juli Stor-Elvdal kommune
Tildeling av kulturmidler 2016
​Stor-Elvdal kommune fordeler tilskudd til en rekke ulike kulturaktiviteter. Felles søknadsfrist er i år 10. februar. Ettersom retningslinjene skal revideres 26. januar vil søknadsskjemaer og de nye retningslinjene først bli lagt ut når de er klare. Lag, foreninger og andre aktuelle...
søndag 1. juli Stor-Elvdal kommune
Informasjon om skatteoppgjøret 2017
​Elektroniske brukere får varsel om at skatteoppgjøret er tilgjengelig i Altinn via e-post eller SMS. Har du penger til gode, utbetales disse innen tre uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt. Leverte du skattemeldingen...
søndag 1. juli Stor-Elvdal kommune
Kulturnytt med program for 17. mai
​ Du finner både programmet for nasjonaldagen og andre aktiviteter på kulturfronten i mai i kulturnytt i linken til høyre. ​
søndag 1. juli Stor-Elvdal kommune
Her er kulturnytt for julemåneden
Det tradisjonsrike julemarkedet på Trønnes lørdag 2. desember byr på mye spennende både å kjøpe og være med på for store og små. Storelgens julemarked helgen etter kan skilte med over 30 utstillere inne og ute på tunet ved Stor-Elvdal hotell....
søndag 1. juli Stor-Elvdal kommune
Reguleringplan Moelven Østerdalsbruket - 2.gangs behandling
​Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Moelven Østerdalsbruket med følgende endringer:   Planbestemmelsenes punkt 1.3 endres til: Strømforsyningsnett og alle tele, -data- og styringskabler legges som jordkabler. Planbestemmelsenes punkt 6.1 Faresone...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Ismasser i bevegelse ved Hanestad
​Det er sendt ut sms-varsel til innbyggerne. Stor-Elvdal kommune følger situasjonen i Glomma framover. Isgangen gikk videre ved Sundflobrua og ismassene fortsatte nedover Glomma før en ny propp satte seg ved Skaterud. Dette førte til noe oversvømmelser som presset opp mot, men ikke...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Unge lovende entreprenører på Evenstad
​ I hard konkurranse gikk de tre finaleplassene til:             *Drengen App hvor ideen er å interaktivt utnytte arbeidskraft på tvers i landbruket. *Konseptet Rondane Tur-mat baserer seg på en interaktiv løsning hvor man kan...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
HEDMARK

Fossil oljefyring blir forbudt innen 2020
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Birkebeinerveien sesongåpner 1. juni
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Nytt varsel om isgang og flomfare
Vi ber innbyggerne som bor langs Glomma om å være på vakt og holde god avstand til elven da det er enorme krefter i bevegelse. Det kan forekomme lokale oversvømmelser der det allerede er høy vannstand. Kommunen følger situasjonen nøye fremover.
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Budsjett uten kutt og nedskjæringer
Kommunestyret behandlet budsjettet og økonomiplanen for 2018-2021 i sitt siste møte før jul, 20.12. I motsetning til en del andre kommuner unngår Stor-Elvdal kommune kutt og nedskjæringer i neste års budsjett. Selv om det også er stramme tider her er det planlagt flere...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Gustu blir varaordførervikar
​Gustu vil dermed fungere som varaordfører og leder av administrasjonsutvalget t.o.m. 22.01.2018. Dette ble klart under siste kommunestyremøte der saken ble behandlet som en bordsak.  Du kan se hele møteprotokollen fra siste kommunestyremøte HER
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Søknadsfrist for halleie i Storstua
​Skriftlig søknad om ønsket leietid må sendes til Stor-Elvdal kommune, pb 85, 2481 Koppang eller postmottak@stor-elvdal.kommune.no Søknadsskjema finner du i linken til høyre!
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Birkebeinerveien åpner 16. juni
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Reguleringsplan for sanering av jernbaneoverganger på Bjørånes
​Forslag til reguleringsplan for sanering av planoverganger på Bjørånes ble behandlet i Planutvalget den 09.06.2017. Det ble fattet følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, legges reguleringsplan for planovergangstiltak på Bjøråneset ut til...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Nytt telefonnummer til lensmannskontoret
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Her er årets 5 på topp-turer
​Årets utvalgte turmål er: Rudshytta-Atndalen, Skårnsjøhytta-Koppang østkjøl, Tittilsjøfjellet ved Trylisetra, Fossen i Nestjønnbekken i Gustugrenda, Hustuftene i Grindfossberget (fellestur og utsetting av kasse søndag 23. juli). Det siste turmålet...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Barnehageopptak 2 - søknadsfrist 1. november
​Søknadene vil bli behandlet umiddelbart etter 1.november, med barnehagestart i januar. Ledige plasser kan fortsatt tildeles fortløpende, men dersom det ikke er ledige plasser jfr. barnehagens godkjenning, arealer og bemanning kan ikke barn tas inn. Søknad om opptak skjer på fastsatt...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Samarbeid mellom kommuneskogen og høgskolen
​Kommuneskogen har et totalt areal på 200 000 dekar hvorav 80 000 dekar er produktiv skog. I undervisningssammenheng får høgskolen mulighet til å planlegge, gjennomføre og evaluere skogfaglig aktivitet i kommuneskogen i samhandling med kommuneskogens daglige leder. Dette...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Her er kulturnytt for oktober
​Oktober byr på en variert meny på kulturfronten, kanskje med Teater Innlandets oppsetning Korps - en slags kjærlighetshistorie 28.10 som høydepunktet. Her medvirker også vårt eget skolekorps! I kulturnytt får du ellers vite at folkebadet starter opp igjen med en ny sesong...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Birkebeinerveien vinterstengt
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Utsending av kommunale avgifter
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Stor og vellykket utdanningsmesse
​Midt-Østerdal videregående skole hadde invitert alle elever, lærere og foresatte i 8. 9. og 10. klasse fra ungdomsskolene i Åmot, Rendalen og Stor-Elvdal.   Et viktig mål med dagen var naturligvis å rektuttere flere elever til Møvgs. Samtidig ble det...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Her er valgresultatet for Stor-Elvdal
​Ap fikk likevel flest stemmer med 33,6 % oppslutning i kommunen vår. Oppslutningen ved valget var god med en frammøteprosent på 76,5 %. Av totalt 1489 stemmer var det 542 som forhåndsstemte. Det endelige resultatet er bekreftet av valgstyret som har kontrollert og underskrevet...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Bygdebokarbeidet mer omfattende enn forventet
​Her er informasjon om status i bygdebokarbeidet per juli 2017: Det er en enorm arbeidsinnsats som ligger bak arbeidet med bygdebokserien Stor-Elvdal - Grend og slekt, bind 2 & 3. Underveis i arbeidet har det vist seg at det har vært mer arbeid enn det man var klar over på forhånd. Dette...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Sollia barnehage trenger tilkallingsvikarer
​ Vi trenger tilkallingsvikar ved sykdom og annet fravær i Sollia barnehage, som ligger sammen med Sollia skole på Atnbrua, ca. 6 mil nord for Koppang. Du må være fylt 18 år, ha interesse for og gjerne erfaring fra / utdanning for arbeid med barn. Jobben passer like godt for menn som...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Ta med vann på tur
Mange har tradisjon for å drikke fra bekker og andre vannkilder når en er ute på tur. Kommunen vil minne om at det i områder med mange beitedyr kan vannet bli infisert og medføre mage/tarminfeksjoner.  Vi oppfordrer derfor turgåere og andre brukere av naturen til...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Revidering av sektorplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Lars (9) fikk godkjent byggesøknaden sin
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Informasjon om legesituasjonen
Stor-Elvdal kommune vil i ukene som kommer jobbe  aktivt med rekruttering av  leger. Vi understreker at kapasiteten totalt sett er som før, men pasienter må være forberedt på å få time hos andre enn fastlegen.
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Her er kulturnytt for september
​Det har vært en aktiv og innholdsrik sommer med besøk av NRK Sommertoget, Kaupangrmart'n, Moratråkket og flere andre arrangementer rundt om i kommunen. Nå starter også lag og foreninger opp igjen for fullt etter ferien. Fossedagene i Sollia er en kulturfestival med et...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Her er årets 1. klassinger
​Den aller første skoledagen er en festdag for både barna, foreldre/foresatte og besteforeldre. Rektor Hilde Solvang ønsket alle hjertelig velkommen, og tradisjonen tro ble alle 1. klassingene ropt opp en og en. Etter fotografering gikk alle i samlet flokk til klasserommet og den aller...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
HEDMARK

Søknadsfrist spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
​ Er dere usikre på hva dere kan søke spillemidler på, ta kontakt med saksbehandler i kommunen. Det  er meget viktig at det ikke startes med bygging før dere har fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer. Dette gjøres av kommunen, unntaksvis...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
Vannavstenging og gravearbeider i Skoleveien
​Tirsdag 3. juli vil abonnenter i Sollihøgda (fra Kleiva og sørøstover), deler av Skoleveien, deler av Skoglyveien og deler av Kjemsjøveien være uten vann. Vannet stenges mellom kl. 07 og 08 tirsdag morgen og vil være stengt i omtrent 12 timer. Tapp opp nødvendig...
fredag 29. juni Stor-Elvdal kommune
God sommer i Stor-Elvdal 2018
​Vi som bor her er stolte over kommunen vår, og alle muligheter og tilbud vi har. Vi vet at det også er mange hyttegjester, turister og andre besøkende som er innom Stor-Elvdal i løpet av sommeren. Det er mye å finne på, enten du er glad i friluftsliv, litt mer...
onsdag 27. juni Stor-Elvdal kommune
Store navn på kulturmenyen i april
​Både Sørum og Henriksen bør trekke fulle hus i Storstua, henholdsvis 14/4 og 28/4. Levi Henriksen stiller både på bokbad og med konsert. Se hele kulturnytt for april i linken til høyre.
mandag 25. juni Stor-Elvdal kommune
Vær obs på rasfare
​Vær spesielt oppmerksom hvis du har hus tett inntil vei, gang- og sykkelsti eller andre steder voksne ferdes og barn leker. I år er det mye snø på takene og konsekvensene av et ras kan bli store. Det er huseiers ansvar å sørge for at takras, istapper ol. ikke gjør...
mandag 25. juni Stor-Elvdal kommune
Mandag kveld: Mer is og vann på veg
​Lokale oversvømmelser vil trolig bli større utover kvelden og natten. Stor-Elvdal kommune følger denne situasjonen nøye utover kvelden og natten. Glomma har blant annet tatt nytt løp ved Sundflobrua, og folk bes være forsiktige langs elva. Følg med på...
mandag 25. juni Stor-Elvdal kommune
- Imponert over næringslivet i Atna og Sollia
​ Bjørn Vegard reiste sammen med ordfører Terje Hoffstad for å besøke en håndfull bedrifter i Sollia forrige uke. Dette er det første av flere besøk til Sollia, og en del av planen for å bli kjent med næringslivet i Stor-Elvdal. ...
mandag 25. juni Stor-Elvdal kommune
Siste 5 på topp-tur klar
mandag 25. juni Stor-Elvdal kommune
Nye åpningstider på NAV fra 1. juni
​Nye åpningstider er mandag, onsdag og fredag kl 10.00 – 13:00.  Stengt tirsdag og torsdag. Møte med veileder for individuelle samtaler må avtales på forhånd via kontaktsentret  tlf 55 55 33 33, via digital plan, eller i skranke i åpningstid....
lørdag 23. juni Stor-Elvdal kommune
Vegsalt skaper bekymring langs rv. 3
Morten Gustu, og flere med ham, bekymrer seg for hva som vil skje med drikkevannet langs riksveg 3 som blir påført stadig større mengder vegsalt vinterhalvåret. Han oppfordrer ansvarshavende til å prøve alternativer.
mandag 19. mars $ Østlendingen
Fag som ble fjernet i fjor, er igjen i fare og kan bli borte for godt
En rekke programområder som ble fjernet fra tilbudet i de videregående skolene i Hedmark i fjor, står i år i fare for å bli strøket for godt. Årsaken er dårlige søkertall for andre år på rad.
mandag 19. mars Østlendingen
Snømassene smadret huset til eldre ektepar: Evakuert etter tolv timer
Mandag kveld kollapset taket på grunn av snømengden og smadret huset i Atna totalt. Først tirsdag morgen ble politi og redningsmannskap varslet og det eldre ekteparet som bodde i huset kunne evakueres ut av de livsfarlige ruinene.
torsdag 15. mars $ Østlendingen
På tur fra Trondheim svingde de innom Sollia, og kjøpte like godt Atnasjø kafé
Ellen og Ole Christian Linstad har kjøpt Atnasjø kafé og er det nye vertskapet. Ekteparet kommer fra Holter i Nannestad og falt pladask for stedet på en kjøretur til Trondheim.
onsdag 14. mars $ Østlendingen
– Sats på Nordstumoen, på Koppang stopper det videregående tilbudet av seg selv
Fylkestingsrepresentant Erik Ringnes (V) tror Midt-Østerdal videregående skoles avdeling på Koppang vil stoppe av seg selv grunnet mangel på elever. Han mener derimot at det bør satses på å opprettholde og videreutvikle Nordstumoen som et tilbud til hele Innlandet.
søndag 11. mars $ Østlendingen
Skal utvide fem kilometer av riksvei 3 i Østerdalen
I disse tider starter Statens vegvesen med utvidelse og utbedring av riksvei 3 mellom Søkkunda bru og Evenstad.
søndag 11. mars $ Østlendingen
Storelvdøler mistet retten til å ha dyr på grunn av brudd på dyrevelferdsloven
Flere dyreholdere enn før må avvikle driften på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven, og i fjor ble totalt 83 dyrehold tvangsavviklet rundt omkring i Norge. I Hedmark har to fått såkalt aktivitetsforbud.
lørdag 10. mars $ Østlendingen
Bønn om sommerjobber til ungdom blir hørt
Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) sier han vil undersøke om Hedmark fylkeskommune kan tilby sommerjobber til ungdom under 18 år. Stor-Elvdal-ordfører Terje A. Hoffstad (Ap) opplyser at kommunen har satt av penger til sommerjobber for ungdom.
fredag 9. mars Østlendingen
Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STOR-ELVDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HEDMARK

FAVORITTER

Hordaland Utenriks IT Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Båt Karlskrona Svedala Næringsliv Oppland Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Oslo Kalmar Rogaland Østfold Vest Agder Fotboll Hässleholm Kultur Akershus Sogn og Fjordane Kvinnherad Odda Buskerud Skåne Trøndelag Mat Forsvar Troms Menn Oskarshamn Kristianstad Thailand Inrikes Rendalen Eslöv Kongelig Fiske Vellinge Finnmark Tynset Sandnes Kragerø Fotball Skien Vær Mandal Sport Åstorp Karmøy Bolig Kultur Musikk Molde FK Sverige Blekinge Norway Cup Fredrikstad Politikk VM Trening Tinn Malmö Mote Trav Russland IK Start Lyngdal Stockholm Stavanger Grue Kunst Reise Barn Spill Helse Vestby Lesja Tesla Risør Sigdal Grane Kristiansand Tvedestrand Fauske Stord Håndball Turn Økonomi Sjakk Røros Nittedal Askvoll Lindås Aurskog-Høland 17. mai Motor Lund Sund Øksnes Ringsaker Steigen X-games Nore og Uvdal Askøy Tranøy Moss Näringsliv Horten Hvaler Lillesand Båstad Kampsport Seljord Landbruk Hälsa Boksing Film Bamble Osterøy Nesodden Sortland Vågan Salangen Jølster Vadsø Leirfjord Kongsvinger Alstahaug Landskrona Alpint Gausdal Strängnäs Karasjok Suldal Eidskog Bil Hyllestad Høyanger Aurdal Eurovision Meløy Porsgrunn Enebakk Hemnes Sogndal SK Brann Android Andøy Lund Stor-Elvdal Bremanger Åmot Ronneby Solund Friidrett Narvik Teknik Fedje Bodø/Glimt Nybro Kommunesammenslåing Gjøvik Staffanstorp USA Bromölla Helsingborg Drangedal Gjerstad Vefsn Kvinesdal Tyrkia Radøy Tønsberg Trøgstad FK Haugesund Eidfjord Rælingen Ski Nes Løten Polen Jönköping Voss Nordre Land Flekkefjord Austrheim Russ Tomelilla Time Lødingen Sandefjord Fotball Moskenes Stranda E-sport Østre Toten Rygge Dovre Arctic Race Gloppen Hörby Kvinner Skedsmo Jakt Nissedal Ballangen Tysvær Øyer Stryn Liverpool Vitenskap Nord-Korea Masfjorden Motorsport Karlshamn Hobøl Bundesliga Kviteseid Rauma Musik Engerdal Friluftsliv Saltdal Øygarden Interiør Mat Klima Svelvik Meland Dyr Frankrike Spania Bærum Skodje Skånland Skiptvet World Series of Poker Valle Utsira Eid Politik Toyota La liga Giske Torsken Mörbylånga NM Holtålen Volvo Halden Skisport Mönsterås Mjölby Lillehammer Lillestrøm SK Fildeling Re Sölvesborg Jevnaker Hamar Bil Stabæk Rakkestad Øystre Slidre Sjöbo Evenes Danmark Norway Chess Champions League Flakstad Asker Flora Utrikes Mjøndalen IF Larvik Israel OBOS-ligaen Tour of Norway Kvalsund Porsanger Skurup Olofström Jobb Nordkapp Audnedal Bodø Aure Rennesøy Australia Skiskyting Hammerfest Poker Rana Sørfold Båt Foto Hockey Brønnøy Askim Hadsel Tingvoll Roing Hole Søgne Vinje Odds BK Ulvik Vestre Slidre Film Litteratur Farsund Östra Göinge Fjaler Modum Motorsport Sykkylven Kina Sola Klatring Grimstad Molde Målselv Forskning Kryptovaluta Vindafjord Ulstein Tromsø IL Hamarøy Værøy Nord-Odal Emmaboda Arendal Lier Åsnes Syria Svalöv Birkenes Nannestad Tysfjord Frogn Sandøy Eidsberg Bømlo Ukraina
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL