Dønna
Forslag til forskrift om skuddpremie på kråke, ravn og mink i Dønna kommune
I møte 14.06.2018 vedtok Utmarksnemda i Dønna kommune å sende forslag til «Forskrift om skuddpremie på kråke, ravn og mink i Dønna kommune, Nordland» ut på høring.
mandag 25. juni Dønna kommune
Salg av hjortekjøtt
Viltnemnda i Dønna har utført skadefelling av en hjort. Kjøttet fra dyret selges til inntekt for kommunens viltfond. 
torsdag 21. juni Dønna kommune
Høring - forslag til ny vann- og avløpsforskrift
Dønna kommune legger forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring.
torsdag 21. juni Dønna kommune
Rapport
Avlingsregistrering i eng 2017 etter reinbeite vinteren 2016-2017. Herøy og Dønna kommune.
fredag 8. juni Dønna kommune
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram
Kommunedelplan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2015-2018 skal revideres. Formannskapet i Dønna vedtok 08.05.2018 å legge forslag til planprogram for revidering av planen ut til offentlig høring. Alle inviteres til å komme med innspill.
søndag 3. juni Dønna kommune
Utspyling av vannledningsnettet
Dønna vannverk starter i uka 23 med utspyling av vannledningsnettet.
fredag 1. juni Dønna kommune
Elgkjøtt
Viltnemnda i Dønna har utført skadefelling av en elg som hadde uønsket adferd. Kjøttet fra dyret selges til inntekt for kommunens viltfond.
fredag 25. mai Dønna kommune
Detaljregulering del av GNR 29/2 - Meåsen boligfelt på Solfjellsjøen
Reguleringsplan del av gnr. 29/2 Meåsen til formål boligfelt (helårsboliger) – utlegging av forslag til detaljregulering (reguleringsplan) med planbestemmelser (reguleringsbestemmelser) til offentlig høring.
torsdag 24. mai Dønna kommune
NORDLAND

Sommerjobb for ungdom ved Dønna omsorgssenter
Er du kreativ, engasjert, åpen og liker å være i lag med eldre og har lyst til å gjøre noe ekstra hyggelig for andre i sommer? Da er kanskje DU den rette til å bidra til en sosial og trivelig sommer  på Dønna sykehjem og gjøre en forskjell for de som bor
tirsdag 15. mai Dønna kommune
Reguleringsplan del av gnr. 13/4 Kleivan/Glein
Reguleringsplan del av gnr. 13/4 Kleivan/Glein til formål massetak og tilrettelegging tomt til garasje og lager/ilandtaking grus – utlegging av detaljregulering med bestemmelser, planbeskrivelse og ROS med konsekvensutredning til offentlig høring.
mandag 14. mai Dønna kommune
Grågås - tidlig jaktstart og utvidet eggsanking 2018
Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 25.04.18. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 19.06.09 om forvaltning av naturens mangfold §§ 15 og 16, og § 3 i forskrift av 01.04.17 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra
fredag 11. mai Dønna kommune
Vi starter opp helsestasjon for ungdom i Dønna kommune!
Det er gratis å benytte seg av tilbudet på helsestasjonene, og tilbys unge i alderen 12-24 år. På helsestasjon for ungdom kan du snakke med konstituert helsesøster Ulrikke eller ruskoordinator Kirsti.
onsdag 9. mai Dønna kommune
Dønnahallen - søknader om leie av halltid for perioden 20.8.18 til 21.6.19
I søknaden oppgis: - Hvem som søker med ansvarlig leietaker. - Dag og tidspunkt for leie. - Hvilken hallstørrelse det søkes om.
mandag 7. mai Dønna kommune
Vi rydder til 17. mai
Tradisjon tro tar vi et felles løft for å rydde grøfter og nærmiljø til 17.mai
torsdag 19. april Dønna kommune
Mulighet for å søke om innskrenket jakttid på hjortevilt i Nordland
I følge jakttidsforskriften kan jakttiden for hjortevilt innskrenkes ut fra særlige behov ved søknad fra kommunen til fylkeskommunen. For 2018 er kommunenes søknadsfrist 5. mai. For mer informasjon se brev fra Nordland fylkeskommune.
onsdag 11. april Dønna kommune
Folkehelseuka 2018
Her er programmet for Folkehelseuka 10. - 14. april.
mandag 9. april Dønna kommune
Høring . forsøksproduksjon av torsk
LetSea AS søker om forsøksproduksjon av torsk på lokalitet 13185 Bjørnsøya i Dønna kommune. Omsøkt volum er på 40 tonn. Søknad med tilhørende papirer legges med dette ut på høring. Innspill sendes til post@donna.kommune.no eller til...
onsdag 21. mars Dønna kommune
Beredskapsvarsel fra Fylkesmannen i Nordland
Varselet gjelder også Helgeland.
lørdag 17. mars Dønna kommune
Iselin (14) har arbeidsuke på loddefiske
Les saken fra avisen 7. mars her.
lørdag 10. mars Helgelands Blad
Helsesista kommer til Dønna 5. april
Les saken fra avisen 7. mars her.
fredag 9. mars Helgelands Blad
Mammografi for kvinner i Dønna kommune
Alle kvinner i Dønna kommune født 1949-1968 inviteres til mammografiundersøkelse i perioden 26.2. til 19.4.2018 . I alt 201 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved Rema 1000, Nesset. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen...
fredag 9. mars Dønna kommune
Barnehagene i Dønna - søknad om barnehageplass
Dønna kommune har 3 avdelinger, to i Dønna barnehage, Solfjellsjøen og en avdeling ved Løkta oppvekstsenter. I tillegg er det en privat barnehage på Stavseng – Drømmehagen barnehage.
fredag 9. mars Dønna kommune
SFO i Dønna
Dønna kommune har SFO-plasser ved Dønna barne- og ungdomsskole og Løkta oppvekstsenter. Søknadsfrist 10. april.
fredag 9. mars Dønna kommune
Helgeland sterkt representert i Barents Games
202 norske utøvere reiser til Luleå og Barents Winter Games i midten av mars. 14 av disse kommer fra Helgeland.
tirsdag 6. mars Helgelendingen
Politiet: - Vi skulle rykket ut til pub-bråk på Dønna
Les saken fra avisen 28. februar her.
lørdag 3. mars Helgelands Blad
Eiendomsskatt 2018
Eiendomsskattelisten for 2018 og nye takster er nå klare. Eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 27 .februar. Det er opprettet en egen side om eiendomsskatt.
tirsdag 27. februar Dønna kommune
Reisestøtte til Dønna turn
Les saken fra avisen 21. februar her.
lørdag 24. februar Helgelands Blad
Sykkelsti utfor Dønnamannen vekker debatt. Tirsdag skal kommunestyret behandle saken
Se debattinnlegg fra avisen 23. februar her.Og en oppsummering så langt - se her.
lørdag 24. februar Helgelands Blad
Sykkelsti vil gagne Dønna og reiselivsnæringa
Jeg vil poengtere på det sterkeste at jeg ønsker at det skal lages sykkelsti via Hagen til Breivika. Jeg er i dag selv reiselivsaktør i…
fredag 23. februar Helgelendingen
Odd Eriksen i gang med MON-jobb: – Vi ser på hva som skal til for at Vefsnregionen skal bli mer attraktiv
Odd Eriksen byttet på sensommeren arbeidsgiver fra Helgeland Regionråd til Mosjøen og Omegn Næringsselskap og er godt i gang med nyjobben.
onsdag 21. februar $ Rana Blad
Sykkelsti vest av Dønnamannen
Her er presentasjonen vedrørende sykkelsti som ble behandlet av formannskapet den 13. februar.
mandag 19. februar Dønna kommune
Brukte ikke bilbelte
21 biler ble stoppet i en trafikkontroll på Dønna. Kontrollen var ferdig for en time siden.Én av sjåførene ble bøtelagt. Dette for ikke å ha…
mandag 19. februar Helgelands Blad
Bronse til Dønna Turn
Les saken fra avisen 12. februar her.
fredag 16. februar Helgelands Blad
NORDLAND

Vil utvide Åkerøya fiskerihavn
Les saken fra avisen 7. februar her.
lørdag 10. februar Helgelands Blad
HØRING - søknad om landbasert matfiskproduksjon
Ecomarin Seafarm AS søker om landbasert matfiskproduksjon av laks på lokalitet 13185 Bjørnsøya i Dønna kommune. Omsøkt volum er på 2000 tonn.  
fredag 9. februar Dønna kommune
Helgeland Havn IKS: - Nå girer vi opp, dette er en invitasjon til næringslivet
Fra mandag tar Helgeland Havn IKS løs på en mer offensiv og makredsrelatert æra i sin historie
tirsdag 6. februar $ Helgelendingen
Bingo, konserter og spillekvelder - se hva som skjer den neste uka
 AlstahaugWonderful tonight: Helgeland gitarunion spiller konserten «Wonderful tonight» i Kulturbadet søndag. Turbingo: Tjøtta skolekorps inviterer til turbingo ved Storvatnet på Tjøtta søndag. Ta med spark, skøyter,…
onsdag 24. januar Helgelendingen
Oppdatert uteleieplan for Dønnahallen
Her er oppdatert utleieplan for Dønnahallen. Henvendelser vedrørerende utleie kan rettes til Dønna barne- og ungdomsskole v/Asle Hanssen.
onsdag 24. januar Dønna kommune
Fjelltrimmen 2018
Dønna idrettslag har plassert ut 10 trimbøker på 10 ulike steder - Fjelltrimmen 2018
onsdag 24. januar Dønna kommune
Ja til større oppdrettsanlegg, tross lokal motstand
Les saken fra avisen 17. januar her.
lørdag 20. januar Helgelands Blad
Skudneset-striden: «Forsøk på bedrageri. Kommunalt støttet svindelforsøk. Økonomisk kriminalitet»
Les saken fra avisen 17. januar her.
fredag 19. januar Helgelands Blad
Advokat for 2250 kroner timen på grunn av denne holmen
Les saken fra avisen 12. januar her.
tirsdag 16. januar Helgelands Blad
Stenging av kai på Løkta
Den kommunale kaia på Breivika i Løkta stenges med umiddelbar virkning. 
torsdag 11. januar Dønna kommune
Ekstern hjelp for å finne kutt
Dønna kommunestyre satser på konsulenter for å finne ut hvor det kan spares penger de kommende årene.
24. desember 2017 Helgelands Blad
God jul til alle
Dønna kommune ønsker god jul med den nye Dønna-videoen.
24. desember 2017 Dønna kommune
Dønnahallen feiret fem år
Les saken fra avisen 11. desember her.
13. desember 2017 Helgelands Blad
Åpen dag hos Dønna voksenopplæring
Les saken fra avisen 6. desember her.
11. desember 2017 Helgelands Blad
Juleforestillinger, konserter og yogakurs - se hva som skjer i vårt område de kommende dagene
AlstahaugJuleforestilling: Fyret presenterer den helt nye juleforestillingen «Jula varer helt til påske». Spilles i Kulturbadet lørdag og søndag.Den lille prinsen: Nordland Teater kommer med en…
8. desember 2017 Helgelendingen
Oppstart av navnesak 2017/470
Stedsnavntjenesten for Midt-Norge har åpnet navnesak for skrivemåte Hestad/Hæstad, Kopardal/Koppardal, Breiland/Breidlandet og Havstein/Havsteinen.
6. desember 2017 Dønna kommune
Bedrift fra Helgeland kåret til Norges beste - har tidoblet inntektene i løpet av de fire siste årene
LetSea fra Dønna er kåret til årets norske Gasellebedrift. Prisen ble utdelt av kronprins Haakon under den nasjonale konferansen ved Christiania Theater i Oslo. LetSea,…
29. november 2017 $ Helgelendingen
Dønnahallen 5 år
Vi feirer dagen med aktiviteter i hallen. Se programmet her.
28. november 2017 Dønna kommune
Langt fra avtale med veterinærer i Herøy og Dønna
Les saken fra avisen 17. november her.
18. november 2017 Helgelands Blad
Ordfører får lønnshopp, men delvis skyldes det en forglemmelse
Les saken fra avisen 13. november her.
14. november 2017 Helgelands Blad
Åpen dag hos Dønna voksenopplæring
Dønna voksenopplæring ønsker deg velkommen og vil vise fram de nye lokalene. Mat og drikke fra mange verdensdeler Kulturinnslag og underholdning Omvisning på skolen Mat & drikke kr 50.-
7. november 2017 Dønna kommune
Borgerlig vigsel
Dønna kommune er klare til å ta i mot borgerlige vigsler fra 1.1.2018. Dette med bakgrunn i en lovendring i ekteskapsloven hvor vigselsmyndigheten overføres fra notarius publicus til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik...
7. november 2017 Dønna kommune
Sammenslåtte klasser kan bli regelen, ikke unntaket
5. november 2017 Helgelands Blad
Rullering av handlingsdel
Det er tid for rullering av handlingsdelen i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2015-2018.
13. oktober 2017 Dønna kommune
Nå kan du få 1000 kr for din kasserte fritidsbåt
Fra 1. oktober innfører Miljødirektoratet vrakpant på kasserte fritidsbåter når de leveres til godkjent mottak. Det er Miljødirektoratet som står for utbetaling av vrakpanten. Hos SHMIL kan du levere båter inntil 15 fot (4,57 m) gratis på Åremma, i...
4. oktober 2017 Dønna kommune
NORDLAND

Vedlikehold av vannledning Løkta
På grunn av vedlikehold av vannledningsnettet på Løkta natt til torsdag og natt til fredag i uke 38 vil vannforsyningen være periodevis borte fra kl 2200 til kl 0600 begge dager.
19. september 2017 Dønna kommune
Folkehelseuka 2017
Det skjer mye godt folkehelsearbeid rundt i kommunen, og under Folkehelseuka ønsker vi å markere dette gjennom å synliggjøre aktiviteter og tilbud som finnes.
14. september 2017 Dønna kommune
Årets influensavaksine
OPPDATERT INFORMASJON OM VAKSINE: VAKSINEN ER KOMMET OG DU KAN TA KONTAKT MED HELSESTASJON/LEGEKONTOR FOR Å FÅ VAKSINE ALLEREDE NÅ
13. september 2017 Dønna kommune
Skolestart skoleåret 2017/2018
Oppstart for elevene ved Dønna barne- og ungdomsskole blir mandag 21. august kl 08.30 i den gamle gymsalen.
15. august 2017 Dønna kommune
Uten bilførende fartøy hele helga
Øya Vandve må klare seg uten bilførende rutefartøy fredag og hele helga.
20. juli 2017 Helgelands Blad
Setter inn reserve etter fergehavari
Miniferga «Torget» blir satt inn onsdag kveld mellom Vandve og Solfjellsjøen, etter at «Vandve» fikk motorhavari i helga.
19. juli 2017 Helgelands Blad
Sjokolade som levebrød
Sjokoladesalget går så godt at Heidi Vold Lorentzsen på Dønna gjør det til levebrød.
14. juli 2017 Helgelands Blad
Nord-Dønna Montessoriskole som helsefremmende skole
13.juni var vi med å markere at Nord-Dønna Montessoriskole har nådd målet om å bli en helsefremmende skole!
14. juni 2017 Dønna kommune
Tidligjakt grågås
Det er åpnet for tidligjakt på grågås i perioden 26.7. til og med 9.8. fra kl 04.00 - 10.00. Se forskriften gjengitt nedenfor samt vedlagt brev fra Fylkesmannen.
12. juni 2017 Dønna kommune
Redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid i barnehagen
Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert oppholdsbetaling i barnehagene. Søknad må sendes inn for hvert barnehageår.
8. juni 2017 Dønna kommune
Nye åpningstider på NAV
Fra og med 1.februar ble det innført nye åpningstider for NAV Herøy og Dønna. Kontorene holder stengt mandager og onsdager.
3. februar 2017 Herøy kommune på Helgeland
Ikke tillatt med hunder på kunstgressbanen
Det er den siste tiden observert at kunstgressbanen på Solfjellsjøen brukes til å lufte hunder. Kommunen ønsker å presisere at det er ikke tillatt med hund på banen. Vi ber om at folk respektere dette og lufter hundene sine andre steder.
16. januar 2017 Dønna kommune
Redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid i barnehagen for enkelte grupper
Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert oppholdsbetaling i barnehagene. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. I tillegg har 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20...
2. mai 2016 Dønna kommune
Nye regler for tidlig jakt på grågås og sanking av egg
Fylkesmannen har opphevet forskrift om tidligere jaktstart på grågås for nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner. Ordningen med utvidet periode for sanking av egg fra grågås er videreført i ny forskrift.
27. april 2016 Dønna kommune
Valgresultat - valgte representanter til Dønna kommunestyre
Valget er talt opp og det er gjennomført valgoppgjør med kåring av kandidater. Her finner du lista over de som er valgt inn. Lista er komplett med vararepresentanter
15. september 2015 Dønna kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

DØNNA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
NORDLAND

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Karlskrona Båt Næringsliv Oppland Svedala Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Hässleholm Kultur Rogaland Oslo Østfold Fotboll Vest Agder Kalmar Akershus Odda Kvinnherad Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Troms Trøndelag Kristianstad Forsvar Mat Menn Oskarshamn Thailand Rendalen Inrikes Fiske Kongelig Finnmark Eslöv Tynset Sandnes Molde FK Vellinge Karmøy USA Kultur Skien Åstorp Kragerø Mandal Vær Bolig Sport Politikk Fotball Musikk Tinn Blekinge Malmö Fredrikstad Norway Cup Sverige Trening VM Stavanger Mote Kunst Russland Trav Grue 17. mai IK Start Stockholm Spill Reise Kristiansand Vestby Sigdal Tesla Lesja Barn Osterøy Nittedal Tvedestrand Grane Turn Helse Risør Fauske Lyngdal Android Aurskog-Høland Lund Røros Sjakk Økonomi Motor Askvoll Håndball Lindås Lillesand Stord Nore og Uvdal Hälsa Horten Tranøy Hvaler Hyllestad Bamble Jølster Moss Seljord Øksnes Sortland Suldal Askøy Salangen Ronneby Steigen Sund Gausdal Nesodden Näringsliv Ringsaker X-games Utrikes Landbruk Vågan Båstad Film Helsingborg Alpint Eurovision Staffanstorp Gjøvik Strängnäs Andøy Åmot Eidskog Landskrona Sogndal Porsgrunn Friidrett Bil Lund Kongsvinger Tomelilla Leirfjord SK Brann Bremanger Vefsn Nes Drangedal Meløy Narvik Stabæk Alstahaug Kvinesdal Solund Aurdal Nybro Hemnes Karasjok Vadsø Kommunesammenslåing Fedje Høyanger Enebakk Bodø/Glimt Tyrkia Liverpool Dyr Eidfjord Østre Toten FK Haugesund World Series of Poker Molde Trøgstad Time Rygge Nord-Korea Boksing Karlshamn Bromölla Bundesliga Øyer Russ Ballangen Polen Arctic Race Austrheim Farsund Jevnaker Kvinner Tønsberg Rælingen Nordre Land Interiør Skedsmo Klima Hobøl Flekkefjord Jakt Vitenskap Kviteseid Meland Svelvik Roing Frankrike Musik Hole Jönköping Engerdal Askim Saltdal Masfjorden Hörby Rauma Spania Gjerstad Bil Sandefjord Fotball Gloppen Voss Mat Lødingen Stranda Moskenes Tysvær Dovre Nissedal Friluftsliv Ski Stryn E-sport Bærum Radøy Øygarden Kryptovaluta Ulstein Olofström Torsken Mörbylånga Sola Ukraina Eliteserien Skodje Norway Chess Sölvesborg Flakstad Øystre Slidre Mjøndalen IF Valle Lier Målselv Utsira Mjölby Tromsø IL Vindafjord Grimstad Nannestad Audnedal Israel Hamar Halden Asker Rakkestad Sjöbo Champions League Mönsterås Lillestrøm SK Danmark Fildeling Volvo Kvalsund FA-cupen Skisport NM Giske Holtålen Stavanger Oilers La liga Kampsport Eid Flora Forskning Evenes Skånland Politik Råde Re Lillehammer Toyota Modum Fjaler Båt Australia Nordkapp Tingvoll Poker Berlevåg Hadsel Ulvik Hockey Foto Bodø Nord-Odal Syria Eidsberg Værøy Frogn Sandøy Porsanger Svalöv Östra Göinge Hammerfest Birkenes Åsnes Svalbard Vestre Slidre Odds BK Jobb Hamarøy Skiptvet Skiskyting Teknik Motorsport Arendal Tour of Norway Rana Emmaboda Larvik Bømlo Motorsport Kina Film Sykkel Vinje Søgne Aure Brønnøy Skurup Klatring Løten Litteratur Rennesøy Tysfjord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL