Stor-Elvdal
Sjekk utsikten mot Rondane
tirsdag 10:16 Stor-Elvdal kommune
Mye spennende på gang i kommunen vår
​Samfunn- og næringsutvikler Bjørn Vegard Øiungen kunne ønske hele 40 representanter fra næringslivet og kommunen velkommen til næringslivsfrokosten. Det er mange prosjekter i gang, med aktører både fra det private næringsliv, frivillighet og kommunen...
torsdag 8. november Stor-Elvdal kommune
Avfallsplan på offentlig høring
​Avfallsplan er tilgjengelig på FIAS sin hjemmeside, www.fias.no. Høringsuttalelser sendes FIAS innen 15.desember 2018. Enten  til firmaspost@fias.no, eller til FIAS, Eidsveien 623, 2540 Tolga
onsdag 7. november Stor-Elvdal kommune
Planer om privat videregående skole
​Midt-Østerdal videregående skole legges som kjent ned etter skoleslutt til sommeren. Vedtaket var enstemmig i fylkestinget. Skolested Nordstumoen opprettholdes, men legges administrativt under Storsteigen på Alvdal. Etter inititativ fra Kristin Evensen Gangås leder hun nå en...
tirsdag 6. november Stor-Elvdal kommune
Reseptfritt salg av jodtabletter på apotek
​Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Denne ordningen med reseptfrie jodtabletter på apoteket er et supplement til ordningen med lager av jodtabletter i kommunen (i Stor-Elvdal er lageret på Moratunet). Hvorfor ta...
fredag 2. november Stor-Elvdal kommune
Vil kjøpe bolig til legebruk
​Det er for tiden lyst ut ledige stillinger både som kommuneoverlege og kommunelege/fastlege. En egen legebolig er et tiltak som forhåpentlig vil gjøre det mer attraktiv å søke legejobb her. I vedtaket heter det at "Stor-Elvdal kommune går til anskaffelse av en bolig med...
fredag 2. november Stor-Elvdal kommune
Stor-Elvdal har mer enn bare elg!
God morgen Norge har besøkt Stor-Elvdal i Hedmark, som blant annet har verdens største elg! Men den lille kommunen byr på mer enn bare vilt.
torsdag 1. november TV 2
Bli med på merking av elg på Evenstad Høgskole
Evenstad Høgskole i Stor-Elvdal utdanner innen, blant annet, skog- og utmarksfag, jakt, fiske og naturveiledning. Den lille kommunen har knappe 2500 innbyggere, men til Høgskolen strømmer det til studenter fra alle kanter i verden. Tidligere mastergradstudent og veterinær Alina Evans fra...
torsdag 1. november TV 2
HEDMARK

– Du må ha respekt for dyret under matlagingen
Wenche og reporter Camilla Botilsrud Sagen har tatt turen til Stor-Elvdal og Evenstad Høgskole, hvor skogbruk, landbruk, jakt og fiske er et av mange temaer.
torsdag 1. november TV 2
Idun ble etterlatt som liten
Norsk Elgsenter i Stor-Elvdal og har tre elger; Ronja, Idun og Mattis. God morgen Norge fikk besøke dem sammen med masterstudent og guide Kim van Kooten fra Nederland.
torsdag 1. november TV 2
5 på topp-vinnerne er trukket ut
​Pika var den desidert mest besøkte toppen i år!  Årets turer: Embretstuskjæret (168 besøk), Heievola (122 besøk), Hovarden (179 besøk), Brennkroktjern (214 besøk) og Pika (691 besøk). Arrangører: DNT Åmot og Stor-Elvdal, kulturkontoret...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Stor-Elvdal kommunestyre reagerer sterkt på ulvevedtak
​ Her er uttalelsen fra kommunestyret i Stor-Elvdal, vedtatt i møte den 21. desember. Uttalelsen er sendt til klima- og miljødepartementet:   «Stor-Elvdal kommunestyre reagerer sterkt på klima- og energiminister Vidar Helgesens beslutning om ikke å gjennomføre...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
God jul og godt nytt år!
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Her finner du årsbudsjett og økonomiplan
​Kommunestyret behandlet også flere andre saker. Blant annet budsjett, kjøp av landbrukseiendom, ny målsetning og retningslinjer for KF Stor-Elvdal kommuneskoger. Eiendomsskatten blir videreført med en sats på 3,5 promille og skal betales i tre terminer. Fra selve...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Åpningstider på gjenvinningstasjonen i jula
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Tilskudd til tiltak i beiteområder
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Reguleringsplan for Båsrøsta boligområde på høring
 Vedtaket ble gjort i Planutvalget 30.11.2016. Bakgrunn Formålet med omreguleringen er å tilrettelegge for store, attraktive og byggeklare tomter i tilknytning til Koppang sentrum, samt oppdatere planbestemmelser, tilrettelegge for gang- og sykkelveg, adkomstveier og friområder/lekeplass. ...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Pressemelding om eiendomskjøp
​Her er pressemeldingen fra ordfører Terje Hoffstad: -------------------------------- "Optimisme i Stor-Elvdal! Etter et tverrpolitisk vedtak i kommunestyret mars 2016, har det vært jobbet med sentrumsutvikling på Koppang.Stor-Elvdal kommune kjøpte i den forbindelse en eiendom...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Varsel om oppstart endring av reguleringsplan
Formål Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en permanent løsning slik at avkjørselen regulert til beredskapsatkomst per i dag skal kunne benyttes til innkjøring av tømmer til tømmerterminalen når Kirkegårdsveien(regulert til hovedatkomst per i...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Vedtatt reguleringsplan for Rondane Friluftssenter Rondetunet
​Planbeskrivelse og andre plandokumenter finner du i linken til høyre.
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Slik skaffer du deg digital postkasse
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Søknadsfrist for legatmidler
​Formålet med Lensmann Evenstads legat er å yte støtte til utdanning og næringsutvikling innenfor landbruk. Kristian Nyhus' legat har ungdom og eldre i Sollia som formål. Stor-Elvdalslegatene kan yte støtte til ungdom og frivillige organisasjoner i kommunen.   Du finner...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Ordførerens betraktninger etter ett år
​ "Ordfører i ett år   Jeg synes knapt jeg har fått satt meg til rette i ordførerstolen, men det har allerede gått et år. Føler meg heldig som har fått tillit til å være ordfører for fire år, i en så fin kommune som...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Kommunale avgifter på veg
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Varsling om oppstart av omregulering
Mer informasjon, kart og detaljer finner du i linken til høyre.
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Vedtatt reguleringsplan for nye omsorgsboliger ved Moratunet
​Planbeskrivelse og andre plandokumenter finner du i linken til høyre
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Ønsker du barnehageplass fra barnehageåret 2017/2018?
​De kommunale barnehagene ligger på Koppang og i Sollia. Sollia barnehage ligger på Sollia skole, og tar imot barn i alderen 1-6 år. Koppang barnehage ligger på Koppang skole og har 2 avdelinger for barn i alderen 0-3 år og 2 avdelinger for barn i alderen 3-6 år. Driftsform...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Reguleringsplanen for Tresa grustak er vedtatt
​Alle dokumenter finner du i linker til høyre
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Bli med på folkehelsekampanjen Sykle til VM 2017
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Telefontrøbbel på lensmannskontoret
​Det gamle telefonsystemet brøt sammen etter strømstansen sist fredag. Lensmann Kjell Roar Myrvold opplyser at det ikke kan repareres, men at det etterhvert vil bli erstattet med et nytt system. Politiets hovednummer 02800 er tilgjengelig hele tiden, mens de nevnte mobilnumrene til lensmannskontoret...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Takk til alle som bidro på sentrumsdugnaden!
Mellom 30 og 40 personer stilte opp, med stort og smått;  innbyggere, represensentrumsforeningen, frivilligsentralen, kommunen og politikere. Takket være dere alle fremstår sentrum nå som ryddig og pent til 17.mai og utover sommeren   Mvh Lene Kristine Eikeland, teknisk drift,...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Spar penger og klima med Energiportalen
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Kommunale avgifter for 2. termin
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
HEDMARK

Opprop fra kommunen mot fylkesrådets innstilling
​Fylkesrådets forslag har skapt sterke reaksjoner i hele kommunen. Fredag kveld 12.05 kl. 18.00 blir det stor markering i Koppang sentrum. Og oppropet til fylkesrådet, som er undertegnet av rådmann Leif Harald Walle, sektorlelder Oppvekst og kultur, Grethe Fjellberg, ordfører Terje Hoffstad...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Gladmelding i skolesaken
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Vedtatt reguleringsplan for Atnasjø Kafe
​Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplanen for Atnasjø kafé med følgende tillegg og endringer:Planbestemmelsene:Nytt pkt. i fellesbestemmelsene for byggeområde: Byggegrense til Fv.27 er 20 meter til veimidt.Planbestemmelsenes pkt. 4.1.1, i første...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Ønsker reiselivsaktører velkommen i Visit-Elverumregionen
​ Her er litt mer informasjon fra Visit Elverumregionen: Vårt fokus er å hjelpe til med å utvikle og markedsføre de mange gode arrangementene og opplevelsene i regionen.  Gjennom vår webside www.visitelverumregionen.no og www.visit-hedmark.no har vi utviklet en felles...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Oversikt over leiekjøringsløyver for snøscooter
​Du finner oversikten over godkjente leiekjøringsløyver for 2014-2018 i linken til høyre.
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Godt resultat etter god styring
​Regnskapet  vil bli behandlet i kommunestyret 21. juni, sammen med årsmeldingen for 2016. Årsmeldingen vil gi en bredere beskrivelse av kommunens resultater innenfor økonomi og tjenestyring. Rådmannen peker på tre grunner til det gode resultatet. - Den første og...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Nye kommuneleger ansatt
Tone Hagen har sin siste arbeidsdag 30. april 2017. Hun vil bruke april måned på de pasientene hun på faglig grunnlag vurderer at trenger det mest. Hennes timebok vil derfor være lukket for ordinær timebestilling. Alexander Ytredal vil overta pasientlisten til Friederike...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Utvidet jakttid på bever - offentlig ettersyn
Utkast til forskrift lyder som følger: § 1 Utvidet jakttid på bever Jakttiden for bever i Stor-Elvdal kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai. Jakttiden for bever i hele Stor-Elvdal kommune blir heretter sammenhengende fra 1. oktober til og med 15. mai.   §...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Her er kulturnytt for april
Vi får besøk av NRK sommertoget både på tur nordover og sørover i midten av juli, med en liten stopp henholdsvis på Opphus og Koppang. I den forbindelse inviterer ordfører og kultursjef til åpent planleggingsmøte i Storstua tirsdag 25/4.   ...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Henvendelser om skatteoppgjøret 2016
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Tenk brannsikkerhet i påsken
-Undersøkelsen viser med all tydelighet at noen ikke tar brannsikkerheten tilstrekkelig på alvor, sier adm. direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp.   -En fritidsbolig har de samme lovpålagte krav til røykvarsler og slokkeutstyr som en vanlig bolig. Det...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Vi tilbyr både eFaktura og avtalegiro
​ eFakturareferanse Når banken spør om eFakturareferanse, så er dette ditt kundenummer som du finner på papirfakturaen fra Stor-Elvdal kommune. eFaktura Du godkjenner din eFaktura i nettbanken før beløpet trekkes fra kontoen. Med eFaktura kan du selv endre...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Varslingspliktig aktivitet i Østerdal Garnison
​ ​​For oppdaterte varsler og aktivitet i skyte- og øvingsfelt se: www.forsvaret.no/osterdalen  Henvendelser døgnberedskap Rena leir: 99 22 20 57 og Terningmoen leir: 48 25 36 88
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Kommunale avgifter 4.termin 2015
For dere som har klagd på eiendomsskatten må denne betales i sin helhet inntil dere harfått svar. Iflg. lov om betaling innkrevinga av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 10-1. Ubetinget betalingsplikt og forbud mot overdragelse av tilgodebeløp(1) Skatte- og avgiftskrav...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Varsel om planoppstart, Østerdalsbruket
​Varselet finner du som pdf i lenken til høyre. Merknader Merknader eller innspill til igangsatt planarbeid rettes innen 1. desemb​​er 2015 til: Norconsult - Os Brutippen 13, 2550 Os i Østerdalen Telefon: 95157035 Epost: per.simensen@norconsult.com  
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Oppstart av planarbeid, Atnasjø kafé
​I henhold til plan og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid og  i htt § 12-9 varsles om offentlig ettersyn av planprogram for Atnasjø ​kafé i Stor-Elvdal kommune. ​Det inviteres til åpen plankafé/medvirkningsmøte på kafeen torsdag...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
LEAN – kontinuerlig forbedring på Moratunet
​Målet for prosjektet er: Økt brukertilfredshet, økt medarbeidertilfredshet og frigjøring av tid til verdiskapende aktiviteter. Det har kommet mange gode forslag til forbedringer, og vi er allerede i gang med flere ulike tiltak. Vi har blant annet benyttet LEAN-verktøyet 5 S for...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Budsjett 2016
​Formannskapet har fremmet sin innstilling til kommunestyre.   Stor-Elvdal kommune legger ut økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016 med formannskapets innstilling ut på høring. Saken legges i henhold til forskrift om årsbudsjett §3 ut på høring med...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Behov for støttekontakter
​Enhet tiltak for funksjonshemmede trenger støttekontakt til både barn og voksne i kommunen. Hvis du er interessert ta kontakt med enhetsleder Evy H. Hirkjølen mobil:  48 89 21 31 eller på e-post:  ehh@stor-elvdal.kommune.no  
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Nye omsorgsboliger - Høringssak - Spørsmål og svar - Høringsuttalelser
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Folkebadet er åpent
​Åpningstider som før:  ​Tirs-tors-fred kl. 17.30-20.30. Siste time tirsdag og torsdag er forbeholdt personer som ønsker å svømme.   Badstue:  Kvinner tirsdager og torsdager i partallsuker – menn fredager, samt torsdager i...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Kokepåbudet er opphevet
Fredag 11. oktober ble ledningsnettet på østsiden av Glomma friskmeldt.   Mulig årsak Etter at det ble påvist intestinale enterokokker i drikkevannet vårt fra Koppang vannverk fredag 4. oktober har det blitt tatt oppfølgingsprøver...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Test Gitte Stilling ledig
  ​ Stilling Aktuell tekst hyperkopling til avdeling eller organisasjon ​ Stillingstype/-prosent ​Aktuell tekst ​ Søknadsfrist ​dd.mm.åååå ​ Arbeidsoppgaver ​Aktuell tekst med kulepunkt ​ Kvalifikasjoner ​Aktuell tekst med kulepunkt ​ Vi kan tilby ​Aktuell tekst...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Gedigen kunstgave til ungdomsskolen
​Tirsdag var det høytidelig overrekkelse av utsmykningen som bokstavelig talt setter farge og preg på skolen både inne og ute. For 300.000 kroner fra Sparebanken Hedmarks kunstfond har kunstneren fra Lillehammer levert et imponerende stykke arbeid med utallige kunstverk og uttrykksformer,...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Åpning av nye Bjøråa rasteplass og avduking av verdens største elg
​Statens vegvesen, Sparebankens kunstfond og Stor-Elvdal kommune ønsker alle velkommen til åpningen av Bjøråa rasteplass og avduking av Stor-elgen. Kle deg godt i høstværet - og ta gjerne med en klappstol! Kontakt gjerne ordfører Even Moen, tlf 908 89 891 eller...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
HEDMARK

Ønsker påmelding til UKM
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Terje Hoffstad blir ny ordfører
​Det nye kommunestyret for perioden 2015-2019 vil ha 17 representanter mot tidligere 21,og oversikten finner du her.   Se fullstendig valgoversikt for Stor-Elvdal her
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Eldre nyheter
Her har du mulighet til å finne nyheter frem til og med september 2015.
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Ut på tur, aldri sur
​29.september arrangerte de naturdag for hele barnehagen i det flotte høstværet. De yngste la turen til Barnehagebua, der de grillet pølser, 3-åringene gikk til Trelavvoen der det ble servert brødskiver og kakao. De eldste var i Tekna og grillet ostesmørbrød på...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Markering av verdensdagen for psykisk helse 2015
Torsdag 15. oktober kl. 11.00 – 14.00, Storstua, Koppang: Dagsarrangementet rettes mot elever ved ungdomsskolene i Rendalen og Stor-Elvdal og Midt-Østerdal vgs.. «Generasjon Prestasjon UB» vil holde foredrag med fokus på dagens prestasjonspress blant ungdom. Hva er...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Åpen hall i vinterferien
​Det blir som før fri lek og bruk av utstyret i idrettshallen fra kl. 10.30-12.30. Gratis frukt serveres i pausa. Kl. 13.00 vises Doktor Proktors Tidsbadekar på kinoen. Tilbudet gjelder naturligvis også de som ikke deltar på Åpen hall. Ekstra hyggelige billettpriser; barn kr. 30.- ...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Birkebeinerveien åpner fredag
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Her er årets fem på topp-turer
​Tur- og mosjonsgruppa i Stor-Elvdal skiklubb ønsker velkommen til en ny sesong med toppturer. Årets utvalgte topper er spredt godt rundt i kommunen, samt en i Ringebu. Besøk toppene med hvite kasser og rødt flagg i perioden 15. juni-15. september. Skriv deg inn i boka og bli med i...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Tid for å søke om treningstider i Storstua
​Sesongen går fra 1. september 2016 til 1. juni 2017. Skriftlig søknad om ønsket treningstid sendes til Stor-Elvdal kommune, postboks 85, 2480 Koppang. Søknadsskjema finner du i linken til høyre. Stor-Elvdal idrettsråd vil i år være med å sette opp...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Rådet for likestilling av funksjonshemmede
​ Rådet har en viktig funksjon som rådgiver og kontrollør ved byggesaker, offentlige og private bygg og har uttalelsesrett i alle saker som berører alle typer funksjonshemmede.   Rådet består av: NAVN                    ...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Nytt om slamtømming
​Stor-Elvdal kommune har fra og med 01.07.2016 inngått avtale med Miljøservice as på tømming og avvanning av septiktanker i kommunen. Avtalen gjeld ut 2020 med mulighet til forlenging til ut 2022. Miljøservice as har hovedkontor i Stryn og opererer i dag med slamkontrakter i ca 90...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Visit Elverum-regionen ønsker Stor-Elvdal velkommen
​Her er pressemeldingen fra Visit Elverum-regionen:   "Dette er en milepæl for destinasjonsselskapet!...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Velkommen til skolestart!
​Koppang skole: 2.-7.trinn møter til vanlig tid kl. 08.30, og går til eget klasserom. 1. klassingene møter kl. 09.00 ved flaggstanga. Sollia skole: Oppmøte kl. 08.30 Stor-Elvdal ungdomsskole: Oppmøte til vanlig tid kl. 08.30 Det blir først samling med alle elever...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
13. plass i Hedmark i kommunetesten 2016
Vi gratulerer Løten kommune som best av de 22 kommunene i Hedmark! Kommuneundersøkelsen ble gjennomfort i januar og februar i år. Forbrukerrådets testpersoner har ringt rundt, sendt e-poster og sjekket kommunenes nettsider – og utgitt seg for å være...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Kommunestyremøte utgår
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Disse har leiekjøringsløyve for snøscooter
​     Leiekjøringsløyver i Stor-Elvdal ​ ​ Område Løyvehaver Tlf.nr. Strandsameiet, Strand, Opphus, Mykleby og Evenstad.     John Olafsen     97535930 ​ Nils Strand 97745091 ​ Trond Nysveen 90029940 ​ Stein Inge Bergseth 91359226 ​ Inge...
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
Her finner du kulturnytt for mars
​Du finner hele kulturnytt for mars i linken til høyre. Papirutgaver er lagt ut i mange forretninger, på servicekontoret og biblioteket.
torsdag 1. november Stor-Elvdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STOR-ELVDAL

HEDMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL