Brønnøy
Trygghetsvandring på Salhus
Det var god deltakelse på trygghetsvandringen på Salhus tirsdag kveld.
tirsdag 23:01 banett
Brønnøy har nå kommet etter Sømna og Bindal …
… og blitt godkjent som trafikksikker kommune.
tirsdag 09:56 banett
Har bare fått én henven­delse på ti år, men kråker kan være et problem
Det er ikke skuddpremie på kråker i Brønnøy, men noen brønnøypolitikere tror fuglene skaper større problemer enn man tror.
mandag 19:33 banett
Å rette baker for smed
Nyheter fra Brønnøysunds Avis
onsdag 23. november banett
Forenings­portal har tatt av. 101 foreninger regist­rert bare i én kommune
Frivilligsentralen i Brønnøy har lagt alle foreninger inn i en egen portal for å gjøre dem lettere tilgjengelig for alle.
fredag 18. november banett
Jubel for åpning av Flust­huset: – Viktig at vi får til slike ting
Den nye storstua for flere offentlige foretak i Sandnessjøen, Flusthuset, er endelig offisielt åpnet.
fredag 18. november banett
Arvin­gene vil fortsatt ikke selge på Toft
Ifølge en takst bestilt av Brønnøy kommune har næringsarealene på Toft lav verdi for grunneierne dersom planene om landbasert oppdrett ikke virkeliggjøres.
onsdag 16. november banett
- Det finnes ikke klimadialog men splitt og hersk
– Skal det være dialog må det være to likeverdige parter. Det er det ikke, sier Camilla Tranås Kristiansen, som likevel synes det er kjempeviktig å invitere til klimadialog.
mandag 14. november banett
NORDLAND

Fembarns­mora Helle glad for morens fødestue­kamp
– Jeg er veldig stolt av mamma, som alltid er så flink til å gi utrykk for det hun mener, og at hun ikke sitter stille i båten. Det er veldig viktig, sier datteren Helle Nielsen Estensen, som nylig fikk sitt femte barn på fødestua i Brønnøy.
søndag 13. november banett
Julemesse satte besøksrekord
– I dag har vi solgt ut nesten alt hva vi har av kaker og rømmegrøt, forteller nestformann i Sæterlandet velforening om årets julemesse på Glitne.
lørdag 12. november banett
Pensjo­nert sani­tets­kvinne om fødetilbud: – Ikke ta noe for gitt
Sanitetskvinnen Inger Skjæran Moe (84) oppfordrer nåværende generasjon unge til å kjempe for lokal fødestue og ikke ta noe for gitt.
onsdag 9. november banett
Sani­tets­kvin­nene starter ny aksjon for fødestua
Det er knapt et år siden faklene ble tent for lokalt fødetilbud. Sanitetskvinnene i Brønnøysund starter nå underskriftsaksjon mot 16-ukers lukking av fødestua.
tirsdag 8. november banett
Om offentlig tilgjengelighet
Nyheter fra Brønnøysunds Avis
lørdag 5. november banett
Kommune­direk­tøren: – Interne forhold og spesi­fikke ansatte skal ikke tas i offent­lighet
Ordfører Eilif Trælnes skal ta en prat med Rødt-representant Hans Fredrik Strand. Kommunedirektøren mener talerstolen ikke er rette sted for slike innlegg.
fredag 4. november banett
Repre­sentant delte egne erfa­ringer med arbeids­miljø i kommunen
Brønnøy kommunestyre gir utvalg i oppgave å følge opp rapporten fra revisjonen.
fredag 4. november banett
Bondelag slår seg sammen
Brønnøy bondelag og Vevelstad bondelag er slått sammen til Brønnøy og Vevelstad bondelag, og ny leder er valgt.
onsdag 2. november banett
Følg kommune­styret her
Kommunestyremøtet sendes direkte fra klokken 10. Det er Brønnøy kommune som produserer direktesendingen.
onsdag 2. november banett
Hege flyttet nordover til kommunal toppstilling med en koffert og en Volvo stasjonsvogn: – Kjøpte alt jeg trengte via Facebook
Hege Torghatten (52) fra Askøy utenfor Bergen har i mange år hatt et nært forhold til Helgeland, med ei bestemor fra Torghatten i Brønnøy og en bestefar fra Herøy. På begge stedene har familien landsteder, som har blitt besøkt flittig.
tirsdag 1. november $ Rana Blad
Søker om fritak – og er fristilt
Yngvill Moe søker om fritak som vararepresentant i Brønnøy kommunestyre fram til mai 2023.
søndag 30. oktober banett
Viltnemnda jobber med å drive ut elg fra bolig­strøk
– Vær forsiktig og ikke gå for nært, råder skogbrukssjefen i Brønnøy.
fredag 28. oktober banett
Da Bjørn-Peder lukket en viktig dør i livet, ble en ny dør åpnet
Bjørn-Peder Johansen har lagt fra seg gitaren og funnet frem turskoene. Det har åpnet en helt ny verden for ham på så mange måter.
torsdag 27. oktober banett
Ettervirkningene av korona: Marsvin- invasjon hos Sirkeline
Eva Aarstrand på Sirkeline omplassering sier hun ikke har merket noe ekstra trykk med katter til omplassering etter koronapandemien. Marsvin derimot …
onsdag 26. oktober banett
Codfarms Gåshol­mansøknad under behand­ling i fylkes­kommunen
Formannskapet i Brønnøy fastslo i april 2021 at de hadde mottatt ny informasjon angående Gåsholman som de ikke var kjent med under utarbeiding av arealplan da de godkjente Codfarms akvakultursøknad. Fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helén Haukland har...
søndag 23. oktober banett
Beklager etter kirke­fore­stil­ling for konfir­manter: - Uheldig adferd
– Her var det mye uheldig som skjedde, er Brønnøy menighets konklusjon etter kunstner Christian Stejskals fremføring av Markusevangeliet i Brønnøy kirke tirsdag.
lørdag 22. oktober banett
Forsvaret søker heime­verns­soldater til opplæ­ring av ukrainske soldater i Storbri­tannia
Forsvaret har pågående rekrutteringskampanje for å få norske heimevernssoldater og befal til Storbritannia.
torsdag 20. oktober banett
Kred gir 10 prosent av omset­ningen torsdag til tv-aksjon
Nå følger flere restauranter Kred sitt eksempel i Brønnøysund. Dermed kan restaurantgjester spise for å bedre andres helse.
torsdag 20. oktober banett
Statsforvalteren både fraråder og gir tillatelse til en og samme oppdrettslokalitet
Statsforvalteren i Nordland fraråder Salmonors søknad om forlengelse av sin midlertidige tillatelse til lakseoppdrett i Kollsvika ut fra hensynet til verneområder, friluftsliv og biologisk mangfold, men gir samtidig forlenget midlertidig utslippstillatelse til samme anlegg.
onsdag 19. oktober banett
Brønnøy håper på ny rekord under årets tv-aksjon
Søndag er det klart for årets TV-aksjon, og i Brønnøy er det håp om ny innsamlingsrekord etter fjorårets gode resultat.
tirsdag 18. oktober banett
Brønnøy har ikke plass – måtte til Terråk etter seks måneder på sykehus
Asle Bakken er fortvilet over at hjemkommunen Brønnøy ikke kan ta imot ham. Etter et halvt års sykehusopphold er 79-åringen nå sendt til Bindal helsetun på Terråk.
mandag 17. oktober banett
Sivil­ombudet ber depar­tement vurdere oppdrettssak i Brønnøy på nytt
Sivilombudet mener Kommunal- og distriktsdepartementet har gjort prosessfeil da de godkjente Brønnøy kommunes kommuneplan i fjor.
mandag 17. oktober banett
Kommune­styret sa nei til å ha brann­dømt på prøve­løsla­telse i Brønnøy
Kommunestyret i Brønnøy vil ikke gi samtykke til statlig finansiert prøveløslatelse i Brønnøy for en branndømt mann
torsdag 13. oktober banett
Kommune­styret vedtok å redu­sere seg selv med fire repre­sentanter mot tre stemmer
Kommunestyret i Brønnøy reduseres fra 27 representanter til 23 fra neste periode.
onsdag 12. oktober banett
SV holder folke­møte om stats­budsjett og kommune­økonomi
SV-fylkesråd og stortingsvara Christian Torset kommer for å orientere om statsbudsjettet og hvordan dette vil påvirke kommunene på åpen folkemøte i Brønnøy.
lørdag 8. oktober banett
NORDLAND

Brønnøy kommune og krevende økonomi
Nyheter fra Brønnøysunds Avis
tirsdag 4. oktober banett
Brann­mann tar hjelmen av og rykker ut på hjerte­stans
– Det er klart, med ren hjertestans så er folk redd. Det er ren redsel.
søndag 2. oktober banett
Salt Lofoten vil inklu­dere Kystplan Helge­land i depar­tements-under­søkelse
Forsker Guri Hjallen Eriksen i det nordnorske firmaet Salt Lofoten, har fått kommunaldepartementets oppdrag å kartlegge bruk av kunnskapsgrunnlaget i konsekvensutredning og arealplan.
søndag 2. oktober banett
Ap-leder om posi­sjons-brudd: – Åpner for muligheter
Arbeiderpartiets gruppeleder i Brønnøy kommunestyre mener bruddet mellom posisjonspartnerne Senterpartiet, Høyre og Frp kan gi muligheter.
fredag 30. september banett
Bedriftsflertall mener bedre samarbeidsklima må til for å skape ny vekst på Helgeland: – Det jobbes også for å få til økt samhandling mellom næringslivet i Rana og Vefsn
En rapport fra SpareBank 1 Helgeland viser til optimisme blant næringslivet på Helgeland. Flertallet av bedriftene mener økt samarbeid mellom næringslivet i regionen er nødvendig for vekst.
torsdag 29. september $ Rana Blad
– Svart dag for havbruks­kommuner, mener varaord­fører Tore Tveråmo (H)
Høyres varaordfører i Brønnøy Tore Tveråmo er ikke optimistisk knyttet til Ap-Sp regjeringens nye skattepakke.
torsdag 29. september banett
Eldre­dags­marke­ring med botilbud og krigs­seilere på rådhuset
Brønnøy eldreråd og Brønnøy pensjonistforening vil markere den internasjonale eldredagen på lørdag.
torsdag 29. september banett
Lærerne fortviler over tvungen lønns­nemnd: – Vi har tapt
– Dette er en trist dag. Vi har tapt, til tross for at vi har gjort alt jeg mener vi kunne ha gjort.
onsdag 28. september banett
Etter­spurte oppdretts­konse­kvens: Kommu­nalde­parte­mentet har startet ny utred­ning
Kommunal og distriktsdepartementet vil nå kartlegge bruk av kunnskapsgrunnlag i konsekvensutredninger, og som grunnlag for utarbeidelse og fremstilling av arealplaner.
tirsdag 27. september banett
Stats­forvalter ser ikke særlig grunnlag for lovlig­hets­kontroll av Torgnes habi­litet
Grunneier Oddny Nervik ville vite om alt gikk lovlig for seg under arealplanbehandling i Brønnøy. Statsforvalteren i Nordland uttaler å ikke se særlige grunner til å gjøre lovlighetskontroll verken knyttet til habilitetsvurderingen eller arealplanvedtaket.
mandag 26. september banett
Tilbyr lag og foreninger egne stands på akti­vitets­messe
Aktivitetsmessen skal være 22.oktober i Brønnøysund, og nå mobiliseres det for å få flest mulig med.
søndag 25. september banett
Jazz for store og små på lørdag
Lørdag blir det jazzkonserter både på dagtid og kveldstid med Balkan Brasserie på Forsamlingslokalet i Sørbyen.
onsdag 21. september banett
Retten gir to ekstra år, men har klare forvent­ninger til Krimi­nalom­sorgen
En branndømt brønnøymann i 20-årene har fått forlenget forvaringen sin med to år. Han har anket dommen.
onsdag 21. september banett
Ti utryk­ninger til trafikk­ulykker så langt i år
Brannsjef og innsatsleder Geir Johan Hanssen i Brønnøy og Vevelstad har registrert ti utrykninger til trafikkulykker så langt i år.
mandag 19. september banett
Atle Pettersen holder julekon­sert i Brønnøy
Sammen med seg håper han å ha et kor av lokale barn som liker å synge.
søndag 18. september banett
Se hvor trafikk­ulyk­kene skjer på Sør-Helge­land
Det skjer ulykker på rette veier med høy fartsgrense i distriktet, men det store flertallet av ulykker er registrert et annet sted.
torsdag 15. september banett
Vi tror på Brønnøy
Nyheter fra Brønnøysunds Avis
tirsdag 13. september banett
Kommunedirektøren: - Skal vi ha fire skoler videre framover?
Det må tas overordnede grep for å få kontroll på økonomien i Brønnøy, mener kommunedirektøren. Han utfordrer nå politikerne til å ta stilling til tjenestenivå og skolestruktur.
mandag 12. september banett
Paul Birger Torgnes klaget: Hevdet fisker var inhabil og areal­plan ugyldig
I en offisiell klage hevdet oppdrettseier Paul Birger Torgnes at Frp-representant Tor Inge Larsen var inhabil og at Brønnøy kommunes arealplan derfor var ugyldig.
søndag 11. september banett
25-årsju­bilant fikk 1000 på besøk
Lørdag ble geologiens dag markert og i Velfjord fikk bedriften Brønnøy kalk vist seg fram med åpen dag for fastboende og tilreisende.
lørdag 10. september banett
Fjell­trimmen advarer etter stein­sprang
Det har vært steinsprang ved Bjørufjellet i Sømna.
lørdag 10. september banett
Varaord­fører om Sp-konflikten: – Bare leit
Varaordfører Tore Tveråmo (H) sier han er overrasket over at Nordland Senterparti ønsker å legge lokk på det politiske arbeidet i Brønnøy resten av perioden.
torsdag 8. september banett
Fisker mener oppdretts­anlegg vil påføre ham milliontap
Med et bilde fra egen kartplotter vil fiskebåtreder Tor Inge Larsen dokumentere at oppdrett ved Kvaløya i Sømna kan påføre fiskere milliontap.
onsdag 7. september banett
Førskolebarna nyter finværet og Turbo-klem
Førskolebarna i Brønnøy er samlet på turdag ved sjøen i den varmende septembersola.
onsdag 7. september banett
Torghatten Aqua vil invitere lokale inn på eiersiden
Mange ansatte har allerede kjøpt seg inn. Nå kommer det til å gå ut en ny invitasjon til lokalmiljøet, sier styreleder Frode Blakstad i Torghatten Aqua AS, som trenger mer kapital.
onsdag 7. september banett
NORDLAND

Jorun har fostret opp ei grågås fra den var to dager gammel
19. mai i år fikk Jorun Vedal en merkelig forespørsel. Kunne hun fostre opp en liten gåsunge som hadde klekket to dager tidligere?
tirsdag 6. september banett
Brønnøy­spei­dernes høststart, vi tar imot nye medlemmer!
Nyheter fra Brønnøysunds Avis
søndag 4. september banett
Per Ola, Bjørn og Odd frakter 65 tonn med dumper trygt gjennom Helgeland.
Per Ola Malnes, Bjørn Larsen og Odd Erling Nedregård er et lag på tre som frakter en stor dumper fra Lofoten og ned til Brønnøykalk. Det er påkrevd et minimum av tre personer for å frakte en slik maskin på veien.
torsdag 1. september $ Rana Blad
Utdanningsforbundet mobiliserer streikestøtte
Utdanningsforbundet oppfordrer lærere og alle som er opptatt av skole, til å møte frem på støttearrangement for streikende lærere onsdag.
tirsdag 30. august banett
Klatrer 91 plasser på Kommunebarometeret: – Vi hadde et hårete mål
– Vår litt hårete målsetning var å klatre 100 plasser på to år. Jeg er glad for at vi har levert på det, men ikke fornøyd, sier kommunedirektør Arne Johansen i Sømna kommune.
lørdag 27. august banett
Dette kan blir regio­nens nye felles landbruks­kontor
Huset i Vik sentrum, som skulle bli barnehage, og deretter ble vedtatt solgt, seiler nå opp som kandidat til nytt, samlokalisert landbrukskontor for regionen.
onsdag 24. august banett
Grunneier ba om lovlig­hets­kontroll, nå loves hun svar
Statsforvalteren har ikke registrert grunneier Oddny Nerviks brev med krav om lovlighetskontroll av habilitetsvedtak, men lover nå gjøre det.
mandag 22. august banett
Brønnøy kommune
Nyheter fra Brønnsøysunds Avis
onsdag 17. august banett
«Super­læreren» skal holde dyslek­sikurs
I morgen, onsdag, kveld kommer Håvard Tjora og Marianne K. Sæterhaug til Brønnøy for å dele erfaringer og kunnskap om dysleksi.
tirsdag 16. august banett
Husei­erne vil ha en stemme med når nye akvakul­turregler utformes
Hus- og fritidsboligeiere har i Brønnøy protestert på det de mener er usynliggjøring når kommunen satser på ny akvakultur i sin arealplan. Nå vil Huseiernes landsforbund inn i Havbruksutvalget, som skal nedsette nye akvakultur-regler.
mandag 15. august banett
Norsk Luftam­bulanse med viktig budskap
Stiftelsen Norsk Luftambulanse kom med helikopter til Arctic Race-festen.
fredag 12. august banett
Landoppdrett gir ikke Havbruksfond-millioner
Når Brønnøy satser på landbasert lakseoppdrett og torskeoppdrett i sjø, så vil det etter dagens regler ikke gi uttelling i form av støtte fra Havbruksfondet.
torsdag 11. august banett
Ishavsseiler skal til fots i Torghatten uansett drittvær
Mens regnet høljer ned er båthavna i Brønnøy full av seilbåter, og i en av dem er Peter P. Kaupke fra Hamburg. Han har rundet Svalbard og har på hjemturen tenkt seg opp på Torghatten til fots, regn eller ikke.
torsdag 11. august banett
Dette krever Arctic Race av vertskommunene
Sykkelrittet krever gratis veiarbeid, overnatting, parkering, frivillige, toaletter, areal og markedsføring fra kommunene.
torsdag 11. august banett
Torghattmessen 60 år: – Melk og brød for næringslivet
Torghattmessen kommer til byen siste helga i august. I år er det 60 år siden den ble arrangert for første gang.
onsdag 10. august banett
Oppvekst­sjefen mener utdan­nings-unntak er ett av flere virke­middel
Oppvekstsjef Terje Heggheim presiserer at realkompetansevurdering kan være ett av flere tiltak, men ikke hele løsningen, for å få rekruttert nok lærere.
onsdag 10. august banett
Rekruttering av lærere i Brønnøyskolen
Nyheter fra Brønnsøysunds Avis
onsdag 10. august banett
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL