Bygland
Innkalling til møte i PMR, 1.4.2020
Det har ikkje vore mogleg å få innkallinga synleg på Innsyn . Om du ønskjer å sjå innkallinga, finn du den nedanfor
08:55 Bygland kommune
Informasjon etter møte i kriseleiinga 30.03.20
Kriseleiinga har jamlege møte. Nedanfor finn du punkt etter møtet den 30.03.20
mandag 10:04 Bygland kommune
Utstyrssentralen har opna att for utlån av utstyr
Utstyrssentralen har utarbeidd særlege rutinar for utlån og innlevering av utstyr i desse koronatider. Utstyrssentralen er bemanna med ein vakttelefon på kvardagar. Sentralen er og bemanna i veka før påske
lørdag 10:33 Bygland kommune
Presisering vedk. "Hytteforbodet"
Det har vore ein del spørsmål til administrasjonen om bubilar og campingvogner kan reknast som hytte eller ikkje. Bygland kommune har sendt spørsmålet vidare til Fylkesmannen i Agder, og svaret har kome
fredag 12:42 Bygland kommune
Informasjon etter møte i kriseleiinga 27.03.20
Kriseleiinga har daglege møte. Nedanfor finn du punkt frå møtet i dag
fredag 10:18 Bygland kommune
Informasjon etter møte i kriseleiinga, 26.03.20
Kriseleiinga har daglege møte. Nedanfor finn du punkt frå referatet etter møtet i dag
torsdag 10:34 Bygland kommune
Vakttelefon for barn og unge
Kommunen har ein vakttelefon som er open måndag til torsdag kl. 18:00 - 20:00 for barn og unge som er bekymra og som treng å prate med nokon
torsdag 26. mars Bygland kommune
Informasjon etter møte i kriseleiinga 25.03.20
Kriseleiinga hadde møte i dag kl. 09:00. Nedanfor ser du utvalde punkt etter møtet
onsdag 25. mars Bygland kommune
AGDER

Bokutlån i Bygland
Biblioteket i Bygland ønskjer å tilby innbyggjarane at dei kan låne bøker i den perioden biblioteket held stengt
onsdag 25. mars Bygland kommune
Legekontoret informerer
Legekontora på Bygland og Byglandsfjord er opne. Legekontoret er bemanna med vikarlege Nektarios Apostolou og turnuslege Amelia Koidl
onsdag 25. mars Bygland kommune
Oppdatert informasjon frå Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS
SMG har no opna for levering av avfall frå private
tirsdag 24. mars Bygland kommune
Verkemidlar for å møte næringslivet sine utfordringar
Agder fylkeskommune og Regionalforvaltning har midlar knytta til bedriftsintern opplæring. Søknadsfristen er 1. april, og dei satsar på rask sakshandsaming slik at midlane kjem bedriftene til gode så raskt som mogleg
tirsdag 24. mars Bygland kommune
Stenging av barnehagar, skule og SFO
Frå og med 12.03.20 til og med 26.03.20 er barnehagar, skule og SFO stengt. Dette kan bli forlenga
mandag 23. mars Bygland kommune
Informasjon etter møte i kriseleiinga d. 23.03.20
Kriseleiinga har daglege møte kl. 09:00. Nedanfor er punkt frå møtet den 23.03.20
mandag 23. mars Bygland kommune
Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO
Foreldre slepp å betale for barnehage og SFI så lenge tilbodet er stengt grunna koronautbrotet
søndag 22. mars Bygland kommune
Forskrift om karantene, isolasjon og forbod mot opphald på fritidseigedomar
Helsedepartementet har 19.03.20 iverksett heile forskrift om karantene, isolasjon og forbod mot opphald på fritidseigedomar
lørdag 21. mars Bygland kommune
Informasjon etter møte i kriseleiinga 20.03.20
Kriseleiinga held møte dagleg, her kjem oppsummering etter møtet i dag kl. 09:00
fredag 20. mars Bygland kommune
Gjenvinningsstasjonar er stengt for private
Som følge av coronaviruset vel Setesdal Miljø & Gjennvinning IKS å innføre tiltak for å forhindre spreiing av dette. Det betyr at inntil vidare blir alle gjenvinningsstasjonane stengt for levering frå private
fredag 20. mars Bygland kommune
Informasjon etter møte i kriseleiinga 19.03.2020 kl. 09:00
Kriseleiinga held møte dagleg, her kjem oppsummering etter møtet i dag kl. 09:00
torsdag 19. mars Bygland kommune
Ny informasjon om politiske møte
Ordførar har saman med administrasjonen bestemt at det skal vere PMR- og Formannskapsmøte 1. april. Møta skal vere fjernmøte
torsdag 19. mars Bygland kommune
Kulturminnefondet ønskjer søknadar
Kulturminnefondet held kontoret stengt for besøkande om dagen, men dei sit klare til å ta imot søknadar, og dei har god kapasitet
torsdag 19. mars Bygland kommune
Her kan du få hjelp
Her er ei oversikt over telefon- og chattetenester som held oppe for deg som treng nokon å snakke med om rus og psykisk helse
torsdag 19. mars Bygland kommune
Oppdatert informasjon etter møtet i kriseleiinga 18.03.20
Kriseleiinga har daglege møte kl. 09:00. Vi ønskjer å halde innbyggjarane oppdatert på status, og legg difor ut moment som var oppe i møtet
onsdag 18. mars Bygland kommune
Vi søkjer helsefagleg kompetanse
Vi søkjer deg med helsefagleg kompetanse eller -erfaring som evt. kan bidra i samband med utbrotet av koronavirus
onsdag 18. mars Bygland kommune
OPPDATERT: Treng du hjelp til å hente matvarer og/eller medisin frå butikken?
Frivilligsentralen kan hjelpe deg med dette. Der står frivillige klare til å hente matvarer/medisin frå butikken, og køyre dei heim til deg. Frivilligsentralen arbeider og med å få på plass frivillige du kan ringe til om du har behov for å tale med nokon
onsdag 18. mars Bygland kommune
Kriterie for testing av Covid -19
Folkehelseinstituttet har utarbeidd kriterie for testing og diagnostikk for koronavirus. Bygland kommune v/kommuneoverlegen følgjer desse kriteria. Personar med mildere symptom etter reise treng ikkje kontakte lege. Om dei har behov for akutt helsehjelp, må dei ringe fastlegen eller legavakt på...
onsdag 18. mars Bygland kommune
Informasjon frå fylkesmannen i Agder om "hytteforskriften" pr. 17.03.20
onsdag 18. mars Bygland kommune
Dispensasjon frå søknadsfristen for produksjonstilskot
Som følge av utbrotet av Covid -19 har landbruksdirektoratet vedteke å dispensere frå søknadsfristen for produksjonstilskot
onsdag 18. mars Bygland kommune
Treng du hjelp til å hente matvarer og/eller medisin frå butikken?
Frivilligsentralen kan hjelpe deg med dette. Der står frivillige klare til å hente matvarer/medisin frå butikken, og køyre dei heim til deg. Frivilligsentralen arbeider og med å få på plass frivillige du kan ringe til om du har behov for å tale med nokon
tirsdag 17. mars Bygland kommune
Koronatelefon
Bygland kommune samarbeider med Evje og Hornnes kommune om "Koronatelefon" Telefonen er bemanna av helsesjukepleiarar, og her kan du som innbyggjar kome med helserelaterte spørsmål i forhold til korona
tirsdag 17. mars Bygland kommune
Meld frå om du er i karantene!
Alle som er i karantene i høve dei nasjonale retningslinene må melde frå til kommunen. Slik gjer du:
tirsdag 17. mars Bygland kommune
Informasjon om situasjonen etter møte i kriseleiinga den 17.01.20
Kriseleiinga skal ha daglege møte denne veka. Nedanfor finn du informasjon frå møtet i dag
tirsdag 17. mars Bygland kommune
Akselrestriksjonar
Frå og med torsdag 19.03.20 kl. 08:00 blir det med heimel i Veglova §7 innført aksellastrestriksjonar på alle kommunale vegar på grunn av teleløysing
tirsdag 17. mars Bygland kommune
AGDER

Treng du nokon å snakke med?
No som mange av oss er i karantene, vanskeleggjer det mulegheita for sosial omgang. Om det er nokon av innbyggjarane våre som kjenner på at situasjonen blir psykisk vanskeleg, og som difor treng nokon å snakke med, kan du ringe psykisk helse på tlf. nr.
tirsdag 17. mars Bygland kommune
Biblioteket er stengt
I samband med tiltak mot spreiing av Covid-19 viruset, kan vi opplyse om at biblioteket er stengt fram til 26. mars
mandag 16. mars Bygland kommune
Lyst til å bli på hytta for å unngå smitte?
Regjeringen vedtok d. 15.3.20 eit forbod om opphald på fritidseigedomar utanfor eigen heimkommune
mandag 16. mars Bygland kommune
Information on arabic - First infection with Covid -19
 In this article you can find a translated version of the report dated 13.03.20 on our website. The text is translated to arabic by Ayman Harira
lørdag 14. mars Bygland kommune
Første stadfesta tilfelle av koronavirus (Covid -19) i kommunen
Fredag ettermiddag fekk kommuneoverlegen svar på prøvene som blei tekne av tre personar med mistanke om smitte. Prøvene viser at dei er smitta med koronaviruset
fredag 13. mars Bygland kommune
Information about the Corona virus in Arabic
HERE you can find some general information about the Corona virus in Arabic
fredag 13. mars Bygland kommune
Informasjon til deg som har hytte i Bygland
På grunn av smittesituasjonen som er i Noreg i dag, oppmodar kommuneoverlegen alle hytteeigarar i kommunen til å halde seg i sin heimkommune
fredag 13. mars Bygland kommune
Samleside for nyheiter om koronaviruset
Om du ser på heimesida, under søkefeltet, ligg der ei side som heiter "Samleside om koronavirus". Her blir alle nyheiter om koronasituasjonen publisert. Om du går inn der, slepp du å leite under nyheiter, men finn alt på ein plass
fredag 13. mars Bygland kommune
Hjelp naboen din!
Bygland kommune oppmodar innbyggjarane sine om å ta godt vare på kvarandre no. Om du kjenner nokon som sit aleine heime, og som kanskje treng støtte - det vere seg både praktisk og sosialt, ta ein telefon til vedkomande for å høyre korleis det går og om dei kanskje treng...
fredag 13. mars Bygland kommune
Oppdatert informasjon om korona, fredag 13.03.20, kl. 14:00
I følgje kommuneoverlegen er det per fredag 13.3 klokka 13:30 ikkje stadfesta smittetilfelle i Bygland. Kommuneoverlegen oppmodar innbyggjarar i Bygland kommune om å halde seg heime (innafor kommunane Bygland og Evje og Hornnes). Dette for å forhindre smitte. Barn busette i Bygland kan leike med...
fredag 13. mars Bygland kommune
Helsedirektoratet sine omfattande tiltak for å hindre spreiing
Her finn du informasjon om tiltaka regjeringa sette i verk torsdag 12. mars 2020, m.a. avgjersla om å stenge barnehagar og skolar, arrangement og tilbod, føringar for reiser og tilgongskontroll i helseinstitusjonar
fredag 13. mars Bygland kommune
Informasjon om tannhelsetenesta
Tannklinikkane blir ikkje stengde, men reduserer tilbodet betydeleg. Tannhelsetenesta i Agder avlyser mange planlagde konsultasjonar og behandlingar. Dei som har planlagde timar vil få SMS frå klinikken med avlysing eller bli oppringt med beskjed om avlysing
fredag 13. mars Bygland kommune
Ledige stillingar i Setesdal brannvesen IKS
fredag 13. mars Bygland kommune
Stenging av barnehagar og skular i Bygland
Bygland kommune viser til nasjonale føringar. Dette inneber at alle barnehagar og skular i kommunen blir stengt frå og med torsdag 12. mars 2020 kl. 18:00 til og med 26. mars 2020
torsdag 12. mars Bygland kommune
Informasjon om Varsling 24
Bygland kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggjarar i eit geografisk område om hendelsar via SMS
torsdag 12. mars Bygland kommune
Rådmannen etablerer kriseleiing
I samband med situasjonen rundt koronaviruset har rådmannen, i samråd med kommuneoverlege og ordførar, bestemt at det skal etablerast kriseleiing. Kriseleiinga skal ha møte i morgon, fredag 13. mars
torsdag 12. mars Bygland kommune
Helsestasjonstenesta i Bygland
På grunn av smittefare ved Coronavirus og atterhald rundt dette, er helsestasjonstenesta kun open etter avtale. Det er kun avtalar som ein ser på som svært viktige og som hastar, som vil bli gjennomført
torsdag 12. mars Bygland kommune
Besøksforbod på Byglandsheimen
Det er i dag 11.3.20 innført besøksforbod ved Byglandsheimen i samråd med kommuneoverlege
onsdag 11. mars Bygland kommune
Informasjon om avlyste arrangement og aktivitetstilbod
Bygland kommune har avgjort at Bygland symjehall og Byglandshallen er stengt for all aktivitet inntil vidare. I tillegg er Spelekvelden på Frivilligsentralen avlyst. Det gjeld og laurdagsklubb og styrketrening, til og med sundag 15. mars Utstyrssentralen er stengt til og med 15. mars
onsdag 11. mars Bygland kommune
Felles pressemelding til innbyggjarane i kommunane Bygland og Evje og Hornnes frå kommuneoverlege Åsulv Horverak, 11.03.20 kl. 13:00
Presisering: Ikkje karantene, men stenging av skular
onsdag 11. mars Bygland kommune
I dag er det Barnehagedagen 2020
Tysdag 10. mars er det barnehagedagen. Barnehagane i Bygland har felles markering i Bygland sentrum. Barnehagedagen er ei nasjonal markering av den viktige rollen barnehagen har i utdanningsløpet
tirsdag 10. mars Bygland kommune
Restriksjonar for besøkande til Byglandsheimen og heildøgns omsorgsbustader m.v. i Bygland kommune
Vi tar ekstra smittevernomsyn for bebuarar som er meir utsette for koronasmitte enn folk flest. Informasjonen rettar seg til pårørande, omgangskrets til bebuarar, friviljuge og dei som besøker med varelevering, eller bidreg med aktivitetar
mandag 9. mars Bygland kommune
Brannansvarleg (brannvernleder)-kurs
Setesdal brannvesen IKS inviterer til kurs for brannansvarleg den 23. april kl. 09:00 - 17:00 på Evje brannstasjon. Målgruppa er brannansvarleg eller eigarar/brukarar i privat og offentleg verksemd
mandag 9. mars Bygland kommune
Støtte til oppgradering av bygningskroppen
Du kan få inntil 150 000 kroner i støtte når du oppgraderer bygningskroppen på huset ditt
fredag 6. mars Bygland kommune
Oppstart av klagesak 2020/6 opprinneleg namnesak 2018/447 - Skomedal/Skåmedal
Det er meldt om oppstart av klagesak på namnesak om skrivemåten for Skomedal/Skåmedal
fredag 6. mars Bygland kommune
AGDER

Treng du å låne utstyr av utstyrssentralen?
Bygland frivilligsentral har ein utstyrssentral. Her kan kven som helst låne utstyr til alle slag aktivitetar - både sommar- og vinteraktivitetar. Om du treng å låne utstyr, er telefonnummeret 94 50 28 58
fredag 6. mars Bygland kommune
Informasjon om tannlegevakt i Agder
Det har blitt oppretta ei eiga informasjonsside for tannlegevakt i Agder. Her finns oppdatert informasjon om tannlegevaktordninga i Bygland
torsdag 5. mars Bygland kommune
Informasjon frå Helsedirektoratet
Helsedirektoratet har fått bekymringsmeldingar frå legevaktsentralane om svært stor pågang frå publikum om Korona-smitte. Dette medfører lang svartid til legevakttelefon 116 117, og dette blir vurdert som alvorleg for handtering av telefonar om alvorleg
onsdag 4. mars Bygland kommune
Produkjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid - del 1
Søknadsfrist: 15.03.20 I 2020 er første søknadsfrist  for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid 15. mars 2020. Du kan søke frå og med 1. mars, som er telledatoen. Vi råder deg til å vere tidleg ute med å søke
tirsdag 3. mars Bygland kommune
Orientering om koronaviruset
Heim
mandag 2. mars Bygland kommune
Informasjon frå legekontoret
I desse influensatider er det greitt å vite korleis ein kan forebygge smitte, og kva ein skal gjere om ein er smitta
torsdag 27. februar Bygland kommune
Eigedomsskatt 2020
Med bakgrunn i kommunestyret sitt vedtak vert det i 2020 skrive ut eigedomsskatt på kraftverk og kraftnett, jf. eigedomsskattelova § 3 c. Det vert og skrive ut eigedomsskatt på det som tidlegare var definert som verk og bruk, jf. overgangsreglane til den
onsdag 26. februar Bygland kommune
UKM - lokalmønstring
UKM (Ungdommens kulturmønstring) har lokalmønstring på Evjemoen kino og scene, fredag 6. mars kl. 18:00. Du kan finne gratisbillettar til arrangementet nederst på denne sida
torsdag 20. februar Bygland kommune
Kulturprisen 2020
Bygland kommune deler ut kulturpris annankvart år. Kommunen ønskjer skriftlege framlegg til kulturprisen for 2020
torsdag 20. februar Bygland kommune
Tilskot til drift av lag og organisasjonar
Dersom du driv kontinuerleg kulturverksemd i form av ein organisasjon, eit lag eller liknande i Bygland kommune kan du no søkje om midlar til drift. Bygland kommune deler ut driftstilskot ei gong i året, og søknadsfristen for i år er 1 Mai 2020
torsdag 20. februar Bygland kommune
Offentleg ettersyn: Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020 - 2032
Forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2020 - 2032 blir med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Dokumenta er og lagt ut på kommunehuset, biblioteka og frivilligsentralen. Høyringsfristen er 15. april 2020
torsdag 20. februar Bygland kommune
Informasjon om vedtak frå møte i kommunestyret 13.2.20
Kommunestyret hadde møte den 13. februar. Nedanfor kan du finne informasjon om nokre av sakene dei fatta vedtak om:
mandag 17. februar Bygland kommune
Ledige stillingar ved Setesdalsmuseet
Setesdalsmuseet er eit regionmuseum for kommunane i Setesdal. Det er først og fremst eit kulturhistorisk museum. Administrasjonsbygget ligg på Rysstad, og er utgangspunkt for alle aktivitetar. Setesdalsmuseet er i dag ei avdeling av Aust-Agder museum og
mandag 17. februar Bygland kommune
Protokoll frå møte i Plan-, miljø- og ressursutvalet 04.02.20
Vi har problem med å få publisert protokollen frå møtet i PMR den 4.2.20. Om du ynskjer å lese den, kan du gjere det HER
onsdag 12. februar Bygland kommune
Høyring: Mulighetsstudie for Otra elvepark
Midt-Agder friluftsråd har utarbeidd ein moglegheitsstudie for utvikling av frilufts- og rekreasjonspotensiale knytt til Otra. Moglegheitsstudien er ingen plan, men ei kartlegging og ein dokumentasjon av eksisterande og framtidige moglegheiter for
fredag 7. februar Bygland kommune
Nødplakat
Det nærmar seg vinterferie, og då kan det vere lurt å skrive ut ein nødplakat. Dette er ein plakat som har all informasjon nødetatane treng for å finne fram når du treng rask hjelp. Skriv denne ut og heng opp til dømes på hytta!
fredag 7. februar Bygland kommune
Møteplass for mestring - kurs for yngre personar med demens og deira pårørande
Møteplass for mestring blir arranger på Strand Hotel Fevik, Grimstad, 5. - 7. juni 2020 Møteplass for mestring er eit kurstilbod til deg som har fått demens før 65-årsalder og din næraste pårørande, fortrinnsvis ektefelle/partnar. Her vil de få...
torsdag 6. februar Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

BYGLAND

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL