Eigersund
Politikere på høyresiden vil ikke sponse venstresidens valgkamp
Fagforbundet sponser de rødgrønne partiene med 10,5 millioner kroner. I Eigersund har Anja Hovland (H) og Hanne Christine Berg (Frp) fått nok og melder overgang til en partinøytral fagforening.
21:40 $ Stavanger Aftenblad
Lunch-gjengen tar valget - i Aftenbladet
HUMOR: Lunch-gjengen har inntatt politikken. Kjell, Bodil, Nico og alle de andre gjør seg klar for lokalvalget. I Aftenbladet.
08:51 $ Stavanger Aftenblad
Ting skjer i Egersund havn
De siste årene har det vært en god utvikling i Egersund havn med nyetableringer og anløp. 2. september kommer Landbruks- og matminister Olaug Bollestad for å åpne distriktets nye tømmerterminal på Eigerøy.
07:37 Eigersund kommune
Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug på besøk
Korttidsavdelingen 2 vest hadde i dag besøk av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.
tirsdag 22:22 Eigersund kommune
Kreftforeningens møteplass for unge
Treffpunkt Egersund er Kreftforeningens møteplass for barn og unge mellom 6 og 16 år som er pårørende eller etterlatt.
tirsdag 12:15 Eigersund kommune
Hvorfor har ikke Sp hatt en jær-ordfører siden forrige århundre?
Ligger Senterpartiet an til comeback på Jæren? Det har vært 20 traurige år for partiet i det alle har trodd var typisk senterpartiland.
mandag 21:51 $ Stavanger Aftenblad
Oppfølging av kranbilvelt på Krossmoen
Brannvesenet har vært i aksjon på et kranbilvelt på Krossmoen nå i ettermiddag. Det er lekt ut en del hydraulikkolje og nødvendige tiltak er iverksatt. Det er bla sugd opp olje med sugebil, lagt ut abosorbenter (materiale som suger til seg olje) mm. Aktuelle instanser er varslet,...
mandag 18:06 Eigersund kommune
Veien fram til Rundevoll skole klar
Strekningen fra Rundevollsveien til den nye gravlunden har blitt oppgradert, og dermed har veien fram til Rundevoll skole vært stengt for større kjøretøy. Nå er veien klar, så buss og skoleelever kan ferdes som vanlig.
mandag 14:15 Eigersund kommune
ROGALAND

Vil du komme i bedre form?
... men sliter med å komme i gang? Frisklivssentralen tilbyr gruppebasert trening i Vannbassengan mandager 10:00 og onsdager 13:00.
mandag 13:03 Eigersund kommune
Kraftig økning i mottatte forhåndsstemmer
I den første uken er det mottatt 280 forhåndsstemmer mot 73 i samme periode ved forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2015. Totalt er det nå mottatt 359 forhåndsstemmer mot 96 forhåndsstemmer ved valget i 2015.
søndag 20:59 Eigersund kommune
Hå-buen dropper SFO, 3 av 4 barn går hjem etter skolen
Bare 27 prosent av skolebarn i alderen 6 til 9 år går på SFO etter endt skoledag i Hå. De fleste kommunene har lavere deltagelse i SFO nå enn for fire år siden.
søndag 20:40 $ Stavanger Aftenblad
– Prisen har betydning for deltagelsen i SFO, det har jeg erfart
I Klepp koster det 7060 kroner i måneden å ha to barn i full SFO. – På grunn av pris, går vi ned til SFO tre dager i uken for vår 3.-klassing, sier Lasse Hjelmervik. Snart skal familien betale for to barn i SFO og ett i barnehage.
søndag 20:30 $ Stavanger Aftenblad
Riving av Folhammaren 2 på Helleland
I neste uke starter rivningen av det gamle herredshuset på Helleland på Folhammeren. Her vil det etter hvert komme to nye boligtomter.
torsdag 15. august Eigersund kommune
Giftig plante med spredning i Dalane
Landbrukskontoret på Helleland informerer på sin facebookside om planten Landøyda. Den er giftig for storfe og hest og sprer seg lett hvis den får sette frø.
torsdag 15. august Eigersund kommune
HMS, inneklima og kontorlokaler på rådhuset
Saken som legges frem for formannskapet 21. august 2019, handler om hvordan lukke avvik på mellomlang sikt for rådhusets 4. etasje. I tillegg beskriver saken strakstiltak og saksgangen for tiltak i et lengre perspektiv. Løsningen på mellomlang sikt lukker avvikene for deler av byggets...
tirsdag 13. august Eigersund kommune
Fremgang for Hestnes gravlund
Grunnarbeidet og mur i naturstein er nå ferdig, og det er klart for å legge det siste laget med jord øverst. Våre lokale entreprenører har gjort sitt for at dette skal bli en flott gravlund for kommende generasjoner.
tirsdag 13. august Eigersund kommune
30 lærlinger
Vårt mål er å ha 30 lærlinger fordelt på det toårige læreforløpet. Nå til høsten er vi fulltallige. Fra høsten av er det totalt 30 lærlinger som har sin arbeidsdag i Eigersund kommune. Vi ønsker alle nye og nåværende...
tirsdag 13. august Eigersund kommune
Åpning av Elveparken
Det blir åpning av Elveparken fredag 16 august 17:00. Alle velkommen. Musikk og tale ved ordføreren for anledningen.
mandag 12. august Eigersund kommune
Skolestart
Mandag 19. august er det igjen på tide for barna å starte opp på skole og SFO igjen etter ferien. Her er oversikten for din skole.
mandag 12. august Eigersund kommune
Reguleringsplan for Hellvik sentrum
I forbindelse med planlegging av ny butikk og leilighetsbygg er det nødvendig å endre gjeldende plans bestemmelser for tillatte byggehøyder.
fredag 9. august Eigersund kommune
Her kan du forhåndsstemme
Mandag 12. august er urnene åpnet for forhåndsstemming, og du kan i år avgi din stemme på biblioteket eller på veiledningstorget.
fredag 9. august Eigersund kommune
Utdanningsstipend for ansatte og studenter
Eigersund kommune ønsker å være en attraktiv arbeidsplass både for nåværende og fremtidig ansatte hvor kompetanseutvikling er den del av arbeidsdagen. Vi tilbyr derfor stipend til ansatte og til sykepleie- og vernepleierstudenter. Søk nå.
fredag 9. august Eigersund kommune
Vannlekasje i Sandbakkan
Det er vannlekkasje i nærheten av krysset mellom Sandbakkveien og Nedre Sandbakkveien. Vann og avløp er på saken og vil fikse skaden mandag.
fredag 9. august Eigersund kommune
Eigersund må bruvåkne
KOMMENTAR: Gamle Eigerøy bru var så vakker at den havnet på postkort. Nye Eigerøy bru kan bli en stygg betongkasse hvis Vegvesenet får følge sin egen prioritering.
tirsdag 6. august $ Stavanger Aftenblad
Husk sikkerhet ved båtkjøring og bading
Den siste tiden har det vært uvanlig mange drukningsulykker med omkomne i Norge. Eigersund brann og redning frykter at det kan bli flere ulykker, og dette kan selvsagt hende også hos oss.
fredag 2. august Eigersund kommune
Nytt vannverk for bedre vannforsyning
Neste uke gjør entreprenøren seg klar ved Kjerketjørna i Vannbassengan og starter arbeidet med å bygge nytt vannverk 12. august. Jobben som vil sikre vannforsyningen til byen vil ta i overkant av to år.
fredag 2. august Eigersund kommune
Har du mottatt valgkortet?
Dette er et kort der det står informasjon om deg og om det kommende valget. Å motta valgkortet er en bekreftelse i seg selv på du at du har stemmerett i den kommunen der du er folkeregistrert. På valgkortet fremgår det hvor og når du kan stemme på valgdagen og hvordan du...
onsdag 31. juli Eigersund kommune
Mindre reguleringsendring for Elgjebakken - Sjukehusveien
Det har blitt vedtatt en reguleringsendring som medfører at fortau skal være ferdigopparbeidet før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for mer en halvparten av arealet i nytt bygg, samt at parken skal være ferdig opparbeidet senest tre måneder etter at...
onsdag 31. juli Eigersund kommune
Offentlig ettersyn søknad Prima Seafood AS om endring av tillatelse etter forurensningsloven
Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad fra Prima Seafood AS om endring av virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven §11.
onsdag 31. juli Eigersund kommune
Oljesøl synlig i Bjerkreimselva
Nederst i Bjerkreimselva ved Tengs er det nå synlig et oljesøl. Mannskaper fra brann og redning, samt vann og avløp er på saken for å begrense skaden og finne årsaken. Samtidig ber en bedrifter og personer i området skjekke om de har hatt lekasje i forbindelse med det...
tirsdag 30. juli Eigersund kommune
Forprosjekt for ny Eigerøy bro
Statens vegvesen skal utarbeide et planforslag for en ny bru som skal strekke seg over Nysundet til Eigerøya. Den nye brua skal erstatte den nesten 70 år gamle Eigerøy bru som har utfordringer med bæreevnen, vegbredden og fremtidig vedlikehold.
mandag 29. juli Eigersund kommune
Abid Raja er på stemmefiske i Egersund etter krisemåling for Venstre
Eigersund har i alle år vært en Venstre-bastion. Årets valg kan bli historisk ved at partiet for første gang ryker ut av kommunestyret. I fire døgn har Abid Radja vært i byen for å få ny fart i den gamle Venstre-skuta.
tirsdag 23. juli $ Stavanger Aftenblad
Offentlig ettersyn søknad om tiltak i sjø, ved Lindøygapet 13/1857, 1854, 47/30
Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad fra Eigersund Næring og Havn KF etter forurensingsloven §11, jf. §16. Søknaden omfatter mudring av ca. 250 m3 masse og sprenging av ca 80 m3 stein i Lindøygapet, i innseilingen til Egersund havn. Formålet med tiltaket er å...
tirsdag 23. juli Eigersund kommune
ROGALAND

Sykle til jobben 2019
Årets aksjon ble avsluttet 21. juni, og samlet 233 deltakere i Eigersund kommune. Dette er en økning fra 2018, og vi er godt fornøyde med oppslutningen. Det meldes om godt engasjement i ulike bedrifter, og det er gledelig.
mandag 15. juli Eigersund kommune
Melding om utfall av teletjenester
Natt til fredag 12. juli har det vært et stort utfall av teletjenester i Eigersund kommune.
fredag 12. juli Eigersund kommune
Utvidelse av planområde for reguleringsplan for boligområde Rundevoll - Hestnes
Eigersund kommune har mottatt varsel om oppstart av reguleringsarbeid boligområde Rundevoll - Hestnes.
fredag 12. juli Eigersund kommune
Utlegging av manntallet
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, fram til valgdagen den 9. september 2019.
fredag 12. juli Eigersund kommune
Nyeveien 11-25 stengt 15.-17. juli på grunn av asfaltering
OPPDATERT INFORMASJON 17. JULI: Asfaltering ved krysset mellom Nyeveien og Langaardsgate avsluttes i ettermiddag. Arbeidet ved Tyskerbroa avsluttes senere i kveld eller i morgen tidlig. Dette skyldes at herdingsprosessen på toppdekket tar lengre tid enn ventet. Nyeveien vil altså senest være...
torsdag 11. juli Eigersund kommune
Oppstart av revidering av kommunens trafikksikkerhetsplan
Eigersund kommune varsler herved oppstart av revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan. Gjeldende trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyret 16.12.13. Planen skal nå revideres for en fireårsperiode, 2020-2024. Det er nå anledning til å komme med innspill til arbeidet og forslag til...
fredag 5. juli Eigersund kommune
Mulighetsstudie for sykkelløsninger fra Hoveræget til Eie
Sykkelbyen Egersund har engasjert Multiconsult for å finne gode løsninger for å sykle langs fylkesvei 44. Rapporten skal være klar i september.
onsdag 3. juli Eigersund kommune
Gatemusikanter i sentrum
I perioden juni til august har kulturkontoret, sammen med Eigersund næring og havn, engasjert musikanter til å spille og synge i sentrumsgatene.
onsdag 3. juli Eigersund kommune
Unge Eigersundere seiler Tall Ships Races
8 flotte ungdommer fra Eigersund i alderen 15-25 år er klare for Tall Ships Races. Fra 13. - 21.juli er de mannskap på Statsraad Lehmkuhl under seilasen fra Fredrikstad til Bergen.
tirsdag 2. juli Eigersund kommune
Detaljregulering for Stapnes hytteområde
Hensikten med planarbeidet er å regulere inn offentlige parkeringsplasser sør for Stapnesveien, samt ta ut hytte nr. 13 og 14 og justere reguleringsbestemmelsene.
mandag 1. juli Eigersund kommune
#frampå - sommerhilsen fra rådmann
#frampå er spalten hvor FRAMsnakk kommer tettere på ansatte i kommunen. Denne måneden ønsker vi å presentere rådmannen vår, Gro Anita Trøan.
mandag 1. juli Eigersund kommune
Signering av kjøpsavtale for ny tomt til brannstasjon
Det var et enstemmig kommunestyre som 20. mai 2019 vedtok å godkjenne forslaget til kjøpsavtale med Langholmen Egersund AS for ny tomt til brannstasjon på Langholmen.Fredag 28.6.2019 ble kontrakten signert av partene.
søndag 30. juni Eigersund kommune
Informasjon om eiendomsskatt og endringer fra 2020
Ny eiendomsskattetaksering. Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres ny alminnelig eiendomsskattetaksering av skattepliktige eiendommer i kommunen, med virkning fra 1. januar 2020.
lørdag 29. juni Eigersund kommune
Detaljreguleringsplan for Midbrød, gnr. 2 bnr. 7, 12 og 17, Løvågen, Nordre Eigerøy
Planteknisk utvalg har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Midbrød, gnr. 2 bnr. 7, 12 og 17 ut til offentlig ettersyn og høring. Planen legger til rette for at det kan bygges fem eneboliger i planområdet.
lørdag 29. juni Eigersund kommune
Nytt avgrenset offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplan for Eigersund kommune 2018-2030
Kommunestyret vedtok i møte den 17.06.2019 i sak 059/19, å legge endringer i noen arealer samt endringer i bestemmelsene i kommuneplan for Eigersund kommune ut til nytt avgrenset offentlig ettersyn og høring jfr. plan- og bygningslovens § 11-14. Resterende del av kommuneplanen minus arealer...
lørdag 29. juni Eigersund kommune
Oppfølging av hydraulikkoljelekkasje
Eigersund kommune og nærmeste naboer til Aker Solutions møttes tirsdag 9.juli til dialogmøte. Bakgrunn for møtet var spørsmål ved kommunens rolle i håndtering av hydraulikkoljeutslippet 25.juni fra riggen Maersk Inspirer i Gjedlestadvika.
onsdag 26. juni Eigersund kommune
Fylkesmannen omgjør vedtak om bygging av garasje og mur på Gamleveien 42
Saken gjelder søknad om oppføring av bolig, garasje og mur. Garasje med bod er 55 m2, og er plassert nær nabogrense mot offentlig vei og nær nabo i sør. Forstøtningsmuren er oppført i grensen mot offentlig vei og i grensen mot nabo i sør.
tirsdag 25. juni Eigersund kommune
Hydraulikkoljelekkasje håndteres
Det har vært en mindre lekkasje av hydraulikkolje fra riggen Maersk Inspirer i Gjedlestadvika. Brannvesenet er på saken og det legges ut lenser. Naboer er varslet.
tirsdag 25. juni Eigersund kommune
Ordfører garan­terer: - Ny E39 vil gi flere innbyg­gere og vekst i nærings­livet
Bjerkreim, Eigersund og fylkeskommunen har rolset det til for ny E39. Nå kan veien i beste fall bli forsinket. Vi dro sørover for å sjekke hva som skjedde da sørlendingene fikk en tilsvarende vei.
torsdag 20. juni $ Stavanger Aftenblad
Detaljregulering for småbåtanlegg Eidebukta
Hensikten med planarbeidet er å regulere inn etablert småbåtanlegg og tilhørende parkeringsplasser i Eidebukta. Småbåtanlegget tilrettelegger for inntil 18 båtplasser.
onsdag 19. juni Eigersund kommune
Svømmehalen stengt i skolens sommerferie
Offentlig bading i Egersundshallen er åpent hele året, unntatt i skolens sommerferie og i romjulen.
onsdag 19. juni Eigersund kommune
Time blar opp for å få en fortset­telse av dobbelt­sporet
Et enstemmig kommunestyre i Time gikk tirsdag kveld inn for å bevilge tre millioner kroner til planlegging av dobbeltsporet videre fra Sandnes til Nærbø.
tirsdag 18. juni $ Stavanger Aftenblad
Vil du bli med for å gjøre en forskjell?
Vi søker seniorer, personer med nedsatt funksjonsevne, innvandrere og representanter fra mestringsenhetens ansvarsområder som nye medlemmer til felles brukerutvalg.
tirsdag 18. juni Eigersund kommune
Detaljreguleringsplan for Maragropa og Maurtråkket
Planteknisk utvalg har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Maragropa 1, Maurtråkket 1-3 ut til offentlig ettersyn og høring. Planen legger til rette for at eksisterende bygninger på de tre adressene kan rives og at det kan bygges seks eneboliger i kjede, samt to tomannsboliger.
tirsdag 18. juni Eigersund kommune
– Det er ikke ofte jeg har så høy puls på talerstolen
Et solid flertall i Eigersund vil heise regnbueflagget. Det ble klart etter en uvanlig følelsesladet debatt i kommunestyret.
mandag 17. juni $ Stavanger Aftenblad
ROGALAND

Mindre reguleringsendring for Leidlandshagen
Det er søkt om mindre endring av reguleringsplan for Leidlandshagen hvor en tegner inn nye eiendomsgrenser i plankartet.
mandag 17. juni Eigersund kommune
Følg kommunestyret direkte
Kommunestyret 17. juni 2019, blir her vist direkte og er mulig å se i ettertid som opptak.
mandag 17. juni Eigersund kommune
Vil droppe flagging for å spare penger
Eigersund kommune foreslår å kutte flagging for konfirmanter og ofrene etter 22. juli. Det skaper reaksjoner.
søndag 16. juni NRK
Lover drømmeweekend for to syklister i Egersund
Hvis alle verver en venn, blir vi 8000 neste år. Den som verver flest, får en drømmeweekend for to i Egersund, lover Leif Erik Egaas. Siri Ommedal i Nordsjørittet smiler om kapp med sola mens syklistene strømmer mot Jæren.
lørdag 15. juni $ Stavanger Aftenblad
Detaljregulering for Gamleveien skole
Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Det Almindelige Samfund, melding om en starter reguleringsplanarbeid for Gamleveien skole. Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet
fredag 14. juni Eigersund kommune
Ny gratiskonsert på Maurholen
Søndag ettermiddag inviterer Eigersund kommune til gratiskonsert med Gordie MacKeeman and His Rhythm Boys, et fyrverkeri av et band fra Prince Edward Island i Canada.
torsdag 13. juni Eigersund kommune
Mestringskurset tankevirus
Ønsker du å delta på et nyttig og gøyalt mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine? Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større...
torsdag 13. juni Eigersund kommune
Detaljreguleringsplan for Bøckmansbakken, boliger i Sandakerveien 4
Reguleringsendringen legger til rette for at eksisterende bygninger i Sandbakkveien 4 kan rives og at det kan bygges et boligbygg med inntil 5 boenheter på eiendommen. Boenhetene skal fordeles på inntil 3 etasjer. I tillegg legges det opp til parkeringsareal i underetasjen.
tirsdag 11. juni Eigersund kommune
Test av sirener
Sivilforsvaret har sireneanlegg, også kalt tyfoner, for varsling av befolkningen ved akutt fare. Installasjonene blir testet to ganger i året, vanligvis andre onsdag i januar og juni.
tirsdag 11. juni Eigersund kommune
Journalføring av debattinnlegg?
Eigersund kommune har fått noen spørsmål om hvorvidt vi journalfører debattinnlegg. Og kortversjonen er, nei vi journalfører ikke debattinnlegg. For å slippe flere spørsmål og innsynsforespørsler om det samme, klargjør vi her våre rutiner for...
mandag 10. juni Eigersund kommune
Vurderer å bygge ut E 39 utenom i Eigersund og Bjerkreim
Bjerkreim sa nei til bompenger for ny E 39, mens Eigersund utsatte å behandle saken. Nå vurderer Nye Veier å gå videre med kommunene som har sagt ja, og starte med strekningen Lyngdal – Moi.
søndag 9. juni $ Stavanger Aftenblad
Nye Veier trekker sak om bompenger på E 39
Nye Veier trekker E39 fra sakskartet i fylkeskommunen etter vedtakene i Bjerkreim og Eigersund nylig.
fredag 7. juni $ Stavanger Aftenblad
Årets frilutfsskole
Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet er å gi deltakerne en kjekt introduksjon til friluftslivet.
torsdag 6. juni Eigersund kommune
Hva er viktig for deg?
"Hva er viktig for deg?"-dagen markeres 6. juni
torsdag 6. juni Eigersund kommune
Hva gjør du før feieren kommer?
Har du fått varsel om feiing og tilsyn for din bolig eller hytte? Hva må være klart før besøket?
tirsdag 4. juni Eigersund kommune
Kystpilgrimsleden Egersund til Nidaros
Både norske og utenlandske pilegrimer valfarta langs kystleia til Nidaros, som var det viktigeste pilegrimsmålet i Nord-Europa fram til reformasjonen i 1537. Mest sannsynlig ble pilegrimsreiser med utgangpunkt fra steder langs Vestlandskysten foretatt langs kystleia.
tirsdag 4. juni Eigersund kommune
#frampå
#frampå er spalten hvor FRAMsnakk kommer tettere på ansatte i kommunen. Denne måneden ønsker vi å presentere Sveinung Stapnes som jobber på hovedkjøkkenet på Lagård.
tirsdag 4. juni Eigersund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

EGERSUND

ROGALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL