Øvre Eiker
Har du engstelige barn?
​​​Målgruppa er foreldre med barn i barneskolen eller ungdomsskolen.Kursdager: 25.02, 03.03, 17.03 og 31.03 - ,kl 16:00-17:30Sted: Familiesenteret, Stasjonsgata 72/74, 3300 HokksundKursledere: familieterapeut Wenche og psykolog Silje Påmelding: epost til Silje: siljeengedal.gewelt@oeiker.no    
onsdag 13:01 Øvre Eiker kommune
Velkommen til Digital kafe 22.10.19
Øvre Eiker kommune har inngått et samarbeid med elever fra Eiker videregående skole om hjelp til veiledning på vår digitale kafe.  Digihjelpen er for deg som har utfordringer med vår nye digitale hverdag.  Du kan få hjelp til f.eks bestille billetter, reiser,...
onsdag 13:01 Øvre Eiker kommune
Nå er det høysesong for omgangssyke
Høst og vinter er tiden for omgangssyke med norovirus. God håndhygiene reduserer riskioen for smitte, og beskytter mot videre spredning av viruset. Norovirus er svært smittsomt. Det tar 12-48 timer fra man blir smittet til man blir syk. Symptomene er akutt kvalme, oppkast, magesmerter og...
onsdag 13:01 Øvre Eiker kommune
Er du ungdomsforelder?
​Puberteten er en krevende tid for mange ungdommer. Flere gir uttrykk for at det er vanskelig å regulere følelser, og synes det er vanskelig å stå alene i krevende situasjoner. Mange foreldre strever med å forstå barnet sitt og tilpasse seg. Kurset passer imidlertid for alle...
mandag 13:57 Øvre Eiker kommune
Vil du forsta barnet ditt bedre? Da er du velkommen på foreldrekurs
​Mange foreldre opplever fra tid til annen utfordringer. Kurset har som mål å gi foreldre "veikart" for å forstå barnets behov og signaler. Kurset går over 7 ganger, ca 1,5 t hver gang. På kurset kan man selv bestemme hvor mye man vil dele av egen erfaring. Nye kurs...
mandag 13:44 Øvre Eiker kommune
Gjør noe med det!
​"Gjør noe med det" er et prosjekt for ungdomsskoleelever i kommunen, og har kommet i stand som følge av kommuens samarbeidsavtale med "Ungt entreprenørskap". 250 elever fra alle ungdomsskolene i kommunen var nylig samlet til kick-off på Hokksund ungdomsskole. I...
mandag 13:44 Øvre Eiker kommune
Kommunelegene samles i en interkommunal enhet
Den interkommunale enheten skal dekke samfunnsmedisinske oppgaver for de fem kommunene. Du kan komme i kontakt med oss ved å ringe sentralbordet i kommunen du bor i eller sende en e-post til samfunnshelse@kongsberg.kommune.no. Hovedkontoret for Samfunnshelse ligger i Hermann Foss gt 4. ved Knutepunktet...
mandag 13:44 Øvre Eiker kommune
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
​Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av...
søndag 18:29 Øvre Eiker kommune
VIKEN

Felles reisevaksinasjonskontor for Øvre og Nedre Eiker kommune
​Det nye, felles reisevaksinasjonskontoret for begge kommunene skal ligge på helsestasjonen i Hokksund og være i drift fra 20. februar 2014. Det gis tilbud om reisevaksiner både tirsdager og torsdager. Reisevaksinasjonskontoret er bemannet med helsesøster og sykepleier. •...
søndag 18:28 Øvre Eiker kommune
Nytt offentlig ettersyn - Detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum
Forslaget til reguleringsplan har etter første gangs offentlig ettersyn blitt endret i så stor grad at det er nødvendig med nytt offentlig ettersyn.Eventuelle merknader bes sendt til Øvre Eiker kommune, pb. 76, 3301 Hokksund eller på e-post post@ovre-eiker.kommune.no innen...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Varsel om oppstart av regulering for Øvre Eiker Stadion
​Områdeavgrensning Planområdet avgrenses av fv 51 – Loesdalsveien, fv 67 – Voldstadveien i nord og vest. Mot øst medtas eiendommene tilhørende Idrettsveien. I sør medtas eiendommene tilliggende Skarpsno og Vibeveien. Se for øvrig kart med foreslått...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Her er det nye ungdomsrådet
I juni 2018, vedtok kommunestyret at det skulle opprettes et ungdomsråd i Øvre Eiker. Ungdomsrådet skal ha samme status som de andre rådene som behandler og kommer med innspill til politikerne i ulike saker, deriblant Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede. Fra venstre:...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
God beredskap for nødvann i Øvre Eiker
Momenter i øvelsen var samhandling, beredskapsplaner, nødvannsutstyr og logistikk. Målsetting med øvelsen var at kommunene og Viva skal bli bedre rustet til å bestille og motta nødvann, og kjenne til planer og rutiner rundt dette i egen kommune. Selve øvelsen var...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Nytt veinavn på Frognes, del av Frognesveien, Hokksund
​På grunn av utbygging i Frognesveien skal kommunen tildele nytt veinavn til en av parsellene til Frognesveien, se kart. Frist for tilbakemelding settes til 1.mars 2019. En eventuell uttalelse kan sendes skriftlig til Geodataavdelingen, Postboks 76, 3301 Hokksund, eller til post@ovre-eiker.kommune.no med...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Kom og søk!
Vi har fått bra med søknader, men vi har lyst på flere. Blant annet vil vi gjerne at flere barne- og ungdomsorganisasjoner søker! Ny søknadsfrist Søknadsfristen for den største potten – til driftsstøtte – var egentlig 1. mars, men kommunen flyttet...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Diplom til Øvre Eiker i NM i veiforvaltning 2019
Du visste kanskje ikke at det går an å bli norgesmester i veiforvaltning? Men så er det også første gang Norsk Kommunalteknisk Forening og Veiteknisk Institutt samarbeider om å kåre Norges beste på veiforvaltning. Prisen går til den kommunen i landet som blant...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Barseltrening
​Barseltrening starter opp mandag 7. januar kl. 11.45 - 13.00 i festsalen på Rådhuset. Her blir det stabilisering - og styrketrening innendørs i fellesskap med andre. Det kan være lurt å ta med en liten matte om du har. Inngang ved kantina eller bak ved vinduene til festsalen.
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Produktivt idéverksted om Folkets Hus i Vestfossen
I underkant av 40 personer hadde funnet veien til Folkets Hus denne kvelden, og kommunalsjef for Kultur og Livskraft, Christer Best Gulbrandsen, loset deltakerne gjennom diverse kreative gruppeprosesser. Ut fra dette dukket det opp mange flotte innspill og ideer, og disse skal tas med inn i en...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Byggesaksavdelingen holder stengt 4. - 8. juni 2018
​Henvendelser kan sender per e-post til post@ovre-eiker.kommune.no og vil bli besvart i løpet av uken.
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Containerkafeen har åpnet for sommeren!
​Mellom kl. 12 og 20, mandag til torsdag, vil aktivitetskoordinator Anne Grethe Klunderud, sammen med diverse hjelpere, betjene både kafeen og utlånssentralen BUA. I kafeen kan du kjøpe vafler, toast, mineralvann og is, mens BUA tilbyr deg aktivitetsutstyr til utlån, som sykler,...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Endring av reguleringsplanen for Skarsberget pukkverk
Merknader til forslaget må være kommunen i hende innen 5. november 2018, og sendes post@oeiker.no eller Øvre Eiker kommune, postboks 76, 3301, Hokksund - og merkes "Forslag Skarsberget".Planforslaget forslår endring av atkomst til pukkverket og endring av bestemmelsene som angir...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Er fremtidens skole viktig for deg?
Kommunen ønsker 10 innbyggere fra Øvre Eiker til dette arbeidet: Inntil fire elever fra ungdomsskole eller videregående skole/ungdommer Inntil fire foreldre til barn i barnehage eller grunnskole Inntil fire andre innbyggere i Øvre Eiker med interesse for samfunnsutvikling ...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Se direkte: kommunestyret 19.9 - fra kl. 16:00
Klikk her for å se oversikten over dagens saker. Denne siden oppdateres med en video som viser til direktesendingen av kommunestyret ca. kl. 15:30 den 19. september. Sendingen starter kl. 16:00, og den er også tilgjengelig i sin helhet under Aktuelt når den er ferdig - samt på Facebook hvis...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Sem: sentralboplass, adelssete og lensherreresidens
​Førstkommende tirsdag kommer lokalhistoriker Bent Ek til biblioteket i Hokksund med et foredrag om Sem som sentralboplass, adelssete og lensherreresidens. Gratis inngang. Foredraget arrangeres i samarbeid med Foreningen Norden.
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Offentlig ettersyn - Forslag til endring av detaljreguleringsplan for Harakollen Øst, felt BK 12.1
​Dersom du har merknader ber vi om at du sender disse skriftlig til Øvre Eiker kommune, v/planavdelingen, pb 76, 3301 Hokksund eller på e-post til post@ovre-eiker.kommune.no innen 31.10.19.Dersom det er spørsmål kan saksbehandler nås på telefon 32251180 eller på e-post...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Eikerdebatten: Kommunevalget 2019
I panelet sitter: Niclas Tokerud (Ap) Adrian Tollefsen (H) Kaja Klunderud (Sv) Knut Kvale (Sp) Vegard Hustad (MDG) Trond Bermingrud (FrP) Kjell E. Grønbeck (KrF) Lisa Susanne Wilberg (R) Andreas Størdal (V) Debattledere er Hege Breen Bakken (politisk redaktør i DT) og Arild R. Hansen...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Valg: Det nye kommunestyret
​Det nye kommunestyret har konstituerende møte i slutten av oktober. Klikk her hvis du ønsker å åpne representantlisten i et eget dokument. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019Valgoppgjør for Øvre Eiker Endelige resultater -...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Åpen hall 2019 - 2020
​Idrettshallen er åpen og ungdommer kan fritt benyttet den til aktiviteter som de velger selv. Det er en gylden mulighet til å teste ut nye aktiviteter, ballspill og leker.  BUA Øvre Eiker og U18 stiller med gratis vafler og saft. Aktiv 365 elever stiller opp som aktivitetsvakter og gode...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
20 millioner kroner til billigere bussbilletter
I tillegg til nye belønningsmidler fra staten som sikrer at alle ekstra bussavganger kan fortsette, får Buskerudbyen 20 millioner kroner i året for å gjøre det billigere å ta buss. Slik skal pengene brukes: - Enkeltbillett for barn og honnør i én sone kuttes til...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Årsregnskap for 2018
​Endelig vedtak fattes i kommunestyret 22. mai. Vedtaket innebærer at overskuddet (mindreforbruket) på 17 millioner kroner avsettes til et disposisjonsfond som kan benyttes ved en senere anledning. Årsregnskapet med tilhørende noter (dokumentasjon) som ble behandlet, er revidert av Buskerud...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Fylkesmannen med forventningsbrev til kommunen – får overraskende svar på tiltale
Fylkesmannen ønsker god kontakt med kommunen administrative og politiske ledelse og skisserer i brevet en rekke konkrete saker som vil ha særlig oppmerksomhet framover. Øvre Eiker kommune svarer ut forventningene, punkt for punkt, beskriver statusen for saken og eventuelle tiltak som settes i...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Hokksund byutvalg besøkte politikerne
I beste “sammen skaper vi”-ånd, har politikerne tatt initiativ til å få besøk av by- og grendeutvalgene i Øvre Eiker. Utvalgene består av innbyggere som engasjerer seg for sitt lokalmiljø. Bedre dialog Tanken med besøkene er at politikerne blir bedre...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Åpnet nytt barnehagebibliotek
Bokbamsetilbudet ble tidlig noe mer enn bare gavebøker til de enkelte småbarnsfamilier. Allerede i 2001 ble det etablert bibliotek i to barnehager i Øvre Eiker, og siden den gang har det blitt flere. Til sammen finnes det nå tretten bibliotek rundt omkring i barnehagene i kommunen....
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
VIKEN

Informasjon om MMR - vaksine
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Pengestøtte til museer og kulturinstitusjoner 2019
Tilskuddene fordeles etter et nytt poengsystem, så i 2019 er omtrent 60 % av støtten fordelt etter hva de fikk før og 40 % etter nærmere bestemte kriterier. I tillegg sikrer systemet at kommunen dekker sin andel, der hvor staten og fylkeskommunen også gir tilskudd. Slik ble...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Skolestart - nå må du klippe hekken
​Kommunen ber huseiere om å klippe hekker og annen vegetasjon slik at gater, veger og fortau blir trygge for skolebarna å ferdes på. Har du hekk inntil en vei, tenk på følgende: - Før skolestart er det ekstra viktig at du har klippet hekken- Busker og trær på din...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Nytt offentlig ettersyn - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund
Eventuelle merknader sendes Øvre Eiker kommune, Pb 76, 3301 Hokksund eller på e-post post@ovre-eiker.kommune.no innen 01.10.19. Sakens dokumenter: SaksfremleggKommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Gulskogen - Hokksund
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Senere middag og flere måltider på Eikertun
God næringsrik mat er noe av den beste medisinen for mange skrøpelige eldre mennesker. Å spise god mat sammen med andre er en sosial aktivitet som mange greier å opprettholde og ha glede av selv om demenssykdom og alderdom kan tære på. Samtidig er det vel kjent at mange eldre kan...
søndag 18:26 Øvre Eiker kommune
Frivilligsentralen overtar "Sunn og aktiv aldring"
Prosjektet har hatt som mål å forebygge ensomhet og manglende aktivitet hos eldre. Det er for de fleste eldre et viktig mål å bo hjemme så lenge som mulig. Mange klarer seg godt på egenhånd, men for enkelte kan inaktivitet og isolasjon føre til dårligere helse,...
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Enighet om høringssvaret i dobbeltspor-saken
Politikerne gikk enstemmig inn for rådmannens forslag til høringssvar, som innstilling til Kommunestyret. Først her vedtas det endelig hvilket høringssvar kommunen skal sende tilbake til Bane NOR. Trenger bedre grunnlag Politikerne støtter rådmannen i at kommunen...
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Åpning av nytt fortau ved Eikertun
For selv om sola uteble, var smilet på plass hos både beboere, ansatte og frivillige i Festsalen på Eikertun. Åpningen av fortauet, som ligger i Kristian IV's vei i Hokksund, hadde i anledning været blitt flyttet inn og noen kreative sjeler hadde laget et provisorisk fortau av tepper i...
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Aktivitetstips: prøv geocaching!
​Geocaching er en gratis, internasjonal aktivitet der man prøver å finne skjulte beholdere, "geocacher", ved hjelp av mobilen. Det finnes over 6 millioner geocacher på verdensbasis, og mange i nærheten av der du bor.
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Sommertoget stopper på Darbu
​Toget ankommer stasjonen ca. kl. 13:19 på sin ferd fra Bø. Turen fra Bø til Vestfossen kan du se på minutt for minutt på for eksempel NRK nett-TV fra 16. august. Stoppet på Darbu varer et lite kvarter, og alle som har mulighet oppfordres til å møte...
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Enda tryggere på Ormåsen
- Nå har alle fått en trygg skolevei, og nesten ingen trenger å bli kjørt til skolen lenger, sa ordfører Ann Sire Fjerdingstad under innvielsen, mens elever fra skolen og barnehagen ventet tålmodig med flaggene til værs. Hun takket kommunens vei og park-avdeling, skolen,...
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Vårens siste ungdomskonsert på biblioteket
​Bandet består av Christoffer Sørensen Mørk, Jonas Myrvold Velle, Rikke Skakstad, Åsa Bergelien, Linea Helgheim, Guro Aasand og Ulrik Haugland. Deltakerne fra UKM-festivalen i februar er også invitert, og etter konserten blir det brus og pølser til alle!Konsertrekken...
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Politisk enighet om høringssvaret i dobbeltspor-saken
​Politikerne har tidligere hatt saken oppe til behandling i kommuneplanutvalget, hvor de gikk enstemmig inn for rådmannens forslag til høringssvar, som innstilling til kommunestyret. Kommunestyret vedtok innstillingen til høringssvaret kommunen skal sende tilbake til Bane NOR, enstemmig. Trenger...
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Frist for oppsigelse av SFO plass
​Dette gjelder de som ønsker å avslutte eller redusere SFO-plassen før 30.juni 2018. For plass som skal sies opp fra høsten av, er det som vanlig en måneds oppsigelse fra den første i måneden jf. vedtekter for skolefritidsordningen    
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Eiendomsforvaltningen organiseres som KF
Høsten 2017 ble det vedtatt å starte en prosess med å overføre kommunale formålsbygg til et aksjeselskap underlagt Eiker Eiendomsutvikling AS. Det har også før den tid vært en lang prosess rundt spørsmålet om organisering av kommunale eiendommer. Nytt...
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Klaget på forhold i svømmehallen – fikk svar fra ordføreren og rådmann
Det startet i fjor høst, da Helene i 6. klasse på Røren skole ville skrive om dårlige forhold i Hokksund svømmehall i skoleavisa og kom på ordførerens kontor for å intervjue henne om saken. 29. januar skrev så Hedda Sofie og Miriam i 6. klasse på...
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Husk å fjerne istappene
Det er alltid huseier som har ansvar for å fjerne istappene, noe som er spesielt viktig å tenke på dersom istappene henger over fortau eller andre steder der folk ofte ferdes. Takk for at du viser hensyn og fjerner istappene på huset ditt så snart du har mulighet! :-)
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Vinsmaking på biblioteket
​Du lærer å gjenkjenne kvalitet og finne dine personlige favoritter. Alt presentert i Ingvilds humoristiske og forståelige stil som har gjort henne til Norges mest leste vinjournalist. Vi smaker seks viner. Passer for både nybegynnere og viderekomne.  Inngang kr. 450,-....
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Politikerne støtter eget postnummer og post-i-butikk på Ormåsen
Ormåsen har endelig fått en stor og flott matbutikk, men mangler Post i Butikk. Ormåsen har også hele veien hatt postnummer 3320 Vestfossen. Dette kan det nå bli en endring på.
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Driftsresultat for 2017: 35,2 millioner kroner i mindreforbruk
​Etter pliktige avsetninger til fond, er regnskapet gjort opp med 22,5 millioner kroner i mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at skatteinntektene også i 2017 var betydelig høyere enn budsjettert, men også at seksjonene i siste tertial holdt seg innenfor tildelte rammer. Dette skyldes...
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Positive til medlemskap i antikorrupsjonsforening
Transparency International (TI) Norge er en ideell forening. Foreningens formål er å motarbeide all form for korrupsjon og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet i privat og offentlig sektor og i sivilsamfunnet. I Norge rettes oppmerksomheten...
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Planlegger du å bygge i 2018?
​Byggesaksavdelingen vil fortelle litt om hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikt, hva som må søkes om til kommunen og praktisk informasjon rundt søknadsprosessen. Det vil også være åpent for spørsmål og enkel veiledning. Målgruppe for...
søndag 18:25 Øvre Eiker kommune
Oppstart detaljregulering gang- og sykkelvei langs Semsveien
​Planstatus Området traseen er planlagt lagt gjennom er avsatt til LNF(R)-sone og ligger i hensynsone for verdifullt kulturlandskap i gjeldene kommuneplan. Området er også vurdert til regionalt viktig kulturmiljø i Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer, samt lokalt viktig...
søndag 18:24 Øvre Eiker kommune
Takket frivilligheten på Eikertun
​- Det er dere som er limet i kommunen vår, og det er dere som bidrar til at det faktisk er godt å bli gammel i Øvre Eiker, sa ordfører Ann Sire Fjerdingstad til de oppmøtte. – Dere sørger for det lille ekstra som skaper glede og trygghet for mange av våre...
søndag 18:24 Øvre Eiker kommune
Forslag til reguleringsplan for Fosenjordet i Vestfossen
Eventuelle merknader sendes post@oeiker.no eller Øvre Eiker kommune, pb. 76, 3301 Hokksund, og må være sendt oss innen 2.mars 2020. Sakens dokumenter SaksfremleggBestemmelserPlankartPlanbeskrivelseIllustrasjonsplanROS-analyseStøyrapportGeoteknikkGeoteknikk 2 Informasjonsmøte...
torsdag 16. januar Øvre Eiker kommune
VIKEN

Familiesenteret tilbyr ulike kurs og aktiviteter våren 2020
Familiesenteret har publisert en oversikt over vårens kurs. Siden vil bli oppdatert jevnlig med nye kurs og aktiviteter. Klikk her for å åpne kurssiden. PS: du kan lagre siden som en favoritt i nettleseren din, om du vil holde deg oppdatert på nye kurs. Om familiesenteret Familiesenteret i...
mandag 13. januar Øvre Eiker kommune
Har du en gammel ballkjole bakerst i skapet?
​​Siri Berrefjord har grunnkurs i søm, men er selvlært utover det. Hun har jobbet som fotograf innen kunst og design i 20 år, laget omslag og grafisk design på flere bøker og publikasjoner og holder kurs i redesign gjennom DKS. Siri har alltid vært glad i å lage ting, og...
mandag 13. januar Øvre Eiker kommune
Ønsker du å forstå barnet ditt bedre?
​​Mange foreldre opplever fra tid til annen utfordringer. Kurset har som mål å gi foreldre "veikart" for å forstå barnets behov og signaler. Kurset går over 7 ganger, ca 1,5 t hver gang. På kurset kan man selv bestemme hvor mye man vil dele av egen erfaring. Les mer om...
mandag 13. januar Øvre Eiker kommune
Canada på tvers med Terje Kolbjørnsen
​Terje Kolbjørnsen har alltid vært en treningsnarkoman. Den pensjonerte brannmannen er en tidligere aktiv turner og fotballspiller, og nå altså hekta på sykkel. Han er også tidligere vant med ekstreme turer på sykkelsetet og har syklet både Hokksund-Thailand, Norge...
lørdag 11. januar Øvre Eiker kommune
Kjører du tungbil?
Med hjemmel i Vegrafikkloven §7 blir det fredag 18.03.16 kl 08.00 innført aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Øvre Eiker kommune. Fullstendig oversikt finnes i dokumentene i høyremenyen (på bunnen av siden for mobilbrukere) på denne...
lørdag 11. januar Øvre Eiker kommune
Har du lys på sykkelen din?
Hvor ofte bruker du lys på sykkelen din? Undersøkelser viser at man blir bedre sett av andre i trafikken både dag og natt med lys på sykkelen. Gode lys koster lite for bedre sikkerhet, og kan spare deg for en bot på 1.150 kroner dersom du med mørklagt sykkel blir stoppet av...
lørdag 11. januar Øvre Eiker kommune
Rådmannens forslag til økonomiplan behandlet i Formannskapet
- Et stramt, men veldig bra budsjett, sa gruppeleder for Høyre, Adrian Tollefsen, om budsjettforslaget fra rådmannen. Både posisjon og opposisjon kom med en del endringsforslag, som sammen med det øvrige budsjettforslaget blir sendt videre til kommunestyret for endelig behandling og vedtak...
lørdag 11. januar Øvre Eiker kommune
"Utetimen" på Darbu skole
Alle barneskolene i Øvre Eiker fikk i høst tilbud om å få ei stor kasse med utstyr til å bruke ute fra "Utetimen". Vi deltok deretter i en konkurranse hvor vi sendte inn bilder av utstyret i bruk og plutselig vant skolen en dobbeltime med "Utetimen"!  ...
lørdag 11. januar Øvre Eiker kommune
Benjaminmarkering på Skotselv skole
Skotselv skole tar det forebyggende arbeidet mot rasisme og diskriminering på alvor. 25. januar fant den årlige Benjaminmarkeringen sted. Alle elevene møtte i kultursalen for litt historie, samt innslag av sanger og tale fra elevrådet. 1. trinn ledet deretter "toget" ut av...
lørdag 11. januar Øvre Eiker kommune
Foreslår nytt samarbeid om kommunelegefunksjon
​Bakgrunnen for det nye samarbeidet er at det de siste årene har vært vanskelig å få til en stabil dekning av kommunelegefunksjonen i de tre Numedalskommunene. Kongsberg kommune har hatt stabil kommuneoverlegedekning i flere år. Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner har samarbeidet...
lørdag 11. januar Øvre Eiker kommune
Endrede åpningstider på rådhuset i juli måned
​Dette gjelder også e-post, telefon og chat på Facebook - på sistnevnte får du også svar utenom åpningstidene, men da av kommunikasjonsavdelingen.
lørdag 11. januar Øvre Eiker kommune
Vil du/dere forstå barnet ditt bedre? Da er du velkommen på kurs.
​Mange foreldre opplever fra tid til annen utfordringer. Kurset har som mål å gi foreldre "veikart" for å forstå barnets behov og signaler. Kurset går over 7 ganger, ca 1,5 t hver gang. På kurset kan man selv bestemme hvor mye man vil dele av egen erfaring. Mandager kl....
lørdag 11. januar Øvre Eiker kommune
Har du barn under 1 år?
Helsestasjonen i Øvre Eiker ønsker innspill og dialog med familier som har deltatt på barselgruppetilbudet til foreldre med spedbarn. Helsestasjonen ønsker å komme i kontakt med syv familier med barn under 1 år som har benyttet barselgruppetilbudet i kommunen. Dere inviteres...
lørdag 11. januar Øvre Eiker kommune
Nye bestemmelser om spillemidler 2019
lørdag 11. januar Øvre Eiker kommune
Ungdom spiller Beatles i Hokksund
​Et band, ei vokalgruppe og en gjeng blåsere vil servere mange kjente og kjære sanger fra et nesten utømmelig repertoar til musikkhistoriens kanskje mest kjente band. Ingen av aktørene var i nærheten av å oppleve de britiske heltene mens de var aktive på 60-tallet. Likevel...
lørdag 11. januar Øvre Eiker kommune
17. mai-program for 2019
​Klikk her hvis du ønsker å åpne en utskriftsvennlig versjon av 17. mai-programmet som du kan lagre på din egen PC/mobile enhet. Fellesarrangement i Hokksund 07:40: Speidertog Avgang fra Sorenskrivergården. Toget går til rådhusplassen. Øvre Eiker Musikkorps...
lørdag 11. januar Øvre Eiker kommune
Rådmannens ledersamling
​Disse samlingene heter “Rådmannens ledersamling” og tar for seg ulikt tema hver gang. Felles for alle samlingene er at rådmann Trude Andresen innleder i en times tid om hva som skjer i kommunen sett med hennes blikk – hvilke saker som er oppe til diskusjon i ledelse, hva som er...
lørdag 11. januar Øvre Eiker kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VIKEN

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL