Bykle
Utlevering av sjølvtestar for koronavirus
Heim
fredag 15:16 Bykle kommune
Oppvaskmøte i Bykle kommunestyre
 
torsdag 19:56 Fædrelandsvennen
Kommunestyremøtet kl 17:00 kan følgjast her
Møteradio eller Valle radio FM
torsdag 13:55 Bykle kommune
Status smittesituasjonen pr. 25.01.22
Her kan du halde deg oppdatera på siste informasjonen frå kommunen om positive smittetilfellar. Informasjonen oppdaterast.  Bykle kommune følgjer nasjonale retningsliner. Har du ein positiv sjølvtest kan du registre den på nett her: Registrer positiv
onsdag 22:32 Bykle kommune
Viktig informasjon om sjølvtestar, PCR-test og sjølvregistrering av positiv sjølvtest
Heim
tirsdag 14:55 Bykle kommune
Høyring og offentleg ettersyn av 'Detaljregulering av Vestheisen alpintrasé, planID 201910'
Kunngjeringar
tirsdag 11:31 Bykle kommune
Tilbod om vaksinering mot korona av barn frå 5 år til 16 år
Heim
tirsdag 10:55 Bykle kommune
Informasjonstelefon om korona
Informasjonstelefonen er ein nasjonal telefonteneste som svarar på spørsmål om korona. Opningstida til telefonen er 08.00 - 15.30 kvar dag - utanom laurdag og søndag. Nummeret er 815 55 015. Meir om informasjonstelefonen
mandag 15:20 Bykle kommune
AGDER

Detaljregulering Nylund park 3, planID 202004. Offentleg ettersyn
Heim
mandag 15:01 Bykle kommune
Ordførar tek oppgjer med eigen kommune
 
fredag 21. januar Fædrelandsvennen
Til alle tilsette og innbyggjarar i Bykle kommune
Heim
fredag 21. januar Bykle kommune
Kraftige protester mot strømpriser, regjeringen og utenlandskabler
 
torsdag 20. januar Fædrelandsvennen
Formannskapsmøtet 19.01 kl 17:00 kan følgjast her
Teamslenke til møtet
onsdag 19. januar Bykle kommune
Koronastøtte til næringsdrivande, runde 6
Heim
tirsdag 18. januar Bykle kommune
Detaljregulering for Vestbakken hyttefelt, PlanID: 202104 - offentleg ettersyn
Kunngjeringar
tirsdag 18. januar Bykle kommune
Vikarar i barnehagane
Vi har for tida stort behov for vikarar.   Kan du sjølv tenka deg eller kjenner du nokon som ynskjer å vere tilkallingsvikar i  barnehagane våre? Ved interesse kontakt tenesteleiar barnehage, Caroline Rysstad, på telefon 93421494 evt.
torsdag 13. januar Bykle kommune
Stipend 2. halvår skuleåret 21/22
Ungdom og vaksne som er reg. i Bykle folkeregister, å tek fulltidsstudie på vidaregåande, høgskule eller yrkesretta utdanning kan søkje om utdanningsstipend. Lærlingar med 2 års lærekontrakt får stipend første året av kontraktstida. Kopi av...
mandag 3. januar Bykle kommune
– 70 kroner ekstra utgjør ikke den store forskjellen
 
31. desember 2021 Fædrelandsvennen
Full stopp nord for Hovden
 
30. desember 2021 Fædrelandsvennen
Status smittesituasjonen pr. 14.01.22
Det er 6 lokale i isolasjon i Bykle per idag. Det er ukjend kor mange turistar som eventuelt sitter i isolasjon/karantene på hyttane. Vi har ingen ukjende smitteveiar per idag og god kontroll.   Dersom du tester positivt på ein hurtigtest, må du ta
27. desember 2021 Bykle kommune
Jolehelsing frå ordføraren
Heim
13. desember 2021 Bykle kommune
Straumstøtte til innbyggjarar i Bykle
Heim
10. desember 2021 Bykle kommune
Innbyggjarundersøking om berekraftig samfunnsutvikling
Heim
10. desember 2021 Bykle kommune
Gir strømtilskudd til innbyggerne
 
9. desember 2021 Fædrelandsvennen
Rådhuset er stengd for besøk
Heim
8. desember 2021 Bykle kommune
Smittesituasjonen i Bykle 08.12.21
Heim
8. desember 2021 Bykle kommune
Villreinfjellet som verdiskapar
SVR inviterte i november til gratis vertskapsseminar på Nesflaten i Suldal, som ein del av prosjektet «Villreinfjellet som verdiskapar». Her deltok folk frå 7 av 10 av kommunane som deltek i prosjektet og det vart ein bra dag der ein traff nye folk med
26. november 2021 Bykle kommune
Presentasjonar og referat frå avslutningsseminaret
Heim
24. november 2021 Bykle kommune
Smittesituasjonen - råd frå kommuneoverlegen
Heim
22. november 2021 Bykle kommune
Oppdatering om koronasituasjonen i Bykle og Valle
Heim
22. november 2021 Bykle kommune
Nye datoar for "Passbilen"
Heim
22. november 2021 Bykle kommune
Møte om ny samarbeidsavtale mellom Agder fylkeskommune og Bykle kommune.
Heim
11. november 2021 Bykle kommune
Slutter som kommune­over­lege i Bykle og Valle: – Savnet etter pasi­enter har vært stort
 
11. november 2021 Fædrelandsvennen
AGDER

Strategisk næringsplan, avslutningsseminar 18. november
Hovden Fjellstoge (08:00) 09.00-13.00 18. november Påmelding for dei som ikkje allereie er påmeldt, her
11. november 2021 Bykle kommune
Informasjon om RS-virus frå helsestasjonen i Bykle.
Heim
4. november 2021 Bykle kommune
Eigenberedskapsveka 2021
Har du alt du treng for å klare deg sjølv i minst tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 1. november starta ei landsdekkjande kampanjeveke om eigenberedskap. Målet med Eigenberedskapsveka 2021, som varer frå 1. november til 7. november, er
3. november 2021 Bykle kommune
Presentasjonar og referat frå midveisseminaret
Midtveisseminaret for stategisk næringsplan var på Bykle Hotell 18.oktober.
29. oktober 2021 Bykle kommune
– Det var bare å hive på plogen og kjøre ut
 
22. oktober 2021 Fædrelandsvennen
Frivillig løypebidrag 2021/2022
Preparering av løyper er kostnadskrevande og Hovden Løypekøyring ber difor om eit frivillig løypebidrag frå deg som bruker løypenettet. Det anbefalte bidraget er no 700 kr. Ei mogleg endring i anbefalt frivillig bidrag vert tatt opp i Kommunestyret. Bruk konto nr. 3000 37...
20. oktober 2021 Bykle kommune
Fant gammel artil­leri­granat på Hovden: – Kan være veldig farlig
 
12. oktober 2021 Fædrelandsvennen
Kurs i bekymringsmestring
Heim
8. oktober 2021 Bykle kommune
Influensavaksineringa
.og koronavaksine dose 3
8. oktober 2021 Bykle kommune
Strategisk Næringsplan, midtveisseminar 18. oktober
Bykle Hotell 09.00-13.00 18. oktober Påmelding for dei som ikkje allereie er påmeldt, her
8. oktober 2021 Bykle kommune
Nytt solid år for Hovden Hytteservice
.
8. oktober 2021 Fædrelandsvennen
Nettkurs for innbyggjarar i Setesdal - ernæring, kosthald og sjukdom 14. oktober kl. 19.00
Nettkurs med ernæringsfysiolog Thomas Gordeladze. Kursdato er torsdag 14. oktober frå klokka 19 til 21. Endring: Kurset startar 19:30 Påmelding til Solveig Kyrvestad på epost: Solveig.B.Kyrvestad@valle.kommune.no innan 10. oktober. Har du spørsmål kan du ringe Solveig på...
1. oktober 2021 Bykle kommune
Vedtak i namnesak - Stavenes og Nyveltjønn
Vedtaket frå Kartverket med tilrådinga frå Språkrådet er vedlagd nedst
1. oktober 2021 Bykle kommune
Rabatt på sesongkort for Byklarar
Heim
20. september 2021 Bykle kommune
Snart opning av kunstgressbanen på Hovden!
No nærmar det seg endeleg opning av ny kunstgrasbane på Hovden.  Bana ser flott ut og vi trur dette blir eit fantastisk tilskot for fotballglade folk i kommunen.  Opning av denne blir i neste veke.  Det er framleis fleire sikkerheitskomponentar, blant
16. september 2021 Bykle kommune
Mobilt passkontor - køyrerute
Mobilt passkontor kjem innom Valle 4.okt og 22.nov
23. august 2021 Bykle kommune
Koronastøtte til næringsdrivande, runde 3
18. august 2021 Bykle kommune
Informasjonsmøte om 'Rv.9 Byklestøylane - Hartevatn' 19.august
Referat frå møtet er vedlagd
17. august 2021 Bykle kommune
Strategisk næringsplan oppstartseminar
Hovdestøylen - 2. September ​09.00-15.00 Det vil særskild vere interessant for deg som driv verksemd. Påmelding
16. august 2021 Bykle kommune
God gang på vaksineringa!
Alle innbygjarane i Valle og Bykle skal no ha fått tilbod om 1.dose av covid-vaksine.  Har du likevel ikkje fått ditt første stikk blir du oppmoda om å ta kontakt med legekontoret i Bykle på tlf 37938670, for å få tidspunkt og få dette orda så snart som
5. august 2021 Bykle kommune
Påtroppande rektorar og nestoren vår!
Heim
3. august 2021 Bykle kommune
Utdanningsstipend 1. halvår skuleåret 2021/22
Ungdom og vaksne som er reg. i Bykle folkeregister, å tek fulltidsstudie på vidaregåande-, høgskule- eller yrkesretta utdanning kan søkje om utdanningsstipend. Lærlingar med 2 års lærekontrakt får stipend første året av kontraktstida. Kopi av...
1. august 2021 Bykle kommune
Savnet funnet av redningshelikopter
 
13. juli 2021 Fædrelandsvennen
Digitale grunderkurs hausten 2021
13. juli 2021 Bykle kommune
Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet
Perioden for ordninga er utvida til 31. oktober Søknadsfristen er forlenga til 15. november
12. juli 2021 Bykle kommune
AGDER

Koronatest før utanlandsreise
Heim
7. juli 2021 Bykle kommune
Vannstand i Botsvatn
På grunn av reparasjonsarbeid har Otteraaens Brugseierforening fått løyve av NVE til å senke vannstanden i Botsvatn med 10 meter ekstra i høve til sommarvannstand fram til 31.08.21.
1. juli 2021 Bykle kommune
Det er nå mogleg å tidlegrøyste
Tidlegrøysting er mogleg frå 1.7 - 9.8, før den ordinære førehandsrøysteperioden. Ta kontakt med kommunen for å avtale tidlegrøysting på epost: postmottak@bykle.kommune.no eller telefon 37 93 85 00. For førehandsrøysting 10.08 -...
30. juni 2021 Bykle kommune
Rapport - Moglegheitstudie Hegni
Trollvegg Arkitektstudio og Prosjekthuset har levert Moglegheitsstudie for Hegni. Studiet blei presentert for planutvalet 28.06.2021. Dokumentet vil vere eit nyttig grunnlag for det vidare arbeidet med utvikling av dette viktige området på Hovden.
30. juni 2021 Bykle kommune
Nytt vassbehandlingsanlegg på Hovden
Arbeidet med nytt vassbehandlingsanlegg er no igong, og utgraving av tomta har starta. Det vil bli gravearbeid der i vekene 26 og 27 før ferien, og arbeidene startar opp att i veke 31 etter ferien. Det vil bli skilta om arbeide i området, og byggeplassen
28. juni 2021 Bykle kommune
Turapplikasjon "TellTur" frå Midt-Agder Friluftsråd
Heim
28. juni 2021 Bykle kommune
Gratis utleie for lokale barn og ungdom på Hegni
25. juni 2021 Bykle kommune
Smittetilfellet registrert er ikkje i kommunen
Heim
24. juni 2021 Bykle kommune
Til arbeidsgivarar i Bykle med utanlandske tilsette
Arbeidsgivarar i Bykle som har utanlandske arbeidarar tilsett, må be dei sjølv kontakte legekontoret om dei er interesserte i vaksine. Telefon Hovden legekontor: 37 93 86 80
21. juni 2021 Bykle kommune
Invitasjon til heiplansamling 2021
21. juni 2021 Bykle kommune
Digitaliserer og forenklar utsending av faktura frå Bykle kommune
Heim
17. juni 2021 Bykle kommune
Video frå temadag for stadutvikling i Bykle
Presentasjonar er vedlagd nedst
28. mai 2021 Bykle kommune
Vaksinasjon mot covid-19 i Bykle
27. mai 2021 Bykle kommune
Bykle kommune førebur seg på ein mogeleg streik
Heim
25. mai 2021 Bykle kommune
Utlysing av omstillingsmidlar til reiselivs-, event og serveringsnæringa 21.mai
Nå er ny utlysing av omstillingsmidlar til reiseliv- event- og serveringsnæringane klart, og vert presentert i webinar fyrstkommande fredag 21.05 kl 12-13. Webinar og meir informasjon her
19. mai 2021 Bykle kommune
Digital 17.mai feiring i Bykle kommune
Heim
14. mai 2021 Bykle kommune
Program for temadag om stadutvikling 20. mai
Heim
12. mai 2021 Bykle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL