Bygland
Informasjon frå Evje og Bygland legesenter
Evje og Bygland legesenter held stengt måndag 3. oktober og torsdag 6. oktober grunna permisjon og ferie
fredag 14:33 Bygland kommune
Har du ikkje fått sett utstillinga med Gullskatten? Då hastar det!
Som vi veit er Bygland rik på kulturminne. Hanehaugane og andre gravfelt er velkjende minnesmerke i kommunen. Eit kulturminne av særskild verdi er det gullfunnet som vart gjort i stranda på Nese i Bygland i 1833. Dette er mindre kjent for dei fleste av
onsdag 14:02 Bygland kommune
Informasjon frå NAV avd. Bygland
NAV-kontoret på Bygland har stengt for Drop In torsdag 29. september på grunn av kurs. NAV-kontoret er ope fredag 30. september frå kl. 12.00 - 14.00. Det er og mogleg å ringe NAV på tlf. 5555 3333
onsdag 08:05 Bygland kommune
Kommunehuset stenger kl. 12, tysdag 27.9.22
På grunn av gravferd blir kommunehuset stengt tysdag 27.9.22 frå kl. 12 og resten av dagen. Det blir opningstid som vanleg 28.9.22
mandag 26. september Bygland kommune
Vi trenger tannlege i bygdene!
Bygland Arbeiderparti tar avstand fra planen om å nedlegge tannklinikken på Bygland. Det er spesielt viktig at barn og ungdom kan ha kortreist vei til tannhelsetjeneste.
torsdag 22. september Fædrelandsvennen
150 år sidan Bjørgulv Myhola vart fødd
21. september er datoen då Bjørgulv Myhola ville vore 150 år. Kva var det med denne personlegdommen frå Bygland i Setesdal som gjorde at dei fleste som møtte han, aldri gløymde han?
onsdag 21. september Fædrelandsvennen
Endra opningstider ved biblioteka i ein periode
Biblioteka i Bygland og på Byglandsfjord, vil i ein periode framover ha noko endra opningstid
tirsdag 20. september Bygland kommune
Heimevernet skal øve i tida 16. september - 23. september
Heimevernet har fått ekstraløyvingar og har dermed fått midlar til å sette i gong ekstra øvingar. Sju HV-område med totalt 700 soldatar skal inn til områdetrening i tida 16. - 23. september. Bygland er ein av kommunane som kan bli aktuelle for øving
torsdag 15. september Bygland kommune
AGDER

NAV-kontoret i Bygland held stengt torsdag15. september
NAV i Bygland vil vere stengt for Drop-in torsdag 15. september. Kontoret held ope fredag 16. september frå kl. 12.00 - 14.00
onsdag 14. september Bygland kommune
#vårtagder har laga podcast
Vil du høyre samtalar om spanande tema? No kan du høyre til dømes statsforvalter Gina Lund og stortingsrepresentant Gro Anita Mykjåland sin dialog om korleis vi på Agder skal løfte vår nasjonale posisjon
torsdag 8. september Bygland kommune
Spyling av vassleidningsnettet til Bygland kommune
Det vil bli gjennomført spyling av det kommunale vassleidningsnettet og høgdebasseng i veke 37
tirsdag 6. september Bygland kommune
Ny varaordførar i Bygland kommune
Kommunestyret gav, i møtet d. 31.8.22, fritak frå politiske verv til to medlemmer som hadde søkt om fritak. Dette medførte at kommunen har fått ny varaordførar
mandag 5. september Bygland kommune
Straumstøtte til frivillige organisasjonar
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar straumstøtteordninga til frivillige lag og organisasjonar som regjeringa oppretta med bakgrunn i dei ekstraordinære straumprisane
tirsdag 30. august Bygland kommune
Informasjon om legekontoret
Evje og Bygland legesenter avdeling Bygland held stengt fredag 2. september og måndag 5. september 2022 på grunn av kurs og ferieavvikling
torsdag 25. august Bygland kommune
Oppvekstsektoren i Bygland har planleggingsdagar
Oppvekstsektoren i Bygland gjer seg klare for eit nytt år i barnehage, skule og SFO
tirsdag 16. august Bygland kommune
Melding om gravearbeid langs kommunale vegar i Åraksbø og til Haugetveit
I slutten av august vil det bli sett i gong gravearbeid langs kommunale vegar i Åraksbø og til Haugetveit. Formålet er framføring av fiber
tirsdag 16. august Bygland kommune
Endringar i byggreglar frå 1.7.22
Det er gjort endringar i energi-, klima- og miljøkrava i byggteknisk forskrift og tilhøyrande endringar i byggesaksforskrifta. Endringane skal bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket frå bygg
tirsdag 16. august Bygland kommune
Tilskotsportalen - portalen for støtteordningar til ulike lag og foreiningar
No er hausten snart her, og kanskje mange planlegg nye prosjekt? Bygland kommune abonnerer på Tilskotsportalen. Alle lag og foreiningar i Bygland kan lage seg ein brukar der GRATIS!
tirsdag 16. august Bygland kommune
Skulestart
Barnehagane i kommunen er allereie godt i gong etter ferien og torsdag 18.8. er det skulestart for alle elevar
tirsdag 16. august Bygland kommune
– Lett å være etterpåklok
Agder Energi produserer nå så lite strøm som mulig. Det er deres bidrag for å unngå rasjonering neste år.
fredag 12. august Fædrelandsvennen
Informasjon frå NAV
NAV i Bygland er stengt for drop-in torsdag 18. august
fredag 12. august Bygland kommune
Utstilling av gullfunnet frå Bygland i 1833 og europeisk Kulturminnevernkonferanse i Bygland, 3. september 2022
Som vi veit er Bygland rik på kulturminne. Hanehaugane og andre gravfelt er velkjende minnesmerke i kommunen. Eit kulturminne av særskild verdi er det gullfunnet som vart gjort i stranda på Nese i Bygland i 1833. Dette er mindre kjent for dei fleste av
torsdag 11. august Bygland kommune
Tilkallingsvikarar ved Byglandsfjord- og Bygland oppvekstsenter
Oppvekstsentra i Bygland kommune treng fleire tilkallingsvikarar som kan steppe inn ved behov
tirsdag 9. august Bygland kommune
Informasjon om 4. dose av koronavaksine
Folkehelseinstituttet tilrår no ein 4. dose (oppfriskingsdose) av koronavaksine for visse grupper. Vi har difor sett av nokre datoar for drop-in vaksinering for alle over 65 år 
tirsdag 9. august Bygland kommune
SVR (Verneområda i Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane) har fått ny nettside
Bygland kommune har store areal med natur innanfor eitt av dei største verneområda i Noreg. Har du lyst til å lære meir om verneområde, villrein og råd om ferdsel, opplevingar og sjå filmar frå nokre av innfallsportane til SVR? Då kan du ta ein kikk på
mandag 8. august Bygland kommune
Byglandsnytt
Byglandsnytt er ei informasjonsavis for Bygland kommune. I Byglandsnytt vil det vere informasjon om ulike aktivitetar i kommunen, opningstider, vedtak i kommunestyret og andre politiske utval m.m.
fredag 5. august Bygland kommune
Her kommer ni år gamle Luna svevende
Ni år gamle Luna fikk se hjemstedet sitt tusen meter over bakken hengende i seletøy festet til en paraglider. Ti dager til ende fylles luftrommet over Bygland av luftsportglade piloter fra hele landet.
lørdag 30. juli Fædrelandsvennen
Historisk sus over Myhola
Eg har ein draum eg har hatt i mange år om å ligge der oppe på Myhola, suge inn historia og menneska som har levd der oppe. Det blei ein heilt unik tur.
mandag 25. juli Fædrelandsvennen
Kunngjering av planvedtak - Detaljregulering for Rv. 9 Strostraumen, kurveutbetring med PlanID 202104
I samsvar med pbl § 12-12 godkjende kommunestyret i møte 15.06.2022 i sak 33/22 reguleringsplanen for Rv. 9 Storstraumen, kurveutbetring med planID 202104
torsdag 7. juli Bygland kommune
Offentleg ettersyn - Reguleringsplan for Greibrokk masseuttak
I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vedtok Plan, miljø og ressursutvalet i sak 94/22 den 05.07.2022 å leggje forslag til reguleringsplan for Greibrokk masseuttak med planid 202102 og tilhøyrande dokument ut på høyring og offentleg ettersyn i seks
onsdag 6. juli Bygland kommune
Høyring/offentleg ettersyn: Detaljregulering rv. 9 Storstraumen, kurveutbetring i vest
Forslag til detaljreguleringsplan for rv. 9 Storstraumen, kurveutbetring i vest, blir lagt ut på høyring/offentleg ettersyn i perioden 06.07.22 - 07.09.22
onsdag 6. juli Bygland kommune
Må betale 75.000 kroner for ulovlige steinutfyllinger
 
tirsdag 5. juli Fædrelandsvennen
Tilråding om ny oppfriskningsdose koronavaksine for fleire grupper
FHI si overvaking viser at koronasmitten no aukar. Vaksinasjon er framleis hjørnesteinen i regjeringa sin beredskap, og ein har sørga for god tilgjenge av vaksine. For at dei mest sårbare innbyggarane skal ha eit betre vern, startar vi no vaksinering med ny oppfriskingsdose til dei eldste...
tirsdag 5. juli Bygland kommune
AGDER

Ny risikovurdering om covid-19
BA.5-varianten av omikron er no klart dominerande i Noreg, og er den varianten som driv auking i epidemien.  FHI er usikre på kor stor auken blir. Immunitet og åtferd samt sesongeffektar som varme og sol vil vere med på å påvirke situasjonen
torsdag 30. juni Bygland kommune
Kilden teater presenterer: Anne
Fredag 26. august kl. 19 kjem Kilden teater til Bygland kulturscene med forestillinga Anne av Paal-Helge Haugen
tirsdag 28. juni Bygland kommune
Frivillige organisasjonar kan no søke om momskompensasjon på varer og tenester
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022. Frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av
mandag 20. juni Bygland kommune
SommerAktivitetSenter 2022
Midt-Agder Friluftsråd opnar gratis sommaraktivitetar i regionen. Denne sommaren er det både på Vaffelbua i Kristiansand og utvalde friområde i regionen
mandag 20. juni Bygland kommune
BLI MED den 8. august frå Bygland til Evje og Hornnes på sykkel
2022 er Frivillighetens år. Norges Frivilligsentralar inviterer i samarbeid med ei rekke andre organisasjonar til ein sykkeltur gjennom heile landet!
mandag 20. juni Bygland kommune
Offentleg ettersyn: Detaljregulering for Prestøyni
I samsvar med plan- og bygningslova §12-10 vedtok plan-, miljø- og ressursutvalet i sak 76/22 den 07.06.22 å legge forslag til reguleringsplan for Prestøyni med planid 201806 og tilhøyrande dokument ut på høyring og offentleg ettersyn i seks - 6
fredag 17. juni Bygland kommune
Informasjon frå Evje og Bygland legesenter
På grunn av sjukdom blant personalet ved Evje og Bygland legesenter avdeling Bygland, vil avdelinga på Bygland halde stengt til og med 15. august 2022. Innbyggjarar som vanlegvis ville fått time hos fastlegen sin på Bygland, vil no få timeavtale hos
torsdag 16. juni Bygland kommune
Setesdalsmuseet inviterer til opning av utstillingane Strikkearven og Beverens reise
Laurdag 18. juni kl. 14.00 opnar to utstillingar på Setesdalsmuseet på Rysstad
mandag 13. juni Bygland kommune
Orientering om iverksetting av ny flaumvurdering for Åraksfjorden og Byglandsfjorden
Plan-, miljø- og ressursutvalet fatta i møte den 7.6.22 vedtak om ny flaumvurdering for Åraksfjorden og Byglandsfjorden
fredag 10. juni Bygland kommune
Bemanningsutfordringar på Bygland legekontor
På grunn av sjukdom blant tilsette, vil avdeling Bygland ved Evje og Bygland legesenter bli stengt og flytta til Evje i neste veke (veke 24). Dette gjeld førebels frå og med måndag 13. juni til og med fredag 17. juni
fredag 10. juni Bygland kommune
Kunngjering om planendring
Plan, miljø- og ressursutvalet har i møte 07.06.22, sak 77/22 godkjent mindre endring av regulseringsplanen for Neset camping, planID 201903
fredag 10. juni Bygland kommune
Informasjon om kommunestyret sin tur til Danmark
Det blei tidlegare avgjort at kommunestyret i Bygland reiser til Thisted i Danmark for å få informasjon om det vellykka prosjektet som er gjennomført for å snu tendensen med fråflytting i området
torsdag 9. juni Bygland kommune
Busetting av flyktningar
Vi har no fått melding om at det kjem 10 vaksne flyktningar til Bygland
torsdag 9. juni Bygland kommune
Nytt telefonnummer til legekontoret!
1. juni er oppstartsdatoen for legesamarbeidet mellom kommunane Bygland og Evje og Hornnes. Om du skal ringe til legekontoret, er nummeret 37 40 79 00
onsdag 1. juni Bygland kommune
Ny tilskotsordning til mangfald- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Ein kan gje tilskot til prosjekt eller eingongsutgifter
fredag 27. mai Bygland kommune
Sykkelritt gjennom Bygland fredag og laurdag
Du kan følgje sykkelritta Tour of Norway og Color Line Tour på nært hald fredag 27. mai og laurdag 28. mai, når deltakarane passerer Bygland. Arrangørane håper at folk stiller opp og heiar fram syklistane langs vegen. Ver obs på at trafikkbildet blir
onsdag 25. mai Bygland kommune
Nytt samarbeid skal styrke legetenestene i Evje og Bygland
Frå og med onsdag 1. juni startar Evje legesenter og Bygland legekontor opp samarbeid om legetenestene og blir Evje og Bygland legesenter
tirsdag 24. mai Bygland kommune
Velkomen til innskriving og førskuledag!
Tysdag 24.5. er det skuleinnskriving og førskuledag for dei komande 1. klassingane
mandag 23. mai Bygland kommune
Utlysing: Eventuelt sal av Ose turistheim – Bygland kommune ber interessentar om å sende søknad
Bygland kommune lyser ut Ose turistheim for eventuelt sal. Formannskap og kommunestyre har gitt kommunedirektøren fullmakt til å utgreie vidare ei sak om eventuelt sal av turistheimen
fredag 20. mai Bygland kommune
Har du planar om å bygge terrasse eller tilbygg? Finn ut kva du kan bygge utan å søke
Direktoratet for Byggkvalitet har ei grei sjekkliste for å finne ut om du må søke byggeløye eller ikkje
fredag 20. mai Bygland kommune
19-åringene inviterer ensomme til 17. mai-frokost
 
mandag 16. mai Fædrelandsvennen
Fv 4224 Sirdal-Lysebotn opnar til 17. mai
Måndag 16. mai opnar fv 4224 Sirdal-Lysebotn for sesongen. Dermed kan vegen bli brukt på 17. mai
fredag 13. mai Bygland kommune
Fv. 450 Brokke-Suleskard åpner lørdag 21. mai kl. 12
Laurdag 21. mai opnar fv 450 Brokke - Suleskard for sesongen. På grunn av vernebestemmelsane for villreinstammen skal vegen vere stengd kvar vinter frå og med 1. november til og med 20 mai
fredag 13. mai Bygland kommune
Koronavaksine i Bygland
No kan dei over 80 år som ønskjer det, få ny dose med vaksine. Du kan bare møte opp på Byglandsheimen (nordsida) den 9. juni mellom 10 og 12
fredag 13. mai Bygland kommune
Program for 17. mai
I år kan vi endeleg ha ei normal 17. mai-feiring. Nedanfor finn du program for dagen
torsdag 12. mai Bygland kommune
AGDER

Pressemelding frå Agder Energi
Styret i Agder Energi tilrår fusjon. AU blei i går orientert om at styret i Agder Energi har fatta vedtak om å tilrå fusjon med Glitre Energi. Nedanfor finn du pressemeldinga som blei sendt ut
fredag 6. mai Bygland kommune
Takk til innbyggjarane og frivillige!
Bygland kommune vil takke alle som har gitt møblar og anna inventar til bustadane som vi no set i stand til å kunne ta imot flyktningar frå Ukraina!
tirsdag 3. mai Bygland kommune
Flere Tesla-ladere på Sørlandet åpnes for andre elbiler
 
tirsdag 3. mai Fædrelandsvennen
Informasjon om utsett oppstartsdato på legesamarbeidet
Iverksetting av legesamarbeidet er utsett til 1. juni 2022. Alle pasientar som må få endra legetime får personleg beskjed. Det er ingen endring i opningstid på Byglandsfjord legekontor og Bygland legekontor
mandag 2. mai Bygland kommune
Opphevar telerestriksjonar
Bygland kommune opphevar telerestriksjonane på alle kommunale vegar f.o.m. kl. 00.00 måndag den 2.5.2022
mandag 2. mai Bygland kommune
Veg- og gatefeiing på Bygland
I dei komande dagane er det planlagt feiing av gater og vegar på Bygland og nordover. For god framkomelegheit vil det vere ein føremon dersom ein kan hugse å plassere bilar m.m. utafor kommunal asfaltert eigedom. Sidan det er tørt, vil det kunne kome til
torsdag 28. april Bygland kommune
Utlysing: Bygland kommune ønskjer leigetakarar til Byglandsfjord Landbruksverkstad
Byglandsfjord landbruksverkstad er eit kommunalt eigd bygg som er tilrettelagt for småskala næringsverksemd. Adressa til bygget er Stasjonsvegen 4, Byglandsfjord
onsdag 27. april Bygland kommune
Hovedopptak til kulturskulen
Hovedopptaket til kulturskulen er i gong. Søknadsfristen er 1. mai 2022
tirsdag 26. april Bygland kommune
Velkomen til næringslivskonferansen UNG Innafor 5. mai 2022
Næringslivskonferansen Ung Innafor har fokus på korleis du som arbeidsgjevar kan bli meir lønnsom og i tillegg styrke kulturen i verksemda, samhald og effektivitet ved å tenke mangfald inn i organisasjonen
tirsdag 26. april Bygland kommune
Heimevernet skal ha storøvelse
21. - 29. april vil Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 gjennomføre ein storøvelse i Kristiansandsområdet. Øvelsen samlar militære og sivile kapasitetar som gir tryggheit til samfunnet, med heimevernet som den største aktøren-
fredag 22. april Bygland kommune
Sigurd Helle & Norway Station Antarktis 1956 - 1960
30. april kl. 14 opnar Setesdalsmuseet utstillinga som er ei markering på at det i 2020 var 100 år sidan polarforskaren Sigurd Helle vart fødd, og 60 år sidan han kom heim etter å ha leia ekspedisjonen i Antarktis i tre år
onsdag 20. april Bygland kommune
Kulturprisen 2022 - NY FRIST!
Bygland kommune vil gjerne nytte moglegheita til å syne kor viktig kulturlivet er for Bygland. Det har diverre ikkje kome inn forslag til kandidatar. Vi utset difor fristen for å kome med innspel til 1. mai
onsdag 20. april Bygland kommune
Detaljregulering for Rv9 Storestraumen, kurveutbetring - Melding om offentleg ettersyn
I tråd med plan- og bygningsloven §3-7 og §12-10 blir forslag til detaljreguleringsplan for RV0 Storestraumen, kurveutbetring i Bygland kommune lagt ut til offentleg ettersyn
tirsdag 19. april Bygland kommune
Sommarjobb for skuleungdom
Det er i 2022 sett av lønnsmidlar til sommarjobbar for skuleungdom på teknisk drift. Det vil også bli tilbydd moglegheiter for å arbeide med krypsiv og avfallsrydding i og langs Åraksfjorden. Søknadsfrist 10.05.22
tirsdag 19. april Bygland kommune
Sliter med å få godkjent flyktningmottak
 
torsdag 14. april Fædrelandsvennen
Opningstider i påska
Vi har redusert opningstid i neste veke. Nedanfor finn du ei oversikt over kva som er ope og kva som er stengt
fredag 8. april Bygland kommune
Områderegulering for Ose bygdesenter - 2. gongs offentleg ettersyn
Plan, miljø- og ressursutvalet vedtok 29.3.2022, sak 36/22, å legge områderegulering for Ose bygdesenter ut til ny høyring og offentleg ettersyn. Etter førre høyringsrunde er det gjort endringar i planen som gjer at det er behov for å legge planen ut på
fredag 8. april Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL