Bygland
Ny tilskotsordning til mangfald- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Ein kan gje tilskot til prosjekt eller eingongsutgifter
fredag 09:17 Bygland kommune
Sykkelritt gjennom Bygland fredag og laurdag
Du kan følgje sykkelritta Tour of Norway og Color Line Tour på nært hald fredag 27. mai og laurdag 28. mai, når deltakarane passerer Bygland. Arrangørane håper at folk stiller opp og heiar fram syklistane langs vegen. Ver obs på at trafikkbildet blir
onsdag 10:13 Bygland kommune
Nytt samarbeid skal styrke legetenestene i Evje og Bygland
Frå og med onsdag 1. juni startar Evje legesenter og Bygland legekontor opp samarbeid om legetenestene og blir Evje og Bygland legesenter
tirsdag 08:00 Bygland kommune
Velkomen til innskriving og førskuledag!
Tysdag 24.5. er det skuleinnskriving og førskuledag for dei komande 1. klassingane
mandag 00:15 Bygland kommune
Utlysing: Eventuelt sal av Ose turistheim – Bygland kommune ber interessentar om å sende søknad
Bygland kommune lyser ut Ose turistheim for eventuelt sal. Formannskap og kommunestyre har gitt kommunedirektøren fullmakt til å utgreie vidare ei sak om eventuelt sal av turistheimen
fredag 20. mai Bygland kommune
Har du planar om å bygge terrasse eller tilbygg? Finn ut kva du kan bygge utan å søke
Direktoratet for Byggkvalitet har ei grei sjekkliste for å finne ut om du må søke byggeløye eller ikkje
fredag 20. mai Bygland kommune
19-åringene inviterer ensomme til 17. mai-frokost
 
mandag 16. mai Fædrelandsvennen
Fv 4224 Sirdal-Lysebotn opnar til 17. mai
Måndag 16. mai opnar fv 4224 Sirdal-Lysebotn for sesongen. Dermed kan vegen bli brukt på 17. mai
fredag 13. mai Bygland kommune
AGDER

Fv. 450 Brokke-Suleskard åpner lørdag 21. mai kl. 12
Laurdag 21. mai opnar fv 450 Brokke - Suleskard for sesongen. På grunn av vernebestemmelsane for villreinstammen skal vegen vere stengd kvar vinter frå og med 1. november til og med 20 mai
fredag 13. mai Bygland kommune
Koronavaksine i Bygland
No kan dei over 80 år som ønskjer det, få ny dose med vaksine. Du kan bare møte opp på Byglandsfjord helsestasjon den 25. mai mellom 12 og 14 eller på Byglandsheimen (nordsida) den 9. juni mellom 10 og 12  
fredag 13. mai Bygland kommune
Program for 17. mai
I år kan vi endeleg ha ei normal 17. mai-feiring. Nedanfor finn du program for dagen
torsdag 12. mai Bygland kommune
Pressemelding frå Agder Energi
Styret i Agder Energi tilrår fusjon. AU blei i går orientert om at styret i Agder Energi har fatta vedtak om å tilrå fusjon med Glitre Energi. Nedanfor finn du pressemeldinga som blei sendt ut
fredag 6. mai Bygland kommune
Takk til innbyggjarane og frivillige!
Bygland kommune vil takke alle som har gitt møblar og anna inventar til bustadane som vi no set i stand til å kunne ta imot flyktningar frå Ukraina!
tirsdag 3. mai Bygland kommune
Flere Tesla-ladere på Sørlandet åpnes for andre elbiler
 
tirsdag 3. mai Fædrelandsvennen
Informasjon om utsett oppstartsdato på legesamarbeidet
Iverksetting av legesamarbeidet er utsett til 1. juni 2022. Alle pasientar som må få endra legetime får personleg beskjed. Det er ingen endring i opningstid på Byglandsfjord legekontor og Bygland legekontor
mandag 2. mai Bygland kommune
Opphevar telerestriksjonar
Bygland kommune opphevar telerestriksjonane på alle kommunale vegar f.o.m. kl. 00.00 måndag den 2.5.2022
mandag 2. mai Bygland kommune
Veg- og gatefeiing på Bygland
I dei komande dagane er det planlagt feiing av gater og vegar på Bygland og nordover. For god framkomelegheit vil det vere ein føremon dersom ein kan hugse å plassere bilar m.m. utafor kommunal asfaltert eigedom. Sidan det er tørt, vil det kunne kome til
torsdag 28. april Bygland kommune
Utlysing: Bygland kommune ønskjer leigetakarar til Byglandsfjord Landbruksverkstad
Byglandsfjord landbruksverkstad er eit kommunalt eigd bygg som er tilrettelagt for småskala næringsverksemd. Adressa til bygget er Stasjonsvegen 4, Byglandsfjord
onsdag 27. april Bygland kommune
Hovedopptak til kulturskulen
Hovedopptaket til kulturskulen er i gong. Søknadsfristen er 1. mai 2022
tirsdag 26. april Bygland kommune
Velkomen til næringslivskonferansen UNG Innafor 5. mai 2022
Næringslivskonferansen Ung Innafor har fokus på korleis du som arbeidsgjevar kan bli meir lønnsom og i tillegg styrke kulturen i verksemda, samhald og effektivitet ved å tenke mangfald inn i organisasjonen
tirsdag 26. april Bygland kommune
Heimevernet skal ha storøvelse
21. - 29. april vil Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 gjennomføre ein storøvelse i Kristiansandsområdet. Øvelsen samlar militære og sivile kapasitetar som gir tryggheit til samfunnet, med heimevernet som den største aktøren-
fredag 22. april Bygland kommune
Sigurd Helle & Norway Station Antarktis 1956 - 1960
30. april kl. 14 opnar Setesdalsmuseet utstillinga som er ei markering på at det i 2020 var 100 år sidan polarforskaren Sigurd Helle vart fødd, og 60 år sidan han kom heim etter å ha leia ekspedisjonen i Antarktis i tre år
onsdag 20. april Bygland kommune
Kulturprisen 2022 - NY FRIST!
Bygland kommune vil gjerne nytte moglegheita til å syne kor viktig kulturlivet er for Bygland. Det har diverre ikkje kome inn forslag til kandidatar. Vi utset difor fristen for å kome med innspel til 1. mai
onsdag 20. april Bygland kommune
Detaljregulering for Rv9 Storestraumen, kurveutbetring - Melding om offentleg ettersyn
I tråd med plan- og bygningsloven §3-7 og §12-10 blir forslag til detaljreguleringsplan for RV0 Storestraumen, kurveutbetring i Bygland kommune lagt ut til offentleg ettersyn
tirsdag 19. april Bygland kommune
Sommarjobb for skuleungdom
Det er i 2022 sett av lønnsmidlar til sommarjobbar for skuleungdom på teknisk drift. Det vil også bli tilbydd moglegheiter for å arbeide med krypsiv og avfallsrydding i og langs Åraksfjorden. Søknadsfrist 10.05.22
tirsdag 19. april Bygland kommune
Sliter med å få godkjent flyktningmottak
 
torsdag 14. april Fædrelandsvennen
Opningstider i påska
Vi har redusert opningstid i neste veke. Nedanfor finn du ei oversikt over kva som er ope og kva som er stengt
fredag 8. april Bygland kommune
Områderegulering for Ose bygdesenter - 2. gongs offentleg ettersyn
Plan, miljø- og ressursutvalet vedtok 29.3.2022, sak 36/22, å legge områderegulering for Ose bygdesenter ut til ny høyring og offentleg ettersyn. Etter førre høyringsrunde er det gjort endringar i planen som gjer at det er behov for å legge planen ut på
fredag 8. april Bygland kommune
Agder Energi åtvarar om usikker is
Agder Energi har sendt ut ei pressemelding der dei åtvarar om at isen på regulerte vatn er usikker, og alle blir oppmoda om å vere forsiktige
torsdag 7. april Bygland kommune
Informasjon frå Folkehelseinstituttet om koronasertifikat
Reglane for gyldig koronasertifikat er komplekse og det er fort gjort å bli forvirra.  Nedanfor finn du informasjon frå FHI
fredag 1. april Bygland kommune
Sykkelturen 2022
Norges Frivilligsentralar inviterer i samarbeid med ei rekke andre organisasjonar til ein sykkeltur gjennom heile landet
fredag 1. april Bygland kommune
Informasjon om mottak av flyktningar i Bygland
IMDi har oppmoda Bygland kommune om å busette inntil 15 flyktningar frå Ukraina. Kommunestyret stadfesta talet på 15 i møte den 30.3.22
fredag 1. april Bygland kommune
50% rabatt på tannbehandling for 21- og 22- åringar
Stortinget har vedteke at 21- og 22- åringar frå 2022 skal få 50% rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takstar. Fylkeskommunane har fått i oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet å etablere tilbodet så snart det let seg gjere
tirsdag 29. mars Bygland kommune
AGDER

Bygland kommune som Miljøfyrtårn
Vi har starta prosessen med å blir sertifisert som Miljøfyrtårn. I første omgong er det kommunehuset som skal bli sertifisert. Deretter vil dei andre einingane starte på prosessen med å bli miljøsertifisert
mandag 28. mars Bygland kommune
Legekontoret er stengt 31. mars
Evje legesenter ivaretek akuttberedskap og øyeblikkeleg hjelp. Får du behov for lege må du ringe 116 117. Legekontoret er ope som vanleg 1. april
torsdag 24. mars Bygland kommune
Tilskot til drift av lag og organisasjonar
Dersom du driv kontinuerleg kulturverksemd i form av ein organisasjon, eit lag eller liknande i Bygland kommune kan du no søkje om midlar til drift
torsdag 24. mars Bygland kommune
Kulturprisen 2022
Bygland kommune deler ut kulturpris annankvart år. Vi ønskjer skriftlege framlegg til kven som skal få kulturprisen for 2022
torsdag 24. mars Bygland kommune
Honorarfond til folkemusikk
Føremålet med honorarfondet er å gjere folkemusikken i Setesdal kjent og høyrt, og å stimulere til aktivitet blant folkemusikkutøvarar, ikkje minst dei unge
tirsdag 22. mars Bygland kommune
Akselrestriksjonar
Frå og med onsdag 23.03.22 kl. 08:00 blir det med heimel i Veglova §7 innført aksellastrestriksjonar på alle kommunale vegar tilhøyrande Bygland kommune på grunn av teleløysinga
mandag 21. mars Bygland kommune
Økonomiske verkemiddel i jordbruket
PMR fatta i møte d. 15.03.22 vedtak om økonomiske verkemiddel i jordbruket. Søknadsfristen er 1. april
mandag 21. mars Bygland kommune
Flyktningsituasjonen
I kommunestyret den 17.3.22 blei det fatta vedtak om at Bygland kommune kunne ta imot 10 flyktningar. I dag har vi fått oppmoding  frå IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om å ta imot 15 ukrainske flyktningar
fredag 18. mars Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte
Kommunestyret i Bygland har møte på Revsnes den 5. mai kl. 13:00. Møtet blir streama.  
onsdag 16. mars Bygland kommune
Tilskot til miljøtiltak i skog 2022
Landbruksdirektoratet har sett av 6 millionar kroner til miljøtiltak i skogbruket
tirsdag 15. mars Bygland kommune
Tverrfagleg ressursteam
Bygland kommune startar no opp noko vi har kalla Tverrfagleg ressursteam. Dette er eit team som består av representantar frå fleire faginstansar innan oppvekst. Tverrfagleg ressursteam skal vere ein stad der føresette og/eller lærarar i skule og
mandag 14. mars Bygland kommune
Jodtablettar ved atomulykke
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) får i desse dagar mange spørsmål om ein treng å ta jodtablettar som følgje av situasjonen i Ukraina. Svaret frå DSA er at den store geografiske avstanden gjer det svært lite sannsynleg at det vil bli
mandag 14. mars Bygland kommune
Oppdatert: Arrangement Prestneset 2022?
Har nokon planar om, eller ynskjer om å bruke Prestneset til arrangement sommaren 2022?
fredag 11. mars Bygland kommune
Buss med 40 soldater kolli­derte med personbil
 
søndag 6. mars Fædrelandsvennen
Pågang næringshage
Pågang næringshage er no godt i gang med å bistå verksemder i Setesdal. Dei har mellom anna bistått 2 verksemder til å få støtte til ulike forskingsprosjekt. Nedanfor følgjer ein kort presentasjon av Pågang næringshade og deire moglegheiter for
torsdag 3. mars Bygland kommune
Straumstøtteordning for frivillige organisasjonar
Bygland kommune har fått kr. 86 563 til fordeling i straumstøtte til lokale lag og foreningar
torsdag 3. mars Bygland kommune
Har du testa positivt, men får feilmelding når du skal registrere deg?
Vi får stadige meldingar om at folk ikkje klarer å kome inn i portalen for sjølvregistrering av positiv test. Det er svært viktig at vi får beskjed om at du er smitta! Nedanfor finn du telefonnummer du kan ringe om du opplever å ikkje kome inn
onsdag 2. mars Bygland kommune
Informasjon om viktige datoar som gjeld produksjonstilskot
1. mars er teljedato for produksjonsdyr, og 15. mars er søknadsfristen for produksjonstilskot del 1. Du kan søkje frå og med 1. mars
tirsdag 1. mars Bygland kommune
Eigedomsskatt 2022
Eigedomsskattelista vert lagt ut til offentleg ettersyn i tre veker frå den 28.02.2022
mandag 28. februar Bygland kommune
Ny kartløysing over næringsareal i Agder
Agder fylkeskommune har utvikla ei ny kartløysing som viser alle næringsareal i Agder. Bygland kommune har registrert alle regulerte næringsareal i løysinga, både utbygde og ikkje utbygde areal, men ein ber gjerne om tilbakemelding viss noko er
mandag 28. februar Bygland kommune
Ledig engasjement som bygdebokskrivar
Bygland kommune søker etter bygdebokskrivar for Byglandsfjord og Vassend
torsdag 24. februar Bygland kommune
Vi minner om søknadsfristen for barnehage og SFO
Søknadsfristen for barnehage og SFO er 1.3.2022. De finn lenke til søknadsskjema lenger nede på sida
tirsdag 22. februar Bygland kommune
Positiv sjølvtest? Vi endrer rutinane våre
Vi slutter no å sende SMS til alle som registrerer positiv sjølvtest
torsdag 17. februar Bygland kommune
Nasjonale endringar i høve covid-19
Regjeringa fjerna frå 12.2.2022 alle forskriftsfesta tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, ein meter avstand og plikt til isolasjon ved sjukdom
mandag 14. februar Bygland kommune
Webinar i regi av Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for Byggkvalitet arrangerer eit webinar der dei vil gå gjennom kva arbeid på eksisterande bygg som er søknadspliktige, og kva tid krav om byggteknisk forskrift framleis gjeld
fredag 11. februar Bygland kommune
AGDER

Informasjon frå Helsenorge
Helsenorge har mykje god informasjon om covid-19 på sine heimesider. Nedanfor finn du lenker til informasjon om testing, isolasjon og ei sjekkliste ved positiv koronatest
fredag 11. februar Bygland kommune
Informasjon om vaksinering
Vi planlegg neste vaksinasjonsdag 15. februar
fredag 4. februar Bygland kommune
Konkurs rammer Bygland
 
torsdag 3. februar Fædrelandsvennen
Smittesituasjonen i Bygland
Nedanfor vil du finne oppdatert informasjon om smittesituasjonen i Bygland frå og med februar 2022
onsdag 2. februar Bygland kommune
Dette er dei nye nasjonale covid-19 - tiltaka
Regjeringa la fram nye nasjonale tiltak i ein pressekonferanse tysdag 1.2.22. Endringane gjeld frå klokka 23.00 tysdag 1. februar
tirsdag 1. februar Bygland kommune
Oppdaterte råd om sjølvtest for covid-19
FHI har kome med nye råd om korleis ein skal gå fram når ein skal ta ein sjølvtest for covid-19
mandag 31. januar Bygland kommune
Informasjon om koronasertifikat - nye reglar i EU
Folkehelseinstituttet har sendt ut eit informasjonsbrev om nye reglar i EU på koronasertifikat. Du kan sjå ei oppsummering av brevet nedanfor
fredag 28. januar Bygland kommune
Varsling om reguleringsendring for Neset camping planid 201903
I samsvar med Plan- og bygningsloven §12 - 14 blir det meldt om oppstart av reguleringsendring for Detaljreguleringsplan for Neset Camping, planID 201903
torsdag 27. januar Bygland kommune
Ny innsynsløysing for plandata
Bygland kommune har saman med dei andre kommunane i Setesdal, gått over til ny innsynsløysing for plandata
onsdag 26. januar Bygland kommune
Er du glad i å gå tur og ønskjer å bli meir aktiv?
Då kan TellTur vere noko for deg! TellTur er Friluftsråda sin elektroniske postkassetrim
onsdag 26. januar Bygland kommune
NY informasjon om Byglandsfjord legekontor
Legekontoret i Byglandsfjord vil vere ope inntil vidare
tirsdag 25. januar Bygland kommune
Informasjon om Byglandsfjord legekontor
Legekontoret i Byglandsfjord vil vere stengt frå og med 01.02.22
tirsdag 25. januar Bygland kommune
Viktig informasjon vedk. PCR-test og sjølvregistrering av positiv sjølvtest
Helsedirektoratet sendte i går ut eit brev med informasjon om nye rutinar i høve PCR-testing og sjølvregistrering av positiv sjølvtest
mandag 24. januar Bygland kommune
Vaksinering av barn og unge
Barn som er mellom 5 og 11 år (født 2010 - 2016) KAN vaksinerast dersom føresette ønsker det
fredag 21. januar Bygland kommune
Informasjon vedk. overgang frå gult til grønt nivå i skolen
Kommuneoverlegen har i dag 14.1.22 hatt Teams-møte med oppvekst og helse. Temaet var kva dei nye retningslinene betyr for elevar og tilsette ved skole, barnehage og SFO
fredag 14. januar Bygland kommune
Status på vaksinering i Bygland pr. 14.1.22
Nedanfor finn du tala på vaksinering av innbyggjarar i Bygland. Tala viser status pr. 14.1.22. Informasjonen er henta frå FHI-SYSVAK sin statistikkbank
fredag 14. januar Bygland kommune
Nye nasjonale retningsliner frå og med midnatt natt til 14. januar
Regjeringen la fram nye retningsliner i ein pressekonferanse den 13.1.22. Retningslinene gjeld frå og med midnatt natt til fredag 14. januar
torsdag 13. januar Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL