Stor-Elvdal
Mørke gatelys
​I Kongleveien venter vi på at det skal monteres strømmåler og det er årsaken til at det er mørkt der. Dessverre vet vi ikke når denne blir montert, siden det er Eidsiva Nett som gjør dette. Forhåpentligvis skjer det snart. I Atnaveien og deromkring sliter vi med...
11min Stor-Elvdal kommune
Midt-Østerdal videregående skole på Koppang legges ned
​Nyheten om skolenedleggelsen ble presentert på en pressekonferanse på Nordstumoen tirsdag formiddag. Der orienterte fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp) om bakgrunnen for beslutningen, som formelt skal opp i fylkestinget 23. oktober. Til stede på pressekonferansen var også ordfører...
tirsdag 15:05 Stor-Elvdal kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild i skog og mark
​Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.   Bålforbud Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Tillatelser som eventuelt er...
tirsdag 15:05 Stor-Elvdal kommune
Søknadsfrist barnehageåret 2018/2019
​I Stor-Elvdal kommune har vi den private Menighetens barnehage med avdeling Sandkassa for barn i alderen 1-3 år, og avdeling Furutoppen som er en uteavdeling for barn fra 3 år. De kommunale barnehagene ligger på Koppang og i Sollia. Sollia barnehage ligger på Sollia skole, og tar imot barn...
tirsdag 15:05 Stor-Elvdal kommune
Oppstart- og informasjonsmøte i AA/NA
​ AA/NA møtene avholdes hver torsdag på Moratunet kl. 19.00-20.30. Det vil være åpne møter den første torsdagen i hver måned. For spørsmål kan du kontakte Svein Erik Løkken på telefonnummer 91692272.
tirsdag 15:05 Stor-Elvdal kommune
Folkebadet sesongåpner 2. oktober
​Folkebadet er et godt og viktig folkehelsetilbud og vi håper flest mulig vil benytte bassenget! Her er det åpent for små og store, både til lek og for de som ønsker å svømme. Svømmehallen ligger ved Stor-Elvdal ungdomsskole.   Åpningstider og priser ...
mandag 12:45 Stor-Elvdal kommune
Søknadsfrist for spillemidler er 20. oktober
​Fristen for søknaden til kommunen er 20. oktober.  Kommunens idrettskonsulent Tore Sandberg epost: tsa@stor-elvdal.kommune.no eller på tlf 95 05 67 58 er behjelpelig med å komme i gang med søknaden. Anlegget må også være registrert i anleggsregisteret...
mandag 09:40 Stor-Elvdal kommune
Storelgen-produkter til salgs
søndag 03:22 Stor-Elvdal kommune
HEDMARK

Nå er vi 2.473 innbyggere
​Fødselsoverskudd (fødte minus døde i perioden) var på -6. Det gledelige er at vi hadde en nettoinnflytting på 5. Av kommunene i Hedmark hadde Ringsaker størst vekst i innbyggertallet med 154. Størst nedgang var det i Åmot (-78) og Elverum (-47).  
søndag 03:22 Stor-Elvdal kommune
Her er sakslista til neste kommunestyremøte
​Foruten å ta stilling til konsept og leieavtaler i nytt sentrumsbygg står blant annet overordnet kompetanseplan, endringer i vedtektene i de kommunale barnehagene og 2. gangsbehandling av reguleringsplan for Tekna Park på sakslista. Kommunestyremøte i kultursalen i Storstua er åpent...
fredag 14:02 Stor-Elvdal kommune
Nå er bygdeboka Grend og slekt 2 til salgs
​ En rørt Ola Klefsås stod for "pallsprettingen" og fikk æren av å overlevere den rykende ferske boka til oppdragsgiverne ved ordfører Terje Hoffstad. Klefsås er bygdebokkomiteens ubestridte veteran og ildsjel og har nå over ti års fartstid med dette...
fredag 14:02 Stor-Elvdal kommune
Dette er planene for nytt sentrumsbygg
​Som kjent er det gamle bygget, der Stor-Elvdal statlige mottak sist hadde tilhold, revet. Planen er at Friskhjem AS skal sette opp et helt nytt 3. etasjers bygg på tomta som kommunen eier og da vil feste bort.  Den foreløpige skissen for fasaden er utarbeidet av arkitektene Anderssen-Fremming AS. ...
fredag 10:23 Stor-Elvdal kommune
Her er årets førsteklassinger
​Endelig skolestart! Den aller første skoledagen er spesiell både for barna, foreldre/foresatte og besteforeldre. Rektor Hilde Solvang ønsket alle hjertelig velkommen, og tradisjonen tro ble alle førsteklassingene høytidelig ropt opp en og en. Etter...
fredag 01:00 Stor-Elvdal kommune
Feil på politikksidene
torsdag 20. september Stor-Elvdal kommune
Vannet på Evenstad er friskmeldt
På bakgrunn av de gledelige analyseresultatene er nå vannet friskmeldt og anbefalingen om koking opphevet. SMS-varsel er sendt til abonnentene.
torsdag 20. september Stor-Elvdal kommune
Melding om vedtak - reguleringsplan for Koppang sentrum midt
​Bestemmelsene(hele bestemmelsen er gjengitt selv om kun en del er endret): § 1.2 Arkeologiske kulturminner Dersom det under anleggsarbeid blir funnet automatisk fredet kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses hvis det berører kulturminnet eller sikringssonen på fem meter. Det...
torsdag 20. september Stor-Elvdal kommune
Atna-ildsjeler fikk prisen
​Prisen ble overrakt av ordfører Terje Hoffstad foran et stort publikum ute på tunet ved Stor-Elvdal hotell. Det synlige beviset på ildsjelprisen er diplom og 5.000 kroner, i år på deling. En bredt sammensatt jury på ni personer hadde flere gode kandidater å velge...
torsdag 20. september Stor-Elvdal kommune
Husk å levere spørreskjema til grend og slekt 3
​Grend og slekt 3 skal etter planen være ferdig høsten 2020. Men vi er helt avhengig av å få inn nok og riktige opplysninger om folk og eiendom i bygda. Tredje bind i bygdebokserien omfatter Koppang, Bjørånes øst, Atna og Atndalen. - Vi oppfordrer alle til å...
torsdag 20. september Stor-Elvdal kommune
OBS Tidspunkt for Jaktkantaten
​Dette er en konsert du bør få med deg. Billetter på www.hamarteater.no eller ved inngang i Storstua.
tirsdag 18. september Stor-Elvdal kommune
Slik vil du merke NATO-øvelsen
tirsdag 18. september Stor-Elvdal kommune
Åpen brannstasjon og fokus på brannsikkerhet
mandag 17. september Stor-Elvdal kommune
Kan bli ytterligere økning til Glomma
mandag 17. september Stor-Elvdal kommune
Nå kan du søke tilskudd fra jordbruksfondet
​Det gis tilskudd til to tiltak: Nydyrking og prosjektering av driftsbygninger i jordbruket. Søknader til fondet sendes Stor-Elvdal kommune enten på e-post eller i brevs form, og det er ingen søknadsfrist. For spørsmål, ta kontakt med Lars Kveberg. Retningslinjer for...
mandag 17. september Stor-Elvdal kommune
Her er årets 5 på topp-turer 2018
​Kassene står oppe i perioden 15.06 -15.09. PS: HUSK Fellestur kartslipp stolpejakt og tur til Brennkroktjern søndag 17.06.18 fra Koppang skole kl. 11! 5 på topp er i år et samarbeid mellom DNT Åmot og Stor-Elvdal og Stor-Elvdal kommune, og det er nye, røde turkasser med DNT...
mandag 17. september Stor-Elvdal kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild oppheves fra 16. juni
​Vedtaket om totalforbud mot bruk av åpen ild  gjaldt også  faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill. Det gjelder kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga. Opphevelsen av totalforbud gjelder fra og...
mandag 17. september Stor-Elvdal kommune
Borgerlig vielse i Stor-Elvdal kommune
I Stor-Elvdal kommune er det ordfører, varaordfører, rådmann og sektorleder for Oppvekst og kultur som innehar vigselsmyndighet. Hvem kan vigsles Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av...
mandag 17. september Stor-Elvdal kommune
Gründerkveld på Rena
​Det blir spennende og inspirerende foredrag fra Holli Mølle ved Trygve Nesje og FindMySheep ved Marit Mjøen Solem. Disse to vil fortelle oss sin gründerhistorie.Innovasjon Norge vil orientere om sine støtte- og tilskuddsordninger. Sparebank1 Østlandet deltar for å fortelle deg...
fredag 14. september Stor-Elvdal kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild oppheves
PRESSEMELDING 13.08.18 FRA MHBR: Vedtak om totalforbud oppheves for kommuner i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) sitt område. Det gjelder kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga. Opphevelsen av totalforbud gjelder fra...
fredag 14. september Stor-Elvdal kommune
Reguleringsplan for Storgata 107 - offentlig ettersyn
​ Planutvalget fattet følgende vedtak i sitt møte 15.03.2017: Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11, legges reguleringsplan for Storgata 107 ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen i sin helhet (planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser, plankart og særutskrift fra...
onsdag 12. september Stor-Elvdal kommune
Rådet for likestilling av funksjonshemmede
​ Rådet har en viktig funksjon som rådgiver og kontrollør ved byggesaker, offentlige og private bygg og har uttalelsesrett i alle saker som berører alle typer funksjonshemmede.   Rådet består av: NAVN                    ...
onsdag 12. september Stor-Elvdal kommune
Vær obs på flomvarsel
onsdag 12. september Stor-Elvdal kommune
Her er oversikten over leiekjøringsløyver
​Her er oversikten: Leiekjøringsløyver i Stor-Elvdal Område Løyvehaver Telefon Strandsameiet, Strand, Opphus, Mykleby og Evenstad John Olafsen 97535930 Nils Strand 97745091 Stein Inge Bergseth 91359226 Trond Nysveen 90029940 Inge Strand 91739543 Messelt, Stai og Negård Arnt...
onsdag 12. september Stor-Elvdal kommune
Informasjonsmøter om NATO-øvelse
​Norge er vertsnasjon for Nato-øvelsen Trident Juncture. Rundt 40.000 soldater og ca 60 fartøyer vil delta i øvelsen. Den militære aktiviteten vil være synlig fra midten av august til midten av desember i forbindelse med frakting av materiell og personell. Hoveddelen av...
onsdag 12. september Stor-Elvdal kommune
HEDMARK

Kantslått langs kommunal vei - pass på fiberledninger
onsdag 12. september Stor-Elvdal kommune
Reguleringsplanen for Tresa grustak er vedtatt
​Alle dokumenter finner du i linker til høyre
onsdag 12. september Stor-Elvdal kommune
Søknadsfrist for kommunale kulturmidler er 1. mars
Politisk vedtatte retningslinjer for kommunale kulturmidler er styrende ved behandling av søknadene som legges fram for SKO-utvalget den Sjekk at innsendt søknad tilfredsstiller krav om formål, innhold og dokumentasjon og at fristen overholdes. Søknadsskjema og retningslinjer ligger...
onsdag 12. september Stor-Elvdal kommune
Stor kulturmåned i mars
​Stor-Elvdal teaterlag vil garantert by på mye moro i sin oppsetning "Revy minutt for minutt" som settes opp i Lokalet Noren 8.-9-10. mars. Tirsdag 13. mars kan du glede deg til en stor musikalsk opplevelse i hovedkirka når anerkjente Ensemble Giorgi kommer på besøk. Her blir det...
onsdag 12. september Stor-Elvdal kommune
Husk vannmåleravlesning
onsdag 12. september Stor-Elvdal kommune
Ny gjeldsrådgiver på plass
​Økonomiske problemer kan oppstå brått og uventet, og få stor betydning for deg og de du har rundt deg. Gjermund Aaseth Løkhaug (31),  opprinnelig fra Våler i Solør, begynte som gjeldsrådgiver i Stor-Elvdal kommune 6.august 2018.  Han har...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Nå får du digitale fakturaer fra oss
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Varsling om oppstart av omregulering
Mer informasjon, kart og detaljer finner du i linken til høyre.
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Husk fristen for vannmåleravlesning
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Kulturnytt januar 2017
​Januar er en relativt rolig måned på arrangementssiden, men i lag og foreninger starter aktivitetene opp igjen etter juleferien. For alle som er glade i gå på ski og har lyst til å teste formen starter lysløyperennene på Nordstumoen opp allerede 5. januar.  Du...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Nå slipper du å søke om frikort for helsetjenester
Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Velkommen til skolestart!
​Koppang skole: 2.-7.trinn møter til vanlig tid kl. 08.30, og går til eget klasserom. 1. klassingene møter kl. 09.00 ved flaggstanga. Sollia skole: Oppmøte kl. 08.30 Stor-Elvdal ungdomsskole: Oppmøte til vanlig tid kl. 08.30 Det blir først samling med alle elever...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Kommunen må kutte i bemanningen
​Ordfører og rådmann har sendt ut følgende pressemelding i dag, 28.09.2016: "Stor-Elvdal kommune  må redusere bemanningen som  følge av at UDI har sagt opp avtalen med Norsk mottaksdrift og at det blir færre innbyggere i kommunen. Totalt dreier det seg om et...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Åpent møte om sentrumsplaner
​ Invitasjon til åpent møte Tema: Nye, moderne boformer i Koppang sentrum Hvordan skape et levende og attraktivt sentrum?Sted: Storstua Tid: 24. januar 1800-1930Intensjon: Ønske om innspill, dialog og å kunne gi god informasjon om planene. Folkemøtet er en åpen invitasjon til...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Husk å levere spørreskjema til bygdeboka
​Når det gjelder grendekontakter er det to endringer: I området Briskeby er Sigmund Rønningen ny grendekontakt og i områdene Øvre- og Nedre Båsrøsta er Bjørg Olsen ny grendekontakt. De kan kontaktes på telefonnummer som kommer fram på oversikten over...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Biblioteket stengt på onsdager
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Informasjonsmøte 2. desember - Rondetunet
​På vegne av Rondetunet friluftssenter vil det bli avholdt et åpent informasjonsmøte om prosess og planarbeid, knyttet til det pågående reguleringsplanarbeidet for Rondetunet. Se link for mer informasjon
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Sundfloen bru ble åpnet natt til mandag
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Nye spørreskjemaer til bygdebok bind 3
​ Bygdebokserien Stor-Elvdal – Grend og slekt er planlagt i 3 bind, og vi er nå halvveis i arbeidet med bind 2. Vi forventer at dette bindet kommer i salg og blir årets julegave i 2016! For å kunne arbeide effektivt og få mest mulig ut av informantene, jobbes det parallelt med...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Behov for støttekontakter
​Enhet tiltak for funksjonshemmede trenger støttekontakt til både barn og voksne i kommunen. Hvis du er interessert ta kontakt med enhetsleder Evy H. Hirkjølen mobil:  48 89 21 31 eller på e-post:  ehh@stor-elvdal.kommune.no  
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Tildeling av kulturmidler 2016
​Stor-Elvdal kommune fordeler tilskudd til en rekke ulike kulturaktiviteter. Felles søknadsfrist er i år 10. februar. Ettersom retningslinjene skal revideres 26. januar vil søknadsskjemaer og de nye retningslinjene først bli lagt ut når de er klare. Lag, foreninger og andre aktuelle...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Avskjedsgudstjeneste Åge Hval
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Nye omsorgsboliger - Høringssak - Spørsmål og svar - Høringsuttalelser
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Ny nasjonal nettportal
​Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.   dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Kommunestyremøte utgår
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
HEDMARK

Ny tjeneste for endring av skattekort
Adressen er www.skatteetaten.no/skattekort ​ Moderniseringsprosjektet omfatter forskudd, skatteberegning og skatteoppgjør. Dette vil bidra til mer brukervennlige digitale tjenester for skattyterne, hvorav en er ny tjeneste for endring av skattekort. Kongsvinger kommune var...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Disse har leiekjøringsløyve for snøscooter
​     Leiekjøringsløyver i Stor-Elvdal ​ ​ Område Løyvehaver Tlf.nr. Strandsameiet, Strand, Opphus, Mykleby og Evenstad.     John Olafsen     97535930 ​ Nils Strand 97745091 ​ Trond Nysveen 90029940 ​ Stein Inge Bergseth 91359226 ​ Inge...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Forslag til medlemmer i meddommerutvalget for Nord-Østerdal tingrett for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020
​Forslaget til medlemmer legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 30.03.2016 - 13.04.2016 i kommunenes serviceavdeling og på kommunens hjemmeside. Nye forslag/endringer sendes til Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang,e-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.noMer informasjon om forslag til...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Nytt varsel om isgang og flomfare
Vi ber innbyggerne som bor langs Glomma om å være på vakt og holde god avstand til elven da det er enorme krefter i bevegelse. Det kan forekomme lokale oversvømmelser der det allerede er høy vannstand. Kommunen følger situasjonen nøye fremover.
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Kulturnytt med program for 17. mai
​ Du finner både programmet for nasjonaldagen og andre aktiviteter på kulturfronten i mai i kulturnytt i linken til høyre. ​
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Fossil oljefyring blir forbudt innen 2020
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Vær obs på rasfare
​Vær spesielt oppmerksom hvis du har hus tett inntil vei, gang- og sykkelsti eller andre steder voksne ferdes og barn leker. I år er det mye snø på takene og konsekvensene av et ras kan bli store. Det er huseiers ansvar å sørge for at takras, istapper ol. ikke gjør...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Reguleringplan Moelven Østerdalsbruket - 2.gangs behandling
​Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Moelven Østerdalsbruket med følgende endringer:   Planbestemmelsenes punkt 1.3 endres til: Strømforsyningsnett og alle tele, -data- og styringskabler legges som jordkabler. Planbestemmelsenes punkt 6.1 Faresone...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Ispropp gir oversvømmelser
​Mandag morgen står det flere ispropper sørover langs Glomma. Det har ført til oversvømmelser blant annet ved Sundflobrua. Da det fortsatt er fare for at is kan løsne og vann og is brått kan komme nedover elva anmodes folk om å være forsiktig.  
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Bli med og rydd langs elva
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Husk å levere tilbake hjelpemidler
​Leveringssted: Hjemmetjenesten sine lokaler på Granheim. Ved spørsmål ring: fagleder Elisabeth Åsvang, 45 87 25 22. På forhånd takk!
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Vannrestriksjoner Koppang og Atna vannverk
​Vanning er kun tillatt i tidsrommet fra kl. 21:00 til kl. 00:00 og fra kl. 05:00 til kl. 07:00 og på følgende dager: Mandag, onsdag og fredag for beboere på østsiden av Glomma (Koppang vannverk) Tirsdag, torsdag og lørdag for beboere på vestsiden av Glomma (Koppang...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Informasjon om skatteoppgjøret 2017
​Elektroniske brukere får varsel om at skatteoppgjøret er tilgjengelig i Altinn via e-post eller SMS. Har du penger til gode, utbetales disse innen tre uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt. Leverte du skattemeldingen...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Vannavstenging og gravearbeider i Skoleveien
​Tirsdag 3. juli vil abonnenter i Sollihøgda (fra Kleiva og sørøstover), deler av Skoleveien, deler av Skoglyveien og deler av Kjemsjøveien være uten vann. Vannet stenges mellom kl. 07 og 08 tirsdag morgen og vil være stengt i omtrent 12 timer. Tapp opp nødvendig...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Nytt telefonnummer til lensmannskontoret
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Reguleringsplan for Båsrøsta boligområde vedtatt
​Reguleringsplanen for Båsrøsta boligområde ble behandlet i Stor-Elvdal kommunestyre, 26.04.2017, sak 17/15, med følgende enstemmig vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Båsrøsta boligområde med følgende endringer og...
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Ferieplan for fysioterapeutene
Kommunefysioterapeut Morten Buchholdt har ferie i ukene 27, 30 og 31.​ Bryndis Olafsdottir har ferie i ukene  28, 32 og 33. Mats Holsæter har ferie i ukene 30 og 31.
fredag 7. september Stor-Elvdal kommune
Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal Østlendingen Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune Gudbrandsdølen Dagningen Stor-Elvdal
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STOR-ELVDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HEDMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL