Bømlo
Det nye og første Vestland fylkesting
Jon Askeland (Sp) vert den aller første fylkesordføraren i Vestland fylke.
19:53 Bømlo-nytt
Ja til 30 nye flyktningar
18:08 Bømlo-nytt
Flaskepost frå Shetland
Reidar Nesse oppdaga onsdag i førre veke ei spesiell flaske som flaut i fjøresteinane på Nesse.
mandag 15:00 Bømlo-nytt
Brannstasjonen opnar dørene
Bømlo brann og redning opnar laurdag dørene til brannstasjonen på Svortland og inviterer store og små.
mandag 13:24 Bømlo-nytt
Optimismen tok slutt
mandag 11:33 Bømlo-nytt
Fint vêr innimellom
Men ta paraplyen med.
mandag 10:19 Bømlo-nytt
Kan bli strøyming av formannskapet
* Frå før kan me sjå alle kommunestyremøte direkte via nettsidene til Bømlo kommune. No skal strøyming av formannskapet opp til vurdering òg.
mandag 09:15 Bømlo-nytt
Ny runde om bubilparkering på Svortland
mandag 08:23 Bømlo-nytt
HORDALAND

Politikarane gav 24.000
Årets TV-aksjon 20. oktober går til inntekt for CARE sitt arbeid for å gje kvinner i nokre av verdas mest sårbare område eit betre liv. Desse kvinnene skal få høve til å tene sine eigne pengar, bestemme over eigen kropp og få si røyst høyrt....
mandag 08:00 Bømlo-nytt
Vurderer turistkontor i Bømlo kulturhus
* Forvaltning: Rådmann Geir E. Aga sa i formannskapet at han hadde merka seg fleire partiprogram der det kom fram ynskje om flytting av turistkontoret frå Bømlo rådhus til Bømlo kulturhus. Aga sa det var naturleg å tenkje tanken i og med at samlokalisering av kulturhus og...
mandag 07:30 Bømlo-nytt
Døra på gløtt for ølutsal på gard
Kommunestyret skal avgjere om Meling Gardsmat kan selja øl i gardsbutikken sin.
søndag 20:56 Bømlo-nytt
Fødande kvinner strøymer til Stord
NPK: Kvart år har fødeavdelinga ved Stord sjukehus rundt 500 fødslar. Dei fødande kjem ikkje berre frå Stord, men også frå mange andre kantar av landet.
søndag 20:12 Bømlo-nytt
284 millionar kroner går til helse og omsorg i Bømlo
Av alle utgifter ein kommune har, så går meir enn kvar tredje krone til helse og omsorg. Målt per innbyggjar er utgiftene i Bømlo ikkje så store.
søndag 18:00 Bømlo-nytt
Tak bles av lastebil
Kraftig kastevind gjorde at eit lastebiltak bles av og trefte ein personbil på Bømlabrua. Ingen vart skadde.
søndag 16:33 Bømlo-nytt
Greidde uavgjort mot Haugar
Fredag kveld spelte Rubbestadnes uavgjort i bortemøtet mot Haugar.
søndag 15:44 Bømlo-nytt
Ferja har vore innstilt grunna uvêr
For om lag fire timar sidan vart ferja Langevåg-Buavåg innstilt grunna uvêr. Norled prøver igjen frå klokka 15 i ettermiddag.
søndag 15:07 Bømlo-nytt
Tapte mot topplaget
BIL sitt herrelag i 4.divisjon hadde ikkje dagen då topplaget Sandviken kom på vitjing.
søndag 15:00 Bømlo-nytt
Opnar på Kuben
Torunn Skippervik Matben og Orcun Matben satsar med ny Olsahuset-restaurant i Kuben.
søndag 14:00 Bømlo-nytt
Kylling og soppstuing
På hausten passar det seg godt med ein god heimelaga soppstuing. I denne oppskrifta er det nytta sjampinjong, som er god til å trekkja til seg alle smakane den steikjer i.
søndag 12:00 Bømlo-nytt
Har som mål å få inn skipsanløp til Rubbestadneset
Skipsagent Heine Hovda har fått det internasjonale selskapet GAC til å etablera seg i heimbygda.
søndag 10:00 Bømlo-nytt
Ny utrekning av eigedomsskatt
Bømlo kommune endrar truleg grunnlaget for utrekning av eigedomsskatt i 2020.
lørdag 22:00 Bømlo-nytt
Feil om koalisjonen
Det hadde desverre snike seg inn ein feil om samarbeidskoalisjonen på papirframsida vår i dag.
lørdag 21:12 Bømlo-nytt
Feira opprykket med sjampanje
I ettermiddag slo Bremnes-damene i 4.divisjon Bergen Nord på heimebane. Med sigeren er opprykk sikra.
lørdag 21:10 Bømlo-nytt
«Moster for 40 år sidan»
Nyleg kom ein tidlegare lærar på Moster skule innom redaksjonen med eit hefte han tenkte kunne vera interessant for lesarane våre. Det var eit elevprosjekt han gjennomførte med 7. klassingane på våren skuleåret 1992. Då fekk dei i oppgåve å...
lørdag 20:00 Bømlo-nytt
Klar for innsamling
Komande veke vert det bøsseaksjonar på Langevåg og Moster til inntekt for demensaksjonen.
lørdag 18:00 Bømlo-nytt
Melder seg ut av Senterpartiet
Ove Halleraker var ein av tre som vart valde inn for Senterpartiet i kommunestyret. No melder han seg ut av partiet.
lørdag 17:59 Bømlo-nytt
NVE varslar om fare for flaum
Nedbørsmengdene tek til og NVE kjem med varsling på oransje nivå.
lørdag 17:45 Bømlo-nytt
– Kyrkjedemokratiet er svekt
Ei valdeltaking på 12,7 prosent i kyrkjevalet er dramatisk lågt og utgjer ei svekking av kyrkjedemokratiet, skriv kommentator Alf Gjøsund i Vårt Land.
lørdag 16:00 Bømlo-nytt
Nye sokneråd
Det vart også valt nye sokneråd på valdagen måndag. Her er dei nye sokneråda i Bømlo.
lørdag 14:00 Bømlo-nytt
Massemønstring på Moster
Små og store fotballspelarar. Grend mot grend. Fotballen rullar på Moster i dag.
lørdag 12:53 Bømlo-nytt
Geologiens dag
Førre laurdag var det geologiens dag på Moster. I Moster Amfi kunne ein sjå meteorittar, dinosaurbein og steinar som var milliardar av år gamle.
lørdag 12:00 Bømlo-nytt
Spanande foredrag om ulike steinar
Brynjar Stautland haldt eit spanande foredrag på Geologiens dag.
lørdag 11:00 Bømlo-nytt
Introduksjonsdag for nye lærlingar
Alle nye lærlingar i kommunen vart fredag inviterte med på ein introduksjonsdag, i regi av Bømlo Opplæringskontor i samarbeid med Bømlo kommune.
lørdag 08:27 Bømlo-nytt
HORDALAND

Usemje om alkoholplassering
* Kontroll: Securitas har gjennomført kontroll av butikkar som sel alkoholhaldig drikke. I samband med sist kontroll meinte kontrolløren at Skjeret Landhandel hadde feilplassert alkohol på ein slik måte at denne kunne forvekslast med alkoholfri og alkoholsvak drikke. Dette er i strid med...
fredag 21:18 Bømlo-nytt
Januar-deadline for Bømlopakke II?
* Samferdsle: I midten av januar går fristen ut for ein viktig opsjon med tanke på gjennomføring av eit sentralt prosjekt i Bømlopakken. Framleis er det uvisst kva tid Stortinget handsamar Bømlopakke II. Spørsmålet er kva som skjer om ikkje Bømlopakken blir...
fredag 20:39 Bømlo-nytt
– Gode poetar er ei gåve til komponistar
Tanken bak Vamps nye plate er at låtane er som brev til lyttarane.
fredag 19:51 Bømlo-nytt
Vil ha tryggare veg
Laurdag hadde innbyggjarane på Sønstabø og Nordtun samla seg for å demonstrera. No vil dei ha tryggare veg.
fredag 17:25 Bømlo-nytt
Solid Solheim-debut i UM
Anna Solheim hadde all mogeleg grunn til å vere fornøgd med det ho presterte i sitt aller første ungdomsmeisterskap i friidrett. Sjølv om ho var eit godt stykke unna bestenoteringane.
fredag 16:49 Bømlo-nytt
Mosterprosjekt på anbod
* Forvaltning: Rådmann Geir E. Aga sa til formannskapet at det blir jobba med eit forprosjekt for nye omsorgsbustader på Moster, med sikte på utarbeiding av anbodsdokument.
fredag 15:51 Bømlo-nytt
Vil vera ordførar for heile øya
Sammy Olsen har bak seg 10 periodar som politikar i Bømlo kommunestyre når han no får hand om ordførarklubba.
fredag 15:20 Bømlo-nytt
Framleis trafikkutfordringar
* Trafikk: Det vart orientert om nyopning av Rubbestadneset skule i formannskapet nyleg. Rådmann Geir E. Aga sa at prosjektet var gjennomført innanfor budsjett, og at trafikkmønsteret ved skulen no var blitt mykje betre.
fredag 14:44 Bømlo-nytt
Kaiprosjektet fekk ros
Rådmann Geir E. Aga sa nyleg i formannskapet at kaiprosjektet i Rubbestadneset nærmar seg slutten.
fredag 14:20 Bømlo-nytt
Skatteinngangen aukar
Rådmann Geir E. Aga hadde gode nyhende med seg på iPaden i første formannskapsmøte etter ferien. Han sa at skatteinngangen i sommarmånaden juli hadde vore etter måten god.
fredag 14:20 Bømlo-nytt
PDK ville ha vasscooterforskrift
* Forvaltning: Formannskapet innstiller overfor kommunestyret på at det ikkje blir laga ny forskrift for bruk av vasscooter i Bømlo kommune. I innstillinga stod det å lesa at ei eventuell forskrift burde omfatte fleire kommunar i regionen, og dette slutta fleirtalet i formannskapet seg til. Lars...
fredag 14:19 Bømlo-nytt
Stormhelg i vente
Hald på hatten! No blir det kraftig vind.
fredag 13:30 Bømlo-nytt
– Kom som eit sjokk
– Dei siste dagane har eg fått sjå sider ved politikken som eg aldri trudde eg skulle få oppleva.
fredag 10:05 Bømlo-nytt
God mat og stemning på frivilligsentralen
På Bømlo frivilligsentral har dei kafe ein gong i veka. Her kan ein få varm middag, dessert og mykje godt lag.
fredag 10:00 Bømlo-nytt
Ordførar får truleg stortingsløn
Den som blir ordførar etter valet får truleg same løn som ein stortingsrepresentant frå neste år.
fredag 07:30 Bømlo-nytt
Sammy Olsen (Sp) blir ordførar
Torsdag kveld er endeleg forhandlingane over. Sammy Olsen (Sp) overtek posisjonen som ordførar. Ragnfrid Sønstabø (H) blir varaordførar.
torsdag 18:33 Bømlo-nytt
Jubilerer med konsert i «Rubben»
Reidar Brendeland & Vestlandsfanden markerer i år sitt 40-årsjubileum. Rubbestadneset ligg sjølvsagt inne på turnélista i jubileumsåret.
torsdag 16:07 Bømlo-nytt
Tom Erling Kårbø offisielt teken ut på VM-laget
Så har me fått det svart på kvitt: Bømlo og Sunnhordland har fått den første VM-deltakaren i friidrett noko sinne: Tom Erling Kårbø (30).
torsdag 15:35 Bømlo-nytt
Over 4.000 sommarvitjingar
Bømlo symjehall har hatt over 4.000 vitjingar i sommarvekene 26–33.
torsdag 14:00 Bømlo-nytt
Litt meir bomsnakk og med ett spørsmål til slutt
Då var valet over og vi kan tro roen senker seg. Men like før valet var det antydning til bompengedebatt og spørsmål om vi får bygd ferdig veiene som ligger i Bømlopakke I gjennom Bømlopakke II. Og det har vært litt syt om sure bremnesingar som ikkje vil bidra.
torsdag 12:15 Bømlo-nytt
Senterpartiet er ein joker i ordførarkampen
Senterpartiet kan få ordføraren om dei bestemmer seg for å samarbeida med Høgre.
torsdag 11:08 Bømlo-nytt
Storesund slo bømlingane
Morten Storesund frå CK Haugaland gjekk sigrande ut av Gassasundrittet.
torsdag 11:00 Bømlo-nytt
Botnsolid av Moster
Moster varta tysdag opp med ein solid heimekamp mot Vard Haugesund 3.
torsdag 10:00 Bømlo-nytt
Ordførarspørsmålet er ikkje avklart
Det kom ingenting ut av ordførarforhandlingane mellom Arbeidarpartiet og dei fire andre partia, onsdag ettermiddag.
torsdag 08:37 Bømlo-nytt
Vestland best i valdeltaking
Vestland er det beste fylket i landet i valdeltaking ved fylkestingsvalet 9. september med 62,6 prosent. Gjennomsnittet ved fylkestingsvalet for heile landet er 59,7 prosent.
onsdag 18:45 Bømlo-nytt
HORDALAND

Forhandlingane held fram
Det vert forhandla både i Fitjar, Bømlo og Stord onsdag kveld.
onsdag 18:37 Sunnhordland
Ber hundeeigarar vera på vakt
Den mystiske hundesjukdomen har enno ikkje komme til Bømlo. Likevel rår veterinær på Bømlo dyreklinikk, Kåre Hognestad, hundeeigarar å ta alle forholdsreglar.
onsdag 18:32 Bømlo-nytt
Ulukke mellom syklist og bil
Ein syklist fekk skadar etter ein samanstøyt med bil i Hollundsvegen.
onsdag 17:14 Bømlo-nytt
Inviterer til marknad på Rolvsnes
Loppemarknaden er klart til helga, og bygdefolk stiller trufast med flotte festkaker.
onsdag 16:00 Bømlo-nytt
Syklist fekk skadar i ansiktet
Onsdag ettermiddag rykte politi og ambulanse ut til ein kollisjon mellom sykkel og bil.
onsdag 15:58 Sunnhordland
Ragnfrid Sønstabø fekk flest personlege røyster
Med heile 1050 rettingar totalt toppar Ragnfrid Sønstabø (H) lista over dei som fekk flest personlege røyster ved valet måndag.
onsdag 14:55 Bømlo-nytt
Bømlo vil ha vindmøller til havs
Fleirtalet i formannskapet ønskjer utbygging av vindmølleparkar til havs.
onsdag 14:00 Bømlo-nytt
Hustrig og haustleg
Det er haust og vinteren nærmar seg.
onsdag 11:15 Bømlo-nytt
Bibliotek til 20,3 millionar kroner
Oppgraderinga av Bømlo kulturhus har no fått endeleg prislapp: 20,3 millionar kroner.
onsdag 11:00 Bømlo-nytt
Ordførarforhandlingar er i full gang
Eit femspann er i forhandlingar om ordførarvervet og resten av den politiske kabalen for dei fire neste åra.
onsdag 10:29 Bømlo-nytt
Vann ein snikkar og fekk ruta på plass
Å ha vinnarlukke lønar seg. Særleg om du er så heldig å vinna ein snikkar for ein dag.
onsdag 08:50 Bømlo-nytt
Det nye kommunestyret
Då er det klart kven dei 27 er som skal styra Bømlo kommune dei neste fire åra.
tirsdag 10. september Bømlo-nytt
Styrkjer planleggingskapasiteten
Kommunen søkjer etter ny arealplanleggjar.
tirsdag 10. september Bømlo-nytt
Asfalterte for 2,1 millionar
I sommar og tidleg på hausten har kommunen fått lagt asfalt for 2,1 millionar kroner.
tirsdag 10. september Bømlo-nytt
MDG er inne i kommunestyret
Bømlo-nytt får stadfesta tysdag kveld at Miljøpartiet dei grøne no er inne i kommunestyret med ein representant. Les kva Kåre Spissøy (MDG) seier om å bli vald inn på
tirsdag 10. september Bømlo-nytt
Ventar på 99 røyster frå andre kommunar
Klokka 17 i dag skal valstyret telja 99 røyster som er gjevne i andre kommunar.
tirsdag 10. september Bømlo-nytt
Ole's Music fekk musikkontrakt med Pinterest
Ole Torkelsen frå Moster har bygd seg eige studio bak huset der han miksar og spelar inn musikk som han publiserer på Spotify og YouTube. Nyleg fekk han stornapp.
tirsdag 10. september Bømlo-nytt
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

BØMLO

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL