Eigersund
Strategiplan helse og omsorg
Utkastet til Strategiplan helse og omsorg 2022-2030, legges med dette ut på offentlig høring med anledning til å komme med innspill eller kommentere forslagene i vedlagte plan.
onsdag 13:38 Eigersund kommune
Jobbmesse onsdag 25. mai
NAV Dalane arrangerer jobbmesse på Dalane videregående skole og Eigersund kommune er en av ni utstillere som ønsker å vise seg fram for potensielle jobbsøkere.
tirsdag 07:49 Eigersund kommune
Hvor mange flyktninger er det bosatt?
Nå kan du se hvilke kommuner som har bosatt flyktninger, hvor mange som er bosatt og hvor mange kommunen har avtalt å bosette, der bosettingen vil finne sted i nær framtid.
fredag 20. mai Eigersund kommune
Reguleringsendring for Kjerjaneset
Reguleringsplan for Kjerjaneset med plankart og bestemmelser er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Hensikten er å legge det til rette for vaske- og servicehaller, bevertning, ladestasjoner for elbil og lager knyttet til bensinstasjonen.
fredag 20. mai Eigersund kommune
Kommunestyret direkte 18. mai 2022
Møtet kan ses direkte her og som opptak i etterkant.
onsdag 18. mai Eigersund kommune
Åpen presentasjon av UNGDATA
På nyåret ble alle elever på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og vg1 og vg2 invitert til å delta i UNGDATA-undersøkelsen. Få med deg Sven Gøran Gustafsson, seniorrådgiver ved KORUS Stavanger som presenterer resultatene.
fredag 13. mai Eigersund kommune
Ønsker din forening å rydde søppel i friluftsområder?
Eigersund kommune legger til rette for en ordning hvor frivillige kan hente søppelsekker på Veiledningstorget og samtidig gi beskjed til driftsleder Vei og utemiljø når og hvor oppsamlet søppel kan hentes. Det må markeres på kart hvor søppelsekker skal
fredag 13. mai Eigersund kommune
Endring i e-faktura
I juni skjer det endringer i efaktura avtalene til alle i Norge.
fredag 13. mai Eigersund kommune
ROGALAND

Utvalg for samfunnsutvikling direkte 13. mai 2022
Møtet kan ses direkte her og som opptak i etterkant.
fredag 13. mai Eigersund kommune
17. mai-program 2022
Her er programet for grunnlovsdagen i Egersund 2022.
fredag 13. mai Eigersund kommune
Hellvik hus og Eigersund kommune mot felles mål
Eigersund ønsker vekst og vil derfor legge til rette for flere innbyggere. Sammen med Hellvik hus har vi nå signert en aksjonæravtale for å starte et felles utbyggingsselskap for Egrefjellet ved Eie. Her håper en å få bygget opp mot 300 attraktive
fredag 13. mai Eigersund kommune
Oppstilling Borgertoget 2022
17.-mai-komiteen har bedt oss legge ut oppstillingen for årets borgertog. Se oversikten her.
torsdag 12. mai Eigersund kommune
Redningshunder trener i Eigersund
Norske Redningshunder Rogaland skal arrangere treningssamling i Eigersund fra 13. til 16.mai. Områder som vil bli brukt er Grødem-Brandal, området rundt Kjerval, Vannbassenga, Slettebø, området rundt Svanevatn og muligens noe i Egersund sentrum.
onsdag 11. mai Eigersund kommune
Formannskapet direkte 11. mai 2022
Møtet sendes her og kan ses som opptak i ettertid.
onsdag 11. mai Eigersund kommune
Fin-fint besøk fra Malta
Eigersund har denne uka besøk fra administrasjon og politisk ledelse i Malta. Her ønsker de å lære mer om vårt demokrati og to dager er satt av til dette.
tirsdag 10. mai Eigersund kommune
Detaljreguleringsplan for Industriområdet Tengsareid III
Planteknisk utvalg har vedtatt å legge ut følgende reguleringsplan på høring og offentlig ettersyn. Forslaget legger opp til at industriområdet utvides nordover på Haganeset.
tirsdag 10. mai Eigersund kommune
Markering 8. mai
Foruten en fin markering av av frigjøring- og veterandagen i Egersund var også ordførerne fra alle Dalane-kommunene samlet for å signere en felles veteranplan. Se bildene her.
mandag 9. mai Eigersund kommune
Planteknisk utvalg direkte 9. mai 2022
Møtet sendes direkte her og kan ses som opptak i etterkant.
mandag 9. mai Eigersund kommune
Bienes fantastiske liv
Et foredrag på folkebiblioteket for deg som har birøkter i magen? Er opptatt av natur og hage, eller bare er glad i honning.
fredag 6. mai Eigersund kommune
Ukrainerne møtes på folkebadet
I Egersund sanitetsforening sine lokaler møtes flyktningene fra Ukraina hver uke for samhold, diskusjoner seg i mellom og for å få informasjon fra Eigersund kommune og NAV. Foruten å holde møtestedet steiker foreningen også vafler. Voksne og unge møter
torsdag 5. mai Eigersund kommune
Levekårsutvalget direkte 5. mai 2022
Møtet som holdes på rådhuset kan ses direkte her og som opptak i etterkant. Befaringer blir ikke sendt som video.
torsdag 5. mai Eigersund kommune
Utstilling på biblioteket
I mai stiller Torunn Myklebust ut sine muntre historier om Gustav Gris og Martin Mus.
onsdag 4. mai Eigersund kommune
Leir og friluftsskole i sommer
Dalane friluftsråd har flere arrangement klar for barn og unge i sommer. Se oversikten her.
onsdag 4. mai Eigersund kommune
Kunngjøring for reguleringsendring av havne- og næringsområde Kaupanes
Denne reguleringsendringen følger opp gjeldende reguleringsplan der hovedhensikten er å øke andelen industriareal og vesentlig redusere andelen til kontor, samt flytte samleveien med tilhørende gang- og sykkelvei mot vest.
onsdag 4. mai Eigersund kommune
Vi markerer håndhygienens dag
Håndhygiene og andre smittevernrutiner er viktigste tiltak i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i helse- og omsorgstjenesten. Eigersund kommune er med på den nasjonale markeringen av verdens håndhygienedag 5. mai.
onsdag 4. mai Eigersund kommune
Sommervedlikehold i svømmebassengene
Når skoleåret slutter så stenges svømmebassengene våre for nedtapping, rengjøring av bassenger og vannbehandlingsanlegg samt årlig vedlikehold.
onsdag 4. mai Eigersund kommune
Ukraina - Landet på randen
Hans-Wilhelm Steinfeld holder et høyaktuelt foredrag om situasjonen i Ukraina, og i Europa forøvrig på Egersund kulturhus.
tirsdag 3. mai Eigersund kommune
reguleringsendring for vei til tipp og landbruksområde Søkkemyra
Hensikten med reguleringsendringen er å justere adkomsten, da dette vil gi betydelig mindre inngrep og vil være til fordel både for bedriften og ikke minst for landbruksdriften i området.
tirsdag 3. mai Eigersund kommune
Mann i 20-åra sikta for grov kroppsskade
Politiet melder om ei alvorleg valdshending på ei privat adresse i Eigersund.
mandag 2. mai NRK
Alvorlig voldshendelse
En person er skadet etter en alvorlig voldshendelse i Eigersund mandag kveld.
mandag 2. mai TV 2
Klesbyttedag på Pingvinen
Egersund Husflidslag og Pingvinen Fritidsklubb inviterer til bytte og reparasjon av klær
mandag 2. mai Eigersund kommune
Hvordan opplever du kontakten med helsestasjonen?
Vi vil gjerne høre fra deg. Hvordan opplever du kommunikasjonen med helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten i Eigersund? Undersøkelsen er anonym.
søndag 1. mai Eigersund kommune
Justering av formålsgrense på Hamran
Detaljregulering for Hamran som medfører en justering av formålsgrense. Hensikten er å bruke arealet til parkeringsplass.
fredag 29. april Eigersund kommune
ROGALAND

Reguleringsendring for oppføring av to-mannsbolig i Sokndalsveien 65
På tomt tillates oppført to-mannsbolig i 2 etasjer med maksimal mønehøyde pa 8,5 meter og med utnyttelsesgrad inntil 40%.
fredag 29. april Eigersund kommune
Hvordan vokse opp i en digital verden?
Et fellesmøte arrangert av skolene for å få et innblikk i hvordan det er for unge idag å vokse opp i en verden som blir mer og mer digital. Alle er velkomne til å delta, både foresatte og barn.
torsdag 28. april Eigersund kommune
Flyktninger har behov for sykler og basketball
Det er flere av våre nyankomne flyktninger som sier at de har behov for sykler for å komme seg rundt. Er det noen som har sykler for voksne og for barn til overs? Frivilligsentralen organiserer.
onsdag 27. april Eigersund kommune
Kulturminnefondet tilbyr rådgivning på nett
Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning som hjelper private eiere av verneverdige kulturminner å ta vare på sin bebyggelsen.
onsdag 27. april Eigersund kommune
Hellvik har Rogalands beste vann
Hellvik har ikke bare det beste vannet i Eigersund, men nå også det beste i Rogaland. Eigersund kommune har fått prisen for beste drikkevann i Rogaland i klassen overflatekilder. Konkurransen arrangeres av Norsk Vann og Norsk Kommunalteknisk forening.
onsdag 27. april Eigersund kommune
Markering av frigjøring- og veterandagen
Veterandagen er en norsk merkedag innført av regjeringen for å styrke anerkjennelsen av innsatsen til militære veteraner. Merkedagen er lagt til 8. mai, frigjøringsdagen. Veterandagen skal hedre deltagere i andre verdenskrig, så vel som dem som har
tirsdag 26. april Eigersund kommune
Oransje nivå for skogbrannfare
Statsforvalteren i Rogaland melder at kombinasjonen av vind og ingen nedbør gir lokalt stor gress og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.
mandag 25. april Eigersund kommune
Åpent hus i demonstrasjonsboligen
Pensjonistforbundet- Egersund inviterer til åpent hus i kommunens demonstrasjonsbolig for velferdsteknologi.
mandag 25. april Eigersund kommune
Oppstart av reguleringsendring for Sandbakkveien 20
Endringen vil søke om å hjemle inntil 8 leiligheter istedenfor 3 eneboliger. Dette vil medføre et større samlet bygningsvolum, og noe høyere bygg enn hva gjeldende plan åpner for
fredag 22. april Eigersund kommune
Bidra til forskning på egersundsdialekt
Det jobbes på et forskningsprosjekt ved NTNU om språkendring i norske dialekter. 9. og 13. mai kommer de til Egersund sentrum, og her du kan delta enten på formiddagen, ettermiddagen eller kvelden.
fredag 22. april Eigersund kommune
Planteknisk utvalg direkte 19. april 2022
Møtet kan ses som opptak her.
torsdag 21. april Eigersund kommune
Ferie for alle
Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi tilbud om en aktiv ferieopplevelse for hele familien. For Røde Kors som er arrangør er det viktig at hele familien reiser på ferie sammen. Da får familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape
torsdag 21. april Eigersund kommune
Jobbskygging på rådhuset
I dag har rådhuset hatt økt bemanning ettersom Tuva Randen fra 8. trinn på Lagård ungdomsskole har hatt jobbskygging sammen med kommunedirektør Siri A. Meling.
torsdag 21. april Eigersund kommune
Seksuelle overgrep
Som det fremgår av media, har det kommet opp flere saker med seksuelle overgrep i vårt distrikt. Det dreier seg blant annet om at mindreårige har blitt forledet til å sende bilder og videoer med seksuelt innhold av seg selv til voksne. Dette har skjedd
torsdag 7. april Eigersund kommune
Vi er en av landets mest boligvennlige kommuner
Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL) årlige boligvennlighetskåring slår fast at Eigersund er en av Norges vennligste kommuner.
torsdag 7. april Eigersund kommune
Verdens bokdag lørdag 23 april
Verdens bokdag markeres lørdag 23 april på Eigersund folkebibliotek. Se programmet her.
torsdag 7. april Eigersund kommune
Reguleringsendring for Hovlandsveien 90
Hensikten er å dele tomt i to boligtomter, samt stenge eksisterende avkjørsel fra tomten til Hovlandsveien og dermed kun benytte eksisterende avkjørsel fra Madlandsdalen.
torsdag 7. april Eigersund kommune
Gammel jordmorprotokoll blir arkivert
Jordmorprotokollen er en håndskreven statistikk av fødsler i Eigersund skjedd utenfor institusjon fra 1951 fram til år 2000. Altså hjemmefødsler og fødsler som ble tatt hånd om av jordmor som ikke rakk fødeklinikk.
onsdag 6. april Eigersund kommune
Bli med på "sykle til jobben"
Delta individuelt eller som et lag med venner eller kolleger og bli med i trekningen av premier. Hvilket lag i Eigersund gjør det stort og hvem blir trukket ut som random vinner?
tirsdag 5. april Eigersund kommune
Biblioteket holder åpent i påsken
Bøker og gode historier er en viktig del av påsken for mange. Her ser du åpningstidene i påskedagene.
tirsdag 5. april Eigersund kommune
NAIS! Barn og unges kulturdag
Lørdag den 23. april kan barn og unge game i fellesskap, prøve VR-utstyr, gå på spa, få med seg hele to gratiskonserter i Lervige, spille og chille på kinoen, hoppe i havet med Coastal Adventures.
mandag 4. april Eigersund kommune
Se hvor det jobbes og hvilke veier som blir stengt
Vann og avløp jobber med en oppgradering av ledningsnettet. Se hvor det jobbes nå.
mandag 4. april Eigersund kommune
Inntaksstopp hos klessentralen
Frivilligsentralen er overveldet over givergleden til klessentralen som ble opprettet for nyankomne flyktninger, men nå er lageret såpass fylt opp at en ikke kan ta imot mer.
mandag 4. april Eigersund kommune
Læring i teknologirike omgivelser
Skal vi satse mest på digitale læreverk, eller skal vi kjøpe inn en god del papirbøker fortsatt? Elevene har mye teknologi i klasserommet, men trenger nødvendigvis lærebøkene være digitale? Vi har spurt elevene hva de selv foretrekker.
fredag 1. april Eigersund kommune
Koronatest utført av helsepersonell flyttes
Fra 4. april flyttes koronatesting utført av helsepersonell til Eigersund kommunale legesenter i Spinnerigaten 13. Bestilling av test fungerer på samme måte som tidligere.
torsdag 31. mars Eigersund kommune
ROGALAND

Reguleringsendring Hestnes
I dag åpner tabellen for at det kan bygges 7 eneboliger i felt B30. Søker ønsker å endre type bebyggelse fra enebolig til enebolig / småhus . I tillegg ønskers antall boenhet økt er fra 7 til 9, slik at tomt nr 1 og 2 kan bebygges med
torsdag 31. mars Eigersund kommune
Ny utlysning for kompensasjonsmidler etter pandemien
Driver du en virksomhet som er særlig hardt rammet av de siste smitteverntiltakene? Nå kan du søke om støtte fra kommunal kompensasjonsordning. Søknadsfrist er 19. april 2022
torsdag 31. mars Eigersund kommune
Fuglar i lyrikken
I april er vandreutstillingen «Fuglar i lyrikken» fra Nynorsk kultursenter utstilt på Eigersund folkebibliotek. Utstillingen gir noen smakebiter på den rikholdige diktningen som av ulike grunner kler seg i fjørdrakt, synger og flyr.
onsdag 30. mars Eigersund kommune
Detaljregulering for boliger ved Lasteinveien, Leidland
Planforslaget legger opp til å kunne etablere inntil 43 boliger med varierte boligtyper i området, fordelt på eneboliger, eneboliger i rekke og to-mannsboliger. Det er lagt vekt på å skape et moderne og attraktivt boligområde, i forlengelsen av
onsdag 30. mars Eigersund kommune
Leve hele livet i Eigersund
Leve hele livet er en nasjonal eldrereform. I forbindelse med evaluering av reformen har Statsforvalteren i Rogaland tatt kontakt med kommunen og lagd et innslag fra vårt veiledningstorg. Vi i Eigersund kommune ønsker også at det skal være godt å bo og leve hele livet i den flotte...
onsdag 30. mars Eigersund kommune
Klessentral for nyankomne flyktninger på plass
En av de tingene som våre flyktninger mangler når de kommer til Egersund er klær og sko. Frivilligsentralen har satt opp en klessentral nesten som en butikk og de første familiene har allerede vært innom.
onsdag 30. mars Eigersund kommune
Har du ukrainere boende hjemme hos deg?
Vi ønsker å komme i kontakt med personer som har ukrainere boende hjemme hos seg, for å sikre at vi når disse med relevant informasjon.
tirsdag 29. mars Eigersund kommune
Bedre humør med enkle råvarer på fredagsforedraget
Råvarer og bedre humør er det viktigste i vårt liv. Kom og hør på Gunhild Lovise som brenner for å lage mat av gode råvarer. Egersund folkebibliotek fredag 1. april.  
tirsdag 29. mars Eigersund kommune
Reguleringsplan for boliger og allmennyttig formål Sokndalsveien 51
Hensikten med planarbeidet å gjøre dagens bebyggelse om til boliger som er tilpasset for eldre brukere. Bebyggelsen vil endres i form av balkonger med innglassing for privat uteoppholdsareal, samt at det skal bygges på en ekstra etasje i byggets
tirsdag 29. mars Eigersund kommune
Reguleringsendring for gang- og sykkelvei Hestvad bru - Kvellure
Hensikten er å forbedre sikten i undergangen ved Hestavad bru.
tirsdag 29. mars Eigersund kommune
Åpent møte angående flyktninger
Det kommer nå 165 nye innbyggere. Kan vi sammen gi dem en god velkomst? Vi inviterer lag og foreninger til et felles møte for å gi info om arbeidet som pågår, og for å koble oss på de gode kreftene som hver organisasjon besitter. 
mandag 28. mars Eigersund kommune
Kommunestyret direkte 28. mars 2022
Møtet fra Hellvik kan ses direkte her og som opptak i etterkant.
mandag 28. mars Eigersund kommune
12 timer gratis SFO for 1. trinn
Målet med ordningen som gjelder fra høsten er å gjøre SFO mer tilgjengelig for alle.
mandag 28. mars Eigersund kommune
165 flyktninger på vei. Hva gjør vi?
I løpet av året ventes det å komme 165 flyktninger fra Ukraina og andre nasjoner. Hva gjør vi, og hvordan kan du bidra?
fredag 25. mars Eigersund kommune
Folkehelsekoordinatoren på tur med Dalane videregående skole
Dalane videregående skole melder på Instagram at de har vært på tur med vår Sandra Emilie Brynjelsen og lært om folkehelse oppe i Vannbassengan. Se bildene her.
fredag 25. mars Eigersund kommune
Formannskapet direkte 23. mars 2022
Møtet sendes direkte her og kan ses som opptak i etterkant.
onsdag 23. mars Eigersund kommune
Påske-LAN på Pingvinen
Påske-LAN et på Pingvinen har blitt framskyndes ett døgn. Nytt tidspunkt blir da fredag 8.april.
tirsdag 22. mars Eigersund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

ROGALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL