Eidfjord
St. Hans på Smelteverks-vis
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
lørdag 22:00 $ Hardanger Folkeblad
«Lurt til tjuvfiske»? No skal saka vera meld til politiet
I ein episode av Lothepus camping fiskar hovudpersonen med garn på Hardangervidda. Han seier sjølv at dette skjer før garnfisket har opna, og saka skal no vera meld til politiet.
torsdag 05:35 $ Hardanger Folkeblad
Her vert det jonsokfeiring i år – bli med og send inn bilde
Jonsok vert feira 23. juni kvart år. Tradisjonen er sterk i Ullensvang og Eidfjord og vert i år feira fleire plassar.
onsdag 18:38 $ Hardanger Folkeblad
Eigaren har lufta moglegheita for å selja hotellet
EGD Property har vurdert om dei skal selja hotelleigedomen dei har i Eidfjord, men landar truleg på at det ikkje vert noko sal likevel.
tirsdag 17:57 $ Hardanger Folkeblad
Kommunestyret vil ikkje gje pengar til lovbrytarane
Framlegget til Gunvall Medhus (Ap) om å yte eit tilskot på 7.000 kroner til kvar av dei fire som vart dømde i tingretten og sidan lagmannsretten, fall i kommunestyret i Eidfjord måndag.
torsdag 16. juni $ Hardanger Folkeblad
Tre vedtak oppheva: Varslar erstatningskrav mot kommunen
Statsforvaltaren har kome med sin konklusjon i den kronglete saka om frådeling av ein part Olavsdalen – Frisæter jordsameige. Dei varslar at parten som ønskjer å selja kan ha rett til dekning av vesentlege kostnadar.
torsdag 16. juni $ Hardanger Folkeblad
Handel i hundre
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
onsdag 15. juni $ Hardanger Folkeblad
9,8 millioner kroner i kundeutbytte i Ullensvang og Eidfjord
En eldgammel idé gjør at 3400 Gjensidige-kundene i Ullensvang og Eidfjord får 9,8 millioner kroner i kundeutbytte i år. Det betyr at kundene i gjennomsnitt vil få omtrent 2900 kroner hver i kundeutbytte.
onsdag 15. juni $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

Hva kan gjøres med et piano som ingen lenger vil ha? Åtte kunstnere er satt på saken
Hva skjer når åtte kunstnere - pluss noen kulturskoleelever - skal smykke ut piano som eierne ikke lenger har bruk for og ønsker å kvitte seg med? Trolig noe magisk. Publikum inviteres til visning i hele sommer og til pianoramafestival siste helg i juni. Vi har fått noen smakebiter fra...
mandag 13. juni $ Hardanger Folkeblad
Inviterer til vikingmoro tre dagar til ende
Interessert i vikinghistorie? Då er kanskje den nye vikingfestivalen i Eidfjord noko for deg.
søndag 12. juni $ Hardanger Folkeblad
Skal kommunen arbeida vidare med å få etablert landstraumanlegg?
Kommunestyret i Eidfjord skal måndag ta stilling til om kommunen skal ta neste seg i planlegginga av landstraumanlegg i Eidfjord hamn.
lørdag 11. juni $ Hardanger Folkeblad
Åtvaring: Spyet formeirar seg raskt og drep alt på botnen i fjordane
Hamnespy formeirar seg raskt og kan elleve-dobla storleiken på koloniar i løpet av to veker. Arten er alt oppdaga i Stavanger og no åtvarar Ullensvang kommune.
fredag 10. juni $ Hardanger Folkeblad
Vekslande helgevêr og våt start på neste veke
Temperaturen ser ut til å halda seg høg på fredag, men mot kvelden kan det koma nedbør. Starten av laurdagen ser bra ut, men mot kvelden er det utrygt for meir regn. Søndagen vert våt og grå.
fredag 10. juni $ Hardanger Folkeblad
Selger kommunehuset fra 1939
Det gamle kommunehuset i Eidfjord er til salgs. Bygningen er oppussingstrengende og regulert til både bolig og næring.
onsdag 8. juni $ Hardanger Folkeblad
Fotballhelg for heile familien: Ventar meir enn 3000 tilreisande
Eidfjord idrettslag byr inn til Eidfjord småbanecup for 34. gong. Idrettslaget har jubileum i år og ventar storinnrykk til det som er ei viktig inntektskjelde for all aktivitet i heile idrettslaget.
tirsdag 7. juni $ Hardanger Folkeblad
Vegvesenet stenger parkering ved Vøringsfossen for besøkjande i sommar
Gjennom sommarsesongen 2022 vil det vere stor anleggsaktivitet på Fossatromma, området som er under opparbeiding vest for Vøringsfossen.
søndag 5. juni $ Hardanger Folkeblad
Varsla om at toalettet ikkje opna i år heller. Statkraft reagerer og minner om drikkevasskjelde like ved
Eidfjord kommune har informert Statkraft om at det offentlege toalettet ved Sysendammen ikkje kan opnast i år.
lørdag 4. juni $ Hardanger Folkeblad
Formannskapet vil gje tilskot til fire domfelte som takk for å ha sikra eidfjører rettar
I Hardanger tingrett vart fire innbyggjarar i Eidfjord dømde for ulovleg køyring i utmark. Det etter at dei var melde for køyring frå Byen til Hølatangen ved Tinnhølen på Hardangervidda.
fredag 3. juni $ Hardanger Folkeblad
Har valet mellom to aktuelle tomter når dagsturhytte skal plasserast
Prosjektgruppa overlèt til politikarane å fatta vedtak om endeleg plassering av dagsturhytta som skal koma i Eidfjord. Onsdag gav formannskapet si tilråding.
torsdag 2. juni $ Hardanger Folkeblad
Prøver ny vri på mangeårig festival: Arrangerer matkulturdag
Etter to års pause for Hardanger Matkulturfestival grunna pandemien, bestemte matkulturlaget seg for å tenkja nytt.
torsdag 2. juni $ Hardanger Folkeblad
Se hvilke hus og eiendommer som er solgt siste måned
Her finner du oversikten over hvilke hus og eiendommer som har byttet eier i løpet av april/mai.
onsdag 1. juni $ Hardanger Folkeblad
– Vanskeleg å sjå at kommunen skal dekke bøter for privatpersonar som er dømde
Rådmannen i Eidfjord er frå kommunestyret beden om å greia ut om Eidfjord kommune skal betala bøtene for fire innbyggjarar som er dømde for brot på naturmangfaldlova § 75 jf. § 35.
onsdag 1. juni $ Hardanger Folkeblad
Opna to kraftverk på ein dag
Tysdag opnar dei to kraftverka Vesle Kjela og Storlia som ligg på kvar si side av Hardangervidda.
onsdag 1. juni $ Hardanger Folkeblad
Vedtok ny plassering av reinseanlegg: – Ei sak der me ikkje har råd til å gjera feil
Eidfjord kommunestyre har forkasta tidlegare vedtak om å plassera nytt reinseanlegg for Sysendalen i Lisetkrysset.
mandag 30. mai $ Hardanger Folkeblad
Statkraft opnar to nye kraftverk
Tysdag neste veke opnar Statkraft dei to kraftverka Vesle Kjela og Storlia.
lørdag 28. mai $ Hardanger Folkeblad
Skal vurdera sikringsomfanget før denne vegen kan opna att
Nokre dagar etter at gang- og sykkelvegen mellom Eidfjord og Øvre Eidfjord opna etter vinterstenging 25. april i år, gjekk det eit stort ras over vegen. Framleis er vegen stengd.
lørdag 28. mai $ Hardanger Folkeblad
Ber kommunen stoppa utbygging: – Vil bli endå ein spiker i kista for ein hardt pressa villrein
Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hordaland og på landsbasis har i fellesskap sendt brev til Eidfjord kommune.
fredag 27. mai $ Hardanger Folkeblad
Aktivitetsparken får 800.000 kroner
Sparebankstiftinga Hardanger har delt ut 13 millionar kroner til ålmennyttige føremål i regionen. Aktivitetsparken på Smelteverkstomta er eit av prosjekta som har fått mest i denne runden. Sjå heile lista her.
torsdag 26. mai $ Hardanger Folkeblad
Her flykter elevene fra raset: – Vi hadde englevakt
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
onsdag 25. mai $ Hardanger Folkeblad
Hoppa kjapt til då dei las avisartikkel: – Dette var rett tid for oss
Frå 1. juni tek Petya Todorova Engseth og Bjørn Kåre Engseth offisielt over driftsselskapet til Maurset landhandel.
tirsdag 24. mai $ Hardanger Folkeblad
– Det er ei tid for alt, og me må byrja å gå i takt
8. juni er det kalla inn til ekstraordinært årsmøte i Fagforbundet Ullensvang / Eidfjord. Det er to saker på saklista: Val og samanslåing med Fagforbundet Odda.
tirsdag 24. mai $ Hardanger Folkeblad
15 år med kreativ strikk: Denne dama er med i år
Kvart år sidan 2008 er trerekka som går langs riksveg 7 inn mot Eidfjord kledd opp i fargerik strikk. Eit fellesprosjekt som vart laga til for å visa fram samhaldet i bygda før ein by- og tettstadkonferanse i 2008.
mandag 23. mai $ Hardanger Folkeblad
To faktorar fekk Siv til å takka ja til krevjande jobb
Det var avgjerande med dei rette motivasjonsfaktorane då Siv tok på seg ansvaret for matserveringa ved Vik pensjonat og café i Eidfjord denne sommaren:
søndag 22. mai $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

Færre barnefødslar i Ullensvang
I 2021 steig talet på barnefødslar i Noreg for første gong på tolv år, men i første kvartal i år var talet lågare enn før oppgangen. Det gjeld også i Ullensvang.
lørdag 21. mai $ Hardanger Folkeblad
Borghild sel hotelleigedomen til kommunen. No kan den bli nytt bustadareal
Dagen før nasjonaldagen gav hotelleigaren kommunen tilbakemelding om at dei takkar ja til eit tilbod frå kommunen. Dermed tek kommunen over eigedomen, der Eidfjord Fjell & Fjord Hotel ligg i dag, for 10 millionar kroner.
lørdag 21. mai $ Haugesunds Avis
Borghild sel hotelleigedomen til kommunen. No kan den bli nytt bustadareal
Dagen før nasjonaldagen gav hotelleigaren kommunen tilbakemelding om at dei takkar ja til eit tilbod frå kommunen. Dermed tek kommunen over eigedomen, der Eidfjord Fjell & Fjord Hotel ligg i dag, for 10 millionar kroner.
lørdag 21. mai $ Hardanger Folkeblad
Desse variasjonane varslar meteorologen om
– Det er fint i dag, og det ser ut til at temperaturen kan koma på i maksimalt 18 grader. Det vert opphaldsvêr og periodar med sol, men det skyar til i løpet av kvelden, innleiar Steinar Skare.
fredag 20. mai $ Hardanger Folkeblad
Ei rekkje lokale vegar vert stengde tysdag og onsdag
Rune Herheim, Tryggve Soldal og Tore Tvilde er tre av vaktene skal i aksjon for å halda vegar i vossadistriktet klare når verdseliten passerer i sykkelrittet Tour of Norway. Onsdag er det start i Ulvik, vidare over Hardangerbrua og så opp Måbødalen og over vidda til Geilo.
torsdag 19. mai $ Hardanger Folkeblad
Over 780.000 grasrot-kroner til frivillige i Ullensvang og Eidfjord
Norsk Tipping har delt ut 245 millionar til den norske frivilligheita gjennom Grasrotandelen. Sjå lista over mottakarar i Ullensvang og Eidfjord her.
onsdag 18. mai $ Hardanger Folkeblad
Kristian vil møta dagens utfordingar med nytt selskap
Aktørane bak eit potensielt nytt bookingselskap håpar å realisera dei moglegheitene som ligg i lokalt reiseliv, ved å gjera det enklare å velja Hardanger.
onsdag 18. mai $ Hardanger Folkeblad
Eitt år gamle Christoffer må vera den minste Oddarussen nokon gong
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
tirsdag 17. mai $ Hardanger Folkeblad
Eidfjord Resort er på jakt etter sterk medeigar
Den daglege leiaren av Eidfjord Resort, Torbjørn Torsvik, seier dei for tida er på jakt etter ein sterk medeigar til prosjektet i Sysendalen.
mandag 16. mai $ Hardanger Folkeblad
Har drive turisthytter sidan 1995: – Kjende det litt då me sende inn oppseiinga
Etter 15. sesongar som vertskap på Finsehytta har Rigmor og Edvar Sæbø no send oppseiinga til Den norske turistforeininga.
fredag 13. mai $ Hardanger Folkeblad
Eidfjord har tatt imot sine fyrste ukrainske flyktningar
– Tysdag tok me imot dei sju fyrste ukrainske flyktningane i Eidfjord. Alle har fått tildelt bustad, og vert varetekne, melder Eidfjord kommune.
fredag 13. mai Hardanger Folkeblad
Odda har fått kjøkkenbutikk
Fredag opna Knapphus Kjøkkensenter dørene i Eitrheimsvegen 8. Tilbodet deira er etterlengta i Odda, skal vi tru både tilsette og nokre potensielle kundar HF snakka med på opningsdagen. Opninga vart markert med kake, kaffi og nysteikte bollar.
onsdag 11. mai $ Hardanger Folkeblad
Ung lottomillionær frå Skare
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
onsdag 4. mai $ Hardanger Folkeblad
Vil utvida jakttida for fleire
«Miljødirektoratet har sendt to forslag til endring i jakttider på høyring. Det første forslaget er å påskunde jaktstart for villrein til 15. august i 2022 og i 2023 i Hardangervidda villreinområde sør for riksveg 7», melder hjortevilt.no.
onsdag 4. mai Hardanger Folkeblad
Se hvilke hus og eiendommer som nylig er solgt
Det har blitt solgt en rekke eiendommer i Ullensvang og Eidfjord den siste måneden.
mandag 2. mai $ Hardanger Folkeblad
Rv. 13 strekninga Kyrkjenes-Bjotveit
For dei mjuke trafikantane er det farleg å ferdast langs vegen.
mandag 2. mai $ Hardanger Folkeblad
Signerte kontrakt til verdi av 670 millionar
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland signerte måndag føremiddag ein kontrakt til ein verdi av 670 millionar pluss moms.
mandag 2. mai $ Hardanger Folkeblad
Kom med pristilbod for å sikra kommunen tomteland
Eit knapt fleirtal av Eidfjord-politikarane sa ja til å tilby Eidfjord Invest AS 10 millionar kroner for eigedomen der Eidfjord fjell & fjord hotell i dag driv hotell og restaurant.
søndag 1. mai $ Hardanger Folkeblad
Dette populære 16. mai-arrangementet er tilbake
Ullensvang kommune arrangerer i samråd med Eidfjord kommune og Ulvik herad rusfritt arrangement for ungdom i Kinsarvik 16. mai – med både konsertar og aktivitetar.
søndag 1. mai $ Hardanger Folkeblad
To ganger tvillingdåp i Odda kirke
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
lørdag 30. april $ Hardanger Folkeblad
DNT-hytter på Hardangervidda stenges på grunn av villrein-kalving
Flere DNT-hytter på Hardangervidda stenges fra 1. mai til 10. juni for å verne om villreinen. Tilstanden i flere nasjonale villreinområder er for dårlig.
lørdag 30. april $ Hardanger Folkeblad
Forhandlingar om sentrumsnær eigedom: Kommunen har sagt ja til å kjøpa for 10 millionar kroner
Eidfjord kommune har fått tilbod om å kjøpa ein sentral eigedom for 12 millionar kroner. Politikarane vart hasteinnkalla til møte torsdag kveld, der oppgåva var å ta stilling til eit tilbod frå Eidfjord Invest AS.
lørdag 30. april $ Hardanger Folkeblad
Sjekk jaktkvoten for Seljestad og vidda
Villreinnemnda for Hardangervidda-området har no vedteke både jakttid og kvote for dei lokale reinstammene.
fredag 29. april $ Hardanger Folkeblad
Merete er på jakt etter ein kremmar til heilårsjobb i nyetablert butikk
Merete Monstad ser etter ein eller fleire personar som anten vil bli tilsett, medeigar eller ta over nyetablert driftsselskap og nyoppført butikkbygning i Sysendalen.
søndag 24. april $ Hardanger Folkeblad
Vil etablera ein årviss bluesfestival
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
lørdag 23. april $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

Ein meld etter skuterkontroll på vidda
Påskeaftan vart kring 15 skuterar på Hardangervidda kontrollerte av representantar frå Hardanger politistasjon og Hardangervidda fjelloppsyn.
torsdag 21. april $ Hardanger Folkeblad
Svein Arne (36) er nøgd med at 407 overnatta i påsken
Svein Arne Tyssebotn er nøgd med sin første, vanlege påske som vert på Sandhaug turisthytta.
onsdag 20. april $ Hardanger Folkeblad
Mykje folk, men få oppdrag
Det har vore mykje folk i fjellet denne påsken, men likevel realtivt stille og roleg for det lokale Røde Kors.
onsdag 20. april $ Hardanger Folkeblad
Etter oppholdet i boligen i Eidfjord falt alt på plass for kunstneren: – Ble overveldet
– Oppholdet i kunstnerboligen Bergsliskorane i Eidfjord gjorde at alt ramlet på plass.
mandag 18. april $ Hardanger Folkeblad
Utfordringane: – Dei som skremmer mest er forskarar og tilsynsmyndigheiter
Ferdsle er eit heitt tema i villreinmiljøet. Medan enkelte meiner alle må avgrensa seg, meiner andre at dette ikkje skapar trøbbel for dyra.
mandag 18. april $ Hardanger Folkeblad
Slik aukar presset om ferdsle
Tilsynsutvalet stoppar motorferdsle på Hardangervidda for å betra høva for villreinen. Samstundes set nyare former for friluftsliv sitt preg på nasjonalparken.
lørdag 16. april $ Hardanger Folkeblad
Måtte stoppe alt på grunn av flodbølge-rapporten: – Vi har vært gjennom en periode der vi ikke kunne gjøre noen ting
Da Eidfjord kommune fikk samme beskjed som Ullensvang nå har fått, gikk det årevis uten at byggeprosjekter kunne settes i gang.
fredag 15. april $ Hardanger Folkeblad
No kan du betala med dette på bussen
Det har vore eit etterlyst tilbod. No kan du trekka kortet på bussen i regionen vår også.
tirsdag 12. april $ Hardanger Folkeblad
Han er nyvald leiar for område 5 og i beredskap denne påsken saman med mange i Ullensvang og Eidfjord
Røde Kors har påskevakt på utvalde hytter i distriktet, og dessutan heimevakt med personar i beredskap som på kort tid rykker ut dersom alarmen går.
tirsdag 12. april $ Hardanger Folkeblad
Eidfjord med best folkevekst i hele Vestland. Ullensvang stanger bunnen: – Nokså «sytalaust» å bo her
I forhold til eksisterende folketall hadde Eidfjord fylkets beste utvikling i fjor. Ullensvang var blant fylkets dårligste.
tirsdag 12. april $ Hardanger Folkeblad
Send inn dine bilete frå påskeferien
Kva driv du og dine med i påsken 2022? Me vil gjerne sjå dine bilete frå påskeferien i år. Send inn til redaksjon@hardanger-folkeblad.no. Hugs namn på personane på bileta, namn på fotograf og kor bildet er tatt. Me kjem til å trekke ut ein heldig vinnar etter...
søndag 10. april $ Hardanger Folkeblad
– Om ein nyttar skuter kan ein rekna med at politiet tek kontakt
Politiet meiner det ikkje er unaturleg om dei tek kontakt med folk som nyttar skuter i Hardangervidda nasjonalpark, og seier at den einaste måten å unngå dette på er å nytta ski.
lørdag 9. april $ Hardanger Folkeblad
Krev at løyvet til fjellandsbyen vert trekt tilbake
Norges Miljøvernforbund hevdar ny dokumentasjon på reinsdyra sin bruk av området viser at løyvet til alpinanlegg og skiløyper i Sysendalen er gjeve på feil eller sviktande grunnlag. Det er gjort ulike tiltak i prosjektet for å ta meir omsyn til villreinen, svarar Eidfjord...
torsdag 7. april $ Hardanger Folkeblad
Lyser ut 33 millionar til breibandsutbygging
Kommunar i Vestland kan no søkja om fylkeskommunalt tilskot til breibandsutbygging i område der det ikkje er vurdert som kommersielt lønsamt å byggja ut. Både Ullensvang og Eidfjord er aktuelle kandidatar til ordninga.
torsdag 7. april $ Hardanger Folkeblad
Stengjer ikkje løypene, men ber folk ta omsyn
Tilsynsutvalet i Hordaland har kome til at det ikkje vert rett å stenga hytteeigarane i området ute når det likevel er så stor turisttrafikk. – Men ta omsyn, oppmodar dei.
onsdag 6. april $ Hardanger Folkeblad
Nettleiga vert billigare
Indre Hordaland KraftNett (IHK) reduserer nettleiga frå 1. mars.
tirsdag 5. april $ Hardanger Folkeblad
Fryktar konsekvensane av lokal motstand
Truleg er det nesten ingen bukkar over 4,5 år att på Hardangervidda. Villreinstamma er redusert til 5.500 dyr, og per i dag er det ingen bestandsmål å halda seg til. Krava om CWD-prøvar fører samstundes til ekstra press på kvoteforslaget.
søndag 3. april Hardanger Folkeblad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL