Dyrøy
Interkommunal barnevernvakt
1. januar 2019 etableres interkommunal barnevernvakt for Bardu, Målselv, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Sørreisa og Dyrøy. Telefonnummer: 4000 2276 (4000BARN)
fredag 09:59 Dyrøy kommune
Hvilke kulturminner er viktig i kommunen?
Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger kan søke oss, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre.
onsdag 10:46 Dyrøy kommune
Bokåret 2019 - Dyrøy Folkebibliotek
Bokåret 2019 skal markeres med oppstrart i Dyrøy folkebibliotek tirsdag 15. januar. Stikk innom ho Berit på Biblioteket.
fredag 11. januar Dyrøy kommune
Sokneprest i Dyrøy sokn - Senja prosti
Det er ledig stilling (100 %) som sokneprest i Dyrøy sokn i Senja prosti. Stillingen har Dyrøy og Sørreisa sokn som særskilt tjenestested. Søknadsfrist: 27.01.2019
torsdag 10. januar Dyrøy kommune
Nytt hoved- og delegeringsreglement
Fra 1.1.19 ble nytt hovedreglement for styrer, råd og utvalg samt nytt delegeringsreglement tatt i bruk for organisasjonen Dyrøy kommune.
mandag 7. januar Dyrøy kommune
Kjære Dyrøyværinger - og andre med hjerte for Dyrøy!
\Så var vi igjen kommet til den tida av året der vi ser tilbake på det som har vært, og titter framover på det som skal komme. Vi har mye å være takknemlige for i 2018, og veldig mye å glede oss til i 2019.\
21. desember 2018 Dyrøy kommune
Aktivitet i Dyrøy hallen
Hei alle sammen! Alle barn og foreldre er hjertelig velkommen til lek og aktivitet i dyrøy hallen. Tidspunkt: 2. januar fra kl. 11.00 til kl.14.00 Ta med matpakke og drikke. Da sees vi!! Hilsen Kim Broux, konstituert Helsesøster.
21. desember 2018 Dyrøy kommune
Bærekraft i reiselivsnæringa i Dyrøy og i Midt-Troms
\Dyrøy kommune tar ansvar og vil sammen med andre kommuner i regionen ta fatt på arbeidet med bærekraft i reiselivet. Ett av prosjektene skal også ledes fra Dyrøy.\
20. desember 2018 Dyrøy kommune
TROMS

Åpningstider for biblioteket - Jula 2018
24., 25. og 26.desember: STENGT 27. og 28.desember: ÅPENT fra kl. 10:00-14:00 - ubemannet 29. og 31. desember: STENGT 1.januar: STENGT God Jul og Godt Nytt År
20. desember 2018 Dyrøy kommune
Hvem har lyst til å være med og oppleve romjulens magi der ute?
Torsdag 27 desember ønsker jeg å invitere hele Dyrøy med på tur til gapahuken ved Fossmoplatået. Kjekt med litt frisk luft etter masse god mat i jula J. Jeg tenkte å møtes ved klubbhuset klokka 10.30. – og blir nok ute et par herlige timer. Ta med ei pølse...
12. desember 2018 Dyrøy kommune
Ustabilt vannforsyning 11.12.18
Det vil bli ustabilt vannforsyning fra Sæter til Skåbakken fra kl. 10-13.
10. desember 2018 Dyrøy kommune
Legetjenestens åpningstider i jula 2018
Julaften vil kontoret i Sørreisa være åpent fra 08-12. Kontoret i Dyrøy vil være stengt. Torsdag 27.12 vil kontoret i Sørreisa være åpent med vanlig åpningstid. Kontoret i Dyrøy vil være stengt. Fredag 28.12 vil begge kontor holde åpent med...
10. desember 2018 Dyrøy kommune
Ustabil vannforsyning 04.12.18
Det vil bli ustabil vannforsyning fra Sæter til Skåbakken fra ca. kl.09.00 og utover dagen.
3. desember 2018 Dyrøy kommune
Økonomileder
Vi søker en erfaren økonomileder som skal ha det faglige ansvaret for økonomiforvaltning, yte bistand til rådmann, politikere og andre tjenesteområder i dette arbeidet. I tillegg skal du være en aktiv bidragsyter i utviklings- og forbedringsprosesser i kommunen.
3. desember 2018 Dyrøy kommune
Offentlig ettersyn av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 er lagt ut til offentlig ettersyn iht. kommunelovens §§ 44 nr. 7 og 45 nr. 3.
30. november 2018 Dyrøy kommune
Dyrøy barnehage trenger flere vikarer.
29. november 2018 Dyrøy kommune
Dyrøy kommune styrker brann-, rednings- og beredskapstjenesten
Dyrøy kommune har fått overlevert tankvogn fra Slåttøy transport AS som skal inngå i brann-, rednings- og beredskapstjenesten.
28. november 2018 Dyrøy kommune
Vannavstenging tirsdag 27.11.18
Vannet vil bli stengt fra Finnlandsmoan/Fossmoveien til Finnlandsnes kl. 10.00.
26. november 2018 Dyrøy kommune
Renholder 50%
Dyrøy kommune har ledig 50% fast stilling som renholder
23. november 2018 Dyrøy kommune
Kulturprisen 2018
Har du gode forslag til kandidater til kulturprisen i Dyrøy for året 2018? Er du imponert over naboen, stolt over treneren, eller vet om noen som gjør en god jobb som frivillig? Hjelp oss å løfte fram ildsjelene i lokalsamfunnet vårt.
20. november 2018 Dyrøy kommune
Ustabil vannforsyning onsdag 21.11.18
Ustabil vannforsyning mellom kl. 9-14, fra Elvetun skole, Sentrum, Espenes.
20. november 2018 Dyrøy kommune
Barnehagelærer med spesialpedagogikk
Dyrøy barnehage skal ansette en barnehagelærer, fortrinnsvis med spesialpedagogikk, fra 01.01.19 i en 100% fast stilling.
19. november 2018 Dyrøy kommune
Sykepleier
Dyrøy kommune har ledig følgende stillinger i pleie- og omsorgstjenesten: 2 x 100% faste sykepleierstillinger på sykehjemmet.
16. november 2018 Dyrøy kommune
Vannavstenging mandag 19.11.18
Vannavstenging mellom kl.09-13, fra Brøstad kirke ut til Sentrum, Finnlansnes og Espenes.
16. november 2018 Dyrøy kommune
Generasjonstreff
Dyrøy Eldre- og ungdomsråd arrangerer treff hvor eldre og unge kan møtes. De yngre kan hjelpe de eldre med digitale spørsmål og de eldre kan lære de yngre masse med sin erfaring. Treffet vil være Torsdag 13.desember kl. 18-20 i Nordavindshagen.
16. november 2018 Dyrøy kommune
Tilskuddsordning for aktiviteter knyttet til barn og unge
Søknad om støtte. Barne-, ungdoms- og familie- direktoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019. Søknadsfrist for 2019: 10. desember 2018.
16. november 2018 Dyrøy kommune
Lærer og barne- og ungdomsarbeider
Det er ledig 100% fast lærer/pedagogstilling med snarlig tiltredelse. Det er ledig for snarlig tiltredelse 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 1 år.
15. november 2018 Dyrøy kommune
Melding om hogst i vernskog
Dyrøy kommune minner om at all hogst i vernskog, ut over ved til husbehov, skal meldes til kommunen før hogst kan starte. Dette i tråd med Vernskogbestemmelsene for kommunene. All skog i Troms er definert som vernskog. Det betyr at skogen er vern mot naturskader o.a. Har kommunen ikke gitt svar...
13. november 2018 Dyrøy kommune
Endring av tømmedag på grovavfallsplassen fra den 20.11.18
Grovavfallsplassen ved Dyrøy Energi har fått ny aktør "Astafjord Vekst" og har endret tømmedag fra torsdag til tirsdag. Ny informasjoner: Tirsdager i oddetallsuker fra kl. 15.00-18.00.
13. november 2018 Dyrøy kommune
Ny dato for influensavaksine
Influensavaksine tilbys på helsestasjonen 21.11.18 mellom kl.9 og 12.
8. november 2018 Dyrøy kommune
Ungdommer fra Dyrøy høres!
\Medvirkning av unge er viktig. I høst har våre politikere gjort beslutninger som får betydning for ungdomsarbeidet. Og sist helg var to ungdommer fra Dyrøy deltakere på Ungdommens Fylkesting i Troms. Der ble Markus Haraldsvik valgt inn som medlem i Ungdommens Fylkesråd i 2 å
7. november 2018 Dyrøy kommune
Interesserte fiskere i Dyrøy og området rundt inviteres til møte på kommunehuset i Dyrøy onsdag 7.november klokka 18:00
Dyrøy kommune/VOX Dyrøy (Omstillingsprogrammet) har etter initiativ fra lokale fiskere jobbet siden i vår med å undersøke muligheten for å etablere en mottaksstasjon for fiskere i Dyrøy og omkringliggende kommuner. Dette vil kunne bidra til økt aktivitet og...
2. november 2018 Dyrøy kommune
BRIS – Dyrøy satser på barn og unge
Dyrøy kommune har søkt og blitt tatt med i to av Utdanningsdirektoratet sine nasjonale satsinger; Realfagssatsing og Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Dette gir vår kommune nye, gode muligheter. Vi ønsker å prioritere satsing på barn og unge.
31. oktober 2018 Dyrøy kommune
TROMS

Landbrukskafé i Dyrøy – tema Villsau
Troms landbruksfaglige senter, landbrukskontoret og VOX Dyrøy samarbeider om en serie landbrukskaféer i høst/vinter. Først ute er temamøte Villsau.
29. oktober 2018 Dyrøy kommune
Helsestasjonen stengt
Helsestasjonen er stengt til og med 7.november. Ved behov for avklaring, kontakt kommunalsjef helse og omsorg, Karl Johan Olsen på e-post karl.olsen@dyroy.kommune.no eller tlf. 91 53 53 49.
24. oktober 2018 Dyrøy kommune
Høring "Planstrategi 2018"
I henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1 legges med dette forslag til planstrategi 2018-19 ut til høring.
24. oktober 2018 Dyrøy kommune
Helsestasjon stengt
Pga sykdom blir det ikke influensavaksinering på helsestasjonen idag 22.10.18. Det kommer informasjon om nytt tidspunkt for vaksinering senere.
22. oktober 2018 Dyrøy kommune
Feil ved sentralbordet
Sentralbordet er ut av drift på ubestemt tid, så telefoner til Dyrøy kommune går ikke gjennom til oss. Leverandøren jobber med saken.Vi beklager så mye!
22. oktober 2018 Dyrøy kommune
Stenging av Dyrøyhallen
Hallstyret informerer om at Dyrøyhallen vil bli stengt for trening på grunn av arrangement, tirsdag 23.oktober og onsdag 24.oktober.
18. oktober 2018 Dyrøy kommune
TV-aksjonens konsert i Nordavindshagen
Søndag 21.10.18. Klokken 19:00. Dørene åpnes 18:00.
16. oktober 2018 Dyrøy kommune
Tiltak for å skape vekst og utvikling
Kommunen og næringslivet jobber mot felles mål om utvikling av Dyrøy. I forstudiet «Næringsvennlig kommune» etterlyser begge parter bedre samarbeid og felles oppfatning av roller og ansvar. Nå iverksetter rådmannen mange tiltak.
9. oktober 2018 Dyrøy kommune
Nominer kandidater til fylkeskommunens priser og stipend
Nå er tiden inne for å melde inn gode kandidater til fylkeskommunens priser og stipender.
9. oktober 2018 Dyrøy kommune
Vannverksutbygging
Utbyggingen av Dyrøy vannverk planlegges videreført i tråd med tiltakene som fremgår av «Hovedplan vann». Planen har ligget til høring og skal sluttbehandles (vedtas) i PNU og kommunestyret. Planen beskriver tiltak som foreslås utført i perioden 2018 –...
3. oktober 2018 Dyrøy kommune
Motivasjon og mestring
TIRSDAG 23. OKTOBER er Frisklivssentralen i Dyrøy og i Sørreisa så heldige å få Morten Karolius hit, coach fra Fenomental, til å holde tematimer for oss om motivasjon og mestring.
3. oktober 2018 Dyrøy kommune
Markering av verdensdagen for psykisk helse i Dyrøy
Dyrøy kommune arrangerer verdensdagen for første gang i år. Markeringen er 2 oktober kl 18.00. Tore Petterson kommer til Dyrøy i anledning verdensdagen for psykisk helse! Det her vil du ikke gå glipp av - en dyktig kjendis om en viktig sak.
25. september 2018 Dyrøy kommune
Influensavaksine
Personer i risikogruppene tilbys nå influensavaksine ved helsestasjonen i Dyrøy.
25. september 2018 Dyrøy kommune
FV 84 - Skøelvdal bru stenger
Skøelvdal bru på fv 84 blir stengt i følgende periode: 24. september til 31. oktober
19. september 2018 Dyrøy kommune
Kartlegging av marint avfall fra akvakulturnæringen
Fiskeridirektoratet region Nord ønsker nå å kartlegge og registrere marin forsøpling fra akvakulturnæringen i Troms og Finnmark. Dette både for å få mer kunnskap om omfanget, men også for å kunne bidra til å iverksette mulige tiltak knyttet til...
13. september 2018 Dyrøy kommune
Politisk fravær til ungdommer – Dyrøyseminaret
Påmeldingsfrist 13.september.
11. september 2018 Dyrøy kommune
Tidspunkt for gudstjeneste med konfirmantpresentasjon
Denne gudstjenesten er søn. 16. september klokka 17.00!
10. september 2018 Dyrøy kommune
Ledig 50 % stilling som miljøterapeut skole/SFO
Dyrøy kommune har ledig 50% fast stilling som miljøterapeut skole/SFO
6. september 2018 Dyrøy kommune
Hva kan leveres på miljøstasjon i Dyrøy kommune
5. september 2018 Dyrøy kommune
Brannkonstabel
4. september 2018 Dyrøy kommune
Koordinator
LØKTA er en interkommunal enhet for kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten i Midt-Troms. Enheten er organisert innenfor styringsstrukturen til Midt-Troms regionråd med samarbeidskommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
4. september 2018 Dyrøy kommune
Fårikålfestivalen 2018
For 11.gang ønsker vi velkommen til FÅRikålfestival og FÅRykende dager i Dyrøy. Kom å bli med på trivelige dager med fokus på folk og fe, høstens grøde, trivelige møter og gode opplevelser.
4. september 2018 Dyrøy kommune
Inspektør (fagleder) - vikariat
14. august 2018 Dyrøy kommune
Skolestart 2018- Elvetun skole
Informasjon om første skoledag.
13. august 2018 Dyrøy kommune
Invitasjon til informasjonsmøter høsten 2018 – Om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2019.
7. august 2018 Dyrøy kommune
TROMS

Stillinger ledig som Helsesøster evt. kombinert med Miljøterapeut, Sykepleier/Vernepleier med videreutdanning i Psykisk Helsearbeid, Sykepleiere, og Helsefagarbeider
Dyrøy kommune har ledige stillinger som sykepleiere, helsesøster/miljøterapeut og helsefagarbeider
7. august 2018 Dyrøy kommune
Åpningstider Dyrøy Folkebibliotek
Dyrøy folkebibliotek har igjen betjent åpningstid på onsdagene, fra klokka 10-16. Tirsdag (11-19) og lørdag(10-15) fortsetter som før. I tillegg er biblioteket fortsatt åpent hver dag i kontortida for bruk av låneautomaten.
20. juli 2018 Dyrøy kommune
Ledige plasser på kulturskolen
Det er enda plass på Visuell kunst, fløyte og Kulturhage!
18. juli 2018 Dyrøy kommune
Lærer voksenopplæringa - lærer norsk minoritetsspråklige
\ Inntil 80 % midlertidig stilling ledig fra 01.08.18, med undervisning norsk som andrespråk. 7,5 % av stillingen er administrasjon.\ \
17. juli 2018 Dyrøy kommune
Ny søknadsfrist - Enhetsleder skole/SFO
\Vi søker etter en enhetsleder som vil jobbe i team med dyktige medarbeidere, og som kjenner seg igjen i de verdier som Dyrøy setter høyt \
2. juli 2018 Dyrøy kommune
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018
Det vises til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 samt tilhørende tiltaksprogram. Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms fylkeskommune inntil 500.000 kr. til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms/Troms fylke.
28. juni 2018 Dyrøy kommune
Redusert bemanning legetjenesten
I perioden 25.juni til 17.august avvikles ferie ved kontoret. Bemanningen vil være sterkt redusert i denne perioden.
22. juni 2018 Dyrøy kommune
Ferieavvikling ved Dyrøy og Sørreisa legekontor
I perioden 25. juni til 17. august avvikles ferie ved kontoret. Bemanningen vil være sterkt redusert i denne perioden. Det betyr at det vil bli noe lengre ventetid på time hos sin fastlege. Øyeblikkelig og halvøyeblikklelig hjelp vil bli prioritert.
22. juni 2018 Dyrøy kommune
Lærere, pedagogstillinger ved Elvetun skole.
Åpen utlysing av stillinger som kan bli ledig
21. juni 2018 Dyrøy kommune
Ledige stillinger
Dyrøy kommune har ledig stilling som: - Kommunalsjef oppvekst og kompetanse - Spennende rektorstilling med mulighet for faglig og personlig utvikling - Enhetsleder kultur og fritid
13. juni 2018 Dyrøy kommune
Prosjektkoordinator i Nordavind Utvikling
Vi søker etter en prosjektkoordinator som vil jobbe i team med dyktige medarbeidere, og som kjenner seg igjen i de verdier som Dyrøy setter høyt. Nordavind Utvikling KF søker en faglig dyktig og motivert medarbeider for tiltredelse snarest i et 1 års engasjement i 100 % stilling,...
13. juni 2018 Dyrøy kommune
Dyrøy kommune skal bli mer næringsvennlig
Vi må tåle å høre hva vi ikke er god på, sier ordføreren.
11. juni 2018 Dyrøy kommune
Påmelding til kulturskolen 2018-2019
Husk å søke plass på kulturskolen!
6. juni 2018 Dyrøy kommune
Lærere i voksenopplæringa og Elvetun skole
Lærer - norsk for minoritetsspråklig - 80% Morsmålslærer/tospråkligfaglærer - 30% Undervisningsstilling ved Elvetun skole - 100%
31. mai 2018 Dyrøy kommune
Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018-2029 - Dyrøy kommune
Plan og Naturutvalget har i møte 16.05.2018 fattet vedtak om å legge forslag til kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune 2018-2029 ut på høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14.
30. mai 2018 Dyrøy kommune
Gårds- og slektshistorie
Det er fortsatt mulig å få kjøpt gårds- og slektshistorie for Dyrøy. De tre binda med gårds- og slektshistorie er skrevet av Oddbjørn Knutsen, og tar for seg historia fram til 1920.
25. mai 2018 Dyrøy kommune
Oppstart av slamtømming
Det nærmer seg oppstart av slamtømming av private husholdningsslamavskillere. Planlegger oppstart i løpet av neste uke. Fra uke 21. Starter innerst i Faksfjord og tar oss nordover mot sentrum. Deretter starter oppe ved Skøvannet og tar oss ned til Lunde krysset for så å fortsette
18. mai 2018 Dyrøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DYRØY

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL