Dyrøy
Valg av meddommere - alminnelig ettersyn
Forside
fredag 11:32 Dyrøy kommune
Bli med på strandryddeaksjon 2020
Senja Avfall arrangerer sammen med kommunene i Midt-Troms en strandryddeaksjon våren 2020. Her finner du informasjon om registrering av ryddelag, og håndtering av avfall. 
fredag 09:30 Dyrøy kommune
Retningslinjer
I kommunestyremøte 19.05 20 sak 40/20 ble det vedtatt nye retningslinjer for utleie, overdragelse og prising av arealer til næringsformål.
torsdag 28. mai Dyrøy kommune
Søk om penger til friluftsaktivitet i Friluftslivets Uke 2020
Fra lørdag 5. september til søndag 13. september arrangeres årets utgave av Friluftslivets Uke. Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som arrangerer friluftsaktiviteter den aktuelle uka kan søke om penger fra Forum for natur og friluftsliv Troms.
onsdag 27. mai Dyrøy kommune
Stenging av vann - 27.05.20
Onsdag 27. mai fra kl. 22:00 og utover (sannsynligvis i 3-4 timer) vil vannforsyningen Finnland, Dyrøy pleie- og omsorgssenter, Brøstadbotn sentrum, Espenes og Øvre Espenes bli stengt fra kl 22:00 og utover natten. Sannsynligvis vil stengingen vare i 3-4 timer. Stengingen skyldes sammenkobling...
mandag 25. mai Dyrøy kommune
Fare for vårflom
Det er økende sannsynlighet for stor vårflom i hele regionen
fredag 22. mai Dyrøy kommune
Har du bilsertifikat og ønsker sommerjobb i Dyrøy kommune?
Teknisk enhet har behov for person(er) med bilsertifikat for sommerperioden 2020. Send en mail innen 28.05.20 til postmottak@dyroy.kommune.no dersom du er interessert .
fredag 22. mai Dyrøy kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon
Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.
onsdag 20. mai Dyrøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Dagsenter
Hver onsdag tilbyr Dyrøy kommune dagsenter for hjemmeboende demente fra kl. 10-14.
tirsdag 19. mai Dyrøy kommune
Opptak fra formannskapsmøte 11.5.20
Kommuneloven har regler om møter i folkevalgte organer og andre kommunale organer. Møtene holdes som hovedregel ved fysisk oppmøte og de folkevalgte har møteplikt. I tillegg har allmennheten rett til å være til stede i møter i folkevalgte organ. Grunnet...
mandag 18. mai Dyrøy kommune
Hvordan kan kommunen tilrettelegge for flere arbeidsplasser?
På det store folkemøtet i februar bidro innbyggerne med mange ideer til videreutvikling av Dyrøy kommune.
fredag 15. mai Dyrøy kommune
17. Mai arrangement i Dyrøy
Det blir en annerledes feiring i år. Av hensyn til smittevern blir årets tog en bilkortesje.
fredag 15. mai Dyrøy kommune
Planstrategi 2020 - 2023 - Høring
Ihht. Plan- og bygningslovens § 10-1 legges med dette forslag til planstrategi 2020-23 ut på høring.
fredag 15. mai Dyrøy kommune
COVID 19 - testing
Fra 18. mai vil Covid 19- testing bli foretatt ved Frivillighetssentralen i Sørreisa, adresse : Sykehjemsveien 17. Det vil bli foretatt testing på mandag, onsdag og fredag, og etter avtale med Dyrøy og Sørreisa legekontor. Kontoret følger FHI’s
fredag 15. mai Dyrøy kommune
Arrangementer
Mange etterspør i disse dager informasjon om dåp/navnefest, konfirmasjon, vielse og gravferd. Vi har mottatt informasjon fra Den norske kirke og Human-Etisk Forbund og informerer under om hva som er gjeldende der. 
mandag 11. mai Dyrøy kommune
Oppstart skole
I neste uke vil oppstart for 5.-10.trinn være tirsdag 12.mai.
fredag 8. mai Dyrøy kommune
Oppdatering om skoleåpning
Nasjonale myndigheter har i kveld fastsatt at skolene skal åpnes for alle trinn i løpet av neste uke.
torsdag 7. mai Dyrøy kommune
Lørdagsåpent bibliotek
Dyrøy folkebibliotek åpner nå også på lørdager. Første lørdag blir 9.5.20. fra kl. 11:00 til 15:00.
torsdag 7. mai Dyrøy kommune
Opptak fra kommunestyremøte 30.4.20
Kommuneloven har regler om møter i folkevalgte organer og andre kommunale organer. Møtene holdes som hovedregel ved fysisk oppmøte og de folkevalgte har møteplikt. I tillegg har allmennheten rett til å være til stede i møter i folkevalgte organ. Grunnet
torsdag 7. mai Dyrøy kommune
Markering av 8.mai i Dyrøy
Frigjøringen 8. mai 1945 er en av de største begivenhetene i Norges historie som selvstendig nasjon.
onsdag 6. mai Dyrøy kommune
Søknad om aktivitetsstøtte 2020 – SalMar-fondet
Aktivitetsstøtte 2020 På grunn av Koronakrisen, utsettes fristen for å søke aktivitetsstøtte for 2020 til 1. September. Søknad om aktivitetsstøtte 2020 vil bli nærmere kunngjort på vår hjemmeside etter ferien. SalMar-fondet Fra og med 2020 er det
onsdag 6. mai Dyrøy kommune
Tømming av septiktanker 2020
Årets tømming av private septiktanker/ slamavskillere starter uke 19 og vil foregå fortløpende. I år er det alt Sør for Brøstadbru som skal tømmes. Vi vil starte ved Faksfjorden, og vil deretter ta grensen mot Brøstadbotn.
tirsdag 5. mai Dyrøy kommune
Stenging av vann - mandag 04.mai
Mandag 04.05.20 stenges vannet fra klokken 22:00 til neste morgenen 05.mai, alle vannabonnementer blir berørt, ikke Bjørkebakken og Sæter.
torsdag 30. april Dyrøy kommune
Høring: Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 2021-2024
Dyrøy kommune oppfordrer allmennheten til å foreslå kandidater til valget av lagrettemedlemmer og meddommere til Senja tingsrett og Hålogaland lagmannsrett. Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best
torsdag 30. april Dyrøy kommune
Oppstart skole
Mandag tok skolen i mot elever fra 1.-4.trinn.
onsdag 29. april Dyrøy kommune
Kontorhotellet i Dyrøy
Er du student og har behov for en arbeidsstasjon hvor du kan finne roen og konsentrere deg om studiet i disse koronatider?
mandag 27. april Dyrøy kommune
Legekontoret vil gradvis åpne for å ta imot flere timebestillinger
Forside
fredag 24. april Dyrøy kommune
Hvordan skape et sentrum i Brøstadbotn som er godt å ferdes i?
På det store folkemøtet i februar bidro innbyggerne med mange ideer til videreutvikling av Dyrøy kommune.
fredag 17. april Dyrøy kommune
Avbestilling av legetimer og mulighet for kontakt med fastlegen
Forside
onsdag 15. april Dyrøy kommune
Informasjon vann
Imorgen onsdag 15.4.20 vil det være fritt for vann fra Sæter og videre sørover pga vedlikehold på vannledningsnettet. Vannet tas fra klokken 09:00 og vil være borte noen timer utover dagen.
tirsdag 14. april Dyrøy kommune
Forberedelser i helse- og omsorgssektoren
Vi går nå inn i påsketida, som i år blir veldig annerledes enn den pleier å være. Vi skal være hjemme, vi skal holde avstand og vi skal prøve å unngå å sette oss selv, eller andre, i situasjoner som krever utrykninger av alle slag.
mandag 6. april Dyrøy kommune
Kartlegging av påvirkning på lokalt næringsliv
Dyrøy kommune ønsker å følge opp bedrifter som har aktivitet i vår kommune. Derfor har vi i dag startet en kartlegging av hvilke - om noen - effekter de lokale karantene- og innreisebestemmelsene har hatt for vårt næringsliv.
onsdag 1. april Dyrøy kommune
Status for de nasjonale satsingene 2018-2020
Et felles mål - å endre praksis til å bli bedre!
onsdag 1. april Dyrøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Påminnelse om nytt legevaktsamarbeid
Fra 1.4.20 innlemmes vi i Bardu interkommunale legevakt.
tirsdag 31. mars Dyrøy kommune
Høring: Forskrift om folkevalgtes godtgjørelser
Etter ny kommunelov skal folkevalgtes godtgjørelser og velferdsgoder utformes som en forskrift og publiseres på Lovdata. Før kommunestyret behandler saken skal alle ha mulighet til å uttale seg i en høringsrunde. 
fredag 27. mars Dyrøy kommune
Snuplassen i Sandvika
Vi henstiller til at det ikke parkeres på snuplassen i Sandvika ved Skøvatn. Plassen er nødvendig for at bussen skal få snudd.
mandag 23. mars Dyrøy kommune
Videokonsultasjon på legekontoret
Dyrøy og Sørreisa legekontor har aktivert videokonsultasjon.
lørdag 21. mars Dyrøy kommune
Hvordan tilrettelegge for at flere unge bosetter seg i Dyrøy?
På det store folkemøtet 27. februar bidro innbyggerne med mange ideer til videreutvikling av Dyrøy kommune.
torsdag 19. mars Dyrøy kommune
Avbrudd i vannforsyningen - Finnland
Tirsdag 24. mars ca. kl. 21.00 vil vannforsyningen til Dyrøy pleie- og omsorgssenter og til Finland bli stengt grunnet tilkobling til ny vannledning. Arbeidet vil pågå utover kveld og framover natten/tidlig morgen onsdag 25. mars. Arbeidet forventes
torsdag 19. mars Dyrøy kommune
Stenging av vann
Onsdag 25.3.20 planlegger entreprenøren å gjøre omkoblingen som innbefatter at sykehjemmet blir fri for vann. Jobben er planlagt å begynne klokka 22.00 og vil etter planen pågå i rundt fem timer slik at sykehjemmet skal ha vann om morgenen 26.03, dersom
torsdag 19. mars Dyrøy kommune
Ny vannlekkasje 18.3.20
Det er registrert vannlekkasje på ledningen til Finnland, Det jobbes for å lokalisere og utbedre lekkasjen. Vi beklager ulempen dette medfører for våre abonnenter.
onsdag 18. mars Dyrøy kommune
Dyrøy og Sørreisa legekontor
Legetjenesten erfarer tidvis stor pågang på telefon til kontoret vedrørende spørsmål om Korona. Dette gir oss utfordringer med å klare å ta unna alle henvendelser, og ventetiden på å komme gjennom kan være lengre enn vanlig. 
tirsdag 17. mars Dyrøy kommune
Oppdatert status Dyrøy kommune 17.3.20
Vi viser til tidligere info, men i dag vil vi også informere om disse punktene:
tirsdag 17. mars Dyrøy kommune
Hjelp oss å hindre smittespredning av koronavirus!
NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har stengt publikumsmottaket i Dyrøy. Det vil inntil videre fortsatt være åpent i Salangen, torsdager mellom kl. 1200-1400. Eventuell stenging vurderes fortløpende.
tirsdag 17. mars Dyrøy kommune
Informasjon vann
Vannet fra Finnland til Finnlandsnes vil bli stengt i morgen onsdag 18.03 fra ca klokka 13.00, forventet tilbake 16.00. Videre vil det bli noe redusert kapasitet / trykk på Finnland f.o.m. i morgen til over helga som følge av utbyggingen av ny vannledning, ifølge entreprenøren..
tirsdag 17. mars Dyrøy kommune
Oppdatert status Dyrøy kommune 16.3.20
Dyrøy kommunes kriseledelse informerer idag om følgende:
mandag 16. mars Dyrøy kommune
Oppdatert status Dyrøy kommune 15.3.20
Dyrøy kommunes kriseledelse informerer idag om følgende: 
søndag 15. mars Dyrøy kommune
Vannlekkasje
Det er registrert vannlekkasje på ledningen til Finnland. Det arbeides med utbedring, men det kan ta litt tid før det er utbedret. Noen abonnenter vil oppleve å bli fri for vann ifm stenging og utbedring. Vi beklager problemene det kan medføre.
søndag 15. mars Dyrøy kommune
NAV holder stengt i Dyrøy
NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har stengt publikumsmottaket i Dyrøy. Det vil inntil videre fortsatt være åpent i Salangen, torsdager klokken 12-14. Eventuell stenging vurderes fortløpende.
søndag 15. mars Dyrøy kommune
Legekontoret avbestiller legetimer
Dyrøy og Sørreisa legekontor har følgende melding til innbyggerne: I henhold til gjeldende smittevern-råd avbestiller vi alle planlagte pasientkonsultasjoner de to neste ukene.
lørdag 14. mars Dyrøy kommune
Viktig melding!
Kriseledelsen i Dyrøy kommune har med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav c, besluttet å innføre følgende midlertidige tiltak for å begrense utbredelse av Covid-19:
lørdag 14. mars Dyrøy kommune
Brudd på karanteneregler
De nye og strenge kravene til 14 dager hjemmekarantene for personer som har vært i utlandet utenfor Norden er hjemlet i Smittevernloven. Vedtaket er fattet av Helsedirektoratet og brudd kan etter Smittevernloven § 8 straffes med bøter eller inntil to års
lørdag 14. mars Dyrøy kommune
Gudstjenester - Senja Prosti
I forbindelse med tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset vil også Den norske kirke redusere sin offentlige virksomhet kraftig.
lørdag 14. mars Dyrøy kommune
Situasjonsrapport og ny understrekning
Pr. 13. mars er det bekreftet 1 person med påvist Koronasmitte i Dyrøy. For å redusere omfanget av spørsmål til lege, helsetjenester og kriseledelse som tar tid bort fra viktig smittevernarbeid, minner vi om iverksatte tiltak lokalt og nasjonalt, og ber
fredag 13. mars Dyrøy kommune
Korona: Oppdatert status Dyrøy kommune 13.3.20
Det er påvist ett tilfelle av Covid-19 smitte i Dyrøy kommune. Det er kommet nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet som skaper en stadig økende terskel for å bli testet. Det innebærer at vi må kunne forvente at vi har personer i Dyrøy kommune som er smittet, uten at...
fredag 13. mars Dyrøy kommune
Kartlegging karantene
Nye retningslinjer for karantene: Alle som har vært i utlandet utenfor Norden skal være i karantene i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om en har symptomer. Det gjelder også personer som har vært i nær kontakt med bekreftet smittede. Tilbakevirkende
fredag 13. mars Dyrøy kommune
Informasjon til innbyggere i Dyrøy, oppdatert 12.mars
WHO og nasjonale myndigheter har nå erklært coronautbruddet som pandemi. Dette betyr at på internasjonal basis er virusinfeksjonen ute av kontroll, og når man kaller dette for pandemi har myndigheter en del andre muligheter for å forsøke å begrense
torsdag 12. mars Dyrøy kommune
Restriksjoner for besøk
Det er innført restriksjoner for besøk ved Dyrøy omsorgssenter og avdelingen vår i Salangen.
torsdag 12. mars Dyrøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Informasjon til innbyggerne i Dyrøy om Koronavirus
Følgende tiltak iverksettes i Dyrøy kommune:
torsdag 12. mars Dyrøy kommune
Koronavirus - Begrensninger for gjennomføring av arrangementer
Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet strammes det inn på gjennomføringer av alle arrangementer i Senja, Sørreisa og Dyrøy kommune.
onsdag 11. mars Dyrøy kommune
Dyrøy om 20 år - folkemøtet 27 feb
27. februar var det avspark for arbeidet med ny samfunnsplan for Dyrøy kommune. Distriktssenteret var invitert til å gjennomføre møter med kommunestyret, med adminstrasjonen og til å lede folkemøtet om kvelden. Stort engasjement og mange gode innspill
tirsdag 10. mars Dyrøy kommune
Utvidet karantene
Anbefalingene om karantene er blitt utvidet til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus.
mandag 9. mars Dyrøy kommune
Nytt legevaktsamarbeid fra 01.04.2020
Fra 01.04.2020 innlemmes vi i Bardu interkommunale legevakt.
fredag 6. mars Dyrøy kommune
Fakta om øvelse - Cold Response 2020
Cold Response 2020 er en norskledet øvelse hvor allierte og partnernasjoner har blitt invitert til å delta. Øvelsesaktiviteten varer fra 2. til 18. mars. Selve feltøvelsen, hoveddelen av øvelsen, foregår fra 12. til 18. mars. Over 15.000 deltakere er
torsdag 5. mars Dyrøy kommune
Skolefritidsordningen skoleåret 2020-2021 - informasjon om bindende påmelding
SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser for barnet. Ordningen skal gi omsorg og tilsyn. Dette skal være et tilbud i tillegg til den obligatoriske skoledagen for barn i
onsdag 4. mars Dyrøy kommune
Aktivitetsstøtte 2020
Lag og foreninger i Dyrøy kan søke om aktivitetsstøtte fra Dyrøy kommune. Støtten kan gis til all organisert aktivitet i Dyrøy kommune. Søknadsfrist: 10. mai 2020.
onsdag 4. mars Dyrøy kommune
Åpen hall i vinterferien - onsdag 4.mars
Alle barn og foreldre er hjertelig velkommen til lek og aktivitet i Dyrøyhallen.
tirsdag 3. mars Dyrøy kommune
Reiseråd fra FHI
I forbindelse med spredning av det nye koronaviruset har Folkehelseinstituttet (FHI) lagt ut generelle råd for reisende.
fredag 28. februar Dyrøy kommune
SALMAR-fondet
Tidligere år har Dyrøy kommune saksbehandlet søknader fra frivillige organisasjoner. Dette opphører fra 2020.
torsdag 27. februar Dyrøy kommune
Bli med på skitur i vinterferien - mandag 2.mars!
Alle barn er hjertelig velkommen. Foreldrene kan såklart også være med. Masse snø blir det. så da kan vi stå på ski, ake, lage snøengler og bygge en diger snømann.
torsdag 27. februar Dyrøy kommune
Helsebadet
Helsebadet er åpnet igjen, fra og med igår 26.febuar.
onsdag 26. februar Dyrøy kommune
Hvordan skal Dyrøy se ut i framtida?
Sett av torsdag 27.februar kl.18:00. Kommunen inviterer til Samfunnskafé i Nordavindshagen, der målet er å få innspill fra innbyggerne, næringsliv og frivilligheten.
mandag 24. februar Dyrøy kommune
Parkeringsproblemer på snuplassen i Sandvika (Skøvatn)
Det er registrert at det parkeres biler og tilhengere på snuplassen i Sandvika ved Skøvatn. Dette er ei uheldig løsning siden det da ikke er mulig for bussen å snu. Vi henstiller derfor alle til ikke å parkere her, men finne alternativ parkering for biler og tilhengere. Teknisk enhet
tirsdag 18. februar Dyrøy kommune
Ferievikarer 2020 Teknisk
Søknadsfrist 31. mars 2020
onsdag 12. februar Dyrøy kommune
Hovedopptak - barnehageplass 2020/2021
Det er tid for å søke på barnehageplass i Dyrøy barnehage for barnehageåret 2020/2021. Søknadsfristen er 1. mars.
tirsdag 11. februar Dyrøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DYRØY

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL