Dyrøy
Status for de nasjonale satsingene 2018-2020
Et felles mål - å endre praksis til å bli bedre!
07:53 Dyrøy kommune
Påminnelse om nytt legevaktsamarbeid
Fra 1.4.20 innlemmes vi i Bardu interkommunale legevakt.
tirsdag 12:23 Dyrøy kommune
Høring: Forskrift om folkevalgtes godtgjørelser
Etter ny kommunelov skal folkevalgtes godtgjørelser og velferdsgoder utformes som en forskrift og publiseres på Lovdata. Før kommunestyret behandler saken skal alle ha mulighet til å uttale seg i en høringsrunde. 
fredag 14:46 Dyrøy kommune
Snuplassen i Sandvika
Vi henstiller til at det ikke parkeres på snuplassen i Sandvika ved Skøvatn. Plassen er nødvendig for at bussen skal få snudd.
mandag 23. mars Dyrøy kommune
Videokonsultasjon på legekontoret
Dyrøy og Sørreisa legekontor har aktivert videokonsultasjon.
lørdag 21. mars Dyrøy kommune
Hvordan tilrettelegge for at flere unge bosetter seg i Dyrøy?
På det store folkemøtet 27. februar bidro innbyggerne med mange ideer til videreutvikling av Dyrøy kommune.
torsdag 19. mars Dyrøy kommune
Avbrudd i vannforsyningen - Finnland
Tirsdag 24. mars ca. kl. 21.00 vil vannforsyningen til Dyrøy pleie- og omsorgssenter og til Finland bli stengt grunnet tilkobling til ny vannledning. Arbeidet vil pågå utover kveld og framover natten/tidlig morgen onsdag 25. mars. Arbeidet forventes
torsdag 19. mars Dyrøy kommune
Stenging av vann
Onsdag 25.3.20 planlegger entreprenøren å gjøre omkoblingen som innbefatter at sykehjemmet blir fri for vann. Jobben er planlagt å begynne klokka 22.00 og vil etter planen pågå i rundt fem timer slik at sykehjemmet skal ha vann om morgenen 26.03, dersom
torsdag 19. mars Dyrøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Ny vannlekkasje 18.3.20
Det er registrert vannlekkasje på ledningen til Finnland, Det jobbes for å lokalisere og utbedre lekkasjen. Vi beklager ulempen dette medfører for våre abonnenter.
onsdag 18. mars Dyrøy kommune
Dyrøy og Sørreisa legekontor
Legetjenesten erfarer tidvis stor pågang på telefon til kontoret vedrørende spørsmål om Korona. Dette gir oss utfordringer med å klare å ta unna alle henvendelser, og ventetiden på å komme gjennom kan være lengre enn vanlig. 
tirsdag 17. mars Dyrøy kommune
Oppdatert status Dyrøy kommune 17.3.20
Vi viser til tidligere info, men i dag vil vi også informere om disse punktene:
tirsdag 17. mars Dyrøy kommune
Hjelp oss å hindre smittespredning av koronavirus!
NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har stengt publikumsmottaket i Dyrøy. Det vil inntil videre fortsatt være åpent i Salangen, torsdager mellom kl. 1200-1400. Eventuell stenging vurderes fortløpende.
tirsdag 17. mars Dyrøy kommune
Informasjon vann
Vannet fra Finnland til Finnlandsnes vil bli stengt i morgen onsdag 18.03 fra ca klokka 13.00, forventet tilbake 16.00. Videre vil det bli noe redusert kapasitet / trykk på Finnland f.o.m. i morgen til over helga som følge av utbyggingen av ny vannledning, ifølge entreprenøren..
tirsdag 17. mars Dyrøy kommune
Oppdatert status Dyrøy kommune 16.3.20
Dyrøy kommunes kriseledelse informerer idag om følgende:
mandag 16. mars Dyrøy kommune
Oppdatert status Dyrøy kommune 15.3.20
Dyrøy kommunes kriseledelse informerer idag om følgende: 
søndag 15. mars Dyrøy kommune
Vannlekkasje
Det er registrert vannlekkasje på ledningen til Finnland. Det arbeides med utbedring, men det kan ta litt tid før det er utbedret. Noen abonnenter vil oppleve å bli fri for vann ifm stenging og utbedring. Vi beklager problemene det kan medføre.
søndag 15. mars Dyrøy kommune
NAV holder stengt i Dyrøy
NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har stengt publikumsmottaket i Dyrøy. Det vil inntil videre fortsatt være åpent i Salangen, torsdager klokken 12-14. Eventuell stenging vurderes fortløpende.
søndag 15. mars Dyrøy kommune
Legekontoret avbestiller legetimer
Dyrøy og Sørreisa legekontor har følgende melding til innbyggerne: I henhold til gjeldende smittevern-råd avbestiller vi alle planlagte pasientkonsultasjoner de to neste ukene.
lørdag 14. mars Dyrøy kommune
Viktig melding!
Kriseledelsen i Dyrøy kommune har med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav c, besluttet å innføre følgende midlertidige tiltak for å begrense utbredelse av Covid-19:
lørdag 14. mars Dyrøy kommune
Brudd på karanteneregler
De nye og strenge kravene til 14 dager hjemmekarantene for personer som har vært i utlandet utenfor Norden er hjemlet i Smittevernloven. Vedtaket er fattet av Helsedirektoratet og brudd kan etter Smittevernloven § 8 straffes med bøter eller inntil to års
lørdag 14. mars Dyrøy kommune
Gudstjenester - Senja Prosti
I forbindelse med tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset vil også Den norske kirke redusere sin offentlige virksomhet kraftig.
lørdag 14. mars Dyrøy kommune
Situasjonsrapport og ny understrekning
Pr. 13. mars er det bekreftet 1 person med påvist Koronasmitte i Dyrøy. For å redusere omfanget av spørsmål til lege, helsetjenester og kriseledelse som tar tid bort fra viktig smittevernarbeid, minner vi om iverksatte tiltak lokalt og nasjonalt, og ber
fredag 13. mars Dyrøy kommune
Korona: Oppdatert status Dyrøy kommune 13.3.20
Det er påvist ett tilfelle av Covid-19 smitte i Dyrøy kommune. Det er kommet nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet som skaper en stadig økende terskel for å bli testet. Det innebærer at vi må kunne forvente at vi har personer i Dyrøy kommune som er smittet, uten at...
fredag 13. mars Dyrøy kommune
Kartlegging karantene
Nye retningslinjer for karantene: Alle som har vært i utlandet utenfor Norden skal være i karantene i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om en har symptomer. Det gjelder også personer som har vært i nær kontakt med bekreftet smittede. Tilbakevirkende
fredag 13. mars Dyrøy kommune
Informasjon til innbyggere i Dyrøy, oppdatert 12.mars
WHO og nasjonale myndigheter har nå erklært coronautbruddet som pandemi. Dette betyr at på internasjonal basis er virusinfeksjonen ute av kontroll, og når man kaller dette for pandemi har myndigheter en del andre muligheter for å forsøke å begrense
torsdag 12. mars Dyrøy kommune
Restriksjoner for besøk
Det er innført restriksjoner for besøk ved Dyrøy omsorgssenter og avdelingen vår i Salangen.
torsdag 12. mars Dyrøy kommune
Informasjon til innbyggerne i Dyrøy om Koronavirus
Følgende tiltak iverksettes i Dyrøy kommune:
torsdag 12. mars Dyrøy kommune
Koronavirus - Begrensninger for gjennomføring av arrangementer
Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet strammes det inn på gjennomføringer av alle arrangementer i Senja, Sørreisa og Dyrøy kommune.
onsdag 11. mars Dyrøy kommune
Dyrøy om 20 år - folkemøtet 27 feb
27. februar var det avspark for arbeidet med ny samfunnsplan for Dyrøy kommune. Distriktssenteret var invitert til å gjennomføre møter med kommunestyret, med adminstrasjonen og til å lede folkemøtet om kvelden. Stort engasjement og mange gode innspill
tirsdag 10. mars Dyrøy kommune
Utvidet karantene
Anbefalingene om karantene er blitt utvidet til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus.
mandag 9. mars Dyrøy kommune
Nytt legevaktsamarbeid fra 01.04.2020
Fra 01.04.2020 innlemmes vi i Bardu interkommunale legevakt.
fredag 6. mars Dyrøy kommune
Fakta om øvelse - Cold Response 2020
Cold Response 2020 er en norskledet øvelse hvor allierte og partnernasjoner har blitt invitert til å delta. Øvelsesaktiviteten varer fra 2. til 18. mars. Selve feltøvelsen, hoveddelen av øvelsen, foregår fra 12. til 18. mars. Over 15.000 deltakere er
torsdag 5. mars Dyrøy kommune
Skolefritidsordningen skoleåret 2020-2021 - informasjon om bindende påmelding
SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser for barnet. Ordningen skal gi omsorg og tilsyn. Dette skal være et tilbud i tillegg til den obligatoriske skoledagen for barn i
onsdag 4. mars Dyrøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Aktivitetsstøtte 2020
Lag og foreninger i Dyrøy kan søke om aktivitetsstøtte fra Dyrøy kommune. Støtten kan gis til all organisert aktivitet i Dyrøy kommune. Søknadsfrist: 10. mai 2020.
onsdag 4. mars Dyrøy kommune
Åpen hall i vinterferien - onsdag 4.mars
Alle barn og foreldre er hjertelig velkommen til lek og aktivitet i Dyrøyhallen.
tirsdag 3. mars Dyrøy kommune
Reiseråd fra FHI
I forbindelse med spredning av det nye koronaviruset har Folkehelseinstituttet (FHI) lagt ut generelle råd for reisende.
fredag 28. februar Dyrøy kommune
SALMAR-fondet
Tidligere år har Dyrøy kommune saksbehandlet søknader fra frivillige organisasjoner. Dette opphører fra 2020.
torsdag 27. februar Dyrøy kommune
Bli med på skitur i vinterferien - mandag 2.mars!
Alle barn er hjertelig velkommen. Foreldrene kan såklart også være med. Masse snø blir det. så da kan vi stå på ski, ake, lage snøengler og bygge en diger snømann.
torsdag 27. februar Dyrøy kommune
Helsebadet
Helsebadet er åpnet igjen, fra og med igår 26.febuar.
onsdag 26. februar Dyrøy kommune
Hvordan skal Dyrøy se ut i framtida?
Sett av torsdag 27.februar kl.18:00. Kommunen inviterer til Samfunnskafé i Nordavindshagen, der målet er å få innspill fra innbyggerne, næringsliv og frivilligheten.
mandag 24. februar Dyrøy kommune
Hvordan skal Dyrøy se ut i framtida?
Sett av torsdag 27.februar kl 18. Kommunen inviterer til Samfunnskafé i Nordavindshagen, der målet er å få innspill fra innbyggerne, næringsliv og frivilligheten. (bilde: Ragnhild Godal fra Distriktssenteret)
torsdag 20. februar Dyrøy kommune
Parkeringsproblemer på snuplassen i Sandvika (Skøvatn)
Det er registrert at det parkeres biler og tilhengere på snuplassen i Sandvika ved Skøvatn. Dette er ei uheldig løsning siden det da ikke er mulig for bussen å snu. Vi henstiller derfor alle til ikke å parkere her, men finne alternativ parkering for biler og tilhengere. Teknisk enhet
tirsdag 18. februar Dyrøy kommune
Ferievikarer 2020 Teknisk
Søknadsfrist 31. mars 2020
onsdag 12. februar Dyrøy kommune
Hovedopptak - barnehageplass 2020/2021
Det er tid for å søke på barnehageplass i Dyrøy barnehage for barnehageåret 2020/2021. Søknadsfristen er 1. mars.
tirsdag 11. februar Dyrøy kommune
Kulturminneplan for Dyrøy
Dyrøy skal gå i gang med å lage en kulturminneplan for kommunen. Hvilke kulturminner er verdt å ta vare på for framtida?
fredag 7. februar Dyrøy kommune
Til arbeidsgivere i Dyrøy - åpent møte om Steigenmodellen
Fra høsten starter Sjøvegan vgs opp med Steigenmodellen for yrkesfaglig utdanning. Konseptet er unikt på landsbasis, og går ut på at elevene starter på skole og i lærlingejobb med en gang studiestart går i gang.
onsdag 5. februar Dyrøy kommune
Varsel om polart lavtrykk i Troms og Nordland, gult nivå
\Fylkesmannen i Troms og Finnmark videreformidler med dette informasjon fra Meteorologisk institutt om polart lavtrykk, gult nivå, for Saltfjellet, Salten, Lofoten, Ofoten, Vesterålen, Troms, Ytre Vestfjorden, Røstbanken, Vesterålsbankene og Bankene utenfor Troms. \ \Se varsel her\
tirsdag 4. februar Dyrøy kommune
Coronaviruset
Anbefalinger for reisende, forebygging av smitte, symptomer på sykdom mm.
fredag 31. januar Dyrøy kommune
Ferievikarer 2020 helse
Søknadsfrist: 31.mars 2020
fredag 31. januar Dyrøy kommune
Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 2021-2024
Dyrøy kommune oppfordrer allmennheten til å foreslå kandidater til valget av lagrettemedlemmer og meddommere til Senja tingsrett og Hålogaland lagmannsrett. Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av...
fredag 31. januar Dyrøy kommune
Vintercamp for ungdom 5-7.mars
Er du mellom 13-16 år og nysgjerrig på å sove i telt vinterstid?
torsdag 30. januar Dyrøy kommune
Reparasjon av gatelys i Dyrøy kommune
Uteseksjonen skulle starte med skifting av lyspærer i gatelys uke 5, dette ble utsatt på grunn av feil på liftbil. Arbeidet vil starte opp førstkommende mandag, 17.februar.
onsdag 29. januar Dyrøy kommune
Åpningstider ungdomsklubb
Etter en samlet vurdering er åpningstider for ungdomsbasen satt til: Fra 1430 til 1900 på torsdager.
tirsdag 28. januar Dyrøy kommune
Til alle små Vikinger i Dyrøy!
Har du lyst til å kjenne på kreftene i et hundespann?\ Eller møte Norges største rovdyr!?!\ Kan vi friste med en ekte Samisk matopplevelse?\ Eller vil du være cowboy for en dag?!?\ Så bør du ta på ullsokkene og bli med på et eventyr som du aldri kommer til...
tirsdag 28. januar Dyrøy kommune
Hovedopptak - barnehageplass 2020/2021
Det er tid for å søke på barnehageplass i Dyrøy barnehage for barnehageåret 2020/2021. Søknadsfristen er 1. mars.
torsdag 23. januar Dyrøy kommune
Motivasjonsforedrag
Nordavindshagen 30.01.20 kl.18:00, gratis inngang.
torsdag 23. januar Dyrøy kommune
Ustabilt vannforsyning for Elveveien i dag 22.01.20.
På grunn av arbeid med vannet.
onsdag 22. januar Dyrøy kommune
Siste dag drop-in NAV
NAV Salangen, NAV Lavangen og NAV Dyrøy har siste dag åpent for drop-in henvendelser torsdag 23.01.20.
tirsdag 21. januar Dyrøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Foreldremøte
Viktig foreldremøte om barne- og ungdomsmiljøet i Dyrøy
mandag 20. januar Dyrøy kommune
Vannet stenges på Dyrøya 22.01.20
På grunn av arbeid med vannledningen stenges vannet på Dyrøya den 22.01.20 . Vannet vil være stengt fra kl. 09.00 til kl. 10.00.
mandag 20. januar Dyrøy kommune
Tilsyn av feier fra 6.februar
Feieren har nå nye løsninger for hvordan vi skal planlegge tilsynsrundene våre i din kommune.
fredag 17. januar Dyrøy kommune
Ustabilt vannforsyning på Dyrøya (Dalvika) 15.01.20.
Vannet vil bli stengt fra kl. 10-11:00 på grunn av arbeid.
onsdag 15. januar Dyrøy kommune
Fyrverkeri
Til orientering: I forbindelse med nyttårskonsert i Nordavindshagen fredag 10.1.20, vil det bli skutt opp et fyrverkeri kl. 19:00.
fredag 10. januar Dyrøy kommune
Skifte av pærer i gatelysene
Det vil bli gjennomført skifte av defekte pærer i gatelysene i uke 5 og 6. Dette gjelder for hele Dyrøy kommune. Teknisk enhet
onsdag 8. januar Dyrøy kommune
Kulturminneplan for Dyrøy
Dyrøy skal gå i gang med å lage en kulturminneplan for kommunen. Hvilke kulturminner er verdt å ta vare på for framtida?
tirsdag 7. januar Dyrøy kommune
VOX Dyrøy omdannes til kommunalt foretak
Fra 2020 vil VOX Dyrøy gå fra å være en enhet i kommunen til å bli et kommunalt foretak. Kommunestyret vedtok i møte 18.desember vedtekter og styre i det nye foretaket.
19. desember 2019 Dyrøy kommune
10 gode nyheter fra VOX i 2019
Omstillingsår nr 2 ebber snart ut. Det satses i næringslivet i Dyrøy. Her er noen godbiter fra VOX-året 2019.
19. desember 2019 Dyrøy kommune
Æresbevisning til jubilanter
En fast tradisjon på årets siste kommunestyremøte er at ansatte med lang fartstid i kommunen blir overrekt en æresbevisning. Under onsdagens kommunestyremøte fikk årets jubilanter sin velfortjente æresbevisning.
19. desember 2019 Dyrøy kommune
Hvem har lyst å være med og oppleve romjulens magi der ute?
\Fredag 27 desember ønsker vi å invitere alle barn/ungdom i Dyrøy med på tur til gapahuken ved Fossmoplatået.
19. desember 2019 Dyrøy kommune
Dyrøy og Sørreisa legekontor - åpningstider julen 2019
Nyheter og informasjon om tjenester og ytelser fra Dyrøy kommune.
16. desember 2019 Dyrøy kommune
Årsbudsjett 2020 med kommentarer - Økonomiplan 2020 - 2023
Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 for Dyrøy kommune er i henhold til kommunelovens §§ 44 og 45 lagt ut til offentlig ettersyn her på nettsiden, på kommunehuset og på biblioteket i Nordavindshagen.
4. desember 2019 Dyrøy kommune
Dyrøyhallen
Oppvekst- og omsorgsutvalget vedtok 3.12.19 følgende:  OpOm ber Dyrøy kommune tilgjengeliggjøre informasjon om Dyrøyhallen, på kommunens hjemmeside. 
4. desember 2019 Dyrøy kommune
Tømming av septiktanker/slamskillere i Dyrøy
Etter annonsen i avisen skulle tømming av private septiktanker/slamskillere starte i uke 48. Start ved Vinje-Brøstadbotn, og vil deretter ta strekningen Brøstadbotn - Lavik (grensen mot Sørreisa). Perpetuum har i dag 03.12.19 meldt ifra at på grunn av utfordringer så vil ikke...
3. desember 2019 Dyrøy kommune
Stenging av vann fra Nordavindshagen og langs Fv mot Espenes 03.12.19
På grunn av påkobling til nye vannrør den 03.12.19, vil vannet være stengt fra kl. 10.00-14.00 fra krysset ved Nordavindshagen og langs Fv mot Espenes.
2. desember 2019 Dyrøy kommune
Snøskredsvarsling
Fylkesmannen i Troms og Finnmark varsler om økt snøskredfare nivå 4, som betyr stor snøskredfare. For nærmere beskrivelser henviser vi til Varsom.no\ Kraftig vind og mye nysnø har ført til/fører til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan...
2. desember 2019 Dyrøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DYRØY

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL