Bygland
Utlysing av midlar: Klima- og miljøprogrammet i jordbruket 2021
Statsforvaltaren i Agder (tidl. Fylkesmannen) har fått fylkesvis tildeling annanfor Klima- og miljøprogrammet i jordbruket. Søknadsfrist er 1. april
07:45 Bygland kommune
Punkt frå møte i kriseleiinga 20.01.21
Det er jamnlege møte i kriseleiinga i samband med den pågåande situasjonen med Covid -19. Nedanfor finn du punkt frå møtet den 20.01.21
onsdag 16:11 Bygland kommune
Konsulent - pleie og omsorg (2. gangs utlysing)
Det er ledig ei fast 60%-stilling som konsulent (merkantil støttefunksjon) ved eining for pleie og omsorg. Søknadsfristen 12.02.2021
onsdag 10:53 Bygland kommune
Ledig stilling som rådgjevar i Setesdal interkommunalt politisk råd
Vil du vere med å drive regionalt utviklingsarbeid i praksis? SIPR søkjer etter rådgjevar i 1 års engasjement med høve til fast stilling. Søknadsfrist er 7. februar 2021
tirsdag 13:30 Bygland kommune
Informasjon frå legekontoret
Anette S. Skeie har hatt permisjon ei stund. Frå og med 18. januar er ho tilbake på legekontoret
torsdag 14. januar Bygland kommune
Punkt frå møte i kriseleiinga 13.01.21
Det er jamnlege møte i kriseleiinga i samband med den pågåande Covid-19-situasjonen. Nedanfor finn du punkt frå møtet den 13. januar
torsdag 14. januar Bygland kommune
Informasjon vedk. vaksinering av alle over 65 år
Er du over 65 år, busett i kommunen og opplever at kommunen ikkje har tatt kontakt vedk. vaksinering? Då kan det hende at vi ikkje har telefonnummeret ditt eller at du ikkje har tatt telefonen når vi har ringt
mandag 11. januar Bygland kommune
Travel to Norway
To improve infection control, several measures have been introduced regarding travel to Norway. All persons travelling to Norway from red countries/regions are required to familiarise themselves with important information about entry registration, entry
fredag 8. januar Bygland kommune
AGDER

Vaksineringa er i gong
Bygland kommune er no i gong med koronavaksinering. I går blei dei første dosane sette på Byglandsheimen
fredag 8. januar Bygland kommune
Søk om tilskot til vilttiltak!
Agder fylkeskommune forvaltar ei statleg tilskotsordning dei har kalt Tilskot til vilttiltak . Tilskotsordninga skal bidra til ei forvaltning som fremjer eit haustingsverdig overskot av viltet. Innafor denne ramma, skal ordninga legge til rette for
torsdag 7. januar Bygland kommune
Byglandsnytt
Byglandsnytt er ei informasjonsavis for Bygland kommune. I Byglandsnytt vil det vere informasjon om ulike aktivitetar i kommunen, opningstider, vedtak i kommunestyret og andre politiske utval m.m.
onsdag 6. januar Bygland kommune
Informasjon frå Setesdal brannvesen IKS om gebyr for feiing og tilsyn
Der kjem ein del spørsmål om gebyret for feiing og tilsyn. Her finn du informasjon frå Setesdal brannvesen på kva som inngår i gebyret
tirsdag 5. januar Bygland kommune
Pårørandekurs våren 2021
Våren 2021 blir det nye mestringskurs i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand for pårørande som er berørt av andre sin bruk eller avhengigheit til rusmidlar
tirsdag 5. januar Bygland kommune
Setesdal brannvesen IKS har ledig stilling som feiar/tilsynspersonell
Setesdal brannvesen IKS har ledig ei 100% stilling som tilsynspersonell. Søknadsfrist er 25. januar
tirsdag 5. januar Bygland kommune
Punkt frå møte i kriseleiinga 4. januar 2021
Kriseleiinga hadde møte den 4. januar i samband med at regjeringa presenterte nye nasjonale tiltak den 3. januar
mandag 4. januar Bygland kommune
Vi gjer ei midlertidig stenging av publikumsmottaket på kommunehuset
På grunn av nye retningsliner, blir publikumsmottaket på kommunehuset stengt. Der vil kome meir informasjon etter at kriseleiinga har hatt møte i dag. 
mandag 4. januar Bygland kommune
Vaksine mot korona
Bygland kommune planlegg no gjennomføring av vaksinasjon. Dei som først får tilbodet om vaksine, er dei som er over 65 år. Vi vil i løpet av denne veka ringe til alle innbyggjarane over 65  år for å få ei oversikt over kven som ønskjer vaksina, og kven
mandag 4. januar Bygland kommune
Hald hønene innandørs!
Mattilsynet melder at fugleinfluensa er påvist hos ein villfugl i Rogaland. Sjukdomen utgjer først og fremst ein risiko for fuglar, då den er svært smittsam mellom fuglar
1. desember 2020 Bygland kommune
Det er ledig stilling som helsesjukepleiar i skulehelsetensta
Stillinga er fast 20% stilling og vikariat 30% stilling. Søknadsfrist: 13.12.2020
30. november 2020 Bygland kommune
Offentleg ettersyn: Budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2021-2024
Formannskapet handsama årsbudsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2021-2024 i møtet 18.11.20 og legg det ut til offentleg ettersyn 19.11.20. Høyringsfristen er: 8.12.2020
19. november 2020 Bygland kommune
Sti- og løypeplan
I planprogrammet for revidering av kommuneplanen er det beskrive at det skal utarbeidast sti- og løypeplan for kommunen. Bygland kommune startar nå opp arbeidet med denne. Planen skal innehalde skiløyper, turvegar og sykkelruter.
3. november 2020 Bygland kommune
Smågnagarkurs
Personar som eig og/eller leiger ein landbrukseigedom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagarmidlar
2. november 2020 Bygland kommune
Rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for Idrett, Friluftsliv-, fysisk aktivitet og kulturanlegg og Spelemidlar 2021.
Har ditt lag eller din organisasjon planar om å søkjer om spelemidlar i 2021? Då må de kome med innspel til kommunen
5. oktober 2020 Bygland kommune
Åraksbø vassverk
Grunna fare for at husdyrgjødsel kan ha kome i drikkevatnet, blei det sendt ut kokevarsel sist torsdag kveld
5. oktober 2020 Bygland kommune
Direktestrøyming av teaterframsyning
Maja Lunde sin suksessroman, Bienes historie, har vorte musikal. Det norske Teateret har valt å direktestrøyme nokre framsyningar denne hausten
28. september 2020 Bygland kommune
Bygland kontrollutval skal ha møte 5. oktober
Bygland kommune skal ha møte måndag 5. oktober 2020. Nedanfor kan du lese innkallinga til dette møtet
28. september 2020 Bygland kommune
Ledig stilling som flyktningkonsulent
Det er ledig eit 50% vikariat som flyktningkonsulent. Søknadsfrist: 15.09.20
2. september 2020 Bygland kommune
SFO blir billigare for familiar med låg inntekt
Frå 1. august blir det innført redusert foreldrebetaling i SFO for låginntektsfamiliar og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging
9. juli 2020 Bygland kommune
Opplev Bygland - Ein film av Visit Setesdal og Setesdal vekst
Med fantastiske bade- og båtmulegheiter, turløyper som passar for alle, mange spennande aktivitetar og flotte campingplassar og hotell ved fjorden, er Bygland eit passande tur- og reisemål for både store og små. Velkomen til Bygland! Film av Visit Setesdal i samarbeide med Setesdal Vekst
6. juli 2020 Bygland kommune
NAV Midt-Agder har ledig ei 80% stilling som Veileder
Stillinga inneber oppgåver på vegne av alle 6 kommunane i samarbeidet, men med oppmøtestad i Bygland
29. juni 2020 Bygland kommune
Sjekklister for byggesak
Direktoratet for byggkvalitet har laga nasjonale sjekklister. Desse sjekklistene er no digitalisert
10. juni 2020 Bygland kommune
Informasjon om smitteverntiltak i barnehagar og skolar
Folkehelseinstituttet har kome med ei nivåinndeling av smitteverntiltak med grønt, gult og raudt nivå som viser kva smitteverntiltak barnehagar og skolar skal følge
2. juni 2020 Bygland kommune
Nye retningsliner for besøk ved kommunale helseinstitusjonar
28. mai 2020 Bygland kommune
AGDER

Punkt frå møte i kriseleiinga, 28.05.20
Kriseleiinga har møte omlag ei gong i veka for å gjere opp status i samband med Covid -19. Nedanfor finn du punkt frå møtet den 28. mai
28. mai 2020 Bygland kommune
Informasjon om faktura for feiing
Bygland kommune sender i desse dagar ut faktura for kommunale avgifter. Nedanfor kan du finne svar på spørsmål du måtte ha om avgiften for feiing og dei nye reglane
26. mai 2020 Bygland kommune
Ekstraordinære tilskot til kulturtiltak
Agder fylkeskommune lyser ut ekstra midlar til innovative løysingar innan kunst- og kulturformidling. Søknadsfrist 5. juni
25. mai 2020 Bygland kommune
Spørjeundersøking om transport og tilgjengelegheit i Setesdal og Åseral
Setesdal Regionråd og kommunane i Setesdal jobbar for tida med eit prosjekt som skal belyse transporttilbod, tilgjengelegheit og mobilitet i Setesdal og Åseral. Vi ønskjer å sjå på dagens tilbod og bruk, og korleis dette kan bli betre
22. mai 2020 Bygland kommune
Punkt etter møte i kriseleiinga, 20.05.20
Kriseleiinga har jamlege møte. Nedanfor er punkt frå møtet d. 20.05.20
20. mai 2020 Bygland kommune
Innbyding til opplæringsjakt på villrein i Setesdal Ryfylke
Er du interessert i villreinjakt, men ikkje veit heilt korleis du kjem i gong eller kor du skal få tak i jaktterreng? I samarbeid med verdiskapingsprosjektet i SVR tilbyg Statskot opplæringsjakt 4. - 6. september 2020. Tilbodet gjeld for ungdom i alderen 16 - 20 år busett i kommunane Vinje, Bykle,...
20. mai 2020 Bygland kommune
Kommunehuset og administrasjonen blir opna
Kommunehuset og administrasjonen opnar til mest mogleg normal drift, etter å ha halde stengt for publikum og auke bruk av heimekontor grunna Covid -19. Samstundes skal ein framleis praktisere å legge til rette for tiltak, med tanke på å begrense smitte- og spreiingsfare, som t.d. å...
15. mai 2020 Bygland kommune
Redusert opningstid i barnehagen
For å sikre ei trygg og forsvarleg drift i høve smittevern, må barnehagane framleis ha redusert opningstid
15. mai 2020 Bygland kommune
Tirsdag går hørings­fristen ut: Massivt Agder-nei til vindkraft
Samtlige kommuner som er berørt av NVEs vindkraftplan i Agder har svart et rungende nei til utbygging av vindmøller. Fylkesmannen er overrasket over den voldsomme motstanden.
29. september 2019 $ Fædrelandsvennen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

BYGLAND

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL