Eidfjord
Den våte onsdagen: Sandvinvatnet fortsatte som en «fjord» helt opp til Hildal
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
tirsdag 21:45 $ Hardanger Folkeblad
Har oppretta ny stilling: – Ser behovet
Eidfjord kommune har lyst ut ei fast heiltidsstilling som næringsrådgjevar.
tirsdag 16:05 $ Hardanger Folkeblad
Sjekk hvilke hus og eiendommer som ble solgt i september
Her er oversikten over tinglyste eiendommer i Ullensvang og Eidfjord den siste måneden.
tirsdag 14:15 $ Hardanger Folkeblad
– Når arkitektar får lov til å teikna, så blir det jo stilig då
Det har lenge vore politisk vilje for å få på plass eit nytt tilbygg til idrettshallen i Eidfjord. Men vegen fram dit går ikkje heilt så fort som mange ynskjer.
søndag 04:03 $ Hardanger Folkeblad
By og land under same tak
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
lørdag 21:40 $ Hardanger Folkeblad
Børstet støvet av gammel tradisjon i gågata
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
tirsdag 26. september $ Hardanger Folkeblad
Kulturpris skiftar namn og karakter
No vert både retningslinene og sjølve kulturprisen i Eidfjord endra.
tirsdag 26. september $ Hardanger Folkeblad
– Der det vart rydda i fjor, var det mykje reinare i år
mandag 25. september $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

Vil inngå avtale om fjernarbeid for å sikre busetnad
Hardangerrådet går moglegvis inn i ein samarbeidsavtale med NORCE om auka bruk av fjernarbeid.
søndag 24. september $ Hardanger Folkeblad
Laget skal stå for Landskappleiken: – Me treng ikkje lura på om folk kjem
Hardanger Spelemannslag har søkt og fått tildelt det største årlege arrangementet innan folkemusikk og folkedans. Laget skal stå i bresjen for Landskappleiken.
lørdag 23. september $ Hardanger Folkeblad
Spelar spontankonsert på same stad, ti år etter
Då Hardangerbrua opna, den 17. august i 2013, spela det nystarta musikklaget som har tatt namn etter brua – Hardangerbrua musikklag.
lørdag 23. september $ Hardanger Folkeblad
Desse får plass i Eidfjord sokneråd
Samtidig med kommune- og fylkestingsvalet, vart det arrangert kyrkjeval, inkludert val til soknerådet. Under kan du sjå kven som vert med i det nye soknerådet i Eidfjord.
torsdag 21. september Hardanger Folkeblad
Kan få merka restane av tropisk syklon: – Situasjonen vert overvaka
Ein front har passert, og er ein heldig vert det ein gløtt av sola fredag. Deretter kan ein venta bygevêr, før det kan verta verre.
torsdag 21. september Hardanger Folkeblad
Hytteeigarar i Sysendalen reagerer: – For upresist, særleg knytt til lukt
Statsforvaltaren fekk søndag 10. september 2023 klage på løyve til mellombels utsleppsløysing for Sysendalen i Eidfjord.
onsdag 20. september $ Hardanger Folkeblad
Eidfjord er en av 17 kommunen som gir varmepumpe-støtte
17 kommuner støtter innbyggernes tiltak.
tirsdag 19. september Hardanger Folkeblad
The Fjords søkjer kaiplass for 2024
Reiarlaget The Fjords legg no planar for neste sesong.
fredag 15. september $ Hardanger Folkeblad
Ordføraren sette seg sjølv på botnen av lista, men suste inn til fire nye år
Avtroppande Eidfjord-ordførar Anders Vatle ville ikkje stå på topp denne gongen. Men veljarane ville det annleis.
fredag 15. september $ Hardanger Folkeblad
Lokkar med 10 000 kroner: – Konteinarar er plassert ut
Rein Hardangerfjord aksjonerer fredag 15. september. Det er sett ut konteinarar fleire stader i Indre Hardanger og alle vert oppmoda om å hjelpa til.
fredag 15. september $ Hardanger Folkeblad
Politisk semje i Eidfjord. Ordførarvervet er tildelt
Timo Knoch frå Arbeidarpartiet blir ordførar i Eidfjord dei neste fire åra.
fredag 15. september $ Hardanger Folkeblad
Frå 11. til 4.-plass: – Det var ikkje venta
Einar Nagell-Erichsen si friarferd til veljarane i Eidfjord har hatt effekt. Personstemmer og slengarar sikra innflyttaren plass i kommunestyret.
onsdag 13. september $ Hardanger Folkeblad
Sjekk kven som har kome inn i Eidfjord kommunestyre
Tysdag vart det klart kven som skal styra Eidfjord dei neste fire åra. Kandidatane er òg rangerte av veljarane og du kan sjå korleis dei har gjort det i denne artikkelen.
onsdag 13. september $ Hardanger Folkeblad
500 deltok i årets maraton på Hardangervidda
Nær 500 deltakarar stilte til start under årets utgåve av Dynafit Hardangervidda Marathon.
tirsdag 12. september $ Hardanger Folkeblad
Slik vurderer Sp, Høgre og Ap vegen vidare
Tre av partitoppane i Eidfjord er klare på at dei ynskjer ordførarklubba, men berre éin av dei vil få gjennomslag for det kravet i dei vidare forhandlingane.
tirsdag 12. september $ Hardanger Folkeblad
I Eidfjord er valresultatet klart – eitt mandat er i spel
Valresultatet vart gjort kjend samtidig med offentleggjering av førehandsrøystene.
mandag 11. september $ Hardanger Folkeblad
Eidfjord Høgre vil jobba for at bygda vår framleis skal vera ein god stad å bu i
For å sikra framtida til Eidfjord, må me få til ein auke i folketalet. Me må leggja til rette for fleire heilårs arbeidsplassar og gjere Eidfjord til ein meir attraktiv stad å bu og jobba i. Å behalda kvalifisert arbeidskraft i kommunen, på skulen, i barnehagen og...
søndag 10. september Hardanger Folkeblad
– Eg vil ferdigstilla dei prosjekta som allereie er starta
Kari Lægreid er Senterpartiet sin ordførarkandidat i Eidfjord. I dette intervjuet svarar ho på spørsmål som Hardanger Folkeblad har sendt til alle dei fire toppkandidatane.
torsdag 7. september $ Hardanger Folkeblad
– Me meiner stort sett det same, uavhengig av parti
Anne Lise Bleie er Høgre sin ordførarkandidat i Eidfjord. I dette intervjuet svarar ho på spørsmål som Hardanger Folkeblad har sendt til alle dei fire toppkandidatane ved det komande valet.
onsdag 6. september $ Hardanger Folkeblad
Halvvegs i jakta er det få felte dyr: – Spanande å sjå kva som skjer
Om lag halvvegs i reinsjakta er det truleg berre felt 150 dyr, og bukkar i fostringsflokkar gjer det utfordrande for jegerane.
tirsdag 5. september $ Hardanger Folkeblad
– Utanom tilflytting vil eg jobba for meir borgarinvolvering
Timo Knoch er Arbeidarpartiet sin ordførarkandidat i Eidfjord. I dette intervjuet svarar han på spørsmål som Hardanger Folkeblad har sendt til alle dei fire toppkandidatane.
tirsdag 5. september $ Hardanger Folkeblad
– Eg vil jobba aktivt for eit fag- og omsorgssenter for born, ungdom og familiar
Anett Viveli er Sosialistisk Venstreparti sin ordførarkandidat i Eidfjord. I dette intervjuet svarar ho på spørsmål som Hardanger Folkeblad har sendt til alle dei fire toppkandidatane ved det komande valet.
mandag 4. september $ Hardanger Folkeblad
Funnet etter leteaksjon i Eidfjord
De savnede skulle gi tilbakemelding til bekjente når de kom frem, men det skjedde ikke. Nå er de to turgåerne funnet.
søndag 3. september Hardanger Folkeblad
Trefte «innartiar» på Bu: No vil Einar Nagell-Erichsen bidra til utvikling
Då garden på Bu dukka opp på Finn, flytta Einar Nagell-Erichsen frå Semb Hovedgård i Horten til Eidfjord. No går han inn i lokalpolitikken, og håpar på plass i kommunestyret.
søndag 3. september $ Hardanger Folkeblad
Åpner ny skobutikk: Småbarnsmødre forventer travle dager
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
lørdag 2. september $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

Kommunen har gjeve seg sjølv igangsetjingsløyve
Innbyggjarane i Eidfjord vil få tilgang til ei badstove som fritt kan disponerast heile året.
lørdag 2. september $ Hardanger Folkeblad
Cruiseturisme og lokalmiljø frå fjord til fjell i Eidfjord
La det innleiingsvis vere sagt at Eidfjord SV er for turisme.Men ikkje for kva som helst pris.Turismen må vere berekraftig og dermed framtidsretta for komande generasjonar som skal bu i Eidfjord.Cruiseturismen er ikkje berekraftig.Det er slått fast, men ikkje teke omsyn til.Utviklinga i cruiseturismen...
lørdag 2. september Hardanger Folkeblad
Sentrumskomité legg fram ny torgskisse
Eidfjord kommunestyret skal måndag 4. september ta stilling til ei ny skisse for Eidfjord torg og sjøfront.
torsdag 31. august $ Hardanger Folkeblad
Politikk har blitt heiltidsgesjeft for Oda
Oda Medhus er Arbeidarpartiet sin varaordførarkandidat ved kommunevalet i Eidfjord 11. september.
tirsdag 29. august $ Hardanger Folkeblad
Ullensvang kommune avviser erstatningskrav: – Ikkje dokumentert økonomisk tap
Etter mykje om og men i saka om frådeling i Olavsdalen på Hardangervidda, har Ullensvang kommune kome til at frådeling kunne gjerast, men avviser erstatningskravet frå grunneigaren.
torsdag 24. august $ Hardanger Folkeblad
Etter å ha vandra i Veigdalen i over 30 år har Jens funne inspirasjon
Etter å ha vandra i Veigdalen i over 30 år og etter å ha lese mange av Lars Vivelid sine historier frå Hardangervidda, har Jens Flesjå funne inspirasjon til fleire motiv frå naturen og dyrelivet i området.
onsdag 23. august $ Hardanger Folkeblad
Fagforbundet vil ha listetoppane til å skriva under på eit løfte før valet
Fagforbundet i Indre Hardanger er i gang med valkampen. Målet er å få alle ordførarkandidatane til å forplikta seg til «eit løfte» på seks punkt.
tirsdag 22. august $ Hardanger Folkeblad
Fire parti kjempar om veljarane i Eidfjord
Partia satsa på å sjarmera veljarane med god stemning, nysteikte mjølkekaker, vaflar, plommer, raude roser og blå ballongar. Tilbake vil dei gjerne ha politiske diskusjonar med veljarane og sjølvsagt røyster på valdagen.
mandag 21. august $ Hardanger Folkeblad
Om lag ein av ti ullensvangarar er utan arbeid på grunn av helsa
Tal frå NAV Vestland viser at 36.000 personar mellom 18 og 66 år fekk uføretrygd ved utgangen av juni.
søndag 20. august $ Hardanger Folkeblad
Grov uaktsomhet mørkla Freim og Ragde
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
lørdag 19. august $ Hardanger Folkeblad
Villmones skiftar hotell
Tor André Villmones er inne i sin siste månad som hotelldirektør på Vøringfoss Hotel.
lørdag 19. august $ Hardanger Folkeblad
Norske reiselivsbedrifter får ikke betalt av bookingside
I flere land har reiselivsbedrifter store summer innelåst hos bookingplattformen Booking.com. En rekke norske bedrifter uttrykker frustrasjon.
lørdag 19. august $ Hardanger Folkeblad
Fleire førsteklassingar både i Ullensvang og Eidfjord
Måndag er det første skuledag for 105 spente førsteklassingar i Ullensvang.
lørdag 19. august $ Hardanger Folkeblad
Anmeldt for utstikkende last
Statens vegvesen ga til sammen tretten reaksjoner under to kontroller av tunge kjøretøy på E134 Seljestad og rv. 7 Brimnes torsdag.
lørdag 19. august $ Hardanger Folkeblad
– Bare drit i buskene, med flott utsikt mot Hardangerbrua
En mann fra Hallingdal kjørte torsdag over Hardangervidda for å oppleve den vakre naturen i Hardanger, men et toalettstopp på Bu i Eidfjord kommune la en demper på reisen.
fredag 18. august $ Hardanger Folkeblad
Nektar du å gje slepp på badesesongen? Her kan du sjekka lokale sjøtemperaturar
I Eidfjord kan innbyggarane få oppdaterte badetemperaturar på nettsida Badetassen.no.
torsdag 17. august $ Hardanger Folkeblad
Dumper prisen på storgård med 20 millioner
Prisen på praktgården Semb Hovedgård i Horten dumpes betraktelig.
onsdag 16. august $ Hardanger Folkeblad
Vekk med teltet, fram med skolebøkene
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
tirsdag 15. august $ Hardanger Folkeblad
Dobling i juni og juli: – Ikkje mange nok
Siderbåten har trafikkert Eidfjorden, Ulvikfjorden og Sørfjorden sidan 17. mai. Framleis må billettkjøparane bli fleire for å gje ei økonomisk berekraftig drift, men trenden er stigande.
tirsdag 15. august $ Hardanger Folkeblad
Soga om Ullensvang kommune: Ei uautorisert soga sett med skråblikk frå vestsida
Det fyrste valet i Ullensvang var i oktober 1837. Då var det halde val i Odda, Ullensvang og Kinsarvik sokn.
søndag 13. august Hardanger Folkeblad
– Summen gjer at me meiner Tangerås er den rette
Den nytilsette direktøren for Visit Eidfjord vert framheva for hans erfaring av styreleiaren i selskapet.
lørdag 12. august $ Hardanger Folkeblad
Hyttekøyring står for 75 prosent av utsleppa frå bruken av fritidsbustader
Transport står for 75 prosent av utsleppa frå bruken av fritidsbustader i Eidfjord, Kvam og Voss herad. Det viser ein fersk rapport frå Asplan Viak.
fredag 11. august $ Hardanger Folkeblad
Solstrålar no, men så …
Ein varm front har med seg varm luft som gjev gode temperaturar både fredag, laurdag og søndag.
fredag 11. august $ Hardanger Folkeblad
Tangerås blir cruise-sjef i Hardanger
Inge Tangerås ble forsøkt sparket som havnedirektør i Bergen. Nå blir han sjef for «Cruise Destination Hardangerfjord».
torsdag 10. august $ Hardanger Folkeblad
Fusjon og namneendring for to firma: – Me slepp å sitta åleine
Ullensvang Bygg er namnet på det fusjonerte selskapet. Namnet speglar kjerneområdet for selskapet.
torsdag 10. august $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

Håvard (30) vart sjuk rett før han skulle delta på Norseman: – Trudde eg måtte trekka meg
Laurdag vart Norseman Xtreme Triathlon arrangert for 20. gong. Håvard Boge (30) frå Eidfjord har lenge hatt eit ynskje om å delta.
onsdag 9. august $ Hardanger Folkeblad
– Antar at vi får nok eit rekordår i Hardanger
Tal frå SSB viser at det blei registrert 63.423 hotell- og gjesteovernattingar i Ullensvang i juni. Det er nesten ti tusen fleire enn same månad i fjor. I Visit Hardangerfjord er dei no spente på resten av året – men det er og fleire utfordringar som må løysast på...
onsdag 9. august $ Hardanger Folkeblad
Christian har klatra til topps i Gyldendal
I juni tok Christian Haugsnes (41) over som forlagsdirektør for Gyldendal Akademisk.
mandag 7. august $ Hardanger Folkeblad
Tysk verdensmester utfordrer norsk favoritt: – Må tilstå at det skremmer meg litt
Jon Sæverås Breivold (28) satte en sensasjonell løyperekord i Zalaris Norseman i fjor. Landslagssjefen i triatlon sier at det sannsynligvis ikke er noen som kan slå Breivold i denne løypa. Tyske Sebastian Kienle tar utfordringen.
torsdag 3. august $ Hardanger Folkeblad
Musikk, fiske og helse: Disse har startet nye foretak
Musikkproduksjon, landbrukstjenester, fiske og helse. Det er noen av bransjene det er startet nye foretak i den siste tiden.
torsdag 3. august $ Hardanger Folkeblad
Norseman feirar 20–årsjubileum: – Elektrisk stemning i Eidfjord
Til helga går den 20. utgåva av Norseman Xtreme Triathlon av stabelen i Eidfjord.
onsdag 2. august $ Hardanger Folkeblad
Sjekk hvilke hus og eiendommer som ble solgt i sommer
Her er oversikten over sommerens tinglyste eiendommer i Ullensvang og Eidfjord.
onsdag 2. august $ Hardanger Folkeblad
– Akkurat nå bor de i campingvognen sin rett under taket på Europris
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
tirsdag 1. august $ Hardanger Folkeblad
Opnar for å kunna ta ut mindre beløp frå turistkontoret
I løpet av hausten får turistkommunen Eidfjord på plass ein erstattar for minibanken som vart fjerna frå bygda. Medan ein ventar på den, har turistkontoret bestemt seg for ei mellombels ordning.
tirsdag 1. august $ Hardanger Folkeblad
Kommunen pungar likevel ut for hytteeigarar sine advokatutgifter
Eidfjord kommune har vurdert ein søknad om refusjon av advokatutgifter på ny. Det gler dei som søkte om å få dekt utgifter seg stort over.
mandag 31. juli $ Hardanger Folkeblad
Klart for Norway Cup – går et lokalt lag til topps også i år?
Denne helga er det avspark i årets Norway Cup-turnering i Oslo. To klubber/idrettslag fra Ullensvang er representert.
lørdag 29. juli $ Hardanger Folkeblad
UiB kjem til bygda: – Me snakkar rett og slett om eit verktøy som alle andre verktøy
Universitetet i Bergen har fått midlar til å ta med seg eit modulbasert opplegg ut av Bergen. Til neste år startar dei opp med kurs i distriktet vårt.
lørdag 29. juli $ Hardanger Folkeblad
Ronny (32) klar for supertriatlon: – Å ha det vondt, det takler jeg bra
Ronny Borgan har løpt en hel natt runde på runde på friidrettsbanen på Rjukan og løpt opp og ned den bratte Vikersundbakken i 19 timer – kun fordi han kan. Lørdag 5. august skal kongsbergkaren, bosatt på Rjukan, delta i Norseman for aller første gang, enda...
fredag 28. juli $ Hardanger Folkeblad
Spanande vandreteater i Eidfjord
«Skogen treng di hjelp!»
torsdag 27. juli Hardanger Folkeblad
Ærverdig besøk i Sørfjorden
Veteranskipet MS Sandnes seilte tirsdag inn Sørfjorden og la til kai i Odda. Onsdag går ferden videre til både Eidfjord og Kinsarvik.
onsdag 26. juli $ Hardanger Folkeblad
Campingbåt på fire hjul: – Jeg har laget den selv. Det er en grei ordning
I denne spalten ser vi tilbake på hva som sto i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 40 år siden.
tirsdag 25. juli $ Hardanger Folkeblad
– Ikkje nokon kan klara dette betre enn dei lokale jegerane
Det var engasjementet frå lokale jegerar som var avgjerande for at det ikkje vart statleg uttak av bukk sist vinter, men Endre Lægreid minner om at det følgde med eit stort ansvar om å bidra til å ta ut den vaksne bukken i jakta.
søndag 23. juli $ Hardanger Folkeblad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL