Stor-Elvdal
17. maifeiring i Stor-Elvdal 2020
torsdag 18. juni Stor-Elvdal kommune
Oppdatering om ny fritidsklubb i Stor-Elvdal
​Det har vært på en del meningsutvekslinger etter at det ble kjent at fritidsklubben skal flyttes til nye lokaler, og dessverre også en del usikkerhet hos «klubbungdommene» våre. Dette viser at «Klubben» er et viktig tilbud for mange, og både ungdomsrådet...
torsdag 18. juni Stor-Elvdal kommune
Kommunestyremøte 17.06.20
​Kommunestyremøtet vil ikke være åpent for publikum i denne omgang, men kan følges via facebook. Sendingen starter rundt 13.45 og vi er inne live fra kl 14.00.
mandag 15. juni Stor-Elvdal kommune
Vedtak - forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler
​Med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 17-2 vedtas følgende vilkår for bruk av utbyggingsavtaler i Stor-Elvdal kommune:   1. Geografisk avgrensning Stor-Elvdal kommunes forventninger til inngåelse av utbyggingsavtaler gjelder hele Stor-Elvdal kommune, når en eller flere...
mandag 15. juni Stor-Elvdal kommune
Vedtatt kommunedelplan for klima og energi 2020 - 2030
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelplan for klima og energi i Stor-Elvdal kommune 2020 – 2030, med de endringer som er innarbeidet etter høring. 2. Rådmannen oppnevner en tverrfaglig «klimagruppe» som sammen utarbeider et handlingsprogram, som...
mandag 15. juni Stor-Elvdal kommune
Ut på tur i den flotte Stor-Elvdalsnaturen i sommer
​Registreringen av turmål foregår i perioden 15.juni-15.september, men mange av disse fine turene kan du selvsagt gå både før og etter.De velkjente røde turkassene er ikke satt opp i år (Korona-hensyn) og all registrering skjer ved hjelp av DNT-appen SjekkUT, som du du...
fredag 12. juni Stor-Elvdal kommune
Spørreundersøkelse om kommunens hjemmeside
​Det gjør du ved å svare på noen raske, enkle spørsmål. Det tar maksimum tre minutter. Vi ønsker å få innspill på hva som er viktig for deg når du oppsøker hjemmesida vår, hvilken informasjon du er ute etter, om du finner det du leter etter...
fredag 12. juni Stor-Elvdal kommune
Reguleringsplan for Mykleby fjelltak - offentlig ettersyn
​Forslag til reguleringsplan for Mykleby fjelltak ble behandlet i Planutvalget den 29.04.2020. Ingeborg Mellgren Mathiesen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Flere retningslinjer inn i "Bestemmelser til detaljregulering for Mykleby fjelltak" for å ivareta hensyn til miljø, landskap,...
fredag 12. juni Stor-Elvdal kommune
INNLANDET

Birkebeinerveien åpner 19. juni
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Ta med vann på tur
Mange har tradisjon for å drikke fra bekker og andre vannkilder når en er ute på tur. Kommunen vil minne om at det i områder med mange beitedyr kan vannet bli infisert og medføre mage/tarminfeksjoner.  Vi oppfordrer derfor turgåere og andre brukere av naturen til...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Har du lyst til å bli støttekontakt eller besøkshjem?
​Det å være støttekontakt innebærer å være en trygg voksenperson, som er tilgjengelig en ettermiddag i uka.  Det å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom en helg eller flere per måned. Dette varierer ut ifra behovet til...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Oversikt over leiekjøringsløyver for snøscooter
​Du finner oversikten over godkjente leiekjøringsløyver for 2014-2018 i linken til høyre.
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Oppstart- og informasjonsmøte i AA/NA
​ AA/NA møtene avholdes hver torsdag på Moratunet kl. 19.00-20.30. Det vil være åpne møter den første torsdagen i hver måned. For spørsmål kan du kontakte Svein Erik Løkken på telefonnummer 91692272.
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Her er oversikten over leiekjøringsløyver
​Her er oversikten: Leiekjøringsløyver i Stor-ElvdalOmrådeLøyvehaverTelefonStrandsameiet, Strand, Opphus, Mykleby og EvenstadJohn Olafsen97535930Nils Strand97745091Stein Inge Bergseth91359226Trond Nysveen90029940Inge Strand91739543Messelt, Stai og NegårdArnt...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Vær obs på rasfare
​Vær spesielt oppmerksom hvis du har hus tett inntil vei, gang- og sykkelsti eller andre steder voksne ferdes og barn leker. I år er det mye snø på takene og konsekvensene av et ras kan bli store. Det er huseiers ansvar å sørge for at takras, istapper ol. ikke gjør skader...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Stor-Elvdal
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Kulturmidlene for 2018 er fordelt
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer, og kulturmidlene for 2018 utbetales slik:  Nr Søker Kontaktperson Tilskudd 20181Fossedagene (musumsfagl. aktivitet)Anne Grethe Toften20 0002Stor-Elvdal musikklag, reetablering Wenche Solum03Barn Skolekorps, aktivitetJan Tore Myrbakken 22...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Faktura på eiendomsskatt er sendt ut
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Mandag kveld: Mer is og vann på veg
​Lokale oversvømmelser vil trolig bli større utover kvelden og natten. Stor-Elvdal kommune følger denne situasjonen nøye utover kvelden og natten. Glomma har blant annet tatt nytt løp ved Sundflobrua, og folk bes være forsiktige langs elva. Følg med på kommunens...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Ismasser i bevegelse ved Hanestad
​Det er sendt ut sms-varsel til innbyggerne. Stor-Elvdal kommune følger situasjonen i Glomma framover. Isgangen gikk videre ved Sundflobrua og ismassene fortsatte nedover Glomma før en ny propp satte seg ved Skaterud. Dette førte til noe oversvømmelser som presset opp mot, men ikke...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Skattedirektoratet endrer rutiner for betalingspåminnelse
Skattedirektoratet viser til henvendelser som gjelder betalingspåminnelse på Utskrevet forskuddsskatt, person, er et nytt dokument som ble sendt ut 2 dager etter 3. forfall. Dette blir nå endret.  Bakgrunnen for det nye dokumentet er at det over tid har vært flere kritiske oppslag i...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Her er første kulturnytt i 2018
​Konserten "Velkomne med æra" med Gry Oda Ulvmoen Myrbakken, Kristin Pas og Margeretha Stassen spilles 20. januar. Ellers kan kinoen lokke med flere spennende filmer i nytt år; blant annet Solsidan-filmen og Star Wars: The Last Jedi. Du kan lese kulturnytt i linken til høyre. Du finner...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Nytt varsel om isgang og flomfare
Vi ber innbyggerne som bor langs Glomma om å være på vakt og holde god avstand til elven da det er enorme krefter i bevegelse. Det kan forekomme lokale oversvømmelser der det allerede er høy vannstand. Kommunen følger situasjonen nøye fremover.
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Tildeling av kulturmidler 2016
​Stor-Elvdal kommune fordeler tilskudd til en rekke ulike kulturaktiviteter. Felles søknadsfrist er i år 10. februar. Ettersom retningslinjene skal revideres 26. januar vil søknadsskjemaer og de nye retningslinjene først bli lagt ut når de er klare. Lag, foreninger og andre aktuelle...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Åpen hall i vinterferien
​Det blir som før fri lek og bruk av utstyret i idrettshallen fra kl. 10.30-12.30. Gratis frukt serveres i pausa. Kl. 13.00 vises Doktor Proktors Tidsbadekar på kinoen. Tilbudet gjelder naturligvis også de som ikke deltar på Åpen hall. Ekstra hyggelige billettpriser; barn kr. 30.-...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Innskriving Sollia skole
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Vi har fått ny forside!
​Alle SÅTE-kommunene - Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal - er på lufta med det nye designet fra 20. mai.
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Varslingspliktig aktivitet i Østerdal Garnison
​ ​​For oppdaterte varsler og aktivitet i skyte- og øvingsfelt se: www.forsvaret.no/osterdalen Henvendelser døgnberedskap Rena leir: 99 22 20 57 og Terningmoen leir: 48 25 36 88
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Fikk du ikke tekstmelding?
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Tilskudd til tiltak i beiteområder
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
13. plass i Hedmark i kommunetesten 2016
Vi gratulerer Løten kommune som best av de 22 kommunene i Hedmark! Kommuneundersøkelsen ble gjennomfort i januar og februar i år. Forbrukerrådets testpersoner har ringt rundt, sendt e-poster og sjekket kommunenes nettsider – og utgitt seg for å være...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Birkebeinerveien åpner fredag
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Tid for å søke om treningstider i Storstua
​Sesongen går fra 1. september 2016 til 1. juni 2017. Skriftlig søknad om ønsket treningstid sendes til Stor-Elvdal kommune, postboks 85, 2480 Koppang. Søknadsskjema finner du i linken til høyre. Stor-Elvdal idrettsråd vil i år være med å sette opp...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
INNLANDET

Rådet for likestilling av funksjonshemmede
​ Rådet har en viktig funksjon som rådgiver og kontrollør ved byggesaker, offentlige og private bygg og har uttalelsesrett i alle saker som berører alle typer funksjonshemmede.   Rådet består av: NAVN                    ...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Her er årets sommerbrosjyre
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Velkommen til skolestart!
​Koppang skole: 2.-7.trinn møter til vanlig tid kl. 08.30, og går til eget klasserom. 1. klassingene møter kl. 09.00 ved flaggstanga. Sollia skole: Oppmøte kl. 08.30 Stor-Elvdal ungdomsskole: Oppmøte til vanlig tid kl. 08.30 Det blir først samling med alle elever...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Forslag til planprogram for Klima og energiplan 2018 - 2030
​I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og 11-13 vedtok Formannskapet den 18.04.2018, sak 18/28, å legg forslag til planprogram for kommunedelplan for Klima- og energi 2018-2030 for Stor-Elvdal kommune til offentlig ettersyn og varsle om oppstart av planarbeidet. De nasjonale forventningene til...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Orientering om legesituasjonen i Stor-Elvdal
Fra 1. september 2019 er alle legestillingene våre 3 legestillinger, pluss LIS1, besatt fram til 1. mars 2020. De 2 legevikariatene vil bli lyst ledig i løpet av høsten, i håp om å få dem besatt med faste leger.Mildre Orphee Suarez er fast ansatt som...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering for Mykleby fjelltak
​Selve planområdet er på ca. 30 daa og ligger langs Myklebysæterveien, ca. 1 km vest for rv. 3. Planområdet består av del av gnr. 10, bnr. 15. Hensikten med planen er uttak og knusing av masser. Planområdet er i kommuneplanens arealdel (2003-2015) avsatt som...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Melding om vedtak - Kommuneplanenes samfunnsdel 2019-2040
​I henhold til pbl 11-15 vedtas forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2040 slik den foreligger. Samfunnsdelen skal være styrende for all kommunal virksomhet i planperioden. Mål og tiltak for gjennomføring skal konkretiseres i økonomiplanen og andre plan- og styringsdokumenter.Vedtatt...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Ledig stilling - menighetspedagog
​Stor-Elvdal kirkelige fellesråd søker en engasjert person som vil skape aktiviteter for barn og unge i kirkene i Stor-Elvdal, en som kan formidle en levende folkekirke der alle kan oppleve tilhørighet, trygghet, glede og raushet. Fullstendig utlysningstekst finner der her
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Her er det nye kommunestyret i Stor-Elvdal
​​Arbeiderpartiet Linda Otnes Henriksen Terje Andreas Hoffstad Morten Gustu Monica Skjæret Terje Kværnes Tor Einar Skogesal Senterpartiet Even Moen Maren Buen Hans Håkon Vestlund John Olav Sundli Gry Falck Høyre Ingeborg S. Mellgren Mathiesen Thor Arne Haug Sosialistisk Venstreparti Ane...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Kulturnytt for oktober
​Klikk på bildet for å laste ned kulturnytt i pdf.
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Sommerstengt - Tynset trafikkstasjon
​På grunn av ferieavvikling vil Tynset trafikkstasjon være sommerstengt fra og med 15. juli til og med 2. august 2019. Dette gjør at Statens Vegvesen får utnyttet sine ressurser bedre i en periode med lav aktivitet. I tillegg til Tynset vil også Elverum, Fagernes og Otta være...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Formannskap og planutvalg
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Mammografi for kvinner i Stor-Elvdal kommune
​I alt 320 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på Nordsiden av Storstua, Storgata 124, Koppang. alle som har digital postkasse, vi få invitasjonen sin digitalt. Mer informasjon finner dere her
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Høring - Forskrift om nedgravde oljetanker
​Miljødirektoratet oppfordrer alle kommuner om å vedta en forskrift for nedgravde oljetanker så snart som mulig. Bakgrunnen for Miljødirektoratet sin oppfordring er det nasjonale forbudet mot fyring med mineralolje, som trer i kraft 1. januar 2020. Dette forbudet vil føre til et...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Stor elgfare langs veiene
​Den økte aktiviteten og mye kryssinger gir dessverre også en økt fare for å kjøre på elg, og vi ser at antall elgpåkjørsler øker. Bare i løpet av de siste to ukene er det påkjørt fem elger. Vi er bekymret for hvordan dette vil utvikle...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Knallstart for Tekna Park
​Etter en gedigen dugnadsinnsats står anlegget klart til bruk. I praksis er anlegget bygd i løpet av 4-5 måneder! Samfunn- og næringsutvikler Bjørn Vegard Øiungen har ordene i behold når han (og Østlendingen) omtaler prosjektet som Østerdalens vakreste...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Høring Kommuneplanen 2019-2040 - samfunnsdel
​Forslag til kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet i kommunestyret 30.01.2019. Det ble fattet følgende vedtak: Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Stor-Elvdal kommune i perioden 2019-2040 legges ut på høring og til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 11-14....
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Kulturnytt for mars
​Oppsetningen som 231 Productions står bak, har premiere i Storstua 23. mars. Broadway-musikalen «Next to Normal» er en meget fengende, krevende, tåredryppende, heftig og helt enestående musikal om en familie litt utenom det vanlige. I hovedrollen som den bipolare Diana finner vi den...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Her er skoleruta for 2019-2020
​Du finner hele skoleruta for 2019/2020 i linken til høyre.
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Friluftskartlegging
​Kartleggingen og verdisettingen er gjort i henhold til retningslinjer gitt i Miljødirektoratets veileder M98-2013, «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder». Friluftsområdene er kartlagt, beskrevet og delt inn i ulike område typer og bruk i henhold til veilederen. Som et...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Seks valglister ved høstens kommunestyrevalg
​Listene skal formelt godkjennes av valgstyret i mai. Her er partiene som har levert listeforslag; Ap, Sp, V, SV, H, FrP. Du finner listeforslagene til de enkelte partiene i linken til høyre. Valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget er 9. september 2019.
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Endringer i åpningstidene på sentralbordet
Stor-Elvdal kommune har hatt en ordning der sentralbordet har vært åpent også  (08:00 – 10:00) og (14:00 – 15:00)Grunnen til endringen er at det er liten pågang og de fleste finner i dag informasjon på vår hjemmeside, www.stor-elvdal.kommune.no Vi minner også om...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Gratis datakurs i mai
​Kurset består av 12 undervisningstimer og vil gå fra kl. 10.00 til 14.00 dagene 21.-23. mai. Det er begrenset deltakerantall og personer med fysisk handicap prioriteres.  Fortløpende påmelding til kursarrangør:  Rådet for likestilling av funksjonshemmede i...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Kommuneplanen 2019 - 2040 -utvidet frist for innspill
​Planprogrammet finner dere her
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Birkebeinerveien åpner 6. juni
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
INNLANDET

Økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett 2020 for Stor-Elvdal kommune
Sammen med de offisielle dokumentene legges også ut presentasjonen fra formannskapet og detaljert årsbudsjett 2020.Eventuelle uttalelser må sendes til Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2480 Koppang eller postmottak@stor-elvdal.kommune.no og bes merket "budsjett 2020".Dokumentene finner du...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Endringer fra 7. mai 2020
​ Kommunen har fortsatt ingen påvist smittede av koronaviruset i dag 4.mai 2020.    Fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Dette gjelder bare arrangementer med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede og...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Førjulspresang fra nissene på Skjerdingfjellet
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Årets siste kommunestyremøte er 17. desember
​Budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er den store saken i møtet som avholdes i Glommenbygget.  
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Oppdatert informasjon - Tilsyn-feiing av fritidseiendommer 2020
På grunn av mange fritidseiendommer har MHBR i 2020 valgt ut fritidseiendommer i området Vinjeveien inkl. Lauvåsen A, B og C feltet i 2020. Grunnet situasjonen som vi har vært i, måtte den årsplanlagte gjennomføringen av fritidseiendommer utsettes noe. Vi har derfor endret...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Informasjonsmøte om legevakt og omsorgsboliger
​ ​Ordfører i Stor-Elvdal kommune inviterer til informasjonsmøte i Storstua, kultursalen 11. mars kl. 17.30. Tema vil være dagens legesituasjon, legevaktordning og nye omsorgsboliger.Informasjon om dagens legesituasjon i Stor-Elvdal kommune v/enhetsleder Eli LøkenInformasjon om legevakt....
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Nå får elgduellen sin egen sang
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Vannet er friskmeldt
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Storelgen-produkter til salgs
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Atna-ildsjeler fikk prisen
​Prisen ble overrakt av ordfører Terje Hoffstad foran et stort publikum ute på tunet ved Stor-Elvdal hotell. Det synlige beviset på ildsjelprisen er diplom og 5.000 kroner, i år på deling. En bredt sammensatt jury på ni personer hadde flere gode kandidater å velge...
onsdag 10. juni Stor-Elvdal kommune
Barna hjelper brannvesenet å trygge julen
​Les hele pressemldingen her
onsdag 22. april Stor-Elvdal kommune
Stor-Elvdal kommune med siste nytt knyttet til status for covid19 (korona) i vår kommune - og med en oppfordring om å unngå unødvendige fritidsreiser.
​ Regjeringen er fortsatt helt tydelig på at unødvendige fritidsreiser ikke skal skje.   Den største risikoen for smittespredning til kommunen er fortsatt folk som reiser inn i regionen fra områder med mer smitte av koronaviruset enn her.    Stor-Elvdal kommune ønsker...
mandag 20. april Stor-Elvdal kommune
Skattetaten overtar skatteinnkreving fra .juni 2020
​Endringen vil innebære at publikum vil få nye kontaktpunkter og skjema, Skatteoppkreverne vil samlokaliseres med Skatteetaten, og veiledningen vil foregå i Skatteetatens lokaler. Et helhetlig ansvar Formålet med tiltaket er å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart...
mandag 20. april Stor-Elvdal kommune
Informasjon om coronaviruset til innbyggere i Stor-Elvdal kommune
 Korona-viruset ble oppdaget i Kina, og Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler at land forbereder seg på en spredning av viruset. Dersom du mistenker smitte, og du har symptomer og har vært i kontakt med noen som er smittet av viruset må du ringe Stor-Elvdal legekontor eller legevakta...
mandag 20. april Stor-Elvdal kommune
Det er i dag fredag 17. april 2020 kl. 16.00 ingen personer med påvist smitte av koronaviruset i Stor-Elvdal kommune.
fredag 17. april Stor-Elvdal kommune
Kommuneskogen utlyser elgjakt for en ny fireårsperiode - 2020-2023.
​​For søknadskjema/relevant info: kommuneskog.net​
fredag 17. april Stor-Elvdal kommune
Stor-Elvdal er valgt ut som en pilotkommune for Fritidskortet for barn og unge i 2020 og 2021
​ Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyste tilskudd med frist 15.02.20, og fikk inn hele 193 søknader. I tillegg til Arendal og Vadsø, som har vært med i ordningen fra høsten 2019, er følgende 10 kommuner valgt ut til å være med i forsøket: Asker,...
fredag 17. april Stor-Elvdal kommune
Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STOR-ELVDAL

INNLANDET

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL