Dyrøy
Vannet kobles ut
Fra idag kl.13:00 med varighet på 1-2 timer, vil vannet være stengt i Korgedalen. Vi beklager ulempene dette kan medføre.  
13:04 Dyrøy kommune
Årsbudsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 til offentlig ettersyn
I henhold til kommuneloven legges formannskapets forslag til årsbudsjett og økonomiplan ut til offentlig ettersyn.
fredag 15:06 Dyrøy kommune
Informasjon til innbyggerne om Koronaviruset (covid-19) oppdatert per 26. november
Situasjonsoppdatering lokalt: Smittespredningen er nå i ferd med å flate ut og synke nasjonalt og regionalt i Tromsø som har vært særlig rammet. Lokalt er det ingen kjent smittespredning. Oppfølging av nasjonale smittevernråd er derfor særlig viktig de
torsdag 26. november Dyrøy kommune
1. desember er røykvarslerdagen
Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov på røykvarslerdagen 1. desember.
onsdag 25. november Dyrøy kommune
Julekonserten 13. desember er avlyst!
Julekonserten er en årelang tradisjon og vi synes det er feil å lage et tilbud til noen få ut ifra konsertens «samlende» intensjon.
tirsdag 24. november Dyrøy kommune
Informasjon til innbyggerne om Koronaviruset (covid-19) oppdatert per 19. november
Situasjonsoppdatering lokalt: Smittespredningen er økende både internasjonalt og nasjonalt. Det er flere lokale utbrudd i kommuner i Troms og Finnmark, og risikoen for ytterligere spredning er høy. Viruset spres lett og vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar for å følge de...
torsdag 19. november Dyrøy kommune
Julegrantenning med mørketidstog
Vi må lyse opp denne mørke tiden for hverandre. ‍‍‍‍ Vi må vise omsorg for de av oss som strever. Vi må inkludere de av oss som ikke har så mange. Vi må møte hverandre med varme og vennlighet over munnbindet og meteren, sier Bent Høie Velkommen til...
tirsdag 17. november Dyrøy kommune
Oppdatert kontaktinfo NAV
NAV Salangen - Lavangen - Dyrøy har endret sitt lokale telefonnummer. Du finner oppdatert informasjon her.
mandag 16. november Dyrøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)
mandag 16. november Dyrøy kommune
Informasjon til innbyggerne om Koronaviruset (covid-19) oppdatert per 12. november
Situasjonsoppdatering lokalt: Smittespredningen er økende både internasjonalt og nasjonalt. Det er flere lokale utbrudd i kommuner i Troms og Finnmark, og risikoen for ytterligere spredning er høy. Viruset spres lett og vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar for å følge de...
fredag 13. november Dyrøy kommune
Er du pålagt karantene eller isolasjon?
Dyrøy kommune erfarer at det kan ta tid før vi får informasjon fra smittesporingsenhetene i større kommuner. Vi ønsker å komme i posisjon til å ha oversikt, gi råd, eller opprette kontakt med smittevernlege. Derfor anmoder vi alle som har fått beskjed om
torsdag 12. november Dyrøy kommune
Tilskuddsordning på barnevernsområdet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter en tilskuddsordning til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet.
onsdag 11. november Dyrøy kommune
Feiing og tilsyn privatboliger
I forbindelse med koronasituasjon så vil alle branntilsyn med private boliger, innstilles ut året.
onsdag 11. november Dyrøy kommune
Informasjon til innbyggerne om Koronaviruset (covid-19) oppdatert per 05. november
Situasjonsoppdatering lokalt: Smittespredningen er økende både internasjonalt og nasjonalt. Det er flere lokale utbrudd i kommuner i Troms og Finnmark, og risikoen for ytterligere spredning er høy. Viruset spres lett og vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar for å følge de...
torsdag 5. november Dyrøy kommune
UKM workshop avlyst
UKM workshop må utsettes pga. Covid-19.
onsdag 4. november Dyrøy kommune
Kartlegging av marint avfall fra akvakulturnæringen
Marin forsøpling er et økende miljøproblem, som også Fiskeridirektoratet har et ansvar for å involvere seg i. Vi har samtidig en målsetting om utvikling av akvakulturnæringen innenfor en bærekraftig ramme.
onsdag 4. november Dyrøy kommune
Offentlig innsyn av ny lokalitet Skjæret sør
Ifølge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad om ny lokalitet Skjæret sør ut til offentlig innsyn:
onsdag 4. november Dyrøy kommune
Kan mammaer og pappaer være med å stoppe mobbing?
I et samarbeid mellom mobbeombudene i Nordland og Troms og Finnmark, arrangerer fylkeskommunen webinar for foreldre under tittelen «Kan mammer og pappaer være med å stoppe mobbing?
tirsdag 3. november Dyrøy kommune
Tilbud om karriereveiledning på Sjøvegen
Oppstart 17.11.20.
tirsdag 3. november Dyrøy kommune
Sanitetskvinnene tar pulsen på lokalsamfunnet
Takket være Brøstadbotn sanitetsforening har legekontoret i Dyrøy fått på plass en splitter ny Corpuls 3. Dette er etterlengtet, sier de ansatte ved legekontoret. 
mandag 2. november Dyrøy kommune
Kontaktinformasjon til lag og foreninger
Oppdatering av kontaktinformasjon til lag og foreninger ønskes.  
mandag 2. november Dyrøy kommune
Nedetid postliste
Dyrøy kommune bytter for tiden løsning for postliste, dette gjør at systemet vil være nede til og med mandag 2.november.
fredag 30. oktober Dyrøy kommune
En alternativ FN-dag
men du har mulighet til å gi på Vipps
fredag 30. oktober Dyrøy kommune
Informasjon til innbyggerne om Koronaviruset (covid-19) oppdatert per 29. oktober
Situasjonsoppdatering lokalt: Smittespredningen er økende internasjonalt og i lokale områder i Norge. Risikoen for lokale utbrudd er nå høy. Viruset spres lett og vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar for å følge de regler og råd som nasjonale myndigheter gir.
torsdag 29. oktober Dyrøy kommune
Kurs for folkevalgte tilgjengelig på nett
I 2020 har Fylkesmannen holdt kurs for folkevalgte i alle kommuner.
torsdag 29. oktober Dyrøy kommune
Vannlekkasjen er lokalisert
og arbeidet med utbedring er igangsatt. Forventet rettetid er innen kl. 14.00 i dag.
torsdag 29. oktober Dyrøy kommune
Melding om vann 28.oktober
Oppdatert kl.22:00 Det er bekreftet en større vannlekkasje på Dyrøya. Vannet er stengt fra Framnes og sørover på Dyrøya. Lekkasjesøk fortsetter torsdag morgen. Vi beklager ulempende dette medfører abonnentene.
onsdag 28. oktober Dyrøy kommune
Ledige omsorgsboliger i Dyrøy
Vi har for tiden flere omsorgsboliger ledige i Dyrøy kommune. 3 av disse er på ca 60 kvadratmeter, og en på ca 50 kvadratmeter. Dette er ikke de nye boligene. Dersom det er noen som mener at de kan ha behov for en slik bolig, så ber vi dere om å ta kontakt med kommunen.
onsdag 28. oktober Dyrøy kommune
Arctic UKM og UKM Dyrøy
Forside
onsdag 28. oktober Dyrøy kommune
Krisepakke 3 for frivilligheten klar
Nå har Lotteri- og stiftelsestilsynet lagt ut info og forskrifter for den tredje krisepakken for det frivillige kultursektoren!
mandag 26. oktober Dyrøy kommune
Tilskuddsordninger, pris og stipender vedtatt i fylkesrådet i Troms og Finnmark
Følgende saker er vedtatt i Fylkesrådet i Troms og Finnmark 20.10.2020:
mandag 26. oktober Dyrøy kommune
Informasjon til innbyggerne om Koronaviruset (covid-19) oppdatert per 22. oktober
Situasjonsoppdatering lokalt: Smittespredningen er økende internasjonalt og i lokale områder i Norge. Risikoen for lokale utbrudd er nå høy. Viruset spres lett og vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar for å følge de regler og råd som nasjonale
fredag 23. oktober Dyrøy kommune
Influensavaksine
Dyrøy kommune er nå fri for influensavaksiner. Det er mulig å sette seg på venteliste i tilfelle vi får tak i flere influensavaksiner, men dette er usikkert.
torsdag 22. oktober Dyrøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Ungdomsklubb i Dyrøy
Kubben er åpen to dager i uken og er delt i ungdomstrinn og mellomtrinnet.
fredag 16. oktober Dyrøy kommune
Informasjon til innbyggerne om Koronaviruset (covid-19) oppdatert per 15. oktober
Situasjonsoppdatering lokalt: Smittespredningen er økende internasjonalt og i lokale områder i Norge. Risikoen for lokale utbrudd er nå høy. Viruset spres lett og vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar for å følge de regler og råd som nasjonale myndigheter gir.
torsdag 15. oktober Dyrøy kommune
NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy
NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy er lokalisert på Sjøvegan, og yter arbeids- og velferdstjenester til innbyggerne i Salangen, Lavangen og Dyrøy kommune.
torsdag 15. oktober Dyrøy kommune
Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern
Forside
onsdag 7. oktober Dyrøy kommune
Dyrøy sin digitale bøsse til TV-aksjonen
Her finner du informasjon og svar på spørsmål om digital bøsse.
onsdag 7. oktober Dyrøy kommune
Informasjonsmøter fosterhjem
I høst vil det gjennomføres flere informasjonsmøter i Troms. Nærmere informasjon om tjenesten finnes hos Bufetat.
tirsdag 6. oktober Dyrøy kommune
Innspill til endringer?
Her kan du gå inn å se forslaget til sentrumsplanen i Dyrøy. Du kan også legge inn dine forslag.
mandag 5. oktober Dyrøy kommune
Oppstart detaljregulering Kastneshamn, Dyrøy kommune
Det varsles herved om igangsetting av detaljregulering med plan-ID: 542020 2020002 med avgrensning jf. kartutsnitt under.
mandag 5. oktober Dyrøy kommune
Informasjon om skatteoppkreverfunksjon
1. november 2020 skal skatteetaten overta innkreving av skatt fra privatpersoner og næringsdrivende. Dette er en oppgave som kommunen har pleid å ha.
mandag 5. oktober Dyrøy kommune
Verdensdagen for psykisk helse
En tankevekker... om bildetyveri og spredning av private bilder på nett...
fredag 2. oktober Dyrøy kommune
Innspill til sentrumsplanen, Dyrøyseminaret 2020
Forside
onsdag 30. september Dyrøy kommune
Influensavaksinering i Dyrøy kommune 2020
I år tilbys influensavaksine kun til risikogruppene (se nedenfor). Dersom det fortsatt er vaksiner igjen etter 1 desember, kan det bli aktuelt for andre også å få vaksine.
onsdag 30. september Dyrøy kommune
Åpning av Ungdomsklubben
tirsdag 29. september Dyrøy kommune
Ønsker du å bli digital bøssebærer i Dyrøy?
I år vil vi ikke ha en dør-til-dør aksjon. Bøssebærerne i år vil være digitale.
tirsdag 29. september Dyrøy kommune
Ledig stilling som Helsefagarbeidere, kjøkkenassistent - Intern utlysning
Søknadsfrist 12. oktober 2020
onsdag 23. september Dyrøy kommune
Informasjonsmøter - Desentralisert sykepleierutdanning
Det skal gjennomføres informasjonsmøter for nytt opptak til desentralisert sykepleierutdanning.
tirsdag 22. september Dyrøy kommune
Informasjon til innbyggerne i Dyrøy vedrørende Covid 19
Smittesituasjon pr. 18.9.20. 
fredag 18. september Dyrøy kommune
Regionale kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – Høsten 2020
Denne høsten inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det legges opp til regionale kurs og anmoder lag og foreninger om å melde seg på i sin region.
torsdag 17. september Dyrøy kommune
Dyrøyseminaret 18.-25.september 2020 - Program
Forside
torsdag 17. september Dyrøy kommune
Friluftsskole på Rustadhøgda
For barn 10-13 år
onsdag 16. september Dyrøy kommune
Kurs i fellefangst og jakt på smårovvilt
Er du mellom 13-19 år
onsdag 16. september Dyrøy kommune
Ordførerens tur i Dyrøy – Himmelsteinen
Ordfører Marit Alvig Espenes inviterer til tur onsdag 23. september kl.17.00 med startpunkt øverst på Øvre Espenes.
onsdag 16. september Dyrøy kommune
Aktivitetstilbud og besøksvert (tiltakspakke for sårbare eldre)
Forside
tirsdag 15. september Dyrøy kommune
Stenging av vann den 15.09.20
Vannet vil bli stengt fra bensinstasjon Yx samte Espenes / Øvre Espenes fra kl. 18.00 - 20.00 den 15.09.20 på grunn av vedlikehold av vannledning.
mandag 14. september Dyrøy kommune
Hvordan skal sentrum i Dyrøy bli?
Dine innspill er viktig! Takk til de som allerede har kommet med innspill! Vi ønsker flere.
mandag 7. september Dyrøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Informasjon til innbyggerne i Dyrøy vedrørende Covid 19
Smittesituasjon pr 02.09.20:
fredag 4. september Dyrøy kommune
Møt Midt-Troms på Karrieredagen ved UiT
10. september kan du møte Midt-Troms på Karrieredagen ved UiT Norges arktiske universitet.
torsdag 3. september Dyrøy kommune
Dyrøyseminaret 2020
Dyrøyseminaret, det 12. i rekken, går av stabelen 18.-24. september/uke 38.-39.
onsdag 2. september Dyrøy kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med...
mandag 31. august Dyrøy kommune
Vedlikehold på vannledning
På grunn av vedlikehold på vannledning vil hele Dyrøya være fri for vann onsdag 2.september fra klokken 09:00. Arbeidet er ventet å ta ca en time.
fredag 28. august Dyrøy kommune
Inngang til biblioteket og Nordavindshagen
Inngang til Nordavindshagen og bibliotek er flyttet til baksiden av huset pga. av anleggstrafikk. Dette vil vare til ca. midten av september.
torsdag 27. august Dyrøy kommune
Beredskapsplan Dyrøy kommune
Dyrøy kommune legger med dette ut forslag til beredskapsplan på 4.ukers offentlig ettersyn og høring i tidsrommet 27.8.20 til 23.9.20. Denne planen har status som temaplan og er retningsgivende for kommunens beredskapsarbeid. Beredskapsplanen skal innfri kommunens genrelle og grunnleggende ansvar...
torsdag 27. august Dyrøy kommune
Åpningstider miljøstasjon
Fra og med 8.september vil det være åpent hver tirsdag i oddetalsuker fra kl. 15:00 - 18:00 på grovfallsmottaket.
onsdag 26. august Dyrøy kommune
Oppdatering i forhold til Covid 19 – situasjonen
Ferietiden er i stor grad tilbakelagt og det har vært utstrakt reising innad i Norge. Dette medfører at risikoen for smittespredning er høyere i ukene som kommer. Vi oppfordrer alle til å følge de nasjonale smittevernrådene .
tirsdag 18. august Dyrøy kommune
Midt-Troms Museum
Høst og vinterprogram for 2020/2021.  Programmet finnes som en pdf-fil og er bedre leselig her, om ønskelig. 
mandag 17. august Dyrøy kommune
Skoleskyss - reiseråd
Troms fylkestrafikk har følgende reiseråd i forbindelse med skolestart og skoleskyss:
mandag 17. august Dyrøy kommune
Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen
Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av: Ingen skal
fredag 14. august Dyrøy kommune
Koronainformasjon 14.8.20
Til innbyggere og alle som oppholder seg i Dyrøy kommune: Pr i dag er det ingen smittede med koronavirus i Dyrøy.
fredag 14. august Dyrøy kommune
Oppstart nytt barnehageår
Nytt barnehageår starter opp og begynner med planleggingsdag mandag 17.august, slik at barna møter fra tirsdag 18.august.
torsdag 13. august Dyrøy kommune
Oppdatering - Periodevis stengt vann
Vannet kommer til å være periodevis stengt i områdene Sæter og sørover, samt strekningen Brøstad Kirke til Elvetun skole den 13.august. Områdene utenom disse er uberørt. Dette på grunn av arbeide på hovedvannledning.
onsdag 12. august Dyrøy kommune
Informasjon i forbindelse med redusert foreldrebetaling i SFO
Fra og med 01.august 2020 (nytt skoleår) vil det innføres redusert foreldrebetaling i SFO. Dette innebærer at elever fra 1. – 2. klasse som bor i husholdninger med en lavere inntekt, vil kunne få redusert betaling for SFO-plassen sin. Barn med særskilte behov fra 5. - 7.klasse...
onsdag 12. august Dyrøy kommune
Periodevis stengt vann
Vannet kommer til å være periodevis stengt i områdene Fossmoveien og Ringveien (Finnlandsmoan boligfelt) og strekningen Brøstad Kirke til Elvetun skole i dag 12.august. Områdene utenom disse er uberørt. Dette på grunn av arbeide på hovedvannledning.
onsdag 12. august Dyrøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DYRØY

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL