Eigersund
Tour des Fjords løypa klar
Torsdag 24. Mai kommer sykkelløpet Tour des Fjords til Egersund med TV-overføring og full fest. Det blir tre runder rundt byen før endelig målgang. Nå ligger detaljert løype klar på nett, så her kan du sjekke om syklistene vil passere rett utenfor ditt hjem....
fredag 12:50 Eigersund kommune
Foreldreundersøkelse om SFO
Foreldre får i disse dager en e-post med invitasjon til en annonym undersøkelse agående SFO. Resultatene vil gjøre oss bedre i stand til å skape en skolefritidsordning som er i tråd med foreldrenes ønsker. Det er derfor viktig at flest mulig deltar.
fredag 12:12 Eigersund kommune
Søknad om utslippstillatelse fra Pelagia
Her er søknad med vedlegg samt kontaktinformasjon og høringsfrist for Pelagias søknad om utslippstillatelse.
torsdag 14:41 Eigersund kommune
Registrer deg for digital post
7635 innbyggere i Eigersund har enda ikke tatt i bruk digital postkasse. Registrer deg nå for å motta offentlig post elektronisk og ikke på papir.
torsdag 09:50 Eigersund kommune
Fremdrift i Prestegårdsveien
Seksjon vann og avløp har kommet til parken ved idrettsanlegget på Husabø med utskifting av gammelt ledningsnett. En regner med å være ferdig med alt ledningsnett i Prestegårdsveien om cirka to uker og vil da fortsette i Bjergstedveien og Øvre Prestegårdsvei....
torsdag 08:12 Eigersund kommune
Foreløpig årsregnskapet for 2017
Eigersund kommune sitt netto driftsresultat er på 32.641.999 kroner for 2017. Investeringsregnskapet er i balanse. Årsregnskapet viser et tilfredsstillende resultat. Det er gjort en rekke driftsmessige endringer som gir resultater, i tillegg til tett oppfølging av tjenestene og fokus på...
mandag 19:07 Eigersund kommune
Løypevaktkurs og en helaften om sykkel
Torsdag 1. mars, fra klokka seks inviterers det til sykkelkveld. Fokuset blir opplæring av løypevakter, og i forkant vil de tre organisasjonene fortelle om sitt arbeid.
onsdag 14. februar Eigersund kommune
Kompetanseplan for grunnskolen
Planen dreier i hovedsak om å utvikle lærernes kompetanse, men det er viktig at hele organisasjonen får et tilsvarende løft.
onsdag 14. februar Eigersund kommune
ROGALAND

Med de pårørende i fokus
Eigersund kommune har fått midler fra Fylkesmannen for å styrke samspillet mellom pårørendeomsorg og offentlige omsorgstjenester. Yvonne Soggemoen er ansatt som prosjektleder og vil jobbe med å kartlegge, systematisere og kvalitetssikre kommunen sitt samarbeid med pårørende.
mandag 12. februar Eigersund kommune
Seks kommuner blar opp for dobbeltsporet på Jærbanen
Samtidig som Klepp, Time og Hå skal velge framtidens veier gjennom en ny bomring, fortsetter kampen for «Jærens viktigste sak»: Dobbeltsporet fra Sandnes til Nærbø.
fredag 9. februar $ Stavanger Aftenblad
Det graves på Birkeland
Avdeling for vann og avløp legger ny ledningsgrøft opp til nytt renseanlegg på Birkeland. Birkelandsveien ved Birkeland bru vil bli stengt for biltrafikk mellom 8:30 og 14:00 fra mandag 12. februar og ut uken eller til arbeidet er ferdigstilt. Det er mulig å passere for gående....
fredag 9. februar Eigersund kommune
Vinneren på yrkesvalgdagen
I konkurransen på yrkesvalgdagen denne uken måtte en nevne fem yrker som jobber i Eigersund kommune. Vinneren av gavekortet ble Ann Karene Kydland. Vi gratulerer! Minner samtidig på at en fortsatt kan søke sommerjobb inne helse og omsorgsavdelingen
fredag 9. februar Eigersund kommune
Hva er viktig for deg?
2 vest har laget en film om «hva er viktig for deg-samtalen», et av verktøyene som brukes å øke pasientsikkerheten og styrke pasientens rolle i eget forløp.
torsdag 8. februar Eigersund kommune
Vedrørende SFO- søknad
SFO-vedtektene er under revidering. Nye vedtekter kan blant annet gi endret betalingssatser og oppholdstid. Forslag til nye vedtekter skal behandles i kommunestyret 19. mars 2018. Søknadsfrist for SFO-plass for skoleåret 2018-2019 er 1. mai. Søknad om
tirsdag 6. februar Eigersund kommune
Endring av minsteareal for hjort
Vi har mottatt en søknad om reduksjon av minstearealet for hjort til 2 000 dekar i deler av kommunen. I dag er minstearealet 5 000 dekar i hele kommunen. I forbindelse med behandling av søknaden vil det bli foretatt en gjennomgående vurdering av
tirsdag 6. februar Eigersund kommune
Endring av BYA på Hovland Industriområde
Det er ønskelig å justere BYA fra 30% til 35%. Rådmannen vurderer at dette kan tas som en mindre reguleringsendring og innstiller på å vedta en justyeringen som omsøkt
tirsdag 6. februar Eigersund kommune
Frivilligsentralen på sykkel
Frivilligsentralen har nylig gått til innkjøp av el-sykler. Disse skal brukes som transportmiddel til og fra jobboppdrag rundt i byen. Det er en betydelig mengde bilkjøring som nå byttes ut med sykling.
tirsdag 6. februar Eigersund kommune
Det flagges på samefolkets dag
Utenfor rådhuset blir det i dag 6. februar flagget med sameflagget. Dette har vært en flaggdag i Norge siden 2003.
tirsdag 6. februar Eigersund kommune
– De svarte gummikulene ender som mat for fisk og skalldyr
EGERSUND: Ved Hellelandsvassdraget ligger Slettebøbanen. Den er bare én av over 1500 baner og 2000 ballbinger som bruker gummikuler i underlaget. Hvor lurt er det når vi vet at plast og gummi blir til fiskemat i havet?
lørdag 3. februar $ Stavanger Aftenblad
Leidlandshagen
Eigersund kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Leidlandshagen. Hensikten med planforslaget er å regulere inn inntil 41 boenheter i tråd med kommuneplanen.
fredag 2. februar Eigersund kommune
Egersundshallen på Facebook
Her vil du få siste nyheter om åpningstider eller stengt hall, om badetider, treningstider og annet. Gå til siden og klikk liker.
torsdag 1. februar Eigersund kommune
Montering av tyskerbroen
I forbindelse med gjennoppføring av ny tyskerbro mellom Nyeveien og Svanedal, er det igangsatt arbeider for å få broen ferdig på plass før sommeren 2018.
tirsdag 30. januar Eigersund kommune
Det fosser langs Fylkesvei 44
Et kunstig fossefall i en by koster milloner å bygge. Langs Fylkesvei 44 ligger de i kø og er aldeles gratis. Disse småfossene kan bli attraksjoner hvis fylkeskommunen og Vegvesenet finner fram motorsaga.
tirsdag 30. januar $ Stavanger Aftenblad
Opplevelseskortet i okka by
Barn som vokser opp i en familie med lav inntekt bør også kunne delta på aktiviteter på lik linje med andre. Derfor deler Eigersund kommune gjennom NAV ut opplevelseskortet som gir adgang til kino, fotballkamper, familiebading og museum.
fredag 26. januar Eigersund kommune
Etablererkurs og kurs i sosiale medier for bedrifter
Skape gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland som vil starte egen bedrift. To kurs er nå satt opp, ett etablererkurs og et markedsføringskurs for sosiale medier.
fredag 26. januar Eigersund kommune
Reguleringsendring for Elgjebakken og Sjukehusveien
Planområdet er lokalisert på Eide, i området Egrefjellveien, Sjukehusveien. Planområdet består av nåværende bygning der Dalane energi holder til og nåværende boliger. Bygningen til Dalane energi forutsettes revet.
onsdag 24. januar Eigersund kommune
Havne- og næringsområde Kaupanes
Det har blitt utarbeidet områdeplan med konsekvensutredning for havne-, næring- og industriområdet på Kaupanes på Eigerøy. Området består i dag av fire reguleringsplaner, og dette planforslaget vil erstatte disse. Inkludert er oppgradering av adkomst
onsdag 24. januar Eigersund kommune
Læreplass
Eigersund kommune ønsker å tilby læreplass til lærlinger innen flere fagretninger fra august 2018.
tirsdag 23. januar Eigersund kommune
Norgescup i undervannsrugby
Det blir arrangert Norgescup i undervannsrugby i Egersund lørdag 27. januar og svømmehallen vil derfor være stengt for familiebading denne dagen.
mandag 22. januar Eigersund kommune
Dette kan bli Egersunds nye bydel
Både Egersund sildoljefabrikk og Global Fish flytter trolig fra indre havn og til Eigerøy. Dermed åpner det seg store muligheter for byutvikling på lindøyhalvøya. Leilighetene får byens beste utsikt til havna og til sentrum.
lørdag 20. januar $ Stavanger Aftenblad
Nye kummer i Prestegårdsveien
Eigersund kommune skal sette ned nye kummer i Prestegårdsveien i krysset mot Bjergstedveien. Bjergstedveien vil derfor bli stengt for kjørende i løpet av mandag 22. januar. Det vil imidlertid bli etablert midlertidig adkomst over lekeplassen i nordenden.
fredag 19. januar Eigersund kommune
Endring i utsending av faktura
Fra januar 2018 vil ikke lenger Eigersund kommune sende ut faktura med giro del til våre kunder. Det innebærer at de av våre kunder som benytter brevgiro, ikke lenger kan benytte tilsendt faktura til betaling.
fredag 19. januar Eigersund kommune
Reguleringsendring for Svanavågen
Eigersund kommunestyre har vedtatt reguleringsendring for Svanavågen industriområde. Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny dagligvareforretning på østsiden av Hovlandsveien.
torsdag 18. januar Eigersund kommune
ROGALAND

Krig og motstand i Dalane 1940-1945
Foredrag ved forfatter Olaf Aurdal på biblioteket onsdag 24.januar klokka 12:00. Aurdal forteller om krigen, innsatsen og skjebnen til 550 personer i Dalane som gjorde motstand. En bok til ettertanke. Arrangører er Eigersund folkebibliotek og
torsdag 18. januar Eigersund kommune
Ledningsbrudd ved Puntervoll
Eigersund kommune arbeider i dag med et ledningsbrudd i området ved Puntervoll og vannet kan derfor bli borte deler av dagen.
torsdag 18. januar Eigersund kommune
Hva er gjort så langt i omstillingsarbeidet?
Eigersund kommune ble tildelt status som omstillingskommune av Rogaland Fylkeskommune 23. mars 2017. Bakgrunnen for omstillingsarbeidet var at Eigersund kommune ble hardt rammet av den høye arbeidsledigheten som kom som følge av oljenedturen i 2015.
torsdag 18. januar Eigersund kommune
Skadet i traktorulykke
En 22 år gammel mann ble kjørt til sykehus etter en traktorvelt i Egersund.
torsdag 18. januar $ Stavanger Aftenblad
Vedtatt budsjett 2018 og økonomiplan
Her kan du laste ned Budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021, blå bok, vedtatt av kommunestyret 18. desember 2017.
onsdag 17. januar Eigersund kommune
Trafikken flyter igjen på E39 ved Helleland
Alle vogntogene som sto fast i krabbefeltet sør for Helleland, har nå kommet seg videre. I Hjelmeland har et tysk vogntog kjørt i grøfta. Og Sirdal har fått 40–50 cm nysnø siste døgn.
tirsdag 16. januar $ Stavanger Aftenblad
Skifte av trygghetsalarmer
Helse og omsorgsavdelingen planlegger å skifte ut alle kommunale analoge trygghetsalarmer med nye digitale. Bakgrunnen for utskiftingen er Telenor sitt varsel om utfasing av det analoge nettet, samt kommunens fordelen med digitale løsninger.
tirsdag 16. januar Eigersund kommune
Borgerlig vielse
Fra 1. januar 2018 ble borgerlig vielse overført fra tingretten til kommunene.  Borgerlige vielser kan foregå i egen kommune, andre kommuner eller ved norske utenriksstasjoner. I Eigersund kommune vil det være ordfører, varaordfører eller rådmann som
mandag 15. januar Eigersund kommune
Rektor
Har du lyst å lede Eigerøy skole? - Eigersund kommune har vedtattt å bygge ny skole til 370 elever. Vi søker etter en rektor som vil lede skolen gjennom byggeperioden og deretter inn i nye og spennende lokaler med mange muligheter for å utvikle skolen videre. Fra 01.08.2018 er det...
torsdag 11. januar Eigersund kommune
Vinterfriluftsskole
Dalane Friluftsråd inviterer til vinterfriluftskole med snø- og skiaktiviteter i Dalane. Målgruppen er barn mellom ti og tretten år. Det blir buss fra sentrale steder i Dalane. Les mer på hjemmesidene til Dalane friluftsråd.
torsdag 11. januar Eigersund kommune
2017 slik videojournalist Rune Vandvik så det
Politihunder på jakt, kappsykling med Jakob Ingebrigtsen, overraskelser i stuene hjemme hos folk: Her er noen av Rune Vandvik sine videoreportasjer fra året som gikk.
torsdag 11. januar $ Stavanger Aftenblad
Strømbrudd på Jærbanen: Togene går igjen
Togene går igjen mellom Stavanger og Eigersund etter strømbrudd onsdag morgen.
onsdag 10. januar $ Stavanger Aftenblad
Detaljreguleringsplan for Åsatua boligområde
På vegne av Åsatuå AS starter Vial AS arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Åsatua boligområde. Endringene som ønskes utført er i hovedsak knyttet til veistruktur innenfor boligfeltet.
tirsdag 9. januar Eigersund kommune
Søk om barnehageplass
Søknad om barnehageplass i Eigersund kommune, hovedopptaket for 2018 / 2019, har søknadsfrist onsdag 31. januar.
tirsdag 9. januar Eigersund kommune
Kreativt verksted
Lørdag den 13. januar inviteres ungdom mellom 10 og 20 år til kreativt verksted som er et potensielt «vorspiel» før UKM, Ung Kultur Møtes. Det kreves absolutt ingen ferdigheter for å melde seg på, og en kan en velge mellom grupper som mobilkunst, street-art, dans...
tirsdag 9. januar Eigersund kommune
Nettverksmøte og energiseminar
Det inviteres til nettverksmøte og energiseminar angående energiforsyning til kaupanes og Eigerøy hvor en vil se på utfordringer og muligheter. Dette et samarbeid mellom Energy Innovation AS og Eigersund Næring og Havn KF, med støtte fra VRI
mandag 8. januar Eigersund kommune
Godt nyttår
Eigersund kommune ønsker alle et godt nyttår.
mandag 1. januar Eigersund kommune
Nyttår på torvet
Vi ønsker velkommen til den tradisjonelle nyttårsfeiringen på torvet, for 20 år på rad. Velkommen!
31. desember 2017 Eigersund kommune
Til SUS etter å ha kjørt i fjellveggen
En person er fraktet til Stavanger Universitetssjukehus, SUS, etter å ha kjørt i en fjellvegg i Svåheia i Eigersund kommune.
29. desember 2017 $ Stavanger Aftenblad
Han er med over alt
Solveig Ege Tengesdal omgås samfunnstoppene, likevel er hennes forbilde opprøreren Jesus, han som trives best blant vanlige folk.
26. desember 2017 $ Stavanger Aftenblad
God jul
Eigersund kommune ønsker alle innbyggere, ansatte og samarbeidspartnere en gledelig jul.
24. desember 2017 Eigersund kommune
– Helleland burde vært en del av Bjerkreim eller Sirdal
Det etterlyses av og til en opposisjon i Eigersund. Da glemmer man Tor Olav Gya (68). Han bor så langt fra maktens sentrum som det er mulig å komme. Nå er han trøtt og lei og vet ikke om han gidder mer.
22. desember 2017 $ Stavanger Aftenblad
Varsel om flom, oransje nivå, for deler av Vestlandet, pga. mye regn og snøsmelting NVE
NVE har via Fylkesmannen i Rogaland meldt om flomvarsel for Rogaland, men dette gjelder fortsatt i første rekke indre deler av Ryfylke. Ekstremværet Birk er nå avsluttet. NVE (The Norwegian Water Resources and Energy Directorate) has, through the County Governor, issued a flood forecast for...
22. desember 2017 Eigersund kommune
Detaljregulering for Eigerøy skole
Formålet med planene er å legge til rette for bygging av ny barneskole på Eigerøy med tilhørende funksjoner. Mesteparten av den gamle skolen som ligger på samme tomten skal rives. Ny skole skal ligge der eksisterende skole ligger i dag og en berører
20. desember 2017 Eigersund kommune
Reguleringsendring for Kjerjaneset
Hensikten med planarbeidet er å regulere om til bensinstasjon med tilhørende anlegg. I planprosessen vil det bli vurdert alternativer i forhold til plassering av eksisterende bygningsmasse.
20. desember 2017 Eigersund kommune
ROGALAND

Tor Arne Hetlands gamle skolekorps fikk kulturprisen
Mandag sto jubelen i taket på Helleland. Bygdas stolthet, skolekorpset, ble hedret med Eigersund kommunes kulturpris for 2017.
18. desember 2017 $ Stavanger Aftenblad
Stoler på at Solvik-Olsen mener noe annet enn vegvesenet
Fredag var de utslåtte. Nå har de samlet seg og er klare til videre kamp. - Jærlinja er ikke tapt bare fordi vegvesenet vil jobbe videre med sitt gamle forslag, hevder Rune Gjedrem og Tore Svanes.
18. desember 2017 $ Stavanger Aftenblad
Sykkelbyen i Julebyen
Det var mange som denne helgen fikk muligheten til å sitte på som passasjerer i noen uvanlige sykler. Transportsyklene som til daglig benyttes av Kjerjaneset og Lundeåne bo- og servicesentre ble omvandlet til gratis sykkeldrosjer under den siste
18. desember 2017 Eigersund kommune
Fiskervik – et grønt kulturminne som må bevares!
KRONIKK: Tidstypiske og unike kulturminner forteller vår felles historie, om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Slike, som Fiskervik på Eigerøy, bør ikke bli til industriområder.
17. desember 2017 $ Stavanger Aftenblad
– Hele den lange prosessen rundt ny E39 har vært lureri
Tore Svanes, i støttegruppa for ytre trasé, er ikke i tvil: Vegvesenet har gjort som om de jobbet likt med de ulike traseene, mens de i kulissene hele tiden har jobbet fram sitt opprinnelige forslag.
16. desember 2017 $ Stavanger Aftenblad
Julebading
Med untak av 2. juledag vil Egersundshallen være åpen for familie- og voksenbading som normalt i romjulen.
15. desember 2017 Eigersund kommune
Avlesning av vannmålere
For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger tar kommunen nå i bruk SMS-varsling. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert  nummer eller ved at abonnenten har registrert deg i det offentlige
15. desember 2017 Eigersund kommune
Fremgang for ny gravlund
Arbeidet med samleveien og grunnarbeidene for ny gravlund er godt i gang. Sprengningsarbeidet kan være ferdig allerede før jul.
15. desember 2017 Eigersund kommune
Endelig fikk ordfører Stangeland servere kake
Svein Oscar Nuland har vært gjennom en tøff hestekur på Aker Solutions Egersund, men nå står store oppdrag i kø for verftet på Eigerøy.
14. desember 2017 $ Stavanger Aftenblad
Påskjønnelse for kommunens ansatte
I 2017 har Eigersund kommune 5 ansatte som kan feire 25 år sammenhengende tjenestetid og 12 ansatte som kan feire 40 års tjenestetid. I tillegg er det 21 ansatte som slutter etter minimum 25 års tjenestetid. Disse var invitert til markering på Grand Hotell fredag 1. desember.
11. desember 2017 Eigersund kommune
Ser du hva Eigersund pynter rådhuset med til jul?
Er det det vi tror det er? Venninnene på julebytur pekte på juledekorasjonen på rådhuset og lo høyt seg i mellom.
11. desember 2017 $ Stavanger Aftenblad
Julebyen gjør seg klar
Klokka ett fredag rapporteres det om at Julebyen Egersund igjen gjør seg klar til åpning. Juletyreet står i sol og lover ei fin helg med ekte julestemning, gode smaker og lukter, samt sang og hyggelig handel. Se programmet og åpningstidene på julebyens nettsider. Underholdningen samt...
8. desember 2017 Eigersund kommune
Ingen skader foreløpig
Foreløpig har ikke If Skadeforsikring fått noen rapporter om skader som følge av uværet i Rogaland, men flere veier i distriktet er blitt stengt.
7. desember 2017 $ Stavanger Aftenblad
Årstaddalen klatrepark
Før jul i år, vil det så smått bli igangsatt arbeider med å ruste opp den gamle lekeplassen i Johan Wittrupsvei i Årstaddalen. En ny klatrepark er på vei.
6. desember 2017 Eigersund kommune
Varsel om høy vannstand
Oppdatert med informasjon om Hellalands- og Berkreimsvassdraget, og ekstremværet Aina.
4. desember 2017 Eigersund kommune
Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2021
Formannskapets behandling og vedtak om budsjett for 2018 og økonomiplan 2019 - 2021, ligger i tiden 1. desember - mandag 18. desember 2018 ute til offentlig ettersyn.
1. desember 2017 Eigersund kommune
Budsjett 2018
Her finner du alle dokumentene i forbindelse med budsjett 2018 og økonomiplan for 2019-2021.
1. desember 2017 Eigersund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EGERSUND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
ROGALAND

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Bergen Telemark IT Innenriks Hedmark Troms Odda Akershus Kjendis Vestfold Sarpsborg 08 Næringsliv Oppland Båt Sport Kultur Buskerud Trøndelag
flere?
Østfold Aust Agder Fotboll Nordland Rogaland Mat Møre og Romsdal Vest Agder Finnmark Jul Kvinnherad Sogn og Fjordane Oslo Get-ligaen Mobil Forsvar Fiske Blekinge Bolig Skåne Kalmar Økonomi Ringsaker Inrikes Russland Landbruk Fotball Sport Haugesund Hammerfest Trav Osterøy Øvre Eiker Motor Bodø Elverum Bærum Oskarshamn Helsingborg Bamble Politikk Vestby Reise Östra Göinge Kryptovaluta Näringsliv Drammen Tromsø Radøy Kristiansand Forskning Kragerø Kultur Odds BK OL Sigdal Vær Karmøy Tinn Indonesia Lindås Kongsvinger Suldal Musikk Kristianstad Førde Narvik Risør Porsgrunn Sykkel Helse Trysil Tingvoll Landskrona Fauske Kristiansund Stockholm Sørfold Hadsel Eliteserien Film Meland Kunst Svelvik Nord-Korea Gjøvik Salangen Nedre Eiker Klippan Lesja Horten Sandnes Tolga Sarpsborg Stavanger Trondheim FK Haugesund Forskning Kongelig Svalbard Malmö Evje og Hornnes Rosenborg BK Hemne Moss Askøy Løten Tesla Game of Thrones Vaksdal Sandefjord Barn Kommunesammenslåing Hamar Vestvågøy Jobb Masfjorden Asker Eidsberg Vefsn Håndball Ås Fjell Spill Vestre Slidre Mote Tour de Ski Hockey Råde Nannestad Askim Jakt Sortland Skien Orkdal Nore og Uvdal Larvik Tønsberg Langrenn Karlskrona Foto Snowboard Dyr Bil Alpint Tvedestrand Bil Jølster Gjerstad Stryn Aurdal Klima Ørsta Re Lenvik Nybro Harstad Målselv Lødingen Drangedal NHL Kongsberg Friidrett Våler Universet Øygarden Stavanger Oilers Litteratur Steigen Strand Norway Cup Brønnøy Alta Fet Tour of Norway Åmot Hörby Seljord Skisport Modum Sande Vinje Hälsa Notodden Tomelilla Mandal SK Brann Klepp E-sport Vålerenga Romfart Hurum Eid Utsira Brexit Finnøy Halloween Nesseby Eiker Fredrikstad Frogn Voss Google Vitenskap Rana Selbu Meløy Frankrike Røros Sund Porsanger Kina Skjervøy Hässleholm World Series of Poker Tromsø IL Kvænangen Åsnes Andøy Ski Farsund Grue Mat Lillesand Volda Dovre Teknik Aurskog-Høland Stord Tynset Skøyter Ullensvang Træna Lomma Flora Halsa Fedje Motorsport Leirfjord Årdal Enebakk Skurup Nes Nesset Nesodden Frosta Emmaboda Tydal La liga Herøy Jevnaker Sande Bjørnefjorden Lier Filippinene Lindesnes Nissedal Resor Mörbylånga Telenorligaen Bromölla Mönsterås Rendalen Vietnam Os Bremanger VM Film Røyken Menn Eslöv Arendal Svømming Kvinner Rauma Skiskyting Lund Syria Modalen Poker Ålesund Eidfjord Viking FK Måsøy Øksnes Sverige Eurovision Evenes Ishockey Båt Austrheim Tana Båstad Alstahaug Sjakk Sør-Varanger Lyngdal Hvaler Ulstein Skedsmo Svalöv Fitjar Musik Åmli Tour de France
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL