Eigersund
Opprusting av Nyeveien, forslag til gatebruksplan
Eigersund kommune ved Seksjon vei og utemiljø legger herved ut forslag til gatebruksplan på høring.
12:57 Eigersund kommune
Jernbaneløft over Launes
Rett etter midnatt fredag 25.august starter operasjonen for å skifte ut stålbrua Launes 3 ved Egersund. I løpet av fire døgn skal den gamle stålbrua i Launes-sundet løftes ut og en ny bru løftes inn. Adkomsten til gangveien fra Egersund og gangbru over Launessundet vil...
12:39 Eigersund kommune
Flomsikring av Lundeåne og opparbeiding av Elveparken
Det er utarbeidet en prosjektrapport som gir en foreløpig status for prosjektet flomsikring av Lundeåne. Rapporten gir en overordnet status om økonomi, gjenstående arbeid og oppfølging av prosjektet. Av prognosen på 26,7 millioner dekker NVE, Fylkesmannen og forsikring ca 18,7...
09:44 Eigersund kommune
Åpning av turvei ved Hagavatnet på Ytstebrød
Eigersund kommuene inviterer til åpning av turveien fra renseanlegget på Ytstebrød og ned til sjøen. Åpningen er onsdag 23. aug 17 - kl 1800.
tirsdag 08:56 Eigersund kommune
P-bygget klart til skolestart
Ved Lagård ungdomsskole har en nå fått ett nytt og moderne P-bygg. P’en betyr praktiske fag så her er det lagt til rette for flott skolekjøkken, håndtverksfag, videoproduksjon og annet. Se bildene her.
mandag 13:00 Eigersund kommune
Nå trenger vi din hjelp
Eigersund kommune vedtatt å sette i gang et omstillingsarbeid som også er støttet av Rogaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge og i denne forbindelse skal vi gjennomføre en utviklingsanalyse og inviterer spesielt deg som er i næringslivet til å delta, og også du som har...
mandag 09:26 Eigersund kommune
Hva er fremtiden for næringslivet i Eigersund?
Eigersund kommune skal gjennomføre en utvilingsanalyse og inviterer spesielt deg som er i næringslivet til å delta. På søndag sendes det ut en spørreundersøkelse på e-post til et utvalg av personer i næringslivet og andre.
fredag 15:31 Eigersund kommune
Publikumsseminar fra Dalane DPS
Dalane distriktspsykiatriske senter arrangerer to seminar i november, «Gledens betydning for psykisk helse» 30. november og «Sjef i eget liv» dagen før. Les mer om programmet her.
fredag 10:17 Eigersund kommune
ROGALAND

Back to school
Nå på fredag, den 18. august, arrangerer ungdommene i Ånnfliik, sammen med Eigersund kommune, "back to school" i byteltet. Dette er et gratis rusfritt arrangement for ungdomsskoleelever og oppover. Se programmet her.
torsdag 07:57 Eigersund kommune
Oppstart i Tusenbeinet
Tusenbeinet åpen barnehage starter opp igjen mandag 21. august klokka ni. Barnehagen er åpen for alle barn fra tre måneder og frem til skolestart. Barna kommer sammen med foreldrene eller andre nære omsorgspersoner.
mandag 14. august Eigersund kommune
Brannutrykning til Hellvik skole
Det ble i dag rykket ut til Hellvik skole etter brann i en bod mellom gymsalen og selve skolen. Det meldes om en liten brann, men mye røyk. Brannvesen, ambulanse og politi har vært på stedet.
mandag 14. august Eigersund kommune
Utskifting av ledningsnettet i Nyeveien
Eigersund kommune ved Vann og avløp skal skifte ut ledningsnettet i deler av Nyeveien. I dag ligger det fellesledninger fra Skomakersvingen og ned til Damsgårdbrua. Anleggsarbeidet starter rundt 28. august.
onsdag 9. august Eigersund kommune
Tider for skolestart
Her finner du tidene for når skolen og SFO starter opp igjen etter sommerferien. Velkommen til skoleåret 2017-2018.
onsdag 9. august Eigersund kommune
Pårørendeskolen
Dette er et kurs for deg som har omsorg for eller en venn med en demenssykdom, og som ønsker å vite mer. Kurset starter opp 27. september med påmeldingsfrist 18. september.
tirsdag 8. august Eigersund kommune
Sykkelparkeringshus på Areneset
Sykkelbyen Egersund har installert en modul som nå står åpen for bruk på Areneset, midt i Egersund. Sykkelbyprosjektet ønsker å gjøre det enklere og mer attraktivt å velge sykkel fremfor bil, og vi håper at et sykkelparkeringshus kan bidra til dette.
tirsdag 8. august Eigersund kommune
Tordenværet ødela gatelys
Tordenværet i forrige uke ødela deler av gatelysnettet i kommunen og det arbeides nå med å reparere skadene.
tirsdag 8. august Eigersund kommune
NRK og sommertoget til Eigersund
Sommertoget er en norsk underholdningsserie på NRK TV som har holdt det gående hele sommeren. I åtte uker reiser NRK gjennom Norge med sommertoget og 11. august er de innom Egersund og Hellvik, så møt opp. Se underholdningsprogrammet her.
mandag 7. august Eigersund kommune
Tilbudsforespørsel for renovering av lekeplasser og ballbinge
Eigersund kommune v/ Teknisk avdeling gjennomfører tilbudsforespørsel på 3 oppdrag relatert til lekeplasser og skolegård. Prosjektene som skal utføres er renovering av ball-løkke i Nyåsveien, renovering av lekeplass i Oreveien og renovering av ballbinge på...
mandag 7. august Eigersund kommune
NVE varsler flom på gult nivå i hele fylket (laveste varslingsnivå)
NVE har sendt ut varsel om flom på gult nivå. Gult nivå er det laveste av varslingsnivåene. Merk at det ikke er varslet ekstremvær. Ettersom det er ferietid og det allerede er problemer knyttet til overvann flere steder i fylket, har fylkesmannen allikevel sendt ut dette varslet.
fredag 4. august Eigersund kommune
Detaljregulering for motorsportsenter på Gjermestad, Hellvik
Egersund Motorsportsenter er i stor grad bygd ut på dispensasjon fra Eigersund kommune. Dette anlegget dekker hele regionen fra Stavanger i nord til Egersund i sør. Formålet med dette planarbeidet er å regulere inn motorsportbanen med tilhørende funksjoner.
tirsdag 1. august Eigersund kommune
Reguleringsplan Grøne Bråden, Ægrefjell
Hensikten med planarbeidet er detaljregulering av nytt boligområde på Egrefjellet i Eigersund kommune. Store deler av området er avsatt til nytt fremtidig boligområde B5 i kommuneplanen.
tirsdag 1. august Eigersund kommune
Forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmemottak
Innenriks velgere som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre det i tidsrommet fra 10. august til 8. september 2017. Oversikten over hvor du kan stemme finner du her.
tirsdag 1. august Eigersund kommune
Utlegging av manntallet
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Stortings- og Sametingsvalget 2017 fram til valgdagen den 11. september 2017.
tirsdag 1. august Eigersund kommune
Prima Protein AS sin søknad om løyve etter forureiningsloven
Her er Prima Protein AS sin søknad om løyve etter forureiningslova for etablering av ny fiskemjølfabrikk til offentleg gjennomsyn.
tirsdag 1. august Eigersund kommune
Detaljregulering Motorsportsenter Gjermestad
Planteknisk utvalg har i møte den 27.06.17, sak 128/17, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Motorsportsenter, gnr. 54, bnr. 22 m.fl. med tilhørende plankart den 22.11.16, bestemmelser datert den 07.06.17 og planbeskrivelse datert den 18.04.17 skal legges ut til offentlig ettersyn.
fredag 14. juli Eigersund kommune
Detaljeregulering B5 Egrefjell og Grøne Bråden
Planteknisk utvalg har i møte den 27.06.17, sak 127/17, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for B5 Grøne Bråden, Egrefjell, gnr. 47, bnr. 55 m.fl. med tilhørende plankart den 25.04.17, bestemmelser datert den 25.04.17 og planbeskrivelse datert den 25.04.17 skal legges ut til...
fredag 14. juli Eigersund kommune
Feil plassert gravemaskin førte til overlast på 1,2 tonn og gebyr
Ved en tungbilkontroll på Krossmoen i Eigersund tirsdag, avdekket Statens vegvesen overlast på 1,2 tonn fordi en gravemaskin var feil plassert på boggien på bilen.
tirsdag 11. juli Stavanger Aftenblad
ROGALAND

Tiltalt for forsettlig drap
En mann er tiltalt for forsettlig drap på sin 52 år gamle bror, på Hellevik i Rogaland i fjor.
mandag 10. juli NRK
Mann tiltalt for forsettlig drap
Politiet har tatt ut tiltale mot en 49 år gammel mann etter drapet på en mann i Eigersund i oktober 2016. Politiet mener mannen drepte sin egen bror.
mandag 10. juli TV 2
Tilgrising på flere skoler
Flere skoler har vært utsatt for tilgrising (tagging) i den senere tid. Vi ber om at alle som har tips og/eller informasjon i saken, tar kontakt med politiet. Dersom det er noen personer som ønsker å snakke med oss i Eigersund kommune om tema relatert til taggingen er de velkomne til å ta...
lørdag 8. juli Eigersund kommune
Her er 10 tonn trollpikk tilbake på plass
Etter iherdig innsats fredag er steinformasjonen "Trollpikken" i Eigersund kommune på plass igjen.
fredag 7. juli TV 2
Miljøvaktmester ansatt
I Eigersund kommune har vi fått Per Mikkelsen som ny medarbeider, han jobber som miljøvaktmester. Miljøvaktmesteren skal rette sin innsats mot beboere i kommunale boliger som grunnet lav boevne påfører, eller står i fare for å påføre, boligen merbelastning i...
fredag 7. juli Eigersund kommune
Rapport barnetråkk
I løpet av våren 2017 ble det gjennomført Barnetråkkregistrering ved skolene i Eigersund kommune. Barnetråkk er et digitalt verktøy som lar barn fortelle myndighetene hvor de ferdes og oppholder seg, og hva de ønsker endret ved nærmiljøet.
torsdag 6. juli Eigersund kommune
Skjerpe - Helleland
Vannet er stengt for noen husstander på skjerpefeltet. Vannet er trolig tilbake mellom 10:00 og 10:30
onsdag 5. juli Eigersund kommune
Reguleringsendring for Kvidingsveien på Hellvik
Kommunestyret har vedtatt forslag til detaljregulering for Kvidingsveien på Hellvik. Hensikten med planen er å etablere nye boliger med tilhørende anlegg.
tirsdag 4. juli Eigersund kommune
Reguleringsendring for kryss Sokndalsveien - Svåheia
Planteknisk utvalg har vedtatt å legge forslag til reguleringsendring for avkjørselen til fv. 44 og tilgrensende vegareal og grøntområder ut til offentlig ettersyn med tilhørende dokumenter.
tirsdag 4. juli Eigersund kommune
Områdereguleringsplan for havne- og næringsområde Kaupanes
Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til områdeplan med konsekvensutredning for havne-, næring- og industriområdet på Kaupanes på Eigerøy ut til offentlig ettersyn. Dette er en omfattende plan som legger opp til å etablere et moderne og fremtidsrettet havne- og...
tirsdag 4. juli Eigersund kommune
– Kommunene bør sende trøstemillionene tilbake
Fem kommuner i Rogaland har fått i alt 10 millioner kroner som trøst fra regjeringen, etter at de mislyktes med å bli slått sammen til større kommuner. – Send pengene i retur, sier Senterpartiets Geir Pollestad.
søndag 2. juli Stavanger Aftenblad
Han får millioner i trøst fra staten
Time, Strand, Gjesdal og Eigersund ville gjerne slå seg sammen med nabokommuner, men naboene ville ikke. Derfor får de nå noen trøstemillioner fra regjeringen. Time får mest i landet: 2,6 millioner kroner.
lørdag 1. juli Stavanger Aftenblad
Parkeringsproblemer løst på en dag
Trollpikken kan være på plass i løpet av august, melder entreprenør. Fredag ble parkeringsproblemene løst.
fredag 30. juni Stavanger Aftenblad
Oppdatert status for flomsikringsprosjektet
Nye prognoser har kommet frem i prosjektoppfølgingen denne uka. Det arbeides fortsatt med å kvalitetssikre tallene, og så fort tallmaterialet er tilstrekkelig kvalitetssikret vil det bli sendt ut utfyllende informasjon. Nå arbeides det videre med å finne kostnadsreduserende tiltak...
fredag 30. juni Eigersund kommune
Ånnfliik med back to school party
Ånnfliik er et fritidstilbud for ungdom i Eigersund med alt fra surfing, yoga og matlaging til paintball på programmet. Dette er et tilbud alle skal ha råd til dette og at det ikke skal være religions- eller interessebasert.
fredag 30. juni Eigersund kommune
Ledigheten går ned i Rogaland
– Svært gledelig at den positive trenden vi har sett de siste månedene fortsetter og blir sterkere, sier Nav-direktør Truls Nordahl.
fredag 30. juni Stavanger Aftenblad
Vannlekkasje på Helleland
Vannlekasjen er nå utbedret og vannet skal være tilbake. Opprinnelig melding: Området på Helleland rundt Sjerpefeltert er for tiden uten vann. Dette skyldes brudd på hovedvannledningen i forbindelse med Statens veivesen sitt arbeid med ny gang og sykkelvei. Eigersund kommune jobber med...
fredag 30. juni Eigersund kommune
Anleggsarbeider i Nyeveien
Seksjon Vann og avløp starter i august/september med utbedring av ledningsnettet i Nyeveien.
torsdag 29. juni Eigersund kommune
Anleggsarbeider i Bruvik
Seksjon Vann og avløp er nå ferdig med utskifting av gammelt ledningsnett i Kjærlighetsstien . Vi fortsetter fra Kjærlighetsstien og videre opp Korsørveien, for til sist å ta Furuveien.
torsdag 29. juni Eigersund kommune
ROGALAND

Sommerstengt i haller og anlegg
Egersundshallen, samt alle andre svømmebasseng og gymsaler er stengt fram til skolestart. Velkommen tilbake til høsten.
tirsdag 27. juni Eigersund kommune
Eigersund inn i Greater Stavanger
Eigersund kommune har nå meldt seg inn i Greater Stavanger. Dette er en organisasjon som jobber for å skape arbeidsplasser og økt verdiskapning i regionen. Det arbeides med miljøer innen forskning, offentlig sektor og næringsliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, for...
tirsdag 27. juni Eigersund kommune
Tidligstemmegivning
Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august 2017 og varer til og med 8. september 2017. Dersom du vet at du ikke kan stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli henvende deg på rådhuset og be om å få tidligstemme.
tirsdag 27. juni Eigersund kommune
Ny mulighetsutvikler har takket ja
Kjersti Søyland Bye har muntlig takket ja til stillingen som mulighetsutvikler og vil være på plass etter sommeren. Hovedmålet med prosjektet er å øke tallet på arbeidsplasser og redusere ledigheten, mens delmål er å legge forholdene til rette for et variert...
mandag 26. juni Eigersund kommune
Rammeavtale - Intern postkjøring (reservert kontrakt)
Eigersund kommune gjennomfører en tilbudskonkurranse for utkjøring og innhenting av post. Konkurransen gjennomføres som reservert kontrakt jf. Forskrift om offentlige anskaffelse § 8-8 begrenset til virksomheter eller programmer som har som hovedformål å integrere...
søndag 25. juni Eigersund kommune
Elev vant 20.000
På skoleavslutningen for 10. klasse på husabø ble det denne uken delt ut en premie på 20.000 kroner til til førerkortopplæring. Dette som en del av prosjektet sterk og klar hvor ungdomsskolene i Eigersund deltar.
fredag 23. juni Eigersund kommune
Saksdokumenter til kommunestyrets møte 19. juni
Du finner saksdokumentene til kommunestyrets møte og ettersending av vedtakene under politikk. Eller ved å klikke på lenkene for saksdokumenter og ettersending. Det er tekniske problemer med vår publiseringsmodul
søndag 18. juni Eigersund kommune
Valg av styre for Omstillingskommune 2017-2019
Kommunestyret har bedt om at det oppnevnes et styre til omstillingsprosjektet og oppnevnte derfor en valgkomiteen. Denne komiteen har nå kommet med en innstilling som behandles i kommunestyret 19.6.17.
søndag 18. juni Eigersund kommune
Stortingsbesøk til barnevernet
Statsråd Solveig Horne besøkte barnevernet nå i juni, etter eget initiativ. Dalane barnevern dekker kommuner Lund, Sokndal og Eigersund, og hovedformålet med besøket var å få høre om erfaringene med interkommunalt samarbeid. Statsråden var videre interessert i...
fredag 16. juni Eigersund kommune
Reguleringsendring på Havsø, Gruå
Planteknisk utvalg har vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Havsø, med tilhørende plankart skal legges ut til offentlig ettersyn. Det legges opp til inntil 16 nye boenheter i planområdet, samt at eksisterende bygninger skal rives.
fredag 16. juni Eigersund kommune
Aktivitetsstøtte for inkludering av barn og unge på sosiale arenaer
Eigersund kommune har mottatt tilskudd fra Barne-, Ungdoms og Familiedirektoratet (bufdir) til en aktivitetespott som skal bidra til at barn og unge blir inkludert på sosiale arenaer. Frivillige lag og organisasjoner, kommunale enheter som jobber med barn, unge og familier, andre offentlige aktører,...
mandag 12. juni Eigersund kommune
Skifte av jernbanebru og flomreduserende tiltak Launes
Gangbroen ved jernbanebroen på Launes vil være stengt for all trafikk 28. juli - 1.august og 25.august - 29.august. Det vil det foregå anleggsarbeid Ved Launes, mandag til lørdag og enkelte søndager ut august, men det vil generelt være åpent for gangtrafikk forbi...
mandag 12. juni Eigersund kommune
1,3 milliard kroner i momskompensasjon
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.
fredag 9. juni Eigersund kommune
Reguleringsendring Møgedalsvannet hyttefelt
Det gjøres kjent med at kommunestyret har vedtatt forslag til endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse ved Møgedalsvatnet. Hensikten er å etablere fritidsbebyggelse med tilhørende funksjoner.
fredag 9. juni Eigersund kommune
Detaljregulering for boliger Lagård - Hestholan
Hensikten er å fortette med tilhørende funksjoner.
fredag 9. juni Eigersund kommune
Detaljregulering for boliger i Færevik
Hensikten med planen er å etablere nye boliger, småbåtanlegg, molo med mere. Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig.
fredag 9. juni Eigersund kommune
Drikkevannet på Rundevoll
Abonnenter i Rundevollsområdet kan oppleve lukt eller bismak fra drikkevannet i kranen. Eigersund kommune arbeider med tiltak for å fjerne dette.
torsdag 8. juni Eigersund kommune
Erosjonsarbeidet ferdig
Arbeidet med å sikre elvebunnen i Lundeåna er ferdig. Her hadde elvevann og flom tatt bort mye masser opp gjennom årene og flere murer var undergravd. Området hadde ikke tålt en storflom til.
torsdag 1. juni Eigersund kommune
Hva er viktig for deg?
«Hva er viktig for deg?»-dagen er en tydeliggjøring av en viktig retningsendring i helsevesenet basert på en helsefremmende tilnærming og en styrket pasientrolle. Hva er viktig for deg?» dagen tirsdag 6.juni 2017 markeres over hele landet- og internasjonalt
torsdag 1. juni Eigersund kommune
ROGALAND

Egersund med god omtale
Fredrikstad ble vinneren av Attraktiv by 2017. De var i finalen med Egersund og Arendal. Okka by får fortsatt en god omtale av juryen.
onsdag 31. mai Eigersund kommune
Masseuttak og deponi på Puntervoll
Planteknisk utvalg har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for masseuttak og deponi på Puntervoll ut til offentlig ettersyn. Formålet er å legge til rette for godkjent masseuttak og til etterbruk som landbruksformål.
tirsdag 30. mai Eigersund kommune
Søker om medlemskap i Greater Stavanger
Eigersund kommune har sendt søknad om medlemskap i Greater Stavanger med oppstart i 2017. De jobber for å skape arbeidsplasser og økt verdiskapning i regionen, og er med i miljøer innen forskning, offentlig sektor og næringsliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
mandag 29. mai Eigersund kommune
Flere ledige stillinger
Eigersund kommune har nå en lang liste med ledige stillinger, inkludert bygg- og eiendomssjef, rektor, kulturkonsulent, renholdere og sykepleiere. Stillingene ligger nå ute og kan søkes på.
mandag 29. mai Eigersund kommune
Gratis HPV-vaksine
Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november.
tirsdag 17. januar Eigersund kommune
Trafikkfarlige hekker og busker
Du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Trafikksikkerhet er også ditt ansvar.
27. august 2015 Eigersund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EGERSUND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

ROGALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL