Bygland
Helgas anbefalinger
Hvem er Kvelertaks nye vokalist? Svaret får du om du tar turen til Fjellparkfestivalen fredag. Her er helgas kulturtips.
torsdag 19:46 $ Fædrelandsvennen
Melding frå Setesdal Miljø og Gjenvinning
Glass/metall og matavfall blir henta seinare i dag eller i morgon (19. og 20. juli) på grunn av tekniske problem med alle renovasjonsbilane
torsdag 11:16 Bygland kommune
Minkar det på drikkevatnet?
Finværet har medført turke, og kommunen får litt spørsmål om hjelp til å fylle tomme drikkevassbrønnar. Pr. no er det mindre kapasitet til å imøtekome ønska, sidan mykje materiell og mannskap er opptatt i skogbrannsamanheng. Dersom det er behov for...
torsdag 09:46 Bygland kommune
Full kontroll på brannene i Setesdal
Tirsdag kveld opplyser innsatsleder i Setesdal, Torleif Homme, at de nå har full kontroll på alle de ni brannsonene som har funnet sted i Setesdal det siste døgnet.
tirsdag 23:54 $ Fædrelandsvennen
Kameratgjeng med ny festival i Bygland
Lørdag arrangeres Setr-festivalen for første gang. Målet er å få fart på befolkningsveksten i kommunen.
tirsdag 20:48 $ Fædrelandsvennen
Brannen i Sordal: – Det nærmet seg fryktelig
I over fem døgn har det brent i Sordal i Bygland. Lorentz Leh har siden lørdag vært skogbrannens nærmeste nabo.
tirsdag 18:43 $ Fædrelandsvennen
86 soldater skal bekjempe branner i fire sektorer
– Slik det ser ut nå, ser det ut som at brannen har dempet seg veldig sammenlignet med hvordan det var i går morges. Nå er vi bare veldig spente på tilbakemeldingene vi får mannskapet som sendes ut.
tirsdag 09:42 $ Fædrelandsvennen
Flere hundre branner siden torsdag
Fredag ettermiddag brenner det fortsatt 29 steder i Agder. Siden torsdag har det vært flere hundre branner i Agder.
fredag 13. juli $ Fædrelandsvennen
AUST-AGDER

Delta i helserelatert brukarundersøking
Har du vore i kontakt med kommunale helsetenester grunna utfordringar knytta til psykisk helse, rus, vald eller overgrep?
fredag 6. juli Bygland kommune
Opningstider i juli
Her er opningstidene for kommunehuset, legekontoret og NAV:
onsdag 27. juni Bygland kommune
Tømekalender for 2. halvår 2018
Setesdal Miljø og Gjenvinning har sendt tømekalenderen til oss. Du vil ikkje få denne i postkassen. Me vil anbefale at de lastar ned appen Renovasjon , der finne de både tømekalender og oversikt over miljøstasjonane. De vil og ha moglegheit for å få
onsdag 27. juni Bygland kommune
Oppdatering om gratis hustomter
Som eit tiltak for å stimulere bustadbygging i Bygland kommune har kommunestyret vedtatt at fem tomter i ferdig regulerte kommunale bustadfelt i Bygland kommune vert selde for ein pris som svarer til tilkopling av vatn, avlaup og andre kommunale
fredag 22. juni Bygland kommune
Informasjon frå Bygland folkebibliotek
Biblioteket er feriestengt frå og med 2. juli til og med 12. august. Om du går tom for bøker i ferien, kan me anbefale appen "eBokBib" som let deg låne t.d. bøker og lydbøker frå biblioteka i Noreg. Denne appen er utvikla for mobile einingar med iOS og Android...
torsdag 21. juni Bygland kommune
47 turtips i Setesdal – ny turguide
Visit Setesdal er klar med ny oversikt over 47 flotte dagsturer til fots i Setesdal. De aller fleste ligger like ved riksvei 9.
onsdag 20. juni $ Fædrelandsvennen
Oppheving av forbod
Dei ulike brannvesena i Agder opphever no alle ilagte restriksjonar på bål, grill, skyting og drift i skog/utmark grunna endring i ver og tørke. Det generelle bålforbodet (15. april - 15. september) gjeld for øvrig.
tirsdag 19. juni Bygland kommune
eDialog - sikker innlevering av dokument til Bygland kommune
Mange sender dokument til kommunen via epost. Epost kan vere ein usikker kanal, og kan i verste fall bli stoppa i spamfilter. Ved å bruke tenesta eDialog, opnar Bygland kommune for at du kan sende inn dokument via ein sikker kanal. Me voner at både privatpersonar og verksemder nytter høvet til...
mandag 18. juni Bygland kommune
Mat i sentrum - Midt i byen
mandag 18. juni Bygland kommune
Informasjon om arbeida som skal utførast i Fånefjelltunnelen
Mai 2018 starta arbeida med å rehabilitere Fånefjelltunnelen på riksveg 9 i Bygland. Tunnelen blir heilt stengd i perioden frå og med måndag 27. august til og med torsdag 27. september. Utanom dette må det påreknast periodar med stengt tunnel på nattestid. I...
mandag 18. juni Bygland kommune
Pressemelding: Kartlegging av straumnettet på Agder
Agder energi Nett har sett i gong ei omfattande kartlegging av lågspentnettet på Agder. Dei skal ha synfaring på meir enn 30 000 lågspentmaster og kabelskap, og samstundes kontrollerer dei og linjeryddinga som er utført langs dei aktuelle linene.
mandag 18. juni Bygland kommune
Byglendingene nyter sine ti mil med kystlinje
Setesdølene er glad i hei og fjell. Det er de som bor i Bygland også. For sentrumsinnbyggerne betyr imidlertid Byglandsfjorden minst like mye, i alle fall om sommeren.
fredag 15. juni $ Fædrelandsvennen
Informasjonsmøte om Fånefjellstunnellen
tirsdag 12. juni Bygland kommune
Infomøte om CWD og prøvetaking under jakta 2018 - og villreinens arealbruk
fredag 8. juni Bygland kommune
Froland - ti år etter brannen
Det er ti år siden skogbrannen i Froland. Brannen var så stor at røyklukta spredte seg til Nord-Jylland. Slokningsarbeidet førte til at brannberedskapen ble endret.
fredag 8. juni $ Fædrelandsvennen
Laserskanning av linjenettet på Agder
Agder Energi Nett skal i sommar bruke helikopter til å laserskanne heile linjenettet på Agder. Dette gjer dei for å kartlegge kvar det er naudsynt å rydde skog for å sikre straumforsyninga i landsdelen
fredag 8. juni Bygland kommune
Konsertliste for Kulturpatrulja 2018
torsdag 7. juni Bygland kommune
Erstatning for klimabetinget avlingssvikt
torsdag 7. juni Bygland kommune
Det er ledig ei 40% stilling som legesekretær
Heim
mandag 4. juni Bygland kommune
Her var det varmest på Sørlandet søndag
Søndag ble det satt enda en varmerekord i Sør-Norge med 32,9 grader i Buskerud. Byglandsfjord var varmest på Sørlandet.
søndag 3. juni Fædrelandsvennen
Perle i Byglandsfjorden solgt til bulgarsk våpenprodusent
Øya Prestøyni i Byglandsfjorden er solgt til Emilian Hristov Gebrev (64) og sønnen Hristo Emiliyanov Gebrev (38) for 15 millioner kroner.
torsdag 31. mai $ Fædrelandsvennen
Hugs på bålforbodet under Color Line Tour
Laurdag 2. juni blir igjen vegen frå Kristiansand til Hovden arena for feststemte menneske som vil følgje syklistane i Color Line Tour 2018. Bygland kommune vil i dette høvet minne om totalforbodet mot å tenne opp eld utandørs. 
tirsdag 29. mai Bygland kommune
Ose Water snart klar for produksjon
Sørlandets nye vannfabrikk nærmer seg oppstart. I disse dager installeres produksjonsutstyret ved Ose Water sitt nye anlegg i Setesdal.
mandag 28. mai $ Fædrelandsvennen
Totalt bålforbod - tørt i skog og mark
Det er nå innført forbod mot å gjere opp eld utandørs.
torsdag 24. mai Bygland kommune
Opne turar med D/S Bjoren sommaren 2018
tirsdag 22. mai Bygland kommune
AUST-AGDER

Ny chat for barn og unge med bekymringar
Pårørandesenteret i Oslo (PIO) har nyleg opna ein chat for barn og unge opp til 25 år, som har utfordringar eller bekymringar rundt sjukdom hjå nokon nære.  
tirsdag 22. mai Bygland kommune
Registrering av hole eiketre
Under barmarksperioden i 2018 vil det bli registrering av naturtypen hole eiketre i kulturlandskapet i kommunane Evje og Hornnes og Bygland. 
tirsdag 22. mai Bygland kommune
Stengt fredag 18. mai
Publikumsmottaket i kommunen er stengt fredag 18. mai.
onsdag 16. mai Bygland kommune
Hvor er den gule stripa?
Løftet er gul stripe opp Setesdal. Men hvor er den?
torsdag 10. mai $ Fædrelandsvennen
Streaming av kommunestyremøte
Kommunestyremøtet den 13. juni vil bli streama. Møtet startar 10:00.
tirsdag 8. mai Bygland kommune
Problem med telefoni
Me opplever at det er problemer med telefoni, vi får ikkje ringe ut, og andre kan ikkje ringe inn. Me arbeider med å få retta opp i desse problema, og håper å vere på "nett" så fort som mogleg. Treng du å kome i kontakt med legekontoret, kan du ringe tlf. 906...
mandag 7. mai Bygland kommune
Ledig 100% fast stilling som vernepleiar
Pleie og omsorgseininga i Bygland kommune har ledig 100% fast stilling som vernepleiar. Tiltreding 1. august 2018
mandag 7. mai Bygland kommune
Sjekk om du kan bygge utan å søke
Direktoratet for byggkvalitet har utarbeida ei sjekkliste der du kan finne ut om du kan bygge t.d. terrasse eller platting utan å søke
torsdag 3. mai Bygland kommune
Presisering i høve seniorsenteret på Byglandsfjord
Det har snike seg inn ein feil i Setesdølen om at seniorsenteret på Byglandsfjord blir lagt ned. Det er feil - det er seniorsenteret på Bygland som blir lagt ned. På Byglandsfjord er det godt oppmøte, og dette senterer vil halde fram
onsdag 2. mai Bygland kommune
Markering 8. mai
Oppvekstsentra i Bygland vil markere 8. mai. Det blir tog frå Bygland skule til bautaen på Knutsbakk, der ordførar Leiv Rygg Langerak vil tale kl. 10:00. Toget går vidare til Byglandsheimen, der det blir sangstund, før vi så returnerer til skulen
onsdag 2. mai Bygland kommune
På tide å ruste opp den gamle gymsalen på Bygland skule
Visjonen er at gymsalen skal bli ein endå betre kulturarena for store og små arrangement. Har du lyst til å vere med og bidra i planleggingsfasen?
torsdag 26. april Bygland kommune
Setesdalnaturen på verdenskartet
Sørlandet sykehus ønsker å arrangere verdenskonferansen for friluftsterapi i Setesdal i 2021. Det kan sette den flotte naturen på verdenskartet.
torsdag 26. april $ Fædrelandsvennen
Innkalling til møte i Bygland kontrollutval
Det blir møte i Bygland kontrollutval 2. mai 2018 kl. 09:00. Nedanfor kan du finne innkallinga til møtet
torsdag 26. april Bygland kommune
Vurderer kjempelån for å få ferdig riksvei 9
Setesdalskommunene og Aust-Agder vurderer å låne 420 millioner kroner for å få gul stripe på riksvei 9 helt til Hovden i 2025.
onsdag 25. april $ Fædrelandsvennen
Endelig kvinner i Setesdal regionråd
De lover å gjøre en forskjell. De lover at de skal merkes. Endelig skal kvinner ha fast plass i Setesdal regionråd.
onsdag 25. april $ Fædrelandsvennen
Gje ditt innspel til ny kulturminneplan
Bygland kommune inviterer til ope informasjons- og innspelsmøte på kommunehuset torsdag 3. mai kl. 19.00.
tirsdag 24. april Bygland kommune
Fikk brudd i lårhalsen etter elg-ulykke
Kvinnen som ble skadet i elgparken Elgtun i Bygland i helgen, er innlagt på sykehus med lårhalsbrudd.
mandag 23. april $ Fædrelandsvennen
Elgen steilet før den skadet kvinnen på Elgtun
Den ett år gamle elgen steilet på bakbeina og traff kvinnen i 70-årene i ansiktet med forbeinet. Elgtun åpner elgparken i Bygland som normalt søndag.
lørdag 21. april $ Fædrelandsvennen
Ledig 100% stilling som rettleiar i NAV Bygland
Bygland kommune ligg midt i Setesdal. Kommunen har omlag 1200 innbyggjarar og framifrå tilhøve for friluftsliv ved fjord og fjell. Her er gode oppvekstvilkår og eit godt tenestetilbod. Bygland kommune har nynorsk som offisiell målform.
fredag 20. april Bygland kommune
Ledig vikariat i 50% stilling som helsesyster i skulehelsetenesta i tida 6.8.18 til 1.7.19
onsdag 18. april Bygland kommune
Tilskot til drift av lag og organisasjonar
Bygland kommune deler ut driftstilskot ein gong i året, og søknadsfristen for i år er onsdag 2. mai.
tirsdag 17. april Bygland kommune
Gratis kurs for "nyare og framtidige skogeigarar"
Skogselskapet i Agder og Skogeigarlaga i Setesdal vil over to kveldar i mai arrangere kurs for nyare skogeigarar og framtidige skogeigarar
fredag 13. april Bygland kommune
Nå skal Helga Arntzen bygge spa i Byglandsfjorden
Folk skal ikke lenger bare ete spa i Setesdal. Ei ustoppelig kvinne fra Tyskland sikrer at alle snart kan bade i ett også.
torsdag 12. april $ Fædrelandsvennen
Offisiell opning av Byglandsfjord legekontor
Byglandsfjord legekontor har offisiell opning fredag 4. mai frå kl. 11:00 - 13:00. Alle er hjarteleg velkomne, det blir servering av kaffe og kake
torsdag 12. april Bygland kommune
Mestringskurs for pårørande
NKS Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige kjem til Evje for å halde mestringskurs.
tirsdag 10. april Bygland kommune
AUST-AGDER

Aksellastrestriksjonar
Frå og med tysdag 03.04.2018 kl. 08:00 blir det innført aksellastrestriksjonar på alle kommunale vegar på grunn av teleløysing
tirsdag 3. april Bygland kommune
Tusen år gammelt landemerke langs riksvei 9
I generasjoner har Landeeika inspirert og fascinert både bygdefolk og forbifarende. Det er ikke uten grunn. Men nå tynges den av alderdommen.
mandag 2. april $ Fædrelandsvennen
Ungkarsøl fra Bygland
Å smake på det lokale ølet var alltid et høydepunkt for Torkjel Austad, som har bodd på tre kontinenter og reist til over seksti land. Nå har han gitt Bygland sitt eget tradisjonsøl.
onsdag 28. mars $ Fædrelandsvennen
Hugs å melde deg på Setesdalskonferansen
tirsdag 27. mars Bygland kommune
– Ringer noen og spør, løper jeg ned og åpner puben
Gjemt bak Tesla-ladere og Glashytta i Bygland, finner du bygdas eneste pub. – Her møtes alle generasjoner, fra 18 til 70, sier pubsjef.
søndag 25. mars $ Fædrelandsvennen
Fem gratis hustomter
Som eit tiltak for å stimulere bustadbygging i Bygland kommune har kommunestyret vedtatt at fem tomter i ferdig regulerte kommunale bustadfelt i Bygland kommune vert selde for ein pris som svarer til tilkopling av vatn, avlaup og andre kommunale kostnadar som kjem ved bygging av bustadhus på tomta....
fredag 23. mars Bygland kommune
Ledig 100% fast stilling som barnehagelærar/pedagogisk leiar ved Byglandsfjord oppvekstsenter
Bygland kommune ligg midt i Setesdal. Kommunen har omlag 1200 innbyggjarar og framifrå tilhøve for friluftsliv ved fjord og fjell. Her er gode oppvekstvilkår og eit godt tenestetilbod. Bygland kommune har nynorsk som offisiell målform. Verdiane våre er: Truverdig,...
fredag 23. mars Bygland kommune
Aksellastrestriksjonar
Frå og med tysdag 03.04.2018 kl. 08:00 blir det innført aksellastrestriksjonar på alle kommunale vegar, grunna teleløysing. På Steinstogvegen blir det, grunna særskilde tilhøve, innført aksellastrestriksjonar allereie frå og med fredag 23.03.2018.
fredag 23. mars Bygland kommune
Ledig 60% stilling som rettleiar på NAV Bygland
Bygland kommune ligg midt i Setesdal. Kommunen har omlag 1200 innbyggjarar og framifrå tilhøve for friluftsliv ved fjord og fjell. Her er gode oppvekstvilkår og eit godt tenestetilbod. Bygland kommune har nynorsk som offisiell målform.
fredag 23. mars Bygland kommune
Ledige undervisningsstillingar frå 1. august 2018
Bygland kommune ligg midt i Setesdal. Kommunen har omlag 1200 innbyggjarar og framifrå tilhøve for friluftsliv ved fjord og fjell. Her er gode oppvekstvilkår og eit godt tenestetilbod. Bygland kommune har nynorsk som offisiell målform. Verdiane våre er: Truverdig,...
fredag 23. mars Bygland kommune
Ledige stillingar som fagarbeidar - to vikariat på 50% kvar
Bygland kommune ligg midt i Setesdal. Kommunen har omlag 1200 innbyggjarar og framifrå tilhøve for friluftsliv ved fjord og fjell. Her er gode oppvekstvilkår og eit godt tenestetilbod. Bygland kommune har nynorsk som offisiell målform. Verdiane våre er: Truverdig,...
fredag 23. mars Bygland kommune
Frivilligsentralen har middagsservering!
Synest du ettermiddagane er travle? Har du ikkje lyst å lage middag eller kunne du tenkje deg å ha nokon å ete saman med? Då har Frivilligsentralen løysinga!
torsdag 15. mars Bygland kommune
Skuleruta 2018 - 2019
Administrasjonen har vedteke skuleruta for neste skuleår. Det blir skulestart måndag 20. august
mandag 12. mars Bygland kommune
Bykle på landstoppen innen heltid
I Bykle jobber over halvparten innen pleie og omsorg heltid. Det løfter dem opp på andreplass nasjonalt, og langt over resten av Agder-kommunene. I Iveland jobber under en av ti heltid.
fredag 9. mars $ Fædrelandsvennen
Nedetid på kommunens telefoni
I dag, tysdag 6. mars, kjem kommunens sentralbord til å vere nede frå klokka 14.00-16.00 grunna oppgradering.
tirsdag 6. mars Bygland kommune
Her er damene som «aldri» er syke
Dette er damer som «aldri» er syke: Renholderne i Åseral kommune hadde superlave 1,58 prosents sykefravær i fjor!
torsdag 1. mars $ Fædrelandsvennen
Redusert søppeltømmming grunna kulda
Ein god del av matsøppeldunkane blir ikkje tømt heilt i dag, torsdag 1. mars.
torsdag 1. mars Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BYGLAND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
AUST-AGDER

FAVORITTER

Hordaland Utenriks IT Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Båt Karlskrona Svedala Næringsliv Oppland Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Oslo Kalmar Østfold Rogaland Vest Agder Hässleholm Fotboll Kultur Akershus Sogn og Fjordane Kvinnherad Odda Skåne Buskerud Trøndelag Mat Forsvar Troms Menn Oskarshamn Kristianstad Thailand Inrikes Rendalen Kongelig Eslöv Fiske Vellinge Tynset Finnmark Sandnes Kragerø Skien Fotball Åstorp Mandal Sport Vær Karmøy Kultur Molde FK Musikk Bolig Norway Cup Fredrikstad Sverige Politikk Blekinge VM Trening Tinn Mote Malmö Trav Kunst Spill IK Start Lyngdal Reise Grue Stavanger Stockholm Russland Barn Lesja Tvedestrand Kristiansand Vestby Sigdal Risør Grane Helse Tesla Fauske Lindås 17. mai Askvoll Røros Økonomi Håndball Turn Lund Aurskog-Høland Motor Nittedal Stord Sjakk Salangen Båstad Lillesand Horten Steigen Hvaler X-games Nesodden Tranøy Sund Kampsport Vågan Osterøy Vadsø Øksnes Näringsliv Nore og Uvdal Jølster Boksing Film Sortland Bamble Moss Askøy Ringsaker Hälsa Landbruk Seljord Friidrett Alpint Kongsvinger Landskrona Gausdal Andøy Åmot Helsingborg USA Bromölla Fedje Staffanstorp Narvik Strängnäs Suldal Eidskog Sogndal Porsgrunn Android Bil Leirfjord Eurovision Lund Gjerstad Kommunesammenslåing Kvinesdal Aurdal Stor-Elvdal Drangedal Ronneby Vefsn Karasjok Hyllestad Bodø/Glimt Bremanger Hemnes SK Brann Nybro Høyanger Meløy Alstahaug Gjøvik Solund Enebakk Teknik E-sport Tyrkia Gloppen Øygarden Ski Bærum Tønsberg Meland Radøy Dovre Tomelilla Russ Austrheim Lødingen Nes Interiør Nordre Land Skedsmo FK Haugesund Polen Arctic Race Øyer Karlshamn Bundesliga Nord-Korea Ballangen Kvinner Løten Moskenes Sandefjord Fotball Frankrike Hörby Jönköping Stranda Rælingen Rygge Østre Toten Voss Time Flekkefjord Mat Jakt Friluftsliv Svelvik Dyr Rauma Saltdal Hobøl Motorsport Liverpool Nissedal Klima Engerdal Stryn Vitenskap Kviteseid Trøgstad Musik Masfjorden Tysvær Eidfjord Spania Mörbylånga Nordkapp Skodje Rennesøy Flora Norway Chess Odds BK Bil Halden Asker Valle Utrikes Torsken Olofström OBOS-ligaen Israel Vestre Slidre Lillestrøm SK Rakkestad Mjøndalen IF Sjöbo Skurup Ulvik La liga Evenes Lillehammer Skånland World Series of Poker Toyota Stabæk Skisport Giske NM Holtålen Volvo Mönsterås Politik Eid Mjölby Hockey Sölvesborg Øystre Slidre Jevnaker Flakstad Re Fildeling Champions League Kvalsund Bodø Danmark Aure Hamar Film Nannestad Klatring Syria Hammerfest Porsanger Værøy Kina Sykkylven Motorsport Hole Foto Modum Roing Tysfjord Farsund Jobb Arendal Nord-Odal Birkenes Skiskyting Svalöv Eidsberg Åsnes Bømlo Östra Göinge Frogn Sandøy Emmaboda Poker Skiptvet Vinje Rana Sørfold Kryptovaluta Grimstad Søgne Tromsø IL Vindafjord Forskning Målselv Australia Litteratur Askim Fjaler Molde Hadsel Tour of Norway Larvik Utsira Tingvoll Brønnøy Audnedal Båt Sola Hamarøy Ulstein Lier Ukraina
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL