Øvre Eiker
Øvre Eiker får toppscore i NHO sin kvalitetsrapport
NHO sin rapport er basert på tall fra KOSTRA (Kommune-Stat - Rapportering, som er en del av Statistisk Sentralbyrå sin kommunestatistikk) og gjelder for områdene helse og omsorg, samt eiendomsdrift og renhold. 190 kommuner er testet i årets analyse, og Øvre Eiker kommune kommer ut som...
tirsdag 17:13 Øvre Eiker kommune
Åpnet nytt barnehagebibliotek
Bokbamsetilbudet ble tidlig noe mer enn bare gavebøker til de enkelte småbarnsfamilier. Allerede i 2001 ble det etablert bibliotek i to barnehager i Øvre Eiker, og siden den gang har det blitt flere. Til sammen finnes det nå tretten bibliotek rundt omkring i barnehagene i kommunen....
tirsdag 17:13 Øvre Eiker kommune
Nytt offentlig ettersyn - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund
Eventuelle merknader sendes Øvre Eiker kommune, Pb 76, 3301 Hokksund eller på e-post post@ovre-eiker.kommune.no innen 01.10.19. Sakens dokumenter: SaksfremleggKommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Gulskogen - Hokksund
tirsdag 17:13 Øvre Eiker kommune
Felles reisevaksinasjonskontor for Øvre og Nedre Eiker kommune
​Det nye, felles reisevaksinasjonskontoret for begge kommunene skal ligge på helsestasjonen i Hokksund og være i drift fra 20. februar 2014. Det gis tilbud om reisevaksiner både tirsdager og torsdager. Reisevaksinasjonskontoret er bemannet med helsesøster og sykepleier. •...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Kjærligheten blomster i Øvre Eiker
Fra 2018 overtok kommunen ansvaret for borgerlige vielser, og parene har ikke latt vente på seg. En pyntet utgave av Kommunestyresalen på rådhuset mottar det vordende brukeparet til høytidelighetene, og kommunen har hele 15 godkjente vigslere, noe som gjør tilbudet enkelt og...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Gir bort vinnersykkelen til mannen
Kjersti Kjelsrud har hatt revmatisme siden ungdommen. Det har til tider gjort det tungt både å gå, trimme og sykle. Men da hun i fjor kjøpte seg elsykkel, forbedret både hverdagen og formen seg. Faktisk så mye at hun var en av initiativtakerne til å få damene i Fiskum...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Tilbud på Tussmørk-konserter
​Siden høsten 2014 har de tussmørke torsdagskonsertene vært et fast innslag i høstprogrammet til Øvre Eiker bibliotek. Mange publikummere dukker trofast opp på alle konsertene, og nå belønnes de med muligheten til å skaffe seg halvårskort. Et...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Moro med Åpen hall i Skotselv
​Lørdag ble det servert gratis vafler og saft. Barna hadde det så gøy, og de dro hjem svette og gode! Neste ÅPEN HALL finner sted i Hokksund-hallen siste fredagen i november. Da åpnes den for alle i 5.-10.trinn. Det varer fra kl.18-21. I tillegg til alle aktivitetene...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Her er det nye ungdomsrådet
I juni 2018, vedtok kommunestyret at det skulle opprettes et ungdomsråd i Øvre Eiker. Ungdomsrådet skal ha samme status som de andre rådene som behandler og kommer med innspill til politikerne i ulike saker, deriblant Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede. Fra venstre:...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Tømmestasjonen for septik i Vestfossen stenges for sesongen mandag 1. oktober 2018
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Endring av reguleringsplanen for Skarsberget pukkverk
Merknader til forslaget må være kommunen i hende innen 5. november 2018, og sendes post@oeiker.no eller Øvre Eiker kommune, postboks 76, 3301, Hokksund - og merkes "Forslag Skarsberget".Planforslaget forslår endring av atkomst til pukkverket og endring av bestemmelsene som angir...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
God beredskap for nødvann i Øvre Eiker
Momenter i øvelsen var samhandling, beredskapsplaner, nødvannsutstyr og logistikk. Målsetting med øvelsen var at kommunene og Viva skal bli bedre rustet til å bestille og motta nødvann, og kjenne til planer og rutiner rundt dette i egen kommune. Selve øvelsen var...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Planlegger du å bygge i 2018?
​Byggesaksavdelingen vil fortelle litt om hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikt, hva som må søkes om til kommunen og praktisk informasjon rundt søknadsprosessen. Det vil også være åpent for spørsmål og enkel veiledning. Målgruppe for...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Vil gjøre Frivillighetssentralen kommunal
Øvre Eiker kommune har mange innbyggere som engasjerer seg frivillig. Det er en viktig verdi for kommunen at vi skal satse på frivilligheten og skape gode ting sammen med de frivillige. Frivillig innsats er viktig i seg selv for de som engasjerer seg. I tillegg skaper frivillig innsats bedre liv for...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Frist for oppsigelse av SFO plass
​Dette gjelder de som ønsker å avslutte eller redusere SFO-plassen før 30.juni 2018. For plass som skal sies opp fra høsten av, er det som vanlig en måneds oppsigelse fra den første i måneden jf. vedtekter for skolefritidsordningen    
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Eiendomsforvaltningen organiseres som KF
Høsten 2017 ble det vedtatt å starte en prosess med å overføre kommunale formålsbygg til et aksjeselskap underlagt Eiker Eiendomsutvikling AS. Det har også før den tid vært en lang prosess rundt spørsmålet om organisering av kommunale eiendommer. Nytt...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Klaget på forhold i svømmehallen – fikk svar fra ordføreren og rådmann
Det startet i fjor høst, da Helene i 6. klasse på Røren skole ville skrive om dårlige forhold i Hokksund svømmehall i skoleavisa og kom på ordførerens kontor for å intervjue henne om saken. 29. januar skrev så Hedda Sofie og Miriam i 6. klasse på...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Produktivt idéverksted om Folkets Hus i Vestfossen
I underkant av 40 personer hadde funnet veien til Folkets Hus denne kvelden, og kommunalsjef for Kultur og Livskraft, Christer Best Gulbrandsen, loset deltakerne gjennom diverse kreative gruppeprosesser. Ut fra dette dukket det opp mange flotte innspill og ideer, og disse skal tas med inn i en...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Byggesaksavdelingen holder stengt 4. - 8. juni 2018
​Henvendelser kan sender per e-post til post@ovre-eiker.kommune.no og vil bli besvart i løpet av uken.
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Endring i inntektsgrense for ordningen om gratis kjernetid i barnehagene
Gratis kjernetid Alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Vedtak gjelder per barnehageår. Gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Barn...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Driftsresultat for 2017: 35,2 millioner kroner i mindreforbruk
​Etter pliktige avsetninger til fond, er regnskapet gjort opp med 22,5 millioner kroner i mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at skatteinntektene også i 2017 var betydelig høyere enn budsjettert, men også at seksjonene i siste tertial holdt seg innenfor tildelte rammer. Dette skyldes...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Årsregnskap for 2018
​Endelig vedtak fattes i kommunestyret 22. mai. Vedtaket innebærer at overskuddet (mindreforbruket) på 17 millioner kroner avsettes til et disposisjonsfond som kan benyttes ved en senere anledning. Årsregnskapet med tilhørende noter (dokumentasjon) som ble behandlet, er revidert av Buskerud...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Fylkesmannen med forventningsbrev til kommunen – får overraskende svar på tiltale
Fylkesmannen ønsker god kontakt med kommunen administrative og politiske ledelse og skisserer i brevet en rekke konkrete saker som vil ha særlig oppmerksomhet framover. Øvre Eiker kommune svarer ut forventningene, punkt for punkt, beskriver statusen for saken og eventuelle tiltak som settes i...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Hokksund byutvalg besøkte politikerne
I beste “sammen skaper vi”-ånd, har politikerne tatt initiativ til å få besøk av by- og grendeutvalgene i Øvre Eiker. Utvalgene består av innbyggere som engasjerer seg for sitt lokalmiljø. Bedre dialog Tanken med besøkene er at politikerne blir bedre...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Informasjon om MMR - vaksine
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Flyalarmen testes 12. juni 2019
Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier, skriver Sivilforsvaret på sine nettsider. Rundt...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Barseltrening
​Barseltrening starter opp mandag 7. januar kl. 11.45 - 13.00 i festsalen på Rådhuset. Her blir det stabilisering - og styrketrening innendørs i fellesskap med andre. Det kan være lurt å ta med en liten matte om du har. Inngang ved kantina eller bak ved vinduene til festsalen.
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Nytt offentlig ettersyn - Detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum
Forslaget til reguleringsplan har etter første gangs offentlig ettersyn blitt endret i så stor grad at det er nødvendig med nytt offentlig ettersyn.Eventuelle merknader bes sendt til Øvre Eiker kommune, pb. 76, 3301 Hokksund eller på e-post post@ovre-eiker.kommune.no innen...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Kom og søk!
Vi har fått bra med søknader, men vi har lyst på flere. Blant annet vil vi gjerne at flere barne- og ungdomsorganisasjoner søker! Ny søknadsfrist Søknadsfristen for den største potten – til driftsstøtte – var egentlig 1. mars, men kommunen flyttet...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Trebeskjæring i Stasjonsgata, Hokksund
​Beskjæringen vil i år bli noe mer omfattende enn tidligere, og vinterbelysningen blir midlertidig fjernet. Beskjæringen er nødvendig for at trærne skal opprettholdes på et akseptabelt nivå i forhold til bygninger og gate. De vil se litt “amputerte” ut til...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Tussmørk torsdag med VIA Regia
​VIA Regia har spilt inn full skive med egne låter i sjangeren viser/ folkrock. Albumet heter «Tålmod» og ligger på digitale plattformer. Låtene blir spilt med fullt band på den nye bibliotekscenen. Denne kvelden er familebandet utvidet og består av Hans...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Vårens siste ungdomskonsert på biblioteket
​Bandet består av Christoffer Sørensen Mørk, Jonas Myrvold Velle, Rikke Skakstad, Åsa Bergelien, Linea Helgheim, Guro Aasand og Ulrik Haugland. Deltakerne fra UKM-festivalen i februar er også invitert, og etter konserten blir det brus og pølser til alle!Konsertrekken...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Husk å fjerne istappene
Det er alltid huseier som har ansvar for å fjerne istappene, noe som er spesielt viktig å tenke på dersom istappene henger over fortau eller andre steder der folk ofte ferdes. Takk for at du viser hensyn og fjerner istappene på huset ditt så snart du har mulighet! :-)
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Vinsmaking på biblioteket
​Du lærer å gjenkjenne kvalitet og finne dine personlige favoritter. Alt presentert i Ingvilds humoristiske og forståelige stil som har gjort henne til Norges mest leste vinjournalist. Vi smaker seks viner. Passer for både nybegynnere og viderekomne.  Inngang kr. 450,-....
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Oppstart detaljregulering gang- og sykkelvei langs Semsveien
​Planstatus Området traseen er planlagt lagt gjennom er avsatt til LNF(R)-sone og ligger i hensynsone for verdifullt kulturlandskap i gjeldene kommuneplan. Området er også vurdert til regionalt viktig kulturmiljø i Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer, samt lokalt viktig...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Takket frivilligheten på Eikertun
​- Det er dere som er limet i kommunen vår, og det er dere som bidrar til at det faktisk er godt å bli gammel i Øvre Eiker, sa ordfører Ann Sire Fjerdingstad til de oppmøtte. – Dere sørger for det lille ekstra som skaper glede og trygghet for mange av våre...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
I denne fete juletid
I en fersk spørreundersøkelse som Sentio har utført på oppdrag for Norsk Vann, svarer drøyt 20 prosent at de kvitter seg med ribbefett og annet fett fra matlagingen gjennom vasken eller toalettet. Det er feil måte. 70 prosent kaster det sammen med matavfallet. Det er riktig...
lørdag 13. juli Øvre Eiker kommune
Øvre Eiker i sorg: – Kim var veldig godt likt
Lørdag 6. juli kolliderte en personbil med en familie på fire med et tog. Det var den snart åtte år gamle Benjamin Sørvang Nielsen og hans far, 34 år gamle Kim André Nielsen fra Hokksund som omkom i ulykken.
tirsdag 9. juli TV 2
Haug kirke holder åpent også torsdag kveld
Ettersom flere søker til kirken, og holder derfor Haug kirke i Hokksund åpen kirke også i dag torsdag 11. juli fra kl. 18:00 til 20:00. Det er mulighet for stillhet, prat, tenne lys og det ligger også fremme tegnesaker. Det er ansatte tilstede. 
tirsdag 9. juli Øvre Eiker kommune
Bredbåndsutbygging i Øvre Eiker kommune
Det kan søkes om støtte til husstander som: Kun har tilbud om nedstrømshastighet under 10 Mbit/s (prioritet 1) og 30 Mbit/s (prioritet 2) Vil stå uten tilbud om bredbånd grunnet utfasingen av kobbernettet Innspill og engasjement fra innbyggere, grendelag og organisasjoner bidrar...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
Kjører du tungbil?
Med hjemmel i Vegrafikkloven §7 blir det fredag 18.03.16 kl 08.00 innført aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Øvre Eiker kommune. Fullstendig oversikt finnes i dokumentene i høyremenyen (på bunnen av siden for mobilbrukere) på denne...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
Vil du forstå barnet ditt bedre? Da er du velkommen på foreldrekurs.
​Mange foreldre opplever fra tid til annen utfordringer. Kurset har som mål å gi foreldre "veikart" for å forstå barnets behov og signaler. Kurset går over 7 ganger, ca 1,5 t hver gang. På kurset kan man selv bestemme hvor mye man vil dele av egen erfaring. Det er 4...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
Har du lys på sykkelen din?
Hvor ofte bruker du lys på sykkelen din? Undersøkelser viser at man blir bedre sett av andre i trafikken både dag og natt med lys på sykkelen. Gode lys koster lite for bedre sikkerhet, og kan spare deg for en bot på 1.150 kroner dersom du med mørklagt sykkel blir stoppet av...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
Vil du/dere forstå barnet ditt bedre? Da er du velkommen på kurs.
​Mange foreldre opplever fra tid til annen utfordringer. Kurset har som mål å gi foreldre "veikart" for å forstå barnets behov og signaler. Kurset går over 7 ganger, ca 1,5 t hver gang. På kurset kan man selv bestemme hvor mye man vil dele av egen erfaring. Mandager kl....
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
Vellykket UKM-festival
​Mange deltakere betyr også mange publikummere, og de vel 150 som overvar årets festival, fikk oppleve et variert og allsidig program. Som i fjor ble offentliggjøringen av hvilke innslag som skulle sendes videre til årets fylkesmønstring, ikke annonsert fra scenen...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
Ny skolebehovsplan for Øvre Eiker klar
​WSP har sett på mulighetene i eksisterende skolebygg, hver for seg, omdisponering av lokaler og behov for utvidelse av skolene, sett på bakgrunn av prognosene for elevtall i årene som kommer. Skolene med kapasitetsutfordringer i nær framtid, er barne- og ungdomsskolene i Hokksund og...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
Barneforestilling med Teater Joker: Tutomaten
​I denne dukkeforestillingen har reven og grisungen hørt om en maskin som sier «tut» hvis man putter inn ei tomflaske! En sånn maskin vil de også bygge, men den skal være til fulle flasker som de kan drikke opp etterpå. I tillegg til brus vil de også ha andre...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
St. Hansbål 2018 tillates enkelte steder
​Drammensregionens brannvesen skriver følgende på sine hjemmesider: "Brannvesenet opprettholder bålforbudet i skog og mark i forbindelse med markering av St. Hans 23. juni 2018. Det generelle bålforbudet gjelder fra 15. april til 15. september. Det betyr at du ikke har lov til...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
17. mai-program for 2019
​Klikk her hvis du ønsker å åpne en utskriftsvennlig versjon av 17. mai-programmet som du kan lagre på din egen PC/mobile enhet. Fellesarrangement i Hokksund 07:40: Speidertog Avgang fra Sorenskrivergården. Toget går til rådhusplassen. Øvre Eiker Musikkorps...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
Lær mer om nettvett og bildedeling 8. april!
Ormåsen grendeutvalg setter fokus på bevissthet rundt sosiale medier, og arrangerer foredrag for ungdom (alder 11+) og foreldre. Vi lever i en verden hvor alt er tilgjengelig online - alltid. Mange unge opplever press og utpressing, der personlige og mørke tanker kan påvirke oppvekst og...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
Rådmannens ledersamling
​Disse samlingene heter “Rådmannens ledersamling” og tar for seg ulikt tema hver gang. Felles for alle samlingene er at rådmann Trude Andresen innleder i en times tid om hva som skjer i kommunen sett med hennes blikk – hvilke saker som er oppe til diskusjon i ledelse, hva som er...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
Røren grendeutvalg besøkte formannskapet
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
Nå kan du melde deg på UKM!
​Alle typer kulturuttrykk er mulig å delta med: dans, musikk (sang, band, instrumentalister mm.), arrangører, kunst, tekstskaping (dikt, noveller, slampoesi mm.), teater, film ……. osv. Påmeldingen gjøres på www.ukm.no. Der kan du velge "Finn nærmeste...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
"Utetimen" på Darbu skole
Alle barneskolene i Øvre Eiker fikk i høst tilbud om å få ei stor kasse med utstyr til å bruke ute fra "Utetimen". Vi deltok deretter i en konkurranse hvor vi sendte inn bilder av utstyret i bruk og plutselig vant skolen en dobbeltime med "Utetimen"!  ...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
Benjaminmarkering på Skotselv skole
Skotselv skole tar det forebyggende arbeidet mot rasisme og diskriminering på alvor. 25. januar fant den årlige Benjaminmarkeringen sted. Alle elevene møtte i kultursalen for litt historie, samt innslag av sanger og tale fra elevrådet. 1. trinn ledet deretter "toget" ut av...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
Åpen lesesirkel på biblioteket
Denne våren starter en åpen lesesirkel for voksne på biblioteket. Alle er velkomne, både erfarne og nye lesere!   Vi starter med romanen “Fordi Venus passerte en alpefiol den dagen jeg blei født” av vår lokale forfatter Mona Høvring. Hun...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Detaljregulering Sementveien 33, Hokksund
​Spørsmål i sakens anledning kan rettes til seksjon for Samfunnsutvikling. Eventuelle merknader bes sendt Øvre Eiker kommune, v/seksjon for samfunnsutvikling, Pb 76, 3301 Hokksund eller på post@ovre-eiker.kommune.no innen 26.01.18. Sakens dokumenter: Vedtak - Sementveien...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
Folkemøte om Buskerudbypakke 2
​Møtet finner sted på Hotel Scandic Ambassadeur på Strømsø torg i Drammen. Fire forslag til pakker og tre bomsystemer er lagt ut på høring i forbindelse med justeringen av Buskerudbypakke 2. Les mer om de ulike alternative tiltakspakkene, bomkonseptene og mer om...
mandag 8. juli Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Nedtapping av inntaksmagasinet til Skotselv kraftverk
Magasinet ovenfor demningen, Dam Skotselv, vil bli tappet ned ved at damlukene blir åpnet slik at magasinet i dammen blir tømt. Vannføringen i Bingselva vil da passere demningen uten å demmes opp. Tiltaket blir utført i forbindelse med revurdering av dam og rørgate tilknyttet...
lørdag 6. juli Øvre Eiker kommune
Mulighet for jordskred
​Varselet er gradert som gult på skalaen, som er det laveste av varslingsområdene og innebærer økt aktsomhet. Klikk her for å se varselet. Generell anbefaling fra kommunen Kommunen anbefaler sine innbyggere å holde egne sluk og takrenner åpne uavhengig av...
lørdag 6. juli Øvre Eiker kommune
Lærernormen oppfylles fra høsten 2019
​Dette for å sikre at normen for lærertetthet oppfylles i grunnskolen fra høsten 2019, sikre finansiering av nye lokaler ved Hokksund barneskole og styrke budsjettet til barnevernet. Norm for lærertetthet i skole er en krevende reform for kommunesektoren å oppfylle, og reformen er...
lørdag 6. juli Øvre Eiker kommune
Vannlekkasje i Vestfossen - du trenger ikke lenger å koke vannet
På grunn av vannlekkasjen, var flere husstander uten vann i en periode. Lekkasjen er utbedret, og alle husstander har fått tilbake vannet.  Kommunen har tatt vannprøver, og resultat er tilfredsstillende, så du trenger nå ikke å koke vannet. ...
fredag 5. juli Øvre Eiker kommune
På befaring ved Hoenselva og Hoensvannet
​Kommunedirektør Trude Andresen hadde med seg Morten Lauvbu og Øyvind Brechan Johnsen fra administrasjonen og Jon Olav Nedberg og Arne Hanto Moen fra Øvre Eiker Energi AS på en flere timer lang befaring tirsdag 3. juli. De tok først turen til Hoenselva, der Øvre...
torsdag 4. juli Øvre Eiker kommune
Søker frivillige til utkjøring av varmmat
​Har du tid til overs eller kjenner noen som kunne passe til dette? Vi skal i samarbeid med tjenester til hjemmeboende starte opp utkjøring av næringstett kost til hjemmeboende i Øvre Eiker medio august. Vi mener dette er et svært viktig tilbud for å unngå underernæring...
torsdag 4. juli Øvre Eiker kommune
Sommerskole 2019 - fulltegnet
NÅR:  Sommerkurset arrangeres i uke 26 og 27.  Kurset går over 5 dager, mandag – fredag, kl. 09.00 – 15.00. Oppmøte hver dag kl. 08.50. Deler av kurset foregår utendørs. Ha med klær som passer for været.Ta med niste og drikke hver...
torsdag 4. juli Øvre Eiker kommune
Bokbad med Mona Høvring på biblioteket
​Høvring ble tildelt Språklig samlings litteraturpris i 2012 for sitt forfatterskap, og ble nominert til Nordisk råds litteraturpris i 2014 for romanen "Camillas lange netter". Fjorårets roman handler om to søstre som reiser til et hotell høyt oppe i en...
torsdag 4. juli Øvre Eiker kommune
Innbyggermøter om kommunegrenser
Kommunene Modum, Sigdal og Øvre Eiker har stertet en diskusjon om dagens kommunegrenser er hensiktsmessige for innbyggere og næringsliv.
torsdag 4. juli Øvre Eiker kommune
Nytt samarbeid om barnevernvakta
​Hva er barnevernvakta? Barnevernvakta er en akuttberedskap for barn, unge og deres familie. Barnevernvakta sin hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til barn, unge og deres familier når det oppstår akutte kriser på kvelden, om natten, i helger og på...
mandag 1. juli Øvre Eiker kommune
På besøk i stortinget
Onsdag 19. juni besøkte en stor delegasjon bestående av deltakere og ansatte i voksenopplæringen og NAV Øvre Eiker stortinget. Her fikk de omvisning av stortingsrepresentant Masud Gharahkhani som har vokst opp i Skotselv. Gharahkhani fortalte om viktigheten av demokrati og deltakelse i det...
mandag 1. juli Øvre Eiker kommune
Skal du på ferie til utlandet i sommer? Har du oversikt over dine vaksiner og reisevaksiner?
Familiesenteret i Øvre Eiker tilbyr reisevaksinasjon for utenlandsreiser. Vi har timer for reisevaksinasjon tirsdager og torsdager. Timebestilling på tlf. 32 25 12 70.Betaling via vipps, bankkort.Bestilling av reisevaksiner bør skje i god tid før avreise. Dersom du trenger hepatitt...
mandag 1. juli Øvre Eiker kommune
Mestringskurset "Tankevirus" - meld deg på før 20. august
​Tankevirus er et mestringskurs som vant Helseprisen i 2016. Kurset er utviklet av norske psykologer og forskere, og presenterer negative tanker som ulike tankevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer. Hvem passer kurset for? Tidligere trodde man at personer med psykiske plager skilte seg fra...
mandag 1. juli Øvre Eiker kommune
Prosjektarbeid i barnehagen
​Onsdag kveld var styrere og pedagoger i de kommunale barnehagene samlet i festsalen for å få inspirasjon og kunnskap om hvordan prosjektarbeid kan brukes som arbeidsmetode inn i vår satsning "Kom og lek". Lene Marie Monrad-Hole, Lene Holte og Christine Wallumrød fra STYD...
lørdag 29. juni Øvre Eiker kommune
Se opptak av kommunestyret 22. mai 2019
Vi anbefaler at du bruker ørepropper/hodetelefoner for en best mulig lydopplevelse. Du kan også se sendingen på Facebook. Klikk her for å finne listen over alle sakene som blir diskutert i møtet
lørdag 29. juni Øvre Eiker kommune
Kulturskolen med i kulturskoleutvikling
Mandag 28. januar kl 10.00 undertegnes kontrakt om veiledning i kulturskoleutvikling i regi av Norsk kulturskoleråd. Tilstede blir rådmann Trude Andresen, ordfører Ann Sire Fjerdingsstad, kommunalsjef Else Berit Kyte, leder grunnskole Line Heegaard Olsen, kulturskolelærer Eva Beate Laugerud,...
lørdag 29. juni Øvre Eiker kommune
Babyboom i Øvre Eiker i sommer
​Det har vært en hektisk sommer på Familiesenteret i Øvre Eiker. I løpet av to travle sommermåneder, kom 43 nye Øvre Eiker-væringer til verden. Både mor og barn skal følges opp av helsesøstre og jordmødre, men de ansatte har tatt utfordringene...
fredag 28. juni Øvre Eiker kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØVRE EIKER KOMMUNE

BUSKERUD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL