Bykle
Tannlegevakt i påska
Heim
11:01 Bykle kommune
Påmelding til aktivitetstilbodet for barn og unge på skisenteret i påska
Påmeldingsskjema
tirsdag 18:29 Bykle kommune
Statlege krisepakker for næringslivet
mandag 13:38 Bykle kommune
Kommunestyremøtet 6.4 kl 18:00 kan følgjast på Skype
Lenka til møte finn dykk her
mandag 09:55 Bykle kommune
Opningstider for telefon i påskeuka
Måndag 6/4 - kl 09:00 - 14:00 Tysdag 7/4 - kl 09:00 - 14:00 Onsdag 8/4 - kl 09:00 - 12:00 Torsdag 9/4 - Stengd Fredag 10/4 - Stengd Mandag 13/4 - Stengd
torsdag 2. april Bykle kommune
Forbod er blitt til påbod for mange verksemder i dag
tirsdag 31. mars Bykle kommune
SMG - Gjenvinningsstasjonane opnar att for levering av avfall frå private
tirsdag 31. mars Bykle kommune
Situasjonsrapport, spørjeundersøking - næringsverksemder
fredag 27. mars Bykle kommune
AGDER

Kulturminnefondet ynskjer søknader
fredag 27. mars Bykle kommune
Tiltakspakker - Skatteetaten
Heim
torsdag 26. mars Bykle kommune
Det er mogleg å låne bøker på biblioteket sjølv om det er stengd
Innbyggjarar kan ta kontakt for å låne bøker. Du kan velje mellom å bestille direkte frå katalogen (logg inn med lånekortnummer og PIN) : Bykle folkebibliotek Eller du kan bestille ved å kontakte biblioteket på e-post biblioteket@bykle.kommune.no eller ring 37938690...
torsdag 26. mars Bykle kommune
Meld i frå om du er i hytte-karantene
onsdag 25. mars Bykle kommune
Hald avstand og ver få i lag!
onsdag 25. mars Bykle kommune
Helsestasjon, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom
onsdag 25. mars Bykle kommune
Kontaktmøte lokalt næringsliv
tirsdag 24. mars Bykle kommune
Nasjonale tiltak og ordningar i koronatida
tirsdag 24. mars Bykle kommune
Informasjon frå kommuneoverlegen
tirsdag 24. mars Bykle kommune
Verksemder klare for oppdrag for hytteeigarar
Heim
fredag 20. mars Bykle kommune
Bykle kommunestyre - det første heil`digitale møtet!
torsdag 19. mars Bykle kommune
Vil du måke hyttetak, eller ta på deg ulike oppdrag for hytteeigarar i koronatida?
torsdag 19. mars Bykle kommune
Vekterteneste vil sjå til hytteområda i kommunen framover
onsdag 18. mars Bykle kommune
Korona-telefon for Bykle og Valle
onsdag 18. mars Bykle kommune
Informasjon frå kommuneoverlegen
onsdag 18. mars Bykle kommune
Utlendingar på ferie eller korttidsarbeid i Noreg - reglar for utreise
Heim
tirsdag 17. mars Bykle kommune
Stenging av fleire typer verksemder
mandag 16. mars Bykle kommune
Helgestatus og veka som kjem!
søndag 15. mars Bykle kommune
Nye nasjonale forskrifter og vedtak relatert til korona
søndag 15. mars Bykle kommune
Ei lita statusoppdatering frå Bykle kommune
Heim
lørdag 14. mars Bykle kommune
Corona information – different languages
Heim
lørdag 14. mars Bykle kommune
Renovasjon - endra rutinar - henting og levering
fredag 13. mars Bykle kommune
Sommardrift av Hegni
fredag 13. mars Bykle kommune
Reiserestriksjonar, karantene/isolering - dette gjeld no!
Helsedirektoratet har i dag kome med ny restriksjonar. Desse vil gjelde i tillegg til restriksjonane som er fastsett av Bykle kommune. Reiserestiksjonane er presisert i eiga forskrift av 13.mars 2020 -
fredag 13. mars Bykle kommune
Korona - nye tiltak og restriksjonar for å avgrense smittefara lokalt
torsdag 12. mars Bykle kommune
AGDER

Stenging - Hovden badeland, Hovden fjellspa og Hovden treningssenter
torsdag 12. mars Bykle kommune
Informasjon frå legetenesta - korona
Heim
onsdag 11. mars Bykle kommune
Innbyggjarundersøkinga avsluttast 17.mars
Dei som ikkje har svart må gjere det. Dei som har fått undersøkinga på papir må få send dei inn. For spørsmål eller hjelp til utfylling ta kontakt med informasjonen tlf:37 93 85 00, epost informasjonen@bykle.kommune.no 
onsdag 11. mars Bykle kommune
Smittereduserande fokus - redusert tilgong til kommunen, tenester og tilbod
Oppdatert relevant informasjon vil bli lagt på heimesida fortløpande.
onsdag 11. mars Bykle kommune
Restriksjonar - arrangement - utvida til å gjelde møtestader/serveringsverksemder m.v.
Restriksjonane er innskjerpa f.o.m 12.mars til også å omfatte møtestader, kafear/ spisestader /serveringsverksemder, overnattingsstader, aktivitetsrom o.l.
tirsdag 10. mars Bykle kommune
Vedtak - restriksjonar - sosiale møteplassar, serveringsstader m.v
tirsdag 10. mars Bykle kommune
"Hyttekarantene" - alle må følgje same reglar som ved heimekarantene!
Vi har alle eit personleg ansvar for å avgrense smittespreiing og ikkje gjere situasjonen meir krevjande enn naudsynt. Hytte-Byklarar som har søkt til fjells og hytta, for å vere der medan dei har heimekarantene, blir på det sterkaste oppmoda til å
tirsdag 10. mars Bykle kommune
Endring av treningstilbodet ved Hovden grendehus
Fredag 13. mars blir apparata i styrkeromet på Hovden grendehus flytta til det nye treningssenteret på Hovden Badeland, som opnar tysdag 17/3. Vi må ha nokre dagar på å gjere om styrkeromet til eit fleksibelt grupperom, der vi etter kvart kan huse
tirsdag 10. mars Bykle kommune
Heimekarantene for deg som har vore på reise i smitteutsette område med korona
Alle - uansett påvist smitte eller symptom, blir pålagt heimekarantene i 14 dagar.
mandag 9. mars Bykle kommune
Invitasjon til kurs for brannansvarlege
mandag 9. mars Bykle kommune
Restriksjonar for besøkande til sjukeheimen og heildøgns omsorgsbustader mv.
Informasjonen rettar seg til pårørande, omgangskrets til bebuarar, frivljuge og dei som besøker med varelevering, eller bidreg med aktivitetar. Restriksjonane er innført etter råd frå Helsedirektoratet. Dersom du er i tvil om du bør avstå frå besøk -
lørdag 7. mars Bykle kommune
Korona - gode råd
fredag 6. mars Bykle kommune
Informasjon om det nye koronaviruset
Heim
tirsdag 3. mars Bykle kommune
Sommarjobb - Museumsvertar 2020
mandag 2. mars Bykle kommune
Røde Kors Hjelpekorps skal halde kurs i Hovden-Aust 6.3-8-3
mandag 2. mars Bykle kommune
Brøyting - tun, plassar og kommunale vegar
«Teknisk Drift og Eigedom minner om at det ikkje er høve til å frese eller brøyte snø frå tun og plassar ut i kommunale vegar i dei kommunale boligfelta. Det er heller ikkje høve til å parkere bilar langs vegen i dei kommunale boligfelta. Dette gjer til
mandag 24. februar Bykle kommune
Bandtvang
Óg rådyra slit i  laussnøen - hugs bandtvang
mandag 24. februar Bykle kommune
Skiløype rundt Auversvatn
Løypa er stengd på grunn av villrein i området. Det er tråkka skiløype opp til Hartevasstjønn og snarvegen, men ikkje rundt Auversvatn. Bykle kommune vil åpne løypa når villreinen er trekt vekk frå området. Oppdatering: Løypa er no opna
fredag 14. februar Bykle kommune
Velkomen Ida Larsen Reinsviki
Ida er vår nye medarbeidar innafor kart og plan. Ho vil arbeide med: GIS/geodata Lage plankart på ulike plannnivå Samarbeide med konsulentar om plandata, og sjekke innkomne digitale planar, sosi-kontroll m.v. Ajourhald av kommunen sine kartverk - FKB-
tirsdag 11. februar Bykle kommune
Skredøving på Alpinsenteret torsdag 13.februar
Det skal vere ein skredøving på Alpinsentret torsdag 13. februar fra ca. kl 17.00 til ca. kl 20.00 Det er Fjellredningsgruppa, Brann, Politi, Skipatrulje, lokale redningshundar og forhåpentlegvis ambulansen som er medvirkande i øvinga. Alle involverte
mandag 10. februar Bykle kommune
Ledig stilling som driftsoperatør i Setesdal Miljø & gjenvinning IKS
fredag 7. februar Bykle kommune
Nedising i høyfjellet gir desperate reinsdyr
Spesielle isforhold i fjellet gjør at store mengder villrein trekker ned mot hytteområdene for å finne mat. Flere steder i Sør-Norge er skiløyper nå stengt av og det er innført båndtvang for å hindre at reinen blir forstyrret.
lørdag 25. januar NRK
Varsler snøskredfare i fjellet
Både øst og vest for Riksvei 9 varsles det om «betydelig fare» for snøskred til uka.
søndag 12. januar $ Fædrelandsvennen
Innbyggjarundersøking i Bykle kommune
Kunngjeringar
fredag 10. januar Bykle kommune
Søppeltømming frå 1.1.2020
Etter 1.1.2020 må du oppdatere varsling av avfallshenting på SMS og appen «Min Renovasjon»
fredag 3. januar Bykle kommune
AGDER

Hovden med gode prognoser for julesnø i fremtiden
Skal du gjøre en investering i hvit jul trenger du ikke dra langt nord: Nye observasjoner viser at Hovden vil være blant de mest snøsikre plassene i fremtiden.
30. desember 2019 $ Fædrelandsvennen
Ordensforstyrrelser, vold og ruskjøring: Her er nattens hendelser
Det har skjedd en god del på Sørlandet natt til lørdag, over det meste av landsdelen. Me ingen av hendelsene har vært alvorlige.
28. desember 2019 Fædrelandsvennen
Varsler betydelig snøskredfare
Torsdag 19. og fredag 20. desember advares det mot betydelig snøskredfare i fjellet.
19. desember 2019 Fædrelandsvennen
Spleiselag på vinterløyper
Heim
19. desember 2019 Bykle kommune
Ber bilister være obs: Flere elg observert ved riksvei 9
Torsdag morgen er det observert elg langs riksvei 9 mellom Hovden og Bykle.
19. desember 2019 Fædrelandsvennen
Feira verdsarvstatus med dans og stev
Med champagne, småmat og stev vart verdsarvstatusen for setesdalsmusikken feira på Sølvgarden i Valle.
18. desember 2019 $ Fædrelandsvennen
Setesdal-Ryfylke villreinområde lyser ut idekonkurranse
Verdiskapingsprosjektet «Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell» har lyst ut ein konkurranse om beste forretningside knytt til villrein og villreinfjellet. Mer om konkurransen finn dykk her
18. desember 2019 Bykle kommune
Ledig stilling som leder for forebyggende avdeling i Setesdal Brannvesen IKS
Stillingsutlysinga SETESDAL BRANNVESEN er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og feiertjeneste i kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Vi er ca. 8.500 innbyggere og er bemannet med 6 heltid- (brannsjef, avd.leder
18. desember 2019 Bykle kommune
Advarer mot elgpåkjørsel
På fire dager har det vært tre elgpåkjørsler nord for Bykle. Politiet advarer nå bilister i Setesdal.
17. desember 2019 $ Fædrelandsvennen
Tidlig sesongstart i alpinbakkene
Flere av skisentrene på Sørlandet sesongåpnet denne helgen. Det meldes om gode forhold både i bakker og løyper.
15. desember 2019 $ Fædrelandsvennen
Bensinstasjon i Bykle konkurs
YX Bykle har stengt dørene. – Vemodig, sier styreleder Åsmund Hoslemo.
15. desember 2019 $ Fædrelandsvennen
Skuterløyve - tid for fornying av løyve
Vi minnar om at dei fleste skuterløyva går ut ved nyttår. Du må difor søke på nytt dersom du vil fornye det. Søknadsskjema ligg på heimesida. Det er ikkje nokon bestemt søknadsfrist, men vi vil arbeid med dei etterkvart og så raskt vi rekk. Dei fleste...
28. november 2019 Bykle kommune
Har flyttet Budget hotel til Hovden
Tore Gustav Drivenes og God Driv har flyttet Budget Hotel fra Kristiansand til Hovden Fjellstoge. Der får det nå en «total makeover», før det åpner med 88 nye sengeplasser til vinterferien.
28. november 2019 $ Fædrelandsvennen
Musikk og dans frå Setesdal nominert til UNESCO liste for immateriell kulturarv
22. november 2019 Bykle kommune
– Runer er som sms-er
Hjertet til Michael Schulte slår et par ekstra slag når han leser gamle runeinnskrifter. Han ble rørt da han leste på Skutesteinen i Bykle at «Jeg ville kysse den vakreste møy i heimen».
19. november 2019 $ Fædrelandsvennen
SoveKarin kjem til Bykle samfunnshus
  Bykle samfunnshus 26. November kl. 17.00- Foredrag for deg med barn i alderen 0-6 år kl. 19.00- Foredrag for deg med barn i skulealder  
11. november 2019 Bykle kommune
Tømte bensinstasjon for tobakksvarer
Innbruddstyver har rundstjålet YX Bykle for tobakksvarer. Innehaveren ber publikum tipse politiet dersom de ser noen som røyker unormalt mye.
8. november 2019 $ Fædrelandsvennen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BYKLE

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL