Bygland
Vintervedlikehald i Bygland kommune
Heim
fredag 10:58 Bygland kommune
Ledig vikariat som sjukepleiar, 70,66% ved Pleie- og omsorg
onsdag 19:56 Bygland kommune
Ledig vikariat som sjukepleiar, 52,58% ved Pleie- og omsorg
onsdag 19:54 Bygland kommune
Ledig vikariat som Sjukepleiar/Vernepleiar i 80,00 %
onsdag 19:52 Bygland kommune
Innkalling til møte i kontrollutvalet
Det blir møte i kontrollutvalet torsdag 14. november 2019 kl 09:30. Du kan lese innkallinga nedanfor
onsdag 10:55 Bygland kommune
Næringsutviklling og samarbeid om nye arbeidsplassar
Arrangør: Setesdal vekst og Bygland kommune Vi vil gjerne høyre kva som er viktig for de som driv næring i kommunen. Kva for utfordringar og moglegheiter ser vi innan næringsutvikling, og korleis kan vi saman skape nye arbeidsplassar? Innspela frå dykk
tirsdag 08:15 Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte
Kommunestyremøtet den 6. november vil bli streama. Møtet startar kl 18:00
tirsdag 5. november Bygland kommune
Ordførarar i Bygland kommune
Knut P. Sandnes (ordførar i Bygland kommune i åra 1972 - 1981, Senterpartiet) har laga ei oversikt over alle ordførarane i Bygland heilt frå 1837 - 2019!
tirsdag 5. november Bygland kommune
AUST-AGDER

Ungdommens distriktspanel
Regjeringa vil høyre ungdommen sine forslag til korleis framtidas distriktssamfunn bør vere. Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriksutvikling) har fått oppdraget med å legge til rette
tirsdag 5. november Bygland kommune
Ledig stilling som miljøarbeidar?
mandag 4. november Bygland kommune
Byglandsnytt
Novemberutgåva av Byglandsnytt er klar!
fredag 1. november Bygland kommune
Lokal legevakt for kommunane Bygland og Evje og Hornnes frå 4. november 2019
torsdag 31. oktober Bygland kommune
Postjournal, innkallingar og protokollar er førebels ikkje tilgjengelege
Måndag 28. oktober var det ei stor oppgradering i sak-/arkivsystemet vårt. Dette medførte at innsynsmodulen heller ikkje fungerer. Du vil difor ikkje kunne sjå og lese postjournalen, innkallingar og protokollar, då desse er knytta opp mot det samme
mandag 28. oktober Bygland kommune
Kulturskulen inviterer til ope informasjonsmøte
Kulturskulen i Evje og Hornnes, Bygland og Åseral inviterer til ope informasjonsmøte om kulturskule og UKM, 6. november kl. 18:00 i Bygland bibliotek
mandag 28. oktober Bygland kommune
Influensavaksine hausten 2019/vinteren 2020
Vi er no i gong med influensavaksinering. Du kan få vaksina på legekontoret i Bygland på måndagar, tysdagar og torsdagar kl. 09:00 - 14:30, og på legekontoret i Byglandsfjord onsdagar og fredagar frå 09:00 - 14:30. Det er viktig at de er klar over at det
fredag 25. oktober Bygland kommune
Båtbedrift reddet fra havari
Polar-båtene har kjørt i den sørlandske skjærgården i over 50 år. Denne uken var en av produsentene nær grunnstøting.
torsdag 17. oktober $ Fædrelandsvennen
Nødetatane skal ha øving 17.10.2019
Brann, politi og ambulansetenesta skal ha samøving i Bygland sentrum 17.10.2019 frå kl. 18:00
torsdag 17. oktober Bygland kommune
Konstituerande kommunestyremøte
Onsdag den 16.10.2019 kl. 18:00 er det konstituerande kommunestyremøte i Bygland
tirsdag 15. oktober Bygland kommune
Informasjon om stenging av matrikkelen og grunnboka før årsskiftet 2019/2020
I samband med at 109 av kommunane i landet blir slegne saman til 43 nye kommune, og at 13 fylkeskommunar blir til 6 nye fylkeskommunar, har Statens kartverk avgjort at matrikkelen og grunnboka blir stengt i ein periode før årsskiftet
mandag 14. oktober Bygland kommune
Gründerkurs hausten 2019
Setesdal regionråd arrangerer, i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, to gratis gründerkurs i haust
mandag 14. oktober Bygland kommune
13 bilfø­rere fikk bøter - én mistet lappen
Utrykningspolitiet (UP) har hatt flere kontroller på Sørlandet fredag kveld.
lørdag 12. oktober $ Fædrelandsvennen
Kommunalt vedlikehald av private vegar
Frå 01.01.2020 er det nye inngongskriterie for å få kommunal brøyting av privat veg. Om du har behov for denne tenesta, kan du søke via skjemaet i denne artikkelen
torsdag 10. oktober Bygland kommune
Styrk din eigenberedskap!
Kva gjer du om straumen skulle bli borte i fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke eller det ikkje er vatn i springen? DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i samarbeid med Oslo kommune har lansert kampanjen "Du er en del av Norges beredskap"
torsdag 10. oktober Bygland kommune
Kva er det gode lokalsamfunnet?
Vi vil gjerne høyre kva som er viktig for de som bur, driv næring og ferierer her. Kva for utfordringar og moglegheiter ser vi for kommunen vår? Alle innspela blir nytta inn i arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel
onsdag 9. oktober Bygland kommune
Stor brannøving i Bygland
Det blir ei stor brannøving i Bygland sentrum torsdag 10. oktober!
tirsdag 8. oktober Bygland kommune
Nasjonal spørreundersøking om helse og sjukdom
Nasjonalt senter for e-helseforskning har ansvar for ei ny, digital, nasjonal undersøking om helse og sjukdom
tirsdag 8. oktober Bygland kommune
Familiebading
Familiebadinga startar opp att frå og med fredag den 11.10.19
tirsdag 8. oktober Bygland kommune
Livslyst når det røyner på
Kreftkoordinatorar i fleire samarbeidande kommunar inviterer nå til kurset «Livslyst når det røyner på». Kreft er meir enn ein fysisk sjukdom, og for mange er det tøft å gå vidare med livet etter behandling
onsdag 2. oktober Bygland kommune
Krav, tips og råd ved utfylling av skjema for snøskuterløyve
Alle løyve for transport med snøskuter gjekk ut no i vår. Vi forventar over 600 søknadar. Søkarar må forvente at handsaming av søknadar kan ta tid
onsdag 2. oktober Bygland kommune
Melding frå biblioteket
Biblioteket er stengt torsdag 3. og måndag 7. oktober
onsdag 2. oktober Bygland kommune
Leigekøyring med snøskuter - søknadsfrist 20. oktober
Plan, miljø- og ressursutvalet har i sak Retningsliner for tildeling og handsaming av motorferdselsløyve i perioden 15.05.2019 - 30.04.2023 bestemt at det kan gis inntil 13 løyve til leigekøyring i Bygland kommune
tirsdag 1. oktober Bygland kommune
Informasjon om vassmålaravlesing
For å effektivisere innsamling av vassmålaravlesingar i samsvar med reglementet, har kommunen tatt i bruk SMS-varsling
mandag 30. september Bygland kommune
Byglandsnytt
No er Byglandsnytt på veg ut til butikkane i kommunen
mandag 30. september Bygland kommune
AUST-AGDER

Rapport om villreinen i Setesdal - Ryfylke
Vasskraft og vegar stenger trekkmoglegheiter for villreinen i Setesdal-Ryfylke, og splitter leveområda opp i stadig mindre bitar. I ein ny rapport blir det anbefalt fleire tiltak for å betre tilhøva for den sørlegaste bestanden av villrein i Europa.
mandag 30. september Bygland kommune
Turtips: Til fots over Fånefjell
Storslagen utsikt over Byglandsfjorden er bare en av grunnene til at du bør stoppe opp og ta beina fatt ved Fånefjell neste gang du er på tur gjennom Setesdal.
søndag 29. september $ Fædrelandsvennen
Tirsdag går hørings­fristen ut: Massivt Agder-nei til vindkraft
Samtlige kommuner som er berørt av NVEs vindkraftplan i Agder har svart et rungende nei til utbygging av vindmøller. Fylkesmannen er overrasket over den voldsomme motstanden.
søndag 29. september $ Fædrelandsvennen
Laftehytte til sals
fredag 27. september Bygland kommune
Sjekk huset ditt før hausten og vinteren kjem med vêr og uvêr
torsdag 26. september Bygland kommune
Fagdag psykisk helse og rus i Setesdal 15. oktober
Stad: Evjemoen kino og scene Tema: Utenforskap Arrangør: LMT Setesdal (Lokalmedisinske Tenester Setesdal)
tirsdag 24. september Bygland kommune
Informasjon om vedtak frå møte i kommunestyret 19.9.19
Kommunestyret hadde møte den 19. september. Nedanfor kan du finne informasjon om nokre av sakene dei fatta vedtak om:
mandag 23. september Bygland kommune
Folketoner for mange hender
Folketoner fra Agder kan nå spilles på piano med både to, tre og seks hender. Det har Hans Magne Græsvold og Terje Mathisen sørget for.
lørdag 21. september $ Fædrelandsvennen
Den røde Setesdalen
Setesdal ble kjerringa mot strømmen i kommunevalget. Ap vant, mens Sp ble taperen.
tirsdag 17. september $ Fædrelandsvennen
Hospitering i pleie- og omsorgstenesta i kommunane Bygland og Evje og Hornnes
Hovedmålsettinga for hospiteringa ved pleie- og omsorgstenestene i kommunane Bygland og Evje og Hornnes er å auke forståinga for kommunehelsetenesta si samhandling med spesialisthelsetenesta - fokusert mot praktiske problemstillingar innan pleie og omsorg i kommunane
mandag 16. september Bygland kommune
Rød ordførerdominans i indre bygder
Etter å ha tapt kampen om fylkesordførervervet i Agder, kan Arbeiderpartiet glede seg over å ha sikret seg samtlige ordførere i Setesdal og Åseral.
mandag 16. september $ Fædrelandsvennen
Smågnagarkurs
No kan personar som eig og/eller leiger ein landbrukseigedom få autorisasjon for å bruke enkelte gnagarmidlar
fredag 13. september Bygland kommune
Øyremerka midlar til miljøtilskot i skog 2019
Landbruksdirektoratet har nyleg informert om at det for 2019 er sett av  8 millionar kroner til miljøtiltak i skogbruket
torsdag 12. september Bygland kommune
Innbyggjarundersøking i Bygland kommune
Vi ønskjer å betre kvaliteten på tenestene våre og kommunen vi bur i. For å kunne gjere dette er det viktig for oss å høyre erfaringane og synspunkta dine med omsyn til tenestene som kommunen tilbyr, kommunen som bustad og om lokaldemokratiet
onsdag 11. september Bygland kommune
Oversikt over stemmetillegg og personstemmer
I valprotokollen ligg det ei oversikt over kven som har fått stemmetillegg og personstemmer, og kor mange kandidatane har fått av kvar. Nedanfor finn du eit utdrag av protokollen
onsdag 11. september Bygland kommune
Byglandsnytt
Rådet for eldre og funksjonshemma kom tidlegare med eit ønskje om eit kommunalt informasjonsblad, eit blad som presenterer ein del av det som skjer i Bygland kommune. No kjem første utgåve av det nye, månadlege bladet Byglandsnytt
onsdag 11. september Bygland kommune
Kandidatkåringa er klar!
For å få med seg så mange førehandsrøyster som mogleg, har Valgdirektoratet avgjort at kommunane ikkje kan gjere seg heilt ferdig med valet før etter kl. 17:00 dagen etter valdagen. På den måten kan ein få med seg dei som har vore litt seint ute med å...
tirsdag 10. september Bygland kommune
Bygland kommune ønskjer innbyggjarane med på å forme den nye kommuneplanen
Vi arbeider nå med å stake ut kursen for Bygland kommune for framtida! Kva for mål skal vi sette oss for dei neste 12 åra, og korleis skal vi nå dei?
tirsdag 10. september Bygland kommune
Førehandsrøystinga er over for denne gong
Førehandsrøystinga slutta kl. 14:00, fredag 6.9.19. Nedanfor kan du sjå kor mange som førehandsrøysta
fredag 6. september Bygland kommune
Opningstider i vallokala
Bygland kommune har 4 kretsar: Ose, Bygland, Grendi og Byglandsfjord. Nedanfor finn du oversikt over opningstidene i vallokala
fredag 6. september Bygland kommune
Varsel om igongsetting av detaljregulering for Austad kraftverk i Bygland kommune
Med heimel i Plan- og bygningsloven sin § 12-8, blir det med dette varsla at AT-skog på vegne av grunneigarar Arne Bjørgum og Knut Austad startar arbeid med detaljregulering for kraftverk på gnr/bnr 14/4 og 6 i Bygland kommune. Planen har fått PLANID
fredag 6. september Bygland kommune
Valresultat/kandidatkåring
Er du spent på valresultatet? Ver klar over at det endelege valresultatet blir klart først tysdag kveld
fredag 6. september Bygland kommune
Setesdal brannvesen IKS har open brannstasjon på Byglandsfjord, laurdag 21. september frå kl. 10:00 - 14:00
Setesdal brannvesen IKS har åpen dag på brannstasjonane sine laurdag den 21. september frå klokka 10:00 - 14:00
tirsdag 3. september Bygland kommune
Stopp.Tenk.Sjekk - ein kampanje om korleis du kan stoppe spreiinga av falske nyheiter
4 av 10 klarer ikkje å avsløre falske nyheiter. Medietilsynet har difor sett i gong ein kampanje for å avdekkje falske nyheiter og desinformasjon. I framkant av valet til hausten går Medietilsynet, Faktisk.no og Landslaget for lokalaviser (LLA) saman om
onsdag 28. august Bygland kommune
Har du lyst til å drive Ose turistheim?
Bygland kommune etterspør drivarar til Ose tristheim
fredag 23. august Bygland kommune
AUST-AGDER

Lydfil frå folkemøtet om Vindkraft
Fekk du ikkje med deg folkemøtet om vindkraft den 22.08.19? Då kan du høyre opptak frå møtet
fredag 23. august Bygland kommune
Nasjonal kampanje mot hodelus 2019
Folkehelseinstituttet oppmodar skolar og barnehagar til å arrangere kampanje mot hodelus i vekene 10 og 35. Om sjekk og behandling for hodelus skjer samstundes, ser det ut til å redusere talet på hodelustilfelle over tid
onsdag 21. august Bygland kommune
Søknad om spillemidlar til idrettsanlegg og kulturarenaer i Aust-Agder 2020
Frist for å søke spillemidlar til idrettsanlegg og kulturarenaer for 2020 er 1. oktober 2019
tirsdag 20. august Bygland kommune
Vil du miljøsertifisere verksemda di?
Setesdal regionråd har ei støtteording for verksemder i Setesdal som vil miljøsertifiserast
tirsdag 20. august Bygland kommune
Debattmøte
Heim
torsdag 8. august Bygland kommune
Skulestart 2019-2020 for oppvekstsentra i Bygland kommune
Fyrste skuledag er måndag 19. august
torsdag 8. august Bygland kommune
Nye bestandsplanar for villreinområda
onsdag 7. august Bygland kommune
Førehandsrøysting
Måndag 12. august startar den ordinære førehandsrøystinga. Om du ikkje har høve til å røyste på valdagane 8. og 9. september, eller finn det lettare å førehandsrøyste, kan du gjere dette til og med fredag 6. september
mandag 5. august Bygland kommune
Kulturskulen har ledige plassar i Bygland
Heim
fredag 2. august Bygland kommune
Miljø­fokus gjorde 2018 til et fryktelig år
Miljøfokus på plast gjorde 2018 til et fryktelig år for plastposeprodusenten Serviteur Bygland. Alvorlige grep måtte til for å redde bedriften.
lørdag 27. juli $ Fædrelandsvennen
Kommune- og fylkestingsvalet 2019 - utlegging av manntal
Manntalet er lagt ut til offentleg ettersyn frå og med 29. juli og fram til valdagen 9. september på desse stadene:
fredag 26. juli Bygland kommune
Savnet paraglider funnet av luftam­bulanse
Funnet etter større leteaksjon.
søndag 21. juli $ Fædrelandsvennen
Motorferdsel i utmark
Alle løyve til motorferdsel i utmark gjekk ut 1. mai 2019. Om du har planar om å søkje om snøskuterløyve, kan det vere lurt å vere tidleg ute med å søkje
torsdag 18. juli Bygland kommune
Planprogram for revidering av kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel
Planprogrammet vart vedteke av kommunestyret den 29. mai 2019
onsdag 17. juli Bygland kommune
Lanserte vatn på flaske frå Bygland
Dei første flaskene med Ose Water er tappa og fredag vart kjeldevatnet frå Ose lansert. Gründerbedrifta frå Bygland vil satse på den internasjonale marknaden.
fredag 12. juli $ Fædrelandsvennen
Lag ditt eige turkart og skriv det ut med "Mitt turkart"
Du kan enkelt skrive ut Kartverket sitt turkart Norge 1:50 000 gratis via funksjonen Mitt turkart i Norgeskart.no. Du får same kartdata som papirkarta
onsdag 3. juli Bygland kommune
Pakkeforløp psykisk helse og rus
Målsetjinga med Pakke forløp for psykisk helse og rus er: auka brukarmedverknad og tilfredse brukarar samanhengande og koordinerte pasientforløp unngå unødig ventetid for utgreiing, behandling og oppfølging likeverdig tilbod til pasientar og pårørande
onsdag 3. juli Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BYGLAND

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL