Bygland
Informasjon frå Statens vegvesen om nattestenging av Fånefjelltunnelen
Perioden for nattestenging av tunnelen blir utvida frå 15. november til 25. november. Arbeidet i tunnelen er forseinka på grunn av mykje tilleggsarbeid
torsdag 8. november Bygland kommune
Er du klar for UKM?
Påmeldinga til Ungdommens kulturmønstring er i gong - den tok til 1. november. I år skal Bygland samarbeide med kommunane Åseral og Evje og Hornnes
mandag 5. november Bygland kommune
Paradoksal partileder
En kurder som ikke tror på Gud fronter Demokratene, som kjemper for norske og kristne verdier. Som leder av Kontrollutvalget i Kristiansand har han hatt et hektisk år.
fredag 2. november $ Fædrelandsvennen
Jodtablettar ved atomulykker (Informasjon frå Helsedirektoratet)
Er du under 40 år, gravid, ammande eller har heimebuande barn? Då rår vi deg til å ha jodtablettar heime. Tablettane kan gi vern mot radioaktivt jod ved atomulykker, og ein skal kun ta desse etter råd frå myndigheitene
onsdag 31. oktober Bygland kommune
Autorisasjon for å bruke enkelte gnagarmidlar
Personar som eig og/eller leiger ein landbrukseigedom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagarmidlar
fredag 26. oktober Bygland kommune
Influensavaksine hausten 2018/vinteren 2019
Vi er no i gong med influensavaksinering. Du kan få vaksina på legekontoret i Bygland på måndagar, tysdagar og torsdagar kl 09:00 - fredagar kl 14:30, og på legekontoret i Byglandsfjord på onsdagar og fredagar frå 09:00 . 14:30. For å få sett vaksina, må...
onsdag 24. oktober Bygland kommune
Styrk din eigenberedskap!
Kva gjer du om straumen skulle bli borte i fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke eller det ikkje er vatn i springen? DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i samarbeid med Oslo kommune har lansert kampanjen "Du er en del av Norges beredskap"
onsdag 24. oktober Bygland kommune
Nye og forenkla søknadsskjema for mindre byggetiltak m.m.
Direktoratet for byggkvalitet har laga nye og forenkla søknadsskjema for mindre byggetiltak, bruksendring og nabovarsling for privatpersonr på bebygd eigedom. Bakgrunnen for forenklingane er at eigar lettare skal kunne søke om enkle tiltak sjølv
onsdag 24. oktober Bygland kommune
AUST-AGDER

Kurs: "Livslyst etter kreft"
Kreftkoordinatorar i fleire samarbeidande kommunar inviterer no til kurset "Livslyst når det røyner på". Kreft er meir enn ein fysisk sjukdom, og for mange er det tøft å gå vidare med livet etter behandlinga. Kurset er 6.november kl 12:00 - 15:00 i Kreftforeningen sine...
onsdag 24. oktober Bygland kommune
Kreftforeningen inviterer til familiedag på Sparebanken Sør Arena i Kristiansand
Kreftforeningen og IK START inviterer til ein familiedag laurdag 10. november kl. 11:00 - 14:30
mandag 22. oktober Bygland kommune
Villreinmøte i Bykle
Tysdag 30. oktober kl 18:00 på Bykle hotell, vert det besøk frå Olav Strand i frå Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).Tema for kvelden er villrein og ferdsel samt bestandsteljing og overvaking
mandag 22. oktober Bygland kommune
Telefonproblem på kommunehuset
Vi opplever problem med telefoni i dag. Om du treng å kome i kontakt med legekontoret, kan du ringe nr. 90 60 60 11. Treng du å kome i kontakt med sentralbordet, ringer du 48 24 02 04. Me arbeider med saka, og håper å løyse problemet så fort som mogleg
mandag 22. oktober Bygland kommune
Informasjon om vassmålaravlesing
For å effektivisere innsamling av vassmålaravlesingar i samsvar med reglementet, tar kommunen i bruk SMS-varsling
torsdag 18. oktober Bygland kommune
Informasjon frå Setesdal brannvesen om feiing og tilsyn
Ny forebyggende forskrift gjeldende fra 1 januar 2016. I den nye forskriften pålegges det at alle kommune/ brannvesen skal risiko kartlegge behovet for både feiing og tilsyn.  Forskriften tar også inn alle fritidsboliger på linje med vanlige boliger. 
torsdag 18. oktober Bygland kommune
Spillemidlar for 2019
I Bygland kommune er fristen for å søke om spillemidlar sett til 15. november
torsdag 11. oktober Bygland kommune
Utsett frist for å søke produksjonstilskot i jordbruket og RMP
Det blir i 2018 mogleg å søke fram til og med 29. oktober både på del 1 og del 2 i produksjonstilskot og på regionale miljøtilskot (RMP)
torsdag 11. oktober Bygland kommune
Informasjon om influensavaksina
Legekontoret får mykje spørsmål om influensavaksina. Me ynskjer å informere om at den har ikkje kome til Bygland enno. Vaksina vil kome i løpet av veke 42 eller 43. Du kan fylgje med på heimesida eller facebooksida vår, så legg me ut ny informasjon når den er...
torsdag 11. oktober Bygland kommune
Oversikt over tilbod i Årdalshallen
Der er stor aktivitet i Årdalshallen, både dagar og kveldar. Nedanfor finn du oversikt over treningstidene. Om du ynskjer å starte ny aktivitet, kan du ta kontakt med Liv Dagny Skjeggedal på telefon 907 56 778
tirsdag 9. oktober Bygland kommune
Symjehallen - Bygland skule
Familiebadinga startar opp onsdag 10.10.2018. Opningstidene er onsdagar og fredagar kl 17.00 – 20.00 utanom høgtidene og i skuleferiar.
tirsdag 9. oktober Bygland kommune
Kjære dekningsdirektør i Telenor
Det varmar hjarta mitt å lese om kor godt førebudd Telenor var på «Knud». No bør de syte for at de er endå betre førebudd på neste uvær.
tirsdag 9. oktober $ Fædrelandsvennen
Slamtømming
I vekene 39 - 42 er det tid for tømming av private septiktankar/slamavskiljarar. For at tømmefirmaet (SJT-Miljø AS) skal kunne utføre arbeidet, må abonnentane leggje til rette for at tilkomstvegen til tomta er klar, kumlokka må vere frigjort for jord, og dei må vere...
mandag 1. oktober Bygland kommune
Offentleg ettersyn - reguleringsplan for Presteneset
I samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok Plan, miljø- og ressursutvalet i sak 68/18 den 28.08.18 å legge forslag til reguleringsplan for Presteneset med tilhøyrande dokument ut på høyring og offentleg ettersyn i seks - 6 veker
mandag 1. oktober Bygland kommune
Tilsvar til ordføreren i Bygland
Telenor var godt forberedt på stormen «Knud». Vi høynet beredskap både internt og hos våre entreprenører.
onsdag 26. september $ Fædrelandsvennen
Ordninga med busstilskot til studentar i Bygland kommune blir vidareført!
Ordninga trådde fyrst i kraft frå 1. oktober 2017 og gjaldt fram til juni 2018. Formannskapet vedtok i august 2018 samrøystes at ordninga blir vidareført. Studentar frå Bygland som studerer ved studieplass med liknande lokketilbud som Kristiansand har,
tirsdag 25. september Bygland kommune
Storviltjakta 2018
tirsdag 18. september Bygland kommune
Ledig stilling som rettleiar NAV
mandag 17. september Bygland kommune
Ingen problemer på omkjøringsveien i Setesdal. Men lokalbefolkningen ber bilistene sette ned farten.
Siden Fånefjelltunnellen på riksvei 9 i Bygland er stengt og bilistene må kjøre på vestsiden av Byglandsfjorden for å komme til Valle og Hovden, var det timer ventetid og lange køer der sist helg. Denne fredagskvelden meldes det at trafikken går greit.
fredag 7. september $ Fædrelandsvennen
Spørreundersøkelse - SGoS
SGoS (Setesdal Gründer og samfunnsutvikling) er eit ungdomsprosjekt i regi av Setesdal regionråd, der dei m.a. arbeider med bulyst og blilyst i Setesdal. Dei har utarbeidd ein spørreundersøkelse som tek for seg dette
onsdag 5. september Bygland kommune
Setesdal brannvesen inviterer til open brannstasjon
Det blir spanande aktivitetar for små og store. Leik og lær om brannvern, og sjå kva brannkonstablane arbeider med!
onsdag 5. september Bygland kommune
Telefonsystemet er nede for øyeblikket - her finn du direktenummeret til legekontoret
Dette medfører at du må ringe nr. 90 60 60 11 om du skal ha tak i legekontoret. Kommunen sitt sentralbord fungerer som vanleg
onsdag 5. september Bygland kommune
Hukommelsesteamet i Setesdal arrangerer pårørandeskole
Hukommelsesteamet i Setesdal skal arrangere pårørandeskole. Det går over 5 kurskveldar i haust frå kl 18:00 - 20:30, og er lagt til Evjeheimen
mandag 3. september Bygland kommune
– Finn ny rute til helga
Om du skal oppover Setesdal kommende fredag, bør du vurdere andre kjøreruter enn riksvei 9.
søndag 2. september $ Fædrelandsvennen
Omkom i ulykke på riksvei 9
Klokka 17.12 bekrefter politiet at en eldre kvinne omkom i ulykken på riksvei 9 i Bygland fredag ettermiddag.
fredag 24. august $ Fædrelandsvennen
AUST-AGDER

Fånefjellstunnelen blir stengt
Arbeida utanfor tunnelen har halde på sidan mai månad. No startar arbeida i​ tunnelen, og Statens vegvesen må stenge den fram til 27. september
fredag 24. august Bygland kommune
Villreinjakta og prøvetaking
Måndag 20. august går startskotet for årets villreinjakt. I år er det obligatorisk å samle inn hjerneprøver og svelglymfeknuter frå felte dyr eldre enn eitt år
fredag 17. august Bygland kommune
Folkemøte plan for Prestneset
Bygland kommune inviterer til folkemøte om planen for utbygging på Prestneset. I møtet vil utkast til plan bli presentert, og det vil bli høve til å kome med innspel og til å spørre om det ein lurer på. I etterkant av folkemøtet startar den politiske...
mandag 13. august Bygland kommune
Informasjon frå Landbruksdirektoratet vedk. tilskot til sjukdomsavløysing m.v
Ein forventer at elektronisk søknads- og sakshandsamingssystem for tilskot til avløysing av jordbrukarar ved sjukdom og fødsel mv. er tilgjengeleg frå onsdag 15. august 2018 som planlagt
mandag 13. august Bygland kommune
Pressemelding frå brannvesenet
Setesdal Brannvesen IKS ynskjer å rette ei stor takk til innbyggjarane i setesdalskommunane for den respekta og haldningane dei har hatt for forbodet. Nettopp på grunn av dette har det ikkje vore fleire brannar i Setesdal
mandag 13. august Bygland kommune
Landbruket må auke brannberedskapen
Situasjonen er no så ekstrem over store delar av landet at bønder blir oppmoda til å iverksette ytterlegare tiltak for å auke brannberedskapen. Viktigast er det å sørge for lett tilgjengeleg sløkkeutstyr, ikkje minst no i samband med innhaustingsarbeidet
onsdag 8. august Bygland kommune
Skulestart
Skulane startar opp att måndag 20. august kl. 09:00. Me ynskjer alle velkomne til eit nytt skuleår!
tirsdag 7. august Bygland kommune
Totalforbod og dispensasjonssøknadar - melding frå brannvesenet
Brannvesenet har opna for dispensasjonssøknadar
mandag 6. august Bygland kommune
Bygdekinoen 22. august
Heim
mandag 30. juli Bygland kommune
Informasjon til grunneigarane ved Byglandsfjorden
Nokre ungdomar har sommarjobb i Bygland kommune med rydding av plast og anna bos ved strender i Byglandsfjorden. Storflaumen i fjor haust har teke med seg mykje bos som ligg att ved fjorden. Arbeidet tek til 30. juli og held fram i 2 veker. Grunneigarane vert med dette orientert. Bygland kommune, Drift og forvaltning
tirsdag 24. juli Bygland kommune
Helgas anbefalinger
Hvem er Kvelertaks nye vokalist? Svaret får du om du tar turen til Fjellparkfestivalen fredag. Her er helgas kulturtips.
torsdag 19. juli $ Fædrelandsvennen
Melding frå Setesdal Miljø og Gjenvinning
Glass/metall og matavfall blir henta seinare i dag eller i morgon (19. og 20. juli) på grunn av tekniske problem med alle renovasjonsbilane
torsdag 19. juli Bygland kommune
Minkar det på drikkevatnet?
Finværet har medført turke, og kommunen får litt spørsmål om hjelp til å fylle tomme drikkevassbrønnar. Pr. no er det mindre kapasitet til å imøtekome ønska, sidan mykje materiell og mannskap er opptatt i skogbrannsamanheng. Dersom det er behov for...
torsdag 19. juli Bygland kommune
Full kontroll på brannene i Setesdal
Tirsdag kveld opplyser innsatsleder i Setesdal, Torleif Homme, at de nå har full kontroll på alle de ni brannsonene som har funnet sted i Setesdal det siste døgnet.
tirsdag 17. juli $ Fædrelandsvennen
Kameratgjeng med ny festival i Bygland
Lørdag arrangeres Setr-festivalen for første gang. Målet er å få fart på befolkningsveksten i kommunen.
tirsdag 17. juli $ Fædrelandsvennen
Brannen i Sordal: – Det nærmet seg fryktelig
I over fem døgn har det brent i Sordal i Bygland. Lorentz Leh har siden lørdag vært skogbrannens nærmeste nabo.
tirsdag 17. juli $ Fædrelandsvennen
86 soldater skal bekjempe branner i fire sektorer
– Slik det ser ut nå, ser det ut som at brannen har dempet seg veldig sammenlignet med hvordan det var i går morges. Nå er vi bare veldig spente på tilbakemeldingene vi får mannskapet som sendes ut.
tirsdag 17. juli $ Fædrelandsvennen
Flere hundre branner siden torsdag
Fredag ettermiddag brenner det fortsatt 29 steder i Agder. Siden torsdag har det vært flere hundre branner i Agder.
fredag 13. juli $ Fædrelandsvennen
Opningstider i juli
Her er opningstidene for kommunehuset, legekontoret og NAV:
onsdag 27. juni Bygland kommune
Tømekalender for 2. halvår 2018
Setesdal Miljø og Gjenvinning har sendt tømekalenderen til oss. Du vil ikkje få denne i postkassen. Me vil anbefale at de lastar ned appen Renovasjon , der finne de både tømekalender og oversikt over miljøstasjonane. De vil og ha moglegheit for å få
onsdag 27. juni Bygland kommune
Oppdatering om gratis hustomter
Som eit tiltak for å stimulere bustadbygging i Bygland kommune har kommunestyret vedtatt at fem tomter i ferdig regulerte kommunale bustadfelt i Bygland kommune vert selde for ein pris som svarer til tilkopling av vatn, avlaup og andre kommunale
fredag 22. juni Bygland kommune
Informasjon frå Bygland folkebibliotek
Biblioteket er feriestengt frå og med 2. juli til og med 12. august. Om du går tom for bøker i ferien, kan me anbefale appen "eBokBib" som let deg låne t.d. bøker og lydbøker frå biblioteka i Noreg. Denne appen er utvikla for mobile einingar med iOS og Android...
torsdag 21. juni Bygland kommune
47 turtips i Setesdal – ny turguide
Visit Setesdal er klar med ny oversikt over 47 flotte dagsturer til fots i Setesdal. De aller fleste ligger like ved riksvei 9.
onsdag 20. juni $ Fædrelandsvennen
Oppheving av forbod
Dei ulike brannvesena i Agder opphever no alle ilagte restriksjonar på bål, grill, skyting og drift i skog/utmark grunna endring i ver og tørke. Det generelle bålforbodet (15. april - 15. september) gjeld for øvrig.
tirsdag 19. juni Bygland kommune
eDialog - sikker innlevering av dokument til Bygland kommune
Mange sender dokument til kommunen via epost. Epost kan vere ein usikker kanal, og kan i verste fall bli stoppa i spamfilter. Ved å bruke tenesta eDialog, opnar Bygland kommune for at du kan sende inn dokument via ein sikker kanal. Me voner at både privatpersonar og verksemder nytter høvet til...
mandag 18. juni Bygland kommune
AUST-AGDER

Mat i sentrum - Midt i byen
mandag 18. juni Bygland kommune
Informasjon om arbeida som skal utførast i Fånefjelltunnelen
Mai 2018 starta arbeida med å rehabilitere Fånefjelltunnelen på riksveg 9 i Bygland. Tunnelen blir heilt stengd i perioden frå og med måndag 27. august til og med torsdag 27. september. Utanom dette må det påreknast periodar med stengt tunnel på nattestid. I...
mandag 18. juni Bygland kommune
Pressemelding: Kartlegging av straumnettet på Agder
Agder energi Nett har sett i gong ei omfattande kartlegging av lågspentnettet på Agder. Dei skal ha synfaring på meir enn 30 000 lågspentmaster og kabelskap, og samstundes kontrollerer dei og linjeryddinga som er utført langs dei aktuelle linene.
mandag 18. juni Bygland kommune
Byglendingene nyter sine ti mil med kystlinje
Setesdølene er glad i hei og fjell. Det er de som bor i Bygland også. For sentrumsinnbyggerne betyr imidlertid Byglandsfjorden minst like mye, i alle fall om sommeren.
fredag 15. juni $ Fædrelandsvennen
Informasjonsmøte om Fånefjellstunnellen
tirsdag 12. juni Bygland kommune
Infomøte om CWD og prøvetaking under jakta 2018 - og villreinens arealbruk
fredag 8. juni Bygland kommune
Froland - ti år etter brannen
Det er ti år siden skogbrannen i Froland. Brannen var så stor at røyklukta spredte seg til Nord-Jylland. Slokningsarbeidet førte til at brannberedskapen ble endret.
fredag 8. juni $ Fædrelandsvennen
Laserskanning av linjenettet på Agder
Agder Energi Nett skal i sommar bruke helikopter til å laserskanne heile linjenettet på Agder. Dette gjer dei for å kartlegge kvar det er naudsynt å rydde skog for å sikre straumforsyninga i landsdelen
fredag 8. juni Bygland kommune
Konsertliste for Kulturpatrulja 2018
torsdag 7. juni Bygland kommune
Erstatning for klimabetinget avlingssvikt
torsdag 7. juni Bygland kommune
Hugs på bålforbodet under Color Line Tour
Laurdag 2. juni blir igjen vegen frå Kristiansand til Hovden arena for feststemte menneske som vil følgje syklistane i Color Line Tour 2018. Bygland kommune vil i dette høvet minne om totalforbodet mot å tenne opp eld utandørs. 
tirsdag 29. mai Bygland kommune
Totalt bålforbod - tørt i skog og mark
Det er nå innført forbod mot å gjere opp eld utandørs.
torsdag 24. mai Bygland kommune
Opne turar med D/S Bjoren sommaren 2018
tirsdag 22. mai Bygland kommune
Ny chat for barn og unge med bekymringar
Pårørandesenteret i Oslo (PIO) har nyleg opna ein chat for barn og unge opp til 25 år, som har utfordringar eller bekymringar rundt sjukdom hjå nokon nære.  
tirsdag 22. mai Bygland kommune
Registrering av hole eiketre
Under barmarksperioden i 2018 vil det bli registrering av naturtypen hole eiketre i kulturlandskapet i kommunane Evje og Hornnes og Bygland.
tirsdag 22. mai Bygland kommune
Stengt fredag 18. mai
Publikumsmottaket i kommunen er stengt fredag 18. mai.
onsdag 16. mai Bygland kommune
Hvor er den gule stripa?
Løftet er gul stripe opp Setesdal. Men hvor er den?
torsdag 10. mai $ Fædrelandsvennen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BYGLAND

AUST-AGDER

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL