Bremanger
Stor interesse, men kundane avventar renteutviklinga
– Vi har møtt overveldande interesse for bustadprosjektet på Eikeset, men førebels sit kundane på gjerdet, fortel Bjørnar Gangsøy.
21:50 $ Firdaposten
No kjem det vindkraftpengar til kommunane
I statsbudsjettet for 2022 blei det innført ein særavgift for landbasert vindkraft. No er NVE klare til å betale ut.
onsdag 10:51 $ Firdaposten
Desse fekk plass i sokneråda i Bremanger
onsdag 08:00 Fjordenes Tidende
Har fått pålegg: Litt for mykje blir løyst fortløpande og munnleg
Bremanger kommune har fått seks pålegg frå Arbeidstilsynet som må rettast innan 15. november.
onsdag 06:30 Fjordenes Tidende
Slik blei resultatet i kyrkjevalet
Dette er dei som er valt inn i dei ulike sokneråda i Kinn og Bremanger
onsdag 00:58 $ Firdaposten
Ungdomsvalden på Eid: Offera var frå Bremanger, gjerningspersonane frå Florø
Natt til søndag blei to ungdommar utsette for vald i samband med eit russetreff på Eid. Det viser seg at alle involverte var tilreisande.
tirsdag 21:19 $ Firda
Tursti og gangbru langs Riseelva
tirsdag 15:05 $ Firdaposten
Ungdomsvalden på Eid: Offera var frå Bremanger, gjerningspersonane frå Florø
Natt til søndag blei to ungdommar utsette for vald i samband med eit russetreff på Eid. Det viser seg at alle involverte var tilreisande.
tirsdag 10:11 $ Firdaposten
VESTLAND

- Hurtigbåtprisen må halveres
Hvis regjeringen mener alvor med at det skal bli flere i distriktene, må prisen på hurtigbåt halveres. Regjeringens ambisjoner for bærekraftige og levende lokalsamfunn langs kysten, kommer tydelig kommer frem i distriktsmeldingen. Der står det rett ut at «folketalet skal auke i...
tirsdag 08:11 Firdaposten
– Dei nye folkevalde må revurdere bulysttiltak
– Det nye kommunestyret kan få høve til å vurdere om vi skal endre på bulyst og rekrutteringstiltaka våre.
tirsdag 05:02 $ Firdaposten
Ni har søkt på kindereggstilling: Sjå kven som vil ha jobben
Bremanger kommune har lyst ut ei stilling i tre delar; bibliotekmedarbeidar, kultur- og miljøarbeidar. Sju kvinner og to menn har søkt på stillinga.
mandag 10:00 Fjordenes Tidende
Vil redusere fartsgrensa gjennom bygda
Fartsgrensa på fylkesveg 616 gjennom Davik har vore 60 km/t på store delar av strekninga. No kan det bli endringar.
søndag 11:30 Fjordenes Tidende
Derfor gjekk lasteskipet på grunn
Reiarlaget har laga ulykkesrapport, og identifisert årsaka til at Falkbris gjekk på grunn i Frøysjøen seint måndag kveld. Det er ikkje mørket eller dårleg sikt, mener dei.
lørdag 09:24 Fjordenes Tidende
Artur sitt hotell susar vidare – har blitt ei pengemaskin
Ingen overnattings- eller serveringsverksemder er i nærheiten av tala som Artur Szalaj og Kinn Hotell produserer for tida.
lørdag 06:07 $ Firdaposten
No veit dei kvifor «Falkbris» gjekk på grunn
Reiarlaget har i ulykkesrapporten vedgått at skipsføraren sovna til rors.
fredag 22:00 $ Firdaposten
Holmaneset - ja eller nei?
Nokre av innlegga mot planene på Holmaneset må seiast å vere skremselspropaganda av verste sort. Litt perspektiv, kunnskap/fakta og ein fot i bakken er difor på sin plass.
fredag 20:00 Firdaposten
131 personar står utan jobb i Kinn
Ved utgangen av månaden var 5 585 personar i Vestland registrerte som heilt arbeidsledige. 131 av dei held til i Kinn.
fredag 14:00 $ Firdaposten
På eitt område er Kinn kommune blant dei beste i landet
PwC har for første gong utarbeida noko dei har kalla for ein berekraftindeks. Den kjem Kinn nokolunde godt ut av. Bremanger har ein litt lengre veg å gå.
torsdag 28. september $ Firdaposten
Åtte søkte denne kommunale jobben
Bremanger kommune har også lyst ut fast stilling som reinhaldar i Svelgen-området. Åtte personar søkte jobben, seks kvinner og to menn.
torsdag 28. september Fjordenes Tidende
– Bli med oss og hjelp barn som ikkje har det så bra
På Hauge skule i Bremanger er det akkurat 50 elevar frå 1.-7. klasse. No er alle involvert i elevarbeid som skal gi andre barn ein betre kvardag.
onsdag 27. september $ Firdaposten
Lastebil har køyrt av vegen i Bremanger
Vest Politidistrikt melder onsdag morgon om at ein lastebil har køyrd av vegen i Bremanger.
onsdag 27. september $ Firdaposten
Lastebil køyrt av vegen i Bremanger
Vest Politidistrikt melder rett etter klokka 06.00 onsdag at ein lastebil har køyrt utfor vegen i Bremanger.
onsdag 27. september Firda
Ønsker seg fartsdumpar og tryggare skuleveg her
FAU i Svelgen har sendt inn ønske om utbetringar på vegen forbi Svelgen oppvekst mot Elkem Bremanger. Bremanger kommune svarar at noko av dette gjeld fylkesveg, men at dei vil ta innspela vidare til Vestland fylkeskommune.
onsdag 27. september Fjordenes Tidende
Fekk støtte til kjøp av kulturhuset – no blir det framleis kino, kulturskule, konsertar og eldrekafé
Formannskapet behandla søknaden frå Stiftinga Kulturhuset Heimen om støtte til kjøp av bygget, og gav 200.000 kroner i tilskot og 200.000 kroner i lån til formålet.
tirsdag 26. september Fjordenes Tidende
– Eg kjem til å stille spørsmål til statsråden om grunnstøytinga
Stortingsrepresentant Olve Grotle frå Bremanger skal følge opp saka etter grunnstøytinga ved Olaskjæret seint måndag kveld.
tirsdag 26. september $ Firdaposten
Fraktebåt står på grunn i Frøysjøen
Ein fraktebåt gjekk på grunn på Olaskjæret i Frøysjøen kring klokka 23.30 måndag.
tirsdag 26. september $ Firda
Fraktebåt står på grunn i Frøysjøen
Ein fraktebåt gjekk på grunn på Olaskjæret i Frøysjøen kring klokka 23.30 måndag.
tirsdag 26. september $ Firdaposten
Fekk god søking til stilling som reinhaldar
Nyleg lyste Bremanger kommune ut fast stilling som reinhaldar, for tida ved Hauge oppvekst. Den opplevde kommunen god søking til.
mandag 25. september Fjordenes Tidende
– Det vil vere rett å støtte kommunen med kjøp av tankbil for å oppfylle krava i eigen beredskapsplan
Beredskapsleiar i Bremanger brann og redning, Robert Endestad, klagar på fylkeskommunen sitt nei til støtte til tankbil ved Svelgen brannstasjon. Han meiner fylkeskommunen bør bidra.
mandag 25. september Fjordenes Tidende
– Vi er komne for å bli i Bremanger
Leif-Erik og Vilde Senneset er verd si vekt i gull for ein kommune der folketalet går i feil retning.
lørdag 23. september $ Firdaposten
Ytre dominerte listetoppen, men ikkje kommunestyret
I dei åtte Bremanger-partia som stilte liste til kommunevalet var sju av åtte listetoppar frå ytre delar av kommunen. Berre ein var frå indre.
torsdag 21. september Fjordenes Tidende
Bremanger: Ytre dominerte listetoppen, men ikkje kommunestyret
I dei åtte Bremanger-partia som stilte liste til kommunevalet var sju av åtte listetoppar frå ytre delar av kommunen. Berre ein var frå indre.
torsdag 21. september $ Firdaposten
Stein i vegen stengjer Magnhildskar-tunnelen
Det har falle ned stein i Magnhildskartunnelen torsdag morgon.
torsdag 21. september $ Firdaposten
VESTLAND

Berre 4 av 18 ordførarar i Sogn og Fjordane er kvinner
Sogn og Fjordane fylke består av 18 kommunar. Berre fire av desse har ei kvinne på topp etter at lokalvalforhandlingane er over.
torsdag 21. september Fjordenes Tidende
Pass deg for hol i vegen ved denne kyrkja
På fv. 616 ved Frøya kyrkje i Bremanger skal det vere oppdaga eit søkkehol i vegen.
onsdag 20. september Fjordenes Tidende
Fabrikk eller naturperle - vår framtid
Ei fersk meiningsmåling ved Svelgen Oppvekst syner at 70 % av ungdommen er negative til utbyggingsplanane av hydrogen og ammoniakkfabrikk ved Holmaneset i Nordgulen.
onsdag 20. september Firdaposten
Berre 4 av 18 ordførarar i gamlefylket er kvinner
Kvinnene har sjefsplassane i både den største og den minste kommunen i Sogn og Fjordane.
onsdag 20. september $ Firda
Korleis tilrettelegge for god alderdom? Det får du kanskje svar på i dette møtet
Bremanger kommune inviterer 21. september til temadag i Svelgen samfunnshus for å førebu ein god alderdom.
tirsdag 19. september Fjordenes Tidende
Bent-André trenar 1100 timar i året. Slikt blir det NM-gull av
I helga blei Bent-André Midtbø norgesmeister i femkamp. Om seks månader ventar neste store utfordring.
tirsdag 19. september $ Firdaposten
Bil hamna på taket etter utforkøyring
To personar sat i ein bil som hamna på taket tre meter nedanfor vegen på Gulevegen ved Svelgen.
mandag 18. september Firdaposten
Bil utfor vegen i Bremanger
Bil med to har hamna utfor vegen på Gulevegen.
mandag 18. september $ Firdaposten
Skulle svinge inn i busslomme - tippet utfor vegkanten
En bil har kjørt av veien i Gulevegen ved Svelgen, Bremanger.
mandag 18. september Fjordenes Tidende
Bil hamna på taket etter utforkøyring
Ein bil hamna utfor vegen. Ein mann og ei kvinne i 70-åra er frakta til sjukehus i ambulanse.
mandag 18. september Firda
Åpner brannstasjonen for alle: – Noe av det kjekkeste er å sitte på med brannbilen
Lørdag 23. september har Kinn brann og redning åpen brannstasjon, og inviterer til besøk i Måløy, Florø og på Hauge i Bremanger. – Vi gleder oss, sier brannsjef Kim Hjelle.
søndag 17. september Fjordenes Tidende
Difor får du ikkje krav frå inkassoselskap om du skuldar pengar til Kinn eller Bremanger kommunar
Både i Kinn og Bremanger har kommuneleiinga bestemt seg for ikkje å bruke inkassoselskap om du slit med å betale rekningane dine. I Sunnfjord kommune er stoda annleis.
søndag 17. september $ Firdaposten
Går saman om å styre kommunen: Og ho held fram som ordførar
Arbeidarpartiet, SV og Venstre går saman om å styre Bremanger kommune dei neste fire åra. Anne Kristin Førde frå Arbeidarpartiet held fram som ordførar, medan Svein Olav Senneset frå Venstre vert varaordførar.
lørdag 16. september $ Firdaposten
Går saman om å styre kommunen: Og ho held fram som ordførar
Arbeidarpartiet, SV og Venstre går saman om å styre Bremanger kommune dei neste fire åra. Anne Kristin Førde frå Arbeidarpartiet held fram som ordførar, medan Svein Olav Senneset frå Venstre vert varaordførar.
lørdag 16. september Fjordenes Tidende
– Ulovleg ATV-bruk under jakt skal stoppast
Statens naturoppsyn har dei siste åra avdekt omfattande bruk av ATV under jakt og som transport til hytter. No blir tilsynet auka under årets jakt.
lørdag 16. september $ Firdaposten
No kjem 5G til Svelgen
Arbeidet med oppgradering av basestasjonar for mobil skal vere ferdig i morgon 16. september.
fredag 15. september $ Firdaposten
Samanstøyt mellom bil og moped i Bremanger
Klokka 15.14 melder 110 Vest på X/Twitter at det har vore ein samanstøyt mellom ein bil og ein moped på fylkesveg 5706, Igland i Bremanger.
fredag 15. september Firdaposten
Bil og moped krasja på fylkesvegen: Politiet opprettar sak
Fredag ettermiddag var det ei trafikkulukke som involverte ein moped og ein bil ved Igland i Brmeanger. Politiet opprettar sak.
fredag 15. september Fjordenes Tidende
Bygde arkitektteikna bustader på Sandane. No er selskapet konkurs
Her er næringslivsloggen til og med torsdag 13. september 2023.
fredag 15. september $ Firda
Det er ikke bare sauer som liker Svein Olav – han fikk flest personstemmer av alle
Her får du oversikten over representanter på Bremanger-listene som har gjort et hopp på lista, etter at personstemmer og slengere er telt opp.
torsdag 14. september Fjordenes Tidende
– Lokalavisene er den viktigaste kanalen
Ingen andre medium slår lokalavisene om du ønskjer å halde deg oppdatert. Det seier både lesarane og lokalpolitikarane i ei fersk undersøking.
torsdag 14. september Firdaposten
Blei bekymra – men det var berre øving
I Svelgen gjekk alarmen ved Elkem torsdag. Innbyggarar blei bekymra.
torsdag 14. september Fjordenes Tidende
Senneset sanka flest personstemmer
Ordførarkandidat for Venstre, Svein Olav Senneset, nyt stor tillit blant mange veljarar.
torsdag 14. september $ Firdaposten
Jokeren - vil han vere med i spelet?
Verken raudgrøn eller borgarleg side i Bremanger kan danne fleirtal etter tradisjonelle skillelinjer utan å gjere ein politisk avtale med Kjell Sørland og INP.
torsdag 14. september $ Firdaposten
Då Norvall la seg måndag kveld var han sikker på at han var ute av politikken
Då Norvall Klungresæter (SV) la seg på valnatta var han sikker på at han var ute av bremangerpolitikken, men tysdag vakna han til nyheita om at han får fire nye år i kommunestyret.
onsdag 13. september $ Firdaposten
VESTLAND

Då Norvall la seg måndag kveld var han sikker på han var ute av politikken
Då Norvall Klungresæter (SV) la seg på valnatta var han sikker på at han var ute av bremangerpolitikken, men tysdag vakna han til nyheita om at han får fire nye år i kommunestyret.
onsdag 13. september Fjordenes Tidende
Det nest største partiet ser fleire moglege samarbeid, men har starta praten med to
Etter Industri- og næringspartiet gjorde eit brakval i bremangerpolitikken med 11,5 prosent av stemmene er det knytt spenning til kva politisk samarbeid som kan oppstå.
onsdag 13. september $ Firdaposten
Det nest største partiet ser fleire moglege samarbeid, men har starta praten med to
Etter Industri- og næringspartiet gjorde eit brakval i bremangerpolitikken med 11,5 prosent av stemmene er det knytt spenning til kva politisk samarbeid som kan oppstå.
onsdag 13. september Fjordenes Tidende
Desse kom inn i Bremanger kommunestyre
Her får du ei oversikt over representantane som skal sitte i Bremanger kommunestyre i perioden 2023 – 2027:
onsdag 13. september $ Firdaposten
Desse får ein plass i kommunestyresalen
Slik blir kommunestyret i Bremanger.
onsdag 13. september Fjordenes Tidende
Kjell og partiet stod for den største overraskinga i valet
Den største overraskinga i kommunevalet i Bremanger var det Industri- og næringspartiet som stod for. Partigruppa, som blei etablert i januar i år, fekk over 11,5 % av røystene.
tirsdag 12. september $ Firdaposten
Kjell og partiet stod for den største overraskinga i valet
Den største overraskinga i kommunevalet i Bremanger var det Industri- og næringspartiet som stod for. Partigruppa, som blei etablert i januar i år, fekk over 11,5 % av røystene.
tirsdag 12. september Fjordenes Tidende
Brannforebygging i Bremanger kommune
Brannforebyggaren i Kinn kommune har i år “fere som ei farsott” over Bremanger kommune. Etter postlista til Bremanger kommune å døme må det vere eit slett arbeid som har vore gjort i tidlegare år. Då lurer eg på: Blir det gjort feil vurdering av brannforebygger...
tirsdag 12. september Firdaposten
Anne Kristin har framleis det største partiet – Kjell får med seg to til i kommunestyret
I Bremanger enda Anne Kristin Førde og Ap som valvinnar med 24,5 prosent av stemmene sjølv om tala viser klar tilbakegang frå 2019. Det nye partiet INP kan seiast å ha gjort eit brakval med 11,5 prosent av stemmene.
tirsdag 12. september $ Firdaposten
Anne Kristin har framleis det største partiet – Kjell får med seg to til i kommunestyret
I Bremanger enda Anne Kristin Førde og Ap som valvinnar med 24,5 prosent av stemmene sjølv om tala viser klar tilbakegang frå 2019. Det nye partiet INP kan seiast å ha gjort eit brakval med 11,5 prosent av stemmene.
tirsdag 12. september Fjordenes Tidende
Ikkje heilt i mål, men nesten: – Vi er per no det største partiet. Det er vi fornøgde med
Valresultatet i Bremanger blir ikkje klart måndag kveld/natt til tysdag. Dei må vente på stemmer frå andre delar av landet som har stemmerett i Bremanger. Slengarar og kryss er heller ikkje talt opp.
tirsdag 12. september $ Firdaposten
Ikkje heilt i mål, men nesten: – Vi er per no det største partiet. Det er vi fornøgde med
Valresultatet i Bremanger blir ikkje klart måndag kveld/natt til tysdag. Dei må vente på stemmer frå andre delar av landet som har stemmerett i Bremanger. Slengarar og kryss er heller ikkje talt opp.
tirsdag 12. september Fjordenes Tidende
«Regjerande parti» vinn førehandsstemmene i Bremanger
Basert på 691 førehandsstemmer ligg Bremanger Ap an til å gjere eit like bra val som sist, medan «regjeringspartnar» Sp slit litt meir.
mandag 11. september $ Firdaposten
Valstudio 2023
mandag 11. september Firdaposten
Gull og grønt handlingsrom i Bremanger-økonomien?
Det stemmer nok ikkje, konkluderer Statsforvaltaren etter å ha analysert økonomien i post-Terra Bremanger.
mandag 11. september $ Firdaposten
Ammoniakkfabrikken i Holmaneset – ein katastrofe for Bremanger eller eit døme på modige politikarar
Innbyggerane i Bremanger har det siste året blitt fora med informasjon fra politisk hald om det neste store satsingområdet som skal redde kommunen frå fråflyttingsspøkelset og skape vekst og framgang. I starten vart det sagt å vere ein ’Hydrogenfabrikk’ som skulle...
søndag 10. september $ Firdaposten
Støttar Stiftinga Kulturhuset Heimen med lån og tilskot
Initiativtakarane bak Stiftinga Kulturhuset Heimen får ros for tiltaket og pengestøtte i form av lån og tilskot.
søndag 10. september $ Firdaposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL