Bømlo
Smørbukk på Espevær
Det var bergknapp-planta smørbukk og ikkje smørblom som var vanleg å planta på torvtak i tidlegare tider.
12:14 Bømlo-nytt
Vart slegen i hovudet
Ein mann frå Bømlo vart nett til sundag køyrd til legevakt på Stord etter eit slagsmål med ein annan mann.
11:00 Bømlo-nytt
Stongarvågen rundt
Ei meir harmonisk turløype skal du leita lenge etter.
09:35 Bømlo-nytt
19-åring til legevakta etter slagsmål
Den fornærma skal ha fått moderate skadar i ansiket og ein mogeleg hjerneskaking etter hendinga.
09:30 Sunnhordland
Ein sommarprat ved bassengkanten
– Det er snakk om prioritering, seier Henning Tveit og slengjer seg ned i ein godstol.
08:26 Bømlo-nytt
Samlar opp sneipar og snusbleier tre gonger i veka
– Når folk veit at det er straffbart å kasta frå seg sneipar, kan det jo henda at dei tek seg bryet med å gå dei ekstra metrane bort til bosbøtta, seier Geir Aga.
lørdag 20:15 Bømlo-nytt
Utsette Sjøbuholmen-prosjekt i 12. time
Formannskapet fekk brev frå Bremnes Seashore like før midnatt kvelden før junimøtet. I møtet vart saka om opprusting av fiskerihamna på Sjøbuholmen utsett.
lørdag 18:54 Bømlo-nytt
Sjølvmelding frå Unni Seim
Bømlo-nytt har bede ordførarkandidatane om å skriva ei sjølvmelding før valet. Alle har fått dei same spørsmåla, og me vil presentera dei i tur og orden. Denne gongen er det Sosialistisk venstreparti og Unni Seim sin tur.
lørdag 16:04 Bømlo-nytt
HORDALAND

Måneferdene vi aldri går lei av å høyre om – men no er Mars neste
Vi synest aldri å gå lei av å drøyme om månen – og høyre om dei som landa der. Særleg ikkje når det framleis kjem små drypp av ny kunnskap. TV-kanalane girar opp i samband med femtiårsjubileet for månelandinga 20. juli. Og sjåartala gir...
lørdag 13:18 Bømlo-nytt
Smilande velkomst for båtturistane
For 11. året på rad vil båtturistane bli ønskte velkommen til Langevåg av tre hjelpsame og smilande sommarvertar. Petra Hansen, Vilde Lodden og Inger Jenny Talmo ønskjer turistane velkommen med informasjonshefte, sommarmagasinet til Bømlo-nytt, ferske rundstykke og ei...
lørdag 09:45 Bømlo-nytt
Endeleg medvind for Westcon Olvondo
Ut november er dei fleste maskinar opptekne med produksjon av fleirfasemålarar, og ny langtidskontrakt er på veg inn.
lørdag 09:25 Bømlo-nytt
Godt driftsresultat for Viergo
Viergo hadde i 2018 eit driftsresultat på nesten ein million kroner.
fredag 20:43 Bømlo-nytt
Smir i gull og sølv på Svortland
Astrid Farestveit Gane er ein av få gullsmedar i vårt distrikt. I Gullsmio sit gullsmeden og smir i gull og sølv.
fredag 11:28 Bømlo-nytt
Vertskap med hjarta på rette staden
Kulleseidkanalen gjestehamn er ei trygg og god sommarhamn. Vertskapet bur seg på travle veker i ferien.
fredag 09:45 Bømlo-nytt
Sommarblomar i Moster Amfi
Det vesle ekstra er på plass i Moster Amfi.
torsdag 17:59 Bømlo-nytt
Kollektivtransport
torsdag 15:55 Bømlo-nytt
Ny parkering for bubilar på Vika
Målet er å laga plass til 16 bubilar ved Skippervik Bobilparkering.
torsdag 14:35 Bømlo-nytt
Etter sol kjem diverre regn
No kjenner me temperaturendringa godt. Sol er erstatta med grå skyer og regn.
torsdag 11:35 Bømlo-nytt
Opnar salsutstilling i garasjen
På Totland, Mos­ter, for­mar kunst­naren Alma Kjær­land fi­gu­rar og bruksgjenstandar av glas. Laurdag op­nar ho salsutstilling i garasjen.
torsdag 11:30 Bømlo-nytt
Vart skuffa over ny reinhaldskontrakt
Avtroppande styreleiar i Viergo, Sammy Olsen, reagerer på at Viergo ikkje fekk stå for skulereinhaldet.
torsdag 06:42 Bømlo-nytt
Fiskeørna blei heilt frisk
Den sjeldne fuglen er på vengjene att.
onsdag 20:20 Bømlo-nytt
Sjølvmelding frå Kåre Spissøy
Bøm­lo-nytt har bede ord­fø­rar­kan­di­da­ta­ne om å skri­va ei sjølv­mel­ding før val­et. Alle har fått dei same spørs­må­la, og me vil pre­sen­te­ra dei i tur og orden. No er tu­ren...
onsdag 18:00 Bømlo-nytt
Har fått ja frå over 80 elevar
Om lag ein månad før skulestart har over 80 elevar takka ja til Bømlo folkehøgskule.
onsdag 15:45 Bømlo-nytt
Sommarope i symjehallen
Bømlo symjehall held ope nesten heile sommaren.
onsdag 10:33 Bømlo-nytt
Vart i fyr og flamme då dei vitja gjestehamna på Bømlo
William Jenssen og Solveig Sunde Jenssen frå Straume fall heilt for Kulleseidkanalen gjestehamn då dei kom der. På toppen av det heile likte paret godt å få vitjing av Bømlo brann og redning om bord i fritids-båten.
onsdag 10:15 Bømlo-nytt
Imponerande sløkkjeinnsats frå private
onsdag 09:55 Bømlo-nytt
Vestlandssommeren, hvor er den?
onsdag 08:42 Bømlo-nytt
Nye skilt langs gamle vegar
NCC er i sommar i ferd med å fjerna gamle skilt og setja opp ei rekkje nye på dei gamle fylkesvegane. Det fører mellom anna til endra fartsgrense fleire stader.
onsdag 07:00 Bømlo-nytt
Fullt hus og stor vinnarlukke på bedehuset
Gjengen bak basaren på Espevær er driftige folk. På laurdag var det fullt hus og god stemning i bedehuset.
tirsdag 20:00 Bømlo-nytt
Stengjer ferjesambandet Langevåg-Buavåg
I kveld blir ferjesambandet Langevåg-Buavåg stengt.
tirsdag 15:30 Bømlo-nytt
Ja, dei bompengane, dei bompengane
Det har vakse fram mykje motstand mot bompengar. I mange kommunar og byar er det skipa parti som heiter Nei til meir bompengar. Det kan sjå ut til at desse kan verta ein politisk maktfaktor i ein del byar og kommunar, skriv Lennart Sortland i dette lesarinnlegget.
tirsdag 14:09 Bømlo-nytt
Etter nesten 50 somrar på Hiskjo fekk Inger oppleva sommarbasaren
– I år klaffa det endeleg med ferien vår slik at me fekk med oss sommarbasaren på Hiskjo, seier Inger Madsen frå Stavanger.
tirsdag 10:04 Bømlo-nytt
Tek ferie på tabelltoppen
Fredrikstad FK og Eirik Mæland tek sommarferie på tabelltoppen i 2. divisjon.
mandag 20:00 Bømlo-nytt
HORDALAND

Kallevåg skåra for FKH
Torbjørn Kallevåg teikna seg sundag på skåringslista då FK Haugesund knuste Tromsø.
mandag 15:00 Bømlo-nytt
Varierande vêr
Etter ei etterlengta veke med solskin, kjem no regnet attende. Heldigvis er det fleire dagar med sol, enn regn denne veka.
mandag 15. juli Bømlo-nytt
Fekk uvurderleg sløkkjehjelp frå privatpersonar
Då hyttebrannen på Agasøster på sundag spreidde seg til terrenget, fekk Bømlo Brann og redning viktig hjelp frå private i sløkkjearbeidet.
mandag 15. juli Bømlo-nytt
Med motorsag og vasskanon stogga frivillige brannen frå å spreie seg
Sterk vind og vanskeleg terreng gjorde sløkkingsarbeidet utfordrande.
mandag 15. juli $ Bergens Tidende
Høg del unge uføre i Bømlo
Ferske tal viser at femti personar mellom 18 og 29 år i Bømlo kommune er uføretrygda. Delen er noko større enn snittet.
mandag 15. juli Bømlo-nytt
Noregsmeister i leirdueskyting
16-åringen Nicolai Ynnesdal vart noregsmeister, då han deltok i skyttarkonkurransen Fitasc compak sporting, i Nidaros.
mandag 15. juli Bømlo-nytt
Kvit brud i ny skrud
Bremnes kyrkje får nymåla inngangsparti og sideveggar for å skina fint til 150-årsjubileet.
mandag 15. juli Bømlo-nytt
Kontroll på brann på Bømlo: Hytte og rundt 40-50 mål har brent
De evakuerte får nå dra tilbake. Politiet skal etterforske brannen.
søndag 14. juli $ Aftenposten
Fem personar sjekka av helsevesenet
Brannvesenet byrjar få oversikt og kontroll over brannen på Agasøster.
søndag 14. juli Sunnhordland
Har kontroll på brann på Bømlo – fem personer har fått i seg røyk
De evakuerte får nå dra tilbake. Politiet skal etterforske brannen.
søndag 14. juli $ Stavanger Aftenblad
30 personar evakuert etter dramatisk hyttebrann på Agasøster
Ei hytte langs Agasøstervegen på Bømlo står i full fyr. Brannen har spreidd seg i terrenget, og rundt 30 personar er evakuerte frå andre hytter i området.
søndag 14. juli Bømlo-nytt
Fiskegrateng
Sommaren er tid for fiske. I dag skal de få oppskrifta på heimelaga fiskegrateng. Fisken som er nytta er fersk torsk og makrell, dratt inn på stong frå svaberget. Er ein ikkje i humør til å fiska, får ein kjøpt gode fiskefiletar i butikken òg.
søndag 14. juli Bømlo-nytt
Sjølvmelding frå Arild Hystad
Bømlo-nytt har bede ordførarkandidatane om å skriva ei sjølvmelding før valet. Alle har fått dei same spørsmåla, og me vil presentera dei i tur og orden. Denne gongen er turen komen til Liberalistane og Arild Hystad.
søndag 14. juli Bømlo-nytt
Alle badeplassar i Bømlo skal vera registrert i ny database
Eit sentralt register over beskytta vatn i Noreg er under opparbeiding. Der skal ein kunna lesa om både vasskvalitet og miljømål.
søndag 14. juli Bømlo-nytt
Bømlo – ein Kvalitet19-vinnar
Ein analyse NHO har gjort av 190 kommunar, syner at Bømlo scorar høgt når det kjem til kvalitet og kostnad innan helse- og omsorgstenester. Det er første gongen at det har blitt gjort ein slik analyse, som koplar kvalitet og kostnader i norske helse- og omsorgstenester.
lørdag 13. juli Bømlo-nytt
Vart med på avduking av ny altartavle i Sangaste
Bømlingar er for tida i Estland der venskapskyrkjelyden i Sangaste vert vitja.
lørdag 13. juli Bømlo-nytt
Fekk ikkje Skyss
Onsdag var det mange som måtte stå att på kaien på Rubbestadneset. Båten til Bergen var rett og slett full.
lørdag 13. juli Bømlo-nytt
Ein sommarprat i ein gapahuk
– Det finst alltid ein opptur! seier Stein Høyland.
lørdag 13. juli Bømlo-nytt
Menneske og miljø
Bømlo SV stiller til val med menneskeverd og miljø på programmet. Til hausten satsar dei på å ha dobbelt så mange medlemer i kommunestyret.
lørdag 13. juli Bømlo-nytt
Sol, sol og atter sol
Me får vel drista oss til å skriva som riksavisene: «Endeleg kjem sola» og «No er sommaren her». I helga er det nemleg meldt sol, sol og atter sol.
fredag 12. juli Bømlo-nytt
Blir høgrehanda til Jönsson i Stabæk
Bømlingen Øyvind Helle Meling (25) blir ny assistenttrenar for Stabæk i eliteserien for menn.
fredag 12. juli Bømlo-nytt
Fekk ei sentral rolle i det som skjedde
FK Haugesund fekk med seg ein viktig bortesiger mot nordirske Cliftonville. Ein bømling stod i sentrum for det som skjedde.
fredag 12. juli Bømlo-nytt
Legg opp til fleire studieplassar for spesialsjukepleiarar
I samband med revidert nasjonalbudsjett vert fleire studieplassar oppretta ved norske utdanningsinstitusjonar, 30 av desse for spesialsjuke-plararar.
torsdag 11. juli Bømlo-nytt
Bømlajente får smaka livet som volleyballproff i Tyskland
Bømlo har nettopp fått ein profesjonell volleyballspelar på kvinnesida.
torsdag 11. juli Bømlo-nytt
Sjølvmelding frå Anne Beth Njærheim
Bømlo-nytt har bede ordførarkandidatane om å skriva ei slags sjølvmelding før valet. Alle har fått dei same spørsmåla, og me vil presenteraa dei i tur og orden. Her er sjølvmeldinga frå Anne Beth Njærheim i Venstre.
torsdag 11. juli Bømlo-nytt
HORDALAND

Mann i 40-åra omkom i ulukke
Lokalavis for Bømlo. Nyhende, sport og kultur. Skipstrafikk. Nettkamera.
torsdag 11. juli Bømlo-nytt
Tenkjer alt på jula for dei som har lite
Bømlo Røde Kors har alt sendt søknad til kommunen for å få til ein betre juleaksjon i år enn i fjor.
torsdag 11. juli Bømlo-nytt
Mostringar sykla mil etter mil
To menn frå Moster skulle denne sommaren leggja 130 mil på sykkel bak seg.
onsdag 10. juli Bømlo-nytt
Ingen skal måtta døy åleine
onsdag 10. juli Bømlo-nytt
Våketenesta får 20.000 kr til oppstart
Bømlo Røde Kors si våketeneste er alt i gang, og no har laget fått midlar til oppstart frå kommunen.
onsdag 10. juli Bømlo-nytt
Vêret i juni
Etter ein fin vår med høge temperaturar, har juni månad bydd på regn, skyer og nordavind.
onsdag 10. juli Bømlo-nytt
Vidaregåande i Rubbestadneset opplever søkjarvekst
Rubbestadneset er den einaste vidaregåande skulen i Sunnhordland med oppgang i søkjartal. På Bømlo vidaregåande skule går søkjartalet ned.
onsdag 10. juli Bømlo-nytt
For stor uvisse kring bompengeringen
Tidlegare stortingsrepresentant og dagleg leiar i Hordfast, Øyvind Halleraker rår frå å etablera ein ny bomring på Bømlo.
onsdag 10. juli Bømlo-nytt
Ladar opp i Sveits til stort stemne i Finland
Tom Erling Kårbø var berre sju tidelar unna å klara VM-kravet på 3.000 meter hinder i Italia. Langevåg-guten har sidan fått trent bra heime på Bømlo og Stord.
tirsdag 9. juli Bømlo-nytt
Jubileumsboka i trykken
mandag 8. juli Bømlo-nytt
Sjølvmelding frå Morten Helland
Bømlo-nytt har bede ordførarkandidatane om å skriva ei sjølvmelding før valet. Alle har fått dei same spørsmåla, og me vil presentere dei i tur og orden. Først ut er KrF og Morten Helland.
mandag 8. juli Bømlo-nytt
Solrik veke i vente
Etter ei veke med nedbør, vind og kalde temperaturar, ser det endeleg ut som me får sol og varme.
mandag 8. juli Bømlo-nytt
Hybrid-teknologi frå Wärtsilä i svensk slepebåt
Slepebåten «Vilja» som er i drift i Luleå i Sverige er den første slepebåten utrusta med Wärtsilä HY-teknologi.
mandag 8. juli Bømlo-nytt
Vestland fylke får 19 fleire leiarar
NPK: Talet på leiarstillingar i den nye Vestland fylkeskommune blir 100, som er 19 fleire enn det Hordaland og Sogn og Fjordane i dag har til saman.
mandag 8. juli Bømlo-nytt
Verdifulle reiser til Hordaland
søndag 7. juli Bømlo-nytt
Les seg gjennom sommaren
For å oppfordra unge til å lesa er biblioteket på Svortland med på den nasjonale lesekampanjen Sommarles.
søndag 7. juli Bømlo-nytt
Flott med felles dugnad, men tenkt sikkerhet
søndag 7. juli Bømlo-nytt
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BØMLO

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL