Eigersund
HPV-vaksine til gutter
Nå er det endelig besluttet at også gutter,på lik linje med jenter, skal få tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i 7. klassetrinn. Tilbudet gjelder fra og med skoleåret 2018/2019.
fredag 14:18 Eigersund kommune
Helsestasjonen har flyttet
Helsestasjonen i Egersund har nå flyttet og fått bedre plass og lokaler. Du finner avdelingen nå midt i sentrum i Arenessmauet 1, i 3. etasje. Barnevognsparkering er til høyre ved inngangen. Kontaktinformasjonen ellers er den samme.
onsdag 12:18 Eigersund kommune
Områdereguleringsplan for havn- og næringsområde Kaupanes
Eigersund kommune melder om oppstart av reguleringsplanarbeid for reguleringsendring for Kaupanes.
tirsdag 13:53 Eigersund kommune
Tørr sommer og lav grunnvannstand
Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store variasjoner, men de fleste steder antar NVE at situasjonen er vel så prekær som i 2010, da store deler av fylket opplevde vannmangel og tørke.
tirsdag 11:28 Eigersund kommune
Slik er hyttetaket «ditt» i Sirdal
De skal gjøre Sirdal grønnere. Ikke i år. Kanskje heller ikke neste år og året etter det.
tirsdag 06:18 $ Stavanger Aftenblad
Guide til Norges «trollpikker»
Noen har som mål å bestige alle landets 2000-meterstopper. Her er et annet alternativ.
mandag 19:05 $ Bergens Tidende
Eigelandsdalen hyttefelt
Ravi Rådgivning AS melder at reguleringsendring for Eigelandsdalen hyttefelt vil bli satt i gang. Reguleringsplanen skal oppdateres til dagens situasjon. Videre skal det skal reguleres inn areal for vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg og oppdatering av reguleringsbestemmelsene.
mandag 14:38 Eigersund kommune
Guide til Norges trollpikker
Noen har som mål å bestige alle landets 2000-meterstopper. Her er et annet alternativ.
søndag 8. juli $ Stavanger Aftenblad
ROGALAND

Guide til Norges trollpikker
Noen har som mål å bestige alle landets 2000-meterstopper. Her er et annet alternativ.
søndag 8. juli $ Aftenposten
Daglig leder for Eigersund Næring og Havn KF
Eigersund næring og havn søker ny daglig leder med solide kvalifikasjoner til å lede et krevende, men svært spennende arbeid. Eigersund Næring og Havn er et kommunalt foretak heleid av Eigersund kommune. Foretaket har ansvar for forvaltning og utvikling av Egersund havn, samt ansvar...
fredag 6. juli Eigersund kommune
Lastebil og motorsykkel i trafikkulykke på Hellvik
En lastebil og en motorsykkel er involvert i en trafikkulykke i Trosavigveien på Hellvik i Eigersund fredag formiddag.
fredag 6. juli $ Stavanger Aftenblad
Detaljreguleringsplan for boliger på Stie, Eigerøy
Planteknisk utvalg har vedtatt at forslag til detaljregulering skal legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planforslaget er følgende å legger opp til at bolighuset kan renoveres, at løen kan erstattes med en mindre enebolig og at det i tillegg kan føres opp en mindre enebolig....
torsdag 5. juli Eigersund kommune
Utbyggingsavtale for Langholmen
På vegne av Langholmen Egersund AS og Eigersund kommune varsles det om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale for detaljreguleringsplanen for Langholmen i Eigersund.
torsdag 5. juli Eigersund kommune
Totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og utmark
Grunnet svært lite nedbør er skogbrannfaren nå meget stor i Sør-Norge. På denne bakgrunn har brannsjefen i Eigersund kommune besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og utmark.
torsdag 5. juli Eigersund kommune
Reguleringsplan Elgjebakken – Sjukehusveien
Det legges opp til bygging av en kontorblokk med inntil åtte etasjer og et tilliggende parkeringshus med to etasjer pluss parkering på taket. For resten av planområdet er reguleringsplanen i hovedsak en opptegning av gjeldende reguleringsplaner og
mandag 2. juli Eigersund kommune
Samspill med pårørende på besøk til Klokkarhagen på Varhaug
Yvonne Soggemoen som er prosjektleder for samspill med pårørende har vært på besøk til Klokkarhagen på Varhaug for å lære av hvordan de driver der. Det har 25 plasser for personer med kognitiv svikt fordelt på to avdelinger i tillegg til ett
mandag 2. juli Eigersund kommune
Fylkesmannen opphever vedtak om overtredelsesgebyr
Drageland eiendomsutvikling AS har på vegne av Solli Graveservice AS påklaget kommunens vedtak om overtredelsesgebyr om oppføring av gammel natursteinsmur i Lundeåne.
fredag 29. juni Eigersund kommune
Eigersund kommune får personvernombud
Eigersund kommune er i gang med å ansette et personvernombud som skal bidra i spørsmål om personvern som gjelder kommunen.
fredag 29. juni Eigersund kommune
Sokndal Ap: – Hvis vi spiller kortene våre rett, kan vi gjøre et kjempevalg
Nominasjonen er i gang i Eigersund og Sokndal. Valget i Sokndal blir en thriller etter alle bruduljene rundt rådmannen. I Eigersund er det knyttet mest spenning til hva som skjer i Høyre.
torsdag 28. juni $ Stavanger Aftenblad
Fare for forurenset badevann
Eigersund kommune har fått bekymringsmelding angående Hagavatnet på nordre Eigerøy. Det er mulig at en død sau kan ha forurenset badevannet. Teknisk avdeling følger opp overfor berørte parter og vil ta kontroll av vannkvalitet.
torsdag 28. juni Eigersund kommune
1. runde med skatteoppgjør onsdag 27.6
For de som får endelig skatteoppgjør i første runde, kommer skattepengene i løpet 27.6.18. Litt praktisk informasjon og svar på de mest vanlige spørsmål finner du her.
tirsdag 26. juni Eigersund kommune
Eigersund kommune velger hybrid
Biler byttes ut i Eigersund kommune og både avdeling for brann og redning og hjemmesykepleien velger å lease hybrid for fremtiden. Leasingavtalen gir rom for å velge forskjellige biler etter behov og kjøremønster.
tirsdag 26. juni Eigersund kommune
Ministerbesøk hos Dalane barnevern
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland besøkte denne uka Dalane barnevern hvor hun møtte ordfører, rådmann, kommunalsjef og barnevernleder fra Eigersund kommune. Målet for ministeren er å dra rundt til kommunene for å få ett innblikk i hvordan...
torsdag 21. juni Eigersund kommune
Barnehager vant fram - får 18,7 millioner kroner
Eigersund kommune må etterbetale 18,7 millioner kroner i tilskudd til private barnehager i kommunen. Én av barnehagene får 3,5 millioner kroner.
onsdag 20. juni $ Stavanger Aftenblad
Bråket i Sokndal: Gi Olsen jobben med å finne ny rådmann
KOMMENTAR: Mandag trakk Helge Madland seg som rådmann etter det som må kunne betegnes som et marerittår i Sokndal kommune. Nå må bygda forsones og kloke folk må brukes i jakten på ny rådmann.
tirsdag 19. juni $ Stavanger Aftenblad
Kommunen enig med private barnehager om etterbetaling
Eigersund kommune etterbetaler kr. 18.7 millioner i barnehagetilskudd for årene 2013 og 2015
mandag 18. juni Eigersund kommune
Rundevoll barnehage er 30 år
Barnehagen feirer jubileumet med hagefest torsdag 21 juni klokken 16:30 og det blir underholdning og enkel servering. Tidligere barnehagebarn og ansatte er spesielt velkommen.
mandag 18. juni Eigersund kommune
Vellykket konsert på Maurholen
Eigersund kommune takker alle fremmøtte til arrangementet på Maurholen søndag. Over 600 personer bidro til å gjøre konserten med Rita Eriksen minnerik i det gode været. Turveien mellom Hellvik og Egersund ble også godt brukt. Det blir konsert igjen samme
mandag 18. juni Eigersund kommune
Opphøring av forbud i forbindelse med økt brannfare
På grunn av nedbør den siste uka opphøres totalforbudet som ble gitt 31. mai angående bål og grilling, men en informerer samtidig ut at lokal forskrift alltid er gjeldende. Når det gjelder St. Hans-bål så skal alle disse meldes til brannvesenet i
torsdag 14. juni Eigersund kommune
Kake til SFO på Husabø
Under arrangementet for de ansatte under Tour des Fjords ble det satt ut en krukke hvor en kunne putte oppi en lapp med navn på noen som fortjente ei kake. Her ble det Husabø SFO som ble trukket ut. Personalsjef Arild Sandstøl var i dag oppom på visitt på avdelingen.
torsdag 14. juni Eigersund kommune
Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i skolen
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller medhald av kapittelet blir oppfylte.
onsdag 13. juni Eigersund kommune
Rita Eriksen på Maurholen
Rita Eriksen holder gratiskonsert på Maurholen nå på søndag, den 17. juni. Hun fremfører stykket "songbird" som består av sanger av Eva Cassidy klokka fire. Ungdommer fra Pingvinen fritidsklubb sørger for salg av mat og drikke.
onsdag 13. juni Eigersund kommune
Ny lavvo på Hellvik
FAU i Hellvik barnehage har i flere år jobbet med å få i stand en lavvo i tre knyttet til Hellvik barnehage. Denne står nå ferdig og vi vil gjerne takke alle som har bidratt. Lavvoen skal for øvrig være til glede for nærmiljøet og kan lånes eller leies...
mandag 11. juni Eigersund kommune
ROGALAND

Digital aktivitetsmedisin for bedre folkehelse
Digital aktivitetsmedisin for bedre folkehelse handler om å forsøke å knekke koden for hvordan helsepersonell kan implementere velferdsteknolog ut til et stort publikum. Videre ønsker en å spre forskningsbasert og lystbetont trening og fysisk aktivitet.
fredag 8. juni Eigersund kommune
Elveparken med jettegryter, badeplass og vannfall
Byggegjerdene er nå tatt bort i svingen mellom Nyeveien 29 og 39. Det rapporteres om gode temperaturer i vannet, men vær obs på at det er glatt på steinene som ligger under vann.
fredag 8. juni Eigersund kommune
Reguleringsendring for fritidsbebyggelse Stapnes
Anleggsvegen som er bygget fram til fritidsboligene i planområdet omreguleres til kjøreveg, men der det skal være låst bom i starten av vegen og reguleringsbestemmelsene legger opp til at kjøring kun skal foregå i meget begrenset omfang.
fredag 8. juni Eigersund kommune
IKT-strategi for helse- og omsorgstjenesten
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en forutsetning for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste. Digitale tjenester gir nye muligheter for å involvere pasienter, brukere og innbyggere. Moderne IKT-løsninger vil gi helsepersonell tilgang på nødvendige...
torsdag 7. juni Eigersund kommune
Samfunn og tjenester i endring
Prosjektleder Yvonne Soggemoen som jobber med samspill med pårørende melder at det har vært noen lærerike dager på nettverkssamling for pårørendeforskning sammen med de fremste fagfolkene og professorer som har forsket på ulike felt innen pårørendearbeid.
onsdag 6. juni Eigersund kommune
Hva er viktig for deg?-dagen
Avdeling for hverdagsrehabilitering står i dag stand på AMFI Eikunda i forbindelse med "hva er viktig for deg?-dagen" som markeres i hele landet 6. juni. Målet med dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar tjenestene.
onsdag 6. juni Eigersund kommune
Her kan du se Kronprinsessen torsdag
Kronprinsesse Mette-Marit besøker Egersund torsdag 7. juni på sin turné sammen med Litteraturtoget. Programmet og hvor det vil være mulig å se Kronprinsessen kan du se her.
tirsdag 5. juni Eigersund kommune
Kronprinsesse Mette-Marit møter forfatter på biblioteket torsdag
Ønsker du billetter til forfattertreffet på torsdag, så kan disse hentes gratis på biblioteket. Kronprinsesse Mette-Marit vil her intervjue forfatter Monica Isakstuen som mottok Brageprisen i 2016. Arrangementet er åpent for alle. Kronprinsessen besøker Egersund som en del av...
tirsdag 5. juni Eigersund kommune
Derfor får du grille i Hå og Eigersund, men ikke i Sandnes og Stavanger
Brannvesenet har delte meninger om grillforbud i egen hage. Men Rogaland brann og redning står på sitt. Det er verken regn eller gilling i sikte de neste ti dagene.
mandag 4. juni $ Stavanger Aftenblad
Klatreparken får ny asfalt
Som følge av reklamasjon på levert asfalt i klatreparken, vil den torsdag 7 juni og fredag 8 juni være stengt for brukere. Torsdag blir det utført arbeider med å fjerne gammel asfalt. Fredag blir den nye asfalten lagt, og denne vil være klar til bruk på lørdag igjen.
mandag 4. juni Eigersund kommune
Drikk nok vann
Avdeling for helse ber oss meddele at en må huske å drikke nok væske i det varme været. Dehydrering kan fort bli ett problem, så pass gjerne på de eldste og de yngste i familien.
fredag 1. juni Eigersund kommune
Distanseritt med hest mellom Hellvik og Launes
Jæren Kjøre- og Rideklubb har etter søknad fått tillatelse til å bruke turveien mellom Hellvik og Launes til distanseritt med hest søndag 3. juni mellom klokka ti og klokka tre. Av sikkerhetshensyn vil veien bli stengt for alminnelig ferdsel i denne perioden.
fredag 1. juni Eigersund kommune
Detaljregulering for Ribelen masseuttak på Puntervoll
Det gjøres herved kjent at kommunestyret har vedtatt forslag til detaljregulering for Ribelen masseuttak og deponi på Puntervoll, med tilhørende dokumenter. Området skal benyttes som dyrka mark etter at masseuttaket er avsluttet.
fredag 1. juni Eigersund kommune
Mindre reguleringsendring for fritidsboliger på Fotland
Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til fritidsboliger på Fotland som medfører at det foretas justering av bestemmelsene.
fredag 1. juni Eigersund kommune
Hva er viktig for deg?
Helse og omsorgsavdelingen i Eigersund vil på ulike vis markere « Hva er viktig for deg?» - dagen. En ønsker å markere den retningsendring helse- og omsorgstjenestene i Eigersund og resten av landet jobber med. Denne dagen flyttes oppmerksomheten fra
torsdag 31. mai Eigersund kommune
Totalforbud på aktivitet som kan føre til brann
På grunn av svært lite nedbør den siste tiden er skogbrannfaren nå meget stor de fleste stedene på Agder og Rogaland. Grilling i egen hage er tillatt, så lenge du passer godt på. Opphør av forbudet vil bli annonsert..
torsdag 31. mai Eigersund kommune
Resultater i bedriftsrittet
Sytten lag møtte opp og deltok på bedriftsrittet som ble arrangert 23. mai. Lagene syklet en gang rundt den lokale Tour des Fjords-runden, med start og mål ved Losen.
tirsdag 29. mai Eigersund kommune
Forebyggende i forbindelse med stor skogbrannfare
Eigersund brann og redning har sammen med NSB fått fylt en vannvogn med 15.000 liter vann som nå står i beredskap om det skulle bli skogbrann langs jernbanelinjen. En ekstra vogn på 20.000 liter er også på vei.
tirsdag 29. mai Eigersund kommune
Vinnerbildet i bedriftsrittet
Beste bildet fra bedriftsrittet i Tour des Fjords er kåret og vinneren ble et av lagene til Dalane Sykleklubb. Premien er gratis burger på Grand hotell.
tirsdag 29. mai Eigersund kommune
Nyhetsbrev fra Eigersund kommune
Fra 25. mai ble det innført nye regler for oppbevaring av personlige data og utsending av nyhetsbrev i EU. Du som er abonnent på nyhetsbrev på Eigersund kommune sine nettsider, enten for politiske papirer, beredskapsvarsler eller annet, vil få en e-post der du må bekrefte at du...
mandag 28. mai Eigersund kommune
Redningsvestutlån flyttet til Dalane friluftsråd
Egersund brann og redning er på flyttefot og en har derfor flyttet utlån av redningsvester til Dalane friluftsråd. Friluftsrådet har også en mengde annet friluftsutstyr tilgjengelig til utlån. Organisasjoner som arbeider med barn og unge låner utstyret gratis mens...
fredag 25. mai Eigersund kommune
Et tilbud det var umulig å si nei til: Sykkelløp sett bakfra
En stund trodde jeg det var prostataforeningen som var på sykkeltur, men etter fire timer i følgebil nummer 3 på konge-etappen i Tour des Fjords, er også jeg frelst for sykkelsporten.
fredag 25. mai $ Stavanger Aftenblad
Totalforbud mot å gjøre opp ild
Det fine været den siste tiden har ført til at det er svært tørt i flere områder i regionen vår. Også i eigersund er det nå totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør.
fredag 25. mai Eigersund kommune
Festprogrammet til Tour des Fjords
Hei frem syklistene rundt om i løypa og gå eller sykle ned til sentrum for å få med deg premieutdeling og gratis konsert på torget torsdag. Fire dager med fest for hele familien, se hele programmet her.
onsdag 23. mai Eigersund kommune
Dalane legevakt under Tour des Fjords
I forbindelse med Tour des Fjords sin målgang vil Dalane legevakt sine lokaler i Sjukehusveien 38 være innelukket av løypa. Det vil være en lege på vakt her og en lege på vakt i sentrum.
onsdag 23. mai Eigersund kommune
ROGALAND

Parkering under Tour des Fjords
På grunn av mange stengte veier under sykkelrittet kan det bli vanskelig å komme til byen i bil og få parkert før gratiskonserten og premieutdelingen på torget. En oppfordres til å følge løpet ute i løypene og så gå etter sykle til byen etter...
tirsdag 22. mai Eigersund kommune
Nå skal alle små vannforsyningsanlegg registreres
Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.
onsdag 16. mai Eigersund kommune
Detaljregulering for Eigerøy skole
Det er gjort vedtak om å bygge ny skole på Eigerøy innenfor det samme tomteområde som nåværende skole.
tirsdag 15. mai Eigersund kommune
Klatreparken åpnet
I dag ble klatreparken i Årstadalen åpnet for klatring og lek. Ordfører, representanter fra teknisk avdeling og Sparebankstiftelsen SR-Bank tok i mot barnehagebarn og naboer som alle smilte i godværet.
tirsdag 15. mai Eigersund kommune
Her er alle 17. mai-programmene
Hva skjer 17. mai? Her gir vi deg oversikten.
mandag 14. mai $ Stavanger Aftenblad
Program for 17. mai 2018
Eigersund kommune takker årets 17. maikomite for et fyldig program for dagen som du kan se her.
lørdag 12. mai Eigersund kommune
2 Øst kan bli kommunenes rehabiliteringssesenter
Egersunderne har gjentatt til det kjedsommelige: Hvorfor legge ned noe som alle mener fungerer så bra? Nå skal skuffelsen over Helse Stavanger forsøkes snus til noe positivt for pasienter og kommuner.
onsdag 9. mai $ Stavanger Aftenblad
Styret har stemt: 2Øst blir nedlagt
Styremøtet i Helse Stavanger startet klokken 08 i morges.
onsdag 9. mai $ Stavanger Aftenblad
Ordføreropprør mot Helse Stavanger før styremøtet onsdag
Ledelsen i Helse Stavanger vil legge ned rehabiliteringsavdelingen 2 Øst i Egersund. Vi har verken penger eller kompetanse til å overta denne jobben nå, svarer 15 ordførere i et brev til styret for Helse Stavanger.
tirsdag 8. mai $ Stavanger Aftenblad
Markering av frigjøringsdagen og veterandagen
I anledning markering av frigjøringsdagen og veterandagen deltar Eigersund kommune og ordfører på tilstelningen i Vatneleiren 8. mai
mandag 7. mai Eigersund kommune
Byggesak invitere til brukerundersøkelse
Seksjon byggesak arbeider aktivt for å skape en stadig bedre byggesaksbehandling. Det er viktig for oss å vite hvordan du som bruker opplever kvaliteten på våre tjenester. Vi har laget en brukerundersøkelse og håper du har anledning til å delta.
mandag 7. mai Eigersund kommune
Gang- og sykkelvei på Helleland åpnet
Etter store fjellskjæringer, en hard vinter og ny omkjøring rundt Klokkergården, ble gang- og sykkelveien på Helleland i dag offisielt åpnet. Nå skal det skal være både fint og trygt å være myk trafikant mellom Helleland sentrum og Krossmoen.
torsdag 3. mai Eigersund kommune
Gutten med trollpikken
Det blir lansering av barneboken "Gutten med trollpikken" på biblioteket lørdag femte mai klokka halv tolv. Kom og hør smakebiter av historien, lest av forfatteren Tone Myklebust. Passer for eventyrlystne fra seks år og oppover. Ta gjerne med tegninger inspirert av Trollpikken og...
torsdag 3. mai Eigersund kommune
– Innstillingen fra sykehusdirektøren var nøyaktig slik vi sa den kom til å bli
Politikerne i Eigersund har hele tiden hevdet at SUS-ledelsen drev et spill for galleriet når de skulle konsekvensutrede nedleggelse av 2 Øst. Nå foreligger innstillingen og ordfører Odd Stangeland sier «hva var det jeg sa».
torsdag 3. mai $ Stavanger Aftenblad
Superhelter redder liv
Det gjør håndhygiene også. Eigersund kommune er med og markerer håndhygienedagen 5. mai. Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, er ett av våre aller viktigste smitteverntiltak.
onsdag 2. mai Eigersund kommune
Lesestund på biblioteket
Ta med deg barn eller barnebarn og kom innom biblioteket på Amfi for en hyggelig lesestund sammen. Lørdag 5.mai klokka ett er det høytlesningsstund for barna er i samarbeid med Sanitetsforeningen.
onsdag 2. mai Eigersund kommune
Reguleringsendring for Åsatua på Hellvik
Reguleringsendringen gjelder i hovedsak en omlegging av noen interne planlagte veier.
mandag 30. april Eigersund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EGERSUND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
ROGALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Næringsliv Karlskrona Oppland Båt Svedala Vestfold Bergen Hedmark Mobil Aust Agder Rogaland Sport
flere?
Kultur Østfold Fotboll Hässleholm Møre og Romsdal Kalmar Oslo Vest Agder Akershus Odda Kvinnherad Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Trøndelag Troms Forsvar Kristianstad Mat Menn Fiske Thailand Oskarshamn Rendalen Inrikes Finnmark Kongelig Sandnes Eslöv Tynset Molde FK Karmøy Kultur Skien Vellinge USA Stavanger Mandal Åstorp Tinn VM Fotball Bolig Kragerø Musikk Politikk Sverige Trening Blekinge Malmö Mote Sport Fredrikstad Norway Cup Aurskog-Høland Kunst Tvedestrand Reise 17. mai Russland Vestby Nittedal Trav Spill Drangedal Lillesand IK Start Android Risør Sjakk Helse Turn Sigdal Fauske Lesja Grane Osterøy Lyngdal Kristiansand Tesla Barn Molde Lund Salangen Bamble Lindås Håndball Stord Askvoll Stockholm Røros Hyllestad Økonomi Tomelilla Sund Ronneby Hälsa X-games Nore og Uvdal Utrikes Hvaler Askøy Nesodden Ringsaker Stabæk Horten Vågan Film Näringsliv Time Suldal Motor Staffanstorp FK Haugesund Tranøy Gausdal Seljord Båstad Vær Steigen Jølster Friidrett Landskrona Kongsvinger Landbruk Helsingborg Strängnäs Bil Øksnes Grue Åmot Leirfjord Andøy Eurovision Eidskog Fedje Porsgrunn Alpint Lund Sogndal Bremanger Hemnes Gjøvik Nybro SK Brann Moss Vadsø Karasjok Vefsn Høyanger Nes Narvik Enebakk Meløy Ballangen Alstahaug Kommunesammenslåing Solund Bodø/Glimt Aurdal Kvinesdal Lødingen Gloppen Russ Ski Tysvær Nissedal Roing Tønsberg Meland Øygarden E-sport Voss Austrheim Bromölla Hörby Stavanger Oilers Arctic Race Tromsø IL Rygge Bil Skedsmo Interiør Bundesliga Nord-Korea Polen Øyer Jevnaker Kvinner Gjerstad Tyrkia Jönköping Stranda Rælingen Sandefjord Fotball Nordre Land Østre Toten World Series of Poker Moskenes Frankrike Radøy Eidfjord Hole Kviteseid Odds BK Friluftsliv Dovre Klima Nordkapp Stryn Karlshamn Saltdal Jakt Askim Musik Vitenskap Svelvik Masfjorden Rauma Engerdal Mat Hobøl Dyr Spania Flekkefjord Liverpool Trøgstad Farsund Vestre Slidre Forskning Hadsel Skurup Rakkestad Utsira Lillestrøm SK Svømming Mörbylånga Torsken Flora Kampsport Sölvesborg Svalöv Asker Hamar NM Kvæfjord Australia Birkenes Giske Berlevåg Vindafjord Israel Skånland Valle Aure Champions League Sykkel Mönsterås Fildeling Holtålen Eid Toyota Foto Skisport FA-cupen Løten Politik Danmark Svalbard Norway Chess Mjøndalen IF Sola Skodje Film Flakstad Øystre Slidre Re Sjöbo La liga Råde Volvo Lier Frogn Kina Tour of Norway Klatring Jobb Hockey Hamarøy Rana Poker Litteratur Sortland Vinje Modum Emmaboda Larvik Skiskyting Hammerfest Brønnøy Sandøy Motorsport Tysfjord Porsanger Arendal Sunndal Boksing Syria Åsnes Motorsport Teknik Halden Grimstad Nord-Odal Værøy Ålesund Søgne Evenes Audnedal Eidsberg Ukraina Målselv Tingvoll Nannestad Fjaler Bodø Olofström Ulstein Rennesøy Skiptvet Bømlo Båt Selje Ulvik Östra Göinge Kryptovaluta Mjölby Eliteserien
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL