Bygland
Så tøft arbeidsmiljø at ordføreren er blitt sykemeldt
En arbeidsmiljøundersøkelse i Bygland har sendt ordfører Leiv Rygg Langerak ut i sykemelding. Det er store samarbeidsproblemer på kommunehuset.
mandag 13. november $ Fædrelandsvennen
Bygdekino Laurdag 18.11
Denne helga er me så heldige å få ikkje mindre enn tre filmar på ein dag! Ekspedisjon Knerten kjem først ut, så får me actionfilmen Justice League, og deretter topper me med den norske filmen Natta pappa henta oss!
mandag 13. november Bygland kommune
Informasjon frå legekontoret
Nedanfor finn du informasjon om legesituasjonen samt om ombygginga på legekontoret på Byglandsfjord
mandag 13. november Bygland kommune
Kommunestyremøtet vert streama
onsdag 8. november Bygland kommune
Ledig 80% fast stilling som Pedagogisk rådgjevar
No har du sjansen til å jobbe som pedagogisk rådgjevar hos oss i Bygland kommune!
onsdag 8. november Bygland kommune
Bli med på "epletur" til Telemark!
Tysdag 28. november 2017 arrangerer Setesdal regionråd i samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder tur til fruktbygda Gvarv
onsdag 8. november Bygland kommune
Strøsand
Det vert mogleg for eldre og uføre å hente strøsand på kommunen sitt lager på Nesmoen
mandag 6. november Bygland kommune
Ordførar Leiv Rygg Langerak er delvis sjukemeldt
Heim
onsdag 1. november Bygland kommune
AUST-AGDER

Pensjon og langsiktig sparing
Invitasjon til temakveld
onsdag 25. oktober Bygland kommune
Bygland legekontor
Kommunelege Åsulv Horverak har nå pasientbehandling på Bygland legekontor tysdag, onsdag, torsdag og er kommuneoverlege i Bygland på fredag. Han har utvida pasientlista til 500 og har nå ledig kapasitet. Han kjem til å ha kontordag på onsdag på Byglandsfjord saman med...
onsdag 25. oktober Bygland kommune
Hugs vassmålaravlesinga!
Vi minner om at fristen for å levere inn vassmålaravlesinga er onsdag 25. oktober. Kjell Øyvind Berg Tenesteleiar M: 91863403 Bygland kommune
mandag 23. oktober Bygland kommune
Bygland kommune administrerer tilskotsordningar frå Husbanken
TILSKOT TIL TILPASSING AV BUSTAD FOR 2017 TILSKOT TIL ETABLERING I EIGEN BUSTAD FOR 2017
torsdag 19. oktober Bygland kommune
Kino avlyst
Heim
lørdag 7. oktober Bygland kommune
Har du bilete frå flaumen?
Det er sikkert mange av dykk som har tatt bilete under flaumen. Om nokon kan sende bileta til oss, hadde det vore fint! Rune kan tenke seg å bruke desse bileta i samband med ROS (Risiko og sårbarheitsanalyse) og arbeid med beredskapsplanen
fredag 6. oktober Bygland kommune
Oppstart familiebading
Haustferien er over, og dermed opnar bassenget att. Familiebadinga har oppstart fredag 13.oktober
fredag 6. oktober Bygland kommune
Influensavaksine hausten 2017/vinteren 2018
Vi er no i gong med influensavaksinering. Du kan få vaksina på legekontoret i Bygland frå måndagar kl 09:00 - fredagar kl 14:30. For å få sett vaksina, må det vere ein lege tilstades på legekontoret. Det kan difor vere lurt å avtale tid på førehand
onsdag 4. oktober Bygland kommune
Status på flaumen
No er flaumen på retur. Vassmengdene i sidevassdraga går ned. Det blir slept meir vatn ved stemmen på Byglandsfjord. Fjordane kan enno stige nokre centimeter, men det er venta at vasstanden snart vil byrje å gå ned
mandag 2. oktober Bygland kommune
Stor fare for flaum!
I løpet av natta KAN vasstanden i Åraksfjorden og Byglandsfjorden bli VESENTLEG høgare enn høgste regulerte vasstand.
søndag 1. oktober Bygland kommune
Viktig melding vedk. legevakt
Frå fredag 29. september kl 15:30 til måndag 2. oktober kl 08:00 er den kommunale legevakta stengt
torsdag 28. september Bygland kommune
Kulturskulen har ledige plassar
Kulturskulen har ledige plassar innan dans, gitar og bandinstument for deg som vil utvikle talentet ditt!
tirsdag 26. september Bygland kommune
Produksjonstilskot og tilskot for avløysing ved ferie og fritid
Me minner om at søknadsfristen for produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid er 15. oktober 2017
fredag 22. september Bygland kommune
Melding frå Setesdal Miljø & Gjenvinning: RenoNorden konkurs
RenoNorden som samler inn avfall i Setesdal på oppdrag fra Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS gav i går inn konkursbegjæring
tirsdag 19. september Bygland kommune
Kasserte fritidsbåtar
Miljødirektoratet refunderer etterskotsvis heile eller delar av utgiftene for transport av kasserte fritidsbåter til mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr. 1000.- per båt
torsdag 14. september Bygland kommune
Berekraftig byggeri i Setesdal (du blir vidaresendt til Setesdal regionråd sine sider)
torsdag 14. september Bygland kommune
Viktig informasjon vedk. legevakt frå 15. september til 18. september
Frå fredag 15. september kl. 15:30 til måndag 18.september kl 08:00 er den kommunale legevakta stengt
torsdag 14. september Bygland kommune
Valresultat for Bygland
No er valet over, og nedanfor kan du sjå korleis byglendingane stemte ved Stortingsvalet 2017
tirsdag 12. september Bygland kommune
Viktig informasjon vedk. legevakt frå 08. september til 11. september
Frå fredag 8. september kl. 15:30 til måndag 11.9. kl 08:00 er den kommunale legevakta stengt
torsdag 7. september Bygland kommune
Opningstider valdagane 10. og 11. september
Du kan førehandsrøyste på kommunehuset til og med fredag 8.9.17 kl 15:00. Nedanfor finn du oversikt over opningstidene på valdagane 10. og 11. september
torsdag 7. september Bygland kommune
Ledige stillingar som Økonomileiar og økonomikonsulent
No er det ledig to spennande stillingar i Bygland kommune: 100% fast stilling som økonomileiar og 100% fast stilling som økonomikonsulent
fredag 1. september Bygland kommune
FRAM for små og mellomstore verksemder
Driv du verksemd og ser behov for omstilling og har vekstambisjonar? Innovasjon Norge har eige kompetanseutviklingsprogram for strategisk leiing og bedriftsutvikling for små og mellomstore verksemder i distrikta
tirsdag 29. august Bygland kommune
NORSKKURS – med vekt på skrifteleg kommunikasjon
Setesdal regionråd, saman med Folkeuniversitetet skipar til norskkurs for arbeidsinnvandrarar og tilflyttarar frå andre land
tirsdag 29. august Bygland kommune
Bygdekino 9. september 2017
Desse to filmane kjem til Bygland 9. september: Biler 3 og Logan Lucky
fredag 25. august Bygland kommune
Flaskeinnsamling i regi av 9. klasse
Har du mykje flasker liggjande? No har du moglegheit til å gje støtte til Polentur for 9. klasse! Måndag 25. september kjem elevane rundt frå kl 15:30 og utover dagen for å samle inn flasker
fredag 25. august Bygland kommune
AUST-AGDER

Haugeburet 800 år - jubileumsfest
Haugeburet 800 år, 1217 - 2017, velkomen til jubileumsfest i Åraksbø laurdag 2. september kl 10:00!
fredag 25. august Bygland kommune
Kurs i bruk av nettbank
Frivilligsentralen, i samarbeid med Sparebanken Sør, vil halde kurs i bruk av nettbank den 13.09.17 kl 12:00
tirsdag 22. august Bygland kommune
Førehandsrøystinga er i gong
No har ordføraren førehandsrøysta - har du?
tirsdag 15. august Bygland kommune
Biblioteket er ope
No har biblioteket opna att etter ferien. Nye og gamle bøker ventar på lånarar!
mandag 14. august Bygland kommune
Språkcafe
Det blir språkcafe 15. august kl 15:30 på Frivilligsentralen. Førre språkcafe gav mange gode tilbakemeldingar. Maten var nydeleg, og det sosiale kunne ikkje vore betre.
onsdag 9. august Bygland kommune
Førehandsrøysting
Torsdag 10. august startar den ordinære førehandsrøystinga. Om du ikkje har høve til å røyste på valdagane 10. og 11. september, eller finn det lettare å førehandsrøyste, kan du gjere dette til og med fredag 8. september
onsdag 9. august Bygland kommune
KINO - Sesongen er i gong att!
No er det slutt på kino-ferien! Det er filmane "Grusomme meg 3" og "Spider-Man: Homecoming" som kjem til Bygland den 12. august
mandag 7. august Bygland kommune
Miljøstasjonen på Syrtveit
På grunn av brann ved miljøstasjonen på Syrtveit, så er denne stengt for mottak av avfall frå private abonnentar t.o.m måndag den 7. august. Me beklagar ulempene dette medfører.
torsdag 3. august Bygland kommune
Er det nokon som har ein ledig hybel/leilegheit?
Pleie og omsorg har tilsett ein sjukepleiar som treng ein stad å bu frå august. Er det nokon som har noko ledig?
tirsdag 18. juli Bygland kommune
Her er KRSbys ferietips for Sørlandet
Lei av Bystranda og Dyreparken hver sommer? Sjekk ut disse stedene denne sesongen!
mandag 17. juli KRSby
Skuleruta for skuleåret 2017/2018
Nedanfor finn du skuleruta for skuleåret 2017/2018. Skulestart er torsdag 17. august
torsdag 13. juli Bygland kommune
Informasjon om beredskap i samband med skadar på husdyr og tamrein forårsaka av rovvilt
Miljødirektoratet har sendt ut eit brev som syner kva du skal gjere for å varsle/rapportere om skadar og spor etter store rovdyr. Du finn og ei oversikt over SNO sine rovviltkontakter
torsdag 13. juli Bygland kommune
Står du i manntalet?
Her finn du informasjon om førehandsrøysting, valdagane og manntalet ved Stortingsvalet- og Sametingsvalet 2017
fredag 7. juli Bygland kommune
Beverforvaltning
Bygland kommune sender ut høyring på mål for beverforvaltning og forskrift om jakt og fangst av bever i bygland kommune
torsdag 6. juli Bygland kommune
Sal av fiskekort i Bygland
Det er fiskekortordningar med eit 30-tal lokalitetar for sports- og fritidsfiske i Bygland kommune
torsdag 6. juli Bygland kommune
"Sommartid" på NAV Bygland i veke 28
Grunna redusert bemanning på kontoret i veke 28, blir opningstidene måndag, onsdag og fredag kl 12:00 - 14:00. Denne tida gjeld kun veke 28
mandag 3. juli Bygland kommune
Opningstider i juli
Nedanfor finn du oversikt over opningstidene til legekontoret, biblioteket og administrasjonen i juli 2017
fredag 30. juni Bygland kommune
Melding om oppstart av reguleringsarbeid for Bryggjevegen - Haugetveitsvegen i Bygland kommune
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljregulering for Bryggjevegen(Kv1053) – Haugetveitsvegen(Kv70) i Bygland kommune (jfr. pbl § 12 – 3). Rambøll Norge AS har ansvaret for oppstartsmelding av planarbeidet på vegne av Hovatn Aust...
torsdag 15. juni Bygland kommune
Valle mållag har vårmøte torsdag 15. juni kl. 19.00 på Soknehuset på Rysstad
«Sverdet frå Langeid. Om Vikingtida i Setesdal og utgraving i Valle og Bygland,» ved arkeolog Camilla Wenn, Kulturhistorisk museum (tidlegare Universitetets Oldsakssamling) Utdeling av Målprisen til Åsmund Åmli, som tek med seg gitaren! «Sverdet frå Langeid» kan...
tirsdag 13. juni Bygland kommune
Opning av rasteplass Storstraumen og Dampbåten Bjoren 150 år
Laurdag 17. juni kl.13.00 inviterar Statens vegvesen til opning av den nye rasteplassen ved Storstraumen. Same dag markerer Setesdalsmuseet at det er 150 år sidan dampbåtane begynte å gå på Byglandsfjorden. Fullstendig program finn du HER
tirsdag 13. juni Bygland kommune
Direktoratet for Byggkvalitet brukertestar ny vegvisar "veien til komplett byggesøknad"
Direktoratet for Byggkvalitet brukertestar ny vegvisar "veien til komplett byggesøknad". Vi anbefaler både profesjonelle søkjarar og privatpersonar å sjekke ut vegvisaren. Du finn den HER Ein del gjeldande planar i Bygland kommune finn du på kommunens heimeside på...
tirsdag 13. juni Bygland kommune
Honningproduksjon i Setesdal
Det er behov for meir norsk produsert honning. Bier er gode og nødvendige til pollinering i frukt- og bærproduksjon i tillegg til at dei samlar honning. Det er plass til fleire bikubar i Setesdal – er dette noko for deg? Torsdag 22. juni kl. 19.00 på Revsnes hotell kjem birøkter og...
mandag 12. juni Bygland kommune
Er du klar for overgangen til digital radio?
For deg som bur i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, blir NRK sine radiokanalar sløkte på FM 21. juni. Dei kommersielle, riksdekkande kanalane, og einskilde lokalradioar, følgjer etter 15. september. Lokalradio som sender på FM i vår kommune, kan halde...
fredag 9. juni Bygland kommune
Ny giv for frukt- og bær i Setesdal
Fylkesmennen i Aust- og Vest-Agder og Setesdal regionråd arrangerer frukt- og bær kveld 14. juni kl 17:00 på Longerak. Les artikkelen på Setesdal regionråd sine sider
fredag 2. juni Bygland kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Frå 1. mai 2015 blei ordninga med differensiert foreldrebetaling innført i Bygland kommune
onsdag 31. mai Bygland kommune
AUST-AGDER

Innkalling til møte i formannskapet
Den 30. mai kl 18:00 skal formannskapet ha møte. Av ukjende årsaker, blir ikkje innkallinga publisert umiddelbart på heimesida. Innkallinga finn du difor nedanfor
onsdag 24. mai Bygland kommune
Dampskipene i Setesdalen
KUBEN (Aust-Agder museum og arkiv) markerer at det er 150 år sidan DS Bjoren blei sjøsett. Dei har laga eit avtrykk om hendelsen
onsdag 24. mai Bygland kommune
Ledig 100% fast stilling som tenesteleiar ved Byglandsfjord oppvekstsenter
Frå 1. august 2017 blir det ledig ei 100% stilling som tenesteleiar (rektor) ved Byglandsfjord oppvekstsenter
torsdag 18. mai Bygland kommune
Nye tilbod i kulturskulen på Bygland
Kulturskulen ønskjer å starte opp nye tilbod i rytmiske instrument på Bygland frå hausten 2017, med den allsidige country-musikaren Johnny Jørgensen
torsdag 11. mai Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte
Kommunestyremøtet den 14. juni vil bli streama. Møtet startar 12:00
onsdag 10. mai Bygland kommune
Bygland kommune innfører nytt sakshandsamingssystem
Bygland kommune, saman med resten av Setesdal, vil i løpet av denne veka få nytt sakshandsamingssystem. Det vil medføre forseinkingar på både postregistrering og vidare sakshandsaming
mandag 8. mai Bygland kommune
Bygdekinoen 6. mai
Det er filmane "Richard Storken" og "Fast & furious 8" som kjem til Bygland laurdag 6. mai
torsdag 27. april Bygland kommune
Møte i Bygland kontrollutval
Det blir møte i Bygland kontrollutval onsdag 3. mai kl 09:00
torsdag 27. april Bygland kommune
Tilskot til drift av lag og organisasjonar
Dersom du driv kontinuerleg kulturverksemd i form av ein organisasjon, eit lag eller liknande i Bygland kommune, kan du no søkje om midlar til drift
torsdag 27. april Bygland kommune
Bygdemøte i Åraksbø
Aust-Agder fylkeskommune byr inn til Informasjonsmøte om program m.v. for 800-årsjubileum for Haugenloptet, torsdag 4. mai kl 18:00 i skulehuset i Åraksbø
tirsdag 25. april Bygland kommune
Nye opningstider for NAV Bygland
Frå og med tysdag 18 april er det nye opningstider for NAV Bygland
fredag 7. april Bygland kommune
Kjenner du til rådgjevingstilbodet i Organisasjonen Voksne for Barn?
Rådgjevingstilbodet består i dag av telefon, webteneste og chat. Her kan foreldre, fagfolk og andre vaksne få råd og rettleiing når dei er bekymra eller bare litt usikre med tanke på barn og unge
fredag 7. april Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BYGLAND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
AUST-AGDER

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Aust Agder Kjendis Get-ligaen Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Oppland Hedmark Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Troms Kultur Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Fiske Mobil Halloween Kvinnherad Reise Mat Helse Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Bolig Grue Svalbard Finnmark Tesla Landbruk Fotball Kultur Sport Jul Vær Östra Göinge Håndball Inrikes Litteratur Film Helsingborg Sverige Suldal Motor Kunst Vestby Musikk Båt Spill Forskning Malmö Odda Forsvar Boksing Trav Ishockey Landskrona Masfjorden Hässleholm Kongsvinger Hockey Trening Odds BK Holmestrand Svelvik Russland Bil Mote Arendal Fedje Brexit Polen Sjakk Stavanger Risør Osterøy Askøy Valg NM Bærum Nord-Korea Tour of Norway Trondheim Lund Lillesand Sykkel Eidfjord Barn Musik Langrenn VM Svømming Karmøy Jobb Kristianstad Stockholm Seljord Tjøme Os Fjell OL Vestre Slidre Tinn Øvre Eiker Astronomi Molde Skiskyting Sørreisa Verdal Agdenes Alta Fredrikstad Selje OBOS-ligaen Israel Kävlinge Tour de France Kongelig Kommunesammenslåing Tønsberg Ledare Norway Cup Menn Gloppen NHL Premier League Politikk Mandal Stord Tyskland Harry Potter Evenes Vinje Poker Nedre Eiker Moss Tvedestrand Jakt Sandnes Skellefteå Emmaboda Vellinge Skøyter Kina Ringsaker Hopp Tromsø IL Steinkjer Sund Kampsport Holtålen Porsgrunn Mercedes-Benz Tomelilla Europa League Fitjar Meland Eidsberg Porsanger Hadsel Aurdal Universet Klima Lenvik Jevnaker Midsund Halden Russ Nannestad Rauma Klatring Åstorp Rosenborg BK Ås Haugesund Eslöv Drammen Volda Voss Näringsliv Frankrike Nybro Snowboard Streik Røros Radøy Nes Ullensvang Tana Andøy Viking FK Narvik Vevelstad Kristiansand Trysil Nissedal Lyngdal Notodden Austrheim SK Brann Gjøvik Bremanger Alpint Android Dovre Svedala Motorsport Kvænangen Måsøy Lier USA
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL