Øvre Eiker
Positive til medlemskap i antikorrupsjonsforening
Transparency International (TI) Norge er en ideell forening. Foreningens formål er å motarbeide all form for korrupsjon og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet i privat og offentlig sektor og i sivilsamfunnet. I Norge rettes oppmerksomheten...
34min Øvre Eiker kommune
Kommunebesøk for å høre om Øvre Eiker-hjelpa
​ Øvre Eiker-hjelpa har nå jobbet med FIT (Feedback Informerte Tjenester) i snart et år. Dette er et verktøy som gir systematisk tilbakemelding fra brukere som kommer i kontakt med tjenesten. I uke 11 hadde vi besøk fra Ressurstjenesten i Molde kommune (bilde) på...
34min Øvre Eiker kommune
Husk å fjerne istappene
Det er alltid huseier som har ansvar for å fjerne istappene, noe som er spesielt viktig å tenke på dersom istappene henger over fortau eller andre steder der folk ofte ferdes. Takk for at du viser hensyn og fjerner istappene på huset ditt så snart du har mulighet! :-)
13:25 Øvre Eiker kommune
Forfattermøte med Lasse Haugen
​Tid og tanke vandrer sammen med menneskets undringstrang. Livets pust setter farge på tilværelsen og vi deler alle skjebnens håndlag med eksistensen. Tusener av samtidig tenkte tanker binder sammen, forløser, fjerner, forandrer og stanser livets linearitet. Dråper fra rørt...
13:25 Øvre Eiker kommune
Frist for oppsigelse av SFO plass
​Dette gjelder de som ønsker å avslutte eller redusere SFO-plassen før 30.juni 2018. For plass som skal sies opp fra høsten av, er det som vanlig en måneds oppsigelse fra den første i måneden jf. vedtekter for skolefritidsordningen    
13:25 Øvre Eiker kommune
Detaljregulering Semsveien 48, Hokksund
​Kommunestyrets vedtak kan påklages ihht. PBL § 1-9. Klagen sendes til Øvre Eiker kommune innen 3 uker fra kunngjøringen. Skjema og orientering om klagerett finnes på kommunens hjemmeside www.ovre-eiker.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicesenter, tlf. 32 25 10...
13:25 Øvre Eiker kommune
Oppstart detaljregulering gang- og sykkelvei langs Semsveien
​Planstatus Området traseen er planlagt lagt gjennom er avsatt til LNF(R)-sone og ligger i hensynsone for verdifullt kulturlandskap i gjeldene kommuneplan. Området er også vurdert til regionalt viktig kulturmiljø i Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer, samt lokalt viktig...
13:25 Øvre Eiker kommune
​​​Skal Øvre Eiker kommune bli Eiker kommune?
Det var representanten Adrian Tollefsen (H) som I kommunestyret 13. desember 2017 stilte spørsmål om kostander knyttet til en eventuell endring av kommunenavn. Kostnadene har blitt anslått til ca 250.000 kroner, og rådmannen la derfor fram en sak, hvor Formannskapet og Kommunestyret skal ta...
13:23 Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Ny skolebehovsplan for Øvre Eiker klar
​WSP har sett på mulighetene i eksisterende skolebygg, hver for seg, omdisponering av lokaler og behov for utvidelse av skolene, sett på bakgrunn av prognosene for elevtall i årene som kommer. Skolene med kapasitetsutfordringer i nær framtid, er barne- og ungdomsskolene i Hokksund og...
onsdag 15:17 Øvre Eiker kommune
Vanskelige kjøreforhold på grunn av store snømengder
​Om du må ut og kjøre, så ta det med ro. Aller helst, la bilden stå om du kan. Vi mottar mange henvendelser angående måking. Alle tilgjengelige brøytemannskaper er ute og jobber så hardt de kan.
onsdag 14:50 Øvre Eiker kommune
Folkemøte om Buskerudbypakke 2
​Møtet finner sted på Hotel Scandic Ambassadeur på Strømsø torg i Drammen. Fire forslag til pakker og tre bomsystemer er lagt ut på høring i forbindelse med justeringen av Buskerudbypakke 2. Les mer om de ulike alternative tiltakspakkene, bomkonseptene og mer om...
onsdag 14:50 Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Detaljregulering Sementveien 33, Hokksund
​Spørsmål i sakens anledning kan rettes til seksjon for Samfunnsutvikling. Eventuelle merknader bes sendt Øvre Eiker kommune, v/seksjon for samfunnsutvikling, Pb 76, 3301 Hokksund eller på post@ovre-eiker.kommune.no innen 26.01.18. Sakens dokumenter: Vedtak - Sementveien...
onsdag 14:50 Øvre Eiker kommune
Ny «mobilkontroll» i Hokksund
Utrykningspolitiets kontroll kan tyde på at få har tatt lærdom.
tirsdag 13:16 Bygdeposten
Ekstrakonsert: Trygve Hoff - folkelig og engasjert
​Sammen med komponist Svein Gundersen står Trygve Hoff bak flere av våre mest kjente og kjære viser, som blant annet «Har en drøm» og «Nordnorsk julesalme». De lokale musikerne har dykket ned i Trygve Hoffs visemateriale, og vil denne kvelden presentere noen av hans...
tirsdag 12:29 Øvre Eiker kommune
Harald Herresthal til biblioteket
​Selvbiografien "Min mor valgte meg» er en rikt illustrert bok om den 20 år gamle ungpiken Bjørg fra Narvik som under krigen forelsket seg i den 12 år eldre tyske soldatmusikeren Heinz og ble gravid med ham. Hun nektet å ta abort, måtte reise til det krigsherjede Tyskland og...
tirsdag 12:15 Øvre Eiker kommune
Tonje fikk to uker til å forberede seg
Hun skulle egentlig ikke vært med i konkurransen i det hele tatt, men for to uker siden ble det bestemt at Tonje Holtungen fra Vestfossen skulle representere Norge i Nordisk mesterskap.
tirsdag 11:06 $ Drammens Tidende
Vil du lære noen enkle tips for sunn mat i hverdagen??
​Under mottoet "små skritt - stor forskjell" arrangerer Familiesenteret BraMat kurs for barnefamilier i april. Oppstartskveld er torsdag 5. april kl. 17 - 18.30, deretter 17.april og 24.april.  Påmelding innen 3. april til Ingunn, 948 59 213 eller mail:...
tirsdag 10:03 Øvre Eiker kommune
Anders og Mona kan puste lettet ut
Regjeringsdramaet kunne fått personlige konsekvenser i arbeidslivet for Anders B. Werp (H) fra Øvre Eiker og Mona Melanie Lindseth (V) fra Modum!
tirsdag 07:56 $ Bygdeposten
Gode spørsmål fra Søgård
I et innlegg i Eikerbladet 6. mars stiller Gunnar Søgård gode spørsmål om det samarbeidet og delsalget eierne av Øvre Eiker Energi vurderer i disse…
tirsdag 07:43 Eikerbladet
Øyvind knipset nordlyset søndag kveld
Da han så nordlysvarselet var han ikke seint om å komme seg ut med kameraet.
tirsdag 06:00 $ Bygdeposten
Hvorfor dobbeltspor ved Steinberg?
Jernbaneverket bør tenke langsiktig, og spørre seg selv om det virkelig er behov for å bygge dobbeltspor hele strekningen mellom Drammen og Hokksund. Så…
tirsdag 05:57 Drammens Tidende
Slik blir påskeværet
Vinteren varer helt til påske, men værgudene viser nåde. Det blir et vårlig preg på inngangen til ferien.
tirsdag 05:39 Svelviksposten
Tog-temperaturen på Steinberg stiger - igjen
– Det er litt betent, sier Øyvind Skjervheim, leder av aksjonsgruppa som er imot dobbeltspor gjennom Steinberg. På den andre siden av ringen: Aksjonsgruppen Bevar Steinberg stasjon og Sp-veteran Per Olaf Lundteigen.
mandag 21:25 $ Eikerbladet
Ola (32) – fra eiendomskonge til festivalhøvding
Ola Kvale (32) er ikke redd for å ta nye utfordringer. Eiendomskongen av Harakollen får nå også ansvaret å lede by- og laksefestivalen i Hokksund.
mandag 19:31 $ Eikerbladet
Ola (32) – fra eiendomskonge til festivalhøvding
Ola Kvale (32) er ikke redd for å ta nye utfordringer. Eiendomskongen av Harakollen får nå også ansvaret å lede By- og laksefestivalen i Hokksund.
mandag 19:21 $ Eikerbladet
Øvre Eiker kommune har et regnskapsmessig overskudd på 22,5 mill.kr for 2017
Det er første gang siden 2011 at seksjonene ligger på pluss-siden. I tillegg har finansområdet bidratt positivt. Men beløpsmessig skyldes overskuddet først og fremst god skatteinngang. Skatteinngangen har vært mye bedre enn forventet for hele landet, og for Øvre Eiker...
mandag 18:21 Øvre Eiker kommune
Barneforestilling med Teater Joker: Tutomaten
​I denne dukkeforestillingen har reven og grisungen hørt om en maskin som sier «tut» hvis man putter inn ei tomflaske! En sånn maskin vil de også bygge, men den skal være til fulle flasker som de kan drikke opp etterpå. I tillegg til brus vil de også ha andre...
mandag 18:21 Øvre Eiker kommune
Sjekk den kaka! Slik gikk det med Tonje
Det ble en bronse for Tonje Holtungen og Norge mandag.
mandag 17:35 $ Drammens Tidende
Disse gikk videre til fylkesfestivalen fra UKM Øvre Eiker
Kulturen i Øvre Eiker er garantert sikret for fremtiden. Det beviste de mange talentene som sto på kulturscenen i Hokksund ungdomsskole.
mandag 14:46 $ Eikerbladet
Vellykket UKM-festival
​Mange deltakere betyr også mange publikummere, og de vel 150 som overvar årets festival, fikk oppleve et variert og allsidig program. Som i fjor ble offentliggjøringen av hvilke innslag som skulle sendes videre til årets fylkesmønstring, ikke annonsert fra scenen...
mandag 14:08 Øvre Eiker kommune
Nå blir det glatt å være fotgjenger
I natt var det snaue ti kuldegrader i Drammen, men det er varmere dager i vente. Det betyr også at det blir svært glatt for deg som er fotgjenger.
mandag 11:33 Bygdeposten
Vil du forstå barnet ditt bedre?
Trygg tilknytning styrker barn, og er en viktig beskyttelsesfaktor. Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte. ​Familiesenteret tilbyr dette kurset gratis til foreldre med barn 0-12 år. Oppstart er mandag 9.april (kl. 13 - 14.30), og det varer...
mandag 09:15 Øvre Eiker kommune
Tonje satser på seier med sjokoladekake
Tonje Holtungen er klar for Nordisk Mesterskap i Danmark. Mandag skal hun i ilden.
mandag 09:01 Bygdeposten
BUSKERUD

Veien videre for Øvre Eiker Energi
Det pågår en viktig debatt i Øvre Eiker, både i det politiske miljø, i avisspaltene og i lokalsamfunnet ellers om framtida for energiselskapet.I Øvre Eiker…
mandag 07:43 Eikerbladet
Kommunestyret informeres om Øvre Eiker Energi AS
​Møtet vil foregå på Rådhuset. Informasjonen som gis, er unntatt offentlighet, i henhold til offentlighetslovens § 15. 1, og møtet vil være lukket. Kommunestyret gikk i møtet 13. desember 2017 inn for å videreføre den pågående i Øvre...
mandag 07:28 Øvre Eiker kommune
Årets første ungdomskonsert på biblioteket
​Tussmørk jr. er en del av Øvre Eikers helårssatsing på Ung Kultur Møtes, og er et samarbeid mellom kulturkontoret og biblioteket. En torsdag i måneden arrangeres konsert og sceneopptredener på bibliotekscenen i Hokksund. Alle ungdommer i alderen 10-20 år kan delta...
mandag 07:28 Øvre Eiker kommune
God stemning på juletrefesten arrangert av frivillige
​Tusen takk til frivillige som laget istand til juletrefest på rådhuset 14. desember.       Det er 6. året på rad at Kristine Rust, Siri Draugsvoll og frivillige hjelpere arrangerer juletrefest i Hokksund. Aldri før har så mange kommet til festen -...
mandag 07:28 Øvre Eiker kommune
Hjelp brøytemannskapene frem!
Dessverre er det ofte at framkommeligheten for de som skal ivareta framkommeligheten hindres. For å kunne holde et fullt forsvarlig veinett åpent og i henhold til standarden forventes følgende av deg: Vær forberedt på værforholdene Vær hensiktsmessig skodd Parker på...
søndag 18:35 Øvre Eiker kommune
Vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse
​Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)? Sykdommen skyldes meningokokkbakterier. De vanligste sykdomsfremkallende meningokokkbakteriene kalles A, C, W, Y og B. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittedekan bakteriene finne...
søndag 18:35 Øvre Eiker kommune
Tok sitt første NM-sølv i senior
Alexander Kopland Borsheim klinket til i finalen på 200 meter bryst i NM. 19-åringen har aldri svømt så fort, og tok sin første medalje i senior-NM.
lørdag 20:21 $ Bygdeposten
Statens vegvesens behandling av forslag om alternative vegløsninger – svar til Ivar Andersen
I en kronikk i DT 12. mars 2018 skriver Ivar Andersen følgende: «Inntrykket som har festet seg er at Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet ikke…
lørdag 14:14 Drammens Tidende
Unge skuespillerspirer sjarmerte på audition
På den ene siden av bordet: Barn som mest av alt ønsker en rolle i høstens store teatersatsing i Hokksund. På den andre siden av bordet: Tre strenge «dommere» som skal plukke ut skuespillerne, samt forfatteren av stykket som skal oppføres.
lørdag 09:35 Eikerbladet
Bekymret for sikkerheten – vil ikke ha trafikken på sin vei
Beboere er bekymret for at midlertidig vei til nytt boligfelt ikke blir midlertidig. Økt trafikk bekymrer dem med tanke på ungene.
lørdag 07:00 $ Eikerbladet
Svømte til NM-sølv
Stine Lise Stenseth (23) tok sin første individuelle medalje under årets kortbane NM da det ble sølv på 400 meter fri fredag kveld.
fredag 22:32 $ Bygdeposten
Her møtes katten Akira og «Godgutten»
Rådyrbesøket hos Unn Tove Lind på Fiskum ble litt ekstra spesielt forrige helg.
fredag 15:10 Bygdeposten
Alle har en psykisk helse
Rådmann Trude Andresen, kommunelege Einar Braaten og sjef for seksjon helse og omsorg, Kari Hesselberg, innledet dagen med å snakke om kommunens strategier for å motvirke utenforskap; «Ett lag for god oppvekst», «Hva er viktig for deg?», «Livskraftige steder» og...
fredag 11:03 Øvre Eiker kommune
Mange meninger om Hokksunds fremtid på folkemøtet
Byvandring med visualisering Byvandringen startet på Bruhjørnet, der arkitektbyrået Dark har tegnet inn et forslag med et fiskeskjelett-inspirert bygg i tre og betong, med henvisning til lokalhistorie som tømmerfløting, laksefiske og industri. I tilknytning til bygget er det...
fredag 11:02 Øvre Eiker kommune
Her kan mødrene ligge (nesten) så lenge de vil
Liggetiden etter fødsel går ned, men på Kongsberg sykehus ligger mødrene i snitt tre døgn.
fredag 07:30 $ Bygdeposten
NM-gull og norsk rekord
Endelig fikk Stine Lise Stenseth (25) oppleve å sette ny norsk rekord. Hun svømte åpningsetappen for Bærum da arrangørklubben satte norsk rekord på 4 x 200 meter fri på kortbane NM (8.03,16).
fredag 07:19 $ Bygdeposten
Går Ridderrennet for 30. gang
Per Skar og mamma Grete Aasen reiser fra Hokksund til Beitostølen for å
fredag 06:00 Eikerbladet
Taxikunden nektet å betale – det kostet 20.000 kroner og 50 dager i fengsel
Krangel om regningen endte med at en drosjekunde med 2,44 i promille torpederte drosjen med lastebil.
fredag 05:20 $ Drammens Tidende
Fikk pris i 2007 - i dag møtte de statsministeren
Alle skolene som noensinne har vunnet Benjaminprisen var invitert til seminar på Statsministerens kontor torsdag.
torsdag 20:04 $ Eikerbladet
Slagverkskonsert søndag 14. januar
På konserten deltar også elever fra Drammen kulturskole og Eikeli & Eiksmarka skolekorps i Bærum. Konserten arrangeres søndag 14. januar kl. 18:00 i kultursalen på Hokksund ungdomsskole.  Disse konsertene har bidratt til det yrende slagverkslivet vi har og har hatt i...
torsdag 19:42 Øvre Eiker kommune
Kurs i depresjonsmestring - meld deg på nå!
​Øvre Eiker-hjelpa (psykisk helse) tilbyr igjen kurs i depresjonsmestring. Her lærer du metoder og teknikker for å kunne mestre belastninger og depresjon på en bedre måte, korte ned perioden og eventuelt forebygge tilbakefall.Vi jobber etter kognitiv sosial læringsteori, som er...
torsdag 19:42 Øvre Eiker kommune
Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljøer
torsdag 19:42 Øvre Eiker kommune
Tussmørk jr. - ungdom inntar bibliotekscenen
​Tussmørk jr. er en del av kommunens helårssatsing på Ung Kultur Møtes og er et samarbeid mellom kulturkontoret og biblioteket. En torsdag i måneden arrangerer vi konsert og sceneopptredener på bibliotekscenen i Hokksund. Alle ungdommer i alderen 10-20 år kan delta...
torsdag 19:42 Øvre Eiker kommune
Vil ofre matjord for ny jernbane utenom Steinberg
Steinberg stasjon må bort, mener Bane NOR og holder fast på dobbeltspor-trase utenom sentrum. Jordvern må vike for innbyggernes bomiljø.
torsdag 18:02 $ Bygdeposten
26 tatt i UP-kontroll
UP har hatt kontroller flere steder i drammensdistriktet torsdag morgen og formiddag.
torsdag 15. mars Lierposten
BUSKERUD

Gir ikke opp kampen om akuttkirurgi i Kongsberg
Lokalpolitikerne i Kongsberg gir ikke opp kampen om akuttkirurgisk beredskap. Kommunestyret var enstemmige i sine forventninger til utvikling av lokalsykehuset. Kravene de stiller er tydelige.
torsdag 15. mars $ Eikerbladet
Se lokaloppgjøret Vestfossen – Åssiden her
VIF gikk seirende ut av lokaloppgjøret med 2-1. Her ser du hele kampen.
onsdag 14. mars $ Bygdeposten
Premièreklare på Eiker scene igjen
Hva får du hvis du putter en skjønnhet, et uhyre, litt Michael Jackson, Lady Gaga og en sussebass i samme gryte?
onsdag 14. mars Bygdeposten
– Har kommet sterke reaksjoner
Drammens ønske om bommer bare på nåværende kommunegrenser har satt sinnene i kok i Nedre Eiker. - Det har kommet sterke reaksjoner, sier ordfører Bent Inge Bye (Ap).
onsdag 14. mars $ Bygdeposten
Bomveifeiden til kommunestyret i Kongsberg
Kongsberg kommunestyre kan endre på et vedtak om bompengeordningen. Den lenge planlagte bommen på Grosvoldveien blir på ny et stridstema.
onsdag 14. mars $ Bygdeposten
Fikk veikontrakt verdt 400 milll.
NCC signerte sin største driftskontrakt noen sinne, da de undertegnet Numedalkontrakten i Buskerud for de neste åtte årene.
onsdag 14. mars $ Eikerbladet
Flyttet hele sjappa fra Nedre til Øvre Eiker
Han har jobbet med billakk i hele sitt liv og sett bransjen endre seg. Nå har han slått rot i Hokksund.
tirsdag 13. mars $ Eikerbladet
Kolliderte med 2,7 i promille
Sjåføren stakk av etter en kollisjon. Da politiet fant ham innrømmet han å ha drukket to liter vodka.
tirsdag 13. mars $ Lierposten
Bomveifeiden til kommunestyret
Kongsberg kommunestyre kan endre på et vedtak om bompengeordningen. Den lenge planlagte bommen på Grosvoldveien blir på ny et stridstema.
tirsdag 13. mars $ Laagendalsposten
Færre klager på legene på Kongsberg sykehus
I fjor kom det inn 43 klager på Kongsberg sykehus, men det ble ikke konstatert feil eller svikt i noen av sakene.
tirsdag 13. mars $ Eikerbladet
Legevakten på Kongsberg offisielt åpnet
​Fra 12. mars ligger legevakten for alle innbyggere i Øvre Eiker på Kongsberg. En delegasjon fra Øvre Eiker, med ordfører Ann Sire Fjerdingstad i spissen, hadde tatt turen for å klippe snor, spise en bit "legevaktkake", og foreta den offisielle åpningen for det nye...
tirsdag 13. mars Øvre Eiker kommune
– Skikkelig uklokt av Høyre og Ap
– Vi er bekymret for bypakkas fremtid. Å holde på kjepphesten Tilfartsvei Vest del 2 er skikkelig uklokt. Det blir garantert mye støy, sier Miljøparti-leder Ståle Sørensen.
tirsdag 13. mars $ Bygdeposten
– Skikkelig uklokt av Høyre og Ap
– Vi er bekymret for bypakkas fremtid. Å holde på kjepphesten Tilfartsvei Vest del 2 er skikkelig uklokt. Det blir garantert mye støy, sier Miljøparti-leder Ståle Sørensen.
tirsdag 13. mars $ Bygdeposten
OSO Hotwater vil spare 200.000 på samarbeid med Ringeriks-Kraft
OSO Hotwater og Ringeriks-Kraft/Smartliv har inngått en utviklingsavtale de mener de vil spare 200.000 på.
tirsdag 13. mars Bygdeposten
Vil ha den største og dyreste bypakken
Høyre og Ap i Drammen har blitt enige om å velge det største og dyreste bypakke-alternativet. Det betyr ny Svelvikvei, ny Konnerudvei og firefelts motorvei gjennom Gulskogen.
tirsdag 13. mars $ Svelviksposten
Bypakken betyr bedre by
Det er ikke urealistisk å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken i byområdet vårt, slik Ivar Andersen hevder i sin kronikk i Drammens Tidende…
tirsdag 13. mars Drammens Tidende
Legger fram nytt bypakke-forslag
Høyre og Arbeiderpartiet vil i formiddag legge fram et felles forslag til ny bypakke som senere på dagen vil fremmes for Drammen Bystyre.
tirsdag 13. mars $ Drammens Tidende
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØVRE EIKER KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
BUSKERUD

FAVORITTER

Hordaland Telemark Utenriks Bergen IT Sarpsborg 08 Hedmark Innenriks Næringsliv Troms Akershus Oppland Kjendis Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Fotboll Mat Odda
flere?
Vest Agder Båt Buskerud Rogaland Kultur Aust Agder Sport Finnmark Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Oslo Mobil Forsvar Get-ligaen Skåne Kalmar Fiske Kvinnherad Ringsaker Bolig Inrikes Elverum Fotball Bodø Oskarshamn Haugesund Blekinge Drammen Kongsvinger Landbruk Sport Økonomi Trav Bamble Karmøy Porsgrunn Tinn Kragerø Reise Hammerfest Radøy Motor Tromsø OL Lindås Skien Fredrikstad Sandnes Östra Göinge Politikk Fauske Svelvik Kristianstad Osterøy Risør Kryptovaluta Näringsliv Horten Vestby Jul Dyr Øvre Eiker Bærum Landskrona Odds BK Nedre Eiker Malmö Narvik Forskning Meløy Stord Kultur Film Førde Vestvågøy Askøy Tolga Karlskrona Russland Salangen Helsingborg Tingvoll Nord-Korea Vær Sørfold Stavanger Sykkel Lier Tesla Kongsberg Stockholm Sandefjord Forskning Kristiansand Tvedestrand Kvænangen Åmot Eslöv Kunst Eliteserien Håndball Suldal Utsira Hvaler Sarpsborg Helse Svedala Frogn Rosenborg BK Tynset Drangedal Kongelig Askim Kristiansund Sigdal Evje og Hornnes Barn Musikk Sørreisa Asker Modum Svalbard Moss Lyngdal Tana Larvik Nannestad Lenvik Vålerenga Friluftsliv Gjøvik Trysil Re Grue Vefsn Sande Eidsberg Kommunesammenslåing FK Haugesund Hamar Jakt Poker Meland Tour de Ski Game of Thrones Mat Filippinene Løten Skøyter Råde Fjell Åsnes Lesja Øksnes Hadsel Masfjorden Bil Jølster USA Tønsberg Vinje Jobb Ålesund Nore og Uvdal Notodden Målselv Universet Vitenskap Hemne Friidrett Tomelilla Åmli Austrheim Skjervøy Stavanger Oilers Mörbylånga Rana Steigen Ås Stryn Våler Halsa Vestre Slidre Norway Cup Staffanstorp Klima Farsund Klippan Hässleholm Vaksdal Hörby Bil Øygarden Skiskyting Aurdal Gjerstad Teknik Sortland Halden Strand Svalöv Ekonomi Eidskog Eiker Hurum Nesseby NHL Sölvesborg Brexit Båt Romfart Klepp Lødingen Harstad Motorsport Berlevåg Brønnøy Frankrike Spill Foto Langrenn Olofström Litteratur Ski Fitjar Mandal Grane Skisport Aurskog-Høland Eurovision Lyngen Nissedal Porsanger Dovre VM World Series of Poker Nittedal Herøy Nesodden OBOS-ligaen Modalen Mote Lillesand Fedje Kina Eidfjord Voss Leirfjord Tour of Norway Nesna Enebakk Vennesla Herøy Lomma Froland Påske Volda Ballangen E-sport Musik Nybro Hattfjelldal Sør-Varanger Bromölla Årdal Russ Trøgstad Emmaboda Træna Gran Sande Östergötland Rømskog Turn Odal Bjørnefjorden Halloween Åseral Karlshamn Resor Rendalen Mönsterås Birkenes Hyllestad Tydal Vietnam Ronneby Sjakk Røros Kävlinge Gloppen Frosta Alpint Os Syria Svømming Viking FK Jevnaker Nes Nordkapp Ulstein Sverige Hälsa Andøy Lund Seljord Snowboard Menn Alta Klatring Evenes Måsøy Stabæk Sund Film 17. mai Bodø/Glimt Fet Ishockey Polen Hemnes Sandøy Skurup Bremanger Ullensvang Google Nesset Tromsø IL Skedsmo Arendal
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL