Dyrøy
Fårikålfestivalen 2021
Fårikålens nasjonale festdag feires hvert år på den siste torsdagen i september. Fårikålfestivalen ønsker å sette fokus på lokal mat og matkultur. Samtidig slå et slag for landbruket og verdien med å bo i levende lokalsamfunn.
tirsdag 11:40 Dyrøy kommune
Stenging av vann 22.09.21 - Bjørkebakken, Elvevoll og Lunde
Vannet vil bli stengt onsdag 22.09.21 fra kl. 09:00 til kl. 14:00 gjelder Bjørkebakken, Elvevoll og Lunde. Arbeid på hovedvannledning fra Rundfjellvannet rensebasseng. Vi beklager ulempen dette medfører for våre abonnenter.
mandag 13:18 Dyrøy kommune
Nå starter Dyrøy ungdomsklubb!
 
søndag 21:24 Dyrøy kommune
Fordøren på bussen åpnes 20.september 2021
Etter nøye vurdering åpner nå Troms fylkestrafikk fordøren på bussen.
fredag 15:13 Dyrøy kommune
Informasjon 15.9.21 - Covid-19
Felles Coronatelefonnummer for kommunene Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy Ved spørsmål vedrørende Covid-19 vil det for kommunene Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy være mulig å få kontakt mellom kl 08.00-23.00 på følgende...
onsdag 15. september Dyrøy kommune
Status ombygging legekontor i Dyrøy
Ombyggingen av legekontoret og tilhørende arealer lot seg ikke gjennomføre i henhold til estimert tid. Det anslås at lokalene kan bli klar for reetablering av instrumenter og utstyr i midten av oktober.
onsdag 15. september Dyrøy kommune
Dyrøybrua vil være stengt 16. - 17.september
Torsdag 16/9 vil Dyrøybrua være stengt for vanlig trafikk fra kl 21.00 pga stolpeskift og retting av stolper. Arbeidets varighet vil kunne være fram til kl 06.00 fredag 17/9. 
onsdag 15. september Dyrøy kommune
Arbeidet med sykehjemsavdeling påbegynt
Eldreomsorgen i Dyrøy rustes nå for framtidas behov. Behovene tydeliggjøres gjennom SSB’s befolkningsframskriving. Alderssammensetningen synliggjør at det blir færre arbeidsføre som kan ivareta de som trenger helsehjelp i kommunen. Det er allerede vanskeligere å...
tirsdag 14. september Dyrøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Covid-19 spørsmål
Ved spørsmål vedrørende Covid-19 vil det for kommunene Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy være mulig å få kontakt mellom kl 08.00-23.00 på følgende nummer: 930 98 402. Dette nummeret kan du også kontakte dersom du sitter i karantene og utvikler
tirsdag 14. september Dyrøy kommune
Valgresultat Dyrøy
Endelig resultat etter opptelling for Dyrøy kommune til Stortingsvalget 2021 er klart.
mandag 13. september Dyrøy kommune
Salg av hjulbrakke
Forside
mandag 13. september Dyrøy kommune
Forskningsdagene i Dyrøy
Programmet for årets forskningsdager i Dyrøy er klart.
fredag 10. september Dyrøy kommune
Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer - Høringsfrist 18.10.2021
Dyrøy kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring.  
torsdag 9. september Dyrøy kommune
Valgting
Er du manntallsført i Dyrøy og ikke har forhåndsstemt? Da kan du avgi din stemme i Arvid Hanssen-huset, Nordavindshagen.
tirsdag 7. september Dyrøy kommune
Reiselivsbedriften overlevde koronakrisen med et nødrop. Nå kommer en ny trussel: - Det er veldig trist
– Jeg føler meg så liten og oversett, sier Ragna Lerkendal i Dyrøy Holiday.
mandag 6. september $ Nordlys
Informasjon 3.9.21 - Covid-19
God vaksinekapasitet i Dyrøy nå. Vi vil fortsatt oppfordre alle innbyggerne fra fylte 12 år til å registrere seg for vaksinering. Vaksinering er strategien som er valgt for å forhindre smitte i befolkningen.
fredag 3. september Dyrøy kommune
Søknad om redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen
Fra og med inneværende skoleår vil det innføres redusert foreldrebetaling i SFO, for alle barn i 1.-4.klasse. 
fredag 3. september Dyrøy kommune
Reguleringsplan Espenesbogen
Kommunestyret i Dyrøy vedtok i sak 38/21 ny reguleringsplan for Espenesbogen industriområde. 
onsdag 1. september Dyrøy kommune
Oppdatering - Stenging av vann på Dyrøya 02.09.21
Endring av tidspunkt. Vannet vil bli stengt fra Dalvika og sørover fra ca. kl.09.00 til 18.00 på grunn av vedlikehold av vannledningen. Vi beklager ulempen dette medfører.
mandag 30. august Dyrøy kommune
Koronavaksine til ungdom i alderen 16-17 år
Det tilbys vaksine til ungdom som er født i 2004 og 2005. I Dyrøy kommune er det 26 ungdommer i denne gruppen.
fredag 27. august Dyrøy kommune
Informasjon fra NAV
NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy holder stengt for drop-in torsdag 23.09.21, grunnet fagdag. Vi holder åpent for drop-in fredag 24.09.21 klokken 1200-1400. Oppslag vil også bli hengt opp på NAV-kontoret.
onsdag 25. august Dyrøy kommune
Gratis kurs i fiske og fangst for ungdommer
Midt-Troms friluftsråd, Senja og Midt-Troms sameforening og Tranøybotn og omegn JFF inviterer ungdom i Midt-Troms til kurs i fangsttradisjoner med spesiell vekt på fiske. Når: 29.august kl. 10.00-15.00. Hvem: Ungdom 13-17 år Hvor: Kaperdalen på Senja
fredag 20. august Dyrøy kommune
Vaksinetilbud til ungdom i alderen 16-17 år
Det tilbys nå vaksine til ungdom som er født i 2005 eller tidligere. De som ønsker vaksine, bes ta kontakt med helsestasjonen og registrere seg (tlf: 412 38 210). Oppgi også hvilken skole du går på. Registreringen er viktig for at vi skal kunne bestille
fredag 20. august Dyrøy kommune
Informasjon 20.8.21 - Covid-19
Det er klart for skolestart mandag 23. august. Dyrøy barnehage starter nytt barnehageår samme uke. Enhetene driftes på grønt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen. Det innebærer fortsatt fokus på hygiene, unnlate å ha nærkontakt/håndhilse og avstand
fredag 20. august Dyrøy kommune
Innbydelse til Kretsmesterskap Sprint for Troms søndag 5.september 2021 i Brøstadbotn
Sørreisa Orienteringslag inviterer til KM Sprint søndag 5. september kl.10.00 i Brøstadbotn sentrum i Dyrøy kommune.
torsdag 19. august Dyrøy kommune
Vaksineinformasjon - Tilgjengelige 1.doser
Vi har nå sendt ut innkalling til de vi har registrert som ønsker 1. dose covid 19- vaksine.  Dersom du ønsker vaksine, men ikke har fått tilbud om time, må du ta telefonisk kontakt med helsestasjonen. (tlf: 412 38 210).
tirsdag 17. august Dyrøy kommune
Regionale kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Troms og Finnmark fylkeskommune har gleden av å invitere lag og foreninger i fylket til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
tirsdag 17. august Dyrøy kommune
Invitasjon til interessentmøte
SalMar Farming AS avd Nord
onsdag 11. august Dyrøy kommune
Bli med på prosjekt Bygdeungdommens stemme
Norges Bygdeungdomslag arrangerer høsten 2021 og våren 2022 prosjektet Bygdeungdommens Stemme. Målet med prosjektet er å styrke bygdeungdommens stemme og bidra til økt mangfold i samfunnsdebatten.
tirsdag 10. august Dyrøy kommune
Skolestart 2021
Forside
tirsdag 10. august Dyrøy kommune
Visuell kunst - søknadsfrister og informasjon
Vi minner om kommende søknadsfrister og arrangement for det visuelle kunstfeltet.  
tirsdag 10. august Dyrøy kommune
Oppdatering smittesituasjonen 10.8.21
En person har det siste døgnet fått påvist Covid-19 i Salangen. Personen var allerede satt i karantene og utløser derfor ikke flere nærkontakter.  Vi råder fortsatt alle til lav terskel for koronatest ved symptomer. 
tirsdag 10. august Dyrøy kommune
Søknad om tilskudd til friluftsliv
Nå kan du søke Statskog om støtte til aktiviteter som skaper friluftsliv og bærekraftig bruk av norsk natur.
tirsdag 10. august Dyrøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Forhåndsstemming fra 10.august
Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg for å begrense smitterisiko i forbindelse med Covid-19. Vi vil ivareta godt smittevern i forhåndsstemmemottaket.
fredag 6. august Dyrøy kommune
Hvor blir det av menightsbladet?
Forside
fredag 6. august Dyrøy kommune
Høring av søknad om dispensasjon fra formål i kystsoneplanen for produksjon av kvitfisk
Plan og naturutvalget behandlet saken den 08.06.21 og vedtok at saken skulle sendes på høring.
fredag 6. august Dyrøy kommune
Vaksinestatus pr. 5.8.21
Innbyggere i Dyrøy som ønsker vaksine (1. dose) og som ennå ikke har fått tilbud om time, må henvende seg til helsestasjonen for registrering. (tlf: 412 38 210 på dagtid).
torsdag 5. august Dyrøy kommune
Oppdatering smittesituasjonen 5.8.21
Det er påvist to nye positive koronatester i Lavangen onsdag 4.8.21. Begge var allerede i karantene.  Vi oppfordrer alle med luftveissymptomer om å teste seg. 
torsdag 5. august Dyrøy kommune
Står du i manntallet?
I år er det stortings- og sametingsvalg. For å kunne stemme ved høstens valg må du stå i manntall.
onsdag 4. august Dyrøy kommune
Informasjon til innbyggerne i Dyrøy om Koronaviruset (covid-19) oppdatert 4.8.21
Det ble kvelden 3.8.21 meldt om 1 ny positiv koronatest for Dyrøy kommune. Ytterligere en person er satt i karantene i Dyrøy og 4 personer i Lavangen. Personen er mest sannsynlig smittet under reise. Nærkontakter vil testes i dag 4.8.21. Det er også noen
onsdag 4. august Dyrøy kommune
Anbudskonkurranse - Dyrøy sentrumsbygg
Dyrøy utleiebygg AS har nå lyst ut konkurranse på sentrumsbygget. 
onsdag 4. august Dyrøy kommune
Vannlekkasje i Elveveien
Det er oppdaget en vannlekkasje i ledningsnettet mot barnehagen. Husstander i Elvevein vil bli fri for vann i ca. 2 timer. Vi beklager ulempen dette medfører for våre abonnenter.
mandag 2. august Dyrøy kommune
Oppdatering av Covid-19 smitte 29.07.21 kl. 14:00
Det er meldt 2 nye positive koronatester i Dyrøy. Personene er smittet under reise. En person tilhørende Dyrøy satt i karantene.
torsdag 29. juli Dyrøy kommune
Informasjon til innbyggere i Dyrøy om Koronaviruset (covid-19) oppdatert 25.7.21
Smittesituasjon i vår region er dessverre i forverring, og Hålogalandsregion har nå et av landets høyeste smittetrykk med mer enn 150 smittede de siste ukene. Flere av utbruddene er med den mer smittsomme delta varianten. I Sortland og Harstad er det
søndag 25. juli Dyrøy kommune
Truet politimann: – Du skal ikke få puste særlig lenge, eg kjenne mange
Først skal mannen ha kjørt mens han var beruset, så skal han ha truet en politimann på livet.
lørdag 24. juli $ Nordlys
Smitte i Salangen
Salangen kommune melder om følgende på sin hjemmeside i dag, som innbyggere i Dyrøy også må merke seg:
fredag 23. juli Dyrøy kommune
Fribeegolfbane i Brøstadbotn sentrum
Velkommen til å ta i bruk deler av frisbeegolfbanen i sentrum av Brøstadbotn. Det gjenstår enda arbeid, men alle som har lyst, kan teste ut banen. Det er gratis.
mandag 19. juli Dyrøy kommune
SommerArtig med fysikk og håndverk og rytmisk lek.
SOMMERSKOLE 5. - 9. JULI 2021 i DYRØY  
torsdag 15. juli Dyrøy kommune
Kunngjøring av anbudskonkurranse
Dyrøy kommune har nå kunngjort anbudskonkurranse for utfylling i sjø knyttet til utvidelse av Espenesbogen industriområde.
onsdag 14. juli Dyrøy kommune
Kunstutstilling
Kari Nordheim er stadig på arbeidsreiser fra Ny-Ålesund i nord, Marokko i sør, Hebridene i vest og til Himalaya i øst. 23- 31 juli vil hun ha kunstutstilling i Nordvindshagen hvor publikum vil få være med på hennes reiser gjennom kunsten.
tirsdag 13. juli Dyrøy kommune
Dyrøybenken
Forside
torsdag 8. juli Dyrøy kommune
Espenes/Øvre Espenes - Stenging av vann 07.07.21
Espenes og Øvre Espenes vil bli fri for vann i dag 07.07.21 fra kl. 16.00 til kl. 21.00. Er oppdaget en stor vannlekkasje. Vi beklager ulempen dette medfører for våre abonnenter.  
onsdag 7. juli Dyrøy kommune
Nå er det mulig å tidligstemme
I perioden fra 1. juli til 9. august kan velgere som ikke har anledning til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen tidligstemme. Dersom du ønsker å avgi tidlig stemme, ta kontakt på servicetorget i åpningstiden
tirsdag 6. juli Dyrøy kommune
Utvidet åpningstid på gjenbruksstasjonen
I juli og august holder grovavfallsmottaket på Finnlandsmoan industriområde åpent hver tirsdag kl. 14-18.
mandag 5. juli Dyrøy kommune
Oppdatert prognose vaksinering uke 26
Vi ber om at de som ønsker vaksine registrerer dette på REMIN. De som har gitt positiv tilbakemelding vil kalles inn. Vi har nå startet med innkalling av aldersgruppen 45-54 år. Personer som kan stille til vaksinering på kort varsel (innen 30 min) bes om
fredag 2. juli Dyrøy kommune
Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet
Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober Søknadsfristen er forlenget til 15. november
fredag 2. juli Dyrøy kommune
Turistinformasjon
I hele juli er det sommeråpent i Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset.  Åpningstid: mandag-lørdag fra kl.10:00-15:00
torsdag 1. juli Dyrøy kommune
Bli med på tre dager med SommerArtig Friluftskole i Dyrøy
Friluftsskolen er for barn fra 9 til 13 år.
torsdag 1. juli Dyrøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Ustabil vannforsyning i Bjørkebakken 29.06.21
Det vil være ustabil vannforsyning mellom ca. kl. 09.00 - 14.00 på grunn av arbeid i en kum. Vi beklager ulempen dette medfører for våre abonnenter.  
mandag 28. juni Dyrøy kommune
Påvist koronasmitte i Salangen
24. juni ble assisterende kommunelege i Salangen informert om at det foreligger positiv koronatest på en person folkeregistrert i Lavangen, men bosatt i Salangen. Smittekilden er et utested i Tromsø.
fredag 25. juni Dyrøy kommune
SommerArtig for eldre
Vi inviterer eldre i Dyrøy til å være med på fine aktiviteter i sommer.
onsdag 23. juni Dyrøy kommune
Bli med på Sommerturn i Dyrøy!
Brødrene Storm og Theis Tiller Steensrud er begge erfarne turnere fra Tromsø turnforening. I sommer ønsker de å tilby turn for barn og unge i Dyrøy.     
søndag 20. juni Dyrøy kommune
Kjørte i fjellvegg på Dyrøya - mann hentet med ambulansehelikopter
En mann er hentet med ambulansehelikopter etter en trafikkulykke på Dyrøya fredag kveld.
fredag 18. juni Nordlys
Foreløpige beregninger på fremdrift for vaksinering i Dyrøy
Vi har for uke 25 og 26 mottatt 12 doser mer enn beregnet. Vaksineringen er derfor litt foran forrige prognose og vi starter med et mindre antall fra gruppe 8 i uke 25. Husk å registrere ditt JA eller NEI til vaksinering på REMIN. Innkalling til time
fredag 18. juni Dyrøy kommune
Dyrøy- og Sørreisa legetjeneste tilbyr ikke Janssen-vaksinen
Med bakgrunn i anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og Legeforeningen vil ikke legene i Dyrøy- og Sørreisa legetjeneste tilby Janssen-vaksinen på legekontoret. Med det nåværende smittenivået lokalt- og nasjonalt, og med den forventa framgangen i
fredag 18. juni Dyrøy kommune
Påminnelse til innbyggere i Dyrøy
Det er fortsatt mange i Dyrøy kommune som ikke har registrert sitt ønske om å ta Koronavaksine eller at de ikke vil ha vaksine. For å unngå unødige meldinger for både innbyggerne og helsepersonell, er det viktig at dere registrerer dette i «Remin». Det
torsdag 17. juni Dyrøy kommune
Innspillsmøte om friluftslivets ferdselsårer
Dyrøy kommune i samarbeid med Midt-Troms Friluftsråd og Dyrøy turlag er i gang med arbeidet med plan for friluftslivets ferdselsårer i Dyrøy. I den forbindelse ønsker vi å invitere til et innspillsmøte mandag 21.6. kl. 1930-2030 i Nordavindshagen.
tirsdag 15. juni Dyrøy kommune
Bli med på spennende sommerskole
tirsdag 15. juni Dyrøy kommune
Inntreden i Astafjordlegen fra 1.7.21
Dyrøy kommune er fra 1. juli en av samarbeidskommunene i Astafjordlegen. Deltakerkommunene er Lavangen, Dyrøy, Ibestad og Salangen. Salangen er vertskommune. I dette samarbeidet er intensjonen at hver kommune skal ha fast tilknyttet personell til sine
tirsdag 15. juni Dyrøy kommune
Covid – 19 Vaksineinformasjon uke 23
Prognose for vaksineleveranser som ble publisert i uke 22, stemmer foreløpig.
fredag 11. juni Dyrøy kommune
Informasjon til innbyggerne i Dyrøy om Koronaviruset (covid-19) oppdatert 11.6.21
Situasjonsoppdatering lokalt: Det er ingen vesentlige endringer siste uke. Vi vil fortsatt oppfordre alle til å fortsatt opprettholde de gode, smitteforebyggende tiltakene som har vært gjennomført lenge.
fredag 11. juni Dyrøy kommune
Vil du være med på å skape trivsel og glede ved omsorgssenteret i Dyrøy?
Da kan dette være en deltidsjobb for deg! Det vil være to besøksverter som jobber sammen gjennom sommeren.
fredag 11. juni Dyrøy kommune
Har funnet årsakene til vannproblemene
Vi har fått avklart alle forhold rundt problemene med vannforsyningen ut til våre abonnenter nå i vår. Kommunen ser det som viktig at innbyggere våre får relevant informasjon om både årsak, og hvorfor det tok tid å får normalisert situasjonen igjen.
onsdag 9. juni Dyrøy kommune
Informasjon til innbyggerne i Dyrøy om Koronaviruset (covid-19) oppdatert 4.6.21
Situasjonsoppdatering lokalt: Det er ingen vesentlige endringer siste uke. Vi vil fortsatt oppfordre alle til å fortsatt opprettholde de gode, smitteforebyggende tiltakene som har vært gjennomført lenge.
mandag 7. juni Dyrøy kommune
Vaksinestatus/plan i Dyrøy kommune 4. juni
Generell informasjon Kommunen får fortsatt sikkert varsel om vaksineleveranser kun et par uker før de leveres. Estimat for leveranser brukes som utgangspunkt for å planlegge for bemanning og lokaler. Med utgangspunkt i dette estimatet, har vi utarbeidet
fredag 4. juni Dyrøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DYRØY

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL