Bygland
Massevaksinering i veke 30
Bygland kommune vil få 162 doser Pfizer vaksine i veke 30. Massevaksinering vil skje i Byglandshallen torsdag 29. juli
torsdag 22. juli Bygland kommune
Rehabilitering av høgdebasseng på Byglandsfjord
No er arbeidet med å rehabilitere høgdebassenget på Byglandsfjord så godt som ferdig
fredag 16. juli Bygland kommune
Evje tannklinikk held stengt i ferien
Evje tannklinikk er stengt i vekene 29 og 30 pga. ferie
torsdag 15. juli Bygland kommune
Kunngjering: Utlegging av manntal, Stortings- og sametingsvalet 2021
Står du i manntalet? Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røyste ved valet 13. september 2021
onsdag 14. juli Bygland kommune
– Det er jobb eller bryggeriet det går i
.
lørdag 10. juli Fædrelandsvennen
Digital informasjon om "Nasjonal Sykkelrute nr. 3"
Midt-Agder Friluftsråd har i samarbeid med Agder fylkeskommune utarbeidd digital informasjon om Sykkelrute nr. 3. Denne informasjonen vil gjere det lettare for mange å ta i bruk ruta og oppleve det flotte alle kommunane langs ruta har å by på
torsdag 8. juli Bygland kommune
Kampen mot mer vindkraft i Agder er langt fra over!
 
onsdag 7. juli Fædrelandsvennen
Oppdatering om Bleka frå Akvariet i Bergen
Fekk du med deg nyheitsartikkelen tidlegare om at Akvariet i Bergen henta nokre eksemplar av Bleka? No har dei sendt oss ei oppdatering på korleis det går
onsdag 7. juli Bygland kommune
AGDER

Har du fått innkalling til vaksinasjon på SMS?
Vi bed alle som har fått innkalling til vaksinasjon på SMS om å svare på denne via lenka i SMS en!
tirsdag 6. juli Bygland kommune
#BarnaFørst - råd frå barn og unge
Mange barn gruar seg til sommarferien fordi dei veit at foreldra vil drikke meir enn vanleg. Saman med Barn av Rusmisbrukere er det samla råd frå barn og unge om kva i rundt dei kan gjere for å bidra til å gjere sommaren til desse barna litt betre
torsdag 1. juli Bygland kommune
Innspel til kommuneplanen sin arealdel - forlenga frist til 15. oktober!
I løpet av våren har vi gjennomført fleire fysiske møte i samband med medverknad til revidering av arealdelen. Det står likevel att eit par møte som vil bli gjennomført i løpet av september. Det gjer at vi forlenger fristen for å kome med innspel til 15.
tirsdag 29. juni Bygland kommune
Bleka blir vist fram i Bergen
Aqvariet i Bergen får på plass utstilling med Bleka. I førre veka var dei i Bygland for å hente levande eksemplar
mandag 28. juni Bygland kommune
Informasjon om TellTur - Midt-Agder Friluftsråd
Midt-Agder Friluftsråd har starta opp med TellTur i heile regionen. TellTur er friluftsrådene sitt elektroniske system for turregistrering. Via appen Norgeskart Friluftsliv kan ein sjekke inn på bestemte turmål, og få registrert poeng
mandag 28. juni Bygland kommune
Koronasertifikat for ikkje-digitale brukarar er klart 24. juni
Koronasertifikatet er digitalt. Innbyggarane får tilgong til det på Helsenorge.no. For dei som ikkje kan bruke det digitale sertifikatet er det no utvikla ei eiga løysing
fredag 25. juni Bygland kommune
Åtte kommunar samarbeider om grønne innkjøp
Bygland og sju andre kommunar skal bruke innkjøpsmakta til å framskunde det grønne skiftet. Roy Akselsen leiar eit prosjekt som er unikt i Noreg
fredag 25. juni Bygland kommune
Streaming av kommunestyremøte
Kommunestyremøtet den 24. juni kl. 09:00 vil bli streama. Vi gjer merksam på at møtet ikkje er ope for publikum. Dette på grunn av Covid-19 - situasjonen
torsdag 24. juni Bygland kommune
Informasjon om vaksinering
Bygland kommune har no vaksinert alle over 65 år og dei med underliggjande sjukdomar som er prioriterte av legane, med minst ein dose vaksine
fredag 18. juni Bygland kommune
Høve til å velge eFaktura eller andre elektroniske løysingar
Bygland kommune har nå lagt til rette for at du, som kunde, kan velge fleire typar elektroniske løysingar for mottak av faktura. Kommunen tar i bruk Multikanal frå TietoEVRY, som forenklar og digitaliserer utsending av faktura
onsdag 16. juni Bygland kommune
Vil nekte barna å bli bønder med dagens vilkår
Han driver jorda på 17 nedlagte gårder og produserer omtrent like mye mat som de gjorde. Likevel går driften i underskudd.
onsdag 16. juni Fædrelandsvennen
Informasjon om sykkel-nm
Tysdag 15. juni og torsdag 17. juni blir NM i lagtempsykling og tempo gjennomført i Bygland og Evje og Hornnes. Ritta har start og mål i Evje sentrum, og sykkelruta er på Rv9 tur-retur Fånefjellstunnelen
mandag 14. juni Bygland kommune
Viktig melding til deg som har fått SMS om vaksinering!
Det er svært viktig at alle som får SMS frå kommunen med innkalling til vaksinering svarer på denne!
mandag 14. juni Bygland kommune
Viktig melding til lag og foreiningar i Bygland kommune
Bygland Frivilligsentral kan no tilby Foreningsportalen. Det er ei side vi tenker kan vise fram mangfaldet av lag og foreiningar i Bygland, og dei aktivitetane som er tilgjengeleg for unge og eldre
torsdag 10. juni Bygland kommune
Nye retningsliner for besøk ved Byglandsheimen
Basert på nasjonale tilrådingar og lokale tilhøve har Bygland kommune oppdatert retningslinene for besøk ved Byglandsheimen. Retningslinene gjeld frå og med 8. juni 2021
tirsdag 8. juni Bygland kommune
Varsling næringsliv/naboar i høve temporitt
Kristiansands Cykleklubb har sendt oss nabovarsel i høve eit temporitt (NM Tempo) på Rv9 den 15.6. kl 16:00 - 21:00 og torsdag 17.6., kl 11:00 - 21:00. Riksveg 9 vil bli stengt i denne perioden, og omkøyrings vil vere på vestsida (FV 304)
fredag 4. juni Bygland kommune
Informasjon om Byglandsfjord vassverk
Byglandsfjord vassverk skal renoverast. Arbeidet vil gå frå 2.6 - 25.6. I denne perioden blir vatnet levert direkte frå vassverket
onsdag 2. juni Bygland kommune
Skal du kjøpe hytte eller bygge på i sommar?
Ved kjøp og sal av eigedom eller når nye bygningar og tilbygg skal oppførast, er matrikkelen ei viktig informasjonskjelde. Nedanfor kan du sjå ein film som viser deg meir om det du bør sjekke ut
tirsdag 1. juni Bygland kommune
"Tour of Norway for kids" kjem til Bygland!
Det største sykkelrittet i Noreg kjem til Bygland måndag 21. juni kl. 18:00!
mandag 31. mai Bygland kommune
Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO
Kommunen skal ha ei ordning som kan tilby reduksjon i foreldrebetalinga, slik at den per barn utgjer maksimalt 6% av inntektene til hushaldninga
torsdag 27. mai Bygland kommune
Ikkje streik i Bygland - endå...
Det blei i natt semje mellom KS og LO kommune og Akademikerne i mellomoppgjeret 2021, medan 7390 medlemmer i UNIO går til streik frå 27.05.21
torsdag 27. mai Bygland kommune
Informasjon frå skule og barnehage
Torsdag 27. mai går regjeringa til trinn to i den nasjonale gjenopningsplanen. For skule og barnehage betyr det at det er den lokale smittevernmynda som sjølv må vurdere kva for tiltaksnivå som er rett, i høve lokal og regional smittesituasjon
torsdag 27. mai Bygland kommune
Har du fått SMS frå Bygland kommune vedk. vaksinering?
I desse dager er vi i gong med å kalle inn fleire til vaksinering. For å vere effektive, har vi valt å bruke Varsling24. Nedanfor kan du lese meir om kva du må gjere når du får SMS frå oss
onsdag 26. mai Bygland kommune
BUA Bygland
No er det to år sidan Frivilligsentralen opna Utstyrssentralen. Sidan det har dei lånt ut over 1000 gjenstandar, og hatt aukande pågong både sommar og vinter
tirsdag 25. mai Bygland kommune
Eigenerklæringsskjema til vaksinasjon
Nedanfor finn du eigenerklæringsskjema som du kan ta med når du skal få koronavaksine
tirsdag 25. mai Bygland kommune
AGDER

Informasjon om syns- og høyrselskontakt
Bygland kommune har inngått ein avtale med LMT om eit prosjekt der den interkommunale audiografen skal vere høyrselskontakt i Bygland. I samme perioden fungerer kommunen sin ergoterapeut som synskontakt
mandag 10. mai Bygland kommune
Byglandsnytt
Byglandsnytt er ei informasjonsavis for Bygland kommune. I Byglandsnytt vil det vere informasjon om ulike aktivitetar i kommunen, opningstider, vedtak i kommunestyret og andre politiske utval m.m.
mandag 3. mai Bygland kommune
Risikovurdering Covid-19
Kommunane Bygland og Evje og Hornnes har saman laga ei risikovurdering for Covid-19. Denne inneheld kommunane si vurdering av status for Covid-19 i Bygland og Evje og Hornnes
fredag 26. mars Bygland kommune
Status på vaksinasjon (Covid -19)
I denne artikkelen vil vi gje oppdatert informasjon om vaksineringa i Bygland kommune
torsdag 4. februar Bygland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

BYGLAND

AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL