Dyrøy
FV 84 - Skøelvdal bru stenger
Skøelvdal bru på fv 84 blir stengt i følgende periode: 24. september til 10. oktober
onsdag 08:37 Dyrøy kommune
Biblioteket stengt
Biblioteket vil være stengt under Dyrøyseminaret 18. og 19.september. Åpent igjen fra torsdag som ubetjent bibliotek, og betjent fra lørdag 22.september. 
tirsdag 08:35 Dyrøy kommune
Kartlegging av marint avfall fra akvakulturnæringen
Fiskeridirektoratet region Nord ønsker nå å kartlegge og registrere marin forsøpling fra akvakulturnæringen i Troms og Finnmark. Dette både for å få mer kunnskap om omfanget, men også for å kunne bidra til å iverksette mulige tiltak knyttet til...
torsdag 13. september Dyrøy kommune
Politisk fravær til ungdommer – Dyrøyseminaret
Påmeldingsfrist 13.september.
tirsdag 11. september Dyrøy kommune
Tidspunkt for gudstjeneste med konfirmantpresentasjon
Denne gudstjenesten er søn. 16. september klokka 17.00!
mandag 10. september Dyrøy kommune
Ledig 50 % stilling som miljøterapeut skole/SFO
Dyrøy kommune har ledig 50% fast stilling som miljøterapeut skole/SFO
torsdag 6. september Dyrøy kommune
Hva kan leveres på miljøstasjon i Dyrøy kommune
onsdag 5. september Dyrøy kommune
Brannkonstabel
tirsdag 4. september Dyrøy kommune
TROMS

Koordinator
LØKTA er en interkommunal enhet for kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten i Midt-Troms. Enheten er organisert innenfor styringsstrukturen til Midt-Troms regionråd med samarbeidskommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
tirsdag 4. september Dyrøy kommune
Fårikålfestivalen 2018
For 11.gang ønsker vi velkommen til FÅRikålfestival og FÅRykende dager i Dyrøy. Kom å bli med på trivelige dager med fokus på folk og fe, høstens grøde, trivelige møter og gode opplevelser.
tirsdag 4. september Dyrøy kommune
Dyrøyseminaret 2018
17. - 19.september. Årets hovedtema er "Ung drivkraft"\. 
fredag 31. august Dyrøy kommune
Kurs i mestring av depresjon
\Kurs i mestring av depresjon – KiD, er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimert på en slik måte at det går ut over funksjonsevne eller livskvalitet. Denne høsten arrangeres et slikt kurs i Dyrøy.\
torsdag 30. august Dyrøy kommune
Ustabil vannforsyning
Bjørkebakken vil ha ustabil vannforsyning fra og med i dag 29.08 og til og med fredag 31.08.
onsdag 29. august Dyrøy kommune
Vannlekasje Bjørkebakken
Det pågår en større vannlekasje i Bjørkebakken nå. Lekasjen er ikke lokalisert. Dette medfører at noen er uten vann. Det kan hende at det ikke blir utbedret idag. Vi jobber med saken og beklager problemene det medfører.
mandag 27. august Dyrøy kommune
Søk om sponsormidler fra Astafjord Vekst AS
\Søknadsfrist 1. september og 1. februar. \ \
onsdag 22. august Dyrøy kommune
Redusert åpningstid
Servicetorget har fra onsdag 22.august til og med fredag 31.august åpent fra 09:00-14:00. Det gjelder tilgjengelighet på telefon og i servicetorget. Utenfor åpningstid kan henvendelser sendes til postmottak@dyroy.kommune.no. 
onsdag 22. august Dyrøy kommune
Inspektør (fagleder) - vikariat
tirsdag 14. august Dyrøy kommune
Skolestart 2018- Elvetun skole
Informasjon om første skoledag.
mandag 13. august Dyrøy kommune
Invitasjon til informasjonsmøter høsten 2018 – Om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2019.
tirsdag 7. august Dyrøy kommune
Stillinger ledig som Helsesøster evt. kombinert med Miljøterapeut, Sykepleier/Vernepleier med videreutdanning i Psykisk Helsearbeid, Sykepleiere, og Helsefagarbeider
Dyrøy kommune har ledige stillinger som sykepleiere, helsesøster/miljøterapeut og helsefagarbeider
tirsdag 7. august Dyrøy kommune
Åpningstider Dyrøy Folkebibliotek
Dyrøy folkebibliotek har igjen betjent åpningstid på onsdagene, fra klokka 10-16. Tirsdag (11-19) og lørdag(10-15) fortsetter som før. I tillegg er biblioteket fortsatt åpent hver dag i kontortida for bruk av låneautomaten.
fredag 20. juli Dyrøy kommune
Ledige plasser på kulturskolen
Det er enda plass på Visuell kunst, fløyte og Kulturhage!
onsdag 18. juli Dyrøy kommune
Lærer voksenopplæringa - lærer norsk minoritetsspråklige
\ Inntil 80 % midlertidig stilling ledig fra 01.08.18, med undervisning norsk som andrespråk. 7,5 % av stillingen er administrasjon.\ \
tirsdag 17. juli Dyrøy kommune
Redusert åpningstid ved Servicetorget
Nyheter og informasjon om tjenester og ytelser fra Dyrøy kommune.
torsdag 5. juli Dyrøy kommune
Ny søknadsfrist - Enhetsleder skole/SFO
\Vi søker etter en enhetsleder som vil jobbe i team med dyktige medarbeidere, og som kjenner seg igjen i de verdier som Dyrøy setter høyt \
mandag 2. juli Dyrøy kommune
Offentlig innsyn - Annleggsendring på lokalitet Skogshavn
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad for annleggsendring på lokalitet Skogshavn ut til offentlig innsyn:
fredag 29. juni Dyrøy kommune
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018
Det vises til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 samt tilhørende tiltaksprogram. Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms fylkeskommune inntil 500.000 kr. til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms/Troms fylke.
torsdag 28. juni Dyrøy kommune
Temakveld YOGA
Frisklivssentralen inviterer til temakveld om YOGA, med instruktur Barbro Johnsen, mandag 2.7. kl. 17:00 - 19:00.
mandag 25. juni Dyrøy kommune
Redusert bemanning legetjenesten
I perioden 25.juni til 17.august avvikles ferie ved kontoret. Bemanningen vil være sterkt redusert i denne perioden.
fredag 22. juni Dyrøy kommune
Ferieavvikling ved Dyrøy og Sørreisa legekontor
I perioden 25. juni til 17. august avvikles ferie ved kontoret. Bemanningen vil være sterkt redusert i denne perioden. Det betyr at det vil bli noe lengre ventetid på time hos sin fastlege. Øyeblikkelig og halvøyeblikklelig hjelp vil bli prioritert.
fredag 22. juni Dyrøy kommune
Lærere, pedagogstillinger ved Elvetun skole.
Åpen utlysing av stillinger som kan bli ledig
torsdag 21. juni Dyrøy kommune
Ledige stillinger
Dyrøy kommune har ledig stilling som: - Kommunalsjef oppvekst og kompetanse - Spennende rektorstilling med mulighet for faglig og personlig utvikling - Enhetsleder kultur og fritid
onsdag 13. juni Dyrøy kommune
Prosjektkoordinator i Nordavind Utvikling
Vi søker etter en prosjektkoordinator som vil jobbe i team med dyktige medarbeidere, og som kjenner seg igjen i de verdier som Dyrøy setter høyt. Nordavind Utvikling KF søker en faglig dyktig og motivert medarbeider for tiltredelse snarest i et 1 års engasjement i 100 % stilling,...
onsdag 13. juni Dyrøy kommune
TROMS

Dyrøy kommune skal bli mer næringsvennlig
Vi må tåle å høre hva vi ikke er god på, sier ordføreren.
mandag 11. juni Dyrøy kommune
Påmelding til kulturskolen 2018-2019
Husk å søke plass på kulturskolen!
onsdag 6. juni Dyrøy kommune
Lærere i voksenopplæringa og Elvetun skole
Lærer - norsk for minoritetsspråklig - 80% Morsmålslærer/tospråkligfaglærer - 30% Undervisningsstilling ved Elvetun skole - 100%
torsdag 31. mai Dyrøy kommune
Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018-2029 - Dyrøy kommune
Plan og Naturutvalget har i møte 16.05.2018 fattet vedtak om å legge forslag til kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune 2018-2029 ut på høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14.
onsdag 30. mai Dyrøy kommune
Gårds- og slektshistorie
Det er fortsatt mulig å få kjøpt gårds- og slektshistorie for Dyrøy. De tre binda med gårds- og slektshistorie er skrevet av Oddbjørn Knutsen, og tar for seg historia fram til 1920.
fredag 25. mai Dyrøy kommune
Oppstart av slamtømming
Det nærmer seg oppstart av slamtømming av private husholdningsslamavskillere. Planlegger oppstart i løpet av neste uke. Fra uke 21. Starter innerst i Faksfjord og tar oss nordover mot sentrum. Deretter starter oppe ved Skøvannet og tar oss ned til Lunde krysset for så å fortsette
fredag 18. mai Dyrøy kommune
Høring og offentlig ettersyn fra Fylkesmannen i Troms - : Fylkesmannens sak 18/1762–17
Høring og offentlig ettersyn av forslag til vern av Kastnesåsen naturreservat i Dyrøy kommune i Troms ved frivillig skogvern.
onsdag 16. mai Dyrøy kommune
Aksjon strandrydding 2018
Vi minner om at det kun er brennbart avfall som skal legges i de åpne kontainerne som er satt ut. Stål og metall skal settes ved siden av. I kontainerne skal det heller ikke deponeres vanlig grovavfall fra husholdningene – dette leveres på vanlig måte til grovavfallsmottaket.
fredag 11. mai Dyrøy kommune
Folkemøte om Kystplanarbeid for Dyrøy 15. mai
Det arrangeres folkemøte i Nordavindshagen kl. 18:00 den 15. mai. Det blir kaffe og frukt. Folkemøtet arrangeres i forbindelse med at det er varselt oppstart av planarbeid og at planprogram er lagt på høring.
onsdag 9. mai Dyrøy kommune
Spyling 2018
Brannvesenet vil fra og med idag, 7.mai starte jobben med å spyle gater og bygg. De oppfordrer til å parkere andre steder enn der det spyles dersom en må benytte bil. Det vil spyles i tidsrommet fra 17:30-21:30 ca. Oversikt over områder som skal spyles finnes nedenfor. 
mandag 7. mai Dyrøy kommune
Avlastningshjem for barn
Dyrøy kommune søker avlastningshjem for barn, tidspunkt primært helg eller etter avtale med kommunen. Lønn etter avtale. Ved interesse, ta kontakt med Astrid Aunli, tlf. 46 74 98 40 eller Noeline Goos tlf. 46 74 83 05 snarest.
mandag 7. mai Dyrøy kommune
Veterandagen 2018
På vegen av ordførerne og Forsvaret i Bardu, Målselv og Sørreisa, inviteres det til markering av veterandagen 8.mai 2018.
mandag 7. mai Dyrøy kommune
Enhetsleder kultur og fritid
\Dyrøy kommune har ledig 100% midlertidig stilling som enhetsleder kultur og fritid fra 1.7.18 – 31.12.19, med mulighet for forlengelse.\
fredag 4. mai Dyrøy kommune
Dyrøyhallen stenger
Dyrøyhallen vil i perioden mandag 14.mai fra kl.15:00 og frem til og med fredag 18. mai være stengt for all aktivitet. Dette på grunn av 17.mai arrangementet.
fredag 27. april Dyrøy kommune
Høring kommunedelplan - Hovedplan vann i Dyrøy kommune 2018 - 2022
Plan- og naturutvalget har i møte 23.03.2018 vedtatt Hovedplan vann Dyrøy kommune skal sendes på høring, og legges ut til offentlig ettersyn.
torsdag 26. april Dyrøy kommune
Først av alt; takk!
På vegne av styringsgruppa i byregionprogrammet Midt-Troms, rettes en stor takk. Det er svært mange som har bidratt på forskjellig vis i byregionprogrammet; folkemøter, regional næringsplan og felles kommunestyremøter for å nevne noe.
onsdag 25. april Dyrøy kommune
Søk midler fra Omstillingsfondet
Omstillingsfondet er nå gjort søkbart gjennom Regionalforvaltning.no. Fondet forvalter 2,66 millioner kroner i 2018. Dette er søkbare midler som skal gå til prosjekter i næringslivet.
onsdag 25. april Dyrøy kommune
Sekretær/konsulent inntil 40% stilling - Dyrøy sogn - Den norske kirke
Dyrøy kommune ligger midt i Troms og har ca. 1.100 innbyggere. Det er kort vei til Bardufoss (flyplass) og til Finnsnes (hurtigbåt og hurtigrute). Kommunen har fine friluftsmuligheter og et rikt idretts- og kulturliv.
mandag 23. april Dyrøy kommune
Aksjon strandrydding 2018
8 kommuner fra Midt-Troms; Dyrøy, Salangen, Sørreisa, Lenvik, Målselv, Tranøy, Berg og Torsken har søkt Miljødirektoratet om prosjektmidler til strandrydding 2018. Senja Avfall IKS står som søker av midler til prosjektet, og er også overordnet koordinator....
fredag 20. april Dyrøy kommune
Åpent møte for næringslivet i Dyrøy – eksisterende bedrifter og etablerere
Tirsdag 24.april kl. 18 i Nordavindshagen.
fredag 20. april Dyrøy kommune
Vannet stengt i Bjørkebakken
Meldt inn kl. 09:30
tirsdag 17. april Dyrøy kommune
4 - stor snøskredfare for region Indre Troms
mandag 16. april Dyrøy kommune
Ressurspersoner til «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» - Region Indre Midt-Troms
I perioden 01.08.18-31.07.20 skal Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv og Salangen kommune delta i satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». I den anledning skal det tilsettes ressurspersoner for barnehage og skole i alle fem kommunene.
tirsdag 10. april Dyrøy kommune
Folkemøter Revidering av kystplan Midt- og Sør-Troms
Felles folkemøte på Finnsnes, Kunnskapsparken 17. april, kl 18:00 for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
mandag 9. april Dyrøy kommune
Høring av planprogram / varsel planoppstart for Kystplan Midt- og Sør-Troms
Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy vedtok 15.03.2018 å legge ut forslag til planprogram for utarbeidelse av interkommunal plan for sjøområdene...
mandag 9. april Dyrøy kommune
TROMS

Mobbeombud
Mobbeombudet i Troms, Jon Halvdan Lenning, kommer til Dyrøy 18.april. Alle foreldre i Dyrøy inviteres til foreldremøte i Nordavindshagen kl 18.30-20.00.
onsdag 4. april Dyrøy kommune
Søk på aktivitetsstøtte 2018
Alle lag og foreninger i Dyrøy kan nå søke om aktivitetsstøtte fra Dyrøy kommune for året 2018.
tirsdag 3. april Dyrøy kommune
Høringsdokumenter for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er en lovpålagt oppgave hjemlet i sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011). Kommunens plikter etter forskriftene er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen.
fredag 23. mars Dyrøy kommune
Lærere og barne- og ungdomsarbeidere
Dyrøy kommune har ledige stillinger som lærere og barne- og ungdomsarbeidere
fredag 23. mars Dyrøy kommune
Offentlig innsyn - Annleggsendring på lokalitet Storvika V
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad for annleggsendring på lokalitet Storvika V ut til offentlig innsyn:
mandag 19. mars Dyrøy kommune
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7 (5 årig master)
Desentralisert, nettstøttet og samlingsbasert fra Høgskolen i Sørøst-Norge fom høsten 2018 på Studiesenteret Finnsnes. Søknadsfrist 15. april 2018.
mandag 19. mars Dyrøy kommune
Høring - forskrift om langtidsopphold ved institusjon og bolig med heldøgns omsorg i Dyrøy kommune
Vedlagt ligger utkast til forskrift om langtidsopphold ved institusjon eller bolig med heldøgns omsorg i Dyrøy kommune. Høringen utføres i henhold til forvaltningsloven § 37. Kommunen skal har utarbeidet slik forskrift for å sikre at tildeling av langtidsplasser utføres...
onsdag 14. mars Dyrøy kommune
Barnehagedagen 2018
Barnehagen på besøk i Nordavindshagen
tirsdag 13. mars Dyrøy kommune
Vannet stenger 8.mars
Vannet stenger torsdag 8.mars fra kl.09:00. Vannet stenger fra Finnlandsveien 81 og til bruhodet. Tidsforbruk er usikkert.
fredag 2. mars Dyrøy kommune
Dyrøy satser på lærlinger
Dyrøy kommune har flere lærlinger pr 1000 innbyggere enn de fleste andre kommuner. Vi satser på lærlinger fordi vi ønsker flinke fagarbeidere.
torsdag 1. mars Dyrøy kommune
Hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider i PLO
Intern utlysning omfatter fast ansatte og vikarer i pleie- og omsorgstjenesten.
onsdag 28. februar Dyrøy kommune
Bjørgatunnelen i rute
Arbeidet med Bjørgatunnelen er i følge Statens Vegvesen i rute. NB! Endring av bussrute vil ikke inntreffe før 3.april.
onsdag 28. februar Dyrøy kommune
Sykepleier og vernepleier i PLO
Dyrøy kommune har ledig følgende stillinger i pleie- og omsorgstjenesten:
onsdag 28. februar Dyrøy kommune
22-åring tiltalt for knivstikking, grov narkokriminalitet og ran
Lavangenmannen (22) ble pågrepet etter en omfattende politiaksjon. I mai må han møte i retten.
mandag 26. februar $ Nordlys
Kim Steinar mistet jobben. To uker senere kjøpte han og samboeren hus i nordlandskommunen med størst vekst
Kim Steinar Thorsby og Marion Knutsen flyttet til Gimsøy i april i fjor. Vågan hadde størst befolkningsøkning av bykommunene i Nord-Norge i 2017.
lørdag 24. februar $ Avisa Nordland
Kulturkafé – med unge røster!
Nordavindshagen: 08.03.18. kl. 18.00.
fredag 23. februar Dyrøy kommune
Dobbeltdrapsmann skal fortsatt sitte i forvaring
Mannen som er dømt for dobbeldrapet i Dyrøy i oktober 1996, skal fortsatt sitte i fengsel.
lørdag 17. februar $ Nordlys
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DYRØY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL