Bremanger
Ber politikarane om å ekspropriere nausteigedom
Forhandlingar mellom eigarar og industriselskapet Breivika Eigedom har ikkje ført fram. No tilrår kommunedirektøren oreigning av eigedommen.
18:00 $ Firdaposten
Elisabeth gir seg i politikken: – Det kan bli tøft å få folk til å stille
Elisabeth Hatlenes (H) tenkjer seg heller ein roleg haust neste år, enn å kjempe om ordførarklubba i heimkommunen Bremanger.
11:30 $ Firdaposten
«Stormhav» i økonomisk uføre – har lagt båten ut for sal
Bremangerane i reiarlaget «Stormhav» har lagt den berre tre år gamle kystfiskebåten ut for sal.
søndag 21:00 $ Firdaposten
Solveig (16) frå Bremanger og Sofie (16) frå Florø satsar på sjølivet: – Vi er blitt bestevenner!
Skuleskipet «Gann» er på rekrutteringstokt igjen, og vi har fått møte to jenter frå vårt distrikt som har sett seg klare mål.
søndag 18:00 $ Firdaposten
Roy (40) var ikke på jakt etter ny jobb – men endte i lederstilling
Roy Gustav Hunskår (40) fra Bremanger ble headhuntet til jobben med å lede fiskemottaket til Gunnar Klo på Stø.
fredag 21:00 Firdaposten
Kinn har hatt dei lenge. No vil også Bremanger gjere tre nærbutikkar til kommunale servicepunkt
Nærbutikkane i Ålfoten, Davik og Leirgulen søkjer kommunen om å få inngå avtalar som kommunale servicepunkt.
fredag 19:00 $ Firdaposten
Kinn og Bremanger får millionar frå staten til å dekkje korona-kostnader
Kinn kommune har fått full utteljing på sin søknad om å få kompensert meirkostnadene knytt til koronapandemien dei to siste åra. Bremanger er også nøgde med utfallet.
torsdag 14:28 $ Firdaposten
Ventar i spenning på om løyvet som kan gi mellom 30 og 40 nye arbeidsplassar kjem
Leiaren ved Bremanger Quarry på Dyrstad ved Svelgen er spent på kva avgjersle departementet landar på når det kjem til eit mogleg nytt steinbrot på fjellet Aksla.
onsdag 08:30 Fjordenes Tidende
VESTLAND

Utanlandske militære skal trene i norske farvatn frå Agder til Troms
Marinefartøy og lufteiningar frå fleire land skal dei kommande vekene trene på maritim krigføring i norske farvatn frå Agder til Troms.
onsdag 07:06 Firdaposten
Hytteeigar meiner pålegg om fjerning av mur er eit overtramp frå kommunen
Hytteeigarane Roy Riksvold og Eva Hauge vurderer å skaffe seg rettsleg hjelp for å kjempe mot det dei meiner er eit urettferdig og urimeleg krav.
tirsdag 22. november $ Firdaposten
Næringslivsloggen: Konkurs for Florø-selskap
I næringslivsloggen finn du ei oversikt over kunngjeringane frå næringslivet i Firdaposten sitt nedslagsfelt: Kinn og Bremanger, basert på eit automatisk uttrekk frå Brønnøysundregistra.
tirsdag 22. november $ Firdaposten
Bygger kafe på dugnad og satsar på digital bygdebutikk
Ålfoten-folket løftar sterkt i flokk. Snart får nærbutikken eigen kafekrok og sjølve butikken skal gjerast døgnopen og digital.
mandag 21. november $ Firdaposten
Med hjarte for Bremanger
Bremanger betyr mykje for meg. I barndommen var eg ofte på besøk hos besteforeldra mine på Grotle, og etter at eg tok over garden i 2009 brukar eg mykje tid der med familie og venner. Hittil i år har det blitt over 120 dagar, og vi handlar det meste av daglegvarer og anna vi treng til...
mandag 21. november $ Firdaposten
Vestland fylkeskommune løyver 6,3 millionar til reiseliv: Sjå kva vår region får
Både destinasjonsselskap, ladetilbod og utvikling av kloster som reisedestinasjon er noko av det som no får midlar frå hovudutval for næring i Vestland fylkeskommune.
mandag 21. november Firdaposten
– Ingen barn er vanskelege, men det er barn som har det vanskeleg
Barn og unge stod i fokus då Bremanger kommune inviterte til folkemøte denne veka.
lørdag 19. november Fjordenes Tidende
Nytt dekkselskap starta opp i Dale
Her er næringslivsloggen til og med torsdag 17. november 2022.
fredag 18. november $ Firda
Fosse byggjer nytt konferansesenter i Kalvåg
Fosse-familien i Kalvåg investerer seks millionar kroner på å kjøpe og bygge om Galleri Frøya til konferansesenter. Men kunsten skal ikkje droppast – tvert om skal den satsast på.
torsdag 17. november $ Firdaposten
Fem har søkt på stillinga ved helsesenteret
Fem personar har søkt på stillinga som helsesekretær ved Hauge helsesenter i Bremanger.
torsdag 17. november Fjordenes Tidende
Stenger vegen i berre kortare periodar framover
Ein er no ferdig med stengingar av fylkesveg 616 mellom Oldeide og Kalvåg i Bremanger kommune i to timar i gongen.
onsdag 16. november Fjordenes Tidende
No er det slutt på to timars stengingar her
Det blir betydeleg kortare ventetid på fylkesveg 616 i tida framover.
onsdag 16. november $ Firdaposten
Fiskarmanntalet viser kor mange fiskarar Kinn og Bremanger har mista dei siste åra
Tidlegare denne månaden blei neste års Fiskarmanntal lagt ut til ettersyn.
onsdag 16. november $ Firdaposten
Inviterer alle bygder til felles folkemøte
– Vi ønsker å samle folk frå alle bygdene og informere om saker og utfordringar som er felles for alle, seier ordførar Anne Kristin Førde.
tirsdag 15. november $ Firdaposten
Tom må enten spare inn eller tene 3,5 millionar ekstra neste år
Bremanger kommune har kostnadar på 2023-budsjettet som er éin prosent større enn inntektene. No må kommunen finne ein måte å enten spare eller tene 3,5 millionar ekstra det kommande året.
tirsdag 15. november Fjordenes Tidende
Næringslivsloggen: No har Ruben starta nytt selskap
I næringslivsloggen finn du ei oversikt over kunngjeringane frå næringslivet i Firdaposten sitt nedslagsfelt: Kinn og Bremanger, basert på eit automatisk uttrekk frå Brønnøysundregistra.
tirsdag 15. november $ Firdaposten
Minifestivalen gav såpass meirsmak at gjengen allereie har begynt å tenke på neste år
Tre dagar med kortreist musikk og god stemning gav Svelgen Rockklubb akkurat den «boosten» dei trengde. For no har praten allereie begynt å gå om kva dei skal gjere for å skape den same gode stemninga neste år.
mandag 14. november Fjordenes Tidende
No er reguleringa for den etterlengta nyevegen klar
Bremanger kommune har teke imot Vestland fylkeskommune sitt forslag til reguleringsplan for det store vegprosjektet Svelgen-Indrehus.
mandag 14. november Fjordenes Tidende
Reagerer på at ein vil ofre lokale stoppestadar for kortare reisetid
Fylkesutvalet i Vestland innstiller på å fjerne Kystvegekspressen sine bestillingsstopp i Leirgulen, Hennøystranda og Villevik frå mai 2024. Det reagerer Bremanger-ordførar Anne Kristin Førde på.
mandag 14. november Fjordenes Tidende
– Tradisjonelle norske trehus er trygge
Direktoratet for byggkvalitet slår fast at krava til tryggleik for utvendig kledning på å låge bygningar er gode nok.
mandag 14. november $ Firdaposten
Anne Kristin held gjerne fram som ordførar etter valet
Anne Kristin Førde (Ap) har fått meirsmak på rolla etter tre år i ordførarstolen. No har ho gitt beskjed til nominasjonsnemnda om at ho stiller som ordførarkandidat til kommunevalet neste år.
søndag 13. november Fjordenes Tidende
Anbodet for klimavennlege hurtigbåtar snart klart
No har Skyss fått i oppgåve å utarbeide forslag til kva som må vere med i kontrakten når Vestland fylkeskommune startar bygging av klimavennlege hurtigbåtar.
søndag 13. november $ Firdaposten
Vil flytte vernestreken ut forbi etablerte industriområde
– Grensa for landskapsvernet er dregen tvers gjennom etablerte industriområde og regulerte vatn, påpeikar Per Helge Eikeland (Ap).
søndag 13. november $ Firdaposten
Protesterer på nedprioritering av å sikre stader det rasar ofte
Vestland protesterer kraftig mot ny skredsikringsmodell
søndag 13. november Firdaposten
Unn går i front for underskriftsaksjon for vern av strandsona
– Strandsona bør ligg mest mogleg ubygd for å ivareta det særeigne kystlandskapet som er på Ytre og Indre Grotle, understrekar Unn Vatsø.
søndag 13. november $ Firdaposten
VESTLAND

Svelgen Fest
Nokre bildeglimt frå første kvelden under Svelgen Fest.
lørdag 12. november $ Firdaposten
Ho vil prøve å rydde opp i gatelys-saka: – Eg lovar å gjere eit forsøk
Bremangerordførar Ann Kristin Førde (Ap) forstår at Davik utviklingslag er fortvila, etter at det store gatelysprosjektet deira har møtt veggen nærast på målstreken.
fredag 11. november $ Firdaposten
Aukar eigenbetalinga for kommunale tenester
Eigenbetalingssatsane for kommunale tenester i Bremanger aukar med 3,7 prosent neste år om kommunestyret følger innstillinga frå formannskapet.
torsdag 10. november Fjordenes Tidende
Utfordrar vernebyråkratane, vil tillate gapahuk i strandsona på tusenårsstaden
Formannskapet i Bremanger støttar planane om vidareutvikling av fritidstilbodet på tusenårsstaden Gloføyke.
torsdag 10. november $ Firdaposten
Frivillige vil gjere grenda tryggare med gratis gatelys. Grunneigar seier nei
Davik utviklingslag har arbeidslysta, pengane og dei gode intensjonane om å gjere bygda lysare og tryggare. Men ein grunneigar seier nei til å belyse eigedomen sin.
torsdag 10. november $ Firdaposten
No er det berre Statsforvaltaren som kan stoppe utbygging av sti og rasteplass her
Etter at formannskapet i Bremanger tysdag vedtok å gi Kolset Krins Utviklingslag dispensasjon til å bygge ut sti og rasteplass langs sjøen ved Gloføykje er det berre Statsforvaltaren som kan stoppe prosjektet.
onsdag 9. november Fjordenes Tidende
Bremanger må kutte berre 3,5 millionar neste år
– Å kutte 3,5 millionar kroner på driftsbudsjettet neste år utgjer kring ein prosent. Det må vere innan rekkevidde.
onsdag 9. november $ Firdaposten
Sjå kva kulturaktørar som fekk støtte frå kommunen
Fire musikalske organisasjonar blir tildelt prosjektmidlar frå næringsfondet i Bremanger.
onsdag 9. november Fjordenes Tidende
Anne Kristin stiller til gjenval som ordførar
– Eg ønsker å stille opp for partiet også i neste valperiode, stadfestar ordførar Anne Kristin Førde (Ap) i Bremanger.
onsdag 9. november $ Firdaposten
Legg til rette for datalagring i Svelgen
Nabobygget til Elkem Bremanger i Svelgen kan få eit nytt og digitalt liv med nye eigarar.
tirsdag 8. november $ Firdaposten
Ho har starta nytt selskap
Her er næringslivsloggen til og med måndag 7. november 2022.
tirsdag 8. november $ Firda
Nyetableringar og styreendringar. Her er siste nytt frå næringslivet
I næringslivsloggen finn du ei oversikt over kunngjeringane frå næringslivet i Firdaposten sitt nedslagsfelt: Kinn og Bremanger, basert på eit automatisk uttrekk frå Brønnøysundregistra.
tirsdag 8. november $ Firdaposten
Har nytt bustadprosjekt på teiknebrettet
Påbygg i høgda på Coop-bygget, kan gje 20 nye bueiningar sentralt i Svelgen.
mandag 7. november $ Firdaposten
Stoppar ein million svindeltelefonar kvar månad
Anropet kan sjå ut som om det er frå eit vanleg norsk fasttelefon-nummer, men kan vere eit som slepp gjennom filtreringa som stoppar ein million svindelforsøk i månaden.
mandag 7. november Firdaposten
«At SV skrotar skipstunnelen er direkte feil – vil jobbe opp mot eige parti for at prosjektet ikkje vert sett på vent»
Nyheter fra Fjordenes Tidende
mandag 7. november Fjordenes Tidende
Sjå bilda: Nyttårsorkanen i 1992
Glimt frå skadene etter nyttårsorkanen i 1992.
søndag 6. november $ Firdaposten
Gravstøtte-mysteriet på Grotle: – Vi har ikkje kome nærmare dei som gjorde dette. Men eg trur dei har forstått alvoret
Politiet i Bremanger har brukt ressursar på å finne ut kven som brukte gravstøttene på Grotle gravplass til ein dårleg spøk – men utan å finne ut kven som står bak.
søndag 6. november $ Firdaposten
Marion frå Bremanger kapra produsentjobb
– Eg gler meg veldig. Det skal bli godt å kome i gang, eg har jo visst om det ei stund og ser berre fram til å begynne, seier Marion Mulelid.
lørdag 5. november Firdaposten
Vådeskotssaka: Ein person meld for uforsiktig omgang med våpen
Politiet i Bremanger held fram etterforskinga av kva som skjedde då ein jeger skaut gjennom ein bil under ei hjortejakt tidlegare i haust.
lørdag 5. november $ Firdaposten
Konkurs i Høyanger og fleire nye selskap i Sunnfjord
Her er næringslivsloggen til og med torsdag 3. november 2022.
fredag 4. november $ Firda
Dei rettar ut vegen mellom Oldeide og Kalvåg
Vegarbeidet i Bremanger er i rute, og i løpet av desember skal åtte flaskehalsar vere vekke. Dette betyr betre vegstandard både for fiskerinæringa og andre som brukar fylkesvegen.
torsdag 3. november $ Firdaposten
Riksantikvaren vil verne landskapet mot inngrep
Landskapet rundt Rugsund, Skatestraumen og Vingen bør vernast mot inngrep, foreslår Riksantikvaren.
torsdag 3. november $ Firdaposten
Han har kjøpt kvitfiskmottaket i Kalvåg
Leif Bognøy er namnet og drivkrafta bak selskapet Nordhordland Fisk, som no har kjøpt og teke over fiskemottaket i Kalvåg.
torsdag 3. november $ Firdaposten
Her er alt dei eldre i kommunen ønsker seg for å skape auka bulyst og tilflytting
Eldrerådet i Bremanger har kome med tilbakemelding på kommuneplanen sin samfunnsdel, og leverer ei lang liste over forslag som kan vere med på å gjere kommunen til ein betre stad å bu – også for eldre.
torsdag 3. november Fjordenes Tidende
Sjå kva hus som skifta eigar i Bremanger
Omsetning av eiendommer i Bremanger kommune i oktober 2022. (Kommunenr 4648)
onsdag 2. november $ Firdaposten
VESTLAND

Eitt selskap konkurs i Førde og nytt entreprenørselskap i Askvoll
Her er næringslivsloggen til og med måndag 31. oktober 2022.
onsdag 2. november $ Firda
No skal det bli liv i rockklubben igjen: Pangstartar med minifestival over tre dagar
I tre dagar skal Svelgen Rockklubb og Bremanger kultur og fritid servere kortreist kultur til publikum i Svelgen.
tirsdag 1. november Fjordenes Tidende
Det knirkar i museumsøkonomien– har ikkje pengar til vedlikehaldsetterslepet
I forslaget til neste års statsbudsjett ligg Musea i Sogn og Fjordane inne med eit tilskot på 42,5 millionar kroner. Det er ei lita auke, men i underkant av venta prisvekst.
tirsdag 1. november $ Firdaposten
Nesten ingen kommunar vil ha vindkraft på land
I april erklærte regjeringa at vindkraftpausen på land var over. Men så langt er det lite som tyder på det, skriv Europower.
tirsdag 1. november Firdaposten
Vil kutte Leirgulen-stopp for å spare 10 minutt
Skyss tilrår å kutte talet på bestillingsstopp på ettermiddagane for å korte ned reisetida med Kystvegen-ruta mellom Florø og Måløy.
tirsdag 1. november $ Firdaposten
«Kommunen vel å takke nei til utbetalingar på omtrent 350 millionar som dei kunne fått dei neste 25 åra»
Nyheter fra Fjordenes Tidende
mandag 31. oktober Fjordenes Tidende
Påkøyrslene aukar kraftig: No blir bilistane åtvara
Det siste året har nesten 9000 hjortevilt blitt påkøyrde på norske vegar. No åtvarar bilorganisasjonen NAF og ber bilistane ta grep.
mandag 31. oktober Firdaposten
Bil krasja ved Haukå i natt
Politi og brannvesen rykka ut ved midnatt.
mandag 31. oktober Firdaposten
Næringslivsloggen: Sjekk kven som har etablert nye selskap i Kinn og Bremanger siste veka
I næringslivsloggen finn du ei oversikt over kunngjeringane frå næringslivet i Firdaposten sitt nedslagsfelt: Kinn og Bremanger, basert på eit automatisk uttrekk frå Brønnøysundregistra.
mandag 31. oktober $ Firdaposten
Stor kulturhelg med kortreiste krefter i Svelgen
Svelgen Rockklubb og Bremanger kultur og fritid går saman om å servere ein solid porsjon varmande kultur i haustmørkret.
søndag 30. oktober $ Firdaposten
Har fått to søkjarar til stilling ved Hauge oppvekst
Hauge oppvekst har både barnehage og barne- og ungdomsskule, sjølv om barnehagen ikkje er samlokalisert med skulen. Stasjonen barnehage er namnet på barnehagen, og den er i stadig utvikling, skriv Bremanger kommune i utlysninga etter ein barne- og ungdomsarbeidar i inntil 100 prosent stilling.
søndag 30. oktober $ Firdaposten
Betraktningar rundt vindkraft på Bremangerlandet
Då var det full jubel i ytre Bremanger: Vindturbinar som kunne øydelegge heile livsgrunnlaget i ytre del av kommunen vart det ikkje noko av.
søndag 30. oktober $ Firdaposten
Desse har søkt stillinga som barne- og ungdomsarbeidar
Stasjonen barnehage på Hauge i Bremanger har ledig stilling som barne- og ungdomsarbeidar. Den jobben er det to som har søkt.
lørdag 29. oktober Fjordenes Tidende
Er du ung og ny i Svelgen? Då veit desse tre kvar du bør gå
Sunniva Buset, leiaren for Røde Kors Ung i Svelgen, bad lokalavisa pent om hjelp til å nå ut med det nye tilbodet deira.
lørdag 29. oktober $ Firdaposten
Fire personar har lyst til å jobbe med helse og omsorg
Bremanger kommune har lyst ut ei stilling som helsefagarbeidar ved Svelgen omsorgssenter, Open omsorg indre. Fire har søkt jobben.
lørdag 29. oktober Fjordenes Tidende
– Ein slik halloween-spøk grensar faktisk til straffbar
I løpet av veka starta eit bilde å florere i Bremanger. Bildet var av gravsteinar på Grotle gravplass som var tilgrisa av svartmåling.
fredag 28. oktober $ Firda
Fire har søkt jobb på omsorgssenteret
Bremanger kommune treng fleire tilsette på Svelgen Omsorgssenter, og har lyst ut ein stilling i 100 prosent.
fredag 28. oktober $ Firdaposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL