Øvre Eiker
Atle Berge til biblioteket
​27. mars 1980 kantret oljeplattformen Alexander L. Kielland i Nordsjøen, og 123 oljearbeidere døde. I romanen til Atle Berge, "Puslingar", møter vi tenåringsjenta Marita og familien hennes. De sitter hjemme og venter på å få vite hva som har skjedd med faren...
mandag 14:18 Øvre Eiker kommune
Har du en gammel ballkjole bakerst i skapet?
​​Siri Berrefjord har grunnkurs i søm, men er selvlært utover det. Hun har jobbet som fotograf innen kunst og design i 20 år, laget omslag og grafisk design på flere bøker og publikasjoner og holder kurs i redesign gjennom DKS. Siri har alltid vært glad i å lage ting, og...
mandag 14:18 Øvre Eiker kommune
Kjører du tungbil?
Med hjemmel i Vegrafikkloven §7 blir det fredag 18.03.16 kl 08.00 innført aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Øvre Eiker kommune. Fullstendig oversikt finnes i dokumentene i høyremenyen (på bunnen av siden for mobilbrukere) på denne...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Forfattersamtale med Vigdis Hjorth og Anne Bitsch
​I fjor utga Anne Bitsch boken "Går du nå, er du ikke lenger min datter", der hun skriver om oppveksten med en psykisk syk og alkoholisert mamma. Boka mottok Kritikerprisen 2017, og er blitt kalt «en sakprosaversjon av Vigdis Hjorths Arv og miljø». I høst kom hun med...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Har du lys på sykkelen din?
Hvor ofte bruker du lys på sykkelen din? Undersøkelser viser at man blir bedre sett av andre i trafikken både dag og natt med lys på sykkelen. Gode lys koster lite for bedre sikkerhet, og kan spare deg for en bot på 1.150 kroner dersom du med mørklagt sykkel blir stoppet av...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Vil du/dere forstå barnet ditt bedre? Da er du velkommen på kurs.
​Mange foreldre opplever fra tid til annen utfordringer. Kurset har som mål å gi foreldre "veikart" for å forstå barnets behov og signaler. Kurset går over 7 ganger, ca 1,5 t hver gang. På kurset kan man selv bestemme hvor mye man vil dele av egen erfaring. Mandager kl....
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
"Utetimen" på Darbu skole
Alle barneskolene i Øvre Eiker fikk i høst tilbud om å få ei stor kasse med utstyr til å bruke ute fra "Utetimen". Vi deltok deretter i en konkurranse hvor vi sendte inn bilder av utstyret i bruk og plutselig vant skolen en dobbeltime med "Utetimen"!  ...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Omsorgsberedskapen styrket i Øvre Eiker
Dette innebærer at ca. 24 medlemmer i Norske Kvinners Sanitetsforening fra lokallagene i Bakke, Vestfossen, Hokksund og Fiskum kan stille opp for kommunens innbyggere og besøkende i en eventuell krisesituasjon. Sanitetskvinnene, som for ordens skyld også har mannlige medlemmer, er spesialister...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Nå kan du melde deg på UKM!
​Alle typer kulturuttrykk er mulig å delta med: dans, musikk (sang, band, instrumentalister mm.), arrangører, kunst, tekstskaping (dikt, noveller, slampoesi mm.), teater, film ……. osv. Påmeldingen gjøres på www.ukm.no. Der kan du velge "Finn nærmeste...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Kommunestyret har vedtatt bygging av ny demning i Hoensvannsløken
På grunn av skader og lekkasjer i hoveddemningen i Hoensvannsløken, har situasjonen de to siste årene vært et endret landskapsbilde med lav vannstand (i tre atskilte vann), økt gjengroing og også en redusert bruk av det flotte og mye brukte området. Øvre Eiker...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Se opptak av kommunestyret her
​Her finner du listen over alle sakene i gårsdagens kommunestyre, med vedtak (i protokollene). Sak "PS 54/2018 - Forvaltningsrevisjonsrapport: Elevenes psykososiale skolemiljø i Øvre Eiker kommune - behandling i kontrollutvalget" ble løftet opp som sak nr. 2,...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Benjaminmarkering på Skotselv skole
Skotselv skole tar det forebyggende arbeidet mot rasisme og diskriminering på alvor. 25. januar fant den årlige Benjaminmarkeringen sted. Alle elevene møtte i kultursalen for litt historie, samt innslag av sanger og tale fra elevrådet. 1. trinn ledet deretter "toget" ut av...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Røren grendeutvalg besøkte formannskapet
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Øker potten for startlån
Virkemiddel mot fattigdom Det er Husbanken som gir startlån, men det er kommunen som behandler søknadene fra privatpersoner om å få et slikt lån. Husbankens mål er at vanskeligstilte, og spesielt barnefamilier, som ønsker å eie egen bolig, skal få mulighet...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Lær mer om nettvett og bildedeling 8. april!
Ormåsen grendeutvalg setter fokus på bevissthet rundt sosiale medier, og arrangerer foredrag for ungdom (alder 11+) og foreldre. Vi lever i en verden hvor alt er tilgjengelig online - alltid. Mange unge opplever press og utpressing, der personlige og mørke tanker kan påvirke oppvekst og...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Vedtok midlertidig løsning for Hokksund barneskole
Kapasiteten på Hokksund barneskole er sprengt, og kommunen har jobbet intenst med å finne en midlertidig løsning som skal være på plass til skolestart høsten 2019. Elevtallet stiger Situasjonen er at Hokksund barneskole har for lite areal for sine elever og ansatte. Skolen har...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Rådmannens ledersamling
​Disse samlingene heter “Rådmannens ledersamling” og tar for seg ulikt tema hver gang. Felles for alle samlingene er at rådmann Trude Andresen innleder i en times tid om hva som skjer i kommunen sett med hennes blikk – hvilke saker som er oppe til diskusjon i ledelse, hva som er...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
17. mai-program for 2019
​Klikk her hvis du ønsker å åpne en utskriftsvennlig versjon av 17. mai-programmet som du kan lagre på din egen PC/mobile enhet. Fellesarrangement i Hokksund 07:40: Speidertog Avgang fra Sorenskrivergården. Toget går til rådhusplassen. Øvre Eiker Musikkorps...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Detaljregulering Sementveien 33, Hokksund
​Spørsmål i sakens anledning kan rettes til seksjon for Samfunnsutvikling. Eventuelle merknader bes sendt Øvre Eiker kommune, v/seksjon for samfunnsutvikling, Pb 76, 3301 Hokksund eller på post@ovre-eiker.kommune.no innen 26.01.18. Sakens dokumenter: Vedtak - Sementveien...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Vellykket UKM-festival
​Mange deltakere betyr også mange publikummere, og de vel 150 som overvar årets festival, fikk oppleve et variert og allsidig program. Som i fjor ble offentliggjøringen av hvilke innslag som skulle sendes videre til årets fylkesmønstring, ikke annonsert fra scenen...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Ny skolebehovsplan for Øvre Eiker klar
​WSP har sett på mulighetene i eksisterende skolebygg, hver for seg, omdisponering av lokaler og behov for utvidelse av skolene, sett på bakgrunn av prognosene for elevtall i årene som kommer. Skolene med kapasitetsutfordringer i nær framtid, er barne- og ungdomsskolene i Hokksund og...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Barneforestilling med Teater Joker: Tutomaten
​I denne dukkeforestillingen har reven og grisungen hørt om en maskin som sier «tut» hvis man putter inn ei tomflaske! En sånn maskin vil de også bygge, men den skal være til fulle flasker som de kan drikke opp etterpå. I tillegg til brus vil de også ha andre...
søndag 10. november Øvre Eiker kommune
Egengodkjenning - Detaljplan for Fiskumparken
​Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. PBL § 1-9. Klagen sendes Øvre Eiker kommune inne 3 uker fra denne kunngjøringen. Klagen merkes med K-saksnummer 116/19 og navn på planen. Skjema om klagerett finnes på kommunes hjemmeside eller ved henvendelse Servicesenteret tlf. 32 25 10...
fredag 8. november Øvre Eiker kommune
Spunting og nattarbeid ved Loeselva
Dette vil medføre en del støy og rystelser i nærmeste omgivelser. Spuntingen/den verste støyen forventes å være ferdig fredag morgen den 11.10. Dette er raskere enn de opprinnelige to ukene som var beregnet. Nattarbeidet foregår mellom kl. 22-06. Trafikken på E134...
fredag 8. november Øvre Eiker kommune
Hverdag og humor i litteraturen
Janne Stigen Drangsholts romankarakter Ingrid Winter stresser rundt i livet og kjemper for å overleve endeløse FAU-møter, kartlegginger, seminarer på jobb og oppussing av hus - voksenlivet på boks. Drangsholt har et stort komisk talent og kombinerer dette med å ta hverdagslige...
fredag 8. november Øvre Eiker kommune
Darbu skole 90 år - feirer med åpent hus 14. nov
Har du lyst til å komme innom og se den gamle skolen din? Velkommen innom på en kaffekopp og prat om hvordan det var å gå her i gamle dager? Vi har åpne dører torsdag 14.11. kl. 17:00-19:00. Du vil få rusle rundt i bygget, se rester av det gamle badet i kjelleren og...
torsdag 7. november Øvre Eiker kommune
Barneverntjenesten trenger besøkshjem og fritidskontakter
Noen ganger er det slik at barn som bor hos sine foreldre er i behov av å være hos andre familier noen dager i løpet av en måned. Som besøkshjem tar du imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem, som også kan kalles...
torsdag 7. november Øvre Eiker kommune
Meldt kraftige regnbyger
De kraftigste bygene er ventet i Grenlandsområdet, nedre Buskerud og områdene rundt Oslofjorden. Lokalt kan det komme 20-30 mm på 3 timer.Anbefaling: Vurder behov for forebyggende tiltak.Konsekvenser: Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og...
torsdag 7. november Øvre Eiker kommune
Vannlekkasje i Vestfossen - du trenger ikke lenger å koke vannet
På grunn av vannlekkasjen, var flere husstander uten vann i en periode. Lekkasjen er utbedret, og alle husstander har fått tilbake vannet.  Kommunen har tatt vannprøver, og resultat er tilfredsstillende, så du trenger nå ikke å koke vannet. ...
torsdag 7. november Øvre Eiker kommune
Nye bokmerker på biblioteket
​Før sommeren ble kommunens barn utfordret på å sende inn tegninger som kunne passe på et bokmerke, og mange flotte bidrag kom inn. Å plukke ut bare fire vinnere av alle de fine tegningene var en vanskelig prosess, men etter flere runder endte juryen til slutt opp med disse...
torsdag 7. november Øvre Eiker kommune
Mulighet for jordskred
​Varselet er gradert som gult på skalaen, som er det laveste av varslingsområdene og innebærer økt aktsomhet. Klikk her for å se varselet. Generell anbefaling fra kommunen Kommunen anbefaler sine innbyggere å holde egne sluk og takrenner åpne uavhengig av...
torsdag 7. november Øvre Eiker kommune
Reguleringsendring - Ormåsen B6 og B7
​Forlaget innebærer kun mindre endringer i bestemmelsene og plankartet. Formål i planen endres ikke. Merknader til planen sendes innen 4. desember 2019 til post@oeiker.no eller til Øvre Eiker kommune, pb. 76, 3301 Hokksund. Sakens dokumenter SaksutredningPlankartBestemmelserEndringslogg ...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Nytt trådløst nett for besøkende på Rådhuset og Eikertun helsehus
​Fra ca. kl.15:00 fredag den 19. oktober vil gjestenettet på Rådhuset og Eikertun helsehus kreve innlogging via sms eller Feide-ID. Det nye nettverket heter OEK-Gjestenett. Dette har stått tilgjengelig for publikum i en periode allerede, og løsningen har vært testet hos kirken. Det...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

#hengdeg - en teaterforestilling til ettertanke
Forestillingen #hengdeg startet som et samarbeid mellom Nittedal Teater, Politiet, KRÅD (kriminalitetsforebyggende råd) og Nittedal Kommune for å sette fokus på nettmobbing og psykisk helse blant ungdom. Statistikken viser at stadig flere ungdommer sliter med angst, depresjoner, isolasjon og...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Vedtak om kun en valgdag i Øvre Eiker
Valgdagen for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9. september. Hvert enkelt kommunestyre kan imidlertid vedta at det skal holdes valg også søndag 8. september. I Øvre Eiker har det vært avholdt 2-dagers valg, med unntak av kommunestyrevalget i 1999. Dette blir...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Egengodkjenning av reguleringsendring for Skarsberget masseuttak
​Kommunestyrets vedtak kan påklages ihht. samme lovs § 1-9. Klagen sendes til Øvre Eiker kommune innen 3 uker fra kunngjøringen.   Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 3 må settes frem i løpet...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Kulturskolen med i kulturskoleutvikling
Mandag 28. januar kl 10.00 undertegnes kontrakt om veiledning i kulturskoleutvikling i regi av Norsk kulturskoleråd. Tilstede blir rådmann Trude Andresen, ordfører Ann Sire Fjerdingsstad, kommunalsjef Else Berit Kyte, leder grunnskole Line Heegaard Olsen, kulturskolelærer Eva Beate Laugerud,...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Redesignkurs på biblioteket
​Kurset passer for ungdom og voksne med sykunnskaper. Egen symaskin må medbringes. Ta gjerne med egne prosjekt du holder på med! Kursavgift kr. 800,-. Begrenset antall plasser, kun få plasser igjen. Påmelding på mail til biblioteket@oeiker.no       Kurset går...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Meråpent bibliotektilbud i Hokksund
​At biblioteket nå er meråpent betyr at du kan benytte biblioteket fra klokka 7-22, hver dag hele året; hverdager, søndager og helligdager. For å få tilgang til meråpent bibliotek med lånekortet ditt, må du inngå en avtale om bruk med biblioteket....
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Momskompensasjon til frivillige organisasjoner
​Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.  Mange som ikke søker Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Integrering gjennom friluftsliv
Det er liten tvil om at deltakerne fra Syria, Irak, Sudan og Etiopia har opplevd og lært mye nytt denne sommeren. - Vi vil at de som er nye i Norge skal føler seg trygge i det å gå ut i naturen og bruke den mer. Vi tror at denne satsingen på friluftsliv vil bidrar til bedre fysisk og...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Babyboom i Øvre Eiker i sommer
​Det har vært en hektisk sommer på Familiesenteret i Øvre Eiker. I løpet av to travle sommermåneder, kom 43 nye Øvre Eiker-væringer til verden. Både mor og barn skal følges opp av helsesøstre og jordmødre, men de ansatte har tatt utfordringene...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Brannvesenet takker de frivillige i Øvre Eiker
Dette sier beredskapsskoordinator i DRBV, Henrik Trømborg, i en henvendelse til Øvre Eiker kommune, som du kan lese resten av under: - Vi ønsker å takke for all frivillig innsats folk i Øvre Eiker har bidratt med. Det være seg levering av mat og drikke. Eller kjøring,...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Kraftige regnbyger ventet 4. august
Foreløpig ser det ut som faren er størst i indre strøk. Varselet er gradert som gult/lys oransj på skalaen, som innebærer økt aktsomhet. Klikk her for å se varselet på varsom.no.   Generell anbefaling fra kommunen Kommunen anbefaler sine innbyggere...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Rådhusets åpningstider i juli
Rådhusets hoveddør og sentralbord vil være betjent mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00 i juli.
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Kulturminnedagene 2019
Program for kulturminnedagene 2019 i Øvre Eiker kommune Tirsdag 10.09. kl 19:00Historietime på «Onkel Thor» i Vestfossen. Kveldens tema er «The Fall and Rise of Vestfossen». Det dreier seg om krise i hjørnesteinsbedriftene, oppsigelser, og en lang vandring gjennom...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Ønsker du et "veikart" for å forstå barnet ditt bedre?
​Mange foreldre opplever fra tid til annen utfordringer. Kurset har som mål å gi foreldre "veikart" for å forstå barnets behov og signaler. Kurset går over 7 ganger, ca 1,5 t hver gang. På kurset kan man selv bestemme hvor mye man vil dele av egen erfaring. Neste kurs: ...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Se opptak av kommunestyret 22. mai 2019
Vi anbefaler at du bruker ørepropper/hodetelefoner for en best mulig lydopplevelse. Du kan også se sendingen på Facebook. Klikk her for å finne listen over alle sakene som blir diskutert i møtet
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Planlagt nedetid for kommunens nettsider
​Vi beklager ulempen dette medfører. Du kan fortsatt kontakte oss på telefon, e-post eller via Facebook i dette tidsrommet, men enkelte tjenester vil også være utilgjengelige for kommunens ansatte, og derfor begrense servicen denne dagen.
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Dialogseminar om plan- og byggeprosesser 15. mai 2019
​Onsdag 15. mai kl. 15:00 til 18:00 inviterer Øvre Eiker kommune til dialogseminar i festsalen på rådhuset i Hokksund. Påmelding til Anders Stenshorne innen 13. mai. E-post: anders.stenshorne@oeiker.no eller sms 95 89 45 48. Program finner du her.    
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Sommerskole 2019 - fulltegnet
NÅR:  Sommerkurset arrangeres i uke 26 og 27.  Kurset går over 5 dager, mandag – fredag, kl. 09.00 – 15.00. Oppmøte hver dag kl. 08.50. Deler av kurset foregår utendørs. Ha med klær som passer for været.Ta med niste og drikke hver...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Drømmestipend 2018 - søk innen 5. februar!
I 2017 slapp fem kandidater fra Buskerud gjennom det siste nåløyet og mottok nasjonalt Drømmestipend på 10 000 kroner. Det var veldig stas at en av disse fem var Ive Strand fra Øvre Eiker! Hele fire år på rad har nominerte deltakere fra Øver...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Gavedryss fra Sparebankstiftelsen
​Det var 10. november i fjor at ordfører Ann Sire Fjerdingstad åpnet det nye utlånstilbudet i kommunen - BUA - på den gamle skoletomta via a vis rådhuset.  Den gang var det lite utstyr, men nok til å komme i gang. Nå har BUA mottatt en svært...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
God stemning på juletrefesten arrangert av frivillige
​Tusen takk til frivillige som laget istand til juletrefest på rådhuset 14. desember.       Det er 6. året på rad at Kristine Rust, Siri Draugsvoll og frivillige hjelpere arrangerer juletrefest i Hokksund. Aldri før har så mange kommet til festen -...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Mange meninger om Hokksunds fremtid på folkemøtet
Hokksunds fremtid er sendt ut på høring i form av forslag til ny reguleringsplan. Mange møtte opp til byvandring gjennom sentrum etterfulgt av folkemøte onsdag denne uka.
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse
​Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)? Sykdommen skyldes meningokokkbakterier. De vanligste sykdomsfremkallende meningokokkbakteriene kalles A, C, W, Y og B. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittedekan bakteriene finne...
tirsdag 5. november Øvre Eiker kommune
Nye lærlinger i Helse og omsorg
Program for dagen er undertegning av lærekontrakt med fylket, innlevering av politiattest, utlevering av passord og generell informasjon før de vises opp på avdelingene. Vi ønsker lærlingene lykke til og håper de får en spennende og utviklende tid hos oss.
mandag 4. november Øvre Eiker kommune
Eikerungdommen sykler for miljøet
Prosjektet har som målsetning å lære ungdommen å redusere mengden søppel de kaster, og ikke minst å spre informasjon om hvordan andre kan gjøre dette. - Vårt prosjekt er laget av og for ungdom og deres behov. Enten det handler om kommunikasjon, organisering,...
mandag 4. november Øvre Eiker kommune
BUSKERUD

Er du og hjemmet ditt forberedt?
De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen; til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli...
torsdag 31. oktober Øvre Eiker kommune
Forfattermøte med Martin Svedman
​Debutant Martin Svedman har blitt hyllet av kritikerne for sin diktsamling "Når jeg drikker", som kom ut på nyåret. Samlingen består av triste, euforiske, håpefulle, vonde og absurde dikt om en alkoholiker som blir syk av å drikke og sykere av ikke å...
torsdag 31. oktober Øvre Eiker kommune
Kandidater til Tilgjengelighets- og inkluderingspris 2019 i Øvre Eiker
Kriteriene er som tidligere:"Tilgjengelighetsprisen er på kr 5.000,- samt et diplom som deles ut til en organisasjon, et sted m.v. som har lagt forholdene mest mulig til rette, både fysisk og psykisk, og som ønsker mennesker med funksjonshemming velkommen. Tilbudet må være av...
tirsdag 29. oktober Øvre Eiker kommune
FN-markering ved Hokksund barneskole
Slik lyder refrenget til sangen «VI», som ble framført av 450 elever ved Hokksund barneskole fredag morgen. Denne fellessangen var avslutningen på ei uke med FN som tema. Alle elevene ved skolen har gjennom siste uke fått kunnskap om FN, de har lært en felles sang og laget...
tirsdag 29. oktober Øvre Eiker kommune
Eikerdebatten: Framtidens kommune!
​22. juni fikk Øvre Eiker kommune utsettelse på vedtak om sammenslåing i kommunereformen. Et oppgaveutvalg bestående av 40 personer fikk i oppdrag av kommunestyret å jobbe med kommunereformen til beste for Øvre Eiker. Denne kvelden vil utvalgets gruppeledere overlevere sin...
tirsdag 29. oktober Øvre Eiker kommune
Vinterferietilbud for barn og unge i Øvre Eiker
​GRATIS SKI- og AKETUR til FAGERFJELL - torsdag 28. februar For ungdom mellom 13-23 år fra Øvre Eiker.Ta med mat og drikke - eller penger til å handle i kaféen. Påmelding til Ungdomskontakten på SMS: 91736891 - 94147422 Vær rask med påmelding, kun 50 plasser!!Buss...
tirsdag 29. oktober Øvre Eiker kommune
Jakten på smarte samarbeidsløsninger – prosjektet 'Sammen mot 2022'
​Øvre Eiker kommune er med i det nasjonale programmet “Saman om ein betre kommune”. Her deltar 110 andre kommuner. Øvre Eiker startet prosjektet “Sammen mot 2022” i fjor. Hovedmålet er å videreutvikle samarbeidsløsninger inn i ei ny tid med nye...
tirsdag 29. oktober Øvre Eiker kommune
​​Velkommen til Øvre Eiker kommunes pensjonistjulebord!
Da er du hjertelig velkommen til julebord torsdag den 7. desember kl. 17.00 – 21.00 i Festsalen på rådhuset i Hokksund.Påmeldingsfrist: 30. november 2017 til Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00 eller via mail...
tirsdag 29. oktober Øvre Eiker kommune
Ny daglig leder av Buskerudby-sekretariatet
​Rolf David Ramslien kommer fra stillingen som prosjektleder i samfunnsseksjonen i Statens vegvesen Region Sør. Han har jobbet i vegvesenet siden 2012, og har blant annet hatt ansvaret for den statlige byutredningen for Buskerudbyen. Byutredningen har vært en sentral del av det faglige grunnlaget i...
tirsdag 29. oktober Øvre Eiker kommune
Dora Thorallsdottir til biblioteket
​Foredragsholder Dora Thorhallsdottir grunnla Relasjonssenteret AS i 2006, og arbeider som foredragsholder, relasjonsterapeut og lærer på den skolen hun driver. Hun har utdanning som familieterapeut fra Kempler instituttet i Danmark (med Jesper Juul som hovedlærer), og er fra før utdannet...
tirsdag 29. oktober Øvre Eiker kommune
Tussmørk torsdag presenterer: Jon Wold og Jan Morten Helgestad med band
​Jan Morten Helgestad og Jon Wold er begge godt etablerte visesangere på hvert sitt hold. Denne kvelden slår de seg sammen og inviterer til en kveld med tolkninger av sine favoritter blant Mikael Wiehes og Bjørn Afzelius' flotte viser .  Med seg denne kvelden har de også et band,...
tirsdag 29. oktober Øvre Eiker kommune
Egengodkjenning - Reguleringsplan for Ringveien 25 mfl. , Hokksund
Vedtaket kan påklages ihht. samme lovs § 1-9. Klagen sendes til Øvre Eiker kommune innen 3 uker. Skjema og orientering om klagerett finnes på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til kommunens Servicesenter, tlf. 32 25 10 00. Eventuelle krav om erstatning eller...
tirsdag 29. oktober Øvre Eiker kommune
Egengodkjenning av reguleringsplan for Hokksund sentrum
​Kommunestyrets vedtak kan påklages ihht. pbl. § 1-9. Klagen sendes til Øvre Eiker kommune innen 3 uker fra kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 3 må settes frem i løpet av 3 år fra...
tirsdag 29. oktober Øvre Eiker kommune
Skoleinnmelding 2019-2020
Vi minner om fristen 9. februar for å svare på skoleinnmelding for 1. klassinger høsten 2018.
tirsdag 29. oktober Øvre Eiker kommune
Daglig leder i ØEKE er ansatt
Gunn Edvardsen kommer fra stillingen som kommunalsjef for samfunn i Ringerike kommune.  Hun har i tillegg bakgrunn fra næringseiendomsbransjen.ØEKE skal overta alle formålsbygg som i dag eies av Øvre Eiker kommune.  Edvardsen skal bygge opp et kommunalt foretak med ansvar for...
tirsdag 29. oktober Øvre Eiker kommune
Går inn for urnelund i Vestfossen
Øvre Eiker kirkelige fellesråd har stått for en utredning om mulighetene for en urnelund. Utredningen viser at det er praktisk mulig å etablere en urnelund ved Vestfossen kirke. Kostnaden for et minimumsalternativ er anslått til om lag 1,6 million kroner, eks. mva. Innbyggernes...
tirsdag 29. oktober Øvre Eiker kommune
Velkommen til jubileumsforestilling!
​Øvre Eiker kommunale musikkskole ble startet 1. august 1998 og har nå i hele 20 år bidratt til flotte kulturopplevelser for kommunens barn- og unge. Siden oppstarten har tilbudet blitt utvidet til å omfatte ca 300 elevplasser og det tilbys i dag undervisning innen musikk, kunstfag, drama og...
tirsdag 29. oktober Øvre Eiker kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØVRE EIKER KOMMUNE

BUSKERUD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL