Eidfjord
Åtvarar mot glatte vegar: – Den varme våren let venta på seg
Meteorologen åtvarar mot å skifta til sommardekk, dei neste dagane kan det nemleg verta frost og glatte vegar.
fredag 15:28 Hardanger Folkeblad
Ventar årleg diskusjon om vinterjakt
Villreinnemnda har kome med eit grundig svar på søknaden om godkjenning av ny bestandsplan.
torsdag 17:00 $ Hardanger Folkeblad
På storkonserten søndag er det ABBA som gjeld
Mange kjenner blodet brusa når dei høyrer musikken til ABBA. For å føla energi og glede frå lokale korps, kor og band, må ein opp av sofaen førstkomande søndag. Då står ABBA sitt fengande univers på programmet.
torsdag 11:16 $ Hardanger Folkeblad
Ser desse kjende ut? Ta HF-quizen her!
Har du fått med deg nyheitene lokalt denne veka? I denne quizen kan du teste kor mykje du har fått med deg!
søndag 19. mars Hardanger Folkeblad
Ap i Eidfjord har lista klar – fire av seks tek ikkje attval
Nominasjonsnemnda til Eidfjord Ap fekk eit krevjande utgangspunkt.
søndag 19. mars $ Hardanger Folkeblad
Millionar opp i røyk
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
lørdag 18. mars $ Hardanger Folkeblad
Overførte makt til rådmannen: – Er ofte framdriftskritisk
Medan ein ventar på nytt reinseanlegg, får rådmannen mykje av ansvaret for å finna løysingar med mål om å unngå langvarig stopp i hytteutbygginga i Sysendalen.
fredag 17. mars $ Hardanger Folkeblad
Regjeringen sier nei til Eidfjord-kabelen
Regjeringen avslår NorthConnects søknad om å bygge en ny strømkabel mellom Norge og Skottland. De sier at den ville gitt høyere strømpriser.
torsdag 16. mars Hardanger Folkeblad
VESTLAND

Store bidrag frå lokale: – Mykje flinke folk
Ullensvang, Røldal og Eidfjord fjellstyre har alle gitt 20.000 i tilskot til grunnkapital til stiftinga «Redd Villreinen». Dei er spente på kva som vil koma ut av arbeidet.
onsdag 15. mars $ Hardanger Folkeblad
Butikk i Eidfjord sikrer seg alternativ minibank
I løpet av året får turistkommunen Eidfjord på plass ein erstattar for minibanken som er fjerna frå bygda.
onsdag 15. mars $ Hardanger Folkeblad
Smelteverket selger hus på Toppen
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
tirsdag 14. mars $ Hardanger Folkeblad
Amanda får ansvaret for turistinformasjonen
Amanda Hauso Sandven er tilsett midlertidig med ansvar for turistinformasjonen i Eidfjord.
tirsdag 14. mars Hardanger Folkeblad
Ulvik og Eidfjord går saman om reiselivsarrangement
Bedriftene får sjansen til å presentere sine nyhende til resten av bransjen.
tirsdag 14. mars $ Hardanger Folkeblad
Sender ultralydapparatet sitt til Ukraina
Eidfjord kommune har fått på plass midler til å kjøpe seg et nytt ultralydapparat. Det gamle blir nå sendt til Ukraina.
mandag 13. mars $ Hardanger Folkeblad
Eidfjord har fått sitt fyrste sideri
Draopar AS vart stifta i juni 2022, med Clara Marie Nygaard som dagleg leiar og Jan Hauso som styreleiar.
mandag 13. mars $ Hardanger Folkeblad
Desse to ligg an til å få næringsstøtte
To søknadar om næringsstøtte står på sakskartet når kommunestyret har møte måndag.
søndag 12. mars $ Hardanger Folkeblad
Har du sett desse før? Ta Hardanger Folkeblad sin quiz her!
Har du fått med deg nyheitene lokalt denne veka? I denne quizen kan du teste kor mykje du har fått med deg!
søndag 12. mars Hardanger Folkeblad
Ruteendring slår negativt ut for fastbuande og andre som vil frå A til B
I år er båtruta mellom indre og ytre Hardanger lagt om. Dermed er den ikkje like aktuell for fastbuande som vil reisa effektivt til «bydn», eller andre som vil ta båt og buss frå Hardanger til Bergen.
søndag 12. mars $ Hardanger Folkeblad
Dette må vel vera det finaste tilfluktsrommet i Noreg
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
lørdag 11. mars $ Hardanger Folkeblad
Manglar juridiske verkemiddel: – Ei utfordring å nå utanlandske aktørar
Sjølv om Miljødirektoratet deler uroa for at villreinen vert forstyrra, manglar dei juridiske verkemiddel for å regulera dette.
lørdag 11. mars $ Hardanger Folkeblad
Frå idé til rask realisering: Her kjem det badstove i kommunal regi
Det er plan om å få på plass ei badstove på den populære badeplassen Kråkeskarvet.
fredag 10. mars $ Hardanger Folkeblad
Torgeir (25) har fått leiarverv: – Eg er jo eit Røde Kors-barn
– På Hardangervidda kan vêret skifta på fem minutt. Sjølv personar med mykje erfaring kan få problem. Uhell kan skje dei beste, seier den Torgeir Tveit Hovland.
torsdag 9. mars $ Hardanger Folkeblad
Teltarane trekte inn: – Trur det bikkar minus 30 i natt
Natt til tysdag viste gradestokken på Sandhaug turisthytte minus 28 grader, men kalde temperaturar hindrar ikkje Svein Arne Tyssebotn når han førebur sesongopninga.
tirsdag 7. mars $ Hardanger Folkeblad
Ta testen: Kva fekk du med deg denne veka?
Har du fått med deg nyheitene lokalt denne veka? I denne quizen kan du teste kor mykje du har fått med deg!
søndag 5. mars Hardanger Folkeblad
Kaffi og kreativitet: Satsar vidare på Smelt
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
lørdag 4. mars $ Hardanger Folkeblad
15 kiterar observert i villreinområde: – Formidable forstyrringar av dyra
Søndag gjekk Asle Øydvin frå Eidfjord på skitur i Hardangervidda nasjonalpark. Han reagerte då han såg ei gruppe på femten kiterar i eit område der det og er mykje villrein.
fredag 3. mars $ Hardanger Folkeblad
Eidfjord står godt på eigne bein!
Me som bur i Eidfjord, eg og mine 951 sambygdingar, stortrivst som eigen kommune.
fredag 3. mars Hardanger Folkeblad
Eidfjord Høgre har bestemt seg for ordførarkandidat
Nominasjonsnemnda i Eidfjord Høgre har listeforslaget til haustens kommuneval klart. Nemnda har òg landa på kven dei vil ha som ordførarkandidat.
torsdag 2. mars $ Hardanger Folkeblad
Lanserer ny app: – Svært potensial
Snart får fjellfarande tilgang på ein ny app, som skal betra tryggleiken og gjera kolonnekøyring meir effektivt.
torsdag 2. mars $ Hardanger Folkeblad
Ventar negative konsekvensar av eige råd
Ulike syn på skrantesjuka kjem tydeleg fram når Villreinutvalet no har send ny bestandsplan for villreinen på Hardangervidda ut på høyring.
onsdag 1. mars Hardanger Folkeblad
Sjekk hvilke hus og eiendommer som ble solgt sist måned
Her er oversikten over alle nylige tinglyste eiendommer i Ullensvang og Eidfjord.
onsdag 1. mars $ Hardanger Folkeblad
Har stoppa all tilknyting til avlaupsanlegga i Sysendalen – risikerer tre års stopp
Eidfjord kommune bryt forureiningslova. Som ein konsekvens har rådmannen sett stopp for alle nye tilknytingar til dei to avlaupanlegga i Sysendalen. Rådmannen legg opp til at stoppen vert permanent fram nytt reinseanlegg er klart om ca. tre år.
onsdag 1. mars $ Hardanger Folkeblad
Legg ned lite lokallag og lagar nytt stort for fire Hardanger-kommunar
For ei tid sidan freista Naturvernforbundet å få på beina eit eige lokallag i Ullensvang. No vert det ikkje heilt som først tenkt.
tirsdag 28. februar $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

«Aurora of The Fjords» kjem til Hardanger
Reiarlaget The Fjords har kjøpt fartøyet «Aurora Explorer» for å setja inn i rute i Hardanger til sommaren.
tirsdag 28. februar $ Hardanger Folkeblad
BEE har salsutstilling i Eidfjord
BEE Hardanger stiller ut i Eidfjord i dagane 23.-26. februar. Dei elleve namna på plakaten representerer eit breitt felt innan kunstuttrykk. Utstillinga er i Galleri N. Bergslien og er ei salsutstilling.
fredag 24. februar Hardanger Folkeblad
Kor mykje har du fått med deg frå veka som gjekk? Ta Hardanger Folkeblad sin quiz her!
Her kan du ta Hardanger Folkeblad sin nyheitsquiz, og sjekke kor godt du har følgt med i det lokale nyheitsbiletet den siste tida.
søndag 19. februar $ Hardanger Folkeblad
Kommunestyret gav konsesjon i Olavsdalen - mot éi røyst
Eidfjord kommunestyre har gjeve konsesjon til kjøpar av part i Olavsdalen. Vedtaket vart fatta mot éi røyst då dei folkevalde hadde saka oppe 6. februar.
tirsdag 14. februar $ Hardanger Folkeblad
Valet stod mellom Nygaard og Vatle då nytt kommunalt føretak skulle få styreleiar
Kommunestyret har valt medlemmer og varamedlemmer til styret for nyoppretta Visit Eidfjord KF. Styreleiar for selskapet er òg peika ut.
mandag 13. februar $ Hardanger Folkeblad
Forskar om stenging: – Me må gjera noko!
Slik villreinforskar Olav Strand kjenner Hardangervidda, burde det vera det beste området i Noreg for dyra. No er det dårlegast, og Strand meiner det er fornuftig å stengja turisthytter for å sjå om det hjelper.
søndag 12. februar $ Hardanger Folkeblad
Ta Hardanger Folkeblad sin nyheitsquiz!
I Hardanger Folkeblad sin nyheitsquiz kan du sjekke kor mykje du har fått med deg i det lokale nyheitsbiletet den siste tida.
søndag 12. februar $ Hardanger Folkeblad
– Naivt å tru at det ordnar seg sjølv
Villreinforskar Olav Strand åtvarar mot å tru at naturen sjølv vil ordna opp i skrantesjuka. Samstundes meiner han det er uheldig dersom motstridande syn kjempar mot kvarandre.
lørdag 11. februar $ Hardanger Folkeblad
Her kjem det snart eit nytt bakeri
I fjor sommar starta Siv Hereid bakeridraumen i det små i Eidfjord. No satsar ho på eit større bakeri der ein mellom anna får kjøpt brød laga på lokalt øl.
lørdag 11. februar $ Hardanger Folkeblad
– Vi trenger ikke NorthConnect, men vi trenger overføringskabler mellom Eidfjord og Odda
Olje- og energidepartementet opplyste mandag at de gjenopptar konsesjonsbehandlingen av søknaden om å etablere utenlandsforbindelsen NorthConnect mellom Norge og Storbritannia. – Vi kan under ingen omstendigheter akseptere søknaden om utenlandskabelen NorthConnect, sier ordfører i...
torsdag 9. februar $ Hardanger Folkeblad
Får 1,3 millionar kroner ekstra i overgangsår
Destinasjon Eidfjord får ekstrakroner til drift i 2023, etter at eit fleirtal i kommunestyret sa ja til eit framlegg frå rådmannen.
onsdag 8. februar $ Hardanger Folkeblad
– Hallo i kommunen! Kan vi ikke ha den akebakken i fred?
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
tirsdag 7. februar $ Hardanger Folkeblad
Siv tar bakerisatsinga eitt steg vidare
– Surdeigsbrød og kveitebakst er populære produkt, slår Siv Hereid fast. Ho satsar på rask oppføring av eit nybygg som skal husa bakeri. Satsinga skjer i samarbeid med eigaren av Vik pensjonat.
tirsdag 7. februar $ Hardanger Folkeblad
– Kommunen kan ikkje knyta til nye hytter før reinseanlegga oppfyller reinsekrava
Eidfjord kommune har fått kniven på strupen frå Statsforvaltaren, som seier kommunen ikkje kan tillata nye påslepp til eksisterande reinseanlegg i Sysendalen så lenge anlegga ikkje oppfyller reinsekrava i forureiningsforskrifta.
mandag 6. februar $ Hardanger Folkeblad
– Me lokale skal ikkje vera dei første som held oss heime
Ragnar Ystanes saknar ein heilskapleg debatt om ferdsla på vidda, og minner om at det spelar liten rolle for villreinen om det er lokale, fotturistar eller andre som uroar dei.
søndag 5. februar $ Hardanger Folkeblad
Kor mykje har du fått med deg frå veka som gjekk? Ta Hardanger Folkeblad sin quiz her!
Her kan du ta Hardanger Folkeblad sin nyheitsquiz, og sjekke kor godt du har følgt med i det lokale nyheitsbiletet den siste tida.
søndag 5. februar $ Hardanger Folkeblad
– Eidfjord står framfor store endringar og utfordringar
For å bøta på utfordringane tilrår rådmannen kommunestyret å oppretta ei ekstra kommunal stilling.
søndag 5. februar $ Hardanger Folkeblad
Trailer pressa skulebuss i fjellveggen
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
lørdag 4. februar $ Hardanger Folkeblad
Hyttevert Svein Arne (37): – Ein katastrofe om løypenettet vert stengt
For hyttevert Svein Arne Tyssebotn vil det vera ein katastrofe om løypenettet kring Sandhaug vert stengt frå påske til 1. august. Samstundes minner han om at det er mykje aktivitet på Hardangervidda som ikkje er i DNT sin regi.
lørdag 4. februar $ Hardanger Folkeblad
Sjekk hvilke hus og eiendommer som ble solgt i januar måned
Her er oversikten over alle nylige tinglyste eiendommer i Ullensvang og Eidfjord.
fredag 3. februar $ Hardanger Folkeblad
Ber om tilleggsløyving til skisenteret
Sysendalen skisenter har sendt Eidfjord kommune søknad om ei ekstraløyving.
fredag 3. februar $ Hardanger Folkeblad
Fann 13 avvik og fire merknadar etter tilsyn med basseng i Eidfjord
Miljøretta helsevern har hatt tilsyn i Eidfjord. Det enda med pålegg om stenging.
torsdag 2. februar $ Hardanger Folkeblad
The Fjords gjer endringar for siderbåten
Reiarlaget The Fjords har bestemt seg for å endra ruta for siderbåten den komande sesongen. Det nye ruteoppsettet er klart, men kva båt som skal gå er enno ikkje heilt avklart.
onsdag 1. februar $ Hardanger Folkeblad
Fleire ville ikkje svara: Difor fekk dei ikkje kryssa «veit ikkje»
I samband med utarbeiding av ny bestandsplan for villreinbestanden på Hardangervidda har utvalet send ut ei rekkje spørsmål til dei ulike valda, men fleire reagerer på at dei ikkje kunne kryssa for «veit ikkje».
tirsdag 31. januar $ Hardanger Folkeblad
Har funne løysing på plassmangel i barnehagen
Eidfjord kommune har kome fram til ei løysing på den mellombelse knipa med for lite plass i barnehagen.
mandag 30. januar $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

Kor mykje klor brukte Odda Folkebad på to dagar?
Her kan du ta Hardanger Folkeblad sin nyheitsquiz, og sjekke kor godt du har følgt med i det lokale nyheitsbiletet den siste tida.
søndag 29. januar $ Hardanger Folkeblad
Vil stengja turisthytter og avgrensa ferdsle i fleire månadar
Villreinnemnda har utfordra turistforeiningane og tilsynsutvala for Vestland og Vestfold og Telemark til å avgrensa all ferdsel på nordvestvidda frå 2. påskedag til 1. august.
søndag 29. januar $ Hardanger Folkeblad
Anders Vatle har bestemt seg: – Eg får ikkje kabalen til å gå opp
Det nærmar seg fristen for å leggja fram nominasjonslister for kommunevalet hausten 2023. Øvst på Sp-lista i Eidfjord er det per i dag uvisse om kven som kjem til å stå.
lørdag 28. januar $ Hardanger Folkeblad
Kritiske til instruks: – Ei slags snik-vinterjakt
Lokale fjellstyreformenn kallar instruksen som opnar for å avliva villrein som kryssar vegane kring vidda ei snikjakt. Dette tilbakeviser Miljødirektoratet, som seier dei prøver å unngå jaging av dyra.
fredag 27. januar $ Hardanger Folkeblad
Alexander vert direktør i Book Hardanger
Frå april skiftar han arbeidsstad frå Flåm til Hardanger. – Eg skal vera mykje på farten.
fredag 27. januar $ Hardanger Folkeblad
SV stiller liste til valet i Eidfjord
Nominasjonsprosessen er i gang for alle dei fire politiske partia som i dag er representert i kommunestyret i Eidfjord.
torsdag 26. januar $ Hardanger Folkeblad
Har fått klage på at saka om tjuvfiske vart lagt vekk
Politiadvokat opplyser at klagen i løpet av kort tid vil verta send til Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter for handsaming.
onsdag 25. januar $ Hardanger Folkeblad
Har stifta nytt firma: Adrian, Torstein og Hans Olav tilbyr tenester til privatpersonar i hus og hytter
Det nyoppretta firmaet er i gang med å løysa eit variert utval av oppgåver for privatpersonar.
søndag 22. januar $ Hardanger Folkeblad
Raser mot kjøreadferden over Hardangervidda: – Jeg ofrer ikke livet mitt for tullinger
Mannskapene som jobber på veiene har sett en urovekkende økning av farlig kjøring på Hardangervidda. Nå har de fått nok.
søndag 22. januar $ Haugesunds Avis
Ta Hardanger Folkeblad sin nyheitsquiz!
Her kan du ta Hardanger Folkeblad sin nyheitsquiz, og sjekke kor godt du har følgt med i det lokale nyheitsbiletet den siste tida.
søndag 22. januar $ Hardanger Folkeblad
Vert påverka av trendar på TikTok. Dette var dei mest populære i fjor
Korleis står det til med låne- og leselysta generelt?
fredag 20. januar Hardanger Folkeblad
Raser mot kjøreadferden over Hardangervidda: – Jeg ofrer ikke livet mitt for tullinger
Mannskapene som jobber på veiene har sett en urovekkende økning av farlig kjøring på Hardangervidda. Nå har de fått nok.
torsdag 19. januar $ Hardanger Folkeblad
Jublar over digital snarveg til lokalhistoria
Både «Odda i manns minne» og årboka «Hardanger» kan no lesast digitalt i Nasjonalbiblioteket. – Det er ei felles glede for oss alle at dette vert gjort tilgjengeleg, seier Brita Jordal og Sigrid Espeland Lerbak.
torsdag 19. januar $ Hardanger Folkeblad
Mistenkjer mykje underrapportering av uhell og store mørketal
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) viser til brev 2. desember 2022 med oppmoding til kommunane om bistand til å få kartlagt ulykker, uhell og skadar forårsaka av fyrverkeri.
torsdag 19. januar $ Hardanger Folkeblad
2,2 millionar grasrotkroner til lagslivet i Ullensvang
Frivillige lag fekk inn 771,5 millionar kroner gjennom Norsk Tipping si ordning Grasrotandelen i fjor. 2,2 av dei hamna i Ullensvang, 198.127 kroner gjekk til lag i Eidfjord.
onsdag 18. januar $ Hardanger Folkeblad
Rune er ny leiar for Eidfjord Høgre
Eidfjord Høgre har valt fem nye medlemmer inn i styret for lokalpartiet.
onsdag 18. januar $ Hardanger Folkeblad
Få kommunar hadde vesentleg nedgang i klimagassutslepp i 2021. Ullensvang reduserte litt.
Miljødirektoratet har nett publisert nye utsleppstal for kommunar og fylke. Klimagassrekneskapen viser korleis utsleppa har utvikla seg frå 2009 til 2021 innanfor kommunegrensene, fordelt på ni ulike sektorar. Me har henta tal for Ullensvang og Eidfjord.
tirsdag 17. januar $ Hardanger Folkeblad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL