Dyrøy
Handlingsplan VOX Dyrøy 2019
Handlingsplan for 2019 inneholder delmål, aktiviteter og ressursbruk for omstillingsarbeidet i andre omstillingsår. Målsettinga i år 2 er at omstillingsarbeidet skal bidra til 8 nye eller sikrede arbeidsplasser i 2019, fordelt på innsatsområdene. Handlingsplanen ble vedtatt i...
11:39 Dyrøy kommune
Rapport for VOX Dyrøy 2018
Her finner du rapporten som viser ressursbruk, aktivitet og resultater for første omstillingsår 2018. Rapporten ble framlagt for kommunestyret i møte 28.februar,og finnes HER
11:31 Dyrøy kommune
Ferievikarer pleie- og omsorgstjenesten
Nyheter og informasjon om tjenester og ytelser fra Dyrøy kommune.
mandag 14:43 Dyrøy kommune
Regional ungdomssatsing Midt-Troms - Ung Drivkraft
Digital utgave av boka som dokumenterer ungdom i Midt-Troms sitt engasjement om å bli hørt og å høre til.   
tirsdag 12. mars Dyrøy kommune
Aktivitetsstøtte 2019
Lag og foreninger i Dyrøy kan søke om aktivitetsstøtte fra Dyrøy kommune. Støtten kan gis til all organisert aktivitet i Dyrøy kommune. \Søknadsfrist: 6. mai 2019. \
mandag 11. mars Dyrøy kommune
Søk midler fra SalMar kulturfond
Dyrøy kommune og SalMar Nord AS har sammen etablert et kulturfond, og det er særlig målgruppen barn og unge som skal nyte godt av de nye kulturkronene.
mandag 11. mars Dyrøy kommune
Markering av Bokåret 2019 i Nordavindshagen
Bokåret 2019 vil bli markert på flere måter. 
onsdag 6. mars Dyrøy kommune
Dyrøy kommune får tilskudd til arbeid med kulturminneplanen
Dyrøy kommune skal igangsette arbeidet med en kulturminneplan og vi er med i en landsomfattende satsing i regi av Riksantikvaren. Riksantikvarens mål er å få flere kommuner til å få utarbeide en kulturminneplan for å få kartlagt og verdsatt alle kjente kulturminner i kom
onsdag 6. mars Dyrøy kommune
TROMS

Veien opp til Øvre Espenes vil være tidvis STENGT på grunn av sprengningsarbeid i dag onsdag 06.mars
Nyheter og informasjon om tjenester og ytelser fra Dyrøy kommune.
onsdag 6. mars Dyrøy kommune
Trivselsuke på Elvetun skole
For andre år på rad har vi trivselsuke på Elvetun skole. Vi bryter opp skolehverdagen litt med aldersblandete aktiviteter, kultursamlinger, felles lunsj og pool-party!
tirsdag 26. februar Dyrøy kommune
Etablererverksted i Dyrøy
Planlegger du å starte egen bedrift, eller er du nystartet?
onsdag 20. februar Dyrøy kommune
Kunngjøring listeforslag
Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen/fylkeskommunen kl. 12 (dagtid) den 1. april 2019\. 
onsdag 20. februar Dyrøy kommune
Realfagsinspirert utsmykning ved Elvetun skole
Dyrøy kommune deltar i regjeringens nasjonale satsing for Realfag og IBS. Målet for Realfagssatsingen er å øke glede og interesse for realfag, som fører til økt kompetanse for fagene matte og naturfag. IBS har som mål å fremme trivsel og innkludering i barnehage og...
mandag 18. februar Dyrøy kommune
Hovedopptak - barnehageplass 2019/2020
Det er tid for å søke på barnehageplass i Dyrøy barnehage for barnehageåret 2019/2020. Søknadsfristen er 1. mars\.
torsdag 14. februar Dyrøy kommune
Manglende festere
Kirkegårdsmyndigheten i Dyrøy og Sørreisa kommune ønsker å få inn informasjon om hvem som kan være festere (ansvarlig for gravstedet) på de graver som dette ikke er innhentet tidligere.
onsdag 13. februar Dyrøy kommune
Sentralbordet - nye åpningstider
Onsdag 13. februar endres åpningstidene for sentralbordet til Dyrøy kommune. 
mandag 11. februar Dyrøy kommune
Kompetansemidler
En del av pengene som ble Dyrøy kommune til del gjennom havbruksfondet er satt av til å øke kompetansen for ansatte i Dyrøy kommune, eller som rekrutteringstiltak. 
mandag 11. februar Dyrøy kommune
Helsebadet gjenåpnes
Etter noen år med stengte dører åpner nå helsebadet igjen. Nytt reglement er på plass, og dersom dette følges håper vi at badet kan være åpen i lang tid framover.
mandag 11. februar Dyrøy kommune
Landbrukskafè
Torsdag 14. februar arrangeres det landbrukskafé i Nordavindshagen med tema Landbruket i Kvæfjord.
fredag 1. februar Dyrøy kommune
Vannavstenging mandag 04.02.19
Vannet vil bli stengt fra Øvre Espenes og nordover Espenes kl. 09:00.
tirsdag 29. januar Dyrøy kommune
Interkommunal barnevernvakt
1. januar 2019 etableres interkommunal barnevernvakt for Bardu, Målselv, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Sørreisa og Dyrøy. Telefonnummer: 4000 2276 (4000BARN)
fredag 18. januar Dyrøy kommune
Hvilke kulturminner er viktig i kommunen?
Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger kan søke oss, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre.
onsdag 16. januar Dyrøy kommune
Bokåret 2019 - Dyrøy Folkebibliotek
Bokåret 2019 skal markeres med oppstrart i Dyrøy folkebibliotek tirsdag 15. januar. Stikk innom ho Berit på Biblioteket.
fredag 11. januar Dyrøy kommune
Sokneprest i Dyrøy sokn - Senja prosti
Det er ledig stilling (100 %) som sokneprest i Dyrøy sokn i Senja prosti. Stillingen har Dyrøy og Sørreisa sokn som særskilt tjenestested. Søknadsfrist: 27.01.2019
torsdag 10. januar Dyrøy kommune
Nytt hoved- og delegeringsreglement
Fra 1.1.19 ble nytt hovedreglement for styrer, råd og utvalg samt nytt delegeringsreglement tatt i bruk for organisasjonen Dyrøy kommune.
mandag 7. januar Dyrøy kommune
Kjære Dyrøyværinger - og andre med hjerte for Dyrøy!
\Så var vi igjen kommet til den tida av året der vi ser tilbake på det som har vært, og titter framover på det som skal komme. Vi har mye å være takknemlige for i 2018, og veldig mye å glede oss til i 2019.\
21. desember 2018 Dyrøy kommune
Aktivitet i Dyrøy hallen
Hei alle sammen! Alle barn og foreldre er hjertelig velkommen til lek og aktivitet i dyrøy hallen. Tidspunkt: 2. januar fra kl. 11.00 til kl.14.00 Ta med matpakke og drikke. Da sees vi!! Hilsen Kim Broux, konstituert Helsesøster.
21. desember 2018 Dyrøy kommune
Bærekraft i reiselivsnæringa i Dyrøy og i Midt-Troms
\Dyrøy kommune tar ansvar og vil sammen med andre kommuner i regionen ta fatt på arbeidet med bærekraft i reiselivet. Ett av prosjektene skal også ledes fra Dyrøy.\
20. desember 2018 Dyrøy kommune
Åpningstider for biblioteket - Jula 2018
24., 25. og 26.desember: STENGT 27. og 28.desember: ÅPENT fra kl. 10:00-14:00 - ubemannet 29. og 31. desember: STENGT 1.januar: STENGT God Jul og Godt Nytt År
20. desember 2018 Dyrøy kommune
Hvem har lyst til å være med og oppleve romjulens magi der ute?
Torsdag 27 desember ønsker jeg å invitere hele Dyrøy med på tur til gapahuken ved Fossmoplatået. Kjekt med litt frisk luft etter masse god mat i jula J. Jeg tenkte å møtes ved klubbhuset klokka 10.30. – og blir nok ute et par herlige timer. Ta med ei pølse...
12. desember 2018 Dyrøy kommune
Ustabilt vannforsyning 11.12.18
Det vil bli ustabilt vannforsyning fra Sæter til Skåbakken fra kl. 10-13.
10. desember 2018 Dyrøy kommune
Legetjenestens åpningstider i jula 2018
Julaften vil kontoret i Sørreisa være åpent fra 08-12. Kontoret i Dyrøy vil være stengt. Torsdag 27.12 vil kontoret i Sørreisa være åpent med vanlig åpningstid. Kontoret i Dyrøy vil være stengt. Fredag 28.12 vil begge kontor holde åpent med...
10. desember 2018 Dyrøy kommune
Ustabil vannforsyning 04.12.18
Det vil bli ustabil vannforsyning fra Sæter til Skåbakken fra ca. kl.09.00 og utover dagen.
3. desember 2018 Dyrøy kommune
TROMS

Økonomileder
Vi søker en erfaren økonomileder som skal ha det faglige ansvaret for økonomiforvaltning, yte bistand til rådmann, politikere og andre tjenesteområder i dette arbeidet. I tillegg skal du være en aktiv bidragsyter i utviklings- og forbedringsprosesser i kommunen.
3. desember 2018 Dyrøy kommune
Offentlig ettersyn av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 er lagt ut til offentlig ettersyn iht. kommunelovens §§ 44 nr. 7 og 45 nr. 3.
30. november 2018 Dyrøy kommune
Dyrøy barnehage trenger flere vikarer.
29. november 2018 Dyrøy kommune
Dyrøy kommune styrker brann-, rednings- og beredskapstjenesten
Dyrøy kommune har fått overlevert tankvogn fra Slåttøy transport AS som skal inngå i brann-, rednings- og beredskapstjenesten.
28. november 2018 Dyrøy kommune
Vannavstenging tirsdag 27.11.18
Vannet vil bli stengt fra Finnlandsmoan/Fossmoveien til Finnlandsnes kl. 10.00.
26. november 2018 Dyrøy kommune
Renholder 50%
Dyrøy kommune har ledig 50% fast stilling som renholder
23. november 2018 Dyrøy kommune
Kulturprisen 2018
Har du gode forslag til kandidater til kulturprisen i Dyrøy for året 2018? Er du imponert over naboen, stolt over treneren, eller vet om noen som gjør en god jobb som frivillig? Hjelp oss å løfte fram ildsjelene i lokalsamfunnet vårt.
20. november 2018 Dyrøy kommune
Ustabil vannforsyning onsdag 21.11.18
Ustabil vannforsyning mellom kl. 9-14, fra Elvetun skole, Sentrum, Espenes.
20. november 2018 Dyrøy kommune
Barnehagelærer med spesialpedagogikk
Dyrøy barnehage skal ansette en barnehagelærer, fortrinnsvis med spesialpedagogikk, fra 01.01.19 i en 100% fast stilling.
19. november 2018 Dyrøy kommune
Sykepleier
Dyrøy kommune har ledig følgende stillinger i pleie- og omsorgstjenesten: 2 x 100% faste sykepleierstillinger på sykehjemmet.
16. november 2018 Dyrøy kommune
Vannavstenging mandag 19.11.18
Vannavstenging mellom kl.09-13, fra Brøstad kirke ut til Sentrum, Finnlansnes og Espenes.
16. november 2018 Dyrøy kommune
Generasjonstreff
Dyrøy Eldre- og ungdomsråd arrangerer treff hvor eldre og unge kan møtes. De yngre kan hjelpe de eldre med digitale spørsmål og de eldre kan lære de yngre masse med sin erfaring. Treffet vil være Torsdag 13.desember kl. 18-20 i Nordavindshagen.
16. november 2018 Dyrøy kommune
Tilskuddsordning for aktiviteter knyttet til barn og unge
Søknad om støtte. Barne-, ungdoms- og familie- direktoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019. Søknadsfrist for 2019: 10. desember 2018.
16. november 2018 Dyrøy kommune
Lærer og barne- og ungdomsarbeider
Det er ledig 100% fast lærer/pedagogstilling med snarlig tiltredelse. Det er ledig for snarlig tiltredelse 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 1 år.
15. november 2018 Dyrøy kommune
Melding om hogst i vernskog
Dyrøy kommune minner om at all hogst i vernskog, ut over ved til husbehov, skal meldes til kommunen før hogst kan starte. Dette i tråd med Vernskogbestemmelsene for kommunene. All skog i Troms er definert som vernskog. Det betyr at skogen er vern mot naturskader o.a. Har kommunen ikke gitt svar...
13. november 2018 Dyrøy kommune
Endring av tømmedag på grovavfallsplassen fra den 20.11.18
Grovavfallsplassen ved Dyrøy Energi har fått ny aktør "Astafjord Vekst" og har endret tømmedag fra torsdag til tirsdag. Ny informasjoner: Tirsdager i oddetallsuker fra kl. 15.00-18.00.
13. november 2018 Dyrøy kommune
Ny dato for influensavaksine
Influensavaksine tilbys på helsestasjonen 21.11.18 mellom kl.9 og 12.
8. november 2018 Dyrøy kommune
Ungdommer fra Dyrøy høres!
\Medvirkning av unge er viktig. I høst har våre politikere gjort beslutninger som får betydning for ungdomsarbeidet. Og sist helg var to ungdommer fra Dyrøy deltakere på Ungdommens Fylkesting i Troms. Der ble Markus Haraldsvik valgt inn som medlem i Ungdommens Fylkesråd i 2 å
7. november 2018 Dyrøy kommune
Interesserte fiskere i Dyrøy og området rundt inviteres til møte på kommunehuset i Dyrøy onsdag 7.november klokka 18:00
Dyrøy kommune/VOX Dyrøy (Omstillingsprogrammet) har etter initiativ fra lokale fiskere jobbet siden i vår med å undersøke muligheten for å etablere en mottaksstasjon for fiskere i Dyrøy og omkringliggende kommuner. Dette vil kunne bidra til økt aktivitet og...
2. november 2018 Dyrøy kommune
BRIS – Dyrøy satser på barn og unge
Dyrøy kommune har søkt og blitt tatt med i to av Utdanningsdirektoratet sine nasjonale satsinger; Realfagssatsing og Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Dette gir vår kommune nye, gode muligheter. Vi ønsker å prioritere satsing på barn og unge.
31. oktober 2018 Dyrøy kommune
Landbrukskafé i Dyrøy – tema Villsau
Troms landbruksfaglige senter, landbrukskontoret og VOX Dyrøy samarbeider om en serie landbrukskaféer i høst/vinter. Først ute er temamøte Villsau.
29. oktober 2018 Dyrøy kommune
Helsestasjonen stengt
Helsestasjonen er stengt til og med 7.november. Ved behov for avklaring, kontakt kommunalsjef helse og omsorg, Karl Johan Olsen på e-post karl.olsen@dyroy.kommune.no eller tlf. 91 53 53 49.
24. oktober 2018 Dyrøy kommune
Høring "Planstrategi 2018"
I henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1 legges med dette forslag til planstrategi 2018-19 ut til høring.
24. oktober 2018 Dyrøy kommune
Helsestasjon stengt
Pga sykdom blir det ikke influensavaksinering på helsestasjonen idag 22.10.18. Det kommer informasjon om nytt tidspunkt for vaksinering senere.
22. oktober 2018 Dyrøy kommune
Feil ved sentralbordet
Sentralbordet er ut av drift på ubestemt tid, så telefoner til Dyrøy kommune går ikke gjennom til oss. Leverandøren jobber med saken.Vi beklager så mye!
22. oktober 2018 Dyrøy kommune
TROMS

Stenging av Dyrøyhallen
Hallstyret informerer om at Dyrøyhallen vil bli stengt for trening på grunn av arrangement, tirsdag 23.oktober og onsdag 24.oktober.
18. oktober 2018 Dyrøy kommune
TV-aksjonens konsert i Nordavindshagen
Søndag 21.10.18. Klokken 19:00. Dørene åpnes 18:00.
16. oktober 2018 Dyrøy kommune
Tiltak for å skape vekst og utvikling
Kommunen og næringslivet jobber mot felles mål om utvikling av Dyrøy. I forstudiet «Næringsvennlig kommune» etterlyser begge parter bedre samarbeid og felles oppfatning av roller og ansvar. Nå iverksetter rådmannen mange tiltak.
9. oktober 2018 Dyrøy kommune
Nominer kandidater til fylkeskommunens priser og stipend
Nå er tiden inne for å melde inn gode kandidater til fylkeskommunens priser og stipender.
9. oktober 2018 Dyrøy kommune
Vannverksutbygging
Utbyggingen av Dyrøy vannverk planlegges videreført i tråd med tiltakene som fremgår av «Hovedplan vann». Planen har ligget til høring og skal sluttbehandles (vedtas) i PNU og kommunestyret. Planen beskriver tiltak som foreslås utført i perioden 2018 –...
3. oktober 2018 Dyrøy kommune
Motivasjon og mestring
TIRSDAG 23. OKTOBER er Frisklivssentralen i Dyrøy og i Sørreisa så heldige å få Morten Karolius hit, coach fra Fenomental, til å holde tematimer for oss om motivasjon og mestring.
3. oktober 2018 Dyrøy kommune
Markering av verdensdagen for psykisk helse i Dyrøy
Dyrøy kommune arrangerer verdensdagen for første gang i år. Markeringen er 2 oktober kl 18.00. Tore Petterson kommer til Dyrøy i anledning verdensdagen for psykisk helse! Det her vil du ikke gå glipp av - en dyktig kjendis om en viktig sak.
25. september 2018 Dyrøy kommune
Influensavaksine
Personer i risikogruppene tilbys nå influensavaksine ved helsestasjonen i Dyrøy.
25. september 2018 Dyrøy kommune
FV 84 - Skøelvdal bru stenger
Skøelvdal bru på fv 84 blir stengt i følgende periode: 24. september til 31. oktober
19. september 2018 Dyrøy kommune
Kartlegging av marint avfall fra akvakulturnæringen
Fiskeridirektoratet region Nord ønsker nå å kartlegge og registrere marin forsøpling fra akvakulturnæringen i Troms og Finnmark. Dette både for å få mer kunnskap om omfanget, men også for å kunne bidra til å iverksette mulige tiltak knyttet til...
13. september 2018 Dyrøy kommune
Politisk fravær til ungdommer – Dyrøyseminaret
Påmeldingsfrist 13.september.
11. september 2018 Dyrøy kommune
Tidspunkt for gudstjeneste med konfirmantpresentasjon
Denne gudstjenesten er søn. 16. september klokka 17.00!
10. september 2018 Dyrøy kommune
Ledig 50 % stilling som miljøterapeut skole/SFO
Dyrøy kommune har ledig 50% fast stilling som miljøterapeut skole/SFO
6. september 2018 Dyrøy kommune
Hva kan leveres på miljøstasjon i Dyrøy kommune
5. september 2018 Dyrøy kommune
Brannkonstabel
4. september 2018 Dyrøy kommune
Koordinator
LØKTA er en interkommunal enhet for kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten i Midt-Troms. Enheten er organisert innenfor styringsstrukturen til Midt-Troms regionråd med samarbeidskommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
4. september 2018 Dyrøy kommune
Fårikålfestivalen 2018
For 11.gang ønsker vi velkommen til FÅRikålfestival og FÅRykende dager i Dyrøy. Kom å bli med på trivelige dager med fokus på folk og fe, høstens grøde, trivelige møter og gode opplevelser.
4. september 2018 Dyrøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DYRØY

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL