Bykle
– Runer er som sms-er
Hjertet til Michael Schulte slår et par ekstra slag når han leser gamle runeinnskrifter. Han ble rørt da han leste på Skutesteinen i Bykle at «Jeg ville kysse den vakreste møy i heimen».
tirsdag 20:33 $ Fædrelandsvennen
SoveKarin kjem til Bykle samfunnshus
  Bykle samfunnshus 26. November kl. 17.00- Foredrag for deg med barn i alderen 0-6 år kl. 19.00- Foredrag for deg med barn i skulealder  
mandag 11. november Bykle kommune
Tømte bensinstasjon for tobakksvarer
Innbruddstyver har rundstjålet YX Bykle for tobakksvarer. Innehaveren ber publikum tipse politiet dersom de ser noen som røyker unormalt mye.
fredag 8. november $ Fædrelandsvennen
Opningstidar rådhuset jul og nyttår 2019
torsdag 7. november Bykle kommune
Åpner ny strekning på riksvei 9
Strekningen mellom Bjørnarå og Optestøyl på riksvei 9 åpner onsdag formiddag.
tirsdag 5. november Fædrelandsvennen
Ledig stilling som løypekøyrar
fredag 25. oktober Bykle kommune
Turistforeningen tar ansvar for villreinen
DEBATT: I leder 26. oktober påpeker Aftenbladet at turistforeningen bør gjøre sitt ytterste for å tilpasse rutenettet til villreinens behov. Det gjør vi.
lørdag 19. oktober $ Stavanger Aftenblad
Leif Kvinlog - skulefagleg rådgjevar
Leif Kvinlog er skulefaglege rådgjevar for Bykle kommune. Han yter skulefaglege tenester, og ivaretek skuleeigarrolla for kommunen. På vegne av kommunedirektøren ivaretek han skule og barnehageeigar sitt ansvar med oppgåver som: o Tilsyn og tilstandsrapportering o Sakshandsaming og annan...
torsdag 17. oktober Bykle kommune
AUST-AGDER

Heinz Diehl - tenesteleiar for helsetenesta i Bykle og Valle
Heinz er tilsett som tenesteleiar for helsetenesta i Bykle og Valle kommunar. Bykle er vertskommune for samarbeidet. Under han ligg tenester som; fastlege, legevakt, fysioterapi, jordmor, helsestasjon, skulehelseteneste og psykisk helse og rus. Heinz har i tillegg til sjukepleiarbakgrunn, tilleggsutdanning innanfor...
torsdag 17. oktober Bykle kommune
Caroline Rysstad - ny tenesteleiar barnehagane
Caroline er tilsett som tenesteleiar for båe barnehagane i Bykle kommune. Ho har kontordagar i Bykle barnehage tysdag, torsdag og annakvar måndag, i Fjellgardane barnehage onsdag, fredag og annakvar måndag. Caroline er utdanna barnehagelærar og har lang fartstid i barnehagen, både i...
torsdag 17. oktober Bykle kommune
Politikarar i Kristiansand har ikkje oppført seg som barn!
Kanskje særleg i kommentarfeltet her i Fvn har enkelte samanlikna den politiske prosessen etter valet i Kristiansand med livet i barnehagen. Underforstått at ein furtar, tenkjer når du er slem med meg så er eg slem med deg, at ein tek leika til ein annan, eg vil ikkje leike med deg, osv.
lørdag 12. oktober $ Fædrelandsvennen
Venter mer snø i høyere strøk
Torsdag ettermiddag og kveld er det ventet snø i høyere strøk på Agder. Det blir også en del vind, så det kan gå mot en kjølig høstferie.
onsdag 2. oktober $ Fædrelandsvennen
Spenstig om skatter og avgifter
I løpet av et par høstdager har det dukket opp to forslag som rusker opp i tradisjonell skatte- og avgiftstenkning.
onsdag 2. oktober $ Fædrelandsvennen
Lanserer nytt skiom­råde på Hovden: Skal stå klart innen jul 2021
Rett over Vestheisen familiepark på Hovden kommer det fire nye alpinbakker og ett nytt t-trekk.
tirsdag 1. oktober $ Fædrelandsvennen
Kan miste store inntekter. Ordfø­rere i sjokk og vantro.
Kraftkommuner på Sørlandet og nye Agder fylkeskommune risikerer å miste flere hundre millioner kroner i årlige inntekter.
mandag 30. september $ Fædrelandsvennen
Kraftkommuner frykter lønnsomme skatteordninger står for fall
Dagens skatteordning for vannkraft kan bli endret. Det bekymrer ordføreren i Bykle kommune, hvor 60 prosent av inntektene kommer fra vannkraft.
mandag 30. september NRK
Tirsdag går hørings­fristen ut: Massivt Agder-nei til vindkraft
Samtlige kommuner som er berørt av NVEs vindkraftplan i Agder har svart et rungende nei til utbygging av vindmøller. Fylkesmannen er overrasket over den voldsomme motstanden.
søndag 29. september $ Fædrelandsvennen
Hovden sentrum – endra køyremønster - små steg for tryggare trafikkbilete
Mange har etterspurt tiltak for å trygge mjuke trafikantar og få meir ordna parkering i Hovden sentrum. Tiltaka kjem stegvis. I første omgang er avkjørsla ved Coop utvida slik at biler kan køyre både ut og inn samtidig. Ved fotgjengarovergangen mot
fredag 27. september Bykle kommune
Jorunn Andersen - overtek oppgåvene knytt til Miljøfyrtårn i Bykle
Informasjons- og servicetorget i kommunen er vårt frontline i høve å serve innbyggjarar og andre. I tillegg til sentralbord, ligg mottaksfunksjonar, arkiv, kommunikasjonsoppgåver, møtesekretariat, ein del sakshandsamingsoppgåver og mykje anna til
onsdag 25. september Bykle kommune
Den røde Setesdalen
Setesdal ble kjerringa mot strømmen i kommunevalget. Ap vant, mens Sp ble taperen.
tirsdag 17. september $ Fædrelandsvennen
Rød ordførerdominans i indre bygder
Etter å ha tapt kampen om fylkesordførervervet i Agder, kan Arbeiderpartiet glede seg over å ha sikret seg samtlige ordførere i Setesdal og Åseral.
mandag 16. september $ Fædrelandsvennen
Festivaltelt på Hovden kollapset under konsert: – Hørte bare et høyt «poff»
Det ble en noe tidlig kveld for både ølgjester, musikere og arrangøren av Hovden ølfestival da det oppblåsbare teltet sprakk under en konsert lørdag kveld.
lørdag 14. september $ Fædrelandsvennen
To mistet lappen på Hovden
torsdag 12. september $ Fædrelandsvennen
Starter helikoptersøk etter savnet danske
Når det klarner opp, starter politiet torsdag ettermiddag søk med helikopter etter den savnede dansken i Setesdal Austhei.
torsdag 5. september $ Fædrelandsvennen
Statens vegvesen vitja kommunestyret
Kommunestyret inviterte Statens vegvesen til å orientere og drøfte aktuelle tiltak for trafikksikring i Bykle, på Hovden og langs RV 9. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad og prosjektleiar Sigurd Wiberg  orienterte om omorganiseringa i SVV og
torsdag 29. august Bykle kommune
Stemningsrapport frå planverkstaden! (22.08.2019)
Planutvalsleiaren, Hans Blattmann, ønskja velkomen. Planleggjar Anne Liselvand og Bjørn-Einar Andersen orienterte om planprogram og teknisk infrastruktur.Plansjefen, Signe Sollien Haugå, svarte på spørsmål før ein introduserte tematiske gruppearbeid for dei...
tirsdag 27. august Bykle kommune
Eirik Skogstad-Nilsen - byggesakshandsamar
Eirik utfører sakshandsaming av søknader om bygg og tiltak etter plan- og bygingslova (PBL) og tilhøyrande føresegner. I tillegg til å serve og gi råd til søkjarar, er det å skrive administrative og politiske saker som er hovudarbeidsområdet. Eirik
tirsdag 20. august Bykle kommune
Sigrid Bjørgum - no med folkehelse og landbruk att!
Sigrid Bjørgum - ein velkjent medarbeidar. Ho har no overteke landbruksoppgåvene att, med konsesjonslov og andre særlovssaker, tilskottsforvaltinga innanfor jord- og skogbruk osb., medan utmarkskonsulenten har 2-årig studiepermisjon.  I tillegg har ho
mandag 19. august Bykle kommune
Eivind Ilje Tveit - ny rådgjevar
Eivind Ilje Tveit (36) har starta i stillinga som rådgjevar i rådmannen sin stab. Eivind vil ha oppgåver som politisk sekretariat, syte for informasjon på web og digitale flater. Vidare noko sakshandsaming med skjenke- og serveringsløyve, buplikt, husbanksaker, tomtesal i kommunale...
mandag 19. august Bykle kommune
Plansjef og fungerande assisterande rådmann
Plansjef, Signe Sollien Haugå, fungerer for tida også som assisterande rådmann. I det ligg å bistå rådmannen i strategisk og overordna styring, medverkar ho i koordinering i den daglege drifta, og har personal- og økonomiansvar for
onsdag 14. august Bykle kommune
Stipend 1. halvår skuleåret 19/20
Ungdom og vaksne frå Bykle som tek fulltidsstudie på vidaregåande-, høgskule- eller yrkesretta utdanning kan søkje om stipend.  Ungdom under 18 år må vere registrerte i Bykle kommune.  Vaksne over 18 år må dokumentere samanhengande butid dei 5 siste...
tirsdag 13. august Bykle kommune
Ope informasjons- og dialogmøte om kommunedelplan Hovden aust
Heim
tirsdag 13. august Bykle kommune
Ny medarbeidar - utmark
Karl Andreas Johannessen har teke over oppgåvene innanfor vilt, fisk- miljø og forureining - samd utmarksforvalting, medan Kristian Herregården har studiepermisjon. Dvs at han vil følgje opp viltnemnda og fjellstyret, alt som har med viltforvalting,
tirsdag 13. august Bykle kommune
AUST-AGDER

Kyrkjeval i Bykle
Heim
tirsdag 13. august Bykle kommune
Nye bestandsplanar for villreinområda
Det er vedtatt nye bestandsplanar for Setesdal Ryfylke og for Setesdal Austhei villreinområde (2019-2023). Planane skal bidra til ei bærekraftig forvaltning av villreinen med omsyn til bestandstorleik og bestandsutvikling.
tirsdag 13. august Bykle kommune
Endra opningstider for fysioterapitenesta
Frå 12. august har fysioterapitenesta i Bykle og Valle kommune mellombels endra opningstider.
tirsdag 13. august Bykle kommune
Kulturminnefondet og Setesdal
Heim
tirsdag 13. august Bykle kommune
Miljøsertifisering - Infokveldar i Bykle og på Evje
Setesdal regionråd har ei støtteording for verksemder i Setesdal som vil miljøsertifiserast. I samarbeid med konsulent og stiftinga Miljøfyrtårn inviterar vi til infokveldar i Bykle og på Evje. I Bykle, på Bykle Hotell mandag 26.08 kl 18.00. PÅ Evje,
tirsdag 13. august Bykle kommune
Skulestart skuleåret 2019/2020
Fjellgardane skule og Bykle barne- og ungdomsskule har første skuledag måndag 19. august kl. 8.30.  Spesielt for i år er at 1. klasse på Bykle barne- og ungdomsskule startar opp kl. 10.00.  Ynskjer alle velkomne til eit nytt skuleår !
mandag 12. august Bykle kommune
Utforkjøring i Bykle
Ingen skal ha blitt nevneverdig skadet da en bil mandag ettermiddag kjørte av veien i Bykle.
mandag 15. juli $ Fædrelandsvennen
Hugs at hunden skal vere i band no!
Sau og lam går fritt på beite om sommaren. Kvart år er det tilfelle der husdyr blir skadd av hundar som spring lause.  Hundeeigar er ansvarleg for at hunden er i band slik at han ikkje jager, eller skader husdyr som storfe, sau og vilt. 
torsdag 11. juli Bykle kommune
Informasjon: ny hovudinngang på Bykle helsesenter
Bykle helsesenter har fått ny hovudinngang på baksida med tilkomst frå Tussefjell. Parkering er merka ved ljosløypa. Vegen ned til hovedinngangen er blindveg og det er ikkje parkering der.
fredag 28. juni Bykle kommune
Rapport etter fiskebiologiske undersøkingar i Otravassdraget
Det blei gjennomført prøvefiske i dei regulerte magasina Store Urevatn og Skargjesvatn i august 2018. Målsettinga med undersøkingane var å gje ein status for fiskebestandane og å vurdere behov for eventuell utsetting av fisk. Det skal og vurderast tiltak
onsdag 19. juni Bykle kommune
Ny rådmann i Bykle kommune
Karina Sloth Grindland er ny rådmann i Bykle kommune. Hun kjem frå stillinga som tenesteleiar i helsetenesta i Bykle og Valle, men har og lang erfaring frå privat sektor. Karina er utdanna siviløkonom og bur på Hovden
mandag 17. juni Bykle kommune
Til reiselivsbedrifter rundt Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane
Nysgjerrig på formidling av villrein og kultur? Bli med på spennende kurs på Bjåen Fjellstove Kurset er gratis og bedrifter som deltar kan søke støtte til produktutvikling og markedsføring.
torsdag 13. juni Bykle kommune
Rund 800 kunder uten strøm
Agder Energi-kunder i Bykle, Marnardal og Farsund har allerede merket konsekvensene av uværet og har mistet strømmen.
torsdag 6. juni $ Fædrelandsvennen
Endra opningstider Bykle rådhus
torsdag 30. mai Bykle kommune
Sykkelulykken på riksvei 9: Bilist (78) dømt til 60 dagers fengsel
Treningsturen til Hovden endte i en massevelt da syklistene i en sving ble forbikjørt av en bil med campingvogn. En av syklistene ble alvorlig skadet. Tingretten mener bilisten (78) ene og alene var ansvarlig for ulykken.
onsdag 22. mai $ Fædrelandsvennen
Mogelegheitsstudie otra elvepark
Midt-Agder friluftsråd har i samarbeid med kommunane langs Otra sett i gang ein mogelegheitsstudie. Målet er å kartleggje tilhøva og mogelegheiter for friluftsaktivitetar langs Otra, frå elvemunningen i sør til Bjåen i Nord. Kva har vi og kva ønskjer
onsdag 15. mai Bykle kommune
Hovden-entrepenør konkurs
Jegteberg Entreprenør AS har slått seg selv konkurs. 22 ansatte mister jobbene sine.
tirsdag 14. mai $ Fædrelandsvennen
Tannlegekontoret er stengt 17. juni - 1. september
onsdag 8. mai Bykle kommune
Program for 17. mai 2019 på Hovden
tirsdag 7. mai Bykle kommune
Blir ny toppleder på Hovden
Siden 2010 har Ann-Torill Briksdal og ektemann drevet Hovden Fjellstoge. Nå bytter hun beite og blir daglig leder for Hovden Alpin AS.
tirsdag 30. april $ Fædrelandsvennen
Helsehuset på Hovden er stengt 30. april
Den 30. april er legekontoret i Valle og helsehuset på Hovden stengt heile dagen (08-15:30) grunna fellesmøte og kurs i etterkant. Treng du legehjelp, ring legevaktstelefonen : 116117 eller nødnummer 1 1 3
torsdag 25. april Bykle kommune
Færre enn én av tre har betalt frivillig løypebidrag
Mens Bykle kommune fikk inn 1,33 millioner kroner i løypebidrag fra hytteeierne i 2018, har det så langt i år bare kommet inn 600.000 kroner.
mandag 22. april $ Fædrelandsvennen
Vil ha permanent luftambulansebase på Hovden: – Er inntil 20.000 mennesker her i påska
I år som i fjor har Hovden måtte klare seg uten luftambulansebase i påska. Nå samarbeider Bykle med Vinje om å få etablert permanent base i fjellheimen.
lørdag 20. april $ Stavanger Aftenblad
Vil ha permanent luftambulansebase på Hovden: – Er inntil 20.000 mennesker her i påska
I år som i fjor har Hovden måtte klare seg uten luftambulansebase i påska. Nå samarbeider Bykle med Vinje om å få etablert permanent base i fjellheimen.
lørdag 20. april $ Fædrelandsvennen
Her skilte temperaturen 20 grader skjærtorsdag
I Åseral steg temperaturen fra 1,7 minusgrader til 18,2 grader pluss.
fredag 19. april $ Fædrelandsvennen
AUST-AGDER

Over natten ble 20 portretter hengt opp i parkeringshuset. Kunstneren forblir anonym
Kunstnerne bak kunstprosjektet «Portrett» i parkeringskjelleren på Hovden vet ikke om de kommer til å få tilgivelse eller bot for stuntet sitt.
torsdag 18. april $ Fædrelandsvennen
Tannlegevakt påska 2019
  Vaktordning for akutt hjelp fra og med skjærtorsdag (18. april) til og med 2. påskedag (22. april). Åpningstid: kl. 10.00- 14.00. Vakthavende tannlege kan nås på telefon 911 84 730. Konsultasjonstakstene ligger over ordinært prisnivå. Kontant betaling/
tirsdag 16. april Bykle kommune
Opningstider i påska - Bykle rådhus
Måndag 15. april kl. 10:00 - 14:00 Tysdag 16. april: kl. 10:00 - 14:00 Onsdag 17. april:  Stengt Telefonnummer til sentralbordet: 37 93 85 00
tirsdag 16. april Bykle kommune
Arbeidet med luftambulansebase på Hovden
Heim
torsdag 11. april Bykle kommune
Setesdal brannvesen IKS har lansert si eiga nettside
Heim
mandag 8. april Bykle kommune
Visit Setesdal - Bærekraftig reisemål
Heim
onsdag 3. april Bykle kommune
Ledige stillinger som brannkonstabeler (deltid) Rysstad og Hovden
Setesdal Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og feiertjenesten i kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle, innbyggertall ca.8500. Brannvesenet har 5 heltid - og 78 deltidsansatte fordelt på 8
fredag 22. mars Bykle kommune
Informasjon om adaptiv løypekøyring
Heim
tirsdag 19. mars Bykle kommune
Elg gikk gjennom isen
Mannskaper fra Viltnemnda har rykket ut etter at en elg har gått gjennom isen ved et hyttefelt i Bykle.
onsdag 13. mars $ Fædrelandsvennen
Tilsetting av administrasjonssjef i Bykle kommune
Heim
tirsdag 12. mars Bykle kommune
Formannskapsmøte 13.03.19 vert utsett
I samråd med ordførar vert formannskapsmøtet den 13.03.19 utsett.
torsdag 7. mars Bykle kommune
Ny sentralbordløysing i Bykle kommune frå 5. mars
Bykle kommune skal som dei andre kommunane i Setesdal gå over til ny sentralbordløysing. Den nye sentralbordløysinga fører ikkje til endringar av kommunens telefonnummer, men er ei naudsynt tilpassing til ny teknologi. 
lørdag 2. mars Bykle kommune
Agder politidistrikt startar med nettpatrulje
Mandag 11. februar går Agder politidistrikt live med en egen nettpatrulje på Facebook. Nettpatruljen skal være tilstede og drive forebygging på internett. Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for
mandag 11. februar Bykle kommune
Kurs i aktivt skogbruk
I Setesdal vert det tilbod om fylgjande kurs i vinter/vår:
onsdag 6. februar Bykle kommune
Støyledalslåmi 23. februar
Heim
mandag 4. februar Bykle kommune
Disse 19 vil bli rådmann i Bykle
To kvinner og 17 menn har søkt på stillingen som rådmann i Bykle. Bare én av søkerne har adresse i Setesdal.
tirsdag 29. januar $ Fædrelandsvennen
Middagsfellesskap i Bykle kyrkje - i kveld kl. 16:30
Middagsfellesskap i Bykle kyrkje i kveld kl. 16:30. Det serverast laks m/tilbehør. Pris kr 50,- for vaksne, born u/10 år gratis. Velkomen! Arr: Diakontenesta i Bykle
tirsdag 15. januar Bykle kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BYKLE

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL