Dyrøy
Oppstart av slamtømming
Det nærmer seg oppstart av slamtømming av private husholdningsslamavskillere. Planlegger oppstart i løpet av neste uke. Fra uke 21. Starter innerst i Faksfjord og tar oss nordover mot sentrum. Deretter starter oppe ved Skøvannet og tar oss ned til Lunde krysset for så å fortsette
fredag 11:36 Dyrøy kommune
Høring og offentlig ettersyn fra Fylkesmannen i Troms - : Fylkesmannens sak 18/1762–17
Høring og offentlig ettersyn av forslag til vern av Kastnesåsen naturreservat i Dyrøy kommune i Troms ved frivillig skogvern.
onsdag 09:31 Dyrøy kommune
Aksjon strandrydding 2018
Vi minner om at det kun er brennbart avfall som skal legges i de åpne kontainerne som er satt ut. Stål og metall skal settes ved siden av. I kontainerne skal det heller ikke deponeres vanlig grovavfall fra husholdningene – dette leveres på vanlig måte til grovavfallsmottaket.
fredag 11. mai Dyrøy kommune
Folkemøte om Kystplanarbeid for Dyrøy 15. mai
Det arrangeres folkemøte i Nordavindshagen kl. 18:00 den 15. mai. Det blir kaffe og frukt. Folkemøtet arrangeres i forbindelse med at det er varselt oppstart av planarbeid og at planprogram er lagt på høring.
onsdag 9. mai Dyrøy kommune
Spyling 2018
Brannvesenet vil fra og med idag, 7.mai starte jobben med å spyle gater og bygg. De oppfordrer til å parkere andre steder enn der det spyles dersom en må benytte bil. Det vil spyles i tidsrommet fra 17:30-21:30 ca. Oversikt over områder som skal spyles finnes nedenfor. 
mandag 7. mai Dyrøy kommune
Avlastningshjem for barn
Dyrøy kommune søker avlastningshjem for barn, tidspunkt primært helg eller etter avtale med kommunen. Lønn etter avtale. Ved interesse, ta kontakt med Astrid Aunli, tlf. 46 74 98 40 eller Noeline Goos tlf. 46 74 83 05 snarest.
mandag 7. mai Dyrøy kommune
Veterandagen 2018
På vegen av ordførerne og Forsvaret i Bardu, Målselv og Sørreisa, inviteres det til markering av veterandagen 8.mai 2018.
mandag 7. mai Dyrøy kommune
Enhetsleder kultur og fritid
\Dyrøy kommune har ledig 100% midlertidig stilling som enhetsleder kultur og fritid fra 1.7.18 – 31.12.19, med mulighet for forlengelse.\
fredag 4. mai Dyrøy kommune
TROMS

Dyrøyhallen stenger
Dyrøyhallen vil i perioden mandag 14.mai fra kl.15:00 og frem til og med fredag 18. mai være stengt for all aktivitet. Dette på grunn av 17.mai arrangementet.
fredag 27. april Dyrøy kommune
Høring kommunedelplan - Hovedplan vann i Dyrøy kommune 2018 - 2022
Plan- og naturutvalget har i møte 23.03.2018 vedtatt Hovedplan vann Dyrøy kommune skal sendes på høring, og legges ut til offentlig ettersyn.
torsdag 26. april Dyrøy kommune
Først av alt; takk!
På vegne av styringsgruppa i byregionprogrammet Midt-Troms, rettes en stor takk. Det er svært mange som har bidratt på forskjellig vis i byregionprogrammet; folkemøter, regional næringsplan og felles kommunestyremøter for å nevne noe.
onsdag 25. april Dyrøy kommune
Søk midler fra Omstillingsfondet
Omstillingsfondet er nå gjort søkbart gjennom Regionalforvaltning.no. Fondet forvalter 2,66 millioner kroner i 2018. Dette er søkbare midler som skal gå til prosjekter i næringslivet.
onsdag 25. april Dyrøy kommune
Sekretær/konsulent inntil 40% stilling - Dyrøy sogn - Den norske kirke
Dyrøy kommune ligger midt i Troms og har ca. 1.100 innbyggere. Det er kort vei til Bardufoss (flyplass) og til Finnsnes (hurtigbåt og hurtigrute). Kommunen har fine friluftsmuligheter og et rikt idretts- og kulturliv.
mandag 23. april Dyrøy kommune
Aksjon strandrydding 2018
8 kommuner fra Midt-Troms; Dyrøy, Salangen, Sørreisa, Lenvik, Målselv, Tranøy, Berg og Torsken har søkt Miljødirektoratet om prosjektmidler til strandrydding 2018. Senja Avfall IKS står som søker av midler til prosjektet, og er også overordnet koordinator....
fredag 20. april Dyrøy kommune
Åpent møte for næringslivet i Dyrøy – eksisterende bedrifter og etablerere
Tirsdag 24.april kl. 18 i Nordavindshagen.
fredag 20. april Dyrøy kommune
Vannet stengt i Bjørkebakken
Meldt inn kl. 09:30
tirsdag 17. april Dyrøy kommune
4 - stor snøskredfare for region Indre Troms
mandag 16. april Dyrøy kommune
Ressurspersoner til «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» - Region Indre Midt-Troms
I perioden 01.08.18-31.07.20 skal Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv og Salangen kommune delta i satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». I den anledning skal det tilsettes ressurspersoner for barnehage og skole i alle fem kommunene.
tirsdag 10. april Dyrøy kommune
Folkemøter Revidering av kystplan Midt- og Sør-Troms
Felles folkemøte på Finnsnes, Kunnskapsparken 17. april, kl 18:00 for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
mandag 9. april Dyrøy kommune
Høring av planprogram / varsel planoppstart for Kystplan Midt- og Sør-Troms
Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy vedtok 15.03.2018 å legge ut forslag til planprogram for utarbeidelse av interkommunal plan for sjøområdene...
mandag 9. april Dyrøy kommune
Mobbeombud
Mobbeombudet i Troms, Jon Halvdan Lenning, kommer til Dyrøy 18.april. Alle foreldre i Dyrøy inviteres til foreldremøte i Nordavindshagen kl 18.30-20.00.
onsdag 4. april Dyrøy kommune
Søk på aktivitetsstøtte 2018
Alle lag og foreninger i Dyrøy kan nå søke om aktivitetsstøtte fra Dyrøy kommune for året 2018.
tirsdag 3. april Dyrøy kommune
Høringsdokumenter for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er en lovpålagt oppgave hjemlet i sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011). Kommunens plikter etter forskriftene er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen.
fredag 23. mars Dyrøy kommune
Lærere og barne- og ungdomsarbeidere
Dyrøy kommune har ledige stillinger som lærere og barne- og ungdomsarbeidere
fredag 23. mars Dyrøy kommune
Offentlig innsyn - Annleggsendring på lokalitet Storvika V
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad for annleggsendring på lokalitet Storvika V ut til offentlig innsyn:
mandag 19. mars Dyrøy kommune
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7 (5 årig master)
Desentralisert, nettstøttet og samlingsbasert fra Høgskolen i Sørøst-Norge fom høsten 2018 på Studiesenteret Finnsnes. Søknadsfrist 15. april 2018.
mandag 19. mars Dyrøy kommune
Høring - forskrift om langtidsopphold ved institusjon og bolig med heldøgns omsorg i Dyrøy kommune
Vedlagt ligger utkast til forskrift om langtidsopphold ved institusjon eller bolig med heldøgns omsorg i Dyrøy kommune. Høringen utføres i henhold til forvaltningsloven § 37. Kommunen skal har utarbeidet slik forskrift for å sikre at tildeling av langtidsplasser utføres...
onsdag 14. mars Dyrøy kommune
Barnehagedagen 2018
Barnehagen på besøk i Nordavindshagen
tirsdag 13. mars Dyrøy kommune
Vannet stenger 8.mars
Vannet stenger torsdag 8.mars fra kl.09:00. Vannet stenger fra Finnlandsveien 81 og til bruhodet. Tidsforbruk er usikkert.
fredag 2. mars Dyrøy kommune
Dyrøy satser på lærlinger
Dyrøy kommune har flere lærlinger pr 1000 innbyggere enn de fleste andre kommuner. Vi satser på lærlinger fordi vi ønsker flinke fagarbeidere.
torsdag 1. mars Dyrøy kommune
Hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider i PLO
Intern utlysning omfatter fast ansatte og vikarer i pleie- og omsorgstjenesten.
onsdag 28. februar Dyrøy kommune
Bjørgatunnelen i rute
Arbeidet med Bjørgatunnelen er i følge Statens Vegvesen i rute. NB! Endring av bussrute vil ikke inntreffe før 3.april.
onsdag 28. februar Dyrøy kommune
Sykepleier og vernepleier i PLO
Dyrøy kommune har ledig følgende stillinger i pleie- og omsorgstjenesten:
onsdag 28. februar Dyrøy kommune
TROMS

22-åring tiltalt for knivstikking, grov narkokriminalitet og ran
Lavangenmannen (22) ble pågrepet etter en omfattende politiaksjon. I mai må han møte i retten.
mandag 26. februar $ Nordlys
Kim Steinar mistet jobben. To uker senere kjøpte han og samboeren hus i nordlandskommunen med størst vekst
Kim Steinar Thorsby og Marion Knutsen flyttet til Gimsøy i april i fjor. Vågan hadde størst befolkningsøkning av bykommunene i Nord-Norge i 2017.
lørdag 24. februar $ Avisa Nordland
Kulturkafé – med unge røster!
Nordavindshagen: 08.03.18. kl. 18.00.
fredag 23. februar Dyrøy kommune
Dobbeltdrapsmann skal fortsatt sitte i forvaring
Mannen som er dømt for dobbeldrapet i Dyrøy i oktober 1996, skal fortsatt sitte i fengsel.
lørdag 17. februar $ Nordlys
Vannet stenger 14.02.18
Vannet stenger fra Forså og sørover til Dyrøyhamn i ca. 1 time fra kl. 11:30 idag. Det kan oppstå videre problemer utover dagen. 
onsdag 14. februar Dyrøy kommune
Bli med på vår navnekonkurranse!
Målet med å være omstillingskommune er å skape flere arbeidsplasser i Dyrøy. Nå trenger omstillingsprogrammet et godt navn som kan bidra til å sette Dyrøy på kartet og gi programmet en god start!
onsdag 14. februar Dyrøy kommune
Ny utvalgsleder i oppvekst- og omsorgsutvalget
Kommunestyret vedtok 12.oktober i sak 46/17 at Kjell-Jostein Lillegård (SV) ble valgt som ny utvalgsleder for oppvekst- og omsorgsutvalget i Dyrøy. 
tirsdag 13. februar Dyrøy kommune
Velkommen etter, storesøster
Professor Tom Tiller lyser opp og smiler når han åpner boka på side 16. Fortellinga heter «Hemmeligheter». Og han ER hemmeligheten; Tom Eilif.
fredag 9. februar Dyrøy kommune
Hovedopptak - barnehageplass 2018/2019
Det er tid for å søke på barnehageplass i Dyrøy barnehage for barnehageåret 2018/2019. Søknadsfristen er 1. mars.\
torsdag 8. februar Dyrøy kommune
Besøk fra India i Dyrøy
Turister strømmer til nord. Det har vi hørt. Nå kommer flere og flere også til Dyrøy. To forklaringer til det er muligheten for overnatting og at dyktige reiselivsbedrifter tilbyr opplevelser mange ønsker.
torsdag 8. februar Dyrøy kommune
SÅ fantastisk artig at mamma fikk bidra!
- Jeg var lita under krigen. Tyskerne bodde på ungdomshuset på Vinje. Veien forbi Vinje går til Litje Venja. Hvis du drar til Berg, så er det et berg der over husene og det kalte de «under kjerringa».
tirsdag 6. februar Dyrøy kommune
Trygghet skaper trivsel
De ansatte på Elvetun skole startet planleggingen av trivselsuken allerede før jul, og målet var å sette fokus på det psykososiale miljøet på skolen.
tirsdag 6. februar Dyrøy kommune
Kurs om samiske pyntevotter onsdag 7. februar kl. 17.00-19.00
Biblioteket inviterer til to timers kurs med forfatter Kirsti-Synnøve Suongir som lærer deg å strikke samiske votter med mønster bare oppå handa.
mandag 5. februar Dyrøy kommune
Trivsel i fokus
Elever og ansatte på Elvetun skole har hatt ei spesiell uke denne uka – TRIVSELSUKA. I løpet av kort tid vil www.dyroy.kommune.no formidle flere små reportasjer slik at mange får innblikk i ei innholdsrik og fin uke på skolen vår.
fredag 2. februar Dyrøy kommune
Nordavindshagen starter kildesortering
I Dyrøysamfunnet er det mange samfunnsbyggere og hverdagshelter. Hartvig Hartvigsen er en dem, - og en viktig en! Hartvig har startet en kampanje for å redusere plast og forsøpling. Ordfører Marit Alvig Espenes har sendt utfordringa videre, blant annet til Nordavindshagen.
torsdag 1. februar Dyrøy kommune
- Vi skal løfte ilag
Ambisjonen til den nye kommunalsjefen for helse og omsorg, Karl Johan Olsen, er å løfte fagfeltet opp og fram.
torsdag 1. februar Dyrøy kommune
Kompetanseheving med fokus på språkopplæring - i skole og barnehage
Leder for språkkommunesatsingen i Dyrøy, Tanja Skjerveheim, og pedagogisk leder fra Dyrøy barnehage, Siv Zakariassen, har i dag arbeidssted i Nordavindshagen. De planlegger overgang fra barnehage til skole der språk er et fokusområde.
torsdag 1. februar Dyrøy kommune
Vannet stengt 02.02.18 - Finnlandsvika til Finnlandsnes
På grunn av reparasjon på vannledningen vil vannet bli stengt  i morgen tidlig og utover dagen. Dette gjelder fra Finnlandsvika til Finnlandsnes. For eventuelle spørsmål ring enhetsleder teknisk Geir Fjellberg på tlf. 416 34 096
torsdag 1. februar Dyrøy kommune
Ferievikarer 2018
Dyrøy kommune har ledige ferievikarstillinger
onsdag 24. januar Dyrøy kommune
Vann stengt fra imorgen tidlig
Imorgen den 18.januar fra ca kl.06:00 vil vannet være koblet av fra Stalheim til Finnlandsnes. Det vil vare utover dagen, det kommer an på hvor lang tid reparasjonen av vannledningen tar. Vi vil oppdatere saken når vannet er tilbake. Ved spørsmål, kontakt Geir Fjellberg, enhetsl
onsdag 17. januar Dyrøy kommune
Dyrøy kommune ansetter forretningsutvikler
Pressemelding fra Dyrøy kommune.
tirsdag 16. januar Dyrøy kommune
Stiftelsesmøte Røde Kors
Sørreisa og Dyrøy Røde Kors har oppstartsmøte mandag 29.januar klokken 17:00. 
mandag 15. januar Dyrøy kommune
Fylkesmannen advarer kommunene mot å bli for næringskåte
Gir byggetillatelser i strid med lovverket for å få nyetableringer og arbeidsplasser.
lørdag 13. januar $ Nordlys
Seminar om søknadskriving og prosjektarbeid
Troms fylkeskommune og Rom for kultur inviterer til regionale seminarer i hele fylket, her følger litt mer info og informasjon om påmelding. Kurset passer for grendelag og eiere av egne grendehus, samfunnshus og lokale møteplasser for kultur rundt om i kommunen.
onsdag 10. januar Dyrøy kommune
Danseweekend 17-18 februar
Wanja Merethe Nerli tar turen til Brøstadbotn for å lære bort dans. Hun har vært instruktør her tidligere og kommer endelig tilbake.
tirsdag 9. januar Dyrøy kommune
TROMS

Skade på vannledning
Teknisk er på saken. Skaden er lokalisert og et rør skal nå være skjøtet. Det skal trykktestes og luftes før det vil være fungerende igjen. Vi beklager problemene det medfører. 
søndag 7. januar Dyrøy kommune
Rykket ut til brann i badstu i Dyrøy
Like før klokken 04.00 i natt kom det melding om brann i frittstående badstu. - Nødetatene på veg til stedet, opplyste Troms politidistrikt.Halvannen time senere…
22. desember 2017 Nordlys
Ove (71) fikk så lite i pensjon at han måtte begynne å jobbe igjen
Dyrøymannen taper tusenvis av kroner på at han jobbet etter at han var 67 år.
20. desember 2017 $ Nordlys
Rådmann
Vi søker en rådmann som er faglig dyktig og framoverlent, og som kjenner seg igjen i de verdier som Dyrøy setter høyt.
18. desember 2017 Dyrøy kommune
Avlyst julegudstjeneste
Pga. sykemelding og mannskapsmangel må familiegudstjenesten i Brøstad kirke utgå. Felles familiegudstjeneste i Dyrøy kirke kl 14.00!!! 
17. desember 2017 Dyrøy kommune
Julehilsen fra ordføreren
15. desember 2017 Dyrøy kommune
Borgerlige vigsler i Dyrøy
Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Dette innebærer at vigselsmyndigheten overføres fra tingrettene til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet.
15. desember 2017 Dyrøy kommune
Legetjenestens åpningstider i julen og nyttårshelgen
Kontoret i Sørreisa vil holde åpnet alle dager i romjula mellom kl 08.00 og 15.30. 
12. desember 2017 Dyrøy kommune
Æresbevisning til jubilanter
En fast tradisjon på årets siste kommunestyremøte er at ansatte med lang fartstid i kommunen blir overrekt en æresbevisning. Under torsdagens kommunestyremøte fikk årets jubilanter sin velfortjente æresbevisning.
8. desember 2017 Dyrøy kommune
Varsel: kraftig vind i vente
Det meldes om kraftig vind i vårt område fra øst/nordøst fra og med torsdag ettermiddag. Vind vil komme opp i liten storm på 22 m/sek. - utsatte steder vil vindkast komme opp mot 30-40 m/sek.
7. desember 2017 Dyrøy kommune
Bussene - fredag 8.12
P.g.a. OBS-varselet melder Troms Fylkestrafikk om mulige bussinnstillinger fredag!  Nærmere informasjon kommer på kommunens sider.
7. desember 2017 Dyrøy kommune
Hjelpemidler
Astafjord Vekst har overtatt alt med hjelpemidler fra 01.09.17.
29. november 2017 Dyrøy kommune
Informasjon fra Troms Kraft Nett
Troms Kraft Nett har vært i kontakt med kommunen. Vårt område er høyt prioritert for feilsøk. De har folk ute nå etter å ha måttet avslutte i natt på grunn av dårlig fremkommelighet. De er i området og vil også sende ut helikopter på f
24. november 2017 Dyrøy kommune
Skolebuss kansellert
Det går ikke skolebuss til Elvetun skole idag grunnet værsituasjonen. Elever som kommer til skolen vil heller ikke bli fraktet hjem med buss idag. Personell på skolen vil være der idag. 
24. november 2017 Dyrøy kommune
1.800 i Troms fortsatt strømløse: - Noen av kundene har vært uten strøm i nærmere 18 timer
Om lag 1800 kunder er i morgentimene uten strøm som følge av ekstremværet Ylva.
24. november 2017 Nordlys
Oda (17) kjente vinden ta tak i bussen: - Mange følte på redselen og ble kvalme
En skolebuss med 28 elever på vei til Sjøvegan kjørte i formiddag av veien ved Bjørkebakken i Dyrøy.- Det var en god del vind opp…
23. november 2017 $ Nordlys
Fylkesvei 211 er åpnet
Oppdatert fredag: Veien er nå åpnet, men det kan fremdeles være endel løse gjenstander i vinden. Det er endel rivningsafall langs veibanen. ​
23. november 2017 Dyrøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DYRØY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TROMS

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Bergen Nordland Næringsliv Kjendis Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mat Troms Mobil Skåne Hässleholm Sport Oslo Buskerud Møre og Romsdal Trøndelag Forsvar Sogn og Fjordane Odda Kalmar Fiske Finnmark Kristianstad Fotball Kvinnherad Molde FK Oskarshamn Svedala Skien Molde Inrikes Kongelig Get-ligaen Fredrikstad Tinn Sandnes Karlskrona USA Karmøy Malmö Kultur Stabæk Rendalen Stavanger Sunndal Musikk Blekinge Eslöv Bamble Bolig Motor Barn Elverum Sport Askøy Kragerø Poker Kongsvinger Tesla Fauske Steigen Porsgrunn Svelvik Lillesand Bodø Ringsaker Näringsliv Sørreisa Lyngdal Politikk Haugesund Osterøy Meløy Risør Sverige Stord Hyllestad Aurskog-Høland Vestby Tvedestrand Bil Dyr Hvaler Åstorp Nittedal Grane Tomelilla Økonomi Trav Tynset Håndball Kunst Drangedal Stockholm Mörbylånga Trening Nesodden Drammen Narvik Eliteserien IK Start Åsnes Vestvågøy Reise 17. mai Lund Mote Sjakk Helsingborg Landskrona Bil Salangen Vietnam Eidskog Øksnes Lier Turn Nordkapp Båt Ballangen Vefsn Kryptovaluta Android Mandal Universet Kristiansand Nord-Korea Kvænangen Staffanstorp Sigdal Berlevåg Horten Lindås Klippan Sund Odds BK FK Haugesund Tolga Fedje Vinje Langrenn Hälsa Utrikes Moss Austrheim Sarpsborg Førde Notodden Tromsø Grue Trysil Jølster Utsira OL Filippinene Vågan OBOS-ligaen X-games Tranøy Nedre Eiker Øvre Eiker Friluftsliv Forskning Russland Ski Sogndal Lyngen Båstad Farsund Kävlinge Jakt Russ Jevnaker Tingvoll Gjøvik Fjell Larvik Sande Vær Karasjok Askim Tana Ronneby World Series of Poker Sölvesborg Spill VM Porsanger Film Eurovision Menn Suldal Tønsberg Meland Aurdal Modum Vitenskap Hörby Frogn Fitjar Lesja Skiskyting Åmot Svalbard Sykkel Skurup Målselv Åmli Øygarden Bromölla Ålesund Kongsberg Hemnes Radøy Forskning Mat Skedsmo Masfjorden Stavanger Oilers Jönköping Hamar Gloppen Kommunesammenslåing Våler Hadsel Nord-Odal Bærum Enebakk Skjervøy Stranda Høyanger Alstahaug Time Naustdal Sauherad Øyer Kvinesdal Friidrett Valle Gausdal Brønnøy SK Brann Re Norway Cup Vålerenga Ekonomi Rauma Halsa Moskenes Selje Eiker Halden Asker Herøy Andøy Løten Helse Svømming Rana Evenes Hammerfest Skøyter Spania Nes Stryn Kviteseid Litteratur Sandøy Tromsø IL Skiptvet Klatring Bodø/Glimt Landbruk Olofström Sørfold Roing Foto Östergötland Skodje Romfart Påske Åseral Rælingen Giske Torsken Voss Modalen Forsand Træna Fræna Karlshamn Sola Arvika Interiør Volvo Trollhättan Nybro Kvæfjord Bundesliga FA-cupen Skånland La liga Os Østre Toten Borgholm Askvoll Viking FK Mjøndalen IF Surnadal Arendal Flora NHL Flakstad Aure Sandefjord Motorsport Alpint Froland Ishockey Tjeldsund Syria Jobb Trøgstad Polen Eidsberg Rosenborg BK Svalöv Tour of Norway Nesna Skisport Vennesla Odal Leirfjord E-sport Nissedal Flekkefjord Søgne Fjaler Liverpool Dovre Hole Værøy Emmaboda Ås Kristiansund Råde Årdal Teknik Tysvær Birkenes Boksing Kvinner Gran Røyken Lenvik Vaksdal Rømskog Eid Hattfjelldal Klima Google Hamarøy Hockey
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL