Bygland
Colorlinetour 2023
Sykkelrittet Colorlinetour 2023 finn i år stad laurdag 3. juni. Rittet følgjer den tradisjonelle traseen langs RV9 frå Kristiandsand til Hovden
tirsdag 12:04 Bygland kommune
Tiltaksplan for villrein: Korleis betre forholda for villreinen i Setesdal Ryfylke og Setesal Austhei
Det vil bli halde eit digitalt innspelsmøte med referansegruppa den 23. mai kl. 18-20 for alle som er interesserte. Referansegruppa er open for alle
tirsdag 23. mai Bygland kommune
Arrangement Presteneset 2023?
Har nokon planar om, eller ynskjer å bruke Prestneset til arrangement sommaren 2023?
mandag 22. mai Bygland kommune
Program 17. mai 2023
17. mai-feiringa i år går føre seg på Bygland. Nedanfor finn du programmet for dagen
tirsdag 16. mai Bygland kommune
Anbodskonkurranse for vintervedlikehald av vegar
Bygland kommune har kunngjort ein open anbodskonkurranse for vintervedlikehald av kommunale og private vegar for Bygland med omegn
mandag 15. mai Bygland kommune
Tilskot til opplærings- og formidlingsarbeid
Agder fylkeskommune deler ut tilskot som går på opplærings- og formidlingsarbeid gjennom aktivitetar for og med barn og unge i Setesdal
torsdag 11. mai Bygland kommune
Skuleinnskriving 2023
30. mai 2023 er det førskuledag og skuleinnskriving for elevar som skal begynne i 1. klasse i Bygland kommune hausten 2023
torsdag 11. mai Bygland kommune
Oppheving av akselrestriksjonar
Akselrestriksjonane er oppheva frå og med 10. mai
torsdag 11. mai Bygland kommune
AGDER

Ope møte om utvikling av Byglandsfjord sentrum 23. mai
Velkomen til ope møte i Årdalshallen tysdag 23. mai kl. 18 - 20.30
torsdag 11. mai Bygland kommune
Skogkveld om ungskogpleie
Skogeigarlaga i Setesdal arrangerer skogkveld tysdag 9. mai kl. 18.00 på Longerak. Parkering ved rv. 9 omlag 600 m nord for nordre avkøyring til Longerak
tirsdag 2. mai Bygland kommune
– Om jeg har uvenner? Sikkert, men det er ikke gjensidig.
.
søndag 30. april Fædrelandsvennen
Tilskott til miljøtiltak i skog 2023
Landbruksdirektoratet har sett av 5,5 millionar kroner til miljøtiltak i skogbruket
fredag 28. april Bygland kommune
Vi treng tilkallingsvikarar i pleie- og omsorgstenesta
Kan du tenke deg å vere tilkallingsvikar hos oss på Byglandsheimen/open omsorg? I såfall treng vi deg! 
tirsdag 25. april Bygland kommune
Koronavaksine - vaksinetilråding for våren 2023
Det blir tilbod om oppfriskingsdose til alle over 75 år i Bygland kommune
mandag 17. april Bygland kommune
Akselrestriksjonar
Frå og med onsdag 12.04.23 kl. 08:00 blir det med heimel i Veglova §7 innført aksellastrestriksjonar på alle kommunale vegar tilhøyrande Bygland kommune på grunn av teleløysinga
fredag 14. april Bygland kommune
Tilskot til drift av lag og organisasjonar og aktivitetar retta mot barn og unge
Du kan no søke om både midlar til drift av lag og organisasjonar. Søknadsfrist: 1. mai. Du finn og informasjon om andre tilskot du kan søke
onsdag 12. april Bygland kommune
Symjebassenget
Symjebassenget blir stengt frå og med 15. april. Det betyr då at siste dag for ope basseng er fredag 14. april
tirsdag 11. april Bygland kommune
Så lenge det er solgt én billett, kjører de på: – Det har skjedd flere ganger det
I den gamle gymsalen til Bygland skole er den sammenleggbare tribunen med sitteplass til 110 personer trukket ut. Det er kinokveld.
lørdag 1. april Fædrelandsvennen
Informasjon om opningstider i påska
Vi ønskjer alle ei god påskehøgtid! Nedanfor finn du informasjon om opningstidene
fredag 31. mars Bygland kommune
– Når alle skal på hytta i helga blir det aggresjonskjøring
.
fredag 31. mars Fædrelandsvennen
Informasjon om mellombels reduksjon i opningstid for biblioteket
Biblioteket vil ei tid framover halde stengt på Byglandsfjord måndagar 16.30 - 19.00 og på Bygland tysdagar 16.00 - 18.00 
torsdag 23. mars Bygland kommune
Måtte stenge kirke: – Det var for brannfarlig
.
lørdag 18. mars Fædrelandsvennen
Kjøttkakene er laget på egen oppskrift. Sausen er laget på kraft. Akkurat slik du forventer det på et sted som dette.
Riksvei 9 tar deg gjennom et av Norges mest spektakulære landskap. Det er også en reise som kan by på flere matopplevelser på veien. Dersom du tar deg tid. Vi har testet fire av dem.
torsdag 16. mars Fædrelandsvennen
Streaming av kommunestyremøte 16.3.23 kl. 09.00
Kommunestyremøtet den 16. mars blir streama.
torsdag 16. mars Bygland kommune
Difor er vernepleiarar etterspurt i Agder
NAV estimerer ein mangel på om lag 1 100 personar i helse- og sosialtenesta i Agder. Hausten 2023 set Universitetet i Agder (UiA) opp desentralisert vernepleiarutdanning med studiestadar på Evje, i Lyngdal og i Risør/Tvedestrand. Dette blir gjort i håp
torsdag 9. mars Bygland kommune
Pressemelding: Den nest største militærøvinga i Noreg
Statsforvaltaren i Agder har sendt ut pressemelding om ei stor militærøving som går føre seg i tida 6. - 24. mars
torsdag 9. mars Bygland kommune
Eigedomsskatt 2023
Eigedomsskattelista vert lagt ut til offentleg ettersyn i tre veker frå den 28.02.2023
tirsdag 28. februar Bygland kommune
Årdalshallen er stengt
Årdalshallen er mellombels stengt grunna eit tilfelle av brann. Brannen blei raskt sløkt, men det er røyk- og sotskader i bygget
mandag 27. februar Bygland kommune
Innsynsløysinga er nede i to dagar på grunn av oppdatering
På grunn av at saksbehandlingssystemet vårt blir oppdatert, vil innsynsløysinga vere nede måndag og tysdag
mandag 27. februar Bygland kommune
Vurderer du å bli fosterheim?
Bufetat har behov for fleire fosterheimar til både barn og ungdom. Vil du vite meir om kva det inneber å vere fosterheim?
torsdag 23. februar Bygland kommune
Varsel frå Meteorologisk Institutt om svært kraftige vindkast
Meteorologisk Institutt har sendt ut farevarsel, oransje nivå om svært kraftige vindkast i Agder og delar av Telemark
torsdag 16. februar Bygland kommune
Flaumsonekartlegging i Otra
Kommunestyret i Bygland vedtok i møte 9.2.23, sak 9/23 at Norconsult AS si flaumsonekartlegging datert 15.11.22 skal leggast til grunn ved sakshandsaming av plansaker og byggesaker i Bygland
mandag 13. februar Bygland kommune
Kvote­jakt på gaupe åpnes igjen i tre kommuner i Agder
Kvotejakten på gaupe åpnes igjen i Bykle, Valle og Bygland kommuner fra 11. februar, opplyser statsforvalteren i Agder.
fredag 10. februar Fædrelandsvennen
AGDER

Kva skal dagsturhytta heite?
Dagsturhytta som er bestemt plassert ved Utsikten i Grendi må ha eit namn. Det kan du vere med på å bestemme.
torsdag 9. februar Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte 9.2.23 kl. 09.00
Kommunestyremøtet den 9. februar blir streama.
onsdag 8. februar Bygland kommune
Opptak i barnehage og SFO
Vi minner om at søknadsfristen for å søke plass i barnehage og SFO er 1. mars
onsdag 8. februar Bygland kommune
Brannøving
Setesdal brannvesen IKS, Bygland og Byglandsfjord gjennomfører ei brannøving på Bygland måndag 13. februar
tirsdag 7. februar Bygland kommune
Køyreruter mobile pass- og ID-kontor (passbuss)
Treng du nytt pass? Det er no sett opp nye datoar for når Passbussen kjem til Evje
tirsdag 7. februar Bygland kommune
Næringslaget si næringsundersøking i Bygland 2022
Bygland Næringslag blei stifta 9. juni 2022. Hovudfokuset for næringslaget er m.a. å fremje og legge til rette for vekst i lokalt næringsliv
mandag 30. januar Bygland kommune
Moglegheitsstudie for Presteneset
Moglegheitsstudien syner fleire moglege måtar å utnytte og bygge på Presteneset
fredag 27. januar Bygland kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023
Valdagen er 11. september, men allereie no må administrasjonen og politikarane arbeide med førebuingane til valet. Det som er aktuelt no er listeforslaga
onsdag 25. januar Bygland kommune
Brøyting av kommunale vegar
Det vil i veka som kjem bli gjennomført rydderundar av kommunalt mannskap for å fjerne tre som heng utover vegen
søndag 22. januar Bygland kommune
Riksvei 9 måtte stenges: – Is løsnet, og dannet en propp
.
lørdag 21. januar Fædrelandsvennen
Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte
Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg
onsdag 18. januar Bygland kommune
Gratis klima- og energirådgjeving til deg som eig ein bustad
Bygland kommune tilbyr no gratis klima- og energirådgjeving til innbyggarane våre
onsdag 18. januar Bygland kommune
Informasjon frå Evje og Bygland legesenter
Kontoret på Bygland blir stengt dagane torsdag 26.januar og torsdag 16. februar
tirsdag 17. januar Bygland kommune
Tilbod om oppfriskingsdose av koronavaksine for personar mellom 18 og 64 år
Personar mellom 18 og 64 år kan møte opp å få ein oppfriskingsdose av koronavaksina torsdag 9. februar
mandag 9. januar Bygland kommune
Minner om fristen for etterregistrering av opplysningar i PT-søknaden
Du kan registrere enkelte opplysningar i tidlegare innlevert søknad etter 15. oktober, men dette må du gjere innan 10. januar
mandag 9. januar Bygland kommune
Har du ein bustad for utleige?
Bygland kommune har fått oppmoding om å busette fleire flyktningar frå Ukraina i 2023. Har du ein bustad du ønskjer å leige ut? Då ønskjer vi at du tar kontakt!
mandag 9. januar Bygland kommune
Er du interessert i historie?
Bruken til nettsidene til arkivinstitusjonar i Noreg aukar. Inkludert Digitalarkivet er det nær 2,5 millionar brukarar som ei gong i løpet av 2019 besøkte nettstaden til ein av dei 31 arkivinstitusjonane i Noreg. Nedanfor kan du finne lenker til fleire
mandag 2. januar Bygland kommune
Digitalt kurs: Byggherre på skogsveiprosjekt
Skogkurs lanserer nytt digitalt kurs. Kurset alle skogeigarar som hyrer inn entreprenør til veganlegg bør ha
mandag 2. januar Bygland kommune
Frykter glatt føre i kveld
Nedbør som fryser til is på veien kan gi utfordrende føre langs riksvei 9 i løpet av kvelden.
30. desember 2022 Fædrelandsvennen
Ville gi bygget til kommunen. Nå undersøker de nye muligheter.
Helga Arntzen (80) i Aktive Fredsreiser vil gjerne beholde Landeskogen Fredssenter i Bygland.
30. desember 2022 Fædrelandsvennen
Politiet meldte om glatt vei: – Mange biler kommer seg ikke videre
.
29. desember 2022 Fædrelandsvennen
Opningstider i romjola
Nedanfor finn du oversikt over opningstidene i romjola. Vi ønskjer alle ei god jol og eit godt nyttår!
21. desember 2022 Bygland kommune
Informasjon frå Evje og Bygland legesenter
Legekontoret i Bygland blir stengt den 29.12.22, då der ikkje er lege
20. desember 2022 Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte 15.12.22 kl. 09.00
Kommunestyremøtet den 15. desember blir streama.
14. desember 2022 Bygland kommune
Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg
Vi treng sommarvikarar til Byglandsheimen, open omsorg, habilitering, kjøkken og heimehjelp. Søknadsfrist 28.02.23
14. desember 2022 Bygland kommune
AGDER

Ny helsesjukepleiar i Bygland kommune
Bygland kommune har tilsett ny helsesjukepleiar
5. desember 2022 Bygland kommune
Byglandsnytt
Byglandsnytt er ei informasjonsavis for Bygland kommune. I Byglandsnytt vil det vere informasjon om ulike aktivitetar i kommunen, opningstider, vedtak i kommunestyret og andre politiske utval m.m.
5. desember 2022 Bygland kommune
No kan du studere vernepleie der du bur
Hausten 2023 blir det mogleg å ta ein bachelor i vernepleie frå Universitetet i Agder, og samstundes kombinere det med livet du lever i Setesdal
30. november 2022 Bygland kommune
Informasjon frå Evje og Bygland legesenter
Nedanfor finn du informasjon om opningstida ved Evje og Bygland legesenter i jola. Du finn og ei oversikt over dei dagane avdelinga på Bygland er stengt.
28. november 2022 Bygland kommune
Tilbod om oppfriskingsdose korona for personar mellom 18 og 64 år
Bygland kommune tilbyr no oppfriskingsdose for dei som ønskjer dette. Du ser oversikt over tidspunkta nedanfor
25. november 2022 Bygland kommune
Offentleg ettersyn - Årsbudsjett 2023 og økonomi- og handlingsplan 2023 - 2026
Formannskapet handsama årsbudsjett 2023 og økonomi- og handlingsplan 2023-2026 i møtet 16.11.22 og la det ut til offentleg ettersyn. Høyringsfristen er: 13.12.2022
23. november 2022 Bygland kommune
NYTT TIDSPUNKT - Folkemøte folkemøte om utvikling av Presteneset
På grunn av sjukdom ser vi oss nøydde til å flytte det planlagde folkemøte. NYTT TIDSPUNKT ER: 29. NOVEMBER KL. 18.30
22. november 2022 Bygland kommune
NYTT TIDSUNKT - Invitasjon til folkemøte om utvikling av Presteneset
På grunn av sjukdom ser vi oss nøydde til å flytte det planlagde folkemøte.NYTT TIDSPUNKT ER: 29. NOVEMBER KL. 18.30 Bygland kommune ønskjer å presentere moglegheitsstudien for Bygland sentrum med fokus på Presteneset
14. november 2022 Bygland kommune
Artikkel om satsinga på bleka som matfisk
Magasinet Fish Farmer har ein fin artikkel om bleka og Fyri si satsing på Bleka som matfisk
10. november 2022 Bygland kommune
Koronavaksinering med oppfriskingsdosar
Bygland kommune har drop-in vaksinering for oppfriskingsdosar
7. november 2022 Bygland kommune
Informasjon frå legesenteret
Evje og Bygland legesenter held stengt onsdag 9. november 2022
7. november 2022 Bygland kommune
Hausten er tid for viltpåkøyrslar - kva skal du gjere om det skjer?
Hausten er den tida på året då der skjer flest viltpåkøyrslar. Å køyre på ein elg eller eit rådyr kan vere både skremmande og farleg. Ein viltpåkøyrsel medfører materielle skadar, lidingar for dyret og det kan også medføre...
4. november 2022 Bygland kommune
Setesdalsprisen 2022
Fristen for å fremje kandidatar til Setesdalsprisen er  1. november kl. 12:00
31. oktober 2022 Bygland kommune
Person omkom i gravemaskin-ulykke
En mann er lørdag erklært død etter en ulykke i Bygland. Det ble gitt hjerte- og lungeredning, men livet stod ikke til å redde.
29. oktober 2022 Fædrelandsvennen
"Egenberedskapsuka 2022"
Egenberedskapsuka 2022 blir arrangert i veke 44 (31. oktober - 6. november)
28. oktober 2022 Bygland kommune
Tilskot til inkludering av barn og unge for 2023
Bufdir forvaltar ei nasjonal tilskotsordning der målet er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking
27. oktober 2022 Bygland kommune
TUBFRIM er vedteke nedlagt
Nasjonalforeningen for folkehelsen vedtok å legge ned drifta av Tubfrim frå sommaren 2023
27. oktober 2022 Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL