Eidfjord
Cruisedestinasjonar skal få konkrete råd til korleis utvikla seg i ei meir berekraftig retning etter pandemien
Effekten av redusert cruisetrafikk i dei størte cruisehamnene på Vestlandet er kartlagt. Både når det gjeld økonomi, miljø og innbyggjarane si oppleving.
tirsdag 17:35 $ Hardanger Folkeblad
Utforkøyring - store mengder diesel spruta ut i naturen
Drivstoff spruta ut i terrenget då ein semitrailer køyrde utfor ved Dyranut i Eidfjord tysdag ettermiddag.
tirsdag 16:58 Hardanger Folkeblad
Opnar grensene mellom statsallmenningane ut reinsjakta
For å gjera det enklare for reinjegerane å sikra CWD-prøvar har fjellstyra vedteke å opna grensene mellom Røldal, Ullensvang, Øvre Numedal og Eidfjord statsallmenningar.
tirsdag 15:06 $ Hardanger Folkeblad
Kokken har plassert seg midt i smørauget i eiga heimbygd
I slutten av juni opna Burger og brus. Han som sikra seg leigekontrakt, pussa opp og gav staden tilleggsnamnet gastropub, har ikkje angra. Ute er det plass til 80 personar, inne like mange og maten – den går unna.
søndag 19:02 $ Hardanger Folkeblad
Nye Veier vurderer å laga ny minstestandard før utbygging av riksveg 13
Nye Veier står framfor ei kjempeutfordring: Kor og korleis skal dei bruka pengane for å få mest mogleg igjen på riksveg 13?
torsdag 16. september $ Hardanger Folkeblad
Ett år preget av koronaen, men forventer rekordmange anløp i 2022
Vasco da Gama fra Mystic Cruises gjestet Eidfjord mandag. Dette var siste cruiseanløp i Hardangerfjorden i år.
onsdag 15. september $ Hardanger Folkeblad
Reidun og Inger-Kristine med RIT i Eidfjord torsdag og på Utne sundag
Framsyninga RIT kjem til Eidfjord torsdag 16. september og til museet på Utne sundag 19. september.
onsdag 15. september $ Hardanger Folkeblad
Senterpartiet fram og Høgre tilbake i Eidfjord
Valoppslutnaden i Eidfjord går litt ned ved årets stortingsval, samanlikna med valet for fire år sidan. Her kan du sjå kor mange som har stemt på dei ulike partigruppene i Eidfjord.
tirsdag 14. september $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

– Vi ser for oss at særleg ein del eldre kan bruka dette og få ein litt enklare reisekvardag
Pandemien gjer at bussjåførane framleis ikkje tek imot kontant betaling. Skyss tilbyr no reisande å kjøpa enkeltbillett ved berre å senda ei enkel tekstmelding (SMS).
søndag 12. september $ Hardanger Folkeblad
- Vil verta dramatisk
Villreinen har fleire utfordringar enn CWD, og ei adaptiv forvaltning vil vera viktig for å sikra stamma dei neste 40 åra.
søndag 12. september $ Hardanger Folkeblad
«Show på Smeltaren»: Då politiet kom til staden var dei komne i kleda att
I denne spalten ser vi tilbake på hva som stod i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
lørdag 11. september $ Hardanger Folkeblad
Få halte dyr i reinsflokkane kan tyda på to ting
Ein månad etter at reinsjakta starta var det registrert 754 CWD-prøvar frå Hardangervidda. Statens naturoppsyn oppmodar jegerane til å setja seg godt inn i prøvetaking før dei reiser til fjells.
lørdag 11. september $ Hardanger Folkeblad
Rekordmange har førehandsrøysta – mann på traktor nytta høvet då han såg «valbussen» ved Cinderella
Ullensvang kommune sine valfunksjonærar har hatt jamn og stor pågang av innbyggjarar som vil førehandsrøysta i år. Truleg spelar covid-19 inn. Det same er tilfellet i Eidfjord.
fredag 10. september $ Hardanger Folkeblad
Tre firma kjempar om stor elektrokontrakt for Vegvesenet
Med tilbod frå 75 til 98 millionar skal Statens vegvesen no velja entreprenør for ein ny, stor elektrokontrakt.
fredag 10. september $ Hardanger Folkeblad
Jubileumsfesten: Fekk løyve frå høgste hald til å klemma
Heine Totland stod for den musikalske underhaldninga under festmiddagen for Hardangervidda nasjonalpark som fyller 40 år. Han fekk ein god klem av Dag Terje Klarp Solvang, som er generalsekretær i DNT og takka for den nydelege maten kokken Arthur hadde laga. Solvang, som er gift med helseminister Bent...
fredag 10. september $ Hardanger Folkeblad
Skiftbyte gjev fri ferdsel fredag og laurdag: – Generelt mykje trafikk
Utbetring av lys i tunnelane i Måbødalen vert sett på pause komande helg og trafikken får dermed fri flyt heile døgeret.
fredag 10. september $ Hardanger Folkeblad
Eidfjord vart nasjonalparkkommune i rekordfart
Eidfjord kommune har søkt om å bli godkjend som nasjonalparkkommune og aktør under merkevara «Norges nasjonalparker». Denne veka fekk dei beviset svart på kvitt.
onsdag 8. september $ Hardanger Folkeblad
Søkjer om å få bli nasjonalparkkommune
Til saman er om lag 50 prosent av kommunen sitt samla landareal del av ein freda nasjonalpark. Likevel har ikkje søknad om å få statusen som nasjonalparkkommune vore aktuell før no, sjølv om det har kome oppmodingar frå fleire hald.
onsdag 8. september $ Hardanger Folkeblad
Heit debatt på jubileum: – Vil føra til meir statleg styring
Representantar frå tre ulike fylke er no samla i Eidfjord for å markera at Hardangervidda nasjonalpark er 40 år. At parken ligg i tre fylke, og vert forvalta av seks partar, skapar debatt.
onsdag 8. september $ Hardanger Folkeblad
Her er Erna Solberg si jubileumshelsing til Hardangervidda
Konferansen «Hardangervidda nasjonalpark 40 år» er i gang. Statsministeren sende si helsing på video, og kom inn på både samferdsle og skrantesjuka.
onsdag 8. september $ Hardanger Folkeblad
To bilbergingar stengde riksveg 7
Ein personbil fekk stopp inne i Måbøtunnelen onsdag føremiddag. På morgonen vart eit vogntog berga på Maurset.
onsdag 8. september $ Hardanger Folkeblad
Tvillingsøstrer imponerte på 50-årsdagen sin: Sprang halvmaraton på Hardangervidda
Dei spreke tvillingsøstrene Irene og Synnøve Olderkjær nytta 50-årsdagen sin på laurdag til å delta på Dynafit Hardangervidda Marathon.
mandag 6. september $ Hardanger Folkeblad
Tomas (29) konkurrerer sjeldan. Peiste til med 6.-plass i fjellmaraton
29-åringen frå Røldal arbeider for Miljødirektoratet i Oslo. Marka utanfor hovudstaden byr på bra kupert terreng. Men motbakkane kan ikkje sidestillast med dei i Eidfjord. – Ikkje sånn som opp Høloksle og opp den slalåmbakken nei.
mandag 6. september $ Hardanger Folkeblad
Bekymra for villaks og sjøaure i Hardangerfjorden under haustens brislingfiske
Hardanger villfisklag har sendt bekymringsmelding til Fiskeridirektoratet om konsekvensane av ei eventuell opning av brislingfiske i Hardangerfjorden hausten 2021.
søndag 5. september $ Hardanger Folkeblad
Heine Totland står for musikk og kokken Arthur for mat
Fjellstyret har hyra Heine Totland, Toneskredo og kokken Arthur når dei byr inn på gratis konsert og gratis middagsmeny med råvarer frå fjellheimen i Øvre Eidfjord. Dagen etter inviterer dei til stongfiske, trekking av garn og meir mat - på Dyranut.
søndag 5. september $ Hardanger Folkeblad
Konferanse i Eidfjord tiltrekkjer seg ei rekkje sentrale personar. Solberg vert med på video
Frå lunsj til lunsj-konferansen onsdag 8. og torsdag 9. september har ei rekkje sentrale personar med ansvar for forvaltninga av Hardangervidda nasjonalpark på gjestelista.
søndag 5. september $ Hardanger Folkeblad
Har sett opp fleire kilometer med band langs riksvegen
Det er truleg over 30 år sidan det har vore så mykje villrein nord på Hardangervidda i reinsjakta. No er det sett opp sperreband for å hindra at dei kryssar riksveg 7.
lørdag 4. september $ Hardanger Folkeblad
Ullensvang i mellomsjiktet, Eidfjord i botn
Årets kommunebarometer vart publisert 1. september.
fredag 3. september $ Hardanger Folkeblad
RIT - ei nyskriven konsertframsyning med kunst og Olav H. Hauge-dikt skal fremja interessa for lyrikk
Duoen Reidun Horvei og Inger-Kristine Riber er klare for å presentera konsertframsyninga RIT, samt bok og CD. Urframføring er under poesifestivalen i Ulvik 5. september, men dei kjem og til Eidfjord og Ullensvang.
fredag 3. september $ Hardanger Folkeblad
500 skal springa ny løype på Hardangervidda
Laurdag 4. september er det klart for Dynafit Hardangervidda marathon i Eidfjord. Både halv og heil distanse er fullteikna.
torsdag 2. september $ Hardanger Folkeblad
Er du førebudd på 2000 kroner meir i straumrekning - per månad?
Sysenvatnet er i dag om lag 17 meter under fullt nivå, noko som ikkje vert karakterisert som ein ekstremsituasjon. Straumprisen derimot vert stempla som rekordstor. Stikk motsett av fjoråret.
torsdag 2. september $ Hardanger Folkeblad
Lovar titals milionar til idretten i Odda
I denne spalten ser vi tilbake på hva som stod i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
onsdag 1. september $ Hardanger Folkeblad
Rekord i jubileumsåret: Har aldri hatt flere lærlinger tilknyttet kontoret enn nå
Opplæringskontoret i Hardanger hadde 25-årsjubileum i 2020, men på grunn av koronaen blir den store feiringen først denne høsten. – Vi har aldri hatt flere lærlinger tilknyttet kontoret enn nå, sier daglig leder Terje Rognsvåg.
onsdag 1. september $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

Måbødalen og Oddadalen: Slik påverkar arbeid i fem tunnelar trafikken
Statens vegvesen stenger heile Måbødalen og vil her ha arbeid i fire tunnelar parallelt. Søndag starta oppgradering av lys i ein av tunnelane. Seinare i haust vil det bli tilsvarande arbeid i Lausasteintunnelen i Odda.
mandag 30. august $ Hardanger Folkeblad
Hotellsamanslåing: – Vil gje meir rasjonell drift
I denne spalten ser vi tilbake på hva som stod i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
lørdag 28. august $ Hardanger Folkeblad
NGU måler kor mykje fjella rører på seg - og kartlegg konsekvensen av eventuell utrasing
Ved hjelp av helikopter har NGU den siste tida gjennomført kartleggingar for å finna ut av kor store rørsler det faktisk er i ein del ustabile fjellparti her i distriktet.
torsdag 26. august $ Hardanger Folkeblad
Sjå video: Kaj (21) vart vitne til at villrein vert jaga med helikopter
Dei siste dagane har minst ein villreinflokk trekt nord mot riksveg 7 i Eidfjord, og fleire har reagert på at Statens naturforvaltning prøver å snu dyra med helikopter. Kaj Myklatun forstår at dette er siste utveg.
onsdag 25. august $ Hardanger Folkeblad
Bommet på kaien
I denne spalten ser vi tilbake på hva som stod i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
tirsdag 24. august $ Hardanger Folkeblad
Knallhard konkurranse i restaurantbransjen i Odda
I denne spalten ser vi tilbake på hva som stod i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
lørdag 21. august $ Hardanger Folkeblad
Eidfjord har funne tomt til dagsturhytte. Nokre meiner den burde hatt betre utsikt.
I eit kulturlandskap på Varbergshaugen med styvingstre og beitemark, satsar kommunen på å få sett opp dagsturhytta si. Men før hytta kan koma opp, må dei venta på ein rasrapport frå NVE.
lørdag 21. august $ Hardanger Folkeblad
Nytt utsiktspunkt ved Vøringsfossen under bygging
Siste del av utbyggingen ved Vøringsfossen er i gang. Et nytt utsiktspunkt skal gi publikum nærmere utsikt over fossen.
fredag 20. august $ Hardanger Folkeblad
Turistar fekk problem ved Rembesdalsvatnet
Politiet melde rundt klokka 17.15 på Twitter at dei kl. 14.23 fekk ein naudtelefon frå to turistar som hadde fått problem i området ved Rembesdalsvatnet i Eidfjord.
onsdag 18. august $ Hardanger Folkeblad
Etter mange år med forureining er Sørfjorden atter friskmeld. Det gjeld også Eitrheimsvågen
I denne spalten ser vi tilbake på hva som stod i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
tirsdag 17. august $ Hardanger Folkeblad
Matkulturfestival vert møtt med forståing for søknad om tilskot og underskotsgaranti
Styret for Hardanger Matkulturfestival har hatt møte med ordførar og rådmann om festivalen si framtid.
tirsdag 17. august $ Hardanger Folkeblad
Gav 20 millionar for denne eigedomen
Per Holmefjord og Maursetparken satsar vidare i Sysendalen. 
tirsdag 17. august $ Haugesunds Avis
Gav 20 millionar for eigedom i Sysendalen
Per Holmefjord og Maursetparken satsar vidare i Sysendalen. 
tirsdag 17. august $ Hardanger Folkeblad
Klesdesigner har vært på slang i Hardanger for inspirasjon til ny ILAG-kolleksjon. Spiller på lag med farger og frukt
Renate Nipe (39) har gode barndomsminner fra Hardanger. Med ny og inspirert påfyll har det blitt kleskunst for damer. Høstens kolleksjon «på slang ILAG» lanseres i disse dager.
torsdag 12. august $ Hardanger Folkeblad
Boblande stemning på kaien
Fleire av deltakarane HF møter dagen før Norseman-eventyret er tydeleg høgt oppe av boblande forventning, spenning og fryd.
mandag 9. august $ Hardanger Folkeblad
– Det er side opp og side ned med påmelde
Alle over 65 år i Eidfjord er inviterte til «Ut på middag i Eidfjord».
søndag 8. august $ Hardanger Folkeblad
Tøff motvind stoppa ikkje Jon og Julie
Norseman Xtreme Triathlon har fått mange av deltakarane i mål på Gaustatoppen.
lørdag 7. august $ Hardanger Folkeblad
Imingfjell: Favorittene leder årets Norseman
Kristian Grue fra Ullensaker leder med seks minutter ved start på  Imingfjell etappen.
lørdag 7. august $ Hardanger Folkeblad
Norseman: Hoppa frå siderbåten
Klokka 5.00 laurdag 7. august gjekk starten. Årets utgåve av Norseman har rundt hundre deltakarar. På nettsida nxtri.com kan du følgja deltakarane. Klokka ni har han som er i tet alt passert Geilo.
lørdag 7. august $ Hardanger Folkeblad
Norled avsluttar båtrute tidlegare enn planlagt
Reiarlaget Norled går siste tur med MS Tedno for i år søndag 15. august. 
lørdag 7. august $ Hardanger Folkeblad
Norseman-deltakar: – Æ e så lykkelig over at æ ikke skal frys i hjel
På programmet står morgonsvømming i fjorden og kaffi på kaien. Det er dagen før dagen og arrangøren vidarefører tradisjonen med ei felles treningsøkt. Den er mild smakebit før ekstremvarianten blant triatlon-løpa; Norseman.
fredag 6. august $ Hardanger Folkeblad
No vert Norseman «grøn»
Norseman blir det første karbon-nøytrale triatlonarrangementet i verda. No har dei også blitt miljøfyrtårn.
fredag 6. august $ Hardanger Folkeblad
Inviterer til jubileumskonferanse om Hardangervidda
Eidfjord kommune, Norsk Natursenter og Statsforvaltaren i Vestland inviterer til jubileumskonferansen «Hardangervidda nasjonalpark 40 år».
torsdag 5. august $ Hardanger Folkeblad
Han kasta seg ut i ei skummande Opo-elv
I denne spalten ser vi tilbake på hva som stod i Hardanger Folkeblad for 10, 25 og 50 år siden.
tirsdag 3. august $ Hardanger Folkeblad
Se hvilke hus og eiendommer som ble solgt i juli
I denne oversikten kan se hvilke hus og eiendommer som nylig har blitt solgt i kommunene Ullensvang og Eidfjord.
mandag 2. august $ Hardanger Folkeblad
VESTLAND

Her er dei nye bedriftene og enkeltpersonføretaka som vart oppretta i juli
Sju bedrifter eller enkeltpersonføretak vart oppretta i Ullensvang og Eidfjord i juli. Desse er:
søndag 1. august $ Hardanger Folkeblad
10 kjappe spørsmål: Torgeir (23) gler seg over gode venner, fine turar og natur
Torgeir Hovland frå Eidfjord, har studert friluftsliv i 3 år i Volda, og skal flytte til Bergen til hausten. Han vil gjerne framsnakke sjefen sin hjå Eidfjord Fjell & Fjord Hotel, og syns det er litt lite om Eidfjord i Hardanger Folkeblad.
lørdag 31. juli $ Hardanger Folkeblad
Inviterer til miniversjon av Eidfjord Småbanecup. To årskull får ikkje delta
Eidfjord IL fotballgruppa har gleda av å invitere til ein miniversjon av Eidfjord Småbanecup laurdag 21. august og søndag 22. august. Men på grunn av koronareglar er det ikkje alle aldersklassar som kan delta.
lørdag 31. juli $ Hardanger Folkeblad
Utne hotel og Hardanger folkemuseum er viktige arenaer i en amerikansk roman. Neste år blir det lesertur.
Forfatter Kathleen Ernst inviterer sine lesere til Hardanger for å gå i fotsporene til romanheltinnen Chloe Ellefson. Utne blir sentralt.
torsdag 29. juli $ Hardanger Folkeblad
Jarle (38) ble påkjørt: – Hundrevis av timer med trening gikk rett i vasken
En bilulykke fratok Jarle Wermskog (38) muligheten til å delta i sesongens store mål: Norseman i Eidfjord. Nå tar han et oppgjør med uforsiktige bilister i trafikken.
torsdag 29. juli $ Hardanger Folkeblad
10 kjappe spørsmål: Anette (24) håpar ho kan gå på reinsjakt om ti år
Hundekøyrar Anette Børve Hernes (24) kjem frå Eidfjord, og likar seg best på Hardangervidda. Til hausten skal ho byrje på siste året av studiet Natur og Opplevingsbasert reiseliv i Sogndal.
mandag 26. juli $ Hardanger Folkeblad
Erfaren hyttevert med ny turisthytte: - Mykje trafikk og fullbooka
Jan Tyssebotn er i full gang med sin første sesong som vert på Besso turisthytta. Sonen Svein Arne tek arven på Sandhaug vidare, men har nye tilbod for gjestene.
søndag 25. juli $ Hardanger Folkeblad
Norseman kjem sterkt tilbake: − Det vert eit nasjonalt arrangement
7. august 2021 er 18. gong Zalaris Norseman Xtreme Triathlon vert arrangert. Året før måtte dei avlyse for første gong grunna koronapandemien.
lørdag 24. juli $ Hardanger Folkeblad
Det er spådd ladekaos: – Det er rett og slett manko på ladestasjoner
Aldri før har det vært registrerte flere el-biler på norske veier. Spådommen har derfor vært et ladekaos uten like i årets fellesferie.
fredag 16. juli $ Hardanger Folkeblad
Ny løyperekord på Dynafit Hardangerjøkulen Ultra 2021. Sjå resultata her
Med eit avlyst arrangement i 2020, var det endeleg klart for Dynafit Hardangerjøkulen Ultra 2021. I år også med nytt tilbod og ny løyperekord.
mandag 12. juli $ Hardanger Folkeblad
Tunnel måtte stenge på riksveg 7
Eidfjordtunnelen på riksveg 7 mellom Eidfjord og Maurset er stengt, melder Vegtrafikksentralen.
mandag 12. juli Hardanger Folkeblad
Hyttevertane på vidda: – Kom deg til fjells!
Hyttevertane på vidda melder om lite snø, godt fiske og fine forhold. No håpar dei at mange tek turen til fjells i sommar.
lørdag 10. juli $ Hardanger Folkeblad
Rekordår for lokal sommarhandel
Sommaren er viktig for feriekommunane og distrikta, slår Virke fast.
fredag 9. juli $ Hardanger Folkeblad
Arrangerer for første gong ei litt kortare løype, på 34 km
Dynafit Hardangerjøkulen Ultra er klar for årets løp på 95 km som tar deg frå Vøringsfossen i Eidfjord, rundt Hardangerjøkulen, og tilbake til Vøringsfossen. I år kjem dei også med ein nyheit.
torsdag 8. juli $ Hardanger Folkeblad
Tyske cruisegjester skal på land i Hardanger
Det tyske ekspedisjonscruiseskipet Hanseatic Nature vil legge til kai i Eidfjord fleire gongar denne månaden og no får passasjerane lov til å gå i land.
tirsdag 6. juli $ Hardanger Folkeblad
Hengebrua under Vøringsfossen blir stengt
Hengebrua over Bjoreio er utrygg og blir stengt i løpet av denne veka.
tirsdag 6. juli $ Hardanger Folkeblad
Vandreteateret «Trolljakt med Askeladden» til Eidfjord
Teaterkompaniet «Eventyr i Parken» er klare for å by på eit spennande vandreteater på den historiske Varberghaugen i Øvre Eidfjord. «Trolljakt med Askeladden» er ei annleis teateroppleving ute i det fri.
mandag 5. juli $ Hardanger Folkeblad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

EIDFJORD

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL