Eidsberg
Har du glemt å lese av vannmåleren? Nå haster det!
Les av vannmåleren og send den til oss på e-post: post@eidsberg.kommune.no eller ring vårt servicekontor på tlf. 69 70 20 00.
mandag 12:26 Eidsberg kommune
Kulturnytt - Hva skjer i Eidsberg?
Hjem
fredag 12:23 Eidsberg kommune
Skoleinnmelding og påmelding til SFO for skoleåret 2020/2021
onsdag 14:14 Eidsberg kommune
Informasjonsmøte om landbruksrelaterte tilskudd 2020 - tirsdag 5. november
mandag 4. november Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
fredag 1. november Eidsberg kommune
Planer på høring for Indre Østfold kommune
Her finner du planer som er på høring for Indre Østfold kommune. Høringsinnspill sendes til kontaktinformasjonen som er oppgitt i hver høring.
fredag 1. november Eidsberg kommune
Velg trygge reflekser
fredag 1. november Eidsberg kommune
Slik holder du varmen hvis strømmen går
onsdag 30. oktober Eidsberg kommune
ØSTFOLD

Melding om vedtak - Kunngjøring av detaljreguleringsplan for Opsahlåsen nordøst
Kommunestyret i Eidsberg behandlet sak 19/59 i møte 08.10.2019, og følgende vedtak ble fattet: Detaljreguleringsplan for Opsahlåsen nordøst egengodkjennes med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-12.
onsdag 30. oktober Eidsberg kommune
Kallmyr klar med fengselsalternativ for unge kriminelle
Fra mandag står tre celler på Eidsberg fengsel klare for verstingene blant unge voldsutøvere, melder TV 2.
mandag 28. oktober $ Aftenposten
HV øvelse 28. - 31. oktober på Høytorp fort
I perioden 28. - 31. oktober avholder Heimevernet (HV) øvelse i Eidsberg og Trøgstad. Heimevernet har base på Høytorp fort og øvelsen vil foregå flere steder i kommunen.
mandag 28. oktober Eidsberg kommune
Du er en del av Norges beredskap
mandag 28. oktober Eidsberg kommune
Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan: FV128 gang- og sykkelvei, Hærland kirke – Ramstad
Miljø- og teknikkutvalget behandlet sak 19/48 i møte 16.09.2019. Følgende vedtak ble fattet;
torsdag 24. oktober Eidsberg kommune
Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Morstongveien 46
Miljø- og teknikkutvalget behandlet sak 19/50 i møte 16.09.19. Følgende vedtak ble fattet:
torsdag 24. oktober Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
torsdag 24. oktober Eidsberg kommune
Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Gislingrud, Slitu næringsområde
Miljø- og teknikk utvalget behandlet sak 19/47 i møte 16.06.2019. Følgende vedtak ble fattet:
torsdag 24. oktober Eidsberg kommune
Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for stenging av planoverganger, Brødremoen
Bane NOR legger Detaljregulering for stenging av planoverganger, Brødremoen ut til høring og offentlig ettersyn.
mandag 21. oktober Eidsberg kommune
Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for planfri kryssing av jernbanetrasé på Vesteng i Mysen
Bane NOR legger Detaljregulering for planfri kryssing av jernbanetrasé på Vesteng i Mysen ut til høring og offentlig ettersyn. 
mandag 21. oktober Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
fredag 18. oktober Eidsberg kommune
Julegran til Mysen torg
Har du et pent grantre i hagen som har blitt for stort og som du ønsker å fjerne?
tirsdag 15. oktober Eidsberg kommune
Edwin Ruuds omsorgssenter representerte Indre Østfold kommune på karrieredagen
Tre ansatte fra ambassadørtemaet/rekrutteringsteamet som jobber på Edwin Ruuds omsorgssenter deltok med stand på karrieredagen på Høyskolen i Østfold 9. oktober.
lørdag 12. oktober Eidsberg kommune
Informasjon om luktutfordringer i Mysen
Vi har laget en samleside med all informasjon som blir publisert om luktutfordringer i Mysen.
fredag 11. oktober Eidsberg kommune
Send inn forslag til arkitektur- og byutviklingsprisen 2019
I 2015 opprettet Eidsberg kommune Arkitektur- og byutviklingspris for Mysen sentrum, og juryen ønsker nå forslag til bygg eller prosjekter som fortjener en slik pris. 
torsdag 10. oktober Eidsberg kommune
Sparebankprisen, Eidsberg kommunes kulturpris 2019
Vet du om noen som har gjort en kulturinnsats ut over det vanlige i Eidsberg kommune? Noen som er til inspirasjon for andre? Noen som har vist spesielt god skapende virksomhet? Da bør du forslå denne som kandidat til årets kulturpris.
torsdag 10. oktober Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
Hjem
torsdag 10. oktober Eidsberg kommune
Opplev multimedieforestillingen «Mitt nabolag» på Kulturtorget i Mysen
Onsdag 16. oktober kl. 13.00 har du mulighet til å få med deg en fargerik og personlig forestilling av Christian Stejskal.
onsdag 9. oktober Eidsberg kommune
Konkurransen på fremtidig svømmehall, bypark og skole på Nordre Mysen er nå ferdigstilt
Juryens vinner ble presentert i dagens formannskapsmøte som ble avholdt på Nortura Hærland.
mandag 7. oktober Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
Hjem
torsdag 3. oktober Eidsberg kommune
Nye Viken fylke er først ut i nasjonal undersøkelse om helse og sykdom
Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.
tirsdag 1. oktober Eidsberg kommune
Konstituerende kommunestyremøte 9. oktober
Onsdag 9. oktober avholdes konstituerende kommunestyremøte for Indre Østfold kommune i Bystyresalen i Askim rådhus. Møtet starter kl. 14.30.
tirsdag 1. oktober Eidsberg kommune
Produksjonstilskudd og RMP-regionalt miljøprogram – åpne dager for søknadsveiledning
Velkommen til åpne dager for søknadsveiledning til Regionalt miljøprogram (RMP) og søknad om produksjonstilskudd. 
fredag 27. september Eidsberg kommune
Eidsberg helsestasjon tilbyr influensavaksine til kommunens beboere fra fylte 65 år og personer i risikogrupper
Hjem
fredag 27. september Eidsberg kommune
Bidra i årets TV-aksjon!
Årets aksjon går til CARE sitt arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens fattigste områder.
torsdag 26. september Eidsberg kommune
ØSTFOLD

Miljøbilen er i rute - har DU farlig avfall som skal kastes?
Har det samlet seg mindre mengder farlig avfall, lyspærer, batterier osv. etter en lang sommer? Her ser du når Miljøbilen kommer til Eidsberg.
torsdag 26. september Eidsberg kommune
Vil du være en del av programmet i den nye lokale kulturelle skolesekken for Indre Østfold?
onsdag 25. september Eidsberg kommune
Turbuss søndag 29. september kl. 11.00 fra Festiviteten
Sesongens siste tur med Turbussen er søndag 29. september. Bussen er gratis og går fra Festiviteten kl. 11.00. Turen passer for alle som vil gå topptur til Nordre Stange varde i Trømborgfjella! Turen er omtrent 5,5 km.
fredag 20. september Eidsberg kommune
Melding om vannavstengning i Morstongveien, Slitu 19. september
Vi må stenge av vannet i Morstongveien torsdag 19. september kl. 08.00 - 21.00 for vedlikehold.
onsdag 18. september Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
Hjem
fredag 13. september Eidsberg kommune
Velkommen til informasjonsmøte – luktproblemer fra avløpsnettet
Eidsberg kommune inviterer berørte abonnenter til informasjonsmøte om luktproblemer fra avløpsnettet mellom Momarken og Sponesveien. Torsdag 26. september kl. 18.00 - 19.00, i Store festsal, Kulturtorget.
onsdag 11. september Eidsberg kommune
Husk å stemme!
Åpningstider på valgdagen er kl. 09.00 - 21.00. Husk valgkort og legitimasjon.
mandag 9. september Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
fredag 6. september Eidsberg kommune
Faktaside om akutt sykdom hos hunder
Etter flere episoder med dødsfall på hunder forårsaket av alvorlig mage- og tarminfeksjon har Veterinærinstituttet laget en faktaside om den akutte, men hittil ukjente sykdommen.
fredag 6. september Eidsberg kommune
Melding om støyende arbeider langs jernbanesporet
Bane Nor skal utføre arbeider langs jernbanesporet på Østfoldbanen mellom Mysen og Sarpsborg stasjon på Østre linje.
torsdag 5. september Eidsberg kommune
Servicekontoret og NAV Eidsberg er på plass i nye lokaler
Nå treffer du Servicekontoret i Eidsberg i lokalene til biblioteket på Kulturtorget i Mysen. Publikumsmottaket til NAV Eidsberg finner du på rådhuset i Askim
mandag 2. september Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
Hjem
fredag 30. august Eidsberg kommune
Lege Arne Haugland er tilbake i sine lokaler i Smedgaten 4 i Mysen fra mandag 23. september.
Hjem
mandag 26. august Eidsberg kommune
Servicekontoret og NAV Eidsberg flytter 2. september
Vi nærmer oss tiden for ny kommune og planleggingen av fem Innbyggertorg er i full gang. Vi gleder oss til å fylle de fremtidige Innbyggertorgene med blant annet bibliotek, arrangementer, kommunale tjenester og et møtested for frivillige. På veien ditt må vi gjøre noen fysiske...
fredag 23. august Eidsberg kommune
Kulturskolen inviterer til skriveverksted for ungdomsskoleelever
Liker du å skrive? Nå har du muligheten til å utvikle egne skriveferdigheter - og dele teksten din med et publikum.
fredag 23. august Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
Hjem
torsdag 22. august Eidsberg kommune
Ladies Tour of Norway kommer til Eidsberg fredag 23. august
Verdenseliten kommer tilbake til Indre Østfold. Fredag er det Eidsberg som får besøk. De starter i Mysen kl. 15.05 og tar ruta om Folkenborg, Eidsberg kirke, Rakkestad, Linnekleppen, Ørje og Hærland, før de passerer gjennom Mysen igjen ca kl. 17.15 og
søndag 18. august Eidsberg kommune
Kulturnytt - Hva skjer i Eidsberg?
fredag 16. august Eidsberg kommune
Luktproblemer fra kloakk og avløpsanlegg
Naboer til Mysen Renseanlegg og innbyggere langs avløpsledningen mellom Momarken og Mysen har i perioder og over lang tid vært plaget av vond lukt fra våre anlegg. Vi har stor forståelse for at dette er ubehagelig og vi beklager ulempen dette har medført.
fredag 16. august Eidsberg kommune
Høring - Forslag til navneendring på kommunale eiendommer og virksomheter beliggende i Mysen
Eidsberg kommune opphører 31.12.2019, og blir da en del av Indre Østfold kommune. Med bakgrunn i kommunesammenslåingen er det ønskelig med en gjennomgang av, og bevissthet rundt benevnelse av kommunale eiendommer og virksomheter beliggende i Mysen. 
tirsdag 13. august Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
Hjem
torsdag 8. august Eidsberg kommune
Ny heis ved Edwin Ruuds omsorggsenter
Endelig skal arbeidet med ny sengeheis ved Edwin Ruuds omsorgssenter igangsettes. Heisen vil realiseres med en gave fra Hans og Erling Grinis stiftelse. Arbeidene forventes å ta 10 uker fra oppstart i uke 34 til ferdigstillelse i uke 43. 
onsdag 7. august Eidsberg kommune
Biblioteket stengt torsdag 8. og fredag 9. august
Disse dagene er alle ansatte på en felles samling for å forberede og planlegge driften i nye Indre Østfold kommune.
mandag 5. august Eidsberg kommune
Kloakklukt fra Mysen renseanlegg
Hjem
torsdag 4. juli Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
Hjem
torsdag 4. juli Eidsberg kommune
ØSTFOLD

Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
torsdag 27. juni Eidsberg kommune
Høring – Renovasjonsforskrift og Feieforskrift – Indre Østfold kommune
onsdag 26. juni Eidsberg kommune
Informasjon om kemnerne i Indre Østfold
Kemnerne i Indre Østfold består av Skatteoppkreverne i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Askim ivaretar i tillegg skatteoppkreverfunksjonen for Skiptvet.
tirsdag 25. juni Eidsberg kommune
Harepest (tularemi) påvist hos hare funnet i Eidsberg
Veterinærinstituttet har påvist harepest hos en hare som ble funnet i sørvestre del av kommunen i midten av mai.
mandag 24. juni Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
Hjem
fredag 21. juni Eidsberg kommune
Pissoar er satt opp ved skateparken på Måsan
Skateparken på Måsan er kjempepopulær blant ungdom fra Mysen og omegn. Nå er det satt opp toalettmulighet, laget av Mona Mekaniske Verksted på initiativ fra Gunnar Johnsrud. 
fredag 21. juni Eidsberg kommune
Kunngjøring - Inngått utbyggingsavtale for deler av Kaupangkvartalet
Hjem
onsdag 19. juni Eidsberg kommune
Åpningstider i sommer
onsdag 19. juni Eidsberg kommune
Brunt vann i kranene i området Folkenborg, Eidsberg stasjon og Kirkefjerdingen
Det kan forekomme brunt vann i kranene i området rundt Folkenborg, Eidsberg stasjon, Kirkefjerdingen og omegn. Dette medfører ingen helserisiko, kun en misfarging av vannet. La vannet stå og renne til det blir klart igjen. Vi anbefaler å la hvitvask av
tirsdag 18. juni Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
Hjem
fredag 14. juni Eidsberg kommune
Nytt telefonnummer og nytt navn på skatteoppkreverne
Skatteoppkreverne i Indre Østfold samles fra 13. juni.
fredag 14. juni Eidsberg kommune
Vannlekkasje i Inga fra Varteigs vei
Arbeid med å reparere skaden pågår.
onsdag 12. juni Eidsberg kommune
Melding om vedtak - Høring detaljregulering for Sletner-Brennemoen
Hjem
onsdag 12. juni Eidsberg kommune
Frist i juni for gratis HPV-vaksine
Tilbud om gratis HPV-vaksine for unge kvinner som er født i 1991 eller senere, avsluttes ved utgangen av juni 2019. 
tirsdag 11. juni Eidsberg kommune
Kulturnytt – Hva skjer i Eidsberg?
Hjem
torsdag 6. juni Eidsberg kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019. 
onsdag 5. juni Eidsberg kommune
"Hva er viktig for deg?"-dagen torsdag 6. juni
Dagen markeres over hele landet og internasjonalt.
mandag 3. juni Eidsberg kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EIDSBERG KIRKE

ØSTFOLD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL