Bygland
Matnyttig!
Digital treff for lokale matprodusenter i vekst og aktører i bransjen måndag 10. mai
torsdag 14:18 Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte
Kommunestyremøtet den 6. mai kl. 13:00 vil bli streama. Vi gjer merksam på at møtet ikkje er ope for publikum. Dette på grunn av Covid-19 - situasjonen
torsdag 11:01 Bygland kommune
Nedlastbar rapport om Otra, mulighetsstudie for Otra elvepark
I samband med mulegheitsstudiet for Otra elvepark, blei det utarbeidd ein rapport. Denne rapporten kan du no laste ned
onsdag 11:57 Bygland kommune
Spørjeundersøking oppvekstsektoren, påminning om svarfrist
Det blei tidlegare sendt ut ei spørjeundersøking til føresette ved skulane om organisering av oppvekstsektoren i Bygland kommune. Vi minner om at svarfristen på denne undersøkinga er 6.5.21
onsdag 09:01 Bygland kommune
Byglandsnytt
Byglandsnytt er ei informasjonsavis for Bygland kommune. I Byglandsnytt vil det vere informasjon om ulike aktivitetar i kommunen, opningstider, vedtak i kommunestyret og andre politiske utval m.m.
mandag 08:14 Bygland kommune
Tilskott til miljøtiltak i skog 2021
Landbruksdirektoratet har sett av 8 millionar kroner til miljøtiltak i skogbruket. Du finn informasjon om tilskotet og korleis du skal søkje i denne artikkelen
fredag 30. april Bygland kommune
Viktig beskjed frå Drift og forvaltning
Grunna teknisk feil, som no er retta, ber me abonnentane til Bygland vassverk om å la vatnet i krana renne noko. Det er ingen fare, men det kan ha kome noko missfarging frå røyra til vatnet. Dette forsvinn ved å la vatnet renne noko. Me seier oss lei for det oppståtte, men det var eit...
torsdag 29. april Bygland kommune
Psykolog/psykologspesialist i 100% fast interkommunal stilling
Kommunane Åseral, Bygland og Evje og Hornnes lyser ut etter psykolog til ei ny interkommunal stilling med spennande utfordringar i pasientane sitt nærmiljø. Det er kontortid i alle kommunane
torsdag 29. april Bygland kommune
AGDER

No går vi frå 2-meteren til 1-meteren
I samband med smitteutbrotet etter påske, tilrådde kommuneoverlegen at vi heldt fram med 2 meters avstand til andre, sjølv om dei nasjonale retningslinene sa 1 meter. No har situasjonen endra seg, slik at vi frå og med i går følgjer dei nasjonale
tirsdag 27. april Bygland kommune
Dialogmøte lag og organisasjonar - påmelding
Onsdag 5. mai klokka 17:00 - 18:30 inviterer Bygland Frivilligsentral og Bygland kommune, plan og utvikling til digitalt dialogmøte med lag og organisasjonar. Tema for møtet er foreningsportalen, arrangementskalenderen og arealplanen til Bygland
mandag 26. april Bygland kommune
Økonomiske verkemidlar i landbruket
Kommunane får kvart å statlege midlar til å stø opp om skogbruk og jordbruk. Prosjekt og tiltak blir prioritert ut frå lokale målsettingar og strategiar. PMR har vedteke korleis Bygland kommune skal prioriter desse midlane. Desse prioriteringane kan du
fredag 23. april Bygland kommune
Presteneset Bygland
Bygland kommune arbeider med eit innovasjonsprogram for å løyse konkrete utfordringar i kommunen knytt til stad- og næringsutvikling
fredag 23. april Bygland kommune
Innkalling til møte i Bygland kontrollutval
Bygland kontrollutval skal ha møte 26.4.21 kl. 08:30. Du finn innkallinga nedanfor
mandag 19. april Bygland kommune
Endra nasjonale retningsliner frå og med 16. april
Frå og med fredag 16. april blir det innført nye nasjonale retningsliner der m.a. tilrådd avstand blir redusert frå 2 til 1 meter. Kommuneoverlegen oppmodar sterkt om at vi framleis held fram med 2 meter avstand
fredag 16. april Bygland kommune
Tok du buss frå Bygland til Kristiansand fredag 9. april?
Ein person med stadfesta koronasmitte har vore passasjer på to konkrete bussavganger fredag 9. april
torsdag 15. april Bygland kommune
Setesdal barnevern søkjer etter fritidskontakt i Bygland
Setesdal barnevern søkjer etter nokon som har lyst til å vere fritidskontakt ein ettermiddag i veka
tirsdag 13. april Bygland kommune
Smittevernråd for ramadan
Helsemyndigheitene ønskjer ein trygg og god ramadan til alle muslimar. Dessverre kan ein heller ikkje i år feire ramadan på same måte som til vanleg. Her er dei viktigaste smittevernråda som gjeld for høgtida
tirsdag 13. april Bygland kommune
GDPR-kurs for næringslivet
Kva er GDPR og kva står det for? Korleis påvirkar GDPR verksemda di?
tirsdag 13. april Bygland kommune
Status på smittesituasjonen
Vi har samla all informasjon om smitten i denne artikkelen. Du vil finne alle oppdateringar på situasjonen her
mandag 12. april Bygland kommune
Kva vil det seie å vere i isolasjon/karantene?
Vi melder av og til at personar er i isolasjon, medan andre er i karantene. Kva er forskjellen på desse omgrepa? Det kan du finne ut her
mandag 12. april Bygland kommune
Styrkerom og spinningrom i Byglandshallen er stengt
Bygland IL melder på si facebook-side at styrkeromet og spinningromet i Byglandshallen er stengt inntil ein får avklart smitteutbrotet på KVS
mandag 12. april Bygland kommune
Sommarjobb for skuleungdom
Det er i 2021 sett av lønnsmidlar til sommarjobbar for skuleungdom på teknisk drift. Det vil også bli tilbydd moglegheiter for å arbeide med krypsiv og avfallsrydding langs Åraksfjorden
mandag 12. april Bygland kommune
Oppdatering av status pr. 11.4.21 kl. 21:20
Vi har samla all informasjon om smitten i denne artikkelen. Du vil finne alle oppdateringar på situasjonen her
søndag 11. april Bygland kommune
Oppdatering av status pr. 11.4.21 kl. 16:30
VIKTIG BESKJED FRÅ KOMMUNEOVERLEGEN! Vi har samla all informasjon om smitten i denne artikkelen. Du vil finne alle oppdateringar på situasjonen her
lørdag 10. april Bygland kommune
Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder
Utsett søknadsfrist: 10. mai. Bygland kommune har fått 500.000 kr i ekstraordinære statlege midlar for å hjelpe lokale verksemder som er særleg hardt råka økonomisk av covid-19-pandemien. Dette gjeld særleg støtte som kompenserer verksemder som har hatt ekstra...
onsdag 31. mars Bygland kommune
Risikovurdering Covid-19
Kommunane Bygland og Evje og Hornnes har saman laga ei risikovurdering for Covid-19. Denne inneheld kommunane si vurdering av status for Covid-19 i Bygland og Evje og Hornnes
fredag 26. mars Bygland kommune
Status på vaksinasjon (Covid -19)
I denne artikkelen vil vi gje oppdatert informasjon om vaksineringa i Bygland kommune
torsdag 4. februar Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BYGLAND

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL