Bygland
Skifte av leiar for Helsefellesskapet Agder
På møtet i Helsefellesskapet Agder blei administrerande direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus HF takka av etter to år som leiar av Helsefellesskapet i Agder. Ho overrakte stafettpinnen til kommunane ved rådmann i Arendal Harald Danielsen
fredag 14:12 Bygland kommune
Endring i tidspunkt for familiebading
Det har vore utfordrande å få tak i badevakter, men no er det på plass. For å få kabalen til å gå opp, må vi endre dagane for familiebadinga
fredag 08:30 Bygland kommune
Informasjon om vassmålaravlesing
Bygland kommune har tatt i bruk SMS-varsling til bruk ved vassmålaravlesing. Vi vil i løpet av nokre dagar starte utsending av varsel for vassmålaravlesing
torsdag 09:29 Bygland kommune
Her strøymer pengane inn når straum­prisen stig
 
torsdag 06:43 Fædrelandsvennen
Smitte i Bygland
Bygland kommune har denne veka fått melding om 3 personar som har testa positivt på Covid -19
onsdag 20:02 Bygland kommune
TV-aksjonen 2021 - Barn ikke brud
TV-aksjonen 2021 går til Plan sitt arbeid for å kjempe mot barneekteskap. I år går TV-aksjonen av stabelen sundag 24. oktober.
tirsdag 14:44 Bygland kommune
Symjehallen blir opna att
Symjehallen blir opna for familiebading onsdag 27.10.21
tirsdag 10:16 Bygland kommune
Kvinne reddet fra fossen med helikopter
 
torsdag 14. oktober Fædrelandsvennen
AGDER

No kan du bestille sjølvtest på legekontoret
Opplever du at du får covid-symptom eller er du uvaksinert nærkontakt, kan du ta kontakt med legekontoret for å hente sjølvtestar
torsdag 14. oktober Bygland kommune
Oppfriskingsdose til eldre og sjukeheimsbebuarar
Kommunen er i gong med planlegging av 3. dose Covid-19-vaksine. Innbyggjarar som er i målgruppa og som har fått 2. dose for 6 månadar sidan vil få innkalling etter at vi er ferdige  med influensavaksineringa
fredag 8. oktober Bygland kommune
Informasjon om symjebassenget
Det har oppstade ein feil i ventilasjonsanlegget til symjebassenget på Bygland skule. Bassenget vil difor bli stengt fram til feilen er retta
fredag 8. oktober Bygland kommune
Vi treng tilkallingsvikarar til kjøkkenet på Byglandsheimen
Kjøkkenet på Byglandsheimen søkjer etter engasjerte og fleksible tilkallingsvikarar
torsdag 7. oktober Bygland kommune
Kven bør få Setesdalsprisen 2021?
Prisen kan gå til eigar/leiar/privat verksemd i kommunane i Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og i Åseral som over tid - eller siste året - har virka på ein særleg positiv og fortenestefull måte
tirsdag 5. oktober Bygland kommune
Forslag til motiv i rundkøyringa på Byglandsfjord
Bygland kommune inviterer alle innbyggjarane til å kome med innspel, forslag og idear til motiv i rundkøyringa på Byglandsfjord
mandag 4. oktober Bygland kommune
Spyling av vassleidningsnettet til Bygland kommune
Torsdag 7. og fredag 8. oktober blir det gjennomført spyling av det kommunale leidningsnettet på Byglandsfjord og Grendi
mandag 4. oktober Bygland kommune
Frykter helge­utfarten på riksvei 9
 
søndag 3. oktober Fædrelandsvennen
Influensavaksine
Bygland kommune startar influensavaksinering i veke 44. Personar som er i målgruppa for vaksinering kan møte i kommunestyresalen på kommunehuset mellom kl. 10:00 og 14:00 den 2. og 4. november
torsdag 30. september Bygland kommune
Har du fått luftvegssymptom?
FHI har laga to flytskjema som viser deg kva du skal gjere. Det eine viser vaksne og barn, medan det andre viser barn i barnehage- eller barneskolealder med luftvegssymptom
torsdag 30. september Bygland kommune
Kommunestyremøta opnar for publikum
Kommunestyremøte har sidan pandemien starta vore lukka for publikum. Etter at samfunnet har opna att, har kommuneoverlegen avgjort at no er vi klare til å opne kommunestyremøta att. Kommunestyremøtet den 30.9.21 kl. 13:00 i kommunestyresalen vil difor
tirsdag 28. september Bygland kommune
Finn frem paraplyen - regntung uke i vente
 
mandag 27. september Fædrelandsvennen
Rettleiar til fornærma i straffesaker
Nedanfor kan du finne ein rettleiar til fornærma i straffesaker. Denne inneheld informasjon til borgarane vedk. prosessen ved sak meldt til politiet, etterforsking og erstatningskrav for dei som er utsette for partnervald, valdtekt og andre seksuelle
mandag 27. september Bygland kommune
Nasjonale råd og reglar som gjeld i normal kvardag med auka beredskap
Når myndigheitene sine råd og reglar i hovudsak forsvinn, kan den enkelte sjølv velge kva risiko ein vil ta og kva tiltak ein vil praktisere
mandag 27. september Bygland kommune
Webinar om gjennomføringsplan i byggesaker
Den 5. oktober arrangerer Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) eit webinar om gjennomføringsplan i byggesaker. Webinaret er gratis
torsdag 23. september Bygland kommune
Innspel til kommuneplanen sin arealdel - forlenga frist til 1. november!
Innbyggjarar, lag og organisasjonar og andre interesserte er velkomne til å sende inn innspel til planarbeidet.  Fristen for å kome med innspel er 1. november 2021
onsdag 22. september Bygland kommune
Rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for Idrett, Friluftsliv-, fysisk aktivitet og kulturanlegg og Spelemidlar 2022
Det er eit krav frå Kulturdepartementet om at alle kommunane må ha ein tematisk kommunedelplan som grunnlag for løyving av spelemidlar til idretts-, nærmiljø og friluftsanlegg.  Handlingsdelen i kommunedelplanen vart sist vedteken i  desember 2020, av
fredag 17. september Bygland kommune
Informasjon om 3. vaksinedose til menneske med alvorleg nedsett immunforsvar
Pasientar med dokumentert alvorleg svekka immunforsvar vil bli kalla inn til ein tredje dose med vaksinasjon mot Covid-19
onsdag 15. september Bygland kommune
Smitteførande person på Joker Bygland tysdag 7. september
Bygland kommune har fått melding om at ein smitteførande person var på Joker Bygland tysdag 7. september
fredag 10. september Bygland kommune
Stortingsvalet 2021
Førehandsrøystinga er slutt. Om du ikkje har røysta endå, må du møte opp og røyste på valdagen 13. september
fredag 10. september Bygland kommune
Revisjon av konsesjonsvilkår
NVE har lagt ut revisjonsdokumentet for reguleringskonsesjonar i Otravassdraget til offentleg høyring
torsdag 9. september Bygland kommune
Førehandsrøysting på Byglandsheimen
Bebuarane på Byglandsheimen har moglegheit for å røyste på formiddagen 08.09.
onsdag 8. september Bygland kommune
Endring i legevakttenesta frå september 2021
På grunn av både planlagt og uføresett fråvær blant personell på legevakta, har ikkje Evje og Hornnes og Bygland kommunar bemanning til å oppretthalde lokal legevakt kvardager kl. 15:30-23:00 eller i helger kl. 08:00-23.00
tirsdag 7. september Bygland kommune
Selger halve Ose Water
 
mandag 6. september Fædrelandsvennen
Endring i legevakttenesta frå fredag 3. september 2021
På grunn av både planlagt og uføresett fråvær blant personell på legevakta, har ikkje Evje og Hornnes og Bygland kommunar bemanning til å oppretthalde lokal legevakt kvardager kl. 15:30-23:00 eller i helger kl. 08:00-23.00, frå og med fredag 3. september
mandag 6. september Bygland kommune
AGDER

Endring i legevakttenesta frå fredag 3. september 2021
På grunn av både planlagt og uføresett fråvær blant personell på legevakta, har ikkje Evje og Hornnes og Bygland kommunar bemanning til å oppretthalde lokal legevakt kvardager kl. 15:30-23:00 eller i helger kl. 08:00-23.00, frå og med fredag 3. september
torsdag 2. september Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte
Kommunestyremøtet den 30.september vil bli streama. Møtet startar kl 13:00 med offisiell opning av el-sykkelprosjektet MARA på BUA i Bygland. Streaminga av møtet startar når kommunestyret kjem til kommunestyresalen. Vi gjer merksame på at møtet er ope for publikum
torsdag 2. september Bygland kommune
Vi går mot rekord i talet på førehandsrøyster!
Det er så mange som nyttar høvet til å førehandsrøyste, at vi går mot ein rekord! 22,3% av kommunen sine innbyggarar har pr. i dag røysta på førehand
onsdag 1. september Bygland kommune
Informasjon om utferding av pass og ID-kort
Politiet har no fått "mobile passkioskar" som skal køyre rundt til stader som ikkje lenger kan utferde pass og nasjonalt ID-kort. I Setesdal er det Valle og Evje som får besøk av den mobile passkiosken. Dei kjem i oktober og november
onsdag 1. september Bygland kommune
Korleis går det med Bleka i Bergen?
Tidlegare i år kom to tilsette frå Akvariet i Bergen for å hente nokre eksemplar av Bleka. Dei fekk henta 100 stykke som har blitt stilt ut i eit stort akvarium, slik at besøkande kan lære meir om den unike fisken og redningsaksjonen som vart sett i
onsdag 25. august Bygland kommune
Førehandsrøysting laurdag 28. august
Kommunehuset vil vere ope for førehandsrøysting laurdag 28. august frå kl. 10:00 - 15:00
tirsdag 24. august Bygland kommune
Stikk og stem!
Er du blant dei som skal få vaksinen på torsdag 26.8.? Då har du moglegheit til å avgje førehandsrøyst i same slengen!
tirsdag 24. august Bygland kommune
Nettbasert kurs for pårørande til personar med demens eller hukommelsesproblem
Pårørendeskolen er eit gratis kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein nær venn som har hukommelsesproblem/eller ein kjent demenssjukdom
mandag 23. august Bygland kommune
Skulestart for grunnskulane
Skulane startar opp att torsdag 19.8. kl. 09:00
onsdag 11. august Bygland kommune
Førehandsrøysting til Stortingsvalet 2021
No er førehandsrøystinga i gong, og vi har motteke den første røystegjevinga. Du har høve til å førehandsrøyste frå 10. august til 10. september
tirsdag 10. august Bygland kommune
Har du lyst til å vere besøksheim og fritidskontakt?
Er du ein ung vaksen som har lyst til å ta med ungdom på ulike aktivitetar? Der er tre unge gutar som treng fritidskontaktar og ein som treng besøksheim
tirsdag 10. august Bygland kommune
No får du digitalt valkort
Denne veka sender Valdirektoratet ut 3,5 millionar digitale valkort. - Dette markerar starten på valet, seier direktør Bjørn Berg
mandag 9. august Bygland kommune
Flyet havnet på hodet under nødlanding: – Det var ingen dramatikk
 
søndag 8. august Fædrelandsvennen
Massevaksinering i veke 30
Bygland kommune vil få 162 doser Pfizer vaksine i veke 30. Massevaksinering vil skje i Byglandshallen torsdag 29. juli
torsdag 22. juli Bygland kommune
Rehabilitering av høgdebasseng på Byglandsfjord
No er arbeidet med å rehabilitere høgdebassenget på Byglandsfjord så godt som ferdig
fredag 16. juli Bygland kommune
Evje tannklinikk held stengt i ferien
Evje tannklinikk er stengt i vekene 29 og 30 pga. ferie
torsdag 15. juli Bygland kommune
Kunngjering: Utlegging av manntal, Stortings- og sametingsvalet 2021
Står du i manntalet? Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røyste ved valet 13. september 2021
onsdag 14. juli Bygland kommune
– Det er jobb eller bryggeriet det går i
.
lørdag 10. juli Fædrelandsvennen
Digital informasjon om "Nasjonal Sykkelrute nr. 3"
Midt-Agder Friluftsråd har i samarbeid med Agder fylkeskommune utarbeidd digital informasjon om Sykkelrute nr. 3. Denne informasjonen vil gjere det lettare for mange å ta i bruk ruta og oppleve det flotte alle kommunane langs ruta har å by på
torsdag 8. juli Bygland kommune
Kampen mot mer vindkraft i Agder er langt fra over!
 
onsdag 7. juli Fædrelandsvennen
Oppdatering om Bleka frå Akvariet i Bergen
Fekk du med deg nyheitsartikkelen tidlegare om at Akvariet i Bergen henta nokre eksemplar av Bleka? No har dei sendt oss ei oppdatering på korleis det går
onsdag 7. juli Bygland kommune
Har du fått innkalling til vaksinasjon på SMS?
Vi bed alle som har fått innkalling til vaksinasjon på SMS om å svare på denne via lenka i SMS en!
tirsdag 6. juli Bygland kommune
#BarnaFørst - råd frå barn og unge
Mange barn gruar seg til sommarferien fordi dei veit at foreldra vil drikke meir enn vanleg. Saman med Barn av Rusmisbrukere er det samla råd frå barn og unge om kva i rundt dei kan gjere for å bidra til å gjere sommaren til desse barna litt betre
torsdag 1. juli Bygland kommune
Innspel til kommuneplanen sin arealdel - forlenga frist til 15. oktober!
Innbyggjarar, lag og organisasjonar og andre interesserte er velkomne til å sende inn innspel til planarbeidet.  Fristen for å kome med innspel er 15. oktober 2021
tirsdag 29. juni Bygland kommune
Bleka blir vist fram i Bergen
Aqvariet i Bergen får på plass utstilling med Bleka. I førre veka var dei i Bygland for å hente levande eksemplar
mandag 28. juni Bygland kommune
AGDER

Informasjon om TellTur - Midt-Agder Friluftsråd
Midt-Agder Friluftsråd har starta opp med TellTur i heile regionen. TellTur er friluftsrådene sitt elektroniske system for turregistrering. Via appen Norgeskart Friluftsliv kan ein sjekke inn på bestemte turmål, og få registrert poeng
mandag 28. juni Bygland kommune
Koronasertifikat for ikkje-digitale brukarar er klart 24. juni
Koronasertifikatet er digitalt. Innbyggarane får tilgong til det på Helsenorge.no. For dei som ikkje kan bruke det digitale sertifikatet er det no utvikla ei eiga løysing
fredag 25. juni Bygland kommune
Åtte kommunar samarbeider om grønne innkjøp
Bygland og sju andre kommunar skal bruke innkjøpsmakta til å framskunde det grønne skiftet. Roy Akselsen leiar eit prosjekt som er unikt i Noreg
fredag 25. juni Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte
Kommunestyremøtet den 24. juni kl. 09:00 vil bli streama. Vi gjer merksam på at møtet ikkje er ope for publikum. Dette på grunn av Covid-19 - situasjonen
torsdag 24. juni Bygland kommune
Informasjon om vaksinering
Bygland kommune har no vaksinert alle over 65 år og dei med underliggjande sjukdomar som er prioriterte av legane, med minst ein dose vaksine
fredag 18. juni Bygland kommune
Høve til å velge eFaktura eller andre elektroniske løysingar
Bygland kommune har nå lagt til rette for at du, som kunde, kan velge fleire typar elektroniske løysingar for mottak av faktura. Kommunen tar i bruk Multikanal frå TietoEVRY, som forenklar og digitaliserer utsending av faktura
onsdag 16. juni Bygland kommune
Vil nekte barna å bli bønder med dagens vilkår
Han driver jorda på 17 nedlagte gårder og produserer omtrent like mye mat som de gjorde. Likevel går driften i underskudd.
onsdag 16. juni Fædrelandsvennen
Informasjon om sykkel-nm
Tysdag 15. juni og torsdag 17. juni blir NM i lagtempsykling og tempo gjennomført i Bygland og Evje og Hornnes. Ritta har start og mål i Evje sentrum, og sykkelruta er på Rv9 tur-retur Fånefjellstunnelen
mandag 14. juni Bygland kommune
Viktig melding til deg som har fått SMS om vaksinering!
Det er svært viktig at alle som får SMS frå kommunen med innkalling til vaksinering svarer på denne!
mandag 14. juni Bygland kommune
Viktig melding til lag og foreiningar i Bygland kommune
Bygland Frivilligsentral kan no tilby Foreningsportalen. Det er ei side vi tenker kan vise fram mangfaldet av lag og foreiningar i Bygland, og dei aktivitetane som er tilgjengeleg for unge og eldre
torsdag 10. juni Bygland kommune
Nye retningsliner for besøk ved Byglandsheimen
Basert på nasjonale tilrådingar og lokale tilhøve har Bygland kommune oppdatert retningslinene for besøk ved Byglandsheimen. Retningslinene gjeld frå og med 8. juni 2021
tirsdag 8. juni Bygland kommune
Varsling næringsliv/naboar i høve temporitt
Kristiansands Cykleklubb har sendt oss nabovarsel i høve eit temporitt (NM Tempo) på Rv9 den 15.6. kl 16:00 - 21:00 og torsdag 17.6., kl 11:00 - 21:00. Riksveg 9 vil bli stengt i denne perioden, og omkøyrings vil vere på vestsida (FV 304)
fredag 4. juni Bygland kommune
Informasjon om Byglandsfjord vassverk
Byglandsfjord vassverk skal renoverast. Arbeidet vil gå frå 2.6 - 25.6. I denne perioden blir vatnet levert direkte frå vassverket
onsdag 2. juni Bygland kommune
Skal du kjøpe hytte eller bygge på i sommar?
Ved kjøp og sal av eigedom eller når nye bygningar og tilbygg skal oppførast, er matrikkelen ei viktig informasjonskjelde. Nedanfor kan du sjå ein film som viser deg meir om det du bør sjekke ut
tirsdag 1. juni Bygland kommune
"Tour of Norway for kids" kjem til Bygland!
Det største sykkelrittet i Noreg kjem til Bygland måndag 21. juni kl. 18:00!
mandag 31. mai Bygland kommune
Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO
Kommunen skal ha ei ordning som kan tilby reduksjon i foreldrebetalinga, slik at den per barn utgjer maksimalt 6% av inntektene til hushaldninga
torsdag 27. mai Bygland kommune
Ikkje streik i Bygland - endå...
Det blei i natt semje mellom KS og LO kommune og Akademikerne i mellomoppgjeret 2021, medan 7390 medlemmer i UNIO går til streik frå 27.05.21
torsdag 27. mai Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

BYGLAND

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL