Øvre Eiker
Regler for anlegging av sandstrand
​Kunstige sandstrender kan utgjøre forurensningsfare og ulovlig endring av terrenget. Fylkesmannen ønsker å bidra til mer kunnskap om dette hos kommunene, tiltakshavere og privatpersoner.​ Klikk her for mer informasjon fra Fylkesmannen.
08:45 Øvre Eiker kommune
Ny bygningsforskrift ute på høring!
08:45 Øvre Eiker kommune
Stortings- og sametingsvalg 2013 - Stem hjemme
​Stortingsvalget er søndag den 08. september og mandag den 09. september. Hvis du ikke kan møte opp i valglokalet på valgdagen på grunn av sykdom eller uførhet, kan du sende en søknad til valgstyret og be om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er...
08:45 Øvre Eiker kommune
Kunsten å brygge og smake på øl
​Bryggeriet er en familiebedrift som holder til i Mjøndalen, og det er sønnen Jonas Jensen som kommer til biblioteket denne kvelden. Han vil fortelle litt om hvordan de er bygget opp og om filosofien og historien bak oppstarten. De har nemlig satt seg som mål å være en...
08:45 Øvre Eiker kommune
Dialog med barneskolene om kommunereform
​Som et ledd i ordfører Ann Sier Fjerdingstads dialog med innbyggerne om kommunereformen, var i dag turen kommet til elevrådene ved barneskolene. Til sammen 47 elever var tilstede og fikk informasjon og anledning til å komme på kommunestyrets talerstol og si hva de tenkte om temaet. Dette i...
08:45 Øvre Eiker kommune
Prioriteringer i omsorgstjenestene
Kjære innbygger og pårørende I likhet med resten av landet er helse- og omsorg i Øvre Eiker kommune i en vanskelig situasjon på grunn av koronavirus. Vi arbeider for fullt for å redusere risiko for smitte av koronavirus og forbereder oss på flere syke innbyggere. Samtidig...
08:45 Øvre Eiker kommune
Slambehandling ved Hokksund renseanlegg
​Tidligere ble slammet lagret i en silo og lastet over til lastebil når det skulle tømmes. Dette førte tidvis til sjenerende lukt, spesielt i varme perioder. Nå går slammet i lukkede systemer direkte over i lukkede og tette containere som slammet også videretransporteres i. Det...
08:45 Øvre Eiker kommune
Helsetjeneste for flyktninger og familiegjenforente
Familiesenteret følger opp familier og personer som bosettes i kommunen. Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen i kommunen. Du kan lese mer om tilbudet i brosjyra her: Flyktninghelsetjenesten.pdf
08:45 Øvre Eiker kommune
VIKEN

Hjelp til engstelige barn
​Målgruppa er foreldre med barn i barneskolen eller ungdomsskolen.Kursdager: 10.10, 17.10, 31.10 og 14.11, kl 16:00-17:30Sted: Familiesenteret, Stasjonsgata 72/74, 3300 HokksundKursledere: familieterapeut Wenche og psykolog SiljePåmelding: epost til Silje: siljeengedal.gewelt@oeiker.no
08:45 Øvre Eiker kommune
To nye tilfeller av koronavirus i Øvre Eiker
Begge er nærkontakter til tidligere smittede, og befant seg som følge av dette allerede i karantene. Smittekilden er kjent i begge tilfeller, og den ene kan kobles til et smitteutbrudd på Universitetet i Sørøst-Norge på Kongsberg. Det er med dette 61 kjente smittetilfeller i...
08:45 Øvre Eiker kommune
Ett nytt smittetilfelle
Det knyttes til smitte i Kongsberg kommune. Det er få nærkontakter og kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig. Det er med dette registrert totalt 173 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 15. desember 2020), hvorav 155 av...
08:45 Øvre Eiker kommune
Markering av frigjøringsdagen i Øvre Eiker
Klikk her dersom du foretrekker å se videoen på YouTube i stedet for i videoruta under. 
08:45 Øvre Eiker kommune
Vil gi 120.000 kroner til vedlikehold på Fiskum gamle kirke
​Fiskum gamle kirke er det eldste bygget i Øvre Eiker, oppført i ca 1250. Kirken driftes av en vedlikeholdsforening, og er ikke underlagt kommunen eller Øvre Eiker kirkelige fellesråd. Midler til driften kommer fra innsamlete midler og diverse arrangementer i kirken. Flere...
08:45 Øvre Eiker kommune
Ekstraordinært kommunalt næringsfond som følge av Covid-19
08:45 Øvre Eiker kommune
Slagverkkonsert søndag 14.1.2018
For femtende år på rad trommer Øvre Eiker kulturskole sammen slagverkskonsert i samarbeid med Nedre Eiker kulturskole og musikklinja på St. Hallvard videregående skole i Lier. På konserten deltar også elever fra Drammen kulturskole og Eikeli & Eiksmarka skolekorps i...
08:45 Øvre Eiker kommune
Aksellastrestriksjoner 2018
​Det vises til den kommunale veglista, og veger det gjelder vil bli skiltet.Unntatt fra restriksjonene:Dyretransport, bergningsbiler som bistår ved trafikkulykker, brannbiler, buss i rute, renovasjonsbiler og elverksbiler som må bistå med feilretting
08:45 Øvre Eiker kommune
Åpent møte om Buskerudbypakke 2
Hvordan unngå kø når innbyggertallet vokser? Hvordan få flere til å sykle, gå og kjøre kollektivtransport? Buskerudbyen ønsker velkommen til åpent møte om Buskerudbypakke 2 den 26. september fra kl. 18:30 - 20:30 på rådhuset i Hokksund....
08:45 Øvre Eiker kommune
Varsel om endring av foreldrebetaling i barnehagen.
​Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2018 varslet økning av makspris for foreldrebetaling i barnehagen. Ny makspris er foreslått til kr 2910,- per måned per heltidsplass, med virkning fra 1. januar 2018. Det er stortinget som endelig vedtar sats om makspris når statsbudsjettet...
08:45 Øvre Eiker kommune
Skraping av veier for snø og is
​Dette er en helt nødvendig jobb før sålene går helt i oppløsning i mildværet. Hvis denne jobben ikke blir gjort blir veier og gater ikke lenger framkommelige og åpne for almen ferdsel.Vi prøver å unngå at det legges altfor mye i avkjørsler, men...
08:45 Øvre Eiker kommune
Øvre Eiker kommune med netto driftsresultat på 14,3 millioner kroner
Regnskapet skal nå revideres av Buskerud Kommunerevisjon IKS, før det endelige regnskapet fastsettes av kommunestyret 22. mai. For 2018 viser regnskapet et netto driftsresultat på 14,3 millioner kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 17 millioner kroner. Netto driftsresultat er 24...
08:44 Øvre Eiker kommune
Aksellastrestriksjoner 2019
Med hjemmel i Forskrift om kjøretøy § 5-14 blir det i henhold til vegliste innført aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Øvre Eiker fra og med mandag 01.04.19 kl 08.00. Restriksjonene gjelder fra når skiltene blir satt opp.Unntak fra restriksjonenePå veger som...
08:44 Øvre Eiker kommune
Telefonproblemer
08:44 Øvre Eiker kommune
Vegen til Åletjern og Røkebergtjern stengt
​Har du spørsmål, kan veistyret kontaktes på tlf. 91580967.
08:44 Øvre Eiker kommune
Byggesak og fremdrift i saksbehandling
08:44 Øvre Eiker kommune
Vann og avløpsanlegg til Horgen
Første del av anlegget ble lagt i den nye gangveien langs Fv283 Horgenveien i samarbeid med Statens Vegvesen i løpet av 2016 og 2017. Andre og siste del av anlegget fram til Lerberg er under bygging nå, og vil bli ferdig i løpet av høsten 2018. Dette innebærer at de...
08:44 Øvre Eiker kommune
Barneforestilling med Framifrå teater
Moa bor i en stor og høy blokk. Der har hun et eget rom, en egen seng og et eget vindu. Hun har en mamma også. Hun bor i akvariet i stua. For moren til Moa er en fisk. En stor, flott gullfisk.Den må Moa passe veldig godt på.Forestillingen "Akvarium" tar utgangspunkt i barneboken...
08:44 Øvre Eiker kommune
Utdeling av kulturprisen 2020
Følg med på kommunens hjemmeside og Facebookside for mer informasjon om når og hvor utdelingen vil skje.
torsdag 15:28 Øvre Eiker kommune
Ingen nye smittetilfeller
Det er registrert seks nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.Det er med dette registrert totalt 172 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 14. desember 2020), hvorav 154 av disse er smittet etter sommeren. Vil du...
torsdag 09:31 Øvre Eiker kommune
To nye smittetilfeller
En person har kjent smittevei men den andre har foreløpig ukjent smittekilde. Smittesporing pågår fortsatt. Det er seks nye nærkontakter siste døgn. Kommuneoverlegen vurderer at smittenivå er generelt oversiktlig. Det er med dette registrert totalt 217 bekreftede...
onsdag 08:38 Øvre Eiker kommune
To nye smittetilfeller i Øvre Eiker
De smittede har begge kjent smittekilde, og er nærkontakter til kjente smittetilfeller. Det er registrert to nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig. En av de smittede har tilknytning til Hokksund ungdomsskole. Personen er ikke smittet på skolen. Aktuell...
onsdag 08:38 Øvre Eiker kommune
Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Den smittede har foreløpig ukjent smittekilde, men smittesporing pågår fortsatt. Vedkommende er ansatt i kommunens hjemmetjeneste. Alle berørte har blitt kontaktet og  aktuelle nærkontakter er satt i karantene som følge av dette. Det legges opp til (hjemme)testing av...
tirsdag 11:36 Øvre Eiker kommune
Engstelige barn - nytt nettbasert kurs
​“Hjelp til engstelige barn” er et foreldreveiledningsprogram som gir foreldre støtte og kunnskap til lettere å hjelpe engstelige barn. Målgruppa er foreldre med barn i barneskolen eller ungdomsskolen. Neste kurs er nettbasert og starter onsdag 25. november kl. 16 - 17.30 ...
tirsdag 01:43 Øvre Eiker kommune
Slik vil politikerne bruke penger i 2021
I budsjettmøtet er det formannskapet pluss gruppeledere som ikke sitter i formannskapet til vanlig, som møter. Både posisjon (A, Sp, SV og Mdg) og opposisjon (H, FrP, V og KrF) fremsatte endringsforslag til kommunedirektørens budsjettforslag. Uenighet om lokal teststasjonOpposisjonen...
tirsdag 01:43 Øvre Eiker kommune
VIKEN

Nytt tilbud til barn, unge og familier: Familiehjelpa
Hva er Familiehjelpa? Vi vet at det kan være vanskelig for innbyggere å vite hvor de skal henvende seg når utfordringer oppstår. Familiehjelpa skal bistå barnefamilier når de har behov for tjenester utover det ordinære tjenestetilbudet.  Vi lytter til deg og din...
mandag 17:34 Øvre Eiker kommune
Kun meråpent ut november
​I tidsrommet kl. 08-12 mandag til lørdag, vil imidlertid også det meråpne tilbudet være stengt for å gi rom til blant annet rydding i lokalene. Meråpent vil være tilgjengelig fra kl. 12-22 hver dag.Bøker kan fortsatt leveres i innleveringsluka til venstre for...
mandag 08:33 Øvre Eiker kommune
Ett nytt smittetilfelle
Den smittede har ukjent smittevei. Det er få nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer at smittenivå er generelt lavt.Det er med dette registrert totalt 214 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 11. januar 2021), hvorav 187 av disse er...
mandag 08:33 Øvre Eiker kommune
Varsel om utvidelse av planområde for privat detaljrgulering Myremoen
​Oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr/bnr 88/10, del av 164/5, 164/1 og 3001/16 på Myremoen ble på vegne av Eiker Skiklubb varslet i Bygdeposten og Drammens tidende den 19. september 2019. ​Travbanen er uregulert og avsatt til Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) i...
søndag 12:07 Øvre Eiker kommune
Nytt skateanlegg og streetbasketbane ved Darbu skole
​Fiskum IL, FAU og Darbu skole har tatt initiativ til å oppgradere et aktivitetsområde ved Darbu skole til skateanlegg og streetbasketbane. I den forbindelse har de søkt om et rentefritt lån fra Øvre Eiker kommune og forskuttering av spillemidler på til sammen 600.000 kroner....
søndag 12:07 Øvre Eiker kommune
Året da det nære ble enda viktigere
​Den 26. februar 2020 fikk kommunedirektøren følgende epost fra leder for Samfunnshelse, Einar Braaten: «Covid-19 regnes nå som et mulig pandemivirus. Det sees økende smittespredning, og det er vel et tidsspørsmål før vi får de første smittede i Norge...
søndag 12:07 Øvre Eiker kommune
Arrangementer og koronavirus
Ser du etter informasjon om private sammenkomster (nye lokale regler i Øvre Eiker kommune fra 10. november), klikk her.Folkehelseinstituttet har en oppdatert hjemmeside som gir generelle råd om arrangementer - klikk her for å lese mer om dette.Som arrangør må man sette seg inn i...
søndag 12:07 Øvre Eiker kommune
700 besøkte yrkes- og utdanningsmessa i Eiker
Yrkes- og utdanningsmessa i Eiker ble i år arrangert for syvende gang. Messa er et stort samarbeidsprosjekt mellom Eiker videregående skole, Eiker næringsråd, Viken fylkeskommune, NAV Øvre Eiker, tidligere Nedre Eiker kommune, Øvre Eiker kommune og et stort antall...
lørdag 9. januar Øvre Eiker kommune
Forskutterer spillemidler for å få ferdig kunstgressbanen på Ormåsen
Ormåsen mangler et samlingspunkt for barn og unge etter skoletid, og de er det eneste boligområdet i kommunen uten kunstgressbane. En bane med fotballkamper og aktivitet etter skoletid vil forhåpentligvis bli en etterlengtet møteplass for Ormåsens befolkning. Myrområdet bak...
lørdag 9. januar Øvre Eiker kommune
- Fjernundervisningen fungerer bra
Ordfører og kommunedirektør tok seg tid til en runde på skolens flotte uteområde, og fristelsen ble for stor til å ikke teste et par av lekeapparatene. - Det er viktig å holde seg i aktivitet, også i disse karantenetider, sier ordfører Knut Kvale. Savner den...
lørdag 9. januar Øvre Eiker kommune
Søk om SFO-plass innen 1. april
Klikk her for å legge inn en søknad i vår elektroniske søknadsportal.  Klikk her for å finne informasjon om priser og plasstyper.  Klikk her for å lese om SFO-ene i Øvre Eiker kommune.  Hvis barnet ditt allerede har SFO-plass, behøver du...
lørdag 9. januar Øvre Eiker kommune
Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Personen har trolig smitte fra tilfeller i Drammen.  Kommunen gjennomfører smittesporing etter vanlige prosedyrer.  Det er med dette registrert totalt 42 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020.Vil du vite mer om totalt antall smittede med...
lørdag 9. januar Øvre Eiker kommune
Avklaring av skrivemåten for Kolbrekk og Skibrekk
​Det er også gjort vedtak for skrivemåten av en rekke gårds- og bruksnavn, men de hjemmelshaverne dette angår har blitt tilskrevet direkte. For ytterligere informasjon anmodes det om å lese vedtak fra Kartverket. Vedtak i navnesak 2017/417 - Kolbrekk og SkibrekkVedtak om...
lørdag 9. januar Øvre Eiker kommune
Bli med på tegnekonkurranse!
​I flere år har biblioteket fått hjelp fra kreative barn i kommunen til å designe forsiden på bokmerkene, og dette har resulterte i mange fargerike og flotte bidrag. Bokmerkene har vært veldig populære blant både store og små, og i år ønsker vi...
lørdag 9. januar Øvre Eiker kommune
Tenk på dette før du besøker noen på sykehjem.
Kriseledelsen og kommuneoverlegen i Øvre Eiker kommer med en klar oppfordring til pårørende til personer på EIkertun. Unngå besøk på Eikertun de ti første dagene etter hjemkomst hvis du har vært på ferie i utlandet eller på mye...
lørdag 9. januar Øvre Eiker kommune
Turtips i Øvre Eiker
Generelt om bruk av naturen Husk på generelt bålforbud fra 15. april til 15. august. Dersom det er tørt i skog og mark utenom dette, bør du heller ikke gjøre opp ild i naturen. Klikk her for å lese mer. Aldri legg fra deg søppel i naturen, dette kan være skadelig...
fredag 8. januar Øvre Eiker kommune
Tre nye tilfeller av koronavirus
​ Alle tre er nærkontakter til kjente tilfeller.  De har derfor vært i karantene hele den smittsomme perioden og har ikke nærkontakter utover husstanden.Det er med dette 41 kjente smittetilfeller i Øvre Eiker kommune per 7. november 2020. Vil du vite mer om totalt antall smittede...
fredag 8. januar Øvre Eiker kommune
Jule-fett skaper avløpsproblem
​De kommunale avløpsanleggene opplever store utfordringer med fett i avløpsvannet gjennom hele året. Det topper seg i forbindelse med jule- og nyttårsfeiringen da det er høysesong for ribbe og pinnekjøtt med mye fete matrester som ikke kan spises.   – Dette fettet...
fredag 8. januar Øvre Eiker kommune
Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon
Klikk her for å komme til artikkelen som FHI har skrevet om dette.  Klikk her for å komme til det forenklede flytskjemaet for barnehage og barneskole.  Klikk her for å komme til det forenklede flytskjemaet for ungdomsskolen.
fredag 8. januar Øvre Eiker kommune
Louise (101) første koronavaksinerte i Øvre Eiker
De første, etterlengtede koronavaksinene ankom Øvre Eiker 6. januar. Beboer på Eikertun, Louise Dahlmann Hansen, fikk æren av å motta første vaksine mot Covid-19. Den kvikke 101-åringen var fornøyd med å være først ute, og budskapet til alle var...
torsdag 7. januar Øvre Eiker kommune
Covid-19 bekreftet i Ormåsen barnehage
Ormåsen barnehage har vært stengt i to dager grunnet mistanke om smitte. I dag, fredag 6. november, fikk kommuneoverlegen bekreftet at en ansatt er smittet med Covid-19. De ansatte er testet, og hele avdelingen er satt i 10 dagers karantene. Det er satt i gang smittesporing etter standard...
torsdag 7. januar Øvre Eiker kommune
Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig, og at det er lite smitte i Øvre Eiker. Siste døgn uten nye bekreftede smittetilfeller var tirsdag 1. desember.Det er med dette registrert totalt 140 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020...
torsdag 7. januar Øvre Eiker kommune
Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Den smittede har kjent smittevei, og det er registrert ni nærkontakter.Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig, og at det er lite smitte i Øvre Eiker. Det er med dette registrert totalt 140 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars...
onsdag 6. januar Øvre Eiker kommune
Hils på vår nye tyske språkassistent!
27. september kom Bernhard Stolle til Øvre Eiker. De neste ni månedene skal han være språkassistent og hjelpe elever å bli bedre i tysk. Som tysker, har han de beste forutsetninger for å bidra til det. Han skal jobbe på alle de tre ungdomsskolene våre; Hokksund,...
onsdag 6. januar Øvre Eiker kommune
Endringer i lokal korona-forskrift for Øvre Eiker
​Kommunedirektør Trude Andresen kom med en kort oppsummering til politikerne av smittesituasjonen i Øvre Eiker nå i uke 1.- Vi ser en svak nedgang i antall smittede i vår kommune, men det er usikkert om det skyldes redusert testaktivitet gjennom jul og nyttår. Sosiale sammenkomster i...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
VIKEN

Gode resultater for deltakerne
Resultatene viser at mange av deltakerne har hatt god fremgang. Ved hjelp av det nye kartleggingsverktøyet er det enklere å avgjøre hvilken gruppe som passer best for den enkelte deltaker.​ Dette kan du lese mer om i deres månedlige nyhetsbrev, som du finner nederst i denne...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
FN-markering ved Hokksund barneskole
Slik lyder refrenget til sangen «VI», som ble framført av 450 elever ved Hokksund barneskole fredag morgen. Denne fellessangen var avslutningen på ei uke med FN som tema. Alle elevene ved skolen har gjennom siste uke fått kunnskap om FN, de har lært en felles sang og laget...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Stor ungarsk delegasjon til Øvre Eiker
Representanter fra prosjektgruppa i Øvre Eiker har tidligere vært i Ungarn, og nå er det ungarernes tur til å komme til Øvre Eiker. 23 personer fra tre ulike ungarske kommune, pluss en frivillighetssentral, som alle deltar i det EØS-støttede prosjektet, skal være...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Jakten på smarte samarbeidsløsninger – prosjektet 'Sammen mot 2022'
​Øvre Eiker kommune er med i det nasjonale programmet “Saman om ein betre kommune”. Her deltar 110 andre kommuner. Øvre Eiker startet prosjektet “Sammen mot 2022” i fjor. Hovedmålet er å videreutvikle samarbeidsløsninger inn i ei ny tid med nye...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
100-åringene Hjørdis og Gerda feiret på Eikertun
  Det er sjeldent at Eikertun sykehjem i Hokksund opplever å ha 100-åringer. Enda sjeldnere er det at to spreke og oppegående damer på samme avdeling fyller 100 år så tett, faktisk har det aldri skjedd før. Mandag 7. oktober 2013 var det duket for feiret av to...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Barneforestilling: "Askeladden som stjal sølvendene til trollet"
Askeladden prøver å imponere kongen med å stjele sølvendene til trollet. Det skulle han neppe ha gjort... Dette er en fartsfylt og humoristisk forestilling for de minste, som passer fra ca. 3 år og oppover. Askeladden friteater har gjestet biblioteket mange ganger tidligere, og...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Prosjektstøtte til nyskapende tiltak 2020
​For å stimulere til nytenking og innovasjon i frivillighet, næringsliv og offentlig sektor kan Øvre Eiker kommune gi prosjektstøtte til nyskapende tiltak. Den totale summen til fordeling er 186 560,- og maksimal tildeling til ett enkelt prosjekt er halvparten av rammen for...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Barneverntjenesten trenger besøkshjem og fritidskontakter
Noen ganger er det slik at barn som bor hos sine foreldre er i behov av å være hos andre familier noen dager i løpet av en måned. Som besøkshjem tar du imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem, som også kan kalles...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Ønsker du å forstå barnet ditt bedre?
​​Mange foreldre opplever fra tid til annen utfordringer. Kurset har som mål å gi foreldre "veikart" for å forstå barnets behov og signaler. Kurset går over 7 ganger, ca 1,5 t hver gang. På kurset kan man selv bestemme hvor mye man vil dele av egen erfaring. Les mer om...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Film til barneskoleelever
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering for Ormåsen B4 og deler av B5
Formålet med planen er å detaljregulere felt B4 og deler av B5 i kommuneplanens arealdel. Feltene planlegges med frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, tilhørendeadkomstveier, grønnstruktur og turvei. I tillegg skal planen avklare trafikksystemet for bådegående,...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Nye rutiner for fakturering
Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) - eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig, blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.  AvtaleGiro Dersom du...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Øvre Eiker har skoler med gode resultater
​Opplæringsloven krever at skoleeiere skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I forrige uke er tilstandsrapporten behandlet både i fagkomiteen, i partssammensatt utvalg og i formannskapet. Seinere i måneden vedtas den i kommunestyret. I fagkomiteen møttes...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Se opptak av kommunestyret 22. mai 2019
Vi anbefaler at du bruker ørepropper/hodetelefoner for en best mulig lydopplevelse. Du kan også se sendingen på Facebook. Klikk her for å finne listen over alle sakene som blir diskutert i møtet
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Forfattermøte med Martin Svedman
​Debutant Martin Svedman har blitt hyllet av kritikerne for sin diktsamling "Når jeg drikker", som kom ut på nyåret. Samlingen består av triste, euforiske, håpefulle, vonde og absurde dikt om en alkoholiker som blir syk av å drikke og sykere av ikke å...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Eikerdebatten: Kommunevalget 2019
I panelet sitter: Niclas Tokerud (Ap) Adrian Tollefsen (H) Kaja Klunderud (Sv) Knut Kvale (Sp) Vegard Hustad (MDG) Trond Bermingrud (FrP) Kjell E. Grønbeck (KrF) Lisa Susanne Wilberg (R) Andreas Størdal (V) Debattledere er Hege Breen Bakken (politisk redaktør i DT) og Arild R. Hansen...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Nye lærlinger i Helse og omsorg
Program for dagen er undertegning av lærekontrakt med fylket, innlevering av politiattest, utlevering av passord og generell informasjon før de vises opp på avdelingene. Vi ønsker lærlingene lykke til og håper de får en spennende og utviklende tid hos oss.
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Fem nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Alle fem er smittet som nærkontakt. Det er registrert åtte nye nærkontakter i smittesporingsarbeidet, hvorav en i tilknytning Hokksund ungdomsskole. Elever og lærere i den aktuelle klassen er satt i karantene, og det settes i gang testing av lærere og elever som er potensielle...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Slik kommer du i kontakt med barnevernet i sommer
​Ved akutte hendelser kan barnevernet kontaktes på hverdager fra 08.30-15.00 på tlf. 476 63 707. Utenfor barnevernets åpningstid kan man kontakte:Alarmtelefon - barn og ungeRing gratis: 116 111SMS: 417 16 111Fra utlandet: +47 954 11 755Åpen hverdager kl. 15:00-08:00, døgnåpen...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Varsel om oppstart av planarbeid for Hokksund skole- og idrettspark
​Forslag til planprogram for Hokksund skole- og idrettspark legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Forslag til planavgrensning er vist på kartet under. Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes på e-post til post@oeiker.no eller som brev til Øvre Eiker kommune...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Takket frivilligheten på Eikertun
​- Det er dere som er limet i kommunen vår, og det er dere som bidrar til at det faktisk er godt å bli gammel i Øvre Eiker, sa ordfører Ann Sire Fjerdingstad til de oppmøtte. – Dere sørger for det lille ekstra som skaper glede og trygghet for mange av våre...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Sommerskole 2019 - fulltegnet
NÅR: Sommerkurset arrangeres i uke 26 og 27. Kurset går over 5 dager, mandag – fredag, kl. 09.00 – 15.00. Oppmøte hver dag kl. 08.50.Deler av kurset foregår utendørs. Ha med klær som passer for været.Ta med niste og drikke hver dag.HVOR: UKE 26:...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Her er det nye ungdomsrådet
I juni 2018, vedtok kommunestyret at det skulle opprettes et ungdomsråd i Øvre Eiker. Ungdomsrådet skal ha samme status som de andre rådene som behandler og kommer med innspill til politikerne i ulike saker, deriblant Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede. Fra venstre: Kenneth...
tirsdag 5. januar Øvre Eiker kommune
Film om ryggleie for barn i alderen 0 -3 mnd.
​Fysioterapitjenesten på Familiesenteret har laget en film som viser råd og tips ved ryggleie for barn i alderen 0 - 3 måneder. Klikk her for å se filmen: Film om ryggleie barn 0 - 3 mnd.
mandag 4. januar Øvre Eiker kommune
En ny person bekreftet smittet av Covid-19 i Øvre Eiker kommune
Dette er det tredje bekreftede tilfellet av smitte i kommunen. Pasienten er innlagt på Kongsberg sykehus. Kommunens team driver smitteoppsporing etter retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, og informerer de som er nærkontakter til pasienten. - På grunn av endrede testkriterier fra...
mandag 4. januar Øvre Eiker kommune
VIKEN

Fem nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Ett av tilfellene er koblet til et smitteutbrudd i Kongsberg.  De fire andre tilfellene er i samme husstand. Kommunen har satt i gang smitteoppsporing etter standard rutine. Det er avdekket ca. 15 nærkontakter til disse tilfellene, og disse personene er nå i karantene. Det er med dette...
mandag 4. januar Øvre Eiker kommune
- Kjøp julegavene dine lokalt
​Det har blitt desember og tid for julehandel. Det spås at ekstra mange vil handle julegavene på nettet i år, og nettopp derfor håper ordføreren at folk vil tenke seg om en gang til.- Det er klart at man skal være forsiktig med smitte hvis det er mange fysisk i butikkene....
mandag 4. januar Øvre Eiker kommune
En ny person bekreftet smittet av Covid-19 i Øvre Eiker kommune
Dette er det femte bekreftede tilfellet av smitte i kommunen. Pasienten er i 50-årene og har blitt smittet innenlands. Han er innlagt på medisinsk avdeling på Kongsberg sykehus. Kommunen starter smitteoppsporing i morgen, søndag 12. april. Det er med dette...
mandag 4. januar Øvre Eiker kommune
Disse ansatte ble hedret for 25 års innsats for kommunen
Øvre Eiker kommune har tradisjon for å gjøre stas på de som har vært ansatt i 25 år. Torsdag 29. oktober var det tid for å takke 18 ansatte for deres lange og gode innsats for kommunen. Høytidelig middag De 18 ansatte som skulle hedres, var invitert til...
søndag 3. januar Øvre Eiker kommune
Vil du vite mer om Øvre Eiker Energi?
​Se presentasjonen av Øvre Eiker Energi AS fra kommunestyret 28. oktober 2020.  Du kan også lese mer på Øvre Eiker Energis nettsider. 
søndag 3. januar Øvre Eiker kommune
Vannmåleravlesning
​Klikk her for å lese av vannmåleren. Du leter kanskje også etter:Mer informasjon om vannmålerPriser og kommunale gebyrerVannkvalitet
søndag 3. januar Øvre Eiker kommune
Forkjøla eller korona?
​I vår og sommer har det vært utfordrende for mange å skille mellom pollenallergi- og koronasymptomer. Nå er høsten er snart over oss med flotte farger på trærne, forkjølelse og sesonginfluensa. Vi er alle deltakere i den store smittevernsdugnaden, og dette...
lørdag 2. januar Øvre Eiker kommune
Ingen nye smittetilfeller
Det er registrert tre nye nærkontakter gjennom smittesporing siste døgn.Det er med dette registrert totalt 206 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 2. januar 2021), hvorav 187 av disse er bekreftet smittet i siste halvdel av 2020, og én i...
lørdag 2. januar Øvre Eiker kommune
Tre nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Av disse er en smittet av en nærkontakt som tidligere har testet positivt, en er smittet i en annen kommune og en har ukjent smittevei. Det er registrert 10 nye nærkontakter til disse smittetilfellene. Kommuneoverlegen vurderer smittenivået som lavt, og at smitten er under kontroll.Det er med dette...
lørdag 2. januar Øvre Eiker kommune
Ett nytt smittetilfelle
Personen som er smittet har foreløpig ukjent smittevei men det utføres smittesporing. Det er med dette registrert totalt 206 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 1. januar 2021), hvorav 188 av disse er smittet i siste halvår av 2020. ...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Familiesenteret informerer
Er du gravid, barn, ungdom eller foreldre i Øvre Eiker og har behov for noen å snakke med? Jordmortjenesten, helsestasjon, helsesykepleier i skolen, HFU –Helsestasjon for Ungdom og Familieteamet kan nås via Servicesenteret. Ta kontakt på telefon 32 25 10 00 (kl. 8-15.30 på...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Øvre Eiker-hjelpa informerer
​Med bakgrunn koronasituasjonen og gjeldende retningslinjer rundt dette, avholdes det ikke kurs eller andre aktivitetstilbud i regi av Øvre Eiker-hjelpa i en periode fremover. Har du tilbud om timeavtale i Øvre Eiker-hjelpa, vil du bli kontaktet og få tilbud om å ha dette pr....
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Litt, mye eller helt på avstand?
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Det offentlige toalettanlegget på Sundhaugen er stengt
Mer informasjon om koronavirus Vi har samlet informasjon som er relevant for deg som er innbygger i Øvre Eiker kommune på ett sted. Klikk her for å lese mer.
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Har du smittevernutstyr til overs?
Vi vil gjerne ha følgende utstyr i uåpnet/ubrutt forsegling:Munnbind Støvmasker merket FFP2/FFP3  EngangshanskerAntibac eller tilsvarendeSmittefrakker Ta kontakt med Hilde Perry på e-post: hildeiren.perry@ovre-eiker.kommune.no, eller på telefon 48251292. Vi kan være...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Godt økonomisk resultat i Øvre Eiker kommune i 2019
- Jeg er godt fornøyd med resultatet som leveres for 2019. Dette legger et godt grunnlag for årene fremover hvor det skal investeres store summer i blant annet skoler og barnehager. Ansatte og ledere på alle nivåer har ansvar for det gode resultatet. Vi ser ut til å klare balansen...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Meld om feil - raskt og enkelt
Tjenesten gjør at meldinger kommer direkte til driftssystem med tildelt saksbehandler i avd. Vei og park, uten å gå gjennom post eller Servicesenter. Ved innmelding av feil eller avvik vil du motta en lenke til side der du kan følge status og eventuelle kommentarer i behandlingen av din...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Gebyr på papirfaktura
Dette gjelder kun for de som har barn i kommunal barnehage eller SFO. Vi vil oppfordre alle foreldre og foresatte som fortsatt mottar fakturaen i postkassen, om å opprette avtalegiro eller eFaktura, og dermed slippe fakturagebyret.Avtalegiro vil bli trukket automatisk ved forfall, så fremt det ikke er...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Er du gårdeier i Vestfossen? Kom på møtet 29. oktober!
Vi har fått innspill som nå bearbeides før det endelige planområdet skal vedtas av politikerne. Medvirkningen har startet, og vi hadde et godt besøkt oppstartsmøte i fjor høst. Dette er fulgt opp med møter med noen enkeltgrupperinger i år. Samtidig har det...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker siden 27. november
Dette er fjerde dag på rad i Øvre Eiker uten nye smittetilfeller. Før helga var siste døgn uten nye smittetilfeller mandag 23. november. Kommunelegen vurderer at vi i løpet av siste uke har begynt å se effekten av nasjonale og lokale tiltak, i...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Bli med på lesekampanjen Sommerles!
​Målet med den digitale lesekampanjen er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie og dermed øke lesekompetansen i en periode der den vanligvis svekkes.Premier på biblioteketVed å bruke elementer fra spillverdenen klarer...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Kan historiske tettsteder bidra til å redusere klimagassutslipp?
​  Foto: Eiker Arkiv «Da er det en tankevekker at vi har 1800 registrerte, gamle hus i kommunen», sier planlegger Bernt-Egil Tafjord, etter å ha lest rapporten. «Dersom 500 av dem energi-effektiviseres vil besparelsen kunne tilsvare utslippene fra alle privatbiler i Øvre Eiker...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Ordføreren med klar oppfordring til innbyggerne i Øvre Eiker
Kjære innbygger i Øvre Eiker!Takk for den jobben dere har gjort så langt for å være med og bekjempe koronaviruset! Takk også for at dere tenker på fellesskapet og viser solidaritet med dem som er mest utsatte om de blir smittet. Selv om skoler og barnehager så...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Informasjon om helsestasjonen på Familiesenteret
​Helsestasjonens tilbud til de yngste barna, 0 - 5 år, er i drift igjen, men litt anderledes enn vanlig. Det er ikke mulig å vente inne på huset, så kom presis til timen, hoveddøra er låst. Helsesykepleierne er delt i 2 team. Les informasjonen på hoveddøra, og ring...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Gavedryss til U18 og BUA Øvre Eiker
​Den ambisiøse planen til de to optimistene, var å rekke alle de hundre orienteringspostene i kommunen på en dag. For hvert orienteringskart hadde de sikret seg gaver fra lokale sponsorer. På Facebook-siden "1 Dag, 2 Optimister, 10 Kart, 100 Poster"...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
VIKEN

Tussmørk torsdag - Børli i toner
Lukashaugens særegne og jordnære viser har sine røtter på Finnskogen. De fant sin form i møte med Hans Børlis lyrikk på debutalbumet «Av en sliters memoarer» i 2013. Albumet ble hyllet av kritikerne og visesangeren ble tildelt Vidar Sandbecks kulturpris...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Forbud mot vannskuter og regulering av hastighet for motorbåter
Med denne forskriften er det vedtatt et generelt forbud mot bruk av vannscooter i kommunen. Videre er det vedtatt at høyeste tillatte hastighet er 5 knop inntil 100 m fra land eller øy i vann/vassdrag, der det er tillatt med motorbåt. Motorferdsel med båt er tillatt i vann som er over...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Nye kommune- og adressekart for Øvre Eiker
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Byggesaksavdelingen holder stengt 4. - 8. juni 2018
​Henvendelser kan sender per e-post til post@ovre-eiker.kommune.no og vil bli besvart i løpet av uken.
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
HIP HOP happening!
​Familiesenteret- Friskliv barn og unge, arrangerer sammen med Kultur en gratis hip hop happening for barn og unge i alderen 10 - 14 år. Vi får besøk av dansepedagog Linda Bottolfs som vil lære oss litt om denne dansen. Det er 25 plasser på dette, og påmelding. Se her for...
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Tømmestasjonen for septik i Vestfossen stenges for sesongen mandag 1. oktober 2018
fredag 1. januar Øvre Eiker kommune
Fikk lære om velferdstaten
​Mange og store temaer stod på programmet for deltakerne som kommer fra mange ulike steder i verden, har ulik bakgrunn, språk og religion. Felles for dem er at de er deltakere på introduksjonsprogrammet til NAV og voksenopplæringen i Øvre Eiker. - En gang et fattig...
31. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Varsel om utvidelse av planområdet for Fiskumparken
​Utvidelsen av planavgrensningen er på ca. 50 daa og består av skogsområder. Utvidelsen skal tilrettelegge for lokal utnyttelse av overskuddsmasser slik at transporten minimaliseres. Løsmassene egner seg godt til videreutvikling og pparbeidelse av landbruks-...
31. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Arbeid med kommuneplanen starter opp - planprogrammet er på høring
Kommuneplanutvalget har vedtatt å sende forslag til plan for dette arbeidet (planprogram) på høring fram til 10. august 2020. Planprogrammet gjør rede for hvordan denne prosessen skal forløpe, beskriver hovedinnsatsområder, medvirkning og frister for innspill. Det legges opp...
31. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Skatteoppkreveren i Eiker stenger 28. oktober
​1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skattoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i Øvre Eiker kommune. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og...
30. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Badevannskvalitet i Øvre Eiker
Klikk her for måling i uke 35 ​Badested​Uke 25​Uke 27​Uke 29 ​Uke 31​​Uke 33Uke 34​​Anfinnsplass​​​IE: 49​TKB: 61IE: 14​TKB: 55IE: 150TBK: 230IE: 190TBK: 170IE: 60TBK: 400 IE: 41TBK: 70​SundhaugenIE:
30. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Går inn for å bevare ungdomsskolen i Vestfossen
Onsdag 26. august diskuterte politikerne igjen hvordan de ser for seg veien videre for skolene i Øvre Eiker. De er enstemmige i en sak – Øvre Eiker skal fortsatt ha mer enn en ungdomsskole. Lang prosessProsessen startet med en ekstern rapport fra 2018 som omhandler skolebehovet i årene...
30. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Åpen kirke og åpen ungdomstelefon i forbindelse med ulykke 25. august
Gutten var elev ved Kongsberg videregående skole. Fastlege og kommunenes kriseteam bistår familien. Eiker videregående skole har samarbeid med helsesykepleier for å ivareta ungdommer ved skolen, som er berørt og har behov. Haug kirke har åpen kirke frem til kl. 22 i dag, 25....
30. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Nye rutiner for ubetalte krav
Fra nå sendes alle krav som ikke er blitt betalt til forfall, over til Lowell Norge AS. Øvre Eiker kommune vil ikke lenger sende ut egne betalingspåminnelser på Vann og avløp sine fakturaer, som tidligere. Er saken oversendt til inkasso, skal all kontakt og betaling...
29. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Ett nytt smittetilfelle
Personen er smittet på jobb i en annen kommune. Det er registrert 38 nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig og rolig. Det er med dette registrert totalt 205 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per...
29. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Fire nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Tre av de smittede er nærkontakter til tidligere kjente smittetilfeller. En av de smittede har ukjent smittevei. Det er registrert 53 nye nærkontakter. Det er med dette registrert totalt 204 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 28. desember 2020),...
28. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Øvre Eiker Viser Ansikt 25 år
I 25 år har Øvre Eiker Viser Ansikt (ØEVA) drevet holdningsskapende arbeid for toleranse og et inkluderende og medmenneskelig samfunn. Foreningens målsetting er nedfelt i et verdimanifest som Øvre Eiker kommune vedtok som sitt verdigrunnlag i år 2000.  Manifestet skal...
28. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Tre nye smittetilfeller i Øvre Eiker
​Det er seks nærkontakter, og det foregår fortsatt smittesporing for personen med ukjent smittekilde.  Når det gjelder skolemiljøene i Øvre Eiker, vurderer kommunelegen det dit hen at smittespredningen har stoppet opp. Det er med dette registrert totalt 125 bekreftede...
28. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Familiesenteret tilbyr ulike kurs og aktiviteter våren 2020
Familiesenteret har publisert en oversikt over vårens kurs. Siden vil bli oppdatert jevnlig med nye kurs og aktiviteter. Klikk her for å åpne kurssiden. PS: du kan lagre siden som en favoritt i nettleseren din, om du vil holde deg oppdatert på nye kurs.Om familiesenteret Familiesenteret i...
27. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Planlegger din bedrift julebord?
Ordfører og kommunedirektør ønsker derfor å gå ut med følgende råd sett i sammenheng med koronasituasjonen:Kommunen følger de nasjonale retningslinjene om arrangementer samt pålegg til serverings- og skjenkesteder. De er som følger: Som...
27. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Ingen nye smittetilfeller ved ungdomsskolene
​ De smittede ved går i en klasse hvor det allerede var påvist smitte, og hele trinnet er nå godt kartlagt. Dette viser at det ikke er utbredt, skjult smitte av noe omfang på Hokksund ungdomsskole, og kommuneoverlegen vurderer at oversikten over smittesituasjonen skolen er god. Ved...
27. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Bålbrenning på Sankthansaften
Teksten i denne artikkelen er hentet fra Drammensregionens brannvesen sin nettside. Det generelle bålforbudet sier at det er forbudt med bruk av åpen ild i utmark mellom 15. april og 15. september. Det betyr at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på...
27. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Bokutdelingsdagene 2020
​Bøkene var på forhånd valgt ut i samarbeid med 1.trinnslærerne, og i år var det “Min første skogbok” av Anja Baklien, “ABC-boka mi” av Kari Grossmann og “Bukkene Bruse drar til Syden” av Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund som...
27. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Harakollen B3
​Forslagsstiller er Harakollen Utvikling AS og reguleringsplanen er et samarbeid med Hobbelstad og Rønning som grunneier i området. Planområdet omfatter eiendom 101/106, 103/142, 103/135, 103/136,103/220 og deler av 3001/33.Planområdet som varsles er på om lag 22 daa og ligger...
27. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Covid-19 - forskriften revidert av formannskapet
​Klikk her for å lese den oppdaterte forskriften i forenklet og original versjon (Velg boksen "Kommunale og nasjonale smitteverntiltak"). 
26. desember 2020 Øvre Eiker kommune
VIKEN

Viktig info om koronatesting
Slik når du oss Du kan bestille testing for koronavirus via dette digitale skjemaet. Du kan også ringe tlf. 32 86 68 10. Denne telefonen er bemannet mandag til fredag fra 08.30-11.00 og 12.00-15.00. For vanlige legevakthenvendelser, ring 116 117. Selve testingen foregår i Kongsberg,...
26. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Søk tilskudd for inkludering av barn og unge i fritid og ferieaktiviteter
​Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter,...
25. desember 2020 Øvre Eiker kommune
To nye smittetilfeller
Én person er nærkontakt til et tidligere kjent smittetilfelle og den andre er smittet på jobb i en annen kommune. Det er registrert 51 nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.  Det er med dette registrert totalt 198 bekreftede tilfeller av...
25. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Bærekraftpris 2020 til Godt Vann Drammenregionen
​Prisen deles ut av Norsk Vann som representerer 320 kommuner med nærmere 96 prosent av landets innbyggere. Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen, og organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen. Det er femte gang organisasjonen deler ut...
24. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Farekartlegging av forurensningsrisiko for drikkevannsressuersene i Eikeren
24. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Vil du forstå barnet ditt bedre? Kurs i oktober
Mange foreldre opplever fra tid til annen utfordringer. Kurset har som mål å gi foreldre "veikart" for å forstå barnets behov og signaler. Kurset går over 7 ganger, ca. 1.5 t hver gang. På kurset kan du selv bestemme hvor mye du vil dele av egen erfaring. Klikk her...
24. desember 2020 Øvre Eiker kommune
La fram forslag til kommunebudsjett for 2021
​Planlegging av årene fra 2021 og framover gjøres i betydelig uvisshet. Covid 19-pandemien førte i 2020 til store utfordringer og endringer i kommunens prioriteringer. Budskapet fra regjeringen har gjennom pandemien vært at den endelige beslutningen om kompensasjon til...
23. desember 2020 Øvre Eiker kommune
6 nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Det er registrert 58 nærkontakter til de smittede. Smittesporingsarbeidet har vært krevende. Flere klasser på Hokksund ungdomsskole er berørt, og hele 10. trinn er satt i karantene. Som en følge av ny smitte, settes det opp lokal testing av hele 10. trinn på Hokksund...
23. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Fastsetting av planprogram for utvidelse av Fiskumparken
​Sakens dokumenter Saksframstilling med protokoll - Fastsetting av planprogram for utvidelse av FiskumparkenFastsatt planprogram Fiskumparken
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Har du vært i Storbritannia de siste 14 dagene?
Følgende tekst er hentet fra regjeringen sine nettsider.For å hindre innførsel av ny variant av covid-19 oppdaget i Storbritannia, innføres det strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia.Nytt krav om testing for Covid-19Fra og med 22. desember innføres nye krav om...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Fastsetting av planprogram for Hokksund skole- og idrettspark
​Saken gjelder fastsetting av planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredninger for ny barneskole og svømmehall på Loesmoen.Sakens dokumenter Saksframlegg med protokoll - Fastsetting av planprogram for Hokksund skole- og idrettsparkPlanprogram for Hokksund skole- og idrettspark 
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Varsel om utvidet planområde for detaljregulering for Ormåsen B4 og deler av B5
​Varslingsgrense er vist på kart, med utvidet varslingsområde markert i rødt. Formålet med planen er å detaljregulere felt B4 og deler av B5 i kommuneplanens arealdel. Det ble varslet oppstart av planarbeidet for detaljreguleringen 21.02.2020. Planen ble...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Detaljplan for Epleveien 23 - Egengodkjenning
​Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. PBL § 1-9. Klagen sendes Øvre Eiker kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Klagen merkes K-sak 174/20.Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av PBL § 15-2 og 3 må framsettes innen tre år fra denne...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Reguleringsplan for Stenseth masseuttak - egengodkjenning
​Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. PBL § 1-9. Klagen sendes Øvre Eiker kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Klagen merkes K-sak 177/20.Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av PBL § 15-2 og 3 må framsettes innen tre år fra denne...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Detaljplan Hoenselva barnehage - egengodkjenning
​Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. PBL § 1-9. Klagen sendes Øvre Eiker kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Klagen merkes K-sak 176/20.Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av PBL § 15-2 og 3 må framsettes innen tre år fra denne...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
SvarUT – digital post fra kommunen
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Har du ungdom i huset? Nytt kurs i mars/april.
​Puberteten er en krevende tid for mange ungdommer. Flere gir uttrykk for at det er vanskelig å regulere følelser, og synes det er vanskelig å stå alene i krevende situasjoner. Mange foreldre strever med å forstå barnet sitt og tilpasse seg. Kurset passer imidlertid for alle...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
14. februar er internasjonal vintersykkeldag
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Byggesak holder stengt onsdag 29. mai
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Lærernormen oppfylles fra høsten 2019
​Dette for å sikre at normen for lærertetthet oppfylles i grunnskolen fra høsten 2019, sikre finansiering av nye lokaler ved Hokksund barneskole og styrke budsjettet til barnevernet. Norm for lærertetthet i skole er en krevende reform for kommunesektoren å oppfylle, og reformen er...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Aksellastrestriksjoner oppheves
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Rådhusets åpningstider i juli
Rådhusets hoveddør og sentralbord vil være betjent mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00 i juli.
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Fire nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Alle tilfellene har kjent smittevei. Smittesporing har ledet til 22 nye nærkontakter. Ved Vestfossen ungdomsskole er en klasse satt i karantene på grunn av smitte hos en ansatt. Det er planlagt testing av hele klassen i kommende uke. Det er med dette registrert totalt 99 bekreftede...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Barneverntjenesten søker hybelfamilier/fosterhjem med hybel
Har du en hybel som du ønsker å leie ut? Ønsker du å være en ressurs for ungdom i kommunen mellom 16 og 23 år som skal ut i voksenlivet?
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Vil du bli meddommer i tingretten eller lagmannsretten?
De har samme ansvar og myndighet som domstolens fagdommer i den enkelte sak. Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn. Dette fordi en tiltalt skal "dømmes av sine likemenn".Meddommerens oppgave  Både i tingretten og i lagmannsretten deltar meddommere...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
VIKEN

Barnehagene åpner fra 20. april - informasjon til deg som foresatt
Denne våren har vi fått oppleve det globale utbruddet av koronaviruset SARS-CoV-2 på nært hold. Det har preget alles hverdag. En rekke strenge tiltak har blitt iverksatt for å begrense smitten av viruset, deriblant stenging av skoler og barnehager fra 13. mars. Regjeringen har bestemt...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Kan jeg bruke åpen ild nå?
​Fra 15. april er det generelt bålforbud i hele Norge. Mange lurer på hva dette innebærer. Drammensregionens brannvesen (DRBV) svarer på de vanligste spørsmålene.
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Drømmestipend til klarinettist fra Øvre Eiker
​Laugerud fikk utdelt diplom, stipend, blomster og lykkeønskninger av ordfører Knut Kvale, før hun plukket opp klarinetten og fremførte vakre toner for kommunestyrets representanter akkompagnert av Petter Anthon Næss på piano. Applausen som fylte Festsalen når siste tone...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Flertall i kommunestyret for ny skole på Loesmoen
Øvre Eiker kommunale eiendom KF får oppdraget å lede prosessen. Svømmehall, nødvendig infrastrukturtiltak, miljø- og energitiltak utredes nærmere i et forprosjekt. Når forprosjekt er avsluttet får kommunestyret saken til ny behandling. Saken har...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Kommunestyret bevilget ekstra midler til vedlikehold og oppgradering
Kommunestyret har prioritert prosjekter som kan iverksettes raskt og som gir gode ringvirkninger og muligheter for lokalt næringsliv. Pengene blir fordelt på 11 ulike prosjekter rundt i kommunen, hvorav det største er ferdigstillelse av bygdegate på Darbu med 5,5 millioner kroner. Bygdegate...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Skole- og barnehagestart - når skal barnet holdes hjemme?
​Smittespredningen av koronavirus i Norge er for tiden på et økende nivå, og dugnaden er ikke over. Det skal lite til før det oppstår lokale utbrudd.Når skal barnet/eleven være hjemme fra barnehage og skole?Foresatte har fremdeles et stort ansvar i å...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Frisklivssentralen Aktiv Eiker legges ned ved nyttår
​For tilbud til barn og unge, ta kontakt med Familiesenteret i Øvre Eiker på tlf. 941 67 770 og i Nedre Eiker på tlf. 416 84 079. For tilbud til voksne i Nedre Eiker ta kontakt på tlf. 915 76 214 (fra 8. januar). Voksentilbud i Øvre Eiker er ikke helt avklart, følg med...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Sjekk kvaliteten på badevannet før du tar deg en dukkert
​Badevannskvaliteten på badeplassene i Øvre Eiker er generelt god. Sjekk resultatene her før du tar deg en dukkert.
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
​​Velkommen til Øvre Eiker kommunes pensjonistjulebord!
​Da er du hjertelig velkommen til julebord tirsdag 11. desember kl. 17.00 – 20.00 i Festsalen på rådhuset i Hokksund.Påmeldingsfrist: 3. desember 2018 til Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00 eller via...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Endrede åpningstider på rådhuset i juli måned
​Dette gjelder også e-post, telefon og chat på Facebook - på sistnevnte får du også svar utenom åpningstidene, men da av kommunikasjonsavdelingen.
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Skatteoppgjøret 2017
 
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Aksellastrestriksjoner oppheves
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Høstferieaktiviteter 2018
Mer informasjon om aktivitetene finnes på Facebook
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Ny rektor på Røren skole
​Lund kommer fra stillingen som rektor ved Tyristrand skole. Lund har lang erfaring fra skoleverket. Etter endt utdannelse ved Elverum lærerhøgskole i 1988, begynte han som lærer i Øvre Eiker kommune. Han har jobbet som lærer, avdelingsleder og rektor i 21 år i Øvre Eiker...
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Aktivitetstilbud
 Familiesenteret har et flott, gratis aktivtitetstilbud i gruppe som kanskje kan passe din familie.Ta kontakt med Laila Kvale Støstad, mob. 94 16 77 70, for mer informasjon.​ 
22. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Forslag til reguleringsendring av Harakollen B18, offentlig ettersyn
​På denne siden finner du saksframlegg, forslag til plankart og forslag til nye bestemmelser. Frist for merknader til planforslaget er satt til 3. desember 2020.Merknader sendes til e-post post@oeiker.no eller som post til Øvre Eiker kommune, pb. 76, 3301 Hokksund. Merk oversendelsen med...
21. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Er du bekymret for et barn?
Koronasituasjonen har gjort det enda vanskeligere for utsatte barn og unge, og det bør være enkelt for både offentlige og private å melde bekymring til barnevernet. Digital bekymringsmeldingMed den nye løsningen kan privatpersoner og offentlige meldere sende bekymringsmeldinger...
21. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Ny kommunal barnehage i Kirkeveien i Hokksund
​Saken har vært oppe til behandling i flere omganger. Vedtaket fra kommunestyret om at det skal etableres en ny, kommunal barnehage sentralt i Hokksund står fast. Spørsmålet har vært hvor det finnes egnet tomt for den nye barnehagen. 14. oktober ble politikerne i Formannskapet forelagt...
20. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Slik jobber barnevernet - møt leder Lene Grendal
​Hva er de største utfordringene for barneverntjenesten i Øvre Eiker?- Den største utfordringen jeg har opplevd fra jeg startet, har nok vært at tjenesten over år har hatt veldig store utskiftninger. Det å opparbeide og deretter opprettholde en stabil ansattgruppe har...
20. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Den smittede har kjent smittevei og er nærkontakt av tidligere kjent tilfelle. Det er ikke registrert nye nærkontakter. Kommuneoverlegen betegner smittesituasjonen i Øvre Eiker som rolig og oversiktlig. Det er med dette registrert totalt 189 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre...
20. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Snart ungdom i huset?
​Puberteten er en krevende tid for mange ungdommer. Flere gir uttrykk for at det er vanskelig å regulere følelser, og synes det er vanskelig å stå alene i krevende situasjoner. Mange foreldre strever med å forstå barnet sitt og tilpasse seg. Kurset passer imidlertid for alle...
20. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Aktuelt nå
På denne siden finner du nyheter fra Øvre Eiker kommune. Klikk her for å kun vise nyhetsartikler om koronavirus Klikk her for å kun vise nyheter om kommuneplan Klikk her for å kun vise høringer
19. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Personen er smittet i en annen kommune. Smittemiljøet er oversiktlig. Det er foreløpig registrert én ny nærkontakt, med mulighet for flere, da smittesporingen fortsetter i dag. Det er med dette registrert totalt 188 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden...
19. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Slik bruker du munnbind riktig
Klikk her for informasjon om munnbind på andre språkClick here for information about face masks in other languagesPåbudt fra 11. november Bruk munnbind i situasjoner når det ikke er mulig å holde en meters avstand. Dette gjelder for eksempel for kunder i butikker, hos frisør og...
19. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Nytt sykkelhotell ved Hokksund stasjon
For å kunne tilby et mer attraktivt tilbud til reisende som velger sykkel til og fra Hokksund stasjon, er det gjennomført et prosjekt i Buskerudbyen der det tilrettelegges for trygg og sikker parkering av sykler ved stasjonen. Ved togstasjonen i Hokksund finner du nå et sykkelhotell med plass til...
19. desember 2020 Øvre Eiker kommune
VIKEN

Aktiviteter i juleferien
BibliotekVi har åpent bibliotek i Hokksund. Åpningstidene er:​Mandag 21. desember ​kl. 11:00 - 15:00​Tirsdag 22. desember ​kl. 11:00 - 15:00Onsdag 23. desember​kl. 11:00 - 15:00​Torsdag 24. desember​stengt​Fredag 25. desemberstengt​Lørdag 26. desember​stengtSøndag 27....
18. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Kjære alle frivillige!
​Vi kan med hånden på hjertet si at året 2020 ble, og fortsatt er, et helt spesielt år, både for dere i frivilligheten og for oss som arbeider i Helse og Omsorg. Hele samfunnet har vært preget av pandemiens inntog, og vi har alle deltatt på dugnaden omkring det å...
18. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Seks nye smittetilfeller
Smittetilfellene knyttes til smitteutbrudd i Kongsberg kommune. Foreløpig antall nærkontakter er 47, med mulighet for flere. Smittesporing fortsetter i dag.Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig, og det er kjente smitteveier. Det er med dette registrert totalt 187...
18. desember 2020 Øvre Eiker kommune
To nye tilfeller av koronavirus i Øvre Eiker
Det dreier seg om en en ung voksen og en eldre, hjemmeboende person. Begge var allerede i karantene som nærkontakter til tidligere smittede. Ved Vestfossen skole er en klasse og enkelte ansatte satt i karantene som følge av at en ansatt ved skolen som er bosatt i en annen komme er bekreftet smittet.Det...
18. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Teknisk feil på skjemaløsning
Problemet er under utbedring. Vi beklager ulempen dette medfører.  Feilen rammer ikke vannmåleravlesning eller Meld en feil-funksjonen. 
17. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Økt skogbrannfare - brannvesenet fraråder åpen ild
- Mandag 14. september var vi på to branner i terrenget i Øvre Eiker. Vi har selvsagt full forståelse for at folk er ute i finværet og nyter siste rest av sommerlige temperaturer. Men, det er faktisk så tørt mange steder nå at vi fraråder bålbrenning,...
17. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Til deg som er pårørende til beboere på Eikertun
Det er en krevende tid for både innbyggere og helsetjenester. Myndighetene oppfordrer oss til å være hjemme, holde avstand og ha kontakt med så få som mulig. I Øvre Eiker er det økende antall smittede innbyggere nå, og på bakgrunn av dette har vi skjerpet inn...
17. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Eikertun Helsehus åpent for besøk
For å kunne ivareta smittevernhensyn, må besøk fremdeles foregå i kontrollerte former: Besøk skal vurderes og avtales på forhånd: Besøkende må ta kontakt med avdelingen og gjort en avtale.For de som kan, tilrettelegges det for besøk utendørs...
17. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Slik er reglene for julen i Øvre Eiker
Kommunedirektør Trude Andresen innledet møtet med en kort oppsummering av smittesituasjonen i Øvre Eiker nå før jul.- ​Vi går inn i jula uten at vi kan tenke at faren på noen måte er over. Smittesituasjonen er ikke like positiv som vi håpet. Det er...
16. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Ungdomsrådets handlingsprogram vedtatt i kommunestyret
På et allmøte i august, ble tolv områder valgt ut til behandling i ungdomsrådet. I sitt første møte, 10. november, ble følgende seks punkter valgt som hovedpunkter i handlingsplanen:- Bedre ventilasjon i klasserom:Mange elever klager på dårlig ventilasjon i...
16. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Besøk på Eikertun og omsorgsboliger i jula
​Korona tar ikke julefri, vi oppfordres fortsatt til å være hjemme, ha noen få nærkontakter, og å holde minst en meter avstand. Her finner du litt praktisk informasjon angående julebesøk i boliger med bemanning og på Eikertun. Omsorgsboliger med bemanningVi...
16. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Syv nye smittetilfeller
To er elever ved Hokksund ungdomsskole har påvist covid-19. Smitten ble funnet etter massetesting ved skolen. De andre smittede er nærkontakter til kjente smittetilfeller.  Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig og det er få nærkontakter. Det er med...
16. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Fikk du nye skøyter til jul ?
Isbaner i kommunenDarbu skoleVestfossen skoleVestfossen parkRøren skoleSkotselv skoleOrmåsen grusbaneHobbelstadjordetRøkeberg barnehageStubben - Loesmoen
15. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Sivilforsvaret tester "flyalarmen" 13. jan
​Signalet "VIKTIG MELDING – SØK INFORMASJON" vil bli testet via Sivilforsvarets tyfoner. Klikk her for å lese mer om Sivilforsvarets befolkningsvarslingssystem.
15. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Vaksine mot Covid-19 - registrer deg nå
 Klikk her for å lese mer om registrering og den nye koronavaksinen. 
14. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Årets julegave til deg - foredrag med Göran Persson
Under kommunestyremøtet i Øvre Eiker i dag, 9. desember, avslørte ordfører Knut Kvale at han har forberedt en juleoverraskelse til alle innbyggerne i Øvre Eiker og de ansatte i kommunen. Han har fått med seg Sparebanken Øst på et spleiselag hvor de har invitert...
9. desember 2020 Øvre Eiker kommune
Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker Øvre Eiker kommune Bygdeposten Øvre Eiker Drammens Tidende Øvre Eiker Eikerbladet Øvre Eiker
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VIKEN

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL