Bygland
Vi lanserer ny heimeside
Vi har i ei tid arbeidd med å lage ei ny heimeside. Den vil bli lansert måndag 27.11.23. I samband med arbeidet med lanseringa, vil heimesidene våre kunne vere utilgjengelege i ein liten periode
onsdag 22. november Bygland kommune
Informasjon om Covid-vaksinering
Bygland kommune planlegg å sette opp ein ny dag til vaksinering. Vi kjem med meir informasjon når vi har dato klart.
tirsdag 21. november Bygland kommune
Øvelse på Bygland onsdag 22. november
Onsdag 22. november kl. 12.00 - 15.00 vil det bli stor aktivitet i Bygland sentrum med utrykningskøyretøy og personell ved kommunehuset og heradshuset. Bakgrunnen for dette er at politi, brannvesen og lege/ambulanse gjennomfører ein øvelse
tirsdag 21. november Bygland kommune
Offentleg ettersyn - Årsbudsjett 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024 - 2027
Formannskapet handsama årsbudsjett 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024-2027 i møtet 16.11.23 og legg det ut til offentleg ettersyn 17.11.23. Høyringsfristen er 12.12.2023
fredag 17. november Bygland kommune
Informasjon om flytting av dag for familiebading
I veke 47 vil familiebadinga bli flytta frå tysdag til onsdag
mandag 13. november Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte 09.11.23 kl. 09:00
Kommunestyremøtet den den 9. november blir streama
onsdag 8. november Bygland kommune
Ny leiar i NAV Midt-Agder
Cecilie Limm Pedersen er tilsett som leiar for NAV Midt-Agder. 42-åringen frå Vennesla gleder seg til oppgåva
onsdag 8. november Bygland kommune
Hack The Climate
Kommunane Bygland og Evje og Hornnes deltok på det EU-finansierte prosjektet Hack The Climate Der representerte dei region Setesdal
tirsdag 7. november Bygland kommune
AGDER

Velkommen til Kvinnespranget 2023
Kvinnespranget 2023 skjer på Evjemoen kino, 20. november kl. 16.30 - 20:30
mandag 6. november Bygland kommune
Byglandsnytt
Byglandsnytt er ei informasjonsavis for Bygland kommune. I Byglandsnytt vil det vere informasjon om ulike aktivitetar i kommunen, opningstider, vedtak i kommunestyret og andre politiske utval m.m.
torsdag 2. november Bygland kommune
Skryter vi av et demokrati som ikke er der?
Vi skryter uhemmet av demokratiet vårt og soler oss i glansen av de mange utenlandske delegasjoner som «ser til Norge» for å lære. Er det noe å lære av? Er vi så gode som vi vil ha det til? Eller er det store huller som vi ikke engang ønsker å se –...
torsdag 2. november Fædrelandsvennen
Vassmålaravlesing
No er det tid for avlesing av vassmålaren
onsdag 1. november Bygland kommune
Informasjon om koronavaksinering
Bygland kommune tilbyr drop-in-vaksinering på legekontoret på Bygland fredag 10. november frå kl. 10:00 - 14:00
tirsdag 31. oktober Bygland kommune
Klassequiz på P1 i dag, fredag 27.10.23
Følg med på P1 i ettermiddag kl. 16:30, då er det nemleg Bygland oppvekstsenter v/10. klasse sin tur!
fredag 27. oktober Bygland kommune
Informasjon om bygging av Dagsturhytta
I denne veka blir Dagsturhytta Utsikten i Grendi sett opp
onsdag 25. oktober Bygland kommune
Du kan redde liv - og vi har ingen å miste
I fjor blei det registrert 610 sjølvmord. 1 av 3 er menn. Omlag 6500 etterlatte og nærståande blir berørte av sjølvmord kvart år. Korleis vil statistikken for 2023 sjå ut?
onsdag 25. oktober Bygland kommune
TV-aksjonen - Bygland på topp 5 i Agder
TV-aksjonen gjekk av stabelen sundag 22. oktober. Byglendingane har vist stor givarglede, og har endt som nr. 5 i Agder
tirsdag 24. oktober Bygland kommune
Folkemøte om ENØK
Bygland kommune arrangerer folkemøte om ENØK - energiøkonomisering - altså om korleis vi kan bruke energien vår på ein meir økonomisk måte. Møtet er torsdag 26.10.23 kl. 18:00
mandag 23. oktober Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte 19.10. kl. 12:00
Kommunestyremøtet den den 19. oktober blir streama. Ver klar over at møtet startar med utdeling av ipad til kommunestyremedlemene, og streaminga kan difor bli sett i gong litt seinare.
torsdag 19. oktober Bygland kommune
Handlingsprogram for IFK-plan 2024 - 2027
Handlingsprogrammet er ei liste over prioriterte og uprioriterte anlegg for den neste fireårsperioden. Lista er ikkje juridisk eller økonomisk bindande, men eit styringsverktøy som innspel til kommunen si årlege budsjettbehandling. Den skal også gi
tirsdag 17. oktober Bygland kommune
Dagsturhytta Agder - Driftstilsyn
Kan du eller eitt lag/foreining tenke deg å ha det årlege driftstilsynet med Dagsturhytta Utsikten i Grendi?
tirsdag 17. oktober Bygland kommune
Influensa- og koronavaksinering sesongen 2023 - 2024
Det nærmar seg tid for sesongen si influensa- og koronavaksinering. Nytt i år er at du kan få desse to vaksinene samtidig - og sjølv bestille time på helsenorge.no!
tirsdag 17. oktober Bygland kommune
TV-aksjonen 2023 - Redd barna
I år går TV-aksjonen til Redd Barna sitt arbeid for å hjelpe barn som er ramma av krig og konflikt. I år er aksjonen sundag 22. oktober
mandag 16. oktober Bygland kommune
Influensa- og koronavaksinering sesongen 2023
Det nærmar seg tid for sesongen si influensa- og koronavaksinering. Nytt i år er at du kan få desse to vaksinene samtidig - og bestille time digitalt!
onsdag 11. oktober Bygland kommune
Verdensdagen for psykisk helse blir markert 10. oktober
Verdensdagen for psykisk helse er ein internajsonal FN-dag for å skape forståing for psykisk helse. Det er viktig å anerkjenne at alle har ei psykisk helse
mandag 9. oktober Bygland kommune
Utsetting av oppstart på familiebadinga hausten 2023
Då vi ikkje har fått på plass nytt ventilasjonsaggregat til symjehallen endå, ser vi oss nøydde til å utsette opninga av symjehallen
mandag 2. oktober Bygland kommune
Har du ekstra tid og hjartevarme?
Setesdal barnevern søker besøksheim og støttefamilie til barn som treng ekstra omsorg.
fredag 29. september Bygland kommune
Høyringsuttalar til KPA
Det har kome inn 20 høyringsuttalar og motsegn til 5 ulike område. Etter fylkesutvalet si politiske behandling av høyringsuttala har Agder fylkeskommune motsegn til 3 område og Statsforvaltaren i Agder har motsegn til 4 område. To av motsegnene er samanfallande. I etterkant av...
fredag 29. september Bygland kommune
Arrangement Presteneset 2024?
Har nokon planar om, eller ynskjer å bruke Prestneset til arrangement sommaren 2024?
mandag 25. september Bygland kommune
Endra opningstid på biblioteket i vekene 39 og 41
Det blir endra opningstid i vekene 39 og 41. Vi minner om at biblioteket er stengt i veke 40, grunna haustferie
mandag 25. september Bygland kommune
Søkjer Agder sin mest engasjerte matambassadør
Agder fylkeskommune lyser ut eit utviklingsstipend på 50 000 kroner til Agder sin mest engasjerte matambassadør
fredag 22. september Bygland kommune
Regionalt miljøtilskot i jordbruket (RMP)
Søknadsfristen for foretak er 15. oktober
fredag 22. september Bygland kommune
Siv Eline Jacob og Runar Flåt Granheim fekk kulturprisen for 2022
Prisen blei delt ut under kommunestyremøtet den 21.september. Dei fekk blomar, diplom, ei tine laga av Bjarne Nordgarden og 5 000 kroner. Vi gratulerer Siv Eline og Runar med kulturprisen!
torsdag 21. september Bygland kommune
AGDER

Folkehelseundersøking i Agder 2023
Agder fylkeskommune har sendt ut informasjon om den store folkehelseundersøkinga i Agder 2023 som vil bli sendt ut frå 20. september. Vi håper så mange som mogleg kan svare på denne!
fredag 15. september Bygland kommune
Ekstra tilskot til lag og organisasjonar på Agder
Agder fylkeskommune lyser ut 10 millionar kroner i ekstra midlar til frivilligheita på Agder
onsdag 13. september Bygland kommune
Valoppgjeret er klart!
Vi må vente til kl. 17.00 dagen etter valet med å køyre valoppgjeret. Det er på grunn av at vi også må ta med dei røystene som eventuelt kjem i posten litt for seint
tirsdag 12. september Bygland kommune
Førehandsrøystinga er ferdig
Førehandsrøystinga starta 10. august og slutta 8. september. I Bygland stengde førehandsrøystinga kl. 14.00. Nedanfor kan du lese litt meir om kor mange som førehandsrøysta
fredag 8. september Bygland kommune
Pårørendeskolen i Setesdal
Kurs for pårørande til personar med demens eller hukommelsesproblem, tysdagar i oktober
torsdag 7. september Bygland kommune
Open dag på Byglandsheimen, onsdag 13.9. kl. 11 - 14
Trivselskoordinatoren på Byglandsheimen inviterer alle til open dag på Byglandsheimen. Det blir musikk og noko enkelt å bite i
torsdag 7. september Bygland kommune
Resultat frå skulevalet
7. klassane frå båe oppvekstsentra og ungdomsskulen har hatt skuleval. Resultatet er klart nedanfor
onsdag 6. september Bygland kommune
Fylkestings- og kommunestyrevalet 2023
Kommunestyret har vedteke at Bygland skal ha val over to dagar; sundag 10. og måndag 11. september. Nedanfor finn du oversikt over opningstidene og annan informasjon om valet
tirsdag 5. september Bygland kommune
Fikk du ikke nok sol i sommer? Her er en god nyhet.
Fikk du ikke nok sol i sommer? Her er en god nyhet.
mandag 4. september Fædrelandsvennen
Gir seg etter 45 år: – Det er en tid for alt
Han har vært lensmann for hele Setesdal. Nå takker Sigurd Langeid (65) av etter 45 år i politiets tjeneste.
lørdag 2. september Fædrelandsvennen
Arkeologidag frå Vikingtida 2. september kl. 11 - 17
Kulturhistorisk Museum i samarbeid med Bygland kommune arrangerer arkeologidag med aktivitetsdag og seminar laurdag 2. september kl. 11 - 17
torsdag 31. august Bygland kommune
Vi minner om høyringsfristen på kommuneplanen sin arealdel
Plan-, miljø- og ressursutvalet har vedtatt å sende planforslag til kommuneplanen sin arealdel 2023-2035 på høyring og legge han ut til offentleg ettersyn. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 11-14. Plan-, miljø- og ressursutvalet behandla forslag
onsdag 30. august Bygland kommune
Førehandsrøysting - justering av opningstid torsdag 31.8.23
Vi må justere litt på opningstida for førehandsrøysting torsdag 31.8: Om du ønskjer å førehandsrøyste torsdag, er opningstida 8:30 - 12:30
tirsdag 29. august Bygland kommune
Evje og Bygland legesenter avd. Bygland opnar att 5. september
Det vil vere ope tysdagar, onsdagar og torsdagar kl. 08:00 - 15:00
mandag 28. august Bygland kommune
Arkeologidag på Bygland 2. september kl. 11 - 17
Kulturhistorisk Museum og Bygland kommune arrangerer arkeologidag med aktivitetar og seminar
fredag 25. august Bygland kommune
Informasjon om feiing 2023
Setesdal brannvesen IKS har sendt ut informasjon til innbyggarane om feiing
onsdag 23. august Bygland kommune
Tilkallingsvikarar ved Byglandsfjord- og Bygland oppvekstsenter
Oppvekstsentra i Bygland kommune treng fleire tilkallingsvikarar som kan steppe inn ved behov
mandag 21. august Bygland kommune
Generasjonsleikane Bygland 2. september på Presteneset
Bygland husflidslag, Bygland frivilligsentral og Bygland kommune inviterer til aktivitetsdag der både liten og stor må spele på lag
mandag 21. august Bygland kommune
Viktig informasjon til dei som har søkt om kulturmidlar
Det viser seg at vi har hatt tekniske problem i samband med overgang til ny skjemaløysing. Vi bed alle som har søkt om kulturmidlar om å sjekke om de har fått svar/vedtak frå oss
torsdag 17. august Bygland kommune
Førehandsrøysting - kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023
I perioden 10 august til 8. september kan du førehandsrøyste
mandag 14. august Bygland kommune
Kommune- og fylkestingsvalet 2023 – utlegging av manntal
Manntalet er lagt ut til offentleg ettersyn frå og med 17. juli og fram til valdagen 11. september.
mandag 17. juli Bygland kommune
Har flyttet nærmere Kristiansand. Vil doble størrelsen.
.
søndag 16. juli Fædrelandsvennen
Kommuneplanen sin arealdel på høyring
Plan-, miljø- og ressursutvalet har vedtatt å sende planforslag til kommuneplanen sin arealdel 2023-2035 på høyring og legge han ut til offentleg ettersyn. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 11-14. Plan-, miljø- og ressursutvalet behandla forslag
fredag 7. juli Bygland kommune
Informasjon til dei som har søkt om kulturmidlar
Vi ønskjer å informere om at tildelinga av kulturmidlar er forseinka. Vi arbeider for at utbetalinga kjem til å skje i august.
torsdag 6. juli Bygland kommune
Informasjon om dronebruk i turistsesongen 2023
Det blir stadig meir populært bland turistar som ønskjer å fange unike bilete og videoar frå lufta. Det er viktig å vere klar over at det er reglar for kvar og kva tid desse kan brukast
onsdag 5. juli Bygland kommune
AGDER

Nyheitsoppdateringar frå Direktoratet for byggkvalitet
Det har kome nyheitsoppdatering frå Dibk om mikrohus og pipe/skorstein
tirsdag 4. juli Bygland kommune
Informasjon om turistinformasjonen, fiskekort og bomvegar
Ferien nærmar seg, og vi håper at Bygland får besøk av mykje turistar. Nedanfor finn du ymse informasjon som kan vere greitt å vite
fredag 30. juni Bygland kommune
Oppheving av det midlertidige forbodet om bruk av open eld
Brannvesena i Agder opphever det midlertidige forbodet om bruk av open eld frå og med fredag 30. juni
fredag 30. juni Bygland kommune
Kunngjering av planvedtak: Detaljreguleringsplanen for Prestøyni med Plan-ID 201906
I samsvar med pbl § 12-12 godkjende kommunestyret i møte 15.06.2023 i sak 49/2023 detaljreguleringsplanen for Prestøyni med plan-ID 201906.
torsdag 29. juni Bygland kommune
Lekkasje på vassleiing i Hampefjell
Det er lekkasje på vassleiing i Hampefjell, så delar av vassleidningssystemet må stengast
torsdag 29. juni Bygland kommune
Vi har sjekka kvaliteten på badevatnet!
Vi har i løpet av juni tatt vassprøver av badevatnet ved Tangen og Vassendkilen
onsdag 28. juni Bygland kommune
Har du lyst til å jobbe som støttekontakt eller besøksheim?
Har du lyst til å ha ein jobb som opplevast svært meiningsfull? Vi treng støttekontaktar og besøksheimar
torsdag 22. juni Bygland kommune
Teamsmøte for frivillige organisasjonar i Agder
Gjensidigestiftelsen inviterer til informasjonsmøte på Teams om arbeidet deira med å dele ut midlar til tiltak
onsdag 21. juni Bygland kommune
Krypsivtiltak i Bygland sommaren 2023
Det vil bli utført klipping og harving av krypsiv i elvestrekk mellom Ose bru og Storøy ved Granheim i vekene 25 - 32
tirsdag 20. juni Bygland kommune
- Vi må ta et skritt tilbake og vurdere om det å være på jobb er det viktigste i livene våre
Svein Inge Olsen vil ha husmorskolene tilbake. Protestsjefen forstår ikke hvorfor folk reagerer.
tirsdag 20. juni Fædrelandsvennen
Streaming av kommunestyremøte 15.06 kl. 09.00
Kommunestyremøtet den 15. juni blir streama.
torsdag 15. juni Bygland kommune
"Mannetreff" - for menn med ein kreftdiagnose
Onsdag 21. juni kl. 18.00 i Sentrumsbygget Evje, møterom LMT, blir det Mannetreff for menn med ein kreftdiagnose. 
onsdag 14. juni Bygland kommune
Ope møte om tørkeutfordringane på Agder
NLR Agder i samarbeid med andre arrangerer møte om tørkeutfordringane på Agder, fredag 16. juni kl. 13 - 16
tirsdag 13. juni Bygland kommune
Test av Nødvarsel
Onsdag 14. juni kl. 12 blir det testa Nødvarsel på mobil og Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg i heile Noreg, i ei felles nasjonal varslingsprøve
tirsdag 13. juni Bygland kommune
Høyring på namnesak 2023/142 - Lidi mfl. i Bygland
Kartverket har oppretta namnesak på skrivemåten for Lidi og Øvre Lidi
mandag 12. juni Bygland kommune
Midlertidig forbod mot bruk av eld
Setesdal brannvesen forbyr bruk av eld for m.a. Bygland kommune. Dette er fastsett i forskrift
fredag 9. juni Bygland kommune
Lanserer ny statistikkportal for Agder
I dag blir Agdertall lansert. Det er ei felles-side med statistikk og fakta om Agder
torsdag 8. juni Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL