Eidfjord
Inviterer til dialog med leverandører av ladestasjoner
Statens vegvesen utvikler Vøringsfossen langs Nasjonal turistveg Hardangervidda og inviterer 2. desember til markedsdialog mellom byggherre og leverandører av ladestasjon for elbil.
søndag 16:30 $ Hardanger Folkeblad
Regjeringa vil ha endringar i reglane om flodbølge: No er forslaget sendt på høyring
– I dag er det kartlagt fleire område som potensielt kan vere utsett for naturfarar, men der risikoen for flodbølge er veldig låg. Gjeldande krav til sikkerheit mot fjellskred er ikkje tilpassa slike område og det er derfor behov for eit meir differensiert regelverk, seier kommunal- og...
fredag 14:02 $ Hardanger Folkeblad
Dramatisk historie om tyssedøler i krig
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
tirsdag 22:05 $ Hardanger Folkeblad
Varslar jegeropprør: Set opp gratis buss for dei som vil visa motstand mot vinterjakt
Lokale jegerar gjer opprør mot ønsket om vinterjakt på villrein, og håpar å reisa til Geilo for å syna dette til myndigheitene som stiller på haustmøtet i helga.
mandag 21. november Hardanger Folkeblad
Kystvakta kan flytta ressursar dersom Eidfjord treng det
Fartøyet KV Tor er i beredskap dersom det skulle vera aktuelt.
fredag 18. november $ Hardanger Folkeblad
272.000 har sett Vøringsfossen i år
En av Norges største turistattraksjoner, har hatt 272.000 besøkende fram til oktober 2022.
onsdag 16. november Hardanger Folkeblad
Felte fleire dyr enn venta: Sjekk dei lokale tala
Trass i at det var færre villrein enn i fjor då jakta starta, felte ein nesten like mange reinsdyr.
tirsdag 15. november Hardanger Folkeblad
Leiter etter erstattar: – Ei utruleg attraktiv stilling
– Me lyser ut det me meiner er ei utruleg attraktiv stilling som avdelingsleiar ved Norconsult i Hardanger. Ein vert leiar for dei som er tilsette ved kontora i Eidfjord, Odda og Rosendal, opplyser Endre Lægreid.
mandag 14. november $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

Vil syna lokalt engasjement: – Ulvetider i reinsfjellet
Funnet av ei simla med skrantesjuka var ein nedtur for mange i lokalsamfunnet, og mange lurer på kva som vil skje med villreinen framover. Endre Lægreid håpar at folk tek turen til haustmøtet på Geilo, både for å stilla spørsmål, men og for å verta...
søndag 13. november $ Hardanger Folkeblad
Stian og Ronnie har utforma heimeside for OFK
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
lørdag 12. november $ Hardanger Folkeblad
Send ei helsing på farsdagen
Søndag 13. november er det farsdag. På våre nettsider kan du senda ei helsing til ein pappa eller bestefar som fortener litt ekstra merksemd.
lørdag 12. november Hardanger Folkeblad
Den daglege leiaren: – Me var tidsriktige, og me var aktuelle
– Tilbakemeldingane er at det var eit bra og treffande program.
lørdag 12. november $ Hardanger Folkeblad
Ordføraren om vêrsituasjonen: – Slik er det å bu på Vestlandet
Roald Aga Haug, ordførar i Ullensvang kommune, opplyser at kommunen følger vêrsituasjonen tett.
fredag 11. november $ Hardanger Folkeblad
No er det arrangementsturisme som gjeld: – Manglar nok litt på konsertar og festivalar
– På veg ut av pandemien er det på tide å snakke om dette.
fredag 11. november $ Hardanger Folkeblad
– Me må samlast i Hardanger for å skape
Ordførar i Kvam, Torgeir Næss, opna onsdag Hardangerkonferansen, og rådsordførar, Roald Aga Haug, ønskte velkomen og presenterte konferansieren: Jostein Ljones.
onsdag 9. november $ Hardanger Folkeblad
Gunvall sel firmaet han etablerte for 22 år sidan: – Me får eigar med større økonomiske musklar
Eigaren av den lokale breiband- og dataleverandøren Okapi AS, Gunvall Medhus, har vore på friarføter til Energiselskapet Hardanger, og no har «brura» sagt ja.
tirsdag 8. november $ Hardanger Folkeblad
Kraftselskap vil tilby samfunnshus straumstøtte og gjera det lettare for kundane å fylgja med på eige forbruk
Energiselskapet Hardanger har vedteke å tilby kostnadsfri elektronisk eining for straumstyring til alle kundar og straumstøtte til alle samfunnshus og forsamlingshus i nettselskapet sitt konsesjonsområde.
søndag 6. november $ Hardanger Folkeblad
Kraftselskapet håvar inn pengar. Eigarkommunane hentar likevel ikkje ut tilleggsutbytte no
Kraftselskapa fløymer over av pengar, medan privatpersonar, kommunar, private bedrifter og lag og organisasjonar den siste tida har slite med sjokkerande høge straumrekningar. Mange er avhengig av straumstøtteordningar.
søndag 6. november $ Hardanger Folkeblad
Kutt i ambulansetenesta: Vernetenesta med hard kritikk av framlegget til nedskjeringar
Vernetenesta i Akuttmedisinsk Avdeling (AMA) i Helse Bergen kjem i eit konfidensielt notat med hard kritikk av framlegget til kutt i ambulansetenesta i Helse Bergen.
søndag 6. november $ Hardanger Folkeblad
Camilla Meel rakk ikkje fram til Voss sjukehus då Aurora kom til verda: – Det var nett før mannen min vart jordmor
Småbarnsforeldre i Eidfjord er uroa for fødetilbodet etter framlegg om nedskjeringar på Voss sjukehus. Styreleiar Terje Breivik i Helse Bergen seier det skal svært tunge argument til for at styret vil vurdera å stengja Føden.
lørdag 5. november $ Hardanger Folkeblad
– Altfor mykje ansvar og makt vil liggja på nasjonalparkforvaltaren
Roald Aga Haug står i spissen for ordførarane som kjempar mot ny forvaltningsmodell av Hardangervidda nasjonalpark. Hovudargumentet er at den vil svekka lokal styring og kunnskapsgrunnlaget bak dei avgjerdene som skal takast.
torsdag 3. november $ Hardanger Folkeblad
Eidfjord og Ullensvang har teke i bruk digital bekymringsmelding til barnevernet
Hardanger barnevern har innført digital bekymringsmelding. Ordninga skal sikra raskare og tryggare innsending av bekymringsmeldingar.
torsdag 3. november $ Hardanger Folkeblad
Lågaste arbeidsløysa på 14 år
Tala på personar heilt utan arbeid i Vestland held seg lågt.
mandag 31. oktober $ Hardanger Folkeblad
Viste partering på rett vis
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
lørdag 29. oktober $ Hardanger Folkeblad
Rebecka, Atle, Anne og Jonas drar i gang nytt turlag: – Litt rart det ikkje er frå før
Ein gjeng frivillige har gått samen om å starta Eidfjord turlag i samarbeid med DNT. Dei vil gjerne få til ei rekke aktivitetar i kommunen, blant anna Barnas turlag og turgruppe for alle aldrar.
lørdag 29. oktober $ Hardanger Folkeblad
Lyser ut namnekonkurranse og tilsyn med dagsturhytte
Dagsturhytta i Eidfjord er eit godt steg nærare realisering. Men framleis står det att arbeid med ferdigstilling inn- og utvendig.
fredag 28. oktober $ Hardanger Folkeblad
Send dine Halloween-bilde
Denne helga tar mange på seg sine skumlaste kostyme, og vi i Hardanger Folkeblad vil gjerne sjå korleis du ser ut. Vi håpar at du vil senda dine bilde til redaksjon@hardanger-folkeblad.no.
fredag 28. oktober Hardanger Folkeblad
Er i forhandlingar med kommunen om kjøp av hotell
Eduardo Gourdy har uttrykt interesse for kjøp av hotelleigedomen der Eidfjord Fjell & Fjord Hotel avslutta si drift i september i år.
torsdag 27. oktober $ Hardanger Folkeblad
Eidfjord vurderer å tilby næringslivet straum på marknadsmessige vilkår, men ikkje hytteeigarane
Måndag for ei veke sidan fekk rådmannen i Eidfjord marsjordre. Oppdraget er å leggja fram grunnlag for tilbod om direktesal av straum til næringslivskundar i eigen kommune.
onsdag 26. oktober $ Hardanger Folkeblad
Åtvarar mot vinterjakt: – Skremmande utvikling
Då Hardangerviddarådet diskuterte skrantesjuka og vidare handsaming av dette sette dei lokale representantane fokus på dyrevelferda.
mandag 24. oktober $ Hardanger Folkeblad
Hardangerrådet har mål om samla private, frivillige lag og kommunar om langsiktig engasjement for dette Ukraina-prosjektet
Fredag vedtok Hardangerrådet å slutta seg til Haukeland universitetssjukehus sitt hjelpeprosjekt Haukeland – Müller – Mowinckel (HMM) Helsehjelp til Ukraina.
mandag 24. oktober $ Hardanger Folkeblad
TV-aksjonen: Så mye ble samlet inn lokalt
Søndagens TV-aksjon ga et resultat på nærmere 600 000 innsamlede kroner i Ullensvang. I Eidfjord ble det samlet inn 144 039 kroner noe som plasserte dem på 10. plass av landets 357 kommuner.
mandag 24. oktober $ Hardanger Folkeblad
Benedicte Maurseth har skrive bok om spelekvinner gjennom hundreåra
Benedicte Maurseth har kome i mål med eit prosjekt ho har jobba med i sju-åtte år. No er det klart for lansering av boka Systerspel - om spelet som var og spelet som vart borte og CD-en Systerspel. Sleppet skjer på Osafestivalen 29. oktober. Då vert det også bokbad, konsert - ei...
tirsdag 18. oktober $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

Skaut TV-en i protest: – Ein kan verta deprimert av mindre
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
lørdag 15. oktober $ Hardanger Folkeblad
– Banken er så infam som det går an å verta, seier Erling Herland (79) 
Sparebanken Vest legg ned minibankane i Ulvik, Eidfjord og Røldal. Både innbyggjarar og kommuneleiarar reagerer.
lørdag 15. oktober $ Hardanger Folkeblad
«Pitte» små oddinger: Kommunen ønsker å gi en særlig oppmerksomhet til alle nyfødte
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
tirsdag 11. oktober $ Hardanger Folkeblad
Tre minibankar ut, no er det digital kvardag som gjeld
Sparebanken Vest kuttar no tre minibankar i Hardanger. Onsdag er det siste tastetrykk for den i Røldal. Grunnen: Stadig færre brukar kontantar når dei skal betala for seg.
tirsdag 11. oktober $ Hardanger Folkeblad
Auke på turisthyttene: – God omsetning
DNT er nøgde med besøket på dei betjente hyttene i sommar.
mandag 10. oktober $ Hardanger Folkeblad
Tamagotchi-feber i Odda: – Det er stor etterspurnad etter datadyr
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
lørdag 8. oktober $ Hardanger Folkeblad
Har tatt imot over 200 000 gjester. Nå venter det nye vertskapet
Rigmor og Edvar Sæbø har denne helgen sin siste helg som vertskap på Finsehytta.
lørdag 8. oktober Hardanger Folkeblad
– På tide at Noreg som nasjon gjer nokre viktige vegval for den kritisk truga arten
Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) seier til NRK at regjeringa har behov for å ta vegval for villreinen.
fredag 7. oktober Hardanger Folkeblad
Statkraft i Hardanger: – Me følger ekstra med
Dronar er registrert over flere kraftanlegg i Noreg, og lokalt er ein meir årvakne.
fredag 7. oktober $ Hardanger Folkeblad
Book Hardanger skal styrkja dei lokale reiselivsaktørane
Det er ikkje slik at bookingselskapet vil krevje noko form for eksklusivitet, reiselivsaktørane kan fritt nytte andre kanalar for sal og distribusjon, skriv Oddvar Brakestad, styreleiar i Book Hardanger.
fredag 7. oktober $ Hardanger Folkeblad
Dei tek RIT og Olav H. Hauge med seg lang på USA-turné
Pianist og komponist Inger-Kristine Riber og songar Reidun Horvei er no på USA-turné med framsyninga RIT. Framsyninga baserer seg på Olav H. Hauge sitt draumelandskap. Kunstnarane er også bedne om å førelesa om Hauge og prosjektet på to universitet undervegs.
onsdag 5. oktober Hardanger Folkeblad
Ullensvang ønsker å bli medeier i Book Hardanger: – Svært positivt
Ullensvang kommune har kontaktet Fjordtours med forespørsel om medeierskap i det nye selskapet Book Hardanger. Selskapet svarer at de er åpne for dialog.
mandag 3. oktober $ Hardanger Folkeblad
– Vi mener klubben er et godt tilbud til Oddas voksne ungdom
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
lørdag 1. oktober $ Hardanger Folkeblad
– Det er alltid kjekt, at den som ikkje bur i bygda, kjenner så godt til kva me eidfjordingar kan og bør vera «stolte av».
God dag til deg, Helge Møller, som sel Eidfjord så godt! Og på ein så fin måte opplyser oss om dette. Det er alltid kjekt, at den som ikkje bur i bygda, kjenner så godt til kva me eidfjordingar kan og bør vera «stolte av». Og kor godt me har det, ved å bu...
lørdag 1. oktober $ Hardanger Folkeblad
Her blir Magnus (43) ny toppsjef: – Han får mange oppgaver å gripe fatt i
Det tok Eidfjord kommunestyre torsdag kveld bare 8 minutter og 34 sekunder å ansette Magnus Steigedal (43) som ny rådmann.
fredag 30. september $ Hardanger Folkeblad
Her kommer det nytt stort parkeringsanlegg og toalett
Anlegget ved Fossetromma ved Vøringsfossen skal utvikles videre etter at tre utbyggingsetapper nå er fullført.
torsdag 29. september Hardanger Folkeblad
Open stasjon – ein magnet på store og små
Eidfjord brannvern samla inn heile 67 svarskjema etter rebusløypa på arrangementet open brannstasjon sist laurdag. – Det betyr at 67 ungar gjennomførte. Nokre var nok for store eller små til å delta. Det var òg mange vaksne, og nokre kom ned frå hyttene i...
onsdag 28. september $ Hardanger Folkeblad
Stenger hytten og kutter strømmen: – Ikke verdt 50.000 kroner for noen helger i vinter
Læreren synes ikke lenger det er verdt å holde hjulene i gang på hytten. BA ble med ham for å kutte strømmen.
onsdag 28. september $ Haugesunds Avis
Då Borghild inviterte til stor loppemarknad, fekk hotellinventar bein å gå på
Over 20 senger med dyner og puter i hopetal. Vaskemaskiner, tørketromlar og tv-ar på rekke og rad. Kunst, koppar og kar. Ein loppemarknad av dette kaliberet er ikkje kvardagskost i Eidfjord.
mandag 26. september $ Hardanger Folkeblad
Stenger hytten og kutter strømmen: – Ikke verdt 50.000 kroner for noen helger i vinter
Læreren synes ikke lenger det er verdt å holde hjulene i gang på hytten. BA ble med ham for å kutte strømmen.
mandag 26. september $ Hardanger Folkeblad
– En slik strategi styrker ikke regionalt samarbeid, det undergraver
Fjord Tours er i disse dager i ferd med å etablere et nytt regionalt bookingselskap i Hardanger. Ordføreren i Ullensvang, reagerer på framgangsmåten, og sier de begynner i helt feil ende.
lørdag 24. september $ Hardanger Folkeblad
Har kåra det beste drikkevatnet på Vestlandet
Eidfjord vassverk var blant dei nominerte i konkurransen om å ha det beste drikkevatnet på Vestlandet.
torsdag 22. september Hardanger Folkeblad
Plast i fjorden vår: – Me kan ikkje skulda på andre
Folk snakkar om at plasten langs norskekysten kjem frå Asia og andre land med havstraumane. Men dei som trur at plasten driv inn frå verdshava, må tru om igjen.
søndag 18. september $ Hardanger Folkeblad
Delte ut nytt miljøsertifikat i kommunen som toppar landsstatistikken
Per innbyggjar er Eidfjord best i landet på Miljøfyrtårn. Kommunen har elleve verksemder som er sertifisert.
søndag 18. september $ Hardanger Folkeblad
Arrangerer «rugekveldar» for komande foreldre
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
lørdag 17. september $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

– Reknar sjansane som gode for å vinna
Eidfjord vassverk er med i konkurransen om å ha det beste drikkevatnet på Vestlandet.
lørdag 17. september $ Hardanger Folkeblad
Denne installasjonen skal studerast av amerikansk forskar
Det amerikanske arkitekturinstituttet AIA New York og arkitekten Deona Swager studerer i desse dagar Statens vegvesen sine turistveginstallasjonar.
lørdag 17. september $ Hardanger Folkeblad
Kommunen avviser krav om dekking av advokatutgifter
Åtte hytteeigarar hyra advokat til å hjelpa seg samband med Eidfjord kommune si plassering av nytt reinseanlegg i Sysendalen.
fredag 16. september $ Hardanger Folkeblad
Fann enormt mange plastbitar i fjøra
Ryddegrupper langs store delar av Hardangerfjorden har torsdag 15. september aksjonert for å rydda plast. Det er det rekna ut at så mange som 4000 personar var i sving under storaksjonen Rein Hardangerfjord. Nokre stader var det så mykje plast å finna at ein kunne bli heilt matt. Dei som trur...
torsdag 15. september $ Hardanger Folkeblad
Måtte bråbremsa for ikkje å køyra rett inn i raset
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
tirsdag 13. september $ Hardanger Folkeblad
Kommunen inviterte til folkemøte om cruise denne veka, men har trekt tilbake innbydinga
På heimesida til Eidfjord kommune kom det for nokre veker sidan ut ein invitasjon til eit folkemøte om cruise og turisme. Seinare er invitasjonen fjerna att.
tirsdag 13. september $ Hardanger Folkeblad
Får utvida sortimentet sitt med alkohol
I kommunestyret måndag tok dei folkevalde i Eidfjord stilling til ein søknad om salsløyve frå ei av verksemdene i kommunen.
mandag 12. september $ Hardanger Folkeblad
– Slik utviklinga er, er det viktig at aktiviteten vert profesjonalisert
Eidfjord vil endra organiseringa av cruisehamna. Rådmannen viser til at dagens modell kan stå fram som lite effektiv og noko uoversiktleg.
mandag 12. september $ Hardanger Folkeblad
Politiet etterforskar framleis denne fisketuren
I ein episode av Lothepus camping fiskar hovudpersonen med garn på Hardangervidda. Voss politistasjon stadfestar at dei framleis etterforskar saka.
søndag 11. september $ Haugesunds Avis
Politiet etterforskar framleis denne fisketuren
I ein episode av Lothepus camping fiskar hovudpersonen med garn på Hardangervidda. Voss politistasjon stadfestar at dei framleis etterforskar saka.
søndag 11. september $ Hardanger Folkeblad
Dynafit Hardangervidda Maraton: – Ei av dei flottaste løypene i landet
Rundt 360 løparar sprang i ei krevjande og variert fjellterrengløype i Eidfjord i helga.
søndag 11. september $ Hardanger Folkeblad
Skal me vera stolte?
«Er det pengar igjen, om ein skulle betalt for all slitasje som denne cruistrafikken etterlet seg», spør Sissel Bjotveit.
søndag 11. september $ Hardanger Folkeblad
Elevane sanka sauer på Hardangervidda: – Eit minne for livet
Jorunn og May fortel om eit interessant innblikk i kor stor jobb det er å vera sauebonde. Sjølv vart dei utruleg fokuserte på at ikkje sauene skulle rømma.
lørdag 10. september $ Hardanger Folkeblad
– Skal eg, eller andre, tora å engasjera oss i saker som gjeld bygda vår framover?
I eit intervju med Hardanger Folkeblad den 12. juli ytra Sissel Bjotveit seg om hennar oppleving av cruise- og masseturisme i Eidfjord.
lørdag 10. september $ Hardanger Folkeblad
Bli med på verdens største ryddeaksjon
Torsdag 15. september skal det ryddes plast langs hele Hardangerfjorden. Bedrifter, lag og organisasjoner blir nå oppfordret til å melde seg på. – Denne aksjonen har fått oppmerksomhet internasjonalt, sier Jostein Eitrheim, daglig leder i Hardangerrådet.
torsdag 8. september $ Hardanger Folkeblad
Nøgd med rekrutteringa: Anders (17) felte sitt første dyr
Johnny Vikne er nøgd med at fleire ungdomar i Ullensvang satsar på reinjakt. Samstundes har han ein mindre positiv observasjon frå årets jakt.
onsdag 7. september $ Hardanger Folkeblad
Desse rangeringane får Ullensvang i kommune-NM
NHO Kommune-NM rangerer kommunane etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på fem forhold. Slik gjorde Ullensvang kommune det i årets noregsmeisterskap.
onsdag 7. september $ Hardanger Folkeblad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL