Bygland
Næringslaget si næringsundersøking i Bygland 2022
Bygland Næringslag blei stifta 9. juni 2022. Hovudfokuset for næringslaget er m.a. å fremje og legge til rette for vekst i lokalt næringsliv
mandag 30. januar Bygland kommune
Moglegheitsstudie for Presteneset
Moglegheitsstudien syner fleire moglege måtar å utnytte og bygge på Presteneset
fredag 27. januar Bygland kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023
Valdagen er 11. september, men allereie no må administrasjonen og politikarane arbeide med førebuingane til valet. Det som er aktuelt no er listeforslaga
onsdag 25. januar Bygland kommune
Brøyting av kommunale vegar
Det vil i veka som kjem bli gjennomført rydderundar av kommunalt mannskap for å fjerne tre som heng utover vegen
søndag 22. januar Bygland kommune
Riksvei 9 måtte stenges: – Is løsnet, og dannet en propp
.
lørdag 21. januar Fædrelandsvennen
Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte
Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg
onsdag 18. januar Bygland kommune
Gratis klima- og energirådgjeving til deg som eig ein bustad
Bygland kommune tilbyr no gratis klima- og energirådgjeving til innbyggarane våre
onsdag 18. januar Bygland kommune
Informasjon frå Evje og Bygland legesenter
Kontoret på Bygland blir stengt dagane torsdag 26.januar og torsdag 16. februar
tirsdag 17. januar Bygland kommune
AGDER

Tilbod om oppfriskingsdose av koronavaksine for personar mellom 18 og 64 år
Personar mellom 18 og 64 år kan møte opp å få ein oppfriskingsdose av koronavaksina torsdag 9. februar
mandag 9. januar Bygland kommune
Minner om fristen for etterregistrering av opplysningar i PT-søknaden
Du kan registrere enkelte opplysningar i tidlegare innlevert søknad etter 15. oktober, men dette må du gjere innan 10. januar
mandag 9. januar Bygland kommune
Har du ein bustad for utleige?
Bygland kommune har fått oppmoding om å busette fleire flyktningar frå Ukraina i 2023. Har du ein bustad du ønskjer å leige ut? Då ønskjer vi at du tar kontakt!
mandag 9. januar Bygland kommune
Behandling av korona med tablettar
Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det vere aktuelt at du får behandling med tablettar.
onsdag 4. januar Bygland kommune
Er du interessert i historie?
Bruken til nettsidene til arkivinstitusjonar i Noreg aukar. Inkludert Digitalarkivet er det nær 2,5 millionar brukarar som ei gong i løpet av 2019 besøkte nettstaden til ein av dei 31 arkivinstitusjonane i Noreg. Nedanfor kan du finne lenker til fleire
mandag 2. januar Bygland kommune
Digitalt kurs: Byggherre på skogsveiprosjekt
Skogkurs lanserer nytt digitalt kurs. Kurset alle skogeigarar som hyrer inn entreprenør til veganlegg bør ha
mandag 2. januar Bygland kommune
Frykter glatt føre i kveld
Nedbør som fryser til is på veien kan gi utfordrende føre langs riksvei 9 i løpet av kvelden.
30. desember 2022 Fædrelandsvennen
Ville gi bygget til kommunen. Nå undersøker de nye muligheter.
Helga Arntzen (80) i Aktive Fredsreiser vil gjerne beholde Landeskogen Fredssenter i Bygland.
30. desember 2022 Fædrelandsvennen
Politiet meldte om glatt vei: – Mange biler kommer seg ikke videre
.
29. desember 2022 Fædrelandsvennen
Opningstider i romjola
Nedanfor finn du oversikt over opningstidene i romjola. Vi ønskjer alle ei god jol og eit godt nyttår!
21. desember 2022 Bygland kommune
Informasjon frå Evje og Bygland legesenter
Legekontoret i Bygland blir stengt den 29.12.22, då der ikkje er lege
20. desember 2022 Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte 15.12.22 kl. 09.00
Kommunestyremøtet den 15. desember blir streama.
14. desember 2022 Bygland kommune
Ferie-/sommarvikarar pleie og omsorg
Vi treng sommarvikarar til Byglandsheimen, open omsorg, habilitering, kjøkken og heimehjelp. Søknadsfrist 28.02.23
14. desember 2022 Bygland kommune
Ny helsesjukepleiar i Bygland kommune
Bygland kommune har tilsett ny helsesjukepleiar
5. desember 2022 Bygland kommune
Byglandsnytt
Byglandsnytt er ei informasjonsavis for Bygland kommune. I Byglandsnytt vil det vere informasjon om ulike aktivitetar i kommunen, opningstider, vedtak i kommunestyret og andre politiske utval m.m.
5. desember 2022 Bygland kommune
No kan du studere vernepleie der du bur
Hausten 2023 blir det mogleg å ta ein bachelor i vernepleie frå Universitetet i Agder, og samstundes kombinere det med livet du lever i Setesdal
30. november 2022 Bygland kommune
Informasjon frå Evje og Bygland legesenter
Nedanfor finn du informasjon om opningstida ved Evje og Bygland legesenter i jola. Du finn og ei oversikt over dei dagane avdelinga på Bygland er stengt.
28. november 2022 Bygland kommune
Tilbod om oppfriskingsdose korona for personar mellom 18 og 64 år
Bygland kommune tilbyr no oppfriskingsdose for dei som ønskjer dette. Du ser oversikt over tidspunkta nedanfor
25. november 2022 Bygland kommune
Offentleg ettersyn - Årsbudsjett 2023 og økonomi- og handlingsplan 2023 - 2026
Formannskapet handsama årsbudsjett 2023 og økonomi- og handlingsplan 2023-2026 i møtet 16.11.22 og la det ut til offentleg ettersyn. Høyringsfristen er: 13.12.2022
23. november 2022 Bygland kommune
NYTT TIDSPUNKT - Folkemøte folkemøte om utvikling av Presteneset
På grunn av sjukdom ser vi oss nøydde til å flytte det planlagde folkemøte. NYTT TIDSPUNKT ER: 29. NOVEMBER KL. 18.30
22. november 2022 Bygland kommune
NYTT TIDSUNKT - Invitasjon til folkemøte om utvikling av Presteneset
På grunn av sjukdom ser vi oss nøydde til å flytte det planlagde folkemøte.NYTT TIDSPUNKT ER: 29. NOVEMBER KL. 18.30 Bygland kommune ønskjer å presentere moglegheitsstudien for Bygland sentrum med fokus på Presteneset
14. november 2022 Bygland kommune
Artikkel om satsinga på bleka som matfisk
Magasinet Fish Farmer har ein fin artikkel om bleka og Fyri si satsing på Bleka som matfisk
10. november 2022 Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte 9.11.22 kl. 17.00
Kommunestyremøtet den 9. november blir streama.
9. november 2022 Bygland kommune
Koronavaksinering med oppfriskingsdosar
Bygland kommune har drop-in vaksinering for oppfriskingsdosar
7. november 2022 Bygland kommune
Informasjon frå legesenteret
Evje og Bygland legesenter held stengt onsdag 9. november 2022
7. november 2022 Bygland kommune
AGDER

Hausten er tid for viltpåkøyrslar - kva skal du gjere om det skjer?
Hausten er den tida på året då der skjer flest viltpåkøyrslar. Å køyre på ein elg eller eit rådyr kan vere både skremmande og farleg. Ein viltpåkøyrsel medfører materielle skadar, lidingar for dyret og det kan også medføre...
4. november 2022 Bygland kommune
Setesdalsprisen 2022
Fristen for å fremje kandidatar til Setesdalsprisen er  1. november kl. 12:00
31. oktober 2022 Bygland kommune
Person omkom i gravemaskin-ulykke
En mann er lørdag erklært død etter en ulykke i Bygland. Det ble gitt hjerte- og lungeredning, men livet stod ikke til å redde.
29. oktober 2022 Fædrelandsvennen
"Egenberedskapsuka 2022"
Egenberedskapsuka 2022 blir arrangert i veke 44 (31. oktober - 6. november)
28. oktober 2022 Bygland kommune
Tilskot til inkludering av barn og unge for 2023
Bufdir forvaltar ei nasjonal tilskotsordning der målet er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking
27. oktober 2022 Bygland kommune
TUBFRIM er vedteke nedlagt
Nasjonalforeningen for folkehelsen vedtok å legge ned drifta av Tubfrim frå sommaren 2023
27. oktober 2022 Bygland kommune
Film frå Bleke-arrangementet på Revsnes den17.10.22
Den 17.10.22 var dagen for å feire Bleka. Marion Solheim har produsert ein film frå Blekefesten . Du finn den i artikkelen
21. oktober 2022 Bygland kommune
Bu på hytta - kriterium for å kunne bruke hytta som bustad
Fleire og fleire kontaktar kommunen for å høyre kva som skal til for å kunne bruke hytta som bustad. Nedanfor finn du dei vedtekne kriteria
17. oktober 2022 Bygland kommune
Vi treng eit slagord!
Vi vil gjerne ha hjelp frå dykk. Vi treng eit slagord, og håper at så mange som mogleg kjem med forslag!
14. oktober 2022 Bygland kommune
Innbyggarundersøking 2022
Setesdal er godt i gang med arbeidet for å re-merke reiselivet i kommunane. I den samanheng er det laga ei innbyggarundersøking. Undersøkinga tar bare eit par minutt
14. oktober 2022 Bygland kommune
– Nå slipper vi å bruke sparepengene på å drive butikk
Kommunestyret i Bygland banket onsdag kveld gjennom strømstøtte til både kjedeeide og privateide dagligvarebutikker i kommunen. – For vår del var dette veldig, veldig viktig.
13. oktober 2022 Fædrelandsvennen
Velkomen til fødselsførebuande- og samlivskurs
Jordmødrene i kommunane Bygland og Evje og Hornnes og leiande helsesjukepleiar i Evje og Hornnes inviterer til eit kurs som går over tre kveldar
13. oktober 2022 Bygland kommune
Vannmagasinene på Sørlandet fyller seg opp
På to uker har vannmagasinene i området som dekker Agder steget med nesten ti prosent. I ett av Sørlandets største vannmagasiner er forskjellen betydelig.
12. oktober 2022 Fædrelandsvennen
Streaming av kommunestyremøte 12.10.22 kl. 13.00
Kommunestyremøtet den 12. oktober blir streama.
12. oktober 2022 Bygland kommune
Frå urfisk til matfisk – ei feiring av bleka
Fyri, Bygland kommune og Otteraaens brugseierforening inviterer til feiring av bleka
12. oktober 2022 Bygland kommune
Velkomen til Kvinnespranget i Setesdal
Den 27. oktober kl. 16.30 blir Kvinnespranget i Setesdal arrangert på Revsnes Hotell. Seminaret er gratis
10. oktober 2022 Bygland kommune
Vaksinering med oppfriskingsdose
Bygland kommune har drop-in vaksinering i leilegheita på nordsida av Byglandsheimen 2 dagar i oktober og 2 dagar i november
7. oktober 2022 Bygland kommune
No startar arbeidet med rundkøyringa!
Arbeidet med å lage ny rundkøyring ved Tappen vil starte opp i veke 41. Det vil i ein periode framover bli lagt til rette for ei mellombels omkøyring
6. oktober 2022 Bygland kommune
Tysdag 11.10.22 startar familiebadinga opp
Symjehallen på Bygland opnar for familiebading tysdagar og fredagar i tidsrommet frå kl. 17.00 til kl. 20.00
3. oktober 2022 Bygland kommune
Informasjon frå Evje og Bygland legesenter
Evje og Bygland legesenter held stengt måndag 3. oktober, torsdag 6. oktober og fredag 7. oktober grunna permisjon og ferie
30. september 2022 Bygland kommune
Har du ikkje fått sett utstillinga med Gullskatten? Då hastar det!
Som vi veit er Bygland rik på kulturminne. Hanehaugane og andre gravfelt er velkjende minnesmerke i kommunen. Eit kulturminne av særskild verdi er det gullfunnet som vart gjort i stranda på Nese i Bygland i 1833. Dette er mindre kjent for dei fleste av
28. september 2022 Bygland kommune
Informasjon frå NAV avd. Bygland
NAV-kontoret på Bygland har stengt for Drop In torsdag 29. september på grunn av kurs. NAV-kontoret er ope fredag 30. september frå kl. 12.00 - 14.00. Det er og mogleg å ringe NAV på tlf. 5555 3333
28. september 2022 Bygland kommune
Kommunehuset stenger kl. 12, tysdag 27.9.22
På grunn av gravferd blir kommunehuset stengt tysdag 27.9.22 frå kl. 12 og resten av dagen. Det blir opningstid som vanleg 28.9.22
26. september 2022 Bygland kommune
Vi trenger tannlege i bygdene!
Bygland Arbeiderparti tar avstand fra planen om å nedlegge tannklinikken på Bygland. Det er spesielt viktig at barn og ungdom kan ha kortreist vei til tannhelsetjeneste.
22. september 2022 Fædrelandsvennen
150 år sidan Bjørgulv Myhola vart fødd
21. september er datoen då Bjørgulv Myhola ville vore 150 år. Kva var det med denne personlegdommen frå Bygland i Setesdal som gjorde at dei fleste som møtte han, aldri gløymde han?
21. september 2022 Fædrelandsvennen
AGDER

Endra opningstider ved biblioteka i ein periode
Biblioteka i Bygland og på Byglandsfjord, vil i ein periode framover ha noko endra opningstid
20. september 2022 Bygland kommune
Heimevernet skal øve i tida 16. september - 23. september
Heimevernet har fått ekstraløyvingar og har dermed fått midlar til å sette i gong ekstra øvingar. Sju HV-område med totalt 700 soldatar skal inn til områdetrening i tida 16. - 23. september. Bygland er ein av kommunane som kan bli aktuelle for øving
15. september 2022 Bygland kommune
NAV-kontoret i Bygland held stengt torsdag15. september
NAV i Bygland vil vere stengt for Drop-in torsdag 15. september. Kontoret held ope fredag 16. september frå kl. 12.00 - 14.00
14. september 2022 Bygland kommune
#vårtagder har laga podcast
Vil du høyre samtalar om spanande tema? No kan du høyre til dømes statsforvalter Gina Lund og stortingsrepresentant Gro Anita Mykjåland sin dialog om korleis vi på Agder skal løfte vår nasjonale posisjon
8. september 2022 Bygland kommune
Spyling av vassleidningsnettet til Bygland kommune
Det vil bli gjennomført spyling av det kommunale vassleidningsnettet og høgdebasseng i veke 37
6. september 2022 Bygland kommune
Straumstøtte til frivillige organisasjonar
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar straumstøtteordninga til frivillige lag og organisasjonar som regjeringa oppretta med bakgrunn i dei ekstraordinære straumprisane
30. august 2022 Bygland kommune
Informasjon om legekontoret
Evje og Bygland legesenter avdeling Bygland held stengt fredag 2. september og måndag 5. september 2022 på grunn av kurs og ferieavvikling
25. august 2022 Bygland kommune
Oppvekstsektoren i Bygland har planleggingsdagar
Oppvekstsektoren i Bygland gjer seg klare for eit nytt år i barnehage, skule og SFO
16. august 2022 Bygland kommune
Melding om gravearbeid langs kommunale vegar i Åraksbø og til Haugetveit
I slutten av august vil det bli sett i gong gravearbeid langs kommunale vegar i Åraksbø og til Haugetveit. Formålet er framføring av fiber
16. august 2022 Bygland kommune
Endringar i byggreglar frå 1.7.22
Det er gjort endringar i energi-, klima- og miljøkrava i byggteknisk forskrift og tilhøyrande endringar i byggesaksforskrifta. Endringane skal bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket frå bygg
16. august 2022 Bygland kommune
Tilskotsportalen - portalen for støtteordningar til ulike lag og foreiningar
No er hausten snart her, og kanskje mange planlegg nye prosjekt? Bygland kommune abonnerer på Tilskotsportalen. Alle lag og foreiningar i Bygland kan lage seg ein brukar der GRATIS!
16. august 2022 Bygland kommune
Skulestart
Barnehagane i kommunen er allereie godt i gong etter ferien og torsdag 18.8. er det skulestart for alle elevar
16. august 2022 Bygland kommune
– Lett å være etterpåklok
Agder Energi produserer nå så lite strøm som mulig. Det er deres bidrag for å unngå rasjonering neste år.
12. august 2022 Fædrelandsvennen
Informasjon frå NAV
NAV i Bygland er stengt for drop-in torsdag 18. august
12. august 2022 Bygland kommune
Utstilling av gullfunnet frå Bygland i 1833 og europeisk Kulturminnevernkonferanse i Bygland, 3. september 2022
Som vi veit er Bygland rik på kulturminne. Hanehaugane og andre gravfelt er velkjende minnesmerke i kommunen. Eit kulturminne av særskild verdi er det gullfunnet som vart gjort i stranda på Nese i Bygland i 1833. Dette er mindre kjent for dei fleste av
11. august 2022 Bygland kommune
Tilkallingsvikarar ved Byglandsfjord- og Bygland oppvekstsenter
Oppvekstsentra i Bygland kommune treng fleire tilkallingsvikarar som kan steppe inn ved behov
9. august 2022 Bygland kommune
Informasjon om 4. dose av koronavaksine
Folkehelseinstituttet tilrår no ein 4. dose (oppfriskingsdose) av koronavaksine for visse grupper. Vi har difor sett av nokre datoar for drop-in vaksinering for alle over 65 år 
9. august 2022 Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL