Eigersund
Handlingsplan 2020
Omstillingsplanen er det overordna styringsverktøyet i perioden for omstilling og beskriver innsatsområder, mål og ressursbruk for omstillingsarbeidet i Eigersund i perioden 2018-2023.
torsdag 11:31 Eigersund kommune
Ledig stilling som bygg- og eiendomsjef
Dette er en spennende, krevende og svært variert lederstilling med et samfunnsnyttig formål. Bygg og eiendom har ansvar for rehabilitering, drift, vedlikehold og renhold av kommunens 106 bygninger, kjøp og salg av kommunale bygg, samt utleie av kommunens rundt 330 leiligheter. Enheten har i...
mandag 11:45 Eigersund kommune
Ikke kast våtservietter i toalettet
NRK Rogaland har satt fokus på at det nå når barnehagene er stengt, kastes mer våtservietter i do. Dette er også et problem i Eigersund.
mandag 09:44 Eigersund kommune
Send post digitalt
Slik situasjonen er nå, vil vi oppfordre til å sende inn post digitalt til oss. Her har vi har flere kanaler som kan brukes. Vi mottar henvendelsen din da umiddelbart, og vil raskere kunne få den frem til rett person.
fredag 27. mars Eigersund kommune
Bålforbud
På grunn av økt skogbrannfare innfører brannsjefen generelt bålforbud i Eigersund og Bjerkreim kommuner. Dette gjelder fratorsdag 26. mars 2020 klokken 15:00
torsdag 26. mars Eigersund kommune
Formannskapets møte 23. mars 2020
På grunn av koronasituasjonen ble formannskapets møte avholdt over internett via Skype. Dermed var det ikke mulighet for å være tilhører på vanlig måte. Vi publiserer derfor møtet her på samme måte som når vi har streamet kommunestyremøter.
onsdag 25. mars Eigersund kommune
Nyopprettet telefon til Mestringsenheten
For innbyggere som mottar tjenester, pårørende, samarbeidspartnere og andre som har behov for kontakt med oss, har vi opprettet en egen telefon som vil være betjent fra åtte til tre på hverdager.
mandag 23. mars Eigersund kommune
Hvorfor flagges det i dag?
Den 23. mars 1962 ble Helsingforsavtalen, det nordiske samarbeidets «grunnlov» inngått. Nordens dag, den 23. mars, er med andre ord hele Nordens grunnlovsdag!
mandag 23. mars Eigersund kommune
ROGALAND

Ordførerens time
Vi er inne i en vanskelig tid der vi skal holde avstand og det meste av Eigersund kommune sin administrasjon er lukket for publikum. Ordføreren ønsker imidlertid å opprettholde tilbudet om "Ordførerens time", der de som ønsker og har behov for det, kan få snakke med...
søndag 22. mars Eigersund kommune
Reguleringsplan og planprogram for Tengsareid
Formålet med reguleringen er å legge til rette for næringsbebyggelse med tilhørende anlegg. Næringen skal bestå av industri- og lagerbebyggelse.
torsdag 19. mars Eigersund kommune
Video på flere språk
Folkehelseinstituttet har gitt ut informasjonsvideoer om Korona på tegnspråk og flere andre språk. Se videoenene her.
onsdag 18. mars Eigersund kommune
Korona: Info til næringslivet
Her kommer fortløpende informasjon for næringslivet i Eigersund angående Korona og koronasmitte.
tirsdag 17. mars Eigersund kommune
Informasjon til ansatte - Korona
Siste oppdatert informasjon til våre ansatte angående Korona og smittevern.
torsdag 12. mars Eigersund kommune
Reguleringsendring for Langholmen på høring
Endringene er i hovedsak knyttet til at det kan bygges to bygninger langt ute mot sjøen, båthus for nødetater, regulert kai, samt at jernbanesporet tas ut av planen. I tillegg foreslås det enkelte endringer i reguleringsbestemmelsene, deriblant i rekkefølgekravene og at...
torsdag 12. mars Eigersund kommune
Avlysninger på kulturhuset
Vårens gjenværende turneforestillinger fra Riksteatret avlyses. Det betyr at forestillingen Vaffelhjerte tas av plakaten i Egersund. Det samme gjelder baby-kino onsdag 18. mars.
torsdag 12. mars Eigersund kommune
Temaside for Korona i Eigersund
Oppdateres daglig. Her vil vi fortløpende legge ut siste lokale nyhetene angående Korona og Koronasmitte.
tirsdag 10. mars Eigersund kommune
Første møte i ungdomsrådet
Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunestyret.
tirsdag 10. mars Eigersund kommune
Eiendomsskatt: Rette feil i grunnlaget og klage på boligverdi
Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er basert på boligverdi fra Skatteetaten, og du mener opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi, kan du klage direkte til Skatteetaten.
mandag 9. mars Eigersund kommune
Agrigrunder-samling
Samling nummer 6 med tema som utnyttelse av innmarksbeiter og utmarksbeiter, og bevaringsverdige raser av storfe og muligheter i Dalane
mandag 9. mars Eigersund kommune
Befolkningsvarsel angående Korona
Eigersund kommune har i dag sendt ut beredskapsvarsel til innbyggerne på SMS. Se meldingen her.
søndag 8. mars Eigersund kommune
Korona: Spørsmål, svar og info
Folkehelseinstituttet har i dag gått ut med nye anbefalingene om karantene som har blitt utvidet til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronaviruset.
søndag 8. mars Eigersund kommune
Ny rammeavtale for innleie av anleggsmaskiner
Det er inngått rammeavtale mellom Eigersund kommune og leverandørene BS Graveservice A/S og Torbjørn Helland Maskin A/S, knyttet til innleie av anleggsmaskiner og utstyr med mannskap, til kommunalteknisk arbeid.
fredag 6. mars Eigersund kommune
Ungdomsrådet konstitueres
Eigersund Ungdomsråd gjennomfører sitt første møte mandag 09. mars. Se sakene og medlemmene i rådet her.
torsdag 5. mars Eigersund kommune
Pårørendestrategi
Prosjektgruppen i samspill med pårørende har gjennom sitt mandat fått i oppgave å utarbeide en pårørendestrategi for Eigersund kommune.
onsdag 4. mars Eigersund kommune
Barn, unge og det nye koronaviruset
Det kan være vanskelig å vite hva koronaviruset faktisk er for noe. Helsedirektoratet har fått Hermine på 13 til å stille spørsmål om det folk lurer på. Dette er nyttig opplysning også for de voksne. Se filmen her.
onsdag 4. mars Eigersund kommune
Møte med Næringsforeningen om eiendomsskatt
Politisk og administrativ ledelse i kommunen har hatt møte med Næringsforeningen og etter møtet har kommunens ledelse gitt denne fellesuttalesen.
onsdag 4. mars Eigersund kommune
Møte med Næringsforeningen om eiendomsskatt
Politisk og administrativ ledelse i kommunen har hatt møte med Næringsforeningen og etter møtet har kommunens ledelse gitt denne fellesuttalesen.
onsdag 4. mars Eigersund kommune
Råd og informasjon om koronavirus
Det nye koronavirusetble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig.
mandag 2. mars Eigersund kommune
Kampanje mot hodelus
Denne uka er det nasjonal kampanje mot hodelus i barnehager og skoler. På folkehelseinstituttet sine nettsider finner du alt om smitte, symptomer og hvordan en tar lusesjekk.
mandag 2. mars Eigersund kommune
Mistanke om coronasmitte?
Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset? Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse. Ring fastlegen din eller legevakt på telefon 116 117.
torsdag 27. februar Eigersund kommune
Sykepleierstillinger på Kjerjaneset
Kjerjaneset bo- og servicesenter har nå ledig to sykepleierstillinger. En kjekk arbeidsplass med kort vei til jernbane og til Egersund sentrum. Se hvorfor du bør søke her.
onsdag 26. februar Eigersund kommune
HMS-prisen til Kjerjaneset bo- og servicesenter
HMS-prisen i Eigersund kommune har som formål å sette fokus på ansattes helse, miljø og sikkerhet, samt gjennomføring av lovbestemt internkontroll ved våre arbeidsplasser. Prisen gis som en annerkjennelse til de som har levert gode dokumenterte resultater innenfor HMS.
onsdag 26. februar Eigersund kommune
Eiendomsgebyrer 2020
I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2020 vedtok kommunestyret følgende gebyrer. Faktura for første termin 2020 blir sendt ut siste uke i februar.
mandag 24. februar Eigersund kommune
ROGALAND

Reguleringsendring knyttet til parkering
Det er søkt om å endre kravene til parkeringsdekning i reguleringsplanen for forsamlingslokaler som i all hovedsak benyttes utenom ordinær arbeidstid og dette er i samsvar med nylig vedtatte bestemmelser i kommuneplanen.
fredag 21. februar Eigersund kommune
Høy vannstand til helga
Det varsles om høy vannstand også denne helga fra 21. februar.
fredag 21. februar Eigersund kommune
Eiendomsskatt
Hvert tiende år skal det gjennomføres ny eiendomsskattetaksering av eiendommene i kommunen. Denne takseringen er nå gjennomført, og danner grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt fra og med 2020.
torsdag 20. februar Eigersund kommune
Det er effektivt å sykle
Styrelder for sykkelbyprosjektet og prosjektleder var ute fredag ettermiddag og ga syklister en smørbukk med på veien hjem. Noen tilfeldige fikk også gratis sykkelservice. Se statistikken her.
onsdag 19. februar Eigersund kommune
Siste del av rekkverket ved Lundeåne på vei opp
Siste del av rekkverket som går mellom Lundeåne bo- og servicesenter og elva blir nå satt opp. Mens en jobber med dette vil snarveien til Spinnerigaten det være stengt.
tirsdag 18. februar Eigersund kommune
Brunt vann på Rundevoll
Under garasjebrann i Gåsungeveien ved Rundevoll i dag ble det brukt store mengder med vann. På grunn av dette kan vannet i området rundt nå oppleves brunt. Er dette tilfelle anbefaler vi abonnentene å spyle ut ved å la vannet renne til det blir klart.
tirsdag 18. februar Eigersund kommune
Bygge- og anleggsprosjekter
Vi har en egen side med de siste oppdateringene over våre pågående bygge- og anleggsprosjekter. Her finner du siste endringer i pågående prosjekter som ny brannstasjon, ny barnehage på Rundevoll, ny gravlund og så videre.
tirsdag 18. februar Eigersund kommune
Solid innsats og gunstige forhold gir et positivt årsresultat for 2019
Regnskapet i Eigersund kommune for 2019 avsluttes med et positivt netto driftsresultat på kr 17,7 millinoer kroner, tilsvarende 1,4 prosent. Etter avsetning til ulike fond står vi igjen med et udisponert «overskudd» på nesten kr 775 000.
fredag 14. februar Eigersund kommune
Sentrum søker gatemusikanter
Etter fjorårets suksess inviterer vi igjen musikanter til å søke om å få spille i Egersund sentrum i sommer. Det er ledige lørdager fra 20.juni til 15.august 2020.
torsdag 13. februar Eigersund kommune
Besøk fra ungdommens distriktspanel
Denne uka har Husabø skole hatt besøk av Trym Talgø Olsen fra Egersund. Han er Rogaland sin representant i Ungdommens distrikts panel hvor han skal gi råd til regjeringen om hva de bør gjøre for det skal være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge...
torsdag 13. februar Eigersund kommune
Vil du bli meddommer?
Kommunen ønsker meddommere til Dalane tingrett, Gulating lagmannsrett og jordskifteretten. I tillegg skal kommunestyret innstille et utvalg skjønnsmedlemmer til fylkestinget.
onsdag 12. februar Eigersund kommune
Utlysning av etablererstipend
Eigersund Næring og Havn KF lyser i år ut etablererstipend på inntil kr. 100.000 til nyetablerere eller til videreutvikling av bedrifter i Eigersund.
tirsdag 11. februar Eigersund kommune
Bystuå holdes åpen mandag kveld kl 23:00
I forbindelse med den høye vannstanden mandag kveld og natt til tirsdag vil bystuå på torget holdes åpen fra 23:00.
mandag 10. februar Eigersund kommune
Det jobbes i Elvegaten
Elvegaten er stengt på grunn av arbeid med forlengelse av fortau og opparbeidelse av nytt gangfelt.
mandag 10. februar Eigersund kommune
Vi søker trainee i prosjektledelse
Eigersund kommune har nylig blitt partner i traineeprogrammet Trainee SørVest, som er et samarbeid med Næringsforeningen og Universitetet i Stavanger.
mandag 10. februar Eigersund kommune
Ekstremværet Elsa (Rødt varsel) - Fare for svært høy vannstand i havet 10-11. feb 2020
Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om at ekstremværet Elsa gir svært høy vannstand langs kysten av Agder, Vestlandet sør for Stad og Møre og Romsdal og at det natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i...
søndag 9. februar Eigersund kommune
Informasjon om høy vannstand søndag 9.2 - tirsdag 11.2.20
Kommunen venter søndag kl 1315 fortsatt på oppdatert informasjon fra Fylkesmannen i Rogaland som koordinerer dette fra de ulike offentlige varslingsinstansene. Du kan selv følge med og abonnere på naturvarsling på varsom.no og får sms og epost når det er ulike varslinger.
søndag 9. februar Eigersund kommune
Tellepunkt langs Gamle Jærbanen
Sykkelbyen Egersund har fått på plass et tellepunkt på turveien mellom Hellvik og Egersund, som teller både gående og syklende. Dette vil gi oss bedre informasjon om sykkelmønsteret i kommunen. Det er også et nyttig verktøy for å se utvikling på bruken av...
fredag 7. februar Eigersund kommune
Markerte i samefolkets dag
7. trinn på Husabø skole har i år markert samefolkets dag. Etter et undervisningsopplegg på skolen gikk de i gjennom ulike deler av samenes historie og kultur.
torsdag 6. februar Eigersund kommune
Hvorfor flagges det i dag 6. februar?
Samenes nasjonaldag er 6. februar, og det har det vært siden samekonferansen i 1992. Dagen er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.
torsdag 6. februar Eigersund kommune
Egersundregionen.no
Velkommen til Egersundregionen! Her får du informasjon om hvilke jobb-, bo- og levemuligheter som finnes i regionen. Hold deg oppdatert på ledige stillinger og gå ikke glipp av siste nytt.
torsdag 6. februar Eigersund kommune
Er du pårørende?
For andre gang er gjennomfører Eigersund kommune en pårørendeundersøkelse. Hjelp oss ved å delta i undersøkelsen under.
onsdag 5. februar Eigersund kommune
Bysyklene er på plass
Nå kan du ta i bruk nye elektriske bysyklene i Eigersund. Har du en hvilken som helst gyldig billett i appen Kolumbus Billett kan du sykle i en time uten å betale noe ekstra.
tirsdag 4. februar Eigersund kommune
Søknad om spesialundervisning for voksne
Nærmere opplysninger om tilbudet kan fås ved henvendelse til Eigersund voksenopplæringssenter i Svanedalsgården.
tirsdag 4. februar Eigersund kommune
Årstadtunets frivillige tildeles tilgjengelighetsprisen
På Årstadtunet finner vi 14 damer som i mer en 25 år har stått på for å gi beboerne en lettere og bedre hverdag. I kommunestyret denne uka fikk de tilgjengelighetsprisen og stor applaus for arbeidet. Prisen deles ut av Felles brukerutvalg.
tirsdag 4. februar Eigersund kommune
ROGALAND

Følg kommunestyret direkte
Kommunestyret 3. februar 2020 blir her vist direkte og er mulig å se i ettertid som opptak.
mandag 3. februar Eigersund kommune
Bystuå
Bystuå på torget i Egersund, er en sosial møteplass hvor alle kan stikke innom for en god samtale, en kopp kaffe eller hvor du bare kan være for å slappe av i selskap med andre. Se hva som skjer utover våren her.
mandag 3. februar Eigersund kommune
Desinfeksjonsrobot allerede i bruk
Med daglige nyheter om Coronavirus i pressen, influensa og annet kommer ofte spørsmålet om rengjøring og beredskap opp. Nocosprayer en desinfeksjonsrobot som omdanner hydrogenperoksid til gass og tilintetgjør mikroorganismer. Denne er allerede i bruk i Eigersund.
fredag 31. januar Eigersund kommune
Agrigrunder-kveld
Det er nå klart for den 5. agrigrunder-kvelden på Helleland. Tema er skog og fornybar energi produsert på skogsflis
fredag 31. januar Eigersund kommune
Se hvor flott Fyrlyssenteret har blitt
Fyrlyssenteret har fått en runde med oppussing, så ansatte og brukere av senteret kan nå bruke ett bygg som fremstår som den perlen det var det huset ble bygget i 1890. Se endringene her.
onsdag 29. januar Eigersund kommune
Innovasjonscamp og ungt entreprenørskap
Eigersund kommune ved mulighetsutvikler arrangerte i samarbeid med Ungt Entreprenørskap innovasjonscamp for rundt 170 åttendeklassinger fra ungdomsskolene denne uka. Oppdraget de fikk var å tenke stort og nyskapende for Egersund sentrum sin fremtid, både jobb og drømmested.
tirsdag 28. januar Eigersund kommune
Fagdag med Kreftforeningen og BarnsBeste
Tirsdag 4. februar inviterer Eigersund Kommune, Kreftforeningen og BarnsBeste til fagdagen "ser du meg".
tirsdag 28. januar Eigersund kommune
Fysisk sperring i bunnen av Lerviksbakken
Det har nå blitt satt opp en fysisk sperring i bunnen av Lerviksbakken ettersom vi har erfart at den hvite sperrelinjen vi satte opp ikke har hatt nok effekt.
tirsdag 28. januar Eigersund kommune
Fakta om nytt coronavirus
Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett, men det er ikke gitt råd om reiserestriksjoner eller andre lokale tiltak pr i dag 24.1.20. Det viktigste forbyggende tiltak du kan gjøre, er å ha god håndhygiene og "host i armhulen", og det er råd som gjelder alle...
fredag 24. januar Eigersund kommune
Det flagges den 27. januar
I november 2005 vedtok FNs generalforsamling at 27. januar skal være internasjonal dag til minne om ofrene for Holocaust.
fredag 24. januar Eigersund kommune
Robotrengjører i test
I Espelandshallen testes det i dag en Nilfisk robotrengjører for håndballbanen. Banen og garderobene her brukes fra halv ni om morgenen til sent på kveld, så det har vært utfordringer med å få tid til å vaske alle rom før de første elevene igjen kommer...
torsdag 23. januar Eigersund kommune
Lykkerus på Fyrlyssenteret
Brukere og ansatte på Fyrlyssenteret kan nå se fram til dager i nyoppusset hus. Denne uka inviterte de ordførere, rådmann og de som har jobbet med oppussingen til re-åpning. På Fyrlyssenteret vil det fremover fortsatt være varme, gode samtaler og sosialt samvær...
torsdag 23. januar Eigersund kommune
Fin fremdrift på Hestnes gravlund
I disse dager jobber en med den siste finishen før en kan plante gresset og la dette bli grønt før gravlunden kan tas i bruk. Se bildene her.
onsdag 22. januar Eigersund kommune
Endring av detaljregulering for Elgjebakken-Sjukehusveien
Formålet med planen er å legge til rette for at deler av området som er regulert til park, kan benyttes til skøytebane i vinterhalvåret og ballspill resten av året, samt at det kan bygges et driftsbygg i tilknytning til baneanlegget.
tirsdag 21. januar Eigersund kommune
Ny ballbinge på Rundevoll skole
Mot slutten av januar vil Eigersund kommune sette i gang arbeidet med å få på plass ny ballbinge ved Rundevoll skole.
tirsdag 21. januar Eigersund kommune
Skrivergården, hva nå?
Et av Eigersund sine mest fashionable bygg, skrivergården, står nå ved et veiskille, og for å se på hvordan bygget kan bli brukt i fremtiden, for byens og gårdens beste, har nå rådmannen bestilt en sak for å se på de aktuelle problemstillingene og mulighetene.
mandag 20. januar Eigersund kommune
Mindre reguleringsendring Leidlandshagen
Det er søkt om en mindre reguleringsendring i Leidlandshagen 16-31. Bakgrunnen er en betydelig høydeforskjell mellom Lasteinveien og Krukkeveien.
onsdag 15. januar Eigersund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

EGERSUND

ROGALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL