Dyrøy
Redusert åpningstid ved Servicetorget
Nyheter og informasjon om tjenester og ytelser fra Dyrøy kommune.
torsdag 5. juli Dyrøy kommune
Ny søknadsfrist - Enhetsleder skole/SFO
\Vi søker etter en enhetsleder som vil jobbe i team med dyktige medarbeidere, og som kjenner seg igjen i de verdier som Dyrøy setter høyt \
mandag 2. juli Dyrøy kommune
Offentlig innsyn - Annleggsendring på lokalitet Skogshavn
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad for annleggsendring på lokalitet Skogshavn ut til offentlig innsyn:
fredag 29. juni Dyrøy kommune
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018
Det vises til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 samt tilhørende tiltaksprogram. Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms fylkeskommune inntil 500.000 kr. til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms/Troms fylke.
torsdag 28. juni Dyrøy kommune
Temakveld YOGA
Frisklivssentralen inviterer til temakveld om YOGA, med instruktur Barbro Johnsen, mandag 2.7. kl. 17:00 - 19:00.
mandag 25. juni Dyrøy kommune
Redusert bemanning legetjenesten
I perioden 25.juni til 17.august avvikles ferie ved kontoret. Bemanningen vil være sterkt redusert i denne perioden.
fredag 22. juni Dyrøy kommune
Ferieavvikling ved Dyrøy og Sørreisa legekontor
I perioden 25. juni til 17. august avvikles ferie ved kontoret. Bemanningen vil være sterkt redusert i denne perioden. Det betyr at det vil bli noe lengre ventetid på time hos sin fastlege. Øyeblikkelig og halvøyeblikklelig hjelp vil bli prioritert.
fredag 22. juni Dyrøy kommune
Lærere, pedagogstillinger ved Elvetun skole.
Åpen utlysing av stillinger som kan bli ledig
torsdag 21. juni Dyrøy kommune
TROMS

Ledige stillinger
Dyrøy kommune har ledig stilling som: - Kommunalsjef oppvekst og kompetanse - Spennende rektorstilling med mulighet for faglig og personlig utvikling - Enhetsleder kultur og fritid
onsdag 13. juni Dyrøy kommune
Prosjektkoordinator i Nordavind Utvikling
Vi søker etter en prosjektkoordinator som vil jobbe i team med dyktige medarbeidere, og som kjenner seg igjen i de verdier som Dyrøy setter høyt. Nordavind Utvikling KF søker en faglig dyktig og motivert medarbeider for tiltredelse snarest i et 1 års engasjement i 100 % stilling,...
onsdag 13. juni Dyrøy kommune
Dyrøy kommune skal bli mer næringsvennlig
Vi må tåle å høre hva vi ikke er god på, sier ordføreren.
mandag 11. juni Dyrøy kommune
Påmelding til kulturskolen 2018-2019
Husk å søke plass på kulturskolen!
onsdag 6. juni Dyrøy kommune
Lærere i voksenopplæringa og Elvetun skole
Lærer - norsk for minoritetsspråklig - 80% Morsmålslærer/tospråkligfaglærer - 30% Undervisningsstilling ved Elvetun skole - 100%
torsdag 31. mai Dyrøy kommune
Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018-2029 - Dyrøy kommune
Plan og Naturutvalget har i møte 16.05.2018 fattet vedtak om å legge forslag til kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune 2018-2029 ut på høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14.
onsdag 30. mai Dyrøy kommune
Gårds- og slektshistorie
Det er fortsatt mulig å få kjøpt gårds- og slektshistorie for Dyrøy. De tre binda med gårds- og slektshistorie er skrevet av Oddbjørn Knutsen, og tar for seg historia fram til 1920.
fredag 25. mai Dyrøy kommune
Oppstart av slamtømming
Det nærmer seg oppstart av slamtømming av private husholdningsslamavskillere. Planlegger oppstart i løpet av neste uke. Fra uke 21. Starter innerst i Faksfjord og tar oss nordover mot sentrum. Deretter starter oppe ved Skøvannet og tar oss ned til Lunde krysset for så å fortsette
fredag 18. mai Dyrøy kommune
Høring og offentlig ettersyn fra Fylkesmannen i Troms - : Fylkesmannens sak 18/1762–17
Høring og offentlig ettersyn av forslag til vern av Kastnesåsen naturreservat i Dyrøy kommune i Troms ved frivillig skogvern.
onsdag 16. mai Dyrøy kommune
Aksjon strandrydding 2018
Vi minner om at det kun er brennbart avfall som skal legges i de åpne kontainerne som er satt ut. Stål og metall skal settes ved siden av. I kontainerne skal det heller ikke deponeres vanlig grovavfall fra husholdningene – dette leveres på vanlig måte til grovavfallsmottaket.
fredag 11. mai Dyrøy kommune
Folkemøte om Kystplanarbeid for Dyrøy 15. mai
Det arrangeres folkemøte i Nordavindshagen kl. 18:00 den 15. mai. Det blir kaffe og frukt. Folkemøtet arrangeres i forbindelse med at det er varselt oppstart av planarbeid og at planprogram er lagt på høring.
onsdag 9. mai Dyrøy kommune
Spyling 2018
Brannvesenet vil fra og med idag, 7.mai starte jobben med å spyle gater og bygg. De oppfordrer til å parkere andre steder enn der det spyles dersom en må benytte bil. Det vil spyles i tidsrommet fra 17:30-21:30 ca. Oversikt over områder som skal spyles finnes nedenfor. 
mandag 7. mai Dyrøy kommune
Avlastningshjem for barn
Dyrøy kommune søker avlastningshjem for barn, tidspunkt primært helg eller etter avtale med kommunen. Lønn etter avtale. Ved interesse, ta kontakt med Astrid Aunli, tlf. 46 74 98 40 eller Noeline Goos tlf. 46 74 83 05 snarest.
mandag 7. mai Dyrøy kommune
Veterandagen 2018
På vegen av ordførerne og Forsvaret i Bardu, Målselv og Sørreisa, inviteres det til markering av veterandagen 8.mai 2018.
mandag 7. mai Dyrøy kommune
Enhetsleder kultur og fritid
\Dyrøy kommune har ledig 100% midlertidig stilling som enhetsleder kultur og fritid fra 1.7.18 – 31.12.19, med mulighet for forlengelse.\
fredag 4. mai Dyrøy kommune
Dyrøyhallen stenger
Dyrøyhallen vil i perioden mandag 14.mai fra kl.15:00 og frem til og med fredag 18. mai være stengt for all aktivitet. Dette på grunn av 17.mai arrangementet.
fredag 27. april Dyrøy kommune
Høring kommunedelplan - Hovedplan vann i Dyrøy kommune 2018 - 2022
Plan- og naturutvalget har i møte 23.03.2018 vedtatt Hovedplan vann Dyrøy kommune skal sendes på høring, og legges ut til offentlig ettersyn.
torsdag 26. april Dyrøy kommune
Først av alt; takk!
På vegne av styringsgruppa i byregionprogrammet Midt-Troms, rettes en stor takk. Det er svært mange som har bidratt på forskjellig vis i byregionprogrammet; folkemøter, regional næringsplan og felles kommunestyremøter for å nevne noe.
onsdag 25. april Dyrøy kommune
Søk midler fra Omstillingsfondet
Omstillingsfondet er nå gjort søkbart gjennom Regionalforvaltning.no. Fondet forvalter 2,66 millioner kroner i 2018. Dette er søkbare midler som skal gå til prosjekter i næringslivet.
onsdag 25. april Dyrøy kommune
Sekretær/konsulent inntil 40% stilling - Dyrøy sogn - Den norske kirke
Dyrøy kommune ligger midt i Troms og har ca. 1.100 innbyggere. Det er kort vei til Bardufoss (flyplass) og til Finnsnes (hurtigbåt og hurtigrute). Kommunen har fine friluftsmuligheter og et rikt idretts- og kulturliv.
mandag 23. april Dyrøy kommune
Aksjon strandrydding 2018
8 kommuner fra Midt-Troms; Dyrøy, Salangen, Sørreisa, Lenvik, Målselv, Tranøy, Berg og Torsken har søkt Miljødirektoratet om prosjektmidler til strandrydding 2018. Senja Avfall IKS står som søker av midler til prosjektet, og er også overordnet koordinator....
fredag 20. april Dyrøy kommune
Åpent møte for næringslivet i Dyrøy – eksisterende bedrifter og etablerere
Tirsdag 24.april kl. 18 i Nordavindshagen.
fredag 20. april Dyrøy kommune
Vannet stengt i Bjørkebakken
Meldt inn kl. 09:30
tirsdag 17. april Dyrøy kommune
4 - stor snøskredfare for region Indre Troms
mandag 16. april Dyrøy kommune
Ressurspersoner til «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» - Region Indre Midt-Troms
I perioden 01.08.18-31.07.20 skal Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv og Salangen kommune delta i satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». I den anledning skal det tilsettes ressurspersoner for barnehage og skole i alle fem kommunene.
tirsdag 10. april Dyrøy kommune
TROMS

Folkemøter Revidering av kystplan Midt- og Sør-Troms
Felles folkemøte på Finnsnes, Kunnskapsparken 17. april, kl 18:00 for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
mandag 9. april Dyrøy kommune
Høring av planprogram / varsel planoppstart for Kystplan Midt- og Sør-Troms
Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy vedtok 15.03.2018 å legge ut forslag til planprogram for utarbeidelse av interkommunal plan for sjøområdene...
mandag 9. april Dyrøy kommune
Mobbeombud
Mobbeombudet i Troms, Jon Halvdan Lenning, kommer til Dyrøy 18.april. Alle foreldre i Dyrøy inviteres til foreldremøte i Nordavindshagen kl 18.30-20.00.
onsdag 4. april Dyrøy kommune
Søk på aktivitetsstøtte 2018
Alle lag og foreninger i Dyrøy kan nå søke om aktivitetsstøtte fra Dyrøy kommune for året 2018.
tirsdag 3. april Dyrøy kommune
Høringsdokumenter for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er en lovpålagt oppgave hjemlet i sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011). Kommunens plikter etter forskriftene er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen.
fredag 23. mars Dyrøy kommune
Lærere og barne- og ungdomsarbeidere
Dyrøy kommune har ledige stillinger som lærere og barne- og ungdomsarbeidere
fredag 23. mars Dyrøy kommune
Offentlig innsyn - Annleggsendring på lokalitet Storvika V
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad for annleggsendring på lokalitet Storvika V ut til offentlig innsyn:
mandag 19. mars Dyrøy kommune
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7 (5 årig master)
Desentralisert, nettstøttet og samlingsbasert fra Høgskolen i Sørøst-Norge fom høsten 2018 på Studiesenteret Finnsnes. Søknadsfrist 15. april 2018.
mandag 19. mars Dyrøy kommune
Høring - forskrift om langtidsopphold ved institusjon og bolig med heldøgns omsorg i Dyrøy kommune
Vedlagt ligger utkast til forskrift om langtidsopphold ved institusjon eller bolig med heldøgns omsorg i Dyrøy kommune. Høringen utføres i henhold til forvaltningsloven § 37. Kommunen skal har utarbeidet slik forskrift for å sikre at tildeling av langtidsplasser utføres...
onsdag 14. mars Dyrøy kommune
Barnehagedagen 2018
Barnehagen på besøk i Nordavindshagen
tirsdag 13. mars Dyrøy kommune
Vannet stenger 8.mars
Vannet stenger torsdag 8.mars fra kl.09:00. Vannet stenger fra Finnlandsveien 81 og til bruhodet. Tidsforbruk er usikkert.
fredag 2. mars Dyrøy kommune
Dyrøy satser på lærlinger
Dyrøy kommune har flere lærlinger pr 1000 innbyggere enn de fleste andre kommuner. Vi satser på lærlinger fordi vi ønsker flinke fagarbeidere.
torsdag 1. mars Dyrøy kommune
Hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider i PLO
Intern utlysning omfatter fast ansatte og vikarer i pleie- og omsorgstjenesten.
onsdag 28. februar Dyrøy kommune
Bjørgatunnelen i rute
Arbeidet med Bjørgatunnelen er i følge Statens Vegvesen i rute. NB! Endring av bussrute vil ikke inntreffe før 3.april.
onsdag 28. februar Dyrøy kommune
Sykepleier og vernepleier i PLO
Dyrøy kommune har ledig følgende stillinger i pleie- og omsorgstjenesten:
onsdag 28. februar Dyrøy kommune
22-åring tiltalt for knivstikking, grov narkokriminalitet og ran
Lavangenmannen (22) ble pågrepet etter en omfattende politiaksjon. I mai må han møte i retten.
mandag 26. februar $ Nordlys
Kim Steinar mistet jobben. To uker senere kjøpte han og samboeren hus i nordlandskommunen med størst vekst
Kim Steinar Thorsby og Marion Knutsen flyttet til Gimsøy i april i fjor. Vågan hadde størst befolkningsøkning av bykommunene i Nord-Norge i 2017.
lørdag 24. februar $ Avisa Nordland
Kulturkafé – med unge røster!
Nordavindshagen: 08.03.18. kl. 18.00.
fredag 23. februar Dyrøy kommune
Dobbeltdrapsmann skal fortsatt sitte i forvaring
Mannen som er dømt for dobbeldrapet i Dyrøy i oktober 1996, skal fortsatt sitte i fengsel.
lørdag 17. februar $ Nordlys
Vannet stenger 14.02.18
Vannet stenger fra Forså og sørover til Dyrøyhamn i ca. 1 time fra kl. 11:30 idag. Det kan oppstå videre problemer utover dagen. 
onsdag 14. februar Dyrøy kommune
Bli med på vår navnekonkurranse!
Målet med å være omstillingskommune er å skape flere arbeidsplasser i Dyrøy. Nå trenger omstillingsprogrammet et godt navn som kan bidra til å sette Dyrøy på kartet og gi programmet en god start!
onsdag 14. februar Dyrøy kommune
Ny utvalgsleder i oppvekst- og omsorgsutvalget
Kommunestyret vedtok 12.oktober i sak 46/17 at Kjell-Jostein Lillegård (SV) ble valgt som ny utvalgsleder for oppvekst- og omsorgsutvalget i Dyrøy. 
tirsdag 13. februar Dyrøy kommune
Velkommen etter, storesøster
Professor Tom Tiller lyser opp og smiler når han åpner boka på side 16. Fortellinga heter «Hemmeligheter». Og han ER hemmeligheten; Tom Eilif.
fredag 9. februar Dyrøy kommune
Hovedopptak - barnehageplass 2018/2019
Det er tid for å søke på barnehageplass i Dyrøy barnehage for barnehageåret 2018/2019. Søknadsfristen er 1. mars.\
torsdag 8. februar Dyrøy kommune
Besøk fra India i Dyrøy
Turister strømmer til nord. Det har vi hørt. Nå kommer flere og flere også til Dyrøy. To forklaringer til det er muligheten for overnatting og at dyktige reiselivsbedrifter tilbyr opplevelser mange ønsker.
torsdag 8. februar Dyrøy kommune
TROMS

SÅ fantastisk artig at mamma fikk bidra!
- Jeg var lita under krigen. Tyskerne bodde på ungdomshuset på Vinje. Veien forbi Vinje går til Litje Venja. Hvis du drar til Berg, så er det et berg der over husene og det kalte de «under kjerringa».
tirsdag 6. februar Dyrøy kommune
Trygghet skaper trivsel
De ansatte på Elvetun skole startet planleggingen av trivselsuken allerede før jul, og målet var å sette fokus på det psykososiale miljøet på skolen.
tirsdag 6. februar Dyrøy kommune
Kurs om samiske pyntevotter onsdag 7. februar kl. 17.00-19.00
Biblioteket inviterer til to timers kurs med forfatter Kirsti-Synnøve Suongir som lærer deg å strikke samiske votter med mønster bare oppå handa.
mandag 5. februar Dyrøy kommune
Trivsel i fokus
Elever og ansatte på Elvetun skole har hatt ei spesiell uke denne uka – TRIVSELSUKA. I løpet av kort tid vil www.dyroy.kommune.no formidle flere små reportasjer slik at mange får innblikk i ei innholdsrik og fin uke på skolen vår.
fredag 2. februar Dyrøy kommune
Nordavindshagen starter kildesortering
I Dyrøysamfunnet er det mange samfunnsbyggere og hverdagshelter. Hartvig Hartvigsen er en dem, - og en viktig en! Hartvig har startet en kampanje for å redusere plast og forsøpling. Ordfører Marit Alvig Espenes har sendt utfordringa videre, blant annet til Nordavindshagen.
torsdag 1. februar Dyrøy kommune
- Vi skal løfte ilag
Ambisjonen til den nye kommunalsjefen for helse og omsorg, Karl Johan Olsen, er å løfte fagfeltet opp og fram.
torsdag 1. februar Dyrøy kommune
Kompetanseheving med fokus på språkopplæring - i skole og barnehage
Leder for språkkommunesatsingen i Dyrøy, Tanja Skjerveheim, og pedagogisk leder fra Dyrøy barnehage, Siv Zakariassen, har i dag arbeidssted i Nordavindshagen. De planlegger overgang fra barnehage til skole der språk er et fokusområde.
torsdag 1. februar Dyrøy kommune
Vannet stengt 02.02.18 - Finnlandsvika til Finnlandsnes
På grunn av reparasjon på vannledningen vil vannet bli stengt  i morgen tidlig og utover dagen. Dette gjelder fra Finnlandsvika til Finnlandsnes. For eventuelle spørsmål ring enhetsleder teknisk Geir Fjellberg på tlf. 416 34 096
torsdag 1. februar Dyrøy kommune
Ferievikarer 2018
Dyrøy kommune har ledige ferievikarstillinger
onsdag 24. januar Dyrøy kommune
Vann stengt fra imorgen tidlig
Imorgen den 18.januar fra ca kl.06:00 vil vannet være koblet av fra Stalheim til Finnlandsnes. Det vil vare utover dagen, det kommer an på hvor lang tid reparasjonen av vannledningen tar. Vi vil oppdatere saken når vannet er tilbake. Ved spørsmål, kontakt Geir Fjellberg, enhetsl
onsdag 17. januar Dyrøy kommune
Dyrøy kommune ansetter forretningsutvikler
Pressemelding fra Dyrøy kommune.
tirsdag 16. januar Dyrøy kommune
Stiftelsesmøte Røde Kors
Sørreisa og Dyrøy Røde Kors har oppstartsmøte mandag 29.januar klokken 17:00. 
mandag 15. januar Dyrøy kommune
Fylkesmannen advarer kommunene mot å bli for næringskåte
Gir byggetillatelser i strid med lovverket for å få nyetableringer og arbeidsplasser.
lørdag 13. januar $ Nordlys
Seminar om søknadskriving og prosjektarbeid
Troms fylkeskommune og Rom for kultur inviterer til regionale seminarer i hele fylket, her følger litt mer info og informasjon om påmelding. Kurset passer for grendelag og eiere av egne grendehus, samfunnshus og lokale møteplasser for kultur rundt om i kommunen.
onsdag 10. januar Dyrøy kommune
Danseweekend 17-18 februar
Wanja Merethe Nerli tar turen til Brøstadbotn for å lære bort dans. Hun har vært instruktør her tidligere og kommer endelig tilbake.
tirsdag 9. januar Dyrøy kommune
Skade på vannledning
Teknisk er på saken. Skaden er lokalisert og et rør skal nå være skjøtet. Det skal trykktestes og luftes før det vil være fungerende igjen. Vi beklager problemene det medfører. 
søndag 7. januar Dyrøy kommune
Rykket ut til brann i badstu i Dyrøy
Like før klokken 04.00 i natt kom det melding om brann i frittstående badstu. - Nødetatene på veg til stedet, opplyste Troms politidistrikt.Halvannen time senere…
22. desember 2017 Nordlys
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DYRØY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TROMS

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Næringsliv Karlskrona Oppland Båt Svedala Vestfold Bergen Hedmark Mobil Aust Agder Rogaland Sport
flere?
Kultur Østfold Hässleholm Fotboll Møre og Romsdal Kalmar Oslo Vest Agder Akershus Odda Kvinnherad Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Trøndelag Troms Kristianstad Forsvar Mat Menn Fiske Thailand Oskarshamn Rendalen Inrikes Finnmark Kongelig Sandnes Eslöv Molde FK Tynset Kultur Karmøy Vellinge Skien Stavanger USA Mandal Tinn Åstorp Bolig Musikk VM Fotball Kragerø Sverige Trening Blekinge Malmö Politikk Norway Cup Sport Mote Fredrikstad Reise Aurskog-Høland Kunst Tvedestrand Nittedal Spill Drangedal Trav 17. mai Lillesand Russland Vestby IK Start Helse Osterøy Fauske Turn Sjakk Lesja Android Risør Kristiansand Molde Tesla Barn Lyngdal Lund Sigdal Grane Salangen Lindås Stord Stockholm Askvoll Håndball Økonomi Hyllestad Tomelilla Bamble Røros Nore og Uvdal Hälsa Seljord Båstad Tranøy Hvaler Gausdal Vær Sund X-games Ronneby Nesodden Vågan Näringsliv Steigen Ringsaker Film Stabæk Horten FK Haugesund Utrikes Askøy Time Staffanstorp Jølster Suldal Motor Fedje Hemnes Åmot Eurovision Kvinesdal Kongsvinger Landskrona Friidrett Bil Bodø/Glimt Grue Karasjok Vadsø Leirfjord Øksnes Kommunesammenslåing Eidskog Landbruk Bremanger Porsgrunn Helsingborg Strängnäs Aurdal Nes Lund Andøy Alstahaug Vefsn Alpint Sogndal Nybro Gjøvik Narvik Solund Enebakk Meløy SK Brann Høyanger Ballangen Moss Gloppen Rælingen Nord-Korea Voss Arctic Race Moskenes Dyr Hole Trøgstad Polen Stavanger Oilers Dovre Jönköping Bil Nissedal E-sport Rygge Russ Jevnaker Tysvær Ski Frankrike Bromölla Tromsø IL Roing Lødingen Liverpool Tønsberg Flekkefjord Austrheim Sandefjord Fotball Bundesliga Meland Nordre Land Kviteseid Musik Kvinner Askim Skedsmo Eidfjord Farsund Østre Toten Radøy Interiør Svelvik Vitenskap Jakt Tyrkia Rauma Karlshamn Masfjorden Øygarden Friluftsliv Saltdal Stranda Engerdal Klima Mat Odds BK Spania Hobøl Stryn Nordkapp Hörby World Series of Poker Gjerstad Øyer NM Skånland Sola Giske Skisport Volvo Asker Kvæfjord Hamar Holtålen Australia FA-cupen Eid Torsken Sjöbo Re Eliteserien Kampsport Flora Sölvesborg Øystre Slidre Skodje Norway Chess Mjøndalen IF Mörbylånga Flakstad Valle Danmark Lillestrøm SK Evenes Toyota Råde Teknik Vindafjord Israel Politik Rakkestad Forskning Utsira Fildeling Champions League Mönsterås La liga Fjaler Hadsel Vestre Slidre Svømming Tingvoll Skiptvet Vinje Litteratur Hockey Foto Berlevåg Aure Film Løten Sykkel Hamarøy Klatring Skiskyting Motorsport Jobb Arendal Sunndal Emmaboda Larvik Bømlo Ålesund Brønnøy Kina Ulvik Skurup Søgne Rennesøy Östra Göinge Olofström Porsanger Modum Nannestad Tysfjord Rana Eidsberg Sandøy Grimstad Ulstein Ukraina Audnedal Målselv Motorsport Halden Kryptovaluta Frogn Sortland Mjölby Syria Hammerfest Tour of Norway Poker Båt Bodø Åsnes Selje Birkenes Værøy Svalöv Svalbard Boksing Nord-Odal Lier
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL