Stor-Elvdal
Mandag 3.juni lanseres branntips.no
​Branntips.no er en ny nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold. På branntips.no skal alle landets innbyggere kunne melde fra om bekymringsverdige forhold tilknyttet egen eller andres brannsikkerhet på en enkel måte. Nettportalen vil videreformidle...
lørdag 8. juni Stor-Elvdal kommune
Samarbeid mellom kommuneskogen og høgskolen
​Kommuneskogen har et totalt areal på 200 000 dekar hvorav 80 000 dekar er produktiv skog. I undervisningssammenheng får høgskolen mulighet til å planlegge, gjennomføre og evaluere skogfaglig aktivitet i kommuneskogen i samhandling med kommuneskogens daglige leder. Dette...
lørdag 8. juni Stor-Elvdal kommune
- Imponert over næringslivet i Atna og Sollia
​ Bjørn Vegard reiste sammen med ordfører Terje Hoffstad for å besøke en håndfull bedrifter i Sollia forrige uke. Dette er det første av flere besøk til Sollia, og en del av planen for å bli kjent med næringslivet i Stor-Elvdal. ...
lørdag 8. juni Stor-Elvdal kommune
Storelgen-produkter til salgs
lørdag 8. juni Stor-Elvdal kommune
Ønsker påmelding til UKM
onsdag 5. juni Stor-Elvdal kommune
Stor-Elvdal inn i Visit Elverumregionen
​Stor-Elvdal er den fjerde kommunen langs Glomma som inngår i selskapet. Fra før er Elverum, Våler og Åmot med, samt enkeltbedrifter i disse kommunene. Markedssjef i VER, Ingvild Haugbråten er svært fornøyd med at Stor-Elvdal blir med. - Stor-Elvdal har villmark og...
onsdag 5. juni Stor-Elvdal kommune
Henvendelser om skatteoppgjøret 2016
mandag 3. juni Stor-Elvdal kommune
Test Gitte Stilling ledig
  ​ Stilling Aktuell tekst hyperkopling til avdeling eller organisasjon ​ Stillingstype/-prosent ​Aktuell tekst ​ Søknadsfrist ​dd.mm.åååå ​ Arbeidsoppgaver ​Aktuell tekst med kulepunkt ​ Kvalifikasjoner ​Aktuell tekst med kulepunkt ​ Vi kan tilby ​Aktuell tekst...
mandag 3. juni Stor-Elvdal kommune
HEDMARK

Invitasjon til sesongsalg ved Storelgen 2019
​Det er inngått en ny avtale mellom Statens vegvesen og Stor-Elvdal kommune for 2019. Sommersesongen defineres i 2019 som perioden 20. juni-15. september Det er utarbeidet klare retningslinjer for plass og bruk av aktuelle arealer rundt Storelgen. Både av hensyn til trafikksikkerhet...
mandag 3. juni Stor-Elvdal kommune
Friluftskartlegging
​Kartleggingen og verdisettingen er gjort i henhold til retningslinjer gitt i Miljødirektoratets veileder M98-2013, «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder». Friluftsområdene er kartlagt, beskrevet og delt inn i ulike område typer og bruk i henhold til veilederen. Som...
mandag 3. juni Stor-Elvdal kommune
Kulturnytt for mai
  Er du glad i korsang har du mye å se frem til i mai. 115-års jubilanten Koppang Mandskor drar det hele i gang med vårsangfest på Storstua 4.mai og vårkonsert i Johanneski​rken (Lia) den 27. mai.    Corvus Corax går til filmen med konserter på...
mandag 3. juni Stor-Elvdal kommune
Høring - NVE
mandag 3. juni Stor-Elvdal kommune
Kulturnytt for juni
​Atnadagene kan friste med dansefest, releasekonsert og mye mer. Kulturskolen skal vise frem alt de har øvd på i vinter og Grove Horn gjester Fossehuset på Atnbrua. Kulturnytt finner du i linken til høyre. Kulturnytt for juli og august erstattes av Stor-Elvdal kommunes sommerbrosjyre.
onsdag 29. mai Stor-Elvdal kommune
Frivillig lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
​Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskomopensasjon til frivillige lag og foreninger i 2019. Mange som ikke søker Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale...
onsdag 29. mai Stor-Elvdal kommune
Elgduellen har fått sin egen musikkvideo
onsdag 29. mai Stor-Elvdal kommune
Her er vår nye kartløsning
​Agita Freimane, systemansvarlig for GIS i SÅTE-kommunene (Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal), forteller at du kan finne daglig oppdaterte kart og registre, og at det er gratis å bruke løsningen.   SÅTE Kart På SÅTE Kart finner du disse...
onsdag 29. mai Stor-Elvdal kommune
Budsjett i årets siste kommunestyremøte
​Møtet holdes i Glommenbygget og starter kl. 12.00. Du finner møteinnkalling med saksliste HER
onsdag 29. mai Stor-Elvdal kommune
Internasjonal blest om Storelgen
onsdag 29. mai Stor-Elvdal kommune
Vil bidra til profilering av lokale bedrifter
onsdag 22. mai Stor-Elvdal kommune
200.000 kroner i løypekjøringstilskudd
​Stor-Elvdal har et omfattende løypenett og dette utgjør et viktig tilbud både til kommunens innbyggere, hytteeiere og turister forøvrig. Årets tilskuddspott på 200.000 kroner ble fordelt av SKO-utvalget i møte 22.01.19. Tilskudd til løypekjøring i...
onsdag 22. mai Stor-Elvdal kommune
Knallstart for Tekna Park
​Etter en gedigen dugnadsinnsats står anlegget klart til bruk. I praksis er anlegget bygd i løpet av 4-5 måneder! Samfunn- og næringsutvikler Bjørn Vegard Øiungen har ordene i behold når han (og Østlendingen) omtaler prosjektet som Østerdalens vakreste...
onsdag 22. mai Stor-Elvdal kommune
150 000,- til utstyrssentral
Utlånssentralen skal drive utlån av utstyr til idrett og aktiviteter til alle barn og ungdom, men har som hovedformål å redusere økonomiske barrierer for deltakelse i ulike ferie- og fritidsaktiviteter. Tilskuddet kan brukes til innkjøp av utstyr, og det kan være naturlig...
torsdag 16. mai Stor-Elvdal kommune
Planer om privat videregående skole
​Midt-Østerdal videregående skole legges som kjent ned etter skoleslutt til sommeren. Vedtaket var enstemmig i fylkestinget. Skolested Nordstumoen opprettholdes, men legges administrativt under Storsteigen på Alvdal. Etter inititativ fra Kristin Evensen Gangås leder hun nå en...
torsdag 16. mai Stor-Elvdal kommune
Mye spennende på gang i kommunen vår
​Samfunn- og næringsutvikler Bjørn Vegard Øiungen kunne ønske hele 40 representanter fra næringslivet og kommunen velkommen til næringslivsfrokosten. Det er mange prosjekter i gang, med aktører både fra det private næringsliv, frivillighet og kommunen...
torsdag 16. mai Stor-Elvdal kommune
Bli frivillig aktivitetsvenn
​Det er Nasjonalforeningen for folkehelsen som står bak prosjektet i nært samarbeid med kommunene. I Stor-Elvdal betyr det Frivilligsentralen og kommunens hukommelsesteam. Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, for eksempel gå en tur,...
torsdag 16. mai Stor-Elvdal kommune
Åpen høring - Boligpolitisk plan for Stor-Elvdal kommune
​Stor-Elvdal kommune har utarbeidet et forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2019-2023. Planen er en helhetlig plan, som omhandler både den generelle boligutvikling og de ulike boligsosiale utfordringer. Planen skal være et styrende og forpliktende dokument. Planen skal legge grunnlag for...
torsdag 16. mai Stor-Elvdal kommune
Endringer i åpningstidene på sentralbordet
Stor-Elvdal kommune har hatt en ordning der sentralbordet har vært åpent også  (08:00 – 10:00) og (14:00 – 15:00)Grunnen til endringen er at det er liten pågang og de fleste finner i dag informasjon på vår hjemmeside, www.stor-elvdal.kommune.no Vi minner også om...
torsdag 16. mai Stor-Elvdal kommune
Kunngjøring av navnesak - offentlig ettersyn
torsdag 16. mai Stor-Elvdal kommune
Behov for flere aktivitetsvenner
torsdag 16. mai Stor-Elvdal kommune
Gratis datakurs i mai
​Kurset består av 12 undervisningstimer og vil gå fra kl. 10.00 til 14.00 dagene 21.-23. mai. Det er begrenset deltakerantall og personer med fysisk handicap prioriteres.  Fortløpende påmelding til kursarrangør:  Rådet for likestilling av funksjonshemmede i...
onsdag 8. mai Stor-Elvdal kommune
Vil kjøpe bolig til legebruk
​Det er for tiden lyst ut ledige stillinger både som kommuneoverlege og kommunelege/fastlege. En egen legebolig er et tiltak som forhåpentlig vil gjøre det mer attraktiv å søke legejobb her. I vedtaket heter det at "Stor-Elvdal kommune går til anskaffelse av en bolig med...
søndag 5. mai Stor-Elvdal kommune
Nabovarsel om skogrydding langs jernbanen
​Skogrydding er et viktig sikkerhetstiltak fordi det bedrer sikten for lokførerne. I tillegg hindrer det trær å falle over skinnegangen og reduserer faren for dyrepåkjørsler, noe som kan føre til stans i togtrafikken. På dagtid vil det bli brukt motorsag, ryddesag og...
søndag 5. mai Stor-Elvdal kommune
Husk å bytte batteri i røykvarsleren
Pressemelding fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS - Aksjon boligbrann 2018 41 har omkommet i brann i Hedmark siden år 2000. Så langt i år er det ingen. Brannsikkerhet i hjemmet er ekstra viktig i julemåneden.      - Levende lys, peiskos, bruk av...
søndag 5. mai Stor-Elvdal kommune
HEDMARK

Vedtatt reguleringsplan - Tekna park
søndag 5. mai Stor-Elvdal kommune
Kommunedelplan for avfall og miljø 2019-2025
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15, jf. reglene i samme lovs § 9-3, vedtas Kommunedelplan for Avfall og Miljø 2019 – 2025, datert. 4.2.2019, slik den foreligger. Vedtatt plan er også tilgjengelig ved kommunens serviceavdeling, Myrvang.
søndag 5. mai Stor-Elvdal kommune
Helsesykepleier er det nye navnet på helsesøster
Selv om tittelen er endret er kompetansen den samme. En helsesykepleier  er en autorisert sykepleier med videreutdanning innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for barn og unge 0–20 år og deres familier.
søndag 5. mai Stor-Elvdal kommune
Vegsalt skaper bekymring langs rv. 3
Morten Gustu, og flere med ham, bekymrer seg for hva som vil skje med drikkevannet langs riksveg 3 som blir påført stadig større mengder vegsalt vinterhalvåret. Han oppfordrer ansvarshavende til å prøve alternativer.
19. mars 2018 $ Østlendingen
Fag som ble fjernet i fjor, er igjen i fare og kan bli borte for godt
En rekke programområder som ble fjernet fra tilbudet i de videregående skolene i Hedmark i fjor, står i år i fare for å bli strøket for godt. Årsaken er dårlige søkertall for andre år på rad.
19. mars 2018 Østlendingen
Snømassene smadret huset til eldre ektepar: Evakuert etter tolv timer
Mandag kveld kollapset taket på grunn av snømengden og smadret huset i Atna totalt. Først tirsdag morgen ble politi og redningsmannskap varslet og det eldre ekteparet som bodde i huset kunne evakueres ut av de livsfarlige ruinene.
15. mars 2018 $ Østlendingen
På tur fra Trondheim svingde de innom Sollia, og kjøpte like godt Atnasjø kafé
Ellen og Ole Christian Linstad har kjøpt Atnasjø kafé og er det nye vertskapet. Ekteparet kommer fra Holter i Nannestad og falt pladask for stedet på en kjøretur til Trondheim.
14. mars 2018 $ Østlendingen
– Sats på Nordstumoen, på Koppang stopper det videregående tilbudet av seg selv
Fylkestingsrepresentant Erik Ringnes (V) tror Midt-Østerdal videregående skoles avdeling på Koppang vil stoppe av seg selv grunnet mangel på elever. Han mener derimot at det bør satses på å opprettholde og videreutvikle Nordstumoen som et tilbud til hele Innlandet.
11. mars 2018 $ Østlendingen
Skal utvide fem kilometer av riksvei 3 i Østerdalen
I disse tider starter Statens vegvesen med utvidelse og utbedring av riksvei 3 mellom Søkkunda bru og Evenstad.
11. mars 2018 $ Østlendingen
Storelvdøler mistet retten til å ha dyr på grunn av brudd på dyrevelferdsloven
Flere dyreholdere enn før må avvikle driften på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven, og i fjor ble totalt 83 dyrehold tvangsavviklet rundt omkring i Norge. I Hedmark har to fått såkalt aktivitetsforbud.
10. mars 2018 $ Østlendingen
Bønn om sommerjobber til ungdom blir hørt
Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) sier han vil undersøke om Hedmark fylkeskommune kan tilby sommerjobber til ungdom under 18 år. Stor-Elvdal-ordfører Terje A. Hoffstad (Ap) opplyser at kommunen har satt av penger til sommerjobber for ungdom.
9. mars 2018 Østlendingen
Elendige søkertall skaper ny dramatikk rundt Midt-Østerdal videregående skole
I fjor ble søkertallene ved Midt-Østerdal videregående skole omtalt som katastrofale. I år er de enda dårligere: Bare 52 av 6.389 søkere til videregående opplæring i Hedmark har skolen på Koppang som sitt førstevalg.
7. mars 2018 $ Østlendingen
Lastebil sperret vegen over Venabygdsfjellet
Mandag sperret en lastebil fylkesveg 27 ved Enden i Stor-Elvdal kommune.Klokken 20:30 melder Vegtrafikksentralen at vogntoget er berget og at vegen er åpen for trafikk…
27. november 2017 Gudbrandsdølen Dagningen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STOR-ELVDAL

HEDMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL