Brønnøy
Moe stilte spørsmål om melke­prisen, gir Norges Bonde­lags­leder gårds­omvis­ning mandag
Norges Bondelag-leder Bjørn Gimming gjester Brønnøy kommende mandag.
søndag 16:46 banett
SV-poli­tiker skal treffe biogass-lederen og høre mer om Torghatten Aqua
Mandag kommer stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) på valgkampbesøk til Sør-Helgeland.
lørdag 12:33 banett
Heli­kopter­merking av elg skaper sterke reak­sjoner
Årets merking av elg på Vega har skapt mange reaksjoner lokalt. – Dette er dyreplageri, og det skaper også uforutsigbare situasjoner for folk som plutselig har helikopteret over seg, sier Stig-Freddy Pettersen og kona Aud Janne Breivik.
fredag 09:50 banett
Grunn­eiere i Småværet er ofre for ulovlig praksis, ifølge juspro­fessor
– Vi er utsatt for et ran, sa fritidsboligeier Benthe Nilsen i Småværet i mai-22. Jusprofessor Ole Kristian Fauchald fastslår at grunneiere langs hele kysten er offer for ulovlig praksis.
torsdag 18:12 banett
Hva gjøres for å rekruttere og beholde kritisk kompetanse?
onsdag 20:48 banett
Er penger alene løsningen?
onsdag 08:14 banett
Brønnøyskolen - en god skole for alle!
tirsdag 18:11 banett
Nordhus skole skal bestå
mandag 20. mars banett
NORDLAND

Har 26 på vente­liste for omsorgs­bolig - vil bygge flere
Eiendomssjef Arnt-Ståle Sæthre har store planer for boligsosial utbygging i Brønnøy i årene som kommer. Flere politikere er utålmodige for å få godkjent planene.
mandag 20. mars banett
Seks unge talenter ble sendt videre til fylkes­finale i UKM
Etter fire års pause ble det gjennomført UKM igjen i Brønnøy, og ungdommen viste at de har jobbet godt under pandemien.
søndag 19. mars banett
Aglen (Ap) vil priori­tere kommu­nale gara­sjeplasser til hjemme­syke­plei­erne
Arbeiderpartiets gruppeleder Siv Aglen mener at kommunens eksisterende garasjeanlegg kan prioriteres for hjemmesykepleiere som skal ut til pasienter.
søndag 19. mars banett
Kommunen stoler på Easee-laderne
Den norske produsenten Easee har måttet permittere etter salgsforbud i Sverige. I Norge er laderen godkjent, og Brønnøy kommune og Sinus stoler på den.
lørdag 18. mars banett
Nærings­sjefen ble bedt om å hyre inn advo­kater for å utforme nye nærings­tomt-kontrakter
Driftsutvalg II ber administrasjonen hyre inn juridisk kompetanse for å få utformet nye kontrakter på kjøp av kommunale næringstomter.
lørdag 18. mars banett
Høyre vil ha større fart og tydeligere retning
fredag 17. mars banett
Oppvekst­sjefen fikk ingen avkla­ringer om skole­struktur
Oppvekstsjefen i Brønnøy ønsket å få tilbakemeldinger og eventuelle avklaringer om skolestruktur fra politikerne i driftsutvalg I. Han fikk ingen avklaringer.
torsdag 16. mars banett
Lyser ut avde­lings­leder-stilling på nytt
Brønnøy kommune ønsker flere søkere til stillingen som avdelingsleder for legesenteret i Brønnøysund.
onsdag 15. mars banett
Politi­vedtek­tene har en para­graf om dette
Brønnøy kommune minner gårdeiere om ansvaret for istapper på bygningene.
onsdag 15. mars banett
– Kriti­serer ikke entre­prenøren
– Som hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund kritiserer jeg overhodet ikke entreprenøren som er satt til å brøyte.
lørdag 11. mars banett
Ta makta tilbake
lørdag 11. mars banett
Møtes til sang og samvær
Babysang vekker sang- og musikkgleden i de minste barna, og trille-tralle-treffene på Kefas er også et populært møtested for foreldrene.
fredag 10. mars banett
Får respons: – Lars-Werner Edvartsen Hammer har gjort noe veldig positivt
Lars-Werner Edvartsen Hammers utspill mandag var svært velkomment i Sømna kommune. - Han kom med et skikkelig bra innspill og helt spot on det vi jobber med, sier områdeleder Cathrine Theting i Sømna kommune.
torsdag 9. mars banett
Nye møteplasser: – Vi trenger ungdom, men også voksne
Kan åpne møteplasser motvirke utenforskap hos ungdom? Det håper teamet som går i gang med prosjektet.
mandag 6. mars banett
Kaja og Heidi driver våren frem. Målet er egne grønn­saker og 100 georginer
Kaja Bakken har helt spesielle hageplaner for året. Hennes nabo Heidi Gråwe som akkurat har flyttet til Velfjord, ble kjempeglad for å få tips om naboen som mange kjenner som «Kajas hage».
søndag 5. mars banett
Sønda­gens taler i Brønnøy kirke vurderte å vrenge preste­kjolen under gudstje­nesten
Samiske demonstranter har vrengt koftene for å vise sin protest mot regjeringen i Fosen-saken. - Min kofte er i Oslo, så jeg vurderte å vrenge prestekjolen. Men nå har heldigvis innrømmelsen av menneskerettighetsbrudd kommet, sier prest under utdanning Jørgen Johnsen, som taler...
lørdag 4. mars banett
Brønnøyfirma er med på storprosjekt i Alstahaug
– Dette står for en fin del av årsomsetningen til firmaet, sier daglig leder Vidar Bendiksen i Bendiksen entreprenør som signerte kontrakt i Sandnessjøen tirsdag.
torsdag 2. mars banett
Brønnøy får fire millioner til strømsparingstiltak
Brønnøy kommune har fått innvilget til sammen ni søknader hos Husbanken.
onsdag 1. mars banett
Bonde­leder Yngvill: 200 000 kroner til mer fri gir posi­tive ringvirk­ninger
Norske Landbrukstenester vil ha dobletferie og fritidstilskudd, slik at bøndene kan ta fem uker ferie og fri hver tredje helg.
mandag 27. februar banett
Mi­nister spurt om Småværet: – Krevende å varsle alle
Distrikts- og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener det blir for krevende å varsle alle berørte direkte om oppstart av arealplan, og han mener at dagens lovverk for å vurdere habilitet i arealplan i hovedsak fungerer godt.
torsdag 23. februar banett
– Det råder mye positivitet, engasjement og giv i laget
Onsdag kveld var det årsmøte i Hilstad idrettslag. Klubbhuset i Klokkaråsen var fullsatt av engasjerte medlemmer, og dugnadsånden i bygda lever i beste velgående.
torsdag 23. februar banett
– Går i solidaritet med Ukraina
Tenkedagen er en internasjonal markeringsdag for speidere verden over. I Brønnøy ble dagen markert dagen før dagen med fakkeltog.
tirsdag 21. februar banett
Hundeklubben ønsker seg mer plass
I et brev ber Brønnøy hundeklubb om et møte med kommunen for å diskutere om deres økende antall medlemmer kan få mer plass.
onsdag 8. februar banett
Frps ordfø­rerkan­didat: – Vi er på helse­arbei­dernes side
Ronny Sandøy er ordførerkandidat for Brønnøy Frp, som blant annet har lagt ned mye arbeid i et gjennomarbeidet miljøprogram.
tirsdag 7. februar banett
Odne sparket fra seg
Sport Torghatten Taekwon-Do har treningshelg med i gymsalen på Nordhus skole i helgen.
lørdag 4. februar banett
NORDLAND

Sangglede ved omsorgssenteret: - Skal synge så høyt at hele Velfjord hører oss
Brønnøy frivilligsentral ønsker å ivareta sangskatten hos eldre og dermed utvide repertoaret med kjente og kjære sanger fra vår egen tid.
lørdag 4. februar banett
Avlø­sere klar for å hjelpe, men opplever psykisk helse som tabu for bønder
– Når gjelder psyken er det er veldig vanskelig; for bøndene sier ikke fra. Daglig leder ved Brønnøy Landbrukstjenester Eilert Horn ønsker at flere ville svelge stoltheten. Bedriftshelsetjenesten mener privatøkonomi er det største tabuet.
tirsdag 24. januar banett
25-åring i ny jobb som HMS-rådgiver: Besøkte 50 gårder før jul
De siste gårdstragediene i Nordland og Trøndelag har satt 25-åringens nye jobb i et dystert perspektiv. – Et av tiltakene som kan hjelpe er å få opp avløsertilskuddet slik at flere bønder har råd til å ta litt fri, sier Bartz.
lørdag 21. januar banett
Kommunen gjorde stas på Ukraina-ildsjeler: - Hadde ikke greid dette uten dere
Fredag ble en gruppe brønnøyværinger hedret for store frivillige bidrag til bosetting, mottakelse og oppfølging av ukrainske flyktninger i kommunen.
fredag 20. januar banett
Flykt­ninge­arbeider i Brønnøy:Trenger ideelt 70 praksis­plasser
Brønnøy kommune har bosatt seks ganger flere flyktninger enn normalt. Nå trengs det en dør ut i arbeidslivet.
fredag 13. januar banett
Poli­tiet har gjort avhør etter bilbrann i Velfjord
Bilbrannen i Velfjord er nå henlagt som intet straffbart forhold.
fredag 13. januar banett
Poli­tiet gjør tiltak for å sikre heliport og flyplass. Droner er sett på offshorefeltene vest for Brønnøysund
I lys av krigen i Ukraina inviterte Brønnøy næringsforum politiet for å snakke om hvordan samfunnet sikres. Da gikk det frem at det er gjort droneobservasjoner ved Nornefeltet.
fredag 13. januar banett
Nærings­tomt kjøpt av kommunen ble videre­solgt for 4,9 millioner mer året etter
Fagerland Logistics AS kjøpte Salhusmarka 20 fra Brønnøy kommune i 2021 for 826.000 kroner og videresolgte tomta året etter for 5,7 millioner kroner.
onsdag 11. januar banett
Har en annen tilnærming til hjemmekontor etter korona: – Det er nok mange med kompetanse som er ettertraktet for oss i Vefsn og Alstahaug
Selv om de fleste ansatte er fysisk til stede på Brønnøysundregistrene, har de åpnet for mer fleksibilitet rundt hjemmekontor.
søndag 8. januar $ Helgelendingen
Vegværingene går oftest på kino. Denne familien synes kino i helgene ville vært fint
Forestillinger i helgene er nøkkelen, mener Nils Gullsvåg i Vega Media, som får vegværingene til å gå dobbelt så ofte på kino som brønnøyværingene.
lørdag 7. januar banett
Enova gir 60 millioner kroner i tilskudd til Sømna Biogass
Desember var måneden der alle brikker falt på plass for Sømna Biogass Gårdsdrift SA. Sist ut er Enova, som gir 60 millioner kroner i tilskudd. Men veien til millionene har vært arbeidskrevende.
torsdag 5. januar banett
Kombinerer fagfelt på nytt DMS: – Denne kombinasjonen finnes bare to steder i landet
På DMS Sør-Helgeland har de ansatte blitt opplært i flere fagfelt, slik at de kan hjelpe hverandre ved behov. På fødestua er det en sjelden kombinasjon.
onsdag 4. januar $ Helgelendingen
Se bildene fra DMS i Brønnøysund: - Har gått gjennom de samme fasene som Nye Helgelandssykehuset skal gjøre
DMS Sør-Helgeland (Distriktsmedisinsk senter) sto ferdig bygget november 2021 og satt i drift 1. januar 2022. En omvisning på DMS-et i Brønnøysund viste en rekke fagfelt, mange fagfolk og mye utstyr til helsehjelp på Sør-Helgeland.
onsdag 4. januar $ Helgelendingen
Nærmer seg 2000 røntgenkonsultasjoner siden oppstart: – Møter takknemlige pasienter
Tidligere tok det en dagsreise å få tatt et røntgenbilde for innbyggere på Sør-Helgeland. På DMS Sør-Helgeland i Brønnøysund forteller de ansatte om fornøyde pasienter etter oppstart med røntgen.
mandag 2. januar $ Helgelendingen
Styre­leder til ambu­lanse­båtsaken: Viser til klinikk­sjefens forkla­ring
Styreleder i Helgelandssykehuset Arne Benjaminsen har ikke kommentar til hvorvidt han vil foreta seg noe, etter at Delta-tillitsvalgt for ambulansearbeiderne gikk ut og hevdet at styret er feilinformert.
30. desember 2022 banett
Ordføreren er storfornøyd med nytt DMS: – Jeg har selv tatt røntgen hos dyrlegen før
Noe av det første Eilif Trælnes gjorde som ordfører, var å låne penger til DMS. Nå ser han effektene med mindre reisetid, både for befolkninga og arbeidslivet.
27. desember 2022 $ Helgelendingen
Forventer å åpne Tosenveien mandag ettermiddag
OPPDATERT:
26. desember 2022 Helgelendingen
Poli­tikers brygge ble satt opp uten å søke kommunen
Brønnøy Høyres gruppeleder Ørjan Moe (H) sier han hadde fått beskjed av tidligere eier om at kommunen hadde gitt tillatelse til kaien med flytebrygge som han fikk satt opp i 2017.
20. desember 2022 banett
Takk til NAV Sør-Helgeland
19. desember 2022 banett
Brønnøy vedtok å bli med i tre inter­kommu­nale samar­beid
Brønnøy kommune blir med på samarbeid med andre kommuner om brannvesen, legevakt og digitalisering.
14. desember 2022 banett
Nytt prosjekt skal sikre at landbruksjorda drives
Kommunene Brønnøy og Sømna går sammen om å sikre at landbruksjord drives og at gårdbrukere har langsiktige leieavtaler.
9. desember 2022 banett
Traff jeg spikeren på hodet?
Nyheter fra Brønnøysunds Avis
9. desember 2022 banett
Sani­tets­kvinne Inger Skjæran Moe hedret for 67 års frivillig innsats
Sist, men ikke minst i rekken av alle som ble hedret under Frivilligfesten i Brønnøy var Inger Skjæran Moe.
5. desember 2022 banett
Brønnøy-hotell­sjef glad for julespøk da han kom på jobb
– Det er første gang vi har fått tre fra Brønnøy, og det er jo ekstra kjekt å få vise det frem langs hele leia, sier hotellsjef Aleksander Kibsgaard på hurtigruteskipet Trollfjord.
1. desember 2022 banett
Trygghetsvandring på Salhus
Det var god deltakelse på trygghetsvandringen på Salhus tirsdag kveld.
29. november 2022 banett
NORDLAND

Brønnøy har nå kommet etter Sømna og Bindal …
… og blitt godkjent som trafikksikker kommune.
29. november 2022 banett
Har bare fått én henven­delse på ti år, men kråker kan være et problem
Det er ikke skuddpremie på kråker i Brønnøy, men noen brønnøypolitikere tror fuglene skaper større problemer enn man tror.
28. november 2022 banett
Å rette baker for smed
Nyheter fra Brønnøysunds Avis
23. november 2022 banett
Forenings­portal har tatt av. 101 foreninger regist­rert bare i én kommune
Frivilligsentralen i Brønnøy har lagt alle foreninger inn i en egen portal for å gjøre dem lettere tilgjengelig for alle.
18. november 2022 banett
Jubel for åpning av Flust­huset: – Viktig at vi får til slike ting
Den nye storstua for flere offentlige foretak i Sandnessjøen, Flusthuset, er endelig offisielt åpnet.
18. november 2022 banett
Arvin­gene vil fortsatt ikke selge på Toft
Ifølge en takst bestilt av Brønnøy kommune har næringsarealene på Toft lav verdi for grunneierne dersom planene om landbasert oppdrett ikke virkeliggjøres.
16. november 2022 banett
- Det finnes ikke klimadialog men splitt og hersk
– Skal det være dialog må det være to likeverdige parter. Det er det ikke, sier Camilla Tranås Kristiansen, som likevel synes det er kjempeviktig å invitere til klimadialog.
14. november 2022 banett
Fembarns­mora Helle glad for morens fødestue­kamp
– Jeg er veldig stolt av mamma, som alltid er så flink til å gi utrykk for det hun mener, og at hun ikke sitter stille i båten. Det er veldig viktig, sier datteren Helle Nielsen Estensen, som nylig fikk sitt femte barn på fødestua i Brønnøy.
13. november 2022 banett
Julemesse satte besøksrekord
– I dag har vi solgt ut nesten alt hva vi har av kaker og rømmegrøt, forteller nestformann i Sæterlandet velforening om årets julemesse på Glitne.
12. november 2022 banett
Pensjo­nert sani­tets­kvinne om fødetilbud: – Ikke ta noe for gitt
Sanitetskvinnen Inger Skjæran Moe (84) oppfordrer nåværende generasjon unge til å kjempe for lokal fødestue og ikke ta noe for gitt.
9. november 2022 banett
Sani­tets­kvin­nene starter ny aksjon for fødestua
Det er knapt et år siden faklene ble tent for lokalt fødetilbud. Sanitetskvinnene i Brønnøysund starter nå underskriftsaksjon mot 16-ukers lukking av fødestua.
8. november 2022 banett
Om offentlig tilgjengelighet
Nyheter fra Brønnøysunds Avis
5. november 2022 banett
Kommune­direk­tøren: – Interne forhold og spesi­fikke ansatte skal ikke tas i offent­lighet
Ordfører Eilif Trælnes skal ta en prat med Rødt-representant Hans Fredrik Strand. Kommunedirektøren mener talerstolen ikke er rette sted for slike innlegg.
4. november 2022 banett
Repre­sentant delte egne erfa­ringer med arbeids­miljø i kommunen
Brønnøy kommunestyre gir utvalg i oppgave å følge opp rapporten fra revisjonen.
4. november 2022 banett
Bondelag slår seg sammen
Brønnøy bondelag og Vevelstad bondelag er slått sammen til Brønnøy og Vevelstad bondelag, og ny leder er valgt.
2. november 2022 banett
Følg kommune­styret her
Kommunestyremøtet sendes direkte fra klokken 10. Det er Brønnøy kommune som produserer direktesendingen.
2. november 2022 banett
Hege flyttet nordover til kommunal toppstilling med en koffert og en Volvo stasjonsvogn: – Kjøpte alt jeg trengte via Facebook
Hege Torghatten (52) fra Askøy utenfor Bergen har i mange år hatt et nært forhold til Helgeland, med ei bestemor fra Torghatten i Brønnøy og en bestefar fra Herøy. På begge stedene har familien landsteder, som har blitt besøkt flittig.
1. november 2022 $ Rana Blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL