Eigersund
Temaplan for hovedsykkelveinettet
Det skal i Eigersund være trygt, attraktivt og effektivt å sykle. Det trengs bedre sykkelanlegg, atskilte løsninger i sentrum og bedre drift og vedlikehold av eksisterende og nye sykkelanlegg for å komme i må
fredag 13:42 Eigersund kommune
Lund kommune ønsker å gå ut av Dalane barnevern
Kommunedirektøreren i Lund kommune ønsker å avslutte samarbeidsavtalen med Eigersund kommune om barnevern. Lund kommunestyre skal behandle saken 3.12.2020.
onsdag 18:47 Eigersund kommune
Sykkelvennlig strøsand?
Eigersund kommune har i år byttet til en mer sykkelvennlig strøsand, men dette er dessverre ikke tilstrekkelig. Viktige sykkeltraseer er langs riks- og fylkesveier, hvor det igjen er benyttet den skarpe strøsanden.
onsdag 14:12 Eigersund kommune
Kulturskolen viser Amalies jul
Det nærmer seg jul og i tradisjonens tro blir det juleforestilling fra Egersund kulturskole. Det er 25 år siden Amalies jul ble vist for første gang på TV. Opplev henne på scenen, sammen med de glade rødnissene på loftet og andre snåle naboer.
onsdag 09:14 Eigersund kommune
Råd for Lossi
Lossi er en utendørsaktivitet for barn og unge, og så lenge de følgende smittevernrådene følges, anses smitterisikoen som lav. Her passer folkehelseinstituttet sine råd godt.
tirsdag 12:03 Eigersund kommune
Følg kommunestyret direkte
Kommunestyret mandag 30. november 2020, blir her vist direkte og er mulig å se i ettertid som opptak.
mandag 17:00 Eigersund kommune
2 nye tilfeller av covid-19 fredag 27. november 2020
Det er 2 personer som pga arbeide kommer fra det som defineres som "rødt land". Det er ikke identifisert noen lokal smittespredning.
fredag 27. november Eigersund kommune
Her er vår Trainee
Eigersund kommune er med i traineeprogramet til Næringsforeningen i Rogaland, og siden i sommer har nyutdannet Eli Anne Støfring hatt sine dager og vært en resurs i avdelingen vei og utemiljø.
fredag 27. november Eigersund kommune
ROGALAND

1. desember er røykvarslerdagen
Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember.
fredag 27. november Eigersund kommune
Kommuneplanen er veiviseren
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som organisasjon.
torsdag 26. november Eigersund kommune
Kommunedelplan for fritidsbebyggelse
Kommunedelplan for fritidsbebyggelse skal utarbeides, oppdateres og videreutvikles. Nå har du mulighet for å komme med innspill.
onsdag 25. november Eigersund kommune
Detaljregulering for Sandbakkan og Vannbassengan
Formålet med planarbeidet er å sanere og oppgradere eldre reguleringsplan, samt innlemme uregulert og allerede utbygd område i reguleringsplan.
onsdag 25. november Eigersund kommune
Faktura for eiendomsskatt næring, ubebygde tomter, m.m.
Grunnet klagebehandling og endring i promillesats er eiendomsskatten for enkelte eiendommer ikke blitt fakturert for 2.termin 2020. Dette gjelder ikke bolig og fritidsbolig. Eiendomsskatt for 1.mai til 31. august, andre termin, blir denne uka fakturert, mens eiendomsskatt 3. termin, fra 1.september til 31.desember,...
onsdag 25. november Eigersund kommune
Se formannskapet direkte
Formannskapet sitt møte mandag 25. november 2020 blir her vist direkte og er mulig å se i ettertid som opptak.
onsdag 25. november Eigersund kommune
Det asfalteres
Det arbeides med asfalt både i Nyeveien og i Gamleveien. Se planene her.
tirsdag 24. november Eigersund kommune
Oppstart av reguleringsarbeid på Hafsøy
Formålet med planarbeidet er å oppdatere om lag 15 av de gamle reguleringsplanene som dekker store deler av Hafsøy.
tirsdag 24. november Eigersund kommune
Livsgledekoordinatoren her
Da har Anna Ekroll hatt sin første dag som ansatt i Eigersund kommune i den nyoppretta stillingen som aktivitør og livsgledekoordinator. «Så langt har jeg møtt mange hyggelige kollegaer her, så dette blir spennende». Målet er å koordinere ansatte og
tirsdag 24. november Eigersund kommune
10 nye tilfeller av covid-19 fredag 20. november 2020
Det er 9 personer som pga arbeide kommer fra det som defineres som rødt land . Det siste tilfelle hører til samme husstand som en tidligere smittet, og der begge var i isolasjon/karantene. Det er ikke identifisert noen annen lokal smittespredning.
fredag 20. november Eigersund kommune
Jernhagen barnehage blir kommunal
Det var etter en henvendelse i vår fra eierne, stiftelsen Jernhagen barnehage, at kommunen gikk i forhandlinger om å overta barnehagen. Etter at formannskapet i dag godkjente avtalen om overtakelse, gleder det oss at vi kan ønske Jernhagen barnehage
torsdag 19. november Eigersund kommune
Barnas representant i plansaker
Alle kommuner skal ha en ordning slik at barn og unge ivaretas særskilt i alle plansaker for å synliggjøre deres interesser. Representanten skal påse at plan- og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår, ivaretas.
onsdag 18. november Eigersund kommune
Vedtatt reguleringsplan for Gamleveien skole
Kommunestyret har vedtatt detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole. Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet.
onsdag 18. november Eigersund kommune
Testing av voksne og testing av barn
Det er en del spørsmål angående testing for covid-19. De siste ukene ligger antall testede i regi av Eigersund kommune på i underkant av 200 stykker, mens en på det meste har hatt 300 inne på testsenteret i løpet av en uke.
mandag 16. november Eigersund kommune
Tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) inviterer offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner til å søke om tilskudd til tiltak og prosjekter som kan bidra til inkludering av barn og ungdom.
mandag 16. november Eigersund kommune
Se planteknisk utvalg direkte
Planteknisk utvalg sitt møte mandag 16. november 2020 blir her vist direkte og er mulig å se i ettertid som opptak.
mandag 16. november Eigersund kommune
Nye smittevernråd ved reiser innenlands
Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med nye smittevernråd for reise innenlands. De oppfordrer derfor reisende fra områder i Norge med høy forekomst til å være særlig forsiktige de første 10 dagene etter ankomst.
lørdag 14. november Eigersund kommune
2 nye tilfeller av covid-19 fredag 13. november 2020
En person som pga arbeide kommer fra det som defineres som "rødt land". Det andre tilfelle hører til samme husstand som en tidligere smittet, og der begge var i isolasjon/karantene. Det er ikke identifisert annen lokal smittespredning.
fredag 13. november Eigersund kommune
Besøk i jubileumsbarnehagen
FUS Hestnes barnehage fyller ti år. Ordfører Odd Stangeland ble invitert med på festen og det rapporteres om mange smil, fin sang, boller og juice. Feiringen foregikk utendørs. Se bildene her.
fredag 13. november Eigersund kommune
Denne kommunen topper smittestatistikken i Rogaland: - Tallene gir et helt feil bilde
Eigersund har fleste koronasmittede i Rogaland sett i forhold til størrelsen på kommunen. Onsdag ble det registrert seks nye smittetilfeller. Nå ber kommunen innstendig om at folk ser bak tallene.
onsdag 11. november Stavanger Aftenblad
6 nye tilfeller av covid-19 onsdag 11. november 2020
Dette er personer som pga arbeide kommer fra det som defineres som rødt land . De nye tilfellene har ikke sammenheng med tidligere tilfeller. Det er ikke identifisert annen lokal smittespredning og aktuelle nærkontakter er i karantene.
onsdag 11. november Eigersund kommune
Info for reisende til Norge
Helsedirektoratet har laget en oversikt over det som en trenger å vite når en ankommer Norge. Denne er på flere språk, så del gjerne videre til de det måtte gjelde.
onsdag 11. november Eigersund kommune
Temaplan for kulturminner 2021-2025
Kulturminneplanen er en temaplan hvor det legges strategi og føringer for kulturminnene og kulturminneforvaltningen i kommunen frem mot 2025. Frist for å komme med innspill til planen er tirsdag 22. desember 2020.
tirsdag 10. november Eigersund kommune
Se hvem som godkjente barnehagen
Bygging av ny barnehage på Rundevoll pågår for fullt, og den vil være klar i sommer som planlagt. Denne uka kom barnehagebarna på besøk da det var kranselag for å godkjenne prosjektet. De ga tommel opp. Se filmen her.
fredag 6. november Eigersund kommune
Tematorsdager for de unge
Se hvilke arrangement som foregår på torsdagene for de mellom 13 og 18 år frem mot jul.
onsdag 4. november Eigersund kommune
ROGALAND

Sjekk Pingvinens ungdomsrevy
Pingvinens ungdomsrevy inviterer til den storslåtte forestillingen Lock (down) up. Det settes opp 2 forstillinger den 20.januar og og 21. januar i Egersund kulturhus. Billetter kan du sikre deg allerede nå.
onsdag 4. november Eigersund kommune
3 nye tilfeller av covid-19 tirsdag 3. november 2020
Dette er personer som pga arbeide kommer fra det som defineres som rødt land . De nye tilfellene har ikke sammenheng med tidligere tilfeller. Det er ikke identifisert annen lokal smittespredning og aktuelle nærkontakter er i karantene.
tirsdag 3. november Eigersund kommune
Ingeborg Havsø overtatt som konstituert rådmann
Ingeborg Havsø er fra og med 3.11.2020 konstituert som rådmann frem til ny kommunedirektør blir ansatt.
tirsdag 3. november Eigersund kommune
Felles brukerutvalg søker vararepresentanter
Vil du bli med for å gjøre en forskjell? Felles brukerutvalg søker vararepresentanter til målgruppen for mestringsenheten ansvarsområde og vararepresentanter til å representere flyktninger/innvandrere. Da vi er avhengige av kjønnsbalanse i utvalget, så
mandag 2. november Eigersund kommune
Gamleveien asfalteres
Gamleveien mellom 39 og 52, Lundeveien og Høgevollsveien 1-3 får begrenset adkomst denne uken.
mandag 2. november Eigersund kommune
Varsel om høy vannstand - grensende mot oransje nivå
Kommunen har mottatt informasjonsvarsel fra Fylkesmannen i Rogaland om varsel om høy vannstand - grensende mot oransje nivå. Se detaljene i artikkelen.
søndag 1. november Eigersund kommune
Detaljregulering for Egersund sentrum
Melding om oppstart av endring av detaljregulering for Egersund sentrum. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et attraktivt bysentrum som har folkeliv året rundt og til ulike tider på døgnet.
fredag 30. oktober Eigersund kommune
11 nye tilfeller av covid-19 torsdag 29. oktober 2020
Dette er personer som pga arbeide kommer fra det som defineres som rødt land . De nye tilfellene har ikke sammenheng med tidligere tilfeller. Det er ikke identifisert annen lokal smittespredning og aktuelle nærkontakter er i karantene.
fredag 30. oktober Eigersund kommune
Rådmannens budsjettforslag
Rådmann Gro Anita Trøan har i dag sammen med våre kommunalsjefer presentert budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024. Se video fra presentasjonen og last ned filene her.
torsdag 29. oktober Eigersund kommune
4 nye tilfeller av covid-19 onsdag 27. oktober 2020
Dette er personer som pga arbeide kommer fra det som defineres som "rødt land. 3 av tilfellene har sammenheng med tidligere tilfeller (nærkontakter), og var allerede i karantene. Det er ikke identifisert annen lokal smittespredning og aktuelle nærkontakter er i karantene.
onsdag 28. oktober Eigersund kommune
Nytt tre i statsrådskogen
Eigersund har i dag hatt besøk av vår fiskeri- og sjømatminister. Innimellom flere bedriftsbesøk ble det også tid til å plante et tre i statsrådskogen i Vannbassengan. Med god hjelp fra Egersund skog og treplantningsselskap ble skogen litt større i
onsdag 28. oktober Eigersund kommune
Tematorsdager på Pingvinen
Pingvinen starter vi opp med et nytt ungdomstilbud. Et ukentlig, gratis tilbud for alle mellom 13 og 18 år. Ut året planlegger vi ni kjekke kvelder med ulike aktuelle tema, faglig påfyll og inspirasjon. Vi vil ha det gøy sammen.
tirsdag 27. oktober Eigersund kommune
Følg kommunestyret direkte
Kommunestyret mandag 26. oktober 2020, blir her vist direkte og er mulig å se i ettertid som opptak.
mandag 26. oktober Eigersund kommune
2 nye tilfeller av covid-19 søndag 25. oktober 2020
Melding til alle som har tatt toget fra Sandnes sentrum til Egersund på fredag 23.10 med avgang Sandens sentrum 18.:10 og ankomst Egersund kl 19:06: Ha skjerpet oppmerksomhet i forhold til utvikling av symptomer og ha en lav terskel for testing. Dette
søndag 25. oktober Eigersund kommune
3 nye tilfeller av covid-19 torsdag 22. oktober 2020
Dette er personer som pga arbeide kommer fra det som defineres som rødt land. De nye tilfellene har ikke sammenheng med tidligere tilfeller. Det er ikke identifisert annen lokal smittespredning og aktuelle nærkontakter er i karantene.
torsdag 22. oktober Eigersund kommune
4 nye tilfeller av covid-19 onsdag 21. oktober 2020
Dette er personer som pga arbeide kommer fra det som defineres som rødt land. De nye tilfellene har ikke sammenheng med tidligere tilfeller. Det er ikke identifisert annen lokal smittespredning og aktuelle nærkontakter er i karantene.
onsdag 21. oktober Eigersund kommune
Vedtatt Planstrategi 2020 – 2023
Kunngjøring av vedtatt «Planstrategi for Eigersund kommune 2020 - 2023». Her sammenstilles de vurderinger og planprioriteringer som Eigersund kommune vil legge særlig vekt på i kommunestyreperioden 2020-2023 for å nå målene og strategiene i nylig vedtatt
mandag 19. oktober Eigersund kommune
Biblioteket oppgraderer
Stengt fra 26. oktober til 2. november. Vi oppgraderer vår programvare til Bibliofil og må derfor holde stengt i uke 44.
mandag 19. oktober Eigersund kommune
Vei- og utemiljøsjef
En nøkkelstilling innenfor Tekniske tjenester, og en stilling hvor en sammen med dyktig ansatte får mulighet til å påvirke lokalmiljøet på en positiv måte. Avdelingen har et av de mest varierte ansvarsområdene i Eigersund. Her kan nevens drift og
mandag 19. oktober Eigersund kommune
Offentlig bading åpner igjen
Svømmebassenget åpnes igjen for offentlig bading, men nå med ekstra reglement for å minimere smitterisikoen. Da er det bare å finne frem badetøyet igjen.
mandag 19. oktober Eigersund kommune
Spørreundersøkelse om sykkelbyens utlånssykler
Er du blant de 130 som har lånt elsykkel av oss i løpet av de siste årene? Da setter vi stor pris på om du bruker ett minutt på å gi oss en tilbakemelding! Følg lenken for å gi oss din
fredag 16. oktober Eigersund kommune
Husk vikeplikt - Innkjøring til Rundevoll skole
Farlige situasjoner ved innkjøring til Rundevoll skole fordi mange glemmer vikeplikten og ikke overholder fartsgrensene.
fredag 16. oktober Eigersund kommune
3 nye covid-19 tilfeller 15. oktober 2020
Det er registrert tre nye tilfeller av Covid-19 i Eigersund torsdag 15. oktober. Dette er tre personer som pga arbeide kommer fra det som defineres som rødt land . Aktuelle nærkontakter er i karantene og det er ikke identifisert lokal smittespredning.
torsdag 15. oktober Eigersund kommune
Ett nytt tilfelle av covid-19 fredag 16. oktober 2020
Det er registrert ett nytt tilfelle av Covid-19 i Eigersund fredag 16. oktober 2020. Dette er en person som pga en utenlandsreise har vært i det som defineres som rødt land. Det nye tilfellet har ikke sammenheng med tidligere tilfeller. Det er ikke
onsdag 14. oktober Eigersund kommune
Bading i hallen fra tirsdag
Tirsdag starter vi opp med bading i Egersundshallen igjen. Noen nye regler for å begrense smittespredning, men ellers alt som før. Mer info kommer.
tirsdag 13. oktober Eigersund kommune
ROGALAND

Å formidle egne pårørendeerfaringer
Målgruppen for det digitale veiledningskurset er pårørende til personer med demens som ønsker å dele sine erfaringer ved å holde innlegg på pårørendeskoler.
fredag 9. oktober Eigersund kommune
Samarbeid for brannforebygging
Denne uka ble webinaret tverretatlig samarbeid for brannforebygging i risikoutsatte grupper arrangert i Egersund med besøk av flere nasjonale pådriverne for brannsikkerhet.
torsdag 8. oktober Eigersund kommune
Sykehjems- og ØHD-lege
Vi har ledig stilling som Sykehjems- og ØHD-lege for våre avdelinger på Lagård. Med nærhet til Egersund og jernbane kan vi tilby en attraktiv arbeidsplass med spennende og varierte oppgaver og fast arbeidstid. Dette er en nyopprettet stilling der den
torsdag 8. oktober Eigersund kommune
Nytt covid-19 tilfelle 7. oktober 2020
Det er registrert et nytt tilfelle av Covid-19 i Eigersund onsdag 7. oktober. Dette er en person som pga arbeide kommer fra det som defineres som rødt land . Aktuelle nærkontakter er i karantene og det er ikke identifisert lokal smittespredning. Det nye
onsdag 7. oktober Eigersund kommune
Nytt renseanlegg på Helleland
Etter planlegging og bygging, og 19 millioner kroner er investert, står nå et nytt renseanlegg ferdig på Birkeland. Vann og avløp har allerede hatt sin prøveperiode og det fungerer som planlagt. Like ved Bens cafe blir nå det gamle bygget revet.
onsdag 7. oktober Eigersund kommune
Samspill med pårørende
Folkemøtet på kulturhuset 5. november er diagnoseuavhengig, og er for deg og meg. Vi er alle pårørende en eller annen gang i løpet av livet og nettopp derfor er du hjertelig velkommen.
tirsdag 6. oktober Eigersund kommune
Undringsløype i Vannabssengan
I år arrangerer Mestringsenheten Undringsløype som en markering av verdensdagen for psykisk helse.
mandag 5. oktober Eigersund kommune
Anbefaler influensavaksine
Du bør ta vaksinen hvis du er 65 år eller eldre, er gravid eller har en kronisk sykdom.
fredag 2. oktober Eigersund kommune
Dialogkonferanse for ny svømmehall
Da er første steget mot en ny svømmehall på Lagård tatt. Dialogkonferanse med potensielle tilbydere ble holdt i Egersund kulturhus og som nettmøte. Oktober vil bli brukt til møter med de enkelte firma.
torsdag 1. oktober Eigersund kommune
Ungdom fø onga
I anledning årets TV-aksjonen inviterer Pingvinen til arrangementet ungdom få onga. Et familievennlig arrangement med aktivitetsløype i Vannbassengan.
torsdag 1. oktober Eigersund kommune
Eigersund: Omstridt rådmann går av
Hun har ledet Eigersund gjennom en rekke kontroversielle saker. Nå har hun skrevet sluttavtale med kommunen.
onsdag 30. september Stavanger Aftenblad
Omforent avtale
Eigersund kommune og rådmann, Gro Anita Trøan, er enige om å avslutte ansettelsesforholdet. 
onsdag 30. september Eigersund kommune
Hvorfor betale for feier hvis det ikke er feiet i år?
Vi har en flat pris på feie- og tilsynsavgiften, som er differensiert for boenhet og fritidsbolig. Det vil si at man betaler et beløp hvert år, selv om det ikke nødvendigvis har blitt gjennomført feiing og tilsyn akkurat dette året. Alle boenheter og
onsdag 30. september Eigersund kommune
Hestnesveien stengt
Hestnesveien er nå stengt ved Myllarsbakken nær Lykkeliten barnehage. Det jobbes med å legge overvannsrør under veien.
tirsdag 29. september Eigersund kommune
Følg kommunestyret direkte
Kommunestyret mandag 28. september 2020, blir her vist direkte og er mulig å se i ettertid som opptak. Møtestart 17:00.
mandag 28. september Eigersund kommune
Olje- og energiministeren med nytt tre
I statsrådskogen i Vannbassengan har det i dag kommet opp et nytt tre plantet av vår olje- og energiminister.
fredag 25. september Eigersund kommune
Skoleskyss - Fare for bussjåførstreik fra lørdag 26. sept 20
Som kjent pågår det en streik blant bussjåførene på Østlandet, fra lørdag er det varslet at streiken vil bli utvidet til å gjelde hele Rogaland. Dette vil påvirke så å si samtlige ordinære bussruter og skoleruter i Rogaland. I tilfelle...
fredag 25. september Eigersund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

EGERSUND

ROGALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL