Eigersund
Barna hjelper brannvesenet å trygge julen!
Eigersund Brann og Redning skal i november (uke48) undervise elever på fjerde trinn i Eigersund og Bjerkreim kommuner i grunnleggende brannvern og dele ut Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: Hvordan få en trygg og brannfri høytid.
tirsdag 13:40 Eigersund kommune
Mulig å ta influensavaksine igjen
Egersund helsestasjon gikk tom for influensavaksine, men har nå fått inn en ny ladning. Ønsker du å ta vaksinen kan dette gjøres torsdag 6. desember mellom 8:00 og 12:00.
tirsdag 12:24 Eigersund kommune
Riksteatret: Jacobsen, værsågod
Anne Marit Jacobsen tilbake på humorscenen og kommer innom Egersund kulturhus lørdag 24. november. Kjøp billetter nå.
fredag 14:45 Eigersund kommune
Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier.
torsdag 14:26 Eigersund kommune
Reguleringsendring for Vingård på Tengs
Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS vil, på vegne av Ideko Holding AS, varsle om mindre endring av plan for Vingård. I forbindelse med prosjektering og oppmåling av eiendom er det registrert noen avvik fra vedtatt reguleringsplan når det blant annet gjelder gjelder plassering...
torsdag 14:14 Eigersund kommune
Ny trafikkdata for Eigersund
30. oktober åpnet Statens vegvesen sin nye trafikkdataportal, og det gir oss muligheter for alle til å sjekke hvor mange som sykler eller kjører et bestemt sted. Her kan oen også se flere punkter fra vår kommune.
torsdag 10:08 Eigersund kommune
Kommunalsjef - tekniske tjenester
Vil du være med å videreutvikle Eigersund kommune som en framtidsrettet samfunnsaktør? Kommunalsjefen som vil ha overordnet lederansvar for rundt 130 medarbeidere, rapporterer til rådmann og inngår i rådmannens ledergruppe. Er du klar for å ta et overordnet faglig og...
torsdag 09:15 Eigersund kommune
Ny struktur for organisasjon og ledelse
Eigersund kommune er i gang med omfattende omstilling og utviklingsarbeid. Formålet med dette er å sikre lovlig og forsvarlig drift innenfor de økonomiske rammene vi har og vil få i framtiden.
tirsdag 13. november Eigersund kommune
ROGALAND

Rekord i antall kulturarrangement
I løpet av 2018 settes det rekord i antall kulturarrangementer i Egersund kino og kulturhus, i regi av kulturkontoret. Det jobbes stadig med kulturtilbudet, og i år har det vært mer å velge i en noen gang tidligere.
tirsdag 13. november Eigersund kommune
Luftambulanse hentet person etter trafikkulykke
En eldre mann er hentet av luftambulanse etter en trafikkulykke ved Moivika i Eigersund. Ifølge politiet har han kjørt rett frem i en venstrekurve, og truffet en fjellvegg.
mandag 12. november $ Stavanger Aftenblad
Kontraktstildeling for Eigerøy skole
Det vises til åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for Eigerøy skole. Det ble levert inn 3 anbud. Entreprenørfirmaet Kvia AS har levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.
mandag 12. november Eigersund kommune
Detaljreguleringsplan for Stie
Hensikten med planen er å legge til rette for tre boliger, hvorav to er eksisterende våningshus og løe samt en er ny. Eksisterende naust forslås utvidet.
fredag 9. november Eigersund kommune
Sikker innsending av dokument til Eigersund kommune
Eigersund kommune bruker eDialog. Med denne tjenesten kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.
fredag 9. november Eigersund kommune
Lekeplassen i Ærfugelveien snart ferdig
Det nærmer seg avslutning på arbeidet med å renovere lekeplassen i Ærefugelvein på Helvik. Det mest av arbeidet er ferdig og inne fjorten dager skal gjerde være på plass og lekeplassen blir klar til bruk.
fredag 9. november Eigersund kommune
Administrasjonens budsjettforslag
Rådmann Gro Anita Trøan har i dag presentert forslaget til budsjett og økonomiplan for ansatte, innbyggerne og politikerne. Dokumentene kan lastes ned her.
torsdag 8. november Eigersund kommune
Brannvesenet skolerer seg
Denne uka ble 21 ansatte i Eigersund brann og redning sertifisert for å kunne jorde jernbanestrømmen, noe som er nødvendig ved ulykker og hendelser på og nær jernbanen.
onsdag 7. november Eigersund kommune
Rådmannens budsjettforslag for 2019
Rådmann Gro Anita Trøan vil torsdag i denne uken presentere administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 basert på mål og rammer for Eigersund kommune. Møtet i kulturhusets lille sal er åpent for publikum.
onsdag 7. november Eigersund kommune
Regulering Midbrød, Eigerøy
Av markedsmessige grunner ønsker utbygger å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse som eneboliger istedenfor fritidsbebyggelse som det nå er regulert til..
mandag 5. november Eigersund kommune
Rv. 42 stenges ved Klungland bro
Dette i forbindelse med forberedelse til tungtransport. Omkjøring skiltes via fv. 51 Tengesdalsveien. Trafikkvakter er plassert i forkant av vegstengingen fra begge sider, for info til trafikanter. Utrykningskjøretøy kan i tidsrommet ikke passere. Gjelder i tidsrommet mellom 6. november 18.00 og...
mandag 5. november Eigersund kommune
Vekst i små og mellomstore bedrifter
Muligheter i Eigersund har skrevet kontrakt med Connect Vest om et vekstprogram for små og mellomstore bedrifter. Programmet tilbyr bedriftene i kommunen en kontinuerlig prosess i bedriftsutviklingsfasen for å kunne å skape vekst, sikre eller skape nye arbeidsplasser.
fredag 2. november Eigersund kommune
Lekeplassen i Beverveien rustes opp
Mandag startet vei og utemiljø opp arbeidet på lekeplassen i Beverveien, og man kan allerede se store forandringer.
fredag 2. november Eigersund kommune
«Egersund skal være den viktigste byen mellom Kristiansand og Stavanger»
Hvordan ser Egersund ut om 10 år? Vekst, kompetanse, stolthet og dobbeltspor er noen av målene, men kommunen har litt av en jobb foran seg for å nå dem, viser ny rapport.
torsdag 1. november $ Stavanger Aftenblad
Det ryddes på Skadbergsanden
I forbindelse med at det ble bygget nye toaletter på Skadbergsanden var det planlagt å fjerne det eksisterende toalettbygget, men denne delen av jobben ble utsatt. Nå vil Vei og utemiljø rydde opp. I løpet av høsten blir toalettbygget fjernet og området
onsdag 31. oktober Eigersund kommune
Bidragsytere til Egersundskonferansen
En oversikt over personer som en vil møte under Egersundskonferansen med program.
tirsdag 30. oktober Eigersund kommune
Reguleingsendring for boligområde Åsatua på Hellvik
Hensikten med planen er å legge til rette for et moderne boligfelt med boliger nært tilknyttet Hellvik stasjon. Det tas sikte på å etablere frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, samt lekeplass og kryssforbedring.
tirsdag 30. oktober Eigersund kommune
Konfliktrådet i Eigersund
Saker som er overført til konfliktrådet av politiet eller domstolen kan være vinning, skadeverk eller vold, mens sivile saker kan være mindreårige som begår lovbrudd, nabokonflikter, familiesaker, forhold som skjer på skole, i arbeidsliv eller
tirsdag 30. oktober Eigersund kommune
Klagemuligheter ved feil diagnose
I forbindelse med Tolga-saken har helsevesenet fått noen henvendelser om hvordan man skal gå frem for å få innsyn i egen diagnose. Det har også kommet spørsmål om hvordan man går frem for å klage på en diagnose. Helsedirektoratet har samlet nødvenig...
tirsdag 30. oktober Eigersund kommune
Forskning på gode og effektive helsetjenester
Helse og omsorgsavdelingen hatt besøk av forskere fra «Context» prosjektet. Teamet består av norske og danske forskere, og ledes av Mia Vabø fra NOVA. Formålet er å få mer kunnskap om hvordan kommuner kan understøtte eldre menneskers mulighet til å bo...
fredag 26. oktober Eigersund kommune
Engasjerte unge til ungdommens fylkesting
I et felles elevrådsmøte for skolene i Eigersund ble Trym Talgø Olsen valg til fast representant til ungdommens fylkesting i Rogaland for kommende periode.
fredag 26. oktober Eigersund kommune
Redaktørforeningen reagerer på lukkede møter om nye E39
Vegvesenet er ikke fornøyd med pressedekningen rundt nye E39. Den skaper «bekymringer og spekulasjoner». Derfor stenger de dørene og intervjuer heller seg selv. Dårlig demokratisk ryggmargsrefleks, sier redaktørforeningen.
onsdag 24. oktober $ Stavanger Aftenblad
Mindre reguleringsendring Nordstø
Eigersund kommune har mottatt søknad om en justering av formålsgrenser på Kaupanes. Endringen medfører at kaifronten justeres 10 meter og er i tråd med søknad fra grunneier Eigersund Næring og Havn KF.
mandag 22. oktober Eigersund kommune
Påmelding til foreldremøte
Her kan du melde deg på til foreldremøte 15. november 2018.
mandag 22. oktober Eigersund kommune
Hvordan opplever du kontakten med Eigersund kommune?
Onsdag 21. november er det satt opp gruppesamtaler for ulike målgrupper og vi inviterer deg til å dele dine tanker om hvordan du som innbygger opplever kontakten med kommunen. Dine tilbakemeldinger vil være viktige bidrag til hvordan vi vil møte våre innbyggere i fremtiden.
mandag 22. oktober Eigersund kommune
ROGALAND

Når varsler Eigersund kommune om ekstremvær mm?
Her finner du informasjon om når Eigersund kommune videreformidler beredskapsvarsler om flom, sterk nedbør, jordskred og sterk vind. Dette skjer normalt når varslene har status orange, og i noen spesielle tilfeller også ved gult varsel. 
søndag 21. oktober Eigersund kommune
Du er en del av Norges beredskap
Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet.
fredag 19. oktober Eigersund kommune
Havnepromenade i Egersund
Fire studenter med sommerjobb i Multiconsult så med friske øyne på hvordan en slik sammenhengende havnepromenade i Egersund kunne se ut. Se resultatet her.
fredag 19. oktober Eigersund kommune
Er du en pårørende?
Eigersund kommune ønsker å styrke samspillet mellom pårørendeomsorg og offentlige omsorgstjenester. Fint om du kan delta i vår undersøkelse her.
fredag 19. oktober Eigersund kommune
Siste lag på gravlunden
Fra og med mandag 22. oktober og fram til jul vil det bli fraktet sand til den nye gravlunden i Hestnes. Lastebiler med henger vil kjøre i skytteltrafikk i Hestnesveien og Brekkå.
torsdag 18. oktober Eigersund kommune
Svaret på E39-traseen Ålgård Lyngdal kommer i november
I midten av november får vi vite hvor Vegvesenet vil ha ny E 39 mellom Ålgård og Lyngdal. Mye tyder på at det blir den innerste av de indre traseene.
tirsdag 16. oktober $ Stavanger Aftenblad
Biltema flyttet og fikk 50.000 flere kunder på fem måneder på Bryne
Nå håper Biltema-sjefen i Norge at de nye varehusene som kommer på Forus og i Egersund, skal bli en like stor suksess som etableringen på Bryne.
tirsdag 16. oktober $ Stavanger Aftenblad
– Dette bør bli den nye KrF-lederen, hvis Hareide taper
33 år gamle Kjell Ingolf Ropstad bør overta som leder av KrF, dersom Knut Arild Hareide taper kampen om politisk retning i partiet.
tirsdag 16. oktober $ Stavanger Aftenblad
Brudd i vannledning i Kirkegaten
Vannet skal nå være tilbake hos alle. Det jobbes fortsatt med å begrense skader. Det vil bli ryddet opp i morgen. Det vil fortsatt være noen gatepartier som er stengt. Takk til alle som har utvist tålmodighet og vi beklager bryet dette har ført til for alle som har blitt...
mandag 15. oktober Eigersund kommune
Ringerunde for TV-aksjonen
TV-aksjonen NRK den 21.oktober går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Nå på tirsdag vil ordfører og politikere sammen med representanter fra næringslivet ta en ringerunde til bedrifter for å samle inn penger til formålet.
mandag 15. oktober Eigersund kommune
Flere lekeplasser oppgraderes
De siste årene har Eigersund kommune tatt tak i flere lekeplasser, og alene eller sammen med velforeninger, gitt dem en opprustning. Arbeidet fortsetter og du kan her se her hvilke lekeplasser som nå står for tur.
fredag 12. oktober Eigersund kommune
Signerte millionavtale på bilpanseret
EGERSUND: Snart åpner et anlegg i 100 millionersklassen for fem ulike racketidretter. Det blir det første i sitt slag i Norge. 101 åringen Egersund Racketklubb står bak.
torsdag 11. oktober $ Stavanger Aftenblad
Reguleringsendring i Saurdalsveien
Det vedtas en mindre reguleringsendring i Saurdalen som medfører endring av krav til høyde og takvinkel.
torsdag 11. oktober Eigersund kommune
Justering av kailinje sør Eigerøy
Det vedtas en mindre reguleringsendring i detaljreguleringsplan for Industriområde på Sør Eigerøy hvor kailinje justeres i tråd med kart datert.
torsdag 11. oktober Eigersund kommune
Reguleringsendring Svanavågen industriområde
Det foretas en mindre reguleringsendring i Svanavågen industriområde som medfører terrengbearbeiding.
torsdag 11. oktober Eigersund kommune
Detaljreguleringsplan for Hamran
Det blir en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Hamran som medfører justering av formålsgrenser i form av at boligformål endres til trafikkareal.
torsdag 11. oktober Eigersund kommune
Nytt toalett på plass i Vannbassengan
Teknisk avdeling ved vei og utemiljø jobber med å få på plass et nytt toalett ved Låvaberget, og Egersund skog- og treplantingsselskap er hyret inn for å sett opp bygningen. Området blir mye brukt, og med innlagt vann og strøm blir det god standard på det lille...
onsdag 10. oktober Eigersund kommune
Øvre del av Øvre Prestegårdsvei blir stengt
Øvre del av Øvre Prestegårdsvei blir stengt fra mandag 15. oktober da det skal legges nye vann og avløpsledninger. Veien blir stengt i ukedagene cirka tre uker framover, men veien åpnes for trafikk hver helg etter arbeidstid på fredagene.
onsdag 10. oktober Eigersund kommune
Nye politivedtekter
Etter å ha vært oppe i formannskapet blir nå nye politivedtekter lagt ut til høring. Les de nye vedtektene med relaterte dokumenter her. Høringsfristen er satt til 30. november.
onsdag 10. oktober Eigersund kommune
Pårørendeundersøkelsen
Eigersund kommune ønsker å styrke samspillet mellom pårørendeomsorg og offentlige omsorgstjenester, og ved hjelp av systematisk arbeid er ønsket å bygge en kultur for å være imøtekommende, støttende og lyttende til pårørende. Bruk gjerne...
tirsdag 9. oktober Eigersund kommune
Reguleringsendring for fritidsbebyggelse på Stapnes
Eigersund kommunestyre har vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Stapnes hyttefelt. Anleggsveien fra parkeringsplassen til fritidsboligene er omregulert til kjørevei, men der det blir låst bom i starten av vegen og kjøring begrenses til det som er absolutt nødvendig.
tirsdag 9. oktober Eigersund kommune
Kumlokk skiftes ut
Mandag kveld starter arbeidet med å skifte ut et kumlokk på Jernbaneveien mellom YX og Cirkle K. Tre komlokk i nærheten av rundkjøringen på Mosbekk ved Spar tas i samme slengen. Dette vil foregå nattestid for at trafikkavviklingen skal bli minst mulig hindret.
fredag 5. oktober Eigersund kommune
Rv. 42 stenges ved Klungland bro
Klungland bro må forsterkes i forbindelse med transport av transformatorer for Statnett og veien blir stengt mellom 8.oktober 17:00 og 9. oktober 6:00. Omkjøring skiltes via fv. 51, Tengesdalsvegen. Trafikkvakter er plassert i forkant av vegstengningen fra begge sider, for info til trafikanter.
fredag 5. oktober Eigersund kommune
Okka venn
«Okka venn» er et integrerings- og inkluderingsprosjekt hvor deltakarene inngår gjensidig, kortsiktig avtale om å møtes 6 ganger à 1 time i løpet av 3 måneder. Første og siste møte er felles for alle.
fredag 5. oktober Eigersund kommune
To dager med Dalaneseminar
Dalane DPS i Egersund arrangerer for 13. år Dalaneseminar. I starten av desember blir det to dager med arrangement. Først ett åpent publikumsseminar med Kari Hilde Hodne French om "å være raus i krisetider", og så fagdag dagen etter med hovedtema "vær...
torsdag 4. oktober Eigersund kommune
ROGALAND

Belysning på turveien mellom Hellvik og Egersund
Eigersund kommune har inngått avtale med Cowi AS om prosjektering av lysanlegg for turvei mellom Hellvik og Egersund.
onsdag 3. oktober Eigersund kommune
Ungdommens Fylkesting
Er du engasjert i hvordan ungdom har det? Vil du bidra til at unges stemme skal bli hørt? 25. oktober gjennomføres valg av en representant og to vararepresentanter til Ungdommens Fylkesting på Grand Hotell. Lyst til å stille til valg?
tirsdag 2. oktober Eigersund kommune
Egersund-konferansen 2018
I samarbeid med Eigersund kommune, Dalane Tidende og sponsorer, inviterer Næringsforeningen til Egersund-konferansen 2018 i Egersund Arena 31. oktober. Se programmet her.
tirsdag 2. oktober Eigersund kommune
Hun har mast og mast, nå blir det endelig ny fart på dobbeltsporet
I samme måned som regionen får en ny bomring, vil Bane Nor trolig starte planleggingen av «Jærens viktigste sak»: Dobbeltsporet fra Sandnes til Nærbø.
fredag 28. september $ Stavanger Aftenblad
Ny bru til Eigerøy må vente
Samferdsleminister Jon Georg Dale har ikkje tenkt å framskynde bygging av ny Eigerøy bru. Det er bare svært tunge transportar som ikkje kan bruke brua, og Dale vil be Vegdirektoratet om å vurdere om det kan tillatast tyngre kjøretøy enn det som i dag er løyve til.
torsdag 27. september $ Stavanger Aftenblad
Revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel 2018 og 2019
Eigersund kommune er i full gang med å revidere kommuneplanen for Eigersund kommune. Denne gangen er det både samfunnsdelen og arealdelen som revideres. Det er i den forbindelse gjennomført en omfattende planprosess. Det har kommet inn 150 innspill som blir befart sammen med berørte...
torsdag 27. september Eigersund kommune
Mulighetsstudie for deler av Egersund sentrum
Som en del av revideringen av kommuneplanen for Eigersund kommune skal det gjennomføres et mulighetsstudie for deler av Egersund sentrum. Hensikten er gjøre strategiske grep for å skape økt aktivitet ved å tilrettelegge for næring, handel, rådhus, kulturhus, leiligheter,...
torsdag 27. september Eigersund kommune
Regional analyse for Eigersund
Eigersund har som en del av revideringen av kommuneplanen fått utarbeidet en regional analyse. Hensikten er å analysere flytting og arbeidsplassvekst i næringslivet, få fram hva som er forårsaket av strukturelle forhold og hva som skyldes stedets egen attraktivitet for bosetting og...
torsdag 27. september Eigersund kommune
Datoer for influensavaksine
det er satt av tre datoer i slutten av oktober og starten av november for influensavaksine. 31. oktober blir det vaksinasjonskafe på Lundeåne bo- og servicesenter, mens 2. og 12. november kan man vaksinere seg på Egersund helsestasjon.
fredag 21. september Eigersund kommune
Egersund: Naboer hørte smell fra huset
Politiet etterforsker dødsfallet i Egersund som drap. Ektemannen er siktet.
tirsdag 18. september $ Aftenposten
Vekst:lab reiseliv
Innovation Dock og Fylkeskommunen inviterer til Vekst:Lab - et program over en helg med fokus på oppstart og vekst innen reiselivsnæringen i Dalane.
tirsdag 18. september Eigersund kommune
Hund lette etter gjenstand i hagene
Politiet etterforsker dødsfallet i Egersund som drap. Tirsdag ble det satt inn hund i søk etter det som kan være et drapsvåpen.
tirsdag 18. september $ Stavanger Aftenblad
Idrettspris, innsatspris, kulturstipend og kulturpris
Eigersund kommune står for utdeling av idrettsprisen, innsatspris, kulturstipend og kulturpris. Send inn søknad eller forslag til mottakere her.
tirsdag 18. september Eigersund kommune
Førstehjelpskurs for småbarnsforeldre
Egersund Røde Kors i sammarbeid med helsestasjonen arrangerer kurset 18. oktober på Slettebø. I kursprisen følger førstehjelpsheftet som er grunnlaget for kurset.
tirsdag 18. september Eigersund kommune
Åpen brannstasjon lørdag
Også i år arrangeres brannvernuka og hos oss inviteres det til åpen dag på Egersund Brannstasjon på Langholmen 22. september mellom 11:00 til 14:00. Dette er en familieaktivitet, der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet. Konkurranser og brannbiler er noe av det man...
mandag 17. september Eigersund kommune
– Staten har gjort det Eigersund ber om før
Det finnes en bruhistorie fra Bodø som har mange likhetstrekk med den sørgelige historien til den slitne Eigerøy bru i Egersund. I Bodø fikk historien en lykkelig slutt.
fredag 14. september $ Stavanger Aftenblad
Åpning av Hestnes bofelleskap
Eierne av nytt bofelleskap i Hestnes har gleden av å invitere alle som ønsker å se vårt flotte nybygg til åpning og åpent hus tirsdag 18. september.
fredag 14. september Eigersund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

EGERSUND

ROGALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL