Eigersund
Sykle til jobben 2019
Årets aksjon ble avsluttet 21. juni, og samlet 233 deltakere i Eigersund kommune. Dette er en økning fra 2018, og vi er godt fornøyde med oppslutningen. Det meldes om godt engasjement i ulike bedrifter, og det er gledelig.
mandag 08:43 Eigersund kommune
Melding om utfall av teletjenester
Natt til fredag 12. juli har det vært et stort utfall av teletjenester i Eigersund kommune.
fredag 09:19 Eigersund kommune
Utvidelse av planområde for reguleringsplan for boligområde Rundevoll - Hestnes
Eigersund kommune har mottatt varsel om oppstart av reguleringsarbeid boligområde Rundevoll - Hestnes.
fredag 08:43 Eigersund kommune
Utlegging av manntallet
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, fram til valgdagen den 9. september 2019.
fredag 07:00 Eigersund kommune
Nyeveien 11-25 stengt 15.-17. juli på grunn av asfaltering
Det siste asfaltdekket på deler av Nyeveien vil bli lagt i tidsrommet 15. til 17. juli 2019. Veien vil bli stengt for gjennomkjøring og kjøring til eiendommene mellom Nyeveien 11 og 25 i hele tidsrommet. Utførende entreprenør vil vise gangadkomst til eiendommene som blir berørt.
torsdag 14:39 Eigersund kommune
Oppstart av revidering av kommunens trafikksikkerhetsplan
Eigersund kommune varsler herved oppstart av revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan. Gjeldende trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyret 16.12.13. Planen skal nå revideres for en fireårsperiode, 2020-2024. Det er nå anledning til å komme med innspill til arbeidet og forslag til...
fredag 5. juli Eigersund kommune
Mulighetsstudie for sykkelløsninger fra Hoveræget til Eie
Sykkelbyen Egersund har engasjert Multiconsult for å finne gode løsninger for å sykle langs fylkesvei 44. Rapporten skal være klar i september.
onsdag 3. juli Eigersund kommune
Gatemusikanter i sentrum
I perioden juni til august har kulturkontoret, sammen med Eigersund næring og havn, engasjert musikanter til å spille og synge i sentrumsgatene.
onsdag 3. juli Eigersund kommune
ROGALAND

Unge Eigersundere seiler Tall Ships Races
8 flotte ungdommer fra Eigersund i alderen 15-25 år er klare for Tall Ships Races. Fra 13. - 21.juli er de mannskap på Statsraad Lehmkuhl under seilasen fra Fredrikstad til Bergen.
tirsdag 2. juli Eigersund kommune
Detaljregulering for Stapnes hytteområde
Hensikten med planarbeidet er å regulere inn offentlige parkeringsplasser sør for Stapnesveien, samt ta ut hytte nr. 13 og 14 og justere reguleringsbestemmelsene.
mandag 1. juli Eigersund kommune
#frampå - sommerhilsen fra rådmann
#frampå er spalten hvor FRAMsnakk kommer tettere på ansatte i kommunen. Denne måneden ønsker vi å presentere rådmannen vår, Gro Anita Trøan.
mandag 1. juli Eigersund kommune
Signering av kjøpsavtale for ny tomt til brannstasjon
Det var et enstemmig kommunestyre som 20. mai 2019 vedtok å godkjenne forslaget til kjøpsavtale med Langholmen Egersund AS for ny tomt til brannstasjon på Langholmen.Fredag 28.6.2019 ble kontrakten signert av partene.
søndag 30. juni Eigersund kommune
Informasjon om eiendomsskatt og endringer fra 2020
Ny eiendomsskattetaksering. Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres ny alminnelig eiendomsskattetaksering av skattepliktige eiendommer i kommunen, med virkning fra 1. januar 2020.
lørdag 29. juni Eigersund kommune
Detaljreguleringsplan for Midbrød, gnr. 2 bnr. 7, 12 og 17, Løvågen, Nordre Eigerøy
Planteknisk utvalg har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Midbrød, gnr. 2 bnr. 7, 12 og 17 ut til offentlig ettersyn og høring. Planen legger til rette for at det kan bygges fem eneboliger i planområdet.
lørdag 29. juni Eigersund kommune
Nytt avgrenset offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplan for Eigersund kommune 2018-2030
Kommunestyret vedtok i møte den 17.06.2019 i sak 059/19, å legge endringer i noen arealer samt endringer i bestemmelsene i kommuneplan for Eigersund kommune ut til nytt avgrenset offentlig ettersyn og høring jfr. plan- og bygningslovens § 11-14. Resterende del av kommuneplanen minus arealer...
lørdag 29. juni Eigersund kommune
Oppfølging av hydraulikkoljelekkasje
Eigersund kommune og nærmeste naboer til Aker Solutions møttes tirsdag 9.juli til dialogmøte. Bakgrunn for møtet var spørsmål ved kommunens rolle i håndtering av hydraulikkoljeutslippet 25.juni fra riggen Maersk Inspirer i Gjedlestadvika.
onsdag 26. juni Eigersund kommune
Fylkesmannen omgjør vedtak om bygging av garasje og mur på Gamleveien 42
Saken gjelder søknad om oppføring av bolig, garasje og mur. Garasje med bod er 55 m2, og er plassert nær nabogrense mot offentlig vei og nær nabo i sør. Forstøtningsmuren er oppført i grensen mot offentlig vei og i grensen mot nabo i sør.
tirsdag 25. juni Eigersund kommune
Hydraulikkoljelekkasje håndteres
Det har vært en mindre lekkasje av hydraulikkolje fra riggen Maersk Inspirer i Gjedlestadvika. Brannvesenet er på saken og det legges ut lenser. Naboer er varslet.
tirsdag 25. juni Eigersund kommune
Ordfører garan­terer: - Ny E39 vil gi flere innbyg­gere og vekst i nærings­livet
Bjerkreim, Eigersund og fylkeskommunen har rolset det til for ny E39. Nå kan veien i beste fall bli forsinket. Vi dro sørover for å sjekke hva som skjedde da sørlendingene fikk en tilsvarende vei.
torsdag 20. juni $ Stavanger Aftenblad
Detaljregulering for småbåtanlegg Eidebukta
Hensikten med planarbeidet er å regulere inn etablert småbåtanlegg og tilhørende parkeringsplasser i Eidebukta. Småbåtanlegget tilrettelegger for inntil 18 båtplasser.
onsdag 19. juni Eigersund kommune
Svømmehalen stengt i skolens sommerferie
Offentlig bading i Egersundshallen er åpent hele året, unntatt i skolens sommerferie og i romjulen.
onsdag 19. juni Eigersund kommune
Time blar opp for å få en fortset­telse av dobbelt­sporet
Et enstemmig kommunestyre i Time gikk tirsdag kveld inn for å bevilge tre millioner kroner til planlegging av dobbeltsporet videre fra Sandnes til Nærbø.
tirsdag 18. juni $ Stavanger Aftenblad
Vil du bli med for å gjøre en forskjell?
Vi søker seniorer, personer med nedsatt funksjonsevne, innvandrere og representanter fra mestringsenhetens ansvarsområder som nye medlemmer til felles brukerutvalg.
tirsdag 18. juni Eigersund kommune
Detaljreguleringsplan for Maragropa og Maurtråkket
Planteknisk utvalg har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Maragropa 1, Maurtråkket 1-3 ut til offentlig ettersyn og høring. Planen legger til rette for at eksisterende bygninger på de tre adressene kan rives og at det kan bygges seks eneboliger i kjede, samt to tomannsboliger.
tirsdag 18. juni Eigersund kommune
– Det er ikke ofte jeg har så høy puls på talerstolen
Et solid flertall i Eigersund vil heise regnbueflagget. Det ble klart etter en uvanlig følelsesladet debatt i kommunestyret.
mandag 17. juni $ Stavanger Aftenblad
Mindre reguleringsendring for Leidlandshagen
Det er søkt om mindre endring av reguleringsplan for Leidlandshagen hvor en tegner inn nye eiendomsgrenser i plankartet.
mandag 17. juni Eigersund kommune
Følg kommunestyret direkte
Kommunestyret 17. juni 2019, blir her vist direkte og er mulig å se i ettertid som opptak.
mandag 17. juni Eigersund kommune
Vil droppe flagging for å spare penger
Eigersund kommune foreslår å kutte flagging for konfirmanter og ofrene etter 22. juli. Det skaper reaksjoner.
søndag 16. juni NRK
Lover drømmeweekend for to syklister i Egersund
Hvis alle verver en venn, blir vi 8000 neste år. Den som verver flest, får en drømmeweekend for to i Egersund, lover Leif Erik Egaas. Siri Ommedal i Nordsjørittet smiler om kapp med sola mens syklistene strømmer mot Jæren.
lørdag 15. juni $ Stavanger Aftenblad
Detaljregulering for Gamleveien skole
Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Det Almindelige Samfund, melding om en starter reguleringsplanarbeid for Gamleveien skole. Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet
fredag 14. juni Eigersund kommune
Ny gratiskonsert på Maurholen
Søndag ettermiddag inviterer Eigersund kommune til gratiskonsert med Gordie MacKeeman and His Rhythm Boys, et fyrverkeri av et band fra Prince Edward Island i Canada.
torsdag 13. juni Eigersund kommune
Mestringskurset tankevirus
Ønsker du å delta på et nyttig og gøyalt mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine? Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større...
torsdag 13. juni Eigersund kommune
Detaljreguleringsplan for Bøckmansbakken, boliger i Sandakerveien 4
Reguleringsendringen legger til rette for at eksisterende bygninger i Sandbakkveien 4 kan rives og at det kan bygges et boligbygg med inntil 5 boenheter på eiendommen. Boenhetene skal fordeles på inntil 3 etasjer. I tillegg legges det opp til parkeringsareal i underetasjen.
tirsdag 11. juni Eigersund kommune
ROGALAND

Test av sirener
Sivilforsvaret har sireneanlegg, også kalt tyfoner, for varsling av befolkningen ved akutt fare. Installasjonene blir testet to ganger i året, vanligvis andre onsdag i januar og juni.
tirsdag 11. juni Eigersund kommune
Journalføring av debattinnlegg?
Eigersund kommune har fått noen spørsmål om hvorvidt vi journalfører debattinnlegg. Og kortversjonen er, nei vi journalfører ikke debattinnlegg. For å slippe flere spørsmål og innsynsforespørsler om det samme, klargjør vi her våre rutiner for...
mandag 10. juni Eigersund kommune
Vurderer å bygge ut E 39 utenom i Eigersund og Bjerkreim
Bjerkreim sa nei til bompenger for ny E 39, mens Eigersund utsatte å behandle saken. Nå vurderer Nye Veier å gå videre med kommunene som har sagt ja, og starte med strekningen Lyngdal – Moi.
søndag 9. juni $ Stavanger Aftenblad
Nye Veier trekker sak om bompenger på E 39
Nye Veier trekker E39 fra sakskartet i fylkeskommunen etter vedtakene i Bjerkreim og Eigersund nylig.
fredag 7. juni $ Stavanger Aftenblad
Årets frilutfsskole
Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet er å gi deltakerne en kjekt introduksjon til friluftslivet.
torsdag 6. juni Eigersund kommune
Hva er viktig for deg?
"Hva er viktig for deg?"-dagen markeres 6. juni
torsdag 6. juni Eigersund kommune
Hva gjør du før feieren kommer?
Har du fått varsel om feiing og tilsyn for din bolig eller hytte? Hva må være klart før besøket?
tirsdag 4. juni Eigersund kommune
Kystpilgrimsleden Egersund til Nidaros
Både norske og utenlandske pilegrimer valfarta langs kystleia til Nidaros, som var det viktigeste pilegrimsmålet i Nord-Europa fram til reformasjonen i 1537. Mest sannsynlig ble pilegrimsreiser med utgangpunkt fra steder langs Vestlandskysten foretatt langs kystleia.
tirsdag 4. juni Eigersund kommune
#frampå
#frampå er spalten hvor FRAMsnakk kommer tettere på ansatte i kommunen. Denne måneden ønsker vi å presentere Sveinung Stapnes som jobber på hovedkjøkkenet på Lagård.
tirsdag 4. juni Eigersund kommune
Jærkommuner gir penger til staten for å få ny fart på dobbeltsporet
Nesten en million flere reiste med Jærbanen i fjor. Nå vil seks kommuner langs sporet og fylkeskommunen selv bla opp for å få en fortsettelse av suksesshistorien.
mandag 3. juni $ Stavanger Aftenblad
Gjett hvilke to politikere som aller nådigst fikk være med på bildet?
Ære og skyld handler om de store spørsmålene i livet. Ny bru handler om de små tingene vi baler med. På fascinerende vis møtes det store i det lille når æren for ny bru til Eigerøy skal fordeles.
søndag 2. juni Stavanger Aftenblad
Ordførerens time
Ønsker du å prate med ordføreren om noe som opptar deg? Odd Stangeland har nå satt av tid på veiledningstorget der hvem som helst kan komme innom og ta en kaffedrøs om hva som er viktig for dem.
fredag 31. mai Eigersund kommune
Dokumenter for revidering av kommuneplan 2018 - 2030
Sak, vedlegg og kart for den politiske behandlingen av revidering av kommuneplanen for 2018 - 2030.
fredag 31. mai Eigersund kommune
Maleuke for Okka farger
Målet med "okka farger" er å finne de originale fargene til bygningene i Egersund sentrum og å stimulere huseierne til å male husene i samsvar med en harmonisk fargepalett. Bli inspirert på vår instragramkonto.
fredag 31. mai Eigersund kommune
Anmeldt for å kjøre bil med tilhenger uten førerkort
Ved en kontroll ved Krossmoen i Eigersund onsdag, hadde fire av ti personbiler med tilhenger mangler. En sjåfør ble anmeldt for kjøring uten førerkort.
torsdag 30. mai $ Stavanger Aftenblad
Kulturarrangement i sommer
Kulturformidling har også i år sydd sammen et godt program med teater, kinopremierer og ikke minst friluftskonserten på Maurholen den 16. juni. Se oversikten her.
onsdag 29. mai Eigersund kommune
EU blar opp for gratis WiFi i Egersund
Julebyen har alltid vært gratis, men i år kan du i tillegg surfe gratis på nettet mens du fyller handlenettet.
tirsdag 28. mai $ Stavanger Aftenblad
Litausk sjåfør hentet av politiet etter grove brudd
En liausk sjåfør som ble stoppet i en kontroll på Krossmoen natt til tirsdag hadde en rekke brudd på regelverket. Overlast, ulovlig frakting av farlig gods og brudd på hviletidsbestemmelsene førte til at han ble hentet av politiet.
tirsdag 28. mai $ Stavanger Aftenblad
Reguleringsendring Hellvik sentrum
I forbindelse med planlegging av ny butikk og leilighetsbygg er det nødvendig å endre gjeldende plans bestemmelser for tillatte byggehøyder. Denne økningen vil ikke medføre redusert utsikt og solforhold eller være til sjenanse for nabobebyggelsen.
mandag 27. mai Eigersund kommune
Lekeplassen i Grønedalen ferdig renovert
Vei og Utemiljø har i de siste ukene gjennomført renovering av lekeplassen i Grønedalen og fjellveien, og den er nå klar til bruk.
mandag 27. mai Eigersund kommune
Resultater fra UNGDATA
93% av ungdomsskoleelevene i Eigersund og 85% av elevene på VG1 og VG2 ved Dalane videregående skole deltok på UNGDATA - undersøkelsen 2019.
mandag 27. mai Eigersund kommune
Saksdokumenter til planteknisk utvalgsmøte 28.5.19
Det er teknisk feil på møteportalen vår for politiske dokumenter. Her er direktelenkte til Saksdokumenter - Planteknisk utvalg 28.05.19.pdf Vi arbeider med å rette feilen.
lørdag 25. mai Eigersund kommune
Stengte veier under sykkelrittet
Første etappe av Tour of Norway har målområdet sitt på Slettebø her i Eigersund tirsdag 28. mai. Det blir barneritt og folkefest på Slettebø før målgang, men merk at enkelte veier vil bli stengt denne dagen. Oversikten finner du her.
torsdag 23. mai Eigersund kommune
Mine faktura
Innbyggere kan nå gå inn på våre nettsider, under selvbetjening : mine faktura, og se faktura sendt fra kommunen. Innlogging skjer via ID-porten. I løsningen kan du se hva som er betalt og hva som står i rest.
onsdag 22. mai Eigersund kommune
Naturtypekartlegging på Eigerøy og Hellvik
Fylkesmannen i Rogaland varsler at det vil bli gjennomført en naturtypekartlegging på eiendommer som ligger på nordre Eigerøy og i området rundt Hellvik. Biologer vil på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlegge områdene til fots og registrere i kart de stedene som...
onsdag 22. mai Eigersund kommune
ROGALAND

Valglister godkjent av valgstyret
En oversikt over hvem som står på valglistene for kommunevalget i Eigersund 2019. Listene er godkjent av valgstyret.
tirsdag 21. mai Eigersund kommune
Røyk i tunnelen
Det vil være en øvelse i Lauåstunnelen på Eigerøyveien mandag 27 mai fra 16:00 og noen timer fremover. Veien vil bli stengt under rigging, øvelse og nedrigging.
tirsdag 21. mai Eigersund kommune
Lys til hundene
Det jobbes med å få på plass lysmast i frislippsområdet for hund i Vannbassengan, slik at området også kan brukes på kveldstid høst og vinter.
tirsdag 21. mai Eigersund kommune
Dalane legevakt under sykkelrittet
I forbindelse med Tour of Norway sin målgang vil Dalane legevakt sine lokaler i Sjukehusveien 38 være innelukket i løypetraséen 28. mai. Henvendelser som blir vurdert av legevaktsentralen til «kan vente», tildeles time etter 18:30.
tirsdag 21. mai Eigersund kommune
Folkevalgte har elendige forhold i Eigersund
KOMMENTAR: Elendig luft. Elendig lyd. Elendig rom. Velkommen til møte i Eigersund rådhus.
mandag 20. mai $ Stavanger Aftenblad
E39: Eigersund sendte bompengesaken tilbake
– Jeg krever ikke å få viljen min, men jeg krever å bli hørt, sa ordfører Odd Stangeland. Sammen med KrF, V og SV fikk Ap flertall for å sende E39-saken tilbake.
mandag 20. mai $ Stavanger Aftenblad
Ba om å få bli igjen på kommunestyremøtet
De hadde først vært med ungdommens kommunestyre og lagt fram sine saker for de voksnes kommunestyre. Nå ønsket de å bli igjen for å se hvordan lokalpolitikken foregår.
mandag 20. mai $ Stavanger Aftenblad
Tour of kids på Slettebø
Samme dag som Tour of Norway har målgang i Egersund arrangeres Tour of kids for alle barn 13 år og yngre på Slettebø. Merk stengte veier og parkering i forkant. Påmelding her
mandag 20. mai Eigersund kommune
Årets tariffoppgjør
Årets tariffoppgjør i kommunesektoren endte med løsning for forhandlingssammenslutningene LO kommune og YS kommune. Det ble imidlertid brudd i forhandlingene med Unio og Akademikerne, og oppgjøret har gått til mekling med meklingsfrist torsdag 23.mai klokken 24.00.
mandag 20. mai Eigersund kommune
Sjekk 17. mai programmet for der du skal feire
Her finner du alt du trenger å vite om 17. mai-feiringen i din kommune.
torsdag 16. mai $ Stavanger Aftenblad
Kommunestyrets møte 20. mai 2019 overføres direkte
Vi minner om at kommunestyrets møte 20. mai 2019 starter kl. 0900 og overføres på kommunens nettside og Facebookside.
torsdag 16. mai Eigersund kommune
Smak i drikkevannet
Eigersund kommune har fått en del henvendelser på at det kan være smak på drikkevannet nå i mai.
torsdag 16. mai Eigersund kommune
Elveparken ved Svanedal åpen 17. mai-helgen
Vi rydder og flytter våre byggegjerder i forbindelse med 17.mai-helgen. Første mann uti.
torsdag 16. mai Eigersund kommune
Her er 17. mai-programmet i Klepp, Hå, Strand, Randaberg, Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Kvitsøy
Her er tidspunkt for barne- og folketog i distriktet.
torsdag 16. mai $ Stavanger Aftenblad
Årets turistbrosjyre
Da er åretst turistbrosjyre klar, full av flotte bilder, aktiviteter og gode historier. Den kan ses her online.
torsdag 16. mai Eigersund kommune
Eigersund punkterte bomveien videre for E 39
Det var bare Høyre i Eigersund formannskap som ville videre med nye E 39 nå. Flertallet vedtok å utsette saken til korridor er valgt og kommunedelplanen er vedtatt.
onsdag 15. mai $ Stavanger Aftenblad
Inkludering av barn
Eigersund kommune har en aktivitetespott som skal bidra til at barn og unge i lavinntektsfamilier blir inkludert på sosiale arenaer. Se hvem som kan søke, og hva det kan søkes til her.
onsdag 15. mai Eigersund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EGERSUND

ROGALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL