Eigersund
Kontrollutvalget skal se på kommunens valg av prosjektleder
Mange har spurt hvor politikerne står i det betente saken om sparking av Kvia as fra bygging av Eigerøy skole. Nå kommer de på banen. Kontrollutvalget fremskynder sitt første møte.
fredag 16:47 $ Stavanger Aftenblad
Meld fra om feil eller mangler
Eigersund kommune har et eget skjema for å melde fra om feil eller mangler. Her kan en tipse oss om kommunale veier, bygg, vann og avløp.
fredag 10:02 Eigersund kommune
Revidering av temaplan for hovedsykkelveinettet
Temaplan for hovedsykkelveinett skal nå revideres. Gjeldende hovedsykkelveinett ble vedtatt av kommunestyret i 2015, og det skal nå innarbeides et lokalt sykkelveinett i samme plan.
fredag 08:58 Eigersund kommune
Eigerøy skole-skandalen: Bedrifter ber kommunen strekke ut ei hånd til Kvia
Det står om millioner, mange millioner; arbeidsplasser, omdømme til bedrifter og ikke minst omdømme til Eigersund kommune. Nå strekker Kvia-siden ut ei hand og ber om å få lov til å bygge ferdig skolen.
torsdag 15:45 $ Stavanger Aftenblad
God lunsj på voksenopplæringssenteret
Dagens internasjonale lunsj med mat laget av elevene på Eigersund voksenopplæringssenter ble en stor suksess. All inntekt går til årets TV-aksjon.
torsdag 13:05 Eigersund kommune
Detaljreguleringsplan for boliger på Lædre
Rådmannen har på delegert fullmakt vedtatt en mindre reguleringsendring for boliger på Lædre. En ønsker å justere grensen mellom boligbebyggelse og friluftsformål, samt tilhørende byggegrenser.
torsdag 12:21 Eigersund kommune
Prosjektlederen har vært i hardt vær før
Det finnes to forklaringer på problemene som førte til at Kvia ble sparket som totalentreprenør for bygging av Eigerøy skole. Kvia er problemet, sier kommunen. Nei, den innleide prosjektlederen er problemet, svarer Kvia.
onsdag 19:57 $ Stavanger Aftenblad
Kvia-saken: Dyster stemning under befaring på byggetomten
Kommunens innleide prosjektleder Jannicke Bergh ledet befaringen på byggetomten til Eigerøy skole. Flere av deltakerne kommenterte at det minnet om et begravelsesfølge. Nå er spørsmålet hvem som vil legge inn anbud på å fullføre skolen.
tirsdag 16:47 $ Stavanger Aftenblad
ROGALAND

Fylkesmannen: - Dette er ikke typiske turiststeder
Egersund sentrum og Hellvik får ikke status som typiske turissteder. Tidligere har Finnøy og Ogna fått det samme avslaget. - Hvorfor er Rogaland så mye strengere enn alle andre fylker, spør ordføreren i Eigersund.
mandag 20:36 $ Stavanger Aftenblad
Reguleringsplan for Maragropa og Maurtråkket
Eigersund kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplanen for Maragropa – Maurtråkket på Slettebø. Det legges opp til riving av de tre eksisterende bygningene i planområdet og oppføring av seks eneboliger i kjede og to tomannsboliger.
mandag 13:00 Eigersund kommune
Harald Henriksen har snart sin siste dag som direktør i Hellvik Hus
Han lovet å slutte før han fylte 70 år. Nå pensjonerer Harald Henriksen seg som adminstrerende direktør ett år før fristen han satte.
mandag 11:52 $ Stavanger Aftenblad
Veterinærvaktordning
Kommunene er ansvarlig for veterinærvaktordningen. De som er med i vaktordningen for Eigersund er ansvarlige for et stort antall dyr innenfor et stort geografisk område.
mandag 09:40 Eigersund kommune
Detaljregulering for boliger ved Jernhagen på Eigerøy
Hensikten med planarbeidet er å regulere område til boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsområder og parkering.
fredag 11. oktober Eigersund kommune
Kommunen vil ikke snakke direkte med Kvia
Eigersund kommune har gitt Kvia as frist til fredag 11. oktober. Innen denne datoen må byggeplassen til nye Eigerøy skole være forlatt og ryddet.
torsdag 10. oktober $ Stavanger Aftenblad
En inspirasjonskveld for deg som pårørende
Arrangementet er diagnoseuavhengig, og er for deg og meg. Vi er alle pårørende en eller annen gang i løpet av livet og nettopp derfor er du hjertelig velkommen.
torsdag 10. oktober Eigersund kommune
Først sparket Eigersund Kvia as, nå vurderer kommunen erstatningskrav mot entreprenøren
Eigersund kommune vil ikke la Kvia as få bygge ferdig Eigerøy skole. Onsdag ble det klart at saken trolig havner i retten. Samtidig peker flere på at det ikke er Kvia som er problemet, men prosjektlederen.
onsdag 9. oktober $ Stavanger Aftenblad
Midlertidig løsning for Husflidslaget i Skrivergården
På møte i dag ble det klart at Husflidslaget, under noen forutsetninger, fortsatt kan ha sine aktiviteter i Skrivergården frem til den fremtidige bruken er avklart.
tirsdag 8. oktober Eigersund kommune
Kvia as vil kreve 40 millioner i erstatning fra Eigersund etter opphevet kontrakt
Eigerøy skole har vært en tikkende bombe. Mange har ment at byggingen lenge har vært ute av kontroll. Denne uken smalt det da kommunen hevet kontrakten med totalentrepenøren Kvia AS.
tirsdag 8. oktober $ Stavanger Aftenblad
Influensavaksine
Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid.
tirsdag 8. oktober Eigersund kommune
Lys på Varberg
Da kan en bekrefte at det blir julelys på Varberg også i år.
tirsdag 8. oktober Eigersund kommune
Prøvetaksering
Som et ledd i å kvalitetssikre metoden som skal brukes ved takseringen, vil det mellom 14. og 18. oktober bli foretatt en prøvetaksering av utvalgte eiendommer. Som en del av prøvetakseringen vil det bli foretatt utendørs besiktigelse. Denne besiktigelsen vil ikke bli varslet.
mandag 7. oktober Eigersund kommune
Videre arbeid på Motalaveien
Eigersund kommune holder på å fullføre arbeidene i Motalaveien. Det jobbes med å bygge nytt fortau og nye gatelys. Første del av fortauet blir asfaltert i dag 7. oktober, og øvre del kommer når dette er klart.
mandag 7. oktober Eigersund kommune
Hvor går veien videre de neste 12 ukene?
BAKGRUNN: Endelig slapp departementet fra seg høringsutkastet fra Vegvesenet. Hva skjer når den statlige kommunedelplanen for E39 havner i kommunene?
lørdag 5. oktober $ Stavanger Aftenblad
Kontrakt med totalentreprenør Kvia As om Eigerøy skole er hevet
På bakgrunn av flere alvorlige forhold, har Eigersund kommune etter en lengre dialog med totalentreprenøren Kvia AS, kommet til at det ikke lengre er forsvarlig å fortsette samarbeidet om bygging av Nye Eigerøy skole. Kommunen har derfor sett seg nødt til å heve kontrakten med...
fredag 4. oktober Eigersund kommune
Arne (65) ble frastjålet armsykkelen sin – nå vil venner bidra økonomisk
EGERSUND : For tre år siden ble Arne Nodland lam fra livet og ned. En armsykkel ble redningen for å bevare 65-åringens sosiale liv. Nå er den stjålet. – Jeg vil hjelpe ham, sier lokal kjøpmann.
fredag 4. oktober NRK
Ferie og fritidsreiser for tjenestebrukere
Helse og omsorgstjenesten har utarbeidet et forslag til retningslinje for «Ferie og fritidsreiser for tjenestebrukere som mottar helse- og omsorgstjenester og som har behov for tilsyn og følge på slike turer». Retningslinjen er nå på høring.
fredag 4. oktober Eigersund kommune
20 nye TVer til helse og omsorg
Helse og omsorg har fått 20 nye fjernsynsapparat fra Grand hotell som har oppgradert sine rom. Dette blir ekstra utstyr på våre pasientrom, noe som igjen betyr en bedre hverdag for brukere og pasienter.
fredag 4. oktober Eigersund kommune
Åpning av blå sløyfe-aksjonen ved Trollpikken
Kreftforeningen og prostataforeningen PROFO markerer åpning av Blå sløyfe-aksjonen 3. november, og valg av sted falt naturlig. Ordfører Odd Stangeland deltar.
fredag 4. oktober Eigersund kommune
Endring av reguleringsplan for Rundevoll - Hestnes
Det er vedtatt en mindre reguleringsendring for boligområde Rundevoll – Hestnes. Endringen er at veienfår en veibredde som er i samsvar med dagens etablerte veibredde.
torsdag 3. oktober Eigersund kommune
Åpent hus hos mestringsenheten
10. oktober er verdensdagen for psykisk helse, og mestringsenheten ønsker i den anledning å invitere til åpent hus i mestringsenhetens lokaler i Damsgårdsgate 11, fra 10:00 til 14:30.
onsdag 2. oktober Eigersund kommune
Internasjonal lunsj på voksenopplæringssenteret
I forbindelse med årets TV-aksjon, inviterer Eigersund voksenopplæringssenter til internasjonal lunsjbuffet i våre lokaler i Svanedalsgården, like ved Tyskerbrua, torsdag 17. oktober mellom klokka 10:30 og 12:30.
onsdag 2. oktober Eigersund kommune
Broa på plass med gave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank
Gangbroa som går fra Nyeveien over til friområdet på Granholmen har blitt til ved hjelp av støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.
onsdag 2. oktober Eigersund kommune
Tilgjengelighetsprisen 2019
Tilgjengelighetsprisen skal være en erkjennelse for bedring av tilgjengeligheten for funksjonshemmede i Eigersund kommune. Meningen med prisen er å stimulere flest mulig til å arbeide for og å gjøre fysiske tiltak som er rettet mot universell utforming.
onsdag 2. oktober Eigersund kommune
ROGALAND

Tror distriksopprøret kan redde tingretten
To tingretter foreslås sentralisert til Stavanger. Ordfører Odd Stangeland lanserer nå en helt ny ide for å redde Eigersund ut av den den eviggående sentraliseringskverna.
tirsdag 1. oktober $ Stavanger Aftenblad
Vertskommunesamarbeid med Bjerkreim
Fra og med 1. oktober inngår NAV Egersund og NAV Bjerkreim vertskommunesamarbeid. Navnet blir NAV Egersund - Bjerkreim og kontoret har besøksadresse i Sokndalsveien i Egersund.
tirsdag 1. oktober Eigersund kommune
#frampå
#frampå er spalten hvor FRAMsnakk kommer tettere på ansatte i kommunen. Denne måneden ønsker vi å presentere Mari Skaara Omdal som jobber på Kjerjaneset.
tirsdag 1. oktober Eigersund kommune
En vel gjennomført testuke med bybåt
Da er testuken med bybåt vel gjennomført og det gikk over all forventning! Tilbakemeldingene fra næringslivet var overveldende positive og konstruktive!
tirsdag 1. oktober Eigersund kommune
Egersund vindkraftverk er for tiden mye større enn planlagt
Ordfører Stangeland ble overrasket av de nye tallene. John Mong (KrF) ble skuffet. Nå krever lokalpolitikerne i Eigersund at NVE tar grep slik at utbyggeren holder det den lovet.
mandag 30. september $ Stavanger Aftenblad
Arkitekt for ny brannstasjon på besøk
Denne uken var arkitekt René de Groot fra Link arkitektur på Langholmen for å besøke brukerne av ny brannstasjon. Sammen ønsker en å finne de beste løsningene for det fremtidige bygget.
mandag 30. september Eigersund kommune
Vinnertegningen for brannstasjonen er trukket
Som en del av årets åpen dag på brannstasjonen ble det arrangert tegnekonkurranse for barn. Se vinneren og flere av tegningene her.
mandag 30. september Eigersund kommune
Detaljreguleringsplan for Hovland industriområde
Reguleringsplanen legger til rette for at en samlevei som på gjeldende reguleringsplan ligger nær utkanten av planområdet tas ut av reguleringsplanen og erstattes med en samlevei sentralt gjennom planområdet.
mandag 30. september Eigersund kommune
Vil du bli bøssebærer?
Vi trenger 6000 bøssebærere i Rogaland, og har behov for at du registrerer deg som bøssebærer i Eigersund. Årets TV-aksjon går til Care Norge som jobber for at 400.000 kvinner i noen av verdens mest fattige land skal få muligheten til å skape et bedre liv for seg og...
mandag 30. september Eigersund kommune
Vindanlegg i Eigersund ble tre ganger større enn oppgitt
Ifølge Rogaland fylkeskommune berører Egersund Vindpark tre ganger så store arealer som angitt på forhånd, melder Dagens Næringsliv.
søndag 29. september $ Stavanger Aftenblad
Frislippområdet for hund åpent igjen
Mattilsynet opphever det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder, så nå er hundeluftegården i Vannbassengan åpnet igjen. Velkommen til alle to- og firebeinte.
fredag 27. september Eigersund kommune
Ledig stilling som leder for PPT
Eigersund kommune søker etter en leder som ønsker å sørge for at tjenesten er faglig oppdatert på ny kunnskap og gjeldende nasjonale føringer. Se hele stillingsutlysningen her.
torsdag 26. september Eigersund kommune
Faktura for skatt og gebyrer er sendt
Eigersund kommune har nå sendt ut faktura for kommunale gebyrer for 3. termin. I tillegg til vann, avløp og eiendomsskatt inneholder 3. termin også feiegebyr for de som har pipe i boligen.
torsdag 26. september Eigersund kommune
Kino i høstferien
Det settes opp forestillinger på dagtid hele høstferieuka og en får besøk av kjente personligheter som Sabeltann, Pokemon og Angry Birds.
torsdag 26. september Eigersund kommune
Vil du bli med å bestemme?
Eigersund kommune skal opprette nytt ungdomsråd og ønsker innspill fra ungdom knyttet til retningslinjer for dette rådet. Når retningslinjene er vedtatt av kommunestyret vil vi gå i gang med å finne medlemmer til rådet.
torsdag 26. september Eigersund kommune
Idrettspris, innsatspris, kulturstipend og kulturpris
Eigersund kommune står for utdeling av idrettsprisen, innsatspris, kulturstipend og kulturpris. Send inn søknad eller forslag til mottakere her.
tirsdag 24. september Eigersund kommune
Gang- og sykkelvei gjennom Hålå
Arbeidet med å få på plass ny gang- og sykkelvei gjennom Hålå på eigerøy vil fortsette så snart fotballhallen som greinser til veien er ferdig.
tirsdag 24. september Eigersund kommune
Følg kommunestyret direkte
Kommunestyret mandag 23. september 2019, blir her vist direkte og er mulig å se i ettertid som opptak.
mandag 23. september Eigersund kommune
Lys til turveien fra Hellvik til Maurholen
Arbeidet med å planlegge for lys på turveien mellom Hellvik og Maurholen skrider frem.
mandag 23. september Eigersund kommune
Til tider fullt på bybåten
Svært mange ønsker å benytte muligheten til å ta bybåten over sundet. Det er lang kø og mange må bli stående igjen på kaien.
lørdag 21. september Eigersund kommune
Feilsendt faktura helse
Eigersund kommune har ved en feil sendt ut feil dobbel faktura for de som mottar korttids- og langtidsopphold. Faktura nummer to har også fått beløpet to ganger.
fredag 20. september Eigersund kommune
Legepraksis og legesenter slås sammen
Lerviksgården legepraksis slås sammen med Eigersund kommunale legesenter i Spinnerigaten 13 fra 30. september.
fredag 20. september Eigersund kommune
Er det delbart?
Foredrag for ungdom, foresatte og foreldre om barn og unges bruk av mobiltelefoner og apper som legger til rette for å ta og dele bilder og videoer.
fredag 20. september Eigersund kommune
Streaming av ungdomskonferansen på Grand
Ungdomskonferansen «OKKA ungdomstid i OKKA kommune» streames direkte her, og kan ses her i etterkant.
fredag 20. september Eigersund kommune
Vannlekkasje i Solkrone
Det har oppstått en vannlekkasje i Solkrone like i nærheten av Mattilsynet.
torsdag 19. september Eigersund kommune
ROGALAND

Okka ungdomstid i okka kommune
Fredag 20. september arrangeres ungdomskonferansen «OKKA ungdomstid i OKKA kommune» for 110 ungdommer på Grand Hotell med deltakere fra Hellvik, Lagård, Husabø og Dalane Videregående Skole.
torsdag 19. september Eigersund kommune
Trosavikveien, frisikt og justering av bestemmelse
Gang‐ og sykkelveg langs Trosavigveien og kryss med fv.44 skal være ferdig opparbeidet frem til Hellviksveien og godkjent av Statens Vegvesen før boligområdene innenfor planområdet blir tatt i bruk.
onsdag 18. september Eigersund kommune
Korttidslageret leverer
I en kommune er det mange personer, avdelinger og tjenester som gjør hverdagen for våre innbyggere både lettere og bedre. Uninor drifter Eigersund kommune sitt korttidslager, og de som jobber her hjelper og gleder daglig personer som får nødvendige hjelpemidler. Mandag denne uka fikk...
onsdag 18. september Eigersund kommune
Eigersund: Høyre kan ikke stemme for privat omsorg på fire år
EIGERSUND: SV, Ap og Høyre har skrevet under et samarbeidsdokument. Det inneholder kun ønskene fra SV. Høyre og Ap fikk posisjoner, SV fikk politikk.
onsdag 18. september $ Stavanger Aftenblad
Løser bybåt sentrums-korken?
EGERSUND: Folk som har levd litt husker båtene som gikk i skytteltrafikk mellom sentrum og fabrikkene rundt havna. Nå ønsker kommunen å finne ut om bybåt kan løse opp sentrumskorken.
onsdag 18. september $ Stavanger Aftenblad
Kaller alle lag og foreninger
Eigersund kommune har vedtatt at det skal lages en frivillighetsstrategi, med støtte fra Rogaland fylkeskommune. Da Eigersund kommunes visjon er «Sammen for alle» ønsker vi at kommunens lag og foreninger skal være med og forme denne strategien.
mandag 16. september Eigersund kommune
Åpen dag på brannstasjonen
350 brannstasjoner over hele landet åpner portene for små og store lørdag 21. september. Velkommen til brannstasjonen på Langholmen i Egersund. Nye tall viser at høsttradisjonen «Åpen brannstasjon» fortsatt er viktig for å redusere omfanget av alvorlige...
mandag 16. september Eigersund kommune
Broen til Granholmen på vei
Arbeidet med å montere broen over til Granholmen begynner tirsdag formiddag. Arbeidet er ventet å ta 2-3 arbeidsdager. Dermed er nok en brikke i elveparken på plass.
mandag 16. september Eigersund kommune
Eika på Hellvik beskjæres onsdag
Den freda eika på Maurholveien som i august fikk store skader vil bli beskjært onsdag og torsdag. Dette i regi av Fylkesmannen.
lørdag 14. september Eigersund kommune
SV redder Høyre: - Vi har ikke begått løftebrudd, sier Halvor Thengs (SV)
Etter valget dannet de små partiene blokk for å splitte Ap og Høyre og fjerne Leif Erik Egaas (H) som varaordfører. Nå er blokken oppløst og SV sikrer Egaas (H) fire nye år som nummer 2 i Eigersund.
fredag 13. september $ Stavanger Aftenblad
SV redder Høyre i Eigersund
Etter valget dannet de små partiene blokk for å splitte Ap og Høyre og fjerne Leif Erik Egaas (H) som varaordfører. Nå er blokken oppløst og SV sikrer Egaas (H) fire nye år som nummer 2 i Eigersund.
fredag 13. september $ Stavanger Aftenblad
Arbeidet i Motalaveien fortsetter
Mandag starter arbeidene i Motalaveien opp igjen. Det skal nå graves grøft for høyspent og gatelys og dette skal legges under fortau.
fredag 13. september Eigersund kommune
Har forhandlet ferdig i fylket - presenterer nytt flertall 19.00
Ap, Sp, KrF, MDG og Venstre er enige om å styre Rogaland de neste fire årene. Disse har kommet inn på fylkestinget.
torsdag 12. september $ Stavanger Aftenblad
Rumpebrann på biblioteket
I forkant av forestillingen "Bukkende Bruse lager rumpebrann" med Riksteateret i kulturhuset blir der gratis arrangement på biblioteket lørdag 14. september klokka tolv.
torsdag 12. september Eigersund kommune
Godt oppmøte på sykkelorientering
På en flott september-lørdag syklet 140 deltakere, fordelt på 40 lag, rundt i byen på sykkelorientering. Her er det beste lagbildet.
torsdag 12. september Eigersund kommune
Stirrelek i Eigersund: - Jeg skal ikke klamre meg til ordførervervet
Ap og Høyre har styrt Eigersund sammen som bestevenner i åtte år. Nå vil en blokk av de fire minste partiene splitte Høyre og Ap og fjerne Leif Erik Egaas (H) som varaordfører.
torsdag 12. september $ Stavanger Aftenblad
Arrangement på båten tirsdag
Det blir et arrangement på bybåten tirsdag 17. september 11:00. Da kommer Bjarne Uldal fra Nordic Edge og vi diskuterer hva kan en bybåt bety for næringslivet i Eigersund? og hva skal til for at en bybåt eller vann-buss blir en permanent og viktig del av den totale mobilitets-pakken i...
torsdag 12. september Eigersund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EGERSUND

ROGALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL