Bygland
Stengt fredag 18. mai
Publikumsmottaket i kommunen er stengt fredag 18. mai.
onsdag 16:06 Bygland kommune
Hvor er den gule stripa?
Løftet er gul stripe opp Setesdal. Men hvor er den?
torsdag 10. mai $ Fædrelandsvennen
Streaming av kommunestyremøte
Kommunestyremøtet den 9. mai vil bli streama. Møtet startar 18:00.
tirsdag 8. mai Bygland kommune
Problem med telefoni
Me opplever at det er problemer med telefoni, vi får ikkje ringe ut, og andre kan ikkje ringe inn. Me arbeider med å få retta opp i desse problema, og håper å vere på "nett" så fort som mogleg. Treng du å kome i kontakt med legekontoret, kan du ringe tlf. 906...
mandag 7. mai Bygland kommune
Ledig 100% fast stilling som vernepleiar
Pleie og omsorgseininga i Bygland kommune har ledig 100% fast stilling som vernepleiar. Tiltreding 1. august 2018
mandag 7. mai Bygland kommune
Sjekk om du kan bygge utan å søke
Direktoratet for byggkvalitet har utarbeida ei sjekkliste der du kan finne ut om du kan bygge t.d. terrasse eller platting utan å søke
torsdag 3. mai Bygland kommune
Presisering i høve seniorsenteret på Byglandsfjord
Det har snike seg inn ein feil i Setesdølen om at seniorsenteret på Byglandsfjord blir lagt ned. Det er feil - det er seniorsenteret på Bygland som blir lagt ned. På Byglandsfjord er det godt oppmøte, og dette senterer vil halde fram
onsdag 2. mai Bygland kommune
Markering 8. mai
Oppvekstsentra i Bygland vil markere 8. mai. Det blir tog frå Bygland skule til bautaen på Knutsbakk, der ordførar Leiv Rygg Langerak vil tale kl. 10:00. Toget går vidare til Byglandsheimen, der det blir sangstund, før vi så returnerer til skulen
onsdag 2. mai Bygland kommune
AUST-AGDER

På tide å ruste opp den gamle gymsalen på Bygland skule
Visjonen er at gymsalen skal bli ein endå betre kulturarena for store og små arrangement. Har du lyst til å vere med og bidra i planleggingsfasen?
torsdag 26. april Bygland kommune
Setesdalnaturen på verdenskartet
Sørlandet sykehus ønsker å arrangere verdenskonferansen for friluftsterapi i Setesdal i 2021. Det kan sette den flotte naturen på verdenskartet.
torsdag 26. april $ Fædrelandsvennen
Innkalling til møte i Bygland kontrollutval
Det blir møte i Bygland kontrollutval 2. mai 2018 kl. 09:00. Nedanfor kan du finne innkallinga til møtet
torsdag 26. april Bygland kommune
Vurderer kjempelån for å få ferdig riksvei 9
Setesdalskommunene og Aust-Agder vurderer å låne 420 millioner kroner for å få gul stripe på riksvei 9 helt til Hovden i 2025.
onsdag 25. april $ Fædrelandsvennen
Endelig kvinner i Setesdal regionråd
De lover å gjøre en forskjell. De lover at de skal merkes. Endelig skal kvinner ha fast plass i Setesdal regionråd.
onsdag 25. april $ Fædrelandsvennen
Gje ditt innspel til ny kulturminneplan
Bygland kommune inviterer til ope informasjons- og innspelsmøte på kommunehuset torsdag 3. mai kl. 19.00.
tirsdag 24. april Bygland kommune
Fikk brudd i lårhalsen etter elg-ulykke
Kvinnen som ble skadet i elgparken Elgtun i Bygland i helgen, er innlagt på sykehus med lårhalsbrudd.
mandag 23. april $ Fædrelandsvennen
Elgen steilet før den skadet kvinnen på Elgtun
Den ett år gamle elgen steilet på bakbeina og traff kvinnen i 70-årene i ansiktet med forbeinet. Elgtun åpner elgparken i Bygland som normalt søndag.
lørdag 21. april $ Fædrelandsvennen
Ledig 100% stilling som rettleiar i NAV Bygland
Bygland kommune ligg midt i Setesdal. Kommunen har omlag 1200 innbyggjarar og framifrå tilhøve for friluftsliv ved fjord og fjell. Her er gode oppvekstvilkår og eit godt tenestetilbod. Bygland kommune har nynorsk som offisiell målform.
fredag 20. april Bygland kommune
Ledig vikariat i 50% stilling som helsesyster i skulehelsetenesta i tida 6.8.18 til 1.7.19
onsdag 18. april Bygland kommune
Tilskot til drift av lag og organisasjonar
Bygland kommune deler ut driftstilskot ein gong i året, og søknadsfristen for i år er onsdag 2. mai.
tirsdag 17. april Bygland kommune
Gratis kurs for "nyare og framtidige skogeigarar"
Skogselskapet i Agder og Skogeigarlaga i Setesdal vil over to kveldar i mai arrangere kurs for nyare skogeigarar og framtidige skogeigarar
fredag 13. april Bygland kommune
Nå skal Helga Arntzen bygge spa i Byglandsfjorden
Folk skal ikke lenger bare ete spa i Setesdal. Ei ustoppelig kvinne fra Tyskland sikrer at alle snart kan bade i ett også.
torsdag 12. april $ Fædrelandsvennen
Offisiell opning av Byglandsfjord legekontor
Byglandsfjord legekontor har offisiell opning fredag 4. mai frå kl. 11:00 - 13:00. Alle er hjarteleg velkomne, det blir servering av kaffe og kake
torsdag 12. april Bygland kommune
Mestringskurs for pårørande
NKS Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige kjem til Evje for å halde mestringskurs.
tirsdag 10. april Bygland kommune
Aksellastrestriksjonar
Frå og med tysdag 03.04.2018 kl. 08:00 blir det innført aksellastrestriksjonar på alle kommunale vegar på grunn av teleløysing
tirsdag 3. april Bygland kommune
Tusen år gammelt landemerke langs riksvei 9
I generasjoner har Landeeika inspirert og fascinert både bygdefolk og forbifarende. Det er ikke uten grunn. Men nå tynges den av alderdommen.
mandag 2. april $ Fædrelandsvennen
Ungkarsøl fra Bygland
Å smake på det lokale ølet var alltid et høydepunkt for Torkjel Austad, som har bodd på tre kontinenter og reist til over seksti land. Nå har han gitt Bygland sitt eget tradisjonsøl.
onsdag 28. mars $ Fædrelandsvennen
Hugs å melde deg på Setesdalskonferansen
tirsdag 27. mars Bygland kommune
– Ringer noen og spør, løper jeg ned og åpner puben
Gjemt bak Tesla-ladere og Glashytta i Bygland, finner du bygdas eneste pub. – Her møtes alle generasjoner, fra 18 til 70, sier pubsjef.
søndag 25. mars $ Fædrelandsvennen
Fem gratis hustomter
Som eit tiltak for å stimulere bustadbygging i Bygland kommune har kommunestyret vedtatt at fem tomter i ferdig regulerte kommunale bustadfelt i Bygland kommune vert selde for ein pris som svarer til tilkopling av vatn, avlaup og andre kommunale kostnadar som kjem ved bygging av bustadhus på tomta....
fredag 23. mars Bygland kommune
Ledig 100% fast stilling som barnehagelærar/pedagogisk leiar ved Byglandsfjord oppvekstsenter
Bygland kommune ligg midt i Setesdal. Kommunen har omlag 1200 innbyggjarar og framifrå tilhøve for friluftsliv ved fjord og fjell. Her er gode oppvekstvilkår og eit godt tenestetilbod. Bygland kommune har nynorsk som offisiell målform. Verdiane våre er: Truverdig,...
fredag 23. mars Bygland kommune
Aksellastrestriksjonar
Frå og med tysdag 03.04.2018 kl. 08:00 blir det innført aksellastrestriksjonar på alle kommunale vegar, grunna teleløysing. På Steinstogvegen blir det, grunna særskilde tilhøve, innført aksellastrestriksjonar allereie frå og med fredag 23.03.2018.
fredag 23. mars Bygland kommune
Ledig 60% stilling som rettleiar på NAV Bygland
Bygland kommune ligg midt i Setesdal. Kommunen har omlag 1200 innbyggjarar og framifrå tilhøve for friluftsliv ved fjord og fjell. Her er gode oppvekstvilkår og eit godt tenestetilbod. Bygland kommune har nynorsk som offisiell målform.
fredag 23. mars Bygland kommune
Ledige undervisningsstillingar frå 1. august 2018
Bygland kommune ligg midt i Setesdal. Kommunen har omlag 1200 innbyggjarar og framifrå tilhøve for friluftsliv ved fjord og fjell. Her er gode oppvekstvilkår og eit godt tenestetilbod. Bygland kommune har nynorsk som offisiell målform. Verdiane våre er: Truverdig,...
fredag 23. mars Bygland kommune
AUST-AGDER

Ledige stillingar som fagarbeidar - to vikariat på 50% kvar
Bygland kommune ligg midt i Setesdal. Kommunen har omlag 1200 innbyggjarar og framifrå tilhøve for friluftsliv ved fjord og fjell. Her er gode oppvekstvilkår og eit godt tenestetilbod. Bygland kommune har nynorsk som offisiell målform. Verdiane våre er: Truverdig,...
fredag 23. mars Bygland kommune
Frivilligsentralen har middagsservering!
Synest du ettermiddagane er travle? Har du ikkje lyst å lage middag eller kunne du tenkje deg å ha nokon å ete saman med? Då har Frivilligsentralen løysinga!
torsdag 15. mars Bygland kommune
Skuleruta 2018 - 2019
Administrasjonen har vedteke skuleruta for neste skuleår. Det blir skulestart måndag 20. august
mandag 12. mars Bygland kommune
Bykle på landstoppen innen heltid
I Bykle jobber over halvparten innen pleie og omsorg heltid. Det løfter dem opp på andreplass nasjonalt, og langt over resten av Agder-kommunene. I Iveland jobber under en av ti heltid.
fredag 9. mars $ Fædrelandsvennen
Nedetid på kommunens telefoni
I dag, tysdag 6. mars, kjem kommunens sentralbord til å vere nede frå klokka 14.00-16.00 grunna oppgradering.
tirsdag 6. mars Bygland kommune
Her er damene som «aldri» er syke
Dette er damer som «aldri» er syke: Renholderne i Åseral kommune hadde superlave 1,58 prosents sykefravær i fjor!
torsdag 1. mars $ Fædrelandsvennen
Redusert søppeltømmming grunna kulda
Ein god del av matsøppeldunkane blir ikkje tømt heilt i dag, torsdag 1. mars.
torsdag 1. mars Bygland kommune
Opning av Byglandsfjord legekontor
Onsdag etter påske (4. april) blir fyrste pasientdagen på legekontoret på Byglandsfjord
onsdag 28. februar Bygland kommune
Isblokk traff bil: – Var like stor som en søppeldunk
Da en familie på fire fra Søgne var på vei inn i Fånefjelltunnelen torsdag, ble frontruta på bilen deres knust av ei isblokk.
fredag 23. februar $ Fædrelandsvennen
Setesdal opplæringskontor lyser etter dagleg leiar
Det er ledig 70% stilling som dagleg leiar frå 1.8.2018
fredag 23. februar Bygland kommune
Eigedomsskatt 2018
Med bakgrunn i kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2018, etter Eigedomsskattelova §3c - for verk og bruk i Bygland kommune, og med heimel i Eigedomsskattelova §15, vert eigedomsskattelista lagt ut til ålment ettersyn i tre veker
fredag 23. februar Bygland kommune
Bygland kommune vil at fleire skal ta i mot digital post
I Bygland kommune har 352 innbyggjarar tatt i bruk digital postkasse - det utgjer 34,8 prosent. No startar kommunen ein kampanje for å få fleire til å ta i mot digital post frå kommunen
onsdag 21. februar Bygland kommune
Innføring av ekstraordinær bandtvang
På grunn av store snømengder og av omsyn til viltet, blir det innført ekstraordinær bandtvang i Bygland kommune i frå fredag 16. februar 2018
fredag 16. februar Bygland kommune
Landlivskontakten i Setesdal
I høve prosjektet "Setesdal Gründer og Samfunnsutvikling" har det blitt oppretta ei prosjektstilling ut frå ei delgruppe som heiter "Landlivsgruppa". Denne stillinga har fått namnet "Landlivskontakten i Setesdal". Landlivskontakten har som mål å ta i...
onsdag 14. februar Bygland kommune
Dukketeater på Byglandsfjord folkebibliotek torsdag 8. februar kl.17:00
Førstkommande torsdag kjem førestillinga Baldrian og musa "På tur" til Byglandsfjord folkebibliotek klokka 17:00. Gratis inngong. Alle er hjarteleg velkomne.
tirsdag 6. februar Bygland kommune
Viltfondmidlar
Søknadar om viltfondmidlar i 2018 må vere kommunen i hende innan 1. mars .
tirsdag 6. februar Bygland kommune
Hovedopptak til barnehage og SFO
Søknadsfrist for barnehage- og SFOplass i Bygland kommune er 01.03.18. På SFO må ein søkje kvart år, medan i barnehagen har ein plass fram til ein startar på skulen. (Unntaket er søkjarar frå Senum) Søknadskjema for barnehage finn de HER Søknadsskjema...
tirsdag 6. februar Bygland kommune
Skulen og barnehagen i Bygland vert stengt 17. januar
Bygland skule og Bygland barnehage vert stengt i morgon 17. januar på grunn av straumbrot. Skulen vil varsle alle foreldre om dette så langt det er mogeleg. (Mobilnettet frå Bygland og nordover er ute av drift). Skulebussen vil kjøre som normalt for å ta med dei som ikkje har...
tirsdag 16. januar Bygland kommune
Beredskap - kommunen informerar
Straum og mobilnett er framleis borte i delar av Bygland
tirsdag 16. januar Bygland kommune
Store områder er uten mobildekning - og nødnettet er nede
Massive problemer etter snøværet.
tirsdag 16. januar $ Fædrelandsvennen
Tilbakemelding på heimesidene våre
På heimesidene våre er det mogelegheit til å gje tilbakemelding til oss om du svarer på spørsmålet Fant du det du leita etter? Dette feltet finn du nederst på kvar side/artikkel. Me set stor pris på om de svarer på dette, for med konstruktive
torsdag 11. januar Bygland kommune
Bygdekinoen 24. januar
Onsdag 24. januar kjem desse filmane til Bygland: Kl 17:30 er det Ferdinand, og kl 19:30 er det Den 12. mann som blir vist
mandag 8. januar Bygland kommune
Vil de gifte dykk borgarleg?
Stortinget har vedteke lovendringar i Ekteskapsloven. Frå 1. januar 2018 er det kommunane som har ansvaret for borgalege vigslar.  
tirsdag 2. januar Bygland kommune
Skomedal - så bratt at det var forbudt med geiter
De som kjører ofte gjennom Setesdal har erfart hvor Skomedal i Bygland er. Her gjaldt det å holde godt i rattet. Nå er den gamle flaskehalsen på riksvei 9 historie. Det er folk på Skomedal glade for.
22. desember 2017 $ Fædrelandsvennen
Busstilskot til studentar i Bygland kommune
HEI STUDENTAR! Prøver hybelkommunen din å få deg til å flytte heimanifrå med lokketilbod om busskort eller liknande? Bygland vil gjerne ha deg som innbyggjar så lenge du reknar deg heime her!
20. desember 2017 Bygland kommune
AUST-AGDER

Setesdal Miljø og Genvinning
20. desember 2017 Bygland kommune
Jolehelsing
Me vil ynskje alle ei god jol og eit godt nyttår!
18. desember 2017 Bygland kommune
Opningstider på kommunehuset i jola
Legekontor: Onsdag 27.12: kl 09:00 - 15:00 Torsdag 28.12: kl 09:00 - 15:00 Fredag 29.12: kl 09:00 - 15:00 Administrasjonen: Onsdag 27.12: Stengt Torsdag 28.12: kl 10:00 - 14:00 Fredag 29.12: kl 10:00 - 14:00 NAV: Onsdag 27.12: Stengt Torsdag 28.12: 12:00 - 14:00 Fredag 29.12: 12:00 - 14:00
18. desember 2017 Bygland kommune
Gutt (17) knivstakk eks-kjæresten seks ganger. Nå er dommen opphevet
Dommen på 4,5 års fengsel for drapsforsøk på en internatskole i Bygland er opphevet. Etter den sjeldne avgjørelsen må offer og gjerningsmann tilbake til retten.
18. desember 2017 $ Fædrelandsvennen
Restauranttest av Setesdal hotel: – Her kan du komme rett fra jakta
I restauranten til Setesdal hotel i Bygland har lite forandret seg siden det ble åpnet i 1982. Det ser gjestene ut til å trives med.
16. desember 2017 $ Fædrelandsvennen
Ledig 100 % fast stilling som fagleiar - plan
Heim
14. desember 2017 Bygland kommune
Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 - 2021 - Offentleg ettersyn
Formannskapet sitt framlegg til Årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021 er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 29.11. - 13.12.2017
29. november 2017 Bygland kommune
Frå 1. januar 2018 treng ikkje pasientar henvisning for å få stønad til fysioterapi
Stortinget har vedteke at kravet til henvisning frå lege, manuellterapeut eller kiropraktor fell bort frå 1. januar 2018
28. november 2017 Bygland kommune
Jolegrantenning
Jolegrantenninga vert den 01 Desember, kl. 17.00 ved Byglandstunet.
24. november 2017 Bygland kommune
Bygdekino Laurdag 18.11
Denne helga er me så heldige å få ikkje mindre enn tre filmar på ein dag! Ekspedisjon Knerten kjem først ut, så får me actionfilmen Justice League, og deretter topper me med den norske filmen Natta pappa henta oss!
13. november 2017 Bygland kommune
Informasjon frå legekontoret
Nedanfor finn du informasjon om legesituasjonen samt om ombygginga på legekontoret på Byglandsfjord
13. november 2017 Bygland kommune
Ledig 80% fast stilling som Pedagogisk rådgjevar
No har du sjansen til å jobbe som pedagogisk rådgjevar hos oss i Bygland kommune!
8. november 2017 Bygland kommune
Bli med på "epletur" til Telemark!
Tysdag 28. november 2017 arrangerer Setesdal regionråd i samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder tur til fruktbygda Gvarv
8. november 2017 Bygland kommune
Strøsand
Det vert mogleg for eldre og uføre å hente strøsand på kommunen sitt lager på Nesmoen
6. november 2017 Bygland kommune
Ordførar Leiv Rygg Langerak er delvis sjukemeldt
1. november 2017 Bygland kommune
Pensjon og langsiktig sparing
Invitasjon til temakveld
25. oktober 2017 Bygland kommune
Bygland legekontor
Kommunelege Åsulv Horverak har nå pasientbehandling på Bygland legekontor tysdag, onsdag, torsdag og er kommuneoverlege i Bygland på fredag. Han har utvida pasientlista til 500 og har nå ledig kapasitet. Han kjem til å ha kontordag på onsdag på Byglandsfjord saman med...
25. oktober 2017 Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BYGLAND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
AUST-AGDER

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Bergen Nordland Kjendis Næringsliv Fotboll Østfold Akershus Vestfold Kultur Aust Agder Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mat Troms Mobil Skåne Hässleholm Sport Oslo Buskerud Trøndelag Møre og Romsdal Forsvar Sogn og Fjordane Odda Kalmar Fiske Finnmark Kristianstad Fotball Oskarshamn Kvinnherad Molde FK Svedala Skien Molde Inrikes Kongelig Fredrikstad Get-ligaen Tinn Sandnes USA Karlskrona Stabæk Kultur Karmøy Rendalen Malmö Sunndal Stavanger Svelvik Bolig Eslöv Bamble Blekinge Musikk Barn Poker Sport Motor Elverum Kragerø Askøy Lillesand Bodø Sørreisa Politikk Fauske Porsgrunn Steigen Tesla Lyngdal Ringsaker Kongsvinger Näringsliv Aurskog-Høland Hyllestad Bil Risør Haugesund Osterøy Stord Meløy Vestby Tvedestrand Sverige Kunst Dyr Åstorp Håndball Tomelilla Nittedal Drangedal Grane Trav Tynset Hvaler Økonomi Sjakk Eliteserien Reise Mörbylånga Narvik Drammen Nesodden Helsingborg Lund Åsnes Mote Trening IK Start Vestvågøy Landskrona Stockholm 17. mai Universet Lier Turn Vietnam Øksnes Eidskog Salangen Bil Nordkapp Ballangen Android Mandal Kryptovaluta Nord-Korea Båt Vefsn Kristiansand FK Haugesund Kvænangen Sigdal Horten Lindås Berlevåg Klippan Odds BK Trysil Sund Askim Førde Vinje Fedje Langrenn Hälsa Utrikes Austrheim Moss Sarpsborg Staffanstorp Tromsø Notodden Grue Tolga Jølster OBOS-ligaen Tranøy Vågan Filippinene Nedre Eiker Friluftsliv Forskning X-games Utsira OL Øvre Eiker Eurovision Mat Sykkel Jakt Lesja Tingvoll Russ Fjell Modum Karasjok Lyngen Båstad Gjøvik Aurdal Tana Porsanger Larvik Sande Jevnaker Kävlinge Ski Ronneby Farsund Russland Vitenskap Svalbard Radøy Hörby Hemnes Bromölla Film Meland Tønsberg Skiskyting Øygarden Vær Målselv Skurup Suldal Sölvesborg Fitjar Frogn Menn World Series of Poker Forskning VM Sogndal Ålesund Åmot Spill Kongsberg Åmli Nord-Odal Skiptvet Motorsport Enebakk Vålerenga Norway Cup Re Alstahaug Høyanger Time Naustdal Brønnøy Sauherad Gausdal Kvinesdal Valle Øyer Moskenes Skedsmo Jönköping Halden Skjervøy Bærum Stavanger Oilers Eiker Selje Stranda Rauma Ekonomi Hamar Kommunesammenslåing Helse Rana Hadsel Gloppen Masfjorden Olofström Sandøy Nes Friidrett Løten Litteratur Klatring Stryn Bodø/Glimt Tromsø IL Evenes Landbruk Våler Halsa Herøy Kviteseid SK Brann Skøyter Hammerfest Spania Andøy Asker Svømming Emmaboda Forsand Påske Sola Kvæfjord Foto FA-cupen Bundesliga Roing Arvika Åseral Odal Eidsberg Trollhättan Östergötland Viking FK Nybro Interiør Romfart NHL Mjøndalen IF Fræna Flora Surnadal Skånland Værøy La liga Torsken Kristiansund Giske Askvoll Alpint Borgholm Østre Toten Karlshamn Volvo Træna Skodje Sørfold Tjeldsund Klima Boksing Froland Tour of Norway Leirfjord Nissedal Syria Flekkefjord Hockey Svalöv Google Rosenborg BK E-sport Søgne Nesna Os Ishockey Hamarøy Skisport Trøgstad Sandefjord Polen Modalen Hole Dovre Kvinner Arendal Aure Teknik Råde Årdal Tysvær Birkenes Hattfjelldal Ås Vaksdal Liverpool Fjaler Jobb Lenvik Røyken Vennesla Eid Gran Rømskog Voss
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL