Eigersund
Eiendomsskatt – endringer fra 2020
Eigersund kommune skal i løpet av 2019 re-taksere alle eiendommer i kommunen. I den forbindelse har kommunestyret vedtatt at "fra 2020 vil en basere utskrivingen av eiendomsskatt på boliger på Skatteetatens formuesgrunnlag. Boliger som får formuesgrunnlag fra Skatteetaten takseres...
torsdag 14:24 Eigersund kommune
Connect jakter 25 bedrifter i Eigersund
Connect Vekst ønsker vi sammen med Eigersund kommune å legge til rette for økt vekst, konkurransekraft og flere arbeidsplasser.
torsdag 13:11 Eigersund kommune
Ledig stilling som vei og utemiljøsjef
Lederstillingen som vei og utemiljøsjef lyses ut på ny da det var få søkere etter først utlysning. Dette gjøres etter en samlet vurdering, da vi for denne stillingen har ønsker om et større søkergrunnlag. Aktuell søker fra først utlysning...
torsdag 10:38 Eigersund kommune
Veiledningstorget åpner snart
Velkommen til teståpning torsdag 21.mars klokka fire. Offisiell åpning blir 28.mars.
onsdag 10:03 Eigersund kommune
Følg kommunestyrets direkte
Kommunestyre møte, 18. mars 2019, blir her vist direkte og er mulig å se i ettertid som opptak.
mandag 17:51 Eigersund kommune
Folkepulsen fordeler midler til lag og foreninger
Folkepulsen skal arbeide for å styrke folkehelsen gjennom økt fysisk aktivitet og har i år 175.000 kroner til fordeling til kommunens lag og foreninger. Søknadsfrist er 1. mai
mandag 14:06 Eigersund kommune
Reguleringsendring for Langholmen
Bakgrunn for saken er at det i forbindelse med opparbeidelse av gang- og sykkelvei er oppdaget dårlige masser. Dette fører til at det kan være risiko for at hele eller deler av Gamle Eigerøyvei må stenges.
mandag 13:43 Eigersund kommune
Eigersund skifter bankforbindelse
Eigersund kommune skrifter bankleverandør 1. april fra Sparebank 1 SR-Bank til Sparebanken Sør. Prosessen er godt i gang, og nye konti er nå endret i våre økonomisystemer.
fredag 15. mars Eigersund kommune
ROGALAND

Endringer for Dalane kulturfestival
Dalane kulturfestival sitt åpningsarrangement i Eigersund endres.
fredag 15. mars Eigersund kommune
Nyeveien – ennå et anleggsområde
Inntil det blir varmere i været, vil det fremdeles være gjenstående arbeider for ferdigstillelse av Nyeveien mellom Damsgård og «Svingen», så området er fremdeles et anleggsområde
fredag 15. mars Eigersund kommune
Reguleringsendring for næringsområde Elgjebakken - Sjukehusveien
Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre endring av reguleringsplanen for Elgjebakken - Sjukehusveien som medfører mindre justering av Kvidafjellveien som er kommunal vei samt justering av to pressieringer i bestemmelsene knyttet til brukstillatelse, riggplass samt tidspunkt for...
fredag 15. mars Eigersund kommune
Reguleringsarbeid for Mjåsundveien på Hellvik
Detaljreguleringen skal legge til rette for utbygging av inntil 5 nye boenheter. Disse skal fordeles på frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Andre aktuelle reguleringsformål vil være kjørevei, lekeplass, grønnstruktur og renovasjon.
torsdag 14. mars Eigersund kommune
Feiret barnehagedagen på ordførerens kontor
12. mars arrangeres årets barnehagedag over hele landet, og Hestnes FUS barnehage brukte dagen til å besøke rådhuset. Årets slagord er «Jeg lurer på …», så med seg på turen hadde de mange spørsmål til ordfører Odd Stangeland.
tirsdag 12. mars Eigersund kommune
Engasjement i barn og unges kommunestyre
I dag mandag har det vært møte i barn og unges kommunestyre på Grand hotell. Både sakskartet, fordeling av penger og diskusjonen rundt vise at ungdommene fra våre barne- og ungdomsskoler har et høyt engasjement. Se bildene her.
mandag 11. mars Eigersund kommune
God kontroll på legemidler i kommunen
Eigersund kommune mottar ikke multidosepakkede legemidler fra Norsk Medisinaldepot (NMD) /Vitusapotek AB 28, men mottar medisiner fra Vitus apotek i Egersund. Kommunen har allikevel satt inn ekstra kontrolltiltak på medisinhåndtering.
lørdag 9. mars Eigersund kommune
Vil du dele et blinkskudd fra kommunen vår?
Snart åpner veiledningstorget i Lerviksgården. Der vil alle besøkende bli møtt av en bildevegg hvor vi ønsker å vise frem mange av de flotte skattene vi har i Eigersund kommune.
tirsdag 5. mars Eigersund kommune
Spørreundersøkelse om drikkevannet ditt
Folkehelseinstituttet inviterer personer fra hele Norge til å delta i en spørreundersøkelse om sammenhengen mellom drikkevann og magesyke. I Eigersund vil innbyggere fra Helleland og Hellvik bli invitert.
tirsdag 5. mars Eigersund kommune
Frislippområdet for hund åpner tirsdag
Tirsdag den 5. mars klokka fem er det offisiell åpning av frislippområdet for hund oppe i Vannbassengan.
mandag 4. mars Eigersund kommune
Kurs for handel og servicenæringen
Muligheter i Eigersund kommune arrangerer i mars et fire-dagers intensivt kurs for handel og servicenæringen i Eigersund. Målet er å bidra til økt omsetning.
mandag 4. mars Eigersund kommune
Kontroll over brann på Hellvik
Oppdatert fredag 1. mars 20:30: Det brenner bak Lunhulen på Hellvik. Brannvesenet er i kontakt med eier av stedet og det er kontroll over flammene.
fredag 1. mars Eigersund kommune
Kommunalsjef for samfunnsutvikling
Rådmann informerer om at vi er i sluttfasen av rekruttering av kommunalsjef for samfunnsutvikling og at dette vil bli avklart i begynnelsen av mars.
torsdag 28. februar Eigersund kommune
Eiendomsskatteliste
Offentlig ettersyn. Liste over eiendommer med tilhørende eiendomsskatt og -takst er lagt ut til offentlig ettersyn på hovedbiblioteket i Egersund(AMFI) i tidsrommet 29. februar til 11. april 2019.
torsdag 28. februar Eigersund kommune
Brunt vann i Bruviksområdet
På grunn av arbeidet i bunnen av Motalabakken kan det være misfarget vann i området. Eigersund kommune jobber med å spyle ledningsene her, men la gjerne kranene stå og renne litt hjemme om dette er et problem hos deg.
torsdag 28. februar Eigersund kommune
Eiendomsgebyr for 2019
I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2019 har kommunestyret vedtatt noen endringer. For å beregne seg frem til korrekt gebyr nyttes selvkostberegninger.
tirsdag 26. februar Eigersund kommune
Idrett for alle hele året
«Folkepulsen» er et samarbeid som skal støtte opp om idrettslag som legger til rette for at alle kan delta. Se hvilke lag som fikk støtte.
tirsdag 26. februar Eigersund kommune
Eigersund satser på HMS
Eigersund kommune skal jobbe mot et arbeidsmiljø som fremmer engasjement, trivsel, helse og arbeidsglede. Et av virkemidlene for å nå dette er det kontinuerlige arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.
tirsdag 26. februar Eigersund kommune
Snart klart for Ung i Rogaland
Snart gjennomføres ungdataundersøkelsen i Eigersund kommune blant elever i 8.–10. klasse igjen. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2013 og 2016 og for å gi et godt bilde av situasjonen i Eigersund, er det viktig at så mange som mulig deltar.
fredag 22. februar Eigersund kommune
Bedre tverrfaglig innsats
Rådmann Gro Anita Trøan har i dag signert en forpliktende samarbeidsavtale med KoRus Vest om innføring av Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI).
fredag 22. februar Eigersund kommune
Sentrum søker gatemusikanter
Det søkes etter gatemusikanter til å spre glede og fornøyelse i Egersund sentrum sommeren 2019. Lørdagene vil etter vurdering bli fordelt mellom flere aktuelle søkere.
torsdag 21. februar Eigersund kommune
Forslag om område for råstoffutvinning på Helleland
I forbindelse med møte med Norge Mining, har en vurdert det som nødvendig å sende ettersende et innspill i forbindelse med høringen til kommuneplan.
torsdag 21. februar Eigersund kommune
To vann i Dalane kan få produksjon av ørret
Norsk Ørret AS har fått med seg egersunderne Hans Kristian Mong og Frode Teigen. Merdene er allerede på plass i Sirdalsvatnet. Nå er drømmen å få til noe tilsvarende i Nodlandsvatnet og Lundevatnet.
onsdag 20. februar $ Stavanger Aftenblad
Innføring i linoleumstrykk
Damian Vega er en visuell kunstner fra Asturias, Spania, som gjester Eigersund i forbindelse med Dalane kulturfestival. Nå kan du få en innføring i linoleumstrykk, i et eksklusivt kurs.
onsdag 20. februar Eigersund kommune
Nye Veier føler seg misforstått om fartsgrense på E 39
Nye Veier sa nylig til folkevalgte og media i Egersund at fartsgrensen på gamle E 39 kan bli satt ned når den nye motorveien kommer. Det skapte rabalder.
onsdag 20. februar $ Stavanger Aftenblad
ROGALAND

Reisevanene er undersøkt i Dalane
Rogaland Fylkeskommune sin reisevaneundersøkelse viser at regionen har et stort potensial for å få flere til å reise kollektivt, gå eller sykle. Andelen som kjører bil er 64 prosent.
tirsdag 19. februar Eigersund kommune
Renovering av lekeplasser
Lekeplassen i ditt nabolag trenger å renoveres. Eigersund kommune ved Vei og Utemiljø har opprettet en ordning hvor velforeninger kan inngå driftsavtaler for mindre sandlekeplasser i sitt eget nabolag. Som beboere oppfordrer vi dere til å etablere en velforening å ta ansvar for at...
tirsdag 19. februar Eigersund kommune
Reguleringsendring for hyttebebyggelse i Egelandsdalen
Endringene gjelder i hovedsak at det kan tillates å bygge underetasje på fritidsboliger på tomter der terrenget tilsier at dette kan gjøres.
tirsdag 19. februar Eigersund kommune
– Nye veier bruker nedsatt hastighet på gamle E 39 som en trussel
Det vakte oppsikt da Nye Veier fortalte egersunderne at hastigheten på gamle E 39 kan bli satt ned når motorveien kommer. - Frekt, sa næringsforening. - Tvang, mente ordføreren. - Pressmiddel, mente Høyre.
mandag 18. februar $ Stavanger Aftenblad
Saksdokumenter og ettersending av vedtak kommunestyrets møte 18.2.2019
Du finner innkalling og komplette saksdokumenter her.
fredag 15. februar Eigersund kommune
Orienteringsmøter av Nye Veier AS om ny E-39
Nye veier vil mandag 18. februar 2019, kl 1800 - 1900 orientere kommunstyret om Nye Veier og ny E-39. Møtet vil bli streamet live på kommunens nettsider. Det er også mulig å se opptaket i ettertid. Møtet er på Grand Hotell.
fredag 15. februar Eigersund kommune
Regnskap 2018 - Bedre resultat enn budsjettert, men fortsatt utfordringer
Eigersund kommune har i dag oversendt det foreløpig årsregnskap for 2018 til revisjonen i tråd med kommunelovens bestemmelser.
fredag 15. februar Eigersund kommune
Følg kommunestyrets eierskapsmøte direkte
Kommunestyrets eierskapsmøte, 18. februar 2018, blir her vist direkte og er mulig å se i ettertid som opptak. På møtet vil ulike selskaper der kommunen har eierinteresse gi en orientering om status.
torsdag 14. februar Eigersund kommune
Nye tall gjør tunell gjennom Årstadfjellet mindre aktuell
I fjor ba fylkeskommunen Eigersund avklare om kommunen vil bidra med bompenger til nye veier. Vi vil først vite hva vi skal si ja eller nei til, svarer kommunen.
onsdag 13. februar $ Stavanger Aftenblad
Utlån av el-sykler
Sykkelbyen Egersund har tolv el-sykler skal lånes ut. Perioden det gjelder er ut april. Her kan du melde din interesse.
onsdag 13. februar Eigersund kommune
Sterk og klar på Husabø
Eigersund kommune tilbyr alle foreldre på ungdomstrinnet jevnlig deltakelse i STERK & KLAR, et foreldreprogram utviklet for å støtte og veilede foreldre i å tilrettelegge for en rusfri ungdomstid. Husabø ungdomsskole holder møtet onsdag 6. mars.
onsdag 13. februar Eigersund kommune
Hvordan har vi det i Eigersund?
Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019. I profilen for Eigersund kommune kan vi se hvordan vi har det i forhold til helse, trivsel og boforhold sammenlignet med andre kommuner i Rogaland.
tirsdag 12. februar Eigersund kommune
– Vi vil sprenge demningen i sommer
– Dere rører ikke demningen, sier en mann som haster forbi på brua. Magne Ø. Skoland og Tom Helge Moen ønsker å sprenge bort kraftverksdemningen på Moi for å hindre flom.
mandag 11. februar $ Stavanger Aftenblad
Morsmåldagen
Vi setter oss i små grupper og leser bøker på ulike språk: somali, arabisk, litauisk, polsk, russisk og norsk.
mandag 11. februar Eigersund kommune
Søk frivillighetstilskudd
Eigersund kommune inviterer lag, foreninger og enkeltpersoner til å søke om frivillighetstilskudd. Tilskuddsordningen skal bidra til inkludering, fellesskap eller nyskapende aktivitet.
mandag 11. februar Eigersund kommune
Stor snøskredfare - Nivå 4 - Rødt
Fylkesmannnen har sendt ut varsel om stor snøskredfare, nivå 4 Rødt, for søndag 10.2.19. For Eigersund kommune vil det nok gjelde mest og litt ovenfor Bjønnsbergtunnelen (Gya), men varslet er også aktuelt for andre deler av kommunen.
fredag 8. februar Eigersund kommune
Endring av detaljregulering for Leidlandshagen
Det tillates nå rekkehusboliger, kjedehus eller småhus med tilhørende garasje og carport.
fredag 8. februar Eigersund kommune
Strøsand
Eigersund helsestasjon har små sekker med strøsand for utdeling til unge og eldre som ønsker å ta disse med hjem.
torsdag 7. februar Eigersund kommune
Kommuneplanens samfunns- og arealdel 2018-2030
Planen skal styrke kommunens evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg samfunnsutviklingen og nye krav og muligheter, gjennom målrettet innsats og videre utvikling innenfor kommunens virkeområder.
torsdag 7. februar Eigersund kommune
Detaljreguleringsplan for Myllarsmarka
Det legges opp til at det kan bygges eneboliger og flermannsboliger. Maksimalt antall boenheter i en bygning er fire. Til sammen kan det bygges inntil 155 boenheter.
torsdag 7. februar Eigersund kommune
Eigersund på yrkesvalgdagen
Februar betyr at det arrangeres yrkesvalgdag oppe på Dalane videregående skole. Her er muligheten god for å treffe fremtidig ansatte og lærlinger, mens det for elevene blir en mulighet for å finne ut hva de ønsker å bedrive med i framtiden.
onsdag 6. februar Eigersund kommune
Eigersund med i unikt samarbeid om digitalisering
Som første fylke i landet har samtlige kommuner i Rogaland signert samarbeidsavtale om digitalisering for å gi bedre tjenester til innbyggere og næringsliv.
onsdag 6. februar Eigersund kommune
Detaljreguleringsplan for nedre del av Lundeåna
Kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplanen for nedre del av Lundeåna. Det legges opp til at det kan gjennomføres nødvendige flomsikringstiltak på denne strekningen. Videre foreslås det nye parkeringsplasser og dette ombefatter også noen mindre områder som i dag er...
tirsdag 5. februar Eigersund kommune
Kurs for nyetableringer
Skape, Etablerersenteret for Rogaland, holder to kurs i Egersund for nyetablerere. Et introduksjonskurs og ett med budsjettering, likviditet og lønnsomhet som tema.
mandag 4. februar Eigersund kommune
Kan bompenger bli brekkstang for å oppnå lokale ønsker?
Uten kommunalt vedtak om bompenger, ingen ny E 39, sier Nye Veier. Hvis ikke ønsket om tilførselskryss på Sagland blir innfridd, kan det være at vi sier nei til bompenger, svarer Eigersund.
fredag 1. februar $ Stavanger Aftenblad
ROGALAND

Tommel opp for rusteamet
I Eigersund kommune finnes det mange som gjør en god jobb, men som allikevel ikke alltid er like synlige. Mestringsenhetens rusteam er en slik avdeling, så da passer det bra å gi en tommel opp til de dyktige ansatte som her gjør et grundig arbeid for flere av kommunens innbyggere.
fredag 1. februar Eigersund kommune
Ny struktur for organisasjon og ledelse
Eigersund kommune er i gang med et omfattende omstillings- og utviklingsarbeid. Formålet er å sikre lovlig, forsvarlig og effektiv drift innenfor de økonomiske rammene vi har, og vil få i framtiden.
torsdag 31. januar Eigersund kommune
Kulturkontoret flytter
Kulturformidling har fått nye kontorer, og har nå flyttet fra lokalene i Strandgata. Samme tjenester og ansatte, og samme gode humør, men nå i Lerviksgårdens 4.etasje, inn den gule døren.
torsdag 31. januar Eigersund kommune
Trollpikk-kommunen får internett til å humre igjen: – Helt tilfeldig
Eigersund kommune etterlyste tomt til sin nye brannstasjon med en noe utradisjonell plantegning.
onsdag 30. januar TV 2
Betal bompenger her eller kjør gratis rundt Bryne
Det valget kan bilistene få på Bryne i en ny bomring for Klepp og Time, nå uten Hå.
mandag 28. januar $ Stavanger Aftenblad
Justering av tomtegrense på Lædre
Det er søkt om en mindre reguleringsendring som medfører at del av friluftsområde kan skilles ut som egen parsell, men uten at den skal kunne bebygges eller at formålet skal endres. Rådmannen vurderer at dette kan gjøres som en mindre endring av reguleringsplanen og vil ikke...
mandag 28. januar Eigersund kommune
Kommunen søker tomt for ny brannstasjon
Eigersund kommune skal etablere ny brannstasjon. For å sikre funksjoner og oppgaver for brann- og redningsvesenets søker kommunen derfor etter egnede tomter innenfor et avgrenset område.
mandag 28. januar Eigersund kommune
Felles kvinnelig innsats for et godt lokalmiljø
Velkommen i til hyggelig treff i regi av Eigersund internasjonale kvinnegruppe 1. februar.
torsdag 24. januar Eigersund kommune
Foredrag ved Tore Sunde Rasmussen
Få med deg foredrag ved eventyreren Tore Sunde Rasmussen på Egersund kulturhus før premieren på filmen «Amundsen» 15. februar.
onsdag 23. januar Eigersund kommune
Brukerplanseminar 2019
I dialog ønsker en å skape bedre forståelse for brukere med rus og psykiske utfordringer i kommune- og fylkes-Norge.
onsdag 23. januar Eigersund kommune
Friluftskole i vinterferien
Friluftsrådet gjennomfører vinterfriluftskole med snø- og skiaktiviteter i Dalane. Målgruppen er alle barn mellom 10 og 13 år fra Dalane.
onsdag 23. januar Eigersund kommune
Graving i Prestegårdsveien og Motalaveien
Prosjektet har blitt utsatt, men mandag 18. februar starter Eigersund kommune arbeidet med å skifte ut gammelt ledningsnett i deler av Prestegårdsveien og opp Motalaveien.
tirsdag 22. januar Eigersund kommune
Er du vår sykle-til-jobben-ambassadør?
Vi søker engasjerte og utadvendte ambassadører som vil være med å spre aktivitetsglede i 2019-kampanjen. Som ambassadør må du være glad i aktivitet, idrett og friluftsliv. Du skal bidra til at enda flere får øynene opp for en aktiv livsstil.
mandag 21. januar Eigersund kommune
Kommunestyret direkte
Dagens kommunestyre, 21. januar 2019, blir her vist direkte fra klokka seks, og er mulig å se i ettertid som opptak.
mandag 21. januar Eigersund kommune
Pakkeforløpet for psykisk helse og rus
Pakkeforløpet for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødvendig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og behandlingen skal evalueres systematisk underveis.
mandag 21. januar Eigersund kommune
Se hva vi fant i kloakken din
Eigersund kommune har store problemer med søppel i kloakken som kommer inn til Hestnes avløpsrenseanlegg. Hit kommer avløpsvann fra store deler av kommunen og vi må be om en skjerping.
fredag 18. januar Eigersund kommune
KrF vil ha søndagsåpne butikker i turistsesongen
Det er urettferdig at butikker må holde søndagsstengt under Julebyen og på et turiststed som Hellvik, mener Eigersund KrF. Nå vi de ha kommunestyret med seg for å få Fylkesmannen til å velsigne søndagsåpent i turistsesongen.
fredag 18. januar $ Stavanger Aftenblad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EGERSUND

ROGALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL