Bygland
Offentleg ettersyn: Detaljregulering for Nesmoen massetak
I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-10 vedtok Plan, miljø- og ressursutvalet i sak 68/18 den 28.08.2018 å legge forslag til reguleringplan for Nesmoen massetak med planid 201801 og tilhøyrande dokument ut på høyring og offentleg ettersyn i seks - 6 - veker.
torsdag 10:22 Bygland kommune
Høyring av besøksstrategi for SVR
Verneområdestyret for SVR har sendt forslag til Besøksstrategi ut på høyring. Høyringa er open og alle som ønskjer det kan uttale seg. Høyringsfrist er sett til 15. oktober 2018
tirsdag 14:20 Bygland kommune
Innfanging av heimlause kattar på Byglandsfjord
tirsdag 18. september Bygland kommune
Storviltjakta 2018
tirsdag 18. september Bygland kommune
Ledig stilling som rettleiar NAV
mandag 17. september Bygland kommune
Ingen problemer på omkjøringsveien i Setesdal. Men lokalbefolkningen ber bilistene sette ned farten.
Siden Fånefjelltunnellen på riksvei 9 i Bygland er stengt og bilistene må kjøre på vestsiden av Byglandsfjorden for å komme til Valle og Hovden, var det timer ventetid og lange køer der sist helg. Denne fredagskvelden meldes det at trafikken går greit.
fredag 7. september $ Fædrelandsvennen
Spørreundersøkelse - SGoS
SGoS (Setesdal Gründer og samfunnsutvikling) er eit ungdomsprosjekt i regi av Setesdal regionråd, der dei m.a. arbeider med bulyst og blilyst i Setesdal. Dei har utarbeidd ein spørreundersøkelse som tek for seg dette
onsdag 5. september Bygland kommune
Setesdal brannvesen inviterer til open brannstasjon
Det blir spanande aktivitetar for små og store. Leik og lær om brannvern, og sjå kva brannkonstablane arbeider med!
onsdag 5. september Bygland kommune
AUST-AGDER

Telefonsystemet er nede for øyeblikket - her finn du direktenummeret til legekontoret
Dette medfører at du må ringe nr. 90 60 60 11 om du skal ha tak i legekontoret. Kommunen sitt sentralbord fungerer som vanleg
onsdag 5. september Bygland kommune
Hukommelsesteamet i Setesdal arrangerer pårørandeskole
Hukommelsesteamet i Setesdal skal arrangere pårørandeskole. Det går over 5 kurskveldar i haust frå kl 18:00 - 20:30, og er lagt til Evjeheimen
mandag 3. september Bygland kommune
– Finn ny rute til helga
Om du skal oppover Setesdal kommende fredag, bør du vurdere andre kjøreruter enn riksvei 9.
søndag 2. september $ Fædrelandsvennen
Kritikk mot Statens vegvesen etter køkaos
Statens vegvesen får kritikk dårlig trafikkdirigering på riksvei 9. Fredag var det køkaos på deler av strekningen.
fredag 31. august $ Fædrelandsvennen
Tett på skogens konge
Plutselig kommer det en nesten to meter høy elg haltende ned mot oss. Så diger den er!
fredag 31. august $ Fædrelandsvennen
Høyt og fritt i Jordalsbø
Mange i Jordalsbø i Bygland bor så høyt oppe i lia at sola knapt går ned.
fredag 31. august $ Fædrelandsvennen
Viktig endring på kommunehuset: Sentralbord og åpningstid
Frå og med 3. september vil kommunen sitt sentralbord vere bemanna og åpningstida vil bli endra i samsvar med dette
onsdag 29. august Bygland kommune
Omkom i ulykke på riksvei 9
Klokka 17.12 bekrefter politiet at en eldre kvinne omkom i ulykken på riksvei 9 i Bygland fredag ettermiddag.
fredag 24. august $ Fædrelandsvennen
Fånefjelltunnelen blir stengt
Arbeida utanfor tunnelen har halde på sidan mai månad. No startar arbeida i​ tunnelen, og Statens vegvesen må stenge den fram til 27. september
fredag 24. august Bygland kommune
Villreinjakta og prøvetaking
Måndag 20. august går startskotet for årets villreinjakt. I år er det obligatorisk å samle inn hjerneprøver og svelglymfeknuter frå felte dyr eldre enn eitt år
fredag 17. august Bygland kommune
Folkemøte plan for Prestneset
Bygland kommune inviterer til folkemøte om planen for utbygging på Prestneset. I møtet vil utkast til plan bli presentert, og det vil bli høve til å kome med innspel og til å spørre om det ein lurer på. I etterkant av folkemøtet startar den politiske...
mandag 13. august Bygland kommune
Informasjon frå Landbruksdirektoratet vedk. tilskot til sjukdomsavløysing m.v
Ein forventer at elektronisk søknads- og sakshandsamingssystem for tilskot til avløysing av jordbrukarar ved sjukdom og fødsel mv. er tilgjengeleg frå onsdag 15. august 2018 som planlagt
mandag 13. august Bygland kommune
Pressemelding frå brannvesenet
Setesdal Brannvesen IKS ynskjer å rette ei stor takk til innbyggjarane i setesdalskommunane for den respekta og haldningane dei har hatt for forbodet. Nettopp på grunn av dette har det ikkje vore fleire brannar i Setesdal
mandag 13. august Bygland kommune
Landbruket må auke brannberedskapen
Situasjonen er no så ekstrem over store delar av landet at bønder blir oppmoda til å iverksette ytterlegare tiltak for å auke brannberedskapen. Viktigast er det å sørge for lett tilgjengeleg sløkkeutstyr, ikkje minst no i samband med innhaustingsarbeidet
onsdag 8. august Bygland kommune
Skulestart
Skulane startar opp att måndag 20. august kl. 09:00. Me ynskjer alle velkomne til eit nytt skuleår!
tirsdag 7. august Bygland kommune
Totalforbod og dispensasjonssøknadar - melding frå brannvesenet
Brannvesenet har opna for dispensasjonssøknadar
mandag 6. august Bygland kommune
Bygdekinoen 22. august
Heim
mandag 30. juli Bygland kommune
Informasjon til grunneigarane ved Byglandsfjorden
Nokre ungdomar har sommarjobb i Bygland kommune med rydding av plast og anna bos ved strender i Byglandsfjorden. Storflaumen i fjor haust har teke med seg mykje bos som ligg att ved fjorden. Arbeidet tek til 30. juli og held fram i 2 veker. Grunneigarane vert med dette orientert. Bygland kommune, Drift og forvaltning
tirsdag 24. juli Bygland kommune
Går med overskudd: Publikum strømmet til helgas festivaler
Folkefest i Ravnedalen, rockefestival i Flekkefjord, og en nyetablert ungdomsfestival i Bygland. Publikum strømmet til helgas kulturtilbud.
mandag 23. juli $ Fædrelandsvennen
Ungdom og lokal heiekultur - tur til Urdalsknuten
Den 14. august arrangerer Statskog SF, Statens Naturoppsyn og Verneområdeforvaltninga i SVR tur til Urdalsknuten. Turen er gratis, og er for ungdom busett i Bygland, Valle og Bykle kommunar i alderen 12 - 16 år
mandag 23. juli Bygland kommune
Helgas anbefalinger
Hvem er Kvelertaks nye vokalist? Svaret får du om du tar turen til Fjellparkfestivalen fredag. Her er helgas kulturtips.
torsdag 19. juli $ Fædrelandsvennen
Melding frå Setesdal Miljø og Gjenvinning
Glass/metall og matavfall blir henta seinare i dag eller i morgon (19. og 20. juli) på grunn av tekniske problem med alle renovasjonsbilane
torsdag 19. juli Bygland kommune
Minkar det på drikkevatnet?
Finværet har medført turke, og kommunen får litt spørsmål om hjelp til å fylle tomme drikkevassbrønnar. Pr. no er det mindre kapasitet til å imøtekome ønska, sidan mykje materiell og mannskap er opptatt i skogbrannsamanheng. Dersom det er behov for...
torsdag 19. juli Bygland kommune
Full kontroll på brannene i Setesdal
Tirsdag kveld opplyser innsatsleder i Setesdal, Torleif Homme, at de nå har full kontroll på alle de ni brannsonene som har funnet sted i Setesdal det siste døgnet.
tirsdag 17. juli $ Fædrelandsvennen
Kameratgjeng med ny festival i Bygland
Lørdag arrangeres Setr-festivalen for første gang. Målet er å få fart på befolkningsveksten i kommunen.
tirsdag 17. juli $ Fædrelandsvennen
AUST-AGDER

Brannen i Sordal: – Det nærmet seg fryktelig
I over fem døgn har det brent i Sordal i Bygland. Lorentz Leh har siden lørdag vært skogbrannens nærmeste nabo.
tirsdag 17. juli $ Fædrelandsvennen
86 soldater skal bekjempe branner i fire sektorer
– Slik det ser ut nå, ser det ut som at brannen har dempet seg veldig sammenlignet med hvordan det var i går morges. Nå er vi bare veldig spente på tilbakemeldingene vi får mannskapet som sendes ut.
tirsdag 17. juli $ Fædrelandsvennen
Flere hundre branner siden torsdag
Fredag ettermiddag brenner det fortsatt 29 steder i Agder. Siden torsdag har det vært flere hundre branner i Agder.
fredag 13. juli $ Fædrelandsvennen
Delta i helserelatert brukarundersøking
Har du vore i kontakt med kommunale helsetenester grunna utfordringar knytta til psykisk helse, rus, vald eller overgrep?
fredag 6. juli Bygland kommune
Opningstider i juli
Her er opningstidene for kommunehuset, legekontoret og NAV:
onsdag 27. juni Bygland kommune
Tømekalender for 2. halvår 2018
Setesdal Miljø og Gjenvinning har sendt tømekalenderen til oss. Du vil ikkje få denne i postkassen. Me vil anbefale at de lastar ned appen Renovasjon , der finne de både tømekalender og oversikt over miljøstasjonane. De vil og ha moglegheit for å få
onsdag 27. juni Bygland kommune
Oppdatering om gratis hustomter
Som eit tiltak for å stimulere bustadbygging i Bygland kommune har kommunestyret vedtatt at fem tomter i ferdig regulerte kommunale bustadfelt i Bygland kommune vert selde for ein pris som svarer til tilkopling av vatn, avlaup og andre kommunale
fredag 22. juni Bygland kommune
Informasjon frå Bygland folkebibliotek
Biblioteket er feriestengt frå og med 2. juli til og med 12. august. Om du går tom for bøker i ferien, kan me anbefale appen "eBokBib" som let deg låne t.d. bøker og lydbøker frå biblioteka i Noreg. Denne appen er utvikla for mobile einingar med iOS og Android...
torsdag 21. juni Bygland kommune
47 turtips i Setesdal – ny turguide
Visit Setesdal er klar med ny oversikt over 47 flotte dagsturer til fots i Setesdal. De aller fleste ligger like ved riksvei 9.
onsdag 20. juni $ Fædrelandsvennen
Oppheving av forbod
Dei ulike brannvesena i Agder opphever no alle ilagte restriksjonar på bål, grill, skyting og drift i skog/utmark grunna endring i ver og tørke. Det generelle bålforbodet (15. april - 15. september) gjeld for øvrig.
tirsdag 19. juni Bygland kommune
eDialog - sikker innlevering av dokument til Bygland kommune
Mange sender dokument til kommunen via epost. Epost kan vere ein usikker kanal, og kan i verste fall bli stoppa i spamfilter. Ved å bruke tenesta eDialog, opnar Bygland kommune for at du kan sende inn dokument via ein sikker kanal. Me voner at både privatpersonar og verksemder nytter høvet til...
mandag 18. juni Bygland kommune
Mat i sentrum - Midt i byen
mandag 18. juni Bygland kommune
Informasjon om arbeida som skal utførast i Fånefjelltunnelen
Mai 2018 starta arbeida med å rehabilitere Fånefjelltunnelen på riksveg 9 i Bygland. Tunnelen blir heilt stengd i perioden frå og med måndag 27. august til og med torsdag 27. september. Utanom dette må det påreknast periodar med stengt tunnel på nattestid. I...
mandag 18. juni Bygland kommune
Pressemelding: Kartlegging av straumnettet på Agder
Agder energi Nett har sett i gong ei omfattande kartlegging av lågspentnettet på Agder. Dei skal ha synfaring på meir enn 30 000 lågspentmaster og kabelskap, og samstundes kontrollerer dei og linjeryddinga som er utført langs dei aktuelle linene.
mandag 18. juni Bygland kommune
Byglendingene nyter sine ti mil med kystlinje
Setesdølene er glad i hei og fjell. Det er de som bor i Bygland også. For sentrumsinnbyggerne betyr imidlertid Byglandsfjorden minst like mye, i alle fall om sommeren.
fredag 15. juni $ Fædrelandsvennen
Informasjonsmøte om Fånefjellstunnellen
tirsdag 12. juni Bygland kommune
Infomøte om CWD og prøvetaking under jakta 2018 - og villreinens arealbruk
fredag 8. juni Bygland kommune
Froland - ti år etter brannen
Det er ti år siden skogbrannen i Froland. Brannen var så stor at røyklukta spredte seg til Nord-Jylland. Slokningsarbeidet førte til at brannberedskapen ble endret.
fredag 8. juni $ Fædrelandsvennen
Laserskanning av linjenettet på Agder
Agder Energi Nett skal i sommar bruke helikopter til å laserskanne heile linjenettet på Agder. Dette gjer dei for å kartlegge kvar det er naudsynt å rydde skog for å sikre straumforsyninga i landsdelen
fredag 8. juni Bygland kommune
Konsertliste for Kulturpatrulja 2018
torsdag 7. juni Bygland kommune
Erstatning for klimabetinget avlingssvikt
torsdag 7. juni Bygland kommune
Det er ledig ei 40% stilling som legesekretær
Heim
mandag 4. juni Bygland kommune
Perle i Byglandsfjorden solgt til bulgarsk våpenprodusent
Øya Prestøyni i Byglandsfjorden er solgt til Emilian Hristov Gebrev (64) og sønnen Hristo Emiliyanov Gebrev (38) for 15 millioner kroner.
torsdag 31. mai $ Fædrelandsvennen
Hugs på bålforbodet under Color Line Tour
Laurdag 2. juni blir igjen vegen frå Kristiansand til Hovden arena for feststemte menneske som vil følgje syklistane i Color Line Tour 2018. Bygland kommune vil i dette høvet minne om totalforbodet mot å tenne opp eld utandørs. 
tirsdag 29. mai Bygland kommune
Ose Water snart klar for produksjon
Sørlandets nye vannfabrikk nærmer seg oppstart. I disse dager installeres produksjonsutstyret ved Ose Water sitt nye anlegg i Setesdal.
mandag 28. mai $ Fædrelandsvennen
AUST-AGDER

Totalt bålforbod - tørt i skog og mark
Det er nå innført forbod mot å gjere opp eld utandørs.
torsdag 24. mai Bygland kommune
Opne turar med D/S Bjoren sommaren 2018
tirsdag 22. mai Bygland kommune
Ny chat for barn og unge med bekymringar
Pårørandesenteret i Oslo (PIO) har nyleg opna ein chat for barn og unge opp til 25 år, som har utfordringar eller bekymringar rundt sjukdom hjå nokon nære.  
tirsdag 22. mai Bygland kommune
Registrering av hole eiketre
Under barmarksperioden i 2018 vil det bli registrering av naturtypen hole eiketre i kulturlandskapet i kommunane Evje og Hornnes og Bygland.
tirsdag 22. mai Bygland kommune
Stengt fredag 18. mai
Publikumsmottaket i kommunen er stengt fredag 18. mai.
onsdag 16. mai Bygland kommune
Hvor er den gule stripa?
Løftet er gul stripe opp Setesdal. Men hvor er den?
torsdag 10. mai $ Fædrelandsvennen
Streaming av kommunestyremøte
Kommunestyremøtet den 6. september vil bli streama. Møtet startar 18:00.
tirsdag 8. mai Bygland kommune
Problem med telefoni
Me opplever at det er problemer med telefoni, vi får ikkje ringe ut, og andre kan ikkje ringe inn. Me arbeider med å få retta opp i desse problema, og håper å vere på "nett" så fort som mogleg. Treng du å kome i kontakt med legekontoret, kan du ringe tlf. 906...
mandag 7. mai Bygland kommune
Ledig 100% fast stilling som vernepleiar
Pleie og omsorgseininga i Bygland kommune har ledig 100% fast stilling som vernepleiar. Tiltreding 1. august 2018
mandag 7. mai Bygland kommune
Sjekk om du kan bygge utan å søke
Direktoratet for byggkvalitet har utarbeida ei sjekkliste der du kan finne ut om du kan bygge t.d. terrasse eller platting utan å søke
torsdag 3. mai Bygland kommune
Presisering i høve seniorsenteret på Byglandsfjord
Det har snike seg inn ein feil i Setesdølen om at seniorsenteret på Byglandsfjord blir lagt ned. Det er feil - det er seniorsenteret på Bygland som blir lagt ned. På Byglandsfjord er det godt oppmøte, og dette senterer vil halde fram
onsdag 2. mai Bygland kommune
Markering 8. mai
Oppvekstsentra i Bygland vil markere 8. mai. Det blir tog frå Bygland skule til bautaen på Knutsbakk, der ordførar Leiv Rygg Langerak vil tale kl. 10:00. Toget går vidare til Byglandsheimen, der det blir sangstund, før vi så returnerer til skulen
onsdag 2. mai Bygland kommune
På tide å ruste opp den gamle gymsalen på Bygland skule
Visjonen er at gymsalen skal bli ein endå betre kulturarena for store og små arrangement. Har du lyst til å vere med og bidra i planleggingsfasen?
torsdag 26. april Bygland kommune
Setesdalnaturen på verdenskartet
Sørlandet sykehus ønsker å arrangere verdenskonferansen for friluftsterapi i Setesdal i 2021. Det kan sette den flotte naturen på verdenskartet.
torsdag 26. april $ Fædrelandsvennen
Innkalling til møte i Bygland kontrollutval
Det blir møte i Bygland kontrollutval 2. mai 2018 kl. 09:00. Nedanfor kan du finne innkallinga til møtet
torsdag 26. april Bygland kommune
Vurderer kjempelån for å få ferdig riksvei 9
Setesdalskommunene og Aust-Agder vurderer å låne 420 millioner kroner for å få gul stripe på riksvei 9 helt til Hovden i 2025.
onsdag 25. april $ Fædrelandsvennen
Endelig kvinner i Setesdal regionråd
De lover å gjøre en forskjell. De lover at de skal merkes. Endelig skal kvinner ha fast plass i Setesdal regionråd.
onsdag 25. april $ Fædrelandsvennen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BYGLAND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL