Øvre Eiker
Guide til å handle dagligvarer
Slik gjør du: Ring tlf. 477 54 388. Da hjelper vi deg med å formidle kontakt med en av våre frivillig som kan handle for deg. Dere avtaler dermed hva som skal handles og hvilken butikk du vil handle i. Kommunen fakturerer deg i etterkant for handelen, så du trenger...
15:20 Øvre Eiker kommune
Påskehilsen fra Knut og Trude
​ 
14:05 Øvre Eiker kommune
Mulighet for jordskred
Varselet er gradert som gult på skalaen, som er det laveste av varslingsområdene og innebærer økt aktsomhet. Klikk her for å se varselet.Generell anbefaling fra kommunen Kommunen anbefaler sine innbyggere å holde egne sluk og takrenner åpne uavhengig av værmeldingen....
12:01 Øvre Eiker kommune
Steinberg: Vegvesenet melder om pigging ved Kilen
​Dette melder Vegvesenet på sine nettsider. Det skal pigges i fjellskjæringen fra jernbanen og vestover. Dette må gjøres før en kan sikre skjæringen med bolter. Arbeidene vil medføre noe støy for de nærmeste naboene, men disse arbeidene vil kun foregå...
12:01 Øvre Eiker kommune
Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet
​Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen. Det åpnes for søknader 14. april, men allerede nå ligger det mye god...
12:01 Øvre Eiker kommune
Gjenåpner skoler og barnehager
Under en pressekonferanse 7. april meddelte regjerningen at barnehager kan åpnes fra 20. april, og grunnskoler/SFO fra 1.-4. trinn kan åpnes fra 27. april. Øvre Eiker kommune følger disse retningslinjene og gjenåpner på de fastsatte datoene.Skoler og barnehager i Øvre...
11:05 Øvre Eiker kommune
Bli med på hjemmegym!
​Sykle til jobben-kampanjen er utsatt, men allerede fra 6. april har du mulighet til å registrere aktivitet i det samme systemet for å vinne premier. Vi kaller kampanjen Hjemmegym, men tren i kjeller, på loftet, på elva, i skogen eller langs sykkelveien. Det meste er hjemmegym i dag. ...
tirsdag 10:20 Øvre Eiker kommune
Digitale søknadsløsninger for byggesak
​Fem leverandører tilbyr løsninger for å lage og sende byggesøknader digitalt. Profesjonelle aktører kan fylle ut og sende inn:• Nabovarsel• Rammetillatelse• Igangsettingstillatelse• Ettrinnssøknad• Ansvarsretter• Gjennomføringsplan•...
mandag 15:20 Øvre Eiker kommune
VIKEN

Dugnad i Øvre Eiker
​Vi organiserer derfor alle henvendelser om å bidra og alle behov for hjelp gjennom friskus.com.Friskus er en kommunikasjons- og frivillighetsplattform. Her kan du enkelt finne oppdrag du kan bidra på eller kommunisere direkte med oss i kommunen.      Vil du melde deg...
mandag 11:45 Øvre Eiker kommune
Turtips i påska
Om dere er flere som går sammen, husk å holde to meters avstand til hverandre med mindre dere bor sammen til vanlig. Dere bør ikke være mer enn fem personer sammen i gruppa.  La fyrstikkene ligge igjen hjemme, ta heller med pølser på termos eller noe annet godt i matpakka -...
mandag 11:33 Øvre Eiker kommune
Kunsten å brygge og smake på øl
​Bryggeriet er en familiebedrift som holder til i Mjøndalen, og det er sønnen Jonas Jensen som kommer til biblioteket denne kvelden. Han vil fortelle litt om hvordan de er bygget opp og om filosofien og historien bak oppstarten. De har nemlig satt seg som mål å være en...
mandag 10:20 Øvre Eiker kommune
​​Velkommen til Øvre Eiker kommunes pensjonistjulebord!
Da er du hjertelig velkommen til julebord torsdag den 7. desember kl. 17.00 – 21.00 i Festsalen på rådhuset i Hokksund.Påmeldingsfrist: 30. november 2017 til Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00 eller via mail...
mandag 10:20 Øvre Eiker kommune
Stortings- og sametingsvalg 2013 - Stem hjemme
​Stortingsvalget er søndag den 08. september og mandag den 09. september. Hvis du ikke kan møte opp i valglokalet på valgdagen på grunn av sykdom eller uførhet, kan du sende en søknad til valgstyret og be om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er...
mandag 10:20 Øvre Eiker kommune
Veilys på Loesmoen
​Det gamle veilyset på Loesmoen ble i 2007 skiftet ut til et moderne veilys som kan dimmes ned om natten og med mulighet for å måle strømforbruket.Dette fungerer godt, men lyset har dessverre vært ustabilt med mange mørke lamper. Årsaken er at en stor del av lampene har...
mandag 10:20 Øvre Eiker kommune
Aksellastrestriksjoner 2019
Med hjemmel i Forskrift om kjøretøy § 5-14 blir det i henhold til vegliste innført aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Øvre Eiker fra og med mandag 01.04.19 kl 08.00. Restriksjonene gjelder fra når skiltene blir satt opp.Unntak fra restriksjonenePå veger som...
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
Skraping av veier for snø og is
​Dette er en helt nødvendig jobb før sålene går helt i oppløsning i mildværet. Hvis denne jobben ikke blir gjort blir veier og gater ikke lenger framkommelige og åpne for almen ferdsel.Vi prøver å unngå at det legges altfor mye i avkjørsler, men...
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
Øvre Eiker kommune med netto driftsresultat på 14,3 millioner kroner
Regnskapet skal nå revideres av Buskerud Kommunerevisjon IKS, før det endelige regnskapet fastsettes av kommunestyret 22. mai. For 2018 viser regnskapet et netto driftsresultat på 14,3 millioner kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 17 millioner kroner. Netto driftsresultat er 24...
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
Helsetjeneste for flyktninger og familiegjenforente
Familiesenteret følger opp familier og personer som bosettes i kommunen. Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen i kommunen. Du kan lese mer om tilbudet i brosjyra her: Flyktninghelsetjenesten.pdf
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
Barneforestilling med Framifrå teater
Moa bor i en stor og høy blokk. Der har hun et eget rom, en egen seng og et eget vindu. Hun har en mamma også. Hun bor i akvariet i stua. For moren til Moa er en fisk. En stor, flott gullfisk.Den må Moa passe veldig godt på.Forestillingen "Akvarium" tar utgangspunkt i barneboken...
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
Ungdomsrådet kom med innspill
​14. januar hadde gruppa et inspirerende og engasjerende møte med Ungdomsrådet som var representeret ved Jonas Myrvold Velle, Joakim N Kirkerud, Andrea Kristine Sande og Grace Clark.Prosjektgruppa fikk tilbakemeldinger og dialog med Ungdomsrådet på hva som kan bedres i ungdomstilbudet...
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
Husk å søke om barnehageplass før 1. mars
​Har ditt barn behov for barnehageplass fra høsten 2020, må søknad om barnehageplass sendes innen 1. mars. Dette gjøres i søkeportalen.  Endringer i allerede innsendte søknader må også være gjort innen fristen. Dette gjelder både for private og...
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
Forfattersamtale med Marie Aubert
​I 2016 debuterte Aubert med novellesamlingen "Kan jeg bli med deg hjem", som fikk begeistret mottakelse og mange lesere. Hennes første roman, "Voksne mennesker", kom ut i 2019. Den høstet svært gode kritikker, og er solgt til Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland...
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
Slambehandling ved Hokksund renseanlegg
​Tidligere ble slammet lagret i en silo og lastet over til lastebil når det skulle tømmes. Dette førte tidvis til sjenerende lukt, spesielt i varme perioder. Nå går slammet i lukkede systemer direkte over i lukkede og tette containere som slammet også videretransporteres i. Det...
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
Åpent møte om Buskerudbypakke 2
Hvordan unngå kø når innbyggertallet vokser? Hvordan få flere til å sykle, gå og kjøre kollektivtransport? Buskerudbyen ønsker velkommen til åpent møte om Buskerudbypakke 2 den 26. september fra kl. 18:30 - 20:30 på rådhuset i Hokksund....
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
Ny bygningsforskrift ute på høring!
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
Aksellastrestriksjoner 2018
​Det vises til den kommunale veglista, og veger det gjelder vil bli skiltet.Unntatt fra restriksjonene:Dyretransport, bergningsbiler som bistår ved trafikkulykker, brannbiler, buss i rute, renovasjonsbiler og elverksbiler som må bistå med feilretting
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
Telefonproblemer
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
Byggesak og fremdrift i saksbehandling
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
Vegen til Åletjern og Røkebergtjern stengt
​Har du spørsmål, kan veistyret kontaktes på tlf. 91580967.
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
Slagverkkonsert søndag 14.1.2018
For femtende år på rad trommer Øvre Eiker kulturskole sammen slagverkskonsert i samarbeid med Nedre Eiker kulturskole og musikklinja på St. Hallvard videregående skole i Lier. På konserten deltar også elever fra Drammen kulturskole og Eikeli & Eiksmarka skolekorps i...
mandag 10:19 Øvre Eiker kommune
- Fjernundervisningen fungerer bra
Ordfører og kommunedirektør tok seg tid til en runde på skolens flotte uteområde, og fristelsen ble for stor til å ikke teste et par av lekeapparatene. - Det er viktig å holde seg i aktivitet, også i disse karantenetider, sier ordfører Knut Kvale. Savner den...
fredag 16:55 Øvre Eiker kommune
Noen former for organisert idrett tillates
12. mars ble det innført nasjonalt forbud mot organisert idrett. Nå har Helsedirektoratet tydeliggjort forbudet med en veileder, slik at det skal være enklere for idrettsforbundene og utøverne å forstå hva som er tillatt og ikke. Dette innebærer at noen typer organisert...
fredag 15:29 Øvre Eiker kommune
Informasjon om koronavirus på flere språk / information about coronavirus in other languages
Klikk her for å finne informasjon om koronavirus på 24 forskjellige språk  / Click here for information about the coronavirus in 24 languages Klikk her for videoer på YouTube på forskjellige språk  /  Click here for videos about the coronavirus in different...
fredag 12:27 Øvre Eiker kommune
VIKEN

Eldre får hjelpemidler uten egenandel ut 2021
Øvre Eiker kommune satser stort på velferdsteknologiske hjelpemidler som skal hjelpe hjemmeboende med behov for helse- og omsorgstjenester i hverdagen. I forbindelse med søknad om helse- og omsorgstjenester, kartlegger og vurderer kommunen behovet for tjenester. Bruk av teknologi kan være...
torsdag 2. april Øvre Eiker kommune
Utvidet bålforbud
Dette melder Drammensregionens Brannvesen (heretter DRBV) på sine nettsider. Drammensregionens brannvesen IKS har fra 2. april innført en lokal forskrift som forbyr brenning av bål, engangsgriller og bålpanner uten gnistfanger i eller i nærheten av skog og utmark. Grunnen til det er...
torsdag 2. april Øvre Eiker kommune
Forskutterer spillemidler for å få ferdig kunstgressbanen på Ormåsen
Ormåsen mangler et samlingspunkt for barn og unge etter skoletid, og de er det eneste boligområdet i kommunen uten kunstgressbane. En bane med fotballkamper og aktivitet etter skoletid vil forhåpentligvis bli en etterlengtet møteplass for Ormåsens befolkning. Myrområdet bak...
torsdag 2. april Øvre Eiker kommune
Økonomiske konsekvenser som følge av koronavirus
Fredag 13. mars ble skoler og barnehager stengt i hele Norge, og det ble iverksatt en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning. Dette har store konsekvenser for innbyggere som opplever at de er permittert, sagt opp eller at omsetningen som selvstendig næringsdrivende er borte. 50-70 millioner i...
torsdag 2. april Øvre Eiker kommune
Information about coronavirus in english and other languages
​Keep updated! The government asks everyone in Norway to read the important information and advice given about coronavirus at fhi.no and helsenorge.no.
torsdag 2. april Øvre Eiker kommune
700 besøkte yrkes- og utdanningsmessa i Eiker
Yrkes- og utdanningsmessa i Eiker ble i år arrangert for syvende gang. Messa er et stort samarbeidsprosjekt mellom Eiker videregående skole, Eiker næringsråd, Viken fylkeskommune, NAV Øvre Eiker, tidligere Nedre Eiker kommune, Øvre Eiker kommune og et stort antall...
torsdag 2. april Øvre Eiker kommune
Søk om SFO-plass innen 1. april
Klikk her for å legge inn en søknad i vår elektroniske søknadsportal.  Klikk her for å finne informasjon om priser og plasstyper.  Klikk her for å lese om SFO-ene i Øvre Eiker kommune.  Hvis barnet ditt allerede har SFO-plass, behøver du...
torsdag 2. april Øvre Eiker kommune
Skolebehovsplan - veien videre
​Rapporten er nå trykket opp og delt ut til kommunestyret, og etterhvert også som eksemplar til skolene som er omtalt i saken. Rapporten er nå gjort tilgjengelig for alle interesserte, klikk her for å åpne rapporten i en ny fane.Høring, diskusjoner og vedtak Utkast til rapport...
onsdag 1. april Øvre Eiker kommune
Film til barneskoleelever
onsdag 1. april Øvre Eiker kommune
Åpner ny luftveisklinikk på Kongsberg
​Klinikken skal lokaliseres i de gamle legevaktslokalene ved Kongsberg sykehus. Dette er et samarbeid mellom de kommunene som allerede har felles legevaktstjenester, altså Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg og Rollag kommune. Klinikken er åpen på dagtid mellom kl. 8-15.30.- Glad og stolt -Jeg...
onsdag 1. april Øvre Eiker kommune
Film til ungdomskoleelever
onsdag 1. april Øvre Eiker kommune
Opptak av kommunestyret 1. april 2020
Kommunestyremøtet 1. april foregikk digitalt av smittevernhensyn, og derfor viser opptaket et møte via en nettløsning.  Klikk her hvis du ønsker å se filmen direkte på YouTube.  Klikk her for å finne sakspapirer for kveldens møte. Klikk her for å...
onsdag 1. april Øvre Eiker kommune
Vannmålere kan fortsatt hentes for Øvre Eiker Kommune
onsdag 1. april Øvre Eiker kommune
Prosjektstøtte til nyskapende tiltak 2020
​For å stimulere til nytenking og innovasjon i frivillighet, næringsliv og offentlig sektor kan Øvre Eiker kommune gi prosjektstøtte til nyskapende tiltak. Den totale summen til fordeling er 186 560,- og maksimal tildeling til ett enkelt prosjekt er halvparten av rammen for...
tirsdag 31. mars Øvre Eiker kommune
Les av vannmåleren i desember
​Husstander med vannmåler mottar i disse dager et brev i posten med beskjed om å lese av vannmålerstanden. Målerstanden kan rapporteres inn via denne nettsiden​ (lenken åpnes i en ny fane). Det vil ligge en direktelenke til rapportering av vannmålerstand under "Mest...
mandag 30. mars Øvre Eiker kommune
FN-markering ved Hokksund barneskole
Slik lyder refrenget til sangen «VI», som ble framført av 450 elever ved Hokksund barneskole fredag morgen. Denne fellessangen var avslutningen på ei uke med FN som tema. Alle elevene ved skolen har gjennom siste uke fått kunnskap om FN, de har lært en felles sang og laget...
mandag 30. mars Øvre Eiker kommune
Fra rumpetroll til frosk
​I tråd med "Kvalitetsplan for SFO Øvre Eiker kommune" har vi tatt i bruk nærområdene og har, i tillegg til frileik, sett nysgjerrige og utforskende barn. Ungene har funnet froskeegg som de har tatt med tilbake til skolen og sett utvikle seg til rumpetroll.  I all...
mandag 30. mars Øvre Eiker kommune
Jakten på smarte samarbeidsløsninger – prosjektet 'Sammen mot 2022'
​Øvre Eiker kommune er med i det nasjonale programmet “Saman om ein betre kommune”. Her deltar 110 andre kommuner. Øvre Eiker startet prosjektet “Sammen mot 2022” i fjor. Hovedmålet er å videreutvikle samarbeidsløsninger inn i ei ny tid med nye...
mandag 30. mars Øvre Eiker kommune
Pressemelding- Rådmannens forslag til økonomiplan for 2015 - 2018
1. I 2015 er det et betydelig krav til omstilling. Driftskostnadene er for høye og det ernødvendig å gjøre gjennomgående og varige grep for å sikre et langsiktig handlingsrom.Det er avgjørende at 2015 blir året hvor konkrete effekter av omstillingsarbeidet tas ut i...
mandag 30. mars Øvre Eiker kommune
Sommerskole 2019 - fulltegnet
NÅR: Sommerkurset arrangeres i uke 26 og 27. Kurset går over 5 dager, mandag – fredag, kl. 09.00 – 15.00. Oppmøte hver dag kl. 08.50.Deler av kurset foregår utendørs. Ha med klær som passer for været.Ta med niste og drikke hver dag.HVOR: UKE 26:...
mandag 30. mars Øvre Eiker kommune
Ønsker du å forstå barnet ditt bedre?
​​Mange foreldre opplever fra tid til annen utfordringer. Kurset har som mål å gi foreldre "veikart" for å forstå barnets behov og signaler. Kurset går over 7 ganger, ca 1,5 t hver gang. På kurset kan man selv bestemme hvor mye man vil dele av egen erfaring. Les mer om...
mandag 30. mars Øvre Eiker kommune
Barneverntjenesten trenger besøkshjem og fritidskontakter
Noen ganger er det slik at barn som bor hos sine foreldre er i behov av å være hos andre familier noen dager i løpet av en måned. Som besøkshjem tar du imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem, som også kan kalles...
mandag 30. mars Øvre Eiker kommune
Stemme hjemmefra
Fristen for å søke om å få stemme hjemme er mandag 4. september 2017. I henvendelsen til valgstyret må du opplyse:Hvorfor du ikke kan møte opp i valglokaletFullt navn, fødselsdato og fødselsårNøyaktig adresse Dersom søknaden innvilges vil to...
mandag 30. mars Øvre Eiker kommune
Kate avslutter Tussmørk torsdag 2017
​Sammen med “gutta” inntar hun bibliotekscenen  førstkommende torsdag, denne gangen i en helakustisk versjon, med Tomasz Jaworski på gitar, Ole Morten Heien på kontrabass og Knut Nyheim på fiolin. Kate, som er bosatt i Hokksund, har utgitt 3 soloalbum og et album med bandet...
mandag 30. mars Øvre Eiker kommune
Ungdomskultur på ville veier?
​Kvelden innledes med foredrag ved Marco Elsafadi. Denne kvelden snakker han blant annet om foreldrerollen og kommunikasjon mellom foreldre/ungdom.Marco Elsafadi er palestinsk flyktning og kom til Norge med familien i 1987. Han er basketballspiller på toppnivå og har representert det norske landslaget i...
mandag 30. mars Øvre Eiker kommune
VIKEN

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ormåsen B4 og deler av B5
Formålet med planen er å detaljregulere felt B4 og deler av B5 i kommuneplanens arealdel. Feltene planlegges med frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, tilhørendeadkomstveier, grønnstruktur og turvei. I tillegg skal planen avklare trafikksystemet for bådegående,...
søndag 29. mars Øvre Eiker kommune
Har du behov for barnepass påsken 2020?
​Øvre Eiker kommune vurderer å tilby organisert tilsyn i påsken for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner, jf. liste fra regjeringen.  Hvordan dette skal gjennomføres, hvilke lokaler som eventuelt skal benyttes osv. blir bestemt når vi ser hva som er behovet. I denne...
fredag 27. mars Øvre Eiker kommune
Meld om feil - raskt og enkelt
Tjenesten gjør at meldinger kommer direkte til driftssystem med tildelt saksbehandler i avd. Vei og park, uten å gå gjennom post eller Servicesenter. Ved innmelding av feil eller avvik vil du motta en lenke til side der du kan følge status og eventuelle kommentarer i behandlingen av din...
fredag 27. mars Øvre Eiker kommune
Kjære pårørende!
Vi får mange tilbakemeldinger preget av forståelse og omsorg. Selvsagt er det også bekymringer for hvordan beboerne hos oss har det. For oss som jobber i pleie og omsorg er beboerne både nære og kjære. Vi kjenner hverandre godt og tilbringer mye tid sammen. Medarbeiderne er kjente...
torsdag 26. mars Øvre Eiker kommune
Gjennomføring av oppmålingsforretninger
Dette innebærer ingen håndhilsing, og at alle parter holder god avstand til hverandre (1-2 meter). I de tilfeller hvor forretningen involverer flere enn fire personer, vil disse bli kalt inn til forskjellige tidspunkt. Partene vil ikke bli bedt om å underskrive partslisten under forretningen, i...
torsdag 26. mars Øvre Eiker kommune
Fjerde tilfelle av koronasmitte i Øvre Eiker
​Onsdag 25. mars 2020 fikk kommuneoverlegen beskjed om at en ny person er bekreftet smittet med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker. Dette er det fjerde bekreftede tilfellet av smitte i kommunen. Pasienten er en eldre person som smitteisoleres hjemme. Vedkommende er ikke innlagt på sykehus. Mer...
torsdag 26. mars Øvre Eiker kommune
Vinterferie på biblioteket
​Mandag og tirsdag i vinterferien kan du få med deg lesestunder for de minste med Bokbamsen kl. 11.30. Mandag passer lesestunden best for de mellom 3 og 5 år, mens på tirsdag er bokvalget tilpasset barna mellom 6 og 9 år.Onsdag og torsdag fra kl. 12 - 15 inviteres det til kurs og...
torsdag 26. mars Øvre Eiker kommune
Prioriteringer i omsorgstjenestene
Kjære innbygger og pårørende I likhet med resten av landet er helse- og omsorg i Øvre Eiker kommune i en vanskelig situasjon på grunn av koronavirus. Vi arbeider for fullt for å redusere risiko for smitte av koronavirus og forbereder oss på flere syke innbyggere. Samtidig...
onsdag 25. mars Øvre Eiker kommune
En ny person bekreftet smittet av Covid-19 i Øvre Eiker kommune
Dette er det tredje bekreftede tilfellet av smitte i kommunen. Pasienten er innlagt på Kongsberg sykehus. Kommunens team driver smitteoppsporing etter retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, og informerer de som er nærkontakter til pasienten. - På grunn av endrede testkriterier fra...
tirsdag 24. mars Øvre Eiker kommune
Tiltak mot smittespredning forlenges til 13. april
Regjeringen vurderer at tiltakene som ble innført den 12. mars, som blant annet involverte stengning av skoler og barnehager, samt forbud mot arrangementer og servicetilbud, ser ut til å kunne begrense smitten med koronavirus. Samtidig trengs mer tid for å måle hvilken effekt...
tirsdag 24. mars Øvre Eiker kommune
Litt, mye eller helt på avstand?
tirsdag 24. mars Øvre Eiker kommune
Slik forebygger du smitte
​ Mer informasjon om koronavirus Vi har samlet informasjon som er relevant for deg som er innbygger i Øvre Eiker kommune på ett sted. Klikk her for å lese mer.Hold deg oppdatert på den nyeste informasjonen fra myndighetene Klikk her for å gå til FHI.no Klikk her for...
tirsdag 24. mars Øvre Eiker kommune
Er du pårørende til en person med demens?
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i...
tirsdag 24. mars Øvre Eiker kommune
Har du korona-symptomer? Registrer deg her!
​Folkehelseinstutittet har sammen med Norsk Helsenett laget et eget system for egenregistrering av koronasymptomer. Her kan du som innbygger, selv melde inn hvis de har symptomer som kan tyde på koronavirus. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Du må logge deg...
mandag 23. mars Øvre Eiker kommune
Ny barnehage i Hokksund
Bakgrunnen for saken er at det er et stort behov for nye barnehageplasser sentralt i Hokksund. Den nye barnehagen skal ha fem avdelinger og driftes av kommunen, men politikerne har vært uenige om hvem som skal bygge den. Kommunen bygger selv Det var lenge planen at byggingen av barnehagen skulle settes ut til...
mandag 23. mars Øvre Eiker kommune
Ordføreren takker og informerer
Klikk her om du foretrekker å se videohilsenen direkte på YouTube. Mer informasjon om koronavirus Vi har samlet informasjon som er relevant for deg som er innbygger i Øvre Eiker kommune på ett sted. Klikk her for å lese mer.
lørdag 21. mars Øvre Eiker kommune
Eikertun helsehus - så fornøyde er de eldre med maten og måltidene
​Målgruppen for undersøkelsen har vært inneliggende pasienter ved Eikertun Helsehus, både pasienter med langtidsplass og pasienter med korttidsplass, i perioden 4.11.19 til 22.11.19.Undersøkelsen er gjennomført gjennom intervjuer, med utgangspunkt i et spørreskjema...
lørdag 21. mars Øvre Eiker kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VIKEN

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL