Dyrøy
Kulturprisen 2018
Har du gode forslag til kandidater til kulturprisen i Dyrøy for året 2018? Er du imponert over naboen, stolt over treneren, eller vet om noen som gjør en god jobb som frivillig? Hjelp oss å løfte fram ildsjelene i lokalsamfunnet vårt.
tirsdag 13:15 Dyrøy kommune
Ustabil vannforsyning onsdag 21.11.18
Ustabil vannforsyning mellom kl. 9-14, fra Elvetun skole, Sentrum, Espenes.
tirsdag 09:41 Dyrøy kommune
Barnehagelærer med spesialpedagogikk
Dyrøy barnehage skal ansette en barnehagelærer, fortrinnsvis med spesialpedagogikk, fra 01.01.19 i en 100% fast stilling.
mandag 09:54 Dyrøy kommune
Sykepleier
Dyrøy kommune har ledig følgende stillinger i pleie- og omsorgstjenesten: 2 x 100% faste sykepleierstillinger på sykehjemmet.
fredag 15:05 Dyrøy kommune
Vannavstenging mandag 19.11.18
Vannavstenging mellom kl.09-13, fra Brøstad kirke ut til Sentrum, Finnlansnes og Espenes.
fredag 10:50 Dyrøy kommune
Generasjonstreff
Dyrøy Eldre- og ungdomsråd arrangerer treff hvor eldre og unge kan møtes. De yngre kan hjelpe de eldre med digitale spørsmål og de eldre kan lære de yngre masse med sin erfaring. Treffet vil være Torsdag 13.desember kl. 18-20 i Nordavindshagen.
fredag 10:02 Dyrøy kommune
Tilskuddsordning for aktiviteter knyttet til barn og unge
Søknad om støtte. Barne-, ungdoms- og familie- direktoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019. Søknadsfrist for 2019: 10. desember 2018.
fredag 09:53 Dyrøy kommune
Lærer og barne- og ungdomsarbeider
Det er ledig 100% fast lærer/pedagogstilling med snarlig tiltredelse. Det er ledig for snarlig tiltredelse 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 1 år.
torsdag 10:01 Dyrøy kommune
TROMS

Melding om hogst i vernskog
Dyrøy kommune minner om at all hogst i vernskog, ut over ved til husbehov, skal meldes til kommunen før hogst kan starte. Dette i tråd med Vernskogbestemmelsene for kommunene. All skog i Troms er definert som vernskog. Det betyr at skogen er vern mot naturskader o.a. Har kommunen ikke gitt svar...
tirsdag 13. november Dyrøy kommune
Endring av tømmedag på grovavfallsplassen fra den 20.11.18
Grovavfallsplassen ved Dyrøy Energi har fått ny aktør "Astafjord Vekst" og har endret tømmedag fra torsdag til tirsdag. Ny informasjoner: Tirsdager i oddetallsuker fra kl. 15.00-18.00.
tirsdag 13. november Dyrøy kommune
Ny dato for influensavaksine
Influensavaksine tilbys på helsestasjonen 21.11.18 mellom kl.9 og 12.
torsdag 8. november Dyrøy kommune
Ungdommer fra Dyrøy høres!
\Medvirkning av unge er viktig. I høst har våre politikere gjort beslutninger som får betydning for ungdomsarbeidet. Og sist helg var to ungdommer fra Dyrøy deltakere på Ungdommens Fylkesting i Troms. Der ble Markus Haraldsvik valgt inn som medlem i Ungdommens Fylkesråd i 2 å
onsdag 7. november Dyrøy kommune
Interesserte fiskere i Dyrøy og området rundt inviteres til møte på kommunehuset i Dyrøy onsdag 7.november klokka 18:00
Dyrøy kommune/VOX Dyrøy (Omstillingsprogrammet) har etter initiativ fra lokale fiskere jobbet siden i vår med å undersøke muligheten for å etablere en mottaksstasjon for fiskere i Dyrøy og omkringliggende kommuner. Dette vil kunne bidra til økt aktivitet og...
fredag 2. november Dyrøy kommune
BRIS – Dyrøy satser på barn og unge
Dyrøy kommune har søkt og blitt tatt med i to av Utdanningsdirektoratet sine nasjonale satsinger; Realfagssatsing og Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Dette gir vår kommune nye, gode muligheter. Vi ønsker å prioritere satsing på barn og unge.
onsdag 31. oktober Dyrøy kommune
Landbrukskafé i Dyrøy – tema Villsau
Troms landbruksfaglige senter, landbrukskontoret og VOX Dyrøy samarbeider om en serie landbrukskaféer i høst/vinter. Først ute er temamøte Villsau.
mandag 29. oktober Dyrøy kommune
Helsestasjonen stengt
Helsestasjonen er stengt til og med 7.november. Ved behov for avklaring, kontakt kommunalsjef helse og omsorg, Karl Johan Olsen på e-post karl.olsen@dyroy.kommune.no eller tlf. 91 53 53 49.
onsdag 24. oktober Dyrøy kommune
Høring "Planstrategi 2018"
I henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1 legges med dette forslag til planstrategi 2018-19 ut til høring.
onsdag 24. oktober Dyrøy kommune
Helsestasjon stengt
Pga sykdom blir det ikke influensavaksinering på helsestasjonen idag 22.10.18. Det kommer informasjon om nytt tidspunkt for vaksinering senere.
mandag 22. oktober Dyrøy kommune
Feil ved sentralbordet
Sentralbordet er ut av drift på ubestemt tid, så telefoner til Dyrøy kommune går ikke gjennom til oss. Leverandøren jobber med saken.Vi beklager så mye!
mandag 22. oktober Dyrøy kommune
Stenging av Dyrøyhallen
Hallstyret informerer om at Dyrøyhallen vil bli stengt for trening på grunn av arrangement, tirsdag 23.oktober og onsdag 24.oktober.
torsdag 18. oktober Dyrøy kommune
TV-aksjonens konsert i Nordavindshagen
Søndag 21.10.18. Klokken 19:00. Dørene åpnes 18:00.
tirsdag 16. oktober Dyrøy kommune
Tiltak for å skape vekst og utvikling
Kommunen og næringslivet jobber mot felles mål om utvikling av Dyrøy. I forstudiet «Næringsvennlig kommune» etterlyser begge parter bedre samarbeid og felles oppfatning av roller og ansvar. Nå iverksetter rådmannen mange tiltak.
tirsdag 9. oktober Dyrøy kommune
Nominer kandidater til fylkeskommunens priser og stipend
Nå er tiden inne for å melde inn gode kandidater til fylkeskommunens priser og stipender.
tirsdag 9. oktober Dyrøy kommune
Vannverksutbygging
Utbyggingen av Dyrøy vannverk planlegges videreført i tråd med tiltakene som fremgår av «Hovedplan vann». Planen har ligget til høring og skal sluttbehandles (vedtas) i PNU og kommunestyret. Planen beskriver tiltak som foreslås utført i perioden 2018 –...
onsdag 3. oktober Dyrøy kommune
Motivasjon og mestring
TIRSDAG 23. OKTOBER er Frisklivssentralen i Dyrøy og i Sørreisa så heldige å få Morten Karolius hit, coach fra Fenomental, til å holde tematimer for oss om motivasjon og mestring.
onsdag 3. oktober Dyrøy kommune
Markering av verdensdagen for psykisk helse i Dyrøy
Dyrøy kommune arrangerer verdensdagen for første gang i år. Markeringen er 2 oktober kl 18.00. Tore Petterson kommer til Dyrøy i anledning verdensdagen for psykisk helse! Det her vil du ikke gå glipp av - en dyktig kjendis om en viktig sak.
tirsdag 25. september Dyrøy kommune
Influensavaksine
Personer i risikogruppene tilbys nå influensavaksine ved helsestasjonen i Dyrøy.
tirsdag 25. september Dyrøy kommune
FV 84 - Skøelvdal bru stenger
Skøelvdal bru på fv 84 blir stengt i følgende periode: 24. september til 31. oktober
onsdag 19. september Dyrøy kommune
Kartlegging av marint avfall fra akvakulturnæringen
Fiskeridirektoratet region Nord ønsker nå å kartlegge og registrere marin forsøpling fra akvakulturnæringen i Troms og Finnmark. Dette både for å få mer kunnskap om omfanget, men også for å kunne bidra til å iverksette mulige tiltak knyttet til...
torsdag 13. september Dyrøy kommune
Politisk fravær til ungdommer – Dyrøyseminaret
Påmeldingsfrist 13.september.
tirsdag 11. september Dyrøy kommune
Tidspunkt for gudstjeneste med konfirmantpresentasjon
Denne gudstjenesten er søn. 16. september klokka 17.00!
mandag 10. september Dyrøy kommune
Ledig 50 % stilling som miljøterapeut skole/SFO
Dyrøy kommune har ledig 50% fast stilling som miljøterapeut skole/SFO
torsdag 6. september Dyrøy kommune
Hva kan leveres på miljøstasjon i Dyrøy kommune
onsdag 5. september Dyrøy kommune
TROMS

Brannkonstabel
tirsdag 4. september Dyrøy kommune
Koordinator
LØKTA er en interkommunal enhet for kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten i Midt-Troms. Enheten er organisert innenfor styringsstrukturen til Midt-Troms regionråd med samarbeidskommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
tirsdag 4. september Dyrøy kommune
Fårikålfestivalen 2018
For 11.gang ønsker vi velkommen til FÅRikålfestival og FÅRykende dager i Dyrøy. Kom å bli med på trivelige dager med fokus på folk og fe, høstens grøde, trivelige møter og gode opplevelser.
tirsdag 4. september Dyrøy kommune
Inspektør (fagleder) - vikariat
tirsdag 14. august Dyrøy kommune
Skolestart 2018- Elvetun skole
Informasjon om første skoledag.
mandag 13. august Dyrøy kommune
Invitasjon til informasjonsmøter høsten 2018 – Om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2019.
tirsdag 7. august Dyrøy kommune
Stillinger ledig som Helsesøster evt. kombinert med Miljøterapeut, Sykepleier/Vernepleier med videreutdanning i Psykisk Helsearbeid, Sykepleiere, og Helsefagarbeider
Dyrøy kommune har ledige stillinger som sykepleiere, helsesøster/miljøterapeut og helsefagarbeider
tirsdag 7. august Dyrøy kommune
Åpningstider Dyrøy Folkebibliotek
Dyrøy folkebibliotek har igjen betjent åpningstid på onsdagene, fra klokka 10-16. Tirsdag (11-19) og lørdag(10-15) fortsetter som før. I tillegg er biblioteket fortsatt åpent hver dag i kontortida for bruk av låneautomaten.
fredag 20. juli Dyrøy kommune
Ledige plasser på kulturskolen
Det er enda plass på Visuell kunst, fløyte og Kulturhage!
onsdag 18. juli Dyrøy kommune
Lærer voksenopplæringa - lærer norsk minoritetsspråklige
\ Inntil 80 % midlertidig stilling ledig fra 01.08.18, med undervisning norsk som andrespråk. 7,5 % av stillingen er administrasjon.\ \
tirsdag 17. juli Dyrøy kommune
Ny søknadsfrist - Enhetsleder skole/SFO
\Vi søker etter en enhetsleder som vil jobbe i team med dyktige medarbeidere, og som kjenner seg igjen i de verdier som Dyrøy setter høyt \
mandag 2. juli Dyrøy kommune
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018
Det vises til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 samt tilhørende tiltaksprogram. Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms fylkeskommune inntil 500.000 kr. til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms/Troms fylke.
torsdag 28. juni Dyrøy kommune
Redusert bemanning legetjenesten
I perioden 25.juni til 17.august avvikles ferie ved kontoret. Bemanningen vil være sterkt redusert i denne perioden.
fredag 22. juni Dyrøy kommune
Ferieavvikling ved Dyrøy og Sørreisa legekontor
I perioden 25. juni til 17. august avvikles ferie ved kontoret. Bemanningen vil være sterkt redusert i denne perioden. Det betyr at det vil bli noe lengre ventetid på time hos sin fastlege. Øyeblikkelig og halvøyeblikklelig hjelp vil bli prioritert.
fredag 22. juni Dyrøy kommune
Lærere, pedagogstillinger ved Elvetun skole.
Åpen utlysing av stillinger som kan bli ledig
torsdag 21. juni Dyrøy kommune
Ledige stillinger
Dyrøy kommune har ledig stilling som: - Kommunalsjef oppvekst og kompetanse - Spennende rektorstilling med mulighet for faglig og personlig utvikling - Enhetsleder kultur og fritid
onsdag 13. juni Dyrøy kommune
Prosjektkoordinator i Nordavind Utvikling
Vi søker etter en prosjektkoordinator som vil jobbe i team med dyktige medarbeidere, og som kjenner seg igjen i de verdier som Dyrøy setter høyt. Nordavind Utvikling KF søker en faglig dyktig og motivert medarbeider for tiltredelse snarest i et 1 års engasjement i 100 % stilling,...
onsdag 13. juni Dyrøy kommune
Dyrøy kommune skal bli mer næringsvennlig
Vi må tåle å høre hva vi ikke er god på, sier ordføreren.
mandag 11. juni Dyrøy kommune
Påmelding til kulturskolen 2018-2019
Husk å søke plass på kulturskolen!
onsdag 6. juni Dyrøy kommune
Lærere i voksenopplæringa og Elvetun skole
Lærer - norsk for minoritetsspråklig - 80% Morsmålslærer/tospråkligfaglærer - 30% Undervisningsstilling ved Elvetun skole - 100%
torsdag 31. mai Dyrøy kommune
Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018-2029 - Dyrøy kommune
Plan og Naturutvalget har i møte 16.05.2018 fattet vedtak om å legge forslag til kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune 2018-2029 ut på høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14.
onsdag 30. mai Dyrøy kommune
Gårds- og slektshistorie
Det er fortsatt mulig å få kjøpt gårds- og slektshistorie for Dyrøy. De tre binda med gårds- og slektshistorie er skrevet av Oddbjørn Knutsen, og tar for seg historia fram til 1920.
fredag 25. mai Dyrøy kommune
Oppstart av slamtømming
Det nærmer seg oppstart av slamtømming av private husholdningsslamavskillere. Planlegger oppstart i løpet av neste uke. Fra uke 21. Starter innerst i Faksfjord og tar oss nordover mot sentrum. Deretter starter oppe ved Skøvannet og tar oss ned til Lunde krysset for så å fortsette
fredag 18. mai Dyrøy kommune
Høring og offentlig ettersyn fra Fylkesmannen i Troms - : Fylkesmannens sak 18/1762–17
Høring og offentlig ettersyn av forslag til vern av Kastnesåsen naturreservat i Dyrøy kommune i Troms ved frivillig skogvern.
onsdag 16. mai Dyrøy kommune
Aksjon strandrydding 2018
Vi minner om at det kun er brennbart avfall som skal legges i de åpne kontainerne som er satt ut. Stål og metall skal settes ved siden av. I kontainerne skal det heller ikke deponeres vanlig grovavfall fra husholdningene – dette leveres på vanlig måte til grovavfallsmottaket.
fredag 11. mai Dyrøy kommune
TROMS

Folkemøte om Kystplanarbeid for Dyrøy 15. mai
Det arrangeres folkemøte i Nordavindshagen kl. 18:00 den 15. mai. Det blir kaffe og frukt. Folkemøtet arrangeres i forbindelse med at det er varselt oppstart av planarbeid og at planprogram er lagt på høring.
onsdag 9. mai Dyrøy kommune
Dyrøyhallen stenger
Dyrøyhallen vil i perioden mandag 14.mai fra kl.15:00 og frem til og med fredag 18. mai være stengt for all aktivitet. Dette på grunn av 17.mai arrangementet.
fredag 27. april Dyrøy kommune
Høring kommunedelplan - Hovedplan vann i Dyrøy kommune 2018 - 2022
Plan- og naturutvalget har i møte 23.03.2018 vedtatt Hovedplan vann Dyrøy kommune skal sendes på høring, og legges ut til offentlig ettersyn.
torsdag 26. april Dyrøy kommune
Først av alt; takk!
På vegne av styringsgruppa i byregionprogrammet Midt-Troms, rettes en stor takk. Det er svært mange som har bidratt på forskjellig vis i byregionprogrammet; folkemøter, regional næringsplan og felles kommunestyremøter for å nevne noe.
onsdag 25. april Dyrøy kommune
Søk midler fra Omstillingsfondet
Omstillingsfondet er nå gjort søkbart gjennom Regionalforvaltning.no. Fondet forvalter 2,66 millioner kroner i 2018. Dette er søkbare midler som skal gå til prosjekter i næringslivet.
onsdag 25. april Dyrøy kommune
Sekretær/konsulent inntil 40% stilling - Dyrøy sogn - Den norske kirke
Dyrøy kommune ligger midt i Troms og har ca. 1.100 innbyggere. Det er kort vei til Bardufoss (flyplass) og til Finnsnes (hurtigbåt og hurtigrute). Kommunen har fine friluftsmuligheter og et rikt idretts- og kulturliv.
mandag 23. april Dyrøy kommune
Aksjon strandrydding 2018
8 kommuner fra Midt-Troms; Dyrøy, Salangen, Sørreisa, Lenvik, Målselv, Tranøy, Berg og Torsken har søkt Miljødirektoratet om prosjektmidler til strandrydding 2018. Senja Avfall IKS står som søker av midler til prosjektet, og er også overordnet koordinator....
fredag 20. april Dyrøy kommune
Åpent møte for næringslivet i Dyrøy – eksisterende bedrifter og etablerere
Tirsdag 24.april kl. 18 i Nordavindshagen.
fredag 20. april Dyrøy kommune
Vannet stengt i Bjørkebakken
Meldt inn kl. 09:30
tirsdag 17. april Dyrøy kommune
4 - stor snøskredfare for region Indre Troms
mandag 16. april Dyrøy kommune
Ressurspersoner til «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» - Region Indre Midt-Troms
I perioden 01.08.18-31.07.20 skal Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv og Salangen kommune delta i satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». I den anledning skal det tilsettes ressurspersoner for barnehage og skole i alle fem kommunene.
tirsdag 10. april Dyrøy kommune
Folkemøter Revidering av kystplan Midt- og Sør-Troms
Felles folkemøte på Finnsnes, Kunnskapsparken 17. april, kl 18:00 for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
mandag 9. april Dyrøy kommune
Høring av planprogram / varsel planoppstart for Kystplan Midt- og Sør-Troms
Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy vedtok 15.03.2018 å legge ut forslag til planprogram for utarbeidelse av interkommunal plan for sjøområdene...
mandag 9. april Dyrøy kommune
Høringsdokumenter for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er en lovpålagt oppgave hjemlet i sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011). Kommunens plikter etter forskriftene er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen.
fredag 23. mars Dyrøy kommune
Lærere og barne- og ungdomsarbeidere
Dyrøy kommune har ledige stillinger som lærere og barne- og ungdomsarbeidere
fredag 23. mars Dyrøy kommune
Offentlig innsyn - Annleggsendring på lokalitet Storvika V
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad for annleggsendring på lokalitet Storvika V ut til offentlig innsyn:
mandag 19. mars Dyrøy kommune
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7 (5 årig master)
Desentralisert, nettstøttet og samlingsbasert fra Høgskolen i Sørøst-Norge fom høsten 2018 på Studiesenteret Finnsnes. Søknadsfrist 15. april 2018.
mandag 19. mars Dyrøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DYRØY

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL