Bygland
Lanserte vatn på flaske frå Bygland
Dei første flaskene med Ose Water er tappa og fredag vart kjeldevatnet frå Ose lansert. Gründerbedrifta frå Bygland vil satse på den internasjonale marknaden.
fredag 19:38 $ Fædrelandsvennen
Lag ditt eige turkart og skriv det ut med "Mitt turkart"
Du kan enkelt skrive ut Kartverket sitt turkart Norge 1:50 000 gratis via funksjonen Mitt turkart i Norgeskart.no. Du får same kartdata som papirkarta
onsdag 3. juli Bygland kommune
Pakkeforløp psykisk helse og rus
Målsetjinga med Pakke forløp for psykisk helse og rus er: auka brukarmedverknad og tilfredse brukarar samanhengande og koordinerte pasientforløp unngå unødig ventetid for utgreiing, behandling og oppfølging likeverdig tilbod til pasientar og pårørande
onsdag 3. juli Bygland kommune
Kva er status på arbeidet med reguleringsplanen for Presteneset?
Reguleringsplanen for Presteneset vart vedteken av kommunestyret den 27.02.19. Utvikling på Presteneset er ei ønska utvikling i kommunen. Administrasjonen har starta arbeidet med gjennomføringa av planen
fredag 28. juni Bygland kommune
Folkemøte om vindkraft
Det blir folkemøte om vindkraft på Bygland kulturscene torsdag 22. august klokka 18:00.Bygland kommune sin sakshandsamar for vindkraft vil orientere om NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Andre førebudde innlegg kan avtalast med varaordførar Vidar...
torsdag 27. juni Bygland kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Frå 1. mai 2015 blei ordninga med differensiert foreldrebetaling innført i Bygland kommune
mandag 24. juni Bygland kommune
Her er 112 fakta om drifta av Bygland kommune
Årsmelding 2018 - høyrest det frykteleg kjedeleg ut? Då kan me fortelje at det er det ikkje - det er faktisk eit spanande dokument som fortel i detalj kva Bygland kommune fekk til i fjor. Nedanfor vil du finne nokre utplukka fakta henta frå årsmeldinga Om du har lyst til å lese...
torsdag 20. juni Bygland kommune
Opningstider sommaren 2019
Nedanfor finn du opningstidene i kommunen, biblioteket, NAV og tannklinikken for sommaren
torsdag 20. juni Bygland kommune
AUST-AGDER

Eystein Greibrokk fekk Aust-Agder fylkeskommune sin bygningsvernpris 2019!
Med denne prisen vil vi gi Eystein anerkjennelse for bidraget han har gjort for å ivareta og formidle det tradisjonelle murerfaget som en viktig del av vår bygningshistorie, spesielt knyttet til bruken av leire som byggemateriale , sa fylkesordførar Gro
onsdag 19. juni Bygland kommune
Informasjon om vedtak frå møte i kommunestyret 18.06.19
Kommunestyret hadde møte den 18.6.19. Nedanfor kan du finne informasjon om nokre av sakene dei fatta vedtak om:
onsdag 19. juni Bygland kommune
Rapport etter fiskebiologiske undersøkingar i Otravassdraget
Det blei gjennomført prøvefiske i dei regulerte magasina Store Urevatn og Skargjesvatn i august 2018. Målsettinga med undersøkingane var å gje ein status for fiskebestandane og å vurdere behov for eventuell utsetting av fisk. Det skal og vurderast tiltak
mandag 17. juni Bygland kommune
Kontaktinformasjon Setesdal barnevern sommaren 2019
Setesdal barnevern har levert ei oversikt over kven du kan ringe til i løpet av sommaren om du har behov for kontakt med Setesdal barnevern
torsdag 13. juni Bygland kommune
Bygland utstyrssentral
Utstyrssentralen er ein stad der du og alle andre kan kome for å låne utstyr heilt gratis! Har du lyst til å prøve ein ny aktivtet? Då er dette plassen å kome!
tirsdag 11. juni Bygland kommune
Vei delvis sperret etter bilvelt
En bil har veltet ved Grendi i Bygland.
tirsdag 11. juni $ Fædrelandsvennen
Er det feil på gatelys i området ditt?
Bygland kommune utfører 4 vedlikehaldsrundar i året på gateljos. Vedlikehaldsrunde nr. 2 er straks føreståande. For å få oversikt over lyspærer eller feil ved gatelys, er me takksame for tilbakemeldingar om dette frå innbyggarane. Send gjerne melding om
tirsdag 4. juni Bygland kommune
Informasjon om politiske vedtak
Det var møte i formannskapet og kommunestyret i førre veke. Nedanfor kan du finne informasjon om nokre av sakene dei fatta vedtak om:
mandag 3. juni Bygland kommune
Manglande lokal legevakt
På bakgrunn av fråvær og ferieavvikling vil lokal legevakt vere i Arendal kl. 15:30 - 08:00 vekedagar og heile døgnet i helger frå og med 1. juni 2019 til og med 30.  september 2019. Ved behov for legevakt, ring 116 117. Ved akutte behov for hjelp, ring
mandag 3. juni Bygland kommune
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordel 1,6 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019
onsdag 29. mai Bygland kommune
Informasjon vedk. fredag 31. mai
Fredag 31. mai vil publikumsmottaket og sentralbordet vere stengt.
tirsdag 28. mai Bygland kommune
Landbruket - oversikt over søknadsfristar
Nedanfor finn du ei oversikt over dei ulike tilskotsordningane og kva søknadsfrist det er på dei enkelte
tirsdag 28. mai Bygland kommune
Informasjonsmøte: Næringsprosjektet Setesdal Vekst
Næringsprosjektet Setesdal Vekst ved prosjektleiar Siri Lande inviterer nye og etablerte gründarar velkomen til informasjonsmøte i kommunestyresalen på kommunehuset i Bygland onsdag 5. juni kl 17:00 - 19:00
tirsdag 28. mai Bygland kommune
Store urørte naturområder i Norge trues av vindkraftutbygging
Vindkraft i Norge vil legge beslag på 630 kvadratkilometer urørt natur i Norge, ifølge Miljødirektoratet. Det tilsvarer rundt halvannen gang arealet til Oslo.
mandag 27. mai Fædrelandsvennen
Turistnæring frykter vindmøllene
Turistnæringen i indre Agder står foran en storsatsing der uberørt natur er viktigste markedsføring. Men nå føler de planene om en betydelig vindmølle-bygging som en trussel.
søndag 26. mai $ Fædrelandsvennen
Informasjon vedk. habilitet i "vindmøllesaka"
Ordførar og rådmann i Bygland kommune er inhabile i alle saker om utbygging av vindkraft i Bygland kommune. Varaordførar Vidar Frøysnes vil fungere som ordførar i denne saka framover. Han vil med det første få på plass ein setterådmann i ein annan kommune...
fredag 24. mai Bygland kommune
Varsel om kraftig regn og torevêr
Det blir meldt om moglegheit for lokalt svært kraftige regnbyger i løpet av kvelden/natta
tirsdag 21. mai Bygland kommune
Ledige stillingar som grunnskulelærar/allmennlærar ved Bygland oppvekstsenter
torsdag 16. mai Bygland kommune
Byglandsheimen har fått nytt telefonnummer
I samband med omlegginga av telefonsystemet i kommunen, har Byglandsheimen («vaktrommet») fått nytt telefonnummer. Det gamle nummeret - 37 93 47 86 - er erstatta med nytt nummer - 37 93 58 98. Det gamle nummeret vil framleis fungere ei stund, men etter
onsdag 15. mai Bygland kommune
Ledig stilling som sangpedagog ved Kulturskolen i Bygland, Evje og Hornnes
tirsdag 14. mai Bygland kommune
Fjellmarsj i protest mot vindmøller
På toppen av fjellet Svaba samlet over 250 iherdige vindmølle-motstandere seg i sol og heftig vind: Herfra blir det mulig å se rett på 130 vindmøller i tre ulike området – om de blir bygget.
søndag 12. mai $ Fædrelandsvennen
Moglegheitsstudie Otra Elvepark
Midt-Agder Friluftsråd har i samarbeid med kommunane langs Otra sett i gong ein moglegheitsstudie for å kartlegge friluftstilboda langs Otra frå elvemunningen i sør til Bjåen i nord. Kva har vi og kva ønskjer vi?
fredag 10. mai Bygland kommune
Ville selge pilspisser fra steinalderen - fikk politiet på døra
Alf Løining fikk ingen respons da han ga beskjed om funnet for flere år siden. Da stesønnen Roman forsøkte å selge samlingen med pilspisser, tok det et døgn før politiet sto på døra.
torsdag 9. mai $ Fædrelandsvennen
8. mai-markering på Bygland
Kl. 10:00: Tog frå skulen til Knutsbakk. Barnehagen og skulen er med Kl. 10:15: Markering på Knutsbakk, tale og song. Tale ved ordførar. Song: Nasjonalsonga (dei to første versa og det siste). 4. klasse er forsongar. Nasjonalsalma (eit vers), Siv Eline
tirsdag 7. mai Bygland kommune
Ny og oppdatert telefonkatalog
Då me la om til nytt telefonsystem, fekk mange tilsette nye telefonnummer. Fleire har fått mobiltelefon, og dei som har fasttelefon har fått nye nummer. Vi har difor oppdatert den Interne telefonkatalogen med dei nye nummera. Nummeret til sentralbordet
tirsdag 7. mai Bygland kommune
AUST-AGDER

Kontrollutvalet
Det skal vere møte i kontrollutvalet i Bygland, torsdag 9. mai kl 13:00. Du finn innkallinga nedanfor
torsdag 2. mai Bygland kommune
Kva gjer du når du har fått nabovarsel?
Nedanfor kan du lære meir om kva du kan gjere om nokon har sendt deg eit nabovarsel. Sjå meir om kva moglegheiter du har for å kommentere byggeplanane til naboen, korleis og når du gjev merknader og kva som skjer med merknadane når dei er sendt til kommunen
tirsdag 30. april Bygland kommune
Besøksstrategi for SVR
Besøksstrategien for SVR har vore til godkjenning hos Miljødirektoratet. No kan du lese den her
fredag 26. april Bygland kommune
Oppheving av akselrestriksjonar på kommunale vegar
Bygland kommune opphever akselrestriksjonar på alle kommunale vegar tilhøyrande Bygland kommune frå og med måndag 29. april 2019. Skilt vil bli tatt ned i løpet av måndagen
fredag 26. april Bygland kommune
Legevakt i Bygland og Evje og Hornnes - viktig melding
På bakgrunn av sjukdom har kommunane ikkje lokal legevakt i beredskap frå kl. 15:30 til 23:00 i dag 27. mai.  Henvendelse går som vanleg til Arendal legevaktsentral (tlf. 116 117), men om du må sjåast til av lege, må du møte opp på legevakta i Arendal.
torsdag 25. april Bygland kommune
Nok et selskap planlegger opptil 120 vindmøller i Setesdal
Zephyr AS jobber med vindkraftplaner på to områder i Bygland kommune.
torsdag 25. april $ Fædrelandsvennen
Sa opp jobbene, solgte huset og flyttet til den lille bygda i Setesdal
For første gang har Setesdal under 7000 innbyggere. Men denne unge familien har gått mot strømmen - de har flyttet til Grendi og etablert seg der.
søndag 21. april $ Fædrelandsvennen
Langfredag ble årets første sommerdag på Sørlandet
Både i Åseral og på Bylandsfjord passerte termometerne den magiske 20-gradersgrensa langfredag. Påskeaften ligger an til å bli minst like varm.
lørdag 20. april $ Fædrelandsvennen
Her skilte temperaturen 20 grader skjærtorsdag
I Åseral steg temperaturen fra 1,7 minusgrader til 18,2 grader pluss.
fredag 19. april $ Fædrelandsvennen
Ruskjørte i 117 km/t
En bilist er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand etter en laserkontroll ved Ose.
søndag 14. april $ Fædrelandsvennen
SMG har ledig 4 stillingar som renovatør/servicearbeidar
Det er ledig 4 stk 100% stillingar som renovatør/servicearbeidar. Søknadsfristen er 6. mai 2019
fredag 12. april Bygland kommune
Tøff konkurranse blant mikrobryggeriene: – Jobber fulltid på fritida med bryggeriet
For ett år siden lanserte Torkjel Austad «ungkarsøl» fra Bygland. Nå har han fått innpass hos noen av landets fremste puber og landet avtale med Norgesgruppen og Vinmonopolet.
onsdag 10. april $ Fædrelandsvennen
Tilskot til drift av lag og organisasjonar
Dersom du driv kontinuerleg kulturverksemd i form av ein organisasjon, eit lag eller liknande i Bygland kommune, kan du no søkje om midlar til drift. Søknadsfristen er 2. mai
onsdag 10. april Bygland kommune
Bygland kulturscene
Bygland kulturscene blei det nye namnet på Den gamle gymsalen . Dette blei vedteke av Formannskapet i møte 4. april 2019
onsdag 10. april Bygland kommune
Kva skjer i Bygland? Tips oss!
Det er mange ulike aktivitetar i Bygland kommune. Lag og foreiningar skiper til spanande arrangement året rundt; både konsertar, teater, festar, marknader, idrettskampar, foredrag m.m. Vi i Bygland kommune deler gjerne arrangement som er av interesse for
tirsdag 9. april Bygland kommune
Opningstider i påska
Nedanfor finn du oversikt over opningstidene i kommunen
tirsdag 9. april Bygland kommune
Detaljregulering for Nesmoen massetak
I møte den 13.12.2018 sak 68/18 vedtok kommunestyret fylgjande: Med heimel i Plan- og bygningslova §12-12, 1. ledd vert detaljreguleringsplanen for Nesmoen massetak med planid 201801 og tilhøyrande føresegner, med siste revisjonsdato 14.11.2018
tirsdag 9. april Bygland kommune
Ledige stillingar i Pleie og omsorg
Det er ledig 6 stillingar i Pleie og omsorg. Du finn lenke til kvar stilling lenger nede på sida. Søknadsfristen på alle er 24. april 2019
mandag 8. april Bygland kommune
Omlegging av telefonsystemet
Bygland kommune er for tida inne i ei omlegging av telefonsystemet. Dette er for å få på plass ei betre løysing enn den vi har hatt fram til no
mandag 8. april Bygland kommune
Det er ledig eit 40% vikariat som økonomikonsulent
onsdag 3. april Bygland kommune
Skal du utvide huset ditt med ein terrasse, veranda eller eit nytt rom?
Nedanfor finn du ei lenke der du kan finne ut om du må sende byggesøknad til kommunen, eller om du kan sleppe å søke
tirsdag 2. april Bygland kommune
Setesdal brannvesen IKS har lansert si eiga nettside
Frå måndag 1. april kan du finne informasjon om dei fleste av brannvesenet sine oppgå¨ver og tenester på denne sida
mandag 1. april Bygland kommune
"Ein pose bøker" - boksal på biblioteket i Bygland
Folkebiblioteket på Bygland sel ein del bøker: Ei bok: 5 kr Ein pose: 50 kr Opningstider: Måndag: kl 11.30-15.00, tysdag: kl 16.00-19.00 og torsdag: kl 14.00-17.00. (Dette gjeld kun biblioteket på Bygland.) Velkomen!
mandag 1. april Bygland kommune
Open dag - høyrsel
Må du ofte spør opp att? Får du høyre at du ikkje høyrer etter? Lurer du på korleis høyrselen din er? Onsdag 10. april kjem det to audiografar til Byglandsheimen
torsdag 28. mars Bygland kommune
Informasjon om komande forbod mot oljefyring
Frå  1.1. 2020 blir det forbode å fyre med mineralolje (fossil fyringsolje og parafin) til oppvarming av bygningar i Noreg. Målet er å redusere klimagassutslepp
onsdag 27. mars Bygland kommune
AUST-AGDER

Akselrestriksjonar
Det vert innført aksellastrestriksjonar på alle kommunale vegar fr o m tysdag 27.03.2019 kl. 0800
fredag 22. mars Bygland kommune
Mann funnet død i hytte forrige uke: – Tragisk ulykke
Politiet går ikke videre med saken der en mann ble funnet død i ei hytte i Bygland forrige uke.
torsdag 21. mars $ Fædrelandsvennen
Ledig 80% fast stilling som fagarbeider ved Bygland oppvekstsenter
onsdag 20. mars Bygland kommune
Mann i 50-årene funnet død ved hytte
Politiet etterforsker dødsfallet til en mann i 50-årene, som fredag ble funnet død ved en hytte i Bygland.
tirsdag 19. mars $ Fædrelandsvennen
Ledig 100% fast stilling som barnehagelærar ved Bygland oppvekstsenter
fredag 15. mars Bygland kommune
Innbyggjarundersøking: Bærekraftig reiseliv
Visit Setesdal skal resertifiserast som Bærekraftig reisemål. I samband med dette treng dei di hjelp som innbyggjar i Setesdal til å svare på ei undersøking
fredag 15. mars Bygland kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019
Nedanfor vil du finne aktuell informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019
fredag 15. mars Bygland kommune
Bygningsvernprisen 2019
Aust-Agder fylkeskommune delar kvart år ut ein bygningsvernpris. Føremålet med prisen er å stimulere til vern om dei kulturhistoriske og arkitektoniske verdiane i Aust-agder, og skal tildelast for særleg fortenstfull innsats
fredag 15. mars Bygland kommune
Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsval 2019
Alle parti og grupper som ynskjer å stille til val, må levere listeforslag til valstyret i kommunen eller fylkeskommunen dei ynskjer å stille til val i
torsdag 14. mars Bygland kommune
Kunngjering av planvedtak for reguleringsplan for Presteneset - planid 201602
I samsvar med plan- og bygningslova, § 12-12 godkjende kommunestyret i møte den 27.02.2019 i sak 16/19 reguleringsplanen for Presteneset med planid 201602
fredag 8. mars Bygland kommune
Revidering av kommuneplanen, oppstart av planarbeid og høyring av planprogram
Med heimel i Plan- og bygningslova, § 11-12 blir det varsla oppstart av revidering av kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel. Med heimel i § 4-1 og 11-13 blir høyringsframlegg til planprogram datert 04.02.19 lagt ut til offentleg ettersyn
onsdag 6. mars Bygland kommune
Barnehagedagen 2019
Tradisjonen tru blir barnehagedagen feira på Bygland. I år er dagen tysdag 12. mars
tirsdag 5. mars Bygland kommune
Namnekonkurranse for Gamle gymsalen
Den gamle gymsalen er snart ferdig renovert, og skal vere Bygland sitt nye kulturlokale. Eit slikt lokale treng eit namn, og Bygland kommune lyser med dette ut ein namnekonkurranse
tirsdag 5. mars Bygland kommune
Nytt mobbeombod
Aust-Agder fylkeskommune har tilsett Erik Songe-Møller som mobbeombod. Han presenterer seg sjølv nedanfor
mandag 4. mars Bygland kommune
Setesdalsprisen 2019
mandag 4. mars Bygland kommune
Velkomen til Setesdalskonferansen på Revsnes Hotell 10. - 11. april 2019
mandag 4. mars Bygland kommune
Pressemelding frå TUBFRIM
TUBFRIM deler ut kr 650 000! Tubfrim er ein organisasjon som i over 90 år har samla inn brukte frimerker, prospektkort og telekort. Dette vidaresel dei til frimerkehandlarar, privatpersonar og samlarar i Noreg og mange andre land
mandag 4. mars Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BYGLAND

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL