Bremanger
Brannvesenet skal brenne ned hus i Bremanger
FIRDA: Brannvesenet øver onsdag kveld i eit hus på Dyrstad i Bremanger. Dei melder at folk vil kunne sjå røyk og flammar frå huset, men informerer om at det berre er ei øving.
19:18 Firdaposten
Brannvesenet skal brenne ned hus i Bremanger
Brannvesenet øver onsdag kveld i eit hus på Dyrstad i Bremanger. Dei melder at folk vil kunne sjå røyk og flammar frå huset, men informerer om at det berre er ei øving.
18:33 Firda
– I strandsona er det vanskeleg å få flytte ein stein, men å skyte ned eit heilt fjell, det er greitt
Det seier Venstre sin gruppeleiar, Svein Olav Senneset, som flaggar at dei vil kjempe mot godkjenning av steinbrot på Akslafjellet i kommunestyret.
onsdag 12:30 $ Firdaposten
Skal bygge landbasert storsmoltanlegg for laks i Bremanger
Smart Salmon skal bygge eit anlegg for produksjon av 2.500 tonn storsmolt i Bremanger. Bygginga startar allereie i haust.
mandag 12:13 $ Firdaposten
Her er dei siste meldingane frå næringslivet: Grøne tal både hos Klippekjelleren og Studio Hår
I næringslivsloggen finn du ei oversikt over kunngjeringane frå næringslivet i Firdaposten sitt nedslagsfelt: Kinn og Bremanger, basert på eit automatisk uttrekk frå Brønnøysundregistra.
mandag 11:30 $ Firdaposten
Merete debuterer i politikken som stortingskandidat
Merete Langeland frå Kalvåg toppar stortingslista for Helsepartiet.
fredag 18:00 $ Firdaposten
Bur du her, får du snart superraskt mobilnett
Telia byggjer no 5G-nett som vil gje eit stort løft for delar av Bremanger.
fredag 15:40 $ Firdaposten
Gav klar beskjed om at ballen ligg hos OED
Sentrale formannskapspolitikarar i Bremanger gav OED eit klart signal om at avsparket for siste ekstraomgang i vindkraftsaka på Bremangerlandet må takast i Oslo.
torsdag 15. april $ Firdaposten
VESTLAND

Magnhildskartunnelen stengd grunna punktering
Vegen er no opna att, etter at føraren fekk skifta dekk etter ei punktering.
torsdag 15. april Firda
Vil sette Vågsøy på kartet innan torskeoppdrett
Gadus-gruppa sitt dotterselskap Nordfjorden Torsk leitar etter oppdrettslokalitetar. I Bremanger møter dei eit ja til søknad om Svartekari-lokaliteten ved Davik, men nei ved Fåkeila i Fåfjorden.
torsdag 15. april $ Firdaposten
Vil bidra til positiv utvikling i barndomsbygda. Det set politikarane pris på.
Administrasjonen ville sei nei til byggeprosjekt i Kalvåg ut frå gjeldande lover og planverk, men formannskapet er samstemte i å finne ei løysing som godkjenner prosjektet.
torsdag 15. april $ Firdaposten
Seier ja til meir steinundustri, men siste ord er ikkje sagt
For tredje gong skal politikarane ta stilling til nytt steinbrot på Aksla. Eit lokalt ja betyr truleg at saka går til mekling for til slutt å bli avgjort av Kommunal-og moderniseringsdepartementet.
onsdag 14. april $ Firdaposten
Vil bidra til positiv utvikling i barndomsbygda. Men får avslag på byggeprosjektet.
Administrasjonen gjer jobben sin og seier nei ut frå gjeldande lover og planverk, men politikarane kan snu saka og sende den vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.
onsdag 14. april $ Firdaposten
Vindkraftdebatten og sverting: Ikkje berre politikarar som blir trua på livet!
Dei siste vekene har ein lest i aviser at politiet vil sette fokus på etterforsking av hatefulle ytringar mot folkevalde politikarar som blir utsette for det. Det er positivt, då vi i ein demokratisk rettstat ikkje kan akseptere slik åtferd. Men det er slett ikkje berre politikarar som blir utsette...
onsdag 14. april $ Firdaposten
Snart startar dette viktige prosjektet opp att i Svelgen
– Vi lyser no ut nytt anbod for å fullføre sykkel- og gangvegen i Svelgen, opplyser Gunnar Solbakken i Vestland fylkeskommune.
mandag 12. april $ Firdaposten
No skjer det. Startar billegsal på flotte utsiktstomter med digital motorveg
Ikkje alle effektar av koronaepidemien er negative. 1,6 millionar av stimuleringsmidlane frå staten gjer at Bremanger kommune no kan dra i gang bulysttiltaket på Kolset.
mandag 12. april $ Firdaposten
Kyniske helsekutt for eldre i Bremanger
Med eit budsjettvedtak sikra ordførar og rådmann Bremanger kommune 200.000 kroner i innsparing, ved å ta nattetryggheita og matgleda frå våre eldre ved Klokkartunet eldresenter. 
mandag 12. april $ Firdaposten
Nytt firma med base i Kinn skal importere vin og alkoholhaldige drikker
I næringslivsloggen finn du ei oversikt over kunngjeringane frå næringslivet i Firdaposten sitt nedslagsfelt: Kinn og Bremanger, basert på eit automatisk uttrekk frå Brønnøysundregistra.
mandag 12. april $ Firdaposten
Hornelen kan bli nasjonalpark. Kva då med Via Ferrata?
Miljødirektoratet har levet ein vurdering til Klima- og miljødirektoratet som handlar om moglege nye nasjonalparkar. Hornelen i Bremanger står på lista. Kva vil det bety for Via Ferrata-planane?
fredag 9. april $ Firdaposten
Bilberging stenger fylkesveg
Rett før klokka 14 melder Vegtrafikksentralen at fv. 614 ved Manghildskaret er stengt.
tirsdag 6. april Firdaposten
Bil av vegen ved Svelgen
Ein bil sklei har sklidd rett av vegen like ved Bortnetunnelen, skriv ein Firdaposten-tipsar.
mandag 5. april $ Firdaposten
– Gjestfridomen her på Vestlandet er heilt strålande
På Sørlandet var det vêret som velsigna 39-åringen, men her i vest er det folka han trekk fram.
søndag 4. april $ Firdaposten
Kinn er smittefritt, men ein ny person er smitta i Stad
Kinn kommune og er for tida på nivå 1 som tyder på kontroll, men etter påske kan mykje endre seg.
søndag 4. april $ Firdaposten
Strandhyttefolket ønsker turgåarar hjarteleg velkomne
– Strandsona har aldri vore så fin og lett tilgjengeleg som etter at vi tok oss av strandryddinga her på Blåhella.
lørdag 3. april $ Firdaposten
– Terra-saka har ikkje hindra sogearbeidet
Lars Olav Rylandsholm påpeikar at det vil vere historeforfalsking å seie at det var Terra-krisa som var årsaka til ein mellombels stogg i sogearbeidet i Bremanger.
lørdag 3. april $ Firdaposten
For 12 år sidan sette Terra-saka bom stopp for eit viktig prosjekt i Bremanger. No går Gaute laus på jobben igjen
Bremanger har hyra inn den erfarne historikaren Gaute Losnegård for å skrive allmennsoga om Bremanger i nyare tid.
onsdag 31. mars $ Firdaposten
Bremanger har bikka 500 vaksinerte. Og snart kjem det meir vaksine
Dei to vekene etter påske vil Bremanger kommune kunne setje 240 koronavaksine-dosar.
onsdag 31. mars $ Firdaposten
Politikarane nøgde med rådmannen sine vindkraftsvar
Både ja- og neifolk var nøgde med korleis rådmann Tom Joensen kvitterte ut interpellasjonen om Bremangerlandet Vindpark AS.
tirsdag 30. mars $ Firdaposten
No kan du komme med innspel om kor denne vegen skal utvidast
– Oppstart på utbetringsarbeidet på fylkesveg 616 blir seint i haust. Vi tek gjerne i mot innspel på flaskehalsar som bør utbetrast, seier ordførar Anne Kristin Førde.
mandag 29. mars $ Firdaposten
Vil diskutere Stortingets ambulansevedtak med Helse Førde
Nina Grotle (Ap) ber kommuneleiinga ta tak i Stortinget sitt ferske vedtak om lovfesting av responstider for ambulanse.
mandag 29. mars $ Firdaposten
SFE skriv ned verdien på vindkraftprosjekta. – Kan bli utfordrande å realisere Bremangerlandet innanfor konsesjonsfristen
Fjorårets kraftprisar var dei lågaste på 20 år. Likevel sit SFE igjen med eit årsresultat på 200 millionar kroner. Gevinstar frå prissikring av kraftproduksjonen var medverkande til resultatet.
lørdag 27. mars $ Firdaposten
Spyr ut eld og røyk: – Det er akkurat som Svelgen for 40 år sidan
Gunnulf Bjørnsen i Svelgen reagerer på stadig oftare utslepp av røyk frå verket i Svelgen. Torsdag ringde han til brannvesenet.
fredag 26. mars $ Firdaposten
Ingen gudstenester i påska: – Vi vart tatt litt på senga
Preika var klar, programma trykte og frivillige kalla inn. Så kom det nye nasjonale retningslinjer. No må kyrkja tenke nytt framfor påska.
fredag 26. mars $ Firdaposten
VESTLAND

Bremanger får 84 vaksinedosar i påska
Talet på personar som er ferdig eller i ferd med å bli koronavaksinert, nærmar seg 500.
fredag 26. mars Firdaposten
Kvinne meiner lastebil pressa bilen hennar av vegen. Lastebilsjåføren fortel ein annan versjon
Kvinne og barn til sjekk hos legevakt etter å ha køyrt i fjellveggen.
torsdag 25. mars $ Firdaposten
Bil i fjellvegg i Bremanger
FIRDA: – Ein bil med ein vaksen og eit barn skal ha køyrt inn i ein fjellvegg. Dei skal ikkje vere alvorleg skadde.
torsdag 25. mars Firdaposten
Bil i fjellvegg i Bremanger
– Ein bil med ein vaksen og eit barn skal ha køyrt inn i ein fjellvegg. Dei skal ikkje vere alvorleg skadde.
torsdag 25. mars Firda
No blir det kanskje Klokkartunet-sak likevel
Fleire politikarar i Bremanger signaliserer no at det folkelege engasjementet om tenestetilbodet på Klokkartunet, tilseier at kommunen bør ta opp saka på nytt.
torsdag 25. mars $ Firdaposten
Det blir ikkje ny handsaming av Klokkartunet no
Davik Utviklingslag og Hjarteaksjonen ved Solgunn Lofnes får ikkje ta opp innbyggarforslaget om å innføre nattevakt på omsorgbustadene på Klokkartunet i kommunestyret.
torsdag 25. mars $ Firdaposten
Ambulanseforbundet: – Lovfesta responstider er godt nytt for utkant-Norge
Opposisjonen i Stortinget har vedteke lovfesta responstider for ambulansar. – Det var på tide, seier Ola Yttre.
onsdag 24. mars $ Firdaposten
Blir det sjanse til litt båtliv i påska? Dette svarar meteorologane
Skal du på sjøen i påska, bør du vere eigar av noko anna enn ein open båt.
tirsdag 23. mars $ Firdaposten
Ho får 20 millionar kroner til utbetring av vegen Kalvåg-Oldeide
Gjennom tilskotsordninga «Fylkesvegar som er viktige for sjømatnæringa» har fylkeskommunen fått 54 millionar kronar til utbetring av dårlege vegar. Det kjem Fv. 616 til gode.
tirsdag 23. mars $ Firdaposten
Vindkraftsaka kjem opp att i april
– Eg har avtalt eit digitalt møte med Olje- og energidepartementet, men har ikkje fått innkalling til det enno.
mandag 22. mars $ Firdaposten
Krev svar på viktige spørsmål om vindkraftavtalen
Høgre i Bremanger krev stiller ei rekke kritiske spørsmål til innhaldet i avtalen mellom SFE og Bremanger kommune om utbygging av Bremangerlandet Vindkraftverk.
mandag 22. mars $ Firdaposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BREMANGER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL