Eigersund
Iselin Nybø plantet nytt tre i statsrådskogen
Statsrådskogen i Vannbassengan vokser. I dag har Iselin Nybø fra Venstre plantet et nytt tre i skogen som har vokst seg stor siden det første eiketreet ble plantet i 1998.
fredag 13:02 Eigersund kommune
Reguleringsendring for Eger stormarked
Hensikten med planen er å åpne opp for etablering av kontor med inntil 600 m2. Dette utgjør om lag 10% av bygningen.
onsdag 12:15 Eigersund kommune
Tiltak for å forbedre vannkvaliteten i Lundeåna
Eigersund kommune arbeider med å forbedre vannkvaliteten i Lundeåna. Mange av årsakene til uønsket vannkvalitet er avklart og tiltak er igangsatt. Vi tar gjerne i mot innspill fra publikum. Målet er å få en god vannkvalitet i Lundeåna.
onsdag 10:02 Eigersund kommune
Fortsatt fraråding av bading i Lundeåne
Kommunen har i dag fått svar på vannprøvene som ble tatt i Lundeåne og det er 3 prøver som er over anbefalt grenseverdi for bading. Vi fraråder derfor fortsatt å ikke bade i Lundeåne.
tirsdag 18:25 Eigersund kommune
Her slepp du parkeringsbot i sentrum
Egersund ønsker meir folk og liv i byen. Derfor har dei droppa parkeringsbota på 600 kroner i sentrum.
tirsdag 13:45 NRK
Studer prosjektledelse
Studiet prosjektledelse med 7,5 studiepoeng settes opp i Egersund fra høsten 2020. Dette er et fleksibelt studie som passer for deg som ønsker å lære mer om prosjektledelse som arbeidsform.
tirsdag 10:06 Eigersund kommune
Forsinkelse i behandling av klagesaker på eiendomsskatt
Eigersund kommune beklager at klagebehandlingen drar ut i tid, men det viser seg at en ikke vil klare å avgjøre klagene innen det vi tidligere har gitt melding om. Det er mange årsaker til dette. Vi kan nevne et stort antall klager (453),
mandag 15:30 Eigersund kommune
Hvordan virker bysykkelen?
Gyldig billett i appen gir deg én time bruk av bysykkel. Vil du bruke sykkelen mer enn én time må du betale en krone per minutt.
mandag 13:35 Eigersund kommune
ROGALAND

Trygge sykkeltraseer får flere til å sykle
En av tre eigersundere oppgir å ha svært gode sykkeltraseer fra hemmet til jobb eller skole. Dette er bra, men samtidig viser det et potensiale i å tilrettelegge for at enda flere skal få gode sykkeltraseer.
mandag 10:26 Eigersund kommune
Nytt vannverk i Vannbassengan
Mange benytter sommeren til tur i Vannbassengan. I den forbindelse har det hendt at enkelte har beveget seg inn på byggeplassen hvor det nye vannverket er under oppføring. Vi minner om at det ikke er tillatt å bevege seg forbi byggeplassens inngjerding.
mandag 10:00 Eigersund kommune
Forslag til planstrategi 2020 - 2023
Alle kommuner skal utarbeide en «Kommunal planstrategi» i begynnelsen av hver kommunestyreperiode. Hensikten er å vise en oversikt over hvilke planer kommunen prioriterer å utarbeide eller videreføre i kommunestyreperioden. Høring og offentlig
mandag 09:36 Eigersund kommune
Vannkvalitet og bading i Lundeåna
Det har blitt tatt prøver av badevannet i Lundeåna. Disse ligger innenfor akseptabel badevannskvalitet, men en ønsker flere gode prøver tatt over tid før en friskmelder vannet helt. En anbefaler derfor ikke bading i området nå.
fredag 26. juni Eigersund kommune
Avslutning for avgangselever
På skoleårets siste dag, var det avslutningsseremoni med utdeling av vitnemål for Eigersund voksenopplæringssenteret sine avgangselever.
fredag 26. juni Eigersund kommune
Detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å utvide skolebygningen, samt bedring av parkeringsforholdene for ansatte og besøkende.
fredag 26. juni Eigersund kommune
Takk så langt
En stor takk til alle som har bidratt med smått og stort i korona-dugnaden! Takk til dere som har fått ekstra oppgaver og stått på dag og natt. Takk til dere som har holdt seg hjemme, og takk til dere som ikke har hatt noe valg. Sammen har vi minsket
torsdag 25. juni Eigersund kommune
Vil utrede mulighet for bybåt
Det er bevilget 500.000 kroner fra Miljøverndepartementet til «Klimaarbeid og utslippsfri transport i Egersund». Formålet er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til lavutslippsamfunn.
onsdag 24. juni Eigersund kommune
Reguleringsendring for industriområde Hellvik
Rådmannen har vedtatt en reguleringsendring for industriområde på Hellvik etter søknad fra Hellvik Hus. Endringene gjelder byggelinje mot sjø, hensynssone flom, utnyttelsesgrad og sikker byggehøyde.
onsdag 24. juni Eigersund kommune
Husk å lukke grinda
Turveien ut til Eigerøy fyr består av flere beiteområder. Husk å lukke alle grindene når en går tur.
onsdag 24. juni Eigersund kommune
Reguleringsendring Hyllebærveien
I forbindelse med prosjektering av boliger i Hyllebærveien er det ønskelig å justere byggelinje mot vei samt en presisering i bestemmelsene som gjelder plassering av carport, garasje eller bod utenfor byggelinje.
tirsdag 23. juni Eigersund kommune
Forsiktig med bading i Lundeåne
Kommunen har fått meldinger om flere tilfeller av diare og oppkast etter bading i Lundeåne. Det vil bli tatt vannprøver på mandag og saken vil bli fulgt opp av kommuneoverlege. Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi vet mere.
lørdag 20. juni Eigersund kommune
E39-forslag nær Egersund
Statens vegvesen har oversendt sitt forslag til statlig kommunedelplan og anbefaler dermed det E39-alternativet som legger veien nærmest Egersund by.
torsdag 18. juni Eigersund kommune
Bedre tverrfaglig innsats
Det skal være godt å vokse opp. Eigersund kommune er nå i gang med en spennende og viktig satsning for å heve kvaliteten på vårt arbeid med gravide, barn, ungdom og familier. Vi innfører samhandlingsmodellen BTI, bedre tverrfaglig innsats, for å bli
torsdag 18. juni Eigersund kommune
Kranselag på Eigerøy skole
En ny milepel er nådd ved Eigerøy skole da hele bygget nå er under tett tak. Dermed var det klart for kranselag og påspandert lunch til de mange arbeiderne. Det meldes om god stemning og god framdrift i prosjektet.
torsdag 18. juni Eigersund kommune
Kafé på Eigerøy fyr
I år er det Team Ualand og Eigerøy arbeidskirke som står for kafedriften, søndager fra 11 til 16:00. Oppstart denne helga.
torsdag 18. juni Eigersund kommune
Jernbanekaien kan nå leies
Kommunestyret har vedtatt at Jernbanekaien kan leies mellom 23. juni og 22. august. Leieforholdet skal fortrinnsvis vare i minst én uke fra mandag til søndag.
onsdag 17. juni Eigersund kommune
Støtte til bredbåndsutbygging
For å sikre at flest mulig av Eigersund kommune sine innbyggere får tilbud om høyhastighets bredbånd har en nå utarbeidet et reglement for støtte til bredbåndsutbyggingen.
onsdag 17. juni Eigersund kommune
Fire firma miljøfyrtårsertifisert
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. I kommunestyrets møte i dag ble fire bedrifter tildelt hvert sitt bevis av ordfører Odd Stangeland.
mandag 15. juni Eigersund kommune
Følg kommunestyret direkte
Kommunestyret mandag 15. juni 2020, blir her vist direkte og er mulig å se i ettertid som opptak.
mandag 15. juni Eigersund kommune
Arbeid på vannledning ved Rundevoll
Mandag 15. juni skal det gjøres arbeider på vannledning ved Rundevoll barnehage. På grunn av dette må vannet stenges fra klokka 17:00 og ut døgnet.
fredag 12. juni Eigersund kommune
Ferieklubben
Er du mellom 10 og 13 år, skal opp på 5. og til og med 8. trinn høsten 2020? Har du lyst til å lære noe nytt, treffe nye og gamle venner og ha det gøy? Da er ferieklubben stedet for deg!
fredag 12. juni Eigersund kommune
Gravlunden snart klar
Det meste er nå på plass på den nye gravlunden i Hestnes. Gresset begynner å bli grønt, brostein og veier er på plass og det samme gjelder gjerder, port og minnelund.
torsdag 11. juni Eigersund kommune
Nordsjørittets sommersykling
Nordsjørittet har tre flotte turer å foreslår, på henholdsvis 10, 40 og 90 kilometer, i år når rittet ikke blir arrangert. Dalane sykleklubb hjulpet med å beskrive rutene og klubben har merket løypene på kart. Alle løypene har start og mål i Egersund
torsdag 11. juni Eigersund kommune
Ny rammeavtale for ventilasjonstjenester
Det er inngått rammeavtale mellom Eigersund kommune og URD Klima Sandnes A/S, knyttet til ventilasjonstjenester.
onsdag 10. juni Eigersund kommune
ROGALAND

Endringer for SLT-koordinator og prosjektleder for BTI
Eigersund fortsetter det gode arbeidet, men gjør endringer i hvem som har jobber med samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak, SLT, og hvem som er koordinator for Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge, BTI.
onsdag 10. juni Eigersund kommune
Brann på Eigerøy
Det brenner i noen skytematter vis-à-vis Spar-butikken på Eigerøy. Det rapporteres om mye røyk. Brannen er nå slukket.
tirsdag 9. juni Eigersund kommune
Redusert vannmengde på Rundevoll
I forbindelse med arbeidet med ny barnehage på Rundevoll blir det noe omlegging i vannrørene i området. Mens dette blir gjort vil det i en periode bli redusert vannmengde til abonnentene fra butikken Heien og ut til skolen.
tirsdag 9. juni Eigersund kommune
Innsnevring i Strandgata
I forbindelse med arbeidet for å renovere spillvannsledningen i området ved politistasjonen har en nå kommet bort til veien ved Strandgata. Dermed vil det her bli innsnevret til et kjørefelt en stund fremover.
tirsdag 9. juni Eigersund kommune
Ballbingen på Rundevoll på plass
Da er fotballbingen på Rundevoll byttet ut med en moderne binge for flere idretter. Klar til bruk av skolen og for de som måtte ønske å benytte plassen utenom skoletid.
mandag 8. juni Eigersund kommune
Planteknisk utvalgs møte 8. juni 2020
Møtet holdes på Grand hotell og sendes her direkte som video. Samme opptak kan ses i her i ettertid.
mandag 8. juni Eigersund kommune
Sentralbordet åpner snart
På grunn av tekniske problemer er telefonen hos veiledningstorget nå stengt. En regner med at dette vil være i orden innen en halv time, så prøv igjen.
mandag 8. juni Eigersund kommune
Ledige barnehageplasser
Det er ledige barnehageplasser for året 2020-2021. Det er mulig å søke på disse fram til 15. juni.
fredag 5. juni Eigersund kommune
Spørsmål fra Maskinentreprenørenes forbund om nye Eigerøy skole
Kommunen har fått spørsmål fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) om kommunen og Kvia Entreprenør AS kunne fortsette med samme kontrakt på Eigerøy skole etter at kontrakten ble hevet 4. oktober 2019. Kommunen mener svaret er ja.
torsdag 4. juni Eigersund kommune
Kommunale avgifter og eiendomsskatt 2.termin
Etter formannskapets siste vedtak kan det bli større endringer i de enkeltes beløp for eiendomsskatt. Eigersund kommune har derfor ikke tatt med eiendomsskatten på mottatt faktura for 2.termin. Faktura inneholder kun gebyr for vann og avløp. Denne
onsdag 3. juni Eigersund kommune
Nytt pasientvarslingsanlegg
Vi vil etablere en helhetlig og funksjonell velferdsteknologisk løsning som understøtter dagens og fremtidens helse- og omsorgstjenester i kommunen. Derfor går vi til anskaffelse av nytt pasientvarslingsanlegg på omsorgsinstitusjoner og elektronisk
onsdag 3. juni Eigersund kommune
Endringer i kommunalsjefstilling
Kommunalsjef for tjenesteområdet samfunnsutvikling går tilbake til plansjefsstillingen fra 15. august.
onsdag 3. juni Eigersund kommune
Folkepulsen støtter lag og organisasjoner
Organisasjoner som er medlem i Norges idrettsforbund kan søke om midler til aktivitet rettet mot inaktive, mennesker med funksjonsnedsettelser og mot flerkulturelle barn og voksne. 175.000 skal fordeles i Eigersund.
onsdag 3. juni Eigersund kommune
Biblioteket holder åpent torsdag
Eigersund folkebibliotek holder åpent torsdag 4. juni, så kom innom for å låne bøker og annet til både store og små.
tirsdag 2. juni Eigersund kommune
Høring lokal forskrift - Forskrift om branntilsyn med bygninger, områder m.m., Eigersund kommune, Rogaland
Planteknisk utvalg vedtok i møte den 11.05.20, sak PTU- 069/20, å legge forslag til Forskrift om branntilsyn med bygninger, områder m.m., Eigersund kommune, Rogaland ut på høring med hjemmel i Brann- og eksplosjonsvernloven §13 fjerde ledd.
fredag 29. mai Eigersund kommune
Besøk på institusjoner og kommunale boenheter igjen mulig fra 28.5.2020
På grunn av koronasituasjonen har det vært begrensninger for besøkende på institusjoner og kommunale boenheter. Fra 28. mai lettes besøksrestriksjonene i takt med at smittespredningen ellers har avtatt og samfunnet gradvis gjenåpnes. Dermed åpnes det nå for...
torsdag 28. mai Eigersund kommune
Resistente gule stafylokokker (MRSA) på Lagård
Det er konstatert en variant av gule stafylokokker, meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA), hos en ansatt i kommunen. Dette gjør at det rutinemessig vil bli foretatt testing av pasienter og ansatte på avdelingene 2 vest og 3 abc. Saken håndteres etter gjeldende rutiner.
onsdag 27. mai Eigersund kommune
Totalforbudet mot å gjøre opp ild utendørs opphevet
Eigersund brann og redning opphever totalforbudet mot å gjøre opp ild utendørs i Eigersund og Bjerkreim kommuner fra 26.mai.2020.
tirsdag 26. mai Eigersund kommune
Husabø er eksempelskole ved nyankomne elever
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har laget egne temasider for hjem-skole-samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre. Dette gjør de med en video fra Husabø skole. Se filmen her.
tirsdag 19. mai Eigersund kommune
Kommunestyrets møte 18. mai 2020
Kommunestyrets møte vil her bli sendt direkte fra 18:30 og kan ses som opptak i ettertid. Se video, saker og dokumenter her.
mandag 18. mai Eigersund kommune
Sanering av vann og avløpsledninger
Vann og avløp starter 25. mai med å sanere gamle vann og avløpsledninger i Gamleveien. Arbeidene er forventet å pågå ut høsten. Arbeidene vil starte i krysset mellom Gamleveien og Langaards gate.
mandag 18. mai Eigersund kommune
Her kommer dobbeltsporet hvis det ikke taper for prosjekter på Østlandet
I neste måned sendes planprogrammet for dobbeltsporet fra Sandnes til Nærbø ut på høring. Pris nå: 12−15 milliarder kroner.
lørdag 16. mai Stavanger Aftenblad
Eiendomsskatt faktureres ikke i 2. termin
Etter formannskapets siste vedtak kan det bli større endringer i de enkeltes beløp for eiendomsskatt. Eigersund kommune tar derfor ikke med eiendomsskatten når vi nå sender ut faktura for kommunale avgifter for 2. termin. Faktura for 2.termin vil kun inneholde vann og avløp.
fredag 15. mai Eigersund kommune
Sykle til jobben
Nå er det klart for årets Sykle til jobben. Deltakelse i kampanjen er gratis for alle som bor eller jobber i Eigersund kommune da sykkelbyprosjektet sponser deltakelsen.
fredag 15. mai Eigersund kommune
Forslag til meddommere ut på høring
Formannskapet har vedtatt forslag til oppnevning av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. I tillegg er det vedtatt forslag til skjønnsmedlemmer for samme periode. Dette er her lagt ut til offentlig ettersyn.
fredag 15. mai Eigersund kommune
ROGALAND

Spillvannsledning byttes ut
Eigersund kommune skal skifte ut en spillvannsledning med dårlig fall i området på kaien foran politistasjonen. Torbjørn Helland maskin er engasjert og antallet parkeringsplasser blir redusert her i anleggsperioden
fredag 15. mai Eigersund kommune
Tusenbeinet åpner igjen
Tusenbeinet åpen barnehage åpner sine dører igjen 18.mai. Vi, i likhet med alle foreldre, er opptatt av at dette blir en trygg, forsvarlig og kontrollert åpning.
torsdag 14. mai Eigersund kommune
Formannskapets møte 13. mai
Her kan du se formannskapets møte direkte 13. mai, og som opptak i ettertid.
onsdag 13. mai Eigersund kommune
Innspill til ny planstrategi
Eigersund kommune skal utarbeide ny planstrategi for perioden 2020-2023 og ønsker i den forbindelse innspill i forhold til hva vi bør prioritere av planarbeid.
mandag 11. mai Eigersund kommune
Skolestart for 5-10 klasse tirsdag 12. mai 2020
Elevene på 5-10. trinn starter på skolen igjen tirsdag 12. mai. I denne forbindelse er vi alle opptatt av at det blir en trygg, forsvarlig og kontrollert skolehverdag. De tre hovedtiltakene er prioritert i følgende rekkefølge: (1) Syke personer skal ikke være på skolen (2) God...
fredag 8. mai Eigersund kommune
Markering 8. mai
I år er det 75 år siden freden kom tilbake til Norge – etter fem lange år med krig og okkupasjon. I Egersund ble dette markert med kransnedleggelse ved minnesmerket over de falne i sentrum.
fredag 8. mai Eigersund kommune
Forsiktig åpning for besøk
Flere kommunale boenheter har på grunn av korona vært stengt for besøkende. Nå planlegges det for en forsiktig gjenåpning som vil tre i kraft fra fredag ettermiddag. Dermed åpnes det for besøk i tråd med forsvarlig smittevern.
torsdag 7. mai Eigersund kommune
17. mai fra sjøen
Egersund Seilforening og Egersund Båtforening inviterer i samarbeid med 17 mai-komiteen til alternativ 17 mai feiring med tog og parade som avsluttes med tale for dagen ved redaktør i Dalane Tidende Alice Lea Tiller ved Losen i indre havnebasseng.
torsdag 7. mai Eigersund kommune
Temamøte om eiendomsskatt for formannskapet
Det blir arrangert et digitalt temamøte torsdag 7. mai 2020, kl 1800, om eiendomsskatt for formannskapet. Dette i forbindelse med at formannskapet skal vurdere å benytte sin klagerett på utskrevet eiendomsskatt. Møte vil bli overført direkte på nett og vil i tillegg bli lagt ut...
torsdag 7. mai Eigersund kommune
Oppstart av reguleringsarbeid mellom Vassvik og Øvra Hellvigsvatnet
Eigersund kommune har mottatt varsel om oppstart av reguleringsarbeid langsJærveien på strekningen fra Vassvik til Øvra Hellvigsvatnet. Hensikten med planforslaget er å utbedre fylkesveien, bygge gang- og sykkelvei fra Stasjonsveien til Vassvik og bygge ny bro over jernbanen ved Hellvik.
tirsdag 5. mai Eigersund kommune
Skoleveien og Sykehusveien oppgraderes
Mandag 4. mai starter vi opp med asfaltering. Veien blir stengt i korte perioder. Vis hensyn til våre arbeidere.
torsdag 30. april Eigersund kommune
Kommunestyret 27. april
Kommunestyret 27. april 2020 ble holdt digitalt på grunn av koronasituasjonen. Det er opptak fra dette som kan ses her.
torsdag 30. april Eigersund kommune
Misfarget vann i indre Lygrefjorden
Det er misfarget vann i indre Lygrefjorden og det arbeides med saken fortløpende, misfargingen er innmeldt til 110 og 112-sentralen.
onsdag 29. april Eigersund kommune
Presentasjon av Eigersund parkering
I forkant av kommunestyremøtet 27. april 2020 ble det holdt en presentasjon av Eigersund parkering. Møtet ble holdt digitalt på grunn av koronasituasjonen. Det er opptak av dette som en kan se her.
onsdag 29. april Eigersund kommune
På jakt etter dyktige prosjektledere
Eigersund kommune har flere spennende prosjekter på gang, og trenger dyktige prosjektledere med på laget.
onsdag 29. april Eigersund kommune
Opptak av formannskap og planteknisk møte
Denne uka har det vært møter i både planteknisk utvalg og i formannskapet. På grunn av koronasituasjonen ble disse holdt digitalt. Opptak av møtene kan ses som video her.
torsdag 23. april Eigersund kommune
Høring på alkoholpolitiske retningslinjer
Her er administrasjonens forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2020 - 2024. Retningslinjene er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og skal være et verktøy for å sikre at salg og skjenking av alkohol i kommunen foregår på en forsvarlig...
torsdag 23. april Eigersund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

EGERSUND

ROGALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL