Stor-Elvdal
Anbudskonkurranse for vintervedlikehold av kommunale veier
mandag 17. august Stor-Elvdal kommune
Informasjon om coronaviruset til innbyggere i Stor-Elvdal kommune
 Korona-viruset ble oppdaget i Kina, og Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler at land forbereder seg på en spredning av viruset. Dersom du mistenker smitte, og du har symptomer og har vært i kontakt med noen som er smittet av viruset må du ringe Stor-Elvdal legekontor eller legevakta...
mandag 17. august Stor-Elvdal kommune
Smittevern og sommeraktiviteter
Skal vi ha mulighet for å klare det må vi alle, som bor her eller besøker oss, ta ansvar og fortsatt overholde de generelle smitteverntiltakene: 1m avstand, god håndhygiene og god hostehygiene. Samtidig skal vi treffe slekt og venner. Vis hensyn og hold deg hjemme om du har...
mandag 17. august Stor-Elvdal kommune
Skattetaten overtar skatteinnkreving fra .juni 2020
​Endringen vil innebære at publikum vil få nye kontaktpunkter og skjema, Skatteoppkreverne vil samlokaliseres med Skatteetaten, og veiledningen vil foregå i Skatteetatens lokaler. Et helhetlig ansvar Formålet med tiltaket er å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart...
mandag 17. august Stor-Elvdal kommune
Informasjon om oppstart av nytt barnehageår og skolestart
​ Kriseledelsen følger nøye med på situasjonen og ber fortsatt alle innbyggere og besøkende om å ha fokus på smittevern ved å:Holde minst en meters avstand til andreHa god håndhygieneVære hjemme når du er syk   Vi har planlagt oppstart av nytt...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Vær obs på flomvarsel
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Fare for stengte veger
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Synkende vannstand lørdag
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
INNLANDET

Ny samarbeidsmodell for å ivareta barn og unge
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Kulturnytt med program for 17. mai
​ Du finner både programmet for nasjonaldagen og andre aktiviteter på kulturfronten i mai i kulturnytt i linken til høyre. ​
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild i skog og mark
​Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.  Bålforbud Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Tillatelser som eventuelt er...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Fastsetting av planprogram - reguleringsplan for Atna idrettspark
​Feste Nordøst AS har på vegne av Atna idrettspark utarbeidet planprogram dom grunnlag for fremtidig planarbeid og reguleringsplan for Atna idrettspark
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
NNØ venter på godkjenning i februar
​Signalene fra utdanningsdirektoratet er at de starter behandlingen av søknaden i disse dager og at NNØ vil få svar i løpet av februar.  Det er allerede interesse fra lokale søkere, samtidig som videre rekruttering av studenter er i full gang. NNØ har...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Markering av frigjøringsjubileet med fallskjermslipp
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
​Arbeidene med besøksenteret i Koppang sentrum er i rute
Det har blitt prosjektert og planlagt i detaljer hva som skjer dag for dag på byggeplass, og dette gjør nå at vi opplever at arbeidet med alle involverte aktører går raskt med god framdrift hver dag.Så langt har man holdt de oppsatte milepælene hvilket var veldig viktig...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Toppturer i Stor-Elvdal 2020 - Problemer med digital registrering
 Det er greit å sende mobilfoto fra toppturmålet, eller skrive dato, turmål, turdeltakere og underskrift av voksen person. Dette kan leveres på biblioteket, eller sendes som mobilfoto eller mail til oss. Vi er også interessert i tilbakemeldinger om hvordan turene fungerer, om...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Salg av næringseiendom på Koppang
Eiendommen ligger i uregulert område med hovedsakelig boligbebyggelse rett sør for Koppang sentrum. Enkel adkomst til eiendommen via Skogveien eller Lensmannssvingen. Eiendommen var tidligere administrasjons- og driftsbygg for Hedmark Energi AS avdeling Koppang. De senere årene er bygget eid og...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Det er i dag fredag 17. april 2020 kl. 16.00 ingen personer med påvist smitte av koronaviruset i Stor-Elvdal kommune.
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Søknadsfrist for spillemidler er 20. oktober
​Fristen for søknaden til kommunen er 20. oktober.  Kommunens idrettskonsulent Tore Sandberg epost: tsa@stor-elvdal.kommune.no eller på tlf 95 05 67 58 er behjelpelig med å komme i gang med søknaden. Anlegget må også være registrert i anleggsregisteret...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Gode skoleresultater
Grunnskolepoeng er et samlet mål for elevenes karakterer i fag ved avslutningen av 10. trinn, en sum av alle tallkarakterene i fagene, både eksamen og standpunkt. Tabellen nedenfor viser gode tall for vår kommune. Vi gratulerer alle elever og alle som jobber med barn og unge...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Nå er det gratis å gå på fritidsklubben
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Rikholdig kulturmeny i september
​Det er mye å være med på i kommunen vår! I tillegg til alle arrangementer er det full fart igjen i lag og foreninger etter sommerferien. September starter med Fossedagene i Sollia allerede første helgen. Så går det slag i slag med kino, Nivalis barokkonsert,...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Nå får du digitale fakturaer fra oss
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Åpen brannstasjon og fokus på brannsikkerhet
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Her er sakslista til neste kommunestyremøte
​Foruten å ta stilling til konsept og leieavtaler i nytt sentrumsbygg står blant annet overordnet kompetanseplan, endringer i vedtektene i de kommunale barnehagene og 2. gangsbehandling av reguleringsplan for Tekna Park på sakslista. Kommunestyremøte i kultursalen i Storstua er åpent...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Folkebadet sesongåpner 2. oktober
​Folkebadet er et godt og viktig folkehelsetilbud og vi håper flest mulig vil benytte bassenget! Her er det åpent for små og store, både til lek og for de som ønsker å svømme. Svømmehallen ligger ved Stor-Elvdal ungdomsskole.  Åpningstider og priser Badet...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild oppheves
PRESSEMELDING 13.08.18 FRA MHBR: Vedtak om totalforbud oppheves for kommuner i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) sitt område. Det gjelder kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga. Opphevelsen av totalforbud gjelder fra og...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Mørke gatelys
​I Kongleveien venter vi på at det skal monteres strømmåler og det er årsaken til at det er mørkt der. Dessverre vet vi ikke når denne blir montert, siden det er Eidsiva Nett som gjør dette. Forhåpentligvis skjer det snart. I Atnaveien og deromkring sliter vi med en...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Vedtatt reguleringsplan - Tekna park
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Midlertidig forbud mot tiltak - Sundfloen hyttegrend
​Stor-Elvdal kommune vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens § 13-1 midlertidig forbud mot tiltak innenfor områdeavgrensningen for reguleringsplan for Sundfloen hyttegrend. Forbudet varer inntil to år eller til gjeldende plan er opphevet.
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Eiendomsskatt for 2. termin
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Vil bidra til profilering av lokale bedrifter
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Kanskje du har rett på bostøtte?
​Det er ihvertfall verdt å sjekke Husbankens hjemmeside, der finner du informasjon både om kriterier, søknadsfrister og søknadsskjema. Du kan også få hjelp ved å kontakte NAV Stor-Elvdal, ved saksbehandler Tove Busterud.   
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
INNLANDET

Her er årets førsteklassinger
​Endelig skolestart! Den aller første skoledagen er spesiell både for barna, foreldre/foresatte og besteforeldre. Rektor Hilde Solvang ønsket alle hjertelig velkommen, og tradisjonen tro ble alle førsteklassingene høytidelig ropt opp en og en. Etter...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Skolestart og trafikksikkerhet
Særlig for de minste elevene er det viktig å bli sett og tatt hensyn til.En hekk som har vokst seg stor og grønn og ugjennomsiktig kan utgjøre en alvorlig trafikkfelle.Også i mer landlige omgivelser er det et godt trafikksikkerhetstiltak å rydde vegetasjon som vokser inntil...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Nye avfallsekker kjøres ut
​Dersom du ikke har mottatt sekker innen den 08.juni, ta kontakt med Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00  
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Her er kulturnytt for juni
​Sigurd Hole Trio pryder forsiden av kulturnytt for juni. De har konsert i stavkirka på Lia gård 14. juni kl. 19.00. Kulturnytt har også oversikt over alle fotballkampene på Koppang stadion i juni.
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Vannrestriksjoner Koppang og Atna vannverk
​Vanning er kun tillatt i tidsrommet fra kl. 21:00 til kl. 00:00 og fra kl. 05:00 til kl. 07:00 og på følgende dager: Mandag, onsdag og fredag for beboere på østsiden av Glomma (Koppang vannverk) Tirsdag, torsdag og lørdag for beboere på vestsiden av Glomma (Koppang vannverk)...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Her kan du følge med på politiske saker
​Formannskapet møtes 6. juni. Det er mange saker som skal behandles. Fra sakslista kan vi nevne; etablering av nye administrative samarbeid mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal. Restart av boligpolitisk og eiendomspolitisk plan, Prosjekt veikryss Rv 3- Fv 30, forskjønnelse av...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Midlertidig stopp i reguleringsplanarbeid
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Koking av drikkevannet på Evenstad
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Her er årets 5 på topp-turer 2018
​Kassene står oppe i perioden 15.06 -15.09. PS: HUSK Fellestur kartslipp stolpejakt og tur til Brennkroktjern søndag 17.06.18 fra Koppang skole kl. 11! 5 på topp er i år et samarbeid mellom DNT Åmot og Stor-Elvdal og Stor-Elvdal kommune, og det er nye, røde turkasser med DNT...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Informasjon om helsesøstertjenesten
​Siv Olafsen ( tlf47971595) vil også fungere i 60% helsesøsterstilling i samme tidsrom.  Jordmor Tone Eggestad vil være tilstede på helsestasjonen annen hver tirsdag f.o.m  tirsdag 21.08 . Time kan bestilles både på helsestasjonen og på legekontoret. Videre vil...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Ny bygdebok klar for lansering
​Overrekkelsen skjer i kommunestyrets møte. Arrangementet er åpent for alle, og det blir signering og boksalg i foajeen i Storstua etterpå. Bygdeboka vil ellers være til salgs på kommunens servicekontor fra torsdag 21.06.18. (åpent kl. 10-14). Mange har også reservert den...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Nå er bygdeboka Grend og slekt 2 til salgs
​ En rørt Ola Klefsås stod for "pallsprettingen" og fikk æren av å overlevere den rykende ferske boka til oppdragsgiverne ved ordfører Terje Hoffstad. Klefsås er bygdebokkomiteens ubestridte veteran og ildsjel og har nå over ti års fartstid med dette...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Vannavstenging og gravearbeider i Skoleveien
​Tirsdag 3. juli vil abonnenter i Sollihøgda (fra Kleiva og sørøstover), deler av Skoleveien, deler av Skoglyveien og deler av Kjemsjøveien være uten vann. Vannet stenges mellom kl. 07 og 08 tirsdag morgen og vil være stengt i omtrent 12 timer. Tapp opp nødvendig...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Kantslått langs kommunal vei - pass på fiberledninger
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Husk å levere spørreskjema til grend og slekt 3
​Grend og slekt 3 skal etter planen være ferdig høsten 2020. Men vi er helt avhengig av å få inn nok og riktige opplysninger om folk og eiendom i bygda. Tredje bind i bygdebokserien omfatter Koppang, Bjørånes øst, Atna og Atndalen. - Vi oppfordrer alle til å skrive...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Husk å levere tilbake hjelpemidler
​Leveringssted: Hjemmetjenesten sine lokaler på Granheim. Ved spørsmål ring: fagleder Elisabeth Åsvang, 45 87 25 22. På forhånd takk!
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Har du husket å registrere brønnen din?
 Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Her er første kulturnytt i 2019
​13. januar er det duket for en stor nyttårskonsert i Storstua. Her kan du oppleve der anerkjente Ensemble Georgi ssom sammen  med Petter Simonsen,  Jan Tore Myrbakken og Koppang Mandskor byr på en maskulin konsert utenom det vanlige. (NB: Vi beklager feil i plakatforsiden der Odd Grundt er...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Digital tømmeplan fra FIAS
​Hvis du ikke har mulighet til selv å skrive ut tømmeplanen, kan du ta kontakt med FIAS eller kommunens servicetorg, så får du en utskrift. Det er ingen hast, for det er ingen endringer i rutene for 2019. Avfallet hentes på samme hentedag som tidligere. Mer informasjon på FIAS...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Helsesykepleier er det nye navnet på helsesøster
Selv om tittelen er endret er kompetansen den samme. En helsesykepleier  er en autorisert sykepleier med videreutdanning innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for barn og unge 0–20 år og deres familier.
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Interkommunal barnevernvakt
​Nummeret til barnevernvakta er 40 40 40 15. Telefonen er betjent fra kl. 15.30-08.00 samt helg. Mer info om barnevernvakta i Ringsaker finner du HER Mer info om barneverntjenesten i Stor-Elvdal finner du HER
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Ny ordning for barnehagesøknader
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Høring - NVE
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Budsjett i årets siste kommunestyremøte
​Møtet holdes i Glommenbygget og starter kl. 12.00. Du finner møteinnkalling med saksliste HER
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Dette bør du ha som beredskapslager hjemme
​DSB lanserer, i samarbeid med Oslo kommune, kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen. Hovedinnholdet i kampanjen er konkrete råd om hva folk kan gjøre for å forberede seg best mulig hvis noe skulle skje...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
INNLANDET

God Morgen Norge og TV 2 på besøk
​Her blir det aktiviteter og god mulighet for Stor-Elvdalreklame! Tynnkakebakeren vil være på plass med smaksprøver, kommunens skog- og utmarksavdeling stiller med bålpanne og svartkjele. Atna Øl stiller med lokalt øl til Wenches kjøkken og det jobbes med å...
fredag 14. august Stor-Elvdal kommune
Fag som ble fjernet i fjor, er igjen i fare og kan bli borte for godt
En rekke programområder som ble fjernet fra tilbudet i de videregående skolene i Hedmark i fjor, står i år i fare for å bli strøket for godt. Årsaken er dårlige søkertall for andre år på rad.
19. mars 2018 Østlendingen
Elendige søkertall skaper ny dramatikk rundt Midt-Østerdal videregående skole
I fjor ble søkertallene ved Midt-Østerdal videregående skole omtalt som katastrofale. I år er de enda dårligere: Bare 52 av 6.389 søkere til videregående opplæring i Hedmark har skolen på Koppang som sitt førstevalg.
7. mars 2018 $ Østlendingen
Lastebil sperret vegen over Venabygdsfjellet
Mandag sperret en lastebil fylkesveg 27 ved Enden i Stor-Elvdal kommune.Klokken 20:30 melder Vegtrafikksentralen at vogntoget er berget og at vegen er åpen for trafikk…
27. november 2017 Gudbrandsdølen Dagningen
Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STOR-ELVDAL

INNLANDET

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL