Eigersund
Ingen skader foreløpig
Foreløpig har ikke If Skadeforsikring fått noen rapporter om skader som følge av uværet i Rogaland, men flere veier i distriktet er blitt stengt.
torsdag 13:44 $ Stavanger Aftenblad
Årstaddalen klatrepark
Før jul i år, vil det så smått bli igangsatt arbeider med å ruste opp den gamle lekeplassen i Johan Wittrupsvei i Årstaddalen. En ny klatrepark er på vei.
onsdag 06:00 Eigersund kommune
Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i skolen
Alle elever i grunnskoler og videregåande skoler har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er skolens ansvar å arbeide aktivt med forebyggende tiltak gjennom hele skoleåret.
mandag 13:41 Eigersund kommune
Varsel om høy vannstand
Oppdatert med informasjon om Hellalands- og Berkreimsvassdraget, og ekstremværet Aina.
mandag 12:09 Eigersund kommune
Stor interesse for piggdekk til sykkel
Sykkelbyen Egersund ønsker at flere skal kunne bruke sykkelen hele året. Dermed sponset prosjektet nytt sett med piggdekk til inntil 40 personer. Allerede første dagen ble det tomt.
mandag 09:29 Eigersund kommune
Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2021
Formannskapets behandling og vedtak om budsjett for 2018 og økonomiplan 2019 - 2021, ligger i tiden 1. desember - mandag 18. desember 2018 ute til offentlig ettersyn.
fredag 1. desember Eigersund kommune
Budsjett 2018
Her finner du alle dokumentene i forbindelse med budsjett 2018 og økonomiplan for 2019-2021.
fredag 1. desember Eigersund kommune
Problemer med heisen på Lundeåne Bo- og Servicesenter
Heisen slutttet i dag å fungere, og vår leverandør har nå gitt tilbakemelding om at de ikke får reparert den før tidligst onsdag neste uke. Det jobbes aktivt med å få reparert heisen før dette, men leverandøren kan ikke garantere reparasjon tidligere da...
torsdag 30. november Eigersund kommune
ROGALAND

Husk nytt felles legevaktnummer
Husk at nå har alle legevaktene i Norge et felles nasjonalt telefonnummer. Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.
onsdag 29. november Eigersund kommune
Utbedringer for gang- og sykkelvei
Tidlig i høst var Sykkelbyen på sykkelveiinspeksjon med Statens vegvesen. Vi startet ved jernbanebroa og gikk videre til hvor gang- og sykkelveien stopper på Slettebø. Da kom en sammen frem til ulike utbedringer som må til for å gjøre det bedre for syklister.
mandag 27. november Eigersund kommune
Endring av reguleringsplan for Bøckmansbakken
Kristiansen & Selmer-Olsen AS melder om oppstart av reguleringsplanarbeid for endring av reguleringsplan for Bøckmansbakken boliger Sandbakkveien 4. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av inntil 5 boenheter med tilhørende
mandag 27. november Eigersund kommune
Reguleringsendring for fritidsbebyggelse på Stapnes
Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS  melder på vegne av Stapnes Hyttefelts velforening oppstart av reguleringsplanarbeid for fritidsbebyggelse på Stapnes. Hensikten med planarbeidet er å regulere om deler av sti til kjørevei.
fredag 24. november Eigersund kommune
HMS-pris tildelt IBO
Eigersund kommune tildeler årlig pris til kommunale arbeidsplasser for godt arbeid med helse, miljø og sikkerhet. HMS-prisen for 2017 tildeles Interkommunalt bofellesskap(IBO). Arbeidsplassen har levert jevnt over gode resultater gjennom hele året og har
fredag 24. november Eigersund kommune
Høgskuleutdanning i personalpsykologi i Egersund
No blir det høgskuleutdanning i Eigersund. Folkeuniversitetet vil setje i gong det populære studiet Personalpsykologi 15 STP lokalt på Lagård Ungdomsskule med oppstart 27 og 28 januar.
torsdag 23. november Eigersund kommune
Preparations for high water levels
After receiving information about high water levels at Helleland and Gya in the morning hours, emergency management was summoned for a meeting with Dalane Energi at 06:30 this morning. The highest water level in Egersund is expected between 11:00 and
torsdag 23. november Eigersund kommune
Beredskap for høy vannstand
Etter melding om høy vannstand på Helleland og Gya i morgentimene ble kriseledelsen kalt inn til møte sammen med Dalane Energi 06:30 i morges. Vannstanden ser nå ut til å være på sitt høyeste i Egersund mellom klokka elleve og ett. Eigersund kommune
torsdag 23. november Eigersund kommune
Handlingsplan etter branntilsyn ved skolene
Her er framdriftsplanen etter at Eigersund kommune fikk avvik branntilsyn ved skolene.
onsdag 22. november Eigersund kommune
Utbygging av Hestnes
Eigersund kommune ønsker å invitere private utbyggere til møte for å diskutere muligheter knyttet til både eneboligtomter og fortetningstomter (BB-tomter) i Hestnes.
onsdag 22. november Eigersund kommune
Varsel om mye nedbør og flom- og jordskredfare
Det ventes mye nedbør fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag. NVE i dag har sendt ut flom- og jordskredvarsel på gult nivå fra 22. til 23. november og snøskredvarsel faregrad 4 for Rogaland. Warning about excessive precipitation and flooding and landslides.
tirsdag 21. november Eigersund kommune
Vedtatt reguleringsplan for motorsportsenter
Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan med bestemmelser for motorsportsenter på Gjermestad på Hellvik. Det legges opp til videre drift av etablert motoranlegg med mulighet for blant annet å bygge klubbhus og kiosk i planområdet.
tirsdag 21. november Eigersund kommune
Reguleringsendring for Havsø, Gruå
Kommunestyret har vedtatt reguleringsendring med bestemmelser for reguleringsplan for Hafsø - Gruå. Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert bebyggelse, med tilhørende funksjoner som parkering, uteoppholdsareal og tilhørende infrastruktur.
tirsdag 21. november Eigersund kommune
Nye Facebooksider for mulighetskommunen
Det var utfordringene på arbeidsmarkedet som lå til grunn for Eigersunds søknad om å bli omstillingskommune i 2017. Følg med på prosjektene og få siste nytt på de nye Facebooksidene.
tirsdag 21. november Eigersund kommune
MRSA utbrudd på Lagård bo- og servisesenter
Ved Lagård bo- og servisesenter er det for tiden et utbrudd av MRSA, «meticillin-resistente stafylococ aureus». Dette betyr at mer enn to personer har fått påvist en vanlig hudbakterie som er mer motstandsdyktig enn vanlig mot antibiotika. I utgangspunktet er tilstanden, at man har...
mandag 20. november Eigersund kommune
Hvorfor vil ingen parkere sykkelen her?
Et spleiselag investerte i nytt, flott sykkelskur i Egersund sentrum, men ingen vil bruke det.
mandag 20. november Stavanger Aftenblad
Egaas vil røyke fredspipe med Haugstad
EGERSUND: Pelagia er misfornøyd med Eigersund Næring og havn og vil bryte alt samarbeid. Nå ber styreleder Leif Erik Egaas om et forsoningsmøte.
fredag 17. november $ Stavanger Aftenblad
Arbeidet i Prestegårdsveien fortsetter
Avdeling for vann og avløp i Eigersund kommune fortsetter anleggsarbeidet i Prestegårdsveien. På grunn av dette blir adkomsten til Bjørkveien og adkomsten på motsatt side stengt fra mandag 20. november til fredag den 24. november.
fredag 17. november Eigersund kommune
Kommende arbeider i Elveparken
Arbeidet med gjennomføring av delprosjekt Svanedalsparken vil snart være godt i gang igjen. Det er utlyst konkurranse om ferdigstillelse, og frist for innlevering er satt til 15 desember.
fredag 17. november Eigersund kommune
Full skjæring mellom Pelagia og Eigersund Næring og havn
EGERSUND: Det har knirket lenge i fortøyningene mellom fiskergiganten Pelagia og Eigersund Næring og Havn. Nå bryter Pelagia samarbeidet og vil bygge egne kaier og landanlegg på Grøne Haugen.
torsdag 16. november $ Stavanger Aftenblad
Kvalitets- kompetanseplan for barnehagene 2017 - 2021
Med planen ønsker vi å bidra til kontinuerlige utviklingsprosesser og kompetanseløft i barnehagene. En god og fremtidsrettet barnehage må hele tiden være villig til å sette søkelys på egen praksis, samt justere praksis når dette er nødvendig.
torsdag 16. november Eigersund kommune
Stengt vann i Grønedalen
Vannet vil bli stengt i Grønedalen torsdag 16 november fra 9:00 til 12:00. Arbeidet til vann- og avløp i Eigersund kommune kan medføre brunt vann og abonnenter bør derfor spyle sine ledninger i etterkant ved å la vanne renne i kraner.
onsdag 15. november Eigersund kommune
Cafèdialog 2017
Tidligere i år inviterte Eigersund kommune innbyggerne til å delta på cafèdialog og å komme med innspill på saker som det jobbes med. Tre møter ble avholdt, ett i Egersund, ett på Helleland og ett på Hellvik. Det ble et godt oppmøte alle stedene og...
onsdag 15. november Eigersund kommune
Brannvesenet besøker barneskolene
Eigersund brann og redning skal i november undervise elever på fjerde trinn i grunnleggende brannvern og dele ut Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri høytid.
tirsdag 14. november Eigersund kommune
Sykkelbyavtalen signert
Kommunestyret vedtok 30. oktober at de ønsker sykkelbyprosjektet videreført i fire nye år, frem til utgangen av 2021. Dette er et samarbeid mellom Eigersund kommune, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen, vegavdeling Rogaland. I dag signerte ordfører Odd Stangeland avtalen.
tirsdag 14. november Eigersund kommune
ROGALAND

Gangbroa på Launes åpnet
Mandag foretok ordfører Odd Stangeland den offisielle åpningen av broene på Launes. Vannføringen ved Tengs vil ved en flom lik den vi hadde for to år siden nå være to meter lavere. Samtidig kan togene gå i større fart over sin bro, mens turgåere igjen...
tirsdag 14. november Eigersund kommune
Lovbrudd på lovbrudd mot samfunnets mest utsatte
Flertallet av kommunene og helseforetakene som så langt er undersøkt av fylkesmennene bryter loven. Det øker risikoen for at folk som sliter med både rus og psykiske lidelser ikke får hjelpen de trenger.
tirsdag 14. november $ Stavanger Aftenblad
Partiveteran skammer seg over Senterpartiet
EGERSUND: Jon Stangeland har vært medlem av Senterpartiet i 50 år. Han mener at menn som kom hit før de fylte 18 år, ikke skal sendes hjem til Afghanistan. - Geir Pollestad har lovet meg å være anstendig i flyktningespørsmål, sier han.
mandag 13. november $ Stavanger Aftenblad
Løfter fram igjen opprinnelig E39-forslag igjen
NY E39: Konfliktnivået har økt betraktelig etter at det har gått opp for folk hvor den nye motorveien kan havne.
søndag 12. november $ Stavanger Aftenblad
Egersunderne rasler med faklene
Helse Stavanger trenger penger til nytt sykehus i Stavanger. Det kan føre til nedleggelse av tilbudet i Egersund. Nå diskuteres fakkeltog og aksjoner.
fredag 10. november $ Stavanger Aftenblad
Planting for klima
Rogaland har vore med som deltakarfylke sidan 2015, og Eigersund blei med som pilotkommune i 2016. Målet er å hente inn erfaringar frå prosjektet, med dei kriterier og krav som stillast her. Eit av delmåla er å plante totalt 3000 dekar i fylket.
fredag 10. november Eigersund kommune
Søker støttekontakt
Det søkes etter støttekontakt for 16 år gammel ungdom i Eigersund. En ser etter en person som er positiv og som kan motivere gutten til å komme seg mer ut, gjerne på friluftsaktiviteter eller trening.
torsdag 9. november Eigersund kommune
Svømmestevne på lørdag
Familiebading i Egersundshallen er stengt lørdag 11. november på grunn av runde 2 i norgesserien i undervannsrugby. Klubben melder at alle er velkomne til å komme innom og se kampene fra tribunen med bilde fra under vann på storskjerm.
torsdag 9. november Eigersund kommune
Eigersund i krevende budsjettspagat
Det er mye vakkert å si om mål, muligheter og midler i Eigersundbudsjettet, men samtidig forteller rådmannen om færre ansatte, økt eiendomsskatt og «et budsjett som vil være vanskelig å gjennomføre i praksis».
onsdag 8. november Stavanger Aftenblad
Administrasjonens budsjettforslag
Rådmann Gro Anita Trøan har i dag presentert forslaget til budsjett og økonomiplan for ansatte, innbyggerne og politikerne. Dokumentene kan lastes ned her.
onsdag 8. november Eigersund kommune
Foreldrebetaling for barnehagene
Makspris for barn i barnehage blir endret 1. januar 2018 til 2910,- kroner for heltidsplass.
onsdag 8. november Eigersund kommune
Arbeid på vannledningen fra Leidland til Ytstebrød
Tirsdag 7. november fra 11:00 vil det bli utført arbeid på vannledningen mellom Leidland og Ytstebrød. Arbeidet kan medføre brunt vann. Abonnenter bør derfor spyle sine ledninger ved å la vannet renne i kraner. Dette er en melding fra vann- og avløp i Eigersund kommune.
tirsdag 7. november Eigersund kommune
Bygdeopprør mot anonymt E 39-forslag
Først gikk Heskestad på barrikadene. Nå er det bygdefolket på Hetlandsheia som setter foten ned. Det anonyme forslaget er feigt og vil rasere landbruket og flotte bygder i Dalane, blir det hevdet.
søndag 5. november Stavanger Aftenblad
Problemer med vannlekkasje på Lagårdkomplekset
Brann og redning melder at vannlekkasjen nå er tettet og mesteparten av vannet er sugd opp av brann og redning. Det er nå vann i bygget som normalt. Kl 13:35 Det er vannlekkasje på Lagårdkomplekset, i hovedbygget i 1. etasje Syd, og det arbeides med å utbedre dette. I forbindelse med...
lørdag 4. november Eigersund kommune
Kvalitets- og kompetanseplan for SFO
Hensikten med planen er å bidra til kontinuerlige utviklingsprosesser og kompetanseløft, slik at vi kan nå vår visjon: Vi skinner sammen!
torsdag 2. november Eigersund kommune
Administrasjonens budsjettpresentasjon
Tradisjonen tro vil rådmann og administrasjonen også i år legge frem sitt budsjett for politikere og andre interesserte. For de som ønsker å få med seg dette er det bare å sette av datoen 8. november klokka 2000.
tirsdag 31. oktober Eigersund kommune
Kom med forslag til kandidater
I desember blir det en ny runde med ordførerens julekalender. Utgangspunktet for adventskalenderen er å fremme frivillig arbeid, og løfte frem de som bidrar til lokalsamfunnet. Kom med forslag til personer som fortjener en ekstra oppmerksomhet før jul for sitt arbeid.
tirsdag 31. oktober Eigersund kommune
Launesbroa åpnet
Gangbroa på turveien mellom Egersund og Hellvik over Launessundet er åpnet for trafikk igjen. Bane NOR er ferdig med sikringen av jernbane- og gangbroa og en kan nå gå tur i området igjen.
tirsdag 31. oktober Eigersund kommune
Legevakten i Dalane og daglegevaktsordningen
Dersom man ønsker kontakt med lege i tidsrommet 08:00 til 16:00, skal man alltid ringe til sin fastlege. Fastlegen tar også imot pasienter med «akutte» oppståtte, eller forverring av kjente sykdommer. Legevaktsentralen for Hå og Dalane kan nås på telefon 116117, mens...
onsdag 25. oktober Eigersund kommune
Endring av forslag til planprogram
Det har kommet inn forslag til en ny indre vegkorridor for ny E39 på en strekning fra Moi til Bue, som berører arealer i Lund, Eigersund og Bjerkreim. Statens vegvesen ønsker å se nærmere på det nye korridorforslaget på lik linje med de andre korridorene i forslag til...
tirsdag 24. oktober Eigersund kommune
Reguleringsendring for Langholmen
Prosjektil Areal AS varsler på vegne av Langholmen Egersund AS, oppstart av arbeid med omregulering av detaljreguleringsplan for Langholmen. Man ønsker utvidelse av mulighetene for etablering og virksomhet innenfor planområdet, herunder at nye byggesoner opprettes.
tirsdag 24. oktober Eigersund kommune
Søker veteraner
Neste år er det 40 år siden Norge sendte ut sine første fredsbevarende soldater til Libanon og dette ønsker NVIO Rogaland og Forsvaret (HV 08) å markere. De søker derfor etter veteraner som har tjenestegjort i området.
tirsdag 24. oktober Eigersund kommune
Gravearbeid ved nytt renseanlegg på Helleland
Eigersund kommune, Vann og avløp, skal starte opp med grunnarbeid for bygging av nytt avløpsrenseanlegg på Birkeland, Helleland. Renseanlegget skal erstatte eksisterende anlegg.
fredag 20. oktober Eigersund kommune
Ungdom for onga fullbooket
Arrangementet «Ungdom for onga» som går av stabelen på Pingvinen fritidsklubb 21. oktober er fulltgnet, og interessen har vært formidabel! Alle som har fått plass skal ha mottatt bekreftelse om dette på e-post.
fredag 20. oktober Eigersund kommune
Prøvesmaking av middag
Denne uken har medlemmene i felles brukerutvalg fått prøvesmake middagen som Eigersund kommune nå tilbyr alle innbyggere over 75 år å abonnere på. Tiltaket falt i smak i brukerutvalget og fikk i karakter mer en godkjent.
torsdag 19. oktober Eigersund kommune
ROGALAND

Gjennomkjøring i Fabrikkgaten
På grunn av arbeid i Gamleveien og i Nyeveien er det midlertidig åpnet for gjennomkjøring i Fabrikkgaten til Humlestadgaten.
onsdag 18. oktober Eigersund kommune
Årets konsert for TV-aksjonen
Årets konsert til inntekt for TV-aksjonen blir i Egersund kirke søndag 22. oktober klokka sju med dans-, drama- og musikkelever fra Eigersund kulturskole samt flere lokale artister.
tirsdag 17. oktober Eigersund kommune
Justering av avkjørsel på gang- og sykkelveg ved Krossmoen
Statens vegvesen Region vest har søkt om en mindre endring av reguleringsplan på E39 gang- og sykkelveg Skjerpe - Krossmoen. dette gjelder endring av trase for avkjørsel for eiendommene Sørlandsveien 492 og 494. Avkjørsel er flyttet lenger vest etter ønske og avtale med...
tirsdag 17. oktober Eigersund kommune
Ungdom for onga
Ungdommene i aktivitetsprosjektet #ånnfliik og Eigersund kommune inviterer barn fra fem til åtte år til aktivitetsdag på Pingvinen fritidsklubb lørdag 21. oktober fra to til fem.
tirsdag 17. oktober Eigersund kommune
Varbergveien stenges for trafikk
Varbergveien stenges i krysset mellom Varbergveien og Kjærlighetsstien for trafikk fra 16. til 20. oktober. Omkjøring via Husabø.
torsdag 12. oktober Eigersund kommune
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan. Reguleringsendring for kryss Sokndalsveien - Svåheia gnr. 24 bnr. 2
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres vedtatt reguleringsplan med bestemmelser for Reguleringsendring av detaljregulering for kryss Sokndalsveien – Svåheia gnr. 24 bnr. 2.
torsdag 12. oktober Eigersund kommune
Reguleringsplan på offentlig ettersyn - Reguleringsendring for Svanavågen industriområde gnr. 7 bnr. 196 m.fl.
Forslag for reguleringsplan for Svanavågen industriområde med tilhørende plankart datert den 22.06.17 og bestemmelser datert den 07.08.17 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11 etter at det var gjort endring på plankartet og i...
torsdag 12. oktober Eigersund kommune
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Endring av del av detaljregulering for Årstaddalen (6-1) gnr. 13 bnr. 433, 284 m.fl.
Eigersund kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsplan med bestemmelser for Endring av detaljregulering Årstaddalen (6-1) gnr. 13 bnr. 433, 284 m.fl. i møte den 25.09.17, sak 095/17.
tirsdag 10. oktober Eigersund kommune
Dugnad for TV-aksjonen og UNICEF
Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 22. oktober, og går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn i noen av verdens mest konfliktfylte områder. Mellom klokka tolv og tre på fredag ønsker ordføreren at du deltar på ringedugnad på Pingvinen.
torsdag 5. oktober Eigersund kommune
Brannøvelse i ytre bydel
Torsdag skal Sivilforsvaret i samarbeid med brannvesenet gjennomføre en omfattende brannøvelse i trehusbebyggelsen i ytre bydel i Egersund. Gatene som blir berørt er Skriveralmenningen, Øvre Bekkegate, Nygaten, Ludvig Feyling gate og Malmgaten.
torsdag 5. oktober Eigersund kommune
Husabø ungdomsskole markerer psykisk helse
Husabø ungdomsskole har satt av hele fredagen for å markere verdensdagen for psykisk helse. Etter konsert og underholdning i kulturhuset skal elevene rundt om i byen for å besøke barnehager, rådhuset, naboer, tanter og besteforeldre for å gjøre dagen deres litt triveligere.
onsdag 4. oktober Eigersund kommune
Justering av kaifront for Pelagia på Kaupanes
I forbindelse med høring av forslag til områderegulering for havne- og næringsområde på Kaupanes i Egersund, har en mottatt uttale fra Pelagia om å justere kaifronten i tilknynting til deres anlegg på Grøne haugen. Dette vil gi en bedre utnyttelse av et allerede...
tirsdag 3. oktober Eigersund kommune
Middag som en abonnementsordning
Er du over 75 år og ønsker middag levert hjem på døren? Eigersund kommune ved kjøkkenet vil fra slutten av oktober innføre en abonnementsordning hvor du som innbygger kan få levert middag på døren 3 dager i uken, mandag, onsdag og fredag.
tirsdag 3. oktober Eigersund kommune
Branntilløp i heissjakt på sykehusbygget på Lagård
På avdelingene er det nå normal drift. Tilbakemeldingen er at personalet gjorde et meget god jobb i en krevende situasjon.
søndag 1. oktober Eigersund kommune
Flomvarsel fra NVE - Oransje nivå
NVE har sendt ut flomvarsel som gjelder Gjesdal og Dalane. Det er ventet mye nedbør fra fredag kveld (29.9.17) og til mandag morgen (2.10.17). Det kan komme totalt 200 millimeter. English: The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) has issued a flood forecast for Gjesdal and Dalane. Heavy...
fredag 29. september Eigersund kommune
Mindre reguleringsendring i Bøckmansbakken
Rådmannen har den 28.09.2017 etter delegert fullmakt vedtatt mindre reguleringsendring i sak - 012/17 i tilknytning til reguleringsplan for 19960003 - Bøckmansbakken som medfører at det foretas en justering mellom formålsgrenser i tråd med kart i søknad datert 25.09.2017.
fredag 29. september Eigersund kommune
Detaljeguleringsplan for masseuttak Hegrestad og Gjermestad
Varsel om oppstart av detaljregulering og utlegging av planprogram til høring for detaljeguleringsplan for masseuttak Hegrestad og Gjermestad.
fredag 29. september Eigersund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EGERSUND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
ROGALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Båt Sport Fotboll Get-ligaen Aust Agder Nordland Hedmark Rogaland Buskerud Kultur
flere?
Trøndelag Oppland Odda Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Østfold Vest Agder Økonomi Oslo Skåne Jul Kvinnherad Mat Halloween Finnmark Fiske Mobil Reise Bolig Oskarshamn Helse Game of Thrones Svalbard Grue Vær Russland Forskning Fotball Tesla Kalmar Östra Göinge Sport Kultur Trav Håndball Osterøy Litteratur Landbruk Trondheim Kunst Malmö Motor Bærum Hockey Risør Helsingborg Indonesia Suldal Forsvar Inrikes Båt Kongsvinger Øvre Eiker Vestby Askøy Boksing Landskrona Näringsliv Ishockey Hadsel Kristiansand Moss Stockholm Mote Odds BK Hammerfest Spill Fedje Musikk Nord-Korea Svelvik Haugesund Stavanger Tvedestrand Trening Sykkel Tønsberg Kongelig Tour of Norway Orkdal Polen Brexit Lund Hässleholm Seljord Langrenn Masfjorden Os Jobb Bil Trysil Ørsta Sverige Musik Blekinge Bil Holmestrand Karmøy Verdal Alpint Ringsaker Nedre Eiker Vinje Eidfjord Gjøvik Sandnes Molde Barn Porsgrunn Klippan Tinn OL Sjakk Valg Astronomi NHL Skiskyting Hälsa Narvik Ås Sund VM Finnøy Hemne Svømming Premier League Kristiansund Jakt Røros Sørreisa Andøy Fredrikstad Emmaboda Tjøme Selje Israel Harry Potter Notodden Mandal Skøyter Tromsø IL Alta Eid Tour de France SK Brann Vestre Slidre Stord Vellinge Førde OBOS-ligaen Kävlinge Sortland Poker Fauske Volda Selbu Motorsport Nybro Dovre Norway Cup Tyskland Tingvoll Meland Kommunesammenslåing Gloppen Kristianstad Snowboard Drammen Midsund Nes Røyken Universet Nøtterøy Evenes Fitjar Lindås Kvænangen Sarpsborg 08 Steigen Porsanger Nissedal Frankrike Måsøy Mercedes-Benz La liga Sande Bremanger Kampsport Streik Tomelilla Holtålen Kina Vevelstad Klima Lier Fet Asker Båstad Europa League Eidsberg Elverum Sørfold Halden Android Lyngdal Austrheim Klatring Lillesand Film Eslöv Hopp Viking FK Staffanstorp Fjell Svedala Ullensvang Rosenborg BK Politikk NM Bamble Voss USA Tana Foto Lenvik Hamar Aurdal Radøy Skellefteå Ledare Sarpsborg Skien Jevnaker Arendal Modum Russ Steinkjer Stryn Løten
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL