Bykle
Kongehuset skriv om kongeleg besøk i Bykle!
Onsdag 29. mars kjem Kronprinsparet til Bykle kommune. Kongehuset har no lagt ut ein omfattande artikkel på sine nettsider med informasjon om vitjinga.
fredag 16:42 Bykle kommune
Helsedirektoratet tilrår ny oppfriskingsdose med koronavaksine til alle over 75 år
Alle over 75 år, og dessutan sjukeheimsbebuarar, bør ta ei oppfriskingsdose koronavaksine i løpet av våren. Det melder Helsedirektoratet.
fredag 10:52 Bykle kommune
God samtale om inkludering i Bykle under kulturkafé i samfunnshuset
50-60 menneske fann vegen til Bykle samfunnshus og kulturkaféen der onsdag.
torsdag 11:22 Bykle kommune
Bykle kommune med påskequiz i år som i fjor
Som i fjor køyrer Bykle kommune på med ein eigen påskequiz. Det heile tar til skjærtorsdag.
onsdag 10:45 Bykle kommune
Bykle kommune skipar til påskemøte med hyttevelforeiningane onsdag 5. april
Onsdag 5. april er det klart for det årvisse påskemøtet mellom Bykle kommune og hyttevelforeiningane.
tirsdag 21. mars Bykle kommune
God bemanning i Bykle-barnehagane gjev gode resultat
Under Barnehagedagen 2023 nyleg vart det sett søkeljos på kor viktig det er med god bemanning i barnehagane. I Bykle ser ein gode resultat av mange og engasjerte tilsette.
mandag 20. mars Bykle kommune
Om eit inkluderande samfunn i Bykle samfunnshus onsdag 22. mars
Onsdag 22. mars kjem avtroppande prostidiakon Per Emanuelsen til kulturkafé i Bykle samfunnshus der det skal handle om inkludering.
mandag 20. mars Bykle kommune
Her gikk det skred lørdag: – Det er skummelt nå
Lørdag ettermiddag ble det meldt om et større snøskred sør for Korpenuten i Bykle. Det var ingen skispor i nærheten av området.
lørdag 18. mars Fædrelandsvennen
AGDER

– Det var ikke lenger mulig for oss å bo i Bykle
Forholdene på Bykle-skolen ble så vanskelig med mobbing og trakassering at foreldrene til slutt tok barna ut og flyttet. Nå krever de sammen med andre familier erstatning av kommunen.
fredag 17. mars Fædrelandsvennen
Sjå filmen av då Bykle-ordføraren fekk seg ein sveiv i bygdebussen!
Bygdebussen i Bykle kommune, AKT Svipp, er i sving med køyring måndagar og torsdagar. Tilbodet er heilt gratis både for fastbuande og tilreisande. I samband med at tilbodet vart starta opp tok Bykle-ordførar Jan Dagfinn Dalen seg ein sveiv frå rådhuset i
fredag 17. mars Bykle kommune
Behov for kinovakt på bygdekinoen i Bykle
Bykle frivilligsentral går no ut med etterlysing av ein kinovakt til bygdekinoen i Bykle.
torsdag 16. mars Bykle kommune
Varslar opp mot 40 cm snø i indre Agder frå torsdag til fredag!
Meterologisk Institutt sender ut oransje farevarsel med melding om svært mykje nedbør i Agder og Telemark frå torsdag 16. mars til fredag 17. mars.
torsdag 16. mars Bykle kommune
UKM i Hovden grendehus laurdag 18. mars!
Laurdag 18. mars klokka 15.30 brakar det laus med UKM for Bykle og Valle i Hovden grendehus. Med innlagt kake- og kaffipause er arrangementet ferdig om lag klokka 18.00.
onsdag 15. mars Bykle kommune
Ny økonomikonsulent i sving i Bykle kommune
San H. Naing frå Gvarv i Telemark har teke til som økonomikonsulent i Bykle kommune. 
tirsdag 14. mars Bykle kommune
Vil ha endå fleire søkjarar til interkommunal kulturskulelærarstilling i folkemusikk i Bykle, Valle og Bygland
Som del av det omfattande Unesco-prosjektet er det lyst ut ei stilling som interkommunal kulturskulelærar i folkemusikk for Bykle, Valle og Bygland. No blir stillinga lyst ut på ny.
mandag 13. mars Bykle kommune
Distriktsvenleg vernepleiarutdanning kjem i gang frå hausten av
NAV estimerer at det manglar om lag 1100 tilsette i helse- og sosialtenesta i Agder. Hausten 2023 set universitetet i Agder opp distriktsvenleg vernepleiarutdanning med studiestad mellom anna på Evje.
torsdag 9. mars Bykle kommune
Bli med å ta imot kronprinsparet når dei kjem til Bykle 29. mars!
Onsdag 29. mars kjem kronprinsparet til Bykle som del av ein tur i samband med at både Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit rundar 50 år i år. No kan du bli med og ynskje dei velkomne!
onsdag 8. mars Bykle kommune
Frå ungdomsball til snøscooter i Bykle ungdomsråd
Bykle ungdomsråd drøfta alt frå ungdomsball til snøskooter då dei samla seg i kommunestyresalen i Bykle tidlegare denne veka.
onsdag 8. mars Bykle kommune
No kan ein bruke buldreveggen i Hovden grendehus også i helgene!
I halvåret fram mot sommaren blir buldreveggen i Hovden grendehus open etter avtale også i helgene.
mandag 6. mars Bykle kommune
Agder og Rogaland heimevernsdistrikt i gang med 4200 soldatar på øvinga Jøssing
Frå måndag 6. mars til og med 24. mars blir HV-øvinga Jøssing gjennomført i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt. Øvinga som no er i gang er den nest største i heile landet.
mandag 6. mars Bykle kommune
Midt-Agder friluftsråd i full gang med TellTur
Midt-Agder friluftsråd er i gang med turordninga TellTur, og startar no opp lokale tevlingar i alle 11 eigarkommunar, mellom andre Bykle.
fredag 3. mars Bykle kommune
Nye toppresultat for barnehagane i Bykle kommune!
Undersøkingar blant foreldra stadfestar tidlegare resultat: kvaliteten i Bykle-barnehagane er på topp! - Veldig gledeleg. Dette er resultatet av engasjerte tilsette som står på, ein kommune som fylgjer opp og ikkje minst god dialog med heimane, seier
torsdag 2. mars Bykle kommune
Har du kandidat til Bykle kommune sin kulturpris?
Den som har forslag på kandidat til Bykle kommune sin kulturpris for 2023 må melde inn forslaget sitt innan 15. mars.
onsdag 1. mars Bykle kommune
Vant utan festesmøring
.
tirsdag 28. februar Fædrelandsvennen
- Takksam for den veldige oppslutninga til støtte for Ukraina
- Ukraina-markeringa i Bykle vart så verdig og ekte som me hadde tru på, og eg trur flyktningane frå Ukraina sette pris på dette, seier Bykle-ordførar Jan Dagfinn Dalen etter det som vart ei gedigen fredsmarkering i Bykle kyrkjebygd på eittårsdagen for
mandag 27. februar Bykle kommune
Kraftfull Ukraina-markering i Bykle på eittårsdagen for krigen
Oppslutninga om det som vart ei fredsmarkering til støtte for Ukraina på eittårsdagen for åtaket frå Russland vart ein kraftfull demonstrasjon av solidaritet og medkjensle der både flyktningar frå Ukraina, Bykle kommune og byklarar flest deltok.
lørdag 25. februar Bykle kommune
- Ikkje brøyt snø frå private tun ut på dei kommunale vegane!
Prosjektleiar og fagleiar kommunalteknikk i Bykle kommune, Bjørn Einar Andersen, kjem med ei påminning om korleis ein ikkje skal brøyte snøen ut av private tun. - Alt for mange brøyter snøen ut på dei kommunale vegane, seier han.
fredag 24. februar Bykle kommune
Eigedomsskatt 2023
fredag 24. februar Bykle kommune
Bykle kommune med statlege midlar til landbruk
Det finst statlege midlar ein kan få til landbruk viss ein er eigar av landbrukseigedom. Den som vil søke må gjere det via Altinn.
fredag 24. februar Bykle kommune
– Å legge seg på kvelden, og vite at du er fatti­gere enn du var da du stod opp, er ikke moti­verende
For innbyggerne i Bykle er bygdas hotell et viktig samlingspunkt. De er redde for at dette nå blir gjort om til en institusjon for rusavhengige.
torsdag 23. februar Fædrelandsvennen
Mange på møte om Bykle Hotell i Bykle samfunnshus torsdagskvelden
Bykle Hotell kan bli selt og dei nye eigarane kan, viss dei får klarsignal frå kommunen, endre staden til ein rehabiliteringsinstitusjon. Torsdag kveld er kring 70 menneske samla i Bykle samfunnshus til folkemøte om saka. I tillegg deltar kring 50
torsdag 23. februar Bykle kommune
Fakkeltog og markering til støtte for Ukraina i Bykle fredag 24. februar
Fredag 24. februar 2023 er det på dagen eitt år sidan Russland gjekk til åtak på Ukraina. Den dagen skipar Bykle kommune i samarbeid med både flyktningar frå Ukraina og bygdefolk til stor Ukraina-markering i Bykle kyrkjebygd klokka 17.00.
torsdag 23. februar Bykle kommune
Alt klart for folkemøte om Bykle Hotell i Bykle samfunnshus torsdag 23. februar
Som dei fleste har fått med seg kan Bykle Hotell bli selt til Mestringshusene, og bruken kan bli endra frå hotell til rehabiliteringsinstitusjon. Ei slik endring må søkjast om til kommunen, og torsdag 23. februar blir det skipa til folkemøte om saka.
onsdag 22. februar Bykle kommune
AGDER

– Et resultat av et langsiktig arbeid
Kommunene øverst og nederst i Setesdal hadde i fjor en vesentlig større befolkningsvekst enn samtlige andre Agder-kommuner.
tirsdag 21. februar Fædrelandsvennen
Bykle kommune med stadig fleire måtar å sende ut faktura på
Bykle kommune sender ut faktura med hjelp av mange ulike elektroniske løysingar. Økonomirådgjevar Trine Tharaldsen ber folk om å sette seg inn i kva løysing ein har gått for.
tirsdag 21. februar Bykle kommune
Fristen for å lansere kandidatar til Bykle kommune sin kulturpris nærmar seg!
Den som har ein kandidat til Bykle kommune sin kulturpris må melde inn namnet innan 15. mars!
tirsdag 21. februar Bykle kommune
Her steg hytteprisene med nær en million på ett år: – Skulle gjerne hatt flere små hytter
På Hovden ble det i 2022 solgt halvparten så mange hytter som året før, men snittprisen var nær en million høyere. Nå savner meglerne mindre hytter til «folk flest».
mandag 20. februar Fædrelandsvennen
Sakshandsamingssystemet og arkivet i Bykle kommune ute av funksjon til onsdag 22. februar
På grunn av oppgraderingar er både sakshandsamarsystemet og systemet for arkivering i Bykle kommune ute av funksjon til onsdag 22. februar.
mandag 20. februar Bykle kommune
Mange ville ha flesk og duppe med korps og kor som krydder!
Kva som lokka mest, flesk og duppe eller dei musikalske innslaga, er ikkje godt å seie. Svaret er truleg begge deler, etter at kring 85 menneske fann vegen til kulturkaféen i Bykle samfunnshus sist veke.
mandag 20. februar Bykle kommune
Tok i bruk nytt senter: – Vi har fått en topp moderne hytte
.
søndag 19. februar Fædrelandsvennen
Oransje farevarsel for vind i Agder fredagskveld 17. februar
Det er sendt ut oransje farevarsel om sterk vind i store deler av Agder fredagskvelden 17. februar og fram mot laurdag ettermiddag.
fredag 17. februar Bykle kommune
Den første flyktningen som kom frå Ukraina til Bykle kommune har fått jobb i Bykle Vindu
Den første flyktningen frå Ukraina som vart busett i Bykle kommune, Nataliia Davydenko, har etter ein praksisperiode fått fast mellombels stilling i produksjonen i Bykle Vindu.
torsdag 16. februar Bykle kommune
Åtvarar om usikker is i fjell og hei
No i inngangen til vinterferien kan det vere på sin plass å vidareformidle åtvaringa frå Å Energi om usikker is på regulerte vatn.
torsdag 16. februar Bykle kommune
Stor snøskredøving på Hovden torsdag 16. februar
Politi, brannvesen,helsepersonell, fjellredningsgruppa, skipatruljen på Hovden og andre frivillige er involvert i ei fullskala snøskredøving på Hovden om kvelden torsdag 16. februar. Også eit av dei nye redningshelikoptera Sar Queen frå 330-skvadronen på Sola skal vere med...
onsdag 15. februar Bykle kommune
Folkemøtet om Bykle Hotell blir skipa til i Bykle samfunnshus
Bykle Hotell kan bli selt og endra til rehabiliteringsinstitusjon, og i samband med denne saka skipar Bykle kommune til folkemøte. Det blir i Bykle samfunnshus torsdag 23. februar.
onsdag 15. februar Bykle kommune
Frå korps til flesk og duppe i Bykle samfunnshus onsdag 15. februar
Onsdag 15. februar skipar Bykle musikkorps i samarbeid med kultur og fritid i Bykle kommune til kulturkafé i Bykle samfunnshus. Det blir ei samling både for musikkinteresserte og matmonsar!
tirsdag 14. februar Bykle kommune
NM til Hovden: – Endelig lyktes vi
Bykle IL og Hovden Sportsklubb har blitt tildelt NM i langrenn del 2 i 2025.
mandag 13. februar Fædrelandsvennen
NM i langrenn til Hovden i 2025!
Bykle IL og Hovden Sportsklubb har blitt tildelt NM i langrenn del 2 i 2025! Dette meisterskapet inneheld NM i sprintstafettar, og 5 km, 10 km og 30/50 km for damer og menn. I tillegg er også ein juniorfinale inkludert i tildelinga.
mandag 13. februar Bykle kommune
Bykle kommune vil støtte verksemder som vil bli Miljøfyrtårn
Under formannskapsmøtet i Bykle kommune tysdag 7. februar gjekk dei folkevalde inn for kommunedirektørens innstilling om å støtte eit prosjekt med Miljøfyrtårn-sertifisering av lokale verksemder.
mandag 13. februar Bykle kommune
Over 100 trossa stiv kuling og snø for å få med seg fenriken i Hovden grendehus
Trass i stiv kuling og snø i øvre Setesdal torsdag 9. februar, møtte godt og vel 100 menneske opp i Hovden grendehus for å delta på samling om folkehelse i regi av Bykle kommune. Det store trekkplasteret var utan tvil fenriken, Geir Aker.
fredag 10. februar Bykle kommune
Kvote­jakt på gaupe åpnes igjen i tre kommuner i Agder
Kvotejakten på gaupe åpnes igjen i Bykle, Valle og Bygland kommuner fra 11. februar, opplyser statsforvalteren i Agder.
fredag 10. februar Fædrelandsvennen
Bykle kommune skipar til folkemøte om Bykle hotell-saka
Bykle kommune vil skipe til folkemøte om Bykle hotell etter at det kom ut at hotellet er aktuelt for sal og at verksemda kan bli ein rehabiliteringsinstitusjon. - No er det viktig at me lar alle kome til orde, seier ordførar Jan Dagfinn Dalen.
fredag 10. februar Bykle kommune
Ektepar vil selge hotell: – Det er hardt og tungt å drive det
.
torsdag 9. februar Fædrelandsvennen
I gang som flyktningkoordinator i Bykle kommune
Nina Skiftenes har fått vikariat som flyktningkoordinator i Bykle kommune.
torsdag 9. februar Bykle kommune
Stor Ukraina-markering i Bykle fredag 24. februar
Fredag 24. februar, på dagen eitt år sidan krigen i Ukraina braut ut, skipar Bykle kommune til Ukraina-markering i Bykle kyrkjebygd.
torsdag 9. februar Bykle kommune
Stor snøskredfare i øvre Setesdal
Med ruskete ver, skiftande temperaturar og mykje nedbør er det no stor snøskredfare i fjell og hei i øvre Setesdal.
torsdag 9. februar Bykle kommune
Frode Moltemyr med konsert på dagsenteret i Bykle
For den med sans for song og musikk er dagsenteret på Bykle helsesenter onsdag 15. februar staden å vere.
onsdag 8. februar Bykle kommune
Bykle kommune gjev lokal ungdom utviklingsstipend
Fastbuande i Bykle kommune mellom 16-25 år kan no søke om kommunen sitt utviklingsstipend. Fristen er 1. mars.
onsdag 8. februar Bykle kommune
AGDER

Har du kandidat til Bykle kommune sin kulturpris for 2023?
Fristen for dei som vil lansere kandidatar til Bykle kommune sin kulturpris for 2023 er 15. mars. - No håpar me på mange gode kandidatar frå det frivillige bygdelivet, seier leiar kultur og fritid i Bykle kommune, Helga Jacobsen.
tirsdag 7. februar Bykle kommune
Stor interesse for foredrag med fenriken
Mange tykkjest vere interessert i foredraget fenriken, Geir Aker, skal halde i Hovden grendehus torsdag 9. februar klokka 18. Det er gratis inngang til arrangementet.
tirsdag 7. februar Bykle kommune
- Verdifull tur rundt om i Bykle kommune
Statsforvaltar i Agder Gina Elisabeth Lund er ikkje i tvil etter rundturen ho hadde i Bykle kommune på tampen av fjoråret. - Nyttig og interessant, slår ho fast.
mandag 6. februar Bykle kommune
Statsforvaltaren skipar til temadag om skogrydding langs kritisk infrastruktur i Agder tysdag 7. februar
Kommunar, kraftleverandørar, beredskapspersonell og brannvesen er bare nokre døme på dei som er i målgruppa for temadagen om skogrydding langs kritisk infrastruktur i Agder som Statsforvaltaren skipar til tysdag 7. februar.
fredag 3. februar Bykle kommune
Flotte isformasjonar - men stå ikkje under dei!
Rundt om i kommunen er det mangt eit berg eller anna der isen har samla seg til flotte formasjonar. Eit flott syn, men kunst som kan vere lumsk.
fredag 3. februar Bykle kommune
Usikker is ved inntaka på Skyvatn og Væringsåe på Hovden
Otteraaens Brugseierforening melder om usikker is ved inntaket i Skyvatn og langs Væringsåe på Hovden.
torsdag 2. februar Bykle kommune
Bykle kommune startar opp gratis bygdebuss to dagar i veka frå 16. februar
Frå 16. februar av kan alle som er i Bykle kommune få gratis skyss av bygdebussen. Det er AKT Svipp som skal drifte bussen ein kan tinge skyss med om ein skal på butikken, til lege eller noko anna. Ordninga er ei samkøyringsteneste der fleire skal med,
torsdag 2. februar Bykle kommune
Regionalt politiråd i Setesdal interkommunalt politisk råd i Bykle
Den første dagen i februar 2023 sit styret i Setesdal interkommunalt politisk råd (SIPR) samla i kommunestyresalen i Bykle. Der blir det no gjennomført regionalt politiråd.
onsdag 1. februar Bykle kommune
"Fenriken" til folkemøte i Hovden grendehus!
Fenriken, eller Geir Aker som han heiter, karen som på mange vis har blitt eit orakel etter fleire sesongar av Kompani Lauritzen, er klar for folkemøte i Hovden grendehus torsdag 9. februar klokka 18.00. Tema for samlinga er folkehelse, og det er
onsdag 1. februar Bykle kommune
No kjem "passbussen" til Bykle og Valle att
Den såkalla passbussen, der ein får laga seg pass og nasjonalt ID-kort i mobil stasjon, kjem til Bykle og Valle att.
tirsdag 31. januar Bykle kommune
Flott kulturkafé i Bykle samfunnshus
Med humor og dessutan ein solid buffet med kurdisk mat vart kulturkaféen i Bykle sist veke ei fin stund for store og små.
tirsdag 31. januar Bykle kommune
Stort behov for vikarar i Bykle-barnehagane
Det er eit stort behov for vikarar til barnehagane både i Bykle og på Hovden, og det trengst arbeidskraft no!
mandag 30. januar Bykle kommune
Bykle kommunestyre med betydelege Enøk-tilskot til fastbuande og hyttefolk med hytte som fast bustad
Kommunestyret i Bykle gjekk torsdag 26. januar inn for betydelege tilskot til dei som vil satse på Enøk - altså energieffektiviserande tiltak. Ordninga gjeld også lokale verksemder.
mandag 30. januar Bykle kommune
Setesdal Spelemannslag kom med munnharper til skulen i Bykle
Setesdal Spelemannslag var nyleg på visitt til Bykle barne- og ungdomsskule og hadde munnharper med i skreppa!
fredag 27. januar Bykle kommune
Vakkert vinterglimt frå Hovden
Finveret nyleg gav bod om ei fin tid framover, med stadig lengre og ljosare dagar. Biletet frå Hovden er vel beste marknadsføringa ein kan tenke seg!
torsdag 26. januar Bykle kommune
Bykle-ordføraren med "open dør" kvar torsdag også i år
I nokre månader i fjor haust hadde Bykle-ordførar Jan Dagfinn Dalen open dør på kontoret sitt i rådhuset kvar torsdag. Ordninga held fram også i år. - Det har vore interesse for dette tilbodet, så eg er klar til å ta imot endå fleire, seier
torsdag 26. januar Bykle kommune
I gang med utbetring av gateljosa i Trydal
Det er oppdaga feil på gateljosa i Trydal, og problema er meldt vidare i det kommunale systemet.
onsdag 25. januar Bykle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL