Eigersund
Gravearbeid ved nytt renseanlegg på Helleland
Eigersund kommune, Vann og avløp, skal starte opp med grunnarbeid for bygging av nytt avløpsrenseanlegg på Birkeland, Helleland. Renseanlegget skal erstatte eksisterende anlegg.
fredag 13:02 Eigersund kommune
Ungdom for onga fullbooket
Arrangementet «Ungdom for onga» som går av stabelen på Pingvinen fritidsklubb 21. oktober er fulltgnet, og interessen har vært formidabel! Alle som har fått plass skal ha mottatt bekreftelse om dette på e-post.
fredag 09:11 Eigersund kommune
Prøvesmaking av middag
Denne uken har medlemmene i felles brukerutvalg fått prøvesmake middagen som Eigersund kommune nå tilbyr alle innbyggere over 75 år å abonnere på. Tiltaket falt i smak i brukerutvalget og fikk i karakter mer en godkjent.
torsdag 13:57 Eigersund kommune
Gjennomkjøring i Fabrikkgaten
På grunn av arbeid i Gamleveien og i Nyeveien er det midlertidig åpnet for gjennomkjøring i Fabrikkgaten til Humlestadgaten.
onsdag 10:46 Eigersund kommune
Årets konsert for TV-aksjonen
Årets konsert til inntekt for TV-aksjonen blir i Egersund kirke søndag 22. oktober klokka sju med dans-, drama- og musikkelever fra Eigersund kulturskole samt flere lokale artister.
tirsdag 14:48 Eigersund kommune
Justering av avkjørsel på gang- og sykkelveg ved Krossmoen
Statens vegvesen Region vest har søkt om en mindre endring av reguleringsplan på E39 gang- og sykkelveg Skjerpe - Krossmoen. dette gjelder endring av trase for avkjørsel for eiendommene Sørlandsveien 492 og 494. Avkjørsel er flyttet lenger vest etter ønske og avtale med...
tirsdag 14:17 Eigersund kommune
Ungdom for onga
Ungdommene i aktivitetsprosjektet #ånnfliik og Eigersund kommune inviterer barn fra fem til åtte år til aktivitetsdag på Pingvinen fritidsklubb lørdag 21. oktober fra to til fem.
tirsdag 08:47 Eigersund kommune
Varbergveien stenges for trafikk
Varbergveien stenges i krysset mellom Varbergveien og Kjærlighetsstien for trafikk fra 16. til 20. oktober. Omkjøring via Husabø.
torsdag 12. oktober Eigersund kommune
ROGALAND

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan. Reguleringsendring for kryss Sokndalsveien - Svåheia gnr. 24 bnr. 2
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres vedtatt reguleringsplan med bestemmelser for Reguleringsendring av detaljregulering for kryss Sokndalsveien – Svåheia gnr. 24 bnr. 2.
torsdag 12. oktober Eigersund kommune
Reguleringsplan på offentlig ettersyn - Reguleringsendring for Svanavågen industriområde gnr. 7 bnr. 196 m.fl.
Forslag for reguleringsplan for Svanavågen industriområde med tilhørende plankart datert den 22.06.17 og bestemmelser datert den 07.08.17 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11 etter at det var gjort endring på plankartet og i...
torsdag 12. oktober Eigersund kommune
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Endring av del av detaljregulering for Årstaddalen (6-1) gnr. 13 bnr. 433, 284 m.fl.
Eigersund kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsplan med bestemmelser for Endring av detaljregulering Årstaddalen (6-1) gnr. 13 bnr. 433, 284 m.fl. i møte den 25.09.17, sak 095/17.
tirsdag 10. oktober Eigersund kommune
Dugnad for TV-aksjonen og UNICEF
Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 22. oktober, og går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn i noen av verdens mest konfliktfylte områder. Mellom klokka tolv og tre på fredag ønsker ordføreren at du deltar på ringedugnad på Pingvinen.
torsdag 5. oktober Eigersund kommune
Brannøvelse i ytre bydel
Torsdag skal Sivilforsvaret i samarbeid med brannvesenet gjennomføre en omfattende brannøvelse i trehusbebyggelsen i ytre bydel i Egersund. Gatene som blir berørt er Skriveralmenningen, Øvre Bekkegate, Nygaten, Ludvig Feyling gate og Malmgaten.
torsdag 5. oktober Eigersund kommune
Husabø ungdomsskole markerer psykisk helse
Husabø ungdomsskole har satt av hele fredagen for å markere verdensdagen for psykisk helse. Etter konsert og underholdning i kulturhuset skal elevene rundt om i byen for å besøke barnehager, rådhuset, naboer, tanter og besteforeldre for å gjøre dagen deres litt triveligere.
onsdag 4. oktober Eigersund kommune
Justering av kaifront for Pelagia på Kaupanes
I forbindelse med høring av forslag til områderegulering for havne- og næringsområde på Kaupanes i Egersund, har en mottatt uttale fra Pelagia om å justere kaifronten i tilknynting til deres anlegg på Grøne haugen. Dette vil gi en bedre utnyttelse av et allerede...
tirsdag 3. oktober Eigersund kommune
Middag som en abonnementsordning
Er du over 75 år og ønsker middag levert hjem på døren? Eigersund kommune ved kjøkkenet vil fra slutten av oktober innføre en abonnementsordning hvor du som innbygger kan få levert middag på døren 3 dager i uken, mandag, onsdag og fredag.
tirsdag 3. oktober Eigersund kommune
Branntilløp i heissjakt på sykehusbygget på Lagård
På avdelingene er det nå normal drift. Tilbakemeldingen er at personalet gjorde et meget god jobb i en krevende situasjon.
søndag 1. oktober Eigersund kommune
Flomvarsel fra NVE - Oransje nivå
NVE har sendt ut flomvarsel som gjelder Gjesdal og Dalane. Det er ventet mye nedbør fra fredag kveld (29.9.17) og til mandag morgen (2.10.17). Det kan komme totalt 200 millimeter. English: The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) has issued a flood forecast for Gjesdal and Dalane. Heavy...
fredag 29. september Eigersund kommune
Mindre reguleringsendring i Bøckmansbakken
Rådmannen har den 28.09.2017 etter delegert fullmakt vedtatt mindre reguleringsendring i sak - 012/17 i tilknytning til reguleringsplan for 19960003 - Bøckmansbakken som medfører at det foretas en justering mellom formålsgrenser i tråd med kart i søknad datert 25.09.2017.
fredag 29. september Eigersund kommune
Detaljeguleringsplan for masseuttak Hegrestad og Gjermestad
Varsel om oppstart av detaljregulering og utlegging av planprogram til høring for detaljeguleringsplan for masseuttak Hegrestad og Gjermestad.
fredag 29. september Eigersund kommune
Forenklet stedsanalyse og mulighetsstudie Helleland
Eigersund kommune inviterer til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med inngåelse av kontrakt for kjøp av forenklet stedsanalyse og mulighetsstudie for Helleland.
tirsdag 26. september Eigersund kommune
Mulighetsstudie for deler av Egersund sentrum
Eigersund kommune inviterer til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med inngåelse av kontrakt for kjøp av mulighetsstudie for deler av Egersund sentrum. Formålet med anskaffelsen er å dekke kommunens behov for en analyse av mulighetene for utvikling av deler av sentrum.
tirsdag 26. september Eigersund kommune
Innkalling til møte i Felles Brukerutvalg 3.10.2017
Innkalling til Fellesmøte med Eldrerådet i Fylkeskommunen 3.10.2017 er nå lagt ut på nettet. Du finner innkallingen her.
tirsdag 26. september Eigersund kommune
Ny gravlund på vei
Anleggsarbeidet med ny vei og ny gravlund på Rundevoll er i gang. Det er Eigersund kommune som eier prosjektet, mens T. Holand er entreprenør. Som en del av arbeidet vil det bli sprengning i området.
tirsdag 26. september Eigersund kommune
Dagens arbeid i Kjærlighetsstien
Det er i dag, mandag 25. september, arbeider som foregår i Kjærlighetsstien. Eigersund kommune vil presisere at det nå er Dalane Energi som arbeider i dette området.
mandag 25. september Eigersund kommune
Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i barnehagen
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.
fredag 22. september Eigersund kommune
Næringsundersøkelsen
Eigersund kommune har i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Innovasjon Norge startet et arbeid som skal gi en ekstraordinær næringsutviklingsinnsats de neste 3 til 6 årene.
torsdag 21. september Eigersund kommune
ROGALAND

Tid for influensavaksine
Influensa vaksinen vil bli gitt på Sentrum helsestasjon tre fredager nå i høst. Oppstart 27. oktober, mens en også kan komme 3. og 11. november.
torsdag 21. september Eigersund kommune
Utsatt åpning av Launes bru
Bane NOR arbeider for fullt for at gangbrua skal kunne åpnes så raskt som mulig, men på grunn av søknadsprosess og oppstart av selve sikringsarbeidet, har fremdriften blitt noe forsinket.
torsdag 21. september Eigersund kommune
Maling av eldre trehus
I Eigersund kommune har vi en trehusbebyggelse som forutsetter godt og jevnt vedlikehold. For at bebyggelsen og håndverket skal holdes i hevd, så er det lurt på benytte de tradisjonelle metodene.
torsdag 21. september Eigersund kommune
Død mann funnet i elv
Det er funnet en død mann i Tengselva i Eigersund kommune i Rogaland. Politiet mistenker at den døde er en 69 år gammel dansk fritidsfisker som ble meldt savnet den 14. august.
onsdag 20. september TV 2
Verdensdagen for lindrende behandling
Hvordan være en støttespiller når noen nær deg blir alvorlig syk? Åpent folkemøte i Sola kulturhus 3.oktober. Foredrag og kulturelle innslag.
fredag 15. september Eigersund kommune
Flomsikringsarbeidet fortsetter oppover elva
Arbeidet med flomsikring og utarbeiding av elvepark fortsetter oppover elva, og en har nå kommet til "skomakersvingen". Foruten sikring av elvekanten jobbes det med vann og avløp under veien. Dette vil resultere i at en foruten parkanlegg også vil få utvidet veibane, fortau, og...
torsdag 14. september Eigersund kommune
Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorgssektoren
Rune Devold har utført en drifts og ressursanalyse for pleie- og omsorgssektoren i Eigersund kommune. Denne inngår i kommunens evaluering av pleie- og omsorgstjenestene, og skal støtte kommunens langtidsplanlegging.
torsdag 14. september Eigersund kommune
Tildeling av frivillighetstilskudd
Eigersund kommune inviterer frivillige personer, lag og organisasjoner til å søke om Frivillighetstilskudd. Tilskudd kan gis til enkeltstående arrangement, aktiviteter eller til aktiviteter som går over lenger tid. Det er 95.000,- til fordeling for 2017.
onsdag 13. september Eigersund kommune
Christiane Bowitz valgt inn i Ungdommens Fylkesting
Rogaland Fylkeskommune har bedt kommunene i Rogaland organisere valg av en representant og to vararepresentanter til Ungdommens Fylkesting, som etableres i løpet av høsten. Ungdommens Fylkesting skal gi unge større innflytelse i saker som omhandler unges levekår, og vil gi uttalelser og...
onsdag 13. september Eigersund kommune
Alle stemmene talt opp
Da er alle stemmene talt opp for stortingsvalget 2017, og valgstyret har godkjent og signert møteboka. De endelige resultatene finner du her.
onsdag 13. september Eigersund kommune
Justering av eneboligtomt i Hestnes
Det er ønskelig å justere grensen til eneboligtomt i B21 for å kompensere for at tomten tidligere er redusert. Rådmannen vurderer at dette kan tas som en mindre reguleringsendring og innstiller på å vedta grensejusteringen som omsøkt.
tirsdag 12. september Eigersund kommune
Reguleringsendring for reguleringsplan på Hovland
Det vedtas en mindre reguleringsendring som medfører at takvinkel på bolig på gnr. 8, bnr. 438 på Eigerøy kan oppføres med takvinkel mellom 10o og 40o, samt at T-BRA på bolighuset på denne grunneiendommen kan være inntil 300 m2.
torsdag 7. september Eigersund kommune
Stemmelokaler for valgdagen
Valgdagen er mandag 11.september. I Eigersund er det seks stemmelokaler som kan benyttes denne dagen. Se oversikten her.
torsdag 7. september Eigersund kommune
Midlertidig brannstasjon
Eigersund kommune skal anskaffe en midlertidig brannstasjon for å tilfredsstille krav i Arbeidsmiljøloven frem til en ny, permanent brannstasjon er klar til bruk.
torsdag 7. september Eigersund kommune
Siste dag med forhåndsstemming
Det har vært mulig å forhåndsstemme siden 10. august, men nå er det snart slutt. Dersom du ikke befinner deg i den kommunen du er manntallsført i på valgdagen, må du forhåndsstemme senest fredag 8. september.
torsdag 7. september Eigersund kommune
Valgresultater 2017
Her finner du en oversikt over stemmer ved stortingsvalget i 2017. Artikkelen vil bli oppdatert etter hvert som resultatene kommer inn.
onsdag 6. september Eigersund kommune
Justering av tomtegrenser og utnyttelsesgrad i Leidlandshagen
Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i Leidlandshagen som medfører at teguleringskart justeres med at tomtegrenser fjernes og at det inntegnes avkjøringspiler. Videre blir reguleringsbestemmelsene endret ved at følgende setning legges til: «I felt B14 kan ikke tillatt bebygd...
onsdag 6. september Eigersund kommune
Fremdrift på Hestnes delfelt 2 og ny grav- og urnelund
TH Maskin starter denne uken opp arbeidet på anlegget som ligger i enden av Hoveræget, før svingen opp til Rundevoll skole. De vil starte opp med én maskin og vil over de neste ukene øke til 2-3 maskiner.
mandag 4. september Eigersund kommune
Detaljregulering for konsentrert boligbebyggelse i Leidlandshagen
Detaljregulering for konsentrert boligbebyggelse, Leidlandshagen. Planens formål er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse og tilhørende funksjoner som parkering, uteoppholdsareal og teknisk infrastruktur.
mandag 4. september Eigersund kommune
ROGALAND

Detaljregulering for Lagård med skoler og idrettsanlegg
Eigersund kommune melder om oppstart av endring av detaljreguleringsplan for Lagård med område for skoler, idrettsanlegg. Ett av formålene med planen er å legge tilrette for fortsatt bruk av området til dagens formål ved skoler og idrettsanlegg.
fredag 1. september Eigersund kommune
Digital post fra kommunen
Eigersund kommune arbeider med å digitalisere våre tjenester for å gi bedre service og raskere svar på henvendelser. I løpet av september 2017 vil vi begynne å sende post til din digitale postkasse. Er du klar til å ta i mot?
fredag 1. september Eigersund kommune
Ny kommunalsjef for personal og organisasjonsutvikling
Arild Sandstøl begynner i stillingen 1. september 2017.
torsdag 31. august Eigersund kommune
Reguleringsendring i krysset ved Kvidafjellveien og Elganeveien
Det varsles om oppstart av arbeid med reguleringsendring på eiendommene til Dalane Energi i krysset ved Kvidafjellveien og Elganeveien. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Eigersund kommune.
onsdag 30. august Eigersund kommune
Gangbrua ved Launes stengt
På grunn av flomsikringsprosjektet ved Launesbroa vil gangbroa være stengt tre til fire uker. Det er Bane NOR som står for arbeidet som blir utført av flere lokale bedrifter.
tirsdag 29. august Eigersund kommune
Er du vår nye representant til Ungdommens Fylkesting?
Vi er på utkikk etter deg som er klar for å være Eigersunds stemme i Ungdommens Fylkesting (UFT)! Hensikten med UFT er å gi unge mennesler større mulighet til å påvirke i saker som gjelder levekårene til ungdommer.
mandag 28. august Eigersund kommune
Mulig stenging av Launes gangbro
Bane Nor, tidligere Jernbaneverket, har bedt kommunen om å dekke 4.6 millioner for utbedringer av fundamentet for gangbroen som følge av Bane Nor sitt arbeid med bytte av jernbanebroen på Launes 25-29 aug 2017. Alternativ anbefaler de å stenge broen av sikkerhetsmessige forhold....
torsdag 24. august Eigersund kommune
Sykkelorientering 9. september
Bli med på sykkelorientering for lag lørdag 9. september. Fleksibel start fra torvet i Egersund kl. 10:30.
torsdag 24. august Eigersund kommune
Friluftslivets dag
Årets dag er søndag 3.september mellom 12:00 og 15:00 i Vannbassengan. Her er det mulig å bli med på aktiviteter som padling, luftgeværskyting, natursti og så videre.
torsdag 24. august Eigersund kommune
Opprusting av Nyeveien, forslag til gatebruksplan
Eigersund kommune ved Seksjon vei og utemiljø legger herved ut forslag til gatebruksplan på høring.
onsdag 23. august Eigersund kommune
Jernbaneløft over Launes
Rett etter midnatt fredag 25.august starter operasjonen for å skifte ut stålbrua Launes 3 ved Egersund. I løpet av fire døgn skal den gamle stålbrua i Launes-sundet løftes ut og en ny bru løftes inn. Adkomsten til gangveien fra Egersund og gangbru over Launessundet vil...
onsdag 23. august Eigersund kommune
Flomsikring av Lundeåne og opparbeiding av Elveparken
Det er utarbeidet en prosjektrapport som gir en foreløpig status for prosjektet flomsikring av Lundeåne. Rapporten gir en overordnet status om økonomi, gjenstående arbeid og oppfølging av prosjektet. Av prognosen på 26,7 millioner dekker NVE, Fylkesmannen og forsikring ca 18,7...
onsdag 23. august Eigersund kommune
Hva er fremtiden for næringslivet i Eigersund?
Eigersund kommune skal gjennomføre en utvilingsanalyse og inviterer spesielt deg som er i næringslivet til å delta. På søndag sendes det ut en spørreundersøkelse på e-post til et utvalg av personer i næringslivet og andre.
fredag 18. august Eigersund kommune
Publikumsseminar fra Dalane DPS
Dalane distriktspsykiatriske senter arrangerer to seminar i november, «Gledens betydning for psykisk helse» 30. november og «Sjef i eget liv» dagen før. Les mer om programmet her.
fredag 18. august Eigersund kommune
Back to school
Nå på fredag, den 18. august, arrangerer ungdommene i Ånnfliik, sammen med Eigersund kommune, "back to school" i byteltet. Dette er et gratis rusfritt arrangement for ungdomsskoleelever og oppover. Se programmet her.
torsdag 17. august Eigersund kommune
Oppstart i Tusenbeinet
Tusenbeinet åpen barnehage starter opp igjen mandag 21. august klokka ni. Barnehagen er åpen for alle barn fra tre måneder og frem til skolestart. Barna kommer sammen med foreldrene eller andre nære omsorgspersoner.
mandag 14. august Eigersund kommune
Brannutrykning til Hellvik skole
Det ble i dag rykket ut til Hellvik skole etter brann i en bod mellom gymsalen og selve skolen. Det meldes om en liten brann, men mye røyk. Brannvesen, ambulanse og politi har vært på stedet.
mandag 14. august Eigersund kommune
Utskifting av ledningsnettet i Nyeveien
Eigersund kommune ved Vann og avløp skal skifte ut ledningsnettet i deler av Nyeveien. Nyeveien vil bli stengt for gjennomkjøring i anleggsperioden. Se omkjøringsmulighetene her.
onsdag 9. august Eigersund kommune
Tider for skolestart
Her finner du tidene for når skolen og SFO starter opp igjen etter sommerferien. Velkommen til skoleåret 2017-2018.
onsdag 9. august Eigersund kommune
ROGALAND

Pårørendeskolen
Dette er et kurs for deg som har omsorg for eller en venn med en demenssykdom, og som ønsker å vite mer. Kurset starter opp 27. september med påmeldingsfrist 18. september.
tirsdag 8. august Eigersund kommune
Sykkelparkeringshus på Areneset
Sykkelbyen Egersund har installert en modul som nå står åpen for bruk på Areneset, midt i Egersund. Sykkelbyprosjektet ønsker å gjøre det enklere og mer attraktivt å velge sykkel fremfor bil, og vi håper at et sykkelparkeringshus kan bidra til dette.
tirsdag 8. august Eigersund kommune
Tordenværet ødela gatelys
Tordenværet i forrige uke ødela deler av gatelysnettet i kommunen og det arbeides nå med å reparere skadene.
tirsdag 8. august Eigersund kommune
NRK og sommertoget til Eigersund
Sommertoget er en norsk underholdningsserie på NRK TV som har holdt det gående hele sommeren. I åtte uker reiser NRK gjennom Norge med sommertoget og 11. august er de innom Egersund og Hellvik, så møt opp. Se underholdningsprogrammet her.
mandag 7. august Eigersund kommune
Tilbudsforespørsel for renovering av lekeplasser og ballbinge
Eigersund kommune v/ Teknisk avdeling gjennomfører tilbudsforespørsel på 3 oppdrag relatert til lekeplasser og skolegård. Prosjektene som skal utføres er renovering av ball-løkke i Nyåsveien, renovering av lekeplass i Oreveien og renovering av ballbinge på...
mandag 7. august Eigersund kommune
NVE varsler flom på gult nivå i hele fylket (laveste varslingsnivå)
NVE har sendt ut varsel om flom på gult nivå. Gult nivå er det laveste av varslingsnivåene. Merk at det ikke er varslet ekstremvær. Ettersom det er ferietid og det allerede er problemer knyttet til overvann flere steder i fylket, har fylkesmannen allikevel sendt ut dette varslet.
fredag 4. august Eigersund kommune
Detaljregulering for motorsportsenter på Gjermestad, Hellvik
Egersund Motorsportsenter er i stor grad bygd ut på dispensasjon fra Eigersund kommune. Dette anlegget dekker hele regionen fra Stavanger i nord til Egersund i sør. Formålet med dette planarbeidet er å regulere inn motorsportbanen med tilhørende funksjoner.
tirsdag 1. august Eigersund kommune
Reguleringsplan Grøne Bråden, Ægrefjell
Hensikten med planarbeidet er detaljregulering av nytt boligområde på Egrefjellet i Eigersund kommune. Store deler av området er avsatt til nytt fremtidig boligområde B5 i kommuneplanen.
tirsdag 1. august Eigersund kommune
Forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmemottak
Innenriks velgere som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre det i tidsrommet fra 10. august til 8. september 2017. Oversikten over hvor du kan stemme finner du her.
tirsdag 1. august Eigersund kommune
Utlegging av manntallet
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Stortings- og Sametingsvalget 2017 fram til valgdagen den 11. september 2017.
tirsdag 1. august Eigersund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EGERSUND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
ROGALAND

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Bergen Akershus Næringsliv Rogaland Aust Agder Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Troms Sogn og Fjordane Østfold Skåne Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Oskarshamn Kvinnherad Game of Thrones Fotball Økonomi Grue Helse Finnmark Kalmar Film Svalbard Tesla Kultur Spill Forskning Båt Inrikes Vær Helsingborg Bil Sverige VM Landbruk Östra Göinge Norway Cup Mat Arendal Russland Boksing Forsvar Malmö Hässleholm Masfjorden Tour of Norway Vestby Sjakk Ishockey Sykkel Brexit Landskrona Molde Risør Suldal Nedre Eiker Musikk Litteratur Hockey Sport Arctic Race Stavanger Jakt Lillesand Tech NM Håndball Fjell Kristiansand Kristianstad Jobb Trondheim Hammerfest Kongelig Agdenes Voss Svømming Sørreisa Stockholm Verdal Kongsvinger Motor Osterøy Mote Skellefteå Valg Menn Bærum Kunst Holmestrand Eidfjord Nord-Korea Kävlinge Politikk Emmaboda Odds BK Vellinge Ylvis Ledare Tingvoll SK Brann Lund Musik Vitenskap Langrenn Åsnes Vinje Dyr Olofström Radøy Tyskland Bolig Odda Tjøme Eliteserien Nannestad Svedala Stord Android Skien Kvænangen Austrheim Dovre Seljord Narvik Fedje Hopp Evenes Vevelstad Tingsryd Steinkjer Jul USA Mjölby Klima Volda Stavanger Oilers Strømsgodset Ålesund Kommunesammenslåing Motorsport Mandal Trening Sarpsborg Frankrike Vestre Slidre Kragerø Aurdal Ås Eslöv Tvedestrand Askøy Åstorp Lesja Barn Måsøy Klatring Svelvik Rauma Lyngdal Nybro Alpint Andøy Skiskyting Moss Friidrett Karmøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL