Dønna
Salg av nødstrømsaggregat
Dønna kommune selger et nødstrømsaggregat som har stått på Dønna omsorgssenter.
fredag 19. oktober Dønna kommune
Influensavaksine
Det tilbys influensavaksinering på Dønna helsestasjon fredag 10. oktober kl 10:00-14:00. Løkta: 12. oktober kl 11:00-13:00. Du trenger ikke bestille time denne dagen. Vaksinen koster kr 50 ,-
fredag 5. oktober Dønna kommune
Innspill til plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser er et politisk styringsdokument i arbeidet med å utvikle et bredt tilbud for kommunens innbyggere innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I dette arbeidet vil tilrettelegging, vedlikehold og tilgjengelighet til idrettsanlegg, aktivitetsarenaer i...
mandag 1. oktober Dønna kommune
Innspill til Trafikksikkerhetsplan inkl. handlingsdel 2019-2022
Formannskapet vedtok i sak 17/514 oppstart av arbeidet med rullering av Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 for Dønna kommune.
mandag 1. oktober Dønna kommune
Kunngjøring av godkjent reguleringsplan for del av GNR 13/4 - Kleivan næringsområde
I medhold av PBL § 12-12 kunngjøres at Dønna kommunestyre i møte den 11.9.2018 under sak 59/18 har godkjent reguleringsplan for «Kleivan Næringsområde» med planbeskrivelse, reguleringskart og reguleringsbestemmelser.
mandag 24. september Dønna kommune
Kunngjøring av godkjent reguleringsplan for del av GNR 29/2 - Meåsen boligfelt
I medhold av PBL § 12-12 kunngjøres at Dønna kommunestyre i møte den 11.9.2018 under sak 60/18 har godkjent reguleringsplan for «Meåsen boligfelt» med planbeskrivelse, reguleringskart og reguleringsbestemmelser.
mandag 24. september Dønna kommune
Stadfesting av reguleringsplan for Skudneset maritime næringspark, del av GNR 27/45 - Solfjellsjøen
Fylkesmannen i Nordland har stadfestet kommunens vedtak.
mandag 24. september Dønna kommune
Stenging av vann området Bjørn - Hestad
På grunn av arbeid på vannledningsnettet på Bjørn vil det bli stenging av vannet natt til mandag.
mandag 24. september Dønna kommune
NORDLAND

Søk om spillemidler – tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Det kan søkes om midler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.
tirsdag 18. september Dønna kommune
Elgkjøtt
Viltnemnda i Dønna har utført skadefelling av en elg. Kjøttet fra dyret selges til inntekt for kommunens viltfond. Det selges to framparter av elgen, ca 55 kg pr stykk. Slaktet er godkjent for salg. Interesserte kan henvende seg til Dønna kommune på tlf 75 05 22 00 eller per E-post...
mandag 17. september Dønna kommune
Utleieplan for Dønnahallen skoleåret 2018-2019
Det er lagt ut ny utleieplan for skoleåret 2018-2019.
torsdag 6. september Dønna kommune
Friluftslivets uke 2018
torsdag 23. august Dønna kommune
Mobbeombud i Nordland
Nordland har fått sitt eget mobbeombud.
fredag 17. august Dønna kommune
Informasjonsmøte om tilleggsnæringer i landbruket
Fylkesmannen i Nordland i samarbeid med landbruksforvaltninga i Herøy og Dønna arrangerer informasjonsmøte om tilleggsnæringer i landbruket.
fredag 17. august Dønna kommune
Vannlekkasje Nord-Dønna
Det er oppstått en vannlekkasje på Nord-Dønna. Det jobbes med å lokalisere lekkasjen og få denne utbedret. Abonnenter fra Dønnes og nordover er berørt.
mandag 13. august Dønna kommune
Vannlekkasjen er reparert
Vannlekkasjen er nå reparert. Vannet blir koblet til for en strekning av gangen, slik at de fleste vil få vannet tilbake i løpet av noen timer. Det vil ta lengst tid før Vandve får vannet tilbake, kanskje ikke før i morgen tidlig.
søndag 5. august Dønna kommune
Vannutkobling
På grunn av en vannlekkasje må det gjøres reparasjoner på ledningsnettet umiddelbart. Dette medfører perioder med utkobling av kommunalt vann i området Nordøyvågen/Sørøyvågen fram til kl 16 i dag (fredag 27. juli). Vi sliter også med...
fredag 27. juli Dønna kommune
Salg av hjortekjøtt
Viltnemnda i Dønna har utført skadefelling av en hjort. Kjøttet fra dyret selges til inntekt for kommunens viltfond. 
torsdag 21. juni Dønna kommune
Høring - forslag til ny vann- og avløpsforskrift
Dønna kommune legger forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring.
torsdag 21. juni Dønna kommune
Rapport
Avlingsregistrering i eng 2017 etter reinbeite vinteren 2016-2017. Herøy og Dønna kommune.
fredag 8. juni Dønna kommune
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram
Kommunedelplan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2015-2018 skal revideres. Formannskapet i Dønna vedtok 08.05.2018 å legge forslag til planprogram for revidering av planen ut til offentlig høring. Alle inviteres til å komme med innspill.
søndag 3. juni Dønna kommune
Elgkjøtt
Viltnemnda i Dønna har utført skadefelling av en elg som hadde uønsket adferd. Kjøttet fra dyret selges til inntekt for kommunens viltfond.
fredag 25. mai Dønna kommune
Detaljregulering del av GNR 29/2 - Meåsen boligfelt på Solfjellsjøen
Reguleringsplan del av gnr. 29/2 Meåsen til formål boligfelt (helårsboliger) – utlegging av forslag til detaljregulering (reguleringsplan) med planbestemmelser (reguleringsbestemmelser) til offentlig høring.
torsdag 24. mai Dønna kommune
Sommerjobb for ungdom ved Dønna omsorgssenter
Er du kreativ, engasjert, åpen og liker å være i lag med eldre og har lyst til å gjøre noe ekstra hyggelig for andre i sommer? Da er kanskje DU den rette til å bidra til en sosial og trivelig sommer  på Dønna sykehjem og gjøre en forskjell for de som bor
tirsdag 15. mai Dønna kommune
Reguleringsplan del av gnr. 13/4 Kleivan/Glein
Reguleringsplan del av gnr. 13/4 Kleivan/Glein til formål massetak og tilrettelegging tomt til garasje og lager/ilandtaking grus – utlegging av detaljregulering med bestemmelser, planbeskrivelse og ROS med konsekvensutredning til offentlig høring.
mandag 14. mai Dønna kommune
Grågås - tidlig jaktstart og utvidet eggsanking 2018
Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 25.04.18. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 19.06.09 om forvaltning av naturens mangfold §§ 15 og 16, og § 3 i forskrift av 01.04.17 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra
fredag 11. mai Dønna kommune
Vi starter opp helsestasjon for ungdom i Dønna kommune!
Det er gratis å benytte seg av tilbudet på helsestasjonene, og tilbys unge i alderen 12-24 år. På helsestasjon for ungdom kan du snakke med konstituert helsesøster Ulrikke eller ruskoordinator Kirsti.
onsdag 9. mai Dønna kommune
Dønnahallen - søknader om leie av halltid for perioden 20.8.18 til 21.6.19
I søknaden oppgis: - Hvem som søker med ansvarlig leietaker. - Dag og tidspunkt for leie. - Hvilken hallstørrelse det søkes om.
mandag 7. mai Dønna kommune
Vi rydder til 17. mai
Tradisjon tro tar vi et felles løft for å rydde grøfter og nærmiljø til 17.mai
torsdag 19. april Dønna kommune
Mulighet for å søke om innskrenket jakttid på hjortevilt i Nordland
I følge jakttidsforskriften kan jakttiden for hjortevilt innskrenkes ut fra særlige behov ved søknad fra kommunen til fylkeskommunen. For 2018 er kommunenes søknadsfrist 5. mai. For mer informasjon se brev fra Nordland fylkeskommune.
onsdag 11. april Dønna kommune
Folkehelseuka 2018
Her er programmet for Folkehelseuka 10. - 14. april.
mandag 9. april Dønna kommune
Høring . forsøksproduksjon av torsk
LetSea AS søker om forsøksproduksjon av torsk på lokalitet 13185 Bjørnsøya i Dønna kommune. Omsøkt volum er på 40 tonn. Søknad med tilhørende papirer legges med dette ut på høring. Innspill sendes til post@donna.kommune.no eller til...
onsdag 21. mars Dønna kommune
Beredskapsvarsel fra Fylkesmannen i Nordland
Varselet gjelder også Helgeland.
lørdag 17. mars Dønna kommune
NORDLAND

Iselin (14) har arbeidsuke på loddefiske
Les saken fra avisen 7. mars her.
lørdag 10. mars Helgelands Blad
Helsesista kommer til Dønna 5. april
Les saken fra avisen 7. mars her.
fredag 9. mars Helgelands Blad
Helgeland sterkt representert i Barents Games
202 norske utøvere reiser til Luleå og Barents Winter Games i midten av mars. 14 av disse kommer fra Helgeland.
tirsdag 6. mars Helgelendingen
Eiendomsskatt 2018
Eiendomsskattelisten for 2018 og nye takster er nå klare. Eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 27 .februar. Det er opprettet en egen side om eiendomsskatt.
tirsdag 27. februar Dønna kommune
Reisestøtte til Dønna turn
Les saken fra avisen 21. februar her.
lørdag 24. februar Helgelands Blad
Sykkelsti utfor Dønnamannen vekker debatt. Tirsdag skal kommunestyret behandle saken
Se debattinnlegg fra avisen 23. februar her.Og en oppsummering så langt - se her.
lørdag 24. februar Helgelands Blad
Sykkelsti vil gagne Dønna og reiselivsnæringa
Jeg vil poengtere på det sterkeste at jeg ønsker at det skal lages sykkelsti via Hagen til Breivika. Jeg er i dag selv reiselivsaktør i…
fredag 23. februar Helgelendingen
Odd Eriksen i gang med MON-jobb: – Vi ser på hva som skal til for at Vefsnregionen skal bli mer attraktiv
Odd Eriksen byttet på sensommeren arbeidsgiver fra Helgeland Regionråd til Mosjøen og Omegn Næringsselskap og er godt i gang med nyjobben.
onsdag 21. februar $ Rana Blad
Sykkelsti vest av Dønnamannen
Her er presentasjonen vedrørende sykkelsti som ble behandlet av formannskapet den 13. februar.
mandag 19. februar Dønna kommune
Brukte ikke bilbelte
21 biler ble stoppet i en trafikkontroll på Dønna. Kontrollen var ferdig for en time siden.Én av sjåførene ble bøtelagt. Dette for ikke å ha…
mandag 19. februar Helgelands Blad
Bronse til Dønna Turn
Les saken fra avisen 12. februar her.
fredag 16. februar Helgelands Blad
Vil utvide Åkerøya fiskerihavn
Les saken fra avisen 7. februar her.
lørdag 10. februar Helgelands Blad
Bingo, konserter og spillekvelder - se hva som skjer den neste uka
 AlstahaugWonderful tonight: Helgeland gitarunion spiller konserten «Wonderful tonight» i Kulturbadet søndag. Turbingo: Tjøtta skolekorps inviterer til turbingo ved Storvatnet på Tjøtta søndag. Ta med spark, skøyter,…
onsdag 24. januar Helgelendingen
Oppdatert uteleieplan for Dønnahallen
Her er oppdatert utleieplan for Dønnahallen. Henvendelser vedrørerende utleie kan rettes til Dønna barne- og ungdomsskole v/Asle Hanssen.
onsdag 24. januar Dønna kommune
Fjelltrimmen 2018
Dønna idrettslag har plassert ut 10 trimbøker på 10 ulike steder - Fjelltrimmen 2018
onsdag 24. januar Dønna kommune
Ja til større oppdrettsanlegg, tross lokal motstand
Les saken fra avisen 17. januar her.
lørdag 20. januar Helgelands Blad
Skudneset-striden: «Forsøk på bedrageri. Kommunalt støttet svindelforsøk. Økonomisk kriminalitet»
Les saken fra avisen 17. januar her.
fredag 19. januar Helgelands Blad
Advokat for 2250 kroner timen på grunn av denne holmen
Les saken fra avisen 12. januar her.
tirsdag 16. januar Helgelands Blad
Ekstern hjelp for å finne kutt
Dønna kommunestyre satser på konsulenter for å finne ut hvor det kan spares penger de kommende årene.
24. desember 2017 Helgelands Blad
God jul til alle
Dønna kommune ønsker god jul med den nye Dønna-videoen.
24. desember 2017 Dønna kommune
Bedrift fra Helgeland kåret til Norges beste - har tidoblet inntektene i løpet av de fire siste årene
LetSea fra Dønna er kåret til årets norske Gasellebedrift. Prisen ble utdelt av kronprins Haakon under den nasjonale konferansen ved Christiania Theater i Oslo. LetSea,…
29. november 2017 $ Helgelendingen
Dønnahallen 5 år
Vi feirer dagen med aktiviteter i hallen. Se programmet her.
28. november 2017 Dønna kommune
Langt fra avtale med veterinærer i Herøy og Dønna
Les saken fra avisen 17. november her.
18. november 2017 Helgelands Blad
Åpen dag hos Dønna voksenopplæring
Dønna voksenopplæring ønsker deg velkommen og vil vise fram de nye lokalene. Mat og drikke fra mange verdensdeler Kulturinnslag og underholdning Omvisning på skolen Mat & drikke kr 50.-
7. november 2017 Dønna kommune
Borgerlig vigsel
Dønna kommune er klare til å ta i mot borgerlige vigsler fra 1.1.2018. Dette med bakgrunn i en lovendring i ekteskapsloven hvor vigselsmyndigheten overføres fra notarius publicus til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik...
7. november 2017 Dønna kommune
NORDLAND

Sammenslåtte klasser kan bli regelen, ikke unntaket
5. november 2017 Helgelands Blad
Nå kan du få 1000 kr for din kasserte fritidsbåt
Fra 1. oktober innfører Miljødirektoratet vrakpant på kasserte fritidsbåter når de leveres til godkjent mottak. Det er Miljødirektoratet som står for utbetaling av vrakpanten. Hos SHMIL kan du levere båter inntil 15 fot (4,57 m) gratis på Åremma, i...
4. oktober 2017 Dønna kommune
Folkehelseuka 2017
Det skjer mye godt folkehelsearbeid rundt i kommunen, og under Folkehelseuka ønsker vi å markere dette gjennom å synliggjøre aktiviteter og tilbud som finnes.
14. september 2017 Dønna kommune
Årets influensavaksine
OPPDATERT INFORMASJON OM VAKSINE: VAKSINEN ER KOMMET OG DU KAN TA KONTAKT MED HELSESTASJON/LEGEKONTOR FOR Å FÅ VAKSINE ALLEREDE NÅ
13. september 2017 Dønna kommune
Skolestart skoleåret 2017/2018
Oppstart for elevene ved Dønna barne- og ungdomsskole blir mandag 21. august kl 08.30 i den gamle gymsalen.
15. august 2017 Dønna kommune
Setter inn reserve etter fergehavari
Miniferga «Torget» blir satt inn onsdag kveld mellom Vandve og Solfjellsjøen, etter at «Vandve» fikk motorhavari i helga.
19. juli 2017 Helgelands Blad
Sjokolade som levebrød
Sjokoladesalget går så godt at Heidi Vold Lorentzsen på Dønna gjør det til levebrød.
14. juli 2017 Helgelands Blad
Tidligjakt grågås
Det er åpnet for tidligjakt på grågås i perioden 26.7. til og med 9.8. fra kl 04.00 - 10.00. Se forskriften gjengitt nedenfor samt vedlagt brev fra Fylkesmannen.
12. juni 2017 Dønna kommune
Redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid i barnehagen
Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert oppholdsbetaling i barnehagene. Søknad må sendes inn for hvert barnehageår.
8. juni 2017 Dønna kommune
Nye åpningstider på NAV
Fra og med 1.februar ble det innført nye åpningstider for NAV Herøy og Dønna. Kontorene holder stengt mandager og onsdager.
3. februar 2017 Herøy kommune på Helgeland
Ikke tillatt med hunder på kunstgressbanen
Det er den siste tiden observert at kunstgressbanen på Solfjellsjøen brukes til å lufte hunder. Kommunen ønsker å presisere at det er ikke tillatt med hund på banen. Vi ber om at folk respektere dette og lufter hundene sine andre steder.
16. januar 2017 Dønna kommune
Redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid i barnehagen for enkelte grupper
Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert oppholdsbetaling i barnehagene. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. I tillegg har 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20...
2. mai 2016 Dønna kommune
Nye regler for tidlig jakt på grågås og sanking av egg
Fylkesmannen har opphevet forskrift om tidligere jaktstart på grågås for nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner. Ordningen med utvidet periode for sanking av egg fra grågås er videreført i ny forskrift.
27. april 2016 Dønna kommune
Valgresultat - valgte representanter til Dønna kommunestyre
Valget er talt opp og det er gjennomført valgoppgjør med kåring av kandidater. Her finner du lista over de som er valgt inn. Lista er komplett med vararepresentanter
15. september 2015 Dønna kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DØNNA

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL